Konkurrence på det analytiske eller Competing on Analytics, hvorfor nu det?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkurrence på det analytiske eller Competing on Analytics, hvorfor nu det?"

Transkript

1 MEMO korte indlæg til inspiration og overvejelse Indlæg nr. 41: Design og forankring af nye ledelsesteknologier Konkurrence på det analytiske eller Competing on Analytics, hvorfor nu det? når økonomistyringen tager udgangspunkt kvantitative og statistiske modeller Af Steen Nielsen & Erland H. Nielsen*) Virksomheder og organisationer taber millioner på beslutninger der er truffet på et utilstrækkeligt grundlag. Dette er blot ét citat ud af mange, som er fremkommet indenfor de sidste par år, med en direkte henvisning til den analytiske beslutningsproces. Et stadig større fokus sættes nu ind på, at virksomheden skal kunne træffe beslutninger på grundlag af økonomistyringen, og at disse beslutninger skal træffes på data og information, som er hentet i virksomhedens informationssystem. Disse data og informationer skal være behandlet og bearbejdet bl.a. via forskellige analytiske værktøjer og forskellige beslutningsmodeller og præsenteret på en måde, så de kan danne udgangspunkt for aktuelle beslutninger her og nu. Dette er vil mange nok sige ikke nyt, da dette vel altid har været grundideen med den traditionelle økonomistyring. Men alligevel ikke, når man ser den vægt dette Competing On Analytics (COA) har fået de sidste par år i diverse internationale fora, seminarer, møder og tidsskrifter, herunder bl.a. Harvard Businesss Review. Også hos Kaplan og Norton i deres Collaboration og i Balanced Scorecard regi. I mange henseender minder promoveringen af COA om dengang ABC og BSC blev markedsført. Det nye er ikke brugen af det analytiske, men at det tager udgangspunkt i praktiske problemstillinger og løser disse. Alle, der har beskæftiget sig med økonomistyring, ved, at hele anvendelsen af operationsanalytiske modeller i økonomistyringen var et hot emne tilbage i 60 og 70 erne, f.eks. i Accounting Review. Men dengang var det langt udenfor pædagogisk rækkevidde for praktiske virksomheder og deres beslutningsproblemer. Kaplan m.fl. har vel fra 90 erne og fremefter været fortalere for, at økonomistyringen skal tage udgangspunkt i praktiske problemer og fokusere på løsninger hertil. *) Steen Nielsen ekon.dr. og Erland H. Nielsen PhD., er begge lektorer og ansat på Erhvervsøkonomisk Institut Handelshøjskolen Århus, Århus Universitet. Økonomistyring & Informatik 23. årgang 2007/2008 nr

2 1. Baggrund Hver eneste dag bringes nye udfordringer til verden og skaber grundlag for nye typer af beslutninger, for at virksomheden kan fungere. Det gælder forhold som, hvad koster det reelt at ansætte nye medarbejdere (løn, indirekte løn, udvikling, videreuddannelse etc.), hvilken leverandør skal man vælge, hvilke kunder skal man prioritere, hvad er den optimale eller bedste pris for et produkt, en ordre eller en service, hvilke markedskanaler skal man vælge osv. Eftervirkningerne af forkerte eller ukorrekte beslutninger kan få fatale følger for virksomheden. Derfor er dette at kunne foretage sådanne i rette tid og på korrekt basis helt afgørende for at være en succesfuld virksomhed og for at opfylde virksomhedens stakeholder-forventninger på lang sigt. Ofte forudsættes, at de rigtige folk også træffer beslutninger som er korrekte og succesfulde på lang sigt. Derfor vil det også være gavnligt, at beslutningstageren tager sig tid og sætter sig ind i, hvordan grundlaget for de enkelte beslutninger skal udformes. Også hvilke efterfølgende virkninger en given beslutning har på andre forhold, og hvordan beslutningen virker på lang sigt bør indgå. Omkostninger er ikke blot omkostninger. Der findes forskellige omkostningsdefinitioner, forskellige måder at henregne på, forskellige tidsintervaller etc. Der kræves mange ressourcer, hvis en virksomhed skal være på forkant med udviklingen og sørge for at hente gevindsten hjem, når tid er. Data og informationer, formler og algoritmer eller metriks, edb-programmer, kan forsyne beslutningstageren med et helt landskab af muligheder at operere i. Heri ligger også en forståelse for det potentielle output eller outcome og mulige løsninger til at et givet problem. Nogle virksomheder nøjes med at opstille en pro et contra liste over mulige udfald, andre ønsker at tale beslutningen igennem for at få afdækket mulighederne, andre sætter andre til at udføre beregninger, andre igen ser kun på, hvad der kommer frem på pc-skærmen, efter at der er foretaget tusindvis af beregninger i computeren, uden helt at forstå hvad der ligger bag. Udtrykket garbage in, garbage out vil hvis man kunne undersøge det nærmere sikkert være tilfældet for mange beslutninger. For det meste holdes forkerte beslutninger indendørs i virksomheden. Virksomhedens mål og målsætning bør altid være det filter, som beslutningerne skal igennem og ses i, og som afgør hvordan en given beslutning evt. sammen med andre beslutninger som er truffet eller skal træffes før eller senere. Der er et helt arsenal af fejlmuligheder, som bør overvejes og indgå i den enkelte beslutning. Med de relativt store datamænger, som findes tilgængelig i virksomhedens forskellige systemer, datawarehouse etc., vil dette i sig selv kunne være noget som kan være med til at tage pusten fra beslutningstageren. Derfor spiller intuition og forhåndsviden en helt central rolle for, hvordan man får startet processen. Man skal heller ikke udsætte beslutningen, fordi den virker uoverskuelig eller fordi man ikke ved, hvor man skal søge information. 650 Økonomistyring & Informatik 23. årgang 2007/2008 nr. 6

3 Det er også vigtigt at man ikke erstatter egne følelser i en given beslutning med viden, som er tilgængelig og relevant for en beslutning blot fordi denne ligger i et system. Der vil hurtigt opstå bias, som kan undergrave en beslutning og få alvorlige konsekvenser for virksomheden. Samtidig som allerede påpeget er det sjældent, at en beslutning træffes i et fuldstændigt vacuum eller uden påvirkning på andre beslutninger. Det typiske er introduktion af nye produkter. Hvordan påvirker det økonomien i de eksisterende produkter, den samlede lønsomhed, den samlede omkostningsstruktur, produktionsområdet, marketing og salg? Eller det modsatte. Hvad sker der med den samlede produktporteføljes lønsomhed eller produktionskapaciteten, hvis vi udfaser eksisterende produkter? Bliver det muligt at starte produktionen af nye produkter, eller bør vi inddrage allerede outsourcede produkter? 2. Trends i Data Analyse Business Intelligence er mere end blot rapporter og statistik. Fremover vil analyse, dynamisk planlægning, forecast, hollistiske modeller og simulation være en integreret del af business procesbegrebet (Marcus Winkler SAP). Virksomhederne vil være i stand til mere præcist at planlægge, ikke blot for kort sigt, men for hele året frem. Eller sagt mere populært, hvad har managers og piloter til fælles? Piloter bruger datadisplayet eller sin monitor i instrumentcockpit til at flyve fra A til B på den mest sikre måde. Spørgsmålene er bl.a., hvad er min eksakte position, hvordan lyder vejrprognosen, hvor kraftig er vinden, og hvilken effekt har dette på brændstofforbruget? Piloten stiller disse spørgsmål for at forhindre problemer, som f.eks. ikke at kunne overholde tidsplanen, undgå at skulle mellemlande for at tanke op etc., og for ikke at skabe unødig bekymring hos passagerne. Dette vil højst sandsynlig igen påvirke, om de ønsker at anvende dette selskab eller skifte til et nyt. Virksomheder anvender ligeledes de tilgængelige instrumenter og værktøjer i Business Intelligence (BI) på samme måde, som piloten anvender sit display i cockpittet. BI analyserer og overvåger data og informationer, beregner nogle key performance indikatorer eller KPI er, hvorefter der genereres rapporter. BI kan på mange måder ses som en form for intelligence service. BI hjælper virksomheden til at fastholde kursen, beregne dens position, vurdere om man er ude af kurs, ved at kikke på de nødvendige KPI er og udnytte de muligheder det giver, på helt samme måde som piloten i cockpittet ønsker den optimale måde at styre flyet på. Distribution og deling af data og informationer er over tid blevet umådelig billig og nem. Den eneste investering, der skal foretages, er i et system, som kan trække data ud til viderebehandling nemlig BI. For at vælge de korrekte komponenter fra BI kræves der først stillingtagen til typen af information sorteret ud fra de forskellige datamængder. Til dette kan anvendes forskellige tools, hvorfra der skal vælges forskellige begrænsningsprocedurer, ligesom information mv. ofte går på tværs af funktioner og ansvarsområder. Der er også heri fordele ved, at man hurtigere bliver i stand til at se, hvordan forskellige beslut- Økonomistyring & Informatik 23. årgang 2007/2008 nr

4 ninger hænger sammen. Som udgangspunkt går virksomhederne i gennem 5 BI-faser inden deres intelligence virker (Jovanovic, 2008). I første fase vil man kun være i stand til at vise forskellige KPI eller statistiske data fra fortiden, f.eks. sidste måned, sidste kvartal eller sidste år. I den anden fase kan BI-værktøjet analysere virksomhedens performance ikke kun hvor godt det er gået men hvorfor dette var tilfældet. Hvorfor var et forretningsområde eller en produktionscelle bedre end andre? Hvilke produkter og kunder har genereret mest til overskuddet og hvorfor? Mange virksomheder er stadig kun i denne fase, siger Jovanovic. De misser ofte de skjulte muligheder, der ligger i informationerne. I den 3. fase vil virksomheden være i stand til at analysere data, så snart de er tilgængelige. Virksomheden får mest ud af denne upto-minute information ved straks at sende eller gøre den tilgængelig for beslutningstagerne. Beslutningstageren behøver ikke søge eller lede efter disse. De vil modtage dem automatisk, så snart de ligger i systemet. Dette per se reducerer informationsomkostningerne og besværet med intern kommunikation. Figur 1. Graden af BI og de opnåede konkurrencefordele I den 4. fase vil BI se ind i fremtiden ved at analysere trends og forskellige typer af forecasts. F.eks. hvordan vil salget af vores nye produkt se ud, hvis der sker en afmatning på verdensmarkedet med 5 %? Hvilken effekt vil det ha på virksomhedens samlede lønsomhed, hvis vi ikke får de medarbejdere, vi har behov for? Dataene til sådanne beslutninger behøver ikke komme fra det laveste niveau i kontoplanen. Faktisk er det helt nødvendigt, at f.eks. dataene fra salgsafdeling kan bruges, idet disse igen bør bygge på ensar- 652 Økonomistyring & Informatik 23. årgang 2007/2008 nr. 6

5 tede og korrekte forhold længere nede i hierarkiet. Sammenhæng mellem graden af BI og typen af beslutningsrelevante relationer og spørgsmål kan ses nedenfor (SAS-Intitute, Malene Haxholdt, 2007). I den 5. fase vil virksomheden kunne foretage forskellige simulationsscenarier et år frem. Ønsker vi f.eks. at se, hvordan udvalgte KPI er i vores Balanced Scorecard ser ud om 5 år, hvis vores nuværende strategi bliver implementeret fuldt ud. Dette er selvfølgelig ikke noget, der kommer af sig selv, uden der er taget højde for forudsætninger om årsagssammenhæng, definitioner mv. Men det giver virksomheden en enestående chance for at afprøve forskellige visioner og strategier for at vurdere den økonomiske tilstand om 3-5 år, givet at man f.eks. undervejs skal investere i mere uddannelse til medarbejderne, få en bedre logistik eller en større kundetilfredshed. På den måde kan BI bidrage væsentligt til at skabe valide forudsætninger for forecasts og succes. Dette sætter også krav til software udbyderne, f.eks. om real-time-data, planlægningsfunktioner og data-mining. Virksomhederne er også nødt til at gå over til en service-orienteret IT arkitektur, som er fleksibel og i det hele taget kan følge op på de bedste innovationer på området. Alle beslutningstagere kan anvende BI i henhold til den rolle, vedkommende har, og ud fra deres on-line portal. Stadigt flere standard-on-line programmer indeholder BI, som tillader brugerne at trække data ud og lave analyser, uden at man behøver at gå over til andre applikationer. Hvor stor benefit bliver for den enkelte virksomhed, afhænger bl.a. af, hvor kompatible deres datamodeller er. Derfor kan virksomhedens KPI erne kun analyseres og fortolkes korrekt, hvis de er defineret på forhånd og for hele virksomheden. Dette bliver det afgørende punkt de næste mange år frem. Derfor gælder det også om at sætte denne proces i gang så hurtigt som muligt, så man ikke mister overblikket i cockpittet.. 3. Det principielle i konkurrence på det analytiske Den grundlæggende idé i det analytiske approach er, at analytic help align the organization with business objectives, enable better decision making, and improve performance (Davenport & Johnson, 2008). Analytics kan siges at være beslutninger og handlinger baseret på veltilrettelagte informationer og data, med udgangspunkt i matematiske, statistiske, kvantitative og forklarende analyser. Beslutninger og handlinger skal være til fremtidige handlinger, forecasts eller prediktive forhold. Mange virksomheder har via sin IT-afdelings beslutningsrelevante supportsystemer tilgang til online analytiske processer, et data-warehouse, datamining og BI. Mange af disse analyseværktøjer har for det meste kun været anvendt til at kikke tilbage på historiske forhold, f.eks. i forbindelse med diverse kontroller. Indenfor de sidste 3-5 år er virksomheder begyndt at anvende data og information til mere fremadrettede og strategiske for- Økonomistyring & Informatik 23. årgang 2007/2008 nr

6 hold, herunder til en positionering af building competitive advantage. Dermed bliver det analytiske ikke blot almen deskriptiv statistik men kan sagtens indeholde mange og mere avancerede teknikker (f.eks. hyppigheds- og frekvenstabeller, forskellige skævhedsmål, krydstabuleringer, ratios, plots m.fl.), som sikkert for de fleste controllere kan være svært nok at tolke på men som i stedet kan anvendes til at bygge og forme fremtidige modeller, til at simulere forskellige scenarier på, ikke blot på ét givet tidspunkt, men også over tiden. Virksomheden er dermed med til mere eller mindre at forme sin egen virkelighed. Hvorfor er dette med at skulle konkurrere på det analytiske blevet vigtigt? I princippet er det analytiske ikke nyt. Ser vi traditionelle lærebøger, har disse altid et eller flere kapitler om simple modeller, f.eks. beslutningstræer, sandsynlighedsfordelinger mv. (se f.eks. Drury, 2002; Horngren, 1977, Foster & Horngren, 1988). Ældre danske lærebøger (f.eks. Hansen, 1950; Madsen, 1977) har også lagt vægt på måling og mere kvantitative forhold. Det nye ligger i, at det nu er muligt, bl.a. via menu-styrede pc-programmer, mere tilgængelige statistik programmer indeholdende mange hjælpefunktioner og coach-relaterede funktioner, hvor man kan få hjælp til fortolkning af de statistiske resultater at sætte virksomheden i stand til optimere på forskellige forhold, hvilket igen gør det muligt at være i den konkurrencemæssige front. Dette at kunne identificere de mest lønsomme kunder, de dyreste leverandører og dermed være i stand til at udfase ulønsomme kunder eller finde nye leverandører er noget, som tiltaler mange beslutningstagere. Mange af de traditionelle områder som minimering af lagre, reduktion af leadtid, hurtigere gennemløb mv., vil via data til forskellige simuleringer kunne danne grundlag for at identificere, hvad der skal gøres inden beslutningen træffes. Davenport og Harris (2007) nævner mange eksempler på, hvor og hvordan det analytiske element kan anvendes i konkrete virksomheder, herunder også ressourcefordelinger, prisfastsættelse mv. Det er ikke kun for store virksomheder som Wal-Mart og Procter & Gamble, men også mindre og mellemstore virksomheder kan drage nytte af at eksperimentere og simulere forskellige relevante forhold. En Accenture undersøgelse af 400 virksomheder viste, at 15 % af top-performerne definerede den analytiske viden som et key moment i deres strategi. Det samme studie viste også, at top-performerne havde en langt mere skarp analytisk profil end lav-performerne (Salloway & Associates, 2007). En stor del af den amerikanske tradition og nuværende forskning indenfor økonomistyring er centreret med udgangspunkt i kvantitative modeller. Dette er i modsætning til den engelske tradition, som mere er fokuseret på kvalitative og fortolkende forskning. Dansk tradition tilsiger, at begge forhold er lige vigtige. Disse forskelle kommer helt klart til udtryk i måden Kaplan og Norton arbejder med deres koncept af Balanced Scorecard og den promovering, der sker her, bl.a. med henvisning til analytics og SAS-Institite. Det er helt klart effekten på bundlinjen, man går efter. 654 Økonomistyring & Informatik 23. årgang 2007/2008 nr. 6

7 4. Beslutningstagen i Business Analytics En dybere analyse af kundelønsomheden og kreditgivningen er et typisk eksempel for at få en dybere indsigt i kundegrupper eller den enkelte kunde. Her kan kunderne grupperes efter deres risiko-profiler, hvorefter disse grupper får tillagt forskellige betalingsmodeller. Flyselskaber kan anvende analytics til at optimere omsætning af passager og cargo på hvert fly. Da denne branche er særdeles prisfølsom og konkurrenceintensiv, er det nødvendigt, at man bruger tid på at analysere, hvordan f.eks. bookingmønsteret foregår, således at man kan tage højde for disse forhold frem over. Et andet eksempel er i forbindelse med konceptet revenue management, som er et område, der for alvor er begyndt at vinde frem (se f.eks. Pricing and Revenue Optimization af Phillips, 2005). Det kan være forhold som hvilke distributionskanaler, virksomheden skal vælge, hvordan produktet skal prisfastsættes på de forskellige markeder, hvordan man forhindrer kannibalisering på tværs af salgskanaler, hvordan sæson indvirker på indtjeningen osv. Alle disse forhold er centreret om salget, men der eksisterer tilsvarende problemer internt i produktionsplanlægning, ressourcestyring, kapacitetsoptimering mv., dvs. alle de forhold, som relaterer til den traditionelle økonomistyring. I mange klassiske områder i økonomistyringen vil det være relevant at anvende matematiske og analytiske modeller. Det gælder f.eks. en simpel test af, hvornår der egentlig er tale om variable, halvfaste eller mere faste omkostninger i forhold til forskellige typer af drivers, test af forskellige driveres indvirkning på ressourceforbrug, analyse af Omkostninger til Salg, Marketing, Distribution og Administration (SMDA). Tidligere var ideen, at man ikke tog hensyn til disse typer af omkostninger, hverken i de forskellige beslutningssituationer eller i lønsomhedsmønsteret, dels fordi disse var af mindre betydning, og dels fordi de blev anset for at være faste omkostninger og derfor ikke relevante. I dag udgør disse en væsentlig del af produktets samlede omkostninger og inddrages ofte i prisfastsættelsen. Eller tænk på Cooper & Kaplan s (1998) 4 niveau model, som også går ud på at assigne omkostninger til stykniveau, serieniveau, produktniveau og det øverste corporate niveau. Ideen er, at hvis der er mere end én enhed af en given ressource, findes der også en bagvedliggende faktor, som er styrende herfor. Nedenfor er vist konkrete eksempler på analytics hentet fra Davenport (2006). Økonomistyring & Informatik 23. årgang 2007/2008 nr

8 THINGS YOU CAN COUNT ON Analytics competitors make expert use of statistics and modelling to improve a wide variety of functions. Here are some common applications: FUNCTION DESCRIPTION Examples Supply chain Customer selection, loyalty, and service Simulate and optimize supply chain flows; reduce inventory and stock-outs. Identify customers with the greatest profit potential; increase likelihood that they will want the product or service offering; retain their loyalty. Dell, Wal-Mart, Amazon Harrah's, Capital One, Bardays Pricing Identify the price that will maximize yield, or profit. Progressive, Marriott Human capital Select the best employees for particular tasks or jobs, at particular compensation levels. Product and service quality Detect quality problems early and minimize them. Honda, Intel Financial performance Research and development Better understand the drivers of financial performance and the effects of nonfinancial factors. Improve quality, efficacy, and, where applicable, safety of products and services. New England Patriots, Oakland A's, Boston Red Sax MCI, Verizon Novartis, Amazon, Yahoo Figur 2. Eksempler på funktioner, som man kan regne på Ses på konkrete eksempler fra økonomistyringsområdet, kan dette være; Traditionelle Risiko-Analyser:»In the conventional wisdom, risk is asymmetrical: it has only one side, the bad side. Successful people understand that risk, properly conceived, is often highly productive rather than something to avoid. They appreciate that risk is an advantage to be used rather than a pitfall to be skirted.«(charles Sanford - former Chairman, Bankers Trust). Predictive Supply Risk Management:»Risk management is a standard practice in financial management, but not in Supply Chain Management. As supply chains become more global and complex, the use of techniques from financial management can be beneficial.«(mark Hillman, AMR Research). Nedenfor er vist et eksempel herpå hentet fra Dennie Norman (SAS Institute,2007). Activity-Based Costing: Test og analyse af, hvilke omkostninger der bidrager mest til den samlede varians (estimeret på basis casen Classic Pen Com. fra Kaplan & Atkinson, 1998). 656 Økonomistyring & Informatik 23. årgang 2007/2008 nr. 6

9 Figur 3. Eksempel på risikostyring af Leverancekæden Figur 4. Eksempel på analyse af omkostningers aktivitetsfølsomhed Økonomistyring & Informatik 23. årgang 2007/2008 nr

10 Balanced Scorecard: Simulering af effekten af et ønske om at forøge kundetilfredsheden, for at se, hvornår en steady-state tilstand nås i det finansielle perspektiv, her målt via Return on Capital Employed. 0,09 RoCE p.a. 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 RoCE 0,02 0, , Figur 5. Eksempel på simulering af kundetilfredshedens betydning for afkastningsgraden Forecast: Med moderne forecast systemer er det let at få et overblik over det mulige informationsindhold i givne data. Moderne forecast systemer arbejder mere som beslutningsstøttende end som orakler. Tag f.eks. følgende data serie Time X Time X Time X Time X Time X Fc Fc Fc Fc+4 Figur 6. Eksempel på forecast ud fra 26 foretagne observationer 658 Økonomistyring & Informatik 23. årgang 2007/2008 nr. 6

11 Figur 7. Eksempel på 4 forecastmetoders resultater Der ønskes et forecast for perioderne og såfremt X-dataene ikke er gennemanalyseret mht. én specifik og grundlæggende»bedste«datagenererende proces, så vil et hurtigt kig på nedenstående udvalg af svar fra fire forskellige forecast metoder hurtigt kunne forbedre overblikket. Tilbage er så blot at vælge, hvilken af de fire man har mest tiltro til. Den kvantitative rangordning er baseret på RMSE-målet, og det fremgår klart at alternativ 1 og 2 stort set er ligeværdige hvad dette mål angår. Der eksisterer et hav af andre beslutningssituationer hvor både almindelige statistiske modeller vil kunne anvendes, og hvor simulation vil være oplagt. Det kunne være omkostningerne til leverandører, som skulle styres efter et arm-lenght princip, men hvor man i stedet skulle tænke i andre lønsomhedsmønstre, f.eks. strategisk rentabilitet, valuechain-rentabilitet eller inter-organisationelle lønsomhedsopgørelser. Et samlet forløb på de forskellige trin og modeller kan ses nedenfor (Dennie Norman, SAS Institute, 2007). Økonomistyring & Informatik 23. årgang 2007/2008 nr

12 Figur 8. Forskellige udviklingsstadier i skabelsen af ledelsesinformation Som det ses, er sidste trin i den analytiske proces opbygning af fremtidige eller prediktive scenarie-modeller og årsagsanalyser, bl.a. via simulering, såvel dynamiske (dvs. over tiden), som stokastiske (med sandsynlighedsfordeling tildelt hver relevant årsagsfaktor). 5. Afslutning Anvendelsen af COA vil også sætte forøgede krav til det kvantitative element på økonomistyringsområdet og dermed til den fremtidige controller og til uddannelsesområdet. Vægten kommer til at ligge på viden og anvendelsen af model og modelbegrebet set i en konkret kontekst. Studerende bør derfor også uddannes til at kunne eksperimentere med forskellige typer af beslutninger, bygge modeller og problemstillinger, som kan hjælpe virksomheder i fremtidens komplicerede og turbulente omgivelser. At bygge relevante modeller, f.eks. i Vensim eller Excel med alle de faciliteter, som ligger her, vil være en interessant udfordring og øvelse for nye økonomifolk. Samtidigt vil det også vise, hvor svært det er at formulere sådanne modeller, når data skal plottes ind, når der skal tages stilling til, hvilke omkostninger der skal med og ikke med i en given beslutning, og i det hele taget at få modellen til at virke. En analytiker, som har prøvet et sådant ekspe- 660 Økonomistyring & Informatik 23. årgang 2007/2008 nr. 6

13 riment, vil også være langt mere fortrolig med det outcome, der produceres i en sådan model. Oplagt er selvfølgelig at udforme følsomhedsanalyser, grafer mv., som kan bruges aktivt som rapporteringsværktøj. Mange af sådanne scenarier har tidligere været vist, f.eks. hos Langholm så langt tilbage som Der er ingen tvivl om, at COA vil have et stort potentiale fremover. Såvel Davenport, men også Kaplan og Norton forudser, at der de næste 10 år vil komme mere fokus på dette område fra virksomhedernes side, og at det derfor også er af essentiel betydning, at der kommer folk ud fra uddannelsesinstitutionerne, som mestrer denne faglighed. Vægten lægges mere og mere på, at økonomifolk kan løse modeldesignproblemer gennem løbende eksperimentering og udvikling, jf. også Kaplans modeludviklingscirkel nedenfor. Figur 9. Kaplans bud på en trinvis modeludviklingsproces Økonomistyring & Informatik 23. årgang 2007/2008 nr

14 Analytics er allerede i gang med at blive kombineret med forskellige forecast-modeller (simple og mere avancerede, se SAS Institute, 2006), dynamisk planlægning, herunder beyond budgeting, Balanced Scorecard, forskellige modeller til de forskellige perspektiver, f.eks. ABC/M til det interne og kundeperspektivet. Til sidst er nedenfor angivet nogle retningslinjer for, hvornår man faktisk har anvendt analytics i sin beslutningsproces (Davenport & Harris, 2007). You Know You Compete on Analytics When 1. You aply sophisticated information systems and rigorous analysis not only to your core capability but also a range of functions as varied as marketing and human resources. 2. Your senior executive team not only recognizes the imporrance of analytics capabilities but also makes their development and maintenance a primary focus. 3. You treat fact-based decision making not only as a best practice but also as a part of the culture that's constantly emphasized and communicated ny senior executives. 4. You hire not only people with analytical skills but a lot of people with the very best analytical skills and consider them a key to your success. 5. You not only employ analytics in almost every function and department but also consider it so strategically important that you manage it at the enterprise level. 6. You not only are expert at number crunching but also invent proprietary metrics for use in the key business processes. 7. You not only use copious data and in-house analysis but also share them with customer and suppliers. 8. You not only avidly consume data but also seize every opportunity to generate information, crearing a test and learn culture based on numerous small experiments. 9. You not only have committed to competing on analytics but also have been building your capabilities for several years. 10. You not only emphasize the importance of analytics internally but also make quantitative capabilities part of your company s story, to be shared in the annual report and inb discussions with financial analysts. Figur 10. En checkliste til evaluering af dit udviklingsstade 662 Økonomistyring & Informatik 23. årgang 2007/2008 nr. 6

15 Dermed ses også forskellen til anvendelsen af tidligere og mere traditionel anvendelse af kvantitative metoder. Litteratur Anthony R.N. & Govindarajan V. (2004). Management Control Systems, McGraw Hill, USA. Business Forecasting Using SAS:2006. A Point-and-Click Approach Course Notes was developed by Terry Woodfield and Bob Lucas. Additional contributions were made by Michael Leonard of SAS and David Dickey of North Carolina State University. Editing and production support was provided by the Curriculum Development and Support Department. Sørensen, Charlotte Egsgaard, Lille Notat Om COA, Academic Consultant, SAS Institute Denmark. Davenport, T.H. & H.G. Jeanne Competing on Analytics The New Science of Winning, Davenport, Harvard Business School Publishing Corporation. Davenport, T.H. & Johnson L.K. (2008). Formulating the strategy. Balanced Scorecard Report, March-April. Davenport, T.H. & Harris J.G. (2007). The Dark side of Analytics, Harvard Business Review. Drury, C. (2002). Management and Cost Accounting, Thomson (5. ed.), London UK. Foster, G. and Horngren, C.T. (1988). Cost Accounting and Cost Management in a JIT Environment, Journal of Cost Management for the Manufacturing Industries, Winter, pp Hansen Palle (1950). Vurderings- og Kalkulationsprincipper, Einer Harcks Forlag, København Danmark. Horngren C.T. (1977). Cost Accounting: A Managerial Emphasis. Printice-Hall. Kaplan R.S., Atkinson A.A. (1998). Advanced Management Accounting, Prentice Hall, USA. Langholm Odd A Study in the Dynamics of Multiple Production, Universitetsforlaget, Bergen Oslo. Madsen Vagn (1977). Regnskabsvæsenets Opgaver og Problemer i Ny Belysning, Gyldendal, Danmark. Merchant K.A. & Stede W.A. Van der. (2003). Management Control Systems Performance Measurement, Evaluation and Incentives, Prentice Hall, USA. Forskellige links til videncentre og uddannelsessteder: 1. BetterManagement Today: Competing on Analytics segment. On-Demand Webcast 2. University of Maryland Smith School of Business- Course on Competing on Analytics in Europe Germany2008.html 3. SAS INSTITUTE INC. WORLD HEADQUARTERS SAS CAMPUS DRIVE CARY, NC TEL: FAX: Økonomistyring & Informatik 23. årgang 2007/2008 nr

16 4. Ivey School of Business course on Competing on Analytics by Peter Bell ca/faculty/peter_bell.html and Accenture Webcast on Competing on Analytics content&task=view&id=101&itemid= Accenture White Paper on the Analytics Advantage in Pharmaceuticals and Life Sciences cals_and_medical_products/competinganalytics.htm 8. IMD Business School Executive Education Event 9. Stevens Institute of Technology Howe School of Management course academics/graduate-programs/information-systems/curriculum/knowledge-mgtdata-mining/ 10. Institute of Analytics Professionals in Australia competing on analytics seminar au/environments/edoras/resources/iapa/iapapresentation(1).pdf 664 Økonomistyring & Informatik 23. årgang 2007/2008 nr. 6

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED AARHUS D. 26. MAJ 2015 PETER ANDERSEN, SAS INSTITUTE THE POWER TO KNOW HVEM ER SAS INSTITUTE? 91 af top 100-virksomhederne på 2013 FORTUNE Global 500 listen

Læs mere

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com Kurser Dage januar februar marts april maj juni SAS College SAS College: Analyse 12. & 26. 9. & 23. 7. & 21. SAS College: Data Visualization SAS College: SAS Visual Analytics Advanced Foundation - Programming

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

SAS øger værdien af dit SAP-system

SAS øger værdien af dit SAP-system SAS øger værdien af dit SAP-system Erling Glud Nielsen, Professional Services Director Professional Services Division SAS øger værdien af dit SAP-system Agenda Generel positionering SAS og SAP Arkitektur

Læs mere

Lær og forstå din ABC

Lær og forstå din ABC Lær og forstå din ABC - en dag om kostgennemsigtighed og økonomistyring Lars Johansen og Thomas Varan Copyright 2004, SAS Institute Inc. All rights reserved. Har ABC en effekt? Undersøgelsen bestod af

Læs mere

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT Agenda 1) Hvad er IoT 2) Hvilke marked? 1) Hvor stor er markedet 2) Hvor er mulighederne 3) Hvad ser vi af trends i dag Hvad er IoT? Defining the Internet of Things -

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense. Læs mere på: læsøkonomi.dk. Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder

Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense. Læs mere på: læsøkonomi.dk. Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense Læs mere på: læsøkonomi.dk Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder Hvad jeg vil sige noget om Mulighederne indenfor Erhvervsøkonomi i Odense Uddannelsen

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI THOMAS BAK 1971 2016 Baggrund Behov for uddannelsen Uddannelsens forskningsmæssige forankring Uddannelsens faglige profil Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Baggrund

Læs mere

Intelligent kontrol med SAS

Intelligent kontrol med SAS Intelligent kontrol med SAS Hvordan sikrer du dig gennemsigtighed i kontrollen? Business Development Manager Malene Haxholdt 19. april 2007 Agenda Kontrolopgaven Data mining og kontrol Hvad er data mining?

Læs mere

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed Styregrupper Styregrupper er en af de største barrierer for effektiv program- og projektudførelse, hør hvordan vi har adresseret denne udfordring i både offentligt og privat regi Helle Russel Falholt Projektværktøjsdagen

Læs mere

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Carsten Rohde E-mail cr.acc@cbs.dk SAS Institute 5. maj 2011 Agenda: 1. Økonomistyringsudfordringen i statens virksomheder? 2. Økonomistyringsopgaver

Læs mere

- Verdens førende udbyder af stenuldsløsninger

- Verdens førende udbyder af stenuldsløsninger - Verdens førende udbyder af stenuldsløsninger Indhold Om taleren Om Rockwool koncernen Om Rockwool s problemstillinger ved rapportering Om Rockwool s nye rapporteringsløsning pørgsmål Kort om taleren:

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15

Læs mere

Logistik og Økonomistyring Læseplan

Logistik og Økonomistyring Læseplan Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Master i Redaktionel Ledelse, Efterårssemestret 2007 Logistik og Økonomistyring Læseplan 25. juni 2007 Direktør Carit Andersen Professor Hans Frimor Professor Steffen

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

ANDERS FREDERIKSEN HEAD OF DEPARTMENT AND PROFESSOR. Performance management hvordan sikres en succes? ANDERS FREDERIKSEN

ANDERS FREDERIKSEN HEAD OF DEPARTMENT AND PROFESSOR. Performance management hvordan sikres en succes? ANDERS FREDERIKSEN PERFORMANCE MANAGEMENT HVORDAN SIKRES EN SUCCESS? AGENDA HR Analytics en rejse Performance management hvordan sikres en succes? 1 EN REJSE 2000 Ingen data Finansiel krise 2007 Nu ved vi at data er vigtigt

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL RAMBOLL GROUP Leading engineering, design and consultancy company Founded in Denmark in 1945 13,000 experts 300 offices in

Læs mere

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance Profilbeskrivelse for Finansiering Finance Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag tilknyttet

Læs mere

CGI Microsoft-dagen 2015

CGI Microsoft-dagen 2015 Velkommen til: CGI Microsoft-dagen 2015 Torben Ryttersgaard Vice President, CGI Danmark CGI Group Inc. 2015 Dagens agenda 1 2 3 4 5 6 7 09.00-09.15: Velkommen 09.15-10.00: Plenum-indlæg: PANDORA 10.15-11.00:

Læs mere

Erhvervsleder i Praktik og IBM

Erhvervsleder i Praktik og IBM Pia Rønhøj Manager CSR and Employer Branding IBM Danmark Erhvervsleder i Praktik og IBM 1 Our Strategy and Values: Working for a Smarter Planet IBM er Danmarks største it- og konsulentvirksomhed 2 IBM

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Virker økonomistyring?

Virker økonomistyring? Virker økonomistyring? Virker økonomistyring? af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning Med jævne mellemrum dukker nye økonomistyringsbegreber og metoder op.

Læs mere

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow Session D3 Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow - SAP projektstyring V/Jesper Thusgaard Bjørnø, SAP Solutions Sales Manager 1 Agenda Udfordringerne for industrivirksomhederne Kort præsentation

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Cognos. Charlotte Dreyer Nielsen Corporate Business Controlling Manager

Cognos. Charlotte Dreyer Nielsen Corporate Business Controlling Manager Cognos Charlotte Dreyer Nielsen Corporate Business Controlling Manager Agenda Om NNE Pharmaplan Vores udfordringer Performance Management Visionen Disciplinerne Cognos landskabet i NP Hvordan benyttes

Læs mere

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Agenda kl. 11:20 11:50 Hvordan kan I selv styre forandringer sikkert

Læs mere

Kursusoversigt for juli 2007 januar 2008

Kursusoversigt for juli 2007 januar 2008 Matcher dine kompetencer din rolle og dine opgaver Kursusoversigt for juli 2007 januar 2008 MERE KURSUS FOR FÆRRE PENGE Vores ekspertundervisere er kvalificerede instruktører, der arbejder som SAS konsulenter,

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet 1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet Afdæk og fastlæg, hvad der driver projektet Identificer langsigtede virksomhedsmål Fastlæg implementeringens centrale leverancer Prioriter og planlæg delmål

Læs mere

Vandeffektive mejerier. Projekter mellem Arla Foods og Ecolab

Vandeffektive mejerier. Projekter mellem Arla Foods og Ecolab 1 Vandeffektive mejerier Projekter mellem Arla Foods og Ecolab Optimisation of TCO (Total Cost of Operations) 2 3 TCO Project Model TASK FORCE ANALYSIS OPTIMIZATION VALIDATION Prioritization of projects

Læs mere

Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management

Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Introduktion af beslutningskonferencer - Vurderinger af usikkerheder i beslutningsgrundlaget for samfundsøkonomiske analyser

Introduktion af beslutningskonferencer - Vurderinger af usikkerheder i beslutningsgrundlaget for samfundsøkonomiske analyser Introduktion af beslutningskonferencer - Vurderinger af usikkerheder i beslutningsgrundlaget for samfundsøkonomiske analyser Trafikdage, Michael Bruhn Barfod Adjunkt, DTU Transport Introduktion Beslutningstagning

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Supplier development så langt kan man nå i samarbejdet mellem kunde og leverandør. Søren Jepsen 13. Juni 2013

Supplier development så langt kan man nå i samarbejdet mellem kunde og leverandør. Søren Jepsen 13. Juni 2013 Supplier development så langt kan man nå i samarbejdet mellem kunde og leverandør. Søren Jepsen 13. Juni 2013 Solar in short Solar is one of Northern Europe s leading technical wholesalers Listed on NASDAQ

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

xrm både en applikation og en ramme for hurtig udvikling af løsninger til strukturet relationshåndtering og understøttelse af forretningsprocesser

xrm både en applikation og en ramme for hurtig udvikling af løsninger til strukturet relationshåndtering og understøttelse af forretningsprocesser Relationer xrm både en applikation og en ramme for hurtig udvikling af løsninger til strukturet relationshåndtering og understøttelse af forretningsprocesser Susanne Christoph, salgschef & Henrik Ditlevsen,

Læs mere

GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV

GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV SÆT VÆRDIEN I FOKUS Markus Laursen, PhD fellow Mail: mla@badm.au.dk Profil: http://au.dk/en/mla@badm.au.dk PROFIL PhD fellow på Aarhus Universitet, Business and

Læs mere

Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management

Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2010 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Jobkatalog Udvikling og fastholdelse af medarbejdere

Jobkatalog Udvikling og fastholdelse af medarbejdere Jobkatalog Udvikling og fastholdelse af medarbejdere Lars Moth Baun-Nielsen Group HR - Head of Compensation & Benefits Grundfos Holding A/S Agenda Kort om Grundfos Hvorfor introducerer vi et nyt job katalog

Læs mere

Executive Circle - Integration. Forretningsspor

Executive Circle - Integration. Forretningsspor Executive Circle - Integration Forretningsspor Dagens menu 10:20 Business Integration - Microsofts strategi og visioner Henrik Albrechtsen, Solution Specialist, Microsoft Danmark 10:30 - Kundecase Royal

Læs mere

Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse. Optag 2015: Optag 2016:

Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse. Optag 2015: Optag 2016: Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse Optag 201: Management Research Method (+ SOL + IB) FAG 2013 Entrepreneurship: Shaping

Læs mere

Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE

Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE kl. 9.40 Velkomst, registrering og indledning ved Claus Clausen kl. 9.50 #01 Industri 4.0 omsat i praksis Ved Bo Lybæk, President and CEO, GPV International,

Læs mere

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense Sept. 2011 1 af 8 Denne profilbeskrivelse

Læs mere

Lektion 4 Ledelses systemet(s.153 167), kompemdium Kaplan: Building Strategy Maps, Ittner: Coming Up Short

Lektion 4 Ledelses systemet(s.153 167), kompemdium Kaplan: Building Strategy Maps, Ittner: Coming Up Short Lektion 4 Ledelses systemet(s.153 167), kompemdium Kaplan: Building Strategy Maps, Ittner: Coming Up Short STAKEHOLDER KORT, MISSION/VISION, Balanced scorecard strategy map Ledelsessystemet Value chain

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Efterår 2016 Beskrivelse af fagene: Human resource management Strategisk kommunikation Innovationsledelse (undervises på engelsk) Business Performance Management

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM

Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM V3 Westergaard CSM Westergaard CSM 2 Gode konsulenter hænger ikke på træerne! [Indsæt billede af Jakob/Lars/Gitte/Ulla

Læs mere

High-Performance Data Mining med SAS Enterprise Miner 14.1

High-Performance Data Mining med SAS Enterprise Miner 14.1 High-Performance Data Mining med SAS Enterprise Miner 14.1 nye procedurer til en mere effektiv modeludviklingsproces Kristina Birch, Advisory Analytical Consultant, SAS Institute Indhold Hvad er High-Performance

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

HACKERNE BLIVER BEDRE, SYSTEMERNE BLIVER MERE KOMPLEKSE OG PLATFORMENE FORSVINDER HAR VI TABT KAMPEN? MARTIN POVELSEN - KMD

HACKERNE BLIVER BEDRE, SYSTEMERNE BLIVER MERE KOMPLEKSE OG PLATFORMENE FORSVINDER HAR VI TABT KAMPEN? MARTIN POVELSEN - KMD HACKERNE BLIVER BEDRE, SYSTEMERNE BLIVER MERE KOMPLEKSE OG PLATFORMENE FORSVINDER HAR VI TABT KAMPEN? MARTIN POVELSEN - KMD HVILKEN BIL VIL DU HELST KØRE GALT I? Bemærk at brug og antal Bemærk at brug

Læs mere

Implementering af EVA ved hjælp af balanced scorecard og activity

Implementering af EVA ved hjælp af balanced scorecard og activity Juli 2002 / VØS område 3 Implementering af EVA ved hjælp af balanced scorecard og activity based costing Af BDO-Professor Per Nikolaj Bukh, ph.d. (pnb@pnbukh.com) Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning

Læs mere

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET 22. NOVEMBER 2012 CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET JENS BENNEDSEN INGENIØRDOCENT, LEDER CDL CDL cdio Dev lab HVORFOR? Personlige og sociale kompetencer

Læs mere

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

Re-tail Retail. Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1

Re-tail Retail. Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1 Re-tail Retail Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1 Passioneret for hjælpe vores kunder fra data til viden -ogfra viden til værdi Fokuseret Business Intelligence software- og konsulenthus

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Copyright SaaS-it Consult 2011. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13.

Copyright SaaS-it Consult 2011. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13. september, 2011 Cloud Computing & SaaS Hvor er vi på vej hen? Agenda Definitioner The SaaS-it Evolution

Læs mere

Dialogmøde 3. maj 2012

Dialogmøde 3. maj 2012 Dialogmøde 3. maj 2012 Status i Novia Katastrofalt 2011 Nye lokalaftaler 3F og HK Løn freeze på de administrative 1. kvt 2012 på budget 1 års fødselsdag i Aviator familien Status udenfor Markedet er presset

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Det handler om formål. af Jeff Gravenhorst PFA Morgenbrief 28. februar 2012

Det handler om formål. af Jeff Gravenhorst PFA Morgenbrief 28. februar 2012 Det handler om formål af Jeff Gravenhorst PFA Morgenbrief 28. februar 2012 1 En global service-forretning med mere end 100 års historie Gruppe-omsætning: DKK >75 milliarder Antal medarbejdere: > 500,000

Læs mere

Kelly Financial Resources

Kelly Financial Resources Kelly Financial Resources Talent News Controllere Marts 2012 Kelly Services telefon 33 11 70 70 kfr@kellyservices.dk www.kellyfinance.dk Vi har talenterne! Vidste du at 85% af de potentielle kandidater

Læs mere

ÉN REGION ÉT PROJEKT. Projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft II - 2012-2015

ÉN REGION ÉT PROJEKT. Projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft II - 2012-2015 Tiny Maerschalk Head of International Community v/erhverv Aarhus Flyttet til Danmark i August 1997 Uddannelse: Cand.ling.merc (Belgien) Socialrådgiver (Danmark) Erfaring: Event Coordinator ved International

Læs mere

Forudsætninger for innovation ved Trine Nielsen

Forudsætninger for innovation ved Trine Nielsen Forudsætninger for innovation ved Trine Nielsen Mine to verdener u Innovation til alle tider Vinderkoncepter - Brugerdrevet innovation og forretningsudvikling Hvordan identificerer vi fremtidens behov

Læs mere

Bilag til studieordning for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.)

Bilag til studieordning for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Profilbeskrivelse for Global logistik og Supply Chain Management Global Logistics and Supply Chain Management (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Financial Business Partner på 4 dage (Eksamen kan vælges til)

Financial Business Partner på 4 dage (Eksamen kan vælges til) DANSK INSTITUT FOR UDDANNELSE KURSUSBESKRIVELSE: Financial Business Partner på 4 dage (Eksamen kan vælges til) Efter kurset kan du føre en kompetent og konstruktiv dialog med ledelsen omkring de underliggende

Læs mere

Marketing brochure - CV

Marketing brochure - CV EXECUTIVE CV Marketing brochure - CV Hvad er formålet med en brochure / CV? Identifikation af hvilke værdier produktet / personen kan tilføre en given virksomhed. forretningsmæssig værdiforøgelse Budskabet

Læs mere

CRM Udfordringer & muligheder

CRM Udfordringer & muligheder Vi skaber værdi gennem fokus på viden, relationer, processer og performance management i krydsfeltet mellem mennesker, forretning og IT CRM Udfordringer & muligheder Hvad er CRM? CRM er konkurrencestrategier

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere