Konkurrence på det analytiske eller Competing on Analytics, hvorfor nu det?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkurrence på det analytiske eller Competing on Analytics, hvorfor nu det?"

Transkript

1 MEMO korte indlæg til inspiration og overvejelse Indlæg nr. 41: Design og forankring af nye ledelsesteknologier Konkurrence på det analytiske eller Competing on Analytics, hvorfor nu det? når økonomistyringen tager udgangspunkt kvantitative og statistiske modeller Af Steen Nielsen & Erland H. Nielsen*) Virksomheder og organisationer taber millioner på beslutninger der er truffet på et utilstrækkeligt grundlag. Dette er blot ét citat ud af mange, som er fremkommet indenfor de sidste par år, med en direkte henvisning til den analytiske beslutningsproces. Et stadig større fokus sættes nu ind på, at virksomheden skal kunne træffe beslutninger på grundlag af økonomistyringen, og at disse beslutninger skal træffes på data og information, som er hentet i virksomhedens informationssystem. Disse data og informationer skal være behandlet og bearbejdet bl.a. via forskellige analytiske værktøjer og forskellige beslutningsmodeller og præsenteret på en måde, så de kan danne udgangspunkt for aktuelle beslutninger her og nu. Dette er vil mange nok sige ikke nyt, da dette vel altid har været grundideen med den traditionelle økonomistyring. Men alligevel ikke, når man ser den vægt dette Competing On Analytics (COA) har fået de sidste par år i diverse internationale fora, seminarer, møder og tidsskrifter, herunder bl.a. Harvard Businesss Review. Også hos Kaplan og Norton i deres Collaboration og i Balanced Scorecard regi. I mange henseender minder promoveringen af COA om dengang ABC og BSC blev markedsført. Det nye er ikke brugen af det analytiske, men at det tager udgangspunkt i praktiske problemstillinger og løser disse. Alle, der har beskæftiget sig med økonomistyring, ved, at hele anvendelsen af operationsanalytiske modeller i økonomistyringen var et hot emne tilbage i 60 og 70 erne, f.eks. i Accounting Review. Men dengang var det langt udenfor pædagogisk rækkevidde for praktiske virksomheder og deres beslutningsproblemer. Kaplan m.fl. har vel fra 90 erne og fremefter været fortalere for, at økonomistyringen skal tage udgangspunkt i praktiske problemer og fokusere på løsninger hertil. *) Steen Nielsen ekon.dr. og Erland H. Nielsen PhD., er begge lektorer og ansat på Erhvervsøkonomisk Institut Handelshøjskolen Århus, Århus Universitet. Økonomistyring & Informatik 23. årgang 2007/2008 nr

2 1. Baggrund Hver eneste dag bringes nye udfordringer til verden og skaber grundlag for nye typer af beslutninger, for at virksomheden kan fungere. Det gælder forhold som, hvad koster det reelt at ansætte nye medarbejdere (løn, indirekte løn, udvikling, videreuddannelse etc.), hvilken leverandør skal man vælge, hvilke kunder skal man prioritere, hvad er den optimale eller bedste pris for et produkt, en ordre eller en service, hvilke markedskanaler skal man vælge osv. Eftervirkningerne af forkerte eller ukorrekte beslutninger kan få fatale følger for virksomheden. Derfor er dette at kunne foretage sådanne i rette tid og på korrekt basis helt afgørende for at være en succesfuld virksomhed og for at opfylde virksomhedens stakeholder-forventninger på lang sigt. Ofte forudsættes, at de rigtige folk også træffer beslutninger som er korrekte og succesfulde på lang sigt. Derfor vil det også være gavnligt, at beslutningstageren tager sig tid og sætter sig ind i, hvordan grundlaget for de enkelte beslutninger skal udformes. Også hvilke efterfølgende virkninger en given beslutning har på andre forhold, og hvordan beslutningen virker på lang sigt bør indgå. Omkostninger er ikke blot omkostninger. Der findes forskellige omkostningsdefinitioner, forskellige måder at henregne på, forskellige tidsintervaller etc. Der kræves mange ressourcer, hvis en virksomhed skal være på forkant med udviklingen og sørge for at hente gevindsten hjem, når tid er. Data og informationer, formler og algoritmer eller metriks, edb-programmer, kan forsyne beslutningstageren med et helt landskab af muligheder at operere i. Heri ligger også en forståelse for det potentielle output eller outcome og mulige løsninger til at et givet problem. Nogle virksomheder nøjes med at opstille en pro et contra liste over mulige udfald, andre ønsker at tale beslutningen igennem for at få afdækket mulighederne, andre sætter andre til at udføre beregninger, andre igen ser kun på, hvad der kommer frem på pc-skærmen, efter at der er foretaget tusindvis af beregninger i computeren, uden helt at forstå hvad der ligger bag. Udtrykket garbage in, garbage out vil hvis man kunne undersøge det nærmere sikkert være tilfældet for mange beslutninger. For det meste holdes forkerte beslutninger indendørs i virksomheden. Virksomhedens mål og målsætning bør altid være det filter, som beslutningerne skal igennem og ses i, og som afgør hvordan en given beslutning evt. sammen med andre beslutninger som er truffet eller skal træffes før eller senere. Der er et helt arsenal af fejlmuligheder, som bør overvejes og indgå i den enkelte beslutning. Med de relativt store datamænger, som findes tilgængelig i virksomhedens forskellige systemer, datawarehouse etc., vil dette i sig selv kunne være noget som kan være med til at tage pusten fra beslutningstageren. Derfor spiller intuition og forhåndsviden en helt central rolle for, hvordan man får startet processen. Man skal heller ikke udsætte beslutningen, fordi den virker uoverskuelig eller fordi man ikke ved, hvor man skal søge information. 650 Økonomistyring & Informatik 23. årgang 2007/2008 nr. 6

3 Det er også vigtigt at man ikke erstatter egne følelser i en given beslutning med viden, som er tilgængelig og relevant for en beslutning blot fordi denne ligger i et system. Der vil hurtigt opstå bias, som kan undergrave en beslutning og få alvorlige konsekvenser for virksomheden. Samtidig som allerede påpeget er det sjældent, at en beslutning træffes i et fuldstændigt vacuum eller uden påvirkning på andre beslutninger. Det typiske er introduktion af nye produkter. Hvordan påvirker det økonomien i de eksisterende produkter, den samlede lønsomhed, den samlede omkostningsstruktur, produktionsområdet, marketing og salg? Eller det modsatte. Hvad sker der med den samlede produktporteføljes lønsomhed eller produktionskapaciteten, hvis vi udfaser eksisterende produkter? Bliver det muligt at starte produktionen af nye produkter, eller bør vi inddrage allerede outsourcede produkter? 2. Trends i Data Analyse Business Intelligence er mere end blot rapporter og statistik. Fremover vil analyse, dynamisk planlægning, forecast, hollistiske modeller og simulation være en integreret del af business procesbegrebet (Marcus Winkler SAP). Virksomhederne vil være i stand til mere præcist at planlægge, ikke blot for kort sigt, men for hele året frem. Eller sagt mere populært, hvad har managers og piloter til fælles? Piloter bruger datadisplayet eller sin monitor i instrumentcockpit til at flyve fra A til B på den mest sikre måde. Spørgsmålene er bl.a., hvad er min eksakte position, hvordan lyder vejrprognosen, hvor kraftig er vinden, og hvilken effekt har dette på brændstofforbruget? Piloten stiller disse spørgsmål for at forhindre problemer, som f.eks. ikke at kunne overholde tidsplanen, undgå at skulle mellemlande for at tanke op etc., og for ikke at skabe unødig bekymring hos passagerne. Dette vil højst sandsynlig igen påvirke, om de ønsker at anvende dette selskab eller skifte til et nyt. Virksomheder anvender ligeledes de tilgængelige instrumenter og værktøjer i Business Intelligence (BI) på samme måde, som piloten anvender sit display i cockpittet. BI analyserer og overvåger data og informationer, beregner nogle key performance indikatorer eller KPI er, hvorefter der genereres rapporter. BI kan på mange måder ses som en form for intelligence service. BI hjælper virksomheden til at fastholde kursen, beregne dens position, vurdere om man er ude af kurs, ved at kikke på de nødvendige KPI er og udnytte de muligheder det giver, på helt samme måde som piloten i cockpittet ønsker den optimale måde at styre flyet på. Distribution og deling af data og informationer er over tid blevet umådelig billig og nem. Den eneste investering, der skal foretages, er i et system, som kan trække data ud til viderebehandling nemlig BI. For at vælge de korrekte komponenter fra BI kræves der først stillingtagen til typen af information sorteret ud fra de forskellige datamængder. Til dette kan anvendes forskellige tools, hvorfra der skal vælges forskellige begrænsningsprocedurer, ligesom information mv. ofte går på tværs af funktioner og ansvarsområder. Der er også heri fordele ved, at man hurtigere bliver i stand til at se, hvordan forskellige beslut- Økonomistyring & Informatik 23. årgang 2007/2008 nr

4 ninger hænger sammen. Som udgangspunkt går virksomhederne i gennem 5 BI-faser inden deres intelligence virker (Jovanovic, 2008). I første fase vil man kun være i stand til at vise forskellige KPI eller statistiske data fra fortiden, f.eks. sidste måned, sidste kvartal eller sidste år. I den anden fase kan BI-værktøjet analysere virksomhedens performance ikke kun hvor godt det er gået men hvorfor dette var tilfældet. Hvorfor var et forretningsområde eller en produktionscelle bedre end andre? Hvilke produkter og kunder har genereret mest til overskuddet og hvorfor? Mange virksomheder er stadig kun i denne fase, siger Jovanovic. De misser ofte de skjulte muligheder, der ligger i informationerne. I den 3. fase vil virksomheden være i stand til at analysere data, så snart de er tilgængelige. Virksomheden får mest ud af denne upto-minute information ved straks at sende eller gøre den tilgængelig for beslutningstagerne. Beslutningstageren behøver ikke søge eller lede efter disse. De vil modtage dem automatisk, så snart de ligger i systemet. Dette per se reducerer informationsomkostningerne og besværet med intern kommunikation. Figur 1. Graden af BI og de opnåede konkurrencefordele I den 4. fase vil BI se ind i fremtiden ved at analysere trends og forskellige typer af forecasts. F.eks. hvordan vil salget af vores nye produkt se ud, hvis der sker en afmatning på verdensmarkedet med 5 %? Hvilken effekt vil det ha på virksomhedens samlede lønsomhed, hvis vi ikke får de medarbejdere, vi har behov for? Dataene til sådanne beslutninger behøver ikke komme fra det laveste niveau i kontoplanen. Faktisk er det helt nødvendigt, at f.eks. dataene fra salgsafdeling kan bruges, idet disse igen bør bygge på ensar- 652 Økonomistyring & Informatik 23. årgang 2007/2008 nr. 6

5 tede og korrekte forhold længere nede i hierarkiet. Sammenhæng mellem graden af BI og typen af beslutningsrelevante relationer og spørgsmål kan ses nedenfor (SAS-Intitute, Malene Haxholdt, 2007). I den 5. fase vil virksomheden kunne foretage forskellige simulationsscenarier et år frem. Ønsker vi f.eks. at se, hvordan udvalgte KPI er i vores Balanced Scorecard ser ud om 5 år, hvis vores nuværende strategi bliver implementeret fuldt ud. Dette er selvfølgelig ikke noget, der kommer af sig selv, uden der er taget højde for forudsætninger om årsagssammenhæng, definitioner mv. Men det giver virksomheden en enestående chance for at afprøve forskellige visioner og strategier for at vurdere den økonomiske tilstand om 3-5 år, givet at man f.eks. undervejs skal investere i mere uddannelse til medarbejderne, få en bedre logistik eller en større kundetilfredshed. På den måde kan BI bidrage væsentligt til at skabe valide forudsætninger for forecasts og succes. Dette sætter også krav til software udbyderne, f.eks. om real-time-data, planlægningsfunktioner og data-mining. Virksomhederne er også nødt til at gå over til en service-orienteret IT arkitektur, som er fleksibel og i det hele taget kan følge op på de bedste innovationer på området. Alle beslutningstagere kan anvende BI i henhold til den rolle, vedkommende har, og ud fra deres on-line portal. Stadigt flere standard-on-line programmer indeholder BI, som tillader brugerne at trække data ud og lave analyser, uden at man behøver at gå over til andre applikationer. Hvor stor benefit bliver for den enkelte virksomhed, afhænger bl.a. af, hvor kompatible deres datamodeller er. Derfor kan virksomhedens KPI erne kun analyseres og fortolkes korrekt, hvis de er defineret på forhånd og for hele virksomheden. Dette bliver det afgørende punkt de næste mange år frem. Derfor gælder det også om at sætte denne proces i gang så hurtigt som muligt, så man ikke mister overblikket i cockpittet.. 3. Det principielle i konkurrence på det analytiske Den grundlæggende idé i det analytiske approach er, at analytic help align the organization with business objectives, enable better decision making, and improve performance (Davenport & Johnson, 2008). Analytics kan siges at være beslutninger og handlinger baseret på veltilrettelagte informationer og data, med udgangspunkt i matematiske, statistiske, kvantitative og forklarende analyser. Beslutninger og handlinger skal være til fremtidige handlinger, forecasts eller prediktive forhold. Mange virksomheder har via sin IT-afdelings beslutningsrelevante supportsystemer tilgang til online analytiske processer, et data-warehouse, datamining og BI. Mange af disse analyseværktøjer har for det meste kun været anvendt til at kikke tilbage på historiske forhold, f.eks. i forbindelse med diverse kontroller. Indenfor de sidste 3-5 år er virksomheder begyndt at anvende data og information til mere fremadrettede og strategiske for- Økonomistyring & Informatik 23. årgang 2007/2008 nr

6 hold, herunder til en positionering af building competitive advantage. Dermed bliver det analytiske ikke blot almen deskriptiv statistik men kan sagtens indeholde mange og mere avancerede teknikker (f.eks. hyppigheds- og frekvenstabeller, forskellige skævhedsmål, krydstabuleringer, ratios, plots m.fl.), som sikkert for de fleste controllere kan være svært nok at tolke på men som i stedet kan anvendes til at bygge og forme fremtidige modeller, til at simulere forskellige scenarier på, ikke blot på ét givet tidspunkt, men også over tiden. Virksomheden er dermed med til mere eller mindre at forme sin egen virkelighed. Hvorfor er dette med at skulle konkurrere på det analytiske blevet vigtigt? I princippet er det analytiske ikke nyt. Ser vi traditionelle lærebøger, har disse altid et eller flere kapitler om simple modeller, f.eks. beslutningstræer, sandsynlighedsfordelinger mv. (se f.eks. Drury, 2002; Horngren, 1977, Foster & Horngren, 1988). Ældre danske lærebøger (f.eks. Hansen, 1950; Madsen, 1977) har også lagt vægt på måling og mere kvantitative forhold. Det nye ligger i, at det nu er muligt, bl.a. via menu-styrede pc-programmer, mere tilgængelige statistik programmer indeholdende mange hjælpefunktioner og coach-relaterede funktioner, hvor man kan få hjælp til fortolkning af de statistiske resultater at sætte virksomheden i stand til optimere på forskellige forhold, hvilket igen gør det muligt at være i den konkurrencemæssige front. Dette at kunne identificere de mest lønsomme kunder, de dyreste leverandører og dermed være i stand til at udfase ulønsomme kunder eller finde nye leverandører er noget, som tiltaler mange beslutningstagere. Mange af de traditionelle områder som minimering af lagre, reduktion af leadtid, hurtigere gennemløb mv., vil via data til forskellige simuleringer kunne danne grundlag for at identificere, hvad der skal gøres inden beslutningen træffes. Davenport og Harris (2007) nævner mange eksempler på, hvor og hvordan det analytiske element kan anvendes i konkrete virksomheder, herunder også ressourcefordelinger, prisfastsættelse mv. Det er ikke kun for store virksomheder som Wal-Mart og Procter & Gamble, men også mindre og mellemstore virksomheder kan drage nytte af at eksperimentere og simulere forskellige relevante forhold. En Accenture undersøgelse af 400 virksomheder viste, at 15 % af top-performerne definerede den analytiske viden som et key moment i deres strategi. Det samme studie viste også, at top-performerne havde en langt mere skarp analytisk profil end lav-performerne (Salloway & Associates, 2007). En stor del af den amerikanske tradition og nuværende forskning indenfor økonomistyring er centreret med udgangspunkt i kvantitative modeller. Dette er i modsætning til den engelske tradition, som mere er fokuseret på kvalitative og fortolkende forskning. Dansk tradition tilsiger, at begge forhold er lige vigtige. Disse forskelle kommer helt klart til udtryk i måden Kaplan og Norton arbejder med deres koncept af Balanced Scorecard og den promovering, der sker her, bl.a. med henvisning til analytics og SAS-Institite. Det er helt klart effekten på bundlinjen, man går efter. 654 Økonomistyring & Informatik 23. årgang 2007/2008 nr. 6

7 4. Beslutningstagen i Business Analytics En dybere analyse af kundelønsomheden og kreditgivningen er et typisk eksempel for at få en dybere indsigt i kundegrupper eller den enkelte kunde. Her kan kunderne grupperes efter deres risiko-profiler, hvorefter disse grupper får tillagt forskellige betalingsmodeller. Flyselskaber kan anvende analytics til at optimere omsætning af passager og cargo på hvert fly. Da denne branche er særdeles prisfølsom og konkurrenceintensiv, er det nødvendigt, at man bruger tid på at analysere, hvordan f.eks. bookingmønsteret foregår, således at man kan tage højde for disse forhold frem over. Et andet eksempel er i forbindelse med konceptet revenue management, som er et område, der for alvor er begyndt at vinde frem (se f.eks. Pricing and Revenue Optimization af Phillips, 2005). Det kan være forhold som hvilke distributionskanaler, virksomheden skal vælge, hvordan produktet skal prisfastsættes på de forskellige markeder, hvordan man forhindrer kannibalisering på tværs af salgskanaler, hvordan sæson indvirker på indtjeningen osv. Alle disse forhold er centreret om salget, men der eksisterer tilsvarende problemer internt i produktionsplanlægning, ressourcestyring, kapacitetsoptimering mv., dvs. alle de forhold, som relaterer til den traditionelle økonomistyring. I mange klassiske områder i økonomistyringen vil det være relevant at anvende matematiske og analytiske modeller. Det gælder f.eks. en simpel test af, hvornår der egentlig er tale om variable, halvfaste eller mere faste omkostninger i forhold til forskellige typer af drivers, test af forskellige driveres indvirkning på ressourceforbrug, analyse af Omkostninger til Salg, Marketing, Distribution og Administration (SMDA). Tidligere var ideen, at man ikke tog hensyn til disse typer af omkostninger, hverken i de forskellige beslutningssituationer eller i lønsomhedsmønsteret, dels fordi disse var af mindre betydning, og dels fordi de blev anset for at være faste omkostninger og derfor ikke relevante. I dag udgør disse en væsentlig del af produktets samlede omkostninger og inddrages ofte i prisfastsættelsen. Eller tænk på Cooper & Kaplan s (1998) 4 niveau model, som også går ud på at assigne omkostninger til stykniveau, serieniveau, produktniveau og det øverste corporate niveau. Ideen er, at hvis der er mere end én enhed af en given ressource, findes der også en bagvedliggende faktor, som er styrende herfor. Nedenfor er vist konkrete eksempler på analytics hentet fra Davenport (2006). Økonomistyring & Informatik 23. årgang 2007/2008 nr

8 THINGS YOU CAN COUNT ON Analytics competitors make expert use of statistics and modelling to improve a wide variety of functions. Here are some common applications: FUNCTION DESCRIPTION Examples Supply chain Customer selection, loyalty, and service Simulate and optimize supply chain flows; reduce inventory and stock-outs. Identify customers with the greatest profit potential; increase likelihood that they will want the product or service offering; retain their loyalty. Dell, Wal-Mart, Amazon Harrah's, Capital One, Bardays Pricing Identify the price that will maximize yield, or profit. Progressive, Marriott Human capital Select the best employees for particular tasks or jobs, at particular compensation levels. Product and service quality Detect quality problems early and minimize them. Honda, Intel Financial performance Research and development Better understand the drivers of financial performance and the effects of nonfinancial factors. Improve quality, efficacy, and, where applicable, safety of products and services. New England Patriots, Oakland A's, Boston Red Sax MCI, Verizon Novartis, Amazon, Yahoo Figur 2. Eksempler på funktioner, som man kan regne på Ses på konkrete eksempler fra økonomistyringsområdet, kan dette være; Traditionelle Risiko-Analyser:»In the conventional wisdom, risk is asymmetrical: it has only one side, the bad side. Successful people understand that risk, properly conceived, is often highly productive rather than something to avoid. They appreciate that risk is an advantage to be used rather than a pitfall to be skirted.«(charles Sanford - former Chairman, Bankers Trust). Predictive Supply Risk Management:»Risk management is a standard practice in financial management, but not in Supply Chain Management. As supply chains become more global and complex, the use of techniques from financial management can be beneficial.«(mark Hillman, AMR Research). Nedenfor er vist et eksempel herpå hentet fra Dennie Norman (SAS Institute,2007). Activity-Based Costing: Test og analyse af, hvilke omkostninger der bidrager mest til den samlede varians (estimeret på basis casen Classic Pen Com. fra Kaplan & Atkinson, 1998). 656 Økonomistyring & Informatik 23. årgang 2007/2008 nr. 6

9 Figur 3. Eksempel på risikostyring af Leverancekæden Figur 4. Eksempel på analyse af omkostningers aktivitetsfølsomhed Økonomistyring & Informatik 23. årgang 2007/2008 nr

10 Balanced Scorecard: Simulering af effekten af et ønske om at forøge kundetilfredsheden, for at se, hvornår en steady-state tilstand nås i det finansielle perspektiv, her målt via Return on Capital Employed. 0,09 RoCE p.a. 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 RoCE 0,02 0, , Figur 5. Eksempel på simulering af kundetilfredshedens betydning for afkastningsgraden Forecast: Med moderne forecast systemer er det let at få et overblik over det mulige informationsindhold i givne data. Moderne forecast systemer arbejder mere som beslutningsstøttende end som orakler. Tag f.eks. følgende data serie Time X Time X Time X Time X Time X Fc Fc Fc Fc+4 Figur 6. Eksempel på forecast ud fra 26 foretagne observationer 658 Økonomistyring & Informatik 23. årgang 2007/2008 nr. 6

11 Figur 7. Eksempel på 4 forecastmetoders resultater Der ønskes et forecast for perioderne og såfremt X-dataene ikke er gennemanalyseret mht. én specifik og grundlæggende»bedste«datagenererende proces, så vil et hurtigt kig på nedenstående udvalg af svar fra fire forskellige forecast metoder hurtigt kunne forbedre overblikket. Tilbage er så blot at vælge, hvilken af de fire man har mest tiltro til. Den kvantitative rangordning er baseret på RMSE-målet, og det fremgår klart at alternativ 1 og 2 stort set er ligeværdige hvad dette mål angår. Der eksisterer et hav af andre beslutningssituationer hvor både almindelige statistiske modeller vil kunne anvendes, og hvor simulation vil være oplagt. Det kunne være omkostningerne til leverandører, som skulle styres efter et arm-lenght princip, men hvor man i stedet skulle tænke i andre lønsomhedsmønstre, f.eks. strategisk rentabilitet, valuechain-rentabilitet eller inter-organisationelle lønsomhedsopgørelser. Et samlet forløb på de forskellige trin og modeller kan ses nedenfor (Dennie Norman, SAS Institute, 2007). Økonomistyring & Informatik 23. årgang 2007/2008 nr

12 Figur 8. Forskellige udviklingsstadier i skabelsen af ledelsesinformation Som det ses, er sidste trin i den analytiske proces opbygning af fremtidige eller prediktive scenarie-modeller og årsagsanalyser, bl.a. via simulering, såvel dynamiske (dvs. over tiden), som stokastiske (med sandsynlighedsfordeling tildelt hver relevant årsagsfaktor). 5. Afslutning Anvendelsen af COA vil også sætte forøgede krav til det kvantitative element på økonomistyringsområdet og dermed til den fremtidige controller og til uddannelsesområdet. Vægten kommer til at ligge på viden og anvendelsen af model og modelbegrebet set i en konkret kontekst. Studerende bør derfor også uddannes til at kunne eksperimentere med forskellige typer af beslutninger, bygge modeller og problemstillinger, som kan hjælpe virksomheder i fremtidens komplicerede og turbulente omgivelser. At bygge relevante modeller, f.eks. i Vensim eller Excel med alle de faciliteter, som ligger her, vil være en interessant udfordring og øvelse for nye økonomifolk. Samtidigt vil det også vise, hvor svært det er at formulere sådanne modeller, når data skal plottes ind, når der skal tages stilling til, hvilke omkostninger der skal med og ikke med i en given beslutning, og i det hele taget at få modellen til at virke. En analytiker, som har prøvet et sådant ekspe- 660 Økonomistyring & Informatik 23. årgang 2007/2008 nr. 6

13 riment, vil også være langt mere fortrolig med det outcome, der produceres i en sådan model. Oplagt er selvfølgelig at udforme følsomhedsanalyser, grafer mv., som kan bruges aktivt som rapporteringsværktøj. Mange af sådanne scenarier har tidligere været vist, f.eks. hos Langholm så langt tilbage som Der er ingen tvivl om, at COA vil have et stort potentiale fremover. Såvel Davenport, men også Kaplan og Norton forudser, at der de næste 10 år vil komme mere fokus på dette område fra virksomhedernes side, og at det derfor også er af essentiel betydning, at der kommer folk ud fra uddannelsesinstitutionerne, som mestrer denne faglighed. Vægten lægges mere og mere på, at økonomifolk kan løse modeldesignproblemer gennem løbende eksperimentering og udvikling, jf. også Kaplans modeludviklingscirkel nedenfor. Figur 9. Kaplans bud på en trinvis modeludviklingsproces Økonomistyring & Informatik 23. årgang 2007/2008 nr

14 Analytics er allerede i gang med at blive kombineret med forskellige forecast-modeller (simple og mere avancerede, se SAS Institute, 2006), dynamisk planlægning, herunder beyond budgeting, Balanced Scorecard, forskellige modeller til de forskellige perspektiver, f.eks. ABC/M til det interne og kundeperspektivet. Til sidst er nedenfor angivet nogle retningslinjer for, hvornår man faktisk har anvendt analytics i sin beslutningsproces (Davenport & Harris, 2007). You Know You Compete on Analytics When 1. You aply sophisticated information systems and rigorous analysis not only to your core capability but also a range of functions as varied as marketing and human resources. 2. Your senior executive team not only recognizes the imporrance of analytics capabilities but also makes their development and maintenance a primary focus. 3. You treat fact-based decision making not only as a best practice but also as a part of the culture that's constantly emphasized and communicated ny senior executives. 4. You hire not only people with analytical skills but a lot of people with the very best analytical skills and consider them a key to your success. 5. You not only employ analytics in almost every function and department but also consider it so strategically important that you manage it at the enterprise level. 6. You not only are expert at number crunching but also invent proprietary metrics for use in the key business processes. 7. You not only use copious data and in-house analysis but also share them with customer and suppliers. 8. You not only avidly consume data but also seize every opportunity to generate information, crearing a test and learn culture based on numerous small experiments. 9. You not only have committed to competing on analytics but also have been building your capabilities for several years. 10. You not only emphasize the importance of analytics internally but also make quantitative capabilities part of your company s story, to be shared in the annual report and inb discussions with financial analysts. Figur 10. En checkliste til evaluering af dit udviklingsstade 662 Økonomistyring & Informatik 23. årgang 2007/2008 nr. 6

15 Dermed ses også forskellen til anvendelsen af tidligere og mere traditionel anvendelse af kvantitative metoder. Litteratur Anthony R.N. & Govindarajan V. (2004). Management Control Systems, McGraw Hill, USA. Business Forecasting Using SAS:2006. A Point-and-Click Approach Course Notes was developed by Terry Woodfield and Bob Lucas. Additional contributions were made by Michael Leonard of SAS and David Dickey of North Carolina State University. Editing and production support was provided by the Curriculum Development and Support Department. Sørensen, Charlotte Egsgaard, Lille Notat Om COA, Academic Consultant, SAS Institute Denmark. Davenport, T.H. & H.G. Jeanne Competing on Analytics The New Science of Winning, Davenport, Harvard Business School Publishing Corporation. Davenport, T.H. & Johnson L.K. (2008). Formulating the strategy. Balanced Scorecard Report, March-April. Davenport, T.H. & Harris J.G. (2007). The Dark side of Analytics, Harvard Business Review. Drury, C. (2002). Management and Cost Accounting, Thomson (5. ed.), London UK. Foster, G. and Horngren, C.T. (1988). Cost Accounting and Cost Management in a JIT Environment, Journal of Cost Management for the Manufacturing Industries, Winter, pp Hansen Palle (1950). Vurderings- og Kalkulationsprincipper, Einer Harcks Forlag, København Danmark. Horngren C.T. (1977). Cost Accounting: A Managerial Emphasis. Printice-Hall. Kaplan R.S., Atkinson A.A. (1998). Advanced Management Accounting, Prentice Hall, USA. Langholm Odd A Study in the Dynamics of Multiple Production, Universitetsforlaget, Bergen Oslo. Madsen Vagn (1977). Regnskabsvæsenets Opgaver og Problemer i Ny Belysning, Gyldendal, Danmark. Merchant K.A. & Stede W.A. Van der. (2003). Management Control Systems Performance Measurement, Evaluation and Incentives, Prentice Hall, USA. Forskellige links til videncentre og uddannelsessteder: 1. BetterManagement Today: Competing on Analytics segment. On-Demand Webcast 2. University of Maryland Smith School of Business- Course on Competing on Analytics in Europe Germany2008.html 3. SAS INSTITUTE INC. WORLD HEADQUARTERS SAS CAMPUS DRIVE CARY, NC TEL: FAX: Økonomistyring & Informatik 23. årgang 2007/2008 nr

16 4. Ivey School of Business course on Competing on Analytics by Peter Bell ca/faculty/peter_bell.html and Accenture Webcast on Competing on Analytics content&task=view&id=101&itemid= Accenture White Paper on the Analytics Advantage in Pharmaceuticals and Life Sciences cals_and_medical_products/competinganalytics.htm 8. IMD Business School Executive Education Event 9. Stevens Institute of Technology Howe School of Management course academics/graduate-programs/information-systems/curriculum/knowledge-mgtdata-mining/ 10. Institute of Analytics Professionals in Australia competing on analytics seminar au/environments/edoras/resources/iapa/iapapresentation(1).pdf 664 Økonomistyring & Informatik 23. årgang 2007/2008 nr. 6

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com Kurser Dage januar februar marts april maj juni SAS College SAS College: Analyse 12. & 26. 9. & 23. 7. & 21. SAS College: Data Visualization SAS College: SAS Visual Analytics Advanced Foundation - Programming

Læs mere

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED AARHUS D. 26. MAJ 2015 PETER ANDERSEN, SAS INSTITUTE THE POWER TO KNOW HVEM ER SAS INSTITUTE? 91 af top 100-virksomhederne på 2013 FORTUNE Global 500 listen

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Carsten Rohde E-mail cr.acc@cbs.dk SAS Institute 5. maj 2011 Agenda: 1. Økonomistyringsudfordringen i statens virksomheder? 2. Økonomistyringsopgaver

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Intelligent kontrol med SAS

Intelligent kontrol med SAS Intelligent kontrol med SAS Hvordan sikrer du dig gennemsigtighed i kontrollen? Business Development Manager Malene Haxholdt 19. april 2007 Agenda Kontrolopgaven Data mining og kontrol Hvad er data mining?

Læs mere

Kursusoversigt for juli 2007 januar 2008

Kursusoversigt for juli 2007 januar 2008 Matcher dine kompetencer din rolle og dine opgaver Kursusoversigt for juli 2007 januar 2008 MERE KURSUS FOR FÆRRE PENGE Vores ekspertundervisere er kvalificerede instruktører, der arbejder som SAS konsulenter,

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow Session D3 Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow - SAP projektstyring V/Jesper Thusgaard Bjørnø, SAP Solutions Sales Manager 1 Agenda Udfordringerne for industrivirksomhederne Kort præsentation

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Activity-Based Costing (ABC)

Activity-Based Costing (ABC) Activity-Based Costing (ABC) Sammendrag af undersøgelsen om danske virksomheders anvendelsesmotiver og erfaringer med ABC Af Steen Nielsen Preben Melander René Sørensen and Morten Jakobsen ** Introduktion

Læs mere

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Louise Harder Fischer Ekstern lektor, CBS og Research Manager, Futurecom Business 3 vigtige pointer ved videndeling Viden

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Re-tail Retail. Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1

Re-tail Retail. Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1 Re-tail Retail Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1 Passioneret for hjælpe vores kunder fra data til viden -ogfra viden til værdi Fokuseret Business Intelligence software- og konsulenthus

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

SAS for Customer Experience Analytics

SAS for Customer Experience Analytics SAS for Customer Experience Analytics Michael Garver Senior Business Advisor, Customer Intelligence Det uafvendelige skift hos kunderne.. Stigning i online shopping og service m.v. Dankort & edankort Int.

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

CRM Udfordringer & muligheder

CRM Udfordringer & muligheder Vi skaber værdi gennem fokus på viden, relationer, processer og performance management i krydsfeltet mellem mennesker, forretning og IT CRM Udfordringer & muligheder Hvad er CRM? CRM er konkurrencestrategier

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM

Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM V3 Westergaard CSM Westergaard CSM 2 Gode konsulenter hænger ikke på træerne! [Indsæt billede af Jakob/Lars/Gitte/Ulla

Læs mere

Velkommen SAS Forum 2010

Velkommen SAS Forum 2010 Velkommen SAS Forum 2010 Bent Sørensen Country manager Velkommen til SAS Forum 2010 Faglighed og netværk Velkommen til SAS Forum 2010 en institution gennem 25 år Velkommen til SAS Forum 2010 en institution

Læs mere

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Lean i produktionen Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S Six Sigma Agenda Lean i produktionen Hvorfor lean i produktionen? Udfordringer/faldgruber Hvordan understøtter SAS? Hvordan kommer jeg i gang?

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER BUSINESS PRODUCTIVITY

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER BUSINESS PRODUCTIVITY 1 DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER BUSINESS PRODUCTIVITY Peter Holm & Morten Albrechtsen Maj 2013 AGENDA INTRODUKTION TIL BUSINESS PRODUCTIVITY HOS COLUMBUS PÅ BESØG I AX 2012 BUSINESS

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart PRINCE2 Certificeringsforløb PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner PRINCE2 Certificeringsprogrammer Indhold PRINCE2 (Projects In Controlled Environments) er en procesbaseret tilgang til projektledelse,

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER 1 DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER John T. Hummelgaard, Salgs- & Marketingdirektør Maj 2013 AGENDA FORMIDDAG VELKOMST INTRODUKTION TIL COLUMBUS OG DAGENS AGENDA 9.00 NYHEDER OG EFFEKTIVISERING

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Efterår 2015 Beskrivelse af fagene: Global marketing management Human resource management Kommunikation og Pressekontakt Innovationsledelse (undervises på

Læs mere

Business Model Genertion

Business Model Genertion Business Model Genertion Some Business Model definitions Porter s the essence of formulating competitive strategy is relating a company to its environment BusinessModelGeneration A business model describes

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Region Nordjylland. Hvordan skaber et datavarehus værdi i en regional forvaltning? Juni 2015

Region Nordjylland. Hvordan skaber et datavarehus værdi i en regional forvaltning? Juni 2015 Region Nordjylland Hvordan skaber et datavarehus værdi i en regional forvaltning? Juni 2015 Hvem er vi Hanne Purkær Fuldmægtig Koncern Økonomi (Systemejer) Region Nordjylland Dagligt ansvar for BI Jan

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér)

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Teknikker til design omfatter: Opgave/arbejdsanalyser Brugerinddragelse,

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Integrity management. Setting the Scene

Integrity management. Setting the Scene Integrity management Setting the Scene Integrity management The HSSE tablestake LoPC Process safety Equipment Integrity - 20 essentielle elementer CUI - Et eksempel Risk Based Approach - RAM Risk assesment

Læs mere

Copyright SaaS-it Consult 2011. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13.

Copyright SaaS-it Consult 2011. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13. september, 2011 Cloud Computing & SaaS Hvor er vi på vej hen? Agenda Definitioner The SaaS-it Evolution

Læs mere

Er vi gode nok og hvordan bliver vi gode nok til fremtidens udfordringer?

Er vi gode nok og hvordan bliver vi gode nok til fremtidens udfordringer? Er vi gode nok og hvordan bliver vi gode nok til fremtidens udfordringer? 19. juni 2012 Senior Technology Specialist Jørn Johansen, joj@delta.dk, DELTA Lidt baggrund Modenhedsvurderinger mere end 200 Stærke

Læs mere

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard Preben Melander ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Lagertemadag rundt om WMS. og deltag i breakout sessions. TEMADAG Den 25. september 2013 Vejle

Lagertemadag rundt om WMS. og deltag i breakout sessions. TEMADAG Den 25. september 2013 Vejle TEMADAG Den 25. september 2013 Vejle Lagertemadag rundt om WMS Mød: Creativ Company A/S Saint-Gobain Distribution Denmark Jøtul (N) og deltag i breakout sessions sponsorer: temadag Onsdag den 25. september

Læs mere

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Sporbarhed og Rapportering i Quality Center Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Indhold INTRODUKTION Hvem er jeg Hvad vil jeg fortælle om QC std. rapporteringsfaciliteter EXCEL RAPPORTER

Læs mere

Det psykologiske. Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk

Det psykologiske. Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk Det psykologiske Patientsikkerhed og brugervenlighed med Human Factors Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk Helle Boelsmand Bak R.N., Master of Education & HRD, Human Factors

Læs mere

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien KUNDELOGO Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien Den 2. december 2010 Copyright 2010 Discus Communications A/S Conventional marketing wisdom long held that a dissatisfied customer tells

Læs mere

Dialogmøde 3. maj 2012

Dialogmøde 3. maj 2012 Dialogmøde 3. maj 2012 Status i Novia Katastrofalt 2011 Nye lokalaftaler 3F og HK Løn freeze på de administrative 1. kvt 2012 på budget 1 års fødselsdag i Aviator familien Status udenfor Markedet er presset

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm IT og Kommunikation Workshop om planlægning af prototype forløb 24.10.13 Rikke Okholm Program Introduktion Tilgange og eksempler på metoder Workshop: Planlægning af prototypetest Brainstorm over jeres

Læs mere

En Verdensomfattende. Standard. Finn Havaleschka, Garuda

En Verdensomfattende. Standard. Finn Havaleschka, Garuda En verdensomfattende Standard En Verdensomfattende Standard for Human Ressource Assessment Instrumenter Finn Havaleschka, Garuda En vision Ikke mange ved det, men faktisk har der de sidste 3 år været bestræbelser

Læs mere

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 SDU Samfundsvidenskab FMOL Forårssemesteret 2012 Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 Underviser og fagansvarlig: Lektor Morten Balle Hansen Foreløbig Læseplan og Pensumliste 17 januar 2012

Læs mere

IT: Støtteproces eller Forretningsudvikling?

IT: Støtteproces eller Forretningsudvikling? Karsten Fogh Ho-Lanng Nordisk Analysedirektør IT: Støtteproces eller Forretningsudvikling? Cisco Expo 22. marts 2006 www.idc.com En historie om to IT-verdener Enterprise IT verdenen Netværket i går Netværket

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK EFFEKTIV ECOMMERCE ER I DAG LANGT MERE END ET OPTIMERET KØBSFLOW OG RELATEREDE TILBUD. I OPLÆGGET SÆTTER KLAUS BUNDVIG FOKUS PÅ TO TENDENSER, SOM SER UD TIL AT FÅ STOR BETYDNING

Læs mere

Etablering af et Ledelsescockpit... og som understøtter forretningsplatformen!

Etablering af et Ledelsescockpit... og som understøtter forretningsplatformen! Etablering af et Ledelsescockpit... og som understøtter forretningsplatformen! Opbygning og forankring af en robust ledelsesplatform på 3 måneder /Finn Henrik Hansen Slide 1 Nulpunktsmodellen, MSEK 1 Refleksion

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Målgruppe for seminaret: Alle, der beskæftiger sig med virksomhedens budgetlægning. Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Et unikt og efterspurgt seminar,

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Strategi skaber kundens succes

Strategi skaber kundens succes Strategi skaber kundens succes Westergaard Management A/S Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Stifter Ole Westergaard Westergaard Management stiftedes den 1. januar 1998 og er med sine ca. 25 medarbejdere

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Totaløkonomi principper og perspektiver

Totaløkonomi principper og perspektiver Totaløkonomi principper og perspektiver Seniorforsker, ph.d. Kim Haugbølle Statens Byggeforskningsinstitut/Aalborg Universitet Byggeøkonomisk Netværk Arkitekternes Hus, 13. december 2011 khh@sbi.dk Disposition

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Forbrugsanalyse (spend analyse) Vidensbaseret analyse med fokus på hurtige men bæredygtige besparelser

Forbrugsanalyse (spend analyse) Vidensbaseret analyse med fokus på hurtige men bæredygtige besparelser Forbrugsanalyse (spend analyse) Vidensbaseret analyse med fokus på hurtige men bæredygtige besparelser 1 Introduktion til forbrugsanalyse Hvad er en forbrugsanalyse, og hvad leverer den? Hvad er en forbrugsanalyse?

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

1:1 Kampagne-evaluering i Danske Bank

1:1 Kampagne-evaluering i Danske Bank SAS Forum 1:1 Kampagne-evaluering i Danske Bank Cathrine Pough Pedersen, Business Intelligence & Analytics Thomas Vasehus, Business Intelligence & Analytics 4 Oktober 2012 Hvem er vi Cathrine Pedersen,

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Økonomistyringssystemer i virksomheder. - Muligheden for at gøre det rigtigt og gøre det rigtige baseret på nutidens økonomisystemer

Økonomistyringssystemer i virksomheder. - Muligheden for at gøre det rigtigt og gøre det rigtige baseret på nutidens økonomisystemer Økonomistyringssystemer i virksomheder - Muligheden for at gøre det rigtigt og gøre det rigtige baseret på nutidens økonomisystemer genda Nutidens lønsomhedsfokus 1. Dækningsbidraget 1. Hvordan frembringes

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

IT Service Management - the ITIL approach

IT Service Management - the ITIL approach IT Service Management - the ITIL approach Mikael M. Hansen mhansen@cs.aau.dk 2.2.57 Mikael M. Hansen Page 1 TOC Mine indlæg Dagens program: IT Service Management Alternativerne ITIL

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Nye ledelsesprincipper og -systemer

Nye ledelsesprincipper og -systemer e-bog KAPITEL 2 Nye ledelsesprincipper og -systemer Balanced scorecard blev oprindeligt udviklet som et integreret præstationsmålingssystem, og det er med det fokus, mange af de første virksomheder tog

Læs mere