Rådgivning fra professionelle fagmænd. Alt i antenner og paraboler. Tlf =0 /(9 4(::,9 (- (5+9,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rådgivning fra professionelle fagmænd. Alt i antenner og paraboler. Tlf. 28 18 10 28 www.el-systems.dk =0 /(9 4(::,9 (- (5+9,"

Transkript

1 Til samtlige husstande, kontorer og butikker med speciale i Vi rådgiver ejendomshandler, servitutter, naboret om incasso. og hegnssager. Ærø Ugeavis - Tirsdag den 3. januar Nr årg. Vråvejen 2 Ærøskøbing Telefon Kirkestræde A Marstal Telefon Rengøring udføres Rådgivning fra professionelle fagmænd på Ærø både for private og erhverv. Hurtigt og effektivt til en rimelig pris. Alt i antenner og paraboler RR AUT. Rengøring og Haveservice FORHANDLER v/ Rama og Ruth Smedevejen Ærøskøbing Tlf.: Mobil: Snekkemose Ærøskøbing Carsten Albertsen & Martin Mølgaard / MEDLEM AF HJEMMESERVICEORDNINGEN Tagarbejde - Nyt og renovering Vinduer og døre Der kan ydes tilskud til rengøring af pensionistboliger. Du betaler selv 70% og de sidste 30% betales af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Nybygning og omlavning Tlf orm HUS d. atio K! o nsm g 4 øde.2. r og rådgivning $PMPS,JET TU WMFS UJM C SO 4US Bliv student på Oure Gymnasium Inf Vi giver uforbindende tilbud 6EWBMHUF C SOFKBLLFS NYT Vi samarbejder med HTH KØKKEN om dit nye køkken, badeværelse, garderobeskabe $PMPS,JET )VMBCBMV ż ZWFSESBHUFS 7FKM '3*5 7"-( '3*5 7"-( 2K47, <+:(3. ;09:+(. +E E 1(5<(9 23E ' Oure Gymnasium er en moderne kostskole beliggende på sydfyn, ca. min fra Svendborg. På Oure Gymnasium kan du tage din stx og dyrke din interesse indenfor sport o g performance. Vi glæder os til at se dig og dine forældre til informationsmøde! OURE GYMNASIUM SPORT & PERFORMANCE +0.G =0 /(9 4(::,9 (- (5+9, :<7,9 ;03)<+ $PMVNCJB ) 0 PH )VNNFM KBLLFS UJM EBNFS PH IFSSFS 7FKM PQ UJM /6,6/ Q BMMF VETBMHTWBSFS 4QPSUJHBO S Â,POHFOTHBEF Â.BSTUBM Â 5MG Â BFSPF!TQPSUJHBO EL ØENS VVS Marstal: Kurt P. - Mobil Læs også ugeavisen på fra tirsdag kl. 10.

2 2 ÆRØ UGEAVIS TIRSDAG DEN 3. JANUAR 2012 Ærø Redningskorps ApS Dunkærgade 21 - Ærøskøbing - Tlf. * Hurtig hjælp er dobbelt hjælp! TEGN ABONNEMENT - med FORBINDINGSKASSE til bilen - til hjemmet - til arbejdspladsen Eftersyn og opladning af ILDSLUKKERE udføres! Nye ildslukkere på lager! Overvejer du ny inden/udenbordsmotor? Køb den LOKALT ved autoriseret forhandler: Kragnæsvej Marstal Mobil: CR Revision Registreret revisor v/ Richard Christensen Tinghusgade 28, 3. sal 57 Svendborg Web: Telefon ÆRØ KOMMUNE informerer Digital indberetning af syge- og barselsdagpenge Indberetning af syge- og barseldagpenge via Nem- Refusion blev obligatorisk for virksomheder, selvstændige og A-kasser den 1. september Derfor kan du ikke længere benytte papirblanketter, men skal indberette digitalt via NemRefusion.dk. Indberetning på papir vil derfor blive afvist med opfordring om at anmode via NemRefusion. Vær opmærksom på anmeldelsesfrister. Du skal benytte en digital medarbejdersignatur for at kunne indberette via NemRefusion! Har du ikke allerede en medarbejdersignatur til din virksomhed, kan du let bestille en på danid.dk eller virk.dk. Har du en privat NemID, kan du benytte den til at bestille og derved modtage medarbejdersignaturen med det samme. NemID til private/borgere kan IKKE benyttes til at logge på NemRefusion. På kan du finde vejledning og hjælp til digital indberetning af syge- og barsels - penge. For support vedrørende NemRefusion ring telefon: Husk at fra den 2. januar 2012 forlænges arbejdsgiverperioden til 30 dage. Det vil sige at arbejdsgiveren nu skal udbetale sygedagpenge til lønmodtagere i 30 dage i stedet for de tidligere 21 dage. Arbejdsgivere forsikret med 56 eller 55 vil fortsat modtage refusion fra henholdsvis 1. og 2. fraværsdag. Anmeldelsesfristen er stadig 4 uger efter 1. fraværsdag for arbejdsgivere der udbetaler løn. KULTUR- OG SOCIALAFDELINGEN Ærø Kommunes leverandører Af hensyn til regnskabsafslutningen for 2011 bedes regninger for varer og ydelser leveret i 2011 indsendt elektronisk hertil snarest muligt, dog senest 9. januar LØN- OG ØKONOMI Lægehuset i Marstal har åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede patienter Lægehuset i Marstal har åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede patienter pr , idet læge Bernhard Johannes Winkler har indgået kompagniskab med lægerne Helle Kingo og Henrik Kromann. Er du allerede patient i Lægehuset Marstal har du ret til fra og to måneder frem at skifte læge gebyrfrit. Der udstedes IKKE nye sundhedskort på grund af ovenstående ændring, hvis man i forvejen er tildelt Lægehuset i Marstal. BORGERSERVICE OBS OBS OBS! Fra 1. januar 2012 sker al udstedelse af pas i Bogerservice i Ærøskøbing Fingeren i passet Den 1. januar 2012 træder reglerne for biometriske pas i kraft. Det betyder, at nye danske pas skal indeholde digitale fotos, fingeraftryk og underskrift. Dermed skabes der større sikkerhed for, at passet ikke kan forfalskes eller misbruges. Selve aftrykket og underskriften foretages digitalt, når du henvender dig i Borgerservice i Ærøskøbing. Fingeraftrykket og underskriften anvendes udelukkende til produktion af passet. Digitalt foto kan du få taget hos IRMAS, Skippergade 50 i Marstal, hvorefter forretningen sørger for at billedet sendes digitalt til Ærø kommune. Husk at medbringe stregkodekvittering til Borgerservice! Prisen for et nyt pas pr. 1. januar 2012 er: 0-11 år kr. 1, år kr. 140, år kr. 625, 65 år+ kr. 375, Beløbet betales kontant. Hvis dit pas ikke udløber foreløbigt, behøver du ikke skynde dig med at skifte det ud. Pas udstedt før den 1. januar 2012 vil nemlig stadig være gyldige i hele passets løbetid. Se mere på BORGERSERVICE Erhvervsvirksomheders benyttelse af genbrugsstationen efter 1. januar 2012 Folketinget har besluttet, at der den 1. januar 2012 skal træde en ny ordning for virksomheders adgang til genbrugsstationer i kraft. Ordningen skal indtil videre gælde i 2 år. Det betyder i Ærø Kommune, at vi har mulighed for at genindføre den tidligere ordning med benyttelse af vægten på lossepladsen, så der kun betales for det affald virksomheden reelt bortskaffer på genbrugsstationen, efter en pris pr. ton. Da lossepladsen lukker kl.. og ikke har åbent om lørdagen i vinterhalvåret, vil der være nogle virksomheder, som vil opleve ændringen som en serviceforringelse. For at imødekomme dem, vil det blive muligt at tilmelde sig en abonnementsordning baseret på den skønnede affaldsmængde virksomheden afleverer pr. år. Afregningen sker til samme enhedspris som, hvis vægten blev benyttet. De virksomheder, som ønsker at benytte en abonnementsordning skal henvende sig til Teknisk Afdeling inden d. 31. januar Øvrige virksomheder kan benytte allerede udstedte indvejningskort til lossepladsen eller få udstedt et indvejningskort ved henvendelse til den daglige driftsleder på pladsen. CVR-nr. skal oplyses. Virksomheder, som ikke betaler, har ingen adgang til genbrugsstationen. Konstateres det, at virksomheden alligevel benytter pladsen, vil den blive pålagt abonnementsafgift fastsat af Teknisk Afdeling. Der gælder særlige regler for aflevering af farligt affald, som skal afregnes særskilt. Hvis man vil have mulighed for at aflevere farligt affald på genbrugsstationen i 2012, skal virksomheden tilmelde sig ordningen for farligt affald, ved at henvende sig til Teknisk Afdeling. Det gælder fortsat, at adgangen til genbrugsstationen begrænses til indregistrerede motorkøretøjer, som vejer optil 3.5 kg. + en evt. trailer. Hvad må afleveres? Virksomhederne må aflevere affald, der i karakter svarer til husholdningsaffald. Der er ingen begrænsning på mængden af affald, så længe mængden svarer til det, der betales gebyr for. Affald omfattet af producentansvarsregler (batterier og elektronikskrot) må også kun afleveres, hvis der betales gebyr. Det samme gælder lettere forurenet jord, svarende til en mængde under 1 m 3. Der gælder særlige regler for farligt affald, som kun må afleveres, hvis virksomheden tilmelder sig. Den maksimale mængde, der må afleveres, er 2 kg. om året pr. tilmeldt virksomhed. Hvilke gebyrer opkræves så af virksomhederne? Alle virksomheder med et CVR-nr. og en omsætning over 50.0 kr. årligt vil blive opkrævet et administrationsgebyr, efter et system baseret på branchekoder, som man kender det fra de seneste par år. Der er kun begrænsede fritagelsesmuligheder herfra. Alle virksomheder, der ønsker at bortskaffe farligt affald i en mængde op til 2 kg. årligt, skal tilmelde sig og vil blive opkrævet et fast gebyr herfor. BEMÆRK, at erhvervsvirksomheder som udgangspunkt ikke betaler for benyttelse af indsamlingsordningen for farligt affald i»de røde kasser«. Disse må derfor ikke anvendes til erhvervsaffald. Øvrigt affald afregnes til en fast enhedspris enten efter vægt eller efter kvalificeret skøn, afhængig af, hvad virksomheden ønsker. Hvor og hvornår skal virksomheden tilmelde sig? Tilmelding skal ske til Teknisk Afdeling, Bente Madsen på tlf.: eller pr. mail til Oplys om virksomheden vil tilmeldes ordning for farligt affald, abonnementsordning for adgang til genbrugsstationen udenfor lossepladsens åbningstid eller begge dele. Husk at oplyse CVR-nr. Vi hører meget gerne fra jer senest Tilmelding sker som udgangspunkt for ét år ad gangen, med mindre andet aftales i året løb. TEKNISK AFDELING Ældrerådet Formand Børge Strandberg Langebro 2, st. th Søby Tlf Telefon Telefax Mail: kontonr

3 TIRSDAG DEN 3. JANUAR 2012 ÆRØ UGEAVIS 3 MURER- OG KLOAKARBEJDE Alt i byggeri udføres: JORD- OG KLOAKARBEJDE NYBYGNINGER OG OMBYGNINGER LANDBRUGSBYGGERI REPARATIONSARBEJDE HULMURSISOLERING TILBUD OG OVERSLAG HOVEDENTREPRISER ÆRØ BYG ApS v/ murer- og aut. kloakmester CURT SKOV TLF MOBIL Industrivej 4, MARSTAL TILSLUTTET Udsalg, Piger! 30% 50% Vi ses Tirsdag d. 3. januar kl Kirkestræde 27 - Tlf Mandag LUKKET Onsdag-Fredag Lørdag Så er det nu! 50% (Fratrækkes v/kassen) Starter Onsdag d. 4. januar kl. 10. Lukket indtil udsalgsstart På gensyn i KIRKESTRÆDE 12 MARSTAL Gudstjenester Lørdag d. 7. januar 2012 Bregninge kirke kl H3K Maskegudstjeneste Søndag d. 8. januar søndag efter Hellig Tre Konger Tranderup kirke kl. 11. Ligaard Ærøskøbing kirke kl Haugaard Rise kirke kl Marstal kirke kl. 10. Hauge LÆGEVAGTEN TLF Dåb I Bregninge Kirke er døbt Tor Philip Havsteen-Franklin, søn af Elanor Kristin og Dominik Jamie Havsteen- Franklin, 50 Marshall Ave - nue, St. Albans, England. Nedslidte dæk og nul forsikring! Det har betydning for både din sikkerhed og din forsikringsdækning, om dækkene er i ordentlig stand, påpeger Forsikringsoplysningen. Ud over det sikkerhedsmæssige, så risikerer man ikke at kunne få erstatning, hvis nedslidte dæk er årsag til en ulykke. Hvis nedslidte og ulovlige dæk er årsag til for eksempel et solouheld, hvor bilen i vådt eller glat føre ryger i grøften, så kan forsikringen sige nej til erstatning, lyder det fra Forsikringsoplysningen. SNEDKER- OG TØMRERMESTER EDMUND RASMUSSEN Tranderupvej Ærøskøbing Tlf Ærø Turist- og Erhvervsforening ønsker alle medlemmer et Godt Nytår med en invitation til ÅRETS NYTÅRSKUR Ærøs udviklingsmuligheder som fremtidigt selvstændigt øsamfund NYTÅRSKUR torsdag d. 12. januar 2012 kl på Ærø Hotel, Marstal ÆRØ TURIST- & ERHVERVSKONTOR Ærøskøbing Havn Tlf Alt indenfor tømrersnedkerarbejde og restaurering Velkomst Formand for Ærø Turist- og Erhvervsforening Claus Hattesen Borgmester Karsten Landro Yderområdernes særlige udviklingsmuligheder under hensyn til befolknings- og erhvervsudvikling Hanne Tanvig, Seniorrådgiver ved Københavns Universitet, Institut for Skov og landskab Hanne Tanvig har en omfattende viden om yderområdernes særlige vilkår og vil præsentere interessante data fra sit arbejde Danskerne værdsætter det særlige i yderområderne Præsentation af undersøgelse fra Dansk Bygningsarv Dansk Bygningsarv præsenterer helt nye data fra en undersøgelse om danskernes syn på yderområder Kaffepause Hvordan yderområder i Danmark med støtte fra private fonde og EU s strukturfonde sætter gang i udviklingen via en målrettet indsats Lotte Jensen, Upfront Europe Lotte Jensen vil give en kort oversigt over de muligheder Ærø rent faktisk har for at få del i flere penge til udvikling, hvis man har en målrettet fundraising strategi og lokale ressourcer til fundraising Udviklingsmuligheder indenfor produktion og markedsføring af fødevarer fra Ærø Maja Ørum-Nielsen Ærø har fået penge fra regionen til et forprojekt, der skal afdække mulighederne for en specialiseret produktion af kvalitetsfødevarer baseret på øens klimatiske forhold og gastronomiske historie Den politiske vilje til fortsat udvikling i yderområder Paneldebat med folketingsmedlemmerne Erling Bonnesen, Mai Henriksen, Camilla Hersom, Annette Vilhelmsen Godt Nytår 2012 Et glas champagne Kl Festmiddag mod egenbetaling, 3 retters middag med tilhørende vine Deltagelse i nytårskuren er gratis for medlemmer Deltagelse i festmiddagen koster 250, kroner + moms Faktura udsendes efterfølgende Tilmelding både til nytårskur og festmiddag per eller telefon senest tirsdag den 10. januar kl. 12. Tlf Begrænset deltagerantal, så først-til-mølle princippet gælder Selv en lille annonce har sin virkning i Ærø Ugeavis

4 4 ÆRØ UGEAVIS TIRSDAG DEN 3. JANUAR 2012 GODE VINTERTILBUD Slagteren tilbyder SKINKEGYROS Ca. 4 g FRIT VALG PANERET KALKUN GORDON BLEU 4 stk. SKINKESCHNITZLER Ca. 4 g. 25 STEGEFLÆSK Ca. 5 g. NAKKEKOTELETTER Ca. 450 g. HONGKONG PANDE Ca. 450 g. KUN FREDAG OG LØRDAG KUN FREDAG OG LØRDAG COOP PIZZA COOP PITABRØD Spar op til 12 Spar 9 KUN FREDAG OG LØRDAG KERNE CLAUS 7 95 Spar 9 KUN FREDAG OG LØRDAG COOP COOKIES Spar g. KUN FREDAG OG LØRDAG FLYDENDE BECEL 5 ml Spar KUN FREDAG OG LØRDAG COOP TVEBAKKER 3 g. Spar ÅBNINGSTIDER Mandag - Torsdag... kl Fredag kl Lørdag kl Tilbudene gælder fra onsdag d. 4/ til og med lørdag d. 7/ Der tages forbehold for trykfejl, manglende leverancer, afgiftsændringer samt udsolgte varer. 1/12 over 70 parkeringspladser lige ved døren! Marstal Tlf

5 TIRSDAG DEN 3. JANUAR 2012 ÆRØ UGEAVIS GODE VINTERTILBUD ØKOLOGISK FULDKORNSPASTA ÄNGLAMARK TABS Flere varianter. 2 stk Spar Spar AMO BLANDINGER Brunchboller, Morgenboller, Rugstykker, Eftermiddagsboller. Spar 650 ÄNGLAMARK BRUN SÆBE ÄNGLAMARK AFSPÆNDING Spar 2195 Spar 1495 MAGGI JUICY Chicken, Pork. 5 Spar 10 ÄNGLAMARK UNIVERSALRENGØRING LIVOL MULTI VITAMINER Spar 1495 Til børn og voksne. Spar FNUGRULLE Spar ÄNGLAMARK OPVASK ÄNGLAMARK WC-RENS Spar 495 Spar OPVASKEBØRSTE m/hår. Spar 35 2 stk Bageren FASTELAVNSBOLLER 2 stk X-TRA ALT MULIG KLUDE Spar X-TRA SKURESVAMPE Spar 2 ÅBNINGSTIDER Mandag - Torsdag... kl Fredag kl Lørdag kl TOILETBØRSTE Spar Tilbudene gælder fra onsdag d. 4/ til og med lørdag d. 7/ Der tages forbehold for trykfejl, manglende leverancer, afgiftsændringer samt udsolgte varer. 1/12 over 70 parkeringspladser lige ved døren! KANELSTANG 25 Marstal Tlf

6 6 ÆRØ UGEAVIS TIRSDAG DEN 3. JANUAR 2012 ærø blomster & havecenter OMMELSVEJEN 23 A MARSTAL TLF Åbningstider: Mand.-fredag kl Lørdag kl VELKOMMEN TIL INFO-MØDE Fortsæt din uddannelse på NYBORG GYMNASIUM stx, hf og ib ÉN UDDANNELSE - ALLE MULIGHEDER Info-møde for kommende elever og deres forældre onsdag d. 18. jan kl. 19. Skolebakken 13, Nyborg Kostafdelingen holder åbent hus efter orienteringsmødet. Se mere på eller ring på Småfolkskår og gårdmandsliv - Mads Vesterås liv og tid i Vindeballe og Voderup Mads Peder Andersen også kaldet Mads Vesterås døde i april i år næsten 99 år gammel. Jens Frøslev Chris - tensen fortæller om Mads forældres og bedsteforældres tid og livet blandt folk i små kår i landsbyerne Vindeballe og Voderup fra midten af 18-tallet til begyndelsen af 19-tallet. Desuden giver han en beskrivelse af Mads egen tid fra barndommen, livet som kodreng på Rødkærgård og Klarenstok i Olde Den gamle tradition med at holde Klarenstok bliver stadig holdt i hævd i Olde, hvor turen i år er kommet til Peder Arne Groth som efter traditionen indbyder de øvrige gårdejere i det tidligere bylaug til kaffebord. Det holdes den 9. januar, første mandag efter helligtrekonger. Tidligere handlede det om at gøre regnskabet op for bortforpagtningen af tre stykker fællesjord og for de ting, som hver især skulle gøre i løbet af året. I dag er det så små beløb, det drejer sig om, typisk 60- karl på gården Vesterås i Voderup, til årene efter krigen, hvor han sammen med Ellen drev Vesterås. Fore - draget, der er rigt illustreret med billeder, baserer sig på en artikel, der bringes i Ærø Museums Årbog Alle er velkommen til høre denne fortælling af professor Jens Frøslev Chris - tensen, Voderup i Tranderup Sognehus torsdag den 5. januar kl Tranderup Menighedsråd 70 kroner per gård, så det i stedet mest handler om at benytte anledningen til at komme sammen denne aften. To års reklamationsret Du har altid to års reklamationsret også på udsalgsvarer, oplyser Konkurrence- og Forbruger styrelsen. Du kan dog ikke klage over konkrete fejl på varen, som du er blevet gjort opmærksom på ved købet, og som er begrundelsen for prisnedsættelsen. Region Syddanmark holder informationsmøde på Ærø Emnet for mødet er forslag om ændringer på Ærø Sygehus Mødet finder sted i Rise Minihal, St. Rise Skolevej 1, Ærø. Den 9. januar 2012 kl Region Syddanmark påtænker at flytte kirurgi og fødsler til Svendborg. Årsagen er det lille antal fødsler og kirurgiske indgreb, som gør det vanskeligt, at opretholde den faglige rutine og følge med i nye teknikker. Forslaget bibeholder øvrige funktioner på Ærø Sygehus såsom det medicinske sengeafsnit. Det samlede forslag er sendt i høring. Interesserede borgere kan møde op den 9. januar, hvor udvalgsformand Stephanie Lose og sundhedsdirektør Jens Elkjær vil fortælle om ændringerne af Ærø Sygehus og baggrunden herfor. Direktør på OUH Jens Peter Steensen og ledende overlæge Søren Jakobsen deltager også i mødet. Der vil være lejlighed til at stille spørgsmål. Damhaven Vejle. Tlf kan benyttes til annonceindlevering DAME-AFDELINGEN SOYA PEPPERCORN BRANDTEX SOL-DESIGN SIGNATURE MAYA NU 33% OVERTØJ Nu 50% Starter onsdag d. 4. jan. kl GARDINER 30,- 50,- Pr. m nu KUN HÅNDKLÆDER 30,- FRA KUN SENGESÆT 1,- FRA KUN TEXTILDUG 50,- Pr. m kun PLAIDER OG PUDER 50,- NU FRA Tøjshoppen ÆRØ BOLIGUDSTYR Søndergade 6. Ærøskøbing. Tlf HERRE-AFDELINGEN ELKJÆR STORM BELIKA CANSON ROBERTO NORDAL NU 33% OVERTØJ Nu 50%

7 TIRSDAG DEN 3. JANUAR 2012 ÆRØ UGEAVIS 7 Arrebo Ærøskøbing Tirsdag-Torsdag kl Fredag kl Lørdag kl Søndag kl HAR DU ONDT I RYGGEN?...eller mangler du energi i hverdagen? Ryg Intensiv Massage - Bodywork Hawaii Energi Massage Silke Murermester HELMUTH ANDERSEN BAGGÅRDE 7, OMMEL Murerarbejde udføres Telefon Mobil Se også: Ring og hør nærmere! DAME-afdelingen Frasorteret NATTØJ 50% OVERTØJ Jakker/Frakker NU 50% Rødegårdsvej 1, Store Rise Malermester Jan Petersen Dortheadalsvej Marstal Sprøjtespartel - spartelanlæg Udendørs facademaling Opsætning af væv Tapetarbejde Uforpligtende tilbud Udlejning af lift Tlf SALG AF DYRUPS KVALITETSPRODUKTER Badeværelser Tegltag Nybygning Forsikringsskader Skorstene Ombygning Vandskuring Renovering Tunika Jakker Bluser Strik NEDSAT 40% 50% 60% STORT VINTERUDSALG SUNWILL-BUKSER STARTER ONSDAG D. 4. JAN. KL Mange varer nedsat 40% 50% 60% BUKSEKUP Jensen Women Stump og lang. Skjortebluser Karelia Refa Lang- og kortærmet NU FRA 1,- Kunstkufferten Ærø Kreative Skole for børn og unge Så lykkedes det! Nu starter Ærøs kreative skole for børn og unge. Vi har en meget fin musikskole og det har længe været et ønske at også de andre kunstarter kunne blive tilgodeset med en skole for børn og unge i fritiden. Det er nu lykkedes på privat initiativ at få stablet en sådan start på benene, hjulpet af Ærø Kommune og Ærø Brand Fonden. TAK for det! Initiativet til skolen kommer fra en gruppe lokale kunstpædagoger og kunstnere, og skolen ledes af Anne Mie Bang Mumm Christensen, som er kunst og kulturformidler, håndarbejdslærer og snart også pædagog med læring via leg og æstetiske læreprocesser som speciale. Målet med skolen er at støtte op om de børn der brænder for de kunstneriske processer og gerne vil lære mere både hvad angår discipliner, teknikker og materialer. Således vil skolens undervisere være erfarne udøvere og undervisere på områderne. Kunst er et fag der skal læres og man skal øve sig uanset hvad man vil. Kreativitet er på længere sigt vejen frem mod innovation. Kunst og kreativitet giver livskvalitet. Skolen starter ud i det små med 2 længerevarende kurser i billedkunst. I løbet af dette forår vil der også komme familiedage i weekender, hvor børn og forældre og bedsteforældre sammen kan udfolde sig. Drømmen er langsomt at udvide fokus til også at omfatte ferieaktiviteter for lokale Ærøbørn og feriebørn. Også aktiviteter/ kur ser for Fra Pr. par 2,- 1.- lejrskoler, efterskoler, børnehusene på og uden for øen samt afholde inspirationskurser for voksne som arbejder med børn kan der arrangeres kurser for. Alle er meget velkomne til at komme med ideer og inspirationer, samt henvende sig om oprettelse af kurser. Undervisningen foregår på 1.sal på Ærøskøbing Gamle Skole i Vestergade. Her har kunstkufferten fået tildelt et dejligt rum. Nogen vil kende det som det gamle maskeværksted. Kunst kuf fert en er en selvstændig knast af Akti - vitetshuset Oven på. Hold 1: Kreative børn på opdagelse i Ærøs Kultur alder 7-12 år onsdage kl v/ Anne Mie Bang starter 4/1. Børn henter inspiration til kunstnerisk udfoldelse hos udøvende kunstnere og på udstillinger, hvorefter der arbejdes på skolen med forskellige materialer og teknikker. Hold 2: Tegn så det ligner alder år tirsdage kl start 10/1 v/ Kunstner Naja Abelsen (info: ). Børnene træner iagttagelsen af virkeligheden og overkommer tvivl og modstand på om, man nu kan tegne og sætter det hele på papiret. I utallige fag er det en kæmpe fordel at kunne tegne. Vi har en webside hvor man kan læse mere www. - kunstkufferten.dk. Man kan også maile efter info og folderen på Endvidere kan man få info og tilmelde sig hos Anne Mie Bang på mobil nr Frasorteret BELIKASTRIK Rester i JEANS CHR. H. Christensen et godt sted at handle! MARSTAL ÅBNINGSTIDER: Man.-fre. kl Lør. kl % Vinterovertøj 50% Vindjakker tandproteser Aftagelige hel- og delproteser Fastsiddende hel- og delproteser (implantat, tryklås) Reparation, rensning og oppolering af ældre tandproteser Tandproteser med individuelt karakteriserede tænder Information om korrekt protesehygiejne BOSWELL SKJORTER Kort/Lang ærme Før op til kr. 599,- NU STK KANSAS W Khakifarvet Overall-Buks-Jakke Pr. del 2,- Klinisk tandtekniker Svend Kærsaa Vesterbro 8 Ærøskøbing Overenskomst med de kommunale myndigheder Hjemmekonsultation for gangbesværede og handicappede Vejledning og hjælp til ansøgning om tilskud til tandprotetisk behandling Service Nystartet firma på øen tilbyder håndværkerarbejde med stor rabat til de første kunder. Vi udfører arbejde i topkvalitet til de billigste priser. alt tømrerarbejde og snedkerarbejde renovering/tagarbejde vinduer/forsatsvinduer forsatsfliser døre/trapper ombygning/tilbygning udendørs facademaling opsætning af væv tapetarbejde maling montering af postkasser Uforpligtende tilbud gives. Bestilling: Tlf HERRE-afdelingen Club Comfort Før kr. 829,- NU PAR Alle HABITTER BLAZERJAKKER Nedsat 50% Kig ind - her er mange flere gode tilbud

8 8 ÆRØ UGEAVIS TIRSDAG DEN 3. JANUAR 2012 Sandblæsning af husfacader m.m. Ring og få et uforpligtende tilbud. Brian Christensen, tlf Jørn Hvilsom, tlf BBC COATING Ole s Taxi Minibus med plads til 17 personer. Herre- og damefrisør ÅBNER I NYE LOKALER TIRSDAG DEN 3. JANUAR 2012 SMEDEGADE 27, ÆRØSKØBING Vi lukker for»secondhandtøjet«, men fortsætter frisørsalonen. I den forbindelse skal vi bede dem der stadig har tøj hængende om at afhente det senest den 10. januar. Herefter overgives det til Røde kors. NYE TIDER - NYE PRISER JANUARTILBUD - (gældende til d.. jan.) Klip incl. lyse striber/reflekser i kort hår kun kr. 450, (tillæg ved langt hår) Permanent kort hår/tillæg ved langt hår kun kr. 490, (incl. klip og føn eller vo.) Helfarve kort hår kun kr. 225, Helfarve langt hår kun kr. 375, Tilbud gives også på extension tape on and off/ eller hot fusion (enkelte totter), hør nærmere. Kom fast een gang om ugen og bliv vasket og føntørret eller vandonduleret til kr. 2, Salonen bruger økologiske farver der er 1% ammoniakfrie, hvilket giver utrolig glans samt holdbarhed. Salonen sælger også de eksklusive fudge produkter, hvor der er noget til lige præcis dit behov, en serie der skal prøves og den holder hvad den lover. HUSK: PENSIONISTPRISER Jeg glæder mig til at se jer i de nye omgivelser, og vil samtidig gerne takke for året der gik. Mange hilsner fra Margit Backstage no. 7 Alt indenfor moderne hårkunst Smedegade Ærøskøbing Tlf.nr Sne, frost og lysere dage Vejret kan byde på lidt af hvert i januar. Sne og frost men også meget milde dage. Varmeste januar-temperatur i Danmark er i skrivende stund 12,2 grader målt 10. januar 25. Den mørke vintermåned januar er - trods alt - fyldt med dejlige lyspunkter. Januar kan være en svær nød at knække. Det er en mørk måned, den er kold, men der er heldigvis også lyspunkter! For eksempel hvis man er til vintervejr og sjov på kælkebakken, for det er traditionelt først i januar og februar, det hvide drys fra oven måske kommer i større mængder. Vejrmæssigt byder januar på store udsving. Nogle vejrfakta om måneden er (kilde: DMI) blandt andet: De seneste ti år ( ) har Danmark gennemsnitligt fået 66 millimeter nedbør og 51 sol skins-timer i januar. Middeltemperaturen var 1,3 grader, den gennemsnitlige højeste dagtemperatur 3,2 grader og den gennemsnitlige laveste nattemperatur minus 1,0 grader. Til sammenligning bød januar 2011, der jo var vinterlig med nogle steder et voldsomt snedække, på 46 millimeter nedbør og 72 solskinstimer. Middeltemperaturen var 0,3 grader, den gennemsnitlige højeste dagtemperatur 2,4 grader og den gennemsnitlige laveste nattemperatur minus 2,1 grader. Koldeste januar-temperatur i Danmark stammer fra 8. januar 1982 (minus 31,2 grader), mens varmeste dagtemperatur var 12,2 grader målt 10. januar 25. Snart er det forår! Lyset er et af de helt store lyspunkter i januar. Det er ganske tydeligt, at solen står tidligere og tidligere op og får sværere og sværere ved at komme tidligt i seng. I perioden fra vintersolhverv - dengang det var mørkest lige før jul - og en måned frem bliver dagslængden faktisk øget med cirka en time. Og det kan mærkes på humøret, der allerede hen i februar så småt kan lugte forår i det fjerne. Der er i øvrigt 29 dage i februar i år. Det er nemlig skudår, og ved at indføje en ekstra dag i februar øges årets længde fra 365 til 366 dage. Ved hjælp af den ekstra skuddag hvert fjerde år får vi så nogenlunde tiden til at passe. Et astronomisk år er cirka 365 et kvart døgn, og ved at indsætte en ekstra dag hvert fjerde år, får vi balance i regnskabet, og året går næsten op. Bedre boligsalg i 2011 end forventet Årets boligsalg ser ud til at ende på næsten niveau mellem 29 og Det viser nye salgstal fra boligsiden.dk. Således var boligsalget i 2011 noget bedre, end forventet - og bedre end i 29. Nye salgstal fra landets mest besøgte boligportal, boligsiden.dk, viser, at salget i 2011 ender på et niveau, der ligger lige i underkanten af sidste år.»til og med november som er den seneste måned med salgsindberetninger fra landets ejendomsmæglere er der handlet knap 60.0 boliger og grunde i år. Vores beregninger viser skønsmæssigt, at det samlede antal bolighandler for hele 2011 ender på et niveau, der ligger omkring fem procent under sidste års boligsalg,«siger Birgit Daetz, kommunikationsdirektør hos boligsiden.dk. Det forventes, at der vil blive handlet i omegnen af boliger i løbet af julemåneden, hvorfor det samlede antal handler for i år vil ligge under 2010-niveauet.»Selvom der er tale om en tilbagegang, kan 2011 ikke undgå at blive et bedre år end 29, der var det hidtil dårligste år, efter krisen brød ud i sensommeren 28. I 29 endte antallet af bolighandler på knap 58.5, og allerede ved udgangen af november i år er det tal overgået. Så selvom der er langt til de glade dage i 27 og årene forinden er det ikke helt så slemt i år, som flere ellers havde forudset,«siger Birgit Daetz. Ser man på årene fra 1994 frem til og med 27 lå det gennemsnitlige antal bolighandler på årsbasis på omkring Set i det perspektiv er der lang vej, før man igen kan tale om, at boligmarkedet er oppe i det høje gear. Mere gang i boligmarkedet efter folketingsvalget Kigger man på handelsvolumen i 2011, tegner der sig en særlig tendens. Selvom året begyndte normalt med et stigende antal bolighandler lige fra nytår og frem til marts måned, tog det et dyk i april og blev nede. Normalt stiger boligsalget igen i slutningen Kiropraktorerne på Ærø Klinikken er åben alle tirsdage mellem kl. 9. og kl Tlf: Henvendelse øvrige dage på klinikken i Svendborg, tlf: VI DÆKKER HELE ØEN S R-ELECTRIC aut. el-installatør søren rasmussen egehovedvej 3 - marstal lerbækken 4 - ærøskøbing Landbrug Belysning Kiropraktorerne Frederiksgade 17, 57 Svendborg Sygehusvejen 18, 5970 Ærøskøbing Ærø Sygehus (fløjen til venstre) Husinstallationer Industriinstallationer SALG OG SERVICE AF VARMEPUMPER DØGNVAGT ÆRØ UGEAVIS MØLLEVEJEN 33 A 5960 MARSTAL TLF TELEFAX Annonce Udgiver og ansvarshavende: Søren Storm Sats og montage: Mark & Storm Grafisk A/S Åbningstider: Mandag-fredag kl Eneste avis, der kommer til alle husstande på Ærø af foråret og frem til midt på sommeren, men i 2011 var det først i september, at salget begyndte at stige igen.»salget blev nede på et stabilt, men lavt niveau helt frem til folketingsvalget i september. Det kan der naturligvis være flere grunde til, men man kan have en formodning om, at en af de væsentlige årsager er diskussionerne om boligpakken,«siger Birgit Daetz. Tømrer- og malerarbejde udføres Tlf Automatik og styring Brand- og tyverialarm TLF Fax: INDLEVERINGS- FRISTER FOR ANNONCER: Store forretnings-/ fore ningsannoncer - hele og halve sider: SENEST ONSDAGEN FØR KL.16. Mindre forretnings-/ foreningsannoncer: TORSDAG KL. 12. Dog kan færdigt materiale og bekendtgørelser modtages til fredag kl. 12. Små 1-spaltede rubrikannoncer: SENEST FREDAG KL..30 Al erhvervsmæssig affotografering af bladets annoncer ikke tilladt. Avisen påtager sig intet erstatningsansvar som følge af evt. trykfejl i annoncer og tekst. Annoncer, der strider mod bladets forretningsorden, optages ikke.

9 TIRSDAG DEN 3. JANUAR 2012 ÆRØ UGEAVIS 9 Prisen går op og ned Hos Energi- og Olieforum (EOF), der er brancheorganisation for olieselskaberne i Danmark, oplyser man, at de danske priser på benzin bestemmes af fire faktorer, nemlig produktpris, dollarkurs, brutto avance samt skatter og afgifter Produktprisen varierer over tiden i takt med udbud og efterspørgsel på det internationale marked. Internationalt handles benzin i dollars. Ændringer i dollarkursen påvirker direkte benzinprisen. Bliver dollaren dyrere går benzinprisen op, bliver dollaren billigere falder prisen. Bruttoavancen udgør ifølge EOF ca. 1 kr./l. benzin. Dette beløb skal blandt andet dække olieselskabets omkostninger til distribution, markedsføring, administration og personale samt fortjeneste til forhandler og selskab. Benzin er pålagt en række faste afgifter. Alt i alt udgør afgifter i skrivende stund ca. 2/3 af den samlede benzinpris. Større og billigere fjernsyn Fjernsynene bliver stadig større og billigere, og facts fra Branchen Forbruger- Elektronik om tidens tvapparat på det danske marked er blandt andet: - I 25 var det mest almindelige billedrørs-tv på 32«. Det brugte watt og i standby 3-6 watt - og det kostede kroner. I 2011 var det mest almindelige en lcd-fladskærm på 42«. Det brugte Taksigelser Hjertelig tak for opmærksomheden ved min fødselsdag. Ketty Helmann Hjertelig tak for al opmærksomhed den 22. december. Venlig hilsen og Godt Nytår Erik Godtfredsen Hjertelig tak for venlig deltagelse, blomster og kranse ved Birthe Røssels alt for tidlige død og begravelse. PAUL watt og i standby 0,01-0,3 watt - og kostede kroner. Der er med andre ord god grund til at skifte landets 1,7 millioner billedrørs-tv ud med moderne, digitale fladskærme. Og udover at billedkvaliteten er øget, så er der også kommet en mængde features til, for eksempel Smart TV og internet. Dødsfald Vor kære bror Knud Erik Kondrup * 16. juni december 2011 har fået fred. Erna, Grethe og Else med familier Bisættelsen har fundet sted. Vor kære mor, svigermor og farmor Elly Lund Petersen»Søkilden«er efter kort tids sygdom død d. 18. december. Børn, svigerbørn og børnebørn Bisættelsen har fundet sted. Tak for venlig deltagelse. Af hjertet tak for venlig deltagelse ved vores mor Rikke Johansens sygdom og begravelse. En særlig tak til personalet i Hjemmeplejen og på Ærøskøbing Sygehus. Vores mor og vi har sat stor pris på jeres omsorg for os alle. KIRSTEN OG GRETHE Foderbrættets gæster er føde for spurvehøgen! Hvis man har masser af fugle på foderbrættet, er der stor sandsynlighed for, at man jævnligt får besøg af den lokale spurvehøg. Høgen lever hovedsageligt af småfugle, og dermed er foderbrættet et sandt tagselvbord for en spurvehøg. Høgen driver overraskelsesjagt. Det vil sige, at den flyver lavt gennem haverne og følger landskabet op og ned i få meters højde. Det giver mulighed for at dukke meget overraskende op - for eksempel ved jeres foderbræt - og slå kløerne i en lækker fugl. Desværre for spurvehøgen slår de fleste angreb fejl, så den lille røver må bruge megen tid på at jage. Blandt de fugle, der står højt på spurvehøgens spiseseddel, er solsort, sjagger, gråspurv, skovspurv, musvit, bogfinke og tyrkerdue. Lokale regler for vinterdæk Der findes ikke europæisk harmoniserede regler på dækområdet, og derfor skal man være ekstra opmærksom på lokale love og bestemmelser, når man drager uden for Danmarks grænser. I Danmark er vinterdæk eksempelvis ikke lovpligtige. De fleste vælger dog at montere vinterdæk på bilen i den kolde årstid. I Danmark er pigdæk tilladt, mens pigdæk ikke er tilladt i blandt andet Tyskland. I Tyskland gælder for person- og varebiler, at M+S mærkede dæk er lovpligtige i vintervejr (slud, sjap, islag, sne, is, rim m.v.). Gælder dog ikke trailer/ campingvogn. Min. tilladte mønsterdybde er 1,6 mm, dog betragtes vinterdæk med under 4 mm som sommerdæk i visse områder. (Kilde: Rådet for Større Dæksikkerhed). Blandede Rengøring Træk det fra i SKAT Privat/erhverv JC-service.dk Tlf Ærø Advokatkontor Advokat Helge Taggatz Vestergade 46, Ærøskøbing Tlf FLYTTEBILER UDLEJES Tlf Blomstertrio en En munter aften det bliver, når Blomstertrio en musikken giver...1, 2 eller 3 mand. Efter aftale. Rimelig pris. Tlf EL-SCOOTER 3 OG 4-HJULET Fra kr. 6.5,- KURT FILIPSEN Tlf Blue Riband Translations Oversættelse til og fra hovedsprogene. Translatør Vibeke Lykke Friis Langeagre 1 Tlf Yogastudio Søby Start det nye år med frisk energi! Alle er velkomne og alle hold er åbne. Individuel passende træningstilbud i små grupper fx begynderhold onsdag kl Ring Dorit eller kig på GENERAL- FORSAMLING afholdes fredag d. 27. januar 2012 kl. 20. i klublokalerne ved Rise Skole. Dagsorden ifølge vedtægterne. Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 3 dage før ge ne - ralforsamlingen. Bestyrelsen HALLØJ DRENGE Årgang Vi har i 2. halvdel af sæsonen tilmeldt et U-16 hold Så hvis du drømmer om at spille håndbold, træner vi i Ærøhallen torsdage kl Alle er velkomne! Der er også plads på de øvrige hold se træningstider på På gensyn i MH89 Eventuel opmærksomhed den 10. januar frabedes venligst. Anna Kajhøj KLARENSTOK afholdes mandag d. 9. januar kl. 19. hos Peder Arne Groth JÆGERNE VESTÆRØ DANMARKS JÆGERFORBUND ÆRØ JAGTFORENING RÆVEJAGT Vestærø Jagtforening afholder rævejagt lørdag d. 7. jan. samt lørdag d. 21. jan. Mødested ved klubhuset kl. 9.. Husk foderkorn til vildt kan afhentes ved henvendelse på tlf BESTYRELSEN Ærøskøbing Bageri FERIELUKKET fra lørdag d. 7. januar til og med mandag d. 16. januar. Vi ønsker alle vore kunder et Godt Nytår ÆRØSKØBING BAGERI Vestergade 62 Ærøskøbing Tlf M A R S T A L J A G T F O R E N I N G NYTÅRS- SKYDNING Lørdag d. 7. januar kl. 13. på Gunnar Fejers Eng. RÆVEJAGT VESTERSKOV Lørdag d. 14. januar Vi mødes kl. 8. i klubhuset til kaffe og rundstykker. Foreningen er vært ved gule ærter efter jagten, derfor bindende tilmelding senest onsdag den 11. januar til Søren Storm på tlf eller Marstal Jagtforening Lejligheder Udlejes Et værelses m/køkken og bad og delvis møbleret udlejes i Græsvænge. Husleje pr. mdr. kr. 2.8,- incl. el, derudover varme og vand a conto efter eget forbrug. Tre måneders indskud ved kontraktens underskrift. Henvendelse Tlf eller Ærøskøbing Stor lejlighed med 3 værelser, nyt køkken og bad, ialt 108 m 2, udlejes fra 1. februar. Lejligheden er beliggen de på 1. sal. Ole Sækmose Tlf Hus/lejlighed søges Hey vi er 4 drenge der gerne vil finde hus/lejlighed i Marstal. Lejen skal helst være under kr. 6.0,- pr. mdr. Kæledyr skal helst være tilladt. Henvendelse: Tlf Hus udlejes Søndervejen 5, Søby, 85 m 2, kr. 3.0,-, excl. forbrug. Henvendelse: Tlf eller Ærøskøbing Hyggelig, nyere 3 værelses lejlighed i den gamle bydel udlejes. 71 m 2, TV-Bynet. Gårdhave. Tlf eller Lejlighed udlejes Flot 4 værelses lejlighed på havnefronten udlejes. Enestående udsigt ud over Marstal Havn. Kan eventuel lejes som bofællesskab for 3 personer. Tlf Køb og salg Sælges Suzuki dm 50 Samurai til salg. Kører godt. Kr. 1.5,-. Tlf Sælges Stenbordplade med vask til badeværelse. Nypris kr. 10.0,-, sælges nu for kr. 3.0,-, skabe gratis med. Tlf Dødsboer købes Ejendomme ryddes Ulrich Jørgensen Søndervejen 6, Søby Tlf Mobil

10 10 ÆRØ UGEAVIS TIRSDAG DEN 3. JANUAR 2012 FLOTTE BILLEDBØGER FRA ÆRØ J ACQUES B ERG VALERIE L OUBET To gange ø Deux fois île YEU ÆRØ Ole Ege ÆRØ YEU Hvad er det, der gør en ø til noget særligt? Ifølge Jacques Berg ligger det hele i ankomst og afrejse. Ingenting bliver helt som før, når man har været på en ø og mærket den parakdoksale frihed indenfor det begrænsede område, som øen er... Køb, læs og nyd de smukke illustrationer i denne lille bog, hvor Jacques Berg sammenstiller Ærø med den lille franske ø Yeu, og finder at lighederne er større end forskellene. Bogen er rigt illustreret med fotos fra Ærø og Yeu af Valérie Loubet. Den danske tekstdel er krydret med akvareller af Jørn Ørum-Nielsen og den franske del med akvareller af Olivier Dumont. Ærø / Yeu Format 205x sider i farver kr.128,- KROGKILDE AUTOVASK TRANDERUPGADE 49 TLF ÅBENT ALLE UGENS DAGE FRA KL MONA OG LARS Fysiurgisk Massage ØNSKER ALLE ET GODT NYTÅR med nyt tilbud om WELLNESS TIL FØDDERNE bestående af urtekompres der gavner cirkulation eller afslapning, blid massage og god fodcreme. Forkæl dig selv eller en ven med kropsmassage. Gavekort udstedes også i butik»alberte«. Tidsbestilling nødvendig tlf Fysiurgisk Massør ANNE FLINDT WESTH Tordenskjoldsgade 7 Marstal Den Grønne Gren ApS Vester Bregninge Ærøskøbing Tel Maskeaften fredag d. 6. januar Kl. 18.: Kåring af børnemasker Kl. 24.: Kåring af voksenmasker Pizza og salatbuffet fra kl kr. 1,- børn kr. 70,- Baren er åben hele aftenen for masker og gæster - alle er velkommen Foreningen SNORREN indkalder hermed til GENERALFORSAMLING MANDAG den 16. januar kl på Hotel Marstal Dagsorden ifølge vedtægterne. Derefter vil formand Christina Kjerulff, ud fra historiske billeder af Marstals huse, fortælle om arkitektur og byggemåder. Nye medlemmer optages også denne aften. Kaffe og lagkage kan købes for kr. 55,-. Vel mødt! BESTYRELSEN 2012 Kom godt i gang i det nye år! Start i uge 2. Mandag Tirsdag Onsdag Ældre Idræt Badminton SENIOR IDRÆT Modne Mænd (venteliste) Spinning (start d. 1. feb.) Modne Damer Mini-Tennis Pris for forårssæsonen kr. 3,-. Man kan være på flere hold for samme pris. kan benyttes til annonceindlevering Danmark består af 406 øer. Få så smukke og varierede som Ærø. Den grønne ø har stolte traditioner indenfor søfart, fiskeri, handel og landbrug. Ærøs spændende historie er fortalt af museumsleder Erik B. Kromann fra Marstals imponerende søfartsmuseum. Alle tekster er på dansk, tysk og engelsk Ærø før og nu Stort format. Indbundet. 130 sider i farver kr. 249,- Bøgerne forhandles følgende steder på Ærø: Ærø Museum, Marstal Søfartsmuseum Ærø Boghandel, Creutz Boghandel Ærøskøbing og Marstal Turistinformation FORLAGET MARK & STORM Indskrivning på Ærø Friskole Tirsdag d. 17. januar kl Indskolingsmøde tirsdag den 10. januar kl Ærø Friskole er et tilvalg, fordi tryghed, nærhed og indflydelse er højt prioriteret hos os. Vi tror på, at har vores elever indsigt i eget og andres liv og færden i det nære og fjerne miljø, så bliver»udsigten«det større. Vores elever kan derfor forvente at skulle forholde sig til livets store og små spørgsmål. Vi tilbyder: formiddagsfrugt, middagsmad og eftermiddagsmad. engelsk fra 0. kl. tysk fra 2. kl. valgfag i hjemkundskab og musik. at dit barn mødes, hvor han/hun er fagligt såvel som socialt. et tæt og ærligt forældresamarbejde. lejrskole i kl. en uges udlandsophold i 9. og 10. kl. folkeskolens afgangsprøver. Vi forventer at forældre/pårørende: er aktive medspillere i barnets skolegang. deltager i 2 årlige arbejdsdage, skole/hjemsamtaler, forældremøder og forældrerengøring. er loyale overfor skolens værdisætning. Det koster det i skolepenge: Prisen for ét barn er 1.292,- kr. pr. måned. To børn koster 2.332,- kr. Madordning udgør 350,- pr barn (juli måned er betalingsfri). Det koster det i skolens sfo: Prisen for ét barn i en heldagsplads incl. mad 1310 kr. pr. måned. To børn i heldagsplads koster 2320 kr. incl. mad. Mad - ordning udgør 110 kr. pr. barn (juli måned er betalingsfri). Ved pasning uden for skoleuger tillægges 6 kr. for 1. barn og 450 kr. for andet barn. Vores børn får lov at være børn. Det gør de fordi, vi er synlige voksne, tager ansvar, står ved vores holdninger og lytter aktivt. Har I spørgsmål, så ring til os på tlf eller mail: Vi glæder os til at se jer På vegne af Ærø Friskole Majbritt Hansen, skoleleder

11 TIRSDAG DEN 3. JANUAR 2012 ÆRØ UGEAVIS 11 AOF - Ærøs Aftenskole v/ skoleleder Jørgen Roos, Teglgade 2, tlf Telefontid mandag til torsdag fra kl. 17. til 18.. Holdstart efter Nytår: Mavedans: v/maja W. Ørum-Nielsen Tirsdag 10. januar april ,- kr. Yoga: v/dorit Lassen. Torsdag 12. januar marts. 690,- kr. Smykker: v/anna K. Højriis. Lørdag 14. januar marts. 8,- kr. YogaIntensiv: (Èn dag med yoga) v/dorit Lassen. Søndag. januar. 350,- kr. Tasker i Peddigrør: v/anita Sofia Jensen. Lørdag/søndag d. 28. og 29. januar. 850,- kr. Flettede kurve af natur- og genbrugsmaterialer: v/jane Nielsen. Lørdag/søndag d. 4. og 5. februar. 550,- kr. Tilmelding til skolelederen på ovenstående adresse eller telefonnummer. Se hjemmesiden for flere detaljer: SKIPPERKROEN STRANDSTRÆDE - MARSTAL TLF BYENS MUSIKSTED PUB QUIZ udsat til torsdag d. 12. januar Med venlig hilsen SKIPPERKROEN Sogne liv Nyt fra menighedsrådene på Ærø Aktiviteter og begivenheder Tranderup Sogneeftermiddag i Tranderup Sognehus Torsdag d. 5. januar kl Professor Jens F. Christensen, Voderup fortæller om»småfolkskår og gårdmandsliv Mads Vesterås liv og tid i Vindeballe og VoderupKreativ lørdag«i Tranderup Sognehus Lørdag d. 7. januar kl. 13. Alle er velkomne Andre aktiviteter, se omtalen i Kirkebladet. Bregninge Hellig Tre Kongers maskegudstjeneste Bregninge Kirke Lørdag d. 7. januar kl Øens Malermester Frank S. Nilsson Ring for uforpligtende tilbud Mobil ANDELEN Søndergade 28 a Ærøskøbing TLF NÆSTE UGE: Tirsdag den 3. januar og ugen ud kl : 83 minutter SF Film NÆSTE UGE: Tirsdag den 10. januar og ugen ud kl :»BREAKING DOWN«Nordisk Film Klik ind og se, hvad der sker på Andelen. Queenstreet - Marstal afholder GENERALFORSAMLING mandag d. 23. jan kl på Hotel»Marstal«. Kaffe og????. Venlig hilsen og Godt Nytår Bestyrelsen Ærø Kreative Skole for Børn og Unge Hold 1: Kreative børn på opdagelse i Ærøs Kultur (7-12 år) ons start 4. jan. slut 2.maj Hold 2: Tegn så det ligner (10-17 år) tirs start 10. jan. slut 9.maj Fortsat ledige pladser på begge hold. Pris: 2,- kr. pr måned Løbende vil der arrangeres andre kurser for fx forældre/børn. Læs mere i avisen og på web: Vi findes også på facebook.com/kunstkufferten Kontakt + info hos Anne Mie mob Kunstkufferten siger tak for støtten til Ærø Kommune og Ærø Brand Fonden Cykelhandleren gir dig service... Kig ind og se hans go e tilbud KILDEMOES CYKLER YAMAHA KNALLERTER HENTER OG BRINGER! Åbningstider: Mand.-fred..... kl Lørdag kl Søndag LUKKET TANK BENZIN DØGNET RUNDT blyfri FYRINGSOLIE EFTER LUKKETID PÅ AUTOMAT MED Dankort - 50 kr. og 1 kr. sedler Køb din cykel hos: NØRREMARK CYKELFORRETNING PETER THYGESEN Møllevejen 77 Marstal Tlf Dette er bevis på, at også de SMÅ ANNONCER læses i Ugeavisen TIRSDAGS-SPIL i MIFs klubhus kl d. 10. januar x GAVEKORT à 50 kr. x BANKEKØD til grydebøf x GAVEKORT à 1 kr. EKSTRA-NR. 2 x SLAGTERPAKKER OLE s TAXI Kortpris 9, inden kl.. For medlemmer m/ pårørende. Øens sportsforeninger indbydes. Marstal Idrætsforening Ærøskøbing Borgerlige Skydeselskab (Stiftet 1842) afholder VINTER GENERALFORSAMLING og VINTERSKYDNING LØRDAG d. 14. januar 2012 kl. 08. med efterfølgende frokost. Tilmelding på tlf eller senest torsdag d. 12. januar. BESTYRELSEN D A NS!!! Vel mødt! Ærø Produktforretning»SKROTTEN«TROUSLØKKEVEJ 5 A 5960 MARSTAL TLF. HELGE Miljøbehandling af biler med skrotpræmie Modtager: jern og skrot ISO 141 cert. VILD MED DANS I RISE HALLEN 1. GANG: MANDAG D. 9. JAN Kl..45: Discodance, fra 8 år. Kl : Hits for kids, MGP og børnedans, 3-7 år. Kl. 17.: Vild med dans for større børn. Kl. 18.: Vild med dans, unge par/ægtepar, begyndere. Kl : Vild med dans, unge par/ægtepar, lidt øvede. Kl : Vild med dans, unge par/ægtepar, øvede. (Ret til ændring af holdtiderne). KONTINGENTPRISER pr. rate: Børn kr. 230, Ægtepar og par kr. 4, Der gives rabat til søskende. Kurset er bindende i 4 måneder. Kurset betales i 4 rater. 1 rate = 4 dansegange. 1. rate betales ved tilmeldingen 1. gang. 1 undervisningstime - 45 min. Tilmelding i salen 1. dansedag eller på eller tlf Med venlig dansehilsen ÆRØ VINDUESPOLERING Franz Kirchgasser Tlf

12 12 ÆRØ UGEAVIS TIRSDAG DEN 3. JANUAR 2012 BOYE-BOLIG & ERHVERV Kongensgade Marstal. Tlf D G NEDSAT 2.0,- G E NYT D SOLGT D E - må anvendes som fritidshus SKJOLDNÆS - Skjoldnæsvej Flot beliggende med dejlig udsigt over ø-havet og Østersøen og egen strand. Opført i tegl og pålagt eternittag. Vinduer er m/termo. Opvarmes v/varmepumpe. Indeholder entré, vinkelstue, stue, kontor, køkken/alrum og stort badeværelse m/brus. I tagetagen soveværelse, alrum og værelse. I sidebygning entre, bryggers, værksted m.v. Fra gårdspladsen er der direkte adgang til stranden via mark vej. Boligareal 210 m 2 Byggeår 19/1975 Grundareal.0 m 2 Antal etager/vær. 2/5 Kontantpris Brutto Udbetaling 1.0 Netto SØBY - Buevej Nedlagt landbrug med moderniseret stuehus. Opført i tagl og på lagt eternittag. Vinduer er m/termo. Opvarmes v/oliefyr. Indeholder entre/bryggers, stort køkken/alrum m/viktualierum, dejlig stue m/trappe til tagetage, soveværelse, værelse og pænt badeværelse m/brus. I tagetagen stor stue m/brædeovn samt stort værelse, der nemt kan opdeles i to. Desuden god stor garage/værksted. Boligareal 190 m 2 Byggeår 1898 Grundareal m 2 Antal etager/vær. 2/5 Kontantpris Brutto Udbetaling 55.0 Netto LL. RISE - Ll. Risevej Stort landhus i mindre landsby ca. 4 km. fra Ærøskøbing. Opført i tegl og pålagt nyere tag af sorte betontegl. Vinduer er med termo og opvarmning sker ved el. Indeholder entre m/trappe til tagetage, stort soveværelse der alternativt kan anvendes som stue, værelse og stort køkken/alrum. Tagetagen indeholder en stor stue med trægulv. Sidebygning med bryggers, badeværelse m/brus og gulvvarme samt garage/ værksted. Desuden god vestvendt gårdhave. Boligareal 179 m 2 Byggeår 1922 Grundareal 309 m 2 Antal etager/vær. 2/3 Kontantpris Brutto Udbetaling 30.0 Netto DUNKÆR - Dunkærvej Boliglandbrug med havkig til Østersøen. Opført i tegl og pålagt tag dels af eternit, dels af cementsten. Vinduer er primært ældre m/termo. Opvarmes v/oliefyr. Indeholder entré m/trappe til tagetage, køkken, stor stue m/udgang til have, soveværelse, værelse, badeværelse og stort fyr/vaskerum. I tagetagen kvistværelse og fire mindre værelser. Desuden to udhuse, sydvendt have. Den resterende jord dyrkes. Boligareal 217 m 2 Byggeår 1885 Grundareal 18.3 m 2 Antal etager/vær. 2/7 Kontantpris Brutto Udbetaling 40.0 Netto MARSTAL - Ommelsvejen Parcelhus m/vandudsigt. Opført i tegl og pålagt tegltag. Vinduer er primært nyere i plast m/termo. Opvarmes v/fjernvarme. Indeholder entre, dejlig stue, soveværelse og nyere køkken. I tagetagen fordelingsgang og to gode værelser. Via værelse er der udgang til tagterrasse, der er under færdiggørelse. Fra værelse/tagterrasse er der udsigt over tagene og vandet. Sidebygning m/udgang til udestue samt flot badeværelse m/brus og gulvvarme. Desuden nyere carport og have. Boligareal 112 m 2 Byggeår 1890 Grundareal 386 m 2 Antal etager/vær. 2/4 Kontantpris Brutto Udbetaling 50.0 Netto MARSTAL - Østergade Velbeliggende parcelhus i roligt kvarter, tæt på vandet og centrum. Opført i tegl og pålagt eternittag. Vinduer er m/termo. Opvarmes ved fjernvarme. Indeholder entré/fordelingsgang, god oph. stue, spisestue, køkken m/spiseplads, badeværelse, gæstetoilet, soveværelse, 2 værelser samt bryggers m/udgang til garage og have. Desuden muret garage/udhus og dejlig have. Boligareal 145 m 2 Byggeår 1971 Grundareal 707 m 2 Antal etager/vær. 1/5 OMMEL - Kærvej Stort fritliggende parcelhus i hyggelig landsby. Ejend., der er opført i tegl og på lagt eternittag, er tilbygget i Vinduer er med termo og opvarm. sker ved olie fyr. Indeh.: Entré/fordelingsgang, stor vinkelstue m/pejseindsats, stort sovevær. m/separat badevær., 3 værelser, spisekøkken og godt bryggers. Desuden udestue, god muret garage m/red skabsrum samt stor dejlig have. Boligareal 160 m 2 Byggeår 1970 Grundareal m 2 Antal etager/vær. 1/5 Kontantpris Brutto Udbetaling 50.0 Netto MARSTAL - Skippergade Velbeliggende butiksejendom i gågaden af Marstal. Opført i tegl og pålagt nyt tegltag i 28. Vinduer er m/termo. Opvarmes v/fjernvarme. Ejend., der løbende er renoveret, fremstår flot og indbydende. Butikken forhandler p.t. salg af tasker, lædervarer, smykker, pasfoto m.v. Stueplan er indrettet m/dejligt regulært butikslokale m/store udstillingsvinduer mod gågaden. Fra ekspeditionsskranke/kasseområde er der trappe til tagetagen, der er indrettet til lager/kontor samt toilet m/håndvask. Boligareal 49 m 2 Etageareal 74 m 2 Grundareal 78 m 2 Kontantpris Kontoret er åbent: Mandag-Fredag kl Se øvrige salgsemner på DET ÆRØSKE OLIESELSKAB Fyringsolie / Diesel. Statoil smøreolie. Gratis benzinkort til Øboens tankstationer Ærø Service Tlf Rengøring til private og virksomheder Med venlig hilsen: KIRSTEN CARLSEN Medlem af Hjemmeserviceordningen. INDLEVERINGSFRISTER FOR ANNONCER... Store forretningsannoncer - Hele og halve sider: Senest onsdagen før kl. 16. Mindre forretningsannoncer: Torsdag kl. 12. Dog kan færdigt materiale og bekendtgørelser modtages til fredag kl. 12. Små 1-spaltede rubrikannoncer til fredag kl..30 TLF FAX Selv en lille annonce har sin virkning i Ærø Ugeavis

Pressen. 46. sæson. Sider 883 til 899. Åbningstider: HUSK! Havemøbler har vi hele året Med sjællands største udvalg. Kvalitet siden 1970

Pressen. 46. sæson. Sider 883 til 899. Åbningstider: HUSK! Havemøbler har vi hele året Med sjællands største udvalg. Kvalitet siden 1970 har skrevet'opdateret Pressen 2016 46. sæson Kvalitet siden 1970 1. April Sider 883 til 899 Åbningstider: i sommer halvåret 16. Marts til 30. Sept. Mandag kl. 11 00-19 00 Tirs-Ons-Tors kl.11 00-17 30 Fredag

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Pressen. 47. sæson. Sider 883 til 899. Åbningstider: HUSK! Havemøbler har vi hele året Med sjællands største udvalg. Kvalitet siden 1970

Pressen. 47. sæson. Sider 883 til 899. Åbningstider: HUSK! Havemøbler har vi hele året Med sjællands største udvalg. Kvalitet siden 1970 har skrevet'opdateret Pressen 2017 47. sæson Kvalitet siden 1970 1. Maj Sider 883 til 899 Åbningstider: i sommer halvåret 1. April til 30. Sept. Mandag kl. 11 00-19 00 Tirs-Ons-Tors kl.11 00-17 30 Fredag

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 13. sept. 2013 Rød alene hjemme

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 13. sept. 2013 Rød alene hjemme Rød alene hjemme En flot, prikket tekande i keramik, skabt af Anna fra 1. kl., præsenteredes stolt på kontoret i mandags. Den strålede i stedet for solen, der havde gemt sig bag et dagsregnvejr. Oles og

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

ARENDSE NYT Januar 2017

ARENDSE NYT  Januar 2017 ARENDSE NYT Januar 2017 Indholdsfortegnelse Januar 2017 Forside Indholdsfortegnelse En lille jule hilsen Velkommen Sidste tanke Ny Fodterapeut Referat af Beboermøde Ann Jensen Konkurrence Vinder af konkurrencen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Årshjulet: Ekstra frugt eller bær? Kaffepauser: Håndbolddag og Kom ud af Pomfritten :

Årshjulet: Ekstra frugt eller bær? Kaffepauser: Håndbolddag og Kom ud af Pomfritten : Årshjulet: Vi har endnu ikke fået planlagt vores fælles årshjul for hele året, så derfor er der ikke en overordnet plan for hvilke temaer og aktiviteter året kommer til at bestå af. I får mere info om

Læs mere

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus Velkommen til Forsamlingsgården Sundeved Vester Sottrup Dit lokale kulturhus 2016 Foreningen for Forsamlingsgården Sundeveds formål: - At bevare Forsamlingsgården som et socialt og kulturelt samlingssted.

Læs mere

Velkommen på Gammeltorv i hjertet af Aalborg City

Velkommen på Gammeltorv i hjertet af Aalborg City Besøg julemarkedet fra fredag 23. november til søndag 23. december 2012 Velkommen på Gammeltorv i hjertet af Aalborg City 2 Kære deltager på julemarkedet 2012 Hermed har jeg fornøjelsen at præsentere vores

Læs mere

Nyhedsbrev uge 51-2012

Nyhedsbrev uge 51-2012 Nyhedsbrev uge 51-2012 Side 1 Glædelig jul!! Side 4...og goddag til Side 2 Sidste skoledag... Side 6 Børnehaven Side 4 Farvel - og tak! - til Jytte Side 8 Kalender, kontakt mm. Glædelig jul!...og godt

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Sophieholmen 10 2 tv 4800 Nykøbing F

Sophieholmen 10 2 tv 4800 Nykøbing F Sophieholmen 10 2 tv 4800 Nykøbing F Skøn liebhaverlejlighed med flotteste udsigt over Guldborgsund Sag: 48500276 edc.dk EDC Michael Pedersen Kom godt videre Slotsbryggen 12-4800 Nykøbing F Tlf. 54852300-485@edc.dk

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Den selvejende institution. Hattehuset. Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse

Den selvejende institution. Hattehuset. Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse Hvad er Kasketten og Hattehuset: Den selvejende institution Hattehuset Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse Stedet hvor du kan komme efter skoletid. Hygge dig med dine kammerater. Finde nye kammerater.

Læs mere

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Kan du løse Soduko? Sæt tallene fra 1-9 ind vandret og lodret. Svært? spørg din far og mor eller din pædagog Kære forældre Vedr. pasning

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

UGEBREVET. Glemt tøj fjernes efter vinterferien! Tjek om du har noget liggende. Vi sender det til velgørenhed lige efter vinterferien.

UGEBREVET. Glemt tøj fjernes efter vinterferien! Tjek om du har noget liggende. Vi sender det til velgørenhed lige efter vinterferien. UGEBREVET DATO: 13. februar 2015 NR.: 23. 19. årgang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kære forældre, personale og elever Friske

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Venlig hilsen. Kjeld Malte.

Venlig hilsen. Kjeld Malte. Læs Tuse Næs Bladet på nettet: www.tusenaesbladet.dk Læs Tuse Næs Bladet på nettet: www.tusenaesbladet.dk Siden bliver opdateret så snart Bladet er udkommet. Siden bliver opdateret så snart Bladet er udkommet.

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU om Meget mere Animation Læs mere Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU om Meget mere Animation Læs mere Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO LEN Læs mere om Meget mere Animation TILMELDING NU din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2014 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Forår 2014 Selvom Billedskolen nu er 15 år, så

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 10. oktober 2014 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 796 Næste uge: Uge 42 11. oktober Uge 43 20. oktober 22.-23.oktober 23.oktober 24. oktober Børnenes efterårsferie - Skole og SFO lukket. 9.kl.

Læs mere

Formandens side Af Christian Stounberg

Formandens side Af Christian Stounberg Formandens side Af Christian Stounberg Kære medlem Du sidder nu med 2007 udgaven af det grønne blad i hånden og det er mit lod at give bladet og aktiviteterne i og omkring Vejle Jagtforening et par ord

Læs mere

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus Velkommen til Forsamlingsgården Sundeved Vester Sottrup Dit lokale kulturhus 2014 Foreningen for Forsamlingsgården Sundeveds formål: - At bevare Forsamlingsgården som et socialt og kulturelt samlingssted

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Hold din næste fest eller aktivitet i Andst hallen / Andst borger og aktivitetscenter

Hold din næste fest eller aktivitet i Andst hallen / Andst borger og aktivitetscenter Kroen bliver snart fjernet fra overfladen. Ejeren Laurids Schelde har besluttet at nedrive bygningen og gøre plads til 3 nye boliger. Om alt går vel køber Vejen kommune hjørnegrunden og stiller den til

Læs mere

1 30. årgang nr. 175

1 30. årgang nr. 175 1 30. årgang nr. 175 Januar lør. 2. jan. 2016 9 Deltagerne kan vælge mellem treforskellige hold: Motionisterne, der f.eks. cykler en hyggelig tur i skoven Mountainbike øvet for dem der cykler langt og

Læs mere

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober 2013 Fællesspisning Fredag, den 25. oktober er der fællesspisning i forsamlingshuset kl. 18.30. Kortklubben som består af Kirsten Hundahl,

Læs mere

ROLFSTED IDRÆTSFORENING

ROLFSTED IDRÆTSFORENING ROLFSTED IDRÆTSFORENING PROGRAM FOR EFTERÅR OG VINTER 2015/2016 Efter sommerferien slår Rolfsted IF atter dørene op for en efterårs- og vintersæson, som byder på mange muligheder for sved på panden, fysiske

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB UNGE LIGHED FÆLLESSKAB TEMA: Kærester 2. årgang Nr. 2 Juni 2016 mener: Vi unge med særlige behov bestemmer selv, om vi vil have en kæreste. Vi bestemmer selv, hvem vi har sex med. Vi bestemmer selv, hvem

Læs mere

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Et sted for dig. - FDF Hjerm

Et sted for dig. - FDF Hjerm - FDF Hjerm Et sted for dig ... FDF giver børn og unge et ståsted at møde verden fra En verden af oplevelser FDF Hjerm er et godt tilbud til alle børn og unge med en bred vifte af muligheder. Vi lægger

Læs mere

JANUAR 2013. 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013

JANUAR 2013. 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013 JANUAR 2013 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013 Akut bolignød blandt områdets småfugle løst af dygtige Tumlinge Du finder Skærven sammen med en masse anden information på vores

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2015 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

Arbejdsplan for Lions loppemarked 2010 (revideret)

Arbejdsplan for Lions loppemarked 2010 (revideret) Lions Club Assens Arbejdsplan for Lions loppemarked 2010 (revideret) Loppemarkedet afholdes i ALDIs tidligere lokaler på Møllevej lørdag den 2. oktober 2010 fra kl. 10.00-13.00 Lokalet er til rådighed

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB Vi elsker ferie UNGE LIGHED FÆLLESSKAB Vi har festet i 7 Bulgarien Tag med til datingfest 11 2. årgang Nr. 3 September 2015 Vi er glade for inklusion Der bliver snakket meget om folkeskolen for tiden.

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde!

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde! Indholdsfortegnelse side 2: Skolelederen har ordet side 4: Kalenderen side 5: En lille huskeliste side 6: Forældremøderne side 7: UndervisningsMiljøVurde ring side 8: Idrætsdagene på Herlev Stadion side

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Program Foråret 2016 for Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Kontakt oplysninger Formand Børge K. Lund Egemosen 3 6200 Aabenraa Tel. 3162 8272 bkl@aabenraafotoklub.dk Næstformand

Læs mere

Kære forældre. Med venlig hilsen. Lisbet Huusom

Kære forældre. Med venlig hilsen. Lisbet Huusom Kære forældre Efterårsferien står for døren og børnene har fri fra undervisningen i uge 42. Traditionen tro, arbejder vi sammen med Højboskolen om at holde åbent i ferierne. I efterårsferie, juleferie

Læs mere

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner.

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner. Gl.ager14.4.59. KæreBrevduevenner. Ja,nuerjegvedatværeovredetmedinfluenzaen,iPåskenvarjegnuikkemangesure sildværd,jegholdtmigiroogkomingenstederihelepåsken. Jegharlavetmegetforskelligtsiden1.April,jegharjoværetløsarbejder:Jegharkørtfor

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Påfuglen

Velkommen til Børnehuset Påfuglen Velkommen til Børnehuset Påfuglen Kære Du skal gå på: Velkommen i Påfuglen. Blå stue: Rød stue: Gul stue: Når du starter, er det: som tager imod dig og viser dig rundt. De andre voksne i vuggestuen er:

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017.

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Så er vi godt i gang med 2017 og hermed det sidste nye herfra Regnbuen. Vi er rigtige glade for vores nye institution/lokaler og vi er ved at komme på plads. Vi indretter

Læs mere

Fredagsbrev. Århus Friskole fredag d. 2. december 2010

Fredagsbrev. Århus Friskole fredag d. 2. december 2010 Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 2. december 2010 Julemåneden er kommet godt i gang. Der bliver klippet julepynt til den helt store guldmedalje og i SFO en er det store julepakke-show gået i gang.

Læs mere

Fredagsbrev. Klargøringslørdag... Velkommen søndag...en pindsvin blev begravet... IT-løsning... 2 bestyrelsesmøder...

Fredagsbrev. Klargøringslørdag... Velkommen søndag...en pindsvin blev begravet... IT-løsning... 2 bestyrelsesmøder... Fredagsbrev Nr. 1 12. aug. 2011 Bakkelandets Friskole 9. skoleår Kære forældre Klargøringslørdag... Velkommen søndag...en pindsvin blev begravet... IT-løsning... 2 bestyrelsesmøder... Bakkelandet har været

Læs mere

Ferielukket i alle afdelinger

Ferielukket i alle afdelinger Fredagsbrev - uge 26-27. juni 2014 Bakkelandets friskole, børnehaver og vuggestue ønsker alle en rigtig god sommer. Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk

Læs mere

2010/2011 Skolefritidsordningen ved

2010/2011 Skolefritidsordningen ved 2010/2011 Skolefritidsordningen ved Grundlagt 1898 Hovedgaden 47, 4270 Høng Information SFO: Direkte telefonnummer er 5884 1775 Høng Privatskole Hovedgaden 47 4270 Høng SFO Skolefritidsordning modtager

Læs mere

Nyhedsbrev Januar/februar

Nyhedsbrev Januar/februar Så blev det vinter Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Januar/februar BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 3/12 2016 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 2. Maj-juni 2012. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 2. Maj-juni 2012. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2012 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 30 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn CPR-nummer Produktionsnr.

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Aktivitetsudvalget orienterer

Aktivitetsudvalget orienterer Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk sejlklub Januar, 2017 Her kommer, lidt forsinket, månedsbrevet for januar. Det har været en travl måned for kassereren (der også står for

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Den gamle redaktørs side.

Den gamle redaktørs side. Læs Tuse Næs Bladet på nettet: www.tusenaesbladet.dk NR. 8 August 2014 29. 29. Årgang Blad nr.: 311 Den gamle redaktørs side. Så er Tuse Næs på Facebook besøg: https://www.facebook.com/tuse.naes Sommervejret

Læs mere

Hans Henriks side. Bemærk, at datoen er rykket en uge frem, således at vi når at få de rejsende hjem!

Hans Henriks side. Bemærk, at datoen er rykket en uge frem, således at vi når at få de rejsende hjem! Hans Henriks side Refleks Vores buschauffører er urolige over, at vi stadig har børn, der venter i vejsiden uden refleksvest eller reflekser. På med vanten - på med refleksen! Oprydning af sommertøj Der

Læs mere

SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 11

SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 11 SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 11 Kære alle sammen Så sidder jeg endnu engang foran tastaturet, for at videregive nyheder, informationer og tanker om, hvad der sker i skoleverdenen i almindelighed og på Spjellerup

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

Lokalafdelingen for Nordsjælland Øst

Lokalafdelingen for Nordsjælland Øst E-mail Nyhedsbrev nr. 23 Kære medlem af Scleroseforeningens lokalafdeling Hermed fremsendes nogle informationer, som du kan have glæde af at kende. Cykelprojektet Helsingør-Paris 2013 28 cykelryttere sætter

Læs mere

Årsprogram 2016/17. Sdr. Vilstrup & Omegns Borgerforening Stiftet d. 12. juni 1974

Årsprogram 2016/17. Sdr. Vilstrup & Omegns Borgerforening Stiftet d. 12. juni 1974 Sdr. Vilstrup & Omegns Borgerforening Stiftet d. 12. juni 1974 Formand Erik Justesen, Hulskovvej 35 Tlf. 75562589-28357318 Mail: ejbo@profibermail.dk Årsprogram 2016/17 Næstformand Erik Bygvraa Dengsø,

Læs mere

2. - 5. klasse til tandlæge. Afhentes på skolen kl. 8.00 og retur kl. 11.00. Bus kører. Fælles fødselsdag på friskolen

2. - 5. klasse til tandlæge. Afhentes på skolen kl. 8.00 og retur kl. 11.00. Bus kører. Fælles fødselsdag på friskolen Fredagsbrev -- uge 3 - d. 20. januar 2012 FredagsBREV Tak til jer forældre som overtog skolen torsdag og fredag i denne uge. Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk

Læs mere

Aktiviteter i juni måned Læs under årgangene, der er mange aktiviteter ud af huset i denne måned.

Aktiviteter i juni måned Læs under årgangene, der er mange aktiviteter ud af huset i denne måned. Kære forældre Goddag og Farvel Juni måned er på en skole tiden for velkomst og afsked. Vi har lige budt de kommende 0. klasses børn velkommen ved Forårsprojektet i Mosen. Vi glæder os til at byde dem rigtigt

Læs mere

Velkomst og fakta om dagplejen

Velkomst og fakta om dagplejen Velkomst og fakta om dagplejen Mette Hindkjær Klintevej 64 6000 Kolding Tlf. 41274749 Mine åbningstider: Mandag tirsdag 6.45-16.15 Onsdag torsdag 6.30-1615 Fredag 6.30-15.45 Jeg hedder Mette, og er født

Læs mere

Simmersted og omegns Idrætsforening

Simmersted og omegns Idrætsforening Venlige hilsner Vinter aktiviteter 2015/2016 i og ønsket om en god sæson Simmersted og omegns Idrætsforening Familiesvømning Landsbydyst til sommerfesten.. 1. gang 3. september 2015 kl. 18.00 kl. 20.00

Læs mere

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G.

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. i Kølkær 3. juni - 7. juni 2014 KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. og I. Velkommen til endnu en byfest i Kølkær. Landsby med vilje. Tirsdag den 3. juni 2014 Byfesten starter med fællesspisning i hallens cafeteria.

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar Børnerådet Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere