Rådgivning fra professionelle fagmænd. Alt i antenner og paraboler. Tlf =0 /(9 4(::,9 (- (5+9,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rådgivning fra professionelle fagmænd. Alt i antenner og paraboler. Tlf. 28 18 10 28 www.el-systems.dk =0 /(9 4(::,9 (- (5+9,"

Transkript

1 Til samtlige husstande, kontorer og butikker med speciale i Vi rådgiver ejendomshandler, servitutter, naboret om incasso. og hegnssager. Ærø Ugeavis - Tirsdag den 3. januar Nr årg. Vråvejen 2 Ærøskøbing Telefon Kirkestræde A Marstal Telefon Rengøring udføres Rådgivning fra professionelle fagmænd på Ærø både for private og erhverv. Hurtigt og effektivt til en rimelig pris. Alt i antenner og paraboler RR AUT. Rengøring og Haveservice FORHANDLER v/ Rama og Ruth Smedevejen Ærøskøbing Tlf.: Mobil: Snekkemose Ærøskøbing Carsten Albertsen & Martin Mølgaard / MEDLEM AF HJEMMESERVICEORDNINGEN Tagarbejde - Nyt og renovering Vinduer og døre Der kan ydes tilskud til rengøring af pensionistboliger. Du betaler selv 70% og de sidste 30% betales af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Nybygning og omlavning Tlf orm HUS d. atio K! o nsm g 4 øde.2. r og rådgivning $PMPS,JET TU WMFS UJM C SO 4US Bliv student på Oure Gymnasium Inf Vi giver uforbindende tilbud 6EWBMHUF C SOFKBLLFS NYT Vi samarbejder med HTH KØKKEN om dit nye køkken, badeværelse, garderobeskabe $PMPS,JET )VMBCBMV ż ZWFSESBHUFS 7FKM '3*5 7"-( '3*5 7"-( 2K47, <+:(3. ;09:+(. +E E 1(5<(9 23E ' Oure Gymnasium er en moderne kostskole beliggende på sydfyn, ca. min fra Svendborg. På Oure Gymnasium kan du tage din stx og dyrke din interesse indenfor sport o g performance. Vi glæder os til at se dig og dine forældre til informationsmøde! OURE GYMNASIUM SPORT & PERFORMANCE +0.G =0 /(9 4(::,9 (- (5+9, :<7,9 ;03)<+ $PMVNCJB ) 0 PH )VNNFM KBLLFS UJM EBNFS PH IFSSFS 7FKM PQ UJM /6,6/ Q BMMF VETBMHTWBSFS 4QPSUJHBO S Â,POHFOTHBEF Â.BSTUBM Â 5MG Â BFSPF!TQPSUJHBO EL ØENS VVS Marstal: Kurt P. - Mobil Læs også ugeavisen på fra tirsdag kl. 10.

2 2 ÆRØ UGEAVIS TIRSDAG DEN 3. JANUAR 2012 Ærø Redningskorps ApS Dunkærgade 21 - Ærøskøbing - Tlf. * Hurtig hjælp er dobbelt hjælp! TEGN ABONNEMENT - med FORBINDINGSKASSE til bilen - til hjemmet - til arbejdspladsen Eftersyn og opladning af ILDSLUKKERE udføres! Nye ildslukkere på lager! Overvejer du ny inden/udenbordsmotor? Køb den LOKALT ved autoriseret forhandler: Kragnæsvej Marstal Mobil: CR Revision Registreret revisor v/ Richard Christensen Tinghusgade 28, 3. sal 57 Svendborg Web: Telefon ÆRØ KOMMUNE informerer Digital indberetning af syge- og barselsdagpenge Indberetning af syge- og barseldagpenge via Nem- Refusion blev obligatorisk for virksomheder, selvstændige og A-kasser den 1. september Derfor kan du ikke længere benytte papirblanketter, men skal indberette digitalt via NemRefusion.dk. Indberetning på papir vil derfor blive afvist med opfordring om at anmode via NemRefusion. Vær opmærksom på anmeldelsesfrister. Du skal benytte en digital medarbejdersignatur for at kunne indberette via NemRefusion! Har du ikke allerede en medarbejdersignatur til din virksomhed, kan du let bestille en på danid.dk eller virk.dk. Har du en privat NemID, kan du benytte den til at bestille og derved modtage medarbejdersignaturen med det samme. NemID til private/borgere kan IKKE benyttes til at logge på NemRefusion. På kan du finde vejledning og hjælp til digital indberetning af syge- og barsels - penge. For support vedrørende NemRefusion ring telefon: Husk at fra den 2. januar 2012 forlænges arbejdsgiverperioden til 30 dage. Det vil sige at arbejdsgiveren nu skal udbetale sygedagpenge til lønmodtagere i 30 dage i stedet for de tidligere 21 dage. Arbejdsgivere forsikret med 56 eller 55 vil fortsat modtage refusion fra henholdsvis 1. og 2. fraværsdag. Anmeldelsesfristen er stadig 4 uger efter 1. fraværsdag for arbejdsgivere der udbetaler løn. KULTUR- OG SOCIALAFDELINGEN Ærø Kommunes leverandører Af hensyn til regnskabsafslutningen for 2011 bedes regninger for varer og ydelser leveret i 2011 indsendt elektronisk hertil snarest muligt, dog senest 9. januar LØN- OG ØKONOMI Lægehuset i Marstal har åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede patienter Lægehuset i Marstal har åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede patienter pr , idet læge Bernhard Johannes Winkler har indgået kompagniskab med lægerne Helle Kingo og Henrik Kromann. Er du allerede patient i Lægehuset Marstal har du ret til fra og to måneder frem at skifte læge gebyrfrit. Der udstedes IKKE nye sundhedskort på grund af ovenstående ændring, hvis man i forvejen er tildelt Lægehuset i Marstal. BORGERSERVICE OBS OBS OBS! Fra 1. januar 2012 sker al udstedelse af pas i Bogerservice i Ærøskøbing Fingeren i passet Den 1. januar 2012 træder reglerne for biometriske pas i kraft. Det betyder, at nye danske pas skal indeholde digitale fotos, fingeraftryk og underskrift. Dermed skabes der større sikkerhed for, at passet ikke kan forfalskes eller misbruges. Selve aftrykket og underskriften foretages digitalt, når du henvender dig i Borgerservice i Ærøskøbing. Fingeraftrykket og underskriften anvendes udelukkende til produktion af passet. Digitalt foto kan du få taget hos IRMAS, Skippergade 50 i Marstal, hvorefter forretningen sørger for at billedet sendes digitalt til Ærø kommune. Husk at medbringe stregkodekvittering til Borgerservice! Prisen for et nyt pas pr. 1. januar 2012 er: 0-11 år kr. 1, år kr. 140, år kr. 625, 65 år+ kr. 375, Beløbet betales kontant. Hvis dit pas ikke udløber foreløbigt, behøver du ikke skynde dig med at skifte det ud. Pas udstedt før den 1. januar 2012 vil nemlig stadig være gyldige i hele passets løbetid. Se mere på BORGERSERVICE Erhvervsvirksomheders benyttelse af genbrugsstationen efter 1. januar 2012 Folketinget har besluttet, at der den 1. januar 2012 skal træde en ny ordning for virksomheders adgang til genbrugsstationer i kraft. Ordningen skal indtil videre gælde i 2 år. Det betyder i Ærø Kommune, at vi har mulighed for at genindføre den tidligere ordning med benyttelse af vægten på lossepladsen, så der kun betales for det affald virksomheden reelt bortskaffer på genbrugsstationen, efter en pris pr. ton. Da lossepladsen lukker kl.. og ikke har åbent om lørdagen i vinterhalvåret, vil der være nogle virksomheder, som vil opleve ændringen som en serviceforringelse. For at imødekomme dem, vil det blive muligt at tilmelde sig en abonnementsordning baseret på den skønnede affaldsmængde virksomheden afleverer pr. år. Afregningen sker til samme enhedspris som, hvis vægten blev benyttet. De virksomheder, som ønsker at benytte en abonnementsordning skal henvende sig til Teknisk Afdeling inden d. 31. januar Øvrige virksomheder kan benytte allerede udstedte indvejningskort til lossepladsen eller få udstedt et indvejningskort ved henvendelse til den daglige driftsleder på pladsen. CVR-nr. skal oplyses. Virksomheder, som ikke betaler, har ingen adgang til genbrugsstationen. Konstateres det, at virksomheden alligevel benytter pladsen, vil den blive pålagt abonnementsafgift fastsat af Teknisk Afdeling. Der gælder særlige regler for aflevering af farligt affald, som skal afregnes særskilt. Hvis man vil have mulighed for at aflevere farligt affald på genbrugsstationen i 2012, skal virksomheden tilmelde sig ordningen for farligt affald, ved at henvende sig til Teknisk Afdeling. Det gælder fortsat, at adgangen til genbrugsstationen begrænses til indregistrerede motorkøretøjer, som vejer optil 3.5 kg. + en evt. trailer. Hvad må afleveres? Virksomhederne må aflevere affald, der i karakter svarer til husholdningsaffald. Der er ingen begrænsning på mængden af affald, så længe mængden svarer til det, der betales gebyr for. Affald omfattet af producentansvarsregler (batterier og elektronikskrot) må også kun afleveres, hvis der betales gebyr. Det samme gælder lettere forurenet jord, svarende til en mængde under 1 m 3. Der gælder særlige regler for farligt affald, som kun må afleveres, hvis virksomheden tilmelder sig. Den maksimale mængde, der må afleveres, er 2 kg. om året pr. tilmeldt virksomhed. Hvilke gebyrer opkræves så af virksomhederne? Alle virksomheder med et CVR-nr. og en omsætning over 50.0 kr. årligt vil blive opkrævet et administrationsgebyr, efter et system baseret på branchekoder, som man kender det fra de seneste par år. Der er kun begrænsede fritagelsesmuligheder herfra. Alle virksomheder, der ønsker at bortskaffe farligt affald i en mængde op til 2 kg. årligt, skal tilmelde sig og vil blive opkrævet et fast gebyr herfor. BEMÆRK, at erhvervsvirksomheder som udgangspunkt ikke betaler for benyttelse af indsamlingsordningen for farligt affald i»de røde kasser«. Disse må derfor ikke anvendes til erhvervsaffald. Øvrigt affald afregnes til en fast enhedspris enten efter vægt eller efter kvalificeret skøn, afhængig af, hvad virksomheden ønsker. Hvor og hvornår skal virksomheden tilmelde sig? Tilmelding skal ske til Teknisk Afdeling, Bente Madsen på tlf.: eller pr. mail til Oplys om virksomheden vil tilmeldes ordning for farligt affald, abonnementsordning for adgang til genbrugsstationen udenfor lossepladsens åbningstid eller begge dele. Husk at oplyse CVR-nr. Vi hører meget gerne fra jer senest Tilmelding sker som udgangspunkt for ét år ad gangen, med mindre andet aftales i året løb. TEKNISK AFDELING Ældrerådet Formand Børge Strandberg Langebro 2, st. th Søby Tlf Telefon Telefax Mail: kontonr

3 TIRSDAG DEN 3. JANUAR 2012 ÆRØ UGEAVIS 3 MURER- OG KLOAKARBEJDE Alt i byggeri udføres: JORD- OG KLOAKARBEJDE NYBYGNINGER OG OMBYGNINGER LANDBRUGSBYGGERI REPARATIONSARBEJDE HULMURSISOLERING TILBUD OG OVERSLAG HOVEDENTREPRISER ÆRØ BYG ApS v/ murer- og aut. kloakmester CURT SKOV TLF MOBIL Industrivej 4, MARSTAL TILSLUTTET Udsalg, Piger! 30% 50% Vi ses Tirsdag d. 3. januar kl Kirkestræde 27 - Tlf Mandag LUKKET Onsdag-Fredag Lørdag Så er det nu! 50% (Fratrækkes v/kassen) Starter Onsdag d. 4. januar kl. 10. Lukket indtil udsalgsstart På gensyn i KIRKESTRÆDE 12 MARSTAL Gudstjenester Lørdag d. 7. januar 2012 Bregninge kirke kl H3K Maskegudstjeneste Søndag d. 8. januar søndag efter Hellig Tre Konger Tranderup kirke kl. 11. Ligaard Ærøskøbing kirke kl Haugaard Rise kirke kl Marstal kirke kl. 10. Hauge LÆGEVAGTEN TLF Dåb I Bregninge Kirke er døbt Tor Philip Havsteen-Franklin, søn af Elanor Kristin og Dominik Jamie Havsteen- Franklin, 50 Marshall Ave - nue, St. Albans, England. Nedslidte dæk og nul forsikring! Det har betydning for både din sikkerhed og din forsikringsdækning, om dækkene er i ordentlig stand, påpeger Forsikringsoplysningen. Ud over det sikkerhedsmæssige, så risikerer man ikke at kunne få erstatning, hvis nedslidte dæk er årsag til en ulykke. Hvis nedslidte og ulovlige dæk er årsag til for eksempel et solouheld, hvor bilen i vådt eller glat føre ryger i grøften, så kan forsikringen sige nej til erstatning, lyder det fra Forsikringsoplysningen. SNEDKER- OG TØMRERMESTER EDMUND RASMUSSEN Tranderupvej Ærøskøbing Tlf Ærø Turist- og Erhvervsforening ønsker alle medlemmer et Godt Nytår med en invitation til ÅRETS NYTÅRSKUR Ærøs udviklingsmuligheder som fremtidigt selvstændigt øsamfund NYTÅRSKUR torsdag d. 12. januar 2012 kl på Ærø Hotel, Marstal ÆRØ TURIST- & ERHVERVSKONTOR Ærøskøbing Havn Tlf Alt indenfor tømrersnedkerarbejde og restaurering Velkomst Formand for Ærø Turist- og Erhvervsforening Claus Hattesen Borgmester Karsten Landro Yderområdernes særlige udviklingsmuligheder under hensyn til befolknings- og erhvervsudvikling Hanne Tanvig, Seniorrådgiver ved Københavns Universitet, Institut for Skov og landskab Hanne Tanvig har en omfattende viden om yderområdernes særlige vilkår og vil præsentere interessante data fra sit arbejde Danskerne værdsætter det særlige i yderområderne Præsentation af undersøgelse fra Dansk Bygningsarv Dansk Bygningsarv præsenterer helt nye data fra en undersøgelse om danskernes syn på yderområder Kaffepause Hvordan yderområder i Danmark med støtte fra private fonde og EU s strukturfonde sætter gang i udviklingen via en målrettet indsats Lotte Jensen, Upfront Europe Lotte Jensen vil give en kort oversigt over de muligheder Ærø rent faktisk har for at få del i flere penge til udvikling, hvis man har en målrettet fundraising strategi og lokale ressourcer til fundraising Udviklingsmuligheder indenfor produktion og markedsføring af fødevarer fra Ærø Maja Ørum-Nielsen Ærø har fået penge fra regionen til et forprojekt, der skal afdække mulighederne for en specialiseret produktion af kvalitetsfødevarer baseret på øens klimatiske forhold og gastronomiske historie Den politiske vilje til fortsat udvikling i yderområder Paneldebat med folketingsmedlemmerne Erling Bonnesen, Mai Henriksen, Camilla Hersom, Annette Vilhelmsen Godt Nytår 2012 Et glas champagne Kl Festmiddag mod egenbetaling, 3 retters middag med tilhørende vine Deltagelse i nytårskuren er gratis for medlemmer Deltagelse i festmiddagen koster 250, kroner + moms Faktura udsendes efterfølgende Tilmelding både til nytårskur og festmiddag per eller telefon senest tirsdag den 10. januar kl. 12. Tlf Begrænset deltagerantal, så først-til-mølle princippet gælder Selv en lille annonce har sin virkning i Ærø Ugeavis

4 4 ÆRØ UGEAVIS TIRSDAG DEN 3. JANUAR 2012 GODE VINTERTILBUD Slagteren tilbyder SKINKEGYROS Ca. 4 g FRIT VALG PANERET KALKUN GORDON BLEU 4 stk. SKINKESCHNITZLER Ca. 4 g. 25 STEGEFLÆSK Ca. 5 g. NAKKEKOTELETTER Ca. 450 g. HONGKONG PANDE Ca. 450 g. KUN FREDAG OG LØRDAG KUN FREDAG OG LØRDAG COOP PIZZA COOP PITABRØD Spar op til 12 Spar 9 KUN FREDAG OG LØRDAG KERNE CLAUS 7 95 Spar 9 KUN FREDAG OG LØRDAG COOP COOKIES Spar g. KUN FREDAG OG LØRDAG FLYDENDE BECEL 5 ml Spar KUN FREDAG OG LØRDAG COOP TVEBAKKER 3 g. Spar ÅBNINGSTIDER Mandag - Torsdag... kl Fredag kl Lørdag kl Tilbudene gælder fra onsdag d. 4/ til og med lørdag d. 7/ Der tages forbehold for trykfejl, manglende leverancer, afgiftsændringer samt udsolgte varer. 1/12 over 70 parkeringspladser lige ved døren! Marstal Tlf

5 TIRSDAG DEN 3. JANUAR 2012 ÆRØ UGEAVIS GODE VINTERTILBUD ØKOLOGISK FULDKORNSPASTA ÄNGLAMARK TABS Flere varianter. 2 stk Spar Spar AMO BLANDINGER Brunchboller, Morgenboller, Rugstykker, Eftermiddagsboller. Spar 650 ÄNGLAMARK BRUN SÆBE ÄNGLAMARK AFSPÆNDING Spar 2195 Spar 1495 MAGGI JUICY Chicken, Pork. 5 Spar 10 ÄNGLAMARK UNIVERSALRENGØRING LIVOL MULTI VITAMINER Spar 1495 Til børn og voksne. Spar FNUGRULLE Spar ÄNGLAMARK OPVASK ÄNGLAMARK WC-RENS Spar 495 Spar OPVASKEBØRSTE m/hår. Spar 35 2 stk Bageren FASTELAVNSBOLLER 2 stk X-TRA ALT MULIG KLUDE Spar X-TRA SKURESVAMPE Spar 2 ÅBNINGSTIDER Mandag - Torsdag... kl Fredag kl Lørdag kl TOILETBØRSTE Spar Tilbudene gælder fra onsdag d. 4/ til og med lørdag d. 7/ Der tages forbehold for trykfejl, manglende leverancer, afgiftsændringer samt udsolgte varer. 1/12 over 70 parkeringspladser lige ved døren! KANELSTANG 25 Marstal Tlf

6 6 ÆRØ UGEAVIS TIRSDAG DEN 3. JANUAR 2012 ærø blomster & havecenter OMMELSVEJEN 23 A MARSTAL TLF Åbningstider: Mand.-fredag kl Lørdag kl VELKOMMEN TIL INFO-MØDE Fortsæt din uddannelse på NYBORG GYMNASIUM stx, hf og ib ÉN UDDANNELSE - ALLE MULIGHEDER Info-møde for kommende elever og deres forældre onsdag d. 18. jan kl. 19. Skolebakken 13, Nyborg Kostafdelingen holder åbent hus efter orienteringsmødet. Se mere på eller ring på Småfolkskår og gårdmandsliv - Mads Vesterås liv og tid i Vindeballe og Voderup Mads Peder Andersen også kaldet Mads Vesterås døde i april i år næsten 99 år gammel. Jens Frøslev Chris - tensen fortæller om Mads forældres og bedsteforældres tid og livet blandt folk i små kår i landsbyerne Vindeballe og Voderup fra midten af 18-tallet til begyndelsen af 19-tallet. Desuden giver han en beskrivelse af Mads egen tid fra barndommen, livet som kodreng på Rødkærgård og Klarenstok i Olde Den gamle tradition med at holde Klarenstok bliver stadig holdt i hævd i Olde, hvor turen i år er kommet til Peder Arne Groth som efter traditionen indbyder de øvrige gårdejere i det tidligere bylaug til kaffebord. Det holdes den 9. januar, første mandag efter helligtrekonger. Tidligere handlede det om at gøre regnskabet op for bortforpagtningen af tre stykker fællesjord og for de ting, som hver især skulle gøre i løbet af året. I dag er det så små beløb, det drejer sig om, typisk 60- karl på gården Vesterås i Voderup, til årene efter krigen, hvor han sammen med Ellen drev Vesterås. Fore - draget, der er rigt illustreret med billeder, baserer sig på en artikel, der bringes i Ærø Museums Årbog Alle er velkommen til høre denne fortælling af professor Jens Frøslev Chris - tensen, Voderup i Tranderup Sognehus torsdag den 5. januar kl Tranderup Menighedsråd 70 kroner per gård, så det i stedet mest handler om at benytte anledningen til at komme sammen denne aften. To års reklamationsret Du har altid to års reklamationsret også på udsalgsvarer, oplyser Konkurrence- og Forbruger styrelsen. Du kan dog ikke klage over konkrete fejl på varen, som du er blevet gjort opmærksom på ved købet, og som er begrundelsen for prisnedsættelsen. Region Syddanmark holder informationsmøde på Ærø Emnet for mødet er forslag om ændringer på Ærø Sygehus Mødet finder sted i Rise Minihal, St. Rise Skolevej 1, Ærø. Den 9. januar 2012 kl Region Syddanmark påtænker at flytte kirurgi og fødsler til Svendborg. Årsagen er det lille antal fødsler og kirurgiske indgreb, som gør det vanskeligt, at opretholde den faglige rutine og følge med i nye teknikker. Forslaget bibeholder øvrige funktioner på Ærø Sygehus såsom det medicinske sengeafsnit. Det samlede forslag er sendt i høring. Interesserede borgere kan møde op den 9. januar, hvor udvalgsformand Stephanie Lose og sundhedsdirektør Jens Elkjær vil fortælle om ændringerne af Ærø Sygehus og baggrunden herfor. Direktør på OUH Jens Peter Steensen og ledende overlæge Søren Jakobsen deltager også i mødet. Der vil være lejlighed til at stille spørgsmål. Damhaven Vejle. Tlf kan benyttes til annonceindlevering DAME-AFDELINGEN SOYA PEPPERCORN BRANDTEX SOL-DESIGN SIGNATURE MAYA NU 33% OVERTØJ Nu 50% Starter onsdag d. 4. jan. kl GARDINER 30,- 50,- Pr. m nu KUN HÅNDKLÆDER 30,- FRA KUN SENGESÆT 1,- FRA KUN TEXTILDUG 50,- Pr. m kun PLAIDER OG PUDER 50,- NU FRA Tøjshoppen ÆRØ BOLIGUDSTYR Søndergade 6. Ærøskøbing. Tlf HERRE-AFDELINGEN ELKJÆR STORM BELIKA CANSON ROBERTO NORDAL NU 33% OVERTØJ Nu 50%

7 TIRSDAG DEN 3. JANUAR 2012 ÆRØ UGEAVIS 7 Arrebo Ærøskøbing Tirsdag-Torsdag kl Fredag kl Lørdag kl Søndag kl HAR DU ONDT I RYGGEN?...eller mangler du energi i hverdagen? Ryg Intensiv Massage - Bodywork Hawaii Energi Massage Silke Murermester HELMUTH ANDERSEN BAGGÅRDE 7, OMMEL Murerarbejde udføres Telefon Mobil Se også: Ring og hør nærmere! DAME-afdelingen Frasorteret NATTØJ 50% OVERTØJ Jakker/Frakker NU 50% Rødegårdsvej 1, Store Rise Malermester Jan Petersen Dortheadalsvej Marstal Sprøjtespartel - spartelanlæg Udendørs facademaling Opsætning af væv Tapetarbejde Uforpligtende tilbud Udlejning af lift Tlf SALG AF DYRUPS KVALITETSPRODUKTER Badeværelser Tegltag Nybygning Forsikringsskader Skorstene Ombygning Vandskuring Renovering Tunika Jakker Bluser Strik NEDSAT 40% 50% 60% STORT VINTERUDSALG SUNWILL-BUKSER STARTER ONSDAG D. 4. JAN. KL Mange varer nedsat 40% 50% 60% BUKSEKUP Jensen Women Stump og lang. Skjortebluser Karelia Refa Lang- og kortærmet NU FRA 1,- Kunstkufferten Ærø Kreative Skole for børn og unge Så lykkedes det! Nu starter Ærøs kreative skole for børn og unge. Vi har en meget fin musikskole og det har længe været et ønske at også de andre kunstarter kunne blive tilgodeset med en skole for børn og unge i fritiden. Det er nu lykkedes på privat initiativ at få stablet en sådan start på benene, hjulpet af Ærø Kommune og Ærø Brand Fonden. TAK for det! Initiativet til skolen kommer fra en gruppe lokale kunstpædagoger og kunstnere, og skolen ledes af Anne Mie Bang Mumm Christensen, som er kunst og kulturformidler, håndarbejdslærer og snart også pædagog med læring via leg og æstetiske læreprocesser som speciale. Målet med skolen er at støtte op om de børn der brænder for de kunstneriske processer og gerne vil lære mere både hvad angår discipliner, teknikker og materialer. Således vil skolens undervisere være erfarne udøvere og undervisere på områderne. Kunst er et fag der skal læres og man skal øve sig uanset hvad man vil. Kreativitet er på længere sigt vejen frem mod innovation. Kunst og kreativitet giver livskvalitet. Skolen starter ud i det små med 2 længerevarende kurser i billedkunst. I løbet af dette forår vil der også komme familiedage i weekender, hvor børn og forældre og bedsteforældre sammen kan udfolde sig. Drømmen er langsomt at udvide fokus til også at omfatte ferieaktiviteter for lokale Ærøbørn og feriebørn. Også aktiviteter/ kur ser for Fra Pr. par 2,- 1.- lejrskoler, efterskoler, børnehusene på og uden for øen samt afholde inspirationskurser for voksne som arbejder med børn kan der arrangeres kurser for. Alle er meget velkomne til at komme med ideer og inspirationer, samt henvende sig om oprettelse af kurser. Undervisningen foregår på 1.sal på Ærøskøbing Gamle Skole i Vestergade. Her har kunstkufferten fået tildelt et dejligt rum. Nogen vil kende det som det gamle maskeværksted. Kunst kuf fert en er en selvstændig knast af Akti - vitetshuset Oven på. Hold 1: Kreative børn på opdagelse i Ærøs Kultur alder 7-12 år onsdage kl v/ Anne Mie Bang starter 4/1. Børn henter inspiration til kunstnerisk udfoldelse hos udøvende kunstnere og på udstillinger, hvorefter der arbejdes på skolen med forskellige materialer og teknikker. Hold 2: Tegn så det ligner alder år tirsdage kl start 10/1 v/ Kunstner Naja Abelsen (info: ). Børnene træner iagttagelsen af virkeligheden og overkommer tvivl og modstand på om, man nu kan tegne og sætter det hele på papiret. I utallige fag er det en kæmpe fordel at kunne tegne. Vi har en webside hvor man kan læse mere www. - kunstkufferten.dk. Man kan også maile efter info og folderen på Endvidere kan man få info og tilmelde sig hos Anne Mie Bang på mobil nr Frasorteret BELIKASTRIK Rester i JEANS CHR. H. Christensen et godt sted at handle! MARSTAL ÅBNINGSTIDER: Man.-fre. kl Lør. kl % Vinterovertøj 50% Vindjakker tandproteser Aftagelige hel- og delproteser Fastsiddende hel- og delproteser (implantat, tryklås) Reparation, rensning og oppolering af ældre tandproteser Tandproteser med individuelt karakteriserede tænder Information om korrekt protesehygiejne BOSWELL SKJORTER Kort/Lang ærme Før op til kr. 599,- NU STK KANSAS W Khakifarvet Overall-Buks-Jakke Pr. del 2,- Klinisk tandtekniker Svend Kærsaa Vesterbro 8 Ærøskøbing Overenskomst med de kommunale myndigheder Hjemmekonsultation for gangbesværede og handicappede Vejledning og hjælp til ansøgning om tilskud til tandprotetisk behandling Service Nystartet firma på øen tilbyder håndværkerarbejde med stor rabat til de første kunder. Vi udfører arbejde i topkvalitet til de billigste priser. alt tømrerarbejde og snedkerarbejde renovering/tagarbejde vinduer/forsatsvinduer forsatsfliser døre/trapper ombygning/tilbygning udendørs facademaling opsætning af væv tapetarbejde maling montering af postkasser Uforpligtende tilbud gives. Bestilling: Tlf HERRE-afdelingen Club Comfort Før kr. 829,- NU PAR Alle HABITTER BLAZERJAKKER Nedsat 50% Kig ind - her er mange flere gode tilbud

8 8 ÆRØ UGEAVIS TIRSDAG DEN 3. JANUAR 2012 Sandblæsning af husfacader m.m. Ring og få et uforpligtende tilbud. Brian Christensen, tlf Jørn Hvilsom, tlf BBC COATING Ole s Taxi Minibus med plads til 17 personer. Herre- og damefrisør ÅBNER I NYE LOKALER TIRSDAG DEN 3. JANUAR 2012 SMEDEGADE 27, ÆRØSKØBING Vi lukker for»secondhandtøjet«, men fortsætter frisørsalonen. I den forbindelse skal vi bede dem der stadig har tøj hængende om at afhente det senest den 10. januar. Herefter overgives det til Røde kors. NYE TIDER - NYE PRISER JANUARTILBUD - (gældende til d.. jan.) Klip incl. lyse striber/reflekser i kort hår kun kr. 450, (tillæg ved langt hår) Permanent kort hår/tillæg ved langt hår kun kr. 490, (incl. klip og føn eller vo.) Helfarve kort hår kun kr. 225, Helfarve langt hår kun kr. 375, Tilbud gives også på extension tape on and off/ eller hot fusion (enkelte totter), hør nærmere. Kom fast een gang om ugen og bliv vasket og føntørret eller vandonduleret til kr. 2, Salonen bruger økologiske farver der er 1% ammoniakfrie, hvilket giver utrolig glans samt holdbarhed. Salonen sælger også de eksklusive fudge produkter, hvor der er noget til lige præcis dit behov, en serie der skal prøves og den holder hvad den lover. HUSK: PENSIONISTPRISER Jeg glæder mig til at se jer i de nye omgivelser, og vil samtidig gerne takke for året der gik. Mange hilsner fra Margit Backstage no. 7 Alt indenfor moderne hårkunst Smedegade Ærøskøbing Tlf.nr Sne, frost og lysere dage Vejret kan byde på lidt af hvert i januar. Sne og frost men også meget milde dage. Varmeste januar-temperatur i Danmark er i skrivende stund 12,2 grader målt 10. januar 25. Den mørke vintermåned januar er - trods alt - fyldt med dejlige lyspunkter. Januar kan være en svær nød at knække. Det er en mørk måned, den er kold, men der er heldigvis også lyspunkter! For eksempel hvis man er til vintervejr og sjov på kælkebakken, for det er traditionelt først i januar og februar, det hvide drys fra oven måske kommer i større mængder. Vejrmæssigt byder januar på store udsving. Nogle vejrfakta om måneden er (kilde: DMI) blandt andet: De seneste ti år ( ) har Danmark gennemsnitligt fået 66 millimeter nedbør og 51 sol skins-timer i januar. Middeltemperaturen var 1,3 grader, den gennemsnitlige højeste dagtemperatur 3,2 grader og den gennemsnitlige laveste nattemperatur minus 1,0 grader. Til sammenligning bød januar 2011, der jo var vinterlig med nogle steder et voldsomt snedække, på 46 millimeter nedbør og 72 solskinstimer. Middeltemperaturen var 0,3 grader, den gennemsnitlige højeste dagtemperatur 2,4 grader og den gennemsnitlige laveste nattemperatur minus 2,1 grader. Koldeste januar-temperatur i Danmark stammer fra 8. januar 1982 (minus 31,2 grader), mens varmeste dagtemperatur var 12,2 grader målt 10. januar 25. Snart er det forår! Lyset er et af de helt store lyspunkter i januar. Det er ganske tydeligt, at solen står tidligere og tidligere op og får sværere og sværere ved at komme tidligt i seng. I perioden fra vintersolhverv - dengang det var mørkest lige før jul - og en måned frem bliver dagslængden faktisk øget med cirka en time. Og det kan mærkes på humøret, der allerede hen i februar så småt kan lugte forår i det fjerne. Der er i øvrigt 29 dage i februar i år. Det er nemlig skudår, og ved at indføje en ekstra dag i februar øges årets længde fra 365 til 366 dage. Ved hjælp af den ekstra skuddag hvert fjerde år får vi så nogenlunde tiden til at passe. Et astronomisk år er cirka 365 et kvart døgn, og ved at indsætte en ekstra dag hvert fjerde år, får vi balance i regnskabet, og året går næsten op. Bedre boligsalg i 2011 end forventet Årets boligsalg ser ud til at ende på næsten niveau mellem 29 og Det viser nye salgstal fra boligsiden.dk. Således var boligsalget i 2011 noget bedre, end forventet - og bedre end i 29. Nye salgstal fra landets mest besøgte boligportal, boligsiden.dk, viser, at salget i 2011 ender på et niveau, der ligger lige i underkanten af sidste år.»til og med november som er den seneste måned med salgsindberetninger fra landets ejendomsmæglere er der handlet knap 60.0 boliger og grunde i år. Vores beregninger viser skønsmæssigt, at det samlede antal bolighandler for hele 2011 ender på et niveau, der ligger omkring fem procent under sidste års boligsalg,«siger Birgit Daetz, kommunikationsdirektør hos boligsiden.dk. Det forventes, at der vil blive handlet i omegnen af boliger i løbet af julemåneden, hvorfor det samlede antal handler for i år vil ligge under 2010-niveauet.»Selvom der er tale om en tilbagegang, kan 2011 ikke undgå at blive et bedre år end 29, der var det hidtil dårligste år, efter krisen brød ud i sensommeren 28. I 29 endte antallet af bolighandler på knap 58.5, og allerede ved udgangen af november i år er det tal overgået. Så selvom der er langt til de glade dage i 27 og årene forinden er det ikke helt så slemt i år, som flere ellers havde forudset,«siger Birgit Daetz. Ser man på årene fra 1994 frem til og med 27 lå det gennemsnitlige antal bolighandler på årsbasis på omkring Set i det perspektiv er der lang vej, før man igen kan tale om, at boligmarkedet er oppe i det høje gear. Mere gang i boligmarkedet efter folketingsvalget Kigger man på handelsvolumen i 2011, tegner der sig en særlig tendens. Selvom året begyndte normalt med et stigende antal bolighandler lige fra nytår og frem til marts måned, tog det et dyk i april og blev nede. Normalt stiger boligsalget igen i slutningen Kiropraktorerne på Ærø Klinikken er åben alle tirsdage mellem kl. 9. og kl Tlf: Henvendelse øvrige dage på klinikken i Svendborg, tlf: VI DÆKKER HELE ØEN S R-ELECTRIC aut. el-installatør søren rasmussen egehovedvej 3 - marstal lerbækken 4 - ærøskøbing Landbrug Belysning Kiropraktorerne Frederiksgade 17, 57 Svendborg Sygehusvejen 18, 5970 Ærøskøbing Ærø Sygehus (fløjen til venstre) Husinstallationer Industriinstallationer SALG OG SERVICE AF VARMEPUMPER DØGNVAGT ÆRØ UGEAVIS MØLLEVEJEN 33 A 5960 MARSTAL TLF TELEFAX Annonce Udgiver og ansvarshavende: Søren Storm Sats og montage: Mark & Storm Grafisk A/S Åbningstider: Mandag-fredag kl Eneste avis, der kommer til alle husstande på Ærø af foråret og frem til midt på sommeren, men i 2011 var det først i september, at salget begyndte at stige igen.»salget blev nede på et stabilt, men lavt niveau helt frem til folketingsvalget i september. Det kan der naturligvis være flere grunde til, men man kan have en formodning om, at en af de væsentlige årsager er diskussionerne om boligpakken,«siger Birgit Daetz. Tømrer- og malerarbejde udføres Tlf Automatik og styring Brand- og tyverialarm TLF Fax: INDLEVERINGS- FRISTER FOR ANNONCER: Store forretnings-/ fore ningsannoncer - hele og halve sider: SENEST ONSDAGEN FØR KL.16. Mindre forretnings-/ foreningsannoncer: TORSDAG KL. 12. Dog kan færdigt materiale og bekendtgørelser modtages til fredag kl. 12. Små 1-spaltede rubrikannoncer: SENEST FREDAG KL..30 Al erhvervsmæssig affotografering af bladets annoncer ikke tilladt. Avisen påtager sig intet erstatningsansvar som følge af evt. trykfejl i annoncer og tekst. Annoncer, der strider mod bladets forretningsorden, optages ikke.

(Ærø Autolakering) DIN bygningsmaler. Vind en GRATIS arbejdsdag!

(Ærø Autolakering) DIN bygningsmaler. Vind en GRATIS arbejdsdag! Til samtlige husstande, kontorer og butikker Kontoret i Marstal er lukket torsdag med speciale i den 10. maj 2012 ejendomshandler, p.g.a. af kursus. servitutter, naboret Kontoret og hegnssager. i Ærøskøbing

Læs mere

Kiosk Vestergade 54 Ærøskøbing Tlf.: 79 37 23 31 Mobil: 41 58 00 38

Kiosk Vestergade 54 Ærøskøbing Tlf.: 79 37 23 31 Mobil: 41 58 00 38 Til samtlige husstande, kontorer og butikker Vi rådgiver om ejendomshandel, udfærdiger skøder og sørger for den besværlige tinglysning. Ærø Ugeavis - Tirsdag den 21. februar 2012 - Nr. 8-48. årg. Vråvejen

Læs mere

De sidste udsalgsvarer NU 50% Udsalget slutter lørdag d. 18. aug. Tøjshoppen ÆRØ BOLIGUDSTYR. Søndergade 6. Ærøskøbing. Tlf.

De sidste udsalgsvarer NU 50% Udsalget slutter lørdag d. 18. aug. Tøjshoppen ÆRØ BOLIGUDSTYR. Søndergade 6. Ærøskøbing. Tlf. Til samtlige husstande, kontorer og butikker Vi rådgiver om ejendomshandel, udfærdiger skøder og sørger for den besværlige tinglysning. Ærø Ugeavis - Tirsdag den 14. august 2012 - Nr. 33-48. årg. Vråvejen

Læs mere

ærø blomster & havecenter OMMELSVEJEN 23 A MARSTAL TLF.62531199 www.aeroeblomster.dk Åbningstider: Mand.-fredag kl. 9.30-17.00 Lørdag kl. 9.30-13.

ærø blomster & havecenter OMMELSVEJEN 23 A MARSTAL TLF.62531199 www.aeroeblomster.dk Åbningstider: Mand.-fredag kl. 9.30-17.00 Lørdag kl. 9.30-13. Til samtlige husstande, kontorer og butikker Vi rådgiver om arveret, skifteret og bobehandling. Ærø Ugeavis - Tirsdag den 7. august 2012 - Nr. 32-48. årg. Vråvejen 2 Ærøskøbing Telefon 6252 1077 www.g-w.dk

Læs mere

Ærøskøbing Handelsstandsforening

Ærøskøbing Handelsstandsforening Til samtlige husstande, kontorer og butikker Kontorerne på Ærø med speciale holder lukket frai ejendomshandler, den 21. december til servitutter, den 2. januar. naboret og hegnssager. Glædelig Jul og Godt

Læs mere

Rigtig prisbasker! Pr. flaske kr. 69,95. 99,Marstal. Tlf. 62 53 19 26. Se flere gode tilbud her i avisen. Dortheadalsvej 3 5960 Marstal

Rigtig prisbasker! Pr. flaske kr. 69,95. 99,Marstal. Tlf. 62 53 19 26. Se flere gode tilbud her i avisen. Dortheadalsvej 3 5960 Marstal Til samtlige husstande, kontorer og butikker Vi rådgiver om incasso. Vråvejen 2 Ærøskøbing Telefon 6252 1077 www.g-w.dk Kirkestræde 15A Marstal Telefon 6253 1198 www.g-w.dk Ærø Ugeavis - Tirsdag den 9.

Læs mere

Så er vi klar! Danseorkesteret AeroeBeat. Skal musikken være festens kit, så ring til. Øens Beatles Band Max tlf.: 43 64 80 29/50 58 47 91

Så er vi klar! Danseorkesteret AeroeBeat. Skal musikken være festens kit, så ring til. Øens Beatles Band Max tlf.: 43 64 80 29/50 58 47 91 Til samtlige husstande, kontorer og butikker Vi rådgiver om retstvister og fører retssager for byret, landsret og højesteret. Ærø Ugeavis - Tirsdag den 6. marts 2012 - Nr. 10-48. årg. Vråvejen 2 Ærøskøbing

Læs mere

Ring til Ærø Olie 62 52 11 85. Sammen om landbruget på Ærø

Ring til Ærø Olie 62 52 11 85. Sammen om landbruget på Ærø Til samtlige husstande, kontorer og butikker Advokatfirmaet Gottschau, Knudsen & Guldbrandt A/S Mads B. K. Kromann Advokat Vi rådgiver om incasso. Ærø Afdeling: Vråvejen 2 Ærøskøbing Tlf. 62 52 10 77 www.advokatfyn.dk

Læs mere

Nyrøget FRITUREFRIT OMRÅDE. - alle ugens dage kl. 11.00-18.00 29,- Magnum is. DIN bygningsmaler SKOPORTEN ÅBNER. Spar 30% - 40% - 50% - 60%

Nyrøget FRITUREFRIT OMRÅDE. - alle ugens dage kl. 11.00-18.00 29,- Magnum is. DIN bygningsmaler SKOPORTEN ÅBNER. Spar 30% - 40% - 50% - 60% Til samtlige husstande, kontorer og butikker Ærøskøbingkontoret holder ferielukket og åbner ugen medud speciale i igen mandag d. 29. april. ejendomshandler, servitutter, naboret Marstalkontoret og hegnssager.

Læs mere

Solcelleanlæg? Er det noget for mig? Kom til informationsmøde på Vindeballe Kro torsdag d. 27. sept. kl. 19.30

Solcelleanlæg? Er det noget for mig? Kom til informationsmøde på Vindeballe Kro torsdag d. 27. sept. kl. 19.30 Til samtlige husstande, kontorer og butikker Vi rådgiver om incasso. Vråvejen 2 Ærøskøbing Telefon 6252 1077 www.g-w.dk Kirkestræde 15A Telefon 6253 1198 www.g-w.dk Ærø Ugeavis - Tirsdag den 25. september

Læs mere

Onsdag, torsdag, fredag... kl. 9.30-17.00 Lørdag... kl. 9.30-13.00. Ulige uger: Tirsdag, onsdag, torsdag, fredag... kl. 9.30-17.00

Onsdag, torsdag, fredag... kl. 9.30-17.00 Lørdag... kl. 9.30-13.00. Ulige uger: Tirsdag, onsdag, torsdag, fredag... kl. 9.30-17.00 Til samtlige husstande, kontorer og butikker Vi rådgiver om arveret, skifteret og bobehandling. Vråvejen 2 Ærøskøbing Telefon 6252 1077 www.gw.dk Kirkestræde 15A Marstal Telefon 6253 1198 www.gw.dk Ærø

Læs mere

(Ærø Autolakering) DIN bygningsmaler. Dansk kvalitet til polske priser! Salg af proff. bygningsmaling og tilbehør til GØR-DET-SELV-PRISER

(Ærø Autolakering) DIN bygningsmaler. Dansk kvalitet til polske priser! Salg af proff. bygningsmaling og tilbehør til GØR-DET-SELV-PRISER Til samtlige husstande, kontorer og butikker Vi rådgiver om incasso. Ærø Ugeavis - Tirsdag den 21. august 2012 - Nr. 34-48. årg. Nyrøget - alle ugens dage kl. 11.00-19.00 Ærøskøbing Røgeri Havnen 15 62

Læs mere

»Vitsø Galloway« Kødkvæg sælges i ¼ og ½ dyr. Slagtes hos Dunkærslagteren. 50 kr. pr. kg. Henv. Frank tlf. 21 22 68 16

»Vitsø Galloway« Kødkvæg sælges i ¼ og ½ dyr. Slagtes hos Dunkærslagteren. 50 kr. pr. kg. Henv. Frank tlf. 21 22 68 16 Til samtlige husstande, kontorer og butikker Vi rådgiver om retstvister og fører retssager for byret, landsret og højesteret. Ærø Ugeavis - Tirsdag den 10. januar 2012 - Nr. 2-48. årg. SVENDBORG/ÆRØ Lemmy

Læs mere

KÆMPE KL. 9.00 SUPERBRUGSEN MARSTAL TORSDAG D. 15. MARTS. Spar 7,00 Marengsbunde Rød Merrild. Coop Sild. Fuglereder 3 poser.

KÆMPE KL. 9.00 SUPERBRUGSEN MARSTAL TORSDAG D. 15. MARTS. Spar 7,00 Marengsbunde Rød Merrild. Coop Sild. Fuglereder 3 poser. Til samtlige husstande, kontorer og butikker Vi rådgiver om ejendomshandel, udfærdiger skøder og sørger for den besværlige tinglysning. Vråvejen 2 Ærøskøbing Telefon 6252 1077 www.g-w.dk Kirkestræde 15A

Læs mere

"'L "'L L!'L ''L!'L. Jims Creek 109,- 5*-#6% God vin - billig pris... ærø blomster & havecenter

'L 'L L!'L ''L!'L. Jims Creek 109,- 5*-#6% God vin - billig pris... ærø blomster & havecenter Til samtlige husstande, kontorer og butikker Vi rådgiver om retstvister og fører retssager for byret, landsret og højesteret. Ærø Ugeavis - Tirsdag den 7. januar 2014 - Nr. 2-50. årg. Vråvejen Ærø 2 Ærøskøbing

Læs mere

Sælges fra lørdag. Kun! 59,- Marstal Tlf. 62 53 17 80. Se flere gode tilbud her i avisen. Før 599,00. Nu... 300 00. Portia slips Uanset førpris

Sælges fra lørdag. Kun! 59,- Marstal Tlf. 62 53 17 80. Se flere gode tilbud her i avisen. Før 599,00. Nu... 300 00. Portia slips Uanset førpris Til samtlige husstande, kontorer og butikker Advokatfirmaet Gottschau, Knudsen & Guldbrandt A/S Kontoret holder LUKKET torsdag den 7. maj på grund af kursus I hastende tilfælde kan Svendborgkontoret kontaktes

Læs mere

T S S L. Mobilens pris pr. md. i 24 mdr.: SPAR OPRETTELSE 199,199,TELEFON 480,-

T S S L. Mobilens pris pr. md. i 24 mdr.: SPAR OPRETTELSE 199,199,TELEFON 480,- Til samtlige husstande, kontorer og butikker Vi rådgiver om ejendomshandel, udfærdiger skøder og sørger for den besværlige tinglysning. Vråvejen 2 Ærøskøbing Telefon 6252 1077 www.g-w.dk Kirkestræde 15A

Læs mere

Tlf. 6252 2950, info@arremus.dk, www.arremus.dk INGEN OPKALDSAFGIFT 5 TIMERS. TALE pr. md. + DLG Privat 5 abonnement + Data Mini DLG PRIVAT 5

Tlf. 6252 2950, info@arremus.dk, www.arremus.dk INGEN OPKALDSAFGIFT 5 TIMERS. TALE pr. md. + DLG Privat 5 abonnement + Data Mini DLG PRIVAT 5 Til samtlige husstande, kontorer og butikker Vi rådgiver om retstvister og fører retssager for byret, landsret og højesteret. Ærø Ugeavis - Tirsdag den 19. juni 2012 - Nr. 25-48. årg. Vråvejen 2 Ærøskøbing

Læs mere

Super tilbud! Smørrebrød 110,- pr. bk. Marstal Tlf. 62 53 17 80. Se flere gode tilbud her i avisen KÆMPE

Super tilbud! Smørrebrød 110,- pr. bk. Marstal Tlf. 62 53 17 80. Se flere gode tilbud her i avisen KÆMPE Til samtlige husstande, kontorer og butikker Ærøskøbingkontoret holder ferielukket mandag d. 22. framed speciale i april tilejendomshandler, torsdag d. 25. april begge dage incl. servitutter, naboret og

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE informerer

ÆRØ KOMMUNE informerer Til samtlige husstande, kontorer og butikker Kontorerne på Ærø med speciale holder lukket i ejendomshandler, til den 2. januar 2013. servitutter, naboret og hegnssager. Godt Nytår! Vråvejen 2 Ærøskøbing

Læs mere

DET ÆRØSKE OLIESELSKAB

DET ÆRØSKE OLIESELSKAB Til samtlige husstande, kontorer og butikker advokat (H) Vi rådgiver om arveret, skifteret og bobehandling. Ærø Ugeavis - Tirsdag den 21. januar 2014 - Nr. 4-50. årg. Vråvejen Ærø 2 Ærøskøbing Telefon

Læs mere

Rådgivning fra professionelle fagmænd. Aut. El-inst. Jack Hansen

Rådgivning fra professionelle fagmænd. Aut. El-inst. Jack Hansen Til samtlige husstande, kontorer og butikker Vi rådgiver om arveret, skifteret og bobehandling. Ærø Ugeavis - Tirsdag den 24. januar 2012 - Nr. 4-48. årg. Vråvejen 2 Ærøskøbing Telefon 6252 1077 www.g-w.dk

Læs mere

Keerth Pizza. Påskeåbent alle dage kl. 12-22. Få stillet sulten. også hele natten! Påskelørdag åbent fra kl.12.00 indtil kl. 05.

Keerth Pizza. Påskeåbent alle dage kl. 12-22. Få stillet sulten. også hele natten! Påskelørdag åbent fra kl.12.00 indtil kl. 05. Til samtlige husstande, kontorer og butikker Ærøskøbing kontoret holder ferielukket i denne uge. Marstal kontoret holder åbent man-, tirs- og onsdag. God påske Ærø Ugeavis - Mandag den 2. april 2012 -

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE informerer

ÆRØ KOMMUNE informerer Til samtlige husstande, kontorer butikker Vi rådgiver om retstvister fører retssager for byret, landsret højesteret. Ærø Ugeavis - Tirsdag den 5. februar 2013 - Nr. 6-49. årg. Vråvejen 2 Ærøskøbing Telefon

Læs mere

VARME TILBUD GARDINMANDEN I OMMEL. Tlf. 42 75 57 01 FABER LAMEL OG PLISSÈ GARDINER

VARME TILBUD GARDINMANDEN I OMMEL. Tlf. 42 75 57 01 FABER LAMEL OG PLISSÈ GARDINER Til samtlige husstande, kontorer og butikker Advokatfirmaet Gottschau, Knudsen & Guldbrandt A/S Morten Nordenbæk Advokat Vi rådgiver om retstvister og fører retssager for byret, landsret og højesteret.

Læs mere

Tur med Jesper Bus Ærø Veteran Traktor Klub arrangerer tur med Jesper Bus til Dansk Motor- og Maskinsamling

Tur med Jesper Bus Ærø Veteran Traktor Klub arrangerer tur med Jesper Bus til Dansk Motor- og Maskinsamling Til samtlige husstande, kontorer og butikker Advokatfirmaet Gottschau, Knudsen & Guldbrandt A/S Mads B. K. Kromann Advokat Vi rådgiver om retstvister og fører retssager for byret, landsret og højesteret.

Læs mere

DODO AND THE DODOS Bestil billetter inden den 1. august til den favorable pris af kr. 325,Afhentes i Ærø Bowlingcenter

DODO AND THE DODOS Bestil billetter inden den 1. august til den favorable pris af kr. 325,Afhentes i Ærø Bowlingcenter Til samtlige husstande, kontorer og butikker Vi rådgiver om retstvister og fører retssager for byret, landsret og højesteret. Vråvejen 2 Ærøskøbing Telefon 6252 1077 www.g-w.dk Kirkestræde 15A Marstal

Læs mere

Foredrag med Christel Seyfarth. »Strik, design, farver« Bregninge Sognegård Søndag d. 6. oktober kl. 10-14. Et festfyrværkeri i farve og tale!

Foredrag med Christel Seyfarth. »Strik, design, farver« Bregninge Sognegård Søndag d. 6. oktober kl. 10-14. Et festfyrværkeri i farve og tale! Til samtlige husstande, kontorer og butikker Vi rådgiver om arveret, skifteret og bobehandling. Ærø Ugeavis - Tirsdag den 3. september 2013 - Nr. 36-49. årg. TILBUD Primitivo Santoro Foredrag med Christel

Læs mere

50% JAKKER, BUKSER, T-SHIRTS, TRØJER, 70,- SHORTS

50% JAKKER, BUKSER, T-SHIRTS, TRØJER, 70,- SHORTS Til samtlige husstande, kontorer og butikker Advokatfirmaet Gottschau, Knudsen & Guldbrandt Fusion A/S Advokatfirmaet Gottschau og West fusionerer med advokatfirmaet Knudsen og Guldbrandt og skaber dermed

Læs mere

Kære Ærøbo og øens gæster. Netop nu er gårdbutikken fyldt med mange jakker, frakker og lækkert strik til Ø-priser Fås ej bedre andre steder

Kære Ærøbo og øens gæster. Netop nu er gårdbutikken fyldt med mange jakker, frakker og lækkert strik til Ø-priser Fås ej bedre andre steder Til samtlige husstande, kontorer og butikker Vi rådgiver om ejendomshandel, udfærdiger skøder og sørger for den besværlige tinglysning. Ærø Ugeavis - Tirsdag den 1. oktober 2013 - Nr. 40-49. årg. Kanon

Læs mere