Rådgivning fra professionelle fagmænd. Alt i antenner og paraboler. Tlf =0 /(9 4(::,9 (- (5+9,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rådgivning fra professionelle fagmænd. Alt i antenner og paraboler. Tlf. 28 18 10 28 www.el-systems.dk =0 /(9 4(::,9 (- (5+9,"

Transkript

1 Til samtlige husstande, kontorer og butikker med speciale i Vi rådgiver ejendomshandler, servitutter, naboret om incasso. og hegnssager. Ærø Ugeavis - Tirsdag den 3. januar Nr årg. Vråvejen 2 Ærøskøbing Telefon Kirkestræde A Marstal Telefon Rengøring udføres Rådgivning fra professionelle fagmænd på Ærø både for private og erhverv. Hurtigt og effektivt til en rimelig pris. Alt i antenner og paraboler RR AUT. Rengøring og Haveservice FORHANDLER v/ Rama og Ruth Smedevejen Ærøskøbing Tlf.: Mobil: Snekkemose Ærøskøbing Carsten Albertsen & Martin Mølgaard / MEDLEM AF HJEMMESERVICEORDNINGEN Tagarbejde - Nyt og renovering Vinduer og døre Der kan ydes tilskud til rengøring af pensionistboliger. Du betaler selv 70% og de sidste 30% betales af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Nybygning og omlavning Tlf orm HUS d. atio K! o nsm g 4 øde.2. r og rådgivning $PMPS,JET TU WMFS UJM C SO 4US Bliv student på Oure Gymnasium Inf Vi giver uforbindende tilbud 6EWBMHUF C SOFKBLLFS NYT Vi samarbejder med HTH KØKKEN om dit nye køkken, badeværelse, garderobeskabe $PMPS,JET )VMBCBMV ż ZWFSESBHUFS 7FKM '3*5 7"-( '3*5 7"-( 2K47, <+:(3. ;09:+(. +E E 1(5<(9 23E ' Oure Gymnasium er en moderne kostskole beliggende på sydfyn, ca. min fra Svendborg. På Oure Gymnasium kan du tage din stx og dyrke din interesse indenfor sport o g performance. Vi glæder os til at se dig og dine forældre til informationsmøde! OURE GYMNASIUM SPORT & PERFORMANCE +0.G =0 /(9 4(::,9 (- (5+9, :<7,9 ;03)<+ $PMVNCJB ) 0 PH )VNNFM KBLLFS UJM EBNFS PH IFSSFS 7FKM PQ UJM /6,6/ Q BMMF VETBMHTWBSFS 4QPSUJHBO S Â,POHFOTHBEF Â.BSTUBM Â 5MG Â BFSPF!TQPSUJHBO EL ØENS VVS Marstal: Kurt P. - Mobil Læs også ugeavisen på fra tirsdag kl. 10.

2 2 ÆRØ UGEAVIS TIRSDAG DEN 3. JANUAR 2012 Ærø Redningskorps ApS Dunkærgade 21 - Ærøskøbing - Tlf. * Hurtig hjælp er dobbelt hjælp! TEGN ABONNEMENT - med FORBINDINGSKASSE til bilen - til hjemmet - til arbejdspladsen Eftersyn og opladning af ILDSLUKKERE udføres! Nye ildslukkere på lager! Overvejer du ny inden/udenbordsmotor? Køb den LOKALT ved autoriseret forhandler: Kragnæsvej Marstal Mobil: CR Revision Registreret revisor v/ Richard Christensen Tinghusgade 28, 3. sal 57 Svendborg Web: Telefon ÆRØ KOMMUNE informerer Digital indberetning af syge- og barselsdagpenge Indberetning af syge- og barseldagpenge via Nem- Refusion blev obligatorisk for virksomheder, selvstændige og A-kasser den 1. september Derfor kan du ikke længere benytte papirblanketter, men skal indberette digitalt via NemRefusion.dk. Indberetning på papir vil derfor blive afvist med opfordring om at anmode via NemRefusion. Vær opmærksom på anmeldelsesfrister. Du skal benytte en digital medarbejdersignatur for at kunne indberette via NemRefusion! Har du ikke allerede en medarbejdersignatur til din virksomhed, kan du let bestille en på danid.dk eller virk.dk. Har du en privat NemID, kan du benytte den til at bestille og derved modtage medarbejdersignaturen med det samme. NemID til private/borgere kan IKKE benyttes til at logge på NemRefusion. På kan du finde vejledning og hjælp til digital indberetning af syge- og barsels - penge. For support vedrørende NemRefusion ring telefon: Husk at fra den 2. januar 2012 forlænges arbejdsgiverperioden til 30 dage. Det vil sige at arbejdsgiveren nu skal udbetale sygedagpenge til lønmodtagere i 30 dage i stedet for de tidligere 21 dage. Arbejdsgivere forsikret med 56 eller 55 vil fortsat modtage refusion fra henholdsvis 1. og 2. fraværsdag. Anmeldelsesfristen er stadig 4 uger efter 1. fraværsdag for arbejdsgivere der udbetaler løn. KULTUR- OG SOCIALAFDELINGEN Ærø Kommunes leverandører Af hensyn til regnskabsafslutningen for 2011 bedes regninger for varer og ydelser leveret i 2011 indsendt elektronisk hertil snarest muligt, dog senest 9. januar LØN- OG ØKONOMI Lægehuset i Marstal har åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede patienter Lægehuset i Marstal har åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede patienter pr , idet læge Bernhard Johannes Winkler har indgået kompagniskab med lægerne Helle Kingo og Henrik Kromann. Er du allerede patient i Lægehuset Marstal har du ret til fra og to måneder frem at skifte læge gebyrfrit. Der udstedes IKKE nye sundhedskort på grund af ovenstående ændring, hvis man i forvejen er tildelt Lægehuset i Marstal. BORGERSERVICE OBS OBS OBS! Fra 1. januar 2012 sker al udstedelse af pas i Bogerservice i Ærøskøbing Fingeren i passet Den 1. januar 2012 træder reglerne for biometriske pas i kraft. Det betyder, at nye danske pas skal indeholde digitale fotos, fingeraftryk og underskrift. Dermed skabes der større sikkerhed for, at passet ikke kan forfalskes eller misbruges. Selve aftrykket og underskriften foretages digitalt, når du henvender dig i Borgerservice i Ærøskøbing. Fingeraftrykket og underskriften anvendes udelukkende til produktion af passet. Digitalt foto kan du få taget hos IRMAS, Skippergade 50 i Marstal, hvorefter forretningen sørger for at billedet sendes digitalt til Ærø kommune. Husk at medbringe stregkodekvittering til Borgerservice! Prisen for et nyt pas pr. 1. januar 2012 er: 0-11 år kr. 1, år kr. 140, år kr. 625, 65 år+ kr. 375, Beløbet betales kontant. Hvis dit pas ikke udløber foreløbigt, behøver du ikke skynde dig med at skifte det ud. Pas udstedt før den 1. januar 2012 vil nemlig stadig være gyldige i hele passets løbetid. Se mere på BORGERSERVICE Erhvervsvirksomheders benyttelse af genbrugsstationen efter 1. januar 2012 Folketinget har besluttet, at der den 1. januar 2012 skal træde en ny ordning for virksomheders adgang til genbrugsstationer i kraft. Ordningen skal indtil videre gælde i 2 år. Det betyder i Ærø Kommune, at vi har mulighed for at genindføre den tidligere ordning med benyttelse af vægten på lossepladsen, så der kun betales for det affald virksomheden reelt bortskaffer på genbrugsstationen, efter en pris pr. ton. Da lossepladsen lukker kl.. og ikke har åbent om lørdagen i vinterhalvåret, vil der være nogle virksomheder, som vil opleve ændringen som en serviceforringelse. For at imødekomme dem, vil det blive muligt at tilmelde sig en abonnementsordning baseret på den skønnede affaldsmængde virksomheden afleverer pr. år. Afregningen sker til samme enhedspris som, hvis vægten blev benyttet. De virksomheder, som ønsker at benytte en abonnementsordning skal henvende sig til Teknisk Afdeling inden d. 31. januar Øvrige virksomheder kan benytte allerede udstedte indvejningskort til lossepladsen eller få udstedt et indvejningskort ved henvendelse til den daglige driftsleder på pladsen. CVR-nr. skal oplyses. Virksomheder, som ikke betaler, har ingen adgang til genbrugsstationen. Konstateres det, at virksomheden alligevel benytter pladsen, vil den blive pålagt abonnementsafgift fastsat af Teknisk Afdeling. Der gælder særlige regler for aflevering af farligt affald, som skal afregnes særskilt. Hvis man vil have mulighed for at aflevere farligt affald på genbrugsstationen i 2012, skal virksomheden tilmelde sig ordningen for farligt affald, ved at henvende sig til Teknisk Afdeling. Det gælder fortsat, at adgangen til genbrugsstationen begrænses til indregistrerede motorkøretøjer, som vejer optil 3.5 kg. + en evt. trailer. Hvad må afleveres? Virksomhederne må aflevere affald, der i karakter svarer til husholdningsaffald. Der er ingen begrænsning på mængden af affald, så længe mængden svarer til det, der betales gebyr for. Affald omfattet af producentansvarsregler (batterier og elektronikskrot) må også kun afleveres, hvis der betales gebyr. Det samme gælder lettere forurenet jord, svarende til en mængde under 1 m 3. Der gælder særlige regler for farligt affald, som kun må afleveres, hvis virksomheden tilmelder sig. Den maksimale mængde, der må afleveres, er 2 kg. om året pr. tilmeldt virksomhed. Hvilke gebyrer opkræves så af virksomhederne? Alle virksomheder med et CVR-nr. og en omsætning over 50.0 kr. årligt vil blive opkrævet et administrationsgebyr, efter et system baseret på branchekoder, som man kender det fra de seneste par år. Der er kun begrænsede fritagelsesmuligheder herfra. Alle virksomheder, der ønsker at bortskaffe farligt affald i en mængde op til 2 kg. årligt, skal tilmelde sig og vil blive opkrævet et fast gebyr herfor. BEMÆRK, at erhvervsvirksomheder som udgangspunkt ikke betaler for benyttelse af indsamlingsordningen for farligt affald i»de røde kasser«. Disse må derfor ikke anvendes til erhvervsaffald. Øvrigt affald afregnes til en fast enhedspris enten efter vægt eller efter kvalificeret skøn, afhængig af, hvad virksomheden ønsker. Hvor og hvornår skal virksomheden tilmelde sig? Tilmelding skal ske til Teknisk Afdeling, Bente Madsen på tlf.: eller pr. mail til Oplys om virksomheden vil tilmeldes ordning for farligt affald, abonnementsordning for adgang til genbrugsstationen udenfor lossepladsens åbningstid eller begge dele. Husk at oplyse CVR-nr. Vi hører meget gerne fra jer senest Tilmelding sker som udgangspunkt for ét år ad gangen, med mindre andet aftales i året løb. TEKNISK AFDELING Ældrerådet Formand Børge Strandberg Langebro 2, st. th Søby Tlf Telefon Telefax Mail: kontonr

3 TIRSDAG DEN 3. JANUAR 2012 ÆRØ UGEAVIS 3 MURER- OG KLOAKARBEJDE Alt i byggeri udføres: JORD- OG KLOAKARBEJDE NYBYGNINGER OG OMBYGNINGER LANDBRUGSBYGGERI REPARATIONSARBEJDE HULMURSISOLERING TILBUD OG OVERSLAG HOVEDENTREPRISER ÆRØ BYG ApS v/ murer- og aut. kloakmester CURT SKOV TLF MOBIL Industrivej 4, MARSTAL TILSLUTTET Udsalg, Piger! 30% 50% Vi ses Tirsdag d. 3. januar kl Kirkestræde 27 - Tlf Mandag LUKKET Onsdag-Fredag Lørdag Så er det nu! 50% (Fratrækkes v/kassen) Starter Onsdag d. 4. januar kl. 10. Lukket indtil udsalgsstart På gensyn i KIRKESTRÆDE 12 MARSTAL Gudstjenester Lørdag d. 7. januar 2012 Bregninge kirke kl H3K Maskegudstjeneste Søndag d. 8. januar søndag efter Hellig Tre Konger Tranderup kirke kl. 11. Ligaard Ærøskøbing kirke kl Haugaard Rise kirke kl Marstal kirke kl. 10. Hauge LÆGEVAGTEN TLF Dåb I Bregninge Kirke er døbt Tor Philip Havsteen-Franklin, søn af Elanor Kristin og Dominik Jamie Havsteen- Franklin, 50 Marshall Ave - nue, St. Albans, England. Nedslidte dæk og nul forsikring! Det har betydning for både din sikkerhed og din forsikringsdækning, om dækkene er i ordentlig stand, påpeger Forsikringsoplysningen. Ud over det sikkerhedsmæssige, så risikerer man ikke at kunne få erstatning, hvis nedslidte dæk er årsag til en ulykke. Hvis nedslidte og ulovlige dæk er årsag til for eksempel et solouheld, hvor bilen i vådt eller glat føre ryger i grøften, så kan forsikringen sige nej til erstatning, lyder det fra Forsikringsoplysningen. SNEDKER- OG TØMRERMESTER EDMUND RASMUSSEN Tranderupvej Ærøskøbing Tlf Ærø Turist- og Erhvervsforening ønsker alle medlemmer et Godt Nytår med en invitation til ÅRETS NYTÅRSKUR Ærøs udviklingsmuligheder som fremtidigt selvstændigt øsamfund NYTÅRSKUR torsdag d. 12. januar 2012 kl på Ærø Hotel, Marstal ÆRØ TURIST- & ERHVERVSKONTOR Ærøskøbing Havn Tlf Alt indenfor tømrersnedkerarbejde og restaurering Velkomst Formand for Ærø Turist- og Erhvervsforening Claus Hattesen Borgmester Karsten Landro Yderområdernes særlige udviklingsmuligheder under hensyn til befolknings- og erhvervsudvikling Hanne Tanvig, Seniorrådgiver ved Københavns Universitet, Institut for Skov og landskab Hanne Tanvig har en omfattende viden om yderområdernes særlige vilkår og vil præsentere interessante data fra sit arbejde Danskerne værdsætter det særlige i yderområderne Præsentation af undersøgelse fra Dansk Bygningsarv Dansk Bygningsarv præsenterer helt nye data fra en undersøgelse om danskernes syn på yderområder Kaffepause Hvordan yderområder i Danmark med støtte fra private fonde og EU s strukturfonde sætter gang i udviklingen via en målrettet indsats Lotte Jensen, Upfront Europe Lotte Jensen vil give en kort oversigt over de muligheder Ærø rent faktisk har for at få del i flere penge til udvikling, hvis man har en målrettet fundraising strategi og lokale ressourcer til fundraising Udviklingsmuligheder indenfor produktion og markedsføring af fødevarer fra Ærø Maja Ørum-Nielsen Ærø har fået penge fra regionen til et forprojekt, der skal afdække mulighederne for en specialiseret produktion af kvalitetsfødevarer baseret på øens klimatiske forhold og gastronomiske historie Den politiske vilje til fortsat udvikling i yderområder Paneldebat med folketingsmedlemmerne Erling Bonnesen, Mai Henriksen, Camilla Hersom, Annette Vilhelmsen Godt Nytår 2012 Et glas champagne Kl Festmiddag mod egenbetaling, 3 retters middag med tilhørende vine Deltagelse i nytårskuren er gratis for medlemmer Deltagelse i festmiddagen koster 250, kroner + moms Faktura udsendes efterfølgende Tilmelding både til nytårskur og festmiddag per eller telefon senest tirsdag den 10. januar kl. 12. Tlf Begrænset deltagerantal, så først-til-mølle princippet gælder Selv en lille annonce har sin virkning i Ærø Ugeavis

4 4 ÆRØ UGEAVIS TIRSDAG DEN 3. JANUAR 2012 GODE VINTERTILBUD Slagteren tilbyder SKINKEGYROS Ca. 4 g FRIT VALG PANERET KALKUN GORDON BLEU 4 stk. SKINKESCHNITZLER Ca. 4 g. 25 STEGEFLÆSK Ca. 5 g. NAKKEKOTELETTER Ca. 450 g. HONGKONG PANDE Ca. 450 g. KUN FREDAG OG LØRDAG KUN FREDAG OG LØRDAG COOP PIZZA COOP PITABRØD Spar op til 12 Spar 9 KUN FREDAG OG LØRDAG KERNE CLAUS 7 95 Spar 9 KUN FREDAG OG LØRDAG COOP COOKIES Spar g. KUN FREDAG OG LØRDAG FLYDENDE BECEL 5 ml Spar KUN FREDAG OG LØRDAG COOP TVEBAKKER 3 g. Spar ÅBNINGSTIDER Mandag - Torsdag... kl Fredag kl Lørdag kl Tilbudene gælder fra onsdag d. 4/ til og med lørdag d. 7/ Der tages forbehold for trykfejl, manglende leverancer, afgiftsændringer samt udsolgte varer. 1/12 over 70 parkeringspladser lige ved døren! Marstal Tlf

5 TIRSDAG DEN 3. JANUAR 2012 ÆRØ UGEAVIS GODE VINTERTILBUD ØKOLOGISK FULDKORNSPASTA ÄNGLAMARK TABS Flere varianter. 2 stk Spar Spar AMO BLANDINGER Brunchboller, Morgenboller, Rugstykker, Eftermiddagsboller. Spar 650 ÄNGLAMARK BRUN SÆBE ÄNGLAMARK AFSPÆNDING Spar 2195 Spar 1495 MAGGI JUICY Chicken, Pork. 5 Spar 10 ÄNGLAMARK UNIVERSALRENGØRING LIVOL MULTI VITAMINER Spar 1495 Til børn og voksne. Spar FNUGRULLE Spar ÄNGLAMARK OPVASK ÄNGLAMARK WC-RENS Spar 495 Spar OPVASKEBØRSTE m/hår. Spar 35 2 stk Bageren FASTELAVNSBOLLER 2 stk X-TRA ALT MULIG KLUDE Spar X-TRA SKURESVAMPE Spar 2 ÅBNINGSTIDER Mandag - Torsdag... kl Fredag kl Lørdag kl TOILETBØRSTE Spar Tilbudene gælder fra onsdag d. 4/ til og med lørdag d. 7/ Der tages forbehold for trykfejl, manglende leverancer, afgiftsændringer samt udsolgte varer. 1/12 over 70 parkeringspladser lige ved døren! KANELSTANG 25 Marstal Tlf

6 6 ÆRØ UGEAVIS TIRSDAG DEN 3. JANUAR 2012 ærø blomster & havecenter OMMELSVEJEN 23 A MARSTAL TLF Åbningstider: Mand.-fredag kl Lørdag kl VELKOMMEN TIL INFO-MØDE Fortsæt din uddannelse på NYBORG GYMNASIUM stx, hf og ib ÉN UDDANNELSE - ALLE MULIGHEDER Info-møde for kommende elever og deres forældre onsdag d. 18. jan kl. 19. Skolebakken 13, Nyborg Kostafdelingen holder åbent hus efter orienteringsmødet. Se mere på eller ring på Småfolkskår og gårdmandsliv - Mads Vesterås liv og tid i Vindeballe og Voderup Mads Peder Andersen også kaldet Mads Vesterås døde i april i år næsten 99 år gammel. Jens Frøslev Chris - tensen fortæller om Mads forældres og bedsteforældres tid og livet blandt folk i små kår i landsbyerne Vindeballe og Voderup fra midten af 18-tallet til begyndelsen af 19-tallet. Desuden giver han en beskrivelse af Mads egen tid fra barndommen, livet som kodreng på Rødkærgård og Klarenstok i Olde Den gamle tradition med at holde Klarenstok bliver stadig holdt i hævd i Olde, hvor turen i år er kommet til Peder Arne Groth som efter traditionen indbyder de øvrige gårdejere i det tidligere bylaug til kaffebord. Det holdes den 9. januar, første mandag efter helligtrekonger. Tidligere handlede det om at gøre regnskabet op for bortforpagtningen af tre stykker fællesjord og for de ting, som hver især skulle gøre i løbet af året. I dag er det så små beløb, det drejer sig om, typisk 60- karl på gården Vesterås i Voderup, til årene efter krigen, hvor han sammen med Ellen drev Vesterås. Fore - draget, der er rigt illustreret med billeder, baserer sig på en artikel, der bringes i Ærø Museums Årbog Alle er velkommen til høre denne fortælling af professor Jens Frøslev Chris - tensen, Voderup i Tranderup Sognehus torsdag den 5. januar kl Tranderup Menighedsråd 70 kroner per gård, så det i stedet mest handler om at benytte anledningen til at komme sammen denne aften. To års reklamationsret Du har altid to års reklamationsret også på udsalgsvarer, oplyser Konkurrence- og Forbruger styrelsen. Du kan dog ikke klage over konkrete fejl på varen, som du er blevet gjort opmærksom på ved købet, og som er begrundelsen for prisnedsættelsen. Region Syddanmark holder informationsmøde på Ærø Emnet for mødet er forslag om ændringer på Ærø Sygehus Mødet finder sted i Rise Minihal, St. Rise Skolevej 1, Ærø. Den 9. januar 2012 kl Region Syddanmark påtænker at flytte kirurgi og fødsler til Svendborg. Årsagen er det lille antal fødsler og kirurgiske indgreb, som gør det vanskeligt, at opretholde den faglige rutine og følge med i nye teknikker. Forslaget bibeholder øvrige funktioner på Ærø Sygehus såsom det medicinske sengeafsnit. Det samlede forslag er sendt i høring. Interesserede borgere kan møde op den 9. januar, hvor udvalgsformand Stephanie Lose og sundhedsdirektør Jens Elkjær vil fortælle om ændringerne af Ærø Sygehus og baggrunden herfor. Direktør på OUH Jens Peter Steensen og ledende overlæge Søren Jakobsen deltager også i mødet. Der vil være lejlighed til at stille spørgsmål. Damhaven Vejle. Tlf kan benyttes til annonceindlevering DAME-AFDELINGEN SOYA PEPPERCORN BRANDTEX SOL-DESIGN SIGNATURE MAYA NU 33% OVERTØJ Nu 50% Starter onsdag d. 4. jan. kl GARDINER 30,- 50,- Pr. m nu KUN HÅNDKLÆDER 30,- FRA KUN SENGESÆT 1,- FRA KUN TEXTILDUG 50,- Pr. m kun PLAIDER OG PUDER 50,- NU FRA Tøjshoppen ÆRØ BOLIGUDSTYR Søndergade 6. Ærøskøbing. Tlf HERRE-AFDELINGEN ELKJÆR STORM BELIKA CANSON ROBERTO NORDAL NU 33% OVERTØJ Nu 50%

7 TIRSDAG DEN 3. JANUAR 2012 ÆRØ UGEAVIS 7 Arrebo Ærøskøbing Tirsdag-Torsdag kl Fredag kl Lørdag kl Søndag kl HAR DU ONDT I RYGGEN?...eller mangler du energi i hverdagen? Ryg Intensiv Massage - Bodywork Hawaii Energi Massage Silke Murermester HELMUTH ANDERSEN BAGGÅRDE 7, OMMEL Murerarbejde udføres Telefon Mobil Se også: Ring og hør nærmere! DAME-afdelingen Frasorteret NATTØJ 50% OVERTØJ Jakker/Frakker NU 50% Rødegårdsvej 1, Store Rise Malermester Jan Petersen Dortheadalsvej Marstal Sprøjtespartel - spartelanlæg Udendørs facademaling Opsætning af væv Tapetarbejde Uforpligtende tilbud Udlejning af lift Tlf SALG AF DYRUPS KVALITETSPRODUKTER Badeværelser Tegltag Nybygning Forsikringsskader Skorstene Ombygning Vandskuring Renovering Tunika Jakker Bluser Strik NEDSAT 40% 50% 60% STORT VINTERUDSALG SUNWILL-BUKSER STARTER ONSDAG D. 4. JAN. KL Mange varer nedsat 40% 50% 60% BUKSEKUP Jensen Women Stump og lang. Skjortebluser Karelia Refa Lang- og kortærmet NU FRA 1,- Kunstkufferten Ærø Kreative Skole for børn og unge Så lykkedes det! Nu starter Ærøs kreative skole for børn og unge. Vi har en meget fin musikskole og det har længe været et ønske at også de andre kunstarter kunne blive tilgodeset med en skole for børn og unge i fritiden. Det er nu lykkedes på privat initiativ at få stablet en sådan start på benene, hjulpet af Ærø Kommune og Ærø Brand Fonden. TAK for det! Initiativet til skolen kommer fra en gruppe lokale kunstpædagoger og kunstnere, og skolen ledes af Anne Mie Bang Mumm Christensen, som er kunst og kulturformidler, håndarbejdslærer og snart også pædagog med læring via leg og æstetiske læreprocesser som speciale. Målet med skolen er at støtte op om de børn der brænder for de kunstneriske processer og gerne vil lære mere både hvad angår discipliner, teknikker og materialer. Således vil skolens undervisere være erfarne udøvere og undervisere på områderne. Kunst er et fag der skal læres og man skal øve sig uanset hvad man vil. Kreativitet er på længere sigt vejen frem mod innovation. Kunst og kreativitet giver livskvalitet. Skolen starter ud i det små med 2 længerevarende kurser i billedkunst. I løbet af dette forår vil der også komme familiedage i weekender, hvor børn og forældre og bedsteforældre sammen kan udfolde sig. Drømmen er langsomt at udvide fokus til også at omfatte ferieaktiviteter for lokale Ærøbørn og feriebørn. Også aktiviteter/ kur ser for Fra Pr. par 2,- 1.- lejrskoler, efterskoler, børnehusene på og uden for øen samt afholde inspirationskurser for voksne som arbejder med børn kan der arrangeres kurser for. Alle er meget velkomne til at komme med ideer og inspirationer, samt henvende sig om oprettelse af kurser. Undervisningen foregår på 1.sal på Ærøskøbing Gamle Skole i Vestergade. Her har kunstkufferten fået tildelt et dejligt rum. Nogen vil kende det som det gamle maskeværksted. Kunst kuf fert en er en selvstændig knast af Akti - vitetshuset Oven på. Hold 1: Kreative børn på opdagelse i Ærøs Kultur alder 7-12 år onsdage kl v/ Anne Mie Bang starter 4/1. Børn henter inspiration til kunstnerisk udfoldelse hos udøvende kunstnere og på udstillinger, hvorefter der arbejdes på skolen med forskellige materialer og teknikker. Hold 2: Tegn så det ligner alder år tirsdage kl start 10/1 v/ Kunstner Naja Abelsen (info: ). Børnene træner iagttagelsen af virkeligheden og overkommer tvivl og modstand på om, man nu kan tegne og sætter det hele på papiret. I utallige fag er det en kæmpe fordel at kunne tegne. Vi har en webside hvor man kan læse mere www. - kunstkufferten.dk. Man kan også maile efter info og folderen på Endvidere kan man få info og tilmelde sig hos Anne Mie Bang på mobil nr Frasorteret BELIKASTRIK Rester i JEANS CHR. H. Christensen et godt sted at handle! MARSTAL ÅBNINGSTIDER: Man.-fre. kl Lør. kl % Vinterovertøj 50% Vindjakker tandproteser Aftagelige hel- og delproteser Fastsiddende hel- og delproteser (implantat, tryklås) Reparation, rensning og oppolering af ældre tandproteser Tandproteser med individuelt karakteriserede tænder Information om korrekt protesehygiejne BOSWELL SKJORTER Kort/Lang ærme Før op til kr. 599,- NU STK KANSAS W Khakifarvet Overall-Buks-Jakke Pr. del 2,- Klinisk tandtekniker Svend Kærsaa Vesterbro 8 Ærøskøbing Overenskomst med de kommunale myndigheder Hjemmekonsultation for gangbesværede og handicappede Vejledning og hjælp til ansøgning om tilskud til tandprotetisk behandling Service Nystartet firma på øen tilbyder håndværkerarbejde med stor rabat til de første kunder. Vi udfører arbejde i topkvalitet til de billigste priser. alt tømrerarbejde og snedkerarbejde renovering/tagarbejde vinduer/forsatsvinduer forsatsfliser døre/trapper ombygning/tilbygning udendørs facademaling opsætning af væv tapetarbejde maling montering af postkasser Uforpligtende tilbud gives. Bestilling: Tlf HERRE-afdelingen Club Comfort Før kr. 829,- NU PAR Alle HABITTER BLAZERJAKKER Nedsat 50% Kig ind - her er mange flere gode tilbud

8 8 ÆRØ UGEAVIS TIRSDAG DEN 3. JANUAR 2012 Sandblæsning af husfacader m.m. Ring og få et uforpligtende tilbud. Brian Christensen, tlf Jørn Hvilsom, tlf BBC COATING Ole s Taxi Minibus med plads til 17 personer. Herre- og damefrisør ÅBNER I NYE LOKALER TIRSDAG DEN 3. JANUAR 2012 SMEDEGADE 27, ÆRØSKØBING Vi lukker for»secondhandtøjet«, men fortsætter frisørsalonen. I den forbindelse skal vi bede dem der stadig har tøj hængende om at afhente det senest den 10. januar. Herefter overgives det til Røde kors. NYE TIDER - NYE PRISER JANUARTILBUD - (gældende til d.. jan.) Klip incl. lyse striber/reflekser i kort hår kun kr. 450, (tillæg ved langt hår) Permanent kort hår/tillæg ved langt hår kun kr. 490, (incl. klip og føn eller vo.) Helfarve kort hår kun kr. 225, Helfarve langt hår kun kr. 375, Tilbud gives også på extension tape on and off/ eller hot fusion (enkelte totter), hør nærmere. Kom fast een gang om ugen og bliv vasket og føntørret eller vandonduleret til kr. 2, Salonen bruger økologiske farver der er 1% ammoniakfrie, hvilket giver utrolig glans samt holdbarhed. Salonen sælger også de eksklusive fudge produkter, hvor der er noget til lige præcis dit behov, en serie der skal prøves og den holder hvad den lover. HUSK: PENSIONISTPRISER Jeg glæder mig til at se jer i de nye omgivelser, og vil samtidig gerne takke for året der gik. Mange hilsner fra Margit Backstage no. 7 Alt indenfor moderne hårkunst Smedegade Ærøskøbing Tlf.nr Sne, frost og lysere dage Vejret kan byde på lidt af hvert i januar. Sne og frost men også meget milde dage. Varmeste januar-temperatur i Danmark er i skrivende stund 12,2 grader målt 10. januar 25. Den mørke vintermåned januar er - trods alt - fyldt med dejlige lyspunkter. Januar kan være en svær nød at knække. Det er en mørk måned, den er kold, men der er heldigvis også lyspunkter! For eksempel hvis man er til vintervejr og sjov på kælkebakken, for det er traditionelt først i januar og februar, det hvide drys fra oven måske kommer i større mængder. Vejrmæssigt byder januar på store udsving. Nogle vejrfakta om måneden er (kilde: DMI) blandt andet: De seneste ti år ( ) har Danmark gennemsnitligt fået 66 millimeter nedbør og 51 sol skins-timer i januar. Middeltemperaturen var 1,3 grader, den gennemsnitlige højeste dagtemperatur 3,2 grader og den gennemsnitlige laveste nattemperatur minus 1,0 grader. Til sammenligning bød januar 2011, der jo var vinterlig med nogle steder et voldsomt snedække, på 46 millimeter nedbør og 72 solskinstimer. Middeltemperaturen var 0,3 grader, den gennemsnitlige højeste dagtemperatur 2,4 grader og den gennemsnitlige laveste nattemperatur minus 2,1 grader. Koldeste januar-temperatur i Danmark stammer fra 8. januar 1982 (minus 31,2 grader), mens varmeste dagtemperatur var 12,2 grader målt 10. januar 25. Snart er det forår! Lyset er et af de helt store lyspunkter i januar. Det er ganske tydeligt, at solen står tidligere og tidligere op og får sværere og sværere ved at komme tidligt i seng. I perioden fra vintersolhverv - dengang det var mørkest lige før jul - og en måned frem bliver dagslængden faktisk øget med cirka en time. Og det kan mærkes på humøret, der allerede hen i februar så småt kan lugte forår i det fjerne. Der er i øvrigt 29 dage i februar i år. Det er nemlig skudår, og ved at indføje en ekstra dag i februar øges årets længde fra 365 til 366 dage. Ved hjælp af den ekstra skuddag hvert fjerde år får vi så nogenlunde tiden til at passe. Et astronomisk år er cirka 365 et kvart døgn, og ved at indsætte en ekstra dag hvert fjerde år, får vi balance i regnskabet, og året går næsten op. Bedre boligsalg i 2011 end forventet Årets boligsalg ser ud til at ende på næsten niveau mellem 29 og Det viser nye salgstal fra boligsiden.dk. Således var boligsalget i 2011 noget bedre, end forventet - og bedre end i 29. Nye salgstal fra landets mest besøgte boligportal, boligsiden.dk, viser, at salget i 2011 ender på et niveau, der ligger lige i underkanten af sidste år.»til og med november som er den seneste måned med salgsindberetninger fra landets ejendomsmæglere er der handlet knap 60.0 boliger og grunde i år. Vores beregninger viser skønsmæssigt, at det samlede antal bolighandler for hele 2011 ender på et niveau, der ligger omkring fem procent under sidste års boligsalg,«siger Birgit Daetz, kommunikationsdirektør hos boligsiden.dk. Det forventes, at der vil blive handlet i omegnen af boliger i løbet af julemåneden, hvorfor det samlede antal handler for i år vil ligge under 2010-niveauet.»Selvom der er tale om en tilbagegang, kan 2011 ikke undgå at blive et bedre år end 29, der var det hidtil dårligste år, efter krisen brød ud i sensommeren 28. I 29 endte antallet af bolighandler på knap 58.5, og allerede ved udgangen af november i år er det tal overgået. Så selvom der er langt til de glade dage i 27 og årene forinden er det ikke helt så slemt i år, som flere ellers havde forudset,«siger Birgit Daetz. Ser man på årene fra 1994 frem til og med 27 lå det gennemsnitlige antal bolighandler på årsbasis på omkring Set i det perspektiv er der lang vej, før man igen kan tale om, at boligmarkedet er oppe i det høje gear. Mere gang i boligmarkedet efter folketingsvalget Kigger man på handelsvolumen i 2011, tegner der sig en særlig tendens. Selvom året begyndte normalt med et stigende antal bolighandler lige fra nytår og frem til marts måned, tog det et dyk i april og blev nede. Normalt stiger boligsalget igen i slutningen Kiropraktorerne på Ærø Klinikken er åben alle tirsdage mellem kl. 9. og kl Tlf: Henvendelse øvrige dage på klinikken i Svendborg, tlf: VI DÆKKER HELE ØEN S R-ELECTRIC aut. el-installatør søren rasmussen egehovedvej 3 - marstal lerbækken 4 - ærøskøbing Landbrug Belysning Kiropraktorerne Frederiksgade 17, 57 Svendborg Sygehusvejen 18, 5970 Ærøskøbing Ærø Sygehus (fløjen til venstre) Husinstallationer Industriinstallationer SALG OG SERVICE AF VARMEPUMPER DØGNVAGT ÆRØ UGEAVIS MØLLEVEJEN 33 A 5960 MARSTAL TLF TELEFAX Annonce Udgiver og ansvarshavende: Søren Storm Sats og montage: Mark & Storm Grafisk A/S Åbningstider: Mandag-fredag kl Eneste avis, der kommer til alle husstande på Ærø af foråret og frem til midt på sommeren, men i 2011 var det først i september, at salget begyndte at stige igen.»salget blev nede på et stabilt, men lavt niveau helt frem til folketingsvalget i september. Det kan der naturligvis være flere grunde til, men man kan have en formodning om, at en af de væsentlige årsager er diskussionerne om boligpakken,«siger Birgit Daetz. Tømrer- og malerarbejde udføres Tlf Automatik og styring Brand- og tyverialarm TLF Fax: INDLEVERINGS- FRISTER FOR ANNONCER: Store forretnings-/ fore ningsannoncer - hele og halve sider: SENEST ONSDAGEN FØR KL.16. Mindre forretnings-/ foreningsannoncer: TORSDAG KL. 12. Dog kan færdigt materiale og bekendtgørelser modtages til fredag kl. 12. Små 1-spaltede rubrikannoncer: SENEST FREDAG KL..30 Al erhvervsmæssig affotografering af bladets annoncer ikke tilladt. Avisen påtager sig intet erstatningsansvar som følge af evt. trykfejl i annoncer og tekst. Annoncer, der strider mod bladets forretningsorden, optages ikke.

9 TIRSDAG DEN 3. JANUAR 2012 ÆRØ UGEAVIS 9 Prisen går op og ned Hos Energi- og Olieforum (EOF), der er brancheorganisation for olieselskaberne i Danmark, oplyser man, at de danske priser på benzin bestemmes af fire faktorer, nemlig produktpris, dollarkurs, brutto avance samt skatter og afgifter Produktprisen varierer over tiden i takt med udbud og efterspørgsel på det internationale marked. Internationalt handles benzin i dollars. Ændringer i dollarkursen påvirker direkte benzinprisen. Bliver dollaren dyrere går benzinprisen op, bliver dollaren billigere falder prisen. Bruttoavancen udgør ifølge EOF ca. 1 kr./l. benzin. Dette beløb skal blandt andet dække olieselskabets omkostninger til distribution, markedsføring, administration og personale samt fortjeneste til forhandler og selskab. Benzin er pålagt en række faste afgifter. Alt i alt udgør afgifter i skrivende stund ca. 2/3 af den samlede benzinpris. Større og billigere fjernsyn Fjernsynene bliver stadig større og billigere, og facts fra Branchen Forbruger- Elektronik om tidens tvapparat på det danske marked er blandt andet: - I 25 var det mest almindelige billedrørs-tv på 32«. Det brugte watt og i standby 3-6 watt - og det kostede kroner. I 2011 var det mest almindelige en lcd-fladskærm på 42«. Det brugte Taksigelser Hjertelig tak for opmærksomheden ved min fødselsdag. Ketty Helmann Hjertelig tak for al opmærksomhed den 22. december. Venlig hilsen og Godt Nytår Erik Godtfredsen Hjertelig tak for venlig deltagelse, blomster og kranse ved Birthe Røssels alt for tidlige død og begravelse. PAUL watt og i standby 0,01-0,3 watt - og kostede kroner. Der er med andre ord god grund til at skifte landets 1,7 millioner billedrørs-tv ud med moderne, digitale fladskærme. Og udover at billedkvaliteten er øget, så er der også kommet en mængde features til, for eksempel Smart TV og internet. Dødsfald Vor kære bror Knud Erik Kondrup * 16. juni december 2011 har fået fred. Erna, Grethe og Else med familier Bisættelsen har fundet sted. Vor kære mor, svigermor og farmor Elly Lund Petersen»Søkilden«er efter kort tids sygdom død d. 18. december. Børn, svigerbørn og børnebørn Bisættelsen har fundet sted. Tak for venlig deltagelse. Af hjertet tak for venlig deltagelse ved vores mor Rikke Johansens sygdom og begravelse. En særlig tak til personalet i Hjemmeplejen og på Ærøskøbing Sygehus. Vores mor og vi har sat stor pris på jeres omsorg for os alle. KIRSTEN OG GRETHE Foderbrættets gæster er føde for spurvehøgen! Hvis man har masser af fugle på foderbrættet, er der stor sandsynlighed for, at man jævnligt får besøg af den lokale spurvehøg. Høgen lever hovedsageligt af småfugle, og dermed er foderbrættet et sandt tagselvbord for en spurvehøg. Høgen driver overraskelsesjagt. Det vil sige, at den flyver lavt gennem haverne og følger landskabet op og ned i få meters højde. Det giver mulighed for at dukke meget overraskende op - for eksempel ved jeres foderbræt - og slå kløerne i en lækker fugl. Desværre for spurvehøgen slår de fleste angreb fejl, så den lille røver må bruge megen tid på at jage. Blandt de fugle, der står højt på spurvehøgens spiseseddel, er solsort, sjagger, gråspurv, skovspurv, musvit, bogfinke og tyrkerdue. Lokale regler for vinterdæk Der findes ikke europæisk harmoniserede regler på dækområdet, og derfor skal man være ekstra opmærksom på lokale love og bestemmelser, når man drager uden for Danmarks grænser. I Danmark er vinterdæk eksempelvis ikke lovpligtige. De fleste vælger dog at montere vinterdæk på bilen i den kolde årstid. I Danmark er pigdæk tilladt, mens pigdæk ikke er tilladt i blandt andet Tyskland. I Tyskland gælder for person- og varebiler, at M+S mærkede dæk er lovpligtige i vintervejr (slud, sjap, islag, sne, is, rim m.v.). Gælder dog ikke trailer/ campingvogn. Min. tilladte mønsterdybde er 1,6 mm, dog betragtes vinterdæk med under 4 mm som sommerdæk i visse områder. (Kilde: Rådet for Større Dæksikkerhed). Blandede Rengøring Træk det fra i SKAT Privat/erhverv JC-service.dk Tlf Ærø Advokatkontor Advokat Helge Taggatz Vestergade 46, Ærøskøbing Tlf FLYTTEBILER UDLEJES Tlf Blomstertrio en En munter aften det bliver, når Blomstertrio en musikken giver...1, 2 eller 3 mand. Efter aftale. Rimelig pris. Tlf EL-SCOOTER 3 OG 4-HJULET Fra kr. 6.5,- KURT FILIPSEN Tlf Blue Riband Translations Oversættelse til og fra hovedsprogene. Translatør Vibeke Lykke Friis Langeagre 1 Tlf Yogastudio Søby Start det nye år med frisk energi! Alle er velkomne og alle hold er åbne. Individuel passende træningstilbud i små grupper fx begynderhold onsdag kl Ring Dorit eller kig på GENERAL- FORSAMLING afholdes fredag d. 27. januar 2012 kl. 20. i klublokalerne ved Rise Skole. Dagsorden ifølge vedtægterne. Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 3 dage før ge ne - ralforsamlingen. Bestyrelsen HALLØJ DRENGE Årgang Vi har i 2. halvdel af sæsonen tilmeldt et U-16 hold Så hvis du drømmer om at spille håndbold, træner vi i Ærøhallen torsdage kl Alle er velkomne! Der er også plads på de øvrige hold se træningstider på På gensyn i MH89 Eventuel opmærksomhed den 10. januar frabedes venligst. Anna Kajhøj KLARENSTOK afholdes mandag d. 9. januar kl. 19. hos Peder Arne Groth JÆGERNE VESTÆRØ DANMARKS JÆGERFORBUND ÆRØ JAGTFORENING RÆVEJAGT Vestærø Jagtforening afholder rævejagt lørdag d. 7. jan. samt lørdag d. 21. jan. Mødested ved klubhuset kl. 9.. Husk foderkorn til vildt kan afhentes ved henvendelse på tlf BESTYRELSEN Ærøskøbing Bageri FERIELUKKET fra lørdag d. 7. januar til og med mandag d. 16. januar. Vi ønsker alle vore kunder et Godt Nytår ÆRØSKØBING BAGERI Vestergade 62 Ærøskøbing Tlf M A R S T A L J A G T F O R E N I N G NYTÅRS- SKYDNING Lørdag d. 7. januar kl. 13. på Gunnar Fejers Eng. RÆVEJAGT VESTERSKOV Lørdag d. 14. januar Vi mødes kl. 8. i klubhuset til kaffe og rundstykker. Foreningen er vært ved gule ærter efter jagten, derfor bindende tilmelding senest onsdag den 11. januar til Søren Storm på tlf eller Marstal Jagtforening Lejligheder Udlejes Et værelses m/køkken og bad og delvis møbleret udlejes i Græsvænge. Husleje pr. mdr. kr. 2.8,- incl. el, derudover varme og vand a conto efter eget forbrug. Tre måneders indskud ved kontraktens underskrift. Henvendelse Tlf eller Ærøskøbing Stor lejlighed med 3 værelser, nyt køkken og bad, ialt 108 m 2, udlejes fra 1. februar. Lejligheden er beliggen de på 1. sal. Ole Sækmose Tlf Hus/lejlighed søges Hey vi er 4 drenge der gerne vil finde hus/lejlighed i Marstal. Lejen skal helst være under kr. 6.0,- pr. mdr. Kæledyr skal helst være tilladt. Henvendelse: Tlf Hus udlejes Søndervejen 5, Søby, 85 m 2, kr. 3.0,-, excl. forbrug. Henvendelse: Tlf eller Ærøskøbing Hyggelig, nyere 3 værelses lejlighed i den gamle bydel udlejes. 71 m 2, TV-Bynet. Gårdhave. Tlf eller Lejlighed udlejes Flot 4 værelses lejlighed på havnefronten udlejes. Enestående udsigt ud over Marstal Havn. Kan eventuel lejes som bofællesskab for 3 personer. Tlf Køb og salg Sælges Suzuki dm 50 Samurai til salg. Kører godt. Kr. 1.5,-. Tlf Sælges Stenbordplade med vask til badeværelse. Nypris kr. 10.0,-, sælges nu for kr. 3.0,-, skabe gratis med. Tlf Dødsboer købes Ejendomme ryddes Ulrich Jørgensen Søndervejen 6, Søby Tlf Mobil

10 10 ÆRØ UGEAVIS TIRSDAG DEN 3. JANUAR 2012 FLOTTE BILLEDBØGER FRA ÆRØ J ACQUES B ERG VALERIE L OUBET To gange ø Deux fois île YEU ÆRØ Ole Ege ÆRØ YEU Hvad er det, der gør en ø til noget særligt? Ifølge Jacques Berg ligger det hele i ankomst og afrejse. Ingenting bliver helt som før, når man har været på en ø og mærket den parakdoksale frihed indenfor det begrænsede område, som øen er... Køb, læs og nyd de smukke illustrationer i denne lille bog, hvor Jacques Berg sammenstiller Ærø med den lille franske ø Yeu, og finder at lighederne er større end forskellene. Bogen er rigt illustreret med fotos fra Ærø og Yeu af Valérie Loubet. Den danske tekstdel er krydret med akvareller af Jørn Ørum-Nielsen og den franske del med akvareller af Olivier Dumont. Ærø / Yeu Format 205x sider i farver kr.128,- KROGKILDE AUTOVASK TRANDERUPGADE 49 TLF ÅBENT ALLE UGENS DAGE FRA KL MONA OG LARS Fysiurgisk Massage ØNSKER ALLE ET GODT NYTÅR med nyt tilbud om WELLNESS TIL FØDDERNE bestående af urtekompres der gavner cirkulation eller afslapning, blid massage og god fodcreme. Forkæl dig selv eller en ven med kropsmassage. Gavekort udstedes også i butik»alberte«. Tidsbestilling nødvendig tlf Fysiurgisk Massør ANNE FLINDT WESTH Tordenskjoldsgade 7 Marstal Den Grønne Gren ApS Vester Bregninge Ærøskøbing Tel Maskeaften fredag d. 6. januar Kl. 18.: Kåring af børnemasker Kl. 24.: Kåring af voksenmasker Pizza og salatbuffet fra kl kr. 1,- børn kr. 70,- Baren er åben hele aftenen for masker og gæster - alle er velkommen Foreningen SNORREN indkalder hermed til GENERALFORSAMLING MANDAG den 16. januar kl på Hotel Marstal Dagsorden ifølge vedtægterne. Derefter vil formand Christina Kjerulff, ud fra historiske billeder af Marstals huse, fortælle om arkitektur og byggemåder. Nye medlemmer optages også denne aften. Kaffe og lagkage kan købes for kr. 55,-. Vel mødt! BESTYRELSEN 2012 Kom godt i gang i det nye år! Start i uge 2. Mandag Tirsdag Onsdag Ældre Idræt Badminton SENIOR IDRÆT Modne Mænd (venteliste) Spinning (start d. 1. feb.) Modne Damer Mini-Tennis Pris for forårssæsonen kr. 3,-. Man kan være på flere hold for samme pris. kan benyttes til annonceindlevering Danmark består af 406 øer. Få så smukke og varierede som Ærø. Den grønne ø har stolte traditioner indenfor søfart, fiskeri, handel og landbrug. Ærøs spændende historie er fortalt af museumsleder Erik B. Kromann fra Marstals imponerende søfartsmuseum. Alle tekster er på dansk, tysk og engelsk Ærø før og nu Stort format. Indbundet. 130 sider i farver kr. 249,- Bøgerne forhandles følgende steder på Ærø: Ærø Museum, Marstal Søfartsmuseum Ærø Boghandel, Creutz Boghandel Ærøskøbing og Marstal Turistinformation FORLAGET MARK & STORM Indskrivning på Ærø Friskole Tirsdag d. 17. januar kl Indskolingsmøde tirsdag den 10. januar kl Ærø Friskole er et tilvalg, fordi tryghed, nærhed og indflydelse er højt prioriteret hos os. Vi tror på, at har vores elever indsigt i eget og andres liv og færden i det nære og fjerne miljø, så bliver»udsigten«det større. Vores elever kan derfor forvente at skulle forholde sig til livets store og små spørgsmål. Vi tilbyder: formiddagsfrugt, middagsmad og eftermiddagsmad. engelsk fra 0. kl. tysk fra 2. kl. valgfag i hjemkundskab og musik. at dit barn mødes, hvor han/hun er fagligt såvel som socialt. et tæt og ærligt forældresamarbejde. lejrskole i kl. en uges udlandsophold i 9. og 10. kl. folkeskolens afgangsprøver. Vi forventer at forældre/pårørende: er aktive medspillere i barnets skolegang. deltager i 2 årlige arbejdsdage, skole/hjemsamtaler, forældremøder og forældrerengøring. er loyale overfor skolens værdisætning. Det koster det i skolepenge: Prisen for ét barn er 1.292,- kr. pr. måned. To børn koster 2.332,- kr. Madordning udgør 350,- pr barn (juli måned er betalingsfri). Det koster det i skolens sfo: Prisen for ét barn i en heldagsplads incl. mad 1310 kr. pr. måned. To børn i heldagsplads koster 2320 kr. incl. mad. Mad - ordning udgør 110 kr. pr. barn (juli måned er betalingsfri). Ved pasning uden for skoleuger tillægges 6 kr. for 1. barn og 450 kr. for andet barn. Vores børn får lov at være børn. Det gør de fordi, vi er synlige voksne, tager ansvar, står ved vores holdninger og lytter aktivt. Har I spørgsmål, så ring til os på tlf eller mail: Vi glæder os til at se jer På vegne af Ærø Friskole Majbritt Hansen, skoleleder

11 TIRSDAG DEN 3. JANUAR 2012 ÆRØ UGEAVIS 11 AOF - Ærøs Aftenskole v/ skoleleder Jørgen Roos, Teglgade 2, tlf Telefontid mandag til torsdag fra kl. 17. til 18.. Holdstart efter Nytår: Mavedans: v/maja W. Ørum-Nielsen Tirsdag 10. januar april ,- kr. Yoga: v/dorit Lassen. Torsdag 12. januar marts. 690,- kr. Smykker: v/anna K. Højriis. Lørdag 14. januar marts. 8,- kr. YogaIntensiv: (Èn dag med yoga) v/dorit Lassen. Søndag. januar. 350,- kr. Tasker i Peddigrør: v/anita Sofia Jensen. Lørdag/søndag d. 28. og 29. januar. 850,- kr. Flettede kurve af natur- og genbrugsmaterialer: v/jane Nielsen. Lørdag/søndag d. 4. og 5. februar. 550,- kr. Tilmelding til skolelederen på ovenstående adresse eller telefonnummer. Se hjemmesiden for flere detaljer: SKIPPERKROEN STRANDSTRÆDE - MARSTAL TLF BYENS MUSIKSTED PUB QUIZ udsat til torsdag d. 12. januar Med venlig hilsen SKIPPERKROEN Sogne liv Nyt fra menighedsrådene på Ærø Aktiviteter og begivenheder Tranderup Sogneeftermiddag i Tranderup Sognehus Torsdag d. 5. januar kl Professor Jens F. Christensen, Voderup fortæller om»småfolkskår og gårdmandsliv Mads Vesterås liv og tid i Vindeballe og VoderupKreativ lørdag«i Tranderup Sognehus Lørdag d. 7. januar kl. 13. Alle er velkomne Andre aktiviteter, se omtalen i Kirkebladet. Bregninge Hellig Tre Kongers maskegudstjeneste Bregninge Kirke Lørdag d. 7. januar kl Øens Malermester Frank S. Nilsson Ring for uforpligtende tilbud Mobil ANDELEN Søndergade 28 a Ærøskøbing TLF NÆSTE UGE: Tirsdag den 3. januar og ugen ud kl : 83 minutter SF Film NÆSTE UGE: Tirsdag den 10. januar og ugen ud kl :»BREAKING DOWN«Nordisk Film Klik ind og se, hvad der sker på Andelen. Queenstreet - Marstal afholder GENERALFORSAMLING mandag d. 23. jan kl på Hotel»Marstal«. Kaffe og????. Venlig hilsen og Godt Nytår Bestyrelsen Ærø Kreative Skole for Børn og Unge Hold 1: Kreative børn på opdagelse i Ærøs Kultur (7-12 år) ons start 4. jan. slut 2.maj Hold 2: Tegn så det ligner (10-17 år) tirs start 10. jan. slut 9.maj Fortsat ledige pladser på begge hold. Pris: 2,- kr. pr måned Løbende vil der arrangeres andre kurser for fx forældre/børn. Læs mere i avisen og på web: Vi findes også på facebook.com/kunstkufferten Kontakt + info hos Anne Mie mob Kunstkufferten siger tak for støtten til Ærø Kommune og Ærø Brand Fonden Cykelhandleren gir dig service... Kig ind og se hans go e tilbud KILDEMOES CYKLER YAMAHA KNALLERTER HENTER OG BRINGER! Åbningstider: Mand.-fred..... kl Lørdag kl Søndag LUKKET TANK BENZIN DØGNET RUNDT blyfri FYRINGSOLIE EFTER LUKKETID PÅ AUTOMAT MED Dankort - 50 kr. og 1 kr. sedler Køb din cykel hos: NØRREMARK CYKELFORRETNING PETER THYGESEN Møllevejen 77 Marstal Tlf Dette er bevis på, at også de SMÅ ANNONCER læses i Ugeavisen TIRSDAGS-SPIL i MIFs klubhus kl d. 10. januar x GAVEKORT à 50 kr. x BANKEKØD til grydebøf x GAVEKORT à 1 kr. EKSTRA-NR. 2 x SLAGTERPAKKER OLE s TAXI Kortpris 9, inden kl.. For medlemmer m/ pårørende. Øens sportsforeninger indbydes. Marstal Idrætsforening Ærøskøbing Borgerlige Skydeselskab (Stiftet 1842) afholder VINTER GENERALFORSAMLING og VINTERSKYDNING LØRDAG d. 14. januar 2012 kl. 08. med efterfølgende frokost. Tilmelding på tlf eller senest torsdag d. 12. januar. BESTYRELSEN D A NS!!! Vel mødt! Ærø Produktforretning»SKROTTEN«TROUSLØKKEVEJ 5 A 5960 MARSTAL TLF. HELGE Miljøbehandling af biler med skrotpræmie Modtager: jern og skrot ISO 141 cert. VILD MED DANS I RISE HALLEN 1. GANG: MANDAG D. 9. JAN Kl..45: Discodance, fra 8 år. Kl : Hits for kids, MGP og børnedans, 3-7 år. Kl. 17.: Vild med dans for større børn. Kl. 18.: Vild med dans, unge par/ægtepar, begyndere. Kl : Vild med dans, unge par/ægtepar, lidt øvede. Kl : Vild med dans, unge par/ægtepar, øvede. (Ret til ændring af holdtiderne). KONTINGENTPRISER pr. rate: Børn kr. 230, Ægtepar og par kr. 4, Der gives rabat til søskende. Kurset er bindende i 4 måneder. Kurset betales i 4 rater. 1 rate = 4 dansegange. 1. rate betales ved tilmeldingen 1. gang. 1 undervisningstime - 45 min. Tilmelding i salen 1. dansedag eller på eller tlf Med venlig dansehilsen ÆRØ VINDUESPOLERING Franz Kirchgasser Tlf

12 12 ÆRØ UGEAVIS TIRSDAG DEN 3. JANUAR 2012 BOYE-BOLIG & ERHVERV Kongensgade Marstal. Tlf D G NEDSAT 2.0,- G E NYT D SOLGT D E - må anvendes som fritidshus SKJOLDNÆS - Skjoldnæsvej Flot beliggende med dejlig udsigt over ø-havet og Østersøen og egen strand. Opført i tegl og pålagt eternittag. Vinduer er m/termo. Opvarmes v/varmepumpe. Indeholder entré, vinkelstue, stue, kontor, køkken/alrum og stort badeværelse m/brus. I tagetagen soveværelse, alrum og værelse. I sidebygning entre, bryggers, værksted m.v. Fra gårdspladsen er der direkte adgang til stranden via mark vej. Boligareal 210 m 2 Byggeår 19/1975 Grundareal.0 m 2 Antal etager/vær. 2/5 Kontantpris Brutto Udbetaling 1.0 Netto SØBY - Buevej Nedlagt landbrug med moderniseret stuehus. Opført i tagl og på lagt eternittag. Vinduer er m/termo. Opvarmes v/oliefyr. Indeholder entre/bryggers, stort køkken/alrum m/viktualierum, dejlig stue m/trappe til tagetage, soveværelse, værelse og pænt badeværelse m/brus. I tagetagen stor stue m/brædeovn samt stort værelse, der nemt kan opdeles i to. Desuden god stor garage/værksted. Boligareal 190 m 2 Byggeår 1898 Grundareal m 2 Antal etager/vær. 2/5 Kontantpris Brutto Udbetaling 55.0 Netto LL. RISE - Ll. Risevej Stort landhus i mindre landsby ca. 4 km. fra Ærøskøbing. Opført i tegl og pålagt nyere tag af sorte betontegl. Vinduer er med termo og opvarmning sker ved el. Indeholder entre m/trappe til tagetage, stort soveværelse der alternativt kan anvendes som stue, værelse og stort køkken/alrum. Tagetagen indeholder en stor stue med trægulv. Sidebygning med bryggers, badeværelse m/brus og gulvvarme samt garage/ værksted. Desuden god vestvendt gårdhave. Boligareal 179 m 2 Byggeår 1922 Grundareal 309 m 2 Antal etager/vær. 2/3 Kontantpris Brutto Udbetaling 30.0 Netto DUNKÆR - Dunkærvej Boliglandbrug med havkig til Østersøen. Opført i tegl og pålagt tag dels af eternit, dels af cementsten. Vinduer er primært ældre m/termo. Opvarmes v/oliefyr. Indeholder entré m/trappe til tagetage, køkken, stor stue m/udgang til have, soveværelse, værelse, badeværelse og stort fyr/vaskerum. I tagetagen kvistværelse og fire mindre værelser. Desuden to udhuse, sydvendt have. Den resterende jord dyrkes. Boligareal 217 m 2 Byggeår 1885 Grundareal 18.3 m 2 Antal etager/vær. 2/7 Kontantpris Brutto Udbetaling 40.0 Netto MARSTAL - Ommelsvejen Parcelhus m/vandudsigt. Opført i tegl og pålagt tegltag. Vinduer er primært nyere i plast m/termo. Opvarmes v/fjernvarme. Indeholder entre, dejlig stue, soveværelse og nyere køkken. I tagetagen fordelingsgang og to gode værelser. Via værelse er der udgang til tagterrasse, der er under færdiggørelse. Fra værelse/tagterrasse er der udsigt over tagene og vandet. Sidebygning m/udgang til udestue samt flot badeværelse m/brus og gulvvarme. Desuden nyere carport og have. Boligareal 112 m 2 Byggeår 1890 Grundareal 386 m 2 Antal etager/vær. 2/4 Kontantpris Brutto Udbetaling 50.0 Netto MARSTAL - Østergade Velbeliggende parcelhus i roligt kvarter, tæt på vandet og centrum. Opført i tegl og pålagt eternittag. Vinduer er m/termo. Opvarmes ved fjernvarme. Indeholder entré/fordelingsgang, god oph. stue, spisestue, køkken m/spiseplads, badeværelse, gæstetoilet, soveværelse, 2 værelser samt bryggers m/udgang til garage og have. Desuden muret garage/udhus og dejlig have. Boligareal 145 m 2 Byggeår 1971 Grundareal 707 m 2 Antal etager/vær. 1/5 OMMEL - Kærvej Stort fritliggende parcelhus i hyggelig landsby. Ejend., der er opført i tegl og på lagt eternittag, er tilbygget i Vinduer er med termo og opvarm. sker ved olie fyr. Indeh.: Entré/fordelingsgang, stor vinkelstue m/pejseindsats, stort sovevær. m/separat badevær., 3 værelser, spisekøkken og godt bryggers. Desuden udestue, god muret garage m/red skabsrum samt stor dejlig have. Boligareal 160 m 2 Byggeår 1970 Grundareal m 2 Antal etager/vær. 1/5 Kontantpris Brutto Udbetaling 50.0 Netto MARSTAL - Skippergade Velbeliggende butiksejendom i gågaden af Marstal. Opført i tegl og pålagt nyt tegltag i 28. Vinduer er m/termo. Opvarmes v/fjernvarme. Ejend., der løbende er renoveret, fremstår flot og indbydende. Butikken forhandler p.t. salg af tasker, lædervarer, smykker, pasfoto m.v. Stueplan er indrettet m/dejligt regulært butikslokale m/store udstillingsvinduer mod gågaden. Fra ekspeditionsskranke/kasseområde er der trappe til tagetagen, der er indrettet til lager/kontor samt toilet m/håndvask. Boligareal 49 m 2 Etageareal 74 m 2 Grundareal 78 m 2 Kontantpris Kontoret er åbent: Mandag-Fredag kl Se øvrige salgsemner på DET ÆRØSKE OLIESELSKAB Fyringsolie / Diesel. Statoil smøreolie. Gratis benzinkort til Øboens tankstationer Ærø Service Tlf Rengøring til private og virksomheder Med venlig hilsen: KIRSTEN CARLSEN Medlem af Hjemmeserviceordningen. INDLEVERINGSFRISTER FOR ANNONCER... Store forretningsannoncer - Hele og halve sider: Senest onsdagen før kl. 16. Mindre forretningsannoncer: Torsdag kl. 12. Dog kan færdigt materiale og bekendtgørelser modtages til fredag kl. 12. Små 1-spaltede rubrikannoncer til fredag kl..30 TLF FAX Selv en lille annonce har sin virkning i Ærø Ugeavis

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus Velkommen til Forsamlingsgården Sundeved Vester Sottrup Dit lokale kulturhus 2014 Foreningen for Forsamlingsgården Sundeveds formål: - At bevare Forsamlingsgården som et socialt og kulturelt samlingssted

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til :

Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til : Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til : Formand: Hans Bøttcher Træffes Mandag kl. 17-20 Tlf. 51 89 52 11 Næstformand: Hans Chr. Kryger Henvendelse

Læs mere

Salgsopstilling. Følgende hårde hvidevarer og andet inventar medfølger og er inkluderet i købsprisen: Der henvises til sælgers oplysningsskema

Salgsopstilling. Følgende hårde hvidevarer og andet inventar medfølger og er inkluderet i købsprisen: Der henvises til sælgers oplysningsskema Kolding Åpark 1, 4. sal 6000 Kolding Tlf.: 79 38 13 44 www.andelsboligmaeglerne.dk, E-mail - andel@kuben.dk Salgsopstilling Købspris 750.000 Udbetaling 750.000 Mdl. husleje brutto kr. 4.671 Mdl. husleje

Læs mere

Læs Tuse Næs Bladet på nettet: www.tusenaesbladet.dk Siden bliver opdateret så snart Bladet er udkommet. NR. 8 August 2012 27. Årgang Blad nr.

Læs Tuse Næs Bladet på nettet: www.tusenaesbladet.dk Siden bliver opdateret så snart Bladet er udkommet. NR. 8 August 2012 27. Årgang Blad nr. Læs Tuse Næs Bladet på nettet: www.tusenaesbladet.dk Siden bliver opdateret så snart Bladet er udkommet. NR. 8 August 2012 27. Årgang Blad nr.: 287 2 3 Murermester Michael Sahner Hansen ApS Præstemarken

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

LYNGBYVEJ 317 1. SAL 2820 GENTOFTE TLF.: 39 61 07 00 UAFHÆNGIG EJENDOMSMÆGLER WWW.KOBKE.DK KOBKE@KOBKE.DK V/NIELS J. KØBKE

LYNGBYVEJ 317 1. SAL 2820 GENTOFTE TLF.: 39 61 07 00 UAFHÆNGIG EJENDOMSMÆGLER WWW.KOBKE.DK KOBKE@KOBKE.DK V/NIELS J. KØBKE Bakkegårdsvej 10, 3630 Jægerspris. Sag 284. Beliggenhed: Bakkegårdsvej er opdelt og denne del af vejen som er blind er nærmest Hovedgaden. Hovedgaden har en del butikker herunder en Fakta. På den anden

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

NR. 9 September 2012 27. Årgang Blad nr.: 288

NR. 9 September 2012 27. Årgang Blad nr.: 288 Læs Tuse Næs Bladet på nettet: www.tusenaesbladet.dk Siden bliver opdateret så snart Bladet er udkommet. NR. 9 September 2012 27. Årgang Blad nr.: 288 2 3 4 5 Medlem af: Palle Jensen Entreprenør / Aut.

Læs mere

Formandens side Af Christian Stounberg

Formandens side Af Christian Stounberg Formandens side Af Christian Stounberg Kære medlem Du sidder nu med 2007 udgaven af det grønne blad i hånden og det er mit lod at give bladet og aktiviteterne i og omkring Vejle Jagtforening et par ord

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Hf. Maglehøj Praktiske Oplysninger 2015

Hf. Maglehøj Praktiske Oplysninger 2015 Hf. Maglehøj Praktiske Oplysninger 2015 Bestyrelsen: Formand: Hans Chr. Kryger Havesalg- Ankesager It. Træffes Mandag 18-20 tlf.: 51895211 Kasserer: Maria Næss-Schmidt Træffes Onsdag 18-20 tlf.: 91883261

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Lokalafdelingen for Nordsjælland Øst

Lokalafdelingen for Nordsjælland Øst E-mail Nyhedsbrev nr. 23 Kære medlem af Scleroseforeningens lokalafdeling Hermed fremsendes nogle informationer, som du kan have glæde af at kende. Cykelprojektet Helsingør-Paris 2013 28 cykelryttere sætter

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Velkommen på Gammeltorv i hjertet af Aalborg City

Velkommen på Gammeltorv i hjertet af Aalborg City Besøg julemarkedet fra fredag 23. november til søndag 23. december 2012 Velkommen på Gammeltorv i hjertet af Aalborg City 2 Kære deltager på julemarkedet 2012 Hermed har jeg fornøjelsen at præsentere vores

Læs mere

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Flot udlejningsejendom i grønt villakvarter

Flot udlejningsejendom i grønt villakvarter Flot udlejningsejendom i grønt villakvarter Til Salg Rosenholms Allé 33 2500 Valby Fredeligt område med grønne omgivelser Attraktivt kvarter med mindre udlejningsejendomme og villaer Central placering

Læs mere

Medarbejderbog for Kirkens Genbrug Glostrup

Medarbejderbog for Kirkens Genbrug Glostrup Kunder og medarbejdere finder altid noget godt i... Hovedvejen 120 2600 Glostrup tlf. 43 44 47 03 Medarbejderbog for Kirkens Genbrug Glostrup Medarbejderbogen er udgivet 2007, revideret 2009, 2011 og 2014.

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening BLAD NR 2 / 2009 Karlebo Jæger post FORÅR o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening Formanden har ordet! Uge 15. Så er det blevet forår!

Læs mere

Lillebæltsskydning 2008

Lillebæltsskydning 2008 Lillebæltsskydning 2008 Mandag den 21. januar til lørdag den 26. januar 2008 Østergade 3 Særslev mail: keld@handelsfirmaet.dk TØMRERMESTER Steen Andersen Mejlskov Tømrer og Snedkerforretning ApS Savværksvej

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Villa med bl.a. nye døre og vinduer

Villa med bl.a. nye døre og vinduer Villa med bl.a. nye døre og vinduer Glambækvej 7, 5550 Langeskov Dejlig energivenlig villa er på 153 m² er opført i 1971 i gule teglsten med sort eternittag, velholdt med nyerer vinduer og døre, i plastalu,

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

2.etape. Fredensborgparken. Anden etape af eksklusivt rækkehusprojekt i Stavtrup

2.etape. Fredensborgparken. Anden etape af eksklusivt rækkehusprojekt i Stavtrup 2.etape Fredensborgparken Anden etape af eksklusivt rækkehusprojekt i Stavtrup [ 2 ] Illustrationerne kan have tilvalg og der tages forbehold for fejl og ændringer. Tegninger er ikke målfaste. Rækkehusprojekt

Læs mere

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse NemRefusion den intelligente, digitale postkasse I 2010 lancerer KOMBIT A/S i samarbejde med KL og Arbejdsmarkedsstyrelsen den nye syge- og barseldagpengeløsning, NemRefusion. Den nye løsning er en moderniseret

Læs mere

Overskrift. Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Lej ferieboliger i

Overskrift. Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Lej ferieboliger i Overskrift Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Lej ferieboliger i 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen - udlejning side 3 Ferieboligen i Juelsminde

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2016 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3 BOLIG 3 I egen bolig Det er et stort skridt at flytte i egen bolig. Og der er mange ting at tænke på. Møbler, mad, rengøring, indretning og husleje. Indflytterfest, måske. Og alle de ting som man nu selv

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

Servicepartnere. Net1. LUND EL HALS ApS. pool og spa. www.net1.dk/feriepartner

Servicepartnere. Net1. LUND EL HALS ApS. pool og spa. www.net1.dk/feriepartner Servicepartnere Servicepartnere Vi har opbygget et solidt netværk af dygtige, engagerede og servicemindede samarbejdspartnere, som straks står til rådighed, hvis vi har brug for at løse akutte situationer

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2015 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Påfuglen

Velkommen til Børnehuset Påfuglen Velkommen til Børnehuset Påfuglen Kære Du skal gå på: Velkommen i Påfuglen. Blå stue: Rød stue: Gul stue: Når du starter, er det: som tager imod dig og viser dig rundt. De andre voksne i vuggestuen er:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

NR. 2 Februar 2012 27. Årgang Blad nr.: 281

NR. 2 Februar 2012 27. Årgang Blad nr.: 281 NR. 2 Februar 2012 27. Årgang Blad nr.: 281 2 3 Autohjørnet Tuse Næs A/S Udbyvej 3 4300 Holbæk Tlf. 5946 1841 E-mail: autohj.tusenaes@mail.tele.dk RAB. registreret FDZ zoneterapeut og massør Jeg har aftale

Læs mere

Sæby HK håndbold for alle. InvItatIon. Nyhed. Sæby HK SprInteren. - med hele familien i hallen. Fredag den 1. november kl. 19.00 i Sæby Fritidscenter

Sæby HK håndbold for alle. InvItatIon. Nyhed. Sæby HK SprInteren. - med hele familien i hallen. Fredag den 1. november kl. 19.00 i Sæby Fritidscenter Nyhed - håndbold for alle... SÆBY HK InvItatIon Sæby HK SprInteren - med hele familien i hallen Fredag den 1. november kl. 19.00 i Sæby Fritidscenter velkommen til FamILIeaFten med CyKeLSponSorLøb Fredag

Læs mere

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE 2010 1. 14. juli 6B Bornholmske midsommer motiver 14 dage med akryl Praktiske oplysninger Telefon Der kan ringes direkte til kursisterne i spisesalen: 56 97 40 87 Bedste tider

Læs mere

Sophieholmen 10 2 tv 4800 Nykøbing F

Sophieholmen 10 2 tv 4800 Nykøbing F Sophieholmen 10 2 tv 4800 Nykøbing F Skøn liebhaverlejlighed med flotteste udsigt over Guldborgsund Sag: 48500276 edc.dk EDC Michael Pedersen Kom godt videre Slotsbryggen 12-4800 Nykøbing F Tlf. 54852300-485@edc.dk

Læs mere

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010 Informationsmøde om NemRefusion Torsdag den 15. april 2010 Velkomst Dagsorden Baggrunden for NemRefusion Præsentation af NemRefusion Informationskampagnen Spørgsmål Baggrunden for NemRefusion Mie Skovbæk

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET 1 Nemt på Nettet Holbæk Kommunes projekt Nemt på Nettet er et tilbud om hjælp til at bruge de digitale løsninger. I denne sæson tilbyder vi udover

Læs mere

Den Frie Tænkebox April Juni 2015

Den Frie Tænkebox April Juni 2015 Den Frie Tænkebox April Juni 2015 I dette nummer: Lederen Pusling Tumling Sæsonafslutning Sommerlejr Billeder fra Kredsweekenden Pilt Væbner og seniorvæbner Senior Generalforsamling Kontaktoplysninger

Læs mere

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB BYGNINGERNE Charmerende stor gammel Købmandsgård i Strib, med stort renoveret træ-udhus med virkelig mange anvendelsesmuligheder. Samt muret

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Ringparken 3, 9800 Hjørring Sagsnr.: 15-015 Dato: 01-04-2015 Beskrivelse: Velbeliggende1½ plans rødstensvillamed

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Super velholdt landbrugsejendom på 10,9 ha. mellem Viborg og Bjerringbro. Harmonisk 4-længet ejendom i aktivt lokalsamfund

SALGSOPSTILLING. Super velholdt landbrugsejendom på 10,9 ha. mellem Viborg og Bjerringbro. Harmonisk 4-længet ejendom i aktivt lokalsamfund SALGSOPSTILLING Super velholdt landbrugsejendom på 10,9 ha. mellem Viborg og Bjerringbro Harmonisk 4-længet ejendom i aktivt lokalsamfund Kontantpris: 2.950.000 Husrækken 1, Mammen, 8850 Bjerringbro Lystejendom

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Høj 47 & 51, afd. 41! Facader - Rækkehusene får nye vinduer - Rækkehusene får nye facader - Rækkehusene får nye overdækninger mod haven Boligen - køkken og

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Søndre Bygade 19, Sejlflod Toftkærgaard. Søndre Bygade 19, Sejlflod, 9280 Storvorde. Lystejendom

SALGSOPSTILLING. Søndre Bygade 19, Sejlflod Toftkærgaard. Søndre Bygade 19, Sejlflod, 9280 Storvorde. Lystejendom SALGSOPSTILLING Søndre Bygade 19, Sejlflod Toftkærgaard Søndre Bygade 19, Sejlflod, 9280 Storvorde Lystejendom Kontantpris: 4.800.000 Udbetaling: 240.000 Adresse Adresse: Søndre Bygade 19, Sejlflod, 9280

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Klaus Andersen og Flemming Møller Jensen Torvet 9 4930 Maribo Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Julemanden skal vækkes.

Julemanden skal vækkes. Bladet For Rørbæk & Opland - November 2005-15. årgang Julemanden skal vækkes. Lørdag d. 10. December kl. 10.30, så han kan nå at blive vågen til han skal ud med de mange gaver. Kom og hjælp med at vække

Læs mere

GRÅSTEN OG OMEGNS JAGTFORENING - for alle jægere... PROGRAM 2013. www.graastenjagt.dk

GRÅSTEN OG OMEGNS JAGTFORENING - for alle jægere... PROGRAM 2013. www.graastenjagt.dk GRÅSTEN OG OMEGNS JAGTFORENING - for alle jægere... PROGRAM 2013 www.graastenjagt.dk Hjemmeside: Vær hele tiden opdateret på hvad der sker i din jagtforening! Se program og nyeste informationer på vores

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

NR. 4 - NOVEMBER 2013-27. ÅRGANG

NR. 4 - NOVEMBER 2013-27. ÅRGANG Udkommer til pensionister og førtidspensionister under Kolind, Ryomgård og Nimtofte postdistrikter NR. 4 - NOVEMBER 2013-27. ÅRGANG Hans Kjær Bach & Søn ApS Murer - Tømrer - Kloakmester Tlf. 86 39

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet

Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet Mulighed for direkte genbrug er væsentlig i bestræbelserne på at minimere ressourceforbruget og nedsætte affaldsmængderne.

Læs mere

Anmodning om salg af andel - Vejledning

Anmodning om salg af andel - Vejledning Anmodning om salg af andel - Vejledning (Sidst revideret: jan 2011, version 2.0) Her kan du læse om: - Hvad du skal gøre før, du kan anmode om at din lejlighed kan sættes til salg - Hvad du skriver under

Læs mere

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Velkommen til Oasen Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Indholdsfortegnelse: Velkommen til Oasen...3 VÆRDIGRUNDLAG...4 OASEN...4 Nøgler...6 Telefon og TV...6 Forsikring...6 Indretning...6 Skitse over boligerne

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet. At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende

ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet. At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende At stå overfor døden er altid svært. Dødsøjeblikket er

Læs mere

Fredagsbrev. Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010. Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie.

Fredagsbrev. Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010. Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie. Fredagsbrev Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010 Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie. Vi har savnet jer og glæder os til endnu et fantastisk, sjovt og lærerigt år på Århus

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Toftegaarden. HER UDLEJER VI BOLIGER - et attraktivt tilbud til seniorer. Bo med fællesskab og tryghed i højsædet

Toftegaarden. HER UDLEJER VI BOLIGER - et attraktivt tilbud til seniorer. Bo med fællesskab og tryghed i højsædet Sidst opdateret maj 2014 Toftegaarden HER UDLEJER VI BOLIGER - et attraktivt tilbud til seniorer KUNST OG NATUR MIDT I BYEN MIDT I NATUREN Bo med fællesskab og tryghed i højsædet CENTRALT ELLER GRØNT HØJT

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Danmarks måske billigste typehuse. www.khshuse.dk

Danmarks måske billigste typehuse. www.khshuse.dk Danmarks måske billigste typehuse KHS HUSE har bygget parcelhuse i mere end 35 år Siden 1970 har KHS HUSE stået bag mere en 1.000 byggerier, så vore huse er så at sige kvalitetstestet og godkendt af selveste

Læs mere

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år.

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år. Holdnavn: Minispring Træner: Anja C., Mette, Mathilde og Mathias Træningstid og sted: Onsdag kl. 16.15 17.15 i gymnastiksalen Målgruppe: børn, som er på deres 3. og afsluttende år i børnehaven + børn,

Læs mere

Velholdt bolig med mindre erhvervsdel - udsigt over Lillebælt Løimarksvej 6, 5610 Assens. Villa

Velholdt bolig med mindre erhvervsdel - udsigt over Lillebælt Løimarksvej 6, 5610 Assens. Villa Velholdt bolig med mindre erhvervsdel - udsigt over Lillebælt Løimarksvej 6, 5610 Assens Villa Velholdt bolig med mindre erhvervsdel - udsigt over Lillebælt Løimarksvej 6, 5610 Assens Kort & info Bolig#28722

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere