DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2016 Selskabsmeddelelse nr. 637

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2016 Selskabsmeddelelse nr. 637"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2016 Selskabsmeddelelse nr august 2016 Væsentlige hoved- og nøgletal for delårsrapporten for perioden 1. januar juni 2016 (DKK mio.) 2. kvartal kvartal 2015 ÅTD 2016 ÅTD 2015 Nettoomsætning Bruttofortjeneste Resultat af primær drift før særlige poster (EBIT før særlige poster) Overskudsgrad 5,1% 6,2% 4,7% 5,6% Conversion ratio 21,4% 28,0% 19,7% 26,0% Særlige poster, nettoomkostninger Resultat før skat Justeret resultat for perioden Regulerede frie pengestrømme Udvandet justeret resultat pr. aktie for perioden 3,27 3,27 6,11 5,93 Adm. direktør Jens Bjørn Andersen: Med over 10% vækst i indtjeningen er vi meget tilfredse med udviklingen i andet kvartal. DSV har fortsat den gode udvikling, og UTi s negative driftsresultat er neutraliseret kun 5 måneder efter overtagelsen. Integrationen går hurtigere, end vi oprindeligt forventede, og vi er nået mere end halvvejs med sammenlægning af kontorer og it-systemer. UTi s og DSV s medarbejdere og forretning bliver trin for trin forenet over hele verden, og det er fantastisk at se, at vores nye kolleger er meget motiverede for at blive en del af DSV-kulturen det er afgørende for en succesfuld integration. De tidligere udmeldte forventninger til hele 2016 justeres som følger: Resultat af primær drift før særlige poster forventes i niveauet millioner kroner (tidligere millioner kroner) Øvrige forventninger er uændrede. Henvendelse vedrørende delårsrapporten rettes til: Adm. direktør Jens Bjørn Andersen, telefon Finansdirektør Jens H. Lund, telefon Direktør for Investor Relations Flemming Ole Nielsen, telefon eller Denne meddelelse er tilgængelig på Meddelelsen er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Med venlig hilsen DSV A/S DSV A/S, Hovedgaden 630, 2640 Hedehusene, telefon , CVR nr , Global Transport and Logistics Vi leverer dagligt transport- og logistikløsninger til tusindvis af virksomheder i over 80 lande fordelt på seks kontinenter. Vi har en global rækkevidde, men vores kontorer og medarbejdere er altid tæt på kunderne. Læs mere på dsv.com. Side 1 af 21

2 Hoved- og nøgletal* 2. kvartal kvartal 2015 ÅTD 2016 ÅTD 2015 Resultatopgørelse (DKK mio.) Nettoomsætning Bruttofortjeneste Resultat af primær drift før afskrivninger og særlige poster Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster, nettoomkostninger Finansielle poster, nettoomkostninger Resultat før skat Periodens resultat Justeret resultat for perioden Balance (DKK mio.) Aktionærerne i DSV A/S' andel af egenkapitalen Balance Egenkapital Nettoarbejdskapital Nettorentebærende gæld Investeret kapital inklusive goodw ill og kunderelationer Bruttoinvestering i materielle aktiver Pengestrømme (DKK mio.) Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Frie pengestrømme Regulerede frie pengestrømme Finansieringsaktivitet Aktietilbagekøb Udbetalt udbytte Periodens pengestrøm Nøgletal (pct.) Bruttomargin 23,9 22,0 23,8 21,6 Overskudsgrad 5,1 6,2 4,7 5,6 Conversion ratio 21,4 28,0 19,7 26,0 Effektiv skatteprocent 26,8 24,9 26,9 24,9 ROIC før skat inklusive goodw ill og kunderelationer 18,9 23,9 Egenkapitalforrentning 18,2 29,7 Soliditetsgrad 30,5 26,4 Finansiel gearing 2,3 1,6 Aktienøgletal Resultat pr. aktie for perioden 1,77 3,14 3,04 5,65 Resultat pr. aktie for de seneste 12 måneder 9,36 10,96 Udvandet justeret resultat pr. aktie for perioden 3,27 3,27 6,11 5,93 Udvandet justeret resultat pr. aktie for de seneste 12 måneder 13,03 11,55 Antal udstedte aktier (tusind) Antal egne aktier (tusind) Gennemsnitligt antal udestående aktier (tusind) for perioden Gennemsnitligt antal aktier (tusind) for de seneste 12 måneder Gennemsnitligt antal udestående udvandede aktier (tusind) for perioden Gennemsnitligt antal udvandede aktier (tusind) for de seneste 12 måneder Noteret kurs ultimo perioden for aktier (DKK) 280,20 216,80 Medarbejdere Antal fuldtidsansatte ultimo *) For definition af hoved- og nøgletal henvises til Koncernårsrapport 2015, side Side 2 af 21 DELÅRSRAPPORT DSV SELSKABSMEDDELELSE NR AUGUST 2016

3 Ledelsesberetning Koncernen har i første halvår af 2016 realiseret en bruttofortjeneste på millioner kroner mod millioner kroner i samme periode sidste år. Væksten kan primært henføres til købet af UTi. Resultat af primær drift før særlige poster udgjorde millioner kroner i første halvår af 2016 mod millioner kroner i samme periode sidste år. Integrationen af UTi forløber godt og er på visse områder foran planerne. Derfor forventes det, at 40% af de samlede synergier på 1,5 milliarder kroner kan realiseres allerede i 2016 (mod tidligere forventet 30%). I andet kvartal af 2016 udgjorde EBIT før særlige poster 900 millioner kroner mod 809 millioner kroner sidste år Integration af UTi Worldwide Inc. Købet af UTi Worldwide Inc. blev endeligt gennemført den 22. januar 2016, og UTi er herefter indregnet i DSV s koncernregnskab. UTi indgår således i hele andet kvartal af 2016, men kun delvist (ca. 2 måneder) i årets første kvartal. Arbejdet med at integrere UTi, herunder at realisere synergier og tilpasse de juridiske og finansielle strukturer, er nu i fuld gang. Processen gennemføres med fokus på at opretholde et højt serviceniveau over for kunderne i overgangsfasen. Størstedelen af integrationen forventes gennemført inden for de første 12 måneder, og inden for 24 måneder efter overtagelsen forventes integrationen fuldt gennemført. De finansielle synergier forventes fuldt realiseret inden for en treårig periode efter overtagelsen. UTi s aktiviteter indregnes fra start i DSV s eksisterende divisionsstruktur og er baseret på UTi s segmentopdeling i Freight Forwarding (indregnes i Air & Sea), Contract Logistics (indregnes i Solutions) og Distribution (indregnes i Road). UTi havde derudover en særskilt segmentrapportering for en række koncernfunktioner. I overensstemmelse med DSV s sædvanlige praksis vil disse omkostninger fremover blive allokeret til de enkelte segmenter ved hjælp af aktivitetsbaserede fordelingsnøgler. I forbindelse med indregningen opgøres de overtagne nettoaktiver til dagsværdi, og regnskabspraksis tilpasses DSV s praksis. Det medfører bl.a. en ændret opgørelse af bruttofortjenesten, tilpasning af afskrivninger, mv., i forhold til UTi s historiske tal. Indregningen indebærer, at ledelsen har foretaget en række regnskabsmæssige skøn baseret på nuværende viden. I takt med at integrationen skrider frem, kan ny viden og forbedret datakvalitet medføre ændringer i de foretagne regnskabsmæssige skøn. Det indebærer også, at der vil kunne forekomme ændringer til fordelingen af aktiviteter og antal medarbejdere mellem segmenterne (divisionerne). Da integrationen indebærer, at fragtvolumen flyttes til fælles itplatforme, og administrationer sammenlægges, er der fra andet kvartal af 2016 ikke en separat rapportering af tilkøbt vækst og finansielle resultater i de enkelte segmenter. Side 3 af 21 DELÅRSRAPPORT DSV SELSKABSMEDDELELSE NR AUGUST 2016

4 Periodens resultat BRUTTOFORTJENESTE ÅTD 2016 (DKK mio.) Nettoomsætning DSV har i første halvår af 2016 realiseret en nettoomsætning på millioner kroner mod millioner kroner for den tilsvarende periode i Reguleret for valutakurseffekt udgjorde væksten i perioden 29,9%. I andet kvartal af 2016 udgjorde omsætningen millioner kroner mod millioner kroner i den tilsvarende periode sidste år. Reguleret for valutakurseffekt udgjorde væksten i perioden 36,7% % % % Air & Sea Road Solutions Væksten kan primært henføres til købet af UTi, der er indregnet i koncernregnskabet fra overtagelsen ultimo januar UTi har størst indvirkning på Air & Sea-divisionen, men har også bidraget til aktiviteten i både Road og Solutions. I forhold til samme periode sidste år er nettoomsætningen negativt påvirket af lavere gennemsnitlige fragtrater og brændstofpriser samt lavere valutakurser. NETTOOMSÆTNING ÅTD 2016 (DKK mio.) % Koncernens bruttomargin i første halvår af 2016 udgjorde 23,8% mod 21,6% i samme periode i Stigningen kan primært henføres til Air & Sea-divisionen, hvor de lavere gennemsnitlige fragtrater har medført en lavere nettoomsætning og dermed en højere bruttomargin. Herudover har UTi-aktiviteterne en højere gennemsnitlig bruttomargin. Valutakursudviklingen påvirkede bruttofortjenesten negativt med 83 millioner kroner i andet kvartal af 2016 og 119 millioner kroner i første halvår. RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT FØR SÆRLIGE POSTER ÅTD 2016 (DKK mio.) % Air & Sea Road 137 8% % Solutions % % Air & Sea Road Solutions Bruttofortjeneste Bruttofortjenesten udgjorde millioner kroner i første halvår af 2016 mod millioner kroner for den tilsvarende periode af Reguleret for valutakurseffekt udgjorde væksten i perioden 42,6%. I andet kvartal af 2016 udgjorde bruttofortjenesten millioner kroner mod millioner kroner i den tilsvarende periode sidste år. Reguleret for valutakurseffekt udgjorde væksten i perioden 48,8%. Væksten kan primært henføres til købet af UTi. Samtidig har den hidtidige DSV-forretning fortsat den gode udvikling med vækst i antal sendinger. Resultat af primær drift før særlige poster Resultat af primær drift før særlige poster udgjorde millioner kroner i første halvår af 2016 mod i samme periode sidste år. Reguleret for valutakurseffekt udgjorde væksten i perioden 9,1%. I andet kvartal af 2016 udgjorde resultat af primær drift før særlige poster 900 millioner kroner mod 809 millioner kroner i den tilsvarende periode sidste år. Reguleret for valutakurseffekt udgjorde væksten i perioden 15,2%. Valutakursudviklingen påvirkede resultat af primær drift før særlige poster negativt med 32 millioner kroner i andet kvartal af 2016 og 39 millioner kroner i første halvår. Conversion ratio udgjorde 19,7% i første halvår af 2016 mod 26,0% i den tilsvarende periode i Udviklingen kan henføres til UTi, der i første omgang trækker koncernens samlede margin ned. I takt med at integrationen gennemføres, og synergier realiseres, forventes det, at conversion ratio igen vil stige. Side 4 af 21 DELÅRSRAPPORT DSV SELSKABSMEDDELELSE NR AUGUST 2016

5 Overskudsgraden (før særlige poster) udgjorde 4,7% i første halvår af 2016 mod 5,6% i samme periode sidste år. UTi var tabsgivende på overtagelsestidspunktet, men som følge af de gennemførte integrationstiltag skønnes resultatpåvirkningen (EBIT før særlige poster) samlet at være neutral i første halvår af Sammenlægning af kontorer og kommercielle aktiviteter er i god fremdrift og omfatter især aktiviteterne i UTi s Freight Forwarding og DSV s Air & Sea-division. Som en vigtig del af UTiintegrationen sker der endvidere en sammenlægning af de to koncerners administrative funktioner, herunder it, finans, kommercielle funktioner og globalt hovedkvarter. I overensstemmelse med tidligere udmeldinger forventer koncernen at opnå synergier i niveauet 1,5 milliarder kroner, der forventes realiseret inden for en treårig periode. Som følge af god fremdrift i integrationsprocessen forventes ca. 40% af synergierne realiseret i 2016 (tidligere forventedes 30% i 2016), mens 40% forventes realiseret i 2017 og de resterende 20% i I løbet af 2019 og 2020 forventes yderligere optimering og synergier, således at de langsigtede finansielle målsætninger opnås. Særlige poster Særlige poster udgjorde en omkostning på 711 millioner kroner i første halvår af I andet kvartal af 2016 udgjorde særlige poster en omkostning på 341 millioner kroner. Omkostningerne vedrører primært integrationen af UTi, herunder transaktions- og restruktureringsomkostninger. I overensstemmelse med de tidligere udmeldinger forventes de samlede integrationsomkostninger at beløbe sig til 1,5 milliarder kroner, hvoraf ca. 2/3 forventes udgiftsført i 2016 i takt med at integrationen gennemføres. Den resterende del forventes udgiftsført i I andet kvartal af 2016 udgjorde finansielle poster en nettoudgift på 104 millioner kroner og var på forventet niveau. Effektiv skatteprocent Den effektive skatteprocent udgjorde 26,9 i første halvår af 2016 og er påvirket af overtagelsen af UTi, hvor visse integrationsomkostninger ikke er fuldt fradragsberettigede. I de kommende år er det fortsat forventningen, at koncernens effektive skatteprocent vil ligge i niveauet 25,0. Periodens resultat Periodens resultat udgjorde 566 millioner kroner i første halvår af 2016 mod 960 millioner kroner i samme periode sidste år. Faldet skyldes primært særlige poster i forbindelse med integrationen, der dog delvist modsvares af forbedret resultat af primær drift samt lavere finansielle omkostninger. Justeret resultat Det justerede resultat udgjorde millioner kroner i første halvår af 2016 mod millioner kroner i samme halvår sidste år. Justeret resultat er aktionærernes andel af årets resultat reguleret for amortisering af kunderelationer (56 millioner kroner i halvåret), omkostninger ved aktiebaseret vederlæggelse (22 millioner kroner i halvåret) samt særlige poster (711 millioner kroner i halvåret). Der beregnes skatteeffekt af justeringerne. Udvandet justeret resultat pr. aktie Udvandet justeret resultat pr. aktie for første halvår af 2016 udgjorde 6,11 kroner og steg 3,0% i forhold til den tilsvarende periode i Stigningen skyldes et højere justeret resultat, hvilket mere end opvejer, at det gennemsnitlige antal aktier er steget som følge af den gennemførte kapitalforhøjelse i slutningen af For den seneste 12-måneders periode udgjorde udvandet justeret resultat pr. aktie 13,03 kroner mod 11,55 kroner i samme periode sidste år, svarende til en stigning på 12,8%. Finansielle poster Finansielle poster udgjorde en nettoudgift på 58 millioner kroner i første halvår af Halvåret er påvirket af en ekstraordinær valutakursgevinst på 122 millioner kroner, der blev indregnet i første kvartal af Gevinsten er opstået i forbindelsen med købet af UTi og den efterfølgende interne omstrukturering. VÆKST (DKK mio.) 2. kvartal 2015 Valutakurseffekt Vækst inkl. opkøb Vækst inkl. opkøb, % 2. kvartal 2016 Nettoomsætning ,7% Bruttofortjeneste ,8% Resultat af primær drift før særlige poster ,2% 900 ÅTD 2015 ÅTD 2016 Nettoomsætning ,9% Bruttofortjeneste ,6% Resultat af primær drift før særlige poster ,1% Side 5 af 21 DELÅRSRAPPORT DSV SELSKABSMEDDELELSE NR AUGUST 2016

6 Pengestrømme Arbejdskapital Koncernen havde en pengebinding i nettoarbejdskapital på millioner kroner pr. 30. juni 2016 mod 503 millioner kroner pr. 30. juni Stigningen skyldes primært indregningen af UTi. Der er i forbindelse med integrationen stort fokus på at optimere pengebindingen i arbejdskapital. Generelt oplever vi et stigende pres på arbejdskapitalen i markedet. I forhold til beregnet helårsomsætning udgjorde nettoarbejdskapitalen 2,0% pr. 30. juni Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde 652 millioner kroner i første halvår af 2016 mod millioner kroner i samme periode i Udviklingen skyldes primært højere arbejdskapital samt udbetalinger til integrationsomkostninger (særlige poster). Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet udgjorde minus millioner kroner i første halvår af 2016 mod 110 millioner kroner i tilsvarende periode i Ændringen vedrører primært købet af UTi. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet udgjorde millioner kroner i første halvår af 2016 mod minus millioner kroner i tilsvarende periode i Ændringen vedrører primært finansieringen af UTi i 2016, mens der i 2015 blev foretaget aktietilbagekøb. Regulerede frie pengestrømme Regulerede frie pengestrømme udgjorde 756 millioner kroner i første halvår af 2016 mod millioner kroner i samme periode i PENGESTRØMSOPGØRELSE (DKK mio.) ÅTD 2016 ÅTD 2015 Resultat af primær drift før afskrivninger og særlige poster Ændring i arbejdskapital Regulering for ikke-likvide poster Regulering for øvrige driftsposter Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb og salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver mv Køb og salg af dattervirksomheder, aktiviteter eksklusiv optaget gæld Pengestrømme fra investeringsaktivitet Frie pengestrømme Provenu og afdrag på kort- og langfristet gæld Allokering til aktionærerne Udnyttelse af optionsprogram mv Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Periodens pengestrøm Regulerede frie pengestrømme Kapitalstruktur og finansielle forhold Egenkapital Pr. 30. juni 2016 udgjorde aktionærerne i DSV s andel af egenkapitalen millioner kroner (31. december 2015: millioner kroner). Egenkapitalen er primært påvirket af periodens resultat, udloddet udbytte, salg af egne aktier (i forbindelse med medarbejderes udnyttelse af aktieoptioner) samt aktuarmæssige reguleringer. Selskabets beholdning af egne aktier udgjorde den 30. juni stk., svarende til 2,48% af det samlede antal udstedte aktier på 190 millioner. Beholdningen af egne aktier pr. 5. august 2016 udgør stk. DSV har den 13. april 2016 gennemført nedsættelse af selskabets aktiekapital ved annullering af 2,5 millioner egne aktier. DSV s aktiekapital udgør herefter nominelt 190 millioner kroner fordelt på 190 millioner aktier á nominelt 1 kroner. Soliditetsgraden eksklusive minoritetsinteresser udgjorde 30,5% pr. 30. juni 2016 (30. juni 2015: 26,4%). UDVIKLING I EGENKAPITAL (DKK mio.) ÅTD 2016 ÅTD 2015 Egenkapital primo Periodens nettoresultat Betalt udbytte Køb/salg af egne aktier Aktuarmæssige reguleringer Øvrige reguleringer, netto Egenkapital 30. juni Nettorentebærende gæld Nettorentebærende gæld udgjorde millioner kroner pr. 30. juni 2016 mod millioner kroner pr. 30. juni Stigningen skyldes købet af UTi. Den finansielle gearing udgjorde 2,3 pr. 30. juni 2016 mod 1,6 i tilsvarende periode sidste år. Varigheden på koncernens langfristede låne- og kredittilsagn udgjorde 3,3 år pr. 30. juni 2016 mod 4,7 år pr. 30. juni Investeret kapital inklusive goodwill og kunderelationer Koncernens investerede kapital inklusive goodwill og kunderelationer udgjorde millioner kroner pr. 30. juni 2016 mod millioner kroner pr. 30. juni Stigningen vedrører købet af UTi. Afkast på investeret kapital inklusive goodwill og kunderelationer (ROIC) Afkastet på den investerede kapital inklusive goodwill og kunderelationer for den seneste 12-måneders periode udgjorde 18,9% mod 23,9% for samme periode pr. 30. juni Side 6 af 21 DELÅRSRAPPORT DSV SELSKABSMEDDELELSE NR AUGUST 2016

7 Påvirkning fra sæsonudsving Koncernens aktivitet er ikke i væsentligt omfang påvirket af sæsonudsving. Forventninger til 2016 De tidligere udmeldte forventninger til hele 2016 justeres som følger: Resultat af primær drift før særlige poster forventes at ligge i niveauet millioner kroner (tidligere millioner kroner). Finansielle omkostninger, netto, forventes at ligge i niveauet 450 millioner kroner, korrigeret for valutakursreguleringer (uændret). Effektiv skatteprocent forventes at ligge i niveauet 25,0% (uændret). Valutakurs forventninger til 2016 Forventningerne er baseret på kursniveauet for koncernens nøglevalutaer ved starten af august Ovenstående forventninger er forbundet med risici og usikkerheder. Væsentlige faktorer, som kan påvirke koncernens faktiske resultater, er blandt andet, men ikke begrænset til, uforudset udvikling i økonomiske og politiske forhold, ændret efterspørgsel efter DSV s ydelser, branchekonsolidering og effekter ved køb og salg af virksomheder samt øvrige væsentlige forhold, herunder ændringer i rente- og valutakursudvikling. Disse forhold kan medføre, at koncernens faktiske udvikling og resultater kan afvige fra de anførte forventninger. Justeringen af forventningerne til resultat af primær drift før særlige poster skal ses i lyset af, at integrationen af UTi forløber godt, og at synergierne realiseres hurtigere end forventet. Effekten af synergierne modsvares delvist af den negative udvikling på en række valutaer sammenholdt med kursniveauet i starten af Forventningerne til 2016 forudsætter en stabil udvikling på de markeder, hvor koncernen opererer. Side 7 af 21 DELÅRSRAPPORT DSV SELSKABSMEDDELELSE NR AUGUST 2016

8 DSV Air & Sea Aktiviteter DSV Air & Sea er specialiseret i godstransport med fly og skib. Divisionen tilbyder traditionelle fragtservices og specialgodsløsninger gennem den særlige projektafdeling. Købet af UTi har medført en styrkelse af divisionens globale netværk og industrispecifikke løsninger. Divisionen har i første halvår af 2016 realiseret et EBIT før særlige poster på 948 millioner kroner mod 890 millioner kroner sidste år. Væksten er realiseret på trods af, at de tilførte aktiviteter fra UTi i udgangspunktet var tabsgivende. I andet kvartal af 2016 udgjorde EBIT før særlige poster 534 millioner kroner mod 502 millioner kroner sidste år RESULTATOPGØRELSE (DKK mio.) 2. kvartal kvartal 2015 ÅTD 2016 ÅTD 2015 Nettoomsætning Direkte omkostninger Bruttofortjeneste Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger EBITDA før særlige poster Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver EBIT før særlige poster NØGLETAL 2. kvartal kvartal 2015 ÅTD 2016 ÅTD 2015 Bruttomargin, % 27,4 23,7 27,1 23,2 Conversion ratio, % 23,1 37,1 22,7 34,5 Overskudsgrad, % 6,3 8,8 6,1 8,0 Antal ansatte ultimo Investeret kapital i alt, DKK mio Arbejdskapital, DKK mio ROIC før skat inklusive goodw ill og kunderelationer, % 22,1 25,9 Side 8 af 21 DELÅRSRAPPORT DSV SELSKABSMEDDELELSE NR AUGUST 2016

9 Markedsudvikling Vækst i transportvolumen i forhold til samme periode 2015 DSV 2. kvartal 2016 Marked 2. kvartal 2016 DSV ÅTD 2016 Marked ÅTD 2016 Søfragt TEU 57% 2% 49% 2% Luftfragt ton 96% 2% 84% 0% DSV s vækst omfatter både opkøbt og organisk vækst. Markedsvækst er baseret på DSV s estimater. Divisionen har i første halvår af 2016 realiseret en vækst i søfragtvolumen (TEU) på 49% i forhold til samme periode i For luftfragtvolumen (ton) har divisionen i første halvår af 2016 realiseret en vækst på 84% i forhold til samme periode i Periodens vækst kan især henføres til UTi. Det er samtidig ledelsens vurdering, at DSV s hidtidige forretning har realiseret organisk vækst over markedsniveau. Nettoomsætning I første halvår af 2016 udgjorde nettoomsætningen millioner kroner mod millioner kroner i den tilsvarende periode sidste år. I andet kvartal af 2016 udgjorde nettoomsætningen millioner kroner mod millioner kroner i den tilsvarende periode sidste år. Væksten i nettoomsætningen kan primært henføres til UTi, der har tilført divisionen aktiviteter på globalt plan, med USA som det største enkelte land, men også med væsentlige aktiviteter i Europa, Fjernøsten og Afrika. UTi indgår med fuld effekt i andet kvartal af 2016, hvorimod første kvartal kun blev påvirket fra overtagelsesdagen ultimo januar I forhold til samme periode sidste år er både DSV s og UTi s nettoomsætning negativt påvirket af lavere fragtrater og valutakurser. Bruttofortjeneste Bruttofortjenesten udgjorde millioner kroner i første halvår af 2016 mod millioner kroner i samme periode sidste år. I andet kvartal af 2016 udgjorde bruttofortjenesten millioner kroner mod millioner kroner i den tilsvarende periode sidste år. Det medfører, at datakvaliteten løbende forbedres, og at der vil kunne forekomme reguleringer til de indregnede UTi-aktiviteter. Divisionens bruttomargin udgjorde 27,1% i første halvår af 2016 mod 23,2% i samme periode sidste år. Udviklingen kan primært henføres til lavere gennemsnitlige fragtrater. Valutakursudviklingen påvirkede bruttofortjenesten negativt med 61 millioner kroner i andet kvartal af 2016 og 89 millioner kroner i første halvår. EBIT før særlige poster EBIT før særlige poster udgjorde 948 millioner kroner i første halvår af 2016 mod 890 millioner i samme periode sidste år. I andet kvartal af 2016 udgjorde EBIT før særlige poster 534 millioner kroner mod 502 millioner kroner i den tilsvarende periode sidste år. Væksten er opnået på trods af, at UTi-aktiviteterne i udgangspunktet var tabsgivende. Udviklingen afspejler en stærk udvikling i den øvrige DSV-forretning samtidig med, at integrationen begynder at have en positiv effekt på UTiaktiviteterne. Conversion ratio udgjorde 22,7% i første halvår af 2016 mod 34,5% i samme periode sidste år. Udviklingen kan henføres til UTi, der i første omgang trækker divisionens indtjeningsmargin ned. I takt med at integrationen gennemføres, og de forventede synergier realiseres, forventes det, at conversion ratio igen vil stige. Overskudsgraden udgjorde 6,1% for første halvår af 2016 mod 8,0% i samme periode sidste år og er ligeledes påvirket af UTiintegrationen. Valutakursudviklingen påvirkede EBIT før særlige poster negativt med 25 millioner kroner i andet kvartal af 2016 og 32 millioner kroner i første halvår. Arbejdskapital Air & Sea-divisionens pengebinding i nettoarbejdskapital udgjorde millioner kroner pr. 30. juni 2016 mod millioner kroner pr. 30. juni Udviklingen kan primært henføres til indregningen af UTi. Ud over indregningen af UTi er bruttofortjenesten positivt påvirket af stigning i transportmængderne i den hidtidige DSVforretning, hvor både sø- og luftfragt har udviklet sig positivt. Bruttofortjenesten pr. enhed (TEU og ton) ligger samlet på niveau med samme periode sidste år. UTi og DSV opererede i udgangspunktet på to forskellige itsystemer og med forskellige principper for allokering af en række omkostninger. I forbindelse med integrationen overføres UTi s aktiviteter til DSV s it-platform og allokeringsprincipper. Side 9 af 21 DELÅRSRAPPORT DSV SELSKABSMEDDELELSE NR AUGUST 2016

10 VÆKST (DKK mio.) 2. kvartal 2015 Valutakurseffekt Vækst inkl. opkøb Vækst inkl. opkøb, % 2. kvartal 2016 Nettoomsætning ,3% Bruttofortjeneste ,2% Resultat af primær drift før særlige poster ,4% 534 ÅTD 2015 ÅTD 2016 Nettoomsætning ,0% Bruttofortjeneste ,8% Resultat af primær drift før særlige poster ,1% 948 FORDELING, SØ- OG LUFTFRAGT Søfragt Luftfragt (DKK mio.) 2. kvartal kvartal 2015 ÅTD 2016 ÅTD kvartal kvartal 2015 ÅTD 2016 ÅTD 2015 Nettoomsætning Direkte omkostninger Bruttofortjeneste Bruttomargin, % 27,6 23,6 26,8 22,7 27,2 23,8 27,4 23,9 Volumen (TEU / ton) Bruttofortjeneste pr. enhed, DKK Side 10 af 21 DELÅRSRAPPORT DSV SELSKABSMEDDELELSE NR AUGUST 2016

11 DSV Road Aktiviteter DSV Road er med et komplet netværk i Europa blandt de tre største vejtransportvirksomheder. Divisionen tilbyder full- og partload samt stykgods-services og har med over 200 terminaler i Europa et stærkt netværk. Købet af UTi har tilført DSV Road aktiviteter primært i USA og Sydafrika. Divisionen har i første halvår af 2016 realiseret et EBIT før særlige poster på 529 millioner kroner mod 479 millioner kroner sidste år. I andet kvartal af 2016 udgjorde EBIT før særlige poster 310 millioner kroner mod 259 millioner kroner sidste år RESULTATOPGØRELSE (DKK mio.) 2. kvartal kvartal 2015 ÅTD 2016 ÅTD 2015 Nettoomsætning Direkte omkostninger Bruttofortjeneste Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger EBITDA før særlige poster Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver EBIT før særlige poster NØGLETAL 2. kvartal kvartal 2015 ÅTD 2016 ÅTD 2015 Bruttomargin, % 18,4 18,8 18,6 18,6 Conversion ratio, % 22,8 21,9 20,2 20,7 Overskudsgrad, % 4,2 4,1 3,8 3,9 Antal ansatte ultimo Investeret kapital i alt, DKK mio Arbejdskapital, DKK mio ROIC før skat inklusive goodw ill og kunderelationer, % 27,5 27,6 Side 11 af 21 DELÅRSRAPPORT DSV SELSKABSMEDDELELSE NR AUGUST 2016

12 Markedsudvikling Vækst i transportvolumen i forhold til samme periode 2015 DSV 2. kvartal 2016 Marked 2. kvartal 2016 DSV ÅTD 2016 Marked ÅTD 2016 Road sendinger 6% 2-3% 5% 2-3% DSV s vækst er opgjort eksklusiv UTi. Markedsvækst er baseret på DSV s estimater. Med en vækst i antal sendinger i første halvår af 2016 på 5% i forhold til samme periode sidste år er det ledelsens vurdering, at DSV Road har taget markedsandele på de fleste europæiske markeder. Som følge af forskelle i datagrundlag er de nye Road-aktiviteter i USA og Sydafrika, der er tilført via UTi, foreløbigt ikke inkluderet i volumenopgørelsen. Nettoomsætning I første halvår af 2016 udgjorde nettoomsætningen millioner kroner mod millioner kroner i den tilsvarende periode sidste år. I andet kvartal af 2016 udgjorde nettoomsætningen millioner kroner mod millioner kroner i den tilsvarende periode sidste år. Væksten kan dels henføres til de tilførte UTi-aktiviteter i USA og Sydafrika. Nettoomsætningen er herudover positivt påvirket af væksten i antal sendinger. Bruttofortjeneste I første halvår af 2016 udgjorde bruttofortjenesten millioner kroner mod millioner kroner i den tilsvarende periode sidste år. Væksten kan herudover henføres til UTi s aktiviteter i USA og Sydafrika. I et marked, der fortsat er kendetegnet ved stærk konkurrence og prispres, udgjorde divisionens bruttomargin 18,6% i første halvår af 2016, hvilket svarer til niveauet i samme periode sidste år. UTi har historisk ikke rapporteret bruttofortjeneste efter samme princip som DSV, og i takt med at integrationen gennemføres, vil datagrundlaget blive styrket. EBIT før særlige poster EBIT før særlige poster udgjorde 529 millioner kroner i første halvår af 2016 mod 479 millioner kroner i den tilsvarende periode sidste år. I andet kvartal af 2016 udgjorde EBIT før særlige poster 310 millioner kroner mod 259 millioner kroner i den tilsvarende periode sidste år. Resultatet er positivt påvirket af en højere bruttofortjeneste i kvartalet. Conversion ratio udgjorde 20,2% i første halvår af 2016 mod 20,7% i samme periode sidste år. Faldet kan dels henføres til indregningen af UTi. UTi-aktiviteterne har i perioden bidraget positivt til resultatet, men med en lavere indtjeningsmargin end den hidtidige DSV Road-forretning. Divisionens overskudsgrad udgjorde 3,8% i første halvår af 2016 mod 3,9% i samme periode sidste år. Arbejdskapital Divisionen havde en negativ pengebinding i nettoarbejdskapital på 432 millioner kroner pr. 30. juni 2016 mod en negativ pengebinding i nettoarbejdskapital på 547 millioner kroner pr. 30. juni I andet kvartal af 2016 udgjorde bruttofortjenesten millioner kroner mod millioner kroner i den tilsvarende periode sidste år. Kvartalet blev positivt påvirket af et højere antal arbejdsdage, da påsken faldt i årets første kvartal. VÆKST (DKK mio.) 2. kvartal 2015 Valutakurseffekt Vækst inkl. opkøb Vækst inkl. opkøb, % 2. kvartal 2016 Nettoomsætning ,8% Bruttofortjeneste ,9% Resultat af primær drift før særlige poster ,6% 310 ÅTD 2015 ÅTD 2016 Nettoomsætning ,5% Bruttofortjeneste ,5% Resultat af primær drift før særlige poster ,7% 529 Side 12 af 21 DELÅRSRAPPORT DSV SELSKABSMEDDELELSE NR AUGUST 2016

13 DSV Solutions Aktiviteter DSV Solutions er specialiseret i kontraktlogistik: logistik- og lagerløsninger, der understøtter hele kundens forsyningskæde. Ud over traditionel lageropbevaring og distribution tilbyder divisionen bl.a. fragtstyring, tolddeklaration, ordrestyring og løsninger til e-handel. Med købet af UTi er DSV Solutions blevet en global aktør inden for kontraktlogistik. Divisionen realiserede et EBIT før særlige poster på 137 millioner kroner i første halvår af 2016 mod 104 millioner kroner i samme periode sidste år. I andet kvartal af 2016 udgjorde EBIT før særlige poster 90 millioner kroner mod 68 millioner kroner sidste år RESULTATOPGØRELSE (DKK mio.) 2. kvartal kvartal 2015 ÅTD 2016 ÅTD 2015 Nettoomsætning Direkte omkostninger Bruttofortjeneste Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger EBITDA før særlige poster Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver EBIT før særlige poster NØGLETAL 2. kvartal kvartal 2015 ÅTD 2016 ÅTD 2015 Bruttomargin, % 27,8 23,9 27,1 23,4 Conversion ratio, % 13,5 19,0 11,4 15,1 Overskudsgrad, % 3,7 4,5 3,1 3,5 Antal ansatte ultimo Investeret kapital i alt, DKK mio Arbejdskapital, DKK mio ROIC før skat inklusive goodw ill og kunderelationer, % 11,6 16,0 Side 13 af 21 DELÅRSRAPPORT DSV SELSKABSMEDDELELSE NR AUGUST 2016

14 Markedsudvikling Købet af UTi har medført en væsentlig aktivitetsforøgelse i divisionen. UTi har tilført aktiviteter i Nordamerika, Sydafrika, Asien og Europa, og divisionens samlede kapacitet er fordoblet og udgør nu ca. 4,7 millioner kvadratmeter. Som følge af forskelle i it-systemer og datagrundlag imellem DSV og UTi er opgørelsen af udvikling i ordrelinjer midlertidigt udeladt. Det er hensigten at genoptage rapporteringen, når integrationen skrider frem, og tilstrækkeligt datagrundlag er etableret. Nettoomsætning Nettoomsætningen udgjorde millioner kroner i første halvår af 2016 mod millioner kroner i samme periode sidste år. I andet kvartal af 2016 udgjorde nettoomsætningen millioner kroner mod millioner kroner i den tilsvarende periode sidste år. Væksten kan primært henføres til UTi. Bruttofortjeneste Bruttofortjenesten udgjorde millioner kroner i første halvår af 2016 mod 688 millioner kroner i samme periode sidste år. I andet kvartal af 2016 udgjorde bruttofortjenesten 669 millioner kroner mod 358 millioner kroner i den tilsvarende periode sidste år. Bruttomarginen udgjorde 27,1% i første halvår af 2016 mod 23,4% i samme periode sidste år. Udviklingen i bruttomarginen er primært påvirket af indregningen af UTi. UTi har historisk ikke rapporteret bruttofortjeneste efter samme princip som DSV, og i takt med at integrationen gennemføres, vil datagrundlaget blive styrket. EBIT før særlige poster EBIT før særlige poster udgjorde 137 millioner kroner i første halvår af 2016 mod 104 millioner kroner i samme periode sidste år. I andet kvartal af 2016 udgjorde EBIT før særlige poster 90 millioner kroner mod 68 millioner kroner i den tilsvarende periode sidste år. Udviklingen kan delvist henføres til UTi, og samtidig har den hidtidige DSV Solutions-forretning realiseret vækst i indtjeningen. Conversion ratio udgjorde 11,4% i halvåret mod 15,1% i samme periode sidste år. Udviklingen kan henføres til UTi, der trækker divisionens gennemsnitlige indtjeningsmargin ned. Arbejdskapital Divisionen havde en pengebinding i nettoarbejdskapital på 163 millioner kroner pr. 30. juni 2016 mod 127 millioner kroner pr. 30. juni Væksten i perioden kan primært henføres til UTi. VÆKST (DKK mio.) 2. kvartal 2015 Valutakurseffekt Vækst inkl. opkøb Vækst inkl. opkøb, % 2. kvartal 2016 Nettoomsætning ,9% Bruttofortjeneste ,5% 669 Resultat af primær drift før særlige poster ,8% 90 ÅTD 2015 ÅTD 2016 Nettoomsætning ,1% Bruttofortjeneste ,5% Resultat af primær drift før særlige poster ,7% 137 Side 14 af 21 DELÅRSRAPPORT DSV SELSKABSMEDDELELSE NR AUGUST 2016

15 Delårsregnskab RESULTATOPGØRELSE (DKK mio.) 2. kvartal kvartal 2015 ÅTD 2016 ÅTD 2015 Nettoomsætning Direkte omkostninger Bruttofortjeneste Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Resultat af primær drift før afskrivninger og særlige poster Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster, nettoomkostninger Finansielle poster, nettoomkostninger Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Resultat for perioden fordeles således: Aktionærerne i DSV A/S Minoritetsinteresser Resultat pr. aktie: Resultat pr. aktie for perioden 1,77 3,14 3,04 5,65 Udvandet resultat pr. aktie for perioden 1,75 3,11 3,01 5,60 Supplerende information: Udvandet justeret resultat pr. aktie for perioden 3,27 3,27 6,11 5,93 Udvandet justeret resultat pr. aktie for de seneste 12 måneder 13,03 11,55 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE (DKK mio.) 2. kvartal kvartal 2015 ÅTD 2016 ÅTD 215 Periodens resultat Poster, der efterfølgende reklassificeres til resultatopgørelsen, når specifikke betingelser er opfyldt: Valutakursregulering, udenlandske virksomheder Værdiregulering af sikringsinstrumenter Værdiregulering af sikringsinstrumenter overført til finansielle omkostninger Aktuarmæssige reguleringer Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst efter skat Totalindkomst i alt Totalindkomsten for perioden fordeles således: Aktionærerne i DSV A/S Minoritetsinteresser I alt Side 15 af 21 DELÅRSRAPPORT DSV SELSKABSMEDDELELSE NR AUGUST 2016

16 PENGESTRØMSOPGØRELSE (DKK mio.) ÅTD 2016 ÅTD 2015 Resultat af primær drift før afskrivninger og særlige poster Regulering for ikke-likvide driftsposter m.v.: Aktiebaseret vederlæggelse Ændring i hensatte forpligtelser Ændring i arbejdskapital Særlige poster Renteindbetalinger Renteudbetalinger Betalt selskabsskat Pengestrøm fra driftsaktivitet Køb af immaterielle aktiver Køb af materielle aktiver Salg af materielle aktiver Køb og salg af dattervirksomheder og aktiviteter Ændring af øvrige finansielle aktiver Pengestrøm fra investeringsaktivitet Frie pengestrømme Provenu og afdrag på kort- og langfristet gæld Provenu og afdrag af andre finansielle forpligtelser Aktionærerne: Udbetalt udbytte Køb af egne aktier Salg af egne aktier, udnyttelse af optionsprogram Øvrige transaktioner med aktionærer 8 15 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Periodens pengestrøm Likvider og likvide reserver, primo Periodens pengestrøm Valutakursreguleringer Likvider og likvide reserver, ultimo Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af balance og resultatopgørelse. Opgørelse af regulerede frie pengestrømme Frie pengestrømme Nettokøb af dattervirksomheder og aktiviteter Normalisering af arbejdskapital i opkøbte dattervirksomheder og aktiviteter Regulerede frie pengestrømme Opgørelse af enterprise værdi af opkøbte virksomheder Nettokøb af dattervirksomheder og aktiviteter* Rentebærende gæld Normalisering af arbejdskapital i opkøbte dattervirksomheder og aktiviteter Enterprise værdi af opkøbte virksomheder *) Dagsværdi af samlet købsvederlag eksklusiv likvider og likvide reserver. Side 16 af 21 DELÅRSRAPPORT DSV SELSKABSMEDDELELSE NR AUGUST 2016

17 BALANCE, AKTIVER (DKK mio.) Immaterielle aktiver Materielle aktiver Andre tilgodehavender Udskudt skatteaktiv Langfristede aktiver i alt Tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser Igangværende services Andre tilgodehavender Likvider og likvide reserver Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt BALANCE, PASSIVER (DKK mio.) Aktiekapital Reserver Aktionærerne i DSV A/S andel af egenkapitalen Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Udskudt skat Pensioner og lignende forpligtelser Hensatte forpligtelser Finansielle forpligtelser Langfristede forpligtelser i alt Hensatte forpligtelser Finansielle forpligtelser Leverandørgæld Igangværende services Anden gæld Selskabsskat Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Passiver i alt Side 17 af 21 DELÅRSRAPPORT DSV SELSKABSMEDDELELSE NR AUGUST 2016

18 EGENKAPITALOPGØRELSE 1. JANUAR JUNI 2016 (DKK mio.) Aktiekapital Reserve for overkurs ved emission Reserve for egne aktier Reserve for sikringsinstrumenter Reserve for valutakursreguleringer Overført resultat Aktionærerne i DSV A/S' andel af egenkapitalen M inoritetsinteresser Egenkapital i alt Egenkapital pr. 1. januar P erio dens resultat Valutakursregulering, udenlandske virksomheder Periodens værdiregulering af sikringsinstrumenter Værdiregulering af sikringsinstrumenter overført til finansielle omkostninger Aktuarmæssige reguleringer Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst efter skat Totalindkomst i alt for perioden Transaktioner med ejere: Aktiebaseret vederlæggelse Udloddet udbytte Salg af egne aktier Kapitalnedsættelse Tilgang/afgang minoritetsinteresser Udbytte egne aktier Andre reguleringer Skat af transaktioner med ejere Transaktioner med ejere i alt Egenkapital pr. 30. juni EGENKAPITALOPGØRELSE 1. JANUAR JUNI 2015 (DKK mio.) Aktiekapital Reserve for egne aktier Reserve for sikringsinstrumenter Reserve for valutakursreguleringer Overført resultat Aktionærerne i DSV A/S' andel af egenkapitalen M inoritetsinteresser Egenkapital i alt Egenkapital pr. 1. januar P eriodens resultat Valutakursregulering, udenlandske virksomheder Periodens værdiregulering af sikringsinstrumenter Værdiregulering af sikringsinstrumenter overført til finansielle omkostninger Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst efter skat Totalindkomst i alt for perioden Transaktioner med ejere: Aktiebaseret vederlæggelse Udloddet udbytte Køb af egne aktier Salg af egne aktier Kapitalnedsættelse Udbytte egne aktier Andre reguleringer Skat af transaktioner med ejere Transaktioner med ejere i alt Egenkapital pr. 30. juni Side 18 af 21 DELÅRSRAPPORT DSV SELSKABSMEDDELELSE NR AUGUST 2016

19 Noter 1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Delårsrapporten er aflagt efter IAS 34 Præsentation af delårsrapporter, som er godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Anvendt regnskabspraksis er, bortset fra nedenstående, uændret i forhold til koncernregnskabet for Koncernregnskabet for 2015 indeholder en komplet beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Ændring af anvendt regnskabspraksis DSV har implementeret de standarder og fortolkningsbidrag, der er trådt i kraft fra 1. januar De nye standarder og fortolkningsbidrag har ikke påvirket og forventes ikke at ville påvirke DSV i væsentlig grad fremadrettet. 2 REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG VURDERINGER Ved udarbejdelsen af delårsrapporten foretager ledelsen en række regnskabsmæssige skøn og vurderinger, som kan påvirke de rapporterede værdier for aktiver, forpligtelser, indtægter, omkostninger, pengestrømme og de tilhørende oplysninger på balancedagen. Disse skøn er i sagens natur behæftede med en vis usikkerhed, og de faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. Skønnene revurderes løbende, ligesom effekten af eventuelle ændringer indregnes i den givne periode. Ændring af væsentlige regnskabsmæssige skøn DSV har med virkning fra 1. januar 2016 ændret afskrivningsmetode og -periode for måling af kunderelationer. Kunderelationer amortiseres nu over 8 år efter saldometoden frem for tidligere over 10 år efter den lineære metode. 3 SEGMENTOPLYSNINGER Air & Sea Road Solutions Andre aktiviteter, ikke allokerede poster og elimineringer (DKK mio.) ÅTD 2016 ÅTD 2015 ÅTD 2016 ÅTD 2015 ÅTD 2016 ÅTD 2015 ÅTD 2016 ÅTD 2015 ÅTD 2016 ÅTD 2015, Omsætning Intern omsætning Nettoomsætning Bruttofortjeneste Total Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Resultat af primær drift før særlige poster Aktiver i alt Forpligtelser i alt SÆRLIGE POSTER I forbindelse med præsentationen af delårsrapporten anvendes særlige poster til at afgrænse resultatet af koncernens ordinære driftsaktivitet fra exceptionelle poster, som i deres natur ikke er afledt af den almindelige drift eller i øvrigt er afholdt med henblik på vedligeholdelse eller udvikling af vores forretningsgrundlag. Særlige poster afholdt i første halvår af 2016 udgør 711 millioner kroner og vedrører primært transaktions- og restruktureringsomkostninger i forbindelse med UTi-opkøbet. 5 KØB OG SALG AF VIRKSOMHEDER Med virkning fra 22. januar 2016 har DSV erhvervet UTi Worldwide Inc. ved overtagelse af alle aktierne i selskabet til et kontant beløb på 7,10 US dollars pr. ordinær aktie. Det samlede købsvederlag udgør millioner kroner. Om UTi Worldwide Inc. UTi Worldwide Inc. var ved overtagelsen en global leverandør af transport- og logistikløsninger med hovedsæde i USA. UTi havde ca fuldtidsansatte i 58 lande og mere end 300 kontorer og 200 logistikcentre. Virksomhedens services omfatter totalløsninger inden for transport og logistik, herunder luftfragt, søfragt, distribution, tolddeklarering og kontraktlogistik. Side 19 af 21 DELÅRSRAPPORT DSV SELSKABSMEDDELELSE NR AUGUST 2016

20 Geografisk havde UTi en stærk tilstedeværelse i Nordamerika og en ledende markedsposition i Sydafrika. Netværket omfattede desuden Asien og Europa. Strategisk rationale og synergier Kombinationen af UTi og DSV skaber et af verdens stærkeste transport- og logistiknetværk, der omfatter mere end 80 lande og beskæftiger over medarbejdere. Air & Sea-divisionen er blevet markant styrket, og DSV har øget sine branchespecifikke kompetencer i alle divisioner. Derudover er DSV blevet en global aktør inden for kontraktlogistik og har udbygget vejtransportaktiviteterne i markeder uden for Europa. Dette gør DSV i stand til at tilbyde sine kunder et bredere udbud af services. DSV og UTi er et stærkt match, og sammenlægningen af de to virksomheder giver mange muligheder for synergier på grund af selskabernes ensartede forretningsmodeller og services. Dette omfatter bl.a. kommercielle synergier fra et stærkere netværk og bredere serviceudbud, konsolidering og optimering af kontorer, logistikfaciliteter og it-infrastruktur samt styrket indkøb. Resultatpåvirkning I forbindelse med integrationen sammenlægges UTi s operation og administration med DSV, og der udarbejdes ikke særskilt finansiel rapportering for henholdsvis UTi og DSV. Resultatpåvirkningen er derfor baseret på et skøn. Det skønnes, at UTi indgår i nettoomsætningen med ca millioner kroner, mens resultat af primært drift før særlige poster har været break-even i perioden fra overtagelsesdagen den 22. januar 2016 til 30. juni Hvis overtagelsen proforma var sket 1. januar 2016, ville UTi have indgået i nettoomsætningen med ca millioner, mens resultat af primær drift før særlige poster ville være tæt på break-even. Transaktionsomkostninger Transaktionsomkostninger i forbindelse med akkvisitionen udgør i alt 131 millioner kroner. Heraf er 60 millioner er udgiftsført i første halvår af 2016 (Q4 2015: 71 millioner). Dagsværdi af overtagne nettoaktiver og indregnet goodwill UTi-akkvisitionen er igangværende, hvorfor justeringer til nettoaktiver og goodwill samt registrering af andre forhold uden for balancen kan forekomme inden for 12 måneder fra overtagelsesdagen i overensstemmelse med IFRS 3. Dagsværdien af foreløbigt opgjorte nettoaktiver på overtagelsesdagen udgør som følger: (DKK mio.) Dagsværdi på overtagelsesdagen Immaterielle aktiver 344 Materielle aktiver 836 Tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser Igangværende services 173 Udskudte skatteaktiver 85 Andre tilgodehavender Likvider og likvide reserver Aktiver i alt Hensatte forpligtelser 509 Finansielle forpligtelser Pensioner og lignende forpligtelser 74 Leverandørgæld Igangværende services 560 Udskudt skat 179 Selskabsskat 152 Anden gæld Forpligtelser i alt Minoritetsinteressers andel af overtagne nettoaktiver 15 Overtagne nettoaktiver Dagsværdi af samlet købsvederlag Goodw ill fra akvisitionen Dagsværdien af overtagne tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser, igangværende services og andre tilgodehavender udgør millioner kroner. Goodwill kan henføres til forventede synergier. Den indregnede goodwill er ikke skattemæssigt afskrivningsberettiget. Side 20 af 21 DELÅRSRAPPORT DSV SELSKABSMEDDELELSE NR AUGUST 2016

DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2016 Selskabsmeddelelse nr. 640

DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2016 Selskabsmeddelelse nr. 640 DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2016 Selskabsmeddelelse nr. 640 1. november 2016 Væsentlige hoved- og nøgletal for delårsrapporten for perioden 1. januar - 30. september 2016 (DKK mio.) 3. kvartal 2016 3. kvartal

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Selskabsmeddelelse nr. 606

DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Selskabsmeddelelse nr. 606 DELÅRSRAPPORT 1. halvår Selskabsmeddelelse nr. 606 4. august Væsentlige hoved- og nøgletal for delårsrapporten for perioden 1. januar - 30. juni (DKK mio.) 2. kvartal 2. kvartal 2014 ÅTD ÅTD 2014 Nettoomsætning

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2014 Selskabsmeddelelse nr. 568

DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2014 Selskabsmeddelelse nr. 568 DELÅRSRAPPORT 3. kvartal Selskabsmeddelelse nr. 568 29. oktober Væsentlige hoved- og nøgletal for delårsrapporten for perioden 1. januar - 30. september (DKK mio.) 3. kvartal 3. kvartal 2013 ÅTD ÅTD 2013

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2015 Selskabsmeddelelse nr. 593

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2015 Selskabsmeddelelse nr. 593 DELÅRSRAPPORT Selskabsmeddelelse nr. 593 30. april Væsentlige hoved- og nøgletal for delårsrapporten for perioden 1. januar - 31. marts (DKK mio.) 2014 Nettoomsætning 12.601 11.602 Bruttofortjeneste 2.682

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2013 Selskabsmeddelelse nr. 521

DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2013 Selskabsmeddelelse nr. 521 DELÅRSRAPPORT 3. kvartal Selskabsmeddelelse nr. 521 29. oktober Væsentlige hovedtal for delårsrapporten for perioden 1. januar - 30. september 3. kvartal 3. kvartal 2012 ÅTD ÅTD 2012 Nettoomsætning 11.466

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2013 Selskabsmeddelelse nr. 493

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2013 Selskabsmeddelelse nr. 493 DELÅRSRAPPORT Selskabsmeddelelse nr. 493 30. april Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts 2012 Nettoomsætning 10.981 10.819 Bruttofortjeneste 2.404 2.435 EBIT før særlige poster 509 555 EBIT-margin

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2011 Selskabsmeddelelse nr. 403

DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2011 Selskabsmeddelelse nr. 403 DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2011 Selskabsmeddelelse nr. 403 28. juli 2011 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2011 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2011 Nettoomsætningen udgør 21.882 millioner kroner

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2017 Fjerritslev, 29. august 2017 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2017. Halvårsresultat med overskud i Migatronic

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2016 Fjerritslev, 24. august 2016 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2016. Positivt halvårsresultat i Migatronic koncernen

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2016 Selskabsmeddelelse nr. 634

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2016 Selskabsmeddelelse nr. 634 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2016 Selskabsmeddelelse nr. 634 12. maj 2016 Væsentlige hoved- og nøgletal for delårsrapporten for perioden 1. januar - 31. marts 2016 (DKK mio.) 1. kvartal 2016 1. kvartal 2015

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017 Fondsbørsmeddelelse nr. 10 København 30. oktober 2017 DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017 Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2014 Tivoli, den 31. oktober 2014 Delårsrapport for

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2012

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2012 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2012 Fjerritslev, 23. august 2012 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2012. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2017

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2017 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 København, 15. august 2017 DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2017 Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR MARTS Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR MARTS Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. MARTS 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics

Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics Årsrapport 211 Global Transport and Logistics Strategi og finansielle målsætninger DSV ønsker at styrke sin markedsposition blandt verdens førende transport- og logistikvirksomheder ved at levere effektive

Læs mere

Resultat af primær drift før særlige poster Air & Sea Road Solutions

Resultat af primær drift før særlige poster Air & Sea Road Solutions 10. februar 2016 ÅRSRAPPORT 2015 Selskabsmeddelelse nr. 630 2015 var et godt år for DSV. Vi vandt markedsandele inden for alle forretningsområder og realiserede stærk vækst i indtjening og pengestrømme.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2015 Tivoli, den 27. april 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12 3. kvartal 2016 Tivoli, den 27. oktober 2016 Delårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 12 2015. København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 12 2015. København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 12 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2010 Selskabsmeddelelse nr. 359

DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2010 Selskabsmeddelelse nr. 359 30. juli 2010 DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2010 Selskabsmeddelelse nr. 359 Væsentlige hovedtal for første halvår 2010 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2010 Nettoomsætningen udgør 20.406 millioner kroner

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2011.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2011. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2011 Tivoli, den 15. august 2011 Delårsrapport for

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere