FIMOP COMMERCIAL AUTOSCRUBBER BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FIMOP COMMERCIAL AUTOSCRUBBER BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL"

Transkript

1 FIMOP COMMERCIAL AUTOSCRUBBER BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL ORIGINALT INSTRUKTIONSDOK Udg. AB

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDTE SYMBOLER I DENNE MANUAL... 2 ANVENDTE SYMBOLER I APPARATET... 2 MANUALENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 MODTAGERE... 3 OPBEVARING AF BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUALEN... 3 MODTAGELSE AF APPARATET... 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 3 IDENTIFIKATIONSOPLYSNINGER... 3 TEKNISK BESKRIVELSE... 3 FORVENTET BRUG BEREGNET BRUG... 3 SIKKERHED... 3 SERIENUMMERSKILT... 3 TEKNISKE OPLYSNINGER... RESERVEDELE... ALMINDELIGE SIKKERHEDSREGLER... FLYTNING AF DET INDPAKKEDE APPARAT... 8 HVORDAN APPARATET UDPAKKES... 8 HVORDAN APPARATET SKAL TRANSPORTERES... 8 BATTERITYPE... 9 GENOPLADNING AF BATTERIET... 9 KLARGØRING AF APPARATET... 0 KLARGØRING TIL BRUG... BRUG... 2 EFTER ENDT ARBEJDE... 3 VEDLIGEHOLDELSE... FEJLFINDING... 8 BORTSKAFFELSE... 9 EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING... 9

4 Beskrivelserne i denne publikation er ikke bindende. Virksomheden forbeholder sig retten til at foretage de ændringer på komponenter, detaljer og tilbehør, som måtte skønnes nødvendige med henblik på at forbedre produktet eller på grund af konstruktionsmæssige eller handelsmæssige behov. Det er forbudt at kopiere, også delvist, alt tekst og alle tegninger i denne publikation i medfør af loven. Virksomheden forbeholder sig retten til at foretage tekniske ændringer og/eller ændringer på tilbehør. Billederne skal udelukkende betragtes som vejledende og er ikke bindende med henblik på design og udstyr. ANVENDTE SYMBOLER I DENNE MANUAL Symbol med åben bog og et i: Angiver at man skal konsultere brugsanvisningerne. Symbol med åben bog: Angiver at operatøren skal læse manualen inden brug af apparatet. Symbol for overdækket sted: Procedurerne indledt af følgende symbol skal altid udføres på et tørt og overdækket sted. Advarselssymbol: Læs omhyggeligt afsnittene indledt af dette symbol, og overhold nøje anvisningerne vedrørende operatørens og apparatets sikkerhed. Symbol for beskyttelseshandsker: Gør operatøren opmærksom på, at man altid skal være iført beskyttelseshandsker for at undgå alvorlige læsioner på hænderne. Symbol for brug af værktøj: Gør operatøren opmærksom på, at der kræves brug af værktøj der ikke leveres med apparatet. Symbol for eksplosionsfare: Angiver at batteriet kan eksplodere under visse forhold, hvis det ikke behandles i overensstemmelse med anvisningerne i manualen fra fabrikanten. Symbol for bortskaffelse: Læs omhyggeligt afsnittene med dette symbol vedrørende bortskaffelse af apparatet. Symbol for genbrug: Gør operatøren opmærksom på, at de pågældende handlinger skal udføres i overensstemmelse med den gældende nationale miljølovgivning i det land, hvor apparatet anvendes. Symbol for tømning af tanken: Gør operatøren opmærksom på, at spildevandstanken skal tømmes hver gang friskvandstanken fyldes. Symbol for genbrug: Læs opmærksomt de afsnit der indledes af dette symbol, så friskvandstanken kan fyldes korrekt. ANVENDTE SYMBOLER I APPARATET Symbol for hovedafbryder: Anvendes på bagsiden af apparatet til angivelse af hovedafbryderen. Symbol for magnetventilafbryder: Anvendes på bagsiden af apparatet til angivelse af afbryderkontakten til betjening af magnetventilen. Symbol for bevægelse af sugefoden til arbejdsstilling : Anvendes til angivelse af den retning, hvori det runde håndtag til betjening af sugefoden skal drejes, for at bringe gummiet på sugefoden i kontakt med gulvet. Symbol for bevægelse af sugefoden til pausestilling : Anvendes til angivelse af den retning, hvori det runde håndtag til betjening af sugefoden skal drejes, for at løfte gummiet på sugefoden fra gulvet. Symbol for løftepunkter: Anvendes til angivelse af placeringen af elementerne til løftning af apparatet eller til bevægelse af apparatets mobile dele. Symbol for OPEN : Anvendes foroven på apparatet til angivelse af placeringen af håndtaget til åbning af apparatets forreste skærm. Advarselssymbol: apparatet må ikke drejes: Forbud mod at dreje apparatet, når tankene er fyldte. 2

5 Design by FIMAP Verona (Italy) Assembled in FIMAP Verona (Italy) Via Invalidi del Lavoro, S. Maria di Zevio - Verona - Italy Denne manual har til opgave at give alle nødvendige oplysninger til kunden med henblik på korrekt og selvstændig brug af apparatet på den mest sikre måde. Manualen indeholder oplysninger vedrørende tekniske aspekter, sikkerhed, funktion, standsning af apparatet, vedligeholdelse, reservedele og bortskaffelse. Operatørerne og de Den berørte manual er henvendt både til operatøren og til de teknikere, der er kvalificerede til vedligeholdelse af apparatet. Operatørerne må ikke udføre indgreb der er forbeholdt kvalificerede MANUALENS FORMÅL OG INDHOLD MODTAGERE kvalificerede teknikere skal læse oplysningerne i den foreliggende manual omhyggeligt igennem, før der udføres nogen form for indgreb på apparatet. Hvis der opstår tvivl om den korrekte fortolkning af instruktionerne, skal man rette henvendelse til det nærmeste servicecenter med henblik på at få de nødvendige forklaringer. teknikere. FIMAP S.p.A. er ikke ansvarlig for skader afledt af manglende overholdelse af dette forbud. OPBEVARING AF BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUALEN Brugs- og Vedligeholdelsesmanualen skal opbevares i den umiddelbare nærhed af apparatet, i en speciel konvolut, og beskyttes mod væsker og lignende der kan forhindre, at manualen kan læses. MODTAGELSE AF APPARATET Ved levering af apparatet skal man altid straks kontrollere, at alt materiale, som angivet på fragtsedlen, følger med, samt at apparatet ikke har lidt skade under transport. Hvis dette er tilfældet, skal man straks give besked om skaderne til fragtfirmaet og til vores kundeserviceafdeling. Kun på ovennævnte vis kan man få leveret det manglende materiale og opnå skadeserstatning. Ethvert apparat kan kun fungere korrekt og arbejde med profit, hvis det anvendes korrekt og holdes i korrekt effektivitetstilstand vha. regelmæssig vedligeholdelse, som beskrevet i den vedlagte dokumentation. Derfor henstiller vi til, at man omhyggeligt læser denne manuel med instruktioner igennem, og læser den igen, hver INDLEDENDE BEMÆRKNINGER IDENTIFIKATIONSOPLYSNINGER gang der opstår vanskeligheder under brug af apparatet. Ved behov vil vores kundeservice - sammen med vores forhandlere - under alle omstændigheder være til rådighed for eventuelle råd eller direkte hjælp. Ved behov for teknisk assistance eller bestilling af reservedele, bedes man altid oplyse modellen, udgaven og serienummeret angivet på det specielle serienummerskilt. TEKNISK BESKRIVELSE FIMOP er et vaske/tørre-apparat til gulve der - vha. den mekaniske aktion fra en skiveformet børste og den kemiske virkning fra en blanding af vand og rengøringsmiddel - er i stand til at rengøre en lang række gulvtyper og former for snavs, og under fremkørsel opsamle det fjernede snavs og den overskydende rengøringsmiddelopløsning fra gulvet. Apparatet må udelukkende benyttes til dette formål. Dette vaske/tørreapparat er udviklet og bygget til rengøring (vask og tørring) af glatte, kompakte gulve i kommercielle, civile og industrielle omgivelser under helt sikre forhold for en kvalificeret operatør. Vaske/ tørreapparatet er ikke egnet til vask af tæpper eller gulvtæpper. Apparatet er kun egnet til brug i lukkede omgivelser, eller i omgivelser der under alle omstændigheder skal være overdækkede. FORVENTET BRUG BEREGNET BRUG SIKKERHED VÆR OPMÆRKSOM: Apparatet må ikke rammes af vandstråler eller anvendes udenfor i regnvejr. DET ER FORBUDT at anvende apparatet på steder med eksplosionsfare, eller til opsamling af farligt pulver eller antændelige væsker. Maskinen er heller ikke beregnet til transport af personer eller genstande. Operatørens samarbejde har grundlæggende betydning med henblik på at undgå ulykker. Intet program til forebyggelse af ulykker kan være effektivt uden totalt samarbejde fra den person der har det direkte ansvar for funktion af apparatet. Størstedelen af ulykker i et firma, under arbejde eller transport, er forårsaget af manglende overholdelse af de mest elementære sikkerhedsregler. En opmærksom og påpasselig operatør er den bedste garanti mod ulykker, og er nødvendig for effektiviteten af enhver form for forebyggelse. SERIENUMMERSKILT Serienummerskiltet er anbragt i apparatet under den forreste skærm; her findes apparatets generelle karakteristika, specielt apparatets serienummer. Apparatets serienummer er en meget vigtig oplysning, der altid skal oplyses ved enhver form for anmodning om assistance eller bestilling af reservedele. 3

6 TEKNISKE OPLYSNINGER MÅ/ ENH FIMOP Samlet effekt W 0 Arbejdsbredde mm 30 Arbejdskapacitet, op til m 2 /h 680 Midterbørste (antal / (diameter x længde)) Ant. / (Ømm x mm) / (0 x 30) Børstemotor (nominel) V / W 2 / 0 Sugemotor (nominel) V / W 2 /00 Skråning der kan overvindes % 2 Friskvandstankens kapacitet l.2 Spildevandstankens kapacitet l Længde på apparatets hoveddel mm 30 Højde på apparatets hoveddel mm 2 Ydre dimensioner i stand-by position (Lxhxl) mm 39 x 29 x TEKNISKE OPLYSNINGER Ydre dimensioner i pause-position (Lxhxl) MÅ/ ENH FIMOP mm 39 x 9 x 36 Nominel batterispænding V / mah 2. / 200 Batterivægt Kg Vægt i tom tilstand (apparat + børste + sugefod) Apparatets vægt under transport (apparat + batteri + børste+ sugefod) Apparatets vægt parat til brug (apparat + batteri + rengøringsmiddelopløsning + børste + sugefod) Kg Kg Kg 9 0. Lydtryksniveau (ISO 20) - Lpa db (A) <70 Usikkerhed KpA db (A). Vibrationsniveau ved hånden (ISO 39) m/s 2 <2. Usikkerhed for måling af vibrationer % RESERVEDELE POS. KODE ANT. BESKRIVELSE 097 Batteri BATTERIOPLADER FILTER TIL RENT VAND 02 2 STØVFILTER GUMMISÆT SUGEFOD BETJENINGSSTYR POS. KODE ANT. BESKRIVELSE RENGØRINGSBØRSTE TIL RØR SPILDEVANDSTANK FRISKVANDSTANK BLØD BØRSTE 090 HÅRD BØRSTE

7 ALMINDELIGE SIKKERHEDSREGLER De herunder angivne regler skal følges for at undgå skader på operatør eller apparat. ADVARSEL: Dette apparat må ikke benyttes af personer (inklusiv børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller af personer uden erfaring og kendskab til apparatet, med mindre denne brug finder sted under overvågning fra personer, der har ansvaret for deres sikkerhed. Børn skal holdes under opsyn, så det sikres, at de ikke leger med apparatet. Apparatet må udelukkende benyttes og opbevares indendørs. Apparatet må udelukkende benyttes af autoriseret personale, der er oplært i brug af apparatet. Brug ikke apparatet på overflader med hældninger, der er større end angivet på serienummerskiltet. Apparatet er ikke egnet til rengøring af usammenhængende gulve eller gulve i flere niveauer. Apparatet må ikke anvendes på skråninger. Hvis der påvises beskadigelse af kablet til genopladning af batteriet, skal man straks rette henvendelse til et autoriseret servicecenter. I tilfælde af fare skal man straks fjerne batteriet fra apparatets bagside (læs venligst afsnittet FJERNELSE AF BATTERI ). Ved enhver form for vedligeholdelse skal apparatet slukkes vha. hovedafbryderen og batteriet skal fjernes. For at undgå uautoriseret brug af apparatet skal strømforsyningen afbrydes vha. hovedafbryderen og batteriet skal fjernes. Børn skal holdes under opsyn, så det sikres, at de ikke leger med apparatet. Når apparatet er i funktion, skal man holde øje med personer i nærheden, især børn. Benyt udelukkende børsten levere med apparatet, eller en børste leveret af et autoriseret salgssted og/eller forhandler.

8 Brug af andre børster kan mindske sikkerheden. Apparatet må kun strømforsynes med en spænding der svarer til angivelserne på skiltet med serienummer. Hvis apparatet efterlades uden opsyn, skal det beskyttes mod utilsigtede bevægelser. Apparatet må ikke bevæges med henblik på transport eller parkeres i pausestilling, når friskvandstanken og spildevandstanken er fyldte. VÆR OPMÆRKSOM: Apparatet må ikke benyttes eller opbevares udendørs under fugtige forhold eller udsættes for regn. Opmagasineringstemperaturen skal være mellem -2 C og + C, og apparatet må kun opbevares i lukkede lokaler. Brugsbetingelser: omgivende temperatur på mellem 0 C og 0 C med relativ luftfugtighed på mellem 30 og 9%. Stikkontakten til batteriets forbindelseskabel skal være udstyret med en korrekt jordforbindelse. Apparatet skaber ikke skadende vibrationer. Opsug aldrig gas, eksplosionsfarlige eller antændelige væsker eller pulver, eller syrer og opløsningsmidler! Dette forbud omfatter benzin, fortyndingsmidler til maling og brændselsolie, der - blandet med den indsugede luft - kan danne eksplosionsfarlige dampe eller blandinger; desuden må man ikke opsamle acetone, syrer og ufortyndede opløsningsmidler, aluminium- eller magnesium-pulver. Disse stoffer kan desuden ætse apparatets opbygningsmaterialer. Hvis apparatet anvendes i farlige områder (fx. på benzinstationer), skal de relevante sikkerhedsregler altid overholdes. Det er forbudt at anvende apparatet i omgivelser med eksplosionsfare. Stil aldrig væskebeholdere på selve apparatet. Benyt pulverslukkere i tilfælde af brand. Brug ikke vand. 6

9 Tilpas brugshastigheden til vedhængningsforholdene. Undgå at børsten drejer, når apparatet står stille, for at forhindre beskadigelse af gulvet. Undgå at støde mod reoler eller stativer, hvor der er fare for nedfald af genstande. Operatøren skal altid være iført egnet beskyttelsesudstyr (handsker, sko, hjelm, beskyttelsesbriller, etc...). Hvis der opstår fejlfunktioner på apparatet, skal man undersøge, at de ikke er forårsaget af manglende overholdelse af de periodiske vedligeholdelseskrav. Hvis dette ikke er tilfældet, skal man kontakte et autoriseret servicecenter. Hvis der er behov for udskiftning af komponenter, skal man altid bede om ORIGINALE reservedele hos en forhandler og/eller et autoriseret salgssted. Genopret alle elektriske forbindelser efter ethvert vedligeholdelsesindgreb. Lad apparatet efterse hvert år hos et autoriseret servicecenter. Sørg for at bortskaffe forbrugsprodukter i henhold til de gældende regler. Når apparatet efter mange års trofast tjeneste ikke længere skal bruges, skal man sørge for korrekt bortskaffelse af de indeholdte materialer; vær opmærksom på, at selve apparatet er bygget af materialer der alle kan genbruges. 7

10 Apparatet er indpakket i en speciel emballage. Emballageelementerne (plastikposer, hæfteklammer etc.) skal være udenfor børns og mentalt handicappedes rækkevidde, fordi elementerne eventuelt kan være farlige. Den samlede vægt af apparatet, inklusiv emballagen, er 8 kg. Emballagen har følgende dimensioner: MÅ/ENH FIMOP A mm 270 B mm 87 C mm 698 FLYTNING AF DET INDPAKKEDE APPARAT HVORDAN APPARATET UDPAKKES Følg venligst nedenstående fremgangsmåde ved udpakning af apparatet:. Anbring den nederste del af den eksterne emballage i kontakt med gulvet. VÆR OPMÆRKSOM: Benyt tegningerne på papkassen til at finde den rigtige retning. 2. Åbn den eksterne papkasse. 3. Fjern alt tilbehør fra papkassen og læg det forsigtigt på gulvet.. Træk apparatet ud fra papkassen. VÆR OPMÆRKSOM: Der henstilles til, at man beholder alle emballagekomponenter med henblik på eventuel fremtidig transport af apparatet. VÆR OPMÆRKSOM: Under disse handlinger skal man bære handsker for at beskytte sig ved eventuel kontakt med kanter eller spidse metalgenstande. HVORDAN APPARATET SKAL TRANSPORTERES Følg venligst nedenstående fremgangsmåde for transport af apparatet under sikre forhold.. Hvis apparatet er i funktion, skal det slukkes vha. hovedafbryderen () (Fig. ). 2. Kontroller at spildevandstanken er tom; hvis dette ikke er tilfældet, skal man sørge for at tømme den. 3. Kontroller at friskvandstanken er tom; hvis dette ikke er tilfældet, skal man sørge for at tømme den.. Fjern forsyningsbatteriet (2) fra apparatet; før låsemekanismen (3) i pilens retning for at frigøre batteriet (Fig.2).. Træk batteriet ud fra apparatet vha. det indbyggede håndtag (Fig.3). Apparatet må ikke bevæges med henblik på transport eller parkeres i pausestilling, når friskvandstanken og spildevandstanken er fyldte. OFF Bloker betjeningsstyret i den vandrette position. Støt foden på apparatet, så man undgår at det krænger, og skub derefter grebet væk fra kroppen, så det fæstnes i vandret stilling (Fig.). VÆR OPMÆRKSOM: Undgå at støtte foden på hovedafbryderen. 7. Drej låsemekanismen til betjeningsstyret () i pilens retning (Fig. ). 8. Luk betjeningsstyret igen ved at skubbe håndtaget () mod apparatets hoveddel (Fig.6). 6 8

11 9. Drej låsemekanismen til betjeningsstyret () i pilens retning (Fig. 7). 0. Benyt håndtaget (6), anbragt på bagsiden af apparatet, til at løfte apparatet fra jorden (Fig.8) VÆR OPMÆRKSOM: Under disse handlinger skal man bære handsker for at beskytte sig ved eventuel kontakt med kanter eller spidse metalgenstande. VÆR OPMÆRKSOM: Ved transport på køretøjer skal apparatet fastgøres i overensstemmelse med de gældende regler, for at undgå, at det kan glide eller vælte BATTERITYPE Benyt udelukkende det leverede batteri til forsyning af apparatet, eller et batteri leveret af en specialuddannet tekniker. DER MÅ IKKE ANVENDES ANDRE BATTERITYPER. Apparatet forsynes af et lithium-ion batteri. Batterirummet har plads til et enkelt batteri på 2.V. VÆR OPMÆRKSOM: Læs venligst dokumentet fra batteriets fabrikant for oplysninger om vedligeholdelse og bortskaffelse af batteriet. GENOPLADNING AF BATTERIET Batteriet skal oplades inden første brug, og når det ikke længere leverer tilstrækkelig effekt til det arbejde, som det førhen var muligt at udføre uden problemer. Følg venligst nedenstående fremgangsmåde for at genoplade batteriet:. Bring apparatet hen til det sted, hvor batteriet skal oplades. VÆR OPMÆRKSOM: Det lokale, hvor batterierne oplades, skal være korrekt udluftet for at undgå ophobning af gas der kommer ud fra batterierne. 2. Hvis apparatet er i funktion, skal det slukkes vha. hovedafbryderen () (Fig. ). 3. Bloker betjeningsstyret i den lodrette position. VÆR OPMÆRKSOM: under denne handling må man ikke sætte foden på apparatet.. Læs manualen til batteriopladeren, der leveres sammen med apparatet, for oplysninger om indsættelse af forsyningsstikket (2) i forsyningsenheden (3) (Fig.2). VÆR OPMÆRKSOM: før batteriopladeren forbindes til stikkontakten, skal man kontrollere, at forsyningsnettets karakteristika stemmer overens med batteriopladerens karakteristika. VÆR OPMÆRKSOM: batteriopladeren må kun benyttes på et overdækket sted.. Tilslut forsyningsstikket (2) til netstikkontakten. VÆR OPMÆRKSOM: Kontroller at den grønne lysdiode () på batteriopladeren (Fig.3) tændes, når der tilsluttes kontinuitet til kredsløbet i batteriopladerens sokkel. Tænding af den grønne lysdiode angiver, at batteriopladerens kredsløb forsynes korrekt. OFF Fjern proppen () der tildækker batteriets forsyningsstikkontakt (Fig.). 7. Tilslut stikket (6) på batteriopladerens forsyningskabel til stikkontakten (7) på batteriet (Fig.). VÆR OPMÆRKSOM: Kontroller at den grønne lysdiode () på batteriopladeren (Fig.3) tændes, når der tilsluttes kontinuitet til batteriopladeren. Tænding af den grønne lysdiode angiver, at batteriopladerens kredsløb forsynes korrekt. VÆR OPMÆRKSOM: Før stikket (6) indsættes i stikkontakten (7), skal man kontrollere, at der ikke findes snavs (støv, kondens eller andre former for væsker) i det rum, hvor batteriopladerens stik placeres. VÆR OPMÆRKSOM: Kontroller at den røde lysdiode () på batteriopladeren tændes, når stikket (6) sættes ind i stikkontakten (7). Tænding af den røde lysdiode angiver, at batteriet er ved at blive opladet. 8. Udfør en fuld opladningscyklus for batteriet. 9

12 VÆR OPMÆRKSOM: Den røde lysdiode () fortsætter med at være tændt, indtil batteriet er helt opladet. Når opladningscyklussen er tilendebragt, slukkes den røde lysdiode, og den grønne lysdiode tændes. VÆR OPMÆRKSOM: Batteriopladeren og batteriet kan efterlades tilsluttet til strømstikkontakten. Den røde lysdiode () tændes, når batteriopladeren fuldfører genopladning af batteriet med jævne mellemrum. VÆR OPMÆRKSOM: Den røde lysdiode () for genopladningstilstanden giver ingen oplysninger om batteriets opladningsniveau. VÆR OPMÆRKSOM: under opladning kan batteriet eventuelt blive varmt; dette er helt normalt, og er ikke tegn på problemer med batteriet. VÆR OPMÆRKSOM: hvis batteriet anvendt på dette apparat udsættes for overforsyning, kan der opstå risiko for brand, eksplosion eller kemisk forbrænding. 9. Når opladningscyklussen er tilendebragt, skal forsyningsstikket (2) på batteriopladeren afbrydes fra forsyningsnettets stikkontakt. 7 6 KLARGØRING AF APPARATET VÆR OPMÆRKSOM: For at undgå beskadigelse af nettet, skal stikket afbrydes fra netstikkontakten ved at trække i stikket i stedet for forsyningskablet. 0. Fjern stikket (6) på forsyningskablet fra stikkontakten (7) på batteriet.. Indsæt proppen () der tildækker batteriets forsyningsstikkontakt.. Bring emballagen hen til det sted, hvor vedligeholdelse udføres. 2. Fjern apparatet og alt tilbehør fra kassen. 3. Indsæt det nederste rør () på betjeningsstyret i hullet på leddelingen (2) (Fig.).. Fastgør betjeningsstyret til leddelingen vha. skruen og møtrikken (3); sørg for at hullet på styret befinder sig ud for hullet i leddelingen (Fig.2).. Bloker betjeningsstyret i den vandrette position. Støt foden på apparatet, så man undgår at det krænger, og skub derefter grebet væk fra kroppen, så det fæstnes i vandret stilling (Fig.3). VÆR OPMÆRKSOM: Undgå at støtte foden på hovedafbryderen. VÆR OPMÆRKSOM: skruetrækkeren følger ikke med leveringen Drej låsemekanismen til betjeningsstyret () i pilens retning (Fig. ). 7. Luk betjeningsstyret igen ved at skubbe håndtaget () mod apparatets hoveddel (Fig.). 8. Drej låsemekanismen til betjeningsstyret () i pilens retning (Fig. 6). 9. Indsæt batteriet (6) i batterirummet (7) på bagsiden af apparatets hoveddel (Fig.7). Skub på batteriet, indtil udløsningsmekanismen (8) er i stillingen for blokering

13 KLARGØRING TIL BRUG Følg venligst nedenstående fremgangsmåde inden brugen påbegyndes: VÆR OPMÆRKSOM: Inden den første arbejdscyklus påbegyndes, skal batteriet oplades fuldstændigt; læs venligst kapitlet GENOPLADNING AF BATTERIET.. Inden brug skal man undersøge, at apparatet er i korrekt stand, og at det kan fungere under sikre forhold. Det er forbudt at anvende apparatet, hvis det er fejlbehæftet. 2. Drej betjeningsstyret til den lodrette stilling. VÆR OPMÆRKSOM: under denne handling må man ikke sætte foden på apparatet. 3. Tænd apparatet vha. hovedafbryderen () (Fig.). VÆR OPMÆRKSOM: Hvis hovedafbryderens lysdiode () (Fig.) er aktiv, betyder det, at der er kontinuitet i apparatets elanlæg.. Kontroller batteriets opladningsniveau. Der findes fire lysdioder (2) på batteriet, der angiver opladningsprocentdelen (Fig.2); når alle lysdioder er tændt, er batteriet fuldt opladet; når alle lysdioder er slukket, er batteriet helt afladet.. Sluk apparatet vha. hovedafbryderen () (Fig.3). 6. Fjern forsyningsbatteriet (3) fra apparatet; før låsemekanismen () i pilens retning for at frigøre batteriet (Fig.). ON 2 OFF Træk batteriet ud fra apparatet vha. det indbyggede håndtag (Fig.). 8. Kontroller at tilstanden af sugefodens gummi er egnet til det arbejde, man ønsker at udføre; hvis dette ikke er tilfældet, skal gummiet vedligeholdes (læs venligst kapitlet VEDLIGEHOLDELSE ). 9. Kontroller at børstens tilstand er egnet til det arbejde, man ønsker at udføre; hvis dette ikke er tilfældet, skal børsten vedligeholdes (læs venligst kapitlet VEDLIGEHOLDELSE ). 0. Drej den forreste skærm () til endestoppet; benyt håndtaget (6), så handlingen er lettere at udføre (Fig.6). VÆR OPMÆRKSOM: Under disse handlinger skal man bære handsker for at beskytte sig ved eventuel kontakt med kanter eller spidse metalgenstande.. Fjern friskvandstanken fra apparatet (Fig.7). Læg den forsigtigt på gulvet. 2. Fjern påfyldningsproppen (7) til rengøringsmiddelopløsning fra lejet på friskvandstanken (Fig.8). 3. Opfyld med rent vand med en temperatur der ikke er over 0 C og ikke er under 0 C.. Hæld rengøringsvæsken i friskvandstanken med den koncentration og ifølge de regler, der er anført på etiketten fra rengøringsmidlets fabrikant. VÆR OPMÆRKSOM: For at undgå overdreven dannelse af skum, som kan skade sugemotoren, skal man bruge mindst mulig rengøringsmiddel VÆR OPMÆRKSOM: Benyt altid rengøringsmidler med etikette fra fabrikanten der angiver, at midlet er egnet til brug i gulvvaske- og tørremaskiner. Anvend aldrig syreholdige eller alkaliske produkter, eller midler der ikke har ovenstående egenskaber. Det er muligt at anvende sure eller alkaliske vedligeholdelsesrengøringsmidler med ph-værdier mellem fire og ti, der ikke indeholder: oxideringsmidler, klor eller brom, formaldehyd, mineralske opløsningsmidler. VÆR OPMÆRKSOM: Det anbefales, at man altid bærer beskyttelseshandsker under håndtering af rengøringsmidler og syreholdige eller alkaliske opløsninger, for at undgå alvorlige læsioner på hænderne.. Indsæt påfyldningsproppen (7) til rengøringsmiddelopløsning i lejet på friskvandstanken (Fig.9). VÆR OPMÆRKSOM: Det vil være hensigtsmæssigt at tømme spildevandstanken, hver gang man genopretter niveauet i friskvandstanken. 6. Sæt friskvandstanken i apparatet (Fig.0). 7. Drej den forreste skærm () til arbejdsstillingen; benyt håndtaget (6), så handlingen er lettere at udføre (Fig.). 8. Indsæt batteriet i batterirummet på bagsiden af apparatets hoveddel. VÆR OPMÆRKSOM: Brug altid et ikke-skummende rengøringsmiddel. For at undgå at der dannes skum, skal man inden arbejdet påbegyndes tilsætte en lille mængde skumhæmmende væske i spildevandstanken. Undgå brug af ren syre.

14 BRUG Følg venligst nedenstående fremgangsmåde inden brugen påbegyndes:. Udfør faserne beskrevet i kapitlet KLARGØRING TIL BRUG. 2. Kontroller at sugefodens hoveddel er i kontakt med den overflade, der skal rengøres; hvis dette ikke er tilfældet, skal det runde håndtag () drejes i pilens retning (Fig.). VÆR OPMÆRKSOM: På billedet Fig. vises venstre side af apparatet; drej det runde håndtag i højre side af apparatet i modsat retning. 3. Udløs betjeningsstyret fra den lodrette stilling, drej betjeningsstyret mod sig selv. VÆR OPMÆRKSOM: under denne handling må man ikke sætte foden på apparatet.. Foretag regulering af betjeningsstyret.. Tænd apparatet vha. hovedafbryderen (2) (Fig.2). VÆR OPMÆRKSOM: Hvis hovedafbryderens lysdiode (2) (Fig.2) er aktiv, betyder det, at der er kontinuitet i apparatets elanlæg. VÆR OPMÆRKSOM: Så snart apparatet er aktivt, tændes de forreste lysdioder, og både børstemotoren og sugemotoren begynder at arbejde. 6. Aktiver udsendelse af rengøringsmiddelopløsning ved at trykke på betjeningskontakten til elektropumpen (3) (Fig.3). VÆR OPMÆRKSOM: Hvis lysdioden på betjeningskontakten til elektropumpen (3) (Fig.3) er aktiv, betyder det, at elektropumpen udsender rengøringsmiddelopløsning. 7. Herefter begynder apparatet at arbejde med fuld effektivitet, indtil rengøringsmiddelopløsningen er brugt op, eller indtil batteriet aflades. VÆR OPMÆRKSOM: Leddelingen på apparatets hoveddel sikrer lettere håndtering under brug af apparatet. For at følge en kurve til venstre, skal håndtaget drejes i den pågældende retning (Fig.), hvis man derimod ønsker at følge en kurve i modsat retning, skal man bytte om på håndtagets rotationsretning. VÆR OPMÆRKSOM: Hvis man under brug har behov for at føre apparatet tilbage, skal man blot dreje apparatets hoveddel 80 ved at rotere betjeningshåndtaget. VÆR OPMÆRKSOM: Hvis man under brug stiller betjeningsstyret i pausestilling (lodret position), holder børstemotoren og elektropumpen op med at være i funktion, og efter nogle få sekunder vil sugemotoren også slukke. VÆR OPMÆRKSOM: Hvis opladningsniveauet når ned på en bestemt værdi under brug, holder børsten og elektropumpen op med at være i funktion, og efter nogle få sekunder slukkes sugemotoren også. Både hovedafbryderens lysdiode og lysdioden på elektropumpens betjeningskontakt fortsætter med at være tændt. ON

15 EFTER ENDT ARBEJDE Efter endt arbejde skal man - inden der udføres nogen form for vedligeholdelse - følge nedenstående fremgangsmåde:. Sluk apparatet vha. hovedafbryderen () (Fig.). 2. Drej betjeningsstyret til den lodrette stilling. VÆR OPMÆRKSOM: under denne handling må man ikke sætte foden på apparatet. 3. Løft sugefodens hoveddel fra jordoverfladen; drej det runde håndtag (2) i pilens retning (Fig.2). VÆR OPMÆRKSOM: På billedet Fig.2 vises venstre side af apparatet; drej det runde håndtag i højre side af apparatet i modsat retning.. Bring apparatet hen til det sted, hvor det snavsede vand skal udtømmes. VÆR OPMÆRKSOM: Det sted, der benyttes til affaldsindsamling, skal være i overensstemmelse med den gældende miljølovgivning.. Fjern forsyningsbatteriet (3) fra apparatet; før låsemekanismen () i pilens retning for at frigøre batteriet (Fig.3). OFF Træk batteriet ud fra apparatet vha. det indbyggede håndtag (Fig.). 7. Drej den forreste skærm () til endestoppet; benyt håndtaget (6), så handlingen er lettere at udføre (Fig.). VÆR OPMÆRKSOM: Under disse handlinger skal man bære handsker for at beskytte sig ved eventuel kontakt med kanter eller spidse metalgenstande. 8. Fjern spildevandstanken (7) fra apparatet; benyt håndtaget (8) for at lette denne handling (Fig.6). 9. Fjern låget fra spildevandstanken (9), drej håndtaget (8) helt for at frigøre dornen (0) fra låsemekanismen () (Fig.7). VÆR OPMÆRKSOM: Det anbefales, at man altid bærer beskyttelseshandsker under håndtering af rengøringsmidler og syreholdige eller alkaliske opløsninger, for at undgå alvorlige læsioner på hænderne. 0. Tøm tanken.. Skyl indersiden af tanken med en vandstråle; benyt ved behov en børste til at fjerne slam fra bunden. 2. Anbring låget til spildevandstanken (9) oven på tanken. 3. Fastgør låget til spildevandstanken; drej håndtaget (8) helt for at fæstne dornen (0) til låsemekanismen ().. Fjern friskvandstanken fra apparatet (Fig.8) Fjern påfyldningsproppen (2) til rengøringsmiddelopløsning fra lejet på friskvandstanken (Fig.9). 6. Tøm tanken. 7. Skyl indersiden af tanken med en vandstråle. 8. Indsæt påfyldningsproppen (2) til rengøringsmiddelopløsning i lejet på friskvandstanken (Fig.0). 9. Indsæt de to tanke i apparatet; anbring først friskvandstanken og derefter spildevandstanken. 20. Drej den forreste skærm () til arbejdsstillingen; benyt håndtaget (6), så handlingen er lettere at udføre (Fig.). 2. Bloker betjeningsstyret i den vandrette position (Fig.2). 3

16 VÆR OPMÆRKSOM: under denne handling må man ikke sætte foden på apparatet. 22. Drej låsemekanismen til betjeningsstyret (3) i pilens retning (Fig. 3). 23. Luk betjeningsstyret igen ved at skubbe håndtaget () mod apparatets hoveddel (Fig.). 2. Drej låsemekanismen til betjeningsstyret (3) i pilens retning (Fig. ). 2. Bring apparatet hen til det sted, hvor det skal opbevares. 26. Anbring apparatet med den bagerste del i kontakt med gulvet (Fig.6). VÆR OPMÆRKSOM: Parker apparatet i et lukket område på en flad overflade; der må ikke være genstande i nærheden, der kan ødelægges af apparatet, eller genstande, der kan ødelægge selve apparatet ved kontakt VEDLIGEHOLDELSE Efter endt arbejde skal man - inden der udføres nogen form for vedligeholdelse - følge nedenstående fremgangsmåde:. Sluk apparatet vha. hovedafbryderen () (Fig.). 2. Drej betjeningsstyret til den lodrette stilling. VÆR OPMÆRKSOM: under denne handling må man ikke sætte foden på apparatet. 3. Bring apparatet hen til det sted, hvor vedligeholdelsen skal udføres. VÆR OPMÆRKSOM: Det sted, der benyttes til affaldsindsamling, skal være i overensstemmelse med den gældende miljølovgivning.. Fjern forsyningsbatteriet (2) fra apparatet; før låsemekanismen (3) i pilens retning for at frigøre batteriet (Fig.2).. Træk batteriet ud fra apparatet vha. det indbyggede håndtag (Fig.3). 6. Drej den forreste skærm () til endestoppet; benyt håndtaget (), så handlingen er lettere at udføre (Fig.). OFF

17 VÆR OPMÆRKSOM: Under disse handlinger skal man bære handsker for at beskytte sig ved eventuel kontakt med kanter eller spidse metalgenstande. 7. Fjern tunnel-låget (6) og før låsemekanismerne (7) i pilenes retning (Fig.). 8. Træk børsten (8) ud fra apparatet (Fig.6). VÆR OPMÆRKSOM: Under denne handling skal man holde betjeningsstyret fast, så apparatet ikke kan bevæge sig ved et uheld. 9. Rengør børsten under rindende vand og fjern eventuelle rester af affald fra børstehårene. Kontroller sliddet på børstehårene; hvis de er for slidte, skal børsten udskiftes (børstehårene må ikke rage mindre end 0 mm ud). 0. Indsæt børsten (8) på dornen i børstemotoren; det vil kun være muligt at indsætte børsten i den ene retning (Fig.7).. Anbring tunnel-låget (6) og før låsemekanismerne (7) i pilenes retning (Fig.8) Fjern spildevandstanken (9) fra apparatet; benyt håndtaget (0) for at lette denne handling (Fig.9). 3. Fjern låget fra spildevandstanken (), drej håndtaget (0) helt for at frigøre dornen (2) fra låsemekanismen (3) (Fig.0).. Rengør først omdrejningspunktet () på sugemotorens flydere vha. en vandstråle og derefter med en fugtig klud (Fig.).. Rengør midterflyderen () godt med en vandstråle og derefter med en fugtig klud (Fig.2) Rengør gennemføringsrummet til snavset vand vha. en vandstråle; indgangshullet til rummet er angivet med bogstavet (A), mens udgangshullet fra rummet er angivet med bogstavet (B) (Fig.3). 7. Rengør gennemføringsrummet til sugemotorens luft vha. en luftstråle; indgangshullet til rummet er angivet med bogstavet (C), mens udgangshullet fra rummet er angivet med bogstavet (D) (Fig.). 8. Fastgør låget til spildevandstanken; drej håndtaget (0) helt for at fæstne dornen (2) til låsemekanismen (3). 9. Fjern friskvandstanken fra apparatet (Fig.). 20. Fjern filterpatronen (7) og rengør den under en vandstråle; fjern eventuelle fasthængende urenheder, og udskift ved behov (Fig.6) Fjern børsten til rengøring af sugekanalen (8) fra støtten (Fig.7). 22. Rengør indersiden af sugekanalen (9) vha. en børste (8) (Fig.8). 23. Indsæt børsten til rengøring af sugekanalen (8) i støtten (Fig.9). 2. Drej den forreste skærm () til arbejdsstillingen; benyt håndtaget (), så handlingen er lettere at udføre (Fig.20).

18 Bloker betjeningsstyret i den vandrette position (Fig.2). VÆR OPMÆRKSOM: under denne handling må man ikke sætte foden på apparatet. 26. Drej låsemekanismen til betjeningsstyret (20) i pilens retning (Fig. 22). 27. Luk betjeningsstyret igen ved at skubbe håndtaget (2) mod apparatets hoveddel (Fig.23) Drej låsemekanismen til betjeningsstyret (20) i pilens retning (Fig. 2). 29. Anbring apparatet med den bagerste del i kontakt med gulvet (Fig.2). 30. Kontroller om sugefoden er i arbejdsstilling; hvis dette ikke er tilfældet, skal det runde håndtag (22) drejes i pilens retning (Fig.26). 2 VÆR OPMÆRKSOM: På billedet Fig.26 vises venstre side af apparatet; drej også det runde håndtag i højre side af apparatet. 3. Bring sugefodens fastgøringspunkt til stillingen for vedligeholdelse, og før det runde håndtag (22) mod ydersiden (Fig.27). Drej sugefodens fastgøringspunkt mod sig selv (Fig.28) VÆR OPMÆRKSOM: Handlingen beskrevet herover skal udføres for det runde håndtag både i venstre side og i højre side. 32. Rengør sugemundstykkets (23) kanal grundigt vha. en fugtig klud (Fig.29). VÆR OPMÆRKSOM: Sørg for at passe godt på pakningen (2), anbragt over sugemundstykket, så den hverken mistes eller ødelægges (Fig.29). 33. Rengør sugekammeret på sugefodens hoveddel godt vha. en fugtig klud (2) (Fig.30). 3. Rengør det forreste gummi (26) på sugefodens hoveddel godt vha. en fugtig klud (Fig.3). Kontroller slidtilstanden for det forreste gummi på sugefodens hoveddel; hvis kanten på gummiet, der er i kontakt med gulvet, er ødelagt, skal gummiet udskiftes. 3. Rengør det bagerste gummi (27) på sugefodens hoveddel godt vha. en fugtig klud (Fig.32). Kontroller slidtilstanden for det bagerste gummi på sugefodens hoveddel; hvis kanten på gummiet, der er i kontakt med gulvet, er ødelagt, skal gummiet udskiftes

19 Omhyggelig vedligeholdelse af sugefodens gummi sikrer bedre tørring og rengøring af gulvet, samt længere holdbarhed af sugemotoren. Følg venligst nedenstående fremgangsmåde ved udskiftning af sugefodens gummi: Drej fløjmøtrikkerne til fastgøring på sugefodens hoveddel (28) halvfems grader (Fig.33). Træk sugefodens hoveddel ud fra slidserne på sugefodens fastgøringspunkt; sørg for ikke at miste pakningen på sugemundstykket (Fig.3). Udskift det slidte eller ødelagte gummi. Gentag handlingerne omvendt ved genmontering. 36. Bring sugefodens fastgøringspunkt til pausestillingen, og før sugefodens hoveddel mod apparatet (Fig.3). 37. Bloker sugefodens fastgøringspunkt i pausestillingen, skub det runde håndtag (22) mod indersiden af apparatet (Fig.36) og drej det herefter i pilens retning (Fig.38) VÆR OPMÆRKSOM: På billedet Fig.37 vises venstre side af apparatet; drej det runde håndtag i højre side af apparatet i modsat retning. 38. Fjern støtten til filtrene for luft i udgang (29) fra apparatet; tryk fastgøringstappen (30) i pilens retning (Fig.38). 39. Rengør filterpatronerne (3) vha. en luftstråle (Fig.39); hold en afstand på over tyve centimeter. Omhyggelig vedligeholdelse af filtrene til luft i udgang sikrer større holdbarhed af sugemotoren. Følg venligst nedenstående fremgangsmåde ved udskiftning af filterpatronerne: Fjern støtterne til filterpatronerne (32) fra filterstøtten (Fig.0). Fjern den slidte filterpatron (3) fra filterpatronens støtte (32) og udskift med en ny (Fig.). Gentag handlingerne omvendt ved genmontering. 0. Sæt støtten til filtrene for luft i udgang (29) ind i apparatet (Fig.2).. Drej apparatet til arbejdsstillingen (Fig.3). 2. Bloker betjeningsstyret i den lodrette position; for at udløse styret skal man føre låsemekanismen (33) i pilens retning (Fig.) Drej den forreste skærm () til endestoppet; benyt håndtaget (), så handlingen er lettere at udføre (Fig.).. Sæt de to tanke og filterpatronen til rengøringsmiddelopløsning ind i apparatet; anbring først filterpatronen til rengøringsmiddelopløsning og derefter friskvandstanken og til sidst spildevandstanken.. Drej den forreste skærm () til arbejdsstillingen; benyt håndtaget (), så handlingen er lettere at udføre (Fig.6). 6. Indsæt batteriet i batterirummet på bagsiden af apparatet (Fig.7). 7. Anbring apparatet med den bagerste del i kontakt med gulvet (Fig.8). VÆR OPMÆRKSOM: Parker apparatet i et lukket område på en flad overflade; der må ikke være genstande i nærheden, der kan ødelægges af apparatet, eller genstande, der kan ødelægge selve apparatet ved kontakt

20 FEJLFINDING I dette kapitel forklares de mest almindelige problemer under brug af apparatet. Hvis man ikke er i stand til at løse problemerne selv vha. nedenstående oplysninger, bør man kontakte det nærmeste servicecenter. PROBLEM MULIG ÅRSAG LØSNING APPARATET TÆNDER IKKE Hovedafbryderen er slukket. Kontroller at batteriet er blevet indsat korrekt i apparatet. Kontroller batteriets opladningsniveau. Tryk på hovedafbryderen. Sæt batterierne korrekt på plads i apparatet. Hvis batteriernes opladningsniveau er meget lavt, skal der udføres en fuld opladningscyklus. Stikket på forsyningskablet er ikke blevet indsat korrekt i stikkontakten på batteriopladerens sokkel. Kontroller at stikket på batteriopladerens forsyningskabel er forbundet til stikkontakten på batteriopladerens sokkel. BATTERIET ER IKKE BLEVET OPLADET KORREKT APPARATET HAR MEGET KORT ARBEJDSAUTONOMI UTILSTRÆKKELIG RENGØRINGSMIDDELOPLØSNING PÅ BØRSTEN APPARATET RENGØR IKKE KORREKT SUGEFODEN TØRRER IKKE TILSTRÆKKELIGT Stikket på forsyningskablet er ikke blevet indsat korrekt i netstikkontakten. Forsyningsnettets karakteristika svarer ikke til batteriopladerens krav. Lysdioden på batteriopladerens sokkel blinker flere gange. Kontroller batteriets opladningsniveau; kontroller symbolet til stede på betjeningsdisplayet. Mængden af rengøringsmiddelopløsning i vandanlægget er ikke tilstrækkelig til det arbejde, man ønsker at udføre. Filter til rengøringsmiddelopløsning er tilstoppet. Apparatet tænder ikke. Den udsendte rengøringsmiddelopløsning er utilstrækkelig. Den anvendte børste er ikke indsat korrekt i apparatet. Børstehårene er slidt for meget Sugeapparatet er tilstoppet Spildevandstankens låg er ikke anbragt korrekt. Kontroller at stikket på batteriopladerens forsyningskabel er forbundet til netstikkontakten. Kontroller at karakteristika på batteriopladerens skilt svarer til karakteristika for forsyningsnettet. Kontroller betydningen af de blink, som batteriopladeren viser i fasen for opladning af batteriet, vha. brugsog vedligeholdelsesmanualen til batteriopladeren. Hvis batteriernes opladningsniveau er meget lavt, skal der udføres en fuld opladningscyklus. Hæld rengøringsmiddel i friskvandstanken. Fjern urenheder fra filteret til rengøringsmiddelopløsning (læs venligst kapitlet VEDLIGEHOLDELSE ). Læs sektionen APPARATET TÆNDER IKKE. Læs sektionen UTILSTRÆKKELIG RENGØRINGSMIDDELOPLØSNING PÅ BØRSTEN. Sæt børsten korrekt på plads i apparatet. Kontroller børstens slidtilstand og udskift den eventuelt (læs venligst kapitlet VEDLIGEHOLDELSE ). Fjern tilstopninger fra sugefodens hoveddel (læs venligst kapitlet VEDLIGEHOLDELSE ). Fjern tilstopninger fra sugekanalen (læs venligst kapitlet VEDLIGEHOLDELSE ). Fjern tilstopninger fra låget til spildevandstanken (læs venligst kapitlet VEDLIGEHOLDELSE ). Anbring spildevandstankens låg korrekt. 8

21 PROBLEM MULIG ÅRSAG LØSNING OVERDREVEN SKUMDANNELSE APPARATET SUGER IKKE KORREKT Det anvendte rengøringsmiddel er forkert. Gulvet er ikke ret snavset. Spildevandstanken er fuld Sugeapparatet er tilstoppet Kontroller, at der er brugt et skumhæmmende rengøringsmiddel. Tilsæt eventuelt en lille mængde skumhæmmende middel i spildevandstanken. Fortynd rengøringsmidlet i større grad internt i friskvandstanken. Tøm spildevandstanken (læs venligst kapitlet AFBRYDER VED FULD TANK ). Læs sektionen SUGEFODEN TØRRER IKKE TILSTRÆKKELIGT. Apparatet skal overdrages til en skrothandler eller indleveres ved et autoriseret indsamlingscenter. Før apparatet skrottes, skal man fjerne og sortere følgende materialer, der skal indsamles separat i overensstemmelse med den gældende lovgivning indenfor miljøbeskyttelse: Børste elektriske og elektroniske komponenter* Batteri Plastikdele Metaldele BORTSKAFFELSE (*) Kontakt forhandleren for oplysninger om bortskaffelse af de elektriske og elektroniske komponenter. Undertegnede fabrikant: FIMAP S.p.A. Via Invalidi del Lavoro n Santa Maria di Zevio (VR) Erklærer som eneste ansvarshavende, at produkterne GULVVASKE- OG TØRREMASKINE mod. FIMOP stemmer overens med følgende direktiver: 2006/9/EF. 200/08/EF EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Produktet stemmer også overens med følgende standarder: EN 0 - : A: 2009 EN 0-2: A2: 2008 EN EN EN EN : A2: 2009 EN : 2008 EN 62233: 2008 Den person, der er autoriseret til at udarbejde det tekniske dossier: Sig. Giancarlo Ruffo Via Invalidi del Lavoro n Santa Maria di Zevio (VR) - ITALY Santa Maria di Zevio, 09/02/20 FIMAP S.p.A. Tegningsberettiget Giancarlo Ruffo 9

22 BEMÆRK 20

23

24 FIMAP S.p.A - Via Invalidi del Lavoro, S. Maria di Zevio - Verona - Italy Tel Fax

BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL GENIE B ED. 09-2007. Doc. 10005707 Ver. AB

BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL GENIE B ED. 09-2007. Doc. 10005707 Ver. AB BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL GENIE B ED. 09-2007 DA Doc. 10005707 Ver. AB Beskrivelserne i denne publikation er ikke bindende. Virksomheden forbeholder sig retten til at foretage de ændringer på komponenter,

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning

Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning Tillykke med din nye Easy Clean 370/470 støvsuger til oprejst støvsugning. Denne brugsanvisning gælder for både Easy Clean 370 og Easy Clean 470. Maskinbeskrivelse:

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

DK Betjeningsvejledning

DK Betjeningsvejledning DK Betjeningsvejledning DK BETJENINGSVEJLEDNING Du kan også finde betjeningsvejledningen på Leifheits hjemmeside www.leifheit.de Indholdsfortegnelse: 1. TEKNISKE DATA 2. MEDFØLGER VED LEVERING 3. TILSIGTET

Læs mere

JC925 JPL91430A, JPL92530A

JC925 JPL91430A, JPL92530A LITHIUM-ION-BATTERIOPLADER JC925 LITHIUM-ION-BATTERI JPL91430A, JPL92530A BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL www.max-europe.com (EUROPÆISK websted) www.maxusacorp.com (USA-websted) wis.max-ltd.co.jp/int/

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Super Lider II Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering... 3 Udpakning... 3 Opbevaring ubrugt... 3 Opstillingssted... 4 Håndtering... 4 Elektriske

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s Hygiea Rejse bade- og toiletstol Brugsanvisning INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 3 INTRODUKTION 3 ANVENDELSESFORMÅL 3 FORVENTET LEVETID 3 GARANTI 3 RESERVEDELS, KLAGE 3 SIKKERHED 4 ANVENDELSESFORMÅL 4 ADVARSEL

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bord køler Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner.

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Brugervejledning Tillykke med din nye - den ledningsfri fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Hemmeligheden:

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Betjenings- og servicemanual

Betjenings- og servicemanual Modular ismaskine Betjenings- og servicemanual Gældende for typerne FM170AFE FM170AFE-N VIGTIGT! 1. Denne vejledning er en vigtig del af produktet og bør opbevares omhyggeligt af brugeren. Læs venligst

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger Konica Minolta Industri Instrumenter Sikkerheds foranstaltninger Sikkerhedssymboler Følgende symboler anvendes i denne håndbog, der har til formål at forhindre uheld som resultat af en ukorrekt brug af

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

TRUST ENERGY PROTECTOR 500

TRUST ENERGY PROTECTOR 500 TRUST ENERGY PROTECTOR 500 Brugervejledning Version 1.0 1 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

Mobil højtryksrenser

Mobil højtryksrenser Mobil højtryksrenser Modelnr.: GFS-C1 Lavt vandforbrug & højt vandtryk Energibesparende & miljøvenlig Mobil, holdbar, stænksikker & ufarlig at anvende Til rengøring i huset: badeværelse, vask, kæledyr

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

Brugsanvisning og advarsler

Brugsanvisning og advarsler Brugsanvisning og advarsler DK/NO Indhold Generelle advarsler Sikkerhed og advarsler Indhold Generelle advarsler Side 90 Sikkerhed og advarsler Side 90 Produktdele Side 91 Kom hurtigt i gang Side 92 Opladning/lading

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere