NUMMER THOMAS ER KLAR TIL FV 2015 MELD DIG SOM FRIVILLIG TIL VALGKAMPEN MINDEORD: FOR JØRN PEDERSEN OG JENS PETER ROED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NUMMER THOMAS ER KLAR TIL FV 2015 MELD DIG SOM FRIVILLIG TIL VALGKAMPEN MINDEORD: FOR JØRN PEDERSEN OG JENS PETER ROED"

Transkript

1 NUMMER THOMAS ER KLAR TIL FV 2015 MELD DIG SOM FRIVILLIG TIL VALGKAMPEN MINDEORD: FOR JØRN PEDERSEN OG JENS PETER ROED

2 VELKOMMEN TIL FØRSTE NUMMER AF A-DIALOG 15 AF RUNE DREIER KRISTENSEN, REDAKTØR. Folketingsvalget er lige på trapperne, og vores folketingsmedlem Thomas Jensen er klar. Redaktionen vil derfor opfordre alle medlemmer til at være klar når valget bliver udskrevet, og hjælpe til i valgkampen. Skriv derfor en mail til Thomas Jensen, hvis du gerne vil deltage aktivt i valgkampen. A-dialog er nu udkommet i sit nye format i lidt over et år. Den nye redaktionsgruppe har fået en lang række erfaringer og der vil i den kommende tid ske justeringer på holdet. Sagt på godt dansk: vi har brug for hjælp til det praktiske, men vi arbejder ufortrødent videre. Skriv derfor en mail hvis du gerne vil være med og bidrage til at gøre vores blad, facebook og hjemmeside endnu bedre. God læselyst Deadline nr april 2015 Udkommer ultimo april 2015 Ansvarshavende redaktør: Rune Dreier Kristensen Sensommervej Silkeborg M.: E: AF HANNE BÆK OLSEN 2015 kan blive skelsættende. Vi skal have et Folketingsvalg, og vi skal forhåbentlig være ligeså godt repræsenterede i Folketinget fra Silkeborgområdet som i dag. Thomas Jensen, er jo vores mand på tinge også efter et folketingsvalg, men det er mindst ligeså vigtigt at vi bliver bredt repræsenteret fra alle partier. Thomas s arbejde med at sikre, at man stemmer lokalt er igangsat og det skal vi sørge for at tale om overalt hvor vi kommer. De kommuner der har repræsentanter i Folketinget har bedre muligheder for direkte talerør til lovgiverne. Det er altså ikke ligegyldigt hvem der sidder i Folketinget, og det er overhovedet ikke ligegyldigt hvem der har flertallet!! Vi skal sammen tale vores regering op! Forberedelserne til valget er gået i gang, og vi får som sædvanligt brug for mange hænder. Vi ska bruge færre tilforordnede til valget, fordi det bliver mere og mere digitalt men derfor er det endnu vigtigere, at vi besætter vores pladser. Dette arbejde er vi også gået i gang med er også det første år, hvor det borgerlige flertal i Byrådet skal vise, hvilken retning de vil sætte for vores kommune. Der er fremgang i dansk økonomi, men der er færre hænder til at løse velfærdsopgaverne i fremtiden. I løbet af foråret skal der træffes beslutning om retningen for økonomien: Skal skattenedsættelser finansieres ved hjælp af mere udlicitering af kernevelfærd? Skal kassebeholdningen bruges til at afskaffe flere gebyrer? Og, får man en bedre udvikling og flere arbejdspladser, hvis man bare siger ja til alle planer og byggerier? Spørgsmålene er mange. 2

3 S HAR LAVET FÆLLESSKABETS FINANSLOV AF FOLKETINGSMEDLEM THOMAS JENSEN Med finansloven for 2015 styrker vi socialdemokrater det, der er fælles. Med en ambitiøs plan for Danmarks sundhedsvæsen, flere pædagoger til vores børn og mere hjemmehjælp til de ældre, som har mest brug for fællesskabets hjælp kommer der mere fælles offentlig velfærd. Grønne arbejdspladser og et øget fradrag til de 1.3 mio. lønmodtagere som betaler kontingent til den del af fagbevægelsen, der påtager sig et stort samfundsansvar. Og så giver vi en håndsrækning til ledige, som har opbrugt retten til dagpenge og arbejdsmarkedsydelse. Det er jeg rigtig stolt af. Med finansloven lapper vi igen huller efter DFs brutale dagpengereform, som har skabt stor usikkerhed i mange familier. Vi har allerede brugt 3,3 mia. kr. på at udbedre de kedelige konsekvenser, som DFs dagpengereform har haft. Vi socialdemokrater ønsker et nyt dapengesystem. Og vi ser frem til, at den dagpengekommission, som regeringen har nedsat, kommer med deres anbefalinger til et nyt og forbedret dagpengesystem senere i år. Jeg mener, at når det handler om noget så fundamentalt som en reform af sikkerhedsnettet under lønmodtagerne er der ikke plads til flere sjuskede løsninger a l a det DF stod for med den tidligere regering. Men der er forsat ledige, som har opbrugt deres ret til dagpenge og arbejdsmarkedsydelse. Med finansloven er vi blevet enige med SF og Enhedslisten om at komme dem til undsætning, med en ny kontantydelse. Kontantydelsen er på niveau med arbejdsmarkedsydelsen, og er målrettet de som har opbrugt deres ret til dagpenge og arbejdsmarkedsydelse. Og så afskaffer vi også den gensidige forsørgelsespligt for samlevende, hvor den ene part modtager kontanthjælp og den anden er i arbejde. Hvad ville de blå partier have gjort med finansloven, hvis de havde flertallet? Med Venstre i spidsen ønsker oppositionenet eksperiment, der bygger på nulvækst i den offentlige sektor og tvivlsomme skattel-ettelser. Overfor det, har vores regering siden 2011 knoklet for at få styr på dansk økonomi. Nu stiger beskæftigelsen. Arbejdsløsheden falder. Og derfor kan vi nu, sammen med Enhedslisten og SF, gennemføre fællesskabets finanslov. Den sikrer et tryggere arbejdsmarked, gavner vores yngste og ældste borgere og løfter vores fælles sundhed. Det kan man ikke med Venstres nulvækst.

4 VIL DU HAVE DE SOCIALDEMOKRATISKE NYHEDER FØR DE ANDRE? Så er det vigtigt, at jeg har en adresse på dig, som virker. Jeg har gennem årene indsamlet adresser fra vores medlemmer, så jeg jævnligt kan sende nyheder fra mit arbejde på Christiansborg og hjemme i Silkeborg Kommune. Hvis du ikke har modtaget nyheder fra mig i længere tid, så bør du sende en til mig på min adresse med titlen Nyhedsbrev i emnefeltet. Så vil du fremover modtage nyhedsbreve fra mig med politisk indhold og socialdemokratiske aktiviteter i Silkeborg Kommune. På forhånd tak. SOCIALDEMOKRATISKE HILSNER THOMAS JENSEN, FOLKETINGSMEDLEM FOLKETINGSVALGET! Vi ved, at det kommer i år! Datoen kender vi ikke, det er kun vores statsminister, som kender den. Vi ved til gengæld, at vi allerede nu skal i arbejdstøjet, når det gælder om at få genvalgt Thomas Jensen til Folketinget. Socialdemokratiet og Thomas Jensen vil også være at finde på Torvet i de kommende måneder, hvor forskellige politiske temaer vil blive præsenteret og diskuteret med vore vælgere. Følgende temapolitiske lørdage er bestemt: Lørdag d. 21. februar, lørdag d. 21. marts, lørdag d. 18. april, lørdag d. 9. maj og lørdag d. 20 juni. GENERALFORSAMLING I FÆLLESLEDELSEN. Der indkaldes hermed til generalforsamling i Fællesledelsen. Mandag den 11. maj 2015 kl på Langsøhus. Dagsorden ifølge lovene. På vegne af Fællesledelsen Poul Erik Skov Heunecke.

5

6 MINDEORD OM JØRN PEDERSEN AF LARS MUNKSØ OG HENRIK FJELDGAARD, SOCIALDEMOKRATERNE I SILKEBORG. Det er med stor sorg, at Socialdemokrterne i Silkeborg har modtaget meddelelsen om tidligere folketingsmedlem Jørn Pedersens alt for tidlige og pludselige død. Jørn Pedersen var et socialdemokratisk fyrtårn for Silkeborg igennem mange årtier, og startede sin politiske karriere som formand for DSU helt tilbage i 1969, hvor han var formand indtil 1972, senere formand for Socialdemokraterne i Silkeborg i perioden Medlem af Silkeborg byråd i 1982, heraf politisk ordfører , formand for udvalget miljø og planlægning og formand for socialudvalget I 1989 blev Jørn Socialdemokratiets foketingskandidat i Silkeborg, og blev valgt til folketinget i december 1990, hvor han sad indtil Hermed var Jørn dog ikke færdig i poltik, men tog en ny periode som formand i partiet, ligesom han til det sidste var aktiv i partiets baggrundsgrupper, som er med til at udarbejde partiets arbejdsprogram. med markante meninger, han var skarpsindig, en dygtig debattør og altid med nye ideer. Når dertil kommer, at P. havde en fantastisk hukommelse, en dejlig tør humor og evnen til at få alle til at føle sig set og hørt, ja så er der ikke noget at sige til, at vi mindes P. som en afholdt politiker. Hvem husker ikke, når han i byrådet citerede kollegaer med udtalelser, som gik år tilbage med dato og klokkeslæt. Mange byrådsmedlemmer har i respekt, forundring og sikkert også i beundring bøjet hovedet og sagt: Du har ret P., det sagde jeg faktisk. Vi er mange, der kommer til at savne P., som ven og kammerat og som en del af vores parti. Vore tanker går til Jørns familie, hvor man aldrig var i tvivl om, at familien og i særdeleshed hans to sønner og børnebørn havde førsteprioriteten. Jørn P. vil blive savnet - æret være hans minde. Jørn var uhyre grundig og flittig, og lagde alle sine kræfter i at hjælpe de svageste i vores samfund. Livet igennem var han en person

7 SOCIALDEMOKRATIET KREDS NORD, SILKEBORG INDKALDER TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG D. 16. MARTS 2015 KL. 19,00 STED: 3 F I KJELLERUP, AGERTOFTEN 9, 8620 KJELLERUP Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsordenen 4. Valg af 2 stemmetællere 5. Bestyrelsens beretning 6. Årsregnskab Indkomne forslag 8. Valg: A. Valg af formand B. Valg af et bestyrelsesmedlem C. Valg af to Bestyrelsessuppleant D. Valg af revisor E. Valg af 2 revisorsuppleanter F. Valg af kongresdelegerede, en mere end formanden G. Valg af folketingskandidat 9. Evt. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes skriftlig senest den 1.marts 2015 til: Jørgen M. Mikkelsen Mail: Med venlig hilsen Bestyrelsen GENERALFORSAMLING I KJELLERUP TORSDAG DEN 12. MARTS 2015 KL PÅ 3F-AGERTOFTEN 9 KJELLERUP Dagsorden: 1.Velkomst af formanden 2.valg af dirigent 3.Godkendelse af dagsorden 4.Valg af stemmetællere 5.Beretning ved formanden 6.Kasseren fremlægger det reviderede regnskab for år Indkomne forslag. Forslag skal indsendes til formanden senest fire dage forud. 8.Valg: a. Valg af formand for 1 år: på valg er Gert Niel sen b. Valg af bestyrelsesmedlemmer c. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter d. Valg af revisor for 2 år: Valg af 2 revisorsuppleanter for 1år: Valg af 3 delegerede til Region Midtjylland Valg af kongresdelegerede samt suppleant. Valg af fanebære: Thorning, på valg er: Jørgen Krog og Erling Prang Orientering fra: Byrådet Regionen Fællesledelsen og kredsen Eventuelt.

8 MINDEORD VED JENS PETER ROEDS DØD Socialdemokraterne i Silkeborg må tage afsked med en markant personlighed, der værnede om vore centrale værdinormer. Et stort hjerte rummede: Opmærksomhed og respekt for vore omgivelser i alle led, et stærkt socialt fokuseret engagement i organisationsarbejde, i sær omkring børn og unge, velfærd frem for velstand, idealistiske ønsker om fred, retfærdighed og harmoni i mellemfolkelige sammenhænge lokalt, nationalt- og internationalt. Den forholdsvis korte årrække, hvor jeg kendte Jens Peter, var rigeligt til at erfare mødet med en personlighed, som jeg er stolt af, at have været tæt på. Det lune glimt, det store smil, den milde røst fyldt med viden, erfaring og visioner nok til en bedre Verden. Han var ikke temperamentsfuld i sine budskaber, det var ikke nødvendigt, hans naturligt venlige væsen havde særdeles afsmittende virkning. kørestol for resten af sit liv. Hele hans- og Karens verden ændredes fundamentalt. Den enestående mentale styrke, de i fælleskab har gennemlevet disse forhold med, er prisværdigt. Fra at kunne klare hverdagens opgaver på egen hånd, blev huset fyldt med hjælpere i døgndrift, et harmonisk privatliv med børn og børnebørn fik andre værdinormer. Livsglæden og den altoverskyggende gæstfrihed oplevede man stadig til to 70-årsdage og et strålende Guldbryllup. At bære denne skæbne med ophøjet værdighed, kan vi andre tage ved lære af. Undertegnede vil forsøge at leve op til disse egenskaber på lørdag i Alderslyst Kirke, jeg vil bære Fanen med stolthed, og vise Jens Peter den sidste ære. Med venlig deltagelse. Sigurd Vind Noesgaard Jens Peter dyrkede og elskede fællesskabet, også i et muntert selskab med gode venner og en Linie-snaps ledsaget af god mad. Skæbnen var ikke retfærdig med Jens Peter. I 2005 sad vi en flok partivenner på en terrasse, med udsigt over Mosel. Vi skulle hjem næste dag. Jens Peter skulle på sygehuset til en ubetydelig! Operation. Men! Han kom hjem i en

9 SOCIALDEMOKRATERNE I FUNDER/KRAGELUND HOLDER GENERALFORSAMLING D. 20. FEBRUAR Der indkaldes til generalforsamling ifunder Forsamlingshus fredag den 20. februar Kl Spisning, hvor der til en pris af 50,-kr. serveres gule ærter, 1 øl/vand + 1 snaps. Tilmelding til spisning senest søndag d. 15. februar til Arnfred tlf eller Knud Verner Andersen tlf Efter spisningen vil der blive politisk orientering fra Christiansborg v. Thomas Jensen, Regionsrådet v. Henrik Fjeldgaard, og lokalpolitisk v. Lars Faarup. Forslag der ønskes behandlet skal være formanden, Knud Verner Andersen, i hænde senest den 13. februar Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabet 4. Indkomne forslag 5. Valg (følgende er på valg) a. Formand Knud Verner Andersen b. Bestyrelsesmedlemmerne Åge Pedersen, Anni Lykke, Elof Magnussen og Lars Faarup. c. Valg af suppleanter d. Revisor Svend Børge Jensen e. Revisorsuppleant 6. Eventuelt

10 AF HENRIK FJELDGAARD, FORMAND FOR SILKEBORG PARTIFORENING Rigtig godt nytår til Jer alle! Sådan en hilsen plejer at resultere i såvel et tilbageblik som fremadrettede tanker og uden at tage brodden af min beretning på vort partis generalforsamling d. 2. februarkl i Lunden, ja så vil jeg alligevel foretage en mindre status. Vi har desværre oplevet flere dødsfald i denfor vores parti i året, der gik, og jeg fornærmer næppe nogle, når jeg specielt hæfter mig ved personerne Torben Iversen og Jørn Pedersen. Begge to glødende socialdemokrater, som har haft meget stor betydning for vort parti igennem rigtig mange år. Også en anden god ven og kammerat Jens Peter Roed, som til det allérsidste var aktiv i baggrundsgruppen ældre og handicap måtte vi sige farvel til her sidst på året. Æret været deres minde! 2014 har været et år, hvor vi har skullet vænne os til ikke at have teten i vores byråd, og hvor borgmesterstolen for en periode skiftede ejermand. Det har formentlig ikke været let. Fra at være meget realpolitiske i en 4-årig periode med regeringsmagten, er vi nu i opposition - og det samtidig med, at vi skal være ansvarlige og bære tidligere forlig og aftaler igennem. Den må nogle gange være mere end svær! cafemøder, m.v., ligesom vi er flere, som har deltaget i regionsarrangementer, den årlige kongres i vores parti samt mange interne møder. Jo, det er såmænd nok at se til for en bestyrelse. Som annonceret andet sted i A-Dialog, så er der folketingsvalg i år. Hvornår det bliver - det ved kun vores statsminister! Men vi ved, at vi skal have Thomas Jensen genvalgt, og det får vi! Men det kræver også, at alle gode socialdemokratiske kræfter står sammen og på hver vores måde bidrager hertil. Jeg tror, at 2015 bliver et spændende år for vores parti, lokalt som nationalt. Slaget om en fortsat regeringsmagt er - trods meningsmålinger - slet ikke tabt endnu, og vi kan alle gøre vores indsats til, at det ikke sker. Lokalt ser jeg frem til mange gode oplevelser, hvor vi både skal dyrke det forankrede og samtidig være innovative og tænke nye tanker - så vi både kan fastholde og udvikle de gode ting i vores parti. I parti - og kredsforeningen har vi året igennem fået afviklet de traditionelle arrangementer - spændende fra julefrokost, 1. maj arrangement, sommertræf i Svostrup, seniortræf i Lunden,

11 LÆNGERE ÅBNINGSTID I DAGIN- STITUTIONERNE SØREN KRISTENSEN, FORMAND FOR BØRNE- OG UNGEUDVALGET Vi skal have øje for, at samfundet fora drer sig, og at familiernes hverdag bliver påvirket af det. Vi kan se, at den daglige pendlingstid til arbejde stiger, og mange arbejder i dag på mere skæve tidspunkter end tidligere. Derfor har vi i den socialdemokratiske byrådsgruppe stillet forslag om at starte et forsøg i 2015, hvor der bliver sat fokus på den nuværende åbningstidspraksis i daginstitutionerne. Vi har den forventning, at netop dette forsøg kan klarlægge behovet for at drøfte mere permanente tiltag. På Børne- og Ungeudvalgets møde i december 2014 blev de endelige rammer godkendt for det forsøgsprojekt, som kommer til at løbe i fra d. 1. maj 2015 til 31. december Der er afsat kr. til projektet svarende til ca. 30 ekstra ugentlige arbejdstimer. Processen er således, at daginstitutionsbstyrelserne nu skal drøfte, om de vil være med, og hvordan det skal sættes sammen i netop deres institution. Der kan både være tale om at udvide åbningstiden om morgenen og om aftenen, og Børne- og Ungeudvalget skal så i starten af 2015 godkende forsøgene. I udgangspunktet er der lagt op til, at 4-5 institutioner kan være med, men dette kan ændre sig, når forsøgsansøgningerne kommer ind. Under drøftelserne i udvalget blev det også klarlagt, at der forventes en spredning rent geografisk og der blev også udtrykt forventning om, at forskellige modeller kan komme på tale. Det er også vores forventning, at der vil blive tænkt innovativt: Det er forældrene, der bedst kender deres behov, og det er vigtigt, at vi lytter til dem. Hvis vi så samtidig kan gøre noget på en anden måde end tidligere, så kan det være en løftestang til at udvikle vores dagtilbud til en praksis, som er nytænkende i et 2015-perspektiv.

12 GENERALFORSAMLING I GJERN PARTIFORENING Generalforsamling afholdes i foreningen d. 19. marts. Sted: Kultur og Idrætshus i Gjern kl Dagsorden ifølge vedtægterne. Alle er velkommen, foreningen er vært ved en kop kaffe. Venlig hilsen Bestyrelsen i Socialdemokraterne i Gjern. 1.MAJ Traditionen tro - og ikke mindst den tradition - arbejdernes internationale kampdag, ja den holdes naturligvis i hævd. Vi mødes som sædvanlig kl i partilokalerne i Skolegade, hvor en kop frisklavet kaffe og rundstykker sammen med politiske taler indleder denne dejlige dato. Sidste år dannede Museumshaven på Hovedgårdsvej rammen om LO' s 1. maj arrangement. Det var en succes, og denne gentages i år i tidsrummet kl , hvor Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten vil være til stede. BESØG VORES HJEMMESIDE kom direkte ind på vores facebook... Det er på du finder A-dialog, nyheder, arrangementer, synspunkter, informationer...

13 KOMMUNALVALGKAMPEN ER IGANG Skrevet af Hanne Bæk Olsen Hvis du bliver lidt træt ved tanken, er det forståeligt. At skulle lave valgkamp i 3 år, er nok lige i overkanten af, hvad selv den socialdemokratiske valgmaskine kan klare. Men, vi er faktisk gået igang allerede nu. En dejlig lørdag i januar, samledes 25 socialdemokrater til en inspirerende dag på Langsøhus. Dan Holt, som er tilknyttet Socialdemokratiet, er altid igang med en valgkamp. Når han ikke har en national eller lokal, tager han rundt i verden og inspireres af, hvad andre lande gør. Han har fulgt Obama's metoder, Tony Blair's, set mod Sverige og han har taget det bedste med sig hjem. Dan har afprøvet sine erfaringer flere gange. Senest var i Holstebro, hvor han mere end to år før kommunalvalget i 2013, igangsatte en proces - som viste sig at give Socialdemokraterne det bedste valg nogensinde, og ikke mindst tævede Venstre væk fra borgmesterstolen. Dan taler om det der virker. Ikke det han tror der virker, men det han ved virker. Efterfølgende fortalte borgmesteren i Holstebro, H.C. Østerby om hvordan det virkede - også når Dan ikke var der. Resultaterne talte for sig selv - genvalg til HC, men det kom ikke af sig selv. Valgkampe i Silkeborg har ikke været totalt håbløse. Også her har det virket godt, også via en ihærdig indsats fra rigtig mange ildsjæle. Men, med ret få ændringer, kan vi gøre det markant bedre. Vi har idag i partiet masser af aktiviteter, som vi kan fortsætte med - men hvor vi bare skal gøre tingene en lille smule anderledes, og på den måde opnå mere synlighed, flere deltagere og ikke mindst få andre til at hjælpe med at udbrede budskaberne. Vi behøver ikke kende valgtemaer og kandidater for at arbejde fremadrettet. Vi kan sagtens involvere mange i det socialdemokratiske projekt. Vi behøver ikke et stort valgprogram eller et arbejdsprogram der i detaljer fortæller om alt hvad vi ønsker at arbejde med. En lille arbejdsgruppe bestående af Poul Erik Heunecke, Viggo Thinggaard, Thomas Jensen og Hanne Bæk Olsen er igang med at planlægge involveringen i valgkampen. Der bliver (selvfølgelig) brug for mange både hjerner, hænder og fødder - men vi kan bruge vores kræfter mere effektivt. Det vil I høre mere om. Partiforeningerne har været igang med at kontakte medlemmerne for at få opdateret oplysninger, og i den forbindelse har mange meldt sig til at være aktive i valgkampe - med hvad den enkelte magter. Det er præcist det vi har brug for. Hvis du endnu ikke er kontaktet, så fortvivl ikke, vi er ikke kommet hele vejen rundt endnu. Glæd jer - vi går i træningslejr allerede i forbindelse med Folketingsvalget, hvor vi vil bruge metoder der virker.

14 NYT FRA REGIONEN AF REGIONSRÅDSMEDLEM HENRIK FJELDGAARD. Et regeringsskifte efter folketingsvalget i år vil med stor sandsynlighed betyde et farvel til regionerne. Nytår varsler som regel nye begyndelser, men for Region Midtjylland og de fire øvrige regioner varsler det måske enden er nemlig valgår, og hvis blå blok kommer til magten, som meningsmålingerne tyder på, får regionerne kniven. Både Venstre, Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti har alle givet udtryk for dette. Vi socialdemokrater er uenige heri. Regionerne er inde i en positiv udvikling: Ventelisterne er historisk lave, sygehusene leverer markant bedre mere behandling for de samme penge, langt færre dør af kræft, og vi er i top på overlevelse efter hjertesygdom. Vi er ikke i mål, vi skal skabe et endnu bedre sundhedssystem, der sætter patienten endnu mere i centrum. Man har eksperimenteret med en mere central styring af sundhedsvæsenet i andre lande, eks. i Norge og England, hvor det fik katastrofale følger. I Norge oplevede man, at udgifterne eksploderede - budgettet steg fra 50 mia. kr. til 125 mia. kr. på godt 10 år, og i England kæmper to ud af tre hospitaler med store økonomiske underskud, der risikerer at ramme patienter og personale. Regionshospitalet Silkeborg har gjort det igen - er for andet år i træk blevet kåret som landets bedste mindre hospital i konkurrence med 19 andre. Flot gået og en stor tak til et dedikeret og engageret personale, som til stadighed evner at udvikle og dygtiggøre sig og dermed fastholder og udbygger kompetencer til gavn for en stor lokal arbejdsplads. Man har igennem de seneste måneders skriverier i Midtjyllands Avis kunnet få en opfattelse af, at jeg ikke vil vort lokale hospital. Intet er mere forkert, jeg har i al beskedenhed igennem 5 år været medvirkende til, at hospitalet har fået flere opgaver. Det handler her og nu om vores gigtafdeling, som efter 2016 skal afgive nogle stillinger til akuthospitalerne i Randers, Horsens, og Holstebro. Det synes jeg giver god mening, når jeg ved, at en behandlingspukkel menes overstået, ligesom vort hospital har været med til at uddanne gigtlæger, som der var stor brug for i hele regionen. Hele sagen skal politisk behandles i januar måned, og hvis der kommer nye sundhedsfaglige argumenter på bordet, ja så ændrer jeg gerne opfattelse. Jeg lytter gerne til faglige kompetencer, jeg har det lidt sværere med at lytte til lokale røster, hvor ikke mindst egne partifæller synes at vide besked om det hele. Sundhedsvæsenet passer ikke sig selv. Det kræver først og fremmest dygtige medarbejdere, politisk vilje og prioritering. Demokratiet er ikke perfekt. Men det er bedre end alternativerne - det gælder også det regionale demokrati.

15 NAVNE OG ADRESSER Partilokalerne Skolegade 63a, Tlf.: Folketingsmedlem: Sydkredsen Thomas Jensen Regionsmedlem og formand for Silkeborg Kreds og Partiforening Henrik Fjeldgaard Tlf.: Guldblommevej 5, 8600 Silkeborg Gruppeformand Hanne Bæk Olsen Tlf.: Formand for Fællesledelsen Poul Erik Skov Heunecke Medlem af hovedbestyrelsen Kredsansvarlig Sydkredsen Lise Anthonsen, Tlf.: Kredsformand: Nordkredsen Jørgen M. Mikkelsen Tlf.: Rotterdamvej 2, 8620 Kjellerup Webmaster/Redaktør: Rune Dreier Kristensen M: Formand for Funder/Kragelund Partiforening Knud Verner Andersen Sinding Hedevej 59 M: Formand for Kjellerup Partiforening Gert Nielsen M: Brogade 40, 8620 Kjellerup Formand for Gjern Partiforening Ivan Greve Tlf.: Dybdalsvej 9, 8641 Sorring Det Kooperative Fællesråd Formand DSU Silkeborg Sara Kirstine Hald M: ADRESSEÆNDRINGER OG ANDRE OPLYSNINGER Kære medlem. Vi oplever af og til, at henvendelser til medlemmerne kommer retur. Derfor skal jeg minde dig om at give besked når du skifter adresse, telefonnummer og mailadresse. Venlig hilsen John Felbert kasserer i Silkeborg Syd

16 GRUBLEREN - HVEM VANDT? Politik er ikke det der sker på møderne, det er alt det, der sker ind imellem... Valgene vindes, imellem valgene... I vores parti er der højt til loftet... Der er mange smarte bemærkninger om det politiske arbejde, og de indeholder alle en grad af sandhed, men hvorfor er det så, vi ikke er bedre til at lytte til den sandhed de indeholder? Hvad fanden er det han fabler om? Lad mig bringe et eksempel: Det er jo nok kommet nogle stykker for øren, at der har været arbejdet med et lille underjordisk projekt, snært omkring torvet i Silkeborg. Afstemningen i byrådet endte med resultatet (Lars Munksø havde forfald p.g.a. sygdom. red.) og så er det jo på sin plads at spørge: Hvem vandt? Det vil jeg lade op til den enkelte læser at afgøre, for jeg er sikker på at der er mange, mange holdninger til det, men jeg ved hvem der tabte... Det gjorde processen! Jeg meldte mig ind i dette dejlige parti, for herrens mange år siden, fordi jeg gerne vil snakke politik! Jeg har en holdning til stort set alt, og jeg elsker at dele den med alle. Men hvorfor er det så, at vi ikke snakker mere politik med hinanden? Hvorfor bruger vi ikke vores fælles interesse og grundholdning til netop at snakke politiks udvikling, holdninger, muligheder, for og imod? Hvis det er fordi vi altid skal fremstå som enige Socialdemokrater, så er det dobbelt synd, at vi ikke tager os tid til processen! Jeg savner at snakke politik, der hvor den stadig kan påvirkes! Jeg savner at nogen vil lytte til det jeg siger, inden de træffer beslutningen om, hvad jeg mener! Med eftertænksomme tanker Grubleren Afsender: A-dialog, Lyngbygade 33, 8600 Silkeborg

CAFEMØDE MANDAG D. 6 OKTOBER: MØD THOMAS JENSEN. HØR OM FORSLAG TIL FINANSLOVEN 2015 OG FOLKETINGSVALGET

CAFEMØDE MANDAG D. 6 OKTOBER: MØD THOMAS JENSEN. HØR OM FORSLAG TIL FINANSLOVEN 2015 OG FOLKETINGSVALGET AN JA TO FT OG TH OM AS CAFEMØDE MANDAG D. 6 OKTOBER: MØD THOMAS JENSEN. HØR OM FORSLAG TIL FINANSLOVEN 2015 OG FOLKETINGSVALGET HANNE BÆK OLSEN: SOCIALDEMOKRATERNE TAGER ANSVAR NUMMER 3-2014 JEN SEN -T

Læs mere

NUMMER 1-2016 CAFEMØDE OM ÆLDREOMRÅDET: SKOLEGADE D. 31. MARTS TID TIL GENERALFORSAMLINGER: LOKALT OG I FÆLLESLEDELSEN

NUMMER 1-2016 CAFEMØDE OM ÆLDREOMRÅDET: SKOLEGADE D. 31. MARTS TID TIL GENERALFORSAMLINGER: LOKALT OG I FÆLLESLEDELSEN NUMMER 1-2016 CAFEMØDE OM ÆLDREOMRÅDET: SKOLEGADE D. 31. MARTS TID TIL GENERALFORSAMLINGER: LOKALT OG I FÆLLESLEDELSEN VELKOMMEN TIL FØRSTE NUMMER AF A-DIALOG 2016 KÆRE LÆSERE Med indtræden i 2016 er vi

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

NUMMER SOCIALDEMOKRATERNE FEJRER GRUNDLOVEN SÆT KRYDS I KALENDEREN 5. JUNI 1.MAJ - DELTAG I 1.MAJ ARRANGEMENTER I SILKEBORG, GJERN OG KJELLERUP

NUMMER SOCIALDEMOKRATERNE FEJRER GRUNDLOVEN SÆT KRYDS I KALENDEREN 5. JUNI 1.MAJ - DELTAG I 1.MAJ ARRANGEMENTER I SILKEBORG, GJERN OG KJELLERUP NUMMER 2-2015 SOCIALDEMOKRATERNE FEJRER GRUNDLOVEN SÆT KRYDS I KALENDEREN 5. JUNI 1.MAJ - DELTAG I 1.MAJ ARRANGEMENTER I SILKEBORG, GJERN OG KJELLERUP VELKOMMEN TIL ANDET NUMMER AF A-DIALOG 2015 Folketingsvalget

Læs mere

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor. Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A (på hjørnet). Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, Hermed indkaldes

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

NUMMER 1, 2014 ÅRGANG 39. dialog»et SLAG ER TABT, MEN DET ER TID AT VINDE ET NYT«

NUMMER 1, 2014 ÅRGANG 39. dialog»et SLAG ER TABT, MEN DET ER TID AT VINDE ET NYT« NUMMER 1, 2014 ÅRGANG 39 dialog»et SLAG ER TABT, MEN DET ER TID AT VINDE ET NYT«SILKEBORG BYRÅD 2014-2017 VELKOMMEN TIL 1. NUMMER AF A-DIALOG I 2014 Af Mads Hjortnæs Som I nok har lagt mærke til har A-dialog

Læs mere

Nyhedsbrevet. Connie Stølås. Socialdemokraterne i Kalundborg. Født 14.januar Død 27. oktober 2012

Nyhedsbrevet. Connie Stølås. Socialdemokraterne i Kalundborg. Født 14.januar Død 27. oktober 2012 NOVEMBER 2012 SÆR NUMMER Nyhedsbrevet Socialdemokraterne i Kalundborg Connie Stølås Født 14.januar 1948 Død 27. oktober 2012 Connie bisættes fra Gørlev Kirke Lørdag den 3. november kl. 13. SIDE 2 Vi har

Læs mere

Hasle Møllevangen Nyhedsbrev april 2016

Hasle Møllevangen Nyhedsbrev april 2016 Kære medlem Dette er tredje gang, vi udsender partiforeningens nyhedsbrev. Vi håber, at brevet kan være med til at styrke kontakten mellem medlemmerne og foreningen. På de næste sider kan du læse om, hvad

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

FORMÅL GENERALFORSAMLING. 4a Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i januar kvartal med mindst 1 måneds varsel.

FORMÅL GENERALFORSAMLING. 4a Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i januar kvartal med mindst 1 måneds varsel. Vedtægter for SOCIALISTISK FOLKEPARTI HOLSTEBRO PARTIFORENING FORMÅL 1 Foreningens navn er Socialistisk Folkeparti Holstebro partiforening. Partiforeningen er hjemmehørende i og dækker geografisk Holstebro

Læs mere

Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke

Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke Konservative i Egedal Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke Referat: 1. Valg af dirigent Søren Martinsen blev

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

2011 bliver et spændende og meget afgørende år for vores parti. På partikontoret glæder vi os til at lave valgkamp sammen med Jer.

2011 bliver et spændende og meget afgørende år for vores parti. På partikontoret glæder vi os til at lave valgkamp sammen med Jer. December 2010 Kære ven Året er ved at rinde ud, og jeg vil gerne sige tak til alle Jer i organisationen for jeres store arbejde. Uden en velkørende organisation kunne vi ikke køre kampagner og sprede de

Læs mere

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006 Velkommen til en ny forening På en stiftende generalforsamling den 2. november blev foreningerne Gug-Visse og Gistrup-Nøvling slået sammen til den nye partiforening Socialdemokraterne Gug- Gistrup. Du

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn og hjemsted 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets

Læs mere

Medlemsbrev. Kære Radikale medlem. Tema: Herning Kommunes økonomi og Budget 2009

Medlemsbrev. Kære Radikale medlem. Tema: Herning Kommunes økonomi og Budget 2009 Medlemsbrev RADIKALE VENSTRE v/torben Ringsø Jensen Børglumvej 87 st. th. 7400 Herning Tlf.: 22 73 11 58 22. oktober 2008 Kære Radikale medlem Temamøde om Herning Kommunes økonomi Orientering og drøftelse

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Nummer Årgang 43

Nummer Årgang 43 1 Nummer 1-2018 - Årgang 43 REDAKTIONSGRUPPEN Sven Møller Jensen: ad.silkeborg@gmail.com Henrik Fjeldgaard: Henrik.fjeldgaard@rr.rm.dk Chresten Dyhre: chrestend@gmail.com Mikkel Højlund Jensen: hojlund82@gmail.com

Læs mere

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed!

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed! C-Nyt Gladsaxe Vi har for at beholde magten måtte give afkald på borgerlige kerneområder som den personlige frihed og lavere skatter. Blot for at se at Dansk Folkeparti årligt kræve deres pris for at støtte

Læs mere

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN Det talte ord gælder Der er partier, som gerne vil fremtiden, og som arbejder for at gøre Danmark til et bedre samfund at bo og leve i partier som vil

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i SF-Gladsaxe Partiforening fredag den 13.marts 2015

Referat fra Generalforsamling i SF-Gladsaxe Partiforening fredag den 13.marts 2015 Referat fra Generalforsamling i SF-Gladsaxe Partiforening fredag den 13.marts 2015 Dagsorden for generalforsamlingen 1. Valg af dirigent Carsten blev valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal.

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Referat. Punkt 1: Velkomst, valg af dirigent og 2 stemmetællere: Per Buch valgt som dirigent. Kent Stephensen valgt som referent.

Læs mere

Socialdemokraterne i Aarhus Centralafdelingen

Socialdemokraterne i Aarhus Centralafdelingen Socialdemokraterne i Aarhus Centralafdelingen Århus, den 3. marts 2015 GENERALFORSAMLING I FORENINGEN mandag den 2. marts 2015 kl. 18.00 Folkestedet, Carl Blochs Gade 28 Dagsorden 1. Velkomst, valg af

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

TEMA NUMMER: JOHN FELBERT: DANMARK FOR FOLKET CARSTEN ULSØE: UDLICITERINGER IGEN IGEN

TEMA NUMMER: JOHN FELBERT: DANMARK FOR FOLKET CARSTEN ULSØE: UDLICITERINGER IGEN IGEN TEMA NUMMER: JOHN FELBERT: DANMARK FOR FOLKET CARSTEN ULSØE: UDLICITERINGER IGEN IGEN 1.MAJ: KOM TIL 1.MAJ I SILKEBORG, KJELLERUP, GJERN OG PÅ MUSEUM SILKEBORG! NUMMER 2, 2014 ÅRGANG 39 VELKOMMEN TIL ANDEN

Læs mere

Nummer Årgang Tid for generalforsamlinger, mød op og

Nummer Årgang Tid for generalforsamlinger, mød op og 1 Tid for generalforsamlinger, mød op og vær medbestemmende i et Socialdemokratiet Socialdemokraterne vigtigt valgår! i i Silkeborg kommune ET MENNESKELIGT ANSIGT Af Sven Møller Jensen Redaktionsgruppen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

NUMMER 4-2015 CAFEMØDER OM RETSFORBEHOLDET: SKOLEGADE D. 22. NOVEMBER KJELLERUP D. 24. NOVEMBER THOMAS JENSEN: STEM JA TIL AT BLIVE I EUROPOL

NUMMER 4-2015 CAFEMØDER OM RETSFORBEHOLDET: SKOLEGADE D. 22. NOVEMBER KJELLERUP D. 24. NOVEMBER THOMAS JENSEN: STEM JA TIL AT BLIVE I EUROPOL NUMMER 4-2015 CAFEMØDER OM RETSFORBEHOLDET: SKOLEGADE D. 22. NOVEMBER KJELLERUP D. 24. NOVEMBER THOMAS JENSEN: STEM JA TIL AT BLIVE I EUROPOL VELKOMMEN TIL FJERDE NUMMER AF A-DIALOG 2015 KÆRE LÆSERE AF

Læs mere

Socialdemokraten. Socialdemokraterne i Varde Nr 4

Socialdemokraten. Socialdemokraterne i Varde Nr 4 Kære medlem Af Formand Frede S Pedersen Politisk set har det været et mærkeligt år, hvor vi i lang tid stod klar til at gå i valgkamp. Desværre vekslede Liberal Alliance så politiske holdninger med ministerposter,

Læs mere

Vi satser på mennesker. Hvad brænder du for?

Vi satser på mennesker. Hvad brænder du for? Vi satser på mennesker Hvad brænder du for? Pjece.indd 1 5/27/08 5:28:21 PM Vi brænder for lokalpolitik - kunne du? Pjece.indd 2 5/27/08 5:28:23 PM Fokus på lokalpolitik I samarbejde med partiforeningerne

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Gallupmåling om. Helle Thorning-Schmidt Dagpengesystemet og militæraktion. Gallupmåling om. TNS Dato: 16. januar 2013 Projekt: 59053

Gallupmåling om. Helle Thorning-Schmidt Dagpengesystemet og militæraktion. Gallupmåling om. TNS Dato: 16. januar 2013 Projekt: 59053 Helle Thorning-Schmidt Dagpengesystemet og militæraktion TNS Dato: 16. januar 2013 Projekt: 59053 Feltperiode: Den 15.-16. januar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev Nyt fra Borgen Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005 Kære læser af mit nyhedsbrev Efterårsferien kom på et meget tiltrængt tidspunkt efter en kanonhård periode

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015 Nyt fra Formanden: Dagpengereformen De nye dagpengeregler, som indføres fra 2017, vil betyde en række forbedringer i reglerne bl.a. for genoptjening af dagpenge og mere fair regler for brug af den optjente

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til Grundejerforeningen LILLEMARKEN Gevninge Indkaldelse til: 44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus torsdag den 8. april 2010 kl. 19.30 Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer

Læs mere

Ø- posten, august 2014

Ø- posten, august 2014 Velkommen til Ø- posten Efter næsten et års pause er Ø- posten tilbage igen. Det har været et historisk år i Enhedslisten, hvor vi oplevede et fantastisk kommunal- og regionsvalg i november. Resultatet

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 - vi vil være verdens bedste skole for børn Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde torsdag den 14. oktober 2010

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

SOCIALDEMOKRATERNE ODDER KOMMUNE Blad nr. 4 2012

SOCIALDEMOKRATERNE ODDER KOMMUNE Blad nr. 4 2012 SOCIALDEMOKRATERNE ODDER KOMMUNE Blad nr. 4 2012 Redaktionsudvalget takker af Dette er det sidste blad som dette redaktionsudvalg står for. Vi vil gerne sige tak for denne gang. Det har været sjovt og

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Dragonfactory har 181 medlemmer og 52 prøvemedlemmer samt et fast samarbejde med 10 institutioner fra Ballerup og nabokommunerne.

Dragonfactory har 181 medlemmer og 52 prøvemedlemmer samt et fast samarbejde med 10 institutioner fra Ballerup og nabokommunerne. Referat fra Rollespilsforeningen Dragonfactory s Ordinære Generalforsamling den 4. februar 2014 kl. 19:00, Lystoftegaard, Gl. Skovlundevej 1, 2740 Skovlunde Tilstede: 15 stemmeberettigede, 1 gæst (fra

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Forretningsorden for fællesledelsen for Socialdemokratiet i Aarhus kommune 2011

Forretningsorden for fællesledelsen for Socialdemokratiet i Aarhus kommune 2011 Forretningsorden for fællesledelsen for Socialdemokratiet i Aarhus kommune 2011 Indholdsfortegnelse: Forside Side 1 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesledelsen Side 3 2 Beslutningsdygtighed Side 3 3 Partiets

Læs mere

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 24 borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2 Godkendelse af vedtægter 3 Valg af bestyrelse og suppleanter 4

Læs mere

x-tra A-nyt En af partiets helt store og arbejdsomme veteraner har valgt, at trække sig fra en kommunalpolitisk valgperiode mere.

x-tra A-nyt En af partiets helt store og arbejdsomme veteraner har valgt, at trække sig fra en kommunalpolitisk valgperiode mere. x-tra A-nyt Socialdemokratiet i Rudersdal 8. november 2016 ======================================================================== Indhold: Formanden har ordet En ildsjæl tjekker ud Indkaldelse af spidskandidater

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Årligt ordinært repræsentantskabsmøde 2012

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Årligt ordinært repræsentantskabsmøde 2012 ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Årligt ordinært repræsentantskabsmøde 2012 Søndag d. 9. september 2012, kl. 13.00-17.30 i Det Grønlandske Hus, Løvstræde 6, 1. sal, 1007 København K. REFERAT Dagsorden

Læs mere

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden.

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden. Referat 06.03.2015 Mødeart: Mødested: Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Vestergade 7B, Horsens Mødedato: Fredag d.06.03.2015. kl. 18:00. Referatdato: Deltagere: Referat sendt til: Referent:

Læs mere

Vedtægter for Socialdemokratiet i Viby

Vedtægter for Socialdemokratiet i Viby Vedtægter for Socialdemokratiet i Viby 1 Foreningens navn og tilhørsforhold Foreningens navn er: Socialdemokratiet i Viby Foreningen organiserer socialdemokraterne i: Socialdemokratiet i Aarhus kommune,

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Ø-posten, december 2015

Ø-posten, december 2015 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Telefontid 1 Valgfest - Retsforbeholdet 1 Medlemsmøde og Nytårskur i Enhedslisten Aalborg 2 Udvidet bestyrelsesseminar 3 Skolingslørdag, lørdag d. 23. januar 4 Kalender

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Eksisterende Vedtægter. Nye Vedtægter. Vedtægter for FDF Tårnby s forældre- og vennekreds.

Eksisterende Vedtægter. Nye Vedtægter. Vedtægter for FDF Tårnby s forældre- og vennekreds. Eksisterende Vedtægter Vedtægter for FDF Tårnby s forældre- og vennekreds. 1. Foreningens navn. Foreningens: navn er FDF Tårnby s forældre- og vennekreds, hjemsted er Tårnby kommune 2. Formål. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets politik.

Læs mere

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang TAK Af Kirsten Nielsen Tak for jeres hjælp ved kommunevalget. Tak til jer der hjalp med plakater og for hjælp til uddeling af foldere. Uden jeres hjælp ville det have været en næsten umulig opgave at få

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

Vedtægter for Kreds Øst

Vedtægter for Kreds Øst Vedtægter for Kreds Øst 1 Kredsens navn Kredsens navn er Kreds Øst. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er Finansforbundets hjemstedskommune.

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007 Public Socialdemokraterne og De Radikale er netop blevet enige om, at alle asylansøgere også de afviste skal have mulighed

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

SF-Gladsaxe Nyhedsbrev, April 2015

SF-Gladsaxe Nyhedsbrev, April 2015 SF-Gladsaxe Nyhedsbrev, April 2015 Partiforeningens mail: SF-Gladsaxe@live.dk Bestyrelsen: Formand: Poul Reher Jensen Høje Gladsaxe 25, 9. th. 2860 Søborg Poul.R.Jensen@gmail.com Tlf. 20 15 57 97 Kasserer:

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere