Ideal sikringssøger Dansk/norsk vejledning Side 4-8 Svensk bruksanvisning Sida 9-13 English usermanual Page 14-18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ideal sikringssøger Dansk/norsk vejledning Side 4-8 Svensk bruksanvisning Sida 9-13 English usermanual Page 14-18"

Transkript

1 Ideal sikringssøger Dansk/norsk vejledning Side 4-8 Svensk bruksanvisning Sida 9-13 English usermanual Page El-nummer: EAN-nummer:

2 Indhold Dansk betjeningsvejledning... 4 Introduktion... 4 Kendetegn:... 4 Funktion... 4 Selvtest... 4 Indikering af lav batteristatus... 5 Tomgangsfunktion... 5 Berørings fri spændingstest... 5 Lokalisering af en gruppeafbryder eller en sikring for stikkontakt... 5 Lokalisering af en gruppe/sikring, som forsyner andet elektrisk materiel... 6 Modtager Autosluk funktion... 6 Udskiftning af batteri... 6 Kontrol af stikkontakter for korrekt montering... 6 Mulige fejlforbindelser... 7 Symboler... 7 Specifikationer... 7 Udsmidning af elektrisk og elektronisk affald... 8 Udsmidning af batterier/akkumulatorer... 8 Garanti... 8 Svensk bruksanvisning... 9 Introduktion... 9 Features:... 9 Funktion... 9 Självtest... 9 Indikering av låg batteristatus Tomgångsfunktion Beröringsfri spänningstest Lokalisering av en säkring för uttag Lokalisering av en grupp/säkring, som matar annan elektrisk utrustning Mottagaren Autoavstängningsfunktion Byte av batteri Kontroll av uttag för korrekt montering Möjliga felkopplingar Symboler Specifikationer Vad man gör med elektriskt och elektroniskt avfall Vad man gör med förbrukade batterier/akkumulatorer Garanti... 13

3 English usermanual Preface Features Operation Self-Test Low Battery Detection Idle Mode Non-Contact Voltage Test Locating a Circuit Breaker or Fuse: Locating a Circuit Breaker or Fuse Connected to a Light Fixture Receiver Auto Power Off: Battery Replacement: Checking Sockets for Correct Wiring: Symbols Specifications: Dispose of waste electrical and electronic equipment Disposal of used batteries/accumulators! Egne notater... 19

4 Ideal sikringssøger side 4 Dansk betjeningsvejledning Introduktion Med Ideal sikringssøger er det nu muligt at søge på kredsløb med AC spænding. Ikke flere gætterier, forsøg eller fejl, når det gælder lokalisering af den korrekte sikring og gruppeafbryder. *Normalforekommende forbindelsesfejl kan detekteres med den integrerede stikkontakttester, som findes i senderen. *Dette kræver et ekstra kabel af typen EU, som kan købes, som tilbehør. ADVARSEL! Må kun bruges til indendørs brug. Vær ekstrem forsigtig, når der arbejdes på kredsløb med spænding på, elektrisk stød kan forekomme. Gør dig bekendt med denne betjeningsvejledning og kontroller altid, at sender og modtager er i perfekt stand, inden du tager det i brug. Hvis kredsløber er styret af en dæmper/regulator, drej da denne til højeste position. HUSK! Man skal være opmærksom på, at, hvis man lægger en forbindelse mellem fase og jord kan det ske, at fejlstrømsafbryderen kobler. Derfor bør man være forsigtig med, at bruge sikringssøgeren i hospitalsområder og EDB områder. Advarsel!: Sikringssøgeren kan ikke detektere om der er byttet rundt på nul og jord. Testeren er, som hovedregel, designet til ledningssystemer, hvor nul og jord er fastsat. Kendetegn: Finder automatisk og hurtigt korrekt sikring eller Rød LED grupepafbryder. Grøn LED Kabel til test på blottede ledere og andet materiel, hvor man ikke kan bruge en stikprop, kan købes, som tilbehør. (Type: EU). EAN nr.: Berørings fri spændingsdetektor fra V AC. Senderen virker på 230V kredsløb. Stikkontakttester, som også kan fortælle korrekt montering (fase, nul & jord). Indikering for lavt batteriniveau. Funktion Sender Modtager Tænd/sluk knap Batteriafdeling Selvtest Tryk på modtagerens tænd/sluk knap til tænd position. Den vil nu udføre en selvtest for, at sikre korrekt funktion.

5 Ideal sikringssøger side 5 Indikering af lav batteristatus Efter at modtageren har udført sin selvtest, vil den kontrollere spændingen i 9V batteriet. Hvis batterispændingen er under 7,3V, vil modtageren bippe tre gange og herefter slukke sig selv. Fjern det gamle batteri og skift det ud med et nyt 9V batteri. Tomgangsfunktion Hvis batteriet er ok, vil modtageren gå i tomgangsfunktion, når instrumentet ikke bliver brugt. Begge modtageren LED s vil forblive tændte og modtageren vil hele tiden søge efter aktive signaler. Berørings fri spændingstest Peg modtagerens næse mod et AC kredsløb eller en stikkontakt e.l. Når en spænding større end 50V AC er detekteret, vil modtageren skifte til spændingssensor funktion. De røde LED s forbliver tændte og modtageren vil bippe. Bippe hastigheden vil forøges, jo tættere på man kommer en AC strømkilde og formindskes, jo længere væk man kommer. Ligeså snart, at modtageren modtager et signal fra senderen, skifter den funktion til sikringssøger funktion. Sikringssøger funktionen indikeres med en konstant grøn LED. For at komme tilbage til den berøringsfrie spændingstest igen, skal man slukke og tænde modtageren igen, så starter den forfra, som beskrevet. Lokalisering af en gruppeafbryder eller en sikring for stikkontakt 1. Sæt stikket i senderen. 2. Sæt den anden ende (Stikproppen) i stikkontakten. Gå til den tavle, hvor der skal søges efter gruppeafbryder og sikring. 3. Tænd modtageren og lad den foretage sin selvtest, som beskrevet tidligere det gøres med modtageren drejet væk fra spændingsførende dele. 4. Placer modtageren med næsen pegende ind imod gruppeafbryderne og sikringerne, som vist på figur A. Note! Afhængig af sikringstype, kan det i de fleste tilfælde ske, at modtageren skal drejes i 90 grader (vandret stilling), for at opnå korrekt søgeresultat. Brug kun en retning i hver søgning. 5. Træk modtageren hen og ned over gruppeafbryderne/sikringerne. Dette vil selvkalibrere modtageren. Eksempel: På en tavle med to rækker, skal man trække modtageren fra højre mod venstre på øverste række og derefter fra højre mod venstre på nederste række. 6. Fjern modtageren fra tavlen, evt. tag den om bag ryggen, så kalibreringssignalet forsvinder helt fra den pågældende tavle. 7. Nu kan man trække modtageren hen og ned én gang til, som beskrevet i pkt. 5. Denne gang vil modtageren bippe kontinuerligt og den grønne LED vil blinke, når man er kommet til den gruppe/sikring, som forsyner den pågældende stikkontakt. Nogle signaler vil blive detekteret første gang.

6 Ideal sikringssøger side 6 Note! I visse tilfælde kan det være vanskeligt, at detektere den rette gruppe/sikring, hvis ledningerne i tavlen ligger meget tæt op ad hinanden. Hvis tilstødende grupper/sikringer gør, at modtageren bipper kontinuerligt, fjern da dækslet på tavlen og søg på ledningerne for at finde, hvilken gruppeafbryder de hører til. Når denne fejl gruppeafbryder er fundet prøv da og se om man kan separere dens ledninger, så de ikke har så stor indflydelse på søgningen. På denne måde kan de fleste krydssignaler blive elimineret og derved sørge for korrekt detektering af gruppeafbryder/sikring. 8. Sluk for gruppeafbryderen og kontroller af LED på modtageren er slukket, som bekræfter, at det er den korrekte gruppeafbryder, der er valgt. Lokalisering af en gruppe/sikring, som forsyner andet elektrisk materiel Hvis en gruppeafbryder/sikringer forsyner et kredsløb, hvor der ikke er en stikkontakt til rådighed, gøres følgende: 1. Fjern alt elektrisk udstyr, som er tilsluttet den/det pågældende dåse/lampeudtag og sluk for strømmen. 2. Fjern låget/dækslet på enheden. 3. Tilslut EU (tilbehør) testledningen i senderen. Brug de medfølgende krokodille næb. Forbind den brune ledning til fase, den blå ledning til nul og den grønne på jord. 4. Koble strømmen til igen. 5. Hvis f.eks. lampeudtaget er styret af en 1. polet afbryder, sørg da for, at den er tændt. 6. Følg proceduren fra step 3 til 7 beskrevet i forrige afsnit. Modtager Autosluk funktion Hvis modtageren forbliver tændt efter brug og ikke bliver brugt i op til 10 minutter, vil modtageren automatisk slukke for at spare på batteriet. Udskiftning af batteri Fjern batteridækslet. Isæt et nyt 9V batteri i batteriafdelingen og skru batteridækslet på igen. Kontrol af stikkontakter for korrekt montering 1. Sæt forsyningskablet i senderen. 2. Kontroller altid modtagerens stikkontaktfunktion ved at sætte stikproppen ind i en stikkontakt, hvor man ved, at fase, nul og jord er monteret korrekt før og efter brug. Alle tre LED skal lyse indikerende en korrekt monteret stikkontakt. 3. Sæt stikproppen i den stikkontakt, du ønsker at teste. De tre LED vil vise ledningskonfigurationen i den pågældende stikkontakt. Mærkningen på senderen beskriver forskellige fejlscenarier. 4. Hvis forsyningen på en eller anden vis forsvinder fra stikkontakten, vil de tre LED slukke. Se mulige fejlforbindelser på næste side.

7 Ideal sikringssøger side 7 Mulige fejlforbindelser LED Tændt LED Slukket Korrekt forbindelse Manglende jord Fase - Nul-leder byttet Manglende fase Manglende nul Fase - jord-leder byttet ADVARSEL!: Dette udstyr kan ikke detektere en byttet nul/jord. Testeren virker kun ved forbindelse af alle 3 ledere, benyt derfor kun stikprop med dansk jord. Symboler Forholder sit til EU direktiver Beskyttet med dobbelt isolering Se betjeningsvejledningen Kun til indendørs brug Separat udsmidning af instrumentet Specifikationer Funktionsområde: V AC Funktionsfrekvens: 47-63Hz Puls: 16A (10µs) Maksimal last: 240V AC Cyklus: 10µs hvert 16,6ms (fortløbende) (0,06%) Vægt: (uden batteri) Sender ca. 50g modtager ca. 85g Strømforsyning: Sender forsynes fra 230V forsyning, modtager fra 9V batteri. Funktionstemperatur: 0 til 50C Certificering: EN , Kat. II 300V. Hvis dette udstyr bruges på en måde, som ikke er beskrevet i denne betjeningsvejledning og ikke er foreskrevet af producenten, kan instrumentets beskyttelse blive forringet.

8 Ideal sikringssøger side 8 Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk affald I forbindelse med at bevare, beskytte og forbedre miljøet, beskytte menneskelig sundhed og udnytte de neutrale ressourcer klogt og rationelt, skal dette instrument smides ud på den mest miljørigtige måde. Spørg eventuelt på den lokale genbrugsstation. Bortskaffelse af batterier/akkumulatorer Samme forbehold og udsmidningsmanøvre, som ved det elektroniske affald skal foretages. Garanti Ideal sikringssøger har en garantibetingelse i henhold til almindelige bestemmelser i den danske lovgivning. Dette gælder dog kun, hvis testeren i løbet af den 2 års periode, bliver sendt til Elma Instruments A/S for service og reparation. Egen prøven på service/reparation gør, at garantien udløber omgående. Garantien dækker ikke sikringer, batterier eller skader opståede i forbindelse med vold ulykker m.m.

9 Ideal sikringssøger side 9 Svensk bruksanvisning Introduktion Med Ideal säkringssökare är det nu möjligt att söka på kretsar med AC-spänning. Inga fler gissningar, försök eller fel när det gäller lokalisering av rätt säkring. *Normalt förekommande kopplingsfel kan detekteras med den integrerade uttagstestaren. *Detta kräver en extra kabel av typen EU, som kan köpas som tillbehör. Sender Modtager VARNING! Får endast användas för inomhusbruk. Var extremt försiktig när du arbetar på spänningsförande kretsar. Gör dig bekant med denna manual och kontrollera alltid att sändare och mottagare är i perfekt tillstånd innan användning. Kontrollera alltid att 13A-säkringen, som sitter i toppen av uttaget är hel. Om kretsen är styrd av en dimmer/regulator, vrid då på den till max. Använd inte säkringssökaren i sjukhusmiljöer eller andra ställen där det kan finnas personer med dåligt hjärta. Varning!: Säkringssökaren kan inte detektera om noll och jord är skiftade. Testaren är designad för engelska ledningssystem där noll och jord har sina specifika platser. Features: Hittar snabbt och automatiskt rätt säkring. Kabel för test på blottade ledare och annat material, där man inte kan använda en stickpropp, kan köpas som tillbehör. (Type: EU). Beröringsfri spänningsindikering från V AC. Sändaren fungerar på 230V-kretsar. Uttagstestare som också kan visa korrekt anslutning (fas, noll & jord). Indikering för låg batterinivå. Funktion Grön LED Röd LED På-/av-knapp Batterifack Självtest Tryck på mottagarens på-/av-knapp till på-läge. Den utför nu en självtest för att säkra för korrekt funktion.

10 Ideal sikringssøger side 10 Indikering av låg batteristatus Efter att mottagaren har utfört sin självtest, kontrollerar den spänningen i 9V-batteriet. Om batterispänningen är under 7,3V, piper mottagaren till tre gånger och stänger sedan av sig själv. Tag bort det gamla batteriet och byt det mot ett nytt 9V-batteri. Tomgångsfunktion Om batteriet är ok, går mottagaren över i tomgångsfunktion, när den inte används. Bägge mottagarens LED:ar förbli tända och mottagaren söker hela tiden efter aktiva signaler. Beröringsfri spänningstest Peka mottagarens näsa mot en AC-krets eller ett uttag eller dyl. När en spänning större än 50VAC detekteras, skiftar mottagaren till spänningssensor -funktion. De röda LED:arna förblir tända och mottagaren piper. Pip-hastigheten ökar ju närmare en AC strömkälla och minskar desto längre bort man kommer. Så snart mottagaren fångar upp en signal från sändaren, skiftar den till säkringssökarfunktion. Säkringssökarfunktionen indikeras med en konstant grön LED. För att komma tillbaks till den beröringsfria spänningstestet igen, måste man slå av och på mottagaren, så startar den om som beskrevs innan. Lokalisering av en säkring för uttag 9. Sätt sticket i sändaren (IEC 320 stik). 10. Sätt den andra änden (stickproppen) i uttaget. Gå till centralen och sök efter säkringen. 11. Slå på mottagaren och låt den utföra sin självtest det görs med mottagaren vänd bort från spänningsförande delar. 12. Placera mottagaren med näsan pekande in mot säkringarna som visas i figur A. Beroende på säkringstyp kan det vara så att mottagaren måste vridas 90 grader för att uppnå bästa sökresultat. 13. För mottagaren över säkringarna. Detta självkalibrerar mottagaren. Exempel: På en tvåraders central, skall man föra mottagaren från höger mot vänster på den översta raden och sedan från höger mot vänster på den nedre raden. 14. För mottagaren över säkringarna en gång till. Denna gång kommer mottagaren att pipa kontinuerligt och den gröna LED:en blinka när man kommer till den säkring som matar gällande uttag. Några signaler kan bli detekterade första gången. Not! I vissa fall kan det vara svårt att detektera rätt grupp/säkring, om ledningarna i centralen ligger tätt inpå varandra. Om andra grupper/ledningar gör att mottagaren piper kontinuerligt, tag då bort kåpan på centralen och sök direkt på ledningarna för att avgöra vilken säkring de tillhör. Om det behövs, försök att separera ledningarna så att rätt säkring kan hittas. 15. Slå av/skruva ur säkringen och kontrollera att LED:en på mottagaren slocknar för att få bekräftelse på att det är rätt säkring som är vald.

11 Ideal sikringssøger side 11 Lokalisering av en grupp/säkring, som matar annan elektrisk utrustning Om en säkring matar en krets som inte slutar i ett uttag, görs följande: 7. Tag bort all elektrisk utrustning som är ansluten till dosan/lamputtaget och slå av matningen. 8. Tag bort locket/platten från enheten. 9. Anslut EU (tillbehör) testledningen till sändaren. Använd de medföljande krokodilklämmorna. Anslut den bruna ledningarn till fas, den blåa ledningen till noll och den gröna till jord. 10. Koppla på strömmen igen. 11. Om man t ex skall mäta via ett lamputtag, se till att brytaren är i läge till. 12. Följ sedan mätproceduren i förra avsnittet. Mottagaren Autoavstängningsfunktion Om mottagaren inte används på ca 10 minuter stänger den automatiskt av sig själv för att spara på batteri. Byte av batteri Tag bort batteriluckan, sätt i ett nytt batteri (9V) och skruva sedan tillbaka batteriluckan. Kontroll av uttag för korrekt montering 5. Sätt matningskabeln i sändaren. 6. Kontrollera alltid mottagarens uttagsfunktion genom att ansluta stickproppen till ett uttag där man är säker på att fas, noll och jord är korrekt monterade. Alla tre LED:arna skall lysa för att indikera ett korrekt monterat uttag. 7. Anslut stickproppen till det uttag du önskar testa. De tre LED:arna visar ledningskonfigurationen i uttaget. Märkningen på sändaren beskriver olika felscenarier. 8. Om matningen till uttaget försvinner av en eller annan anledning, släcks LED:arna. Se möjliga felkopplingar på nästa sida.

12 Ideal sikringssøger side 12 Möjliga felkopplingar LED Tänd LED Släckt Korrekt förbindelse Öppen jord Skiftad fas/nolledare Öppen fas Öppen nolledare Skiftad fas/jordledare VARNING!: Denna utrustning kan inte detektera skiftad noll/jord. Testaren är från början tillverkad för engelska förhållanden och därför bör man även vara uppmärksam på att använda en stickpropp med jord för korrekt test av förbindelser. Symboler Förhåller sig till EU-direktiv Skyddad med dubbel isolering Se manualen Endast för inomhusbruk Separat sortering av instrumentet Specifikationer Funktionsområde: V AC Funktionsfrekvens: 47-63Hz Puls: 16A (10µs) Maximal last: 240V AC Cykel: 10µs var 16,6ms (kontinuerligt) (0,06%) Vikt: (utan batteri) Sändare ca. 50g mottagare ca. 85g Strömmatning: Sändaren matas från 230V-nätet, mottagaren från 9V batteri. Funktionstemperatur: 0 till 50C Certifiering: EN , Kat. II 300V.

13 Ideal sikringssøger side 13 Om denna utrustning används på ett sätt som inte är beskrivet i manualen eller föreskrivet av producenten, kan instrumentets skydd påverkas. Vad man gör med elektriskt och elektroniskt avfall I förbindelse med att bevara, beskydda och förbättra miljön, skydda människors hälsa och utnyttja de neutrala resurserna klokt och rationellt, skall detta instrument kastas med största möjliga miljöhänsyn. Fråga vid behov på din återvinningsstation. Vad man gör med förbrukade batterier/akkumulatorer Se ovan. Garanti Ideal säkringssökare har en garanti på 2 år. Detta gäller dock endast om testaren skickas in till Elma Instruments för service och reparation under denna 2-årsperiod. Egna försök till service/reparation gör att garantin tar slut omedelbart. Garantin täcker inte säkringar, batterier eller skador som uppstår i samband med våld, olyckor osv.

14 Ideal sikringssøger side 14 English usermanual Preface The task of locating AC circuits is now made quick and easy. No more guessing or trial and error when it comes to locating the correct circuit breaker or fuse supplying power to an AC socket or lighting fixture*. Common wiring faults are instantly identified with the integrated socket tester. *Requires optional test lead set (61-184EU). WARNING! For indoor use only. Use extreme care when working around AC circuits, severe shock hazards exist. Familiarize yourself with these instructions prior to use and always check that the transmitter and receiver are operating properly before using on live circuits. Always verify the integrity of the 13A fuse located inside the plug top which is attached to the supplied UK power cord. If used on a circuit controlled by a dimmer, turn the dimmer to the highest on position. Do not use in cardiac care areas. WARNING: This equipment will not detect a Neutral / Earth reversed condition. The Socket Tester feature was designed for use on UK wiring systems that typically have fixed polarity. Additional care must therefore be taken when using the supplied European style power cord because polarity is determined by the orientation of the 2-pin Euro plug in the wall outlet being tested. The transmitter s LEDs may not therefore indicate the actual wiring configuration! Features Automatically and quickly finds correct breaker or fuse Optional test lead set available for use at bare wires and light fixtures (61-184EU) Non-contact voltage sensor for VAC Transmitter works on 230VAC circuits Socket tester feature verifies wiring configuration Low battery detection Operation Self-Test Push the receiver s power switch forward to the ON position. The unit will perform a selftest to ensure proper operation. Low Battery Detection After performing the self-test the receiver will verify the voltage of the 9VDC battery. If the battery voltage is below 7.3 volts, the

15 Ideal sikringssøger side 15 receiver will beep three times and turn itself off. Remove the old battery, and replace it with a standard 9VDC battery. Idle Mode Provided the battery is good, the receiver will enter the idle mode. Both the receiver s LEDs will remain on and the receiver will continually check for any active signals. Non-Contact Voltage Test Point the receiver s nose towards a live AC socket or power cord. Once an AC Voltage field of > 50V is sensed, the receiver will switch to Voltage Sensor mode. The red LED remains lit and the receiver will audibly beep. The beeping speed will increase when the receiver is moved closer to the AC power source, and slows when the receiver is moved further away. Once the receiver senses a signal from the transmitter, it will switch to the circuit identifier mode. The circuit identifier mode is indicated by a steady green LED. To leave this mode and use the receiver for AC Voltage detection, turn the power switch off, then on again. Locating a Circuit Breaker or Fuse: 1. Plug the IEC-320 end of the supplied mains cord into the transmitter. 2. Plug the other end of the mains cord into the AC socket. Go to the circuit breaker panel or consumer unit. 3. Turn the receiver on, and allow it to complete its self-test away from power. 4. Place the flat surface of the tapered end of the receiver directly onto the circuit breaker or fuse as shown in Fig A. Depending on the breaker type, the receiver may have to be turned 90 in order to obtain an accurate reading. 5. Move the receiver down each side of the panel passing over each breaker or fuse. This will calibrate the receiver to the signal from the transmitter. 6. Move the receiver down each side once more. On the second pass, the receiver will continually beep and the green LED will flash when positioned over the correct circuit breaker i.e. the breaker powering the transmitter. Some signals will be detected on the first pass. Note: In certain circumstances, it may be difficult to identify the correct breaker due to wire routing in the panel. If adjacent breakers cause the receiver to beep continually, remove the panel cover (whilst observing safe working practices) and hold the tapered end of the receiver against the wires leading to the breakers in question. Separate the wires if possible to reduce bleeding of the signal from one wire to the next. This way cross-over signals can be eliminated allowing accurate identification of the correct breaker. 7. Trip the breaker off and check that the LED s on the transmitter are now off, confirming that you have selected the correct breaker or fuse to turn off.

16 Ideal sikringssøger side 16 Locating a Circuit Breaker or Fuse Connected to a Light Fixture 1. Disconnect the electrical supply to the light fixture or take suitable safety precautions when connecting to live unshielded contacts. 2. Remove the ceiling rose or light fixture cover. 3. Plug the EU test lead set (not included) into the transmitter. Using the crocodile clips supplied with the EU, connect the brown test lead to the light fixture s live contact, the blue to neutral and the green to earth. 4. Turn the electrical supply to the light fixture back on. 5. If the light fixture is controlled by a wall switch, make sure the wall switch is ON. 6. Follow the procedure described in Locating a Circuit Breaker or Fuse steps 3 through 7. Receiver Auto Power Off: If the receiver is left on and not utilized for 10 minutes (no energised AC circuit or transmitter signals are detected), it will automatically shut down to conserve its battery life. Battery Replacement: Remove battery cover. Insert new 9V battery into battery compartment and re-install battery cover. Checking Sockets for Correct Wiring: 1. Plug the IEC-320 end of the supplied mains cord into the transmitter. 2. Always test the transmitter s socket test function by plugging the other end of the mains cord into a known live socket before and after use. All three LED s on the transmitter should light indicating a correctly wired live socket. 3. Plug the mains cord into the live socket you wish to test. The three LED lamps on the transmitter will indicate the wiring configuration of the socket. The label on the transmitter provides a key to various fault conditions. 4. If power to the socket is switched off, all three LED s will go out. Key to possible fault conditions:

17 Ideal sikringssøger side 17 WARNING: This equipment will not detect a Neutral / Earth reversed condition. The Socket Tester feature was designed for use on UK wiring systems that typically have fixed polarity. Additional care must therefore be taken when using the supplied European style power cord because polarity is determined by the orientation of the 2-pin Euro plug in the wall outlet being tested. The transmitter s LEDs may not therefore indicate the actual wiring configuration! Symbols Do not attempt to repair this equipment as there are no user serviceable parts in this equipment. Opening the back cover will expose potentially lethal voltages. Refer all repairs to the manufacturer or qualified service center. Specifications: Operating Range: VAC Operating Frequency: 47-63Hz Pulse: 16A (10μs) Maximum Load: 240VAC Duty Cycle: 10μs every 16.6ms (continuous), (0.06%) Weight (excluding battery): Transmitter approx 50 g., Receiver approx. 85 g. Power Supply: Transmitter powered from 230V supply, Receiver 9VDC battery Operating Temperature: 0 to 50ºC Certification: EN , CATII-300V If the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired. Dispose of waste electrical and electronic equipment. In order to preserve, protect and improve the quality of environment, protect human health and utilise natural resources prudently and rationally, the user should return unserviceable product to relevant facilities in accordance with statutory regulations. The crossed-out wheeled bin indicates the product needs to be disposed separately and not as municipal waste.

18 Ideal sikringssøger side 18 Disposal of used batteries/accumulators! The user is legally obliged to return used batteries and accumulators. Disposing used batteries in the household waste is prohibited! Batteries/accumulators containing hazardous substances are marked with the crossed-out wheeled bin. The symbol indicates that the product is forbidden to be disposed via the domestic refuse. The chemical symbols for the resective hazardous substances are Cd = Cadmium, Hg = Mercury, Pb = Lead. You can return used batteries/accumulators free of charge to any collecting point of your local authority, our stores, or where batteries/accumulators are sold. Consequently you comply with your legal obligations and contribute to environmental protection.

19 Egne notater Ideal sikringssøger side 19

20

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 sid 2 Dansk/norsk vejledning... 3 Indledning... 3 Generelt... 3 Funktioner...

Læs mere

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 DK: Davo-Meg 1002: 87 98 301 819 Davo-Meg 1002B: 87 98 301 822 EAN: Davo-Meg 1002: 5703534100059 Davo-Meg 1002B: 5703534100202 Indhold

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Elma Easy-ISO Dansk/norsk manual Side 2 3 Svensk bruksanvisning Sida 4 5 English user manual Page 6 7

Elma Easy-ISO Dansk/norsk manual Side 2 3 Svensk bruksanvisning Sida 4 5 English user manual Page 6 7 Elma Easy-ISO Dansk/norsk manual Side 2 3 Svensk bruksanvisning Sida 4 5 English user manual Page 6 7 EAN: 5706445320769 Elma Easy ISO 2 Dansk manual Anvendelse Tillykke med dit nye Elma Easy-ISO sæt.

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Brugermanual. USB Pladespiller

Brugermanual. USB Pladespiller Brugermanual USB Pladespiller INDHOLD BESKRIVELSE... 4 KOM I GANG... 6 Strøm... 6 Forstærker forbindelse... 6 Afspilning af plade... 6 USB/SD afspilning og optagelse... 7 VEDLIGEHOLDELSE... 9 Skift tonearm

Læs mere

TranzX P ST PCB Kit Manual Vers ion C, D & E. Alle E-Fly. Vælg I2C. Vælg I2C PCB kit version og serienummer

TranzX P ST PCB Kit Manual Vers ion C, D & E. Alle E-Fly. Vælg I2C. Vælg I2C PCB kit version og serienummer Alle E-Fly. Vælg I2C Vælg I2C PCB kit version og serienummer Afmonter batteri før montering af tester Afmonter batteri og hold Tænd/on tasten nede, for at aflade systemet Monterings vejledning Forbind

Læs mere

ledningsfri LED lampe med sensor Sladdliis LED lampa med sensor Codless LE0 lamp with sensor t+.cado'

ledningsfri LED lampe med sensor Sladdliis LED lampa med sensor Codless LE0 lamp with sensor t+.cado' IT lr t+.cado' ledningsfri LED lampe med sensor Sladdliis LED lampa med sensor Codless LE0 lamp with sensor n.,le E c, lllll [iltlillilt [ruilil å cadcl' DK INSTRUKTIONSMANUAL LÆS INSTRUKTIONSMANUALEN

Læs mere

Elma 1350B Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-7

Elma 1350B Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-7 Elma 1350B Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-7 El-nummer: 6398157229 EAN-nummer: 5703317410283 Indhold Dansk betjeningsvejledning... 3 Sikkerheds information... 3 Specifikationer...

Læs mere

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 OUTDOOR DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 Før De tager Deres nye fiskevægt i brug, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning. Vi anbefaler

Læs mere

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL DANSK / ENGLISH DANSK SIDE 1 DS Pro PRO projektorbeslag PROJEKTORBESLAG 180 cm 180 CM Tillykke med dit nye DS Pro projektorbeslag 180 cm. For at opnå det bedste resultat bedes du læse denne manual og udelukkende

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Elma DT 128. Dansk/Norsk manual Side 3-5 Svensk brukermanual Sida 6-8 English usermanual Page 9-11 DK: 6398 206 798 SE: 40 075 515 NO: 80 624 08

Elma DT 128. Dansk/Norsk manual Side 3-5 Svensk brukermanual Sida 6-8 English usermanual Page 9-11 DK: 6398 206 798 SE: 40 075 515 NO: 80 624 08 Elma DT 128 Dansk/Norsk manual Side 3-5 Svensk brukermanual Sida 6-8 English usermanual Page 9-11 DK: 6398 206 798 SE: 40 075 515 NO: 80 624 08 EAN: 5706445840151 Indhold Dansk/Norsk manual... 3 Introduktion...

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

SERVICEKURSUS 2014. C. Reinhardt as

SERVICEKURSUS 2014. C. Reinhardt as SERVICEKURSUS 2014 C. Reinhardt as Elektrisk system TMM4 Sensor DP06 DP07 V.1 erstattes af V.3 DP03 DP16 DP10 V.2 V.3 Display Indstilling af motor support i procent: Tænd for display på tænd knap. Hold

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO JENSEN CLASSIC FOLDER JENSEN MAX STACKER MANUAL MANUAL Date of issue 2005.11.04 Fremstillingsdato Machine no. 760790, 492147 Maskinnr. Distributor / Forhandler Project Manufacturer / Fabrikant JENSEN USA

Læs mere

Beovox 5000 versions. Classic Audio Technical Information

Beovox 5000 versions. Classic Audio Technical Information Beovox 5000 versions Bang & Olufsen designed the Beovox 5000 for the Beolab 5000. During the period the Beolab 5000 was available (1967 1972) 3 different versions of the Beovox 5000 were released. In this

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Brugervejledning Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Introduktion...3 Oversigt... 3 De grundlæggende funktioner... 4 Sådan bærer du headsettet... 4 Tilslutning af dit

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Brugervejledning Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over TV Dock...3 Kom godt i gang...4 Smart Connect...4 Opgradering af Smart Connect...4 Brug af

Læs mere

Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings. QVEX Clima. Revideret 12-10-2011 /JLK

Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings. QVEX Clima. Revideret 12-10-2011 /JLK Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings QVEX Clima Revideret 12-10-2011 /JLK mit: JLK CC: Dato: 12-10-2011 Indhoidsfortegnelse I Table

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

Brugervejledning. MHL to HDMI Adapter IM750

Brugervejledning. MHL to HDMI Adapter IM750 Brugervejledning MHL to HDMI Adapter IM750 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over MHL to HDMI Adapter...3 Kom godt i gang...4 Smart Connect...4 Opgradering af Smart Connect...4 Brug af MHL to

Læs mere

4G/LTE Filter Kit Channel 59 Art. No Installation Installations guide guide Installations Installasjons- guide guide Asennusopas triax.

4G/LTE Filter Kit Channel 59 Art. No Installation Installations guide guide Installations Installasjons- guide guide Asennusopas triax. 4G/LTE Filter Kit Channel 59 rt. No. 314080 Installation guide Installations guide Installations guide Installasjonsguide sennusopas triax.com Installation Guide Instruction 1. Turn off TV at the mains

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning SmartDock for Xperia ion Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over SmartDock...3 Opladning med SmartDock...3 Kom godt i gang...5 LiveWare -administration...5 Opgradering af LiveWare

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Pump load: Blower (aux) load: Light load: Heater load: 400V, 50 Hz 11000 W 3 x 16 A Max. 3 x 3000 W Total sum of

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

Elma Paintcheck Dansk/norsk manual Side 3-5 Svensk manual Sida 6-8 English usermanual Page 9-11

Elma Paintcheck Dansk/norsk manual Side 3-5 Svensk manual Sida 6-8 English usermanual Page 9-11 Elma Paintcheck Dansk/norsk manual Side 3-5 Svensk manual Sida 6-8 English usermanual Page 9-11 DK: 63 98 958 907 SE: 42 105 12 NO: 80 30 298 EAN: 5706445710027 Indhold Dansk/Norsk brugermanual... 3 Beskrivelse...

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

Power Supply 24V 2.1A

Power Supply 24V 2.1A Power Supply 24V 2.1A Strømforsyning 24 V 2,1 A Power Supply 24V 2.1A Stromversorgung 24 V 2,1 A Teknisk brugervejledning Technical User Guide Technische Bedienungsanleitung 2015.04.21 604159 Technical

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21 Brugervejledning Xperia P TV Dock DK21 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Bagside oversigt over TV Dock...3 Kom godt i gang...4 Håndtering af LiveWare...4 Opgradering af Håndtering af LiveWare...4 Brug

Læs mere

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 El-nummer: 6398402149 EAN-nummer: 5706445620067 Indhold Dansk/Norsk manual... 3 Indledning... 3 Kendetegn... 3 Måleprocedure/Måleprossedyre...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Recall information fra C. Reinhardt

Recall information fra C. Reinhardt Ballerup, den 19. januar 2016 Recall information fra C. Reinhardt Kære alle Vi har modtaget en recall fra Suzuki Global. I dette brev kan du læse de vigtigste punkter vedrørende problemerne og hvordan

Læs mere

Elma 30C Procesmultimeter Dansk/norsk vejledning Side 4-12 Svensk manual Sida 13-21 English usermanual Page 22-33

Elma 30C Procesmultimeter Dansk/norsk vejledning Side 4-12 Svensk manual Sida 13-21 English usermanual Page 22-33 Elma 30C Procesmultimeter Dansk/norsk vejledning Side 4-12 Svensk manual Sida 13-21 English usermanual Page 22-33 DK: 63 98 206 840 SE: 42 031 29 NO: 80 223 73 EAN: 5706445670000 Indhold Introduktion...

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma 318 Mini automultimeter

Betjeningsvejledning Elma 318 Mini automultimeter Betjeningsvejledning Elma 318 Mini automultimeter El.nr. 63 98 910 288 BM318 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. SIKKERHED... 2 2. INTRODUKTION... 4 3. Beskrivelse... 5 3-1 Panel beskrivelse...

Læs mere

Small and powerful energy saver gives high quality light, with compact design

Small and powerful energy saver gives high quality light, with compact design Lighting Small and powerful energy saver gives high quality light, with compact design GENIE unctional non-covered Energy saving lamp, with money saving high quality light and compact design. This lamp

Læs mere

LED STAR PIN G4 BASIC INFORMATION: Series circuit. Parallel circuit. www.osram.com 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHEETS?

LED STAR PIN G4 BASIC INFORMATION: Series circuit. Parallel circuit. www.osram.com 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHEETS? BASIC INFORMATION: 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHES? Compatibility to OSRAM s: -Series Circuit... Page 2 -Parallel Circuit... Page 3 Compatibility to OTHER s : -Series Circuit... Page 4 -Parallel

Læs mere

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS).

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitters and inline s intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Dette bilag udgør bilag 8 til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 Dansk - Svenska DK Ver 1.1 Zense MIR2130 ID110024000 1 - ANVENDELSE 6 - TILSLUTNINGSDIAGRAM

zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 Dansk - Svenska DK Ver 1.1 Zense MIR2130 ID110024000 1 - ANVENDELSE 6 - TILSLUTNINGSDIAGRAM Dansk - Svenska zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 DK Ver 1.1 1 - ANVENDELSE DIN-modulet er en zense enhed som benyttes til at modtage input fra svagstrøms tryk eller egnet sensor. Enheden

Læs mere

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester SIKKERHED Sikkerheds forskrifter Læs denne manual før testeren tages i brug, og vær især opmærksom på dette afsnit om sikkerhed. Vær opmærksom på at

Læs mere

ART.NR. 751-019 DK UK. Toasterovn...2 Toaster oven...5. www.ideline.com

ART.NR. 751-019 DK UK. Toasterovn...2 Toaster oven...5. www.ideline.com ART.NR. 751-019 DK UK Toasterovn...2 Toaster oven...5 www.ideline.com DK INTRODUKTION Før De tager Deres toasterovn i brug, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning. Vi anbefaler Dem tillige,

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630 K 5406A Digital HFI/HPFI tester El-nr. 63 98 720 630 Kyoritsu 5406A Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...2 2. Beskyttelseslåg...3 3. Instrumentbeskrivelse...3 Ledningsbeskrivelse...4

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

2006/1. Golfvogn - Golftrolley G150. DK Betjeningsvejledning GB User manual

2006/1. Golfvogn - Golftrolley G150. DK Betjeningsvejledning GB User manual 2006/1 DK Betjeningsvejledning GB User manual Golfvogn - Golftrolley G150 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Eurotest XE Multiinstallationstester. El-nr.: 63 98 915 869

Eurotest XE Multiinstallationstester. El-nr.: 63 98 915 869 Eurotest XE Multiinstallationstester El-nr.: 63 98 915 869 2 Sikkerheds og drifthensyn side 2 1. Sikkerheds og driftshensyn 1.1. Advarsel For dybtgående tekniske data henvises til manualen på Cd-rommen.

Læs mere

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle Fordel Allround aftørringspapir Ideel til rengøring af glas Velegnet til håndaftørring Godkendt til kontakt med fødevarer Tork Easy Handling, emballage som er let at løfte, åbne og folde sammen, når du

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737 K 6050 Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester El-nr. 63 98 720 737 Kyoritsu K6050 Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...3 2. Beskyttelseslåg...3 3. Beskrivelse...4 3.1. Instrumentbeskrivelse...4

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

Navn: DVG V 450EC/F400 varenr.: 95257

Navn: DVG V 450EC/F400 varenr.: 95257 DVG-V 450EC/F400 varenr. 95257 Document type: Product card Document date: 2012-11-08 Generated by: Systemair online katalog Beskrivelse Brand- og røgventilator 400 C / 120 min Normal ventilation op til

Læs mere

Brugervejledning User Manual BS12

Brugervejledning User Manual BS12 Brugervejledning User Manual BS12 ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke stilles genstande fyldt med væske, såsom vaser på apparatet. Netstikket kan benyttes som hovedafbryder

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1 EcoAIR DESIGN 3 1 2 4 5 SW1.1 SW1.2 SW1.3 SW1.4 SW1.5 6 P3 P2 7 P1 Fig.1 Fig.2 N Fig.3 N Fig.4 N Fig.5 - min. + P2 Fig.6 N Fig.7 N Fig.8 N Fig.9 - min. + P2 - HR%. + Fig.10 P3 N Fig.11 Dansk EcoAIR Design

Læs mere

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067 MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A El.NR: 63 98 720 067 INDHOLDSFORTEGNELSE K6010A side 2 1. Sikker Test...3 2. Introduktion...3 3. Instrument Beskrivelse...4 3.1 Front Panel (fig. 1)...4 3.2 Test Terminaler

Læs mere

NoteSync vejledning. Leba Innovation A/S

NoteSync vejledning. Leba Innovation A/S NoteSync vejledning Leba Innovation A/S Indholdsfortegnelse NoteSync... 3 USB Interface... 3 Opladning og sync af mere end 16 enheder... 3 Ventilation... 4 Forbinde enheden til strøm... 4 Skifte sikring...

Læs mere

Model: VOC75 / VOC70

Model: VOC75 / VOC70 Model: VOC75 / VOC70 Brugsvejledning DK 3 Users manual UK 6 113-090213 1 DK Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner 3 Udpakning og opstilling 3 El-tilslutning 3 Opstart 3 Termostaten 4 Afrimning 4 Lys

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

WT-1675B-8 GSM Alert and Monitoring System 9 inputs, 1 relay

WT-1675B-8 GSM Alert and Monitoring System 9 inputs, 1 relay VERSION: 1.2 UPDATED: AUG 2013 WT-1675B-8 GSM Alert and Monitoring System 9 inputs, 1 relay BRUGER MANUAL Feb 2015 Ver. 1 1 INTRODUKTION WT-1675B-8 GSM Er en smart lille GSM kontroller med 8 digitale indgange

Læs mere

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene ENG Features Layout The ASA-30 can be used either as an additional siren connected to your alarm system or as an independent siren connected

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

UniFeeder TM. Betjeningsvejledning

UniFeeder TM. Betjeningsvejledning UniFeeder TM Betjeningsvejledning Varenr.: 1212-1200 Strømforsyning: 85-264V 50 Hz 0,85A Vægt: 1060 g. Advarsel: Rør ikke indvendigt i foderboksen mens UniFeeder kører! Garanti: UniFeeder er dækket af

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Betjeningsvejledning Zircon i700 Lægte/metal og spændingssøger. El.nr. 63 98 157 245

Betjeningsvejledning Zircon i700 Lægte/metal og spændingssøger. El.nr. 63 98 157 245 Betjeningsvejledning Zircon i700 Lægte/metal og spændingssøger El.nr. 63 98 157 245 Zircon i700 lægtesøger... 3 Generelt... 3 Beskrivelse af instrumentet... 3 Oversigt over instrumentet... 3 Installering

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder extreme Programming Software Engineering 13 1 Kunders og udvikleres menneskerettigheder Kunder: At sætte mål og få projektet til at følge dem At kende varighed og pris At bestemme softwarefunktionalitet

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

PARATHOM / PARATHOM PRO MR16 Electric Transformer Compatibility

PARATHOM / PARATHOM PRO MR16 Electric Transformer Compatibility / PRO MR16 Electric Transformer Compatibility BASIC INFORMATION: 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHES? Compatibility to OSRAM s: -Series Circuit... Page 2 -Parallel Circuit... Page 3 Compatibility

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

XV1100K(C)/XV1100SK(C)

XV1100K(C)/XV1100SK(C) Doro Gsm Mobiltelefon XV1100K(C)/XV1100SK(C) All rights reserverd. Any reprinting or unauthorized use wihout the written permission of Doro Gsm Mobiltelefon Corporation, is expressly prohibited. P/N LIT-11646-12-51

Læs mere