Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr indkørsel.png mome 1340

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-01-2015 - indkørsel.png - 6850 mome 1340"

Transkript

1 Åben postliste 13. januar 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. - indkørsel.png mome 1340 Indkørsel.docx mome 1340 RE: Ansøgning om ny overkørsel mome 1340 Materiale fra - udleveret til - på møde den pdf LEMR orienterer om at problemet ikke er løst jebn Orienteringsmail ang. bestilling af energiramme doaa 159 VS: EJD opsætning af skilt mome 1535 VS: Opdatering af Danmarks Miljøportal i forhold til bekendtgørelse nr af 26. november 2014 om udpegning af drikkevandsressourcer VS: Opdatering af Danmarks Miljøportal i forhold til bekendtgørelse nr af 26. november 2014 om udpegning af drikkevandsressourcer kihm kihm _Vedr.: Opsamling på dagens møde om parkering i Frederikshavn FIRA Ny beliggenhedsplan.pdf doaa Mail fra - med ny beliggenhedsplan doaa Brev om igangsættelse af undersøgelse hemu 62

2 Tankattest.pdf isho SV: Grundvandsrådet for Frederikshavn Kommune - genoptager sagen 6744 kihm 5825 VS: - svar på forespørgsel om jordforurening hemu informerer om at der etableres automatisk logning jebn 8596 Korrespondance med - vedr. trærødder marn Spor af rotter, lacm 460 Forespørgsel fra - om status chaa VS: - svar på forespørgsel om jordforurening hemu 1527 VS: Orientering til kommunerne om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (MBBL Id nr.: ) - Orientering til kommunerne om lovændringen.pdf VS: Orientering til kommunerne om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (MBBL Id nr.: ) - Bilag 2 - Skema over ændringsloven 2014.pdf VS: Orientering til kommunerne om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (MBBL Id nr.: ) - Bilag 1 - Lov nr om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer af 16. december 2014.pdf VS: Orientering til kommunerne om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (MBBL Id nr.: ) POHN POHN POHN POHN 903 VS: - svar på forespørgsel om jordforurening hemu 1526 VS: NOVANA-indberetning RBU jecr 1147 Spor af rotter, lacm 460

3 Oplysninger om ventilationsanlæg - VS: Tilbagemelding på - miljørapport 2013 Mail fra hemu 858 SV: Ansøgning om ophævelse af skov- og åbeskyttelseslinie SUOS olietank fjernet prsi 1517 J.nr Udstykning og arealoverførsel fra ejendommen matr. nr. -ovs.pdf laen 1521 J.nr Udstykning og arealoverførsel fra ejendommen matr. nr. - Ændringskort_nr.pdf laen 1521 J.nr Udstykning og arealoverførsel fra ejendommen matr. nr. - Maaleblad2_-_jnr40862.pdf laen 1521 J.nr Udstykning og arealoverførsel fra ejendommen matr. nr. - Maaleblad_-_jnr40862.pdf laen 1521 J.nr Udstykning og arealoverførsel fra ejendommen matr. nr. - Skematisk_redegoerelse_- _jnr40862.pdf laen 1521 J.nr Udstykning og arealoverførsel fra ejendommen matr. nr _Hvid_udskriv.pdf laen 1521 J.nr Udstykning og arealoverførsel fra ejendommen matr. nr. _Grøn_udskriv.pdf laen 1521 J.nr Udstykning og arealoverførsel fra ejendommen matr. nr laen 1521 VS: Mulighed for deltagelse i projekter i IMPEL regi i 2015 og ny national koordinator for IMPEL NY FRIST januar MALY 1516 VS: Forvaltning af Taxitilladelser - Vejledning kommunale hjemmesider.docx chlr 6335 VS: Forvaltning af Taxitilladelser chlr 6335 Telefonnotat -pumpen er slukket 6559 ance 874 Ventilation.jpg libr 24225

4 Nødnøgle-boks.jpg libr Trappe fra 1. sal.jpg libr Flugtvejsdør.jpg libr SKMBT_C224e pdf libr Suppl. oplysninger fra - vedr. brandkrav libr VS: Sløjfning -Gl boring sløjfet 6526 kihm Indsigelser - mrk. sag nr laly 5614 VS: - Varsling om udførelse af indledende undersøgelse og evt. besigtigelse hemu 1513 Dagsorden 3. møde Idégenerering maku VS: - Varsling om udførelse af indledende undersøgelse og evt. besigtigelse hemu 1062 Orientering fra - vedr. antallet af vinduer som udskiftes libr VS: - Varsling om udførelse af indledende undersøgelse og evt. besigtigelse hemu 7487 VS: - Varsling om udførelse af indledende undersøgelse og evt. besigtigelse hemu 1062 VS: - Varsling om udførelse af indledende undersøgelse og evt. besigtigelse hemu 5327 Indvundne vandmængder kihm VS: - Varsling om udførelse af indledende undersøgelse og evt. besigtigelse hemu 9325 VS: - Varsling om udførelse af indledende undersøgelse og evt. besigtigelse hemu 21350

5 VS: - Varsling om udførelse af indledende undersøgelse og evt. besigtigelse hemu VS: - Varsling om udførelse af indledende undersøgelse og evt. besigtigelse hemu VS: - Varsling om udførelse af indledende undersøgelse og evt. besigtigelse hemu Plantegning med nedsivningsanlæg evlo 1509 Dispensationsansøgning ifm. nedsivningsanlæg evlo 1509 VS: - Varsling om udførelse af indledende undersøgelse og evt. besigtigelse hemu VS: - Varsling om udførelse af indledende undersøgelse og evt. besigtigelse hemu VS: - Varsling om udførelse af indledende undersøgelse og evt. besigtigelse hemu VS: - Varsling om udførelse af indledende undersøgelse og evt. besigtigelse hemu VS: - Varsling om udførelse af indledende undersøgelse og evt. besigtigelse hemu VS: - Påtænkt kortlægning på vidensniveau 1 efter jordforureningsloven hemu 1495 Svar fra - -ansøgning inden 1. maj 6451 ance 883 Sagsnr. vandforbrug markvanding kihm VS: - Påtænkt kortlægning på vidensniveau 1 efter jordforureningsloven hemu 1493 vandaflæsning - markvanding -Tuenvej kihm Mail fra - -nyt anlæg til foråret 6407 ance 883

6 Forslag til nye vedtægter for kihm Dokumentation for opbevaring af jebn 4081 Indsigelse - debatoplæg laly 5614 Dokumentation for opbevaring af jebn Facade.pdf evlo Byggetilladelse og Bygningsattest.pdf evlo Beskrivelse.pdf evlo Situationsplan.pdf evlo Plan - Snit - Situationsplan.pdf evlo Følgebrev.pdf evlo 1479 Færdigmeldingsblanket for separering af regnvand lacm Færdigmelding med Sanitets- og Kloakmestererklæring.pdf jaiv 8800 Færdigmelding ibni Indvundne vandmængder kihm Færdigmelding lacm 1472 SV: Byggepladshegn matr. nr mome Supplerende materiale mady 22798

7 - Montage vejledning mady Giftforbrug private sikringsordninger lacm vandberetning -Indberetning vandmængder 6238 kihm 1014 Aktindsigt i byggesag amko 1379 OK - Re: Analyseprogram for - vandværk for paae 9732 Trafikspejl i joaa 610 Indsigelse - med udstykning laly 5614 Indsigelse - med udstykning laly 5614 Spørgsmål fra - vedr. trærødder marn VS: - Varsling om udførelse af indledende undersøgelse og evt. besigtigelse hemu VS: - Varsling om udførelse af indledende undersøgelse og evt. besigtigelse hemu VS: - Varsling om udførelse af indledende undersøgelse og evt. besigtigelse hemu VS: - Varsling om udførelse af indledende undersøgelse og evt. besigtigelse hemu Tilbagemelding fra chaa 901 VS: - Varsling om udførelse af indledende undersøgelse og evt. besigtigelse hemu VS: - Varsling om udførelse af indledende undersøgelse og evt. besigtigelse hemu Svar på supplerende spørgsmål - udledningstilladelse til - i partshøring Mail fra makl 8596

8 Ingen bemærkninger fra libr Spørger til status tist Dekl. kloakledning, mome 1340 EJD -. Overkørsel mome 1340 Affaldsplan version jecr 465 "indsigelse" laly 5614 Orientering fra - om at sagen annulleres chaa "indsigelse" laly 5614

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 15. juni 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Re: Opfølgning vedr. parkering- og trafik kommunikation - - 101275 mome 9308 Re: Opfølgning

Læs mere

330-2015-141411 330-2015-141282

330-2015-141411 330-2015-141282 330-2015-140495 Forespørgsel om forlængelse 20-03-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger 330-2015-141047 Samtykkerklæring 20-03-2015 Center for Sundhed og Omsorg Borger 330-2015-143372 Sygemelding

Læs mere

Indgående post uge 3 ( 12. 16. januar 2015 )

Indgående post uge 3 ( 12. 16. januar 2015 ) Indgående post uge 3 ( 12. 16. januar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 3453 SV Indre Ringvej: yderligere vedr. hal og sal 15-01-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson Indgående post uge 8 ( 16. 20. februar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 11658 BPI Senior Motion - ansøgning om timer sæson 2015-2016 20-02-2015 Fordeling af timer i haller

Læs mere

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Rørnetskonferencen Malmø 30 31 marts 2011. Strafafgift på ledningsført vand hvis lækage > 10 % Erfaringer fra Danmark

Rørnetskonferencen Malmø 30 31 marts 2011. Strafafgift på ledningsført vand hvis lækage > 10 % Erfaringer fra Danmark Slide: 1 Rørnetskonferencen Malmø 30 31 marts 2011 Strafafgift på ledningsført vand hvis lækage > 10 % Erfaringer fra Danmark Civ. Ing. Lars Isager Hedegaard, Hvidovre Forsyning Slide: 2 Inden vi ser på

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere

Vejledning om indberetning til DIADEM (afgørelser af betydning for ejendomshandler) og afgørelser om ændrede kontrolhyppighed mv.

Vejledning om indberetning til DIADEM (afgørelser af betydning for ejendomshandler) og afgørelser om ændrede kontrolhyppighed mv. Vejledning om indberetning til DIADEM (afgørelser af betydning for ejendomshandler) og afgørelser om ændrede kontrolhyppighed mv. Indhold Vejledning om indberetning til DIADEM (afgørelser af betydning

Læs mere

Ankestyrelsens ankeskema til kommunens videresendelse af klage i sociale og beskæftigelsesmæssige sager

Ankestyrelsens ankeskema til kommunens videresendelse af klage i sociale og beskæftigelsesmæssige sager Ankestyrelsens ankeskema til kommunens videresendelse af klage i sociale og beskæftigelsesmæssige sager Kommunen skal anvende skemaet, når den videresender en klage til Ankestyrelsen over en afgørelse

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 84 - ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP k o m m u n e: INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet tur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet tur- og miljøområdet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Marts 2010 Sags id 2010-253 Analyserapport apport nr. 3 Kvalitetsstyringssystemet for na- tur- og miljøområdet Ledelsens evaluering for året 2009 Udarbejdet af Inken F. Nielsen

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune).

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune). Borgerrådgiverens beretning for 2012 Den 4. marts 2013. Sagsnr.: 13/7402. Dok.nr.: 3. Sagsbehandler: Michael Thomsen. Direkte tlf.: 72596226 E-mail: Borgerraadgiveren@egekom.dk Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 11 B - Afgørelse - Anmeldeordning - 29 - Etablering af gyllebeholder Skive Kommune har den 25. februar

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

Klimatilpasning i praksis juraen som medspiller dansk byplan laboratorium den 14. januar 2015 Indlæg af Jens Flensborg) www.energiogmiljo.

Klimatilpasning i praksis juraen som medspiller dansk byplan laboratorium den 14. januar 2015 Indlæg af Jens Flensborg) www.energiogmiljo. Klimatilpasning i praksis juraen som medspiller dansk byplan laboratorium den 14. januar 2015 Indlæg af Jens Flensborg) 1 Disposition Klimatilpasning i planlægning og planloven Kommuneplan og klimatilpasningsplan

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar Sagsnr.: Side 1 af 4 1. Tid: 1.1 2. Sted: 2.1 3. Deltagere: 3.1 På et sikkerhedsmøde deltager fra underentreprenøren en arbejdsleder, som kan tage stilling til økonomiske spørgsmål. Derudover deltager,

Læs mere