Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr Virksomhed redegør for tilførte mængder i jordvold jebn 14789

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-08-2015 Virksomhed redegør for tilførte mængder i jordvold - 138820 jebn 14789"

Transkript

1 Åben postliste 26. september 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Virksomhed redegør for tilførte mængder i jordvold jebn Projekt flytning af - grøft - Høringssvar anka 4551 SV vedr. ønske om møde : NY UDSTYKNING laly SV: Offentlig høring af flytning af vandløb i Frederikshavn kommune - Høringssvar anka 4551 SV: Vedr. flytning af - grøft - Spørgsmål fra anka 4551 VS: Anmeldelse af oplag af papir, pap og plast jebn Tegning Tanke til evlo placering af tanke og tankgrav evlo beregn tankgrav kap evlo Snit af opsamlingsbassin evlo KonfliktRapport.pdf evlo Ansøgning evlo orienterer om at - har målt støj jebn fra ejer om spildevandsanlæg ibni 23088

2 Ansøgning anmh VS: Information vedr mome 2919 VS: Endelig rapport for forureningsundersøgelse udført på ejendommen hemu Placering af vindmølle - foreløbig anmh Typegodkendelse.pdf anmh Støbetegning-rev-A.pdf anmh Støjrapport-for anmh Telefonnotat - vil høre nærmere ance Lugtgener jebn undervisningsdag -undervisning i progression og koordinerende sagsbehandling loro program.undervisning.- -2.dag.progression loro Kloakmester har ikke hørt mere fra - Mail fra makl Program- -program til undervisningsdag med - progression loro Model fra progressionsmåling. Undervisningsmateriale loro Mail fra - Spørg til sag locr Solceller på - - ønsker opringning mady 21780

3 1. undervisningsdag med - -Oplæg til spor til ressourceforløb og progressionsmåling loro Solcelleanlæg/- fra - vedr. solceller mady Yderligere udmelding fra - vedr. note 5 for tist 7966 Kommentar om udmelding fra - vedr. note 5 for tist vil gerne have bilag genfremsendt tist 7966 Spørgsmål fra - til indsendt bilag _ tist Myndighedsmappe.pdf evlo KonfliktRapport.pdf evlo Byggeansøgning evlo Underskrevet fuldmagt evlo Tegninger vedr evlo Færdigmelding chaj Situationsplan vedr evlo Sagsnummer: , - færdigmelding chaj Beskrivelse vedr evlo Supplerende spørgsmål til tist KonfliktRapport.pdf evlo 23383

4 Ansøgning evlo VS: - Udskiftning af tjæreforurenet jord. Fortsat kortlægning på vidensniveau 2. Boligerklæring. Nuancering af kortlægning hemu snit.pdf evlo Situationsplan.pdf evlo Grundplan.pdf evlo Facader.pdf evlo BBR evlo KonfliktRapport.pdf evlo Ansøgning evlo placering.pdf jast KonfliktRapport.pdf jast Ansoegning.pdf jast Luftfoto pdf gejo Typegodkendelse gejo Støbetegning-rev-A gejo Støjrapport-for gejo Mail med nyt materiale gejo 21144

5 - oplyser, at der er indsendt nyt til sagen via BOM libr Oplysninger fra byggesag om spv. forhold ibni Tegningsfortegnelse evlo Teknikarrangement evlo Detaljer varmeventilatorer evlo Sanitetsliste evlo Plan varme og udsugning evlo Plan ventilation evlo Plan med vand evlo Plan kloak og indv. afløb evlo Tegningsliste konstruktioner evlo Dispensationsansøgning om indretning af boliger.pdf evlo Konstruktionsdetaljer evlo Konstruktionsplan evlo Byggepladsplan evlo Snit i fundamenter evlo Fundamentsplan evlo 23371

6 - Fuldmagt.pdf evlo Eksisterende tegninger.pdf evlo Tegningsliste el-installationer evlo El-installation evlo El-installation stueplan Brandinstallation evlo El-installationer Stueplan lavspænding, svagstrøm og sær-installationer evlo Elinstallationer stueplan lysinstallation evlo El-installationer stueplan føringsveje og tavler evlo El-installationer situationsplan evlo Brandteknisk notat evlo Jordbundsundersøgelse for tilbygning, geoteknisk undersøgelsesrapport nr evlo Jordbundsundersøgelse for tilbygning, geoteknisk undersøgelsesrapport evlo Kontor-o.pdf evlo Snit A-A & B-B.pdf evlo Facade mod vest & ost.pdf evlo Facade mod nord & syd.pdf evlo Loftsplan.pdf evlo 23371

7 - 11 Gulvplan.pdf evlo Plantegning.pdf evlo Nedbrydningsplan.pdf evlo Tagplan.pdf evlo Situationsplan.pdf evlo vil give borgeren et svar jebn Tegningsliste.pdf evlo KonfliktRapport evlo Ansøgning evlo Anmeldelse af olietank prsi VS: - Ikke-kortlægning efter jordforureningsloven hemu Sløjfningsblanket - tanken er sløjfet Mail fra makl Sløjfningsblanket isho Mail fra Kloakmester isho VS: - Påtænkt kortlægning på vidensniveau 1 efter jordforureningsloven hemu Principielle retningslinjer for godkendelse af solenergianlæg mady Færdigmelding sag pdf alja 442

8 Svarmail fra evlo Færdigmelding og erklæring om teknisk dokumentation sag pdf alja 5368 Rev. godkendt projekt august 2015.pdf alja Færdigmelding og erklæring om teknisk dokumentation sag pdf libr Sløjfningsblanket og kloakplan sag pdf makl Datablad - Mail fra hemu Oversigtsfoto af området-90 gr..pdf Oversigtsfoto mady Oversigtsfoto af området.pdf Oversigtsfoto mady Ny revideret ansøgning med anden placering Mail fra makl Nyt fra VidenOmVind d. 21/8 2015: Samarbejde med kommuner; Aktuel analyse af vindmølledebatten; Seminar om Grøn Ordning Nyhedsbrev - Seminar om Grøn Ordning rlbr Mail fra - Rettelse til areal locr Registreringsmeddelelse U Referencenr Registreringsmeddelelse.pdf laen Registreringsmeddelelse U Referencenr laen kloakseparering -ejer har kontaktet lacm Forespørgsel vedr. pulje og ansøgning - projekt - Fra rlbr 16076

9 - - beskrivelse mome 4897 Virksomhed godkender referat af møde 20. august jebn 8186 Anmeldelse af jordflytning prsi Anmeldelse af jordflytning prsi Anmeldelse af jordflytning prsi Anmeldelse af jordflytning prsi ipa sprit.pdf jast Indtegning - jordvarme2.jpg jast Indtegning - jordvarme.jpg jast KonfliktRapport.pdf jast Ansoegning.pdf jast Skema er indsendt anmh Skema er indsendt anmh Dokumentation for nudrift med mere anmh Snit.pdf evlo Situationsplan.pdf evlo nabohoring.pdf evlo 23297

10 - Grundplan.pdf evlo Facader.pdf evlo KonfliktRapport.pdf evlo Ansøgning evlo Tilbagemelding fra jebn 8186 Tilslutningstilladelse til anlæg i jebn 8186 Oplysninger ang. ukendt bygning doaa tegning fra kloakmester lacm Vedr. - Forespørgsel om miljøforhold samt oplysninger om evt. opstilling af vindmøller ibni kvitterer for oplysninger jebn 9175 Kan folk i nabokommunerne søge tilskud Fra rlbr Brandstrategi.pdf libr fremsender revideret brandstrategi libr Brandplan.pdf libr fremsender brandplan libr Byggesag nr. - facader mafs 7923 Byggesag nr. - facader mafs 7923

11 Byggesag nr. - plantegning mafs 7923 Byggesag nr. - situationsplan mafs 7923 Byggesag nr. facader mod øst mafs 7923 Byggesag nr. følgebrev til rev. tegninger mafs 7923 Spørgsmål omkring jordarbejde og forsikring gejo spørger til baggrunden for miljøafdelingens vurdering af eksist. spildevandsanlæg libr Færdigmeldingsblanket fremsendt Fra makl Forhåndsdialog - Dialog skitsemappe.pdf evlo Forhåndsdialog - Forhåndsdialog.pdf evlo Forhåndsdialog evlo Handicap parkering ved - og om der skal betales ved parkering mome Vejskilte ved rlbr Ledelsessekretariatet Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Takkebrev Scan Spri pdf Takke brev lehs 20808

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-04-2015 Ansøgning side 1-65192 evlo 14926

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-04-2015 Ansøgning side 1-65192 evlo 14926 Åben postliste 13. april 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Ansøgning side 1-65192 evlo 14926 Ansøgning side 2-65190 evlo 14926 Situationsplan - 65188

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-08-2015 Re: Lastbiler på - - 127753 mome 12211

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-08-2015 Re: Lastbiler på - - 127753 mome 12211 Åben postliste 05.08.15 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-08-2015 Re: Lastbiler på - - 127753 mome 12211 05-08-2015 Driftsjournal og 2 analyseblanketter

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 15. juni 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Re: Opfølgning vedr. parkering- og trafik kommunikation - - 101275 mome 9308 Re: Opfølgning

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 17-03-2014 Facader af den 17-3-2014.pdf - revideret facadetegning 52336 chaa 4763

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 17-03-2014 Facader af den 17-3-2014.pdf - revideret facadetegning 52336 chaa 4763 Åben postliste 17. marts 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Facader af den 17-3-2014.pdf - revideret facadetegning 52336 chaa 4763 Ansøgning om mindre

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-01-2015 - indkørsel.png - 6850 mome 1340

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-01-2015 - indkørsel.png - 6850 mome 1340 Åben postliste 13. januar 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. - indkørsel.png - 6850 mome 1340 Indkørsel.docx - 6849 mome 1340 RE: Ansøgning om ny overkørsel

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 11-06-2015 Tømningsattest -27.05.15 99676 ance 18400

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 11-06-2015 Tømningsattest -27.05.15 99676 ance 18400 Åben postliste 11. juni 2015 Teknik område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 11-06-2015 Tømningsattest -27.05.15 99676 ance 18400 11-06-2015 VS: vedr. entreprisenr. -

Læs mere

Åben postliste 18. februar 2014. Teknisk område. Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Åben postliste 18. februar 2014. Teknisk område. Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 18. februar 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 18-02-2014 Oplysningsskema - side 2.jpg - 33384 hamo 2482 18-02-2014 Oplysningsskema -

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 27-11-2013 27-11-2013 Green passport Mail fra - 180587 hemu 9398

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 27-11-2013 27-11-2013 Green passport Mail fra - 180587 hemu 9398 Åben postliste 27. november 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 27-11-2013 27-11-2013 Green passport Mail fra - 180587 hemu 9398 27-11-2013

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-10-2013 24-10-2013 SV: tilsyn udført i dag - - 160335 lacm 2128

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-10-2013 24-10-2013 SV: tilsyn udført i dag - - 160335 lacm 2128 Åben postliste 24. oktober 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-10-2013 24-10-2013 SV: tilsyn udført i dag - - 160335 lacm 2128 24-10-2013

Læs mere

06-07-2015 Ansøgning om udsættelse af - arrangement - 114617 sili 5042. 06-07-2015 svar fra transportministeriet - - 114594 gihy 20506

06-07-2015 Ansøgning om udsættelse af - arrangement - 114617 sili 5042. 06-07-2015 svar fra transportministeriet - - 114594 gihy 20506 Åben postliste 6. juli 2015 Teknisk område Ansøgning om udsættelse af - arrangement - 114617 sili 5042 svar fra transportministeriet - - 114594 gihy 20506 SV: kvittering fra - Dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Ansøgning med foto, erklæring fra og byggeprojekt.pdf - tosn 7150

Ansøgning med foto, erklæring fra og byggeprojekt.pdf - tosn 7150 Åben postliste 1. oktober 2012 Center for Plan, Teknik og Miljø Journaldato Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Sagsløbenr. Skyggevurdering.pdf - tosn 9640 Ansøgers kommentarer.pdf - tosn 9640 Bemærkninger

Læs mere

22-02-2013 Mail modtaget fra træfældning - jaiv 6845

22-02-2013 Mail modtaget fra træfældning - jaiv 6845 Åben postliste 22. februar 2013 Center for Plan, Teknik og Miljø Journaldato Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Sagsløbenr. Ansøgning bilagt fuldmagt.pdf - tosn 5544 Ansøgning.pdf - tosn 3744 Re: Påbud

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender VS: Korsør Frømandsklub har 50 330-2015-237471 års jubilæum i 2015 05-06-2015 Center for Kultur, Fritid og Borgerservice 29 96 73 34 Korsør Frømandsklub Forespørgsel vedr. opførelse af hal 330-2015-237362

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender Center for Plan og Byg, e-mail: 330-2015-1487 Spørgsmål til ansøgning 05-01-2015 plan@slagelse.

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender Center for Plan og Byg, e-mail: 330-2015-1487 Spørgsmål til ansøgning 05-01-2015 plan@slagelse. Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-1487 Spørgsmål til ansøgning 330-2015-3123 Orientering om ændring af varmekilde til varmepumpe 330-2015-4297 SV: Digital signatur 330-2015-594

Læs mere

Indhentning af RenoNordens bemærkninger til spørgsmål fra borger om skraldebiler og dieselmotorer 02-07-2015 Center for Teknik og Miljø

Indhentning af RenoNordens bemærkninger til spørgsmål fra borger om skraldebiler og dieselmotorer 02-07-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-342467 Septiktank er sløjfet 02-07-2015 Center for Teknik og Miljø 10 27 34 98 SLAGELSE KLOAKSERVICE ApS 330-2015-341695 Mail koorspondance angående Fodbold økonomi 02-07-2015 Center for Kultur,

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2015-146549 Ansøgning om tilladelse til etablering af legeplads 24-03-2015 Center for Teknik og Miljø 10 02 26 14 INDU A/S 330-2015-146572 Ansøgning om

Læs mere

Retur til indeks. Nybygninger, til- og ombygninger og ændret anvendelse for erhverv mv.

Retur til indeks. Nybygninger, til- og ombygninger og ændret anvendelse for erhverv mv. 1 Retur til indeks Nybygninger, til- og ombygninger og ændret anvendelse for erhverv mv. Nybygninger, til- og ombygninger for erhverv m.v. Denne folder er udarbejdet til brug ved ansøgning om byggetilladelse

Læs mere

330-2015-56595. 330-2015-56312 Færdigmelding + erklæring om teknisk dokumentation 02-02-2015 Center for Plan og Byg Nielsen & Risager AS

330-2015-56595. 330-2015-56312 Færdigmelding + erklæring om teknisk dokumentation 02-02-2015 Center for Plan og Byg Nielsen & Risager AS 330-2015-58706 Færdigmelding 02-02-2015 Center for Plan og Byg Selandia Automobiler A/S 330-2015-55548 Leasingkontrakter med Slagelse Kommune 02-02-2015 Center for HR og Udvikling 330-2015-55970 Anmeldelse

Læs mere

330-2015-141411 330-2015-141282

330-2015-141411 330-2015-141282 330-2015-140495 Forespørgsel om forlængelse 20-03-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger 330-2015-141047 Samtykkerklæring 20-03-2015 Center for Sundhed og Omsorg Borger 330-2015-143372 Sygemelding

Læs mere

Velkommen til dialogmøde mellem. Lolland Håndværker og Industriforening og Lolland Kommune, Teknik og Miljø myndighed

Velkommen til dialogmøde mellem. Lolland Håndværker og Industriforening og Lolland Kommune, Teknik og Miljø myndighed Velkommen til dialogmøde mellem Lolland Håndværker og Industriforening og Lolland Kommune, Teknik og Miljø myndighed Velkomst ved Gert Mortensen Formand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Dagsorden 1

Læs mere

Indgående den 27. Juli 2015

Indgående den 27. Juli 2015 ndgående den 27 Juli Journa l Løbenr titel ndhold Afs/modt 135658 CaseNo15-12746_høring hos landbrug, landzone, natur og vand_#135435-15_v1pdf 135657 Forespørgsel på udstykning af ejendommen 135653 Ny

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du når du skal bygge. Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring. Enfamiliehus og parcelhus

Vejledning 2. Sådan gør du når du skal bygge. Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring. Enfamiliehus og parcelhus Vejledning 2 Sådan gør du når du skal bygge Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Vejledning til byggeansøgninger Billund Kommune informerer Vejledning til Byggeansøgning Vejledning til byggeansøgning vedrørende mindre bygninger, fritliggende

Læs mere

330-2015-13139 Ansøgning om støtte - test.htm. Center for Kommunale. Borger. 330-2015-12969 SV: NAVN - cpr.nr. xxxxxx-xxxx

330-2015-13139 Ansøgning om støtte - test.htm. Center for Kommunale. Borger. 330-2015-12969 SV: NAVN - cpr.nr. xxxxxx-xxxx Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-12005 Informationsmøde 09-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-16717 VS: Musholm - info vedr. byggeriet 09-01-2015 Center for Plan og Byg

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Byggesagslog.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Byggesagslog. Handrupgaard Grundejerforening V/Knud Erik Jensen, Korsagervej 3, Haslund, 8940 Randers SV ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 22 ( 25. 29. maj 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 34332 Tuborg Fredericia Bryggeri, Terminal Vest_AVS-rapport.pdf 29-05-2015 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

VEJLEDNING STRAKSBEHANDLING TYPE 2. - Gælder for anvendelseskategori 1-4 iht. BR10 kap. 5.1.1. Maks. et plan og under 600m 2 samt 50 personer

VEJLEDNING STRAKSBEHANDLING TYPE 2. - Gælder for anvendelseskategori 1-4 iht. BR10 kap. 5.1.1. Maks. et plan og under 600m 2 samt 50 personer VEJLEDNING STRAKSBEHANDLING TYPE 2 - Gælder for anvendelseskategori 1-4 iht. BR10 kap. 5.1.1. Maks. et plan og under 600m 2 samt 50 personer 1. Planforhold Vejledningstekst Rev. 01-04-2014 1.1 Zonestatus

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson Indgående post uge 8 ( 16. 20. februar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 11658 BPI Senior Motion - ansøgning om timer sæson 2015-2016 20-02-2015 Fordeling af timer i haller

Læs mere

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Indgående post uge 37 ( 9. 13. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 61619 Budget 2014 12-09-2013 KL breve 2013 61750 Rapport AR-13-CA-00113335-01, udtaget 11.09.2013

Læs mere