Udskrevet/Version: Villabyernes Boligselskab i Gentofte. Skjoldagervej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskrevet/Version: 20-09-2011. Villabyernes Boligselskab i Gentofte. Skjoldagervej"

Transkript

1 Side 1/14 Periode: 1. januar december 2012 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Villabyernes Boligselskab i Gentofte Skjoldagervej Gentofte Kommune Ibrugtagningsår AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Lejligheder , , , , ,0 Erhverv 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0,0 Institutioner 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0 Garager/carporte /5 4,0 Lejemålsenheder i alt ,0 Fællesvaskeri 1 pr. påbe- 1 0 gyndt 60 m 2 1,0 Fælleslokaler 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 Administration varmeregnskaber Udarbejdelse varmeregnskaber Administration vandregnskaber Udarbejdelse vandregnskaber Administration elregnskaber Udarbejdelse elregnskaber Administration renovationsregnskaber Udarbejdelse renovationsregnskaber Udarbejdet den: Vedtaget den: Revideret den:

2 Side 2/14 NETTOKAPITALUDGIFTER 101 Prioritetsydelser (inkl. afviklede prioriteter) /04 Rentesikring/afdragsbidrag = Nettokapitaludgifter i alt OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 Renovation Forsikringer El og varme til fællesarealer El og varme til ungdomsboliger Udarbejdelse af varmeregnskaber Bidrag til boligorganisationen: Administration lejemålsenheder Administration forbrugsregn Administration andet Bidrag til dispositionsfonden 232,00 kr./lejemålsenhed Bidrag til arbejdskapitalen A-indskud, byggef., BLF G-indskud, byggef., BLF 56,65 kr./m = Offentlige og andre faste udgifter i alt

3 Side 3/14 VARIABLE UDGIFTER 114 Renholdelse Almindelig vedligehold Planlagt og periodisk vedligehold og fornyelser heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning Drift af fællesvaskeri Drift af fællesfaciliteter Drift af møde- og selsk.lokaler Kontingent, BL kr. 104, Afd.best's rådighedsbeløb Beboerblad Beboermøder Kurser, konferencer m.v Telefon Mobiltelefon Edb-udgifter Fax Kontorholdsudgifter m.v Annoncer Kontigent Grundejerforening Beboeraktiviteter Juridisk assistance Andre udgifter m.m Uforudsete udgiftsstigninger = Variable udgifter i alt

4 Side 4/14 HENLÆGGELSER 120 til planlagt og periodisk vedligehold 104,04 kr./m til istandsættelse ved flytning, A-ordning 9,91 kr./m til fælleskonto, B-ordning 0,00 kr./m til indvendig vedligehold, B-ordning 0,00 kr./m2 123 til tab ved lejeledighed og fraflytninger 0,00 kr./m Andre henlæggelser 0,00 kr./m2 = Henlæggelser i alt EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder Afskrivning på forbedringsarbejder m.v Ydelser vedr. lån til bygningsskader 129 Tab ved lejeledighed, netto 130 Tab ved fraflytning, netto 131 Andre renter Ydelser vedr. driftsstøtte Afvikling underskud Indenfor 6 år Afvikling underfinansiering Indenfor år 134 Korrektioner vedr. tidligere år 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 136 Beboerrådgivere m.v. = Ekstraordinære udgifter i alt = UDGIFTER I ALT Årets overskud = BALANCE

5 Side 5/14 ORDINÆRE INDTÆGTER BOLIGAFGIFTER OG LEJER Beboelse (incl. ungdomsboliger) Erhverv Institutioner Kældre m.v Garager/Carporte/P-pladser Særlige lejeforh. i forb. lejemål merleje Renter Tilskud fra boligorganisationen Drift af fællesvaskeri Drift af fællesfaciliteter Drift af møde- og fælleslokaler Indeksoverskud Overført til opsamlet resultat = Ordinære indtægter i alt EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftssikring 205 Ydelser vedr. beboerindsk.lån 206 Korrektioner 207 Diverse = Ekstraordinære indtægter i alt = INDTÆGTER I ALT Nødvendig merindtægt/underskud = NØDVENDIG INDTÆGT LEJEFORHØJELSER Forhøjel- Nugælden- Forhøjelse Ny gennem- Samlet ses-% de gns. leje gns. snitlig leje årlig lejepr. m2 pr. m2 pr. m2 forhøjelse m2 Beboelse 5.046,00 0,96 604,53 5,80 610, Indv. vedligeholdelse 0,00 0,00 0 Beboelse i alt (inkl. indv. vedl.) 5.046,00 0,96 604,53 5,80 610, Erhverv 0,00 0,00 0 Institutioner 0,00 0,00 0 I alt 5.046, Bemærk: Herudover skal der eventuelt betales antennebidrag. Se sidste side. Forhøjelsen svarer i gns. til kr. 40,63 pr. bolig/måned.

6 Villabyernes Boligselskab i Gentofte Afd: 1 Side 6/14 Antennebudget Med virkning fra 1. januar 1993 skulle alle udgifter med relation til TV-antenneanlægget, holdes udenfor huslejen, og der skal i stedet opkræves et "antennebidrag". Antenne- Antenne- Ændring budget budget Forrentning og afskrivning (anlæg etableret efter 21/5 1992) , , ,00 2 Bolignet afgift 0,00 0,00 0,00 3 Løbende afgifter , ,00 540,00 4 TV-antenneforsikring , , ,00 5 Internt TV 0,00 0,00 0,00 6 Administrationsbidrag 4.621, ,00-406,00 7 Copy-Dan afgift (ikke pligtig pengeydelse) , , ,00 9 Regulering for året , , ,00 = ANTENNEBUDGET I ALT , , ,00 Antennebidrag pr. bolig pr. måned (ekskl. Copy-Dan) 161,31 225,57-64,26 Copy-Dan afgift pr. bolig pr. måned 16,25 14,17 2,08

7 Side 7/14 Nettokapitaludgifter Prioritering med nominallån Prioritetsafdrag Prioritetsrenter Bidrag Periodisering af kreditforeningsydelser Rentesikring Ydelsessikring Ydelsesstøtte Ungdomsboligbidrag Kreditforeningsoverskud Ydelse o/fra antenneregnskab Andel til Dispositionsfonden Andel til Landsbyggefonden Andel til Nybyggerifonden Nettokapitaludgifter i alt Nettokapitaludgifter Prioritering med indekslån Prioritetsafdrag Prioritetsrenter Bidrag Periodisering af kreditforeningsydelser Ydelse o/fra antenneregnskab Afdragsbidrag Rentebidrag Ydelsesbidrag Ungdomsboligbidrag Andel til Dispositionsfonden Andel til Landsbyggefonden Andel til Nybyggerifonden Nettokapitaludgifter i alt

8 Side 8/14 Vandafgift Vandafgift (uden måler) Vandafgift (med måler) Vandafgift i alt Renovation Renovation Kørsel af affald Renovation i alt Administration Bidrag pr. lejemålsenh. kr Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - Delt grundbidrag Grundb. pr. lejmålsenh. kr Grundb. pr. afdeling kr Rabat adm.bidrag afd. kr. - Tillægsydelser Adm. varmeregnskab kr. 110, Adm. vandregnskab kr Adm. elregnskab kr Adm. renovationregn. kr Andet Adm. B-ordning kr. - Administration i alt

9 Side 9/14 Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær Refusion sygdom/kursus Overført fra vedligehold.arb Ferieafløser, løn Efterregulering løn Andel driftschef Trappevask Bruttoløn trappevask Fremmed assistance Funktionær tilskud Funktionær tilskud Udgifter til social sikring ATP AER Pension AMB Lovpligtig arbejdsskade Bidrag uddannelsesfond Arbejdsgivers andel AMB Forskydning feriepengetilsvar Telefon ejendomsfunktionær Telefon ejendomsfunktionær Mobiltelefon ejendomsfunktionær Edb-linie ejendomsfunktionær Fax ejendomsfunktionær Telefon ejendomsfunktionær, løn Arbejdstøj/kurser Arbejdstøj Kursusudgifter Anden renholdelse Vinduespolering Indkøb af rengøringsartikler Diverse Skorstensfejning Skadedyrsbekæmpelse Fællesdrift Fraflytningssyn kr Tilflytningssyn kr Snerydning Husleje lokaler Fremmed rengøring m.v Edb-udgifter udover linien Kontorholdsudgifter ejendomfunk Overført til/fra andre afdelinger Renholdelse i alt

10 Side 10/14 Almindelig vedligeholdelse Primære bygningsdele Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS - anlæg El - anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Diverse Alm. vedligeholdelse i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Primære bygningsdele Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS - anlæg El - anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Diverse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Drift af fællesvaskeri Vand El Varme Vedligeholdelse Rengøringsartikler Indkøb af sæbe Rengøring Løn, rengøring Vinduespolering Telefon Diverse Leasing/leje af anlæg Omkodning af vaskekort Administration kortvaskeri Adm. gebyr plastickort Administrationsbidrag Overført til/fra andre afdelinger Drift af fællesvaskeri i alt

11 Side 11/14 Drift af fællesfaciliteter Andel fællesfaciliteters drift Drift af kollektive anlæg Drift af cafeterie Drift af selskabslokale Vand El Varme Renovation Vedligeholdelse Rengøringsartikler Indkøb af service Rengøring Løn, rengøring Forsikringer Vinduespolering Telefon Diverse Prioritetsafdrag og renter Ejendomsskat Henlæggelser Administrationsbidrag Overført til/fra andre afdelinger Drift af selskabslokale i alt Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder Afdrag Renter Bidrag Periodisering kreditforeningsydelser Dækket af offentlig tilskud Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Ydelser vedr. lån til bygningsskader Afdrag Renter Periodisering kreditforeningsydelser Ydelsesstøtte Overskydende beboerbet. til LBF

12 Side 12/14 Andre renter Renter af gæld til boligorg Morarenter Diverse Forrentning henlæggelser (401) Forrentning henlæggelser (402) Forrentning henlæggelser (403) Forrentning henlæggelser (404) Forrentning henlæggelser (405) Forrentning henlæggelser (406) Ydelser vedr. driftsstøttelån Driftsstabslån Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Midlertidige driftslån Landsbyggefonden Kommunen Beboerindskudslån Landsbyggefonden Særstøttelån Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Andre driftsstøttelån Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut

13 Side 13/14 Godtgørelse til fraflyttede lejere Udbetalt godtgørelse Overført til afvik. v/huslejeforh. Beboerrådgiver Rådighedsbeløb Telefon Kurser Kontorhold Beboeraktivitet Beboeraktivitet Beboeraktivitet Beboeraktivitet Beboeraktivitet Beboeraktivitet Husleje beboelse Husleje familieboliger B-ordning Hjemfaldsklausul Husleje ungdomsboliger Husleje ældre-/plejeboliger Husleje lette kollektive boliger Husleje erhverv Husleje erhverv Husleje stadepladser Husleje varmecentral Huslejetillæg erhverv Husleje antennepositioner Husleje reklamepladser Husleje klædre m.v Husleje kælderrum Husleje loftsrum Husleje fryserum

14 Side 14/14 Husleje garager/carporte Husleje garager Husleje carporte Husleje p-pladser Renter Renter af indestå. i boligorg Renter af indestå. i pengeinstitut Renter af obligationer Andre renter Rentetilskud fra boligorganisation Rentetilskud Ekstraordinært rentetilskud Drift af fællesvaskeri Møntsalg Salg af vaskekort Telefon Diverse Drift af møde- og selskabslokale Lokaleleje Salg af service Telefon Diverse Driftssikring/driftsstøtte Tilskud beboerrådgiver Huslejesikring Driftssikring Anden driftssstøtte

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2013 Afd. 63 Blichergården Maj/Juni 2012 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 2005 Boliger: 80 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål: 5.759,00 Garager:

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2013 Afd. 20, Sct. Mogensbo (ungdomsboliger) Maj/juni 2012 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1989 Boliger: 12 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål:

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2011 Afd. 12, Houlkærvænget Maj 2010 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1972-1974 Boliger: 504 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål: 42.026,40 Garager:

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2013 Afd. 37, Asmild Hegn maj/juni 2012 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 2009 Boliger: 18 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål: 1.848,00 Garager:

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012 FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 2,09% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr. pr. m² m² Familieboliger

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.533.043,08 3.516.500 3.598.753 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Hastrupvænget Køge Boligselskab Afd nr 7 Budget for år 2015 Køge Boligselskab Afdeling: Hastrupvænget Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato

Læs mere

Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014

Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014 Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Kommunenr. Organisation 1 7 510 Vojens Andels-Boligforening Afdeling

Læs mere

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Tornegården Køge Boligselskab Afd nr 14 Budget for år 2015 Køge Boligselskab Afdeling: Tornegården Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato Adm.

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Periode og budget år Budget n 01-01-2011 31-12-2011

Periode og budget år Budget n 01-01-2011 31-12-2011 Hastrupvænget Køge Boligselskab Afd nr 7 Budget for år 2011 Køge Boligselskab Afdeling: Hastrupvænget Periode og budget år Budget n 01-01-2011 31-12-2011 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato

Læs mere

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Klemens Torp Køge Boligselskab Afd nr 13 Budget for år 2015 Køge Boligselskab Afdeling: Klemens Torp Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato

Læs mere

0 Skæringsdato (byggeregn/drift) Køleskab, komfur

0 Skæringsdato (byggeregn/drift) Køleskab, komfur Ravnsborg Huse Køge Boligselskab Afd nr 200 Budget for år 2015 Køge Boligselskab Afdeling: Ravnsborg Huse Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,22% Ungdomsboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,1% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr.

Læs mere

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Kirsebærhaven Køge Boligselskab Afd nr 15 Budget for år 2015 Køge Boligselskab Afdeling: Kirsebærhaven Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato

Læs mere

raadhus@koegekom.dk BBR-ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri) 19/12-85 og 24/01-86 11834-4 Skæringsdato (byggeregn/drift) 1/2-1989

raadhus@koegekom.dk BBR-ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri) 19/12-85 og 24/01-86 11834-4 Skæringsdato (byggeregn/drift) 1/2-1989 Hastrup Huse Køge Boligselskab Afd nr 12 Budget for år 2012 Køge Boligselskab Afdeling: Hastrup Huse Periode og budget år Budget n 01-01-2012 31-12-2012 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato

Læs mere

02733-0, 08052-5 og 08053-3 Skæringsdato (byggeregn/drift) 1952/1955

02733-0, 08052-5 og 08053-3 Skæringsdato (byggeregn/drift) 1952/1955 Solbakken I Køge Boligselskab Afd nr 1 Budget for år 2015 Køge Boligselskab Afdeling: Solbakken I Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato Adm.

Læs mere

Periode og budget år Budget n 01-01-2012 31-12-2012

Periode og budget år Budget n 01-01-2012 31-12-2012 Samsøvænget Køge Boligselskab Afd nr 8 Budget for år 2012 Køge Boligselskab Afdeling: Samsøvænget Periode og budget år Budget n 01-01-2012 31-12-2012 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato Adm.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2004 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

Lejerbo, Holbæk Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Agervang, Engvang Fra 01-10-2011 Til 30-09-2012

Lejerbo, Holbæk Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Agervang, Engvang Fra 01-10-2011 Til 30-09-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0196 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 316 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Lejerbo, Holbæk Agervang, Engvang Holbæk Kommune Gl. Køge Landevej

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2005 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00201,00202,00203

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2008 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2006 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2007 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne

Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab for afdeling 1 Fra 01.01.2011 Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0101 Afdelingsnr. 00100 Kommunenr. 751 Navn -

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 108 - Afdeling - Bogtrykkergården Skæringsdato: 04-06-1978 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 116 Televænget Skæringsdato: 01-09-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 9.350

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2006 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00201,00202,00203

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum Boligforeningen VIBO Afdeling 102 - Nivåhøj II Skæringsdato: 01-04-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger i alt - Boliger

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 259 LBF's afdelingsnr. 101 Kommunenr.

Læs mere