H2OHD BRUGERVEJLEDNING. High Defintion Steam Cleaner. MODEL No: KB-019. Distribueret af: TVINS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H2OHD BRUGERVEJLEDNING. High Defintion Steam Cleaner. MODEL No: KB-019. Distribueret af: TVINS www.tvins.com"

Transkript

1 H2OHD Distribueret af: High Defintion Steam Cleaner TVINS THANE H2O HD and related logos and variations are trademarks of Thane International, Inc. and/or its subsidiaries. H2O and related logos and variations are trademarks of Thane International, Inc. and/or its subsidiaries for its line of household steam cleaners and accessories. Copyright 2015 Thane International, Inc. FREMSTILLET I KINA BRUGERVEJLEDNING MODEL No: KB-019 Der er solgt over 10 millioner i serien H2O damprensere i over 80 lande H2O HD DAN KB R

2 Tillykke med dit køb! Tillykke med dit køb af H2O HD Mop fra Tvins. Du har fået en kompakt og alsidig damprenser, som nemt kan konverteres fra en gulvmoppe og tæpperenser til en effektiv bærbar damprenser. H2O HD Mop damprengør på en ny måde, idet den giver præcis, digital kontrol af dampen, så rengøringen bliver langt mere hygiejnisk end almindelige rengøringsmetoder. H2O HD Mop forbedrer rengøringen ved at omdanne vand til damp og ved brug af en super absorberende mikrofiberklud. Snavs og smuds er væk i løbet af få sekunder. Rengøring med H2O HD Mop er endvidere miljøvenlig, da den anvender aktiv damp uden brug af kemikalier eller rengøringsmidler. Regelmæssig rengøring med damp fjerner også støvmider, visse typer bakterier, svamp og skimmel. Da vi ønsker, at du får så meget som muligt ud af produktet, håber vi, at du vil tage dig tid til at læse denne brugervejledning grundigt igennem. Her får du alt at vide om H2O HD Mop. Du kan bl.a. læse om den digitale dampkontrol, den aftagelige bærbare enhed, hvor nemt det er at bruge den aftagelige vandbeholder og få ideer til hurtig, effektiv damprengøring, der vil efterlade dit hjem super rent. Endnu engang tak for din tillid til H2O HD Mop fra Tvins! Tvins påtager sig intet ansvar for personskader eller materielle skader som følge af forkert anvendelse of H2O HD Mop, herunder manglende overholdelse af instruktionerne i denne brugervejledning eller i den vejledning, du har fået af producent eller forhandler af den behandlede overflade. V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS ALLE INSTRUKTIONER GRUNDIGT IGENNEM FØR BRUG

3 Rengøring og vedligeholdelse! ADVARSEL TAG APPARATET UD AF STIKKONTAKTEN UNDER RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE. APPARATET MÅ IKKE LÆGGES I VAND. Sådan fjernes kalkaflejringer Hvis der ikke kommer særligt meget eller slet ingen damp ud af apparatet, kan det skyldes kalkaflejringer, der har sat sig fast. Kalk skal fjernes med jævne mellemrum. Det skal gøres efter 25 ganges brug af en fuld vandbeholder eller én gang om måneden. Det gælder især i områder med hårdt vand. Følg disse instruktioner for, hvordan kalkaflejringer fjernes: Brug af nålen Skub nålen op og ned i det lille hul, hvorfra dampen kommer ud af hovedenheden. Alle urenheder skal være væk, inden du samler apparatet igen. Brug af rengøringsopløsning 1. Bland 1/3 hvid eddike og 2/3 vand sammen, og hæld det i vandbeholderen. 2. Dampen må ikke berøre gulv eller omkringliggende genstande. Sæt stikket i stikkontakten, tænd for apparatet (ON). Lad dampen komme ud af apparatet, indtil eddike-/vandopløsningen er fordampet. 3. Gentag ovenstående procedure, til den normale mængde dampudslip kommer ud af moppen. 4. Fyld vandbeholderen med rent vand, og skyl den igennem. 5. Fyld vandbeholderen med rent vand igen, sæt beholderen på moppen. Lad den udslippe damp, indtil vandbeholderen er tom. 6. Efter at have fjernet kalken, skal du testrengøre et isoleret område for at sikre, at der ikke er kalkrester i systemet. Brug rengøringsmiddel til at rengøre tilbehøret. Skyl med rent vand og lad det lufttørre. Sådan fjernes kalkaflejringer inde i vandbeholderen: Tilsæt 1-2 spsk. hvid eddike i en fuld vandbeholder. Luk vandbeholderen med låget, og ryst indholdet godt. TÆND IKKE FOR DAMPEN Lad det stå i nogle timer. Tøm vandbeholderen, fyld den op med rent vand, til beholderen er helt ren. Rengøringen har blokeret for tilbehøret: På grund af det høje mineralindhold i vandet visse steder, kan der komme kalkaflejringer inde i spidsen af jetmundstykket. Til rengøring anbefaler vi en spray med rengøringsmiddel. Spray en lille smule på mundstykkets spids. Fyld derefter damprenseren med vand. Lad en strøm af damp køre igennem tilbehøret for at fjerne urenhederne. VI ANBEFALER, AT DETTE FORETAGES I ET BESKYTTET OG VENTILERET OMRÅDE. Indhold VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...3 DELE...4 EKSTRA TILBEHØR...5 SÅDAN SAMLES H2O HD...6 SÅDAN ANVENDES H2O HD SÅDAN SAMLES DEN BÆRBARE DAMPRENSER...9 SÅDAN ANVENDES DEN BÆRBARE DAMPRENSER...9 BRUG AF EKSTRA TILBEHØR EFTER BRUG OG FILTER...12 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 FEJLFINDING...13 Rengøring af mikrofiberklude: Maskinvaskes på 60º C / Brug ikke blegemidler / Brug ikke skyllemidler. Fejlfinding Problem Apparatet tænder ikke Nedsat damp eller ingen damp Der udslipper damp fra tilslutningerne Kluden bliver våd Mulige årsager Ledningen er ikke tilsluttet stikkontakten eller tændt Vandbeholderen er tom Mundstykket er blokeret Der er kalkaflejringer Tilbehøret er ikke sat korrekt på Der er smuds eller blokeringer i tilslutningerne Kluden bliver meget våd efter brug Løsning Apparatet skal være sat i en stikkontakt med jordforbindelse og være tændt Fyld vandbeholderen Tag moppehovedet af og rengør mundstykket Følg anvisning på, hvordan man fjerner kalkaflejringer Sluk for apparatet, lad det køle af. Tag tilbehøret af, og sæt det korrekt på igen Tag tilbehøret af, og kontroller og rens tilslutningsstederne Brug en ny, ren klud (ekstra tilbehør), eller lad kluden køle af, vrid den og sæt den på igen 13

4 Vigtige Sikkerhedsregler Efter brug LÆS ALLE INSTRUKTIONER OM PRODUKTET OMHYGGELIGT IGENNEM. GARANTIEN GÆLDER IKKE, HVIS DISSE INSTRUKTIONER IKKE BLIVER OVERHOLDT. BRUG KUN H2O HD MOP SOM ANVIST I DENNE BRUGERVEJLEDNING OG KUN MED PRODUCENTENS ANBEFALEDE TILBEHØR. BRUG AF TILBEHØR, DER IKKE ER LEVERET ELLER SOLGT AF PRODUCENTEN ELLER EN AUTORISERET FORHANDLER KAN FORÅRSAGE BRAND, ELEKTRISK STØD ELLER ANDRE SKADER. SOM VED BRUG AF ALLE ELEKTRISKE APPARATER, SKAL DE GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSREGLER ALTID VÆRE OVERHOLDT VED BRUG AF PRODUKTET, BL.A: 1. Tryk på afbryderknappen, til den står på OFF (O). 2. Tag stikket ud af stikkontakten. 3. Tag kluden af, inden apparatet sættes til opbevaring. Lad kluden køle af, inden du tager den af. 4. Tøm altid vandbeholderen efter brug. 5. Hæld vand eller damp ud, inden apparatet sættes til opbevaring. 6. Ledningen vikles rundt om øvre og nedre ledningsholder. 7. Tør alle overflader af med en blød klud. 8. Opbevares på et tørt sted.! ADVARSEL 1. Kontroller, at den netspænding, der er angivet på typeskiltet på apparatet, svarer til spændingen i stikkontakten. 2. For at beskytte brugeren mod elektrisk stød må apparatet kun tilsluttes stik med jordforbindelse. 3. Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. Må ikke anvendes udendørs. Ved kommerciel brug af H2O HD Mop bortfalder producentens garanti. 4. H2O HD Mop må ikke være sat til kontakten uden opsyn. 5. Pas ekstra på ved brug i nærheden af børn, kæledyr og planter. Udløs aldrig damp direkte mod personer, dyr eller planter, da dampudslip kan forårsage skoldning. 6. Brug ikke H2O HD som legetøj. Børn skal informeres om, at de ikke må lege med apparatet. 7. Apparatet er ikke beregnet til brug af personer med fysiske, sensoriske eller psykiske handicaps, medmindre de bliver instrueret og er overvåget af en voksen person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 8. Rør aldrig stikket med våde hænder eller uden sko. Læg ikke H2O HD Mop i vand eller andre væsker. Væsken eller dampen må ikke rettes mod udstyr med elektriske komponenter, for eksempel inde i ovne. 9. Apparatet må ikke anvendes, hvis der er beskadigede ledninger eller stikkontakter. Hvis det ikke virker, som det skal, eller hvis det er blevet tabt, beskadiget, efterladt udendørs eller nedsænket i vand, skal det returneres til forhandleren. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller en elektriker for at undgå skader. 10. Anvend aldrig overdreven kraft for at tvinge stikket ind i kontakten. Hold aldrig kun i ledningen, når du bærer apparatet. Undlad at bruge ledningen som håndtag, at lukke døren over ledningen eller at trække ledningen hen over skarpe hjørner eller kanter. Ledningen må ikke komme i berøring med varme overflader. 11. Brug ikke forlængerledninger eller kontakter med utilstrækkelig strømbelastning, og for at undgå overbelastning bør man ikke sætte et andet apparat i samme kontakt (kredsløb) som H2O HD Mop. 12. Sluk for apparatet ved at trykke på afbryderknappen (I / O), så den er slukket (OFF). Tag derefter stikket ud af kontakten. 13. Træk altid stikket ud af stikkontakten efter brug og inden gennemsyn af apparatet. Træk ikke hårdt i ledningen efter brug, men træk forsigtigt stikket ud af stikkontakten. Sluk ikke apparatet ved at trække i ledningen. 14. Læg ikke genstande ind i apparatets åbninger, og pas på at ingen åbninger på apparatet er blokeret. 15. Opbevar apparatet indendørs på et tørt og køligt sted. Opbevar aldrig apparatet udendørs. 16. Hold arbejdsområdet godt oplyst, og vær ekstra forsigtig, når du rengør på trapper. 17. Brug ikke apparatet uden vand i vandbeholderen, og brug ikke moppehovedet uden først at fastgøre gulvkluden. 18. Stop brug af apparatet, hvis du observerer vandlækage, og kontakt en elektriker. 19. Kom aldrig varmt vand eller alkoholbaserede væsker eller rengøringsmidler i vandbeholderen. Det vil gøre driften usikker og ødelægge apparatet. 20. Alle dampåbninger skal altid holdes fri for blokeringer. Undgå at placere dampåbningen på bløde overflader, da dampudslippet kan blive blokeret. Hold dampåbningen fri for støv, hår og andre blokeringer for at sikre korrekt dampudslip. 21. Brug ikke H2O HD Mop i rum, der har været udsat for brændbare, eksplosive eller giftige dampe, såsom fortynder eller oliebaseret maling. 22. Apparatet må ikke anvendes på læder, vokspolerede møbler eller gulve, ubehandlet hårdttræ eller parketgulve, uglaserede keramiske gulve, syntetiske stoffer, fløjl eller andre materialer, der kan være følsomme over for damp. 23. Apparatet må ikke anvendes til opvarmning af rum og må ikke placeres i nærheden af varme overflader, såsom et gasapparat eller elektrisk brænder eller en varm ovn. 24. Apparatet må kun anvendes til det tilsigtede brug. Filter Det er vigtigt, at vandfilteret udskiftes hver tredje eller fjerde måned eller efter brug ca gange, da filteret bliver synligt snavset. Vandfilteret fjerner mineraler og andre urenheder fra vandet og forebygger også, at aflejringer fra vandet ødelægger apparatet. Det kan anbefales at bruge destilleret vand for at maksimere filterets ydeevne. Vandfilteret udskiftes ved at vandbeholderen tages af med et tryk på udløserknappen til vandbeholderen. Vandbeholderen trækkes af fra begge sider. Derefter tager man fat i filteret, løfter det af den bærbare damprenser, og smider filteret væk. Udskift det med et nyt filter fra Tvins. Sæt vandbeholderen på plads igen, og følg instruktionerne Sådan bruges H2O HD Mop. GEM DENNE VEJLEDNING 3 12

5 Brug af ekstra tilbehør Dele Dele og anvendelse Montering Tips KLUD TIL TEKSTILER For at dampbehandle en beklædningsdel, skal du placere det på bøjlen, og dampe direkte på det. Før damphovedet langsomt lodret hen over beklædningsdelen for at udglatte stoffet og fjerne krøl og lugte. FNUGKLUD Før den langsomt hen over den overflade, der skal rengøres. Den absorberende fnugklud opsamler snavs/hår, som dampen har løsnet. SKRUBBEKLUD I MIKROFIBER Fjerner nemt støv og snavs. Effektiv til rengøring af vanskelige pletter og vandudslip. Sæt beklædningskluden / fnugkluden / mikrofiberskrubbekluden over vinduestilbehøret. Kluden skal være påsat alle rammens kroge, så den ikke går løs af rammen under brug. Tag Black Tag back side Brug ikke indstillingen Meget damp på tekstiler. Materialer som f.eks. læder, ruskind og fløjl kan muligvis ikke tåle dampbehandling. Se producentens anvisninger. Gardiner kan dampes, mens de hænger. Brug ikke indstillingen Meget damp. Må ikke anvendes på dyr. 1. Sammenklappeligt greb 2. Ledningsholder 3. Udløserknap til sammenklappeligt greb 4. Øvre ledningsholder 5. Udløserknap til bærbar damprenser 6. Bærbar enhed 7. Strømafbryder med lys 8. Knap til damp 9. Dampindikator 10. Vandbeholderudløser 11. Vandbeholderlys 12. Vandbeholder 13. Vandfilter Ledning SKRABER - HÅRDT KNIVBLAD 1. Påfør damp på det område, der skal skrabes. Gentages nogle gange efter behov. 2. Tag vinduestilbehøret med skraber af forlængerslangen, og fjern tapet eller andet, der skal skrabes af (f.eks. ketchup, sirup) keramiske fliser eller vinylfliser, glasvinduer. Aftagning af tapet: Lav X-formede snit i tapetoverfladen med en hobbykniv for at lade dampen blødgøre klæbemidlet. Tag gummivalsen af, og sæt skraberen på vinduestilbehøret med skraberens rillede side mod de korte tænder ind mod vinduestilbehøret Sæt frynsekluden eller tekstilkluden på vinduestilbehøret sammen med skraberen, og sæt det fast på forlængerslangen. Ved aftagning af tapet: Dæk gulvet til, så det er beskyttet mod vandudslip. Dæk kontakter til med isolerbånd for at beskytte dem mod eventuel væske. Valg af dampindstilling afhænger af den overflade, der skal behandles. Hvis du er bange for, at væggen kan tage skade af dampen, skal du starte med indstillingen Lidt damp. 15. Nedre ledningsholder 16. Skrue til moppehoved 17. Moppehoved 18. Mikrofiberklud 19. Tæppeglider LANG STEAM LAZER Nem at bruge til områder, der er vanskelige at nå (f.eks. bag skabe, toilet, hjørner) Sæt den lange Steam Lazer på forlængerslangen ved at placere låseknappen på forlængerslangen over for det dertil beregnede hul på den lange Steam Lazer, og skub, til det er låst fast. Når den lange Steam Lazer er sat på forlængerslangen, kan det bruges alene eller sammen med det bøjelige jetmundstykke og/eller den runde børste (nylon). Tag dækslet af før påsætning af mundstykke eller den runde børste BØJELIGT JETMUNDSTYKKE Rengør svært tilgængelige steder. Skru det bøjelige jetmundstykke på den lange Steam Lazer. Tag det sorte plastikdæksel af den øverste del af den lange Steam Lazer. Sæt det på igen efter at have påsat det bøjelige jetmundstykke TILBEHØRSPOSE Til opbevaring af tilbehør og smådele på et sted. Det er nemt at se indholdet og nemt at finde det tilbehør, man har brug for. Vær forsigtig, da tilbehør med skarpe dele kan ødelægge posen (skraber, mundstykke osv.) Forside Bagside 11 4

6 Ekstra tilbehør Brug af ekstra tilbehør 1. Jetmundstykke Dele og anvendelse Montering Tips 2. Rundbørste (nylon) 3. Kobberbørste 4. Rensenål 5. Forlængerslange (til bærbar damprenser) 6. Mundstykke til vinduesrengøring 7. Rengøringsklud til vinduer 8. Klud til tekstiler 9. Fnugklud 10. Skrubbeklud i mikrofiber til vinduestilbehør 11. Skraber - hårdt knivblad 12. Støvbørste 13. Lang Steam Lazer 14. Bøjeligt jetmundstykke 15. Ekstra rundbørster i forskellige farver 16. Tilbehørspose 17. Skrubbeklud i mikrofiber til moppehoved 18. Frynseklud til moppehoved JETMUNDSTYKKE Giver kraftig damp til rengøring af hjørner og mellemrum. NYLONBØRSTE Den runde nylonbørste er fantastisk til rengøring af glatte hårde overflader som f.eks. toiletter, håndvaske og køkkenborde. Den kan bruges med sæbe eller vaskemiddel til at rengøre snavsede områder. KOBBERBØRSTE Kobberbørsten er god til rengøring af grove overflader eller overflader af metal f.eks. stengulve, bildæk, metaldøre og metalrammer. FORLÆNGERSLANGE Den 75 cm lange forlængerslange er beregnet til brug med den bærbare damprenser og følgende tilbehør: - Mundstykke til vinduesrengøring - Støvbørste - Bøjeligt jetmundstykke - Lang Steam Lazer Sæt jetmundstykket ind i det dertil beregnede hul i hovedenheden, til det er låst på plads. Nylonbørsten og kobberbørsten kan sættes på alle dampmundstykkerne. Børsterne sættes på ved at skrue dem på gevindet på jetmundstykket, det bøjelige jetmundstykke eller Long Steam Laser. Placer forlængerslangen ind i hullet på hovedenheden, til den er i låst position. Jetmundstykket skal være forsvarligt låst fast inden brug. Brug børster i forskellige farver til forskellige områder i hjemmet (køkken, badeværelse osv.). Kobberbørsten må aldrig anvendes på overflader, der kan blive ridset. Forlængerslangen skal være forsvarligt låst fast inden brug. Forlængerslangen kan blive meget varm, så hold den væk fra kroppen og undgå at røre ved den. Træk ikke unødigt i forlængerslangen. Den kan gå i stykker så dampen slipper ud. STØVBØRSTE MED FRYNSER Før den langsomt hen over den overflade, der skal rengøres. Den absorberende moppeklud opsamler det snavs, som dampen har løsnet. Sæt kluden ind i støvrammen, og sæt støvbørsten på forlængerslangen. Brug ikke indstillingen Meget damp ved brug af støvbørsten MUNDSTYKKE TIL VINDUESRENGØRING Sættes på forlængerslangen og bruges sammen med en af de medfølgende klude eller skraberen. Anvendes f.eks. til vinduespudsning, dampning af tekstiler, nedtagelse af tapet. Sæt låseknappen på forlængerslangen over for det dertil beregnede hul på vinduestilbehøret, og skub forlængerslangen på plads, så den er låst fast. Sæt den ønskede klud på vinduestilbehøret. Brug aldrig damp på vinduer, hvis det er frostvejr. Vær forsigtig ved brug af den bærbare damprenser på glas - glasset kan gå i stykker. KLUD MED FRYNSER TIL VINDUESRENGØRING Brug den til rengøring af vinduer, spejle og glas. Sæt kluden fast på vinduestilbehøret. Gummivalsen og skraberen må ikke dækkes til. Hooks Brug aldrig damp på vinduer, hvis det er frostvejr. Vær forsigtig ved brug af den bærbare damprenser på glas - glasset kan gå i stykker. Hooks front

7 Sådan samles den bærbare damprenser Sådan Samles H2O HD Trin 1: Sæt H20 HD Mop på moppehovedet. Sæt den medfølgende skrue i hullet på bagsiden (der følger ikke skruetrækker med). Trin 2: Træk grebet i opretstående og låst position. Fig. 1 Fig. 2 Den bærbare damprenser er helt perfekt til rengøring af arbejdsområder, køkkenborde, håndvaske, spejle, fliser og pletfjerning på gulve og tæpper. Tag ledningen ud af ledningsholderen, og tag den bærbare del af hoveddelen ved at trykke på udløserknappen til den bærbare damprenser. Hold fat i håndtaget. Brug den bærbare damprenser til rengøring af vinduer, glas og spejle og undgå striber og skjolder. Med ekstraudstyr som f.eks. støvbørsten rengøres persienner, gelændere og møbler. Beklædningstilbehøret fjerner krøl og rynker, så tøjet bliver helt glat. Det fjerner også pletter og kropslugt. Den bærbare damprenser er beregnet til grundig rengøring af mange af hjemmets overflader uden brug af hårde kemikalier. Brug den i badeværelse eller køkken, børneværelse eller på grillen - nu kan du rengøre GRØNT med forskellig indstilling af dampniveau. Det er det, der gør H2O HD Mop fantastisk til stort set alle rengøringsjobs. Trin 3: Sæt ledningen ind i ledningsholderen, der sidder på grebet. Trin 4: Sæt mikrofiberkluden på ved at placere kluden under moppehovedet. Kludens løkker skal passe til gribehægterne i bunden af moppehovedet. Tryk dem sammen, så kluden sidder fast. Trin 5: Sådan bruges H2O HD Mop på tæpper: Placer moppehoved med påsat mikrofiberklud oven på tæppeglideren, som vist på fig. 5. Brug kun apparatet på tæpper, når tæppeglideren er placeret korrekt. Tæppeglideren må aldrig anvendes på overflader, der kan blive ridset.! FORSIGTIG Stikket skal være taget ud af stikkontakten, og strømafbryderknappen (O / I) skal stå på OFF (O), når man samler apparatet eller udskifter tilbehør. Sådan tages den bærbare damprenser af: Trin 1: Tag ledningen af ledningsholderen. Trin 2: Tag den bærbare damprenser af ved at trykke på udløserknappen og trække den bærbare damprenser af (fig. 1).! FORSIGTIG Stikket må ikke sidde i stikkontakten. Sådan anvendes den bærbare damprenser Fyld vandbeholderen med vand (se afsnittet SÅDAN ANVENDES H2O HD ), og sæt en af tilbehørsdelene på (se afsnittet BRUG AF TILBEHØR ). Vælg en af indstillingerne på dampregulatoren: 1. Lidt damp Blåt indikatorlys Ideelt til følsomme overflader såsom beklædning, madrasser og puder, møbelbetræk, behandlede gulve af hårdt træ/laminat (kan også tåle medium damp) 2. Medium damp Grønt indikatorlys Ideelt til let rengøring af plastik, granit & marmor, fliser, skifer og vinduer & spejle 3. Meget damp Rødt indikatorlys Ideelt til vanskelige pletter på rustfrit stål, porcelæn, tæpper og dørmåtter BEMÆRK - Brug ikke den bærbare damprenser til at rengøre vinduer i frostvejr. - Vær forsigtig ved brug af den bærbare damprenser på glas, da glasset kan gå i stykker. 9 6

8 Sådan bruges H2O HD Sådan bruges H2O HD H2O HD Mop er beregnet til grundig rengøring af overflader såsom marmor, keramik, tæpper, sten, linoleum, behandlede gulve af hårde træsorter og parketgulve. Afprøv H2O HD Mop på et lille isoleret område af dine gulve, før du bruger det på hele gulvet. Varme og damp kan fjerne voks på overflader, der er voksbehandlede. Lad ikke apparatet stå på et trægulv eller et varmefølsomt gulv i længere tid. Hvis apparatet står for længe ét sted, kan der komme vandmærker, misfarvning eller andre skader på gulvet. Vær ekstra forsigtig ved brug på vinyl, linoleum eller andre varmefølsomme gulve. For meget varme kan smelte limen i gulvbelægningen. Apparatet må kun anvendes på laminatgulv, der er lagt professionelt og uden åbninger eller revner, der giver mulighed for fugtoptagelse. Det er ikke alle gulve, der egner sig til damprengøring. Læs altid først producentens vejledning om pleje af dit gulv, før brug af H2O HD Mop. Hvis du er i tvivl, kan det være en god ide at spørge en gulvspecialist til råds. Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Sådan fyldes vandbeholderen: Stikket må ikke sidde i stikkontakten. Tag vandbeholderen af ved at trykke på udløserknappen til vandbeholderen, og tag fat i vandbeholderen fra begge sider (fig. 1). Drej vandbeholderdækslet i bunden af vandbeholderen for at åbne (OPEN) beholderen, og tag dækslet af (fig. 2). Fyld vandbeholderen op til indikatorlinjen (450 ml) (fig. 3). Sæt dækslet på beholderen igen, og drej det til det er lukket (CLOSE). Kobberbolden indeni vandbeholderen skal altid ligge nede i vandet under brug. Hæld aldrig rengøringsmidler i vandbeholderen. Hæld aldrig duftemidler i vandbeholderen, med mindre producenten har godkendt midlet. H2O HD Mop anvender vand fra hanen, men i områder med meget hårdt vand, anbefaler vi brug af destilleret vand. Når apparatet er samlet og fyldt op med vand, skal ledningen sættes i stikkontakten. Tænd for apparatet (ON): 1. Tryk på afbryderknappen (I / O) til den står i position ON (I). Der vil være et rødt displaylys, der viser, at apparatet er tændt. Samtidig tændes det blå lys i vandbeholderen. 2. Vent ca. 15 til 25 sekunder til dampindikatorlyset blinker. Det betyder, at apparatet er klart til brug. 3. Tryk på dampudløseren på det ønskede dampniveau. Tryk 1 gang for at få lidt damp, 2 gange for medium damp og 3 gange for meget damp. Tryk på knappen igen for at vende tilbage til lidt damp. 4. Stop dampudslippet ved at trykke på afbryderknappen OFF (O), og tag stikket ud af stikkontakten. Tip: H2O HD Mop stilles tilbage til de tidligere indstillinger, hvis afbryderknappen sættes til ON (I) 5 sekunder efter at apparatet er blevet slukket og sat på OFF (O). Start rengøring: Lad moppehovedet køre langsomt hen over det område, der skal rengøres. Den absorberende moppeklud samle det snavs op, som dampen har løsnet. Tilsæt damp efter behov. Når der ikke er mere damp, skal du bare slukke for apparatet, tage stikket ud af stikkontakten, fylde vandbeholderen op med vand igen og fortsætte rengøringen.! ADVARSEL H2O HD Mop må ikke være sat til kontakten uden opsyn. Sådan opnås de bedste resultater: 1. Fej eller støvsug gulvet inden brug af H2O HD Mop. 2. For at undgå opsamling af overskydende vand, skal mikrofiberkluden være tør og ren. Kluden udskiftes således: Lad kluden køle af, tag den af moppehovedet, sæt en ny mikrofiberklud på (ekstra tilbehør), og fortsæt rengøringen. Vælg dampniveau Lidt damp. 3. Sæt H2O HD Mop på position Meget damp og placer moppehovedet over et område i ca. 10 sekunder - dog højst 15 sekunder.! ADVARSEL! VIGTIGT Moppen må ikke anvendes på gulve, der ikke tåler varme eller damp. Påfør aldrig damp for længe på ét sted. Overfladen kan blive beskadiget. Placer aldrig fødder eller hænder under dampmoppen. Den kan blive meget varm. Ved brug kan der høres en pulserende lyd. Det er moppen, der producerer damp. Det er helt normalt. Der kan forekomme mindre vandudslip blandet med dampen. Det er også helt normalt. Dampudslippets varme og styrke kan ødelægge visse materialer. Husk altid først at afprøve moppen på et skjult område for at se, om materialet kan tåle dampen. Vælg dampniveau: 2. Medium damp Grønt indikatorlys Ideelt til let rengøring af plastik, granit & marmor, fliser, skifer og vinduer & spejle 3. Meget damp Rødt indikatorlys Ideelt til vanskelige pletter på rustfrit stål, porcelæn, tæpper og dørmåtter 1. Lidt damp Blåt indikatorlys Ideelt til følsomme overflader som f.eks. behandlet hårdt træ/laminat (der kan også bruges medium damp), beklædning, madrasser & puder og møbelbetræk 7 8

KB-6622V V I G T I G E S I K K E R H E D S R E G L E R

KB-6622V V I G T I G E S I K K E R H E D S R E G L E R KB-6622V V I G T I G E S I K K E R H E D S R E G L E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR DAMPAPPARATET TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Tillykke med din nye H2O MOP X5 - et mere kompakt og let dampapparat

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

Brugsanvisning for indream damprenser

Brugsanvisning for indream damprenser Brugsanvisning for indream damprenser Effektiv, skånsom og miljøvenlig rengøring 1 06-01-2013 - Rev 1.6 Beskrivelse af enkeltdele: 1. Dæksel på håndtag 2. Hjul 3. Produktets top cover 4. Bærehåndtag 5.

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

Damprenser. Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner. (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) (Med 5L vandtank

Damprenser. Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner. (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) (Med 5L vandtank Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner (Med 5L vandtank og 3L tank til kemi/rengøringsmiddel) Damprenser (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) 1: Sikkerhedsadvarsler: Før

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Professionelle damprensere SO / SV / SDV Få et sundere indeklima

Professionelle damprensere SO / SV / SDV Få et sundere indeklima Professionelle damprensere SO / SV / SDV Få et sundere indeklima Ideel til rengøring og desinficering i een arbejdsgang Serien af Nilfisk-ALTO damprensere dækker mange anvendelsesområder inden for en lang

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo - Rengøringsskema

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

Beskrivelse af reservedele

Beskrivelse af reservedele Beskrivelse af reservedele 2 3 4 1 1 Kontrolpanel 2 Strygejernets låsesystem 3 Strygejernets stativ 8 5 4 Bærehåndtag 5 Aftagelig vandbeholder 6 Ledningsopbevaring for slange & Lysnet 9 7 6 7 Netledning

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden Kabinen Sådan gør du: Kabinen er et godt sted at starte når du vil gøre din bil ren, så kan den nemlig tørre, mens du vasker og polerer resten af bilen. Tørre! ja for der skal noget fugt til, for at få

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com

irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com Kære irobot Scooba -ejer Tillykke og velkommen til irobot s verden! Du er blandt den voksende gruppe af personer, der har opdaget en lettere måde at gøre

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning MODEL: CV300CN Indhold 1. Installation... s. 3 2. Rørsystem.......................................................................................

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

NÅR DU TÆNKER PÅ MILJØET I DEN DAGLIGE HUSHOLDNING

NÅR DU TÆNKER PÅ MILJØET I DEN DAGLIGE HUSHOLDNING NÅR DU TÆNKER PÅ MILJØET I DEN DAGLIGE HUSHOLDNING Når du vælger de blå Änglamark produkter, er du sikker på at få produkter af høj kvalitet, uden overfl ødig kemi. Vi stiller nemlig krav til indholdsstoffer,

Læs mere

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 4 Vejledning til foodprocessor tilbehør Indhold Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 DELE OG FUNKTIONER 8 Kom godt i gang Før første brug 9 Sådan udvælges det rigtige

Læs mere

Brugsanvisning til vinkøleskab

Brugsanvisning til vinkøleskab Vinobox110 GC/PC Vinobox168 GC/PC Brugsanvisning til vinkøleskab Model: Vinobox 110 1T PC Vinobox 110 2T PC Vinobox 168 1T PC Vinobox 168 2T PC Vinobox 110 1T GC Vinobox 110 2T GC Vinobox 168 1T GC Vinobox

Læs mere

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER ANVISNINGAR/ BRUGSANVISNINGER INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER DK T i l l y k k e m e d a t h a v e v a l g t C 3 - k a f f

Læs mere

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12 Gebruiksaanwijzing, p. 3 Käyttöohje, s. 12 Bruksanvisning, s. 21 Bruksanvisning, s. 30 Brugsanvisning, s. 39 bamix SwissLine R Brugsanvisning bamix SwissLine R Indholdsfortegnelse Indledning 39 Før brug

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Toyota Bilpleje. Komplet kollektion af bilplejemidler

Toyota Bilpleje. Komplet kollektion af bilplejemidler Toyota Bilpleje Komplet kollektion af bilplejemidler Det er nemt at pleje din bil Du stoler på din Toyota. Dag efter dag. Uanset hvor turen går hen, giver det ro i sjælen, at din bil er driftsikker og

Læs mere

KCA 14-020. Brugermanual

KCA 14-020. Brugermanual KCA 14-020 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...3 Vigtig sikkerhedsinformation...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Affugterens kontrolapparat...5 Betjening af affugter...6 Valg af placering...7

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Privat Tæpper Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Vedligeholdelse Tæpper korrekt vedligeholdelse giver størst udbytte Tæpper har en lang række gode egenskaber, der bedst bliver bevaret, hvis

Læs mere

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG.

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. VIGTIGE OPLYSNINGER Kære kunde. Tak for at have valgt EVA stavblenderen fra BUGATTI. I lighed med alle andre elektriske husholdningsapparater skal stavblenderen benyttes med forsigtighed for at undgå kvæstelser

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker.

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker. Havepejs Manual (OBS! Gem den til senere brug.) Model M120 Nødvendigt værktøj (ej inkl.) ADVARSEL FARE! Havepejsen er KUN til udendørs brug. Fyr aldrig op i havepejsen, og lad den aldrig nedkøle, indendørs

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Learning Home. J6699 Brugsanvisning. www.fisher-price.com

Learning Home. J6699 Brugsanvisning. www.fisher-price.com J6699 Brugsanvisning Learning Home Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug. Der skal bruges tre alkaliske C -batterier (LR14 - medfølger ikke) i legetøjet. Legetøjet

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP6522 1 HP6522 Dansk 16 16 Dansk Introduktion Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support,

Læs mere

Montering og Pleje af CaesarStone

Montering og Pleje af CaesarStone Montering og Pleje af CaesarStone bordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Side CaesarStone 2 Modtagelse 3 Montering 4 Fastgørelse

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

3. Badeværelse. 3.1 Bl. batterier

3. Badeværelse. 3.1 Bl. batterier 3. Badeværelse 3.1 Bl. batterier Vedligeholdelse Vedligeholdelse Kontrollér alle dele, rens dem, udskift dem evt., og smør dem med specielt armaturfedt (bestillingsnr. 45 589). Reservedele Se TPI (Teknisk

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem.

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. Sikkerhedsråd DVRSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. pparatet opfylder de gældende CEE normer: - 73/23/CEE 19/02/73 (Lav spændning) og senere ændringer; - 89/336/CEE

Læs mere

CHOPPER CH 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

CHOPPER CH 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU CHOPPER CH 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-19 SVENSKA 20-24 ITALIANO 25-29 PORTUGUÊS 30-34 NEDERLANDS 35-39 MAGYAR 40-45 ČESKY 46-50 SLOVENŠČINA

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat låger Malede og finérede Almindelig rengøring foretages med en ren klud eller vaskeskind og lunkent vand. Til mere dybdegående

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Bring Home the POWER

Bring Home the POWER Bring Home the POWER Cyclo Vac Centralt støvsugersystem bringer Dem Specielt designet til hverdags brug Cyclo Vac s centrale enhed er let at installere i et opbevarings areal i deres hjem så som garage,

Læs mere