H2OHD BRUGERVEJLEDNING. High Defintion Steam Cleaner. MODEL No: KB-019. Distribueret af: TVINS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H2OHD BRUGERVEJLEDNING. High Defintion Steam Cleaner. MODEL No: KB-019. Distribueret af: TVINS www.tvins.com"

Transkript

1 H2OHD Distribueret af: High Defintion Steam Cleaner TVINS THANE H2O HD and related logos and variations are trademarks of Thane International, Inc. and/or its subsidiaries. H2O and related logos and variations are trademarks of Thane International, Inc. and/or its subsidiaries for its line of household steam cleaners and accessories. Copyright 2015 Thane International, Inc. FREMSTILLET I KINA BRUGERVEJLEDNING MODEL No: KB-019 Der er solgt over 10 millioner i serien H2O damprensere i over 80 lande H2O HD DAN KB R

2 Tillykke med dit køb! Tillykke med dit køb af H2O HD Mop fra Tvins. Du har fået en kompakt og alsidig damprenser, som nemt kan konverteres fra en gulvmoppe og tæpperenser til en effektiv bærbar damprenser. H2O HD Mop damprengør på en ny måde, idet den giver præcis, digital kontrol af dampen, så rengøringen bliver langt mere hygiejnisk end almindelige rengøringsmetoder. H2O HD Mop forbedrer rengøringen ved at omdanne vand til damp og ved brug af en super absorberende mikrofiberklud. Snavs og smuds er væk i løbet af få sekunder. Rengøring med H2O HD Mop er endvidere miljøvenlig, da den anvender aktiv damp uden brug af kemikalier eller rengøringsmidler. Regelmæssig rengøring med damp fjerner også støvmider, visse typer bakterier, svamp og skimmel. Da vi ønsker, at du får så meget som muligt ud af produktet, håber vi, at du vil tage dig tid til at læse denne brugervejledning grundigt igennem. Her får du alt at vide om H2O HD Mop. Du kan bl.a. læse om den digitale dampkontrol, den aftagelige bærbare enhed, hvor nemt det er at bruge den aftagelige vandbeholder og få ideer til hurtig, effektiv damprengøring, der vil efterlade dit hjem super rent. Endnu engang tak for din tillid til H2O HD Mop fra Tvins! Tvins påtager sig intet ansvar for personskader eller materielle skader som følge af forkert anvendelse of H2O HD Mop, herunder manglende overholdelse af instruktionerne i denne brugervejledning eller i den vejledning, du har fået af producent eller forhandler af den behandlede overflade. V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS ALLE INSTRUKTIONER GRUNDIGT IGENNEM FØR BRUG

3 Rengøring og vedligeholdelse! ADVARSEL TAG APPARATET UD AF STIKKONTAKTEN UNDER RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE. APPARATET MÅ IKKE LÆGGES I VAND. Sådan fjernes kalkaflejringer Hvis der ikke kommer særligt meget eller slet ingen damp ud af apparatet, kan det skyldes kalkaflejringer, der har sat sig fast. Kalk skal fjernes med jævne mellemrum. Det skal gøres efter 25 ganges brug af en fuld vandbeholder eller én gang om måneden. Det gælder især i områder med hårdt vand. Følg disse instruktioner for, hvordan kalkaflejringer fjernes: Brug af nålen Skub nålen op og ned i det lille hul, hvorfra dampen kommer ud af hovedenheden. Alle urenheder skal være væk, inden du samler apparatet igen. Brug af rengøringsopløsning 1. Bland 1/3 hvid eddike og 2/3 vand sammen, og hæld det i vandbeholderen. 2. Dampen må ikke berøre gulv eller omkringliggende genstande. Sæt stikket i stikkontakten, tænd for apparatet (ON). Lad dampen komme ud af apparatet, indtil eddike-/vandopløsningen er fordampet. 3. Gentag ovenstående procedure, til den normale mængde dampudslip kommer ud af moppen. 4. Fyld vandbeholderen med rent vand, og skyl den igennem. 5. Fyld vandbeholderen med rent vand igen, sæt beholderen på moppen. Lad den udslippe damp, indtil vandbeholderen er tom. 6. Efter at have fjernet kalken, skal du testrengøre et isoleret område for at sikre, at der ikke er kalkrester i systemet. Brug rengøringsmiddel til at rengøre tilbehøret. Skyl med rent vand og lad det lufttørre. Sådan fjernes kalkaflejringer inde i vandbeholderen: Tilsæt 1-2 spsk. hvid eddike i en fuld vandbeholder. Luk vandbeholderen med låget, og ryst indholdet godt. TÆND IKKE FOR DAMPEN Lad det stå i nogle timer. Tøm vandbeholderen, fyld den op med rent vand, til beholderen er helt ren. Rengøringen har blokeret for tilbehøret: På grund af det høje mineralindhold i vandet visse steder, kan der komme kalkaflejringer inde i spidsen af jetmundstykket. Til rengøring anbefaler vi en spray med rengøringsmiddel. Spray en lille smule på mundstykkets spids. Fyld derefter damprenseren med vand. Lad en strøm af damp køre igennem tilbehøret for at fjerne urenhederne. VI ANBEFALER, AT DETTE FORETAGES I ET BESKYTTET OG VENTILERET OMRÅDE. Indhold VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...3 DELE...4 EKSTRA TILBEHØR...5 SÅDAN SAMLES H2O HD...6 SÅDAN ANVENDES H2O HD SÅDAN SAMLES DEN BÆRBARE DAMPRENSER...9 SÅDAN ANVENDES DEN BÆRBARE DAMPRENSER...9 BRUG AF EKSTRA TILBEHØR EFTER BRUG OG FILTER...12 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 FEJLFINDING...13 Rengøring af mikrofiberklude: Maskinvaskes på 60º C / Brug ikke blegemidler / Brug ikke skyllemidler. Fejlfinding Problem Apparatet tænder ikke Nedsat damp eller ingen damp Der udslipper damp fra tilslutningerne Kluden bliver våd Mulige årsager Ledningen er ikke tilsluttet stikkontakten eller tændt Vandbeholderen er tom Mundstykket er blokeret Der er kalkaflejringer Tilbehøret er ikke sat korrekt på Der er smuds eller blokeringer i tilslutningerne Kluden bliver meget våd efter brug Løsning Apparatet skal være sat i en stikkontakt med jordforbindelse og være tændt Fyld vandbeholderen Tag moppehovedet af og rengør mundstykket Følg anvisning på, hvordan man fjerner kalkaflejringer Sluk for apparatet, lad det køle af. Tag tilbehøret af, og sæt det korrekt på igen Tag tilbehøret af, og kontroller og rens tilslutningsstederne Brug en ny, ren klud (ekstra tilbehør), eller lad kluden køle af, vrid den og sæt den på igen 13

4 Vigtige Sikkerhedsregler Efter brug LÆS ALLE INSTRUKTIONER OM PRODUKTET OMHYGGELIGT IGENNEM. GARANTIEN GÆLDER IKKE, HVIS DISSE INSTRUKTIONER IKKE BLIVER OVERHOLDT. BRUG KUN H2O HD MOP SOM ANVIST I DENNE BRUGERVEJLEDNING OG KUN MED PRODUCENTENS ANBEFALEDE TILBEHØR. BRUG AF TILBEHØR, DER IKKE ER LEVERET ELLER SOLGT AF PRODUCENTEN ELLER EN AUTORISERET FORHANDLER KAN FORÅRSAGE BRAND, ELEKTRISK STØD ELLER ANDRE SKADER. SOM VED BRUG AF ALLE ELEKTRISKE APPARATER, SKAL DE GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSREGLER ALTID VÆRE OVERHOLDT VED BRUG AF PRODUKTET, BL.A: 1. Tryk på afbryderknappen, til den står på OFF (O). 2. Tag stikket ud af stikkontakten. 3. Tag kluden af, inden apparatet sættes til opbevaring. Lad kluden køle af, inden du tager den af. 4. Tøm altid vandbeholderen efter brug. 5. Hæld vand eller damp ud, inden apparatet sættes til opbevaring. 6. Ledningen vikles rundt om øvre og nedre ledningsholder. 7. Tør alle overflader af med en blød klud. 8. Opbevares på et tørt sted.! ADVARSEL 1. Kontroller, at den netspænding, der er angivet på typeskiltet på apparatet, svarer til spændingen i stikkontakten. 2. For at beskytte brugeren mod elektrisk stød må apparatet kun tilsluttes stik med jordforbindelse. 3. Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. Må ikke anvendes udendørs. Ved kommerciel brug af H2O HD Mop bortfalder producentens garanti. 4. H2O HD Mop må ikke være sat til kontakten uden opsyn. 5. Pas ekstra på ved brug i nærheden af børn, kæledyr og planter. Udløs aldrig damp direkte mod personer, dyr eller planter, da dampudslip kan forårsage skoldning. 6. Brug ikke H2O HD som legetøj. Børn skal informeres om, at de ikke må lege med apparatet. 7. Apparatet er ikke beregnet til brug af personer med fysiske, sensoriske eller psykiske handicaps, medmindre de bliver instrueret og er overvåget af en voksen person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 8. Rør aldrig stikket med våde hænder eller uden sko. Læg ikke H2O HD Mop i vand eller andre væsker. Væsken eller dampen må ikke rettes mod udstyr med elektriske komponenter, for eksempel inde i ovne. 9. Apparatet må ikke anvendes, hvis der er beskadigede ledninger eller stikkontakter. Hvis det ikke virker, som det skal, eller hvis det er blevet tabt, beskadiget, efterladt udendørs eller nedsænket i vand, skal det returneres til forhandleren. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller en elektriker for at undgå skader. 10. Anvend aldrig overdreven kraft for at tvinge stikket ind i kontakten. Hold aldrig kun i ledningen, når du bærer apparatet. Undlad at bruge ledningen som håndtag, at lukke døren over ledningen eller at trække ledningen hen over skarpe hjørner eller kanter. Ledningen må ikke komme i berøring med varme overflader. 11. Brug ikke forlængerledninger eller kontakter med utilstrækkelig strømbelastning, og for at undgå overbelastning bør man ikke sætte et andet apparat i samme kontakt (kredsløb) som H2O HD Mop. 12. Sluk for apparatet ved at trykke på afbryderknappen (I / O), så den er slukket (OFF). Tag derefter stikket ud af kontakten. 13. Træk altid stikket ud af stikkontakten efter brug og inden gennemsyn af apparatet. Træk ikke hårdt i ledningen efter brug, men træk forsigtigt stikket ud af stikkontakten. Sluk ikke apparatet ved at trække i ledningen. 14. Læg ikke genstande ind i apparatets åbninger, og pas på at ingen åbninger på apparatet er blokeret. 15. Opbevar apparatet indendørs på et tørt og køligt sted. Opbevar aldrig apparatet udendørs. 16. Hold arbejdsområdet godt oplyst, og vær ekstra forsigtig, når du rengør på trapper. 17. Brug ikke apparatet uden vand i vandbeholderen, og brug ikke moppehovedet uden først at fastgøre gulvkluden. 18. Stop brug af apparatet, hvis du observerer vandlækage, og kontakt en elektriker. 19. Kom aldrig varmt vand eller alkoholbaserede væsker eller rengøringsmidler i vandbeholderen. Det vil gøre driften usikker og ødelægge apparatet. 20. Alle dampåbninger skal altid holdes fri for blokeringer. Undgå at placere dampåbningen på bløde overflader, da dampudslippet kan blive blokeret. Hold dampåbningen fri for støv, hår og andre blokeringer for at sikre korrekt dampudslip. 21. Brug ikke H2O HD Mop i rum, der har været udsat for brændbare, eksplosive eller giftige dampe, såsom fortynder eller oliebaseret maling. 22. Apparatet må ikke anvendes på læder, vokspolerede møbler eller gulve, ubehandlet hårdttræ eller parketgulve, uglaserede keramiske gulve, syntetiske stoffer, fløjl eller andre materialer, der kan være følsomme over for damp. 23. Apparatet må ikke anvendes til opvarmning af rum og må ikke placeres i nærheden af varme overflader, såsom et gasapparat eller elektrisk brænder eller en varm ovn. 24. Apparatet må kun anvendes til det tilsigtede brug. Filter Det er vigtigt, at vandfilteret udskiftes hver tredje eller fjerde måned eller efter brug ca gange, da filteret bliver synligt snavset. Vandfilteret fjerner mineraler og andre urenheder fra vandet og forebygger også, at aflejringer fra vandet ødelægger apparatet. Det kan anbefales at bruge destilleret vand for at maksimere filterets ydeevne. Vandfilteret udskiftes ved at vandbeholderen tages af med et tryk på udløserknappen til vandbeholderen. Vandbeholderen trækkes af fra begge sider. Derefter tager man fat i filteret, løfter det af den bærbare damprenser, og smider filteret væk. Udskift det med et nyt filter fra Tvins. Sæt vandbeholderen på plads igen, og følg instruktionerne Sådan bruges H2O HD Mop. GEM DENNE VEJLEDNING 3 12

5 Brug af ekstra tilbehør Dele Dele og anvendelse Montering Tips KLUD TIL TEKSTILER For at dampbehandle en beklædningsdel, skal du placere det på bøjlen, og dampe direkte på det. Før damphovedet langsomt lodret hen over beklædningsdelen for at udglatte stoffet og fjerne krøl og lugte. FNUGKLUD Før den langsomt hen over den overflade, der skal rengøres. Den absorberende fnugklud opsamler snavs/hår, som dampen har løsnet. SKRUBBEKLUD I MIKROFIBER Fjerner nemt støv og snavs. Effektiv til rengøring af vanskelige pletter og vandudslip. Sæt beklædningskluden / fnugkluden / mikrofiberskrubbekluden over vinduestilbehøret. Kluden skal være påsat alle rammens kroge, så den ikke går løs af rammen under brug. Tag Black Tag back side Brug ikke indstillingen Meget damp på tekstiler. Materialer som f.eks. læder, ruskind og fløjl kan muligvis ikke tåle dampbehandling. Se producentens anvisninger. Gardiner kan dampes, mens de hænger. Brug ikke indstillingen Meget damp. Må ikke anvendes på dyr. 1. Sammenklappeligt greb 2. Ledningsholder 3. Udløserknap til sammenklappeligt greb 4. Øvre ledningsholder 5. Udløserknap til bærbar damprenser 6. Bærbar enhed 7. Strømafbryder med lys 8. Knap til damp 9. Dampindikator 10. Vandbeholderudløser 11. Vandbeholderlys 12. Vandbeholder 13. Vandfilter Ledning SKRABER - HÅRDT KNIVBLAD 1. Påfør damp på det område, der skal skrabes. Gentages nogle gange efter behov. 2. Tag vinduestilbehøret med skraber af forlængerslangen, og fjern tapet eller andet, der skal skrabes af (f.eks. ketchup, sirup) keramiske fliser eller vinylfliser, glasvinduer. Aftagning af tapet: Lav X-formede snit i tapetoverfladen med en hobbykniv for at lade dampen blødgøre klæbemidlet. Tag gummivalsen af, og sæt skraberen på vinduestilbehøret med skraberens rillede side mod de korte tænder ind mod vinduestilbehøret Sæt frynsekluden eller tekstilkluden på vinduestilbehøret sammen med skraberen, og sæt det fast på forlængerslangen. Ved aftagning af tapet: Dæk gulvet til, så det er beskyttet mod vandudslip. Dæk kontakter til med isolerbånd for at beskytte dem mod eventuel væske. Valg af dampindstilling afhænger af den overflade, der skal behandles. Hvis du er bange for, at væggen kan tage skade af dampen, skal du starte med indstillingen Lidt damp. 15. Nedre ledningsholder 16. Skrue til moppehoved 17. Moppehoved 18. Mikrofiberklud 19. Tæppeglider LANG STEAM LAZER Nem at bruge til områder, der er vanskelige at nå (f.eks. bag skabe, toilet, hjørner) Sæt den lange Steam Lazer på forlængerslangen ved at placere låseknappen på forlængerslangen over for det dertil beregnede hul på den lange Steam Lazer, og skub, til det er låst fast. Når den lange Steam Lazer er sat på forlængerslangen, kan det bruges alene eller sammen med det bøjelige jetmundstykke og/eller den runde børste (nylon). Tag dækslet af før påsætning af mundstykke eller den runde børste BØJELIGT JETMUNDSTYKKE Rengør svært tilgængelige steder. Skru det bøjelige jetmundstykke på den lange Steam Lazer. Tag det sorte plastikdæksel af den øverste del af den lange Steam Lazer. Sæt det på igen efter at have påsat det bøjelige jetmundstykke TILBEHØRSPOSE Til opbevaring af tilbehør og smådele på et sted. Det er nemt at se indholdet og nemt at finde det tilbehør, man har brug for. Vær forsigtig, da tilbehør med skarpe dele kan ødelægge posen (skraber, mundstykke osv.) Forside Bagside 11 4

6 Ekstra tilbehør Brug af ekstra tilbehør 1. Jetmundstykke Dele og anvendelse Montering Tips 2. Rundbørste (nylon) 3. Kobberbørste 4. Rensenål 5. Forlængerslange (til bærbar damprenser) 6. Mundstykke til vinduesrengøring 7. Rengøringsklud til vinduer 8. Klud til tekstiler 9. Fnugklud 10. Skrubbeklud i mikrofiber til vinduestilbehør 11. Skraber - hårdt knivblad 12. Støvbørste 13. Lang Steam Lazer 14. Bøjeligt jetmundstykke 15. Ekstra rundbørster i forskellige farver 16. Tilbehørspose 17. Skrubbeklud i mikrofiber til moppehoved 18. Frynseklud til moppehoved JETMUNDSTYKKE Giver kraftig damp til rengøring af hjørner og mellemrum. NYLONBØRSTE Den runde nylonbørste er fantastisk til rengøring af glatte hårde overflader som f.eks. toiletter, håndvaske og køkkenborde. Den kan bruges med sæbe eller vaskemiddel til at rengøre snavsede områder. KOBBERBØRSTE Kobberbørsten er god til rengøring af grove overflader eller overflader af metal f.eks. stengulve, bildæk, metaldøre og metalrammer. FORLÆNGERSLANGE Den 75 cm lange forlængerslange er beregnet til brug med den bærbare damprenser og følgende tilbehør: - Mundstykke til vinduesrengøring - Støvbørste - Bøjeligt jetmundstykke - Lang Steam Lazer Sæt jetmundstykket ind i det dertil beregnede hul i hovedenheden, til det er låst på plads. Nylonbørsten og kobberbørsten kan sættes på alle dampmundstykkerne. Børsterne sættes på ved at skrue dem på gevindet på jetmundstykket, det bøjelige jetmundstykke eller Long Steam Laser. Placer forlængerslangen ind i hullet på hovedenheden, til den er i låst position. Jetmundstykket skal være forsvarligt låst fast inden brug. Brug børster i forskellige farver til forskellige områder i hjemmet (køkken, badeværelse osv.). Kobberbørsten må aldrig anvendes på overflader, der kan blive ridset. Forlængerslangen skal være forsvarligt låst fast inden brug. Forlængerslangen kan blive meget varm, så hold den væk fra kroppen og undgå at røre ved den. Træk ikke unødigt i forlængerslangen. Den kan gå i stykker så dampen slipper ud. STØVBØRSTE MED FRYNSER Før den langsomt hen over den overflade, der skal rengøres. Den absorberende moppeklud opsamler det snavs, som dampen har løsnet. Sæt kluden ind i støvrammen, og sæt støvbørsten på forlængerslangen. Brug ikke indstillingen Meget damp ved brug af støvbørsten MUNDSTYKKE TIL VINDUESRENGØRING Sættes på forlængerslangen og bruges sammen med en af de medfølgende klude eller skraberen. Anvendes f.eks. til vinduespudsning, dampning af tekstiler, nedtagelse af tapet. Sæt låseknappen på forlængerslangen over for det dertil beregnede hul på vinduestilbehøret, og skub forlængerslangen på plads, så den er låst fast. Sæt den ønskede klud på vinduestilbehøret. Brug aldrig damp på vinduer, hvis det er frostvejr. Vær forsigtig ved brug af den bærbare damprenser på glas - glasset kan gå i stykker. KLUD MED FRYNSER TIL VINDUESRENGØRING Brug den til rengøring af vinduer, spejle og glas. Sæt kluden fast på vinduestilbehøret. Gummivalsen og skraberen må ikke dækkes til. Hooks Brug aldrig damp på vinduer, hvis det er frostvejr. Vær forsigtig ved brug af den bærbare damprenser på glas - glasset kan gå i stykker. Hooks front

7 Sådan samles den bærbare damprenser Sådan Samles H2O HD Trin 1: Sæt H20 HD Mop på moppehovedet. Sæt den medfølgende skrue i hullet på bagsiden (der følger ikke skruetrækker med). Trin 2: Træk grebet i opretstående og låst position. Fig. 1 Fig. 2 Den bærbare damprenser er helt perfekt til rengøring af arbejdsområder, køkkenborde, håndvaske, spejle, fliser og pletfjerning på gulve og tæpper. Tag ledningen ud af ledningsholderen, og tag den bærbare del af hoveddelen ved at trykke på udløserknappen til den bærbare damprenser. Hold fat i håndtaget. Brug den bærbare damprenser til rengøring af vinduer, glas og spejle og undgå striber og skjolder. Med ekstraudstyr som f.eks. støvbørsten rengøres persienner, gelændere og møbler. Beklædningstilbehøret fjerner krøl og rynker, så tøjet bliver helt glat. Det fjerner også pletter og kropslugt. Den bærbare damprenser er beregnet til grundig rengøring af mange af hjemmets overflader uden brug af hårde kemikalier. Brug den i badeværelse eller køkken, børneværelse eller på grillen - nu kan du rengøre GRØNT med forskellig indstilling af dampniveau. Det er det, der gør H2O HD Mop fantastisk til stort set alle rengøringsjobs. Trin 3: Sæt ledningen ind i ledningsholderen, der sidder på grebet. Trin 4: Sæt mikrofiberkluden på ved at placere kluden under moppehovedet. Kludens løkker skal passe til gribehægterne i bunden af moppehovedet. Tryk dem sammen, så kluden sidder fast. Trin 5: Sådan bruges H2O HD Mop på tæpper: Placer moppehoved med påsat mikrofiberklud oven på tæppeglideren, som vist på fig. 5. Brug kun apparatet på tæpper, når tæppeglideren er placeret korrekt. Tæppeglideren må aldrig anvendes på overflader, der kan blive ridset.! FORSIGTIG Stikket skal være taget ud af stikkontakten, og strømafbryderknappen (O / I) skal stå på OFF (O), når man samler apparatet eller udskifter tilbehør. Sådan tages den bærbare damprenser af: Trin 1: Tag ledningen af ledningsholderen. Trin 2: Tag den bærbare damprenser af ved at trykke på udløserknappen og trække den bærbare damprenser af (fig. 1).! FORSIGTIG Stikket må ikke sidde i stikkontakten. Sådan anvendes den bærbare damprenser Fyld vandbeholderen med vand (se afsnittet SÅDAN ANVENDES H2O HD ), og sæt en af tilbehørsdelene på (se afsnittet BRUG AF TILBEHØR ). Vælg en af indstillingerne på dampregulatoren: 1. Lidt damp Blåt indikatorlys Ideelt til følsomme overflader såsom beklædning, madrasser og puder, møbelbetræk, behandlede gulve af hårdt træ/laminat (kan også tåle medium damp) 2. Medium damp Grønt indikatorlys Ideelt til let rengøring af plastik, granit & marmor, fliser, skifer og vinduer & spejle 3. Meget damp Rødt indikatorlys Ideelt til vanskelige pletter på rustfrit stål, porcelæn, tæpper og dørmåtter BEMÆRK - Brug ikke den bærbare damprenser til at rengøre vinduer i frostvejr. - Vær forsigtig ved brug af den bærbare damprenser på glas, da glasset kan gå i stykker. 9 6

8 Sådan bruges H2O HD Sådan bruges H2O HD H2O HD Mop er beregnet til grundig rengøring af overflader såsom marmor, keramik, tæpper, sten, linoleum, behandlede gulve af hårde træsorter og parketgulve. Afprøv H2O HD Mop på et lille isoleret område af dine gulve, før du bruger det på hele gulvet. Varme og damp kan fjerne voks på overflader, der er voksbehandlede. Lad ikke apparatet stå på et trægulv eller et varmefølsomt gulv i længere tid. Hvis apparatet står for længe ét sted, kan der komme vandmærker, misfarvning eller andre skader på gulvet. Vær ekstra forsigtig ved brug på vinyl, linoleum eller andre varmefølsomme gulve. For meget varme kan smelte limen i gulvbelægningen. Apparatet må kun anvendes på laminatgulv, der er lagt professionelt og uden åbninger eller revner, der giver mulighed for fugtoptagelse. Det er ikke alle gulve, der egner sig til damprengøring. Læs altid først producentens vejledning om pleje af dit gulv, før brug af H2O HD Mop. Hvis du er i tvivl, kan det være en god ide at spørge en gulvspecialist til råds. Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Sådan fyldes vandbeholderen: Stikket må ikke sidde i stikkontakten. Tag vandbeholderen af ved at trykke på udløserknappen til vandbeholderen, og tag fat i vandbeholderen fra begge sider (fig. 1). Drej vandbeholderdækslet i bunden af vandbeholderen for at åbne (OPEN) beholderen, og tag dækslet af (fig. 2). Fyld vandbeholderen op til indikatorlinjen (450 ml) (fig. 3). Sæt dækslet på beholderen igen, og drej det til det er lukket (CLOSE). Kobberbolden indeni vandbeholderen skal altid ligge nede i vandet under brug. Hæld aldrig rengøringsmidler i vandbeholderen. Hæld aldrig duftemidler i vandbeholderen, med mindre producenten har godkendt midlet. H2O HD Mop anvender vand fra hanen, men i områder med meget hårdt vand, anbefaler vi brug af destilleret vand. Når apparatet er samlet og fyldt op med vand, skal ledningen sættes i stikkontakten. Tænd for apparatet (ON): 1. Tryk på afbryderknappen (I / O) til den står i position ON (I). Der vil være et rødt displaylys, der viser, at apparatet er tændt. Samtidig tændes det blå lys i vandbeholderen. 2. Vent ca. 15 til 25 sekunder til dampindikatorlyset blinker. Det betyder, at apparatet er klart til brug. 3. Tryk på dampudløseren på det ønskede dampniveau. Tryk 1 gang for at få lidt damp, 2 gange for medium damp og 3 gange for meget damp. Tryk på knappen igen for at vende tilbage til lidt damp. 4. Stop dampudslippet ved at trykke på afbryderknappen OFF (O), og tag stikket ud af stikkontakten. Tip: H2O HD Mop stilles tilbage til de tidligere indstillinger, hvis afbryderknappen sættes til ON (I) 5 sekunder efter at apparatet er blevet slukket og sat på OFF (O). Start rengøring: Lad moppehovedet køre langsomt hen over det område, der skal rengøres. Den absorberende moppeklud samle det snavs op, som dampen har løsnet. Tilsæt damp efter behov. Når der ikke er mere damp, skal du bare slukke for apparatet, tage stikket ud af stikkontakten, fylde vandbeholderen op med vand igen og fortsætte rengøringen.! ADVARSEL H2O HD Mop må ikke være sat til kontakten uden opsyn. Sådan opnås de bedste resultater: 1. Fej eller støvsug gulvet inden brug af H2O HD Mop. 2. For at undgå opsamling af overskydende vand, skal mikrofiberkluden være tør og ren. Kluden udskiftes således: Lad kluden køle af, tag den af moppehovedet, sæt en ny mikrofiberklud på (ekstra tilbehør), og fortsæt rengøringen. Vælg dampniveau Lidt damp. 3. Sæt H2O HD Mop på position Meget damp og placer moppehovedet over et område i ca. 10 sekunder - dog højst 15 sekunder.! ADVARSEL! VIGTIGT Moppen må ikke anvendes på gulve, der ikke tåler varme eller damp. Påfør aldrig damp for længe på ét sted. Overfladen kan blive beskadiget. Placer aldrig fødder eller hænder under dampmoppen. Den kan blive meget varm. Ved brug kan der høres en pulserende lyd. Det er moppen, der producerer damp. Det er helt normalt. Der kan forekomme mindre vandudslip blandet med dampen. Det er også helt normalt. Dampudslippets varme og styrke kan ødelægge visse materialer. Husk altid først at afprøve moppen på et skjult område for at se, om materialet kan tåle dampen. Vælg dampniveau: 2. Medium damp Grønt indikatorlys Ideelt til let rengøring af plastik, granit & marmor, fliser, skifer og vinduer & spejle 3. Meget damp Rødt indikatorlys Ideelt til vanskelige pletter på rustfrit stål, porcelæn, tæpper og dørmåtter 1. Lidt damp Blåt indikatorlys Ideelt til følsomme overflader som f.eks. behandlet hårdt træ/laminat (der kan også bruges medium damp), beklædning, madrasser & puder og møbelbetræk 7 8

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

KB-6622V V I G T I G E S I K K E R H E D S R E G L E R

KB-6622V V I G T I G E S I K K E R H E D S R E G L E R KB-6622V V I G T I G E S I K K E R H E D S R E G L E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR DAMPAPPARATET TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Tillykke med din nye H2O MOP X5 - et mere kompakt og let dampapparat

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

CUBETON. OBS! Der skal fyldes vand på Damp Moppen inden stikket sættes i stikkontakten. 3-i-1 Damp Moppe Ultra. Brugsanvisning Model.

CUBETON. OBS! Der skal fyldes vand på Damp Moppen inden stikket sættes i stikkontakten. 3-i-1 Damp Moppe Ultra. Brugsanvisning Model. Brugsanvisning Model. JC-210 OBS! Der skal fyldes vand på Damp Moppen inden stikket sættes i stikkontakten Læs venligst hele brugsanvisningen inden Damp Moppen tages i brug. Anvend kun Damp Moppen som

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

Vibo afdeling 118 Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning til badeværelset

Vibo afdeling 118 Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning til badeværelset Indholdsfortegnelse Afløb i baderum... 2 Rist.... 2 Vandlås... 2 Bordplade og vask... 4 Almindelig rengøring af bordplade og vask:... 4 Fjernelse af kalk... 4 Vedligeholdelse af Bordplade og vask:... 4

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

1400 Tank kapacitet l. 1,2 Maks. damptryk bar. 3 Vægt uden tilbehør. 3,4 Mål (L x B x H) mm. 360 x 190 x 290

1400 Tank kapacitet l. 1,2 Maks. damptryk bar. 3 Vægt uden tilbehør. 3,4 Mål (L x B x H) mm. 360 x 190 x 290 SC 1122 Med en damprenser sparer du ikke kun vand og rengøringsmidler, men også masser af tid. Du kan gøre de fleste rengøringsjobs på den halve tid med samme resultat, måske endda bedre. Da damprenseren

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

Brugervejledning HU-100. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com

Brugervejledning HU-100. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com HU-100 Brugervejledning Læs denne brugervejledning før brug. Gem den et let tilgængeligt sted. Design og udvikling kan ændres uden videre. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com Optom Copyright

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8343 HP8344 DA Brugervejledning a b c d e h g f Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam 1 8 1 9 3 2 230 215 200 185 170 ionic + - 5 4 6 7 pro 230 steam ionic titanium 2 DANSK Glattejern i pro 230 steam Glattejernet i pro 230 steam fra BaByliss er et dampglattejern med meget høj temperatur

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

Hair Styler. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4696/22. Brugervejledning

Hair Styler. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4696/22. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP4696/22 DA Brugervejledning e g f h i b d c a l m n o p q k j s r Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Mobil højtryksrenser

Mobil højtryksrenser Mobil højtryksrenser Modelnr.: GFS-C1 Lavt vandforbrug & højt vandtryk Energibesparende & miljøvenlig Mobil, holdbar, stænksikker & ufarlig at anvende Til rengøring i huset: badeværelse, vask, kæledyr

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

Brugsanvisning for indream damprenser

Brugsanvisning for indream damprenser Brugsanvisning for indream damprenser Effektiv, skånsom og miljøvenlig rengøring 1 06-01-2013 - Rev 1.6 Beskrivelse af enkeltdele: 1. Dæksel på håndtag 2. Hjul 3. Produktets top cover 4. Bærehåndtag 5.

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Straightener. Register your product and get support at HP8290/00. Brugervejledning

Straightener. Register your product and get support at  HP8290/00. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8290/00 DA Brugervejledning j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS« CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«HS 5732 DANSK B C D A E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig

Læs mere

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brugervejledning

Straightener. Register your product and get support at  HP8297. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 DA Brugervejledning a b cd e g f h i Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W ART NR 330302 EAN NR 5709133910600 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR SKADER SÅSOM ELEKTRISK STØD, BRAND OG SKADER SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT

Læs mere

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C.

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C. Vi anbefaler at læse følgende lægningsvejledning for ikke at glemme noget og for at drage fuld nytte af dit gulv i mange år. ANVENDELSE LÆGNINGSVEJLEDNING BRUG Gulvbelægning som udelukkende er beregnet

Læs mere

Straightener. Register your product and get support at HP4666/22. Brugervejledning

Straightener.  Register your product and get support at HP4666/22. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP4666/22 DA Brugervejledning Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den

Læs mere

Rengøringsvejledninger

Rengøringsvejledninger og pleje af dit lakerede og oliebehandlede Pergo parketgulv Hvorfor? HOLDBAR BRUGERVENLIG EFFEKTIV Korrekt rengøring af gulvet sikrer, at det bliver vedligeholdt perfekt. Produkterne er blevet udviklet

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE BRUGSANVISNING Læs venligst denne brugsanvisning, inden isterningmaskinen tages i brug. Det anbefales at gemme brugsanvisningen til fremtidig reference. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER

PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER MT 6742 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU 8 9 7 1 2 3 4 5 6 2 A B B C D E F 3 DANSK 5-15 SUOMI 16-26 NORSK 27-37 SVENSKA 38-48 ITALIANO 49-59 PORTUGUÊS 60-70 NEDERLANDS

Læs mere

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker Vejledning til minihakker Indhold Minihakker-sikkerhed...116 Vigtige sikkerhedsforskrifter...117 Elektriske krav...118 Bortskaffelse af elektriske apparater...118 Dele og funktioner...119 Brug af din minihakker

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 DA Brugervejledning Dansk 1 Indledning Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Læs mere

KUN TIL INDENDØRS BRUG

KUN TIL INDENDØRS BRUG VEJLEDNING BIOPEJS Varenr. 91809 Model: WF073 KUN TIL INDENDØRS BRUG Produceret i Kina for: SAM PARTNER A/S DK-6000 Kolding info@sampartner.dk MONTERINGSVEJLEDNING: Inden ovnen tages i brug, skal denne

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Produkter SC 2.500 C *EU

Produkter SC 2.500 C *EU Produkter SC 2.500 C *EU Lille, kompakt og løbende genopfyldelig damprenser i moderne design. Kraftfuld maskine til rengøring af alle hårde overflader uden brug af kemikalier - takket være et damptryk

Læs mere

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Manual til køkkenmaskine KM-910 Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Læs denne manual grundigt inden 1. Plade kødhakker 2. Føder til hakker 3. 5L skål 4. Åbningskontakt 5. Pølseholder 6. Mixer plade 7.

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Kan bruges i ovnen og på alle kogeplader!

Kan bruges i ovnen og på alle kogeplader! 1 gryde lav mad på 6 måder! Grill Bag Sautér Steg Damp Braisér Slip let Cerami-Tech Keramisk coating Jævn opvarmning Passer til alle kogeplader Nem at rengøre Slidstærk og stænkafvisende coating Varmeafvisende

Læs mere

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner.

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Brugervejledning Tillykke med din nye - den ledningsfri fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Hemmeligheden:

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

1 ISMASKINE OXIRIA Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

Lufthåndtørrer FD-GSQ01

Lufthåndtørrer FD-GSQ01 Lufthåndtørrer FD-GSQ01 Læs venligst håndbogen grundigt før brug. Egenskaber - Let betjening - Nem vedligeholdelse - Økonomisk - Pålidelig beskyttelse for nytteløst brug Navne på dele Bemærk: Apperatet

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG Tak fordi du valgte at købe dette SJÖBO kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Kassens indhold 1 stk. Røremaskine 1 stk. Skål 1 stk.

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo - Rengøringsskema

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm x 2 90 C 538 mm 20 mm 80 385 mm 370 mm 305 494 mm 7 mm 595 mm 40 mm 40 mm min 380 mm min 550 mm 560 mm = = x 2 SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere