En forældrevejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En forældrevejledning"

Transkript

1 En forældrevejledning Indledning 1. Intimitet og de jordiske familiers formål 2. Principper for undervisning af børn 3. Undervisning af babyer og småbørn: Fra fødslen og til omkring 3 år 4. Undervisning af børn: Fra 4 til 11 år 5. Undervisning af unge: Fra 12 til 18 år 6. Moden intimitet: Bejlen og ægteskab Side 1 af 55

2 Indledning Herren har givet dig som forælder det hovedansvar at undervise dine børn. Selv om det er et stort ansvar, så er det også et guddommeligt privilegium at få vor himmelske Faders børn betroet i din varetægt. Et af de vigtigste begreber, som Herren forventer, at du underviser dine børn i, er den retskafne betydning og brug af det intime fysiske forhold mellem en mand og en kvinde. Denne vejledning er blevet udarbejdet for at hjælpe dig med at undervise dine børn i disse fysiske intime forhold samt for at forberede dem til at følge Herrens plan i udøvelsen af disse forhold. Således som ordet intimitet er brugt i denne publikation, begrænser det sig ikke til intimiteten i forbindelse med fysiske forhold. Måske opleves den dybeste form for intimitet, når man sammen deler åndelige oplevelser og ønsker. Alle former for intimitet bør ske i retskaffenhed. Intimiteter, som sker udenfor disse grænser, åbenbarer i højere grad begær og uretfærdigt herredømme end det sande udtryk for kærlighed, som Frelseren underviste i, da han sagde: "En ny befaling giver jeg jer, at I skal elske hverandre" (Joh. 13:34). Intet menneske kan ændre en sådan udtalelse til at omfatte nogen form for uretskaffenhed. Når du bruger denne vejledning, så husk, at lovlige forbindelser frembringer en sand intimitet, mens uretfærdighed bringer mistillid, usikkerhed og tab af troen hos de mennesker, som er involveret heri. Når udtrykket "fysisk intimitet" bruges, henviser det til de forhold, som normalt omfatter en eller anden form for fysisk kontakt mellem de involverede personer. Det henviser ikke altid til et seksuelt forhold. Det, at trykke hinandens hænder eller den ømme berøring fra en forælder eller et barn, kan videregive en forståelse for en dyb intimitet, der viderebringer en følelse af ægte kærlighed og forpligtelse mellem de to. Sådan et udtryk kræver overhovedet ikke nogen form for seksuel involvering mellem de to for at videregive det oprigtige i det ønskede budskab om kærlighed, og budskabet vil blive ødelagt gennem en seksuel involvering. Sand intimitet kræver kontrol over begærlige følelser eller tanker. Seksuel involvering udenfor det lovlige ægteskabsforhold ødelægger tilliden og forsikringen om forpligtelse hos et menneske over for et andet. Sådanne forhold udenfor ægteskabets hellighed ødelægger evnen hos et menneske til at genkende sand intimitet og tillid i forhold mennesker imellem. Ægteskabspagter mister deres effektivitet, uanset om de er verdsligt eller kirkeligt indgået, når en ægteskabspartner bryder den andens tillid gennem ægteskabsbrydende gerninger af nogen som helst art. Intimitet er knyttet til den grad af tillid, som eksisterer mellem to mennesker eller i en familie. De fortrolige anliggender, som eksisterer mellem mand og hustru har en meget vigtig forbindelse med det at gøre deres ægteskab til noget enestående og bindende. Når denne tillid bliver brudt, føler ægtefællerne sig forrådt og det som før var noget intimt er nu blevet forfladiget. Deres gensidige intimitet kan blive belastet i stor grad. Det er især tilfældet, når en ægteskabspartner fortæller et tredje menneske om de fysiske forhold mand og hustru imellem. En forberedelse til at bevare en passende grad af tillid i ægteskabet begynder i familien. Her lærer barnet at holde familiens anliggender i hjemmet frem for at dele det med venner eller naboer. Der er situationer, som finder sted mellem familiens medlemmer, som ikke drøftes med andre mennesker udenfor familiens cirkel. Fortrolighed, som bevares af alle Side 2 af 55

3 i familien, skaber et stærkt kærlighedsbånd, som opmuntrer til større enighed og fremmer en større loyalitet blandt familiens medlemmer. Denne vejledning supplerer de oplysninger, som findes i Familieaften Ide- og Håndbog og tilbyder dig - 1. grundlæggende principper i forbindelse med formålet med familier og undervisningen af børn (kapitel 1 og 2). 2. forslag til hvordan man lærer børn retskaffen intimitet gennem hele deres barndom og ungdom (kapitel 3 til og med 6). Studer først kapitel 1 og 2 for at lære de principper, som udgør grundlaget for de efterfølgende kapitler. Kapitel 3 forklarer måder, hvorpå du kan undervise børn og småbørn i at forstå, hvad det vil sige at være en dreng eller pige og i at få dem til at føle sig godt tilpas herved. Kapitel 4 forklarer måder, hvorpå man kan undervise børn i alderen 4-11 om de fysiske og åndelige oplysninger, som de har behov for at kende om den menneskelige intimitet. Kapitel 5 foreslår måder, hvorpå du kan hjælpe dine teenagere med at forstå den voksende tiltrækning af det modsatte køn samt at forholde sig hertil på passende vis. Kapitel 6 forklarer måder, hvorpå du kan hjælpe de unge med at få den største værdi ud af det at komme sammen, samt måder til hvordan man kan forberede sig til ægteskabets intimitet. Denne vejledning er skrevet til brug for alle forældre uanset hvilke forhold de måtte befinde sig under. Hvis du er en enlig far eller mor, vil du møde mange udfordringer i forbindelse med opdragelsen og undervisningen af dine børn. Kirkens organisation og dens medlemmer - biskopper, kvorumsmedlemmer i præstedømmet samt medarbejdere i Unge Pigers og hjælpeforeningens organisationer - er alle til rådighed for at hjælpe dig. Men på trods af dette, så er der ingen eller intet, der kan erstatte dig i undervisningen af dine børn. Denne vejledning vil kunne hjælpe dig i de fleste situationer med at opfylde dit ansvar for at undervise dine børn i Herrens plan for menneskelig intimitet. Når du studerer og anvender disse sandheder, som findes i denne vejledning, så tab ikke modet, hvis dine børn ikke reagerer på den måde, som du ønsker. Tab ikke modet, når du møder vanskeligheder i at hjælpe dine børn med at anvende disse principper. Fuldkommenhed kommer ikke med det samme. Mange forældre bliver af og til skuffet under deres børns opvækst. Men du kan styrke din evne til at undervise dine børn ved at være bønsom, betænksom, kærlig og konsekvent. Du bør føle dig opmuntret og positiv i forbindelse med undervisning af dine børn i at "vandre retskaffent for Herren" (L&P 68:28). Vær venlig mod hinanden, når det af og til ikke lykkes, mens du og børnene kæmper for at opnå fuldkommenhed. Herren vil velsigne dig med sin fred og visdom, når du hjælper dine børn med at efterleve de rette principper. Side 3 af 55

4 1. Intimitet og de jordiske familiers formål Indledning Intimitet sker ikke i et tomrum der er isoleret fra alle andre menneskelige relationer, og finder ikke sted udenfor de normale værdier eller udenfor vores forståelse af os selv og andre. For at forstå intimitet rigtigt må vi forstå den rette beskaffenhed af familien og vores forhold til andre og de værdier, som påvirker disse forhold. Vi må forstå vore sande roller overfor hinanden. At undervise vores børn i menneskelig intimitet er blot en af de mange måder, hvorpå vi kan hjælpe dem med at forberede sig til det evige liv. Men det er et meget vigtigt ansvar, vi har overfor vores børn. Dette kapitel vil hjælpe dig med at gennemgå samt bedre forstå de endelige og evige formål, du opdrager dine børn til at opnå, samt forklare hvordan det at undervise i menneskelig intimitet passer ind i disse formål. En jordisk familie er en forberedelse til en evig familie Vor himmelske Faders gerning og herlighed er "at tilvejebringe udødelighed og evigt liv" for sine børn (se Moses 1:39). Han har forklaret de strålende muligheder for hvert eneste af sine børn og sagt, at hvis de gør alt, hvad han kræver af dem, skal de "gå forbi engle og guder, som er sat der, til deres ophøjelse og herlighed i alle ting, som det er blevet beseglet på deres hoveder, hvilken herlighed vil være en fylde og en fortsættelse af slægten fra evighed til evighed" (L&P 132:19). Hvis vi med andre ord er trofaste og sanddru i alle ting, vil vi blive som Gud vor Fader og leve evindeligt i familieenheden og arbejde som han gør for at velsigne og ophøje vores børn. Denne forståelse for Guds hensigter og vore muligheder er en stor velsignelse for dig, når du opdrager din jordiske familie. Alt, hvad du gør i din familie her på jorden, bør forberede dig og dine børn til at blive som vor himmelske Fader samt til at leve i og styre en evig familie. Du sørger ikke kun for dine børn, indtil de forlader hjemmet - du oplærer uendeligt dyrebare børn fra Gud til en dag at blive værdige til at modtage alt hvad Faderen har. Det bredeste og mest generelle forhold vi har med hinanden er som brødre og søstre. Vores forhold er i denne rolle ikke blot til andre af vores jordiske forældres børn, men gælder alle andre af vor himmelske Faders børn. Vi er brødre og søstre til alle. Vores forhold til andre er mere begrænset, men mere kompleks i vores jordiske familie - som bror eller søster, søn eller datter, far eller mor, mand eller hustru. Vi har i vores forsøg på at opfylde disse roller på rette måde de mest fuldkomne eksempler: Gud vor Fader og hans elskede Søn, Jesus Kristus. Da et hovedformål med vores jordiske liv er at blive som vor himmelske Fader ved at følge hans søns, Jesu Kristi, eksempel og lærdomme, og eftersom evigt liv med vor Fader vil blive levet i familieenheder, så er det endelige mål for en mand eller en dreng at blive en effektiv ægtemand og far, og det endelige mål for en kvinde eller en pige er at blive en effektiv hustru og moder. Vi opnår disse mål ved at følge de eksempler, som er blevet sat for os af vor himmelske Fader og vor Frelser. Hvordan opfylder de disse roller? Hvordan optræder de i forhold til os? Mange skriftsteder beskriver deres handlinger og holdning overfor os, men der er få, som siger så meget som disse: "Thi se, dette er min gerning og herlighed - at tilvejebringe udødelighed og evigt liv for mennesket" (Moses 1:39) og "større kærlighed har ingen end Side 4 af 55

5 den at sætte livet til for sine venner" (Joh. 15:13). De elsker os og ønsker at hjælpe os med at blive værdige til at vende tilbage og leve sammen med dem, og hjælpe os til at blive i stand til at føle al den glæde, som de føler. De gør alt, hvad de kan for at gøre dette muligt, herunder forsoningens store lidelse og opofrelse. Hvor forskelligt er ikke dette fra Satans holdning, han som sagde til Faderen: "Giv mig... din ære" (Moses 4:1) og som gjorde oprør mod Gud og søgte at tilintetgøre menneskets handlefrihed - alt sammen til fordel for sig selv. "Og fordi han faldt fra himlen og blev ulyksalig for evigt, søgte han også at gøre den hele menneskeslægt ulykkelig" (2 Ne. 2:18). Den måde Satan prøver at gøre os ulykkelige på er ved at friste os til at blive som han, selviske og selvcentrende, kun tænke på sin egen fordel - på samme måde, som han fristede Kain (se Moses 5:29-33). Verdens filosofi følger Satan: "Gør hvad du vil" eller "Hvad får jeg ud af det?" eller "Hvis det føles godt, så gør det". Som resultat af denne måde at tænke på, vender mennesker sig bort fra Gud og fokuserer på sig selv, og gør netop det, som Satan selv ønsker at gøre - sætter sig op som dommer over hvad der er rigtigt og forkert og tager selv al ære og herlighed. De bruger hovedsageligt andre mennesker som et middel til deres egen gavn og for selv at opnå et behag. De bliver til sidst ulykkelige, fordi lykke er et resultat af at blive som Gud og ikke som Satan. Modstanderens rolle var absolut den modsatte af Frelserens rolle. Jesus sagde, at han ville gøre alt, hvad der blev krævet for at forløse menneskeheden uden selv at søge æren (se Moses 4:2). Han gjorde dette, fordi han elskede os. Han ofrede sig selv som et offer uden at forvente noget for sig selv, eller at ønske noget for sig selv. Han gjorde det, fordi han elskede Faderen. Kristus satte som vores Frelser det fuldkomne eksempel på broderkærlighed. Han opmuntrer os til at være retskafne. Alt hvad han gør og har gjort er for at hjælpe os til at opnå udødelighed og evigt liv. Han ofrede alt for at hjælpe os med at nå dette. Han vidste, at dette ville omfatte en helt ufattelig lidelse i forbindelse med forsoningen, men han ofrede sig villigt og med kærlighed. Han havde ikke noget ønske om magt eller menneskers beundring. Hvis vi skal udstråle Kristi kærlighed, så må vi have det samme mål: "Jeg gør det, som jeg gør, fordi jeg elsker dig, ikke fordi jeg har en selvisk tanke eller forventer nogen godskrivning. Jeg gør hvad der er bedst for dig i evig forstand - det som vil hjælpe dig med at vende tilbage til vor himmelske Fader". Hvis vi opfylder alle vores roller med dette i tanke, så vil vi opfylde dem i retskaffenhed og som følge få en ubetinget kærlighed for hinanden og hjælpe alle med at opnå udødelighed og evigt liv. Dit endelige mål i din familie bør være at forberede dine sønner og døtre til at blive værdige til de store velsignelser, som Herren har lovet dem, hvis de er trofaste og sanddru. Et af de alvorligste ansvar, som et menneske nogensinde kan påtage sig er at forberede et barn til disse evige muligheder. Børn er åndelige brødre og søstre, som er blevet betroet i din omsorg Da Herren spurgte Kain: "Hvor er din broder Abel?" svarede Kain skarpt: "Er jeg min broders vogter?" Vores svar må være et rungende ja. Hvordan er vi vores broders vogter? Gennem vores beslutning om at opmuntre ham til retskaffenhed for at hjælpe ham med at opnå evig glæde i vor Faders rige. Side 5 af 55

6 Når du underviser og oplærer dine børn, så tænk på det forhold, som du havde til dem i forudtilværelsen. Vi var der alle brødre og søstre af den samme Fader - medlemmer af den samme familie. Husk Kristi eksempel når du tager dig af dine børn. Husk altid, at disse ånder virkelig er dine brødre og søstre, og at du har ansvaret for at hjælpe dem med at blive ligesom vor himmelske Fader. Du er dine brødres og søstres vogter - med særligt ansvar for dem af dine brødre og søster, som er dine børn - og du bør være fast besluttet på at opfordre dem til retskaffenhed. Måder at forberede dine børn til deres evige muligheder Hvis dit mål i din jordiske familie er at hjælpe dine børn med at blive som vor himmelske Fader og til at blive værdige til at blive evige fædre og mødre, hvad kan du så gøre for at nå dette mål? Der er selvfølgelig meget, som du skal gøre, men der er også tre meget vigtige ideer, der især knytter sig til det at give dine børn en evig forståelse for den menneskelige intimitet: 1. Undervis gennem forskrift og eksempel dine børn i hvad en retskaffen forælder er. 2. Undervis dine børn i de roller, som Gud har ordineret mænd og kvinder at opfylde i dette liv og gennem evigheden. 3. Undervis dine børn i at bruge deres evner til at formere sig på den måde, som Gud har befalet dem, så de kan etablere retskafne familier her på jorden og være værdige til at lede en familie i evigheden. Undervis børn i hvad en retskaffen forælder er Du bør gennem dit eksempel og dine belæringer sikre dig, at dine børn forstår hvad en retskaffen forælder er og gør. Når du adlyder Herrens befalinger og tjener ham og din familie, så hjælper du dine børn med at forberede sig til deres roller som fædre og mødre i evighederne. Vores roller som fædre og mødre er ligesom vor himmelske Faders rolle - at hjælpe børnene med at opnå udødelighed og evigt liv. Det er ikke af betydning, hvorvidt familien er sammensat på den ideale måde med både far og mor, eller om familien i øjeblikket er ufuldstændig - formålet er stadig det samme. Børnene har desuden en lignende rolle. Børn ærer og opmuntrer deres forældre til retskaffenhed, fordi de elsker dem. Det at give udtryk for en uskrømtet kærlighed og et ønske om at hjælpe andre med at opnå udødelighed og evigt liv er en konstant del i alle de roller, som vi opfylder gennem livet. Det mest grundlæggende ansvar, du har som en retskaffen forælder, er at velsigne dine børn. Du skaber de betingelser, muligheder, forhold og privilegier, som opfordrer til dine børns åndelige succes. Det er selvfølgelig også, hvad Gud gør for sine børn. Dine belæringer, din opførsel, dine aktiviteter - ja, alt hvad du gør - bør bringe retskaffenhedens velsignelser ind i dine børns liv. Herren siger ofte: "Når du gør, som jeg kræver af dig, så vil jeg velsigne dig" (se L&P 82:10, 130:20-21; Mosiah 2:22). Som en retskaffen forælder beskytter du også dine børn mod modstanderen - mod usandhed og synd. Du gør det ved at undervise dine børn i Herrens lærdomme og bibringe dem tro på Herren og tillid til det rette i hans befalinger. Du gør også dette ved at være et eksempel på retskaffenhed. Børn har tilbøjelighed til at gøre det, som de har set deres forældre gøre. En retskaffen forælders eksempel er en af de bedste former for beskyttelse mod modstanderen. Profeten Nephi sagde: "at enhver, der ville give agt på Guds ord og holde fast derved, aldrig ville omkomme; ej heller kunne Satans Side 6 af 55

7 fristelser eller gloende pile overvinde dem og slå dem med blindhed og lede dem bort til fordærvelse." (1 Ne. 15:24). Når du underviser dine børn i Guds ord, vil du derved tilbyde dem en åndelig beskyttelse, som vil vare gennem hele deres liv. Du vil derved have givet dem sandheder, hvorved de kan bedømme deres egne gerninger. At kende sandheden kan hjælpe både forældre og børn til at tale mere effektivt sammen. At kende sandheden fjerner risikomomentet ved at træffe en beslutning. Man kan først virkelig træffe en beslutning, når man kender sandheden. Hvis man ikke kender sandheden, så gætter man måske blot hvilken vej, man vil følge. En retskaffen forælder giver sine børn Guds love og forklarer dem for dem. Du kan gennem bønsom studium af skrifterne og de levende profeters ord komme til at kende og forstå Guds love. Når du spørger Herren gennem bøn, vil du blive i stand til at vide, hvordan du skal nå dit barns hjerte med sandheden i Guds love. Bøn er både barnets og forældrenes vej til samtale med vor himmelske Fader. Med en omhyggelig og bevidst indsats i bøn og studium er det mere sandsynligt, at en forælder anvender Herrens love på passende vis. Forældre bør gøre alt, hvad de kan, for at sikre sig, at det, de kræver af deres børn, er i overensstemmelse med hans love. Når du gør alt hvad du gør i dit hjem på Herrens måde, vil det sætte dine børn i stand til at følge dig i retskaffenhed. Herren har sagt: "Om forældre i Zion eller i nogle af dens organiserede stave har børn, og de ikke underviser dem i læren om omvendelse, tro på Kristus, den levende Guds Søn, og om dåb og den Helligånds gave gennem håndspålæggelse, når de er otte år gamle, skal synden hvile på forældrenes hoved." (L&P 68:25). Det er ikke nok at give Herrens love til dine børn, du må også hjælpe dem med at gå på den rette vej. Når du med kærlighed giver dem råd, hvis du ser, at de går bort fra Herrens love, vil det hjælpe dem med at udøve deres handlefrihed med forståelse. Brugen af denne handlefrihed omfatter de konsekvenser, som er et resultat af vores beslutninger. Det at rette et barn - "irettesæt skarpt, når den Helligånd driver dertil" (L&P 121:43) og derefter udvise større kærlighed mod barnet - er en mulighed til at undervise i omvendelsens store princip. En forståelse af omvendelsens princip øger et barns taknemmelighed for Kristus og åbner for en opmærksomhed over for Guds retfærdighed og nåde. Det hjælper også forældre til at stræbe efter at dømme deres børns gerninger retskaffent og retfærdigt. Dette betyder ikke blot at undervise i loven og irettesætte, når loven bliver brudt, men også at tilbyde nåde og tilgivelse, når dine børn omvender sig og prøver at gøre tingene bedre. Lev i alt et så Kristus-lignende liv som muligt. Lev netop på den måde. som du forventer af dine børn. Undervis dine børn i mandens og kvindens evige roller Præsident Spencer W. Kimball har sagt: "(Mandens og kvindens) roller og opgaver er forskellige. Der er evige forskelle - idet kvinden fik mange store ansvarsopgaver som mor og søster, og manden fik de store ansvarsopgaver, der ligger i at være far og og have præstedømmet - men manden er intet uden kvinden og kvinden er ikke noget uden manden i Herren (se 1 Kor. 11:11)" (Den retfærdige kvindes rolle, Den danske Stjerne, maj 1980, s.163). Præsident Kimball har også forklaret: "I begyndelsen organiserede Herren hele det program for en far, som planlægger, fremskaffer, elsker og leder, og en mor, Side 7 af 55

8 som undfanger, føder, plejer og opdrager børn. Herren kunne have organiseret det anderledes, men valgte en enhed med ansvarsfulde og målbevidste forældre og børn" (Konferencetaler , s. 10). Selv om mange ansvar hos mænd og kvinder er de samme, så har Herren givet det ansvar at bære præstedømmet til sine sønner, ansvaret for at sørge for familien og præsidere over dem i retskaffenhed. Herren har givet sine døtre det ansvar at hjælpe med til at skabe jordiske legemer til hans åndelige børn, at pleje og passe disse børn og opretholde og rådgive sin ægtemand. Hjælp dine små børn med at forstå, at det at være en mand eller en kvinde er en del af det livsmønster, som er blevet fastsat og godkendt af deres evige Skaber. Du underviser hovedsagelig dine børn i at være stolte over at være en dreng eller en pige ved selv at føle dig glad og sikker ved din mandighed eller kvindelighed og ved at udvise kærlighed til din ægtefælle. Når et barn påvirkes af forældre, som selv føler sig sikre på disse områder, lærer barnet at mænd og kvinder har en naturlig og supplerende kærlighed til hinanden samt at hver forælder bidrager på enestående vis til hans eller hendes velbefindende og sikkerhed. Barnet lærer, at både mandighed og kvindelighed har værdier og udvikler selv en følelse af lykke og sikkerhed ved at være en dreng eller en pige. Følgende ideer kan hjælpe dig med at forstå de betydningsfulde opgaver, som Herren har givet til sine sønner. Han har givet dem præstedømmet, som er hans magt givet til mænd til at handle i hans navn. Men denne magt er ikke blot givet til dem for at give dem autoritet. Herren har tværtimod gjort det klart, at "ingen magt eller indflydelse kan eller bør udøves i kraft af præstedømmet uden gennem overbevisning, langmodighed, mildhed, sagtmodighed og uskrømtet kærlighed" (L&P 121:41). Formålet med at have præstedømmet i hjemmet er at bringe himlens kræfter ind i familiemedlemmernes liv. Faderen er gennem sit præstedømme i stand til at modtage åbenbaring, inspiration og forståelse på sin families vegne. Han kan udføre hellige ordinanser for sin familie og velsigne dem på mange måder, som han ikke kunne gøre, hvis han ikke bar præstedømmet. Han er blevet givet denne magt, så han kan velsigne sin familie. Herren har også givet sine sønner ansvaret for at sørge for familien. En far er ansvarlig for at sørge for alt, hvad hans familie behøver - husly, tøj, mad og hvad der ellers er nødvendigt for familiemedlemmernes fysiske velbefindende samt for at tilvejebringe barmhjertighed, rådgivning, ledelse, trøst og midler hvorved familiens medlemmer kan udvikle deres individuelle muligheder. En far skal også præsidere over sin familie. Når man præsiderer påtager man sig også ansvaret for resultatet. En far tager ikke bare føringen, han har ansvar for sin families velfærd og påtager sig dette ansvar villigt og ivrigt. Herren har givet sine døtre lige så betydningsfulde ansvar. En kvindes største opgave er at give jordiske tabernakler til Guds åndelige børn og derpå pleje og velsigne dem, så de vil vende tilbage til deres Fader i himlen. Hun kan ligeledes modtage inspiration og forståelse på familiens vegne. Mens kvinden er gravid passer og plejer hun sit barn med sin egen krop, ofrer sin egen behagelighed og i nogle tilfælde endog sit helbred og liv for at give liv til et andet menneske. Den kendsgerning, at utallige kvinder har ydet dette offer, formindsker ikke den uskrømtede kærlighed, som hver eneste kvinde udviser, når hun er villig til at blive moder. Mens barnet vokser, udvikler der sig en opfostrende, trøstende og kærlig følelse mellem moder og barn, som ikke findes noget andet sted. Barnet er bogstaveligt kød af hendes kød, og den naturlige kærlighed, som eksisterer Side 8 af 55

9 mellem en skaber og det, som han skaber, findes i sin stærkeste jordiske form mellem en moder og hendes barn. Undervis dine børn i den rette brug af formeringsevnen Forholdet mellem en mand og en kvinde er så betydningsfuldt, at vor himmelske Fader selv har sat Adam og Eva sammen som mand og hustru. Efter at have givet dem befaling om at adlyde ham, befalede han dem at blive frugtbare og mangfoldiggøre sig og opfylde jorden (se 1 Mosebog 1:28). Han gav dem ansvaret for at føde børn, sørge for dem og undervise dem i frelsens plan. Denne store befaling gælder også i dag for alle forældre på samme måde, som den gjorde for Adam og Eva. At overholde denne befaling er afgørende for frelsesplanen, hvorved alle Guds sønner og døtre kan vende tilbage til vor himmelske Fader og modtage det evige livs velsignelse. Den korrekte brug af den kraft, som hvert eneste menneske har til at skabe liv, er derfor afgørende for opfyldelsen af Herrens plan. Et af Satans hovedmål har siden familielivets begyndelse på jorden været at få mænd og kvinder til at misbruge denne kraft til at skabe liv. Han ønsker at overtale dem til at besmitte sig selv i denne jordiske prøvestand, så de ikke vil være i stand til fuldt ud at højne deres hovedroller som ægtemand og hustru og far og mor. Hvis han kan overtale dine børn til at misbruge deres formeringsevne, vil det måske lykkes for ham at holde dem borte fra at blive alt det, som Gud har planlagt for dem. Herren har pålagt forældre det ansvar at undervise deres børn i at forstå den rette brug af formeringsevnen. Dette ansvar kan ikke gives til nogen anden. Denne kraft må kun bruges i det lovlige ægteskabs hellighed. Som forælder er du den bedste til at hjælpe dine børn til at se deres formeringsevne i et rent, dydigt og guddommeligt perspektiv, snarere end i verdens udelukkende fysiske synspunkt herpå. Du er den bedste til at undervise dine børn i, at intimitet mand og hustru imellem styres af en retskaffen holdning overfor hinanden. Den mest hellige intimitet må finde sted i et forhold, som er karakteriseret af ægte kærlighed. Hvis vi virkelig elsker andre og ønsker, at de opnår evig glæde - hvis vi er vores broders vogter - så vil vore intime forhold som mand og hustru virke opbyggende snarere end fornedrende. Umoral, som kommer fra et ønske om selvisk glæde, vil være utænkelig. Begær er selvisk. Det drager derfor en mand og en kvinde, en bror og en søster, ind i et ulovligt eller uretfærdigt forhold til hinanden. Begær sløver sanserne og opmuntrer mennesker til stadigt mere bizarre anstrengelser for at føle glæde. Begærlige mænd og kvinder, gifte eller ugifte, vil være optaget af en selvisk mental eller fysisk tilfredsstillelse af deres lidenskab uden at føle den naturlige kærligheds glæde. En dydig opførsel afviser imidlertid ikke de fysiske sansers følelse eller glæde, men tilvejebringer en fuld og en tilfredsstillende nydelse. Ægte kærlighed - uskrømtet kærlighed - leder til lovlige og retskafne forhold, til kærlige, men dydige forhold udenfor ægteskabet og til retskaffen intimitet indenfor ægteskabet - indenfor de grænser, som Herren har sat. Der findes 3 evangeliske principper, som må forstås, før vi som enkeltpersoner kan overvinde virkningerne af vores faldne tilstand på jorden. For det første, så lever vi i en falden tilstand. Vi er på grund af vores kød underkastet de fristelser, som kommer i form af forkælelse af sig selv, selviskhed og stolthed. For det andet, så er vi alle afhængige af Frelseren og hans forsonende offer til at redde os fra vores faldne tilstand. Intet menneske kan fuldt ud overvinde virkningerne fra sit miljø og sin kultur, før man stoler på Frelseren. For det tredje, så kan vi overvinde faldets virkninger gennem evangeliets ordinanser og Side 9 af 55

10 gennem åndelig genfødsel. Når et menneske modtager Helligånden og søger Åndens gaver, så bliver dette menneske mere Kristus-lignende i sin natur - venlig, ren i hjertet, sagtmodig og kærlig. Vær omhyggelig i udvælgelsen af bøger om den menneskelige intimitet, når du underviser dine børn eller lader andre undervise dine børn i dette emne. Tendensen i meget af den nuværende litteratur er at fokusere på processerne i den seksuelle opførsel og at tilsidesætte de sociale og menneskelige konsekvenser af en upassende opførsel. Medmindre oplysningerne om de menneskelige forhold er i streng overensstemmelse med Guds åbenbarede ord, vil de i bedste fald være ufuldstændige og i værste fald sensuelle og djævelske både i indhold og hensigt. Når du søger viden om den menneskelige intimitet, så lad dig styre af den 13. trosartikel: "Vi tror, at vi må være ærlige, sandfærdige, kyske, velgørende og dydige og gøre godt mod alle. I virkeligheden kan vi sige, at vi følger Paulus' formaning: Vi tror alt, vi håber alt, vi har udholdt meget og håber at kunne udholde alt. Vi tragter efter alt, hvad der er dydigt, elskeligt, hvad der har godt lov eller er prisværdigt." De efterfølgende afsnit i denne vejledning vil give dig en specifik viden, som du kan bruge sammen med dine børn på ethvert punkt af deres udvikling. Konklusion Du er som forælder blevet givet det enestående ansvar at undervise dine børn i trofast at opfylde deres roller som evige mødre og fædre, sådan som Herren har lovet dem, som er trofaste. Husk altid, at dine børn er dine brødre og søstre, din himmelske Faders åndelige børn, som er blevet overgivet til din omsorg. Undervis dine børn gennem eksempel og forskrift i hvad en retskaffen forælder er og undervis dem i at værdsætte og forstå deres evige roller som mænd og kvinder og undervis dem i at bruge deres formeringsevne indenfor de grænser, som Herren har sat. Undervis dine børn i at vi er blevet givet en vidunderlig formeringsevne. Vi kan følge Satans vej og alene bruge disse evner til vores eget velbehag - og høste ulykke for os selv og andre. Men hvis vi forstår vores rolle, som er blevet givet af Gud, så vil vi forstå, at disse evner kun vil bringe os sand glæde, når de bruges til at opfylde Guds hensigter, og når de bruges på den måde, som Gud ønsker. Side 10 af 55

11 2. Principper for undervisning af børn Indledning Når du underviser dine børn om intimitet, så husk følgende principper, som øger indlæringen: 1. Del ansvaret for at undervise med din ægtefælle. 2. Undervis dine børn ved eksempel. 3. Vær konsekvent i din opførsel. 4. Rådfør dig med dine børn. 5. Døm dine børn på retskaffen vis. 6. Sørg for at tilvejebringe et positivt følelsesmæssigt klima i dit hjem. 7. Hold regelmæssigt familiehjemmeaften. 8. Del dine tanker og følelser med dine børn. 9. Bryd rutinen. 10. Udtryk regelmæssigt og ofte overfor dine børn den kærlighed, som du har til dem. Du kan bruge disse principper i alle dine anstrengelser for at undervise i hjemmet. Husk især på dem, når du underviser dine børn i menneskelig intimitet. Del ansvaret for at undervise dine børn Det at være forældre er et fælles ansvar for en enig mand og hustru. Der findes ikke noget sted, hvor dette er mere sandt end i dit ansvar for at undervise dine børn om intimitet. I bør sammen bede om og modtage inspiration for familien, danne familieregler, overvåge børnenes arbejde, skabe indlæringsmuligheder for hvert enkelt barn og vejlede jeres børn. Når du og din ægtefælle er enige om så meget som muligt og viser gensidig respekt, så er ledelsen af familien mere konsekvent og stabil. Sammenhold mellem mand og hustru er grundlaget for den enhed Herren sagde var karakteristisk for hans folk (se L&P 38:27). En enlig far eller mor kan gennemføre en kærlig undervisning som forælder, selv om det er vanskeligere. Men enlige forældre har behov for hjælp. Kirkens organisation er til for at organisere vores anstrengelser som brødre og søstre, så vi kan styrke hinanden og dette omfatter at hjælpe med til at undervise og være et eksempel for børn. Når en af os er blevet svækket gennem et fejlslagent ægteskab eller en ægtefælles død, så kan vi gennem de evige pagters ret forvente, at Frelserens kirke vil hjælpe os gennem vore brødres og søstres naturlige kærlighed (se L&P 83). Men alligevel er der ingen, som kan erstatte en forælder. En mor præsiderer, når hun er uden en ægtemand. Hun er familiens overhoved i faderens fravær. Hun må gøre alt hvad hun kan for at højne sin rolle som moder og familiens overhoved og opfylde sit ansvar for at undervise sine børn. Hun må være i stand til efter behov at forvente hjælp og støtte fra biskoppen, bærere af det aronske præstedømme og det melkisedekske præstedømme samt fra medarbejdere i primary, Unge Piger og hjælpeforeningen. Forældre eller enlige forældre, både enlige mødre og fædre, bør se på kirkens organisation og dens medlemmer som hjælpekilder for dem i undervisningen af deres børn i de rette principper, den rigtige opførsel og i de rette forhold til andre mennesker. Kirken er blot en udvidelse af familien. Den er organiseret af vor himmelske Fader og Side 11 af 55

12 består af vores jordiske brødre og søstre. Dens hovedformål er at ophøje familien og den enkelte. Undervis ved eksempel Præsident Brigham Young har sagt: "Forældre bør aldrig drive deres børn, men lede dem frem og give dem kundskab, når deres sind er rede til at modtage den. Irettesættelse kan af og til være nødvendig, men forældre bør snarere styre deres børn ved tro end med stokken og gennem det gode eksempel lede dem venligt frem til al sandhed og hellighed" (Discourses of Brigham Young, udvalgt af John A. Widtsoe (Salt Lake City: Deseret Book Co, 1941), s. 208). Den opførsel, som et menneske har lært ved eksempel i de tidlige dannende år, har en magtfuld indflydelse på dette menneskes opførsel resten af livet. Forældrene har magt til at sætte børnene ind på en kurs, som sandsynligvis vil påvirke dem gennem hvert efterfølgende stadium i deres udvikling. Ved anvendelse af den personlige handlefrihed kan børnene lære at ændre konsekvenserne fra et godt eller et dårligt eksempel, men de vil oftest reagere udfra det eksempel, som de har set i deres eget hjem. Frelseren vidnede om de højeste former for eksempler: "Sønnen kan slet intet gøre af sig selv, men kun det, han ser Faderen gøre; thi hvad han gør, det samme gør også Sønnen. Thi Faderen elsker Sønnen og viser ham alt det, han selv gør, ja endnu større gerninger end disse skal han vise ham, så I må undre jer" (Joh. 5:19-20). Brug efter bedste evne kraften fra et værdigt eksempel. Vær konsekvent i din opførsel Skrifterne fortæller os, at Gud "er den samme... i går, i dag og til evig tid" (L&P 20:12). Vor himmelske Faders ufravigelige sandhed i ord og gerning gjorde det muligt for Frelseren at stole på sin Faders lærdomme og underkaste sig sin Faders vilje. Vore børn vil på samme måde være mere i stand til at tro på vore lærdomme og følge vores eksempel, hvis vi prøver at være konsekvente. Det lykkes ikke for os at opnå fuldkommenhed. Vi har til hensigt at reagere roligt på spildt mad, dårlige karakterer i skolen eller en sen hjemkomst efter en fest. Alligevel bliver vi af og til vrede. Men der findes en god kur mod vores egen lejlighedsvise umodenhed i forbindelse med umodne børn. Det er at stræbe efter at være konsekvent og reagere på ordentlig vis. Hvis vi med kærlighed kan siges at være så forudsigelige som muligt i at gøre godt, vil vi før eller senere kunne begrænse virkningerne af vores svagheder. Det at være konsekvent er mere værd end en voldsom opførsel i nogen som helst form. Vi kan ikke forvente at begrænse virkningerne af en voldsom vrede med et voldsomt udtryk for kærlighed. Stræb hele tiden mod at holde negative udtryk under kontrol. En far reagerede vredt, da hans datter fik dårlige karakterer i skolen. Hans frygt for hendes fremtid vandt over hans beslutning om at tale det igennem med hende. De sagde vrede ord til hinanden og gik hver til sit med smertelige følelser. Da faderen var blevet rolig igen gik han ind til sin datter og sagde, idet han omfavnede hende, at han elskede hende og at hans følelser var på grund af hans omsorg, og ikke fordi han ikke kunne lide hende. De græd sammen og båndet mellem dem blev styrket. I løbet af de næste Side 12 af 55

13 måneder gav denne far konsekvent udtryk for sin kærlighed til sin datter, og hun gjorde et bedre arbejde i skolen, så meget at hun blev en god elev. Denne far var endnu ikke fuldkommen i det at sætte et godt eksempel, men han var konskvent ved at give udtryk for sin kærlighed. Hans børn vil blive endnu mere velsignet, når han mere konskvent lærer at forblive rolig. Rådgiv dine børn At rådgive dine børn betyder at lytte til dem, give dem råd og belære dem. Dette er meget vigtigt, for når dine børn bliver modne begynder dine ord at blive næsten lige så vigtige som dit eksempel. Ved at rådgive dine børn mundtligt og med skrevne instruktioner og råd kan du forberede dem til at udøve deres handlefrihed med visdom, besvare deres spørgsmål og hjælpe dem med at forstå det, de ser i verden. I et råd drøfter deltagerne ting, lytter og overvejer og stræber efter at nå til en retskaffen afgørelse. I det store råd i himlen blev vi rådgivet om detaljerne i den evige plan. Vi ved, at ordene fra vor himmelske Fader og Frelseren er sandhed talt med venlighed og uendelig kærlighed. Jordiske forældre bør følge dette eksempel. Fædre og mødre rådgiver (råder og underviser) deres børn, når de sidder i råd med dem (overvejer, lytter og taler sammen). Det er utænkeligt at deres råd kan gives uforskammet eller hårdt, selv om de af og til må være højtidelige eller strenge, når de tager sig af børn, som kan være oprørske. At give råd går ofte kun den ene vej. Det er ofte nødvendigt at udveksle oplysninger og følelser, når man sidder i råd. Vi kan i et råd overveje en sag sammen, så alle frit kan udtrykke sig uden frygt og uden at føle, at de behøver at være enig med de andre for at blive accepteret af dem. Rådgivning fra en forælder til et barn er mest effektiv, når de kommer efter at have siddet i råd sammen, hvor en forælder får barnets synspunkt frem før han eller hun giver udtryk for sin mening. Følgende historie illustrerer hvordan en far lyttede og forstod: "Du kom sent hjem fra skole i dag", sagde Johns far. "Jeg begyndte at blive nervøs." John svarede: "Jeg var hjemme hos Bent. Vi lavede ikke rigtigt noget." Men senere spurgte han: "Far, hvorfor vil mennesker tage deres tøj af og blive fotograferet?" "Det er et spørgsmål, som jeg selv har tænk på, John. Havde Bent sådan nogle billeder hjemme hos sig?" "Ja, han gav mig nogle. De er på mit værelse." Johns far spurgte: "Hvordan havde du det med et være sammen med dine venner og kigge på billeder af nøgne mennesker? Syntes du at det var rigtigt?" "Jeg vidste godt, at det ikke var rigtigt, far, men jeg vidste ikke hvordan jeg skulle rejse mig og gå. Jeg var bange for, at de andre ville tro, at jeg var dum." "Så du blev ved med at se, fordi du måske var nysgerrig - og desuden ville du ikke have, at de andre lo ad dig". "Det er rigtigt, far". "Jeg stolt over, at du vidste, det var forkert". Side 13 af 55

14 "De mennesker på disse billeder gjorde også noget andet," tilføjede John. "Vil du fortælle mig noget mere om det? Måske kan jeg hjælpe dig med at forstå det. Jeg ønsker at du skal vide, min søn, hvordan jeg ser på sådan noget. For mig gør sådanne mennesker, som tager sådanne billeder og som lader sig fotografere, noget meget ugudeligt. De gør de legemer, som vi har til noget ondt. Vores legemer er gode. De er ligesom vor himmelske Faders." Johns far havde nu mulighed for at forklare sin egen tro og de skadelige virkninger af pornografi. Han og John talte også om, hvordan John kunne klare fremtidige lignende situationer, og om hvad John måtte gøre for at omvende sig. Det var nødvendigt for John at føle, at han havde betalt en pris, som ville fjerne hans skyld. John besluttede at brænde billederne og at faste og bede sammen med sine forældre den næste dag. Efter dette sagde Johns far til John: "Jeg er glad for at du kom for at tale med mig. Det var ikke let for dig, det ved jeg godt, men jeg er stolt af dig." Johns far reagerede ikke chokeret eller vredt, da John begyndte at fortælle, hvad der var sket, og han gjorde ikke John til skamme. Han begyndte ikke at give råd lige med det samme. Han opmuntrede i stedet John til at tale frit om sine egne følelser og frygt, og han benyttede derpå denne mulighed til at forklare sine egne følelser og værdier for John. Han havde også selv betalt en pris for at kende forskel på rigtigt og forkert. Han sad i råd med sin søn, som frit kunne udtrykke sig. Johns far var derpå i stand til at rådgive uden at give årsag til frygt eller at John synes, han burde forsvare sig. Vores børn er selv ansvarlige for deres opførsel. Giv dem muligheden for at sidde i råd med jer, uanset hvor uformelt eller spontant det måtte være. Giv dem klare råd, som kan vejlede dem, og lad dem øve sig i at følge disse råd. De må selv føle det store ansvar det er at træffe en beslutning, og somme tider også smerten ved at træffe en forkert beslutning. Døm på retskaffen vis Faderen sagde med ord, som vi alle hungrer efter at høre om os selv, til og om sin Søn, da Jesus viste sig for nephiterne: "Se, min Søn, den elskede, i hvem jeg har velbehag, i hvem jeg har herliggjort mit navn" (3 Ne.11:7). Din rolle som forælder kræver, at du dømmer dine børn på retskaffen vis og irettesætter dem, hvor det er nødvendigt. Nogle gange vil det ikke handle om hvad barnet har opnået, men om fejltagelser. I disse situationer bør du være mest Kristus-lignende. Du kan reagere med omsorg, oprigtighed og praktiske skridt for at rette fejlen eller hjælpe dit barn til at omvende sig uden at undskylde eller slå problemet hen. I den netop fortalte historie forstod Johns far det behov, som John havde for at omvende sig og betale en passende pris for at have deltaget i synd. Han udviste en retskaffen dømmekraft og rådgav John med ligefremhed og åbenhed, mens han samtidig udviste en både forløsende og tilgivende kærlighed til John. Hans motiver var ikke selviske eller hævngerrige, men stammede fra et ønske om at hjælpe John med at blive værdig til at vende tilbage til sin himmelske Fader. Mænd og hustruer bør dele familiens pligter uden at kritisere hinanden. Både far og mor bør undervise og rådgive deres børn. Familiens overhoved har imidlertid en præsiderende rolle og kræver god dømmekraft: Side 14 af 55

15 "Der er ingen større myndighed i familien end faderen, og i særdeleshed ikke, hvis denne organisation præsideres over af en, som bærer det højere præstedømme... Den patriarkalske orden er af guddommelig oprindelse og vil bestå i tid og evighed... Denne patriarkalske orden har sin guddommelige ånd og hensigt, og de, der ignorerer den, under et eller andet påskud, er ude af harmoni med ånden i Guds love, da de er fastsat for at blive anerkendt i hjemmet" (Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, s ). Familiens far bør under indflydelse af det konsekvente og kærlige eksempel fra Frelseren og sin hustrus råd, både rådgive og modtage råd fra sine børn, når de samles i et familieråd. Han bør i alle situationer udvise en velvillig dømmekraft. Du vil bedre være i stand til at retlede dine børn, hvis du underviser dem i, at der af visse handlinger følger visse konsekvenser, og at de må påtage sig ansvaret for deres egne gerninger. Se her, hvordan et forældrepar hjalp deres datter med at forstå dette. Deres dejlige unge datter havde i årevis kæmpet med dårlige tænder, mange huller og andre problemer. Hendes familie og hendes tandlæge hjalp hende til at forstå, at det var hendes tænder, der fra naturens hånd var bløde, som var årsagen til hendes problemer. Forældrene talte med hende om familiens økonomi og hjalp hende til at forstå, hvor meget hendes tænder tømte familiens budget. Til sidst gav hendes naive irritation over tandlæger, familien og den nedarvede svaghed i tænderne efter for en følelse af ansvar. Hun begyndte for alvor at bruge tandtråd efter hvert måltid (det blev en vittighed i familien) og undgik at spise ting, som indeholdt meget sukker. Et år senere havde hun kun et lille hul, hvad der var en dramatisk forbedring. Men konsekvenserne overgik langt dette. Hendes selvrespekt øgedes. Hun blev sundere og vidste gennem uafviselige beviser, at der findes love, som når de overholdes, vil bringe velsignelser. Husk at du og din ægtefælle bør være enige om hvordan I bedømmer børnene. Sørg for at tilvejebringe et positivt følelsesmæssigt klima i dit hjem Det følelsesmæssige klima i hjemmet er afgørende for om indlæringsmiljøet er positivt eller negativt. Klima betyder "de gennemsnitlige vejrtilstande". Hvordan er "vejret" i jeres hjem? Er det varmt og behageligt og sikkert, eller er der for megen torden, lynild og kulde? Af og til vil der opstå en undervisningsituation ud af en spændt og nervøs atmosfære, men de mest effektive undervisningsøjeblikke finder sted i kærlige, fredelige og respektfulde omgivelser, når det "føles rigtigt" og klimaet i de menneskelige forhold er fredeligt. Hold regelmæssigt familiehjemmeaften En måde at forbedre det følelsesmæssige klima på i jeres hjem er ved konsekvent at holde familiehjemmeaften. En velforberedt, men afslappet præsentation ved familiehjemmeaftenen er en af de mest effektive måder, hvorpå du kan undervise dine børn. Præsident Harold B. Lee har forklaret: "Det bliver mere og mere klart, brødre og søstre, at hjemmet og familien er nøglen til kirkens fremtid. Et uelsket barn, som ikke har kendt disciplin, arbejde eller ansvar, vil ofte give efter for de sataniske erstatninger for lykke - narkotika, seksuelle eksperimenter og oprør, hvad enten det er intellektuelt eller opførselsmæssigt. Vores forstærkede anstrengelser i forbindelse med familiehjemmeaftenen, som vi ikke blot indtrængende har anmodet medlemmerne om at holde, men som vi også har udsendt mere og mere hjælp til familierne om, indeholder store løfter, hvis vi blot vil bruge disse muligheder. Der findes ikke noget bedre sted at undervise og lære om ægteskabet, kærlighed og sex end Side 15 af 55

16 i hjemmet, da disse ting kan kombineres på passende vis i et helligt tempelægteskab. Der findes heller ikke noget bedre sted at tage sig af vores unge menneskers tvivl, end hvor der findes kærlighed - i hjemmet. For kærligheden kan frigøre vore unge til at lytte til dem, som de ved, at de kan stole på!... Uanset hvor vigtige vore mange programmer og organisationsarbejde er, så bør disse ting ikke erstatte hjemmet, men snarere støtte hjemmet" (Tale ved regionalrepræsentanternes seminar, oktober 1970). Familieaften Ide- og Håndbog samt Stjernen indeholder mange skitser til lektier, ressourcematerialer og talrige forslag til familiehjemmeaftenen. Skrifterne er selvfølgelig de vigtigste af de skriftlige ressourcer. Lav en plan til at bruge dem og studere dem. Tid sammen som familie i familiehjemmeaftenen er dyrebar. Lad den ikke blive ødelagt af andre mennesker, aktiviteter og forstyrrelser. Del dine tanker og følelser Frelseren viste under hele sin jordiske tjenestegerning, hvor vigtigt det var for ham at rapportere til sin Fader i himlen ofte, ærligt og ydmygt. Vi kan gå ud fra, at vor himmelske Fader opmuntrede til en fuldstændig rapportering uden frygt. Du bør stræbe efter at opnå den samme form for beroligende forhold med dine børn, så de vil komme til dig med en ærlig og tillidsfuld rapport. Det er lige så nødvendigt for børn som det er for voksne, at aflægge rapport om deres arbejde. De nyder at fortælle os om deres succes, men de har også brug for den trøst, som kommer ved at fortælle en medfølende lytter om det, som er mislykkedes for dem. De velsignelser, som et barn får, der på en eller anden måde er i stand til at rapportere til interesserede, tålmodige og accepterende forældre, kan ikke overvurderes. Hvis du nægter et barn denne mulighed, vil han måske trække sig tilbage fra dig og holde op med at tale med dig. Du har også behov for at dele dine tanker og følelser med dine børn. Det er nødvendigt at du giver af dig selv til dine børn. Du kan f.eks fortælle om årsagerne til hvorfor du handler som du gør. En dag vil dine børn selv blive forældre. Hjælp dem til at forstå, hvorfor du træffer dine afgørelser, som du gør, hvorfor du handler som du gør og hvilke følelser, du har som en forælder. 2. fortælle dem om dine mål for dem og for familien. Hvis dine børn kender disse mål, vil de bedre være i stand til at forstå dine hensigter og fortolke dine handlinger korrekt. 3. fortælle om dine værdier. Du kan evt. sige: "De mest værdifulde ting i mit liv er min familie og evangeliet. De giver mig motivation til at stå op om morgenen og gøre det bedste jeg kan." 4. fortælle om oplevelser fra dit liv og fra din livshistorie. Fortæl om oplevelser, som du har haft i forbindelse med de helt unge år i familien, dit arbejde, venner, kaldelser i kirken, interessante oplevelser og åndelige oplevelser. Før en personlig dagbog, som vil gøre det muligt for dig at fortælle dine efterkommere om dine ideer og gerninger. 5. give dit vidnesbyrd på formel vis ved familiehjemmeaftenen eller fastesøndag eller på en uformel måde i et undervisningsøjeblik. 6. fortælle humoristiske eller gode historier. Nyd at tilbringe noget tid sammen med din familie hver dag. Side 16 af 55

17 7. dele din tid og dine aktiviteter, såsom private øjeblikke, ferier, fisketure, hobbyer, teltture, spil, musik og kunst. Når du deler din tid på disse og på mange andre måder, vil du opbygge varme følelser af enighed, fremme en effektiv samtale og hjælpe dine børn til at se forbindelsen mellem hvordan du opfører dig og det, som du siger. Bryd rutinen Forældre har behov for en afbrydelse en gang imellem. Eftersom det at være forældre kræver megen tid og energi, vil det gavne jer og børnene med regelmæssige afbrydelser i rutinen. Du vil være bedre i stand til at undervise, hvis du regelmæssigt tager dig tid til at forny dig selv; hvis du sørger for en aften eller dag ude for far og mor, weekend hos en slægtning eller hos venner for børnene; og hvis du sørger for muligheder for det enkelte familiemedlem at være alene med en bog, en hobby eller en opgave. En eller anden form for fritidsinteresse er meget vigtig for at bevare perspektivet og den følelsesmæssige balance. Du har brug for tid alene, selv om det forventes af dig, at du involverer dig dybt i din familie. Selv Frelseren sørgede lejlighedsvis for at være alene, borte fra det stress som det var at arbejde i menneskers tjeneste. Udtryk din kærlighed Kærlighed er den mest magtfulde motivation, når man skal undervise i evangeliets grundlæggende værdier. Vi læser i 1 Joh. 4:19: "Vi elsker, fordi han elskede os først." Denne grundlæggende udtalelse er en rettesnor i dit forhold til dine børn. Dine børn må vide, at du elsker dem. De vil elske dig, fordi de ved (eller i nogle sørgelige tilfælde håber), at du elsker dem. Til tider må du give udtryk for kærlighed på en fast og streng måde. Men selv efter du har irettesat dine børn, vil de, hvis du derpå sikrer dig, at de ved, at du elsker dem, normalt acceptere den vejledning og undervisning, som de får. Herren har sagt: "Ingen magt eller indflydelse kan eller bør udøves i kraft af præstedømmet uden gennem overbevisning, langmodighed, mildhed, sagtmodighed og uskrømtet kærlighed; gennem venlighed og sand kundskab, som uden hykleri og uden svig vil udvikle sjælen meget. Irettesæt skarpt, når den Helligånd driver dertil, og udvis derefter større kærlighed mod ham, som du har irettesat, at han ikke skal betragte dig som sin fjende; men at han må erfare, din trofasthed er stærkere end dødens bånd." (L&P 121:41-44). Alle forældre ved, at de bør undervise deres børn med kærlighed. Alligevel er der nogle som ikke giver særlig godt udtryk for denne kærlighed. Nogle er forlegne herover eller bringer ganske enkelt ikke emnet op. Hvordan udtrykker I kærlighed overfor hinanden i jeres familie? Ved alle i familien, at de er elsket og viser alle, at de bekymrer sig for de andre? Er det muligt for dig at give mere åbent udtryk for kærlighed? Følgende eksempel viser, hvad der kan ske, hvis forældre ikke regelmæssigt og ofte viser deres kærlighed til børnene: En syttenårig pige, som havde deltaget i umoralske forhold, forklarede, at hun aldrig følte, at hendes mor elskede hende. Da hun begyndte at komme sammen med unge mænd, sagde hun: "Hver gang jeg gik nogen steder, spurgte hun mig, som om hun troede, at jeg var umoralsk. Jeg kunne ikke lide det, og vi kom op at skændes. Senere blev jeg så vred på min mor, at jeg var ligeglad med hvad jeg gjorde. Hun mistænkte mig for det, så jeg mente, at jeg ligeså godt kunne gøre det." Side 17 af 55

18 Denne pige undskyldes ikke fra sin synd. Hun har sin handlefrihed, og hun valgte at leve udydigt. Men hvad ville der være sket, hvis moderen havde elsket hende og kysset hende, når hun gik ud, og hvis hun bagefter havde bedt datteren om at dele hendes oplevelser med sig på en fortrolig og respektfuld måde? Hvis forældre viser og giver udtryk for deres kærlighed og giver nøjagtige oplysninger uden hele tiden at stikke til børnene og gentage sig selv, så er det mere sandsynligt at børnene vil lytte og blive påvirket for altid. Konklusion Effektiv undervisning i familien er absolut muligt for hengivne forældre. At garantere et barns fuldkommenhed er ikke muligt. Hold som forælder fast på to kendsgerninger. Stræb hele tiden efter fuldkommenhed i dine anstrengelser for at elske, forstå, undervise og sætte et eksempel. Fordøm derpå ikke dig selv, hvis et barn vælger at gå på forkerte stier på trods af dine bedste anstrengelser. Børn har deres handlefrihed. Selv de største forældre, som nogen sinde har levet på denne jord, kunne ikke tilsidesætte deres børns personlige handlefrihed i himlen eller på jorden. Lucifer valgte at gøre oprør. Kain, Laman og Lemuel forkastede deres forældres lærdomme. Andre som Almas og Mosiahs sønner gjorde for en tid oprør, og smertede deres forældre. Mens det måske går let med et barn, må vi måske kæmpe desperat med et andet, selv med den samme anstrengelse og kærlighed. Vi må ikke tabe modet eller opgive et barn, som træffer forkerte valg. Vi må fortsætte med at stræbe sammen med dette barn og håbe. Forældre gør også fejl. Det er sikkert, at vi fejler fra gang til anden. Der findes midler mod dette, hvis vi fejler. enten på grund af uvidenhed eller på grund af vores egen syndige svaghed. Vi kan nå ud til vores børn gennem hele livet. Mange forældre oplever en sød forsoning med deres voksne børn. Gør dit bedste og bliv ved hermed. Selv om smerten var stor for far Adam og mor Eva, så brød de ikke sammen over Kains frygtelige opførsel, og de gav heller ikke op, da de så andre af deres børn følge ham i de mange hundrede år, som de levede. De glædede sig over det gode hos deres dydige døtre og sønner. De arbejdede uden ophør med dem, som blev kødelige, sensuelle og djævelske. De fleste forældre har succes med at undervise deres børn i korrekte principper. De fleste børn har succes med på rette måde at anvende disse principper og opleve et lykkeligt og indfriende og hæderligt liv. Du kan også forvente at få succes med din familie. Oprigtige forældre ved, hvor ubetalelig Frelserens forløsning er. De stoler på hans fuldkomne og forløsende kærlighed, som blev beseglet ved hans offer. Der findes ingen større kærlighed end den, som han nærer for os og sin Fader. Når du stræber efter at efterligne din himmelske Faders og din elskede Forløsers metoder, vil du i sandhed og på effektiv vis undervise i de rette principper i din familie. Side 18 af 55

19 3. Undervisning af babyer og småbørn: Fra fødslen og til omkring 3 år Indledning Tidsrummet mellem fødslen og omkring treårsalderen er den periode i livet, hvor et barn bliver opmærksom på sit køn - om man er dreng eller pige. Når du læser dette kapitel, så husk, at et af dine vigtigste mål er at hjælpe dit barn med at forstå, at han eller hun er en søn eller datter af Gud. Børn har det privilegium at være af hankøn eller hunkøn gennem den guddommelige skabelse. Hjælp dem med at føle at hvilket køn de end er, så er de af stor værdi. Undervis dem i at deres køn påvirker deres mål, og afhængig af deres køn er deres mål at blive en effektiv far eller mor. Sådan en tidlig bevidsthed om sit køn fjerner usikkerheden i barnets følelse af sin egen værdi og indbygger således en sikkerhed for barnets fremtid. Dette afsnit bør også hjælpe dig med at forstå, hvordan du kan lægge et grundlag for dine børn til at bygge på, når de udvikler intime forhold. De forhold, som du opbygger med dine børn i deres unge år, vil have en stor indflydelse på den måde, som de senere føler angående at udvikle deres egne intime forhold. Mens dine børn er meget unge, kan du undervise dem i værdien af at elske og blive elsket. Du bør også i denne periode være påpasselig med at reagere ordentlig overfor dine børns opdagelse af deres legeme. Hjælp dine børn med at forstå og acceptere deres køn Barnets liv påvirkes helt fra begyndelsen af deres køn, når han og hun lærer den centrale rolle at være mand eller kvinde. Børnene lærer de forskellige roller, som er knyttet til det at være mand eller kvinde. Selv om disse roller er af evig betydning, så er det en ret let opgave at lære dem, medmindre vi er skadede. Et barn har behov for at forstå, at han eller hun er acceptabel som dreng eller pige. Derfor er der en afgørende forskel mellem at være dreng eller pige og føle godt ved sit køn. Du har evnen og ansvaret for at videregive denne accept til barnet uanset dets køn. Når du behandler en søn eller datter varmt og godkendende, så vil dette barns selvagtelse øges, når han eller hun i højere grad nyder at være en dreng eller pige. Dette sker naturligt, hvis der findes accept og kærlighed i hjemmet. Mens du prøver at udvikle denne form for accept og kærlighed til dine børn, så overvej følgende råd som præsident Joseph F. Smith gav til fædre til brug for deres sønner. Det kan lige såvel anvendes på mødre og døtre: "Fædre, hvis I ønsker jeres børn undervist i evangeliets principper, hvis I ønsker, at de skal elske og forstå sandheden, hvis I ønsker, de skal adlyde jer, så elsk dem! Og vis dem, at I elsker dem gennem jeres ord og gerninger. For jeres egen skyld, for den kærligheds skyld, der bør eksistere imellem jer og jeres drenge - hvor genstridige, de end måtte være, eller en enkelt af dem er. Når I taler til dem, så gør det ikke i vrede, gør det ikke hårdt med en fordømmende ånd. Tal venligt til dem; få dem ned og græd sammen med dem om nødvendigt, lad dem udgyde tårer sammen med jer, om muligt. Blødgør deres hjerter; få dem til at føle ømhed for jer. Brug ikke pisk eller vold, men drøft tingene med dem eller rettere, få dem til at tænke - kom dem nær med fornuften, med overtalelse og uskrømtet kærlighed... Få dem til at føle, som I føler, være interesseret i de ting, der interesserer jer, elske evangeliet som I elsker det, elske hinanden, som I elsker dem; elske deres Side 19 af 55

20 forældre, som forældrene elsker børnene. I kan ikke gøre det på nogen anden måde." (Evangeliske Lærdomme, s. 266). I familier med to forældre har barnet behov for accept fra begge forældre for at kunne begynde at føle sig tryg ved sit køn. I hjem, hvor moderen føler godt ved sin rolle som familieopbygger, vil hun få barnet til at føle sig godt accepteret. Mor og barn er konstante fæller. Mor er træner og lærer, er involveret i talløse prøvelser, fejl og succes i denne udviklingsperiode. Faderen derimod kommer hjem fra sit arbejde og har tendens til at bryde rutinen. Han afbryder ofte med leg, somme tider med pligter og somme tider med disciplin. Hvis han er moden som forælder, så bringer han opmuntring og godkendelse med sig hjem for det som mor og børn har gjort i løbet af dagen. Hvis han er umoden, bringer han spænding med hjem. I det tilfælde hvor en forældet mangler på grund af skilsmisse, død eller overdrevne aktiviteter udenfor hjemmet, er det af afgørende betydning at en erstatning viser et tilstrækkeligt godt eksempel til at opveje den manglende kønsopførsel, herunder godkendelse og kærlighed, for delvis at opveje barnets tab. Når fædre svigter eller mangler, så må mødrene kunne kalde på deres udvidede familie og på kirken for hjælp. Ældste Harold B. Lee har fremhævet moderens betydning og behovet for at hjælpe hende med børnene: "Hold jeres mor hjemme i hjemmets,vejkryds'. Der er i dag en stor fare for, at hjemmene bryder sammen på grund af tillokkelserne, der lokker mødre til at forsømme at være hjemme, når familien kommer og går fra hjemmet. Jeg er godt klar over, at nogle mødre har behov for at tjene til familiens underhold. Det anerkender jeg, men vi bør alle passe på, at vi ikke undlader at give al mulig hjælp til at gøre det muligt for mødre med små børn at være sammen med dem, hvis det er muligt at passe det ind i arbejdet eller planlægning af ens tid" ("Woman's Glorious Purpose", Relief Society Magazine, jan. 1968, s ). Det er den tidlige del af livet, hvor rollerne som mand og kvinde kræves, at grundlaget for seksuel sundhed eller ulykke lægges. Når børn er tre år gamle, skulle de fuldt ud have accepteret deres identitet som dreng eller pige. Når familiens mangel på lykke har fået dem til at føle sig uaccepterede, bliver de forvirrede med hensyn til deres selvagtelse og deres kønsrolle. Forældre som er kærlige og konsekvente, hjælper børnene med at acceptere sig selv og deres kønsidentitet i løbet af disse tre år. Forældre som ikke er kærlige, planter sædekorn af tvivl om sig selv og endda forvirring om deres kønsrolle. Disse sædekorn kan vokse til personlige problemer i løbet af de følgende år, hvis ikke forældrene ændrer sig og viser større kærlighed og accept. Udvikl et nært og kærligt forhold til dine børn Præsident George Albert Smith har engang forklaret, at "vore børn er den mest dyrebare gave, som vor Fader kan give os. Hvis vi kan lede deres skridt på frelsens vej, så vil der være en evig glæde for os og for dem" (Conference Report, april 1915, s. 95). Vi må for at styre deres fødder rigtigt sørge for at vise vores børn en naturlig kærlighed helt fra begyndelsen. Børn har behov for at blive passet og plejet både fysisk og følelsesmæssigt. De har behov for konstant intim kontakt med deres forældre. Det er i denne intime nærhed, deres fremtidige forhold begynder at udvikle sig. For at udvikle et nært og kærligt forhold til helt små børn, må man holde dem rene og sørge for, at de bliver mætte og imødekomme alle deres behov med venlighed og konsekventhed. Gennem denne form for rolig og forudsigelig omsorg udvikler barnet en Side 20 af 55

2. Principper for undervisning af børn

2. Principper for undervisning af børn Teksten er den del af: En forældrevejledning 2. Principper for undervisning af børn Indledning Når du underviser dine børn om intimitet, så husk følgende principper, som øger indlæringen: 1. Del ansvaret

Læs mere

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Oprettet: 14. december 2005 Vi høster mange velsignelser, når vi beder flittigt individuelt og sammen med familien.

Læs mere

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVAD ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vor himmelske Faders plan for hans børns lykke og frelse*. Det kaldes Jesu Kristi evangelium, fordi Jesu Kristi forsoning

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 102 Åbningshistorie Det lille, runde morgenmadsbord var fanget midt mellem det vrede par. Selv om der kun var en meter imellem dem, virkede det som om, de kiggede på hinanden

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Indledning. Personligt studium. Undervisning baseret på denne bog

Indledning. Personligt studium. Undervisning baseret på denne bog Teksten er den del af: Wilford Woodruff Indledning Oprettet: 19. december 2005 Det Første Præsidentskab og De Tolv Apostles Kvorum har ladet serien Kirkens præsidenters lærdomme udarbejde for at hjælpe

Læs mere

Kapitel 2 - Evangeliet defineres

Kapitel 2 - Evangeliet defineres Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 2 - Evangeliet defineres Oprettet: 15. december 2005 Verden kender præsident Brigham Young som en stor kolonisator, som ledede omdannelsen af en ørken til et

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Oprettet: 14. december 2005 Når vi efterlever Jesu Kristi evangelium, vokser vi i kundskaben om sandheden, og vores

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 104 Åbent spørgsmål Lav en rangordning af de elementer, du tror, er nødvendige i et godt ægteskab, hvor 1 er det vigtigste og 5 det mindst vigtige. Kommunikation Personlig

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Kapitel 46 - Ansvar som forældre

Kapitel 46 - Ansvar som forældre Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 46 - Ansvar som forældre Oprettet: 16. december 2005 Præsident Brigham Young elskede børn og troede på deres renhed i Guds øjne. Mange af hans taler indeholdt

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger

Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger Oprettet: 16. december 2005 Gud oprettede og belærte om sit evangelium i begyndelsen, åbenbarede det påny i forskellige uddelinger,

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Den sidste aften nogle vigtige budskaber

Den sidste aften nogle vigtige budskaber Den sidste aften nogle vigtige budskaber Den sidste aften Hvilke tanker gjorde Herren sig? Hvem var det, der var samlet? Hvordan var stemningen? Fodvaskningen Johs. 13:1-17 Det var før påskefesten, og

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

GUD ELSKER SINE BØRN

GUD ELSKER SINE BØRN GUD ELSKER SINE BØRN Dette budskab er tilsigtet sidste dages hellige, som kæmper med at føle sig tiltrukket af samme køn, og som til tider føler sig mismodige, men har et oprigtigt ønske om at leve et

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Seminar GRUNDLÆGGENDE LÆRDOMME

Seminar GRUNDLÆGGENDE LÆRDOMME Seminar GRUNDLÆGGENDE LÆRDOMME 1. GUDDOMMEN Der er tre særskilte personer i Guddommen: Gud den evige Fader, hans Søn Jesus Kristus og Helligånden (se ApG 7:55-56). Faderen og Sønnen har legemer af kød

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Kapitel 30 - Udvikling af en Kristuslignende indstilling over for andre

Kapitel 30 - Udvikling af en Kristuslignende indstilling over for andre Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 30 - Udvikling af en Kristuslignende indstilling over for andre Oprettet: 16. december 2005 Præsident Brigham Young så, at der var behov for næstekærlighed,

Læs mere

MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED

MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED 1 MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED Kim Torp, søndag d. 29. juni 2014 Menigheden er ikke underlagt nogen lov, undtagen kærlighedens lov. Romerbrevet 2:16 på den dag, da Gud dømmer det, som skjuler sig i mennesker,

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren

Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren Oprettet: 16. december 2005 Dagen efter at præsident Young kom til Salt Lake-dalen talte han kort til pionerlejren om at holde

Læs mere

Fastelavnssøndag. Hvad betyder fastelavn?

Fastelavnssøndag. Hvad betyder fastelavn? Fastelavnssøndag Hvad betyder fastelavn? Fastelavn kommer af det plattyske ord vastelavent, der betyder fasteaften, og henviser til den 40 dages lange faste, som starter straks efter fastelavnstiden og

Læs mere

#6 Den kristnes kilde til kraft

#6 Den kristnes kilde til kraft #6 Den kristnes kilde til kraft I Matthæus 5,20 sagde Jesus: Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i Himmeriget. Hvad slags retfærdighed talte

Læs mere

Råd til de hellige. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 14. september 2007. Side 1 af 5

Råd til de hellige. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 14. september 2007. Side 1 af 5 Præsident Ezra Taft Benson, De tolv apostles Kvorum Råd til de hellige Oprettet: 14. september 2007 For ti år siden stod præsident Spencer W. Kimball ved denne talerstol. Til den konference blev han af

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

GUDSBEGREBET.I.ISLAM

GUDSBEGREBET.I.ISLAM GUDSBEGREBET.I.ISLAM I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige. Det er et kendt faktum, at ethvert sprog har et eller flere udtryk, som bruges i forbindelse med Gud og undertiden i forbindelse med mindre

Læs mere

Hvad sidste dages hellige kvinder er bedst til: At stå fast og urokkelig

Hvad sidste dages hellige kvinder er bedst til: At stå fast og urokkelig Julie B. Beck, Hjælpeforeningens hovedpræsident Hvad sidste dages hellige kvinder er bedst til: At stå fast og urokkelig Oprettet: oktober 2007 Vi må stå fast og urokkeligt med hensyn til tro, stå fast

Læs mere

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 6. søndag efter trinitatis,

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn.

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn. Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn. (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Der kommer et helligt lys i vore øjne og vores ansigt, når vi har et personligt forhold til vor kærlige himmelske Fader og hans Søn.

Der kommer et helligt lys i vore øjne og vores ansigt, når vi har et personligt forhold til vor kærlige himmelske Fader og hans Søn. Præsident James E. Faust, Andenrådgiver i Det Første Præsidentskab Lyset i deres øjne Oprettet: 23. september 2007 Der kommer et helligt lys i vore øjne og vores ansigt, når vi har et personligt forhold

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Oprettet: 14. december 2005 Vi opretholder Kirkens autoriteter ved at bede for dem, følge deres inspirerede

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

ÅR A, B og C LANGFREDAG

ÅR A, B og C LANGFREDAG ÅR A, B og C LANGFREDAG 1. For Kirken: Kære kristne, lad os bede for Guds hellige Kirke, at vor Gud og Herre vil skænke den fred, enhed og beskyttelse over hele jorden, så vi i vort liv kan herliggøre

Læs mere

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Oprettet: 16. december 2005 Som ung mand søgte Brigham Young flittigt en religion, i hvilken alle evangeliets

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

Præsident Boyd K. Packer - Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum

Præsident Boyd K. Packer - Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum Teksten er den del af: Tro mod sandheden Præsident Boyd K. Packer - Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum Hjælpeforeningen Søstre, I må gå fra at mene, at I bare deltager i Hjælpeforeningen

Læs mere

#2 Hvorfor du behøver en frelser

#2 Hvorfor du behøver en frelser #2 Hvorfor du behøver en frelser I vores sidste lektie så vi, at Gud tilbyder os fred gennem Jesus Kristus. Men hvordan fungerer det helt præcist? Hvorfor måtte Jesus dø for os? Og hvad betød det for hele

Læs mere

Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting

Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting Præsident Boyd K. Packer, Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting Oprettet: 25. september 2007 Mormons Bog er en uendelig

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

PÅLIDELIGE MENNESKER

PÅLIDELIGE MENNESKER 1 PÅLIDELIGE MENNESKER Kim Torp, søndag d. 14. juni 2015 HVEM ER DE PÅLIDELIGE MENNESKER? 2. Timotheus 2:1 7 Og du, mit barn, vær stærk ved nåden i Kristus Jesus! Hvad du har hørt af mig i mange vidners

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

ÅNDELIGHED. Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014

ÅNDELIGHED. Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014 1 ÅNDELIGHED Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014 DE 5 DOKTRINER 1. Født på ny (Position) Syndernes forladelse Det gamle er forbi noget nyt er blevet til 2. Ny natur/identitet Vi er en del af familien Vi

Læs mere

Kapitel 4 - At kende og ære guddommen

Kapitel 4 - At kende og ære guddommen Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 4 - At kende og ære guddommen Oprettet: 15. december 2005 Gud Faderen, hans Søn Jesus Kristus og Helligånden udgør Guddommen. Præsident Brigham Young lærte

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

DEN GRUNDLÆGGENDE ENHEDS PROGRAMVEJLEDNING

DEN GRUNDLÆGGENDE ENHEDS PROGRAMVEJLEDNING DEN GRUNDLÆGGENDE ENHEDS PROGRAMVEJLEDNING Inhold Indledning til Den Grundlæggende Enheds Program 2 De fem elementer i Den Grundlæggende Enheds Program 3 1. Organisation 3 2. Mødesteder 4 3. Kursusmaterialer

Læs mere

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet Hebræerbrevet Agenda Indledning Skrifttolkning Opbygning 1,1-4: Indledning Hurtig gennemgang af 1,5-10,18 10,19-31: Det er nødvendigt at fastholde troens grundlag Opsummering Indledning Forfatter: ukendt

Læs mere

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 1 11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 Åbningshilsen Skoleferien er slut, de fleste er ved at være tilbage fra

Læs mere

Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Du er i krig Når du blev en kristen så fik du samtidig en fjende. Derfor stemmer det ikke at alle dine problemer vil blive løst om du bare tager

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 1 1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Det er forår og faste. Og 1.

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Kapitel 5 - Trøst i dødens stund

Kapitel 5 - Trøst i dødens stund Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 5 - Trøst i dødens stund Oprettet: 14. december 2005 Vor himmelske Faders fred og trøst kan have en helende virkning for alle, som sørger over deres kæres

Læs mere

ÅNDENS GAVER MOD DE HÅRDE TIDER

ÅNDENS GAVER MOD DE HÅRDE TIDER ÅNDENS GAVER MOD DE HÅRDE TIDER Ældste Henry B. Eyring De Tolv Apostles Kvorum CES-foredrag for unge voksne 10. september 2006 Brigham Young University Jeg er taknemlig for den smukke musik og for Ånden,

Læs mere

Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29

Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29 Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29 Jeg synes der er to spørgsmål, der uvægerligt melder sig i forbindelse med evangeliet, vi lige har

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 1 Andagt 1-59 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er et

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

2 Mos 20,3-17 DIN NÆSTE ER DINE MEDMENNESKER, DET VIL SIGE ANDRE MENNESKER, SOM DU MØDER.

2 Mos 20,3-17 DIN NÆSTE ER DINE MEDMENNESKER, DET VIL SIGE ANDRE MENNESKER, SOM DU MØDER. 2 Mos 20,3-17 De ti bud blev givet af Gud til hans udvalgte folk, det jødiske folk, mere end 1200 år, før Jesus blev født. Men de er også en rettesnor for kristne. Budene hjælper os ikke til at blive frelst.

Læs mere

KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE.

KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE. KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE. Viborg Domkirke. 27.9.2014 v/hartvig Wagner Tekst: 2 Kor 1,18-20. Salmer: 334 / 308 // 341 / 469 / 526,7 / 353 Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus

Læs mere

Kapitel 27 - At lære gennem studium og tro

Kapitel 27 - At lære gennem studium og tro Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 27 - At lære gennem studium og tro Oprettet: 16. december 2005 Selvom præsident Brigham Young kun havde gået i skole i 11 dage, forstod han behovet for at lære,

Læs mere

5. s.e.påske I 2017 Ølgod 9.00, Strellev (guldkonfirmation) 743/ /

5. s.e.påske I 2017 Ølgod 9.00, Strellev (guldkonfirmation) 743/ / Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb. Råber I til mig, og går i hen og beder til mig, vil jeg høre jer. Søger

Læs mere

#13 Hvordan ondskaben blev til

#13 Hvordan ondskaben blev til #13 Hvordan ondskaben blev til Ordet Satan bliver nævnt 53 gange i Bibelen. På hebræisk betyder ordet modstander eller fjende. Ordet djævel bliver nævnt 60 gange i Det Nye Testamente. Ordet betyder bogstaveligt

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Trosbekendelsen? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten

Læs mere

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 14. april 2017 Kirkedag: Langfredag/A Tekst: 1 Mos 22,1-18; Es 52,13-53,12; Mk 15,20-39 Salmer: SK: 195 * 189 * 191 * 188,1-2 * 192 LL: samme Nogle gange,

Læs mere