Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu"

Transkript

1 Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed?

2 Identificerede sundhedskonsekvenser indtil nu Nanomaterialer kan trænge længere ind i den menneskelige krop, hvis de indåndes og endda passere ind i blodbanen og føres til andre organer Nogle nanomaterialer (multi-walled carbon nanotubes - MWCNTs) har udvist asbestlignende virkninger Mangel på tilgængelige oplysninger om de farer (for mennesker og miljøet), som nanomaterialer udgør Alligevel kan vi "overføre" vores viden om virkningerne af de samme eller lignende materialer i bulk -størrelse til nanomaterialer - toksikologer har endnu ikke identificeret "nye" sundhedsvirkninger fra nanomaterialer, som ses for andre farlige stoffer Toksicitet kan afhænge af nanomaterialernes størrelse, form, elektrisk overfladeladning, alder osv., så deres kompleksitet betyder, at afprøvning for alle mulige variabler vil tage mange år og vil være dyrt Referencer og billeder: Hvad arbejdstagere bør vide om nanomaterialers toksikologi https://nanohub.org/groups/gng/training_materials ETUI-pilottræningskursus om nanomateriale

3 Forholdsregler som første respons I betragtning af mange ubekendte vedrørende nanomaterialers farer, er forebyggelse af arbejdstagernes eksponering den bedste fremgangsmåde Nanopartikler kan komme ind i kroppen på tre måder: indånding, absorption og indtagelse Reference: Colvin, V.L., The Potential Environmental Impact of Engineered Nanomaterials, in Asmatulu, R. Toxicity of Nanomaterials and Recent Developments in Lung Disease toxicity-of-nanomaterials-and-recentdevelopments-in-lung-disease ETUI-pilottræningskursus om nanomateriale

4 Eksponeringsveje INDÅNDING Indånding er den vigtigste eksponeringsvej, fordi det er den mest koncentrerede, som resulterer i de stærkeste virkninger Indåndede luftbårne nanomaterialer kan aflejres i forskellige dele af lungerne Indåndede nanomaterialer kan føres videre til andre organer og lymfesystemet via blodbanerne (også eksponering via den olfaktoriske sans/nerve) ABSORPTION Der er udført færre undersøgelser om absorption end om indånding Undersøgelserne viser forskellige resultater: mindre til ingen gennemtrængning udover de overfladiske hudlag gennemtrængning af bukket, beskadiget eller sygdomsramt hud gennemtrængning af intakt hud inden for 8-24 timer Øjne er også en eksponeringsvej Hudundersøgelser baseret på enkelt påføring over kort tid INDTAGELSE Kan forekomme efter indåndingseksponering, når slim føres op ad luftvejen og sluges Dårlig arbejdspraksis kan føre til hånd-til-mund-overførsel (f.eks. når man spiser eller ryger i arbejdsområdet) Indtagne nanopartikler bliver overført til andre organer Reference: Hvad arbejdstagere bør vide om nanomaterialers toksikologi https://nanohub.org/groups/gng/ training_materials

5 Bekymringer vedrørende eksponering Konsekvenser påvist ved test af nanomaterialer: Kræft, herunder lungehindekræft Hurtig og vedvarende lungefibrose Kardiovaskulær funktionsforstyrrelse Overførsel til forskellige organer (f.eks. hjerne, hjerne, hjerte, lever, mavetarmsystem, lymfesystem) via lugtesansen ind i hjernen, via lungerne, via huden Påvirker celler: deres form og struktur, skader cellemembranerne Irritationsrespons (f.eks. åndedrætsproblemer) DNA- og leverskade Reference: Hvad arbejdstagere bør vide om nanomaterialers toksikologi https://nanohub.org/groups/gng/training_materials Billeder: Generelle sikre fremgangsmåder til arbejde med industrielt fremstillede nanomaterialer i forskningslaboratorier (

6 Reaktivitet ved nanostørrelse Nanomaterialer har meget større overfladeområder end den samme masseflade for "bulk"-materialer, hvorfor en større mængde af materialet kommer i kontakt med de omkringliggende materialer, hvilket øger reaktiviteten F.eks. En solid kube af et materiale på 1 cm³ har et overfladeareal på 6 cm² = svarende ca. til den ene side af et halvt stykke tyggegummi. Den samme kube på 1 cm³ fyldt med 1 nanometer-store kuber (hver med et areal på 6 nanometer²) = kvadratmeter = lidt større end en olympisk størrelse swimmingpool med 4 baner Deres højere reaktivitetsniveauer gør nanomaterialer attraktive at indføre i produkter og produktionsprocesser (nye funktioner, øget energieffektivitet), men denne reaktivitet gælder også for biologiske processer (kroppen), og vi ved, at nanomaterialer kan føres længere ind i kroppen via indånding Reference og billede:

7 Risici fra tilstedeværelse af nanomaterialer Denne tabel viser en oversigt over de risici, der skal vurderes i henhold til EU-lovgivning i forbindelse med kemikalierelateret sundhed og sikkerhed, og nogle risikofaktorer relateret til farlige kemikalier Med rødt er de risikofaktorer, der skal lægges særlig vægt på, når man udarbejder en risikovurdering af nanomaterialer på arbejdspladsen Reference og billede: DG Employment, 2014, Vejledning om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed mod mulige risici relateret til nanomaterialer på arbejdspladsen: Vejledning til arbejdsgivere og sundheds- og sikkerhedspersonale Risiko Nogle risikofaktorer Risici som følge af indånding af midlet Nanomaterialets toksicitet Nanomaterialets fysisk- kemiske egenskaber Miljømæssig koncentra8on Eksponerings8d Særligt sensi8ve medarbejdere Uhensigtsmæssig valg og/eller brug af åndedrætsværn Risici som følge af absorp7on gennem huden Placering og omfang af kontakt med huden Nanomaterialets toksicitet via huden Varighed og hyppighed ved kontakt Særligt sensi8ve medarbejdere Uhensigtsmæssig valg og/eller brug af åndedrætsværn Risici som følge af kontakt med huden eller øjnene Uhensigtsmæssig valg og/eller brug af åndedrætsværn Uhensigtsmæssig arbejdsprocedure Forkert overførselsprocedure Risici pga. indtagelse Nanomaterialets toksicitet Nanomaterialets mulige toksicitet Forkert personlig hygiejnevaner Mulighed for at spise, drikke eller ryge på arbejdspladsen Særligt sensi8ve medarbejdere Risici for brand og/eller eksplosion Fysisk 8lstand (ultrafint støv) Tryk/temperatur Brandfarlighed/brændværdi LuMbåren koncentra8on Antændelseskilder Risici pga. farlige kemiske reak7oner Kemisk reak8vitet og ustabilitet ved farlige kemiske stoffer U8lstrækkelige kølesystemer Upålideligt system 8l styring af nøglevariabler i reak8onen (tryk, temperatur og flow- kontrol) Risici, der stammer fra installa7oner, der kan have konsekvenser for arbejdstagernes sundhed og sikkerhed Korrosion af materialer og installa8oner U8lstrækkelige eller ikke- eksisterende faciliteter 8l kontrol af lækager og spild (sikkerhedsbakker, beskyselse mod mekaniske påvirkninger) U8lstrækkelig eller ikke- eksisterende forebyggende vedligeholdelse

8 Mulig udsættelse af arbejdstageren i løbet af produktets livscyklus Udsættelse af arbejdstageren kan forekomme i løbet af et nanoaktiveret produkts livscyklus: fra nanomaterialets produktion, til fremstilling af et nano-aktiveret produkt, til produktets anvendelse (f.eks bearbejdning af produktet), og i håndtering af det udtjente produkt (genbrug eller forbrænding/bortskaffelse) Med hensyn til alle disse faser er arbejdspladser med nanomaterialeproduktion de mest "vurderede" i forbindelse med udsættelse af arbejdstageren Billede:

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen?

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? 1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? Dette kapitel fortæller om, cellen, kroppens byggesten hvad der sker i cellen, når kræft opstår? årsager til kræft Alle levende organismer består af celler.

Læs mere

Nanoteknologi, miljø og sundhed. ansvarlig udnyttelse af teknologi i udvikling

Nanoteknologi, miljø og sundhed. ansvarlig udnyttelse af teknologi i udvikling Nanoteknologi, miljø og sundhed ansvarlig udnyttelse af teknologi i udvikling Nanoteknologi, miljø og sundhed ansvarlig udnyttelse af teknologi i udvikling udgiver: Miljøstyrelsen 2007 - i samarbejde med

Læs mere

Produkter og forebyggelse

Produkter og forebyggelse Produkter og forebyggelse Forord Denne pjece handler om regler og retningslinier ved håndtering af kemiske produkter. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt os. Indholdet i denne pjece

Læs mere

Forsøg med alternative legeringer til erstatning af blyholdige bronzer

Forsøg med alternative legeringer til erstatning af blyholdige bronzer Forsøg med alternative legeringer til erstatning af blyholdige bronzer Industriens branchearbejdsmiljøråd Maj 2001 Lektor Niels Tiedje Institut for Produktion og Ledelse, DTU Lektor Ole Broberg Institut

Læs mere

Nanoprodukter i den europæiske byggebranche

Nanoprodukter i den europæiske byggebranche Nanoprodukter i den europæiske byggebranche Status 2009 Sammenfatning Fleur van Broekhuizen Pieter van Broekhuizen Amsterdam, november 2009 Initiative financially supported by the European Commission in

Læs mere

Belysning af sundhedsproblematikker ved brug af konventionelle køle-smøremidler samt mulige forbedringer ved substitution til køling med flydende

Belysning af sundhedsproblematikker ved brug af konventionelle køle-smøremidler samt mulige forbedringer ved substitution til køling med flydende Belysning af sundhedsproblematikker ved brug af konventionelle køle-smøremidler samt mulige forbedringer ved substitution til køling med flydende nitrogen. INDHOLD INDLEDNING.... 2 Rapportens indhold...

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

ALTEK PM 30/45 R PACKAGED

ALTEK PM 30/45 R PACKAGED Side 1 / 13 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2013-09-10 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Gravide i autolakererbranchen

Gravide i autolakererbranchen Gravide i autolakererbranchen Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V www.i-bar.dk Vejledningen kan fås ved henvendelse til organisationerne og kan downloades fra www.i-bar.dk.

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

krav til brugsanvisning krav til mærkning

krav til brugsanvisning krav til mærkning beskyttelseshandsker - generelle krav og prøvningsmetoder (EN 420) Kravene i sammenfatning Handskerne skal være fremstillet til at give den beskyttelse, de er beregnet til. Brugeren må ikke få skader på

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / MATERIALET OG FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / MATERIALET OG FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / MATERIALET OG FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR Materialets navn : Brug : Brændstof til dieseldrevne motorer til landevejsbrug. Produktkode : 002C0935 Producent/leverandør

Læs mere

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt.

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt. 19. december 2004 Henrik Dalsager Morten Hemmingsen Robin Lyksholm Michael Niss Jens Henrik Rauff Rasmus Skjøtt Morten Tychsen Side 2 af 79 Gruppe: B216 19. december 2004 Titel: Luftfugtighedsmåler til

Læs mere

Råd om Håndtering. af Gødning

Råd om Håndtering. af Gødning Råd om Håndtering af Gødning Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Politianmeldelse Enkle råd til forebyggelse af kriminalitet Vigtige oplysninger på sækken 5 Sundhed og Miljø Produktionsstedet/spredeindstillingen

Læs mere

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE)

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) Udarbejdet i samarbejde med læge Anna Tsakiri Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital. Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Hvordan

Læs mere

Faglig konference om organiske opløsningsmidler og vandbaseret maling. 4. november 5. november 2004 i København, Danmark

Faglig konference om organiske opløsningsmidler og vandbaseret maling. 4. november 5. november 2004 i København, Danmark Faglig konference om organiske opløsningsmidler og vandbaseret maling 4. november 5. november 2004 i København, Danmark København/Vilvorde-deklarationen om organiske opløsningsmidler og vandbaserede malinger

Læs mere

Læsemateriale. Spis med sanserne

Læsemateriale. Spis med sanserne BroKom Forskningskommunikation som brobygning og kompetenceudvikling for unge mennesker i Region Midtjylland Undervisningsmaterialet er udviklet af ph.d.-studerende Line Holler Mielby, Institut for Fødevarekvalitet,

Læs mere

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter. 2-åriges udsættelse for kemiske stoffer. nr. xxx 2009. Teknologisk Institut

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter. 2-åriges udsættelse for kemiske stoffer. nr. xxx 2009. Teknologisk Institut Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. xxx 2009 2-åriges udsættelse for kemiske stoffer Teknologisk Institut Kathe Tønning Eva Jacobsen Eva Pedersen Force Technology Marianne Strange Pia

Læs mere

Stoffer og materialer

Stoffer og materialer Stoffer og materialer Gode råd og værktøjer, som kan anvendes i forbindelse med omgangen med kemiske produkter og stoffer Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere,

Læs mere

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Limning Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, som er arbejdsmarkedets part i industriens

Læs mere

FYSISK APV AAU 2012-2015

FYSISK APV AAU 2012-2015 FYSISK APV AAU 2012-2015 HJÆLPEVÆRKTØJ TIL UDARBEJDELSE AF HANDLEPLAN FOR DET FYSISKE OG KEMISK/BIOLOGISKE ARBEJDSMILJØ- OMRÅDE 0 INDHOLDFORTEGELSE 2 SAMARBEJDE OMKRING UDARBEJDELSE AF APV HANDLEPLANER

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

PVCE 2,5 230V PVCE 2,5 400V ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

PVCE 2,5 230V PVCE 2,5 400V ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING PVCE 2,5 230V PVCE 2,5 400V ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING Dok: 101508-DK 1506 INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 3 BETJENING, FORHOLDSREGLER... 3; 4; 5; 6 TRANSPORT, FORHOLDSREGLER... 6 TEKNISKE DATA... 7 EU

Læs mere

Ren luft til ungerne

Ren luft til ungerne Side 1 af 8 Ren luft Beskyt børn mod passiv rygning Februar 2005. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse / Design og grafisk tilrettelægning: Alette Bertelsen, Imperiet / Illustrationer: Tove Krebs Lange

Læs mere

Gravid og hvad så? ARBEJDSMILJØ

Gravid og hvad så? ARBEJDSMILJØ De to følgende artikler beskriver begge arbejde med kemiske stoffer og graviditet Gravid og hvad så? Et spørgsmål de mange brugere af kemiske produkter i industrien, kemikere og laboranter stilles over

Læs mere

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter.

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Forord Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget har udgivet denne branchevejledning for

Læs mere

Gravid? Kend kemien - En kvantitativ undersøgelse blandt danske kvinder (efteråret 2014)

Gravid? Kend kemien - En kvantitativ undersøgelse blandt danske kvinder (efteråret 2014) Gravid? Kend kemien - En kvantitativ undersøgelse blandt danske kvinder (efteråret 2014) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 4 Respondenter... 5 er... 6 Analyse... 8 1. Hvor vigtigt

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. jegru Den 20. april 2015. Strategi for risikohåndtering af bifenyl

NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. jegru Den 20. april 2015. Strategi for risikohåndtering af bifenyl NOTAT Kemikalier J.nr. Ref. jegru Den 20. april 2015 Strategi for risikohåndtering af bifenyl 1. Resume Denne strategi vedrører bifenyl (CAS nummer 92-52-4). Bifenyl betragtes som uønsket og blev derfor

Læs mere

8. Rygerelaterede sygdomme

8. Rygerelaterede sygdomme 8. Rygerelaterede sygdomme Tobaksrygning udgør den største sundhedsrisiko i vores del af verden. Tobakkens skadelige virkninger viser sig først i kroppen 20-30 år efter rygestart i form af sygdom og død.

Læs mere