Årsberetningens indhold. 1. Nogle forord. 2. Årets gang i tekst og billeder. 3. Personale. Antal, afgang, nye. 4. Lidt statistik. 5.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetningens indhold. 1. Nogle forord. 2. Årets gang i tekst og billeder. 3. Personale. Antal, afgang, nye. 4. Lidt statistik. 5."

Transkript

1 Årsberetningens indhold 1. Nogle forord 2. Årets gang i tekst og billeder 3. Personale. Antal, afgang, nye 4. Lidt statistik 5. Målopfølgning 6. Afrunding Årsberetningen udgives af Varde menighedsråd

2 1. Nogle forord. En årsberetning er et tilbagekig på det foregående år, men også et blik på det fremtidige. Sådan er det almindeligt for enhver bestyrelses arbejde og sådan er det også for menighedsrådet. Hvad foretog vi os i 2012 og hvordan er fremtidsudsigterne. Det er det, sagen drejer sig om. Men i menighedsrådet er det endvidere ret så vigtigt, at vi gennem åbenhed gør det muligt for alle andre at følge med i, hvad der sker på den kirkelige front her lokalt. Det er ikke sådan, at det kirkelige område mangler omtale i dagspressen. Slet ikke, men vi vil gerne give vort besyv med. 2. Årets gang i tekst og billeder. Årsberetningens indhold skrives af menighedsrådets medlemmer og af ansatte. Af særlige episoder i 2012 skal fremhæves: Valg til menighedsråd. Tirsdag afholdtes valg til menighedsråd. Valg er noget ganske særligt, for her får medlemmerne mulighed for at beslutte, hvem der skal have plads i rådet, og det er ikke uden betydning, for på den måde benytter vi os af den grundlovssikrede ret til at vælge den ene eller anden som medborger i et demokratisk ledet land, og det er noget ganske særligt. 6 tidligere medlemmer stoppede og 6 nye indvalgtes, og 2

3 det var en glæde at opleve, at alle lister kunne opstille kandidater. Menighedsmøde. Det årlige menighedsmøde afvikledes , og det blev et glimrende møde med stor deltagelse. Og disse deltagere gik målbevidst til arbejdet i forskellige arbejdsgrupper og gav stor inspiration til menighedsrådets arbejde. I samme forbindelse var der rundvisning i kirken og bl.a. fremvisning af kirkens orgler. Kirkens indretning. Der er igangsat et arbejde om kirkens indretning, der skal forstås således, at menighedsrådet ønsker at gøre kirkerummet mere indbydende ved bl.a. at få fjernet den store tilsmudsning af væggene som er tilfældet. Det bliver et større arbejde og fremtiden vil vise, hvad der skal til. Indsamling i kirken. Gennem 2012 blev der indsamlet i alt kr , hvoraf de gik til Paraplyen i Nørregade. Meget fint. Ny præst. En præstestilling blev ledig i vort pastorat. Stillingen blev besat med sognepræst Henrik Vejlgaard Kristensen, der indsattes , således at vort præstenormativ er fyldt op. 3

4 Aktivitetsudvalget. Sogneindsamling Varde Sogn deltog igen i 2012 i Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling. Det var 10. sogneindsamling i Varde. Igen i 2012 kunne vi glæde os over et fint indsamlingsresultat og en indsamlingsdag der forløb med god stemning. Vi havde 24 indsamlere ude på 22 ruter og tilsammen indsamlede de kroner. Kirkekaffe En gang om måneden var der kirkekaffe efter den tidlige søndagsgudstjeneste. 4

5 Sogneeftermiddage Der er afholdt sogneeftermiddage på Jægumsvej. Konfirmandlejre Der er afholdt to konfirmandlejre en for eleverne på Brorsonskolen og en for Lykkesgård konfirmanderne Derudover har der været minikonfirmander, konfirmander, konfirmandudflugter, hyggeaftener m.m. Litteraturformiddage På Vestervold har der en gang om måneden fra september til marts været afholdt litteraturformiddage. Foredrag I efteråret 2012 var der en foredragsrække om Søren Kierkegaard og Edvard Munch. Temaet var angst. Foredragsrækken blev afsluttet med en sogneudflugt Århus, hvor der var besøg på kunstmuseet Aros udstilling af Edvard Munchs malerier. Efterfølgende var der besøg på kunstmuseet på Psykiatrisk Hospital i Risskov. Film I vinteren 2012 var der filmaften en gang om måneden. Koncerter Der har været afholdt i alt 22 koncerter i Sct. Jacobi kirke, bl.a. med The Pearl Children's Choir, Uganda, Alle Helgens-koncert med sopranen Anne Mette Balling og en række julekoncerter, herunder Händels Messias. 5

6 Børnekor Børnekoret blev 1. januar overtaget af vores nye organistassistent, Johan Møller. Det har medvirket ved flere koncerter og gudstjenester. Musikgudstjenester Der har været afholdt 3 musikgudstjenester. Lørdag d. 31. marts medvirkede børnekoret ved en børnegudstjeneste som indledning til påsken. Fredag d. 7. september medvirkede kirkekoret ved musikgudstjenesten i Kulturnatten, som sædvanligt meget velbesøgt. Søndag d. 2. december medvirkede Brorsonskolens kor, kirkekoret og børnekoret ved den traditionelle adventsmusikgudstjeneste. 6

7 Tilflyttere Der er arbejdet videre på en plan for kontakt til tilflyttede kristne befolkningsgrupper. Første arrangement forventes i Informationsudvalget. Kirkebladet er udkommet i fem numre med de kendte rubrikker, men nr. 4 med et særligt indhold, rettet mod menighedsrådsvalget. Kirkebladet har fra januar 2012 fået ny omdeler, Post Danmark, via Lørdags Avisens Distribution. Omdelingen er blevet betragteligt bedre både for hvert nummer og set over hele året. Forud for budgetseminaret , der handlede om besparelser, har informationsudvalget opnået en betragtelig besparelse på trykning af kirkebladet uden ændringer i bladets omfang. Kirkens hjemmeside, drives nu af KirkeWeb ApS med udvikling, opdatering og support. Hjemmesiden har en central nyhedssøjle om gudstjenester og aktiviteter, menuer til kirkeblad, blogs, nyhedsbreve, kirken, facebook, dagens ord, samt links, og nederst på sitet et leksikon med alle relevante klikord. Siden er levende med billed- og tekstruller. 7

8 Der er trykt et oplag af nye postkort, lagt ud til køb i våbenhuset. Der har været samarbejde med den trykte presse, både vedrørende rutineannoncering i spalten Kirke og samfund og i forbindelse med menighedsrådsvalget hvor både aviserne, informationsudvalget og menighedsrådet har været opsøgende i orientering om valget. Der har, i tæt samarbejde med Westmedia og med lydstudiet Aros i Aarhus, været spots i Radio Charlie i en tre måneders periode i efteråret 2012 om kirken og om menighedsrådsvalget. Teksterne til spots er lavet i informationsudvalget og indtalt af en musikkyndig i lydstudiet. Teksterne til spots har været at læse i kirkebladet, nr. 4/2012. Informationsudvalget har deltaget med et medlem i tilrettelæggelsen af menighedsmødet, der var slået sammen med orienteringsmødet om menighedsrådsvalget. Økonomiudvalget At gøre regnskabet mere overskueligt har været et fokus område for økonomiudvalget. Der er fra centralt hold indført et nyt regnskabssystem og udvalget har, i samarbejde med regnskabskontoret, året igennem arbejdet kontinuerligt med at gøre det mere gennemskueligt. Økonomiudvalgets opgave er at styre Varde Kirkes samlede økonomi, herunder Varde Kirkegårde. Bl.a. fremlægger 8

9 udvalget kvartalsrapporter der fungerer som budgetopfølgning for menighedsrådet. Herunder nogle relevante nøgletal for økonomien i 2012: Kirkelige ligningsmidler Indtægter på kirkegården Øvrige indtægter I alt indtægter kr kr kr kr. Lønudgifter kr. Øvrige driftsudgifter, kirkegårdene kr. Øvrige driftsudgifter, aktiviteter kr. Øvrige driftsudgifter kr. I alt udgifter kr. Anlægsbevilling kr. Kirkegårdsudvalget. Kirkegårdsudvalget arbejder med alt vedrørende Vardes kirkegårde. De tre kirkegårde er meget forskellige: Arnbjerg er en traditionel kirkegård, Den Gamle Kirkegård er en urnekirkegård og Østerlund er en parkkirkegård. Budget Kirkegårdens budget var i 2012: kr., heraf egenfinansiering kr. Budgettet vil ikke blive overskredet. Der er indkøbt en ny eltruck, en græsklipper til Østerlund samt en batteridrevet hækklipper. 9

10 Aktiviteter og anlæg Ifølge målene for 2012 har vi: Fastholdt kun at vinterhjemsende markpersonalet 1½ måned, desuden er mange medarbejdere på kursus i en del af hjemsendelsesperioden. 3 medarbejdere er helårsansat, for at klare bisættelser og begravelser samt snerydning På Arnbjerg Kirkegård er forhækkene i 1. og 2. Syd Familie fjernet og erstattet med brostenskant. Varde Kirkegård er stadig tilmeldt Provstiets projekt om udarbejdelse af udviklingsplaner. 10

11 Kirkegårdsudvalget arbejder fortsat med forslag til at øge naturgrundlaget på Østerlund Kirkegård og arbejder videre med en helhedsplan med udgangspunkt i idéforslaget. Forpladsen på Jægumsvej er blevet færdig med flere parkeringspladser, bøgepur og egetræer På regnskabskontoret er vi ved at have god rutine. I 2012 har vi lavet regnskab for 13 kasser. Kontorpersonalet har været på kurser i regnskabssystemet. 11

12 Der er stor ros til personalet på kirkegårdene for godt arbejde og velholdte kirkegårde. Den våde sommer gav meget renholdelsesarbejde, men vi sparede på vanding. Grandækningerne var igen flotte, vejret var med os under arbejdet og det giver gode arbejdsforhold at lave dekorationerne indendørs. Goddag og farvel Vi har i 2012 sagt farvel til: Winnie Elbæk Villy Bennetsen Ole Trøst Olesen Linda Albertsen Vi har sagt goddag til: Hanne Kjeldsen Stine Grønholdt Flugt Jakob Laulund 12

13 Bygningsudvalget. Årsberetningen vil hovedsagligt dreje sig om: Handicaptoilettet på Arnbjerg Kirkegård Bedre tilgængelighed på Arnbjerg Kirkegård Arnbjerg Kapel Den gamle Mur på Kirkepladsen Præsteboligen på Jægumsvej Arkitekt Anker Ravn Knudsen, Rødding blev først på året anmodet om at udarbejde et projekt vedr. et fritstående handicaptoilet på Arnbjerg Kirkegård i nærheden af kapellet. Projektet blev da det var færdig sendt til de forskellige myndigheder med henblik på godkendelse. Den kongelige bygningsinspektør havde bemærkninger til materialevalget og anbefalede at der blev valgt naturskiffer til yderbeklædning, således toiletbygningen til dels kunne matche kapellet. Det blev forelagt menighedsrådet, der kunne godkende det ny projekt. Arkitekten blev anmodet om at ændre projektet. Projektet vedr. Den gamle Mur er sendt til de forskellige kirkelige myndigheder med henblik på godkendelse, hvorefter arbejdet kan begynde. Den østlige del af muren fra lågen ind til kirkegården vil blive fjernet og opført i nyt materiale, så den kommer til at ligne den gamle mur som dengang, den blev opført. 13

14 Når muren er fjernet skal museumsmyndighederne underrettes for at undersøge, om der er noget af arkæologisk værdi. Ved indgangspartiet vil stolperne, der bærer lågerne, blive rettet op. Muren vest for indgangspartiet vil blive renoveret. I forbindelse med indsættelse af ny præst blev præsteboligen på Jægumsvej malet og gjort i stand. Parkeringsarealet på Jægumsvej ud for ejendommen med præstebolig og mødesal blev færdigt i begyndelsen af Personale. Den 1. januar tiltrådte en ny organistassistent Johan Bjørn Møller. Den 30. juni fratrådte sognepræst Ulrich Hartvig. Lidt statistik. Kordegnekontoret har opgjort følgende tal for Tallene er pr. 31. december 2012 Statistik over fødte, døbte, viede og døde personer i Varde sogn 2012 ( Varde by, Tinghøj, Mejls og Orten ) Tallene i parentes er fra 2011 Der blev født 73 (73) drenge og 48 (61) piger (gennemsnittet for antal fødte de sidste 5 år er 147) 14

15 I Varde kirke blev 114 (114) personer døbt og 0 blev fremstillet Af de fødte børn i Varde sogn, blev nogle af børnene døbt i kirker udenfor Varde sogn. Antallet af døbte kan svinge en del, da børn født i sidste kvartal af 2012 ikke alle er døbt eller navngivet endnu. 19 (40) børn blev navngivet. 16 (18) brudepar blev viet i Varde kirke og der blev foretaget 2 (7) velsignelser af borgerligt indgåede ægteskaber Konfirmerede 161 (179) Mini-konfirmander 90 (109) 62 (30) personer blev udmeldt af folkekirken og 5 (3) blev genoptaget i folkekirken Der døde 76 (76) mænd og 74 (77) kvinder. (gennemsnittet af døde personer de sidste 5 år er 153 Af begravelser/bisættelser fra kirken og kapellerne har der været i alt 117 (144) heraf 79 (99) bisættelser 7 (3) personer blev begravet/bisat uden gejstlig medvirken Navneændringer 87 (101) I kirken og Østerlund kirkesal har der været 185 (188) gudstjenester Plejehjemsgudstjenester 42 (43) Babysalmesang 3 hold 15

16 Endvidere er der udarbejdet følgende opgørelse over flere år. Opgørelse over visse handlinger og aktiviteter i og uden for Sct. Jacobi kirke i Varde. Emner Nyfødte Døbte Navngi Vielser Velsign Homo 0 4. Babysal. 3 hold 3 hold 3 hold 5. Børnekonfir. 6. Konfirmander 7. Bør. kor Ung. kor Indbyg Fk.medl ,2 % ,5 % ,1 % 10. Udmeldt Indmeldt

17 Emner Koncert Sognemø / Film Sogn.Jæg Studiekr. 1 hold 1 hold 1 hold 16. *) Bibelma. 1 hold 11 mød. 17. *) Studietur 1 hold 1 hold 18. *) Parforh. 19. *) Gudstj.pl Gudstj *) Tælling Fra 1/ Bisæt Begra Sted. Kirken: Begrav. Bis

18 Emner Sted. Arnbjerg: Begrav. Bis Sted. Øster: Begrav. Bis Linie 16: Antal møder, Linie 17: Studietur med deltagere fra både menigheden og menighedsrådet. I 2011 til Slesvig Domkirke og i 2012 til Aros, Aarhus. Linie 18: Et emne indeholdende: Vitaminer til parforholdet til afholdelse i Linie 19: Gudstjenester på plejehjem. Linie 21: Antal kirkegængere til gudstjenester. Linjerne 24, 25 og 26: Valg af steder for begravelser / bisættelser. 4. Og hvad kan man så bruge sådanne opgørelser til, hvis de i det hele taget kan anvendes. Det kan de, og i den forbindelse skal nævnes specielt antallet af nye verdensborgere. Det ser ikke for godt ud, idet tallet er for nedadgående 5. Målopfølgning. Årsberetningen bygger på den virksomhedsplan, som menighedsrådet i sin tid udarbejdede for 2012, og de mål vi besluttede. Har vi så indfriet dem? Det har vi. Dog på nær et område. Vi havde planlagt at få kontakt til og med nytilflyttede kristne i vort sogn, og det lykkedes ikke helt, men der er aktuelle og helt konkrete planer for

19 6. Afrunding. Vil du vide mere så kontakt gerne et medlem af menighedsrådet eller vort personale, og alle vil gøre sit yderste for at svare. På bagsiden af denne årsberetning kan du se 4 værdiord for vort og medarbejdernes indsats. Det er: Dialog, mål, etik og holdånd. Det er ikke bare snak. Det er konkret. Med venlig hilsen Varde menighedsråd 19

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 1 Skt. Nikolai Kirke Sognepræst Carsten Barløse (kbf.) Kirkestræde 2 B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 cba@km.dk Træffes bedst mandag - onsdag kl. 10-11 eller

Læs mere

Påskens mange fortællinger

Påskens mange fortællinger 31. årgang Nr. 2 Marts 2015 Kirke og Køng sogn Glamsbjerg Adresser & telefonnumre: Kirkekontor for Glamsbjerg Pastorat: Laila Venås, Bodebjergvej 2 (præstegården), Køng, 5620 Glamsbjerg Tlf.: 64 72 10

Læs mere

for Løgumkloster Sogn

for Løgumkloster Sogn for Løgumkloster Sogn 11 december 2013 januar februar 2014 Nyt fra menighedsrådet Menighedsrådet for Løgumkloster sogn har igen haft en travl periode, med en nærmest flyvende start efter sommerferien.

Læs mere

FRA KIRKEN JUNI - AUGUST 2008

FRA KIRKEN JUNI - AUGUST 2008 FRA KIRKEN JUNI - AUGUST 2008 1 KALENDER Juni - September 2008 Juni Torsdag den 5. juni kl. 13: Grundlovsfest i Kirke Saaby Torsdag den 12. juni: Sogneaften i Hvalsø kl 19.30 Lørdag den 14. juni kl. 16:

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Jeg har fået homo sapiens

Jeg har fået homo sapiens SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2014 Jeg har fået homo sapiens To planeter mødes i verdensrummet. Den ene siger til den anden: - Hvordan går det med dig? Du ser sløj ud, er du blevet syg? - Ja, siger den anden,

Læs mere

Varde Kirkeblad 1 2013

Varde Kirkeblad 1 2013 Varde Kirkeblad 1 2013 Jul Om julemanden og alt hans væsen Vitaminer til parforholdet? Møder og meddelelser Gudstjenester Jan van Gossaert Kongernes tilbedelse Omkring 1510 Om julemanden og alt hans væsen

Læs mere

3Formandens 3 minutter SIDE 2. Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9. Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST

3Formandens 3 minutter SIDE 2. Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9. Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST 3Formandens 3 minutter SIDE 2 Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9 Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST 2 ADRESSER Sognepræst, kbf. Christian Raun Larsen, Vestre Distrikt

Læs mere

Skt. Nikolai Kirke. Organist Sigrid Diness diness@holbaekkirke.dk Tlf. 59 44 48 60

Skt. Nikolai Kirke. Organist Sigrid Diness diness@holbaekkirke.dk Tlf. 59 44 48 60 1 Skt. Nikolai Kirke Sognepræst Carsten Barløse (kbf.) Klosterporten 10, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 cba@km.dk Træffes bedst mandag - torsdag kl. 10-11 eller efter aftale Organist Jytte Lundbak lundbak@holbaekkirke.dk

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården.

Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: Lissi Sørensen, Anders Tornbjerg På mødet bliver følgende

Læs mere

ullerød sogns kirkeblad

ullerød sogns kirkeblad Farshad Kholghi: Verden er et land Høstgudstjeneste m. brunch og dans Kirkelig kalender særlige gudstjenester arrangementer Gør kirkedøren høj og UDSIGTEN vid babysalmesang og de små synger Billedkavalkade

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL SOGNEBLADET Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL L E D E R Nyt fra Redaktionsudvalget FORSIDEN: Malerierne er lavet af Mette Enevolds konfirmander Af REDAKTIONSUDVALGET I denne udgave af sognebladet

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14.

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14. Sognenyt Kristrup og Haslund-Ølst Marts, april og maj 2011 9. årgang, nr. 2 Til alle husstande i Kristrup, Haslund og Ølst sogne Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Fastelavnsfest i Torup den 03. februar 2008 kl. 14.00.

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Fastelavnsfest i Torup den 03. februar 2008 kl. 14.00. KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 1 Januar & Februar 2008 Fastelavnsfest i Torup den 03. februar 2008 kl. 14.00. 40. årg. Torup menighedsråd inviterer alle byens børn og voksne til fastelavnsfest.

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Foto: Leif Vestergaard: konfirmation i Fredenskirken. Fredens Sogns kirkeblad

Foto: Leif Vestergaard: konfirmation i Fredenskirken. Fredens Sogns kirkeblad Foto: Leif Vestergaard: konfirmation i Fredenskirken. Fredens Sogns kirkeblad 55. årgang nr. 4 marts/april/maj 2015 Fædrelandet Jeg ved, hvor der findes en have så skøn, hvor søen er blå, og hvor skoven

Læs mere

KIRKE & SOGN. Aars Kirke

KIRKE & SOGN. Aars Kirke KIRKE & SOGN foto-lab.dk Læs om Dåbstræf... og hvad er så det? Alle helgens søndag Gå med i kampen mod sult Høst i Aars Kirkecenter En himmelsk mundfuld Julebasar tak Julekoncerter Adventskransens historie

Læs mere

Designoplæg. administrationsmodul. Kirkekalenderen og Sogn.dk

Designoplæg. administrationsmodul. Kirkekalenderen og Sogn.dk Designoplæg om et nyt administrationsmodul til Kirkekalenderen og Sogn.dk Maj 2013 Dokument nr. 53560-13 Indledning Sogn.dk kirken "KRAK" blev lanceret første gang i 1996. Det skete i forbindelse med menighedsrådsvalget

Læs mere

Formandsberetning for Bethlehemsfællesskabet 2013

Formandsberetning for Bethlehemsfællesskabet 2013 Formandsberetning for Bethlehemsfællesskabet 2013 Indledende strøtanker fra formanden Hvor er det dejligt at være en del af en menighed, der netop er et fællesskab; hvor vi støtter op omkring hinanden

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer...

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer... BRÆNDKJÆR SOGN K i r k e b l a d Vi skal bygge broer... 32. årgang nr. 4 september oktober november 2012 KIRKEN HAR MANGE RUM Enhed i forskellighed af sognepræst Ole Pihl Foto: Sund og Bælt Vi skal bygge

Læs mere

April - Maj 2012. Sognebladet. for Skæve Hørby

April - Maj 2012. Sognebladet. for Skæve Hørby April - Maj 2012 Sognebladet for Skæve Hørby Korset - Livets symbol Af sognepræst Mette Volsgaard Korset er kristendommens vigtigste symbol. Nærmere bestemt det kors, som Jesus døde på, da han blev henrettet

Læs mere

2013: FREMTIDENS KIRKE

2013: FREMTIDENS KIRKE ÅRS RAP PORT 2013 2 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLD Folkekirken under lup Vi er med når folkekirkens overordnede økonomi og struktur diskuteres. 2013: FREMTIDENS KIRKE...side 4 Debat Vi har sat dagsordener og

Læs mere

1 Drøftelse af musik ved Sct Hans Kirke (D) Sanne, Susanne og Sven

1 Drøftelse af musik ved Sct Hans Kirke (D) Sanne, Susanne og Sven Mødeart Indkaldelse/ referat Mødedato/ tidspkt. Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 29.04.14 Kl. 19.00-21.45 Sven Madsen, John Berwick, Martin Ringsmose, Claus Weber, Birgitte Skovgaard,

Læs mere

Varde Kirkeblad 3 2015

Varde Kirkeblad 3 2015 Varde Kirkeblad 3 2015 Pinse/højsommer Pinse Når fortællingen om Varde går i stå Møder og meddelelser Gudstjenester Østerlund, Varde Foto: Sognepræst Mette Hvid-Olsen Pinse Af Poul Christian Tulinius I

Læs mere

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi lokale økonomi. Betænkning 1491 Betænkning 1491.

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi lokale økonomi. Betænkning 1491 Betænkning 1491. Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Folkekirkens Folkekirkens Folkekirkens lokale Folkekirkens økonomi lokale økonomi lokale økonomi lokale økonomi Betænkning fra Udvalget om

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 17. årgang nr. 4 juni - juli 2012

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 17. årgang nr. 4 juni - juli 2012 Marsk & Muld Farup Sogneblad 17. årgang nr. 4 juni - juli 2012 www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. Fælles mailadresse til Farupsogn.dk og Marsk & Muld For at sikre at relevant stof

Læs mere