DRAKE EKSAMENSPROJEKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DRAKE EKSAMENSPROJEKT"

Transkript

1 DRAKE EKSAMENSPROJEKT 2. semester - CLmul-a12e Projekt URL Gruppe 2 Lucas Perch Niclas Sand Karina Rossing Vedjledere: Charlotte Frank Ditlev Skanderby Frederik Tang Ivan Frederiksen Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely Merete Lindemann Morten Rold Thomas Hartmann Anslag:

2 INDHOLD INTRODUKTION...3 Indledning... 3 Problemformulering... 3 Afgrænsning... 3 Teori og metode... 3 PROJEKT...4 Udviklingsmetode... 4 Prototyping... 4 Projektplanlægning... 6 Risikoanalyse... 7 VIRKSOMHEDEN...8 Interessentanalyse... 8 SWOT / TOWS... 9 KAMPAGNE...11 Kommunikationsanalyse AIDA Design Breif FURPS Usecase User story Implementeringsplan DESIGNARGUMENTATION...19 Webdesign Plakater Bannerannonce WEBSITE...24 Kodeeksempler Search Engine Optimization TESTS...26 Peer review Brugervenlighedstest Resultat & ændringer AFRUNDING...28 Konklussion Refleksion REFERENCER...29 Links Bøger Bilag 1 - Task Backlog Bilag 2 - User story på tilmelding af nyhedsbrev Bilag 3 - Kodeeksempel på PHP Bilag 4 - Kodeeksempel på CSS Bilag 5 - Kodeeksempel på jquery Bilag 6 - del 1 - Kodeeksempel på Javascript Bilag 6 - del 2 - Kodeeksempel på Javascript Bilag 7 - Kodeeksempel på implementering af Google Analytics Bilag 8 - Peer review - dokumentation Bilag 9 - Brugervenlighedstest - dokumentation

3 INTRODUKTION Indledning Børns leg har udviklet sig med tiden. Denne udvikling tilskrives ofte de elektroniske og digitale mediers påvirkning. Medierne har flyttet legen fra haven og gaden til leg bag skærmen, hvor fantasi og evne til at skabe egen leg ikke stimuleres i samme grad. Denne internationale kampagne er udviklet på baggrund af en grundig analyse med henblik på at ændre det aktuelle børneliv. Kampagnen har til formål at skabe sommerens dille 2014 og kombinere gammeldags analogt legetøj med de populære digitale medier med fokus på at flytte legen udenfor, aktivere børnene, stimulere deres fantasi og skabe et fællesskab. Problemformulering Hvordan kan IKEA via en international kampagne skabe sommerens dille 2014 og øge deres brand value gennem målrettet kommunikation? Afgrænsning Kampagnen er international, men det udviklede kampagnemateriale er foreløbigt begrænset til det danske marked. I dette eksamensprojekt betragtes lærere som eksterne vejledere. Vi, som projektgruppe, betragter os selv som udviklere af kampagnen ansat hos et multimediedesign- og kommunikationsbureau. Da al kampagnematerialet er prototyper, er billede- og videomaterialer indhentet fra nettet. Med henblik på videreudvikling af prototyperne, vil billede- og videomateriale være originalt. Usecase og user story er udarbejdet med udgangspunkt i en fungerende database. Teori og metode Interessenter og risici, der er forbundet med projektet opstilles ved udarbejdelse af henholdsvis en interessentanalyse og en risicoanalyse. Udviklingsaktiviteter tilrettelægges ved brug af udviklingsmetoden prototyping Tidsplan udarbejdes i form af Product Backlog med tilhørende estimeret og ressourcetildelt Task Backlog samt et Burn Down Chart. En FURPS-checkliste udarbejdes til definering af funktionelle- og non-funktionelle krav. Til analyse af kommunikation benyttes en AIDA-model samt Jan Krag Jacobsens metode, der tager udgangspunkt i Harold Dwight Lasswells formel. For at få et overblik over, hvorvidt kampagnen bør realiseres eller ej udarbejdes en SWOT-analyse. I forbindelse med denne analyse udarbejdes en TOWS-matrix. I forbindelse med design har vi arbejdet ud fra designprincipper baseret på gestaltlove. Arbejdet testes løbende under udviklingsforløbet med testmetoderne peer review og brugervenlighedstest. 3

4 PROJEKT Udviklingsmetode For at kunne levere et digitalt medie, er en organisering af udviklingsaktiviteter nødvendig. Tilrettelæggelsen af arbejdet kaldes for en udviklingsmetode. Valget af udviklingsmetode for kampagnens website er baseret på et startønske om en økonomisk hurtigt fremadskridende metode med løbende validering. Med fokus på førstnævnte krav, var vandfaldsmetoden, som udgangspunkt, ideel. Den lineære og faseopdelte udviklingsproces med vægt på løbende godkendelser og dokumentation, ville fungere i forbindelse med den korte tidsperiode. De tre første trin på den endelige udviklingsmodel forløber lineært - en fase afsluttes og udviklingen fortsætter til næste fase. Men med ønske om en udviklingsmetode, hvor brugeren inddrages løbende, blev valg af metode revurderet. Med kravet til løbende validering udarbejdes brugervenlighedstest(s) der har til formål at inddrage brugeren og imødekomme dens ønsker og behov. En eller begge testmetoder kan gentages indtil testresultatet er tilfredsstillende, og prototypen kan implementeres. Valg af testmetode afhænger af hvilke og hvor mange tilpasninger og ændringer, der er foretaget forinden. Prototyping Valget af endelig udviklingsmetode faldt på prototyping, der står for den iterative udvikling, hvor skitser og krav afprøves gennem tests og forbedres. Fordelen ved denne udviklingsmetode er, at udvikleren har mulighed for at opstille krav, der løbende kan defineres bedst muligt ved konsultering af udvikler og bruger og dermed giver et optimalt resultat. For at imødekomme første krav til udviklingsmetoden, en økomomisk hurtigt fremadskridende metode, implementeres testen peer review - En test af arbejdet fra foranalysen til og med designtrinnet inden realiseringstrinnet. Peer review har til formål at give udvikleren svar på et problem forholdsvis hurtigt. Når 1. prototype er udarbejdet foretages endnu et review af det nye arbejde til og med realiseringstrinnet. 4

5 1 FORANALYSE UNDERSØGELSE DESIGN TEST Udviklingsmodel 1. Som udgangspunkt udarbejdes en foranalyse. Foranalysen består af indledende definitioner af produktet, valg af udviklingsmetode, interessent og risikoanalyse. 2. Som resultat af foranalysen defineres en projektbeskrivelse, der leder til undersøgelsestrinnet. Her udformes projektplan, kravspecifikationer, kommunikationsplanlægning, research og ideudvikling. Arbejdet skrottes 5 PROTOTYPE 1 Negativ testresultat 3. Designtrinnet bygger på de beslutninger, der tages på undersøgelsestrinnet. Informations-, interaktions- og præsentationsdesign dokumenteres i form af moodboard, flowchart, wireframes og mock-ups. 4. Arbejdet testet med peer review. Prototypen skrottes 6 TESTS Negativ testresultat 5. Hvis ikke testresultatet er tilfredsstillende, skal det afgøres, hvorvidt det er en løsning at gå tilbage i processen og foretage ændringer, eller om arbejdet skal skrottes. I tilfælde af positivt testresultat, er næste trin realiseringstrinnet En realisering af designbeslutningerne. Her udvikles kode, layout og medieelementer. A. PROTOTYPE 2 6. Når 1. prototype er færdigudviklet, testes den. Prototypen testes ved et nyt review og en brugervenlighedstest. TESTS Prototypen skrottes Negativ testresultat 7 IMPLEMENTERING 7. Hvis testresultatet af de to tests ikke er tilfredsstillende, skal der igen tages stilling til, hvorvidt det er en løsning at gå tilbage i processen og foretage ændringer, eller om 1. prototype skal skrottes helt. Område A illustrerer hvordan processen forløber, hvis 2. prototype udvikles. Denne proces vil gentages i forbindelse med udvikling af flere prototyper. Hvis testresultatet derimod, imod forventning, er tilfredsstillende ved 1. prototype, implementeres produktet. Figur 1 - Udviklingsmodel 5

6 Projektplanlægning Da man allerede i designtrinnets procesniveau vurderer arbejdets gang og foretager analyse af de problemer, der med stor sandsynlighed opstår, er det afgørende, at regulering i projektplanen er mulig og tilladt. Derfor udarbejdes en Product Backlog med tilhørende estimeret og ressourcetildelt task Backlog samt et Burn Down Chart. Det udarbejde Burn Down Chart har været et godt værktøj til at fastholde overblikket over, hvor langt vi har været i processen løbende. Projektudviklingen har ikke givet anledning til replanlægning, da tidsplanen, på trods små afvigelser, blev overholdt. På bilag 1 ses den estimerede og ressourcetildelte Task Backlog. Figur 2 - Burn Down Chart 6

7 Risikoanalyse Ved et gruppeprojekt som dette, vil der være forbundet en række risici. Vi har udarbejdet en risikoanalyse med formålet at sikre, at vi som projektgruppe er forberedt på de mest sandsynlige risici. I det udarbejdede skema angives sandsynligheden for at risikoen indtræffer, og hvor stor konsekvens det vil have for projektet, hvis det sker. Sandsynlighed og konsekvens angives på en skala fra 1-5. Hvis risikotallet (sandsynlighed x konsekvens) er 16 eller over, skal den planlagte handleplan anvendes. Figur 3 - Risikoanalyse 7

8 VIRKSOMHEDEN Interessentanalyse Vi har udarbejdet en interessentanalyse for at klarlægge, hvem der har interesse eller magt i forhold til projektet. Nedenfor ses interessenter samt grund til interesse og involvering. Stor magt INFORMERES Multimediedesignere INVOLVERES IKEA IKEA er en vigtig interessent grundet deres ønske om øget brand value. Som afsender ønsker de at skabe sommerens dille De er interesserede i at sikre fremtidige kunder, samt sikre at børn finder IKEAs produkter sjove og underholdende. Dette under forudsætning af, at forældre finder kampagnen troværdig. ORIENTERES IKEA Børn Forældre HØRES Eksterne vejledere Multimediedesign- og kommunikationsbureau Vi som multimediedesign- og kommunikationsbureau er interesserede i projektet eftersom vi ønsker at udarbejde en succesfuld kampagne for en stor kunde. vi håber på senere at arbejde på lignende opgaver. Lille magt Lille interesse Stor interesse Figur 4 - Skema over interessenters indflydelse i projekt Eksterne vejledere Eksterne vejledere har interesse i projektet, eftersom de ønsker at sikre at den endelige kampagne opfylder projektkravene. Børn Børn er en anden vigtig interessent grundet deres interesse i at blive underholdt. Børn har godt af fysisk aktivitet og stimulering af evne til at udvikle sig kreativt. Børn har stor glæde og interesse i at være en del af et fællesskab, hvilket de med sommerens dille vil være. Forældre Forældre skal have tillid til den udviklede kampagne. De har interesse i at deres børn er godt underholdt med en fornuftig fritidsbeskæftigelse. 8

9 SWOT / TOWS SWOT-analysen er anvendt til at vurdere, om ideen bør realiseres. Der ses på styrker, svagheder, trusler og muligheder samt virksomhedens interne og eksterne forhold. Igennem analysen klarlægges det, om der er behov og brug for konceptet, altså om det vil kunne fungere optimalt med den ønskede succes på det nuværende marked. TOWS-matrixen fungerer som et værktøj, der stræber mod at udvikle nye markedsføringsmæssige tiltag. Matrixen udarbejdes på baggrund af SWOT-analysen, hvor de fire fokusområder, styrker, svagheder, muligheder og trusler er sat overfor hinanden, for at løse eventuelle markedsføringsmæssige udfordringer. Intern situation (S) Styrker (W) Svagheder 1. Troværdigt brand 2. International etableret forretningskæde 3. God økonomi 4. Gode samarbejdspartnere 5. Kendt for lave priser 6. Unik/humoristisk markedsføring 7. Store varehuse, med bredt sortiment 1. Få varehuse i de fleste lande 2. IKEAs navngivning på produkter er udelukkende norske og svenske 3. IKEAs farvevalg er gennemgående, og kan i nogle lande have negative betydninger (O) Muligheder (S) - (0) (W) - (0) Ekstern situation 1. Øget brand value 2. Blive foretrukket af brugere 3. Opnå positiv omtale (T) Trusler 1. Konkurrerende legetøj, der kunne blive sommerens dille 2. Flere forhandlere igangsætter lignende kampagne 3. Den globale økonomiske situation De positive forventninger fra brugere skal udnyttes og vedligeholdes. Dette kan tænkes at øge IKEAs brand value. IKEA er kendt for gode lave priser og vil derfor blive foretrukket af brugeren. IKEA vil ligeledes opleve positiv omtale. (S) - (T) Der er en vis troværdighed og genkendelighed ved IKEA som forhandler. Produktet kan derfor bliver mere eftertragtet end konkurrerende produkter på marked. IKEAs markedsføring er unik og kan derfor overgå lignende kampagner. Selvom der er få varehuse, kan der via positiv omtale og ved at være foretrukket hos brugerne, opnås øget brand value i de lande hvor IKEA er. Den unikke navngivning kan være med til at øge brand value. (W) - (T) Der kan udvikles en kampagne, hvor der er fokus på IKEA som en troværdig forhandler. Produktet skal markedsføres unikt og troværdigt. Figur 5 - TOWS-matrix 9

10 Spørgsmålene der stilles, for at kunne udfylde matrixen fremgår nedenfor: Styrker-muligheder Hvordan forfølger vi den mulighed, som passer til vores styrker? Svagheder-muligheder Kan vi overkomme vores svagheder ved at udnytte muligheder? Styrker-trusler Hvordan bruger vi vores styrker til at modarbejde truslerne? Svagheder-trusler Hvordan kan vi sikre os, at vores svagheder ikke gør os yderligere følsomme over for trusler? Ud fra virksomhedens interne og eksterne forhold, bliver det klart, at virksomheden skal være i stand til at udvikle en god idé og markedsføre kampagnen målrettet. 10

11 KAMPAGNE Produktnavn: DRAKE Slogan: Plads til leg! Ide: DRAKE skal udgøre sommerens dille Produktbrug: DRAKE skal flyves med udendørs. Behov: Børn har behov for fysisk aktivitet, for at blive inspireret til at udfolde sig kreativt. Kommunikationsanalyse Med ønske om at udvikle en målrettet, mediebåren kampagne er en af de primære opgaver en analyse af kommunikationen. For at skabe overblik over kommunikationsprocessen udvikles en simpel kommunikationsmodel. AFSENDER IKEA STØJ 1. Stigende interesse for elektronik, faldende interessse for analogt legetøj 2. Familie BUDSKAB Drager er den nye sjove sommerdille! MEDIEPRODUKTER 1. Website 2. Bannerannonce 3. Facebook 4. Instagram 5. Plakater Figur 6 - Kommunikationsmodel PRIMÆR MODTAGER Børn SEKUNDÆR MODTAGER Forældre I forbindelse med videre tilrettelæggelse af formidlingsprocessen er en grundigere analyse nyttig. Følgende analyse er udarbejdet med udgangspunkt i Jan Krag Jacobsens metode, hvor producenten, i løbet af en produktion, skal tage stilling til en række relevante spørgsmål, der i løbet af processen danner en sammenhængende teori om produktet. Følgende spørgsmål er en udvidelse af Harold Dwight Lasswells formel: Who says What to Whom in What Channel with what Effect Hvem er målgruppen? For at afdække forventninger, behov og præferencer hos modtageren af kampagnen skal målgruppen defineres. Målgruppen er det segment, som vores kampagne henvender sig til. Den primære målgruppe for kampagnen er børn i alderen 8-16 år - drenge og piger. Kampagnen henvender sig til børn, der ønsker at blive underholdt, få stimuleret fantasien, være fysisk aktive udendørs og som nyder at blive motorisk stimuleret i fællesskab. Derudover henvender kampagnen sig, i lige så høj grad, til børn med et stort medieforbrug, som prioriterer at lege indendørs og ikke nødvendigvis umiddelbart har ovenstående ønsker eller behov. Denne del af målgruppen, vil være genstridig mht. at modtage og anvende kampagnens information. Den sekundære målgruppe for kampagnen er børnenes familie. Familien spiller en stor rolle for den yngre del af målgruppen. Familien skal finde dillen interessant og sund for børnene og dermed investere i en drage, for at kampagnen får den ønskede effekt. Hvad er budskabet? Budskabet udtrykker meningen med kampagnen og er derfor en afgørende faktor. Budskabet for kampagnen er, at drager er den nye sjove sommerdille. 11

12 Hvilken effekt skal produktet have hos målgruppen? Ved målrettet formidling, er der altid et bestemt formål med at sende et budskab til en udvalgt målgruppe. Formålet med kampagnen er, at der sker en ændring i målgruppen, når den har modtaget budskabet. Den ønskede effekt med kampagnen for den primære målgruppe er, at den skal nyde at være aktiv og føle sig underholdt og stimuleret ved et stykke analogt legetøj uden elektroniske features. Hvad er formålet med effekten hos målgruppen? Formålet med effekten hos målgruppen - den overordnede målsætning - er, at produktet, dragen, bliver sommerens dille Hvad er mediet? Målgruppen spiller en væsentlig rolle for valget af medier. Den definerede målgruppe er vokset op med digitale medier, og det er vigtigt, at kampagnen fokuserer på at få børnene til at se kvaliteterne ved at anvende digitale medier i samspil med det analoge legetøj i stedet for direkte at modarbejde dem. Derfor består kampagnematerialet bl.a. af et website, en facebookside og en instagram profil. Websitet tilbyder konkurrencetilmelding, generelle informationer om produktet, events-information og videoer. Det er tilmed tilpasset forskellige skærmstørrelser computer, smartphone og tablet - afhængigt af brugssituationen. Websitet linker til facebooksiden og instagramprofilen, som fungerer som platform for dialog om dillen. Siden opfordrer til, at brugeren bidrager med egne oplevelser i brugen af dragen i form af billeder, videoer og beskrivelser. De bedste videoer udvælges og implementeres på websitet. Facebooksiden og instagramprofilen linker til websitet. Bannerannonce reklamerer for sommerens dille og linker fra IKEAs website til DRAKE s website. Kampagnematerialet består derudover af plakater i størelsen A1 og A4. Da familien til den primære målgruppe er den sekundære målgruppe, henvender plakaten i størrelse A1 sig til denne gruppe. Plakaten er udstyret med en QR-kode, der linker til kampagnens website. Plakaten i størrelsen A4 henvender sig til børnene og er ligeledes udstyret med en QR-kode, der linker til kampagnens website. Hvem er afsender? Kampagnens primære afsender er firmaet IKEA. IKEA beslutter, at der skal udarbejdes en international kampagne om sommerens dille IKEA kontakter efterfølgende et multimediedesignbureau, som producerer og markedsfører kampagnematerialet og er kampagnens sekundære afsender. Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen? IKEA ønsker primært at øge sin brand value. Det ses som et udtryk for den tryghed forbrugeren søger ved køb af et produkt en slags garanti for den samme kvalitet hver gang, heraf IKEA s slogan Kvalitetstesten af hverdagen!. IKEA forsøger at opbygge et univers, som forbrugeren finder det attraktivt at være en del af - god kvalitet til billige penge. Dvs. at dragens mærke, IKEA, tillægges nogle værdier ud over produktkernen - værdier som forbrugeren kan forholde sig til og finde attraktive. For IKEA bliver dragen, som produkt, på den måde en biting i forhold til markedsføringen af kampagnen. Dette betyder ikke, at dragens kvalitet nedprioriteres, markedsføringen støttes blot af en allerede relativ høj brand value med ønske om at øge den yderligere. Dragen er tilmed god reklame for IKEA i form af produktets genkendelige design med IKEA s originalfarver. Den sekundære afsender, multimediedesignbureauet, sætter pris på en stor ordre fra en anerkendt kunde. Bureauet får et godt projekt på cv et, hvilket forhåbentlig medfører flere af samme slags ordrer. 12

13 Hvad er formålet med effekten hos afsenderen? Formålet med effekten hos begge afsendere er at øge indtægten. Hvilke faktorer kan forstyrre budskabet? Et budskab kan blive forstyrret af en række faktorer, som afsender enten skal være opmærksom på eller slet ikke har indflydelse på også kaldt støj. Dette kan som udgangspunkt medføre at modtager opfatter budskabet anderledes end tiltænkt, at modtager bliver ledt bort fra budskabet eller at kampagnen får dårlig omtale. I forbindelse med kampagnen er støj i høj grad forbundet med målgruppens stigende interesse for elektroniske produkter og dalende interesse for analogt legetøj. Dette er en faktor, som afsender ikke har direkte indflydelse på, men som kan forsøges påvirket gennem målrettet kommunikation. Websitet information om konkurrencer og events samt inspirationsvideoer er frit tilgængeligt på internettet. Hvad skal produktet hedde? Titlen er en vigtig del af kampagnen. IKEA er meget systematisk med navngivningen af sine produkter og bruger svenske og norske navne. På trods af at navngivningen giver problemer i andre lande, hvor navnene får en anden betydning end den svenske, fastholder IKEA, at navnene på produkterne fortsat skal være de samme over hele verden. Kampagnen har får derfor stednavnet Drake, som på dansk betyder drage. Familien til den yngre del af målgruppen kan ligeledes karakteriseres som støj. Hvis børnene ikke får lommepenge eller ikke har noget job, er det familien, der bl.a. betaler børnenes legetøj. Hvis familien ikke finder dillen interessant eller god for børnene, flopper den overordnede målsætning. Denne faktor skal ligeledes påvirkes gennem målrettet kommunikation, med det formål, at tilfredsstille og interesse den sekundære målgruppe. Hvad må produktet koste for modtager? IKEA's produkter er kendetegnet ved, at køberen ofte selv skal samle dem. Dermed spares penge og lagerplads og produkterne kan sælges billigere. Dragen produceres og pakkes ud fra dette princip. Dragen er en tolinet kvalitets drage, dens stænger er lavet af hhv. glasfiber og glas-/kulfiber-hybrid og syet i let og stærk ripstop nylon. Prisen på dragen er 29 DKK. Eftersom kampagnens primære effekt hos afsenderen er øget brand value, sættes prisen så lavt, at målgruppen ikke skal segmenteres yderligere. Hvis formålet med effekten hos målgruppen - den overordnede målsætning - skal lykkes, bør alle der ønsker at tage del i sommerens dille 2014 ikke begrænses mere end højest nødvendigt økonomisk. 13

14 AIDA En AIDA-model klarlægger, hvad der skal til for at få en bruger til at handle. AIDA udarbejdes ud fra de fire begreber, Attention, Interest, Desire og Action. Undersøgelsen går altså på, hvordan bannerannonce, plakater og website formår at skabe opmærksomhed omkring produkterne. Opmærksomheden vækker interesse, som skaber et ønske, der til sidst har til formål at få brugeren til at handle. Interest Action IKEAs logo Kampagneslogan: Plads til leg! Positiv og humoristisk produktfremvisning. Flot produktfremvisning flot produkt. God farvesammensætning der fanger læseren. Sommerens dille er aktuel. Det er en udendørs sommeraktivitet. Produkt er lanceret af IKEA. Overkommelig pris. Uddybbende salgs- og informationstekst. Produktet virker nemt tilgængeligt. Man kan lege sammen med sine venner. Et ønske om at være en del af fællesskabet. Børn er underholdt og forældre bidrager/har indflydelse på at deres børn kommer ud i naturen. Hvis interessen er stor og QR-koden anvendes, kan læseren via websitet nemt se fordele ved at eje produktet. Aktivering gennem vejledning/opfordring. QR-koden leder til informationsgivende website. Tydelig og klar salgstekst, herunder produktpris og forhandlingsted. Guide til tilmelding af drageflyvningsdage. Man kan blive en del af et større fællesskab. Attention Desire Figur 7 - AIDA-model 14

15 Design Breif Design brief har til formål at sikre, at kampagnen beskrives på samme måde for alle involverede. Design brief er en kort beskrivelse af specifikationer omkring kampagnen. Briefet skal sammenholdes med de krav til teknik og kommunikation, der knytter sig til kampagnen. Kampagnemateriale Website A1 plakat til IKEA A4 til skoler Bannerannonce til forside Sociale medier Website Kampagnens website skal tilbyde brugeren en række features tilknyttet produktet DRAKE. Websitet skal fungere som en informationsside, der tilmed giver målgruppen lyst til at engagere sig i produktet ifbm. tilgængelige udvalgte drageflyvningsvideoer, et konkurrencetilmeldingsmodul og et eventtilmeldigsmodul. Bannerannonce Banneret skal henvende sig til de besøgende på IKEAs website. På www. ikea.dk skal dette nye banner indgå i det allerede eksisterende banner-slide, der ses øverst på forsiden. Denne bannerannonce skal på samme måde, som de andre kampagnematerialer, henvende sig med en humoristisk undertone til målgruppe. Bannerannoncen skal linke til websitet for produktet og på den måde skabe opmærksomhed. Den interesserede bruger skal via denne henvisning nemt kunne finde anden nødvendig information. A1 plakat til IKEA Plakaten skal henvende sig til den primære målgruppe, familien, og informerer om produktet. Plakaten skal med en humoristisk undertone skabe opmærksomhed i samspil med den visuelle stil og påvirke, såvel forældre som børn, til at finde dragen spændende. A4 plakat til skoler Plakaten skal primært henvende sig til børn i alderen 8-16 år. Plakaten skal fange målgruppens interesse og have en humoristisk undertone. Sociale medier De sociale medier - Instagram og Facebook - skal fungere som platform for dialog om dragen og i særdeleshed opfordre brugerne til at bidrage med egne oplevelser med brug af legetøjet. Visuel stil Kampagnens visuelle udtryk skal være i tråd med IKEAs nuværende visuelle identitet. Der skal gennemgående arbejdes med blå og gule nuancer og produktfremvisning skal fremgå fotorealistisk. Kampagnens visuelle stil skal som helhed fremstå inspirerende for at opnå den ønskede effekt som afsendere. Indhold Tekstindhold på online- og offline medier skal være læsevenligt og tilpasset henholdsvis den primære og sekundære målgruppe - slogan, information og beskrivelser skal fremstå tydeligt og være let forståeligt. Elementer skal overskueliggøres ved hjælp af designprincipper som ensartethed, enkelhed, grids osv. Humor IKEA har tidligere gjort sig bemærket ved at bruge en humoristisk vinkel i deres reklamer online som offline. Denne tendens skal videreføres i kampagnen. 15

16 FURPS FURPS repræsenterer en model til klassificering af kvalitetsegenskaber - funktionelle og non-funktionelle krav - for både bruger og administrator. FURPS er anvendt på kampagnens website. Functionality Konkurrencemodul på forsiden skal validere brugerens information. Tilmeldingsmodul til events skal validere brugerens information. Tilmeldingsmodul til nyhedsbrev på forsiden skal vallidere brugerens information. Usability Websitet design skal overholde designprincipper. Websitets navigation skal være let og overskuelig. Websitets informationsarkitektur skal være logisk opbygget. Websitets design skal være simpelt og klart med fokus på sitets indhold, der underbygger budskabet. Webjournalistik - Alt tekst på websitet skal være tilpasset webmediet. Statistiske modeller skal fremstå interessante, klare og let forstålige for brugeren. Modellerne må ikke overses. Målgruppen skal være tydelig. Websitet skal henvende sig til og tilpasse sig målgruppen æstetisk og funktionelt. Websitet skal være tilgængeligt fra og tilpasset til flere mobile enheder. Websitet skal være optimeret til søgemaskiner. Reliability Designet skal fremstå troværdigt. Hvis serveren på websitet går ned, vil det blive behandlet omgående. Den danske udgave af websitet, skal indholdsmæssigt være tilpasset målgruppen, børn 8-16 år i Danmark. Performance Websitet skal være tilgængeligt 24 timer i døgnet, således at brugeren ikke får problemer med at finde eller genfinde information opdateringer sker offline. Den valgte webhost skal have en god båndbredde, så det sikres at sidens indhold er tilgængeligt hos størstedelen af målgruppen. Websitet skal fungere i de nyeste versioner af alle browsere; Chrome, Opera, Safari, Firefox og Internet Explorer. Websitet skal være tilgængeligt og tilpasset forskellige mobile enheder, herunder: desktop, taplet og smartphone. Supportabiity Det skal være nemt at opdatere websitets indhold og tilføje nye funktioner. Ved opdatering af indhold på websitet, skal visse regler overholdes i forhold til opsætning og formatering af tekst, billeder og links. 16

17 Usecase I forbindelse med systemudvikling er en use case en teknik til at afdække krav. Enten krav til et nyt system eller til ændringer af et eksisterende system. En use case indeholder et eller flere scenarier, der viser hvordan systemet skal interagere med en bruger eller et andet system for at løse en specifik opgave, som systemet skal kunne. Funktion: Som interessent, ønsker jeg at deltage i websitets konkurrence, så jeg kan vinde et gavekort til IKEA på 500 kr. Aktører: Bruger og website med fungerende database Frekvens: Websitet kan besøges et ubegrænset antal gange. Konkurrencen kan tilmeldes én gang. Startbetingelser: Bruger, internetforbindelse og website med fungerende database. Standard flow: 1. Bruger besøger websitet, bliver opmærksom på konkurrencen og ønsker at deltage 2. Bruger indtaster navn og -adresse 3. Bruger vælger konkurrencesvar - regnvejr, blæsevejr (rigtige svar) eller tordenvejr 4. Indtastning valideres 5. Bruger er tilmeldt konkurrencen User story User story laves i forbindelse med mere banale funktioner med fokus på resultatet af en funktion. Det er en kort beskrivelse af et funktionelt krav for brugeren, der besøger websitet. En user story består af en forside og bagside. Forsiden fortæller, hvad der skal programmeres ved skitsering og noter, mens bagsiden lister display-messages for succes og failure. Med henblik på videreudvikling af prototypen for kampagnens website, udarbejdes en userstory for konkurrencetilmeldingsmodulet. Funktion: "Som interessent, ønsker jeg at tilmelde mig nyhedsbrevet, så jeg kan modtage nyheder og opdatering på mail" Nedenstående er en illustration af funktionen. Funktionen inkluderer input-tags. Input-tagget kræver validering samt sammenligning af indtastet indhold med databasen, da tilmeldelse af nyhedsbrev kun kan ske en gang. pr. aktiv . Derudover inkluderer funktionen en submit/tilmeldingsknap og en usynlig div til fejlmeddelelser. Se user story på tilmelding til nyhedsbrev på bilag 2 Slutbetingelser: Kunden får en , der bekræfter deltagelse i konkurrencen. Deltagelse registreres i databasen. 17

18 Implementeringsplan Valget af medier for implementering af kampagnen er taget med udgangspunkt i den definerede målgruppes forventninger og vaner med henblik på størrelsen af kampagnen for den primære afsender, IKEA. Instagram Publicering: d : Instagram er for tiden et yderst populært medie. Instagram har brugere i alle aldre, men blandt de unge er det særligt populært. Mediet til at publicere billeder og følge andre brugere. Kampagnens profil på Instagram uploader billeder i forbindelse med drageflyvningsevents. Når et nyt event afholdes, uploades et billede, som minder brugeren om at tilmelde sig eventet på websitet. Det faktum at produktet bliver en del af fællesskabet på Instagram gør også, at andre instagrambrugere vil blive inspireret af hash-tagsne til de uploade billeder - Hash-tags såsom #DRAKE #drageflyvning #IKEA #event osv. Disse hash-tags skaber opmærksomhed og interesse. IKEA forsøger samtidig at skabe en god forbindelse til produktets bruger gennem det sociale medie. På kampagneplakater og dragen, er der en QR-kode, der linker direkte til kampagnens website. Denne QR-kode gør websitet let tilgængeligt fra smartphones og tablets og bidrager, som led i implementeringen, til flere besøgende på websitet. De sociale medier, website, bannerannonce og plakat til skoler publiceres d Plakat til IKEA og købsproduktet, DRAKE, bliver henholdsvis publiceret og lanceret d Facebook, Instagram, website, bannerannonce og plakat til skoler publiceres 15 dage før lanceringen af købsproduktet for at skabe opmærksomhed og interesse omkring produktet, sådan at brugeren kender til selve produktet før produktlancering. Plakaten til IKEAs varehuse publiceres først, når produktet kan købes der. IKEA har i deres markedsføringsafdeling selv mulighed for at trykke plakater, hvilket medfører at der ikke er betydningsfulde udgifter forbundet med implementeringen af kampagnen. Facebook Publicering: d : Facebook er det mest populære sociale medie blandt unge. Det anvendes af alle typer og personer i alle aldre. Kampagnens fanside på facebook, hvor folk der ønsker og har interesse i at følge med i aktiviteter og begivenheder, frit kan tilslutte sig fællesskabet på facebook. 18

19 DESIGNARGUMENTATION Moodboard Moodboard er lavet og anvendt som inspiration til den visuelle stil og stemning for kampagnen. Vi har anvendt forskellige formateringer af skriftypen såsom bold og uppercase til skabe sammenhæng i mellem overskrifter, underoverskrivter, bødtekst og links. På denne måde har vi lavet et regelsæt for vores styling af tekst, som kan ses nedenfor. Farver På baggrund af det udarbejde moodboard, har vi lavet en farvepalet, der hovedsageligt består af forskellige nuancer af blå og gul, hvilket er stærkt inspireret af IKEA s visuelle identitet. Figur 8 - Moodboard Typografi I vores kampagne har vi valgt udelukkende at bruge san-serif skriftypen Verdana. IKEA benytter denne skrifttype i deres reklamer, kampagner og på deres website, derudover fungerer denne skrifttype godt til både overskrifter og større mængder brødtekst. Figur 9 - Farveskala For at ramme de korrekte farvenuancer på både online og offline medier har vi gjort brug af henholdsvis hexidecimal koden til online materiale og CMYK-koden til offline materiale, der skal printes. 19

20 Webdesign Designprincipper Med ønske om et godt layout, har vi i designprocessen benyttet en række regler for grafisk design. Vi har hovedsageligt lagt vægt på et intuitivt anvendelig design Et design, hvor elementer er organiseret på en hensigtsmæssig og gennemskuelig måde.vi har benyttet designprincippet om enkelhed i forbindelse med vores design af websitets opbygning. Ligeledes har vi benyttet princippet om ensartethed i forbindelse med websitets typografi, farver og placering af elementer - to vigtige principper, der medfører struktur på websitet og letter brugbarheden. Brugbarheden på websitet er yderligere understøttet af princippet om genkendelighed. Designet er gennemgående, og uanset hvor på websitet man befinder sig, eller hvilke pdf-filer man åbner, er der genkendelighed mellem de forskellige sider/dokumenter. Flowchart Som udgangspunkt har vi opstillet et flowchart til at indikere, hvilke sider websitet består af, og hvordan de er placeret i forhold til hinanden - Flowchartet giver en klar oversigt over navigationen på kampagnens website. Forside Responsive design Ved hjælp af responsive design og har vi optimeret kampagnens website til forskellige skærmopløsninger på forskellige mobile enheder. På denne måde vil websitets indhold være tilpasset tablets og smartphones i både portrait- og landscape view. Websitet er tilpasset til følgende 5 skærmstørrelser: Desktop: 1200 x 800 Tablet: portrait 768 x 1024 Tablet: landscape 1024 x 768 Smartphone: portrait 240 x 320 Smartphone: landscape 320 x 240 Valget af skærmstørrelser er baseret på en stigende udvikling i brug af smartphones og tablets hos den definerede målgruppe. Den kraftige vækst i antallet af danskere, som har en smartphone sammenholdt med de nyeste tal for brugen af smartphones (trafiktal) viser, at dette er en platform, som står lige foran sit gennembrud som kommerciel medieplatform. Noget som vi ser frem til og er parate til - Væksten i antallet af tablets på bare et enkelt år er helt exceptionelt, og vi ser også en tendens til, at flere og flere danskere har deres helt egen personlige tablet (Kilde: FINAL_ pdf) Video Dragedag På baggrund af disse undersøgelser, finder vi det vigtigt, at brugeren af vores website opnår den bedste kvalitet i oplevelse af websitet uanset om brugeren benytter desktop, smartphone eller tablet. Figur 10 - Flowchart 20

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html!

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html! Portfolio redesign Kia Dahlen cph-kd51@cphbusiness.dk 1. semester eksamen MUL-A 2013 www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html Underviserer: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely

Læs mere

05-08-2013. Gruppe: 7. Shiko Nzorubara MULTIMEDIEDESIGNER CPH BUSINESS

05-08-2013. Gruppe: 7. Shiko Nzorubara MULTIMEDIEDESIGNER CPH BUSINESS 05-08-2013 Gruppe: 7 Shiko Nzorubara MULTIMEDIEDESIGNER CPH BUSINESS INDHOLDSFORTEGNELSE Problemformulering... 2 Metode... 3 Produkter... 3 Planlægning og proces... 4 Interessent... 4 Analyse af toys R

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

Responsive Design. Projektplanlægning. Problemformulering. Målgruppeanalyse. Krav til website. Websitet skal være tilpasset følgende skærmstørrelser:

Responsive Design. Projektplanlægning. Problemformulering. Målgruppeanalyse. Krav til website. Websitet skal være tilpasset følgende skærmstørrelser: Responsive Design Gruppe 5 Margrethe Hansen, Karina Rossing, Lucas Perch & Niclas Sand Projektplanlægning Som led i planlægning af vores projekt har vi anvendt en række projektplanlægningsværktøjer. Først

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW. Hjemmeside til Team Brügger

GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW. Hjemmeside til Team Brügger GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW Hjemmeside til Team Brügger DITTE MADSEN - SVENDEPRØVE - 2015 KUNDEPROFIL Team Brügger er en frisørsalon i Aars. Indehaveren Gitte Brügger startede salonen op sammen med

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen

Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen 2014 Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen Lærene: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler- Poulsen Jesper Hinchely Merete Geidemann Lützen Morten Rold Thomas Hartmann Erhvervsakademiet

Læs mere

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu.

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu. Delaflevering Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk Kenneth Hansen, kenhan@itu.dk 1 Indholdsfortegnelse Problemfelt - Problemformulering... 3 Målgruppe...

Læs mere

ADEM & SHIKO MULA 2013 CPHBUSINESS - MULTIMEDIEDESIGNER

ADEM & SHIKO MULA 2013 CPHBUSINESS - MULTIMEDIEDESIGNER ADEM & SHIKO MULA 2013 CPHBUSINESS - MULTIMEDIEDESIGNER 0 Indholdsfortegnelse Problemformulering... Side 1 Påtænkte produkter... Side 1 Ide og koncept... Side 2 Udviklingprocess... Side 2 Interessenter...

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet GRAFISK DESIGN Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet Diner no. 34 9 Opgavebeskrivelse Fiktive opgave. Redesign af visuel identitet og design af ny hjemmeside. Materialet skal skabe et genkendeligt

Læs mere

Sommerens Store Dille 2014

Sommerens Store Dille 2014 Sommerens Store Dille 2014 Site: http://chicdesigns.dk/hulahopring/index.html Af 1 Shiko Nzorubara Klasse: Mula A 2. Semester Vejleder: Merete Lindemann & Ivan Rosenvinge Frederiksen TABLE OF CONTENTS

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

CPH Business Academy. Lærere: JHI & TUJE www.ysy.dk/cfunding-it/index.html 04-10-2015

CPH Business Academy. Lærere: JHI & TUJE www.ysy.dk/cfunding-it/index.html 04-10-2015 Crowdfunding Modul 3 CPH Business Academy. Lærere: JHI & TUJE www.ysy.dk/cfunding-it/index.html 04-10-2015 Josephine Lorentzen Camilla Norqvist Hansen Shiya Yang Michella Serritzlew Jacobsen Kamilla Melnyczok

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FURPS... 11. Beskrivelse af processen for brugere der vil deltage i konkurrencen... 12. Faktaark... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE FURPS... 11. Beskrivelse af processen for brugere der vil deltage i konkurrencen... 12. Faktaark... 2 1 FAKTAARK Projekttitel: Sommerens store dille 2014 Projekt url adresse: http://ulvi.dk/eksamen Fulde navn: Ulvi Imanov E-mail adresse: ulvi@azweb.dk Link til portfolie: http://ulvi.dk Direkte link til

Læs mere

Making the world smile

Making the world smile Making the world smile http://www.somethingsimple.dk/projects/hasbrocsr/index.html Hasbro-gruppen - MulB 2.sem: Ivan Christensen, Jonas Falk & Augusta Naundrup Problemformulering 3 PBS 4 WBS 4 Gantt chart

Læs mere

JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN.

JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN. JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN. Grafisk design Grafisk design Opgaven Jeg har fået til opgave at re-designe Sells.dk. Sitet skal benytte elementer fra en kampagne, der tidligere er

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Gruppe 6. MulA, 2015 Frederik FDTA Jesper JHI Morten MORO Ditlev DSK Marc KLU. Anders Wetterstein www.anderswetterstein.dk - a.wetterstein@gmail.

Gruppe 6. MulA, 2015 Frederik FDTA Jesper JHI Morten MORO Ditlev DSK Marc KLU. Anders Wetterstein www.anderswetterstein.dk - a.wetterstein@gmail. CSR Arla Foods 1 Gruppe 6 MulA, 2015 Frederik FDTA Jesper JHI Morten MORO Ditlev DSK Marc KLU Anders Wetterstein www.anderswetterstein.dk - a.wetterstein@gmail.com Mathilde Helslev Rasmussen www.simonesnedker.dk/mathilde/home.html

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING 2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING Baggrund Udgangspunktet er projekt 2, dvs. en blog om cupcakes, hvor målgruppe, afsender og modtager allerede er defineret. Du bliver nu bedt om at udvikle et

Læs mere

Grafisk Design 70% Skitser

Grafisk Design 70% Skitser Grafisk design Grafisk 2 PRODUKT Som et led i den online markedsføring af BBQ Wing it, har jeg valgt at lave et website, med fokus på information. Det er et website, der er baseret ud fra lærte funktioner

Læs mere

Carlas cupcakes. Projekt. http://bysileha.com/2.semester/cupcake/remake/index.html

Carlas cupcakes. Projekt. http://bysileha.com/2.semester/cupcake/remake/index.html Projekt 3 http://bysileha.com/2.semester/cupcake/remake/index.html Carlas cupcakes Amanda Hüttel Lindschouw Michelle Denise Andersen Simone Lenander Hansen Indholdsfortegnelse PROJEKTFORMULERING 1.0 3

Læs mere

Multimediedesigner. Vedvarende. energi

Multimediedesigner. Vedvarende. energi Multimediedesigner Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj. 2014 - jun. 2014 Problemstilling Vedvarende energi er en samlebetegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi og andre teknologier, der

Læs mere

GRAFISK PRODUKTIONSFORSTÅELSE

GRAFISK PRODUKTIONSFORSTÅELSE GRAFISK PRODUKTIONSFORSTÅELSE BRILLIANT BIKINIES WEBSITE MARÍ DYRMOSE OPGAVEN OPGAVEBESKRIVELSE Brilliant Bikini kompagniet skulle have designet og programmeret en website, hvor de kunne præsentere deres

Læs mere

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16 GRAFISK WORKFLOW Indhold Grafisk workflow Procesbeskrivelse Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 2 Html, css og seo 6 Grafisk workflow Opgaven At skabe et nyt og

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW WEBSITE - CHOCOADDICT

GRAFISK WORKFLOW WEBSITE - CHOCOADDICT GRAFISK WORKFLOW WEBSITE - CHOCOADDICT DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Opskriftsbogen Chocoaddict skulle have et website, hvor alle opskrifter samt skabelon til print selv opskriften er tilgængelig. Der

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW. Hjemmeside design til Chem-Tec Plating

GRAFISK WORKFLOW. Hjemmeside design til Chem-Tec Plating GRAFISK WORKFLOW Hjemmeside design til Chem-Tec Plating REDEGØRELSE Hvad går opgaven ud på Virksomheden Chem-Tec Plating, som specialisere sig i metallisk overfladebehandling, havde været igennem et generationsskiftet

Læs mere

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Førsteårsprøven 2015 Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Projektbeskrivelse Formål Som afslutning på første studieår skal I gennemføre et tværfagligt projektforløb, der skal afspejle væsentlige

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW. Endotest website

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW. Endotest website GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW Endotest website DOKUMENTATION OPGAVEN: Endotest ApS ønskede at redesigne deres hjemmeside, så den fremstår mere professionel og enkel. Derudover skal det nye site præsentere

Læs mere

Grafisk produktion & workflow

Grafisk produktion & workflow Grafisk produktion & workflow WORKFLOW & PRODUKTION WEBSITE NATURSPEJDERNE Dokumentation I 2 OPGAVEN Opgaven Jeg har lavet dette fiktive website der kunne være en mulighed for en nyopstartet spejderforening.

Læs mere

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Gruppe 9: Besir Redzepi, Jacob Pedersen, Garwun Jeffrey Lai og Sean Rørgren srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Indholdsfortegenelse

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW - RESPONSIV WEBSIDE

GRAFISK WORKFLOW - RESPONSIV WEBSIDE GRAFISK WORKFLOW - RESPONSIV WEBSIDE REDEGØRELSE Opgavebeskrivelse Redesign hjemmeside for Murerfirmaet Døssing i responsivt design, som udstråler professionalisme. Der skulle være en referenceside med

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

det færdige resultat

det færdige resultat grafisk design Under dette fagområde har jeg valgt at præsentere jer for en opgave, jeg har udarbejdet for virksomheden Breinholt. Breinholt er en nyopstartet virksomhed i Odense, der tilbyder spirituel

Læs mere

Redesign af Cinnober. Analyse af hjemmesiden Cinnober

Redesign af Cinnober. Analyse af hjemmesiden Cinnober Redesign af Cinnober Gruppe 25 Vi har i denne uge arbejdet på at redesigne hjemmesiden til butikken Cinnober, som ligger på Strøget i København. Cinnober sælger bøger og andre kontorartikler. Deres hjemmeside

Læs mere

LEDIG JOURNALIST? Gruppe 9 2 semester 1 projekt: Website Janni, Jens, Morten & Mikael

LEDIG JOURNALIST? Gruppe 9 2 semester 1 projekt: Website Janni, Jens, Morten & Mikael LEDIG JOURNALIST? Gruppe 9 2 semester 1 projekt: Website Janni, Jens, Morten & Mikael Indholdsfortegnelse Problemformulering Problemformulering... s. 1 Kommunikation... s. 2 Model... s. 2 Analyse... s.

Læs mere

EKSAMENS PROJEKT DECEMBER 2013 JANUAR Lærere: Thomas Hartmann. Jesper Hinchely. Ian Wisler-Poulsen. Morten Rold. Merete Geldermann Lu tzen

EKSAMENS PROJEKT DECEMBER 2013 JANUAR Lærere: Thomas Hartmann. Jesper Hinchely. Ian Wisler-Poulsen. Morten Rold. Merete Geldermann Lu tzen Pia Jensen cph-pj103@cphbusiness.dk 1. semester eksamensprojekt MUL-A 2013 mul33.itkn.dk/eksamensprojekt/index.html EKSAMENS PROJEKT DECEMBER 2013 JANUAR 2014 Lærere: Thomas Hartmann Jesper Hinchely Ian

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen OPGAVE Designforslag til hjemmeside til motorcykelklubben Mc Chaufførerne GRAFISK DESIGN / Dorte Damsgaard Larsen 1/15 DESIGNPROCES Indledende møde med

Læs mere

KALAS FESTIVAL. Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress.

KALAS FESTIVAL. Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress. KALAS FESTIVAL Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress.com Casper Ragn http://www.casperragn.wordpress.com Niels Otto Andersen

Læs mere

Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe...6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer

Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe...6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe....6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer Farver Form AIDA.... 10 Attention Interest Desire Action

Læs mere

Hvordan kan vi designe et website til studenterorganisationen Analog café?

Hvordan kan vi designe et website til studenterorganisationen Analog café? Analog Café - Design til Digitale Kommunikationsplatforme - E2012 Problem felt ITU s studenterorganisation Analog søger en bedre online profil. På nuværende tidspunkt bruger de flere forskellige online

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW PHILIP CREAMER AARHUS TECH SVENDEPRØVE NOVEMBER 2016

GRAFISK WORKFLOW PHILIP CREAMER AARHUS TECH SVENDEPRØVE NOVEMBER 2016 GRAFISK WORKFLOW PHILIP CREAMER AARHUS TECH SVENDEPRØVE NOVEMBER 2016 grafisk WORKFLOW // DOKUMENTATION opgaven // Jeg har i min opgave lavet et responsive onepage website for et årlig event kaldet Dirt

Læs mere

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner Portfolioudvikling Line la Fontaine Multimediedesigner Indholdsfortegnelse - Designvalg s. 1-9 - Målgruppe s. 1 - Wireframes/skitser s. 1-5 - Informationsarkitektur s. 6-7 - Farver s. 8 - Typografi s.

Læs mere

GRAFISK DESIGN. webdesign af pl.dk

GRAFISK DESIGN. webdesign af pl.dk Webdesign af pl.dk Opgavebeskrivelse Bold.dk og 6 eren har slået sig sammen for at skabe Danmarks største Premier League fodboldportal, PL.dk. Hjemmesiden skal indeholde mange informationer, og samtidig

Læs mere

Website projekt 3, 2. semester. Responsive design. Lasse M. Bruun Overgaard www.lbodesign.dk. Mark Halding www.markhalding.dk

Website projekt 3, 2. semester. Responsive design. Lasse M. Bruun Overgaard www.lbodesign.dk. Mark Halding www.markhalding.dk Website projekt 3, 2. semester. Lasse M. Bruun Overgaard www.lbodesign.dk Mark Halding www.markhalding.dk Peter Konrad http://cph54.webkn.dk/ Anders Rein www.andersrein.dk Responsive design Projekt: www.andersrein.dk/projekter/hjemmesider/responsiv

Læs mere

GRAFISK DESIGN GRÅ ROSA VIOLET. BESKRIVELSE AF OPGAVEN Fiktiv opgave hvor jeg har udarbejdet et logo, et visitkort og en hjemmeside for en fotograf.

GRAFISK DESIGN GRÅ ROSA VIOLET. BESKRIVELSE AF OPGAVEN Fiktiv opgave hvor jeg har udarbejdet et logo, et visitkort og en hjemmeside for en fotograf. GRAFISK DESIGN BESKRIVELSE AF OPGAVEN Fiktiv opgave hvor jeg har udarbejdet et logo, et visitkort og en hjemmeside for en fotograf. KRAV TIL UDTRYKKET Moderne Enkelt Minimalistisk Responsivt Brugervenligt

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW HJEMMESIDE EL FIRMA ANDERSEN EL

GRAFISK WORKFLOW HJEMMESIDE EL FIRMA ANDERSEN EL GRAFISK WORKFLOW HJEMMESIDE EL FIRMA ANDERSEN EL OPGAVEBESKRIVELSE Min kunde er en ung mand som ønskede at få lavet en hjemmeside til hans fremtidig firma, den skulle være responsiv og simpel. Da kunden

Læs mere

Procesbeskrivelse - Webprogrammering

Procesbeskrivelse - Webprogrammering Procesbeskrivelse - Webprogrammering Indholdsfortegnelse Forudsætninger... 1 Konceptet... 2 Hjemmesiden... 2 Server-side... 3 Filstrukturen... 3 Databasehåndtering og serverforbindelse... 4 Client-side...

Læs mere

MÅLGRUPPE Alle typer af boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt div. institutioner (store som små) på Sjælland. Ikke private kunder.

MÅLGRUPPE Alle typer af boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt div. institutioner (store som små) på Sjælland. Ikke private kunder. GRAFISK DESIGN KUNDEN PA Vaskeriteknik er en enkeltmandsvirksomhed som startede i 2008. Manden bag er Preben, som gennem 14 års brancheerfaring startede sit eget firma op da han føler at han med sit partnerskab

Læs mere

Her ses et screenshot af websitet solsystemet i menuen Merkur. Baggrundsbillede skal være static så resten af siden skal man scrolle ned for at se.

Her ses et screenshot af websitet solsystemet i menuen Merkur. Baggrundsbillede skal være static så resten af siden skal man scrolle ned for at se. Solsystemet lavet af Jesper Kjær Webintegrator i Kastrup Tekniske Skole Grundforløbsprøve 2014 Opgave: Vores solsystem Onsdag 23 april til onsdag 7 maj Her ses et screenshot af websitet solsystemet i menuen

Læs mere

Sabine Puk Sørensen Svendeprøve portfolio

Sabine Puk Sørensen Svendeprøve portfolio Sabine Puk Sørensen Svendeprøve portfolio 2016 Grafisk workflow Svendeprøve Kvalitetsvurdering Hjemmesiden fungere som den skal, og kunden er meget glad for resultatet. Siden er simpel, men giver den ønskede

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

Responsive design Der er ingen breaking points på hjemmesiden. Det er et astatic website, da det ikke er responsivt.

Responsive design Der er ingen breaking points på hjemmesiden. Det er et astatic website, da det ikke er responsivt. Gruppe 11 Asta, Björk, Marie-Louise, Sofie. http://arice.dk/scherninghtml/forside1.html Husk at trykke på den første ørering inde under smykker. Brug venligst inspectoren når i tjekker tablet og mobil

Læs mere

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN Grafisk design Produkt Index side Produkt Underside - kontakt Redegørelse OPGAVEN I forbindelse med valgfag, som jeg tog i København, havde vi lært forskellige nye funktioner, som vi skulle implementere

Læs mere

GRAFISK DESIGN CAMILLA VINTER

GRAFISK DESIGN CAMILLA VINTER GRAFISK DESIGN CAMILLA VINTER OPGAVEBESKRIVELSE (Fiktiv) Jeg har valgt at lave en ny visuel identitet for Tv-programmet KURS MOD FJERNE KYSTER. I programmet følger du Mikkel Beha s og resten hans familie,

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW WEBSHOP TIL KLITMØLLER COLLECTIVE

GRAFISK WORKFLOW WEBSHOP TIL KLITMØLLER COLLECTIVE GRAFISK WORKFLOW WEBSHOP TIL KLITMØLLER COLLECTIVE WEBSHOP TIL KLITMØLLER COLLECTIVE Klitmøller Collective er et nyt lifestyle brand, som udspringer fra fiskerlejet Klitmøller i det nordvestlige Jylland.

Læs mere

eksamensprojekt 2. sem

eksamensprojekt 2. sem Multimediedesigner Klima 2009 Virksomheder i en klimakontekst eksamensprojekt 2. sem maj - juni 2009 www.cphnorth.dk Trongårdsvej 44 DK 2800 Kgs. Lyngby 1. Opgaven Indledning: I december 2009 skal Danmark

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg Opgaven Der skal designes en hjemmeside til en pensioneret revisor, som ønsker at starte en fritids beskæftigelse op, som privat revisor. Han Ønsker en hjemmeside der skal kort fortælle om hans forretning.

Læs mere

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com Rapport Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen Skole login: knmape68 E-mail: mypedersen@gmail.com URL til brugerundersøgelsen: http://web328.webkn.dk/hjemmeside/image/laering/sem2brugerundersogelse/brugerundersogelse/

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

WBS. Inledning. Afsluttende projekt 1. sem

WBS. Inledning. Afsluttende projekt 1. sem MARK KRISTENSEN.DK Afsluttende projekt 1. sem Inledning I denne rapport kan du læse om den udviklingsproces, der ligger til grund for min nye portfolio, de metoder jeg har brugt, mine designvalg og designprincipper.

Læs mere

MARIA SKAU MADSEN SVENDEPRØVE 2015 WWW.BY-M.DK

MARIA SKAU MADSEN SVENDEPRØVE 2015 WWW.BY-M.DK DOKUMENTATION MARIA SKAU MADSEN WWW.BY-M.DK INDHOLDSFORTEGNELSE OPGAVE BESKRIVELSE.... 5 RESEARCH.... 5 DESIGN.... 5 SPECIFIKATIONER DET TRYKTE MEDIE.... 5 NUVÆRENDE IDENTITET... 6 PRIMÆR OG SEKUNDÆR MÅLGRUPPE....................6

Læs mere

1. Semester afsluttende Projekt Charlotte Bruhn MUL A December Januar 2015

1. Semester afsluttende Projekt Charlotte Bruhn MUL A December Januar 2015 1. Semester afsluttende Projekt Charlotte Bruhn MUL A December 2014 - Januar 2015 Redesign af online portfolio www.cbruhn.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Formål 3 Planlægning 4 Designvalg 5 Moodboard 6 Informationsarkitektur

Læs mere

Komm/it eksamensprojekt. RAPPORT. Christoffer, Frederik, Mathias og Martin.

Komm/it eksamensprojekt. RAPPORT. Christoffer, Frederik, Mathias og Martin. Komm/it eksamensprojekt. RAPPORT Christoffer, Frederik, Mathias og Martin. 1 Indledning. Vi har valgt at lave reklame for turistlivet på Lolland, fordi at vi ikke har så mange turister hernede, som vi

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW Hjemmeside - Husk hjelmen. http://mediegrafiker-ats.dk/12gf32med8b/projekt/mette/

GRAFISK WORKFLOW Hjemmeside - Husk hjelmen. http://mediegrafiker-ats.dk/12gf32med8b/projekt/mette/ GRAFISK WORKFLOW Hjemmeside - Husk hjelmen http://mediegrafiker-ats.dk/12gf32med8b/projekt/mette/ Produkt Web sider Index side Underside - Cykelhjelmen - brug den rigtig. Underside - Husk nu cykelhjelmen.

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW PORTFOLIO NIKLAS POULSEN H1

GRAFISK WORKFLOW PORTFOLIO NIKLAS POULSEN H1 GRAFISK WORKFLOW PORTFOLIO NIKLAS POULSEN H1 GRAFISK WORKFLOW DOKUMENTATION OPGAVEN Denne opgave er lavet som en fiktiv opgave. Opgaven er lavet for et fiktivt firma, som tilbyder personlig fitness træning.

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere

4. DEC 5. DEC 8. DEC 2014

4. DEC 5. DEC 8. DEC 2014 1. DEC I dag fik jeg opgavebeskrivelsen og fik et overblik over, hvad der skal laves, ved at gennemgå opgavebeskrivelsen, samt lave en brainstorm og PBS. Jeg er i gang med at finde et alternativ til programmet

Læs mere

WORKFLOW. RESPONSIV HJEMMESIDE MED ET FARVETWIST Hjemmesidedesign og udvikling. www.mads-pj.dk/clothesly

WORKFLOW. RESPONSIV HJEMMESIDE MED ET FARVETWIST Hjemmesidedesign og udvikling. www.mads-pj.dk/clothesly WORKFLOW RESPONSIV HJEMMESIDE MED ET FARVETWIST Hjemmesidedesign og udvikling www.mads-pj.dk/clothesly DOKUMENTATION OPGAVE Opgaven jeg stillede mig selv, var at designe og kode et koncept til en webshop

Læs mere

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Webintegrator Thomas á Rógvi 221191-2505 Indholdsfortegnelse Opgaven... 3 Tidsplan... 4 Målgruppe... 5 Layout... 6 Design... 7 Fonte... 7 Browser... 7 Bilag... 8 Det

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lasse Gottenborg Egholm, Emil Jansen, Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft

Indholdsfortegnelse. Lasse Gottenborg Egholm, Emil Jansen, Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft URL: http://lasseegholm.com/beerfestival/index.html NAVNE: Emil Jansen, Troels Brandt Partoft, Jacob Oldenborg Voetman, Lasse Gottenborg Egholm DATO: 31 Maj 2012 HOLDNR.: tr11mul02 INSTITUTION: Copenhagen

Læs mere

Crowdfunding. Modul 3. CPH Business Academy. Lærere: JHI & TUJE www

Crowdfunding. Modul 3. CPH Business Academy. Lærere: JHI & TUJE www Crowdfunding Modul 3 CPH Business Academy. Lærere: JHI & TUJE www. http://ysy.dk/cfunding-it/index.html 04-10-2015 Josephine Lorentzen Camilla Norqvist Hansen Shiya Yang Michella Serritzlew Jacobsen Kamilla

Læs mere

Indholdsfortegnelse Valg af opgave... 2 Introduktion... 2 Problem... 2 Målgruppe... 2 Afsender... 2 Budskab... 2 Kodning... 3 Effekt...

Indholdsfortegnelse Valg af opgave... 2 Introduktion... 2 Problem... 2 Målgruppe... 2 Afsender... 2 Budskab... 2 Kodning... 3 Effekt... Indholdsfortegnelse Valg af opgave... 2 Introduktion... 2 Problem... 2 Målgruppe... 2 Afsender... 2 Budskab... 2 Kodning... 3 Effekt... 3 Information... 3 Programmering... 3 Design... 4 Brochure... 4 Hjemmeside...

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Webdesign til fodboldportal

GRAFISK DESIGN. Webdesign til fodboldportal Webdesign til fodboldportal REDEGØRELSE Opgavebeskrivelse Bold.dk og 6 eren har slået sig sammen for at skabe Danmarks største Premier League fodboldporta, pl.dk. Hjemmesiden skal indeholde rigtig mange

Læs mere

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD RETNINGSLINJER LOGO PLACERING OG BRUG FRIZONE: PLACERING: TYPOGRAFI PRIMÆR TYPOGRAFI SEKUNDÆR TYPOGRAFI KOMMUNIKATION GRUNDPAPIR

Læs mere

Projekt 2, 3. semester WEBPROJEKT

Projekt 2, 3. semester WEBPROJEKT Projekt 2, 3. semester WEBPROJEKT Aflevering d. 11/10-2013 CPH Business URL: www.thorleifbæk.dk/projekt2/index.php Gruppe 2 Shiko, Thorleif, Pernille og Annemette MUL 3A Indholdsfortegnelse s. 3 Factsheet

Læs mere

Projekt 2, Bannere. Reklamebanner og landing-page for kulturnatten 2012. http://www.cph64.webkn.dk/banner/index.html. Vejledere: DSK, MORO, FDTA, IWPO

Projekt 2, Bannere. Reklamebanner og landing-page for kulturnatten 2012. http://www.cph64.webkn.dk/banner/index.html. Vejledere: DSK, MORO, FDTA, IWPO Projekt 2, Bannere Reklamebanner og landing-page for kulturnatten 2012 http://www.cph64.webkn.dk/banner/index.html Vejledere: DSK, MORO, FDTA, IWPO CLmul-a12e 1. Semester, 2. projekt Lasse Mathias Bruun

Læs mere

# Redesign af copenhagenskatepark.dk

# Redesign af copenhagenskatepark.dk # 1 Grafisk Design # Redesign af copenhagenskatepark.dk Opgave Dette er en fiktiv opgave hvor jeg har valgt at redesigne copenhagenskatepark.dk's website. Jeg synes det kunne være en spændende udfordring

Læs mere

Analyse af website: cinnobershop.dk

Analyse af website: cinnobershop.dk Analyse af website: cinnobershop.dk Gruppe 12: Brit, Caroline, Line & Søren v1_7/3-16 Indholdsfortegnelse ANALYSE Kommunikation 3 Wireframes - Home 4 - about 5 - webshop 6 - webshop/betaling 7 Grafiske

Læs mere

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring Quick Guide til bedre online markedsføring RESPONS Få flere henvendelser via dit b2b website Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing 1 Lign en forretning Produktet

Læs mere

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT PROJEKTET Udarbejdelse og idéudvikling af en fiktiv grafisk identitet til Puls Fitness. I denne kernefaglighed fremhæver jeg designet til websitet samt lidt merchandise. Derudover ses et udkast til bl.a.

Læs mere

Grafisk workflow. Se siden her: www.cormas.dk

Grafisk workflow. Se siden her: www.cormas.dk Grafisk workflow Se siden her: www.cormas.dk Dokumentation 4 Procesbeskrivelse 5 Inspirationssøgning 6 Skitser 8 Layout i Photoshop 9 Farver 10 Font 11 Flowchart 12 Wireframe 13 Storyboard 14 kontakt.html

Læs mere

Dokumentation for hjemmeside til Merry Maids Rengøring ApS.

Dokumentation for hjemmeside til Merry Maids Rengøring ApS. Dokumentation for hjemmeside til Rengøring ApS. Udført af U-TURN konsulentfirma. København den 16.11.01 Multimediedesigner 2. semester Lygten 16 København N Vejleder: Peter Askov Gruppe 8: Allan Jonas,

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Afsluttende opgave Ældre og handicappede Frederik & Peter

Roskilde Tekniske Gymnasium. Afsluttende opgave Ældre og handicappede Frederik & Peter Roskilde Tekniske Gymnasium Afsluttende opgave Ældre og handicappede Frederik & Peter Indhold Indledning... 2 Problemformulering... 2 Ressource planlægning... 2 Kommunikationsplanlægning... 3 Case... 3

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW CASPER GEIPEL JENSEN INDHOLDSFORTEGNELSE OPGAVEBESKRIVELSE...3 MÅLGRUPPE...3 KUNDEKRAV...3 SPECIFIKATIONER...3 BRUGTE TEKNIKKER...3 PROCESSEN...4 INSPIRATION...4 STYLETILE:

Læs mere

WORKFLOW & PRODUKTION

WORKFLOW & PRODUKTION OPGAVE Jeg har lavet et fiktiv website for en hundekennel. Det er mit bud på hvordan sådan en eventuelt kan se ud. PROGRAMMER Photoshop Dreamweaver Illustrator WORKFLOW & PRODUKTION KENNEL BISCO Dokumentation

Læs mere

grafisk design Se webappen på din mobil

grafisk design Se webappen på din mobil ideudvikling Jeg har valgt at bruge kulturbegivenheden Aarhus Festuge, som udgangspunktet i min svendeprøve. Jeg vil redesigne deres marketingsmateriale såsom logo, magasin, plakater m.m. Derudover vil

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

KONCEPT NAVIGATION STRUKTUR KEA

KONCEPT NAVIGATION STRUKTUR KEA KONCEPT NAVIGATION STRUKTUR FOR NYT.DK KONCEPT NAVIGATION STRUKTUR DEN VIDERE PROCES AGENDA DEN PRESSERENDE GRUND FOR ET NYT WEBSITE ER, AT DER ER BRUG FOR FØLGENDE MÅLET MED DET HELE MEN ER IKKE SAT I

Læs mere

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende.

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende. Sådan opretter du en LinkedIn profil: - Først starter man med at klikke ind på LinkedIn.com På forsiden ser man en boks til højre på skærmen. Her har man mulighed for at oprette sin profil ved hjælp af

Læs mere

1 SVENDEPRØVE 2016 GRAFISK DESIGN GRAFISK DESIGN

1 SVENDEPRØVE 2016 GRAFISK DESIGN GRAFISK DESIGN 1 SVENDEPRØVE 2016 GRAFISK DESIGN GRAFISK DESIGN 2 SVENDEPRØVE 2016 GRAFIK & BILLEDER 3 SVENDEPRØVE 2016 GRAFIK & BILLEDER 3 SVENDEPRØVE 2016 GRAFISK DESIGN 01. BRIEFING GRAFISK DESIGN 01. Briefing 02.

Læs mere

Grafisk Workflow. Website til European Blues Challenge

Grafisk Workflow. Website til European Blues Challenge Grafisk Workflow Website til European Blues Challenge Opgaven: European Blues Challenge er en europæisk blues festival som skifter lokation hvert år. I 2017 kommer festivallen til Horsens, og vores kunde

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere