Kitning og vedligeholdelse af vinduer med enkeltglas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kitning og vedligeholdelse af vinduer med enkeltglas"

Transkript

1 Kitning og vedligeholdelse af vinduer med enkeltglas eller Glassets og vinduets historie

2 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING....3 VINDUETS HISTORIE I KORTE TRÆK...3 MÅNEGLAS (KRONEGLAS) OG CYLINDERGLAS...3 GLAS TIL BOLIGER...4 SPEJLGLAS....4 INDUSTRIELT FREMSTILLET GLAS....4 ARKITEKTONISK KVALITET...5 ENERGIBESPARELSE....5 SPROSSEVINDUET....5 FUNKTION....5 KONSTRUKTION....6 INDUSTRIEL FREMSTILLING....8 SPROSSEVINDUET FRA 1990ÉRNE...8 DEN HOLDBARE LØSNING - MATERIALEVALG....8 KITTYPER TIL KITNING AF VINDUER MED RUDER AF ENKELTGLAS...9 VÆRKSTEDSARBEJDE...9 KITNING UDENDØRS DIMENSIONERING AF KITFALSEN FORBEHANDLING AF TRÆRAMMERNE:...10 OLIE OG MALING LINOLIE...11 KOLDTPRESSET LINOLIE (KOLDTSLÅET LINOLIE) VARMTPRESSET OG EXTRAHERET LINOLIE (RÅ LINOLIE)...11 LINOLIEMALING ALKYDOLIEBASERET MALING...12 PLASTALKYDMALING ACRYLPLASTMALING GENERELT OM OVERFLADEBEHANDLINGEN RENOVERING AF ÆLDRE VINDUER JERNVINDUER LITTERATUR...14

3 3 Indledning. I de senere år har sprossevinduet med enkeltglas fået en renæssance navnlig efter den voldsomme udskiftning af gamle vinduer under byfornyelserne, hvor man har lagt meget vægt på energibesparelsen og mindre på det æstetiske indtryk af det færdige resultat. Sprossevinduet blev udviklet til et smukt og elegant vindue med spinkle dimensioner fra slutningen af tallet med de mest elegante og yndefulde former under rokokoen og klassicismen fra midt i 1700-tallet til midt i 1800-tallet, hvor man reducerede antallet af sprosser for at opnå større ruder med større lysindfald. Fra 1900 til 1930 opnåede sprossevinduet en renæssance, men i 30 erne blev funkisstilen dominerende. Der ligger en stor håndværkserfaring bag sprossevinduet, men denne viden er i høj grad givet videre fra mester til svend under arbejdets udførelse og i arv fra far til søn, og der foreligger ikke mange skriftlige optegnelser om den håndværksmæssige teknik, hvorfor megen af denne erfaring er glemt i dag. I dette lille skrift vil vi koncentrere os om sprossevinduet i træ, der er det altdominerende materiale, når man taler om kittede enkeltlagsruder, hvor dog også vinduet i jernramme omtales. Vinduets historie i korte træk. Det første glaslignende materiale blev fremstillet i Syrien år f.v.t. og vidnesbyrd om støbte glasplader har man fundet under udgravningerne i Pompeji, hvor man fandt vinduesrammer af bronze op til 55 x 75 cm. I det centrale badehus fandt man vinduer op til 2 x 2 m. Denne støbeteknik blev glemt under romerrigets opløsning, men blev 1000 år senere genopdaget. Ordet vindue hed på oldnordisk vindauga, hvor vind betyder tag og auga åbning eller øje, og det var betegnelse for åbningen i taget: lyrehullet, hvor røgen slap ud og lys kom ind. Senere konstruerede man en træramme, hvorpå der blev udspændt fint lyst dyreskind, der var tørret og poleret, og det kaldte man pergament, hvilket i Norden var den første form for vindue. Måneglas (kroneglas) og cylinderglas. Den første europæiske produktion af planglas efter romerrigets fald startede i 900-tallet under den katolske kirke, hvor man på nogle klostre kunne mundblæse den smeltede glasmasse og heraf fremstille planglas efter 2 teknikker, hvor den mest simple var at rotere glasmassen, således at der dannedes en cirkel på op til 1,5 m i diameter af nogenlunde samme tykkelse, men med en tykkere klump i midten kaldet oxeøjet. Det plane glas udgjorde 2 halvdele, hvorfor man kaldte det måneglas, og det blev udskåret i rektangulære stykker, der mindede om kortspilfarven ruder, og heraf navnet: en rude.

4 4 Den anden metode bestod i at blæse en stor cylinder af glasmassen, som man kunne skære op og folde ud på en chamotteplade i en størrelse op til 1 x 2 m. Dette glas kaldtes taffelglas eller cylinderglas. Den første metode var i begyndelsen mest anvendt, da den var mere simpel, men efterhånden som ønsket om større glasflader tog til vandt den anden metode mere udbredelse, og den holdt sig helt op til 1900-tallet. Kirken besad i den tidlige middelalder et monopol på glasfremstillingen, og glasset blev hovedsagligt anvendt til det omsiggribende kirkebyggeri, hvor man omkring år 1000 opfandt blysprossen, der muliggjorde en samling af ruderne til større vinduer, der dog måtte støttes af vindjern. I 1300-tallet blev kirkens monopol brudt af glasmagere, der byggede glashytter og dannede laug, der skulle varetage glasmagernes interesser. Det første glarmesterlaug blev i Danmark oprettet i Flensborg i Glas til boliger. Glasset var fortsat meget kostbart, og det blev først almindeligt at bruge glas i boligerne i 1500-tallet, hvor man for at spare kun brugte glas i den nederste del af vinduet, mens den øverste del blev dækket af papir, hvorpå man malede sprosseværk. Man brugte som gave til rejsegilde dekorerede ruder, og gildet blev kaldt Glarøl eller Fensterbier. I 1600-tallet vandt bindingsværkbyhusene frem, og man indsatte blyindfattede vinduer direkte i false fra stolpe til stolpe, men snart blev de første vinduesrammer konstrueret i træ, der gav så stiv en konstruktion, at vinduerne kunne åbnes; man kaldte disse rammer for engelske rammer. Ruderne blev trykket i linoliekit, stiftet og kittet. Spejlglas. I 1688 genopdagede man den gamle romerske støbeteknik, hvor den smeltede glasmasse blev hældt ud på et støbebord, der var dækket med sand og forsynet med en ramme, der i højden svarede til glastykkelsen, og man valsede glasmassen ud til en ensartet tykkelse. Men herefter måtte man slibe og polere glasset, som man kaldte spejlglas, og de kunne laves i størrelser op til 1,2 x 4 m, men de var dyre at fremstille og vandt først rigtigt udbredelse som butiksruder i slutningen af 1800-tallet. Industrielt fremstillet glas. Arkitekterne pressede på for at få større og større glasflader samtidigt med at behovet for store mængder glas steg, og det maskinblæste cylinderglas vandt frem i begyndelsen af 1900-tallet, hvor man kunne fremstille glas i mål op til 2 x 12 m. I 1915 lykkedes det at konstruere en maskine, der kunne trække glasmassen op i et køletårn, hvorefter den blev skåret ud i store stykker. Man kunne i en arbejdsgang af smeltemassen trække op til 10 Km glas, men såvel det maskinblæste som det trukne glas havde striber, bølger og luftblærer, hvilket gav et spil i ruden. Det maskintrukne glas blev produceret på Korsør Glasværk indtil I 1938 fremstillede Pilkington Brothers spejlglas i en fortløbende proces, hvor den afkølede glasflade blev slebet og poleret i en 300 m lang maskine. I 1959 opfandt Pilkington Brothers float-glas, hvor glasmassen løber ud over et tinbad. Teknikken gør det muligt at masseproducere et helt perfekt planglas, som man længe havde sukket efter for at opnå et syns-

5 5 indtryk uden forvrængninger til almindelige ruder, hvor spejlglas var for dyrt. Men samtidigt får glasset et hårdere og knapt så levende udseende, hvor forskellen især er iøjnefaldende i forhold til de ældre mundblæste cylinderglas. Arkitektonisk kvalitet. Arkitekterne fik øjnene op for vinduernes æstetiske betydning for bygningernes udseende, og man gjorde mere og mere ud af vinduesudformningerne, der fik en meget stor betydning i den klassiske arkitektur. Efterhånden som det lykkedes at fremstille glas i større dimensioner reducerede man sprossedelingen, hvor man omkring 1860 brugte 2 ruder i det nederste vindue og 1 i det øverste, hvilket var det første Dannebrogsvindue. Omkring 1890 lavede man 3-fagsvinduet med en stor fast rude i midten for et større lysindfald, men fra 1900 til 1930 kom de småsprossede vinduer atter på mode, og herefter tog Funkisstilen over, hvor det gjaldt om at lave vinduerne så store som muligt og rammerne så spinkle som muligt. I denne periode var det normalt at bruge teaktræ og jern til karme og rammer. Energibesparelse. Efter 2. Verdenskrig var der stor knaphed på materialer, og man vendte tilbage de hvidmalede fyrretræsrammer, som man af varmeøkonomiske årsager forsynede med forsatsvinduer, eller man anvendte koblede vinduer med 2- eller 3 lag glas. Samtidigt hermed blev de første termoruder sat i produktion, og fra 1960érne blev termoruderne dominerende til nybyggeriet og den kittede træramme med enkeltglas forsvandt. Oliekriserne i 70érne satte gang i energibesparelserne, og man begyndte at udskifte de gamle vinduer med termovinduer, hvor man var så fikseret på at tætne, at man ikke tænkte på en god ventilation, hvilket gav mange fugtskader, og levetiden for de første termovinduer blev forbavsende kort, hvorfor en ny udskiftning har taget sin begyndelse i 90érne. Man observerede imidlertid, at den barske udskiftning af de ældre vinduer i den bevaringsværdige bymasse ødelagde det æstetiske indtryk, hvor vinduerne mange steder virkede som tomme huller. Denne iagttagelse har dannet grobund for sprossevinduets renæssance, og vi vil nu beskrive sprossevinduets funktion, konstruktion, materialevalg, kitning af enkeltglasset samt vedligeholdelsen af det færdige vindue. Sprossevinduet. Funktion. De første trævinduer blev anvendt i boligerne i slutningen af 1600-tallet, hvor det var en nyskabelse, at man kunne lukke vinduerne op for at ventilere boligen. Vinduets funktion var at beskytte mod fugt, vind og kulde og samtidigt slippe så meget lys ind i boligen som muligt, og gennem 17- og 1800-tallet blev sprossevinduet raffineret til et stykke højt udviklet bygningsteknologi baseret på årelange håndværksmæssige erfaringer.

6 6 Vinduet blev monteret under opbygningen af facaden og fyldte herved hele vinduesåbningen ud. Karmene og rammerne blev leveret og monteret af snedkeren, og først når al byggefugt var forsvundet blev beslagene slået på karmene og rammerne monteret, kittede og malede. Sprossernes fine profileringer brød de skarpe solstråler, der blev spredt til et blødt og diffust lys i boligen. Det meget smalle mellemrum mellem mur og karm blev udfyldt med tjærebehandlet værk, der beskyttede træet mod fugtindtrængen, og de smalle fuger blev lukket med mørtel ude og inde, hvilket gav en diffusionsåben fuge, der kunne ånde. De fine profileringer gav trævinduet en stor overflade med afrundede kanter, hvilket fremmede malingens vedhæftning. Forholdet mellem vinduets store overflade og den lave rumvægt af de spinkle rammer gav en hurtig fordampning af fugten efter regn, således at træet kunne opretholde det lave fugtindhold. Man malede i øvrigt karmene helt ind til murværket, hvorved vinduesåbningerne virkede som en organisk del af facaden. Den håndværksmæssige fremstilling af sprossevinduet blev afløst af maskinsnedkeriet fra 1870, og dette medførte at man ikke længere kunne anvende indadkrummede og lukkede profiler, men montagen af vinduerne foregik stadigt som ovenfor beskrevet indtil 1960 erne, hvor vinduerne blev leveret samlede kittede og færdigmalede. Vinduerne måtte nu udføres i en dimension noget mindre end vinduesåbningen, hvorved den egentlige fuge mellem mur og karm opstod, og de nye tunge termoruder krævede kraftigere rammer og dybere false, hvilket reducerede glasfladen med 20% i forhold til det klassiske sprossevindue. Konstruktion. De håndværksmæssigt fremstillede vinduer var ikke limede, men tappet og dyvlet sammen med tap i de vandrette dele og slids i de lodrette dele og samlede med en eller to gennemgående træpropper (dyvler). Man anvendte lufttørret kernetræ med tætte årringe, og den bedste trækvalitet blev anvendt til de mest udsattesteder. De enkelte træstykker blev imprægneret i fernis, der var linolie, som under kogningen blev tilsat metalsalte af bly og zink, der dels fremmede den senere oxydation og dels havde en fungicid virkning. Fernis trænger langt ind i træets porer, og under oxydationen udvider det sig med ca. 12% således at indtrængningen og befæstigelsen til træet yderligere forstærkes. Fernis åbner sig under vandpåvirkning og lukker sig under tørring, og det fremmer herved træets muligheder for at ånde.

7 7 1. Overkarm 2. Sidekarm 3. Underkarm 4. Lodpost 5. Tværpost 6. Rammen 7. Sprosse 8. Krog 9. Haspe 10. Stormjern 11. Hjørnebåndshængsler 12. Hjørnebånd 13. Stabel 14. Rude 15. Kitfals Vinduesrammerne blev monteret samtidigt med at facademuren blev bygget op, og vinduet blev først gjort færdigt, når alt byggefugt var forsvundet. Vinduet blev grundmalet og kittet såvel i ruderne som under beslagene, og herefter blev det færdigmalet. Ruderne blev trykket i kit og stiftet med kobberbelagt jerntråd, hvorefter kitfalsen blev lagt så den dækkede stifterne og udfyldte falsbredden mens højde blev lagt lidt under falshøjden, så kittet ikke var synligt indefra. Man kan male ovenpå en frisk linoliekit med linoliemaling, idet bindemidlerne forener sig. Linoliemalingen var baseret på den hurtigere tørrende fernis, og dennes evne til at optage og afgive vand tillod træet at ånde og bevare den lave fugtighed, der gør det vanskeligt for bakterier og råd at trives. Evnen til at optage og afgive vand får fernissen til at arbejde, hvorved den gradvist nedbrydes. Overfladen er i sammenligning med de moderne malingstyper blød, hvorfor den slides med vind og vejr. Maleren måtte derfor med nogle års mellemrum på ny male vinduerne, hvor kitfalsen tillige blev repareret. Overmalingen af kitfalsen blev trukket 1-2 mm op på glasset for at beskytte mod vandindtrængen mellem glas og kitfals. Der existerede således et tæt samarbejde mellem snedker, glarmester og maler omkring hele vindueskonstruktionen, og det var normalt de samme håndværkere, der konstruerede vinduet og senere holdt det vedlige, hvorved man kunne følge resultaterne af det grundlæggende arbejde. Helt op til slutningen af 1800-tallet var det normalt, at maleren selv kogte sin olie og rev pigmenterne, og

8 8 recepterne herpå var velbevarede hemmeligheder. Det var vigtigt at rive pigmenterne meget fint uden grovere korn, og den bedste maling var lys og indeholdt ikke for mange pigmenter. Industriel fremstilling. Fra 1960érne blev det almindeligt at vinduerne blev leveret samlede og malede til byggepladserne, hvorfor det meste af arbejdet blev udført som værkstedsarbejde, hvor der var dårlig plads til at have mange emner stående til tørring, hvorfor man skiftede den linoliebaserede maling ud med den alkydbaserede, der tørrede hurtigere og gav en god hård overflade, samtidigt med at den var mere vejrmodstandsdygtig og glansfuld. Man kunne nu ikke længere overmale den friske kitfals, men måtte vente til kittet havde dannet en fast hinde, der kan bære malingen: se afsnit om værkstedsarbejde. De laserende træbeskyttelser begyndte at trænge frem, og man fik mere og mere opfattelsen af, at overfladebehandlingen var så god, at der kunne gå mange år uden nogen form for vedligeholdelse. Dette stillede nye krav til kittet, og termokit blev udviklet som en mere holdbar oliekit, der danner en tæt og beskyttende hinde med en blød kerne, der tillader kittet at arbejde under temperatursvingninger. Sprossevinduet fra 1990érne. Fra 1990érne har sprossevinduet med enkeltglas fået sin renæssance som vinduet mod facaden, men det er nu industrielt fremstillet i en lang proces med limning, grunding, færdigmaling i den ønskede farve og kitning af ruderne med en indfarvet kit. Ruderne limes med en klar neutralhærdende siliconefugemasse, idet de trykkes fast i en tynd siliconefuge, der fungerer som lim, og herefter kittes de med en kit i samme farve som vinduet, og kittet overmales derfor ikke. Vinduerne opbevares på værkstedet under god ventilation i nogle dage for at kittet kan sætte sig. Den holdbare løsning - materialevalg. Den eksisterende viden om traditionelle håndværksprincipper sammenholdt med de seneste års erfaringer på vinduesområdet viser, at levetiden på nye vinduer af træ kan øges betydeligt hvis der anvendes: 1) almindeligt glas, d.v.s. et lag glas yderst og isolering med indvendigt vindue, evt. termoglas eller energiglas monteret i koblede rammer eller i forsatsvindue. 2) Træ med en kerneandel på % i alle yderdele/udsatte dele, afstand mellem årringene på 1-2 mm, densitet kg/m3 og et højt harpiksindhold. Træet skal være tørret til en fugtighed på ca. 12%, og det skal være fra rodstokken, marvfrit og spejlskåret: åretegning vinkelret på rammens yderside. Det bedste træ kommer fra egnene omkring Polarcirklen, hvor det har groet meget langsomt. 3) Træet sorteres således at plankerne med størst kerneandel anvendes til de udsatte dele som glaslister, sprosser, bundstykker o.l. og resten til sidestykker, sidekarme o.l.

9 9 4) Selvbeskyttende konstruktion for at minimere træets fugtoptagelse: kernesiden udad, minimal dimension af dele og kitfals; vandafledende udformning med skrå false og drypriller 5) Grunding af træet med en lavmolekylær olie, der trænger langt ind, ex. koldtpresset linolie tilsat bakteriedræbende middel og evt. siccativer. Knaster forsegles effektivt. Overfladebehandling med en lysfarvet, heldækkende træbeskyttelse, der bibeholder træets naturlige fugtbalance og beskytter optimalt mod UV-lys. Det er særligt vigtigt at forsegle træets endeflader. 6) Rigtig montering i vindueshul under anvendelse af en to-trins-fuge, der er tæt indvendigt og diffusionsåben udvendigt. Kittyper til kitning af vinduer med ruder af enkeltglas. Kittype Fordele Ulemper Lægges på Bindemiddel / hærdning. Linoliekit Let at arbejde med. Gennemhærder, og skal jævnligt vedligeholdes. Termokit Åffa-tex Vindueskit God holdbarhed, kræver ikke overmaling. Danner hurtigt hud, der kan overmales, minimal rykning. Lang levetid med god resistens for UVlys, rynker ikke. Risiko for rynkedannelser. Bliver mere hård end termokit, og derved mindre holdbar. Volumensvind 15% kan optage smuds på overflade. Med kitkniv. Med kitkniv eller pistol. Med kitkniv. Med pistol, og her bedst med trykluft. Linolie, der hærder under optagelse af luftens ilt, oxydation. Linolie, polymeriserende olier og gummi, hærder ved oxydation. Linolie, urethanoliealkyd, polymeriserende olier og gummi, hærder ved oxydation. Acryldispersion, acrylharpiks og gummi, hærder/polymeriserer ved vandet fordampning. Termokit og Vindueskit, der ikke behøver overmaling kan leveres indfarvet i samme farve som ramme efter nærmere aftale og ved større ordrer. Værkstedsarbejde. De ovenfor nævnte kittyper hærder enten under optagelse af luftens ilt eller ved fordampning af vandindholdet i kittet, og begge processer fremmes af at luften er varm med relativ lav fugtighed, samt velventilerede overflader. Den gode ventilation fører frisk tør luft hen over overfladen, hvilket fremmer iltoptagelsen og fordampningen af vand, således at kittet i løbet af nogle dage bliver klar til montage. I værkstedet er det vigtigt at placere de enkelte vinduer i en afstand fra gulvet og med en passende indbyrdes afstand, der tillader at luftindblæsningen til stadighed passerer hen over overfladen. Værkstedets minimumstemperatur må ikke komme under plus 18 gr. C. Når oliekittet skal overmales, er det vigtigt, at det har dannet så tyk en hinde, at det kan bære malingen. Iltoptagelsen fra luften er en polymerisationsproces, hvor de enkelte molekyler bindes sammen til store molekyler, der danner den tørre overflade. Hvis denne proces er blevet afbrudt, f. ex. ved at vinduerne for tidligt er blevet flyttet til områder med dårligere betingelser, er den dannede hud meget tynd og sårbar. Når man efterfølgende overmaler denne, vil spændingerne i den tørrende maling trække i huden således at denne rynker, hvorfor det er vigtigt, at huden er tyk og stærk førend den overmales.

10 10 Hvis man har kittet under vanskelige betingelser, hvor hærdningen starter uden at kunne fuldføres, vil en senere god hærdning næsten altid være umulig. Vindueskit hærder udefra og ind gennem vandets fordampning, og er til slut gennemhærdet til en plastisk kit. Montering af kittede vinduer: Transport af vinduerne fra værkstedet skal enten finde sted umiddelbart efter kitning, hvor kittet endnu ikke har dannet hinde eller også efter 1-2 uger, hvor hinden er så tyk, at den kan modstå vibrationerne, der opstår under transporten. I tilfælde af, at kithinden er tynd, er der stadigt store spændinger i den, hvilket selv i tilfælde af små påvirkninger bevirker, at kittet rynker. Når de færdigkittede vinduer skal monteres, er det vigtigt at Vindueskittet har dannet en tyk hinde, der ikke opløses af regnpåvirkninger, hvilket er særligt vigtigt i de kolde og fugtige perioder. Alle de nævnte kittyper kan optage fugtighed efter at de er hærdede, hvorfor de ikke må udsættes for vedvarende fugt, men skal have mulighed for at tørre ud indimellem. Kitning udendørs. Når der kittes ude, må man sikre sig: 1) Døgnets minimumstemperatur må ikke komme under plus 5 gr. C. 2) Kitfalsene må ikke udsættes for kraftig regnpåvirkning førend der er dannet en tyk hinde, der kan modstå regnen. Man bør så vidt muligt kitte i tørt vejr med god ventilation. Aldrig i direkte sollys på falsen. Nederst kitfalse. Om muligt bør de gamle kitfalse høvles dybere, idet man maa iagttage at A ikke bliver for lille min. 4-5 mm. Dimensionering af kitfalsen. Man anvendte typisk 2 mm glas i de gamle vinduer, da prisen for glasset var høj. I dag er det mere almindeligt at anvende 3-mm glas til enkeltruder. Mange ældre vinduer har for små glasfalse, 5-6 mm, og det giver for lille en vedhæftningsflade for kittet. Hvis rammerne skilles ad, kan glasfalsene høvles dybere med en simshøvl. 2-mm glas kan anvendes i rammemål op til 50 x 125 cm, og falsdybde x falshøjde: 10 x 8 mm 3-mm glas kan anvendes i rammemål op til 100 x 160 cm, og falsdybde x falshøjde: 15 x 10 mm typisk ligger rammemålene mellem ovennævnte, og falsmålene vil her typisk være: x 8-9 mm Forbehandling af trærammerne: I alle beskrivelser om kitningen og overmalingen er det forudsat, at trærammerne er grundede, d.v.s. er behandlet med en porelukkende og bakteriedræbende væske, ex. koldtpresset linolie tilsat bakteriedræbende midler og evt.siccativer, og at overfladerne er rene, tørre og fedtfrie førend videre behandling finder sted.

11 11 Olie og maling. Linolie. Linolie er en kemisk forbindelse af linoliefedtsyre og glycerin, der oprindeligt blev anvendt som næringsmiddel, og helt op i 1800-tallet brugte man den som husholdningsolie i Danmark. Linolien udvindes af hørfrø, der bliver slået i møller enten som koldtpresset eller som varmtpresset. Koldtpresset linolie (koldtslået linolie). Koldpresning giver den bedste og lyseste olie, men udbyttet bliver kun 1/3 af olieindholdet. Den anvendtes tidligere til fremstilling af laklinolie og standolie, samt som malerlinolie og spiseolie. I de senere år er forbruget af koldtpresset linolie øget under den stigende interesse for linolie og linoliebaserede produkter, og dens lavmolekylære struktur gør den da også særligt egnet til grunding af træ, som den trænger langt ind i. Under oxydationen udvider linolien sig med 18-20%, hvilket får den til at tætne træets porer, som den fæstner sig godt til. Den er desuden velegnet til fremstilling af lyse linoliemalinger. Varmtpresset og extraheret linolie (rå linolie). Den største mængde linolie fremstilles som varmtpresset eller extaheret linolie, da udbyttet her bliver langt større. Denne kvalitet er meget velegnet til efterbehandling af linoliebehandlede overflader. Tidligere brugte man den til fremstilling af fernis, der er en kogt linolie, som under kogningen tilsættes metalilter af bly og zink, der dels fremmer tørringen og dels virker som bakteriedræbende middel. Helt op til slutningen af 1800-tallet var det almindeligt, at malerne selv foretog denne kogning, hvorfor sammensætningen varierede efter egne erfaringer. Linoliemaling. Linoliemaling var tidligere den eneste kendte til vinduer, men p.g.a. den lange tørretid blev den fortrængt under indførelsen af den industrielle vinduesfremstilling, hvor en hurtig tørring er et krav. Man har imidlertid igen fået øjnene op for fordelene ved linoliemalingen, hvorfor den har fået sin renæssance. Linolien trænger langt ind i træets porer, og den arbejder under optagelse og afgivelse af vand under de skiftende vejrlig, hvorved den bidrager til opretholdelsen af træets naturlige fugtbalance. Denne meget diffusionsåbne egenskab bevirker imidlertid en nedbrydning af linolien, hvorfor man med forholdsvise korte intervaller skal efterbehandle den, hvilket kan gøres under den årlige gennemgang, hvor overfladerne bliver afvasket med sulfosæbe eller et andet ikke-basisk rengøringsmiddel således at snavs og mug ikke giver anledning til at vandet fanges og trænger ned i træværket. De nederste skrå kitfalse skal efterses og der tilføjes evt. linolie, kit i smårevner og/eller maling. Hvis malingen virker lidt nedbrudt kan man efterbehandle denne ved at påføre et tyndt lag linolie eller fernis med en klud. Normalt er det ikke nødvendigt med denne efterbehandling hvert år, men efter behov. Efter nogle år er det nødvendigt at male vinduerne og herunder reparere kittet for at bevare vinduerne smukke og holdbare. Når man passer sine linoliemalede vinduer på denne måde, er arbejdet forholdsvis overkommeligt. Linoliegrundede vinduer kan overmales med alle typer maling til vinduer, men har man først valgt en anden type maling end linoliemaling, kan man ikke vedligeholde med linoliemaling, da denne ikke trænger gennem den hårde malingsfilm og blot lægger sig som et lag på denne.

12 12 Alkydoliebaseret maling. Alkydoliemaling vandt indpas i 60érne som den hurtigttørrende maling med en hård og glansfuld overflade, og samtidigt hermed var den let at arbejde med. Under sollysets påvirkning dannes der i overfladen mikrorevner, hvor vand trænger ind og får malingen til at skalle af. Den efterfølgende reparation er mere vanskelig end for linoliemalingen, idet man skal slibe den hårde overflade af for at frisk maling kan hæfte tilstrækkeligt. De bedste resultater har været opnået med en fed, blød alkydforstærket oliemaling, der danner en relativt blød film. Industrielt har man påført denne type med varm airless, hvilket har givet meget holdbare resultater. Plastalkydmaling. Plastalkydmaling vandt indpas i 80érne og består af en acryldispersion og alkydolie i vand. Olieindholdet trænger godt ind i træet, mens acryloverfladen er vejrmodstandsdygtig og resistent overfor UV-lys. Alkydindholdet øger vandfastheden, hvorfor denne type opnår en lang levetid. De bløde typer, som påføres med pensel er lettere at vedligeholde end de hårde typer, der er lidt vanskeligere at eftereparere. Plastalkydmalingen har gode miljømæssige egenskaber, og den er velegnet til industrielt brug. Acrylplastmaling. Acrylplastmaling består af acryldispersion og pigment, og den er diffusionsåben. Den er vejrbestandig med lang holdbarhed uden afskalninger, men den kan kun bruges udvendigt, da den klæber, og herved er den heller ikke egnet til industrielt brug, hvor rammerne sprøjtemales på alle sider på en gang. Generelt om overfladebehandlingen. Vælger man på et tidspunkt at overmale vinduerne med en vandbaseret maling, må man fortsætte hermed, da plasttyperne er bløde og derfor ikke egnede til overmaling med hårde typer maling. Man skal altid vælge en maling udvendigt, der er mindst lige så diffusionsåben som den indvendige maling for at undgå at fugten fra boligen skal indkapsles i trærammen og derved forårsage råd og svamp. Vinduerne skal have et årligt eftersyn, f.eks. om foråret, hvor de skal afvaskes for snavs og mug, der let kan give anledning til at vandet fanges og trænger ned i træværket. Under denne gennemgang repareres evt. smårevner og sprækker i kitfalsen og malingen repareres evt. på udsatte steder. Når man overholder denne vedligeholdelsesprocedure forlænger det vinduernes levetid, og reparationerne er på stadiet med smårevner rimelig overkommeligt at udføre. Renovering af ældre vinduer. Der har vist sig en stigende interesse for at renovere ældre sprossevinduer. Dette kan dog være en omfattende affære, hvis disse vinduer har været forsømt i lang tid, da vinduet så skal renses helt op til frisk træ, og evt. rådne partier skal udskiftes. Dette arbejde er så omfattende, at det bedst kan gøres af specialister, der har udviklet særlige metoder hertil. En metode er at behandle vinduet (efter at beslagene er fjernet) i en stor mikrobølgeovn, der blødgører maling og kit. En anden metode er at sænke vinduerne i et varmt oliebad (efter at glas og kit er fjernet), hvorefter den blødgjorte maling let skrabes af. Her skal kun omtales den lettere renovering, der er tilstrækkelig for et nogenlunde vedligeholdt vindue. Den gamle kit fjernes mest enkelt med en kitlampe, der varmer i det infrarøde spekter, hvorfor den er skånsom for glasset. Kitlampen blødgører kittet, der let skrabes af.

13 13 Beslagene er ofte en del medtagne af rust, der har fået disse til at kravle fra vinduesrammen. Disse skal afmonteres, slibes, grundes og males inden de atter monteres. Man skal her være lidt forsigtig idet hjørnebeslagene oprindeligt holdt rammerne sammen, hvorfor man ikke bør tage alle beslag af på en gang. Hvis beslagene sidder tæt til rammen bør man ikke afmontere disse, men nøjes med at slibe, grunde og male dem. Den gamle maling slibes ned med stor forsigtighed, da den sandsynligvis indeholder blyforbindelser. Herefter grundes der (evt. flere gange) med linolie eller linoliefernis tilsat bakteriedræbende middel: fungicid. Det vil ofte være nødvendigt at udfylde huller efter at beslagene er afmonteret, og her kan man bruge tværårringede dyvler (endetræ ikke mod overflade) eller man kan påføre plastisk træ af flere gange indtil hullet er fyldt ud. Revner og sprækker udfyldes bedst med en acrylbaseret fugemasse eller Vindueskit, der kan arbejde med træet. Massen trækkes ud med en fugtig svamp, hvorved smårevnerne fyldes ud. De udspartlede og udfyldte steder pletmales førend den endelige overmaling finder sted. Det kan være vanskeligt at finde egnet glas til erstatning for det gamle, hvis det er gået i stykker, men der importeres maskintrukket glas fra Polen og Tjekkiet, som er egnet hertil. En nødløsning kan være at bruge drivhusglas, der er frasorteret floatglas, som derved har lidt af det spil, der er i de gamle ruder. Jernvinduer. Jernvinduer anvendes stadigvæk til visse formål, som f. ex. tagvinduer, og i facader. Ruden presses ofte i et tyndt lag klar neutralhærdende silicone, der virker som lim, hvorefter kitfalsen udføres med åffa-tex, der relativ hurtigt bliver hårdt og kan overmales. Man kan også trykke glasset i kit, hvor man ved større ruder og dermed dybere kitfalse må sikre sig, at glasset bliver holdt på plads, f. ex. med skruer i fals før den egentlige overkitning.

14 14 Litteratur. Arkitektur Forum, Kell Elgstrøm og Susanne Pouline Svendsen Vinduer Bevaring eller udskiftning, 1999 Teknologisk Instituts Forlag, red. J. S. Aabye Malerbogen, 1953 Gyldendal, Curt von Jessen, Niels-Holger Larsen, Mette Pihler, Ulrich Schirnig Byhuset Byggeskik i Købstaden, 1980 Statens Byggeforskningsinstitut, Carl Axel Lorentzen Glas i byggeriet, SBI-anvisning 192, 1999 BPS publikation nr. 124 Typiske beskrivelsesafsnit glarmesterarbejdet, 1998 Teknologisk Institut, Malerfagligt Behandlingskatalog, MBK. Malematerialer, Træmaterialer, artikel 7 og 8, 1988.

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk pas på de gamle vinduer Pas på de gamle vinduer - eller vælg nye,

Læs mere

Linolieprodukter Hvorfor?

Linolieprodukter Hvorfor? Linolieprodukter Hvorfor? Forbrug og påføring af linoliemaling For at kunne beregne, hvor meget træmaling (oliefarver) der er behov for, er det nødvendigt at vide, hvor mange m² der skal males, hvor mange

Læs mere

+ 2,4 = Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder

+ 2,4 = Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder Hvis du bor i et hus med termovinduer, kan du selv udskifte ruderne (glasset) med A mærkede

Læs mere

Omfang: Arbejdet omfatter levering af nye vinduer, som koblede elementer med kitfalse, til hele ejendommen.

Omfang: Arbejdet omfatter levering af nye vinduer, som koblede elementer med kitfalse, til hele ejendommen. Udbudsbeskrivelse koblede vinduer. Omfang: Arbejdet omfatter levering af nye vinduer, som koblede elementer med kitfalse, til hele ejendommen. Der benyttes følgende trævinduestype: Vipo Vinduer Tlf.: 9794

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr:

Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr: 1 Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr: 2 Tillykke med Deres nye vinduer og døre. Deres valg på netop vores produkter har sikret Dem en langtidsholdbar løsning. Dog kræver det en vedligeholdelse fra Deres

Læs mere

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd.

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Jotun Tips Ude Nr. 1 Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Tjek derfor specielt disse områder: Lod- og vandrette træbeklædninger, endetræ,

Læs mere

Produktinformation. Koblede vinduer, termovinduer, forsatsvinduer og facadedøre. Stilfulde elementer til renoveringsopgaver og nybyg

Produktinformation. Koblede vinduer, termovinduer, forsatsvinduer og facadedøre. Stilfulde elementer til renoveringsopgaver og nybyg Produktinformation Koblede vinduer, termovinduer, forsatsvinduer og facadedøre. Stilfulde elementer til renoveringsopgaver og nybyg Koblede Vinduer Triowood & Duowood Vi har gennem mange år opnået stor

Læs mere

HØJSKOLEVEJ 11, 2960 RUNGSTED KYST VINDUERNES TILSTAND OG RENOVERINGSFORSLAG.

HØJSKOLEVEJ 11, 2960 RUNGSTED KYST VINDUERNES TILSTAND OG RENOVERINGSFORSLAG. HØJSKOLEVEJ 11, 2960 RUNGSTED KYST VINDUERNES TILSTAND OG RENOVERINGSFORSLAG. Denne rapport er lavet på foranledning af Hørsholm Kommune på grund af skolens ønsker om begrænsning af varmetabet og mindskelse

Læs mere

Bevar vinduerne. www.bygningskultur.dk/vinduer

Bevar vinduerne. www.bygningskultur.dk/vinduer Bevar vinduerne Hjemmeside viser vej www.bygningskultur.dk/vinduer www.bygningskultur.dk/vinduer Et nyt tema om vedligehold af vinduer giver gode oplysninger til bygningsejere og -administratorer Se en

Læs mere

ALTANER.DK RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING. altaner.dk 1 Vestbjerg Smede- & Maskinværksted ApS +45 96 47 77 47 www.altaner.

ALTANER.DK RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING. altaner.dk 1 Vestbjerg Smede- & Maskinværksted ApS +45 96 47 77 47 www.altaner. RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING altaner.dk 1 Tillykke med din nye altan. Vi håber at du i fremtiden vil nyde tiden på altanen og dens mange oplevelses rige timer. Vi har i denne vedligeholdelses

Læs mere

Indadgående kip-drejevindue type BSI, UNI-JET S-CONTURA Brugs- og vedligeholdelsesvejledning Udluftning sker i kipstillingen, rengøring kan foretages i drejestillingen. Når grebet peger nedad, er vinduet

Læs mere

100 år mere til dine vinduer

100 år mere til dine vinduer 100 år mere til dine vinduer Tværfaglig synergi ml. glarmester-, snedker-, maler- og smedesvende, der hvert år giver 8.000 vinduer 100 år mere at leve i Byggeriets Vinduesrenovering ApS er de eneste i

Læs mere

Historie og nutid mødes

Historie og nutid mødes Ny lancering Endnu et A-vindue Historie og nutid mødes - i moderne og energivenlige rammer! En gennemprøvet energikonstruktion Med Nation Energy tilbyder Idealcombi nu et smukt vindue i en velkendt og

Læs mere

DANSKE VINDUER OG DØRE

DANSKE VINDUER OG DØRE DANSKE VINDUER OG DØRE www.danske-vinduer.dk Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker EN MODERNE VIRKSOMHED Danske Vinduer og Døre er en selvstændig producent af vinduer og døre til de danske forbrugere.

Læs mere

vinduet til din personlighed en revolution

vinduet til din personlighed en revolution vinduet til din personlighed en revolution svarre er vinduet til et hjem, hvor kun det ultimative er godt nok. Det er vinduet, der giver huset lys og liv men også arkitektonisk helhed udefra. Den særlige

Læs mere

BLÆRER PÅ TRÆVÆRK. Stedvis ringe vedhæftning Ringe vedhæftning kan også have andre årsager end fugt alt efter malingtype.

BLÆRER PÅ TRÆVÆRK. Stedvis ringe vedhæftning Ringe vedhæftning kan også have andre årsager end fugt alt efter malingtype. Blærer på træværk BLÆRER PÅ TRÆVÆRK Blærer på træværk sådan kender vi dem Fra tid til anden opstår der blærer i maling på udvendigt træværk ofte kort efter, at det er blevet malet. Blærerne måler typisk

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

Træbeskyttelse med lang holdbarhed

Træbeskyttelse med lang holdbarhed Træbeskyttelse med lang holdbarhed ÅR Unik varmereflekterende træbeskyttelse med køleeffekt, der reflekterer solens varme og skadelige infrarøde (IR) stråler Se alt om COOLINGPAINT på coolingpaint.dk SOLENS

Læs mere

Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering

Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering Visuelle undersøgelser af bygningers klimaskærm, eventuelt suppleret med tekniske målinger og bygningsarkæologiske undersøgelser. Afrapportering Prioriteret

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus Side 1 af 9 Emne: Retningslinjer for vinduer Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet, at udstede

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Drift & Vedligehold. Kviste Kompaniet Vesterbæk. Vedligeholdelsesvejledning (I denne vejledning vil Kviste Kompagniet Vesterbæk være benævnt KKV) Tyndpladebeklædninger Hvis kvisten er beklædt med zink/kobber/aluminium

Læs mere

Malinger som er velegnet på træ udendørs

Malinger som er velegnet på træ udendørs Malinger som er velegnet på træ udendørs Acryl NB: Betegnelsen "Acryl..." (fx Acrylmaling) benyttes ofte i handelsnavne, men desværre i vidt forskellig betydning. "Acrylplast...", er den vedtagne MBK-betegnelse

Læs mere

ANVISNINGER til Bygningsbevaring

ANVISNINGER til Bygningsbevaring Center for Bygningsbevaring i RAADVAD ANVISNINGER til Bygningsbevaring af Søren Vadstrup, arkitekt m.a.a. Dato: Januar 2010 Standardiseret tilstandsundersøgelse For at hjælpe husejere med at bedømme gamle

Læs mere

Teknisk Datablad. Soudaplug ST. Dato: 08/07/16 Side 1 af 4

Teknisk Datablad. Soudaplug ST. Dato: 08/07/16 Side 1 af 4 Dato: 08/07/16 Side 1 af 4 Hurtigthærdende cement (Lynmørtel) For øjeblikkelig lukning af utætheder i beton og murværk, selv under højt tryk. Anvendelsesområde: er en cement-baseret pulver, der blandet

Læs mere

MONTERING. Træ & Træ/Alu

MONTERING. Træ & Træ/Alu Træ & Træ/Alu MONTERINGSVEJLEDNING TIL VINDUER AFMONTERING AF DE GAMLE VINDUER Du skal huske at kontrollere, om det nye vindue passer i murhullet, inden du afmonterer det gamle vindue. A B Udtag først

Læs mere

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre Den Sorte HUSGUIDE INDEHOLDER NÆSTEN ALT HVAD DU SKAL VIDE FØR DU GÅR IGANG... Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt Gør det selv - bedre FORBEREDELSE Fladen skal være rengjort for

Læs mere

Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov

Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov Vintech er en mindre vinduesfabrik, grundlagt i 1979 i Ørbæk. Kvalitet har gennem alle årene været det faste omdrejningspunkt

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Energiforbedring af vinduer med forsatsrammer. Fordele. Kitfals. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm. Lufttæt fuge Bagstop. Mørtelfuge

Energiforbedring af vinduer med forsatsrammer. Fordele. Kitfals. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm. Lufttæt fuge Bagstop. Mørtelfuge Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Energiforbedring af vinduer med r Oprindelige bevaringsværdige vinduer fra før 1950-60 med ét lag glas bør energiforbedres med en med en energirude

Læs mere

Halm. Huse ved Vadehavet - Forundringskort Halm

Halm. Huse ved Vadehavet - Forundringskort Halm Halm Halm blev brugt til at blande i lerklining, både i vikingetiden og i bindingsværkshuse omkring 1634. Halmstrå kan let knække. Flere halmstrå sammen er stærkere end ét strå. Halm Halmstrå er hule,

Læs mere

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 1 KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. Vi håber at du i fremtiden vil nyde tiden på altanen og dens

Læs mere

Dørbladet udføres som en rammedør til glasisætning. Under falsene udføres en række indskæringer således at falsen udluftes.

Dørbladet udføres som en rammedør til glasisætning. Under falsene udføres en række indskæringer således at falsen udluftes. NY TERRASSEDØR 1 - BESKRIVELSE Generelt Varmings Tegnestue har i foråret/sommeren 2012 redigeret eksisterende tegningsmateriale samt udarbejdet supplerende tegningsmateriale for Kulturstyrelsen. Redigeringen

Læs mere

Smedejern og essesmedning

Smedejern og essesmedning Smedejern og essesmedning Søren Vadstrup Center for Bygningsbevaring RAADVAD Skadetyper og deres årsager

Læs mere

Konklusion. Malerfagets Behandlingsanvisning. Visuel registrering af overfladen. Algevækst 1. Intakt. Malingfilmen (øverste halvdel)

Konklusion. Malerfagets Behandlingsanvisning. Visuel registrering af overfladen. Algevækst 1. Intakt. Malingfilmen (øverste halvdel) 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 KØBEHAVS MALERLAUGS VIDUESPROJEKT II I SAMARBEJDE MED DATEA SMEDEHOLM 10 2008 Konklusion Tilstanden af vinduerne år tre efter malerbehandlingen, kan læses i koderne på

Læs mere

LÆSKEMØRTEL MURER MIKAEL MARTLEV MURVÆRK

LÆSKEMØRTEL MURER MIKAEL MARTLEV MURVÆRK LÆSKEMØRTEL MURER MIKAEL MARTLEV MURVÆRK Dette skrift er baseret på en videnkupon lavet som et samarbejde mellem Teknologisk Institut, Murværk og murer Mikael Martlev i perioden 2012-13. Indledning - kort

Læs mere

Energiforbedring af vinduer med koblede rammer. Fordele. Kitfals. Sprosse. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm Lufttæt fuge Mørtelfuge. Mørtelfuge.

Energiforbedring af vinduer med koblede rammer. Fordele. Kitfals. Sprosse. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm Lufttæt fuge Mørtelfuge. Mørtelfuge. Energiløsning UDGIVET FEBRUAR 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Energiforbedring af vinduer med koblede rammer Oprindelige bevaringsværdige vinduer fra før 1950-60 med ét lag glas bør energiforbedres med en

Læs mere

Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser

Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser En smuk rødbøg og hvad så? Den dækker faktisk Hansens nye hus opført af Hansens egne håndværkere efter tegninger fra undertegnede. Det er jo et gammeldags

Læs mere

SVANEMØLLEN Svaneke.

SVANEMØLLEN Svaneke. SVANEMØLLEN Svaneke. Løse og nedfaldende egespåner 2010 Tilstand Beklædning, vinduer og døre. Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN 2013 Indledning. Ved møllen opførelse blev både skrog og hat beklædt med

Læs mere

Træ-kvalitet Typiske skader Endetræ suger godt Gammeldags linoliemaling

Træ-kvalitet Typiske skader Endetræ suger godt Gammeldags linoliemaling Anbefalinger fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv Vinduesistandsættelse og linoliebehandling Reparation af gammelt træværk - vinduer - som alternativ til udskiftning og linoliebehandling af udvendigt træværk

Læs mere

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. Wood Care

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. Wood Care T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R Wood Care 1 Vi sikrer værdierne og miljøet Alle ved, at træ der er Collstrop imprægneret, er effektivt beskyttet mod råd og svamp i årevis.

Læs mere

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?;

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Dansk Forening for Rosport Lak Sikkerhedsregler for lak På arbejde lak og tilsvarende Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Blanding Sikkerhed 4-5 produkter, der anvendes til lakarbejde, findes en

Læs mere

Sto Scandinavia I Facade. Facadesystem StoNordic Pudssystem

Sto Scandinavia I Facade. Facadesystem StoNordic Pudssystem Sto Scandinavia I Facade Facadesystem StoNordic Pudssystem StoNordic Pudssystem I Fordele Systemet til alle underlag Magasinstorget, Linköping, Sverige StoNordic Pudssystem er et komplet system med gennemtestede

Læs mere

Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer.

Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer. Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer. J.nr. Faxe sogn, Fakse hrd., Præstø amt., Stednr. SBnr.

Læs mere

Polyester. Dansk Forening for Rosport Materielkursus 2 Uddannelsesudvalget. Polyesterens egenskaber. Opbevaring. Hvad består en glasfiberbåd af

Polyester. Dansk Forening for Rosport Materielkursus 2 Uddannelsesudvalget. Polyesterens egenskaber. Opbevaring. Hvad består en glasfiberbåd af 10 Polyester Hvad består en glasfiberbåd af Polyesterens egenskaber Opbevaring Der bruges som regel polyester til at holde sammen på glasset. Dette produkt er en kunstharpiks, fremstillet af spildprodukter

Læs mere

Energiforbedring af vinduer med forsatsrammer. Fordele. Kitfals. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm. Lufttæt fuge Bagstop. Mørtelfuge

Energiforbedring af vinduer med forsatsrammer. Fordele. Kitfals. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm. Lufttæt fuge Bagstop. Mørtelfuge Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Energiforbedring af vinduer med r Oprindelige og bevaringsværdige vinduer fra før 1950-60 med ét lag glas bør energiforbedres med en forsats ramme

Læs mere

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag Væg og loftmaling Loft/Væg 3 En maling til vægge og lofter, som er nem at arbejde med og som ikke giver dryp eller stænk. Fremstår med en helmat overflade uden reflektering. Anvendes på lofter, beklædningsplader

Læs mere

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 Udskiftning af vinduer med ét lag glas Vinduer begyndende tegn på råd eller andet tegn på nedbrydning bør udskiftes til nye koblede vinduer med en 2-lags energirude i den

Læs mere

Vinduesprojekt. København januar 2012 Sag 11294. Vedr. Ejendommen Ved Amagerport 2 10 m.fl. Matr. nr. 293 Amagerbro kvt. Ejer:

Vinduesprojekt. København januar 2012 Sag 11294. Vedr. Ejendommen Ved Amagerport 2 10 m.fl. Matr. nr. 293 Amagerbro kvt. Ejer: København januar 2012 Sag 11294 TM Vinduesprojekt Vedr. Ejendommen Ved Amagerport 2 10 m.fl. Matr. nr. 293 Amagerbro kvt. Ejer: E/F Ved Amagerport 2 10 m.fl. Rapport ved arkitekt Troels Maaløe CVR-nr.

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

DATERING AF VINDUER 1700-1950

DATERING AF VINDUER 1700-1950 DATERING AF VINDUER 1700-1950 Hvis man vil vurdere i hvor høj grad et ældre hus er blevet bevaret i sin oprindelige skikkelse, er det vigtigt at kende de enkelte bygningsdeles alder og historie. Ved at

Læs mere

MiniHuset.dk Torpsgade 25, Smidstrup, 7000 Fredericia www.minihuset.dk - info@minihuset.dk. Udvendig Dekorering

MiniHuset.dk Torpsgade 25, Smidstrup, 7000 Fredericia www.minihuset.dk - info@minihuset.dk. Udvendig Dekorering Udvendig Dekorering Det udvendige udseende er på mange måder den vigtigste del af dit dukkehus, da det er den del, der bliver vist det meste af tiden. Den stil du vælger til dit hus vil ofte diktere det

Læs mere

FPC-system. Del 3. Arbejds- og kontrolinstruktioner

FPC-system. Del 3. Arbejds- og kontrolinstruktioner FPC-system Del 3 Arbejds- og kontrolinstruktioner Indholdsfortegnelse Udgave 3.1 Produktionsproces - Kontrolplan 3.2 Afkortning 3.3 Firkanthøvling 3.4 Tapning 3.5 Hulstemmer 3.6 Profilering 3.7 Rammesamling

Læs mere

Store termoruder og andre problemer med vinduer

Store termoruder og andre problemer med vinduer Store termoruder og andre problemer med vinduer Revnede termoruder: Termiske revner Kantskader fra produktion eller montage Svigt i opklodsning af ruden Svigt i montage af karme Konstruktive forhold i

Læs mere

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2012 Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2 VMZ Stikfals Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse VMZ stikfals side 4 Produktinformation/anbefalinger side 5 Paneler side 6 Tilbehør side 8 Fastgørelse/befæstigelse

Læs mere

Nænsom Bygningsbevaring. Søren Vadstrup Center for Bygningsbevaring i Raadvad

Nænsom Bygningsbevaring. Søren Vadstrup Center for Bygningsbevaring i Raadvad Nænsom Bygningsbevaring Søren Vadstrup Center for Bygningsbevaring i Raadvad Bevar husets sjæl Barnet og badevandet Barnet og badevandet Det er de originale materialer, de særlige detaljer, samt sliddet

Læs mere

Elegant, innovativt og indadgående

Elegant, innovativt og indadgående FUTURA+i Elegant, innovativt og indadgående Fremstillet i aluminium og PUR 53 mm slanke rammer for et let udtryk og stort lysindfald Højisolerende og energibesparende Futura+i er indadgående med alle fordelene

Læs mere

Tillægsvejledning. Linolie

Tillægsvejledning. Linolie Tillægsvejledning Linolie September 2015 1 Linolie på Dinesen gulve Douglas, Pine, Oak Dinesen planker leveres altid ubehandlede og skal efter lægning afslibes og grundbehandles. Det er vigtigt at overveje

Læs mere

266,00 332,25 290,00 362,50 440,00 550,00 456,00 570,00 TEKST PRODUKT. 402 B&J Loftmaling 2

266,00 332,25 290,00 362,50 440,00 550,00 456,00 570,00 TEKST PRODUKT. 402 B&J Loftmaling 2 PRODUKT TEKST 402 B&J Loftmaling 2 Lugtsvag maling til lofter og overvægge der skal fremstå med helmat finish. Produktet er også velegnet til airless. B&J 402 opfylder kravene til EU Miljømærket Blomsten.

Læs mere

Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer

Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer Økonomi Stor gevinst i varmebesparelse Komfort Ingen træk, ensartet temperatur i hele rummet og mindre støj Æstetik Gamle huse er designet til sprossede vinduer.

Læs mere

1021783_Viking_brochure 26/08/02 7:58 Side 1. - et stærkt produkt! VIKING. vinduer & døre A/S. Juni 2002 1

1021783_Viking_brochure 26/08/02 7:58 Side 1. - et stærkt produkt! VIKING. vinduer & døre A/S. Juni 2002 1 1021783_Viking_brochure 26/08/02 7:58 Side 1 VIKING vinduer & døre A/S - et stærkt produkt! Juni 2002 1 1021783_Viking_brochure 26/08/02 7:58 Side 2 Gode grunde til at vælge VIKING vinduer & døre A/S Høj

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

1. 2. MONTAGEVEJLEDNING Winvent til energirenovering af eksisterende vinduer. Friskluftindtag øverst i den udvendigt gående ramme

1. 2. MONTAGEVEJLEDNING Winvent til energirenovering af eksisterende vinduer. Friskluftindtag øverst i den udvendigt gående ramme 1. 2. Friskluftindtag øverst i den udvendigt gående ramme Friskluftindtag øverst i den indvendigt gående ramme I overramme-stykket udfræses et friskluftindtag dim.: (l) (216+79) mm x (b) 12 mm iht. den

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus 3 0 Side 1 af 10 Emne: Retningslinjer for altandøre Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet,

Læs mere

Everluxx Classic e Klassiske vinduer designet til fremtiden

Everluxx Classic e Klassiske vinduer designet til fremtiden Everluxx Classic e Klassiske vinduer designet til fremtiden Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre Ønsker man sprosser i rammen, kan der vælges mellem gennemgående sprosser, ilagte sprosser, der som navnet

Læs mere

LINOLIEMALING INDHOLD. Center for Bygningsbevaring i RAADVAD: MATERIALER til Bygningsbevaring. Af Søren Vadstrup Maj 2006

LINOLIEMALING INDHOLD. Center for Bygningsbevaring i RAADVAD: MATERIALER til Bygningsbevaring. Af Søren Vadstrup Maj 2006 Center for Bygningsbevaring i RAADVAD: MATERIALER til Bygningsbevaring LINOLIEMALING Af Søren Vadstrup Maj 2006 INDHOLD Hvad er linoliemaling? Pigmenter og farvestoffer Mager og fed linoliefarve 2 eller

Læs mere

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012 SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012 Vandtættende bitumen-membran SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Produktinformation Skalflex Tætningsmembran er en 1,5 mm tyk bitumenbaseret membran, opbygget

Læs mere

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler Vedligeholdelse 1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler 2 Teak Teaktræ er særligt velegnet til udendørs brug, fordi det har et naturligt indhold af olie og er formstabilt. Det kan tåle vejr og vind uden

Læs mere

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber Litochrom STARLIKE Planspartler Forsegler Klæber DK Tre funktioner i ét produkt Planspartler Forsegler Klæber Smudsafvisende og vandafvisende. Forebygger udbredelsen af svamp og mug. Ideel til at forny

Læs mere

MONTERING GUIDE TIL MONTAGE AF VINDUER

MONTERING GUIDE TIL MONTAGE AF VINDUER Plastik GUIDE TIL MONTAGE AF VINDUER AFMONTERING AF DE GAMLE VINDUER Husk at kontrollere om det nye vindue passer i murhullet, inden du afmonterer det gamle vindue. Udtag først de gamle rammer. Brug rustløsende

Læs mere

Elegant, innovativt og indadgående

Elegant, innovativt og indadgående FUTURA+i Elegant, innovativt og indadgående Fremstillet i aluminium og PUR 53 mm slanke rammer for et let udtryk og stort lysindfald Højisolerende og energibesparende Futura+i er indadgående med alle fordelene

Læs mere

Vedligeholds vejledning for Carl Nielsens Plads

Vedligeholds vejledning for Carl Nielsens Plads Vedligeholds vejledning for Carl Nielsens Plads Indhold: Vedligeholdsopgaver og interval 2013 2017... 2 Vejledning 1 - Rens og smør beslag... 3 Vejledning 2 - Kontrol af vindues træ rammer... 4 Vejledning

Læs mere

TRÆBESKYTTELSE Flottere finish med norsk træbeskyttelse

TRÆBESKYTTELSE Flottere finish med norsk træbeskyttelse TRÆBESKYTTELSE Flottere finish med norsk træbeskyttelse NORSK TRÆBESKYTTELSE Fra det ekstreme nord til dit træværk siden 1972 DEMIDEKK Holdbar træbeskyttelse til det skandinaviske klima Demidekk er norsk

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Miljøvenlige tekniske bygninger i Sejlflod Kommune

Miljøvenlige tekniske bygninger i Sejlflod Kommune Redaktionel bemærkning fra Byg og Byg: Efterfølgende tekst har været offentliggjort som artikel i Stads- og Havneingeniøren nr.11, 1999, dog kun med 1 foto. Miljøvenlige tekniske bygninger i Sejlflod Kommune

Læs mere

ALTAN VEDLIGEHOLD. KONTECH ALTANER Hammerholmen 48A 2650 Hvidovre www.kontech.dk info@kontech.dk

ALTAN VEDLIGEHOLD. KONTECH ALTANER Hammerholmen 48A 2650 Hvidovre www.kontech.dk info@kontech.dk 2015 KONTECH ALTANER Hammerholmen 48A 2650 Hvidovre www.kontech.dk info@kontech.dk Indledning 10 gode altanråd Ståldele Aluminiumsdele Fiberbetongulve Glas Hårdttræsgulve Håndliste i hårdttræ Underbeklædning

Læs mere

Hej Hans!!! Da jeg modtog dit ur var det i en sørgelig forfatning det trængte til en istandsættelse!

Hej Hans!!! Da jeg modtog dit ur var det i en sørgelig forfatning det trængte til en istandsættelse! Hej Hans!!! Da jeg modtog dit ur var det i en sørgelig forfatning det trængte til en istandsættelse! Da jeg modtog plastkassen med lodder, ur, nøgle og pendul så jeg at skiven ikke havde det godt! Malingen

Læs mere

Gode råd om service og vedligehold

Gode råd om service og vedligehold Kratholmvej 63 5260 Odense S Tlf. 63 18 18 40 Fax 63 18 18 41 Sydbank Reg.nr. 6845 kontonr. 6318184 CVR nr. 26 05 05 10 Gode råd om service og vedligehold Om produkterne Produkterne er bygget af materialer

Læs mere

SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK

SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK 2 Specielt træ fortjener særbehandling Finere og mere eksotiske træsorter som teak, mahogni, ceder og nyatoh vinder frem i disse år. De er oftere hårdere og mere

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne M-1700-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 1700 brusedør. Læs venligst

Læs mere

Everluxx Classic e Klassiske vinduer designet til fremtiden

Everluxx Classic e Klassiske vinduer designet til fremtiden Everluxx Classic e Klassiske vinduer designet til fremtiden Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre Ønsker man sprosser i rammen, kan der vælges mellem gennemgående sprosser, ilagte sprosser, der som navnet

Læs mere

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sæt stop for snigende nedbrydning Med to-trins tætning Det ventilerede facadesystem StoVentec Tiden

Læs mere

TRIP TRAP WOODCARE. Udendørs plejeprodukter. Nemt og effektivt Naturligvis

TRIP TRAP WOODCARE. Udendørs plejeprodukter. Nemt og effektivt Naturligvis TRIP TRAP WOODCARE Udendørs plejeprodukter Anbefalet af professionelle Nemt og effektivt Naturligvis 1 Det naturlige valg Træ skal ikke overfladebehandles; det skal styrkes og beskyttes indefra. Denne

Læs mere

VELFAC 100 Indadgående vinduer

VELFAC 100 Indadgående vinduer VELFAC 100 Indadgående vinduer Titel Side VELFAC 104 Side/bundhængt vindue 82 VELFAC 106 Bundhængt vindue 84 VELFAC 110 Fast vindue 86 VELFAC 134 Side/bundhængt altandør 88 VELFAC 110F Fast parti til VELFAC

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Vahle A/S - Fabriksvej 5 - DK-8544 Mørke Tlf. +45 86 37 24 77 Fax +45 86 37 24 78 www.jetrae.dk - jetrae@vahle.dk INDHOLD Montering af dør side 2 Montering af sideparti side 6 Montering

Læs mere

Montagevejledning: Redskabsrum, vare nr. 9633319 Grundmål: 190x280 cm.

Montagevejledning: Redskabsrum, vare nr. 9633319 Grundmål: 190x280 cm. Montagevejledning: Redskabsrum, vare nr. 9633319 Grundmål: 190x280 cm. 1900 2800 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialet stemmer overens med det leverede. Mangler der noget, eller

Læs mere

Træbeskyttelse. Træbeskyttelse

Træbeskyttelse. Træbeskyttelse Træbeskyttelse Træbeskyttelse Hold dit træværk smukt og velplejet. Træbeskyttelse hjælper med at holde dit træværk frit for råd og svamp. Særligt det danske vejr, stiller store krav til træ og træbeskyttelse.

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

væg & loft B-57-0213

væg & loft B-57-0213 væg & loft B-57-0213 1 sannsynligvis verdens reneste Det miljørigtige loft og væg Huntonit garanterer dig ikke et længere liv, men måske et bedre liv. Skal du bygge nyt eller renovere, har Huntonit sandsynligvis

Læs mere

Til 50mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Til 50mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning Til 50mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning

Læs mere

Småsprossede vinduer:

Småsprossede vinduer: Vinduer Vinduerne er med til at understrege husets identitet og stilart. Typisk for vinduer i Ribes gl. bydel er at de oprindeligt har haft sprosser i form af dannebrogsvinduer med eller uden tværsprosse

Læs mere

Bygning af hul pagaj i fyrretræ. (vægt 850 til 950g). Pagajbyg - 1

Bygning af hul pagaj i fyrretræ. (vægt 850 til 950g). Pagajbyg - 1 Bygning af hul pagaj i fyrretræ. (vægt 850 til 950g). Pagajbyg - 1 Grøndlandspagajer laves normalt i cedertræ fordi det er en let træsort. En pagaj lavet i cedertræ kan normalt laves i en færdig vægt lidt

Læs mere

KRONE VINDUER A/S VINDUER & DØRE TIL BOLIGEN

KRONE VINDUER A/S VINDUER & DØRE TIL BOLIGEN INDHOLD Velkommen 3 Valg af vinduer 4-5 Produktprogram 6-7 Krone Fyr 8-9 Krone Mahogni 10-11 Krone COto 12-13 Miljøet 14 Krone Døre 15 Designfrihed 16 Historien bag 17 Egen produktion 18 Krone produkter

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat låger Malede og finérede Almindelig rengøring foretages med en ren klud eller vaskeskind og lunkent vand. Til mere dybdegående

Læs mere

SCHÖNOX MAX FORMAT. System MAX FORMAT. www.schonox.dk

SCHÖNOX MAX FORMAT. System MAX FORMAT. www.schonox.dk SCHÖNOX MAX FORMAT Foto: RAK Ceramics GmbH SCHÖNOX MAX FORMAT System MAX FORMAT Et program med optimalt tilpassede produkter til montering af meget store fliser samt meget tynde fliser Sikkert og effektivt

Læs mere