Bygningsmaler Rensning af facader

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygningsmaler Rensning af facader"

Transkript

1 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Bygningsmaler Rensning af facader Undervisningsministeriet, december Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for Bygge/anlæg og industri (BAI) i samarbejde med Uffe Madsen, Uddannelsescenter Holstebro. Materialet kan frit kopieres med angivelse af kilde. Materialet kan frit viderebearbejdes med angivelse af følgende tekst: "Dette materiale indeholder en bearbejdning af Bygningsmaler Rensning af facader, december 2013, udviklet for Undervisningsministeriet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med Uffe Madsen, Uddannelsescenter Holstebro.

2 Indhold Forord... 3 Tilbageblik... 4 Facadeslibere... 5 Diamantslibere... 5 Renoveringsfræser Personlig sikkerhed ved anvendelse af diamantslibere og renoveringsfræsere Støvklasser... 6 Skånsom facadeafrensning med tøris- og lavaanlæg Udstyr og maskiner til skånsom facadeafrensning Forbrug af tørispellets Vejledende doseringstabel Blæsepistoler Anvendelsesområder - ved tøris- og lavablæsning Diagram over lavaanlæg Diagram over kombineret tøris- og lavaanlæg Diagram over tørisanlæg Sådan virker tørisblæsning Blæsemidler - lava og granit Sikkerhedsforanstaltninger Fjernelse af graffitti Højtryksrensning Koldtvandsrensere Hedtvandsrensere Sandblæsning Entreprenørens ansvar som følge af evt. skader Rensemidler i flydende form Fordele og ulemper ved forskellige rensemetoder på mineralske facader Henvisninger:

3 Forord Denne vejledning er udviklet til brug for Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI, med støtte fra Undervisningsministeriet. Materialet er udviklet til brug ved undervisning i AMU kursus nr "Bygningsmaler Rensning af facader", og er udarbejdet som en vejledning til undervisning og er ikke et kompendium til uddeling. Uddannelsesmålet er formuleret således: Deltagerne kan vurdere tidligere malebehandlede facaders tilstand og på den baggrund vælge en korrekt rensemetode og vælge egnet sikkerhedsudstyr i forbindelse med facadeafrensning. På den baggrund samt viden om drift og vedligeholdelse af relevante maskiner og udstyr, kan deltagerne foretage en skånsom facadeafrensning, herunder afrensning med CO²-tørismaskiner og med lavablæseanlæg. Endvidere kan deltagerne ved tilrettelæggelse af arbejdet kvalitetssikre arbejdet på en sådan måde, at der opstår mindst mulig risiko for eventuelle følgeskader i forbindelse med facadeafrensning samt derudover tage de nødvendige forholdsregler i forhold til miljø, sikkerhed og arbejdsmiljø på byggepladsen. Maleren får kendskab til forskellige rensemetoder og viden om: praktisk udførelse af skånsom facadeafrensning med CO 2 -tørismaskine og lava blæseanlæg. drift og vedligeholdelse af maskiner og udstyr til CO 2 -tørisafrensning. drift og vedligeholdelse af maskiner og udstyr til lavaafrensning og kombinationsblæsning. de forskellige blæsemiddeltypers anvendelsesområder. viden om tør/våd sandblæsning/ højtryksrensning. fordele og ulemper ved de forskellige typer rensemetoder. blæsemetodernes egnethed i forhold til forskellige typer af underlag. egnet sikkerhedsudstyr i forbindelse med facadeafrensning de følgeskader, der kan opstå i forbindelse med facadeafrensning. entreprenørens ansvar som følge af evt. skader. Formålet med hæftet er, at kursisterne ud fra en viden om relevante rensemetoder til mineralske facadeunderlag, kan foretage tilstandsvurdering af facader og udføre teknisk korrekt, skånsom facadeafrensning, under hensyn til arbejdsmiljøet. Materialet er udviklet i tæt dialog med leverandører indenfor facadeafrensing, og vejledningens tekniske data bygger delvist på informationer fra følgende leverandører: CryoCip A/S Festool A/S Nilfisk Alto A/S Alle leverandører har givet tilsagn til at anvende tabeller, grafik, fotos mv. i dette undervisningsmateriale med angivelse af kilde. Tak til leverandørerne, for de mange konstruktive bidrag, til udvikling af dette undervisningsmateriale. Målgruppe: Bygningsmalere Mål: På baggrund af en viden om drift og vedligeholdelse af relevante maskiner og udstyr, samt relevante arbejdsmiljømæssige forhold kan deltagerne foretage en skånsom facadeafrensning, herunder afrensning med CO²-tøris-maskiner, og med lava blæseanlæg. I den forbindelse kan deltagerne kan vurdere tidligere malebehandlede facaders tilstand og på den baggrund 3

4 vælge en korrekt rensemetode og vælge egnet sikkerhedsudstyr i forbindelse med facadeafrensning. Deltagerne opnår derudover en viden om evt. følgeskader, der kan opstå i forbindelse med facadeafrensning, samt om entreprenørens ansvar som følge af evt. skader. Varighed: 2 dage Uddannelsesbevis: Uddannelsesbevis udstedes af skolen til de deltagere, som efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål. Dette undervisningsmateriale omhandler udstyr og teknikker til afrensning af mineralske facader. Gennemførelse af kurset bør planlægges således, at der løbende veksles mellem teoretisk gennemgang og praktisk afprøvning, hvor der lægges vægt på udstyrets praktiske anvendelse, vedligeholdelse og drift, herunder sikkerhedsforanstaltninger og evt. myndighedskrav. Undervisningsmaterialet omhandler disse rensemetoder til facader: Maskinel afrensning for snavs og overfladebegroning, herunder fræsning, blæsning med tøris og eller lava højtryksrensning, sandblæsning Kemisk rensning med flydende rensemidler. Der lægges særligt vægt på skånsomme rensemetoder, der vil kunne udføres i praksis af medarbejdere i almindelige bygningsmalerfirmaer. Den praktiske afprøvning af maskiner og udstyr omfatter ikke sandblæsning, på grund af de særlige krav der stilles til udførelse, udstyr og arbejdsmiljø. Sandblæsning udføres typisk af specialfirmaer. Tilbageblik Malerarbejde på facader har beskæftiget bygningsmalere op gennem tiden. Omkring 1940 var kalkede og oliemalede facader almindelige. Derudover blev cementbundne facademalinger også anvendt. Mineralfarver og silikatmalinger var på vej, men havde begrænset anvendelse I perioden efter 1970 kom nye produkter på markedet, som fx olieemulsionsfarver, kunstgummifacademaling og plastfacademaling. Efter 1990 og indtil i dag, har især de nedenstående facademalinger været meget anvendt: acrylplastfacademaling silikatmaling silikoneemulsionsmaling olieemulsionsmaling cementpulvermaling Der er en særlig grund til at være opmærksom på de gamle typer facademaling, set i forhold til de nye rensemetoder, der giver maleren mulighed for totalafrensning af de gamle malinglag. Årsagen er, at de gamle lag, i visse tilfælde kan indeholde bly, der ved maskinel afrensning kan frigøres fra underlaget, og støv og affald kan dermed udgøre en sundhedsrisiko. 4

5 Eksempelvis kan en tidligere oliemalet facademaling indeholde blyhvidt og malingen kan være tilsat siccativer med blyindhold. Hvis man er i tvivl, bør der tages kontakt til specialister på området, der kan udtage prøver og foretage analyser, før malerarbejdet går i gang. Udtagning af prøver og analyser kan fx foretages af Teknologisk Institut. Affald fra blyholdige underlag skal bortskaffes i lukkede beholdere, efter Arbejdstilsynets regler. Facadeslibere I forbindelse med facaderenovering, hvor der skal afrenses et begrænset areal, kan det være aktuelt at gøre brug af håndholdte elektriske facadeslibere. En facadesliber fungerer i princippet som en vinkelsliber, med roterende diamantskiver eller fræsejern. Der skelnes mellem to typer, henholdsvis diamantslibere og renoveringsfræsere Diamantslibere I forbindelse med rensemetoder på mineralske facader, viser skemaet herunder, diamantskiver og værktøjshoveder til den viste diamantsliber. Skiverne er velegnede til bearbejdning af malede og pudsede overflader. DIA STONE-D130 PREMIUM DIA UNI-D130 PREMIUM Diamantskiver Bløde materialer, fx frisk beton, hårde pudstyper og sandsten. Universal brug, fx maling på beton, puds, og slibning af hårde pudstyper. DIA THERMO-D130 PREMIUM Seje og termoplastiske materialer, fx plastmaling. HW COARSE-RG 80 Værktøjshoved Til elastiske belægninger på blødt puds og kalk, samt tykke og gamle malinglag. HW FINE-RG 80 5

6 SZ-RG 150 Med tandformet spids til fjernelse af hårdt puds, klæberrester og kunstharpikspuds. HW-SZ 35 Fræsehjul Til udskiftning af slidte fræsehjul i værktøjshoved herover. Renoveringsfræser. Anvendes til bearbejdning af bløde materialer på store flader. Tætning med børstekrans. D-greb. Arbejder helt ind til indvendige hjørner, ved hjælp af den del af kransen, der kan klappes op. På billedet til højre, ses en trækanordning der udligner maskinens vægt, ved arbejde på facader. Ved større opgaver kan den viste trækanorningen bruges, når snoren fra enheden fastgøres til fræserens ophængningsøje. Personlig sikkerhed ved anvendelse af diamantslibere og renoveringsfræsere. Asbestholdige materialer må ikke bearbejdes. Afhængigt af opgaven, benyttes ansigtsskærm eller beskyttelsesbriller. Brug en egnet støvmaske samt høreværn, handsker. Brug arbejdsforklæde der er i stand at standse små bearbejdningsfragmenter, som alm. arbejdstøj ikke beskytter imod. Skal kobles til en godkendt støvsuger - klasse M eller H. Støvklasser Støvklasse L: Almindeligt og ufarligt støv såsom husstøv og materialer som f.eks. jord. Støvklasse M: 6

7 Alle typer træstøv samt støv fra spartelmasse, fyldemasse og lak, gips, cement, beton, fliseklæb og maling som f.eks. latex- og oliemaling eller kvartsholdige materialer som f.eks. sand og grus. Støvklasse H: Kræftfremkaldende støv, støv med kræft- og sygdomsfremkaldende partikler samt støv med skimmelsporer, asbest, mineralske fibre, bitumen og syntetiske mineralske fibre som f.eks. glasuld. Følg i øvrigt leverandørens sikkerhedsanvisninger. (Kilde - Festool) Skånsom facadeafrensning med tøris- og lavaanlæg. Generelt tages afsæt i to forskellige rensemetoder: Tørisblæsning. Pulverblæsning. Afhængigt af opgavens karakter og omfang, kan der arbejdes alene med tørisblæsning, evt. alene med pulverblæsning, og endelig kan der arbejdes med en teknik, hvor tøris og lava kombineres i samme en og samme arbejdsgang. Ved at kombinere tørisens kinetiske energi med bløde og hårde pulver, er det muligt at fjerne mange forskellige typer af belægninger på facader. Ved underlag, hvor man gerne vil skåne underlaget anvendes specielt bløde pulvertyper og til mere vanskelige overflader, hvor man fx ønsker at fjerne et lag på fx 100µm, anvendes hårde pulvertyper. Ved overflader som skal skånes og hvor underlaget ikke må beskadiges, anvendes ren CO 2 tøris -blæsning. Blæsning med bagepulver blev udviklet i USA, da frihedsgudinden i 1987 skulle renses i anledning af USA's 200 års jubilæum. Tørispellets 3 mm. i diameter Lavapulver grov 0,5-2 mm. 7

8 Lavapulver fin 0,09-0,25 mm Bagepulver ca. 0,25 mm Udstyr og maskiner til skånsom facadeafrensning. Lavaanlæg Påfyldning af blæsemiddel. Sikkerhedsventil Trykluft ind Kobling til injektor på blæsepistol. Vibrationsenhed til sikring af ensartet blæsemiddelflow. Ventil til regulering af tilførsel af blæsemiddel. Normalt: 1/3 åben. Ventil til regulering af blæsemidlets hastighed. Normalt: -0,05 til -0,2 8

9 Start -stop Tørismaskine Tragt til påfyldning af tørispellets Nødstop Dosering af is-mængde Roterende disk der doserer tørispillerne. Blæseslange - kobling Trykluft ind Forbrug af tørispellets. Vejledende doseringstabel. Position Anslået forbrug - pr. time 1 6 kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg. Prisen på tørispellets er ca kr. pr kg. (2013) Leveres i termobeholdere. 9

10 Blæsepistoler Blæsepistolens dyse kan udskiftes. Her vist med rund dyse. Flad dyse til tøris. Bemærk: Rim på den flade dyse = minus 79 o celcius. Rund dyse - kombi. Med injector til lavablæsning. 10

11 Anvendelsesområder - ved tøris- og lavablæsning Lavablæsning og tørisblæsning. Anvendelsesområder Forureningstyper. Beton & Mur Fjernelse af maling puds graffiti rust på mur misfarvning. Træ: Fjernelse af maling affedtning. Efter brand: Fjernelse af sod efter brand. Glasfiber: Mattering af glasfiber fjernelse af rust på overflader maling. Sort stål: Fjernelse af rust affedtning maling svejseslagger. Rustfrit stål: Svejsefarver belægninger fedt rust på rustfrit stål Mattering. Industri: Afrensning af motorer gearkasser kæder transportsystemer. 11

12 Diagram over lavaanlæg. Trykluftforsyning til blæsepistol Blæsepistol Mobil kompressor Trykluftforsyning til lavamaskine Lavapulver transporteres til blæsepistolen via injektor Materiale og anvendelse: Lufttryk: 4 16 bar Mængde : 0,5m³ - 8,5m³ Tøris : CO2 Pulver : Bløde og hårde pulver ( 2 10 %) Ved blæsning på svagere underlag, som skal renses skånsomt, anvendes specielt bløde pulvertyper. Til meget svære overflader, hvor man gerne må fjerne fx 100µm af overfladen, anvendes hårde pulvertyper. 12

13 Diagram over kombineret tøris- og lavaanlæg. Tørismaskine Trykluftforsyning til tørismaskine Tørispellets til blæsepistol Blæsepistol Mobil kompressor Lavapulver transporteres til blæsepistolen via injektor. Trykluftforsyning til lavamaskine 13

14 Diagram over tørisanlæg. Tørismaskine Trykluftforsyning til tørismaskine. Tøris transporteres til blæsepistolen. Mobil kompressor Ved overflader som skal skånes, og hvor underlaget ikke må ødelægges, anvendes ren tøris CO2 14

15 Sådan virker tørisblæsning Tørisen består af ca. 3-5 mm. lange stænger af tøris, der har en diameter på ca. 2 mm. Ved hjælp af trykluft accelleres de små tørispiller til en hastighed på omkring 300 km/timen. Tørisen har en temperatur på minus 78,3 C. Effekten af tørisblæsning fremkommer på grund af temperaturforskellen mellem de tørre ispartikler og overfladen. Man kan sige, at der skabes et termisk chok under processen med tørisblæsning, der adskiller de enkelte partikler i overfladen, som derved løsnes fra overfladen. Tørisen sublimerer - og udvider sig 500 gange Termisk chok Når den kolde tøris rammer facadens overflade, der typisk vil være omkring 20 C. opstår der sublimering, i en proces hvor de faste tørispillerne går direkte over i gasform, uden først at smelte til vand. I forbindelse med isens overgang til gas, sker der en kraftig udvidelse i luften (500 gange) omkring partiklerne. Denne udvidelse skaber kraftig kinetisk energi, der fjerner de løse partikler fra overfladen. GAS IS Efter tørisblæsning er fugtindholdet i facadens uændret. Der kan ske en afkøling af overfladen, og der kan midlertidigt dannes dug på overfladen, såfremt lufttemperatur og den relative luftfugtighed giver betingelser for dannelse af dug. Tørismaskinen. Afhængigt af virksomhedens behov, kan tørismaskinen købes eller lejes. Det beror på en vurdering af rensearbejdets omfang og frekvensen af virksomhedens facadeopgaver, hvor tørisblæsning kunne være aktuel. 15

16 Bestilling af tøris. Tøris skal bestilles 1-2 dage før man påbegynder rensearbejdet. Tørisen leveres i lukkede termobeholdere. Man bør planlægge arbejdet, så rensearbejdet påbegyndes hurtigst muligt efter levering af tørisen, da tørisen kun kan holde i 2-3 dage. Desuden vil der, afhængigt af den omgivende lufttemperatur, ske et svind på mellem % pr. dag. Affald Tørisblæsning skaber ikke sekundært affald, som det er tilfældet ved sandblæsning og højtryksrensning. Affald efter tørisblæsning, består kun af de større eller mindre partikler der er fjernet fra facaden. En i forvejen tør overflade vil danne små chips, og kan ofte fejes op eller støvsuges. Ofte dannes der små luftbårne støvpartikler, som nødvendiggør brugen af en egnet støvmaske. Hvis affaldet består af olie eller fedt fra overfladen, fjernes også dette i renseprocessen. Det er mest hensigtsmæssigt at arbejde oppefra og ned, når facaden skal renses. Som ved alle andre rensemetoder, skal man sikre sig, at underlaget der afrenses, ikke indeholder skadelige stoffer, som fx bly og asbest. Underlaget. Tørisblæsning skader ikke underlaget, da tørispillerne ikke sliber overfladen. Krav til kompressorkapacitet. En typisk tørismaskine 5,5 bar med 4,25 m3 luft pr. minut, hvilket kan variere. Der findes fx lavtryksdyser der kræver 1,42 m3 luft pr. minut ved et lufttryk på 5,5 bar. Håndtering af udstyret. En person kan håndtere udstyret ved arbejde på et plant underlag og uden store niveauforskelle. En tørismaskine vejer fra ca kg Forbrug af tøris. Forbruget kan variere meget afhængigt af opgaven, men et gennemsnitligt forbrug på ca. 1 kg. pr. minut er realistisk. Krav til ventilation. Udendørs påvirker tørisblæsning ikke indåndingsluftens sammensætning. Tørisen omdannes til kuldioxid som er 40 % tungere en luftens ilt, og påvirker ikke indåndingsluftens sammensætning ved normal udendørs arbejde, hvor der er god ventilation. Såfremt der arbejdes i lukkede rum eller ved arbejde i stillestående luftlommer, skal der etableres kunstig ventilation i arbejdsområdet. Støj ved tørisbæsning. Tørisblæsning støjer en del, og kræver anvendelse af høreværn. Støjen dannes primært som turbulens i dysens luftstrøm. 16

17 Blæsemidler - lava og granit. Alle blæsemidler på denne side, kan kombineres med tøris, ved anvendelse af specialudstyr sammen med tørismaskiner. Blæsemidlerne må ikke blandes sammen, direkte i tørismaskinen. Produkt beskrivelse Type 1 LAVA 0,09 0,25 Standard Egnethed på overflader (gengivet med tilladelse fra CryoCip A/S) Bruges på alle overflader Mursten Beton vægge Træ glasfiber plastic Metal graffiti rust skimmel LAVA 0,2 0,5 Standard LAVA 0,5 1,0 Standard LAVA 0,2 1,0 Standard Anvendes på maling og overflader med 0,5mm til 0,8mm - efterbehandles med 0,09 eller 0,04. Anvendes som mellem slibemiddel, hvor der er et tykt lag som skal fjernes (0,8mm 1,5mm) - efterbehandles med 0,09 eller 0,04. Anvendes som mellem slibemiddel, hvor der er et tykt lag som skal fjernes (1,5mm 2,5mm) - efterbehandles med 0,09 eller 0,04. 5 LAVA 1,0 1,4 Anvendes som mellem grov slibe middel, hvor der er et tykt lag som skal fjernes (2,5mm) efterbehandles med 0,09 eller 0, LAVA 0,04 0,09 Speciel LAVA 0,04 0,18 Speciel Bruges til meget fine overflader, hvor meget lille mattering af overfladen sker. Tager lidt længere tid end 0,09. til gengæld flottere overflade. Lidt grovere end 0,04. Bruges til meget fine overflader, hvor meget lille mattering af overfladen sker. Tager lidt længere tid end 0,09. til gengæld flottere overflade. 8 Bagepulver Natrium Carbonat N3 Bruges til overflader, hvor man ikke ønsker, at underlaget må blive berørt.* Natrium Carbonat anvendes ofte på bløde overflader som mursten til fjernelse af graffiti, samt til fjernelse af maling på metal uden at ødelægge overfladen. 9 Granit 0,01-0,06 Meget fin granit. Tungt men meget fint sorteret. Kan anvendes på beton mursten plastic metal. 10 Granit Mesh 80 Bruges til at skære i metal beton kan også bruges som blæsemiddel på grove overflader. 11 Granit Mesh 200 Kan bruges til at blæse på træ beton - facader både glasfiber, samt fjernelse af skimmel. * Natrium Carbonat er et blødt fødevareprodukt (bagepulver) som skånsomt kan opløses i vand og må gerne ledes i det offentlige kloaknet. 17

18 Sikkerhedsforanstaltninger For at undgå/reducere risikoen for skader på hud, øjne og åndedrætssystemet, er man nødt til at følge nogle generelle forholdsregler i forbindelse med håndtering af tøris. Undgå hudkontakt med tøris, og bland aldrig tøris i drikkevarer, da det vil medføre skader i mund og spiserør, og ved håndtering af tøris og rensearbejde med tøris, skal der bruges egnede handsker, der kan beskytte mod de meget lave temperaturer. Opbevar altid tøris på en sådan måde, at børn og andre personer (og dyr) kommer i kontakt med tørisen. Tøris skal derudover opbevares i godt ventilerede rum, herunder også under evt. transport. På grund af tørisens rumfangsforøgelse under sublimeringen (udvidelse ca. 500 gange) skal de benyttede beholdere til opbevaring af tøris, kunne tillade afdampning. I modsat fald kan der være risiko for eksplosion. Tørismaskinens dyse er af metal, og dysens overflade bliver derfor meget kold under rensearbejdet. Gasser der afgives fra tøris kaldes kryogene gasser, og er meget kolde, og det samme er tøris, med en temperatur på 78,5 C. I modsætning til vandis smelter tøris ikke men fordamper (skifter direkte fra fast form til gas). Den frigjorte CO2 gas er tungere end luft, og derved falder den altid ned imod gulvet. CO2 fortrænger derved ilten i begrænsede områder. I dårligt ventilerede rum kan det fortrænge ilten og forårsage kvælning. ( Foto; CryoCip A/S) Se sikkerhedsinstruktionerne på næste side. 18

19 Meget koldt. Tøris har en temperatur på - 78,5 C. Enhver kontakt med hud og øjne kan medføre forbrændinger. Beskyt dine øjne. Brug altid ansigtsskærm eller sikkerhedsbriller med klapper, når du arbejder med tøris. Undgå berøring Rør aldrig ved tøris med dine bare hænder. Brug altid isolerende handsker. Langærmet skjorte, lange bukser og sko anbefales ligeledes. Undgå indtagelse Tag aldrig tøris i munden, og undlad i det hele taget at indtage det. Hvis det ved et uheld indtages, kan det medføre alvorlig indre beskadigelse. Hold tøris væk fra børn Tøris er hverken sodavandsis eller flødeis! Hold det altid væk fra børn. Tøris må kun håndteres af voksne. Håndtering generelt. Anskaf tøris i den form og mængde, som den skal anvendes. Sav aldrig en blok af tøris; brug aldrig en hammer til at brække en blok tøris i mindre stykker. Pas på knust tøris! Vær meget forsigtig, når der tages tøris fra en stor emballage til en mindre, idet tøris kan splintre. Brug ikke tøris i små rum. Tøris udsender tung CO2 gas, som kan forårsage hurtig kvælning. Transport. Transporter tøris i bilens bagagerum eller lastrum. Det må aldrig opbevares i køretøjets passagerkabine uden behørig ventilation. Efterlad aldrig tøris i en parkeret person-bil. Fordampning af tøris i en lukket personbil kan resultere i en ophobning af farlige koncentrationer af kvælende CO2 gas. Tøris kan transporters sikkert uden speciel ventilation i det lukkede lastrum i en lastbil, når alt personophold er begrænset til førerhuset. Når man åbner et lukket lastområde indeholdende tøris, skal der ALTID udluftes i det lukkede område i mindst 5 minutter, før man går derind. ( Kilde; CryoCip A/S) 19

20 Fjernelse af graffitti. Der er for nylig udviklet et nyt system til facadeafrensning og fjernelse af graffitti. Rensningen foregår i et lukket system med tilbagesug, der bevirker at alle urenheder opsamles. Metoden kan være aktuel, i miljøer hvor rensningen ikke må forurene omgivelserne med støv, både udendørs og indendørs. Udstyret kan størrelsesmæssigt, sammenlignes med en industristøvsuger, og vejer 41 kg. På denne tegning kan man se hvordan udstyret virker, i forhold til den indkapslede renseproces (12) hvor blæserøret (7) styres manuelt. Blæsemidlet filtreres fra snavset(10), og kan genbruges gange. I rensehovedet er der monteret lys og en lille rude, der gør det muligt at se hvordan rensningen skrider frem. Anvendelse: fjernelse af graffitti rensning af natursten fjernelse af rust fjernelse af sod efter brand fjernelse af maling mattering af overflader restaureringsopgaver i fx kirker Brandskade Graffitti Rensehoved med lys Se video her: ( Kilde; CryoCip A/S) 20

21 Højtryksrensning Højtryksrensning kan opdeles i: Højtryksspuling: Vandrensning med koldt vand. Bruges til fjernelse af slamlag, malingsrester og forvitret maling samt snavs og smuds. Hedtvandsspuling: Vandrensning med hedt vand til fjernelse af løstsiddende slamlag og malingslag med dårlig vedhæftning. Se video om højtryksspuling: Se video om hedtvandsspuling: En højtryksrenser består i sin simpleste form af en pumpe og en motor. Motoren driver pumpen, der sætter tryk på vandet. Under brug giver trykket anledning til en meget høj vandhastighed, og det er reelt denne, der udnyttes under rengøringen. Virkningen svarer helt til det man opnår ved at klemme på en haveslange, - blot langt mere effektiv. Pumpen giver en konstant vandmængde, mens trykket afhænger af, hvor stor en dyse der sidder for enden af dyserøret. De højtryksrensere, der i dag anvendes, giver op til bar i tryk ved vandmængder på 8-18 l/min. Dyserør og håndtag er normalt bærbart. Højtryksanlæg med langt højere tryk- op til flere tusinde bar - findes og anvendes til en række specialopgaver (skæring, rustfjernelse m.m.). Disse anlæg betragtes ikke som egentlige højtryksrensere og vil ikke blive omtalt her. Størrelsen af en højtryksrenser kan udtrykkes ved hjælp af maskinens effekt, og angives i kilowatt (kw). De fleste højtryksrensere ligger i effektintervallet 0,6-6kw. Højtryksrensere kan opdeles i tre hovedgrupper: koldtvandsrensere, hedvandsrensere og stationære anlæg. Koldtvandsrensere Koldvandsrensere er højtryksrensere, hvor vandtemperaturen stort set er identisk med vandets indgangstemperatur. Er motoren vandkølet, vil en mindre opvarmning af højtryksvandet dog finde sted. 21

22 Ofte angives højtryksrenseren at kunne indstilles på enten højtryk eller lavtryk. Med "højtryk" menes, at renseren anvendes med højeste arbejdstryk. Tilsvarende angiver "lavtryk" anvendelse ved laveste arbejdstryk. I praksis er det også muligt at udnytte mellemtrykområde. Det kan ske ved passende valg af dyserør. Det er nemlig ikke på selve højtryksrenseren, at trykket fastlægges, men derimod i dyserøret. Ændringen fra højtryk til lavtryk sker alene ved at ændre dyseåbningens størrelse. På et dobbeltdyserør åbnes en ekstra dyse, når der skiftes til lavtryk. Injektorer Koldtvandsrenseren kan være forsynet med en intern injektor eller blive forsynet med en ekstern injektor. Injektorer anvendes, når rengøringsmiddel ønskes tilsat vandet. Slangen fra injektoren placeres i rengøringsmidlet, og under lavtryk udlægges rengøringsmidlet over det område, der ønskes rengjort. Iblanding af rengøringsmidlet kan reguleres på injektoren, Oftest i området 1-5%. Når rengøringsmiddel er udlagt, skiftes til højtryk, og den egentlige højtryksafrensning kan finde sted. Denne arbejdsmetode med først udlægning af sæbe under lavtryk og efterfølgende afrensning under højtryk kaldes 2-trins metoden. Det er den hyppigst anvendte rensemetode med en koldtvandsrenser. Koldtvandsrensere anvendes i bygge- og anlægssektoren og en lang række andre steder, hvor snavset kan fjernes med koldt vand. Når fedt og olie er ofte til stede kan det være nødvendigt at højtryksrense med varmt vand. Uanset om en injektor er indbygget i højtryksrenseren (intern injektor) eller er tilbehør (ekstern injektor), er dens funktion at tilføre vandet en vis mængde rengøringsmiddel, desinfektionsmiddel, voks eller anden væske, der ønskes iblandet vandet. Virkningsprincippet er følgende: Vandet passerer en indsnævring i injektorens gennemløbsrør. Umiddelbart efter indsnævringen opstår der et vakuum (undertryk), og dette vakuum bruges til at suge væsken op og ind i vandfasen. Normalt kan doseringer på 1-10% af produktet opnås efter dette princip; men doseringen afhænger meget af væskens viskositet. Jo højere viskositet, jo lavere dosering. Da temperaturen også har indflydelse på væskens viskositet, - viskositeten stiger med faldende temperatur - ses, at rengøringsmiddeldoseringen ikke er helt nøjagtig ved brug af injektor. Ønskes en nøjagtig dosering af et bestemt produkt, må injektoren kalibreres. Eksterne injektorer kan opdeles i skuminjektorer (højtryksinjektorer) og almindelige injektorer (lavtryksinjektorer). Førstnævnte anvendes sammen med skumlanser ved udlægning af rengøringsmidler som skum, og sidstnævnte anvendes ved udlægning af rengøringsmiddel under lavtryk som ikke skummende produkter. 22

23 Hedtvandsrensere I princippet kan en hedtvandsrenser siges at være opbygget af en koldtvandsrenser plus et fyr til opvarmning af vandet. Selve opvarmningen sker i fyrets rørspiral, men forinden har tilgangsvandet passeret svømmertanken på vejen til højtrykspumpen. Fra pumpen pumpes vandet via fyrets rørspiral videre til dyserøret. Med denne opbygning vil højtrykspumpen altid køre med koldt vand, hvilket giver den mindste belastning af pumpen. Hedtvandsrensere opererer stort set med samme tryk og vandmængde som de tilsvarende koldtvandsrensere. Den største forskel ligger i vandtemperaturen, der trinløst kan reguleres op til 100'C. Flere modeller har damptrin, hvilket muliggør egentlig dampproduktion. Tilsætning af rengøringsmidler kan finde sted via intern eller ekstern injektor. Den interne injektor i en hedtvandsrenser er placeret før højtrykspumpen, hvilket muliggør tilsætning af rengøringsmiddel under såvel højtryks- som lavtryksvask. På denne måde kan løbende dosering af rengøringsmiddel under højtryksrensningen opnås. Højtryksrengøring efter denne metode (l-trins metoden) har nogle specielle fordele i forhold til den tidligere omtalte 2-trins metode. Ved affedtningsopgaver med meget fedt eller voksholdigt snavs opnås med varmt vand og løbende dosering af rengøringsmidlet meget effektive løsninger. Ved løbende dosering af rengøringsmiddel skal man være opmærksom på, at rengøringsmidlet føres gennem såvel pumpe som rørspiral. Aggressive rengøringsmidler kan ved længere tids brug være ødelæggende og bør derfor kun anvendes via ekstern injektor. Hedtvandsrensere anvendes ved rengøringsopgaver, hvor fedt, olie og andre smudstyper, der dårligt opløses i koldt vand, er dominerende. Især opgaver inden for levnedsmiddelindustrien, entreprenørvirksomhed m.m. løses med fordel ved hjælp af hedtvandsrensere. 23

24 Dyserør Dyserør Der eksisterer en lang række forskellige lanser eller dyserør - i det følgende oftest kaldt dyserør til højtryksrensning: enkelt dyserør dobbelt dyserør multispeed dyserør powerspeed dyserør skumlanse dampspyd sandblæsningsudstyr For flere af dyserørene gælder, at dyserne er udskiftelige, og at dyserørene findes i forskellige længder. Enkelt dyserør er et højtryksdyserør, der kan tilpasses en veldefineret rengøringsopgave ved gennem dysevalg at fastlægge: spredevinkel, tryk og vandmængde. Anvendelsesområde : f.eks. slagterier. Dobbelt dyserør er et af standarddyserørene, når der er ønske om trinløs variation af trykket fra lavtryk (65' dysespredevinkel) til højtryk (15' dysespredevinkel). Multispeed dyserør kan indstilles på "lavtryk", der benyttes ved udlægning af rengøringsmiddel og til afskylning, eller på "højtryk" til egentlig højtryksrengøring. Dysen kan trinløst varieres fra 0 o (punktstråle) til 60 o (bred fladstråle), hvilket giver dyserøret mange anvendelsesmuligheder. Powerspeed dyserør kan fås med eller uden lavtryksmulighed. Powerspeed dyserørets meget høje afrensningseffekt beror på, at dysens dækningsområde nås af en vibrerende og koncentreret stråle (punktstråle). Powerspeed dyserøret er især velegnet, når meget snavs skal fjernes fra hårde overflader. Ikke hårde overflader kan ødelægges med powerspeed dyserøret (f.eks. træ). Dampspyd anvendes sammen med hedvandsrensere med damptrin. Damp afgiver en høj energimængde ved fortætning og er derfor velegnet til smeltnings- og opvarmningsopgaver. Dampspyddet er også anvendeligt ved opblødning og befugtningsopgaver. Sandblæsningsudstyr. Sandblæsningsudstyr består af en speciel lanse, der via en slange er forbundet til et sandspyd. Spyddet placeres i sandsækken, og når højtryksvandet passerer gennem lansens injektor, suges sandet op i vandet. Højtryksvandet med sandet får en meget høj slageffekt, der muliggør effektiv fjernelse af gammel maling og andet fastsiddende materiale eller snavs. 24

FacadeService. Omø A/S Islevdalvej 113-117 2610 Rødovre omoe.dk

FacadeService. Omø A/S Islevdalvej 113-117 2610 Rødovre omoe.dk FacadeService Vedligeholdelse af facaden giver - Nyt liv til byen - Fokus på bygningen Den vil vi gerne løfte endnu mere! Omø A/S Islevdalvej 113-117 2610 Rødovre omoe.dk OMØ A/S Etableret i 1948, på Østerbro

Læs mere

Højtryksrensere - benzin/diesel

Højtryksrensere - benzin/diesel PE/DE Den perfekte løsning til alle typer rengøringsopgaver inden for bygge/ anlæg, landbrug og industri samt til rengøringsselskaber. Kan anvendes som både mobil eller som monteret enhed i lastbil eller

Læs mere

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Privat Tæpper Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Vedligeholdelse Tæpper korrekt vedligeholdelse giver størst udbytte Tæpper har en lang række gode egenskaber, der bedst bliver bevaret, hvis

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning At-VEJLEDNING D.2.1 Marts 2000 Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991 Sandblæsning Vejledning om sandblæsning med tør fristråle i kabine og hal samt udendørs sandblæsning, herunder byggeog anlægsarbejde

Læs mere

BEDST I TEST. Vare nr.: 1.396-700.0

BEDST I TEST. Vare nr.: 1.396-700.0 K 585 MD PLUS K 5 kalder vi også for "kenderklassen". Denne klasse er tilegnet de som tidligere har haft en højtryksrenser og er bekendt med hvor mange opgaver en højtryksrenser kan klare. Den giver en

Læs mere

Drift og vedligehold af betonoverflader

Drift og vedligehold af betonoverflader Drift og vedligehold af betonoverflader Version 4 Maj 2010 Mange betonoverflader forsynes inden aflevering til bygherren med en belægning eller overfladebehandling, som er bestemmende for, hvorledes de

Læs mere

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune Forskrift for FACADEBEHANDLING i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for facadebehandling i københavns kommune Denne forskrift er udstedt i henhold til 18 i bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om

Læs mere

K 2 K 2, 1.673-220.0, 2015-05-30

K 2 K 2, 1.673-220.0, 2015-05-30 Kärcher K 2 er velegnet til lettere lejlighedsvis rengøring af f.eks. haveredskaber, havemøbler og cykler. K 2 er forsynet med hjul og et solidt håndtag, så du nemt kan få den med rundt til de forskellige

Læs mere

Skimmelsanering. Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S

Skimmelsanering. Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S Skimmelsanering Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S Forundersøgelse Tilstandsundersøgelse Fugt og skimmelsvamp Tilstandsvurdering og omfangsbestemmelse Handlingsplan Valg af løsning Løsning af fugtproblemer

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Gør rent i dybden med en

Gør rent i dybden med en TesT tester værktøj og materialer for dig. Har du en idé til, hvad vi skal teste, så send os en mail på test@goerdetselv.dk Jo længere spuleslangen er, desto mindre skal du flytte maskinen, fx når du vasker

Læs mere

SANERING AF BLY OG PCB. - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering

SANERING AF BLY OG PCB. - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering SANERING AF BLY OG PCB - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering Traditionel miljøsanering udgør en miljørisiko for omgivelserne Sponge-Jet anlægget er udviklet til miljøvenlig sanering af BLY og

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald samt screening for PCB-holdigt affald 1.0 STAMOPLYSNINGER Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Opførelsessår: Bygningsnr.: Renoveringsår:

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Kampagne!! 19.499 TEMA VIND POSEIDON 8-125 KAMPAGNEPRIS. Det bedste tilbehør sikrer den optimale rengøring. Se bagsiden

Kampagne!! 19.499 TEMA VIND POSEIDON 8-125 KAMPAGNEPRIS. Det bedste tilbehør sikrer den optimale rengøring. Se bagsiden Kampagne!! Det bedste tilbehør sikrer den optimale rengøring VIND Se bagsiden POSEIDON 8-125 Koldtvandsrenser med ekstra højt tryk og rigelige vandmængder - side 4 19.499 Se vort hovedkatalog NYHED En

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Gode råd - Om arbejde med mineraluld

Gode råd - Om arbejde med mineraluld Gode råd - Om arbejde med mineraluld Vejledningen er udarbejdet af Saint Gobain Isover, Paroc og Rockwool MBR - Gode råd Denne vejledning giver nogle få - men vigtige råd om arbejde med mineraluld. Følges

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Tryghed, god økonomi, og en lettere hverdag

Tryghed, god økonomi, og en lettere hverdag Tryghed, god økonomi, og en lettere hverdag Industriservice i særklasse - så er alt i orden! Tryghed, god økonomi, og en lettere hverdag Investering med sikker gevinst Erfaringer viser, at dårlig vedligeholdelse

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler Vedligeholdelse 1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler 2 Teak Teaktræ er særligt velegnet til udendørs brug, fordi det har et naturligt indhold af olie og er formstabilt. Det kan tåle vejr og vind uden

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

System information. Forbehandling af undergrunde til lakering

System information. Forbehandling af undergrunde til lakering System information. Forbehandling af undergrunde til lakering Storvogne har i dag, udover deres egentlige funktion, en stadig større betydning som reklameblikfang; de repræsenterer firmaet og fungerer

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

olie- og benzinudskillere og sandfang

olie- og benzinudskillere og sandfang Vejledning i drift og vedligeholdelse af olie- og benzinudskillere og sandfang Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indledning Formålet med denne vejledning er at sikre, at sandfang samt olie- og benzinudskillere

Læs mere

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd.

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Jotun Tips Ude Nr. 1 Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Tjek derfor specielt disse områder: Lod- og vandrette træbeklædninger, endetræ,

Læs mere

Kampagne!! 12.999 TEMA VIND NEPTUNE 2-33. Det bedste tilbehør sikrer den optimale rengøring. Se bagsiden

Kampagne!! 12.999 TEMA VIND NEPTUNE 2-33. Det bedste tilbehør sikrer den optimale rengøring. Se bagsiden Kampagne!! Det bedste tilbehør sikrer den optimale rengøring Hedtvandsrenser til mindre opgaver i auto og byggeri - side 2 VIND Se bagsiden 12.999 Se vort hovedkatalog NYHED En nyskabning på sit felt.

Læs mere

RENT 10.999 - UDEN BØVL POSEIDON 5-56 PAXT VIND KAMPAGNEPRIS: FLERE KAMPAGNEPRISER

RENT 10.999 - UDEN BØVL POSEIDON 5-56 PAXT VIND KAMPAGNEPRIS: FLERE KAMPAGNEPRISER HELT Det skal være nemt at gøre rent overalt, uden at gå på kompromis med kvalitet, effektivitet, miljø og brugervenlighed. Rengøringsmaskiner fra Nilfisk-ALTO leverer den helt rigtige løsning til enhver

Læs mere

RONDA 200. RONDA 200 når livet er for kort til hobbystøvsugere MASKINER TIL LIGNENDE OPGAVER RONDA 20 RONDA 400

RONDA 200. RONDA 200 når livet er for kort til hobbystøvsugere MASKINER TIL LIGNENDE OPGAVER RONDA 20 RONDA 400 Støvsugere til byggebranchen RONDA 200 RONDA 200 når livet er for kort til hobbystøvsugere Green Tech CAP motor med forbedret sugeevne og lavere strømforbrug, hvilket giver en mere effektiv motor. Samtidig

Læs mere

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Gregersensvej 3 2630 Taastrup Tlf. +45 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Indledning Denne

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

KODENUMRE & værnemidler

KODENUMRE & værnemidler 4 KODENUMRE & værnemidler Sikkerhed i arbejdet med farlige produkter Byggeriets Arbejdsmiljøcenter 1 I denne kodenummer-guide finder du de mest anvendte kodenumre og arbejsmetoder med tilhørende værnemidler.

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

COMMON RAIL-HØJTRYKSTESTKIT

COMMON RAIL-HØJTRYKSTESTKIT COMMON RAIL-HØJTRYKSTESTKIT JOCR1600M Dansk brugermanual Elektro Partner ApS - 75310906 - elektropartner.dk BESKRIVELSE Dette testkit er et vigtigt redskab til korrekt diagnosticering af common rail-indsprøjtningssystemer.

Læs mere

Topkvalitet til bundpris

Topkvalitet til bundpris Topkvalitet til bundpris VIND Multi 20 T Inox Se bagsiden POSEIDON 7-66 Koldtvandsrenser til vanskelig rengøring - se side 3 8.576 ATTIX 961-01 2-motors kraftigt sug - se side 5 3.721 FLOORTEC 350 B COMBI

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR TERRASSEPLANK SERIE: NATUR ANVENDELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER: Om produktet: Under produktionen tilsættes fibre. Det bedste fra naturen kombineret med ren Polymeren moderne byggemateriale. Kombinationen

Læs mere

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB.

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB. Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af. Stamoplysninger Matrikel nr.: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse Forventet afslutning:

Læs mere

Montering og Pleje af CaesarStone

Montering og Pleje af CaesarStone Montering og Pleje af CaesarStone bordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Side CaesarStone 2 Modtagelse 3 Montering 4 Fastgørelse

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden Kabinen Sådan gør du: Kabinen er et godt sted at starte når du vil gøre din bil ren, så kan den nemlig tørre, mens du vasker og polerer resten af bilen. Tørre! ja for der skal noget fugt til, for at få

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Giver maling nyt liv.

Giver maling nyt liv. Genopfindelse af maling. Giver maling nyt liv. Er væggene blevet grå og triste, eller er træet blevet afbleget? Bosch tilbyder med sine malingsystemer til væg- og træmaling præcis den hjælp, du har brug

Læs mere

J. Jensen A/S. Effektiv sanering med Stål Jet Skånsom sanering med Sponge Jet Termisk varmebehandling

J. Jensen A/S. Effektiv sanering med Stål Jet Skånsom sanering med Sponge Jet Termisk varmebehandling Stålsanering J. Jensen har som de eneste mange års erfaring med sanering i sikre, lukkede kredsløb. Nu har vi udviklet Stål Jet, som er markedets mest effektive, miljørigtige saneringsanlæg. 2 J. Jensen

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020072 02 Montering og Rengøring af Caesarstonebordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Caesarstone...

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

KEIM Silikatfarve til villaer

KEIM Silikatfarve til villaer KEIM Silikatfarve til villaer Beskytter dine værdier Gratis rådgivning Vi beskytter dine værdier KEIM silikatfarve er en investering i lang holdbarhed. De første KEIM behandlede facader i Skandinavien

Læs mere

Højtryksrensere til professionelt brug. Dynamiske og innovative højtryksrensere...

Højtryksrensere til professionelt brug. Dynamiske og innovative højtryksrensere... Højtryksrensere til professionelt brug Dynamiske og innovative højtryksrensere... Model nøglekode TD: Trailer Diesel SD: Indbygning (Skidmounted) Diesel SH: Indbygning (Skidmounted) Hydraulisk MD: Mobil

Læs mere

9.749 16.999 15.999. Højtryk til al rengøring... - med prisen i bund!

9.749 16.999 15.999. Højtryk til al rengøring... - med prisen i bund! POSEIDON 2-25 XT Let og elegant koldtvandsrenser når den mindre opgave skal rengøres mere end bare tilfredsstillende. Højtryk til al rengøring... - med prisen i bund! Vand: 610 l/m. Tryk: 140 bar 6.999

Læs mere

PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning

PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning 12.8.2011 Resultat af prøve. August 2011 NIELS-HOLGER LARSEN August 2011 Baggrund for prøvebehandling Prøven skal danne grundlag

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Anbefalingerne er udarbejdet i LIFE-projektet TOPPS, som har til formål at forebygge punktkildeforurening med pesticider. Transport 1. Transporter bekæmpelsesmidler

Læs mere

Lige nu! VIND. POSEIDON 4-36 XT Robust, driftssikker og kraftfuld koldtvandsrenser 6.999

Lige nu! VIND. POSEIDON 4-36 XT Robust, driftssikker og kraftfuld koldtvandsrenser 6.999 - enestående kvalitet - højeste produktivitet - bedste rengøring - til laveste priser Se vort hovedkatalog 6.999 POSEIDON 4-36 XT Robust, driftssikker og kraftfuld koldtvandsrenser i mellemklassen - se

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Værd at vide om BioRid

Værd at vide om BioRid Overfladebelægningen der effektivt og varigt stopper vækst af skimmelsvampe på grund af tørre overflader. 1.0. Generelt om angreb af skimmelsvampe 1.1. Forholdsregler til imødegåelse af skimmelsvampe 1.2.

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Værd at vide om hydraulikslanger

Værd at vide om hydraulikslanger Værd at vide om hydraulikslanger En teknisk gennemgang af slangetyper, valg af slangetyper, rengøring og Prisfastsættelse af slanger. Indholdsfortegnelse Hvordan vælger jeg det rigtige produkt til min

Læs mere

Til fagfolk. Produkter til Rengøring og pleje

Til fagfolk. Produkter til Rengøring og pleje R Til fagfolk Produkter til Rengøring og pleje PCI produkter til rengøring, pleje og beskyttelse Keramiske fliser, natursten og andre overflader i boligen stiller særlige krav til rengøring og vedligehold.

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Tjekliste for nedbrydning og statik

Tjekliste for nedbrydning og statik Tjekliste for nedbrydning og statik Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000 Identifikation af stof eller kemisk produkt PR-nr. : 1833101 Revisionsdato 13.08.2014 Trykdato 16.08.2014 Produkt kode : 0893311000 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark

Læs mere

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo - Rengøringsskema

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Linolieprodukter Hvorfor?

Linolieprodukter Hvorfor? Linolieprodukter Hvorfor? Forbrug og påføring af linoliemaling For at kunne beregne, hvor meget træmaling (oliefarver) der er behov for, er det nødvendigt at vide, hvor mange m² der skal males, hvor mange

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat låger Malede og finérede Almindelig rengøring foretages med en ren klud eller vaskeskind og lunkent vand. Til mere dybdegående

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering Reparation og Tætning 07 Alt til renovering ProduktGuide Vejledende produktguide med topcoats FlexiCoat Vandtætning af tage, tagrender, inddækninger, skorstenssokler m.m. 1300% elasticitet Malkode 2-1

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Vedligeholdelsesfolder

Vedligeholdelsesfolder Vedligeholdelsesfolder Indholdsfortegnelse Forord... 3 Låger... 4 Skuffer... 4 Korpus... 4 Hængsler... 4-5 Bordplader Plastlaminatbordplader... 5 Laboratoriebejdsede bordplader... 5 Lakerede bordplader...

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD TOILET OG TØMNINGSFACILITETER BILAG 7.4 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

B I L A G 2. Alle afløb i bygningen skal tildækkes inden en sanering.

B I L A G 2. Alle afløb i bygningen skal tildækkes inden en sanering. HÅNDTERING AF FORURENET OG FARLIGT AFFALD Generelle retningslinjer Gældende for alt saneringsarbejde er, at det planlægges og udføres, så støvende arbejde i videst muligt omfang begrænses. Generelt gældende

Læs mere

afsnit 15 Kvalitet, sikkerhed og miljø

afsnit 15 Kvalitet, sikkerhed og miljø 244 afsnit 15 Kvalitet, sikkerhed og miljø Indhold: 15.1 Kvalitet, sikkerhed og miljø...246 15.2 Politikker og mål...247 15.3 Miljøklasser og -påvirkninger..248-249 15.4 Sikkerhedsanvisninger...250-251

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Rørreparation og -vedligeholdelse

Rørreparation og -vedligeholdelse Rørreparation og -vedligeholdelse Bredt udvalg fra et enkelt sted. Unikke slidstærke konstruktioner. Hurtig og driftsikker ydeevne. Type Antal modeller Side Trykprøvepumper 2 9.2 Fryseapparater 2 9.3 Afkalkningspumper

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

266,00 332,25 290,00 362,50 440,00 550,00 456,00 570,00 TEKST PRODUKT. 402 B&J Loftmaling 2

266,00 332,25 290,00 362,50 440,00 550,00 456,00 570,00 TEKST PRODUKT. 402 B&J Loftmaling 2 PRODUKT TEKST 402 B&J Loftmaling 2 Lugtsvag maling til lofter og overvægge der skal fremstå med helmat finish. Produktet er også velegnet til airless. B&J 402 opfylder kravene til EU Miljømærket Blomsten.

Læs mere

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum.

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Referat fra møde 17.7.2015 med murermester, konsulent Mikkel Storgaard, Nordisk NHL, Deltagere i øvrigt: Henning Nielsen og N-HL. 17.7.

Læs mere

BENZIN & DIESEL HELT KOMPROMISLØS. Benzin- og diesel-drevne højtryksrensere til tunge opgaver

BENZIN & DIESEL HELT KOMPROMISLØS. Benzin- og diesel-drevne højtryksrensere til tunge opgaver BENZIN & DIESEL HELT KOMPROMISLØS Benzin- og diesel-drevne højtryksrensere til tunge opgaver Stor styrke og udholdenhed gør dig uafhængig af elektricitet er ikke blot kendt for sine fantastiske el-drevne

Læs mere

Efteruddannelse bygningshåndværkere

Efteruddannelse bygningshåndværkere Efteruddannelse bygningshåndværkere ri o e t Fra raksis til p 1 Indholdsfortegnelse Kurser - Energi og bygninger... Side 2 40991 Energioptimering af boliger 42795 Montering af dampspærre og trykprøvning

Læs mere