Bygningsmaler Rensning af facader

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygningsmaler Rensning af facader"

Transkript

1 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Bygningsmaler Rensning af facader Undervisningsministeriet, december Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for Bygge/anlæg og industri (BAI) i samarbejde med Uffe Madsen, Uddannelsescenter Holstebro. Materialet kan frit kopieres med angivelse af kilde. Materialet kan frit viderebearbejdes med angivelse af følgende tekst: "Dette materiale indeholder en bearbejdning af Bygningsmaler Rensning af facader, december 2013, udviklet for Undervisningsministeriet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med Uffe Madsen, Uddannelsescenter Holstebro.

2 Indhold Forord... 3 Tilbageblik... 4 Facadeslibere... 5 Diamantslibere... 5 Renoveringsfræser Personlig sikkerhed ved anvendelse af diamantslibere og renoveringsfræsere Støvklasser... 6 Skånsom facadeafrensning med tøris- og lavaanlæg Udstyr og maskiner til skånsom facadeafrensning Forbrug af tørispellets Vejledende doseringstabel Blæsepistoler Anvendelsesområder - ved tøris- og lavablæsning Diagram over lavaanlæg Diagram over kombineret tøris- og lavaanlæg Diagram over tørisanlæg Sådan virker tørisblæsning Blæsemidler - lava og granit Sikkerhedsforanstaltninger Fjernelse af graffitti Højtryksrensning Koldtvandsrensere Hedtvandsrensere Sandblæsning Entreprenørens ansvar som følge af evt. skader Rensemidler i flydende form Fordele og ulemper ved forskellige rensemetoder på mineralske facader Henvisninger:

3 Forord Denne vejledning er udviklet til brug for Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI, med støtte fra Undervisningsministeriet. Materialet er udviklet til brug ved undervisning i AMU kursus nr "Bygningsmaler Rensning af facader", og er udarbejdet som en vejledning til undervisning og er ikke et kompendium til uddeling. Uddannelsesmålet er formuleret således: Deltagerne kan vurdere tidligere malebehandlede facaders tilstand og på den baggrund vælge en korrekt rensemetode og vælge egnet sikkerhedsudstyr i forbindelse med facadeafrensning. På den baggrund samt viden om drift og vedligeholdelse af relevante maskiner og udstyr, kan deltagerne foretage en skånsom facadeafrensning, herunder afrensning med CO²-tørismaskiner og med lavablæseanlæg. Endvidere kan deltagerne ved tilrettelæggelse af arbejdet kvalitetssikre arbejdet på en sådan måde, at der opstår mindst mulig risiko for eventuelle følgeskader i forbindelse med facadeafrensning samt derudover tage de nødvendige forholdsregler i forhold til miljø, sikkerhed og arbejdsmiljø på byggepladsen. Maleren får kendskab til forskellige rensemetoder og viden om: praktisk udførelse af skånsom facadeafrensning med CO 2 -tørismaskine og lava blæseanlæg. drift og vedligeholdelse af maskiner og udstyr til CO 2 -tørisafrensning. drift og vedligeholdelse af maskiner og udstyr til lavaafrensning og kombinationsblæsning. de forskellige blæsemiddeltypers anvendelsesområder. viden om tør/våd sandblæsning/ højtryksrensning. fordele og ulemper ved de forskellige typer rensemetoder. blæsemetodernes egnethed i forhold til forskellige typer af underlag. egnet sikkerhedsudstyr i forbindelse med facadeafrensning de følgeskader, der kan opstå i forbindelse med facadeafrensning. entreprenørens ansvar som følge af evt. skader. Formålet med hæftet er, at kursisterne ud fra en viden om relevante rensemetoder til mineralske facadeunderlag, kan foretage tilstandsvurdering af facader og udføre teknisk korrekt, skånsom facadeafrensning, under hensyn til arbejdsmiljøet. Materialet er udviklet i tæt dialog med leverandører indenfor facadeafrensing, og vejledningens tekniske data bygger delvist på informationer fra følgende leverandører: CryoCip A/S Festool A/S Nilfisk Alto A/S Alle leverandører har givet tilsagn til at anvende tabeller, grafik, fotos mv. i dette undervisningsmateriale med angivelse af kilde. Tak til leverandørerne, for de mange konstruktive bidrag, til udvikling af dette undervisningsmateriale. Målgruppe: Bygningsmalere Mål: På baggrund af en viden om drift og vedligeholdelse af relevante maskiner og udstyr, samt relevante arbejdsmiljømæssige forhold kan deltagerne foretage en skånsom facadeafrensning, herunder afrensning med CO²-tøris-maskiner, og med lava blæseanlæg. I den forbindelse kan deltagerne kan vurdere tidligere malebehandlede facaders tilstand og på den baggrund 3

4 vælge en korrekt rensemetode og vælge egnet sikkerhedsudstyr i forbindelse med facadeafrensning. Deltagerne opnår derudover en viden om evt. følgeskader, der kan opstå i forbindelse med facadeafrensning, samt om entreprenørens ansvar som følge af evt. skader. Varighed: 2 dage Uddannelsesbevis: Uddannelsesbevis udstedes af skolen til de deltagere, som efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål. Dette undervisningsmateriale omhandler udstyr og teknikker til afrensning af mineralske facader. Gennemførelse af kurset bør planlægges således, at der løbende veksles mellem teoretisk gennemgang og praktisk afprøvning, hvor der lægges vægt på udstyrets praktiske anvendelse, vedligeholdelse og drift, herunder sikkerhedsforanstaltninger og evt. myndighedskrav. Undervisningsmaterialet omhandler disse rensemetoder til facader: Maskinel afrensning for snavs og overfladebegroning, herunder fræsning, blæsning med tøris og eller lava højtryksrensning, sandblæsning Kemisk rensning med flydende rensemidler. Der lægges særligt vægt på skånsomme rensemetoder, der vil kunne udføres i praksis af medarbejdere i almindelige bygningsmalerfirmaer. Den praktiske afprøvning af maskiner og udstyr omfatter ikke sandblæsning, på grund af de særlige krav der stilles til udførelse, udstyr og arbejdsmiljø. Sandblæsning udføres typisk af specialfirmaer. Tilbageblik Malerarbejde på facader har beskæftiget bygningsmalere op gennem tiden. Omkring 1940 var kalkede og oliemalede facader almindelige. Derudover blev cementbundne facademalinger også anvendt. Mineralfarver og silikatmalinger var på vej, men havde begrænset anvendelse I perioden efter 1970 kom nye produkter på markedet, som fx olieemulsionsfarver, kunstgummifacademaling og plastfacademaling. Efter 1990 og indtil i dag, har især de nedenstående facademalinger været meget anvendt: acrylplastfacademaling silikatmaling silikoneemulsionsmaling olieemulsionsmaling cementpulvermaling Der er en særlig grund til at være opmærksom på de gamle typer facademaling, set i forhold til de nye rensemetoder, der giver maleren mulighed for totalafrensning af de gamle malinglag. Årsagen er, at de gamle lag, i visse tilfælde kan indeholde bly, der ved maskinel afrensning kan frigøres fra underlaget, og støv og affald kan dermed udgøre en sundhedsrisiko. 4

5 Eksempelvis kan en tidligere oliemalet facademaling indeholde blyhvidt og malingen kan være tilsat siccativer med blyindhold. Hvis man er i tvivl, bør der tages kontakt til specialister på området, der kan udtage prøver og foretage analyser, før malerarbejdet går i gang. Udtagning af prøver og analyser kan fx foretages af Teknologisk Institut. Affald fra blyholdige underlag skal bortskaffes i lukkede beholdere, efter Arbejdstilsynets regler. Facadeslibere I forbindelse med facaderenovering, hvor der skal afrenses et begrænset areal, kan det være aktuelt at gøre brug af håndholdte elektriske facadeslibere. En facadesliber fungerer i princippet som en vinkelsliber, med roterende diamantskiver eller fræsejern. Der skelnes mellem to typer, henholdsvis diamantslibere og renoveringsfræsere Diamantslibere I forbindelse med rensemetoder på mineralske facader, viser skemaet herunder, diamantskiver og værktøjshoveder til den viste diamantsliber. Skiverne er velegnede til bearbejdning af malede og pudsede overflader. DIA STONE-D130 PREMIUM DIA UNI-D130 PREMIUM Diamantskiver Bløde materialer, fx frisk beton, hårde pudstyper og sandsten. Universal brug, fx maling på beton, puds, og slibning af hårde pudstyper. DIA THERMO-D130 PREMIUM Seje og termoplastiske materialer, fx plastmaling. HW COARSE-RG 80 Værktøjshoved Til elastiske belægninger på blødt puds og kalk, samt tykke og gamle malinglag. HW FINE-RG 80 5

6 SZ-RG 150 Med tandformet spids til fjernelse af hårdt puds, klæberrester og kunstharpikspuds. HW-SZ 35 Fræsehjul Til udskiftning af slidte fræsehjul i værktøjshoved herover. Renoveringsfræser. Anvendes til bearbejdning af bløde materialer på store flader. Tætning med børstekrans. D-greb. Arbejder helt ind til indvendige hjørner, ved hjælp af den del af kransen, der kan klappes op. På billedet til højre, ses en trækanordning der udligner maskinens vægt, ved arbejde på facader. Ved større opgaver kan den viste trækanorningen bruges, når snoren fra enheden fastgøres til fræserens ophængningsøje. Personlig sikkerhed ved anvendelse af diamantslibere og renoveringsfræsere. Asbestholdige materialer må ikke bearbejdes. Afhængigt af opgaven, benyttes ansigtsskærm eller beskyttelsesbriller. Brug en egnet støvmaske samt høreværn, handsker. Brug arbejdsforklæde der er i stand at standse små bearbejdningsfragmenter, som alm. arbejdstøj ikke beskytter imod. Skal kobles til en godkendt støvsuger - klasse M eller H. Støvklasser Støvklasse L: Almindeligt og ufarligt støv såsom husstøv og materialer som f.eks. jord. Støvklasse M: 6

7 Alle typer træstøv samt støv fra spartelmasse, fyldemasse og lak, gips, cement, beton, fliseklæb og maling som f.eks. latex- og oliemaling eller kvartsholdige materialer som f.eks. sand og grus. Støvklasse H: Kræftfremkaldende støv, støv med kræft- og sygdomsfremkaldende partikler samt støv med skimmelsporer, asbest, mineralske fibre, bitumen og syntetiske mineralske fibre som f.eks. glasuld. Følg i øvrigt leverandørens sikkerhedsanvisninger. (Kilde - Festool) Skånsom facadeafrensning med tøris- og lavaanlæg. Generelt tages afsæt i to forskellige rensemetoder: Tørisblæsning. Pulverblæsning. Afhængigt af opgavens karakter og omfang, kan der arbejdes alene med tørisblæsning, evt. alene med pulverblæsning, og endelig kan der arbejdes med en teknik, hvor tøris og lava kombineres i samme en og samme arbejdsgang. Ved at kombinere tørisens kinetiske energi med bløde og hårde pulver, er det muligt at fjerne mange forskellige typer af belægninger på facader. Ved underlag, hvor man gerne vil skåne underlaget anvendes specielt bløde pulvertyper og til mere vanskelige overflader, hvor man fx ønsker at fjerne et lag på fx 100µm, anvendes hårde pulvertyper. Ved overflader som skal skånes og hvor underlaget ikke må beskadiges, anvendes ren CO 2 tøris -blæsning. Blæsning med bagepulver blev udviklet i USA, da frihedsgudinden i 1987 skulle renses i anledning af USA's 200 års jubilæum. Tørispellets 3 mm. i diameter Lavapulver grov 0,5-2 mm. 7

8 Lavapulver fin 0,09-0,25 mm Bagepulver ca. 0,25 mm Udstyr og maskiner til skånsom facadeafrensning. Lavaanlæg Påfyldning af blæsemiddel. Sikkerhedsventil Trykluft ind Kobling til injektor på blæsepistol. Vibrationsenhed til sikring af ensartet blæsemiddelflow. Ventil til regulering af tilførsel af blæsemiddel. Normalt: 1/3 åben. Ventil til regulering af blæsemidlets hastighed. Normalt: -0,05 til -0,2 8

9 Start -stop Tørismaskine Tragt til påfyldning af tørispellets Nødstop Dosering af is-mængde Roterende disk der doserer tørispillerne. Blæseslange - kobling Trykluft ind Forbrug af tørispellets. Vejledende doseringstabel. Position Anslået forbrug - pr. time 1 6 kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg. Prisen på tørispellets er ca kr. pr kg. (2013) Leveres i termobeholdere. 9

10 Blæsepistoler Blæsepistolens dyse kan udskiftes. Her vist med rund dyse. Flad dyse til tøris. Bemærk: Rim på den flade dyse = minus 79 o celcius. Rund dyse - kombi. Med injector til lavablæsning. 10

11 Anvendelsesområder - ved tøris- og lavablæsning Lavablæsning og tørisblæsning. Anvendelsesområder Forureningstyper. Beton & Mur Fjernelse af maling puds graffiti rust på mur misfarvning. Træ: Fjernelse af maling affedtning. Efter brand: Fjernelse af sod efter brand. Glasfiber: Mattering af glasfiber fjernelse af rust på overflader maling. Sort stål: Fjernelse af rust affedtning maling svejseslagger. Rustfrit stål: Svejsefarver belægninger fedt rust på rustfrit stål Mattering. Industri: Afrensning af motorer gearkasser kæder transportsystemer. 11

12 Diagram over lavaanlæg. Trykluftforsyning til blæsepistol Blæsepistol Mobil kompressor Trykluftforsyning til lavamaskine Lavapulver transporteres til blæsepistolen via injektor Materiale og anvendelse: Lufttryk: 4 16 bar Mængde : 0,5m³ - 8,5m³ Tøris : CO2 Pulver : Bløde og hårde pulver ( 2 10 %) Ved blæsning på svagere underlag, som skal renses skånsomt, anvendes specielt bløde pulvertyper. Til meget svære overflader, hvor man gerne må fjerne fx 100µm af overfladen, anvendes hårde pulvertyper. 12

13 Diagram over kombineret tøris- og lavaanlæg. Tørismaskine Trykluftforsyning til tørismaskine Tørispellets til blæsepistol Blæsepistol Mobil kompressor Lavapulver transporteres til blæsepistolen via injektor. Trykluftforsyning til lavamaskine 13

14 Diagram over tørisanlæg. Tørismaskine Trykluftforsyning til tørismaskine. Tøris transporteres til blæsepistolen. Mobil kompressor Ved overflader som skal skånes, og hvor underlaget ikke må ødelægges, anvendes ren tøris CO2 14

15 Sådan virker tørisblæsning Tørisen består af ca. 3-5 mm. lange stænger af tøris, der har en diameter på ca. 2 mm. Ved hjælp af trykluft accelleres de små tørispiller til en hastighed på omkring 300 km/timen. Tørisen har en temperatur på minus 78,3 C. Effekten af tørisblæsning fremkommer på grund af temperaturforskellen mellem de tørre ispartikler og overfladen. Man kan sige, at der skabes et termisk chok under processen med tørisblæsning, der adskiller de enkelte partikler i overfladen, som derved løsnes fra overfladen. Tørisen sublimerer - og udvider sig 500 gange Termisk chok Når den kolde tøris rammer facadens overflade, der typisk vil være omkring 20 C. opstår der sublimering, i en proces hvor de faste tørispillerne går direkte over i gasform, uden først at smelte til vand. I forbindelse med isens overgang til gas, sker der en kraftig udvidelse i luften (500 gange) omkring partiklerne. Denne udvidelse skaber kraftig kinetisk energi, der fjerner de løse partikler fra overfladen. GAS IS Efter tørisblæsning er fugtindholdet i facadens uændret. Der kan ske en afkøling af overfladen, og der kan midlertidigt dannes dug på overfladen, såfremt lufttemperatur og den relative luftfugtighed giver betingelser for dannelse af dug. Tørismaskinen. Afhængigt af virksomhedens behov, kan tørismaskinen købes eller lejes. Det beror på en vurdering af rensearbejdets omfang og frekvensen af virksomhedens facadeopgaver, hvor tørisblæsning kunne være aktuel. 15

16 Bestilling af tøris. Tøris skal bestilles 1-2 dage før man påbegynder rensearbejdet. Tørisen leveres i lukkede termobeholdere. Man bør planlægge arbejdet, så rensearbejdet påbegyndes hurtigst muligt efter levering af tørisen, da tørisen kun kan holde i 2-3 dage. Desuden vil der, afhængigt af den omgivende lufttemperatur, ske et svind på mellem % pr. dag. Affald Tørisblæsning skaber ikke sekundært affald, som det er tilfældet ved sandblæsning og højtryksrensning. Affald efter tørisblæsning, består kun af de større eller mindre partikler der er fjernet fra facaden. En i forvejen tør overflade vil danne små chips, og kan ofte fejes op eller støvsuges. Ofte dannes der små luftbårne støvpartikler, som nødvendiggør brugen af en egnet støvmaske. Hvis affaldet består af olie eller fedt fra overfladen, fjernes også dette i renseprocessen. Det er mest hensigtsmæssigt at arbejde oppefra og ned, når facaden skal renses. Som ved alle andre rensemetoder, skal man sikre sig, at underlaget der afrenses, ikke indeholder skadelige stoffer, som fx bly og asbest. Underlaget. Tørisblæsning skader ikke underlaget, da tørispillerne ikke sliber overfladen. Krav til kompressorkapacitet. En typisk tørismaskine 5,5 bar med 4,25 m3 luft pr. minut, hvilket kan variere. Der findes fx lavtryksdyser der kræver 1,42 m3 luft pr. minut ved et lufttryk på 5,5 bar. Håndtering af udstyret. En person kan håndtere udstyret ved arbejde på et plant underlag og uden store niveauforskelle. En tørismaskine vejer fra ca kg Forbrug af tøris. Forbruget kan variere meget afhængigt af opgaven, men et gennemsnitligt forbrug på ca. 1 kg. pr. minut er realistisk. Krav til ventilation. Udendørs påvirker tørisblæsning ikke indåndingsluftens sammensætning. Tørisen omdannes til kuldioxid som er 40 % tungere en luftens ilt, og påvirker ikke indåndingsluftens sammensætning ved normal udendørs arbejde, hvor der er god ventilation. Såfremt der arbejdes i lukkede rum eller ved arbejde i stillestående luftlommer, skal der etableres kunstig ventilation i arbejdsområdet. Støj ved tørisbæsning. Tørisblæsning støjer en del, og kræver anvendelse af høreværn. Støjen dannes primært som turbulens i dysens luftstrøm. 16

17 Blæsemidler - lava og granit. Alle blæsemidler på denne side, kan kombineres med tøris, ved anvendelse af specialudstyr sammen med tørismaskiner. Blæsemidlerne må ikke blandes sammen, direkte i tørismaskinen. Produkt beskrivelse Type 1 LAVA 0,09 0,25 Standard Egnethed på overflader (gengivet med tilladelse fra CryoCip A/S) Bruges på alle overflader Mursten Beton vægge Træ glasfiber plastic Metal graffiti rust skimmel LAVA 0,2 0,5 Standard LAVA 0,5 1,0 Standard LAVA 0,2 1,0 Standard Anvendes på maling og overflader med 0,5mm til 0,8mm - efterbehandles med 0,09 eller 0,04. Anvendes som mellem slibemiddel, hvor der er et tykt lag som skal fjernes (0,8mm 1,5mm) - efterbehandles med 0,09 eller 0,04. Anvendes som mellem slibemiddel, hvor der er et tykt lag som skal fjernes (1,5mm 2,5mm) - efterbehandles med 0,09 eller 0,04. 5 LAVA 1,0 1,4 Anvendes som mellem grov slibe middel, hvor der er et tykt lag som skal fjernes (2,5mm) efterbehandles med 0,09 eller 0, LAVA 0,04 0,09 Speciel LAVA 0,04 0,18 Speciel Bruges til meget fine overflader, hvor meget lille mattering af overfladen sker. Tager lidt længere tid end 0,09. til gengæld flottere overflade. Lidt grovere end 0,04. Bruges til meget fine overflader, hvor meget lille mattering af overfladen sker. Tager lidt længere tid end 0,09. til gengæld flottere overflade. 8 Bagepulver Natrium Carbonat N3 Bruges til overflader, hvor man ikke ønsker, at underlaget må blive berørt.* Natrium Carbonat anvendes ofte på bløde overflader som mursten til fjernelse af graffiti, samt til fjernelse af maling på metal uden at ødelægge overfladen. 9 Granit 0,01-0,06 Meget fin granit. Tungt men meget fint sorteret. Kan anvendes på beton mursten plastic metal. 10 Granit Mesh 80 Bruges til at skære i metal beton kan også bruges som blæsemiddel på grove overflader. 11 Granit Mesh 200 Kan bruges til at blæse på træ beton - facader både glasfiber, samt fjernelse af skimmel. * Natrium Carbonat er et blødt fødevareprodukt (bagepulver) som skånsomt kan opløses i vand og må gerne ledes i det offentlige kloaknet. 17

18 Sikkerhedsforanstaltninger For at undgå/reducere risikoen for skader på hud, øjne og åndedrætssystemet, er man nødt til at følge nogle generelle forholdsregler i forbindelse med håndtering af tøris. Undgå hudkontakt med tøris, og bland aldrig tøris i drikkevarer, da det vil medføre skader i mund og spiserør, og ved håndtering af tøris og rensearbejde med tøris, skal der bruges egnede handsker, der kan beskytte mod de meget lave temperaturer. Opbevar altid tøris på en sådan måde, at børn og andre personer (og dyr) kommer i kontakt med tørisen. Tøris skal derudover opbevares i godt ventilerede rum, herunder også under evt. transport. På grund af tørisens rumfangsforøgelse under sublimeringen (udvidelse ca. 500 gange) skal de benyttede beholdere til opbevaring af tøris, kunne tillade afdampning. I modsat fald kan der være risiko for eksplosion. Tørismaskinens dyse er af metal, og dysens overflade bliver derfor meget kold under rensearbejdet. Gasser der afgives fra tøris kaldes kryogene gasser, og er meget kolde, og det samme er tøris, med en temperatur på 78,5 C. I modsætning til vandis smelter tøris ikke men fordamper (skifter direkte fra fast form til gas). Den frigjorte CO2 gas er tungere end luft, og derved falder den altid ned imod gulvet. CO2 fortrænger derved ilten i begrænsede områder. I dårligt ventilerede rum kan det fortrænge ilten og forårsage kvælning. ( Foto; CryoCip A/S) Se sikkerhedsinstruktionerne på næste side. 18

19 Meget koldt. Tøris har en temperatur på - 78,5 C. Enhver kontakt med hud og øjne kan medføre forbrændinger. Beskyt dine øjne. Brug altid ansigtsskærm eller sikkerhedsbriller med klapper, når du arbejder med tøris. Undgå berøring Rør aldrig ved tøris med dine bare hænder. Brug altid isolerende handsker. Langærmet skjorte, lange bukser og sko anbefales ligeledes. Undgå indtagelse Tag aldrig tøris i munden, og undlad i det hele taget at indtage det. Hvis det ved et uheld indtages, kan det medføre alvorlig indre beskadigelse. Hold tøris væk fra børn Tøris er hverken sodavandsis eller flødeis! Hold det altid væk fra børn. Tøris må kun håndteres af voksne. Håndtering generelt. Anskaf tøris i den form og mængde, som den skal anvendes. Sav aldrig en blok af tøris; brug aldrig en hammer til at brække en blok tøris i mindre stykker. Pas på knust tøris! Vær meget forsigtig, når der tages tøris fra en stor emballage til en mindre, idet tøris kan splintre. Brug ikke tøris i små rum. Tøris udsender tung CO2 gas, som kan forårsage hurtig kvælning. Transport. Transporter tøris i bilens bagagerum eller lastrum. Det må aldrig opbevares i køretøjets passagerkabine uden behørig ventilation. Efterlad aldrig tøris i en parkeret person-bil. Fordampning af tøris i en lukket personbil kan resultere i en ophobning af farlige koncentrationer af kvælende CO2 gas. Tøris kan transporters sikkert uden speciel ventilation i det lukkede lastrum i en lastbil, når alt personophold er begrænset til førerhuset. Når man åbner et lukket lastområde indeholdende tøris, skal der ALTID udluftes i det lukkede område i mindst 5 minutter, før man går derind. ( Kilde; CryoCip A/S) 19

20 Fjernelse af graffitti. Der er for nylig udviklet et nyt system til facadeafrensning og fjernelse af graffitti. Rensningen foregår i et lukket system med tilbagesug, der bevirker at alle urenheder opsamles. Metoden kan være aktuel, i miljøer hvor rensningen ikke må forurene omgivelserne med støv, både udendørs og indendørs. Udstyret kan størrelsesmæssigt, sammenlignes med en industristøvsuger, og vejer 41 kg. På denne tegning kan man se hvordan udstyret virker, i forhold til den indkapslede renseproces (12) hvor blæserøret (7) styres manuelt. Blæsemidlet filtreres fra snavset(10), og kan genbruges gange. I rensehovedet er der monteret lys og en lille rude, der gør det muligt at se hvordan rensningen skrider frem. Anvendelse: fjernelse af graffitti rensning af natursten fjernelse af rust fjernelse af sod efter brand fjernelse af maling mattering af overflader restaureringsopgaver i fx kirker Brandskade Graffitti Rensehoved med lys Se video her: ( Kilde; CryoCip A/S) 20

21 Højtryksrensning Højtryksrensning kan opdeles i: Højtryksspuling: Vandrensning med koldt vand. Bruges til fjernelse af slamlag, malingsrester og forvitret maling samt snavs og smuds. Hedtvandsspuling: Vandrensning med hedt vand til fjernelse af løstsiddende slamlag og malingslag med dårlig vedhæftning. Se video om højtryksspuling: Se video om hedtvandsspuling: En højtryksrenser består i sin simpleste form af en pumpe og en motor. Motoren driver pumpen, der sætter tryk på vandet. Under brug giver trykket anledning til en meget høj vandhastighed, og det er reelt denne, der udnyttes under rengøringen. Virkningen svarer helt til det man opnår ved at klemme på en haveslange, - blot langt mere effektiv. Pumpen giver en konstant vandmængde, mens trykket afhænger af, hvor stor en dyse der sidder for enden af dyserøret. De højtryksrensere, der i dag anvendes, giver op til bar i tryk ved vandmængder på 8-18 l/min. Dyserør og håndtag er normalt bærbart. Højtryksanlæg med langt højere tryk- op til flere tusinde bar - findes og anvendes til en række specialopgaver (skæring, rustfjernelse m.m.). Disse anlæg betragtes ikke som egentlige højtryksrensere og vil ikke blive omtalt her. Størrelsen af en højtryksrenser kan udtrykkes ved hjælp af maskinens effekt, og angives i kilowatt (kw). De fleste højtryksrensere ligger i effektintervallet 0,6-6kw. Højtryksrensere kan opdeles i tre hovedgrupper: koldtvandsrensere, hedvandsrensere og stationære anlæg. Koldtvandsrensere Koldvandsrensere er højtryksrensere, hvor vandtemperaturen stort set er identisk med vandets indgangstemperatur. Er motoren vandkølet, vil en mindre opvarmning af højtryksvandet dog finde sted. 21

22 Ofte angives højtryksrenseren at kunne indstilles på enten højtryk eller lavtryk. Med "højtryk" menes, at renseren anvendes med højeste arbejdstryk. Tilsvarende angiver "lavtryk" anvendelse ved laveste arbejdstryk. I praksis er det også muligt at udnytte mellemtrykområde. Det kan ske ved passende valg af dyserør. Det er nemlig ikke på selve højtryksrenseren, at trykket fastlægges, men derimod i dyserøret. Ændringen fra højtryk til lavtryk sker alene ved at ændre dyseåbningens størrelse. På et dobbeltdyserør åbnes en ekstra dyse, når der skiftes til lavtryk. Injektorer Koldtvandsrenseren kan være forsynet med en intern injektor eller blive forsynet med en ekstern injektor. Injektorer anvendes, når rengøringsmiddel ønskes tilsat vandet. Slangen fra injektoren placeres i rengøringsmidlet, og under lavtryk udlægges rengøringsmidlet over det område, der ønskes rengjort. Iblanding af rengøringsmidlet kan reguleres på injektoren, Oftest i området 1-5%. Når rengøringsmiddel er udlagt, skiftes til højtryk, og den egentlige højtryksafrensning kan finde sted. Denne arbejdsmetode med først udlægning af sæbe under lavtryk og efterfølgende afrensning under højtryk kaldes 2-trins metoden. Det er den hyppigst anvendte rensemetode med en koldtvandsrenser. Koldtvandsrensere anvendes i bygge- og anlægssektoren og en lang række andre steder, hvor snavset kan fjernes med koldt vand. Når fedt og olie er ofte til stede kan det være nødvendigt at højtryksrense med varmt vand. Uanset om en injektor er indbygget i højtryksrenseren (intern injektor) eller er tilbehør (ekstern injektor), er dens funktion at tilføre vandet en vis mængde rengøringsmiddel, desinfektionsmiddel, voks eller anden væske, der ønskes iblandet vandet. Virkningsprincippet er følgende: Vandet passerer en indsnævring i injektorens gennemløbsrør. Umiddelbart efter indsnævringen opstår der et vakuum (undertryk), og dette vakuum bruges til at suge væsken op og ind i vandfasen. Normalt kan doseringer på 1-10% af produktet opnås efter dette princip; men doseringen afhænger meget af væskens viskositet. Jo højere viskositet, jo lavere dosering. Da temperaturen også har indflydelse på væskens viskositet, - viskositeten stiger med faldende temperatur - ses, at rengøringsmiddeldoseringen ikke er helt nøjagtig ved brug af injektor. Ønskes en nøjagtig dosering af et bestemt produkt, må injektoren kalibreres. Eksterne injektorer kan opdeles i skuminjektorer (højtryksinjektorer) og almindelige injektorer (lavtryksinjektorer). Førstnævnte anvendes sammen med skumlanser ved udlægning af rengøringsmidler som skum, og sidstnævnte anvendes ved udlægning af rengøringsmiddel under lavtryk som ikke skummende produkter. 22

23 Hedtvandsrensere I princippet kan en hedtvandsrenser siges at være opbygget af en koldtvandsrenser plus et fyr til opvarmning af vandet. Selve opvarmningen sker i fyrets rørspiral, men forinden har tilgangsvandet passeret svømmertanken på vejen til højtrykspumpen. Fra pumpen pumpes vandet via fyrets rørspiral videre til dyserøret. Med denne opbygning vil højtrykspumpen altid køre med koldt vand, hvilket giver den mindste belastning af pumpen. Hedtvandsrensere opererer stort set med samme tryk og vandmængde som de tilsvarende koldtvandsrensere. Den største forskel ligger i vandtemperaturen, der trinløst kan reguleres op til 100'C. Flere modeller har damptrin, hvilket muliggør egentlig dampproduktion. Tilsætning af rengøringsmidler kan finde sted via intern eller ekstern injektor. Den interne injektor i en hedtvandsrenser er placeret før højtrykspumpen, hvilket muliggør tilsætning af rengøringsmiddel under såvel højtryks- som lavtryksvask. På denne måde kan løbende dosering af rengøringsmiddel under højtryksrensningen opnås. Højtryksrengøring efter denne metode (l-trins metoden) har nogle specielle fordele i forhold til den tidligere omtalte 2-trins metode. Ved affedtningsopgaver med meget fedt eller voksholdigt snavs opnås med varmt vand og løbende dosering af rengøringsmidlet meget effektive løsninger. Ved løbende dosering af rengøringsmiddel skal man være opmærksom på, at rengøringsmidlet føres gennem såvel pumpe som rørspiral. Aggressive rengøringsmidler kan ved længere tids brug være ødelæggende og bør derfor kun anvendes via ekstern injektor. Hedtvandsrensere anvendes ved rengøringsopgaver, hvor fedt, olie og andre smudstyper, der dårligt opløses i koldt vand, er dominerende. Især opgaver inden for levnedsmiddelindustrien, entreprenørvirksomhed m.m. løses med fordel ved hjælp af hedtvandsrensere. 23

24 Dyserør Dyserør Der eksisterer en lang række forskellige lanser eller dyserør - i det følgende oftest kaldt dyserør til højtryksrensning: enkelt dyserør dobbelt dyserør multispeed dyserør powerspeed dyserør skumlanse dampspyd sandblæsningsudstyr For flere af dyserørene gælder, at dyserne er udskiftelige, og at dyserørene findes i forskellige længder. Enkelt dyserør er et højtryksdyserør, der kan tilpasses en veldefineret rengøringsopgave ved gennem dysevalg at fastlægge: spredevinkel, tryk og vandmængde. Anvendelsesområde : f.eks. slagterier. Dobbelt dyserør er et af standarddyserørene, når der er ønske om trinløs variation af trykket fra lavtryk (65' dysespredevinkel) til højtryk (15' dysespredevinkel). Multispeed dyserør kan indstilles på "lavtryk", der benyttes ved udlægning af rengøringsmiddel og til afskylning, eller på "højtryk" til egentlig højtryksrengøring. Dysen kan trinløst varieres fra 0 o (punktstråle) til 60 o (bred fladstråle), hvilket giver dyserøret mange anvendelsesmuligheder. Powerspeed dyserør kan fås med eller uden lavtryksmulighed. Powerspeed dyserørets meget høje afrensningseffekt beror på, at dysens dækningsområde nås af en vibrerende og koncentreret stråle (punktstråle). Powerspeed dyserøret er især velegnet, når meget snavs skal fjernes fra hårde overflader. Ikke hårde overflader kan ødelægges med powerspeed dyserøret (f.eks. træ). Dampspyd anvendes sammen med hedvandsrensere med damptrin. Damp afgiver en høj energimængde ved fortætning og er derfor velegnet til smeltnings- og opvarmningsopgaver. Dampspyddet er også anvendeligt ved opblødning og befugtningsopgaver. Sandblæsningsudstyr. Sandblæsningsudstyr består af en speciel lanse, der via en slange er forbundet til et sandspyd. Spyddet placeres i sandsækken, og når højtryksvandet passerer gennem lansens injektor, suges sandet op i vandet. Højtryksvandet med sandet får en meget høj slageffekt, der muliggør effektiv fjernelse af gammel maling og andet fastsiddende materiale eller snavs. 24

FacadeService. Omø A/S Islevdalvej 113-117 2610 Rødovre omoe.dk

FacadeService. Omø A/S Islevdalvej 113-117 2610 Rødovre omoe.dk FacadeService Vedligeholdelse af facaden giver - Nyt liv til byen - Fokus på bygningen Den vil vi gerne løfte endnu mere! Omø A/S Islevdalvej 113-117 2610 Rødovre omoe.dk OMØ A/S Etableret i 1948, på Østerbro

Læs mere

Drift og vedligehold af betonoverflader

Drift og vedligehold af betonoverflader Drift og vedligehold af betonoverflader Version 4 Maj 2010 Mange betonoverflader forsynes inden aflevering til bygherren med en belægning eller overfladebehandling, som er bestemmende for, hvorledes de

Læs mere

PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor

PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor Distributør: BUNDTRADE, Virum Stationsvej 107, 2830 Virum Tlf: 45 85 84 04 post@bundtrade.dk

Læs mere

Højtryksrensere - benzin/diesel

Højtryksrensere - benzin/diesel PE/DE Den perfekte løsning til alle typer rengøringsopgaver inden for bygge/ anlæg, landbrug og industri samt til rengøringsselskaber. Kan anvendes som både mobil eller som monteret enhed i lastbil eller

Læs mere

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Privat Tæpper Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Vedligeholdelse Tæpper korrekt vedligeholdelse giver størst udbytte Tæpper har en lang række gode egenskaber, der bedst bliver bevaret, hvis

Læs mere

Drift og vedligehold. Drift og vedligehold. LIP Klinkerens. LIP Klinkevask. LIP Klinkeolie VÅDRUMSPROJEKTERING

Drift og vedligehold. Drift og vedligehold. LIP Klinkerens. LIP Klinkevask. LIP Klinkeolie VÅDRUMSPROJEKTERING Ved aflevering/overdragelse af det samlede byggeprojekt til bygherren er det normalt, at bygherren modtager et samlet drifts- og vedligeholdelsesmateriale med alle nødvendige oplysninger om bygningens

Læs mere

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?;

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Dansk Forening for Rosport Lak Sikkerhedsregler for lak På arbejde lak og tilsvarende Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Blanding Sikkerhed 4-5 produkter, der anvendes til lakarbejde, findes en

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

til mange overflader Problemfri fjernelse Hurtig indflytning Et vægbearbejdningssystem

til mange overflader Problemfri fjernelse Hurtig indflytning Et vægbearbejdningssystem Problemfri fjernelse Hurtig indflytning Et vægbearbejdningssystem til mange overflader Vægbearbejdningssystemet PWR 180 CE med dets alsidige forsatser fjerner puds, fliseklæber- eller tapetrester og glatter

Læs mere

Værd at vide om GrafoTherm Eksteriør

Værd at vide om GrafoTherm Eksteriør Produktinformation GrafoTherm Eksteriør Værd at vide om GrafoTherm Eksteriør GrafoTherm Eksteriør er baseret på ekspanderet vulkansten og arbejder parallelt med naturen Generelt om Kondens og begroning

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

Malerens håndtering af skimmelvækst og fugt

Malerens håndtering af skimmelvækst og fugt Malerens håndtering af skimmelvækst og fugt Undervisningsministeriet, Marts 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for Bygge/anlæg og industri (BAI) i samarbejde med faglærer Jill Valsgard,

Læs mere

Funktioner og fordele

Funktioner og fordele Højtryksrensere K 3 Classic House T250 *EU Sig "farvel" til normalt snavs med "K3 Home"-højtryksrenseren - ideel til cykler, havehegn eller motorcykler. Med hjemmeværktøjssæt: T 250-overfladerenser + Patio

Læs mere

LIP 22 Epoxy LÆGGE-OG FUGESYSTEM FOR SYREFASTE OG SYRETÆTTE FUGER.

LIP 22 Epoxy LÆGGE-OG FUGESYSTEM FOR SYREFASTE OG SYRETÆTTE FUGER. LIP 22 Epoxy SYREFASTE LÆGGE- OG FUGEMASSER Lokalirriterende Anmeldt og tildelt PR.NR. Kodenummer 00-5 LÆGGEMASSE OG FUGEMASSE FORBRUG TEKNISKE DATA ANVENDELSESOMRÅDER Producent: LIP Bygningsartkler A/S

Læs mere

Autolakering - Klargøring efter lakering

Autolakering - Klargøring efter lakering Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Autolakering - Klargøring efter lakering Undervisningsministeriet, oktober 2013. Materialet er udviklet for Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune..

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune.. Anmeldelse af byggeaffald Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes, hvis byggearbejdet vil medføre mere end 1 tons affald, eller hvis renoveringen eller nedrivningen berører en bygning eller et anlæg på et

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

BEDST I TEST. Vare nr.: 1.396-700.0

BEDST I TEST. Vare nr.: 1.396-700.0 K 585 MD PLUS K 5 kalder vi også for "kenderklassen". Denne klasse er tilegnet de som tidligere har haft en højtryksrenser og er bekendt med hvor mange opgaver en højtryksrenser kan klare. Den giver en

Læs mere

Sikkerhed Daglig erhvervsrengøring

Sikkerhed Daglig erhvervsrengøring Daglig erhvervsrengøring Undervisningshæftet handler om sikkerhed i rengøringsbranchen. SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg Lone Thingholm Lauridsen, AMU Fyn Rinna Mølgaard, AMU Fyn Januar 2014

Læs mere

40 vandtilgangstemperatur ºC Tilslutningseffekt kw 1,4 Vægt uden tilbehør kg 8 Mål (L x B x H) 284 x 294 x 568

40 vandtilgangstemperatur ºC Tilslutningseffekt kw 1,4 Vægt uden tilbehør kg 8 Mål (L x B x H) 284 x 294 x 568 K 291 / T 50 PLUS Til at starte med - eller som maskine nr. 2 Der er altid noget en K 2 model fra KÄRCHER kan lave. Takket være dens letvægtskonstruktion er K2 modellen det perfekte valg til de der ind

Læs mere

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre Den Sorte HUSGUIDE INDEHOLDER NÆSTEN ALT HVAD DU SKAL VIDE FØR DU GÅR IGANG... Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt Gør det selv - bedre FORBEREDELSE Fladen skal være rengjort for

Læs mere

Skimmelsanering. Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S

Skimmelsanering. Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S Skimmelsanering Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S Forundersøgelse Tilstandsundersøgelse Fugt og skimmelsvamp Tilstandsvurdering og omfangsbestemmelse Handlingsplan Valg af løsning Løsning af fugtproblemer

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Alsidighed i udstyr og effektivitet Produkt fakta

Alsidighed i udstyr og effektivitet Produkt fakta Alsidighed i udstyr og effektivitet Produkt fakta POSEIDON 5 PA/FA er alsidige mellemklasse koldtvandsrensere i ergonomisk og robust design. POSEIDON 5 PA/FA er designet til hårdt arbejde i landbruget,

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

K 2 Car. K 2 Car, 1.673-228.0, 2015-11-04

K 2 Car. K 2 Car, 1.673-228.0, 2015-11-04 Kärcher K 2 Car er velegnet til lettere lejlighedsvis rengøring af f.eks. haveredskaber, havemøbler, cykler eller mindre terrasser. K 2 Car er forsynet med hjul og et solidt håndtag, så du nemt kan få

Læs mere

Gulve reparation af gulvbelægninger

Gulve reparation af gulvbelægninger Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Gulve reparation af gulvbelægninger Undervisningsministeriet. Januar 2012. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

SANERING AF BLY OG PCB. - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering

SANERING AF BLY OG PCB. - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering SANERING AF BLY OG PCB - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering Traditionel miljøsanering udgør en miljørisiko for omgivelserne Sponge-Jet anlægget er udviklet til miljøvenlig sanering af BLY og

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning At-VEJLEDNING D.2.1 Marts 2000 Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991 Sandblæsning Vejledning om sandblæsning med tør fristråle i kabine og hal samt udendørs sandblæsning, herunder byggeog anlægsarbejde

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Højtryksrensere K 4 Premium

Højtryksrensere K 4 Premium Højtryksrensere K 4 Premium K4 Premium med vandkølet motor ideel til lejlighedsvis brug og middelsvær snavs (f.eks. biler, havehegn og cykler). Med slangetromle for komfortabel håndtering. Standard tilbehør:

Læs mere

Elektricitet. Spænding - fase - Cyklus. Vandtemperatur Vandtryk Ismaskinemontering 10 C min. 1

Elektricitet. Spænding - fase - Cyklus. Vandtemperatur Vandtryk Ismaskinemontering 10 C min. 1 QM20 Ismaskine Installation Ismaskine placering Den udvalgte placering af ismaskinen skal leve op til følgende kriterier. Hvis nogen af kriterierne er umulige at leve op til, vælges en anden placering.

Læs mere

Mobile højtryksrensere, koldtvand

Mobile højtryksrensere, koldtvand POSEIDON 6 POSEIDON 6 - Høj vandmængde eller højt tryk? Industriel koldtvandsrenser med ergonomi, pålidelighed og holdbarhed i højsædet. POSEIDON 6 fås med 1600 l/time til at skylle store mængder snavs

Læs mere

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune Forskrift for FACADEBEHANDLING i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for facadebehandling i københavns kommune Denne forskrift er udstedt i henhold til 18 i bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om

Læs mere

Vigtigt!!!! Rengør maskinen efter brug, så der ikke står kalkrester i maskinen. Skyl efter med rent vand.

Vigtigt!!!! Rengør maskinen efter brug, så der ikke står kalkrester i maskinen. Skyl efter med rent vand. Instruktionsbog For sprøjtevogn til desinfektion af stalde Vigtigt!!!! Rengør maskinen efter brug, så der ikke står kalkrester i maskinen. Skyl efter med rent vand. Lad evt. lidt rent vand stå i maskinen

Læs mere

Vejledning om bly i byggematerialer

Vejledning om bly i byggematerialer Vejledning om bly i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2013 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Højtryksrensere K 4 Compact

Højtryksrensere K 4 Compact Højtryksrensere K 4 Compact Nem at transportere og hurtig at stille på plads: K4 Compact med vandkølet motor er den ideelle højtryksrenser til middelsvær snavs på havehegn, biler, cykler etc. Standard

Læs mere

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage *

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage * Produkt datablad Version: 06.11.2013 Sikadur -33 Sikadur -33 2-komponent thixotropisk epoxy klæber Produktbeskrivelse Anvendelse Sikadur-33 er en thixotropisk 2-komponent klæber baseret på epoxy, leveret

Læs mere

Vedligeholds vejledning for Carl Nielsens Plads

Vedligeholds vejledning for Carl Nielsens Plads Vedligeholds vejledning for Carl Nielsens Plads Indhold: Vedligeholdsopgaver og interval 2013 2017... 2 Vejledning 1 - Rens og smør beslag... 3 Vejledning 2 - Kontrol af vindues træ rammer... 4 Vejledning

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

MINI-GUIDE. Sikker afrensning!! - lad specialisten udføre arbejdet. Miljøfarlige stoffer i bygninger

MINI-GUIDE. Sikker afrensning!! - lad specialisten udføre arbejdet. Miljøfarlige stoffer i bygninger Miljøfarlige stoffer i bygninger MINI-GUIDE Asbest, PCB, klorerede paraffiner (KP), bly og andre tungmetaller er miljøfarlige stoffer som gennem tiderne er blandet i andre materialer (f.eks malinger og

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE MODEL FL220 BRUGERVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Dimension: L: 93 x B: 62 x H: 144 cm Rist dimension: L: 86 x B: 55 cm Luftforbrug: 250-520 ltr./min. Vægt: 46 kg. Strøm: 230V/50Hz Bemærkning:

Læs mere

Affaldshåndtering og -sortering

Affaldshåndtering og -sortering Affaldshåndtering og -sortering Undervisningsministeriet. 16-01-2014. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med André Damkjær. Materialet kan frit

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: ZINKOTOM FL, 5kg spand vare nr. 35006 Anvendelse: Effektiv koldforzinkning og forsegling Leverandør: METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220 Brabrand,

Læs mere

Reparationskursus. I guld- og sølvsmedeteknikker

Reparationskursus. I guld- og sølvsmedeteknikker Reparationskursus I guld- og sølvsmedeteknikker 1 Kursus i mindre reparationer om trækning af perler med og uden knuder, montering af dupper og låse. Loddeprocesser ved mindre reparationsopgaver som f.eks.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Teknisk datablad StoCalce Miral MP

Teknisk datablad StoCalce Miral MP Økologisk mineralsk slutpuds som modellerpuds på kalkbasis efter EN 998-1 Karakteristik Anvendelse Egenskaber Udseende Særlige egenskaber/henvisninger Tekniske data Underlag Krav Forberedelser indvendigt

Læs mere

Mobile koldtvandsrensere

Mobile koldtvandsrensere 2C 2C serien indeholder en række modeller designet til brug af semiprofessionelle brugere som håndværkere, mindre bygge/anlægsopgaver samt til udlejningsbrug. Mobile koldtvandsrensere med god ergonomi

Læs mere

Brugsanvisning. Benzinhøjtryksrenser, 13 HK Varenr.: 90 36 628. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Benzinhøjtryksrenser, 13 HK Varenr.: 90 36 628. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Benzinhøjtryksrenser, 13 HK Varenr.: 90 36 628 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

K 2 K 2, 1.673-220.0, 2015-05-30

K 2 K 2, 1.673-220.0, 2015-05-30 Kärcher K 2 er velegnet til lettere lejlighedsvis rengøring af f.eks. haveredskaber, havemøbler og cykler. K 2 er forsynet med hjul og et solidt håndtag, så du nemt kan få den med rundt til de forskellige

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

K 4 Premium. K 4 Premium, 1.180-310.0, 2016-05-27

K 4 Premium. K 4 Premium, 1.180-310.0, 2016-05-27 K 4 er med sine 130 bar velegnet til hyppig rengøring af bl.a. terrasse, hegn, møbler, biler, motorcykler og cykler alt efter valg af udstyr. K 4 har en vandkølet motor, der er med til at sikre en mere

Læs mere

Mobile højtryksrensere

Mobile højtryksrensere EcoPower kedelsystemet sikrer øget effektivitet på >92 % på grund af en væsentlig reduktion af brændstofforbruget, meget lave driftsomkostninger samt reduceret luftforurening. Mulighed for konstant temperatur

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Ammoniak i flyveaske Ligevægtsbestemmelse

Ammoniak i flyveaske Ligevægtsbestemmelse Ammoniak i flyveaske Ligevægtsbestemmelse Udført for: Emineral A/S Nefovej 50 9310 Vodskov Udført af: Jørn Bødker Anette Berrig Taastrup, 21. april 2006 Byggeri Titel: Forfatter: Ammoniak i flyveaske Ligevægtsbestemmelse

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald samt screening for PCB-holdigt affald 1.0 STAMOPLYSNINGER Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Opførelsessår: Bygningsnr.: Renoveringsår:

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler Vedligeholdelse 1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler 2 Teak Teaktræ er særligt velegnet til udendørs brug, fordi det har et naturligt indhold af olie og er formstabilt. Det kan tåle vejr og vind uden

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

System information. Forbehandling af undergrunde til lakering

System information. Forbehandling af undergrunde til lakering System information. Forbehandling af undergrunde til lakering Storvogne har i dag, udover deres egentlige funktion, en stadig større betydning som reklameblikfang; de repræsenterer firmaet og fungerer

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

ALTO NEPTUNE 5 & 7 - HELT KOMPROMISLØS Effektive hedtvandsrensere med høj ydeevne

ALTO NEPTUNE 5 & 7 - HELT KOMPROMISLØS Effektive hedtvandsrensere med høj ydeevne & 7 - HELT KOMPROMISLØS Effektive hedtvandsrensere med høj ydeevne NEPTUNE & 7 3 Hvis man har en rengøringsopgave, der kræver stor ydeevne, effektivitet og driftssikkerhed, er svaret. & 7 TIL DE MEST KRÆVENDE

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

MALING MED SILIKATMALING PÅ MURVÆRK OG PUDS af Søren Vadstrup

MALING MED SILIKATMALING PÅ MURVÆRK OG PUDS af Søren Vadstrup Center for Bygningsbevaring i RAADVAD ANVISNINGER til Bygningsbevaring MALING MED SILIKATMALING PÅ MURVÆRK OG PUDS af Søren Vadstrup Dato: Januar 2010 Under betegnelsen silikatmaling forhandles en række

Læs mere

K 4 Home. K 4 Home, 1.180-153.0, 2016-05-27

K 4 Home. K 4 Home, 1.180-153.0, 2016-05-27 K 4 Home er med sine 130 bar og udstyrspakke velegnet til hyppig rengøring af bl.a. terrasse men den kan også rengøre mure, hegn, havemøbler, biler, motorcykler og cykler. K 4 har en vandkølet motor, der

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Boltpistoler til skudmontage

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Boltpistoler til skudmontage Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Boltpistoler til skudmontage Undervisningsministeriet. Januar 2011. Materialet er udviklet for Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Læs mere

Nedknusningen skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage i forvejen og anmeldelsen skal indeholde:

Nedknusningen skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage i forvejen og anmeldelsen skal indeholde: SCREENING, KORTLÆGNING OG ANMELDELSE AF PCB, FARLIGT AFFALD, SAMT ALM. BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD 1. Oplysninger om ejendom, bygherre og entreprenør 1A. Byggeriets/anlægsarbejdets adresse: Adresse: Postnr:

Læs mere

Teknisk datablad StoCryl BF 100

Teknisk datablad StoCryl BF 100 Gulvmaling Karakteristik Anvendelse indvendigt og på frit eksponerede områder som farvet belægning på mineralske underlag, f.eks. beton- eller cementafjævning indvendig anhydritafjævning til gangområder

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

K 3 K 3, 1.601-812.0, 2015-11-04

K 3 K 3, 1.601-812.0, 2015-11-04 Kärcher K 3 er velegnet til lejlighedsvis rengøring af f.eks. rækværk, cykler og motorcykler. K 3 er forsynet med hjul og et solidt håndtag, så du nemt kan få den med rundt til de forskellige opgaver omkring

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG 1 1 2 3 6 4 7 5 8 9 10 12 13 21 11 20 18 19 16 17 14 15 2 I. Tekniske Data Model: WIC 4000 Plus. Tilslutning: 12V DC via. krokodillenæb. Strømforbrug: 192 W. Dimensioner:

Læs mere

Mobile højtryksrensere, koldtvand

Mobile højtryksrensere, koldtvand 1. klasses koldtvandsrenser Produkt fakta Robust, pålidelig, ergonomisk og omkostningseffektiv. kombinerer den velkendte kvalitet og holdbarhed fra C3 pumpen med optimal ergonomi i en uovertruffen koldtvandsrenser

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

Ammoniak i flyveaske Vejledning til betonproducenter

Ammoniak i flyveaske Vejledning til betonproducenter Ammoniak i flyveaske Vejledning til betonproducenter Udført for: E-mineral Udført af: Jørn Bødker Taastrup, den 27. september 2006 Byggeri Titel: Forfatter: Ammoniak i flyveaske. Vejledning til Betonproducenter

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke anmeldelsespligtigt og er derfor ikke tildelt et Pr. nr.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke anmeldelsespligtigt og er derfor ikke tildelt et Pr. nr. Ædelkorund Udstedelsesdato: Middelfart, den 6. maj 2011 1. Identifikation Produktnavn: Produktnummer: Anvendelse: Ædelkorund Produktet er ikke anmeldelsespligtigt og er derfor ikke tildelt et Pr. nr. Produktet

Læs mere

J. Jensen A/S. Effektiv sanering med Stål Jet Skånsom sanering med Sponge Jet Termisk varmebehandling

J. Jensen A/S. Effektiv sanering med Stål Jet Skånsom sanering med Sponge Jet Termisk varmebehandling Stålsanering J. Jensen har som de eneste mange års erfaring med sanering i sikre, lukkede kredsløb. Nu har vi udviklet Stål Jet, som er markedets mest effektive, miljørigtige saneringsanlæg. 2 J. Jensen

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

Specialløsninger. Fra mobile enheder. skræddersyede rengøringsløsninger... Unikke løsninger til ethvert rengøringsbehov

Specialløsninger. Fra mobile enheder. skræddersyede rengøringsløsninger... Unikke løsninger til ethvert rengøringsbehov Specialløsninger Unikke løsninger til ethvert rengøringsbehov Fra mobile enheder til store anlægsbyggerier - vi leverer skræddersyede rengøringsløsninger... FODBOLDSTADION Hedtvandsrenser Højtryksspuling

Læs mere

Tekniske Data Epoxy Yacht HB

Tekniske Data Epoxy Yacht HB Tekniske Data Epoxy Yacht HB Produktbeskrivelse Epoxy Yacht HB er en to-komponent overfladetolerant, rusthindrende, mastiks epoxymaling med et højt tørstofindhold, der kan påføres i høje filmtykkelser.

Læs mere

SKALCEM /2016 Facader i farver. Skalcem 100 Rødokker. SKALCEM 100 Stærk, cementbaseret murmaling

SKALCEM /2016 Facader i farver. Skalcem 100 Rødokker. SKALCEM 100 Stærk, cementbaseret murmaling SKALCEM 100 06/2016 Facader i farver Skalcem 100 Rødokker SKALCEM 100 Stærk, cementbaseret murmaling Skalcem 100 farver Skalcem 100 Mellemgul Skalcem 100 fremstår med en tidløs, naturlig og fløjlsmat overflade,

Læs mere

Tør- og vådsuger. REMS Pull L / M NYHED. for Professionals

Tør- og vådsuger. REMS Pull L / M NYHED. for Professionals Tør- og vådsuger REMS Pull L / M NYHED for Professionals Til professionelt at suge støv, smuds og væsker. Patenteret, automatisk filterrensning. Konstant høj sugeeffekt. Tænd-/sluk-automatik. Anti-statik-system.

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Side: 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Emballage: (liter) 25 og 200 l Leverandør: IPS-Group

Læs mere

SKALCEM /2017. Skalcem 100 Rødokker. Skalcem 100. Stærk, cementbaseret murmaling

SKALCEM /2017. Skalcem 100 Rødokker. Skalcem 100. Stærk, cementbaseret murmaling SKALCEM 100 10/2017 Skalcem 100 Rødokker Skalcem 100 Stærk, cementbaseret murmaling Skalcem 100 Skalcem 100 er en slidstærk, cementbaseret murmaling til mineralske underlag. Velegnet udendørs og indendørs.

Læs mere

Læses før ibrugtagning

Læses før ibrugtagning Læses før ibrugtagning Side 1 af 5 Følg venligst denne vejledning hver gang de tager dette anlæg i brug, herved sikre de, lang levetid for udstyret og sparer dem selv for unødige ærgrelser. Adskillelse,

Læs mere

Vare nr.: 1.185-113.0

Vare nr.: 1.185-113.0 K 855 HS Med højtryks og varmt vand (80 ºC) sikrer hedvands-renseren et hygiejnisk rengøringsresultat. Ved hjælp af den høje temperatur kan du nedsætte både rengøringstiden og tørretiden samt spare på

Læs mere

Topkvalitet til bundpris

Topkvalitet til bundpris Topkvalitet til bundpris VIND Multi 20 T Inox Se bagsiden POSEIDON 7-66 Koldtvandsrenser til vanskelig rengøring - se side 3 8.576 ATTIX 961-01 2-motors kraftigt sug - se side 5 3.721 FLOORTEC 350 B COMBI

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

CROMAX WATERBORNE BASECOAT

CROMAX WATERBORNE BASECOAT Beskrivelse 1-komponent polyuretan-/vandbaseret basefarve anvendes som 2-lags lakering i solide farver samt metal- og perlemorsfarver. Velegnet til biler, lastbiler og busser. Sammensætning baseret på

Læs mere

fade PLUS+ System datablad 2017/1 made from natural materials in Scandinavia

fade PLUS+ System datablad 2017/1 made from natural materials in Scandinavia fade System datablad PLUS+ 07/ made from natural materials in Scandinavia Indhold. Fade Akustikpudssystem. System navn. Anvendelsesområde 4. Materialer & produkter 5. Egenskaber 6. Egnede bæreværk 7. Montage

Læs mere

Dansk vejledning Badger Crescendo

Dansk vejledning Badger Crescendo Badger Crescendo 175-7 Udarbejdet af Modelskibet.dk Michael Bern-Martens Side 1 af 10 Indledning Model 175 er en Bottom Feed, Dual Action, Internal Mix airbrush. Derved er Model 175 også blandt de mest

Læs mere

Forside» Regler» Bekendtgørelser» Bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter Bilag 7 - Industriel overfladebehandling

Forside» Regler» Bekendtgørelser» Bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter Bilag 7 - Industriel overfladebehandling Bekendtgørelser Forside» Regler» Bekendtgørelser» Bekendtgørelse om arbejde kodenummererede produkter Bilag 7 - Industriel overfladebehandling Bilag til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj

Læs mere

Produktnavn: Okkerrens Anvendelse: Fjerner og opløser okker og kalkrester på folie og fliser i bassiner

Produktnavn: Okkerrens Anvendelse: Fjerner og opløser okker og kalkrester på folie og fliser i bassiner Version 1.0, oktober 2012 Produktnavn: Okkerrens Anvendelse: Fjerner og opløser okker og kalkrester på folie og fliser i bassiner Brugsvejledning Inden Okkerrens tilsættes skal klorindholdet være 0 mg/l

Læs mere

Højtryksrenser benzindrevet 13Hk

Højtryksrenser benzindrevet 13Hk Brugsanvisning Varenr.: 9036628/9050109 Højtryksrenser benzindrevet 13Hk Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Højtryksrenser benzin 13HK Varenr. 9036628/9050109

Læs mere