Turrapport. Ved Elbens bredder. Pinsetur i dagene 29. maj 1. juni

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Turrapport. Ved Elbens bredder. Pinsetur i dagene 29. maj 1. juni"

Transkript

1 Turrapport Ved Elbens bredder Pinsetur i dagene 29. maj 1. juni 2009

2 Forsidefoto: Grænseskoven af Jørgen Lindby Deltagere: Foto udlånt af Bodil 2

3 Forord Elben Foto: Jørgen Lindby Natur-Øst afholdt i pinsedagene 29/5-1/ den traditionelle hvert-andet-års -pinsetur, denne gang til et spændende naturområde langs Elben lidt sydøst for Hamburg. Området, vi besøgte, hedder Wendland og ligger i Niedersachsen; her ligger Biosfærereservatet Elbdalen, som vi en stor del af tiden bevægede os rundt i. På hele turen besøgte vi 5 af Tysklands 16 delstater: Schleswig-Holstein og Niedersachsen i det gamle BRD og Sachsen- Anhalt, Brandenburg og Mecklenburg-Vorpommern i det gamle DDR. Vi var utrolig begunstiget med godt og varmt vejr, hvor termometret om dagen krøb op over de 20 grader. Vi var heldige med indkvarteringen og den overdådige morgenbuffet på Hotel Seeblick, vi var heldige med aftensmaden på Restaurant Seeterrasse og Hotel Steinhagen og vi var heldige, at vi de fleste steder kun var os selv. Det på trods af at vi havde fornemmelse af en del turister i området, men disse fiskede, kørte på cykel eller andet og befandt sig derfor helt andre steder end os. Vi fik måske ikke hørt/set alle de ting, vi havde reklameret med i annonceringen af turen, da denne er at betragte som en appetitvækker for, hvad der er mulighed for i området, men vi så og hørte meget, selvfølgelig også meget, vi ikke havde annonceret. Vi har skrevet en lille dagbog, Per for de to første dage, undertegnede for de sidste to dage, som forhåbentlig giver et lille indtryk af de mange oplevelser, vi havde. Vi har lavet en fugleliste, insektliste, pattedyrliste, paddeliste og planteliste med personlige kommentarer. Som vi skriver, har vi næppe fået alt med, men næsten! Sandheden er jo, at vi hver især har oplevet turen hver på vores egen måde, fordi der hele tiden var så meget at se på eller høre. Vi har illustreret rapporten med nogle af Jonna og Jørgens billeder, og selv om vi godt ved, at I næppe læser alt fra ende til anden, håber vi, at I dels kan bruge den som et slags opslagsværk, hvis I selv en dag på egen hånd har lyst til at besøge Elbens bredder, dels at I engang om mange år vil tage rapporten frem og mindes denne tur med glæde og et lille smil på læben, mens I for jer selv eller andre mumler: Husker du.? God fornøjelse med læsningen! Kenneth 3

4 Rejsens tidsmæssige forløb Fredag den 29. maj Kl. Køge Rødbyhavn Rødbyhavn Puttgarden Puttgarden Groβ Sarau Groβ Sarau Radegast Radegast/Brackede (enge mv.) Ank. Gartow Restorf Gartow (enge, sø) Lørdag den 30. maj Restorf (enge, lund) Pevestorf (enge, lund mv.) Schnackenburg (Elben, by) Höhbeck (udsigtstårn, café) Laasche (landsby mv.) Damnatz (enge) Søndag den 31. maj Landwehr (naturskov) Taube Elbe (enge, sø) Flodsejlads Nemitz (hede, café) Aftentur Restorf Mandag den 1. juni Grænseskov Rühstädt (storkeby) Lewitz (fiskedamme) Rostock Gedser Ankomst Køge Nilgæs Foto: Jonna Nielsen Grønbroget kålsommerfugl Foto: Jonna Nielsen 4

5 Fredag den 29. maj 28 forventningsfulde deltagere mødtes på turistbusholdepladsen i Køge denne solrige forårsmorgen og fik sig snart anbragt i Busteams turistbus med René ved rattet. Målet for dette års pinsetur var naturreservatet omkring Elben, hvor denne delvis er grænse mellem de tyske delstater Niedersachsen og Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg. Bussen afgik til planlagt tid kl og vel nede på motorvejen mod Rødby Færge blev der budt velkommen af turlederne. Undervejs blev spottet de første musvåger og en rørhøg. Ved ilandkørsel fra færgen i Puttgarten blev set vildkaniner i et grønt areal ved færgemolen, hvorefter det gik af sted i rask tempo mod Lübeck og vort frokoststed ved søen Gross Sarau lidt syd for Lübeck. De medbragte frokostpakker med tilhørende hapser og anden drikkelse blev indtaget i smukt solskinsvejr på en badeplads med udsigt over søen og i læ for den godt og vel friske vind. Fuglemæssigt rummede søen ikke det store antal eller mangfoldighed, men det blev dog til blishøns, enkelte toppede lappedykkere og gråænder. I buskadset omkring søen blev set og hørt gærdesmutte, gransanger, gulbug og blåmejse. Videre gik det mod syd til Lauenburg, hvor vi krydsede Elben og delstatsgrænsen mellem Schleswig-Holstein og Niedersachsen. Undervejs fik deltagerne en kort briefing om området, vi skulle til, og om de politiske forhold i det tidligere DDR (Østtyskland), der også var medvirkende til, at området i dag er delvist bevaret som naturskabt landskab. Ydermere havde Jørgen Lindby et fint indlæg om Kamøgletræet, som man anså for at være uddødt for millioner af år siden, og som blev fundet spillevende i en botanisk have i Australien for relativt få år siden, og siden opformeret, så det nu også kan anskaffes til privathaver, om end til en (endnu) høj pris. Vi kørte nu langs sydsiden af Elben, hvor det fuglemæssigt begyndte at blive rigtig interessant. Vi så flere hvide storke, både på marker og i reder, og der var også røde glenter. Vi nåede frem til det første egentlige stop i området: Radegast, hvor deltagerne minus én blev sat af bussen, der kørte til et opsamlingssted ved Brackede, ca. 2 km fra Radegast. Vi vandrede ca. 2 km gennem et afvekslende landskab med vådområder, skovpartier og tør eng, hvor vi bl.a. så og hørte gråand, knarand, taffeland, hvepsevåge, korttået træløber, sydlig nattergal, tornsanger, gransanger, munk, havesanger, blåmejse, ravn og rørspurv. I vandhullerne kvækkede de grønne frøer. På engen blev set og hørt sanglærke, gul vipstjert og en enkelt hvid stork. Vel tilbage ved bussen meddelte minus én at hun havde hørt rørdrum tæt ved busholdepladsen. Da vi var kommet lidt bagud i forhold til tidsplanen, blev det besluttet at droppe besøget ved udsigtspunktet Kniepenberg og køre direkte til vort hotel Seeblick ved Gartower See, en køretur på knap 1½ time. Indkvartering på det udmærkede hotel gik hurtigt og problemløst. Alt var vel forberedt og nøgler med navneseddel var lagt frem på skranken i receptionen. To nøgler med samme navn gav dog en smule forvirring, der dog meget hurtigt blev klaret. Der var god tid til lidt afslapning, afrystning af rejsestøvet, lidt fuglestudier i hotellets nærmeste omgivelser, hvor der blev set gulirisk og husrødstjert, samt for 1 deltagers vedkommende: en lille løbetur langs søen, før middagen på den nærliggende restaurant Seeterrasse. 5

6 Vandring ved Radegast Foto: Jørgen Lindby Middagen blev indtaget i restaurantens havestue med fin søudsigt. Efter middagen kørte bussen os kl til Restorf, der ligger i den modsatte (nordlige) side af søen, hvorfra vi skulle vandre ca. 3 km gennem engene omkring søen tilbage til hotellet. Netop som vi var steget af bussen fik vi øje på et par nilgæs ca. 100 m væk ved bredden af et vandløb. Ifølge skilte og naturfoldere skulle man i øvrigt med lidt held og på egnede tidspunkter kunne se bævere, og sandelig om ikke det lykkedes for en stor del af deltagerne at se de ellers sky dyr svømme rundt i et par af de små vandløb. Ellers var turen tilbage domineret af fuglesang: Kærsanger, sivsanger, sydlig nattergal, drosselrørsanger og græshoppesanger. I strålerne fra en i øvrigt flot solnedgang sås gule vipstjerter bevæge sig i vegetationen på engene. På turens sidste del langs søen, hvor det nu var så mørkt som det kan blive en aften sidst i maj, så vi en del store flagermus. Disse blev ud fra størrelse og adfærd bestemt til at være brunflagermus. Vi nåede tilbage til hotellet klokken ca , og vistnok de fleste gik straks til ro, mætte af dagens indtryk og oplevelser. Lørdag den 30. maj Blev vækket af gøgens kukken og frøernes kvækken og stod op klokken 6 til flot solskinsvejr. Morgenmad klokken 7 i hotellets morgenmadsrestaurant med flot søudsigt. Forinden var der for nogles vedkommende lige blevet tid til en lille morgenvandring omkring hotellet og lidt ned i byen, og der var blevet set og hørt husrødstjert, gulirisk, drosselrørsanger og en lille flok trompeterende traner. Hotellets morgenbord var en fryd for øjet og ganen, stort og righoldigt udvalg af så at sige alt og hvilken madpakke der kunne tilvirkes. 6

7 Dagens turprogram startede næsten, hvor den foregående dags sluttede: en lille formiddagsvandring med udgangspunkt i Restorf, denne gang dog i modsat retning mod Laasche. Vi gik ca. 1 km ud og samme vej tilbage. Et ret omfattende skydække havde i mellemtiden dækket solen, men bortset fra enkelte smådryp, blev vi forskånet for regn. På turen så og hørte vi det snart velkendte udvalg af sangere: rørsanger, sivsanger, løvsanger, havesanger, kærsanger og munk foruden sydlig nattergal, grønirisk, rørspurv og en enkelt musvåge, desuden 2 bynkefugle, der skiftevis poserede flot i en tør busk. Vi skulle da også lige ned og kigge efter bævere, hvor de blev set den foregående aften dog uden resultat. Bæveren er primært aktiv i skumringen og de meget tidlige morgentimer. Efter denne lille formiddags-appetitvækker kørte vi videre til Pevestorf enge, hvor den medbragte formiddagskaffe blev indtaget i læ ved en lille frugtplantage. Herefter vandrede vi i stadigt overskyet og noget blæsende vejr ca. 1 km gennem engområdet til en skov, i hvis udkant der var opstillet et fugletårn med informationsmateriale. Fra fugletårnet var udsigt over en større rørskov og nogle småsøer. Størstedelen af skoven var i øvrigt spærret for færdsel af hensyn til ynglende havørn. Vandreturen bød på 3-4 traner, fjeldvåge, havørn, viber, ravn og diverse sang- og småfugle, herunder gærdesanger, sangdrossel og gulspurv. En skovskade blev fint iagttaget under fouragering på et bart jordstykke i udkanten af skoven, og så blev der hørt en spættelyd, der muligvis kunne være mellemflagspætte den skulle være i området. Til gengæld hørte vi sortspætten og så den da også komme flyvende lige over hovedet på os under tilbageturen mod bussen. En botanisk specialitet, sibirisk iris, voksede i et lille indhegnet jordstykke. En informationstavle kundgjorde, at arten (rødlistet) er naturligt hjemmehørende i området og afhængig af, at voksestedet i perioder står under vand. Den største trussel mod arten er dels mangel på egnede voksesteder og dels den forøgede mængde af nitrat i luften, hidrørende fra landbrugets gødskning. En lille gruppe deltagere havde bænket sig med kaffen på en legeplads, nær det sted bussen var parkeret, mens de ventede på de sidst tilbagevendende fra engene. Man havde vist også afprøvet rutschebanen. Blåbåndet pragtvandnymfe Foto: Jonna Nielsen 7

8 Snart gik det mod den idylliske landsby Schnackenburg, hvor den medbragte frokost skulle indtages, forinden med et kort toiletstop ved vort hotel i Gartow. Skydækket var til glæde for alle blevet afløst af solskinsvejr. Omtalte frokost blev indtaget i sol og blæst på og ved diget med udsigt over Elben og til bilfærgeforbindelsen (genetableret 1991) Schnackenburg Lütkenwisch. I Schnackenburg kan man fra Niedersachsen se ind i delstaterne Sachsen- Anhalt mod syd, Brandenburg mod øst, og - med meget god vilje og langtrækkende kikkert Mecklenburg-Vorpommeren mod nord (ca. 10 km.). Der var ikke voldsomme mængder af fugle, men tornirisk, fiskehejre, et par røde glenter og en havørn (lige da vi gik fra stedet) blev det da til. Byen ligger ved den tidligere grænse til DDR (Østtyskland) og har et fint lille museum (Grenzlandsmuseum), som vi besøgte efter frokosten. Udstillingen illustrerede med al tydelighed, hvorledes Tyskland og dermed Europa var delt af det næsten hermetisk lukkede jerntæppe i et halvt århundrede. Mange forsøg blev som bekendt gjort på at undslippe regimet i DDR og komme til vesten. I området, hvor Elben dannede grænse, kunne man af optegnelserne se, at det kun var relativt få af flygtningene, der direkte faldt for grænsevagternes kugler, idet de fleste druknede i floden under forsøget på at nå den frie verden. Det var på én gang forstemmende, at denne menneskefjendske grænse kunne eksistere i mere end 50 år og samtidig fantastisk opløftende, at den næsten fra den ene dag til den anden bare forsvandt og nu kun eksisterer på museer og i form af ganske få bevarede rester enkelte steder i landskabet, hvor de står som en slags monumenter for en dyster periode i Tysklands og Europas historie. Nå, men tilbage til naturen. Næste mål var det nyrestaurerede udsigtstårn i Höhbeck. Først måtte vi dog lige endnu engang til Pevestorf på grund af en glemt rød hat på tidligere omtalte legeplads. Hatten lå der minsandten stadig og blev til stor glæde for alle genforenet med sin ejer. Udsigtstårnet i Höhbeck var tidligere et yndet udflugtsmål, da det herfra var muligt at se langt ind i det lukkede DDR. I dag er tårnet som nævnt nyrestaureret, 21,8 m højt med 7 mellemliggende repos er, før man når toppen. På hver repos er anbragt en informationstavle, der i kronologisk rækkefølge skildrer den geologiske udvikling i Elbenområdet. Fra toppen var der en vid udsigt over trætoppene til floden og det omkringliggende landskab. Mens vi stod her kom et par store fugle sejlende i luften, der efter flere forsøg endelig blev bestemt til at være storke. Kunne det være sort stork? Da de (der var 2) kom nærmere viste de sig (desværre) at være hvide, men de gav, måske som en slags kompensation, en flot flyveopvisning omkring tårnet, før de forsvandt ud over floden. Vel nede fra tårnet blev der tid til en øl/kaffe/is-pause i det nærliggende cafeteria og dernæst en lille vandring i den omgivende skov, hvor der bl.a. kunne høres sjagger og skovsanger. Efterfølgende kørtes en lille sight-seeing med bussen, hvor undertegnede så rødrygget tornskade i en busk ved vejen, og der var en havørn i luften. Vi nåede landsbyen Laasche og kørte gennem hovedgaden, da vi pludselig måtte stoppe temmelig brat, for ikke at ende i Laascher See. Vi gik en lille tur i området og så både gule og hvide vipstjerter, sanglærker samt en ræv. Og så fik vi gennem Jon et fint tip til bestemmelse af vellugtende kamille kontra lugtløs kamille. Skærer man blomsten igennem på langs ses det tydeligt, at vellugtende kamille er hul indvendig. 8

9 Det blev tilbagetur i ordets egentligste forstand, da René måtte bakke med bussen næsten 500 m, før der var en egnet vendeplads, så vi kunne komme retvendt til Gartow og Hotel Seeblick. Vi havde en pause på ca. 1½ time, der alt efter temperament blev brugt til afslapning eller byrundtur med kirke- og slotsbesøg. Klokken 18 havde Jon en overraskelse til selskabet i form af en planteparade foran hotellet. Utroligt så mange planter der var blevet fundet. Foto: Jørgen Lindby Klokken gik det så mod Damnatz og Hotel Steinhagen, hvor der var bestilt middag. Ved ankomst til hotellet opstod der pludselig betænkelighed hos turlederne over de mange biler og festklædte mennesker ved hotellet. Var der plads til os? Ingen grund til panik, Steinhagen er et stort spisested, vi var ventet og fik tildelt et separat lokale. Efter en udsøgt middag var der aftenvandring i det nærliggende engområde neden for diget for de fleste, mens enkelte blev tilbage for at smage Steinhagens kaffe. Der blev set og hørt de efterhånden kendte sangere og småfugle: sydlig nattergal, kærsanger, græshoppesanger, gulspurv og rørspurv. Dertil hvid stork og rød glente. Desuden grøn frø i vandhullerne. Der havde hos turlederne været forhåbning om engsnarre og vagtel, der tidligere var blevet hørt, men håbet blev desværre ikke indfriet. Alt i alt dog en fin aftenvandring i et dejligt engområde. Også kaffedrikkerne kunne samstemmende erklære tilfredshed med deres ekskursion. Klokken var det tid for dagens sidste busafgang mod Gartow, hvortil vi ankom ca Per 9

10 Søndag den 31. maj Pinsemorgen skinnede solen fra en næsten skyfri himmel, alt imens de grønne frøer og drosselrørsangerne hilste os god morgen. Efter at vi havde indtaget morgenmaden og pakket frokosten, kørte vi kl vestover mod en naturskov, som er kendt for sine spætter i april, hvor det er nemmere at se dem, fordi de løvfældende træer endnu ikke har fået blade. Undervejs gav Per os lidt oplysning om deponering af atomaffald ved Gorleben, en by, vi passerede undervejs. Atomaffaldet bliver først indkapslet over jorden, hvor man ved målinger sikrer sig, at der ikke er nogen strålingsfare. Alligevel er det noget, som miljøbevægelserne i Tyskland ustandselig demonstrerer imod og på forskellig vis, bl.a. havde vi bemærket de mange trækors, der var anbragt forskellige steder langs vejen. I naturskoven havde vi både stor flagspætte og sortspætte. Den store flagspætte hørte vi tromme adskillige gange, mens enkelte så og hørte sortspætten. Nogle af os hørte den rødtoppede fuglekonges spinkle og høje sang, en enkelt gang hørtes den almindelige fuglekonge, flere hørte skovsangerne, og endnu flere hørte solsorten, rødhalsen, løvsangeren og bogfinken synge. En enkelt sortmejse blandede sig i koret. Vi så forbavsende få fugle, hørte dem kun. Ellers var der en dejlig stemning i denne naturskov, der også er kendt for at huse pirol. Den hørte vi desværre ikke, men så gik tiden med at botanisere og se på kræ. Desværre var tiden ikke til en rundtur i skoven, så vi måtte vandre den samme vej tilbage til bussen. Det var under denne vandring, vi var så heldige at se vildsvin, to søer med tilsammen 8 halvstore grise. Et af turens højdepunkter. Det næste var måske pinsefrokosten ved Taube Elbe, hvor vi til en koncert af latterfrøer fik besøg af et sortternepar. En anden af deltagerne nåede knap at spise frokosten i sin iver efter at fotografere mørk pletvinge, mens resten bare nød udsigten, snapsene og det gode vejr. I det fjerne sås en rørhøg, og lige inden vi kom til stedet, havde en hvid stork hilst på os. Vildsvin i kikkerten Foto: Jørgen Lindby 10

11 Derefter kørte vi til havnen i Dömitz, hvor vi blev henvist til at sidde nederst på båden og lukket inde uden de store muligheder for at få frit udsyn. Det var lidt ærgerligt, så nogle af os gik op på dækket, hvor der var frisk luft. Her var der frit udsyn til himlen ovenover, men meget ringe muligheder for at se klart til siderne pga. et lægivende plastikforhæng. Lidt irriterende for nogle var det måske også, at bådføreren uopholdelig og med høj stemme holdt et næsten to timers foredrag på tysk, selv om sejlturen kun varede en halvanden time. Det viste sig dog, at der slet ikke var så ringe muligheder for at se fugle nedenunder. En havørn til at begynde med. Senere var der en del at se langs med bredden og inde over land, og ruderne var overraskende klare. Langs den ene bred var der større flokke af grågæs, skarver og stære, men det mest spændende var glenterne, hvoraf et par stykker var sorte, ja, vi så sågar en rød glente, der mobbede en sort glente på klos hold. Sort glente Foto: Jonna Nielsen Og vi fik også en ganske god fornemmelse af, at Elben udgør et helt lille farvand. Floden er km i alt, hvoraf de 725 km er i Tyskland. Floden udspringer i Tjekkiet, kaldes her Labe. Moldava, som løber gennem Prag, er en af dens bifloder. I bronzealderen var Elben en vigtig handelsrute, da det var nemt at ro imod den svage strøm. Sejlturen var slut kl. 15, hvorefter resten af eftermiddagen blev tilbragt ved et hedeområde, Nemitz, hvor nogle vandrede en længere tur ud på heden, mens andre gik kortere ture, og atter andre hang ud i cafeteriet ved p-pladsen. De af os, der tog den lange tur, blev belønnet med nogle glassværmere, indtil det gik op for os, at det var de voksne myreløver, som i deres tidlige ungdom havde stået for de mange myreløvegrave, vi fandt i sandet. Også en del skovpibere tiltrak sig opmærksomheden, men desværre blev de bare siddende og skjulte sig i træerne, mens de sang nogle strofer, i stedet for at vise sig i sangflugt. Lige inden vi var nået tilbage 11

12 til p-pladsen, gjorde et rødstjertepar lykke. Efter at have mæsket os i øl, kaffe eller is kørte vi tilbage til Hotel Seeblick i Gartow, hvor de fleste blev hængende resten af aftenen for rigtig at fordøje de mange indtryk de foregående dage. Kun en lille tapper skare på 5 personer med chaufføren i spidsen forlod det muntre selskab kl. 21 for at begive sig ud på en bæversafari i skumringen. Deres anstrengelser lykkedes til fulde, da to bævere sås på 30 meters afstand i teleskop. René, chaufføren, var endda med, og jeg tør godt garantere for, at det er første gang en af de chauffører, der kører for Natur-Øst, så atlingand på rede i teleskopet. Tilbage til hotellet, hvor humøret stadig var højt. Det lidt sene sengetidspunkt hindrede dog ikke to af deltagerne i at stå op den følgende morgen kl og nyde morgenstemningen for en kort stund. En storspove hilste dem tidlig god morgen. Jo, vi var rigtig heldige med vejret alle 4 dage. Både i dagene inden pinse og i dagene efter viste vejret sig fra sin ustadige side. Mandag den 1. juni Vi forlod vort dejlige hotel kl. 9 og kørte i retning af det gamle DDR. I dag skulle vi passere 4 delstater, nemlig Niedersachsen, Sachsen-Anhalt. Brandenburg og Mecklenburg- Vorpommern. Lige inden vi kørte ind i det gamle DDR gjorde vi en halv times ophold i en skov, her kaldet Grænseskoven, hvor vi hørte pirol, som desværre fløj bort fra os. Jeg tror, vi hørte den 7-8 gange, men svagere og svagere, og da de fleste af os lider af en aldersbetinget hørenedsættelse, blev det desværre ikke nogen stor oplevelse for alle, men dog et kryds på fuglelisten. Desuden sås kernebider, og der hørtes spætmejse. Foruden de sædvanlige almindelige skovfugle. Derpå fortsatte turen ad hullede veje, til tider brostensbelagte, så da vi endelig nåede frem til storkebyen Rühstädt, havde vi kun et kvarter til at strække benene i, vandre lidt rundt i byen, finde et toilet mm.. Det skal dog også siges, at Grænseskoven var et improviseret turmål, som vi ikke havde programsat i vores oprindelige turplan. Undladelsen af dette ville have givet os en halv time mere i storkebyen Rühstädt, hvor der var en storkerede, mange med unger, næsten på hvert eneste tag. Jeg så dog et tag uden reder, men så havde nabohuset to reder! Ved Rühstädt Foto:Jonna Nielsen 12

13 På vores videre færd blev vi en del forsinket pga. vejarbejde og omkørsler, så da vi endelig nåede frem til frokoststedet ved Lewitz fiskedamme, hvor vi oprindelig havde planlagt 1 time og tre kvarter til mad og fuglekik, fik vi kun godt lige en time. Nogle nåede dog lige at score en fiskeørn, da de steg af bussen, mens resten måtte tage til takke med et par lyse musvåger. En pungmejse lod sin tynde, pibende stemme lyde uafladeligt, desværre uden for mange deltageres hørevidde, igen af førnævnte årsag. Nogle af os fik et meget kortvarigt glimt af samme fugl, andre så en rørhøg eller en masse grågæs. Igen larmede en drosselrørsanger i baggrunden. Vi skulle jo nå en færge fra Rostock kl. 17, og efter et sidste kort stop ved motorvejen, hvor de sidste planter blev bestemt, trillede vi ind i opmarchbåsen til færgen kort før kl I det hele taget havde vi tilbragt det meste af dagen i bussen, men som sagt sinkede ikke bare omkørsler og dårlige veje os i løbet af dagen, men også mange vejarbejder med lysregulering undervejs, så det var en hel befrielse at skulle tilbringe den næste halvanden time uden for bussen på færgen. Ved udsejlingen fra Rostock fik nogle af os en sidste fugleoplevelse ved en ø i havneudløbet. Her yngler måske 100 sølvmåger, mens andre 100 skarver rastede sammesteds. Her var også toppet skallesluger og strandskade. Med en dejlig salatbuffet på færgen sluttede 4 fantastiske dage. Kun en enkelt rørhøg sås i Danmark, før vi kl landede sikkert på turistholdepladsen over for Køge Station. Kenneth Lys musvåge Foto: Jonna Nielsen Lys musvåge Foto: Jonna Nielsen 13

14 Fugleliste Lokaliteter: Gross Sarau (søbred) (29/5) Radegast/Brackede (enge, lunde, småsøer) (29/5) Restorf/Gartow (aftentur fredag, enge, sø) (29/5) Hotel (Hotel Seeblick i Gartow) (alle dage) Restorf (enge, lunde) (30/5) Pevestorf (enge, skov) (30/5) Schnackenburg (Elbens bredder, by) (30/5) Höhbeck (udsigtstårn, café) (30/5) Laasche (eng, sø, skov fra dige) (30/5) Aftentur Damnatz (enge, åbent land, småsøer) (30/5) Landwehr (naturskov) (31/5) Taube Elbe (enge, marker, søer pinsefrokost) (31/5) Flodsejlads (fra Dömitz) (31/5) Nemitz (hede, skov) (31/5) Aftentur Restorf (eng, sø) (31/5) Grænseskov (skov nær den gamle DDR-grænse) (1/6) Rühstädt (storkeby) (1/6) Lewitz (fiskedamme) (1/6) Rostock havn (ø i havn) (1/6) Med forbehold for at nogle har set noget, jeg ikke har fået med, eller jeg har glemt noget. Ikke komplet, helt sikker underregistreret for nogle arters vedkommende. Giver forhåbentlig et sikkert billede alligevel. Toppet lappedykker:almindelig ved vand Skarv: Set fra bus på vej til Elben, få i selve området, men omkring 30 fugle sås fra flodsejladsen og omkring 100 i Rostock havn Rørdrum: 1 hørt ved Brackede Fiskehejre: Almindelig overalt i det åbne landskab og ved vand Hvid stork: i selve området, flyvende og på enge, deraf 5 på vej mod Radegast, 1 Radegast,. 2 Höhbeck, 4 aftentur Damnatz, eller på reder. Rigtig mange og med unger på hustagene i Rühstädt Knopsvane: Ofte set parvis eller enlig ved småsøer i området. Set ofte fra bus på, især på vej til området Grågås: Almindelig overalt ved og på vand. Over 50 set både på flodsejlads og ved Lewitz. En del set fra bus på hele turen Canadagås: Set fra bus i Nordtyskland på vej til Elben Gravand: Enkelte fugle set forskellige steder bl.a. aftentur Damnatz, ved Höhbeck og på flodsejlads 14

15 Nilgås: Set fra bus, 1 ved Hotel, 2 ved Restorf, 2 flodsejlads Gråand: Almindelig overalt ved og på vand Knarand: 3 ved Radegast/Brackede, 3 5 på aftentur på enge ved Damnatz Atlingand: 1 par set på den anden aftentur til Restorf Taffeland: 1 set Radegast/Brackede Troldand: Set fra bus efter Puttgarden Toppet skallesluger: 5 Rostock havn Havørn: 1 set ved Pevestorf, 1 fra bus på vej til Laasche, 1 Schnackenburg, 1 flodsejlads. Fiskeørn: 1 set ved Lewitz og 1 set fra bus mod Rostock Rød glente: Almindelig overalt, set forskellige steder Rød glente Foto: Jonna Nielsen Sort glente: 2 4 flodsejlads, 1 ved Hotellet mandag morgen Rørhøg: 6 set fra bus på Fehmarn. Enkelte fugle set fra bus, 1 Taube Elbe, 1 Lewitz Blå kærhøg: 1 mulig hun i by på vej mod Rühstädt Ikke typisk sted. Så for stor ud. Lignede musvåge. Ikke sikker Musvåge: Almindelig overalt, både set fra bus og på de forskellige åbne lokaliteter. Et par lyse ved Lewitz bemærkedes Hvepsevåge: 1 ved Radegast/Brackede, 1 mulig andetsteds Fjeldvåge: 1 fra bus efter Puttgarden, få set, bl.a. 2 ved Pevestorf Tårnfalk: Få set fra bus, 1 ved Radegast/Brackede Lærkefalk: 1 set fra udsigtstårn ved Höhbeck Agerhøne: Set fra bus Fasan: Set fra bus Grønbenet rørhøne: 1 Hotel Blishøne: Almindelig ved småsøer Trane: Hørt i Gartow, 3 4 ved Pevestorf, 2 på aftentur ved Restorf, 2 Nemitz, 70 i flok set på mark fra bus mod Rostock Strandskade: Set fra bus på vej til Elben og i Rostock havn 15

16 Vibe: Set forskellige steder på enge og fra bus Rødben: 1 hørt og set ved Taube Elbe Storspove: 1 hørt meget tidlig morgen ved Hotellet Hættemåge: Forbavsende få ved Elben, mest fra bus til og fra området Stormmåge: Mest set fra bus i hastig fart Sølvmåge: Almindeligste måge på turen, rigtig mange i Rostock havn Sildemåge: 1 fra bus ved Puttgarden Svartbag: Enkelte fugle set, bl.a. i Rødbyhavn Sortterne: 2 4 ved Taube Elbe Ringdue: Almindelig overalt, både hørt og set Tyrkerdue: Hørt og set i Gartow Gøg: Almindelig overalt, både han og hun hørt Mursejler: Set her og der. Fåtallig i området Sortspætte: 1 hørt og set ved Pevestorf. 1 hørt og set Landwehr Stor flagspætte: Hørt Pevestorf, 4 hørt Landwehr, hørt Grænseskov Mellemflagspætte: Måske hørt Pevestorf. Ikke sikker. Sanglærke: Ikke ualmindelig i det åbne landskab. Hedelærke: Vistnok hørt synge i 2 sek. Nemitz. Ikke sikker. Landsvale: Meget almindelig overalt Bysvale: Almindelig overalt, især i og ved byer Engpiber: 2 set ved den gamle grænse mellem DDR og BRD Skovpiber: 4 fugle hørt ved Nemitz Hvid vipstjert: Almindelig overalt Gul vipstjert: Almindelig overalt på enge m.v., hørt og set overalt undtagen i skovene Gærdesmutte: 1 hørt ved Gross Sarau, 1 Landwehr Jernspurv: 1 hørt ved Pevestorf Rødhals: Bl.a. 2 hørt Höhbeck, hørt Landwehr Sydlig nattergal: 1 hørt ved Restorf/Gartow, 1 ved Restorf, 1 ved Pevestorf, 1 Dömitz havn Rødstjert: 2 ved Nemitz Husrødstjert: Almindelig ved Hotel, 1 Schnackenburg og 1 i Rühstädt Bynkefugl: 2 ved Restorf Sangdrossel: 1 hørt Pevestorf Sjagger: 2 Höhbeck, 1 set fra bus Solsort: Almindelig Havesanger: 5 hørt ved Radegast/Brackede, hørt ofte på mange biotoper, 1 set på aftentur ved Damnatz Munk: Hørt synge overalt Gærdesanger:1 ved Hotel, 1 Pevestorf Tornsanger: 1 hørt ved Radegast/Brackede. 1 Pevestorf. Fåtallig Sivsanger: 2 ved Restorf/Gartow, 4 ved Restorf, 2 Taube Elbe Græshoppesanger: 1 hørt ved Restorf/Gartow, 2 aftentur Damnatz, 1 Taube Elbe Rørsanger: 1 ved Gross Sarau, 4 ved Restorf/Gartow 16

17 Kærsanger: 1 hørt ved Radegast/Brackede, 4 ved Restorf/Gartow, 2 aftentur Damnatz, 1 Taube Elbe Drosselrørsanger: 2 hørt ved Hotel, 1 hørt ved Restorf/Gartow, 1 Lewitz Gulbug: 1 hørt Gross Sarau, 1 Pevestorf Løvsanger: 2 hørt ved Radegast/Brackede, 2 Restorf, 1 Landwehr Skovsanger: 1 hørt Höhbeck, 5 Landwehr Gransanger: 1 hørt ved Gross Sarau, 1 hørt ved Radegast/Brackede, 1 ved Hotel Fuglekonge: 1 hørt Landwehr Rødtoppet fuglekonge: 5 hørt Landwehr Grå fluesnapper: 1 set ved Lewitz Broget fluesnapper: 1 ved Pevestorf Musvit: Hørt og set på forskellige lokaliteter. Fåtallig Sortmejse: 1 hørt Landwehr Blåmejse: 1 ved Gross Sarau, 1 ved Radegast/Brackede, hørt forskellige steder Halemejse: 1 set ved Lewitz Spætmejse: 1 hørt Grænseskoven Pungmejse: 1 hørt og set ved Lewitz, tvivlsom ved Radegast/Brackede Korttået træløber: 1 hørt og set ved Radegast/Brackede Rødrygget tornskade: 1 set fra bus mod Laasche Husskade: Enkelte fugle her og der i landskabet Skovskade: Enkelte fugle set fra bus, 1 Pevestorf, 1 set Grænseskoven Allike: Forbavsende få ved Elben, mest set fra bus til og fra området Råge: Forbavsende få ved Elben, mest set fra bus fra og til området Krage: Meget almindelig overalt Ravn: 2 ved Radegast/Brackede, 1 Pevestorf Stær: Set ofte fra bus, almindelig mange steder, større flokke ved Radegast/Brackede og på flodsejlads Pirol: 1 hørt Grænseskov, desværre flyvende væk fra os Gråspurv: Meget almindelig overalt Skovspurv: 2 set ved Pevestorf Bogfinke: Almindelig overalt, ofte hørt ved lunde og i skov Tornirisk: Bl.a. Schnackenburg, 2 gange andre steder Stillits: 1 Gartow, 2 Restorf, 2 set fra bus Grønirisk: 1 hørt Restorf, 1hørt Hotel, et par gange andre steder Grønsisken: 1 set aftentur Damnatz Gulirisk: Almindelig ved Hotel Kernebider: 1 set Grænseskov Karmindompap: Måske hørt ved sø i Gartow. Ikke sikker Rørspurv: Almindelig overalt på enge og ved søer Gulspurv: 2 Pevestorf, hørt et par gange andre steder Per og Kenneth 17

18 Pattedyr Marsvin: Brunflagermus: Ræv: Vildsvin: Krondyr: Rådyr: Bæver: Hare: Kanin: Alm. spidsmus: Overfarten Rødby Puttgarden En del ved Gartowsøen 1 ved Laasche 2 voksne med 8 halvstore grise i Landwehr Hind set Især set på aftentur mellem Restorf og Gartow, enkelte set fra bus forskellige steder på hele turen 2 4 set på to aftenture til Restorf Set fra bus Set fra bus ved Puttgarden Dødfunden Padder Butsnudet frø: Grøn frø: Latterfrø: Hørt Mange hørt ved alle søer og vandhuller Bl.a. hørt ved Taube Elbe og Hotel Insekter (ej komplet) Stor kålsommerfugl Lille kålsommerfugl Aurora Citronsommerfugl Dagpåfugleøje Blåfugle sp. Tidselsommerfugl Skovrandøje Okkergul randøje Vejrandøje Grønbroget kålsommerfugl Okkergul pletvinge Stor bredpande Sortplettet bredpande Blommemåler Fyrremåler Lyngmåler Græsspinderlarve Lille smutugle Stor gedehams Sneppeflue Blodnakke Myreløve Blåbåndet pragtvandnymfe Stor farvevandnymfe Rød vandnymfe Stor blåpil Gåsebille Skovskarnbasse Kardinalbille Skorpionflue 2-prikket mariehøne 7-prikket mariehøne Egeprocessionsspinderlarve Bladbille sp. Bladhvepsen Tenthredo mesomela Dyndflue Flue, Polietes sp. Stor Kødflue Snyltefluen Tachina fera Jonna og Kenneth 18

19 Myreløve Foto: Jonna Nielsen Planteliste (ej komplet) Ager-Padderok Fjerbregne Alm. Mangeløv Smalbladet Mangeløv Kær-Mangeløv Sølvpil Avnbøg Bøg Humle Stor Nælde Snerle-Pileurt Kruset Skræppe Alm. Syre Rødknæ Hønsetarm Vår-Spergel Trævlekrone Aften-Pragtstjerne Gul Åkande Bidende Ranunkel Lav Ranunkel Knold-Ranunkel Krybende Ranunkel Akeleje Gul Frøstjerne Korn-Valmue Svaleurt Ungarsk Vejsennep Finbladet Vejsennep Løgkarse Rank Vinterkarse (Sj. I DK) Alm. Vinterkarse (Sj.i DK) Hyrdetaske Hindbær Brombær Eng-Nellikerod Feber-Nellikerod Gåse-Potentil Tormentil Løvefod Hvidtjørn Glansbladet Hæg Muse-Vikke Sand-Vikke Tofrøet Vikke Krat-Vikke Smalbladet Vikke Hvidkløver Fin Kløver Bugtet Kløver Rødkløver Skovsyre Rank Surkløver Stinkende Storkenæb Liden Storkenæb Langbladet Vortemælk (Sj.i DK. Alm. ved Radegast/Brackede) Strand-Vortemælk Spidsløn Småblomstret Balsamin Tørst Storbladet Lind Småbladet Lind 19

20 Perikon Stedmoderblomst Tvebo Galdebær (Sj.i DK) Glat Dueurt Vild Kørvel Hulsvøb Kvan Fennikel Hedelyng Blåbær Gærde-Snerle Læge-Kulsukker (T.sj.i DK) Læge-Oksetunge Mark-Forglemmigej Krybende Læbeløs Alm. Skjolddrager Spydbladet Skjolddrager (T.sj.i DK) Kær-Galtetand Korsknap Knoldet Brunrod Tveskægget Ærenpris Liden Skjaller Glat Vejbred Lancet-Vejbred Hyld Kvalkved Tandfri Vårsalat Gærde-Kartebolle Eng-Klokke Museurt Vellugtende Kamille (Nu sj.i DK. Alm. v. Laasche) Lugtløs Kamille Skivekamille Hvid Okseøje Kornblomst Mælkebøtte Håret Høgeurt Pomeranshøgeurt (Hist og her i DK) Majblomst Sibirisk (Blå) Iris (Ej vild i DK. Måske turens største botaniske oplevelse. Mange indhegnet v. Pevestorf) Gul Iris Rød Svingel Lund-Rapgræs Blød Hejre Draphavre Hirse-Star Karen Margrethe og Kenneth Ved Elben Foto: Jørgen Lindby 20

Bjørnesafari. Finland

Bjørnesafari. Finland Bjørnesafari til Finland Juni 2008 med Politikken Plus Indledning I perioden 13. 17. juni 2008 var jeg så heldig at få lov at lede en naturrejse til Finland for Politiken Plus, arrangementsafdeling i et

Læs mere

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm Indledning. Efter flere års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version

DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version Af Benth Micho Møller I dagen 26.maj til 6.juni 1993 afholdt DOF-VESTSJÆLLAND en stortur til det østlige Ungarn. Der var 29 deltagere,

Læs mere

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hedeselskabet havde udarbejdet forslaget til kunstig afvanding af Ramten og Dystrup Søer, som blev forelagt for lodsejerne på et møde i marts 1944 i Ramten.

Læs mere

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen Rapport Extremadura - Spanien Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen 26. april - 3. maj 2013 1 Fredag den 26. april 2013 Vi mødtes - Palle, Mogens og Jens - med afgang fra

Læs mere

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1 Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Marsken fra Esbjerg til den dansktyske grænse er i dag afvandet og intensivt dyrket med afgrøder som raps, majs, byg og wrapgræs. Tidligere tiders vidtstrakte

Læs mere

Fugleferie på Mallorca

Fugleferie på Mallorca Fugleferie på Mallorca 23.-30. april 2005 Deltagere: Simon Berg Pedersen, Bo Berg og Kim Berg Fotograf: Simon Berg Pedersen Indledning ved Bo Berg Da jeg har været på Mallorca på kombineret fugle-/familieferie

Læs mere

Natur/teknik som profilområde

Natur/teknik som profilområde Natur/teknik som profilområde Arnborg Skole 2011 / 2012 2 Vi har i det følgende ønsket at beskrive vore mål og ønsker med faget natur/teknik på Arnborg Skole. Initiativet er taget bl.a. på baggrund af,

Læs mere

TYRKIET. Istanbul og Bursa 17. 24. september 2005. DOF-TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark

TYRKIET. Istanbul og Bursa 17. 24. september 2005. DOF-TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark TYRKIET Istanbul og Bursa 17. 24. september 2005 DOF-TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Forord I perioden 17. til 24.september 2005 afholdt DOF-Travel atter en tur til det nordvestligetyrkiet.

Læs mere

Felttræf Bornholm Oktober 2011

Felttræf Bornholm Oktober 2011 Felttræf Bornholm Oktober 2011 Hammerodde/Sandvig, 19-10-2011 (foto: Frank Desting) Turrapport fra en tur til Bornholm fra mandag den 17/10 til torsdag den 20/10 2011 Arrangeret af: Feltud (Feltornitologisk

Læs mere

Mallorca, Spanien Maj 2010

Mallorca, Spanien Maj 2010 Mallorca, Spanien Maj 2010 1. - 8. maj 2010 Deltagere: Leif Frederiksen (LFR), Frank Desting (FDE). Fotograf: Frank Desting (FDE). Indledning Hermed følger en turrapport fra en fugleferie på Mallorca fra

Læs mere

Torsdag den 9. maj Nyord, Leif Schack-Nielsen Ulfshale Nordenge Ulfshale Hede og Skov Præstekilde Hotel

Torsdag den 9. maj Nyord, Leif Schack-Nielsen Ulfshale Nordenge Ulfshale Hede og Skov Præstekilde Hotel MØN maj 2013 1 Torsdag den 9. maj En næsten fyldt bus af forventningsfulde medlemmer og med Henrik som chauffør afgik fra Hillerød kl. 9. Tunge skyer truede med regnvejr, som blev en realitet efter kort

Læs mere

TURRAPPORT RÜGEN 3/10 6/10 2013

TURRAPPORT RÜGEN 3/10 6/10 2013 TURRAPPORT RÜGEN 3/10 6/10 2013 Henning Skjelborg, DOF Køge Bugt Traner i store flokke på fourageringspladserne er et fascinerende syn. Og ikke blot synet af dem, men også den kurrende lyd fra tusindvis

Læs mere

Traneturen 5. 7. april (3 dage)

Traneturen 5. 7. april (3 dage) Traneturen 5. 7. april (3 dage) Turleder: John Speich Det er med stor glæde, at Politiken Plus og Scanbird igen i år kan tilbyde en tur til Tranedansen ved Hornborgasjön ved Falköping, hvor op til 15.000

Læs mere

TURRAPPORT COTE DONANA SPANIEN

TURRAPPORT COTE DONANA SPANIEN TURRAPPORT COTE DONANA SPANIEN 6-14. marts 2012 Gitte og Allan Kruse, Marta Grun og Henning Skjelborg. DOF Køge. Tekst: Henning Skjelborg. Foto: Allan Kruse Cote Donâna står højt på ønskelisten hos de

Læs mere

Sommerferie 2007. Sarau

Sommerferie 2007. Sarau Sommerferie 2007 22.7.2007 kørte vi fra Harlev i regnvejr, ned over Rødby med færgen til Puttgarten, for senere at ende i Østrig som var vores mål. Vores første overnatning var Naturcampingplatz Sarau

Læs mere

Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov, 2000

Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov, 2000 Danmarks Miljøundersøgelser Miljø- og Energiministeriet Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov, 2000 Arbejdsrapport fra DMU nr. 153 2001 Erik Mandrup Jacobsen Ornis Consult A/S Datablad Titel:

Læs mere

Ølandstur 30. maj 3. juni 2012 Naturhistorisk Forening for Sydvestjylland

Ølandstur 30. maj 3. juni 2012 Naturhistorisk Forening for Sydvestjylland Ølandstur 30. maj 3. juni 2012 Naturhistorisk Forening for Sydvestjylland Indledning Denne rapport er en sammenfatning af plante- og fuglelister m.m. som 12 deltagere fra Naturhistorisk Forening fra Sydvestjylland

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg Kommune Indhold Indledning.. 2 Knudshovedhalvøen 3 Holckenhavn Nor.. 8 Holckenhavn

Læs mere

Bulgarien Kap Kaliakra 2. 9. september 2012

Bulgarien Kap Kaliakra 2. 9. september 2012 Bulgarien Kap Kaliakra 2. 9. september 2012 Slangeørn i hovedhøjde over altanerne Hotel Monaco, Kavarna. Foto: Jakob Hermann DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening 1 Forord: Bulgarien har altid været et

Læs mere

Gravlev Sø genskabt efter 100 års tørlægning

Gravlev Sø genskabt efter 100 års tørlægning Gravlev Sø genskabt efter 100 års tørlægning I sommeren 1834 foretog landinspektør Birk en omhyggelig opmåling af den 50 60 hektar store Gravlev Sø, som derefter blev matrikuleret. Søen rundt fik de 21

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Århus Amt Bind 2 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Århus Amt, bind 2 af Peter Lange og Morten Nielsen Forside: Tilde

Læs mere

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle.

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle. Færøerne: 13-20 juli 2001 Turen til Færøerne var ikke en fugletur, men der blev alligevel tid til mange gode natur og fugleobs. Vi var en gruppe, og klassiske smukke natursteder skulle beses. Vi boede

Læs mere

NNF s Forbunds Seniorer:

NNF s Forbunds Seniorer: NNF s Forbunds Seniorer: Gode venner! Til orientering for deltagerne i den forestående tur til Rügen, bringes hermed lidt praktisk information. For god ordens skyld skal indledningsvis nævnes, at turen

Læs mere

DOF Traveltur til Polen 21. til 28. maj 2016 Dagsprogram

DOF Traveltur til Polen 21. til 28. maj 2016 Dagsprogram DOF Traveltur til Polen 21. til 28. maj 2016 Dagsprogram Lørdag den 21. maj Afrejse om formiddagen fra Københavns Lufthavn, Kastrup til Warszawa. I lejede minibusser kører vi de 3 timer til Biebrza sumpene

Læs mere

Anne Marie Bojsen og Christian Bech Åbøl Østermarksvej 4 6541 Bevtoft Hjartbro d. 1. januar 2011

Anne Marie Bojsen og Christian Bech Åbøl Østermarksvej 4 6541 Bevtoft Hjartbro d. 1. januar 2011 Til: Naturklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV E-mail: nkn@nkn.dk Indsendt af: Gitte Thurø Nielsson og Claus Henrik Lassen Hjartbro Skovvej 7 Mail: trakehnergaarden@gmail.com Anne Marie Bojsen

Læs mere

Fuglene i Svanninge Bjerge

Fuglene i Svanninge Bjerge Fuglene i Svanninge Bjerge 2014 Fuglene i Svanninge Bjerge 2014 Fra publikationen Ornitologisk Artsdiversitet i Svanninge Bjerge Udarbejdet for Bikubenfonden af Jan Drachmann Feltarbejde: Jacob Sterup

Læs mere

Rejsenotater fra PROVENCE - 2002. Af Jens Rostgaard Gjerløv.

Rejsenotater fra PROVENCE - 2002. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotater fra PROVENCE - 2002. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" og skal kun læses og opfattes som notater. De

Læs mere

Gårdbo Sø jeg en herregård mig bygge vil

Gårdbo Sø jeg en herregård mig bygge vil Han kom fra København, men ville være godsejer i det nordjyske. Det blev han og det med pomp og pragt, da han udtørrede det fattige Nordjyllands største sø, Gårdbo Sø, i årene 1881 83. Den nyslåede godsejer

Læs mere

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13 Temarejse 28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. Natur & kultur Oplev et lille samfund i det skotske højland tæt på stor natur. Fly til Edinburgh,

Læs mere

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv.

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" og skal kun læses og opfattes som notater. De

Læs mere

SKOTLAND. en DOF-ekskursion 26. juni 4. juli 2004. dansk ornitologisk forening lokalafdeling for københavnsområdet ekskursionsudvalget

SKOTLAND. en DOF-ekskursion 26. juni 4. juli 2004. dansk ornitologisk forening lokalafdeling for københavnsområdet ekskursionsudvalget SKOTLAND en DOF-ekskursion 26. juni 4. juli 2004 dansk ornitologisk forening lokalafdeling for københavnsområdet ekskursionsudvalget Indhold Indledning 2 Deltagerliste 3 Kort (turrute) 4 Kort dagbog 5-9

Læs mere

Det sydøstlige. Tyrkiet. 7 maj til 15 maj - 2011. Gûksu, Aladag, Birecik og Isikli. Franck Ishøi & Aase Mielow

Det sydøstlige. Tyrkiet. 7 maj til 15 maj - 2011. Gûksu, Aladag, Birecik og Isikli. Franck Ishøi & Aase Mielow Det sydøstlige Tyrkiet 7 maj til 15 maj - 2011 Gûksu, Aladag, Birecik og Isikli Franck Ishøi & Aase Mielow 1 I maj måned 2011 besøgte vi det sydøstlige Tyrkiet i ca. 1 uges tid. Vi arrangerede først turen

Læs mere

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke Studietur med E Kleinbahn søndag den 27. juli, 2014 Turen startede ud fra Kvickly i Nordborg kl. 8:30. Der var tilmeldt 32 personer så der var plads nok i luksusbussen fra Alssund Busser der havde plads

Læs mere

Dagbog Tanzania 2009 Middagspausen Mikumi Nationalpark den 18-sep-2009.

Dagbog Tanzania 2009 Middagspausen Mikumi Nationalpark den 18-sep-2009. Dagbog Tanzania 2009 Middagspausen Mikumi Nationalpark den 18-sep-2009. Så sidder vi igen i Afrika og skriver dagbog, denne gang sidder vi på terrassen foran vores telt på Vuma Hill Tented Camp i Mikumi

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013

I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013 I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013 Bodil, Peter, Jørgen og Jan Märket Sidste overnatning Turku-Åbo Ryssö ön Inderskär Stora Furuholm slut Understen Märket Ängeskär r Singö start

Læs mere

Turen til Kroatien 2014.

Turen til Kroatien 2014. Torsdag 21/8: Turen til Kroatien 2014. Kl 16:45 holder vi ved Færgen i Rødby,i god tid.det viser sig at vi for første gang må vente, vi kan ikke komme med før kl 17:45. Vel ankommet til Femeren,går turen

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

Fugletur til Hovvig. Rovfugletur i det vestsjællandske

Fugletur til Hovvig. Rovfugletur i det vestsjællandske Fugletur til Hovvig Lørdag den 12. oktober 2013, kl. 09.00 13.00 Hovvig er et naturreservat som ligger i Odsherred Kommune på Sjælland. Området er et menneskeskabt vådområde med et rigt fugleliv. Det blev

Læs mere

Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage

Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage 1 dag. Afrejse Kastrup onsdag den 8. juli kl. 0.40. Alle tider er lokale tider. Tidsforskel +9 timer. 2 dag torsdag

Læs mere

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner Club 25 på vulkaner Golf på Island? Ikke alle ved at der er mange golfbaner på sagaøen. 9 herrer fra Club 25 tog chancen fra mandag til fredag i første uge af juli. Arni mødte os i Keflavik og vi entrede

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013.

Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013. Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013. Six Foot Stompers på Højbro Plads under Copenhagen Jazzfestival 2012. Six Foot Stompers inviterer til

Læs mere

Portugal. Scanbird ApS www.scanbird.com. 23. - 30. april Fugle - Orkidéer - Natur - Kultur. med Stig Jensen

Portugal. Scanbird ApS www.scanbird.com. 23. - 30. april Fugle - Orkidéer - Natur - Kultur. med Stig Jensen Portugal 23. - 30. april Fugle - Orkidéer - Natur - Kultur med Stig Jensen Scanbird ApS www.scanbird.com Portugal bliver af mange glemt som iberisk rejsemål grundet storebror Spaniens størrelse og mange

Læs mere

Sognerejsen til Sverige 2015.

Sognerejsen til Sverige 2015. Sognerejsen til Sverige 2015. søudsigt fra mange værelser. Hotell Örensbaden, Örserum, 563 91 Gränna. Vores dejlige hotel med flot Tekst og foto: Jesper Lindved Lorentzen. Tune/Snoldelev Kirker. Tune og

Læs mere

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel.

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel. Dagsprogrammet Dag 1 København Amman og bustransport til Ajloun, hvor vi skal have 2 overnatninger i den private Mount Birgish Camp. Vi ankommer sidst på eftermiddagen og får tid til at stifte bekendtskab

Læs mere

Rügen, 15.-19. oktober 2003 af Bjarne Nielsen

Rügen, 15.-19. oktober 2003 af Bjarne Nielsen Turen gik til: Rügen, 15.-19. oktober 2003 af Bjarne Nielsen Ofte kan det være forbundet med en vis risiko at forsøge at gentage en succes. På trods af det meldte jeg mig under fanerne, da Orla Jessen

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

Tyrkiet. Bosporus/Istanbul 19. - 27. september 2010. DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich

Tyrkiet. Bosporus/Istanbul 19. - 27. september 2010. DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich Tyrkiet Bosporus/Istanbul 19. - 27. september 2010 Steppevåge Foto: Arne DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich Forord Fra søndag den 19. - mandag den 27. september 2010 afholdt

Læs mere

PANURUS FUGLE OG NATUR I SØNDERJYLLAND OAS OG DOF SØNDERJYLLAND 47. ÅRGANG 2013 NR.4

PANURUS FUGLE OG NATUR I SØNDERJYLLAND OAS OG DOF SØNDERJYLLAND 47. ÅRGANG 2013 NR.4 PANURUS FUGLE OG NATUR I SØNDERJYLLAND OAS OG DOF SØNDERJYLLAND 47. ÅRGANG 2013 NR.4 Inholdsfortegnelse Dette nummer af Panurus 3 Første ynglefund af vandrefalk i SJ 4 Stor Hornugles fødevalg 7 Gråsten

Læs mere

Her er lidt fra turen derover dagen før en anelse fra løbsdagen dagen derpå og hjemrejsen

Her er lidt fra turen derover dagen før en anelse fra løbsdagen dagen derpå og hjemrejsen Årets Bornholm Rundt blev afviklet i dagene 16. 18. august 2014. Vi var ca. 19 Rimo er, der tog af sted fredag nat altså natten mellem fredag og lørdag med båden fra Køge til Rønne. Ved ikke helt antallet

Læs mere

Paris 2013. 10. klassecenter Frederikshavn

Paris 2013. 10. klassecenter Frederikshavn Paris 2013 10. klassecenter Frederikshavn Program for dagen Temadag torsdag 7. marts VI ARBEJDER I 3 FORSKELLIGE WORKSHOPS. HVER WORKSHOP ER AF 45 MINUTTERS VARIGHED Workshoppen 1. PARIS I DAG OG MONUMENTER

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Roskilde Amt Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Roskilde Amt af Anita Pedersen og Morten Nielsen Forside: Tilde Carlsen

Læs mere

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4 Medlemsaktiviteter i Fraktion 4 Mandag d. 13. april 2015 kl. 14.00 17.00 i Kulturhuset, Bluhmesgade 19, 9510 Arden. Det er lykkedes os at få en aftale i stand med tre personer, der med ord, billeder, litteratur,

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Sort Sol med Nolde museet og Mandø

Sort Sol med Nolde museet og Mandø Sort Sol med Nolde museet og Mandø Lørdag d. 27. september til søndag d. 28. september Rejseleder: Jan Hjort Få en af Danmarks største naturoplevelser Sort Sol. Fænomenet blev første gang præsenteret af

Læs mere

Finlands vildmark 5 dage 2016

Finlands vildmark 5 dage 2016 Scanbird 2016 Side 1 Finlands vildmark 5 dage 2016 Det er med stor fornøjelse, at Scanbird kan tilbyde denne spændende tur til de nordiske rovdyr. Turen går dybt ind i de finske skove tæt ved den russiske

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Turen til. Alanya, Tyrkiet

Turen til. Alanya, Tyrkiet Turen til Alanya, Tyrkiet 25. april 2010-2. maj 2010 Punkt... Side Søndag den 25. april 2010...3 Mandag den 26. april 2010...4 Tirsdag den 27. april 2010...5 Onsdag den 28. april 2010...6 Torsdag den 29.

Læs mere

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Med et vingefang på næsten halvanden meter er sølvmågen en af vores største måger. Den voksne sølvmåge er nem at kende med

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Rügen med Arkona, Stubbenkammer, Stralsund

Rügen med Arkona, Stubbenkammer, Stralsund Rügen med Arkona, Stubbenkammer, Stralsund Lørdag den 11. til tirsdag den 14. oktober 2014 Rejseledere: Søren Sørensen og Chr. Ebbe Mortensen Farverige efterårsdage ved Nordtysklands Østersøkyst Traner

Læs mere

- ta med til. poletter til øl og mad.

- ta med til. poletter til øl og mad. - ta med til og Pris kr. 2495,- inkl. bustransport, dobbeltværelse og morgenmad - inkluderer også: besøg på bryggerimuseum og slottet i Detenice middelaldershow inkl. 3 retters menu og 1 øl. Reserveret

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

nyt fra pensionist idræt

nyt fra pensionist idræt nyt fra pensionist idræt Nr. 1 2009 Weekendtur til Femø den 25.-26. april 2009 (Se vedlagte folder) & Kulturelle Vandreture i maj og juni 2009 Pensionist Idræts populære Kulturelle Vandreture omfatter

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

Vinter på HUNDESTED HAVN

Vinter på HUNDESTED HAVN Vinter på HUNDESTED HAVN En billedkunstners dagbog Fredag d. 26. november 2010 kl. 13.25 Vinter Vinteren er kommet tidligt og uden varsel midt i november. Det er minusgrader og Hundested Havn har

Læs mere

Island i efterårsfarver - læserrejse med Ældre Sagen

Island i efterårsfarver - læserrejse med Ældre Sagen Island i efterårsfarver - læserrejse med Ældre Sagen 5 skønne dage med Den Blå Lagune, spruttende gejsere, svulmende vandfald, hvalsafari og islandske vikinger Naturen i Island er storslået. Øen strækker

Læs mere

Dansk OPLEV. Fuglene I TOPPEN AF DANMARK

Dansk OPLEV. Fuglene I TOPPEN AF DANMARK Dansk OPLEV Fuglene I TOPPEN AF DANMARK DANMARKS BEDSTE FUGLEKIGGERSTED Oplev fuglelivet hele året rundt. Fugleoplevelser kan deles med andre. VELKOMMEN TIL TOPPEN AF DANMARK - det allerbedste sted at

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår K U N S T I "VÆREBRO RÅDGIVNING KUNST PROJEKT" Værebro Rådgivning Værebrovej 72, 2880 Bagsværd, Danmark Telefon: 45 39 57 60 60 B E R L I N 2011 ART BEYOND BORDERS I BERLIN Kunstprojektet

Læs mere

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien 800 m. drejer du til højre mod Langholt. Turen er i alt på ca. 12 km. Den kan forlænges ved at køre ad Elsamvej til Elværket. Her følger du første vej, Nefovej, til højre mod Stae. Når du kommer til Stae

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

GRÆKENLAND LESBOS maj 2008.

GRÆKENLAND LESBOS maj 2008. GRÆKENLAND LESBOS maj 2008. GRÆKENLAND. (LESBOS). 11.05.2008 18.05.2008. Sorthovedet gul vipstjert, West River INDLEDNING. Nærværende rapport handler om fugleregistreringer foretaget på en begivenhedsrig

Læs mere

Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet

Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet Mødesteder Hesnæs Havn Bønnetvej, kør til havneområdet og parker på arealet ved den sorte toiletbygning. Ulslev Strand Østersøvej, kør til P-pladsen

Læs mere

Forårsferie på Mallorca fra den 22. april til 29. april 2010

Forårsferie på Mallorca fra den 22. april til 29. april 2010 Forårsferie på Mallorca fra den 22. april til 29. april 2010 I egen bil fra Engvej 2 til Hamburg lufthavn. Herefter med Air Berlin til Palma de Mallorca. Til slut i lejet bil fra lufthavnen til Club Martha

Læs mere

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE Årets efterårsrejse går til de tidligere danske besiddelser i Schleswig-Holsten, nærmere betegnet til Schleswig og Husum. Vi bor på det dejlige

Læs mere

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE 19.-24. maj 2015 Gastronomi, vin og kulturrejse Barcelona & Catalonien I 1980 erne og 1990 erne kom en række revolutionære unge vinmagere

Læs mere

Medlemsblad for Rudkøbing Roklub - Skudehavnen 2-5900 Rudkøbing. November 2011

Medlemsblad for Rudkøbing Roklub - Skudehavnen 2-5900 Rudkøbing. November 2011 RONYT Medlemsblad for Rudkøbing Roklub - Skudehavnen 2-5900 Rudkøbing November 2011 Kanindåb 1 I år var der rigtig mange kaniner, da vi ikke havde haft kanindåb siden 2006. Som der stod i avisen blev det

Læs mere

Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 2/2006

Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 2/2006 Strøm stæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 2/2006 Dansk Ornitologisk Forening i Storstrøms Amt Udgiver Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Storstrøms amt ISSN 0105-5755 Tryk Grafo 2

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing

Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing Trans Mongolske Rute 2010 Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing 18 dage / 17 nætter Gruppe tur/ min 10 personer Denne rute er en anden type transsibiriske

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere