NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT"

Transkript

1 NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT YNGLEFUGLE I DE FREDEDE JORDBASSINER 2015 Den nyetablerede ø i bassin 15 marts 2015 Vordingborg kommune Afdeling for Land og Miljø Rapport for Vordingborg Kommune v/ Konsulent Niels Peter Andreasen Ulvshalevej 333 A 4780 Stege

2 YNGLEFUGLE I JORDBASSINERNE SÆSON 2015 Ifølge aftale med Vordingborg Kommune, afd. For Land og Miljø, er der i ynglesæsonen 2015 registreret ynglende fuglearter i de fredede jordbassiner i Stege efter samme metode som de foregående år. Der er foretaget 47 optællinger denne sæson, i alt 74 timer, fra marts til september. De 47 optællinger fordeler sig på 4 optællinger á 3 timer, 19 optællinger á 2 timer, 24 optællinger á 1 time, mest til kontrol af enkelte bassiner eller arter. Vejrpåvirkninger og øvrige forhold i bassinerne: Vejrforholdene i bassinerne var generelt præget af frostfrie vintermåneder og hen gennem foråret gråt, blæsende og fugtigt indtil slutningen af maj og ind i juni. Jeg fik efter aftale med kommune og entreprenør omsider etableret en ø med 6-7 "toppe" og uddybning omkring øen i bassin 15. Det har været interessant at følge fuglearternes brug af biotopen og konstateret ynglende Blishøne, Gråand og muligvis Hættemåge, sidstnævnte dog antagelig med flytning til bassin 16 og senere iagttaget med 2 juvenile unger. Rastende arter i længere perioder har bl.a. omfattet Fiskehejre, Gravand, Gråand, Knarand, Skeand, Krikand, Pibeand, Strandskade, Vibe, Stor Præstekrave, Rødben, Hvidklire og Mudderklire. Småøer i høj vandstand bassin 15 i april 2

3 Sikre og sandsynlige ynglearter: Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) Første observeret i bassin 7. Maksimum antal fugle 19 den par heraf 6 med ungekuld. Bassin 6: 1 par + 2 pull. Bassin 7: 1 par + 1 pull. Bassin 8: 1 par uden unger. Bassin 10: 1 par + 2 pull. Bassin 11: 1 par + 2 pull. 1 par + 1 pull. Bassin 12: 1 par + 2 pull. Bassin 13: 1 par uden unger. Total: 10 unger. Toppet Lappedykker med unger 16. juni. Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) Første observeret i bassin 10. Maksimum antal fugle 21 den par med rede, 7 med ungekuld. Bassin 10: 1 par + 2 pull, 1 par + 1 pull.. Bassin 11: 1 par + 2 pull. 1 par + 2 pull. 1 par + 1 pull. 1 par med rede uden unger. 1 par med rede uden unger. Bassin 12: 1 par + 1 pull. Bassin 13: 1 par + 1 pull. Total: 10 unger. Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) Første observeret i bassin 10. Maksimum antal fugle 12 den par, 3 med ungekuld. Bassin 7: 1 par + 2 pull. Bassin 10: 1 par + 1 pull. 1 par uden unger. Bassin 11: 1 par + 2 pull. Bassin 16: 1 par. Total: 5 unger. 3

4 Knopsvane (Cygnus olor) 9 par, 7 par med rede, 1-2 par med ungekuld. Bassin 6: 1 par med muligt ungekuld på 2 flyttet ud i Stege Bugt. Bassin 7: 1 par med rede uden unger. Bassin 8: 1 par uden rede. Bassin 9: 1 par med rede uden unger. Bassin 10: 1 par med rede uden unger. Bassin 11: 1 par med rede uden unger. Bassin 12: 1 par uden rede. Bassin 13: 1 par med rede uden unger. Bassin 16: 1 par + 1 pull, flyttede hurtigt ind i Bassin 15. Total: 1-3 unger. Rugende Knopsvane i bassin 11, senere forladt. Gravand (Tadorna tadorna) 2 par Bassin 15: 1 par. Bassin 16: 1 par. Gråand (Anas platyrhynchos) 7 faste par, 5 med ungekuld. Bassin 5: 1 par + 4 pull. Bassin 7: 1 par + 8 pull. 1 par + 6 pull. Bassin13: 1 par + 4 pull. Bassin 15: 1 par uden unger. Bassin 16: 1 par + 5 pull. 1 par uden unger. Total: 27 unger. Knarand (Anas strepera) Maksimum antal 48 den faste par, 2 par med unger. Bassin 5: 1 par, ingen unger observeret. Bassin 7: 1 par + 6 pull. 1 par uden unger. 1 par uden unger. Bassin 16: 1 par + 7 pull. Total: 13 unger. Skeand (Anas clypeata) 2 par Maksimum 19 hanner og 13 hunner 8.4. i bassin 7. Bassin 6: 1 par + 5 pull. Bassin 16: 1 par uden unger. Total: 5 unger. 4

5 Krikand (Anas crecca) 0 par. Kun rastende fugle i forårsperioden. Atlingand (Anas querquedula) 0 par. Ingen observationer denne sæson. Taffeland er faste gæster i bassinerne. Troldand (Aythya fuligula) 1 par. Bassin 16: 1 par + 6 pull den Hvinand (Bucephala clangula) Arten blev observeret fra maj til oktober, men uden tegn på ynglen i de opsatte kasser. Rørhøg (Circus aeruginosus) Ingen ynglepar denne sæson. Der er kun få og spredte observationer af Rørhøg i bassinerne i Der har som sidste sæson ikke været han og hun på samme tid, og besøgene har været som fouragering i tagrørslokaliteterne.. Fasan (Phasianus colchicus) 10 par. Bassin 2: 2 par. Bassin 4: 2 par. Bassin 14: 1 par. Bassin 15: 1 par. Bassin 16: 2 par. Sydhegnet: 2 par. 5

6 Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) 5 par. Bassin 6: 1 par + 3 pull. Bassin 7: 1 par + 4 pull. Bassin 10: 1 par uden unger. Bassin 16: 1 par + 6 pull. 1 par + 5 pull. Total: 18 unger. Blishøne (Fulica atra) 29 par med rede, 27 med unger. Bassin 3: 1 par + 3 pull. Bassin 5: 1 par + 1 pull. Bassin 6: 1 par + 4 pull. 1 par + 2 pull. 1 par + 2 pull. Bassin 7: 1 par + 3 pull. 1 par + 3 pull. 1 par med rede uden unger. Bassin 9: 1 par + 4 pull. 1 par + 2 pull. Bassin 10: 1 par + 4 pull. 1 par + 3 pull. 1 par + 3 pull. 1 par med rede uden unger. Bassin 11: 1 par + 3 pull. 1 par + 3 pull. 1 par + 1 pull. 1 par + 1 pull. Bassin 12: 1 par + 4 pull. 1 par + 2 pull. 1 par + 2 pull. Bassin 13: 1 par + 3 pull. 1 par + 2 pull. 1 par + 1 pull. Bassin 15: 1 par + 2 pull. Bassin 16: 1 par.+ 3 pull. 1 par + 2 pull. 1 par + 1 pull. Sydhegnet: 1 par + 2 pull. Total: 64 unger. Vandrikse (Rallus aquaticus) 1-2 par. Bassin 3: 1-2 par hørt gennem forårsperioden. Strandskade 1 opholdt sig i en periode i bassin 15 uden tegn på ynglen. Strandskade på øen i bassin 15. Vibe (Vanellus vanellus) 1 par holdt til i Bassin 15 og 16, men ingen unger observeret. 6

7 2 unge Hættemåger i bassin 15 d. 14. juli. Hættemåge (Larus ridibundus) 1 par. 1 par lå fast på den nye ø i Bassin 15, men flyttede tilsyneladende ind i bassin 16. De voksne blev i juli set med 2 unger. Bassin 16: 1 par. Ringdue (Columba palumbus) 7 par. Bassin 2: 2 par. Bassin 3: 1 par. Bassin 4: 1 par. Bassin 15: 1 par. Bassin 16: 1 par. Sydhegnet: 1 par. Ringdue i bassin 4 den 11. juni 7

8 Gøg (Cuculus canorus) 2 par. Bassin 7: 1 par. Sydhegnet: 1 par. Sanglærke (Alauda arvensi) 1 par Bassin 16: 1 par. Landsvaler raster i buskene ved bassinerne 24. april. Digesvale (Riparia riparia) Ingen forsøg på etablering af ynglekoloni denne sæson. Engpiber (Anthus pratensis) Ingen yngleobservationer denne sæson. Hvid Vipstjert (Motacilla alba) 5 par. Bassin 4: 1 par. Bassin 12: 1 par. Bassin 14: 1 par. Bassin 15: 1 par. Sydhegnet: 1 par. Gul Vipstjert (Motacilla flava) 6 par. Bassin 4: 1 par. Bassin 8: 1 par + 3 juv. Bassin 12: 2 par. Bassin 13: 1 par. Bassin 14: 1 par + 2 juv. 8

9 God sæson for Gul Vipstjert i bassinerne. Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes) 4 par. Bassin 2: 1 par. Bassin 15: 1 par. Bassin 16: 1 par. Sydhegnet: 1 par. Jernspurv (Prunella modularis) 3 par. Basin 4: 1 par Bassin 14: 1 par. Sydhegnet: 1 par. Rødhals (Erithacus rubecula) 1 par. Sydhegnet: 1 par. Nattergal (Luscinia luscinia) 2 par. Sydhegnet: 2 par. Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus) Ingen ynglepar denne sæson. Husrødstjert Ofte iagttaget ved bassinerne, men yngler på fabrikken. Sangdrossel (Turdus philomelos) 1 par. Sydhegnet: 1 par. 9

10 Solsort (Turdus merula) 16 par. Bassin 2: 2 par. Bassin 4: 3 par. Bassin 5: 1 par. Bassin 14: 1 par. Bassin 15: 2 par. Bassin 16: 2 par. Sydhegnet: 3 par. Nordhegnet. 2 par. Havesanger (Sylvia borin) 3 par. Bassin 9: 1 par. Sydhegnet: 1 par. Nordhegnet: 1 par. Munk (Sylvia atricapilla) 2 par. Bassin 16: 1 par. Sydhegnet: 1 par. Gærdesanger (Sylvia curruca) 2 par. Bassin 2: 1 par. Nordhegnet: 1 par. Tornsanger (Sylvia communis) 8 par. Bassin 2: 1 par. Bassin 4: 1 par. Bassin par. Bassin 16: 1 par. Sydhegnet: 2 par. Nordhegnet: 2 par. Husskade i bassin 15. Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus) 1 par. Bassin 2: 1 par. 10

11 Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus) 33 par. Bassin 2: 2 par. Bassin 3: 2 par. Bassin 5: 1 par. Bassin 6: 2 par. Bassin 7: 3 par. Bassin 8: 2 par. Bassin 9: 3 par. Bassin 10: 4 par. Bassin 11: 4 par. Bassin 12: 4 par. Bassin 13: 3 par. Bassin 16: 2 par. Sydhegnet: 1 par. Kærsanger (Acrocephalus palustris) 1 par. Sydhegnet: 1 par. Gulbug (Hippolais icterina) 2 par. Sydhegnet: 2 par. Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix) Ingen tegn på ynglepar denne sæson. Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 2 par. Sydhegnet 2 par. Gransanger (Phylloscopus collobita) 1 par Sydhegnet: 1 par. Musvit (Parus major) 15 par. Bassin 2: 1 par. Bassin 4: 2 par. Bassin 12: 1 par.bassin 15: 2 par. Bassin 16: 3 par. Sydhegnet: 3 par. Nordhegnet: 3 par. Blåmejse (Parus caerulaeus) 10 par. Bassin 2: 2 par. Bassin 4: 1 par. Bassin 7: 1 par. Bassin 16: 2 par. Sydhegnet: 2 par. Nordhegnet: 2 par. Sumpmejse (Parus palustris) 7 par. Bassin 2: 1 par. Bassin 4: 1 par. Bassin 6: 1 par. Bassin 14: 1 par. Bassin 16: 1 par. Sydhegnet: 2 par. Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) Ingen observationer denne sæson. Husskade (Pica pica) 1 par. Bassin 15: 1 par. 11

12 Husskade rede april bassin 15. Gråkrage (Corvus corone) 1 par. Sydhegnet: 1 par. Gråspurv (Passer domesticus) 3 par Bassin 14: 3 par. Skovspurv (Passer montanus) 13 par. Bassin 4: 2 par. Basin 15: 2 par. Sydhegnet: 6 par. Nordhegnet: 3 par. Skovspurv ved bassin 15, 27. maj. 12

13 Bogfinke (Fringilla coelebs) 2 par. Sydhegnet: 2 par. Tornirisk (Carduelis cannabina) 2 par. Bassin 4: 1 par. Nordhegnet: 1 par. Grønirisk (Carduelis chloris) 1 par. Sydhegnet: 1 par. Stillits (Carduelis carduelis) Ingen yngleobservationer denne sæson. Rørspurv (Emberiza schoeniclus) 4 par. Bassin 2: 1 par. Bassin 5: 1 par. Bassin 7: 1 par. Bassin 13: 1 par. Gulspurv (Emberiza citrinella) 5 par. Bassin 4: 1 par. Bassin 13: 1 par. Bassin 15: 1 par. Sydhegnet: 1 par. Nordhegnet: 1 par. Gulspurv 15. februar. 13

14 Andre observationer: (foruden egne observationer er medtaget observationer fra andre ornitologer og indberetninger på DOF-basen) 11/1 Skægmejse 6 13/1-8/3 Rødhovedet And, hun Rødhovedet And, hun, 15. februar 19/1 Lille Gråsisken 1 11/2 Skovhornugle 1 28/2 Skægmejse 2 10/4 Fiskeørn 1 15/4 Rød Glente 2 19/4 Dværgmåge 1 25/4 Enkeltbekkasin 1 30/4 Sortterne 1 5/5 Hedehøg 1 hun 9/5-9/10 Hvinand /5 Vandrefalk 1 han, Rørhøg 1 han 4/7 Skægmejse 1 8/7 Havørn 1 ad. 1/8 Alm. ryle 4 20/8 Kærløber 1 10/9 Ravn 1 17/9 Brushøne 1, Dobbeltbekkasin 1 14

15 Art/bassin Toppet Lappedykker Gråstrubet Lappedyk Lille Lappedykker Knopsvane Gravand 1 1 Gråand Knarand Skeand 1 1 Krikand Atlingand Troldand 1 Hvinand Rørhøg Fasan Grønbenet Rørhøne Blishøne Vandrikse 1 Vibe Hættemåge 1 Ringdue Gøg 1 1 Sanglærke 1 Engpiber Hvid Vipstjert Gul Vipstjert Gærdesmutte Jernspurv Rødhals 1 Nattergal 2 Rødstjert Sangdrossel 1 Solsort Havesanger Munk 1 1 Gærdesanger 1 1 Tornsanger Sivsanger 1 Rørsanger Kærsanger 1 Gulbug 2 Skovsanger Løvsanger 2 Gransanger 1 Musvit Blåmejse Sumpmejse Husskade 1 Gråkrage 1 (1) (1) Sydhegn Nordhegn 15

16 Art/bassin Gråspurv 3 Skovspurv Bogfinke 2 Tornirisk 1 1 Grønirisk 1 Stillits Rørspurv Gulspurv Arter i alt Ynglepar i alt Sydhegn Nordhegn Antal ynglende arter: 2015: : : : : : : : : : : 47 Antal ynglepar: 2015: : : : par Digesvale 2011: : : : par Digesvale. 2007: : : 200 Status for bassin 10, 11 og 12: Sæson 2015: 45 ynglepar (heraf 15 Sæson 2014: 47 ynglepar (heraf 17 Sæson 2013: 42 ynglepar (heraf 12 Sæson 2012: 30 ynglepar (heraf 25 Sæson 2011: 31 ynglepar (heraf 16 Sæson 2010: 35 ynglepar (heraf 17 Sæson 2009: 41 ynglepar (heraf 18 Sæson 2008: 42 ynglepar (heraf 14 Sæson 2007: 43 ynglepar (heraf 24 Sæson 2006: 44 ynglepar (heraf 19 Sæson 2005: 46 ynglepar (heraf 14 16

17 Status for ynglende lappedykkere: Toppet Lappedykker: 2015: 8 par med 10 unger 2014: 10 par med 12 unger 2013: 7 par med 7 unger 2012: 5 par med 6 unger 2011: 6 par med 6 unger 2010: 9 par med 12 unger 2009: 13 par med 15 unger 2008: 9 par med 17 unger 2007: 9 par med 15 unger 2006: 14 par med 19 unger 2005: 11 par med 11 unger Gråstrubet Lappedykker: 2015: 9 par med 10 unger 2014: 11 par med 13 unger 2013: 10 par med 13 unger 2012: 15 par med 9 unger 2011: 14 par med 20 unger 2010: 10 par med 16 unger 2009: 14 par med 17 unger 2008: 8 par med 16 unger. 2007: 12 par med 16 unger. 2006: 12 par med 26 unger 2005: 9 par med 9 unger Lille Lappedykker: 2015: 5 par med 5 unger 2014: 6 par med 9 unger 2013: 4 par med 10 unger 2012: 5 par med 10 unger 2011: 3 par med 8 unger 2010: 5 par med 7 unger 2009: 7 par med 10 unger 2008: 8 par med 13 unger 2007: 3 par med 8 unger 2006: 3 par med 3 unger 2005: 5 par med 7 unger Samlet antal lappedykkerpar: 2015: : : : : : : : : : : 25 Bemærkninger til ynglefuglene: Det fremgår af registreringerne i den seneste 10-årsperiode, at antallet af ynglende arter fortsat ligger meget konstant med arter pr. sæson. I år med arter. Antal ynglepar 2015 er mod sidste sæsons foreløbige maksimum på par. Bassinerne 1, 3 og 8 ligger med laveste antal ynglepar, og de markant højeste antal ynglepar findes i bassin 16 og Sydhegnet. Lappedykkernes samlede ynglepar 2015 ligger som 2013 med par, men en del under maksimum med 34 ynglepar i Knopsvane har i 2015 en meget lidt succesfuld ynglesæson med 9 par, heraf 7 med rede og kun 1 sikkert ungekuld og 1 muligt flyttet uden for bassinerne fra bassin 6. Der er ingen sikre observationer af årsagen til de mange mislykkede rugninger, men som altid er løse hunde og ræve de hovedmistænkte. 17

18 Gråand har en betydelig nedgang med 7 ynglepar og kun 27 unger mod sidste sæsons 10 ynglepar med 51 unger. Knarand med 5 ynglepar som sidste sæson, men kun 13 unger mod 21 unger sidste sæson. Igen positivt med 2 stedfaste par Skeand, hvoraf 1 par med 5 unger. Også Troldand havde ynglesucces denne sæson med et sent kuld 22. august. Og selv om Hvinand blev observeret fra maj til oktober, var der ingen tegn på ynglepar i kasserne. Grønbenet Rørhøne har en god sæson med 18 unger. Blishøne har ligeledes en meget fin sæson med 29 ynglepar og 64 unger klækket, hvor dog en del forsvandt efterfølgende. Igen i år er der ynglende Vandrikse i bassin 3. Hos vadefuglene ynglede Strandskade og Vibe ikke dette år. Det er tidligere anført, at andelen af spurvefugle i forhold til øvrige arter er steget fra 35,62 % i 1999 til 52,23 % i 2009 og 66,67 % i I 2015 er andelen af spurvefugle 60,02% og således fortsat en væsentlig andel af det samlede antal ynglearter i bassinområdet.. Bemærkninger til fredning og forvaltning: Forvaltningen med hensyn til græsning og bekæmpelse af bjørneklo ser ud til at fungere efter hensigten. Tilvæksten af brændenælde i bassin 15 kan ikke helt holdes nede af græsning, men slås i løbet af sommeren. Den blandede udsætning af kvæg, heste og får giver tilsyneladende en ret effektiv påvirkning af biotoperne i retning af mere åbne flader og overdrevskarakter. Som tidligere nævnt lykkedes det at etablere en ø med større vanddybde omkring øen i bassin 15. Der blev lagt 6-7 toppe på øen, så de danner småøer ved største højvande i forårssæsonen. Det har i 2015 virket efter hensigten. Småøerne i bassin

19 Forstyrrelser: Problemer med ulovligt lystfiskeri, bl.a. fra karpefiskere. Lystfisker fra tidligere sæson i bassinerne Rapporten er afsluttet den 15. oktober Niels Peter Andreasen Ulvshalevej 333 A 4780 Stege Tlf

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 Vænge Sø blev færdigretableret i løbet af 2013 og vandstanden i søen nåede det planlagte niveau omkring årsskiftet. Fuglene er blevet systematisk optalt gennem hele 2014 bortset

Læs mere

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen 30. juni Brændegård Sø (12:40-14:00): Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 400 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 12 R, Grågås 180 R, Gravand 8 AD R, Gravand 14 PUL R, Knarand 4 R, Krikand 3 R, Gråand 30 AD R, Gråand

Læs mere

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1.

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 30. juni Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 28. Juni Gøg 1, Tårnfalk 2, Musvåge 1, Ravn 1. Rød glente 1 R. Erik Ehmsen. [Snatur] Øster Hæsinge:

Læs mere

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag.

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Arterne er primært set indenfor Tarup/Davinde I/S s område. Listen bliver løbende opdateret Rødstrubet Lom Sjælden trækgæst: 1 6/10-14.

Læs mere

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Torsdag den 25. april Sejltur fra Rønne til Neu Mukran kl. 8.00 11.30. Ederfugl 15 T, Sortand 9 T, Fløjlsand 1 T, Havlit 11 T + 30 R,

Læs mere

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Fugleobservationer 2012 L Heltborg, 6091 Bjert. Dato Art Antal Sted Bemærk 24-02-12 Knopsvane Solkær enge Gråand Do Alm. skarv Do Krikand Do Grågæs Do

Læs mere

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005.

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 2: Ejerforhold 4b 3d 5d 4i 8ac 1bc 5a 4ah 3b 1cx 1cu 5d 4ae 2ae 8at 3s 5i 5b 5h 1a 1h

Læs mere

Keldsnor Fuglestation 2006

Keldsnor Fuglestation 2006 Ringmærkningen på Keldsnor Fuglestation 2006 Hele syv Skovsangere blev mærket i 2006, denne er fra 20. august. Foto: Erhardt Ecklon. 2006 var 13. år i træk med ringmærkning i efterårsmånederne på Sydlangeland.

Læs mere

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Turdeltagere: Flemming Olsen, Gunnar Boelsmand Pedersen. Rene Christensen. Turbeskrivelse: Hovedformålet med turen var, at besøge nogle af de lokaliteter

Læs mere

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1.

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1. 30. september Gransanger 1, Hvid Vipstjert 1, Gråkrage 15, Solsort 7, Grønirisk 5. 29. september Brobyværk (10:30): Grågås 500 SØ. Peder Blommegård 28. september Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse

Læs mere

Fuglene omkring. Danfoss Universe. Februar - september 2008. af Bjarne Nielsen

Fuglene omkring. Danfoss Universe. Februar - september 2008. af Bjarne Nielsen Fuglene omkring Danfoss Universe Februar - september 2008 af Bjarne Nielsen Langesø, 1. oktober 2008 Euring-nr. dansk navn, latinsk navn (antal observationer, antal observerede individer, formodet antal

Læs mere

FUGLE I BYEN. Guide til 25 fuglearter

FUGLE I BYEN. Guide til 25 fuglearter FUGLE I BYEN Guide til 25 fuglearter FUGLE I BYEN rummer 25 af de mest almindelige fuglearter i Botanisk Have i København. Hæftet er velegnet til bestemmelse af fuglearter i de fleste bymiljøer. Fuglene

Læs mere

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland Fugle og blomster 16/6-23/6 2015 Lilly Sørensen og Niels Bomholt Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland ligger lige midt i Østersøen, og er Sveriges største ø. Den har været svensk siden

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 for Storstrøms amt, Natur- og Plankontoret. Niels Peter Andreasen r~- 1. Tilsyn og optællinger: Nyord enge er besøgt regelmæssigt fra januar til oktober med hovedvægten

Læs mere

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015.

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Boligbirding i DOF København, 2015 Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Perioden startede 1. januar og sluttede den 15. marts. Der var ingen regler for, hvordan en

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Oversigt over fuglearter til spillekort

Oversigt over fuglearter til spillekort Oversigt over fuglearter til spillekort 1. Drosselfugle - Smådrosler Rødhals Blåhals Husrødstjert Rødstjert Bynkefugl Sortstrubet bynkefugl Stenpikker - Egentlige drosler Ringdrossel Solsort Sjagger Sangdrossel

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 I lighed med de foregående år er det især vandfuglene og fuglearter der er tilknyttet grusgravssøerne der er optalt. I år er der i forbindelse med Dansk Ornitologisk

Læs mere

Fuglelivet i Forsøgscenteret/Sagnlandet

Fuglelivet i Forsøgscenteret/Sagnlandet 1 Fuglelivet i Forsøgscenteret/Sagnlandet Dokumentation 1997-2015 Af Bent Bardtrum Indhold Baggrund Tællingerne En fugletur igennem Sagnlandet Redekasserne Artslisterne 1997-2015 Baggrund I efteråret 1997

Læs mere

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Fugle-, patterdyr- og orkidéliste Foto: Stor Hornugle i Storke-koloni 30/4-15 Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og selvfølgelig ikke set af alle i gruppen.

Læs mere

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Turen Vores tur til Østrig Ungarn i de sidste to uger af Maj måned. Var et længe næret ønske om at få et godt kendskab til den midteuropæiske natur typer, speciel at

Læs mere

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm)

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm) Mål og vægt Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane 4,2-8,5 kg 4,1-8,3

Læs mere

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ)

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011 - det nye vådområdes betydning for ynglende fugle Kunde Rådgiver Egedal kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon: 72 59 73 15 Telefon 46 30 03 10 Telefax 46

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Ynglende fugle ved Storesø-Lyngen Statusopgørelse. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Storesø-Lyngen Statusopgørelse. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Statusopgørelse Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer 3621500038 Projektleder Erik

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R.

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. 31. januar Silkehale Klik på billede for stor størrelse. 30. januar Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. Sangsvane Klik på billede for stor størrelse.

Læs mere

Ynglende fugle i Porsemosen 2013. Med forslag til naturpleje. Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S

Ynglende fugle i Porsemosen 2013. Med forslag til naturpleje. Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S Med forslag til naturpleje Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S Rekvirent Rådgiver Egedal og Høje-Taastrup kommuner v/rikke Storm-Ringström & Henriette Voigt Orbicon, Ringstedvej

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Ynglesæsonen 2015 var præget af ret usædvanlig vejr, med kulde og megen regn i juni og juli. Hvilken påvirkning det har haft for ynglefuglene er ikke direkte blevet

Læs mere

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1.

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1. 30. november Snarup: Musvåge 2. Musvåge 1, Tårnfalk 1. 29. november Sollerup / Arreskov Sø (14:10-16:00): Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Taffeland 1 R, Troldand 70 R,

Læs mere

Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/

Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/ Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/6 1998. Deltagerliste. Rita Ploug, Amager Lean Jørgensen, Amager Inge Grete Hansen, Lyngby My Størup,

Læs mere

Alle fuglearter (173 i alt) set i Porsemosen Listen er fra samt Høje- Taastrup og Egedal Kommuners naturovervågning.

Alle fuglearter (173 i alt) set i Porsemosen Listen er fra  samt Høje- Taastrup og Egedal Kommuners naturovervågning. Alle fuglearter (173 i alt) set i Porsemosen 1966-2013. Listen er fra www.dofbasen.dk samt Høje- Taastrup og Egedal Kommuners naturovervågning. Dansk navn Latinsk navn Antal gange/antal individer Lille

Læs mere

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt Fotos: Finn Jensen FREDAG den 4. april var vi en flok på 36 personer, der satte kurs mod Sverige for at opleve bl.a. Tranerne ved Hornborgasjön.

Læs mere

Fuglelivet på Christianshavns Vold

Fuglelivet på Christianshavns Vold Fuglelivet på Christianshavns Vold Fugletælling 2000-2001 Vej & Park, Københavns Kommune Rapporten er udarbejdet af biolog Ayla S.N. Elkjær Fuglelivet på Christianshavns Vold Baggrund I efteråret 2000

Læs mere

DOF-Travel tur til Polen og Berlin

DOF-Travel tur til Polen og Berlin DOF-Travel tur til Polen og Berlin 8-11. juni 2017 Dansk Ornitologisk Forening Stefan Stürup og Alex Rosendal FORORD Turen blev gennemført med 14 deltagere og to ledere i to minibusser. Fly til Berlin,

Læs mere

FOREKOMST AF YNGLEFUGLE I SKJERN ENGE PROJEKTOMRÅDE I 2011

FOREKOMST AF YNGLEFUGLE I SKJERN ENGE PROJEKTOMRÅDE I 2011 FOREKOMST AF YNGLEFUGLE I SKJERN ENGE PROJEKTOMRÅDE I 2011 Teknisk rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 14 2012 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side]

Læs mere

Fugleferie på Mallorca

Fugleferie på Mallorca Fugleferie på Mallorca 23.-30. april 2005 Deltagere: Simon Berg Pedersen, Bo Berg og Kim Berg Fotograf: Simon Berg Pedersen Indledning ved Bo Berg Da jeg har været på Mallorca på kombineret fugle-/familieferie

Læs mere

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer:

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer: Rügen 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Orla havde i længere tid snakket om at lave en efterårstur til Rügen, for at se på Traner. Han har tidligere besøgt øen, og ville gerne vise den frem for andre.

Læs mere

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-5 Punkttællingsprojektet - Årsrapport for 7 af Henning Heldbjerg Titel: Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-5. Forfatter: Henning

Læs mere

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Species Picture Sounds Rødstrubet Lom 2 3 Sortstrubet Lom 2 3 Islom 3 Hvidnæbbet Lom 3 Lille

Læs mere

Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012

Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012 Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012 Lokalitet: Blak Kommune: Frederikssund Besøgsdatoer: 25.5.2012 Observatører: Pelle Andersen-Harild Kort over lokaliteten:

Læs mere

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm Indledning. Efter flere års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret

Læs mere

Polen 2009 En stortur med DOF-København

Polen 2009 En stortur med DOF-København Polen 2009 En stortur med DOF-København Af Leon Berthou Forord Fra den 23. april til den 3 maj 2009 afholdt DOF Travel forårstur til det nordøstlige Polen. Først besøgte vi Bialowieza skovene og den store

Læs mere

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde)

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Artsnavn (dansk) Sommerhalvåret (ynglesæsson)* Vinterhalvåret* Føde/Trofiske niveau** Knopsvane Pf/vand-sumpplanter/rodstængler/alger/vinterafgrøder/raps

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

31. august. 30. august. 29. august. Espe: Landsvale 25. Blodrød Hedelibel

31. august. 30. august. 29. august. Espe: Landsvale 25. Blodrød Hedelibel 31. august Landsvale 25. Blodrød Hedelibel 8. Blodrød Hedelibel 30. august Engpiber 3, Skovskade 1. Det Hvide C 1, Lille Ildfugl 1, Okkergul Randøje 2, Almindeælig Blåfugl 3, Admiral 6, Kålsommerfugl 5,

Læs mere

Ynglefugletællinger 2010

Ynglefugletællinger 2010 Ynglefugletællinger 2010 Borris Skydeterræn og Flyvestation Karup Ole Olesen og Egon Østergaard August 2010. Indhold Baggrund og fokusarter... 2 Optællinger... 3 Artsgennemgang... 5 Flyvestation Karup...

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Det nordøstlige Polen

Det nordøstlige Polen Det nordøstlige Polen 15. maj 25. maj 2012 DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Leon Berthou 5 Forord DOFs Københavnsafdeling arrangerede stortur til det nordøstlige Polen i perioden

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen Fuglene på Filsø Foto: Henning Simonsen Årsrapport 2012 01-10-2011 til 15-07-2012 Filsøgruppen Jens Rye Larsen Baggrund Den 1. oktober 2011 blev Filsø overtaget af Aage V. Jensen Naturfond. Formålet var

Læs mere

SPANIEN 31/3 16/4 2014

SPANIEN 31/3 16/4 2014 SPANIEN 31/3 16/4 2014 Forord Denne fugle-ferie blev gennemført som en ekstensiv fugle-tur, dvs. vi har ikke nødvendigvis noteret hver eneste fugl fra start til slut, men i stedet nydt fuglene og efterfølgende

Læs mere

Turrapport Sønderjylland August 2010

Turrapport Sønderjylland August 2010 Turrapport Sønderjylland August 2010 Rudbøl Sø (foto: Frank Desting) Vands og Vadere 6.-8. august 2010 Denne måske lettere underlige overskrift dækker over et Feltudprojekt/-træf, hvor vi satser på at

Læs mere

Nordjylland Juli 2012

Nordjylland Juli 2012 Nordjylland Juli 2012 Bygholm Vejle 16-7-2012 Turrapport fra en Nordjyllandstur fra søndag den 15. juli til tirsdag den 17. juli 2012. Deltagere Leif Frederiksen (LFR). Frank Desting (FDE). Fotograf: Frank

Læs mere

KROATIEN 28.april til 5.maj 2014

KROATIEN 28.april til 5.maj 2014 KROATIEN.april til.maj 0 Fotos: Leon Berthou DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Leon Berthou Forord Fra den.april til den.maj 0 afholdt DOFTravel den første tur Kroatien på Balkan.

Læs mere

Fugle, padder og krybdyr pa Amager Fælled 2013

Fugle, padder og krybdyr pa Amager Fælled 2013 Fugle, padder og krybdyr pa Amager Fælled 2013 Biomedia Rapport til Københavns Kommune Udarbejdet af Lars Maltha Rasmussen og Anders N. Michaelsen Antal sider: 45 December 2013 Datablad Titel: Fugle, padder

Læs mere

SPANIEN 17/9 5/10 2013

SPANIEN 17/9 5/10 2013 SPANIEN 17/9 5/10 2013 Forord Denne fugle-ferie blev gennemført som en ekstensiv fugle-tur, dvs. vi har ikke nødvendigvis noteret hver eneste fugl fra start til slut, men i stedet nydt fuglene og efterfølgende

Læs mere

Sønderjylland April 2010

Sønderjylland April 2010 Sønderjylland April 2010 Bramgæs ved Saltvandssøen (foto: Frank Desting) Deltagere: Leif Frederiksen (LFR), Frank Desting (FDE). Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra fredag den 16/4 til søndag den 18/4

Læs mere

Scanbird / Politiken Plus: Marokko

Scanbird / Politiken Plus: Marokko Scanbird / Politiken Plus: Marokko 11.3 18.3 2017 Audouinsmåger, sildemåger og ikke mindst eremitibisser ved Tinkertfloden 12.3. Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og flere af de mest bemærkelsesværdige

Læs mere

U N G A R N OKTOBER 2009

U N G A R N OKTOBER 2009 U N G A R N 17. 24. OKTOBER 2009 Dansk Ornitologisk Forening DOF Travel Leon Berthou og Gerard Gorman 1 Forord Fra den 17. oktober til den 24. oktober 2009 afholdt DOFTravel tur til Ungarn. Først besøgte

Læs mere

Ynglefuglene på Tipperne 2014

Ynglefuglene på Tipperne 2014 Ynglefuglene på Tipperne 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 27. august 2014 Ole Thorup og Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider: 7 Redaktør:

Læs mere

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hedeselskabet havde udarbejdet forslaget til kunstig afvanding af Ramten og Dystrup Søer, som blev forelagt for lodsejerne på et møde i marts 1944 i Ramten.

Læs mere

Sønderjylland April 2011

Sønderjylland April 2011 Sønderjylland April 2011 LFR ved Sønderstrand, Rømø (foto: Frank Desting) Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra mandag den 18. april til tirsdag den 19. april 2011. Deltagere Leif Frederiksen (LFR).

Læs mere

Punkttælling af ynglefugle i 2001 i eng, by og skov

Punkttælling af ynglefugle i 2001 i eng, by og skov Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Punkttælling af ynglefugle i 2001 i eng, by og skov Naturovervågning Arbejdsrapport fra DMU, nr. 169 [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet

Læs mere

28 februar. 27. februar. Espe: Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Klik på billede for stor størrelse.

28 februar. 27. februar. Espe: Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Klik på billede for stor størrelse. 28 februar Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Arreskov Sø: Grågås 17, Gravand 1. Erik Ehmsen. 27. februar Stor Skallesluger - Blishøns - Gråand Stor Flagspætte

Læs mere

Sydfrankrig Juni 1999

Sydfrankrig Juni 1999 Sydfrankrig Juni 1999 En tur med DOF København af John Andersen og Frands Jensen (internet-version) Forord DOF s Københavnsafdeling arrangerede en tur til Sydfrankrig i perioden 6. - 15. juni 1999 med

Læs mere

Mågesøen i Hørby Plantage Kommune: Hobro Lokalitetsnr: 823130 Lokalitetstype: Sø Klassifikation: V3 Ejer: Dækning: Y2 UTM E: 545600 UTM N: 6277840 : Morten Nielsen 12/96 Lille sø i plantage. Sivbevoksning

Læs mere

DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version

DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version Af Benth Micho Møller I dagen 26.maj til 6.juni 1993 afholdt DOF-VESTSJÆLLAND en stortur til det østlige Ungarn. Der var 29 deltagere,

Læs mere

UNGARN september 2015

UNGARN september 2015 UNGARN 6. 13. september 2015 Foto s (Gerard Gorman) DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Leon Berthou 1 Forord Fra den 6. til den 13. september afholdt DOFTravel den 1. sensommertur

Læs mere

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1 Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Marsken fra Esbjerg til den dansktyske grænse er i dag afvandet og intensivt dyrket med afgrøder som raps, majs, byg og wrapgræs. Tidligere tiders vidtstrakte

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T 2 Overvågning af fugle på Vejlerne 2001 Henrik Haaning Nielsen & Palle Rasmussen Vejlerne ligger nord for Limfjorden i Thy.

Læs mere

Naturens store comeback ved Ølundgårds Inddæmning

Naturens store comeback ved Ølundgårds Inddæmning Naturens store comeback ved Ølundgårds Inddæmning Alt har sin tid, også de fleste landvindingsprojekter. Ofte har landvindingssagens ingeniører slået deres folder på marginale jorder, hvor ellers kun dumdristige

Læs mere

RUMÆNIEN. Karpaterne (Transsilvanske Alper), Dobrogea og Donaudeltaet 29.08 08.09 2009. DOF-Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark

RUMÆNIEN. Karpaterne (Transsilvanske Alper), Dobrogea og Donaudeltaet 29.08 08.09 2009. DOF-Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark RUMÆNIEN Karpaterne (Transsilvanske Alper), Dobrogea og Donaudeltaet 29.08 08.09 2009 DOF-Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Jan Hjort Christensen Indledning Der hersker næppe tvivl om,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FUGLE I ØSTJYLLAND 2013 ISSN 1904-0288

INDHOLDSFORTEGNELSE FUGLE I ØSTJYLLAND 2013 ISSN 1904-0288 1 2 3 ISSN 1904-0288 INDHOLDSFORTEGNELSE FUGLE I ØSTJYLLAND 2013 Udgiver: Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdelingen i Østjylland v. Ole Jensen, Thorshøjvænget 54, 8361 Hasselager. Gironr.: reg.nr. 1551

Læs mere

Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Udvikling (DK) Udbredelse og kommentar til DK forhold Vinterkvarter

Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Udvikling (DK) Udbredelse og kommentar til DK forhold Vinterkvarter Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Knopsvane YS/VG 5700-6300 2013 (+/-) Hele landet dog mest på øerne, i spredning Nogle spredes til lidt syd for DK 200-300 Sangsvane YS/VG 3 2012 (+)Indvandring

Læs mere

YNGLENDE FUGLE I PORSEMOSEN 2009

YNGLENDE FUGLE I PORSEMOSEN 2009 YNGLENDE FUGLE I PORSEMOSEN 2009 - med forslag til naturpleje Kunde Rådgiver Egedal Kommune Orbicon A/S Natur og Miljø Ringstedvej 20 Rådhustorvet 2 4000 Roskilde 3660 Stenløse Telefon 46 30 03 10 Telefon:

Læs mere

Tyrkiet. Bosporus/Istanbul 19. - 27. september 2010. DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich

Tyrkiet. Bosporus/Istanbul 19. - 27. september 2010. DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich Tyrkiet Bosporus/Istanbul 19. - 27. september 2010 Steppevåge Foto: Arne DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich Forord Fra søndag den 19. - mandag den 27. september 2010 afholdt

Læs mere

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen Rapport Extremadura - Spanien Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen 26. april - 3. maj 2013 1 Fredag den 26. april 2013 Vi mødtes - Palle, Mogens og Jens - med afgang fra

Læs mere

Ynglefuglene i danske småbiotoper

Ynglefuglene i danske småbiotoper Ynglefuglene i danske småbiotoper Hans Meltofte, Michael B. Grell, Peer L. Lindballe og Timme Nyegaard (With a summary in English: The breeding bird fauna on small biotopes in Denmark) Indledning To tredjedele

Læs mere

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark Årsrapport for Punkttællingsprojektet

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark Årsrapport for Punkttællingsprojektet Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2007 Årsrapport for Punkttællingsprojektet DOF rapport 2 Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2007 Titel: Overvågning af de almindelige

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet . Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet M I L J Ø M I N I S T E R I E T Ynglende og rastende fugle i Vejlerne 2003 Af Palle A.F. Rasmussen og Henrik Haaning Nielsen Vejlerne, som

Læs mere

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2014

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2014 Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2014 Årsrapport for Punkttællingsprogrammet DOF rapport 16 Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2014 x Titel: Overvågning af

Læs mere

STØRRELSE OG UDVIKLING AF FUGLEBESTANDE I DANMARK

STØRRELSE OG UDVIKLING AF FUGLEBESTANDE I DANMARK STØRRELSE OG UDVIKLING AF FUGLEBESTANDE I DANMARK Artikel 12 rapportering til Fuglebeskyttelsesdirektivet Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 176 2015 AU AARHUS UNIVERSITET

Læs mere

U N G A R N OKTOBER 2003

U N G A R N OKTOBER 2003 U N G A R N 18. 25. OKTOBER 2003 Dansk Ornitologisk Forening Københavnsafdelingen Leon Berthou og Svend Pettersson Forord Fra den 18. oktober til den 25. oktober 2003 afholdt Københavnsafdelingens ekskursionsudvalg

Læs mere

Felttræf Bornholm Oktober 2011

Felttræf Bornholm Oktober 2011 Felttræf Bornholm Oktober 2011 Hammerodde/Sandvig, 19-10-2011 (foto: Frank Desting) Turrapport fra en tur til Bornholm fra mandag den 17/10 til torsdag den 20/10 2011 Arrangeret af: Feltud (Feltornitologisk

Læs mere

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Rønde Kommune 739040... Troldkær vest for Stubbe Sø 739050... Langsø i Skramsø Plantage 739060, 737065... Øjesø og Lillesø i Skramsø

Læs mere

Ynglefuglene i Strødamreservatet i Nordsjælland

Ynglefuglene i Strødamreservatet i Nordsjælland Ynglefuglene i Strødamreservatet i Nordsjælland 1986-214 med en diskussion af danske skovfugles trivsel Hans Meltofte, Benny Gert Hansen, Frank Rigét og Torben Dabelsteen Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift

Læs mere

Bulgarien 13/9 28/ Erik Kramshøj, Stig E. B. Jensen & Erik Mølgaard DOF TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark

Bulgarien 13/9 28/ Erik Kramshøj, Stig E. B. Jensen & Erik Mølgaard DOF TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Bulgarien 13/9 28/9 2008 Erik Kramshøj, Stig E. B. Jensen & Erik Mølgaard DOF TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Forord Fra den 13. 28. september 2008 afholdt DOF Travel atter tur til

Læs mere

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken Billeddagbog Traner og gravænder ved Pulken Tranetur 31. marts 1. april 2012 med Naturhistorisk Forening for Nordsjælland Milturt ved Forsakarbäcken Lørdag den 31. marts Turen startede fra Hillerød Station

Læs mere

Snoldelev, Gammel Havdrup og Ramsø Moser

Snoldelev, Gammel Havdrup og Ramsø Moser Ynglende fugle 2014 Snoldelev, Gammel Havdrup og Ramsø Moser (Fuglebeskyttelsesområderne 103 og 104) Rapport fra Orbicon A/S til Roskilde og Solrød Kommuner Rekvirent Roskilde og Solrød Kommuner, Morten

Læs mere

YNGLENDE FUGLE I PORSEMOSEN 2008

YNGLENDE FUGLE I PORSEMOSEN 2008 YNGLENDE FUGLE I PORSEMOSEN 2008 - med forslag til naturpleje Rørhøg (Jens Kristian Kjærgaard) Kunde Rådgiver Egedal Kommune Orbicon A/S Natur og Miljø Ringstedvej 20 Rådhustorvet 2 4000 Roskilde 3660

Læs mere

Vinterfugle ved foderbrættet

Vinterfugle ved foderbrættet Vinterfugle ved foderbrættet Vinteren 2010-2011 ved foderbrættet ved Benth Micho Møller Fra slutningen af november, hvor den første sne faldt og kulden satte ind, begyndte jeg at fodre på mine to foderbræt

Læs mere

Damhusengen og Damhussøen Fugle og forvaltning 2017

Damhusengen og Damhussøen Fugle og forvaltning 2017 Damhusengen og Damhussøen Fugle og forvaltning 2017 Rapport til Københavns Kommune Udarbejdet af Lars Maltha Rasmussen September 2017 Datablad Titel: Damhussøen og Damhusengen, Fugle og forvaltning 2017

Læs mere

Stor Tornskade Observation søndag den 26. december 2004

Stor Tornskade Observation søndag den 26. december 2004 Stor Tornskade Observation søndag den 26. december 2004 Stor Tornskade i Halkær Ådal syd for Vegger den 8. oktober 2008 kl. 11.15. Af Brian Nilsson Indhold Forsiden 1 Indhold 2 Forord 2 Observationerne,

Læs mere

Müritz. 19. 23. maj 2003 (Af Martin Jessen) Müritztur 19/5 24/5 2003

Müritz. 19. 23. maj 2003 (Af Martin Jessen) Müritztur 19/5 24/5 2003 Müritz 19. 23. maj 2003 (Af Martin Jessen) Müritztur 19/5 24/5 2003 Orla havde længe leget med tanken om en flerdagstur til Müritz, og i maj 2003 var det så vidt. Der var bestilt overnatning, købt proviant

Læs mere

Dansk ringmærkning 2013

Dansk ringmærkning 2013 Dansk ringmærkning 2013 - Statens Naturhistoriske Museums ringmærkningsaktiviteter i Danmark Af Jesper J. Madsen, Kjeld T. Pedersen, Mikkel Lausten og Kasper Thorup Kernebider, Gedser, 28. maj 2013. Foto:

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen Fuglene på Filsø Årsrapport 2014 Filsøgruppen Forfattere: Jens Rye Larsen (red.), Ole Hansen, Peter Rasmussen, Sven Bødker, Søren Peder Nielsen Fotos: Karin Gustausen (med mindre andet er nævnt under foto)

Læs mere

BULGARIEN 14. 28. september 2002

BULGARIEN 14. 28. september 2002 BULGARIEN 14. 28. september 2002 INTERNETVERSION Dansk Ornitologisk Forening Københavnsafdelingen BirdLife Denmark Forord Fra den 14. 28. september 2002 afholdt Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg

Læs mere

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2007

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2007 Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2007 - med registrering af naturforhold Ynglende knopsvaner på Øksneholm (Foto: E.M. Jacobsen). Rekvirenter Rådgiver Roskilde Kommune Orbicon A/S Køgevej 80 Ringstedvej

Læs mere

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2008

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2008 Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2008 - med registrering af naturforhold Rekvirenter Rådgiver Roskilde Kommune Orbicon A/S Køgevej 80 Ringstedvej 20 4000 Roskilde 4000 Roskilde Tlf. 46 31 30 00 Telefon

Læs mere