DECEMBER 2013 / JANUAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DECEMBER 2013 / JANUAR"

Transkript

1 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2013 / JANUAR Dec Jan LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

2 2 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2013 / JANUAR Mårslet-bladet

3 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2013 / JANUAR MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne tilsluttet Mårslet Fællesråd Kirkeblad for Mårslet Sogn Skolesiderne TMG-Nyt REDAKTION Redaktør John Engelbrechtsen Ovesdal Mårslet Tlf Indlæg til bladet indleveres til Hanne Salling Jensen Kratleddet 5, 8320 Mårslet Tlf Annoncer Hanne Salling Jensen Kratleddet Mårslet Tlf Forsidefotos Jesper Andersen (Juletræs tænding) Ansvar for indlæg, artikler mv. er alene forfatteren og eller indsenderen. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere indleveret og offentliggjort stof. Deadline er den 10. i måneden for stof til efterfølgende nummer. Udkommer hver måned i et oplag på 2350 stk. dog ikke i januar og august. Distribution: Privat Udebliver bladet, så kontakt: Hanne Salling Jensen Tlf Tryk: PR-OFSET Klamsagervej Aarhus Tlf: COOL JUL?...så COOL DOWN! December er en travl tid. Der skal gøres rent, ryddes op, købes ind, pakkes ind, pyntes op, bages og meget mere. Det er både lidt trælse ting (rengøring!) og rigtig mange hyggelige ting (lave konfekt og flette julehjerter). Vi vil alle gerne være klar til fest! Vi kan nok frygte, at forventningens glæde bliver størst, for det er svært at leve op til alle de drømme, der er forbundet med julen. Drømme om familiesammenhold men hvad så hvis man lige er blevet skilt? Drømme om dejligt samvær med gode venner men hvad nu hvis man skal holde jul alene? Drømme om fred og ro men hvad nu hvis vi kommer op at skændes eller en i familien er syg? Der er meget, der kan forstyrre og komme på tværs. Den frygt kan gøre os endnu mere fortravlede, fordi vi vil prøve at gardere os imod eller organisere os uden om alle de her forstyrrende elementer. Men det kan vi jo ikke! Øvelsen må i stedet bestå i, at vi prøver at give slip og lader komme, hvad der komme vil. Den fine, perfekte og fuldkomne jul findes ikke, for den fine, perfekte og fuldkomne familie findes ikke. Alle har jo noget at slås med. Ingen er rene og pletfri. Ingen er usårlige. Det afgørende er derfor heller ikke, om vi når at vaske vinduer, får juledugen rullet, sølvtøjet pudset, eller om sovsen skiller, eller om vi når at få kreeret en helt unik hjemmelavet taske til veninden osv. Nej, det afgørende er, at vi giver julefreden lov til at sænke sig over os urolige eksistenser. Måske indfinder tastløsheden sig allerede 2. juledag, og vi må have Ipaden frem og surfe efter interessante sommerferiemål jeg mener: vinterferien er jo for længst planlagt! Men lad det være min juleopfordring: Fint med travhed op til jul, MEN stop op i juledagene: Sluk computeren, tjek ingen mails, sæt en øvre grænse for antal sms er pr. dag, tal sammen, kom hinanden nær, luk op for fortroligheden, gå ture sammen, tænk på den i familie, der har det svært og gør et husbesøg, læs en god bog, syng en julesalme. Julen handler om to ting: 1. Anerkendelse. Jesus kom til de uperfekte, helt almindelige mennesker, til os det er derfor, det fortælles, at han blev født i en stald og ikke på et fint slot 2. Nærvær. Gud kom mennesker nær i Jesus. Han er ikke en fjern ophøjet Gud, men en Gud, der er her midt iblandt os. Derfor er julen også tiden for, at vi skal komme hinanden nær med krop og sjæl. Så kan den COOL JUL blive en HOT JUL! Under alle omstændigheder ønskes alle en GLÆDELIG JUL!! Sognepræst Hanne Davidsen. Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget Formand: John Engelbrechtsen Ovesdal Mårslet Tlf Næstformand: Jens Thomsen Tranbjerggårdsvej Mårslet Tlf Kasserer: Lars P. Nielsen Nymarks Alle Mårslet Tlf Sekretær: Per Henrik Hansen Gl. Bedervej Mårslet Tlf FU-medlem: Poul H. Poulsen Hørretløkken Mårslet Tlf FU-medlem: Margrethe Bogner Hørret Byvej Mårslet Tlf FU-medlem: Lars Munk Tingskovvej Mårslet Tlf suppleant : Anette Poulsen Nymarksalle Mårslet Tlf suppleant : Sven Voxtorp Engleddet Mårslet Tlf

4 4 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2013 / JANUAR 2014 Stort og småt fra Fællesrådet Lavere fart på Tandervej Anlægget af bump og de andre trafikdæmpende tiltag på Tandervej har fået bilernes gennemsnitlige fart ned. Det viser en måling som kommunen har lavet her i efteråret. Målingen blev foretaget nær Agervejs udmunding. Samme sted blev farten også målt i Resultaterne den gang og nu ser sådan ud: Før (år 2008) Nu (år 2013) Årsdøgntrafik antal * Gennemsnitshastighed km/t 44,7 39,9 85 % fraktil km/t ** 58,6 46,5 * Årsdøgntrafik er det gennemsnitlige antal biler på et døgn, set over et helt år. ** 85 % fraktil er den højeste hastighed som 85 procent af bilerne kører med. De sidste 15 procent kører hurtigere. Som det ses er trafikken steget de seneste fem år, men den gennemsnitlige fart er efter anlæg af bump mm. faldet fra 44,7 km/t til 39,9 km/t. 85 procent af bilerne kører med en hastighed på højst 46,5 km/t. Før bumpene var tallet 58,6 km/t. FU-formand John Engelbrechtsen vil kontakte kommunens vejfolk for at få flere detaljer om undersøgelsen. Især er det interessant at se hvordan trafikken er i myldretiden. MÅRSLET FÆLLESRÅD Bumpet ved Bedervej-Tandervej Bumpet ved Bedervejs udmunding i Tandervej er så stejlt at det er en daglig irritation for trafikanter på stedet og hårdt for bilernes affjedring. Fællesrådets trafikudvalg har forsøgt at få kommunen til at gøre bumpet mindre stejlt, men har indtil nu kun fået det svar, at bumpet er korrekt udført efter forskrifterne for anlæg af denne type bump. Trafikudvalget arbejder dog videre med sagen og vil fortsat prøve at få forbedret forholdene på stedet. PerH.

5 For snart halvandet år siden gennemførte kommunen en trafiksanering af Mårslet centrum: 40 km/t hastighedszone, bump og hævede vejflader. Ved den lejlighed blev fodgængerfeltet på Tandervej sløjfet og erstattet af en hævet vejflade, hvis 22 meter er lang nok til at bussen stadig må køre der. Nedlæggelsen følger kommunens generelle uvilje mod fodgængerfelter der menes at give en falsk tryghed. Kommunens vejplanlæggere mener at den nuværende løsning øger sikkerheden idet den tvinger både kørende og fodgængere til at være mere opmærksomme på hinanden. Virkeligheden har vist sig at være anderledes. I hvert fald den virkelighed som vi oplever ved dagligt at færdes i området og ved at være med i gruppen af trafikvagter på Tandervej. Det er en indlysende fordel for de bløde trafikanter at bilernes hastighed er bragt ned med hævet vejflade og midterhellen på stedet. Men sløjfningen af fodgængerfeltet har skabt nye farer, for derved fjernede man også bilisternes pligt, deres ansvar og en stor del af deres villighed til at stoppe for fodgængere der skal over vejen. Desuden er det blevet meget uklart MÅRSLET-bladet DECEMBER 2013 / JANUAR Giv os fodgængerfeltet tilbage for både fodgængere, bilister og trafikvagter hvor de førstnævnte skal og vil gå over, og dette fører ofte til farlige situationer. Uoverskuelig trafik Vi oplever ofte at skolebørn og andre fodgængere skrår over vejbanen over en lang strækning. Det giver en trafik som er uoverskuelig og uforudsigelig for bilisterne. Heller ikke udenfor morgenens myldretid er situationen blevet bedre. Tværtimod kører de fleste bilister over den hævede vejflade uden at gøre mine til at ville stoppe for fodgængere der skal over vejen. Da der var et fodgængerfelt, var det mere almindeligt at bilisterne stoppede for at lade gående komme over. På vegne af gruppen af trafikvagter på Tandervej skrev vi i august et brev til kommunens afdeling Trafik og Veje hvor vi bad om at få fodgængerfeltet genetableret. Fællesrådet og skolebestyrelsen støttede dette ønske. Godt to måneder senere fik vi et skriftligt svar fra en medarbejder ved Trafik og Veje. Budskabet her var kort fortalt at forudsigelighed og tryghedsfølelse ikke er det samme som sikkerhed, og at den nuværende løsning ansporer fodgængerne til at skærpe opmærksomheden hvilket giver den bedste sikkerhed. Teori og virkelighed Men desværre er virkeligheden som vi opfatter den nærmere at den nuværende løsning slækker bilisternes opmærksomhed og presser fodgængerne til at tage flere chancer. Med mindre sikkerhed til følge. Fra 1. januar tiltræder et nyt byråd, og muligvis en ny rådmand for Teknik og Miljø hverken valgresultat eller konstituering kendes i skrivende stund. Uanset hvilke politikere der vinder det spil, vil vi opfordre til at begyndelsen på en ny byrådsperiode vil indvarsle en ny kommunal holdning til fodgængerfelter. Meget gerne inden nogen kommer alvorligt til skade ved at blive kørt ned på Tandervej. Der har allerede været mindst ét uheld efter fodgængerfeltet blev nedlagt. Heldigvis uden det førte til mere end lidt knubs. Men det må også være rigeligt til at vise at sikkerheden er blevet mindre. Både trafikvagternes brev og kommunens svar kan ses på maarslet.net. Søg under Nyheder efter ordet fodgængerfelt. Kurt Søe og Per Henrik Hansen Vigtigt! Nyt om Mårslet-Bladet Annoncer indleveres til: Indlæg indleveres til: Husk deadline indlevering af stof og annoncer + annonceændringer senest den 10. hver måned

6 6 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2013 / JANUAR 2014 MÅRSLET VANDVÆRK a.m.b.a. Gl. Bedervej 11, 8320 Mårslet Alle henvendelser til: Vandværkspasser Kaj J. Lambertsen, tlf Betaling hver d. 10/2, d. 10/6 og d. 10/10. Automatisk aflæsning af årsforbrug sker d. 31/12. Årsopgørelse kommer sammen med betaling d. 10/2. SKJULTE RØRSKADER: For at opdage evt. skjulte rørskader i tide, husk da at aflæse vandmåler regelmæssigt og kontrollere at punktet l/h på vandmåleren viser 0, når der ikke er forbrug. Afprøv også de to ventiler ved vandmåleren. Vandets hårdhedsgrad er ca. 15. Hjemmeside: Giv en til Mårslet-bladet Hunden kan indbetales på reg konto nr

7 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2013 / JANUAR

8 8 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2013 / JANUAR 2014 HALHUSET Åbent Mandag - torsdag

9 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2013 / JANUAR

10 10 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2013 / JANUAR 2014 UNG I MÅRSLET Klub Midgaard Jambo Tanzania Projekt Afrika, Klub Midgaard, Mårslet Skole og Bwejuu Charity School, Zanzibar, Tanzania tage kontakt til. Derudover var målet, at sætte børnenes tanker, nysgerrighed, interesse og undren i spil og arbejde med aspekter som forskellighed, lighed, ulighed og kultur samt give et indblik i situationen i Afrika. Ideen til projektet opstod af, at jeg i foråret var på Zanzibar Adventure School. En dansk højskole, som ligger i en lille afrikansk by ved navn Paje på Zanzibar. Her var jeg bl.a. ude og undervise på Bwejuu Charity School. Klub Midgaard sætter fokus på Afrika gennem personlige relationer til børn på en skole på Zanzibar i Tanzania. Bwejuu Charity School. Hvis I gerne vil se film og flere billeder fra projektet, er I velkomne til at gå ind på vores hjemmeside: Klub Midgaard Mårslet. Der vil I se et link nederst på siden til vores billedgalleri. I september blev projekt Afrika: Jambo Tanzania skudt i gang. Over 100 børn fra Klub Midgaard, Mårslet Skole og 60 afrikanske børn har deltaget. Vi havde valgt at sætte fokus på Tanzania og børn på Zanzibar. I samarbejde med Bwejuu Charity School, Zanzibar ville vi skabe et venskabeligt bånd på tværs af kulturer. Målet var overordnet at gøre projektet nærværende og konkret for alle parter. Derfor udvalgte vi et specifikt område, en klasse og et af de lokale små fodboldhold på Zanzibar, som vi ville Hilsner, billeder og fodboldtrøjer fra Mårslet Jeg rejste derned med kufferten fuld af personlige tegninger og hilsner fra Klub Midgaard og fra 1.D. og 2.E på Mårslet Skole til min afrikanske skoleklasse. Der var stor begejstring og glæde hos de afrikanske skolebørn på Bwejuu School, da de fik tegningerne og det endte med sang og dans og 80 afrikanske tegninger, film og billeder kom med tilbage til børnene i Mårslet. Begejstringen var ligeså stor hos Mårslet børnene, da de modtog de afrikanske tegninger. Det gav os ideen til at forsætte arbejdet med børn på tværs af kulturer. Den 25. september blev projekt Afrika: Jambo Tanzania præsenteret med billeder, musik, film og historier

11 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2013 / JANUAR om Tanzania, og børnene kunne derefter frit vælge sig ind på forskellige projekthold alt efter interesse. På godt halvanden uge blev Klub Midgaard som forvandlet. Rugbrød blev skiftet ud med ovnstegt krokodille, ris og bønner. Der blev skruet ned for One Direction og op for Bob Marley, reggae og afrikanske stammerytmer. Der blev snakket swahili og ikke mindst danset og spillet afrikansk fodbold. Næsten alle i Klub Midgaard dekorerede personlige tegnehæfter med billeder af sig selv, tegninger og hilsner på dansk, engelsk og swahili til børnene på Bwejuu School. Efter åbningen kunne alle gæster og børn så komme med dramaholdet på guidet safaritur ud over savannen i klubbens lille røde havetraktor med vogn. Det var mægtigt sjovt, og der var både mulighed for at se The Big Five, Masaierne og Hadzabe stammen. Paje football team Kunst og indretningsholdet malede og forvandlede i løbet af få dage i samarbejde med arkitektholdet det gamle filmrum til The Jungle Room - et afrikansk inspireret lounge rum med hængekøje stole, en sofa med afrikanske puder og med savannen og elefanterne, girafferne og løverne i baggrunden. Derudover arbejdede kunstholdet med den særlige Tanzanianske kunstart Tinga Tinga, som resulterede i tre store flotte kunstværker. Indsamlingsholdet samlede over hundrede blyanter, viskelædere, blyantspidsere og farveblyanter ind til børnene på Bwejuu School og engelske undervisningsbøger fra Mårslet skole til lærerne på Bwejuu. I mit arbejde på de lokale afrikanske skoler erfarede jeg bl.a., hvor stort et problem det er, at en stor del af børnene ikke har råd til en blyant. Det er svært at følge med, når næsten alt undervisning foregår på gammeldags vis ved at skrive af efter tavlen. Mulighederne og ressourcerne for at udfolde sig kreativt tegne og male er kort sagt heller ikke store. Derfor valgte vi i Klub Midgaard, at gå ind og være med til at støtte undervisningen og styrke børnenes kreativitet ved at give dem blyanter og tegnehæfter. Fodbold projektteamet fandt på, at de bl.a. ville lave en lille film, som præsenterede, hvordan de spiller fodbold i Danmark. Derudover samlede de fodboldstøvler, shorts og omkring 20 forskellige fodbold trøjer sammen til det lokale venskabshold i Paje. The Jungle Room Fredag d. 4. oktober kulminerede det hele så med en stor åbning og indvielse af The Jungle Room i Klub Midgaard. Rasmus fra 5.c holdt en flot åbningstale, den røde snor blev klippet over og børnechampagnerne blev skudt af, mens musikholdet fyldte rummet med afrikanske rytmer og trommer. Safari tur på savannen. Kunstholdets afrikanske Tinga Tinga malerier Den 8. oktober kom Christian Würtz, rådmanden for Børn og Unge, på besøg og fik præsenteret projektet. I forbindelse med min rejse til Zanzibar i efterårsferien blev det muligt personligt at aflevere alle de indsamlede ting til børnene på Bwejuu School. Det var en kæmpe oplevelse, at se børnenes begejstring, da de hver fik deres tegnehæfte og blyanter fra deres nye ven i Danmark. Glæden og begejstringen på det lokale fodboldhold var også stor, da vi var ude med fodboldtrøjerne og støvlerne. Børnene var nærmest svævende og ikke mindst enormt stolte af nu at kunne løbe rundt på banen med Messi, Totti, Ronaldiho og TMG på ryggen. Vi håber, at vi med projektet har givet børnene på Zanzibar og i Mårslet et lille indblik ind i en anden verden og en anden kultur.

12 12 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2013 / JANUAR 2014

13 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2013 / JANUAR Lederen Af INGE PEDERSEN, skoleleder og Kurt Iversen, pæd. leder I sidste nr. af Mårslet Bladet skrev Inge bl.a. om den temauge, Sundhed og Trivsel, som vi altid har på skolen i ugen op til efterårsferien. Det var en rigtig god uge for børnene, og det var rart at se, hvordan de med stort engagement kastede sig ud i aktiviteter, der var fremmede for dem børnene havde bogstavelig talt mange bolde i luften. Som noget nyt i år deltog pædagoger fra fritidsklubben i ugen på vores 5., 6. og 7. årgang. Det gav nye muligheder, og det er et samarbejde, vi ser frem til at bygge videre på. Skolereform Også i skolen som organisation har vi lige nu mange nye bolde i luften. Det er nødvendigt for at kunne være klar til de gennemgribende ændringer af skoledagen, som skolereformen fører med sig. Nogle forskere fremhæver, at reformen er den største ændring, der er sket i skolen siden folkeskoleloven i 1958, hvor mellemskolen blev afskaffet. Andre hævder sågar, at det er den største forandring siden der indførtes skolepligt i kongeriget i Det er altså ikke små forandringer, vi har foran os. Vi har i ledelsen udarbejdet en procesplan for arbejdet med implementeringen af skolereformen, hvor vi bestræber os på at inddrage alle skolens interessenter, og som giver os mulighed for at være klar men dog næppe færdige - når børnene møder efter sommerferien i august Eleverne får - gennem elevrådet - til opgave at fortælle os, hvad de ser er mest værdifuldt at videreføre fra deres nuværende skoledag og hvilke nye tiltag og idéer, de kan forestille sig skal blive en del af deres hverdag i fremtidens skole. Medarbejderne, skolebestyrelsen og vores øvrige samarbejdspartnere i distriktet er på forskellig vis involveret i arbejdet med at skabe indhold i de rammer, som politikerne har udstukket i den nye reform. Blandt andet skal eleverne have en længere og mere varieret skoledag, der skal være 45 min s bevægelse hver dag, samarbejdet med lokalsamfundet og ungdomsuddannelserne skal stå stærkere og innovative tilgange til opgaveløsning og entreprenørskab skal styrkes. Som ledelse samler vi trådene fra de mange input med det mål, at vi på bedst mulig vis får udnyttet det lokale råderum i reformen og får skabt den skole, vi mener er bedst mulig for netop vores børn og unge, og hvor vi arbejder hen imod reformens mål om, at alle børn bliver så dygtige, de kan. Projektopgaven Det at arbejde med innovation og entreprenørskab øver de ældste elever sig på lige nu. Alle 9. klasser er for tiden i gang med deres afgangsopgave i Projektopgaven Et liv i bevægelse. Her arbejder eleverne i grupper, hvor de inspirerer og udfordrer hinanden i, hvordan de kan belyse netop den opgave, de skal løse. Processen i dette arbejde foregår på mange forskellige måder. Eleverne træffer aftaler med fagfolk for at få viden om deres opgave, og de besøger firmaer og kulturinstitutioner for at få indsigt i forhold, der kvalificerer opgaveløsningen. Hvordan eleverne fremlægger deres produkt er altid spændende. Nogle skriver en sang eller laver en video, andre holder et foredrag, og rigtigt mange bruger digitale præsentationsprogrammer til at fremhæve deres budskaber. Det vigtigste er, at elevernes kreativitet i fremlæggelsesformen styrker opgavens kvalitet. Læsebånd For tiden har vi ekstra fokus på læsning. I en fire ugers periode læser eleverne tyve minutter hver dag i skoletiden i skønlitterære bøger. Vi oplever, at eleverne er meget glade for den ro, de på den måde får til at læse, og vi håber på, at det giver samme afkast, som det har gjort de sidste tre år nemlig en større sikkerhed i læsefærdighederne og en større motivation til at læse i fritiden. Glædelig jul og godt nytår! I skrivende stund er det rigtigt dansk novembervejr og vores repertoire til morgensang i indskolingen er sange som En regnvejrsdag i november og Blæsten kan man ikke få at se. Når dette blad udkommer, står der julesange og salmer på programmet. Skolen er pyntet efter klippedagen d. 29. november, og Luciadag og juleafslutning ligger lige foran os sammen med en velfortjent juleferie. Fra Mårslet Skole vil vi derfor gerne benytte lejligheden til at ønske alle læsere af Mårslet Bladet en rigtig god juleferie og en glædelig jul og godt nytår.

14 14 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2013 / JANUAR 2014 Nyt fra Af Rikke Lysholm formand Skolebestyrelsen Årsberetning 2013 Siden vi stod her sidste år er der sket rigtig mange ting og rigtig mange forhold er ændret både i og omkring Mårslet Skole. Men der er også noget der ikke har ændret sig. Vi har stadig nogle dejlige elever, vi har stadig et engageret elevråd, vi har stadig stor opbakning fra forældrene og lokalsamfundet, vi har stadig en kompetent ledelse, og sidst men bestemt ikke mindst; vi har stadig nogle dygtige, kompetente og engagerede medarbejdere både i undervisningsdelen, SFO/klub-delen og blandt det tekniske og administrative personale. Alt det håber vi vil fortsætte fremover, da det er en stor del af fundamentet for at kunne udvikle og vedligeholde en rigtig god folkeskole i Mårslet. Det er vigtigt, at vi alle er engagerede i det forpligtende fællesskab, som Mårslet Skole er, også - og måske i særlig høj grad - når der kommer store forandringer i rammerne for fællesskabet. Og der har været store forandringer i løbet af det seneste år. Efter at Bodil Hvid stoppede som skoleleder, var Kurt Iversen konstitueret leder og i februar startede Inge Pedersen så som ny skoleleder. Inge har været god til at spørge ind til de ting vi gør på Mårslet Skole, hvilket har givet stof til eftertanke samtidig med, at vi har været nødt til at forholde os til de store ændringer, der lige nu sker på skoleområdet. Vi har haft et rigtig travlt forår med mange frustrationer, der primært stammer fra udefrakommende forhold. Foråret var i høj grad præget af en lockout, som tærede på alle både elever, forældre, medarbejdere, skolebestyrelse og ledelse. Det er altid trist, når fronterne er trukket skarpt op i en konflikt, men især når man efterfølgende skal igennem en meget stor reform. På Mårslet Skole sker arbejdet med skolestrukturreformen heldigvis på en meget konstruktiv måde. Vi har allerede lavet markante ændringer i indskolingen, hvor vi har haft fokus på, at medarbejderne skal have mere tid med børnene. Det betyder bl.a. at SFO-personalet i langt højere grad end tidligere deltager i undervisningsdelen samtidig med, at vi har indført temabånd 3 dage om ugen på tværs af årgangene. Lige nu evalueres den nye indskolingsmodel og det er vigtigt, at I forældre også kommer med input i f.eks. forældretilfredshedsundersøgelsen. Den økonomiske situation har nødvendiggjort en personalereduktion på skolen, hvilket aldrig er sjovt, men heldigvis arbejder de medarbejdere, der ikke længere er på Mårslet Skole på andre skoler i kommunen. Herefter fulgte klassesammenlægninger på 2 årgange, hvilket skete på baggrund af et stort stykke arbejde af alle de involverede medarbejdere. Vi, i skolebestyrelsen, er jer forældres garant for at sammensætningen af klasserne sker på en ordentlig måde. Vi laver principper, stiller spørgsmål til ledelsen og viderebringer evt. bekymringer jer forældre. Der er ikke en perfekt ensartet måde klassesammenlægninger kan ske på, da man i høj grad må tage hensyn til de mennesker, det påvirker. Men vi lytter og bliver klogere på måden det skal gribes an og kommunikeres på. Det er dejligt at se, at forældrene også yder en indsats for at skabe nye relationer og fællesskaber. I skolebestyrelsen har vi arbejdet meget med skole-hjem-samarbejdet. Sidste efterår vedtog vi et nyt princip og siden har skolens medarbejdere arbejdet med retningslinjer for at få princippet implementeret i dagligdagen. Men skole-hjem-samarbejdet involverer selvklart også hjemmene både i forhold til skolen men også mellem hjemmene. Derfor har vi taget initiativ til denne aften, som vi håber bl.a. kan give afsæt til et tættere samarbejde mellem skolebestyrelsen og klasseforældrerådene. Et andet evigt tilbagevendende fokusområde er sikker skolevej, hvor vi er i tæt dialog med fællesrådet, trafikvagterne og kommunen om at skabe de bedste rammer for, at eleverne kan komme trygt til og fra skole. Men det er jo i høj grad os forældre, som skal tage nogle individuelle beslutninger om, hvordan vi kan medvirke til at gøre skolevejen tryg. Eleverne medvirkede i uge 40 i kommunens trivselsundersøgelse, der heldigvis viser at langt størstedelen af eleverne trives rigtig godt på Mårslet Skole visionen er selvfølgelig, at alle trives godt hele tiden. Undersøgelsen er et øjebliksbillede og debatteres grundigt i skolebestyrelsen, hvilket danner udgangspunkt for nye fokusområder. Et af disse har været elevernes medbestemmelse i skolen, men også hvordan vi som forældre kan understøtte elevernes trivsel i skolen. Fremadrettet vil både skolestrukturreformen og inklusion kræve et stort

15 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2013 / JANUAR arbejde for alle skolens aktører og derfor vil dette også være skolebestyrelsens fokusområder i det næste år. Vi er altid åbne for forslag og henvendelser, hvis du som forældre eller elev har noget på hjertet, som fortjener skolebestyrelsens opmærksomhed. Vi ser frem til endnu et år gennemsyret af et godt samarbejde med og mellem alle skolens aktører. Mårslet Skole Telefon: Kontortid: Skoleleder Inge Pedersen Adm. leder Gitte Kristensen Pæd. leder Kurt Iversen SFO leder Kirsten Villadsen Teknisk Service Niels Hansen Skolebestyrelsen Formand: Rikke Lysholm Mårslet Skoles Venner Lone B. Thuesen Telefon: Mårslet-bladet Husk Deadline Den 10 hver måned Mårslet-Bladet Redaktion af Skolesiderne Skolens kontor

16 16 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2013 / JANUAR 2014

17 Her bringes resultatet af den med Mårslet-Bladet (sept ) omsendte undersøgelse af hvilke prioriteringer borgerne i Mårslet (8320) har i forhold til de miljøspørgsmål Fællesrådets Miljøgruppe havde valgt. Borgerne synes at mene: Mårslets vand er godt. Det bør beskyttes bedst muligt. (100%) Grundvandet under Mårslet by - inden for vandskellene mod nord og mod syd er en unik ressource. (92,6%) Brug af gift farligt for grundvandet bør undgås i alle haver, grønne områder og trafikanlæg af enhver art. (78,6 for 14,8% imod) Giftfri haver bør certificeres evt. ved tinglysning medførende værdiforøgelse. (50% for 43,2% imod) Brugere af mærkaterne fra den SPRØJTEFRI kampagne er 43,2%. 36,7% går ind for en offentlig markering samt et forbud mod brug af MÅRSLET-bladet DECEMBER 2013 / JANUAR Miljøspørgeskemaet - resultater grundvandsfarligt gift på sin grund. 28,5% (+ 14% sympatisører) finder, at det er en god ide, at kommunen betaler for tinglysning af giftfri haver. Gift i grundvandet er en uoprettelig skade, og man påtaler andres evt. brug af sprøjtegifte - deles af næsten 71%, medens 15% er imod. Knapt 28% vil ved særligt svære angreb af f.eks. skvalderkål bruge Round-Up. (71 % vil ikke) Mange er interesseret i detaljeret oplysning om sprøjtegifte og måder at holde haven ren uden brug af samme (64% for og 7% imod) Hold Rent Dagen her i Mårslet støttes af alle (kun 7,4% er ligeglade). Mange (83,2%) støtter kommunens bestræbelser på at få rejst mest mulig skov i 8320 området både af hensyn til CO2 optagelse og grundvandsbeskyttelse. (15% imod) Flere har allerede installeret regnvands opsamlere ved taget og kun 7% er decideret imod. Der er udtalt uenighed om udkørsel af gylle skal varsles eller ej. (fifty fifty) En del bemærker, at visse grundejerforeninger (ikke angivet hvilke) sprøjter på stier. En enkelt har observeret at Odderbanen sprøjter med Round- Up på skråningerne og har påtalt dette til rette vedkommende. Endelig er der enkelte der klager over alger i massevis på tage og fliser. I det store og hele synes svarene at tyde på, at vi er på rette vej i miljøudvalget, når vi anstrenger os med den Sprøjtefri kampagne og andre tiltag for at sikre grundvandets renhed, som f.eks. påpegning af trafikkens indvirkning på også vandkvaliteten. Det er glædeligt at opleve den seriøsitet, der ligger gemt i de modtagne besvarelser og derfor rettes en stor tak til indsenderne. Miljøudvalget under Mårslet Fællesråd

18 18 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2013 / JANUAR 2014 AKTIVITETER I DECEMBER 2013 OG JANUAR 2014 Torsdag d. 5. dec. kl : Tag selv bord Pris: 60 kr. Søndag d. 8. dec. kl : Bankospil Torsdag d. 12. dec. kl : Underholdning i cafeen med Kelds Kulinariske Kapel Kildevangs traditionsrige JULEFROKOST afholdes fredag d. 13. dec. kl Pris: 150 kr. alt inkl. Tilmelding til brugerrådet på tlf: senest d. 6. dec. Mandag d. 17. dec. kl : Optimistkoret underholder Onsdag d. 8. jan. kl : Gudstjeneste Søndag d. 12. jan. kl : Bankospil Onsdag d. 15. jan. kl : Hugo og Karen viser billeder fra Normandiet Mandag d. 20. jan. kl : Syng med Solveig Mandag d. 27. jan. kl : Modeshow og tøjsalg ved Damernes Butik Onsdag d. 29. jan. kl : Pia Koller viser lysbilleder fra New Zealand Fredag d. 20. dec. kl : Julegudstjeneste med koret Ret til ændringer forbeholdes. Med venlig hilsen Brugerrådet Langballevej 3, 8320 Mårslet Tlf (nyt hovednummer) Brugerrådets tlf.: (direkte) Pia Koller, Frivilligkoordinator, tlf.: Gitte Sand, De forebyggende hjemmebesøg, tlf.: fra kl Vi søger frivillige spisevenner til hyggelig socialt samvær med beboerne i plejeboliger i dagligstuen mellem kl Kontakt Birgit Jørgensen, teamleder på mail: eller tlf.: for at høre nærmere. * Massage til gravide * Massage efter fødslen * Nordlys Massage til kvinder Velvære - Ro - Glæde Massageterapeut Anette Krogh

19 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2013 / JANUAR kirkesiderne - med nyt fra mårslet kirke og sogn - december 2013 /januar 2014 Vi skal nu til at tænke på julegaver, og det kan godt give hovedbrud. Vi vil meget gerne give gaver, som de andre bliver glade for. Men hvor mange skal de have? Og hvor dyre må de være? Og hvem skal have, og hvem skal ikke have? Må de være hjemmelavede? Er det kikset, hvis far igen i år får den whisky, han godt kan lide eller er det blevet en tradition, at han skal have den? Hvordan sørger vi for, at gavegivningen bliver retfærdig? Hvordan undgår vi, at alt for mange gaver skal byttes? Osv. osv. Det er svært at give Når mor siger, at det hun ønsker sig allermest er glade børn og en god stemning juleaften, tager vi hende ikke alvorligt. Når far siger, at det bedste er julemaden, tror vi ham ikke. Så vi efterspørger ønskesedler. Men i vort hemmelige indre har vi et ideal og en drøm om, at vi kan glæde den anden ved en overraskende dejlig gave, som den anden havde glemt, at hun/han ønskede sig. Og vi har en længsel efter, at de andre af sig selv kan udtænke, hvad netop jeg har behov for og vil glæde mig over uden, at jeg behøver at sige det højt eller skrive det på en ønskeseddel. Men vi ved også, at vi i den virkelige verden må skrinlægge sådanne utopier. Dertil kommer de moralske kvababbelser vi kan få ved at bruge så mange penge på luksus, når rigtig mange ude i verden knap nok har til dagen og vejen. Burde vi ikke sende mindst halvdelen af julegavebudgettet til en velgørende organisation? Ja, bare sådan en hurtig nedskrevet refleksion afslører straks julegavegivningens kompleksitet. Men i stedet for bare at skrive en check til børn og Gavegivningens kompleksitet børnebørn og så stikke af til Grand Canaria bliver de fleste bedsteforældre dog hjemme. I stedet for at stikke af med kæresten til en hytte i Norge kommer de unge alligevel hjemme til mor og far. I stedet for at lave en minimalistisk jul samler de fleste familien og giver gaver som vi plejer for der er noget ved juletraditioner herunder gaverne, som vi ikke kan undvære. Men hvad er det egentlig, der gør, at vi bliver ved med at give gaver? Det er dejligt at give Vi forstår umiddelbart, at det er positivt at give og negativt at tage. Ja, det er nærmest en forbrydelse at tage, i hvert fald andres ejendom, man må heller ikke tage sit eget liv, eller tage glæden fra andre. Derimod skal vi give for at glæde, for at opmuntre, for at skabe liv. Den største gave vi kan få, er glæden i modtagerens øjne. Derfor er det en særlig fryd, at se børn pakke gaver op og se deres jubel og henrykkelse over de ting, de får. Det er sværere at glæde en voksen. Det hænger sammen med, at jo ældre vi bliver, jo mindre mangler vi. Gavegivningens rus kommer kun, hvis man virkelig savner noget. Børnene ønsker ting, fordi de i forvejen har kærlighed og omsorg. Voksne ønsker sig ikke ting, men kærlighed og omsorg. Ting har de nok af, men hengivenhed, tid og opmærksomhed kan være en mangelvare i et fortravlet voksenliv. Men det lader sig jo ikke sådan pakke ind eller gør det? Jo, måske, hvis man bruger sin fantasi! Særlige gaver Det er en kendt talemåde der siger, at man kan give glæde uden at miste den. Glæden kan man dele med andre uden selv at skulle give afkald på den. Man kan give og give og selv forblive glad. Men man må ikke overse, at den der tager imod, placeres i en ubehagelig position som den svage, medens den, der giver, fremstår som den stærke. Det kan føles nedværdigende at tage imod. Den givende skal passe på ikke at blive patroniserende og magtfuld og det gælder ikke kun i forholdet mellem rige og fattige lande, men også i dagligdags udvekslingsforhold ikke mindst i forholdet mellem forældre og børn. Et andet aspekt er, at den uglade kan have svært ved at unde den anden glæden og glæde sig sammen med den anden. Det er lettere at have medlidenhed end medglæde. Så selv om det altså ikke er uproblematisk, er det dog godt sådan grundlæggende ganske gratis og generøst at kunne dele ud af sin glæde umiddelbart og uden bagtanker. Man mister ikke noget. Et andet visdomsord fortæller, at man godt kan give lykke uden selv at være lykkelig. For eksempel kan forældre hjælpe deres børn på vej til et lykkeligt liv, selv om de ikke selv er ovenud lykkelige. Politikere er med til at skabe rammer for et godt liv for befolkningen. I et parforhold kan man støtte den anden, så han/hun kan folde sig ud, medens man selv en tid må give afkald på lykke og råderum. Selvopofrende kærlighed findes. Gud gav sin søn Julebudskabet handler om, at Gud gav sit kæreste eje, nemlig sin søn til verden, til os. Ikke for at dømme men for at frelse. Gud gav afkald på sin retfærdighed for at vise barmhjertighed. Fortsættes nederst på næste side

20 20 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2013 / JANUAR 2014 Kirketiderne December SØNDAG d. 1. dec. kl s.. i advent Luk 4,16-30 Hanne Davidsen (Ingen dåb) TORSDAG d. 5. dec. kl Adventsfest for seniorer Hanne Davidsen SØNDAG d. 8. dec. kl s. i advent Matt 25,1-13 Mette Maria Kristensen ONSDAG d. 11. dec. kl Engletræf for dagpleje og vuggestuebørn Mette Maria Kristensen TORSDAG d. 12. dec. kl Engletræf for dagpleje og vuggestuebørn Mette Maria Kristensen SØNDAG d. 15. dec. kl s. i advent Musikgudstjeneste Hanne Davidsen ONSDAG d. 18. dec. kl Krybbespil Åben forestilling Hanne Davidsen TORSDAG d. 19. dec. kl kl Krybbespil For 0. klasserne og institutionerne Fortsat fra foregående side Jesus Kristus viser os, at Guds væsen er barmhjertighed. Der er alvor i budskabet, for det forudsætter jo, at vi har behov for barmhjertighed. Det kan måske støde nogen, men de fleste vil nok i eftertankens stund indrømme, at det er rigtigt. Ingen er jo perfekte. Ingen er fuldkomne gode og hjertelige mennesker. Hanne Davidsen FREDAG d. 20. dec. kl Skolens juleafslutning (5.-9. klasse) Mette Maria Kristensen FREDAG d. 20. dec. kl Krybbespil (1.-4. klasse) Hanne Davidsen SØNDAG d. 22. dec. kl s. i advent Joh 3,25-36 Jette Rosenberg Christiasen TIRSDAG d. 24. dec. Juleaften Luk 2,1-14 kl Mette Maria Kristensen TIRSDAG d. 24. dec. Juleaften Luk 2,1-14 kl Hanne Davidsen ONSDAG d. 25. dec. kl Juledag Joh 1,1-14 Mette Maria Kristensen TORDAG d. 26. dec. kl juledag Matt 10,32-42 Hanne Davidsen SØNDAG d. 29. dec. INGEN GUDSTJENESTE I MÅRSLET KIRKE Vi henviser til Musikgudstjeneste i Tiset kirke kl Vi behøver Guds og menneskers barmhjertighed, tålmodighed og overbærenhed. Det er det, vi får julenat, og som juleaftens gavegivning er et smukt symbol på. Sognepræst Hanne Davidsen Januar ONSDAG d. 1. jan. kl Nytårsdag Matt 6,5-13 Jette Rosenberg Christiansen SØNDAG d. 5. jan. kl Helligtrekongerssøndag Matt 2,1-12 Hanne Davidsen SØNDAG d. 12. jan. kl s.e. helligtrekonger Spejdernesnytårsoptakt Mette Maria Kristensen SØNDAG d. 19. jan. kl s.e. helligtrekonger Joh 4,5-26 Mette Maria Kristensen SØNDAG d. 26. jan. kl s.e. helligtrekonger Luk 17,5-10 Ole Davidsen SØNDAG d. 26. jan. kl Ungdomsgudstjeneste Hanne Davidsen SØNDAG d. 2. feb. kl s.e. helligtrekonger Kyndelmissegudstjeneste Hanne Davidsen HUSK Juletræstænding med efterfølgende salmesang i kirken den 30. november kl

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Landsbynyt December 2011

Landsbynyt December 2011 Landsbynyt December 2011 Kære forældre Julen er forventningernes tid i hvert fald hos alle de børn, vi er sammen med hver dag i Sebber Landsbyordning. Forventning og glæde ser vi i deres ansigter, når

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Sådan får du som skilsmisseramt den bedste jul med eller uden dine børn. Denne guide er lavet i samarbejde med www.skilsmisseraad.dk Danmarks største online samling

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organist

Læs mere

Kirke & Sogn. aunslev bovense

Kirke & Sogn. aunslev bovense Kirke & Sogn aunslev bovense 44. årgang nr. 1 december 2013 - marts 2014 Det kimer nu til julefest Synger vi juleaften i kirken så taget er nær ved at løfte sig. Juleaften skal vi synge de salmer vi kender.

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006

Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006 Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006 I går havde jeg en rundvisning. Det var rigtig rart og et godt udtryk for vores skole at gå rundt sådan en onsdag. Team A forberedte grønlandsk

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri?

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri? Nytårsaften uden fyrværkeri? Efter år 1900 blev det almindeligt at fyre fyrværkeri af. Før hen var det kun soldater og jægere der skød op i luften for at markere årsskiftet. Dengang var det også skik at

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

Juleaften 2009 Herlev Hospital

Juleaften 2009 Herlev Hospital Juleaften 2009 Herlev Hospital Kom, Jesus, vær vor hyttegæst, Hold selv i os din julefest. Amen. Julen har med stemning at gøre. Vi vil så gerne i julestemning. Vi ønsker brændende, at den skal indfinde

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild s dagpleje Gunhilds dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild Rask Jensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Månedsblad december 2009 Fra skolelederen: I uge 48 havde vi atter en aktivitetsuge, denne gang stod ugen i julens tegn. Klasserne er blevet pyntet, juletræet er kommet op og er blevet pyntet med hjemmelavet

Læs mere

Juleaften II Sct. Pauls kirke 24. december 2015 kl Salmer, trykte: 94/119// Hvad er det, der gør jul til noget særligt /104/121

Juleaften II Sct. Pauls kirke 24. december 2015 kl Salmer, trykte: 94/119// Hvad er det, der gør jul til noget særligt /104/121 1 Juleaften II Sct. Pauls kirke 24. december 2015 kl. 14.30. Salmer, trykte: 94/119// Hvad er det, der gør jul til noget særligt /104/121 Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 2,1-20 Bøn. Lad os bede!

Læs mere

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Sommertræning SOMMER! Længe ventet for de fleste den er her nu! Så nyd det hver dag og vær god ved dig selv og din krop. Hvis du skal nyde den skønne danske sommer hjemme

Læs mere

Informationsbrev november 2014 Tranegårdskolen

Informationsbrev november 2014 Tranegårdskolen Informationsbrev november 2014 Tranegårdskolen Ny skoleledelse: Den nye skoleledelse består af skoleleder Knud Nordentoft, viceskoleleder Vibeke Borrisholt og indskolingsleder Liselotte Schoubye. Om Knud

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave et valg for dit barn Naturbørnehave Kære forældre Med dette materiale, vil vi gerne invitere dig og dit barn ind i Vesthimmerlands Naturfriskoles verden.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 276 Sdr. Vium Sogneforeningen december 2014 / januar 2015. Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår.

Sdr. Vium Nyt. Nr. 276 Sdr. Vium Sogneforeningen december 2014 / januar 2015. Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår. Sdr. Vium Nyt Nr. 276 Sdr. Vium Sogneforeningen december 2014 / januar 2015 Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår. Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. februar 2015 Emner skal være meddelt

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

Julen 2016 i Holbøl kirke

Julen 2016 i Holbøl kirke Julen 2016 i Holbøl kirke Med fredslys fra 1. søndag i advent til helligtrekonger. 1 Advent er forventning og forberedelse til julen, hvor vi fejrer, at Jesus kom til verden. Adventskrans, julekrybbe,

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Jule-gudstjeneste ,00 - Brændkjærkirken

Jule-gudstjeneste ,00 - Brændkjærkirken Jule-gudstjeneste 241214 14.45 + 16,00 - Brændkjærkirken Prædiken af: sognepræst Ole Pihl Bibeltekster: Es 9,1-6a, Luk 2,1-14 Salmer: DDS 94 Det kimer nu DDS 117 En rose så jeg skyde DDS 120 - Glade jul

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

November 2010 22. ÅRGANG

November 2010 22. ÅRGANG November 2010 22. ÅRGANG Kredsleder Søren W. Nielsen...26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Jesper Pedersen...61 39 88 69 Betina Harpsøe Andersen...28

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Maj 2012 Siden sidst. Orientering omkring planlægningen af næste skoleår Som både skolebestyrelsen og jeg tidligere har været inde på, har det kommende skoleårs planlægning

Læs mere

Og det skete i de dage...

Og det skete i de dage... Og det skete i de dage... Julen 2014 & Nytåret 2015 i Sparkær & Gammelstrup kirker Syng julen ind i Gammelstrup Torsdag d. 27. nov. kl. 19.00 i Gammelstrup kirke En meget stemningsfyldt indledning af adventstiden,

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby IMPULS Marts - april 2012 Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby Valby AT TAGE PÅ FERIE Den sidste uge i januar havde vi muligheden for at tage på ferie. Og jeg, Anders, tror at de fleste af os kobler ordet

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Barnets alsidige personlighedsudvikling.

Barnets alsidige personlighedsudvikling. Barnets alsidige personlighedsudvikling. At barnet udvikler kompetencer, så det kan indgå i sociale fællesskaber, og at barnet oplever sig som en værdifuld deltager i de sociale og kulturelle fællesskaber.

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Traditioner i Børnehuset Viften.

Traditioner i Børnehuset Viften. Traditioner i Børnehuset Viften. Fastelavn: Vi holder fastelavnsfest i Børnehuset fastelavns mandag. Hver gruppe har deres egen tønde som de skal slå ned grupperne er rundt omkring i huset. Vi er alle

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen BØRN Onsdag kl. 11.00. Dog sommerferie: 18/6-6/8 BABYSALMESANG Til babysalmesang i Frederiksholm Kirke fyldes kirken med musik og rytmik for alle babyer mellem 0 og 1 år. Vi hygger, synger et par salmer

Læs mere

Oddense-Otting. november 2013. Det er så nemt - at skifte til os. Det er lettere end du tror! Ring 97 56 44 22 og aftal et møde!

Oddense-Otting. november 2013. Det er så nemt - at skifte til os. Det er lettere end du tror! Ring 97 56 44 22 og aftal et møde! So -Otting november 2013 Det er så nemt - at skifte til os Det er lettere end du tror! Og vi gør det helt uden besvær for dig. Vi skal bare have din underskrift lettere bliver det ikke Ring 97 56 44 22

Læs mere

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.!

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.! Jubilæum% %30%år % Sæt % Det%skal%fejres%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30% Viharplanlagt,atvibruge2dagetiljubilæumsGforberedelser.Alle klasserneforbereder2boder.derbliverbådeaktivitetsgog madboder,derkommerunderholdning,ogsåerderbestiltgodtvejr

Læs mere

Høringssvar fra personalet på Horne Skole

Høringssvar fra personalet på Horne Skole Høringssvar fra personalet på Horne Skole Horne Skole Den gode historie Udeskole i indskolingen. Skolens rammer er ikke kun det indendørs rum. Skolens rum strækker sig ud over fortovskanten. Ved implementeringen

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8. Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8. Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T U G E B R E V E T F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8 Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T Ugen der gik: Vi har haft en dejlig uge med almindelig

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept.

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept. Nyt fra Ølstykke Sogn Ølstykke & Udlejre Kirker 1 Indhold Menighedsrådets vision 3-4 Arrangementer 5 Aktiviteter i sognet 6-7 2 0 1 4 April Maj Juni Juli Aug. Sept. Adresser Kirkens præster: Træffes efter

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Kære forældre. 6. december 2013

Kære forældre. 6. december 2013 6. december 2013 Kære forældre Om ikke så længe udrinder kalenderåret 2013; og derfor vil vi gerne indlede denne forældreskrivelse med at udtale en stor tak for jeres store samarbejde og gode involvering

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Nyhedsbrev Uge 6 2015

Nyhedsbrev Uge 6 2015 Nyhedsbrev Uge 6 2015 Et helt nyt år er godt i gang, og vi glæder os til at udfylde det med mange aktiviteter, oplevelser og stjernestunder for beboerne på Meta. Vi har nu lavet nyhedsbrev i et år, og

Læs mere

Juledag Læsninger: Esajas 9,1-6a Heb 1, 15 Lukas 2, 1-14

Juledag Læsninger: Esajas 9,1-6a Heb 1, 15 Lukas 2, 1-14 Juledag 2016 Læsninger: Esajas 9,1-6a Heb 1, 15 Lukas 2, 1-14 Salmer: 94: Det kimer nu 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7 118: Julen har englelyd 119: Julen har bragt 99: Velkommen igen, Guds engle små

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

FALKEPOSTEN. december

FALKEPOSTEN. december FALKEPOSTEN december 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Skolenyt uge 45

Skolenyt uge 45 Skolenyt uge 45 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Endnu en uge er gået. Vi har i denne uge været ramt en del af sygdom både blandt børnene, personalet og personalets børn. Men vi har forsøgt at

Læs mere

Plejecenter Violskrænten. Grønnegårdens Aktivitetstilbud

Plejecenter Violskrænten. Grønnegårdens Aktivitetstilbud Plejecenter Violskrænten & Grønnegårdens Aktivitetstilbud For beboere, efterlønsmodtagere & pensionister i Norddjurs Kommune Udgivet: 29-10-2016 Aktivitetsteam Vores opgave er at skabe et levende og aktivt

Læs mere

Se kalender på bagsiden!

Se kalender på bagsiden! LOKALbladet 2012-2013 Aktuelt nyt 2 Feldballe Hallen: Overdragelsesfest 13. 2 Feldstrup Revyen: Møde for nye aktive 3. 3 KulturKlubben: Fællesspisning - Fredagscafe - Julehygge 7. 4 : Juletræsfest 20.

Læs mere

Februar i Tagensbo Kirke

Februar i Tagensbo Kirke Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Vakant, organist

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Ole B og Michael. Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Ole B og Michael. Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 27 År 2014 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk I uge 50/51 vil der være mulighed for at lave cornflakes

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2012 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn Produktionsnr.

Læs mere