DECEMBER 2013 / JANUAR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DECEMBER 2013 / JANUAR"

Transkript

1 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2013 / JANUAR Dec Jan LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

2 2 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2013 / JANUAR Mårslet-bladet

3 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2013 / JANUAR MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne tilsluttet Mårslet Fællesråd Kirkeblad for Mårslet Sogn Skolesiderne TMG-Nyt REDAKTION Redaktør John Engelbrechtsen Ovesdal Mårslet Tlf Indlæg til bladet indleveres til Hanne Salling Jensen Kratleddet 5, 8320 Mårslet Tlf Annoncer Hanne Salling Jensen Kratleddet Mårslet Tlf Forsidefotos Jesper Andersen (Juletræs tænding) Ansvar for indlæg, artikler mv. er alene forfatteren og eller indsenderen. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere indleveret og offentliggjort stof. Deadline er den 10. i måneden for stof til efterfølgende nummer. Udkommer hver måned i et oplag på 2350 stk. dog ikke i januar og august. Distribution: Privat Udebliver bladet, så kontakt: Hanne Salling Jensen Tlf Tryk: PR-OFSET Klamsagervej Aarhus Tlf: COOL JUL?...så COOL DOWN! December er en travl tid. Der skal gøres rent, ryddes op, købes ind, pakkes ind, pyntes op, bages og meget mere. Det er både lidt trælse ting (rengøring!) og rigtig mange hyggelige ting (lave konfekt og flette julehjerter). Vi vil alle gerne være klar til fest! Vi kan nok frygte, at forventningens glæde bliver størst, for det er svært at leve op til alle de drømme, der er forbundet med julen. Drømme om familiesammenhold men hvad så hvis man lige er blevet skilt? Drømme om dejligt samvær med gode venner men hvad nu hvis man skal holde jul alene? Drømme om fred og ro men hvad nu hvis vi kommer op at skændes eller en i familien er syg? Der er meget, der kan forstyrre og komme på tværs. Den frygt kan gøre os endnu mere fortravlede, fordi vi vil prøve at gardere os imod eller organisere os uden om alle de her forstyrrende elementer. Men det kan vi jo ikke! Øvelsen må i stedet bestå i, at vi prøver at give slip og lader komme, hvad der komme vil. Den fine, perfekte og fuldkomne jul findes ikke, for den fine, perfekte og fuldkomne familie findes ikke. Alle har jo noget at slås med. Ingen er rene og pletfri. Ingen er usårlige. Det afgørende er derfor heller ikke, om vi når at vaske vinduer, får juledugen rullet, sølvtøjet pudset, eller om sovsen skiller, eller om vi når at få kreeret en helt unik hjemmelavet taske til veninden osv. Nej, det afgørende er, at vi giver julefreden lov til at sænke sig over os urolige eksistenser. Måske indfinder tastløsheden sig allerede 2. juledag, og vi må have Ipaden frem og surfe efter interessante sommerferiemål jeg mener: vinterferien er jo for længst planlagt! Men lad det være min juleopfordring: Fint med travhed op til jul, MEN stop op i juledagene: Sluk computeren, tjek ingen mails, sæt en øvre grænse for antal sms er pr. dag, tal sammen, kom hinanden nær, luk op for fortroligheden, gå ture sammen, tænk på den i familie, der har det svært og gør et husbesøg, læs en god bog, syng en julesalme. Julen handler om to ting: 1. Anerkendelse. Jesus kom til de uperfekte, helt almindelige mennesker, til os det er derfor, det fortælles, at han blev født i en stald og ikke på et fint slot 2. Nærvær. Gud kom mennesker nær i Jesus. Han er ikke en fjern ophøjet Gud, men en Gud, der er her midt iblandt os. Derfor er julen også tiden for, at vi skal komme hinanden nær med krop og sjæl. Så kan den COOL JUL blive en HOT JUL! Under alle omstændigheder ønskes alle en GLÆDELIG JUL!! Sognepræst Hanne Davidsen. Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget Formand: John Engelbrechtsen Ovesdal Mårslet Tlf Næstformand: Jens Thomsen Tranbjerggårdsvej Mårslet Tlf Kasserer: Lars P. Nielsen Nymarks Alle Mårslet Tlf Sekretær: Per Henrik Hansen Gl. Bedervej Mårslet Tlf FU-medlem: Poul H. Poulsen Hørretløkken Mårslet Tlf FU-medlem: Margrethe Bogner Hørret Byvej Mårslet Tlf FU-medlem: Lars Munk Tingskovvej Mårslet Tlf suppleant : Anette Poulsen Nymarksalle Mårslet Tlf suppleant : Sven Voxtorp Engleddet Mårslet Tlf

4 4 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2013 / JANUAR 2014 Stort og småt fra Fællesrådet Lavere fart på Tandervej Anlægget af bump og de andre trafikdæmpende tiltag på Tandervej har fået bilernes gennemsnitlige fart ned. Det viser en måling som kommunen har lavet her i efteråret. Målingen blev foretaget nær Agervejs udmunding. Samme sted blev farten også målt i Resultaterne den gang og nu ser sådan ud: Før (år 2008) Nu (år 2013) Årsdøgntrafik antal * Gennemsnitshastighed km/t 44,7 39,9 85 % fraktil km/t ** 58,6 46,5 * Årsdøgntrafik er det gennemsnitlige antal biler på et døgn, set over et helt år. ** 85 % fraktil er den højeste hastighed som 85 procent af bilerne kører med. De sidste 15 procent kører hurtigere. Som det ses er trafikken steget de seneste fem år, men den gennemsnitlige fart er efter anlæg af bump mm. faldet fra 44,7 km/t til 39,9 km/t. 85 procent af bilerne kører med en hastighed på højst 46,5 km/t. Før bumpene var tallet 58,6 km/t. FU-formand John Engelbrechtsen vil kontakte kommunens vejfolk for at få flere detaljer om undersøgelsen. Især er det interessant at se hvordan trafikken er i myldretiden. MÅRSLET FÆLLESRÅD Bumpet ved Bedervej-Tandervej Bumpet ved Bedervejs udmunding i Tandervej er så stejlt at det er en daglig irritation for trafikanter på stedet og hårdt for bilernes affjedring. Fællesrådets trafikudvalg har forsøgt at få kommunen til at gøre bumpet mindre stejlt, men har indtil nu kun fået det svar, at bumpet er korrekt udført efter forskrifterne for anlæg af denne type bump. Trafikudvalget arbejder dog videre med sagen og vil fortsat prøve at få forbedret forholdene på stedet. PerH.

5 For snart halvandet år siden gennemførte kommunen en trafiksanering af Mårslet centrum: 40 km/t hastighedszone, bump og hævede vejflader. Ved den lejlighed blev fodgængerfeltet på Tandervej sløjfet og erstattet af en hævet vejflade, hvis 22 meter er lang nok til at bussen stadig må køre der. Nedlæggelsen følger kommunens generelle uvilje mod fodgængerfelter der menes at give en falsk tryghed. Kommunens vejplanlæggere mener at den nuværende løsning øger sikkerheden idet den tvinger både kørende og fodgængere til at være mere opmærksomme på hinanden. Virkeligheden har vist sig at være anderledes. I hvert fald den virkelighed som vi oplever ved dagligt at færdes i området og ved at være med i gruppen af trafikvagter på Tandervej. Det er en indlysende fordel for de bløde trafikanter at bilernes hastighed er bragt ned med hævet vejflade og midterhellen på stedet. Men sløjfningen af fodgængerfeltet har skabt nye farer, for derved fjernede man også bilisternes pligt, deres ansvar og en stor del af deres villighed til at stoppe for fodgængere der skal over vejen. Desuden er det blevet meget uklart MÅRSLET-bladet DECEMBER 2013 / JANUAR Giv os fodgængerfeltet tilbage for både fodgængere, bilister og trafikvagter hvor de førstnævnte skal og vil gå over, og dette fører ofte til farlige situationer. Uoverskuelig trafik Vi oplever ofte at skolebørn og andre fodgængere skrår over vejbanen over en lang strækning. Det giver en trafik som er uoverskuelig og uforudsigelig for bilisterne. Heller ikke udenfor morgenens myldretid er situationen blevet bedre. Tværtimod kører de fleste bilister over den hævede vejflade uden at gøre mine til at ville stoppe for fodgængere der skal over vejen. Da der var et fodgængerfelt, var det mere almindeligt at bilisterne stoppede for at lade gående komme over. På vegne af gruppen af trafikvagter på Tandervej skrev vi i august et brev til kommunens afdeling Trafik og Veje hvor vi bad om at få fodgængerfeltet genetableret. Fællesrådet og skolebestyrelsen støttede dette ønske. Godt to måneder senere fik vi et skriftligt svar fra en medarbejder ved Trafik og Veje. Budskabet her var kort fortalt at forudsigelighed og tryghedsfølelse ikke er det samme som sikkerhed, og at den nuværende løsning ansporer fodgængerne til at skærpe opmærksomheden hvilket giver den bedste sikkerhed. Teori og virkelighed Men desværre er virkeligheden som vi opfatter den nærmere at den nuværende løsning slækker bilisternes opmærksomhed og presser fodgængerne til at tage flere chancer. Med mindre sikkerhed til følge. Fra 1. januar tiltræder et nyt byråd, og muligvis en ny rådmand for Teknik og Miljø hverken valgresultat eller konstituering kendes i skrivende stund. Uanset hvilke politikere der vinder det spil, vil vi opfordre til at begyndelsen på en ny byrådsperiode vil indvarsle en ny kommunal holdning til fodgængerfelter. Meget gerne inden nogen kommer alvorligt til skade ved at blive kørt ned på Tandervej. Der har allerede været mindst ét uheld efter fodgængerfeltet blev nedlagt. Heldigvis uden det førte til mere end lidt knubs. Men det må også være rigeligt til at vise at sikkerheden er blevet mindre. Både trafikvagternes brev og kommunens svar kan ses på maarslet.net. Søg under Nyheder efter ordet fodgængerfelt. Kurt Søe og Per Henrik Hansen Vigtigt! Nyt om Mårslet-Bladet Annoncer indleveres til: Indlæg indleveres til: Husk deadline indlevering af stof og annoncer + annonceændringer senest den 10. hver måned

6 6 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2013 / JANUAR 2014 MÅRSLET VANDVÆRK a.m.b.a. Gl. Bedervej 11, 8320 Mårslet Alle henvendelser til: Vandværkspasser Kaj J. Lambertsen, tlf Betaling hver d. 10/2, d. 10/6 og d. 10/10. Automatisk aflæsning af årsforbrug sker d. 31/12. Årsopgørelse kommer sammen med betaling d. 10/2. SKJULTE RØRSKADER: For at opdage evt. skjulte rørskader i tide, husk da at aflæse vandmåler regelmæssigt og kontrollere at punktet l/h på vandmåleren viser 0, når der ikke er forbrug. Afprøv også de to ventiler ved vandmåleren. Vandets hårdhedsgrad er ca. 15. Hjemmeside: Giv en til Mårslet-bladet Hunden kan indbetales på reg konto nr

7 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2013 / JANUAR

8 8 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2013 / JANUAR 2014 HALHUSET Åbent Mandag - torsdag

9 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2013 / JANUAR

10 10 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2013 / JANUAR 2014 UNG I MÅRSLET Klub Midgaard Jambo Tanzania Projekt Afrika, Klub Midgaard, Mårslet Skole og Bwejuu Charity School, Zanzibar, Tanzania tage kontakt til. Derudover var målet, at sætte børnenes tanker, nysgerrighed, interesse og undren i spil og arbejde med aspekter som forskellighed, lighed, ulighed og kultur samt give et indblik i situationen i Afrika. Ideen til projektet opstod af, at jeg i foråret var på Zanzibar Adventure School. En dansk højskole, som ligger i en lille afrikansk by ved navn Paje på Zanzibar. Her var jeg bl.a. ude og undervise på Bwejuu Charity School. Klub Midgaard sætter fokus på Afrika gennem personlige relationer til børn på en skole på Zanzibar i Tanzania. Bwejuu Charity School. Hvis I gerne vil se film og flere billeder fra projektet, er I velkomne til at gå ind på vores hjemmeside: Klub Midgaard Mårslet. Der vil I se et link nederst på siden til vores billedgalleri. I september blev projekt Afrika: Jambo Tanzania skudt i gang. Over 100 børn fra Klub Midgaard, Mårslet Skole og 60 afrikanske børn har deltaget. Vi havde valgt at sætte fokus på Tanzania og børn på Zanzibar. I samarbejde med Bwejuu Charity School, Zanzibar ville vi skabe et venskabeligt bånd på tværs af kulturer. Målet var overordnet at gøre projektet nærværende og konkret for alle parter. Derfor udvalgte vi et specifikt område, en klasse og et af de lokale små fodboldhold på Zanzibar, som vi ville Hilsner, billeder og fodboldtrøjer fra Mårslet Jeg rejste derned med kufferten fuld af personlige tegninger og hilsner fra Klub Midgaard og fra 1.D. og 2.E på Mårslet Skole til min afrikanske skoleklasse. Der var stor begejstring og glæde hos de afrikanske skolebørn på Bwejuu School, da de fik tegningerne og det endte med sang og dans og 80 afrikanske tegninger, film og billeder kom med tilbage til børnene i Mårslet. Begejstringen var ligeså stor hos Mårslet børnene, da de modtog de afrikanske tegninger. Det gav os ideen til at forsætte arbejdet med børn på tværs af kulturer. Den 25. september blev projekt Afrika: Jambo Tanzania præsenteret med billeder, musik, film og historier

11 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2013 / JANUAR om Tanzania, og børnene kunne derefter frit vælge sig ind på forskellige projekthold alt efter interesse. På godt halvanden uge blev Klub Midgaard som forvandlet. Rugbrød blev skiftet ud med ovnstegt krokodille, ris og bønner. Der blev skruet ned for One Direction og op for Bob Marley, reggae og afrikanske stammerytmer. Der blev snakket swahili og ikke mindst danset og spillet afrikansk fodbold. Næsten alle i Klub Midgaard dekorerede personlige tegnehæfter med billeder af sig selv, tegninger og hilsner på dansk, engelsk og swahili til børnene på Bwejuu School. Efter åbningen kunne alle gæster og børn så komme med dramaholdet på guidet safaritur ud over savannen i klubbens lille røde havetraktor med vogn. Det var mægtigt sjovt, og der var både mulighed for at se The Big Five, Masaierne og Hadzabe stammen. Paje football team Kunst og indretningsholdet malede og forvandlede i løbet af få dage i samarbejde med arkitektholdet det gamle filmrum til The Jungle Room - et afrikansk inspireret lounge rum med hængekøje stole, en sofa med afrikanske puder og med savannen og elefanterne, girafferne og løverne i baggrunden. Derudover arbejdede kunstholdet med den særlige Tanzanianske kunstart Tinga Tinga, som resulterede i tre store flotte kunstværker. Indsamlingsholdet samlede over hundrede blyanter, viskelædere, blyantspidsere og farveblyanter ind til børnene på Bwejuu School og engelske undervisningsbøger fra Mårslet skole til lærerne på Bwejuu. I mit arbejde på de lokale afrikanske skoler erfarede jeg bl.a., hvor stort et problem det er, at en stor del af børnene ikke har råd til en blyant. Det er svært at følge med, når næsten alt undervisning foregår på gammeldags vis ved at skrive af efter tavlen. Mulighederne og ressourcerne for at udfolde sig kreativt tegne og male er kort sagt heller ikke store. Derfor valgte vi i Klub Midgaard, at gå ind og være med til at støtte undervisningen og styrke børnenes kreativitet ved at give dem blyanter og tegnehæfter. Fodbold projektteamet fandt på, at de bl.a. ville lave en lille film, som præsenterede, hvordan de spiller fodbold i Danmark. Derudover samlede de fodboldstøvler, shorts og omkring 20 forskellige fodbold trøjer sammen til det lokale venskabshold i Paje. The Jungle Room Fredag d. 4. oktober kulminerede det hele så med en stor åbning og indvielse af The Jungle Room i Klub Midgaard. Rasmus fra 5.c holdt en flot åbningstale, den røde snor blev klippet over og børnechampagnerne blev skudt af, mens musikholdet fyldte rummet med afrikanske rytmer og trommer. Safari tur på savannen. Kunstholdets afrikanske Tinga Tinga malerier Den 8. oktober kom Christian Würtz, rådmanden for Børn og Unge, på besøg og fik præsenteret projektet. I forbindelse med min rejse til Zanzibar i efterårsferien blev det muligt personligt at aflevere alle de indsamlede ting til børnene på Bwejuu School. Det var en kæmpe oplevelse, at se børnenes begejstring, da de hver fik deres tegnehæfte og blyanter fra deres nye ven i Danmark. Glæden og begejstringen på det lokale fodboldhold var også stor, da vi var ude med fodboldtrøjerne og støvlerne. Børnene var nærmest svævende og ikke mindst enormt stolte af nu at kunne løbe rundt på banen med Messi, Totti, Ronaldiho og TMG på ryggen. Vi håber, at vi med projektet har givet børnene på Zanzibar og i Mårslet et lille indblik ind i en anden verden og en anden kultur.

12 12 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2013 / JANUAR 2014

13 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2013 / JANUAR Lederen Af INGE PEDERSEN, skoleleder og Kurt Iversen, pæd. leder I sidste nr. af Mårslet Bladet skrev Inge bl.a. om den temauge, Sundhed og Trivsel, som vi altid har på skolen i ugen op til efterårsferien. Det var en rigtig god uge for børnene, og det var rart at se, hvordan de med stort engagement kastede sig ud i aktiviteter, der var fremmede for dem børnene havde bogstavelig talt mange bolde i luften. Som noget nyt i år deltog pædagoger fra fritidsklubben i ugen på vores 5., 6. og 7. årgang. Det gav nye muligheder, og det er et samarbejde, vi ser frem til at bygge videre på. Skolereform Også i skolen som organisation har vi lige nu mange nye bolde i luften. Det er nødvendigt for at kunne være klar til de gennemgribende ændringer af skoledagen, som skolereformen fører med sig. Nogle forskere fremhæver, at reformen er den største ændring, der er sket i skolen siden folkeskoleloven i 1958, hvor mellemskolen blev afskaffet. Andre hævder sågar, at det er den største forandring siden der indførtes skolepligt i kongeriget i Det er altså ikke små forandringer, vi har foran os. Vi har i ledelsen udarbejdet en procesplan for arbejdet med implementeringen af skolereformen, hvor vi bestræber os på at inddrage alle skolens interessenter, og som giver os mulighed for at være klar men dog næppe færdige - når børnene møder efter sommerferien i august Eleverne får - gennem elevrådet - til opgave at fortælle os, hvad de ser er mest værdifuldt at videreføre fra deres nuværende skoledag og hvilke nye tiltag og idéer, de kan forestille sig skal blive en del af deres hverdag i fremtidens skole. Medarbejderne, skolebestyrelsen og vores øvrige samarbejdspartnere i distriktet er på forskellig vis involveret i arbejdet med at skabe indhold i de rammer, som politikerne har udstukket i den nye reform. Blandt andet skal eleverne have en længere og mere varieret skoledag, der skal være 45 min s bevægelse hver dag, samarbejdet med lokalsamfundet og ungdomsuddannelserne skal stå stærkere og innovative tilgange til opgaveløsning og entreprenørskab skal styrkes. Som ledelse samler vi trådene fra de mange input med det mål, at vi på bedst mulig vis får udnyttet det lokale råderum i reformen og får skabt den skole, vi mener er bedst mulig for netop vores børn og unge, og hvor vi arbejder hen imod reformens mål om, at alle børn bliver så dygtige, de kan. Projektopgaven Det at arbejde med innovation og entreprenørskab øver de ældste elever sig på lige nu. Alle 9. klasser er for tiden i gang med deres afgangsopgave i Projektopgaven Et liv i bevægelse. Her arbejder eleverne i grupper, hvor de inspirerer og udfordrer hinanden i, hvordan de kan belyse netop den opgave, de skal løse. Processen i dette arbejde foregår på mange forskellige måder. Eleverne træffer aftaler med fagfolk for at få viden om deres opgave, og de besøger firmaer og kulturinstitutioner for at få indsigt i forhold, der kvalificerer opgaveløsningen. Hvordan eleverne fremlægger deres produkt er altid spændende. Nogle skriver en sang eller laver en video, andre holder et foredrag, og rigtigt mange bruger digitale præsentationsprogrammer til at fremhæve deres budskaber. Det vigtigste er, at elevernes kreativitet i fremlæggelsesformen styrker opgavens kvalitet. Læsebånd For tiden har vi ekstra fokus på læsning. I en fire ugers periode læser eleverne tyve minutter hver dag i skoletiden i skønlitterære bøger. Vi oplever, at eleverne er meget glade for den ro, de på den måde får til at læse, og vi håber på, at det giver samme afkast, som det har gjort de sidste tre år nemlig en større sikkerhed i læsefærdighederne og en større motivation til at læse i fritiden. Glædelig jul og godt nytår! I skrivende stund er det rigtigt dansk novembervejr og vores repertoire til morgensang i indskolingen er sange som En regnvejrsdag i november og Blæsten kan man ikke få at se. Når dette blad udkommer, står der julesange og salmer på programmet. Skolen er pyntet efter klippedagen d. 29. november, og Luciadag og juleafslutning ligger lige foran os sammen med en velfortjent juleferie. Fra Mårslet Skole vil vi derfor gerne benytte lejligheden til at ønske alle læsere af Mårslet Bladet en rigtig god juleferie og en glædelig jul og godt nytår.

14 14 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2013 / JANUAR 2014 Nyt fra Af Rikke Lysholm formand Skolebestyrelsen Årsberetning 2013 Siden vi stod her sidste år er der sket rigtig mange ting og rigtig mange forhold er ændret både i og omkring Mårslet Skole. Men der er også noget der ikke har ændret sig. Vi har stadig nogle dejlige elever, vi har stadig et engageret elevråd, vi har stadig stor opbakning fra forældrene og lokalsamfundet, vi har stadig en kompetent ledelse, og sidst men bestemt ikke mindst; vi har stadig nogle dygtige, kompetente og engagerede medarbejdere både i undervisningsdelen, SFO/klub-delen og blandt det tekniske og administrative personale. Alt det håber vi vil fortsætte fremover, da det er en stor del af fundamentet for at kunne udvikle og vedligeholde en rigtig god folkeskole i Mårslet. Det er vigtigt, at vi alle er engagerede i det forpligtende fællesskab, som Mårslet Skole er, også - og måske i særlig høj grad - når der kommer store forandringer i rammerne for fællesskabet. Og der har været store forandringer i løbet af det seneste år. Efter at Bodil Hvid stoppede som skoleleder, var Kurt Iversen konstitueret leder og i februar startede Inge Pedersen så som ny skoleleder. Inge har været god til at spørge ind til de ting vi gør på Mårslet Skole, hvilket har givet stof til eftertanke samtidig med, at vi har været nødt til at forholde os til de store ændringer, der lige nu sker på skoleområdet. Vi har haft et rigtig travlt forår med mange frustrationer, der primært stammer fra udefrakommende forhold. Foråret var i høj grad præget af en lockout, som tærede på alle både elever, forældre, medarbejdere, skolebestyrelse og ledelse. Det er altid trist, når fronterne er trukket skarpt op i en konflikt, men især når man efterfølgende skal igennem en meget stor reform. På Mårslet Skole sker arbejdet med skolestrukturreformen heldigvis på en meget konstruktiv måde. Vi har allerede lavet markante ændringer i indskolingen, hvor vi har haft fokus på, at medarbejderne skal have mere tid med børnene. Det betyder bl.a. at SFO-personalet i langt højere grad end tidligere deltager i undervisningsdelen samtidig med, at vi har indført temabånd 3 dage om ugen på tværs af årgangene. Lige nu evalueres den nye indskolingsmodel og det er vigtigt, at I forældre også kommer med input i f.eks. forældretilfredshedsundersøgelsen. Den økonomiske situation har nødvendiggjort en personalereduktion på skolen, hvilket aldrig er sjovt, men heldigvis arbejder de medarbejdere, der ikke længere er på Mårslet Skole på andre skoler i kommunen. Herefter fulgte klassesammenlægninger på 2 årgange, hvilket skete på baggrund af et stort stykke arbejde af alle de involverede medarbejdere. Vi, i skolebestyrelsen, er jer forældres garant for at sammensætningen af klasserne sker på en ordentlig måde. Vi laver principper, stiller spørgsmål til ledelsen og viderebringer evt. bekymringer jer forældre. Der er ikke en perfekt ensartet måde klassesammenlægninger kan ske på, da man i høj grad må tage hensyn til de mennesker, det påvirker. Men vi lytter og bliver klogere på måden det skal gribes an og kommunikeres på. Det er dejligt at se, at forældrene også yder en indsats for at skabe nye relationer og fællesskaber. I skolebestyrelsen har vi arbejdet meget med skole-hjem-samarbejdet. Sidste efterår vedtog vi et nyt princip og siden har skolens medarbejdere arbejdet med retningslinjer for at få princippet implementeret i dagligdagen. Men skole-hjem-samarbejdet involverer selvklart også hjemmene både i forhold til skolen men også mellem hjemmene. Derfor har vi taget initiativ til denne aften, som vi håber bl.a. kan give afsæt til et tættere samarbejde mellem skolebestyrelsen og klasseforældrerådene. Et andet evigt tilbagevendende fokusområde er sikker skolevej, hvor vi er i tæt dialog med fællesrådet, trafikvagterne og kommunen om at skabe de bedste rammer for, at eleverne kan komme trygt til og fra skole. Men det er jo i høj grad os forældre, som skal tage nogle individuelle beslutninger om, hvordan vi kan medvirke til at gøre skolevejen tryg. Eleverne medvirkede i uge 40 i kommunens trivselsundersøgelse, der heldigvis viser at langt størstedelen af eleverne trives rigtig godt på Mårslet Skole visionen er selvfølgelig, at alle trives godt hele tiden. Undersøgelsen er et øjebliksbillede og debatteres grundigt i skolebestyrelsen, hvilket danner udgangspunkt for nye fokusområder. Et af disse har været elevernes medbestemmelse i skolen, men også hvordan vi som forældre kan understøtte elevernes trivsel i skolen. Fremadrettet vil både skolestrukturreformen og inklusion kræve et stort

15 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2013 / JANUAR arbejde for alle skolens aktører og derfor vil dette også være skolebestyrelsens fokusområder i det næste år. Vi er altid åbne for forslag og henvendelser, hvis du som forældre eller elev har noget på hjertet, som fortjener skolebestyrelsens opmærksomhed. Vi ser frem til endnu et år gennemsyret af et godt samarbejde med og mellem alle skolens aktører. Mårslet Skole Telefon: Kontortid: Skoleleder Inge Pedersen Adm. leder Gitte Kristensen Pæd. leder Kurt Iversen SFO leder Kirsten Villadsen Teknisk Service Niels Hansen Skolebestyrelsen Formand: Rikke Lysholm Mårslet Skoles Venner Lone B. Thuesen Telefon: Mårslet-bladet Husk Deadline Den 10 hver måned Mårslet-Bladet Redaktion af Skolesiderne Skolens kontor

16 16 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2013 / JANUAR 2014

17 Her bringes resultatet af den med Mårslet-Bladet (sept ) omsendte undersøgelse af hvilke prioriteringer borgerne i Mårslet (8320) har i forhold til de miljøspørgsmål Fællesrådets Miljøgruppe havde valgt. Borgerne synes at mene: Mårslets vand er godt. Det bør beskyttes bedst muligt. (100%) Grundvandet under Mårslet by - inden for vandskellene mod nord og mod syd er en unik ressource. (92,6%) Brug af gift farligt for grundvandet bør undgås i alle haver, grønne områder og trafikanlæg af enhver art. (78,6 for 14,8% imod) Giftfri haver bør certificeres evt. ved tinglysning medførende værdiforøgelse. (50% for 43,2% imod) Brugere af mærkaterne fra den SPRØJTEFRI kampagne er 43,2%. 36,7% går ind for en offentlig markering samt et forbud mod brug af MÅRSLET-bladet DECEMBER 2013 / JANUAR Miljøspørgeskemaet - resultater grundvandsfarligt gift på sin grund. 28,5% (+ 14% sympatisører) finder, at det er en god ide, at kommunen betaler for tinglysning af giftfri haver. Gift i grundvandet er en uoprettelig skade, og man påtaler andres evt. brug af sprøjtegifte - deles af næsten 71%, medens 15% er imod. Knapt 28% vil ved særligt svære angreb af f.eks. skvalderkål bruge Round-Up. (71 % vil ikke) Mange er interesseret i detaljeret oplysning om sprøjtegifte og måder at holde haven ren uden brug af samme (64% for og 7% imod) Hold Rent Dagen her i Mårslet støttes af alle (kun 7,4% er ligeglade). Mange (83,2%) støtter kommunens bestræbelser på at få rejst mest mulig skov i 8320 området både af hensyn til CO2 optagelse og grundvandsbeskyttelse. (15% imod) Flere har allerede installeret regnvands opsamlere ved taget og kun 7% er decideret imod. Der er udtalt uenighed om udkørsel af gylle skal varsles eller ej. (fifty fifty) En del bemærker, at visse grundejerforeninger (ikke angivet hvilke) sprøjter på stier. En enkelt har observeret at Odderbanen sprøjter med Round- Up på skråningerne og har påtalt dette til rette vedkommende. Endelig er der enkelte der klager over alger i massevis på tage og fliser. I det store og hele synes svarene at tyde på, at vi er på rette vej i miljøudvalget, når vi anstrenger os med den Sprøjtefri kampagne og andre tiltag for at sikre grundvandets renhed, som f.eks. påpegning af trafikkens indvirkning på også vandkvaliteten. Det er glædeligt at opleve den seriøsitet, der ligger gemt i de modtagne besvarelser og derfor rettes en stor tak til indsenderne. Miljøudvalget under Mårslet Fællesråd

18 18 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2013 / JANUAR 2014 AKTIVITETER I DECEMBER 2013 OG JANUAR 2014 Torsdag d. 5. dec. kl : Tag selv bord Pris: 60 kr. Søndag d. 8. dec. kl : Bankospil Torsdag d. 12. dec. kl : Underholdning i cafeen med Kelds Kulinariske Kapel Kildevangs traditionsrige JULEFROKOST afholdes fredag d. 13. dec. kl Pris: 150 kr. alt inkl. Tilmelding til brugerrådet på tlf: senest d. 6. dec. Mandag d. 17. dec. kl : Optimistkoret underholder Onsdag d. 8. jan. kl : Gudstjeneste Søndag d. 12. jan. kl : Bankospil Onsdag d. 15. jan. kl : Hugo og Karen viser billeder fra Normandiet Mandag d. 20. jan. kl : Syng med Solveig Mandag d. 27. jan. kl : Modeshow og tøjsalg ved Damernes Butik Onsdag d. 29. jan. kl : Pia Koller viser lysbilleder fra New Zealand Fredag d. 20. dec. kl : Julegudstjeneste med koret Ret til ændringer forbeholdes. Med venlig hilsen Brugerrådet Langballevej 3, 8320 Mårslet Tlf (nyt hovednummer) Brugerrådets tlf.: (direkte) Pia Koller, Frivilligkoordinator, tlf.: Gitte Sand, De forebyggende hjemmebesøg, tlf.: fra kl Vi søger frivillige spisevenner til hyggelig socialt samvær med beboerne i plejeboliger i dagligstuen mellem kl Kontakt Birgit Jørgensen, teamleder på mail: eller tlf.: for at høre nærmere. * Massage til gravide * Massage efter fødslen * Nordlys Massage til kvinder Velvære - Ro - Glæde Massageterapeut Anette Krogh

19 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2013 / JANUAR kirkesiderne - med nyt fra mårslet kirke og sogn - december 2013 /januar 2014 Vi skal nu til at tænke på julegaver, og det kan godt give hovedbrud. Vi vil meget gerne give gaver, som de andre bliver glade for. Men hvor mange skal de have? Og hvor dyre må de være? Og hvem skal have, og hvem skal ikke have? Må de være hjemmelavede? Er det kikset, hvis far igen i år får den whisky, han godt kan lide eller er det blevet en tradition, at han skal have den? Hvordan sørger vi for, at gavegivningen bliver retfærdig? Hvordan undgår vi, at alt for mange gaver skal byttes? Osv. osv. Det er svært at give Når mor siger, at det hun ønsker sig allermest er glade børn og en god stemning juleaften, tager vi hende ikke alvorligt. Når far siger, at det bedste er julemaden, tror vi ham ikke. Så vi efterspørger ønskesedler. Men i vort hemmelige indre har vi et ideal og en drøm om, at vi kan glæde den anden ved en overraskende dejlig gave, som den anden havde glemt, at hun/han ønskede sig. Og vi har en længsel efter, at de andre af sig selv kan udtænke, hvad netop jeg har behov for og vil glæde mig over uden, at jeg behøver at sige det højt eller skrive det på en ønskeseddel. Men vi ved også, at vi i den virkelige verden må skrinlægge sådanne utopier. Dertil kommer de moralske kvababbelser vi kan få ved at bruge så mange penge på luksus, når rigtig mange ude i verden knap nok har til dagen og vejen. Burde vi ikke sende mindst halvdelen af julegavebudgettet til en velgørende organisation? Ja, bare sådan en hurtig nedskrevet refleksion afslører straks julegavegivningens kompleksitet. Men i stedet for bare at skrive en check til børn og Gavegivningens kompleksitet børnebørn og så stikke af til Grand Canaria bliver de fleste bedsteforældre dog hjemme. I stedet for at stikke af med kæresten til en hytte i Norge kommer de unge alligevel hjemme til mor og far. I stedet for at lave en minimalistisk jul samler de fleste familien og giver gaver som vi plejer for der er noget ved juletraditioner herunder gaverne, som vi ikke kan undvære. Men hvad er det egentlig, der gør, at vi bliver ved med at give gaver? Det er dejligt at give Vi forstår umiddelbart, at det er positivt at give og negativt at tage. Ja, det er nærmest en forbrydelse at tage, i hvert fald andres ejendom, man må heller ikke tage sit eget liv, eller tage glæden fra andre. Derimod skal vi give for at glæde, for at opmuntre, for at skabe liv. Den største gave vi kan få, er glæden i modtagerens øjne. Derfor er det en særlig fryd, at se børn pakke gaver op og se deres jubel og henrykkelse over de ting, de får. Det er sværere at glæde en voksen. Det hænger sammen med, at jo ældre vi bliver, jo mindre mangler vi. Gavegivningens rus kommer kun, hvis man virkelig savner noget. Børnene ønsker ting, fordi de i forvejen har kærlighed og omsorg. Voksne ønsker sig ikke ting, men kærlighed og omsorg. Ting har de nok af, men hengivenhed, tid og opmærksomhed kan være en mangelvare i et fortravlet voksenliv. Men det lader sig jo ikke sådan pakke ind eller gør det? Jo, måske, hvis man bruger sin fantasi! Særlige gaver Det er en kendt talemåde der siger, at man kan give glæde uden at miste den. Glæden kan man dele med andre uden selv at skulle give afkald på den. Man kan give og give og selv forblive glad. Men man må ikke overse, at den der tager imod, placeres i en ubehagelig position som den svage, medens den, der giver, fremstår som den stærke. Det kan føles nedværdigende at tage imod. Den givende skal passe på ikke at blive patroniserende og magtfuld og det gælder ikke kun i forholdet mellem rige og fattige lande, men også i dagligdags udvekslingsforhold ikke mindst i forholdet mellem forældre og børn. Et andet aspekt er, at den uglade kan have svært ved at unde den anden glæden og glæde sig sammen med den anden. Det er lettere at have medlidenhed end medglæde. Så selv om det altså ikke er uproblematisk, er det dog godt sådan grundlæggende ganske gratis og generøst at kunne dele ud af sin glæde umiddelbart og uden bagtanker. Man mister ikke noget. Et andet visdomsord fortæller, at man godt kan give lykke uden selv at være lykkelig. For eksempel kan forældre hjælpe deres børn på vej til et lykkeligt liv, selv om de ikke selv er ovenud lykkelige. Politikere er med til at skabe rammer for et godt liv for befolkningen. I et parforhold kan man støtte den anden, så han/hun kan folde sig ud, medens man selv en tid må give afkald på lykke og råderum. Selvopofrende kærlighed findes. Gud gav sin søn Julebudskabet handler om, at Gud gav sit kæreste eje, nemlig sin søn til verden, til os. Ikke for at dømme men for at frelse. Gud gav afkald på sin retfærdighed for at vise barmhjertighed. Fortsættes nederst på næste side

20 20 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2013 / JANUAR 2014 Kirketiderne December SØNDAG d. 1. dec. kl s.. i advent Luk 4,16-30 Hanne Davidsen (Ingen dåb) TORSDAG d. 5. dec. kl Adventsfest for seniorer Hanne Davidsen SØNDAG d. 8. dec. kl s. i advent Matt 25,1-13 Mette Maria Kristensen ONSDAG d. 11. dec. kl Engletræf for dagpleje og vuggestuebørn Mette Maria Kristensen TORSDAG d. 12. dec. kl Engletræf for dagpleje og vuggestuebørn Mette Maria Kristensen SØNDAG d. 15. dec. kl s. i advent Musikgudstjeneste Hanne Davidsen ONSDAG d. 18. dec. kl Krybbespil Åben forestilling Hanne Davidsen TORSDAG d. 19. dec. kl kl Krybbespil For 0. klasserne og institutionerne Fortsat fra foregående side Jesus Kristus viser os, at Guds væsen er barmhjertighed. Der er alvor i budskabet, for det forudsætter jo, at vi har behov for barmhjertighed. Det kan måske støde nogen, men de fleste vil nok i eftertankens stund indrømme, at det er rigtigt. Ingen er jo perfekte. Ingen er fuldkomne gode og hjertelige mennesker. Hanne Davidsen FREDAG d. 20. dec. kl Skolens juleafslutning (5.-9. klasse) Mette Maria Kristensen FREDAG d. 20. dec. kl Krybbespil (1.-4. klasse) Hanne Davidsen SØNDAG d. 22. dec. kl s. i advent Joh 3,25-36 Jette Rosenberg Christiasen TIRSDAG d. 24. dec. Juleaften Luk 2,1-14 kl Mette Maria Kristensen TIRSDAG d. 24. dec. Juleaften Luk 2,1-14 kl Hanne Davidsen ONSDAG d. 25. dec. kl Juledag Joh 1,1-14 Mette Maria Kristensen TORDAG d. 26. dec. kl juledag Matt 10,32-42 Hanne Davidsen SØNDAG d. 29. dec. INGEN GUDSTJENESTE I MÅRSLET KIRKE Vi henviser til Musikgudstjeneste i Tiset kirke kl Vi behøver Guds og menneskers barmhjertighed, tålmodighed og overbærenhed. Det er det, vi får julenat, og som juleaftens gavegivning er et smukt symbol på. Sognepræst Hanne Davidsen Januar ONSDAG d. 1. jan. kl Nytårsdag Matt 6,5-13 Jette Rosenberg Christiansen SØNDAG d. 5. jan. kl Helligtrekongerssøndag Matt 2,1-12 Hanne Davidsen SØNDAG d. 12. jan. kl s.e. helligtrekonger Spejdernesnytårsoptakt Mette Maria Kristensen SØNDAG d. 19. jan. kl s.e. helligtrekonger Joh 4,5-26 Mette Maria Kristensen SØNDAG d. 26. jan. kl s.e. helligtrekonger Luk 17,5-10 Ole Davidsen SØNDAG d. 26. jan. kl Ungdomsgudstjeneste Hanne Davidsen SØNDAG d. 2. feb. kl s.e. helligtrekonger Kyndelmissegudstjeneste Hanne Davidsen HUSK Juletræstænding med efterfølgende salmesang i kirken den 30. november kl

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Kære forældre. 6. december 2013

Kære forældre. 6. december 2013 6. december 2013 Kære forældre Om ikke så længe udrinder kalenderåret 2013; og derfor vil vi gerne indlede denne forældreskrivelse med at udtale en stor tak for jeres store samarbejde og gode involvering

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder Juletræet er ikke en særlig gammel tradition i Danmark D E C E M B E R 2 0 1 1 NYT HERSKINDSKOLEN Traditionen med at hente et juletræ ind i stuen og pynte det med lys stammer fra Tyskland - og den tradition

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Årre Skole Årg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Indhold En god og en dårlig nyhed... 3 Sikringstiltag på Årre Skole... 4 Julehilsen fra Fritteren... 4 Hvad betyder alt det, vi går og siger... 5 Skolesocialrådgivere...

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk.

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes til: Leo Vad: 20905896 Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe levad@ikast-brande.dk Eller Trine Andersen: 20181639 tcand@ikast-brande.dk 16 Feb.-Apr. 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014 PARK NYT Vinter 2014 SKOLEPARKERNE Indhold i dette nr.: Juletræstænding 1. december side 2 Nyt fra bestyrelsen side 3 Skoleparkens Fritidsklub side 6 Julespisning 29. november side 10 Juletræsfest 30.

Læs mere

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1 Februar 2015 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne

Læs mere

Kirken december 2024_Kirken oktober.qxd 11/20/2014 12:33 Side 1 KIRKEBLADET. TuLsTRup HvILsTED og

Kirken december 2024_Kirken oktober.qxd 11/20/2014 12:33 Side 1 KIRKEBLADET. TuLsTRup HvILsTED og Kirken december 2024_Kirken oktober.qxd 11/20/2014 12:33 Side 1 KIRKEBLADET for AsTRup TuLsTRup HvILsTED og TIsET sogne DECEMBER 2014 Kirken december 2024_Kirken oktober.qxd 11/20/2014 12:33 Side 2 ASTRUP,

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2015. Ugeskema

Nyhedsbrev juni 2015. Ugeskema Nyhedsbrev juni 2015 Ugeskema En folkeskole med plads til alle. Undervisningsdifferentiering, inklusion og klasserumsledelse i praksis. En tilgang som fremmer elevernes egen motivation og lyst til læring,

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Kirken februar 2015_Kirken oktober.qxd 1/14/2015 08:04 Side 1 KIRKEBLADET. TULsTRUp HvILsTED og

Kirken februar 2015_Kirken oktober.qxd 1/14/2015 08:04 Side 1 KIRKEBLADET. TULsTRUp HvILsTED og Kirken februar 2015_Kirken oktober.qxd 1/14/2015 08:04 Side 1 KIRKEBLADET for AsTRUp TULsTRUp HvILsTED og TIsET sogne FEBRUAR 2015 Kirken februar 2015_Kirken oktober.qxd 1/14/2015 08:04 Side 2 ASTRUP,

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.!

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.! Jubilæum% %30%år % Sæt % Det%skal%fejres%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30% Viharplanlagt,atvibruge2dagetiljubilæumsGforberedelser.Alle klasserneforbereder2boder.derbliverbådeaktivitetsgog madboder,derkommerunderholdning,ogsåerderbestiltgodtvejr

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Nyhedsbrevet. December

Nyhedsbrevet. December Nyhedsbrevet December Indhold: Leder.... Side 3 Nyt fra Holme.... Side 5 Nyt fra Absalonsgade. Side 6 Nyt fra Boenheden.. Side 7 Nyt fra KopITryk. Side 8 KopITryks julearrangement... Side 10 Tanker om..

Læs mere

Levring. Hanne Madsen Lillemøllevej 3 Levring 8620 Kjellerup Tlf. 29 80 25 27

Levring. Hanne Madsen Lillemøllevej 3 Levring 8620 Kjellerup Tlf. 29 80 25 27 Levring Vi har en kultur i Levring med sang og historiefortælling og har i fællesskab udviklet et koncept, som vi alle trives godt med - børn som voksne. Derudover har vi tradition for at invitere bedsteforældre

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet DECEMBER 2012/JANUAR 2013 1

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet DECEMBER 2012/JANUAR 2013 1 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2012/JANUAR 2013 1 Dec 2012 Jan 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2012/JANUAR

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK NYHEDSBREV FORÅR 2015 MEDARBEJDERE: Tina Brixtofte Andersen Skrydstrupvej 11 2.tv. 8200 Århus N tlf 25 30 23 73 e-mail TIBA@km.dk

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 10+11 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 10+11 2013 Fælles info Lektiecafe. Efter jul ændrede vi flere ting ved vores lektiecafe. Bl.a. at det blev frivilligt at komme der og at tidspunktet blev lige efter 5. lektion (kl. 12.40) tirsdag, onsdag og torsdag.

Læs mere

DECEMBER 2011 / JANUAR

DECEMBER 2011 / JANUAR 1 DEC 2011 JAN 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Nyt fra indskolingen

Nyt fra indskolingen Kære forældre Skolernes vinterferie står for døren, og vi vil gerne indledningsvis ønske alle vore elever og forældre en rigtig god uge 7. Igennem hele det sidste år har det været skolebestyrelsens og

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Julemanden skal vækkes.

Julemanden skal vækkes. Bladet For Rørbæk & Opland - November 2005-15. årgang Julemanden skal vækkes. Lørdag d. 10. December kl. 10.30, så han kan nå at blive vågen til han skal ud med de mange gaver. Kom og hjælp med at vække

Læs mere

Åbne kurser på Severin Kursuscenter

Åbne kurser på Severin Kursuscenter Åbne kurser på Severin Kursuscenter Severin Kursuscenter A/S - Skovsvinget 25-5500 Middelfart - Tlf.. 63 41 91 00 - severin@fdb.dk - www.severinkursuscenter.dk Åbne kurser - for dig som vil prøve noget

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Aalykkeskolens SFO. ...en god start

Aalykkeskolens SFO. ...en god start Aalykkeskolens SFO...en god start Velkommen til Aalykkeskolens SFO Aalykkeskolens SFO består af 180 dejlige børn og ca. 14-16 voksne. At starte i SFO: Det er en stor omvæltning at komme fra børnehave til

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere