- 1 - Busses Skole, generalforsamlingen tirsdag den 27. marts 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- 1 - Busses Skole, generalforsamlingen tirsdag den 27. marts 2012"

Transkript

1 Busses Skole, generalforsamlingen tirsdag den 27. marts 2012 Skolelederens skriftlige beretning Det er igen blevet tid til at se tilbage på året, der gik. Busses Skole er en selvejende institution. Heri ligger der bl.a., at vi holder os oppe og i gang ved egen drift. Forudsætningen for, at det kan lade sig gøre, er, at vi som skole konstant er i udvikling og opmærksomme på de forandringer og strømninger, der omgiver os. Forandringer og udviklingstendenser i forhold til skole og pædagogik, samfundets forventninger til børn og unge, og det omgivende samfunds fordringer til skolens lærere, ledelse og forældre. Det jeg forsøger at sige er, at nok er vi vor egen (selvejende) men vi er ikke på en øde ø. I den mundtlige beretning vil jeg komme mere ind på dette emne, herunder også seneste møde i skoleforum og skolens udviklingspotentialer. Status Busses Skole havde den 5. september elever. Elevtallet er nøjagtig det samme som sidste år, dog med en mindre forskydning i aldersfordelingen. Eleverne er fordelt på 13 klasser. Elevtallet i den enkelte klasse svinger fra 20 til 24. Opgørelsen af elevtallet den 5. september danner grundlag for Børne- og Undervisningsministeriets beregning af tilskud til skolen. Der optages op til 24 elever i hver klasse. Der er ikke automatisk opfyldning af klasser, og der er ikke noget eksplicit krav om, at der skal være et bestemt antal elever i hver klasse. Der kan være særlige omstændigheder, der gør, at en klasse er "lille" i en periode og ikke får nye elever. Det er skolelederen, der foretager denne afvejning. Det tilstræbes at fastholde et stabilt elevtal på skolen med så få udsving som muligt. Dette af hensyn til skolens samlede pædagogiske og økonomiske vilkår og muligheder. Skolestart Vores første skoledage er traditionsbundne, og vi holder af dem. Fra 1. til 9. klasse mødes vi ved flagstangen og synger året i gang og springer ind i det nye år som en prop. Vores nye børn til begynderklassen møder et par dage senere end resten af skolen og bliver taget godt imod af elever i indskolingen og 5. klasse samt af klassens lærere. Børnene møder frem forventningsfulde og glade, og forældrene er ikke til at skyde igennem. Hvert eneste år i august er det en kæmpe oplevelse og meget livsbekræftende at opleve de små nybegyndere, der træder deres første betydningsfulde skridt ind i nyt land. Der går som regel lidt tid, før skolen er indtaget. Men så bliver hver en kvadratmeter også brugt og hver en mulighed grebet. Skolens fødselsdag! 94 års fødselsdagen blev som så mange gange før fejret hjemme på skolen med boder, optræden, konkurrencer, lege, musik, teater, café og ikke mindst godt samvær mellem børn og voksne. Alt sammen er tilrettelagt og ledet af de enkelte klasser. Indholdet, variationen og det kunstneriske udtryk vil selvfølgelig altid afhænge af klassens elever og lærere, og hvor fantasifulde og kreative, vi alt i alt er. Nogle forældre har foreslået, at skolen burde ønske sig noget til sin fødselsdag, så det var muligt at komme med en gave. I fællesskab fandt elever og lærere frem til, at vores ønske på fødselsdagen i 2011 var at kunne støtte børn i andre lande. Der blev derfor foranstaltet en indsamling på dagen

2 kroner blev samlet ind og af tre elever og en lærer overrakt til Mimi Jakobsen fra Red Barnet. Tak for jeres bidrag! Lejrskole Begynderklassen havde en tre-dages lejrskole i foråret rejsen gik helt til Værløse. At komme af sted på den måde er en fin træning i at være væk hjemmefra, at være på opdagelse sammen i nyt terræn, at opleve hinanden i nye situationer og som med enhver lejrskole også med et socialt aspekt. 5. klasse havde en primitiv lejrtur med transport på gå-ben og overnatning i shelters i Hareskoven. Friluftsliv, rygsække, vanddunke, mad over bål, lejrstemning og en blanding af 5.-klasse-krudt og en veltilpas træthed efter dagens strabadser. Vores to 7. klasser var en uge på Fanø. En lille ø i det barske Vesterhav udenfor Esbjerg. Kilometerlange strande og kraftigt tidevand, hvor man skal tage sig i agt for ikke at være for langt ude, når tidevandet kommer ind. Eleverne boede på en campingplads i små hytter, købte selv ind og lavede mad i mindre grupper. På lejede cykler blev øen oplevet - fra de gamle bunkeranlæg på nordspidsen af øen til byvandring i den sydlige Sdr. Ho, hvor der blev fortalt spøgelseshistorier af den lokale naturvejleder. På Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg dissekerede de fisk, så sælfodring og gik på opdagelse i udstillingerne. Selvom vejrguderne var på tværs, blev det en rigtig god og begivenhedsrig tur. Skønt at rejse med elever til steder i Danmark, hvor de færreste har været før. De to 9. klasser rejste til Tjekkiet. Første del af turen foregik oppe nordpå i byen Harachov, tæt på den polske grænse. Her gennemgik klasserne et 3-dages adventure/teambuilding program. Kombinationen af smuk natur og fysisk aktivitet er altid et hit. Bagefter gik turen til Prag, Tjekkiets hovedstad, hvor den kulturelle del af lejrskolen blev afholdt. Et gribende besøg i koncentrationslejren Theresienstadt prægede den første dag. En byvandring med rundvisning til Prags seværdigheder, herunder den jødiske bydel, hørte også med. Her var også rig lejlighed til at shoppe, hygge sig og slappe af. Turen blev afsluttet med noget ganske utjekkisk i form af et godt måltid på Hard Rock Café, inden bussen kørte nordpå mod Danmark. I dette forår skal begynderklasse, 1., 2., 3., 4. og 5. klasse på lejrskole. På-tværs-uge I uge 47 afholdte vi på-tværs-uge. Det er en uge, hvor klasserne arbejder på tværs. Det giver mulighed for at sammensætte andre elevgrupper end sædvanligt og udnytte lærerressourcerne anderledes. 9. klasserne er altid i erhvervspraktik i denne uge. De to 8. klasser har som opgave at gennemføre et kulturprojekt, afsluttende med en forestilling for forældre og skolens elever. De to 7. klasser arbejder sammen og har samtidig gæsteelever på besøg. På mellemtrinnet er der mulighed for at lave projekter, hvor klasserne arbejder på tværs. Tilsvarende har indskolingen en hel uge til at sætte fokus på et indskolingsemne. Samlet set er det en uge med mange spændende aktivieteter, og hvor skolen sprudler af liv og engagement. Emneuge Hvert år afholder vi også en emneuge for klasse. I dette skoleår foregår den i uge 13, og ugens emne tager udgangspunkt i demokrati. Vi har forsøgt at skabe et eksperimenterende samfund med forskellige nationer og ressourcer. Igennem ugen bliver eleverne udfordret til at udveksle og handle med produkter 2 / 8

3 og ressourcer et scenarie, som mange nok kender fra virtuelle spil. Det bliver spændende at følge med i, hvad der kommer ud af det. Indskolingen har samtidig en teateruge. Stykket tager i år afsæt i vikingetiden og er skrevet af lærerne med inspiration fra denne tid og den nordiske mytologi. Det afsluttes med forestilling for forældre om torsdagen og dagen efter for skolens øvrige elever. Endelig er der 9. klasserne, som har faguge i uge 13. De forbereder sig til de forestående afgangsprøver med særlig vægt på det skriftlige arbejde. Fastelavn og elevfest Fastelavn er og bliver et tilløbsstykke. Der bliver danset og festet, inden kattekonger og kattedronninger bliver fundet. Elever og lærere er festligt udklædte, fastelavnsboller er bagt og bliver spist, og tønder hængt op med indhold. Man må sige, at vores praktikanter fra Zahle havde taget opdraget alvorligt og nok var de bedst udklædte i år. Elevfesten torsdag den 23. marts er for alle fra klasse. Det er elevrådet, der har planlagt og arrangeret festen. I år er temaet maskebal. Der er arrangeret underholdning og diverse nomineringer. De enkelte klasser kommer med forret, hovedret, dessert eller chips til fælles spisning. Alle er udklædte og i festtøj. Det er hyggeligt og rart at deltage i - også som voksen. Projektopgaven Hvert år gennemfører skolens 9. klasser en projektopgave, der er en del af pakken for Folkeskolens Afgangsprøve. Selve opgaven udarbejdes på en uge, men forinden er eleverne blevet introduceret til opgavens formål, form og rammer, og i fællesskab har de to 9. klasser fundet frem til et fælles overemne. Det kan fx være Bag facaden, Migration, Udvikling eller. som i år: Afhængighed. Eleverne finder sammen i mindre grupper, vælger underemne og formulerer en problemstilling, som deres projektopgave mere specifikt skal handle om. I år så vi fx underemner som Vaner og OCD, Afhængighed af de sociale medier og Arbejdsnarkomani. Det er en intens uge, hvor eleverne er selvkørende, og hvor formen og (selv)ansvaret udløser megen energi, arbejdsindsats og ofte også kreativitet. Der er gang i bøger, internettet, film og lyd. Ressourcepersoner eller casepersoner opsøges og interviewes, og steder besøges. Der indsamles dokumentation i form af tal, fakta, billeder, filmoptagelser m.m. Undervejs føres der individuel logbog dag for dag for at skabe rum for refleksion og holde styr på processen. Der er løbende vejledning hos læreren både på skolen og over ElevIntra. Fredag afleveres en synopse, og i den følgende uge fremlægger eleverne deres projekt for hinanden og for lærerne. Ved fremlægningen har de fleste en it-præsentation som holdepunkt; ofte suppleret af et mere kreativt produkt. Det bliver formidlet på mange måder, fx via teater, film, sang, digt, udstilling, forsøg eller øvelser, hvor tilhørerne skal deltage. Lokalet kan også være udsmykket eller indrettet, så det passer til gruppens underemne. Alt i alt en uge, der giver særlige vilkår for læring en læring, der spænder vidt og ikke kun vedrører indholdet, men også knytter sig til arbejdsformen, processen, samarbejdet, ansvaret og det at dykke godt ned i et emne. Gammel-elev-dag Fredag den 6. maj havde vi inviteret skolens gamle elever på besøg. Det blev en hyggelig aften, hvor selv "Alexander fra 7. klasse" var blevet voksen, og Thorbjørn var blevet far til et kommende Bussebarn. Sådan kan man blive overrasket

4 Morgensang I skoleåret har vi hver tirsdag haft fælles morgensang for klasse. Det afholdes i lille sal. De fire øvrige dag er der desuden morgensang for begynder-6. klasse, og her samles vi i forhallen. Det er oftest Lars, der leder os igennem morgensangen. Enkelte gange er det mig, der vikarierer og har fundet guitaren frem, men det skal indrømmes, at der er temmelig stor niveauforskel på mit bidrag til Lars klaverspil og musikalske ledelse. Sådan er det. Ud over fællesangen er der også indslag og fælles beskeder. Det er fx her, at vinderholdet fra fodboldturneringen kåres eller vore praktikanter præsenteres for eleverne. Hvert efterår har vi igennem nogle år haft den glæde at have besøg af musikere fra Malmø Musik Højskole. De overværer musikundervisning i nogle klasser for at få et indtryk af hvordan det er at undervise og formidle musikfaget, og så giver de en lille koncert til morgensangen. Torsdag har overbygningen deres egen morgensamling, som lærerne i overbygningen på skift har ansvaret for morgensamlingen. Her er det som regel Lars Christian, der sørger for musikledsagelse ved flyglet. Sangvalget afpasses efter elevernes aldersgruppe. Morgensang / morgensamling er en vigtig institution i vores skole. Først og fremmest er det en fornøjelse at samles om fællessang og dermed at skolen gør sit til, at eleverne får en sangskat og et sangrepertoire med sig videre i livet. Dernæst er det værdifuldt, at eleverne oplever sig som en del af et fællesskab og en større helhed; en oplevelse vi kan tilgodese ved forskellige lejligheder i skolen og bl.a. ved morgensang. Og endelig er morgensamlingen for børnene også en arena for træning i at stille sig frem og formidle noget til en større forsamling. Læse- og staveprøver Vi har en lang tradition for læse- og staveprøver gennem hele skoleforløbet på Busses Skole. Vi har gode erfaringer med både prøvetagning og den efterfølgende pædagogiske evaluering, der involverer både lærere, elever og forældre. Alle prøver, vi benytter, indgår i en evalueringsproces, hvilket for os vil sige, at testresultaterne analyseres og fortolkes i et fremadrettet pædagogisk perspektiv. Vi anvender standardiseret prøvemateriale, da vi herved både sikrer, at vi udelukkende bruger prøver af høj faglig kvalitet, og at testresultaterne kan sammenlignes med scoren på landsplan. I klasserne deltager klassens dansklærer og en specialundervisningslærer i testforløbene. Når prøverne er aflagt og rettet, afsluttes forløbet med en læsekonference, hvor specialundervisningslæreren er sparringspartner for klassens lærere i forhold til fortolkning af prøveresultater, læsestavepædagogiske tiltag i de enkelte klasser og indsats i forhold til enkeltelever. Klasselæreren informerer forældrene til de enkelte børn om testresultaterne dog bliver en specialundervisningslærer inddraget, hvis der på baggrund af et prøveresultat er behov for særlig bistand. På Busses Skole starter testforløbet i begynderklassen, hvor eleverne sprogtestes i basale færdigheder. Fra klasse tager vi typisk læsetest to gange om året. I 4. klasse tages desuden en stavetest. Fra klasse tages typisk en læsetest i efteråret og en stavetest i foråret. I klasse anvender vi folkeskolens afgangsprøver i læsning og retskrivning. Alt i alt er disse test med til at forankre og udvikle den faglige kvalitet i danskundervisningen på Busses Skole, samt at understøtte at enkelte elever får tildelt specialiseret hjælp efter behov. 4 / 8

5 Efteruddannelse og kurser Vores prioritering af kurser og efteruddannelse af skolens personale er fortsat i høj kurs. Vi har i de sidste mange år kombineret fælles indsatsområder som fx den lærende skole og senest cooperative learning med kurser for den enkelte lærer/pædagog eller grupper af lærere/pædagoger. Vi har indført et princip om, at alle skal have gennemgået et førstehjælpskursus. Så det bliver jævnligt udbudt og arrangeret. Til næste år har vi mulighed for at give tilbuddet til alle lærere. Det sker i samarbejde med Trygfonden og Dansk Friskoleforening. Det er nogen år siden, vi sidst har haft det, og der er brug for en genopfriskning. I år har der ikke mindst været fokus på implementering af ny teknologi - også i relation til lærernes kompetenceudvikling. Vi har investeret mange penge på området, dels i ipads og dels i IWB tavler. Nu er vi til gengæld også klar til at sætte fulde sejl. Minibussen og Bussen I år har der været 136 børn tilknyttet Bussen og Minibussen. Vi har været 11 faste medarbejdere og to store elever fra skolen til at tage hånd om børnene. Minibussen Som noget nyt er vi i Minibussen begyndt at være ude med børnene en halv time efter skoletid. Vi voksne kan mærke, at det giver god energi og tilmed den effekt, at flere børn bliver ude for at lege. Eftermiddagen og stemningen bliver også noget mere afslappet efter den friske luft. Et andet nyt tiltag er, at vi sætter maden frem ved halv 3 tiden. Børnene kan så komme og spise, når de er sultne eller er færdige med den leg, de har gang i. Det har givet meget mere ro omkring vores eftermiddagsmad. Vi har igen i år forsøgt at give børnene en bred vifte af muligheder for at beskæftige sig med noget, de synes om. Ud over at følge årets gang med bl.a. juleting, påskeudsmykning osv. har vi i år også lavet mad med børnene også her følger vi årstidens ift frugt og grønt. Der er altid god brug for at komme over i gymnastiksalen og røre sig. Her spilles fanta og andre boldspil. Sy i filt er stadig et stort hit blandt børnene, mange børn har lært at sy på symaskine, og nogle har endda syet tøj til sig selv. Vi tilstræber, at børnene beskæftiger sig med forskellige materialer, og at de aktiviteter vi tilbyder, giver udfordringer på mange planer. Ture ud af huset bliver også prioriteret. Svømmeture, skøjteture, rollespilsture, bowling, computercafé, naturture, Experimentariet med mere. Som regel med en mindre gruppe på 15 børn da det giver en hyggelig atmosfære, hvor alle kan komme til orde og nyde en dejlig tur. I år bliver overnatningen kun for begynderklassen. De skal senere på året på lejrskole og for nogles vedkommende er det første gang, de skal sove uden forældre. Og lidt tilvænning i kendte rammer kan erfaringsmæssigt være ganske nyttigt. Bussen Bussen var igen i år på Feddet. Denne gang var de af sted tre dage og havde en rigtig god tur, bortset fra, at der ikke længere kører bus fra stationen til Feddet. Morten måtte køre i fast rutefart for at få alle med. Vi har derfor besluttet, at nu er det tid at finde en ny campingplads. Bussen holder adskillige hyggeaftener i årets løb. Her kokkererer børn og voksne sammen og hygger sig med spil og andre ting. Bussen har desuden benyttet - 5 -

6 musikstudiet flittigt, en ret populær aktivitet. Der er i år arbejdet meget i kreative værksteder i Bussen. Der laves smykker i forskellige materialer, males og syes. Børnene i Bussen nyder nærhed med hinanden og med de voksne og der spilles mange spil. 5. klasse er glade for, at deres klasselokale om eftermiddagen er en del af Bussen. Vi har haft faste svømmehalsture. Der er ikke mange børn, der deltager, men de der tager med, har en dejlig tur. Ture til Lyngby eller København er populære, samt ture til Experimentariet. Pædagogerne har i det forgangne år været med i begynderklasse 1., 2. og 3. klasse 6 timer pr. uge. Vi deltager i skole/hjem samtaler og er også med på lejrskole i disse klasser. Igen i år har der for pædagogerne været afsat tid til personalemøder, planlægning og pædagogiske møder. Møderne bruges til at snakke pædagogik, børn, regler mv. Vi har taget aktuelle emner og konkrete situationer op for derigennem at kunne forholde vores pædagogiske praksis til. Vi er ågså begyndt at tage på besøg i andre institutioner for at blive inspireret. De to afdelinger, Minibussen og Bussen, er begyndt at arbejde tættere sammen. Vi har snakket om, hvilke ressourcer vi hver især har, og hvad vi kan byde ind med. Vi vil også lave mad fælles. Det kommer formentlig først helt på plads, når det nye skolekøkken er færdigt - forhåbentlig efter sommerferien. Forældrearbejdsdag Årets forældrearbejdsdag var som vanligt en sen forårsdag. Godt 100 mødte op og tog fat og brugte en hel dag på en række forskønnelses -og forbedringsopgaver. Det er her legepladsen får et super eftersyn og "firkantstregerne" bliver synlige igen. Ukrudt bliver fjernet, blomster plantet og en væg bliver malet. Når så dagen ovenikøbet byder på en udsøgt frokost kreeret af forældre under Mortens kyndige ledelse, er dagen fuldendt. Tusind tak! Forældredag Tilsvarende forældreengagement ser vi når lærerne holder pædagogisk dag, og forældre for en dag overtager skolen og fritidsordningen. Tak til de mange forældre, der har påtaget sig tjansen med at undervise og tage vare på børnene denne dag. IT En af skolens vigtige opgaver er at kvalificere eleverne til at kunne navigere og agere i deres egen tid og i det fremtidige samfund, der venter dem! Hertil hører naturligvis digitale og it-teknologiske kompetencer. Der ligger en stor udfordring i at omtænke hele undervisnings- og læringsbegrebet i denen retning. Lad mig give et kort oprids af skolens status på it-området. Alle lærerne har en bærbar computer og en ipad. Der er opsat projektorer i alle undervisningslokaler, som kan kobles op til lærerens computer eller ipad. Der er hurtigt trådløst netværk alle steder, og der er opsat interaktive tavler i 1. og 2. klasse. Taskebøger søges afløst af elektroniske bøger! Inden for overskuelig tid tilstræbes, at vi så vidt muligt går over til det papirløse undervisningsmiljø. Opgaver stilles elektronisk og afleveres elektronisk. Naturligvis foregår lærernes opgaveretning, vejledning og evaluering ligeledes elektronisk - og returnering af opgaver ligeså! Snarest udleveres ipads til elever fra 3. til 7. klasse! De er bestilt, men vi kender ikke datoen for, hvornår de kommer. Vi er spændt på, hvordan det 6 / 8

7 alt sammen kommer til at fungere og forny undervisningen og læringen. Vikardækning Det sker, at en af klassens lærere er fraværende. Det kan skyldes sygdom, egne børns sygdom, deltagelse i kurser eller møder. I langt de fleste tilfælde sørger skolen for vikar til klassen. Den fraværende lærer giver vikaren besked om, hvad klassen arbejder med og har ved planlagt fravær også sørget for, at der ligger materiale til brug i undervisningen. Viceskoleleder Peter Steffensen står for den daglige vikardækning og får skolen til at hænge sammen ved at trække på en vifte af personer, som på den ene eller anden måde har relation til skolen. Nogen gange kan der undervises i klassens normale fag, mens der andre gange arbejdes med andre fag. Det kan være fag, vikaren kan undervise i. Eksempelvis er det svært for en vikar at springe ind og gennemføre undervisning i fysik eller musik. Hvis det skønnes, at en vikar ikke vil kunne gennemføre en relevant undervisning for en af overbygningens klasser, får klassen fri. Ved længerevarende fravær gør vi, hvad vi kan, for at det er den samme, der kommer i alle timer. Klasserne på Busses Skole er generelt gode til at modtage vikarer. I og med at vikarerne i stor udstrækning er personer, som eleverne kender fra skolens hverdag, og deres almindelige lærer har beskrevet, hvad der skal arbejdes med, opleves vikartimen ikke som en indholdstom fritime. Men selvfølgelig vil en vikartime altid være noget andet end en almindelig time. Skolens medarbejdere Ved skoleårets begyndelse sagde vi farvel til Marie Rich og Kjeld Hoff Olsen som timelærere. De er begge gået på pension. Vi sagde også farvel til Ida Hesseldahl og Thomas Lange. Ida flyttede til Grønland, og Thomas har påbegyndt sit psykologistudie. Thomas ses stadig på skolen, da han supplerer sin SU med at gøre rent. Line Skrubbeltrang har efterfølgende valgt at søge andre græsgange, og Allan Bo Harlev stopper til sommer for at læse videre. Teis Garde nåede at være væk i en kort periode, for at vende tilbage som fast vikar i 2. klasse. Han slutter til sommer. Som alle andre skoler i landet er vi også ramt af nedskæringer. Det har fået den konsekvens, at vi må sige farvel til Susanne Ipsen efter sommerferien. Vi har i alle årene været fuldt tilfredse med Susannes arbejde, og vi vil gøre, hvad der er muligt for at hjælpe hende videre. I efteråret sagde vi også farvel til Preben Jensen, der som skolens pedel har vogtet over bygningerne i de sidste 18 år. Vi afholdt en velbesøgt afskedsreception for Preben torsdag før efterårsferien. I skal alle have en stor tak for den tid, I har været på Busses Skole. Nanna Hohwü-Christensen og Kristoffer Søgaard er på barsel fra skoleårets begyndelse. Nanna kommer tilbage inden sommerferien, og Kristoffer ventes tilbage efter sommerferien. Som ny pedel har vi ansat Jens Mundeli-Jensen. Jens har taget godt fat, og det er som om, at der ikke er den krog eller det hjørne, hvor han ikke har været forbi. Pedelværkstedet er i samme anledning blevet sat i stand. Fra sommerferien og frem til februar havde vi ansat Daniel Sundquist som pedelhjælper

8 I skolens SFO (Minibussen og Bussen) har vi ansat Emil Møller og Christopher Nielsen. For ganske nylig har vi ansat Jeanette Gudbergsen som kontorassistent. Jeanette er flexjobsansat med fire arbejdsdage. Det tegner til at blive rigtig godt og giver netop den aflastning på kontoret, der længe har været brug for. Velkommen til jer alle! Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle ansatte for året, der er gået. PPR Charlotte Schwanenflügel er tilknyttet skolen som skolepsykolog. Åse Johansson er skolens sundhedsplejerske. Eva Skovgaard, der har været skolens talehørepædagog igennem mange år, måtte vi sige farvel til ved skoleårets begyndelse. Eva er gået på pension. I hendes sted har vi budt velkommen til Britt Lauridsen som ny tale-hørepædagog. Tak for samarbejdet og sparring igennem året. Afslutning Denne beretning er udarbejdet med bidrag fra skolens personale. Den bliver suppleret med en mundtlig beretning til generalforsamlingen. Bjarne Højlund, 20. marts / 8

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Udover denne beretning henvises til årsskriftet Busses Skole 2013/14, der på en mere udførlig måde fortæller om

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole Informationshæfte for Indskolingen Ørslevkloster Skole 2014 2015 11. udgave s. 1 En skole i forandring Ørslevkloster skole er en skole i forandring. I vil opleve en skole, som er anderledes, end da I selv

Læs mere

SOMMER hold øje 2014 - uge 26

SOMMER hold øje 2014 - uge 26 SOMMER hold øje 2014 - uge 26 Kære alle. Så er det slut med skoleåret 2013-2014. Vi glæder os nok ALLE til ferien, men inden længe glæder vi os også til igen at se vore venner og de andre bøffer. Så er

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 Hvad skal der ske Ugenr. Hvordan Med hvilket formål

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Afdelingens struktur Rosendalskolen er en folkeskole med 800 elever. Skolen har i de sidste år fusioneret med Hvornum og Nordre skole, og er derfor i

Afdelingens struktur Rosendalskolen er en folkeskole med 800 elever. Skolen har i de sidste år fusioneret med Hvornum og Nordre skole, og er derfor i Afdelingens struktur Rosendalskolen er en folkeskole med 800 elever. Skolen har i de sidste år fusioneret med Hvornum og Nordre skole, og er derfor i gang med en gennemgribende udvikling og ombygning.

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

Velkommen på Skjern Kristne Friskole

Velkommen på Skjern Kristne Friskole Velkommen på Skjern Kristne Friskole En skole med liv, respekt og trivsel Skjern Kristne Friskole er en tryg ramme om hverdagen for ca. 370 børn og 45 voksne. Vi satser på høj faglighed og trivsel i hverdagen.

Læs mere

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår.

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. Kinesisk ordsprog NYT TLF.: 41 73 67 43 Footbase langbold vinder 2011 - klubfest

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Årsberetning for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave 2012

Årsberetning for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave 2012 Årsberetning for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave 2012 Dagsorden: 1. Præsentation af personalet 2. Fokuspunkter 3. Uddannelse for personalet 4. Forældrerådet 5. Indretning/fremtidsplaner 6. Dokumentation

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Traditioner i Børnehuset Viften.

Traditioner i Børnehuset Viften. Traditioner i Børnehuset Viften. Fastelavn: Vi holder fastelavnsfest i Børnehuset fastelavns mandag. Hver gruppe har deres egen tønde som de skal slå ned grupperne er rundt omkring i huset. Vi er alle

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540 Leder af SFO Viceskoleleder Rasmus Andreassen Tlf. skolens kontor. 88 72 44 07 Hverdagens beskeder: Tlf. SFO køkkenet 27 90 82 60 Tlf. Klub 27 90 82 62 Åbningstider i SFO Mandag torsdag: 6.30 8.00 / 12.55

Læs mere

Sidste / Første skoledag på Æblegård Friskole

Sidste / Første skoledag på Æblegård Friskole Sidste / Første skoledag på Æblegård Friskole Nogle er blevet blå, nogle lysegrønne, andre er blevet grønneog der er endda en hel flok der er blevet gule Dagens dejlige overraskelse var at hele 9. klasse

Læs mere

Traditioner. Traditioner omkring højtider og helligdage. Jul:

Traditioner. Traditioner omkring højtider og helligdage. Jul: Traditioner Traditioner omkring højtider og helligdage Jul: Juletræstur og juleklip: Tættest muligt på 1.december laver alle julepynt - 6. klasse tager ud og finder et smukt juletræ til skolen. Herefter

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

PEDER LYKKE SKOLEN. Skolen uden døre

PEDER LYKKE SKOLEN. Skolen uden døre PEDER LYKKE SKOLEN Skolen uden døre 1 Velkommen På Peder Lykke Skolen ønsker vi at give børnene de bedste muligheder for at udnytte og udvikle deres sociale og faglige kompetencer. Vi har overskud til

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge Fastelavn. Fredag den. 28. februar afviklede vi fastelavn i SFO. Det blev som vanligt en sjov, hektisk og hyggelig dag. Børnene er jo noget oppe og køre sådan en dag, men vi har fundet en god form (syntes

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år.

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 års jubilæum Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 år er meget lang tid at skulle forholde sig til, og samfundet vil sandsynligvis

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Hermed følger det første forældrebrev i 2014. Selv om vores ambition er, at forældre-brevet udsendes en gang månedligt, kan indholdet være så begrænset, at en enkelt måned udgår Dette var

Læs mere

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen Vores telefonnummer er 43 35 32 35 Vores hjemmeside er www.detgroenneomraade.htk.dk/afdelingerne I denne folder kan

Læs mere

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 Velkommen til SFO ved Saksild-Nølev skole Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 VELKOMMEN TIL. Vi byder dig og dine forældre velkommen til skolefritidsordningen på Saksild Skole, hvor vi håber,

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Kære Forældre. Velkommen i dagpleje hos. Britt og Mogens. Øvangsvej 5. 4540 Fårevejle. Tlf: 78785363. Lidt om os

Kære Forældre. Velkommen i dagpleje hos. Britt og Mogens. Øvangsvej 5. 4540 Fårevejle. Tlf: 78785363. Lidt om os Kære Forældre I har nu valgt, at jeres barn skal starte i dagpleje. For nogen er det naturligt og let, men for andre kan det være svært at aflevere det bedste man har, til en dagplejer man endnu ikke kender.

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Påfuglen

Velkommen til Børnehuset Påfuglen Velkommen til Børnehuset Påfuglen Kære Du skal gå på: Velkommen i Påfuglen. Blå stue: Rød stue: Gul stue: Når du starter, er det: som tager imod dig og viser dig rundt. De andre voksne i vuggestuen er:

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf , Årsplan 4. klasse, dansk/emne 2010/2011

Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf ,   Årsplan 4. klasse, dansk/emne 2010/2011 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 4. klasse, dansk/emne 2010/2011 Hvad skal der ske Uge-nr. Hvordan Med hvilket formål

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Hellerup Skoles Traditionsmappe

Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skole I løbet af et skoleår på Hellerup skole sker der en masse sjove og anderledes ting end lige undervisning og projekter. Vi har nogle traditioner, vi gerne

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset er en integreret institution, hvilket betyder, at vi både har en børnehave og en fritidsordning. Denne velkomstfolder

Læs mere

Dagplejen Åby: Velkommen til onsdagsgruppen:

Dagplejen Åby: Velkommen til onsdagsgruppen: Dagplejen Åby: Velkommen til onsdagsgruppen: I vores gruppe er vi 5 dagplejer, Kit, Marianne, Lotte, Anja og Annette P. Vi har tilsammen 20 børn i alderen 0-3 år. Lige nu har vi rigtig mange nye små, som

Læs mere

Et nyt Børne- og Familiehus. Vi vendte efter en lang og dejlig sommerferie tilbage til et nyt hus med flere børn og færre voksne - det lyder da

Et nyt Børne- og Familiehus. Vi vendte efter en lang og dejlig sommerferie tilbage til et nyt hus med flere børn og færre voksne - det lyder da Nyhedsbrevet Årgang 16 - Nr. 5 - September 2010 Sommeren I dette nummer af Nyhedsbrevet vil vi forsøge at samle op på sommerens mange gode og glade oplevelser. Vi bliver nødt til at spole filmen helt tilbage

Læs mere

Juni 2013. Nyt fra de forskellige teams:

Juni 2013. Nyt fra de forskellige teams: Nyt fra de forskellige teams: Juni 2013 Team 00. klasse: Om mandagen og torsdagen har børnene lavet førskole-opgaver, hvor deres kommende børnehaveklasselærere har deltaget. Mange af børnene har været

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

Dagene blev afsluttet med det store cykelringridning. Det var slet ikke så nemt at holde balancen på cyklen, med en lanse i hånden og så ramme den

Dagene blev afsluttet med det store cykelringridning. Det var slet ikke så nemt at holde balancen på cyklen, med en lanse i hånden og så ramme den SFO NYT Maj 2011 Påsken i SFO De børn der var tilmeldt SFO en dagene før påske, var med til at gøre det til nogle skønne dage. Det er altid dejligt, når vi er en lille gruppe og har rigtig god tid. Det

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 06/2017 Nyt fra Børnehuset. Fastelavn Nu er det snart fastelavn, og det vil sige fest og ballade-tid I uge 6+8 har vi emneuge Fastelavn, hvor vi vil lave fastelavnsris og andet fastelavnspynt.

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 30. januar 2015 Fredagsbrev nr. 809 Næste uge: 31. januar 03.februar 05.februar 05.februar UGE 7 Baunen udlejet Lærermøde 4.-5.kl. på Asnæs Bibliotek Fastelavn på skolen Bestyrelsesmøde

Læs mere

MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014

MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014 MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014 Kalenderen 1 Isabella (1. klasse) 8 år 16 Hele Fritteren på Katbakken Karoline J.P. (0. klasse) 7 år Peter (3. klasse) 10 år 2 Frittervenner kommer 17 Stjerneskuddene kommer på

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 24/2017 Nyt fra Børnehuset. Blå Gruppes Discofest Fredag den 2.juni holdt Blå Gruppe (langt om længe ) discofest. Børnene havde glædet sig meget. Vi hyggede med velkomstdrink, lækkert mad +

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne:

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Barnets alsidige udvikling i aktiviteterne i SFO: SFO s praksis nu og her. SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Personlige

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

Hold Øje uge 10. Musik på tværs samme fredag 4/4 om aftenen kl. 17. Generalforsamling d. 23/4 kl. 17.

Hold Øje uge 10. Musik på tværs samme fredag 4/4 om aftenen kl. 17. Generalforsamling d. 23/4 kl. 17. Hold Øje uge 10 Foråret arbejder lige så stille på at bryde igennem. Temperaturen er ikke helt forårsagtig (eller er den) men der er mere lys og dermed forår i luften Det kan mærkes på ungerne på den gode

Læs mere

Barnets alsidige personlighedsudvikling.

Barnets alsidige personlighedsudvikling. Barnets alsidige personlighedsudvikling. At barnet udvikler kompetencer, så det kan indgå i sociale fællesskaber, og at barnet oplever sig som en værdifuld deltager i de sociale og kulturelle fællesskaber.

Læs mere

Nyhedsbrev fra Balle Børnehus.

Nyhedsbrev fra Balle Børnehus. Maj 2014 Nyhedsbrev fra Balle Børnehus. Så er det vist kommet til den tid, hvor et nyhedsbrev er på sin plads. Der er flere ting, vi tænker, der vil være rart at få formidlet ud til jer forældre. Fælles

Læs mere

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan.

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Mål 1: Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Udfordringer: INDSATS AKTIVITET

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Er det ikke bare en herlig tid med lyse morgener, fuglefløjt og varme i vejret? selv om vinteren måske ikke har været så hård og lang; så er foråret vel altid ventet med længsel. På skolen

Læs mere

OBS: På grund af byggeriet opfordres forældre til at bruge Hollænderhallens parkeringsplads fra nu af og til afslutningen på byggeriet.

OBS: På grund af byggeriet opfordres forældre til at bruge Hollænderhallens parkeringsplads fra nu af og til afslutningen på byggeriet. Nyhedsbrev nr. 5 I får nu igen et nyhedsbrev, og denne gang vil vi gerne orientere jer om, hvad der er sket, siden I læste det sidste nyhedsbrev, som I fik lige før sommerferien. Vi vil følge op på: a)

Læs mere

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje?

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje? Dagplejen Kære forældre Velkommen til dagplejen i Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt af Randers Kommune. Hvad er dagpleje? En dagplejer passer normalt 4 børn, og har i perioder

Læs mere

BLÅGÅRD SKOLE TRYGHED GODE RESULTATER VENSKABER OVERSKUD. www.blg.kk.dk

BLÅGÅRD SKOLE TRYGHED GODE RESULTATER VENSKABER OVERSKUD. www.blg.kk.dk BLÅGÅRD SKOLE www.blg.kk.dk TRYGHED GODE RESULTATER VENSKABER OVERSKUD Foto: Henning Hjorth Velkommen til Blågård Skole Blågård Skole er en moderne folkeskole tæt på, hvor I bor. Vi er en ambitiøs skole,

Læs mere

MÅNEDSBREV OKTOBER. Oktober er ved at være ved ende og det er atter tid til at fortælle jer lidt om måneden der gik.

MÅNEDSBREV OKTOBER. Oktober er ved at være ved ende og det er atter tid til at fortælle jer lidt om måneden der gik. MÅNEDSBREV OKTOBER Oktober er ved at være ved ende og det er atter tid til at fortælle jer lidt om måneden der gik. Først til lidt praktisk information: - Vi vil gerne understrege at det er af yderste

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for Fårup SFO 1 Forord Vores SFO og indskoling arbejder sammen i et samlet indskolingsteam. Det betyder at pædagogerne er klassepædagoger i skolen. Lærere og pædagoger indgår

Læs mere

Referat af deltagerrådsmøde, fredag den 10. april 2015, kl. 9.00-10.00

Referat af deltagerrådsmøde, fredag den 10. april 2015, kl. 9.00-10.00 Greve afdeling Referat af deltagerrådsmøde, fredag den 10. april 2015, kl. 9.00-10.00 Til stede: Bygge og Anlæg: Sara og Jannick M. Film og Foto: Victor Kvintel, Danni Andersen og Kiwi Jagne Pædagogik

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Magleby Efterskole Nyhedsbrev

Magleby Efterskole Nyhedsbrev Magleby Efterskole Nyhedsbrev Januar 2013 Godt nytår til alle forældre og elever på Magleby Efterskole! Selvom det er dejligt at holde ferie, var det nu også en god oplevelse at komme tilbage til skolen

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

MOTORIK- og MUSIKDAGPLEJEN VALLEKILDEVEJ 54

MOTORIK- og MUSIKDAGPLEJEN VALLEKILDEVEJ 54 MOTORIK- og MUSIKDAGPLEJEN VALLEKILDEVEJ 54 TLF.NR.: 59656705/51200794 VELKOMMEN I MIT HJEM. Jeg hedder Susanne Kristiansen og jeg er født i 1965. Jeg er uddannet fritidspædagog i 1987. I 2013 har jeg

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Ledelsesberetning. Skolens formål. Skolen og dens virke. Hellested Friskole og Børnehus april 2015

Ledelsesberetning. Skolens formål. Skolen og dens virke. Hellested Friskole og Børnehus april 2015 Ledelsesberetning Hellested Friskole og Børnehus april 2015 Skolens formål Skolens formål er at drive friskole, fritidsordning, fribørnehave og snarligt frivuggestue ifølge skolens værdigrundlag og efter

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Juni 2011 Siden sidst Skoleåret 2010/2011 er ved at være slut. På fredag samles vi alle sammen i gymnastiksalen til en fælles sommerferieafslutning med musik og fællessang.

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

Bakkelandets Friskoles sommerskole d. 30. juni til d. 4. juli 2014

Bakkelandets Friskoles sommerskole d. 30. juni til d. 4. juli 2014 Bakkelandets Friskoles sommerskole d. 30. juni til d. 4. juli 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Mest for seje børn Cirkus Model for en dag Rolllespil Restaurant Komediehuset Mavedans Bageri for

Læs mere

Bedre sent end aldrig som man så populært siger. Så her kommer endelig et nyhedsbrev fra Arenaen Vibeskolens SFO afd. Aunslev.

Bedre sent end aldrig som man så populært siger. Så her kommer endelig et nyhedsbrev fra Arenaen Vibeskolens SFO afd. Aunslev. Nyt fra SFO Bedre sent end aldrig som man så populært siger. Så her kommer endelig et nyhedsbrev fra Arenaen Vibeskolens SFO afd. Aunslev. Vi er efter sommerferien og den nye skolereforms tiltræden i vores

Læs mere

Det giver meget intense naturoplevelser ofte kombineret med strabadser - i det danske forår, rundt i det danske landfra Bornholm til Sønderjylland

Det giver meget intense naturoplevelser ofte kombineret med strabadser - i det danske forår, rundt i det danske landfra Bornholm til Sønderjylland Fra skolelederen Kære alle Det er svært at fatte, at skoleåret allerede lakker mod enden, men begivenhedsrigt og spændende har det været igen! Indvielse af Pulsen, gode foredrag med Kjeld Fredens og Steen

Læs mere

På mandag begynder Ida på prøve i femte klasse. Ida er fra Ebeltoft, og vil gerne være en del af vores skole. Velkommen til Ida og hendes familie.

På mandag begynder Ida på prøve i femte klasse. Ida er fra Ebeltoft, og vil gerne være en del af vores skole. Velkommen til Ida og hendes familie. Syddjurs Friskole Ugebrev 8 26. februar 2017 Ugebrevet udkommer normalt i weekenden. Indlæg sendes senest fredage kl. 20.00 til syddjursfriskolenyhedsbrev@hotmail.com Kalender: Tirsdag 28/2: Besøg af Rønde

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

SFO & Klub maj & juni 2010 nyhedsbrev

SFO & Klub maj & juni 2010 nyhedsbrev SFO & Klub maj & juni 2010 nyhedsbrev Det pædagogiske personale har nu lavet en ny pædagogisk målsætning for arbejdet i hhv. SFO & Klub. Vi har direkte og konkret kigget på vores praksis, og fundet følgende

Læs mere

Rødkilde Fritidshjem & Klub (Rødkilde skoles KKFO)

Rødkilde Fritidshjem & Klub (Rødkilde skoles KKFO) Velkommen til Rødkilde Fritidshjem & Klub (Rødkilde skoles KKFO) Fælles information Velkommen til Rødkilde fritidshjem & klub Institutionen er en skolefritidsordning for børn i alderen 6-13 år. I andre

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Stensved SFO & Klub Juni & juli 2013

Stensved SFO & Klub Juni & juli 2013 Stensved SFO & Klub Juni & juli 01 Tak til alle der var med til at gøre vores indvielse af vores nye lokaler til en dejlig dag. Heldige var vi med vejret og god stemning var der også, derudover fik vi

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Maj 2012 Siden sidst. Orientering omkring planlægningen af næste skoleår Som både skolebestyrelsen og jeg tidligere har været inde på, har det kommende skoleårs planlægning

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO August 2011 Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til alle elever og forældre til det nye skoleår. Skoleåret 2011/2012 er startet og for 42 nye elever var d. 15. august

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Velkommen til. SFO Sødalskolen

Velkommen til. SFO Sødalskolen Velkommen til Indholdsfortegnelse Adresse og åbningstider... 2 Om... 3 Vores dagligdag... 4 Dagens aktiviteter... 4 Spisning... 5 Tøj og sko... 5 Afkrydsning... 6 Telefon... 6 Faste aktiviteter... 7 Traditioner...

Læs mere