- 1 - Busses Skole, generalforsamlingen tirsdag den 27. marts 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- 1 - Busses Skole, generalforsamlingen tirsdag den 27. marts 2012"

Transkript

1 Busses Skole, generalforsamlingen tirsdag den 27. marts 2012 Skolelederens skriftlige beretning Det er igen blevet tid til at se tilbage på året, der gik. Busses Skole er en selvejende institution. Heri ligger der bl.a., at vi holder os oppe og i gang ved egen drift. Forudsætningen for, at det kan lade sig gøre, er, at vi som skole konstant er i udvikling og opmærksomme på de forandringer og strømninger, der omgiver os. Forandringer og udviklingstendenser i forhold til skole og pædagogik, samfundets forventninger til børn og unge, og det omgivende samfunds fordringer til skolens lærere, ledelse og forældre. Det jeg forsøger at sige er, at nok er vi vor egen (selvejende) men vi er ikke på en øde ø. I den mundtlige beretning vil jeg komme mere ind på dette emne, herunder også seneste møde i skoleforum og skolens udviklingspotentialer. Status Busses Skole havde den 5. september elever. Elevtallet er nøjagtig det samme som sidste år, dog med en mindre forskydning i aldersfordelingen. Eleverne er fordelt på 13 klasser. Elevtallet i den enkelte klasse svinger fra 20 til 24. Opgørelsen af elevtallet den 5. september danner grundlag for Børne- og Undervisningsministeriets beregning af tilskud til skolen. Der optages op til 24 elever i hver klasse. Der er ikke automatisk opfyldning af klasser, og der er ikke noget eksplicit krav om, at der skal være et bestemt antal elever i hver klasse. Der kan være særlige omstændigheder, der gør, at en klasse er "lille" i en periode og ikke får nye elever. Det er skolelederen, der foretager denne afvejning. Det tilstræbes at fastholde et stabilt elevtal på skolen med så få udsving som muligt. Dette af hensyn til skolens samlede pædagogiske og økonomiske vilkår og muligheder. Skolestart Vores første skoledage er traditionsbundne, og vi holder af dem. Fra 1. til 9. klasse mødes vi ved flagstangen og synger året i gang og springer ind i det nye år som en prop. Vores nye børn til begynderklassen møder et par dage senere end resten af skolen og bliver taget godt imod af elever i indskolingen og 5. klasse samt af klassens lærere. Børnene møder frem forventningsfulde og glade, og forældrene er ikke til at skyde igennem. Hvert eneste år i august er det en kæmpe oplevelse og meget livsbekræftende at opleve de små nybegyndere, der træder deres første betydningsfulde skridt ind i nyt land. Der går som regel lidt tid, før skolen er indtaget. Men så bliver hver en kvadratmeter også brugt og hver en mulighed grebet. Skolens fødselsdag! 94 års fødselsdagen blev som så mange gange før fejret hjemme på skolen med boder, optræden, konkurrencer, lege, musik, teater, café og ikke mindst godt samvær mellem børn og voksne. Alt sammen er tilrettelagt og ledet af de enkelte klasser. Indholdet, variationen og det kunstneriske udtryk vil selvfølgelig altid afhænge af klassens elever og lærere, og hvor fantasifulde og kreative, vi alt i alt er. Nogle forældre har foreslået, at skolen burde ønske sig noget til sin fødselsdag, så det var muligt at komme med en gave. I fællesskab fandt elever og lærere frem til, at vores ønske på fødselsdagen i 2011 var at kunne støtte børn i andre lande. Der blev derfor foranstaltet en indsamling på dagen

2 kroner blev samlet ind og af tre elever og en lærer overrakt til Mimi Jakobsen fra Red Barnet. Tak for jeres bidrag! Lejrskole Begynderklassen havde en tre-dages lejrskole i foråret rejsen gik helt til Værløse. At komme af sted på den måde er en fin træning i at være væk hjemmefra, at være på opdagelse sammen i nyt terræn, at opleve hinanden i nye situationer og som med enhver lejrskole også med et socialt aspekt. 5. klasse havde en primitiv lejrtur med transport på gå-ben og overnatning i shelters i Hareskoven. Friluftsliv, rygsække, vanddunke, mad over bål, lejrstemning og en blanding af 5.-klasse-krudt og en veltilpas træthed efter dagens strabadser. Vores to 7. klasser var en uge på Fanø. En lille ø i det barske Vesterhav udenfor Esbjerg. Kilometerlange strande og kraftigt tidevand, hvor man skal tage sig i agt for ikke at være for langt ude, når tidevandet kommer ind. Eleverne boede på en campingplads i små hytter, købte selv ind og lavede mad i mindre grupper. På lejede cykler blev øen oplevet - fra de gamle bunkeranlæg på nordspidsen af øen til byvandring i den sydlige Sdr. Ho, hvor der blev fortalt spøgelseshistorier af den lokale naturvejleder. På Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg dissekerede de fisk, så sælfodring og gik på opdagelse i udstillingerne. Selvom vejrguderne var på tværs, blev det en rigtig god og begivenhedsrig tur. Skønt at rejse med elever til steder i Danmark, hvor de færreste har været før. De to 9. klasser rejste til Tjekkiet. Første del af turen foregik oppe nordpå i byen Harachov, tæt på den polske grænse. Her gennemgik klasserne et 3-dages adventure/teambuilding program. Kombinationen af smuk natur og fysisk aktivitet er altid et hit. Bagefter gik turen til Prag, Tjekkiets hovedstad, hvor den kulturelle del af lejrskolen blev afholdt. Et gribende besøg i koncentrationslejren Theresienstadt prægede den første dag. En byvandring med rundvisning til Prags seværdigheder, herunder den jødiske bydel, hørte også med. Her var også rig lejlighed til at shoppe, hygge sig og slappe af. Turen blev afsluttet med noget ganske utjekkisk i form af et godt måltid på Hard Rock Café, inden bussen kørte nordpå mod Danmark. I dette forår skal begynderklasse, 1., 2., 3., 4. og 5. klasse på lejrskole. På-tværs-uge I uge 47 afholdte vi på-tværs-uge. Det er en uge, hvor klasserne arbejder på tværs. Det giver mulighed for at sammensætte andre elevgrupper end sædvanligt og udnytte lærerressourcerne anderledes. 9. klasserne er altid i erhvervspraktik i denne uge. De to 8. klasser har som opgave at gennemføre et kulturprojekt, afsluttende med en forestilling for forældre og skolens elever. De to 7. klasser arbejder sammen og har samtidig gæsteelever på besøg. På mellemtrinnet er der mulighed for at lave projekter, hvor klasserne arbejder på tværs. Tilsvarende har indskolingen en hel uge til at sætte fokus på et indskolingsemne. Samlet set er det en uge med mange spændende aktivieteter, og hvor skolen sprudler af liv og engagement. Emneuge Hvert år afholder vi også en emneuge for klasse. I dette skoleår foregår den i uge 13, og ugens emne tager udgangspunkt i demokrati. Vi har forsøgt at skabe et eksperimenterende samfund med forskellige nationer og ressourcer. Igennem ugen bliver eleverne udfordret til at udveksle og handle med produkter 2 / 8

3 og ressourcer et scenarie, som mange nok kender fra virtuelle spil. Det bliver spændende at følge med i, hvad der kommer ud af det. Indskolingen har samtidig en teateruge. Stykket tager i år afsæt i vikingetiden og er skrevet af lærerne med inspiration fra denne tid og den nordiske mytologi. Det afsluttes med forestilling for forældre om torsdagen og dagen efter for skolens øvrige elever. Endelig er der 9. klasserne, som har faguge i uge 13. De forbereder sig til de forestående afgangsprøver med særlig vægt på det skriftlige arbejde. Fastelavn og elevfest Fastelavn er og bliver et tilløbsstykke. Der bliver danset og festet, inden kattekonger og kattedronninger bliver fundet. Elever og lærere er festligt udklædte, fastelavnsboller er bagt og bliver spist, og tønder hængt op med indhold. Man må sige, at vores praktikanter fra Zahle havde taget opdraget alvorligt og nok var de bedst udklædte i år. Elevfesten torsdag den 23. marts er for alle fra klasse. Det er elevrådet, der har planlagt og arrangeret festen. I år er temaet maskebal. Der er arrangeret underholdning og diverse nomineringer. De enkelte klasser kommer med forret, hovedret, dessert eller chips til fælles spisning. Alle er udklædte og i festtøj. Det er hyggeligt og rart at deltage i - også som voksen. Projektopgaven Hvert år gennemfører skolens 9. klasser en projektopgave, der er en del af pakken for Folkeskolens Afgangsprøve. Selve opgaven udarbejdes på en uge, men forinden er eleverne blevet introduceret til opgavens formål, form og rammer, og i fællesskab har de to 9. klasser fundet frem til et fælles overemne. Det kan fx være Bag facaden, Migration, Udvikling eller. som i år: Afhængighed. Eleverne finder sammen i mindre grupper, vælger underemne og formulerer en problemstilling, som deres projektopgave mere specifikt skal handle om. I år så vi fx underemner som Vaner og OCD, Afhængighed af de sociale medier og Arbejdsnarkomani. Det er en intens uge, hvor eleverne er selvkørende, og hvor formen og (selv)ansvaret udløser megen energi, arbejdsindsats og ofte også kreativitet. Der er gang i bøger, internettet, film og lyd. Ressourcepersoner eller casepersoner opsøges og interviewes, og steder besøges. Der indsamles dokumentation i form af tal, fakta, billeder, filmoptagelser m.m. Undervejs føres der individuel logbog dag for dag for at skabe rum for refleksion og holde styr på processen. Der er løbende vejledning hos læreren både på skolen og over ElevIntra. Fredag afleveres en synopse, og i den følgende uge fremlægger eleverne deres projekt for hinanden og for lærerne. Ved fremlægningen har de fleste en it-præsentation som holdepunkt; ofte suppleret af et mere kreativt produkt. Det bliver formidlet på mange måder, fx via teater, film, sang, digt, udstilling, forsøg eller øvelser, hvor tilhørerne skal deltage. Lokalet kan også være udsmykket eller indrettet, så det passer til gruppens underemne. Alt i alt en uge, der giver særlige vilkår for læring en læring, der spænder vidt og ikke kun vedrører indholdet, men også knytter sig til arbejdsformen, processen, samarbejdet, ansvaret og det at dykke godt ned i et emne. Gammel-elev-dag Fredag den 6. maj havde vi inviteret skolens gamle elever på besøg. Det blev en hyggelig aften, hvor selv "Alexander fra 7. klasse" var blevet voksen, og Thorbjørn var blevet far til et kommende Bussebarn. Sådan kan man blive overrasket

4 Morgensang I skoleåret har vi hver tirsdag haft fælles morgensang for klasse. Det afholdes i lille sal. De fire øvrige dag er der desuden morgensang for begynder-6. klasse, og her samles vi i forhallen. Det er oftest Lars, der leder os igennem morgensangen. Enkelte gange er det mig, der vikarierer og har fundet guitaren frem, men det skal indrømmes, at der er temmelig stor niveauforskel på mit bidrag til Lars klaverspil og musikalske ledelse. Sådan er det. Ud over fællesangen er der også indslag og fælles beskeder. Det er fx her, at vinderholdet fra fodboldturneringen kåres eller vore praktikanter præsenteres for eleverne. Hvert efterår har vi igennem nogle år haft den glæde at have besøg af musikere fra Malmø Musik Højskole. De overværer musikundervisning i nogle klasser for at få et indtryk af hvordan det er at undervise og formidle musikfaget, og så giver de en lille koncert til morgensangen. Torsdag har overbygningen deres egen morgensamling, som lærerne i overbygningen på skift har ansvaret for morgensamlingen. Her er det som regel Lars Christian, der sørger for musikledsagelse ved flyglet. Sangvalget afpasses efter elevernes aldersgruppe. Morgensang / morgensamling er en vigtig institution i vores skole. Først og fremmest er det en fornøjelse at samles om fællessang og dermed at skolen gør sit til, at eleverne får en sangskat og et sangrepertoire med sig videre i livet. Dernæst er det værdifuldt, at eleverne oplever sig som en del af et fællesskab og en større helhed; en oplevelse vi kan tilgodese ved forskellige lejligheder i skolen og bl.a. ved morgensang. Og endelig er morgensamlingen for børnene også en arena for træning i at stille sig frem og formidle noget til en større forsamling. Læse- og staveprøver Vi har en lang tradition for læse- og staveprøver gennem hele skoleforløbet på Busses Skole. Vi har gode erfaringer med både prøvetagning og den efterfølgende pædagogiske evaluering, der involverer både lærere, elever og forældre. Alle prøver, vi benytter, indgår i en evalueringsproces, hvilket for os vil sige, at testresultaterne analyseres og fortolkes i et fremadrettet pædagogisk perspektiv. Vi anvender standardiseret prøvemateriale, da vi herved både sikrer, at vi udelukkende bruger prøver af høj faglig kvalitet, og at testresultaterne kan sammenlignes med scoren på landsplan. I klasserne deltager klassens dansklærer og en specialundervisningslærer i testforløbene. Når prøverne er aflagt og rettet, afsluttes forløbet med en læsekonference, hvor specialundervisningslæreren er sparringspartner for klassens lærere i forhold til fortolkning af prøveresultater, læsestavepædagogiske tiltag i de enkelte klasser og indsats i forhold til enkeltelever. Klasselæreren informerer forældrene til de enkelte børn om testresultaterne dog bliver en specialundervisningslærer inddraget, hvis der på baggrund af et prøveresultat er behov for særlig bistand. På Busses Skole starter testforløbet i begynderklassen, hvor eleverne sprogtestes i basale færdigheder. Fra klasse tager vi typisk læsetest to gange om året. I 4. klasse tages desuden en stavetest. Fra klasse tages typisk en læsetest i efteråret og en stavetest i foråret. I klasse anvender vi folkeskolens afgangsprøver i læsning og retskrivning. Alt i alt er disse test med til at forankre og udvikle den faglige kvalitet i danskundervisningen på Busses Skole, samt at understøtte at enkelte elever får tildelt specialiseret hjælp efter behov. 4 / 8

5 Efteruddannelse og kurser Vores prioritering af kurser og efteruddannelse af skolens personale er fortsat i høj kurs. Vi har i de sidste mange år kombineret fælles indsatsområder som fx den lærende skole og senest cooperative learning med kurser for den enkelte lærer/pædagog eller grupper af lærere/pædagoger. Vi har indført et princip om, at alle skal have gennemgået et førstehjælpskursus. Så det bliver jævnligt udbudt og arrangeret. Til næste år har vi mulighed for at give tilbuddet til alle lærere. Det sker i samarbejde med Trygfonden og Dansk Friskoleforening. Det er nogen år siden, vi sidst har haft det, og der er brug for en genopfriskning. I år har der ikke mindst været fokus på implementering af ny teknologi - også i relation til lærernes kompetenceudvikling. Vi har investeret mange penge på området, dels i ipads og dels i IWB tavler. Nu er vi til gengæld også klar til at sætte fulde sejl. Minibussen og Bussen I år har der været 136 børn tilknyttet Bussen og Minibussen. Vi har været 11 faste medarbejdere og to store elever fra skolen til at tage hånd om børnene. Minibussen Som noget nyt er vi i Minibussen begyndt at være ude med børnene en halv time efter skoletid. Vi voksne kan mærke, at det giver god energi og tilmed den effekt, at flere børn bliver ude for at lege. Eftermiddagen og stemningen bliver også noget mere afslappet efter den friske luft. Et andet nyt tiltag er, at vi sætter maden frem ved halv 3 tiden. Børnene kan så komme og spise, når de er sultne eller er færdige med den leg, de har gang i. Det har givet meget mere ro omkring vores eftermiddagsmad. Vi har igen i år forsøgt at give børnene en bred vifte af muligheder for at beskæftige sig med noget, de synes om. Ud over at følge årets gang med bl.a. juleting, påskeudsmykning osv. har vi i år også lavet mad med børnene også her følger vi årstidens ift frugt og grønt. Der er altid god brug for at komme over i gymnastiksalen og røre sig. Her spilles fanta og andre boldspil. Sy i filt er stadig et stort hit blandt børnene, mange børn har lært at sy på symaskine, og nogle har endda syet tøj til sig selv. Vi tilstræber, at børnene beskæftiger sig med forskellige materialer, og at de aktiviteter vi tilbyder, giver udfordringer på mange planer. Ture ud af huset bliver også prioriteret. Svømmeture, skøjteture, rollespilsture, bowling, computercafé, naturture, Experimentariet med mere. Som regel med en mindre gruppe på 15 børn da det giver en hyggelig atmosfære, hvor alle kan komme til orde og nyde en dejlig tur. I år bliver overnatningen kun for begynderklassen. De skal senere på året på lejrskole og for nogles vedkommende er det første gang, de skal sove uden forældre. Og lidt tilvænning i kendte rammer kan erfaringsmæssigt være ganske nyttigt. Bussen Bussen var igen i år på Feddet. Denne gang var de af sted tre dage og havde en rigtig god tur, bortset fra, at der ikke længere kører bus fra stationen til Feddet. Morten måtte køre i fast rutefart for at få alle med. Vi har derfor besluttet, at nu er det tid at finde en ny campingplads. Bussen holder adskillige hyggeaftener i årets løb. Her kokkererer børn og voksne sammen og hygger sig med spil og andre ting. Bussen har desuden benyttet - 5 -

6 musikstudiet flittigt, en ret populær aktivitet. Der er i år arbejdet meget i kreative værksteder i Bussen. Der laves smykker i forskellige materialer, males og syes. Børnene i Bussen nyder nærhed med hinanden og med de voksne og der spilles mange spil. 5. klasse er glade for, at deres klasselokale om eftermiddagen er en del af Bussen. Vi har haft faste svømmehalsture. Der er ikke mange børn, der deltager, men de der tager med, har en dejlig tur. Ture til Lyngby eller København er populære, samt ture til Experimentariet. Pædagogerne har i det forgangne år været med i begynderklasse 1., 2. og 3. klasse 6 timer pr. uge. Vi deltager i skole/hjem samtaler og er også med på lejrskole i disse klasser. Igen i år har der for pædagogerne været afsat tid til personalemøder, planlægning og pædagogiske møder. Møderne bruges til at snakke pædagogik, børn, regler mv. Vi har taget aktuelle emner og konkrete situationer op for derigennem at kunne forholde vores pædagogiske praksis til. Vi er ågså begyndt at tage på besøg i andre institutioner for at blive inspireret. De to afdelinger, Minibussen og Bussen, er begyndt at arbejde tættere sammen. Vi har snakket om, hvilke ressourcer vi hver især har, og hvad vi kan byde ind med. Vi vil også lave mad fælles. Det kommer formentlig først helt på plads, når det nye skolekøkken er færdigt - forhåbentlig efter sommerferien. Forældrearbejdsdag Årets forældrearbejdsdag var som vanligt en sen forårsdag. Godt 100 mødte op og tog fat og brugte en hel dag på en række forskønnelses -og forbedringsopgaver. Det er her legepladsen får et super eftersyn og "firkantstregerne" bliver synlige igen. Ukrudt bliver fjernet, blomster plantet og en væg bliver malet. Når så dagen ovenikøbet byder på en udsøgt frokost kreeret af forældre under Mortens kyndige ledelse, er dagen fuldendt. Tusind tak! Forældredag Tilsvarende forældreengagement ser vi når lærerne holder pædagogisk dag, og forældre for en dag overtager skolen og fritidsordningen. Tak til de mange forældre, der har påtaget sig tjansen med at undervise og tage vare på børnene denne dag. IT En af skolens vigtige opgaver er at kvalificere eleverne til at kunne navigere og agere i deres egen tid og i det fremtidige samfund, der venter dem! Hertil hører naturligvis digitale og it-teknologiske kompetencer. Der ligger en stor udfordring i at omtænke hele undervisnings- og læringsbegrebet i denen retning. Lad mig give et kort oprids af skolens status på it-området. Alle lærerne har en bærbar computer og en ipad. Der er opsat projektorer i alle undervisningslokaler, som kan kobles op til lærerens computer eller ipad. Der er hurtigt trådløst netværk alle steder, og der er opsat interaktive tavler i 1. og 2. klasse. Taskebøger søges afløst af elektroniske bøger! Inden for overskuelig tid tilstræbes, at vi så vidt muligt går over til det papirløse undervisningsmiljø. Opgaver stilles elektronisk og afleveres elektronisk. Naturligvis foregår lærernes opgaveretning, vejledning og evaluering ligeledes elektronisk - og returnering af opgaver ligeså! Snarest udleveres ipads til elever fra 3. til 7. klasse! De er bestilt, men vi kender ikke datoen for, hvornår de kommer. Vi er spændt på, hvordan det 6 / 8

7 alt sammen kommer til at fungere og forny undervisningen og læringen. Vikardækning Det sker, at en af klassens lærere er fraværende. Det kan skyldes sygdom, egne børns sygdom, deltagelse i kurser eller møder. I langt de fleste tilfælde sørger skolen for vikar til klassen. Den fraværende lærer giver vikaren besked om, hvad klassen arbejder med og har ved planlagt fravær også sørget for, at der ligger materiale til brug i undervisningen. Viceskoleleder Peter Steffensen står for den daglige vikardækning og får skolen til at hænge sammen ved at trække på en vifte af personer, som på den ene eller anden måde har relation til skolen. Nogen gange kan der undervises i klassens normale fag, mens der andre gange arbejdes med andre fag. Det kan være fag, vikaren kan undervise i. Eksempelvis er det svært for en vikar at springe ind og gennemføre undervisning i fysik eller musik. Hvis det skønnes, at en vikar ikke vil kunne gennemføre en relevant undervisning for en af overbygningens klasser, får klassen fri. Ved længerevarende fravær gør vi, hvad vi kan, for at det er den samme, der kommer i alle timer. Klasserne på Busses Skole er generelt gode til at modtage vikarer. I og med at vikarerne i stor udstrækning er personer, som eleverne kender fra skolens hverdag, og deres almindelige lærer har beskrevet, hvad der skal arbejdes med, opleves vikartimen ikke som en indholdstom fritime. Men selvfølgelig vil en vikartime altid være noget andet end en almindelig time. Skolens medarbejdere Ved skoleårets begyndelse sagde vi farvel til Marie Rich og Kjeld Hoff Olsen som timelærere. De er begge gået på pension. Vi sagde også farvel til Ida Hesseldahl og Thomas Lange. Ida flyttede til Grønland, og Thomas har påbegyndt sit psykologistudie. Thomas ses stadig på skolen, da han supplerer sin SU med at gøre rent. Line Skrubbeltrang har efterfølgende valgt at søge andre græsgange, og Allan Bo Harlev stopper til sommer for at læse videre. Teis Garde nåede at være væk i en kort periode, for at vende tilbage som fast vikar i 2. klasse. Han slutter til sommer. Som alle andre skoler i landet er vi også ramt af nedskæringer. Det har fået den konsekvens, at vi må sige farvel til Susanne Ipsen efter sommerferien. Vi har i alle årene været fuldt tilfredse med Susannes arbejde, og vi vil gøre, hvad der er muligt for at hjælpe hende videre. I efteråret sagde vi også farvel til Preben Jensen, der som skolens pedel har vogtet over bygningerne i de sidste 18 år. Vi afholdt en velbesøgt afskedsreception for Preben torsdag før efterårsferien. I skal alle have en stor tak for den tid, I har været på Busses Skole. Nanna Hohwü-Christensen og Kristoffer Søgaard er på barsel fra skoleårets begyndelse. Nanna kommer tilbage inden sommerferien, og Kristoffer ventes tilbage efter sommerferien. Som ny pedel har vi ansat Jens Mundeli-Jensen. Jens har taget godt fat, og det er som om, at der ikke er den krog eller det hjørne, hvor han ikke har været forbi. Pedelværkstedet er i samme anledning blevet sat i stand. Fra sommerferien og frem til februar havde vi ansat Daniel Sundquist som pedelhjælper

8 I skolens SFO (Minibussen og Bussen) har vi ansat Emil Møller og Christopher Nielsen. For ganske nylig har vi ansat Jeanette Gudbergsen som kontorassistent. Jeanette er flexjobsansat med fire arbejdsdage. Det tegner til at blive rigtig godt og giver netop den aflastning på kontoret, der længe har været brug for. Velkommen til jer alle! Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle ansatte for året, der er gået. PPR Charlotte Schwanenflügel er tilknyttet skolen som skolepsykolog. Åse Johansson er skolens sundhedsplejerske. Eva Skovgaard, der har været skolens talehørepædagog igennem mange år, måtte vi sige farvel til ved skoleårets begyndelse. Eva er gået på pension. I hendes sted har vi budt velkommen til Britt Lauridsen som ny tale-hørepædagog. Tak for samarbejdet og sparring igennem året. Afslutning Denne beretning er udarbejdet med bidrag fra skolens personale. Den bliver suppleret med en mundtlig beretning til generalforsamlingen. Bjarne Højlund, 20. marts / 8

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Udover denne beretning henvises til årsskriftet Busses Skole 2013/14, der på en mere udførlig måde fortæller om

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 1 Indhold Den Samordnede Indskoling Den samordnede Indskoling............ 3 Indskolningen.......................... 4 Teori bliver praksis...................... 5 Vælg mere

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår.

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. Kinesisk ordsprog NYT TLF.: 41 73 67 43 Footbase langbold vinder 2011 - klubfest

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole. Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.dk/ Månedsbrev april 2015 Nyt fra kontoret I byggeudvalget

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Hellerup Skoles Traditionsmappe

Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skole I løbet af et skoleår på Hellerup skole sker der en masse sjove og anderledes ting end lige undervisning og projekter. Vi har nogle traditioner, vi gerne

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for Fårup SFO 1 Forord Vores SFO og indskoling arbejder sammen i et samlet indskolingsteam. Det betyder at pædagogerne er klassepædagoger i skolen. Lærere og pædagoger indgår

Læs mere

Førskole Formålet med førskolen:

Førskole Formålet med førskolen: Førskole I forbindelse med modtagelse af førkolebørn den 1. maj hvert år, har vi udarbejdet en beskrivelse af førskoleforløbet vedr. det pædagogiske og praktiske. Formålet med førskolen: At hjælpe børnene

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Bevægelse Bevægelse i skolen

Bevægelse Bevægelse i skolen Bevægelse i skolen Bevægelse i skolen Intet mindre end en verdens-sensation!! 6 elektroniske legepladser samlet på ét sted Det begyndte med en Spider på legepladsen ved hovedindgangen, og nye lege kom

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport AKT Støtteundervisning Forebyggelse Vejledere Trivsel Gelsted Skoles Kvalitetsrapport Gelsted Skoles samlede inklusionsindsats skoleåret 2011-2012 Klasselærerens generelle indsats Klasselærerens arbejde

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

INFO TVÆRSUGE 21 2011

INFO TVÆRSUGE 21 2011 TVÆRSUGE 21 2011 2010-2011 1 Generel information om Tværsugerne I løbet af et skoleår er der mange forskellige aktiviteter for de enkelte klasser, der kræver ændringer af skemaerne. Det kan f.eks. være:

Læs mere

OBS: På grund af byggeriet opfordres forældre til at bruge Hollænderhallens parkeringsplads fra nu af og til afslutningen på byggeriet.

OBS: På grund af byggeriet opfordres forældre til at bruge Hollænderhallens parkeringsplads fra nu af og til afslutningen på byggeriet. Nyhedsbrev nr. 5 I får nu igen et nyhedsbrev, og denne gang vil vi gerne orientere jer om, hvad der er sket, siden I læste det sidste nyhedsbrev, som I fik lige før sommerferien. Vi vil følge op på: a)

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi Skolereform 2014 Frejlev Skole Sådan gør vi Til forældre ved Frejlev Skole Fra august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Dette indebærer, at såvel skoledagens form som indhold ser anderledes

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING NYHED. lektiecafé. Den 1. time. I forbindelse med oprettelse

NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING NYHED. lektiecafé. Den 1. time. I forbindelse med oprettelse SBREV April 2013 SBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING Sommerlukket Vi holder lukket for vores ugentlige aktiviteter fra og med mandag den 24. juni. Efter sommerferien starter vi

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

I 0.-1. Klasse starter hver dag med en blok med sproglig opmærksomhed.

I 0.-1. Klasse starter hver dag med en blok med sproglig opmærksomhed. Evaluering af den samlede undervisning på Hoven Friskole Ifølge den på hjemmesiden tilgængelige 5 års evalueringsplan for den samlede undervisning på Hoven Friskole skal der i 2014 evalueres på følgende

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Påfuglen

Velkommen til Børnehuset Påfuglen Velkommen til Børnehuset Påfuglen Kære Du skal gå på: Velkommen i Påfuglen. Blå stue: Rød stue: Gul stue: Når du starter, er det: som tager imod dig og viser dig rundt. De andre voksne i vuggestuen er:

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Nyt fra indskolingen

Nyt fra indskolingen Kære forældre Skolernes vinterferie står for døren, og vi vil gerne indledningsvis ønske alle vore elever og forældre en rigtig god uge 7. Igennem hele det sidste år har det været skolebestyrelsens og

Læs mere

BØRNEHAVE OG VUGGESTUE.

BØRNEHAVE OG VUGGESTUE. Der er nu fælles nyhedsbrev fra børnehave og vuggestue. Dels lidt for alle, dels nyt fra henholdsvis børnehave og vuggestue. Så kan I forældre følge med i, hvad der sker i hele huset. BØRNEHAVE OG VUGGESTUE.

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2015. Ugeskema

Nyhedsbrev juni 2015. Ugeskema Nyhedsbrev juni 2015 Ugeskema En folkeskole med plads til alle. Undervisningsdifferentiering, inklusion og klasserumsledelse i praksis. En tilgang som fremmer elevernes egen motivation og lyst til læring,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Samværs- og aktivitetstilbud

Samværs- og aktivitetstilbud Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Velkommen til årets første:

Velkommen til årets første: Velkommen til årets første: "Man har kalendere og ure for at kunne måle tiden, men det siger ikke én ret meget, for enhver ved, at en enkelt time kan forekomme en at være en evighed, mens den andre gange

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV 1 MAJ 2011 REDAKTIONEN: EMILIE 3.A. EMILIE 4.A. YASMIN 4A. (ORLOV) SOFIE N. 4.A. SIMON 5.A. (FREE LANCE)

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Nordfyns Højskole Fælledvej 11 5400 Bogense Telefon 648 132 80 KONTOR@NFHS.DK INDHOLDSFORTEGNELSE SOMMERHØJSKOLE

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15 Årets evaluering af skolens samlede undervisning har flg. indhold: 1. Karakterer side 1 - Evaluering 1. - 2. kl side 2 - Evaluering 3. - 6. kl. side 3 - Evaluering 7. - 9. kl. side 4 2. IT-hverdag 2014-15

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 25. april 2014 Fredagsbrev nr. 778 Næste uge: 28. april 29. april 30. april 02. maj UU-besøg 8.kl. PJ fri Skole/hjem indskolingen 8.-9. kl. danseworkshop kl. 9.00 13.00 Lærermøde

Læs mere

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Forord Bakkehusets mad- og måltidpolitik er tænkt som et arbejdsredskab for at bevidstgøre børn, forældre og personale i forhold til sunde madvaner og livsstil. Igennem

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest Nyhedsbrev maj 2015 Vi går ind i milde maj måned med lysegrønne træer, blomstrende buske og varme i luften. Nedenfor kan I se et skema over maj måned, som giver et overblik over de mest overordnede ting,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Håber I får nogle dejlige dage i kommende uge.

Håber I får nogle dejlige dage i kommende uge. Hold Øje uge 6 Så er det vinterferie. Håber I får nogle dejlige dage i kommende uge. Måske bliver man hjemme og hygger måske med en god bog Gratis e- bog vinterlæsning https://gratisborneboger.wordpress.com/

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 35 6. oktober 2010

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 35 6. oktober 2010 Bestyrelses posten Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 35 6. oktober 2010 Fra Bestyrelsespostn nr. 35. Bestyrelsesposten er et nyhedsbrev til bestyrelses-medlemmer,

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Indhold Hvem er vi?...............................s. 3 Faglig udvikling for alle.........................s. 4 Tryg skolegang.............................s.

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Handicap Bo og Beskæftigelse

Handicap Bo og Beskæftigelse Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere