- 1 - Busses Skole, generalforsamlingen tirsdag den 27. marts 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- 1 - Busses Skole, generalforsamlingen tirsdag den 27. marts 2012"

Transkript

1 Busses Skole, generalforsamlingen tirsdag den 27. marts 2012 Skolelederens skriftlige beretning Det er igen blevet tid til at se tilbage på året, der gik. Busses Skole er en selvejende institution. Heri ligger der bl.a., at vi holder os oppe og i gang ved egen drift. Forudsætningen for, at det kan lade sig gøre, er, at vi som skole konstant er i udvikling og opmærksomme på de forandringer og strømninger, der omgiver os. Forandringer og udviklingstendenser i forhold til skole og pædagogik, samfundets forventninger til børn og unge, og det omgivende samfunds fordringer til skolens lærere, ledelse og forældre. Det jeg forsøger at sige er, at nok er vi vor egen (selvejende) men vi er ikke på en øde ø. I den mundtlige beretning vil jeg komme mere ind på dette emne, herunder også seneste møde i skoleforum og skolens udviklingspotentialer. Status Busses Skole havde den 5. september elever. Elevtallet er nøjagtig det samme som sidste år, dog med en mindre forskydning i aldersfordelingen. Eleverne er fordelt på 13 klasser. Elevtallet i den enkelte klasse svinger fra 20 til 24. Opgørelsen af elevtallet den 5. september danner grundlag for Børne- og Undervisningsministeriets beregning af tilskud til skolen. Der optages op til 24 elever i hver klasse. Der er ikke automatisk opfyldning af klasser, og der er ikke noget eksplicit krav om, at der skal være et bestemt antal elever i hver klasse. Der kan være særlige omstændigheder, der gør, at en klasse er "lille" i en periode og ikke får nye elever. Det er skolelederen, der foretager denne afvejning. Det tilstræbes at fastholde et stabilt elevtal på skolen med så få udsving som muligt. Dette af hensyn til skolens samlede pædagogiske og økonomiske vilkår og muligheder. Skolestart Vores første skoledage er traditionsbundne, og vi holder af dem. Fra 1. til 9. klasse mødes vi ved flagstangen og synger året i gang og springer ind i det nye år som en prop. Vores nye børn til begynderklassen møder et par dage senere end resten af skolen og bliver taget godt imod af elever i indskolingen og 5. klasse samt af klassens lærere. Børnene møder frem forventningsfulde og glade, og forældrene er ikke til at skyde igennem. Hvert eneste år i august er det en kæmpe oplevelse og meget livsbekræftende at opleve de små nybegyndere, der træder deres første betydningsfulde skridt ind i nyt land. Der går som regel lidt tid, før skolen er indtaget. Men så bliver hver en kvadratmeter også brugt og hver en mulighed grebet. Skolens fødselsdag! 94 års fødselsdagen blev som så mange gange før fejret hjemme på skolen med boder, optræden, konkurrencer, lege, musik, teater, café og ikke mindst godt samvær mellem børn og voksne. Alt sammen er tilrettelagt og ledet af de enkelte klasser. Indholdet, variationen og det kunstneriske udtryk vil selvfølgelig altid afhænge af klassens elever og lærere, og hvor fantasifulde og kreative, vi alt i alt er. Nogle forældre har foreslået, at skolen burde ønske sig noget til sin fødselsdag, så det var muligt at komme med en gave. I fællesskab fandt elever og lærere frem til, at vores ønske på fødselsdagen i 2011 var at kunne støtte børn i andre lande. Der blev derfor foranstaltet en indsamling på dagen

2 kroner blev samlet ind og af tre elever og en lærer overrakt til Mimi Jakobsen fra Red Barnet. Tak for jeres bidrag! Lejrskole Begynderklassen havde en tre-dages lejrskole i foråret rejsen gik helt til Værløse. At komme af sted på den måde er en fin træning i at være væk hjemmefra, at være på opdagelse sammen i nyt terræn, at opleve hinanden i nye situationer og som med enhver lejrskole også med et socialt aspekt. 5. klasse havde en primitiv lejrtur med transport på gå-ben og overnatning i shelters i Hareskoven. Friluftsliv, rygsække, vanddunke, mad over bål, lejrstemning og en blanding af 5.-klasse-krudt og en veltilpas træthed efter dagens strabadser. Vores to 7. klasser var en uge på Fanø. En lille ø i det barske Vesterhav udenfor Esbjerg. Kilometerlange strande og kraftigt tidevand, hvor man skal tage sig i agt for ikke at være for langt ude, når tidevandet kommer ind. Eleverne boede på en campingplads i små hytter, købte selv ind og lavede mad i mindre grupper. På lejede cykler blev øen oplevet - fra de gamle bunkeranlæg på nordspidsen af øen til byvandring i den sydlige Sdr. Ho, hvor der blev fortalt spøgelseshistorier af den lokale naturvejleder. På Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg dissekerede de fisk, så sælfodring og gik på opdagelse i udstillingerne. Selvom vejrguderne var på tværs, blev det en rigtig god og begivenhedsrig tur. Skønt at rejse med elever til steder i Danmark, hvor de færreste har været før. De to 9. klasser rejste til Tjekkiet. Første del af turen foregik oppe nordpå i byen Harachov, tæt på den polske grænse. Her gennemgik klasserne et 3-dages adventure/teambuilding program. Kombinationen af smuk natur og fysisk aktivitet er altid et hit. Bagefter gik turen til Prag, Tjekkiets hovedstad, hvor den kulturelle del af lejrskolen blev afholdt. Et gribende besøg i koncentrationslejren Theresienstadt prægede den første dag. En byvandring med rundvisning til Prags seværdigheder, herunder den jødiske bydel, hørte også med. Her var også rig lejlighed til at shoppe, hygge sig og slappe af. Turen blev afsluttet med noget ganske utjekkisk i form af et godt måltid på Hard Rock Café, inden bussen kørte nordpå mod Danmark. I dette forår skal begynderklasse, 1., 2., 3., 4. og 5. klasse på lejrskole. På-tværs-uge I uge 47 afholdte vi på-tværs-uge. Det er en uge, hvor klasserne arbejder på tværs. Det giver mulighed for at sammensætte andre elevgrupper end sædvanligt og udnytte lærerressourcerne anderledes. 9. klasserne er altid i erhvervspraktik i denne uge. De to 8. klasser har som opgave at gennemføre et kulturprojekt, afsluttende med en forestilling for forældre og skolens elever. De to 7. klasser arbejder sammen og har samtidig gæsteelever på besøg. På mellemtrinnet er der mulighed for at lave projekter, hvor klasserne arbejder på tværs. Tilsvarende har indskolingen en hel uge til at sætte fokus på et indskolingsemne. Samlet set er det en uge med mange spændende aktivieteter, og hvor skolen sprudler af liv og engagement. Emneuge Hvert år afholder vi også en emneuge for klasse. I dette skoleår foregår den i uge 13, og ugens emne tager udgangspunkt i demokrati. Vi har forsøgt at skabe et eksperimenterende samfund med forskellige nationer og ressourcer. Igennem ugen bliver eleverne udfordret til at udveksle og handle med produkter 2 / 8

3 og ressourcer et scenarie, som mange nok kender fra virtuelle spil. Det bliver spændende at følge med i, hvad der kommer ud af det. Indskolingen har samtidig en teateruge. Stykket tager i år afsæt i vikingetiden og er skrevet af lærerne med inspiration fra denne tid og den nordiske mytologi. Det afsluttes med forestilling for forældre om torsdagen og dagen efter for skolens øvrige elever. Endelig er der 9. klasserne, som har faguge i uge 13. De forbereder sig til de forestående afgangsprøver med særlig vægt på det skriftlige arbejde. Fastelavn og elevfest Fastelavn er og bliver et tilløbsstykke. Der bliver danset og festet, inden kattekonger og kattedronninger bliver fundet. Elever og lærere er festligt udklædte, fastelavnsboller er bagt og bliver spist, og tønder hængt op med indhold. Man må sige, at vores praktikanter fra Zahle havde taget opdraget alvorligt og nok var de bedst udklædte i år. Elevfesten torsdag den 23. marts er for alle fra klasse. Det er elevrådet, der har planlagt og arrangeret festen. I år er temaet maskebal. Der er arrangeret underholdning og diverse nomineringer. De enkelte klasser kommer med forret, hovedret, dessert eller chips til fælles spisning. Alle er udklædte og i festtøj. Det er hyggeligt og rart at deltage i - også som voksen. Projektopgaven Hvert år gennemfører skolens 9. klasser en projektopgave, der er en del af pakken for Folkeskolens Afgangsprøve. Selve opgaven udarbejdes på en uge, men forinden er eleverne blevet introduceret til opgavens formål, form og rammer, og i fællesskab har de to 9. klasser fundet frem til et fælles overemne. Det kan fx være Bag facaden, Migration, Udvikling eller. som i år: Afhængighed. Eleverne finder sammen i mindre grupper, vælger underemne og formulerer en problemstilling, som deres projektopgave mere specifikt skal handle om. I år så vi fx underemner som Vaner og OCD, Afhængighed af de sociale medier og Arbejdsnarkomani. Det er en intens uge, hvor eleverne er selvkørende, og hvor formen og (selv)ansvaret udløser megen energi, arbejdsindsats og ofte også kreativitet. Der er gang i bøger, internettet, film og lyd. Ressourcepersoner eller casepersoner opsøges og interviewes, og steder besøges. Der indsamles dokumentation i form af tal, fakta, billeder, filmoptagelser m.m. Undervejs føres der individuel logbog dag for dag for at skabe rum for refleksion og holde styr på processen. Der er løbende vejledning hos læreren både på skolen og over ElevIntra. Fredag afleveres en synopse, og i den følgende uge fremlægger eleverne deres projekt for hinanden og for lærerne. Ved fremlægningen har de fleste en it-præsentation som holdepunkt; ofte suppleret af et mere kreativt produkt. Det bliver formidlet på mange måder, fx via teater, film, sang, digt, udstilling, forsøg eller øvelser, hvor tilhørerne skal deltage. Lokalet kan også være udsmykket eller indrettet, så det passer til gruppens underemne. Alt i alt en uge, der giver særlige vilkår for læring en læring, der spænder vidt og ikke kun vedrører indholdet, men også knytter sig til arbejdsformen, processen, samarbejdet, ansvaret og det at dykke godt ned i et emne. Gammel-elev-dag Fredag den 6. maj havde vi inviteret skolens gamle elever på besøg. Det blev en hyggelig aften, hvor selv "Alexander fra 7. klasse" var blevet voksen, og Thorbjørn var blevet far til et kommende Bussebarn. Sådan kan man blive overrasket

4 Morgensang I skoleåret har vi hver tirsdag haft fælles morgensang for klasse. Det afholdes i lille sal. De fire øvrige dag er der desuden morgensang for begynder-6. klasse, og her samles vi i forhallen. Det er oftest Lars, der leder os igennem morgensangen. Enkelte gange er det mig, der vikarierer og har fundet guitaren frem, men det skal indrømmes, at der er temmelig stor niveauforskel på mit bidrag til Lars klaverspil og musikalske ledelse. Sådan er det. Ud over fællesangen er der også indslag og fælles beskeder. Det er fx her, at vinderholdet fra fodboldturneringen kåres eller vore praktikanter præsenteres for eleverne. Hvert efterår har vi igennem nogle år haft den glæde at have besøg af musikere fra Malmø Musik Højskole. De overværer musikundervisning i nogle klasser for at få et indtryk af hvordan det er at undervise og formidle musikfaget, og så giver de en lille koncert til morgensangen. Torsdag har overbygningen deres egen morgensamling, som lærerne i overbygningen på skift har ansvaret for morgensamlingen. Her er det som regel Lars Christian, der sørger for musikledsagelse ved flyglet. Sangvalget afpasses efter elevernes aldersgruppe. Morgensang / morgensamling er en vigtig institution i vores skole. Først og fremmest er det en fornøjelse at samles om fællessang og dermed at skolen gør sit til, at eleverne får en sangskat og et sangrepertoire med sig videre i livet. Dernæst er det værdifuldt, at eleverne oplever sig som en del af et fællesskab og en større helhed; en oplevelse vi kan tilgodese ved forskellige lejligheder i skolen og bl.a. ved morgensang. Og endelig er morgensamlingen for børnene også en arena for træning i at stille sig frem og formidle noget til en større forsamling. Læse- og staveprøver Vi har en lang tradition for læse- og staveprøver gennem hele skoleforløbet på Busses Skole. Vi har gode erfaringer med både prøvetagning og den efterfølgende pædagogiske evaluering, der involverer både lærere, elever og forældre. Alle prøver, vi benytter, indgår i en evalueringsproces, hvilket for os vil sige, at testresultaterne analyseres og fortolkes i et fremadrettet pædagogisk perspektiv. Vi anvender standardiseret prøvemateriale, da vi herved både sikrer, at vi udelukkende bruger prøver af høj faglig kvalitet, og at testresultaterne kan sammenlignes med scoren på landsplan. I klasserne deltager klassens dansklærer og en specialundervisningslærer i testforløbene. Når prøverne er aflagt og rettet, afsluttes forløbet med en læsekonference, hvor specialundervisningslæreren er sparringspartner for klassens lærere i forhold til fortolkning af prøveresultater, læsestavepædagogiske tiltag i de enkelte klasser og indsats i forhold til enkeltelever. Klasselæreren informerer forældrene til de enkelte børn om testresultaterne dog bliver en specialundervisningslærer inddraget, hvis der på baggrund af et prøveresultat er behov for særlig bistand. På Busses Skole starter testforløbet i begynderklassen, hvor eleverne sprogtestes i basale færdigheder. Fra klasse tager vi typisk læsetest to gange om året. I 4. klasse tages desuden en stavetest. Fra klasse tages typisk en læsetest i efteråret og en stavetest i foråret. I klasse anvender vi folkeskolens afgangsprøver i læsning og retskrivning. Alt i alt er disse test med til at forankre og udvikle den faglige kvalitet i danskundervisningen på Busses Skole, samt at understøtte at enkelte elever får tildelt specialiseret hjælp efter behov. 4 / 8

5 Efteruddannelse og kurser Vores prioritering af kurser og efteruddannelse af skolens personale er fortsat i høj kurs. Vi har i de sidste mange år kombineret fælles indsatsområder som fx den lærende skole og senest cooperative learning med kurser for den enkelte lærer/pædagog eller grupper af lærere/pædagoger. Vi har indført et princip om, at alle skal have gennemgået et førstehjælpskursus. Så det bliver jævnligt udbudt og arrangeret. Til næste år har vi mulighed for at give tilbuddet til alle lærere. Det sker i samarbejde med Trygfonden og Dansk Friskoleforening. Det er nogen år siden, vi sidst har haft det, og der er brug for en genopfriskning. I år har der ikke mindst været fokus på implementering af ny teknologi - også i relation til lærernes kompetenceudvikling. Vi har investeret mange penge på området, dels i ipads og dels i IWB tavler. Nu er vi til gengæld også klar til at sætte fulde sejl. Minibussen og Bussen I år har der været 136 børn tilknyttet Bussen og Minibussen. Vi har været 11 faste medarbejdere og to store elever fra skolen til at tage hånd om børnene. Minibussen Som noget nyt er vi i Minibussen begyndt at være ude med børnene en halv time efter skoletid. Vi voksne kan mærke, at det giver god energi og tilmed den effekt, at flere børn bliver ude for at lege. Eftermiddagen og stemningen bliver også noget mere afslappet efter den friske luft. Et andet nyt tiltag er, at vi sætter maden frem ved halv 3 tiden. Børnene kan så komme og spise, når de er sultne eller er færdige med den leg, de har gang i. Det har givet meget mere ro omkring vores eftermiddagsmad. Vi har igen i år forsøgt at give børnene en bred vifte af muligheder for at beskæftige sig med noget, de synes om. Ud over at følge årets gang med bl.a. juleting, påskeudsmykning osv. har vi i år også lavet mad med børnene også her følger vi årstidens ift frugt og grønt. Der er altid god brug for at komme over i gymnastiksalen og røre sig. Her spilles fanta og andre boldspil. Sy i filt er stadig et stort hit blandt børnene, mange børn har lært at sy på symaskine, og nogle har endda syet tøj til sig selv. Vi tilstræber, at børnene beskæftiger sig med forskellige materialer, og at de aktiviteter vi tilbyder, giver udfordringer på mange planer. Ture ud af huset bliver også prioriteret. Svømmeture, skøjteture, rollespilsture, bowling, computercafé, naturture, Experimentariet med mere. Som regel med en mindre gruppe på 15 børn da det giver en hyggelig atmosfære, hvor alle kan komme til orde og nyde en dejlig tur. I år bliver overnatningen kun for begynderklassen. De skal senere på året på lejrskole og for nogles vedkommende er det første gang, de skal sove uden forældre. Og lidt tilvænning i kendte rammer kan erfaringsmæssigt være ganske nyttigt. Bussen Bussen var igen i år på Feddet. Denne gang var de af sted tre dage og havde en rigtig god tur, bortset fra, at der ikke længere kører bus fra stationen til Feddet. Morten måtte køre i fast rutefart for at få alle med. Vi har derfor besluttet, at nu er det tid at finde en ny campingplads. Bussen holder adskillige hyggeaftener i årets løb. Her kokkererer børn og voksne sammen og hygger sig med spil og andre ting. Bussen har desuden benyttet - 5 -

6 musikstudiet flittigt, en ret populær aktivitet. Der er i år arbejdet meget i kreative værksteder i Bussen. Der laves smykker i forskellige materialer, males og syes. Børnene i Bussen nyder nærhed med hinanden og med de voksne og der spilles mange spil. 5. klasse er glade for, at deres klasselokale om eftermiddagen er en del af Bussen. Vi har haft faste svømmehalsture. Der er ikke mange børn, der deltager, men de der tager med, har en dejlig tur. Ture til Lyngby eller København er populære, samt ture til Experimentariet. Pædagogerne har i det forgangne år været med i begynderklasse 1., 2. og 3. klasse 6 timer pr. uge. Vi deltager i skole/hjem samtaler og er også med på lejrskole i disse klasser. Igen i år har der for pædagogerne været afsat tid til personalemøder, planlægning og pædagogiske møder. Møderne bruges til at snakke pædagogik, børn, regler mv. Vi har taget aktuelle emner og konkrete situationer op for derigennem at kunne forholde vores pædagogiske praksis til. Vi er ågså begyndt at tage på besøg i andre institutioner for at blive inspireret. De to afdelinger, Minibussen og Bussen, er begyndt at arbejde tættere sammen. Vi har snakket om, hvilke ressourcer vi hver især har, og hvad vi kan byde ind med. Vi vil også lave mad fælles. Det kommer formentlig først helt på plads, når det nye skolekøkken er færdigt - forhåbentlig efter sommerferien. Forældrearbejdsdag Årets forældrearbejdsdag var som vanligt en sen forårsdag. Godt 100 mødte op og tog fat og brugte en hel dag på en række forskønnelses -og forbedringsopgaver. Det er her legepladsen får et super eftersyn og "firkantstregerne" bliver synlige igen. Ukrudt bliver fjernet, blomster plantet og en væg bliver malet. Når så dagen ovenikøbet byder på en udsøgt frokost kreeret af forældre under Mortens kyndige ledelse, er dagen fuldendt. Tusind tak! Forældredag Tilsvarende forældreengagement ser vi når lærerne holder pædagogisk dag, og forældre for en dag overtager skolen og fritidsordningen. Tak til de mange forældre, der har påtaget sig tjansen med at undervise og tage vare på børnene denne dag. IT En af skolens vigtige opgaver er at kvalificere eleverne til at kunne navigere og agere i deres egen tid og i det fremtidige samfund, der venter dem! Hertil hører naturligvis digitale og it-teknologiske kompetencer. Der ligger en stor udfordring i at omtænke hele undervisnings- og læringsbegrebet i denen retning. Lad mig give et kort oprids af skolens status på it-området. Alle lærerne har en bærbar computer og en ipad. Der er opsat projektorer i alle undervisningslokaler, som kan kobles op til lærerens computer eller ipad. Der er hurtigt trådløst netværk alle steder, og der er opsat interaktive tavler i 1. og 2. klasse. Taskebøger søges afløst af elektroniske bøger! Inden for overskuelig tid tilstræbes, at vi så vidt muligt går over til det papirløse undervisningsmiljø. Opgaver stilles elektronisk og afleveres elektronisk. Naturligvis foregår lærernes opgaveretning, vejledning og evaluering ligeledes elektronisk - og returnering af opgaver ligeså! Snarest udleveres ipads til elever fra 3. til 7. klasse! De er bestilt, men vi kender ikke datoen for, hvornår de kommer. Vi er spændt på, hvordan det 6 / 8

7 alt sammen kommer til at fungere og forny undervisningen og læringen. Vikardækning Det sker, at en af klassens lærere er fraværende. Det kan skyldes sygdom, egne børns sygdom, deltagelse i kurser eller møder. I langt de fleste tilfælde sørger skolen for vikar til klassen. Den fraværende lærer giver vikaren besked om, hvad klassen arbejder med og har ved planlagt fravær også sørget for, at der ligger materiale til brug i undervisningen. Viceskoleleder Peter Steffensen står for den daglige vikardækning og får skolen til at hænge sammen ved at trække på en vifte af personer, som på den ene eller anden måde har relation til skolen. Nogen gange kan der undervises i klassens normale fag, mens der andre gange arbejdes med andre fag. Det kan være fag, vikaren kan undervise i. Eksempelvis er det svært for en vikar at springe ind og gennemføre undervisning i fysik eller musik. Hvis det skønnes, at en vikar ikke vil kunne gennemføre en relevant undervisning for en af overbygningens klasser, får klassen fri. Ved længerevarende fravær gør vi, hvad vi kan, for at det er den samme, der kommer i alle timer. Klasserne på Busses Skole er generelt gode til at modtage vikarer. I og med at vikarerne i stor udstrækning er personer, som eleverne kender fra skolens hverdag, og deres almindelige lærer har beskrevet, hvad der skal arbejdes med, opleves vikartimen ikke som en indholdstom fritime. Men selvfølgelig vil en vikartime altid være noget andet end en almindelig time. Skolens medarbejdere Ved skoleårets begyndelse sagde vi farvel til Marie Rich og Kjeld Hoff Olsen som timelærere. De er begge gået på pension. Vi sagde også farvel til Ida Hesseldahl og Thomas Lange. Ida flyttede til Grønland, og Thomas har påbegyndt sit psykologistudie. Thomas ses stadig på skolen, da han supplerer sin SU med at gøre rent. Line Skrubbeltrang har efterfølgende valgt at søge andre græsgange, og Allan Bo Harlev stopper til sommer for at læse videre. Teis Garde nåede at være væk i en kort periode, for at vende tilbage som fast vikar i 2. klasse. Han slutter til sommer. Som alle andre skoler i landet er vi også ramt af nedskæringer. Det har fået den konsekvens, at vi må sige farvel til Susanne Ipsen efter sommerferien. Vi har i alle årene været fuldt tilfredse med Susannes arbejde, og vi vil gøre, hvad der er muligt for at hjælpe hende videre. I efteråret sagde vi også farvel til Preben Jensen, der som skolens pedel har vogtet over bygningerne i de sidste 18 år. Vi afholdt en velbesøgt afskedsreception for Preben torsdag før efterårsferien. I skal alle have en stor tak for den tid, I har været på Busses Skole. Nanna Hohwü-Christensen og Kristoffer Søgaard er på barsel fra skoleårets begyndelse. Nanna kommer tilbage inden sommerferien, og Kristoffer ventes tilbage efter sommerferien. Som ny pedel har vi ansat Jens Mundeli-Jensen. Jens har taget godt fat, og det er som om, at der ikke er den krog eller det hjørne, hvor han ikke har været forbi. Pedelværkstedet er i samme anledning blevet sat i stand. Fra sommerferien og frem til februar havde vi ansat Daniel Sundquist som pedelhjælper

8 I skolens SFO (Minibussen og Bussen) har vi ansat Emil Møller og Christopher Nielsen. For ganske nylig har vi ansat Jeanette Gudbergsen som kontorassistent. Jeanette er flexjobsansat med fire arbejdsdage. Det tegner til at blive rigtig godt og giver netop den aflastning på kontoret, der længe har været brug for. Velkommen til jer alle! Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle ansatte for året, der er gået. PPR Charlotte Schwanenflügel er tilknyttet skolen som skolepsykolog. Åse Johansson er skolens sundhedsplejerske. Eva Skovgaard, der har været skolens talehørepædagog igennem mange år, måtte vi sige farvel til ved skoleårets begyndelse. Eva er gået på pension. I hendes sted har vi budt velkommen til Britt Lauridsen som ny tale-hørepædagog. Tak for samarbejdet og sparring igennem året. Afslutning Denne beretning er udarbejdet med bidrag fra skolens personale. Den bliver suppleret med en mundtlig beretning til generalforsamlingen. Bjarne Højlund, 20. marts / 8

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Udover denne beretning henvises til årsskriftet Busses Skole 2013/14, der på en mere udførlig måde fortæller om

Læs mere

Trinberetning 2012-2013

Trinberetning 2012-2013 Trinberetning 2012-2013 Holbæk lille Skole Her beskrives de enkelte trins fokusområder for det forgangne skoleår. Derudover laves der en beskrivelse af trinnet, lejrskoler/studieture en konklusion og så

Læs mere

Trinberetning for 2013-2014

Trinberetning for 2013-2014 Trinberetning for 2013-2014 Holbæk lille Skole Her beskrives de enkelte trins fokusområder for det forgangne skoleår. Derudover laves der en beskrivelse af trinnet, lejrskoler/studieture en konklusion

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Specialcenter Brændkjær ved Niels Erik Danielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Der arbejdes i små

Læs mere

Fænøsund Friskole Generalforsamling 2013 Skolelederens skriftlige beretning V/Tabita Radoor Jensen, konstitueret leder

Fænøsund Friskole Generalforsamling 2013 Skolelederens skriftlige beretning V/Tabita Radoor Jensen, konstitueret leder Fænøsund Friskole Generalforsamling 2013 Skolelederens skriftlige beretning V/Tabita Radoor Jensen, konstitueret leder Sang: Våren er i luften. Det er blevet forår Det er forår i Danmark, og nyt spirer

Læs mere

MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE

MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE ÅRSSKRIFT 008/009 Henvendelser: Skolens adresse: Skt. Hans Plads 3-5 5000 Odense C Telefon: 66 46 7 66 0 74 (Fax) 63 6 98 Skolefritidsordningen E-mail: kontor@mariej.dk Hjemmeside:

Læs mere

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Evaluering af skoleåret 2012-2013 på Esrum Kostskole Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Esrum Kostskole er en lille skole, der arbejder med unge med forskellige sociale

Læs mere

Høng Privatskole. Årsskrift 2009/10. værdier, der spirer! Høng Privatskole 1

Høng Privatskole. Årsskrift 2009/10. værdier, der spirer! Høng Privatskole 1 Høng Privatskole værdier, der spirer! Årsskrift 2009/10 Høng Privatskole 1 Målsætning for Høng Privatskole Høng Privatskole er fra 1898 og har sine rødder i den Grundtvig/Koldske skole samt den private

Læs mere

EngelsborgNyt. Fremtidens skole

EngelsborgNyt. Fremtidens skole EngelsborgNyt Fremtidens Skole i Lyngby-Taarbæk Kommune - og på Engelsborgskolen Af Liselotte Bendixen, lærer og tovholder på Fremtidens skole, inklusion Lyngby-Taarbæk Kommune er godt i gang med et stort

Læs mere

Nr. 52 marts 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole

Nr. 52 marts 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole Skolebladet Gårslev Skole 2 Indholdsfortegnelse Redaktion... side 4 Nyt fra skolelederen... side 5 Skolebestyrelsen... side 8 Svalebo... side 13 Førskolegruppen... side 18 Kristina og Anja i Klubben...

Læs mere

Hindholm Privatskole 2011/12

Hindholm Privatskole 2011/12 Hindholm Privatskole 2011/12 Hindholm Privatskole Postadresse: Hindholmvej 21, 4250 Fuglebjerg Skolens kontor: Tlf. 55 45 31 14 Fax: 55 45 31 34 E-mail: privatskole@hindholm.dk Hjemmeside: www.hindholm.dk

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg!

Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg! Artikel fra Nyhedskilden uge 25 2009 Ferie...! Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg! Team C er på Ahl Hage i dejligt vejr,

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

Årsberetning fra skolelederen Personale Administration

Årsberetning fra skolelederen Personale Administration Årsberetning fra skolelederen v. Mette Lisbjerg Personale I dette skoleår oplevede vi, at en medarbejder gik på pension. Det var Niels Ishøj Christensen vores pedel, der i februar trak sig tilbage til

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013.

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013. 2013 2 Indhold Forord...4 Information...5 Adresse...5 Åbningstider...5 Kørselsordning...5 Lovgrundlag...6 Målgruppe...6 Specialbørnehavens overordnede mål...6 Menneskesyn...6 Værdigrundlag...6 Historisk

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Velkommen/institutionens adresse side 3. Institutionens målsætning/værdier side 4-8. Dokumentation/evaluering side 9

Velkommen/institutionens adresse side 3. Institutionens målsætning/værdier side 4-8. Dokumentation/evaluering side 9 Indholdsfortegnelse: Velkommen/institutionens adresse side 3 Institutionens målsætning/værdier side 4-8 Dokumentation/evaluering side 9 Indsats overfor børn med særlige behov side 10 Årsplan m. fokuspunkter,

Læs mere

FORORD Af Rani Bødstrup Hørlyck, Skoleleder

FORORD Af Rani Bødstrup Hørlyck, Skoleleder YEARBOOK 2010/11 Redaktion Rani Bødstrup Hørlyck, skoleleder Margit Lindahl Eriksen, lærer sdr@mbu.aarhus.dk Oplag: 500 stk. Design: Ivan Hvam Hvam Trykkeri: Codex Tryk FORORD Af Rani Bødstrup Hørlyck,

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Indholdsfortegnelse Forvaltningens forord Side 3 Årsberetning Side 4 Data Side 8 Status på egne indsatsområder Side 9 Temaer 2012-2015 Side 11 Indsatsområder

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Kære forældre...3 Jeksendalskolens elever...3 Elever på skolen...4 Personalegruppen...4 Skolens fysiske rammer...4 Skolens fysiske miljø...5 Jeksendalskolen fælles og gruppeopdeling...6

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere