Sorteringsvejledning 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sorteringsvejledning 2013"

Transkript

1 Sorteringsvejledning 2013 App Akkumulatorer Apotekerordning Asbestholdigt affald Batterier Bekæmpelsesmidler Bestiller ordning Aalborg Forsyning, Renovation har nu også en Skidt App: Hjælp os med at holde byen ren! Send os via Smidt skidt et billede af henkastet affald på offentlige steder så kommer vi og fjerner det! Få datoerne for hvornår vi henter småt brændbart affald og papir/pap. Se åbningstider og adresser på genbrugspladserne. Køb ekstra afhentning af dagrenovation. Medicin og lignende kan afleveres på apoteker dog kun produkter, som apotekerne selv forhandler. Kanylebokse til brugte kanyler udleveres af apoteker. Fyldte kanylebokse kan afleveres på apoteker, genbrugspladsen eller hos Aalborg Forsyning, Renovation. Se eternit. Batterier kan afleveres på De må ikke komme i dagrenovationen. Hos énfamiliehuse kan batterier lægges i en gennemsigtig plastpose på låget af stativet eller containeren til dagrenovation. Så tager skraldemanden dem med ved næste tømning. Små batterier kan også afleveres i batterispande, som findes i mange supermarkeder, fotoforretninger, på servicestationer, skoler, mv. Se forhandlerordning. Batterier kan også afleveres i de gule mini kuber, som sidder på kuber til flasker og glas. Mobiltelefoner kan også afleveres i de gule mini kuber. Store ting kan mod bestilling hentes af Aalborg Forsyning, Renovation. Afhentning kan ske op til fire gange om året uden beregning. Ordningen omfatter: Stort brændbart (f.eks. reol, sofa, og andet kasseret indbo) Stort jern og metal (f.eks. cykler, barnevognsstel mv.) Stort elektronik (f.eks. vaskemaskine, pc er, fjernsyn mv.) Den enkelte ting skal være håndterbar for én person, og den må ikke veje mere end 50 kg. Der hentes maksimalt 3 enheder pr. gang. Der hentes ikke affald i sække og kasser, småt brændbart affald, byggeaffald, haveaffald eller farligt affald. Bestilling skal ske hos Aalborg Forsyning, Renovation på skidt.dk eller pr. tlf. Bestillinger modtages ikke pr. brev eller fax. Tidspunkt for afhentning oplyses i løbet af et par dage efter bestilling. Ventetiden på at få hentet er normalt én til to uger. Husk at oplyse hvilke ting, der skal hentes.

2 Sæt affaldet ud inden kl. 6 på afhentningsdagen. I byområder sættes det ud til vejen, og på landet skal det stå, så renovationsbilen kan køre hen til det og der skal være vendeplads. Som et forsøg har Aalborg Forsyning, Renovation udvidet bestillerordningen i samarbejde med viceværter, så der kan afhentes mere end 3 enheder ved større ejendomme. Se viceværtordning. Bemærk! På grund af håndteringen ved afhentning, bliver tingene sendt videre som affald. Hvis du ønsker, at andre skal have glæde af tingene, kan de i stedet afleveres til en humanitær organisation eller på Beton og tegl Bilbatterier Brændbart, småt Brændbart, stort Computere Dagrenovation Beton og tegl skal afleveres på genbrugspladsen, hvor der må afleveres op til 100 kg. Mere end 100 kg kan frit afleveres på Affalds og Genbrugscenter Rørdal dog med den begrænsning, at bilen maksimalt har en totalvægt på kg. Småt brændbart er alt brændbart affald, der ikke kan genbruges, og som ikke er dagrenovation eller farligt affald. Småt brændbart kan afleveres på Småt brændbart kan i byområder også stilles ud til indsamling: Affaldet tages kun med, hvis det er bundtet eller emballeret i klare plastsække. Den enkelte enhed skal være håndterbar for én person og må ikke fylde mere end 1 m x 1 m x 1 m og ikke veje mere end 25 kg. Affaldet skal sættes ud inden kl. 6 på indsamlingsdagen, så det er synligt fra stamvejen. Der må max være 3 enheder med haveaffald. Containere til haveaffald skal være af en type, som kan godkendes af Aalborg Forsyning, Renovation. Den skal være 2 hjulet og må max rumme 120 liter, og med indhold max veje 25 kg. I januar tager vi også juletræet med. I landområder er der ikke indsamling af småt brændbart. Hvis der er plads i containeren til dagrenovation, kan det bruges til småt brændbart. Ellers skal affaldet afleveres på Afhentningstidspunkt Find vejnavn på skidt.dk. Tilmeld mail eller sms service for afhentning af småt brændbart på skidt.dk. Stort brændbart skal afleveres på genbrugspladsen eller kan mod bestilling blive hentet af Aalborg Forsyning, Renovation. Se Bestiller ordning. Dagrenovation er affald fra den daglige husholdning, som kan give anledning til hygiejniske problemer eller kan tiltrække skadedyr. Det kan være madrester, mælkekartoner, pålægspakninger mv., som ikke kan

3 genanvendes eller hjemmekomposteres. Det er vigtigt, at skraldemanden kan komme frem. Sørg for, at der ikke er cykler eller andet i vejen. Der skal være lys, så skraldemanden kan se, hvor han går. Adgangsvejen skal være jævn og kørefast, og den skal være uden trapper og ikke for stejl. Fortov og indkørsel skal ryddes for sne og is. Affaldet kan evt. sættes ud på linje med snedriver eller i skel. I landområder og helårsbeboede sommerhuse skal sækkene/containeren stå, så renovationsbilen kan køre helt hen til den. Desuden skal bilen have plads til at vende. Der kan sættes en ekstra sæk ud med et til og fra kort bundet om toppen. Er kortet udfyldt med navn og adresse, tages sækken med. I 2012 koster det 45 kr. pr. ekstra sæk. En hvilken som helst sæk i normal størrelse (100 liter) kan anvendes. Du kan også bestille ekstratømningen via app en eller med din mobil. Til eller framelding af den kommunale indsamling af dagrenovation samt tilmelding med mere kapacitet skal ske pr. brev eller mail til Aalborg Forsyning, Renovation. Adressen står på bagsiden. Dæk Elektronik Erhverv på genbrugspladsen Dæk skal genanvendes og kan afleveres på Stort elektronik som f.eks. computere, køleskabe, frysere eller fjernsyn skal afleveres på genbrugspladsen eller kan mod bestilling hentes af Aalborg Forsyning, Renovation. Se bestiller ordning. Småt elektronik som f.eks. elektriske tandbørster, mp3 afspillere, strømforsyning og mobiltelefoner skal afleveres på genbrugspladsen eller i de hvide mini kuber, som sidder på de blå kuber til metalaffald. Se under Virksomhed på skidt.dk. Eternit Eternit kan afleveres på genbrugspladsen, hvor der kan afleveres op til 100 kg (6 plader). Opsynsmanden skal kontaktes, inden eternit afleveres på Bemærk: På genbrugspladserne i Nibe, Vester Hassing, Gandrup, Ulsted og Hals kan der ikke afleveres eternit. Eternit kan også mod betaling afleveres på Reno Nords kontrollerede losseplads. Se adresse på bagsiden. Farligt affald Farligt affald er f.eks.: Kemikalier som fortynder, fotovæske, maling, opløsningsmidler, syre, lim, lak, gift, bekæmpelsesmidler, havegødning mv. Olie, oliefiltre, petroleum, linolie mv. Akkumulatorer Batterier, termometre, spraydåser mv. Medicinrester, pilleglas, salver mv. Kanyler Farligt affald kan afleveres på genbrugspladsen, eller følgende ordninger kan benyttes:

4 Genbrugspladser Forhandlerordning Kuber til genbrug Apotekerordning Viceværtordning Batterier Smid aldrig farligt affald i skraldespanden, og bland det aldrig med andet affald. Hvis det er flydende, må det hverken hældes på jorden eller i vasken. Bemærk: På genbrugspladserne i Vester Hassing, Gandrup, Ulsted og Hals kan der ikke afleveres farligt affald. Det er de ikke godkendt til. Fjernsyn Flasker og gas Forhandlerordning Frysere og køleskabe Fugemasse Fyldpladsaffald Genbrugsplads Genbrugelige ting Flasker, rengjorte emballageglas, glasskår mv. kan afleveres på Hele flasker og rengjorte emballageglas og lignende kan afleveres i kuber til flasker og glas. Glasskår, halvfyldte flasker og marmeladeglas, porcelæn eller keramik må ikke komme i kuberne. Udvalgte butikker er med i forhandlerordningen. Her kan maling, batterier, lysstofrør og sparepærer mv. afleveres. Butikker, som er med i ordningen, er typisk byggemarkeder, farvehandlere og el forretninger. Se efter mærkat i butiksruderne eller se på skidt.dk. Fyldpladsaffald er sanitet, glaserede klinker, krystalglas, keramik og porcelæn mv. Der kan afleveres op til 100 kg fyldpladsaffald på Mere end 100 kg kan frit afleveres på Affalds og Genbrugscenter Rørdal dog med den begrænsning, at bilen har en totalvægt på max kg. Se adressen på skidt.dk. På genbrugspladsen kan alt det affald, der normalt forekommer i en privat husholdning, afleveres dog med undtagelse af dagrenovation og andet fordærveligt affald. Affaldet skal sorteres og afleveres i de rigtige containere. Der må kun bruges klare plastsække til emballering også selvom sækken tømmes i containeren. Kun biler med en totalvægt på max kg evt. med trailer har adgang til Der kan afleveres op til 100 kg beton, tegl, fyldpladsaffald, haveaffald, eternit, elektronikaffald, hvidevarer og ren jord på Større mængder tegl, beton, fyldpladsaffald og haveaffald kan afleveres på Affalds og Genbrugscenter Rørdal. Genbrugelige ting kan afleveres på pladserne Over Kæret og Sundsholmen. Ting herfra vil blive sat i stand og solgt gennem GenbrugNord, som ligger

5 ved siden af genbrugspladsen på Sundsholmen. På pladsen i Hou er der en container, der kan benyttes på samme måde. Ting fra containeren i Hou vil blive solgt gennem Loppehjørnet i Gandrup. Det er ikke tilladt at fjerne ting fra genbrugscontainerne. Gift Gips Glas Haveaffald Henteordning Hjemme kompostering Hvidevarer Isolering Jern og metal Jord, ren Kanyler Keramik Kemikalier Kuber til genbrug Gips, der er renset for isolering, stålskinner, træ og plast/folie m.m., kan afleveres på Der må godt være tapet, glasvæv, hessian eller maling på pladerne samt søm og skruer i gipsen. Se flasker og glas. Haveaffald kan komposteres hjemme eller afleveres på Se kompost. Større mængder kan afleveres på Affalds og Genbrugscenter Rørdal dog med den begrænsning, at bilen har en totalvægt på max kg. Se adresse på bagsiden. Se brændbart, småt eller bestiller ordning. Se madaffald. Blød isolering er bl.a. rockwool og glasuld, som kan afleveres Jern og metal kan afleveres på Stort jern og metal kan mod bestilling hentes af Aalborg Forsyning, Renovation. Se bestiller ordning. Der kan afleveres max 100 kg ren jord på Ved større mængder gælder reglerne for jordflytning. Læs mere om jordflytningsreglerne på skidt.dk. Kanyler i boks kan afleveres på apoteker, genbrugspladsen eller hos Aalborg Forsyning, Renovation. Se fyldpladsaffald. På centrale pladser er der opstillet kuber til indsamling af forskellige former for affald til genbrug. Kuberne kan bruges af alle husstande. Røde kuber til papir og pap Kuber til papir og pap kan anvendes til rent og tørt papir og pap aviser, ugeblade, reklamer mv.

6 Grønne kuber til flasker og glas Kuber til flasker og glas kan anvendes til hele flasker og rengjorte emballageglas og lignende. Altså ingen skår og halvfyldte flasker/marmeladeglas. Knust glas, porcelæn og keramik må ikke komme i kuberne. Det skal i stedet afleveres på Se genbrugsplads. Blå kuber til småt jern og metal Kuber til småt jern og metal kan anvendes til tomme og rengjorte metaldåser, den kasserede stegepande eller vandhane og lignende mindre stykker jern og metal. Gule mini kuber Batterier og mobiltelefoner kan afleveres i de gule minikuber, som sidder på kuberne til flasker og glas. Hvide mini kuber Småt elektronik som f.eks. elektrisk tandbørste, strømforsyninger, mobiltelefon, lommeregner eller mp3 afspiller kan komme i de hvide minikuber. Køleskabe og frysere Lavenergipærer Lysstofrør Madaffald Mail og sms Maling Medicin Mobilportal Mobiltelefon Murbrokker Møbler Se elektronik Se lysstofrør. Lysstofrør kan afleveres på genbrugspladsen eller via forhandlerordningen. Madaffald skal afleveres som dagrenovation. Det grønne køkkenaffald, f.eks. kartoffelskræller, æbleskrog og lignende kan komposteres sammen med haveaffald på egen grund i egen kompostbeholder. Husk at brød og kød ikke må komme i kompostbeholderen, da det tiltrækker rotter og mus. Find mere vejledning på skidt.dk. Få en sms eller en mail, når der er tid til at indsamle papir/pap og småt brændbart. Sms udsendes dagen før kl. 16, og mail udsendes 2 dage før afhentning. Servicen er uden beregning. Se farligt affald Du kan tilmelde for Aalborg Forsyning, Renovations mobilportal. Send en sms med teksten SKIDT til Så modtager du et link til mobilportalen. Det er dog en forudsætning, at mobiltelefonen er sat op til at kunne anvende det mobile internet. Via mobilen får du adgang til sorteringsguiden, åbningstider m.m. Se beton og tegl. Se brændbart, stort.

7 Neonrør Olie, oliefiltre Papir og pap Planglas og vinduesglas Plast Plastsække, klare til emballering Se lysstofrør. Rent og tørt papir og pap f.eks. aviser, ugeblade, reklamer, brevpapir, kuverter og karton skal genbruges. Papir, der har været brugt til madlavning eller personlig hygiejne, kan ikke genbruges. Det kan papir med sølv og plast heller ikke. Det skal afleveres som almindelig dagrenovation. Genbrugspladsen Papir og pap kan afleveres på Husk at papir og pap skal afleveres i hver sin container. Kuber til genbrug På centrale pladser i byen er der opstillet kuber til indsamling af bl.a. papir og pap til genbrug. Kuberne kan bruges af alle husstande. Se kuber. Container ved hver énfamiliehus Alle énfamiliehuse kan få udleveret en eller flere 140 liters containere til indsamling af papir. Kontakt Aalborg Forsyning, Renovation. Inden tømning skal containeren til papir og pap stilles helt frem til skel/ fortov ved kørevejen. Den må ikke genere trafikken, og håndtaget på containeren bør vende ud mod kørevejen. Efter tømning er containeren meget let, så derfor bliver den lagt ned på samme sted, som den stod, for at undgå, at containeren blæser omkuld eller ind i biler mv. I byområder bliver containeren tømt hver måned, og den skal sættes ud til skel inden kl. 6 på tømningsdagen. I landområder og helårsbeboede sommerhuse bliver containeren tømt hver anden måned, og den skal sættes ud inden kl. 6 på tømningsdagen, så renovationsbilen kan køre helt hen til den og der skal være plads til at vende. Se skidt.dk. Bemærk, at vi kun afhenter papir og pap i container. Papir og pap stillet ved siden af containeren tager vi ikke med. Afhentningstidspunkt Find afhentningsdatoer og tilmeld mail eller sms service for afhentning af papir og pap samt småt brændbart på skidt.dk. Planglas og vinduesglas er genanvendeligt affald og kan afleveres på Plastflasker og dunke, plastfolie, plastmøbler og pvc kan afleveres på På genbrugspladsen skal affald, der emballeres i sække, afleveres i klare plastsække også selvom sækken tømmes i containeren. Småt brændbart til afhentning skal også emballeres i klare plastsække, så skraldemanden kan se, hvad der er i sækken.

8 Porcelæn PVC til deponering PVC til genanvendelse Pærer Sms og mail Sparepærer Spildolie Spraydåser Storskrald Småt brændbart Stort brændbart Syre Tegl og beton Telefoner Termometre Tjæreprodukter Træbeskyttelse Se keramik. PVC til deponering kaldes også blød PVC og er f.eks. badebassiner, gummistøvler, haveslanger, regntøj, vinyl mv. PVC til deponering skal afleveres på PVC til genanvendelse kaldes også hård PVC og er f.eks. afløbs og vandrør drænrør vinduer og paneler el rør kloakrør tagrender og nedløbsrør tagplader PVC til genanvendelse skal afleveres på Almindelige glødepærer og halogenpærer indeholder ikke skadelige stoffer og kan afleveres i dagrenovationen. Lysstofrør og lavenergipærer skal afleveres på genbrugspladsen eller via forhandlerordningen. Få en sms eller en mail, når der er tid til at indsamle papir/pap og småt brændbart. Sms udsendes dagen før kl. 16, og mail udsendes 2 dage før afhentning. Servicen er uden beregning. Se skidt.dk og følg vejledningen på forsiden under Indsamling af papir og småt brændbart. Se lysstofrør. Se brændbart, småt. Se brændbart, småt. Se brændbart, stort. Se beton og tegl.

9 Træ til genanvendelse Træ, imprægneret Tøj Ukrudtsmidler Viceværtordning Vinduesglas og planglas Træ, der kan genanvendes, er affald af rene træprodukter, f.eks. døre vinduesrammer krydsfinér spånplader køkkenelementer møbler nedbrydningstømmer paller og anden træemballage rent træ og træ med maling, lak eller limrester og med søm, skruer eller møbel og dørbeslag træ med folie, melamin eller lignende. Træ til genanvendelse kan afleveres på Træ, der er behandlet med imprægneringsvæske, som f.eks. hegn og legeredskaber. Det kan afleveres på Se genbrugsplads. Kan afleveres på Boligforeninger og viceværter i ejendomme af en vis størrelse kan indgå samarbejde med Aalborg Forsyning, Renovation om indsamling af farligt affald og mindre former for elektronikaffald ved etageejendomme. Når en aftale er indgået, kan enkelte affaldstyper afleveres hos viceværten. Spørg viceværten eller på ejendommens boligkontor. Som et forsøg har Aalborg Forsyning, Renovation udvidet bestillerordningen i samarbejde med viceværter, så der kan afhentes mere end 3 enheder ved større ejendomme. Ved bestilling af afhentning skal viceværten sørge for, at der kun sættes de enheder frem, der er bestilt afhentning for, og at enhederne er sorteret og stillet klar til afhentning. Bestilling kan ske pr. tlf. til Aalborg Forsyning, Renovation. Se planglas og vinduesglas

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Brændbart Aviser & blade Adgangsvejen Selvbetjening Haveaffald Storskrald Glas & flasker Genbrugsplads Problemaffald Indholdsfortegnelse 10

Læs mere

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen Sortering Sådan sorterer du dit affald en del af byen Hjælp til at sortere rigtigt Spørg genbrugsvejlederen hvis du er i tvivl om, hvordan du sorterer dit affald rigtigt. De hjælper gerne med vejledning.

Læs mere

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 09-08-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Erhverv. på de kommunale genbrugspladser 2012. www.renovest.dk Værdifuld viden

Erhverv. på de kommunale genbrugspladser 2012. www.renovest.dk Værdifuld viden Erhverv på de kommunale genbrugspladser 2012 1 www.renovest.dk Værdifuld viden AARS GENBRUGSPLADS LØGSTØR GENBRUGSPLADS Dybvad Mølle Vej 1, 9600 Aars Mandag - fredag... kl. 07.00-17.00 Lørdag... kl. 09.00-15.00

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Ref 06727030 J00046-5-KATN Version 5 Dato 2007-08-16 Udarbejdet

Læs mere

Forsyningskalender 2011 Information om spildevand og affald

Forsyningskalender 2011 Information om spildevand og affald Forsyningskalender 2011 Information om spildevand og affald Miljø - med ren samvittighed Favrskov FORSYNING Nyt forsyningsselskab 25. maj 2010 blev Favrskov Forsyning A/S, Favrskov Spildevand A/S og Favrskov

Læs mere

Skidt for sig. & glas for sig. God affaldshåndtering er et spørgsmål om sortering. Tag med på Affaldsterminalen og lad dig inspirere af profferne.

Skidt for sig. & glas for sig. God affaldshåndtering er et spørgsmål om sortering. Tag med på Affaldsterminalen og lad dig inspirere af profferne. Affaldshæfte 2012 Skidt for sig & glas for sig God affaldshåndtering er et spørgsmål om sortering. Tag med på Affaldsterminalen og lad dig inspirere af profferne. Side 6 Nyt&nemt: App og sms-service side

Læs mere

TØNDER FORSYNING 2014

TØNDER FORSYNING 2014 TØNDER FORSYNING 2014 DRIKKEVAND SPILDEVAND AFFALD Indhold SPILDEVAND...8 VAND...4 SIKKER AFHENTNING...12 DAGRENOVATION...15 GENBRUGS- INDSAMLING...18 STORSKRALD...20 MILJØKASSE...21 GENBRUGS- PLADS...23

Læs mere

DEN LILLE GRØNNE 2014

DEN LILLE GRØNNE 2014 DEN LILLE GRØNNE 2014 Fagcentrene Plan, Byg og Erhverv samt Natur, Miljø og Trafik: Telefonnumre og e-mailadresser Plan, Byg og Erhverv: 59 66 60 60 byggesag@odsherred.dk Affaldsteam: 59 66 60 80 affald@odsherred.dk

Læs mere

DEN LILLE GRØNNE 2015

DEN LILLE GRØNNE 2015 DEN LILLE GRØNNE 2015 Fagcentrene Plan, Byg og Erhverv samt Natur, Miljø og Trafik: Telefonnumre og e-mailadresser Plan, Byg og Erhverv: 59 66 60 60 byggesag@odsherred.dk Affaldsteam: 59 66 60 80 affald@odsherred.dk

Læs mere

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 07-02-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

- for borgere i Høje-Taastrup Kommune

- for borgere i Høje-Taastrup Kommune - for borgere i Høje-Taastrup Kommune Genbrugsstation Affald 2015 Her kan du finde svar på spørgsmål til affald i kommunen Storskrald Ny renovatør Batterier og småt elektronik i pose på skraldespand Plast

Læs mere

AFFALD. læs mere på side 4-5

AFFALD. læs mere på side 4-5 nyhedsbrev fra københavns kommune SEPTEMBER 2009 AFFALD KBH SORTERINGs- GUIDE RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN AFFALD ER OGSÅ KLIMA SÅ MEGET CO2 KAN DU SPARE VED AT SORTERE læs mere på side 3 HUS ELLER

Læs mere

Det nye affaldshæfte 2011. tema: Affaldssortering. Oversigt over. storskraldsruten. side 32-43. På tur for et renere randers

Det nye affaldshæfte 2011. tema: Affaldssortering. Oversigt over. storskraldsruten. side 32-43. På tur for et renere randers Det nye affaldshæfte 2011 tema: Affaldssortering På tur for et renere randers Oversigt over storskraldsruten side 32-43 Jeg er også en synder! Indrømmet! En gang imellem kommer jeg til at smide et stykke

Læs mere

mindre AFFALD Sådan undgår du at smide ud

mindre AFFALD Sådan undgår du at smide ud nyhedsbrev fra københavns kommune juni 2010 AFFALD KBH sorteringsguide RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN mindre AFFALD Sådan undgår du at smide ud læs mere på side 2 HUS ELLER LEJLIGHED? ELSPAREPÆRER

Læs mere

Familiens affalds - og Genbrugshæfte

Familiens affalds - og Genbrugshæfte Familiens affalds - og Genbrugshæfte august 2012 til beboerne i tranemosegård afd. 12 Dette hæfte skal hjælpe dig med at sortere og fordele dit genbrug sam komme af med dit affald på den rigtige måde.

Læs mere

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer Affaldsguide Bendz og Skelgården Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne folder kan du finde

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 15-08-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovation Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2012 Sagsnr.: 2011-57104 Dok.nr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovation Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2012 Sagsnr.: 2011-57104 Dok.nr. Grønne regnskaber 2011 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovation Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2012 Sagsnr.: 2011-57104 Dok.nr.: 2012-83046 Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

sortering Dit affald er penge værd

sortering Dit affald er penge værd nyhedsbrev fra københavns kommune september 2010 AFFALD KBH guide til genbrugsstationer RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN sortering Dit affald er penge værd læs mere på side 2 og 3 HUS ELLER LEJLIGHED?

Læs mere

Ordensreglement for. Boligforeningen Møllevænget

Ordensreglement for. Boligforeningen Møllevænget Ordensreglement for Boligforeningen Møllevænget Vedtaget på repræsentantskabsmødet 2011 Boligforeningen Møllevænget skiller sig ud fra andre bebyggelser Vi vil fremhæve, at man kommer langt med et godt

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

Dagsorden. Præsentation. Dagrenovation og genbrug. Containerpladserne. Øvrige anlæg. Farligt affald

Dagsorden. Præsentation. Dagrenovation og genbrug. Containerpladserne. Øvrige anlæg. Farligt affald 1 Dagsorden Præsentation Dagrenovation og genbrug Containerpladserne Øvrige anlæg Farligt affald 2 Affald og genanvendelse Landbrug kan være med i Sønderborg Affalds genbrugsordning, hvis følgende er opfyldt

Læs mere

Genbrugsavisen. Genbrug i 350 år

Genbrugsavisen. Genbrug i 350 år Genbrugsavisen Til alle husstande, kontorer og butikker i Kolding Kommune Affald, genbrug og miljø april 2010 Information fra Kolding Kommune»Stop spild af mad«er en forbrugerbevægelse, som ønsker at bekæmpe

Læs mere

KBH. Julens affald sådan skaffer du dig. læs mere på side 2. læs mere på side 5

KBH. Julens affald sådan skaffer du dig. læs mere på side 2. læs mere på side 5 nyhedsbrev fra københavns kommune DECEMBER 2009 AFFALD KBH MILJØBILENS KØREPLAN RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN Julens affald sådan skaffer du dig af med juletræet læs mere på side 2 HUS ELLER LEJLIGHED?

Læs mere

Adfærdsændrende Kommunikation

Adfærdsændrende Kommunikation Adfærdsændrende Kommunikation Indledning AFFALDSHÅNDTERING I GRØNSTED KOMMUNE Vores afsluttende opgave i Kom/IT er at vi skal planlægge, designe og fremstille et kommunikationsprodukt der skal have en

Læs mere