Byggeaffald. styr på sorteringen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk"

Transkript

1 Byggeaffald styr på sorteringen AVVTlf.

2 Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering. Er du bygherre, håndværker, entreprenør, selvbygger, arkitekt eller lignende? Reglerne er ens for alle: Alt bygge- og anlægsaffald skal sorteres korrekt og afleveres på godkendte modtageanlæg. Tilmeld din virksomhed ordningen»mærk Affaldet«, hvis I har mindre mængder affald og vil benytte AVVs genbrugspladser. Sortér og aflevér rigtigt Ved større byggerier foregår sorteringen på byggepladsen i forskellige containere, der tømmes af en godkendt transportør og afleveres direkte til godkendte modtageanlæg. Find listerne over godkendte transportører og modtageanlæg på Miljøstyrelsens hjemmeside, https://www. affaldsregister.mst.dk. AVV er også godkendt, selv om det ikke fremgår af listerne. Se mere på Hvem har ansvaret? Det er altid bygherrens ansvar, at affaldet er sorteret korrekt, når det afleveres. Skab overblik Håndtering af bygge- og anlægsaffald på byggepladsen kræver overblik. Et overblik, som rådgiverne kan skabe i udbudsfasen eller ved byggeriets start. Sorteringen af affald på byggepladsen bør være beskrevet i udbudsmaterialet retningslinjerne fremgår af Miljøministeriets Bekendtgørelse 1415 og kommunens regulativ for erhvervsaffald. Få det hos din kommune eller AVVs affaldskonsulent. Mindre mængder affald Mindre mængder affald kan du aflevere på AVVs genbrugspladser. Det kræver blot, at virksomheden er tilmeldt ordningen»mærk Affaldet«. Læs mere om denne ordning på

3 Økonomi og regler Det kan betale sig Når du afleverer affald til forbrænding og på deponiet, betaler du en statsafgift pr. ton. Afleverer jeres virksomhed derimod affald til genanvendelse, kan der være en økonomisk gevinst. Derudover kommer det også miljøet til gode, når affaldet går til genanvendelse. Kontakt AVVs affaldskonsulent for information om, hvordan affaldet skal være sorteret. På den måde kan du undgå fejlsortering og derved ekstraregninger. Køreplan for bortskaffelse af byggeaffald Anmeld større mængder affald fra anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering til kommunen. Opstil containere på byggepladsen til de enkelte affaldstyper, så affaldet sorteres korrekt i henhold til sorteringsvejledningen (se flappen). Sørg for, at containerne er tydeligt mærket med skilte. Skilte kan downloades fra Informér og vejled byggepladsens personale om sorteringen. Sortér affaldet. Anvend godkendte transportører. Aflevér til godkendte behandlingsanlæg. Affaldet skal anmeldes til kommunen Projekter, der skaber byggeaffald, skal på forhånd anmeldes til kommunen. På anmeldelsen til kommunen skal du oplyse affaldstyper, skønnede mængder og hvilke modtageanlæg, du påtænker at benytte. Du finder anmeldelsesskemaet på din kommunes hjemmeside eller ved at ringe til dem. Hjørring Kommune Team Erhverv Jørgen Fibigersgade Hirtshals Tlf.: Brønderslev Kommune Teknik og Miljø Rådhusgade Dronninglund Tlf.:

4 Affaldssortering Affald til forbrænding Affald til forbrænding går til AVVs forbrændingsanlæg. Affaldet må ikke indeholde farligt affald genanvendelige materialer affald til deponi Brændbart affald skal sorteres i stort og småt brændbart. Affaldet må ikke være i lange baner eller være stærkt støvende. Vær opmærksom på, at AVV kan opkræve sorteringstillæg, hvis affaldet til forbrænding indeholder farligt affald, genanvendelige materialer eller affald til deponi. Se mere i særskilt folder om modtageregler for forbrændingsegnet affald eller på Affald til genanvendelse De genanvendelige affaldstyper skal frasorteres og afleveres på et godkendt modtageanlæg, f.eks. AVVs det kan ofte være en økonomisk gevinst at aflevere til genanvendelse. Genanvendeligt affald er bl.a.: pap og plast træ rene sten-, tegl-, og betonmaterialer Natursten, uglaseret tegl (mur og tagsten) samt beton kan ofte genanvendes, f.eks. til opbygning af mark- og skovvej og må uden tilladelse anvendes som erstatning for primære råstoffer. Husk at anmelde det til kommunen senest to uger før påbegyndelse. Affald til deponi Affald til deponi (losseplads) går til AVVs miljøanlæg. Affaldet må ikke indeholde: genanvendeligt affald brændbart affald farligt affald Der skal udfyldes deklaration på affaldet, inden det kan afleveres til deponi. Find deklaration samt vejledning på Asbestaffald skal anmeldes til kommunen. Affald til specialbehandling Affald til specialbehandling (miljøfarligt affald m.m.) går bl.a. til Modtagestation Vendsyssel. Affaldet skal altid frasorteres uanset mængde, da det kræver særlige behandlingsmetoder af hensyn til miljøet. Flydende farligt affald skal så vidt muligt afleveres i originalemballage eller afleveres i godkendte beholdere, og det skal tydeligt fremgå af emballagen, hvad den indeholder. Affald til specialbehandling er bl.a.: kemikalier og opløsningsmidler maling PCB-holdigt byggeaffald Fakta om PCB PCB-holdigt byggeaffald kræver særlig opmærksomhed. Læs mere om PCB på eller branchevejledningen»håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer«på

5 Gør det nemt AVVs affaldskonsulent kommer gerne på besøg for at rådgive om indretning af affaldssorteringen. Overblik over regler og modtageanlæg Se din kommunes regulativ for erhvervsaffald det findes bl.a. på hjemmesiden Brug for listen over godkendte modtageanlæg og vognmænd? Find den på Miljøstyrelsens hjemmeside https://www.affaldsregister. mst.dk eller ring til Miljøstyrelsen på tlf Det er en god ide at udnævne én medarbejder til ansvarlig for byggepladsens affald: sortering, antal containere, skiltning, tømning m.m. Det sikrer, at affaldet sorteres korrekt, og at der genanvendes mest muligt. På kan du udskrive de mest anvendte skilte, som kan placeres på containerne. AVVs affaldskonsulent kommer gerne på besøg og giver råd til indretning af byggepladsens egen sorteringsplads. Det koster jer ikke noget. Kontakt og information Har du spørgsmål til sorteringen, eller vil jeres virksomhed have besøg af en affaldskonsulent? Ring til AVV på tlf Svanemærket tryksag

6 Sorteringsguide Hiv ud og hæng op! Affaldstyper Forbrænding Genanvendelse Deponi Specialbehandling Asfalt Asbest Batterier Blyakkumulatorer Brandhæmmende materialer Elektriske og elektroniske apparater Eternit med og uden asbest Flamingo Fugemasse og kit Gips, nyt og gammelt Glas, knust Glaseret tegl, toiletter og håndvaske Hårde hvidevarer Isolering, rockwool, glasuld (nyt afskær, rester) Isolering, rockwool, glasuld (gammelt, beskidt) Jern og metal Jord, forurenet Jord, rent Kemikalieaffald Keramik Ledning og kabler Linoleum gulvbelægninger (PVC fri) Lysstofrør og lavenergipærer Maling Murbrokker, beton, uglaseret tegl, fliser Olietanke, indtil 2500 l Pap, forurenet Pap, rent Papir Plastdunke Plastfolie, farvet Plastfolie, klart Plastfolie flere lags/laminater PVC (tagrender, kloakrør m.v. af hård PVC) Småt brændbart Stort brændbart Spejle Spildolie Spraydåser Tagpap Tapet Termoruder med rammer Termoruder uden rammer Træaffald, spånplader Træ, imprægneret Træ, nyt rent og ikke behandlet Træbeton Vinylgulve (blød PVC) Værktøj med genopladelige batterier

BYGGEAFFALD VEJLEDNING. LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald

BYGGEAFFALD VEJLEDNING. LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald BYGGEAFFALD VEJLEDNING LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald FEBRUAR 2015 INDHOLDS FORTEGNELSE HVEM HAR ANSVARET

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald 1.1 Bygge og anlægsaffald 1.1.1 Bilaget er gældende bygge- og anlægsaffald fra, og omfatter al opbevaring, håndtering og indsamling af bygge- og anlægsaffald til direkte genbrug,

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald

Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald O R I E N T E R I N G F R A S O L R Ø D K O M M U N E 4 trin når du håndterer byggeog anlægsaffald 1 2 3 4 Gennemgå bygningen og identificer, hvilke typer affald

Læs mere

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen Sortering Sådan sorterer du dit affald en del af byen Hjælp til at sortere rigtigt Spørg genbrugsvejlederen hvis du er i tvivl om, hvordan du sorterer dit affald rigtigt. De hjælper gerne med vejledning.

Læs mere

Erhverv. på de kommunale genbrugspladser 2012. www.renovest.dk Værdifuld viden

Erhverv. på de kommunale genbrugspladser 2012. www.renovest.dk Værdifuld viden Erhverv på de kommunale genbrugspladser 2012 1 www.renovest.dk Værdifuld viden AARS GENBRUGSPLADS LØGSTØR GENBRUGSPLADS Dybvad Mølle Vej 1, 9600 Aars Mandag - fredag... kl. 07.00-17.00 Lørdag... kl. 09.00-15.00

Læs mere

sortering Dit affald er penge værd

sortering Dit affald er penge værd nyhedsbrev fra københavns kommune september 2010 AFFALD KBH guide til genbrugsstationer RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN sortering Dit affald er penge værd læs mere på side 2 og 3 HUS ELLER LEJLIGHED?

Læs mere

Sorteringsvejledning 2013

Sorteringsvejledning 2013 Sorteringsvejledning 2013 App Akkumulatorer Apotekerordning Asbestholdigt affald Batterier Bekæmpelsesmidler Bestiller ordning Aalborg Forsyning, Renovation har nu også en Skidt App: Hjælp os med at holde

Læs mere

Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen.

Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen. Bilag 1: Forslag til tillæg 4, til Ringsted Kommunes erhvervsaffaldsregulativ, incl. 2 bilag. Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen. Særlige bestemmelser for aflevering af mindre

Læs mere

Indhold. Tryk: CS Grafisk A/S Tekst: Affaldskontoret Design: Frederikssund Kommune, Kommunikation Layout: Sylvester Hvid & Co. Nr. 21689 www.shc.

Indhold. Tryk: CS Grafisk A/S Tekst: Affaldskontoret Design: Frederikssund Kommune, Kommunikation Layout: Sylvester Hvid & Co. Nr. 21689 www.shc. Affaldsguide 2015 Indhold 9. årgang Frederikssund Kommune Fotograf: Kenneth Jensen. Motiver fra Frederikssund og omegn Tryk: CS Grafisk A/S Tekst: Affaldskontoret Design: Frederikssund Kommune, Kommunikation

Læs mere

10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S

10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S Vejdirektoratet Rapport 29-03-2012, rev. 30-10-2012 10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN GREVE OG SOLRØD KOMMUNER OKTOBER 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN GREVE OG SOLRØD

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Mål 2 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Læs mere

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 09-08-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8

Læs mere

TØNDER FORSYNING 2014

TØNDER FORSYNING 2014 TØNDER FORSYNING 2014 DRIKKEVAND SPILDEVAND AFFALD Indhold SPILDEVAND...8 VAND...4 SIKKER AFHENTNING...12 DAGRENOVATION...15 GENBRUGS- INDSAMLING...18 STORSKRALD...20 MILJØKASSE...21 GENBRUGS- PLADS...23

Læs mere

mindre AFFALD Sådan undgår du at smide ud

mindre AFFALD Sådan undgår du at smide ud nyhedsbrev fra københavns kommune juni 2010 AFFALD KBH sorteringsguide RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN mindre AFFALD Sådan undgår du at smide ud læs mere på side 2 HUS ELLER LEJLIGHED? ELSPAREPÆRER

Læs mere

Bilagsrapport 2: Systembeskrivelse for storskrald Århus Kommune

Bilagsrapport 2: Systembeskrivelse for storskrald Århus Kommune Bilagsrapport 2: Systembeskrivelse for storskrald Århus Kommune 16. juli, 2007 Anna Warberg Larsen Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 INDLEDNING... 2

Læs mere

Dagsorden. Præsentation. Dagrenovation og genbrug. Containerpladserne. Øvrige anlæg. Farligt affald

Dagsorden. Præsentation. Dagrenovation og genbrug. Containerpladserne. Øvrige anlæg. Farligt affald 1 Dagsorden Præsentation Dagrenovation og genbrug Containerpladserne Øvrige anlæg Farligt affald 2 Affald og genanvendelse Landbrug kan være med i Sønderborg Affalds genbrugsordning, hvis følgende er opfyldt

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 15-08-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2

Læs mere

Forsyningskalender 2011 Information om spildevand og affald

Forsyningskalender 2011 Information om spildevand og affald Forsyningskalender 2011 Information om spildevand og affald Miljø - med ren samvittighed Favrskov FORSYNING Nyt forsyningsselskab 25. maj 2010 blev Favrskov Forsyning A/S, Favrskov Spildevand A/S og Favrskov

Læs mere

DEN LILLE GRØNNE 2015

DEN LILLE GRØNNE 2015 DEN LILLE GRØNNE 2015 Fagcentrene Plan, Byg og Erhverv samt Natur, Miljø og Trafik: Telefonnumre og e-mailadresser Plan, Byg og Erhverv: 59 66 60 60 byggesag@odsherred.dk Affaldsteam: 59 66 60 80 affald@odsherred.dk

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Ref 06727030 J00046-5-KATN Version 5 Dato 2007-08-16 Udarbejdet

Læs mere

Familiens affalds - og Genbrugshæfte

Familiens affalds - og Genbrugshæfte Familiens affalds - og Genbrugshæfte august 2012 til beboerne i tranemosegård afd. 12 Dette hæfte skal hjælpe dig med at sortere og fordele dit genbrug sam komme af med dit affald på den rigtige måde.

Læs mere

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING B LY V EJ LE D N IN G VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING DANSK ASBESTFORENING 2012 WWW.ASBEST.DK 2 FORORD Det miljø- og sundhedsskadelige stof bly er udbredt forekommende i danske bygninger.

Læs mere

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen Forord affaldsplan gladsaxe kommune Kvalitet i affaldsbehandlingen Affaldsområdet har i de seneste år været genstand for en voksende interesse såvel i Gladsaxe Kommune som på nationalt plan. Flere og flere

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovation Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2012 Sagsnr.: 2011-57104 Dok.nr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovation Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2012 Sagsnr.: 2011-57104 Dok.nr. Grønne regnskaber 2011 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovation Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2012 Sagsnr.: 2011-57104 Dok.nr.: 2012-83046 Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Bilag 1 Uddybning af initiativer Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Indhold Uddybning af initiativer i Affaldsplan 2009-2012... 3 At forebygge dannelsen af affald... 4 1: Brugerdreven innovation... 4

Læs mere

Forord. // Center for Miljø

Forord. // Center for Miljø PCBvejledning Center for Miljø har observeret, at det miljøproblematiske stof PCB (polychloreret biphenyl) er hyppigt forekommende i affaldsstrømmen i forbindelse med nedrivnings- og renoveringsprojekter.

Læs mere

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Brændbart Aviser & blade Adgangsvejen Selvbetjening Haveaffald Storskrald Glas & flasker Genbrugsplads Problemaffald Indholdsfortegnelse 10

Læs mere