Content Management System TYPO3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Content Management System TYPO3"

Transkript

1 Content Management System TYPO3 -specielt tilpasset til Rotary DK Grundlæggende vejledning og opgavesamling til brug ved CICO INFO & WORKSHOP/Varde 14. jan. 2012

2 Backend visning Vi er nu inde i backend visning, som i sidevisning (Page view) består af 4 områder. 1. kaldes for moduler. Her findes alle de forskellige visningsmoduler, som vi kan arbejde med. Hvis du klikker på et andet modul, ændres visningen i sidetræet og detaljevisning. 2. kaldes for sidetræet og her afspejles din navigationsstruktur, men der findes også andre sider, som ikke er vist i navigationen. Det kan være skjulte sider, sider der indeholder data som f.eks. nyhedsbrevsmodtagere, systemfoldere etc. 3. er detaljevisning, hvor den enkelte sides struktur vises og her kan redigeres i de enkelte elementer 4. er en værktøjsbjælke med login oplysninger, logout, genvejsmenuer samt søgefunktion. Følgende moduler er synlige for redaktører (der findes andre moduler, som kun er for administratorer) Page Dette modul anvendes, når vi vil oprette nye sider i sidetræet og/eller oprette nyt sideindhold Elementer) eller editere i allerede oprettede sider/elementer. Liste News admin Filelist Task center Indstillinger Direct Mail Listemodulet viser en oversigt over alt, hvad der er tilknyttet en enkelt side eller mappe, hvadenten det er indhold, opsætning, type etc. I listevisningen har vi også klippebordet, som omtales senere. er et oversigtsmodul for alle nyhedselementer. Mer om det senere. Kan sammenlignes med Stifinder i Windows. Det er fra dette modul, vi kan up-loade, flytte, kopiere og slette filer (dokumenter, fotos, pdf-filer etc.) indeholder en række macroer, der kan lette hverdagen for mange redaktører. Her er genveje til at oprette og editere nyheder, projekter, arrangementer og blogindlæg. Her kan man ændre sine egne personlige indstillinger, password, sprog etc. anvendes til udsendelse af nyhedsbreve omtales i afsnittet om nyhedsbreve. Recipients list er til styring af nyhedsbrevsmodtagere. Statistics er til statistik over læste nyhedsbreve Hjælp De tre sidste moduler er hjælpe- og infomoduler Birte Linnebjerg Page 4

3 Værktøjsbjælken Redigeringsknapper Redigeringsknapperne altid placeret øverst i redigeringsvinduet. Her er en forklaring til hver enkelt knap. - Lukker det aktuelle redigeringsvindue uden at gemme. - Gemmer siden men forbliver i redigering. - Gemmer og viser siden i et nyt vindue, så du kan se resultatet. - Gemmer og lukker formularen. - Gemmer og lukker det aktuelle element og opretter et nyt af samme type. - Sletter det pågældende element og vender tilbage til oversigten. - Fortryder handlinger. - Opretter en genvej til siden/elementet, der så vil optræde i Genvejsmenuen i øverste højre hjørne. Hold musen over et ikon/knap for at få en beskrivelse af, hvad knappen udfører. Birte Linnebjerg Page 5

4 Klik principper I Typo3 er der forskel på, hvor man skal klikke for at udføre en bestemt opgave. I princippet er der to metoder. 1. Klik på ikonet ud for et element og der vises en kontekstmenu 2. Klik på selve titlen/teksten til Højre for ikonet og siden/elementet åbnes i detaljevisningsområdet Ved klik på ikonet åbnes kontekstmenuen vist her til højre. Her har man mulighed for at foretage en række forskellige ting. De mest brugte er: Vis, der åbner siden i en ny browser Ny giver mulighed for at oprette ny side Kopier laver en kopi af siden/elementet, som så kan indsættes et helt andet sted. Under flere valg findes Flyt siden, hvis man vil have den et andet sted hen Skjul skjuler siden Rediger sideegenskaber er nok den vigtigste. Det er her man kan vælge Type (standard, genvej, link til extern URL). Man kan skjule siden i menuen eller helt skjule siden. Her editeres også titlen (menuteksten). Man kan indsætte metadata, vise indholdet fra en helt anden side, man kan sætte en start og stop dato på og endelig kan man vælge en alternativ template. Hvis man klikker på ikonet i et element, vises ligeledes en kontekstmenu men med et lidt andet indhold. Prøv selv at gennemgå de forskellige menuer og se, hvad der dukker op. Birte Linnebjerg Page 6

5 Ved klik på titlen/teksten i sidetræet åbner siden med alle sine indholdselementer hvis der er flere. Hvis man vil redigere et enkelt element, er der tre måder at gøre det på fra denne side. I det hele taget har Typo3 rigtig mange måder at gøre den samme ting på. Her kan man klikke på elementets ikon i højre hjørne og ud fra kontekstmenuen vælge Rediger. Eller man kan klikke på blyanten. Eller man kan slet og ret klikke i selve brødteksten, hvoraf der vises lidt. Så alt efter smag og behag kan man finde sin helt egen metode. TIPS. Har man en lille skærm og ikke rigtig kan overskue hele detaljevisningen, kan sidetræet klappes sammen. Klik på den lill pil mellem sidetræet og detaljevisningen. Hjælp Overalt i Typo3 er der hjælp at hente. Hvis der er vist et? ved siden af eller over et ikon kan man klikke på det og få mere info om punktet. Hvis der tilligemed er en pil i højre nederste hjørne betyder det, at der findes yderligere forklaring. Klik blot på pilen. Hvis man kører musen ind over et ikon, vises der ofte en mouse-over tekst, som kort forklarer hvad ikonet bruges til. Og endelig er der manualerne i moduldelen. Samt flere tusind tutorials på nettet. Birte Linnebjerg Page 7

6 Filer og mapper Filer er fotos, grafik, tekst-dokumenter, pdf-filer, powerpoint præsentationer, excel-ark m.m. og disse filer skal være up-loadet til serveren, inden de kan bruges på forskellige sider eller linkes til. Til at håndtere filer anvender vi modulet Filliste. Når du klikker på Filliste, vil du i sidetræ-området se en listning af alle de mapper, du har adgang til. De kan være oprettet i flere niveauer med undermapper etc. Klikker du på en mappe, vil du få vist indholdet i detaljevisningsområdet. Faktisk minder Filliste utrolig meget om Stifinder, som vi kender den fra Windows. Hvis du skal uploade filer til serveren, vælger du først hvilken mappe du vil uploade til ved at klikke på ikonet på mappen og dernæst vælge Upload filer. Så får du en lille boks, hvor du klikker på Select files og derefter får du mulighed for at browse efter filerne på din egen computer. Hvis du vil oprette en ny mappe, klikker du først på ikonet for den overordnede mappe og vælger derefter Ny fra Kontekstmenuen og følger instrukserne. Med Filelist kan du kopiere filer, slette filer, flytte filer, omdøbe filer på samme måde, som du ville gøre det med Stifinder i Windows. Birte Linnebjerg Page 10

7 Opret ny side Vælg modulet Page (Side) I sidetræet klikkes på ikonet ud for den side, hvor man vil indsætte en ny side efter eller inden i. Her har jeg klikket på ikonet ud for Legetøj til Afrika og kontekstmenuen åbnes. Vælg Ny. I detaljevisningsområdet åbner nu en hjælpefunktion til at bestemme, hvor siden skal placeres. Topteksten siger allerede, at det er efter Legetøj til Afrika at siden skal indsættes, men jeg kan nu vælge om siden skal ind på niveauet efter (inden i) eller på samme niveau eller en tredje mulighed er, at udpege stedet, hvor siden skal indsættes. Klik på stedet hvor siden skal indsættes Bemærk?-tegnet herover og udnyt det. Et klik på pilen nederst i tekstboksen viser endnu mere tekst. Når man har valgt stedet, hvor siden skal indsættes, dukker en ny side op, hvor der skal indtastes yderligere oplysninger om siden så som titel, sidens type osv. Hvis man har valgt Page (select Position) skal man tage stilling til hvilken template, der skal anvendes. Ved Side (efter) og Side (inden i) arves automatisk den template, som siden i niveauet oven over har, men den kan naturligvis ændres i fanebladet Extended. Birte Linnebjerg Page 11

8 Templates Templates til brug på distrikts- og landsniveau Forside template Anvendes kun på landsplan Distrikt forside Anvendes på distriktsforsider Sektions-forside Anvendes på distriktssider med flere flexelementer Underside Anvendes til arkiv for Nyheder, Projekter etc. Underside skabelon med venstre kolonne 3-kolonners tempalte til brug på distriktsniveau Underside-distrikt 3-kolonners template med menu i venstre kolonne Underside uden højre kolonne med venstre menu 2-kolonners template med menu i venstre kolonne Underside uden højre kolonne 2-kolonners template uden menu Birte Linnebjerg Page 12

9 Templates til brug på klubniveau og til nyhedsbreve Hele bredde sideskabelon Klubbernes forside anvend ikke denne template Klub underside 3-kolonners tamplate med menu i venstre kolonne. Anvendes til klubbers undersider Klubside Må ikke anvendes indeholder automatik til at vise mødekalender etc. på klubforsider Klub underside uden højre kolonne 2-kolonners template med menu i venstre kolonne Nyhedsbrev 800px bredde Underside distrikt uden højre kolonne Er overflødig Nyhedsbrev Template til et 600 px bredt nyhedsbrev Når der er valgt template, skal der evt. indsættes flex-elementer for at style siden yderligere se afsnittet om Opbygning af siden Aktiviteter i distriktet. Birte Linnebjerg Page 13

10 Ret i eksisterende side Når man vil rette i en side er der to områder, der kan ændres. Det første område er ændringer i sidens egenskaber, dvs. ændre titel, vælge anden template, skjule siden, sætte startog stoptidspunkter, oprette genveje osv. Klik i sidetræet på ikonet for siden der skal ændres og vælg Rediger sideegenskaber. Herved åbnes den her viste side i detaljevisningsområdet. Klik igennem de forskellige faneblade for at se, hvad de indeholder. Det andet område for at ændre i en side er ændring af selve indholdet i siden. Klik i sidetræet på teksten ud for ikonet på den side, der skal rettes og nu åbner sidens indhold sig i detaljevisningsområdet. Klik på blyanten eller klik simpelthen på brødteksten og ret i indholdet. Birte Linnebjerg Page 14

11 Flyt, kopier, skjul, synliggør en side Man kan gøre rigtig mange ting med en side og stort set alt foregår fra kontekstmenuen. I sidetræet klikkes på ikonet ud for den side, man vil gøre et eller andet med. Vis, Rediger og Ny er tidligere gennemgået. Kopier opretter en kopi af siden og dernæst skal du navigere ned til den side, hvor du vil indsætte kopien. Klik på ikonet på den side, hvorefter kopien skal indsættes. Du får nu to yderligere menupunkter i kontekstmenuen. Indsæt i vil sige et niveau ned og Indsæt efter vil sige på samme niveau. Af andre muligheder i kontekstmenuen er Skjul, som blot skjuler siden totalt. Synlighedsvalg giver mulighed for at indtaste en start- og stopdato for visning af siden. Under punktet Flere valg findes Flyt siden og den kan være nyttig, hvis man synes at siden bør stå et andet sted i menustrukturen. Fungerer egentlig på samme måde som menupunktet Klip. Siden klippes væk og man navigerer til et nyt sted i sidetræet og sætter siden ind præcis som beskrevet herover vedr. kopering af en side. Rediger side egenskaber er omtalt under Opret ny side. De øvrige muligheder i kontekstmenuen er sjældent brugte funktioner. Birte Linnebjerg Page 15

12 Flex-elementer (indholdselementer) Til Rotarys CMS er der en lang række standardelementer, der kan sættes ind på siderne, men desuden har vi fået udviklet specielle flex elementer. De specielle elementer vises grafisk med forklarende tekst, når du skal vælge, hvilket element du vil indsætte. Flex-elementer er containere med tekst, billeder eller andet indhold. Når du indsætter elementer på siderne, kan du vælge mellem flere forskellige element-typer, du vil indsætte. Det kan både være tekst, tekst med billede, kun billeder, bullet lists, tabeller, formularer, plugins (vær lidt varsom med dem), og fleksible indholdselementer. Fælles for alle elementer er, at du arbejder i en formular, inddelt i faneblade. Du får vist præcist de felter og faneblade, der passer til den type af element du har valgt. Skifter du undervejs element-type, vil fanebladene også skifte. Herover har jeg valgt at indsætte et tekst-med-billede element og får derfor vist fanebladene, der passer til dette element. Udfyld de felter der er relevante og gem elementet. Fanebladet Generelt Type - her kan du skifte til en anden element-type. Skjul/Hide - sæt kryds, hvis du vil skjule elementet på siden. Overskrift - giv elementet en sigende overskrift. Align venstrestiller, midterstiller eller højrestiller overskriften. Overskrift-type - her kan du vælge hvilken typografi din overskrift skal have. Birte Linnebjerg Page 16

13 Dato - hvis sidens layout understøtter det, kan du angive en dato, der vises sammen oven over overskriften. To top indsætter en klikbar tekst Til toppen i bunden af flexelementet. Meget nyttig hvis man har mange flexelementer efter hinanden. Fanebladet text Det vigtigste værktøj i TYPO3 er editoren, hvor du arbejder det meste af tiden med at redigere dit indhold. Editoren vil ikke blive gennemgået her, idet den faktisk virker på samme måde som andre teksteditorer f.eks. Word. Bemærk ikonet til højre. Hvis du klikker på det, maksimeres editoren og du får bedre overblik over dit indhold. Fanebladet Media Fanebladet Media håndterer billeder i TYPO3. Når du indsætter et billedelement og udvælger de billeder der skal knyttes til elementet, kan du efterfølgende manipulere med billedets størrelse eller farver og rotation. TYPO3 tager altid en kopi af det originale billede og udfører de ændringer du vælger på kopien, som så bliver vist på hjemmesiden. Derfor kan du roligt eksperimentere. Birte Linnebjerg Page 17

14 Opgaver i Typo3 for workshop i 1450 Opgave 1: Log ind og skift password Skriv internetadresse: i din browsers adresselinie Indtast dit brugernavn og password og klik på Login. Du er nu helt automatisk inde i det område, hvor din klubs data findes. Allerførst vil vi ændre password til noget andet end standard, som er det samme som brugernavn. Klik på personlig opsætning. Herved fremkommer følgende skærmbillede udfyld felterne og Gem opsætning. 1

15 Klik også på de to andre faneblade for at se, hvad der gemmer sig der. Du kan til enhver tid gå ind og ændre på dine personlige opsætninger. 2

16 Opgave 2: Upload diverse filer Typo3 håndterer filer (dokumenter, billeder, grafikker etc.) nogenlunde på samme måde, som I kender det i File Manager i Windows. Klik på filliste og dernæst på + ud for jeres egen klub. Så ser I 4 standardmapper, som jeg har oprettet for jer. Vi vil nu up-loade nogle filer til de forskellige mapper, så der er noget at arbejde med i de kommende opgaver. Vi vil uploade nogle fotos i mappen Fotos. Venstreklik på selve ikonet ud for mappen Fotos og vælg Upload filer. En lille dialogboks åbner og du klikker på Select files File Manager åbnes og du navigerer hen til det sted, hvor du har fotos liggende (husk de skal være i 72 dpi). 3

17 Vælg de fotos du vil uploade og klik på Open Billederne er nu uploadet til serveren og vi kan bruge dem i vores website. Vil du se de uploadede fotos, så klik på teksten Fotos og sæt flueben i Vis miniaturer. På samme måde kan uploades dokumenter, pdf er etc. til de øvrige mapper. Vi slutter lige denne opgave af med at oprette en ekstra mappe. Venstreklik på ikonet på din top-mappe og vælg Ny i kontekstmenuen. 4

18 Du kan nu vælge antal nye mapper du vil oprette her 1. Indtast navnet på den nye mappe og klik på Opret mapper. Og så har du en ny mappe til grafik i det her tilfælde. Mapperne bliver altid sorteret i alfabetisk rækkefølge. 5

19 Opgave 3: Opret en ny side som denne her Opret en ny side Opret et tekstelement med foto til højre Opret et element kun med 6 fotos og en overskrift Opret 2 faktabokse Løsningen fremgår af de følgende sider. 6

20 Sider oprettes altid i Page-modulet (Side-modulet). Klik på Page venstreklik på ikonet ud for din top-side og vælg Ny i kontekstmenuen. Herved åbner en række valgmuligheder for placering af siden. Vi vælger Side inden i hvilket betyder, at siden bliver placeret et niveau under top-siden. I Detailvisning fremkommer nu en række valgmuligheder for, hvordan siden skal se ud og hvad den skal indeholde. En gul trekant betyder, at feltet SKAL udfyldes. Sidetitel skal udfyldes det er samtidig det navn, som menupunktet får i sidevisning. Husk også at fjerne flueben i Skjul side med mindre du ikke vil have vist siden på nuværende tidspunkt. Vi vælger, at typen skal være en helt almindelig Standard side. Fanebladene Metadata, Ressources, Options og Access behøver vi ikke bekymre os om lige nu, men vi skal ind på Extended. Når man opretter en ny side, arver den helt automatisk templaten fra den overliggende side i det her tilfælde mødekalendersiden for Holstebro Vestre, som er en fast side, der ikke kan redigeres i. Vi bliver derfor nødt til at vælge en anden template og det sker i fanebladet Extended. (I vejledninger findes en oversigt over alle tilgængelige templates for klubber). 7

21 Her vælger vi Klub underside uden højre kolonne i det felt, der hedder Page Template Structure. Hvis feltet lige under Use Template Design ikke automatisk bliver opdateret, så vælg blot samme template der. Vi er nu færdige med sideopsætningen og kan begynde at fylde indhold på. Det første vi vil lave, er et element med tekst og et højrestillet foto. Klik på Page > Indgangsside > Ikon for nyt indhold Herefter åbner i Detailvisning en liste over mulige indholdselementer. Vi vælger Tekst med billede til højre. 8

22 Og får så en række muligheder for at tilpasse elementet. I Generelt fanebaldet kan vi vælge at skjule elementet indtil vi synes, at nu skal det være offentlig tilgængeligt. Vi kan sætte en overskrift ind er ikke obligatorisk. I næste faneblad Text har vi en editor, der minder meget om andre editorer. Vi kan skrive eller kopiere tekst ind via copy/paste hvis du gør det, skal teksten kopieres fra en simpel teksteditor som f.eks. Notepad ALDRIG NOGENSINDE EN KOPI AF TEKST FRA WORD. Kopier tekst fra Word over i Notepad og derfra kopier til Typo3. I Media fanebladet (NÆSTE SIDE) kan vi indsætte et foto og bestemme f.eks. bredden på billedet og om der skal vises et større billede, hvis man klikker på billedet. Vi kan sætte en billedtekst ind og flere andre ting. Eksperimenter selv. 9

23 Husk Gem og luk når de nødvendige indstillinger er foretaget. Kigger vi ind på Vis side, ser den sådan ud nu i Frontend: 10

24 Vi skal nu indsætte et nyt element på samme side med 6 fotos i 3 kolonner. Vi begynder med at vælge Opret nyt element nedenunder det, vi allerede har oprettet. I næste visning vælger vi Kun billeder Så får vi et billede, der ser sådan ud. Indtast evt. en overskrift og gå videre til Media-fanebladet. I Media indsætter vi fotos, vælger antal kolonner, vælger billedbredde og vælger klik-forstør. Gem. 11

25 Sidste del af opgaven går ud på at lave to faktabokse med runde hjørner. 12

26 I næste billede vælger vi det indholdselement (flex-element), der hedder 2 kolonner. I det efterfølgende billede (ikke vist her) skal du blot gemme. Klik på sidetitlen (her: Indgangsside) og du ser nu det nye element med de to kolonner. Klik på ikonet for opret nyt element inde i venstre kolonne. I næste billede vælger du det element der hedder Faktaboks med runde hjørner. I næste billede vælger du blot Gem. 13

27 Klik igen på sidetitlen og du ser nu følgende side: Klik igen på Opret element i den inderste boks. Vælg tekstelement, skriv en overskrift og gå til fanebladet Tekst. Her skriver du noget tekst eller kopierer noget tekst ind. Gem og så ser siden sådan ud i backend. 14

28 I højre kolonne gentages processen eller indholdet af venstre kolonne kopieres over i højre kolonne og dernæst tilrettes teksten. Her lige hvordan man kopierer et element. Klik først på ikonet for Kopier element bemærk, at det skal være det yderste element inden i venstre kolonne. Herved kopieres også alt det, der er inden i elementet med. I højre kolonne klikkes på Sæt ind ikonet (Clipboard med grøn pil ned) og hele indholdet fra venstre kolonnen er nu kopieret ind i højre kolonne. Tilret overskrifter og tekst og Gem. 15

29 Opgave 4: Opret en automatisk nyhedsside Vi vil nu oprette et Nyhedsarkiv, hvor vi har en række nyheder med lidt tekst. Ved klik på Læs mere... får vi hele nyhedsartiklen vist. 16

30 Desuden skal vi på Indgangssiden indsætte en nyhedsboks i venstre kolonne, der automatisk altid viser seneste nyhed. 17

31 Begynd med at oprette en ny side, der skal have titlen Nyheder. Brug Page/Side-modulet I sidevisning venstreklikkes på ikonet ud for Indgangsside. Vælg Ny i kontekstmenuen og dernæst vælges Side (efter) i detailvisningsfeltet. Så åbner en indstillingsside i detailvisningsfeltet. Her kan du indstille, hvad din side skal hedde, hvordan den skal se m.m. I fanebladet Generelt indtaster du titlen på siden her: Nyheder. Fanebladet Extended indeholder muligheder for at vælge forskellige templates, hvilket har betydning for udseendet af siden. Hvis ikke man vælger en template, arves templaten fra den overliggende side her selve klubsiden med mødekalender og den er ikke særlig velegnet til andet end mødekalenderen. Så vælg i stedet Klub underside uden højre kolonne. Vi skal nu sætte indhold ind på siden og her vil vi vælge et plugin, som automatisk sørger for at holde styr på nyhederne. I sidevisningsområdet klikkes på titlen Nyheder Stadig i Page/Side-modulet klikker vi på ikonet for nyt indhold i Hovedkolonnen. I oversigten over Indholdselementer vælger vi Nyheder. Nu åbner et billede, hvor man kan definere en række indstillinger for plugin et. I fanebladet Generelt indtastes en overskrift her: Nyhedsarkiv. 18

32 I fanebladet Generellle indstillinger vælges indstillingerne som vist herunder: 19

33 I fanebladet Skabelon sættes max. bredde for fotos til 200 pix. og antal viste nyheder pr. side sættes til 5. Hvis der er mere end 5 indsættes automatisk en funktion til at gå vidre til næste side. Øvrige felter udfyldes ikke her. De sidste to faneblade anvendes ikke her. Klik på Gem og luk. Vi vil nu indsætte en søgeboks i venstre kolonne. Klik på titlen Nyheder i sidevisningsområdet. I næste billede vælges igen Nyheder 20

34 I Generelle Indstillinger udfyldes felterne som vist herunder. I fanebladet Skabelon indsættes følgende i Template file reference: fileadmin/templates/extensions/tt_news/search.html Vi mangler nu kun at indsætte nyhedsboksen på Indgangssiden, før vi kan begynde at skrive nyheder. Vi indsætter først en boks til at være ramme omkring nyhedeselementet. Vælg Boks med runde tophjørner. Dernæst indsættes inden i denne boks et plugin igen Nyheder, der konfigureres som vist på efterfølgende side. 21

35 Vi har nu lavet mekanikken til at styre nyhedsflowet, så nu skal vi have oprettet nogle nyheder. 22

36 Nyheder, der styres af et plugin, oprettes i modulet Liste Efter klik på Nyheder åbnes følgende side i detailvisning. Udfyld og formater efter behov I Special fanebladet kan indtastes en arkivdato, forfatter, og evt. søgeord. 23

37 I fanebladet Media indsættes fotos, billedtekst, links og evt. link til filer f.eks. en uddybende pdf om emnet. Fanebladet Categories & Relations er yderst vigtig. Hvis ikke vi sætter en kategori på, vil plugin et ikke vide, at det er en nyhed, der skal ind i det plugin, der netop er assignet til Nyheder. Øvrige faneblade behøver vi ikke bruge her. Opret nogle flere nyheder og læg mærke til, hvordan plugin et helt automatisk styrer visningerne. Nyhedsplugin anvendes også til blogs, projekter og arrangementer. Fremgangsmåden er den samme som for nyheder. Det er udelukkende kategorien, der styrer hvor artiklen skal vises. En artikel kan fint have flere kategorier. F.eks. både Projekter og Nyheder, så vises den blot på begge visningssider. Hvis man bruger kategorien Arrangementer, så værk opmærksom på, at fanebladet skal Event skal udfyldes med dato for arrangementets afvikling og det er den dat, der bestemmer i hvilken rækkefølge arrangementerne vises. De skal jo helst vises i den rækkefølge de afvikles og ikke efter hvornår, de er oprettet. 24

38 Opgave 5: Opret fotogallerier Fotogallerier er ret nemme at have med at gøre. Her viser jeg hvordan jeg har lavet fotogallerier på Dyrehavens side, og desuden har jeg lavet en oversigtsside over alle fotogallerierne - se Her over ses oversigtssiden med klikbare fotos for hvert arkiv og herunder et enkelt fotoarkiv. 25

39 Inden du går i gang med at lave siderne er det en god ide allerede at have up-loadet nogle fotos i forskellige mapper. Der skal være en mappe pr. fotogalleri og der må kun være de fotos i den mappe, som skal vises i fotogalleriet. Og alle fotos i mappen vil blive vist i fotogalleriet. Her er den filstruktur jeg benytter i følgende øvelse. Fotos uploades via modulet Filliste, men det gennemgåes ikke her, men andet steds i vejledningen. 26

40 Vi begynder med at lave indholdssiden Klik på Page - klik på Dyrehaven (ikonet) - i kontekstmenuen vælges Ny og dernæst Side inden i. Den ny side åbner og vi taster titlen på siden ind. Det er et obligatorisk felt og det er den tekst, der vises i menuen i Frontend. Fanebladene Metadata, Resources, Options og Access skal vi ikke bruge her. Men i Extended skal vi sætte template structure og Template Design til "Klub underside uden højre kolonne". Det er vigtigt at begge felter er udfyldt, ellers vises siden ikke. 27

41 Vi vil gøre indholdssiden næsten færdig, inden vi sætter fotogallerierne ind. V begynder med at designe indsholdssiden med de små flex-elementer. Det vil ikke blive gennemgået i detaljer her, idet princippet er det samme som ved "Opbygning af siden aktiviteter i distriktet", som er detaljeret gennemgået tidligere. Men helt kort: 1. Opret et element med to kolonner 2. I hver af de to kolonner oprettes et flex-element med runde tophjørner 3. Inden i hver af de to flex-elementer oprettes et nyt flex-element "Kun billeder" 4. I dette flexelement skrives titlen på fotogalleriet og der indsættes et billede fra dette fotogalleri (billedbredde 250 pix). For at lave endnu en oversigt over to yderligere fotogallerier er det nemmest blot at kopiere alt det vi lige har lavet. Klik på kopi ikonet i øverste højre hjørne og indsæt under elementet ved at klikke på det nye ikon, der fremkommer. Ret overskrifter og fotos i de to kopier, så de svarer til de to sidste fotogallerier. 28

42 Vi mangler nu at lave links til fotogallerierne, så dem må vi hellere få oprettet. I kontekstmenuen vælges Ny og dernæst Side (inden i) I Generelt fanebladet indtastes titlen på arkivet. Andet skal der ikke gøres her så klik på Gem og luk. Klik nu på den nye side du lige har lavet (klik på teksten) og dernæst klik på Indsæt Nyt indhold. Rul helt ned i bunden af flex-elementerne og vælg Smooth Gallery. 29

43 I fanebladet Generelt behøver du ikke gøre noget, men i fanebladet Plugin skal du indsætte bredden på galleriet pix svarer til det, der kan vises i højre kolonnen, 800 pix er den bredde, som fotos vil blive vist i, hvis man klikker på dem for at forstørre dem (hvis fotoene vel at mærker er lagt op i en større størrelse). Klik på globen ud for "Path to directory" - derved åbner et vindue med filstrukturen og vi finder nu den mappe, hvor vores fotos ligger - klik på den ig stien indsættes. På nøjagtig samme måde opretter du nu de øvrige tre fotogallerier med fotos fra andre år eller hvad du nu vælger. Husk dog at klikke på ikonet på den side du lige har oprettet og når du vælger ny side, skal det være efter og ikke inden i. Sidestrukturen kan se sådan ud: 30

44 Vi mangler nu kun at linke indholdssidens billeder til fotogalleriet, så vi åbner de 4 flexelementer efter tur Her laver vi et link fra dette billede til den side, hvor selve fotogalleriet ligger Klik blot på globen med linket til højre for link-feltet og browse dig frem til den rigtige side. Eller indtast sidens id direkte i feltet. 31

45 Ressourcer Hjemmesider, hvor der kan læres meget mere om Typo3: (på dansk) (på letforståeligt engelsk) På YouTube ligger rigtig mange små videosekvenser, der viser løsninger på forskellige udfordringer. Søg via Google på ordene YouTube typo3 og der dukker adskillige videoer op nogen er endda på dansk Billedbehandling: Sumopaint er et gratis internetbaseret program fuldt på højde med Adobe Photoshop Extended, som koster ca ,- kr. Andre gratis billedbehandlingsprogrammer er: (på dansk og meget let at bruge) Måling af billeder Mange er i tvivl om, hvor bredt et foto egentlig er eller skal være på en side. Det kan man meget let måle ved at hente et lille program Meazure og så bruge måleværktøjet til at måle direkte på skærmen hvor bredt et foto er eller bør være. Hent programmet på Det er gratis.

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3. LinkFactory TYPO3 MANUAL

Redaktørmanual TYPO3. LinkFactory TYPO3 MANUAL LinkFactory TYPO3 MANUAL Kapitel 1 - TYPO3 CMS - Opbygning... 3 Log ind... 3 Backend... 4 Frontend... 5 Hvor skal jeg klikke?... 5 Gem, gem og vis, gem og luk... 6 Kapitel 2 - Håndtering af sider & menuer...

Læs mere

CS TYPO3 Manual. Udarbejdet af klaus@cs.aau.dk Side 1 af 30

CS TYPO3 Manual. Udarbejdet af klaus@cs.aau.dk Side 1 af 30 CS TYPO3 Manual TYPO3 CMS Opbygning...2 Log ind...2 Backend...3 Frontend...5 Hvor skal jeg klikke?...6 Gem, gem og vis, gem og luk og luk...7 Håndtering af sider og menuer...8 Sammenhæng mellem sider og

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Quickguide til kredscms. Login

Quickguide til kredscms. Login Quickguide til kredscms Dette er en quickguide, der vil præsentere dig for de mest basale funktioner i kredscms. Finder du ikke svar her, så prøv at spørge andre webmastere via debatforummet på leder.fdf.dk:

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Arrangementer i Listevisning

Arrangementer i Listevisning Kort introduktion til Typo3-plugin ARRANGEMENTER. De indledende øvelser er fuldstændig de samme som i TYPO3 TRIN FOR TRIN 1 side 1-2. Du åbner altså din browser (Internet Explorer er den almindeligste),

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI af 1 side 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI GENERELT...3 LOGIN...3 STARTSIDEN...4 SIDE...5 SIDE ELEMENTER...6 SIDE LAYOUT...7 STJÆL MED ARME OG BEN HEL SIDE...8 STJÆL MED ARME OG BEN

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ HUSK ingen www i adressen, skriv blot

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk

Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk Version 1.2 30. september 2012 http://www.modelflyveklubber.dk/data/vejledning-klubweb.pdf Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk, version 1.2 1/15

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

Brugerguide til FlexCMS

Brugerguide til FlexCMS Brugerguide til FlexCMS Kom i gang med at bruge din hjemmeside 1 VELKOMMEN TIL FLEXCMS... 3 1. LOGIN... 5 2. HJEMMESIDENS TERMINOLOGI... 6 3. LAYOUT... 7 4. OPRET OG TILPAS FORSIDEN... 8 4.1 OPRETTE SIDEEGENSKABER...

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Vers. 01 Oktober 2010 REDAKTØRMANUAL TYPO3

Vers. 01 Oktober 2010 REDAKTØRMANUAL TYPO3 Vers. 01 Oktober 2010 REDAKTØRMANUAL TYPO3 INDHOLD 1. LÆR SYSTEMET AT KENDE... 1 Kort introduktion... 1 Menuen... 2 Sidetræet... 3 Indholdet... 4 Forsiden, Forum og Beboermappe... 4 Sådan finder du rundt

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Siteloom manual for Comwells webredaktører

Siteloom manual for Comwells webredaktører Siteloom manual for Comwells webredaktører Generelt Hvad er SL: SiteLoom er redigeringsprogrammet bag comwell.com websitet, som gør det muligt for folk uden programmeringskundskaber, at redigere og tilføje

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

MANUAL TIL FS PÅ NETTET

MANUAL TIL FS PÅ NETTET MANUAL TIL FS PÅ NETTET Sådan opretter du nyheder og artikler (side 4) Sådan laver du links (side 14) Om tjek ind/ud og publicer (side 20) Sådan uploader du billeder og dokumenter (side 25) Sådan redigerer

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Wordpress 2.7. Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk. Denne version er fra 9. marts 2009. Må frit kopieres og distribueres i original version

Wordpress 2.7. Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk. Denne version er fra 9. marts 2009. Må frit kopieres og distribueres i original version Wordpress 2.7 Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk Denne version er fra Må frit kopieres og distribueres i original version 2 Indhold Gennemgående udtryk, du bør kende... 4 Log ind på din hjemmeside/blog...

Læs mere

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 -

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 - Hjemmeside manual Indholdsfortegnelse Login... - 2 - Login på din hjemmeside og generel support info... - 2 - Kontrolpanel... - 3 - Opdatering af profil oplysninger... - 3 - Menu... - 4 - Menupunkter...

Læs mere

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste 1 Forside Tre sideopsætninger: 1 Forside 2 Standard 3 Liste 2 Underside 3 Liste Ret indhold på en side I systemet kan du let rette tekst, link og billeder på hjemmesiden Først skal du logge ind i systemet

Læs mere

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens WordPress vejledning september 2014 INDHOLD Hvad er WordPress 1 Generelt om WordPress 2 Frontend og backend 2 Skrive en blog-tekst (indlæg/post)

Læs mere

Her ser du dit arbejde i preview undervejs og udgiver dit arbejde når du er færdig. (se side 4)

Her ser du dit arbejde i preview undervejs og udgiver dit arbejde når du er færdig. (se side 4) Sitecore vejledning Hvad er det? Sitecore er det program, den officielle del af Spejdernet laves i. Sitecore er et Content Management System, dvs. indholds-håndteringssystem til hjemmesider. Hvordan starter

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Sider, indlæg og projekter

Sider, indlæg og projekter Sider, indlæg og projekter I Divi-temaet er der tre forskellige måder at lægge artikler op på sitet; Sider, indlæg og projekter. På Villybruun.dk bruges Sider til alle artikler. Man kan oprette eller redigere

Læs mere

Manual til Sitecore Institutions- og projekthjemmesider Silkeborg Kommune, 16. september 2013

Manual til Sitecore Institutions- og projekthjemmesider Silkeborg Kommune, 16. september 2013 Manual til Sitecore 1 VELKOMMEN Silkeborg Kommune bruger systemet Sitecore til at opbygge hjemmesider i. Institutions- og projekthjemmesider er bygget op over en fast skabelon med et fast design. Der er

Læs mere

Drejebog til tractorpulling.dk

Drejebog til tractorpulling.dk Drejebog til tractorpulling.dk Generelt På hjemmesiden benyttes følgende som standard: - Skrifttype: Verdana - Skriftstørrelse: 12px / 9pt. 4. oktober 2011 Moskjær Marketing Falkevej 4 DK-6920 Videbæk

Læs mere

Google websites. https://sites.google.com. Pædagogiske og didaktiske mål

Google websites. https://sites.google.com. Pædagogiske og didaktiske mål Google websites https://sites.google.com Pædagogiske og didaktiske mål Et værktøj til at samle og dele klassens materialer og noter på ét sted med mulighed for et lækkert layout. Der kan lægges dokumenter

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

BørneIntra hjemmesidekursus

BørneIntra hjemmesidekursus BørneIntra hjemmesidekursus hjemmesidekursus Januar 2012 Indhold 1 Introduktion... 5 1.1 Kursets formål... 5 1.2 Hjemmesiden opbygges i PersonaleIntra... 5 2 Hjemmesidens indhold... 6 2.1 Hjemmesidens

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Velkommen til MODx kursus

Velkommen til MODx kursus Velkommen til MODx kursus Dette er en gennemgang af den mest basale funktionalitet i vores nye hjemmeside redigerings værktøj. MODx er et meget simpelt CMS (Content Management System), der gør det muligt

Læs mere

Galleri modul. Side 1 af 18

Galleri modul. Side 1 af 18 Galleri modul Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Installation... 3 Oprette menupunkt... 5 Kategoriseret menupunkt (Avanceret)... 6 Opsætning... 9 Generel opsætning... 10 Opsætning

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 -

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 - Hjemmeside manual Indholdsfortegnelse Login... - 2 - Login på din hjemmeside... - 2 - Profil... - 3 - Opdatering af profil oplysninger... - 3 - Menu... - 3 - Menupunkter... - 3 - Medier... - 4 - Hjemmesidens

Læs mere

SIDEN PÅ WORDPRESS.COM

SIDEN PÅ WORDPRESS.COM WordPress WordPress er et fantastisk program til blog og til hjemmesider, hvor du gerne vil kunne rette via din browser. WordPress er meget udbredt og det er derfor nemt at finde fora, templates og hjælp

Læs mere

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden Uploadning af filer til NMF hjemmeside Kai Sørensen, 18. juni 2013 Forord Den daglige vedligeholdelse af hjemmesiden foretages af: Kai Sørensen Frem 41 DK 2800 Lyngby e-mail: kai.sorensen@newmail.dk tel.:

Læs mere

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for SOIF www.soif.dk Senest opdateret: 03-07-2009 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 2 Lidt generelt om KlubCMS 3 Brugere/Brugergrupper 3 Sideopbygning:

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Lyngby Svømmeklub Hjemmeside Guide. Indholdsfortegnelse

Lyngby Svømmeklub Hjemmeside Guide. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hjemmeside struktur... 3 Rettigheder... 4 Opret Nyhed... 6 Opret Kalender Event... 7 Opret Arrangement... 9 Fast side... 10 Forside... 11 Tekst... 11 Billeder... 11

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Velkommen. I gang med Ondisplay

Velkommen. I gang med Ondisplay Velkommen I gang med Ondisplay Log ind på Ondisplay Tast den URL du har fået af Ondisplay. Det kan være: http://admin.ondisplay.dk eller http://ditfirmanavn.ondisplay.dk (Bemærk: ingen www) På logon-siden

Læs mere

Tastemanual til Webbyggeren

Tastemanual til Webbyggeren Tastemanual til Webbyggeren Denne tastemanual er opbygget således, at eleverne skal lave deres hjemmeside i en allerede konstrueret hjemmesideskabelon, som de kan arbejde videre i, lægge tekst ind i, ændre

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse Blogs Om blogs http://www.it-borger.dk/den-nye-it-verden/internet/blogs Om at oprette blogs http://www.it-borger.dk/laer-om-it/internet/nar-du-vil-pa-nettet/blogs/sadan-laver-du-en-blog Råd når du laver

Læs mere

Indhold. Case 1: Introduktion 3. Case 2: Vælg og indstil tema 12. Case 3: Sider og indlæg 17

Indhold. Case 1: Introduktion 3. Case 2: Vælg og indstil tema 12. Case 3: Sider og indlæg 17 1. udgave 2012 Udgivet af Softworld Kurser A/S Kopiering samt gengivelse af indholdet er ikke tilladt, medmindre der er givet skriftlig tilladelse herom. Copyright Softworld Kurser A/S Forfatter: Martin

Læs mere

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside 1 Alle har ret og råd til en professionel hjemmeside på få minutter GoMinisite

Læs mere

Qbrick s krav til video filtyper

Qbrick s krav til video filtyper Indhold Qbrick s krav til video filtyper... 1 Krav til ordningen/området... 1 Qbrick s krav til video leverandør... 1 Video og billede størrelser i WCM:... 1 Upload en video... 2 Trin 1: Mediefiler...

Læs mere

Webredaktørens værktøjskasse

Webredaktørens værktøjskasse Webredaktørens værktøjskasse Indledning Hjemmesider er i dag en nødvendig kommunikationskanal for alle virksomheder, organisationer og myndigheder. Netkommunikation kræver tid og viden. En vellykket hjemmeside

Læs mere

TYPO3 Nyhedsbrev. Version: 1.2 Tilpasset TYPO3: 4.2 Sidst opdateret: 20/10-2010 Copyright: IdeFA Gruppen

TYPO3 Nyhedsbrev. Version: 1.2 Tilpasset TYPO3: 4.2 Sidst opdateret: 20/10-2010 Copyright: IdeFA Gruppen TYPO3 Nyhedsbrev Version:. Tilpasset TYPO3: 4. Sidst opdateret: 0/0-00 Copyright: IdeFA Gruppen IdeFA Gruppen - Havnepladsen - 9900 Frederikshavn - Tlf. 46 907 930 - info@idefa.dk - www.idefa.dk Indholdsfortegnelse.

Læs mere

3S brugermanual VERSION 2

3S brugermanual VERSION 2 3S brugermanual VERSION 2 Version 2.2 - Udgivet 20/7 2012 3S brugermanual Kom igang med 3S Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge dine nye eller opdaterede hjemmeside. Det er en trin-for-trin

Læs mere

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version xgalleri xgalleri opstod ud fra ønsket om at lægge en større samling billeder på nettet. Der findes mange programmer, som kan bruges til at lægge datafiler på nettet; men de fungerer typisk på den måde,

Læs mere

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Hardeknud gruppe Brugermanual Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Indhold Indledning... 4 Om denne brugermanual... 4 Formålet med Gruppeweb... 4 Hjemmesidens opbygning... 4 Redaktører... 5 Log

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Webdesign med WordPress 3

Webdesign med WordPress 3 Webdesign med WordPress 3 Til webdesign har jeg valgt at bruge det gratis program WordPress i stedet for Microsofts programmer. WordPress er lettere at bruge, og samtidig er det lettere at lave flotte

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21

Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21 Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21 Der findes yderligere hjælp på www.typo3support.com Copyright Vision Team ApS 1 www.visionteam.dk Content Page 1 Log ind på intranettet...

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

Webzoo Joomla Beginners Guide

Webzoo Joomla Beginners Guide Webzoo Joomla Beginners Guide Indholdsfortegnelse Joomla Vejledning 2 FTP-opsætning 2 Sektioner, Kategorier og Indhold 3 Sektioner 4 Kategorier 5 Artikler 6 Artikler - Indsæt billede 7 Artikler - Indsæt

Læs mere

Hjemmesidedesign. i CMS systemet SiteEnable. Løgumkloster Højskole. Via Media

Hjemmesidedesign. i CMS systemet SiteEnable. Løgumkloster Højskole. Via Media Hjemmesidedesign i CMS systemet SiteEnable Via Media Løgumkloster Højskole Programmet Du skal til at designe din egen hjemmeside. Til det formål findes der mange forskellige løsninger. Alle løsninger har

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Intro til Fronter for studerende

Intro til Fronter for studerende Intro til Fronter for studerende I denne manual vil vi gennemgå: - Login i Fronter - Fronters brugerflade - Dagens (Fronters forside) - Navigation i rum og læsning/upload af dokumenter - Hvordan man opdaterer

Læs mere

Oprettelse og vedligeholdelse af ejendomsmæglers egen hjemmeside

Oprettelse og vedligeholdelse af ejendomsmæglers egen hjemmeside Oprettelse og vedligeholdelse af ejendomsmæglers egen hjemmeside Før du går igang... 2 Sådan kommer du ind i cms-systemet.... 2 Princippet i at arbejde i et cms... 3 Upload og administration de billeder,

Læs mere

Zite3 med moduler. Brugervejledning

Zite3 med moduler. Brugervejledning Zite3 4.0 VestNet A/S Zite3 med moduler Brugervejledning V ERSION 4.0 S EPTEMB ER 2003 03 Information om kredshjemmeside Kredssiderne er nu lagt på Nettet. Du kan finde din via hjemmesidens side med lokalkredse

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

Inner Wheel. Vejledning. i brug af. nyt CMS system. for Inner Wheel Klubber

Inner Wheel. Vejledning. i brug af. nyt CMS system. for Inner Wheel Klubber Inner Wheel Vejledning i brug af nyt CMS system for Inner Wheel Klubber CMS vejledning-5, juni 2013/bha 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Valg af browser... 5 3. Start... 6 3.1 Den åbne side...

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Manual. Tabulex Hjemmeside. Manual. Side 1 af 39

Manual. Tabulex Hjemmeside. Manual. Side 1 af 39 Tabulex Hjemmeside Manual Side 1 af 39 Indholdsfortegnelse 0. Begreber... 3 1. Sådan logger du ind... 5 2. Opret sider og kolonner... 6 2.1 Opsætning... 6 2.2 Opret side og rediger egenskaber... 8 2.3

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper. Guide Denne computer & Handlinger Af Frank Skibby Jensen 2003 www.3wave.dk I alt 5 Sider Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : Oprette, markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere