BørneIntra hjemmesidekursus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BørneIntra hjemmesidekursus"

Transkript

1 BørneIntra hjemmesidekursus

2 hjemmesidekursus Januar 2012

3 Indhold 1 Introduktion Kursets formål Hjemmesiden opbygges i PersonaleIntra Hjemmesidens indhold Hjemmesidens indhold Opslagstavle, nyheder, fotoalbum mv Dokumenter på hjemmesiden Opret dokumenter til hjemmesiden Vigtige dokumenter Menu-editor Generelt om menu-editoren Tilføj et og redigér et menupunkt Åbningstider og særlige dage Bestyrelse og forældreråd Redigér menupunkterne og deres rækkefølge Hvilke elementer skal vises på min hjemmeside Forsideindstillinger Andre muligheder Om Institutionen Fast nyhed Vælg forsidebillede på et fotoalbum Upload eget banner BørneIntras editor Indsæt billeder og tekst fra Word BørneIntras billed- og filvælger Indsæt et billede eller en fil Hvor finder jeg hjælp? Videovejledninger... 19

4 1 Introduktion 9 Ikon-forklaringer

5 1.1 Kursets formål 1 Introduktion 1.1 Kursets formål Dette kursus har til formål at gøre dig i stand til at opbygge din institutions BørneIntrahjemmeside. Du vil blandt andet få indblik i, hvordan du ændrer menuen på hjemmesiden og hvordan du vælger hvilke elementer (Opslagstavle, Kalender, Nyheder osv.), der skal vises på din institutions hjemmeside. Du vil også få kendskab til hvordan du indsætter eget top-banner, og hvordan du får gjort dine dokumenter tilgængelige på hjemmesiden. Kurset forudsætter kendskab til BørneIntra. Du bør på forhånd kende til hvordan PersonaleIntra, forældredelen og hjemmesiderne er bygget op, og vide hvordan man opretter nyheder, opslag og fotoalbum. 1.2 Hjemmesiden opbygges i PersonaleIntra Det er i PersonaleIntra, du bestemmer, hvordan institutionens hjemmeside skal se ud. I PersonaleIntra kan du og dine kolleger (og evt. udvalgte forældre) oprette nyheder, opslag, fotoalbum og kalenderaktiviteter osv., som I kan vælge at vise på institutionens hjemmeside. Herudover er der i Admin-menuen en række andre funktioner, som du kan anvende for at få hjemmesiden til at se ud, som du ønsker.

6 2 Hjemmesidens indhold 2 Hjemmesidens indhold 2.1 Hjemmesidens indhold I de følgende afsnit kigger vi nærmere på, hvordan du får vist nyheder, opslag mv. på institutionens hjemmeside, og hvordan du opretter dokumenter til hjemmesiden. Det er nemmest at lave en god hjemmeside, når der allerede er brugbart indhold i BørneIntra. Du skal derfor begynde med at oprette de fotoalbum, nyheder, opslag og dokumenter, som du ønsker at vise på hjemmesiden. 2.2 Opslagstavle, nyheder, fotoalbum mv. I BørneIntra kan du fx lave nyheder, opslag og fotoalbum, som du vælger at vise på institutionens hjemmeside. Hvis du fx opretter en nyhed, ved at vælge menuen Kommunikation Nyheder kan du under punktet Visning vælge, om din nyhed skal kunne ses på hjemmesiden. Under Vises i kan du vælge stuen/gruppen eller institutionen. Da stuen ikke har sin egen hjemmeside, kan du kun vælge Institutionen. I nogle kommuner er institutionerne dog inddelt i områder, der har en overordnet hjemmeside, som du også kan vælge at vise din nyhed på. Under Kan ses skal du altid vælge på hjemmesiden, hvis din nyhed skal vises på institutionens (eller områdets) hjemmeside. På samme måde kan du oprette opslag, fotoalbum, aktivitetsplaner og aktiviteter i kalenderen, og få dem vist på din institutions hjemmeside. 2.3 Dokumenter på hjemmesiden Hvis du gerne vil vise bestemte dokumenter (evt. med billeder og tabeller) på institutionens hjemmeside, skal du først oprette dokumenterne i et dokumentarkiv. De oprettede dokumenter kan vha. menu-editoren vises som menupunkter, sådan at fx dokumentet Takster vises, når du klikker på menupunktet (linket) Takster i hjemmeside-menuen. Du kan også placere dine dokumenter i mappen Vigtige dokumenter. Det vender vi tilbage til Opret dokumenter til hjemmesiden Du opretter dokumenter til hjemmesiden ved at gå ind i dokumentarkivet Kommunikation Dokumenter Hjemmeside. Hvis du skal oprette dokumenter til institutionens hjemmeside skal du vælge fanebladet Institution. I de kommuner hvor institutionerne er inddelt i områder, og hvis du skal oprette dokumenter til områdets hjemmeside, skal du vælge fanebladet Område. 6

7 2.3 Dokumenter på hjemmesiden Der er en god idé at oprette en mappe til de dokumenter, du gerne vil bruge på hjemmesiden. Du opretter en mappe ved at klikke på Tilføj mappe-ikonet, og derefter giver den et navn fx Dokumenter til hjemmeside. Derefter klikker du på navnet for at åbne mappen. Du kan nu tilføje dokumenter til mappen. Den bedste måde at tilføje dokumenter på er ved at oprette dem direkte i BørneIntra. Dette gør du ved at klikke på Tilføj-ikonet. Herefter skal du give dit dokument et Filnavn fx Vedtægter og klikke Næste. Nu kan du skrive din tekst direkte i BørneIntras editor, der fungerer på nogenlunde samme måde, som et skriveprogram (se evt. afsnit 6 om BørneIntras editor). Du kan også uploade et dokument til din mappen, ved at klikke på Upload dokumentikonet, og derefter finde dit dokument på din egen computer ved at klikke på Gennemse. Når du har fundet dit dokument klikker du på Upload. I afsnit 3 skal vi se på, hvordan man laver links til dine dokumenter fra hjemmesidenmenuen Vigtige dokumenter Under punktet Vigtige dokumenter kan du på hjemmesiden placere op til fem dokumenter, som du gerne vil gøre synlige.

8 2 Hjemmesidens indhold Hvis du vil have dine dokumenter vist under Vigtige dokumenter, skal du oprette dokumenterne i mappen Vigtige dokumenter. Dette gør du ved at gå ind under menuen Kommunikation Dokumenter Hjemmeside og herefter vælge fanebladet Institution. Nu kan du oprette dit dokument i mappen Vigtige Dokumenter. 8

9 3.1 Generelt om menu-editoren 3 Menu-editor 3.1 Generelt om menu-editoren Under Admin Menu-editor kan du bestemme hvordan din menu på hjemmesiden skal se. Hvis du har adgang til mere end en institution skal du huske, at vælge hvilken institution, du vil redigere. Det gør du i rulleliste-menuen under Vælg institution. I venstre side kan du hele tiden følge med i, hvordan din hjemmesiden-menu kommer til at se ud. I højre side kan du redigere og tilføje de enkelte menupunkter. 3.2 Tilføj et og redigér et menupunkt Du tilføjer et nyt menupunkt ved at klikke på Tilføj-ikonet. Under navn skriver du det, der skal fremgå i menuen fx Vedtægter. Pas på at navnene ikke bliver for lange, da det gør menuen mindre overskuelig. Under Synlig på skal du sørge for, at der er flueben i Institutionens HS (HS = hjemmeside), når det er din institutions hjemmeside, du arbejder med. Under Type kan vælge hvad du vil linke til - dvs. hvad der skal vises, når man klikker på Vedtægter. Vælger du BørneIntra kan du under Vælg elementtype vælge mellem en

10 3 Menu-editor lang række af elementer fra BørneIntra fx dokumenter fra dokumentarkivet, nyheder og fotoalbum. Vælger du Eksternt link, får du mulighed for at indsætte et link til en anden hjemmeside fx Vælger du Mellemrum kan du lave et tomt menupunkt, så der skabes plads mellem menupunkterne. Hvis du har valgt BørneIntra og har valgt elementtypen Dokument, skal du under Element fra vælge Institution. Efterfølgende skal du under Institution vælge på hvilken institution, du vil finde dit element. Nu kan du klikke på Mappe-ikonet under Vælg element og finde dit dokument i dokumentarkivet. Hvis du skal finde dokumentet Vedtægter skal du klikke på mappen Til Hjemmesiden, som vi oprettede tidligere. Husk at klikke Vælg, når du har fundet dit dokument. 10

11 3.3 Åbningstider og særlige dage Du opretter menupunktet ved at klikke Gem. Du kan nu se i menuen til venstre at menupunktet Vedtægter er tilføjet til din hjemmeside-menu. 3.3 Åbningstider og særlige dage Hvis du ved oprettelse af et menupunkt har valgt elementtypen Åbningstider mv. skal du huske at registrere institutionens åbningstider og oplysninger om særlige dage. Dette gør du under Admin Indstillinger institution Redigér åbningstider. Her finder du to faneblade, hvor du kan redigerer både Åbningstider og Særlige dage og helligdage. Særlige kan være lukkedage, eller dage hvor der er ekstraordinært åbent. 3.4 Bestyrelse og forældreråd Såfremt du ved oprettelse af et menupunkt har valgt elementtypen Forældreråd eller Bestyrelse skal medlemmer af disse have indtastet deres oplysninger under Redigér min profil på Min side. Her kan den enkelte forældre eller medarbejder ligeledes bestemme hvilke personlige oplysninger, der må vises på hjemmesiden. 3.5 Redigér menupunkterne og deres rækkefølge Du kan redigere de eksisterende menupunkter ved at klikke på Redigér-ikonet de enkelte menupunkter. Du kan ændre i menupunkternes rækkefølge ved at klikke på pilene ud for de enkelte menupunkter. ud for Der kan være menupunkter, som du ikke kan redigere eller slette. Disse menuer kan enten være oprettet af den kommunale administrator eller have typen System menu. Nogle punkter med typen System menu man dog vælge ikke at vise, ved at fjerne fluebenet i Vis.

12 4 Hvilke elementer skal vises på min hjemmeside 4 Hvilke elementer skal vises på min hjemmeside 4.1 Forsideindstillinger Som standard vises en række elementer på institutionernes hjemmeside. Du kan opleve at der er færre end de nedenfor viste, hvis din kommunale administrator har valgt nogle fra. 12

13 0 Følgende elementer kan som standard vælges til og fra: Nyheder, Opslagstavle, Nyhedstjenester, Vigtige dokumenter, Samlemapper, Kalender, Aktivitetsplaner og Fotoalbum. Du vælger hvilke elementer der skal vises på din institutions hjemmeside ved at gå ind under Admin Indstillinger - institution Forsideindstillinger. Klik derefter på Hjemmesideindstillinger øverst til højre. Under Forside: institution HS kan du sætte flueben ud for Se bort fra standard og derefter aktivere de elementer, du ønsker, at vise på din hjemmeside.

14 5 Andre muligheder 5 Andre muligheder Udover over mulighederne for at ændre hjemmeside-menuen og forsideindstillinger, er der også en række andre muligheder, for at ændre din hjemmeside. I det følgende er der beskrevet fire muligheder, der kan være med til at gøre din hjemmeside mere levende. 5.1 Om Institutionen I hjemmesiden-menuen kan du finde punktet Om institutionen. Hvis du klikker på linket vises en række basale oplysninger om din institution fx adresse, EAN-nummer mv. Du kan udfylde og redigere disse oplysninger under Admin Indstillinger - institution Redigér oplysninger. Udover at udfylde en række oplysninger kan du også indsætte et logo og et billede og evt. skrive en kort tekst om institutionen. 5.2 Fast nyhed Fast nyhed er en mulighed for at få en nyhed til at fremgå permanent, så den ikke hele tiden erstattes af den nyeste nyhed, der bliver tilføjet til hjemmesiden. På den led kan du fx have et permanent billede af institutionen på forsiden af din hjemmeside. Du skal gøre følgende for at lave en fast nyhed på institutionens hjemmeside: 1. Under Indstillinger institution Forsideindstillinger skal du klikke på det blå link Hjemmesideindstillinger øverst i højre hjørne. 3. Under Forside: institution HS sætter du flueben i Se bort fra standard, og ud for Nyheder skal du sætte flueben i Fast. Husk at klikke Gem. 4. Nu klikker du på Forside øverst i venstre hjørne, og vælger herefter fanebladet Institution. Klik nu på bjælken Seneste nyhed eller på bjælken Nyheder. 5. Nu vises listen over nyhederne i rulleliste-menuen. Øverst til højre vælger du Hjemmeside, og klikker derefter på Fast nyhed. 14

15 5.3 Vælg forsidebillede på et fotoalbum 6. Til slut vælger du hvilken af nyhederne på listen, der skal være en fast nyhed, og bekræfter dit valg. 5.3 Vælg forsidebillede på et fotoalbum Du kan bestemme hvilket billede i et fotoalbum, der skal være fotoalbummets forsidebillede. Dette gør du ved at finde det pågældende fotoalbum under Kommunikation Fotoalbum, og åbne det ved at klikke på titlen. Herefter kan du gøre et billede til albummets forsidebillede, ved at holde musen over billedet og klikke på fluebenet. 5.4 Upload eget banner Du kan lave et banner, der passer til din institution og indsætte det i toppen af institutionens hjemmeside. Banneret kan du uploade under Admin Indstillinger - institution Layout. Her kan du indsætte et nyt banner ved at klikke på Upload nyt. Banneret kan uploades som en JPG-fil. Det anbefales, at filen ikke er større end 15kb. Bannerets bredde kan være forskelligt fra kommune til kommune, men du kan få målene oplyst af den kommunale administrator.

16 6 BørneIntras editor 6 BørneIntras editor De fleste steder i BørneIntra, hvor du har mulighed for at skrive tekst, arbejder du med BørneIntras editor. Editoren er BørneIntras indbyggede tekstbehandlingsprogram, som har mange af de funktioner, du også finder i tekstbehandlingsprogrammer som fx Word. Du kan formatere din tekst, ændre skrifttype, størrelse, typografi og mange andre ting i editoren. Selv om editoren har mange af de funktioner, som du finder i et almindeligt tekstbehandlingsprogram, er der en væsentlig forskel. BørneIntras editor er et program, der ligger på internettet, og det gør, at programmet ikke uden videre kan kommunikere med andre tekstbehandlingsprogrammer på din computer. 6.1 Indsæt billeder og tekst fra Word Hvis du har skrevet noget i Word på din computer, og du gerne vil kopiere det ind i BørneIntras editor, kan du bruge funktionen Indsæt fra Word. Hvis du vil indsætte et billede, skal du klikke på Indsæt/redigér billede. Herefter klikker du på Mappe-ikonet for at få mulighed for at vælge et billede vha. BørneIntras billed- og filvælger. Du kan læse mere om dette i afsnit 7. BørneIntras billed- og filvælger. 16

17 7.1 Indsæt et billede eller en fil 7 BørneIntras billed- og filvælger Mange steder i BørneIntra har du mulighed for at bruge og genbruge dine billeder (og filer), fx når du skal lave en nyhed eller et opslag. 7.1 Indsæt et billede eller en fil Når du vil indsætte et billede møder du BørneIntras billed- og filvælger. Her kan du enten vælge et billede, som allerede ligger i BørneIntra, eller du kan uploade dit eget billede til BørneIntra. Hvis du vil bruge et billede, der allerede ligger i BørneIntra, skal du først vælge, hvor du vil kigge efter billedet. I den øverste rulleliste-menu kan du vælge imellem de institutioner, du er tilknyttet, hvis du er tilknyttet flere. Vil du fx bruge et billede fra Myretuens fotoalbum, skal du her vælge Myretuen. I den næste menu skal du vælge, om du vil bruge et billede fra dokumentarkivet, fotoalbummet eller fra en nyhed. Hvis du vælger Billeder fra dokumentarkiv, kan du i rulleliste-menuen nedenunder vælge i hvilken dokumentmappe, du vil kigge efter et billede. Vælger du Billeder fra fotoalbum, kan du på samme måde vælge, hvilket fotoalbum du vil kigge i.

18 7 BørneIntras billed- og filvælger Når du har valgt et område og evt. en mappe i arkivet, kan du klikke på det billede, du vil vælge til nyheden, og få det vist i venstre side. Hvis du vil uploade et billede, skal du være opmærksom på, at du kun kan uploade billeder til de dokumentmapper under Billeder fra dokumentarkiv, som du har adgang til. Du uploader dit eget billede ved at klikke på Gennemse, udpege billedet og herefter klikke på Upload. Billedet kan tilpasses i størrelse ved at foretage et valg under Tilpas billede. 18

19 8.1 Videovejledninger 8 Hvor finder jeg hjælp? Når du arbejder med de forskellige værktøjer i BørneIntra, har du mulighed for at hente hjælp fra BørneIntras hjælpefiler. Hjælpefilerne gemmer sig bag det lille Spørgsmålstegns-ikon. Ved at klikke på spørgsmålstegnet åbner du en side, hvor der ligger en generel vejledning til det, som du er ved at arbejde med. 8.1 Videovejledninger Flere steder i vejledninger vil du møde blå links til videovejledninger. Klikker du på disse links vises en kort vejledningsfilm fx om, hvordan man laver en nyhed.

20 9 Ikon-forklaringer 9 Ikon-forklaringer Tilføj Redigér Slet Ansættelse/redigér ansættelsesforhold Eksportér fil Indsæt html-fil Slideshow Importér fil/upload fil Simpel søgning Liste Tilføj mappe Avanceret søgning Tøm papirkurv Layout Sortér Svar på besked Ulæst besked Almindelig besked Egenskaber Hent Kopiér Nulstil kode Læst besked Vigtig besked (udbakke) Vigtig besked (indbakke) Rød samlemappe Gul samlemappe Grøn samlemappe Skift ejerskab af samlemappe 20

21 Vælg dato Vedhæft fil Tilføj Fortællebog Vis Fortællebøger Redigér billeder Slet Billeder

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

3S brugermanual VERSION 2

3S brugermanual VERSION 2 3S brugermanual VERSION 2 Version 2.2 - Udgivet 20/7 2012 3S brugermanual Kom igang med 3S Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge dine nye eller opdaterede hjemmeside. Det er en trin-for-trin

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside 1 Alle har ret og råd til en professionel hjemmeside på få minutter GoMinisite

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system)

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Indholdsfortegnelse Rart at vide Generelt om CMS modulet Sådan benytter du CM-systemet til at rette på din hjemmeside Ændring af sider / opret af sider Indsætning

Læs mere

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til:

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til: Nyheder i Microsoft Office 2007 Formålet med dette introduktionskursus er at gøre dig i stand til at anvende de nye værktøjer og funktioner i Microsoft Office 2007-programmerne. Kursets første lektion

Læs mere

Hjemmesidedesign. i CMS systemet SiteEnable. Løgumkloster Højskole. Via Media

Hjemmesidedesign. i CMS systemet SiteEnable. Løgumkloster Højskole. Via Media Hjemmesidedesign i CMS systemet SiteEnable Via Media Løgumkloster Højskole Programmet Du skal til at designe din egen hjemmeside. Til det formål findes der mange forskellige løsninger. Alle løsninger har

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

ElevIntra og ForældreIntra - hvordan kommer jeg i gang? Kursusnoter

ElevIntra og ForældreIntra - hvordan kommer jeg i gang? Kursusnoter ElevIntra og ForældreIntra Kursusnoter 2 ElevIntra og ForældreIntra ElevIntra og ForældreIntra august 2009 Materialet er i vid udstrækning en videreudvikling af den SkoleIntra dokumentation, der er skrevet

Læs mere

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Wordpress 2.7. Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk. Denne version er fra 9. marts 2009. Må frit kopieres og distribueres i original version

Wordpress 2.7. Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk. Denne version er fra 9. marts 2009. Må frit kopieres og distribueres i original version Wordpress 2.7 Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk Denne version er fra Må frit kopieres og distribueres i original version 2 Indhold Gennemgående udtryk, du bør kende... 4 Log ind på din hjemmeside/blog...

Læs mere

Webredaktør. Vejledning

Webredaktør. Vejledning Webredaktør Vejledning Version 4.0 opdateret september 2012 2 Velkommen som webredaktør... 3 Jeg vil gerne... 4 Redigere... 4 Gemme det jeg har lavet... 4 Ændre afdelingens navn og logo... 5 Ændre hjemmesidens

Læs mere

OpenPublic Web. Brugermanual. OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0

OpenPublic Web. Brugermanual. OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0 OpenPublic Web Brugermanual OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0 Indhold Sådan kommer du i gang... 3 Log ind... 3 Redigeringsvinduet... 3 Opret, Gem og Udgiv indhold... 3 Forskellige muligheder for

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Webdesign med WordPress 3

Webdesign med WordPress 3 Webdesign med WordPress 3 Til webdesign har jeg valgt at bruge det gratis program WordPress i stedet for Microsofts programmer. WordPress er lettere at bruge, og samtidig er det lettere at lave flotte

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Indhold Sådan opretter du et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan redigerer og ser du oplysninger

Læs mere

SkolePorten i SkoleIntra

SkolePorten i SkoleIntra SkolePorten i SkoleIntra Bliv dus med din hjemmeside Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Bliv dus med Skoleporten!...4 Alibi eller aktiv for skolen?...4 Overordnede betragtninger...4 Design...4 Aktualitet...4

Læs mere

Umbraco v4 Vejledning til redaktører

Umbraco v4 Vejledning til redaktører Umbraco v4 Vejledning til redaktører Produceret af Umbraco s Community Umbraco // The Friendly CMS Indhold 1 Introduktion... 3 2 Kom i gang med Umbraco... 4 2.1 Log ind... 4 2.2 Redigeringsinterfacet...

Læs mere

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu OKTOBER 2013 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu BRUGERVEJLEDNING TIL VEDLIGEHOLDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere