CoEx Kaffe automat. Brugervejledning CoEx brewer MoVec 2000 Type: 9CND. Revision G, Dansk Reference: 5DUCH73m

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CoEx Kaffe automat. Brugervejledning CoEx brewer MoVec 2000 Type: 9CND. Revision G, Dansk Reference: 5DUCH73m"

Transkript

1 CoEx Kaffe automat Brugervejledning CoEx brewer MoVec 2000 Type: 9CND Revision G, Dansk Reference: 5DUCH73m Leverandør af maskinen: Fabrikant af maskinen: De Jong Duke Postbus AD SLIEDRECHT Nederland Telefoon +31 (0) Fax: +31 (0)

2 Copyright 2004, J.M. de Jong Duke automatenfabriek b.v. Alle rettigheder forbeholdes. Selv om der er truffet alle mulige sikkerhedsforanstaltninger ved udarbejdelsen af denne vejledning, påtager J.M. de Jong Duke automatenfabriek b.v. sig ingen ansvarlighed for fejltagelser eller mangler og påtager sig heller ikke ansvarlighed for følgerne af betjeningen af apparatet på basis af den information der står i denne vejledning. J.M. de Jong Duke automatenfabriek b.v. forbeholder sig ret til ændringer af dele, når som helst og uden forudgående bekendtgørelse til aftageren. Forord Denne vejledning gælder for den af producenten leverede automat, inklusive de af producenten installerede optioner. Producenten kan ikke gøres ansvarlig for skade som følge af forkert brug af automaten eller af ændringer der ikke er godkendt af producenten. Denne vejledning giver anvisninger om betjening og vedligeholdelse af automaten. Desuden angives der, hvordan simple forstyrrelser kan løses. Instruktionerne i nogle af afsnittene er kun beregnet til personer der er oplært til at bruge og vedligeholde automaten. Foruden denne vejledning findes der også en teknisk vejledning. Denne tekniske vejledning giver anvisninger om løsning af forstyrrelser og reparation af automaten. For instruktion om installation af automaten er der en installationsvejledning. Sørg altid for at de originale dele fra producenten anvendes når der udføres reparationer på automaten. Læs vejledningen nøje igennem inden apparatet tages i brug. Gem denne vejledning omhyggeligt for eventuelt at kunne gennemlæse den senere hen. Lad kun reparationer udføres af fagkyndigt personale. Vejledningen kan ikke betragtes som en erstatning for oplæring og instruktion men gælder som referencemateriale og tillæg. 2

3 INDHOLD 1 SIKKERHED SIKKERHED OG ADVARSLER DIREKTIVER OG STANDARDER SIKKERHEDSRISIKOER BESKRIVELSE AF AUTOMATEN ALMENT FORSIDEN AF AUTOMATEN OVERSIGT OVER MASKINENS INDRE BETJENINGSPANEL OG DISPLAY TYPEPLADE TEKNISKE SPECIFIKATIONER FØR IBRUGTAGNING INSTALLATION BRUGSSTED UDE AF DRIFT BETJENING BETJENING AF AUTOMATEN I GRATIS UDSKÆNKNING BETJENING AF AUTOMATEN I BETALT UDSKÆNKNING KANDEUDSKÆNKNING AFLÆSNING AF TÆLLERNE RENGØRING OG FYLDNING DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE UGENTLIG VEDLIGEHOLDELSE MÅNEDLIG VEDLIGEHOLDELSE OPFYLDNING AF PRODUKTHOLDERE UDTAGNING AF BREWER EN ISÆTNING AF BREWER EN UDTAGNING AF TE BREWER EN (HVIS DEN FOREFINDES) MONTAGE AF TE BREWER EN UDTAGNING AF MIXERSYSTEMET ISÆTNING AF MIXERSYSTEMET FORSTYRRELSESANALYSE / FEJLMELDINGER

4 1 Sikkerhed 1.1 Sikkerhed og advarsler Opbevar denne vejledning ved automaten, således at vejledningen hele tiden står til rådighed. Brug ikke aggressive rengøringsmidler eller skuremidler til rengøring af automaten eller delene i automaten. Vandtilslutningen skal være i overensstemmelse med de nationale direktiver. Automaten må ikke rengøres med vand fra en slange. Pas på forbrænding, vandsystemet (boiler, rør o.l.) kan indeholde varmt vand. Ryst ikke automaten når den er i brug. Brug ikke vand i eller ved automaten, med mindre dette er eksplicit angivet i instruktionerne. Tag ikke en defekt automat i brug. I tvivlstilfælde skal du først tage kontakt med leverandøren. Defekte tilslutninger må kun repareres af leverandøren eller andet fagkyndigt personale. Hvis automaten ikke virker korrekt skal du afbryde for elektriciteten og vandet til automaten og tage kontakt med din leverandør. Læn ikke op ad den åbne dør. Brug ikke forlængerkabel. Automaten må kun bruges i rum, hvor oplært personale kan holde opsyn med den. Brandsår på grund af en ikke rigtigt anbragt kop eller kande* 1.2 Direktiver og standarder Automaten er bygget efter CE-standarden. Automaten er i overensstemmelse med følgende direktiver: Maskindirektiv: 89/392/EEG, med senere ændringer EMC-direktiv: 89/336/EEG, med senere ændringer Automaten er i overensstemmelse med følgende standard: EN 292: Maskinsikkerhed. 1.3 Sikkerhedsrisikoer De vigtigste sikkerhedsrisikoer ved brug af automaten er følgende: Brandsår når den varme drik tages ud. Brandsår på grund af dryp fra en af udskænkningsrørene. 4

5 2 Beskrivelse af automaten 2.1 Alment Automaten er en kompakt fuldautomatisk maskine beregnet til at brygge og sælge varme drikke. Din leverandør kan indstille smagen på og mængden af drikkene. 2.2 Forsiden af automaten Automaten kan betjenes på betjeningspanelet på døren. Ved at trykke på en af tasterne, kan den ønskede drik vælges. Du kan kun vælge med de oplyste taster. Inden du vælger, skal du først sætte et plastickrus eller en kop i kopholderen. 2.3 Oversigt over maskinens indre En oversigt over diverse dele i automaten. 1. Dæksel 2. Bønnecannister 3. Grinder (hvis den forefindes) 4. Grinder-udløb 5. Bryggesystem (CoEx-brewer) 6. Udskænkningsarm 7. Drypbakke 8. Produktholdere (Cannisters) 9. Doseringstud 10. Mixersystem 11. Bajonetfatning mixer 12. Affaldsbeholdersensor 13. affaldsbeholder 14. Filterhoved (koblingsmekanisme) 5

6 2.4 Betjeningspanel og display Betjeningspanelet er anbragt på indersiden af døren. Dette panel bruges til at ændre automatens indstillinger. Desuden bruges betjeningspanelet til at lade automaten udføre bestemte handlinger for vedligeholdelsen. Tast * = programmeringstast Tast = skyl brewer Tast = drej brewer Tast = skyl mixer På displayet kan indstillingerne, fejlmeldingerne og tælleraflæsningerne vises. 2.5 Typeplade Typepladen sidder på indersiden af automaten, i midten til venstre. På typepladen står følgende oplysninger: Producentens navn Serienummer Byggeår Typespecifikation Vandtryk 6

7 2.6 Tekniske specifikationer Mål af maskine Type 0: højde bredde dybde 795 mm 370 mm 530 mm Masse (tom): +/- 55 kg Elektricitet: forsyningsspænding: 230 Volt AC +/- 10% frekvens: 50 Hz +/- 2% max. effekt: 2,9 kw Vand: Minimalt tryk: Maksimalt tryk: Vandtilslutning: 50 kpa (0,5 bar) 600 kpa (6,0 bar) ¾ BSP-tilslutning Lydtryk: Omgivelsestemperatur i brug: Omgivelsestemperatur ved oplagring: < 70 db(a) 5 C tot +40 C +10 C tot +50 C 7

8 3 Før ibrugtagning 3.1 Installation Installation, flytning og indstilling af automaten er arbejde for en specialist. Det skal udføres af servicepersonale der er oplært til dette. Se den tekniske vejledning for instruktioner om transport, udpakning og installation af automaten. 3.2 Brugssted Automaten må kun bruges indendørs, i et hygiejnisk rum med en temperatur mellem 5 og 40 grader Celsius. Placer altid automaten på en plan, stabil undergrund. 3.3 Ude af drift Hvis automaten ikke bruges et stykke tid (for eksempel i weekenden) anbefales det at afbryde for vand- og elektricitetstilførslen (det er tilstrækkeligt at tage stikket ud af stikkontakten). Herved undgås unødvendig brug af energi. 8

9 4 Betjening 4.1 Betjening af automaten i gratis udskænkning 1. Sæt en kop i koprummet lige under udskænkningen. Alle produkter doseres over det venstre koprum med undtagelse af valget varmt vand og/eller koldt vand. 2. Indstil den ønskede produktstyrke med styrkereguleringstasterne. 3. Tryk valgtasten til det ønskede produkt. 4. Fortsæt med trin 5 hvis automaten er udstyret med en starttast. Hvis der ikke er nogen starttast begynder automaten at tappe med det samme. Dit produkt er færdigt når automaten giver et bipsignal. 5. Starttasten og valgtasterne til de eventuelle biprodukter blinker. 6. Vælg eventuelt (hvis de forefindes) dine biprodukter (mælk eller sukker). 7. Tryk på START. 8. Efter du har trykket på starttasten brygger automaten dit produkt og doserer det i koppen. 9. Dit produkt er færdigt når automaten giver et bipsignal. 4.2 Betjening af automaten i betalt udskænkning I betalefunktionen skal du først indkaste penge eller indføre et chipkort og så fortsætte med trin 1 i gratis udskænkning. 4.3 Kandeudskænkning 1. Skyd koprummet op og sæt en kande under udskænkningen. 2. Sæt nøglen i kontakten og drej nøglekontakten til højre. (Hvis automaten er indstillet til fri kandeudskænkning har nøgleomskifteren ingen funktion og skal du fortsætte med trin 3) 3. Tryk på kandetasten. 4. Indstil størrelsen af kanden med kandetasten. 5. Vælg det produkt du ønsker med valgtasten. 6. Dit produkt doseres i kanden. (Kandeudskænkningen kan afbrydes ved at trykke en gang til på valgtasten til det valgte produkt eller ved at trykke på korrektionstasten hvis den forefindes) 7. Dit produkt er færdigt når automaten giver et bipsignal. 8. Ved at dreje nøglen til venstre og tage den ud af nøgleomskifteren blokerer du kandefunktionen. (Hvis automaten er indstillet til gratis kandeudskænkning har nøgleomskifteren ingen funktion) 9

10 4.4 Aflæsning af tællerne For aflæsning af tællerne via betjeningspanelet skal automaten være tændt. Automaten er udstyret med tre slags tællere: - Total tæller (tæller drikkene af alle hovedprodukter) - Gratis tællere (tæller de gratis drikke pr. hovedprodukt) - Betalte tællere (tæller de betalte drikke pr. hovedprodukt) Eksempel på aflæsning af tællerne 1. Tryk to gange på programtasten (*) på betjeningspanelet Valgtasterne på betjeningspanelet har nu funktionen (scroll-up), (scroll-down), (enter) og (Escape) Vælg med tasterne (scroll-up) og (scrolldown) Tællere og tryk på (enter) Vælg recept tellers og tryk endnu en gang på Abort Receive Send enter. 5. På displayet vises nu de betalte, gratis og de totale valgte drikke. * 0 # 6. For at se hvilke drikke er valgt, vælger du den Program pågældende tæller. For eksempel: Du vælger gratis udskænkning 7. Derefter kan du med tasterne (scroll-up) og (down) aflæse antallet af de forskellige valg. 8. For at vende tilbage til den forrige menu vælger du (Escape). Maskinen kan udføres med en EVA-DTS kommunikation hvormed tællerne kan aflæses med en speciel terminal eller kort. Henvend dig til din leverandør for mere information. Betjeningspanelerne: Password: Password: enter Escape 5 Escape enter escape 6 10

11 5 Rengøring og fyldning 5.1 Daglig vedligeholdelse Hvis ikke automaten vedligeholdes dagligt forringes kvaliteten af produkterne og kan forårsage forstyrrelse Rengøring af ydersiden af atomaten Gør ydersiden af automaten ren med en blød fugtig klud Rengøring af udløbstudene 1. Åben døren til automaten. 2. Tag udløbstudene af produkholderne. 3. Gør udløbstudene på produktholderne rene med en tør børste. Sørg for at de er tørre når de såttes på plads igen. 4. Sæt delene på plads på produktholderen Skylning af mixersystemet 1. Åbn døren til automaten. 2. Tænd automaten. 3. Sæt en kande under udløbet for kaffe (8) for at opsamle det varme vand. 4. Tryk på tasten skyl for mixer en på betjeningspanelet. Varmt vand fra boileren doseres, sålænge denne tast holdes nede, i mixersystemets blandingsskål. 5. Gentag trin 5 indtil der kommer rent vand ud af udløbet. 6. Luk døren til automaten Skylning af brewer 1. Åbn døren til automaten. 2. Tænd automaten. 3. Sæt en kande under udløbet til opsamling af det varme vand. 4. Tryk på tasten skyl for brewer en på betjeningspanelet. Varmt vand fra boileren doseres i brewer en. 5. Gentag trin 4 indtil der kommer rent vand ud af udløbet, brewer en er så skyllet nok. 6. Luk døren til automaten. 11

12 5.1.5 Skylning af te-brewer en (hvis den forefindes) 1. Skylning af te-breweren. 2. Åbn døren til automaten. 3. Tænd automaten. 4. Sæt en kande under udløbet for at opsamle det varme vand. 5. Tryk på tasten skyl for te-brewer en på betjeningspanelet. Det varme vand doseres fra boileren i te-brewer en. 6. Gentag trin 5 til der kommer rent vand ud af udløbet. 7. Luk døren til automaten Tømning af affaldsbeholderen og den interne drypbakke 1. Tømning af affaldsbeholderen og drypbakken under brewer en 2. Åbn døren til automaten. 3. Tag affaldsbeholderen ud og tøm den. 4. Tag drypbakken under brewer en ud og tøm den. 5. Rens bunden af automaten med en tør børste eller hvis det er nødvendigt med en fugtig klud. 6. Sæt først drypbakken på plads igen under brewer en og derefter affaldsbeholderen Tømning af drypbakken 1. Åbn døren til automaten. 2. Tag drypbakken og risten ud. 3. Skyl risten og drypbakken af under varmt vand. 4. Sæt drypbakken og risten på plads igen Rengøring af koprummet 1. Åbn døren til automaten. 2. Gør koprummet rent med varmt vand og en klud kontroller Kontroller om der er produkt nok i produktholderne. Om nødvendigt fyldes produktholderne op ifølge anvisningerne i afsnittet fyldning af produktholdere. 12

13 5.2 Ugentlig vedligeholdelse Hvis ikke det ugentlige vedligeholdelsesarbejde udføres forringes kvaliteten af produkterne. Det kan desuden medføre forstyrrelse af automaten. Udover den daglige vedligeholdelse skal følgende vedligeholdelsesarbejde udføres ugentligt for at være sikker på at automaten fungerer korrekt og at kvaliteten af produkterne er optimal Rengøring af produktholder og bakke 1. Åben døren til automaten. 2. Tag produktholderne ud af automaten. 3. Tøm produktholderne. 4. Gør produktholderne rene indvendigt med en tør børste. 5. Tør bakken, som produktholderne står på af med en fugtig klud. 6. Fyld produktholderne og sæt dem på plads ifølge afsnittet opfyldning af produktholderne Rengøring af mixersystemet 1. Åben døren til automaten. 2. Afmonter mixersystemet ifølge afsnittet afmontage af mixersystemet. 3. Skyl alle løse dele af mixersystemet godt rene i varm vand eller put dem i opvaskemaskinen. 4. Gør de dele af mixersystemet der bliver siddende i automaten rene med en fugtig klud. 5. Monter mixersystemet ifølge afsnittet monage af mixersystemet, sørg for at delene er tørre før de monteres Rengøring af brewer en 1. Åben døren til automaten. 2. Tag udløbet ud af brewer en. 3. Tag brewer en ud af automaten ifølge proceduren i afsnittet udtagning af brewer en. 4. Skyl brewer en og udløbet rene med varmt vand. 5. Tør brewer en og udløbet af. 6. Sæt brewer en på plads i automaten ifølge proceduren i afsnittet isættelse af brewer en. 7. Sæt udløbet på plads på brewer en. 8. Lav en tesdrik for at teste automaten Rengøring af te brewer en (hvis den forefindes) 1. Åben døren til automaten. 2. Tag te brewer en ud af automaten ifølge proceduren i afsnittet demontage af te brewer. 3. Skyl brewer og udløb rene under varmt vand. 4. Tør brewer en af. 5. Sæt brewer en i automaten igen ifølge proceduren i afsnittet montage af te brewer. 6. Lav en testdrik for at teste automaten. 13

14 5.3 Månedlig vedligeholdelse Hvis der ikke foretages månedlig vedligeholdelse forringes kvaliteten af produkterne. Det kan desuden medføre forstyrrelse af automaten. Foruden den ugentlige vedligeholdelse skal følgende vedligeholdelsesarbejde udføres månedligt for atman kan være sikker på at automaten fungerer korrekt og at produkterne er af en optimal kvalitet Rengøring af produktholderen med vand 1. Tag produktholderen (1) ud af automaten. 2. Tag låget (6) af produktholderen. 3. Fjern produktet fra produktholderen. 4. Skyl produktholderen med varmt vand indtil alle produktrester er fjernet. 5. Tør produktholderen meget grundig af ind- og udvendigt. Hvis du fylder produktholderen mens den endnu ikke er rigtig tør, kan produktet klumpe sig sammen og er ikke længere brugeligt. 6. Fyld produktholderen og sæt den på plads i automaten ifølge afsnittet opfyldning af produktholderne. 14

15 5.3.2 Rengøringscyklus for CoEx brewer CoEx brewer skal månedligt skylles med en rengøringspille 4INF Åbn døren til automaten. 2. Tryk to gange på programmeringstasterne. 3. Vælg rengøringscyklussen. 4. Læg en rengøringspille i CoEx-brewer en. 5. Sæt en kande under udskængningsarmen. 6. Tryk på enter. 7. Rengøringscyklussen startes og varer ± 6 minutter. 8. Luk døren og lav en testdrik for at teste automaten. Hvis brewer en ikke skylles kan det medføre unødvendige forstyrrelser af bryggesystemerne! Bemærkning: For brewer e bortfalder garantien hvis de ikke rengøres eller rengøres med andre rengøringsmidler end de af fabrikanten leverede. Betjeningspanelerne: Password: Password: enter Escape 5 Escape enter escape 6 15

16 5.4 Opfyldning af produktholdere Fyld ikke produktholderne mere op end hvad der kræves til en eller to dage. Således bliver produkterne ved at være friske. Men sørg for at bunden af produktholderne er dækket med minimalt 4 cm produkt. Brug kun produkter der er anbefalet af leverandøren til automaten. Opfyldningen af produktholderne skal ske uden for automaten. For at lette udtagningen kan dækslet til automaten (efter at døren er åbnet) slås op. 1 Produktholder 2 Udløb 3 Positionstap 4 Drev produktholder 5 Motordrev 6 Låg Udfør følgende procedure for at fylde en produktholder: 1. Drej udløbet (2) på produktholderne opad. 2. Løft produktholderen lidt op på forsiden indtil positionstappen (3) går ud af hullet. 3. Træk produktholderen fremad og tag den ud af automaten. 4. Tag låget (6) af produktholderen. 5. Fyld produktholderen med det produkt der er angivet på produktholderen. 6. Sæt låget (6) på plads på produktholderen. 7. Sæt holderen på plads i automaten. Kontroller at drevet (4) på bagsiden af holderen griber godt ind i motordrevet. 8. Pres holderen på forsiden henover positionstappen (3). 9. Drej udløbet (2) på produktholderne nedad. 10. Skyl mixeren to gange for at skylle produkt, der eventuelt er faldet fra produktudløbet, væk. 11. Kontroller positionen af afløbet (2) på produktholderen. Den korrekte position er over skålen til mixeren eller brewer en. 12. Kontroller om automaten fungerer ved at lave en testdrik. 16

17 5.5 Udtagning af brewer en Brewer en skal tages ud for at man kan foretage vedligeholdelse. Arbejde på brewer en selv må kun udføres af personer der er oplært til det. Instruktioner om hvordan arbejde på brewer en skal udføres beskrives i den tekniske vejledning. Udfør følgende procedure til udtagning af brewer en: 1. Åben døren til automaten. 2. Afbryd automaten. 3. Fjern udløbet med slangen til brewer en. 4. Tryk det grønne fikseringshåndtag på brewer en opad og træk samtidigt brewer en ud af automaten. 5.6 Isætning af brewer en Udfør følgende procedure for at sætte brewer en i igen: 1. Anbring brewer en i støtten. 2. Pres brewer en kraftigt ind i maskinen til du hører et klik og det grønne håndtag falder ned. 3. Tænd automaten. 4. Kontroller om brewer en fungerer rigtigt ved at lave en testdrik. Sæt en kop eller kande under udskænkningen hvor den varme testdrik kan løbe ud i. Sørg for at det grønne håndtag er helt nede for at forhindre at brewer en hopper løs under en cyklus. 17

18 5.7 Udtagning af te brewer en (hvis den forefindes) Udfør følgende procedure for at tage te brewer en ud: 1. Åbn døren til automaten. 2. Tag te produktholderen ud af automaten. 3. Tryk holderen nedad under skålen til brewer en. 4. Træk te brewer en ud af automaten. 5.8 Montage af te brewer en Montagen af te brewer en foregår i omvendt rækkefølge af afmontagen. Rengør først alle delene godt inden du monterer dem. Tænd automaten. Sæt en kop eller kande under udskænkningsarmen og skyl brewer en igennem. Vælg et testprodukt for at teste brewer en. 18

19 5.9 Udtagning af mixersystemet Udfør følgende procedure til udtagning af mixersystemet: 1. åben døren til automaten. Vær sikker på at automaten er afbrudt og ikke kan tændes utilsigtet. 2. Slå dækslet til automaten op. 3. Tag produktholderne ud af automaten. 4. Træk udsugningshuset (1) lidt imod dig og drej det en ¼ omgang til højre (A). 5. Tag udsugningshuset ud i opadgående retning (B). 6. Tag metaludsugningsbakken (2) ud i fremadgående retning. 7. Drej bajonetfatningen modsat urets retning åben (omkring 10º) og træk mixerskålen imod dig Isætning af mixersystemet Montage af mixersystemet foregår i omvendt rækkefølge af afmontagen. 19

20 6 Forstyrrelsesanalyse / fejlmeldinger Kontroller altid først om der vises en fejlmelding på displayet. Hvis der ikke vises nogen fejlmelding og automaten alligevel ikke fungerer korrekt, kan du ved hjælp af tabellen finde den muligvis årsag og løsning. Tag kontakt op med servicemontøren for forstyrrelser der ikke omtales i denne vejledning. Fejlmelding Mulig årsag Løsning Brewer ude af position Brewer cyklus ikke korrekt fuldført Tag brewer en ud af maskinen og sæt den i igen ifølge anvisningerne i brugervejledningen. Temperatur for høj Brewer defekt Temperatursensor eller varmeelement defekt Kontakt servicemontøren kontakt servicemontøren Vand ikke tilsluttet Ikke tilstrækkeligt vand Kommunikationsfejl 1 Der kommer ikke vand ud af vandtilslutningen 2 Tilførselsventilen er defekt. Der doseres ikke tilstrækkeligt vand i koppen Der er konstateret en kommunikationsfejl. 1 Afbryd automaten, luk op for vandtilførslen og tænd automaten 2 Kontakt servicemontøren. Lav en drik til. Hvis denne advarsel vises igen skal der udføres en rengøringscyklus. Hvis fejlmeldingen vises herefter skal servicemontøren kontaktes. Operativsystemet fungerer ikke rigtigt Kontakt servicemontøren Kontakt servicemontøren Kortslutning temperatursensor Temperatursensoren er defekt Temperatursensor Tilslutningen til Kontakt servicemontøren ikke tilsluttet temperatursensoren er løs eller defekt Sensor ikke En sensor er ikke Kontakt servicemontøren tilsluttet tilsluttet Placer kop til 1 Ingen kop i det 1 Placer en kop i det venstre koprum venstre venstre koprum venstre kopsensor er defekt 2 Kontakt servicemontøren Placer kop til højre 1 Ingen kop i det højre 1 Placer en kop i det højre koprum koprum 2 Højre kopsensor er 2 Kontakt servicemontøren defekt Affalds/dryppebakke Affalds- eller Tøm affalds- eller drypbakken fyldt drypbakken er fyldt Påfyldning boiler Boiler fyldes Vent 5 minutter til boileren er fyldt Opvarmning boiler Vandet i boileren Vent 2 til 3 minutter til vandet er opvarmes tempereret Dør åben Automatdøren er ikke Luk automatdøren igen lukket ordentligt Boiler lækker Kontakt servicemontøren Tilførsel lukket Der er en vandlækage i boileren eller tilførselsventilerne 20

21 Notater: 21

Instant Kaffe automaat

Instant Kaffe automaat Instant Kaffe automaat Brugervejledning MoVeC 2000 Type: 9INA, 9IEA Revision G, Dansk Referentie: 5DUI073m Leverandør af maskinen: Fabrikant af maskinen: De Jong Duke Postbus 190 3360 AD SLIEDRECHT Nederland

Læs mere

FilterFresh Kaffe automaat

FilterFresh Kaffe automaat FilterFresh Kaffe automaat Brugervejledning UNI brewer MoVec 2000 Type: 9FND, 9FEC Revision G, Dansk Referentie: 5DUFH73m Leverandør af maskinen: Fabrikant af maskinen: De Jong Duke Postbus 190 3360 AD

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Kortfattet vejledning FB 7100

Kortfattet vejledning FB 7100 Kortfattet vejledning FB 7100 10.2009 1 75503300 Beskrivelse af automatens komponenter Dør Display Kabinet Dørlås Koprum Betjeningspanel Kopholder Kandeplatform Friskbrygingrediensbeholder Instant ingrediensbeholder

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18

SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18 Brugermanual. Scanomat snegleautomat. 2000/15. SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18 Introduktion: Denne brugermanual forklarer brugen af snegleautomat

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Kortfattet vejledning FB 7100

Kortfattet vejledning FB 7100 Kortfattet vejledning FB 7100 0601 1 75522100 Beskrivelse af automatens komponenter Dør Display Kabinet Dørlås Koprum Betjeningspanel Kopholder Kandeplatform Friskbrygingrediensbeholder Brygger Hovedkontakt

Læs mere

Kortfattet vejledning FB 7100 B2C

Kortfattet vejledning FB 7100 B2C Kortfattet vejledning FB 7100 B2C 08.02 1 75531700 Beskrivelse af automatens komponenter Dør Display Kabinet Dørlås Koprum Betjeningspanel Kopholder Kandeplatform Kaffebønnebeholder Skydelukke (bønnelukke)

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L V1/0115 190990 Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L Manuale di utilizzo Erogatore isotermico 2,2L Instrucciones de

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE , 3-SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE , 3-SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 01-29, -SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage

Læs mere

BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING

BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling, installation

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 0-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

- TYPE (PAT. PENDING)

- TYPE (PAT. PENDING) ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORDD ConSet - TYPE 501-5 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Original brugermanual for Jasopels MAXI vogn

Original brugermanual for Jasopels MAXI vogn Original brugermanual for Jasopels MAXI vogn 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Manual til køkkenmaskine KM-910 Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Læs denne manual grundigt inden 1. Plade kødhakker 2. Føder til hakker 3. 5L skål 4. Åbningskontakt 5. Pølseholder 6. Mixer plade 7.

Læs mere

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super 1 2 3 4 11 I II 5 6 7 8 9 10 1. Lampe 2. Manometer til tryk i kedel 3. Damp, hane til damp 4. Filterholder/portafilter 5. Termostat lampe 6. Manometer

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Kortfattet vejledning IN 7100

Kortfattet vejledning IN 7100 Kortfattet vejledning IN 7100 08.01 1 75528900 Beskrivelse af automatens komponenter Dør Display Kabinet Dørlås Koprum Betjeningspanel Kopholder Udløbstud Låg for blandetragt Blandetragt Kandeplatform

Læs mere

Betjenings- og servicemanual

Betjenings- og servicemanual Modular ismaskine Betjenings- og servicemanual Gældende for typerne FM170AFE FM170AFE-N VIGTIGT! 1. Denne vejledning er en vigtig del af produktet og bør opbevares omhyggeligt af brugeren. Læs venligst

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning. Freshlife. automatisk spiremaskine

Monterings- og brugsvejledning. Freshlife. automatisk spiremaskine Monterings- og brugsvejledning Freshlife automatisk spiremaskine Kære kunde Tak, fordi du har købt den automatiske spiremaskine fra Freshlife. Vi håber, at du bliver glad for dit køb og bliver inspireret

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 INDHOLDSFORTEGNELSE MANUAL... SIDE 3 MASKINE... SIDE 3 TYPE... SIDE 3 ANVENDELSE... SIDE 3 MONTERING... SIDE 3 DEMONTERING... SIDE 3 DRIFT... SIDE 3 VEDLIGEHOLD... SIDE

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING for VARMESKUFFER Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Udpakning... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Installationsvejledning: Model AQUARELLA

Installationsvejledning: Model AQUARELLA Installationsvejledning: Model AQUARELLA Indhold 1. Udpakning 2. Indhold af levering 3. Indsætte membran 4. Indsætte filter 5. Forbindelse vandforsyning 6. Forbindelsesslanger 7. Indledende operation 8.

Læs mere

Kogegryde. Medium Line

Kogegryde. Medium Line Brugsanvisning Oversættelse af den originale brugsanvisning Produktnr. 9F23215000 9F23215100 9F23215200 9F23215300 9F23215400 Type 97 67 00 0x-12 97 67 02 0x-12 97 67 03 0x-12 97 67 04 0x-12 97 67 05 0x-12

Læs mere

Elektronisk bidet - Brugervejledning

Elektronisk bidet - Brugervejledning Elektronisk bidet - Brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler... 3 Grundlæggende instruktioner... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Produktoversigt... 5 Bidet oversigt... 5 Betjeningspanel

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Blender Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

QUARTZ BRUGERVEJLEDNING

QUARTZ BRUGERVEJLEDNING R BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: C*70000275DA_01 INDHOLD INDHOLD...2 GENERELT...3 Introduktion... 3 Advarsler... 3 Forholdsregler... 3 Tilsigtet brug... 3 Fakta... 4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER...5 Set

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

VIGTIGT INFORMATION Kære Kunde. Tak fordi du valgte UMA digitale vægt fra Casa Bugatti. Som ethvert andet produkt, skal dette produkt benyttes med omsorg og forsigtighed for ikke at skade vægten. FØR ANVENDELSE

Læs mere

PARTYKØLER HN 10170. Brugervejledning

PARTYKØLER HN 10170. Brugervejledning PARTYKØLER HN 10170 Brugervejledning For at sikre pålidelig og sikker brug af køleren, skal alle instruktioner i denne brugermanual læses omhyggeligt og overholdes. SIKKERHEDSANVISNINGER Vigtigt! Køleren

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8343 HP8344 DA Brugervejledning a b c d e h g f Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

CpLy ApS. Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter Kære kunde

CpLy ApS.  Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter Kære kunde CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget du ikke

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Original brugermanual for. Savsmuldsvarmer

Original brugermanual for. Savsmuldsvarmer Original brugermanual for Savsmuldsvarmer 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 14 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Savsmuldsvarmer

Læs mere

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk Dykpumpe 9135939 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Kære kunde, Vi takker for din tillid til vores produkter! Læs brugsvejledningen omhyggeligt,

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

CATER BRUGERMANUAL. UM_DA Part No.: _01

CATER BRUGERMANUAL. UM_DA Part No.: _01 BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764109_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok Betjeningsvejledning. User manual

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok Betjeningsvejledning. User manual SS AND ARO M FR E NE A SH SIN CE 1964 1-24 Betjeningsvejledning 25-48 Bruksanvisning 49-72 Käyttöohje 73-96 Brukerhåndbok Betjeningsvejledning User manual 97-120 2015-01 Serienummer: Registreringsnummer:

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere