Katrine Henriksen, Amalie Rosendal og Julie Haugaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Katrine Henriksen, Amalie Rosendal og Julie Haugaard"

Transkript

1 Katrine Henriksen, Amalie Rosendal og Julie Haugaard

2 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 PROBLEMFORMULERING... 3 HVORDAN BLIVER MÆLKEN SUR?... 3 MÆLKESYRNINGS FORSØG... 3 MATERIALELISTE... 3 FREMGANGSMÅDE (MÆLK I VARME)... 4 FORSØGSBESKRIVELSE DE FØLGENDE DAGE... 4 FORSØGSKONKLUSION... 5 ALUMINIUM... 5 DESIGN AF MÆLKEFLASKE... 5 ÆNDRINGER I DESIGN... 5 LÅG TIL FLASKE... 6 FORSØG MED CITRONBATTERI... 6 FORSØG MED MÆLKENS SPÆNDINGSVÆRDI... 7 EN INVESTERING I FREMTIDEN OG MILJØET... 7 DESIGN OG FUNKTION... 8 FORLÆNGELSE AF HOLDBARHED... 8 FORBRUGERUNDERSØGELSE... 9 BESVARELSE MED BESTRÅLING AF MÆLK... 9 UNDERSØGELSESKONKLUSION... 9 KONKLUSION OVER PROJEKT MÆLJØ

3 Introduktion Vi hører dagligt om miljøproblemer og mad- og ressourcespild, og samtidig undrer vi os over hvorfor mælken i vore tid kommer i genanvendelige kartoner, som ikke genanvendes i Dan- mark, men bare udnyttes som brændværdi. Vi undrer os derfor over hvorfor man i dag bruger engangsemballage, i stedet for let genanvendelige mælkeflasker, som man gjorde før i tiden. Derfor har vi valgt at undersøge, hvordan man kan mindske CO2- udslippet, samtidig med at madspildet også formindskes. Vi vil forsøge, at finde en måde hvorpå mælken kommer sikrest og mest miljørigtigt fra mejeri til forbruger. Problemformulering Formålet med dette projekt er at finde den mest optimale håndtering af mælk fra mejeri til forbruger. Samtidig vil vi også gerne finde en måde, som sikrer den længst mulige holdbarhed til opbevaring af mælk hos forbrugeren, som vil resultere i at formindske mælkespild og en øget brugervenligheden for både ældre og yngre. Dette er de spørgsmål, som vi vil prøve at finde svar på: - Kan mælken pasteuriseres flere gange? - Hvad er det optimale emballage materiale? - Kan man måle om mælken er sur? - Hvordan minimerer man madspild? - Brugervenlig emballage - Hvordan sikrer man forbrugernes tilfredshed? - Syrningsprocessen - Priser og omkostninger for mælkeleverandørerne og forbrugeren Hvordan bliver mælken sur? Mælk syrner, når dets ph- værdien falder, hvorefter proteinerne i mælken klumper sig sam- men. Denne proces sker, når bakterier omdanner laktosen i mælken til mælkesyre. Sur- mælksprodukter består af syrnet mælk med mange af disse bakterier, og mælkesyrebakteri- erne er altså ikke giftige eller skadelige for mennesker. Hvis mælken ikke er behandlet kor- rekt og pasteuriseret, kan der være andre bakterier i mælken, som er skadelige for menne- sker, det er derfor vigtigt at behandle mælken rigtigt. Hvis man opbevarer mælken ved tem- peraturer over 5 grader, vil syrningsprocessen fremskyndes, da mælkesyrebakterierne, lige- som andre bakterier, lever bedre under høje temperaturer. Mælkesyrnings forsøg Materialeliste Forsøget indeholder følgende: - Aluminium - Plastik: hård - Glas - Thermo - Porcelæn 3

4 - Almindelig mælkekarton Formålet med dette forsøg er, at finde ud af om der er en sammenhæng mellem ph- værdien og holdbarheden i mælken, altså vil vi teste om det er muligt at bestemme holdbarheden eller surhedsgraden ud fra ph- værdien. Dette forsøg laver vi med henblik på at udvikle en sur- hedsbestemmer, der er indbygget i mælkeflaske, så det vil være muligt, for forbrugeren at bestemme ud fra mælkeflasken om mælken er frisk. Udover det ønsker vi også, at finde frem til det ultimative materiale, der vil forandre ph- værdien mest. Vi tror, at mælken hurtigere syrnes ved højere temperaturer, da mælkesyrebakterier trives bedre under højere temperaturer og derfor hurtigere, vil få proteinerne til at samles i mælken og danne klumper. Proteiner samles, når bakterierne spiser laktosen i mælken. Vi vil teste ph- værdien af mælken for at se hvilken emballage, som holder mælken frisk i længst tid. Fremgangsmåde (mælk i varme) Ved forsøget blev der fordelt to deciliter letmælk i hver af de forskellige beholdere. Beholder- ne stilles ved stuetemperatur (22 grader), og ph- værdi, og temperaturen måles en gang i ti- men. Emballage/ timer Karton Thermo Porcelæn Plastik Aluminium Glas Start ph 6,8/8 ph 6,8/8 ph 6,8/8 ph 6,8/8 ph 6,8/8 ph 6,8/8 1 6,7/16 6,8/10 6,65/14 6,7/16 6,6/17 6,6/16 2 6,6/17 6,6/11 6,6/17 6,6/18 6,6/20 6,6/18 3 6,5/19 6,6/12 6,6/18 6,6/18,5 6,6/20 6,6/20 4 6,5/20 6,6/13 6,6/19 6,5/20 6,6/21 6,6/20 5 6,5/21 6,6/14 6,6/20 6,5/21 6,6/21 6,5/ ,55/22 6,6/19 6,6/21 6,6/21 6,6/21 6,6/ ,5/22 6,6/20 6,6/21 6,6/21 6,6/21 6,6/21 Forsøgsbeskrivelse de følgende dage På dag tre: var der ikke sket nogen forandring i forhold til ph eller temperatur, men mælken var begyndt at skille ad, der lå altså et hvidgult lag over mælken. På dag fire: var mælken blevet sur. I alle beholdere var temperaturen den samme som på dag to, men i aluminiumsflasken lå ph- værdien på 6,3 hvorimod den lå på 6,1 i alle de andre be- holdere. 4

5 Forsøgskonklusion I dette forsøg viser det sig, at aluminiumsflasken klarer sig bedst udenfor køleskabet i længere tid, og derfor har vi valgt at bruge aluminium som materiale til vores mælkeflaske. Aluminium Som alternativ til mælkekartonen vil vi lave en aluminiumsflaske. Aluminium er et utroligt let materiale, og det vil derfor egne sig godt. Aluminium er det mest udbredte metal, og 8% af jordskorpen består af det, så der er på den måde stor mulighed for at få fat på det. Dog er det en større proces at få det omdannet til det blanke aluminium, som vi kender til, da man ikke kan finde aluminium rent i naturen. Derimod skal aluminiummets begyndelse findes i råstof- fet bauxit, som er en bjergart med et højt indhold af aluminiumoxid. Bauxit findes i jorden og udgraves af store maskiner, som allerede her udsender en forurening. Samtidig er man ofte nødt til at ødelægge en del naturområder for at få tilgængelighed til bauxitten, og dermed kan det gå ud over dyrelivet. I bauxit findes mange forskellige stoffer fx også jern (Fe), som giver den rødlige farve til bauxitten, som er stærkt bundet til hinanden. Bauxitten skal herefter transporteres til et værk, hvor stofferne skal deles, så vi får det næste stof til processen nemlig alumina, som senere kan blive til aluminium. Denne deling af bauxitten sker igennem flere kemiske processer, hvorefter alumina til sidst bundfældes og ligger sig som hvidt pulver. Denne proces er meget energikrævende og nogle af de stoffer, som er med i delingen danner giftigt mudder, der desværre ofte smides i naturen og dermed forurener. Disse værker ligger dog gerne i lande, hvor der er stor mulighed for vandenergi, som dermed bidrager til, at det bliver mindre forurenende. Stoffet alumina skal gennem en elektrolyse, hvor alminium (Al) og ilt (O) skal deles. Dette er også meget ressourcekrævende. Men når man har det færdige alu- minium, kan det bruges til en række af ting, da aluminium er meget let at arbejde med. Alumi- nium har også den egenskab, at det kan genbruges ufattelig mange gange uden, at det mister kvalitet, så på den måde er det et utrolig miljøvenligt metal. Faktisk kan helt op til 95% gen- bruges. Hvis det legeres med andre metaller, vil man opnå et meget stærkt stykke metal hvil- ket jo selvfølgelig også er en fordel, hvis man fx taber flasken. Dog er det ikke så hårdt, at det ikke kan garanteres, at det vil få buler ved et evt. fald. Aluminium er også fuldstændig lufttæt, hvilket betyder at der ikke vil komme unødvendig ilt til mælken. Design af mælkeflaske Vores design skulle være en 25 cm høj rund flaske, så den er utrolig nem at holde om, og samtidig er der ingen skjulte hjørner, hvor det kan være svært at gøre rent. Den flaske skal kunne indeholde 1 L., men det skal dog være muligt, at man kan dosere mængderne til andet end netop en liter. Vi har på nuværende tidspunkt fået 3d- printet fla- sken, så den kan indeholde en liter, dette medvirker, at man kan få et indblik i, hvordan flasken vi komme til at se ud. Derudover arbejder vi også på, at indhente tilbud på flasken, så vi kan få en vurdering af hvad flasken cirka vi komme til at koste. Ændringer i design Man har før oplevet, at vi danskere ikke tog godt imod ændringer af design i forhold til mæl- ken og andre mælkeprodukter. Så vi vil fortsætte med de vante kende- Tegning af mælkeflaske tegn altså så den røde farve betyder fløde, den mørkeblå er sødmælk, 5

6 den orange er kaffefløde osv. Vi har set, at sodavandsdåserne er blevet accepteret i stedet for glasflaskerne, så det håber vi selvfølgelig også på med vores mælkeflaske. Låg til flaske Flaskens låg skal i stedet for at være en skruelåg af plastik være en silikonelåg, som skal vri- des af hver gang. Det vil komme personer med problemer med hænderne til gode. Vi kender det fra Tupperware bøtterne, og ved derfra at det er lufttæt og derfor kan det sagtens bruges til låg af mælk, så der ikke kommer uvelkomne bakterier i mælken. Dette låg skal ikke smides ud efter brug, for vi har tanker om, at der skal sidde en slags indikator, som skal kunne fortæl- le, om mælken er sur. Det vil kunne hindre yderligere madspild, for selvom mælken har over- skredet sidste salgsdato, og forbrugerens intension var at smide mælken ud, da den har over- skredet datoen, kan mælken sagtens stadig være frisk, og det vil en sådan indikator kunne fortælle. Denne indikator skal sidde i låget, og ved at vende flasken, skal det kunne sætte kan i en pro- ces i gang, som vil få en lille lampe til at lyse, hvor man hermed kan se, om mælken er sur. Vi har tænkt på at bruge samme metode som ved et citronbatteri, hvor vi på denne måde udnyt- ter spændingsrækken. Ved at have to forskellige metaller i låget, fx magnesium og kobber, vil magnesium (Mg) ofre sig for kobber (Cu), og dermed vil der opstå en spænding, som vil kunne tænde en lille lampe. Magnesium (Mg) ligger til venstre for hydrogen (H) og vil derfor nemt ofre sig for kobber (Cu). Dog skal denne magnesiumstreng skulle skiftes en gang imellem, for den vil langsomt forsvinde, når den ofrer sig for kobber (Cu). I forbindelse med magnesiums opløsning er vi dog opmærksom på, at magnesium vil gå i opløsning sammen med mælken, denne problematik arbejder vi videre på, ved enten at finde en løsning, så det ikke vil være skadeligt eller denne proces vil blive et lukket system i låget. Kobber er et ædelmetal, da det ligger til højre for hydrogen (H) på spændingsrækken og har derfor sværere ved at gå i opløs- ning. Vi har lavet et forsøg med netop dette citronbatteri, hvor vi fik en lille diodelampe til at lyse. Se nedenfor: Forsøg med citronbatteri Formålet med dette forsøg er at påvise spændingsrækkens funktion, i forhold til påvisning af elektronernes spændingsværdi. Altså vi vil gerne påvise at spændingsrækken kan bruges strømkilde. Materialeliste: - 4 halve citroner - 1 diodelampe - 4 magnesium stykker - 4 kobberpinde - 8 krokodillenæb - 5 ledninger Konklusion: Dette forsøg påviser at det er muligt at lede strøm via spændingsrækken, da der efter vi havde tilkoblet ledninger, kom lys i dioden. Så der kommer til, at løbe en strøm fra kob- berpinden gennem citronens ioner over til magnesium stykket. Forsøgsopstilling med citronbatteri 6

7 Forsøg med mælkens spændingsværdi Formålet med dette forsøg er at påvise, at mælk kan lede en spænding via dens H+- ioner. Dis- se H + - ioner frigives når bakterier omdanner laktosen i mælk til mælkesyre. Netop disse H + - ioner er indikatoren når vi snakker måling af ph- værdi. Derfor tror vi det vil være muligt at måle mælkens surhedsgrad ved ph- værdi, da vi netop med vores tidligere forsøg har påvist, at der er en sammenhæng mellem mælkens surhedsgrad og dens ph- værdi. Materialeliste: - 1 glas frisk minimælk med en ph- værdi på 6, glas vand med en ph- værdi på 7-1 glas frisk citronsaft med på ph- værdi på 1-1 magnesium stykke - 1 kobbertråd - 2 ledninger - 1 voltmeter Resultater Med dette forsøg har vi påvist, at man kan måle en væskes ph- værdi ved at udnytte spændingsrækken. Konklusion Så med dette forsøg har vi påvist, at der er en sammenhæng mellem hvor stor en spænding væsken kan lede og hvor høj ph- værdien er. Altså jo lavere ph- værdien er jo større er millivolten. Denne konklusion kan vi bruge ved vores holdbarhedsmåler, da det nu er bevidst at når ph- værdien falder, så stiger millivolten, så derfor vil det være muligt, at få en diode til at lyse, når ph- værdien er for lav (altså når mælken er sur). En investering i fremtiden og miljøet Denne aluminiumsflaske kommer til at koste omkring 40 kr., så det kommer til fungere som en slags investering. Første gang hvor forbrugerne skal bruge en flaske, skal de betale denne pris og efterfølgende skal de selv opbevare og genbruge flasken. Hvis man skal bruge mere end en, skal man betale 80 kr. osv. Det er dermed også op til forbrugeren selv at rengøre fla- skerne og sørge for at opretholde hygiejnen. Denne investering betyder, at mælken gerne skulle blive et par kroner billigere og på længere sigt give besparelser, da flasken kan genbru- ges, og ikke som i dag, bliver smidt ud over endt brug. Skulle der ske noget med flasken, kan man smide den i en beholder i supermarkedet, som kan transportere de ødelagte flasker til omsmeltning. På den måde kan aluminiummet genbruges igen og igen. Mælkemaskine 7

8 Unge forskere 2015 Projekt Mæljø Brenderup Realskole Når mælk sendes ud til forhandlerne på kartoner, går der rigtig meget til spilde. Meget mælk sælges ikke før sidste salgsdato, og inden da er den ofte taget af hylderne og smidt ud. Vi vil udvikle en maskine, som kan forlænge mælkens holdbarhed, og der kan sikre forbrugeren så frisk mælk som muligt. Mælkemaskinens system skal umiddelbart tage udgangs- punkt i en kaffeautomat. Hvor der i en kaffeautomat frit kan vælges mellem sort kaffe, Cappuccino og Caffe Latte. Her skal der så bare kunne vælges mælketyper, som fx sød, let og minimælk. Igen skal påfyldningssystemet fun- gere på samme måde som ved en kaffeautomat, så mæl- keautomaten skal stå i butikken, hvor man så kommer med sine tomme mælkeflasker og fylder dem igen. Denne mælkemaskine vil umiddelbart have en standard pris på mellem kr., derudover kommer pasteurise- rings og elektronstråle udstyr oveni. Design og funktion Prototype af mælkemaskine Det skal være muligt for forbrugeren at vælge de samme mælkevarianter, som man kender. Der vil derfor være en form for touchskærm på mælkema- skinen, som gør det muligt at vælge om mælken skal være økologisk, ikke- økologisk, letmælk, skummetmælk m.fl. Samtidig påsættes et etiket, som skal indikere hvilken slags mælk det er i. Så man du den måde stadig kan se at den mørkeblå er sødmælk, lyseblå letmælk osv. Det skal også være muligt at vælge mængden af mælk, som man køber. Således vil man kunne købe en halv liter mælk, og minimere madspild, da mælken ikke vil ende ubrugt hjemme hos forbruge- ren. Forlængelse af holdbarhed Som alt andet mælk skal råmælken selvfølgelig hentes hos bondemanden. Dernæst skal det til mejerierne og behandles. Så det både bliver pasteurisering, og de ønskede varianter af mæl- ken bliver produceret. Normalt skal mælken så fyldes på kartonen, men her byttes kartonen så ud med en stor mælkedunk, som skal sættes på køl. Denne store mælkedunk skal transpor- teres ud til butikkerne, hvor den skal kobles til mælkemaskinen. Dunkene vil blive sendt retur til mejerierne efter brug for at blive genopfyldt, der er derfor ikke nogle produkter i processen, som ikke kan blive genanvendt, og man har dermed et bed- re økonomisk og miljøvenligt system end det er tilfældet i dag, hvor vi blot smider mælkekar- tonen ud efter brug. Når mælken er i dunkene i maskinen skal det være muligt at sætte maskinen til at pasteuri- sere mælken i løbet af natten. På den måde vil mælkens holdbarhed forlænges. Når mælken derefter skal på flasker vil den løbe igennem et rør, hvor den bestråles med elektronstråler, som ødelægger DNA et i de bakterier, som fordærver mælken. Dette gør, at mælken vil kunne holde sig længere. Elektronstrålerne gør ikke mælken radioaktiv, og vitaminerne i mælken bevares, men denne bestrålingsproces skal være frivilligt og derfor forbrugerens eget valg. Katrine Henriksen, Amalie Rosendal og Julie Haugaard 9. Klasse 8

9 Forbrugerundersøgelse For at skabe et klarere overblik over hvordan for- brugerne vil tage imod Projekt Mæljø, har vi la- vet en forbrugerundersøgelse, hvori vi indtil vide- re spurgt 180 primært voksne, men også unge, hvad deres holdning er til nogle af projektets dele. Et af undersøgelsens mest væsentlige spørgsmål lød, hvorvidt folk helst ville købe mælk på karton eller flaske. Kun 25% svarede, at kartonnen ville være deres foretrukne mælkeemballage, mens 75% mente, at den genanvendelige mælkeflaske enten var et bedre eller et lige så godt alternativ til mælkekartonen. Besvarelse med bestråling af mælk I undersøgelsen spurgte vi bl.a. også hvorvidt folk ville have deres mælk behandlet med elektronstrå- ler, hvis det kunne forlænge mælkens holdbarhed. Her var kun 23% for bestråling af mælk, mens 77% var imod. Det var dog kun 32%, som var imod bestråling såfremt pasteurisering af fødevarer på denne måde blev undersøgt nærmere. Dette viser, at mælkemaskinens pasteuriseringsmetode med elektronstråler sagtens kan have en fremtid, men at det skal være forbrugerens eget valg, hvorvidt metoden skal bruges på deres mælk. Undersøgelseskonklusion Undersøgelsens besvarelser har været utroligt positiv i forhold til Projekt Mæljø. Vi havde været meget sikre på, at den største udfordring ved projektet ville være at få systemet indført med succes blandt forbrugerne. Det har dog vist sig, at forbrugerne især er entusiastiske om- kring den miljøvenlige gevinst ved projektet, hvilket også gør, at de vil være mere positive over for at tage systemet i brug. Konklusion over projekt Mæljø Overordnet er vi kommet frem til, at vores mælkeløsning vil komme til både at gavne miljøet og forbrugeren på sigt. Når mælken opbevares i større beholdere supermarkeder kan den pasteuriseres en ekstra gang, hvilket vil forøge holdbarheden, og man er dermed allerede længere fremme mod målet om at formindske madspild. Forbrugeren vil have mulighed for at vælge forskellige mængder mælk, således, at man kun får den mælk, man har mulighed for at bruge inden mælken bliver for gammel. En flaske af aluminium vil, på sigt, både være en god investering for mennesker og miljø. Aluminiummen er let og flasken er dermed nem at håndtere, samtidig med dets mange gen- 9

10 brugsmuligheder vil det hjælpe miljø ved at spare på CO2- udslippet. Selv efter en omfattende udvindingsproces. Ved at måle mælkens ph- værdi kan man måle, hvornår mælken begynder at blive dårligere. Der vil derfor være en form for ph- indikator på flasken, som skal kunne vise forbrugeren, hvornår mælken nærmer sig det punkt, hvor den er sur, og man vil ikke længere smide mælk ud, blot fordi mindst holdbar til datoen er overskredet. En grund til at nogle måske ikke ville gøre brug af maskine og flaske ville være, at de selv var ansvarlige for rengøring og hygiejne, men vi mener at dette er en ændring, der ligesom alle andre nye opfindelser blot kræver en smule tid før forbrugeren har vænnet sig til det. 10

Velkommen til Tom Dåses Returskole

Velkommen til Tom Dåses Returskole Velkommen til Tom Dåses Returskole Hej, jeg hedder Glas-Mads. Velkommen til vores opgavebog. Mit navn er Petra Plast. Vi skal både regne og tegne og gætte. Jeg hedder Tom Dåse. Har du lyst til at blive

Læs mere

Lær med mælk Spændende opgaver til natur/teknik på mellemtrinnet

Lær med mælk Spændende opgaver til natur/teknik på mellemtrinnet Lær med mælk Spændende opgaver til natur/teknik på mellemtrinnet 1 Lær med mælk Lær med mælk Undervisningsmaterialet er udviklet i samarbejde med Skole, Landbrug & Fødevarer. Det tager afsæt i Skole, Landbrug

Læs mere

Grundskole. Livets kemi. Viden

Grundskole. Livets kemi. Viden Livets kemi Lærervejledning Baggrund: Ost menes at stamme fra Europa og kan dateres helt tilbage til 8000 år F.Kr. Måske fik vi idéen til at fremstille ost fra slagtede kalves løbemaver, som indeholdt

Læs mere

Tal om skrald. . Ved at genanvende metaldåser reducerer man altså mængden af affald og brugen af energi og ressourcer.

Tal om skrald. . Ved at genanvende metaldåser reducerer man altså mængden af affald og brugen af energi og ressourcer. 1. Opgavesæt om metal Familien Falk bor her på Frederiksberg og består af mor og far (Camilla og Peter) og deres to børn Caroline og Jonas. Familien Falk elsker dåsemad. I løbet af en uge spiser de 3 dåser

Læs mere

SPØRGEKORT ENIG / UENIG

SPØRGEKORT ENIG / UENIG I min familie afleverer vi tomme flasker og dåser i returautomaten i supermarkedet. Hvorfor er det en god idé? Så kan de blive brugt igen og igen, og det er godt for miljøet. Man kalder det closed loop

Læs mere

Alt om galvanisk tæring

Alt om galvanisk tæring Alt om galvanisk tæring For de fleste har galvanisk tæring været et begreb forbundet med noget totalt uforståeligt. Vi forklarer hvorfor og hvordan galvanisk korrosion sker, hvordan du kan måle det, og

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det?

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det? 1. Opgavesæt om metal Peter) og deres to børn Caroline og Jonas. Familien Falk elsker dåsemad. I løbet af en uge spiser de 3 dåser flåede tomater, 1 dåse majs, 1 dåse søde ærter, 2 dåser med bønner, 1

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Madens historier. Ruth og Rasmus løser mysteriet om MÆLK OG OST

Madens historier. Ruth og Rasmus løser mysteriet om MÆLK OG OST Madens historier Ruth og Rasmus løser mysteriet om MÆLK OG OST Mælk og ost Mmmmm, jeg ELSKER mælk, siger Rasmus. Derhjemme får jeg kærnemælk. Ved du så, at mælk kommer fra koen? Og at man kan lave mælk

Læs mere

MADSPILD OG EMBALLAGE

MADSPILD OG EMBALLAGE FORLØB NR. 6 Hvad er din madpakke pakket ind i? Det er ikke helt lige meget, hvad du eller dine forældre pakker din madpakke ind i. Det betyder nemlig noget for madens holdbarhed, og der er brugt ressourcer

Læs mere

Portfolio. Fremstilling af den bedste hjemmelavede tykmælk. 1 Hypotesedannelse. Lav jeres hypotese Præsentation af hypotese

Portfolio. Fremstilling af den bedste hjemmelavede tykmælk. 1 Hypotesedannelse. Lav jeres hypotese Præsentation af hypotese Portfolio Fremstilling af den bedste hjemmelavede tykmælk Klik på teksterne herunder, for automatisk at springe til den aktuelle opgave: 1 Hypotesedannelse Lav jeres hypotese Præsentation af hypotese 2

Læs mere

Affaldsguide. 1-71 irmelinen

Affaldsguide. 1-71 irmelinen Affaldsguide 1-71 irmelinen PAP Pap er emballage fra fx legetøj, havregryn eller fjernsyn, bølgepap og røret i en køkkenrulle. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent (nul pizzabakker!). Plastikfilm,

Læs mere

ER PANT KUN FOR DÅSER OG FLASKER? AKTIVITET 2 FORLØB NR. 7. Design en pantordning

ER PANT KUN FOR DÅSER OG FLASKER? AKTIVITET 2 FORLØB NR. 7. Design en pantordning FORLØB NR. 7 De fleste af jer har nok prøvet at betale og få udbetalt pant for dåser og flasker til sodavand. Men har du tænkt nærmere over, hvad der ligger bag, og om det er muligt at bruge en pantordning

Læs mere

Innovationsprojekt. elementer af matematik (økonomi, besparelser, lån osv) og fysik (bølgelængder og lys)

Innovationsprojekt. elementer af matematik (økonomi, besparelser, lån osv) og fysik (bølgelængder og lys) Innovationsprojekt Gruppen Emma, Frida, Isabella, Martin & Sabine Ideen Vores ide går ud på at nytænke lyskurven. Lyskurven blev opfundet for over 150 år siden og har ikke skiftet design siden, selvom

Læs mere

HYGIEJNE OG MADLAVNING

HYGIEJNE OG MADLAVNING HYGIEJNE OG MADLAVNING 2 Hygiejne og madlavning 02 // Hygiejne og madlavning 02 // Varm op 03 // Køl af 05 // Spred ikke bakterier 06 // Spred ikke virus 06 // Opbevaring af fødevarer 06 // Holdbarhed

Læs mere

Kolde facts for friskere fødevarer.

Kolde facts for friskere fødevarer. 2012 BSH Hvidevarer A/S Ret til ændringer forbeholdes. Forbehold for trykfejl. R16 194 372 0 4/2012 BSH Hvidevarer A/S Telegrafvej 4 2750 Ballerup Telefon: 44 89 85 25 siemens-home.dk Kolde facts for friskere

Læs mere

Aluminium i levnedsmiddelindustrien Fremtidens metal?

Aluminium i levnedsmiddelindustrien Fremtidens metal? Aluminium i levnedsmiddelindustrien Fremtidens metal? v. Lektor, kemiingeniør Birgit Kjærside Storm Aalborg Universitet Esbjerg Roskilde 27.januar 2010 1 Aluminium Aluminium findes i store mængder i jordskorpen.

Læs mere

Mælkebehandling og teknologihistorie

Mælkebehandling og teknologihistorie Bioteknologi 2, Tema 3 Opgave www.nucleus.dk 2 b Mælkebehandling og teknologihistorie Man kan beskrive og forstå teknologihistorie på mange måder. Det kan være interessant at se film og rekonstruktioner

Læs mere

KAN EN BAMSE FÅ ET NYT LIV?

KAN EN BAMSE FÅ ET NYT LIV? ? Eleverne skal undersøge, hvilke alternative muligheder der er til at smide sit brugte legetøj ud i skraldespanden. De skal lære om, hvad det betyder for miljø og ressourceforbruget, hvis man i stedet

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ STYR PÅ MILJØET I DIN BUTIK HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ FLERE KUNDER SPAR PENGE UNDGÅ BØDER OG PROBLEMER MED MYNDIGHEDER HAV DET GODT NÅR DU ER PÅ ARBEJDE FÅ RÅDGIVNING INDLEDNING 3 FÅ STYR

Læs mere

Returlogistik i Dansk Retursystem A/S. Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014

Returlogistik i Dansk Retursystem A/S. Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014 Returlogistik i Dansk Retursystem A/S Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014 Dansk Retursystem A/S en miljøvirksomhed Dansk Retursystem A/S skaber råstoffer og en renere natur Vi gør brugte flasker

Læs mere

http://www.e-skilte.dk/forbud/piktogrammer-affald-fb.html Af Cecilie Brøchner og Josefine Meineche

http://www.e-skilte.dk/forbud/piktogrammer-affald-fb.html Af Cecilie Brøchner og Josefine Meineche http://www.e-skilte.dk/forbud/piktogrammer-affald-fb.html Af Cecilie Brøchner og Josefine Meineche Problemformulering Hvordan kan det være, vi smider så meget mad ud, og hvad kan vi gøre ved det? http://www.stopspildafmad.dk/hvadkandugoere.html

Læs mere

TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi

TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi Trinmål for Fysik/kemi TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi Fysikkens og kemiens verden Beskrive nogle grundstoffer og kemiske forbindelser, der har betydning for liv eller hverdag. Kende generelle egenskaber

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet Hygiejne i kabyssen - gode råd til skibets egenkontrol En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet God hygiejne er hele tiden at tænke sig om, når man laver mad til andre. For at begrænse

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D 1 Indledning Før jeg lavede opgaven, vidste jeg godt at det var forkert at smide med affald, og at det er godt at genbruge. Men emnet har fået mig til at åbne

Læs mere

Ostningsprocessen. Den udfældede ostemasse har en lidt grynet og kaldes Kvark (Knapost), Skørost og Rygeost.

Ostningsprocessen. Den udfældede ostemasse har en lidt grynet og kaldes Kvark (Knapost), Skørost og Rygeost. Ostningsprocessen Ost kan fremstilles på to principielt forskellige måder som surmælksost eller som løbeost. En tredje ostetype fremstilles af restproduktet, vallen. Valleoste er rige på nemt omsættelige

Læs mere

AFFALDETS RESSOURCER LÆR AT SE VÆRDIEN I DIT AFFALD! AKTIVITET 1 FORLØB NR. 1. Hvad er affald, og hvad er ressourcer?

AFFALDETS RESSOURCER LÆR AT SE VÆRDIEN I DIT AFFALD! AKTIVITET 1 FORLØB NR. 1. Hvad er affald, og hvad er ressourcer? AFFALDETS RESSOURCER LÆR AT SE VÆRDIEN I DIT AFFALD! FORLØB NR. 1 Har du nogensinde tænkt over, at dit affald har værdi? Vores affald indeholder det, man kalder ressourcer. Det betyder, at vores affald

Læs mere

Genbrug v. Hans Bjerre, RTS

Genbrug v. Hans Bjerre, RTS Genbrug v. Hans Bjerre, RTS Genbrug.. Et oplæg til holdningsbearbejdning og affaldshåndtering For ca. 85 grundforløbselever på RTS Hans Bjerre.. Velkommen.. Præsentation, sådan blev uge 9 brugt. Første

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv KR? MINIGUIDE NULskrald mindre affald mere liv Guiden omhandler ikke alt affald, men de mest almindelige typer. På de sidste sider kan du selv notere gode råd, og så kan du til enhver tid få hurtige svar

Læs mere

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden:

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden: IONER OG SALTE INDLEDNING Når vi i daglig tale bruger udtrykket salt, mener vi altid køkkensalt, hvis kemiske navn er natriumchlorid, NaCl. Der findes imidlertid mange andre kemiske forbindelser, som er

Læs mere

Design Ergonomi. Brainstorm på billede. 6. december 2011 ROSKILDE TEKNISKE ROSKILE HTX KLASSE 3.5

Design Ergonomi. Brainstorm på billede. 6. december 2011 ROSKILDE TEKNISKE ROSKILE HTX KLASSE 3.5 Design Ergonomi Indledning Ergonomi er endnu et projekt hvor vi for lov at arbejde med design, og opleve hvad der kan stå bag et design. Som nu i dette projekt, måden man bruger et produkt på, og hvor

Læs mere

din for altid M60 KØL OG FRYS

din for altid M60 KØL OG FRYS din for altid M60 KØL OG FRYS 2 Miljø, funktionalitet og tidløst design GRAM er kendt for at udvikle produkter, der glæder forbrugerne i dagligdagen og dermed bidrager til positive oplevelser i køkkenet.

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

»Sådan får De bedre vand-vaner«

»Sådan får De bedre vand-vaner« »Sådan får De bedre vand-vaner«danske Vandværkers Forening Det forventer vi af drikkevandet: Det er billigt Det er ikke sundhedsfarligt at drikke Det smager godt Det er klart Det er køligt Det lugter ikke

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 471 Offentligt. Hovedkonklusioner af fokusgrupper om Dansk Retursystem

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 471 Offentligt. Hovedkonklusioner af fokusgrupper om Dansk Retursystem Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 471 Offentligt Hovedkonklusioner af fokusgrupper om Dansk Retursystem Rapport for Miljøstyrelsen af Epinion April 2006 Indholdsfortegnelse 1 Om dette

Læs mere

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU Transport udover alle grænser Den stærkt stigende internationale samhandel skærper kravene til godssikring. Kravene til virksomhederne øges. Det handler om at undgå dyre transportskader, vel at mærke på

Læs mere

Den lille ABC om fyldte praliner. en lille ABC om fyldte praliner

Den lille ABC om fyldte praliner. en lille ABC om fyldte praliner Den lille ABC om fyldte praliner en lille ABC om fyldte praliner Lækre opskrifter på søde lækkerier Lækre, hjemmelavede fyldte praliner. Med gode ingredienser, det rigtige tilbehør og lidt øvelse, kan

Læs mere

Matematik og Fysik for Daves elever

Matematik og Fysik for Daves elever TEC FREDERIKSBERG www.studymentor.dk Matematik og Fysik for Daves elever MATEMATIK... 2 1. Simple isoleringer (+ og -)... 3 2. Simple isoleringer ( og )... 4 3. Isolering af ubekendt (alle former)... 6

Læs mere

Galvanisk Tæring. Kalium - mest negativ. Calsium

Galvanisk Tæring. Kalium - mest negativ. Calsium Galvanisk Tæring Galvanisk tæring har også noget med El at gøre, idet det er elektronernes strøm, der forårsager, at de udfældede ioner i vandet søger hen til et negativt spændingspotentiale. Dette var

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

Syrer, baser og salte

Syrer, baser og salte Syrer, baser og salte Navn: Indholdsfortegnelse: Ion begrebet... 2 Ætsning af Mg bånd med forskellige opløsninger... 5 Elektrolyse af forskellige opløsninger... 7 Påvisning af ioner i forskellige opløsninger

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

2013 Produktoversigt

2013 Produktoversigt Produktoversigt 2013 DST-DEGREEZ/2 ph 7,1 Kan anvendes på alle metaller og legeringer og neutrale olier. DST-DEGREEZ/3 ph 10,6 Kan anvendes på de fleste metaller og legeringer. Gode resultater med renoveringsgods.

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF?

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF? FORLØB NR. 3 Vidste du, at tekstilbranchen er en af verdens mest forurenende brancher? Mange tænker ikke over, hvor mange ressourcer der er forbundet med fremstilling af tekstil, og mange køber rigtig

Læs mere

Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste

Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste Brystmælk er den bedste ernæring til spædbørn. Pepticate er en fødevare til særlige medicinske formål, som anvendes i samråd med læge eller

Læs mere

Vi mangler respekt for maden

Vi mangler respekt for maden Vi mangler respekt for maden Enorme mængder mad bliver årligt kasseret i Danmark. Det sker både i madvareproduktionen, i detailhandelen og hjemme hos forbrugerne. Er vi for sippede, og hænger vi os for

Læs mere

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab Turen til Mars I Opgaven Internationale rumforskningsorganisationer planlægger at oprette en bemandet rumstation på overfladen af Mars. Som led i forberedelserne ønsker man at undersøge: A. Iltforsyningen.

Læs mere

EGO Clean Oil. Rent Indeklima - Ingen Partikelforurening

EGO Clean Oil. Rent Indeklima - Ingen Partikelforurening EGO Clean Lights EGO Clean Oil Rent Indeklima - Ingen Partikelforurening Undersøgelser de senere år har vist, at vokslys og almindelig petroleumsbaseret lampeolie udsender flere partikler end trafikken

Læs mere

Opgave: Du skal udfylde de manglende felter ud fra den information der er givet

Opgave: Du skal udfylde de manglende felter ud fra den information der er givet pgave 1a.01 Brug af det periodiske system pgave: Du skal udfylde de manglende felter ud fra den information der er givet Eks: I rubrik 1 kendte vi grundstof nummeret (nr. 11). Ved brug af det periodiske

Læs mere

GROHE BLUE CHILLED, FILTERED & SPARKLING

GROHE BLUE CHILLED, FILTERED & SPARKLING CHILLED, FILTERED & SPARKLING VANDET En gang drak vi det reneste vand direkte fra kilderne. Siden er det gået ned ad bakke... indtil nu! I årevis havde vi kun det vand, som kom ud af hanen. Siden fik vi

Læs mere

Oliven. www.hjemmeriet.dk

Oliven. www.hjemmeriet.dk Jeg er kommet på den ide at det kunne være interessant at fremstille sine egne oliven. Altså ikke at plante et træ for at dyrke oliven fra grunden af, men at sætte sig ind i og gennemføre forarbejdningen

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling Page 1 of 5 Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede fødevarer, som kan opbevares

Læs mere

Q2 Status. Nulskrald Tversted - rundspørge 1 / 14. Besvaret: 309 Sprunget over: 0. Ønsker at deltage. Ønsker ikke at deltage. Ikke hjemme.

Q2 Status. Nulskrald Tversted - rundspørge 1 / 14. Besvaret: 309 Sprunget over: 0. Ønsker at deltage. Ønsker ikke at deltage. Ikke hjemme. Q2 Status Besvaret: 309 Sprunget over: 0 Ønsker at deltage Ønsker ikke at deltage Ikke hjemme Fraflyttet Ønsker at deltage Ønsker ikke at deltage Ikke hjemme Fraflyttet 51,46% 159 11,97% 37 32,04% 99 4,53%

Læs mere

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece Du kan gøre en forskel for naturen få gode råd i denne pjece Rent vand er en forudsætning for alt Vi drikker naturens vand, og derfor skal det være helt rent og fri for gift. Næsten Vi drikker naturens

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE FORSØG MED IS. Book Kerstin. KEBOO. [Skriv tekst]

ESBJERG KOMMUNE FORSØG MED IS. Book Kerstin. KEBOO. [Skriv tekst] ESBJERG KOMMUNE FORSØG MED IS Book Kerstin. KEBOO [Skriv tekst] Indhold Forsøg med Is... 3 Prøv at løfte irriterende isterninger... 3 Hvad?... 3 Hvordan?... 3 Hvorfor?... 3 Tåge... 4 Du skal bruge:...

Læs mere

BioMaster affaldskværn 3.0. Din madlavning kan blive billigere, hvis du vælger biogas

BioMaster affaldskværn 3.0. Din madlavning kan blive billigere, hvis du vælger biogas BioMaster affaldskværn 3.0 BioMasteren er selve affaldskværnen, eller bio kværnen som den også kaldes, hvor madaffaldet fyldes i. Det er en både let og hygiejnisk måde at bortskaffe madaffald på set i

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

OMEGA-opgave for indskoling

OMEGA-opgave for indskoling OMEGA-opgave for indskoling Tema: Vandforbrug Vand der kommer i vores vandhaner kommer nede fra jorden. Det er undervejs i lang tid og skal både renses, pumpes og ledes bort i kloakken bagefter igen. Billede:

Læs mere

Gymnasium. Osteproduktion. Viden

Gymnasium. Osteproduktion. Viden Osteproduktion Faglige begreber og ordforklaringer Anaerob:... 3 Aroma:... 3 Centrifuge:... 3 Colibakterier:... 3 Disakkarider:... 3 Enzym:... 3 Fermentering:... 4 Gensplejsning:... 4 Homogenisering:...

Læs mere

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43 AF FALD 43 Affald Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik Trin 1: sortere og navngive materialer og stoffer fra dagligdagen efter egne kriterier og enkle givne kriterier, herunder form, farve,

Læs mere

Oste-kemi. Størstedelen af proteinerne i mælken findes som små kugleformede samlinger, kaldet miceller.

Oste-kemi. Størstedelen af proteinerne i mælken findes som små kugleformede samlinger, kaldet miceller. Man behøver ikke at sætte sig ind i de mere tekniske eller kemiske forhold for at lave ost selv, men for dem som gerne vil vide mere om hvad der grundlæggende sker ved forvandlingen af mælk til ost, så

Læs mere

Spørgsmål og svar om sparepærer og kviksølv

Spørgsmål og svar om sparepærer og kviksølv Spørgsmål og svar om sparepærer og kviksølv 1) Hvorfor er der kviksølv i sparepærer? En sparepære kan ikke fungere uden kviksølv. Når der sættes spænding på sparepæren frigives der frie elektroner. Når

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Hvorfor skal jeg bekymre mig om jorden, når jeg handler?

Hvorfor skal jeg bekymre mig om jorden, når jeg handler? POST 1 Køb økologisk. Økologisk landbrug er bedre for miljøet, og der gennemføres hele tiden forsøg for at se, om det også er sundere at spise. På noget kaffe, te, chokolade og bananer er der mærket fairtrade.

Læs mere

Den sunde skede baggrundsviden og gode råd

Den sunde skede baggrundsviden og gode råd Den sunde skede baggrundsviden og gode råd De almindeligste gener fra skeden er kløe, klart udflåd, ildelugtende udflåd (fiskeagtig) og tørhed. Alle kvinder kender disse generende forhold, og for nogle

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

BRYGGE GUIDEN. Brugermanual

BRYGGE GUIDEN. Brugermanual BRYGGE GUIDEN Brugermanual Tillykke med din nye øl brygge maskine også kaldet The Beer Machine Når du brygger øl med The Beer Machine består det udelukkende af helt naturlige ingredienser: Vand, The Beer

Læs mere

LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT

LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT DANSK PRODUCERET PREMIUMFODER TIL DIN HUND OG KAT ARCTIC - THE ACTIVE DOG PERFORMANCE - THE ACTIVE DOG ADULT - THE FAMILY DOG PUPPY - THE GROWING DOG LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT Erling Mischorr

Læs mere

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A =

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A = E3 Elektricitet 1. Grundlæggende Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! I E1 og E2 har vi set på ladning (som måles i Coulomb C), strømstyrke I (som måles i Ampere A), energien pr. ladning, også

Læs mere

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus SUNDHED V/BENTE GRØNLUND Livet er summen af dine valg Albert Camus Sund livsstil Vær proaktiv når det gælder dit helbred Dyrk motion, og pas på vægten Spis rigtigt Udarbejd strategier for livslang læring

Læs mere

Dyr i bevægelse. Måling af iltforbrug hos fisk. Arbejdsark til eleverne. Naturhistorisk Museus Århus

Dyr i bevægelse. Måling af iltforbrug hos fisk. Arbejdsark til eleverne. Naturhistorisk Museus Århus Måling af iltforbrug hos fisk Tanker før forsøget I atmosfærisk luft er der ca. 21% ilt? Er det anderledes i vand? Hvorfor? Hvad bruger levende dyr ilt til? Forklar kort iltens vej i kroppen hos dyr, der

Læs mere

1 Atomets opbygning. Du skal fortælle om det periodiske system og atomets opbygning. Inddrag eksperimentet Reaktionen mellem kobber og dibrom.

1 Atomets opbygning. Du skal fortælle om det periodiske system og atomets opbygning. Inddrag eksperimentet Reaktionen mellem kobber og dibrom. 1 Atomets opbygning Du skal fortælle om det periodiske system og atomets opbygning. Inddrag eksperimentet Reaktionen mellem kobber og dibrom. Kernepartikler og elektronstruktur Periodisk system - hovedgrupper

Læs mere

Genanvendelse i bilindustrien

Genanvendelse i bilindustrien Genanvendelse i bilindustrien Tejs Laustsen Jensen Skibsteknisk Selskab 12. September 2011 Konsumprodukt Ved skrotningstidspunkt helt primært private ejere 2.1 millioner personbiler i Danmark Gennemsnitlig

Læs mere

TOM DÅSE OG HANS GEN AN-VENNER EN FAGBOG OM GENANVENDELSE. 2.-4. klasse

TOM DÅSE OG HANS GEN AN-VENNER EN FAGBOG OM GENANVENDELSE. 2.-4. klasse TOM DÅSE OG HANS GEN AN-VENNER 2.-4. klasse EN FAGBOG OM GENANVENDELSE Velkommen til bogen om mig og mine venner. Tom Dåse Vi er en slags genan-venner Petra Plast for vi brugt igen og igen. Når vi er tomme.

Læs mere

Naturmælk er et selvstændigt, økologisk mejeri, hvor mælken forarbejdes skånsomt og med fokus på den gode smag. naturmaelk.dk

Naturmælk er et selvstændigt, økologisk mejeri, hvor mælken forarbejdes skånsomt og med fokus på den gode smag. naturmaelk.dk Naturmælk er et selvstændigt, økologisk mejeri, hvor mælken forarbejdes skånsomt og med fokus på den gode smag. naturmaelk.dk Indhold Økologisk Sødmælk 3,5% 3 Økologisk Letmælk 1,5% 3 Økologisk Minimælk

Læs mere

Affaldshåndtering i Vestsjællandscenteret

Affaldshåndtering i Vestsjællandscenteret Affaldshåndtering i Vestsjællandscenteret pet lægges sammen og afleveres i pet sendes Flamingo Flamingo skal afleveres i plastposer ved affaldssorteringen i varegården. Flamingo anvendes til produktion

Læs mere

Råd til forældre. www!netstof!dk

Råd til forældre. www!netstof!dk Råd til forældre til teenagere www!netstof!dk indledning indledning Det at være forældre til en teenager kan være et udfordrende job! Puberteten er præget af store udsving# både fysisk og psykisk! For

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning KØLESKAB K44W HN 8700 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køleskabets indretning... 2 Før køleskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger... 4 Installation...

Læs mere

ENTERAL ERNÆRING. Vejledning i brug af sondeernæring i borgerens hjem

ENTERAL ERNÆRING. Vejledning i brug af sondeernæring i borgerens hjem ENTERAL ERNÆRING Vejledning i brug af sondeernæring i borgerens hjem Sondeernæring i hjemmet Mange mennesker får sondeernæring i hjemmet, og flere og flere er afhængige af andres hjælp med at få indgivet

Læs mere

FIND-fasen er idéfasen, hvor eleverne udtænker løsninger på de problemstillinger, de har fundet.

FIND-fasen er idéfasen, hvor eleverne udtænker løsninger på de problemstillinger, de har fundet. FIND... FIND-fasen er idéfasen, hvor eleverne udtænker løsninger på de problemstillinger, de har fundet. I denne kreative proces udvælger eleverne de løsninger, de mener er realistiske at gennemføre. FIND

Læs mere

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 ØVELSE 2.1 SMÅ FORSØG MED CO 2 At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). Indledning: CO 2 er en vigtig gas. CO 2 (carbondioxid) er det molekyle, der er grundlaget for opbygningen af alle organiske

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

HVIRVELSTRØMSBREMSEN. Maggie Bohus - Løsning Skole 9.c Jonas Kjemtrup - Løsning Skole 9.c

HVIRVELSTRØMSBREMSEN. Maggie Bohus - Løsning Skole 9.c Jonas Kjemtrup - Løsning Skole 9.c HVIRVELSTRØMSBREMSEN Maggie Bohus - Løsning Skole 9.c Jonas Kjemtrup - Løsning Skole 9.c 2 Hvirvelstrømsbremsen Introduktion Slitagen på køretøjer er stor, og det er et problem for miljøet. Bare at mindske

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

Brombærsolcellen - introduktion

Brombærsolcellen - introduktion #0 Brombærsolcellen - introduktion Solceller i lommeregneren, solceller på hustagene, solceller til mobiltelefonen eller solceller til den bærbare computer midt ude i regnskoven- Solcellen har i mange

Læs mere

Teknologisk Institut Side 1 af 11 30. April 2009 - HCN

Teknologisk Institut Side 1 af 11 30. April 2009 - HCN Teknologisk Institut Side 1 af 11 30. April 2009 - HCN Undersøgelse af drabseffekten overfor mikroorganismer ved hjælp af Clean Air Systemet til rensning af cirkulationsluften og overflader i en kølecontainer.

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 Biologi - Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 Biologi - Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 1/25 B1 Indledning Maden vi spiser De fleste af vores fødevarer kommer fra landbruget. Nogle landmænd har kun planteproduktion, mens andre også producerer grise, æg eller

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

Jesper Stub Johnsen. Ikke alle billeder tåler dagens lys! Jesper Stub Johnsen, 2005

Jesper Stub Johnsen. Ikke alle billeder tåler dagens lys! Jesper Stub Johnsen, 2005 Jesper Stub Johnsen Ikke alle billeder tåler dagens lys! Jesper Stub Johnsen, 2005 DINE FAMILIE- OG FERIEBILLEDER FOREVIGT? Velkommen og præsentation Lidt fotohistorie og hvad der kan gå galt Fotografier

Læs mere