Volumenstrømsregulator

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Volumenstrømsregulator"

Transkript

1 5/9/DA/6 Volumenstrømsregulator for konstante volumenstrømssystemer serie R Trox Danmark A/S Telefon Telefax Stejlepladsvej 15 DK-2990 Nivå

2 Indhold Beskrivelse Beskrivelse 2 Anvendelse 3 Udførelser og mål RNS, RN 4 Udførelser og mål CA, CF og RS 6 Definitioner 7 Strømningstekniske data 7 Strømningsstøj, hurtigudvælgelse 8 Strømningsstøj uden rundrørslyddæmper 9 Udstrålingsstøj 10 Bestillingsinformationer 11 Volumenstrømsregulator type RNS, størrelse... Volumenstrømsregulator type RN, størrelse... Trox volumenstrømsregulatorer serie R er mekanisk automatiske regulatorer for konstante volumenstrømssystemer. Volumenstrømsregulatoren arbejder uden fremmed energi. Et letløbende lejret reguleringsspjæld holder den indstillede volumenstrøm kontant over hele differenstrykområdet. Lukkemoment Kurveskive Bladfjeder Reguleringsspjæld Reguleringsbælg Den strømmende lufts aerodynamiske energi frembringer et drejemoment ved reguleringsspjældet i lukkeretningen. En reguleringsbælg, der pustes op, forstærker denne kraft og virker samtidig som dæmpningselement. En bladfjeder, der drejer over en kurveskive, modvirker dette lukkemoment. Kurveskiven er tilpasset på en sådan måde, at reguleringsspjældet ved ændret trykdifferens indstiller sig således, at volumenstrømmen forbliver konstant inden for snævre tolerancer. Den ønskede volumenstrøm er nem at indstille på en skala udefra, uden brug af værktøj. For at gøre projekteringen let monteres regulatorerne og leveres efter standardstørrelser. Den ønskede værdi indstilles hurtigt og sikkert f. eks. i forbindelse med indreguleringen. For at reducere udstrålingsstøjen kan RN-regulatorerne også leveres med lyddæmpningsskjold. Ved højere akustiske krav bør desuden anvendes rundrørslyddæmperne serie RS-A eller RS-B og CA eller CF/CS. 2

3 Anvendelse Økonomisk drift Med et håndtag og uden samtidige målinger kan den ønskede volumenstrøm indstilles på regulatorerne serie R vha. af den udvendige skala. Fordelen i forhold til traditionelle indreguleringsspjæld er bl.a., at det ikke er nødvendigt at have en ventilationsmontør til at udføre gentagne målinger og efterjusteringer. Hvis trykket i ventilationssystemet ændres, f.eks. ved åbning/ lukning af en streng, forskyder volumenstrømmene sig i hele anlægget, hvis der bruges almindelige drosselspjæld; dog ikke, hvis det er en volumenstrømsregulator serie R, der bruges. Regulatoren reagerer omgående og ændrer direkte spjældstillingen, således at den indstillede volumenstrøm holdes konstant over hele trykdifferensområdet. Til omskiftning af den indstillede værdi kan volumenstrømsregulatorerne RN leveres med påbygget elektrisk spjældmotor. Forenklet montage Normalt monteres Trox gummilæbetætning på samtlige størrelser til. Uden yderligere tætningsmateriale opnås på denne måde med små montage-omkostninger høj lufttæthed i ventilationssystemet. For at forberede montage bør luftkanalens snitkanter afgrates og enderne, der stikker op, renses. Hvis gummilæbetætningen forbehandles med et glidemiddel, lettes montagen. Det anbefales at sikre luftkanalen ved tilslutningsstudsen vha. selvskærende skruer eller lufttætte blindnitter jævnt fordelt på kanalens omkreds. Akustiske krav Til reduktion af strømningsstøjen kan afhængigt af de stillede krav leveres rundrørslyddæmpere hhv. CA og CF/CS med 50 mm lydisolering eller rektangulære lyddæmpere RS-A og RS-B. Volumenstrømsregulator type RN med påbygget spjældmotor Volumenstrømsregulator type RND med rundrørslyddæmper CA eller CF (samles på stedet). Volumenstrømsregulator type RND med lyddæmper RS-A (samles på stedet) Eftervarmeflade, elektrisk eller for varmt vand 3

4 Udførelser Mål Konstruktionskendetegn Hus Tilslutningsstudse i begge ender passende for kanal iht. DS1099. DIN eller DIN EN 131 med ilægningsrille for gummilæbetætning (læbetætning kan monteres på fabrikken eller senere på montagestedet, ved størrelse vha. adaptere) Alternativt med flange i begge ender iht. DIN EN 12220, eller med vinkelkant for hurtigtlukkesystem (ikke ved RNS) Lækagevolumenstrøm efter DS447, klasse 3 samt klasse A, DIN EN 1751 Volumenstrømsregulering Mekanisk selvvirkende, uden fremmedenergi Egnet for indblæsning eller udsugning Driftstemperatur C Differenstrykområde 50-0 Pa Positionsløs Korrekt funktion også ved ugunstige til- og frastrømningsbetingelser (nødvendig lige tilstrømningslængde 1,5 D) Reguleringsspjæld lejret letløbende Reguleringsbælg er samtidig dæmpningselement Volumenstrømsområde 4 : 1 Høj volumenstrømsnøjagtighed Volumenstrømsindstilling vha. viser på udvendig skala, skalanøjagtighed ca. 4% Reguleringsspjældmekanisme er vedligeholdelsesfri Tabel 1: Mål i mm Hus Flange D a D a1 D i D 1 L 1 L 2 L 3 L 4 D 2 L 5 s b d n 1) , , , , , , ,5 8 1) n = Antal flangehuller Tabel 2: Vægt i kg RN RNS RND Ekstra vægt Flange Motor 1,4 1,4 2,2 1,0 1,8 1,8 3,6 0,6 1,0 2,0 2,0 4,0 0,7 1,0 2,5 5,0 1,0 1,0 3,0 6,0 1,4 1,0 3,5 7,3 1,8 1,0 4,8 9,8 2,5 1,0 5,7 11,8 3,9 1,0 RNS 50 2) RNS 130 Læbetætning (oplyses) RN L ) ca.70 ca. RN 182 s L 5 D 2 b d L 3 L ca.90 Læbetætning (oplyses) Flangeudførelse RND RN RN 2) 30 ved størrelse 4

5 Udførelser Mål Spjældmotorer Til omskiftning af den indstillede værdi (ikke RNS) Elektrisk 24 V AC, 24 V DC eller 230 V AC Monteret på fabrikken Mindre pladskrævende pga. kompakt konstruktion Lyddæmpningsskjold RND Til reduktion af udstrålingsstøjen Yderkappe af galvaniseret stålplade Lydabsorberende beklædning Gummielementer isolerer mod vibrationsstøj Materialer Hus og reguleringsspjæld af galvaniseret stålplade Bladfjeder af rustfrit stål Reguleringsbælg af polyurethane Glidelejer med PTFEglidelag Varmtvands-eftervarmeflade WL Kan leveres separat til efteropvarmning af volumenstrøm Ramme af galvaniseret stålplade Passende for kanal iht. DIN eller DIN EN 131. Samme tilslutningsdiameter i begge ender Kobberrør og aluminiumslameller Normalt i to rækker Rørtilslutning R 1 /2 vha. løst medleveret klemringskobling (montage på stedet) Driftstryk max. 8 bar For varmt vand op til C Indbygning i horisontale eller vertikale ventilationskanaler med luftretning efter ønske Tabel 3: Mål i mm, vægt i kg, varmeydelse EL i kw Mål Vægt D a R S T N WL EL in kw ,4 2,0 0, ,4 2,5 0, ,1 2,9 1, ,1 3,7 2, ,7 4,5 3, ,0 6,7 6, ,6 8,1 9,0 Elektrisk varmeflade EL Kan leveres separat til efteropvarmning af volumenstrømmen Ramme af galvaniseret stålplade Passende for kanal iht. DS1099 samt DIN eller DIN EN 131. Samme tilslutningsdiameter i begge ender. Varmeelementer af rustfrit stål Overophedningsbeskyttelse (kan stilles tilbage automatisk eller manuelt), komplet ledningsført i kontaktdåse, med klemmer for elektrisk tilslutning Indbygning i horisontale eller vertikale ventilationskanaler; kontaktdåsen placering efter ønske ovenpå eller på siden 230 V AC én-faset (størrelse -), V AC to-faset (størrelse ) eller V AC tre-faset (størrelse og ) Med brystvinkelkant i begge ender En-sidig montage L 4 L 1 50 D 1 D i RN RN Varmtvandsvarmeflade Gummilæbetætning S T R 1 /2 1) R Elektrisk varmeflade 285 N Kabelindgang max.105 Gummilæbetætning ) vha. løst medleverede forskruninger 5

6 Udførelser Mål CA, CF og RS Tabel 4: Mål i mm og vægt i kg Str. RS-A / RS-B Vægt D i D a3 C B H L 7 L 8 E F R G K M RS-A RS-B ,0 10, ,0 12, ,0 21, ,0 42, ,0 56, ,0 67,0 RS leveres ikke i størrelse Tabel 5: Mål i mm og vægt i kg CA050 / CF050 Vægt Str. L 6 CA050 CF050 D a D a2 D a o o o o 0,9 1,5 2,2 2, x / o x / o o o 4,0 7,0 1,1 1,8 2,5 3, x / o x / o o o 5,0 9,0 1,2 2,0 2,9 3, x / o x / o o o 7,0 12,0 1,4 2,4 3,3 4, x / o x / o o o 7,0 13,0 1,7 2,9 4,0 5, x / o x / o x / o o 9,0 16,0 22,0 2,1 3,5 4,8 6, x / o x / o x / o o 12,0 20,0 28,0 2,4 4,0 5,6 7, x / o x / o x / o o 15,0 25,0 34,0 3,1 5,1 7,1 9,1 x = Leveringslængder type CA050 o = Leveringslængder type CF050 CA 050 CF L 6 75 L 6 K D i 2 C 70 L 7 10,5 H R E 50 C L 8 M H D a3 D i B B F G 4 RS - A M6 (str. -) 1) M8 (str. -) 2) RS - B 55 1) for kanalprofil system 20 2) for kanalprofil system 30 10,

7 Definitioner strømningstekniske data Definitioner f m i Hz: Oktavbånd middelfrekvens L W i db: Strømningsstøjens lydeffektniveau (re 1 pw) i tilslutningskanalen L W1 i db: Udstrålingsstøjens lydtrykniveau (re 1 pw) ved de aktuelle indbygningssituationer, billede 1 til 5 i tabel 10 : Strømningsstøjens lydtrykniveau (re 20 µpa), A-vægtet, refleksionsdæmpning samt rumdæmpning på 8 db/okt., taget i betragtning L 1 i db(a): Udstrålingsstøjens lydtrykniveau (re 20 µpa), A-vægtet, ved rumdæmpning på 8 db/okt., taget i betragtning : Overholdt grænsekurve for lydtrykspektrum, rumdæmpning på 8 db/okt., taget i betragtning i kw: Varmeydelse t e i C: Luftindblæsningstemperatur i C: Luftens udsugningstemperatur t a w l/h: Massestrøm (vand) p v kpa: Vandtryktab PWW i C: Varmt vand V i l/s eller m 3 /h: Volumenstrøm p g i Pa: Total trykdifferens (målt 2D før og efter regulator) p g min i Pa: Min. total trykdifferens V i %: De indstillede referenceværdiers volumenstrømsnøjagtighed (ved direkte tilslutning efter forstyrrende elementer skal der regnes med større afvigelser) L 1 til 5 i db: Niveau-korrektionsværdier for lydeffekt udstrålingsstøj L A1 til 5 i db: Niveau-korrektionsværdier for lydtryk udstrålingsstøj Al lyd er målt i ekkorum. Lydeffektdata er målt og dokumenteret ifølge efter ISO 5135, december Tabel 6: Strømningstekniske data Tabel 7: Ydelsesdata varmtvand-varmeflade p g min i l/s i m 3 /h i ± % i Pa PWW 60/40, t e = 15 ºC PWW 90/70, t e = 15 ºC p gmin * t a w p v t a w p v i l/s i m 3 /h i Pa i kw i ºC i l/h i kpa i kw i ºC i l/h i kpa , ,1 0, , , ,2 1, , , ,3 1, , , ,4 2, , , ,2 1, , , ,3 1, , , ,4 2, , , ,5 2, , , ,0 2, , , ,6 3, , , ,0 5, , , ,0 6, , , ,0 3, , , ,0 5, , , ,0 6, , , ,0 8, , ,3 28 1,0 5, , , ,5 7, , , ,0 11, , , ,0 13, , , ,0 9, , , ,6 12, , , ,0 18, , , ,0 21, , , ,0 13, , , ,0 21, , , ,0 27, , , ,0 32, ,0 * skal desuden tages i betragtning 7

8 Strømningsstøj med lyddæmper Eksempel Givet: RN størrelse V = hhv. l/s eller 576 m 3 /h p g = Pa Tilladt lydtrykniveau i rum 45 db(a) ved 4 db/okt. rumdæmpning Søges: Strømningsstøj i rum Resultat: L ca. 42 db(a), Krav overholdes 050, længde 500 Eksempel Givet: V = hhv. 60 l/s eller 216 m 3 /h p g = Pa Tilladt lydtrykniveau i rum 45 db(a) ved 4 db/okt. rumdæmning Søges: Strømningsstøj i rum Beregningsmetode se side 9! Tabel 8: Hurtigudvælgelse strømningsstøj p g = Pa p g = Pa p g = 500 Pa p g = 0 Pa V i l/s i m 3 /h lg. < betyder værdier mindre end 15 0 lg. med CA med CA 500 lg. 0 lg. med RS-A < < < < 17 < < < < < < < < 16 < < < < < 22 < 16 < 24 < < < < < < < < < < < 15 < < 19 < < < 20 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < lg. 0 lg. med CA med CA 500 lg. 0 lg. med RS-A < < < < < < < < < < < < < < < 16 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < lg. 0 lg. med CA med CA 500 lg. 0 lg. med RS-A < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < lg. 0 lg. med CA med CA 500 lg. 0 lg. med RS-A < < < < < < <

9 Strømningsstøj uden lyddæmper Beregningsmetode f m k 2k 4k 8k L w Refleksionsdæmpning Dæmpning i kanalsystem 1) Rumdæmpning 1) A-vægtning Korrigeret niveau ) se fx Danvak grundbog eller VDI 2081 Resultat: L ca. 47 db(a) efter logaritmisk addition, kravet overholdes ikke uden rundrørslyddæmper. Rundrørslyddæmper CF050, 500 lg. nødvendig. Efter gentagelse af beregningsmetoden fås L ca. 37 db(a); kravet overholdes. Tabel 9: Strømningsstøj i l/s < betyder værdier mindre end 15 V i m 3 /h p g = Pa L w i db f m i Hz < p g = Pa L w i db f m i Hz p g = 500 Pa L w i db f m i Hz p g = 0 Pa L w i db f m i Hz

10 Udstrålingsstøj Eksempel Givet: V = hhv. 145 l/s eller 522 m 3 /h p g = 500 Pa Tilladt lydtrykniveau i rum 35 db(a) ved 4 db/okt. rumdæmpning og placering af regulator iht. billede Søges: Udstrålingsstøj i rum Beregningsmetode f m k 2k 4k 8k L 1) w L Loftsdæmpning 2) Rumdæmpning 2) A-vægtning Korrigeret niveau ) Værdier, se side 9 2) se fx Danvak grundbog eller VDI 2081 Tabel 10: Udstrålingsstøj Resultat: L 1 ca. 49 db(a) efter logaritmisk addition; kravet overholdes ikke; lyddæmpningsskjold og pladekappe-isolering iht. billede 4 nødvendige. Efter gentagelse af beregningsmetoden med L 4 fås: L 1 ca. 23 db(a), kravet overholdes. L W1 til 5 in db f m i Hz L w1 = L w - L 1 til 5 L 1w = L w - L A1 til 5 L 1 til L A1 til 5 i db 1 til 5 Billede 1 Væg Billede 2 Billede 3 Billede 4 Billede 5 ca. 6 m Spiralfalset rør iht. DIN ca. 6 m ca. 6 m RN/RNS RND 1 m Trox rundrørslyddæmper type CF050 ca. 6 m 1 m Trox rundrørslyddæmper type CA050 Pladekappeisolering; ikke Trox-leverance RND, Pladekappeisolering; ikke Trox-leverance ca. 6 m Lyddæmper type RS-A L 1 L 2 L 3 L 4 L Korrektionsværdier til vurdering af lydudstrålingen fra et anlæg med indbyggede regulatorer type RN er afhængige af mange variabler. Disse kan fx være indblæsning eller udsugning, kanaltype (længdefalsede rør/kanaler, spiralfalsede rør eller fleksible slanger, kanalform (rund eller firkantet), udstrålende kanallængde, lyddæmpende isoleringer og loftssystemer. De angivne værdier er middelværdier for alle størrelser og gælder for en rumbredde på max. 6 m. Tolerancerne kan være op til ± 4 db. 10

11 Bestillingsinformationer Udskrivningstekst regulator serie R Volumenstrømsregulator i rund udførelse for konstante volumenstrømssystemer, mekanisk automatisk uden fremmedenergi, for indblæsning eller udsugning, differenstrykområde 50 til 0 Pa, passende for DS/DINkanaler, reguleringsspjæld lejret letløbende, reguleringsbælg samtidig pneumatisk virksomt dæmpningselement, volumenstrømsområde 4:1. Høj volumenstrømsnøjagtighed, med udvendig skala til indstilling og ændring af volumenstrømsreferenceværdien, vedligeholdelsesfri og positionsløs. Materiale: Hus af galvaniseret stålplade, glidelejer af kunststof, reguleringsbælg af polyurethane. Yderligere med: Dæmpningsskjold RND bestående af 40 mm mineraluld og yderkappe af 1 mm galvaniseret stålplade, til reduktion af udstrålingsstøjen. Spjældmotor for RN/RND elektrisk 24 V AC, 24 V DC eller 230 V AC, til omskiftning af referenceværdi. Udskrivningstekst lyddæmper type RS Lyddæmper type RS til reduktion af strømningsstøj, for indblæsning eller udsugning, hus med akustisk beklædning, medrivningsresistent op til ca. 20 m/s, med studse passende for RN-regulator, rektangulær tilslutning egnet for påbygning af kanalprofiler, husets lækagevolumenstrøm iht. klasse 3, DS447 (afsnit 3) samt klasse A, DIN EN 1751, opfylder renhedsklasse 3, VDI 2083 samt klasse efter US-standard 209 b. Efter ønske med indblæsningsstudsvariant type RS-B for tilslutning og justering vha. integreret reguleringsspjæld til flere diffusorer. Materiale: Hus af galvaniseret stålplade, beklædning i lyddæmper af mineraluld, i indstrømningsområdet beskyttet med glassilkevæv eller glasflies mod medrivning pga. strømmende luft op til lufthastigheder på 20 m/s, ikke-brændbar iht. DIN 4102, bygningsmaterialeklasse A2. Bestillingsnøgle serie R se prisliste RN - A2 - BK / / 00 / B50 Type Volumenstrømsregulator RNS 6) Volumenstrømsregulator RN Med lyddæmpningsskjold RND Materiale Overflade pulverlakeret (RAL 7001) (ikke ved flangeudførelse) Rustfrit stål (Grundudførelse galvaniseret stålplade, ingen angivelse) P1 A2 Spjældmotor 1) 7) Fabrikat Spjældmotor Tilbehør Modflange, etc. 00 Uden (grundudførelse) G2 Modflange (i begge ender) 7) D2 Gummilæbesamling 2) Udførelse 7) En-sidig montage 3) 4) EA Flange i begge ender 4) FL Vinkelkant i begge ender 4) 5) BK (Grundudførelse med samme diameter i begge ender, ingen angivelse) Regulatorer der leveres direkte fra vor fabrik kan leveres med indstillet referencevolumenstrøm. Ved spjæld motorudførelse indstilles de til de ønskede min. og max. volumenstrømme. Bestillingsinformationer vedrørende rundrørslyddæmpere type CA, CF og CS fremgår af brochure 6/5/DA/.. 1) Uden spjældmotor ingen angivelse 2) Ved størrelse med adaptere (mål L 3 ) 3) Modsat ende med ilægningsrille 4) Ikke størrelse 5) Ikke i kombination med lyddæmpningsskjold og pulverlakering 6) Leveres kun i str. til, og uden lyddæmpningsskjold og uden spjældmotor 7) Ikke RNS Bestillingseksempel Fabrikat: TROX Type: RN - A2 - BK / / 00 / B 50 / / Bestillingsnøgle RS RS - A 00 Type Lyddæmper Bestillingseksempel Fabrikat: TROX Type: RS - A / / 00 Udførelse Grundudførelse Med fordelerboks RS A B Modflange, etc. 00 Uden (grundudførelse) L3 Kanalprofil (for udførelse -A) D4 Gummilæbesamling (for udførelse -B) 11

12 Bestillingsinformationer Udskrivningstekst varmtvandsvarmeflade type WL Torækkers varmeflade leveres separat til indbygning efter volumenstrømsregulatorerne serie R, til efteropvarmning af volumenstrømmen, for varmt vand op til C, rørstuds i begge ender passende for DS/DIN-kanal med gummilæbesamling, rørtilslutning R 1 /2 vha. klemringskobling. Materiale: Hus af galvaniseret stålplade, kobberrør og aluminiumslameller. Udskrivningstekst elektrisk varmeflade type EL Varmeflade leveres separat til indbygning efter volumenstrømsregulatorerne serie R, til efteropvarmning af volumenstrømmen, for el.tilslutning af 230 V AC étfaset hhv. V AC to- eller trefaset, med manuel eller automatisk tilbagestillelig af overophedningssikring, komplet ledningsforbundet i klemmekassen, i begge ender forsynet med rørstudse og gummilæbesamling passende for DS/DIN-kanal. Materiale: Hus af galvaniseret stålplade, varmeelementer af rustfrit stål Bestillingsnøgle varmeflade WL / / 00 Type Varmtvandsvarmeflade Elektrisk varmeflade WL EL Tilbehør 00 Uden (grundudførelse) Ændringer forbeholdes. Alle rettigheder forbeholdes. Gebrüder Trox GmbH (03/3) Bestillingseksempel Fabrikat: TROX Type: WL / / 00 12

Indblæsningsdyse. Dimensioner

Indblæsningsdyse. Dimensioner Dimensioner E ØD (MF) ØA Beskrivelse er en indblæsningsdyse, som er velegnet til ventilering af større lokaler, hvor man ønsker lange kastelængder. Dysen kan benyttes til såvel over- som undertempereret

Læs mere

7/S5 BRANDSPJÆLD FD40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk

7/S5 BRANDSPJÆLD FD40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk 7/S5 v 2.5 (dk) BRANDSPJÆLD FD40 www.khvent.dk BRANDSPJÆLD FD40 Anvendes til isolering af rørgennemføringer mellem brandsektioner. Brandspjæld består af kabinet, brand-resistent spjældplade og udløsningsmekanisme.

Læs mere

Indblæsningsarmaturer RPPH/ROPH

Indblæsningsarmaturer RPPH/ROPH 56 Armaturene RPPH og ROPH er nogle lydsvage spaltearmaturer. Spaltebredden er enten 25 eller 40 mm. RPPA og ROPA er begge egnede til montage i nedhængte lofter. Armaturene kan anvendes sammen med tilslutningsboks

Læs mere

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428 Typegodkendt brandspjæld som opfylder EIS 120 klassificeringen i henhold til DS/EN 1366-2 og DS/EN 13501-3

Læs mere

PELICANTM. Ceiling HF. Rektangulært fraluftarmatur. Hurtigvalg

PELICANTM. Ceiling HF. Rektangulært fraluftarmatur. Hurtigvalg PELICANTM Ceiling HF Rektangulært fraluftarmatur Kort oversigt Perforeret front Håndterer store fraluftmængder Plant design Tilpasset kassetteloft Quick Access-front Kan kombineres med trykfordelingsboks

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Ventilation NYHED. Planforsænket VAV-loftarmatur type LKPV

Ventilation NYHED. Planforsænket VAV-loftarmatur type LKPV Ventilation NYHED Planforsænket VAV-loftarmatur type Nyt planforsænket VAV-loftarmatur type 2 Nyt planforsænket VAV-armatur type Design: Arkitekt Knud Holscher Lindab udvider endnu engang sit VAV-produktsortiment.

Læs mere

7/S6 BRANDSPJÆLD FDC40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk

7/S6 BRANDSPJÆLD FDC40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk 7/S6 v 2.5 (dk) BRANDSPJÆLD FDC40 www.khvent.dk BRANDSPJÆLD FDC40 Anvendes til isolering af rørgennemføringer mellem brandsektioner. Brandspjæld består af kabinet, brand-resistent spjæld plade og udløsningsmekanisme.

Læs mere

Spaltearmaturer LD-13, LD-14

Spaltearmaturer LD-13, LD-14 Comfort: LD-, LD- Spaltearmaturer LD-, LD- LD- LD- LD- LD- LD- LD- RAL RAL RAL CD CD CD Anvendelse: Spaltearmaturerne LD- og LD- er designet til indblæsning i rum med en loftshøjde fra,5 m til m. De er

Læs mere

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2 Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld www.air2trust.com Primære egenskaber Nye testede brandsikringsprodukter WH25 seriens runde brandspjæld giver maksimal beskyttelse ved at forhindre brand i at sprede

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Friskluft Armaturer - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 25) AVP s- og smontering, justerbar indstilling Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Comfort. - luftbårne indeklimasystemer

Comfort. - luftbårne indeklimasystemer lindab comfort Comfort - luftbårne indeklimasystemer comfort om lindab Vi findes over hele landet Haderslev Hovedkontor Langkær 0 Haderslev Tlf.: + Fax: + (salg) Aalborg Servicecenter Svanningevej Aalborg

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

II. GENERELLE OPLYSNINGER 2 1.Beskrivelse... 2. 2. Design... 3. 3. Mål og vægt... 4. 4. Indbygning og samling... 5 III.

II. GENERELLE OPLYSNINGER 2 1.Beskrivelse... 2. 2. Design... 3. 3. Mål og vægt... 4. 4. Indbygning og samling... 5 III. I. INDHOLD Disse tekniske specifikationer beskriver en række fremstillede størrelser og modeller med kvadratisk konstant Volumenstrømregulator (i det følgende kaldet regulator) RPMC-V. Det gælder for produktion,

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

JM-DC 24V. Tekniske data: JM-DC 1000/xxxx og JM-DC 650/xxxx Forsyningsspænding: 24 V DC

JM-DC 24V. Tekniske data: JM-DC 1000/xxxx og JM-DC 650/xxxx Forsyningsspænding: 24 V DC JM-DC 24V JM-DC 24 V motoråbner er indbygget i et aluminiumsprofil. Det elektroniske motordrev er velegnet til åbning af tagvinduer og ovenlyskupler. Med sin slanke udformning er JM-DC 24 V også velegnet

Læs mere

MORENDO --------------------------------------------

MORENDO -------------------------------------------- -------------------------------------------- Rektangulær lyddæmper med lav monteringshøjde og koniske bafler ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION er en rektangulær

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

RAUGEO CLICK MODULFORDELER GANSKE ENKELT: FORBIND KLIK FÆRDIG! www.rehau.dk. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri

RAUGEO CLICK MODULFORDELER GANSKE ENKELT: FORBIND KLIK FÆRDIG! www.rehau.dk. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri RAUGEO CLICK MODULFORDELER GANSKE ENKELT: FORBIND KLIK FÆRDIG! www.rehau.dk Bygge og Anlæg Bilindustri Industri KLIK-INNOVATION HURTIGERE. STØRRE. MERE FLEKSIBELT. REHAU tilbyder RAUGEO CLICK modulfordeler

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21)

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Beskrivelse AFP VFG2 (VFG 21) er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker ved stigende differenstryk. Regulatoren

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj, Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra vindmølle, Cirkel

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

røgspjæld Halton brand- og røgspjæld Ret til ændringer forbeholdes. Find senest opdaterede materiale på www.lindab.dk

røgspjæld Halton brand- og røgspjæld Ret til ændringer forbeholdes. Find senest opdaterede materiale på www.lindab.dk lindab ventilation Brandog røgspjæld Halton brand- og røgspjæld Ret til ændringer forbeholdes. Find senest opdaterede materiale på www.lindab.dk 22.07.10 / WJA Brand og røgspjæld forkortelse jvf beskrivelse

Læs mere

Boksventilator. Øland GTHB-025-B GTHB-031-B GTHB-035-B GTHB-040-B GTHB-045-B. DK Monterings-, drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Boksventilator. Øland GTHB-025-B GTHB-031-B GTHB-035-B GTHB-040-B GTHB-045-B. DK Monterings-, drifts- og vedligeholdelsesvejledning Øland Boksventilator DK Monterings-, drifts- og vedligeholdelsesvejledning GTHB-025-B GTHB-031-B GTHB-035-B GTHB-040-B GTHB-045-B ØLAND A/S 70 20 19 11 www.oeland.dk Indhold Produktinformation...side 3

Læs mere

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk Montagevejledning RIOpanel Integra gulvkonvektor Indholdsfortegnelse Tekniske data... 3 Montage af gulvkonvektor... 3 El-installation... 4 Styring af vand... 4 Principskitse for tilslutning... 5 E-diagram...

Læs mere

DynamicRoll / selvreparerende hurtig rulleporte. www.nordic-systems.dk

DynamicRoll / selvreparerende hurtig rulleporte. www.nordic-systems.dk DynamicRoll / selvreparerende hurtig rulleporte www.nordic-systems.dk DynamicRoll Selvreparerende hurtig rulleporte DynamicRoll er en hurtig rulleport med fleksibel portdug er designet for anvendelse i

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET NOVEMBER 2010 Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

Brandspjæld. Serie FK-K90 FKW-K90 FKN-K90 4/2.2/DA/1. med prøveattest fra Dansk Brandteknisk Institut; BS-brandspjæld 60

Brandspjæld. Serie FK-K90 FKW-K90 FKN-K90 4/2.2/DA/1. med prøveattest fra Dansk Brandteknisk Institut; BS-brandspjæld 60 4/2.2/DA/1 Brandspjæld Serie FK-K90 FKW-K90 FKN-K90 med prøveattest fra Dansk Brandteknisk Institut; BS-brandspjæld 60 Z-41.3-321 Z-41.3-316 Z-41.3-318 Trox Danmark A/S Stejlepladsvej 15 2990 Nivå Telefon

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

Sapa Building System. Vinduer 1074 SX

Sapa Building System. Vinduer 1074 SX Sapa Building System Vinduer 1074 SX 2 Kontorhus for KMD i Skejby, Århus, med Sapa vindue 1074. Arkitekt: Arkitema A/S. Opført 2007-2008 Sapa vinduessystem 1074 SX Nyudviklet vindue med med lav U-værdi

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

Reguleringsventil 24 V rumvarme

Reguleringsventil 24 V rumvarme Reguleringsventil 24 V rumvarme Teknisk Info 2015.04.30 Teknisk Info 3 PRODUKTBESKRIVELSE SKOV A/S kan levere reguleringsventiler som 2-vejs eller 3-vejs ventil med aktuator. Figur 1: Reguleringsventiler

Læs mere

DA 600. Teknisk info

DA 600. Teknisk info Teknisk info Teknisk info 3 1 Produktbeskrivelse komponenterne anvendes til udsugning af luft fra stalde. er aerodynamisk og giver stor luftydelse med lille energiforbrug. er fremstillet af en speciel

Læs mere

Wavin QuickStream PE. Tagafvanding med undertryk

Wavin QuickStream PE. Tagafvanding med undertryk Marts December 20102007 Wavin QuickStream PE Tagafvanding med undertryk TIGRIS Afløbssystem fjernvarmeløsninger Wavin QuickStream PE Med tryk på undertryk Wavin QuickStream er et effektivt system til afvanding

Læs mere

fleksible forbindelser ekspansionsbælge spjæld Bording Bellows AS Kvalitetshåndværk

fleksible forbindelser ekspansionsbælge spjæld Bording Bellows AS Kvalitetshåndværk fleksible forbindelser ekspansionsbælge spjæld Bording Bellows AS Kvalitetshåndværk 2 Bording Bellows AS Bording Bellows arbejder med ekspansionsbælge til mange forskellige formål. Her ses samling af komplet

Læs mere

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse Afsnit Beskrivelse Side IDRA RSA, luftkølede chillere med aksiale ventilatorer 140-144 EGEA RMA, luftkølede chillere og varmepumper samt kondenseringsaggregater 145+147 IDRA RSC, luftkølede chillere og

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

SLÆDEKANAL GRTU 3800 INSTRUKTIONSMANUAL. type 25. Tagaggregat. www.geovent.dk. Version 1.0 01.08.11

SLÆDEKANAL GRTU 3800 INSTRUKTIONSMANUAL. type 25. Tagaggregat. www.geovent.dk. Version 1.0 01.08.11 SLÆDEKANAL INSTRUKTIONSMANUAL type 25 GRTU 3800 Tagaggregat Version 1.0 01.08.11 www.geovent.dk Indhold 1.0 Anvendelsesområde....................... 2 1.1 Funktion................................. 2 2.0

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Kanalsystem til Danfoss Air Units

Kanalsystem til Danfoss Air Units MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning til Danfoss Air Units www.danfoss.dk Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under

Læs mere

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 PAROC Hvac Fire Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 Teknisk Isolering November 2013 Indhold Brandsikring med PAROC Stenuld... 3 PAROC Hvac Fire Mat Cirkulær kanal...

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Trykafbryder, type CS

Trykafbryder, type CS Beskrivelse Kontaktsystem Tre-polet kontaktsystem (TPST), som bryder ved stigende tryk. Kontaktsystemet er i fingersikker udførelse og leveres med åbne terminaler, selvløftende klemmeskiver og +/- skruer.

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

NRG 16-36 NRG 16-36. Indbygningsanvisning 810523-00. Niveauelektrode NRG 16-36

NRG 16-36 NRG 16-36. Indbygningsanvisning 810523-00. Niveauelektrode NRG 16-36 NRG 16-36 Indbygningsanvisning 810523-00 Niveauelektrode NRG 16-36 Alle dimensioner i mm Kedelvand G 1 1 /2 DN 100, PN 40 DN 50 20 1500 100 14 10 NW (Vandmangel) 20-5 90 F.eks. Reduktionsstykke K 88,9

Læs mere

Prisliste A-01-10. DVS 42001 Mandehulsdæksel på karm. DVS 42002 Mandehulsdæksel på ring. DVS 42003 Mandehulsdæksel, neds. - let

Prisliste A-01-10. DVS 42001 Mandehulsdæksel på karm. DVS 42002 Mandehulsdæksel på ring. DVS 42003 Mandehulsdæksel, neds. - let Fa. +45 98 85 41 59 Prisliste A-01-10 Ifølge ISO/DIS 5894 1978 Trykhøjder godkendt af Lloyds Register of Shipping og Det Norske Veritas DVS 42001 Mandehulsdæksel på karm Dim. Trykhøjde m kg 8 2,6 61,3

Læs mere

Prisliste Flexoduct Punktsug

Prisliste Flexoduct Punktsug 2010 Prisliste Flexoduct Punktsug Martin Olsen JRV A/S 01-04-2010 Type JPV..til montage på væg. Standard farve hvid Ral 9012 eller *Ral 7042(*ej lager) JPV kan leveres med tilslutning nedefra. Type JPN.

Læs mere

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS 4

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS 4 INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS 4 Udgave 2008.10 DANHEAT A/S Tlf. +45 97 42 30 99 Fax +45 97 40 27 70 Niels Ebbesens Vej 9, DK 7500 Holstebro Web www.danheat.dk E-mail danheat@danheat.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt...

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... lindab ventilation Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... Verdensnyhed! Med MBB sætter vi ny standard inden for trykfordelingsbokse Lydisolering Udløb Lineært konusspjæld Safe tilslutning Når præcision

Læs mere

Tilbehørsprogram 2012-2013. Varmepumper. - det rigtige tilbehør til den professionelle løsning..

Tilbehørsprogram 2012-2013. Varmepumper. - det rigtige tilbehør til den professionelle løsning.. Tilbehørsprogram 2012-2013 Varmepumper - det rigtige tilbehør til den professionelle løsning.. KANALSYSTEM Kanalrør Samlestykker Vinkler Bøjninger Endestykker Kanalrør Fleksibelt mellemstykke Afslutning

Læs mere

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE Ko m bi ke dle r Randersvej/Drejøvej 14 9500 Hobro Tlf. 9852 1000 Fax 9852 3500 info@titanheating.dk www. titanheating.dk Træpillefyr D15P, D20P, D30P og D45P Er bygget

Læs mere

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Introduktion Trykafbryder type CS er en del af Danfoss pressostatprogram. I alle CS trykafbryderne er der indbygget en trykstyret tre-polet

Læs mere

SM 6. Betjeningsvejledning. >> Før vibratoren tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning Staring SM 6 1 <<

SM 6. Betjeningsvejledning. >> Før vibratoren tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning Staring SM 6 1 << SM 6 Betjeningsvejledning >> Før vibratoren tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring SM 6 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring SM 6 >> Staring SM 6 Kære STARING-kunde

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITORADIAL 300-T Type VR3 Lavtemperatur-olie-/gaskedel med kondenserende varmeveksler Tretrækskedel

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj: Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra Thymøllen TWP

Læs mere

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser 1 192 Dobbeltermostat Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser Kombination af en elektromekanisk TR og en efter DIN3440 RAZ-ST On/off-termostat og sikkerhedstemperaturbegrænser med enpolede mikroomskiftere

Læs mere

Boligventilation Fortolkning af DS 428, 3. udgave

Boligventilation Fortolkning af DS 428, 3. udgave Boligventilation Fortolkning af DS 428,. udgave Overgangsordning fra 6. juni 2009 til 6. december 2009 EXHAUSTO fortolkning af DS 428,. udgave - definitioner Definitioner DS 428,. udgave Brandcelle: Rum

Læs mere

Brandisolering af ventilationskanaler

Brandisolering af ventilationskanaler Revideret Oktober 2010 Brandisolering af Montagevejledning iht. DS 428, 3. udgave 2009 Det er lettere at isolere med ISOVER Indhold Side Brandklassifikationssystem 3 ULTIMATE Protect - Effektiv brandisolering

Læs mere

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening indhold Markisens dele 2 Generel info 3 Produktfakta 3 Før du går i gang 4 Pakkens indhold 4 Nødvendigt værktøj

Læs mere

FAG PowerTherm HEATER HEATER.PLATE Bordmodeller for induktive opvarmningsapparater

FAG PowerTherm HEATER HEATER.PLATE Bordmodeller for induktive opvarmningsapparater FAG PowerTherm.PLATE Bordmodeller for induktive opvarmningsapparater A Member of the Schaeffler Group FAG PowerTherm Undgå lejeskader ved korrekt lejemontage Opvarmning? Mange rulningslejer og andre rotationssymmetriske

Læs mere

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning ED 100 ED 250 : Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 mellem Automatik ved dobbelt-dørs løsninger: Ved en dobbelt-dørs løsning, skal de

Læs mere

Anlægget har foruden en køle- og en varmefunktion tillige en affugtningsfunktion. De tekniske specifikationer fremgår af nedenstående tabel.

Anlægget har foruden en køle- og en varmefunktion tillige en affugtningsfunktion. De tekniske specifikationer fremgår af nedenstående tabel. Thermex Thermex SDRI-13 klimaanlæg (med lynkoblinger) SDRI-13 leveres som varmepumpe af typen splitanlæg med et reversibelt system, således at det både kan køle og varme alt efter behov og ønske. Med inverter

Læs mere

Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at nærværende retningslinier er fulgt.

Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at nærværende retningslinier er fulgt. Retningslinjer for installation af ventilationsanlæg Vejledningen omfatter primært fysisk placering og installation. Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at

Læs mere

RapidRoll 392. Datablad Hurtiggående rulleport. -Så bliver vinden udenfor. Robust industriport som giver god værdi for pengene.

RapidRoll 392. Datablad Hurtiggående rulleport. -Så bliver vinden udenfor. Robust industriport som giver god værdi for pengene. Datablad Hurtiggående rulleport RapidRoll 392 -Så bliver vinden udenfor Robust industriport som giver god værdi for pengene. Nødåbning gennem integreret balancesystem. Kan leveres med Crash-beslag. Næste

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

TYPE: TCM-M10 STOR MEKANISK RENSEEFFEKT EKSTERN DRIVENHED FOR INDVENDIG RENSNING AF MINDRE OG MIDDELSTORE TANKE MATERIALE: RUSTFRIT STÅL OG TEFLON

TYPE: TCM-M10 STOR MEKANISK RENSEEFFEKT EKSTERN DRIVENHED FOR INDVENDIG RENSNING AF MINDRE OG MIDDELSTORE TANKE MATERIALE: RUSTFRIT STÅL OG TEFLON TYPE: TCM-M10 STOR MEKANISK RENSEEFFEKT 360⁰ SFÆRISK RENSEMØNSTER EKSTERN DRIVENHED FOR INDVENDIG RENSNING AF MINDRE OG MIDDELSTORE TANKE MATERIALE: RUSTFRIT STÅL OG TEFLON FÅ BEVÆGELIGE DELE MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Translyft LØFTEBORDE

Translyft LØFTEBORDE Translyft LØFTEBORDE Enkeltsaks/Dobbeltsaks Enkeltsaks Dobbelt vertikal Dobbelt horisontal En praktisk indrettet arbejdsplads sparer meget tid og betyder en stor lettelse for den enkelte medarbejder hver

Læs mere

Ventilatorer. Teknisk info

Ventilatorer. Teknisk info Teknisk info 2 Teknisk info 1 Produktbeskrivelse 1.1 Generelt for ECT-/DCT-ventilatorer ECT-/DCT-ventilatorene udmærker sig specielt ved en genial lejeopbygning der giver meget lang levetid for lejerne

Læs mere

Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe. Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder. Et sikkert valg.

Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe. Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder. Et sikkert valg. Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder Et sikkert valg. Weishaupt højeffektiv væske/vand varmepumpe En kapacitet i kompaktformat Den højeffektive

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 66 Person- og materialetransport. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 66 Person- og materialetransport. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 66.1 Persontransport... 3 66.1.1 Indledning... 3 66.1.2 Generelle principper... 3 66.1.3 Installation/udførelse... 3 66.1.4

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. VAV systemløsninger

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. VAV systemløsninger Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger VAV systemløsninger 2 VAV systemløsninger VAV systemløsninger I gennemsnit opholder vi os indendørs ca.

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 5. Instruktion

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 5. Instruktion Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Cebocon 5 Instruktion CEBOCON5 Dansk CEBOCON5 er en elektronisk konstanttrykregulator, som primært

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Installationsmanual til Danfoss Air Flex kanalsystemer DANFOSS HEATING

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Installationsmanual til Danfoss Air Flex kanalsystemer DANFOSS HEATING MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Installationsmanual til kanalsystemer DANFOSS HEATING Indeks 1 Før du starter 3 2 Lovgivning 3 3 Dimensionering 3 4 Placering af manifold 3 5 Montage af manifold

Læs mere

Modulopbygget sprøjtesystem uden kompromisser

Modulopbygget sprøjtesystem uden kompromisser TECHNOLOGY BY WAGNER Modulopbygget sprøjtesystem uden kompromisser FinishControl Egnet til opløsningsmiddelholdige og vandbaserede materialer. Høj arbejdshastighed takket være Visco dyse og Click & Paint

Læs mere

Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik

Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik Pneumatics blev stiftet i 2004 med det formål at være en seriøs sparringspartner inden for pneumatik, således at vore kunder altid sikres

Læs mere

CS 80 MAGNEO. Innovativ skydedørsåbner. med magnetdrift og SoftMotion sikkerhed. Glass

CS 80 MAGNEO. Innovativ skydedørsåbner. med magnetdrift og SoftMotion sikkerhed. Glass CS 80 MAGNEO Innovativ skydedørsåbner Glass med magnetdrift og SoftMotion sikkerhed CS 80 MAGNEO Skydedørsautomatik Innovation Kontormiljø Kontormiljøer Behandlingslokaler CS 80 MAGNEO Innovativ teknik

Læs mere

LIFTER DANMARK ApS www.lifterdanmark.dk Tlf.: 86 72 22 88 Sakseløftevogne Lift-Rite og LIFTER LIFT-RITE LEE 1000, elektrisk -er ligesom LEH 1000 en svensk fremstillet kvaltets el - sakseløftevogn, hvor

Læs mere

{ P. Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen. Flot design til nybyggeri og renovering

{ P. Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen. Flot design til nybyggeri og renovering L E D H E J S E P O R T T I L G A R A G E R _ Made by Hörmann 5^P 5^P 5^P { P Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen Flot design til nybyggeri og renovering Sikkerhed

Læs mere

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler UNIQ COMFORT Luftbehandlingsaggregater TIL BOLIGER, KONTORER, INSTITUTIONER OG SKOLER Derfor skal du vælge din ventilationsløsning fra UNIQ COMFORT Garanti for kvalitet Danmarks bedste pris Effektiv energibesparelse

Læs mere

LAVKONVEKTORER PANELRADIATORER. Hornbjergvej 51 8543 Hornslet Telefon 8699 6600 Fax 8699 6646 e-mail: brenner@mail.dk www.brenner.

LAVKONVEKTORER PANELRADIATORER. Hornbjergvej 51 8543 Hornslet Telefon 8699 6600 Fax 8699 6646 e-mail: brenner@mail.dk www.brenner. LAVKONVEKTORER PANELRADIATORER Hornbjergvej 51 8543 Hornslet Telefon 8699 6600 Fax 8699 6646 e-mail: brenner@mail.dk www.brenner.dk PANELRADIATORER GENERELT OM PRODUKTERNE Brenner s standardprogram af

Læs mere

Spjældmotorer serie NM. Oversigt. Drejemoment. Nominel spænding AC 24 V DC 24 V AC 230 V

Spjældmotorer serie NM. Oversigt. Drejemoment. Nominel spænding AC 24 V DC 24 V AC 230 V BC Spjældmotorer serie NM Oversigt 8 Nm NM2(-F) NM230(-2)(-F) NM2-SR(-F) NM2-SRS Nominel spænding DC 2 V AC 230 V Drejetid 75...150 s 150 s Styring On-Off 1-leder 2-leder Modulerende DC 0...10 V Drejemåde

Læs mere

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig Genanvender op til 95% af varmen i din bolig og løser samtidig dine fugt-, allergi- og indeklimaproblemer Boligventilation en ideel løsning for indeklimaet i dit hus! 1 Hvorfor styret ventilation? Data

Læs mere

Kvalitetsåbnere til garageporte og låger. Portåbner LIFTRONIC til vippe- og ledhejseporte. Lågeåbner PORTRONIC til sidehængte låger og skydelåger

Kvalitetsåbnere til garageporte og låger. Portåbner LIFTRONIC til vippe- og ledhejseporte. Lågeåbner PORTRONIC til sidehængte låger og skydelåger MERE KOMFORT TIL DIT HJEM Kvalitetsåbnere til garageporte og låger Portåbner LIFTRONIC til vippe- og ledhejseporte Lågeåbner PORTRONIC til sidehængte låger og skydelåger Med kontrolleret sikkerhed i henhold

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere