Volumenstrømsregulator

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Volumenstrømsregulator"

Transkript

1 5/9/DA/6 Volumenstrømsregulator for konstante volumenstrømssystemer serie R Trox Danmark A/S Telefon Telefax Stejlepladsvej 15 DK-2990 Nivå

2 Indhold Beskrivelse Beskrivelse 2 Anvendelse 3 Udførelser og mål RNS, RN 4 Udførelser og mål CA, CF og RS 6 Definitioner 7 Strømningstekniske data 7 Strømningsstøj, hurtigudvælgelse 8 Strømningsstøj uden rundrørslyddæmper 9 Udstrålingsstøj 10 Bestillingsinformationer 11 Volumenstrømsregulator type RNS, størrelse... Volumenstrømsregulator type RN, størrelse... Trox volumenstrømsregulatorer serie R er mekanisk automatiske regulatorer for konstante volumenstrømssystemer. Volumenstrømsregulatoren arbejder uden fremmed energi. Et letløbende lejret reguleringsspjæld holder den indstillede volumenstrøm kontant over hele differenstrykområdet. Lukkemoment Kurveskive Bladfjeder Reguleringsspjæld Reguleringsbælg Den strømmende lufts aerodynamiske energi frembringer et drejemoment ved reguleringsspjældet i lukkeretningen. En reguleringsbælg, der pustes op, forstærker denne kraft og virker samtidig som dæmpningselement. En bladfjeder, der drejer over en kurveskive, modvirker dette lukkemoment. Kurveskiven er tilpasset på en sådan måde, at reguleringsspjældet ved ændret trykdifferens indstiller sig således, at volumenstrømmen forbliver konstant inden for snævre tolerancer. Den ønskede volumenstrøm er nem at indstille på en skala udefra, uden brug af værktøj. For at gøre projekteringen let monteres regulatorerne og leveres efter standardstørrelser. Den ønskede værdi indstilles hurtigt og sikkert f. eks. i forbindelse med indreguleringen. For at reducere udstrålingsstøjen kan RN-regulatorerne også leveres med lyddæmpningsskjold. Ved højere akustiske krav bør desuden anvendes rundrørslyddæmperne serie RS-A eller RS-B og CA eller CF/CS. 2

3 Anvendelse Økonomisk drift Med et håndtag og uden samtidige målinger kan den ønskede volumenstrøm indstilles på regulatorerne serie R vha. af den udvendige skala. Fordelen i forhold til traditionelle indreguleringsspjæld er bl.a., at det ikke er nødvendigt at have en ventilationsmontør til at udføre gentagne målinger og efterjusteringer. Hvis trykket i ventilationssystemet ændres, f.eks. ved åbning/ lukning af en streng, forskyder volumenstrømmene sig i hele anlægget, hvis der bruges almindelige drosselspjæld; dog ikke, hvis det er en volumenstrømsregulator serie R, der bruges. Regulatoren reagerer omgående og ændrer direkte spjældstillingen, således at den indstillede volumenstrøm holdes konstant over hele trykdifferensområdet. Til omskiftning af den indstillede værdi kan volumenstrømsregulatorerne RN leveres med påbygget elektrisk spjældmotor. Forenklet montage Normalt monteres Trox gummilæbetætning på samtlige størrelser til. Uden yderligere tætningsmateriale opnås på denne måde med små montage-omkostninger høj lufttæthed i ventilationssystemet. For at forberede montage bør luftkanalens snitkanter afgrates og enderne, der stikker op, renses. Hvis gummilæbetætningen forbehandles med et glidemiddel, lettes montagen. Det anbefales at sikre luftkanalen ved tilslutningsstudsen vha. selvskærende skruer eller lufttætte blindnitter jævnt fordelt på kanalens omkreds. Akustiske krav Til reduktion af strømningsstøjen kan afhængigt af de stillede krav leveres rundrørslyddæmpere hhv. CA og CF/CS med 50 mm lydisolering eller rektangulære lyddæmpere RS-A og RS-B. Volumenstrømsregulator type RN med påbygget spjældmotor Volumenstrømsregulator type RND med rundrørslyddæmper CA eller CF (samles på stedet). Volumenstrømsregulator type RND med lyddæmper RS-A (samles på stedet) Eftervarmeflade, elektrisk eller for varmt vand 3

4 Udførelser Mål Konstruktionskendetegn Hus Tilslutningsstudse i begge ender passende for kanal iht. DS1099. DIN eller DIN EN 131 med ilægningsrille for gummilæbetætning (læbetætning kan monteres på fabrikken eller senere på montagestedet, ved størrelse vha. adaptere) Alternativt med flange i begge ender iht. DIN EN 12220, eller med vinkelkant for hurtigtlukkesystem (ikke ved RNS) Lækagevolumenstrøm efter DS447, klasse 3 samt klasse A, DIN EN 1751 Volumenstrømsregulering Mekanisk selvvirkende, uden fremmedenergi Egnet for indblæsning eller udsugning Driftstemperatur C Differenstrykområde 50-0 Pa Positionsløs Korrekt funktion også ved ugunstige til- og frastrømningsbetingelser (nødvendig lige tilstrømningslængde 1,5 D) Reguleringsspjæld lejret letløbende Reguleringsbælg er samtidig dæmpningselement Volumenstrømsområde 4 : 1 Høj volumenstrømsnøjagtighed Volumenstrømsindstilling vha. viser på udvendig skala, skalanøjagtighed ca. 4% Reguleringsspjældmekanisme er vedligeholdelsesfri Tabel 1: Mål i mm Hus Flange D a D a1 D i D 1 L 1 L 2 L 3 L 4 D 2 L 5 s b d n 1) , , , , , , ,5 8 1) n = Antal flangehuller Tabel 2: Vægt i kg RN RNS RND Ekstra vægt Flange Motor 1,4 1,4 2,2 1,0 1,8 1,8 3,6 0,6 1,0 2,0 2,0 4,0 0,7 1,0 2,5 5,0 1,0 1,0 3,0 6,0 1,4 1,0 3,5 7,3 1,8 1,0 4,8 9,8 2,5 1,0 5,7 11,8 3,9 1,0 RNS 50 2) RNS 130 Læbetætning (oplyses) RN L ) ca.70 ca. RN 182 s L 5 D 2 b d L 3 L ca.90 Læbetætning (oplyses) Flangeudførelse RND RN RN 2) 30 ved størrelse 4

5 Udførelser Mål Spjældmotorer Til omskiftning af den indstillede værdi (ikke RNS) Elektrisk 24 V AC, 24 V DC eller 230 V AC Monteret på fabrikken Mindre pladskrævende pga. kompakt konstruktion Lyddæmpningsskjold RND Til reduktion af udstrålingsstøjen Yderkappe af galvaniseret stålplade Lydabsorberende beklædning Gummielementer isolerer mod vibrationsstøj Materialer Hus og reguleringsspjæld af galvaniseret stålplade Bladfjeder af rustfrit stål Reguleringsbælg af polyurethane Glidelejer med PTFEglidelag Varmtvands-eftervarmeflade WL Kan leveres separat til efteropvarmning af volumenstrøm Ramme af galvaniseret stålplade Passende for kanal iht. DIN eller DIN EN 131. Samme tilslutningsdiameter i begge ender Kobberrør og aluminiumslameller Normalt i to rækker Rørtilslutning R 1 /2 vha. løst medleveret klemringskobling (montage på stedet) Driftstryk max. 8 bar For varmt vand op til C Indbygning i horisontale eller vertikale ventilationskanaler med luftretning efter ønske Tabel 3: Mål i mm, vægt i kg, varmeydelse EL i kw Mål Vægt D a R S T N WL EL in kw ,4 2,0 0, ,4 2,5 0, ,1 2,9 1, ,1 3,7 2, ,7 4,5 3, ,0 6,7 6, ,6 8,1 9,0 Elektrisk varmeflade EL Kan leveres separat til efteropvarmning af volumenstrømmen Ramme af galvaniseret stålplade Passende for kanal iht. DS1099 samt DIN eller DIN EN 131. Samme tilslutningsdiameter i begge ender. Varmeelementer af rustfrit stål Overophedningsbeskyttelse (kan stilles tilbage automatisk eller manuelt), komplet ledningsført i kontaktdåse, med klemmer for elektrisk tilslutning Indbygning i horisontale eller vertikale ventilationskanaler; kontaktdåsen placering efter ønske ovenpå eller på siden 230 V AC én-faset (størrelse -), V AC to-faset (størrelse ) eller V AC tre-faset (størrelse og ) Med brystvinkelkant i begge ender En-sidig montage L 4 L 1 50 D 1 D i RN RN Varmtvandsvarmeflade Gummilæbetætning S T R 1 /2 1) R Elektrisk varmeflade 285 N Kabelindgang max.105 Gummilæbetætning ) vha. løst medleverede forskruninger 5

6 Udførelser Mål CA, CF og RS Tabel 4: Mål i mm og vægt i kg Str. RS-A / RS-B Vægt D i D a3 C B H L 7 L 8 E F R G K M RS-A RS-B ,0 10, ,0 12, ,0 21, ,0 42, ,0 56, ,0 67,0 RS leveres ikke i størrelse Tabel 5: Mål i mm og vægt i kg CA050 / CF050 Vægt Str. L 6 CA050 CF050 D a D a2 D a o o o o 0,9 1,5 2,2 2, x / o x / o o o 4,0 7,0 1,1 1,8 2,5 3, x / o x / o o o 5,0 9,0 1,2 2,0 2,9 3, x / o x / o o o 7,0 12,0 1,4 2,4 3,3 4, x / o x / o o o 7,0 13,0 1,7 2,9 4,0 5, x / o x / o x / o o 9,0 16,0 22,0 2,1 3,5 4,8 6, x / o x / o x / o o 12,0 20,0 28,0 2,4 4,0 5,6 7, x / o x / o x / o o 15,0 25,0 34,0 3,1 5,1 7,1 9,1 x = Leveringslængder type CA050 o = Leveringslængder type CF050 CA 050 CF L 6 75 L 6 K D i 2 C 70 L 7 10,5 H R E 50 C L 8 M H D a3 D i B B F G 4 RS - A M6 (str. -) 1) M8 (str. -) 2) RS - B 55 1) for kanalprofil system 20 2) for kanalprofil system 30 10,

7 Definitioner strømningstekniske data Definitioner f m i Hz: Oktavbånd middelfrekvens L W i db: Strømningsstøjens lydeffektniveau (re 1 pw) i tilslutningskanalen L W1 i db: Udstrålingsstøjens lydtrykniveau (re 1 pw) ved de aktuelle indbygningssituationer, billede 1 til 5 i tabel 10 : Strømningsstøjens lydtrykniveau (re 20 µpa), A-vægtet, refleksionsdæmpning samt rumdæmpning på 8 db/okt., taget i betragtning L 1 i db(a): Udstrålingsstøjens lydtrykniveau (re 20 µpa), A-vægtet, ved rumdæmpning på 8 db/okt., taget i betragtning : Overholdt grænsekurve for lydtrykspektrum, rumdæmpning på 8 db/okt., taget i betragtning i kw: Varmeydelse t e i C: Luftindblæsningstemperatur i C: Luftens udsugningstemperatur t a w l/h: Massestrøm (vand) p v kpa: Vandtryktab PWW i C: Varmt vand V i l/s eller m 3 /h: Volumenstrøm p g i Pa: Total trykdifferens (målt 2D før og efter regulator) p g min i Pa: Min. total trykdifferens V i %: De indstillede referenceværdiers volumenstrømsnøjagtighed (ved direkte tilslutning efter forstyrrende elementer skal der regnes med større afvigelser) L 1 til 5 i db: Niveau-korrektionsværdier for lydeffekt udstrålingsstøj L A1 til 5 i db: Niveau-korrektionsværdier for lydtryk udstrålingsstøj Al lyd er målt i ekkorum. Lydeffektdata er målt og dokumenteret ifølge efter ISO 5135, december Tabel 6: Strømningstekniske data Tabel 7: Ydelsesdata varmtvand-varmeflade p g min i l/s i m 3 /h i ± % i Pa PWW 60/40, t e = 15 ºC PWW 90/70, t e = 15 ºC p gmin * t a w p v t a w p v i l/s i m 3 /h i Pa i kw i ºC i l/h i kpa i kw i ºC i l/h i kpa , ,1 0, , , ,2 1, , , ,3 1, , , ,4 2, , , ,2 1, , , ,3 1, , , ,4 2, , , ,5 2, , , ,0 2, , , ,6 3, , , ,0 5, , , ,0 6, , , ,0 3, , , ,0 5, , , ,0 6, , , ,0 8, , ,3 28 1,0 5, , , ,5 7, , , ,0 11, , , ,0 13, , , ,0 9, , , ,6 12, , , ,0 18, , , ,0 21, , , ,0 13, , , ,0 21, , , ,0 27, , , ,0 32, ,0 * skal desuden tages i betragtning 7

8 Strømningsstøj med lyddæmper Eksempel Givet: RN størrelse V = hhv. l/s eller 576 m 3 /h p g = Pa Tilladt lydtrykniveau i rum 45 db(a) ved 4 db/okt. rumdæmpning Søges: Strømningsstøj i rum Resultat: L ca. 42 db(a), Krav overholdes 050, længde 500 Eksempel Givet: V = hhv. 60 l/s eller 216 m 3 /h p g = Pa Tilladt lydtrykniveau i rum 45 db(a) ved 4 db/okt. rumdæmning Søges: Strømningsstøj i rum Beregningsmetode se side 9! Tabel 8: Hurtigudvælgelse strømningsstøj p g = Pa p g = Pa p g = 500 Pa p g = 0 Pa V i l/s i m 3 /h lg. < betyder værdier mindre end 15 0 lg. med CA med CA 500 lg. 0 lg. med RS-A < < < < 17 < < < < < < < < 16 < < < < < 22 < 16 < 24 < < < < < < < < < < < 15 < < 19 < < < 20 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < lg. 0 lg. med CA med CA 500 lg. 0 lg. med RS-A < < < < < < < < < < < < < < < 16 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < lg. 0 lg. med CA med CA 500 lg. 0 lg. med RS-A < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < lg. 0 lg. med CA med CA 500 lg. 0 lg. med RS-A < < < < < < <

9 Strømningsstøj uden lyddæmper Beregningsmetode f m k 2k 4k 8k L w Refleksionsdæmpning Dæmpning i kanalsystem 1) Rumdæmpning 1) A-vægtning Korrigeret niveau ) se fx Danvak grundbog eller VDI 2081 Resultat: L ca. 47 db(a) efter logaritmisk addition, kravet overholdes ikke uden rundrørslyddæmper. Rundrørslyddæmper CF050, 500 lg. nødvendig. Efter gentagelse af beregningsmetoden fås L ca. 37 db(a); kravet overholdes. Tabel 9: Strømningsstøj i l/s < betyder værdier mindre end 15 V i m 3 /h p g = Pa L w i db f m i Hz < p g = Pa L w i db f m i Hz p g = 500 Pa L w i db f m i Hz p g = 0 Pa L w i db f m i Hz

10 Udstrålingsstøj Eksempel Givet: V = hhv. 145 l/s eller 522 m 3 /h p g = 500 Pa Tilladt lydtrykniveau i rum 35 db(a) ved 4 db/okt. rumdæmpning og placering af regulator iht. billede Søges: Udstrålingsstøj i rum Beregningsmetode f m k 2k 4k 8k L 1) w L Loftsdæmpning 2) Rumdæmpning 2) A-vægtning Korrigeret niveau ) Værdier, se side 9 2) se fx Danvak grundbog eller VDI 2081 Tabel 10: Udstrålingsstøj Resultat: L 1 ca. 49 db(a) efter logaritmisk addition; kravet overholdes ikke; lyddæmpningsskjold og pladekappe-isolering iht. billede 4 nødvendige. Efter gentagelse af beregningsmetoden med L 4 fås: L 1 ca. 23 db(a), kravet overholdes. L W1 til 5 in db f m i Hz L w1 = L w - L 1 til 5 L 1w = L w - L A1 til 5 L 1 til L A1 til 5 i db 1 til 5 Billede 1 Væg Billede 2 Billede 3 Billede 4 Billede 5 ca. 6 m Spiralfalset rør iht. DIN ca. 6 m ca. 6 m RN/RNS RND 1 m Trox rundrørslyddæmper type CF050 ca. 6 m 1 m Trox rundrørslyddæmper type CA050 Pladekappeisolering; ikke Trox-leverance RND, Pladekappeisolering; ikke Trox-leverance ca. 6 m Lyddæmper type RS-A L 1 L 2 L 3 L 4 L Korrektionsværdier til vurdering af lydudstrålingen fra et anlæg med indbyggede regulatorer type RN er afhængige af mange variabler. Disse kan fx være indblæsning eller udsugning, kanaltype (længdefalsede rør/kanaler, spiralfalsede rør eller fleksible slanger, kanalform (rund eller firkantet), udstrålende kanallængde, lyddæmpende isoleringer og loftssystemer. De angivne værdier er middelværdier for alle størrelser og gælder for en rumbredde på max. 6 m. Tolerancerne kan være op til ± 4 db. 10

11 Bestillingsinformationer Udskrivningstekst regulator serie R Volumenstrømsregulator i rund udførelse for konstante volumenstrømssystemer, mekanisk automatisk uden fremmedenergi, for indblæsning eller udsugning, differenstrykområde 50 til 0 Pa, passende for DS/DINkanaler, reguleringsspjæld lejret letløbende, reguleringsbælg samtidig pneumatisk virksomt dæmpningselement, volumenstrømsområde 4:1. Høj volumenstrømsnøjagtighed, med udvendig skala til indstilling og ændring af volumenstrømsreferenceværdien, vedligeholdelsesfri og positionsløs. Materiale: Hus af galvaniseret stålplade, glidelejer af kunststof, reguleringsbælg af polyurethane. Yderligere med: Dæmpningsskjold RND bestående af 40 mm mineraluld og yderkappe af 1 mm galvaniseret stålplade, til reduktion af udstrålingsstøjen. Spjældmotor for RN/RND elektrisk 24 V AC, 24 V DC eller 230 V AC, til omskiftning af referenceværdi. Udskrivningstekst lyddæmper type RS Lyddæmper type RS til reduktion af strømningsstøj, for indblæsning eller udsugning, hus med akustisk beklædning, medrivningsresistent op til ca. 20 m/s, med studse passende for RN-regulator, rektangulær tilslutning egnet for påbygning af kanalprofiler, husets lækagevolumenstrøm iht. klasse 3, DS447 (afsnit 3) samt klasse A, DIN EN 1751, opfylder renhedsklasse 3, VDI 2083 samt klasse efter US-standard 209 b. Efter ønske med indblæsningsstudsvariant type RS-B for tilslutning og justering vha. integreret reguleringsspjæld til flere diffusorer. Materiale: Hus af galvaniseret stålplade, beklædning i lyddæmper af mineraluld, i indstrømningsområdet beskyttet med glassilkevæv eller glasflies mod medrivning pga. strømmende luft op til lufthastigheder på 20 m/s, ikke-brændbar iht. DIN 4102, bygningsmaterialeklasse A2. Bestillingsnøgle serie R se prisliste RN - A2 - BK / / 00 / B50 Type Volumenstrømsregulator RNS 6) Volumenstrømsregulator RN Med lyddæmpningsskjold RND Materiale Overflade pulverlakeret (RAL 7001) (ikke ved flangeudførelse) Rustfrit stål (Grundudførelse galvaniseret stålplade, ingen angivelse) P1 A2 Spjældmotor 1) 7) Fabrikat Spjældmotor Tilbehør Modflange, etc. 00 Uden (grundudførelse) G2 Modflange (i begge ender) 7) D2 Gummilæbesamling 2) Udførelse 7) En-sidig montage 3) 4) EA Flange i begge ender 4) FL Vinkelkant i begge ender 4) 5) BK (Grundudførelse med samme diameter i begge ender, ingen angivelse) Regulatorer der leveres direkte fra vor fabrik kan leveres med indstillet referencevolumenstrøm. Ved spjæld motorudførelse indstilles de til de ønskede min. og max. volumenstrømme. Bestillingsinformationer vedrørende rundrørslyddæmpere type CA, CF og CS fremgår af brochure 6/5/DA/.. 1) Uden spjældmotor ingen angivelse 2) Ved størrelse med adaptere (mål L 3 ) 3) Modsat ende med ilægningsrille 4) Ikke størrelse 5) Ikke i kombination med lyddæmpningsskjold og pulverlakering 6) Leveres kun i str. til, og uden lyddæmpningsskjold og uden spjældmotor 7) Ikke RNS Bestillingseksempel Fabrikat: TROX Type: RN - A2 - BK / / 00 / B 50 / / Bestillingsnøgle RS RS - A 00 Type Lyddæmper Bestillingseksempel Fabrikat: TROX Type: RS - A / / 00 Udførelse Grundudførelse Med fordelerboks RS A B Modflange, etc. 00 Uden (grundudførelse) L3 Kanalprofil (for udførelse -A) D4 Gummilæbesamling (for udførelse -B) 11

12 Bestillingsinformationer Udskrivningstekst varmtvandsvarmeflade type WL Torækkers varmeflade leveres separat til indbygning efter volumenstrømsregulatorerne serie R, til efteropvarmning af volumenstrømmen, for varmt vand op til C, rørstuds i begge ender passende for DS/DIN-kanal med gummilæbesamling, rørtilslutning R 1 /2 vha. klemringskobling. Materiale: Hus af galvaniseret stålplade, kobberrør og aluminiumslameller. Udskrivningstekst elektrisk varmeflade type EL Varmeflade leveres separat til indbygning efter volumenstrømsregulatorerne serie R, til efteropvarmning af volumenstrømmen, for el.tilslutning af 230 V AC étfaset hhv. V AC to- eller trefaset, med manuel eller automatisk tilbagestillelig af overophedningssikring, komplet ledningsforbundet i klemmekassen, i begge ender forsynet med rørstudse og gummilæbesamling passende for DS/DIN-kanal. Materiale: Hus af galvaniseret stålplade, varmeelementer af rustfrit stål Bestillingsnøgle varmeflade WL / / 00 Type Varmtvandsvarmeflade Elektrisk varmeflade WL EL Tilbehør 00 Uden (grundudførelse) Ændringer forbeholdes. Alle rettigheder forbeholdes. Gebrüder Trox GmbH (03/3) Bestillingseksempel Fabrikat: TROX Type: WL / / 00 12

- mere end funktionel

- mere end funktionel Friskluft Armaturer - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

Stregtegninger og indbygningstips

Stregtegninger og indbygningstips Stregtegninger og indbygningstips 2008 Indholdsfortegnelse Installationsskema indbygningsapparater 3 Indbygningstips Indbygningskomfurer 4 Indbygningsovne 5 Mikro- og mikro-kombiovne 6 Kogesektioner 7

Læs mere

www.spareventilator.dk

www.spareventilator.dk www.spareventilator.dk Den lille blå om Ventilation Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut) Redaktionsgruppe: Jens Erik Pedersen (Energirådgiveren) Jørn Borup Jensen (Dansk Energi) og Thomas

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

Den lille blå. om ventilation

Den lille blå. om ventilation Den lille blå om ventilation 1 Indholdsfortegnelse Side Den lille blå om ventilation Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut) Redaktionsgruppe: Jens Erik Pedersen (Teknologisk Institut), Arne

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Side 1 Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Aggregatstørrelse 20 Aggregatbredde 1270 mm Vægt 618 kg Time aggregaterne er med komplet og fuldt integreret automatik baseret på Systemair E28 regulatoren.

Læs mere

TTL-TREND 10/15/LNX Energibesparende lufttæppe

TTL-TREND 10/15/LNX Energibesparende lufttæppe TTL produkter Comfort TTL-TREND 10/15/LNX Energibesparende lufttæppe TTL-TREND Lufttæppe til døre - mod kulde og træk med velkendt teknologi Vario-vandtilslutningssystem Som eneste producent tilbyder

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Installationsmanual til Danfoss Air Flex kanalsystemer DANFOSS HEATING

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Installationsmanual til Danfoss Air Flex kanalsystemer DANFOSS HEATING MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Installationsmanual til kanalsystemer DANFOSS HEATING Indeks 1 Før du starter 3 2 Lovgivning 3 3 Dimensionering 3 4 Placering af manifold 3 5 Montage af manifold

Læs mere

INDUSTRI. Tavler & kapslinger

INDUSTRI. Tavler & kapslinger INDUSTRI Magasinet April. 2007 Tavler & kapslinger Effektiv fjernelse af statisk elektricitet SIRIUS halvlederkontaktorer og relæer Kabler og beskyttelsesledere til installationer Multifunktions indkapsling

Læs mere

Fordele. Afkast fra ventilationsaggregat

Fordele. Afkast fra ventilationsaggregat Energiløsning UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Ventilationsanlæg med varmegenvinding Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

Gulvvarme kompendium del 1. www.devi.dk

Gulvvarme kompendium del 1. www.devi.dk Gulvvarme kompendium del 1 www.devi.dk 2 Et fremtidssikret varmesystem 3 God energiøkonomi til 4 gavn for miljøet Gulvopvarmning i 5-6 betongulve Gulvopvarmning i 7-8 trægulve Renovering af boliger 9-11

Læs mere

Topvex SC03-11. Ventilationsaggregat

Topvex SC03-11. Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat 207575-DK 20-04-2012V.A001 (C.3.1) Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Produktoplysninger... 2 3.1 Generelt... 2 3.2 Tekniske data... 3 3.2.1 Mål og vægt Topvex

Læs mere

en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED

en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED Varmepumper til varmekilderne luft, jord og grundvand Varmepumper til nybyggeri og modernisering Varmepumper opvarmning eller varme/køle-kombination

Læs mere

Typiske effekter - stålrør - enkelt 4.1

Typiske effekter - stålrør - enkelt 4.1 Typiske effekter - stålrør - enkelt 4.1 Typiske effekter - stålrør - enkelt v/100 Pa/m (10 mm VS/m) og medie temp. på 80 C Medierør Hastighed Masseflow Effekt v/ t=30 C Effekt v/ t=40 C Effekt v/ t=50

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder. GEMINA

Læs mere

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER Rørcenter-anvisning 019 Maj 2013 Vandbremser Regulering af vandstrømme i afløbssystemer Rørcenter-anvisning 019 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret,

Læs mere

Driftssikkerhed i elektriske installationer Beskyttelse mod uønsket udkobling og transienter

Driftssikkerhed i elektriske installationer Beskyttelse mod uønsket udkobling og transienter Driftssikkerhed i elektriske installationer Beskyttelse mod uønsket udkobling og transienter Driftssikkerhed & følsomme installationer Katalog 2007/08 (Danmark) Indhold SIDE 1. Uønsket udkobling og driftssikkerhed

Læs mere

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme GUIDE Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. ANLÆGSTYPER... 4 3. MULIGE LØSNINGER FOR OPGRADERING... 6 3.1 Decentrale ventilationsanlæg... 6 3.2 Centrale

Læs mere

Støjdæmpning med glas

Støjdæmpning med glas Støjdæmpning med glas Teknisk vejledning Indledning Det kunne være en søndag eftermiddag, hvor du sidder indendørs og læser en god bog, måske ligger du i din seng og skal til at sove eller sidder på arbejdet

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Så let som at stille et ur. AB-QM Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Så let som at stille et ur. AB-QM Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Så let som at stille et ur Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil Søger du altid efter den perfekte løsning? Den perfekte drift? Den perfekte installation? Ganske

Læs mere

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed Bygningens tæthed er også dit ansvar Gode råd om dampspærre og tæthed Et fælles ansvar Dampspærren er ofte et sart element i konstruktionen, fordi den meget let kan blive beskadiget, hvis den er i vejen

Læs mere

EMC Skabe. Baseret på MultiFlex og MultiMount skabe. Galvaniseret ramme og skab, kun lakeret på ydersiden.

EMC Skabe. Baseret på MultiFlex og MultiMount skabe. Galvaniseret ramme og skab, kun lakeret på ydersiden. 262 EMC SKABE MASE 266 IP 55, NEMA 12, IK10 H: 400-1000 B: 400-800 D: 210-300 MCSE 268 IP 54, NEMA 12, IK10 H: 2000 B: 800 D: 600-800 Tilbehør Sidepaneler Døre Adskillelse plade Pakning Bund og topplader

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Varmeanlæg i en- og tofamiliehuse

Varmeanlæg i en- og tofamiliehuse Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 4. udgave (Version 2011) 2 Velkommen til din personlige guide til cirkulationspumper i en og tofamiliehuse. 2 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave 3 Vejledningen indeholder

Læs mere

Elektronisk energimåler

Elektronisk energimåler Elektronisk energimåler MINOCAL ENERGIMÅLER VARMEFORDELINGSMÅLER Skån miljøet Bedre boligkomfort Overbevisende løsninger baseret på erfaring Vores klima vil ændre sig - så meget står allerede fast. Spørgsmålet

Læs mere

Sådan bruges magnetventiler Vi gør det lettere at være effektiv

Sådan bruges magnetventiler Vi gør det lettere at være effektiv Installationsvejledning Sådan bruges magnetventiler Vi gør det lettere at være effektiv www.danfoss.com/ia ia.danfoss.com Sådan anvendes de magnetventiler Denne brochure er udarbejdet som en hjælp til

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere