Volumenstrømsregulator

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Volumenstrømsregulator"

Transkript

1 5/9/DA/6 Volumenstrømsregulator for konstante volumenstrømssystemer serie R Trox Danmark A/S Telefon Telefax Stejlepladsvej 15 DK-2990 Nivå

2 Indhold Beskrivelse Beskrivelse 2 Anvendelse 3 Udførelser og mål RNS, RN 4 Udførelser og mål CA, CF og RS 6 Definitioner 7 Strømningstekniske data 7 Strømningsstøj, hurtigudvælgelse 8 Strømningsstøj uden rundrørslyddæmper 9 Udstrålingsstøj 10 Bestillingsinformationer 11 Volumenstrømsregulator type RNS, størrelse... Volumenstrømsregulator type RN, størrelse... Trox volumenstrømsregulatorer serie R er mekanisk automatiske regulatorer for konstante volumenstrømssystemer. Volumenstrømsregulatoren arbejder uden fremmed energi. Et letløbende lejret reguleringsspjæld holder den indstillede volumenstrøm kontant over hele differenstrykområdet. Lukkemoment Kurveskive Bladfjeder Reguleringsspjæld Reguleringsbælg Den strømmende lufts aerodynamiske energi frembringer et drejemoment ved reguleringsspjældet i lukkeretningen. En reguleringsbælg, der pustes op, forstærker denne kraft og virker samtidig som dæmpningselement. En bladfjeder, der drejer over en kurveskive, modvirker dette lukkemoment. Kurveskiven er tilpasset på en sådan måde, at reguleringsspjældet ved ændret trykdifferens indstiller sig således, at volumenstrømmen forbliver konstant inden for snævre tolerancer. Den ønskede volumenstrøm er nem at indstille på en skala udefra, uden brug af værktøj. For at gøre projekteringen let monteres regulatorerne og leveres efter standardstørrelser. Den ønskede værdi indstilles hurtigt og sikkert f. eks. i forbindelse med indreguleringen. For at reducere udstrålingsstøjen kan RN-regulatorerne også leveres med lyddæmpningsskjold. Ved højere akustiske krav bør desuden anvendes rundrørslyddæmperne serie RS-A eller RS-B og CA eller CF/CS. 2

3 Anvendelse Økonomisk drift Med et håndtag og uden samtidige målinger kan den ønskede volumenstrøm indstilles på regulatorerne serie R vha. af den udvendige skala. Fordelen i forhold til traditionelle indreguleringsspjæld er bl.a., at det ikke er nødvendigt at have en ventilationsmontør til at udføre gentagne målinger og efterjusteringer. Hvis trykket i ventilationssystemet ændres, f.eks. ved åbning/ lukning af en streng, forskyder volumenstrømmene sig i hele anlægget, hvis der bruges almindelige drosselspjæld; dog ikke, hvis det er en volumenstrømsregulator serie R, der bruges. Regulatoren reagerer omgående og ændrer direkte spjældstillingen, således at den indstillede volumenstrøm holdes konstant over hele trykdifferensområdet. Til omskiftning af den indstillede værdi kan volumenstrømsregulatorerne RN leveres med påbygget elektrisk spjældmotor. Forenklet montage Normalt monteres Trox gummilæbetætning på samtlige størrelser til. Uden yderligere tætningsmateriale opnås på denne måde med små montage-omkostninger høj lufttæthed i ventilationssystemet. For at forberede montage bør luftkanalens snitkanter afgrates og enderne, der stikker op, renses. Hvis gummilæbetætningen forbehandles med et glidemiddel, lettes montagen. Det anbefales at sikre luftkanalen ved tilslutningsstudsen vha. selvskærende skruer eller lufttætte blindnitter jævnt fordelt på kanalens omkreds. Akustiske krav Til reduktion af strømningsstøjen kan afhængigt af de stillede krav leveres rundrørslyddæmpere hhv. CA og CF/CS med 50 mm lydisolering eller rektangulære lyddæmpere RS-A og RS-B. Volumenstrømsregulator type RN med påbygget spjældmotor Volumenstrømsregulator type RND med rundrørslyddæmper CA eller CF (samles på stedet). Volumenstrømsregulator type RND med lyddæmper RS-A (samles på stedet) Eftervarmeflade, elektrisk eller for varmt vand 3

4 Udførelser Mål Konstruktionskendetegn Hus Tilslutningsstudse i begge ender passende for kanal iht. DS1099. DIN eller DIN EN 131 med ilægningsrille for gummilæbetætning (læbetætning kan monteres på fabrikken eller senere på montagestedet, ved størrelse vha. adaptere) Alternativt med flange i begge ender iht. DIN EN 12220, eller med vinkelkant for hurtigtlukkesystem (ikke ved RNS) Lækagevolumenstrøm efter DS447, klasse 3 samt klasse A, DIN EN 1751 Volumenstrømsregulering Mekanisk selvvirkende, uden fremmedenergi Egnet for indblæsning eller udsugning Driftstemperatur C Differenstrykområde 50-0 Pa Positionsløs Korrekt funktion også ved ugunstige til- og frastrømningsbetingelser (nødvendig lige tilstrømningslængde 1,5 D) Reguleringsspjæld lejret letløbende Reguleringsbælg er samtidig dæmpningselement Volumenstrømsområde 4 : 1 Høj volumenstrømsnøjagtighed Volumenstrømsindstilling vha. viser på udvendig skala, skalanøjagtighed ca. 4% Reguleringsspjældmekanisme er vedligeholdelsesfri Tabel 1: Mål i mm Hus Flange D a D a1 D i D 1 L 1 L 2 L 3 L 4 D 2 L 5 s b d n 1) , , , , , , ,5 8 1) n = Antal flangehuller Tabel 2: Vægt i kg RN RNS RND Ekstra vægt Flange Motor 1,4 1,4 2,2 1,0 1,8 1,8 3,6 0,6 1,0 2,0 2,0 4,0 0,7 1,0 2,5 5,0 1,0 1,0 3,0 6,0 1,4 1,0 3,5 7,3 1,8 1,0 4,8 9,8 2,5 1,0 5,7 11,8 3,9 1,0 RNS 50 2) RNS 130 Læbetætning (oplyses) RN L ) ca.70 ca. RN 182 s L 5 D 2 b d L 3 L ca.90 Læbetætning (oplyses) Flangeudførelse RND RN RN 2) 30 ved størrelse 4

5 Udførelser Mål Spjældmotorer Til omskiftning af den indstillede værdi (ikke RNS) Elektrisk 24 V AC, 24 V DC eller 230 V AC Monteret på fabrikken Mindre pladskrævende pga. kompakt konstruktion Lyddæmpningsskjold RND Til reduktion af udstrålingsstøjen Yderkappe af galvaniseret stålplade Lydabsorberende beklædning Gummielementer isolerer mod vibrationsstøj Materialer Hus og reguleringsspjæld af galvaniseret stålplade Bladfjeder af rustfrit stål Reguleringsbælg af polyurethane Glidelejer med PTFEglidelag Varmtvands-eftervarmeflade WL Kan leveres separat til efteropvarmning af volumenstrøm Ramme af galvaniseret stålplade Passende for kanal iht. DIN eller DIN EN 131. Samme tilslutningsdiameter i begge ender Kobberrør og aluminiumslameller Normalt i to rækker Rørtilslutning R 1 /2 vha. løst medleveret klemringskobling (montage på stedet) Driftstryk max. 8 bar For varmt vand op til C Indbygning i horisontale eller vertikale ventilationskanaler med luftretning efter ønske Tabel 3: Mål i mm, vægt i kg, varmeydelse EL i kw Mål Vægt D a R S T N WL EL in kw ,4 2,0 0, ,4 2,5 0, ,1 2,9 1, ,1 3,7 2, ,7 4,5 3, ,0 6,7 6, ,6 8,1 9,0 Elektrisk varmeflade EL Kan leveres separat til efteropvarmning af volumenstrømmen Ramme af galvaniseret stålplade Passende for kanal iht. DS1099 samt DIN eller DIN EN 131. Samme tilslutningsdiameter i begge ender. Varmeelementer af rustfrit stål Overophedningsbeskyttelse (kan stilles tilbage automatisk eller manuelt), komplet ledningsført i kontaktdåse, med klemmer for elektrisk tilslutning Indbygning i horisontale eller vertikale ventilationskanaler; kontaktdåsen placering efter ønske ovenpå eller på siden 230 V AC én-faset (størrelse -), V AC to-faset (størrelse ) eller V AC tre-faset (størrelse og ) Med brystvinkelkant i begge ender En-sidig montage L 4 L 1 50 D 1 D i RN RN Varmtvandsvarmeflade Gummilæbetætning S T R 1 /2 1) R Elektrisk varmeflade 285 N Kabelindgang max.105 Gummilæbetætning ) vha. løst medleverede forskruninger 5

6 Udførelser Mål CA, CF og RS Tabel 4: Mål i mm og vægt i kg Str. RS-A / RS-B Vægt D i D a3 C B H L 7 L 8 E F R G K M RS-A RS-B ,0 10, ,0 12, ,0 21, ,0 42, ,0 56, ,0 67,0 RS leveres ikke i størrelse Tabel 5: Mål i mm og vægt i kg CA050 / CF050 Vægt Str. L 6 CA050 CF050 D a D a2 D a o o o o 0,9 1,5 2,2 2, x / o x / o o o 4,0 7,0 1,1 1,8 2,5 3, x / o x / o o o 5,0 9,0 1,2 2,0 2,9 3, x / o x / o o o 7,0 12,0 1,4 2,4 3,3 4, x / o x / o o o 7,0 13,0 1,7 2,9 4,0 5, x / o x / o x / o o 9,0 16,0 22,0 2,1 3,5 4,8 6, x / o x / o x / o o 12,0 20,0 28,0 2,4 4,0 5,6 7, x / o x / o x / o o 15,0 25,0 34,0 3,1 5,1 7,1 9,1 x = Leveringslængder type CA050 o = Leveringslængder type CF050 CA 050 CF L 6 75 L 6 K D i 2 C 70 L 7 10,5 H R E 50 C L 8 M H D a3 D i B B F G 4 RS - A M6 (str. -) 1) M8 (str. -) 2) RS - B 55 1) for kanalprofil system 20 2) for kanalprofil system 30 10,

7 Definitioner strømningstekniske data Definitioner f m i Hz: Oktavbånd middelfrekvens L W i db: Strømningsstøjens lydeffektniveau (re 1 pw) i tilslutningskanalen L W1 i db: Udstrålingsstøjens lydtrykniveau (re 1 pw) ved de aktuelle indbygningssituationer, billede 1 til 5 i tabel 10 : Strømningsstøjens lydtrykniveau (re 20 µpa), A-vægtet, refleksionsdæmpning samt rumdæmpning på 8 db/okt., taget i betragtning L 1 i db(a): Udstrålingsstøjens lydtrykniveau (re 20 µpa), A-vægtet, ved rumdæmpning på 8 db/okt., taget i betragtning : Overholdt grænsekurve for lydtrykspektrum, rumdæmpning på 8 db/okt., taget i betragtning i kw: Varmeydelse t e i C: Luftindblæsningstemperatur i C: Luftens udsugningstemperatur t a w l/h: Massestrøm (vand) p v kpa: Vandtryktab PWW i C: Varmt vand V i l/s eller m 3 /h: Volumenstrøm p g i Pa: Total trykdifferens (målt 2D før og efter regulator) p g min i Pa: Min. total trykdifferens V i %: De indstillede referenceværdiers volumenstrømsnøjagtighed (ved direkte tilslutning efter forstyrrende elementer skal der regnes med større afvigelser) L 1 til 5 i db: Niveau-korrektionsværdier for lydeffekt udstrålingsstøj L A1 til 5 i db: Niveau-korrektionsværdier for lydtryk udstrålingsstøj Al lyd er målt i ekkorum. Lydeffektdata er målt og dokumenteret ifølge efter ISO 5135, december Tabel 6: Strømningstekniske data Tabel 7: Ydelsesdata varmtvand-varmeflade p g min i l/s i m 3 /h i ± % i Pa PWW 60/40, t e = 15 ºC PWW 90/70, t e = 15 ºC p gmin * t a w p v t a w p v i l/s i m 3 /h i Pa i kw i ºC i l/h i kpa i kw i ºC i l/h i kpa , ,1 0, , , ,2 1, , , ,3 1, , , ,4 2, , , ,2 1, , , ,3 1, , , ,4 2, , , ,5 2, , , ,0 2, , , ,6 3, , , ,0 5, , , ,0 6, , , ,0 3, , , ,0 5, , , ,0 6, , , ,0 8, , ,3 28 1,0 5, , , ,5 7, , , ,0 11, , , ,0 13, , , ,0 9, , , ,6 12, , , ,0 18, , , ,0 21, , , ,0 13, , , ,0 21, , , ,0 27, , , ,0 32, ,0 * skal desuden tages i betragtning 7

8 Strømningsstøj med lyddæmper Eksempel Givet: RN størrelse V = hhv. l/s eller 576 m 3 /h p g = Pa Tilladt lydtrykniveau i rum 45 db(a) ved 4 db/okt. rumdæmpning Søges: Strømningsstøj i rum Resultat: L ca. 42 db(a), Krav overholdes 050, længde 500 Eksempel Givet: V = hhv. 60 l/s eller 216 m 3 /h p g = Pa Tilladt lydtrykniveau i rum 45 db(a) ved 4 db/okt. rumdæmning Søges: Strømningsstøj i rum Beregningsmetode se side 9! Tabel 8: Hurtigudvælgelse strømningsstøj p g = Pa p g = Pa p g = 500 Pa p g = 0 Pa V i l/s i m 3 /h lg. < betyder værdier mindre end 15 0 lg. med CA med CA 500 lg. 0 lg. med RS-A < < < < 17 < < < < < < < < 16 < < < < < 22 < 16 < 24 < < < < < < < < < < < 15 < < 19 < < < 20 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < lg. 0 lg. med CA med CA 500 lg. 0 lg. med RS-A < < < < < < < < < < < < < < < 16 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < lg. 0 lg. med CA med CA 500 lg. 0 lg. med RS-A < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < lg. 0 lg. med CA med CA 500 lg. 0 lg. med RS-A < < < < < < <

9 Strømningsstøj uden lyddæmper Beregningsmetode f m k 2k 4k 8k L w Refleksionsdæmpning Dæmpning i kanalsystem 1) Rumdæmpning 1) A-vægtning Korrigeret niveau ) se fx Danvak grundbog eller VDI 2081 Resultat: L ca. 47 db(a) efter logaritmisk addition, kravet overholdes ikke uden rundrørslyddæmper. Rundrørslyddæmper CF050, 500 lg. nødvendig. Efter gentagelse af beregningsmetoden fås L ca. 37 db(a); kravet overholdes. Tabel 9: Strømningsstøj i l/s < betyder værdier mindre end 15 V i m 3 /h p g = Pa L w i db f m i Hz < p g = Pa L w i db f m i Hz p g = 500 Pa L w i db f m i Hz p g = 0 Pa L w i db f m i Hz

10 Udstrålingsstøj Eksempel Givet: V = hhv. 145 l/s eller 522 m 3 /h p g = 500 Pa Tilladt lydtrykniveau i rum 35 db(a) ved 4 db/okt. rumdæmpning og placering af regulator iht. billede Søges: Udstrålingsstøj i rum Beregningsmetode f m k 2k 4k 8k L 1) w L Loftsdæmpning 2) Rumdæmpning 2) A-vægtning Korrigeret niveau ) Værdier, se side 9 2) se fx Danvak grundbog eller VDI 2081 Tabel 10: Udstrålingsstøj Resultat: L 1 ca. 49 db(a) efter logaritmisk addition; kravet overholdes ikke; lyddæmpningsskjold og pladekappe-isolering iht. billede 4 nødvendige. Efter gentagelse af beregningsmetoden med L 4 fås: L 1 ca. 23 db(a), kravet overholdes. L W1 til 5 in db f m i Hz L w1 = L w - L 1 til 5 L 1w = L w - L A1 til 5 L 1 til L A1 til 5 i db 1 til 5 Billede 1 Væg Billede 2 Billede 3 Billede 4 Billede 5 ca. 6 m Spiralfalset rør iht. DIN ca. 6 m ca. 6 m RN/RNS RND 1 m Trox rundrørslyddæmper type CF050 ca. 6 m 1 m Trox rundrørslyddæmper type CA050 Pladekappeisolering; ikke Trox-leverance RND, Pladekappeisolering; ikke Trox-leverance ca. 6 m Lyddæmper type RS-A L 1 L 2 L 3 L 4 L Korrektionsværdier til vurdering af lydudstrålingen fra et anlæg med indbyggede regulatorer type RN er afhængige af mange variabler. Disse kan fx være indblæsning eller udsugning, kanaltype (længdefalsede rør/kanaler, spiralfalsede rør eller fleksible slanger, kanalform (rund eller firkantet), udstrålende kanallængde, lyddæmpende isoleringer og loftssystemer. De angivne værdier er middelværdier for alle størrelser og gælder for en rumbredde på max. 6 m. Tolerancerne kan være op til ± 4 db. 10

11 Bestillingsinformationer Udskrivningstekst regulator serie R Volumenstrømsregulator i rund udførelse for konstante volumenstrømssystemer, mekanisk automatisk uden fremmedenergi, for indblæsning eller udsugning, differenstrykområde 50 til 0 Pa, passende for DS/DINkanaler, reguleringsspjæld lejret letløbende, reguleringsbælg samtidig pneumatisk virksomt dæmpningselement, volumenstrømsområde 4:1. Høj volumenstrømsnøjagtighed, med udvendig skala til indstilling og ændring af volumenstrømsreferenceværdien, vedligeholdelsesfri og positionsløs. Materiale: Hus af galvaniseret stålplade, glidelejer af kunststof, reguleringsbælg af polyurethane. Yderligere med: Dæmpningsskjold RND bestående af 40 mm mineraluld og yderkappe af 1 mm galvaniseret stålplade, til reduktion af udstrålingsstøjen. Spjældmotor for RN/RND elektrisk 24 V AC, 24 V DC eller 230 V AC, til omskiftning af referenceværdi. Udskrivningstekst lyddæmper type RS Lyddæmper type RS til reduktion af strømningsstøj, for indblæsning eller udsugning, hus med akustisk beklædning, medrivningsresistent op til ca. 20 m/s, med studse passende for RN-regulator, rektangulær tilslutning egnet for påbygning af kanalprofiler, husets lækagevolumenstrøm iht. klasse 3, DS447 (afsnit 3) samt klasse A, DIN EN 1751, opfylder renhedsklasse 3, VDI 2083 samt klasse efter US-standard 209 b. Efter ønske med indblæsningsstudsvariant type RS-B for tilslutning og justering vha. integreret reguleringsspjæld til flere diffusorer. Materiale: Hus af galvaniseret stålplade, beklædning i lyddæmper af mineraluld, i indstrømningsområdet beskyttet med glassilkevæv eller glasflies mod medrivning pga. strømmende luft op til lufthastigheder på 20 m/s, ikke-brændbar iht. DIN 4102, bygningsmaterialeklasse A2. Bestillingsnøgle serie R se prisliste RN - A2 - BK / / 00 / B50 Type Volumenstrømsregulator RNS 6) Volumenstrømsregulator RN Med lyddæmpningsskjold RND Materiale Overflade pulverlakeret (RAL 7001) (ikke ved flangeudførelse) Rustfrit stål (Grundudførelse galvaniseret stålplade, ingen angivelse) P1 A2 Spjældmotor 1) 7) Fabrikat Spjældmotor Tilbehør Modflange, etc. 00 Uden (grundudførelse) G2 Modflange (i begge ender) 7) D2 Gummilæbesamling 2) Udførelse 7) En-sidig montage 3) 4) EA Flange i begge ender 4) FL Vinkelkant i begge ender 4) 5) BK (Grundudførelse med samme diameter i begge ender, ingen angivelse) Regulatorer der leveres direkte fra vor fabrik kan leveres med indstillet referencevolumenstrøm. Ved spjæld motorudførelse indstilles de til de ønskede min. og max. volumenstrømme. Bestillingsinformationer vedrørende rundrørslyddæmpere type CA, CF og CS fremgår af brochure 6/5/DA/.. 1) Uden spjældmotor ingen angivelse 2) Ved størrelse med adaptere (mål L 3 ) 3) Modsat ende med ilægningsrille 4) Ikke størrelse 5) Ikke i kombination med lyddæmpningsskjold og pulverlakering 6) Leveres kun i str. til, og uden lyddæmpningsskjold og uden spjældmotor 7) Ikke RNS Bestillingseksempel Fabrikat: TROX Type: RN - A2 - BK / / 00 / B 50 / / Bestillingsnøgle RS RS - A 00 Type Lyddæmper Bestillingseksempel Fabrikat: TROX Type: RS - A / / 00 Udførelse Grundudførelse Med fordelerboks RS A B Modflange, etc. 00 Uden (grundudførelse) L3 Kanalprofil (for udførelse -A) D4 Gummilæbesamling (for udførelse -B) 11

12 Bestillingsinformationer Udskrivningstekst varmtvandsvarmeflade type WL Torækkers varmeflade leveres separat til indbygning efter volumenstrømsregulatorerne serie R, til efteropvarmning af volumenstrømmen, for varmt vand op til C, rørstuds i begge ender passende for DS/DIN-kanal med gummilæbesamling, rørtilslutning R 1 /2 vha. klemringskobling. Materiale: Hus af galvaniseret stålplade, kobberrør og aluminiumslameller. Udskrivningstekst elektrisk varmeflade type EL Varmeflade leveres separat til indbygning efter volumenstrømsregulatorerne serie R, til efteropvarmning af volumenstrømmen, for el.tilslutning af 230 V AC étfaset hhv. V AC to- eller trefaset, med manuel eller automatisk tilbagestillelig af overophedningssikring, komplet ledningsforbundet i klemmekassen, i begge ender forsynet med rørstudse og gummilæbesamling passende for DS/DIN-kanal. Materiale: Hus af galvaniseret stålplade, varmeelementer af rustfrit stål Bestillingsnøgle varmeflade WL / / 00 Type Varmtvandsvarmeflade Elektrisk varmeflade WL EL Tilbehør 00 Uden (grundudførelse) Ændringer forbeholdes. Alle rettigheder forbeholdes. Gebrüder Trox GmbH (03/3) Bestillingseksempel Fabrikat: TROX Type: WL / / 00 12

Volumenstrømsbegrænser

Volumenstrømsbegrænser 5/9.2/DA/3 Volumenstrømsbegrænser Type VFL til isætning i ventilationskanaler TROX Danmark A/S Telefon 4914 6633 Telefax 4914 6677 Stejlepladsvej 15 e-mail trox@trox.dk 2990 Nivå www.trox.dk Indhold VFL

Læs mere

Hvirveldiffusorer. AIRNAMIC-serien T 2.2/1/DK/1. Fremragende aerodynamiske egenskaber i kraft af innovativ kunststofteknologi

Hvirveldiffusorer. AIRNAMIC-serien T 2.2/1/DK/1. Fremragende aerodynamiske egenskaber i kraft af innovativ kunststofteknologi T 2.2/1/DK/1 Hvirvel AIRNAMIC-serien Fremragende aerodynamiske egenskaber i kraft af innovativ kunststofteknologi TROX Danmark A/S Kærvej 23 2970 Hørsholm Telefon 4914 6633 Telefax 4914 6677 Klamsagervej

Læs mere

2/2.6/DA/5. Spaltediffusor. serie VSD35. med 35 mm bred frontskinne. TROX Danmark A/S Telefon 4914 6633 Telefax 4914 6677. 2990 Nivå www.trox.

2/2.6/DA/5. Spaltediffusor. serie VSD35. med 35 mm bred frontskinne. TROX Danmark A/S Telefon 4914 6633 Telefax 4914 6677. 2990 Nivå www.trox. 2/2.6/DA/5 Spaltediffusor serie VSD35 med 35 mm bred frontskinne TROX Danmark A/S Telefon 4914 6633 Telefax 4914 6677 Stejlepladsvej 15 e-mail: trox@trox.dk 2990 Nivå www.trox.dk Indhold Luftindblæsningsretninger

Læs mere

2/2.7/DA/6. Spaltediffusorer. serie VSD50. med 50 mm bred frontskinne. TROX Danmark A/S Telefon 4914 6633 Telefax 4914 6677. 2990 Nivå www.trox.

2/2.7/DA/6. Spaltediffusorer. serie VSD50. med 50 mm bred frontskinne. TROX Danmark A/S Telefon 4914 6633 Telefax 4914 6677. 2990 Nivå www.trox. 2/2.7/DA/6 Spaltediffusorer serie VSD50 med 50 mm bred frontskinne TROX Danmark A/S Telefon 4914 6633 Telefax 4914 6677 Stejlepladsvej 15 e-mail: trox@trox.dk 2990 Nivå www.trox.dk Indhold Luftindblæsningsretninger

Læs mere

Hvirveldiffusorer. stilbar stråleafbøjning for indblæsningshøjder fra 3,80 m. Trox Danmark A/S Telefon 4914 6633 Telefax 4914 6677

Hvirveldiffusorer. stilbar stråleafbøjning for indblæsningshøjder fra 3,80 m. Trox Danmark A/S Telefon 4914 6633 Telefax 4914 6677 T 2.2/7/D/1 Hvirveldiffusorer serie VDL stilbar stråleafbøjning for indblæsningshøjder fra 3,80 m Trox Danmark /S Telefon 4914 6633 Telefax 4914 6677 Stejlepladsvej 1 e-mail: trox@trox.dk 2990 Nivå www.trox.dk

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

Indregulerings- og afspærringsspjæld SPB og SPC

Indregulerings- og afspærringsspjæld SPB og SPC Indregulerings- og afspærringsspjæld SPB og SPC SPC SPB Spjæld af type SPB/SPC er et robust og pålideligt indregulerings- og afspærringsspjæld, der kan bruges til forskellige formål i ventilationssystemer

Læs mere

CKD. Cirkulært tag-/vægarmatur, en såkaldt jetspreder, til indblæsning

CKD. Cirkulært tag-/vægarmatur, en såkaldt jetspreder, til indblæsning Cirkulært tag-/vægarmatur, en såkaldt jetspreder, til indblæsning Korte data Diffust eller koncentreret spredningsbillede Indsatsen drejelig 360 Mulighed for motoromstilling af spredningsbilledet Velegnet

Læs mere

VARYCONTROL VAV-regulator

VARYCONTROL VAV-regulator 5/5/DK/1 VARYCONTROL VAV-regulator Serie LVC-LowVelocity Til lave strømningshastigheder TROX Danmark A/S Kærvej 23 2970 Hørsholm Telefon 4914 63 Telefax 4914 6677 Klamsagervej 23 8230 Åbyhøj Telefon 8625

Læs mere

CGV/RGV. Lyddæmpende overføringsarmatur

CGV/RGV. Lyddæmpende overføringsarmatur Lyddæmpende overføringsarmatur Korte data Til overføringsluft gennem væg Opfylder akustiske dæmpningskrav i normale konstruktioner Luftflowsområde < 80 l/s Rund alt. rektangulær hultagning Enkelt montering

Læs mere

lindab loftarmaturer Lindab Lineo MTL, Fingerrod C, Københavns lufthavn. Ret til ændringer forbeholdes

lindab loftarmaturer Lindab Lineo MTL, Fingerrod C, Københavns lufthavn. Ret til ændringer forbeholdes Lindab Lineo, Fingerrod C, Københavns lufthavn. Ret til ændringer forbeholdes Lindab Lineo Produkt Funktioner Side STB STU Ret til ændringer forbeholdes Lindab Lineo Lindab Lineo Med spaltearmaturets smalle

Læs mere

LARGO -----------------------------------------------------

LARGO ----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Vinkellyddæmper med indsnævret tilslutning til rektangulære kanaler ---------------------------------------------------------------------- GENERELT

Læs mere

LENTO ------------------------------------------------------

LENTO ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Vinkellyddæmper til rektangulære kanaler ---------------------------------------------------------------------- GENERELT er meget anvendelig både

Læs mere

DBC. Fladrundt fortrængningsarmatur med justerbart spredningsbillede. KORTE DATA

DBC. Fladrundt fortrængningsarmatur med justerbart spredningsbillede. KORTE DATA Fladrundt fortrængningsarmatur med justerbart spredningsbillede. KORTE DATA Justerbart spredningsbillede og nærzone Passer til alle typer lokaler Måleudtag Rensbart Ingen synlige skruer Findes i alternative

Læs mere

Trykfordelingsbokse. Om Lindab. Comfort og design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse

Trykfordelingsbokse. Om Lindab. Comfort og design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse VBA boks -detalje. Om Lindab Comfort og design Produktoversigt / symboler Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synlige Vægarmaturer Dyser Dysekanaler Riste Fortrængningsarmaturer VAV Volumenstrømsregulatorer

Læs mere

Indblæsningsdyse. Dimensioner

Indblæsningsdyse. Dimensioner Dimensioner E ØD (MF) ØA Beskrivelse er en indblæsningsdyse, som er velegnet til ventilering af større lokaler, hvor man ønsker lange kastelængder. Dysen kan benyttes til såvel over- som undertempereret

Læs mere

7/S5 BRANDSPJÆLD FD40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk

7/S5 BRANDSPJÆLD FD40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk 7/S5 v 2.5 (dk) BRANDSPJÆLD FD40 www.khvent.dk BRANDSPJÆLD FD40 Anvendes til isolering af rørgennemføringer mellem brandsektioner. Brandspjæld består af kabinet, brand-resistent spjældplade og udløsningsmekanisme.

Læs mere

ALRa

ALRa ---------------------------------------------------------- ALBATROSS Rist ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION ALBATROSS ALR er en regulerbar rist for opnåelse

Læs mere

DKC. VARIZON Kvadratiskt fortrængningsarmatur med justerbart spredningsbillede

DKC. VARIZON Kvadratiskt fortrængningsarmatur med justerbart spredningsbillede VARIZON Kvadratiskt fortrængningsarmatur med justerbart spredningsbillede Korte data Justerbart spredningsbillede og nærzone Passer til alle typer lokaler med behov for store volumenstrømme Enkel montering

Læs mere

SWIFT Flex Ceiling. Kvadratisk loftsarmatur til indblæsning. Hurtigvalg

SWIFT Flex Ceiling. Kvadratisk loftsarmatur til indblæsning. Hurtigvalg SWIFT Flex Ceiling Kvadratisk loftsarmatur til indblæsning Kort oversigt Plant design Tilpasset til systemloft (600 x 600) Indblæsningsarmatur, der også fungerer til udsugning Velegnet til VAV-anvendelser

Læs mere

Novenco Impulsventilatorer. Novax Juni 2006

Novenco Impulsventilatorer. Novax Juni 2006 Novenco Impulsventilatorer Novax Juni 2006 Produktfakta Produkt Ovale Novenco impulsventilatorer produceres i henholdsvis envejs (AUO) og reversible (ARO) udgaver. Anvendelse Impulsventilatorerne anvendes

Læs mere

Aktiv kølebaffel til frithængende montage

Aktiv kølebaffel til frithængende montage DK1109 07.13 Svalbard-F LØV-R Aktiv kølebaffel til frithængende montage Frithængende montage Længde fra 1200 til 3000 Tryk/luftmængde kan ændres Variabelt strømingsmønster TROX Danmark A/S Kærvej 23 2970

Læs mere

Indblæsningsarmaturer RPPH/ROPH

Indblæsningsarmaturer RPPH/ROPH 56 Armaturene RPPH og ROPH er nogle lydsvage spaltearmaturer. Spaltebredden er enten 25 eller 40 mm. RPPA og ROPA er begge egnede til montage i nedhængte lofter. Armaturene kan anvendes sammen med tilslutningsboks

Læs mere

BOC. Fortrængningsarmatur med BOOSTER

BOC. Fortrængningsarmatur med BOOSTER Fortrængningsarmatur med BOOSTER Korte data Til rum, der opvarmes med luft El-motor eller manuel omstilling Til rum med store loftshøjder Optager ikke gulvareal Hurtigvalg V O L U M E N S T R Ø M L Y D

Læs mere

Varmeventilator LH. DESIGNET TIL ALLE FORMER FOR RUMOPVARMNING Varmeluftventilatorer fra Wolf sikrer konstant og behagelig rumtemperatur.

Varmeventilator LH. DESIGNET TIL ALLE FORMER FOR RUMOPVARMNING Varmeluftventilatorer fra Wolf sikrer konstant og behagelig rumtemperatur. DESIGNET TIL ALLE FORMER FOR RUMOPVARMNING Varmeluftventilatorer fra Wolf sikrer konstant og behagelig rumtemperatur. Teknisk information Varmeventilator Indholdsfortegnelse Grundaggregat: Kabinet, ventilator,

Læs mere

Lufttætte ståldøre. Serie ST XT 3/8/DA/4. Trox Danmark A/S. Telefon 4914 66 33 Telefax 4914 66 77 www.troxtechnik.com e-mail niv@troxdanmark.

Lufttætte ståldøre. Serie ST XT 3/8/DA/4. Trox Danmark A/S. Telefon 4914 66 33 Telefax 4914 66 77 www.troxtechnik.com e-mail niv@troxdanmark. 3/8/DA/4 Lufttætte ståldøre Serie ST XT Trox Danmark A/S Stejlepladsvej 15 DK-2990 Nivå Telefon 4914 66 33 Telefax 4914 66 77 www.troxtechnik.com e-mail niv@troxdanmark.dk Indhold Beskrivelse Beskrivelse

Læs mere

EAGLE Wall. Vægrist med indblæsningsdyser og integreret montering

EAGLE Wall. Vægrist med indblæsningsdyser og integreret montering Vægrist med indblæsningsdyser og integreret montering EAGLE Wall Korte data Regulerbare dyser % fleksibelt spredningsbillede Rengøringsvenlig Justerbare for øget kapacitet Enkel indregulering Anvendes

Læs mere

Brandspjæld. Serie FKRS-EU Testet efter EN 1366-2, i henhold til ydeevnedeklaration. Ydeevnedeklaration / FKRS-EU / 2013 / 001

Brandspjæld. Serie FKRS-EU Testet efter EN 1366-2, i henhold til ydeevnedeklaration. Ydeevnedeklaration / FKRS-EU / 2013 / 001 FKRS-EU/DE/DK/da Brandspjæld Serie FKRS-EU Testet efter EN 1366-2, i henhold til ydeevnedeklaration Ydeevnedeklaration / FKRS-EU / 2013 / 001 The art of handling air Indhold Beskrivelse Beskrivelse 2 Anvendelse

Læs mere

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428 Typegodkendt brandspjæld som opfylder EIS 120 klassificeringen i henhold til DS/EN 1366-2 og DS/EN 13501-3

Læs mere

Volumenstrømsregulator

Volumenstrømsregulator lindab constant-/arable flow dampers Volumenstrømsregulator DAU Dimensioner B Ød l Beskrielse Mekanisk olumenstrømsregulator med manuel indstilling af olumenstrøm. DAU er en mekanisk olumenstrømsregulator,

Læs mere

PKIR og PKIS brand- og røgspjæld

PKIR og PKIS brand- og røgspjæld Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger PKIR og PKIS brand- og røgspjæld Brandmodstandsevne EI60S, EI90S og EI120S 1396 - CPD - 0061 1396 - CPR

Læs mere

DDA - Kvadratisk diffusor til montering i nedhængte lofter DDA. Kvadratisk diffusor til montering i nedhængte lofter. Produktmodeller og tilbehør

DDA - Kvadratisk diffusor til montering i nedhængte lofter DDA. Kvadratisk diffusor til montering i nedhængte lofter. Produktmodeller og tilbehør DDA Kvadratisk diffusor til montering i nedhængte lofter Horisontal indblæsning, også egnet til fraluft. Installation i plan med loft, lav indbygningshøjde. 4 vejs indblæsningsmønster med alternativt 1,2,3

Læs mere

Datablad KSO-M-TH Udsugningsventil

Datablad KSO-M-TH Udsugningsventil ØLAND udsugningsventil KSO-M-TH er udviklet og testet i tæt samarbejde med Teknologisk Institut Anvendelse Øland udsugningsventil KSO-M-TH anvendes til udsugning fra baderum, bryggers, toilet, køkken og

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer TGIR/TGIK.

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer TGIR/TGIK. Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer TGIR/TGIK Taggennemføringer 2 TGIR/TGIK taggennemføringer TFSR-EC/TFSR tagventilator TFSR-EC tagventilator

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Airline emhætter

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Airline emhætter Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Airline emhætter 2 Airline emhætter Love og normer Airline emhætter Køkkenet vil ofte være familiens

Læs mere

PELICANTM. Ceiling HF. Rektangulært fraluftarmatur. Hurtigvalg

PELICANTM. Ceiling HF. Rektangulært fraluftarmatur. Hurtigvalg PELICANTM Ceiling HF Rektangulært fraluftarmatur Kort oversigt Perforeret front Håndterer store fraluftmængder Plant design Tilpasset kassetteloft Quick Access-front Kan kombineres med trykfordelingsboks

Læs mere

BLBd ----------------------------------------------------------

BLBd ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- Blandeboks for tokanalsystem ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION Blandeboks for blanding af varm og

Læs mere

7/S6 BRANDSPJÆLD FDC40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk

7/S6 BRANDSPJÆLD FDC40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk 7/S6 v 2.5 (dk) BRANDSPJÆLD FDC40 www.khvent.dk BRANDSPJÆLD FDC40 Anvendes til isolering af rørgennemføringer mellem brandsektioner. Brandspjæld består af kabinet, brand-resistent spjæld plade og udløsningsmekanisme.

Læs mere

DCP. Cirkulært fortrængningsarmatur med justerbart spredningsbillede KORTE DATA

DCP. Cirkulært fortrængningsarmatur med justerbart spredningsbillede KORTE DATA Cirkulært fortrængningsarmatur med justerbart spredningsbillede Billedet viser en kundetilpasset løsning. KORTE DATA Justerbart spredningsbillede og nærzone Passer til alle typer lokaler Måleudtag Rensbart

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Airline emhætter

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Airline emhætter Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Airline emhætter 2 Airline emhætter Love og normer Airline emhætter Køkkenet vil ofte være familiens

Læs mere

Lagerførte HTJM aksialventilatorer, F300

Lagerførte HTJM aksialventilatorer, F300 Lagerførte HTJM aksialventilatorer, F300 Nøgleord Justérbare Aerofoil aluminium ventilatorskovle, der muliggør en finjustering af skovlvinkel Motoren er velegnet til hastighedskontrol med frekvensomformer

Læs mere

Halvrund Floormaster DVHA

Halvrund Floormaster DVHA Halvrund Floormaster DVHA Floormaster DVHA er halvrunde fortrængningsarmaturer beregnet til gulvplacering opad væg. Armaturerne er udviklet til fortrængningsventilation efter Floormaster systemet, som

Læs mere

Spaltearmaturer LD-13, LD-14

Spaltearmaturer LD-13, LD-14 Comfort: LD-, LD- Spaltearmaturer LD-, LD- LD- LD- LD- LD- LD- LD- RAL RAL RAL CD CD CD Anvendelse: Spaltearmaturerne LD- og LD- er designet til indblæsning i rum med en loftshøjde fra,5 m til m. De er

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Dimensioner 1. Bestilling. Ød 1 L 1. kanalsystemer måling og indregulering. Ødi. Ød1

Dimensioner 1. Bestilling. Ød 1 L 1. kanalsystemer måling og indregulering. Ødi. Ød1 Dimensioner Ød Ødi Beskrivelse FMU er en flowmåler beregnet for stationær installation. Ved at måle trykdifferencen over måleudtagene, kan man via diagrammet på blænden aflæse volumenstrømmen. en, der

Læs mere

Volumenstrømsregulator

Volumenstrømsregulator R comfort olumenstrømsregulatorer Volumenstrømsregulator DAEU Dimensioner B 0 Ød l Beskrielse Mekanisk olumenstrømsregulator med el-motor for omstilling mellem to forskellige olumenstrømme. DAEU er en

Læs mere

Uperforeret armatur. Dimensioner

Uperforeret armatur. Dimensioner Dimensioner ØU Ød ØD Beskrivelse er et cirkulært armatur med uperforeret bundplade og kan anvendes til såvel indblæsning som udsugning. er velegnet til horisontal indblæsning af undertempereret luft hvor

Læs mere

ØLAND Tagventilator STEF

ØLAND Tagventilator STEF ØLAND Tagventilator STEF Isoleret tagventilator med 1x 230V motor 4 størrelser med kapacitet fra 300 m3/h (83 l/s) til 3900 m3/h (1083 l/s) Lodret afkast Lydsvag Kondens- og lydisoleret Funktionelt design

Læs mere

Novenco Boksventilatorer. BCA November 2006

Novenco Boksventilatorer. BCA November 2006 Novenco Boksventilatorer BCA November 26 Produktfakta Omfang Boksventilator-programmet omfatter 4 størrelser: BCA 25, 315, 4 og 5. Motorer: for fast omdrejningstal for spændingsregulering for frekvensregulering

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2 VAV FUNKTION DK Instruktionsmanual 2 DK INDHOLD INDLEDNING... 3 1. MONTAGE AF TRYKTRANSMITTER... 3 2. SLANGE TILSLUTNING PÅ TRYKTRANSMITTER... 3 3. ELEKTRISK TILSLUTNING TIL AGGREGAT... 4 4. INDSTILLING

Læs mere

Dysearmatur. Dimensioner

Dysearmatur. Dimensioner Dysearmatur GTI Dimensioner Montage Ød Beskrivelse GTI er en fleksibel indblæsningsdyse som er velegnet til ventilering af større lokaler. Dysen kan benyttes til såvel over- som undertempereret luft og

Læs mere

Ventilation NYHED. Planforsænket VAV-loftarmatur type LKPV

Ventilation NYHED. Planforsænket VAV-loftarmatur type LKPV Ventilation NYHED Planforsænket VAV-loftarmatur type Nyt planforsænket VAV-loftarmatur type 2 Nyt planforsænket VAV-armatur type Design: Arkitekt Knud Holscher Lindab udvider endnu engang sit VAV-produktsortiment.

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Luftfordelingskomponenter

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Luftfordelingskomponenter Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Luftfordelingskomponenter 2 Luftfordelingskomponenter Lovkrav, armaturer Brandnorm DS 428.4 Armaturer

Læs mere

GE 215 VP-TT. Kapacitet. Gulvvarmeudstyr i GE 215 VP-TT. 2 x 600. samt bryggers ved at udnytte brugsvandsvarmepumpens. GE 215 VP-VA Mål i mm

GE 215 VP-TT. Kapacitet. Gulvvarmeudstyr i GE 215 VP-TT. 2 x 600. samt bryggers ved at udnytte brugsvandsvarmepumpens. GE 215 VP-VA Mål i mm GE 25 VP-TT Produktbeskrivelse GE 25 VP-TT er en dobbelt varmepumpe som består af en varmegenvindingssektion, som indeholder en modstrømsvarmeveksler og varmepumpe, som dækker hele ventilationsbehovet

Læs mere

ES 899. CO og temperatur sensor. Styrer et ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges. 2 med indbygget regulator For montage på kanal

ES 899. CO og temperatur sensor. Styrer et ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges. 2 med indbygget regulator For montage på kanal ES 899 CO og temperatur sensor med indbygget regulator For montage på kanal Styrer et ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges Egenskaber: ES 899 er en kombineret føler og regulator med mange anvendelses

Læs mere

Novenco Tagventilatorer HJV, HJL OG HJA

Novenco Tagventilatorer HJV, HJL OG HJA Novenco Tagventilatorer HJV, HJL OG HJA Produktfakta Tagventilator type HJV Udsugningsventilator med lodret luftafkast, anvendes f.eks. fra kontorer, institutioner, køkkener, haller, værksteder o.s.v.

Læs mere

AKHI/ULHI. Taghætter til luftafkast og udeluftindtag

AKHI/ULHI. Taghætter til luftafkast og udeluftindtag Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer AKHI/ULHI Taghætter til luftafkast og udeluftindtag 2 AKHI/ULHI AKHI/ULHI taghætter Taghætterne giver

Læs mere

VR700DC. DK Montagevejledning. Til installatøren

VR700DC. DK Montagevejledning. Til installatøren VR700DC DK Montagevejledning Til installatøren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis af boliger. Erfaringen

Læs mere

Til kontorer, skoler, sygehuse og lignende bygninger med stort kølebehov.

Til kontorer, skoler, sygehuse og lignende bygninger med stort kølebehov. Loftdiffusorserien»Lotus«Type NHLM Motoriseret diffusor med trykfordelingsboks for indblæsning til brug i luft efter behov system. Monteres i loft eller frit rum. 2 3 Til kontorer, skoler, sygehuse og

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Prisliste - Ventilatorer

Prisliste - Ventilatorer CENTRUM TECHNIKI WENTYLA CYJ er (Gældende pr. 1/1-2013) www.flexair.dk er 804W85 WP-3-E, 1 x 230 V., 50 Hz. Motoreffekt: 0,37 kw. Kapacitet: 1500 m3/t.. Max vakuum: 1000 Pa. Tilgang/Afgang: Ø125/Ø125 mm.

Læs mere

Laboratorieventilation med luftbalance

Laboratorieventilation med luftbalance Funktion Stinkskabsstyring:... 0 V positions-signal fra lågestyringen styre udsugningsspjældet. Dette indjusteres ved at indstille arbejdsområdet for Y-signalet på spjældmotoren så lufthastigheden i lugeåbningen

Læs mere

Reguleringsspjæld, type VAV BASiQ

Reguleringsspjæld, type VAV BASiQ Funktion VAV BASiQ er et trykuafhængig elektronisk reguleringsspjæld, der bruges med energibesparende formål til at behovstyre luftmængder i f.eks. skoler, butikker, kontorer og konferencerum. Spjældet

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

GEA MultiMAXX varmeventilator

GEA MultiMAXX varmeventilator GEA MultiMAXX varmeventilator Fleksibel, kraftfuld og varieret - opfylder alle krav www.cs-klimateknik.dk +45 3888 7070 1 Opbygning - GEA MultiMAXX Industricasing Her vist med standard vægjalousi VVS nr.

Læs mere

TSA - Hvirveldiffusor. Halton TSA. Hvirveldiffusor

TSA - Hvirveldiffusor. Halton TSA. Hvirveldiffusor Halton TSA Hvirveldiffusor Hvirveldiffusor med høj induktion, der sikrer effektiv opblanding og hurtig sænkning af lufthastigheden Velegnet til rum med stor højde Radialt eller vertikalt kompakt strømningsmønster

Læs mere

Novenco Jalousispjæld. SJD Maj 2003

Novenco Jalousispjæld. SJD Maj 2003 Novenco Jalousispjæld SJD Maj 2003 Produkt Fakta Produkt Jalousispjæld for afspærring, regulering og blanding. Anvendelse I ventilationsanlæg og andre lufttekniske installationer. Temperaturområde: fra

Læs mere

CBA/CBI. Lyddæmpende overføringsarmatur. Kurte data. Hurtigvalg CBA/CBI. V O L U M E N S T R Ø M T R Y K F A L D R w -V Æ R D I

CBA/CBI. Lyddæmpende overføringsarmatur. Kurte data. Hurtigvalg CBA/CBI. V O L U M E N S T R Ø M T R Y K F A L D R w -V Æ R D I Lyddæmpende overføringsarmatur Kurte data Til overføringsluft gennem væg Luftflowsområde < 50 l/s Rund hultagning Enkelt montering Findes i alternative farver Hurtigvalg V O L U M E N S T R Ø M T R Y K

Læs mere

Automatisk flowbegrænser og reguleringsventil AB-QM

Automatisk flowbegrænser og reguleringsventil AB-QM Automatisk flowbegrænser og reguleringsventil AB-QM Anvendelse DN 10-32 DN 40/50 DN 65-100 AB-QM er en trykuafhængig flowbegrænser og reguleringsventil. Ventilen kan anvendes særskilt som automatisk flowbegrænser

Læs mere

ØLAND A/S Vi arbejder for din succes Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk Side 1

ØLAND A/S Vi arbejder for din succes Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk Side 1 Beskrivelse. Brandspjæld (herefter benævnt spjæld) er et afspærringsspjæld som arbejder efter det princip at dets spjældblad lukker i ved et derved forhindrer udbredelse af flammer, varme eller røggas.

Læs mere

EXCa ----------------------------------------------------------

EXCa ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- Udsugningsarmatur ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION Cirkulær kontrolventil til udsugning. Monteres

Læs mere

Lufttæpper til industriporte THI

Lufttæpper til industriporte THI Lufttæpper til industriporte THI Lufttæpper til industriporte THI Lufttæpper til industriporte og industrianlæg THI Til afskærmning af åbne døre og porte i industrihaller, lagerhaller mm Det kan ikke undgås

Læs mere

VSKA Hvirveldiffusor. Hurtigvalg

VSKA Hvirveldiffusor. Hurtigvalg Comfort: VSKA Tekniske data VSKA Hvirveldiffusor VSKA er lydsvage armaturer til loftmontage. Armaturudformningen sikrer meget effektiv opblanding af rumluften (høj induktion). Man kan derfor opretholde

Læs mere

Trykluftsdrevne automatspjæld optimere udsugningen!

Trykluftsdrevne automatspjæld optimere udsugningen! Skydespjæld FLEXAIR - Professionelle udsugningsløsninger! FLEXAIR - Professionelle udsugningsløsninger! Trykluftsdrevne automatspjæld optimere udsugningen! Inden for industrien, såvel metal som træindustri,

Læs mere

LPA. Cirkulært armatur til indblæsning eller udsugning LOCKZONE

LPA. Cirkulært armatur til indblæsning eller udsugning LOCKZONE TM LOCKZONE Cirkulært armatur til indblæsning eller udsugning Korte data Ledeskinneperforering i rotationsmønster Stor induktionseffekt Tilpasset til montering i hele gipslofter Let at montere Kan anvendes

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 25) AVP s- og smontering, justerbar indstilling Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker

Læs mere

Udsugningsventil KSO-M

Udsugningsventil KSO-M 92. er ideel til rum, hvor der er brug for forceret drift, f.eks. baderum, alrum og toiletter. Ventilen er med indbygget hygrostat. Ventilen kan åbnes elektrisk alt efter funktionsforholdene med enten

Læs mere

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

BE VILLA serie Ventilationsaggregat 1 BE VILLA serie Ventilationsaggregat Typer: BE VILLA 200 BE VILLA 350 BE VILLA 700 BE VILLA serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv

Læs mere

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 787 til 1400 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 787 til 1400 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 787 til 1400 kw Datablad Best.nr. og priser: Se prislisten VITOCROSSAL 300 Type CR3B Kondenserende gaskedel til naturgas og F-gas 5/2013 En kort oversigt

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Friskluft Armaturer - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Ventilationsrist. Dimensioner. Beskrivelse B3020 er en rektangulær aluminiums rist med faste horisontale

Ventilationsrist. Dimensioner. Beskrivelse B3020 er en rektangulær aluminiums rist med faste horisontale Ventilationsrist B0 Dimensioner B+/A+ B-/A- Beskrivelse B0 er en rektangulær aluminiums rist med faste horisontale lameller. B0 anvendes til såvel indblæsning som udsugning og leveres som standard med

Læs mere

Kvaliteten af luft er livskvalitet!

Kvaliteten af luft er livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte DV-300T ventilationsaggregatet er et anlæg med energieffektiv huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav

Læs mere

Vægarmaturer. Om Lindab. Comfort og Design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse

Vægarmaturer. Om Lindab. Comfort og Design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse lindab vægarmaturer er Om Lindab Comfort og Design Produktoversigt / symboler Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synlige Trykfordelingsbokse er Dyser Dysekanaler Riste Fortrængningsarmaturer Pascal og

Læs mere

Novenco Tagventilatorer. HJV, HJL og HJA November 2006

Novenco Tagventilatorer. HJV, HJL og HJA November 2006 Novenco Tagventilatorer HJV, HJL og HJA November 2006 Produktfakta Tagventilator type HJV Udsugningsventilator med lodret luftafkast, anvendes f.eks. fra kontorer, institutioner, køkkener, haller, værksteder

Læs mere

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2 Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld www.air2trust.com Primære egenskaber Nye testede brandsikringsprodukter WH25 seriens runde brandspjæld giver maksimal beskyttelse ved at forhindre brand i at sprede

Læs mere

Udeluft / Overtryksventiler

Udeluft / Overtryksventiler comfort udeluft / overtryksventiler Udeluft / Overtryksventiler ULA i kobber. Om Lindab Comfort og design Produktoversigt / symboler Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synlige Trykfordelingsbokse Vægarmaturer

Læs mere

Lufttæppe Zephyr D ATA B L A D W W W. N E O T H E R M. D K

Lufttæppe Zephyr D ATA B L A D W W W. N E O T H E R M. D K Lufttæppe Zephyr Beskrivelse Zephyr lufttæpper leveres med varmeflader for temp.sæt. 80/70-80/60 eller 60/40 og ydelserne er baseret på luft ind. 20 C. Zephyr lufttæppe fungerer også perfekt om sommeren,

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Friskluft Armaturer - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Prisliste - Ventilatorer

Prisliste - Ventilatorer CENTRUM TECHNIKI WENTYLA CYJ er (Gældende pr. 1/1-2014) www.flexair.dk 804W85 WPA-3-E, 1 x 230 V., 50 Hz. Motoreffekt: 0,37 kw. Kapacitet: 950 m3/t.. Max vakuum: 800 Pa. Tilgang/Afgang: Ø125/Ø125 mm. Kr.

Læs mere

Volumenstrømsregulator

Volumenstrømsregulator lindab constant-/arable flow dampers Volumenstrømsregulator DAVU Dimensioner B 0 Ød Beskrielse Mekanisk olumenstrømsregulator for kontinuerlig trinløs olumenregulering - forsynet med elektrisk motor. DAVU

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

Kompakt shunte til gulvvarme FHM-Cx

Kompakt shunte til gulvvarme FHM-Cx Datablad Anvendelse Fig. 1: Kompakt shunt FHM-C5 (UPS-pumpe) Fig. 2: Kompakt shunt FHM-C6 (UPS-pumpe) Fig. 3: Kompakt shunt FHM-C7 (Alpha2-pumpe) Fig. 4: Kompakt shunt FHM-C8/C9 (Alpha2-pumpe) De kompakte

Læs mere

Datablad LeanVent CEE stikdåse med spjældstyring LV40X, LV41X og LV42X

Datablad LeanVent CEE stikdåse med spjældstyring LV40X, LV41X og LV42X Datablad LeanVent CEE stikdåse med spjældstyring LV40X, LV41X og LV42X 11/2014 Generel information: LeanVent CEE stikdåser har flere fordele, blandt andet er det nemt at kalibrere og det er muligt at starte

Læs mere

Comfort. - luftbårne indeklimasystemer

Comfort. - luftbårne indeklimasystemer lindab comfort Comfort - luftbårne indeklimasystemer comfort om lindab Vi findes over hele landet Haderslev Hovedkontor Langkær 0 Haderslev Tlf.: + Fax: + (salg) Aalborg Servicecenter Svanningevej Aalborg

Læs mere

JM-DC 24V. Tekniske data: JM-DC 1000/xxxx og JM-DC 650/xxxx Forsyningsspænding: 24 V DC

JM-DC 24V. Tekniske data: JM-DC 1000/xxxx og JM-DC 650/xxxx Forsyningsspænding: 24 V DC JM-DC 24V JM-DC 24 V motoråbner er indbygget i et aluminiumsprofil. Det elektroniske motordrev er velegnet til åbning af tagvinduer og ovenlyskupler. Med sin slanke udformning er JM-DC 24 V også velegnet

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning

Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning OEM Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning VSG519... Støbegods GJS-400-15 DN15... DN50 k vs 2,5...32 m 3 /h Differenstrykindstillinger Fast: VSG519D..., VSG519E... Justerbar: VSG519K..., VSG519L...

Læs mere

HØJVAKUUMANLÆG. Geovent har et stort udvalg af tilbehør til højvakuumanlæg, bl.a. slanger, ventiler og energisatelitter.

HØJVAKUUMANLÆG. Geovent har et stort udvalg af tilbehør til højvakuumanlæg, bl.a. slanger, ventiler og energisatelitter. HØJVAKUUMANLÆG GEOVENT højvakuum anlæg er en samlet enhed, der anvendes når partikler skal transporteres væk fra operatøren. Det kunne være sig støvsugnings- og slibeopgaver i industrien, bilværksteder

Læs mere

Navn: KVKE 200 EC varenr.: 2575

Navn: KVKE 200 EC varenr.: 2575 KVKE 200 EC varenr. 2575 Document type: Product card Document date: 2012-11-13 Generated by: Systemair online katalog Beskrivelse EC- motorer har højere virkningsgrad 100% regulerbar Indbygget regulator

Læs mere