.sådan kan man også bo! November 2000 Nr.9 /24.årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ".sådan kan man også bo! November 2000 Nr.9 /24.årgang"

Transkript

1 November 2000 Nr.9 /24.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Svenstrup Forsamlingshus Rengøringshjælp søges 3 Værelser udlejes 3 Svenstrup Vandværk Vigtig meddelelse 3 Nyt fra Kirken Menighedsrådsvalg Alle Helgens Dag 4 Film 4 Foredrag 4 E Svenstruplaug Borgermøde 5 Lokalhistorisk Forening 6 Referat fra møde 7 Spareforeningen Opkræver søges 7 Budbringer Nytårskål sælges 8 Cykelanhænger sælges 8 Diverse babytilbehør sælges8 Annonce Zoneterapi 8 E SvenstruPPe Hvorfor underskud 9 Regnskab Aktivitetskalender 12 Vandmålerkort 14 Husk sidste frist for aflæsning af vandmåler og aflevering til Vandværket er den 8. november 2000.sådan kan man også bo! Indlevering til næste nr....senest den 20. november 2000 til... Kaj Nielsen, Kløvertoften 19 Lasse Andersen, Kirketoften 4 Kim Christiansen, Vestertoften 18 Samling af næste nummer: Riecks Arkæologiske Sam. d. 30. nov. 2000, kl. 19:00

2 Kommentar Sker der noget i Svenstrup? Sådan omtrent ser den gamle redaktør ud i skrivende stund her sent søndag aften! Dog er det uden jakkesæt, slips og vest. Sker der mon noget i Svenstrup, og hvis der gør, behøver jeg så overhovedet give det en kommentar med på vejen? Nej vel!..det skulle jo nødig blive en lokal udgave af disse irriterende læserbrevsskribenter i dag- og ugeblade, som daglig føler sig kaldet til at have en bedrevidende mening om alt fra edderkopper og små lette havetips over alle aspekter i lokalpolitik til de store verdens-spørgsmål! Så lad mig blot igen forsigtigt opfordre dig til at give E SvenstruPPe et lille økonomisk bidrag i år, hvis du ikke allerede har afleveret det til indsamlingskassen i Lissies Butik eller via Giroindbetaling. Redaktion Lasse Andersen Gert Wonsyld Kontaktudvalg Brandværn Hans Egon Bendorff E Svenstruplaug Kim Christiansen Folkedansere Per Zacho Forældreforeningen (skolen) John Petersen Hjortspringskolen Ejvind Bojsen Hjortspring Børnehus Søsser Buch Outzen Jagtforeningen Lorens Brodersen Menighedsrådet Peter Ruge Pensionistforeningen Nis Mathiesen Pædagogisk råd Birgit Rasmussen Riecks Arkæologiske samling Arletta Esbensen Ringriderforening Jørgen Jørgensen Skolebestyrelsen Pernille Thorup Skytteforeningen Kjeld Andersen Spareforeningen Peter Christensen Svenstrup Vandværk Erik Lehmann Trævlerne Jonny Mathiesen Ungdomsforeningen Bibi Andersen Tekst & layout Kaj Nielsen Kim Christiansen Trykning Lasse Andersen, Claus Nicolaisen, Hans Petersen, John Dahl, Peter Christensen, Benny Jensen Distribution Marianne Møller Udbringning Elever fra Hjortspringskolen..Og så lige en lille ting mere, når dette blad omdeles, er der kun 54 dage til Jul! Kaj Nielsen Juli / August 2000 Side 2 af 15 E SvenstruPPe

3 Svenstrup Forsamlingshus Rengøringshjælp til Forsamlingshuset søges. John Klepke, som indtil nu har sørget for rengøring af forsamlingshuset, har nu fået så mange gøremål, at han gerne vil fritages for dette arbejde. Vi søger derfor en, som vil påtage sig dette job. Der vil ca. være to til fire timers arbejde efter hvert arrangement, afhængig af hvilke rum der har været benyttet. Der vil ca. være 150 til 200 timers arbejde pr år. Henvendelse om dette job til Gert Wonsyld Udlejning af værelser på forsamlingshusets loft. Ovenpå loftet af forsamlingshuset har vi 5 store og flotte værelser. Disse værelser vil vi gerne udleje enkelt eller samlet. Værelserne vil være meget velegnet til klublokaler og lignende. Henvendelse om besigtigelse til Gert Wonsyld Svenstrup Vandværk Vigtig meddelelse På grund af vandledningseftersyn for eventuelle læk, bliver der lukket for alt vand natten mellem... Fredag den 24. November og Lørdag den 25. November 2000, fra kl. 01:00 til ca. 04:00. Vi opfordre alle til ikke at bruge vand i det tidsrum. Undlad at åbne for en vandhane eller træk i et WC. Dem som har stald eller markhane skal også huske at lukke for dem, for ellers er det næsten umuligt at finde eventuelle læk. Vi håber, at alle vil tage dette meget alvorligt. Det er en nødvendighed at finde de eventuelle læk for det vand, som løber direkte i kloakken, skal der også betales "grønne afgifter" af, som vi så alle skal være med til at betale. Jo flere der forsøger at åbne for vandet, des mere brunligt og grumset bliver vandet, når der igen bliver åbnet. Men det er ikke farligt at drikke. Det bedste er nok, hvis alle vil lukke for hanen, som er lige før vanduret, den fik alle jo monteret sammen med vanduret. På bestyrelsens vegne Erik Lehmann Juli / August 2000 Side 3 af 15 E SvenstruPPe

4 Nyt fra Kirken Menighedsrådsvalg 2000 Til valget den 14. november blev der kun indleveret én gyldig kandidatliste. Derfor bortfalder afstemningen og de syv nedennæ vnte kandidater er hermed valgt til det nye menighedsrå d i Svenstrup Sogn for den kommende fireå rige valgperiode. Bente Pedersen Stevning Ejvind Bojsen Stevning Jonna Olsen Svenstrup Maja Jørgensen Svenstrup Thomas Damgaard Langesø Carl Chr. Schink "Par 5" Jette Wolff Kristensen Svenstrup På Valgbestyrelsens vegne: Asta Broesby-Olsen Peter Ruge præsenterer filmen og lægger op til en samtale efter fremvisningen. (Filmen har kun kunnet fremskaffes i en engelsk udgave.) Svenstrup Præstegård, torsdag den 16. november 2000, kl. 19:00 Foredrag Universitetslektor Johannes Nissen: Bjergprædikenen - en vejledning i etik? Alle Helgens Dag Gudstjenesten Alle Helgens Dag bruges mange steder til at mindes de afdøde - både mennesker, der er døde i årets løb, og de døde, man i det hele taget savner og længes efter. Vi søger at tilrettelægge en højt i- delig og stilfærdig gudstjeneste. Der vil være mulighed for at tænde lys for dem man mindes ved gudstjenesten, og Henrik Soelmark, der er tidligere musiker i Symfoniorkesteret, medvirker på fagot. Desuden vil navnene på de personer med tilknytning til kirken, som er døde i årets løb, blive læst op. Film Pier Paolo Pasolini: Matthæusevangeliet Vi viser den italienske instruktør Pasolini s berømte film fra Skønt Pasolini var kommunist og ateist, lykkedes det ham at skabe en film, som måske er den bedste Jesus-film til dato. Matthæusevangeliets Bjergprædiken er vanskelig at forstå, og rummer det ene provokerende udsagn efter det andet: salige er de fattige og sørgende, giv uden forbehold, vend den anden kind til, bed og der skal gives jer...! Giver Jesus her anvisning på en anvendelig moral for de kristne - eller skyder han med overlæg langt over, hvad almindelige mennesker kan leve op til? Foredraget vil fortælle om forskellige opfattelser af Bjergprædikenen og give et bud på, hvordan den kan give mening for moderne mennesker. Johs. Nissen er lektor i Nye Testamente ved Århus Universitet, og har udgivet adskillige bø ger om Nye Testamente og etiske spø rgsmå l. Et arrangement under "Kirkehø jskole på Als" i samarbejde med Folkeuniversitetet på Nordals. Juli / August 2000 Side 4 af 15 E SvenstruPPe

5 Egen Præstegård: onsdag den 29. november 2000, kl. 19:00 Kirkebil Kirkebilen bestilles hos GF-Taxi på telefon senest dagen før gudstjenesten. "Kirkebil" er til rådighed for enhver, der ikke selv kan skaffe sig transport til kirke Besøg af præsten Mennesker der ønsker besøg, er velkomne til at henvende sig. Det gælder besøg i hjemmet såvel som på sygehus og på plej e- hjem. På samme måde kan man lave aftale om personlig samtale i Præstegården. Menighedsrådets medlemmer Asta Broesby-Olsen (formand), Bente Pedersen (næstformand) Tommy Maagaard (kirkeværge), Carl Chr. Schink, Jonna Olsen, Peter Sandholt, Agnes Nielsen, Peter Ruge. Menighedsrådets møder er offentlige og n- fi der sted i Mødelokalet ved Præstegården. Det nye menighedsråd vil være i funktion fra senest 3. december. I øvrigt kan et emne bringes op i Menighedsrådet ved henvendelse til et af medlemmerne. Kirkegården Graver og kirketjener Torben Nielsen træffes i arbejdstiden på kirkegården og på tel e- fon DØBTE Frederik Jens Todsen, Sofie Panduro Lehmann, Peter Ruge Svenstrup Torup VIEDE Lise Mikkel og Gert Lumbye Hansen, Sønderborg Bente Fogt og Christian Esborg, Sønderborg E Svenstruplaug Invitation Lokalhistorie i Svenstrup Sogn er det noget for dig? Så mø d op på Svenstrup Forsamlingshus Torsdag d. 9. november 2000, kl. 19:00. Her vil der blive Fortalt historie Lokalhistorisk foreningsdannelse for lokalsamfundet Alsiske sange Vel mø dt...kaffen koster 25 kr. E`Svenstruplaug Juli / August 2000 Side 5 af 15 E SvenstruPPe

6 E Svenstruplaug Skal vi have en LOKALHISTORISK FORENING FOR SVENSTRUP SOGN? Der har i nogle år eksisteret en lokalhistorisk gruppe under E Svenstruplaug. I hyggeligt samvær har 8-10 mennesker under ledelse af Jørgen Valentin lavet et godt stykke arbejde, som gerne skulle fortsætte fremover. De har arbejdet med opgaver som: Indsamling af billeder, som er blevet kopieret og nu kan fremvises på overhead. Kortlægning af sognets marker, så man kan følge udviklingen gennem årene. Svenstrup Ungdomsforenings historie. Registrering af huse og ejendomme, deres ejere og historie. Interviews af ældre beboere. Der er mange flere opgaver at tage fat på, men det ville være bedst, hvis hele sognet var med. En forening vil kunne samle og fordele disse opgaver, således at beboerne kan deltage alt efter tid, overskud og interesse for historie. Nordborg, som har de rigtige opbevaringsmuligheder. Mange vil helst selv opbevare deres ting, så ville det være fint, hvis foreningen måtte låne dem til kopiering. En forening kunne sagtens samle materiale til at være i stand til at lave interessante og hyggelige sammenkomster for sine medlemmer. Jeg vil gerne anbefale at stifte en forening. Et hvert kirkesogn med respekt for sig selv har efterhånden en lokalhistorisk forening - hvorfor ikke Svenstrup Sogn? E Svenstruplaug og andre interesserede vil i november måned indkalde til et møde (evt. stiftende Generalforsamling) og håber, at mange fra hele sognet vil slutte op om dette initiativ. Der vil på mødet være en kon sulent fra DANSK LOKALMSTORISK FORENING til stede, han vil fortælle om arbejdsområder og muligheder. Ingrid Dall Mange steder opretter man i disse år små lokalhistoriske arkiver i de gamle sogne. Det vil jeg ikke anbefale i Svenstrup Sogn. Et arkiv kræver plads og lovmæssige opbevaringsmuligheder med hensyn til temperatur, luftfugtighed og brandfare, samt dyre materialer til at gemme arkivalier i. Det ville efter min mening blive for dyrt. Jeg mener, man skal indsamle arkivalier og evt. tage kopier af dem, som så kan opbevares og fremvises i foreningens regi. De dyrebare billeder og skrifter bør afleveres på arkivet i Juli / August 2000 Side 6 af 15 E SvenstruPPe

7 E Svenstruplaug Referat fra E Svenstruplaug møde den 2. oktober 2000 Referat godkendt. Siden sidst. I år 2001 er det Lauget der står for Sekretariatet i Landsbysammenslutningen. Hvem skal vi foreslå til at pudse flisen i Juni 2001? Kan "E SvenstruPPe s" læsere komme med forslag af emner til hvervet? Byens juletræ. Sidste år fik vi kritik, fordi der kun var et juletræ midt i byen. Derfor vil vi i år opsætte 2 juletræer, et ved hver ende af byen Lørdag den 2. december 2000, kl. 10:00. Lokalhistorisk gruppe Agnes har talt med en repræsentant for Stevning lokalhistorisk gruppe, der mente, det var et godt initiativ med en forening, men der var vist ingen interesse fra Stevning. Lauget indbyder til møde om Lokalhistorisk forening torsdag den 9. November 2000, kl. 19:00 på Svenstrup Forsamlingshus, Kaffe med brød kan købes. Vi rykker kommunen for en tilbagemelding omkring indstilling af afløser for Jørgen Valentin i lokalhistorisk arkiv i Nordborg. Næste møde i uge 44 i Stolbroladen kl.19:30 Økonomi - Uforandret. Spareforeningen Julens Glæde Opkræver søges. Opkræver M/K søges til Julens Glæde i Svenstrups område fra sæson 2001, uge 2. Har du lidt tid, som du gerne vil bruge på en frisk cykeltur i Svenstrup og samtidig møde og snakke med en del mennesker, så er dette lige noget for dig. Er du interesseret og gerne vil vide mere, så kan du kontakte Peter Christensen tlf Juli / August 2000 Side 7 af 15 E SvenstruPPe

8 Budbringer Se her...har du bestilt NYTÅRS-KÅL? Kogt og hakket grønkål i 1 kg. poser klar til brug. --->> 20 kr. pr. kg. Kogt og hakket hvidkål --->> 20 kr. pr. kg. Hakket rå grønkål til suppe --->> 10 kr. pr. ½ kg. Henvendelse Hans Steffensen Pedersbjerg 5, Svenstrup, tlf SÆLGES.. Cykelanhængermodel Christiania Bikes, L 90 cm B 50 cm D 37 cm. Som ny : kr. 800,- Babylift Dkr. 50,- Højstol Dkr. 150 Skråstol Dkr. 50,- Klapvogn Dkr. 100,- Børnesofa Dkr. 50,- Babyalarm Dkr. 150,- Babymadras Dkr. 150,- Alt er kun brugt til ét barn og står som nyt. Henvendelse til Kenneth G. Svendsen Skoletoften 5, Svenstrup Tlf Annonce Trænger du til at få Tryk på helbredet Så henvend dig trygt til Vivi Madsen Mølletoften 4 Tlf.: Juli / August 2000 Side 8 af 15 E SvenstruPPe

9 E SvenstruPPe Hvorfor underskud? I det seneste nummer af E SvenstruPPe var der på Kommentarsiden et kort indlæg som optakt til indsamling af private bidrag. I kommentaren stod der, at regnskabet for E SvenstruPPe i 1999 havde givet et underskud på 9000 kr.. Det er der flere læsere, der har undret sig over, og vi vil derfor her forsøge at give en forklaring og lidt historisk baggrund for bladets nuværende økonomiske situation. Bladet er indtil starten af 1998 blevet trykket på gamle off-set maskiner, som E SvenstruPPe ejede, men som stod på Hjortspringskolen. Når E SvenstruPPe så skulle trykkes den ene gang hver måned, blev dyret trukket frem fra lageret af 4-5 frivillige hjælpere. Efter en del opstartsbesvær blev bladet trykket i ca. 550 eksemplarer. Hvis det var en god aften tog det 3-4 timer, men ofte gik der 5-7 timer med blod, sved, Tuborg og tryksværte, hvor maskinen måtte gennem flere reparationer undervejs sådan en aften. På trods af mange gode forsøg fra frivillige, måtte vi nogle år betale store reparationsomkostninger til servicefirmaet. I 1995 var vi nået til et punkt, hvor vi trods mange servicebesøg måtte indse, at trykkerimaskinen stod på tærsklen til skrotning. Samme år købte vi en brugt trykkerimaskine fra Hammel kommune til kr. (Oprindelig nypris over kr.). Desværre viste det sig snart, at den også var særdeles gode venner med servicemontøren, så vi fortsat havde en del omkostninger til reparationer. Ved årsskiftet 1997 / 1998 var det slut, og efter at have undersøgt en række forskellige trykkemuligheder indgik vi en aftale med Hjortspringskolen, hvor skolen står som lejer af en god stor kopimaskine, som vi så betaler en andel af. Det blev den billigste løsning bestyrelsen valgte! Hvorfor nu hele denne lange historie?..jo for netop trykkeomkostninger har i høj grad påvirket vore samlede udgifter gennem årene. Her de seneste 6 år! Udgifter Indtægter kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Regnskabet for 1999 er vist på side 11. Udgifter Udgiftsposten trykkerimaskine i 1999 er kr. til Hjortspringskolen (6.960 kr. til vor leasingandel af kopimaskine, kr. for kopier og kr. til moms). Siden starten af 90 erne har vi brugt tekstbehandlingsprogram på PC til opsætning af E SvenstruPPe. Oprindelig brugte vi Wordperfect, som vi købte og senere opgraderede. I 1999 havde vi en Juli / August 2000 Side 9 af 15 E SvenstruPPe

10 udgift på kr. til opgradering til tekstprogrammet Microsoft Word En engangsudgift, der regnskabsmæssigt i 1999 er ført under trykkerimaskine. Udgifter til køb af papir kan variere fra det ene år til det andet, da vi køber det i store partier. I 1997 var det kr. og efterfølgende år kun kr.. De øvrige udgifter i 1999 er stort set på det normale niveau. Indtægter Som det ses af regnskabet for 1999, er der indtægter fra foreninger (. ret konstant), - private bidrag (..faldende), - Menighedsrådets bidrag (...stigende tak for det!), - Hjortspringskolens bidrag ( konstant), - annoncer ( faldende), - renteindtægt ( siden 1996 ret konstant). Dertil skal lægges, at Ungdomsforeningen betaler for udbringningen, som afregnes direkte med elever fra skolen. I 1995 modtog vi 3778 kr. som gave, da Husmoderforeningen blev nedlagt og i 1997 modtag vi ligeledes en gave på 2000 kr. fra Arbejdernes Landsbank. Private bidrag fra læserne er desværre fa l- det støt gennem årene fra kr. i 1994 til kr. i Den foreløbige opgørelse over indsamlingen nu i år, tyder desværre på at faldet vil fortsætte. Regnskabsmæssigt medtages kursgevinster på indtægtssiden. Som positiv indtægt ved kursgevinster eller negativ indtægter ved kurstab. I 1999 havde vi for første gang kurstab! Formueforhold Da E SvenstruPPe oprindelig købte den første trykkerimaskine var der 3-4 Svenstrup borgere, som personligt kautionerede for et banklån til køb af maskinen. For ikke på et senere tidspunkt at komme til at stå i samme situation, besluttede bestyrelsen fornuftigt nok tilbage i 80 erne, at man ville forsøge at opbygge en reservekapital når det første lån var tilbagebetalt. Kapitalen skulle gøre det muligt, at købe en ny brugt trykkemaskine, uden at nogle skulle sætte personlig kapital på højkant, hvis den første mask i- ne måtte skrottes. En ny maskine kostede dengang, så vidt jeg er orienteret, ca kr.. I slutningen af 80 erne og op gennem 90 erne var reserverne vokset til kr., men de blev altså i 1999 reduceret til kr. på grund af underskuddet. Men da udgifter nu overstiger vore årlige indtægter, må vi forudse, at det vil tære på reserverne i de kommende år. Slutbemærkning! Jeg håber, det har bragt lidt mere lys på e- r sultatet for Men ellers er du meget velkommen til Generalforsamlingen, hvor regnskabet gennemgås. Generalforsamlingen afholdes i starten af det nye år. Kaj Nielsen Juli / August 2000 Side 10 af 15 E SvenstruPPe

11 E SvenstruPPe' - regnskab Tekst Konto Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Foreningsbidrag , ,00 Private bidrag , ,00 Menighedsråds bidrag , ,00 Hjortspringskolen , ,00 Annonceindtægter , ,00 Renteindtægter , ,91 Kursgevinst af Obligationer , ,20 Trykkeriomkostninger , ,00 Papir , ,00 Porto, kuverter m.m ,25 992,38 Gaver, repræsentation ,50 967,80 Depot / kurtage ,87 69,40 Renteudgifter ,89 0,00 Indtægter i alt 17621, ,11 Udgifter i alt 26732, ,58 Årets overskud -9110,50 741,53 Beholdning pr. 31. dec Obligationer 33445,70 Bankkonto 35562,17 Girokonto 4479,58 Kontant 0,00 + Årets overskud -9110,50 Beholdning pr. 31. dec Obligationer 50837,30 Bankkonto 9892,83 Girokonto 3646,82 Kontant 0,00 Svenstrup, den 14. februar 2000 Passiver / Aktiver 64376, ,95 Underskrevet Birte S. Nielsen, - kasserer Regnskabet er revideret og godkendt, og beholdningerne er tilstede. Svenstrup, den 16. februar 2000 underskrevet underskrevet Adolf Henningsen Jens Herborg Juli / August 2000 Side 11 af 15 E SvenstruPPe

12 revisor revisor Aktivitetskalender...november 2000 Søndag d. 5. nov. Kl. 19:30 Gudstjeneste (Alle Helgens Dag) Svenstrup Kirke Torsdag d. 9. nov. Kl. 19:00 Møde Lokalhistorisk Forening? Forsamlingshuset Søndag d. 12. nov. Kl.14:00 Gudstjeneste (Kitty H. Jensen) Svenstrup Kirke Torsdag d. 16. nov. Kl. 19:00 Film Matthæusevangeliet Svenstrup Præstegård Søndag d. 19. nov. Kl. 10:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke Mandag d. 20. nov...sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe december & januar nr. Fredag d. 24. nov. Kl. 01:00 04:00 natten til lørdag Luk for vandet se side 3 Søndag d. 26. nov. Kl. 10:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke Onsdag d. 29. nov. Kl. 19:00 Foredrag Bjergprædikenen Egen Præstegård Fredag d. 1. dec..udkommer E SvenstruPPe december & januar udgave Lørdag d. 2. dec. Kl. 10:00 Juletræer opsættes i byen Søndag d. 3. dec. Kl. 10:00 Gudstjeneste (1. søndag i advent) Svenstrup Kirke Søndag d. 10. dec. Kl. 19:00 Gudstjeneste (Biskop Arendt, 2. søndag i advent) Svenstrup Kirke Søndag d. 17. dec. Kl. 16:00 Gudstjeneste (Vi synger julen ind) Svenstrup Kirke Fik du set på side 3..? (...uden ansvar) Juli / August 2000 Side 12 af 15 E SvenstruPPe

13 Forsamlingshuset mangler rengøringshjælp, og så kan du leje værelser på safthuset! Juli / August 2000 Side 13 af 15 E SvenstruPPe

14 Juli / August 2000 Side 14 af 15 E SvenstruPPe

15 Svenstrup Vandværk Til vandforbrugere i Svenstrup. Dit forbrug af vand skal opgøres. Derfor beder vi dig om at aflæse din vandmåler og anføre å- m lerstanden på nedenfor trykte selvaflæsningskort. Hvis du ikke mener dig i stand til at foretage den nævnteaflæsning, kan der rekvireres hjælp hertil ved henvendelse til nedenstående telefonnummer. Eventuelle spørgsmål vedrørende f-a læsningen eller kortets udfyldelse kan rettes til Svenstrup Vandværk, tlf Aflæs vandmåleren og returnér aflæsningsk ortet senest onsdag den 8. november 2000 til Lissie s Butik eller til en af vandværkets bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen: Erik Lehmann (formand) Mølletoften 20 Laurits Hollænder (kasserer) Vestertoften 6 Flemming Christiansen Sandvej 29 Holger Hansen Voldgade 32 John Dahl Skoletoften 9 Klip langs den stiplede kant... Navn (forbruger) Forbrugsadresse Selvaflæsningskort (november 2000) til Svenstrup Vandværk Vandmålerens forbrugstal (kun de sorte tal): Hoved-vandmåler evt. Bi-vandmåler 1. evt. Bi-vandmåler 2. Dato for aflæsning Underskrift Udfyld venligst, klip ud og aflever senest onsdag den 8. november 2000 til et af Vandværkets bestyrelsesmedlemmer eller til Lissie s Butik. Juli / August 2000 Side 15 af 15 E SvenstruPPe

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Fra 6. klasses Teaterforestilling Skattenes Ø

Fra 6. klasses Teaterforestilling Skattenes Ø April 2001 Nr.3 /25.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Lokalhistorisk Forening en hychle avden 3 Kafe93 Genbrugsen 3 Påskeudstillinger Alsingergården 4 Stolbroladen 4 Riecks Arkæologiske

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Marts 2006 Nr.2 /30.årgang

Marts 2006 Nr.2 /30.årgang Marts 2006 Nr.2 /30.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Ungdomsforeningen Teaterforestillinger 3 E Svenstruplaug Bredbåndsforbindelse? 4 Nyt fra Kirken Folkekirkens Nødhjælp 6 Guldkonfirmation

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Bestyrelsens træffetider 2015

Bestyrelsens træffetider 2015 Haveforeningen HAREKÆR. Store Harekærvej 120 A. 2605 Brøndby Bestyrelsens træffetider 2015 Bestyrelsen kan træffes i foreningshuset hver anden søndag kl. 10-11. I år vil det være på følgende datoer: April

Læs mere

1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol. Blad nr. 93. Dato: 29.10.

1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol. Blad nr. 93. Dato: 29.10. Blad nr. 93 Dagsorden Tilstede: Benny (BR), Helle (HR), Kjeld (KM), Kirsten (KKO), Kisser (KW), Lars (LF), Mai (MBA), Thomas (TH), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW) Afbud: Janne (JRP), Jens Christian (JCB),

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol Blad nr. 82 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kirsten (KKO), Kjeld (KM), Lars (LF), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Mai (MBA), Benny (BR) Afbud: Anders

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 16 februar 2003 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1. Dagsorden

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 16 februar 2003 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1. Dagsorden 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til bestyrelsesmøde Hvor: Hos Peter C Dato: Lørdag d. 8. februar Klokken: 10.00 Hvem: Ole Gert Vangsgaard Nielsen Michael Brun Halfter Thomas Sørensen Peter

Læs mere

Dagsorden. Afbud: Tine (TS), Tom (TVS), Kirsten (KKO) 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd

Dagsorden. Afbud: Tine (TS), Tom (TVS), Kirsten (KKO) 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd Blad nr. 87 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kjeld (KM), Lars (LF), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Åse (ÅLS), Mai (MBA), Benny (BR), Thomas (TH) Afbud: Tine (TS), Tom (TVS),

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Åbne aktiviteter ledet af frivillige Lokalcenter Vejlby

Åbne aktiviteter ledet af frivillige Lokalcenter Vejlby Besøgstjenesten i Vejlby Besøgstjenesten Vejlby drives i et samarbejde mellem Vejlby Kirke, Ellevang Kirke og Lokalcenter Vejlby og henvender sig til borgere i Ellevang og Vejlby Sogne. Alle med lyst og

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

julesne og vinterferie? December 2007 Nr.10 /31.årgang

julesne og vinterferie? December 2007 Nr.10 /31.årgang December 2007 Nr.10 /31.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 E Svenstruplaug juletræ 3 Julecafé, Stevning 4 Julestue, Trævlerne 5 Jul i Stolbroladen 6 Nyt fra Kirken Advent & Jul

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Juni 2001 Nr.5 /25.årgang

Juni 2001 Nr.5 /25.årgang Juni 2001 Nr.5 /25.årgang Indhold side Kommentar Svenstrup Vandværk 2 Indleveringsfrist 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Ringridning 3 Hjortspringskolen Flagdage 4 6. klasses tur 4 Forårskoncert 5 Skolebussen

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Mødepunkt 1 Sag: Provstiudvalgskassen (789) Ribe Stift afholder seminar for stiftets provster

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Punkt Indhold Kommentar Hvem? Referat Opfølgning. 1 Indledning Indledning og traktør HP Sang af Emil Larsen: Foran mig er en vej.

Punkt Indhold Kommentar Hvem? Referat Opfølgning. 1 Indledning Indledning og traktør HP Sang af Emil Larsen: Foran mig er en vej. Hjerndrup Kirke Tyrstrup-Hjerndrup Pastorat Menighedsrådsmøde torsdag, den 13.8. 2015 i Hjerndrup Sognegård kl. 19.00 Afbud fra Anne Mie, Birthe, Lissi, Anni Dagsorden og referat Punkt Indhold Kommentar

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Kommentar. Fra alle os..til alle jer.

Kommentar. Fra alle os..til alle jer. December 2001 Nr.10 /25.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Sikker Skolevej 3 Blindes Jul 3 Nyt fra Kirken 4 Valg til E Svenstruplaug 6 Nyt fra Skolen 7 Spareforeningen 11 Nyt fra

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012 17 Årgang Nummer 3 Februar 2012 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 5. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2014 Balance pr. 31. december 2014 Resultatopgørelse

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens Afbud.: 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse 2. Orientering v. Børge da formanden var fraværende : Havde alle

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken

Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Dato: Tirsdag den 12. september 2006 Klokken: 19.30 Mødested: Gildesalen, Dalgas Allé 2 E, 5.sal, Herning Mødedeltagere: 72 beboere, der repræsenterer

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 I Idrætsforeningens klubhus Præstegårdsvej 19 b. 3080 Tikøb. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. a. Valg

Læs mere

SPORT FOR ALLE FYRAFTEN 31. ÅRGANG 2013 NR. 1 NU ER SOMMEREN OVER, SÅ ER DET TID TIL LIDT VINTERMOTION OG AKTIVITETER

SPORT FOR ALLE FYRAFTEN 31. ÅRGANG 2013 NR. 1 NU ER SOMMEREN OVER, SÅ ER DET TID TIL LIDT VINTERMOTION OG AKTIVITETER SPORT FOR ALLE FYRAFTEN 31. ÅRGANG 2013 NR. 1 NU ER SOMMEREN OVER, SÅ ER DET TID TIL LIDT VINTERMOTION OG AKTIVITETER SÅ HUSK NU AT MELDE JER TIL I TIDE THISTED FIRMA SPORT Tilsluttet Dansk Firma-Idrætsforbund

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 4. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2013 Balance pr. 31. december 2013 Resultatopgørelse

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Julemanden skal vækkes.

Julemanden skal vækkes. Bladet For Rørbæk & Opland - November 2005-15. årgang Julemanden skal vækkes. Lørdag d. 10. December kl. 10.30, så han kan nå at blive vågen til han skal ud med de mange gaver. Kom og hjælp med at vække

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1. Der blev afgivet 14 stemmer på Birger (skriftlig afstemning)

Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1. Der blev afgivet 14 stemmer på Birger (skriftlig afstemning) Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød Menighedsråd, tirsdag den 22. Nov. kl.18.00 i Solrød Strandkirke Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1 Fraværende med afbud: Gunna Jørgensen., Michael R.R., Karin

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Tilstede 30 personer Stemmeberettiget 29 personer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Menighedsrådsmøde SOLRØD MENIGHEDSRÅD. Dato: 20. november 1996 Blad no. 1. Det nyvalgte Solrød menighedsråd indkaldes hermed

Menighedsrådsmøde SOLRØD MENIGHEDSRÅD. Dato: 20. november 1996 Blad no. 1. Det nyvalgte Solrød menighedsråd indkaldes hermed SOLRØD MENIGHEDSRÅD Det nyvalgte Solrød menighedsråd indkaldes hermed til konstituerende møde onsdag den 20. november 1996 kl. 19.00 i Solrød Strandkirke. Dagsorden: Menighedsrådsmøde Dato: 20. november

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Torsdag d. 22.03.2011 Afholdt på: Hjalleseskolen Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven Erik Peterson blev valgt som dirigent. 2.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk JUNI 2015 Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk Bestyrelsen Kaj Andersen og Henny Boch har ønsket at udtræde af bestyrelsen. I stedet er indtrådt Niels Hansen og Carl Petersen.

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Red i Andst Af Viggo Kaspersen.

Red i Andst Af Viggo Kaspersen. Red i Andst Af Viggo Kaspersen. Efter Borgermøde 2 d. 15. dec. er der 115 Andst borgere, der har tilkendegivet et ja til projektet, tusind tak for jeres opbakning. Desværre udgør dette antal tilkendegivelser

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

ROSENVÆNGETS SOGN 10. december 2008

ROSENVÆNGETS SOGN 10. december 2008 ROSENVÆNGETS SOGN 10. december 2008 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken den 3. december 2008 kl. 19.30 Møde nr. 2 Anders Kindt Christina Slidsborg Else Juul Green Knud Frisenborg Marker Lars Chr.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag d. 6/2-2013

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag d. 6/2-2013 Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag d. 6/2-2013 Tilstede: Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Hanne, Thomas og Rikke. Fraværende Marika (suppleanter) Herudover deltog nyvalgte suppleanter

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt)

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt) Referat af fælles menighedsrådsmøde den 20.- 4.-2010. Sted.: Præstegården, Konfirmandstuen. Tidspunkt.: Staby Menighedsråd kl. 18.30, Madum Menighedsråd 19.00. Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Ordinært. menighedsrådsmøde. Tilstede: Annika(AV), Helle(HJ), Janne(JRP), Tom(TVS), Vibeke(VW), Kisser(KW) Afbud: Lene(LA), Lars(LF), Benny(BR)

Ordinært. menighedsrådsmøde. Tilstede: Annika(AV), Helle(HJ), Janne(JRP), Tom(TVS), Vibeke(VW), Kisser(KW) Afbud: Lene(LA), Lars(LF), Benny(BR) Blad nr. 111 Ordinært menighedsrådsmøde Dagsorden Tilstede: Annika(AV), Helle(HJ), Janne(JRP), Jens Christian(JCB), Kirsten(KKO), Kjeld(KM), Mai(MBA), Tine(TS), Tom(TVS), Vibeke(VW), Kisser(KW) Afbud:

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Dagsordenen kort 1. Valg af dirigent (Henrik Thostrup foreslået af bestyrelsen) 2. Valg af stemmetællere (forslag: de to revisorer Hans H. Jensen og Ingvar Pommer)

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere