.sådan kan man også bo! November 2000 Nr.9 /24.årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ".sådan kan man også bo! November 2000 Nr.9 /24.årgang"

Transkript

1 November 2000 Nr.9 /24.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Svenstrup Forsamlingshus Rengøringshjælp søges 3 Værelser udlejes 3 Svenstrup Vandværk Vigtig meddelelse 3 Nyt fra Kirken Menighedsrådsvalg Alle Helgens Dag 4 Film 4 Foredrag 4 E Svenstruplaug Borgermøde 5 Lokalhistorisk Forening 6 Referat fra møde 7 Spareforeningen Opkræver søges 7 Budbringer Nytårskål sælges 8 Cykelanhænger sælges 8 Diverse babytilbehør sælges8 Annonce Zoneterapi 8 E SvenstruPPe Hvorfor underskud 9 Regnskab Aktivitetskalender 12 Vandmålerkort 14 Husk sidste frist for aflæsning af vandmåler og aflevering til Vandværket er den 8. november 2000.sådan kan man også bo! Indlevering til næste nr....senest den 20. november 2000 til... Kaj Nielsen, Kløvertoften 19 Lasse Andersen, Kirketoften 4 Kim Christiansen, Vestertoften 18 Samling af næste nummer: Riecks Arkæologiske Sam. d. 30. nov. 2000, kl. 19:00

2 Kommentar Sker der noget i Svenstrup? Sådan omtrent ser den gamle redaktør ud i skrivende stund her sent søndag aften! Dog er det uden jakkesæt, slips og vest. Sker der mon noget i Svenstrup, og hvis der gør, behøver jeg så overhovedet give det en kommentar med på vejen? Nej vel!..det skulle jo nødig blive en lokal udgave af disse irriterende læserbrevsskribenter i dag- og ugeblade, som daglig føler sig kaldet til at have en bedrevidende mening om alt fra edderkopper og små lette havetips over alle aspekter i lokalpolitik til de store verdens-spørgsmål! Så lad mig blot igen forsigtigt opfordre dig til at give E SvenstruPPe et lille økonomisk bidrag i år, hvis du ikke allerede har afleveret det til indsamlingskassen i Lissies Butik eller via Giroindbetaling. Redaktion Lasse Andersen Gert Wonsyld Kontaktudvalg Brandværn Hans Egon Bendorff E Svenstruplaug Kim Christiansen Folkedansere Per Zacho Forældreforeningen (skolen) John Petersen Hjortspringskolen Ejvind Bojsen Hjortspring Børnehus Søsser Buch Outzen Jagtforeningen Lorens Brodersen Menighedsrådet Peter Ruge Pensionistforeningen Nis Mathiesen Pædagogisk råd Birgit Rasmussen Riecks Arkæologiske samling Arletta Esbensen Ringriderforening Jørgen Jørgensen Skolebestyrelsen Pernille Thorup Skytteforeningen Kjeld Andersen Spareforeningen Peter Christensen Svenstrup Vandværk Erik Lehmann Trævlerne Jonny Mathiesen Ungdomsforeningen Bibi Andersen Tekst & layout Kaj Nielsen Kim Christiansen Trykning Lasse Andersen, Claus Nicolaisen, Hans Petersen, John Dahl, Peter Christensen, Benny Jensen Distribution Marianne Møller Udbringning Elever fra Hjortspringskolen..Og så lige en lille ting mere, når dette blad omdeles, er der kun 54 dage til Jul! Kaj Nielsen Juli / August 2000 Side 2 af 15 E SvenstruPPe

3 Svenstrup Forsamlingshus Rengøringshjælp til Forsamlingshuset søges. John Klepke, som indtil nu har sørget for rengøring af forsamlingshuset, har nu fået så mange gøremål, at han gerne vil fritages for dette arbejde. Vi søger derfor en, som vil påtage sig dette job. Der vil ca. være to til fire timers arbejde efter hvert arrangement, afhængig af hvilke rum der har været benyttet. Der vil ca. være 150 til 200 timers arbejde pr år. Henvendelse om dette job til Gert Wonsyld Udlejning af værelser på forsamlingshusets loft. Ovenpå loftet af forsamlingshuset har vi 5 store og flotte værelser. Disse værelser vil vi gerne udleje enkelt eller samlet. Værelserne vil være meget velegnet til klublokaler og lignende. Henvendelse om besigtigelse til Gert Wonsyld Svenstrup Vandværk Vigtig meddelelse På grund af vandledningseftersyn for eventuelle læk, bliver der lukket for alt vand natten mellem... Fredag den 24. November og Lørdag den 25. November 2000, fra kl. 01:00 til ca. 04:00. Vi opfordre alle til ikke at bruge vand i det tidsrum. Undlad at åbne for en vandhane eller træk i et WC. Dem som har stald eller markhane skal også huske at lukke for dem, for ellers er det næsten umuligt at finde eventuelle læk. Vi håber, at alle vil tage dette meget alvorligt. Det er en nødvendighed at finde de eventuelle læk for det vand, som løber direkte i kloakken, skal der også betales "grønne afgifter" af, som vi så alle skal være med til at betale. Jo flere der forsøger at åbne for vandet, des mere brunligt og grumset bliver vandet, når der igen bliver åbnet. Men det er ikke farligt at drikke. Det bedste er nok, hvis alle vil lukke for hanen, som er lige før vanduret, den fik alle jo monteret sammen med vanduret. På bestyrelsens vegne Erik Lehmann Juli / August 2000 Side 3 af 15 E SvenstruPPe

4 Nyt fra Kirken Menighedsrådsvalg 2000 Til valget den 14. november blev der kun indleveret én gyldig kandidatliste. Derfor bortfalder afstemningen og de syv nedennæ vnte kandidater er hermed valgt til det nye menighedsrå d i Svenstrup Sogn for den kommende fireå rige valgperiode. Bente Pedersen Stevning Ejvind Bojsen Stevning Jonna Olsen Svenstrup Maja Jørgensen Svenstrup Thomas Damgaard Langesø Carl Chr. Schink "Par 5" Jette Wolff Kristensen Svenstrup På Valgbestyrelsens vegne: Asta Broesby-Olsen Peter Ruge præsenterer filmen og lægger op til en samtale efter fremvisningen. (Filmen har kun kunnet fremskaffes i en engelsk udgave.) Svenstrup Præstegård, torsdag den 16. november 2000, kl. 19:00 Foredrag Universitetslektor Johannes Nissen: Bjergprædikenen - en vejledning i etik? Alle Helgens Dag Gudstjenesten Alle Helgens Dag bruges mange steder til at mindes de afdøde - både mennesker, der er døde i årets løb, og de døde, man i det hele taget savner og længes efter. Vi søger at tilrettelægge en højt i- delig og stilfærdig gudstjeneste. Der vil være mulighed for at tænde lys for dem man mindes ved gudstjenesten, og Henrik Soelmark, der er tidligere musiker i Symfoniorkesteret, medvirker på fagot. Desuden vil navnene på de personer med tilknytning til kirken, som er døde i årets løb, blive læst op. Film Pier Paolo Pasolini: Matthæusevangeliet Vi viser den italienske instruktør Pasolini s berømte film fra Skønt Pasolini var kommunist og ateist, lykkedes det ham at skabe en film, som måske er den bedste Jesus-film til dato. Matthæusevangeliets Bjergprædiken er vanskelig at forstå, og rummer det ene provokerende udsagn efter det andet: salige er de fattige og sørgende, giv uden forbehold, vend den anden kind til, bed og der skal gives jer...! Giver Jesus her anvisning på en anvendelig moral for de kristne - eller skyder han med overlæg langt over, hvad almindelige mennesker kan leve op til? Foredraget vil fortælle om forskellige opfattelser af Bjergprædikenen og give et bud på, hvordan den kan give mening for moderne mennesker. Johs. Nissen er lektor i Nye Testamente ved Århus Universitet, og har udgivet adskillige bø ger om Nye Testamente og etiske spø rgsmå l. Et arrangement under "Kirkehø jskole på Als" i samarbejde med Folkeuniversitetet på Nordals. Juli / August 2000 Side 4 af 15 E SvenstruPPe

5 Egen Præstegård: onsdag den 29. november 2000, kl. 19:00 Kirkebil Kirkebilen bestilles hos GF-Taxi på telefon senest dagen før gudstjenesten. "Kirkebil" er til rådighed for enhver, der ikke selv kan skaffe sig transport til kirke Besøg af præsten Mennesker der ønsker besøg, er velkomne til at henvende sig. Det gælder besøg i hjemmet såvel som på sygehus og på plej e- hjem. På samme måde kan man lave aftale om personlig samtale i Præstegården. Menighedsrådets medlemmer Asta Broesby-Olsen (formand), Bente Pedersen (næstformand) Tommy Maagaard (kirkeværge), Carl Chr. Schink, Jonna Olsen, Peter Sandholt, Agnes Nielsen, Peter Ruge. Menighedsrådets møder er offentlige og n- fi der sted i Mødelokalet ved Præstegården. Det nye menighedsråd vil være i funktion fra senest 3. december. I øvrigt kan et emne bringes op i Menighedsrådet ved henvendelse til et af medlemmerne. Kirkegården Graver og kirketjener Torben Nielsen træffes i arbejdstiden på kirkegården og på tel e- fon DØBTE Frederik Jens Todsen, Sofie Panduro Lehmann, Peter Ruge Svenstrup Torup VIEDE Lise Mikkel og Gert Lumbye Hansen, Sønderborg Bente Fogt og Christian Esborg, Sønderborg E Svenstruplaug Invitation Lokalhistorie i Svenstrup Sogn er det noget for dig? Så mø d op på Svenstrup Forsamlingshus Torsdag d. 9. november 2000, kl. 19:00. Her vil der blive Fortalt historie Lokalhistorisk foreningsdannelse for lokalsamfundet Alsiske sange Vel mø dt...kaffen koster 25 kr. E`Svenstruplaug Juli / August 2000 Side 5 af 15 E SvenstruPPe

6 E Svenstruplaug Skal vi have en LOKALHISTORISK FORENING FOR SVENSTRUP SOGN? Der har i nogle år eksisteret en lokalhistorisk gruppe under E Svenstruplaug. I hyggeligt samvær har 8-10 mennesker under ledelse af Jørgen Valentin lavet et godt stykke arbejde, som gerne skulle fortsætte fremover. De har arbejdet med opgaver som: Indsamling af billeder, som er blevet kopieret og nu kan fremvises på overhead. Kortlægning af sognets marker, så man kan følge udviklingen gennem årene. Svenstrup Ungdomsforenings historie. Registrering af huse og ejendomme, deres ejere og historie. Interviews af ældre beboere. Der er mange flere opgaver at tage fat på, men det ville være bedst, hvis hele sognet var med. En forening vil kunne samle og fordele disse opgaver, således at beboerne kan deltage alt efter tid, overskud og interesse for historie. Nordborg, som har de rigtige opbevaringsmuligheder. Mange vil helst selv opbevare deres ting, så ville det være fint, hvis foreningen måtte låne dem til kopiering. En forening kunne sagtens samle materiale til at være i stand til at lave interessante og hyggelige sammenkomster for sine medlemmer. Jeg vil gerne anbefale at stifte en forening. Et hvert kirkesogn med respekt for sig selv har efterhånden en lokalhistorisk forening - hvorfor ikke Svenstrup Sogn? E Svenstruplaug og andre interesserede vil i november måned indkalde til et møde (evt. stiftende Generalforsamling) og håber, at mange fra hele sognet vil slutte op om dette initiativ. Der vil på mødet være en kon sulent fra DANSK LOKALMSTORISK FORENING til stede, han vil fortælle om arbejdsområder og muligheder. Ingrid Dall Mange steder opretter man i disse år små lokalhistoriske arkiver i de gamle sogne. Det vil jeg ikke anbefale i Svenstrup Sogn. Et arkiv kræver plads og lovmæssige opbevaringsmuligheder med hensyn til temperatur, luftfugtighed og brandfare, samt dyre materialer til at gemme arkivalier i. Det ville efter min mening blive for dyrt. Jeg mener, man skal indsamle arkivalier og evt. tage kopier af dem, som så kan opbevares og fremvises i foreningens regi. De dyrebare billeder og skrifter bør afleveres på arkivet i Juli / August 2000 Side 6 af 15 E SvenstruPPe

7 E Svenstruplaug Referat fra E Svenstruplaug møde den 2. oktober 2000 Referat godkendt. Siden sidst. I år 2001 er det Lauget der står for Sekretariatet i Landsbysammenslutningen. Hvem skal vi foreslå til at pudse flisen i Juni 2001? Kan "E SvenstruPPe s" læsere komme med forslag af emner til hvervet? Byens juletræ. Sidste år fik vi kritik, fordi der kun var et juletræ midt i byen. Derfor vil vi i år opsætte 2 juletræer, et ved hver ende af byen Lørdag den 2. december 2000, kl. 10:00. Lokalhistorisk gruppe Agnes har talt med en repræsentant for Stevning lokalhistorisk gruppe, der mente, det var et godt initiativ med en forening, men der var vist ingen interesse fra Stevning. Lauget indbyder til møde om Lokalhistorisk forening torsdag den 9. November 2000, kl. 19:00 på Svenstrup Forsamlingshus, Kaffe med brød kan købes. Vi rykker kommunen for en tilbagemelding omkring indstilling af afløser for Jørgen Valentin i lokalhistorisk arkiv i Nordborg. Næste møde i uge 44 i Stolbroladen kl.19:30 Økonomi - Uforandret. Spareforeningen Julens Glæde Opkræver søges. Opkræver M/K søges til Julens Glæde i Svenstrups område fra sæson 2001, uge 2. Har du lidt tid, som du gerne vil bruge på en frisk cykeltur i Svenstrup og samtidig møde og snakke med en del mennesker, så er dette lige noget for dig. Er du interesseret og gerne vil vide mere, så kan du kontakte Peter Christensen tlf Juli / August 2000 Side 7 af 15 E SvenstruPPe

8 Budbringer Se her...har du bestilt NYTÅRS-KÅL? Kogt og hakket grønkål i 1 kg. poser klar til brug. --->> 20 kr. pr. kg. Kogt og hakket hvidkål --->> 20 kr. pr. kg. Hakket rå grønkål til suppe --->> 10 kr. pr. ½ kg. Henvendelse Hans Steffensen Pedersbjerg 5, Svenstrup, tlf SÆLGES.. Cykelanhængermodel Christiania Bikes, L 90 cm B 50 cm D 37 cm. Som ny : kr. 800,- Babylift Dkr. 50,- Højstol Dkr. 150 Skråstol Dkr. 50,- Klapvogn Dkr. 100,- Børnesofa Dkr. 50,- Babyalarm Dkr. 150,- Babymadras Dkr. 150,- Alt er kun brugt til ét barn og står som nyt. Henvendelse til Kenneth G. Svendsen Skoletoften 5, Svenstrup Tlf Annonce Trænger du til at få Tryk på helbredet Så henvend dig trygt til Vivi Madsen Mølletoften 4 Tlf.: Juli / August 2000 Side 8 af 15 E SvenstruPPe

9 E SvenstruPPe Hvorfor underskud? I det seneste nummer af E SvenstruPPe var der på Kommentarsiden et kort indlæg som optakt til indsamling af private bidrag. I kommentaren stod der, at regnskabet for E SvenstruPPe i 1999 havde givet et underskud på 9000 kr.. Det er der flere læsere, der har undret sig over, og vi vil derfor her forsøge at give en forklaring og lidt historisk baggrund for bladets nuværende økonomiske situation. Bladet er indtil starten af 1998 blevet trykket på gamle off-set maskiner, som E SvenstruPPe ejede, men som stod på Hjortspringskolen. Når E SvenstruPPe så skulle trykkes den ene gang hver måned, blev dyret trukket frem fra lageret af 4-5 frivillige hjælpere. Efter en del opstartsbesvær blev bladet trykket i ca. 550 eksemplarer. Hvis det var en god aften tog det 3-4 timer, men ofte gik der 5-7 timer med blod, sved, Tuborg og tryksværte, hvor maskinen måtte gennem flere reparationer undervejs sådan en aften. På trods af mange gode forsøg fra frivillige, måtte vi nogle år betale store reparationsomkostninger til servicefirmaet. I 1995 var vi nået til et punkt, hvor vi trods mange servicebesøg måtte indse, at trykkerimaskinen stod på tærsklen til skrotning. Samme år købte vi en brugt trykkerimaskine fra Hammel kommune til kr. (Oprindelig nypris over kr.). Desværre viste det sig snart, at den også var særdeles gode venner med servicemontøren, så vi fortsat havde en del omkostninger til reparationer. Ved årsskiftet 1997 / 1998 var det slut, og efter at have undersøgt en række forskellige trykkemuligheder indgik vi en aftale med Hjortspringskolen, hvor skolen står som lejer af en god stor kopimaskine, som vi så betaler en andel af. Det blev den billigste løsning bestyrelsen valgte! Hvorfor nu hele denne lange historie?..jo for netop trykkeomkostninger har i høj grad påvirket vore samlede udgifter gennem årene. Her de seneste 6 år! Udgifter Indtægter kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Regnskabet for 1999 er vist på side 11. Udgifter Udgiftsposten trykkerimaskine i 1999 er kr. til Hjortspringskolen (6.960 kr. til vor leasingandel af kopimaskine, kr. for kopier og kr. til moms). Siden starten af 90 erne har vi brugt tekstbehandlingsprogram på PC til opsætning af E SvenstruPPe. Oprindelig brugte vi Wordperfect, som vi købte og senere opgraderede. I 1999 havde vi en Juli / August 2000 Side 9 af 15 E SvenstruPPe

10 udgift på kr. til opgradering til tekstprogrammet Microsoft Word En engangsudgift, der regnskabsmæssigt i 1999 er ført under trykkerimaskine. Udgifter til køb af papir kan variere fra det ene år til det andet, da vi køber det i store partier. I 1997 var det kr. og efterfølgende år kun kr.. De øvrige udgifter i 1999 er stort set på det normale niveau. Indtægter Som det ses af regnskabet for 1999, er der indtægter fra foreninger (. ret konstant), - private bidrag (..faldende), - Menighedsrådets bidrag (...stigende tak for det!), - Hjortspringskolens bidrag ( konstant), - annoncer ( faldende), - renteindtægt ( siden 1996 ret konstant). Dertil skal lægges, at Ungdomsforeningen betaler for udbringningen, som afregnes direkte med elever fra skolen. I 1995 modtog vi 3778 kr. som gave, da Husmoderforeningen blev nedlagt og i 1997 modtag vi ligeledes en gave på 2000 kr. fra Arbejdernes Landsbank. Private bidrag fra læserne er desværre fa l- det støt gennem årene fra kr. i 1994 til kr. i Den foreløbige opgørelse over indsamlingen nu i år, tyder desværre på at faldet vil fortsætte. Regnskabsmæssigt medtages kursgevinster på indtægtssiden. Som positiv indtægt ved kursgevinster eller negativ indtægter ved kurstab. I 1999 havde vi for første gang kurstab! Formueforhold Da E SvenstruPPe oprindelig købte den første trykkerimaskine var der 3-4 Svenstrup borgere, som personligt kautionerede for et banklån til køb af maskinen. For ikke på et senere tidspunkt at komme til at stå i samme situation, besluttede bestyrelsen fornuftigt nok tilbage i 80 erne, at man ville forsøge at opbygge en reservekapital når det første lån var tilbagebetalt. Kapitalen skulle gøre det muligt, at købe en ny brugt trykkemaskine, uden at nogle skulle sætte personlig kapital på højkant, hvis den første mask i- ne måtte skrottes. En ny maskine kostede dengang, så vidt jeg er orienteret, ca kr.. I slutningen af 80 erne og op gennem 90 erne var reserverne vokset til kr., men de blev altså i 1999 reduceret til kr. på grund af underskuddet. Men da udgifter nu overstiger vore årlige indtægter, må vi forudse, at det vil tære på reserverne i de kommende år. Slutbemærkning! Jeg håber, det har bragt lidt mere lys på e- r sultatet for Men ellers er du meget velkommen til Generalforsamlingen, hvor regnskabet gennemgås. Generalforsamlingen afholdes i starten af det nye år. Kaj Nielsen Juli / August 2000 Side 10 af 15 E SvenstruPPe

11 E SvenstruPPe' - regnskab Tekst Konto Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Foreningsbidrag , ,00 Private bidrag , ,00 Menighedsråds bidrag , ,00 Hjortspringskolen , ,00 Annonceindtægter , ,00 Renteindtægter , ,91 Kursgevinst af Obligationer , ,20 Trykkeriomkostninger , ,00 Papir , ,00 Porto, kuverter m.m ,25 992,38 Gaver, repræsentation ,50 967,80 Depot / kurtage ,87 69,40 Renteudgifter ,89 0,00 Indtægter i alt 17621, ,11 Udgifter i alt 26732, ,58 Årets overskud -9110,50 741,53 Beholdning pr. 31. dec Obligationer 33445,70 Bankkonto 35562,17 Girokonto 4479,58 Kontant 0,00 + Årets overskud -9110,50 Beholdning pr. 31. dec Obligationer 50837,30 Bankkonto 9892,83 Girokonto 3646,82 Kontant 0,00 Svenstrup, den 14. februar 2000 Passiver / Aktiver 64376, ,95 Underskrevet Birte S. Nielsen, - kasserer Regnskabet er revideret og godkendt, og beholdningerne er tilstede. Svenstrup, den 16. februar 2000 underskrevet underskrevet Adolf Henningsen Jens Herborg Juli / August 2000 Side 11 af 15 E SvenstruPPe

12 revisor revisor Aktivitetskalender...november 2000 Søndag d. 5. nov. Kl. 19:30 Gudstjeneste (Alle Helgens Dag) Svenstrup Kirke Torsdag d. 9. nov. Kl. 19:00 Møde Lokalhistorisk Forening? Forsamlingshuset Søndag d. 12. nov. Kl.14:00 Gudstjeneste (Kitty H. Jensen) Svenstrup Kirke Torsdag d. 16. nov. Kl. 19:00 Film Matthæusevangeliet Svenstrup Præstegård Søndag d. 19. nov. Kl. 10:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke Mandag d. 20. nov...sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe december & januar nr. Fredag d. 24. nov. Kl. 01:00 04:00 natten til lørdag Luk for vandet se side 3 Søndag d. 26. nov. Kl. 10:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke Onsdag d. 29. nov. Kl. 19:00 Foredrag Bjergprædikenen Egen Præstegård Fredag d. 1. dec..udkommer E SvenstruPPe december & januar udgave Lørdag d. 2. dec. Kl. 10:00 Juletræer opsættes i byen Søndag d. 3. dec. Kl. 10:00 Gudstjeneste (1. søndag i advent) Svenstrup Kirke Søndag d. 10. dec. Kl. 19:00 Gudstjeneste (Biskop Arendt, 2. søndag i advent) Svenstrup Kirke Søndag d. 17. dec. Kl. 16:00 Gudstjeneste (Vi synger julen ind) Svenstrup Kirke Fik du set på side 3..? (...uden ansvar) Juli / August 2000 Side 12 af 15 E SvenstruPPe

13 Forsamlingshuset mangler rengøringshjælp, og så kan du leje værelser på safthuset! Juli / August 2000 Side 13 af 15 E SvenstruPPe

14 Juli / August 2000 Side 14 af 15 E SvenstruPPe

15 Svenstrup Vandværk Til vandforbrugere i Svenstrup. Dit forbrug af vand skal opgøres. Derfor beder vi dig om at aflæse din vandmåler og anføre å- m lerstanden på nedenfor trykte selvaflæsningskort. Hvis du ikke mener dig i stand til at foretage den nævnteaflæsning, kan der rekvireres hjælp hertil ved henvendelse til nedenstående telefonnummer. Eventuelle spørgsmål vedrørende f-a læsningen eller kortets udfyldelse kan rettes til Svenstrup Vandværk, tlf Aflæs vandmåleren og returnér aflæsningsk ortet senest onsdag den 8. november 2000 til Lissie s Butik eller til en af vandværkets bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen: Erik Lehmann (formand) Mølletoften 20 Laurits Hollænder (kasserer) Vestertoften 6 Flemming Christiansen Sandvej 29 Holger Hansen Voldgade 32 John Dahl Skoletoften 9 Klip langs den stiplede kant... Navn (forbruger) Forbrugsadresse Selvaflæsningskort (november 2000) til Svenstrup Vandværk Vandmålerens forbrugstal (kun de sorte tal): Hoved-vandmåler evt. Bi-vandmåler 1. evt. Bi-vandmåler 2. Dato for aflæsning Underskrift Udfyld venligst, klip ud og aflever senest onsdag den 8. november 2000 til et af Vandværkets bestyrelsesmedlemmer eller til Lissie s Butik. Juli / August 2000 Side 15 af 15 E SvenstruPPe

Juli / Aug. 2000 Nr.6 /24.årgang

Juli / Aug. 2000 Nr.6 /24.årgang Juli / Aug. 2000 Nr.6 /24.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Nyt fra Kirken Ny graver? 3 Sommerudflugt 3 Sommerkoncert 3 Budbringer Job på Hjortefarm 4 Dreng søger fritidsjob 4

Læs mere

en sidste rest af sommertid November 2003 Nr.9 /27.årgang

en sidste rest af sommertid November 2003 Nr.9 /27.årgang November 2003 Nr.9 /27.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Nyt fra Kirken Fortælling fra krigen 3 Kirkens indvielse 3 Kirkebogen 3 Ungdomsforeningen Hjælp!! 5 Kontaktpersoner 5

Læs mere

November 2005 Nr.9 /29.årgang

November 2005 Nr.9 /29.årgang November 2005 Nr.9 /29.årgang Elever på motionsløb, i skolens motions uge Indhold side Kommentar 2 -forside billede -trafik -økonomisk håndsrækning Redaktion & Kontaktudvalg 2 Spareforening 3 Spejderne

Læs mere

Kommentar. Det er ganske vist! Svenstrup Hjemmeside www.svenstrup-als.dk. Redaktion Lasse Andersen 74 45 62 73 Gert Wonsyld 74 45 63 00

Kommentar. Det er ganske vist! Svenstrup Hjemmeside www.svenstrup-als.dk. Redaktion Lasse Andersen 74 45 62 73 Gert Wonsyld 74 45 63 00 Juli/Aug. 2005 Nr.6 /29.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 E Svenstruplaug Strandrensning 3 Nyt fra Kirken Konfirmandopstart 4 Udflugt til Flensborg 4 Gudstjenesteværksted 4 Studiekreds

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Klingbjerg 400 år. Juli / Aug. 2004 Nr.6 /28.årgang

Klingbjerg 400 år. Juli / Aug. 2004 Nr.6 /28.årgang Juli / Aug. 2004 Nr.6 /28.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Lokalhistorisk Forening Klingbjerg 400 år 3 Kommende arrangementer 3 Spiret på Svenstrup Kirke 4 Nyt fra Kirken Udflugt

Læs mere

November 2002 Nr.9 /26.årgang

November 2002 Nr.9 /26.årgang November 2002 Nr.9 /26.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Nyt fra Kirken Alle Helgens Dag 3 Fra Grundtvig til Gnags 3 Lokalhistorisk Forening 4 E Svenstruplaug 5 Svenstrup Vandværk

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

.forår i luften? Maj 2001 Nr.4 /25.årgang

.forår i luften? Maj 2001 Nr.4 /25.årgang Maj 2001 Nr.4 /25.årgang Indhold side Kommentar Lokalhistorisk Forening 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Svenstrup Ringridning 3 Læserbrev vedr. Vandværket 4 Svar fra Vandværket 6 Annonce Zoneterapi 6 E Svenstruplaug

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

God Jul og Godt Nytår Fra alle os

God Jul og Godt Nytår Fra alle os December 2000 Nr.10 /24.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Brandværn juletræsfest 3 Hjortspringskolen 4 Julefest 4 Glæden ved læsning 4 Årets arrangementer 5 Udviklingsprojekter

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Februar 2009 Nr.1 /33.årgang

Februar 2009 Nr.1 /33.årgang Februar 2009 Nr.1 /33.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & kontaktudvalg 2 Info om gylle 3 E SvenstruPPe 3 Kirken 4 Velkommen til Bo Scharff 6 E Svenstruppe laug 7 Foreningsforum 8 Vandværket 9

Læs mere

Fastelavn tiden for det legale maskespil! Marts 2003 Nr.2 /27.årgang

Fastelavn tiden for det legale maskespil! Marts 2003 Nr.2 /27.årgang Marts 2003 Nr.2 /27.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Ungdomsforeningen Teaterforestilling 3 SUF kontakt 3 Fodbold 4 Kniplepiger Knipletræf I Svenstrup 5 Nyt fra Kirken Vintermøde

Læs mere

Danmarks Riges Grundlov den 5. juni 1849 Grundlovsdag, en god dag for Danmark. Juni 2008 Nr.5 /32.årgang

Danmarks Riges Grundlov den 5. juni 1849 Grundlovsdag, en god dag for Danmark. Juni 2008 Nr.5 /32.årgang Juni 2008 Nr.5 /32.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Sankt Hans fest ved Nygård 3 Nyt fra Kirken Afskedsgudstjeneste 4 Kirken i efteråret 4 Konfirmander 2009 4 Nørreskov-Skolen

Læs mere

November 2006 Nr.9 /30.årgang

November 2006 Nr.9 /30.årgang November 2006 Nr.9 /30.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Lissie s Butik Nye åbningstider 3 Lokalhistorisk Forening Åbningstider 4 Aktiviteter 4 SUF teaterafdeling 4 Sognets Foredragsforening

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

nyt Juleoptog i Lunde. Aktivitetskalender for sognets beboere November 2010

nyt Juleoptog i Lunde. Aktivitetskalender for sognets beboere November 2010 nyt Aktivitetskalender for sognets beboere Juleoptog i Lunde. November 2010 Hej alle børn og voksne! Så har vi igen haft kontakt til julemanden, og han har bekræftet, at han igen i år lægger vejen forbi

Læs mere

Leg og fælles aktivitet som indgang til 0. klasse Se mere på side 9 inde i bladet. Juni 2002 Nr.5 /26.årgang

Leg og fælles aktivitet som indgang til 0. klasse Se mere på side 9 inde i bladet. Juni 2002 Nr.5 /26.årgang Juni 2002 Nr.5 /26.årgang Indhold side Kommentar 2 Riecks Arkæologisk Saml. SUF Skt. Hans Fest aflyst Støtteforeningen Redaktion & Kontaktudvalg 2 Ringridning 3 Nyt fra Kirken Sommerkoncert 4 Renovering

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon.

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon. Struer jernbaneklub Januar 2005 Mh 304 ved Struer MR center vest d.2004-09-18 samt formanden Egon. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen 97407433 Kasserer: Erik Linaa 97840687 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen

Læs mere

November 2007 Nr.9 /31.årgang

November 2007 Nr.9 /31.årgang November 2007 Nr.9 /31.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Lissie s Butik Åbningstider i vinterhalvår 3 Ringriderforening Generalforsamling 3 Nyt fra Kirken Alle Helgens dag 4 Uge

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 Jul i Padesø Kirke PRÆSTEN MENIGHEDSRÅDET ADVENT NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Advent og jul i Padesø Kirke Også i år indleder vi adventstiden

Læs mere

Maj 2007 Nr. 4 /31. årgang

Maj 2007 Nr. 4 /31. årgang Maj 2007 Nr. 4 /31. årgang Indhold side Kommentar 2 E Sventruppe laug -Himmark branddam 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Kirkenyt 3 E Svenstrupper laug -Strand rensning 4 Svenstrup forsamlingshus 5 Guldkonfirmander

Læs mere

Sommerferien står for døren,.. det vigtige er ikke afstanden til målet, men oplevelsen af noget nyt!

Sommerferien står for døren,.. det vigtige er ikke afstanden til målet, men oplevelsen af noget nyt! Juni 2000 Nr.5 /24.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Svenstrup Vandværk Ledningsskylning 3 Årsregnskab 1999 3 Takster 4 Svenstrup Forsamlingshus Bod på Ringriderpladsen 4 Svenstrup

Læs mere

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant:

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Nyhedsbrev fra Hune sogn november. 2015/2016 December: Nr. 1 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 6.., 2. søndag i advent Kl. 10.30 Søndag den 13. 3. søndag i advent: De

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Høsten i hus? September 2000 Nr.7 /24.årgang

Høsten i hus? September 2000 Nr.7 /24.årgang September 2000 Nr.7 /24.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Ungdomsforeningen Gymnastikprogram 3 Hjortspringskolen Guitarer til salg 4 10 års jubilæum 4 Farvel til 2 lærere 5 Forældreforeningen

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Februar 2013 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 27. februar 2013 kl. 19.00 - Osted Kro, Hovedvejen 151, Osted DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

November 2008 Nr.9 /32.årgang

November 2008 Nr.9 /32.årgang November 2008 Nr.9 /32.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 E Svenstruplaug Lokal udviklingsplan 3 Senior Tennis 4 Julearrangement Winds Galleri 5 Stillingsopslag 5 Nyt fra Kirken

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

ARENDSE NYT Februar 2015

ARENDSE NYT Februar 2015 ARENDSE NYT Februar 2015 Indholdsfortegnelse Februar 2015 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Fødselsdage Konkurrence Personale Nyt Vi siger farvel Referat af beboermøde Aktivitetsplan Frisør

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Svenstrup en frostklar dag

Svenstrup en frostklar dag Marts 2001 Nr.2 /25.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Forårsopvisning SUF 3 Svenstrup Forsamlingshus Generalforsamling (Andel) 4 Generalforsamling (Støtte) 4 Nyt fra Kirken 5

Læs mere

November 2010 Nr.9 /34. årgang. Spil-Dansk-Dagen i Svenstrup Forsamlingshus

November 2010 Nr.9 /34. årgang. Spil-Dansk-Dagen i Svenstrup Forsamlingshus November 2010 Nr.9 /34. årgang Indhold side Kommentar 2 Spil-Dansk-Dagen i Svenstrup Forsamlingshus Nyt fra kirken 3 E`Svenstruplaug (juletræ ) 6 Sognets foredragsforening 7 Lokalhistorisk forening 8 Julestue

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Kommentar. til E SvenstruPPe. Svenstrup Hjemmeside. Redaktion Lasse Andersen Gert Wonsyld Elektronikkens muligheder.

Kommentar.  til E SvenstruPPe. Svenstrup Hjemmeside. Redaktion Lasse Andersen Gert Wonsyld Elektronikkens muligheder. Februar 2000 Nr.1 /24.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Ringriderforening Ekstraordinær generalfors. 3 Hjortspringskolen 3 Nyt fra Kirken 5 E SvenstruPPe Generalforsamling 8 Ungdomsforeningen

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 16 februar 2003 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1. Dagsorden

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 16 februar 2003 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1. Dagsorden 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til bestyrelsesmøde Hvor: Hos Peter C Dato: Lørdag d. 8. februar Klokken: 10.00 Hvem: Ole Gert Vangsgaard Nielsen Michael Brun Halfter Thomas Sørensen Peter

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Majgilde på Als 2002. Juli / Aug. 2002 Nr.6 /26.årgang. E SvenstruPPe ønsker dig en god sommer!

Majgilde på Als 2002. Juli / Aug. 2002 Nr.6 /26.årgang. E SvenstruPPe ønsker dig en god sommer! Juli / Aug. 2002 Nr.6 /26.årgang Majgilde på Als 2002 Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Majgilde 2002 på Als 3 Nyt fra kirken Sommerkoncert 5 Oldtidspark udflugt 5 Lystænding 5 SUF Kontaktnet

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

for Lyne Sogn November 2015

for Lyne Sogn November 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2015 Indhold: * Lyne Kirke: diverse, Arrangémenter * Lyne Friskole: Åben hus * Vennekredsen: Bankospil * Skulptur: *

Læs mere

1 Godkendelse af referat fra mødet den 14. november 2000. Kopi af klage over beboer og påtale. Kopi af påtale til beboer vedr. støj.

1 Godkendelse af referat fra mødet den 14. november 2000. Kopi af klage over beboer og påtale. Kopi af påtale til beboer vedr. støj. Boligselskabet Tinggården /5 Afdelingsbestyrelsen Referat 04.01.2001 Afdelingsbestyrelsesmøde 03.01.2001 Kl. 19:30 til 23:00. Deltagere: Lindberg Asger Graae Susanne Pedersen Mette Laustsen, John Krouel

Læs mere

Hersom-Bjerregrav Borgerforening

Hersom-Bjerregrav Borgerforening Hersom-Bjerregrav Borgerforening Nyhedsbrev 2013 2014 Arrangementer i 2013 24. november: Kl. 16.00 Kl. 16.30 Tænde juletræ og stjerner efterfulgt af julehygge ved købmanden Salg af gourmet-billetter 2014

Læs mere

Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd tirsdag den 14. november 2017 i Sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg.

Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd tirsdag den 14. november 2017 i Sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg. Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd tirsdag den 14. november 2017 i Sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg. Til stede var: Kirsten Engmark, Ryan Faurby, Lone G. Kristensen, Arne D. Rasmussen, Ruth Sandbak,

Læs mere

Referat af Menighedsrådsmøde.

Referat af Menighedsrådsmøde. Referat af Menighedsrådsmøde. Dato: onsdag d. 7 oktober 2015 kl. 19,00 Sted: Konfirmandstuen Vestermarievej 41. 3700 Rønne Afbud: Ingen. Gæster:4 fremmødt. Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden (er

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening Syng julen

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

Klubberne Samuelsgården Stedet hvor venner mødes.

Klubberne Samuelsgården Stedet hvor venner mødes. Brugerråd: Formand: Ib Jensen Bo Marcher Jonna Kobbelgaard SFO leder: Conny Andersen Samuelsgårdens venner: Formand: Leif Erichsen Næstforman: Jesper Nielsen Asta Nørregaard Kasser: Jette S. Lauridsen

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

NYHEDSBREV Røde Kors Odense

NYHEDSBREV Røde Kors Odense Røde Kors Odense August 2014 HUSK: Har du lyst til at modtage nyhedsbrevet per mail fremover? Så skriv til odense @rodekors.dk Send dine gode historier og billeder til os på odense @rodekors.dk. Formanden

Læs mere

Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE

Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE Nyhedsbrev Forår 2016.vi har måske et tilbud til dig, som det er svært at sige nej til! Røde Kors Cafe Square dance Modelteater På hyggelig

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Til stede: Orla Zinck ( OZ ), Carsten Lebrecht (CL), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth ( ME ) Dagsorden: 1. Siden sidst opfølgning på

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn HJERM POSTEN 2.2013. Serner-Pedersen. aaserobert@gmail.com. organist.madsen@mail.tele.dk. Ewaldsvej

Kirkeblad. for Hjerm Sogn HJERM POSTEN 2.2013. Serner-Pedersen. aaserobert@gmail.com. organist.madsen@mail.tele.dk. Ewaldsvej for Sogn Her bor de... nternetadresser... 9, 9, tlf. 46 97 41 46 14 41 14 tlf. 97 jjs@km.dk jjs@km.dk Stoltenberg Stoltenberg Højgårdsparken 90, 90, Højgårdsparken tlf. 97 tlf. 46 97 50 46 52 50 52 aaserobert@gmail.com

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 36. årgang nr. 3 December 2012 Vinterudgave Referat fra generalforsamlingen er at finde på foreningens hjemmeside www.beringsminde.dk. Det bli r måske hurtigt en kold

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk

FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Kom til Skt. Hans aften ved Teglværkssøen i Ådum torsdag den 23. juni Kl. 19.30 er grillen varm, så I kan købe

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften:

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn August 2015 Startopstilling til cykelsponsorløb 2015 Indhold: * Familiegrilaften: * Bypedeller: * Gudstjeneste i ældreboliger:

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012. Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012. Tilstede: Trine Rasmussen, Jens Christensen, Rita Møller Nielsen, Jens Eskildsen, Kirsten Bundgård, Sidsel M. Sørensen, Anne-Dorthe Tuemose. Gæster under relevante

Læs mere

Torsted Sogns Menighedsråd.

Torsted Sogns Menighedsråd. Torsted Sogns Menighedsråd. Der indkaldes til menighedsrådsmøde onsdag, den 18. februar 2015 kl. 18.00 i Sognehuset, Ørnstupvej 23. Afbud: Katrine Anker-Møller Nielsen og Fraværende: Dorte Røjkjær Rasmussen.

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Årgang 19 / Nummer 12 December Kærmyssen. Pris kr. 5,00

Årgang 19 / Nummer 12 December Kærmyssen. Pris kr. 5,00 Årgang 19 / Nummer 12 December 2015 Kærmyssen Pris kr. 5,00 1 Område Kærdalen Kærdalen 1 6600 Vejen Tlf. 79 96 58 00 Brugerrådet: Erik Schmidt (formand) 75368114 Ingelise Nielsen (Kasserer) 22889699 Birthe

Læs mere

Marts 2009 Nr.2 /33.årgang

Marts 2009 Nr.2 /33.årgang Marts 2009 Nr.2 /33.årgang Indhold side Ny mail adresse: e.svenstruppe@gmail.com Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Vandværk generalforsamling 3 Efterlysning 3 SUF generalforsamling 4 SUF We want

Læs mere

Aggerhusavisen. Januar 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. Januar 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 Januar 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Vinterlandskab. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex.

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex. Kære bruger Så er forårsprogrammet for 2015 klar. Vi har glædet os til at præsentere et varieret program med underholdning, fest, sang, musik og ikke mindst bankospil. Der vil også blive mulighed for at

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Bestyrelsens træffetider 2015

Bestyrelsens træffetider 2015 Haveforeningen HAREKÆR. Store Harekærvej 120 A. 2605 Brøndby Bestyrelsens træffetider 2015 Bestyrelsen kan træffes i foreningshuset hver anden søndag kl. 10-11. I år vil det være på følgende datoer: April

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere