Kilder til Good guys - Bad guys: Birkedal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kilder til Good guys - Bad guys: Birkedal"

Transkript

1 Kilder til Good guys - Bad guys: Birkedal 1. ORDLISTE: Vigtige ord og personer GESTAPO: Et hemmeligt politi i Nazityskland før og under 2. verdenskrig. AAGE GRUT: Læge og frihedskæmper POUL JACOBSEN: Typograf og frihedskæmper PETER ØVIG KNUDSEN: Journalist og forfatter. 2. INTERVIEW: Jørgen Mogensen om Birkedal Om Birkedal: Informant: Jørgen Mogensen, Lokalarkivar i Dianalund. Interviewer: Kristian Nøhr Tid: 2011 Sted: Dianalund Lokalarkiv Copyright: Sydvestsjællands Museum Hvor stammer kilden fra?: Interviewet er gennemført i forbindelse med udarbejdelsen af kilder.dk 3. AVISUDKLIP: Danske stikkere på Dagmarhus Titel: Danske stikkere på Dagmarhus Publiceringsår: 1945 Copyright: Dianalund lokalarkiv Hvor er stammer kilden fra?: Det frie danske

2 Kilder til Good guys - Bad guys: Birkedal 4. ARTIKEL: Ung Frihedskæmper i Tyskernes klør (KILDEN) Titel: Ung Frihedskæmper i Tyskernes Kløer Publiceringsår: 7. maj 1945 Copyright: Sorø lokalarkiv Hvor er stammer kilden fra?: Sorø Amtstidende

3 Kilder til Good guys - Bad guys: Birkedal 4. ARTIKEL: Ung Frihedskæmper i Tyskernes klør (RENSKREVET) Ung frihedskæmper i tyskernes kløer Typograf Poul Jacobsen, Sorø Amtstidende, mishandlet i Slagelse og København, mens han i en måned var tyskernes fange. En morgen for en måned siden bremsede en af det danske politis biler pludselig op foran hovedindgangen til Sorø Amtstidende s bygning i Bredegade. Fem maskinpistolbevæbnede mænd i grønne uniformer stormede ind og holdt personalet op, hvor de kom frem. Det var danskere i et eller andet tysk forræderkorps. De spurgte efter den 23-årige typograf Poul Jacobsen, Næstved, som er ansat i vort sætteri. Ingen ville fortælle, om han var til stede. Så tvang de en mand til at være vejviser, og de fandt selv Jacobsen, som ikke nåede at flygte. Tortur i bilen og på kasernen. De kastede Jacobsen ind i politibilen. De startede og kørte væk i stærk fart. Det var det sidste vi så til Poul Jacobsen. Nu er han fri igen. Han sad i dag og fortalte uimponeret en lidelseshistorie. han desværre har fælles med mange gode danske mænd: Da bildøren smækkede i, kastede to af fyrene sig over mig, sagde Jacobsen. De sagde, at nu skulle vi en lille tur på landet, og så ville jeg blive skudt. Det var klar besked,og handling fulgte efter. De behandlede mig i ansigtet med knytnæver. Vi kørte ud til Vaarby Bakke. Der fik jeg en omgang til. Jeg syntes, det var slemt, men snart regnede jeg ikke den slags for noget. Jeg skulle opleve ting, der var meget værre. En tysker i bilen protesterede til sidst og forlangte, at jeg skulle køres til kasernen. Her blev jeg trukket ind i et lille rum. De vidste, at jeg var gruppefører i modstandsbevægelsen, men da de spurgte, hvor våbnene lå, sagde jeg, at jeg ikke anede noget om det. Så faldt fire mand over mig og gennembankede mig med næverne. Jeg røbede ingenting. Så lagde de mig over en skranke og trak tøjet bort fra min ryg, og de slog mig med gummiknippel og syvhalet kat. Jeg må sige, at det er et udmærket torturinstrument. Der kom et tidspunkt, da jeg ikke kunne holde til mere. Jeg råbte: Badeanstalten! Slagene standsede. Jeg måtte igen bekræfte, at våbnene fandtes på badeanstalten. Jeg vidste nøjagtigt hvor, men jeg sagde, at selve gemmestedet kendte jeg ikke, og det sagde jeg roligt, for jeg var klar over, at de aldrig kunne finde det. Jeg fik ret. De ledte i lange tider og havde til sidst mig med inde. Da det stadig ikke gav noget resultat, blev jeg sat midt på bilens sæde igen. En mand bankede mig fra hver side med skæfterne af en maskinpistol. Bevar mig vel, hvor det gjorde ondt. Jeg måtte bide tænderne sammen. Efterhånden blev de trætte, og vi kørte igen til kasernen. Jeg blev lagt over skranken på ny og behandlet med den syvhalede læderpisk. Mere end ordet badeanstalten fik de heldigvis ikke ud af mig. Om aftenen blev jeg kørt ud til politigården sammen med 11 andre. Et utroligt held. De første 14 dage sad jeg i en celle sammen med tre københavnere, men der hændte ingenting. Vi fik lov at spise os mætte, selv om det var i tørt rugbrød, kålrabisuppe og te. Af smør vankede der kun en lille klat et par gange om ugen. En dag skulle jeg så alligevel i forhør. De sagde til mig, at hvis jeg løj, blev jeg skudt.

4 Kilder til Good guys - Bad guys: Birkedal Mens jeg sad og ventede var jeg så utroligt heldig, at jeg kunne høre en tysker, der på tysk dikterede alt, hvad min delingsfører havde forklaret. Det passede lige i mit kram! Tolken indfandt sig i selvskab med et par Hipo er. De overfaldt mig med den sædvanlige brutalitet, men jeg havde prøvet så meget, at jeg ikke regnede næveslagene for noget. Jeg tilstod nu forskellige ting, men det var nøjagtig de samme, som jeg lige havde hørt, at min delingsfører havde nævnt mit navn i. Bagefter kom jeg op i cellen. Så skete der intet usædvanligt, før vi lørdag morgen den 5. Maj kl. 8 hørte alle kirkeklokker ringe. De blev ved med at ringe. Vi lyttede overraskede, og så gik det op for os, at nu var Danmark et frit land. Lidt op af formiddagen kom en Røde Kors mand ind til os og sagde: Nå, drenge, om en time bliver i fri. Her har i en pakke cigaretter. Vi jublede, vi sang og vi dansede. Jeg glemmer aldrig det øjeblik... V.P. 4. ARTIKEL: Ung Frihedskæmper i Tyskernes klør (REDIGERET) Ung frihedskæmper i tyskernes kløer Resumé: Ung frihedskæmper i tyskernes kløer For en måned tids siden troppede fem mænd i grønne uniformer og bevæbnet med maskinpistoler op ved hovedindgangen på Sorø Amtstidende, for at få fat i 23-årige typograf Poul Jacobsen. De var danskere, medlem af et tysk forræderkorps og ankom i en dansk politbil. Det lykkedes dem at få fat på Jacobsen ved at tvinge en af mandens kollegaer til at lede dem til ham. De smed Jacobsen ind i bilen. De sagde, at nu skulle vi en lille tur på landet, og så ville jeg blive skudt, fortæller Jacobsen. Han blev efterfølgende slået med knytnæver. Derefter blev han kørt til kasernen, hvor han blev forhørt. Jacobsen var gruppefører i modstandsbevægelsen, og de ville vide, hvor de gemte deres våben, hvilket han var udmærket klar over. Han nægtede dog at tale, og blev tortureret. Da han ikke kunne holde til mere smerte, fortalte han dem, at våbenene var gemt på badeanstalten, men løj derefter og påstod, at han ikke vidste præcist hvor. De kørte ham derud og ledte, men fandt ingenting. Jacobsen blev kørt tilbage til kasernen, og på ny tortureret. Da han stædigt nægtede at røbe mere, blev han kørt til politigården. De næste 14 dage tilbragte han i en celle med tre københavnere, uden noget skete. Så skulle han en dag forhøres igen. Han sad og ventede, idet han var så heldig at overhøre en tysker fortælle en anden alt, hvad han var sigtet for. Jacobsen tænkte, at dette kunne han bruge til sin fordel. Tolken ankom da sammen med nogle Hipo er, og han blev banket. Han tilstod hurtigt derefter at have begået alle de forbrydelser, som han havde hørt tyskeren nævne. Han kom tilbage i cellen, og der skete intet, indtil d. 5. Maj, hvor alle kirkeklokkerne ringede og blev ved med at ringe, for at melde ud, at Danmark nu endelig var et frit land. Jeg glemmer aldrig det øjeblik, siger Jacobsen.

5 Kilder til Good guys - Bad guys: Birkedal 5. BOGUDDRAG: Birkedal, En torturbøddel Birkedal Titel: BIRKEDAL, En torturbøddel og hans kvinder Af Peter Øvig Knudsen, ISBN Publiceringsår: 2007 Copyright: Forlaget Gyldendal Hvor er stammer kilden fra?: Citat fra BIRKEDAL, En torturbøddel og hans kvinder Af Peter Øvig Knudsen 6. BOGUDDRAG: Birkedal, En torturbøddel Birkedal Titel: BIRKEDAL, En torturbøddel og hans kvinder Af Peter Øvig Knudsen, ISBN Publiceringsår: 2007 Copyright: Forlaget Gyldendal Hvor er stammer kilden fra?: Citat fra BIRKEDAL, En torturbøddel og hans kvinder Af Peter Øvig Knudsen

6 Kilder til Good guys - Bad guys: Scavenius 1. ORDLISTE: Vigtige ord og personer REKAPITULERE: Sammenfatte hovedpunkterne, resumere. THORVALD STAUNING: ( ) Dansk socialdemokratisk politiker, der blev den første danske, socialdemokratiske statsminister.rigsdagen: Danmarks første demokratiske parlament. Rigsdagen, bestod af Folketinget og Landstinget. REKONSTRUKTION: Omdannelse af regeringer, ministerier, bestyrelser og lignende, ved udskiftning af medlemmer. 2. FOTO: Scavenius og Hitler Motiv: Hitler i samtale med Scavenius. År: 1941 Fotograf: Ukendt Copyright: Frihedsmuseet Hvor stammer kilden fra: Nationalmuseets Billedarkiv 3. FOTO: Scavenius og Werner Best Motiv: Scavenius og Werner Best År: Fotograf: Ukendt Copyright: Dianalund Lokalarkiv. Hvor stammer kilden fra: Dianalund Lokalarkiv.

7 Kilder til Good guys - Bad guys: Scavenius 4. ARTIKEL: Den tyske lydregering (KILDEN) Titel: Den tyske lydregering i Danmark. Publiceringsår: Dec Copyright: Dianalund Lokalarkiv Hvor er stammer kilden fra?: Frit Danmark (et illegalt blad)

8 Kilder til Good guys - Bad guys: Scavenius 4. ARTIKEL: Den tyske lydregering (RENSKREVET) Frit Danmark Nr. 9. Udgivet af en kreds af danske. Dec Den tyske lydregering i Danmark Ministeriet Scavenius tiltræden blev i brede kredse modtaget med en vis lettelse. Det kan ikke nytte at nægte det. Den uges forhandlinger, som gik forud, indeholdt så mange ildevarslende episoder, at man kunne gå ud fra, at den så længe ventede, med vel nok af de færreste ønskede klare afgørelse mellem dansk og tysk magtbeføjelse nu måtte komme til at foreligge. En af tyskerne godkendt regering kunne den danske Rigsdag da ikke lade sig byde, og man var derfor indstillet på, at nu kom det nej, som uafvendeligt ville have placeret Danmark og det danske folk ved siden af Norge og nordmændene. Men endnu en gang svigtede Rigsdagen folket. Med den tilbøjelighed til kompromiser, som desværre synes at være et dansk karaktertræk, accepterede alle Rigsdagens partier en regering, hvis chef tyskerne påtvang os. Han valgte sig medarbejdere, højtstående embedsmænd og fagforbundenes førstemand, som indgav offentligheden en vis tillid, men det var og det er kun falsk tryghed. Da ministeriet Buhl afløstes af ministeriet Scavenius, blev en dansk folkevalgt regering erstattet med en pånødt tysk lydregering. Begivenhederne har allerede vist det. Kun tyskerne og deres danske håndlangere har haft anledning til at glæde sig. Det danske folk så sandelig ikke. Tirsdag d. 15 December præsenterede statsministeren sig i Folketinget med vareågreren Valdemar Thomsen under den ene arm og konspiratoren Hr. Hartel under den anden. Det er særdeles lærerigt, at statsministeren blandt samtlige finanslovordførere alene støttede sig til disse to folk, som tyskerne sætter deres lid til som afløsere for den nuværende regering. Det er endvidere lærerigt, at alt, hvad det danske folkestyre formåede at give udtryk for af danskhed, af selvstændighed og af stolthed - og det var ikke stort - fejede Hr. Ribbentrops tillidsmand, Erik Scavenius, bort med en håndbevægelse og nøjedes med at nagle Rigsdagen - og ikke mindst Knud Kristensen, manden, der ikke ville sidde i regeringen med Scavenius - til udtalelsen om, at der i dag ikke kan føres nogen privat udenrigspolitik. Det skal naturligvis forstås således, at Hr. Scavenius har eneret på at afgøre, hvilken udenrigspolitik Danmark må føre. Han alene ved det, og han får sin viden direkte fra Wilhelmsstrasse! Næppe var regeringen trådt til og bemyndigelsesloven givet den, før retstilstanden i landet blev yderligere forværret. Snesevis af arrestationer blev foretaget uden iagttagelse af de simpleste retsregler. Arrestanter udleveredes til tyskerne, uden at nogen vidste, hvorfor eller hvad der skete med dem. Under kommunistrazziaer fængsledes i hundredevis af personer, kommunister og ikke-kommunister, blandt hvilke tyskerne pillede en del ud, som overførtes ti tysk fængselsafdeling, hvor deres skæbne er fuldstændig ukendt. End ikke mod disse tyske arrestationer ad danske statsborgere har regeringen haft noget at indvende. Kun den danske politietats menige tjenestemænd, som loyalt - til tider, synes man, for loyalt - udføre en beklagelig pligt, protesterede - selvfølgelig, forgæves - imod at skulle bruges af besættelsesmagtens hemmelige polititjeneste til

9 Kilder til Good guys - Bad guys: Scavenius handlinger, der krænkede det danske retssamfund på det groveste. Så blev professor Ole Chievitz og flere andre landskendte danske borgere afhentet af tysk Gestapo, hensat i tysk fængsel og underkastet tysk krigsretsforhør - og så, endelig, mandede Rigsdagen sig op til at afkræve regeringen. 4. ARTIKEL: Den tyske lydregering (REDIGERET) Frit Danmark Nr. 9. Udgivet af en kreds af danske. Dec Den tyske lydregering i Danmark Efter en uges forhandlinger, accepterede alle Rigsdagens partier - mod de danske borgeres forventning - en regering, som var godkendt af tyskerne. Ministeriet Buhl blev erstattet af ministeriet Scavenius, og en dansk folkevalgt regering blev erstattet med en lydregering, som var påtvunget af tyskerne. Statsministeren præsenterede tirsdag den. 15. December sig i Folketinget i selskab med Valdemar Thomsen og Hr. Hartel, begge folk, som tyskerne sættes deres lid til som afløsere for den nuværende regering. Derefter affærdigede Hr. Scavenius al snak omkring dansk stolthed og selvstændighed med, at der ikke skulle føres privat udenrigspolitik, hvilket selvfølgelig skal forstås sådan, at kun statsministeren selv, som får sin viden direkte fra Wilhelmsstrasse, må bestemme udenrigspolitiken for Danmark. Regeringen var knap trådt til, før utallige grundesløse arrestationer blev foretaget, og arrestanterne blev udleveret til tyskerne. Hundredevis af mennesker, kommunister eller ej, blev derudover fængslet under kommunistrazziaer. Selv ikke efter dette har regeringen haft noget at indvende overfor tyskerne. Kun danske tjenestemænd har protesteret overfor de handlinger, som de havde pligt til at udføre, og som krænkede det danske retssamfund på det groveste. Først da professor Ole Chievitz og flere andre landskendte danske borgere blev afhentet af tysk Gestapo, hensat i tysk fængsel og underkastet tysk krigsretsforhør, mandede Rigsdagen sig endelig op og afkrævede regeringen, hvis tiltræden blev modtaget med lettelse blandt det danske folk.

10 Kilder til Good guys - Bad guys: Scavenius 5. ARTIKEL: Scavenius danner ny regering Titel: Udenrigsminister Scavenius danner ny dansk regering Publiceringsår: Copyright: Sorø Lokalarkiv Hvor er stammer kilden fra?: Venstre Folkeblad

11 Kilder til Good guys - Bad guys: Scavenius 6. ARTIKEL: Scavenius Titel: Scavenius Publiceringsår: Ukendt Copyright: Dianalund Lokalarkiv Hvor er stammer kilden fra?: Socialdemokraten BOGUDDRAG: Forhandlingspolitiken under besættelsen 7. Eric Scavenius blev udenrigsminister ved ministeriet Staunings omdannelse den 8.juli 1940 og forblev på denne post, indtil regeringen måtte ophøre med at fungere den 29. august Fra 8. november 1942 var scavenius tillige statsminster, og som sådan bærer af det øverste regeringsansvar i den sværeste periode, det danske kongerige har oplevet siden napoleonskrigene. (Fra forord til Forhandlingspolitiken under besættelsen Af Henning Gottlieb) 8. Lad mig slutte af med kort at rekapitulere de forhold, der blev for, at Danmark slap bedre gennem besættelsen end noget andet af tyskerne besat land. Kongen og regeringen havde ved det tyske overfald d. 9. April 1940 det moralske mod ikke at indvikle Landet i en udsigtsløs kamp mod de indtrængende tyske tropper. Herved blev Danamark ikke udsat for de ødelæggelser om bombardementer, der ville være fulgt med en nok så kortvarig krig, og grundlaget blev lagt for den status, som Danmark, trods store vanskeligheder ude- og indefra, bevarede til d. 29 august 1943, ja, det væsentlige, administration på danske hænder, lige til Tysklands sammenbrud. (Fra Forhandlingspolitiken under besættelsen Af Erik Scavenius) Om kilde 7-8 Titel: Forhandlingspolitiken under Besættelsen - Tanker i tiden. Forfattere; Erik Scavenius og Henning Gottlieb. Udgave 2. Udgiver Spektrum, ISBN , Publiceringsår: Anden udgave, udgivet i 1995 (1. udgave, 1948). Copyright: Spektrum Hvor er stammer kilden fra?: Forhandlingspolitikken under Besættelsen

12 Kilder til Good guys - Bad guys: Goebbels 1. ORDLISTE: Vigtige ord og personer PROPAGANDA: Manipulerende kommunikation (kommunikation med en skjult dagsorden). KARISMATISK: En særlige kraft eller udstråling, der kan opleves som dragende på folk DER FÜRES: (der Führer) Adolf Hitler ARIER: Efter nazistisk opfattelse en ren race af høje, blonde, stærke urmennesker med blå øjne, en nazistisk idealtype som nazisterne ville have fremavlet efter anden verdenskrig. 2. FOTO: Goebbels med familie Motiv: Joseph Goebbels mit Familie År: 1944 Fotograf: Ukendt Copyright: Bundesarchiv Bild Hvor stammer kilden fra: Bundesarchiv Bild

13 Kilder til Good guys - Bad guys: Goebbels 3. FOTO: Olympisk kunstudstilling Motiv: Berlin, Olympische Kunstausstellung, Eröffnung År: 1936 Fotograf: Ukendt Copyright: Bundesarchiv Bild , Hvor stammer kilden fra: Bundesarchiv Bild FOTO: Portræt Motiv: Portræt af Goebbels. År: 1936 Fotograf: Ukendt Copyright: Ukendt Hvor stammer kilden fra: (okt. 2011)

14 Kilder til Good guys - Bad guys: Goebbels 5. KARRIKATUR: Goebbels og soldat Motiv: Goebbels og soldat År: Ukendt Fotograf: Ukendt Copyright: Dianalund Lokalarkiv Hvor stammer kilden fra: Dianalund Lokalarkiv 6. BOGUDDRAG: Goebbels - Hitlers Spindoktor 7. BOGUDDRAG: Goebbels - Hitlers Spindoktor Om kilde 6 +7 Titel: Goebbels: Hitlers spindoktor, Forfatter; Karl Christian Lammers. Udgiver Schønberg, 2008, ISBN , Publiceringsår: 2008 Copyright: Schønberg Hvor er stammer kilden fra?: Citat fra Goebbels: Hitlers spindoktor

15 Kilder til Good guys - Bad guys: Goebbels 5. SANG: Hallo Hallo! Titel: Hallo, Hallo Goebbels, er de hjemme Publiceringsår: 1944 Copyright: Dianalund Lokalarkiv Hvor er stammer kilden fra?: Dianalund Lokalarkiv

16 Kilder til Good guys - Bad guys: Churchill 1. ORDLISTE: Vigtige ord og personer DJENGIS KHAN: Mongolsk kejser der erobre store dele af Kina, Rusland, Persien og Mellemøsten. DRESDEN: By i Tyskland V-DAG: Victory sejrsdagroyal AIR FORCE: Det britiske luftvåben 2. LYDKLIP: Churchill foran kongressen Churchill om atombomben: Titel: Churchill foran kongressen År: Original fra 1945, bearbejdet med tekster i 2011 Copyright: Sydvestsjællands Museum Hvor stammer kilden fra?: youtube.com 3. FOTO: Fra Yalta-Kongressen Motiv: Yalta-konferencen. År: 7. maj, Fotograf: Ukendt Copyright: Sorø Lokalarkiv. Hvor stammer kilden fra: Sorø Amtstidende

17 Kilder til Good guys - Bad guys: Churchill 4. FOTO: Bombeødelæggelser i London Motiv: Bombeødelæggelser i London. År: d. 31. dec Fotograf: Ukendt Copyright: Sorø Lokalarkiv Hvor stammer kilden fra: Sorø Amtstidende 5. FOTO: Roosevelt og Churchill Motiv: Bombeødelæggelser i London År: d. 31. dec Fotograf: Ukendt Copyright: Sorø Lokalarkiv Hvor stammer kilden fra: Sorø Amtstidende

18 Kilder til Good guys - Bad guys: Churchill 6. KARIKATUR: Churchill Motiv: Drunk Churchill År: 1941 Illustrator: Ukendt Copyright: Udløbet, billedet er over 70 år gammelt. Hvor stammer kilden fra: Illustrierter Beobachter, com 7. ARTIKELUDDRAG: The Real Churchill Titel: The Real Churchill Url:www.mises.org. Tidspunkt for download: okt Udgiver bag siden: Adam Young. Ludwig von mises Institute.

19 Kilder til Good guys - Bad guys: Churchill 8. KARIKATUR: Churchill og de neutrale Motiv: Churchill og de neutrale. År: 1940 Illustrator: Ukendt Copyright: Udløbet, billedet er over 70 år gammelt. Hvor stammer kilden fra: Illustrierter Beobachter, 9. KARIKATUR: Feierabendt (lukketid) Motiv: Lustige Blätter År: 1940 Illustrator: Ukendt Copyright: Udløbet, billedet er over 70 år gammelt. Hvor stammer kilden fra: Illustrierter Beobachter,

20 Kilder til Good guys - Bad guys: Churchill 10. ARTIKEL: Premierminister Churchill Titel: Premierminister Churchill Publiceringsår: 1945 Copyright: Sorø Lokalarkiv Hvor er stammer kilden fra?: Venstre Folkeblad. 11. FOTO: D-Dagen Motiv: D-dagen. År: Fotograf: Ukendt Copyright: Sorø Lokalarkiv. Hvor stammer kilden fra: Venstre Folkeblad.

21 Kilder til Good guys - Bad guys: Churchill 12. ARTIKEL: Churchills hest Titel: Churchills hest Publiceringsår: 1945 Copyright: Sorø Lokalarkiv Hvor er stammer kilden fra?: Venstre Folkeblad. 13. ARTIKEL: Churchill og Stalin Titel: Mødet mellem Churchill og Stalin Publiceringsår: 23. april 1942 Copyright: Sorø Lokalarkiv Hvor er stammer kilden fra?: Venstre Folkeblad. RENSKREVET: Møde mellem Churchill og Stalin? Kravet om oprettelse af en anden front. I såvel det engelske underhus som overhus drøftede man i går krigsførelsen. Flere medlemmer af arbejderpartiet ventilerede påny kravet om oprettelse af en anden front. Attlee, der repræsenterede regeringen, erklærede heroverfor, at premierminister Churchill meget snart vil afgive en betydningsfuld udtalelse herom. Der går samtidig rygter om et nær forestående eller allerede stedfindende møde mellem Churchill og Stalin.

22 Kilder til Good guys - Bad guys: Bengt 1. INTERVIEW: Om Bengt Rønhof Om Bengt Rønhof: 2. INTERVIEW: Mordet på Bengt Mordet på Bengt: 3. INTERVIEW: Bengt og murstenene Bengt og murstenene: Om kilde 1-3 Informant: Jørgen Mogensen, Lokalarkivar i Dianalund. Interviewer: Kristian Nøhr Tid: 2011 Sted: Dianalund Lokalarkiv Copyright: Sydvestsjællands Museum Hvor stammer kilden fra?: Interviewet er gennemført i forbindelse med udarbejdelsen af kilder.dk 4. FOTO: Mindesten Motiv: Mindesten med fem frihedskæmpere, opstillet ved Fægangen i Sorø. Billedet af mindestenen gengiver 3 ud af 5 frihedskæmpere. Mindestenen er tegnet af Sorø Akademis arkitekt Lautrup-Larsen og opsat efter krigen til minde om de faldne frihedskæmpere fra Sorø. År: Mindesten fra 1946 (foto fra 2011) Fotograf: Ukendt Copyright: Sydvestsjællands Museum.

23 Kilder til Good guys - Bad guys: Stalin 1. ORDLISTE: Vigtige ord og personer KRIM KOMMUNIKEET: En officiel meddelse fra Jalta konferencen(krim- Konferencen). DET ENGELSKE UNDERHUS (en. House of Commons): Udgør sammen med Overhuset (en. House of Lords) det britiske parlament. FRANKLIN D. ROOSEVELT: Amerikansk politiker og præsident i perioden FOTO: Stalin Motiv: Stalin År: 5. maj, 1945 Fotograf: Ukendt Copyright: Sorø Lokalarkiv Hvor stammer kilden fra: Sorø Amtstidende 3. FOTO: Yalta-Kongressen Motiv: Yalta-konferencen. År: 7. maj, Fotograf: Ukendt Copyright: Sorø Lokalarkiv. Hvor stammer kilden fra: Sorø Amtstidende

24 Kilder til Good guys - Bad guys: Stalin 4. FOTO: Hitler og Stalin Motiv: Skakbrik med Hitler og Stalin År: Ukendt Fotograf: Ukendt Copyright: Dianalund Lokalarkiv Hvor stammer kilden fra: Dianalund Lokalarkiv Hvor stammer kilden fra?: Interviewet er gennemført i forbindelse med udarbejdelsen af kilder.dk 5. FOTO: Stalin lytter Motiv: Stalin og general År: 1940 Fotograf: Ukendt Copyright: Sorø Lokalarkiv Hvor stammer kilden fra: Sorø Amtstidende

25 Kilder til Good guys - Bad guys: Stalin 6. KARIKATUR: Den kriminelle trio Motiv: Das Verbrechertrio (Den kriminelle trio). År: 1941 Fotograf: Ukendt Copyright: Udløbet, billedet er over 70 år gammelt Hvor stammer kilden fra: Der Stürmer. 7. KARIKATUR: Fliegende Blätter Motiv: Roosevelt, Stalin og Churchill som marionetdukker År: 1942 Fotograf: Ukendt Copyright: Udløbet, billedet er over 70 år gammelt Hvor stammer kilden fra: Fliegende Blätter.

26 Kilder til Good guys - Bad guys: Stalin 8. ARTIKEL: Churchill og Stalin Titel: Mødet mellem Churchill og Stalin Publiceringsår: 23. april 1942 Copyright: Sorø Lokalarkiv Hvor er stammer kilden fra?: Venstre Folkeblad. RENSKREVET: Møde mellem Churchill og Stalin? Kravet om oprettelse af en anden front. I såvel det engelske underhus som overhus drøftede man i går krigsførelsen. Flere medlemmer af arbejderpartiet ventilerede påny kravet om oprettelse af en anden front. Attlee, der repræsenterede regeringen, erklærede heroverfor, at premierminister Churchill meget snart vil afgive en betydningsfuld udtalelse herom. Der går samtidig rygter om et nær forestående eller allerede stedfindende møde mellem Churchill og Stalin. 9. BOGUDDRAG: Stalin og hans tid Stalin som diplomat Krigen tvang Stalin til at lære en ny rolle, nemlig diplomatens. For første gang skulle han forhandle direkte med andre statsoverhoveder. Den britiske premierminister Churchill og USA s præsident Roosevelt mødtes med Stalin i Teheran i november 1943 for at diskutere krigsførelsen og forholdene efter krigen. Et af de vigtigste emner til diskussion var Polens fremtid. Problemet var, at England var gået i krig for at forsvare Polens uafhængighed, men Stalin var besluttet på at holde fast på så meget af Polen, som han kunne erobre. Stalin var en strålende diplomat og kunne let manipulere Roosevelt. Churchill havde mistillid til Stalin, men havde dårlig samvittighed over, at russerne måtte tage størstedelen af kampen. Han vidste også, at han kunne gøre meget lidt for at beskytte Polen militært. I Teheran enedes de vestlige ledere om, at lade Stalin få en stor del af Polen. Titel: Stalin og hans tid - Ledere i det 20. århundrede. Forfatter; Peter Chrisp. Udgiver; Flachs, ISBN , Publiceringsår: Copyright: Flachs Hvor er stammer kilden fra?: Citat fra bogen Stalin og hans tid - Ledere i det 20. århundrede

27 Kilder til Good guys - Bad guys: Stalin 10. LØBESEDDEL: Verden og vi, marts 1945 Titel: Krim-Kommunikeet Publiceringsår: 19. marts 1945 Copyright: Dianalund Lokalarkiv Hvor er stammer kilden fra?: Verden og vi. Illegal løbeseddel

28 Kilder til Good guys - Bad guys: Stalin 11. HJEMMESIDE: Stalin - Manden af stål Titel: Josef Stalin - manden af stål Url:www.folkedrab.dk Tidspunkt for download: okt Udgiver bag siden: Dansk Institut for Internationale Studier (REDIGERET) Stalins regime i Sovjetunionen var et brutalt diktatur, hvor alle reelle og potentielle modstandere nådesløst blev forfulgt. Tilbagevendende bølger af arrestationer, henrettelser og deportationer, udført af det hemmelige sovjetiske politi, var en del af virkeligheden for befolkningen i de ca. 25 år, hvor Stalin var ved magten - og det samlede antal ofre for stalinismens forbrydelser skal tælles i millioner.

Flammen og Citronen. Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler. Undervisningsmateriale

Flammen og Citronen. Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler. Undervisningsmateriale Flammen og Citronen Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler Undervisningsmateriale Indhold Stikkerdrab under besættelsen side 2 Modstanden side 6 Drabet side 9 Dilemmaet side 12

Læs mere

ET UNDERVISNINGSMATERIALE

ET UNDERVISNINGSMATERIALE ET UNDERVISNINGSMATERIALE Udarbejdet af Dansk Institut for Internationale Studier, Afdelingen for Holocaust- og Folkedrabsstudier For Sandrew Metronome Filmdistribution Udarbejdelse Undervisningsmaterialet

Læs mere

Kanslergadeforliget 1933. Arbejdsløshed, unge og demokrati

Kanslergadeforliget 1933. Arbejdsløshed, unge og demokrati Kanslergadeforliget 1933 Arbejdsløshed, unge og demokrati 1 Kanslergadeforliget Det er så langt den største politiske begivenhed, jeg har været med til. Thorvald Stauning, 1933. Hvordan går det, spurgte

Læs mere

1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 3. RIDS OVER DANSK SIKKERHEDSPOLITIK FRA 1920 TIL 1940...7

1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 3. RIDS OVER DANSK SIKKERHEDSPOLITIK FRA 1920 TIL 1940...7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 2.1 POUL VILLAUME...4 2.2 BENT JENSEN...5 2.3 THORSTEN BORRING OLESEN...6 2.4 NIKOLAJ PETERSEN...7 3. RIDS OVER DANSK

Læs mere

Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken

Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Den danske samarbejdspolitik 1940-43.... 3 Samtidige holdninger til modstandskampen... 4 - Samarbejde eller modstand til landets

Læs mere

Vil du vide noget om

Vil du vide noget om Vil du vide noget om 1 Niels Henrik David Bohr (1885-1962) Dansk atomfysiker, verdensberømt for sin forskning og for sin kamp for åbenhed mellem supermagterne og fredelig anvendelse af atomkraften. Nobelprisen

Læs mere

Min far sabotøren. Børge Thing 1917-1971. af Morten Thing. [Scandinavian Journal of History 28/2003, s. 295-6.]

Min far sabotøren. Børge Thing 1917-1971. af Morten Thing. [Scandinavian Journal of History 28/2003, s. 295-6.] 1 Min far sabotøren. Børge Thing 1917-1971 af Morten Thing [Scandinavian Journal of History 28/2003, s. 295-6.] Børge Thing er blevet kendt som modstandsmanden, der ledte den store sabotageorganisation

Læs mere

Civil ulydighed. Kapitel 2

Civil ulydighed. Kapitel 2 Kapitel 2 Civil ulydighed Her vil du kun blive konfronteret med få hovedelementer, de kan blive en strømpil for, hvad man har gjort, og hvad man kan gøre mod overgreb, mod diskrimination og uret for med

Læs mere

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

11. september - før, under og efter

11. september - før, under og efter Marts 2013 - www.stikimod.dk 11. september - før, under og efter Foredrag om 9/11 af Stephen Egede Glahn, en af Danmarks første jægersoldater, senere kontraspionagechef i Forsvarets Efterretningstjeneste

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

Opstanden i Ungarn, 1956

Opstanden i Ungarn, 1956 Opstanden i Ungarn, 1956 Ved den ungarske opstand i efteråret 1956 var jeg lige knapt 10 år gammel. Vores familie boede dengang i Budapest, på Pest-siden, øst for Donau, godt nok relativt centralt, men

Læs mere

Far - hvad er fred? Fortællinger fra Befrielsen

Far - hvad er fred? Fortællinger fra Befrielsen Far - hvad er fred? Fortællinger fra Befrielsen Undervisningsmateriale Lanceret af Museerne i Fredericia i anledning af 70-året for Befrielsen Far - hvad er fred? Fortællinger fra Befrielsen Den digitale

Læs mere

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen & kvinder i to kulturer Mødre Døtre Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job Rollemodel på fuldtid Det er vigtigt at tale sammen Vejen til viden Biblioteket blev

Læs mere

EN STAT FOR EN HVER PRIS

EN STAT FOR EN HVER PRIS EN STAT FOR EN HVER PRIS KONFLIKTEN I MELLEMØSTEN AF BIRGITTE RAHBEK FORORD Kapitel 1 DE MANGE LØFTER Kapitel 2 ZIONISTERNE OG HOLOCAUST Kapitel 3 PALÆSTINAS DELING Kapitel 4 KAMPEN OM PALÆSTINA Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980

Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980 Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980 1 Tekst og fotos: Søren Dyck-Madsen Denne bog er skrevet i 1980 - i månederne efter kampen om Byggeren. Den er imidlertid først udgivet elektronisk nu den 17. august

Læs mere

VEJE IND OG UD AF KRIMINALITET TIDLIGERE KRIMINELLE UNGES ERFARINGER

VEJE IND OG UD AF KRIMINALITET TIDLIGERE KRIMINELLE UNGES ERFARINGER VEJE IND OG UD AF KRIMINALITET TIDLIGERE KRIMINELLE UNGES ERFARINGER Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Kilde nr. 2: Den demokratiske fredstese

Kilde nr. 2: Den demokratiske fredstese Kilde nr. 2: Den demokratiske fredstese Republikansk liberalisme bygger på en påstand om, at liberale demokratier ikke går i krig med hinanden. Det er uhyre svært at finde historiske eksempler herpå. Siden

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Danmark på anklagebænken

Danmark på anklagebænken Danmark på anklagebænken Danmark på anklagebænken Lene Hansen, Ditte Goldschmidt og Institut for Menneskerettigheder, 2007 Forlagsredaktion: Klaus Slavensky Grafisk tilrettelæggelse: Martin Scheuer/ad-man.dk

Læs mere

kan også være din kollega

kan også være din kollega Den voldsramte kan også være din kollega Om håndtering af partnervold på arbejdspladser Af Chris Poole Den voldsramte kan også være din kollega Om håndtering af partnervold på arbejdspladser Forord ved

Læs mere

Den såkaldte krig mod terror Findes der en mulighed for forsoning - eller vil vi finde os i en permanent krigstilstand?

Den såkaldte krig mod terror Findes der en mulighed for forsoning - eller vil vi finde os i en permanent krigstilstand? Foto: Gert Rosing. Forfatteren springer her ud i luftrummet over Bornholm i 4000 meters højde. Under dragten har han proppet Bamse Bum Bum ind. Det føles mere betryggende. Men ikke for bamsen, som foretrak

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

Danmark foråret og sommeren 1940:

Danmark foråret og sommeren 1940: 1 DET VIL KOMME TIL EN NATIONAL BEFRIELSES- KAMP Kommunisterne og ikke-angrebspagten 1939-41 Af Lars Jepsen og Thomas Bindesbøll Larsen Hitler-Stalin-pagten hører til blandt de mest omtvistede begivenheder

Læs mere

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010 Indblik og udsyn NYESTE TID 1918-2010 Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog Indblik og udsyn Historie for 9. klasse Lærerens håndbog Forlaget Meloni 2010 System: Indblik og udsyn Til systemet hører

Læs mere

terror Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

terror Opgaver på www.undervisningsavisen.dk En undervisningsavis fra og 2004 terror Terror eller befrielseskamp? Trænede selvmordsbombere Overlevede gidseltagning i Irak Terrorens historie USA er en terroriststat! Blekingegade-banden Opgaver på

Læs mere

lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal

lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal Vild med dansk 9 Grundbog af Lise Ammitzbøll, Henrik Poulsen og Dorte Østergren-Olsen 1. udgave, 1. oplag

Læs mere