Kilder til Good guys - Bad guys: Birkedal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kilder til Good guys - Bad guys: Birkedal"

Transkript

1 Kilder til Good guys - Bad guys: Birkedal 1. ORDLISTE: Vigtige ord og personer GESTAPO: Et hemmeligt politi i Nazityskland før og under 2. verdenskrig. AAGE GRUT: Læge og frihedskæmper POUL JACOBSEN: Typograf og frihedskæmper PETER ØVIG KNUDSEN: Journalist og forfatter. 2. INTERVIEW: Jørgen Mogensen om Birkedal Om Birkedal: Informant: Jørgen Mogensen, Lokalarkivar i Dianalund. Interviewer: Kristian Nøhr Tid: 2011 Sted: Dianalund Lokalarkiv Copyright: Sydvestsjællands Museum Hvor stammer kilden fra?: Interviewet er gennemført i forbindelse med udarbejdelsen af kilder.dk 3. AVISUDKLIP: Danske stikkere på Dagmarhus Titel: Danske stikkere på Dagmarhus Publiceringsår: 1945 Copyright: Dianalund lokalarkiv Hvor er stammer kilden fra?: Det frie danske

2 Kilder til Good guys - Bad guys: Birkedal 4. ARTIKEL: Ung Frihedskæmper i Tyskernes klør (KILDEN) Titel: Ung Frihedskæmper i Tyskernes Kløer Publiceringsår: 7. maj 1945 Copyright: Sorø lokalarkiv Hvor er stammer kilden fra?: Sorø Amtstidende

3 Kilder til Good guys - Bad guys: Birkedal 4. ARTIKEL: Ung Frihedskæmper i Tyskernes klør (RENSKREVET) Ung frihedskæmper i tyskernes kløer Typograf Poul Jacobsen, Sorø Amtstidende, mishandlet i Slagelse og København, mens han i en måned var tyskernes fange. En morgen for en måned siden bremsede en af det danske politis biler pludselig op foran hovedindgangen til Sorø Amtstidende s bygning i Bredegade. Fem maskinpistolbevæbnede mænd i grønne uniformer stormede ind og holdt personalet op, hvor de kom frem. Det var danskere i et eller andet tysk forræderkorps. De spurgte efter den 23-årige typograf Poul Jacobsen, Næstved, som er ansat i vort sætteri. Ingen ville fortælle, om han var til stede. Så tvang de en mand til at være vejviser, og de fandt selv Jacobsen, som ikke nåede at flygte. Tortur i bilen og på kasernen. De kastede Jacobsen ind i politibilen. De startede og kørte væk i stærk fart. Det var det sidste vi så til Poul Jacobsen. Nu er han fri igen. Han sad i dag og fortalte uimponeret en lidelseshistorie. han desværre har fælles med mange gode danske mænd: Da bildøren smækkede i, kastede to af fyrene sig over mig, sagde Jacobsen. De sagde, at nu skulle vi en lille tur på landet, og så ville jeg blive skudt. Det var klar besked,og handling fulgte efter. De behandlede mig i ansigtet med knytnæver. Vi kørte ud til Vaarby Bakke. Der fik jeg en omgang til. Jeg syntes, det var slemt, men snart regnede jeg ikke den slags for noget. Jeg skulle opleve ting, der var meget værre. En tysker i bilen protesterede til sidst og forlangte, at jeg skulle køres til kasernen. Her blev jeg trukket ind i et lille rum. De vidste, at jeg var gruppefører i modstandsbevægelsen, men da de spurgte, hvor våbnene lå, sagde jeg, at jeg ikke anede noget om det. Så faldt fire mand over mig og gennembankede mig med næverne. Jeg røbede ingenting. Så lagde de mig over en skranke og trak tøjet bort fra min ryg, og de slog mig med gummiknippel og syvhalet kat. Jeg må sige, at det er et udmærket torturinstrument. Der kom et tidspunkt, da jeg ikke kunne holde til mere. Jeg råbte: Badeanstalten! Slagene standsede. Jeg måtte igen bekræfte, at våbnene fandtes på badeanstalten. Jeg vidste nøjagtigt hvor, men jeg sagde, at selve gemmestedet kendte jeg ikke, og det sagde jeg roligt, for jeg var klar over, at de aldrig kunne finde det. Jeg fik ret. De ledte i lange tider og havde til sidst mig med inde. Da det stadig ikke gav noget resultat, blev jeg sat midt på bilens sæde igen. En mand bankede mig fra hver side med skæfterne af en maskinpistol. Bevar mig vel, hvor det gjorde ondt. Jeg måtte bide tænderne sammen. Efterhånden blev de trætte, og vi kørte igen til kasernen. Jeg blev lagt over skranken på ny og behandlet med den syvhalede læderpisk. Mere end ordet badeanstalten fik de heldigvis ikke ud af mig. Om aftenen blev jeg kørt ud til politigården sammen med 11 andre. Et utroligt held. De første 14 dage sad jeg i en celle sammen med tre københavnere, men der hændte ingenting. Vi fik lov at spise os mætte, selv om det var i tørt rugbrød, kålrabisuppe og te. Af smør vankede der kun en lille klat et par gange om ugen. En dag skulle jeg så alligevel i forhør. De sagde til mig, at hvis jeg løj, blev jeg skudt.

4 Kilder til Good guys - Bad guys: Birkedal Mens jeg sad og ventede var jeg så utroligt heldig, at jeg kunne høre en tysker, der på tysk dikterede alt, hvad min delingsfører havde forklaret. Det passede lige i mit kram! Tolken indfandt sig i selvskab med et par Hipo er. De overfaldt mig med den sædvanlige brutalitet, men jeg havde prøvet så meget, at jeg ikke regnede næveslagene for noget. Jeg tilstod nu forskellige ting, men det var nøjagtig de samme, som jeg lige havde hørt, at min delingsfører havde nævnt mit navn i. Bagefter kom jeg op i cellen. Så skete der intet usædvanligt, før vi lørdag morgen den 5. Maj kl. 8 hørte alle kirkeklokker ringe. De blev ved med at ringe. Vi lyttede overraskede, og så gik det op for os, at nu var Danmark et frit land. Lidt op af formiddagen kom en Røde Kors mand ind til os og sagde: Nå, drenge, om en time bliver i fri. Her har i en pakke cigaretter. Vi jublede, vi sang og vi dansede. Jeg glemmer aldrig det øjeblik... V.P. 4. ARTIKEL: Ung Frihedskæmper i Tyskernes klør (REDIGERET) Ung frihedskæmper i tyskernes kløer Resumé: Ung frihedskæmper i tyskernes kløer For en måned tids siden troppede fem mænd i grønne uniformer og bevæbnet med maskinpistoler op ved hovedindgangen på Sorø Amtstidende, for at få fat i 23-årige typograf Poul Jacobsen. De var danskere, medlem af et tysk forræderkorps og ankom i en dansk politbil. Det lykkedes dem at få fat på Jacobsen ved at tvinge en af mandens kollegaer til at lede dem til ham. De smed Jacobsen ind i bilen. De sagde, at nu skulle vi en lille tur på landet, og så ville jeg blive skudt, fortæller Jacobsen. Han blev efterfølgende slået med knytnæver. Derefter blev han kørt til kasernen, hvor han blev forhørt. Jacobsen var gruppefører i modstandsbevægelsen, og de ville vide, hvor de gemte deres våben, hvilket han var udmærket klar over. Han nægtede dog at tale, og blev tortureret. Da han ikke kunne holde til mere smerte, fortalte han dem, at våbenene var gemt på badeanstalten, men løj derefter og påstod, at han ikke vidste præcist hvor. De kørte ham derud og ledte, men fandt ingenting. Jacobsen blev kørt tilbage til kasernen, og på ny tortureret. Da han stædigt nægtede at røbe mere, blev han kørt til politigården. De næste 14 dage tilbragte han i en celle med tre københavnere, uden noget skete. Så skulle han en dag forhøres igen. Han sad og ventede, idet han var så heldig at overhøre en tysker fortælle en anden alt, hvad han var sigtet for. Jacobsen tænkte, at dette kunne han bruge til sin fordel. Tolken ankom da sammen med nogle Hipo er, og han blev banket. Han tilstod hurtigt derefter at have begået alle de forbrydelser, som han havde hørt tyskeren nævne. Han kom tilbage i cellen, og der skete intet, indtil d. 5. Maj, hvor alle kirkeklokkerne ringede og blev ved med at ringe, for at melde ud, at Danmark nu endelig var et frit land. Jeg glemmer aldrig det øjeblik, siger Jacobsen.

5 Kilder til Good guys - Bad guys: Birkedal 5. BOGUDDRAG: Birkedal, En torturbøddel Birkedal Titel: BIRKEDAL, En torturbøddel og hans kvinder Af Peter Øvig Knudsen, ISBN Publiceringsår: 2007 Copyright: Forlaget Gyldendal Hvor er stammer kilden fra?: Citat fra BIRKEDAL, En torturbøddel og hans kvinder Af Peter Øvig Knudsen 6. BOGUDDRAG: Birkedal, En torturbøddel Birkedal Titel: BIRKEDAL, En torturbøddel og hans kvinder Af Peter Øvig Knudsen, ISBN Publiceringsår: 2007 Copyright: Forlaget Gyldendal Hvor er stammer kilden fra?: Citat fra BIRKEDAL, En torturbøddel og hans kvinder Af Peter Øvig Knudsen

6 Kilder til Good guys - Bad guys: Scavenius 1. ORDLISTE: Vigtige ord og personer REKAPITULERE: Sammenfatte hovedpunkterne, resumere. THORVALD STAUNING: ( ) Dansk socialdemokratisk politiker, der blev den første danske, socialdemokratiske statsminister.rigsdagen: Danmarks første demokratiske parlament. Rigsdagen, bestod af Folketinget og Landstinget. REKONSTRUKTION: Omdannelse af regeringer, ministerier, bestyrelser og lignende, ved udskiftning af medlemmer. 2. FOTO: Scavenius og Hitler Motiv: Hitler i samtale med Scavenius. År: 1941 Fotograf: Ukendt Copyright: Frihedsmuseet Hvor stammer kilden fra: Nationalmuseets Billedarkiv 3. FOTO: Scavenius og Werner Best Motiv: Scavenius og Werner Best År: Fotograf: Ukendt Copyright: Dianalund Lokalarkiv. Hvor stammer kilden fra: Dianalund Lokalarkiv.

7 Kilder til Good guys - Bad guys: Scavenius 4. ARTIKEL: Den tyske lydregering (KILDEN) Titel: Den tyske lydregering i Danmark. Publiceringsår: Dec Copyright: Dianalund Lokalarkiv Hvor er stammer kilden fra?: Frit Danmark (et illegalt blad)

8 Kilder til Good guys - Bad guys: Scavenius 4. ARTIKEL: Den tyske lydregering (RENSKREVET) Frit Danmark Nr. 9. Udgivet af en kreds af danske. Dec Den tyske lydregering i Danmark Ministeriet Scavenius tiltræden blev i brede kredse modtaget med en vis lettelse. Det kan ikke nytte at nægte det. Den uges forhandlinger, som gik forud, indeholdt så mange ildevarslende episoder, at man kunne gå ud fra, at den så længe ventede, med vel nok af de færreste ønskede klare afgørelse mellem dansk og tysk magtbeføjelse nu måtte komme til at foreligge. En af tyskerne godkendt regering kunne den danske Rigsdag da ikke lade sig byde, og man var derfor indstillet på, at nu kom det nej, som uafvendeligt ville have placeret Danmark og det danske folk ved siden af Norge og nordmændene. Men endnu en gang svigtede Rigsdagen folket. Med den tilbøjelighed til kompromiser, som desværre synes at være et dansk karaktertræk, accepterede alle Rigsdagens partier en regering, hvis chef tyskerne påtvang os. Han valgte sig medarbejdere, højtstående embedsmænd og fagforbundenes førstemand, som indgav offentligheden en vis tillid, men det var og det er kun falsk tryghed. Da ministeriet Buhl afløstes af ministeriet Scavenius, blev en dansk folkevalgt regering erstattet med en pånødt tysk lydregering. Begivenhederne har allerede vist det. Kun tyskerne og deres danske håndlangere har haft anledning til at glæde sig. Det danske folk så sandelig ikke. Tirsdag d. 15 December præsenterede statsministeren sig i Folketinget med vareågreren Valdemar Thomsen under den ene arm og konspiratoren Hr. Hartel under den anden. Det er særdeles lærerigt, at statsministeren blandt samtlige finanslovordførere alene støttede sig til disse to folk, som tyskerne sætter deres lid til som afløsere for den nuværende regering. Det er endvidere lærerigt, at alt, hvad det danske folkestyre formåede at give udtryk for af danskhed, af selvstændighed og af stolthed - og det var ikke stort - fejede Hr. Ribbentrops tillidsmand, Erik Scavenius, bort med en håndbevægelse og nøjedes med at nagle Rigsdagen - og ikke mindst Knud Kristensen, manden, der ikke ville sidde i regeringen med Scavenius - til udtalelsen om, at der i dag ikke kan føres nogen privat udenrigspolitik. Det skal naturligvis forstås således, at Hr. Scavenius har eneret på at afgøre, hvilken udenrigspolitik Danmark må føre. Han alene ved det, og han får sin viden direkte fra Wilhelmsstrasse! Næppe var regeringen trådt til og bemyndigelsesloven givet den, før retstilstanden i landet blev yderligere forværret. Snesevis af arrestationer blev foretaget uden iagttagelse af de simpleste retsregler. Arrestanter udleveredes til tyskerne, uden at nogen vidste, hvorfor eller hvad der skete med dem. Under kommunistrazziaer fængsledes i hundredevis af personer, kommunister og ikke-kommunister, blandt hvilke tyskerne pillede en del ud, som overførtes ti tysk fængselsafdeling, hvor deres skæbne er fuldstændig ukendt. End ikke mod disse tyske arrestationer ad danske statsborgere har regeringen haft noget at indvende. Kun den danske politietats menige tjenestemænd, som loyalt - til tider, synes man, for loyalt - udføre en beklagelig pligt, protesterede - selvfølgelig, forgæves - imod at skulle bruges af besættelsesmagtens hemmelige polititjeneste til

9 Kilder til Good guys - Bad guys: Scavenius handlinger, der krænkede det danske retssamfund på det groveste. Så blev professor Ole Chievitz og flere andre landskendte danske borgere afhentet af tysk Gestapo, hensat i tysk fængsel og underkastet tysk krigsretsforhør - og så, endelig, mandede Rigsdagen sig op til at afkræve regeringen. 4. ARTIKEL: Den tyske lydregering (REDIGERET) Frit Danmark Nr. 9. Udgivet af en kreds af danske. Dec Den tyske lydregering i Danmark Efter en uges forhandlinger, accepterede alle Rigsdagens partier - mod de danske borgeres forventning - en regering, som var godkendt af tyskerne. Ministeriet Buhl blev erstattet af ministeriet Scavenius, og en dansk folkevalgt regering blev erstattet med en lydregering, som var påtvunget af tyskerne. Statsministeren præsenterede tirsdag den. 15. December sig i Folketinget i selskab med Valdemar Thomsen og Hr. Hartel, begge folk, som tyskerne sættes deres lid til som afløsere for den nuværende regering. Derefter affærdigede Hr. Scavenius al snak omkring dansk stolthed og selvstændighed med, at der ikke skulle føres privat udenrigspolitik, hvilket selvfølgelig skal forstås sådan, at kun statsministeren selv, som får sin viden direkte fra Wilhelmsstrasse, må bestemme udenrigspolitiken for Danmark. Regeringen var knap trådt til, før utallige grundesløse arrestationer blev foretaget, og arrestanterne blev udleveret til tyskerne. Hundredevis af mennesker, kommunister eller ej, blev derudover fængslet under kommunistrazziaer. Selv ikke efter dette har regeringen haft noget at indvende overfor tyskerne. Kun danske tjenestemænd har protesteret overfor de handlinger, som de havde pligt til at udføre, og som krænkede det danske retssamfund på det groveste. Først da professor Ole Chievitz og flere andre landskendte danske borgere blev afhentet af tysk Gestapo, hensat i tysk fængsel og underkastet tysk krigsretsforhør, mandede Rigsdagen sig endelig op og afkrævede regeringen, hvis tiltræden blev modtaget med lettelse blandt det danske folk.

10 Kilder til Good guys - Bad guys: Scavenius 5. ARTIKEL: Scavenius danner ny regering Titel: Udenrigsminister Scavenius danner ny dansk regering Publiceringsår: Copyright: Sorø Lokalarkiv Hvor er stammer kilden fra?: Venstre Folkeblad

11 Kilder til Good guys - Bad guys: Scavenius 6. ARTIKEL: Scavenius Titel: Scavenius Publiceringsår: Ukendt Copyright: Dianalund Lokalarkiv Hvor er stammer kilden fra?: Socialdemokraten BOGUDDRAG: Forhandlingspolitiken under besættelsen 7. Eric Scavenius blev udenrigsminister ved ministeriet Staunings omdannelse den 8.juli 1940 og forblev på denne post, indtil regeringen måtte ophøre med at fungere den 29. august Fra 8. november 1942 var scavenius tillige statsminster, og som sådan bærer af det øverste regeringsansvar i den sværeste periode, det danske kongerige har oplevet siden napoleonskrigene. (Fra forord til Forhandlingspolitiken under besættelsen Af Henning Gottlieb) 8. Lad mig slutte af med kort at rekapitulere de forhold, der blev for, at Danmark slap bedre gennem besættelsen end noget andet af tyskerne besat land. Kongen og regeringen havde ved det tyske overfald d. 9. April 1940 det moralske mod ikke at indvikle Landet i en udsigtsløs kamp mod de indtrængende tyske tropper. Herved blev Danamark ikke udsat for de ødelæggelser om bombardementer, der ville være fulgt med en nok så kortvarig krig, og grundlaget blev lagt for den status, som Danmark, trods store vanskeligheder ude- og indefra, bevarede til d. 29 august 1943, ja, det væsentlige, administration på danske hænder, lige til Tysklands sammenbrud. (Fra Forhandlingspolitiken under besættelsen Af Erik Scavenius) Om kilde 7-8 Titel: Forhandlingspolitiken under Besættelsen - Tanker i tiden. Forfattere; Erik Scavenius og Henning Gottlieb. Udgave 2. Udgiver Spektrum, ISBN , Publiceringsår: Anden udgave, udgivet i 1995 (1. udgave, 1948). Copyright: Spektrum Hvor er stammer kilden fra?: Forhandlingspolitikken under Besættelsen

12 Kilder til Good guys - Bad guys: Goebbels 1. ORDLISTE: Vigtige ord og personer PROPAGANDA: Manipulerende kommunikation (kommunikation med en skjult dagsorden). KARISMATISK: En særlige kraft eller udstråling, der kan opleves som dragende på folk DER FÜRES: (der Führer) Adolf Hitler ARIER: Efter nazistisk opfattelse en ren race af høje, blonde, stærke urmennesker med blå øjne, en nazistisk idealtype som nazisterne ville have fremavlet efter anden verdenskrig. 2. FOTO: Goebbels med familie Motiv: Joseph Goebbels mit Familie År: 1944 Fotograf: Ukendt Copyright: Bundesarchiv Bild Hvor stammer kilden fra: Bundesarchiv Bild

13 Kilder til Good guys - Bad guys: Goebbels 3. FOTO: Olympisk kunstudstilling Motiv: Berlin, Olympische Kunstausstellung, Eröffnung År: 1936 Fotograf: Ukendt Copyright: Bundesarchiv Bild , Hvor stammer kilden fra: Bundesarchiv Bild FOTO: Portræt Motiv: Portræt af Goebbels. År: 1936 Fotograf: Ukendt Copyright: Ukendt Hvor stammer kilden fra: (okt. 2011)

14 Kilder til Good guys - Bad guys: Goebbels 5. KARRIKATUR: Goebbels og soldat Motiv: Goebbels og soldat År: Ukendt Fotograf: Ukendt Copyright: Dianalund Lokalarkiv Hvor stammer kilden fra: Dianalund Lokalarkiv 6. BOGUDDRAG: Goebbels - Hitlers Spindoktor 7. BOGUDDRAG: Goebbels - Hitlers Spindoktor Om kilde 6 +7 Titel: Goebbels: Hitlers spindoktor, Forfatter; Karl Christian Lammers. Udgiver Schønberg, 2008, ISBN , Publiceringsår: 2008 Copyright: Schønberg Hvor er stammer kilden fra?: Citat fra Goebbels: Hitlers spindoktor

15 Kilder til Good guys - Bad guys: Goebbels 5. SANG: Hallo Hallo! Titel: Hallo, Hallo Goebbels, er de hjemme Publiceringsår: 1944 Copyright: Dianalund Lokalarkiv Hvor er stammer kilden fra?: Dianalund Lokalarkiv

16 Kilder til Good guys - Bad guys: Churchill 1. ORDLISTE: Vigtige ord og personer DJENGIS KHAN: Mongolsk kejser der erobre store dele af Kina, Rusland, Persien og Mellemøsten. DRESDEN: By i Tyskland V-DAG: Victory sejrsdagroyal AIR FORCE: Det britiske luftvåben 2. LYDKLIP: Churchill foran kongressen Churchill om atombomben: Titel: Churchill foran kongressen År: Original fra 1945, bearbejdet med tekster i 2011 Copyright: Sydvestsjællands Museum Hvor stammer kilden fra?: youtube.com 3. FOTO: Fra Yalta-Kongressen Motiv: Yalta-konferencen. År: 7. maj, Fotograf: Ukendt Copyright: Sorø Lokalarkiv. Hvor stammer kilden fra: Sorø Amtstidende

17 Kilder til Good guys - Bad guys: Churchill 4. FOTO: Bombeødelæggelser i London Motiv: Bombeødelæggelser i London. År: d. 31. dec Fotograf: Ukendt Copyright: Sorø Lokalarkiv Hvor stammer kilden fra: Sorø Amtstidende 5. FOTO: Roosevelt og Churchill Motiv: Bombeødelæggelser i London År: d. 31. dec Fotograf: Ukendt Copyright: Sorø Lokalarkiv Hvor stammer kilden fra: Sorø Amtstidende

18 Kilder til Good guys - Bad guys: Churchill 6. KARIKATUR: Churchill Motiv: Drunk Churchill År: 1941 Illustrator: Ukendt Copyright: Udløbet, billedet er over 70 år gammelt. Hvor stammer kilden fra: Illustrierter Beobachter, com 7. ARTIKELUDDRAG: The Real Churchill Titel: The Real Churchill Url:www.mises.org. Tidspunkt for download: okt Udgiver bag siden: Adam Young. Ludwig von mises Institute.

19 Kilder til Good guys - Bad guys: Churchill 8. KARIKATUR: Churchill og de neutrale Motiv: Churchill og de neutrale. År: 1940 Illustrator: Ukendt Copyright: Udløbet, billedet er over 70 år gammelt. Hvor stammer kilden fra: Illustrierter Beobachter, 9. KARIKATUR: Feierabendt (lukketid) Motiv: Lustige Blätter År: 1940 Illustrator: Ukendt Copyright: Udløbet, billedet er over 70 år gammelt. Hvor stammer kilden fra: Illustrierter Beobachter,

20 Kilder til Good guys - Bad guys: Churchill 10. ARTIKEL: Premierminister Churchill Titel: Premierminister Churchill Publiceringsår: 1945 Copyright: Sorø Lokalarkiv Hvor er stammer kilden fra?: Venstre Folkeblad. 11. FOTO: D-Dagen Motiv: D-dagen. År: Fotograf: Ukendt Copyright: Sorø Lokalarkiv. Hvor stammer kilden fra: Venstre Folkeblad.

21 Kilder til Good guys - Bad guys: Churchill 12. ARTIKEL: Churchills hest Titel: Churchills hest Publiceringsår: 1945 Copyright: Sorø Lokalarkiv Hvor er stammer kilden fra?: Venstre Folkeblad. 13. ARTIKEL: Churchill og Stalin Titel: Mødet mellem Churchill og Stalin Publiceringsår: 23. april 1942 Copyright: Sorø Lokalarkiv Hvor er stammer kilden fra?: Venstre Folkeblad. RENSKREVET: Møde mellem Churchill og Stalin? Kravet om oprettelse af en anden front. I såvel det engelske underhus som overhus drøftede man i går krigsførelsen. Flere medlemmer af arbejderpartiet ventilerede påny kravet om oprettelse af en anden front. Attlee, der repræsenterede regeringen, erklærede heroverfor, at premierminister Churchill meget snart vil afgive en betydningsfuld udtalelse herom. Der går samtidig rygter om et nær forestående eller allerede stedfindende møde mellem Churchill og Stalin.

22 Kilder til Good guys - Bad guys: Bengt 1. INTERVIEW: Om Bengt Rønhof Om Bengt Rønhof: 2. INTERVIEW: Mordet på Bengt Mordet på Bengt: 3. INTERVIEW: Bengt og murstenene Bengt og murstenene: Om kilde 1-3 Informant: Jørgen Mogensen, Lokalarkivar i Dianalund. Interviewer: Kristian Nøhr Tid: 2011 Sted: Dianalund Lokalarkiv Copyright: Sydvestsjællands Museum Hvor stammer kilden fra?: Interviewet er gennemført i forbindelse med udarbejdelsen af kilder.dk 4. FOTO: Mindesten Motiv: Mindesten med fem frihedskæmpere, opstillet ved Fægangen i Sorø. Billedet af mindestenen gengiver 3 ud af 5 frihedskæmpere. Mindestenen er tegnet af Sorø Akademis arkitekt Lautrup-Larsen og opsat efter krigen til minde om de faldne frihedskæmpere fra Sorø. År: Mindesten fra 1946 (foto fra 2011) Fotograf: Ukendt Copyright: Sydvestsjællands Museum.

23 Kilder til Good guys - Bad guys: Stalin 1. ORDLISTE: Vigtige ord og personer KRIM KOMMUNIKEET: En officiel meddelse fra Jalta konferencen(krim- Konferencen). DET ENGELSKE UNDERHUS (en. House of Commons): Udgør sammen med Overhuset (en. House of Lords) det britiske parlament. FRANKLIN D. ROOSEVELT: Amerikansk politiker og præsident i perioden FOTO: Stalin Motiv: Stalin År: 5. maj, 1945 Fotograf: Ukendt Copyright: Sorø Lokalarkiv Hvor stammer kilden fra: Sorø Amtstidende 3. FOTO: Yalta-Kongressen Motiv: Yalta-konferencen. År: 7. maj, Fotograf: Ukendt Copyright: Sorø Lokalarkiv. Hvor stammer kilden fra: Sorø Amtstidende

24 Kilder til Good guys - Bad guys: Stalin 4. FOTO: Hitler og Stalin Motiv: Skakbrik med Hitler og Stalin År: Ukendt Fotograf: Ukendt Copyright: Dianalund Lokalarkiv Hvor stammer kilden fra: Dianalund Lokalarkiv Hvor stammer kilden fra?: Interviewet er gennemført i forbindelse med udarbejdelsen af kilder.dk 5. FOTO: Stalin lytter Motiv: Stalin og general År: 1940 Fotograf: Ukendt Copyright: Sorø Lokalarkiv Hvor stammer kilden fra: Sorø Amtstidende

25 Kilder til Good guys - Bad guys: Stalin 6. KARIKATUR: Den kriminelle trio Motiv: Das Verbrechertrio (Den kriminelle trio). År: 1941 Fotograf: Ukendt Copyright: Udløbet, billedet er over 70 år gammelt Hvor stammer kilden fra: Der Stürmer. 7. KARIKATUR: Fliegende Blätter Motiv: Roosevelt, Stalin og Churchill som marionetdukker År: 1942 Fotograf: Ukendt Copyright: Udløbet, billedet er over 70 år gammelt Hvor stammer kilden fra: Fliegende Blätter.

26 Kilder til Good guys - Bad guys: Stalin 8. ARTIKEL: Churchill og Stalin Titel: Mødet mellem Churchill og Stalin Publiceringsår: 23. april 1942 Copyright: Sorø Lokalarkiv Hvor er stammer kilden fra?: Venstre Folkeblad. RENSKREVET: Møde mellem Churchill og Stalin? Kravet om oprettelse af en anden front. I såvel det engelske underhus som overhus drøftede man i går krigsførelsen. Flere medlemmer af arbejderpartiet ventilerede påny kravet om oprettelse af en anden front. Attlee, der repræsenterede regeringen, erklærede heroverfor, at premierminister Churchill meget snart vil afgive en betydningsfuld udtalelse herom. Der går samtidig rygter om et nær forestående eller allerede stedfindende møde mellem Churchill og Stalin. 9. BOGUDDRAG: Stalin og hans tid Stalin som diplomat Krigen tvang Stalin til at lære en ny rolle, nemlig diplomatens. For første gang skulle han forhandle direkte med andre statsoverhoveder. Den britiske premierminister Churchill og USA s præsident Roosevelt mødtes med Stalin i Teheran i november 1943 for at diskutere krigsførelsen og forholdene efter krigen. Et af de vigtigste emner til diskussion var Polens fremtid. Problemet var, at England var gået i krig for at forsvare Polens uafhængighed, men Stalin var besluttet på at holde fast på så meget af Polen, som han kunne erobre. Stalin var en strålende diplomat og kunne let manipulere Roosevelt. Churchill havde mistillid til Stalin, men havde dårlig samvittighed over, at russerne måtte tage størstedelen af kampen. Han vidste også, at han kunne gøre meget lidt for at beskytte Polen militært. I Teheran enedes de vestlige ledere om, at lade Stalin få en stor del af Polen. Titel: Stalin og hans tid - Ledere i det 20. århundrede. Forfatter; Peter Chrisp. Udgiver; Flachs, ISBN , Publiceringsår: Copyright: Flachs Hvor er stammer kilden fra?: Citat fra bogen Stalin og hans tid - Ledere i det 20. århundrede

27 Kilder til Good guys - Bad guys: Stalin 10. LØBESEDDEL: Verden og vi, marts 1945 Titel: Krim-Kommunikeet Publiceringsår: 19. marts 1945 Copyright: Dianalund Lokalarkiv Hvor er stammer kilden fra?: Verden og vi. Illegal løbeseddel

28 Kilder til Good guys - Bad guys: Stalin 11. HJEMMESIDE: Stalin - Manden af stål Titel: Josef Stalin - manden af stål Url:www.folkedrab.dk Tidspunkt for download: okt Udgiver bag siden: Dansk Institut for Internationale Studier (REDIGERET) Stalins regime i Sovjetunionen var et brutalt diktatur, hvor alle reelle og potentielle modstandere nådesløst blev forfulgt. Tilbagevendende bølger af arrestationer, henrettelser og deportationer, udført af det hemmelige sovjetiske politi, var en del af virkeligheden for befolkningen i de ca. 25 år, hvor Stalin var ved magten - og det samlede antal ofre for stalinismens forbrydelser skal tælles i millioner.

Kilder til Tyskertøser

Kilder til Tyskertøser 1. ORDLISTE: Vigtige ord FELTMADRAS/TYSKERTØS: Under besættelsen den folkelige betegnelse for en kvinde, der havde samkvem med tyske soldater. Disse kvinder blev anset for at forbryde sig mod den nationale

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken

Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Den danske samarbejdspolitik 1940-43.... 3 Samtidige holdninger til modstandskampen... 4 - Samarbejde eller modstand til landets

Læs mere

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark FU Den Kolde Krig 30 03 2006 Frederiksberg Seminarium 1 1 Hovedpunkter Gennemgang af de forskellige opfattelser og prioriteringer dengang Man skal forstå,

Læs mere

Optakten til 2. verdenskrig

Optakten til 2. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 2. verdenskrig Optakten til 2. verdenskrig Da 1. verdenskrig sluttede i 1918, lå store dele af Europa i ruiner. Alle var enige om, at krigen aldrig måtte gentage sig. Men

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Svarark til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Kilder til Klassebilleder

Kilder til Klassebilleder Kilder til Klassebilleder HVAD KENDETEGNER ÅRTIERNE? 1950 erne Hvepsetalje. Strutskørt. Kropsnær badedragt. Strygefri skjorte. Bilen. Radioen. Mc- Donald s. Franchise- bevægelsen. 1960 erne Jeans Bukser

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Blair redder dansker fra at drukne

Blair redder dansker fra at drukne Blair redder dansker fra at drukne 1 1 Den britiske premierminister, Tony Blair, har under et ophold på Seychellerne angiveligt reddet en dansk turist fra druknedøden.turisten - der ifølge det franske

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 17. juni 2009. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 17. juni 2009. Prøvenummer Indfødsretsprøven 17. juni 2009 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

To verdenskrige og en halvleg (side 210-231)

To verdenskrige og en halvleg (side 210-231) To verdenskrige og en halvleg (side 210-231) Karakteriser perioden Beskriv situationen i verden omkring periodens begyndelse. Beskriv situationen i verden omkring periodens afslutning. Hvordan blev Europa

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

6. Reaktioner på fængslingen. Faderens reaktion da Churchill-klubben blev arresteret:

6. Reaktioner på fængslingen. Faderens reaktion da Churchill-klubben blev arresteret: 6. Reaktioner på fængslingen Der var ingen i hjemmene eller på skolen, der vidste, at drengene fra Churchill-klubben lavede sabotage. Forældrene var selvfølgelig chokerede, da deres sønner blev arresteret.

Læs mere

Kilder til Aktivisterne

Kilder til Aktivisterne 1. INTERVIEW BEBOER: Søren Stensgaard Om besætterne i Søndergade: http://www.youtube.com/watch?v=u-47vaknodk Informant: Søren Stensgaard, beboer i Sorø i 1970 Interviewer: Kristian Nøhr og Kenneth Hansen

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår.

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. Her ligger TUMLETOFTEN, en almindelig dansk by. Den er ikke særlig stor, men den er heller ikke helt lille. Egentlig

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Hvad er en ideologi? Det er et sammenhængende system af tanker og idéer som angiver hvordan samfundet bør være indrettet. Evt.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE VALGTE AT GÅ PLANKEN UD

KØBENHAVNS KOMMUNE VALGTE AT GÅ PLANKEN UD KØBENHAVNS KOMMUNE VALGTE AT GÅ PLANKEN UD Da anklager om hashmisbrug væltede ind over institutionen Nexus i maj, overraskede Københavns socialborgmester Mikkel Warming ved at stille sig op og forsvare

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

Her foregik det... Af Ole Hans Jensen Redaktør/Forfatter til bogen: "Maskerne Falder"

Her foregik det... Af Ole Hans Jensen Redaktør/Forfatter til bogen: Maskerne Falder Breaking News: Sensation I dag den 9. April 2012 er det 72 år siden: Historien er stadig besat - befri de båndlagte arkiver i Rigsarkivet... "Overlærer Petersen" solgte Danmark den 17. marts 1940... Danmark

Læs mere

Mad og mælk i gaderne

Mad og mælk i gaderne Fra kejserrige til lilleputstat I 1282 blev den habsburgske fyrst Rudolph konge af Østrig. Hans efterkommere skabte over de næste 600 år kejserriget Østrig. I 1914 dækkede kejserriget dele af det nuværende

Læs mere

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde 10. august 2014 Danmark var tæt på at miste sin neutralitet under 1. Verdenskrig, hvor regeringen måtte balancere på en knivsæg mellem Tyskland

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Fremtidens krige udkæmpes på nettet Illustrer...

Fremtidens krige udkæmpes på nettet Illustrer... Fremtidens krige udkæmpes på nettet KRIGSTEKNOLOGI: Cyberkrigen vil i fremtiden rase via massive hackerangreb og skjult cyberspionage. Kina har allerede en hær på titusindvis af militære cyberspioner,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Belkacem Bensayah. Guantánamo. Belkacem Bensayah

Belkacem Bensayah. Guantánamo. Belkacem Bensayah Belkacem Bensayah Belkacem Bensayah Belkacem Bensayah er født i Algeriet, men var bosat i Bosnien. Han har været tilbageholdt på uden sigtelse siden januar 2002. Anklagerne mod Bensayah bygger på usikre

Læs mere

Kan lægeløftet gradbøjes? Af JAN BO HANSEN Weekendavisen, 2000

Kan lægeløftet gradbøjes? Af JAN BO HANSEN Weekendavisen, 2000 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Kan lægeløftet gradbøjes? Af JAN BO HANSEN Weekendavisen, 000 I året 1 døde der mange flere civile tyskere i Danmark end der døde af danskere på grund af krigen - selvom vi tager

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Mørket sænket sig. Sabotør-slottet, 1

Jørgen Hartung Nielsen. Mørket sænket sig. Sabotør-slottet, 1 Jørgen Hartung Nielsen Mørket sænket sig Sabotør-slottet, 1 Mørket sænket sig Sabotør-slottet, 1 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2010 Illustrationer: Preben Winther Tryk: BB

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

Til Tyskland og Danmarks bedste

Til Tyskland og Danmarks bedste http://www.per-olof.dk mailto:mail@per-olof.dk Blog: http://perolofdk.wordpress.com/ Til Tyskland og Danmarks bedste Per-Olof Johansson 20.06.2012 Jeg ender med det, som enhver selvfølgelig skal begynde

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

LØRDAG 2. APRIL. Os og vores værter, Rachel og Mattias. Down-town Canberra, en mennesketom by!

LØRDAG 2. APRIL. Os og vores værter, Rachel og Mattias. Down-town Canberra, en mennesketom by! LØRDAG 2. APRIL I den her weekend skal vi til Canberra og besøge Rachel og Mattias, som jeg boede sammen med i Århus (se desuden 26. februar). De arbejder begge på Canberra Universitet Rachel som phd-studerende

Læs mere

Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE.

Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE. Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE. Mindesten ved modtagepladsen for våben YVONNE på Groest Hede nord for Rørbæk Sø. Mindesten over våbenmodtagelse under besættelsen. Gamle modstandsfolk rejste stenen

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Tavshedens labyrint - elevark

Tavshedens labyrint - elevark Tavshedens labyrint - elevark Mål I dette materiale skal I: Analysere filmen og tage stilling til vold på film. Diskutere og tage stilling til, hvordan man skal straffe efter krige og konflikter, eller

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Klassiske St. Petersburg

Klassiske St. Petersburg Klassiske 5 Dage / 4 Nætter Mandag til : DAG 1 Mandag DAG 2 Tirsdag DAG 3 Onsdag Transfer fra lufthavnen Pulkovo til hotellet Byrundtur I St. Petersburg Flygt til Eremitage Museet DAG 4 Torsdag DAG 5 Besøg

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Bamse Polle. i 2. klasse

Bamse Polle. i 2. klasse Bamse Polle i 2. klasse Polle Noller Sigurd Søren Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på læseplan for den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og blev støttet af Det kriminalpræventive

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

28. Afhøring af Paul Ernst Kannstein i april 1947. 1947 29/4. Rapport fra Københavns opdagelsespoliti. 1

28. Afhøring af Paul Ernst Kannstein i april 1947. 1947 29/4. Rapport fra Københavns opdagelsespoliti. 1 28. Afhøring af Paul Ernst Kannstein i april 1947 1947 29/4. Rapport fra Københavns opdagelsespoliti. 1 Den 27/8 1943 kom Best tilbage fra førerhovedkvarteret, hvortil han havde været kaldt. Kpt. 2 hentede

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier.

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier. et HeLt NYt Ord! Det her er historien om, hvordan min lillebror opfandt et nyt ord. Og om hvordan vi blev til det, som ordet betyder. Ordet var: DIGTER-TIV. Næsten alle ved vist, hvad en detektiv er altså

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Vi er nu i gang med at forberede os til forårets studietur til Tjekkiet. Turen starter fra Nysted Efterskole fredag d. 20/4 2013 med afgang fra skolen kl. 7:45, vi

Læs mere

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest.

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Denne weekend har bekræftet, hvad vi allerede vidste: Det er dejligt at være liberal! Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Men det vigtigste ved dette landsmøde er

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten BESÆTTELSEN ROLLER Værnemagten ANTON SCHMIDT Du er 27 år gammel, og det er dig, der bestemmer over den deling af soldater, som Værnemagten har sendt til Vimmerslev. Du er stolt af at være soldat i den

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen Hvad siger loven 00:00:00 vignet starter 00:01:04 Titel: Hvad siger Loven 00:01:17. Folketingssalen 00:01:39 taler i folketingssalen:..socialdemokratiske ordfører, Lone Møller svarede særdeles glimrende

Læs mere

Regelmæssige udsagnsord

Regelmæssige udsagnsord Regelmæssige udsagnsord er den korteste form af et ord. Man finder navneform ved at sætte at foran ordet. er det der sker lige nu. De fleste udsagnsord danner nutid ved at sætte er til stammen. er det,

Læs mere

Tidsskriftet NOMOS (sept. 2005) Anmeldelse

Tidsskriftet NOMOS (sept. 2005) Anmeldelse SØREN ESPERSEN: Valdemar Rørdam. Nationalskjald og landsforræder. Forlaget Lysias. Danmark 2003. ISBN 87-989198-1-4. 223 sider. Kr. 238,00. Kan dog erhverves for kr. 100,00 inkl. moms og forsendelse ved

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund.

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Netikette På biblioteket siger etiketten at du ikke

Læs mere

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Krigen 1864 Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Udarbejdet af Claus Fischer, Center for Undervisningsmidler i Sydslesvig 06. februar 2014 18 april 1864 Indhold: Baggrunden for krigen

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Ugebrev. Besættelsen. Nr. 14, skoleåret 2014-15. dato 14. nov. 2014

Ugebrev. Besættelsen. Nr. 14, skoleåret 2014-15. dato 14. nov. 2014 Ugebrev Nr. 14, skoleåret 2014-15. dato 14. nov. 2014 Besættelsen I uge 46 bliver Danmark besat af Tyskerne på ØE, og eleverne få mulighed for at afgøre Danmarks efterkrigsskæbne i et ubekvemt spil, hvor

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere