Beliggenhedsplan. Domea Danmarksgade Holstebro. Note: Boliger mellem Danmarksgade og Enghaven. Ejerlav: Holstebro bygrunde Matrikel nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beliggenhedsplan. Domea Danmarksgade 10-12 Holstebro. Note: Boliger mellem Danmarksgade og Enghaven. Ejerlav: Holstebro bygrunde Matrikel nr."

Transkript

1 Danmarksgade North: (UTM3) East: Højde: 0,6m North: (UTM3) East: Højde:,m North: m (UTM3) East: m Boliger mellem Danmarksgade og Enghaven. Ejerlav: bygrunde Matrikel nr.: 339d Matriklens samlede areal er 4550 m² Det samlede bebyggede areal er 50 m² (Heraf punkthuse 60 m²) Samlet bruttoetageareal for punkthusene er 80 m² 4755 Bebyggelsesprocenten er (ekskl. infill hus mod Danmarksgade): 6% Friareal: 4 m² 639 North: m (UTM3) East: m Alle mål opgivet i mm. Alle koter er relative. Signaturforklaring: Terræn vej/parkeringsområde Terræn friarealer evisions beskrivelse Beliggenhedsplan T_A_-_- 00 TTH : ::44 Nr.

2 3 4 5 T_A -_3_ E 35 D OK fundament elevatorskakt -350 T_A -_3_0 Alle mål opgivet i mm. Alle koter er relative OK fundament -00 OK fundament Henvisninger: T_A -_3_0 Snit D-D -50 T_A -_3_0 Snit B A Nr. evisions beskrivelse Plan Fundament -50 JK T_A F 0 : ::8

3 3 4 5 T_A -_3_ E 450 D T_A -_3_ Teknik/depot Teknik 9.3 m² 0.4 m² Fælles- / cykelrum 5.6 m² Skraldesug 4.4 m² UP Pulterrum 6.4 m² Pulterrum 6.4 m² Pulterrum 8.4 m² Pulterrum 6.6 m² Pulterrum 6.8 m² Pulterrum 6.8 m² Pulterrum 7.5 m² B Alle mål opgivet i mm. Henvisninger: T_A -_3_0 Snit D-D -50 T_A -_3_0 Snit Signaturer: Kældervæg - beton in-situ 400 mm Ydervæg - lodret træbeklædning 400 mm Ydervæg let - stål, pudset på yderside 44 mm Indervæg - letbeton 00 mm 670 Indevæg v. elevatorskakt - letbeton 50 mm A Indervæg - porebeton 00 mm Indervæg - gips på stål 70 mm Indervæg - gips på stål 95 mm Nr. evisions beskrivelse Plan Kælder -50 JK T_A 0 0 : :7:50

4 3 4 T_A -_3_ E Værelse.0 m² D T_A -_3_ VAM TT 900 OM Toilet 5.9 m² KØL Entre 4.8 m² DN DN 00 UP Entre.7 m² Værelse.0 m² Toilet 5.9 m² VAM TT 900 OM Lejlighed type A Bruttoareal: 97 m² Nettoareal: 70 m² Lejlighed type B Bruttoareal: 94 m² Nettoareal: 68 m² Værelse i stuen er valgfri. Stue 39.0 m² Stue 39. m² KØL Alle mål opgivet i mm Henvisninger: T_A -_3_0 Snit D-D -50 T_A -_3_0 Snit Værelse 8.3 m² Signaturer: Ydervæg - pudset 36 mm 0 m Ydervæg - lodret træbeklædning 400 mm Værelse 8.3 m² B A Ydervæg let - stål, pudset på yderside 44 mm Indervæg - letbeton 00 mm Indevæg v. elevatorskakt - letbeton 50 mm Indervæg - porebeton 00 mm 3494 Indervæg - gips på stål 70 mm Indervæg - gips på stål 95 mm Nr. evisions beskrivelse Plan Normaletage -50 JK T_A 0 : :4:

5 E m Værelse 3.3 m² DN Entre.7 m² Værelse.0 m² 890 VAM TT Toilet 5.9 m² OM D Lejlighed type - Penthouse Bruttoareal: 5 m² Nettoareal: 06 m² Alle mål opgivet i mm. m Stue 63.9 m² KØL Henvisninger: T_A -_3_0 Snit D-D -50 T_A -_3_0 Snit Signaturer: Ydervæg - pudset 36 mm Værelse 8.3 m² B Ydervæg - lodret træbeklædning 400 mm Ydervæg let - stål, pudset på yderside 44 mm A Indervæg - letbeton 00 mm Indevæg v. elevatorskakt - letbeton 50 mm Indervæg - porebeton 00 mm Indervæg - gips på stål 70 mm Indervæg - gips på stål 95 mm Nr. evisions beskrivelse Plan Penthouse -50 JK T_A 4 03 : :6:5

6 3 4 5 T_A -_3_ T_A 5_5_9 E Fald :00 Fald :00 D T_A -_3_0 T_A Ventileret faldstamme Ventilation udsug over tag Ventileret affaldsskakt Ventilation udsug over tag Fald :40 Fald : Ventileret faldstamme 730 Alle mål opgivet i mm.. Henvisninger: T_A -_3_0 Snit D-D -50 T_A -_3_0 Snit T_A 5_5_9 Tag - Gennembrydning nedløbsrør T_A Ventilation - Toilet og køkken B 397 Fald :00 Fald : A Nr. evisions beskrivelse Plan Tag -50 JK T_A 5 04 : :33:48

7 OK rækværk o.k. murkrone 390 T_A 5_5_ (7) UK nedh. loft 50 ()4 UK vindue 30 (3)5 UK dæk/loft 9500 UK dæk/loft 6635 UK dæk/loft 3635 UK loft 735 () OK tag over elevator 409 () (3)3 (7) (3)4 UK nedh. loft 9300 UK nedh. loft 6400 UK nedh. loft T_A 5_5_480 (07) Tag 30 (06) Penthouse UK vindue (05). sal T_A 5_500 UK vindue 500 UK vindue (04). sal 4000 Bygningsdele (3) Terrændæk - u-værdi = 0,7 00 mm in-situ støbt beton 5 mm Polystyren 50 mm Kapillarbrydende lag () Kældervæg - u-værdi = 0,7 300 mm in-situ støbt beteon 00 mm polystyren () Ydervæg, pudset - u-værdi = 0,8 50 mm beton 00 mm facadebatts mm puds ()3 Ydervæg, lodret træbeklædning - u-værdi = 0,8 50 mm beton 00 mm facadebatts 8 mm ventileret hulrum mm træbeklædning (Klasse ) ()4 Let ydervæg, pudset - u-værdi = 0,9 3 mm gips Dampspærre 3 mm gips 45 mm stålskellet/isolering mm krydsfiner 50 mm facadebatts mm puds () Bærende indervæg 00 mm beton () Indevæg 00 mm porrebeton (3) Dæk, normaletage 80 mm beton huldæk 00 mm trykfast isolering 70 mm varmeisoleringsplader 5 mm svømmende trægulv Alle mål opgivet i mm. Etagekoterne for kælder, samt stuen op til penthouse angiver OK færdig gulv. Terrænkote er angivet. Alle øvrige koter er relative Henvisninger: (3) Dæk, toilet normaletage 80 mm beton huldæk 50 mm trykfast isolering 45 mm in-situ støbt beton mm afretningslag 0 mm fliser (3)3 Dæk, penthouse 0 mm beton huldæk 35 mm trykfast isolering 70 mm varmeisoleringsplader 5 mm svømmende trægulv (3)4 Dæk, toilet penthouse 0 mm beton huldæk 00 mm trykfast isolering 60 mm in-situ støbt beton mm afretningslag 0 mm fliser (3)5 Dæk, tagterrase penthouse - u-værdi = 0,3 0 mm beton huldæk 50 mm celleglas 0-80 mm trykfast isolering (fald) 49- mm hulrum/opklodsede strøer mm træ (IPE) (7) Tag - fald :40, u-værdi <= 0, 00 mm stålkassetter Dampspærre 90 trykfast isolering 50 trykfast isolering 0-30 mm trykfast isolering (fald) lag tagpap (7) Tag - hældning :40, u-værdi = 0, 80 mm beton huldæk 90 trykfast isolering 50 trykfast isolering lag tagpap T_A F_5_400 Fundament - omfangsdræn T_A 0_5_40 Detalje - sokkel /fundament/kældervæg T_A 5_500 Detalje - vindue lodret snit T_A 5_5_480 Detalje - Murkrone ved tung mur T_A 5_5_48 Detalje - Murkrone ved let mur T_A 0_5_40 ()3 (3) (3) () (03) Stue 000 UK dæk/loft 635 OK kældervæg -00 (0) Terræn Terrænkote: () T_A F_5_400 OK færdig gulv -000 OK fundament -00 (3) (0) Kælder -000 UK fundament -400 OK fundament elevatorskakt -350 (00) Fundament -400 UK fundament elevatorskakt Nr. evisions beskrivelse Snit D-D -50 JK T_A -_3_0 :50 : :45:55

8 D B A T_A 5_5_9 Skraldesug skakt - ventileret (07) Tag 30 UK loft UK loft 9500 UK loft 6635 UK loft T_A 4_545 (06) Penthouse 00 (05). sal 7000 (04). sal 4000 (03) Stue 000 Alle mål opgivet i mm. Etagekoterne for kælder, samt stuen op til penthouse angiver OK færdig gulv. Terrænkote er angivet. Alle øvrige koter er relative Henvisninger: T_A 4_545 Altan syd stuen - Snit T_A 5_5_9 Tag - Gennembrydning nedløbsrør UK loft 635 UK loft 40 (0) Terræn Terrænkote: Afløb med pumpe i elevatorskakt dæk. Føres gennem fundament. Mobil skraldesug føres under terrændæk. (0) Kælder -000 (00) Fundament -400 Nr. evisions beskrivelse Snit JK T_A -_3_0 : :44:46

9 5 4 3 OK skorsten 50 OK tag murkrone 390 OK tag over elevator (07) Tag 30 OK rækværk 090 (06) Penthouse 00 0 (05). sal 7000 Punkthusene opføres med pudsede og hvidmalede facader, med en del af bygningskroppen beklædt med en lodret træbeklædning. edningsåbninger er markeret med. Alle mål opgivet i mm. Alle koter er relative (04). sal (03) Stue 000 OK kældervæg -00 (0) Terræn 0 OK fundament -00 UK fundament -400 OK fundament -350 (0) Kælder -000 (00) Fundament -400 UK fundament Nr. evisions beskrivelse Opstalt nord -50 JK T_A - 0 : :4:50

10 A B D E (07) Tag 30 (06) Penthouse 00 (05). sal 7000 edningsåbninger er markeret med. Alle mål opgivet i mm. Alle koter er relative (04). sal (03) Stue 000 (0) Terræn 0 (0) Kælder -000 (00) Fundament -400 Nr. evisions beskrivelse Opstalt øst -50 JK T_A - 0 : :4:54

11 3 4 5 (07) Tag 30 (06) Penthouse 00 (05). sal 7000 Vest og østvendte altaner udføres i galvaniseret stål og med glasafskærmning. Sydvendte altaner udføres i beton ligeledes med glasafskærmning. edningsåbninger er markeret med. Alle mål opgivet i mm. Alle koter er relative (04). sal egnafløb føres gennem dæk til kælder og ud i terræn (03) Stue 000 (0) Terræn 0 (0) Kælder -000 (00) Fundament -400 Nr. evisions beskrivelse Opstalt syd -50 JK T_A - 03 : :4:58

12 E D B A OK skorsten 50 OK tag over elevator 409 OK tag murkrone (07) Tag 30 (06) Penthouse 00 (05). sal 7000 (04). sal Punkthusene opføres med pudsede og hvidmalede facader, med en del af bygningskroppen beklædt med en lodret træbeklædning. edningsåbninger er markeret med. Alle mål opgivet i mm. Alle koter er relative (03) Stue 000 (0) Terræn 0 (0) Kælder (00) Fundament Nr. evisions beskrivelse Opstalt vest -50 JK T_A - 04 : :4:0

13 Kælder ydervæg Ydervæg pudset Ydervæg træbeklædning Ydervæg let, stålskelet Penthouse lag gips 5 mm Insitu støbt beton 300 mm Beton 50 mm Facadebatts 00 mm Beton 50 mm Facadebatts 00 mm Dampspærre mellem plader Stålskelet/isolering 45 mm Krydsfiner mm Isolering 00 mm Puds mm Ventileret hulrum 8 mm Lodret træbeklædning mm Facadebatts 50 mm Puds mm Nr. evisions beskrivelse Normalkonstruktioner vægge JK T_A -_5_0 : :5:30

14 lag tagpap Isolering 90mm + 50 mm mm (fald) Tag Dampspærre Trapezplade 00 mm Afstandslister, stål 5x85 lag brandgips x5 mm Etageadskillelse toilet penthouse Etageadskillelse penthouse Etageadskillelse normaletage Etageadskillelse toilet Terrændæk Trægulv svømmende 5 mm Varmefordelingsplader 70 mm Trykfast isolering 35 mm Præfab. betondæk 0 mm Klinker 0 mm Afretningslag mm Insitu støbt beton m. gulvvarmesl. 60 mm Trykfast isolering 00 mm Præfab. betondæk 0 mm Trægulv svømmende 5 mm Varmefordelingsplader 70 mm Trykfast isolering 00 mm Præfab. betondæk 80 mm Klinker 0 mm Afretningslag mm Insitu støbt beton m. gulvvarmesl. 45 mm Trykfast isolering 50 mm Præfab. betondæk 80 mm In-situ støbt beton 00 mm Polystyren 5 mm Kapillarbrydende lag 50 mm Nr. evisions beskrivelse Normalkonstruktioner dæk JK T_A -_5_0 : :5:35

15 B xx Svømmende gulv 5 mm Træbjælke til understøtning af svømmende gulv, hviler på konsolbeslag Varmefordelingsplade 70 mm (03) Stue 000 Opklodsning 50x50x65 mm Indækning, rustfrit stål Tagpap 70 Konsolbeslag elleglas, med fald Nr. evisions beskrivelse Altan syd/terrassedør stuen - Snit JK T_A 4_545 : :55:09

16 5 xxx Montagebeslag Puds Konsolbeslag fastgjort med betonbeslagskruer SBS Nr. evisions beskrivelse Detalje - vindue lodret snit JK T_A 5_500 : :4:5

17 Facadeklæber 00 mm facadebatts 8 mm ventileret hulrum/afstandslister mm lodret træbeklædning Insektstop 8 mm sokkelpuds afsluttes 300 mm over terræn Facadenet Drænfaskine afsluttes med søsten Drænfaskine min. stenstørrelse 4 mm 3 mm glatpuds Sokkelbeskyttelse (0) Terræn 0 Geotekstil 30 mm understøbning murpap 00 mm ekspanderet polystyren Jord Nr. evisions beskrivelse Detalje - sokkel /fundament/kældervæg JK T_A 0_5_40 : :3:33

18 . 00 mm expanderet polystyren (0) Kælder -000 Geotekstil Drænfaskine min. stenstørrelse 4 mm Omfangsdræn (00) Fundament Kapillarbrydende lag 50 mm -400 Nr. evisions beskrivelse Fundament - omfangsdræn JK T_A F_5_400 : :5:39

19 5.. Afdækning i zink Tagpap, føres op under zink afdækning 6 mm vandfast krydsfiner Tagpap 50 mm facadebatts fastskruet til krydsfiner Kileskåret Trykfast isolering fald :40) 50 mm trykfast isolering 90 mm trykfast isolering 9 mm vandfast krydsfiner fastgjort til stolper Stolper fastgjort til bagmurselement 00 mm facadebatts med udsparing til stolper mm puds (07) Tag mm trapezplader Afstandslister, stål 5x85 x 5 mm brandgips Dampspærre Nr. evisions beskrivelse Detalje - Murkrone ved tung mur JK T_A 5_5_480 : :4:33

20 .. 85 Afdækning i zink 6 mm vandfast krydsfiner Tagpap, føres op under zink afdækning 50 mm facadebatts fastskruet til krydsfiner mm vandfast krydsfiner fastgjort til stolper 45 mm isolering/stolper mm vandfast krydsfiner fastgjort til stolper Tagpap inddækning lag tagpap Kileskåret trykfast isolering (fald :40) 50 mm trykfast isolering 50 mm facadebatts med udsparing til stolper mm puds 90 mm trykfast isolering (07) Tag 30 Dampspærre 00 mm trapezplader x 5 mm brandgips Nr. evisions beskrivelse Detalje - Murkrone ved let mur JK T_A 5_5_48 : :4:37

21 D. Tagpap (07) Tag 30 Ø00 Nr. evisions beskrivelse Tag - Gennembrydning nedløbsrør STK T_A 5_5_9 : :4:4

22 3 Skillevæg opstilles ikke på altanen i penthouselejlighed. B Vinkelbeslag, 70 mm vederlag A Nr. evisions beskrivelse Altan syd -.sal,.sal og penthouse JK T_A 4_543 : :4:

23 B A Zink afdækning Krydsfinerplade Puds Stolpe fastgjort til vinkelbeslag (03) Stue 000 (0) Terræn 0 B A 46 Zink afdækning Krydsfinerplade Puds (03) Stue 000 Alternativ løsning: Altandæk trækkes tilbage til facade. Stolpe fastgjort til bagvæg (0) Terræn 0 Nr. evisions beskrivelse Altan syd stuen - Lodret snit Author hecker T_A 4_544 : :06:57

24 Trækstang ektangulære profiler sættes sammen vha. svejsning eller med vinkelprofil efter leverandørens anvisninger. Limanker B ektangulært stålprofil Vinkelbeslag T_A 4_54 A Nr. evisions beskrivelse Altan vest - Plan JK T_A 4_540 : :4:

25 xxx (04). sal 4000 Neopren 0 mm Neopren plade ectangulært stålprofil 50x50 mm Neopren plade Vinkelbeslag fastgjort til betonmur med limanker Nr. evisions beskrivelse Altan vest - Snit JK T_A 4_54 : :56:07

26 3 T_A 4_4_546 DN E T_A 4_4_546 D B Indervægge på underliggende etage (.sal) er vist på plantegningen for at vise placering af installationsskakt. Fald i rende :00 Fald mod rende er :40 Fald i rende er : Nedløbsrør føres i installationsskakt forhold er angivet under tegningerne. Fald mod rende :40 Signaturforklaring Faldretning :50 Afløb (06) Penthouse Tagpap elleglas (06) Penthouse :0 :0 Nr. evisions beskrivelse Tagterrase afvanding STK T_A 4_4_546 As indicated :59:3

27 D (06) Penthouse 00 4 (03) Stue 000 Alle mål opgivet i mm. 80 = 648 Filt eller polystorol 84 0 mm neopren (05). sal 7000 Vedelagsdetalje for hovedrepose :0 Samme trappeforløb fra stueetage op til.sal. 80 (04). sal trinflade (grund) + trinhøjder = mm = mm udtræks trappedorn = (03) Stue 000 Neopren-bøsning mm stålplade opklodsning 50 (0) Terræn 0 Detalje for udtræks trappedorn : = 64 (0) Kælder : Nr. evisions beskrivelse Snit - trapper JK T_A -_4_560 As indicated :5:4

28 Lejlighed type A Lejlighed type B Lejlighed (Penthouse) Nr. evisions beskrivelse Møbleringsplaner JK T_A 0 : :4:07

29 Tag Penthouse vægge Penthouse dæk.sal (.sal) vægge.sal (stue,.sal) dæk Stue vægge Kælder vægge Fundament Aktion eaktion Nr. evisions beskrivelse Statik Isometrisk model JK T_A -_9_0 : ::0

30 - % fald mod afløb i vådzone. Fald på vandrette rør: min. 0 Dimension faldstamme: 0 Ø VAM TT KV,HV,OM Ø3 PEH i.g. Toilet 5.9 m² VAM,GA W (04). sal 4000 Ø75 PEH u.g. Ø50 PEH Signaturer: OM Opvaskemaskine OM Ø3 PEH Ø50 PEH VAM Vaskemaskine Afløb spildevand Faldstamme Vandlås i.g. i gulv u.g. under gulv Nr. evisions beskrivelse Spildevand - Toilet og køkken STK T_A - 80 : :06:03

31 Varmt vand opvarmes vha. fjernvarme i varmeveksleranlæg placeret i teknikrum i kælder. VAM TT Der er etableret cirkulationspumpe for det varme vand. Stigrør føres som 5 mm varmforzinkede stålrør. Fra fordellerrør føres koblingsledninger frem til de enkle tapsteder med følgende rørdimensioner: HV og W: i-8x,5 pex-rør. Øvrige rør: i-x3 pex-rør. Toilet 5.9 m² ør til bruser og vaskemaskine føres over nedhængt loft og fræses ind i væg. Signaturer: Fordelerrør brugsvand, koldt Fordelerrør til koldt og varmt brugsvand B Fordelerrør brugsvand, varmt Brugsvand, varmt cirkulation OM Inspektionslem Tapventil, koldt brugsvand Tapventil, varmt brugsvand Tapventil, med slangeforskruning, koldt Tapventil, med slangeforskruning, varmt Brugsvand, varmt Brugsvand, koldt VAM OM Vaskemaskine Opvaskemaskine Nr. evisions beskrivelse Brugsvand - Toilet og køkken STK T_A : :45:43

32 3 4 5 VAM TT Kreds A ( m²) Kreds A (6 m²) DN DN Kreds B ( m²) E D I lejlighedstyperne A og B udlægges der 4 kredse pr. lejlighed. Gulvvarmeslanger trækkes fra installationsskakter og udlægges med 300 mm mellem rørene. Dimension på slanger Bade- og wc-rum: Ø5 Øvrige rum: Ø0 OM UP Kreds B (6 m²) VAM TT KØL OM Kreds A3 (3 m²) Kreds A4 ( m²) Kreds B4 ( m²) KØL Signaturer: Varme frem Varme retur Kreds B3 3 m² B A Nr. evisions beskrivelse Varme - normaletage STK T_A : :4:57

33 3 4 5 Kreds ( m²) E D I penthouselejligheden udlægges der 5 kredse. Gulvvarmeslanger trækkes fra installationsskakter og udlægges med 300 mm mellem rørene. Dimension på slanger Bade- og wc-rum: Ø5 Øvrige rum: Ø0 Kreds 5 (3 m²) DN Kreds (6 m²) VAM TT OM Kreds 4 (35 m²) KØL Kreds 3 35 m² Signaturer: Varme frem Varme retur B A Nr. evisions beskrivelse Varme - Penthouse STK T_A - 85 : :4:4

34 M E TV TP IF D DN IF VAM TT TV TP M DN UP VAM TT OM KØL KØL OM Signaturer: Sammenbyggede stikkontakter (Tallet angiver antal stik) polet afbryder IF IF IF Korrespondanceafbryder TV TP TV TP TP Stikdåse for telefon B TV Stikdåse for fjernsyn IF IF Stikdåse for internetforbindelse A Tilslutningssted for belysning M er Nr. evisions beskrivelse El - Normaletage STK T_A : :5:06

35 M E D TV TP IF TV TP IF DN KØL IF VAM TT OM B A Signaturer: TP TV IF Sammenbyggede stikkontakter (Tallet angiver antal stik) polet afbryder Korrespondanceafbryder Stikdåse for telefon Stikdåse for fjernsyn Stikdåse for internetforbindelse Tilslutningssted for belysning M er Nr. evisions beskrivelse El - Penthouse JK T_A - 87 : :5:0

36 T_A VAM TT Toilet 5.9 m² Ventilationsanlæget er centralt sug fra lavtryksanlæg placeret i kælder i teknikrum. Ventilationsrør (sug) føres over tag. Ventilationsrør til emhætte i køkken føres over højskabene skjult bag gipsvæg/plade. Ventilationsbehov pr. bolig: Toilet: 5 l/sek. Køkken: 0 l/sek. Samlet: 35 l/sek. Ø80 o.nl. Ventilation over tag i penthouse, plan :50 (07) Tag Signaturer: Ø00 30 Ventilation ud o.nl. over nedhængt loft o.s. over højskabe OM Ø80 o.s. Gips på stål over højskabe (06) Penthouse 00 :0 Ventilation over tag i penthouse, snit :50 Nr. evisions beskrivelse Ventilation - Toilet og køkken STK T_A As indicated : :5:5

37 30 cm² Værelse.0 m² cm² 5 E D Der er naturlig ventilation via luftventiler i alle rum. luftventiler er placeret i toppen af vinduesramme, og kan åbnes/lukkes manuelt. Der skal være udeluft-ventiler med fri åbning på 60 cm² pr. 5 m² gulvareal. VAM TT DN Værelse.0 m² DN UP VAM TT OM 30 cm² 30 cm² KØL OM 30 cm² 30 cm² Stue 39.0 m² Stue 39. m² KØL 30 cm² 30 cm² Værelse 8.3 m² Værelse 8.3 m² 30 cm² B 30 cm² A Nr. evisions beskrivelse Ventilation naturlig, normaletage STK T_A - 89 : :5:9

38 Brugsvand Ø3 Plast Anboring: 0 mm Danmarksgade HT North: East: (UTM3) Højde: 0,6m DK: 0,7 BK: 7,0 North: East: (UTM3) Højde:,m Ø00 PEH 0 Ø00 PEH 0 DK: 0,67 BK: 7,4 DK: 0,67 BK: 7,48 Ø0 PEH 0 Ø0 PEH 0 HT HT Alle mål opgivet i mm. Alle koter er relative. HT DN Signaturforklaring: Vand Fjernvarme Spildevand Trykledning egnvand El Dræn Mobilsug Nr. evisions beskrivelse Installationer terræn JK T_A_-_0 80 : :3:39

39 Danmarksgade EL -HT Jern Beton/sten Brændbart Mandskabsvogn spisevogn og ledelse Mandskabsvogn (omklædning) Materiel og overdækket skæreplads 000 4,5 tons tons Liebherr LTM060 Alle mål opgivet i mm. DN Signaturforklaring: Udlagt køregrus Udlagt køreplader Muld i depot Indhegning Lysmast Nr. evisions beskrivelse Byggepladsindretning JK T_A_-_- 0 : :4:40

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7 13 TERRÆNDÆK 13.01 Terrændæk trappeopgang - Støvbinding iht. beskrivelser - XX mm Beton glittet iht. Ingeniørprojekt - 40 mm Trykfast isolering/lydadskillende lag 13 YDERVÆGGE.11 Let Ydervægselement m.

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Clara Pontoppidans Vej 2 2500 København 101-000000-000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af

Læs mere

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB.

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB. KAPERSTALDEN FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB./GODKENDT: TH/NFT KONTROLPERSON: KONTROLGRUNDLAG: KONTROLDATO: Bertelsen & Scheving Arkitekter APS Store Kongensgade 59A, 2.sal

Læs mere

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler Byg nyt -og lej det Under Egen 32 - Holstebro Prøvebo jeres nye hus i to år, før I bestemmer jer for, om I vil købe det Med det nye prøvebo-koncept kan I opføre et skræddersyet Holm Hus helt fra bunden

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Herningvej 1 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-407807 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Bygningen er en nyopført etageboligbebyggelse i 9 etager med delvis kælder.

Bygningen er en nyopført etageboligbebyggelse i 9 etager med delvis kælder. SIDE 1 AF 6 Adresse: Promenadebyen 6 Postnr./by: Resultat 5000 Odense C BBR-nr.: 461-703065-001 Energikonsulent: Camilla Nyholm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Bygningsdelsjournal. 2BKa0213 Gruppe: Gruppe 3 Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper. Klasse:

Bygningsdelsjournal. 2BKa0213 Gruppe: Gruppe 3 Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper. Klasse: Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper Fundament under kælder Lecarille, blokke højde 190mm, bredde 390mm Lecablokke, højde 190mm bredde 100mm /fugtspærre Beton, bredde 490mm Se tegning: 13.1.1.5 Lecablokke

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation 2 4 D 6 8 10 12 C 14 16 Nydamsvej 18 Randersvej 43 41 53 51 49 47 45 55 59 57 65 63 61 G 75 73 71 69 67 H 129 127 125 123 B 121 119 Vorregårds allé 117 115 A Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3:

Læs mere

A5.01 A5.01. Tegn. nr.: FORSKNINGS- OG FELTSTATION I SVANNINGE BJERGE ODENSEVEJ 160, 5600 FAABORG Emne: DETALJETEGNING 1. Sag: Tegn. 1 : 10.

A5.01 A5.01. Tegn. nr.: FORSKNINGS- OG FELTSTATION I SVANNINGE BJERGE ODENSEVEJ 160, 5600 FAABORG Emne: DETALJETEGNING 1. Sag: Tegn. 1 : 10. A5.01 A 80.85 23 MM HØJKANTSPARKET 50 MM BETONSILDLAG 10 MM APROBO DECIBEL 3 MÅTTER 200 MM HULDÆK 80.57 17 MM CEDERTRÆ 25 MM TRYK IMP. AFSTANDSLISTE 9 MM CEMBRIT WINDSTOPPER CLASSIC 200 MM ISOLERING KL.

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Skyums Totalrestaurering Jordkærvej 1 8600 Sikleborg Olaf Ryes Vej 14 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse

Læs mere

K o m p r o m i s l ø s t

K o m p r o m i s l ø s t E j g å r d s p a r k e n - O r d r u p L i e b h a v e r b o l i g e r i g r ø n n e o m g i v e l s e r K o m p r o m i s l ø s t Arkitektonisk er liebhaverboligerne på Ordrup Cykelbane et kompromisløst

Læs mere

BASNÆSVEJ 22 SCHEMATIC DESIGN

BASNÆSVEJ 22 SCHEMATIC DESIGN PROJEKT COMMETS 14.09.2009 Schematic Design SCHEMATIC DESIG PROJEKT: UMMER: A000 Index A005 A010 A011 A040 A041 A042 A050 A100 A101 Eksisterende Situationsplan Eksisterende Plan, beboelse Eksisterende

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ KYSTARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ INDHOLDFORTEGNELSE INTRO INTRO / rojekt beskrivelse side 02 / lacering side 03 SITUATIONSLAN

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

HOLDEPUNKTET - FARUM - PLANLØSNINGER OG MATERIALEBESKRIVELSE

HOLDEPUNKTET - FARUM - PLANLØSNINGER OG MATERIALEBESKRIVELSE HOLDEPUNKTET - FARUM - PLANLØSNINGER OG MATERIALEBESKRIVELSE interiør planløsning Plan forslag 1:100 MODEL 91 MODEL 91 9,7 m Overdækket indgang Entré/ teknik 6 m 2 Soveværelse 11 m 2 3 m 2 Bad 7,9 m VM

Læs mere

AFD 33 - JØRGENSGÅRD - SØNDERBORG

AFD 33 - JØRGENSGÅRD - SØNDERBORG AFD 33 - JØRGENSGÅRD - SØNDERBORG 20-04-2015 Fugleperspektiv SITUATIONSPLAN SITUATIONSPLAN SIDE 2 SIDE 3 SIDE 4 NEDRENOVERING, BLOK 46-50 SIDE 5 Arealopgørelse Fremtidigt areal nedrenoveringsblokke: Blok

Læs mere

SKITSEPROJEKT KAMPAGNEHUS KUBIK. Lasse Larsen Byggefirma A/S

SKITSEPROJEKT KAMPAGNEHUS KUBIK. Lasse Larsen Byggefirma A/S SKITSPOJKT KMPGNHUS KUIK Lasse Larsen yggefirma /S 1973.0 155.0 73.0 107.0 181.0 269.0 151.0 185.0 133.0 53.0 151.0 197.0 151.0 167.0 47.7 V3 1 + s1 opv ryggers 7.9 m² rejsehøjde 260 loftshøjde ca. ~255

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

Etageboligbyggeri Konservesfabrikken - Odense

Etageboligbyggeri Konservesfabrikken - Odense Forord Projektforslag udviklet på baggrund af dispositionsforslaget Boliger - Konservesfabrikken Odense oprindeligt udviklet af Kuben, Nordicom og Creo Arkitekter. Dette projektforslag omhandler blok B

Læs mere

arkitekttegnede typehuse

arkitekttegnede typehuse arkitekttegnede typehuse m²concept brochure 2014 m²plus :: østre kanalgade 20 :: 9000 aalborg :: 61 61 31 31 m²concept - inspired by life De oplyste priser gælder for JYLLAND m²plus har udviklet en række

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Transmissionstab er udregnet for hver enkel boligblok. Varmetab fra rørinstallationer er udregnet samlet og placeret under bygning 1.

Transmissionstab er udregnet for hver enkel boligblok. Varmetab fra rørinstallationer er udregnet samlet og placeret under bygning 1. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skæring Parkvej, Egå 114-1 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-891482 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klithuse Etape I Slettestrand

Klithuse Etape I Slettestrand Klithuse Etape I Slettestrand D. 25.05.2015 6 boliger www.klithuseslettestrand.dk Projektselskabet ApS Projektudvikler: Projektselskabet ApS Holmsøvej 34 9690 Fjerritslev Tlf.: 88 70 57 60 Mail: info@projektselskab.dk

Læs mere

Konstruktionsvalg (forslag) ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Konstruktionsvalg (forslag) ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold YDER FUNDAMENTER... 3 SKITSER... 3 KRAV IHT. TYPER... 3 INDER FUNDAMENTER... 4 SKITSER... 4 KRAV IHT. TYPER... 4 TERRÆNDÆK INDVENDIG... 5 SKITSER... 5 KRAV IHT. TYPER... 5 TERRÆNDÆK UDVENDIG /

Læs mere

Under Egen 32 - Holstebro

Under Egen 32 - Holstebro Byg nyt - og lej det Åbent Hus På søndag kl. 14.00-16.00 Under Egen 32 - Holstebro Prøvebo jeres nye hus i to år, før I bestemmer jer for, om I vil købe det Drømmer I om en ny bolig, men er lidt tøvende,

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Elme Alle 6 8963 Auning Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. december 2012 Til den 14. december 2022. Energimærkningsnummer 310017534

Læs mere

I 302-0 I 302-0 SIGNATURER: STUEETAGE, GULVVARME, 1:50

I 302-0 I 302-0 SIGNATURER: STUEETAGE, GULVVARME, 1:50 1 GULVVARME, FREM GULV RT, B5 RT, B6 B6 GULVVARMEKREDS 6 TIL FORDELERSKAB B B1 B5 B6 RT,B, A RUMTERMOSTAT FOR KREDS B OG B AFLØB FDU, B AFLØB FØRT I GULV ELLER VÆG BRUGSVAND, KOLDT RT, B1 RT, B BRUGSVAND,

Læs mere

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m² opv

Læs mere

H0_N00. Tegningsliste. Current Revision. Current Revision Date Current Revision Description. Tegningsnr. Titel Tegner Dato Afbildningstype

H0_N00. Tegningsliste. Current Revision. Current Revision Date Current Revision Description. Tegningsnr. Titel Tegner Dato Afbildningstype Tegningsnr. Titel Tegner ato fbildningstype Tegningsliste urrent Revision urrent Revision ate urrent Revision escription H_N0 eliggenhedsplan 6/0/ H - Planer H_N0 Stueplan 6/0/ H - Planer H_N0 Kloakplan

Læs mere

Brøndbyparken - Informationsmøde 27. marts 2014 RUBOW Arkitekter

Brøndbyparken - Informationsmøde 27. marts 2014 RUBOW Arkitekter Brøndbyparken - Informationsmøde 27. marts 2014 RUBOW Arkitekter Facader i tværblokke Nye vinduer i Træ/alu Nyt indgangsparti Indbygget belysning Ny skalmur Pudsede pilastre Tværblok Facader og vinduer

Læs mere

Beskrivelse af område

Beskrivelse af område www.vindebakke.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Beskrivelse af område 3 Brochure med lavenergiboliger 4 Beskrivelse af boliger 5 Boligtyper 6 Facader 8 Visualisering 9 Visualiseringer fra Designa

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Rådyrvænget 65 5800 Nyborg 450-006236-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Materialelisten. August Olsen and the Village by FactoryHouse. Udvidet Materialeliste / v1.1 / 03.06.2015 Side 1 af 16

Materialelisten. August Olsen and the Village by FactoryHouse. Udvidet Materialeliste / v1.1 / 03.06.2015 Side 1 af 16 Materialelisten August Olsen and the Village by FactoryHouse Side 1 af 16 Vore vigtigste designvalg Vi har valgt et køkken fra Multiform. Typen er Form 7. Multiform er et af Danmarks mest eksklusive køkkener.

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

1.0 BYGGESAG: BYGHERRE: Køkkentilbygning. SITUATIONSPLAN Fremtidige forhold. Sundeved Centret

1.0 BYGGESAG: BYGHERRE: Køkkentilbygning. SITUATIONSPLAN Fremtidige forhold. Sundeved Centret SITUATIONSPLAN Fremtidige forhold 1.0 STUEPLAN Eksisterende forhold 2.1 6470 1250 970 2030 970 1250 A Stenfaskine: 400x400x1000mm Afdækket foroven med 2 lag tagpap C 5400 TB 1900 2410 3170 Stålbord Stålbord

Læs mere

Tegning: Mål: Sag: Bygherre: Dato: Facader vest og syd 1:50. Facade mod vest. Ombygning sommerhus, Grævlingevej 2, 7860 Spøttrup

Tegning: Mål: Sag: Bygherre: Dato: Facader vest og syd 1:50. Facade mod vest. Ombygning sommerhus, Grævlingevej 2, 7860 Spøttrup 1870 724 2427 246 2427 40 837 60 60 1632 1632 60 837 40 1968 1632 3000 5500 17500 5200 3800 2100 1870 2970 200 1100 960 1525 500 670 610 400 975 600 1970 3000 2030 7000 Facader vest og syd Facade mod vest

Læs mere

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus Dispositionsforslag Projektforslag Forprojektet Hovedprojektet Konkurrence Materiale: Arkitekt Planche Tegninger Program Skole Dokumenter: Logbog Speciale - LYDGENER Tegnestue: Kontrakt Entreprise Organisation

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE VILL. Highline

MATERIALEBESKRIVELSE VILL. Highline MATERIALEBESKRIVELSE VILL Highline V GÆLDENDE FRA 1. JUNI 2013 WWW.VILLA.DK SOKKEL OG TERRÆNDÆK Som opstart fjernes der 30 cm muld på grunden. Eventuel overskudsmuld fra udgravning af sokkel grovplaneres

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Lindegårdshegnet 7 4500 Nykøbing Sjælland 306-039550-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg www.vindebakke.dk Beskrivelse af område VINDE BAKKE Med udsigt over Skive by og det omkringliggende landskab udstykkes 1. etape af et nyt stort boligprojekt i Skive.

Læs mere

NY HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM PROJEKTFORSLAG

NY HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM PROJEKTFORSLAG PROJEKTFORSLAG DEC. 2008 Indhold Beliggenhed Situationsplan Boafsnit Snit Facader Skitse fra Gårdrum Skole Snit Facader Skitse fra Torv Administration Snit Facader Skitse fra Ankomst 3 4 5 6 8 9 10 11

Læs mere

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS Albertslund Syd, gård- og rækkehusene, Albertslund Syd, gårdhusene, 1966 2007 løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter as løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008. 1 Stationsgade

IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008. 1 Stationsgade IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008 1 Stationsgade AD E 30 Grunden må ifølge lokalplan 470 bebygges med 25 % i 2 etage - svarende til 125 m2. (130 m2). max. bygningshøjde er 8,5 meter. Ny bebyggelse

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Stammen 51 5220 Odense SØ 461-630359-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER Byggeafsnit: 2 AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER INDHOLD: Generelt om BYGGEAFSNIT 2... side 3 Indflytningstidspunkt - situationsplan... side 4 Indflytningstidspunkt, typer og adresser...

Læs mere

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn N En skimmelsag fra Hillerød Frødalen Anmeldte forhold i 2007: Vand på indersiden af vægge Mug på indersiden af vægge Opstuvning

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

Tilbygningen består af en "hovedbygning" i 2 etager og tagetage samt en mellembygning i 2 etager med fladt tag.

Tilbygningen består af en hovedbygning i 2 etager og tagetage samt en mellembygning i 2 etager med fladt tag. SIDE 1 AF 7 Adresse: Hammelev Bygade 18 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-000000-000 Energikonsulent: Jens Kierstein Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tøtmosevej 1 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tøtmosevej 1 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: SIDE 1 AF 9 Adresse: Tøtmosevej 1 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-028718-002 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug, muligheder for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Den selvejende institution - HULAHOPPEN - 6500 Vojens Haderslev kommune

Den selvejende institution - HULAHOPPEN - 6500 Vojens Haderslev kommune Den selvejende institution - HULAHOPPEN - 6500 Vojens Haderslev kommune Bygningskonstruktøruddannelsen BKHS 71P - S14 Lars Rosenlund CV Lars Samarbejdskontrakt Skabeloner Dokumentliste 7. Sem bachelor

Læs mere

MATERIALE BESKRIVELSE

MATERIALE BESKRIVELSE MATERIALE BESKRIVELSE STED: ERIKSBORG PARKEN DATO: 02-09-2015 Rev. : FACADER OG UDVENDIGE VÆGGE 108 mm Mursten - Wienerberger Teglsten - WT 108 Reduceret Bark samt sten som PT458, standard mørtelfuge.

Læs mere

Bygningsjournal. Kontorbygning/restaurant. Bassin 2, Odense Havn, 5000 Odense C Sag nr.: 04-01

Bygningsjournal. Kontorbygning/restaurant. Bassin 2, Odense Havn, 5000 Odense C Sag nr.: 04-01 Bygningsjournal Kontorbygning/restaurant Bassin 2, Odense Havn, C Sag nr.: 04-01 Bygherre : HAVNEFRONTEN A/S V/ Erik Steen Rasmussen Tolleallé 5. C. Projekterende: jpgconstruct V/ Jes Gormsen, C Dato:

Læs mere

Ø. Brønderslev Forsamlingshus.

Ø. Brønderslev Forsamlingshus. Ø. Brønderslev Forsamlingshus. Oplæg til fremtidig driftsudgift. (Alle beløb er i tkr) Tidligere årsregnskaber Forventet efter renovering 1997 1998 1999 2000 2001 2006 Indtægter Udgifter Bemærkninger.

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 2. semester Projektnavn: Statik rapport Klasse: 12bk1d Gruppe nr.: 2 Dato:09/10/12

Læs mere

Tegnings- og dokumentliste - Udbudsgrundlag. Boligkontoret Århus. Nydamsparken - ombygning og renovering

Tegnings- og dokumentliste - Udbudsgrundlag. Boligkontoret Århus. Nydamsparken - ombygning og renovering Eksisterende konstruktionstegninger 2-394.4891 Bærende konstruktioner - Blok A 60x84 3-394.4892 Bærende konstruktioner - Blok B 60x84 4-394.4893 Bærende konstruktioner - Blok C 60x75 5-394.4894 Bærende

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler

5 års gennemgang fællesområder Nye fejl/mangler 5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler lb. nr Område Pkt. Mangelbeskrivelse Udbedres Afvist Besigtiges Kommentar 1 Generelt Kloak/faldstammer: vi skal have slamsuger på, ca. hver 6. mdr. i nogle

Læs mere

PILEVANGEN SOLBJERG AFD. ALBOA BF. Århus Omegn Lasse Larsen byggefirma Fælleshus/gæsteværelse

PILEVANGEN SOLBJERG AFD. ALBOA BF. Århus Omegn Lasse Larsen byggefirma Fælleshus/gæsteværelse AFD. 79 PILEVANGEN SOLBJERG ALBOA PILEVANGEN BF. Århus Omegn Lasse Larsen byggefirma Fælleshus/gæsteværelse INDHOLD: Generelt om afdelingen... side 3 Boligtyper, størrelser og priser... side 4 Materialer

Læs mere

Checkliste for nye bygninger BR10

Checkliste for nye bygninger BR10 Checkliste for nye bygninger Bygningens tæthed. Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hjortevej 31 6400 Sønderborg 540-026923-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012 1 Opsummering Pris-indikation Pris-indikation: Nedenstående er pris-indikationer ikke budgetpriser. De efterfølgende økonomiske vurderinger er baseret på de under hvert afsnit nævnte forudsætninger samt

Læs mere

BILAG 1 Konstruktionernes termiske forhold

BILAG 1 Konstruktionernes termiske forhold BILAG 1 Konstruktionernes termiske forhold Torben Valdbjørn Rasmussen Byggeri og sundhed 1 2 Konstruktionernes termiske forhold For at undersøge husene for kuldebroer og om isoleringsarbejdet er udført

Læs mere

SØNDERVANGEN I VIBY J

SØNDERVANGEN I VIBY J AFD. 24 SØNDERVANGEN I VIBY J OMBYGGEDE BOLIGER INDHOLD: Generelt...side 3 Boligtyper og priser...side 4 Materialer og tekniske data...side 5 Materialer og tekniske data fortsat...side 6 Plantegning 2

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Ud over besigtigelsen, danner byggeriets tilsendte tegningsmateriale dateret 11-02-2011 grundlag for mærket.

Energikonsulentens kommentarer Ud over besigtigelsen, danner byggeriets tilsendte tegningsmateriale dateret 11-02-2011 grundlag for mærket. SIDE 1 AF 5 Adresse: Ved Stranden 66 Postnr./by: 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-023290-001 Energikonsulent: Kurt Lynge Christensen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Milebuen 41 2620 Albertslund 165-057376-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: TEGN.NR. TEGNING NR. EMNE FORSIDE MÅL 27.03.2015

INDHOLDSFORTEGNELSE: TEGN.NR. TEGNING NR. EMNE FORSIDE MÅL 27.03.2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: TEGNING NR. EMNE FORSIDE MÅL F1 F2 Sandwichkældervæg Sandwichkældervæg F3 Sandwichkældervæg v. eksist. bygning F4 Randfundament ved sandwichelement i teatersal F5 Fundament v. skillevæg

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skæring Parkvej 370 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-889178 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 ID_gl. ID_ny Titel 105300 Belys 1 Udskiftning af 10 W halogenbelysning med 1,5 W LED belysning 105450 Belys

Læs mere

Søborg Huse - Blok E. Lejligheder i Gyngemosen til salg. soborghuse.dk Management

Søborg Huse - Blok E. Lejligheder i Gyngemosen til salg. soborghuse.dk Management Søborg Huse - Blok E Lejligheder i Gyngemosen til salg soborghuse.dk Management e Rema1000 A C D Fakta Irma B Mørkhøjvej N Søborg Huse, blok C og D Gyngemosen...en attraktiv ny bydel nord for københavn

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor.

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Indledning En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Skallen, der foruden lukker (døre, vinduer m.v.) kan bestå af ydervægge,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Infanterivej 14 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Infanterivej 14 Postnr./by: SIDE 1 AF 41 Adresse: Infanterivej 14 Postnr./by: 8930 Randers NØ BBR-nr.: 730-012962-001 Energikonsulent: Per Skouboe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Torphusene. Rækkehuse i Humlebæk. Boligplaner & Materialebeskrivelse

Torphusene. Rækkehuse i Humlebæk. Boligplaner & Materialebeskrivelse Torphusene Rækkehuse i Humlebæk oligplaner & Materialebeskrivelse 3Torphusene r på 10 side 3 Type C olig i to plan Dejligt /al med udgang til hyggelig gårdhave Stue med udgang til mindre have Sove med

Læs mere

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga BOLIGEN Opholdsrum Gulve Vægge Lofter Indvendige døre Skydedøre Dørgreb Fodlister, gerigter Stikkontakter Massiv egeparket Vægge med glasfilt, malerbehandlet hvide Lofter med glasfilt, malerbehandlet hvide.

Læs mere

Renovering af klubhus

Renovering af klubhus Renovering af klubhus Status De eksisterende omklædningsrum findes i to bygninger. Den ældste er det første klubhus, der er opført i 1958, og den anden bygning er opført i 1984 med kælder. Lokalerne har

Læs mere

Søndergade 21 E, Frederikshavn MATERIALE-BESKRIVELSE Haverslev, 06.02.2010 Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og udstyr for nøglefærdigt byggeri beliggende Søndergade 21 E, 9900 Frederikshavn.

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere