Bygningsdelsjournal. 2BKa0213 Gruppe: Gruppe 3 Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper. Klasse:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygningsdelsjournal. 2BKa0213 Gruppe: Gruppe 3 Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper. Klasse:"

Transkript

1 Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper Fundament under kælder Lecarille, blokke højde 190mm, bredde 390mm Lecablokke, højde 190mm bredde 100mm /fugtspærre Beton, bredde 490mm Se tegning: Lecablokke er billige og vi bruger rilleblokkene, da det er under jorden og trykket gør, at vi skal have noget armering i. Den ekstra legablock, som er placeret udenpå rilleblokken, er der fordi rilleblokke ikke kan anskaffes i en større bredde. Vi har placeret den ekstra lecablok på den indvendige side, da vi formoder at dette giver større sikkerhed i forhold til, at der ikke skal kunne trænge vand ind mellem leca og lecarille blokken. Vand skal ledes væk. Fundament må ikke stå under vand Ikke nogen krav da det er Fundament skal holdes tør Bliver ledt væk ved nedsivning eller dræn Dræn Skal kunne bære hele huset. Skal Fundament dimensioneres således at det kunnne holde til jordtrykket udefra. kan bære huset. Der bliver benyttet lecarille blokke for at kunne holde til jordtrykket 2015 Krav Skal radonsikres således at der ikke strømmer radon op gennem huset Der bliver benyttet radonsikring Beton og lecablokke er vedligeholdesesfrie Kan ikke ses Løsningen er billig-medium i pris 1 Sagsnr. 765

2 Byggesagsnummer: 765 Navn: Hanna Terrændæk under kælder Betonlag 100 mm inkl. gulvvarme /fugtspærre Isolering 350 mm Kapillarbrydende lag, lecanødder 200 mm Se tegning: Vi vælger at isolere lige meget under den opvarmede og uopvarmede del af kælderen, det giver mulighed for lejlighedsvist at varme den uopvarmede del op med mindre varmetab. Kapillarbryende lag er valgt i stedet for en sandpude, da det giver bedre mulighed for at udlufte for radon. Der laves radonudluftning over tag. Ingen fugt må trænge igennem terrændækket Ingen organiske materialer, derfor ingen krav Skal bære nyttelast 2015 krav 350 mm isolering Skal adskille fysisk og visuelt Skal være helt tæt Skal radonsikres således at der ikke strømmer radon op gennem huset, altså lufttæt mod undergrund Fugtspærre 100 mm beton Beton mm. adskille fysisk og visuelt /fugtspærre spærre Ingen vedligehold Trægulv er moderne 2 Sagsnr. 765

3 Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper Kældermur Lecarilleblokke bredde 390mm, højde 190mm. Lecablok på indvendig side af rilleblokken. Bredde 100mm, højde 190mm Grundmursplade udenpå rilleblokken Hård isolering 100mm med riller. Sidder ude på grundmurspladen Geotekstil over den hårde isolering Shingles til at føre vand ned i omfangsdræn Se tegning: Da kældervægen befinder sig under jorden, stilles der ikke visuelle krav. Lecablokke er rigtig gode til dette formål og da der er krav om at vi ikke må benytte beton, har vi valgt dette. Vand skal ledes væk. Fundament må ikke stå under vand Ikke nogen krav da det er uorganisk materiale Ikke nogen krav da det er uorganisk materiale Skal kunne bære hele huset. Skal kunnne holde til jordtrykket udefra Kravene Isolering forhindre minimere varmetab REI60 til kældervæg Skal adskille jord og inde både fysisk og visuelt Skal være helt tæt Skal radonsikres således at der ikke strømmer radon op gennem huset, altså lufttæt mod undergrund Så begrænset som muligt Ingen begrænsninger Bliver ledt væk ved nedsivning og dræn Kondenseret luft føres væk ved hjælp af grundmurspladen Lecablokke som har en stor bæreevne. Derudover kommer der en ekstra lecablok på for at indermuren også er understøttet. Der bliver benyttet lecarilleblokke for at kunne holde jordtrykket Lecablokke er brandsikre God adskildese fysisk og visuelt Der radonsikres mod undergrund med radonspær Lecablokke har en meget begrænset vedligeholdese Sagsnr. 765

4 Sagsnr. 765

5 Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper Fundament under udbygning 12mm sokkelpuds udenpå Beton 490mm bredde Lecaterm blokke Se tegning: Lecatermblokke har en god isoleringsevne og stabilitet Vand skal ledes væk. Fundament må ikke stå under vand Ikke nogen krav da det er uorganisk materiale Fundament skal holdes tør Skal kunne bære hele huset. Bliver ledt væk ved nedsivning Ved hjælp af nedsivning Fundament dimensioneres således at det kan bære huset Krav Lecatermblokke mindsker varmetab Skal radonsikres således at der ikke strømmer radon op gennem huset Der bliver benyttet radonspær mellem fundament og ydermur Beton og lecablokke er vedligeholdesesfrie Kan ikke ses Løsningen er billig-medium i pris 5 Sagsnr. 765

6 Byggesagsnummer: 765 Navn: Hanna Terændæk under udbygning 16 mm parketgulv Junckers massiv Kilde: Junckers.dk Foam Betonlag 100 mm inkl. gulvvarme /fugtspærre Isolering 350 mm Kapillarbrydende lag, lecanødder 200 mm Se tegning: Kapillarbryende lag er valgt i stedet for en sandpude, da det giver bedre mulighed for at udlufte for radon. Der laves radonudluftning over tag. Ingen fugt må trænge igennem terrændækket Ingen organiske materialer, derfor ingen krav Skal bære nyttelast 2015 krav 350 mm isolering Der er ingen direkte krav, men der anbefales et trinlydsniveau på <65db (SBI anvisning 172 S. 10) Skal adskille fysisk og synligt Skal være helt tæt Skal radonsikres således at der ikke strømmer radon op gennem huset, altså lufttæt mod undergrund Fugtspærre 100 mm beton Der benyttes foam mellem parketgulv og betonlag Beton mm. adskille fysisk og visuelt /fugtspærre spærre Ingen vedligehold Trægulv 6 Sagsnr. 765

7 Byggesagsnummer: 765 Navn: Morten Hede Letklinkerdæk mellem kælder og stueplan 16 mm parketgulv Junckers massiv Kilde: Junckers.dk 80 mm beton slidlag med gulvvarmeslanger på rionet. 45 mm polystyren 180 mm Expan letklinkerdæk Kilde Expan.dk Malet underside Se tegning: Vi har valgt letklinkerdæk mellem kælder og stueetage, da vi fik til udfordring at vi skulle benytte dette i vores projekt. Vi har valgt en opbygning med høj styrke i forhold til dimensionen, for at opnå større lofthøjde i kælderen. Envidere virker det lydreducerende og kan afsluttes med en arbejdsgang (maling) mod kælder. Skal bære etagens nyttelast (inventar og personer) og skabe en skivevirkning til afstivning af konstruktionen. samt Last og sikkerhed efter Eurocodes s kap. 3.2 Tabel 3.1 Nyttelaster Letklinkerdæk har en dimension på 180mm vhilket gør at den kan bære lasterne. Letklinkerdæk har en god skiveeffekt. Kilde: R60 (Kilde: Vejledning om brandsikkerhed... side 5) Loft: Ingen K1 krav 10 D-s2, s2 (s. 11) Der stilles ingen direkte krav, men det anbefales en luftlydsisolation på >40db og et trinlydsniveau på <65db (SBI anvisning 172 S. 10) Fysisk og visuelt Minimal vedligeholdese Letklinkerdæk er R60 Der benyttes 16mm parketgulv hvori der er "foam" hvilket mindsker trinlyd Gulv ligger som en flade mellem de to etager sfrit udover maling Trægulv er meget moderne 7 Sagsnr. 765

8 Byggesagsnummer 765 Navn: Morten Bjælkelag stueetage over garage 14 mm parketgulv Junckers Kilde: Junckers.dk 22 mm spånplan med forfræsede riller til gulvvarme Kilde: DLH.dk Dampspærre Bjælkelag 95 x 195 mm. bjælker pr. 600 mm. i konstrutionstræ C24. Kilde TRÆ 58 s mm isolering Forskalling pr. 300 mm To lag gips classic 1 board (Knauf/Danogips.dk) Troldtektsplade Se tegning: Vi har valgt bjælkelag over garage for at gøre plads til mere isolering da det er uopvarmet garage. Som loft har vi valgt to lag gips for at imødekomme brandkravene. Note: Efter at have undersøgt brandkravene til etageadskillelsen har måttet øge Dimensionen på vores bjælkelag til 95 x 195 Dampspærre for at forhindre fugt i konstruktionen. Tæt klimaskærm Skal bære etagens inventar og personer Undgå nedslag af gulvvarme R60 (Kilde: Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikkerhed... side 5) Intet krav om lydisolering Dampspærre i gulv inden montage Overfladebeandling af gipsloft TRÆ 58 side tabel 5 og mm isolering under gulvvarme Knauf/Danogips opbygning REI60 Loft: K1 10 D-s2, s2 (s. 11) Ingen absolutte krav, men det anbefales en luftlydsisolation på >40db og et trinlydsniveau på <65db (SBI anvisning 172 S. 10 Fysisk og visuelt En blowerdoor test det ikke overstiger 1 l/s pr. m² ved trykprøvning med 50 Pa. Kilde: Energitjenesten.dk/lavene rgi-klasse Ingen begrænsninger Udlagt foam mellem parketgulv og spånplader. 200 mm isolering i bjælkelag. Gipsplader Gulv ligger som en flade mellem de to etager Skal males efter behov Gipsplader Etageadskillesen er i prisklasse 8 Sagsnr. 765

9 Byggesagsnummer 765 Navn: Morten Bjælkelag (spærfod) mellem stuen og 1. sal 14 mm parketgulv Junckers Kilde: Junckers.dk 22 mm spånplan med forfræsede riller til gulvvarme Kilde: DLH.dk Bjælkelag 45 x 220 mm. bjælker pr. 500 mm. i konstrutionstræ C24. Kilde TRÆ 200 mm isolering. Dampspærre. Forskalling pr. 300 mm To lag gips hvoraf sidste lag udføres med akkustikfelter. Se tegning: Vi har valgt bjælkelag da det var et krav, og fordi det er nemmere at konstruere. Skal bære etagens inventar TRÆ 58 side tabel 5 og 6 og personer Undgå nedslag af gulvvarme 200 mm isolering under gulvvarme R60 (Kilde: Vejledning om brandsikkerhed... side 5) Loft: K1 10 D-s2, s2 (s. 11) (Kilde: Vejledning om brandsikkerhed... side 5) Intet krav om lydisolering Loft: K1 10 D-s2, s2 (s. 11) Der stilles ingen direkte krav, Akustikfelter og isolering men det anbefales en luftlydsisolation på >40db og et trinlydsniveau på <65db (SBI anvisning 172 S. 10) Fysisk og visuelt Ingen begrænsninger Gulv ligger som en flade mellem de to etager Skal males efter behov Hvide lofter Etageadskillesen er i prisklasse medium 9 Sagsnr. 765

10 Byggesagsnummer: 765 Navn: Morten 12 mm klinker 80 mm beton med gulvarmeslanger 45 mm polystyren Expan huldæk 140 mm Nedsænket gipsloft til tekniske instalationer Letklinkerdæk mellem stuen (bryggers) og 1. sal (toilet/bad) Se tegning: Vi har valgt letklinkerdæk mellem kælder og stueetage da vi fik til udfordring at vi skulle benytte dette i vores projekt. Letklinkerdæk har den fordel at vi kan lave en opbygning uden organisk materiale Vi har valgt at lave nedsænket loft i bryggerset til tekniske instalationer der også har den fordel at vi sænker lofthøjden i rummet der ikke har så stort et gulvareal. Skal bære etagens inventar og personer R60 (Kilde: Vejledning om brandsikkerhed... side 5) Loft: K1 10 D-s2, s2 (s. 11) Der stilles ingen direkte krav, men det anbefales en luftlydsisolation på >40db og et trinlydsniveau på <65db (SBI anvisning 172 S. 10) Fysisk og visuelt Last og sikkerhed efter Eurocodes s kap. 3.2 Tabel 3.1 Nyttelaster Letklinkerdæk har en dimension på 140 mm vhilket gør at den kan bære lasterne. Letklinkerdæk har en god skiveeffekt. Kilde: Letklinkerdæk er R60 rer/tekniske-brochurer/ S Udlagt foam mellem parketgulv og betondæk. 45 mm trykfast isolering samt letklinkerdæk pdf Gulv ligger som en flade mellem de to etager Ingen vedligeholdelse Store klinker Sagsnr. 765

11 Byggesagsnummer: 765 Navn: Hanna Indvendig væg stue- og tagetage Tegl 108 mm Vandskuret Se tegning: Det kræves i "benspændet" at alle indervægge opbygges i tegl. Ellers kunne det være interessant at anvende fibergips på grund af dets specielle kvaliteter: 6_st_rke_fordele_1510.php Skal forhindre vand på vådrum at trænge ind Vådrumsmembran tilføjes i vådrum efter gældende anbefalinger Væggene skal kunne bæres af vægge under eller bjælker K1 10 D-s2,d2 (Kilde: Vejledning om brandsikkerhed... side 6) Der stilles ingen direkte krav, men det anbefales en luftlydsisolation på >40db (SBI anvisning 172 S. 10) Adskillde rummene fysisk og visuelt I-bjælker under de vægge der ikke understøttes af vægge neden under Teglsten tilhøre beklædningsklasse K1 10 B,s1, d0 Tegl er god til lydisolation Opført i ikke gennemsigtige teglsten Skal males efter behov Vandskurede vægge har alle dage været et hit Teglsten er dyrere end en let konstruktion Sagsnr. 765

12 Byggesagsnummer: 765 Navn: Morten 8 mm puds 350 mm facadelameller 120 mm H+H letbeton Multiplade Kilde: Rockwoll konstruktionkatalog s. 17 Se tegning Indvendig kældervæg mellem uopvarmet garage og opvarmede hobbyrum Den uopvarmede garage skal skilles fra de opvarmede hobbyrum i kælderen. Da de invendige vægge er i forvejen konstrueret i H+H letbeton, er det oplagt at montere isolering med puds ud mod det kolde rum. Samtidig er det en A1 konstruktion der ikke bidrager til brand. konstruktionen har en U-værdi på 0,11 W/m2K. Vandtæt klimaskærm Dampspærre for at forhindre fugt i konstruktionen. modstandsdygtighed overfor svamp/råd Væggene skal kunne bære teglstenvægge i stueetagen, samt afstive konstruktionen i forhold til jordtryk. U-værdi 0,12 W/m2K KIlde: Rockwoll konstruktionskatalog s. 9 R60 Der stilles ingen direkte krav, men det anbefales en luftlydsisolation på >40db (SBI anvisning 172 S. 10) Adskillde rummene fysisk og visuelt Se skitse En blowerdoor test det ikke overstiger 1 l/s pr. m² ved trykprøvning med 50 Pa. Kilde: Energitjenesten.dk/lavenergi-klasse mm facadepuds Pudset H+H blok fungerer som lufttæt dampspærre. Ingen organiske materialer i konstruktionen konstruktionen er udført som tung væg i en skive uden samlinger. U-værdi 0,11 W/m2K KIlde: Rockwoll konstruktionskatalog s. 17 H+H letbeton har betegnelsen Euroklasse A1 Kilde: H+H teknisk datablad Multipladen 535 Med en konstruktion indeholdende 350 mm ubrudt isolering anser vi det ikke som et problem. Pudset H+H blok fungerer som lufttæt dampspærre. Skal males efter behov Pudsede vægge har et tidsløst look. Hensigtsmæssigt at bruge samme materiale som i resten af kælderen. 12 Sagsnr. 765

13 Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper Schou Ydervæg 108mm Teglsten Murbindere 6 stk pr. m2 17mm Luft til ventilation 295mm Isolering 108mm Teglsten Se tegning Bygherre 2 ønsker et grundmuret hus, hvilket gør at vi har valgt at bygge ydermuren i teglsten. Indervæggen har vi ligeledes bygget op i teglsten på grund af at der blev stillet et krav i "benspændet" om at indvendige mure skulle være af tegl. Bygherre ønsker et energirigtigt hus, hvilket vi prøver at opfylde ved at isolere efter 2015 krav. Der må ikke komme vand ind i bygningen. da det er uorganisk materiale Fugt skal ventileres væk Bagmur skal kunne holde huset sammen. Formur skl hjælpe med til stabilitet 2015 Kravene Udvendig: K1 10 D- s2,d2 Indvendig: K1 10 D-s2,d2 (Kilde: Vejledning om brandsikkerhed. (side 7) Hvis lydniveauet overstiger 55db fra trafikstøj, kan der stilles krav. Men lydniveauet overstiger ikke de 55db, derfor ingen krav. (SBI anvisning 172 S. 10) Både fysisk og visuel Lufttæt sikres efter 2015 krav Minimal vedligeholdese byggestil til økonomi Teglsten er diffusionsåbne, men der er ventileret mellem formur og isolering. Da det er uorganisk materiale vi arbejder med i ydermuren er dette ikke noget bliver ventileret væk ved hjælp af hulrum. For og bagmur bliver bundet sammen med bindere hvilket giver stabilitet 295 mm isolering Vi sikre mod brand efter normer og regler. God lydisolering mod lyde udefra grundet 295mm isolering. Dog giver teglsten genklang af lyd inde, hvilket kan være et problem. Derfor har vi valgt at benytte os af agustik lofter for at kompensere for dette. God til både fysisk og visuel adskildese Denne konstruktion er meget lufttæt Risiko for radon opstigning mellem mur og terræntdæk Udføres i tegl hvilket giver minimal vedligeholdese Arkitektonisk flot Fuldmuret hus er en dyr løsning 13 Sagsnr. 765

14 Byggesagsnummer: 765 Navn: Hanna Tagkonstruktion over udnyttet 1. sal Tagpap med listedækning Brædder 23 mm Ventileret hulrum 70 mm Spær 655 mm + isolering 585 mm Dampspærre Vandret underlag/lægter + isolering 73 mm Lodret underlag/forskalling 22 mm 2x 13mm gipsplader Se tegning: Ingen tagudluftning ved kip, da det "bremser" luftgennemstrømmen Bjælkespær med to limtræsbjælker, da både skorsten og rytterlys går op i midten valgte vi løsningsforslagene med én limtræsbjælke fra. Solceller på taget er fravalgt pga. arkitektoniske overvejelser Vandtæt klimaskærm Tagpap, da det er vandtæt. Stærnbrædder monteres samt snefang. Fugt skal holdes ude af Dampspærre sat max 1/3 del inde, fra konstruktionen den varme side. Plads til installationer Fugt skal ledes ud Udluftning mellem isolering og tag. Taget skal bære sin egenlast, snelast Bjælkespær valgt med 2 limtræsbjælker. og vindlast Isolering i forhold til 2015 krav. 660 mm isolering Tagdækning udføres som klasse som beskrevet B_ROOF (t2) [klasse T tagdækning] Ingen specifikke krav. "Bygninger Isoleringen isolerer ikke kun for varme, skal planlægges, projekteres, udføres men også for lyd Adskille udenfor og indenfor Fysisk og visuel adskilledse, dog ingen visuel adskilledse ved vinduerne Huset skal være en tæt beholder Dampspærre 1/3 inden i isoleringen fra den varme side, så der er plads til instalationer uden at gennembryde dampsærren Ingen skinnende tage jf lokalplanen. BH ønsker et moderne hus Tagpap skal ikke vedligeholdes, dog skal fuger ved inddækninger efterses ca. hver 3. år. Kilde: Byggeriets materialer s.196 Tagpap med listedækning 14 Sagsnr. 765

15 Byggesagsnummer: 765 Navn: Hanna Tagkonstruktion over uudnyttet 1. sal Tagpap med listedækning Brædder 23 mm Gitterspær 605 mm isolering Dampspærre Vandret underlag/lægter Lodret underlag/forskalling 22 mm 2x 13mm gipsplader Se tegning og tegning Ingen tagudluftning ved kip, da det "bremser" luftgennemstrømmen Solceller på taget er fravalgt pga. arkitektoniske overvejelser Vandtæt klimaskærm Fugt skal holdes ude af konstruktionen Fugt skal ledes ud Taget skal bære sin egenlast, snelast og vindlast Isolering i forhold til 2015 krav. Tagdækning udføres som klasse B_ROOF (t2) [klasse T tagdækning] Ingen specifikke krav. "Bygninger skal planlægges, projekteres, udføres og indrettes, så brugerne sikres tilfredsstillende lydforhold." BR10 Adskille udenfor og indenfor Huset skal være en tæt beholder Ingen skinnende tage jf lokalplanen. BH ønsker et moderne hus Tagpap, da det er vandtæt. Stærnbrædder monteres samt snefang. Vand ledes ud i tagrender. Dampspærre sat max 1/3 del inde, fra den varme side. Plads til installationer Udluftning mellem isolering og tag. Gitterspær valgt 660 mm isolering som beskrevet Isoleringen isolerer ikke kun for varme, men også for lyd Fysisk og visuel adskilledse, dog ingen visuel adskilledse ved vinduerne Dampspærre 1/3 inden i isoleringen fra den varme side, så der er plads Tagpap skal ikke vedligeholdes, dog skal fuger ved inddækninger efterses ca. hver 3. år. Kilde: Byggeriets materialer s.196 Tagpap med listedækning Sagsnr. 765

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Konstruktionsvalg (forslag) ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Konstruktionsvalg (forslag) ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold YDER FUNDAMENTER... 3 SKITSER... 3 KRAV IHT. TYPER... 3 INDER FUNDAMENTER... 4 SKITSER... 4 KRAV IHT. TYPER... 4 TERRÆNDÆK INDVENDIG... 5 SKITSER... 5 KRAV IHT. TYPER... 5 TERRÆNDÆK UDVENDIG /

Læs mere

BILAG 1 Konstruktionernes termiske forhold

BILAG 1 Konstruktionernes termiske forhold BILAG 1 Konstruktionernes termiske forhold Torben Valdbjørn Rasmussen Byggeri og sundhed 1 2 Konstruktionernes termiske forhold For at undersøge husene for kuldebroer og om isoleringsarbejdet er udført

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 2. semester Projektnavn: Statik rapport Klasse: 12bk1d Gruppe nr.: 2 Dato:09/10/12

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Murermester -villaen

Murermester -villaen Energirigtig renovering Murermester -villaen Se hvor murermestervillaen typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 Tung ydervæg/hulmur... 3 Let ydervæg... 18 Tungt erhverv... 22 Dør/vindue... 27 Kældervægge... 30 1 Vejledning Forudsætninger linjetab

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Tegning: Mål: Sag: Bygherre: Dato: Facader vest og syd 1:50. Facade mod vest. Ombygning sommerhus, Grævlingevej 2, 7860 Spøttrup

Tegning: Mål: Sag: Bygherre: Dato: Facader vest og syd 1:50. Facade mod vest. Ombygning sommerhus, Grævlingevej 2, 7860 Spøttrup 1870 724 2427 246 2427 40 837 60 60 1632 1632 60 837 40 1968 1632 3000 5500 17500 5200 3800 2100 1870 2970 200 1100 960 1525 500 670 610 400 975 600 1970 3000 2030 7000 Facader vest og syd Facade mod vest

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: tjørnevangen 2 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-005385 Energikonsulent: Henrik Tetsche Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

A5.01 A5.01. Tegn. nr.: FORSKNINGS- OG FELTSTATION I SVANNINGE BJERGE ODENSEVEJ 160, 5600 FAABORG Emne: DETALJETEGNING 1. Sag: Tegn. 1 : 10.

A5.01 A5.01. Tegn. nr.: FORSKNINGS- OG FELTSTATION I SVANNINGE BJERGE ODENSEVEJ 160, 5600 FAABORG Emne: DETALJETEGNING 1. Sag: Tegn. 1 : 10. A5.01 A 80.85 23 MM HØJKANTSPARKET 50 MM BETONSILDLAG 10 MM APROBO DECIBEL 3 MÅTTER 200 MM HULDÆK 80.57 17 MM CEDERTRÆ 25 MM TRYK IMP. AFSTANDSLISTE 9 MM CEMBRIT WINDSTOPPER CLASSIC 200 MM ISOLERING KL.

Læs mere

Klithuse Etape I Slettestrand

Klithuse Etape I Slettestrand Klithuse Etape I Slettestrand D. 25.05.2015 6 boliger www.klithuseslettestrand.dk Projektselskabet ApS Projektudvikler: Projektselskabet ApS Holmsøvej 34 9690 Fjerritslev Tlf.: 88 70 57 60 Mail: info@projektselskab.dk

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne 4. april 2006 kde/sol Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 39 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-003965 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

SKITSEPROJEKT KAMPAGNEHUS KUBIK. Lasse Larsen Byggefirma A/S

SKITSEPROJEKT KAMPAGNEHUS KUBIK. Lasse Larsen Byggefirma A/S SKITSPOJKT KMPGNHUS KUIK Lasse Larsen yggefirma /S 1973.0 155.0 73.0 107.0 181.0 269.0 151.0 185.0 133.0 53.0 151.0 197.0 151.0 167.0 47.7 V3 1 + s1 opv ryggers 7.9 m² rejsehøjde 260 loftshøjde ca. ~255

Læs mere

U-værdi før Samlet isolering i m SV W/m²⁰C 0,2 0,25 0,3 kwh/m² Trægulv på jord/beton 0,81 31 33 34 SV. 34 Baggrundsberegninger, Bilag f 2

U-værdi før Samlet isolering i m SV W/m²⁰C 0,2 0,25 0,3 kwh/m² Trægulv på jord/beton 0,81 31 33 34 SV. 34 Baggrundsberegninger, Bilag f 2 Beslutning 13 Etablering af gulvvarme terrændæk og kældergulve i opvarmede kældre NB Dæk 6, 7, 8 og 9 er samtidig revideret ud fra ændrede før u-værdier og krav til øgede isoleringstykkelser ud fra BR

Læs mere

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7 13 TERRÆNDÆK 13.01 Terrændæk trappeopgang - Støvbinding iht. beskrivelser - XX mm Beton glittet iht. Ingeniørprojekt - 40 mm Trykfast isolering/lydadskillende lag 13 YDERVÆGGE.11 Let Ydervægselement m.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skæring Parkvej 3A Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-891555 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor.

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Indledning En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Skallen, der foruden lukker (døre, vinduer m.v.) kan bestå af ydervægge,

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger 1 2 Indholdsfortegnelse side 3 Indvendig isolering side 4 Hulmurs isolering side 6 Gulv isolering side 8 Tag isolering side 10 Facade isolering side 11 Loft isolering side 12 Løsningsforslag side 13 U-værdi

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 2/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Detailløsningerne i dette hæfte er eksempler

Læs mere

MATERIALE BESKRIVELSE

MATERIALE BESKRIVELSE MATERIALE BESKRIVELSE STED: ERIKSBORG PARKEN DATO: 02-09-2015 Rev. : FACADER OG UDVENDIGE VÆGGE 108 mm Mursten - Wienerberger Teglsten - WT 108 Reduceret Bark samt sten som PT458, standard mørtelfuge.

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Funkisvilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1925-1940

Funkisvilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1925-1940 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Funkisvilla Opført i perioden: ca. 1925-1940 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

Med Bygningsreglement 2010 der trådte endelig i kraft i 2011, skete der en del stramninger bl.a. på to store områder, energirammen og radon sikring.

Med Bygningsreglement 2010 der trådte endelig i kraft i 2011, skete der en del stramninger bl.a. på to store områder, energirammen og radon sikring. Det nye fundament Indledning Med Bygningsreglement 20 der trådte endelig i kraft i 20, skete der en del stramninger bl.a. på to store områder, energirammen og radon sikring. Stramningerne gør det nødvendig

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

03/2012 RADONSIKRING. i eksisterende og nyt byggeri

03/2012 RADONSIKRING. i eksisterende og nyt byggeri 03/2012 RADONSIKRING i eksisterende og nyt byggeri Radonsikring Radon er en radioaktiv luftart, som over tid er kræftfremkaldende. Radon dannes, når det radioaktive grundstof radium nedbrydes. Radon findes

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Grenaa Andelsboligforening Afd. 2.1 og 2 - Fuglevænget

Grenaa Andelsboligforening Afd. 2.1 og 2 - Fuglevænget Grenaa Andelsboligforening Beregning af energibesparelse Udført af: Jeppe Harck VIGGO MADSEN A/S Stenvej 19 - Postboks 1922 8270 Højbjerg Tlf. 86 27 39 44 Fax 86 27 67 24 vm@vming.dk Udført af: JH 1 af

Læs mere

Checkliste for nye bygninger BR10

Checkliste for nye bygninger BR10 Checkliste for nye bygninger Bygningens tæthed. Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Tankefuld Blok 12 Fælleshus Sofielund Skovvej 100 5700 Svendborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. november 2013 Til den 13. november

Læs mere

XXXX 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg

XXXX 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg Ny ref. Ref Gl værdi Ny værdi Gammel benævnelse Ny benævnelse 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg 00 1503 0 3000 1232 0 3100 154 0 4000 1232 0 Fjernvarmeanlæg, afkølings

Læs mere

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning.

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning. Beskikket bygningssagkyndig Mogens Christensen, Røjkumvej 6, 6971 Spjald. Tlf.nr. 97 38 14 84. Mobilnr. 20 43 14 79. Mail: mogenschristensen@familie.tele.dk Byggeteknisk gennemgang af Væggerskildevej 16,

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

Bungalow. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1930-1945

Bungalow. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1930-1945 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Bungalow Opført i perioden: ca. 1930-1945 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

DAFA Airstop System når tæt er tæt

DAFA Airstop System når tæt er tæt Airstop System når tæt er tæt Komplet dampspærreprogram med fem nye folier tætner alle opgaver NYHED! DiFoil UniFoil EcoFoil ProFoil AluFoil Nr. 3 Marts 200 for det bæredygtige byggeri 2 universal rørkrave

Læs mere

Tilbygning/1. sal. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1960-

Tilbygning/1. sal. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1960- Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Tilbygning/1. sal Opført i perioden: ca. 1960- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 158 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 23 C Ude temperatur: Målt til ca. -6 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Date: 200310 Company : TætHus Operator: HD 1 Inspektion overview Arbejdsbetingelser: Energitjek med termografering på lejlighed 2-3 april 2010,

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

HOLDEPUNKTET - FARUM - PLANLØSNINGER OG MATERIALEBESKRIVELSE

HOLDEPUNKTET - FARUM - PLANLØSNINGER OG MATERIALEBESKRIVELSE HOLDEPUNKTET - FARUM - PLANLØSNINGER OG MATERIALEBESKRIVELSE interiør planløsning Plan forslag 1:100 MODEL 91 MODEL 91 9,7 m Overdækket indgang Entré/ teknik 6 m 2 Soveværelse 11 m 2 3 m 2 Bad 7,9 m VM

Læs mere

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer.

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer. SIDE 1 AF 7 Adresse: Boelsvej 14 Postnr./by: 4750 Lundby BBR-nr.: 390-025725-001 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller

Læs mere

1950 er-villa/1½ plan

1950 er-villa/1½ plan Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN 1950 er-villa/1½ plan Opført i perioden: ca. 1945-1955 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være

Læs mere

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Undersøgelse af murværk i ydervægge udført d. 29. oktober 2002 Generelt: Undersøgelsen har omfattet i alt 14 ophugninger for en konstatering af ydervæggenes

Læs mere

Tilbygning med høj taghældning

Tilbygning med høj taghældning Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Tilbygning med høj taghældning Opført i perioden: ca. 1950- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystævnevej 24A Postnr./by: 5200 Odense V BBR-nr.:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystævnevej 24A Postnr./by: 5200 Odense V BBR-nr.: SIDE 1 AF 7 Adresse: Bystævnevej 24A Postnr./by: 5200 Odense V BBR-nr.: 461-052975-002 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug, muligheder for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Niels Hørby Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten 26.11.2008 Program for dagen 9.30 Velkomst og morgenbrød

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

Hvorfor vælge Briiso?

Hvorfor vælge Briiso? Fakta om Briiso Skal fastgøres op ad K 1 10 godkendt flade Kan fastgøres på beton flader Kan fastgøres på murstens flader Kan fastgøres på pudset overflader, hvis pudset er fastsiddende Brandgodkendt i

Læs mere

A B C D C E F G Kontroludskrift Side 1 af 5 Kontroludskrift Indberettet d. 02-04-2012 Energimærke-nr. 100263473 Bygningsdata Navn Hovedbygning Opførelsesår 1978 BBR-bygningsnummer 001 Renoveringsår

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

Individuelt hus 1970/1½ plan (arkitekttegnet hus)

Individuelt hus 1970/1½ plan (arkitekttegnet hus) Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Individuelt hus 1970/1½ plan (arkitekttegnet hus) Opført i perioden: ca. 1970-1977 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

1.0 BYGGESAG: BYGHERRE: Køkkentilbygning. SITUATIONSPLAN Fremtidige forhold. Sundeved Centret

1.0 BYGGESAG: BYGHERRE: Køkkentilbygning. SITUATIONSPLAN Fremtidige forhold. Sundeved Centret SITUATIONSPLAN Fremtidige forhold 1.0 STUEPLAN Eksisterende forhold 2.1 6470 1250 970 2030 970 1250 A Stenfaskine: 400x400x1000mm Afdækket foroven med 2 lag tagpap C 5400 TB 1900 2410 3170 Stålbord Stålbord

Læs mere

Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup

Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup Udarbejdet af Ejendomsgruppen, Kirkestien 1 8961 Allingåbro Indholdsfortegnelse: - Planmæssige forhold - BBR - Tinglysning - Anvendelse

Læs mere

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet...

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Vejledning 5 Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Byggeri hvor der er søgt byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus/dobbelthus/sommerhus Rækkehus Udestue Tilbygning til ovenstående Ændre

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var "Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3" gældende.

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3 gældende. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Diget 10 Postnr./by: 4100 Ringsted BBR-nr.: 329-000000 Energikonsulent: Martin Dahl Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TopDahl

Læs mere

Blowerdoortest: XXXXX

Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoor test udført d. 25-3-2010 Sags nummer 00162 Adresse xxx xxxx Kontaktperson xxxx Test udført af: Peter Jensen Syddansk Termografi Nordborgvej 75b 6430 Nordborg Blowerdoor

Læs mere

Velkommen til gå-hjem-møde i Byggeriet i Bevægelse. Tætte bygninger Et samfundsanliggende

Velkommen til gå-hjem-møde i Byggeriet i Bevægelse. Tætte bygninger Et samfundsanliggende Velkommen til gå-hjem-møde i Byggeriet i Bevægelse Tætte bygninger Et samfundsanliggende Hvad er en tæt bygning? Hvad er en tæt bygning? Hvad er en tæt bygning? Hvordan virker en dampspærre Dampspærren

Læs mere

Udvendig efterisolering af massive murede vægge

Udvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning etageejendomme UDGIVET NOVEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Mange ældre etageejendomme er opført med massive ydervægge med ringe varmeisolering.

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

JACKON Ì THERMOMUR THERMOMUR 200 350 350 SUPER. jackon.dk. Lette løsninger for et bedre miljø! U = 0,17 U = 0,15

JACKON Ì THERMOMUR THERMOMUR 200 350 350 SUPER. jackon.dk. Lette løsninger for et bedre miljø! U = 0,17 U = 0,15 JACKON Ì THERMOMUR Ì THERMOMUR Ì THERMOMUR THERMOMUR U = 0,17 200 350 350 SUPER U = 0,15 ETA-13/0614 10-2014 (1. revidering 07-2015) erstatter 01-2014 jackon.dk Lette løsninger for et bedre miljø! Hvad

Læs mere

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem Dato: marts 0. Erstatter: Brochure fra maj 00 ISOVER Plus System vil revolutionere byggeriet... ISOVER Plus er et nyt og revolutionerende

Læs mere