Bygningsdelsjournal. 2BKa0213 Gruppe: Gruppe 3 Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper. Klasse:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygningsdelsjournal. 2BKa0213 Gruppe: Gruppe 3 Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper. Klasse:"

Transkript

1 Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper Fundament under kælder Lecarille, blokke højde 190mm, bredde 390mm Lecablokke, højde 190mm bredde 100mm /fugtspærre Beton, bredde 490mm Se tegning: Lecablokke er billige og vi bruger rilleblokkene, da det er under jorden og trykket gør, at vi skal have noget armering i. Den ekstra legablock, som er placeret udenpå rilleblokken, er der fordi rilleblokke ikke kan anskaffes i en større bredde. Vi har placeret den ekstra lecablok på den indvendige side, da vi formoder at dette giver større sikkerhed i forhold til, at der ikke skal kunne trænge vand ind mellem leca og lecarille blokken. Vand skal ledes væk. Fundament må ikke stå under vand Ikke nogen krav da det er Fundament skal holdes tør Bliver ledt væk ved nedsivning eller dræn Dræn Skal kunne bære hele huset. Skal Fundament dimensioneres således at det kunnne holde til jordtrykket udefra. kan bære huset. Der bliver benyttet lecarille blokke for at kunne holde til jordtrykket 2015 Krav Skal radonsikres således at der ikke strømmer radon op gennem huset Der bliver benyttet radonsikring Beton og lecablokke er vedligeholdesesfrie Kan ikke ses Løsningen er billig-medium i pris 1 Sagsnr. 765

2 Byggesagsnummer: 765 Navn: Hanna Terrændæk under kælder Betonlag 100 mm inkl. gulvvarme /fugtspærre Isolering 350 mm Kapillarbrydende lag, lecanødder 200 mm Se tegning: Vi vælger at isolere lige meget under den opvarmede og uopvarmede del af kælderen, det giver mulighed for lejlighedsvist at varme den uopvarmede del op med mindre varmetab. Kapillarbryende lag er valgt i stedet for en sandpude, da det giver bedre mulighed for at udlufte for radon. Der laves radonudluftning over tag. Ingen fugt må trænge igennem terrændækket Ingen organiske materialer, derfor ingen krav Skal bære nyttelast 2015 krav 350 mm isolering Skal adskille fysisk og visuelt Skal være helt tæt Skal radonsikres således at der ikke strømmer radon op gennem huset, altså lufttæt mod undergrund Fugtspærre 100 mm beton Beton mm. adskille fysisk og visuelt /fugtspærre spærre Ingen vedligehold Trægulv er moderne 2 Sagsnr. 765

3 Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper Kældermur Lecarilleblokke bredde 390mm, højde 190mm. Lecablok på indvendig side af rilleblokken. Bredde 100mm, højde 190mm Grundmursplade udenpå rilleblokken Hård isolering 100mm med riller. Sidder ude på grundmurspladen Geotekstil over den hårde isolering Shingles til at føre vand ned i omfangsdræn Se tegning: Da kældervægen befinder sig under jorden, stilles der ikke visuelle krav. Lecablokke er rigtig gode til dette formål og da der er krav om at vi ikke må benytte beton, har vi valgt dette. Vand skal ledes væk. Fundament må ikke stå under vand Ikke nogen krav da det er uorganisk materiale Ikke nogen krav da det er uorganisk materiale Skal kunne bære hele huset. Skal kunnne holde til jordtrykket udefra Kravene Isolering forhindre minimere varmetab REI60 til kældervæg Skal adskille jord og inde både fysisk og visuelt Skal være helt tæt Skal radonsikres således at der ikke strømmer radon op gennem huset, altså lufttæt mod undergrund Så begrænset som muligt Ingen begrænsninger Bliver ledt væk ved nedsivning og dræn Kondenseret luft føres væk ved hjælp af grundmurspladen Lecablokke som har en stor bæreevne. Derudover kommer der en ekstra lecablok på for at indermuren også er understøttet. Der bliver benyttet lecarilleblokke for at kunne holde jordtrykket Lecablokke er brandsikre God adskildese fysisk og visuelt Der radonsikres mod undergrund med radonspær Lecablokke har en meget begrænset vedligeholdese Sagsnr. 765

4 Sagsnr. 765

5 Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper Fundament under udbygning 12mm sokkelpuds udenpå Beton 490mm bredde Lecaterm blokke Se tegning: Lecatermblokke har en god isoleringsevne og stabilitet Vand skal ledes væk. Fundament må ikke stå under vand Ikke nogen krav da det er uorganisk materiale Fundament skal holdes tør Skal kunne bære hele huset. Bliver ledt væk ved nedsivning Ved hjælp af nedsivning Fundament dimensioneres således at det kan bære huset Krav Lecatermblokke mindsker varmetab Skal radonsikres således at der ikke strømmer radon op gennem huset Der bliver benyttet radonspær mellem fundament og ydermur Beton og lecablokke er vedligeholdesesfrie Kan ikke ses Løsningen er billig-medium i pris 5 Sagsnr. 765

6 Byggesagsnummer: 765 Navn: Hanna Terændæk under udbygning 16 mm parketgulv Junckers massiv Kilde: Junckers.dk Foam Betonlag 100 mm inkl. gulvvarme /fugtspærre Isolering 350 mm Kapillarbrydende lag, lecanødder 200 mm Se tegning: Kapillarbryende lag er valgt i stedet for en sandpude, da det giver bedre mulighed for at udlufte for radon. Der laves radonudluftning over tag. Ingen fugt må trænge igennem terrændækket Ingen organiske materialer, derfor ingen krav Skal bære nyttelast 2015 krav 350 mm isolering Der er ingen direkte krav, men der anbefales et trinlydsniveau på <65db (SBI anvisning 172 S. 10) Skal adskille fysisk og synligt Skal være helt tæt Skal radonsikres således at der ikke strømmer radon op gennem huset, altså lufttæt mod undergrund Fugtspærre 100 mm beton Der benyttes foam mellem parketgulv og betonlag Beton mm. adskille fysisk og visuelt /fugtspærre spærre Ingen vedligehold Trægulv 6 Sagsnr. 765

7 Byggesagsnummer: 765 Navn: Morten Hede Letklinkerdæk mellem kælder og stueplan 16 mm parketgulv Junckers massiv Kilde: Junckers.dk 80 mm beton slidlag med gulvvarmeslanger på rionet. 45 mm polystyren 180 mm Expan letklinkerdæk Kilde Expan.dk Malet underside Se tegning: Vi har valgt letklinkerdæk mellem kælder og stueetage, da vi fik til udfordring at vi skulle benytte dette i vores projekt. Vi har valgt en opbygning med høj styrke i forhold til dimensionen, for at opnå større lofthøjde i kælderen. Envidere virker det lydreducerende og kan afsluttes med en arbejdsgang (maling) mod kælder. Skal bære etagens nyttelast (inventar og personer) og skabe en skivevirkning til afstivning af konstruktionen. samt Last og sikkerhed efter Eurocodes s kap. 3.2 Tabel 3.1 Nyttelaster Letklinkerdæk har en dimension på 180mm vhilket gør at den kan bære lasterne. Letklinkerdæk har en god skiveeffekt. Kilde: R60 (Kilde: Vejledning om brandsikkerhed... side 5) Loft: Ingen K1 krav 10 D-s2, s2 (s. 11) Der stilles ingen direkte krav, men det anbefales en luftlydsisolation på >40db og et trinlydsniveau på <65db (SBI anvisning 172 S. 10) Fysisk og visuelt Minimal vedligeholdese Letklinkerdæk er R60 Der benyttes 16mm parketgulv hvori der er "foam" hvilket mindsker trinlyd Gulv ligger som en flade mellem de to etager sfrit udover maling Trægulv er meget moderne 7 Sagsnr. 765

8 Byggesagsnummer 765 Navn: Morten Bjælkelag stueetage over garage 14 mm parketgulv Junckers Kilde: Junckers.dk 22 mm spånplan med forfræsede riller til gulvvarme Kilde: DLH.dk Dampspærre Bjælkelag 95 x 195 mm. bjælker pr. 600 mm. i konstrutionstræ C24. Kilde TRÆ 58 s mm isolering Forskalling pr. 300 mm To lag gips classic 1 board (Knauf/Danogips.dk) Troldtektsplade Se tegning: Vi har valgt bjælkelag over garage for at gøre plads til mere isolering da det er uopvarmet garage. Som loft har vi valgt to lag gips for at imødekomme brandkravene. Note: Efter at have undersøgt brandkravene til etageadskillelsen har måttet øge Dimensionen på vores bjælkelag til 95 x 195 Dampspærre for at forhindre fugt i konstruktionen. Tæt klimaskærm Skal bære etagens inventar og personer Undgå nedslag af gulvvarme R60 (Kilde: Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikkerhed... side 5) Intet krav om lydisolering Dampspærre i gulv inden montage Overfladebeandling af gipsloft TRÆ 58 side tabel 5 og mm isolering under gulvvarme Knauf/Danogips opbygning REI60 Loft: K1 10 D-s2, s2 (s. 11) Ingen absolutte krav, men det anbefales en luftlydsisolation på >40db og et trinlydsniveau på <65db (SBI anvisning 172 S. 10 Fysisk og visuelt En blowerdoor test det ikke overstiger 1 l/s pr. m² ved trykprøvning med 50 Pa. Kilde: Energitjenesten.dk/lavene rgi-klasse Ingen begrænsninger Udlagt foam mellem parketgulv og spånplader. 200 mm isolering i bjælkelag. Gipsplader Gulv ligger som en flade mellem de to etager Skal males efter behov Gipsplader Etageadskillesen er i prisklasse 8 Sagsnr. 765

9 Byggesagsnummer 765 Navn: Morten Bjælkelag (spærfod) mellem stuen og 1. sal 14 mm parketgulv Junckers Kilde: Junckers.dk 22 mm spånplan med forfræsede riller til gulvvarme Kilde: DLH.dk Bjælkelag 45 x 220 mm. bjælker pr. 500 mm. i konstrutionstræ C24. Kilde TRÆ 200 mm isolering. Dampspærre. Forskalling pr. 300 mm To lag gips hvoraf sidste lag udføres med akkustikfelter. Se tegning: Vi har valgt bjælkelag da det var et krav, og fordi det er nemmere at konstruere. Skal bære etagens inventar TRÆ 58 side tabel 5 og 6 og personer Undgå nedslag af gulvvarme 200 mm isolering under gulvvarme R60 (Kilde: Vejledning om brandsikkerhed... side 5) Loft: K1 10 D-s2, s2 (s. 11) (Kilde: Vejledning om brandsikkerhed... side 5) Intet krav om lydisolering Loft: K1 10 D-s2, s2 (s. 11) Der stilles ingen direkte krav, Akustikfelter og isolering men det anbefales en luftlydsisolation på >40db og et trinlydsniveau på <65db (SBI anvisning 172 S. 10) Fysisk og visuelt Ingen begrænsninger Gulv ligger som en flade mellem de to etager Skal males efter behov Hvide lofter Etageadskillesen er i prisklasse medium 9 Sagsnr. 765

10 Byggesagsnummer: 765 Navn: Morten 12 mm klinker 80 mm beton med gulvarmeslanger 45 mm polystyren Expan huldæk 140 mm Nedsænket gipsloft til tekniske instalationer Letklinkerdæk mellem stuen (bryggers) og 1. sal (toilet/bad) Se tegning: Vi har valgt letklinkerdæk mellem kælder og stueetage da vi fik til udfordring at vi skulle benytte dette i vores projekt. Letklinkerdæk har den fordel at vi kan lave en opbygning uden organisk materiale Vi har valgt at lave nedsænket loft i bryggerset til tekniske instalationer der også har den fordel at vi sænker lofthøjden i rummet der ikke har så stort et gulvareal. Skal bære etagens inventar og personer R60 (Kilde: Vejledning om brandsikkerhed... side 5) Loft: K1 10 D-s2, s2 (s. 11) Der stilles ingen direkte krav, men det anbefales en luftlydsisolation på >40db og et trinlydsniveau på <65db (SBI anvisning 172 S. 10) Fysisk og visuelt Last og sikkerhed efter Eurocodes s kap. 3.2 Tabel 3.1 Nyttelaster Letklinkerdæk har en dimension på 140 mm vhilket gør at den kan bære lasterne. Letklinkerdæk har en god skiveeffekt. Kilde: Letklinkerdæk er R60 rer/tekniske-brochurer/ S Udlagt foam mellem parketgulv og betondæk. 45 mm trykfast isolering samt letklinkerdæk pdf Gulv ligger som en flade mellem de to etager Ingen vedligeholdelse Store klinker Sagsnr. 765

11 Byggesagsnummer: 765 Navn: Hanna Indvendig væg stue- og tagetage Tegl 108 mm Vandskuret Se tegning: Det kræves i "benspændet" at alle indervægge opbygges i tegl. Ellers kunne det være interessant at anvende fibergips på grund af dets specielle kvaliteter: 6_st_rke_fordele_1510.php Skal forhindre vand på vådrum at trænge ind Vådrumsmembran tilføjes i vådrum efter gældende anbefalinger Væggene skal kunne bæres af vægge under eller bjælker K1 10 D-s2,d2 (Kilde: Vejledning om brandsikkerhed... side 6) Der stilles ingen direkte krav, men det anbefales en luftlydsisolation på >40db (SBI anvisning 172 S. 10) Adskillde rummene fysisk og visuelt I-bjælker under de vægge der ikke understøttes af vægge neden under Teglsten tilhøre beklædningsklasse K1 10 B,s1, d0 Tegl er god til lydisolation Opført i ikke gennemsigtige teglsten Skal males efter behov Vandskurede vægge har alle dage været et hit Teglsten er dyrere end en let konstruktion Sagsnr. 765

12 Byggesagsnummer: 765 Navn: Morten 8 mm puds 350 mm facadelameller 120 mm H+H letbeton Multiplade Kilde: Rockwoll konstruktionkatalog s. 17 Se tegning Indvendig kældervæg mellem uopvarmet garage og opvarmede hobbyrum Den uopvarmede garage skal skilles fra de opvarmede hobbyrum i kælderen. Da de invendige vægge er i forvejen konstrueret i H+H letbeton, er det oplagt at montere isolering med puds ud mod det kolde rum. Samtidig er det en A1 konstruktion der ikke bidrager til brand. konstruktionen har en U-værdi på 0,11 W/m2K. Vandtæt klimaskærm Dampspærre for at forhindre fugt i konstruktionen. modstandsdygtighed overfor svamp/råd Væggene skal kunne bære teglstenvægge i stueetagen, samt afstive konstruktionen i forhold til jordtryk. U-værdi 0,12 W/m2K KIlde: Rockwoll konstruktionskatalog s. 9 R60 Der stilles ingen direkte krav, men det anbefales en luftlydsisolation på >40db (SBI anvisning 172 S. 10) Adskillde rummene fysisk og visuelt Se skitse En blowerdoor test det ikke overstiger 1 l/s pr. m² ved trykprøvning med 50 Pa. Kilde: Energitjenesten.dk/lavenergi-klasse mm facadepuds Pudset H+H blok fungerer som lufttæt dampspærre. Ingen organiske materialer i konstruktionen konstruktionen er udført som tung væg i en skive uden samlinger. U-værdi 0,11 W/m2K KIlde: Rockwoll konstruktionskatalog s. 17 H+H letbeton har betegnelsen Euroklasse A1 Kilde: H+H teknisk datablad Multipladen 535 Med en konstruktion indeholdende 350 mm ubrudt isolering anser vi det ikke som et problem. Pudset H+H blok fungerer som lufttæt dampspærre. Skal males efter behov Pudsede vægge har et tidsløst look. Hensigtsmæssigt at bruge samme materiale som i resten af kælderen. 12 Sagsnr. 765

13 Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper Schou Ydervæg 108mm Teglsten Murbindere 6 stk pr. m2 17mm Luft til ventilation 295mm Isolering 108mm Teglsten Se tegning Bygherre 2 ønsker et grundmuret hus, hvilket gør at vi har valgt at bygge ydermuren i teglsten. Indervæggen har vi ligeledes bygget op i teglsten på grund af at der blev stillet et krav i "benspændet" om at indvendige mure skulle være af tegl. Bygherre ønsker et energirigtigt hus, hvilket vi prøver at opfylde ved at isolere efter 2015 krav. Der må ikke komme vand ind i bygningen. da det er uorganisk materiale Fugt skal ventileres væk Bagmur skal kunne holde huset sammen. Formur skl hjælpe med til stabilitet 2015 Kravene Udvendig: K1 10 D- s2,d2 Indvendig: K1 10 D-s2,d2 (Kilde: Vejledning om brandsikkerhed. (side 7) Hvis lydniveauet overstiger 55db fra trafikstøj, kan der stilles krav. Men lydniveauet overstiger ikke de 55db, derfor ingen krav. (SBI anvisning 172 S. 10) Både fysisk og visuel Lufttæt sikres efter 2015 krav Minimal vedligeholdese byggestil til økonomi Teglsten er diffusionsåbne, men der er ventileret mellem formur og isolering. Da det er uorganisk materiale vi arbejder med i ydermuren er dette ikke noget bliver ventileret væk ved hjælp af hulrum. For og bagmur bliver bundet sammen med bindere hvilket giver stabilitet 295 mm isolering Vi sikre mod brand efter normer og regler. God lydisolering mod lyde udefra grundet 295mm isolering. Dog giver teglsten genklang af lyd inde, hvilket kan være et problem. Derfor har vi valgt at benytte os af agustik lofter for at kompensere for dette. God til både fysisk og visuel adskildese Denne konstruktion er meget lufttæt Risiko for radon opstigning mellem mur og terræntdæk Udføres i tegl hvilket giver minimal vedligeholdese Arkitektonisk flot Fuldmuret hus er en dyr løsning 13 Sagsnr. 765

14 Byggesagsnummer: 765 Navn: Hanna Tagkonstruktion over udnyttet 1. sal Tagpap med listedækning Brædder 23 mm Ventileret hulrum 70 mm Spær 655 mm + isolering 585 mm Dampspærre Vandret underlag/lægter + isolering 73 mm Lodret underlag/forskalling 22 mm 2x 13mm gipsplader Se tegning: Ingen tagudluftning ved kip, da det "bremser" luftgennemstrømmen Bjælkespær med to limtræsbjælker, da både skorsten og rytterlys går op i midten valgte vi løsningsforslagene med én limtræsbjælke fra. Solceller på taget er fravalgt pga. arkitektoniske overvejelser Vandtæt klimaskærm Tagpap, da det er vandtæt. Stærnbrædder monteres samt snefang. Fugt skal holdes ude af Dampspærre sat max 1/3 del inde, fra konstruktionen den varme side. Plads til installationer Fugt skal ledes ud Udluftning mellem isolering og tag. Taget skal bære sin egenlast, snelast Bjælkespær valgt med 2 limtræsbjælker. og vindlast Isolering i forhold til 2015 krav. 660 mm isolering Tagdækning udføres som klasse som beskrevet B_ROOF (t2) [klasse T tagdækning] Ingen specifikke krav. "Bygninger Isoleringen isolerer ikke kun for varme, skal planlægges, projekteres, udføres men også for lyd Adskille udenfor og indenfor Fysisk og visuel adskilledse, dog ingen visuel adskilledse ved vinduerne Huset skal være en tæt beholder Dampspærre 1/3 inden i isoleringen fra den varme side, så der er plads til instalationer uden at gennembryde dampsærren Ingen skinnende tage jf lokalplanen. BH ønsker et moderne hus Tagpap skal ikke vedligeholdes, dog skal fuger ved inddækninger efterses ca. hver 3. år. Kilde: Byggeriets materialer s.196 Tagpap med listedækning 14 Sagsnr. 765

15 Byggesagsnummer: 765 Navn: Hanna Tagkonstruktion over uudnyttet 1. sal Tagpap med listedækning Brædder 23 mm Gitterspær 605 mm isolering Dampspærre Vandret underlag/lægter Lodret underlag/forskalling 22 mm 2x 13mm gipsplader Se tegning og tegning Ingen tagudluftning ved kip, da det "bremser" luftgennemstrømmen Solceller på taget er fravalgt pga. arkitektoniske overvejelser Vandtæt klimaskærm Fugt skal holdes ude af konstruktionen Fugt skal ledes ud Taget skal bære sin egenlast, snelast og vindlast Isolering i forhold til 2015 krav. Tagdækning udføres som klasse B_ROOF (t2) [klasse T tagdækning] Ingen specifikke krav. "Bygninger skal planlægges, projekteres, udføres og indrettes, så brugerne sikres tilfredsstillende lydforhold." BR10 Adskille udenfor og indenfor Huset skal være en tæt beholder Ingen skinnende tage jf lokalplanen. BH ønsker et moderne hus Tagpap, da det er vandtæt. Stærnbrædder monteres samt snefang. Vand ledes ud i tagrender. Dampspærre sat max 1/3 del inde, fra den varme side. Plads til installationer Udluftning mellem isolering og tag. Gitterspær valgt 660 mm isolering som beskrevet Isoleringen isolerer ikke kun for varme, men også for lyd Fysisk og visuel adskilledse, dog ingen visuel adskilledse ved vinduerne Dampspærre 1/3 inden i isoleringen fra den varme side, så der er plads Tagpap skal ikke vedligeholdes, dog skal fuger ved inddækninger efterses ca. hver 3. år. Kilde: Byggeriets materialer s.196 Tagpap med listedækning Sagsnr. 765

Forord. Hillerød, juli 2015 Papiruld Danmark A/S. Claus Skov Adm. direktør

Forord. Hillerød, juli 2015 Papiruld Danmark A/S. Claus Skov Adm. direktør 0 Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner der overholder byggelovgivningen.

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk BYGNINGSREGLEMENT 2010 Den lille lune - for byggefagfolk Februar 2012 Ny udgave af Den lille lune Indhold Side: Den lille lune har i over 36 år været danske håndværkeres fortrukne guide, når det drejer

Læs mere

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld Konstruktionskatalog Bygningsdele med Papiruld Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

ENERGILØSNINGER. til klimaskærm. Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013

ENERGILØSNINGER. til klimaskærm. Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013 ENERGILØSNINGER til klimaskærm Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang med energirenovering.

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

Håndbog STÅBI afsnit 0. Teknisk ståbi. Page 1 of 172

Håndbog STÅBI afsnit 0. Teknisk ståbi. Page 1 of 172 Håndbog STÅBI afsnit 0 Teknisk ståbi Page 1 of 172 Håndbog STÅBI afsnit 0 O. Introduktion I denne publikation omtales de bygningsdele, som indgår ved de beskikkede bygningssagkyndiges besigtigelse i forbindelse

Læs mere

Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig?

Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? So8v Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? Forside. Eksempelhus fra 1976 Figur 1 Eksempelhus Speciale, 7. semester Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College,

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger GUIDE Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 INDHOLD SÅDAN

Læs mere

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Energieffektive boliger HÆFTE NR. 0 Aug. 008 Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Lovgivning....

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Svend age Sundenaes dresse Hyldeholm 8 Postnr. 4000 Dato 11-06-2015 By Roskilde Udløbsdato 11-12-2015 H-15-0-0228 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-47335 Matrikel/Ejerlav: 12NV Veddelev

Læs mere

Med Bygningsreglement 2010 der trådte endelig i kraft i 2011, skete der en del stramninger bl.a. på to store områder, energirammen og radon sikring.

Med Bygningsreglement 2010 der trådte endelig i kraft i 2011, skete der en del stramninger bl.a. på to store områder, energirammen og radon sikring. Det nye fundament Indledning Med Bygningsreglement 20 der trådte endelig i kraft i 20, skete der en del stramninger bl.a. på to store områder, energirammen og radon sikring. Stramningerne gør det nødvendig

Læs mere

Energirenovering af ældre etage ejendomme

Energirenovering af ældre etage ejendomme Energirenovering af ældre etage ejendomme Med henblik på isolering 7. Semester speciale Skrevet af: Michael Bang Lund Bygningskonstruktøruddanelsen. VIA University College, Campus Horsens Foråret Abstrakt...1

Læs mere

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI INDHOLD DEN LILLE BYGGETEKNIKER... SIDE 02 DEN SUNDE BYGGETEKNIK... SIDE 04 DEN GODE ARKITEKTUR... SIDE 06 PÅVIRKNINGER FRA KLIMAET...

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Søren Klejnstrup dresse Bekkasinvej 2 Postnr. 8800 Dato 07-05-2012 By Viborg Udløbsdato 07-11-2012 H-12-0-0104 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-9014 Matrikel/Ejerlav: 162Z Viborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

Lecaterm -blokke. Lecaterm -blokke - nu i 3 typer 390 mm brede U-værdi 0,29 W/m 2 K. 350 mm brede U-værdi 0,31 W/m 2 K

Lecaterm -blokke. Lecaterm -blokke - nu i 3 typer 390 mm brede U-værdi 0,29 W/m 2 K. 350 mm brede U-værdi 0,31 W/m 2 K Blad: 06-19/02.01 Gruppe: Vægge Lecaterm -blokke Lecaterm -blokke - nu i 3 typer 390 mm brede U-værdi 0,29 W/m 2 K 350 mm brede U-værdi 0,31 W/m 2 K 330 mm brede U-værdi 0,32 W/m 2 K Dansk Leca A/S, Hingeværket

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 21-05-2014. Lb. nr. H-13-02404-0300. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 21-05-2014. Lb. nr. H-13-02404-0300. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Birgit & Finn Rygaard Adresse Plantevej 33 Postnr. 4700 Dato 21-11-2013 By Næstved Udløbsdato 21-05-2014 H-13-0-0300 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-27589 Matrikel/Ejerlav: 2GB Appenæs

Læs mere

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde Orienteringsmøde om og krav til byggeriet - med vægt på: - fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde For Morsø Erhvervsråd m.fl.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heinz Helmut Büttner dresse Åbjerg 12B Postnr. 6340 Dato 23-07-2015 By Kruså Udløbsdato 23-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-14 Matrikel/Ejerlav: 366 Kruså, Bov Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søborg. Udløbsdato 29-07-2014. Lb. nr. H-14-00445-0019. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søborg. Udløbsdato 29-07-2014. Lb. nr. H-14-00445-0019. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svend Erik Jensen dresse Dickens lle 21B Postnr. 2860 Dato 29-01-2014 By Søborg Udløbsdato 29-07-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 159-34062 Matrikel/Ejerlav: 21 iø Buddinge Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Merete og Peter Verner Krogh dresse Egevej 14 Postnr. 3650 Dato 24-10-2012 By Ølstykke Udløbsdato 24-04-2013 H-12-0-0210 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-9715 Matrikel/Ejerlav: 7TD Udlejre

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte & Jesper Kinch mossen dresse Petersborgvej 20 Postnr. 3400 Dato 03-04-2014 By Hillerød Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0086 Kommunenr./Ejendomsnr. 219-61390 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Energirenovering af murede facader. Case: Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt

Energirenovering af murede facader. Case: Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt Energirenovering af murede facader Case: Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt Maj måned 2015 Titel: Energirenovering af murede facader Case: Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse

Læs mere

Leca terrændæk. Naturlige fordele:

Leca terrændæk. Naturlige fordele: Dato: Januar 2010 Blad: 03-18 Gruppe: Terrændæk og fundamenter Leca terrændæk Naturlige fordele: Varmeisolerende Kapillarbrydende Muliggør effektiv trykudligning for radon Hurtig og nem udlægning Tilpasser

Læs mere

Indvendig efterisolering af massive murede vægge

Indvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af massive murede vægge For etageejendomme fra ca. 1850 1920 er ydervæggene fuldmurede (massive).

Læs mere