DOMKIRKEN. Bad Doberan. Dansk Dänisch. Rundtur og forklaring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOMKIRKEN. Bad Doberan. Dansk Dänisch. Rundtur og forklaring"

Transkript

1 Dansk Dänisch Rundtur og forklaring DOMKIRKEN Bad Doberan Cisterciensterklosterkirke 13. århundrede med righoldig middelalderlig indretning af international betydning.

2 Ved den Europæiske rute for Murstensgotik i det nordøstlige Tyskland, tæt ved den gamle hansestad Rostock, ligger Bad Doberaner Kloster, hvor der i 1368 blev indviet en cisterciensterklosterkirke. Det i året 1171 grundlagte kloster havde allerede som det første mecklenburgiske kloster stor politisk og selskabelig værdi og tjente som begravelsessted for fyrsterne. Gennem sine koloniseringsanstrengelser var det for landsdelskulturen og for den økonomiske udvikling af stor betydning og blev oveni også til et centrum for den kristne tro i landet. Den specielle betydning af klosteret blev vist gennem det overdådige udstyr og det store bygningsværk. Indvendigt blev udstyret forskånet for krigsødelæggelser og kunstrøverier. I ingen anden cistercienserklosterkirke i Europa blev originalindholdet så godt bevaret som her. Bemærkelsesværdigt ved siden af de andre udstyrsstykker er bl. a. alteret som det ældste fløj-alter i kunsthistorien, det monumentale Lettner-kryds-alter, og gravstensudhugningen af den danske dronning Margarete Sambiria. Også efter reformen og opløsningen af klosteret i året 1552 forblev kirken som gravsted for den storfyrstelige familie og som alm. kirke for den evangelsk-lutherske menighed i sognet. Uddrag af en udtalelse fra fredningsmyndighederne: Klosterkirken i Bad Doberan gælder som et af de betydeligste middelalderlige bygningsværker i Mecklenburg-Vorpommern, et af de bedste eksempler på formgivningen af murstensbygninger og er et bygningsværk af højeste tekniske og udformingsmæssige karat. De stadig bevarede udstyrsstykker består næsten udelukkende af dele med meget høj kunstnerisk kvalitet, hvorved fylden og den lukkethed fra den middelalderlige tid overleverede liturgiske bestand ikke ses andre steder i en nordtysk kirke. Det væsentligt bevarede cisterciensiske udstyrsprogram er enestående. Klosteret er som bevaret kunstskat enestående i hele Østersøområdet. Historisk oversigt 1171 Grundlæggelse af Cisterciensterklosteret i Althof-Doberan 1179 Ødelæggelse af klosteret under en tronfølgerkrig 1186 Nyåbning af klosteret på stedet, hvor det befinder sig idag 1232 Slutindvielse af den romanske basilika 1280 Formodentlig byggestart på det gotiske Kloster 1291 Brand in klosteret 1296 Klosterets råhus og tagkonstruktion færdigt 1310 Korrummet færdiggøres første gang 1368 Slutindvielse af det gotiske kloster 1478 Klosteret bliver betegnet som rigt og lykkeligt 1552 Klosteropløsning grundet reformationen ingen ødelæggelser 1564 Magister Kruse bliver den første evangeliske præst i Doberan 1637 Plyndring i 30-årskrigen, 1638 sikringsarbejder 1648 Nedbrydning af flere klosterbygninger påbegyndes 2

3 1793 Doberan bliver sommerresidens for storfyrste 1900 Slutning af den nygotiske restaurering af klosteret 1945 Kloster uden krigsskader og plyndringer (kunstrov) 1984 Slutning af hovedrestaurering - Klosteret er nr. 3 på listen over nationale betydende mindesmærke med international kunstværdi i DDR 2002 Starten på omfattende restaureringsarbejder 2009 Gudstjenster, rundvisninger, besigtigelsesture og koncerttilbud bliver årligt besøgt af indtil gæster Det er under overvejelse af begære optagelse i UNESCO s verdenskulturprogram med klostre Løgumkloster i Danmark og Pelplin i Polen. Rundvisning genem klosteret Venligst følg følgende regler ved en rundvisning: Det er forbudt at fotografere med blitz, der ødelægger de værdifulde malerier. Rør ikke ved væggene og søjlerne, det ødelægger kalken og Deres beklædning. 1 I koret galleri på den sydlige vaeg ser man oversættelsen af indvielsesrullen af 1368, gravpladen fra Heinrich von der Weser og hans kone (14. årh.), gravpladen for Peter Wise, en købmand og mæcen fra Lübeck (d. 1338) og derover en billedtekst-tavle af Peter Wise på tysk og latin. Den nævner tre gaver til alteret fra Peter Wise og viser ham som person omkring år Gravstedet for Hertug Johans Albrecht den 2. af Mecklenburg (d. 1920) og hans kone Elisabeth af Sachsen-Weimar-Eisenach (d. 1908) blev fremstillet af byggekonsul 3

4 Winter fra Braunschweig. Det består af en sokkel af grå-blå norsk Labradorgranit overlagt med et Ziborium af bl. a. veronesisk marmor, udstyrret med en værdifuld glasornamentering. Johanns Albrecht var som præsident for det tyske Kolonialgesellschaft meget undervejs. Som forbilleder tog han byzantinske bygninger fra Ravenna og omgivelser med sig hjem. Yderligere har gravstedet stået under indflydelse af den wilhelminske-tyske byggekunst. I kapellet blev der efter i modsætning til øvrige kirke - bibeholdt den nygotiske farveopfattelse ved restaureringen foretaget af Gotthilf Ludwig Möckel. Fyrstebillederne i kapellet viser dronning Sophie af Danmark og prinsesse af Mecklenburg, kone til den danske konge Frederik den 2. og et billede af Hertug Karl den 1. af Mecklenburg (d. 1610). 3 Memorialstatuen af Magnus den 2., Hertug af Mecklenburg (d. 1513) gælder som et af de mest fuldendte formgivelser på epitafiet. Han bærer i sin højre hånd en dolk og om hovedet en dødsforbinding. Magnus var en meget energisk landsherre, gennemførte en dybtgribende landreform, som var præget af vidtsyn og solid finans- og økonomipolitik. To næsten ens billeder ses også i Pribislavkapellet (12). 4 Gravtumbaen (gravgrotte) for Hertug Albrecht den 3. af Mecklenburg og konge af Sverige (d. 1412, billede), bisat i oktoganet (6) og hans første kone Richardis af Sverige (d. 1377), begravet i Stockholm, tæller som et af de vigtigste eksempler på sengotisk gravkunst. Albrecht blev ved hjælp af den svenske adel valgt til konge af Sverige, led dog efter krigerisk mellemværd et nederlag i 1389 til den danske dronning Margrethe den 1. - efter 25 år som konge. Herefter var Albrechts magt indskrænket til Mecklenburg. Figurerne Løve og Hund symboliserer kraft og troskab. Bemærkelsesværdig er den smukke gotiske foldning på Richardis slag. Yderligere udsmykning i kapellet er fyrstebillederne af Hertug Ulrich den 3. af Güstrow (d. 1603) malet af en nederlandsk maler Cornelius Crommeny og hertuginde Anna af Pommern (d. 1626), middelalderlige gravplader af Ridder Matthias von Axekow og hans kone Ghese, Johann og Werner von Axekow og Matthias og Clawes von Axekow. 4

5 Alteret for den glædefulde jomfru Maria (15. årh.) tilhører de sidealtere, som ikke blev benyttet mere efter klosterets ophør og enten forfaldt de eller gik tabt. 5 Oktogonet er et ottekantet begravelseskapel for 13 mecklenburgiske hertuge, bygget eller ombygget omkring 1420 ved anvendelse af sengotiske søjler og kapitæler, sikkert fra tiden omkring Pladsen bag alteret var en foretrukket begravelsesplads Under alteret. Bemærkelsesværdigt er de sengotiske billedskærerier på ballustraden. De i 2004 restaurerede vægmalerier ved oktogonet viser kong Albrecht den 3. af Sverige (d. 1412), hertug Heinrich den 3., (d. 1383), hertug Johann den 4. (d. 1422) og hertug Magnus den 1. af Mecklenburg. 6 Gravstedet og krypten for hertug Adolf Friedrich den 1. af Mecklenburg (d. 1658) og hans kone fru Anna Maria af Ostfriesland (d. 1634) blev bygget af Julius Döteber fra Leipzig og Daniel Werner fra Rostock fra 1634 i en overgangsstil fra renaissance til barokstil. Gravstedet blev bygget i sandsten, loftet blev tilvirket som træskærerarbejde og i loftet er der indbygget små vinduer indfattet i perlemor. De tilskårne mandshøje træfigurer er fremstillet i den dengang spanske modestil. Adolf Friedrich lod fra 1637 taget renovere efter de omfattende plyndinger fra 30-årskrigen. Restaureret Gravstedet for Margrethe Sambiria af Danmark (d. 1282) gælder som en af de ældste tilvirkede senromantiske til tidlig-gotiske gravstedssten i Mecklenburg- Vorpommern og den ældste kvindegravsten for alle cistercienserklostre i Europa. Efter at hendes mand Christoffer den 1. var blevet myrdet i sit hjemland, levede hun efter hjemkomsten fra en Romrejse i klosteret Heiligen Kreuz i Rostock. Hun blev bisat i den forrige romanske kirke i Bad Doberaner kloster, hovedbegravelsesstedet for den mecklenburgiske højadel, som hun var i familie med. 5

6 Bag gravpladen viser middeltavlen på Tugendkreuzigungsaltar (Tugend = dyd) Kristus korsfæstelse og der vises de forskellige dydskvinder: Lydighed, standhaftighed, barmhjertighed, kærlighed, ydmyghed, retfærdighed, fred. Denne sjældne fremstilling beror på Jesaja 4,1 fra dydernes kamp om menneskenes sjæl: Kristus døde, således at dyderne kunne blive verdslige, men hvor dyderne over-tager magten, lige som hos Kristus, da er Guds rige anbrudt. På side-vingerne indeni er profe-terne Jesaj, Ezechiel, Jere-mia og Daniel afbildet, på sidefløjene- udvendigt modtager Maria forkyndelsen, Jesu fødsel, tilbedelse af kongerne og genfremstillingen i templet. Restaureret Af det gamle alter De gyldne engles alter fra et 14. århundrede med predalla fra et naboalter, er der kun få rester tilbage. Alteret Corpus Christi med nadverbordet (fra ca. det 13. årh.) viser et af de ældste tavlemalerier i Mecklenburg. Det stod i klosterets tid formodentlig i porthuskapellet ved klosterets vestport og bliver bragt i forbindelse med Heilig-Blut-Rekliviet i Doberan. Skrifttavlen stammer fra den anden fjerdel af det 14. århundrede. Den venstre alterfløj manglede allerede i det 17. århundrede. På fyrstebillederne er Johann Albrecht den 1., hertug af Mecklenburg og hans gemalinde Anna Sophia af Prøjsen (d. 1591) afbildet. I kapellet finder man også gotiske gavlfelter fra de middelalderlige stolevanger (14. århundrede). 6

7 8 Gravstedsanlægget af greve Samuel Behr (d. 1621) blev bygget af Julius Döteber fra Leipzig, baldakinen blev bygget i 1626 af Cheer Evert Pilot. Samuel von Behr var kansler, minister, marshal, hofmester og opdrog hertug Adolf Friedrich (7), som af taknemmelighed oprettede dette gravsted for ham. Til højre for gravstedet er resterne af et barokalter bevaret. Til højre for kapellet og over for erindrer rådyrsopsatse og svaner på klostergrundlægningslegenden: Efter at det første kloster blev lagt i ruiner, søgte fyrst Nikolaus af Rostock efter et nyt sted at bygge en klosterstiftelse. Stedet skulle lægges fast efter det første nedlagte rådyr på jagten. Fyrsten nedlagde et rådyr på dette sted, munkene syntes at stedet var for sumpet og dermed uegnet. Pludselig fløj en svane ud fra sit skjulested og skreg Dobr, Dobr (slavisk = godt), hvilket blev tydet af munkene som et tegn fra himlen og derfor byggede man klosteret her. dobr > Doberan (slavisk = godt sted). 9 Den Compositaltar blev udarbejdet i 2009 fra resterne af en barok og en middelalderlig alteret. 10 Klostermodellen viser bygningsmassen på tidspunktet for klosterets opløsning i 1552 med krydskor og talrige sidebygninger, som delvis er bevaret i dag, som benhuset (ca.1250) nord for klosteret, kornhuset og en ruin visende driftsbygningen (ca. 1290) i den sydlige del af klosteranlægget. Klostermuren, 1400 m. lang, forblev fuldstændig bevaret fra middelalderen. Standerlampen af træ (ca. 1300) stod formodentligt ved fyrstelige gravsteder, ved siden af en middelalderlig træstele Overfor blev det i 2004 restaurerede gravsted (gravstenen) af Heinrich von der Lühe fastgjort. Det bærer inskriptionen: I det Herrens år 1401, martyreren Vincentius dag, er den gode Heinrich von der Lühe død, en oprigtig ven af klosteret, som finder ro under denne sten. Måtte det ske i fred. Amen 11 Mølle-alteret (ca. 1410/20) opstod som en af de første i sin art, formodentligt skænket af Albrecht den 3. af Mecklenburg og hans anden kone Agnes. Middeltavlen (tegn.) viser meget livagtigt forvandlingen fra ord til kød 7

8 hhv. Eucharistien. De fire evangelister hælder Guds ord i en mølletragt, det korsfomige møllehjul henviser til Kristus og viser forvandlingen, de tolv apostle driver møllehjulet rundt, de fire kirkefædre opfanger de omdannede retter i kalken og videregiver disse til de troende. På sidetavlerne er der vist scener fra den hellige Martin. 12 Pribislavkapellet var begravelsesstedet for det mecklenburgiske fyrstehus siden 1302, opkaldt efter fyrst Pribislav, grundlæggeren af klosteret, død 1178 i Lüneburg. Ligresterne blev først overført til Doberan i I kapellet er talrige udsmykningsstykker værd at besigtige: I østvæggen ser man et delvis middelalderligt vindue med de figurlige fremstillinger af Maria med Kristusbarnet, Gud og evangelisten Johannes (figurligt omkring 16. årh.) Foran dette står det et sengotisk krucifiks (ca. 1480) fra Lübeck, hvilket sikkert stod i krydsgangens indre gård, og to sideskabe (ca. 14. årh.). Foran alteret ligger gravpladen for den lutherske biskops-administrator, Magnus den 3., (d. 1550), en ven Phillipp Melanchton og en gravplade for hertuginde Ursula, moderen til Magnus den 3. I den nordlige væg er der indgravet renaissance-skrift-epitaphet for Magnus den 3. på latin og tysk med hertugens våben, til venstre derfor 3 mindetavler for de herunder begravede fyrstelige personer og derunder middelalderlige stenplader med våbendyretegn (ca. 14. årh) for at kendetegne fyrstelige gravsteder - begge restaureret 2005/06. Under orgelet hænger billedet af storhertug Friedrich Franz den 1. af Mecklenburg, grundlæggeren af det første tyske søbad i Heiligendamm i året 1793, derunder en meget flot gravstedsplade af hertuginden Anna af Mecklenburg (d. 1464), datteren til Heinrich den 4. og søster til Magnus den 2. Marmorsarkofagen blev oprettet til Prinsesse Feodora von Reuss (d.1918), gemalinde til hertug Adolf Friedrich af Mecklenburg, nord 8

9 derfor Våbenvinduet af 1852 (demonteret i 1976, restaureret og genmonteret 2005). I gulvet blev der i det 19. århundrede fejlagtigt indsat en gravplade for fyrst Pribislav (d. 1179) oven over gravstedet for hertug Heinrich den 1. af Mecklenburg (d. 1302). I den store tværbue ved orgelforhøjningen blev værdifulde vægmalerier med vinranker og fremstillingen af smertemanden bevaret fra det 15. århundrede. Ved søjlerne til korgangen står de dødes billeder af hertug Balthasar (d. 1507) og hertug Erich (d. 1508) fra overgangstiden mellem gotikken og renaissancen som fuldendt form for epitaphiet. De farverige kakkelmalerier på den centrale søjle i tværbygningen (billede, en lignende søjle ses i den sydlige tværbygning), opstod allerede i det 14. århundrede efter orientalske forbilleder. De centrale søjler, de spredte buer i kvadratet, tværbjækerne under loftsbuerne og stræbesøjlerne stabiliserer bygningsværket, opført på den fugtige byggegrund. 13 Det bülowske kapel blev opkaldt efter familie Bülow, som i det 14. århundrede var biskopper i Schwerin. Malingen af rummet er fra 1873, efter at de middelalderlige freskomalerier stort set var skallet af. De viser blandt andre biskopper, andre familiemedlemmer og på østvæggen ses den korsfæstede Johannes med Maria og de to hellige Thomas fra Canterbury og Ridder Olav. Foran kapellet ses gravpladen for Magister Hermann Kruse (d. 1599), den første lutherske præst i Doberan, som udøvede sin gerning fra At Kruse bærer lægmandskalken var meget betydende for de nye reformatoriske bekendtgørelser. Denne kalkefremstilling er et indreevangelsk konfessionsminde, sikkert tænkt som lutheransk retfærdighedstænkeri. Kalken har en kegleformig kuppa og er dermed meget mere praktisk bevendt - også til uddeling til lægmand. Over Bülowkapellet blev orgelet bygget i 1980 af firmaet Schulke fra Potsdam. Ca. år 1600 fandtes de første orgler i klosteret, det andet orgel blev bygget af firmaet Friese fra Schwerin. Det nutidige orgel har

10 orgelpiber, 44 registre og 3 manualer. Det høres til gudstjenester, orgelmeditationer og koncerter. Fra juni til september er der klosterkirkekoncerter om fredagen fra kl Den nutidige forhøjelse var i middelalderen sikkert en fyrste-forhøjning for den mecklenborgske landsfyrste. 14 I vinduet blev resterne af værdifulde midelalderlige glasmosaiker (ca årh.) sammenføjet i perioden Klosteret havde allerede i det 13. århundrede to egne glasovne. Det farveløse opvarmede glas blev allerede under fremstillingsprocessen tilsat farve-pigmenter fra jord, salte eller metaloxider og blev videre-bearbejdet og sammenbundet med blysprosser, mest bemalet ornamentalt eller figurmæssigt med sorte (mørke) farver. Hele kirken må allerede selv om det var imod forskrifterne i det 14. århundrede have haft fuldstændigt indfarvede vinduer. Figurerne forestiller foroven Johannes Døberen, Maria med Kristusbarnet i Bethlehem, evangelisten Johannes og nederst fyrstinde Anastasia af Mecklenburg (d. 1317), som forærede klosteret et udsmykket vindue (billede). Herunder befinder der sig stenplader som mindesmærke for ofre og krig og brutalitet. De to yderste blev 40 år efter 2. verdenskrigs afslutning i 1985 tilføjet af menigheden. De nævner stederne for mord og grusomhed og minder os om fred og retfærdighed. 15 Et par skridt længere inde i sideskibet blev der i årene 2004 og 2005 opstillet midelalderlige abeds-gravplader efter et nyt koncept. Pladerne lå oprindelig i krydsgangen og blev efter reformationen lagt ned i kirkegulvet og blev i det sene 19. århundrede flyttet til væggene af bygningsråd Möckel. De blev taget ned derfra, afsaltet, renoveret og opsat på væggen igen med luft ind til bagvæggen. Til højre står pladerne fra ikke navnligt kendte abbeder og abbed Martin den 1. (d. 1339), Jakobus (d. 1361), Martin den 2. (d. 1391), Johannes Plate 10

11 (d. 1420) og den nytilflyttede Plebans Hermann von Giwertze (d. 1449), til venstre abbederne Gottschalk (d. 1391), Hermann Bockholdt (d. 1423), Bernhard (d. 1441), Johannes Wilkens (d. 1489), Franz Meyne (d. 1499), Heinrich Münzel (d. 1504). Over gravpladerne ses fyrstebilleder af hertuginde Anna af Brandenburg (d. 1567) gemalinde til Albrecht d. 7., hertug Albrecht den 7. af Mecklenburg (d. 1547), Johannes den 6. af Mecklenburg (d. 1474), Albrecht den 6. af Mecklenburg (d. 1483), Johann den 5. af Mecklenburg (d. 1422), Heinrich den 4. ( Den tykke ) af Mecklenburg (d. 1477), Albrecht den 2. ( Den store ) af Mecklenburg (d. 1379), Pribislav, Obotriternes fyrste og grundlæggeren af Kloster Doberan, første kristlige landsfyrste (d. 1178) og Niklot, Vendernes fyrste (d.1160). 16 Granitsarkofagen tilhørende storhertug Friedrich Franz d. 1. af Mecklenburg (d. 1837) blev, efter at der var blevet arbejdet på den i 16 år, opstillet foran alteret i året 1843 og i 1976 flyttet til den nuværende plads i den vestlige del af kirken. Friedrich Franz var den første storhertug i landet og grundlagde i 1793 det første tyske søbad i Heiligendamm, gjorde Doberan til sommerresidens for mecklenborske hertuge og hjalp på den måde den ubetydende landsby til sin rette stand, den havde mistet siden klosteret blev opløst. 17 Vestvinduet fra det 19. århundrede er det største vindue i domkirken og blev restaureret i Hertugenes stole (19. årh.) består delvis af rester af de middelalderlige stole. De stod mellem de sydlige rækker af munkestole og konversensstolene til rådighed for hertugsfamilierne, skrå overfor prædikestolen (26). 18 Over vestindgangen hænger urskiven af det i trediveårskrigen ødelagte astronomiske ur (billede). Dette blev fremstillet af Nicolaus Lilienfeld i ca i henhold til det geocentriske verdensbillede, sikkert rettende sig efter kalenderen. Uret 11

12 var oprindeligt ophængt på vestvæggen i det sydlige tværhus ved trappen til munkenes sovesal (33). I de fire hjørner er der fremstillet berømte astronomer og filosoffer fra middelalderen og det antikke. 19 I den vestlige del af kirken indtil den forhenværende Lettnervæg og krydsalteret var gudstjenesterummet for lægmændene (Konverserne) og klosterets tilladte gæster. De således meget velbevarede og i den fuldstændige form velholdte og meget sjælden stolerækker for lægmændende har i de bageste dele sikkert deres oprindelse i tiden omkring Den kraftige rundbuethed ved skillevæggene, de konsolagtige Miserikorder (barmhjertighedssæder) og de små romanske halvsøjler henviser til dette tidlige tidspunkt. Baldakinen med de smukke træskærerier blev først tilføjet senere i korbilledet, hvor forbilledet var korstolene i den østlige del af kirken. Bemærkelsesværdig er de meget kunsneriske udskårne vanger på stolene ved afslutningen af stolerækkerne. Ørnestolevangen (tæt ved nr. 18) med ege og figenløv viser den figurmæssige scene, hvor djævelen vil forføre en lægmand til at begå synd. Inscriptionen lyder: Broder, hvad laver du her, kom med mig. Den standhaftige lægmand (Konverse) svarer: Hos mig kan du ikke finde noget ondt, dit vederstyggelige bæst, gå bort fra mig!. Pelikansstolevangerne viser pelikanere som offersymbol fra Kristus, og løvestolevangerne som opstandelsessymbol for Kristus. Ved ulvestolevange er løve og lindorm vist, hvor vin- og humleranker gror ud af munden på disse. De onde dyr træder således i tjeneste for det gode. 20 Den kalke-formige romanske døbesten fra det 13. århundrede, fremstillet af kalksten fra Gotland, stammer fra den under anden verdenskrig delvis ødelagte og under DDR-tiden sprængte kirke i Wismar, Marienkirken. 21 Det doppelsidede kryds-alter (billede) og den engang overhøje Lettnervæg adskilte munkekoret i østfløjen og lægmandskoret i vestfløjen. Alteret blev sandsynligvis fremstillet under ledelse af et værksted i Bøhmen eller Sydtyskland, under medvirken af den nordtyske 12

13 mester Bertram von Minden. Man kan datere alteret tilbage til 1360/70. Det drejer sig om det mest monumentale værk i Europa. Til slutindvielsen af kirken i året 1368 var det for en stor del færdiggjort. Den vigtigste forskel i forhold til forrige arbejder er graden af den virkelige omsatte naturoplevelse. Alteret virker i den henseende som et vendepunkt for den nordtyske kunst. Det totale værk omfatter på Kristussiden i vestlig retning Predeæa, Retabel (Alterschrein) og trimfkorset og på Maria-siden mod øst relikvieschrein, Retabel og det korsformige Marias gode træ. Korset blev fremstillet som livets træ og som Jesus ord: Jeg er vintræet I er grenene (Johannes 15,5). Fremstillingen af Kristus i det livsbekræftende og over Satan triumferende træ, er et af de vigtigste symboler for den kristne trosbekendelse. Det dødbringende kors er ikke mere martyrværktøj, men også symbolet på Kristus genopstandelse og evigt liv. Bestemte personer eller fortællinger fra det gamle testamente er typiske forbilleder (type) for en bestemt scene, person eller udtalelse fra Det nye Testamente (Antitype). Den latinske sætning mellem korsbygning og alteret: Effigiem Christi qui transis pronus adora sed non effigiem sed quem designat adora betyder indholdsmæssigt. Kristus billedet som du passerer bed ærværdigt (eller bøj dig ydmygt) men tilbed ikke billedet men bed til den, det forestiller. Vinbladene omkring billedet blev restaureret i 1982 i en lys farve efter middelalderlige recepter. Bladene, skåret ud af egetræ, er forsynet med en kridhvid baggrund, overtrukket med en tynd metalbelægning, belagt med en grøntonet oliemaling. Den lyse farve var en kostbar erstatning for guldsmedekunstens emalje og var ved fremstillingen meget dyrere og meget mere arbejdskrævende end en forgyldt overflade. Dog viste der sig ved oxideringsprocessenen ikke den tilsigtede eftermørkningseffekt. Farvekontrasten på alteret bliver også forstærket ved den i det 19. århundrede påførte forgyldning. De derunderliggende rester af middelalderlig forgyldning er lysende gyldne. De lyse og grønne farver var oprindeligt farvemæssigt svagere, forgyldningen var førhen lysere og mere intensiv. 13

14 De billedlige fremstillingerne på Kristussiden er ved alterbilledet fra venstre: Kristus ved Oliebjerget (Matthæus 26,36-46), Elias ved bjerget Karmel (2. konger 1), Kristus foran Pilatus (Matthæus 27, 24-26), Syndefaldet (1. mosebog, 3,1-5), Jesus pines (Matthæus 27, 26-30), Hiobshistorie (Hiob 2, 1-10), Jeus bærer korset (Matthæus 27, 31-32), ved korset nedefra og opefter: Abraham ofrer Isaak (1. mosebog, 22, 9-14), Jakobs kamp og himmelstigen (1. mosebog, 32, 23-33, + 28, 11-22), Samson og Gazas byport (Richter 16, 1-3), Abel og Melchisedek (1. mosebog, 4,4 + 14, 18-24), Kristus på korset (Centrale billede), Underet ved vandet (2. mosebog 17,1-7), Elias og enken fra Zarpath (1. konge 17,10-24), Forsegling af vidnerne (?) (Johannes åbenbaring 7), til venstre: Slangen, til højre: David dræber Goliath (1. Samuel 17, 4(38-51) 58). I den halvrunde indfatning på tværarmene ses hoveder af profeter. 22 De billedlige fremstillinger på Mariasiden på krydsalteret (billede) er på Retablet fra venstre: Marias Forkyndelse (Lukas 1,26-38), Gideons forkyndelse (Dommer 6, 36-40), Jesu fødsel (Lukas 2, 6-16), Moses ved den brændende tornebusk (2. mosebog, 3, 1-8), frem-bærelsen af Jesu i templet (Lukas 2,22-35), frembærelsen af Samuel (1. Samuel 1, 24-28), flugten til Ægypten (Matthæus 2, 13-15); ved korset fra neden og opefter: Vandunderet med Moses og Aaron (4. mosebog 20, 1-13), evangelisten Matthæus (engel), spejder med drue (4. mosebog 13, 17-33), Judith og Holofernes (Judith 13), Maria med Jesusbarnet (Centrale billede), Esther fra Ahasver (Esther 5, 1-8), evangelisten Johannes (Ørnen), kroningen af Marien (uden bibelsk baggrund), til venstre: Aarons visnende stav (4. mosebog, 17, 16-28), evangelisten Markus (Tyr), den lukkede port (Hesekiel 44, 13). 14

15 23 I det 19. århundrede befinder der sig her i det øverste vinduer sammensøgte rester af værdifuldt midelalderligt glas (ca. 1300), herunder også figurer af Moder Gud og af evangelisten Johannes. Under vinduet befandt der sig indtil midten af 1970 erne kapellet for familie von Oertzen. Her er Oertzen-vinduet fra det 19-århundrede blevet bevaret, til venstre en middelalderlig gravplade for et adeligt familiemedlem og til højre mindepladen for Siegfried (d. 1441) og Hermann von Oertzen (d. 1386) med inscriptionen: I det Herrens år 1441 på den 11. kalenderdag i juli i det hellige land døde Siegfried von Oertzen, som er begravet på Bjerget Zion ved minoriteterne. I det Herrens år 1386 døde væbneren Hermann von Oertzen. 24 Et par skridt videre mod højre i det sydlige sideskib ses på væggen 11 træ-epitafier fra renaissance-tiden (16. århundrede, restaureret 2005), mest med latinske tekster over hædersgerninger fra de mecklenborgske landeherrer. De oprindeligt i kirken vidt spredte tavler blev i det 19. århundrede bragt hertil og sat op i kronologisk orden. 25 Hvis man går et par skridt tilbage i det sydlige kirkeskib ser man en sanger-forhøjelse fra det 19. århundrede. Herunder befandt der sig i klostertiden en udgang til krydsgangen i kirken. 26 Prædikestolen i kirkens hovedskib blev meget vellykket placeret her i den middelalderlige korstol i 1868 af Tobias Weiss fra München. Den viser de fire evangelister og på billedet Moses, som prædiker om lovene, bjergprædikenen og Kristus, som sender disciplene ud i verden. 27 Den næsten 700 år gamle stolerække for munkene er blevet bevaret i en meget god stand. Den tjente kormunkene for de dagligt 7 bedestunder og blev fremstillet i perioden fra 1310 til Stolerækken stod oprindeligt nogle meter mere mod øst i retningen høj-alteret. 15

16 Opstillingen på langs understøtter de afvekslende - i timetakt afsungne - gregorianske timebønner. Baldakinen (kroningen) af stolene er værdifuldt udskårne rossetter og tjener fuldstændiggørelsen med meget høj arbejdsindsats i den bløde stilart fra 1380/1400. Det nøjagtige arbejde følger stilen i kryds-alteret (ca. 1360), og befinder sig tidsmæssigt før Oktogonens fremstillingsperiode. (ca. 1420). Beundringsværdier er følgende stolevanger ved afslutningen af stolerækkerne: Pelikanstolevangen med vinstok og efeu og fiskeørnestolevangen.på højde med læsepulten (28) ses liljestolevanger og munkestolevanger (fra ca. 1310). Den sidste viser forkyndelsen til Maria, i den nederste del den hellige Benedikt, grundlæggeren af Benediktinerordenen og forfatteren til de hellige munkeregler, efter hvilken også cistercienserne levede, og den hellige Bernhard af Clairvaux, den åndelige fader for cistercienterordenen. 28 Ørne-læsepulten i korrummet blev skabt i det 19. århundrede af doberaner kobbersmeden Steusloff som imitation for en oprindeligt i Hildesheim stående prædikestols-læsepult. Ørnen er her symbolet for Kristus og troen, som besejrer det onde. Restaureret i Bagved denne befinder der sig gravsteder for hertug Heinrich den 2. (løven) af Mecklenborg (d. 1329) og Nicolaide von Werle (14. århundrede). Gravstederne er dækket med små middelalderlige mosaiktavler, som er beskyttet af i nyere tid anbragte stålgitre. Henover hænger Maria-lygten (billede) med en Mariafigur i den senromanske-tidlig gotiske stilretning fra tiden omkring Figuren stod fra ca som hovedfigur i den midterste niche ved hovedalteret. Først omkring 1400 blev den hovedbestanddel af Maria lygten. Den blev fremstillet som en apokalyptisk (endegyldigt) Madonna med 16

17 stjernekrone, sol og måne, i henhold til Johannes åbenbaring 12, 1: Og der kom en kvinde, klædt på af solen, og månen under hendes fødder og på hendes hoved en krone med tolv stjerne. I låget på baldakinen ses AVE MARIA ( hilset være du Maria ) som den uendelige bøn for cisterciensermunkene til deres hovedbeskytterinde. 29 Leviten-stolene stammer i de nederste dele fra det 14. århundrede. Baldakinen er genkonstrueret i det 19. århundrede. Tre-stolene var pladsen for munken, diakonen og subdiakonen, som celebrerede messen. 30 Til venstre herfor står Kredens-skabet hhv. forberedelseskabet (ca. 1300). Den hører til førsteudrustningen for den gotiske domkirke og blev skåret ud af egetræ, som næsten alle middelalderlige udstyrsdele. I denne blev såvel de liturgiske som de eucharistiske dele beredt. 31 Højalteret blev fremstillet af ukendte mestre som skabsalter ca Det drejer sig sikkert om det ældste fløj-alter i Tyskland og i kunsthistorien overhovedet. Den øverste og midterske række er fra denne tid. Historierne i den øverste række fra Det nye Testamente står i typologisk rækkefølge i forhold til den midterske række fra Det gamle Testamente. Den nytestamentlige cyklus kan efter indeholdet tydes som Marias glæder på venstre fløj og Marias sorger på højre fløj. Omkring året 1350 blev alteret udvidet med den nederste række, apostlenes række med St. Sebastian og pave Fabian. I den midterste niche i alterskrinet stod der indtil ca lygtemadonnaen. Træfiguren blev sikkert udskiftet med en sølv-madonna og suppleret med yderligere billeder af helgener i midten. I skrinet opbevaredes også relikvierne og tilbehør, som frem for alt gik tabt i 30-årskrigen. 17

18 Billedlige fremstillinger: Øverste række venstre fløj: Johannes døberen, forkyndelse til Maria, Kristus fødsel, Kristus afhentning. Højre fløj: Kristus tages til fange, Kristus bærer korset, korsfæstelsen, Opstandelsen, midterste række venstre fløj: Eva, Sara, den låste port, den brændende tornebusk, afhentning af Samuel; højre fløj: Underet med vandet, Hiob lider, Abraham ofrer Isaak, ægteskabsslangen, Simon og byportene til Gaza. Nederste række venstre fløj: den hellige Fabian, apostlen Bartholomæus, Thomas, Simon, Matthias, Andreas, Petrus; højre fløj: Apostlen Paulus, Jakobus den ældre, evangelisten Johannes, Phillipus, Judas Thaddæus, Matthæus, den hellige Sebastian. 32 Sakramentstårnet (Tabernaklet) blev allerede fremstillet i årene 1350/60 formet som en kæmpemæssigt opstigende gotisk monstrans, sikkert tildannet af den samme træskærer, som også fremstillede den nederste række på høj-alteret. Det 11,60 meter høje træskærerarbejde udført i egetræ, er det ældste sakramentstårn i Tyskland. På samme niveau hvor Maria-figuren står, befinder faget sig, hvor der indtil opløsningen af klosteret i året 1552, blev opbevaret den indviede hostie (sakramentshus). I det ovenoverliggende niveau blev formodentligt vist en skue-hostie i en monstrans. Figurerne står i sammenhæng med messeoffersakramentet for den hellige nadver. Det viser følgende set forfra og følger urretningen: Nederst kong David med harpe, Abel med offerlam, Moses med manna, St. Bernhard, profetinden Deborah, præstekongen Melchiesedek; derover: Moder Gud, Johannes døberen, St. Petrus, St. Jakobus, St. Paulus, evangelisten St. Johannes. 18

19 Skabet til kalkene til venstre ved sakramenttårnet er yderst sjældent og værdifuldt, fremstillet omkring år Den har plads til 20 nadverbestik (kalke, hostieskåle, kander, små skeer), sandsynligvis for de to hovedog 18 sidealtre i klosterkirken. Spor i murværket viser, at skabet først har været muret inde i den ikke mere eksisterende murstenskorskranke. Bemærkelsesværdige er de få stadig bevarede figurer (Maria, Kristus, Paulus og Hesekiel) på ydersiden af dørene og de originale malerier på indersiden af dørene, kun frisket op, ikke restaureret. Her ses Abel med offerlammet og Hesekiel med kalken som tegn på Kristus offerdød. I opsatsen er den velsignende Kristus afbildet. 33 I indgangsområdet hænger der billeder af fyrstene hertug Christian Ludwig af Mecklenburg (d. 1692), hertug Adolf Friedrich den 1. af Mecklenburg (d. 1658) og hans gemalinde Anna Maria af Ostfriesland (d. 1634). I det sydvestlige hjørne står en kalkstenssøjle fra det 13. århundrede, som formodentlig stammer fra den ikke mere eksisterende konvensbygning fra klosteret. På væggen til højre herfor ses et samlet renaissance-fyrsteepitaf bestående af fire enkelte marmorplader med renaissanceindfatninger, hvilket blev fremstillet i 1583 på anordning af hertug Ulrich og hans gemalinde Elisabeth, hertuginde til Mecklenburg, født prinsesse af Danmark. Epitafet ærer alle fyrster der indtil dette tidspunkt var blevet begravet i domkirken. Tavlen overgår både i form og skrift de andre (restaureret i 2006), derudover et i året 2005 frilagt blindvindue, som oprindeligt er fra det 14. århundrede. Til venstre for hovedindgangen ses en gravplade af Johanes Moltke (d. 1388) og hans kone Margaretha (d. 1391), til venstre herfor gravpladerne for ridderen Heinrich Moltke og Katharina Moltke. 19

20 Byggeri og arkitektur i stikord Treskibsformigt, krydsrip pehvælvinget basilika ni fag langt, med 5/8 indre kor-afslutning omløbende, med fem kapeller besat koromgang tre-delt-indre opdeling med arkadezone, malet blindt trifolium og overgade længde 79 m., bredde 39 m højde midterste skib: 26,5m. Tårnspids: 72 m arkitekturfarverigheden rekonstrueret efter fund fra middelalderen Udvendig med de i henhold til cistercienserreglerne simple opbygning Gesimser af glaserede formsten hhv. kløverbladsformige friser Vestgavl og tværskibsgavle med blindrossetter fem meter dybe fundamen ter fremstillet af klippesten forbundet med opvarmet kalk til 160 grader (romersk beton) 20

Døbefonten midt i kirken er af granit med forgyldt kobberfad og kande.

Døbefonten midt i kirken er af granit med forgyldt kobberfad og kande. Prædikestolen er noget af det første, man får øje på, når man træder ind i kirken. Den er af træ med de fire evangelister Mattæus, Markus, Lukas og Johannes. Med Reformationen i 1500-tallet blev prædikestolen

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter.

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter. Hornslet kirke Hornslet kirke er en usædvanlig stor kirke, der er usædvanlig pragtfuldt udstyret. Kirkeskibet er langstrakt og tydeligvis udvidet i flere omgange, og inventaret er en sand rigdom af epitafier,

Læs mere

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst.

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst. Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1 Prædiken til Julesøndag 2014. Prædiketekst. Lukas 2,25-40 Et øjeblik i historien. Der sad de på kirkebænken juleaften, hele familien, og bedstefar sad med sit yngste

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

34 Brylluppet i Kana Joh 2, Den blinde Bartimæus Mark 10, Opvækkelsen af enkens søn Luk 7,

34 Brylluppet i Kana Joh 2, Den blinde Bartimæus Mark 10, Opvækkelsen af enkens søn Luk 7, OVERSIGT BOG 1 EFTERÅR 2015 JESU UNDERE 34 Brylluppet i Kana Joh 2,1-12 12 13 35 Den blinde Bartimæus Mark 10,46-52 14 15 36 Opvækkelsen af enkens søn Luk 7,11-17 16 17 KATEKISMUS FOR BØRN FADERVOR 37

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30.

1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30. 1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30. Salmer: Vinderslev kl.9: 127-132/ 454-452 Hinge kl.10.30: 127-13- 132/ 454-123,v.8-9- 452 Tekst: Mark 10,13-16 De bar nogle små

Læs mere

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmation Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmationen foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane. Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne

Læs mere

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Alle Helgens Dag Salmevalg 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål sakset fra Kristeligt Dagblad.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål sakset fra Kristeligt Dagblad. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål sakset fra Kristeligt Dagblad. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Alle Helgens Dag. 2.nov.2014. Vinderslev kirke kl.9.00. Hinge kirke kl.10.30.

Alle Helgens Dag. 2.nov.2014. Vinderslev kirke kl.9.00. Hinge kirke kl.10.30. Alle Helgens Dag. 2.nov.2014. Vinderslev kirke kl.9.00. Hinge kirke kl.10.30. Salmer: Vinderslev kl.9: 9 570/ 571-569 Hinge kl.10.30: 9-574- 570/571-475- 569 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Bibel-ludo. Herning Søndre og Nordre provstier Projekt: Så går vi op til Jerusalem LBJ

Bibel-ludo. Herning Søndre og Nordre provstier Projekt: Så går vi op til Jerusalem LBJ Ludo med Bibel-spørgsmål. Savner du en ide til hvad du kan lave en kold regnvejrsdag er der her et forslag. Hvad med en gang ludospil med spørgsmål fra Bibelen? Men inden du kan komme i gang med at spille

Læs mere

Ja, sandheds Ånd, forvis os på, at også vi er af Gud Faders små!

Ja, sandheds Ånd, forvis os på, at også vi er af Gud Faders små! PRÆDIKEN SØNDAG DEN 14. FEBRUAR 2016 1.SIF VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL. 10.15 Tekster: 1. Mos. 4,1-12; Jak. 1,9-16; Luk. 22,24-32 Salmer: 749,624,639,292,206 Ja, sandheds Ånd, forvis os på, at også vi

Læs mere

* betyder at sammen synges i Rødding 1030, men ikke i Lihme

* betyder at sammen synges i Rødding 1030, men ikke i Lihme Tekster: Sl 110,1-4, ApG 1,1-11, Mark 16,14-20 Salmer: 257 Vaj nu 251 Jesus himmelfaren * 261 Halleluja for lysets 254 Fuldendt 438 Hellig * 250 v.5 Mellem engle * 260 Du satte * betyder at sammen synges

Læs mere

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56.

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Opstandelsen lyser på langfredag, det var den korsfæstede som opstod. I lyset fra påskemorgen får langfredag sin betydning.

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

= Menigheden står op! = Menigheden sidder ned

= Menigheden står op! = Menigheden sidder ned = Menigheden står op! = Menigheden sidder ned 1. PRÆLUDIUM 2. INDGANGSBØN Kirkesanger / Kordegn: Lad os alle bede! Herre, jeg er kommet ind i dette dit hus for at høre hvad du, Gud Fader, min skaber, du

Læs mere

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS KÆRLIGHEDEN ER STÆRKERE END DØDEN Kærligheden overvinder alt! Det er betydningen af påskens budskab om Jesu død og opstandelse. Fordi døden ikke er det sidste

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

5. søndag efter trinitatis 26. juni 2016

5. søndag efter trinitatis 26. juni 2016 Kl. 10.00 Burkal Sognehus Kl. 14.00 Tinglev Kirke Tema: Bekendelse - fornægtelse Salmer: 318, (398,) 332; 54, 345 Evangelium: Matt. 16,13-26 I dagens tekst har vi vi den ældste kristne trosbekendelse:

Læs mere

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er 25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er strålende hvidt. Alt der kunne tages ned blev båret ud af

Læs mere

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 Mat 5,20-26 s.1 Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 FORLIGELSENS VEJ To slags vrede Vrede og forsoning er to store temaer i ethvert menneskes liv og i samfundet til

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver)

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) 18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) Salmer: Vinderslev kl.9: 31-47/ 368-610 Vium kl.10.30: 743-31- 47/ 368-477- 610 Hinge kl.14:

Læs mere

Påskedag Salmevalg Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus

Påskedag Salmevalg Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus Påskedag Salmevalg 403: Denne er dagen 218: Krist stod op af døde 236: Påskeblomst, hvad vil du her 223: Herren af søvne opvågned, opsprang 234: Som forårssolen morgenrød Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN HØJMESSE. MED DÅB DÅB PRÆLUDIUM INDGANGSBØN INDGANGSSALME HILSEN P: Herren være med jer! M: Og Herren være med dig! P: Lad os alle bede! INDLEDNINGSKOLLEKT LÆSNING DÅBSSALME LOVPRISNING OG BØN P: Lovet

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Prædiken Nyhuse Kapel Jørgen Christensen 3. november 2013, kl. 16.00 Alle helgens dag Matt. 5,1-12 Salmer: 787-571 121-754

Prædiken Nyhuse Kapel Jørgen Christensen 3. november 2013, kl. 16.00 Alle helgens dag Matt. 5,1-12 Salmer: 787-571 121-754 Prædiken Nyhuse Kapel Jørgen Christensen 3. november 2013, kl. 16.00 Alle helgens dag Matt. 5,1-12 Salmer: 787-571 121-754 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Da Jesus så skarerne,

Læs mere

Julesøndag 28. december 2014

Julesøndag 28. december 2014 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Opfyldt forventning Salmer: 108, 115, 103; 132, 117 Evangelium: Luk. 2,25-40 Fra alteret hørte vi juleevangeliet ifølge apostelen Paulus. I brevet til galaterne fortæller Paulus

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS TRO OG TVIVL»Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses«, står der i Bibelen (Hebræerbrevet 11,1). Troen på Gud forhindrer

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 1 Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: 71, 434, responsorium 323, 72, 108, 193, 455 v.3-4, 376 v.5-6. Gud, lad os leve af dit ord

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

I RIBE DOMKIRKE MED REFORMATIONSBRILLER 2017 REFORMATIONS- SPOR FOR UDSKOLINGEN

I RIBE DOMKIRKE MED REFORMATIONSBRILLER 2017 REFORMATIONS- SPOR FOR UDSKOLINGEN REFORMATIONS- SPOR FOR UDSKOLINGEN 1 Før Reformationen ejede kirken en tredjedel af Danmarks bygninger og jorde. Indtægterne derfra gjorde kirken rig. Herudover modtog kirken gaver fra rig såvel som fattig.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3.s. i fasten 2015.docx 08-03-2015. side 1. Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3.s. i fasten 2015.docx 08-03-2015. side 1. Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28. side 1 Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28. Gud er den stærkeste magt, som kan beskytte et menneske på dets vej gennem livet. Jeg vil tage jer med til landet med 13 måneders solskin.

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

Protestantisme og katolicisme

Protestantisme og katolicisme Protestantisme og katolicisme Protestantisme og katolicisme er begge en del af kristendommen. Men hvad er egentlig forskellen på de to kirkeretninger? Bliv klogere på det i denne guide, som giver dig et

Læs mere

www.longelsekirke.dk Mindeplade for de ukendte druknede 46. Opsat i 2012.

www.longelsekirke.dk Mindeplade for de ukendte druknede 46. Opsat i 2012. Longelse kirke Kirken, som er højt placeret med udsigt til Langelandsbæltet og Lolland, er en middelalderkirke, med romansk skib og sengotisk lanhuskor. Våbenhus i syd, sakristi i nord og tårn i vest.

Læs mere

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer: Lihme 9.00 751 Gud ske tak og lov, Dåb: 448 Fyldt af glæde, 52 Du herre Krist, 41 Lille Guds barn, 807 Den lange lyse sommerdag Lem 10.30 751 Gud

Læs mere

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet Hebræerbrevet Agenda Indledning Skrifttolkning Opbygning 1,1-4: Indledning Hurtig gennemgang af 1,5-10,18 10,19-31: Det er nødvendigt at fastholde troens grundlag Opsummering Indledning Forfatter: ukendt

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Kirken blev opført 1899.

Kirken blev opført 1899. VEDSTED KIRKE KIRKENS HISTORIE I slutningen af 1800-tallet var folketallet i den del af Aaby Sogn, som ligger vest for Ryå, steget så meget, at der blev behov for en kirke. Byen var i rivende udvikling.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Fra Bethlehem til Jerusalem går vejen i kirkeåret fra jul til påske.

Fra Bethlehem til Jerusalem går vejen i kirkeåret fra jul til påske. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 24. marts 2013 Kirkedag: Palmesøndag/A Tekst: Matt 21,1-9 Salmer: SK: 83 * 84 * 176 * 177 * 202 * 172 LL: Optakt til påske med Dorthe Zielke og Søren Johannsen

Læs mere

Søndag d.17.juli s.e. Trinitatis. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30

Søndag d.17.juli s.e. Trinitatis. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 Søndag d.17.juli 2016. 8.s.e. Trinitatis. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 753 294/ 394-6 Vinderslev kl.10.30: 753-504- 294/ 294/ 394-472- 6 Kære Gud, vi beder dig om tale

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 20, 19-31)

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 20, 19-31) 1. s. e. påske I 23. april 2017 Sundkirken 10 Salmer: 408 Nu ringer alle klokker 749 I østen 875 Tak Gud 582 At tro er at komme 427 Tak for al 235 Verdens igenfødelse Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

studie Døden & opstandelsen

studie Døden & opstandelsen studie 13 Døden & opstandelsen 75 Åbningshistorie En dreng og hans far var ude at køre bil, da en bi fløj ind ad det åbne vindue. Drengen var så ekstremt allergisk over for bistik, at både han og faren

Læs mere

Når dåb finder sted ved en særlig dåbsgudstjeneste, kan forud for dåbssalmen indledes med præludium, indgangssalme og dåbstale.

Når dåb finder sted ved en særlig dåbsgudstjeneste, kan forud for dåbssalmen indledes med præludium, indgangssalme og dåbstale. Dåb Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Prædiken til 19. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 19. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til 19. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 402 Den signede dag 448 fyldt af glæde 28 De dybeste lag i mit hjerte 414 Den mægtige finder vi ikke 412 v.4-5 Af som vintræs grene 266 Mægtigste Kriste

Læs mere

Rosenkransen er lige velegnet til at bede alene og i fællesskab, og der er flere måder at bede den på.

Rosenkransen er lige velegnet til at bede alene og i fællesskab, og der er flere måder at bede den på. Rosenkransen Rosenkransen er en af den katolske Kirkes mest udbredte og elskede bønner. Den har sit navn af, at de mange gange, vi siger Hil dig, Maria og Fadervor, knyttes sammen som en krans af roser

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Prædiken Søndag den 30. november 2014 i Skibet kirke Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Menighedssvar Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Det historiske museum i Kutaisi

Det historiske museum i Kutaisi Det historiske museum i Kutaisi Niko Berdzenishvilis historiske museum ligger i den vestlige del af Georgien. Her opbevares georgiske guldsmedearbejder fra det 10. til 18. århundrede, som hørte hjemme

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Kære dåbsforældre, Tillykke med jeres barn! - Velkommen til barnedåb i kirken!

Kære dåbsforældre, Tillykke med jeres barn! - Velkommen til barnedåb i kirken! Kære dåbsforældre, Tillykke med jeres barn! - Velkommen til barnedåb i kirken! Her er nogle praktiske oplysninger om barnedåben i kirken: I møder op i kirkens våbenhus ca. 5-10 minutter før gudstjenestens

Læs mere

KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE.

KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE. KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE. Viborg Domkirke. 27.9.2014 v/hartvig Wagner Tekst: 2 Kor 1,18-20. Salmer: 334 / 308 // 341 / 469 / 526,7 / 353 Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag Tekst. Matt. 07-11-2016 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2016. Tekst. Matt. 5,13-16 Vi er fælles om livet og om det at være mennesker. Vi er fælles om at smage livet med alle dets nuancer af surt og sødt, af

Læs mere

Bøn: Vor Gud og Far Åben vore øjne for din herlighed, lad os se dine gerninger i vores liv. Amen

Bøn: Vor Gud og Far Åben vore øjne for din herlighed, lad os se dine gerninger i vores liv. Amen 5. s. e. påske II 1. maj 2016 Sundkirken 10 Salmer: 319 Vidunderligst af alt 417 Herre Jesus, vi er her 312 Sandheds tolk og taler 294 Talsmand, som på 217 Min Jesus, lad 400 Så vældigt det mødte os Bøn:

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

5. søndag efter trin. Matt. 16,13-26

5. søndag efter trin. Matt. 16,13-26 5. søndag efter trin. Matt. 16,13-26 323, 292, 332 / 54, 477, 725 Magleby Byg, Jesus, med et Guddoms-bliv, af stene, som har ånd og liv, dit tempel i vor midte! Amen Dagens evangelium er en central tekst.

Læs mere

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over.

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Mariæ Bebudelsesdag, den 25. marts 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10. Tekster: Es. 7,10-14: Lukas 1,26-38. Salmer: 71 434-201-450-385/108-441 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22,

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, side 1 Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, 24-32. I en tid hvor religion nærmest anses for at være roden til alt ondt, er det 3 vigtige tekster vi har fået at lytte til. Fastetiden i kirkeåret

Læs mere

Alle helgens dag II. Sct. Pauls kirke 4. november 2012 kl. 10.00. Salmer: 443/434/574/354//362/439/573/571 Uddelingssalme: se ovenfor: 573

Alle helgens dag II. Sct. Pauls kirke 4. november 2012 kl. 10.00. Salmer: 443/434/574/354//362/439/573/571 Uddelingssalme: se ovenfor: 573 1 Alle helgens dag II. Sct. Pauls kirke 4. november 2012 kl. 10.00. Salmer: 443/434/574/354//362/439/573/571 Uddelingssalme: se ovenfor: 573 Åbningshilsen Det er den første søndag i november. Mere mørke,

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

Sindal Gl. Kirke. - en beskrivelse

Sindal Gl. Kirke. - en beskrivelse Sindal Gl. Kirke - en beskrivelse 1 2 Sindal Gamle Kirke Sindal Gamle Kirke ligger på en bakketop i den østlige udkant af Slotved Skov. Kirkebygningen Kirkens ældste dele stammer fra Valdemarstiden, dvs.

Læs mere

Prædiken til 1. søndag i advent, Matt 21, tekstrække. Urup Kirke Søndag d. 30. november 2014 kl Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 1. søndag i advent, Matt 21, tekstrække. Urup Kirke Søndag d. 30. november 2014 kl Steen Frøjk Søvndal. 1 Urup Kirke Søndag d. 30. november 2014 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag i advent, Matt 21,1-9. 1. tekstrække Salmer DDS 74: Vær velkommen, Herrens år DDS 70: Du kom til vor runde

Læs mere

Altrets sakramente. Lovprisning af Altrets Sakramente. Bøn før kommunionen. Bøn efter kommunionen

Altrets sakramente. Lovprisning af Altrets Sakramente. Bøn før kommunionen. Bøn efter kommunionen Altrets sakramente Lovprisning af Altrets Sakramente I Altrets helligste Sakramente være Jesus evig tak og pris og ære. Bøn før kommunionen Almægtige, evige Gud! Se, jeg træder hen til din enbårne Søns,

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Königsburg. 1 - Liebesinsel og 2 - Königsburg og foran bugten "Zum finsteren Stern".

Königsburg. 1 - Liebesinsel og 2 - Königsburg og foran bugten Zum finsteren Stern. Königsburg Königsburg er en af adskillelige borge, som Erik af Pommeren lod bygge eller udbygge i årene 1414-1415, da han blev konge. Det var et led i kampen om Hertugdømmet Slesvig. Flere af dem har vel

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Det er i dag den 1. april. Som det nok vil være bekendt, har jeg siden den 1. april 1988 været fast ansat som sognepræst i Galtrup, Øster Jølby og Erslev i de sidste par

Læs mere

Prædiken til Alle Helgen Søndag

Prædiken til Alle Helgen Søndag Prædiken til Alle Helgen Søndag Salmer: Indgangssalme: DDS 732: Dybt hælder året i sin gang Salme mellem læsninger: DDS 571: Den store hvide flok vi se (mel.: Nebelong) Salme før prædikenen: DDS 573: Helgen

Læs mere

Tekster: 732, 549, 573, 552, 788 Tekster: Sl. 23, sl , Matt

Tekster: 732, 549, 573, 552, 788 Tekster: Sl. 23, sl , Matt Tekster: 732, 549, 573, 552, 788 Tekster: Sl. 23, sl 139.1-12, Matt. 5.13-16 Forleden var jeg på Frederiksberg kirkegård. Det er jeg som regel, når jeg er i København, fordi jeg har en nevø, der er begravet

Læs mere