Skolestart. Leder Refleksion over livet. Tilsyn med Skolen Ny tilsynsførende. Kirkegade Trafikale ændringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolestart. Leder Refleksion over livet. Tilsyn med Skolen Ny tilsynsførende. Kirkegade Trafikale ændringer"

Transkript

1 Leder Refleksion over livet Tilsyn med Skolen Ny tilsynsførende Kirkegade Trafikale ændringer September 2013 Opslagstavlen Glimt fra skolestart og hoppeborg Nyt personale Lærere, UU-vejleder og skolepsykolog Din bærbare Kalender Sæson Skolestart ESAJASSKOLEN Opvaekst 1

2 Refleksion over livet Når man oplever det ulykkelige at miste en elev på skolen, så bringes man for alvor til refleksion over livet og dets skrøbelighed. Tankerne er mange og spørgsmålene endnu flere. Midt i dette er troen for mig en vigtig støtte i mødet med det meningsløse. Da jeg for nogle uger siden var ude at køre, bemærkede jeg, at de før så bølgende kornmarker var afløst af golde stubmarker. En enkelt landmand havde allerede fået pløjet sine marker og gjort dem klar til dette års vintersæd: Frø lægges i jorden og går til grunde for så at rejse sig på ny og snart kan den første afgrøde høstes og siden følger mere efter. Døden er og bliver livets modsætning det er en smerte ud over alle grænser, når vi oplever at miste en, vi holder af, på tragisk vis. Vi spørger os selv - og Gud: Hvorfor? og kan ikke finde svaret! Vi må leve med dybe ar i sjælen og forsøge at finde fodfæste igen efter det uigenkaldelige er sket. Savnet og sorgen slipper vi ikke for den må vi forholde os til og leve med - men midt i den totale afmagt kan vi finde trøst i Jesu ord om, at intet kan skille os fra Kristi kærlighed. Selv ikke døden, hvor grufuld den end kan være. Som præsten siger det i kirken, når vi tager afsked: Af jord er du kommet, til jord skal du blive og af jorden skal du igen opstå. Der er et utvetydigt håb knyttet til dette udsagn, som understreges af et citat fra Ny Testamente: Kristus ER opstået fra de døde. Han er den første og skal følges af de mange hensovede, der en dag vil genopstå. (1.kor.15.20) Jesus har én gang for alle brudt dødens magt ved, som den første, at opstå fra de døde. Som Jesus er opstået, skal vi følge efter. Vi skal se vore kære igen og være sammen med dem, som er sovet hen. Det skyldes ikke noget i os selv, men Guds er gaven. Vi skal ikke først til prøve i livets lektie, for at få del i gaven. Vi har allerede fået del i gaven ved troen på Jesus, hvor skrøbelig den end kan være. Ja, selv når vi ikke kan tro, så står løftet dog stadig ved magt. Da må vi i vores stille sind sige, som faderen i Markus Evangeliet - der kom til Jesus i sin dybe fortvivlelse for at få hjælp til sin syge søn, men ikke fattede Jesu ord - Jeg tror, hjælp min vantro. Han ville gerne, men kunne ikke - men hjælpen blev ham givet. 2 opvaekst Skoleleder Dan Crillesen

3 Caroline 3. klasse Opvaekst 3

4 Tilsyn med skolen I det daglige skal der foretages et internt forældretilsyn. Det foregår i forbindelse med den løbende dialog samt igennem et formaliseret forældresamarbejde, der giver mulighed for indblik og medindflydelse. Derudover er de frie skoler ved lov underlagt to modeller for et mere formaliseret tilsyn: Selvevaluering eller en forældrevalgt ekstern tilsynsførende. Her på skolen benytter vi os af sidstnævnte. Ved forældrekredsmødet i foråret blev Nina Braüner valgt for en 4-årig periode, hvorfor hun er spurgt om at skrive lidt om, hvad dette tilsyn går ud på samt lidt om baggrunden for at gå ind i opgaven. Tilsyn med hvad? Først og fremmest skal det evalueres, om skolens undervisning i dansk, matematik og engelsk har samme niveau som i folkeskolen. Der skal også foretages en helhedsvurdering af skolens undervisning, om den tilgodeser elevernes alsidige personlige udvikling, forbereder eleverne til et samfund med frihed og folkestyre og giver eleverne kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder (ligestilling). Tilsyn hvordan? Det kan fx være ved undersøgelse af skolens hjemmeside, observation af undervisning, vurdering af læseplaner og evt. undervisningsplaner, møder med ledelse, lærere og deltagelse i elevrådsmøde og morgensamling. Krav til tilsynsførende? En tilsynsførende kan højst vælges for 4 år (kan genvælges) og må ikke være forældre, medlem af bestyrel- 4 opvaekst sen, ansat på skolen eller i nær familie med de nævnte, m.m. Desuden skal den tilsynsførende være certificeret. Certificeret hvad vil det sige? Det betyder, at den tilsynsførende skal have faglige og pædagogiske forudsætninger for tilsyn og skal kunne dansk. Kvalifikationer for at føre tilsyn kan den tilsynsførende få gennem et uddannelsesforløb om lovgivning for de frie skoler, evaluering af undervisning og skolens virksomhed. De første tilsynsførende gennemgik certificeringsuddannelsen i Tilsynserklæring - krav til indhold? På skolens hjemmeside skal der ligge en tilsynserklæring med fakta om navn på skole og tilsynsførende, hvornår der er ført tilsyn og med hvilke fag og klasser, en evaluering af dansk, matematik og engelsk, helhedsvurdering, opdragelse til demokrati, m.m. Fortsættes næste side

5 Mine forudsætninger for tilsyn Jeg er uddannet fra læreruddannelsen Zahle 1982 og har været folkeskolelærer i København fra 1982, blev cand. pæd. i pædagogik fra DPU i 1995 og underviser på lærer uddannelsen i de pædagogiske fag. Er pt. lektor og praktikleder på læreruddannelsen på Sjælland. Jeg har års erfaringer som tilsynsførende ved de frie skoler og blev certificeret tilsynsførende Ninna Vestergaard Braüner For yderligere information: Ny tilsynsførende på Esajaaskolen BEK nr. 166 af 25/02/2013 Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. BEK nr 619 af 09/06/2010 Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v. Vej og skiltning i Kirkegade under ændring Der er etableret vejbump og skiltet ved skolens indkørsel er flyttet hen til 10 m før Eriks Minde Alle. Derfor er det ikke længere muligt at standse eller parkere før skolen ud for skolen og efter skolen hen til Eriks Minde Alle. Ingen P Kør helt frem og sæt af Tak om I vil huske dette af hensyn til jeres egne børns sikkerhed. Kør derfor forbi skolen, hvis der er optaget på skolens område og parker efter Eriks Minde Alle - eller på Eriks Minde Alle, hvor man også kan gøre brug af Moskeens P-plads. Vælger man at gøre brug af skolens indkørsel, er det kun for at sætte barnet af for derefter at køre videre med det samme. Kør helt frem til udkørslen eller nærmest foranholdende bil, inden du sætter dit barn af. P-pladserne kan ikke benyttes. De er beregnet for skolens personale. Der mangler nu at blive etableret et fodgængerfelt lige efter skolens indkørsel. Når det er sket, vil der komme en mere samlet beskrivelse af trafikreglerne til jeres orientering. Opvaekst 5

6 Opslagstavlen Så er vi i gang igen a Glimt fr rt 2013 skolesta vering le og bogud 6 opvaekst

7 Hoppeborg i skolegården Tjek hjemmesiden Gl før imt fr ste a sko 0.kl. led ag Opvaekst 7

8 Nyt personale Efter sommerferien har vi fået 5 nye lærere, en ny skolepsykolog og en ny tilsynsførende. Velkommen til dem alle i det fremtidige arbejde. Som tidligere omtalt, stopper Sannie med udgangen af september måned efter 12 år på Esajasskolen. Stor tak til Sannie for tiden her på skolen og god vind fremover i de nye udfordringer, der venter. Fra septemeber vil både Sannie og hendes afløser være i klassen. Pia Broch Sannies afløser er Pia Broch, som kommer fra en tilsvarende friskole. Hun har fem års undervisningserfaring med sig i bagagen. Pia er uddannet lærer fra N. Zahles Seminarium i 2008 med linjefagene dansk, engelsk, billedkunst og dansk som 2. sprog. Pia havde sin første skoledag mandag d. 23. september. UU-vejleder Louise Svendsen I september måned fik vi ny UU-vejleder som afløser for Birgitte Øager Jensen. Det er Louise Svendsen, som kan træffes på eller på mail eller med besked på Intra. Louise er på skolen hver fredag. Planen for vejledningsaktiviteter på Esajasskolen kan findes på Intra. Skolepsykolog Mogens M. Mønsted Fra og med dette skoleår har vi fået en ny skolepsykolog. Det er Mogens M. Mønsted, som har en mangeårig erfaring Fra sit virke på kommunens skoler. Han kan evt. træffes på Tlf opvaekst

9 Mathine Ammitzbøll Andersen Jeg er i dette skoleår blevet ansat på skolen i en delt stilling, som lærervikar og SFO-medarbejder. Min fritid bruger jeg primært på musik undervisning, kurser, sangskrivning mm. Jeg skal også til at spille som pianist i Vanløse Frikirke, hvor jeg har min ugentlige gang. Nu ser jeg frem til et spændende år på Esajasskolen. David Thorngreen Sorth Jeg er 25 og bor i Nordvest sammen med min kone. Er lige blevet færdiguddannet fra Frederiksberg Seminarium med dansk, idræt og musik som linjefag. Min undervisning på Esajasskolen bliver bl.a. i indskolingen med masser af musik og idræt. I min fritid kommer jeg i Nordvest LMU, bruger meget tid på musik og guitar. Jeg kan godt lide at benytte mig af de udendørs træningsfaciliteter i København. Endvidere elsker jeg at fiske, sejle i kano, sove i telt og lave bål. Tina Waskiw Rasmussen Jeg er 41 år gift med Lars og mor til 5 børn. Børn er mit arbejde, min hobby og mit liv. I skolen underviser jeg i dansk, matematik, natur og teknik, kristendom og matematik. Synger og spiller af hjertens lyst både med og uden børn. Det håber jeg, at begge skolekor vil få glæde af. Min anden store interesse er IT. Jeg elsker min kirke, min have, min cykel og mine vandrestave. Jeg ser frem til at arbejde sammen med jer alle. Lise Berggren Smidt Jeg er 45 år og uddannet lærer og psykoterapeut. Jeg er gift med Frederik, som er præst ved Fredens-Nazarat kirker på Østerbro, hvor vi bor. Vi har 3 dejlige børn. Jeg skal undervise i matematik, billedkunst, kristendom og engelsk samt specialtimer. Glæder mig til at undervise de skønne børn. Er meget optaget af familieliv og ægteskab. I vores fritid danser min mand og jeg argentinsk tango og vi beder dagligt tidebøn sammen. Det er fantastisk at skulle undervise på en kristen friskole. Opvaekst 9

10 IT og andet elektronisk udstyr Elevernes anvendelse af IT og andet elektronisk udstyr Fra og med i år skal alle skoleelever i klasse selv stille med en bærbar pc til anvendelse i undervisningen (jvf tidligere information). Derfor har vi på skolen stillet aflåselige skabe til rådighed for eleverne i klasse. Det giver dem mulighed for at låse deres bærbare pc ind i et skab, når ikke den bruges i frikvarterer, mellemtimer el.lign. Det er op til eleverne selv at få det gjort, ligesom det er deres egen risiko at lade være. Vi henstiller til, at eleverne gør det, så vi undgår, at ting forsvinder eller lider skade. I begge tilfælde vil det være hjemmets forsikring, der skal på banen. Tilsvarende er gældende, hvis en medbragt telefon el.lign. bliver skadet også her er det hjemmets forsikring, som skal træde til. Det kan være en god idé at orientere sig på hjemmesiden om reglerne for anvendelse af elektronisk udstyr. Det kan f.eks. blive inddraget, såfremt det i timerne anvendes til andre formål end undervisning. Tag gerne en snak med jeres børn om det. Afslutningsvis skal vi gøre opmærksom på, at skolen ikke har nogen kollektiv ulykkesforsikring. Det betyder, at man selv skal være opmærksom på, at ens børn er forsikret, hvis ulykken skulle ramme. Dan Crillesen 10 opvaekst

11 Kalender 2013/14 Januar Ti 7 ma 13 Ti 28 Fre 31 Forældredag Forældrerådsmøde Samarbejdsmøde Oktober On 2 Forældredag Februar Ti 4 1b/8/9 Fre 4 Ti 8 To 24 Forældrerådsmøde 7a/7b/8/9 To 20 Ma 24 Fr 28 4/5/7b Forældredag ma 28 Ons 30 November To 7 Ti 12 Samarbejdsmøde 2/5/6 3 kl. Marts Ti 11 ma 24 Ti 25 Ti 25 3/6/7a 0. kl. 0/1a/2 Ma 18 0 kl. To 27 Forældredag Ti 19 To 28 0/1a/1b/4 April Ti 1 forældrerådsmøde Lø 30 Julemarked To 10 Forældrekr.møde December Ti 10 Fre 20 Juleafslutning i Vigerslev kirke To 10 Maj Ma 12 Ti 27 Samarbejdsmøde Forældredag Opvaekst 11

12 12 opvaekst Velkommen til et nyt skoleår

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle 8410 Rønde Telefon: 25200700

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle 8410 Rønde Telefon: 25200700 Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle 8410 Rønde Telefon: 25200700 Skoleleder: Michael Kjær. Hjemmeside: www.ugelboellefriskole.dk Email:info@ugelboellefriskole.dk CVR.nr. 32819087

Læs mere

TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKO- LEÅRET 2013/2014.

TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKO- LEÅRET 2013/2014. TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKO- LEÅRET 2013/2014. Så er foråret atter ved at bryde frem og endnu et spændende og givende skoleår på Tømmerup Friskole nærmer sig sin afslutning for afgangsklassen

Læs mere

Til nye børn og forældre. VELKOMMEN TIL NÆSTVED FRI SKOLE - frie børn lærer bedst

Til nye børn og forældre. VELKOMMEN TIL NÆSTVED FRI SKOLE - frie børn lærer bedst Til nye børn og forældre. VELKOMMEN TIL NÆSTVED FRI SKOLE - frie børn lærer bedst Udarbejdet af Bestyrelsen for Næstved Fri Skole Oktober- november 2008, redigeret august 2010 Tusind tak fordi I har valgt

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

INDBLIK Viby Skole Vinter 40. årgang

INDBLIK Viby Skole Vinter 40. årgang INDBLIK Viby Skole Vinter 40. årgang Endeli g sne! Indhold Leder - af Kalle Kristensen s. 3 Novellekonkurrence s. 4 Forsikring af Lars Christensen s. 5 Vittighedskonkurrence s. 5 Nyt ansigt på skolen s.

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET S E P T E M B E R 2 0 1 2 NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Siden januar i år har skolen, børnehaven, klub og fritidsordning haft én og samme bestyrelse. Denne bestyrelse har endnu ikke fundet sig et navn,

Læs mere

MØLLEN OKTOBER 2009. Alle børn cykler - også 5.a. Kontaktblad for Dybbøl-Skolen www.dybbol-skolen.dk

MØLLEN OKTOBER 2009. Alle børn cykler - også 5.a. Kontaktblad for Dybbøl-Skolen www.dybbol-skolen.dk MØLLEN Kontaktblad for Dybbøl-Skolen www.dybbol-skolen.dk Alle børn cykler - også 5.a Læs artiklen side 9 om 452 cyklende elever fra Dybbøl-Skolen OKTOBER 2009 LÆS BLADET OG FÅ SVAR PÅ BL.A.: Skal eleverne

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Fænøsund Friskole Generalforsamling 2013 Skolelederens skriftlige beretning V/Tabita Radoor Jensen, konstitueret leder

Fænøsund Friskole Generalforsamling 2013 Skolelederens skriftlige beretning V/Tabita Radoor Jensen, konstitueret leder Fænøsund Friskole Generalforsamling 2013 Skolelederens skriftlige beretning V/Tabita Radoor Jensen, konstitueret leder Sang: Våren er i luften. Det er blevet forår Det er forår i Danmark, og nyt spirer

Læs mere

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Møderne blev afholdt i skolens gymnastiksal, med mulighed for efterfølgende spisning.

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD INDHOLD INDHOLD Indledning s. 03 Et barn er aldrig for lille til at savne og sørge s. 04 Konkrete råd i forbindelse med dødsfald s. 07 Fra død til begravelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Tilsynserklæringen for skoleåret 2013/2014. Tilsynsførende Kurt Madsen - lærer på Specialcenter Syddjurs i Pindstrup

Tilsynserklæringen for skoleåret 2013/2014. Tilsynsførende Kurt Madsen - lærer på Specialcenter Syddjurs i Pindstrup Sivested den 18. april 2014 Tilsynserklæringen for skoleåret 2013/2014 Midtdjurs friskole. Skolekode: 280040 Tilsynsførende Kurt Madsen - lærer på Specialcenter Syddjurs i Pindstrup Tilsynserklæringen

Læs mere

REALSKOLENS SOMMERHILSEN v. Helle Martensen

REALSKOLENS SOMMERHILSEN v. Helle Martensen REALSKOLENS SOMMERHILSEN v. Helle Martensen Nu er det snart sommerferie Når eleverne fra 0.-8.klasse samt førskoleklasserne på fredag kl. 11.30 i Teatersalen slutter skoleåret med at synge Ferie, ferie,

Læs mere

KONTAKT. Indhold: Nr. 6 37. årg. 15. juni 2007. Bording Skole Solsortevej 7441 Bording. Store badedag. Skr. eksamen. Billeder fra TCP 2007

KONTAKT. Indhold: Nr. 6 37. årg. 15. juni 2007. Bording Skole Solsortevej 7441 Bording. Store badedag. Skr. eksamen. Billeder fra TCP 2007 Nr. 6 37. årg. 15. juni 2007 Bording Skole Solsortevej 7441 Bording KONTAKT Skr. eksamen Billeder fra TCP 2007 Store badedag Indhold: Nyt fra ledelse og skolebestyrelse Kanotur og 5.b s lejrtur Velkommen

Læs mere

De frie skolers utrættelige stemme fyldte 60 år i juni

De frie skolers utrættelige stemme fyldte 60 år i juni Nr. 5 Juni 2011 Danmarks Privatskoleforening De frie skolers utrættelige stemme fyldte 60 år i juni Side NYT OM PRIVATSKOLERNE NR 5 2011 Mentoring er den måske bedste og billigste lederuddannelse Side

Læs mere

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00.

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00. Uge 16 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Dejligt at være tilbage på

Læs mere

Søndre Skole. "Et rart sted at være - et godt sted at lære" Ledelsen. Skoledebat. Stine Damborg. Motionsdag. Flexuge

Søndre Skole. Et rart sted at være - et godt sted at lære Ledelsen. Skoledebat. Stine Damborg. Motionsdag. Flexuge Søndre Skole "Et rart sted at være - et godt sted at lære" Ledelsen Skoledebat Stine Damborg Motionsdag Mads Motionsdag Panny Flexuge Meddelelsesblad for Søndre Skole Oktober 2014 SØNDRE SKOLE Koldingvej

Læs mere

Nyhedsbrev for februar

Nyhedsbrev for februar Nyhedsbrev for februar Kære forældre Jeg vil først og fremmest indlede med, at fortælle hvor glad jeg er for, at være blevet pædagogisk leder i Spirrevippen. Jeg glæder mig over, at se og mærke engagerede

Læs mere

Velkommen til Eventyrhulens side

Velkommen til Eventyrhulens side Velkommen til Eventyrhulens side Her på siden håber vi at du kan finde oplysninger og svar på en stor del af det der rører sig når dit barn enten snart skal starte, eller allerede går i børnehaven. Skulle

Læs mere

Gem bladet og brug det!

Gem bladet og brug det! Med dette informationsblad byder vi alle nye og gamle elever samt forældre velkommen til et nyt skoleår på Lynge Skole. Gem bladet og brug det! Lynge Skole Ved Gadekæret 15 3540 Lynge Tlf. 48187017 Fax

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015 INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015 Skolens adresse, telefonnumre og e-mail: FEMMØLLER EFTERSKOLE Molsvej 137 8400 Ebeltoft Telefon: 8636 2400 E-mail: fe@femmoeller.dk (kontor) E-mail:

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Den sidste tid har været præget af afslutningsfester for både elever og forældre, så nu er vi klar til at sende eleverne på sommerferie.

Den sidste tid har været præget af afslutningsfester for både elever og forældre, så nu er vi klar til at sende eleverne på sommerferie. Uge 26 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Den sidste tid har været præget

Læs mere

Selvevalueringsrapport Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 2014/2015

Selvevalueringsrapport Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 2014/2015 Selvevalueringsrapport Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 2014/2015 1 Evaluanden Bestyrelsen for Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole har vedtaget, at emnet for årets evalueringsobjekt

Læs mere