bladet Ærø 4 December Januar Februar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bladet Ærø 4 December Januar Februar 2010-2011"

Transkript

1 Kirke bladet Ærø 4 December Januar Februar

2 Den himmelblå»jesus blir født på anden sal i Magasin du Nord. Han griner, når du trykker på en fodpedal sir goddag til sin mor..«sådan synger Shubidua i deres gode, gamle julesang»den himmelblå«. En sang, som jeg i hvert fald bliver i godt humør af at høre hvert år, når det er juletid. Men min farmor kunne ikke lide den, husker jeg. Hun rystede på hovedet og så ud, som om hun mest af alt havde lyst til at slukke for radioen, når den blev spillet. For hun brød sig ikke om, at nogen sang sådan om Jesus. Som om han bare var en dukke i et stormagasin, der blev levende og kunne grine, når mennesker satte fodpedal og strøm til. I dag ville det nok være svært at finde nogen, der synes det er upassende at synge sådan om Jesus, som Shubidua gør. Naturligvis fordi vi lever i en anden tid end den, som min farmor var rundet af og opvokset i. Hun var fra en gård i det vestjyske, yngste barn af en stor søskendeflok. Og dengang for 100 år siden var det utænkeligt at synge om Jesus som Shubidua gør, fordi Jesus nu engang er Guds søn. I dag er det anderledes. Hvis man tror, at Jesus er Guds søn, så er han dét uanset hvor mange smilende, mekaniske Jesusbørn i krybber, der findes i butikker rundt omkring, og uanset hvad man synger om ham i forskellige julesange. Det kan ikke anfægte, at han er den, han er. Har mennesker selv opfundet Gud Men måske tog min farmor i virkeligheden afstand fra noget andet fra den tanke, at det er menneskene, der selv giver liv til Jesus, ligesom når man trykker på en fodpedal og får en dukke til at grine. En forestilling, man godt kan møde i dag at alt det med Gud er noget, menneskene selv har fundet på. Fordi vi ikke vil se livets vilkårlighed og tilfældigheder i øjnene, så skal der være en nødudgang at et guddommeligt væsen i sidste ende vil genoprette alt. Fordi vi ikke vil se i øjnene, at vi skal dø så skal der være en opstandelse og et evigt liv at håbe på og sætte sin lid til. Fordi vi ikke kan bære, at der er så meget, vi ikke har magt over og har styr på så skal der være én, der er god, og som vi kalder almægtig. På den måde skaber vi selv Gud, vil nogen sige. Og overfører vores ønsker og forhåbninger, alle vores umulige og urealistiske drømme til ham. For at vi bedre kan holde ud at leve. Vi gør det samme som det, Shubidua synger om sætter ledning til en dukke og trykker på en fodpedal, og vips, Vorherre smiler til os. Er Jesus troværdig Nu er der jo ingen, der i bund og grund kan vide, hvad der er op og ned og rigtigt og forkert. Ligesom ingen kan bevise, at kristendommen ikke er sand, er der heller ingen, der kan føre bevis for, at dét, vi tror på i kristendommen er sandt. Og selv når man tror, kan man sagtens komme i tvivl. Hvordan finder vi så ud af, hvad der er rigtigt, og hvad vi skal tro. Vi kan gå en anden vej end den, der ikke fører os nogen steder hen og prøve at overveje, om personen Jesus nu var troværdig eller ej. Vi kan læse og høre de beretninger, der er overleveret om ham. Og derefter spørge os selv, om han er troværdig værd at tro. Når han for eksempel viser os, at kærlighed og medmenneskelighed er det vigtigste. At de mest barmhjertige handlinger gør vi, når vi er barmhjertige på en umiddelbar måde uden at tænke over det først og uden ligesom at betragte os selv udefra. At vi ikke skal dømme andre, og at den måde, vi dømmer andre på, også fortæller, hvordan vi dømmer os selv. Et budskab, der gør en forskel Hvis vi genkender noget af dét og synes, at Jesus er værd at tro med andre ord troværdig, så kan vi nok godt forsvare også at have tillid til ham, når han viser os noget, vi ikke har mulighed for at vide eller bevise sandheden i. Om han virkelig er Guds søn for eksempel. Og så kan vi sige til os selv ok, jeg kan ikke vide, om han er Guds søn, og om det i sidste ende virkelig er sandt. Men det gør en forskel i mit liv, en god forskel, om jeg tror på, at Gud findes og vil os mennesker det godt, og at vi ikke bare er overladt til os selv. Når det budskab er fremsat af Jesus, altså af én, der i øvrigt er troværdig, og når det gør en god forskel i mit liv, så kan jeg godt leve med, at jeg måske ikke kan begribe og fatte det hele til bunds. Og imens lade kærlighedsbudskabet fylde og berige mit liv. Det er heller ikke til at forstå, at Gud skulle komme til jorden i skikkelse af et menneskebarn, sådan som vi fejrer, at han gjorde den første julenat. Men det gør en god forskel i vores liv her i december. Den måned ville være mørk og kold og kedelig uden julegaver, juletræer, gran og lys og hygge. Og fremfor alt uden kærligheden, som er det hjerte, der banker bag al decembers glæde, varme og håb. Glædelig jul! Janet Ligaard Forsideillustration: Marstal Kirke er opført i 1738 og udvidet med sideskib i Oprindelig havde kirken en tag rytter, men siden 1920 har kirken haft sit kobbertækkede tårn, som ses viden om. Kirkens altertavle forestiller Jesus, der stiller stormen på søen. Maleren Jens Erik Carl Rasmussen har malet alter tavlen i 1881 og benyttede ved den lejlighed lokale modeller. (Foto Peter Nielsen) 2

3 Hvad gør man? Ved FØDSEL Fødselsanmeldelsen skal være kirkekontoret i hænde i det sogn, hvor moderen bor se nest 14 hver dage efter fødslen. Medbring: Forældrenes vielsesattest og fødselseller dåbsattester. Er barnet født uden for ægteskab: Moder ens fødsels- eller dåbs attest, evt. separations- eller skilsmissepapirer. Ved DÅB Henvendelse til en af præster ne. Medbring: Oplysning om bar nets navn og om hvor føds len er anmeldt, forældrenes dåbs attester og evt. viel ses at test, samt navn og adresse på mindst 3 faddere og tidspunkt for barnedåben. Ved BRYLLUP Henvendelse til den præst, der skal forrette vielsen. Ved DØDSFALD Henvendelse under alle om stændigheder til kirkekontoret, hvor man vil være behjælpelig med at udfylde de fornødne pa pirer. (Herfra sørger man des uden for an meldelse til folkeregister, skif teret og social ud val get af hensyn til udbetaling af be gravelseshjælpen). Der er mulighed for at blive begravet/bisat fra sognets kirker eller kapel. Kirkebilen Ring Ole s Taxi. Kirkebilen er gratis for dig, som gerne vil i kirke og behøver transport. Husk at bestille lørdag in - den kl Bladudvalg Dagny Lyngborg, Tranderup. Ingolf Andersen, Søby. Peter Nielsen, Bregninge. Anne Røndal, Ærøskøbing. Kirsten Svane, Marstal. Aksel Krogenlund Larsen, Rise. Ærø-kronikken Haveterapi I foråret 2010 valgte jeg at tage en mindre uddannelse i»haveterapi«i Alnarp i Sverige og på Institut for Skov og Landskab, KU Life, i København på diplomniveau.»haveterapi«er for mange et forholdsvis nyt og ukendt begreb, men det har været kendt og brugt i bl.a. USA og Sverige i længere tid.haveterapi er en tværfaglig disciplin. Man taler inden for haveterapi om, at haveterapeuter findes i grønne og hvide kitler. De grønne er dem med en»grøn«uddannelse (gartnere, have- og landskabsarkitekter mm.), mens de»hvidkitlede«er dem, der arbejder eller er uddannede indenfor social- og sundhedsområdet (f.eks. sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter og psyko-terapeuter). Men på forårets hold af haveterapistuderende dukkede der så en»sort-kitlet«op, nemlig én præst. Det var for mig vældig spændende at være en del af dette tværfaglige uddannelsesmiljø, også selv om jeg hverken hørte til i»hvid«eller»grøn«stue, for jeg følte, jeg havde noget både at lære og gi begge steder. Haveterapi handler, kort fortalt, om helse og rekreation for mennesker, der har været udsat for stress, sorg, krise eller lign., der svækker deres livskraft eller livsmod. Det er et redskab, blandt andre, til at hjælpe med at få meningen med og indholdet i livet tilbage på. Derfor synes jeg i høj grad, at have terapi også bør være et arbejdsområde for teologer og præster. Og tanken om at haveterapi også kan praktiseres på kirkens grund, fandt mange på uddannelserne, såvel lærere som medstuderende, interessant og værd at arbejde videre med. Ikke alene fordi præsten har at gøre med menneskers liv og livets mening, men også fordi vores teologi har både jorden og livet som skabt som udgangspunkt. At naturen har en betydning for menneskets væren, ve og vel, er faktisk en fællesnævner for teologi og haveterapi. Måske skal jeg slutte med at forsøge kort at beskrive, hvad»haveterapi«er: Der er egentlig ikke noget særlig mystisk i det. Det handler blot om, at man som menneske, ved at gøre ting i naturen, eller bare være (sanse og opleve), har mulighed for at (gen)finde meningen med livet efter en hvilken som helst form for (livs)krise. I et terapiforløb møder du forskellige personer, som giver dig fysisk og psykisk støtte. Det kan f.eks. være en fysioterapeut, og en psykoterapeut gerne suppleret med en»grøn«viden, men det kunne også være en præst altså personer som hjælper én fysisk og/eller psykisk. Og i dette univers kommer så Naturen eller haven faktisk ind i»terapien«som en ekstra terapeut. Haven er dét sted, hvor dine sanser på forskellig vis påvirkes, men haven er også et sted, hvor du kan lave ting/aktiviteter, der giver mening. Haven kan ligeledes vække minder, således at det at være dér, giver sammenhæng i den enkeltes liv, i forbindelse med f.eks. bearbejdelse af sorg, eller seen fremad, iden - tificerende sig med planterne, der gror. Haveterapi er altså en terapiform, hvor den deltagende kan finde et rum til både at mærke sit eget liv, og er en del af et stort og meningsfuldt hele, en stor sammenhæng. Efter min eksamen i juni har jeg endnu ikke haft tid til at beskæftige mig yderligere med haveterapi, men jeg ser det som et område, som også Den Danske Folkekirke bør tage til sig og være en del af. Det er på vej i Sverige, til stor glæde for både kirke og mennesker, så mon ikke der er en mulighed, at frøet også kommer til at spire herhjemme. Sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen 3

4 Sognepræstens ferie/fridage dec.; dec., febr Telefonsvarer henviser til anden præst Menighedsrådsmøder Dagsorden: I Bregninge Kirkes våbenhus og på opslagstavlen ved Søby Kirke Dag: Tirsdag flyttes fra mandag, da det er de ansattes fridag. Sted: På skift mellem Søby Sognehus og Bregninge Præstegårds konfirmandstue. Tid: Kl Dato: Den 18. januar 2011 kl i konfirmandstuen i Bregninge. Den 8. februar 2011 kl i Sognehuset i Søby. Kirkelige handlinger August, september, oktober Døbte Søby: Astrid Strachotta, Præstevænget 10 Bregninge: Willy Lorentz Rahbek, Øster Bregningemark 24 Aurelius Ivan William Gordon Thomas, Bregninge Møllevej 4 Begravede Søby: Skjold Ole Kieler Jensen, Søbakkevej 2A. Kristian Helge Larsen, Østerbro 20. Ejnar Marius Hansen, Alleen 19. Bregninge: Leo Børstenbinder Henriksen, De Gamles Hjem, Rise, tidl. Bregninge. Hans Christian Christensen, Grønnemosevej 6 December i kirkerne Bregninge-Søby Sogne»Syng julen ind«søby Kirke, torsdag den 9. december, kl , Søbykoret og Luciaoptog. Søby Skole har øvet Luciasangen og optog med børnene i 3. og 4. klasse. Søbykoret medvirker i den smukt oplyste kirke, og vi synger sammen. Præsten læser en historie for både børn og voksne. Menighedsrådet indbyder ligeledes til en hyggelig aften i Sognehuset på Søbakkevej 9, umiddelbart efter den sidste salme er sunget. Bregninge Kirke, tirsdag den 14. december kl Børnehaven PippiHuset, Jakobsminde, Æblelunden, Værkstedsgården, Reberbanen og dagplejerne. Efter gudstjenesten indbyder menighedsrådet til æbleskiver i præstegården og konfirmandstuen, hvor store og små kan blande sig med hverandre. Søby Kirke Fredag den 17. december, kl Julegudstjeneste for Søby Børnehave, dagplejerne og Skolen. I år har vi valgt at slå det sammen til en gudstjeneste. Det passer fint, da skole og børnehave i forvejen arbejder meget sammen. Gudstjeneste og juletræsfest Søndag, 2. juledag/julesøndag, den 26. december kl Fællesgudstjeneste i Søby Kirke og Forsamlingshuset Efter en kort gudstjeneste vil Vibeke Boeslund læse Selma Lagerlöfs smukke julefortællinger i Forsamlingshuset i Søby. Vibeke er en fantastisk fortæller og vil med hendes specielle indlevelse læse noget af det bedste nordiske litteratur. Selma Lagerlöf var også den, der skrev om Nils Holgersen og Gøsta Berlings Saga. Vi skal traditionen tro kæmpe om Bager Finns kransekage, der virkelig er værd at kæmpe for. Han er jo Verdens Bedste Bager! Sognepræst og Menighedsråd udfordrer med mange svære spørgsmål ved kaffebordene. Hellig Tre Kongers gudstjeneste, Bregninge Kirke Fællesgudstjeneste Lørdag den 8. januar 2011, kl Søndagens gudstjenester bliver afløst af en Hellig Tre Kongers maskegudstjeneste i den mørke nat med fortællingen om de tre fornemme mænd, som eftertiden har kaldt Kasper, Melchior og Baltasar. De leder efter det nyfødte Jesusbarn. Fortællingen er oplagt til masker, og dagene forinden har der været løbet i landsbyerne og i markerne, og med sidste års fantastiske aften i klar erindring for rigtig mange vil vi i samarbejde med Bregninge LokalRåd gøre det til en fast tradition i kirken, som det har været i mange, mange år i denne ende af Ærø»at løbe Hellig Tre Konger«. Den 6. januar 2010 skrev Viggo Mortensen, Gammelgaard, i Kristelig Dagblad om denne aften i kirken:»i det ydre kan dét, der foregår i kirken, minde om andre krybbespil, der som regel opføres af børn. Men her er det»maskerne«, der agerer.«sogne-søndage Menighedsrådet for Bregninge-Søby har haft stor succes med sognesøndagene, der nu kører på anden sæson. Det er glædeligt at se en stor og konstant opbakning til arrangementerne, der foregår i menighedshuset på Søbakkevej 6 i Søby i forlængelse af gudstjenesten i Søby Kirke. I januar, februar og marts fortsætter vi med sogne-søndage i Søby Kirke og Sognehuset. Kl er der en kort gudstjeneste, derefter er der sammenkomst i Sognehuset med kaffe og kage à 20 kr. Datoer: Søndag d. 23. januar: Marianne Langdill fortæller om oplevelser med dyr og mennesker fra den danske kgl. stald over dyrlæge i Napoli til den kgl. stald i Holland. Søndag d. 13. februar: Erik Jørs fortæller om sit internationale arbejde. Søndag d. 13. marts: Eva Jørgensen fortæller om sit arbejde for at hjælpe rumænske børn og unge. Vi kan tilbyde kirkebil fra Bregninge Sogn til Søby Sognehus. Kontakt sognepræst Agnes Haugaard på tlf eller Kirsten Langdill

5 Tranderup Sogn Siden sidst... Siden sidst er et indlæg fra Tranderup menighedsråd, hvor der kort bliver beskrevet om afholdte arrangementer, beslutninger og nye tiltag fra menighedsrådet. Så har endnu et kirkeår nået sin afslutning. Jeg vil i korte træk prøve at fremhæve de væsentlige tiltag/begivenheder, menighedsrådet har arbejdet med i det indeværende år: En ny klokke til Tranderup Kirke er nok det, menighedsrådet har brugt flest kræfter på som er blevet en realitet! Før dette kirkeblads udkommen vil den nye klokke være hængt op i sit tårn og lade sin smukke klang lyde over Tranderup sogn. Kirkegården har været igennem en forandring. Der er etableret et område mod syd på den»nye«kirkegård til urne og kistebegravelser med nedfældet plade. Dette har været ønske længe, som nu er efterkommet. Søndag den 6. dec. blev Tranderups kirkes nye smukke alterdug taget i brug. Dugen er kniplet af Grete Lauritsen (tidl. Vindeballebo). Ansættelse af ny graverafløser Olaf Havsteen-Mikkelsen og kirkesangervikar Helge Taggatz. Ruth Nøjgaard har orlov til 1. marts Afskedsgudstjeneste den 29. aug. og reception for sognepræst Lars Ole Gjesing. I fællesskab med Ærøskøbing menighedsråd har menighedsrådet væ - ret i gang med renovering af præste - gården i Ærøskøbing og sammen vil vi forsøge at finde den rigtige præst til vore sogne. Det kommende kirkeår vil byde på nye spændende opgaver for menighedsrådet, bl.a.: Byde den nye præst med familie, velkommen til vores sogn. Udgivelse af»præstehistorie«for Tranderup sogn. Udarbejde en plan for energibesparelse på Tranderup Kirke. Menighedsrådet ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. Formand Lissi Anneberg De ni Læsninger Tranderup Kirke, søndag den 12. december kl Tredje søndag i advent har gudstjenesten i Tranderup den særlige form, som består af en vekslen mellem bibellæsninger og musik/salmer. Læsningerne leder op til julen, og salmer og musik understøtter læsningerne. Traditionen har nu varet flere år i Tranderup og er overtaget fra den engelske kirke. Det hører til denne tradition, at læsningerne ikke varetages af præsten, men af folk fra sognet, og sådan vil det også være i år. Gudstjenesten vil blive ledsaget af»øhavskoret«, under ledelse af organist Gitte Jørgensen. Sogneeftermiddage i Tranderup sognehus Torsdage kl til Pris: kaffe og kage kr. 25,- Der vil yderligere blive annonceret og bragt omtale ved hvert enkelt arrangement i Ærø Ugeavis. Alle er hjertelig velkomne! Torsdag den 9. december: Kirkens organist Gitte Jørgensen og kirkesanger Helge Taggatz synger julen ind. Torsdag den 13. januar: Sognepræst Agnes Haugaard fortæller under temaet»præstens funktion og rolle på vore institutioner«torsdag den 3. februar: Karsten Hermansen fortæller om Carsten Jensens bog»vi de druknede«og virkeligheden bag romanen.»kreative eftermiddage«i Tranderup sognehus Lørdage kl til Pris: kaffe og kage 20,- Kontaktperson: Lissi Anneberg, tlf Laver du håndarbejde? Syr, strikker, JULEGAVE-IDÉ Bogen om Tranderup kirke»en landsbykirke og dens historie«sælges fra Tranderup sognehus, fredag den 10. december fra kl til kl Bogen som er skrevet af flere forfattere, kommer ind på en række temaer vedrørende Tranderup kirke og sætter den ind i en større sammenhæng. Bogen er udkommet i 2003 og er redigeret af Mette Havsteen- Mikkelsen. Bogen er indbundet og indeholder mange flotte billeder. Bogen koster 100 kr. TRANDERUP KIRKE En landsbykirke - og dens historie 5

6 maler eller andet håndarbejde er du velkommen i sognehuset på nedenstående datoer. Vi mødes en gang om måneden i vinterhalvåret, her hjælper og inspirerer vi hinanden. Lørdag den 8. januar. Lørdag den 5. februar. Lørdag den 5. marts. Kirkelig legestue i Tranderup Tranderup kirke og sognehus Dag og tid: onsdag kl til Pris: Kaffe og frugt 20,- pr. familie. Alle er hjertelig velkommen! ÆRØSKØBInG-TRAnDERUP SoGnE Afskedsreception for Lars ole Den 29. august holdt Lars Ole afskedsgudstjeneste kl i Tranderup Kirke og kl i Ærøskøbing Kirke. Der var dejligt mange mennesker, der ville deltage i hans sidste gudstjeneste. Efter gudstjenesten mødtes mange fra menighederne samt andre med tilknytning til Lars Ole og Hanne til en afskedsreception på Strandskoven. Til trods for mange andre arrangementer i forbindelse med Øhavets Dag blev lokalerne på Strandskoven hurtigt fyldte (omkring 200 fremmødte), og vi havde en meget vellykket og hyggelig afskedsreception med Hanne og Lars Ole Gjesing. Strandskoven havde sørget for, at der var noget lækkert at spise, dejlig vin eller øl til maden og senere kaffe og kringle. Der skete noget hele tiden, og i pauserne snakkede folk hyggeligt sammen. Efter velkomst og fællessang holdt de to menighedsrådsformænd tale for Lars Ole, som også modtog gaver fra rådene både til ham og Hanne. Herefter var der også andre, der ønskede at tale, en baskammerat fra sommerkoret ønskede at synge, en deltager havde digtet en sang, og der var endnu et par fællessange. Som et helt specielt indslag på receptionen var Øhavskoret, som kom og underholdt. Det er altid en oplevelse at høre dette kor, som er meget dynamisk og velsyngende. To af kormedlemmerne havde endog digtet en afskedssang til Lars Ole. Efter et par timer afrundede menighedsrådsformanden i Ærøskøbing da - gen og takkede for fremmødet og en»synge, lege og lære«er for børn imellem 0-6 årige med deres forældre og/ eller bedsteforældre. Selve arrangementet starter i kirken, hvor der er tændte stearinlys og fællessang til kendte salmer. Derefter går alle i sognehuset og leger sanglege og der fortælles remser og historier. Dagen slutter med kaffe, saft og frugt, før vi ønsker hinanden en fortsat god dag. Onsdag den 26. januar. Onsdag den 16. februar. Onsdag den 30. marts. dejlig eftermiddag, hvorefter Lars Ole sagde tak for en vellykket reception. Som afslutning på afskeden med Lars Ole og Hanne holdt menighedsrådene senere i september en afskedsmiddag i menighedshuset i Tranderup, hvor menighedsrådene og de ansatte hyggede sig og sagde tak for nogle gode år. Lars Danquart Ansættelse af præst i Ærøskøbing-Tranderup pastorat i Fyens Stift Som omtalt i sidste nummer af kirkebladet kunne vi ikke opslå embedet som sognepræst i Ærøskøbing-Tranderup pastorat, før vi kendte til en dato, hvor præstegården efter renovering var indflytningsklar til en ny præst. Vi har fra arkitekten fået at vide, at den 1. januar 2011 kunne vi regne med, at præstegården var indflytningsklar, og så snart vi kendte den dato, kontaktede vi biskoppen for at få ham til at opslå embedet. Følgende stillingsopslag har derefter været i præsteforeningens blad og på kirkeministeriets hjemmeside.»stillingen som sognepræst i Ærøskøbing- Tranderup pastorat i Fyens Stift er ledig til besættelse pr. 1. januar 2011.«Embedet blev opslået den 28. september, og ansøgningsfristen udløb den 18. oktober Der har været en del interesserede præster, der har ringet og forhørt sig om stillingen, og mange af dem har efterfølgende været på besøg på Ærø for at besøge præstegården og se kirkerne i Ærøskøbing og Tranderup. Vi har ved Fyens Stift fået oplyst, at der er 16 præster, der har søgt stillingen i vores pastorat. Når vi modtager ansøgningerne, vil vi være meget grundige med at finde frem til, hvem vi skal se og høre nærmere til. Samtidig er vores provst blevet orienteret om ansøgningerne. Der er berammet et orienterende møde med biskop og provst den 3. november, hvor de indkomne ansøgninger gennemgås. Når de forskellige menighedsrådsmedlemmer har gjort deres stilling klar med hensyn til, hvem de foretrækker som præst til embedet i Ærøskøbing- Tranderup, afholdes der et indstillingsmøde efter helt bestemte regler, og resultatet af dette møde sendes via provsten til biskoppen, der fremsender disse udtalelser til kirkeministeren sammen med sin indstilling om ansættelse i stillingen. Lars Danquart Fælles Juletræsfest 3. juledag Ærøskøbing og Tranderup menighedsråd vil gerne invitere alle, børn, unge, voksne og ældre til fælles juletræsfest på Ærø Efterskole i Tranderup, mandag den 27. december, kl I år får vi besøg af et nissepar, som vil hjælpe os med at danse om juletræet og andre julelege med børnene. Jørgen Otto Jørgensen vil stå for julemusikken og tidl. sognepræst i Søby Kathrine Østergaard-Jensen vil fortælle julehistorie for de voksne, mens børnene leger et andet sted på skolen Der bliver kaffe og lagkage for 20,- kr Alle er hjertelig velkommen. Lissi Anneberg 6

7 Ærøskøbing Sogn nyt træ på kirkepladsen Vi er nu nået til, at kirkepladsen kan gøres færdig. Efter konsulentens anvisning skal vi plante et træ, og vurderingen er så, at kirkepladsen har det antal En god gaveidé Bygget af levende stene... Ærøskøbing Kirke træer, som er passende. Vi har bestilt en kejserlind i en pæn størrelse. Leveringstidspunktet er ikke fastlagt endnu, men vi regner med, at det kan ske inden for den nærmeste tid. Træet skal stå på sydsiden og vil komme til at danne en linje med de øvrige store træer. Der har været en henvendelse om utilfredshed med antallet af genplantninger, men vi har kunnet henvise til konsulentens anvisninger. Træmængden var blevet for stor, blandt andet på grund af, at en del selvsåede træer havde fået lov at stå. Nu skulle pladsen være, som det er bedst. Else Emilie Madsen, kirkeværge Julekoncert i Ærøskøbing Kirke Tirsdag d. 7. december kl er der traditionen tro julekoncert i Ærøskøbing Kirke på et tidspunkt i advents tiden, hvor juleforberedelserne er i gang for mange af os. Igen i år er Ærø koret under ledelse af Karsten Hermansen en bærende kraft i koncerten. Koret vil synge et varieret program af engelske og danske julesange. Den klassiske sangerinde Edda Meyer fra Marstal vil synge solosange, og derudover kan man høre festlig orgelmusik på kirkens orgel ved Paul Nedergaard. Og så bliver der naturligvis lejlighed til at synge med på nogle af vores dejlige adventsog julesalmer! Koncerten er som altid gratis, men der er mulighed for at give kollekt ved udgangen. Paul Nedergaard Karen Margrethe Fabricius og Karsten Hermansen Rise Sogn ÆRØSKØBING MENIGHEDSRÅD I forbindelse med Ærøskøbing Kirkes 250 års jubilæum i august 2008 blev der udgivet en bog om kirken, hvor stof fra tidligere skildringer blev samlet og kritisk gennemgået og suppleret med egne arkivstudier. Dette store arbejde blev gjort af Karen Margrethe Fabricius og Karsten Hermansen, og deres bog fik titlen»bygget af levende stene«. Denne bog vil være hovedværk for dem, der søger viden om kirkens historie, og samtidig beskriver den bygningen og dens inventardele. Så er der for øvrigt mange fine fotografier i bogen. Bogen har tidligere kostet 165 kr., men menighedsrådet har valgt at nedsætte prisen til 100 kr., så mange flere kan få glæde af bogen. Den kan købes hos Creutz Boghandel og på museet. Lars Danquart Meddelelser Døbte: I sidste kvartal har der ikke været no - gen dåb i Rise sogn. Begravede: Peter Rasmussen Lundtang, Lille Risevej 3 Rasmus Hansen Jørgensen, Sygehusvejen 22, tidligere St. Rise Skolevej Marius Nielsen Pedersen, Sygehusvejen 22, tidligere Østermarksvej Verner Nielsen Højlund, St. Rise Landevej 6, tidligere Oldegade Berna Johansen, St. Rise Skolevej 36 Høstoffer Ved høstgudstjenesten søndag den 12. september blev der samlet 3.402,50 kr. ind. Beløbet går til spejderne på Ærø. Kyndelmisse Vi fejrer kyndelmisse i kirken søndag den 6. februar med en gudstjeneste fuld af sang, musik og glæde over, at lyset vinder over mørket. Adventskaffe I anledning af december er vores kirkekaffe blevet omdøbt til adventskaffe, og vi nyder en kop eller to i våbenhuset efter hver søndagsgudstjeneste inden jul. Menighedsrådsmøder Konfirmandstuen i Præstegården,tirsdag den 25. januar kl Julekoncert i Rise Kirke Onsdag den 15. december kl er der en festlig koncert i Rise Kirke, hvor Øhavskoret vil præsentere tilhørerne for et varieret program af julemusik fra forskellige lande. Repertoiret spænder 7

8 fra vestindiske toner til nordiske julesange og engelske Christmas Carols, i dejlige arrangementer af blandt andet David Willcocks og Anders Öhrwall. Til koncerten vil tilhørerne også selv få lejlighed til at synge med på årstidens salmer. Paul Nedergaard, til daglig organist ved Ærøskøbing og Søby Kirker, sidder ved orglet og klaveret denne aften. Kirkesanger Helge Taggatz vil synge et par solosange, og koret dirigeres af kirkens organist, Gitte Jørgensen. Alle er velkomne, og der er gratis adgang. Gospel for alle Sangglade mennesker i alle aldre fra og med 10 år kan se frem til en god og festlig dag lørdag den 12. marts 2011, hvor Rise menighedsråd indbyder til gospelworkshop i kirken. De erfarne gospel-instruktører Peter Steinvig og Trine Halse vil lede dette kursus, som begynder allerede kl. 11 om formiddagen. De vil undervise i en god blanding af nye sange med»gang i«og smukke, rolige ballader. Dagen rundes af med en koncert kl. 19, som er gratis og åben for publikum. Dog vil der blive opkrævet et deltagergebyr for workshopdeltagere på 80 kr. for voksne og 40 kr. for børn og unge op til 16 år. Trine Halse er uddannet fra Complete Voice Institute i København, og har desuden studeret sang i USA. Trine er både en dygtig sangsolist og en erfaren dirigent, med stor personlig udstråling og en fin pædagogisk sans. Peter Steinvig er klassisk uddannet og til daglig organist i Karlslunde Strandkirke. Hans store passion er dog gospelmusikken, hvilket afspejler sig i de mange opgaver, han i årenes løb har påtaget sig inden for denne genre. Peter er den faste leder af tre gospelkor og har desuden i snart tyve år arrangeret store gospelfestivaler, bl.a. Copenhagen Gospel Festival. Det er således to kompetente og meget engagerede mennesker, som man kan få lejlighed til at stifte bekendtskab med næste forår. Hold øje med den lokale presse, når tiden nærmer sig, hvor der vil komme nærmere information om tilmelding. Vel mødt i Rise Kirke den 12. marts! Julehjælp Marstal Julen varer længe koster mange penge lyder det, og dette kan gøre det at holde jul til et problem, i stedet for en glæde. Derfor kan man søge julehjælp fra Marstal Sogns Menighedspleje, hvis man er værdigt trængende og bosiddende i Marstal. Hjælpen gives fortrinsvis til betrængte børnefamilier, men alle der har brug for hjælp kan søge, med mulighed for evt. at komme i betragtning, når de til rådighed værende midler fordeles. Man søger ved at rette mundtlig eller skriftlig henvendelse til en af sognets to præster, Anders Hauge eller Lars Peter Wandsøe Kristiansen senest 9. december kl. 12. Evt. tildelt julehjælp vil blive uddelt i ugen op til jul. Endvidere vil vi benytte lejligheden til at gøre opmærksom på, at der også kan søges hjælp fra Menighedsplejen i andre sammenhænge. Man kan altid akut søge om hjælp, og derudover kan der søges om hjælp f.eks. i forbindelse med udgifter til konfirmation, eller hvor der er behov. Marstals Præster & Menighedsråd Marstal Sogn Minikonfirmand- Gudstjeneste Søndag d. 5. december tager vi ved Gudstjenesten i Marstal Kirke, kl. 16 afsked med efterårets Minikonfirmandhold. Minikonfirmanderne medvirker, traditionen tro, i Gudstjenesten, og er med til at genfortælle Julens glade budskab. Alle er velkomne! De ni Læsninger Onsdag d. 8. december kl holder vi hverdagsgudstjeneste i Ommel Kirke. Aftenens Gudstjeneste er en rigtig adventsgudstjeneste, en Gudstjeneste hvor sang og læsninger (læst af menigheden) veksler. En god oplevelse op til jul Der er efterfølgende kirkekaffe! Alle er velkomne. Fortælleaften i konfirmandstuen Tirsdag d. 14. december kl fortæller Ingrid Schrøder-Hansen bibelhistorie i konfirmandstuen. Aftenens fortælling hedder»omkring Jesu fødsel«, og vi bliver ført ind i, hvad der skete i de dage, uger og måneder fra Mariæ bebudelse til Hellig tre Konger. 8

9 Ingrid Schrøder-Hansen er kendt som en fremragende fortæller både på skrift og i tale. Gratis entre. Studiekreds I foråret 2011 vil der atter være studiekreds i præstegården på Møllevejen 93, kl Denne gang bydes der på et strejftog gennem Det Gamle Testamente over tre aftner. Mandag d. 7. februar handler det om»de Historiske Bøger«(herunder Mosebøgerne, Kongebøgerne og Krønikebøgerne m.fl.). Mandag d. 14. marts hører vi om»de Poetiske bøger«(jobs bog, Salmernes Bog Prædikerens bog m.fl.) Mandag d. 11. april gennemgås»de Profetiske bøger«(de fire store, og de 12 små). Oplæg v. Lars Peter Wandsøe Kristiansen og så hygger vi os over en kop kaffe. Alle er velkomne!!! Minikonfirmander Midt i januar byder Marstal et nyt hold af 3. klasse-elever velkommen som Minikonfirmander. Det er i foråret fortrinsvis elever fra 3.B på Marstal Skole, der indbydes. til at ha nogle sjove og lærerige tirsdags-eftermiddage i kirke og konfirmandstue. Vi glædes os til at se jer. Fra skolen får I én seddel med hjem, når vi nærmer os. Vel mødt! Marstal menighedsråd og sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen Koncerter Lørdag den 11. december kl. 16 i Marstal Kirke ADVEnTSKonCERT Ærøkoret Marstal Kirkekor Edda Meyer, sopran Karsten Hermansen, orgel Advents- og juletidens musik er uopslidelig. Det er dejligt at genhøre de toner, som sætter den rigtige stemning før højtiden. I de sidste mange år har de engelske Christmas Carols fået en stadig større rolle i danskernes julerepertoire, men det betyder jo ikke, at det hjemlige skal glemmes. Ærøkorets og Marstal Kirkekors repertoire bærer præg af både nyt og gammelt, dansk og engelsk. I tilgift medvirker sopranen Edda Meyer som solist, så der er lagt op til en stemningsfuld eftermiddag i Marstal Kirke. Der er fri entré til koncerten. Torsdag den 30. december kl i Ommel Kirke JULE- og nytårskoncert Karsten & Korallerne Sidste år gav koret»karsten & Korallerne«sin første egentlige koncert i Ommel Kirke, og det blev en hyggelig optakt til nytåret med en bred vifte af korsang fra traditionel julemusik til rytmisk og jazzpræget musik. Det er endnu ikke blevet en tradition, men måske kan det blive det, når Korallerne igen i år giver koncert i Ommel Kirke på årets næstsidste aften. Der er fri entré til koncerten. Lørdag den 22. januar kl. 16 i Marstal Kirke nytårskoncert Ronnie Johansen, basbaryton Irene Hasager, klaver Karsten Hermansen, orgel Gudstjenester på Marstal Ældrecenter 2. dec. kl Centersalen Hauge (altergang) 9. dec. kl Strand Hauge 16. dec. kl Centersalen Kristiansen 23. dec. kl Rød Kristiansen 24. dec. kl Centersalen Hauge 6. jan. kl Centersalen Hauge 13. jan. kl Grøn Kristiansen 20. jan. kl Centersalen Kristiansen 27. jan. kl Blå Hauge 3. feb. kl Centersalen Hauge 10. feb. kl Orange Kristiansen 17. feb. kl Centersalen Kristiansen (altergang) 24. feb. kl Strand Hauge 3. mar. kl Centersalen Hauge Både Ronnie Johansen og Irene Hasager er velkendte navne på Ærø takket være deres flotte koncerter på Søby gaard. Nu kommer de til Marstal Kir ke, hvor de laver et festligt nytårs program, som spænder lige fra operaens mangfoldige verden til oratorie- musik af Bach, Händel og Mendelssohn. Skulle der være en enkelt, der ikke har hørt om norske Ronnie Johansen, så kan det oplyses, at han har sin vante gang over alt i Europas operahuse og har en stor, flot stemme, som akkompagneres på bedste vis af pianist Irene Hasager, der er en fremragende akkompagnatør for en lang række solister, 9

10 bl.a. Gitta-Maria Sjöberg, Stig Fogh Andersen og altså også Ronnie Johansen. Entré kr. 100,- som sælges ved indgangen fra en time inden koncerten. Torsdag den 3. marts kl i Marstal Kirke KonCERT Serguei Azizian, violin Karsten Hermansen, orgel Kl. 16-gudstjenesterne i Marstal Kirke Vinterens eftermiddagsgudstjenester i Marstal Kirke har som sædvanligt et lidt anderledes indhold. Denne gang ser det sådan ud: Søndag den 5. december kl. 16 Minikonfirmandernes krybbespil ved Lars Peter Kristiansen. Søndag den 2. januar kl. 16 Musikgudstjeneste. På helligtrekongers søndag, den sidste søndag i juletiden, spiller Karsten Hermansen julens orgelmusik, medens Lars Peter Kristiansen prædiker. Søndag den 6. februar kl. 16 Musikgudstjeneste med sopran Edda Meyer som solist og Anders Hauge som prædikant. Søndag den 6. marts kl. 16 Fastelavnsgudstjeneste. Lars Peter Kristiansen prædiker. Indsamlinger 1. januar Nytårsdag: Det danske Bibelselskab. Når der ikke er INDSAMLING til et specielt formål, går»hvad der måtte blive lagt i kirkens bøsser«til projektet»børnearbejdere i Indien«formidlet af Danmisionen (sommerhalvåret, 1/4-1/10) og menighedsplejen (vinterhalvåret 1/10-1/4). www Gudstjenestelisten for Marstal sogn kan også findes på Ærøportalen under»samfund«. Serguei Azizian er født i Armenien i 1957 og kom til Danmark, da han i 1993 vandt Sjællands Symfoniorkesters koncertmesterkonkurrence. Siden da har han givet mange koncerter, indspillet adskillige cd er og undervist på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, hvor han nu er professor. Gennem de senere år har Azizian været en jævnlig og højt værdsat gæst ved Søbygaards årlige sensommerkoncerter, men nu får vi chancen for at høre ham i Marstal Kirke. Der er fri entré til koncerten. Menighedsrådets møder Tirsdag d. 25. januar Tirsdag d. 29. marts Møderne begynder kl i konfirmandbygningen i Strandstræde. Der er offentlig adgang. Dagsorden og beslutningsprotokol vil være fremlagt på Marstal kirkekontor, på Marstal Bibliotek, i Ommel Kirke og ophængt i udhængsskabet ved hovedlågen til Marstal Kirke. Marstal Kirkekor vil gerne være større! Nyt korskolehold begynder fredag den 14. januar kl i kirkens dåbsværelse på kirkens sydside. Alle børn fra 3. til 5. klasse med lyst og interesse for sang er meget velkomne til at se, om det er noget for dem. I korskolen bliver der lagt vægt på at lære at synge rent, at kunne følge med i noderne, at synge små tostemmige sange, og i det hele taget at blive godt rustet til at deltage i Marstal Kirkekor efter et halvt års forberedelsestid. Elever fra 6. klasse og opefter har mulighed for at afvikle deres korskoleperiode direkte i Marstal Kirkekor. Ring og hør nærmere! Marstal Kirkekor har gennem årene medvirket i mange forskellige musikalske sammenhænge og med meget forskelligt repertoire både rytmisk og klassisk men eftersom korets hovedopgave er at ledsage salmesangen om søndagen, er vægten naturligvis lagt dér. Hvis der er spørgsmål eller tvivl, er man velkommen til at ringe til Karsten Hermansen på telefon eller skrive på e-postadressen: Korsangerne i»karsten & Korallerne«er alle begyndt i Marstal Kirkekor.»Karsten & Korallerne«holder jule- og nytårskoncert i Ommel Kirke, torsdag den 30. dec. kl

11 Arrangementoversigt (En del af arrangementerne kan også findes på Kirku.dk) Dag Dato Tid Sted/Kirke Søndag 5. december Kl Marstal Minikonfirmanders krybbespil ved Lars Peter Kristiansen. Tirsdag 7. december Kl Ærøskøbing. Adventskoncert med Ærøkoret, Marstal Kirkekor og Edda Meyer, sopran. Onsdag 8. december Kl Ommel. De 9 læsninger, Torsdag 9. december Kl Søby. Syng julen ind. Søbykoret og Luciaoptog. Lørdag 11. december Kl. 16 Marstal. Adventskoncert med Ærøkoret, Marstal Kirkekor og Edda Meyer, sopran. Søndag 12. december Kl Tranderup. De 9 læsninger med medvirken af Øhavskoret. Tirsdag 14. december Kl Marstal Konfirmandstue. Ingrid Schrøder- Hansen fortæller om Jesu fødsel. Onsdag 15. december Kl Rise. Festlig julekoncert med Øhavskoret. Søndag 26. december Kl Søby. Fællesgudstjeneste og Juletræsfest. Torsdag 30. december Kl Ommel. Jule- og nytårskoncert med Karsten & Korallerne Søndag 2. januar Kl Marstal. Musikgudstjeneste på helligtrekongers søndag. Lørdag 8. januar Kl Bregninge. Hellig Tre Kongers maskegudstjeneste. Fredag 14. januar Kl Marstal. Nyt korskolehold begynder. Lørdag 22. januar Kl Marstal. Nytårskoncert med basbaryton Ronnie Johansen og pianist Irene Hasager. Søndag 23. januar Kl Søby. Sognesøndag med Marianne Langdill. Søndag 6. februar Kl Marstal. Musikgudstjeneste med sopran Edda Meyer. Mandag 7. februar Kl Studiekreds i Møllevejens præstegård Det Gamle Testamente. Søndag 13. februar Kl Søby. Sognesøndag med Erik Jørs. Torsdag 3. marts Kl Marstal. Koncert med Serguei Azizian, violin. Søndag 6. marts Kl Marstal. Fastelavnsgudstjeneste. Lørdag 12. marts Kl Rise. Gospelworkshop. Lørdag 12. marts Kl Rise. Gospelkoncert. Søndag 13. marts Kl Søby. Sognesøndag med Eva Jørgensen. 11

12 Fælles for de ærøske sogne Det Ærøske Julemærke I det kommende kirkeår er det 30 år siden Ærøs tredje julemærke udkom med Lions Club Ærø som udgiver. Finn Poulsen, sognepræst i Bregninge, skrev følgende om motivet: Mange som har været i Bregninge kirke og mener at vide, hvad denne kirke byder på af kunst, vil undre sig, når de ser, at motivet på Ærø-julemærket 1981 er fra Bregninge. De har aldrig lagt mærke til denne blomst. Den er en af de mange blomster, som er malet på kirkens hvælvinger. Disse blomster er, hvad man kalder ornamentik, altså dekorativ fladeudsmykning. Man frygtede den tomme, ubemalede flade; det er karakteristisk for den stilperiode i malerkunsten, som kaldes den sengotiske. Typisk for denne periode blev kalkmaleriernes motiver med mennesker og begivenheder omgivet af blomster, ranker og stjerner. Sådan ser vi det også i Bregnin-ge kirke, hvor maleriets tilblivelsesårstal MDXIII (=1513) er malet i nærheden af årets julemærkeblomst, der i øvrigt er at finde lidt længere nede på samme hvælvingskappe som det berømte narrehoved. Blomsten har seks kronblade. Andre blomster på kirkehvælvingerne har det samme antal kronblade eller blot fire eller fem. Også af den grund ligger den antagelse nær, at blomsterne hører til rosenfamilien. Der er vilde roser, men rosen har også været dyrket og yndet fra de ældste tider, derfor findes den i mange varieteter. Ved at blive indfanget fra kalkmaleriet til julemærkemotiv er denne rose blevet en ny art»julerose«. Den leder vor tanke hen på Jesus Kristus, Guds Søn, som vi synger om i en julesalme, der er endnu ældre end Bregninge kirkes kalkmalerier: En rose så jeg skyde Op af den frosne jord, Alt som os fordum spå de Profetens trøsteord. Den rose spired frem Midt i den kolde vinter om nat ved Betlehem. For rosen nu jeg kvæder om kap med Himlens hær: En jomfru var hans moder, Maria ren og skær. I ham brød lyset frem midt i den mørke vinter om nat ved Betlehem. Salmen er fra 1400-tallet og har oprindelig 23 vers. Den lader jomfru Maria være rosenbusken. Roden er hendes mor, Sankt Anna, og blomsten symboliserer Jesus.«Julemærket fremstod på rød-farvet baggrund med motivet stående i hvidt og blev trykt i nummererede ark hver med 36 mærker. De blev også udgivet i gavemappe med en forklarende tekst. Også en førstedagskuvert var der tænkt på det år med en smuk udarbejdet vignet forestillende Salome tegnet af Sven Havsteen-Mikkelsen og med Ærøskøbing gamle posthus stempel. Vignetten gengiver et kalkmaleri fra samme kirke. Overskuddet af salget gik til velgørende formål hovedsagelig her på Ærø. Der udkom i alt ni julemærker ( ). De syv første var motiver fra de ærøske kirker. Alle mærkerne var tegnet af maleren Sven Havsteen-Mikkelsen og tilrettelagt af hans søn arkitekt Alan Havsteen- Mikkelsen i samarbejde med litograf Tom Christensen. Olaf E. Havsteen-M. 12

13 Søby Kirke Sognepræst Agnes Haugaard Bregninge Præstegård, Vester Bregninge 11, 5970 Ærøskøbing Tlf: , fax: Træffes alle dage telefonisk mellem og efter aftale, fridag fred. Graver Max Hansen. Tlf Organist Paul Nedergaard. Tlf Menighedsrådsformand Hanne Fynbo. Tlf Kirkeværge: Kirsten Langdill. Bregninge Kirke Sognepræst Agnes Haugaard Bregninge Præstegård, Vester Bregninge 11, 5970 Ærøskøbing Tlf: , fax: Træffes alle dage telefonisk mellem og efter aftale, fridag fred. Menighedsrådsformand Hanne Fynbo. Tlf Kirkeværge: Birger D. Petersen Organist Gitte Jørgensen. Tlf Graver Niels-Jørgen Bech Tlf: Ærøskøbing Kirke Sognepræst: Stillingen er vakant, henvendelse til præsten i Rise. Graver Christian Petersen. Tlf Træffes bedst på kirkegården, kl , undt. mandag. Organist Paul Nedergaard. Tlf Menighedsrådsformand Lars Danquart, Strandvejen 15, Ærøskøbing. Tlf Kirkeværge Else Emilie Madsen. Tlf Rise Kirke Sognepræst Janet Ligaard, Kirkeballevej 4, St. Rise. Tlf Mobil tlf Træffes bedst hverdage kl undtagen man. Graver John Groth Nørgaard. Tlf Menighedsrådsformand Aksel Krogenlund Larsen, Brovej 3, Ærøskøbing. Tlf Organist Gitte Jørgensen. Tlf Kirkeværge Johan Knudsen, Toftevej 3, Ærøskøbing. Tlf Marstal Kirke Sognepræst (kbf), provst, Anders Hauge Adr.: Kirkestræde 14, 5960 Marstal. Tlf Fax: Træffes bedst kl undt. mandag. Sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen Adr.: Møllevejen 93, 5960 Marstal. Tlf Træffes bedst kl undt. fredag. Kirke-/kirkegårdskontoret: Kordegn Simon Winberg Ommelsvejen 24, 5960 Marstal. Tlf Fax: Træffetider: Mandag og torsdag lukket. Tirsdag, fredag og lørdag kl Onsdag kl og Organist Karsten Hermansen. Tlf Kirketjener, Marstal Kirke Helge Nygaard Hansen. Tlf Mandag fri. Kirketjener, Ommel Kirke Verner Kristensen. Tlf Menighedsrådsformand Jens Hebsgaard. Tlf Graver Martin Skov. Tlf Kirkeværge Bjarne Møller. Tlf Tranderup Kirke Sognepræst: Stillingen er vakant, henvendelse til præsten i Rise. Graver Hans Jepsen Albertsen. Tlf Organist Gitte Jørgensen. Tlf Menighedsrådsformand Lissi Anneberg. Tlf Kirkeværge Lissi Anneberg. Ærø Provsti Ærø Provsti, Kirkestræde 14, 5960 Marstal Tlf , fax , e-post: Oplysning om provstiudvalgsmøder kan findes på Ærø Provsti Indlæg til kirkebladet Hvis man har et indlæg til kirkebladet, er man velkommen til at henvende sig til et af menighedsrådene. Vi vil så forsøge at finde plads i et af de næste kirkeblade. Det ærøske kirkeblad 13

14 Børnenes sider Julekrybber En julekrybbe er en tableauopstilling, der med figurer viser den stald (eller hule indrettet til dyr) i Bethlehem, hvor Jesus ifølge traditionen blev født. Opstillingen laves oftest med små figurer, men ses også med figurer i fuld menneskestørrelse. Med i opstillingen er som regel Jesusbarnet i krybben og Maria og Josef. Der er også en okse og et æsel i stalden. De er ganske vist ikke nævnt i den nytesta - mentlige skildring i Lukasevangeliet, men er afledt af Esajas Bog, kapitel 1, vers 3 (i Det Gamle Testamente). Krybben har som regel også figurer af hyrder, får, engle og betlehemsstjernen. De tre vise mænd med deres kameler bliver traditionelt sat ind i krybben ved hellig tre kongers fest tretten dage efter juledag. Julekrybber bliver ofte indrettet på offentlige steder i juletiden, særligt i katolske lande. Den julekrybbe, som sættes op på Peterspladsen i Vatikanet foran Peterskirken, har figurer i naturtro størrelse. (Opslag fra Wikipedia). I min barndom var der især tre ting, vi børn glædede os til, når vi nærmede os december måned. For det første glædede vi os til oppyntningen med guirlander og lys i byens gader. Jeg er vokset op i en mellemstor købstad, så der var masser af gran, lys og flitterstads i byens gader og butikker. For det andet glædede vi os til årets julekalender. Dengang i 50 erne var der ikke julekalender i fjernsynet, julekalenderen var af pap, og hvis man var heldig, var det af typen, der skulle bygges op til et slot, en gade, en lade eller andet. Så kunne man få timer til at gå med at fantasere over, hvad der var bag de enkelte låger, mens man opbyggede kalenderen med saks og lim. For det tredje og allervigtigste glædede vi os til det, der samlede hele familjen. Nemlig årets julekrybbe. Hvert eneste år byggede vi en ny julekrybbe. Vi havde det princip, at kun nogle af dyrene, plastikkoen, plastikfårene og æslet og stjernen måtte være de samme som de foregående år. Stjernen var det centrale i julekrybben. Min stedfar, Victor Cornelins, der var fra de Vestindiske øer, havde stor sympati for brødremenigheden i Chri - stiansfeld, indkøbte hvert år masser af honninghjerter og andet godt fra butikker i Christiansfeld. En gang imellem købte han også en ny julestjerne, og det var ikke bare en simpel jule- Julekrybbe. Foto: Mette Jørgensen, Professionshøjskolen UCC. 14

15 stjerne af den type, som tit pryder toppen af juletræet i danske hjem, men den ægte Herrnhuter adventsstjerne med et utal af takker med lys i. Første søndag i advent begyndte krybbebyggeriet. Herrnhuterstjernen blev hængt op og tændt. Den skulle helst hænge i et vindue med en god bred karm med plads til masser af får og hyrder. Krybben (stalden) var som regel en appelsinkasse med mos og vat. Flotte sten, der kunne agere klippe, blev indsamlet, og flotte rødder og andre ting fra naturen eller stranden blev slæbt med hjem. Nu begyndte så en herlig tid. Det var tilladt at bruge enkelte plasticdyr og modificerede dukkemøbler, men engle og menneskefigurerne skulle håndlaves. Nogle år blev de lavet af papmaché andre år lavede vi figurer af modellervoks eller ler. Vi fik så masser af timer til at gå med at lave figurer, male figurer med plakatfarve og lak, fortælle historier om figurerne og ellers masser af hygge med pebernødder, figner, dadler, frugt, kandis og levende lys. I ugens løb indtil næste søndag i advent kunne vi børn så sidde i julestjernens skær og lege med figurerne. Det var ikke altid at fantasierne havde udspring i bibelen, det kunne lige så godt være eventyr og andre historier der gav stof til fantasierne. Figurerne og sceneriet var altid det samme, med bittesmå variationer. Der er englen, gerne hængt op i en sytråd under stjernen. Josef og Maria med det lille jesusbarn. Hyrder og nysgerrige børn. De tre vise mænd (med kameler). Som regel sneg der sig en enkelt piberensernisse med i opstillingen, selv om min mor syntes, at det var noget hedensk stads. Personligt kunne jeg bedst lide at arbejde med papmaché (papirstumper blødt op i tapetklister). Det var en skøn sanselig fornemmelse at sidde og ælte papir og tapetklister sammen, til det havde en passende konsistens, der lod sig forme. Det var desværre bare en langsommelig proces, hvor der var lang ventetid, mens figurerne tørrede, inden de kunne males. I dag er der kommet et nyt materiale, der er helt fantastisk at arbejde i. Nemlig Cernit eller Fimo, der er en slags indfarvet modellervoks, der kan»bages«eller»brændes«i en ovn ved 120 grader. Det kan købes i de fleste hobbyforretninger. Man skal dog være opmærksom på, at det er et materiale, hvor der helst skal være en voksen med, når der arbejdes, da det er lettere giftigt (hold øje med at de små ikke putter det i munden) og afgiver giftige dampe, når det bages (husk udsugning eller åbent vindue). Men resultatet er det hele værd. I brændt tilstand ligner det porcelain. Vent med godterne og pebernødderne til bagefter. Ingolf Andersen Julelinks: Jul i Dannevang: Jul for alle: Julehulen: Jul i kirker og hjem: Julelege: Jul i Danmark: På DR/Oline er der også en rigtig god juleside, nemlig Shanes jul. Og så er der selvfølgelig også de to julekalendere på DR og TV2. Hvor skal rebussen hen? Børnesiden: Ingolf Andersen, Søby Landevej 9, 5985 Søby. Mail: 15

16 Gudstjenester SØBY BREGnInGE TRAnDERUP DATo ÆRØSKØBInG RISE MARSTAL ommel Ligaard 5. december 9.30 Ligaard Kristiansen Kristiansen Østergaard-Jensen Østergaard-Jensen 2. søndag i advent Kirkekaffe Krybbespil Ligaard Ligaard Hauge 12. december Hauge Hauge Ingen (Børnekirke kl ) De Ni Læsninger 3. søndag i advent Kirkekaffe Haugaard 19. december 9.30 Hauge Kristiansen Kristiansen Kristiansen 4. søndag i advent Kirkekaffe Kirkekaffe Kristiansen 24. december Hauge Kristiansen Hauge Juleaften Ligaard 25. december Ligaard Hauge Hauge Juledag Ingen 9.30 Haugaard 26. december Haugaard Kristiansen Ingen Juletræsfest 2. juledag Ligaard 31. december Nytårsaften Ingen 1. januar Ligaard Kristiansen Kristiansen Nytårsdag Hauge 2. januar Hauge Kristiansen Kristiansen (Børnekirke kl ) Præsteindsættelse Hellig 3 Kongers søn. Præsteindsættelse Kirkekaffe Ingen Lørdag d. 8. januar H3K maskegudstj. Ingen Ingen NN 9. januar 9.30 NN Hauge Ingen 1. søn. e. H3K NN 16. januar NN Haugaard Kristiansen Kristiansen 2. søn. e. H3K Kirkekaffe NN 23. januar 9.30 NN Hauge Ingen Sognesøndag 3. søn. e. H3K NN 30. januar NN Kristiansen Kristiansen 4. søn. e. H3K Kirkekaffe NN 6. februar NN Kyndelmisse Hauge Hauge 5. søn. e. H3K Kirkekaffe Kyndelmisse Ingen Haugaard 13. februar Kristiansen Kristiansen Ingen Sognesøndag Sidste søn. e. H3K 9.30 Kristiansen Kristiansen 9.30 NN 20. februar NN Kristiansen Hauge Hauge (Børnekirke kl ) Septuagesima Kirkekaffe Hauge Hauge NN 27. februar 9.30 NN NN Hauge Ingen Seksagesima NN 6. Marts 9.30 NN Kristiansen Kristiansen Fastelavn Kirkekaffe Fastelavn MARK & STORM GRAFISK A/S 5960 MARSTAL

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Kirkebladet Ærø Nr. 4 december-januar-februar 2008/2009

Kirkebladet Ærø Nr. 4 december-januar-februar 2008/2009 Kirkebladet Ærø Nr. 4 december-januar-februar 2008/2009 PRÆSTEN SKRIVER ADVENT Grantræet! Det er blevet dét træ fra skoven vi alle sammen har et ganske særligt forhold til. Grantræet, det er blevet et

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

Kirke Bladet KARISE OG ALSLEV SOGNE

Kirke Bladet KARISE OG ALSLEV SOGNE Kirke Bladet KARISE OG ALSLEV SOGNE DECEMBER 2011 JANUAR FEBRUAR 2012 Foto: Ole Pedersen Juletræet med sin pynt Julen begynder tidligere og tidligere i butikkerne. Allerede i begyndelsen af oktober er

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

4 December Januar Februar 2013/14

4 December Januar Februar 2013/14 Kirke bladet Ærø 4 December Januar Februar 2013/14 Kirkeværge, hvad er det? Johan Knudsen har velvilligt sagt ja til at fortælle om sin funktion som kirkeværge i Rise, og jeg føler mig ventet og velkommen

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00 Kingos Minde Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært offentligt menighedsrådsmøde på ovennævnte sted

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 4 51. årg. 2014/15 December Januar Februar Første søndag i advent begynder det nye kirkeår, hvilket betyder, at vi frem til advent 2015 vil anvende

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Kirke bladet Ærø. 4 December Januar Februar 2009-2010

Kirke bladet Ærø. 4 December Januar Februar 2009-2010 Kirke bladet Ærø 4 December Januar Februar 2009-2010 Landemodeprædiken i Odense Domkirke 26. sept. 2009 Af provst Anders Hauge. Tekst: Sig altid vor Gud og Fader tak for alle ting i vore Herres Jesu Kristi

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat til menighedsrådsmødet den 10. juni 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: René Høeg, Hanne Henriksen, Ilse Kyndesgaard, Hans Abrahamsen,

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

1 Marts /April Maj 2011

1 Marts /April Maj 2011 Kirke bladet Ærø 1 Marts /April Maj 2011 Indsættelse af Jeppe Sørensen den 16. januar 2011 i Tranderup og Ærøskøbing Kirker Ved provst Anders Hauge Udgangspunkt for dit virke som præst i det embede, som

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE 2015 NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE TAK! Tak er kun et fattigt ord, siger vi. Og det er såmænd også meget sandt. For vel kan det synes, som om de tre bogstaver

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

bladet Ærø 3 September Oktober November 2011

bladet Ærø 3 September Oktober November 2011 Kirke bladet Ærø 3 September Oktober November 2011 Den nye provst Jeg har været sognepræst i Lindelse, Tryggelev og Fodslette på Langeland de sidste 20 år. Jeg har 4 børn: Elsi på 19 og Christian på 17,

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

VALLEKILDE HØRVE SOGNEKIRKER. Jul, jul, jul Christmas Carols Julekoncert og juleafslutninger. Dukketeatret Svantevit PUST

VALLEKILDE HØRVE SOGNEKIRKER. Jul, jul, jul Christmas Carols Julekoncert og juleafslutninger. Dukketeatret Svantevit PUST VALLEKILDE HØRVE SOGNEKIRKER DEC., JAN., FEB 2014 56. årgang KIRKEBLAD: LÆS OM SPÆNDENDE AKTIVITETER I KIRKERNE Foto: Rune Lundø Jul, jul, jul Christmas Carols Julekoncert og juleafslutninger GUD I MENNESKEHÆNDER

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Carl Nielsen-fejring 2015

Carl Nielsen-fejring 2015 Carl Nielsen-fejring 2015 I anledning af 150-året for komponistens fødsel Kirkerne i Slagelse og omegn I 2015 er det 150 år siden komponisten Carl Nielsen (1865-1931) blev født, og det markeres ved en

Læs mere

SJOVE TING TIL JUL En male/klippe/klistrebog for hele familien

SJOVE TING TIL JUL En male/klippe/klistrebog for hele familien Gratis prøveversion Agnes Ingersen SJOVE TING TIL JUL En male/klippe/klistrebog for hele familien Foto Claus Eliasen Forlaget Ingersen Sjove Ting Til Jul Copyright: 2007 Agnes Ingersen 1. udgave, 1. oplag.

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1. Der blev afgivet 14 stemmer på Birger (skriftlig afstemning)

Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1. Der blev afgivet 14 stemmer på Birger (skriftlig afstemning) Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød Menighedsråd, tirsdag den 22. Nov. kl.18.00 i Solrød Strandkirke Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1 Fraværende med afbud: Gunna Jørgensen., Michael R.R., Karin

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN.

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. 2009 Pas på din kirke! Velkommen til et nyt menighedsråd Er kirken bare for sjov? spørges der på plakaten til menighedsrådsvalget 2008. På billedet ses en præst

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 58. årgang Sommerens lave morgensol kaster smukke sølvstriber i kystens strandsøer Foto: Bent Thøgersen Trinitatis: Kirkens kedelige halvår eller hvad? Et kirkeår er delt

Læs mere

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle materialer, metoder og ideer til undervisningen i kristendomskundskab i

Læs mere

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 6. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At krydse grænser Når et liv opstår og når et liv forsvinder ændres livet, og vi

Læs mere

Gurre menighedsråds beretning 2011.

Gurre menighedsråds beretning 2011. Gurre menighedsråds beretning 2011. Menighedsrådets virksomhed i det forløbne år og planerne for det kommende års virksomhed. Udarbejdet af: Mette Bitsch Joanesarson Februar 2012 Godkendt på menighedsrådsmøde

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk R K I 2 0 1 6 S E P T E M P E R 2 0 1 5 - J a n T D E L A u a E B r K Håb for fladmaste... Der er så meget, der kan trykke.. lyder de første ord i en sang, som synges ofte,-en sang om at lege i livstræets

Læs mere