bladet Ærø 4 December Januar Februar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bladet Ærø 4 December Januar Februar 2010-2011"

Transkript

1 Kirke bladet Ærø 4 December Januar Februar

2 Den himmelblå»jesus blir født på anden sal i Magasin du Nord. Han griner, når du trykker på en fodpedal sir goddag til sin mor..«sådan synger Shubidua i deres gode, gamle julesang»den himmelblå«. En sang, som jeg i hvert fald bliver i godt humør af at høre hvert år, når det er juletid. Men min farmor kunne ikke lide den, husker jeg. Hun rystede på hovedet og så ud, som om hun mest af alt havde lyst til at slukke for radioen, når den blev spillet. For hun brød sig ikke om, at nogen sang sådan om Jesus. Som om han bare var en dukke i et stormagasin, der blev levende og kunne grine, når mennesker satte fodpedal og strøm til. I dag ville det nok være svært at finde nogen, der synes det er upassende at synge sådan om Jesus, som Shubidua gør. Naturligvis fordi vi lever i en anden tid end den, som min farmor var rundet af og opvokset i. Hun var fra en gård i det vestjyske, yngste barn af en stor søskendeflok. Og dengang for 100 år siden var det utænkeligt at synge om Jesus som Shubidua gør, fordi Jesus nu engang er Guds søn. I dag er det anderledes. Hvis man tror, at Jesus er Guds søn, så er han dét uanset hvor mange smilende, mekaniske Jesusbørn i krybber, der findes i butikker rundt omkring, og uanset hvad man synger om ham i forskellige julesange. Det kan ikke anfægte, at han er den, han er. Har mennesker selv opfundet Gud Men måske tog min farmor i virkeligheden afstand fra noget andet fra den tanke, at det er menneskene, der selv giver liv til Jesus, ligesom når man trykker på en fodpedal og får en dukke til at grine. En forestilling, man godt kan møde i dag at alt det med Gud er noget, menneskene selv har fundet på. Fordi vi ikke vil se livets vilkårlighed og tilfældigheder i øjnene, så skal der være en nødudgang at et guddommeligt væsen i sidste ende vil genoprette alt. Fordi vi ikke vil se i øjnene, at vi skal dø så skal der være en opstandelse og et evigt liv at håbe på og sætte sin lid til. Fordi vi ikke kan bære, at der er så meget, vi ikke har magt over og har styr på så skal der være én, der er god, og som vi kalder almægtig. På den måde skaber vi selv Gud, vil nogen sige. Og overfører vores ønsker og forhåbninger, alle vores umulige og urealistiske drømme til ham. For at vi bedre kan holde ud at leve. Vi gør det samme som det, Shubidua synger om sætter ledning til en dukke og trykker på en fodpedal, og vips, Vorherre smiler til os. Er Jesus troværdig Nu er der jo ingen, der i bund og grund kan vide, hvad der er op og ned og rigtigt og forkert. Ligesom ingen kan bevise, at kristendommen ikke er sand, er der heller ingen, der kan føre bevis for, at dét, vi tror på i kristendommen er sandt. Og selv når man tror, kan man sagtens komme i tvivl. Hvordan finder vi så ud af, hvad der er rigtigt, og hvad vi skal tro. Vi kan gå en anden vej end den, der ikke fører os nogen steder hen og prøve at overveje, om personen Jesus nu var troværdig eller ej. Vi kan læse og høre de beretninger, der er overleveret om ham. Og derefter spørge os selv, om han er troværdig værd at tro. Når han for eksempel viser os, at kærlighed og medmenneskelighed er det vigtigste. At de mest barmhjertige handlinger gør vi, når vi er barmhjertige på en umiddelbar måde uden at tænke over det først og uden ligesom at betragte os selv udefra. At vi ikke skal dømme andre, og at den måde, vi dømmer andre på, også fortæller, hvordan vi dømmer os selv. Et budskab, der gør en forskel Hvis vi genkender noget af dét og synes, at Jesus er værd at tro med andre ord troværdig, så kan vi nok godt forsvare også at have tillid til ham, når han viser os noget, vi ikke har mulighed for at vide eller bevise sandheden i. Om han virkelig er Guds søn for eksempel. Og så kan vi sige til os selv ok, jeg kan ikke vide, om han er Guds søn, og om det i sidste ende virkelig er sandt. Men det gør en forskel i mit liv, en god forskel, om jeg tror på, at Gud findes og vil os mennesker det godt, og at vi ikke bare er overladt til os selv. Når det budskab er fremsat af Jesus, altså af én, der i øvrigt er troværdig, og når det gør en god forskel i mit liv, så kan jeg godt leve med, at jeg måske ikke kan begribe og fatte det hele til bunds. Og imens lade kærlighedsbudskabet fylde og berige mit liv. Det er heller ikke til at forstå, at Gud skulle komme til jorden i skikkelse af et menneskebarn, sådan som vi fejrer, at han gjorde den første julenat. Men det gør en god forskel i vores liv her i december. Den måned ville være mørk og kold og kedelig uden julegaver, juletræer, gran og lys og hygge. Og fremfor alt uden kærligheden, som er det hjerte, der banker bag al decembers glæde, varme og håb. Glædelig jul! Janet Ligaard Forsideillustration: Marstal Kirke er opført i 1738 og udvidet med sideskib i Oprindelig havde kirken en tag rytter, men siden 1920 har kirken haft sit kobbertækkede tårn, som ses viden om. Kirkens altertavle forestiller Jesus, der stiller stormen på søen. Maleren Jens Erik Carl Rasmussen har malet alter tavlen i 1881 og benyttede ved den lejlighed lokale modeller. (Foto Peter Nielsen) 2

3 Hvad gør man? Ved FØDSEL Fødselsanmeldelsen skal være kirkekontoret i hænde i det sogn, hvor moderen bor se nest 14 hver dage efter fødslen. Medbring: Forældrenes vielsesattest og fødselseller dåbsattester. Er barnet født uden for ægteskab: Moder ens fødsels- eller dåbs attest, evt. separations- eller skilsmissepapirer. Ved DÅB Henvendelse til en af præster ne. Medbring: Oplysning om bar nets navn og om hvor føds len er anmeldt, forældrenes dåbs attester og evt. viel ses at test, samt navn og adresse på mindst 3 faddere og tidspunkt for barnedåben. Ved BRYLLUP Henvendelse til den præst, der skal forrette vielsen. Ved DØDSFALD Henvendelse under alle om stændigheder til kirkekontoret, hvor man vil være behjælpelig med at udfylde de fornødne pa pirer. (Herfra sørger man des uden for an meldelse til folkeregister, skif teret og social ud val get af hensyn til udbetaling af be gravelseshjælpen). Der er mulighed for at blive begravet/bisat fra sognets kirker eller kapel. Kirkebilen Ring Ole s Taxi. Kirkebilen er gratis for dig, som gerne vil i kirke og behøver transport. Husk at bestille lørdag in - den kl Bladudvalg Dagny Lyngborg, Tranderup. Ingolf Andersen, Søby. Peter Nielsen, Bregninge. Anne Røndal, Ærøskøbing. Kirsten Svane, Marstal. Aksel Krogenlund Larsen, Rise. Ærø-kronikken Haveterapi I foråret 2010 valgte jeg at tage en mindre uddannelse i»haveterapi«i Alnarp i Sverige og på Institut for Skov og Landskab, KU Life, i København på diplomniveau.»haveterapi«er for mange et forholdsvis nyt og ukendt begreb, men det har været kendt og brugt i bl.a. USA og Sverige i længere tid.haveterapi er en tværfaglig disciplin. Man taler inden for haveterapi om, at haveterapeuter findes i grønne og hvide kitler. De grønne er dem med en»grøn«uddannelse (gartnere, have- og landskabsarkitekter mm.), mens de»hvidkitlede«er dem, der arbejder eller er uddannede indenfor social- og sundhedsområdet (f.eks. sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter og psyko-terapeuter). Men på forårets hold af haveterapistuderende dukkede der så en»sort-kitlet«op, nemlig én præst. Det var for mig vældig spændende at være en del af dette tværfaglige uddannelsesmiljø, også selv om jeg hverken hørte til i»hvid«eller»grøn«stue, for jeg følte, jeg havde noget både at lære og gi begge steder. Haveterapi handler, kort fortalt, om helse og rekreation for mennesker, der har været udsat for stress, sorg, krise eller lign., der svækker deres livskraft eller livsmod. Det er et redskab, blandt andre, til at hjælpe med at få meningen med og indholdet i livet tilbage på. Derfor synes jeg i høj grad, at have terapi også bør være et arbejdsområde for teologer og præster. Og tanken om at haveterapi også kan praktiseres på kirkens grund, fandt mange på uddannelserne, såvel lærere som medstuderende, interessant og værd at arbejde videre med. Ikke alene fordi præsten har at gøre med menneskers liv og livets mening, men også fordi vores teologi har både jorden og livet som skabt som udgangspunkt. At naturen har en betydning for menneskets væren, ve og vel, er faktisk en fællesnævner for teologi og haveterapi. Måske skal jeg slutte med at forsøge kort at beskrive, hvad»haveterapi«er: Der er egentlig ikke noget særlig mystisk i det. Det handler blot om, at man som menneske, ved at gøre ting i naturen, eller bare være (sanse og opleve), har mulighed for at (gen)finde meningen med livet efter en hvilken som helst form for (livs)krise. I et terapiforløb møder du forskellige personer, som giver dig fysisk og psykisk støtte. Det kan f.eks. være en fysioterapeut, og en psykoterapeut gerne suppleret med en»grøn«viden, men det kunne også være en præst altså personer som hjælper én fysisk og/eller psykisk. Og i dette univers kommer så Naturen eller haven faktisk ind i»terapien«som en ekstra terapeut. Haven er dét sted, hvor dine sanser på forskellig vis påvirkes, men haven er også et sted, hvor du kan lave ting/aktiviteter, der giver mening. Haven kan ligeledes vække minder, således at det at være dér, giver sammenhæng i den enkeltes liv, i forbindelse med f.eks. bearbejdelse af sorg, eller seen fremad, iden - tificerende sig med planterne, der gror. Haveterapi er altså en terapiform, hvor den deltagende kan finde et rum til både at mærke sit eget liv, og er en del af et stort og meningsfuldt hele, en stor sammenhæng. Efter min eksamen i juni har jeg endnu ikke haft tid til at beskæftige mig yderligere med haveterapi, men jeg ser det som et område, som også Den Danske Folkekirke bør tage til sig og være en del af. Det er på vej i Sverige, til stor glæde for både kirke og mennesker, så mon ikke der er en mulighed, at frøet også kommer til at spire herhjemme. Sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen 3

4 Sognepræstens ferie/fridage dec.; dec., febr Telefonsvarer henviser til anden præst Menighedsrådsmøder Dagsorden: I Bregninge Kirkes våbenhus og på opslagstavlen ved Søby Kirke Dag: Tirsdag flyttes fra mandag, da det er de ansattes fridag. Sted: På skift mellem Søby Sognehus og Bregninge Præstegårds konfirmandstue. Tid: Kl Dato: Den 18. januar 2011 kl i konfirmandstuen i Bregninge. Den 8. februar 2011 kl i Sognehuset i Søby. Kirkelige handlinger August, september, oktober Døbte Søby: Astrid Strachotta, Præstevænget 10 Bregninge: Willy Lorentz Rahbek, Øster Bregningemark 24 Aurelius Ivan William Gordon Thomas, Bregninge Møllevej 4 Begravede Søby: Skjold Ole Kieler Jensen, Søbakkevej 2A. Kristian Helge Larsen, Østerbro 20. Ejnar Marius Hansen, Alleen 19. Bregninge: Leo Børstenbinder Henriksen, De Gamles Hjem, Rise, tidl. Bregninge. Hans Christian Christensen, Grønnemosevej 6 December i kirkerne Bregninge-Søby Sogne»Syng julen ind«søby Kirke, torsdag den 9. december, kl , Søbykoret og Luciaoptog. Søby Skole har øvet Luciasangen og optog med børnene i 3. og 4. klasse. Søbykoret medvirker i den smukt oplyste kirke, og vi synger sammen. Præsten læser en historie for både børn og voksne. Menighedsrådet indbyder ligeledes til en hyggelig aften i Sognehuset på Søbakkevej 9, umiddelbart efter den sidste salme er sunget. Bregninge Kirke, tirsdag den 14. december kl Børnehaven PippiHuset, Jakobsminde, Æblelunden, Værkstedsgården, Reberbanen og dagplejerne. Efter gudstjenesten indbyder menighedsrådet til æbleskiver i præstegården og konfirmandstuen, hvor store og små kan blande sig med hverandre. Søby Kirke Fredag den 17. december, kl Julegudstjeneste for Søby Børnehave, dagplejerne og Skolen. I år har vi valgt at slå det sammen til en gudstjeneste. Det passer fint, da skole og børnehave i forvejen arbejder meget sammen. Gudstjeneste og juletræsfest Søndag, 2. juledag/julesøndag, den 26. december kl Fællesgudstjeneste i Søby Kirke og Forsamlingshuset Efter en kort gudstjeneste vil Vibeke Boeslund læse Selma Lagerlöfs smukke julefortællinger i Forsamlingshuset i Søby. Vibeke er en fantastisk fortæller og vil med hendes specielle indlevelse læse noget af det bedste nordiske litteratur. Selma Lagerlöf var også den, der skrev om Nils Holgersen og Gøsta Berlings Saga. Vi skal traditionen tro kæmpe om Bager Finns kransekage, der virkelig er værd at kæmpe for. Han er jo Verdens Bedste Bager! Sognepræst og Menighedsråd udfordrer med mange svære spørgsmål ved kaffebordene. Hellig Tre Kongers gudstjeneste, Bregninge Kirke Fællesgudstjeneste Lørdag den 8. januar 2011, kl Søndagens gudstjenester bliver afløst af en Hellig Tre Kongers maskegudstjeneste i den mørke nat med fortællingen om de tre fornemme mænd, som eftertiden har kaldt Kasper, Melchior og Baltasar. De leder efter det nyfødte Jesusbarn. Fortællingen er oplagt til masker, og dagene forinden har der været løbet i landsbyerne og i markerne, og med sidste års fantastiske aften i klar erindring for rigtig mange vil vi i samarbejde med Bregninge LokalRåd gøre det til en fast tradition i kirken, som det har været i mange, mange år i denne ende af Ærø»at løbe Hellig Tre Konger«. Den 6. januar 2010 skrev Viggo Mortensen, Gammelgaard, i Kristelig Dagblad om denne aften i kirken:»i det ydre kan dét, der foregår i kirken, minde om andre krybbespil, der som regel opføres af børn. Men her er det»maskerne«, der agerer.«sogne-søndage Menighedsrådet for Bregninge-Søby har haft stor succes med sognesøndagene, der nu kører på anden sæson. Det er glædeligt at se en stor og konstant opbakning til arrangementerne, der foregår i menighedshuset på Søbakkevej 6 i Søby i forlængelse af gudstjenesten i Søby Kirke. I januar, februar og marts fortsætter vi med sogne-søndage i Søby Kirke og Sognehuset. Kl er der en kort gudstjeneste, derefter er der sammenkomst i Sognehuset med kaffe og kage à 20 kr. Datoer: Søndag d. 23. januar: Marianne Langdill fortæller om oplevelser med dyr og mennesker fra den danske kgl. stald over dyrlæge i Napoli til den kgl. stald i Holland. Søndag d. 13. februar: Erik Jørs fortæller om sit internationale arbejde. Søndag d. 13. marts: Eva Jørgensen fortæller om sit arbejde for at hjælpe rumænske børn og unge. Vi kan tilbyde kirkebil fra Bregninge Sogn til Søby Sognehus. Kontakt sognepræst Agnes Haugaard på tlf eller Kirsten Langdill

5 Tranderup Sogn Siden sidst... Siden sidst er et indlæg fra Tranderup menighedsråd, hvor der kort bliver beskrevet om afholdte arrangementer, beslutninger og nye tiltag fra menighedsrådet. Så har endnu et kirkeår nået sin afslutning. Jeg vil i korte træk prøve at fremhæve de væsentlige tiltag/begivenheder, menighedsrådet har arbejdet med i det indeværende år: En ny klokke til Tranderup Kirke er nok det, menighedsrådet har brugt flest kræfter på som er blevet en realitet! Før dette kirkeblads udkommen vil den nye klokke være hængt op i sit tårn og lade sin smukke klang lyde over Tranderup sogn. Kirkegården har været igennem en forandring. Der er etableret et område mod syd på den»nye«kirkegård til urne og kistebegravelser med nedfældet plade. Dette har været ønske længe, som nu er efterkommet. Søndag den 6. dec. blev Tranderups kirkes nye smukke alterdug taget i brug. Dugen er kniplet af Grete Lauritsen (tidl. Vindeballebo). Ansættelse af ny graverafløser Olaf Havsteen-Mikkelsen og kirkesangervikar Helge Taggatz. Ruth Nøjgaard har orlov til 1. marts Afskedsgudstjeneste den 29. aug. og reception for sognepræst Lars Ole Gjesing. I fællesskab med Ærøskøbing menighedsråd har menighedsrådet væ - ret i gang med renovering af præste - gården i Ærøskøbing og sammen vil vi forsøge at finde den rigtige præst til vore sogne. Det kommende kirkeår vil byde på nye spændende opgaver for menighedsrådet, bl.a.: Byde den nye præst med familie, velkommen til vores sogn. Udgivelse af»præstehistorie«for Tranderup sogn. Udarbejde en plan for energibesparelse på Tranderup Kirke. Menighedsrådet ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. Formand Lissi Anneberg De ni Læsninger Tranderup Kirke, søndag den 12. december kl Tredje søndag i advent har gudstjenesten i Tranderup den særlige form, som består af en vekslen mellem bibellæsninger og musik/salmer. Læsningerne leder op til julen, og salmer og musik understøtter læsningerne. Traditionen har nu varet flere år i Tranderup og er overtaget fra den engelske kirke. Det hører til denne tradition, at læsningerne ikke varetages af præsten, men af folk fra sognet, og sådan vil det også være i år. Gudstjenesten vil blive ledsaget af»øhavskoret«, under ledelse af organist Gitte Jørgensen. Sogneeftermiddage i Tranderup sognehus Torsdage kl til Pris: kaffe og kage kr. 25,- Der vil yderligere blive annonceret og bragt omtale ved hvert enkelt arrangement i Ærø Ugeavis. Alle er hjertelig velkomne! Torsdag den 9. december: Kirkens organist Gitte Jørgensen og kirkesanger Helge Taggatz synger julen ind. Torsdag den 13. januar: Sognepræst Agnes Haugaard fortæller under temaet»præstens funktion og rolle på vore institutioner«torsdag den 3. februar: Karsten Hermansen fortæller om Carsten Jensens bog»vi de druknede«og virkeligheden bag romanen.»kreative eftermiddage«i Tranderup sognehus Lørdage kl til Pris: kaffe og kage 20,- Kontaktperson: Lissi Anneberg, tlf Laver du håndarbejde? Syr, strikker, JULEGAVE-IDÉ Bogen om Tranderup kirke»en landsbykirke og dens historie«sælges fra Tranderup sognehus, fredag den 10. december fra kl til kl Bogen som er skrevet af flere forfattere, kommer ind på en række temaer vedrørende Tranderup kirke og sætter den ind i en større sammenhæng. Bogen er udkommet i 2003 og er redigeret af Mette Havsteen- Mikkelsen. Bogen er indbundet og indeholder mange flotte billeder. Bogen koster 100 kr. TRANDERUP KIRKE En landsbykirke - og dens historie 5

6 maler eller andet håndarbejde er du velkommen i sognehuset på nedenstående datoer. Vi mødes en gang om måneden i vinterhalvåret, her hjælper og inspirerer vi hinanden. Lørdag den 8. januar. Lørdag den 5. februar. Lørdag den 5. marts. Kirkelig legestue i Tranderup Tranderup kirke og sognehus Dag og tid: onsdag kl til Pris: Kaffe og frugt 20,- pr. familie. Alle er hjertelig velkommen! ÆRØSKØBInG-TRAnDERUP SoGnE Afskedsreception for Lars ole Den 29. august holdt Lars Ole afskedsgudstjeneste kl i Tranderup Kirke og kl i Ærøskøbing Kirke. Der var dejligt mange mennesker, der ville deltage i hans sidste gudstjeneste. Efter gudstjenesten mødtes mange fra menighederne samt andre med tilknytning til Lars Ole og Hanne til en afskedsreception på Strandskoven. Til trods for mange andre arrangementer i forbindelse med Øhavets Dag blev lokalerne på Strandskoven hurtigt fyldte (omkring 200 fremmødte), og vi havde en meget vellykket og hyggelig afskedsreception med Hanne og Lars Ole Gjesing. Strandskoven havde sørget for, at der var noget lækkert at spise, dejlig vin eller øl til maden og senere kaffe og kringle. Der skete noget hele tiden, og i pauserne snakkede folk hyggeligt sammen. Efter velkomst og fællessang holdt de to menighedsrådsformænd tale for Lars Ole, som også modtog gaver fra rådene både til ham og Hanne. Herefter var der også andre, der ønskede at tale, en baskammerat fra sommerkoret ønskede at synge, en deltager havde digtet en sang, og der var endnu et par fællessange. Som et helt specielt indslag på receptionen var Øhavskoret, som kom og underholdt. Det er altid en oplevelse at høre dette kor, som er meget dynamisk og velsyngende. To af kormedlemmerne havde endog digtet en afskedssang til Lars Ole. Efter et par timer afrundede menighedsrådsformanden i Ærøskøbing da - gen og takkede for fremmødet og en»synge, lege og lære«er for børn imellem 0-6 årige med deres forældre og/ eller bedsteforældre. Selve arrangementet starter i kirken, hvor der er tændte stearinlys og fællessang til kendte salmer. Derefter går alle i sognehuset og leger sanglege og der fortælles remser og historier. Dagen slutter med kaffe, saft og frugt, før vi ønsker hinanden en fortsat god dag. Onsdag den 26. januar. Onsdag den 16. februar. Onsdag den 30. marts. dejlig eftermiddag, hvorefter Lars Ole sagde tak for en vellykket reception. Som afslutning på afskeden med Lars Ole og Hanne holdt menighedsrådene senere i september en afskedsmiddag i menighedshuset i Tranderup, hvor menighedsrådene og de ansatte hyggede sig og sagde tak for nogle gode år. Lars Danquart Ansættelse af præst i Ærøskøbing-Tranderup pastorat i Fyens Stift Som omtalt i sidste nummer af kirkebladet kunne vi ikke opslå embedet som sognepræst i Ærøskøbing-Tranderup pastorat, før vi kendte til en dato, hvor præstegården efter renovering var indflytningsklar til en ny præst. Vi har fra arkitekten fået at vide, at den 1. januar 2011 kunne vi regne med, at præstegården var indflytningsklar, og så snart vi kendte den dato, kontaktede vi biskoppen for at få ham til at opslå embedet. Følgende stillingsopslag har derefter været i præsteforeningens blad og på kirkeministeriets hjemmeside.»stillingen som sognepræst i Ærøskøbing- Tranderup pastorat i Fyens Stift er ledig til besættelse pr. 1. januar 2011.«Embedet blev opslået den 28. september, og ansøgningsfristen udløb den 18. oktober Der har været en del interesserede præster, der har ringet og forhørt sig om stillingen, og mange af dem har efterfølgende været på besøg på Ærø for at besøge præstegården og se kirkerne i Ærøskøbing og Tranderup. Vi har ved Fyens Stift fået oplyst, at der er 16 præster, der har søgt stillingen i vores pastorat. Når vi modtager ansøgningerne, vil vi være meget grundige med at finde frem til, hvem vi skal se og høre nærmere til. Samtidig er vores provst blevet orienteret om ansøgningerne. Der er berammet et orienterende møde med biskop og provst den 3. november, hvor de indkomne ansøgninger gennemgås. Når de forskellige menighedsrådsmedlemmer har gjort deres stilling klar med hensyn til, hvem de foretrækker som præst til embedet i Ærøskøbing- Tranderup, afholdes der et indstillingsmøde efter helt bestemte regler, og resultatet af dette møde sendes via provsten til biskoppen, der fremsender disse udtalelser til kirkeministeren sammen med sin indstilling om ansættelse i stillingen. Lars Danquart Fælles Juletræsfest 3. juledag Ærøskøbing og Tranderup menighedsråd vil gerne invitere alle, børn, unge, voksne og ældre til fælles juletræsfest på Ærø Efterskole i Tranderup, mandag den 27. december, kl I år får vi besøg af et nissepar, som vil hjælpe os med at danse om juletræet og andre julelege med børnene. Jørgen Otto Jørgensen vil stå for julemusikken og tidl. sognepræst i Søby Kathrine Østergaard-Jensen vil fortælle julehistorie for de voksne, mens børnene leger et andet sted på skolen Der bliver kaffe og lagkage for 20,- kr Alle er hjertelig velkommen. Lissi Anneberg 6

7 Ærøskøbing Sogn nyt træ på kirkepladsen Vi er nu nået til, at kirkepladsen kan gøres færdig. Efter konsulentens anvisning skal vi plante et træ, og vurderingen er så, at kirkepladsen har det antal En god gaveidé Bygget af levende stene... Ærøskøbing Kirke træer, som er passende. Vi har bestilt en kejserlind i en pæn størrelse. Leveringstidspunktet er ikke fastlagt endnu, men vi regner med, at det kan ske inden for den nærmeste tid. Træet skal stå på sydsiden og vil komme til at danne en linje med de øvrige store træer. Der har været en henvendelse om utilfredshed med antallet af genplantninger, men vi har kunnet henvise til konsulentens anvisninger. Træmængden var blevet for stor, blandt andet på grund af, at en del selvsåede træer havde fået lov at stå. Nu skulle pladsen være, som det er bedst. Else Emilie Madsen, kirkeværge Julekoncert i Ærøskøbing Kirke Tirsdag d. 7. december kl er der traditionen tro julekoncert i Ærøskøbing Kirke på et tidspunkt i advents tiden, hvor juleforberedelserne er i gang for mange af os. Igen i år er Ærø koret under ledelse af Karsten Hermansen en bærende kraft i koncerten. Koret vil synge et varieret program af engelske og danske julesange. Den klassiske sangerinde Edda Meyer fra Marstal vil synge solosange, og derudover kan man høre festlig orgelmusik på kirkens orgel ved Paul Nedergaard. Og så bliver der naturligvis lejlighed til at synge med på nogle af vores dejlige adventsog julesalmer! Koncerten er som altid gratis, men der er mulighed for at give kollekt ved udgangen. Paul Nedergaard Karen Margrethe Fabricius og Karsten Hermansen Rise Sogn ÆRØSKØBING MENIGHEDSRÅD I forbindelse med Ærøskøbing Kirkes 250 års jubilæum i august 2008 blev der udgivet en bog om kirken, hvor stof fra tidligere skildringer blev samlet og kritisk gennemgået og suppleret med egne arkivstudier. Dette store arbejde blev gjort af Karen Margrethe Fabricius og Karsten Hermansen, og deres bog fik titlen»bygget af levende stene«. Denne bog vil være hovedværk for dem, der søger viden om kirkens historie, og samtidig beskriver den bygningen og dens inventardele. Så er der for øvrigt mange fine fotografier i bogen. Bogen har tidligere kostet 165 kr., men menighedsrådet har valgt at nedsætte prisen til 100 kr., så mange flere kan få glæde af bogen. Den kan købes hos Creutz Boghandel og på museet. Lars Danquart Meddelelser Døbte: I sidste kvartal har der ikke været no - gen dåb i Rise sogn. Begravede: Peter Rasmussen Lundtang, Lille Risevej 3 Rasmus Hansen Jørgensen, Sygehusvejen 22, tidligere St. Rise Skolevej Marius Nielsen Pedersen, Sygehusvejen 22, tidligere Østermarksvej Verner Nielsen Højlund, St. Rise Landevej 6, tidligere Oldegade Berna Johansen, St. Rise Skolevej 36 Høstoffer Ved høstgudstjenesten søndag den 12. september blev der samlet 3.402,50 kr. ind. Beløbet går til spejderne på Ærø. Kyndelmisse Vi fejrer kyndelmisse i kirken søndag den 6. februar med en gudstjeneste fuld af sang, musik og glæde over, at lyset vinder over mørket. Adventskaffe I anledning af december er vores kirkekaffe blevet omdøbt til adventskaffe, og vi nyder en kop eller to i våbenhuset efter hver søndagsgudstjeneste inden jul. Menighedsrådsmøder Konfirmandstuen i Præstegården,tirsdag den 25. januar kl Julekoncert i Rise Kirke Onsdag den 15. december kl er der en festlig koncert i Rise Kirke, hvor Øhavskoret vil præsentere tilhørerne for et varieret program af julemusik fra forskellige lande. Repertoiret spænder 7

8 fra vestindiske toner til nordiske julesange og engelske Christmas Carols, i dejlige arrangementer af blandt andet David Willcocks og Anders Öhrwall. Til koncerten vil tilhørerne også selv få lejlighed til at synge med på årstidens salmer. Paul Nedergaard, til daglig organist ved Ærøskøbing og Søby Kirker, sidder ved orglet og klaveret denne aften. Kirkesanger Helge Taggatz vil synge et par solosange, og koret dirigeres af kirkens organist, Gitte Jørgensen. Alle er velkomne, og der er gratis adgang. Gospel for alle Sangglade mennesker i alle aldre fra og med 10 år kan se frem til en god og festlig dag lørdag den 12. marts 2011, hvor Rise menighedsråd indbyder til gospelworkshop i kirken. De erfarne gospel-instruktører Peter Steinvig og Trine Halse vil lede dette kursus, som begynder allerede kl. 11 om formiddagen. De vil undervise i en god blanding af nye sange med»gang i«og smukke, rolige ballader. Dagen rundes af med en koncert kl. 19, som er gratis og åben for publikum. Dog vil der blive opkrævet et deltagergebyr for workshopdeltagere på 80 kr. for voksne og 40 kr. for børn og unge op til 16 år. Trine Halse er uddannet fra Complete Voice Institute i København, og har desuden studeret sang i USA. Trine er både en dygtig sangsolist og en erfaren dirigent, med stor personlig udstråling og en fin pædagogisk sans. Peter Steinvig er klassisk uddannet og til daglig organist i Karlslunde Strandkirke. Hans store passion er dog gospelmusikken, hvilket afspejler sig i de mange opgaver, han i årenes løb har påtaget sig inden for denne genre. Peter er den faste leder af tre gospelkor og har desuden i snart tyve år arrangeret store gospelfestivaler, bl.a. Copenhagen Gospel Festival. Det er således to kompetente og meget engagerede mennesker, som man kan få lejlighed til at stifte bekendtskab med næste forår. Hold øje med den lokale presse, når tiden nærmer sig, hvor der vil komme nærmere information om tilmelding. Vel mødt i Rise Kirke den 12. marts! Julehjælp Marstal Julen varer længe koster mange penge lyder det, og dette kan gøre det at holde jul til et problem, i stedet for en glæde. Derfor kan man søge julehjælp fra Marstal Sogns Menighedspleje, hvis man er værdigt trængende og bosiddende i Marstal. Hjælpen gives fortrinsvis til betrængte børnefamilier, men alle der har brug for hjælp kan søge, med mulighed for evt. at komme i betragtning, når de til rådighed værende midler fordeles. Man søger ved at rette mundtlig eller skriftlig henvendelse til en af sognets to præster, Anders Hauge eller Lars Peter Wandsøe Kristiansen senest 9. december kl. 12. Evt. tildelt julehjælp vil blive uddelt i ugen op til jul. Endvidere vil vi benytte lejligheden til at gøre opmærksom på, at der også kan søges hjælp fra Menighedsplejen i andre sammenhænge. Man kan altid akut søge om hjælp, og derudover kan der søges om hjælp f.eks. i forbindelse med udgifter til konfirmation, eller hvor der er behov. Marstals Præster & Menighedsråd Marstal Sogn Minikonfirmand- Gudstjeneste Søndag d. 5. december tager vi ved Gudstjenesten i Marstal Kirke, kl. 16 afsked med efterårets Minikonfirmandhold. Minikonfirmanderne medvirker, traditionen tro, i Gudstjenesten, og er med til at genfortælle Julens glade budskab. Alle er velkomne! De ni Læsninger Onsdag d. 8. december kl holder vi hverdagsgudstjeneste i Ommel Kirke. Aftenens Gudstjeneste er en rigtig adventsgudstjeneste, en Gudstjeneste hvor sang og læsninger (læst af menigheden) veksler. En god oplevelse op til jul Der er efterfølgende kirkekaffe! Alle er velkomne. Fortælleaften i konfirmandstuen Tirsdag d. 14. december kl fortæller Ingrid Schrøder-Hansen bibelhistorie i konfirmandstuen. Aftenens fortælling hedder»omkring Jesu fødsel«, og vi bliver ført ind i, hvad der skete i de dage, uger og måneder fra Mariæ bebudelse til Hellig tre Konger. 8

9 Ingrid Schrøder-Hansen er kendt som en fremragende fortæller både på skrift og i tale. Gratis entre. Studiekreds I foråret 2011 vil der atter være studiekreds i præstegården på Møllevejen 93, kl Denne gang bydes der på et strejftog gennem Det Gamle Testamente over tre aftner. Mandag d. 7. februar handler det om»de Historiske Bøger«(herunder Mosebøgerne, Kongebøgerne og Krønikebøgerne m.fl.). Mandag d. 14. marts hører vi om»de Poetiske bøger«(jobs bog, Salmernes Bog Prædikerens bog m.fl.) Mandag d. 11. april gennemgås»de Profetiske bøger«(de fire store, og de 12 små). Oplæg v. Lars Peter Wandsøe Kristiansen og så hygger vi os over en kop kaffe. Alle er velkomne!!! Minikonfirmander Midt i januar byder Marstal et nyt hold af 3. klasse-elever velkommen som Minikonfirmander. Det er i foråret fortrinsvis elever fra 3.B på Marstal Skole, der indbydes. til at ha nogle sjove og lærerige tirsdags-eftermiddage i kirke og konfirmandstue. Vi glædes os til at se jer. Fra skolen får I én seddel med hjem, når vi nærmer os. Vel mødt! Marstal menighedsråd og sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen Koncerter Lørdag den 11. december kl. 16 i Marstal Kirke ADVEnTSKonCERT Ærøkoret Marstal Kirkekor Edda Meyer, sopran Karsten Hermansen, orgel Advents- og juletidens musik er uopslidelig. Det er dejligt at genhøre de toner, som sætter den rigtige stemning før højtiden. I de sidste mange år har de engelske Christmas Carols fået en stadig større rolle i danskernes julerepertoire, men det betyder jo ikke, at det hjemlige skal glemmes. Ærøkorets og Marstal Kirkekors repertoire bærer præg af både nyt og gammelt, dansk og engelsk. I tilgift medvirker sopranen Edda Meyer som solist, så der er lagt op til en stemningsfuld eftermiddag i Marstal Kirke. Der er fri entré til koncerten. Torsdag den 30. december kl i Ommel Kirke JULE- og nytårskoncert Karsten & Korallerne Sidste år gav koret»karsten & Korallerne«sin første egentlige koncert i Ommel Kirke, og det blev en hyggelig optakt til nytåret med en bred vifte af korsang fra traditionel julemusik til rytmisk og jazzpræget musik. Det er endnu ikke blevet en tradition, men måske kan det blive det, når Korallerne igen i år giver koncert i Ommel Kirke på årets næstsidste aften. Der er fri entré til koncerten. Lørdag den 22. januar kl. 16 i Marstal Kirke nytårskoncert Ronnie Johansen, basbaryton Irene Hasager, klaver Karsten Hermansen, orgel Gudstjenester på Marstal Ældrecenter 2. dec. kl Centersalen Hauge (altergang) 9. dec. kl Strand Hauge 16. dec. kl Centersalen Kristiansen 23. dec. kl Rød Kristiansen 24. dec. kl Centersalen Hauge 6. jan. kl Centersalen Hauge 13. jan. kl Grøn Kristiansen 20. jan. kl Centersalen Kristiansen 27. jan. kl Blå Hauge 3. feb. kl Centersalen Hauge 10. feb. kl Orange Kristiansen 17. feb. kl Centersalen Kristiansen (altergang) 24. feb. kl Strand Hauge 3. mar. kl Centersalen Hauge Både Ronnie Johansen og Irene Hasager er velkendte navne på Ærø takket være deres flotte koncerter på Søby gaard. Nu kommer de til Marstal Kir ke, hvor de laver et festligt nytårs program, som spænder lige fra operaens mangfoldige verden til oratorie- musik af Bach, Händel og Mendelssohn. Skulle der være en enkelt, der ikke har hørt om norske Ronnie Johansen, så kan det oplyses, at han har sin vante gang over alt i Europas operahuse og har en stor, flot stemme, som akkompagneres på bedste vis af pianist Irene Hasager, der er en fremragende akkompagnatør for en lang række solister, 9

10 bl.a. Gitta-Maria Sjöberg, Stig Fogh Andersen og altså også Ronnie Johansen. Entré kr. 100,- som sælges ved indgangen fra en time inden koncerten. Torsdag den 3. marts kl i Marstal Kirke KonCERT Serguei Azizian, violin Karsten Hermansen, orgel Kl. 16-gudstjenesterne i Marstal Kirke Vinterens eftermiddagsgudstjenester i Marstal Kirke har som sædvanligt et lidt anderledes indhold. Denne gang ser det sådan ud: Søndag den 5. december kl. 16 Minikonfirmandernes krybbespil ved Lars Peter Kristiansen. Søndag den 2. januar kl. 16 Musikgudstjeneste. På helligtrekongers søndag, den sidste søndag i juletiden, spiller Karsten Hermansen julens orgelmusik, medens Lars Peter Kristiansen prædiker. Søndag den 6. februar kl. 16 Musikgudstjeneste med sopran Edda Meyer som solist og Anders Hauge som prædikant. Søndag den 6. marts kl. 16 Fastelavnsgudstjeneste. Lars Peter Kristiansen prædiker. Indsamlinger 1. januar Nytårsdag: Det danske Bibelselskab. Når der ikke er INDSAMLING til et specielt formål, går»hvad der måtte blive lagt i kirkens bøsser«til projektet»børnearbejdere i Indien«formidlet af Danmisionen (sommerhalvåret, 1/4-1/10) og menighedsplejen (vinterhalvåret 1/10-1/4). www Gudstjenestelisten for Marstal sogn kan også findes på Ærøportalen under»samfund«. Serguei Azizian er født i Armenien i 1957 og kom til Danmark, da han i 1993 vandt Sjællands Symfoniorkesters koncertmesterkonkurrence. Siden da har han givet mange koncerter, indspillet adskillige cd er og undervist på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, hvor han nu er professor. Gennem de senere år har Azizian været en jævnlig og højt værdsat gæst ved Søbygaards årlige sensommerkoncerter, men nu får vi chancen for at høre ham i Marstal Kirke. Der er fri entré til koncerten. Menighedsrådets møder Tirsdag d. 25. januar Tirsdag d. 29. marts Møderne begynder kl i konfirmandbygningen i Strandstræde. Der er offentlig adgang. Dagsorden og beslutningsprotokol vil være fremlagt på Marstal kirkekontor, på Marstal Bibliotek, i Ommel Kirke og ophængt i udhængsskabet ved hovedlågen til Marstal Kirke. Marstal Kirkekor vil gerne være større! Nyt korskolehold begynder fredag den 14. januar kl i kirkens dåbsværelse på kirkens sydside. Alle børn fra 3. til 5. klasse med lyst og interesse for sang er meget velkomne til at se, om det er noget for dem. I korskolen bliver der lagt vægt på at lære at synge rent, at kunne følge med i noderne, at synge små tostemmige sange, og i det hele taget at blive godt rustet til at deltage i Marstal Kirkekor efter et halvt års forberedelsestid. Elever fra 6. klasse og opefter har mulighed for at afvikle deres korskoleperiode direkte i Marstal Kirkekor. Ring og hør nærmere! Marstal Kirkekor har gennem årene medvirket i mange forskellige musikalske sammenhænge og med meget forskelligt repertoire både rytmisk og klassisk men eftersom korets hovedopgave er at ledsage salmesangen om søndagen, er vægten naturligvis lagt dér. Hvis der er spørgsmål eller tvivl, er man velkommen til at ringe til Karsten Hermansen på telefon eller skrive på e-postadressen: Korsangerne i»karsten & Korallerne«er alle begyndt i Marstal Kirkekor.»Karsten & Korallerne«holder jule- og nytårskoncert i Ommel Kirke, torsdag den 30. dec. kl

11 Arrangementoversigt (En del af arrangementerne kan også findes på Kirku.dk) Dag Dato Tid Sted/Kirke Søndag 5. december Kl Marstal Minikonfirmanders krybbespil ved Lars Peter Kristiansen. Tirsdag 7. december Kl Ærøskøbing. Adventskoncert med Ærøkoret, Marstal Kirkekor og Edda Meyer, sopran. Onsdag 8. december Kl Ommel. De 9 læsninger, Torsdag 9. december Kl Søby. Syng julen ind. Søbykoret og Luciaoptog. Lørdag 11. december Kl. 16 Marstal. Adventskoncert med Ærøkoret, Marstal Kirkekor og Edda Meyer, sopran. Søndag 12. december Kl Tranderup. De 9 læsninger med medvirken af Øhavskoret. Tirsdag 14. december Kl Marstal Konfirmandstue. Ingrid Schrøder- Hansen fortæller om Jesu fødsel. Onsdag 15. december Kl Rise. Festlig julekoncert med Øhavskoret. Søndag 26. december Kl Søby. Fællesgudstjeneste og Juletræsfest. Torsdag 30. december Kl Ommel. Jule- og nytårskoncert med Karsten & Korallerne Søndag 2. januar Kl Marstal. Musikgudstjeneste på helligtrekongers søndag. Lørdag 8. januar Kl Bregninge. Hellig Tre Kongers maskegudstjeneste. Fredag 14. januar Kl Marstal. Nyt korskolehold begynder. Lørdag 22. januar Kl Marstal. Nytårskoncert med basbaryton Ronnie Johansen og pianist Irene Hasager. Søndag 23. januar Kl Søby. Sognesøndag med Marianne Langdill. Søndag 6. februar Kl Marstal. Musikgudstjeneste med sopran Edda Meyer. Mandag 7. februar Kl Studiekreds i Møllevejens præstegård Det Gamle Testamente. Søndag 13. februar Kl Søby. Sognesøndag med Erik Jørs. Torsdag 3. marts Kl Marstal. Koncert med Serguei Azizian, violin. Søndag 6. marts Kl Marstal. Fastelavnsgudstjeneste. Lørdag 12. marts Kl Rise. Gospelworkshop. Lørdag 12. marts Kl Rise. Gospelkoncert. Søndag 13. marts Kl Søby. Sognesøndag med Eva Jørgensen. 11

12 Fælles for de ærøske sogne Det Ærøske Julemærke I det kommende kirkeår er det 30 år siden Ærøs tredje julemærke udkom med Lions Club Ærø som udgiver. Finn Poulsen, sognepræst i Bregninge, skrev følgende om motivet: Mange som har været i Bregninge kirke og mener at vide, hvad denne kirke byder på af kunst, vil undre sig, når de ser, at motivet på Ærø-julemærket 1981 er fra Bregninge. De har aldrig lagt mærke til denne blomst. Den er en af de mange blomster, som er malet på kirkens hvælvinger. Disse blomster er, hvad man kalder ornamentik, altså dekorativ fladeudsmykning. Man frygtede den tomme, ubemalede flade; det er karakteristisk for den stilperiode i malerkunsten, som kaldes den sengotiske. Typisk for denne periode blev kalkmaleriernes motiver med mennesker og begivenheder omgivet af blomster, ranker og stjerner. Sådan ser vi det også i Bregnin-ge kirke, hvor maleriets tilblivelsesårstal MDXIII (=1513) er malet i nærheden af årets julemærkeblomst, der i øvrigt er at finde lidt længere nede på samme hvælvingskappe som det berømte narrehoved. Blomsten har seks kronblade. Andre blomster på kirkehvælvingerne har det samme antal kronblade eller blot fire eller fem. Også af den grund ligger den antagelse nær, at blomsterne hører til rosenfamilien. Der er vilde roser, men rosen har også været dyrket og yndet fra de ældste tider, derfor findes den i mange varieteter. Ved at blive indfanget fra kalkmaleriet til julemærkemotiv er denne rose blevet en ny art»julerose«. Den leder vor tanke hen på Jesus Kristus, Guds Søn, som vi synger om i en julesalme, der er endnu ældre end Bregninge kirkes kalkmalerier: En rose så jeg skyde Op af den frosne jord, Alt som os fordum spå de Profetens trøsteord. Den rose spired frem Midt i den kolde vinter om nat ved Betlehem. For rosen nu jeg kvæder om kap med Himlens hær: En jomfru var hans moder, Maria ren og skær. I ham brød lyset frem midt i den mørke vinter om nat ved Betlehem. Salmen er fra 1400-tallet og har oprindelig 23 vers. Den lader jomfru Maria være rosenbusken. Roden er hendes mor, Sankt Anna, og blomsten symboliserer Jesus.«Julemærket fremstod på rød-farvet baggrund med motivet stående i hvidt og blev trykt i nummererede ark hver med 36 mærker. De blev også udgivet i gavemappe med en forklarende tekst. Også en førstedagskuvert var der tænkt på det år med en smuk udarbejdet vignet forestillende Salome tegnet af Sven Havsteen-Mikkelsen og med Ærøskøbing gamle posthus stempel. Vignetten gengiver et kalkmaleri fra samme kirke. Overskuddet af salget gik til velgørende formål hovedsagelig her på Ærø. Der udkom i alt ni julemærker ( ). De syv første var motiver fra de ærøske kirker. Alle mærkerne var tegnet af maleren Sven Havsteen-Mikkelsen og tilrettelagt af hans søn arkitekt Alan Havsteen- Mikkelsen i samarbejde med litograf Tom Christensen. Olaf E. Havsteen-M. 12

13 Søby Kirke Sognepræst Agnes Haugaard Bregninge Præstegård, Vester Bregninge 11, 5970 Ærøskøbing Tlf: , fax: Træffes alle dage telefonisk mellem og efter aftale, fridag fred. Graver Max Hansen. Tlf Organist Paul Nedergaard. Tlf Menighedsrådsformand Hanne Fynbo. Tlf Kirkeværge: Kirsten Langdill. Bregninge Kirke Sognepræst Agnes Haugaard Bregninge Præstegård, Vester Bregninge 11, 5970 Ærøskøbing Tlf: , fax: Træffes alle dage telefonisk mellem og efter aftale, fridag fred. Menighedsrådsformand Hanne Fynbo. Tlf Kirkeværge: Birger D. Petersen Organist Gitte Jørgensen. Tlf Graver Niels-Jørgen Bech Tlf: Ærøskøbing Kirke Sognepræst: Stillingen er vakant, henvendelse til præsten i Rise. Graver Christian Petersen. Tlf Træffes bedst på kirkegården, kl , undt. mandag. Organist Paul Nedergaard. Tlf Menighedsrådsformand Lars Danquart, Strandvejen 15, Ærøskøbing. Tlf Kirkeværge Else Emilie Madsen. Tlf Rise Kirke Sognepræst Janet Ligaard, Kirkeballevej 4, St. Rise. Tlf Mobil tlf Træffes bedst hverdage kl undtagen man. Graver John Groth Nørgaard. Tlf Menighedsrådsformand Aksel Krogenlund Larsen, Brovej 3, Ærøskøbing. Tlf Organist Gitte Jørgensen. Tlf Kirkeværge Johan Knudsen, Toftevej 3, Ærøskøbing. Tlf Marstal Kirke Sognepræst (kbf), provst, Anders Hauge Adr.: Kirkestræde 14, 5960 Marstal. Tlf Fax: Træffes bedst kl undt. mandag. Sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen Adr.: Møllevejen 93, 5960 Marstal. Tlf Træffes bedst kl undt. fredag. Kirke-/kirkegårdskontoret: Kordegn Simon Winberg Ommelsvejen 24, 5960 Marstal. Tlf Fax: Træffetider: Mandag og torsdag lukket. Tirsdag, fredag og lørdag kl Onsdag kl og Organist Karsten Hermansen. Tlf Kirketjener, Marstal Kirke Helge Nygaard Hansen. Tlf Mandag fri. Kirketjener, Ommel Kirke Verner Kristensen. Tlf Menighedsrådsformand Jens Hebsgaard. Tlf Graver Martin Skov. Tlf Kirkeværge Bjarne Møller. Tlf Tranderup Kirke Sognepræst: Stillingen er vakant, henvendelse til præsten i Rise. Graver Hans Jepsen Albertsen. Tlf Organist Gitte Jørgensen. Tlf Menighedsrådsformand Lissi Anneberg. Tlf Kirkeværge Lissi Anneberg. Ærø Provsti Ærø Provsti, Kirkestræde 14, 5960 Marstal Tlf , fax , e-post: Oplysning om provstiudvalgsmøder kan findes på Ærø Provsti Indlæg til kirkebladet Hvis man har et indlæg til kirkebladet, er man velkommen til at henvende sig til et af menighedsrådene. Vi vil så forsøge at finde plads i et af de næste kirkeblade. Det ærøske kirkeblad 13

14 Børnenes sider Julekrybber En julekrybbe er en tableauopstilling, der med figurer viser den stald (eller hule indrettet til dyr) i Bethlehem, hvor Jesus ifølge traditionen blev født. Opstillingen laves oftest med små figurer, men ses også med figurer i fuld menneskestørrelse. Med i opstillingen er som regel Jesusbarnet i krybben og Maria og Josef. Der er også en okse og et æsel i stalden. De er ganske vist ikke nævnt i den nytesta - mentlige skildring i Lukasevangeliet, men er afledt af Esajas Bog, kapitel 1, vers 3 (i Det Gamle Testamente). Krybben har som regel også figurer af hyrder, får, engle og betlehemsstjernen. De tre vise mænd med deres kameler bliver traditionelt sat ind i krybben ved hellig tre kongers fest tretten dage efter juledag. Julekrybber bliver ofte indrettet på offentlige steder i juletiden, særligt i katolske lande. Den julekrybbe, som sættes op på Peterspladsen i Vatikanet foran Peterskirken, har figurer i naturtro størrelse. (Opslag fra Wikipedia). I min barndom var der især tre ting, vi børn glædede os til, når vi nærmede os december måned. For det første glædede vi os til oppyntningen med guirlander og lys i byens gader. Jeg er vokset op i en mellemstor købstad, så der var masser af gran, lys og flitterstads i byens gader og butikker. For det andet glædede vi os til årets julekalender. Dengang i 50 erne var der ikke julekalender i fjernsynet, julekalenderen var af pap, og hvis man var heldig, var det af typen, der skulle bygges op til et slot, en gade, en lade eller andet. Så kunne man få timer til at gå med at fantasere over, hvad der var bag de enkelte låger, mens man opbyggede kalenderen med saks og lim. For det tredje og allervigtigste glædede vi os til det, der samlede hele familjen. Nemlig årets julekrybbe. Hvert eneste år byggede vi en ny julekrybbe. Vi havde det princip, at kun nogle af dyrene, plastikkoen, plastikfårene og æslet og stjernen måtte være de samme som de foregående år. Stjernen var det centrale i julekrybben. Min stedfar, Victor Cornelins, der var fra de Vestindiske øer, havde stor sympati for brødremenigheden i Chri - stiansfeld, indkøbte hvert år masser af honninghjerter og andet godt fra butikker i Christiansfeld. En gang imellem købte han også en ny julestjerne, og det var ikke bare en simpel jule- Julekrybbe. Foto: Mette Jørgensen, Professionshøjskolen UCC. 14

15 stjerne af den type, som tit pryder toppen af juletræet i danske hjem, men den ægte Herrnhuter adventsstjerne med et utal af takker med lys i. Første søndag i advent begyndte krybbebyggeriet. Herrnhuterstjernen blev hængt op og tændt. Den skulle helst hænge i et vindue med en god bred karm med plads til masser af får og hyrder. Krybben (stalden) var som regel en appelsinkasse med mos og vat. Flotte sten, der kunne agere klippe, blev indsamlet, og flotte rødder og andre ting fra naturen eller stranden blev slæbt med hjem. Nu begyndte så en herlig tid. Det var tilladt at bruge enkelte plasticdyr og modificerede dukkemøbler, men engle og menneskefigurerne skulle håndlaves. Nogle år blev de lavet af papmaché andre år lavede vi figurer af modellervoks eller ler. Vi fik så masser af timer til at gå med at lave figurer, male figurer med plakatfarve og lak, fortælle historier om figurerne og ellers masser af hygge med pebernødder, figner, dadler, frugt, kandis og levende lys. I ugens løb indtil næste søndag i advent kunne vi børn så sidde i julestjernens skær og lege med figurerne. Det var ikke altid at fantasierne havde udspring i bibelen, det kunne lige så godt være eventyr og andre historier der gav stof til fantasierne. Figurerne og sceneriet var altid det samme, med bittesmå variationer. Der er englen, gerne hængt op i en sytråd under stjernen. Josef og Maria med det lille jesusbarn. Hyrder og nysgerrige børn. De tre vise mænd (med kameler). Som regel sneg der sig en enkelt piberensernisse med i opstillingen, selv om min mor syntes, at det var noget hedensk stads. Personligt kunne jeg bedst lide at arbejde med papmaché (papirstumper blødt op i tapetklister). Det var en skøn sanselig fornemmelse at sidde og ælte papir og tapetklister sammen, til det havde en passende konsistens, der lod sig forme. Det var desværre bare en langsommelig proces, hvor der var lang ventetid, mens figurerne tørrede, inden de kunne males. I dag er der kommet et nyt materiale, der er helt fantastisk at arbejde i. Nemlig Cernit eller Fimo, der er en slags indfarvet modellervoks, der kan»bages«eller»brændes«i en ovn ved 120 grader. Det kan købes i de fleste hobbyforretninger. Man skal dog være opmærksom på, at det er et materiale, hvor der helst skal være en voksen med, når der arbejdes, da det er lettere giftigt (hold øje med at de små ikke putter det i munden) og afgiver giftige dampe, når det bages (husk udsugning eller åbent vindue). Men resultatet er det hele værd. I brændt tilstand ligner det porcelain. Vent med godterne og pebernødderne til bagefter. Ingolf Andersen Julelinks: Jul i Dannevang: Jul for alle: Julehulen: Jul i kirker og hjem: Julelege: Jul i Danmark: På DR/Oline er der også en rigtig god juleside, nemlig Shanes jul. Og så er der selvfølgelig også de to julekalendere på DR og TV2. Hvor skal rebussen hen? Børnesiden: Ingolf Andersen, Søby Landevej 9, 5985 Søby. Mail: 15

16 Gudstjenester SØBY BREGnInGE TRAnDERUP DATo ÆRØSKØBInG RISE MARSTAL ommel Ligaard 5. december 9.30 Ligaard Kristiansen Kristiansen Østergaard-Jensen Østergaard-Jensen 2. søndag i advent Kirkekaffe Krybbespil Ligaard Ligaard Hauge 12. december Hauge Hauge Ingen (Børnekirke kl ) De Ni Læsninger 3. søndag i advent Kirkekaffe Haugaard 19. december 9.30 Hauge Kristiansen Kristiansen Kristiansen 4. søndag i advent Kirkekaffe Kirkekaffe Kristiansen 24. december Hauge Kristiansen Hauge Juleaften Ligaard 25. december Ligaard Hauge Hauge Juledag Ingen 9.30 Haugaard 26. december Haugaard Kristiansen Ingen Juletræsfest 2. juledag Ligaard 31. december Nytårsaften Ingen 1. januar Ligaard Kristiansen Kristiansen Nytårsdag Hauge 2. januar Hauge Kristiansen Kristiansen (Børnekirke kl ) Præsteindsættelse Hellig 3 Kongers søn. Præsteindsættelse Kirkekaffe Ingen Lørdag d. 8. januar H3K maskegudstj. Ingen Ingen NN 9. januar 9.30 NN Hauge Ingen 1. søn. e. H3K NN 16. januar NN Haugaard Kristiansen Kristiansen 2. søn. e. H3K Kirkekaffe NN 23. januar 9.30 NN Hauge Ingen Sognesøndag 3. søn. e. H3K NN 30. januar NN Kristiansen Kristiansen 4. søn. e. H3K Kirkekaffe NN 6. februar NN Kyndelmisse Hauge Hauge 5. søn. e. H3K Kirkekaffe Kyndelmisse Ingen Haugaard 13. februar Kristiansen Kristiansen Ingen Sognesøndag Sidste søn. e. H3K 9.30 Kristiansen Kristiansen 9.30 NN 20. februar NN Kristiansen Hauge Hauge (Børnekirke kl ) Septuagesima Kirkekaffe Hauge Hauge NN 27. februar 9.30 NN NN Hauge Ingen Seksagesima NN 6. Marts 9.30 NN Kristiansen Kristiansen Fastelavn Kirkekaffe Fastelavn MARK & STORM GRAFISK A/S 5960 MARSTAL

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Kirke & Sogn. aunslev bovense

Kirke & Sogn. aunslev bovense Kirke & Sogn aunslev bovense 44. årgang nr. 1 december 2013 - marts 2014 Det kimer nu til julefest Synger vi juleaften i kirken så taget er nær ved at løfte sig. Juleaften skal vi synge de salmer vi kender.

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Og det skete i de dage...

Og det skete i de dage... Og det skete i de dage... Julen 2014 & Nytåret 2015 i Sparkær & Gammelstrup kirker Syng julen ind i Gammelstrup Torsdag d. 27. nov. kl. 19.00 i Gammelstrup kirke En meget stemningsfyldt indledning af adventstiden,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

Julen 2016 i Holbøl kirke

Julen 2016 i Holbøl kirke Julen 2016 i Holbøl kirke Med fredslys fra 1. søndag i advent til helligtrekonger. 1 Advent er forventning og forberedelse til julen, hvor vi fejrer, at Jesus kom til verden. Adventskrans, julekrybbe,

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Arrangementer Vinteren

Arrangementer Vinteren Arrangementer Vinteren 2016-2017 Allerslev og Jungshoved kirker Op mod jul I skrivende stund først i november - er juleforberedelserne rundt omkring så småt ved at komme i gang. Særlig butikkerne er hurtigt

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Klokkeringning intro prælud. m. procession Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen svar Indledning om høst Læsning: Gud sagde:»jorden

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig!

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig! PRÆDIKEN MARIÆ BEBUDELSESDAG 25.MARTS 2012 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL.10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.7,10-14; 1.Kor.21-31; Luk.1,46-55 Salmer: 10,441,71,73,117 Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang December - Januar -Februar 2014 God Jul og godt Nytår Bliv Mini-konfirmand! Læs mere inde i bladet. Læs bl.a. i dette nummer: Luciadag, 13. december Juletræsfest,

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Juleaften II Sct. Pauls kirke 24. december 2015 kl Salmer, trykte: 94/119// Hvad er det, der gør jul til noget særligt /104/121

Juleaften II Sct. Pauls kirke 24. december 2015 kl Salmer, trykte: 94/119// Hvad er det, der gør jul til noget særligt /104/121 1 Juleaften II Sct. Pauls kirke 24. december 2015 kl. 14.30. Salmer, trykte: 94/119// Hvad er det, der gør jul til noget særligt /104/121 Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 2,1-20 Bøn. Lad os bede!

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant:

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Nyhedsbrev fra Hune sogn november. 2015/2016 December: Nr. 1 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 6.., 2. søndag i advent Kl. 10.30 Søndag den 13. 3. søndag i advent: De

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr December Januar Februar

nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr December Januar Februar IRKE nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr. 1 2015-2016 December Januar Februar »Hvad laver I egentlig til hverdag?«det spørgsmål fik vores præst af en dåbsgæst for nylig. Det enkle svar ville være:»følg

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE 59. årgang * december 2009 - februar 2010 Adventstiden - tid til forventning 1. søndag i advent De 9 læsninger Julen for skoler og børnehaver Basunerne skal

Læs mere

Helliget Gud. Huskevers: For mine øjne har set din frelse for alle folk (Luk 2,30-31)

Helliget Gud. Huskevers: For mine øjne har set din frelse for alle folk (Luk 2,30-31) LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 7 Helliget Gud Ugens tekst og referencer: Luk 2,21-38. Den Store Mester, kap. 5. Huskevers: For mine øjne har set din frelse for alle folk (Luk 2,30-31) Hovedformålet er,

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d D e c e m b e r 2 0 1 3 - F e b ru a r 2 0 1 4

ASKOV SOGN k i r k e b l a d D e c e m b e r 2 0 1 3 - F e b ru a r 2 0 1 4 ASKOV SOGN kirkeblad December 2013 - Februar 2014 Glædelig Jul Københavns tidligere biskop, Erik Norman Svendsen, udgav for nogle år siden en rigtig fin bog om vores danske salmebog:»syng for livet«. Han

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. December, Januar, Februar 2010-2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. December, Januar, Februar 2010-2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 4 December, Januar, Februar 2010-2011 47. årg. Nyt fra sognene Nye urnegravsteder på Øster Velling kirkegård På Øster Velling Kirkegård er der anlagt

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

Guirlanden - hvad gør den på juletræet?

Guirlanden - hvad gør den på juletræet? DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2011 Guirlanden - hvad gør den på juletræet? Det meste julepynt, har jo en eller anden betydning, har noget det minder os om. De flettede hjerter: hjerternes fest. Stjernen: den,

Læs mere

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg.

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg. Prædiken til sidste s. e. Hellig3konger 2011 Ved kyndelmisse som vi fejrede den 2. februar var vi halvvejs gennem vinteren. Og jeg tror, at længslen efter lys og forår gælder de fleste af os. Og netop

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad december 2015 januar 2016

Vanløse Frikirke. Kirkeblad december 2015 januar 2016 Vanløse Frikirke Kirkeblad december 2015 januar 2016 www.vanløsefrikirke.dk LÆS OM: TEMA: Kirkeåret Julemarked Julekoncert Juleaftensgudstjeneste Brunchgudstjeneste Evangelisk Alliance Åbne Døre Infomøde

Læs mere

Juleaften Læsninger: Es 9,1-6a Luk 2, 1-14 Salmer: Dejlig er den himmel blå Et barn er født Julen har bragt Glade jul

Juleaften Læsninger: Es 9,1-6a Luk 2, 1-14 Salmer: Dejlig er den himmel blå Et barn er født Julen har bragt Glade jul Juleaften 2016 Læsninger: Es 9,1-6a Luk 2, 1-14 Salmer: Dejlig er den himmel blå Et barn er født Julen har bragt Glade jul I julekalenderen Den anden verden flygter Sarah ind i en eventyrverden, hvor hun

Læs mere

November 2017 januar 2018

November 2017 januar 2018 November 2017 januar 2018 Friluftsgudstjeneste i Vester Nebel september 2017 Babysalmesang Et nyt hold begynder den 10. januar 2018 kl. 10 i Bryndum Kirke og fortsætter til den 7. marts Vi danser, leger

Læs mere

2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, , 108, 114

2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, , 108, 114 2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, 122 130, 108, 114 Lad os bede! Herre, tak fordi din julefred er mere end god mad, slik og kager. Hold os fast til dig, også

Læs mere

Jule-gudstjeneste ,00 - Brændkjærkirken

Jule-gudstjeneste ,00 - Brændkjærkirken Jule-gudstjeneste 241214 14.45 + 16,00 - Brændkjærkirken Prædiken af: sognepræst Ole Pihl Bibeltekster: Es 9,1-6a, Luk 2,1-14 Salmer: DDS 94 Det kimer nu DDS 117 En rose så jeg skyde DDS 120 - Glade jul

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

KIRKEBLAD. Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14. Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD. Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14. Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje december - januar - februar 2010-2011 Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14 (Matthias, Kasandra, Mette Marie, Nikolaj, Mikkel, Line, Christian,

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Vi fejrer Jesus -2. Fællessamling. Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Vi fejrer Jesus -2. Fællessamling. Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Vi fejrer Jesus -2 Jesus er kommet! Mål: Sammen med børnene fejrer vi, hvad julen handler om: Jesus. Vi fejrer, at Gud gav os sin søn, Jesus, som blev vores Frelser. Vi fejrer, at Jesus ønsker at komme

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organist

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

Til samtlige husstande Kirkeblad 1. Karrebæk og Fodby SogneD december Januar Februar 2012-13

Til samtlige husstande Kirkeblad 1. Karrebæk og Fodby SogneD december Januar Februar 2012-13 Til samtlige husstande Kirkeblad 1 Karrebæk og Fodby SogneD december Januar Februar 2012-13 Sognepræst Jakob Grandjean Jul Kirkeåret har drejet en omgang, og vi skal fejre julen det går hele december i

Læs mere

Foto: Claus Danielsen KIRKEBLAD. Bryndum Vester Nebel kirker

Foto: Claus Danielsen KIRKEBLAD. Bryndum Vester Nebel kirker Foto: Claus Danielsen KIRKEBLAD Bryndum Vester Nebel kirker Gudstjenester i Bryndum og Vester Nebel kirker i december, januar, februar og marts Søndag den 7. december 2. s. i advent Bryndum Kirke kl. 10:30

Læs mere

Juleaften 2015 Salmer: 94, 120, 104, 119, 121

Juleaften 2015 Salmer: 94, 120, 104, 119, 121 Juleaften 2015 Salmer: 94, 120, 104, 119, 121 Når Gud viser os sit ansigt! Hvis billedet ikke er godt nok, er det fordi du ikke tæt nok på. Sådan har en pressefotograf engang udtalt. Jo tættere des bedre.

Læs mere

Asnæs Kirke 81 ÅRGANG NR.1 DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR 2015

Asnæs Kirke 81 ÅRGANG NR.1 DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR 2015 Asnæs Kirke 81 ÅRGANG NR.1 DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR 2015 Julehjælp Det er igen i år muligt at søge julehjælp fra Asnæs sogns menighedspleje. Julehjælpen består af en række udvalgte madvarer til julemiddagen

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2013 - januar - februar 2014

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2013 - januar - februar 2014 Kirkenyt for Tingsted kirke december 2013 - januar - februar 2014 Den store glæde. Men englen sagde til dem: Frygt ikke! Se jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der

Læs mere

Nr.9. Sept. - oktober. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Kl. 10.30 Høstguds- tjeneste Kl. 10.30 Kl.12.15 Kl. 10.

Nr.9. Sept. - oktober. 2015  Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Kl. 10.30 Høstguds- tjeneste Kl. 10.30  Kl.12.15 Kl. 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.9. 1 Sept. - oktober. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 27. september 17. søndag efter Høstgudstjeneste Kl. 10.30 Gudstjeneste ved Birgit Lundholm,

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

nyt 39. årgang Nr December - Januar - Februar

nyt 39. årgang Nr December - Januar - Februar IRKE nyt 39. årgang Nr. 1 2012 December - Januar - Februar Kærlighed fra det høje Himlen et sted, hvor der er kærlighed nok til alle. Eller i hvert fald har vi en forestilling om, at himlen er det sted,

Læs mere

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Gå i kirke om torsdagen Vi har, som alle ved, gudstjeneste hver søndag i Orø Kirke. Hvad ikke alle medlemmer af vores menighed måske ved er, at vi også

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af

Læs mere

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn Til samtlige husstande Vi beklager, at denne udgave af Langenæs Kirke & Sogn kommer i en væsentlig mindre udgave end normalt. På

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Juleaften 2009 Herlev Hospital

Juleaften 2009 Herlev Hospital Juleaften 2009 Herlev Hospital Kom, Jesus, vær vor hyttegæst, Hold selv i os din julefest. Amen. Julen har med stemning at gøre. Vi vil så gerne i julestemning. Vi ønsker brændende, at den skal indfinde

Læs mere

Helligtrekongers søndag II Salmer: 392, 362, 136, 108, nadversalme 98 (sidste vers), 101

Helligtrekongers søndag II Salmer: 392, 362, 136, 108, nadversalme 98 (sidste vers), 101 Helligtrekongers søndag II Salmer: 392, 362, 136, 108, nadversalme 98 (sidste vers), 101 Storm P har malet billedet, juleaften, som jeg har sat udenpå gudstjenestearket. De fleste kender det nok, det er

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KIRKEBLADET. Fausing Auning Ø. Alling V. Alling

KIRKEBLADET. Fausing Auning Ø. Alling V. Alling KIRKEBLADET Fausing Auning Ø. Alling V. Alling Skoledag i Vester Alling Advent, jul og nytår Konfirmandgudstjeneste Indvielse af graver-faciliteter i Øster Alling December 2013 - Februar 2014 5. årgang

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad DECEMBER 2015 - JANUAR - FEBRUAR 2016 41. ÅRGANG Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet December 2015, Januar, Februar 2016 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Ny maleriudstilling i Kirkebakkehuset Frem til midt i januar udstiller Gerda Blåbjerg. Vi kender jo alle Gerda Blåbjergs

Læs mere

Den vigtigste og bedste gave

Den vigtigste og bedste gave LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 6 Den vigtigste og bedste gave Ugens tekst og referencer: Matt 1,21-23. Den Store Mester, kap. 1. Huskevers: I dag er der født jer en frelser. (Luk 2,11) Hovedformålet er,

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Orø Kirkeblad Nr. 5 november - december årg.

Orø Kirkeblad Nr. 5 november - december årg. Orø Kirkeblad Nr. 5 november - december 2009 18. årg. Julekalenderkrybbe: I år kan du se en helt ny julekalender i Orø kirke. Det er kirkens minikonfirmander, der helt selv har lavet en julekrybbe med

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn November-december 2014 Allehelgenssøndag Hvidovre Kirke www.hvidovrekirke.dk Maria Magdalene Kirken Hvidovre Hospital HØJMESSER OG GUDSTJENESTER NOV. - DEC. 2014 Kl. 10.00

Læs mere