Birgitte Klindt Poulsen Overlæge Klinisk farmakologisk afdeling Aarhus og Aalborg universitetshospitaler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Birgitte Klindt Poulsen Overlæge Klinisk farmakologisk afdeling Aarhus og Aalborg universitetshospitaler"

Transkript

1 Birgitte Klindt Poulsen Overlæge Klinisk farmakologisk afdeling Aarhus og Aalborg universitetshospitaler

2 Formål med RADS RADS skal sikre bedre kvalitet i behandlingen ved, at patienter overalt i landet tilbydes lige adgang til behandling med dyr sygehusmedicin RADS skal være med til at sikre grundlaget for bedre priser i form af bedre rabatter på sygehusmedicin gennem udbud

3 RADS PROCESFORLØB fra etablering,l implementering 2 Amgros/ UDBUD 1 RADS / RADS FAGUDVALG PROCES FLOW 3 REKOMMANDATIONER 4 IMPLEMENTERING Regionerne er ansvarlig for implementering af beslutningerne. Regionerne følger op på rekommanda,onerne. Regionerne implementerer rekommanda,onerne. Der følges op på forbrugstallene og afrapporteres,l regionerne.

4 RADS - Fagudvalg (I) Implementerede vejledninger HIV/AIDS behandling Hepatitis behandling Sklerose behandling Aromatasehæmmere til brystkræft G-CFS Iodholdige kontrastmidler Akromegali Neuroendokrine tumorer Endokrin behandling af c.prostata Biologisk behandling Mb Crohn og colitis ulcerosa Psoriasis Reumatologiske lidelser Systemisk svampebehandling

5 RADS - Fagudvalg (II) Følgende behandlingsvejledninger er godkendt af RADS: TKI ved CML Antitrombotisk behandling Antiresorptiv behandling ved knoglemetastaser Kemo ved renalcellekarcinom Fagudvalg, der er i proces: Kemo ved colo-rektal cancer Antipsykotika ved skizofreni Behandling af våd AMD Kastrationsresistent c.prostata Væksthormon Immunglobuliner

6 RADS - Fagudvalg (III) Fagudvalg er nedsat og under udpegning Organtransplantation myelomatose Aktuelle genindkaldte fagudvalg Biologisk behandling x 3 (nye indikationer for lægemidler) Sclerose (nye lægemidler)

7 Udfordringer ved implementering Tid Formidling af indholdet til de relevante interessenter Komplekse vejledninger Upræcise vejledninger?? Få versus mange involverede afdelinger Gælder kun for noget af behandling afh af patientgruppe/afdeling mv Håndtering af vejledning fra godkendt til udbud foreligger Implementering også i 1. sektoren Monitorering af forbrug

8 Den gode implementering Behandlingsvejledningen godkendes af RADS og offentliggøres på hjemmesiden Implementeringsgruppen under den regionale lægemiddelkomite tager kontakt til de relevante kliniske afdelinger mht at afklare Antal berørte patienter (nye/gamle) til indmelding til Amgros Behov for hjælp til udmelding af ændret behandling, kommunikation Udbudsresultat foreligger Implementeringsgruppen tager igen kontakt til de relevante afdelinger Evt ændring af instrukser, patientvejledninger mm Plan for opfølgning, opnåelse af mål mm Tilbagemelding fra afdelingerne til lægemiddelkomiteen Tilbagemelding fra lægemiddelkomiteen til sundhedsdirektørerne

9 Opfølgning Opstillede mål for de rekommanderede lægemidler, hvor stor en andel de skal udgøre af den samlede analoge pulje Forbrug trækkes via sygehusapoteker pga solgt mængde til afdelingerne dette sendes til AMGROS AMGROS leverer samlede statistikker Ikke forskel i data fra apoteket om nye pt er, der starter op eller om det er til pt er allerede i behandling. Bedre overvågning i fremtiden?

10 Eks hepatitis (I)

11 Eks hepatitis (RN)

12 Biologisk behandling ved RA

13 Monitorering af biologisk behandling RA RADS behandlingsvejledningen for reumatoid artritis omfatter nye patienter og patienter, der skal skifte biologisk behandling. Opfølgningen vil omfatte det samlede forbrug af lægemidler. 80 % af nye patienter og patienter, der skifter til ny biologisk behandling, får 1. valg (i 2013 Cimzia). De resterende 20 % behandles med de øvrige lægemidler i overensstemmelse med godkendt SPC. 500 nye pt er pr år 500 pt er, der skifter biologisk behandling Skiftende patienter optræder ligeligt uafhængigt af behandling.

14 Eks fra RN Ca nye patienter med RA/år 2 store afdelinger med mange patienter med forskellige reumatologiske lidelser Lokale forskelle, traditioner mv Medicinen til patienter udleveres af sygeplejersker Disse skal også informeres Har stærke holdninger om behandlingsvalg Forbruget fra afdelingen leveres samlet Den ene ledende overlæge med i fagudvalget

15 1. monitorering.

16 Specifikt forbrug 1. Kvartal 2013 Det historiske forbrug Månedligt forbrug af biologiske lægemidler på afdelingen de seneste 24 mdr.

17 Iodholdige kontraststoffer I Fagudvalgets baggrundsnotat konkluderes flg.: Der findes ikke og vil næppe blive tilvejebragt videnskabelig dokumentation, der sagligt generelt kvalificerer eller diskvalificerer et eller flere non-ioniske røntgenkontraststoffer i forhold til andre. Der er behov for valgmulighed for den enkelte afdeling, herunder inddragelse af både evidens og empiri som valide kriterier. Fagudvalget anbefaler, at de enkelte afdelinger/enheder indskrænker deres sortiment af det enkelte CM til få, nationalt accepterede pakningsstørrelser og iodkoncentrationer. Da baggrundnotatet og lægemiddelrekommandationen således anbefaler valgfrihed på de enkelte afdelinger er der ikke opstillet efterlevelsesmål for området. Der vil ikke blive en monitorering

18 pyhhhhhh Tromboseprofylakse parenchymkirurgi Efterlevelsesmål for 1. prioritets behandling: 95 %.

19 Atrieflimren og AK RADS

20 Tværsektoriel arbejdsgruppe Kortlægge AK-behandlingen i Region Nordjylland Patientgrupper Behandlingsregimer Arbejdsdelingen mellem almen praksis, sygehusafdelingerne på sygehusene og Trombosecentret. Kvaliteten af AK-behandlingen i dag Forslag til hvordan sikres den bedst mulige monitorering af behandlingskvaliteten fremover. Udarbejde plan for indførelse af de nye behandlingsrekommandationer, hvoraf også tidsplan og økonomi fremgår. Vurdere fordele og ulemper ved den nuværende organisering samt komme med anbefalinger ift. en eventuel ny organisering.

21 Konklusion RADS Involverer de specialister, der er udpeget fra regioner til fagudvalg Involverer ledelsessystemet Samarbejde med sygehusapoteket Brug af specialistgrupper under lægemiddelkomiteen Brug af flere forskellige kommunikationssystemer

22 Implementering KRIS Indtil videre få specialafdelinger Få specialister med særlig interesse - ildsjæle Meget snak i de videnskabelige kredse Enighed i beslutninger fra KRIS?? Kommunikation med sygehusapotekerne omkring bestilling, afregning mv Krav om opfølgning Effekt Brug Sikkerhed

23 Jakavi Jakavi (ruxolitinib) anbefales til behandling af patienter med myelofibrose, karakteriseret ved ofte meget stor milt og /eller hypermetabole symptomer, som ikke har effekt af enten Hydroxurea eller Interferon alpha2. KRIS forventer at følgende monitoreringsvejledning for danske patienter i behandling med Jakavi (ruxolitinib) følges: Observationsperioden for behandlingseffekt reduktion i hypermetabole symptomer +/- reduktion af miltstørrelse på maximal dosis er 3 måneder. Reduktion i miltstørrelse vurderes ved hvert ambulant fremmøde (klinisk udfra miltens længde under venstre kurvatur i medioklavikulærlinjen ) og ved hjælp af UL-scanning af abdomen (miltmål i største længdeakse) efter 3 og 6 måneder og efterfølgende hver 6. måned. Ved udvikling af bivirkninger til behandlingen overvejes behandlingsophør såfremt disse bivirkninger overskygger effekten af behandlingen. Det tilstræbes, at alle patienter i JAKAVI-behandling får monitoreret livskvaliteten i henhold til den danske model for livskvalitetsmonitorering. Patienter, der har vist en grad af klinisk forbedring, ophører med ruxolitinibbehandlingen, hvis de bevarer en øgning i længden af milten på 40 pct. sammenlignet med baselinestørrelse (ca. svarende til en 25 pct. øgning i miltvolumen) og ikke længere har konkret forbedring af sygdomsrelaterede symptomer.

24 KRIS monitorering - udfordringer Selekterede patientgrupper Kalydeco (Ivacaftor) anbefales som 1. linie behandling af cystisk fibrose (voksne og børn over 6 år), som har en G551D-mutation i CFTR-genet (2-3 pt er i DK!) Løbende ny evidens Lægemidler der allerede bruges på afdelingen på andre indikationer Muligheder: Databaser (nye eller allerede eksisterende) Journalaudit Specifik registrering

25 KRIS og RADS RADS vil løbende blive informeret om KRIS beslutninger, så disse kan indgå i RADS overvejelser vedrørende nedsættelse af nye fagudvalg eller genindkaldelse af eksisterende fagudvalg med henblik på revision af gældende behandlingsvejledninger. Ingen direkte sammenhæng derudover

Implementering. En vanskelig affære. Klinikchef Carl-Otto Gøtzsche

Implementering. En vanskelig affære. Klinikchef Carl-Otto Gøtzsche Implementering En vanskelig affære Klinikchef Carl-Otto Gøtzsche Region til sygehuse: Følg vejledning eller betal selv for dyr medicin Sygehuse i Region Midtjylland skal fremover følge anbefalingerne fra

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring. April 2010

Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring. April 2010 Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring April 2010 Styrket indsats på kræftområdet sundhedsfagligt oplæg til høring april 2010 Forord Styrket indsats på kræftområdet sundhedsfagligt

Læs mere

Årsrapport 2009/2010. Den regionale Lægemiddelkomité, Region Sjælland

Årsrapport 2009/2010. Den regionale Lægemiddelkomité, Region Sjælland Årsrapport / Den regionale Lægemiddelkomité, Region Sjælland Årsrapport / Den regionale Lægemiddelkomité, Region Sjælland 2 Forord Da Roskilde, Storstrøms og Vestsjællands amter blev til Region Sjælland,

Læs mere

Høringsudkast 11. august 2011

Høringsudkast 11. august 2011 Høringsudkast 11. august 2011 Flere og flere danskere får diagnosticeret en livstruende sygdom og lever længere tid med en livstruende sygdom. Dette er en følge af forbedret diagnostik og behandling.

Læs mere

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) MAJ 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker...6 2.1.

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Årsrapport KLUMMETITIEL 1. Årsrapport. Sundhedsstyrelsens årsrapport for overvågning af bivirkninger 2013

Årsrapport KLUMMETITIEL 1. Årsrapport. Sundhedsstyrelsens årsrapport for overvågning af bivirkninger 2013 KLUMMETITIEL 1 Årsrapport Sundhedsstyrelsens årsrapport for overvågning af bivirkninger 2013 Indhold 2 Indhold 3 Forord 4 Udviklingen i antallet af bivirkningsindberetninger fra 2012-2013 7 Top 5 over

Læs mere

R E F E R A T. af orienteringsmøde den 23. maj 2012 vedrørende. Amgros' udbud af lægemidler 2013

R E F E R A T. af orienteringsmøde den 23. maj 2012 vedrørende. Amgros' udbud af lægemidler 2013 1 R E F E R A T af orienteringsmøde den 23. maj 2012 vedrørende Amgros' udbud af lægemidler 2013 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt

Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer

Læs mere

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS 2011 Anbefalinger for den palliative indsats Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Svar på Sundhedsstyrelsens anmodning af 10. maj 2007 vedrørende Opfølgning på Kræftplan II

Svar på Sundhedsstyrelsens anmodning af 10. maj 2007 vedrørende Opfølgning på Kræftplan II DMCG.dk Til Sundhedsstyrelsen Att.: Naja Holten Møller Svar på Sundhedsstyrelsens anmodning af 10. maj 2007 vedrørende Opfølgning på Kræftplan II Kære Naja Holten Møller! Hermed høringssvar fra DMCG.dk

Læs mere

februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer

februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer Opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II 2007 Opfølgning på Kræftplan II Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft; Kræftplan; Cancer Sprog: Dansk Kategori: Udredning

Læs mere

ÅRSMAGASIN STATUS OG PERSPEKTIVER 2013-2014 AMGROS REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION MERE KVALITET FOR PENGENE

ÅRSMAGASIN STATUS OG PERSPEKTIVER 2013-2014 AMGROS REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION MERE KVALITET FOR PENGENE ÅRSMAGASIN STATUS OG PERSPEKTIVER 2013-2014 AMGROS REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION MERE KVALITET FOR PENGENE AMGROS INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 16 16 17 19 20 21 22 Forord Kort og godt

Læs mere

februar 2015 opfølgningsprogram for brystkræft

februar 2015 opfølgningsprogram for brystkræft februar 2015 opfølgningsprogram for brystkræft Opfølgningsprogram for brystkræft Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb

Læs mere

DANBIO. Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter. National Årsrapport 2014

DANBIO. Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter. National Årsrapport 2014 DANBIO Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter National Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Dataoprensning og -udtræk er foretaget

Læs mere

Specifik sundhedsaftale 2011-2014 mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark

Specifik sundhedsaftale 2011-2014 mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark Specifik sundhedsaftale 2011-2014 mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark Valgperiode 2010-13 Version 1 Godkendt af byrådet 24. januar 2011 Godkendt af regionsrådet 31. januar 2011 Ikrafttrædelse 1.

Læs mere

December 2014. inspektorordning. Status og perspektivering

December 2014. inspektorordning. Status og perspektivering December 2014 inspektorordning Status og perspektivering Inspektorordning status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

National strategi for sjældne sygdomme

National strategi for sjældne sygdomme National strategi for sjældne sygdomme 2014 National strategi for sjældne sygdomme Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade

Læs mere

Nord-KAP Handleplan 2011

Nord-KAP Handleplan 2011 Nord-KAP Handleplan 2011 Nord-KAP Østre Allé 91 9000 Aalborg Tlf: 98 77 10 40 Fax: 98 15 10 37 Mail: nordkap@rn.dk Internet: www.nordkap.rn.dk Indholdsfortegnelse. FORORD:... 4 LÆSEVEJLEDNING:... 4 INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

National strategi for sjældne sygdomme

National strategi for sjældne sygdomme National strategi for sjældne sygdomme 2014 National strategi for sjældne sygdomme National strategi for sjældne sygdomme Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

FOKUSRAPPORT Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune 1 sygdomme i biologisk behandling. fokusrapport

FOKUSRAPPORT Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune 1 sygdomme i biologisk behandling. fokusrapport FOKUSRAPPORT Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune 1 sygdomme i biologisk behandling fokusrapport Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune sygdomme i biologisk behandling FOKUSRAPPORT

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT

PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT 2012 Pakkeforløb for brystkræft revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4 REFERAT Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: 11. marts 2014 Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00 Sted: Regionsgården, lokale H4 Deltagere: Birgitte Alling Møller Kaare Rossel Else Hjortsø

Læs mere