DANSK SELSKAB for KLINISK MIKROBIOLOGI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK SELSKAB for KLINISK MIKROBIOLOGI"

Transkript

1 Formandens beretning til DSKM s generalforsamling den 8. marts 2014 Bestyrelsen har bestået af: Svend Ellermann-Eriksen, formand Jørgen H. Engberg, næstformand Helga Schumacher, sekretær Mette Damkjær Bartels, kasserer Inge Panum, medlem Der har været afholdt 5 møder i bestyrelsen siden sidste generalforsamling. Selskabet passerede i oktober måned bestyrelsesmøde nr. 300, hvilket vidner om stor aktivitet i selskabet gennem årene. Medlemsstatus 217 ordinære og 16 korresponderende medlemmer. Nye ordinære medlemmer til godkendelse på generalforsamlingen: Andreas Petersen, biolog, ph.d., Stafylokoklaboratoriet, SSI; Anne Gedebjerg, introlæge, KMA, Aarhus; Anne Haglund, introlæge, KMA, Aarhus; Christina Ekenberg, læge, KMA, Hvidovre; Ea Marmolin, læge, KMA, Odense; Erik Otte, introlæge, KMA, Aarhus; Helle Brander Eriksen, læge, ph.d., KMA, Hvidovre; Irene Harder Tarpgaard, molekylærbiolog, ph.d., KMA, Aalborg; Jenny Blechingberg Friis, molekylærbiolog, ph.d., KMA, Vejle; Kristoffer Koch, reservelæge, KMA, Aalborg; Kurt Jensen Handberg, molekylærbiolog, ph.d., KMA, Aarhus; Matilde Vennike Olsen, reservelæge, med. afd., Køge; Stig Lønberg Nielsen, ph.d.-studerende, læge, Infektionsmedicinsk afd., Odense; Stine Ulrik Mikkelsen, reservelæge, Lungemedicinsk afd., Esbjerg; Stine Yde Nielsen, introlæge, ph.d., KMA, Aarhus; Veronika Vorobieva, introlæge, ph.d., KMA, Herlev; Henrik Hasman, ph.d., seniorforsker, DTU; Dennis Back Holmgaard, introlæge, ph.d., KMA, Hvidovre; Kasper Klein, H-læge, KMA, Vejle; Lis Høy Marbjerg, introlæge, KMA, Vejle; Anne Marie Rosendahl Madsen, introlæge, KMA, Odense; Lene Ugilt Pagter Ludvigsen, introlæge, KMA, Aarhus; Majbritt Moos, mikrobiolog, Eurofins Steins. Som nyt korresponderende medlem indstiller bestyrelsen Le directeur, dr. François-Xavier, Pierre Weill, Centre Nationale de Référence des E. Coli et Shigella et du CNR et du COOMS des Salmonellae, Institut Pasteur. Den nye franske ambassadør i Danmark S.E. Franḉois Zimeray er anmodet om at være ærespræsident for den dansk-franske mikrobiologiske komité. Formand er Knud Siboni. Medlemsstatus efter godkendelse af ovennævnte nye medlemmer er ca. 230 ordinære og 17 korresponderende medlemmer. Medlemsmøder 8. marts - 9. marts 2013 Årsmøde 2013 på Hotel Nyborg Strand. Arrangør af den videnskabelige del: Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Herlev-Hillerød. 19. marts 2013 DSKM s resistensovervågningsmøde (DANRES). Odense Universitetshospital. Mødeleder: Robert Skov. Foredragsholdere: Stefan S. Olsen, Line Skjøt-Rasmussen, Lotte Jakobsen, Dennis Schrøder Hansen, Ulrik Justesen, Lieke van Alphen, Ole Heltberg, Kurt Fuursted, Steen Hoffmann, Robert Skov. 1

2 7. maj 2013 Tarmbakteriologisk diagnostik, overvågning og udviklingsprojekter. Slagelse Sygehus. Mødeleder: Jørgen Engberg. Foredragsholdere: Flemming Scheutz, Jørgen Engberg, Bente Olesen, Hanne Holt, Lars Lemming, Mette Mølvadgaard, Katharina E.P. Olsen, Mia Torpdal, Eva Møller Nielsen, Betina Jensen, Hans L. Nielsen, Anne Lester, Alice Friis-Møller og Tarmbakteriologisk arbejdsgruppe under DSKM. 14. maj 2013 Møde i Dansk-Fransk Mikrobiologisk Komité Paul Horstmann, Statens Serum Institut. Mødeledere: Knud Siboni og Eva Møller Nielsen. Foredragsholder: Le directeur dr. Franḉois-Xavier, Pierre Weill. Which molecular typing methods in the near future? 15. maj 2013 Møde i Dansk-Fransk Mikrobiologisk Komité Paul Horstmann, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital. Mødeledere: Hans Jørn Kolmos og Hanne Holt. Foredragsholder: Le directeur dr. Franḉois-Xavier, Pierre Weill. Antibiotic resistance in Salmonella. Where are we, and where are we going? 17. maj 2013 Møde i Biofilm-arbejdsgruppen under DSKM. Foredragsholdere: Cristian Picioreanu, Harald Horn, Michael Wagner, Henrik Almblad, Nanna Rørbo, Erik Trampe og Steffen Robert Eickhardt-Sørensen. 30. maj 2013 Arbejdsgruppen Yngre Mikrobiologer afholdt Uddannelsesdag for læger i introduktionsstilling i Klinisk Mikrobiologi. Odense Universitetshospital. Mødeledere: Barbara Holzknecht, Mette D. Bartels og Gitte N. Hartmeyer. Foredragsholdere: Marianne Skov, Michael Pedersen, Mette Damkjær Bartels, Gitte N. Hartmeyer, Barbara Holzknecht og Mikala Wang september 2013 NSCMID 30th annual meeting. Aarhus. Arrangeret at medlemmer af DSKM og DSI. Se kongressens hjemmeside: 18. september 2013 DSKM s resistensovervågningsmøde (DANRES). Statens Serum Institut. Mødeleder: Robert Skov. Foredragsholdere: Line Skjøt-Rasmussen, Stefan S. Olsen, Robert L. Skov, Anders Rhod Larsen, Lotte Jakobsen, Anette M. Hammerum, Steen Hoffmann, Lieke Van Alphen, Kurt Fuursted, Ole Heltberg. 7. marts - 8. marts 2014 Årsmøde 2014 på Hotel Nyborg Strand. Arrangør af den videnskabelige del: Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Aalborg. Planlagte medlemsmøder med kendt dato 18. marts 2014 DSKM s resistensovervågningsmøde (DANRES). Aarhus Universitetshospital. 9. april 2014 Årlige endokarditismøde: Imaging in Endocarditis. Gentofte Hospital. Mødeledere: Niels Eske Bruun og Kasper Iversen. Foredragsholdere: Peter Søgaard, Giuliano Mariani, Kasper Iversen, Niels Eske Bruun, Nicolaj Ihleman, Marianne Dreyer, Trine Kiilerich Lauridsen, Claus Moser, Anders Dahl, Henning Bundgaard. 2

3 24. april 2014 Dansk MALDI-TOF MS arbejdsgruppe (DAN-MS) afholder møde på Statens Serum Institut: Mødeledere: Kurt Fuursted, Thomas Bjarnsholt og Jens Jørgen Christensen. Foredragsholdere: Thøger Gorm Jensen, Ulrik Stenz Justesen, Claus Østergaard, Sanne Kjær Hansen, Barbara Holzknecht, Rimtas Dargis, Marc Trunjer Kusk Nielsen, Mikkel Benjamin Nielsen, Sussie Rasmussen, Rimtas Dargis og Jens Jørgen Christensen. Videreuddannelsesdag Bestyrelsen arbejder på at få arrangeret en videreuddannelsesdag i bioinformatik på baggrund af det specialespecifikke kursus, der blev afholdt i Delkursuslederne herfra, Niels Nørskov-Lauritsen og Kristian Schønning har indvilliget i at stå for kurset i efteråret Arbejdsgrupper under DSKM DSKM har nu følgende arbejdsgrupper: DANRES og DANRES-M, Tarmbakteriologisk Arbejdsgruppe (TARMBAKT), Endocarditis arbejdsgruppen, Biofilm arbejdsgruppen, Dansk Maldi- TOF (massespektrometri) arbejdsgruppe (DAN-MS), Molekylærbiologisk Netværk (MolNet), Arbejdsgruppen for klinisk mikrobiologisk terminologi (MikroTerm gruppen), og Yngre Mikrobiologer. MDS-gruppen: Arbejdsgruppens primære opgave er at sikre stringens i indholdet af MDSkodesystemet i forhold til det, der er brug for i klinisk mikrobiologi. Selve formatet for MDSkodesystemet er fastlagt af en MedCom-standard. Det er fra flere sider foreslået at MDS-gruppen skal være en arbejdsgruppe under DSKM. Sekretariatsfunktionen for MDS-arbejdet har indtil nu været varetaget af MADS, og dette tænkes ikke umiddelbart ændret. At lægge MDS ind under DSKM har til formål at give vores fælles kodesystem en officiel national status. Bestyrelsen ser positivt på at gøre MDS-gruppen til en arbejdsgruppe under DSKM, men har endnu ikke modtaget et forslag til kommissorium. DANRES og DANRES-M DANRES-M er udkommet med en vejledning i Screening for MRSA bærertilstand. Denne har været behandlet i bestyrelsen, der valgte at sende den tilbage til DANRES-M, idet de faglige anbefalinger var opblandet med politisk / administrative hensyn. Bestyrelsen ser helst rent fagligt beskrivende vejledninger, gerne inkluderende en beskrivelse af mere eller mindre specifikke eller sensitive metoder. De politisk administrative valg bør tages af ansvarlige ledere i de enkelte regioner og KMA er. Hvis der nationalt (eventuelt efter rådgivning fra en arbejdsgruppe og efter at have taget omkostning og klinisk effekt med i overvejelserne) ønskes et bestemt niveau af den diagnostiske aktivitet (sensitivitet, specificitet, analysehastighed etc.) må dette udstikkes af Sundhedsstyrelsen eller et klart bemyndiget organ. Se i øvrigt særskilt beretning. Beretning fra Uddannelsesudvalget Overvejelserne om hvorvidt DSKM s love skal ændres, så de postgraduat klinisk lektor (PKL) bliver fødte medlemmer af uddannelsesudvalget er endnu ikke afsluttet. Ved en kommende revision af DSKM s love bør det også indskrives, at formanden for uddannelsesudvalget skal være speciallæge, idet Sundhedsstyrelsens krav til specialets hovedkursusleder er, at det skal være en speciallæge i faget. Se i øvrigt særskilt beretning fra uddannelsesudvalget. Beretning fra inspektorerne Se særskilt beretning. Øvrige sager Videnskabelige møder DSKM har igen i år været vært for eller medarrangør af en række videnskabelige møder. Bestyrelsen vil gerne takke alle mødearrangører og foredragsholdere for det gode initiativ og det store og flotte 3

4 arbejde, de har gjort for at arrangere møder i DSKM-regi. Vi vil naturligvis også takke medlemmerne for god deltagelse ved møderne. Årsmøde DSKM s årsmøde bliver for sjette gang afholdt på Hotel Nyborg Strand. Da årsmødet de sidste år har haft overskud, besluttede bestyrelsen at nedsætte deltagerbidraget til 900 kr. for medlemmer og 2000 kr. for ekstra firmadeltagere. Bestyrelsen takker alle fra Klinisk Mikrobiologisk Afdeling i Aalborg for deres store arbejde i forbindelse med fredagens faglige arrangement. For at øge deltagelsen ved DSKM s generalforsamling og for at spare medlemmerne for transporttid blev sidste års generalforsamling afholdt i forbindelse med årsmødets lørdagsprogram. Dette gav bedre deltagelse til generalforsamlingen, hvorfor bestyrelsen har valgt at gentage det i år. KMO s generalforsamling afholdes ligeledes lørdag formiddag. DSKM s forskningspris DSKM s forskningspris for klinisk mikrobiologi, 2014 tildeles overlæge, lektor, ph.d. Niels Nørskov- Lauritsen, KMA, Aarhus Universitetshospital. Prisen tildeles for Niels mangeårige ihærdige forskningsarbejde med Pasteurellaceae. Niels har for nylig indleveret sin disputats og et review med titlen: Classification, Identification, and Clinical Significance of Haemophilus and Aggregatibacter Species with Host Specificity for Man. Selskabets forskningspris uddeles igen i år på førstedagen af årsmødet. DSKM s hjemmeside Selskabets hjemmeside skal være et aktivt kommunikationssted for selskabets aktiviteter, videnskabelige møder, uddannelse, videnskabelige og faglige vejledninger, rapporter og andet, som har med specialet at gøre. Bioanalytiker Heidi Staal-Nielsen har gennem mange år været selskabets engagerede og dygtige web-master. Heidi har dog nu valgt at stoppe som webmaster, da hun ikke længere er ansat i en mikrobiologisk afdeling. Vi siger Heidi tusind tak for den gode og kvalificerede hjælp. Bestyrelsen prioriterer en opdateret hjemmeside meget højt. Vedligeholdelsen af den gamle hjemmeside var afhængig af et bestemt program, der ikke var helt let at anvende, og som var indkøbt og installeret på én bestemt computer. Bestyrelsen besluttede derfor at få hjemmesiden lagt om til et mere simpelt og brugervenligt system. Webdesigner Gita Schumacher har hjulpet os med denne omlægning, og hjemmesidens opbygning er forsøgt opstrammet. Gita Schumacher skal have tak for en engageret og ihærdig indsats. Bestyrelsen vil fremover forsøge at holde hjemmesiden fuldt opdateret, og modtager meget gerne gode råd og forslag til, hvordan hjemmesiden fremadrettet kan opbygges og forbedres. Medlemmer der har mødeprogrammer eller andet, der ønskes på hjemmesiden, skal sende dette til DSKM s sekretær. Via den nye hjemmeside har selskabet fået egen mail-adresse: Vi beder alle medlemmer om at huske at indmelde eventuel ny mail-adresse til selskabets sekretær direkte eller via ovennævnte adresse. Speciallægeuddannelsen I ansættelsesudvalgene til hoveduddannelse har DSKM én repræsentant. Ansøgningsrunden til hoveduddannelsesstillinger med start pr. 1. marts 2014 forløb som følger: Videreuddannelsesregion Nord: Opslået to ordinære forløb og et genopslag; 6 ansøgere; Følgende læger blev ansat: Lise Tornvig Erikstrup, Kristoffer Koch og Liv Marie Duus. Videreuddannelsesregion Syd: Opslået et forløb; 7 ansøger; Følgende læge blev ansat: Thomas Vognbjerg Sydenham. Videreuddannelsesregion Øst: Opslået tre forløb; 10 ansøger; Følgende læger blev ansat: Alex Christian Yde Nielsen, Raluca Datcu og Veronika Vorobieva. De nye hoveduddannelseslæger bydes hjerteligt velkommen i Klinisk Mikrobiologi. 4

5 Der har igen i år været afholdt møde i DSKM s uddannelsesråd, der skal varetage den nationale koordinering og erfaringsudveksling vedrørende speciallægeuddannelsen. Videreuddannelsessekretariatet i Øst har velvilligt lagt lokaler og sekretariat til arbejdet. Vi vurderer at dette forum fortsat er vigtigt for specialet, og da arbejdet ikke løftes af videreuddannelsessekretariaterne må det fortsat løftes af DSKM. Der arbejdes på en revision af målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i Klinisk Mikrobiologi. Sundhedsstyrelsen har indført en ny skabelon som målbeskrivelsen skal indsættes i. Samtidig ønsker man i Sundhedsstyrelsen, at specialerne følger principperne i den nye rapport over kompetencevurderingsmetoder. DSKM er ved at indarbejde dette i målbeskrivelsen og afventer lige nu en tilbagemelding fra afdelingerne. Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) har i årets løb udsendt omkring 60 høringer og forespørgsler, relevante såvel som irrelevante for Klinisk Mikrobiologi. DSKM s bestyrelse har svaret på nogle af disse henvendelser og videresendt høringsmateriale, som vi bedømte kunne have betydning for Klinisk Mikrobiologi, til høring blandt alle selskabets medlemmer. DSKM s formand og næstformand er medlem af LVS repræsentantskab. Bestyrelsen takker alle, som har bidraget med høringssvar. Problemer med 4-års-reglen Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin har henvendt sig til en række mindre specialer. Intentionen er at samle de små specialer om en henvendelse til Sundhedsministeriet for at beskrive vores vanskeligheder i forhold til 4-års-reglen. Specialernes problemer med reglen er forskellige, men det er et faktum, at de små og nok specielt de parakliniske specialer er særligt udsatte. Vi planlægger at deltage i en fælles henvendelse til ministeriet med en opfordring til en lempelse af 4- års-reglen i forhold til de små specialer. Ansøgning om midler til en app med antibiotikavejledningen fra promedicin.dk DSKM har være med i en ansøgning om midler til udvikling af en app med antibiotikavejledningen fra promedicin.dk til brug for læger. Ansøgningen blev desværre ikke imødekommet, men der er nu fundet midler til projektet fra anden side. Udleveringsstatus for Lariam (Mefloquin) Præparatet bør nu kun ordineres af speciallæger i infektionsmedicin eller klinisk mikrobiologi. Dette har nogen steder givet problemer. Bestyrelsen har diskuteret, om der skulle rettes henvendelse til SST. Efter en drøftelse med Dansk Selskab for Infektionsmedicin valgte vi ikke at gå videre med sagen. Præparatet har så alvorlige bivirkninger, at begrænsningen forekommer rimelig. Vi mener ikke, at Kliniske Mikrobiologer skal tage sig af dette kliniske problem som ansat i en KMA, men vi er til gengæld tilfreds med, at de af vores medlemmer, der arbejder i private vaccinations- og rejsekliniker, fortsat kan ordinere stoffet. Diverse udpegninger og arbejdsgrupper Bestyrelsen har udpeget Ole Heltberg som DSKM s repræsentant i referencegruppen vedr. revision af Sundhedsstyrelsens Vejledning om forholdsregler ved optræden af tuberkulose af 28. november 1996 ; til Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologis arbejdsgruppen om IUFD (intrauterin foster død) er udpeget Marianne Kragh Thomsen, Michael Tvede og Inge Panum; til Sundhedsstyrelsens Epidemigruppe har bestyrelsen udpeget Svend Ellermann-Eriksen; til Sundhedsstyrelses referencegruppe vedr. revision af det lovpligtige meldesystem for smitsomme sygdomme har bestyrelsen udpeget Jørgen H. Engberg, Inge Panum og som suppleant Svend Ellermann-Eriksen; til Sundhedsstyrelsens specialearbejdsgruppe har bestyrelsen udpeget Jens Kjølseth Møller, Helle Krogh Johansen og Mette Damkjær Bartels; til Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe om Fremtidig organisering af det diagnostiske område for at sikre smitteberedskabet har bestyrelsen udpeget Jørgen H. Engberg. Bestyrelsen har desuden deltaget i SST-møde vedr. nationale kliniske retningslinjer (NKR). 5

6 Der arbejdes fortsat på en erstatning for den infektionshygiejniske specialuddannelse, der tidligere lå ved Nordic School for Public Health (NHV). Bestyrelsen bliver af og til bekendt med, at andre selskaber er i gang med at udarbejde kliniske vejledninger, der involverer klinisk mikrobiologiske problemstillinger, uden at selskabet er officielt inddraget. At DSKM ikke er involveret skyldes oftest en forglemmelse, og vi møder stor imødekommenhed når vi henvender os. Vi opfordrer alle til at være opmærksomme på vejledningsarbejde der kunne involvere klinisk mikrobiologi. Arbejdet vedr. revision af det lovpligtige meldesystem for smitsomme sygdomme Bestyrelsen har deltaget i Sundhedsstyrelses referencegruppe vedr. revision af det lovpligtige meldesystem for smitsomme sygdomme med følgende repræsentation: Jørgen H. Engberg, Inge Panum og som suppleant Svend Ellermann-Eriksen. Hele bestyrelsen inkl. KMO s repræsentant deltog i det efterfølgende arbejde med forslag til nye sygdoms- og agens-lister til revisionen af bekendtgørelse om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme m.v. DSKM s udgangspunkt var, at vi meget gerne vil deltage med data og isolater på alt, hvad det er relevant at overvåge af hensyn til udbrudsopsporing, smitteberedskab og vaccineovervågning. Bestyrelsen mener dog ikke, at de diagnostiske afdelinger via en bekendtgørelse skal forpligtes lovmæssigt til at indsende materiale, der udelukkende tænkes anvendt forskningsmæssigt. Dette materiale skal indsamles ved almindeligt forskningssamarbejde. Der blev opnået enighed om nye lister, men Sundhedsstyrelsen har endnu ikke offentliggjort en ny bekendtgørelse. Da Sundhedsstyrelsen havde igangsat denne revision, valgte bestyrelsen at udsætte sine planer om at arrangere et møde om den mikrobiologisk referencefunktion i Danmark. Arbejdet vedr. Fremtidige organisering af det diagnostiske område for at sikre smitteberedskabet Sundhedsstyrelsen igangsatte i januar 2014 arbejdet med at udarbejde fagligt bidrag til en Fremtidig organisering af det diagnostiske område for at sikre smitteberedskabet. Af kommissoriet fremgår det at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har anmodet Sundhedsstyrelsen om et fagligt bidrag, der skal tage afsæt i en model, som ved hjælp af lovgivning etablerer fundamentet for et ensartet kvalitetsniveau i forhold til udførelsen af diagnostik, såvel som fundamentet for, at ansvaret for det nationale smitteberedskab placeres på Statens Serum Institut (SSI). Lovgivningen tænkes at skulle indeholde regler om, hvilke data regionerne skal indberette til SSI s nationale overvågning af smitsomme sygdomme, og regler, der sikrer et ensartet og godt kvalitetsniveau for diagnostik uanset hvor og af hvem diagnostikken udføres. Lovgivningen tænkes ligeledes at skulle indeholde regler, som sikrer, at visse definerede diagnostiske opgaver, herunder både opgaver, som er og som ikke er højtspecialiserede, kun må udføres af SSI. Regionerne skal med andre ord pålægges at lade visse analyser og tests udføre af SSI. Ministeriet har i den forbindelse understreget, at lovgivningen skal understøtte, at SSI fortsat har den faglige såvel som økonomiske ballast til at varetage sine opgaver i relation til smitteberedskabet. Bestyrelsen valgte at indkalde alle de ledende overlæger for sammen med bestyrelsen at afklare og gennemgå problemstillingen. Der var fuld enighed om de overordnede principper. Arbejdet pågår, og arbejdsgruppen har svært ved at opnå enighed om rådgivningen til ministeriet, idet regionsrepræsentanterne og DSKM ser noget anderledes på problemstillingen end SSI s repræsentanter. Det vides endnu ikke i detaljer, hvordan den diagnostiske mikrobiologi og smitteberedskabet i fremtiden vil blive organiseret. Revision af specialeplanerne DSKM henvendte sig sidste år til Sundhedsstyrelsen vedr. specialeplanernes funktionsfordeling / snitflader. Henvendelsen omhandlede hvilket speciale, der har hovedansvaret for en klinisk aktivitet, når det i ét speciale regnes som hovedfunktion og derfor ikke er specifikt beskrevet, samtidig med at det i et andet speciale er defineret som regions- eller højt specialiseret funktion, og derfor er specifikt beskrevet i dette speciales specialeplan. Sundhedsstyrelsen har responderet på vores og andre laboratoriespecialers henvendelser vedrørende specialemæssige tilhørsforhold ved at planlægge det 6

7 midterste af tre møder i specialeplanlægningsarbejdet 2014 som et fællesmøde med de øvrige laboratoriespecialer (se DSKM s henvendelse og SST s svar på hjemmesiden). Sundhedsstyrelsen har derudover formuleret en principbeskrivelse vedrørende laboratorieanalysers specialetilhørsforhold, hvor følgende bl.a. opregnes: Det tekniske udstyr ikke kan danne grundlag for definition af specialfunktioner Det, der adskiller laboratoriespecialerne, er den rådgivning og tolkning af resultater, som det enkelte speciale yder Diagnosticering af konkrete sygdomme og rådgivning skal danne grundlag for definition af specialfunktioner inden for laboratoriespecialerne Placering af specialfunktioner i laboratoriespecialerne følger som udgangspunkt placeringen af de kliniske funktioner, således at diagnostik og behandling varetages på samme matrikel Vi skal i Klinisk Mikrobiologi overveje, hvordan vi i den kommende specialeplan skal beskrive vores hovedfunktion. Skal vi fortsat beskrive hovedfunktionen i brede overordnede vendinger, eller skal vi beskrive de enkelte funktioner og krav mere specifikt? En lidt mere præcis beskrivelse vil kunne bruges til at afgrænse vores fag over for andre specialer. Kravet om en mere ensartet diagnostisk aktivitet i hele landet og et dokumenteret højt fagligt niveau er stigende. DSKM og de Klinisk Mikrobiologiske afdelinger bør overveje, hvordan dette kan afbalanceres og honoreres til gavn for patienterne. Februar 2014, Svend Ellermann-Eriksen (formand) 7

DANSK SELSKAB for KLINISK MIKROBIOLOGI

DANSK SELSKAB for KLINISK MIKROBIOLOGI Formandens beretning til DSKM s generalforsamling den 9. marts 2013 Bestyrelsen har bestået af: Svend Ellermann-Eriksen, formand Jørgen Engberg, næstformand Helga Schumacher, sekretær Mette Damkjær Bartels,

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI Referat til bestyrelsesmøde nr. 296, tirsdag d. 10.01.13, kl. 13.30, telefonmøde. Deltagere: Svend Ellermann-Eriksen (SEE), Mette Damkjær Bartels (MDB), Helga Schumacher (HS), Jørgen Engberg (JE), Inge

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI Formandens beretning til DSKMs generalforsamling den 21. marts 2011 Bestyrelsen har bestået af Helle Krogh Johansen, formand Niels Nørskov-Lauritsen, næstformand Helga Schumacher, sekretær Mette Damkjær

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI Formandens beretning til DSKMs generalforsamling den 31. marts 2011 Bestyrelsen har bestået af Helle Krogh Johansen, formand Bettina Lundgren, næstformand* Niels Nørskov-Lauritsen, sekretær Mette Damkjær

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Hoveduddannelse i dermato-venerologi

Hoveduddannelse i dermato-venerologi September 2013 Hoveduddannelse i dermato-venerologi Dansk Dermatologisk Selskabs Uddannelsesudvalg Anne Braae Olesen (Formand, Aarhus Universitetshospital) Hanne Fogh (Bispebjerg Hospital) Anne Danielsen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Praktisk om specialeplanen og private. Sundhedsstyrelsen, 24. august 2015

Praktisk om specialeplanen og private. Sundhedsstyrelsen, 24. august 2015 Praktisk om specialeplanen og private Sundhedsstyrelsen, 24. august 2015 Hvad er specialeplanlægning? centrale begreber og principper Regelgrundlag for specialeplanlægning Sundhedsloven (2007/10) 207-209

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 11. juni kl. 15-18 Sted Sundhedsstyrelsen, Primula Deltagere Lone Winther Jensen (Formand) Sundhedsfaglig chef Preben Cramon

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

Selskabsberetning. Ordinær generalforsamling 08.12.11

Selskabsberetning. Ordinær generalforsamling 08.12.11 Selskabsberetning Ordinær generalforsamling 08.12.11 Styrelsen Anegen Trillingsgaard Jesper Thybo Gunvor Brandt Ditte Lammers Vernal Ida Majlund Mikkelsen, kasserer Anne Kloster, sekretær Annette Anbert,

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011

rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011 Netværksm rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011 Opstart af klinisk etisk komite Arbejdsgruppe februar 2009 Line Gessø Hansen Fællestillidsmand

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Mødet afholdtes på DHI Institut for Vand og Miljø s adresse, Agern Alle 11, 2970 Hørsholm. Torkil Jønch-Clausen bød velkommen

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5 17:00 17:15 1.0 Formalia Dirigent: Kristoffer Barfod Referent: Thomas Jensen 17:15 18:45 2.0 Gennemgang af handlingsplan for ansvarområderne 2.1 Handlingsplan

Læs mere

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Bestyrelsens beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretningen dækker perioden 14. marts 2014 til 5. marts 2015. Bestyrelsen vi

Læs mere

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Til stede: Ole Mathiesen (OM), Stephan Alpiger (SA), Thomas Enggaard (TE), Carsten Tollund (CT) Fraværende: Eske Aasvang (EA) Søndag d.

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

4. Formandens beretning for perioden 1.7.2011 30.6.2012 ved Gitte Ehlers

4. Formandens beretning for perioden 1.7.2011 30.6.2012 ved Gitte Ehlers Generalforsamling "Trinity", Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia. Den 3. november 2012 kl. 8.30 DAGSORDEN 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Bedømmelsesudvalgets beretning for 2013

Bedømmelsesudvalgets beretning for 2013 Bedømmelsesudvalgets beretning for 213 Aflagt ved DSMFs generalforsamling 24. maj 214 For 213 har 91 personer indsendt CPD-indberetning, hvilket er en fremgang på fire personer i forhold til 212. Skemaerne

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013 Afstemning foretages for hver enkelt paragraf 1 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Dansk Radiologisk Selskab (Danish Society of Radiology, Société Danoise de Radiologie).

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Anæstesiologisk Faglig Profil 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg,

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558.

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558. DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB Danish Orthopaedic Society Secretariat DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Wien (i forbindelse med EFORT) 3 juni 2009 kl 0900 1300 Austrian Congress Center, lokale E 558 Referat

Læs mere

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Udarbejdet af Postgraduat lektor, overlæge Ulla Bartels, ansat Psykiatrisk Hospital i Risskov Postgraduat

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 67565/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring

Læs mere

2: Niels er ikke tilstede, men Frans mener at der er overskud. (Efterfølgende har Niels oplyst at der er et pænt overskud).

2: Niels er ikke tilstede, men Frans mener at der er overskud. (Efterfølgende har Niels oplyst at der er et pænt overskud). Referat af bestyrelsesmøde den 1. april 2008 hos Ågot 1: Indkomne sager til Selskabet 2: Økonomi 3: Oprettelse af legat/rejsepenge 4: Næste årsmøde 5: Anbefalinger af udredning af recurrensparese 6: Tidligere

Læs mere

FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013:

FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013: FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013: Vi er 149 medlemmer i år, igen en stigning på 5 siden sidste generalforsamling Efter generalforsamlingen oktober 2011 konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand:

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Velkommen til Danmarks Mikrobiologiske Selskabs kongres 2015

Velkommen til Danmarks Mikrobiologiske Selskabs kongres 2015 Velkommen til Danmarks Mikrobiologiske Selskabs kongres 2015 Mandag den 9. november 2015 Eigtveds Pakhus, København 1 Organisationskomite Carsten Suhr Jacobsen (formand for organisationskomiteen) De Nationale

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

geoenviron ERFA VANDINDVINDING TORSDAG DEN 19. MARTS 2015 KL. 09.30-14.00 TRINITY HOTEL OG KONFERENCE CENTER GL. FÆRGEVEJ 30 SNOGHØJ 7000 FREDERICIA

geoenviron ERFA VANDINDVINDING TORSDAG DEN 19. MARTS 2015 KL. 09.30-14.00 TRINITY HOTEL OG KONFERENCE CENTER GL. FÆRGEVEJ 30 SNOGHØJ 7000 FREDERICIA VANDINDVINDING TORSDAG DEN 19. MARTS 2015 KL. 09.30-14.00 TRINITY HOTEL OG KONFERENCE CENTER GL. FÆRGEVEJ 30 SNOGHØJ 7000 FREDERICIA FIND VEJ Side 1 TIDSPLAN KL. 09.30 KL. 10:00 KL. 10.05 KL. 10:30 KL.

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 Tilstede: Bo, Anne Katrine, Mette, Anette og Anette. Fra kl. 15-17: Anne Mette Hejl Referent: Anette M Pkt. 1: Overdragelse af dokumenter. Anne

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

København d. 22.september 2011. Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2013 2017.

København d. 22.september 2011. Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2013 2017. København d. 22.september 2011 Til Sundhedsstyrelsen Uddannelse og autorisation Islands Brygge 67 2300 S E-post: Info@sst.dk Høringssvar fra i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

På Tværs Nr. 31 > 24. oktober 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler

På Tværs Nr. 31 > 24. oktober 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler På Tværs Nr. 31 > 24. oktober 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler Nyhedsbrevet indeholder Ny traumestue indviet Forskningsresultater præsenteret på stor konference for lungesygdomme

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud.

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. Referat bestyrelsesmøde i UDDU 06.05.2011 1/6 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. 2.0 Godkendelse af referat fra mødet d. 25.03.2011

Læs mere

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 26. august 2014 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Glostrup

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Hospitalsinfektioner - hvordan smittes man og hvorfor går det så ofte galt?

Hospitalsinfektioner - hvordan smittes man og hvorfor går det så ofte galt? HOSPITALS- HYGIEJNE 2014 Paneldebat - hvad har vi opnået de sidste 10 år og hvor skal de næste 10 år føre os hen? KONFERENCE DEN 26. og 27. februar 2014 - KØBENHAVN First Hotel Copenhagen Hør talere fra:

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

National klinisk retningslinje: Alkoholbehandling Behandling af alkoholafhængighed og skadeligt forbrug af alkohol i en alkoholinstitution

National klinisk retningslinje: Alkoholbehandling Behandling af alkoholafhængighed og skadeligt forbrug af alkohol i en alkoholinstitution National klinisk retningslinje: Alkoholbehandling Behandling af alkoholafhængighed og skadeligt forbrug af alkohol i en alkoholinstitution Helene Bygholm Risager Centerchef, Center for alkoholbehandling,

Læs mere

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail. DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.com U8 DRENGE (2007) Træner Anders Jørgensen Store Tingbakke 109

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Forretningsorden for Det Regionale Specialuddannelsesråd. For Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje. i Region Syddanmark

Forretningsorden for Det Regionale Specialuddannelsesråd. For Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje. i Region Syddanmark Forretningsorden for Det Regionale Specialuddannelsesråd For i Region Syddanmark 2. udgave, 2. oplag godkendt i DRS den 24. august 2000 3. udgave 2. oplag godkendt i DRS den 5.februar 2009 1 Lovmæssig

Læs mere

Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30.

Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30. Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30. 1. Valg af dirigent Søren holm. Referent: Heidi S. Rønde. 2. Godkendelse af dagsordenen Godkendt. Lovligt varslet. 3. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

13-05 - 2012. N.C.Mikkelsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. velkommen og konstaterede, at årsmødet var foreningens 12.

13-05 - 2012. N.C.Mikkelsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. velkommen og konstaterede, at årsmødet var foreningens 12. Referat af s generalforsamling den 10.maj 2012, kl. 11.00, på Horsens rådhus. 28 deltagere. 17 kommuner var repræsenteret. 13-05 - 2012 Pkt. 1. Valg af dirigent. Pkt. 2. ens beretning. Niels Chr. Mikkelsen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Hør hvordan en målrettet indsats har øget rengøringskvaliteten. Hvad kan et tværfagligt samarbejde omkring hygiejne betyde for hospitalet?

Hør hvordan en målrettet indsats har øget rengøringskvaliteten. Hvad kan et tværfagligt samarbejde omkring hygiejne betyde for hospitalet? HOSPITALS- HYGIEJNE 2015 KONFERENCE DEN 4. 5. februar 2015 - KØBENHAVN First Hotel Copenhagen Hør talere fra: Rigshospitalet Odense Hvidovre Hospital Aarhus Glostrup Hospital Statens Serum Institut Sygehus

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 21. juni 2012 12/00518-10 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk 7244 2395

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 21. juni 2012 12/00518-10 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk 7244 2395 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. juni 2012 12/00518-10 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk 7244 2395 REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde Branchesamarbejde, Det Digitale Anlæg TIDSPUNKT Tirsdag

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen Boligselskabet Rosenvænget Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. august 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Gefionvej 50, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med tilføjelse af punkt om frivillig eksamen i forb. med speciallægeanerkendelse. 2.0 Velkommen til Naja Bjørslev

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Odense, den 19. marts 2005 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere