DANSK SELSKAB for KLINISK MIKROBIOLOGI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK SELSKAB for KLINISK MIKROBIOLOGI"

Transkript

1 Formandens beretning til DSKM s generalforsamling den 8. marts 2014 Bestyrelsen har bestået af: Svend Ellermann-Eriksen, formand Jørgen H. Engberg, næstformand Helga Schumacher, sekretær Mette Damkjær Bartels, kasserer Inge Panum, medlem Der har været afholdt 5 møder i bestyrelsen siden sidste generalforsamling. Selskabet passerede i oktober måned bestyrelsesmøde nr. 300, hvilket vidner om stor aktivitet i selskabet gennem årene. Medlemsstatus 217 ordinære og 16 korresponderende medlemmer. Nye ordinære medlemmer til godkendelse på generalforsamlingen: Andreas Petersen, biolog, ph.d., Stafylokoklaboratoriet, SSI; Anne Gedebjerg, introlæge, KMA, Aarhus; Anne Haglund, introlæge, KMA, Aarhus; Christina Ekenberg, læge, KMA, Hvidovre; Ea Marmolin, læge, KMA, Odense; Erik Otte, introlæge, KMA, Aarhus; Helle Brander Eriksen, læge, ph.d., KMA, Hvidovre; Irene Harder Tarpgaard, molekylærbiolog, ph.d., KMA, Aalborg; Jenny Blechingberg Friis, molekylærbiolog, ph.d., KMA, Vejle; Kristoffer Koch, reservelæge, KMA, Aalborg; Kurt Jensen Handberg, molekylærbiolog, ph.d., KMA, Aarhus; Matilde Vennike Olsen, reservelæge, med. afd., Køge; Stig Lønberg Nielsen, ph.d.-studerende, læge, Infektionsmedicinsk afd., Odense; Stine Ulrik Mikkelsen, reservelæge, Lungemedicinsk afd., Esbjerg; Stine Yde Nielsen, introlæge, ph.d., KMA, Aarhus; Veronika Vorobieva, introlæge, ph.d., KMA, Herlev; Henrik Hasman, ph.d., seniorforsker, DTU; Dennis Back Holmgaard, introlæge, ph.d., KMA, Hvidovre; Kasper Klein, H-læge, KMA, Vejle; Lis Høy Marbjerg, introlæge, KMA, Vejle; Anne Marie Rosendahl Madsen, introlæge, KMA, Odense; Lene Ugilt Pagter Ludvigsen, introlæge, KMA, Aarhus; Majbritt Moos, mikrobiolog, Eurofins Steins. Som nyt korresponderende medlem indstiller bestyrelsen Le directeur, dr. François-Xavier, Pierre Weill, Centre Nationale de Référence des E. Coli et Shigella et du CNR et du COOMS des Salmonellae, Institut Pasteur. Den nye franske ambassadør i Danmark S.E. Franḉois Zimeray er anmodet om at være ærespræsident for den dansk-franske mikrobiologiske komité. Formand er Knud Siboni. Medlemsstatus efter godkendelse af ovennævnte nye medlemmer er ca. 230 ordinære og 17 korresponderende medlemmer. Medlemsmøder 8. marts - 9. marts 2013 Årsmøde 2013 på Hotel Nyborg Strand. Arrangør af den videnskabelige del: Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Herlev-Hillerød. 19. marts 2013 DSKM s resistensovervågningsmøde (DANRES). Odense Universitetshospital. Mødeleder: Robert Skov. Foredragsholdere: Stefan S. Olsen, Line Skjøt-Rasmussen, Lotte Jakobsen, Dennis Schrøder Hansen, Ulrik Justesen, Lieke van Alphen, Ole Heltberg, Kurt Fuursted, Steen Hoffmann, Robert Skov. 1

2 7. maj 2013 Tarmbakteriologisk diagnostik, overvågning og udviklingsprojekter. Slagelse Sygehus. Mødeleder: Jørgen Engberg. Foredragsholdere: Flemming Scheutz, Jørgen Engberg, Bente Olesen, Hanne Holt, Lars Lemming, Mette Mølvadgaard, Katharina E.P. Olsen, Mia Torpdal, Eva Møller Nielsen, Betina Jensen, Hans L. Nielsen, Anne Lester, Alice Friis-Møller og Tarmbakteriologisk arbejdsgruppe under DSKM. 14. maj 2013 Møde i Dansk-Fransk Mikrobiologisk Komité Paul Horstmann, Statens Serum Institut. Mødeledere: Knud Siboni og Eva Møller Nielsen. Foredragsholder: Le directeur dr. Franḉois-Xavier, Pierre Weill. Which molecular typing methods in the near future? 15. maj 2013 Møde i Dansk-Fransk Mikrobiologisk Komité Paul Horstmann, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital. Mødeledere: Hans Jørn Kolmos og Hanne Holt. Foredragsholder: Le directeur dr. Franḉois-Xavier, Pierre Weill. Antibiotic resistance in Salmonella. Where are we, and where are we going? 17. maj 2013 Møde i Biofilm-arbejdsgruppen under DSKM. Foredragsholdere: Cristian Picioreanu, Harald Horn, Michael Wagner, Henrik Almblad, Nanna Rørbo, Erik Trampe og Steffen Robert Eickhardt-Sørensen. 30. maj 2013 Arbejdsgruppen Yngre Mikrobiologer afholdt Uddannelsesdag for læger i introduktionsstilling i Klinisk Mikrobiologi. Odense Universitetshospital. Mødeledere: Barbara Holzknecht, Mette D. Bartels og Gitte N. Hartmeyer. Foredragsholdere: Marianne Skov, Michael Pedersen, Mette Damkjær Bartels, Gitte N. Hartmeyer, Barbara Holzknecht og Mikala Wang september 2013 NSCMID 30th annual meeting. Aarhus. Arrangeret at medlemmer af DSKM og DSI. Se kongressens hjemmeside: 18. september 2013 DSKM s resistensovervågningsmøde (DANRES). Statens Serum Institut. Mødeleder: Robert Skov. Foredragsholdere: Line Skjøt-Rasmussen, Stefan S. Olsen, Robert L. Skov, Anders Rhod Larsen, Lotte Jakobsen, Anette M. Hammerum, Steen Hoffmann, Lieke Van Alphen, Kurt Fuursted, Ole Heltberg. 7. marts - 8. marts 2014 Årsmøde 2014 på Hotel Nyborg Strand. Arrangør af den videnskabelige del: Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Aalborg. Planlagte medlemsmøder med kendt dato 18. marts 2014 DSKM s resistensovervågningsmøde (DANRES). Aarhus Universitetshospital. 9. april 2014 Årlige endokarditismøde: Imaging in Endocarditis. Gentofte Hospital. Mødeledere: Niels Eske Bruun og Kasper Iversen. Foredragsholdere: Peter Søgaard, Giuliano Mariani, Kasper Iversen, Niels Eske Bruun, Nicolaj Ihleman, Marianne Dreyer, Trine Kiilerich Lauridsen, Claus Moser, Anders Dahl, Henning Bundgaard. 2

3 24. april 2014 Dansk MALDI-TOF MS arbejdsgruppe (DAN-MS) afholder møde på Statens Serum Institut: Mødeledere: Kurt Fuursted, Thomas Bjarnsholt og Jens Jørgen Christensen. Foredragsholdere: Thøger Gorm Jensen, Ulrik Stenz Justesen, Claus Østergaard, Sanne Kjær Hansen, Barbara Holzknecht, Rimtas Dargis, Marc Trunjer Kusk Nielsen, Mikkel Benjamin Nielsen, Sussie Rasmussen, Rimtas Dargis og Jens Jørgen Christensen. Videreuddannelsesdag Bestyrelsen arbejder på at få arrangeret en videreuddannelsesdag i bioinformatik på baggrund af det specialespecifikke kursus, der blev afholdt i Delkursuslederne herfra, Niels Nørskov-Lauritsen og Kristian Schønning har indvilliget i at stå for kurset i efteråret Arbejdsgrupper under DSKM DSKM har nu følgende arbejdsgrupper: DANRES og DANRES-M, Tarmbakteriologisk Arbejdsgruppe (TARMBAKT), Endocarditis arbejdsgruppen, Biofilm arbejdsgruppen, Dansk Maldi- TOF (massespektrometri) arbejdsgruppe (DAN-MS), Molekylærbiologisk Netværk (MolNet), Arbejdsgruppen for klinisk mikrobiologisk terminologi (MikroTerm gruppen), og Yngre Mikrobiologer. MDS-gruppen: Arbejdsgruppens primære opgave er at sikre stringens i indholdet af MDSkodesystemet i forhold til det, der er brug for i klinisk mikrobiologi. Selve formatet for MDSkodesystemet er fastlagt af en MedCom-standard. Det er fra flere sider foreslået at MDS-gruppen skal være en arbejdsgruppe under DSKM. Sekretariatsfunktionen for MDS-arbejdet har indtil nu været varetaget af MADS, og dette tænkes ikke umiddelbart ændret. At lægge MDS ind under DSKM har til formål at give vores fælles kodesystem en officiel national status. Bestyrelsen ser positivt på at gøre MDS-gruppen til en arbejdsgruppe under DSKM, men har endnu ikke modtaget et forslag til kommissorium. DANRES og DANRES-M DANRES-M er udkommet med en vejledning i Screening for MRSA bærertilstand. Denne har været behandlet i bestyrelsen, der valgte at sende den tilbage til DANRES-M, idet de faglige anbefalinger var opblandet med politisk / administrative hensyn. Bestyrelsen ser helst rent fagligt beskrivende vejledninger, gerne inkluderende en beskrivelse af mere eller mindre specifikke eller sensitive metoder. De politisk administrative valg bør tages af ansvarlige ledere i de enkelte regioner og KMA er. Hvis der nationalt (eventuelt efter rådgivning fra en arbejdsgruppe og efter at have taget omkostning og klinisk effekt med i overvejelserne) ønskes et bestemt niveau af den diagnostiske aktivitet (sensitivitet, specificitet, analysehastighed etc.) må dette udstikkes af Sundhedsstyrelsen eller et klart bemyndiget organ. Se i øvrigt særskilt beretning. Beretning fra Uddannelsesudvalget Overvejelserne om hvorvidt DSKM s love skal ændres, så de postgraduat klinisk lektor (PKL) bliver fødte medlemmer af uddannelsesudvalget er endnu ikke afsluttet. Ved en kommende revision af DSKM s love bør det også indskrives, at formanden for uddannelsesudvalget skal være speciallæge, idet Sundhedsstyrelsens krav til specialets hovedkursusleder er, at det skal være en speciallæge i faget. Se i øvrigt særskilt beretning fra uddannelsesudvalget. Beretning fra inspektorerne Se særskilt beretning. Øvrige sager Videnskabelige møder DSKM har igen i år været vært for eller medarrangør af en række videnskabelige møder. Bestyrelsen vil gerne takke alle mødearrangører og foredragsholdere for det gode initiativ og det store og flotte 3

4 arbejde, de har gjort for at arrangere møder i DSKM-regi. Vi vil naturligvis også takke medlemmerne for god deltagelse ved møderne. Årsmøde DSKM s årsmøde bliver for sjette gang afholdt på Hotel Nyborg Strand. Da årsmødet de sidste år har haft overskud, besluttede bestyrelsen at nedsætte deltagerbidraget til 900 kr. for medlemmer og 2000 kr. for ekstra firmadeltagere. Bestyrelsen takker alle fra Klinisk Mikrobiologisk Afdeling i Aalborg for deres store arbejde i forbindelse med fredagens faglige arrangement. For at øge deltagelsen ved DSKM s generalforsamling og for at spare medlemmerne for transporttid blev sidste års generalforsamling afholdt i forbindelse med årsmødets lørdagsprogram. Dette gav bedre deltagelse til generalforsamlingen, hvorfor bestyrelsen har valgt at gentage det i år. KMO s generalforsamling afholdes ligeledes lørdag formiddag. DSKM s forskningspris DSKM s forskningspris for klinisk mikrobiologi, 2014 tildeles overlæge, lektor, ph.d. Niels Nørskov- Lauritsen, KMA, Aarhus Universitetshospital. Prisen tildeles for Niels mangeårige ihærdige forskningsarbejde med Pasteurellaceae. Niels har for nylig indleveret sin disputats og et review med titlen: Classification, Identification, and Clinical Significance of Haemophilus and Aggregatibacter Species with Host Specificity for Man. Selskabets forskningspris uddeles igen i år på førstedagen af årsmødet. DSKM s hjemmeside Selskabets hjemmeside skal være et aktivt kommunikationssted for selskabets aktiviteter, videnskabelige møder, uddannelse, videnskabelige og faglige vejledninger, rapporter og andet, som har med specialet at gøre. Bioanalytiker Heidi Staal-Nielsen har gennem mange år været selskabets engagerede og dygtige web-master. Heidi har dog nu valgt at stoppe som webmaster, da hun ikke længere er ansat i en mikrobiologisk afdeling. Vi siger Heidi tusind tak for den gode og kvalificerede hjælp. Bestyrelsen prioriterer en opdateret hjemmeside meget højt. Vedligeholdelsen af den gamle hjemmeside var afhængig af et bestemt program, der ikke var helt let at anvende, og som var indkøbt og installeret på én bestemt computer. Bestyrelsen besluttede derfor at få hjemmesiden lagt om til et mere simpelt og brugervenligt system. Webdesigner Gita Schumacher har hjulpet os med denne omlægning, og hjemmesidens opbygning er forsøgt opstrammet. Gita Schumacher skal have tak for en engageret og ihærdig indsats. Bestyrelsen vil fremover forsøge at holde hjemmesiden fuldt opdateret, og modtager meget gerne gode råd og forslag til, hvordan hjemmesiden fremadrettet kan opbygges og forbedres. Medlemmer der har mødeprogrammer eller andet, der ønskes på hjemmesiden, skal sende dette til DSKM s sekretær. Via den nye hjemmeside har selskabet fået egen mail-adresse: Vi beder alle medlemmer om at huske at indmelde eventuel ny mail-adresse til selskabets sekretær direkte eller via ovennævnte adresse. Speciallægeuddannelsen I ansættelsesudvalgene til hoveduddannelse har DSKM én repræsentant. Ansøgningsrunden til hoveduddannelsesstillinger med start pr. 1. marts 2014 forløb som følger: Videreuddannelsesregion Nord: Opslået to ordinære forløb og et genopslag; 6 ansøgere; Følgende læger blev ansat: Lise Tornvig Erikstrup, Kristoffer Koch og Liv Marie Duus. Videreuddannelsesregion Syd: Opslået et forløb; 7 ansøger; Følgende læge blev ansat: Thomas Vognbjerg Sydenham. Videreuddannelsesregion Øst: Opslået tre forløb; 10 ansøger; Følgende læger blev ansat: Alex Christian Yde Nielsen, Raluca Datcu og Veronika Vorobieva. De nye hoveduddannelseslæger bydes hjerteligt velkommen i Klinisk Mikrobiologi. 4

5 Der har igen i år været afholdt møde i DSKM s uddannelsesråd, der skal varetage den nationale koordinering og erfaringsudveksling vedrørende speciallægeuddannelsen. Videreuddannelsessekretariatet i Øst har velvilligt lagt lokaler og sekretariat til arbejdet. Vi vurderer at dette forum fortsat er vigtigt for specialet, og da arbejdet ikke løftes af videreuddannelsessekretariaterne må det fortsat løftes af DSKM. Der arbejdes på en revision af målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i Klinisk Mikrobiologi. Sundhedsstyrelsen har indført en ny skabelon som målbeskrivelsen skal indsættes i. Samtidig ønsker man i Sundhedsstyrelsen, at specialerne følger principperne i den nye rapport over kompetencevurderingsmetoder. DSKM er ved at indarbejde dette i målbeskrivelsen og afventer lige nu en tilbagemelding fra afdelingerne. Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) har i årets løb udsendt omkring 60 høringer og forespørgsler, relevante såvel som irrelevante for Klinisk Mikrobiologi. DSKM s bestyrelse har svaret på nogle af disse henvendelser og videresendt høringsmateriale, som vi bedømte kunne have betydning for Klinisk Mikrobiologi, til høring blandt alle selskabets medlemmer. DSKM s formand og næstformand er medlem af LVS repræsentantskab. Bestyrelsen takker alle, som har bidraget med høringssvar. Problemer med 4-års-reglen Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin har henvendt sig til en række mindre specialer. Intentionen er at samle de små specialer om en henvendelse til Sundhedsministeriet for at beskrive vores vanskeligheder i forhold til 4-års-reglen. Specialernes problemer med reglen er forskellige, men det er et faktum, at de små og nok specielt de parakliniske specialer er særligt udsatte. Vi planlægger at deltage i en fælles henvendelse til ministeriet med en opfordring til en lempelse af 4- års-reglen i forhold til de små specialer. Ansøgning om midler til en app med antibiotikavejledningen fra promedicin.dk DSKM har være med i en ansøgning om midler til udvikling af en app med antibiotikavejledningen fra promedicin.dk til brug for læger. Ansøgningen blev desværre ikke imødekommet, men der er nu fundet midler til projektet fra anden side. Udleveringsstatus for Lariam (Mefloquin) Præparatet bør nu kun ordineres af speciallæger i infektionsmedicin eller klinisk mikrobiologi. Dette har nogen steder givet problemer. Bestyrelsen har diskuteret, om der skulle rettes henvendelse til SST. Efter en drøftelse med Dansk Selskab for Infektionsmedicin valgte vi ikke at gå videre med sagen. Præparatet har så alvorlige bivirkninger, at begrænsningen forekommer rimelig. Vi mener ikke, at Kliniske Mikrobiologer skal tage sig af dette kliniske problem som ansat i en KMA, men vi er til gengæld tilfreds med, at de af vores medlemmer, der arbejder i private vaccinations- og rejsekliniker, fortsat kan ordinere stoffet. Diverse udpegninger og arbejdsgrupper Bestyrelsen har udpeget Ole Heltberg som DSKM s repræsentant i referencegruppen vedr. revision af Sundhedsstyrelsens Vejledning om forholdsregler ved optræden af tuberkulose af 28. november 1996 ; til Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologis arbejdsgruppen om IUFD (intrauterin foster død) er udpeget Marianne Kragh Thomsen, Michael Tvede og Inge Panum; til Sundhedsstyrelsens Epidemigruppe har bestyrelsen udpeget Svend Ellermann-Eriksen; til Sundhedsstyrelses referencegruppe vedr. revision af det lovpligtige meldesystem for smitsomme sygdomme har bestyrelsen udpeget Jørgen H. Engberg, Inge Panum og som suppleant Svend Ellermann-Eriksen; til Sundhedsstyrelsens specialearbejdsgruppe har bestyrelsen udpeget Jens Kjølseth Møller, Helle Krogh Johansen og Mette Damkjær Bartels; til Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe om Fremtidig organisering af det diagnostiske område for at sikre smitteberedskabet har bestyrelsen udpeget Jørgen H. Engberg. Bestyrelsen har desuden deltaget i SST-møde vedr. nationale kliniske retningslinjer (NKR). 5

6 Der arbejdes fortsat på en erstatning for den infektionshygiejniske specialuddannelse, der tidligere lå ved Nordic School for Public Health (NHV). Bestyrelsen bliver af og til bekendt med, at andre selskaber er i gang med at udarbejde kliniske vejledninger, der involverer klinisk mikrobiologiske problemstillinger, uden at selskabet er officielt inddraget. At DSKM ikke er involveret skyldes oftest en forglemmelse, og vi møder stor imødekommenhed når vi henvender os. Vi opfordrer alle til at være opmærksomme på vejledningsarbejde der kunne involvere klinisk mikrobiologi. Arbejdet vedr. revision af det lovpligtige meldesystem for smitsomme sygdomme Bestyrelsen har deltaget i Sundhedsstyrelses referencegruppe vedr. revision af det lovpligtige meldesystem for smitsomme sygdomme med følgende repræsentation: Jørgen H. Engberg, Inge Panum og som suppleant Svend Ellermann-Eriksen. Hele bestyrelsen inkl. KMO s repræsentant deltog i det efterfølgende arbejde med forslag til nye sygdoms- og agens-lister til revisionen af bekendtgørelse om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme m.v. DSKM s udgangspunkt var, at vi meget gerne vil deltage med data og isolater på alt, hvad det er relevant at overvåge af hensyn til udbrudsopsporing, smitteberedskab og vaccineovervågning. Bestyrelsen mener dog ikke, at de diagnostiske afdelinger via en bekendtgørelse skal forpligtes lovmæssigt til at indsende materiale, der udelukkende tænkes anvendt forskningsmæssigt. Dette materiale skal indsamles ved almindeligt forskningssamarbejde. Der blev opnået enighed om nye lister, men Sundhedsstyrelsen har endnu ikke offentliggjort en ny bekendtgørelse. Da Sundhedsstyrelsen havde igangsat denne revision, valgte bestyrelsen at udsætte sine planer om at arrangere et møde om den mikrobiologisk referencefunktion i Danmark. Arbejdet vedr. Fremtidige organisering af det diagnostiske område for at sikre smitteberedskabet Sundhedsstyrelsen igangsatte i januar 2014 arbejdet med at udarbejde fagligt bidrag til en Fremtidig organisering af det diagnostiske område for at sikre smitteberedskabet. Af kommissoriet fremgår det at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har anmodet Sundhedsstyrelsen om et fagligt bidrag, der skal tage afsæt i en model, som ved hjælp af lovgivning etablerer fundamentet for et ensartet kvalitetsniveau i forhold til udførelsen af diagnostik, såvel som fundamentet for, at ansvaret for det nationale smitteberedskab placeres på Statens Serum Institut (SSI). Lovgivningen tænkes at skulle indeholde regler om, hvilke data regionerne skal indberette til SSI s nationale overvågning af smitsomme sygdomme, og regler, der sikrer et ensartet og godt kvalitetsniveau for diagnostik uanset hvor og af hvem diagnostikken udføres. Lovgivningen tænkes ligeledes at skulle indeholde regler, som sikrer, at visse definerede diagnostiske opgaver, herunder både opgaver, som er og som ikke er højtspecialiserede, kun må udføres af SSI. Regionerne skal med andre ord pålægges at lade visse analyser og tests udføre af SSI. Ministeriet har i den forbindelse understreget, at lovgivningen skal understøtte, at SSI fortsat har den faglige såvel som økonomiske ballast til at varetage sine opgaver i relation til smitteberedskabet. Bestyrelsen valgte at indkalde alle de ledende overlæger for sammen med bestyrelsen at afklare og gennemgå problemstillingen. Der var fuld enighed om de overordnede principper. Arbejdet pågår, og arbejdsgruppen har svært ved at opnå enighed om rådgivningen til ministeriet, idet regionsrepræsentanterne og DSKM ser noget anderledes på problemstillingen end SSI s repræsentanter. Det vides endnu ikke i detaljer, hvordan den diagnostiske mikrobiologi og smitteberedskabet i fremtiden vil blive organiseret. Revision af specialeplanerne DSKM henvendte sig sidste år til Sundhedsstyrelsen vedr. specialeplanernes funktionsfordeling / snitflader. Henvendelsen omhandlede hvilket speciale, der har hovedansvaret for en klinisk aktivitet, når det i ét speciale regnes som hovedfunktion og derfor ikke er specifikt beskrevet, samtidig med at det i et andet speciale er defineret som regions- eller højt specialiseret funktion, og derfor er specifikt beskrevet i dette speciales specialeplan. Sundhedsstyrelsen har responderet på vores og andre laboratoriespecialers henvendelser vedrørende specialemæssige tilhørsforhold ved at planlægge det 6

7 midterste af tre møder i specialeplanlægningsarbejdet 2014 som et fællesmøde med de øvrige laboratoriespecialer (se DSKM s henvendelse og SST s svar på hjemmesiden). Sundhedsstyrelsen har derudover formuleret en principbeskrivelse vedrørende laboratorieanalysers specialetilhørsforhold, hvor følgende bl.a. opregnes: Det tekniske udstyr ikke kan danne grundlag for definition af specialfunktioner Det, der adskiller laboratoriespecialerne, er den rådgivning og tolkning af resultater, som det enkelte speciale yder Diagnosticering af konkrete sygdomme og rådgivning skal danne grundlag for definition af specialfunktioner inden for laboratoriespecialerne Placering af specialfunktioner i laboratoriespecialerne følger som udgangspunkt placeringen af de kliniske funktioner, således at diagnostik og behandling varetages på samme matrikel Vi skal i Klinisk Mikrobiologi overveje, hvordan vi i den kommende specialeplan skal beskrive vores hovedfunktion. Skal vi fortsat beskrive hovedfunktionen i brede overordnede vendinger, eller skal vi beskrive de enkelte funktioner og krav mere specifikt? En lidt mere præcis beskrivelse vil kunne bruges til at afgrænse vores fag over for andre specialer. Kravet om en mere ensartet diagnostisk aktivitet i hele landet og et dokumenteret højt fagligt niveau er stigende. DSKM og de Klinisk Mikrobiologiske afdelinger bør overveje, hvordan dette kan afbalanceres og honoreres til gavn for patienterne. Februar 2014, Svend Ellermann-Eriksen (formand) 7

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

DSG Dansk Selskab for Geriatri

DSG Dansk Selskab for Geriatri Dagsorden Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 15. marts 2013 Tid 9.00-11.30 Sted First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C 1. Velkomst og valg

Læs mere

ÅRSBERETNING 2007 DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB WWW.DPSNET.DK

ÅRSBERETNING 2007 DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB WWW.DPSNET.DK DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB WWW.DPSNET.DK 1 INDHOLD DANSK PSYKIATRISK SELSKAB... 3 1. Formandens beretning...3 1.1. DPS struktur... 3 1.2. Medlemstal... 3 1.3. Medlemsmøder... 3 1.4. Bestyrelsen pr.

Læs mere

Umiddelbart efter Generalforsamlingen konstituerede den 5 mand store bestyrelse sig

Umiddelbart efter Generalforsamlingen konstituerede den 5 mand store bestyrelse sig Generalforsamlingen DSOHH 21. maj 2015 Formandsberetning I forbindelse med sidste generalforsamling der blev afholdt i relation til Nordisk Kongress i København, var der udskiftning af 2 bestyrelses medlemmer.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2005 DPS BUP-DK DANSK PSYKIATRISK SELSKAB BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB I DANMARK

ÅRSBERETNING 2005 DPS BUP-DK DANSK PSYKIATRISK SELSKAB BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB I DANMARK DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB & BUP-DK BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB I DANMARK 1 INDHOLD DANSK PSYKIATRISK SELSKAB... 5 1. Formandens beretning... 5 1.1. Medlemstal... 5 1.2. Medlemsmøder... 5 1.3.

Læs mere

DASAIMs 66. ordinære generalforsamling 13. november 2014

DASAIMs 66. ordinære generalforsamling 13. november 2014 DASAIMs 66. ordinære generalforsamling 13. november 2014 Formand Susanne Wammen byder velkommen til Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins 65. ordinære generalforsamling. Dagsorden 1: Valg

Læs mere

DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB ÅRSBERETNING

DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB ÅRSBERETNING DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB ÅRSBERETNING 1998 2 INDHOLD side 1. Formandens beretning 1998 1.1. Medlemstal 5 1.2. Medlemsmøder 5 1.3. DPS's struktur 6 1.4. Bestyrelsen 7 1.5. Dansk Psykiatrisk Selskabs

Læs mere

Afdelingslæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 35 75 36 FAX: 35 45 34 47 E-mail: best@drs.

Afdelingslæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 35 75 36 FAX: 35 45 34 47 E-mail: best@drs. 2005 nr.2 april DRS bestyrelse 2003-2005 Formand Birthe Højlund Bech Overlæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 45 22 99 FAX: 35 45 34 47 E-mail: formand@drs.dk

Læs mere

DOS BULLETIN WWW.ORTOPAEDI.DK

DOS BULLETIN WWW.ORTOPAEDI.DK DOS BULLETIN OKTOBER 2012 41. ÅRGANG FORORD.........................................................3 DOS KONGRESSEN 2012 - OVERSIGT...................................5 LISTE OVER UDSTILLERE.............................................6

Læs mere

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17 1 1. FORMANDENS BERETNING... 3 1.1 DPS struktur... 3 1.2 Medlemmer... 3 1.3 Medlemsmøder... 4 1.4 Bestyrelsen pr. 1. januar 2013... 4 1.5 Bestyrelsens arbejde 2012... 4 1.5.1 Bestyrelsesmøder... 4 1.5.2

Læs mere

ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014

ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014 ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014 I året der er gået har fokus i anæstesiudvalget været at færdiggøre de igangsatte rekommandationer. Således er der i foråret kommet rekommandation for Anlæggelse af centralt

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN SPECIALLÆGEUDDANNELSEN status og perspektivering 2012 Speciallægeuddannelsen - Status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER:

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER: DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Vi skal ikke oprette et nyt akut medicinsk speciale 7 Generalforsamling den 16. november 2005 34 Hagedorn-Prisen den 3. marts 2006 36

Læs mere

Bestyrelse Efter generalforsamlingen d.2. maj 2014 har Dansk Nefrologisk Selskabs bestyrelse været sammensat som følger:

Bestyrelse Efter generalforsamlingen d.2. maj 2014 har Dansk Nefrologisk Selskabs bestyrelse været sammensat som følger: Dansk Nefrologisk Selskab. Formandens beretning 2014/2015 Medlemmer Selskabets medlemstal inklusiv firmamedlemmer er er aktuelt 347. Bestyrelse Efter generalforsamlingen d.2. maj 2014 har Dansk Nefrologisk

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab

Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab 20. maj 2014 Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab Lørdag d. 3. maj, 2014 kl. 12.30 Emil Aarestrup Auditoriet, Klinikbygningen, Odense Universitetshospital 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 11. juni kl. 15-18 Sted Sundhedsstyrelsen, Primula Deltagere Lone Winther Jensen (Formand) Sundhedsfaglig chef Preben Cramon

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

September 2010 18. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

September 2010 18. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 4 September 2010 18. Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Publicerede arbejder Vurdering af manuskripter Indholdsfortegnelse / kolofon LEDER... 3 FORSKNING Ph.d.-afhandlinger

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer.

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Bestyrelsen. Efter sidste generalforsamling bestod bestyrelsen

Læs mere

Beretning. DemensKoordinatorer i DanmarK. 8. september 2011 1. september 2012

Beretning. DemensKoordinatorer i DanmarK. 8. september 2011 1. september 2012 DemensKoordinatorer i DanmarK Beretning 8. september 2011 1. september 2012 Demenskoordinatorerne i Danmark bidrager til at tegne linjerne for fremtidens pleje og omsorg for mennesker med demenssyg- domme

Læs mere

JANUAR 2002 10. ÅRGANG

JANUAR 2002 10. ÅRGANG DA Dansk Selskab for INFO Anæstesiologi og Intensiv Medicin Referat fra generalforsamlingen 7 Anæstesi på Grønland 18 Internationalt CEP-kursus 22 DASAIM uddannelsespris 24 Samarbejde med industrien 26

Læs mere

Referat af generalforsamling i DNS den 29. marts 2014 i Vejle

Referat af generalforsamling i DNS den 29. marts 2014 i Vejle Referat af generalforsamling i DNS den 29. marts 2014 i Vejle 1. Valg af dirigent Jesper Gyllenborg blev valgt til dirigent. 2. Formandens beretning Mads Ravnborg startede med at opsummere medlemssituationen:

Læs mere

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2004... 3 LEDER... 8 MSEC-PORTALEN... 10 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I UDVALG I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB...

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2004... 3 LEDER... 8 MSEC-PORTALEN... 10 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I UDVALG I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB... DOS BULLETIN NR. 4 JUNI 2004 33. ÅRGANG ÅRSMØDET 2004............................. 3 - INDKALDELSE AF FOREDRAG OG POSTERS........ 4 - ABSTRACTS OG POSTERE.................... 5 - FOREDRAGSKONKURRENCE...................

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Der har siden udsendelsen af sidste årsberetning været afholdt 10 bestyrelsesmøder.

Der har siden udsendelsen af sidste årsberetning været afholdt 10 bestyrelsesmøder. DEN DANSKE DOMMERFORENINGS ÅRSBERETNING 2012-2013 INDHOLD Bestyrelsen Årsmøder Andre dommermøder Fagforeningsmæssige emner Høringssager Arbejde i udvalg mv. Andre faglige spørgsmål Relationer til udlandet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2003. Psykiatri NYT DK BUP. Det gode liv som psykiater BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB DANSK PSYKIATRISK SELSKAB.

ÅRSBERETNING 2003. Psykiatri NYT DK BUP. Det gode liv som psykiater BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB DANSK PSYKIATRISK SELSKAB. ÅRSBERETNING 2003 Psykiatri NYT PsykiatriNYT November 2003 Nr. 2 Årg. 1 Faglig debat Vaklende lægerolle? FYP om det fælles værdiggrundlag for den samlede offentlige indsats forvoksne med sindslidelse i

Læs mere

Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet. Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress. Reportage: Generalforsamling i Selskabet

Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet. Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress. Reportage: Generalforsamling i Selskabet Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress NR.4 2007 Reportage: Generalforsamling i Selskabet KIROPRAKTOREN NR.3

Læs mere

Dansk Ortopædisk Selskab - Strategiplan Version 9. oktober 2011 Behandles på DOS Generalforsamling 2011. Strategiplan

Dansk Ortopædisk Selskab - Strategiplan Version 9. oktober 2011 Behandles på DOS Generalforsamling 2011. Strategiplan Strategiplan Dansk Ortopædisk Selskab Bestyrelsen Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Vision & mission... 4 Myndigheder... 7 Industrien... 8 Nationale samarbejdsorganisationer... 8 Internationale

Læs mere