DANSK SELSKAB for KLINISK MIKROBIOLOGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK SELSKAB for KLINISK MIKROBIOLOGI"

Transkript

1 Formandens beretning til DSKM s generalforsamling den 8. marts 2014 Bestyrelsen har bestået af: Svend Ellermann-Eriksen, formand Jørgen H. Engberg, næstformand Helga Schumacher, sekretær Mette Damkjær Bartels, kasserer Inge Panum, medlem Der har været afholdt 5 møder i bestyrelsen siden sidste generalforsamling. Selskabet passerede i oktober måned bestyrelsesmøde nr. 300, hvilket vidner om stor aktivitet i selskabet gennem årene. Medlemsstatus 217 ordinære og 16 korresponderende medlemmer. Nye ordinære medlemmer til godkendelse på generalforsamlingen: Andreas Petersen, biolog, ph.d., Stafylokoklaboratoriet, SSI; Anne Gedebjerg, introlæge, KMA, Aarhus; Anne Haglund, introlæge, KMA, Aarhus; Christina Ekenberg, læge, KMA, Hvidovre; Ea Marmolin, læge, KMA, Odense; Erik Otte, introlæge, KMA, Aarhus; Helle Brander Eriksen, læge, ph.d., KMA, Hvidovre; Irene Harder Tarpgaard, molekylærbiolog, ph.d., KMA, Aalborg; Jenny Blechingberg Friis, molekylærbiolog, ph.d., KMA, Vejle; Kristoffer Koch, reservelæge, KMA, Aalborg; Kurt Jensen Handberg, molekylærbiolog, ph.d., KMA, Aarhus; Matilde Vennike Olsen, reservelæge, med. afd., Køge; Stig Lønberg Nielsen, ph.d.-studerende, læge, Infektionsmedicinsk afd., Odense; Stine Ulrik Mikkelsen, reservelæge, Lungemedicinsk afd., Esbjerg; Stine Yde Nielsen, introlæge, ph.d., KMA, Aarhus; Veronika Vorobieva, introlæge, ph.d., KMA, Herlev; Henrik Hasman, ph.d., seniorforsker, DTU; Dennis Back Holmgaard, introlæge, ph.d., KMA, Hvidovre; Kasper Klein, H-læge, KMA, Vejle; Lis Høy Marbjerg, introlæge, KMA, Vejle; Anne Marie Rosendahl Madsen, introlæge, KMA, Odense; Lene Ugilt Pagter Ludvigsen, introlæge, KMA, Aarhus; Majbritt Moos, mikrobiolog, Eurofins Steins. Som nyt korresponderende medlem indstiller bestyrelsen Le directeur, dr. François-Xavier, Pierre Weill, Centre Nationale de Référence des E. Coli et Shigella et du CNR et du COOMS des Salmonellae, Institut Pasteur. Den nye franske ambassadør i Danmark S.E. Franḉois Zimeray er anmodet om at være ærespræsident for den dansk-franske mikrobiologiske komité. Formand er Knud Siboni. Medlemsstatus efter godkendelse af ovennævnte nye medlemmer er ca. 230 ordinære og 17 korresponderende medlemmer. Medlemsmøder 8. marts - 9. marts 2013 Årsmøde 2013 på Hotel Nyborg Strand. Arrangør af den videnskabelige del: Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Herlev-Hillerød. 19. marts 2013 DSKM s resistensovervågningsmøde (DANRES). Odense Universitetshospital. Mødeleder: Robert Skov. Foredragsholdere: Stefan S. Olsen, Line Skjøt-Rasmussen, Lotte Jakobsen, Dennis Schrøder Hansen, Ulrik Justesen, Lieke van Alphen, Ole Heltberg, Kurt Fuursted, Steen Hoffmann, Robert Skov. 1

2 7. maj 2013 Tarmbakteriologisk diagnostik, overvågning og udviklingsprojekter. Slagelse Sygehus. Mødeleder: Jørgen Engberg. Foredragsholdere: Flemming Scheutz, Jørgen Engberg, Bente Olesen, Hanne Holt, Lars Lemming, Mette Mølvadgaard, Katharina E.P. Olsen, Mia Torpdal, Eva Møller Nielsen, Betina Jensen, Hans L. Nielsen, Anne Lester, Alice Friis-Møller og Tarmbakteriologisk arbejdsgruppe under DSKM. 14. maj 2013 Møde i Dansk-Fransk Mikrobiologisk Komité Paul Horstmann, Statens Serum Institut. Mødeledere: Knud Siboni og Eva Møller Nielsen. Foredragsholder: Le directeur dr. Franḉois-Xavier, Pierre Weill. Which molecular typing methods in the near future? 15. maj 2013 Møde i Dansk-Fransk Mikrobiologisk Komité Paul Horstmann, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital. Mødeledere: Hans Jørn Kolmos og Hanne Holt. Foredragsholder: Le directeur dr. Franḉois-Xavier, Pierre Weill. Antibiotic resistance in Salmonella. Where are we, and where are we going? 17. maj 2013 Møde i Biofilm-arbejdsgruppen under DSKM. Foredragsholdere: Cristian Picioreanu, Harald Horn, Michael Wagner, Henrik Almblad, Nanna Rørbo, Erik Trampe og Steffen Robert Eickhardt-Sørensen. 30. maj 2013 Arbejdsgruppen Yngre Mikrobiologer afholdt Uddannelsesdag for læger i introduktionsstilling i Klinisk Mikrobiologi. Odense Universitetshospital. Mødeledere: Barbara Holzknecht, Mette D. Bartels og Gitte N. Hartmeyer. Foredragsholdere: Marianne Skov, Michael Pedersen, Mette Damkjær Bartels, Gitte N. Hartmeyer, Barbara Holzknecht og Mikala Wang september 2013 NSCMID 30th annual meeting. Aarhus. Arrangeret at medlemmer af DSKM og DSI. Se kongressens hjemmeside: 18. september 2013 DSKM s resistensovervågningsmøde (DANRES). Statens Serum Institut. Mødeleder: Robert Skov. Foredragsholdere: Line Skjøt-Rasmussen, Stefan S. Olsen, Robert L. Skov, Anders Rhod Larsen, Lotte Jakobsen, Anette M. Hammerum, Steen Hoffmann, Lieke Van Alphen, Kurt Fuursted, Ole Heltberg. 7. marts - 8. marts 2014 Årsmøde 2014 på Hotel Nyborg Strand. Arrangør af den videnskabelige del: Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Aalborg. Planlagte medlemsmøder med kendt dato 18. marts 2014 DSKM s resistensovervågningsmøde (DANRES). Aarhus Universitetshospital. 9. april 2014 Årlige endokarditismøde: Imaging in Endocarditis. Gentofte Hospital. Mødeledere: Niels Eske Bruun og Kasper Iversen. Foredragsholdere: Peter Søgaard, Giuliano Mariani, Kasper Iversen, Niels Eske Bruun, Nicolaj Ihleman, Marianne Dreyer, Trine Kiilerich Lauridsen, Claus Moser, Anders Dahl, Henning Bundgaard. 2

3 24. april 2014 Dansk MALDI-TOF MS arbejdsgruppe (DAN-MS) afholder møde på Statens Serum Institut: Mødeledere: Kurt Fuursted, Thomas Bjarnsholt og Jens Jørgen Christensen. Foredragsholdere: Thøger Gorm Jensen, Ulrik Stenz Justesen, Claus Østergaard, Sanne Kjær Hansen, Barbara Holzknecht, Rimtas Dargis, Marc Trunjer Kusk Nielsen, Mikkel Benjamin Nielsen, Sussie Rasmussen, Rimtas Dargis og Jens Jørgen Christensen. Videreuddannelsesdag Bestyrelsen arbejder på at få arrangeret en videreuddannelsesdag i bioinformatik på baggrund af det specialespecifikke kursus, der blev afholdt i Delkursuslederne herfra, Niels Nørskov-Lauritsen og Kristian Schønning har indvilliget i at stå for kurset i efteråret Arbejdsgrupper under DSKM DSKM har nu følgende arbejdsgrupper: DANRES og DANRES-M, Tarmbakteriologisk Arbejdsgruppe (TARMBAKT), Endocarditis arbejdsgruppen, Biofilm arbejdsgruppen, Dansk Maldi- TOF (massespektrometri) arbejdsgruppe (DAN-MS), Molekylærbiologisk Netværk (MolNet), Arbejdsgruppen for klinisk mikrobiologisk terminologi (MikroTerm gruppen), og Yngre Mikrobiologer. MDS-gruppen: Arbejdsgruppens primære opgave er at sikre stringens i indholdet af MDSkodesystemet i forhold til det, der er brug for i klinisk mikrobiologi. Selve formatet for MDSkodesystemet er fastlagt af en MedCom-standard. Det er fra flere sider foreslået at MDS-gruppen skal være en arbejdsgruppe under DSKM. Sekretariatsfunktionen for MDS-arbejdet har indtil nu været varetaget af MADS, og dette tænkes ikke umiddelbart ændret. At lægge MDS ind under DSKM har til formål at give vores fælles kodesystem en officiel national status. Bestyrelsen ser positivt på at gøre MDS-gruppen til en arbejdsgruppe under DSKM, men har endnu ikke modtaget et forslag til kommissorium. DANRES og DANRES-M DANRES-M er udkommet med en vejledning i Screening for MRSA bærertilstand. Denne har været behandlet i bestyrelsen, der valgte at sende den tilbage til DANRES-M, idet de faglige anbefalinger var opblandet med politisk / administrative hensyn. Bestyrelsen ser helst rent fagligt beskrivende vejledninger, gerne inkluderende en beskrivelse af mere eller mindre specifikke eller sensitive metoder. De politisk administrative valg bør tages af ansvarlige ledere i de enkelte regioner og KMA er. Hvis der nationalt (eventuelt efter rådgivning fra en arbejdsgruppe og efter at have taget omkostning og klinisk effekt med i overvejelserne) ønskes et bestemt niveau af den diagnostiske aktivitet (sensitivitet, specificitet, analysehastighed etc.) må dette udstikkes af Sundhedsstyrelsen eller et klart bemyndiget organ. Se i øvrigt særskilt beretning. Beretning fra Uddannelsesudvalget Overvejelserne om hvorvidt DSKM s love skal ændres, så de postgraduat klinisk lektor (PKL) bliver fødte medlemmer af uddannelsesudvalget er endnu ikke afsluttet. Ved en kommende revision af DSKM s love bør det også indskrives, at formanden for uddannelsesudvalget skal være speciallæge, idet Sundhedsstyrelsens krav til specialets hovedkursusleder er, at det skal være en speciallæge i faget. Se i øvrigt særskilt beretning fra uddannelsesudvalget. Beretning fra inspektorerne Se særskilt beretning. Øvrige sager Videnskabelige møder DSKM har igen i år været vært for eller medarrangør af en række videnskabelige møder. Bestyrelsen vil gerne takke alle mødearrangører og foredragsholdere for det gode initiativ og det store og flotte 3

4 arbejde, de har gjort for at arrangere møder i DSKM-regi. Vi vil naturligvis også takke medlemmerne for god deltagelse ved møderne. Årsmøde DSKM s årsmøde bliver for sjette gang afholdt på Hotel Nyborg Strand. Da årsmødet de sidste år har haft overskud, besluttede bestyrelsen at nedsætte deltagerbidraget til 900 kr. for medlemmer og 2000 kr. for ekstra firmadeltagere. Bestyrelsen takker alle fra Klinisk Mikrobiologisk Afdeling i Aalborg for deres store arbejde i forbindelse med fredagens faglige arrangement. For at øge deltagelsen ved DSKM s generalforsamling og for at spare medlemmerne for transporttid blev sidste års generalforsamling afholdt i forbindelse med årsmødets lørdagsprogram. Dette gav bedre deltagelse til generalforsamlingen, hvorfor bestyrelsen har valgt at gentage det i år. KMO s generalforsamling afholdes ligeledes lørdag formiddag. DSKM s forskningspris DSKM s forskningspris for klinisk mikrobiologi, 2014 tildeles overlæge, lektor, ph.d. Niels Nørskov- Lauritsen, KMA, Aarhus Universitetshospital. Prisen tildeles for Niels mangeårige ihærdige forskningsarbejde med Pasteurellaceae. Niels har for nylig indleveret sin disputats og et review med titlen: Classification, Identification, and Clinical Significance of Haemophilus and Aggregatibacter Species with Host Specificity for Man. Selskabets forskningspris uddeles igen i år på førstedagen af årsmødet. DSKM s hjemmeside Selskabets hjemmeside skal være et aktivt kommunikationssted for selskabets aktiviteter, videnskabelige møder, uddannelse, videnskabelige og faglige vejledninger, rapporter og andet, som har med specialet at gøre. Bioanalytiker Heidi Staal-Nielsen har gennem mange år været selskabets engagerede og dygtige web-master. Heidi har dog nu valgt at stoppe som webmaster, da hun ikke længere er ansat i en mikrobiologisk afdeling. Vi siger Heidi tusind tak for den gode og kvalificerede hjælp. Bestyrelsen prioriterer en opdateret hjemmeside meget højt. Vedligeholdelsen af den gamle hjemmeside var afhængig af et bestemt program, der ikke var helt let at anvende, og som var indkøbt og installeret på én bestemt computer. Bestyrelsen besluttede derfor at få hjemmesiden lagt om til et mere simpelt og brugervenligt system. Webdesigner Gita Schumacher har hjulpet os med denne omlægning, og hjemmesidens opbygning er forsøgt opstrammet. Gita Schumacher skal have tak for en engageret og ihærdig indsats. Bestyrelsen vil fremover forsøge at holde hjemmesiden fuldt opdateret, og modtager meget gerne gode råd og forslag til, hvordan hjemmesiden fremadrettet kan opbygges og forbedres. Medlemmer der har mødeprogrammer eller andet, der ønskes på hjemmesiden, skal sende dette til DSKM s sekretær. Via den nye hjemmeside har selskabet fået egen mail-adresse: Vi beder alle medlemmer om at huske at indmelde eventuel ny mail-adresse til selskabets sekretær direkte eller via ovennævnte adresse. Speciallægeuddannelsen I ansættelsesudvalgene til hoveduddannelse har DSKM én repræsentant. Ansøgningsrunden til hoveduddannelsesstillinger med start pr. 1. marts 2014 forløb som følger: Videreuddannelsesregion Nord: Opslået to ordinære forløb og et genopslag; 6 ansøgere; Følgende læger blev ansat: Lise Tornvig Erikstrup, Kristoffer Koch og Liv Marie Duus. Videreuddannelsesregion Syd: Opslået et forløb; 7 ansøger; Følgende læge blev ansat: Thomas Vognbjerg Sydenham. Videreuddannelsesregion Øst: Opslået tre forløb; 10 ansøger; Følgende læger blev ansat: Alex Christian Yde Nielsen, Raluca Datcu og Veronika Vorobieva. De nye hoveduddannelseslæger bydes hjerteligt velkommen i Klinisk Mikrobiologi. 4

5 Der har igen i år været afholdt møde i DSKM s uddannelsesråd, der skal varetage den nationale koordinering og erfaringsudveksling vedrørende speciallægeuddannelsen. Videreuddannelsessekretariatet i Øst har velvilligt lagt lokaler og sekretariat til arbejdet. Vi vurderer at dette forum fortsat er vigtigt for specialet, og da arbejdet ikke løftes af videreuddannelsessekretariaterne må det fortsat løftes af DSKM. Der arbejdes på en revision af målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i Klinisk Mikrobiologi. Sundhedsstyrelsen har indført en ny skabelon som målbeskrivelsen skal indsættes i. Samtidig ønsker man i Sundhedsstyrelsen, at specialerne følger principperne i den nye rapport over kompetencevurderingsmetoder. DSKM er ved at indarbejde dette i målbeskrivelsen og afventer lige nu en tilbagemelding fra afdelingerne. Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) har i årets løb udsendt omkring 60 høringer og forespørgsler, relevante såvel som irrelevante for Klinisk Mikrobiologi. DSKM s bestyrelse har svaret på nogle af disse henvendelser og videresendt høringsmateriale, som vi bedømte kunne have betydning for Klinisk Mikrobiologi, til høring blandt alle selskabets medlemmer. DSKM s formand og næstformand er medlem af LVS repræsentantskab. Bestyrelsen takker alle, som har bidraget med høringssvar. Problemer med 4-års-reglen Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin har henvendt sig til en række mindre specialer. Intentionen er at samle de små specialer om en henvendelse til Sundhedsministeriet for at beskrive vores vanskeligheder i forhold til 4-års-reglen. Specialernes problemer med reglen er forskellige, men det er et faktum, at de små og nok specielt de parakliniske specialer er særligt udsatte. Vi planlægger at deltage i en fælles henvendelse til ministeriet med en opfordring til en lempelse af 4- års-reglen i forhold til de små specialer. Ansøgning om midler til en app med antibiotikavejledningen fra promedicin.dk DSKM har være med i en ansøgning om midler til udvikling af en app med antibiotikavejledningen fra promedicin.dk til brug for læger. Ansøgningen blev desværre ikke imødekommet, men der er nu fundet midler til projektet fra anden side. Udleveringsstatus for Lariam (Mefloquin) Præparatet bør nu kun ordineres af speciallæger i infektionsmedicin eller klinisk mikrobiologi. Dette har nogen steder givet problemer. Bestyrelsen har diskuteret, om der skulle rettes henvendelse til SST. Efter en drøftelse med Dansk Selskab for Infektionsmedicin valgte vi ikke at gå videre med sagen. Præparatet har så alvorlige bivirkninger, at begrænsningen forekommer rimelig. Vi mener ikke, at Kliniske Mikrobiologer skal tage sig af dette kliniske problem som ansat i en KMA, men vi er til gengæld tilfreds med, at de af vores medlemmer, der arbejder i private vaccinations- og rejsekliniker, fortsat kan ordinere stoffet. Diverse udpegninger og arbejdsgrupper Bestyrelsen har udpeget Ole Heltberg som DSKM s repræsentant i referencegruppen vedr. revision af Sundhedsstyrelsens Vejledning om forholdsregler ved optræden af tuberkulose af 28. november 1996 ; til Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologis arbejdsgruppen om IUFD (intrauterin foster død) er udpeget Marianne Kragh Thomsen, Michael Tvede og Inge Panum; til Sundhedsstyrelsens Epidemigruppe har bestyrelsen udpeget Svend Ellermann-Eriksen; til Sundhedsstyrelses referencegruppe vedr. revision af det lovpligtige meldesystem for smitsomme sygdomme har bestyrelsen udpeget Jørgen H. Engberg, Inge Panum og som suppleant Svend Ellermann-Eriksen; til Sundhedsstyrelsens specialearbejdsgruppe har bestyrelsen udpeget Jens Kjølseth Møller, Helle Krogh Johansen og Mette Damkjær Bartels; til Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe om Fremtidig organisering af det diagnostiske område for at sikre smitteberedskabet har bestyrelsen udpeget Jørgen H. Engberg. Bestyrelsen har desuden deltaget i SST-møde vedr. nationale kliniske retningslinjer (NKR). 5

6 Der arbejdes fortsat på en erstatning for den infektionshygiejniske specialuddannelse, der tidligere lå ved Nordic School for Public Health (NHV). Bestyrelsen bliver af og til bekendt med, at andre selskaber er i gang med at udarbejde kliniske vejledninger, der involverer klinisk mikrobiologiske problemstillinger, uden at selskabet er officielt inddraget. At DSKM ikke er involveret skyldes oftest en forglemmelse, og vi møder stor imødekommenhed når vi henvender os. Vi opfordrer alle til at være opmærksomme på vejledningsarbejde der kunne involvere klinisk mikrobiologi. Arbejdet vedr. revision af det lovpligtige meldesystem for smitsomme sygdomme Bestyrelsen har deltaget i Sundhedsstyrelses referencegruppe vedr. revision af det lovpligtige meldesystem for smitsomme sygdomme med følgende repræsentation: Jørgen H. Engberg, Inge Panum og som suppleant Svend Ellermann-Eriksen. Hele bestyrelsen inkl. KMO s repræsentant deltog i det efterfølgende arbejde med forslag til nye sygdoms- og agens-lister til revisionen af bekendtgørelse om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme m.v. DSKM s udgangspunkt var, at vi meget gerne vil deltage med data og isolater på alt, hvad det er relevant at overvåge af hensyn til udbrudsopsporing, smitteberedskab og vaccineovervågning. Bestyrelsen mener dog ikke, at de diagnostiske afdelinger via en bekendtgørelse skal forpligtes lovmæssigt til at indsende materiale, der udelukkende tænkes anvendt forskningsmæssigt. Dette materiale skal indsamles ved almindeligt forskningssamarbejde. Der blev opnået enighed om nye lister, men Sundhedsstyrelsen har endnu ikke offentliggjort en ny bekendtgørelse. Da Sundhedsstyrelsen havde igangsat denne revision, valgte bestyrelsen at udsætte sine planer om at arrangere et møde om den mikrobiologisk referencefunktion i Danmark. Arbejdet vedr. Fremtidige organisering af det diagnostiske område for at sikre smitteberedskabet Sundhedsstyrelsen igangsatte i januar 2014 arbejdet med at udarbejde fagligt bidrag til en Fremtidig organisering af det diagnostiske område for at sikre smitteberedskabet. Af kommissoriet fremgår det at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har anmodet Sundhedsstyrelsen om et fagligt bidrag, der skal tage afsæt i en model, som ved hjælp af lovgivning etablerer fundamentet for et ensartet kvalitetsniveau i forhold til udførelsen af diagnostik, såvel som fundamentet for, at ansvaret for det nationale smitteberedskab placeres på Statens Serum Institut (SSI). Lovgivningen tænkes at skulle indeholde regler om, hvilke data regionerne skal indberette til SSI s nationale overvågning af smitsomme sygdomme, og regler, der sikrer et ensartet og godt kvalitetsniveau for diagnostik uanset hvor og af hvem diagnostikken udføres. Lovgivningen tænkes ligeledes at skulle indeholde regler, som sikrer, at visse definerede diagnostiske opgaver, herunder både opgaver, som er og som ikke er højtspecialiserede, kun må udføres af SSI. Regionerne skal med andre ord pålægges at lade visse analyser og tests udføre af SSI. Ministeriet har i den forbindelse understreget, at lovgivningen skal understøtte, at SSI fortsat har den faglige såvel som økonomiske ballast til at varetage sine opgaver i relation til smitteberedskabet. Bestyrelsen valgte at indkalde alle de ledende overlæger for sammen med bestyrelsen at afklare og gennemgå problemstillingen. Der var fuld enighed om de overordnede principper. Arbejdet pågår, og arbejdsgruppen har svært ved at opnå enighed om rådgivningen til ministeriet, idet regionsrepræsentanterne og DSKM ser noget anderledes på problemstillingen end SSI s repræsentanter. Det vides endnu ikke i detaljer, hvordan den diagnostiske mikrobiologi og smitteberedskabet i fremtiden vil blive organiseret. Revision af specialeplanerne DSKM henvendte sig sidste år til Sundhedsstyrelsen vedr. specialeplanernes funktionsfordeling / snitflader. Henvendelsen omhandlede hvilket speciale, der har hovedansvaret for en klinisk aktivitet, når det i ét speciale regnes som hovedfunktion og derfor ikke er specifikt beskrevet, samtidig med at det i et andet speciale er defineret som regions- eller højt specialiseret funktion, og derfor er specifikt beskrevet i dette speciales specialeplan. Sundhedsstyrelsen har responderet på vores og andre laboratoriespecialers henvendelser vedrørende specialemæssige tilhørsforhold ved at planlægge det 6

7 midterste af tre møder i specialeplanlægningsarbejdet 2014 som et fællesmøde med de øvrige laboratoriespecialer (se DSKM s henvendelse og SST s svar på hjemmesiden). Sundhedsstyrelsen har derudover formuleret en principbeskrivelse vedrørende laboratorieanalysers specialetilhørsforhold, hvor følgende bl.a. opregnes: Det tekniske udstyr ikke kan danne grundlag for definition af specialfunktioner Det, der adskiller laboratoriespecialerne, er den rådgivning og tolkning af resultater, som det enkelte speciale yder Diagnosticering af konkrete sygdomme og rådgivning skal danne grundlag for definition af specialfunktioner inden for laboratoriespecialerne Placering af specialfunktioner i laboratoriespecialerne følger som udgangspunkt placeringen af de kliniske funktioner, således at diagnostik og behandling varetages på samme matrikel Vi skal i Klinisk Mikrobiologi overveje, hvordan vi i den kommende specialeplan skal beskrive vores hovedfunktion. Skal vi fortsat beskrive hovedfunktionen i brede overordnede vendinger, eller skal vi beskrive de enkelte funktioner og krav mere specifikt? En lidt mere præcis beskrivelse vil kunne bruges til at afgrænse vores fag over for andre specialer. Kravet om en mere ensartet diagnostisk aktivitet i hele landet og et dokumenteret højt fagligt niveau er stigende. DSKM og de Klinisk Mikrobiologiske afdelinger bør overveje, hvordan dette kan afbalanceres og honoreres til gavn for patienterne. Februar 2014, Svend Ellermann-Eriksen (formand) 7

DANSK SELSKAB for KLINISK MIKROBIOLOGI

DANSK SELSKAB for KLINISK MIKROBIOLOGI Formandens beretning til DSKM s generalforsamling den 7. marts 2015 Bestyrelsen har bestået af: Svend Ellermann-Eriksen, formand Jørgen H. Engberg, næstformand Helga Schumacher, sekretær Mette Damkjær

Læs mere

DANSK SELSKAB for KLINISK MIKROBIOLOGI

DANSK SELSKAB for KLINISK MIKROBIOLOGI Formandens beretning til DSKM s generalforsamling den 9. marts 2013 Bestyrelsen har bestået af: Svend Ellermann-Eriksen, formand Jørgen Engberg, næstformand Helga Schumacher, sekretær Mette Damkjær Bartels,

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI Referat til bestyrelsesmøde nr. 296, tirsdag d. 10.01.13, kl. 13.30, telefonmøde. Deltagere: Svend Ellermann-Eriksen (SEE), Mette Damkjær Bartels (MDB), Helga Schumacher (HS), Jørgen Engberg (JE), Inge

Læs mere

DANSK SELSKAB for KLINISK MIKROBIOLOGI

DANSK SELSKAB for KLINISK MIKROBIOLOGI Formandens beretning til DSKM s generalforsamling den 11. marts 2017 Bestyrelsen har bestået af: Svend Ellermann-Eriksen, formand Inge Panum, næstformand Hans Linde Nielsen, sekretær Sanne Grønvall Kjær

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI Formandens beretning til DSKMs generalforsamling den 18. marts 2010 Bestyrelsen har bestået af Helle Krogh Johansen, formand Bettina Lundgren, næstformand Niels Nørskov-Lauritsen, sekretær Hanne Marie

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI Formandens beretning til DSKMs generalforsamling den 21. marts 2011 Bestyrelsen har bestået af Helle Krogh Johansen, formand Niels Nørskov-Lauritsen, næstformand Helga Schumacher, sekretær Mette Damkjær

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI Formandens beretning til DSKMs generalforsamling den 31. marts 2011 Bestyrelsen har bestået af Helle Krogh Johansen, formand Bettina Lundgren, næstformand* Niels Nørskov-Lauritsen, sekretær Mette Damkjær

Læs mere

K O M M I S S O R I U M

K O M M I S S O R I U M K O M M I S S O R I U M K O M M I S S O R I U M Introduktion Arbejdsgruppen skal udarbejde et fagligt bidrag til brug for udformning af en fremtidig organisering af det diagnostiske område på Statens Serum

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling Torsdag den 20. april 2017 kl. 17.00 på Hotel Nyborg

Læs mere

Referat Landsdækkende uddannelsesråd Kl. Mikrobiologi

Referat Landsdækkende uddannelsesråd Kl. Mikrobiologi Referat Landsdækkende uddannelsesråd Kl. Mikrobiologi Sted: 18. april 2016 kl. 12-15, SSI, bygning 89, lok. 1 Til stede: Svend Ellermann-Eriksen (KMA Aarhus), Kurt Fuursted (SSI, PKL Øst), Ina Sleimann

Læs mere

afholdt d. 5. maj 2014

afholdt d. 5. maj 2014 At initierer forandring en ledelsesopgave Generelle infektionshygiejniske retningslinjer - Hvordan bliver vi bedre til det? Temamøde CEI 5 maj 2014 Bettina Lundgren, centerdirektør, dr. med. Diagnostisk

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde Den danske mikrobiologidatabase

Referat af repræsentantskabsmøde Den danske mikrobiologidatabase . 10. februar 2010 Referat af repræsentantskabsmøde Den danske mikrobiologidatabase Tid: 15. januar klokken 11.00-14.00 Sted: Bygning 23. Statens Serum Institut, Artillerivej 5, København S Fremmødte:

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

FYPAs Årsberetning for 2012

FYPAs Årsberetning for 2012 FYPAs Årsberetning for 2012 FYPAs medlemstal Foreningen af Yngre Patologer (FYPA) havde pr. 31.12.2012 i alt 115 medlemmer. Siden sidste årsberetning har der været 18 indmeldelser, og 5 udmeldelser af

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI DER AFHOLDES ORDINÆR GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 21. MAJ 2015 KL. 17.00 PÅ HOTEL NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ

Læs mere

Bestyrelsens beretning til DSKMs generalforsamling den 25. marts 2004.

Bestyrelsens beretning til DSKMs generalforsamling den 25. marts 2004. Bestyrelsens beretning til DSKMs generalforsamling den 25. marts 2004. Medlemsstatus: 129 ordinære samt 8 korresponderende medlemmer. Nye ordinære medlemmer: Svend Ellermann-Eriksen, Vibeke Østergaard

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI Formandens beretning til DSKMs generalforsamling den 27. marts 2008 Bestyrelsen har bestået af : Helle Krogh Johansen, formand Bettina Lundgren, næstformand Svend Ellermann-Eriksen, sekretær Hanne Marie

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRI RESSOURCER Bestyrelse Post Formand Næstformand Kasser Sekretær Menig Navn Flemming Fuglede Villy Lovèn Anne Marie Flemming Kruse Meier Jørgensen Pedersen Sørensen Lokalområde

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI Formandens beretning til DSKMs generalforsamling den 29. marts 2007 Bestyrelsen har bestået af: Helle Krogh Johansen, formand Bettina Lundgren, næstformand Svend Ellermann-Eriksen, sekretær Hanne Marie

Læs mere

Carbapenemase-producerende organismer (CPO)

Carbapenemase-producerende organismer (CPO) Carbapenemase-producerende organismer (CPO) et samarbejde mellem DSKM, FSFH og CEI Mikala Wang Aarhus Universitetshospital Carbapenemaser Enzymer der spalter næsten alle penicilliner, cephalosporiner og

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00 Radisson Blu Hotel, mødelokale Directors Referat Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: Benn Duus (BD),

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder.

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. Referat af møde i UDDU 1/5 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. 2.0 Godkendelse af referat. Referatet godkendes uden yderligere kommentarer.

Læs mere

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord Bilag 4.2 Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord 1. Indledning Indstillingen er udfærdiget af Postgraduat klinisk lektor Michael

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2009 i Domus Medica

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2009 i Domus Medica Dato: 30. januar 2009 J.nr. 2007-12842/115764 Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2009 i Domus Medica Tilstede: Afbud: J. Michael Hasenkam, Hans Kirkegaard, Ulla Breth Knudsen, Niels Qvist,

Læs mere

Referat af 6. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) onsdag den 9. november 2011

Referat af 6. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) onsdag den 9. november 2011 02-12-2011 Sag nr. 09/1736 Dokumentnr. 54388/11 Thomas Birk Andersen Tel. 24 47 35 75 Referat af 6. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) onsdag den 9. november 2011 E-mail: tad@regioner.dk

Læs mere

Hoveduddannelse i dermato-venerologi

Hoveduddannelse i dermato-venerologi September 2013 Hoveduddannelse i dermato-venerologi Dansk Dermatologisk Selskabs Uddannelsesudvalg Anne Braae Olesen (Formand, Aarhus Universitetshospital) Hanne Fogh (Bispebjerg Hospital) Anne Danielsen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse Beretning til 15. Generalforsamling 6. november 2014

Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse Beretning til 15. Generalforsamling 6. november 2014 Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse Beretning til 15. Generalforsamling 6. november 2014 Indledning DSMU har som hovedopgave at fremme viden om medicinsk uddannelse i en bred forståelse og forskning

Læs mere

Beretning fra FYGO, bestyrelsesår 2015/2016

Beretning fra FYGO, bestyrelsesår 2015/2016 Beretning fra FYGO, bestyrelsesår 2015/2016 Formandens beretning 2015/2016 Ved Camilla Mandrup I bestyrelsen har vi i det forgangne år dels haft fokus på vores grundarbejde - dvs. vores kursusaktivitet,

Læs mere

Dansk Neurokirurgisk Selskab

Dansk Neurokirurgisk Selskab Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2016 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 11. marts 2016 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af referatet

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI Referat (udkast) fra fællesmøde om uddannelsen i klinisk mikrobiologi Den 13. april 2015 kl. 12.00 15.00 Lokale J-103 (ligger i stuen) Center for HR c/o Gentofte Hospital Kildegårdsvej 28, opgang 10B 2900

Læs mere

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5 17:00 17:15 1.0 Formalia Dirigent: Kristoffer Barfod Referent: Thomas Jensen 17:15 18:45 2.0 Gennemgang af handlingsplan for ansvarområderne 2.1 Handlingsplan

Læs mere

Faglig netværksgruppe Natur/teknik

Faglig netværksgruppe Natur/teknik N/T Skole Faglærere Mailadresse - samlet mail liste sidst i dokumentet Tovholder MBS Bente Mathiesen Tovholder bente@gefibermail.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Ejer Bavnehøj Skolen Gl.Rye Skole Gyvelhøjskolen

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Definition Onkologi-arbejdsgruppen er en lægefaglig, videnskabeligt understøttende arbejdsgruppe med reference til

Læs mere

S a h l F riskole Kløservejen 3, Sahl 8850 Bjerringbro. Udvalg Sahl Friskole og Vores Børnehave 2014/2015. Udvalg fælles for skole og børnehave

S a h l F riskole Kløservejen 3, Sahl 8850 Bjerringbro. Udvalg Sahl Friskole og Vores Børnehave 2014/2015. Udvalg fælles for skole og børnehave Kløservejen 3, Sahl 8850 Bjerringbro Udvalg Sahl Friskole og Vores Børnehave 2014/2015 Udvalg fælles for skole og børnehave Rengøringsudvalg Inge Møller Anita Post El-udvalg Jens Boll Leif Poulsen Martin

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr. 26. november 2015 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-147-15

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsnr. 10.juni 2016 1-30-72-44-15 Lægefaglig

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling Torsdag den 12. maj 2015 kl. 17.00 på Hotel Nyborg

Læs mere

Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi. Referat fra 35. bestyrelsesmøde.

Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi. Referat fra 35. bestyrelsesmøde. Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi. Referat fra 35. bestyrelsesmøde. Afholdt den 1. september kl. 10.00 13.00 I IDA Mødecenter, København. Deltagere: Søren Solgaard, Jens Retpen, Henrik

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Nefrologisk Selskab

Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Nefrologisk Selskab Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Nefrologisk Selskab 5. marts 2009 Århus Universitetshospital, Skejby Deltagere Anne-Lise Kamper; Thomas Elung-Jensen (sekretær), Per Ivarsen, Claus Bistrup, Lena Helbo

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 26. februar 2009 i Domus Medica

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 26. februar 2009 i Domus Medica Dato: 3. marts 2009 J.nr. 2007-12842/115764 Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 26. februar 2009 i Domus Medica Tilstede: Afbud: J. Michael Hasenkam, Ida E. Holm, Niels Qvist, Niels Holm, Henrik Steen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser.

NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser. Torsdag den 20. november kl. 09.30 Officialsmøde kl. 08.30 Stævneledelse Anne Marie Zinck Speakere Per Stilling Pedersen Sekretariat: Jette Jørgensen Jørn Abrahamsen 2 A6 Bettina Gadeberg 7 Aalborg Jens

Læs mere

Referat generalforsamling 20. april 2017

Referat generalforsamling 20. april 2017 Referat generalforsamling 20. april 2017 1. Valg af dirigent Kim Werther. 2. Beretning fra formanden. Se beretning andetsteds. Søren Jelstrup og Lars Peter Schousboe foreslår at specialeplansrådet udvides

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1877,6 10 1877,6 10 2 Viborg 1 1849,4 8 1849,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1844,1 5 1844,1 5 4 Hvidovre SK 1 1844,1 5 1844,1 5 5 ÅRK 1 1842,1 2 1842,1

Læs mere

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 6. juni kl. 15-18 Sted, mødelokale 501 Deltagere Afbud Lone Winther Jensen (Formand) Vicedirektør Kjeld Martinussen (Region

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 StævneProgram 24-08-2010 15:59 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.21 Januar 2010 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-84400 Oliver Olsen 101-Randers Skyttekreds

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

RESULTAT FRA 1. AFDELING - KAJ's AUTO CUP. UNGDOM: Resultat 1. afd.

RESULTAT FRA 1. AFDELING - KAJ's AUTO CUP. UNGDOM: Resultat 1. afd. RESULTAT FRA 1. AFDELING - KAJ's AUTO CUP UNGDOM: Resultat 1. afd. Nr. Navn Klub Klasse Afd.1 1 407 Christian Zeeberg Varde Cykelklub Ungdom 00:54:00 2 424 Mikkel Møller Vejen BC Ungdom 00:54:04 3 406

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Danmarks Badminton Forbund (1) K49 Lør 10:00. K85 Lør 14: (9) K50 Lør 10:00. K51 Lør 10: (14) K52 Lør 10:00

Danmarks Badminton Forbund (1) K49 Lør 10:00. K85 Lør 14: (9) K50 Lør 10:00. K51 Lør 10: (14) K52 Lør 10:00 Herre Single 1/3 * 1 Jacob Damgård Nr. Broby 3 Frederik Klinge Jensen KBK Kbh. K49 Lør 10:00 6 6 4 ovs 5 Christian Nielsen Frederikshavn 6 Jonas Bech Hvidovre BC 7 Allan Nielsen 8 Morten Tolver Kronborg

Læs mere

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Bestyrelsens beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretningen dækker perioden 14. marts 2014 til 5. marts 2015. Bestyrelsen vi

Læs mere

DASAIMS UDDANNELSES UDVALG. MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT

DASAIMS UDDANNELSES UDVALG. MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT DASAIMS UDDANNELSES UDVALG MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT Tilstede: Helle Thy Østergaard, Dorte Keld, Karen Skjelsager(formand), Hanne Tanghus Olsen, Kirsten Bested, Nicola G. Clausen (Referent),

Læs mere

Speciallæger og kursister i klinisk mikrobiologi frem til 2012

Speciallæger og kursister i klinisk mikrobiologi frem til 2012 Speciallæger og kursister i klinisk mikrobiologi frem til 2012 A B C uddannelsesstilling start år Fornavn Efternavn oprettedes Bent Korner oprettedes Carsten Rindom Schiøtt oprettedes Jørgen Christian

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser Lørdag d. 4. juli kl. 09.30 Officialsmøde kl. 08.30 Stævneledelse Elisabeth Grandt Speaker Per Stilling Pedersen Sekretariat: Jette Jørgensen EL - tidtagning Karsten Elm Heinz Torben Larsen 2,4 Esbjerg

Læs mere

DANRES: DSKM-resistensovervågningsmøde, KMA, Amtsygehuset i Herlev,

DANRES: DSKM-resistensovervågningsmøde, KMA, Amtsygehuset i Herlev, DANRES: DSKM-resistensovervågningsmøde, KMA, Amtsygehuset i Herlev, 3.10.2006 Til stede: Jens Otto Jarløv, Magnus Arpi, Hanne Wiese Hallberg (Herlev), Ole Heltberg (Næstved), Hanne Holt (Odense), Alice

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

Generalforsamling 9. maj 2016

Generalforsamling 9. maj 2016 1 of 5 Generalforsamling 9. maj 2016 Dagsorden / Referat 9. maj 2016, kl. 17,00 Sted: Tyrrisvej 14, Følle, 8410 Rønde. Medlemmer: Anders Peter Rasmussen Anette Quist Busk Christian Haubuf Claus Wistoft

Læs mere

IT-arbejdsgruppen. 10 maj 2011

IT-arbejdsgruppen. 10 maj 2011 IT-arbejdsgruppen 10 maj 2011 Dagsorden 11:00-11:15 11:15-11:40 11:40-12:00 12:00-12:45 12:45-13:45 13:45-14:15 14:15-14:30 14:40-15:00 15:00-15:50 15:50-16:00 Velkomst, præsentation af gruppens medlemmer.

Læs mere

Referat. af møde afholdt den 6. september 2010 i Det Regionale Uddannelsesudvalg for specialet Urologi

Referat. af møde afholdt den 6. september 2010 i Det Regionale Uddannelsesudvalg for specialet Urologi Referat af møde afholdt den 6. september 2010 i Det Regionale Uddannelsesudvalg for specialet Urologi I mødet deltog: Poul Christian Frimodt-Møller (formand) Steen Walter Stefan Tiessen Jesper Merrild

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1871,8 10 1871,8 10 2 Viborg 1 1846,6 8 1846,6 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1845,2 6 1845,2 6 4 Kolding 1 1843,4 4 1843,4 4 5 Helle 1 1807,9 2 1807,9 2

Læs mere

J.Nr. 6. maj 2009 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE 1 VEDR. MIKROBIOLOGIBANKEN

J.Nr. 6. maj 2009 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE 1 VEDR. MIKROBIOLOGIBANKEN J.Nr. 6. maj 2009 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE 1 VEDR. MIKROBIOLOGIBANKEN Dato: Fredag d. 24. april 2009, klokken 11:00 14:00 Sted: Statens Serum Institut (SSI), Bygning 43, Foredragssalen Fremmødte:

Læs mere

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Torsdag 27. april 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i DURS 11. sep. 2014

Referat bestyrelsesmøde i DURS 11. sep. 2014 Referat bestyrelsesmøde i DURS 11. sep. 2014 Mødested: Århus Universitetshospital Skejby Dato: 11. september Mødetid: 09.00-14.30 Tilstede: Professor Henrik S. Thomsen (HST), Overlæge Karin Kastberg Petersen

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Selskabsberetning. Ordinær generalforsamling 08.12.11

Selskabsberetning. Ordinær generalforsamling 08.12.11 Selskabsberetning Ordinær generalforsamling 08.12.11 Styrelsen Anegen Trillingsgaard Jesper Thybo Gunvor Brandt Ditte Lammers Vernal Ida Majlund Mikkelsen, kasserer Anne Kloster, sekretær Annette Anbert,

Læs mere

Referat af møde nr. 5, Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 5, Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 5, Mandag d. 07.04.2014 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 07.04.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde 25. november 2015 Beretning Margit Roed dasys@dasys.dk dasys.dk 2015 et år med sygeplejefaglighed Stabilt og godt grundlag administrativt og økonomisk De planlagte 4 bestyrelsesmøder

Læs mere

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 Følgende klubber bydes velkommen: Coop Idræt - Tryg & NLP. - Alfa Laval - D S B - C/T * I - Disa - Danske Bank Laybourn

Læs mere

Øvrige: Lise Wogensen Bach, Helene Nørrelund, Lise Terkildsen, Sidsel Lindberg Tefre (referent)

Øvrige: Lise Wogensen Bach, Helene Nørrelund, Lise Terkildsen, Sidsel Lindberg Tefre (referent) Møde den: 23. februar 2016, kl. 15.00-17.00 Mødelokale 238, Victor Albeck-bygningen, Vennelyst Boulevard 4 Ph.d.-udvalgsmøde Dagsorden Deltagere: Christian Kanstrup Holm, Birgitte Mønster Christensen,

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Deltagerliste til fællesmøde den 1. maj 2014

Deltagerliste til fællesmøde den 1. maj 2014 Deltagerliste til fællesmøde den 1. maj 2014 Specialegennemgang: Klinisk biokemi 2014 Linda Hilsted Overlæge, dr. med. Nete Hornung Overlæge, Phd. Henrik L. Jørgensen Overlæge, Phd. Steen Stender Lars

Læs mere

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6.

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6. Maxi 1 Damer 14. nov 21. nov 15. dec 6. Ulrika Örnhagen Jørgensen OK Snab 60,49 100 57,53 100 200 Hedvig Gydesen OK Melfar 70,00 100 100 Josefine Lind Disk 0 0 Anette Lund Disk 0 0 Maxi 1 Herrer Martin

Læs mere

Dansk Neurologisk Selskabs generalforsamling. lørdag den 2. april 2016 på Hotel Munkebjerg i Vejle

Dansk Neurologisk Selskabs generalforsamling. lørdag den 2. april 2016 på Hotel Munkebjerg i Vejle Dansk Neurologisk Selskabs generalforsamling lørdag den 2. april 2016 på Hotel Munkebjerg i Vejle Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Beretninger fra udvalg og delegerede 4. Aflæggelse

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 2. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1869,8 10 3741,6 20 2 Bredstrup-Pjedsted 1 1858,2 8 3703,4 14 3 Viborg 1 1843,6 5 3690,2 13 4 Kolding 1 1843,5 5 3686,9 9 5 Helle 1 1824,2 2 3632,1

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Love. LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI. Stiftet 13. maj Revideret generalforsamling Forslag til ny revision april 2013

Love. LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI. Stiftet 13. maj Revideret generalforsamling Forslag til ny revision april 2013 Love LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI Stiftet 13. maj-2004 Revideret generalforsamling 2007. Forslag til ny revision april 2013 1 GAMLE LOVE 1 NYE LOVE 1.1 Selskabets navn er Dansk Selskab for

Læs mere

Referat af møde nr. 3 Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 3 Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 3 Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15, Egedal Rådhus

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

RESULTATLISTE Willemoes Cup 2015

RESULTATLISTE Willemoes Cup 2015 13-06-2015 15:12:25 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Willemoes Cup 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 102795 Rasmus R. Olesen 16-350 Særslev Skytteforening 200/13 200/16 400/29 2 112188 Karl W, Klausen

Læs mere

Tilmeldte hold til skolecup 2012

Tilmeldte hold til skolecup 2012 Tilmeldte hold til skolecup 2012 Status pr. 2/1/ kl. 20.30 1 7 4 Hold er nu tilmeldt Tilmeld dato Skole Klasse Holdtype Hold nr. Holdleder 20-12-2011 Skovvang 2A Mix 1 Lau G. Nygaard 20-12-2011 Skovvang

Læs mere