DANSK SELSKAB for KLINISK MIKROBIOLOGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK SELSKAB for KLINISK MIKROBIOLOGI"

Transkript

1 Formandens beretning til DSKM s generalforsamling den 9. marts 2013 Bestyrelsen har bestået af: Svend Ellermann-Eriksen, formand Jørgen Engberg, næstformand Helga Schumacher, sekretær Mette Damkjær Bartels, kasserer Inge Panum, medlem Der har været afholdt 6 møder i bestyrelsen siden sidste generalforsamling. Medlemsstatus 197 ordinære og 15 korresponderende medlemmer. Nye ordinære medlemmer til godkendelse på generalforsamlingen: Læge Ulrich Stab Jensen, læge Thea Kølsen Fischer, læge Louise Sigvardt, læge Jørgen Skov Jensen, læge Nete Tofte, læge Frederik B. Hertz, læge Christian Salgård Jensen, læge Nina Ank, læge Liv Marie Duus, læge Thomas Vognbjerg Sydenham, læge Anne Kvistholm Jensen, læge Maria Schei Haugan, læge Bao Cao, læge Nanna Skaarup Andersen, læge Anne Brun Hesselvig, læge Rikke Thoft Nielsen, læge Marianne Engell Clausen, læge Christian Johann Lerche, medicinsk mikrobiolog Marita Debess Magnussen (Island), biolog Anders Jensen, molekylærbiolog Flemming Scheutz, molekylærbiolog Katrine Uhrbrand og molekylærbiolog Lone Heimann Larsen. En medlemsansøgning fra en biolog, ansat ved en institution, der ikke har human-medicinsk mikrobiologi som sit væsentligste arbejdsområde, indstilles til afvisning i henhold til selskabets love. Som nyt korresponderende medlem foreslås Directeur, dr. Hervé Bourhy. Da der er kommet 3 udmeldinger, vil medlemsstatus efter godkendelse af ovennævnte nye medlemmer være 217 ordinære og 16 korresponderende medlemmer. Medlemsmøder 9. marts marts 2012 Årsmøde 2012 på Hotel Nyborg Strand. Arrangør af den videnskabelige del: Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse. 14. marts 2012 Møde i Biofilm-arbejdsgruppen under DSKM, Aarhus Universitet. Mødeledere: Rikke Meyer, Niels Høiby og Thomas Bjarnsholt. Foredragsholdere: Hengzhuang Wang, Morten Hyldgaard, Steffen Robert Eickhardt-Sørensen, Mette Burmølle, Bente Nyvad og Morten Simonsen Dueholm. 16. marts 2012 Fællesmøde med Dansk Selskab for Hygiejnesygeplejersker: Combating carbapenemase and ESBLproducing Gram-negative bacteria, Danmarks Tekniske Universitet. Mødeledere: Helga Schumacher, Annette Hammerum og Jørgen Prag. Foredragsholdere: Niel Woodford, Yvonne Agersø, Henrik Hasman, Dik Mevius, Johan Tham, Hans Jørn Kolmos, Annette M. Hammerum, Dennis S. Hansen og Ulla Kehlet. 21. marts 2012 Generalforsamling med videnskabeligt møde. Foredragsholder: Thomas Greve, Diagnosing patients with community-acquired pneumonia: improvement through PCR analysis and a teaching intervention. 1

2 22. maj 2012 Møde i Dansk-Fransk Mikrobiologisk Komité Paul Horstmann, Statens Serum Institut. Mødeledere: Knud Siboni og Kåre Mølbak. Foredragsholder: Le directeur dr. Hervé Bourhy. "The control of Lyssavirus, a challenge for public health authorities". 23. maj 2012 Møde i Dansk-Fransk Mikrobiologisk Komité Paul Horstmann, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital. Mødeledere: Hans Jørn Kolmos og Marianne Skov. Foredragsholder: Le directeur dr. Hervé Bourhy. Rabies encephalitis: epidemiology and laboratory diagnosis. 4. juni 2012 Uddannelsesdag for læger i introduktionsstilling i Klinisk Mikrobiologi, Odense Universitetshospital. Mødeledere: Barbara Holzknecht, Mette D. Bartels og Gitte N. Hartmeyer. Foredragsholdere: Mette D. Bartels, Gitte N. Hartmeyer, Marianne Skov, Michael Kemp, Mikala Wang, Jenny Dahl Knudsen, Jette Bangsborg og Barbara Holzknecht. 19. juni 2012 Møde i Biofilm-arbejdsgruppen under DSKM, Panum Instituttet. Seminar med Mark Shirtliff. 18. september 2012 DSKM s resistensovervågningsmøde (DANRES), Statens Serum Institut. Mødeleder: Annette M. Hammerum. Foredragsholdere: Katrin G. Kuhn, Line Skjøt-Rasmussen, Stefan S. Olsen, Anette M. Hammerum, Steen Hoffmann, Ole Heltberg, Ulrik Stenz Justesen, Anders Rhod Larsen, Pia Littauer, Niels Frimodt-Møller, Frank Hansen, Kurt Fuursted, Brian Kristensen og Robert Skov. 5. november 2012 Workshop om diagnostisk human parasitologi i Danmark, Rigshospitalet. Mødeledere: Jørgen Prag, Eskild Pedersen, Henrik Vedel Nielsen, Lene Nielsen og Jørgen Kurtzhals. Foredragsholdere: Tom van Gool, Rune Stensvold, Maria Vang Johansen, Eskild Petersen, Jørgen Kurtzhals og Henrik Vedel Nielsen. 20. november 2012 DSKM s Virologidag, Statens Serum Institut. Mødeleder: Inge Panum. Foredragsholdere: Kristian Schønning, Inge Panum, Claus Bohn Christiansen, Marie Louise von Linstow, Lene Nielsen, Finn Stener Jørgensen og Mona Lisa Engberg. 28. november 2012 Det 4. danske endocarditismøde, Aalborg Sygehus, Aarhus Universitetshospital. Fællesmøde med Dansk Kardiologisk Selskab, Dansk Infektionsmedicinsk Selskab, Dansk Thoraxkirurgisk Selskab. Moderatorer: Eva Korup, Susanne Madsen, Henrik Schønheyder og Henning Bundgaard. Foredragsholdere: Bernard Prendergast, Nikolaj Ihleman, Hanne Elming, Sabine Gill, Henrik Schønheyder, Claus Moser, Jens Brock Johansen, Eva Korup, Henrik Wiggers, Niels Eske Bruun, Kasper Iversen og Kasper Iversen. 17. januar 2013 MALDI-ToF masse spektrometri, Centralsygehuset i Slagelse. Mødeledere: Thomas Bjarnsholt og Jens Jørgen Christensen. Foredragsholdere: Thøger G Jensen, Maria Kristin Björnsdottir, Marianne Kragh Thomsen, David Fuglsang, Jens Jørgen Christensen, Bettina Nonnemann, Thomas Bjarnsholt, Rimtas Dargis, Michael Tvede, Casper Dam Nielsen og Mikala Wang. 8. marts 2013 Molekylærbiologisk automatisering. Nyborg Strand. Mødeledere: Kurt Handberg og Marianne Skov. Foredragsholdere: Marianne Skov, Kurt Handberg, Nikolai Kirkby, Tina Vasehus Madsen, Dorthe Ørnskov og Mette Mølvadgaard. 2

3 8. marts - 9. marts 2013 Årsmøde 2013 på Hotel Nyborg Strand. Arrangør af den videnskabelige del: Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Herlev-Hillerød. Planlagte medlemsmøder med kendt dato 19. marts 2013 DSKM s resistensovervågningsmøde (DANRES), KMA, Odense. 14. maj 2013 Møde i Dansk-Fransk Mikrobiologisk Komité Paul Horstmann, Statens Serum Institut. Mødeledere: Knud Siboni og Eva Møller Nielsen. Foredragsholder: Le directeur dr. Franḉois-Xavier, Pierre Weill. Which molecular typing methods in the near future? 15. maj 2012 Møde i Dansk-Fransk Mikrobiologisk Komité Paul Horstmann, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital. Mødeledere: Hans Jørn Kolmos og Hanne Holt. Foredragsholder: Le directeur dr. Franḉois-Xavier, Pierre Weill. Antibiotic resistance in Salmonella. Where are we, and where are we going? 17. maj 2013 Møde i Biofilm-arbejdsgruppen under DSKM. Arbejdsgrupper under DSKM Kommissorium for arbejdsgruppen Molekylærbiologisk Netværk (MolNet) : Molekylærbiologisk Netværk (MolNet) er en arbejdsgruppe under DSKM. Netværkets formål er via vidensudveksling at bidrage til, at viden opnået i en klinisk mikrobiologisk afdeling spredes til andre afdelinger - og på den måde skabe grundlag for optimal molekylærbiologisk diagnostik. Målet er således: at skabe synergi ved at dele data, viden, erfaring og metoder at inspirere og diskutere egne og andres problemstillinger og resultater at netværkets medlemmer finder sammen om konkrete projekter på tværs af de klinisk mikrobiologiske afdelinger at udgøre et forum for faglig sparring for AC'er, der er involveret i den molekylærbiologiske diagnostik ved de klinisk mikrobiologiske afdelinger. Såfremt netværksgruppen udarbejder anbefalinger og retningslinjer skal disse godkendes af DSKM s bestyrelse. Netværksgruppen og møderne er åbne for alle medlemmer af DSKM og for andet personale med relation til klinisk mikrobiologisk diagnostik. Netværkets bestyrelse vælges af netværkets medlemmer, dog skal formanden være medlem af DSKM. Der afholdes minimum et møde om året og dagsorden og referat vil være tilgængeligt via DSKM s hjemmeside. Udgifter til rejser og afholdelse af møde dækkes at de deltagende institutioner/afdelinger. Underudvalg kan nedsættes ad hoc. Nuværende formand: Marianne Nielsine Skov, KMA, Odense Universitetshospital 3

4 Kommissorium for arbejdsgruppen Dansk MALDI-TOF arbejdsgruppe (DAN-MS) : Dansk MALDI-TOF arbejdsgruppe (DAN-MS) er en arbejdsgruppe under DSKM. Dansk MALDI-TOF arbejdsgruppes formål er at etablere et samarbejde omkring anvendelse og udvikling af MALDI-TOF som værktøj til identifikation, typning og resistensbestemmelse af bakterier og svampe. Målet med arbejdsgruppen er derudover at øge samarbejdet på tværs af afdelinger og MALDI-TOF apparatur samt at optimere teknikkens anvendelse og etablere fælles databaser. Alle medlemmer af DSKM, som ønsker at medvirke, kan deltage i arbejdsgruppens arbejde og møder. En formand for gruppen skal være medlem af DSKM. Dagsordner og referater fra møder i gruppen vil være tilgængelige via DSKM s hjemmeside og udsendes pr. mail af DSKM s eller arbejdsgruppens sekretær. Udgifter til rejser og afholdelse af møder dækkes at de deltagende institutioner/afdelinger. Såfremt netværksgruppen udarbejder anbefalinger og retningslinjer skal disse godkendes af DSKM s bestyrelse. Underudvalg kan nedsættes ad hoc. Kontaktpersoner: Jens Jørgen Christensen, Thomas Bjarnsholt og Kurt Fuursted. Beretning fra Uddannelsesudvalget I forbindelse med funktionen som postgraduat klinisk lektor (PKL) har bestyrelsen diskuteret, om DSKM s love skal ændres således, at PKL er bliver fødte medlemmer af uddannelsesudvalget. Indtil videre har bestyrelsen dog valgt at udpege PKL er som regionsrepræsentanter og afventer med en egentlig lovændring. Se i øvrigt særskilt beretning. Beretning fra inspektorerne Se særskilt beretning. DANRES og DANRES-M I kommissoriet for DANRES-M er der indskrevet at DANRES-M er anerkendt af EUCAST som National antimicrobial susceptibility testing committees (NAC) for Danmark. Se i øvrigt særskilt beretning. Biofilm-arbejdsgruppen Se særskilt beretning. Beretninger fra øvrige arbejdsgrupper og DSKM s repræsentanter i diverse udvalg Se særskilte beretninger. Øvrige sager Videnskabelige møder DSKM har igen i år været vært for eller medarrangør af en række videnskabelige møder. Ved flere af møderne har der været udenlandske foredragsholdere: Neil Woodford (UK), Dik Mevius (Holland), Johan Tham (Sverige), dr. Hervé Bourhy (Institut Pasteur, Paris), Mark E. Shirtliff (Baltimore, Maryland), Tom van Gool (Holland), Mona Lisa Engberg (Sverige), Bernard Prendergast, (Oxford, UK). Bestyrelsen vil gerne takke alle mødearrangører og foredragsholdere for det gode initiativ og det store og flotte arbejde, de har gjort for at arrangere møder i DSKM-regi. Vi vil naturligvis også takke medlemmerne for god deltagelse ved møderne. Vedr. firmadeltagelse ved DSKM s videnskabelige møder har bestyrelsen på baggrund af en konkret forespørgsel besluttet at selskabets ikke-sponsorerede videnskabelige møder principielt er for DSKMmedlemmer, ansatte ved mikrobiologiske afdelinger og medlemmer af andre lægevidenskabelige selskaber, men ikke industrirepræsentanter. Hvis selskabet arrangerer møder, der er åbne for 4

5 firmarepræsentanter (ex. årsmødet), skal det være i selskabets interesse og åbent for alle firmaer at deltage. Bestyrelsen har udarbejdet en vejledning til planlægning og afholdelse af videnskabelige møder. Vejledningen lægges på hjemmesiden. Årsmøde DSKM s årsmøde blev for femte gang afholdt på Hotel Nyborg Strand. Da årsmødet de sidste år har haft overskud, besluttede bestyrelsen at nedsætte deltagerbidraget til 1000 kr. for medlemmer og 2000 kr. for ekstra firmadeltagere. Bestyrelsen takker alle fra Klinisk Mikrobiologisk Afdeling i Herlev- Hillerød for deres store arbejde i forbindelse med fredagens faglige arrangement. For at øge deltagelsen ved DSKM s generalforsamling og for at spare medlemmerne for transporttid har bestyrelsen besluttet at lægge årets generalforsamling på årsmødets lørdagsprogram. KMO s generalforsamling afholdes ligeledes lørdag formiddag. DSKM s forskningspris DSKM s forskningspris for klinisk mikrobiologi 2013 tildeles professor, dr.odont. Mogens Kilian, Aarhus Universitet, for hans mangeårige forskningsarbejde af ekstraordinært høj kvalitet, som har bidraget til at forklare den bakteriologiske diversitet og udvikling. Mogens Kilian har via sin forskning bidraget til forståelsen af nogle af den Kliniske Mikrobiologis centrale teoretiske spørgsmål og med stor pædagogisk snilde evnet at formidle ideerne og begreberne til selskabets medlemmer. Selskabets forskningspris uddeles igen i år på førstedagen af årsmødet. DSKM s hjemmeside Selskabets hjemmeside skal være et aktivt kommunikationssted for selskabets aktiviteter, videnskabelige møder, uddannelse, videnskabelige og faglige vejledninger, rapporter og andet, som har med specialet at gøre. Bioanalytiker Heidi Staal-Nielsen er stadig vores engagerede og dygtige web-master, og vi er glade for at Heidi fortsat vil vedligeholde vores hjemmeside, selvom Heidi ikke længere er ansat i en mikrobiologisk afdeling. Heidi skal have tusind tak for den gode hjælp. Bestyrelsen ser sammen med Heidi på hvordan hjemmesiden kan opbygges, så det bliver lettere at finde oplysningerne og så opdateringen kan foregå lettest muligt. Da al kommunikation med medlemmerne er elektronisk, beder vi alle medlemmer om at huske at indmelde nye mailadresser til selskabets sekretær Bestyrelsen har besluttet at jobannoncer ikke udsendes til medlemmerne, da hvert enkelt medlem selv kan abonnere på nye opslag fra laegejob.dk, og udsendelse til medlemmerne derfor vil være spam. Alle opfordres til at tilmelde sig relevante jobsites. Retningslinjer for hvilke udgifter DSKM dækker For at lette kassererens arbejde og for at have klare retningslinjer for medlemmerne har bestyrelsen udarbejdet en retningsgivende beskrivelse af hvilke transport- og mødeudgifter selskabet normalt dækker. Eventuelle afvigelser herfra skal godkendes af bestyrelsen. Beskrivelsen kan ses på hjemmesiden. Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan har givet specialet et uændret antal hoveduddannelsesstillinger men mulighed for at øge antallet af introduktionsstillinger fra 2 til 3,5 gange antallet af H-forløb. De tilskrevne stillinger er valgfri for den enkelte region eller afdeling, og skal typisk finansieres af afdelingerne selv. For at få flere og bedst muligt kvalificerede ansøgere til fagets hoveduddannelsesstillinger vil selskabet tilskynde afdelingerne til at benytte muligheden for at besætte flere introduktionsforløb. 5

6 I ansættelsesudvalgene til hoveduddannelsen har DSKM én repræsentant. Denne repræsentant skal være med til at sikre national ensartethed i bedømmelsen, hvorfor opgaven helst ikke må deles på flere personer. Hvis opgaven alligevel deles, må den ikke varetages af en repræsentant fra egen region. For at lette arbejdet har bestyrelsen delt opgaven således, at Helga Schumacher tilknyttes ansættelsesudvalgene i region Syg og Øst, og Jørgen Engberg tilknyttes ansættelsesudvalget i Videreuddannelsesregion Nord. Ansøgningsrunden til hoveduddannelsesstillinger med start pr. 1. marts 2013 forløb som følger: Videreuddannelsesregion Nord: 3 opslåede stillinger; 4 ansøgere (alle kvalificerede); Følgende 2 læger blev ansat: Nina Ank og Hans Linde Nielsen. Videreuddannelsesregion Øst: 3 opslåede stillinger; 5 ansøger (alle kvalificerede); Følgende 3 læger blev ansat: Anne Line Østergaard Engsbro, Sara Thønnings og Christian Salgård Jensen. Videreuddannelsesregion Syd: 1 opslået stilling; ingen ansøgere. Sundhedsstyrelsen har nedlagt de landsdækkende uddannelsesråd og laget arbejdet ud til decentraliserede uddannelsesråd. For at bevare en national koordinering og kommunikation om speciallægeuddannelsen har DSKM valgt at videreføre arbejdet i DSKM s uddannelsesråd. Videreuddannelsessekretariatet i Øst har velvilligt lagt lokaler og sekretariat til arbejdet. Der har været afholdt møde i uddannelsesrådet i 2012 og 2013, hvor der har været god opbakning til initiativet. Vi vurderer fortsat, at det er vigtigt for specialet at have et nationalt koordinerende forum for speciallægeuddannelsen i Klinisk Mikrobiologi. Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) LVS, tidligere Dansk Medicinsk Selskab, har i årets løb udsendt over 50 høringer og forespørgsler, relevante såvel som irrelevante. DSKM s bestyrelse har svaret på de henvendelser, som vi har bedømt kunne have betydning for Klinisk Mikrobiologi. DSKM s formand og næstformand er medlem af LVS repræsentantskab. Bestyrelsen takker alle, som har bidraget med høringssvar. Diverse indstillinger og høringer Bestyrelsen har udpeget Jens Jørgen Christensen som DSKM s kontaktperson til ASM, indstillet Inge Panum som repræsentant for DSKM i DANVIR-gruppen og indstillet et medlem til Codan/SEB Pensions Hæders- og Uddannelsespris DSKM har fået mulighed for at indstille endnu et medlem til The Editorial Board for APMIS. Ud over Henrik Schønheyder, der i forvejen repræsenterer DSKM i The Editorial Board, indstillede bestyrelsen Kristian Schønning til posten. Bestyrelsen har indstillet et medlem til Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning, uden at vedkommende dog blev valgt til udvalget. Ligeledes har bestyrelsen indstillet et medlem til det nationale udvalg vedr. nationale kliniske retningslinjer (NKR), også uden at vores medlem blev udpeget til udvalget. Begge udvalg er sundhedspolitisk vigtige organer og bestyrelsen valgte derfor at forsøge at indstille en politisk tung kandidat, vel vidende, at det ville blive svært for et lille fag som vores at opnå valg. DSKM har ved Michael Kemp sendt bidrag til årsrapporten fra Det Nationale Samarbejdsforum for Sundhedsforskning. Der er foretaget en evaluering af Nordic School for Public Health (NHV). Evalueringen kom i høring fra Sundhedsministeriet med ønske om anbefalinger i forhold til den fremtidige danske deltagelse. DSKM indstillede at en opretholdelse af muligheden for kompetenceudvikling indenfor infektionshygiejne er meget vigtig, og i nærmeste fremtid bedst varetages gennem en videreførelse af NHV i sin nuværende form eller via omdannelse til en ren undervisningsinstitution. Den nationale influenzavejledning, udarbejdet i samarbejde med Dansk Selskab for Infektionsmedicin og flere andre videnskabelige selskaber giver forskellige anbefalinger afhængig af influenzaaktiviteten på det givne tidspunkt. Dette giver et behov for regionalt at kunne kommunikere tidstro fakta om influenzaaktiviteten til alle klinisk arbejdende læger. Dette er kompliceret og giver meget offentlig 6

7 interesse, med risiko for misforståelser og unødig ængstelse i befolkningen. Vejledningen og håndteringen af overvågning og udmelding til klinikerne bør gennemgås med de involverede selskaber. Bestyrelsen bliver af og til bekendt med, at andre selskaber er i gang med at udarbejde kliniske vejledninger der involverer Klinisk Mikrobiologi, uden at selskabet er officielt inddraget. Hver gang er der rettet henvendelse til arbejdsgruppen og det relevante selskab, og vi er blevet mødt med velvilje i forhold til høring og deltagelse i arbejdet. Dette har dog givet anledning til høring i medlemsgruppen med meget kort tidsfrist. I den anledning vil bestyrelsen takke Alice Friis Møller, der over en weekend fik gennemgået en vejledning om spondylodiscitis. Det er utilfredsstillende, at DSKM ikke altid bliver involveret fra starten, og bestyrelsen vil derfor bede alle medlemmer, der hører om andre selskabers arbejde med kliniske vejledninger, der kan involvere Klinisk Mikrobiologi, om at rette henvendelse til DSKM s bestyrelse. Opfølgning på specialeplanlægningen Som en udløber af specialeplanlægningen har der enkelte steder været afklaringsproblemer i forhold til aktiviteters specialemæssige tilhørsforhold. Spørgsmålet er, hvilket speciale der har hovedansvaret for en klinisk aktivitet, når det i ét speciale regnes som hovedfunktion og derfor ikke er specifikt beskrevet, samtidig med at samme aktivitet i et andet speciale er defineret som regions- eller højt specialiseret funktion, og derfor er specifikt beskrevet i dette speciales specialeplan (ex. Klinisk Immunologi). DSKM s bestyrelse har i denne anledning skrevet til Sundhedsstyrelsen og dennes planlægningschef og argumenteret for at funktionerne hovedsagelig bør placeres, hvor de klinisk fagligt høre til og er en naturlig del af fagets hovedfunktion. Ingen af de to fag bør være underlagt det andet fags ansvar ved formelle samarbejdsaftaler for at kunne udføre aktiviteten. Problemet for Klinisk Mikrobiologi er, at vi ikke specifikt har beskrevet vores hovedfunktion, men har beskrevet den i meget brede overordnede vendinger. Samtidig har vi fået lagt så meget som muligt ind i hovedfunktionen, idet vi forventer, at den enkelte afdeling selv kritisk tager stilling til, om aktiviteterne lokalt har volumen til at kunne udføres fagligt forsvarligt. Dette kan stille os svagere i en forhandlingsfunktion med et andet fag, som specifikt har beskrevet funktionen. Henvendelsen til Sundhedsstyrelsen kan ses på DSKM s hjemmeside. Mikrobiologisk referencefunktion i Danmark Bestyrelsen har diskuteret forholdene vedr. mikrobiologisk referencefunktion i Danmark i en tid, hvor regionerne hjemtager mange analyser og betingelserne for SSI s arbejde derfor ændres. Bestyrelsen ser fortsat et klart fagligt behov for nationale mikrobiologiske referencefunktioner på flere områder. Der er dog flere måder at organisere dette på, og der skal også tages stilling til, hvilke referenceaktiviteter vi har brug for at få varetaget som centraliseret national funktion. Bestyrelsen planlægger derfor at arrangere et møde om dette problem i løbet af foråret 2013 med deltagelse af repræsentanter fra alle klinisk mikrobiologiske afdelinger og SSI. Marts 2013, Svend Ellermann-Eriksen (formand) 7

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI Referat til bestyrelsesmøde nr. 296, tirsdag d. 10.01.13, kl. 13.30, telefonmøde. Deltagere: Svend Ellermann-Eriksen (SEE), Mette Damkjær Bartels (MDB), Helga Schumacher (HS), Jørgen Engberg (JE), Inge

Læs mere

DANSK SELSKAB for KLINISK MIKROBIOLOGI

DANSK SELSKAB for KLINISK MIKROBIOLOGI Formandens beretning til DSKM s generalforsamling den 8. marts 2014 Bestyrelsen har bestået af: Svend Ellermann-Eriksen, formand Jørgen H. Engberg, næstformand Helga Schumacher, sekretær Mette Damkjær

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI Formandens beretning til DSKMs generalforsamling den 21. marts 2011 Bestyrelsen har bestået af Helle Krogh Johansen, formand Niels Nørskov-Lauritsen, næstformand Helga Schumacher, sekretær Mette Damkjær

Læs mere

DANSK SELSKAB for KLINISK MIKROBIOLOGI

DANSK SELSKAB for KLINISK MIKROBIOLOGI Formandens beretning til DSKM s generalforsamling den 7. marts 2015 Bestyrelsen har bestået af: Svend Ellermann-Eriksen, formand Jørgen H. Engberg, næstformand Helga Schumacher, sekretær Mette Damkjær

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI Formandens beretning til DSKMs generalforsamling den 18. marts 2010 Bestyrelsen har bestået af Helle Krogh Johansen, formand Bettina Lundgren, næstformand Niels Nørskov-Lauritsen, sekretær Hanne Marie

Læs mere

Referat Landsdækkende uddannelsesråd Kl. Mikrobiologi

Referat Landsdækkende uddannelsesråd Kl. Mikrobiologi Referat Landsdækkende uddannelsesråd Kl. Mikrobiologi Sted: 18. april 2016 kl. 12-15, SSI, bygning 89, lok. 1 Til stede: Svend Ellermann-Eriksen (KMA Aarhus), Kurt Fuursted (SSI, PKL Øst), Ina Sleimann

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI Formandens beretning til DSKMs generalforsamling den 27. marts 2008 Bestyrelsen har bestået af : Helle Krogh Johansen, formand Bettina Lundgren, næstformand Svend Ellermann-Eriksen, sekretær Hanne Marie

Læs mere

afholdt d. 5. maj 2014

afholdt d. 5. maj 2014 At initierer forandring en ledelsesopgave Generelle infektionshygiejniske retningslinjer - Hvordan bliver vi bedre til det? Temamøde CEI 5 maj 2014 Bettina Lundgren, centerdirektør, dr. med. Diagnostisk

Læs mere

Bestyrelsens beretning til DSKMs generalforsamling den 25. marts 2004.

Bestyrelsens beretning til DSKMs generalforsamling den 25. marts 2004. Bestyrelsens beretning til DSKMs generalforsamling den 25. marts 2004. Medlemsstatus: 129 ordinære samt 8 korresponderende medlemmer. Nye ordinære medlemmer: Svend Ellermann-Eriksen, Vibeke Østergaard

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI Formandens beretning til DSKMs generalforsamling den 31. marts 2011 Bestyrelsen har bestået af Helle Krogh Johansen, formand Bettina Lundgren, næstformand* Niels Nørskov-Lauritsen, sekretær Mette Damkjær

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI Formandens beretning til DSKMs generalforsamling den 29. marts 2007 Bestyrelsen har bestået af: Helle Krogh Johansen, formand Bettina Lundgren, næstformand Svend Ellermann-Eriksen, sekretær Hanne Marie

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde Den danske mikrobiologidatabase

Referat af repræsentantskabsmøde Den danske mikrobiologidatabase . 10. februar 2010 Referat af repræsentantskabsmøde Den danske mikrobiologidatabase Tid: 15. januar klokken 11.00-14.00 Sted: Bygning 23. Statens Serum Institut, Artillerivej 5, København S Fremmødte:

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling Torsdag den 20. april 2017 kl. 17.00 på Hotel Nyborg

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl REFERAT FU 12/11 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale C Cheflæge, dr.med.

Læs mere

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Definition Onkologi-arbejdsgruppen er en lægefaglig, videnskabeligt understøttende arbejdsgruppe med reference til

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI DER AFHOLDES ORDINÆR GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 21. MAJ 2015 KL. 17.00 PÅ HOTEL NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde 25. november 2015 Beretning Margit Roed dasys@dasys.dk dasys.dk 2015 et år med sygeplejefaglighed Stabilt og godt grundlag administrativt og økonomisk De planlagte 4 bestyrelsesmøder

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 2. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1869,8 10 3741,6 20 2 Bredstrup-Pjedsted 1 1858,2 8 3703,4 14 3 Viborg 1 1843,6 5 3690,2 13 4 Kolding 1 1843,5 5 3686,9 9 5 Helle 1 1824,2 2 3632,1

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

DANSK SELSKAB for KLINISK MIKROBIOLOGI

DANSK SELSKAB for KLINISK MIKROBIOLOGI Formandens beretning til DSKM s generalforsamling den 11. marts 2017 Bestyrelsen har bestået af: Svend Ellermann-Eriksen, formand Inge Panum, næstformand Hans Linde Nielsen, sekretær Sanne Grønvall Kjær

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser Lørdag d. 4. juli kl. 09.30 Officialsmøde kl. 08.30 Stævneledelse Elisabeth Grandt Speaker Per Stilling Pedersen Sekretariat: Jette Jørgensen EL - tidtagning Karsten Elm Heinz Torben Larsen 2,4 Esbjerg

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI Referat (udkast) fra fællesmøde om uddannelsen i klinisk mikrobiologi Den 13. april 2015 kl. 12.00 15.00 Lokale J-103 (ligger i stuen) Center for HR c/o Gentofte Hospital Kildegårdsvej 28, opgang 10B 2900

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Adresseliste Viborg F.F. 2015

Adresseliste Viborg F.F. 2015 Doris Jacobsen? 2232 5052 Jacobsenlov3@oncable.dk Bestyrelsen Arne Augustinussen Bestyrelsesformand 2424 7327 arneboll@pc.dk Tom Christensen Kasserer 8661 2124 tom@viborgff.net Erik Thomsen Seniorafdelingen

Læs mere

Rokeringsplan Hold F11S

Rokeringsplan Hold F11S NAVN MODUL 1+2 MODUL 4 MODUL 7 MODUL 9 MODUL 12 1. Alting, Sara Damm Sygehus Nord Quick Care Aars 2. Andersen, Louise Dam Hammer Bakker 2 3. Andersen, Martin Brix Sygehus Syd 2 4. Andersen, Tobias Hvidberg

Læs mere

NAVN MODUL 1 + 2 MODUL 4 MODUL 7 MODUL 9 MODUL 12

NAVN MODUL 1 + 2 MODUL 4 MODUL 7 MODUL 9 MODUL 12 NAVN MODUL 1 + 2 MODUL 4 MODUL 7 MODUL 9 MODUL 12 Kate Buch Andersen Benefit Sæby Træningscenter Sæby Louise Kragelund Andersen Niclas Guillamore Andersen Mariagerfjord Kommune Nanna Manøe Bjerregaard

Læs mere

IT-arbejdsgruppen. 10 maj 2011

IT-arbejdsgruppen. 10 maj 2011 IT-arbejdsgruppen 10 maj 2011 Dagsorden 11:00-11:15 11:15-11:40 11:40-12:00 12:00-12:45 12:45-13:45 13:45-14:15 14:15-14:30 14:40-15:00 15:00-15:50 15:50-16:00 Velkomst, præsentation af gruppens medlemmer.

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Torsdag 27. april 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1871,8 10 1871,8 10 2 Viborg 1 1846,6 8 1846,6 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1845,2 6 1845,2 6 4 Kolding 1 1843,4 4 1843,4 4 5 Helle 1 1807,9 2 1807,9 2

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv.

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv. ret: 23 10-2014 Navn og adresse Pårørende Godsbanegade 1, 1. tv. Jens Nielsen - Tlf.: 29768036 Mail : jens-nielsen01@jubii.dk Tove Nielsen - Tlf.: 75621368 / 24251224 Godsbanegade 1, 1 th. Flemming Hjortlund

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling Torsdag den 12. maj 2015 kl. 17.00 på Hotel Nyborg

Læs mere

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 MeOS 2015-01-26 10:50:10, Lang, (1/5) Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 Lang (30 / 30) Tid Efter 1. Michael Sørensen OK Øst Birkerød 1:53:30 3:48 (3:48) 2:11 (5:59) 2:58 (8:57) 1:24 (10:21) 3:16 (13:37)

Læs mere

REFERAT. Punkter til beslutning

REFERAT. Punkter til beslutning SFR Oto-rhinolaryngologi REFERAT Møde i: SFR Oto-rhino-laryngologi inkl. audiologi Dato: 10. oktober 2017 Kl.: 12:30-13:30 Sted: Rigshospitalet, Adm.bygning, lokale 4 120, opg. 11, 4. sal Deltagere: Vicedirektør

Læs mere

REFERAT. Møde 2, 2015

REFERAT. Møde 2, 2015 Amager og Hvidovre Hospital REFERAT Møde i: SFR Klinisk Mikrobiologi Dato: 18. juni 2014 Kl.: 10.30 12.00 Sted: Hvidovre Hospital, Mødelokale 1 (i Vandrehallen over Informationen) Medlemmer: Torben Mogensen

Læs mere

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 Følgende klubber bydes velkommen: Coop Idræt - Tryg & NLP. - Alfa Laval - D S B - C/T * I - Disa - Danske Bank Laybourn

Læs mere

Texel Får 81607-00080 11.03.93 39908-00529 127 119 109 107 120 104 94 113 106 50 K Flemming Ulrich 98838020 85393-00810 17.03.98 85393-00543 126 115 104 110 127 103 104 112 101 40 Mogens Ladefoged 75299192

Læs mere

Startliste. Spilledage Start tidspunkt: Lørdag 11. 3. april 2010 Side 1 af 19

Startliste. Spilledage Start tidspunkt: Lørdag 11. 3. april 2010 Side 1 af 19 Startliste Spilledage Start tidspunkt: Kamille Jørgensen NIF / Heidi Tved NIF / Jan Andersen Brasilia / Christian Andersen Brasilia / Hanne Pedersen Pletskud / Finn Pedersen Pletskud / 4 Rasmus Ussing

Læs mere

FYPA BESTYRELSESMØDE Referat

FYPA BESTYRELSESMØDE Referat FYPA BESTYRELSESMØDE Referat Dato: 31.maj 2012 kl. 10-13 Sted: RH Tilstede: Trine Tramm, Anja Brügmann, Benedikte Richter, Søren Dalager, Mie Kristensen, Louise Kristensen Afbud: Rikke Karlin Jepsen 1.

Læs mere

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRI RESSOURCER Bestyrelse Post Formand Næstformand Kasser Sekretær Menig Navn Flemming Fuglede Villy Lovèn Anne Marie Flemming Kruse Meier Jørgensen Pedersen Sørensen Lokalområde

Læs mere

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord Bilag 4.2 Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord 1. Indledning Indstillingen er udfærdiget af Postgraduat klinisk lektor Michael

Læs mere

Referat DSIM bestyrelsesmøde 17. juni 2015

Referat DSIM bestyrelsesmøde 17. juni 2015 Referat DSIM bestyrelsesmøde 17. juni 2015 Til stede: Britt Falskov, Pia Nimann Kannegaard, Susanne Bro, Ingrid Titlestad, Anders Rinnov, Rikke Krogh-Madsen 1) Konstituering af bestyrelsen: Pia Nimann

Læs mere

S a h l F riskole Kløservejen 3, Sahl 8850 Bjerringbro. Udvalg Sahl Friskole og Vores Børnehave 2014/2015. Udvalg fælles for skole og børnehave

S a h l F riskole Kløservejen 3, Sahl 8850 Bjerringbro. Udvalg Sahl Friskole og Vores Børnehave 2014/2015. Udvalg fælles for skole og børnehave Kløservejen 3, Sahl 8850 Bjerringbro Udvalg Sahl Friskole og Vores Børnehave 2014/2015 Udvalg fælles for skole og børnehave Rengøringsudvalg Inge Møller Anita Post El-udvalg Jens Boll Leif Poulsen Martin

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011 Styregruppe Dansk Pancreas Cancer Gruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab

Læs mere

J.Nr. 6. maj 2009 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE 1 VEDR. MIKROBIOLOGIBANKEN

J.Nr. 6. maj 2009 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE 1 VEDR. MIKROBIOLOGIBANKEN J.Nr. 6. maj 2009 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE 1 VEDR. MIKROBIOLOGIBANKEN Dato: Fredag d. 24. april 2009, klokken 11:00 14:00 Sted: Statens Serum Institut (SSI), Bygning 43, Foredragssalen Fremmødte:

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Mikkel Johansen 01:59:30 15 km

Mikkel Johansen 01:59:30 15 km Mikkel Johansen 01:59:30 15 km Marianne Sørensen 01:30:00 15 km Kirsten Nielsen 01:27:00 12 km Lene Klit Simonsen 01:26:00 12 km Claus Johansen 01:03:46 12 km Ejner Christensen 12 km Niels Jonstrup 12

Læs mere

Dansk Neurokirurgisk Selskab

Dansk Neurokirurgisk Selskab Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2016 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 11. marts 2016 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af referatet

Læs mere

Børn til og med 11 år, 6 km

Børn til og med 11 år, 6 km Børn til og med 11 år, 6 km 00:37:04 Tilde Plass 306 1 00:55:42 Mille Plass 307 2 00:55:43 Cecilie Rasmussen 338 3 01:02:16 Rasmus Rosendahl Kaa 163 4 01:02:18 Ida Rosendahl Kaa 155 5 01:02:20 Christine

Læs mere

Fyen Rundt 2012 Bakkespurt

Fyen Rundt 2012 Bakkespurt 1 5036 Dennis Mikkelsen 00:01:37 2 3192 00:01:46 3 3167 00:01:48 4 3281 00:01:49 5 3056 Rasmus Holmegaard Hansen Alm. Brand Kunder 00:01:50 6 3382 00:01:50 7 3189 00:01:52 8 2285 00:01:53 9 3292 00:01:56

Læs mere

1. Årsmøde 4. juni Dansk Selskab for Fysioterapi 18. juli Nyhedsbrev Dansk Selskab for Fysioterapi juli 2014

1. Årsmøde 4. juni Dansk Selskab for Fysioterapi 18. juli Nyhedsbrev Dansk Selskab for Fysioterapi juli 2014 18. juli 2014 Nyhedsbrev juli 2014 1. Årsmøde 4. juni 2014 afholdt deres første årsmøde den 4. juni 2014 på HUSET i Middelfart. På dagen blev en ny bestyrelse valgt ind. Ved generalforsamlingen var 16

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Nummer Navn Tid for distancen Placering

Nummer Navn Tid for distancen Placering Starttidspunkt: 14:00 Gruppe 1 Børe til og med 11 år 6 Km 316 Mads Munk Larsen 00:29:59 1 485 Morten Werwgreen 00:30:36 2 404 Kasper Brysting 00:31:07 3 423 Steffen Kjærsgaard 00:31:16 4 313 Christian

Læs mere

Hjælperplan NBC Dressage 2015 Onsdag d. 24. Juni

Hjælperplan NBC Dressage 2015 Onsdag d. 24. Juni Hjælperplan NBC Dressage 2015 Onsdag d. 24. Juni Tid: Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Speaker Lyd/Musik Skriver for vet 10:00-13:00 Kristina Brødbæk Louise Ø Larsen Lene Burgaard 13:00-16:00

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

! 25. marts 2008 Dorte Qvesel Dorte.qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-102-07

! 25. marts 2008 Dorte Qvesel Dorte.qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-102-07 Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! 25. marts 2008 Dorte Qvesel Dorte.qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-102-07 Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Læs mere

Pædagogisk Udviklende Funktion Videreuddannelsesregion Syd

Pædagogisk Udviklende Funktion Videreuddannelsesregion Syd Koncern HR, Sundhedsuddannelser Den Lægelige Videreuddannelse Kontaktperson: Tine Boesen Larsen Tine.Boesen.Larsen@rsyd.dk Direkte tlf. 24600487 13. juli 2016 Side 1 / 5 Pædagogisk Udviklende Funktion

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Danske Politimesterskaber i 11- mands fodbold.

Danske Politimesterskaber i 11- mands fodbold. Danske Politimesterskaber i 11- mands fodbold. Finaleresultater Fodbold Unionsturneringen 2009. Semifinale: Sydøstjylland Station City 3 7 Semifinale: Sydjylland St. Bellahøj 2 3 Bronzekamp: Sydøstjylland

Læs mere

Carsten Larsen 00:40:31. Diplom Rubjerg Knude Løbet 10 kilometer, den 19. august Startnummer 373

Carsten Larsen 00:40:31. Diplom Rubjerg Knude Løbet 10 kilometer, den 19. august Startnummer 373 Carsten Larsen 00:40:31 373 Thomas Kristensen 00:42:27 358 Albert Bruun 00:42:57 300 Jens Pedersen 00:44:32 322 Kasper Bødker 00:44:45 330 Henrik Skøtt 00:46:53 388 Stefan Berg 00:48:22 380 Mads Andreasen

Læs mere

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Spillested Karolinelund Karolinelundsvej 9000 Aalborg Stævneledelse Hjørring Firmaidræt Afbud Per Møller Jensen på telefon: 23 30 25 37 Turneringsreglement

Læs mere

Officialsliste. Stævne: Arena Lyngby Open 2017 Dato: Fredag, 20. januar 2017 Stævnestart: 17:30 Officialsmøde: 16:30 Stadion

Officialsliste. Stævne: Arena Lyngby Open 2017 Dato: Fredag, 20. januar 2017 Stævnestart: 17:30 Officialsmøde: 16:30 Stadion Dato: Fredag, 20. januar 2017 Stævnestart: 17:30 Officialsmøde: 16:30 Stadion Funktion Overdommere Jens-Christian Iversen Startere Hanne Stevnsborg Sekretariat Torben Hansen Lyngby Flemming Forslund 2,3,4

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Kamp om at undgå nedrykning til 6. division

Kamp om at undgå nedrykning til 6. division Bane 1 9.2 km 20 K Svær Herre 4,3,2,1 1 Anders Winther Mortens Hvalsø OK 01:12:17 H21-4 4 4 4 2 Emil Brønd Lyngby OK 01:21:43 H21-3 3 Anders Knudsen Holbæk OK 01:22:50 H35-3 4 Thomas Christiansen Holbæk

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Vendsyssel Køreforening. Tirsdag d. 12. november 2015 kl. 19:30 på Holtegaard

Referat fra Generalforsamling i Vendsyssel Køreforening. Tirsdag d. 12. november 2015 kl. 19:30 på Holtegaard Referat fra Generalforsamling i Vendsyssel Køreforening Tirsdag d. 12. november 2015 kl. 19:30 på Holtegaard Dagsorden: 1. Valg af dirigent Formand Per Beer byder velkommen. Jens Peter Pedersen indstilles

Læs mere

3. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

3. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 3. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Tirsdag 15. august 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

DELTAGERE / PARTICIPANTS

DELTAGERE / PARTICIPANTS Anders Johansen Anders Lund Andrea Luth Anette Pedersen Annemarie H. Kristensen Axel Grønkjær Bente Skovgaard Kristensen Berit Puggaard Birgitte Nielsen Bo Vestergaard Bodil Halkjær Kristensen Brian Askvig

Læs mere

Faglig netværksgruppe Natur/teknik

Faglig netværksgruppe Natur/teknik N/T Skole Faglærere Mailadresse - samlet mail liste sidst i dokumentet Tovholder MBS Bente Mathiesen Tovholder bente@gefibermail.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Ejer Bavnehøj Skolen Gl.Rye Skole Gyvelhøjskolen

Læs mere

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager Klub/Firma Post nr By Deltager Fredag Lørdag Fredag Lørdag AL-Bank 10 allan simonsen 0 0 0 Nej tak... Nej tak, den fikser jeg selv. Nej tak, den fikser jeg selv.

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00 Radisson Blu Hotel, mødelokale Directors Referat Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: Benn Duus (BD),

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1880,0 10 9417,5 50 2 ÅRK 1 1853,1 8 9249,2 32 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1850,0 4 9248,0 30 4 Viborg 1 1850,7 6 9240,4 28 5 Hvidovre SK 1 1840,7 2 9181,3

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT FU 08/10 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 10. november kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale B Cheflæge, dr.med.

Læs mere

BESLUTNING Der tilføres et ekstra dagsordenpunkt 3.4.a Dialogmøde med Sundheds- og Omsorgsudvalget den 7. april 2016. Dagsorden er godkendt.

BESLUTNING Der tilføres et ekstra dagsordenpunkt 3.4.a Dialogmøde med Sundheds- og Omsorgsudvalget den 7. april 2016. Dagsorden er godkendt. Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 29. februar 2016 kl. 10.00, Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld

Læs mere

NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser.

NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser. Torsdag den 20. november kl. 09.30 Officialsmøde kl. 08.30 Stævneledelse Anne Marie Zinck Speakere Per Stilling Pedersen Sekretariat: Jette Jørgensen Jørn Abrahamsen 2 A6 Bettina Gadeberg 7 Aalborg Jens

Læs mere

FYPA Nyhedsbrev. April 2014

FYPA Nyhedsbrev. April 2014 April 2014 Tak for et godt og spændende årsmøde! Den 13.-15. marts 2014 afholdt Dansk Patologiselskab og Patologiafdelingen, Herlev Hospital, årsmøde på Konventum, LOskolen i Helsingør. Temaet var Multidisciplinært

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsnr. 10.juni 2016 1-30-72-44-15 Lægefaglig

Læs mere

RESULTATLISTE FOR. 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening

RESULTATLISTE FOR. 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening RESULTATLISTE FOR 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening Vindere af præmiechecks: Kr. 250,00 klassegruppe BK: Magnus Nielsen, Vallensbæk IF af 1939 399/20 Kr. 250,00 klassegruppe JUN: Nicolai

Læs mere

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Bestyrelsens beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretningen dækker perioden 14. marts 2014 til 5. marts 2015. Bestyrelsen vi

Læs mere

Carbapenemase-producerende organismer (CPO)

Carbapenemase-producerende organismer (CPO) Carbapenemase-producerende organismer (CPO) et samarbejde mellem DSKM, FSFH og CEI Mikala Wang Aarhus Universitetshospital Carbapenemaser Enzymer der spalter næsten alle penicilliner, cephalosporiner og

Læs mere