DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI"

Transkript

1 Referat til bestyrelsesmøde nr. 296, tirsdag d , kl , telefonmøde. Deltagere: Svend Ellermann-Eriksen (SEE), Mette Damkjær Bartels (MDB), Helga Schumacher (HS), Jørgen Engberg (JE), Inge Panum (IP) og Kristian Schønning (KS, associeret KMO medl.). 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 295. Referatet blev godkendt efter enkelte kommentarer. JE og MDB sender rettelser. 2. Nyt fra formanden. a) National influenza vejledning. SEE orienterede om udmelding af influenzaaktiviteten. Anbefalinger generelt og anbefalinger under epidemi er forskellige, hvorfor det er vigtigt at man melder relevant ud. Der er imidlertid uenighed om, hvem der melder ud. I Region Midt er der et miniudvalg som melder epidemier ud, man vil tage kontakt til de øvrige aktører. b) Referat for parasitologimøde skal sendes ud, Svend vil rykke for det. c) Forskningspris (Balzan price) til Euro. Spørger til kandidater vi har ingen. d) Hoveduddannelsesstillinger. Der har været ansættelsessamtaler i alle regioner, og der er ansat som følger Nord: 3 opslåede stillinger, der var 4 ansøgere (alle kvalificerede). To stillinger blev besat, den ubesatte stilling søges genopslået. Øst: 3 opslåede stillinger, der var 5 ansøgere (alle kvalificerede). Alle stillinger blev besat. Syd: 1 opslået stilling. Men der var ingen ansøger. Den genopslås. e) Forskningspris fundats, skal lægges på hjemmesiden. f) Høring på guideline for spondylodiscitis JE har spurgt Alice Friis Møller, som har indvilliget. g) Mail fra Lars Østergaard om information vedrørende NESCMED. SEE sender First announcement til HS, som sørger for, at det annonceres på hjemmesiden. h) Der er kommet mail fra SSI, Ulla Magdahl Pedersen, vedr. en Workshop om laboratorierekvisition i marts Man skal diskutere krav til koder mm. Man enes om at brevet sendes ud til alle afdelingsledelser, så interesserede kan komme med. SEE foreslog, at MDS-gruppen og Marianne Kragh Thomsen deltager. 3. Nyt fra sekretæren. a) EUNETIPS member profile HS har ikke fået lavet udkast, udskydes til næste møde. b) Per 1. februar 2013 ændres processen for rykning af opkrævninger, der er foretaget af Lægeforeningen se bilag 1 nedenfor. Brevet sendes rundt til alle medlemmer. c) Der er LVS årsmøde den 25. januar kl. 8-15, hvem deltager? SEE vil deltage, hvis han kan. d) Hvad skal sendes rundt til medlemmer af sekretæren. Job-annoncer? Man enes om principielt at sige nej til at annoncere jobannoncer. 4. Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer. MDB: MDB sørger for opdatering af årsmødeprogram og sender til Webmaster, se i øvrigt under punktet årsmøde. 5. DSKM videnskabelige møder. MDB vil lave udkast til en generel vejledning til, hvordan et videnskabeligt møde ifølge bestyrelsen bør afholdes.

2 a. Årsmøde En del firmaer har allerede meldt sig og der er plads til ca. 18. MDB har tegning over udstillingssalen. Deadline for tilmelding Endnu er få medlemmer tilmeldt, men der kommer ofte mange tilmeldinger fra hele afdelinger. Der skrives reminder. Værelser kan bestilles få dage før. DSKMs generalforsamling: der skal skrives indkaldelse senest 3 uger før, dagsorden, beretninger fra tillidspersoner (HS står for dette). Formandens beretning (SEE). Udvalgsposter og bestyrelse: MDB er på valg og genopstiller. Uddannelsesudvalg: på valg er MDB, David Fuglsang (DF), og Michael Petersen (kan ej genopstille). Vurderings og ansættelsesudvalg: der er udpeget nye repræsentanter i henhold til SSTs retningslinjer. I region øst og syd er det Helga Schumacher, i region nord er det Jørgen Harald Engberg. HS meddeler dette til sekretariaterne. b. Mykologimøde: HS går videre med sagen. c. MALDI-TOF møde er planlagt til den 17. januar og programmet er på hjemmesiden. d. Forslag til nye kommende møder: i. Parasitologimøde, man kunne foreslå et større åbent møde til næste forår. ii. Point of care: styring mm omkring dette til et nyt kommende møde fx i 2014 iii. Fæces: Vedr. C. difficile, VTEC? Der er et diskussionsmøde via SSI vedr. QC- STAMMER nu i foråret? Man kunne evt. udvide det til et DSKM møde. iv. Hillerød havde en del om mave-tarm infektioner, måske mulighed for et DSKM møde i 2014 (om faglige/politiske aspekter). 6. Høringsmateriale vedr. rapport om fremtidig udvikling af NHV. Hvis der ikke er noget i DK er vi afhængige af NHV. Alternativt skal der oprettes noget tilsvarende i DK. SEE vil kontakte Brian mhp. deres holdning. Hvem kan løfte opgaven. JE laver udkast til høringssvar. Region Midt har også lavet et SEE sender det til JE. 7. Hjemmesiden (HS). Der er kommet forslag fra Robert Skov, som er i KMO s bestyrelse, om at man kunne lave en fælles hjemmeside, måske kunne KMO sponsorere at få lavet en sådan, da de ikke har nogen velfungerende hjemmeside. Jeg har diskuteret hjemmesiden med Heidi, som fortæller, at den er meget upraktisk opbygget, så hun for hver ændring skal ind i mange sider for at opdatere. Hun har selv tænkt på at foreslå en revision for at lette opdateringen, som nu er utrolig arbejdskrævende. Hun kan muligvis godt stå for en gennemgribende revision evt. også for KMO. HS går videre med sagen. 8. Forslag om Molekylærbiologisk Netværk (MolNet) som arbejdsgruppe under DSKM (SEE). Forslag til kommissorium (Bilag 2) fra Marianne Skov er vedhæftet. Man vil gerne holde et åbent formøde: bestyrelsen enes om, at hvis det bliver et videnskabeligt møde med et program som annonceres til alle medlemmer, er det naturligt at afholde det i DSKMs regi og give tilskud, referat bør i givet fald forelægges. Alternativt kan en afd. stå for det og selv betale. 9. Firmadeltagelse ved DSKMs videnskabelige møder - principielle retningslinjer? (SEE). Bilag 3, kopi af mail-svar vedr. en konkret forespørgsel. En officiel beskrivelse bør komme på hjemmesiden. Man enes om, at firmaer ikke bør få adgang medmindre der er sponsorstøtte. Vores ikkesponsorerede videnskabelige møder principielt er for DSKM- medlemmer, ansatte ved mikrobiologiske afdelinger og medlemmer af andre lægevidenskabelige selskaber, men ikke industrien.

3 10. Evt. Indkaldelse af møde om SSI referencefunktion den på baggrund af henvendelse fra SSI. Bestyrelsen enes om at man hver især tænker over emnet og sender forslag til programpunkter til SEE senest den Næste bestyrelsesmøde kl Med venlig hilsen Helga Schumacher Sekretær for DSKM

4 Bilag 1. Efter aftale med Lægeforeningen sendes denne info til venlig orientering: Til LVS' medlemsselskabers formænd og sekretariater Per 1. februar 2013 ændres processen for rykning af opkrævninger, der er foretaget af Lægeforeningen. Der vil fra denne dato blive kørt en rykkerkørsel en gang i kvartalet. De medlemmer, som rykkes første gang vil blot modtage en påmindelse, mens de medlemmer, som rykkes 2. og 3. gang vil få tilskrevet et rykkergebyr på 100 kr. For medlemmerne og Lægeforeningen har denne løsning den fordel, at processen ensartes og effektiviseres. For de videnskabelige selskaber har løsningen den fordel, at deres udestående vil blive inddrevet og dermed også afregnet hurtigere. Hvis denne ændring giver anledning til spørgsmål, så kan de rettes til projektleder Henrik Styrishave på eller Med venlig hilsen Karin Ewald Sekretær

5 Bilag 2: Molekylær Netværk (MolNet) kommissorium Molekylærbiologisk Netværk (MolNet) er en netværksgruppe under DSKM. Netværkets formål er via videns udveksling at bidrage til, at viden opnået i en klinisk mikrobiologisk afdeling spredes til andre afdelinger - og på den måde skabe grundlag for optimal molekylærbiologisk diagnostik. Målet er således: at skabe synergi ved at dele data, viden, erfaring og metoder at inspirere og diskutere egne og andres problemstillinger og resultater at netværkets medlemmer finder sammen om konkrete projekter på tværs af de klinisk mikrobiologiske afdelinger faglig sparrig Såfremt netværksgruppen udarbejder anbefalinger og retningslinjer skal disse godkendes af DSKMs bestyrelse. Netværksgruppen og møderne er åbne for alle medlemmer af DSKM og for andet personale med relation til klinisk mikrobiologisk diagnostik. Netværkets bestyrelse vælges af netværkets medlemmer, dog skal formanden være medlem af DSKM. Der afholdes minimum et møde om året og dagsorden og referat vil være tilgængeligt via DSKMs hjemmeside. Udgifter til rejser og afholdelse af møde dækkes af de deltagende institutioner/afdelinger. Underudvalg kan nedsættes ad hoc. Formand: Marianne Nielsine Skov, KMA, Odense Universitetshospital

6 Bilag 3: Hej XX Tak for dit spørgsmål. Vi har lige vendt det i bestyrelsen og er enige om, at vores ikke-sponsorerede videnskabelige møder principielt er for vores egne medlemmer, ansatte ved vores afdelinger og medlemmer af andre lægevidenskabelige selskaber, - ikke industrien. Vi mener ikke vi kan have industri-repræsentanter med til et sådant møde, og da slet ikke kun det ene af to eller flere firmaer på markedet. Hvis firmaer skal med, skal det være i vores interesse (økonomisk eller fagligt) og være åbent for alle firmaer. Håber dette er OK for jer. Tak for jeres arbejdet med at arangere mødet. Med venlig hilsen Svend Ellermann-Eriksen Formand for DSKM Ledende overlæge, professor, dr.med., ph.d. Tel: Mobil: Mail:

DANSK SELSKAB for KLINISK MIKROBIOLOGI

DANSK SELSKAB for KLINISK MIKROBIOLOGI Formandens beretning til DSKM s generalforsamling den 8. marts 2014 Bestyrelsen har bestået af: Svend Ellermann-Eriksen, formand Jørgen H. Engberg, næstformand Helga Schumacher, sekretær Mette Damkjær

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab

Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab 20. maj 2014 Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab Lørdag d. 3. maj, 2014 kl. 12.30 Emil Aarestrup Auditoriet, Klinikbygningen, Odense Universitetshospital 1. Valg af dirigent:

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI Formandens beretning til DSKMs generalforsamling den 21. marts 2011 Bestyrelsen har bestået af Helle Krogh Johansen, formand Niels Nørskov-Lauritsen, næstformand Helga Schumacher, sekretær Mette Damkjær

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014

ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014 ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014 I året der er gået har fokus i anæstesiudvalget været at færdiggøre de igangsatte rekommandationer. Således er der i foråret kommet rekommandation for Anlæggelse af centralt

Læs mere

Referat af generalforsamling i DNS den 29. marts 2014 i Vejle

Referat af generalforsamling i DNS den 29. marts 2014 i Vejle Referat af generalforsamling i DNS den 29. marts 2014 i Vejle 1. Valg af dirigent Jesper Gyllenborg blev valgt til dirigent. 2. Formandens beretning Mads Ravnborg startede med at opsummere medlemssituationen:

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesinternat 2015 referat Dato og Tid: 11/1 kl. 12 12/1 kl. 15.00 Sted: Hotel Hesselet, Nyborg. Referent: Deltagere:

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesinternat 2015 referat Dato og Tid: 11/1 kl. 12 12/1 kl. 15.00 Sted: Hotel Hesselet, Nyborg. Referent: Deltagere: Side 1 DASAIM Bestyrelsesinternat 2015 referat Dato og Tid: 11/1 kl. 12 12/1 kl. 15.00 Sted: Hotel Hesselet, Nyborg Referent: RS / TL Deltagere: Tina Calundann (TC), Rikke Borre Jacobsen (RBJ), Kim Garde

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

Referat af generalforsamling i Klub for privatpraktiserende ergoterapeuter

Referat af generalforsamling i Klub for privatpraktiserende ergoterapeuter Referat af generalforsamling i Klub for privatpraktiserende ergoterapeuter Tid: Den 22. september 2014, kl. 8.50-9.40. Sted: Valby Medborgerhus, lokale 2, 3. sal, Valbygårdsvej 4-8, 2500 Valby. Dagsorden

Læs mere

Afdelingslæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 35 75 36 FAX: 35 45 34 47 E-mail: best@drs.

Afdelingslæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 35 75 36 FAX: 35 45 34 47 E-mail: best@drs. 2005 nr.2 april DRS bestyrelse 2003-2005 Formand Birthe Højlund Bech Overlæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 45 22 99 FAX: 35 45 34 47 E-mail: formand@drs.dk

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE Til stede: T. Agner, R.Gniadecki, M. Heidenheim, Peter H. Andersen, Sanne Buus og observatør for DDO S. Vissing. 1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17 1 1. FORMANDENS BERETNING... 3 1.1 DPS struktur... 3 1.2 Medlemmer... 3 1.3 Medlemsmøder... 4 1.4 Bestyrelsen pr. 1. januar 2013... 4 1.5 Bestyrelsens arbejde 2012... 4 1.5.1 Bestyrelsesmøder... 4 1.5.2

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent [Sonja Rasmussen, se referat i dokumentet] 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse.

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse. NOVEMBER 2014 Siden sidst: NYHEDSBREV Der har været en del aflyste arrangementer i år på grund af for få tilmeldte. Det er rigtig ærgerligt, ikke mindst for dem der har tilmeldt sig, og sat tid af til

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen VIP-mappe En introduktion til aktive i foreningen Januar 2010 Praktisk mappe til aktive medlemmer af Adoption & Samfund Indhold: o Velkomstbrev o Praktiske oplysninger bl.a. vedr. brevpapir, udgifter,

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde mandag den 9. juni 2008 kl. 18.00 21.00 (Jette klargør lokalet) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen Liselotte Mathiesen Gert Nielsen

Læs mere

Boligselskabet BSB Svendborg

Boligselskabet BSB Svendborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 18. juni 2014, kl. 15.00 på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1,. Dagsorden 1. Velkomst - orientering ved formanden 2. Udlejningssituationen 3. Boligsociale

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE REFERAT Rådet for Center for Kliniske Retningslinjer Tid: Onsdag den 19. marts 2014 kl. 10.00-13.00 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Rigshospitalet - direktionsgangen Helen Bernt Andersen, Margit Roed,

Læs mere

1. Implementering af faglige selskaber i fysioterapi

1. Implementering af faglige selskaber i fysioterapi 1. juni 2014 Årsberetning for 2013 1. Implementering af faglige selskaber i fysioterapi Dette er den første årsberetning fra (DSF). Siden stiftelsen den 22. maj 2013 har vi haft travlt med at opbygge organisationen

Læs mere

3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3

3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3 Beslutningsprotokol bestyrelsesmøde nr. 4-2012. Sted: Gl. Estrup Dyrskue. Randersvej 4, 8963 Auning vi mødes ved den gamle stald Dato: 03.06.2012 Tid. 11.00 Slut : Ca.15.30 Indkaldte Deltagere: Pernille

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2014 kl. 10-15 på Comwell, Skovbrynet 1, 6000 Kolding

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2014 kl. 10-15 på Comwell, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Referat fra Hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2014 kl. 10-15 på Comwell, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Deltagere Ålborg Jette Bjerrum, formand Ålborg Susanne Ørnbo, næstformand Århus Iben Jungersen, formand

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere