TGE 1000 Ti. TGE 2000 Ti. Betjeningsvejledning User manual. Generator 2004 / 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TGE 1000 Ti. TGE 2000 Ti. Betjeningsvejledning User manual. Generator 2004 / 1"

Transkript

1 2004 / 1 Betjeningsvejledning User manual Generator TGE 1000 Ti TGE 2000 Ti Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf Fax

2 ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen før brug af din generator. ADVARSEL - Brug aldrig generatoren i et lukket lokale / område. Udstødningsgas kan medføre kvælning. ADVARSEL - Udstødningsrøret bliver meget varmt under brug. Vær opmærksom på ikke at røre ved udstødningsrøret umiddelbart efter brug. ADVARSEL - Brug kun godkendte kabler. ADVARSEL - Benzin er meget brandfarligt, vær derfor altid forsigtig med påfyldning af dette. Påfyld ikke benzin i nærheden af åben ild, tændte cigaretter eller lignende. Tør altid spildt benzin grundigt op. ADVARSEL - Nødstrømsgeneratorer til bygninger må kun tilsluttes af en autoriseret elektriker, som skal rette sig efter gældende love. Ukorrekte tilslutninger kan forårsage, at strømmen løber retur til generatoren. Dette kan resultere i, at personer, der kommer i kontakt med generatoren, kan få elektrisk stød. Efter strømmen er genoprettet, kan generatoren eksplodere, brænde, eller medføre brand i det elektriske system. ADVARSEL - Check altid alle tilslutninger, før du starter maskinen. Dette kan forebygge uheld. ADVARSEL - Placer altid generatoren en meter fra bygninger eller andet udstyr under brug. ADVARSEL - Brug kun generatoren på et vandret underlag. ADVARSEL - Vær opmærksom på hvordan generatoren stoppes, og forstå alle funktioner. Overlad aldrig brugen af generatoren til personer, der ikke har modtaget instruktioner om brugen. ADVARSEL - Hold børn væk fra generatoren under brug. ADVARSEL - Brug af generatoren med våde hænder kan medføre elektrisk stød. ADVARSEL - Brug ikke generatoren i regn eller sne. Sørg altid for at generatoren ikke bliver våd. BEMÆRK - Hvis du skal bruge generatoren i tynde luftlag, højere end 1500 meter over havets overflade, skal du kontakte din autoriserede Texas Power Line forhandler for vejledning. Side 2

3 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse Identifikation af komponenter Automatisk strøm kontrol (SMART) Før start - Olie Før start - benzin Før start luftfilter Start Brug af generatoren Vekselstrøm Indikatorer Jævnstrøm Olie advarsel Stop Vedligeholdelse Olie skift Luftfilter Tændrør Transport og opbevaring Specifikationer Fejlfinding...19 User manual CE Erklæring...39 Reservedele Reservedelstegning over det pågældende produkt findes på vores hjemmeside Finder du selv varenumre, giver det en hurtigere ekspedition. For køb af reservedele, kontakt venligst din nærmeste forhandler. Du finder forhandlerliste på Texas' hjemmeside. Side 3

4 2. Identifikation af komponenter Choker Øverste del benzindæksel Strømindikator Overbelastning Benzindæksel Dækplade DC stik Smart kontakt Kontrolpanel Startsnor Kontakt Dækplade til tændrør Jordstik Udstødning Sikring Oliealarm AC stik 3. Automatisk strøm kontrol (SMART) Motorhastigheden bliver automatisk justeret, når strømmen bliver frakoblet. Ligeså køres hastigheden op ved tilslutning af strømmen. Dette sikrer, at brændstofforbruget bliver holdt på et minimum. BEMÆRK - Den automatiske regulering fungerer ikke effektivt, hvis der kræves en jævn elektrisk strøm. BEMÆRK - Når der er valgt, at generatoren skal levere en kraftig, jævn strøm, placer da kontakten i OFF position for at reducere ændringer i strømmen. BEMÆRK - Når der arbejdes med DC (jævnstrøm), placer altid kontakten i OFF position. Side 4

5 4. Før start - Olie BEMÆRK - Check altid generatoren på en vandret overflade med motoren stoppet. - Det indbyggede alarmsystem vil automatisk stoppe motoren, inden olieniveauet falder under det godkendte niveau. For at undgå uforudset afbrydelse, check da regelmæssigt olieniveauet. - Kørsel med generatoren med for lidt olie kan medføre alvorlige ødelæggelser på motorens sliddele. Brug høj-syntetisk premium 4-takts olie, som opfylder de gældende krav. (API) Skru skruerne løs, der holder dækpladen på bagsiden af generatoren og fjern pladen. Check olieniveauet ved at fjerne oliepinden og tørre den med en tør, ren klud. Isæt oliepinden uden at skrue den i. Se olieniveauet på pinden. Påfyld olie hvis nødvendigt. Oliekapacitet: 0,25/0,40L. Dæksel Luftfilterkasse Fyld olie hertil Skrue Oliepind Luftfilter Aftapning 4.1. Før start - benzin Brug almindelig blyfri benzin oktan 95. Undgå at få støv, snavs eller vand i tanken. Efter påfyldning, skru benzindækslet sikkert fast. Påfyld aldrig mere benzin end det anviste mærke (figur herunder). Side 5

6 BEMÆRK - Ved transport drejes den øverste del af benzindækslet altid i OFF position Før start luftfilter Check at luftfilteret er rent og i god stand. FREMGANGSMÅDE Skru skruerne, der holder dækpladen på bagsiden af generatoren løs og fjern pladen. På luftfilterets top sidder en tap, pres denne ned og luftfilteret er løsnet. Check filteret, rens eller udskift hvis nødvendigt. skrue dæksel luftfilter ADVARSEL Brug aldrig generatoren uden luftfilter. Dette vil resulterer i at skidt og snavs bliver suget ind i motorens karburator. Side 6

7 5. Start ADVARSEL Husk at afbryde alle apparater/maskiner, der er tilsluttet generatoren før start ADVARSEL Før brug skal generatoren jordes. Dette gøres ved at forbinde jordingsudtaget på generatoren til en stel forbindelse. evt. et jordspyd. 1 Drej den øverste del af benzindækslet med uret til ON position. 2 Drej generatorens tændingskontakt til ON. Side 7

8 3 Placer maskinens choker i åben position, til venstre. Choker 4 Træk langsomt i motorens startsnor, indtil der føles modstand. Træk da kraftigt i pilens retning, som vist på billedet herunder. Lad aldrig startsnoren løbe tilbage af sig selv, følg den altid tilbage med hånden. Startsnor 5 Åbn for chokeren ved at placere den i højre position, mens motoren varmer op. Side 8

9 6. Brug af generatoren ADVARSEL For at forebygge elektrisk chok skal generatoren jordes. Dette gøres ved at forbinde generatorens steludgang med en stel forbindelse, f.eks. et jordspyd. BEMÆRK - Overskrid ikke strømstyrkegrænsen angivet for et almindeligt stik. - Forbind ikke generatoren til et lukket system i f.eks. et hus. Dette kan forårsage skader på både kredsløbet og generatoren. - Foretag ikke ændringer på generatoren. - Forbind ikke flere generatorer i en parallelforbindelse. - Forlæng ikke udstødningen på generatoren. - Ved brug af forlængerledning, brug kun kraftigt, fleksibelt kabel. - Maksimum længde for forlængerledninger: - 1.5mm 2 = 60 meter - 2.5mm 2 = 100 meter - Under brug, placer da ikke generatoren i nærheden af andre elektriske kabler. - DC udgangen kan bruges sammen med AC udgangen, men vær opmærksom på at strømstyrken kan variere, hvis belastningen er høj Vekselstrøm FREMGANGSMÅDE 1. Start generatoren og bemærk at den grønne lampe i panelet lyser grønt. 2. Tjek at det apparat, der ønskes tilsluttet er slukket. 3. Indsæt stikket i generatoren. 4. Tænd for apparatet. BEMÆRK - Vedvarende overbelastning af generatoren, som vises ved at den røde lampe lyser, kan skade generatoren og forkorte motorens levetid. - Undersøg altid at modtagerapparatet virker og er i god stand før brug. - Hvis et apparat under brug begynder at opføre sig unormalt eller pludselig stopper, skal du stoppe generatoren og afbryde strømmen ved at fjerne stikket i generatoren. Side 9

10 6.2. Indikatorer 1 - Indikatoren for drift vil lyse under almindelig drift (grønne lampe). - Hvis genaratoren bliver overbelastet, vil den grønne lampe slukkes, og den røde indikator for overbelastning vil tændes. Samtidig vil strømmen til apparatet blive afbrudt. I tilfælde af dette stop generatoren og undersøg kilden til overbelastningen. 2 Ved start af generatoren kan det forekomme at både den grønne og den røde indikator lyser samtidig. Den røde skal slukke af sig selv efter få sekunder. Hvis den ikke slukkes, stop da generatoren og undersøg kilden til fejlen. Kontakt eventuelt din autoriserede Texas Power Line forhandler. 3 Hvis der ved start ikke er lys i den grønne lampe, men derimod kun i den røde, skal du stoppe generatoren og prøve igen. Oliealarm 6.3. Jævnstrøm Forbind ladekablerne på DC udtaget på generatoren. Forbind disse til de retmæssige poler på batteriet som vist på tegningen. Når der lades på et batteri må dette kun ske under overvågning og i godt ventileret lokale, da der udvikles knaldgasser Start generatoren. Vekselstrømsudtaget kan anvendes sammen med jævnstrømsudtaget. Side 10

11 BEMÆRK 12 V udtaget på generatoren må kun bruges til opladning af 12 V automobil batterier. Ved brug af jævnstrøms udtag, må den automatiske strømstyrings ikke være slået til. ADVARSEL - For at forhindre muligheden for at skabe en gnist nær batteriet, skal du først forbinde ladekablet til generatoren og derefter til batteriet. Afmonter først kablet ved batteriet. - Ved opladning af batterier, der stadig er monteret i biler, er det vigtigt, at bilens stel kabel er fjernet fra batteriets pol. Efter endt opladning monteres stel kablet på den retmæssige pol. Denne procedure udelukker muligheden for en kortslutning imellem generatoren og bilens chassis. BEMÆRK - Forsøg ikke at starte en bil, mens en generator er forbundet til bilens batteri. Generatoren kan blive beskadiget. - Check altid at generatoren er rigtig forbundet til batteriet. ADVARSEL Følg altid de foreskrevne regler for batteri procedure. 6.4 Olie advarsel Der er indbygget en oliealarm på generatoren. Det vil sige, hvis der skulle opstå en mangel på olie under brug, vil generatoren automatisk stoppe. Samtidig vil olie lampen lyse i panelet. Side 11

12 6.5 Stop BEMÆRK I nødstilfælde kan generatoren stoppes på tænd / sluk kontakten på generatorens side. 1 Sluk apparatet og fjern stikket fra generatorens stik. 2 Sluk generatoren på tænd / sluk kontakten på generatorens side. 3 Drej den øverste del af benzindækslet mod uret til OFF position. Side 12

13 7. Vedligeholdelse BEMÆRK - Formålet med vedligeholdelsen er at holde generatoren i bedst mulig stand. - Reparationer bør altid blive udført på et autoriseret Texas Power Line værksted. hver gang 1. måned hver 3. mdr. hver 6. mdr. hvert år Del eller eller eller eller 10 timer 50 timer 100 timer Olie Check X Skift X X Luftfilter Check X Rens X Tændrør Rens juster X Benzin- tank / filter Rens Benzin slange Check Hver 2. år (udskift hvis nødvendig)2 300 timer X 1. Disse check bør udføres oftere, hvis generatoren bruges i støvede omgivelser. 7.1 Olie skift ADVARSEL Generatorens tændingskontakt og benzindækslets øverste del skal altid stå på OFF ved olieskift. BEMÆRK - Udskift olie, mens olien er varm, dette giver et komplet og hurtigt olieskift. Side 13

14 FREMGANGSMÅDE - Skru skruerne, der holder dækpladen på bagsiden af generatoren løs og fjern pladen. - Fjern oliepinden. - Hæld den brugte olie over i en beholder. - Påfyld den anbefalede olie og tjek olieniveauet. - Sæt dækpladen tilbage på generatoren og skru skruerne sikkert i. Venstre dæksel Højeste niveau Dækselskrue Oliepind Aftapning BEMÆRK Skil dig altid af med den brugte olie på den bedste måde. Dermed skåner du miljøet mest muligt. 7.2 Luftfilter ADVARSEL Brug aldrig benzin eller anden brandbar væske til at rense luftfilteret med. FREMGANGSMÅDE - Skru skruerne, der holder dækpladen på bagsiden af generatoren løs og fjern pladen. - På luftfilterets top sidder en tap, pres denne ned og luftfilteret løsnes. - Vask luftfilteret grundigt i mild sulfovand. Skyl med varmt vand. Lad luftfilteret tørre grundigt. - Blødgør filteret i ren motorolie og pres det overskydende ud med fingerne. - Sæt filteret tilbage på plads i holderen og i maskinen. - Fastgør dækpladen og skru skruen sikkert fast. Skrue Dæksel Luftfilter Side 14

15 7.3 Tændrør Anbefalet tændrør: NGK CR5HSB / DENSO U16FSR-UB FREMGANGSMÅDE - Fjern dækslet øverst på generatoren. - Fjern tændingshætten. - Fjern skidt omkring tændrøret. - Brug en tændrørsnøgle til at skrue tændrøret af med. - Check tændrøret, udskift hvis isoleringen er krakeleret. - Rens tændrøret med en stålbørste, hvis det skal bruges igen. - Mål elektrodeafstanden, pas på ikke at beskadige tændrøret. - Afstanden bør være 0,6 mm 0,7 mm. - Indsæt forsigtigt tændrøret og skru det fast med en tændrørsnøgle. - Almindeligvis skal et nyt tændrør strammes ½ omgang med en tændrørsnøgle. - Et brugt tændrør skal kun strammes 1/8 ¼ omgang. - Monter tændrørshætten. - Sæt dækslet på generatoren. 8. Transport og opbevaring BEMÆRK Ved transport skal generatoren altid stå i normal stående stilling, og den øverste del af benzindækslets drejes mod uret til OFF position ADVARSEL - Overfyld aldrig benzintanken. - Anvend aldrig generatoren mens den er ombord på et køretøj, brug kun generatoren på et åbent ventileret område. - Ved transport skal du undgå direkte sollys. Hvis generatoren er udsat for direkte sollys i mange timer, kan benzindampe fordampe, og selvantænde. - Ved transport på ujævn vej i længere tid ad gangen bør du aftappe benzinen forinden. - Vær altid opmærksom på at opbevaringsområdet er frit for støv og fugt. - Tap al brændstof af generatoren inden opbevaring. Side 15

16 FREMGANGSMÅDE - BENZIN - Tap al benzin fra tanken i en beholder. - Drej på generatorens tændingskontakt til ON position. - Løsne karburatorens aftapningsskrue og tap karburatorens benzin over i en beholder. Fjern nu tændrørshætten, og hiv i startkablet. 3-4 gange. Derved aftappes benzinen i benzinpumpen. - Drej generatorens tændingskontakt til OFF position. - Skru alle skruer sikkert på. Startsnor Aftapningsskrue FREMGANGSMÅDE - OLIE - Skift olien på generatoren. - Fjern tændrøret og hæld ca. en spiseskefuld ren motorolie ind i cylinderen. - Hiv i starterkablet 3-4 gange, derved bliver olien fordelt. Indsæt tændrøret igen. - Hiv langsomt i generatorens starterkabel, indtil der føles modstand. - Nu er generatoren klar til at blive opbevaret. Side 16

17 9. Specifikationer Dimension og vægt TGE1000Ti TGE2000Ti L x B x H 450 x 240 x 380 mm 549x291x405 mm Tør vægt 14 kg 22 kg Motor Model KG55 KG105 Motor 4-takt, OHV Slagvolumen (boring x slaglængde) 55 cc (43,5 x 36,0mm) 64 cc (56,0 x 40,0 mm) Kompression 8,5 : 1 Motor hastighed omdr/min (med Automatisk Regulering slået fra) Køling Blæserkølet Tændingssystem Transistorer Oliekapacitet SAE 30 0,25 Liter 0,40 Liter Benzintank kapacitet 2,1 Liter 4,1 Liter Lyd niveau ved 7 meters afstand 64 db(a) 59 db(a) Generator Model TGE1000Ti TGE2000Ti Volt(V) 230 Frekvens(Hz) 50 AC ud Ampere(A) 3,9 7,0 Effekt (KVA) 0,9 1,6 Max effekt (KVA) 1 2,0 DC ud Kun til opladning af bil batterier. Se pkt. 6.3 Max ladeeffekt: 8A Side 17

18 10. Fejlfinding Motor starter ikke: er der benzin i tanken? JA er generatoren tændt? NEJ NEJ fyld benzin på tanken tænd generatoren JA er der nok olie på? NEJ fyld olie på JA er der gnist fra tændrøret NEJ udskift tændrøret NEJ stadig ingen gnist NEJ Tag kontakt til et autoriseret Texas Power Line

19 Apparatet virker ikke. Lyser output lampen JA NEJ Lyser alarm lampen Check at apparatet virker NEJ JA NEJ Tag kontakt til et autoriseret Texas Power Line værksted JA Udskift det elektriske apparat, eller udstyr. Ingen strøm i DC udtaget Er det automatiske sikringssystem slslået til? NEJ Slå det til JA Tag kontakt til et autoriseret Texas Power Line værksted Page 20

20 User manual Always read the user manual thoroughly before using the generator. Never use the generator in a closed room/area. Exhaust may cause suffocation. The exhaust pipe becomes very hot during operation. Do not touch the exhaust pipe after use. Only use approved cables. Fuel is very flammable, be careful when filling with gasoline. Do not fill when you are close to open fire, lighted cigarettes, sparks or similar. Always clean up spilled gasoline. Standby power generators for buildings must only be connected by an authorised electrician, who must comply with the regulations in question. Incorrect connection can make the power/electricity run back to the generator. This can cause an electric shock if a person gets in contact with the generator. After the power has been restored the generator may explode, burn or cause a burn in the electric system. Always inspect all connections before you start the machine. This can prevent an accident. Always place the generator 1 meter away from buildings or other equipment during operation. Only use the generator on a horizontal surface. Draw attention to how the generator is to be stopped and understand all its functions. Never leave the use of the generator to persons who has not received any instruction about the operation. Keep children away from the generator during operation. Using the generator with wet hands may lead to electric shock. Never use the generator in rain or snow. Always make sure that the generator does not become wet. NOTE If you are going to use the generator in thin statums of air, higher than 1500 meter above water surface you shall contact your Texas Power Line dealer for guidance. Page 21

21 1. Contents 1. Contents Identification of components Automatic current control (SMART) Before start - Oil Before start - gasoline Before start - air filter Start Operation of the generator Alternating current Indicators Direct current Oil warning Stop Maintenance Changing oil Air filter Spark plug Transport and storage Specifications Trouble shooting CE Certificate of conformity CE Certificate of conformity...39 Spare parts Part list and explosive drawings for the specific product, can be found on our website If you help find part numbers yourself, it will ease the service. For purchase of spare parts, please contact your dealer. Page 22

22 2. Identification of components Choker Fuel cap cent lever Smart-Throttle switch Over load indicator Fuel cap Cover DC Smart contact Control panel Starter Engine switch Cover for fuse Ground terminal Muffler DC circuit protector Oil indicator AC 3. Automatic current control (SMART) The engine speed is automatically adjusted, when the current is disconnected. The same way the speed goes up when you connect the current. This ensures the fuel consumption being held at a minimum. BEMÆRK - The automatic regulation does not work effectively if an even electric current is needed. BEMÆRK - When the generator is to produce a heavy, even current you shall place the switch in the OFF position in order to reduce changes in the current. BEMÆRK - When you work with DC (Direct Current), always place the switch in the OFF position. Switch Page 23

23 4. Before start - Oil NOTE - Always inspect the generator on a horizontal surface with a turned-off engine. - The in-built alarm system will automatically stop the engine before the oil level drops under the approved level. In order to avoid unpredicted disconnection you shall check the oil level regularly. - Using the generator with too little oil can cause severe damages to the wear parts of the engine. Use full-synthetic premium 4-stroke oil, which meets the demands in question.(api) Loosen the screws that tighten the plate on the backside of the generator and remove the plate. Check the oil level by removing the oil stick, clean it with a dry clean cloth. Insert the oil stick without screwing it in. See the oil level on the stick. Fill with oil if necessary. Oil capacity: 0,25/0,40 L. Fill oil until here Screw Left maintenance cover Air cleaner cover Oil stick Oliepind Oil filler hole Page 24

24 4.1. Before start - gasoline Use regular unleaded 95 octane gasoline. Avoid getting dust, dirt or water in the tank. After filling, fasten the tank cover securely. Only fill fuel to the indicated marking (see figure below). Fuel cap Fill untill here NOTE - By transport you always turn the upper part of the gasoline cover to the OFF position. Fuel cap 4.2. Before start - air filter Check that the air filter is clean and in good shape. PROCEDURE Loosen the screws that fasten the plate on the backside of the generator and remove the plate. On the top of the air filter a tap is placed, press this down and the air filter is loosened. Check the filter and clean it, replace if necessary. WARNING Never use the generator without an air filter. This will result in dirt being drawn into the carburettor of the engine. Page 25

25 5. Start WARNING Disconnect all machines connected to the generator before starting. WARNING Before use the generator must be grounded. Connect the ground take off on the generator with a frame connection e.g. an earth auger. 1 Turn the upper part of the fuel cover clockwise to the ON position. Gasoline cover 2 Turn the ignition switch to the ON position. Ignition switch Page 26

26 3 Place the choke of the machine in open position. To the right. Choke 4 Pull slowly in the starting cord of the engine until you feel resistance. Then you pull one heavy long draw. Never let the starting cord run back by itself, always follow it with your hand. Starting cord 5 Close the choke by placing it in the right position while the engine is warming up. Page 27

27 6. Operation of the generator WARNING In order to prevent electric shock, the generator must be grounded. This is done by connecting the frame take off of the generator with a frame connections e.g. an earth auger. NOTE - Do not exceed the voltage limit stated for a regular plug. - Do not connect the generator to a closed system in e.g. a house. This may cause damages on both the circuit and the generator. - Do not make any amendments to the generator. - Do not connect more generators in a parallel connection. - Do not extend the exhaustion on the generator. - By using an extension cord you shall use a heavy and flexible cable. - Maximum length of extension cords: mm 2 = 60 meters mm 2 = 100 meters - During operation you must not place the generator close to any other electrical cables. - The DC exit can be used together with the AC exit, but draw attention to the current intensity being able to vary if the load is too high Alternating current PROCEDURE 5. Start the generator and note that the green light in the panel goes green. 6. Make sure that the apparatus you want to use has been turned off. 7. Insert the plug into the generator. 8. Turn the apparatus on*. NOTE - Continued overload of the generator (indicated by a red light) can damage the generator and shorten the life of the engine. - Always inspect that the receiver apparatus works and is in good shape before use. - If the apparatus starts performing irregularly or if the engine suddenly stops during operation you shall stop the generator and disrupt the current by removing the plug from the generator. Page 28

28 6.2. Indicators 1 - The running indicator will be lit during regular running (green light). - If the generator is overloaded the green light will turn itself off and the red indicator for overload will be lit. At the same time the current for the apparatus will be disconnected. In this case you must stop the generator and inspect it for the source of the overload. 2 When starting the generator it may occur that both the green as well as the red indicator is lit. The red indicator should turn itself off in a few seconds. If not you must stop the generator and inspect it for the source of the overload. You can also contact your dealer. 3 When starting if the green indicator is not lit, but the red indicator is, you must stop the generator and retry. Current out green light Overload red light Oilalarm 6.3. Direct current Connect the charging cables on the DC take-off on the generator to the correct poles as shown on the drawing. When charging a battery this must be done under surveillance and in a well ventilated room as spark gasses are being produced Start the generator. The take off for alternating current can be used with the direct current take-off. Page 29

29 NOTE 12 V take-off on the generator must only be used for charging 12 V automobile batteries. By use of direct current take off the automatic current control must be turned off. WARNING - In order to prevent the possibility of a spark close to the battery, you must first connect the charging cable to the generator and thereafter to the battery. When dismounting, start by dismounting the battery. - When charging batteries which are still mounted in cars, it is important that the frame cable has been removed from the pole of the battery. After charging the frame cable is mounted on the correct pole. - This procedure prevents the risk of a short circuit between generator and the chassis of the car. NOTE - Do not try to start a car while the generator is connected to the battery of the car. The generator may be damaged. - Always check that the generator has been correctly connected to the battery. WARNING Always respect the indicated instructions for use of battery Page 30

30 6.4 Oil warning There is an inbuilt oil alarm on the generator. This means that if the generator is lacking oil during operation the generator will stop automatically. At the same time the oil lamp in the panel will be lit. Oil alarm 6.5 Stop NOTE In case of emergency the generator can be turned off on the ON/OFF switch on the side of the generator. 1 Turn the apparatus off and remove the plug from the generator. 2 Turn the generator off on the ON/OFF switch on the side of the generator. Engine Switch 3 Turn the upper part of the gasoline cover anti-clockwise to the OFF position. Fuel cap Page 31

31 7. Maintenance NOTE - The purpose of the maintenance is to keep the generator in its best possible shape. - Repairs should always be carried out by an authorized Texas Power Line dealer. Every use 1. month every 3. month. every 6. month. Part or or or 10 hours 50 hours 100 hours Oil Check X Replace X X Air filter Check X Clean X1 Sparking plug Clean adjust X Sparking plug spark screen Clean X Gasoline- tank / filter Clean Gasoline hose Check Every 2nd year (replace if necessary) every year or 300 hours X Check should be carried out more often if the generator is being used in dusty areas. 7.1 Changing oil WARNING The ignition switch and upper part of the gasoline cover of the generator must always be in the OFF position when changing oil. NOTE - Replace oil while the oil is still warm this gives a complete and quick oil change. Page 32

32 PROCEDURE - Unfasten the screws that fasten the plate on the back side of the generator and remove the plate. - Remove the oil stick. - Pour the used oil into a can. - Fill with the recommended oil and check the oil level. - Put the plate back in its place and fasten the screws safely. Left cover Max. level Cover screw Oil stick NOTE Always get rid of the used oil in the best way so that you save the environment as much as possible. 7.2 Air filter WARNING Never use gasoline or other flammable fluids to clean the air filter. PROCEDURE - Unfasten the screws that fasten the plate on the back side of the generator and remove the plate. - On the top of the air filter a tap is placed, press this down and the air filter is loosened. - Wash the air filter thoroughly in mild soapy water. Rinse with warm water. Let the air filter dry thoroughly. - Soften the filter in pure engine oil and squeeze the filter for redundant oil. - Put the filter back in its place in the holder and in the machine. - Put the plate back in its place and fasten with screws. Air cleaner body Screw Air filter box Air cleaner Insert here Drain tap Page 33

33 7.3 Spark plug Recommended spark plugs: NGK CR5HSB / DENSO U16FSR-UB PROCEDURE - Remove the cover at the top of the generator. - Remove the sparking plug cover. - Remove dirt around the sparking plug. - Use a sparking plug wrench to unfasten the sparking plug. - Check the sparking plug, replace if the isolation has cracked. - Clean the sparking plug with a steel brush if you want to reuse it. - Measure the electrode distance, be careful not to damage the sparking plug. - The distance should be 0,6 mm 0,7 mm. - Insert the sparking plug carefully and fasten it with a sparking plug wrench. - Normally you have to fasten a new sparking plug by ½ turn by the means of the sparking plug wrench. - You only have to fasten a used sparking plug by 1/8 ¼ turn. - Mount the sparking plug cover. - Put the cover back on the generator. Cover Handle Wrench Cap 8. Transport and storage NOTE By transport the generator must be placed in normal standing position and the upper part of the gasoline cover is turned anti-clockwise to the OFF position. WARNING - Never overfill the fuel tank. - Never use the generator while it is onboard a vehicle, only operate the generator in an open and ventilated area. - By transport you must avoid direct sun light. If the generator is exposed for direct sun light for many hours, gasoline steams may evaporate and self-ignite. - By transport on uneven roads for longer periods of time you should drain all gasoline. - Always draw attention to the storage area being free for dust and damps. - Drain all fuel from the generator before storage. Page 34

34 PROCEDURE - GASOLINE - Drain all gasoline from the tank into a container. - Turn the ignition switch of the generator to the ON position. - Loosen the delivery screw of the carburettor and drain all the fuel of the carburettor into a tank. - Remove the sparking plug cover and pull the starting cable 3-4 times. Thereby the fuel is drained in the gasoline pump. - Turn the ignition switch of the generator to the OFF position - Fasten all screws securely Starting cord PROCEDURE - OIL - Change the oil on the generator. - Remove the sparking plug and pour app. one spoonful of pure engine oil into the cylinder. - Pull the starting cable 3-4 times, so that the oil is allocated. Put the sparking plug back in its place. - Pull the starting cable of the generator slowly until you feel resistance. - Now the generator is ready to be stored. Page 35

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

2004/2. Generator TGH 2300. DK: Betjeningsvejledning GB: User manual

2004/2. Generator TGH 2300. DK: Betjeningsvejledning GB: User manual 2004/2 DK: Betjeningsvejledning GB: User manual Generator TGH 2300 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Model

DK Betjeningsvejledning Model 2005/3 DK Betjeningsvejledning Model Street 50-4X Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S - Danmark Tel: +45 6395 5555 www.texas.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Registrering af produkt / reservedele...

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner.

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner. PILLE PRESSE Lav dine egne piller! N-MICRO pellet machine is the easiest way to Pellet. N-MICRO has been projected and developed properly for home and small pellet production, so every carpenter, farmer

Læs mere

Brændekløver. Betjeningsvejledning 2004/1 DK

Brændekløver. Betjeningsvejledning 2004/1 DK 2004/1 DK Brændekløver Power Split 2600 HV Diesel / Benzin Betjeningsvejledning Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 - Højby DK-5260 Odense S Tlf. +45 6395 5555 fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.dk

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions GD 000, GDP 000, HDS 000, GDS 000 Operating Instructions 0740568 A English... 8 Deutsch... 0 Français... Nederlands... 4 Italiano... 6 Norsk... 8 Svenska... 0 Dansk... Suomi... 4 Español... 6 Português...

Læs mere

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1 EcoAIR DESIGN 3 1 2 4 5 SW1.1 SW1.2 SW1.3 SW1.4 SW1.5 6 P3 P2 7 P1 Fig.1 Fig.2 N Fig.3 N Fig.4 N Fig.5 - min. + P2 Fig.6 N Fig.7 N Fig.8 N Fig.9 - min. + P2 - HR%. + Fig.10 P3 N Fig.11 Dansk EcoAIR Design

Læs mere

MI-300K Bruger manual

MI-300K Bruger manual MI-300K Bruger manual 1 Indholdsfortegnelse: Basis information Produkt specifikationer Side 5 Produkt indhold Side 6 Enheds betegnelse Side 7 Programmering Kom godt i gang Side 8 Personlig brugerkode Side

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Assembly. dansprint aps v/ Ole Tor Strandmarksvej 27 C, 2760 Hvidovre, Danmark tel +45 44 69 88 00 fax +45 44 69 88 80 UNLOCKED LOCKED

Assembly. dansprint aps v/ Ole Tor Strandmarksvej 27 C, 2760 Hvidovre, Danmark tel +45 44 69 88 00 fax +45 44 69 88 80 UNLOCKED LOCKED Assembly KAYAK AK 1. Turn profile upside-down, mount the front leg from the front side of the profile. Note that the front leg is positioned by a stopper - this is to help the mounting of the swing-wheel.

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Texas Off-Roader 50-4

Texas Off-Roader 50-4 2003 / 2 Betjeningsvejledning Off-Roader Texas Off-Roader 50-4 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. +45 6395 5555 Fax. +45 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene ENG Features Layout The ASA-30 can be used either as an additional siren connected to your alarm system or as an independent siren connected

Læs mere

S3 50CC BRUGERMANUAL. www.tmsmotor.dk. TMS importeres og distribueres af Trend-import.dk

S3 50CC BRUGERMANUAL. www.tmsmotor.dk. TMS importeres og distribueres af Trend-import.dk TMS importeres og distribueres af Trend-import.dk Hovedkontor Danmark: Trend-mport.dk - Filial af Trendimport i Stockholm AB, Sverige Lunikvej 30 A 2670 Greve Telefon: 2628 8042 Telefax: 4390 7377 S3 50CC

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Bernhard Fabricius, IT-afdelingen Version 0.1, 2009-05-23 Tilmelding For at få adgang til VPN klienten skal der udfyldes

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express Hvorfor farligt gods? Hvad er de gældende regler for de forskellige transportformer? Lithium batterier eller celler bruges i en lang række elektroniske enheder. Disse betragtes som farligt gods, fordi

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugervejledning User Manual BS12

Brugervejledning User Manual BS12 Brugervejledning User Manual BS12 ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke stilles genstande fyldt med væske, såsom vaser på apparatet. Netstikket kan benyttes som hovedafbryder

Læs mere

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Brugervejledning Smart Imaging Stand IPT-DS10M Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Smart Imaging-holder...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Grundlæggende...5

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks.

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks. Fra: Finn Alsgren [mailto:finn.alsgren@norwin.dk] Sendt: 18. juni 2012 13:23 Til: Arne Graae Jensen Cc: Bruno Andersen Emne: FW: Godkendt dansk 750 kw mølle - Kan leveres som ny - Kan holdes under 80m

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English IHCRemote Manual For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English For English manual, go to page 10. Hent opdateringer til IHCRemote gratis via itunes App Store eller Google Play. Manualen er gældende for IHCRemote

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions Betjeningsvejledning (Danish) 2 Rev F Zephyr Betjeningsvejledning vigtige sikkerhedsforanstaltninger Dette produkt er kun til anvendelse i hjemmet. Når der anvendes elektriske produkter,

Læs mere

=. Stil temperaturknappen på

=. Stil temperaturknappen på FRITSTÅENDE KERAMISK KOMFUR BRUGERMANUAL HKK66 Kære kunde, Vores mål er at tilbyde dig produkter, der er bedre, end du forventer og tilbyde produkter, der er producerede i moderne faciliteter og nøje testede

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Docubind TL350 EURO Edition Serial No. Date Name 1 QJP0012- November 2004 GBC Portuguesa Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Version Product No. Docubind

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

FSC Online Claims Platform. Workshop om CoC byrden

FSC Online Claims Platform. Workshop om CoC byrden FSC Online Claims Platform Workshop om CoC byrden How does the current system work? Company A sells FSC certified products to FSC 100% Certification body A audits Company A s volume summary No one controls

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

GB Assembly instructions DK Monteringsanvisning. POWERTEX Wire Rope Grip PWRG

GB Assembly instructions DK Monteringsanvisning. POWERTEX Wire Rope Grip PWRG GB Assembly instructions DK Monteringsanvisning! PWRG-10-2014 POWERTEX Wire Rope Grip PWRG 1 POWERTEX Wire Rope Grip Assembly instructions (GB) (Original instructions) Read through these user instructions

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere