TGE 1000 Ti. TGE 2000 Ti. Betjeningsvejledning User manual. Generator 2004 / 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TGE 1000 Ti. TGE 2000 Ti. Betjeningsvejledning User manual. Generator 2004 / 1"

Transkript

1 2004 / 1 Betjeningsvejledning User manual Generator TGE 1000 Ti TGE 2000 Ti Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf Fax

2 ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen før brug af din generator. ADVARSEL - Brug aldrig generatoren i et lukket lokale / område. Udstødningsgas kan medføre kvælning. ADVARSEL - Udstødningsrøret bliver meget varmt under brug. Vær opmærksom på ikke at røre ved udstødningsrøret umiddelbart efter brug. ADVARSEL - Brug kun godkendte kabler. ADVARSEL - Benzin er meget brandfarligt, vær derfor altid forsigtig med påfyldning af dette. Påfyld ikke benzin i nærheden af åben ild, tændte cigaretter eller lignende. Tør altid spildt benzin grundigt op. ADVARSEL - Nødstrømsgeneratorer til bygninger må kun tilsluttes af en autoriseret elektriker, som skal rette sig efter gældende love. Ukorrekte tilslutninger kan forårsage, at strømmen løber retur til generatoren. Dette kan resultere i, at personer, der kommer i kontakt med generatoren, kan få elektrisk stød. Efter strømmen er genoprettet, kan generatoren eksplodere, brænde, eller medføre brand i det elektriske system. ADVARSEL - Check altid alle tilslutninger, før du starter maskinen. Dette kan forebygge uheld. ADVARSEL - Placer altid generatoren en meter fra bygninger eller andet udstyr under brug. ADVARSEL - Brug kun generatoren på et vandret underlag. ADVARSEL - Vær opmærksom på hvordan generatoren stoppes, og forstå alle funktioner. Overlad aldrig brugen af generatoren til personer, der ikke har modtaget instruktioner om brugen. ADVARSEL - Hold børn væk fra generatoren under brug. ADVARSEL - Brug af generatoren med våde hænder kan medføre elektrisk stød. ADVARSEL - Brug ikke generatoren i regn eller sne. Sørg altid for at generatoren ikke bliver våd. BEMÆRK - Hvis du skal bruge generatoren i tynde luftlag, højere end 1500 meter over havets overflade, skal du kontakte din autoriserede Texas Power Line forhandler for vejledning. Side 2

3 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse Identifikation af komponenter Automatisk strøm kontrol (SMART) Før start - Olie Før start - benzin Før start luftfilter Start Brug af generatoren Vekselstrøm Indikatorer Jævnstrøm Olie advarsel Stop Vedligeholdelse Olie skift Luftfilter Tændrør Transport og opbevaring Specifikationer Fejlfinding...19 User manual CE Erklæring...39 Reservedele Reservedelstegning over det pågældende produkt findes på vores hjemmeside Finder du selv varenumre, giver det en hurtigere ekspedition. For køb af reservedele, kontakt venligst din nærmeste forhandler. Du finder forhandlerliste på Texas' hjemmeside. Side 3

4 2. Identifikation af komponenter Choker Øverste del benzindæksel Strømindikator Overbelastning Benzindæksel Dækplade DC stik Smart kontakt Kontrolpanel Startsnor Kontakt Dækplade til tændrør Jordstik Udstødning Sikring Oliealarm AC stik 3. Automatisk strøm kontrol (SMART) Motorhastigheden bliver automatisk justeret, når strømmen bliver frakoblet. Ligeså køres hastigheden op ved tilslutning af strømmen. Dette sikrer, at brændstofforbruget bliver holdt på et minimum. BEMÆRK - Den automatiske regulering fungerer ikke effektivt, hvis der kræves en jævn elektrisk strøm. BEMÆRK - Når der er valgt, at generatoren skal levere en kraftig, jævn strøm, placer da kontakten i OFF position for at reducere ændringer i strømmen. BEMÆRK - Når der arbejdes med DC (jævnstrøm), placer altid kontakten i OFF position. Side 4

5 4. Før start - Olie BEMÆRK - Check altid generatoren på en vandret overflade med motoren stoppet. - Det indbyggede alarmsystem vil automatisk stoppe motoren, inden olieniveauet falder under det godkendte niveau. For at undgå uforudset afbrydelse, check da regelmæssigt olieniveauet. - Kørsel med generatoren med for lidt olie kan medføre alvorlige ødelæggelser på motorens sliddele. Brug høj-syntetisk premium 4-takts olie, som opfylder de gældende krav. (API) Skru skruerne løs, der holder dækpladen på bagsiden af generatoren og fjern pladen. Check olieniveauet ved at fjerne oliepinden og tørre den med en tør, ren klud. Isæt oliepinden uden at skrue den i. Se olieniveauet på pinden. Påfyld olie hvis nødvendigt. Oliekapacitet: 0,25/0,40L. Dæksel Luftfilterkasse Fyld olie hertil Skrue Oliepind Luftfilter Aftapning 4.1. Før start - benzin Brug almindelig blyfri benzin oktan 95. Undgå at få støv, snavs eller vand i tanken. Efter påfyldning, skru benzindækslet sikkert fast. Påfyld aldrig mere benzin end det anviste mærke (figur herunder). Side 5

6 BEMÆRK - Ved transport drejes den øverste del af benzindækslet altid i OFF position Før start luftfilter Check at luftfilteret er rent og i god stand. FREMGANGSMÅDE Skru skruerne, der holder dækpladen på bagsiden af generatoren løs og fjern pladen. På luftfilterets top sidder en tap, pres denne ned og luftfilteret er løsnet. Check filteret, rens eller udskift hvis nødvendigt. skrue dæksel luftfilter ADVARSEL Brug aldrig generatoren uden luftfilter. Dette vil resulterer i at skidt og snavs bliver suget ind i motorens karburator. Side 6

7 5. Start ADVARSEL Husk at afbryde alle apparater/maskiner, der er tilsluttet generatoren før start ADVARSEL Før brug skal generatoren jordes. Dette gøres ved at forbinde jordingsudtaget på generatoren til en stel forbindelse. evt. et jordspyd. 1 Drej den øverste del af benzindækslet med uret til ON position. 2 Drej generatorens tændingskontakt til ON. Side 7

8 3 Placer maskinens choker i åben position, til venstre. Choker 4 Træk langsomt i motorens startsnor, indtil der føles modstand. Træk da kraftigt i pilens retning, som vist på billedet herunder. Lad aldrig startsnoren løbe tilbage af sig selv, følg den altid tilbage med hånden. Startsnor 5 Åbn for chokeren ved at placere den i højre position, mens motoren varmer op. Side 8

9 6. Brug af generatoren ADVARSEL For at forebygge elektrisk chok skal generatoren jordes. Dette gøres ved at forbinde generatorens steludgang med en stel forbindelse, f.eks. et jordspyd. BEMÆRK - Overskrid ikke strømstyrkegrænsen angivet for et almindeligt stik. - Forbind ikke generatoren til et lukket system i f.eks. et hus. Dette kan forårsage skader på både kredsløbet og generatoren. - Foretag ikke ændringer på generatoren. - Forbind ikke flere generatorer i en parallelforbindelse. - Forlæng ikke udstødningen på generatoren. - Ved brug af forlængerledning, brug kun kraftigt, fleksibelt kabel. - Maksimum længde for forlængerledninger: - 1.5mm 2 = 60 meter - 2.5mm 2 = 100 meter - Under brug, placer da ikke generatoren i nærheden af andre elektriske kabler. - DC udgangen kan bruges sammen med AC udgangen, men vær opmærksom på at strømstyrken kan variere, hvis belastningen er høj Vekselstrøm FREMGANGSMÅDE 1. Start generatoren og bemærk at den grønne lampe i panelet lyser grønt. 2. Tjek at det apparat, der ønskes tilsluttet er slukket. 3. Indsæt stikket i generatoren. 4. Tænd for apparatet. BEMÆRK - Vedvarende overbelastning af generatoren, som vises ved at den røde lampe lyser, kan skade generatoren og forkorte motorens levetid. - Undersøg altid at modtagerapparatet virker og er i god stand før brug. - Hvis et apparat under brug begynder at opføre sig unormalt eller pludselig stopper, skal du stoppe generatoren og afbryde strømmen ved at fjerne stikket i generatoren. Side 9

10 6.2. Indikatorer 1 - Indikatoren for drift vil lyse under almindelig drift (grønne lampe). - Hvis genaratoren bliver overbelastet, vil den grønne lampe slukkes, og den røde indikator for overbelastning vil tændes. Samtidig vil strømmen til apparatet blive afbrudt. I tilfælde af dette stop generatoren og undersøg kilden til overbelastningen. 2 Ved start af generatoren kan det forekomme at både den grønne og den røde indikator lyser samtidig. Den røde skal slukke af sig selv efter få sekunder. Hvis den ikke slukkes, stop da generatoren og undersøg kilden til fejlen. Kontakt eventuelt din autoriserede Texas Power Line forhandler. 3 Hvis der ved start ikke er lys i den grønne lampe, men derimod kun i den røde, skal du stoppe generatoren og prøve igen. Oliealarm 6.3. Jævnstrøm Forbind ladekablerne på DC udtaget på generatoren. Forbind disse til de retmæssige poler på batteriet som vist på tegningen. Når der lades på et batteri må dette kun ske under overvågning og i godt ventileret lokale, da der udvikles knaldgasser Start generatoren. Vekselstrømsudtaget kan anvendes sammen med jævnstrømsudtaget. Side 10

11 BEMÆRK 12 V udtaget på generatoren må kun bruges til opladning af 12 V automobil batterier. Ved brug af jævnstrøms udtag, må den automatiske strømstyrings ikke være slået til. ADVARSEL - For at forhindre muligheden for at skabe en gnist nær batteriet, skal du først forbinde ladekablet til generatoren og derefter til batteriet. Afmonter først kablet ved batteriet. - Ved opladning af batterier, der stadig er monteret i biler, er det vigtigt, at bilens stel kabel er fjernet fra batteriets pol. Efter endt opladning monteres stel kablet på den retmæssige pol. Denne procedure udelukker muligheden for en kortslutning imellem generatoren og bilens chassis. BEMÆRK - Forsøg ikke at starte en bil, mens en generator er forbundet til bilens batteri. Generatoren kan blive beskadiget. - Check altid at generatoren er rigtig forbundet til batteriet. ADVARSEL Følg altid de foreskrevne regler for batteri procedure. 6.4 Olie advarsel Der er indbygget en oliealarm på generatoren. Det vil sige, hvis der skulle opstå en mangel på olie under brug, vil generatoren automatisk stoppe. Samtidig vil olie lampen lyse i panelet. Side 11

12 6.5 Stop BEMÆRK I nødstilfælde kan generatoren stoppes på tænd / sluk kontakten på generatorens side. 1 Sluk apparatet og fjern stikket fra generatorens stik. 2 Sluk generatoren på tænd / sluk kontakten på generatorens side. 3 Drej den øverste del af benzindækslet mod uret til OFF position. Side 12

13 7. Vedligeholdelse BEMÆRK - Formålet med vedligeholdelsen er at holde generatoren i bedst mulig stand. - Reparationer bør altid blive udført på et autoriseret Texas Power Line værksted. hver gang 1. måned hver 3. mdr. hver 6. mdr. hvert år Del eller eller eller eller 10 timer 50 timer 100 timer Olie Check X Skift X X Luftfilter Check X Rens X Tændrør Rens juster X Benzin- tank / filter Rens Benzin slange Check Hver 2. år (udskift hvis nødvendig)2 300 timer X 1. Disse check bør udføres oftere, hvis generatoren bruges i støvede omgivelser. 7.1 Olie skift ADVARSEL Generatorens tændingskontakt og benzindækslets øverste del skal altid stå på OFF ved olieskift. BEMÆRK - Udskift olie, mens olien er varm, dette giver et komplet og hurtigt olieskift. Side 13

14 FREMGANGSMÅDE - Skru skruerne, der holder dækpladen på bagsiden af generatoren løs og fjern pladen. - Fjern oliepinden. - Hæld den brugte olie over i en beholder. - Påfyld den anbefalede olie og tjek olieniveauet. - Sæt dækpladen tilbage på generatoren og skru skruerne sikkert i. Venstre dæksel Højeste niveau Dækselskrue Oliepind Aftapning BEMÆRK Skil dig altid af med den brugte olie på den bedste måde. Dermed skåner du miljøet mest muligt. 7.2 Luftfilter ADVARSEL Brug aldrig benzin eller anden brandbar væske til at rense luftfilteret med. FREMGANGSMÅDE - Skru skruerne, der holder dækpladen på bagsiden af generatoren løs og fjern pladen. - På luftfilterets top sidder en tap, pres denne ned og luftfilteret løsnes. - Vask luftfilteret grundigt i mild sulfovand. Skyl med varmt vand. Lad luftfilteret tørre grundigt. - Blødgør filteret i ren motorolie og pres det overskydende ud med fingerne. - Sæt filteret tilbage på plads i holderen og i maskinen. - Fastgør dækpladen og skru skruen sikkert fast. Skrue Dæksel Luftfilter Side 14

15 7.3 Tændrør Anbefalet tændrør: NGK CR5HSB / DENSO U16FSR-UB FREMGANGSMÅDE - Fjern dækslet øverst på generatoren. - Fjern tændingshætten. - Fjern skidt omkring tændrøret. - Brug en tændrørsnøgle til at skrue tændrøret af med. - Check tændrøret, udskift hvis isoleringen er krakeleret. - Rens tændrøret med en stålbørste, hvis det skal bruges igen. - Mål elektrodeafstanden, pas på ikke at beskadige tændrøret. - Afstanden bør være 0,6 mm 0,7 mm. - Indsæt forsigtigt tændrøret og skru det fast med en tændrørsnøgle. - Almindeligvis skal et nyt tændrør strammes ½ omgang med en tændrørsnøgle. - Et brugt tændrør skal kun strammes 1/8 ¼ omgang. - Monter tændrørshætten. - Sæt dækslet på generatoren. 8. Transport og opbevaring BEMÆRK Ved transport skal generatoren altid stå i normal stående stilling, og den øverste del af benzindækslets drejes mod uret til OFF position ADVARSEL - Overfyld aldrig benzintanken. - Anvend aldrig generatoren mens den er ombord på et køretøj, brug kun generatoren på et åbent ventileret område. - Ved transport skal du undgå direkte sollys. Hvis generatoren er udsat for direkte sollys i mange timer, kan benzindampe fordampe, og selvantænde. - Ved transport på ujævn vej i længere tid ad gangen bør du aftappe benzinen forinden. - Vær altid opmærksom på at opbevaringsområdet er frit for støv og fugt. - Tap al brændstof af generatoren inden opbevaring. Side 15

16 FREMGANGSMÅDE - BENZIN - Tap al benzin fra tanken i en beholder. - Drej på generatorens tændingskontakt til ON position. - Løsne karburatorens aftapningsskrue og tap karburatorens benzin over i en beholder. Fjern nu tændrørshætten, og hiv i startkablet. 3-4 gange. Derved aftappes benzinen i benzinpumpen. - Drej generatorens tændingskontakt til OFF position. - Skru alle skruer sikkert på. Startsnor Aftapningsskrue FREMGANGSMÅDE - OLIE - Skift olien på generatoren. - Fjern tændrøret og hæld ca. en spiseskefuld ren motorolie ind i cylinderen. - Hiv i starterkablet 3-4 gange, derved bliver olien fordelt. Indsæt tændrøret igen. - Hiv langsomt i generatorens starterkabel, indtil der føles modstand. - Nu er generatoren klar til at blive opbevaret. Side 16

17 9. Specifikationer Dimension og vægt TGE1000Ti TGE2000Ti L x B x H 450 x 240 x 380 mm 549x291x405 mm Tør vægt 14 kg 22 kg Motor Model KG55 KG105 Motor 4-takt, OHV Slagvolumen (boring x slaglængde) 55 cc (43,5 x 36,0mm) 64 cc (56,0 x 40,0 mm) Kompression 8,5 : 1 Motor hastighed omdr/min (med Automatisk Regulering slået fra) Køling Blæserkølet Tændingssystem Transistorer Oliekapacitet SAE 30 0,25 Liter 0,40 Liter Benzintank kapacitet 2,1 Liter 4,1 Liter Lyd niveau ved 7 meters afstand 64 db(a) 59 db(a) Generator Model TGE1000Ti TGE2000Ti Volt(V) 230 Frekvens(Hz) 50 AC ud Ampere(A) 3,9 7,0 Effekt (KVA) 0,9 1,6 Max effekt (KVA) 1 2,0 DC ud Kun til opladning af bil batterier. Se pkt. 6.3 Max ladeeffekt: 8A Side 17

18 10. Fejlfinding Motor starter ikke: er der benzin i tanken? JA er generatoren tændt? NEJ NEJ fyld benzin på tanken tænd generatoren JA er der nok olie på? NEJ fyld olie på JA er der gnist fra tændrøret NEJ udskift tændrøret NEJ stadig ingen gnist NEJ Tag kontakt til et autoriseret Texas Power Line

19 Apparatet virker ikke. Lyser output lampen JA NEJ Lyser alarm lampen Check at apparatet virker NEJ JA NEJ Tag kontakt til et autoriseret Texas Power Line værksted JA Udskift det elektriske apparat, eller udstyr. Ingen strøm i DC udtaget Er det automatiske sikringssystem slslået til? NEJ Slå det til JA Tag kontakt til et autoriseret Texas Power Line værksted Page 20

20 User manual Always read the user manual thoroughly before using the generator. Never use the generator in a closed room/area. Exhaust may cause suffocation. The exhaust pipe becomes very hot during operation. Do not touch the exhaust pipe after use. Only use approved cables. Fuel is very flammable, be careful when filling with gasoline. Do not fill when you are close to open fire, lighted cigarettes, sparks or similar. Always clean up spilled gasoline. Standby power generators for buildings must only be connected by an authorised electrician, who must comply with the regulations in question. Incorrect connection can make the power/electricity run back to the generator. This can cause an electric shock if a person gets in contact with the generator. After the power has been restored the generator may explode, burn or cause a burn in the electric system. Always inspect all connections before you start the machine. This can prevent an accident. Always place the generator 1 meter away from buildings or other equipment during operation. Only use the generator on a horizontal surface. Draw attention to how the generator is to be stopped and understand all its functions. Never leave the use of the generator to persons who has not received any instruction about the operation. Keep children away from the generator during operation. Using the generator with wet hands may lead to electric shock. Never use the generator in rain or snow. Always make sure that the generator does not become wet. NOTE If you are going to use the generator in thin statums of air, higher than 1500 meter above water surface you shall contact your Texas Power Line dealer for guidance. Page 21

21 1. Contents 1. Contents Identification of components Automatic current control (SMART) Before start - Oil Before start - gasoline Before start - air filter Start Operation of the generator Alternating current Indicators Direct current Oil warning Stop Maintenance Changing oil Air filter Spark plug Transport and storage Specifications Trouble shooting CE Certificate of conformity CE Certificate of conformity...39 Spare parts Part list and explosive drawings for the specific product, can be found on our website If you help find part numbers yourself, it will ease the service. For purchase of spare parts, please contact your dealer. Page 22

22 2. Identification of components Choker Fuel cap cent lever Smart-Throttle switch Over load indicator Fuel cap Cover DC Smart contact Control panel Starter Engine switch Cover for fuse Ground terminal Muffler DC circuit protector Oil indicator AC 3. Automatic current control (SMART) The engine speed is automatically adjusted, when the current is disconnected. The same way the speed goes up when you connect the current. This ensures the fuel consumption being held at a minimum. BEMÆRK - The automatic regulation does not work effectively if an even electric current is needed. BEMÆRK - When the generator is to produce a heavy, even current you shall place the switch in the OFF position in order to reduce changes in the current. BEMÆRK - When you work with DC (Direct Current), always place the switch in the OFF position. Switch Page 23

23 4. Before start - Oil NOTE - Always inspect the generator on a horizontal surface with a turned-off engine. - The in-built alarm system will automatically stop the engine before the oil level drops under the approved level. In order to avoid unpredicted disconnection you shall check the oil level regularly. - Using the generator with too little oil can cause severe damages to the wear parts of the engine. Use full-synthetic premium 4-stroke oil, which meets the demands in question.(api) Loosen the screws that tighten the plate on the backside of the generator and remove the plate. Check the oil level by removing the oil stick, clean it with a dry clean cloth. Insert the oil stick without screwing it in. See the oil level on the stick. Fill with oil if necessary. Oil capacity: 0,25/0,40 L. Fill oil until here Screw Left maintenance cover Air cleaner cover Oil stick Oliepind Oil filler hole Page 24

24 4.1. Before start - gasoline Use regular unleaded 95 octane gasoline. Avoid getting dust, dirt or water in the tank. After filling, fasten the tank cover securely. Only fill fuel to the indicated marking (see figure below). Fuel cap Fill untill here NOTE - By transport you always turn the upper part of the gasoline cover to the OFF position. Fuel cap 4.2. Before start - air filter Check that the air filter is clean and in good shape. PROCEDURE Loosen the screws that fasten the plate on the backside of the generator and remove the plate. On the top of the air filter a tap is placed, press this down and the air filter is loosened. Check the filter and clean it, replace if necessary. WARNING Never use the generator without an air filter. This will result in dirt being drawn into the carburettor of the engine. Page 25

25 5. Start WARNING Disconnect all machines connected to the generator before starting. WARNING Before use the generator must be grounded. Connect the ground take off on the generator with a frame connection e.g. an earth auger. 1 Turn the upper part of the fuel cover clockwise to the ON position. Gasoline cover 2 Turn the ignition switch to the ON position. Ignition switch Page 26

26 3 Place the choke of the machine in open position. To the right. Choke 4 Pull slowly in the starting cord of the engine until you feel resistance. Then you pull one heavy long draw. Never let the starting cord run back by itself, always follow it with your hand. Starting cord 5 Close the choke by placing it in the right position while the engine is warming up. Page 27

27 6. Operation of the generator WARNING In order to prevent electric shock, the generator must be grounded. This is done by connecting the frame take off of the generator with a frame connections e.g. an earth auger. NOTE - Do not exceed the voltage limit stated for a regular plug. - Do not connect the generator to a closed system in e.g. a house. This may cause damages on both the circuit and the generator. - Do not make any amendments to the generator. - Do not connect more generators in a parallel connection. - Do not extend the exhaustion on the generator. - By using an extension cord you shall use a heavy and flexible cable. - Maximum length of extension cords: mm 2 = 60 meters mm 2 = 100 meters - During operation you must not place the generator close to any other electrical cables. - The DC exit can be used together with the AC exit, but draw attention to the current intensity being able to vary if the load is too high Alternating current PROCEDURE 5. Start the generator and note that the green light in the panel goes green. 6. Make sure that the apparatus you want to use has been turned off. 7. Insert the plug into the generator. 8. Turn the apparatus on*. NOTE - Continued overload of the generator (indicated by a red light) can damage the generator and shorten the life of the engine. - Always inspect that the receiver apparatus works and is in good shape before use. - If the apparatus starts performing irregularly or if the engine suddenly stops during operation you shall stop the generator and disrupt the current by removing the plug from the generator. Page 28

28 6.2. Indicators 1 - The running indicator will be lit during regular running (green light). - If the generator is overloaded the green light will turn itself off and the red indicator for overload will be lit. At the same time the current for the apparatus will be disconnected. In this case you must stop the generator and inspect it for the source of the overload. 2 When starting the generator it may occur that both the green as well as the red indicator is lit. The red indicator should turn itself off in a few seconds. If not you must stop the generator and inspect it for the source of the overload. You can also contact your dealer. 3 When starting if the green indicator is not lit, but the red indicator is, you must stop the generator and retry. Current out green light Overload red light Oilalarm 6.3. Direct current Connect the charging cables on the DC take-off on the generator to the correct poles as shown on the drawing. When charging a battery this must be done under surveillance and in a well ventilated room as spark gasses are being produced Start the generator. The take off for alternating current can be used with the direct current take-off. Page 29

29 NOTE 12 V take-off on the generator must only be used for charging 12 V automobile batteries. By use of direct current take off the automatic current control must be turned off. WARNING - In order to prevent the possibility of a spark close to the battery, you must first connect the charging cable to the generator and thereafter to the battery. When dismounting, start by dismounting the battery. - When charging batteries which are still mounted in cars, it is important that the frame cable has been removed from the pole of the battery. After charging the frame cable is mounted on the correct pole. - This procedure prevents the risk of a short circuit between generator and the chassis of the car. NOTE - Do not try to start a car while the generator is connected to the battery of the car. The generator may be damaged. - Always check that the generator has been correctly connected to the battery. WARNING Always respect the indicated instructions for use of battery Page 30

30 6.4 Oil warning There is an inbuilt oil alarm on the generator. This means that if the generator is lacking oil during operation the generator will stop automatically. At the same time the oil lamp in the panel will be lit. Oil alarm 6.5 Stop NOTE In case of emergency the generator can be turned off on the ON/OFF switch on the side of the generator. 1 Turn the apparatus off and remove the plug from the generator. 2 Turn the generator off on the ON/OFF switch on the side of the generator. Engine Switch 3 Turn the upper part of the gasoline cover anti-clockwise to the OFF position. Fuel cap Page 31

31 7. Maintenance NOTE - The purpose of the maintenance is to keep the generator in its best possible shape. - Repairs should always be carried out by an authorized Texas Power Line dealer. Every use 1. month every 3. month. every 6. month. Part or or or 10 hours 50 hours 100 hours Oil Check X Replace X X Air filter Check X Clean X1 Sparking plug Clean adjust X Sparking plug spark screen Clean X Gasoline- tank / filter Clean Gasoline hose Check Every 2nd year (replace if necessary) every year or 300 hours X Check should be carried out more often if the generator is being used in dusty areas. 7.1 Changing oil WARNING The ignition switch and upper part of the gasoline cover of the generator must always be in the OFF position when changing oil. NOTE - Replace oil while the oil is still warm this gives a complete and quick oil change. Page 32

32 PROCEDURE - Unfasten the screws that fasten the plate on the back side of the generator and remove the plate. - Remove the oil stick. - Pour the used oil into a can. - Fill with the recommended oil and check the oil level. - Put the plate back in its place and fasten the screws safely. Left cover Max. level Cover screw Oil stick NOTE Always get rid of the used oil in the best way so that you save the environment as much as possible. 7.2 Air filter WARNING Never use gasoline or other flammable fluids to clean the air filter. PROCEDURE - Unfasten the screws that fasten the plate on the back side of the generator and remove the plate. - On the top of the air filter a tap is placed, press this down and the air filter is loosened. - Wash the air filter thoroughly in mild soapy water. Rinse with warm water. Let the air filter dry thoroughly. - Soften the filter in pure engine oil and squeeze the filter for redundant oil. - Put the filter back in its place in the holder and in the machine. - Put the plate back in its place and fasten with screws. Air cleaner body Screw Air filter box Air cleaner Insert here Drain tap Page 33

33 7.3 Spark plug Recommended spark plugs: NGK CR5HSB / DENSO U16FSR-UB PROCEDURE - Remove the cover at the top of the generator. - Remove the sparking plug cover. - Remove dirt around the sparking plug. - Use a sparking plug wrench to unfasten the sparking plug. - Check the sparking plug, replace if the isolation has cracked. - Clean the sparking plug with a steel brush if you want to reuse it. - Measure the electrode distance, be careful not to damage the sparking plug. - The distance should be 0,6 mm 0,7 mm. - Insert the sparking plug carefully and fasten it with a sparking plug wrench. - Normally you have to fasten a new sparking plug by ½ turn by the means of the sparking plug wrench. - You only have to fasten a used sparking plug by 1/8 ¼ turn. - Mount the sparking plug cover. - Put the cover back on the generator. Cover Handle Wrench Cap 8. Transport and storage NOTE By transport the generator must be placed in normal standing position and the upper part of the gasoline cover is turned anti-clockwise to the OFF position. WARNING - Never overfill the fuel tank. - Never use the generator while it is onboard a vehicle, only operate the generator in an open and ventilated area. - By transport you must avoid direct sun light. If the generator is exposed for direct sun light for many hours, gasoline steams may evaporate and self-ignite. - By transport on uneven roads for longer periods of time you should drain all gasoline. - Always draw attention to the storage area being free for dust and damps. - Drain all fuel from the generator before storage. Page 34

34 PROCEDURE - GASOLINE - Drain all gasoline from the tank into a container. - Turn the ignition switch of the generator to the ON position. - Loosen the delivery screw of the carburettor and drain all the fuel of the carburettor into a tank. - Remove the sparking plug cover and pull the starting cable 3-4 times. Thereby the fuel is drained in the gasoline pump. - Turn the ignition switch of the generator to the OFF position - Fasten all screws securely Starting cord PROCEDURE - OIL - Change the oil on the generator. - Remove the sparking plug and pour app. one spoonful of pure engine oil into the cylinder. - Pull the starting cable 3-4 times, so that the oil is allocated. Put the sparking plug back in its place. - Pull the starting cable of the generator slowly until you feel resistance. - Now the generator is ready to be stored. Page 35

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

2004/2. Generator TGH 800. DK: Betjeningsvejledning GB: User manual

2004/2. Generator TGH 800. DK: Betjeningsvejledning GB: User manual 2004/2 DK: Betjeningsvejledning GB: User manual Generator TGH 800 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

2004/2. Generator TGH 2300. DK: Betjeningsvejledning GB: User manual

2004/2. Generator TGH 2300. DK: Betjeningsvejledning GB: User manual 2004/2 DK: Betjeningsvejledning GB: User manual Generator TGH 2300 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

TGE 1500C TGE 2500X TGE 4000X TGE 6500E

TGE 1500C TGE 2500X TGE 4000X TGE 6500E 2005 / 1 Betjeningsvejledning Generatorer Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax. 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk TGE 1500C TGE 2500X TGE 4000X TGE 6500E ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Betjeningsvejledning IG 1000 IG 2000

Betjeningsvejledning IG 1000 IG 2000 DK Betjeningsvejledning IG 1000 IG 2000 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 09.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 3

Læs mere

TDE3300X TDE5000T TDE6000T3

TDE3300X TDE5000T TDE6000T3 2004/1 Betjeningsvejledning Generatorer TDE3300X TDE5000T TDE6000T3 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax. 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

TD420 / TD420E TD600 / TD600E TD900 / TD900E

TD420 / TD420E TD600 / TD600E TD900 / TD900E 2004 Betjeningsvejledning Texas Power Line Diesel motorer Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 - Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk TD420 / TD420E TD600 / TD600E

Læs mere

TD420 / TD420E TD600 / TD600E TD900 / TD900E

TD420 / TD420E TD600 / TD600E TD900 / TD900E DK GB Betjeningsvejledning Instruction manual TD420 / TD420E TD600 / TD600E TD900 / TD900E VIGTIGT! HUSK AT PÅFYLDE MOTOROLIE FØR START! IMPORTANT! REMEMBER TO FILL WITH ENGINE OIL BEFORE START! Texas

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 DK: Davo-Meg 1002: 87 98 301 819 Davo-Meg 1002B: 87 98 301 822 EAN: Davo-Meg 1002: 5703534100059 Davo-Meg 1002B: 5703534100202 Indhold

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

DEUTSCH. Electric

DEUTSCH. Electric DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS JORDBOR MODEL NEG 52 E HUSK : OLIEBLANDET BENZIN FORHOLD 25 : 1 (4%) Registrering af produkt / Reservedele Registrer dit produkt online på Mit Texas. Mit Texas findes på www.texas.dk

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

HANDY SWEEP 600. Betjeningsvejledning

HANDY SWEEP 600. Betjeningsvejledning 2005 HANDY SWEEP 600 Betjeningsvejledning TEXAS ANDREAS PETERSEN A/S Knullen 2 Højby 5260 Odense S Danmark Tlf.: +45 6395 5555 - Fax: +45 6395 5558 E-mail:post@texas.dk, www.texas.dk Vejledning nr.90700780

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

2006/1. Golfvogn - Golftrolley G150. DK Betjeningsvejledning GB User manual

2006/1. Golfvogn - Golftrolley G150. DK Betjeningsvejledning GB User manual 2006/1 DK Betjeningsvejledning GB User manual Golfvogn - Golftrolley G150 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2.

Læs mere

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO JENSEN CLASSIC FOLDER JENSEN MAX STACKER MANUAL MANUAL Date of issue 2005.11.04 Fremstillingsdato Machine no. 760790, 492147 Maskinnr. Distributor / Forhandler Project Manufacturer / Fabrikant JENSEN USA

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

DK Betjeningsvejledning GB User manual Benzin løvsuger Gasoline blower Model Texas GBV 24

DK Betjeningsvejledning GB User manual Benzin løvsuger Gasoline blower Model Texas GBV 24 2004/2 DK Betjeningsvejledning GB User manual Benzin løvsuger Gasoline blower Model Texas GBV 24 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Recall information fra C. Reinhardt

Recall information fra C. Reinhardt Ballerup, den 19. januar 2016 Recall information fra C. Reinhardt Kære alle Vi har modtaget en recall fra Suzuki Global. I dette brev kan du læse de vigtigste punkter vedrørende problemerne og hvordan

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

DK Betjeningsvejledning GB User manual MP 20

DK Betjeningsvejledning GB User manual MP 20 DK Betjeningsvejledning GB User manual MP 20 VIGTIGT! HUSK AT PÅFYLDE 0,6 L MOTOROLIE SAE-30 FØR START! IMPORTANT! REMEMBER TO FILL WITH 0,6 L ENGINE OIL SAE-30 BEFORE START! Texas Dansk A/S - Knullen

Læs mere

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 DK GB Betjeningsvejledning User manual Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 6395 5555

Læs mere

Betjeningsvejledning. Vejledning nr.90700780

Betjeningsvejledning. Vejledning nr.90700780 2005 Betjeningsvejledning TEXAS ANDREAS PETERSEN A/S Knullen 2 Højby 5260 Odense S Danmark Tlf.: +45 6395 5555 - Fax: +45 6395 5558 E-mail: post@texas.dk, www.texas.dk Vejledning nr.90700780 Tillykke med

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

Betjeningsvejledning User manual SLP 600

Betjeningsvejledning User manual SLP 600 2004 / 2 Betjeningsvejledning User manual SLP 600 Vigtig! Læs denne vejledning grundigt, Før du bruger din hækkeklipper Caution! Please read this manual carefully before using your hedge-trimmer Texas

Læs mere

Betjeningsvejledning User manual WLA 53 TR/W

Betjeningsvejledning User manual WLA 53 TR/W DK GB Betjeningsvejledning User manual WLA 53 TR/W Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 11.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Dansk Sikkerhedsforskrifter... 2 Monterings-

Læs mere

Brugsanvisning. Generator Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Generator Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Generator Varenr.: 90 42 041 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og brugen af

Læs mere

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000 Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment SupraVac 2000 DK Montering af læsseudstyr på SupraVac 2000 Det er vigtigt, at læsseudstyret monteres og justeres som angivet nedenfor. Forkert justering

Læs mere

DK Betjeningsvejledning GB User manual SLP600A. Vigtig! Læs denne vejledning grundigt, før du bruger din hækkeklipper

DK Betjeningsvejledning GB User manual SLP600A. Vigtig! Læs denne vejledning grundigt, før du bruger din hækkeklipper 2006/1 DK Betjeningsvejledning GB User manual SLP600A Vigtig! Læs denne vejledning grundigt, før du bruger din hækkeklipper Caution! Please read this manual carefully before using your hedge-trimmer Texas

Læs mere

STIGA SILENT 33 EURO 33 COLLECTOR

STIGA SILENT 33 EURO 33 COLLECTOR STIGA SILENT EURO COLLECTOR 8-00-09 S SVENSKA 8 6 9.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 0 mm 0 mm x 60 mm A B C... S SVENSKA 6.. 8. 9. 0. SVENSKA S. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner,

Læs mere

2007/1. Texas Garden 32 EL. Betjeningsvejledning User manual

2007/1. Texas Garden 32 EL. Betjeningsvejledning User manual 2007/1 DK GB Betjeningsvejledning User manual Texas Garden 32 EL Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter...3

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

Betjeningsvejledning User manual WL 51 TR/W

Betjeningsvejledning User manual WL 51 TR/W DK GB Betjeningsvejledning User manual WL 51 TR/W Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 11.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Dansk Sikkerhedsforskrifter... 2 Monterings-

Læs mere

Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings. QVEX Clima. Revideret 12-10-2011 /JLK

Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings. QVEX Clima. Revideret 12-10-2011 /JLK Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings QVEX Clima Revideret 12-10-2011 /JLK mit: JLK CC: Dato: 12-10-2011 Indhoidsfortegnelse I Table

Læs mere

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL DANSK / ENGLISH DANSK SIDE 1 DS Pro PRO projektorbeslag PROJEKTORBESLAG 180 cm 180 CM Tillykke med dit nye DS Pro projektorbeslag 180 cm. For at opnå det bedste resultat bedes du læse denne manual og udelukkende

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

DK Betjeningsvejledning GB User manual EH 550

DK Betjeningsvejledning GB User manual EH 550 DK Betjeningsvejledning GB User manual EH 550 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 12.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Indholdsfortegnelse Sikkerhedssymboler...

Læs mere

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position.

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position. HP-1. HP-3. HP-. Hand Operated Håndpumpe The HP pump is a single acting hand operated pump made of stainless steel St.1.431 making it particularly applicable within the food industry and in environmentally

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

DK Betjeningsvejledning GB User manual Model

DK Betjeningsvejledning GB User manual Model 2005/3 DK Betjeningsvejledning GB User manual Model Texas Free 50-4 Texas City 50-4 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S - Danmark Tel: +45 6395 5555 www.texas.dk Indholdsfortegnelse Registrering af produkt

Læs mere

Håndvægtsstativ. Samlevejledning

Håndvægtsstativ. Samlevejledning Håndvægtsstativ Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...4 Komponenter...5 Monteringsdele...6 Værktøj...6 Samling...7 Vedligeholdelse...14

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

UniFeeder TM. Betjeningsvejledning

UniFeeder TM. Betjeningsvejledning UniFeeder TM Betjeningsvejledning Varenr.: 1212-1200 Strømforsyning: 85-264V 50 Hz 0,85A Vægt: 1060 g. Advarsel: Rør ikke indvendigt i foderboksen mens UniFeeder kører! Garanti: UniFeeder er dækket af

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 15 430 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate IVO Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3.

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Betjeningsvejledning User manual GBV 300

Betjeningsvejledning User manual GBV 300 DK GB Betjeningsvejledning User manual GBV 300 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Illustrationer / Illustrations Figur /

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

SERVICEKURSUS 2014. C. Reinhardt as

SERVICEKURSUS 2014. C. Reinhardt as SERVICEKURSUS 2014 C. Reinhardt as Elektrisk system TMM4 Sensor DP06 DP07 V.1 erstattes af V.3 DP03 DP16 DP10 V.2 V.3 Display Indstilling af motor support i procent: Tænd for display på tænd knap. Hold

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

DK Betjeningsvejledning GB User Manual Model

DK Betjeningsvejledning GB User Manual Model 2005/3 DK Betjeningsvejledning GB User Manual Model Texas Comfort 125-4X Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Danmark Tel: +45 6395 5555 - www.texas.dk Indholdsfortegnelse Registrering af produkt

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Headrest

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Selen er spændt og justeret korrekt Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

2008/1. El-Tex 1300. DK Betjeningsvejledning GB User Manual

2008/1. El-Tex 1300. DK Betjeningsvejledning GB User Manual 2008/1 DK Betjeningsvejledning GB User Manual У ция о а ации El-Tex 1300 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Luftkompressor Art.nr. 85202052

Luftkompressor Art.nr. 85202052 Luftkompressor Art.nr. 85202052 EAN-nr: 5709133910167 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT BESKRIVELSE 2 2 OVERSIGT OVER VIGTIGSTE DELE 2 3 TEKNISKE

Læs mere

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Se nyheder og meget mere på wallume.dk For news and more information, visit wallume.dk Tillykke med din Wallume One Med den har du fået

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Pump load: Blower (aux) load: Light load: Heater load: 400V, 50 Hz 11000 W 3 x 16 A Max. 3 x 3000 W Total sum of

Læs mere

Beovox 5000 versions. Classic Audio Technical Information

Beovox 5000 versions. Classic Audio Technical Information Beovox 5000 versions Bang & Olufsen designed the Beovox 5000 for the Beolab 5000. During the period the Beolab 5000 was available (1967 1972) 3 different versions of the Beovox 5000 were released. In this

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

BC-10592-2EF-C-NL. RapidBike 3P 1 94-2000-142-21/01 HN 3106 PART LIST PART LIST - DEL LISTE. 1x 4x. O50mm. > 65mm. M6x45mm

BC-10592-2EF-C-NL. RapidBike 3P 1 94-2000-142-21/01 HN 3106 PART LIST PART LIST - DEL LISTE. 1x 4x. O50mm. > 65mm. M6x45mm BC-10592-2EF-C-NL RapidBike 3P O50mm > 65mm 2 HN 3106 PART LIST - DEL LISTE PART LIST 4x M6x45mm 8x 4x 6x 2x 4x 2x 4x 2x 2x 3x 1 94-2000-142-21/01 ASSEMBLY - SAMLEVEJLEDNING M6x45mm x4 6.56mm x8 M6x0mm

Læs mere

LED STAR PIN G4 BASIC INFORMATION: Series circuit. Parallel circuit. www.osram.com 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHEETS?

LED STAR PIN G4 BASIC INFORMATION: Series circuit. Parallel circuit. www.osram.com 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHEETS? BASIC INFORMATION: 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHES? Compatibility to OSRAM s: -Series Circuit... Page 2 -Parallel Circuit... Page 3 Compatibility to OTHER s : -Series Circuit... Page 4 -Parallel

Læs mere

A DK GB. Pressure Differential Controls TD56-2. Instructions

A DK GB. Pressure Differential Controls TD56-2. Instructions 99.39.03-A DK GB Pressure Differential Controls TD56-2 Instructions Fig. 1A DK 1. Nedre kammer nippelbøsning 2. Øvre kammer nippelbøsning 3. Gummi membran 4. Fjeder 5. Justering af setpunkt GB 1. Lower

Læs mere

TEXAS. Brændekløver. Power Split 2600 HV - Benzin. Betjeningsvejledning 2004/1 DK

TEXAS. Brændekløver. Power Split 2600 HV - Benzin. Betjeningsvejledning 2004/1 DK 2004/1 DK TEXAS Brændekløver Power Split 2600 HV - Benzin Betjeningsvejledning Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 - Højby DK-5260 Odense S Tlf. +45 6395 5555 fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.dk

Læs mere

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester SIKKERHED Sikkerheds forskrifter Læs denne manual før testeren tages i brug, og vær især opmærksom på dette afsnit om sikkerhed. Vær opmærksom på at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Better driving experience guaranteed!

Better driving experience guaranteed! MAXIMUM RESPONCE Pedalbox, Dynamisk - BEDRE RESPONSE - Flere program trin MAXIMUM RESPONCE Better driving experience guaranteed! Pedalbox, Dynamisk - BEDRE RESPONSE - Flere program trin For at forbedre

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Model

DK Betjeningsvejledning Model 2005/3 DK Betjeningsvejledning Model Street 50-4X Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S - Danmark Tel: +45 6395 5555 www.texas.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Registrering af produkt / reservedele...

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

Model: VOC75 / VOC70

Model: VOC75 / VOC70 Model: VOC75 / VOC70 Brugsvejledning DK 3 Users manual UK 6 113-090213 1 DK Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner 3 Udpakning og opstilling 3 El-tilslutning 3 Opstart 3 Termostaten 4 Afrimning 4 Lys

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Ergonomisk løft Højdestabler kasser High stacking boxes Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Kuffert løfter Baggage handling Håndtering af postpakker Handling of parcels Rudehåndtering

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

CONCEPT PRESENTATION

CONCEPT PRESENTATION CONCEPT PRESENTATION Bio Lights I/S BIO LIGHTS Ideen Bio Lights blev dannet på baggrund af en ide med et lysmast koncept, der er grønt, kan placeres hvor som helst, og bruger en af de ældste teknikker

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning SmartDock for Xperia ion Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over SmartDock...3 Opladning med SmartDock...3 Kom godt i gang...5 LiveWare -administration...5 Opgradering af LiveWare

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere