November Navn: JACOB GUDBJERG. Nationalitet: Fødselsår: 1974

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "November 2012. Navn: JACOB GUDBJERG. Nationalitet: Fødselsår: 1974"

Transkript

1 Firma: HydroInform Navn: Nationalitet: JACOB GUDBJERG Dansk Fødselsår: 1974 Profession: Civilingeniør, Ph.D. SÆRLIGE ERFARINGSOMRÅDER: Jacob Gudbjerg har over 10 års erfaring som softwareudvikler og softwarearkitekt for projekter relateret til udvikling af hydrauliske og hydrologiske numeriske modeller, hydrologiske tidsserier, og vandinformationssystemer. I løbet af de seneste to år har han udviklet flere kort-baserede web-systemer, der viser og håndterer hydrologiske data. Yderligere har Jacob Gudbjerg stor erfaring inden for avanceret modellering af grundvand/overfladevand og forureningstransport. UDDANNELSE: 1999 Civilingeniør fra DTU Ph.D. fra DTU 2010 IT-Diplomuddannelse fra Ingeniørhøjskolen i København. UDFØRT ARBEJDE: 2010/ HydroInform Online IT-system til håndtering af data fra nedbørsradar Real-time konvertering af data fra radar ( målinger pr minut) til nedbør, samt præsentation af data på web med grafer og kort via webservices. Kunde: Conwx APS. Kobling af Simulink med OpenMI-kompatible modeller Kobling af model for rensningsanlæg i Simulink med afløbsmodel via OpenMI og services. Kunde: Aquafin, Belgien.

2 Assistance i forbindelse med kobling af MikeShe og Hirham OpenMI-kobling af en grundvandsmodel med en klima-model. Rolle: Trouble-shooter Kunde: DMI/Geus Online IT-system til præsentation af vandstand og nedbør Udvikling af system der opsamler data fra OTT vandstandslogger på ftp, overfører til SQL Azure database og præsenterer på web med grafer og kort via webservices. Kunde: Bregentved gods Online IT-system til præsentation af data fra Jupiter Spejling af Jupiterdatabase til SQL Azure via Jupiterwebservices. Præsentation af indvinding på web med grafer og kort via webservices. Kunde: Helsingør kommune 2011 CO2 capture and storage Videreudvikling af TOUGH2 til at håndtere tre-fase betingelser i forbindelse med CO2-lækage fra dybe reservoirer. Opsætning af scenarier. Rolle: Tester og modellør Kunde: Det Strategiske forskningsråd. WellViewer Desktop program til at udvælge og konvertere indvindings- og pejledata fra Jupiter til input-filer til MikeShe. Håndteringen af rettelser til data. Kunde: Geus MikeShe-dataassimilering Assistance i forbindelse med kørsel af MikeShe i en dataassimilerings-kontekst Kunde: Geologisk Institut, Københavns universitet 2010 Udvikling af IT-værktøjer til DK-Modellen I forbindelse med opsætningen af den landsdækkende grundvandsmodel (DK-modellen) havde GEUS behov for ITværktøjer til, på effektiv vis, at kunne håndtere de meget store og forskelligartede datamængder. Kunde: GEUS 2010 OpenMI tilpasning af tidsseriedatabase Kisters A.G. i Tyskland udvikler og sælger vandinformationssystemer til håndtering af bl.a. tidsseriedata. For at gøre det let at koble numeriske modeller til vandinformationssystemerne via internettet skulle disse gøres kompatible til den internatio-

3 nale IT-standard - OpenMI. Rolle: Udvikler Kunde: Kisters A.G., Tyskland 2010 Udvikling af konceptuel model for udveksling mellem grundvand og overfladevand. Under puljen for udvikling af miljøeffektive teknologier udviklede HydroInform en konceptuel model til kortlægning af udveksling af vand mellem søer, vandløb og det underliggende grundvand. Kunde: Naturstyrelsen Geologisk Institut, Københavns Universitet Numerisk modellering af pneumatisk vakuumekstraktion Vurderingen af potentialet ved pulserende drift af vakuumekstraktion. Numerisk flerfasemodellering med T2VOC. Kunde: Region Hovedstaden GEUS DK-modellen Integreret MikeShe-Mike11 model for Sønderjylland Kunde: Naturstyrelsen DHI vand og miljø 2008 Mike1D Total omskrivning af Mike11 og Mouse til ny moderne kode. og arkitekt WellField2 Udvikling af multinode boringsmodul til MikeShe. Kobling af MikeShe og Epanet til brug for optimering af oppumpningen ved vandværker og arkitekt Kunde: Det strategiske forskningsråd 2007 Safir OpenMI-migrering af advektions- dispersionsmodel i MikeShe Kunde: Eu-forskningsprojekt Vandingsmodul til MikeBasin 2006 Partikel-model til Mike11 Udvikling af partikelmodel til Mike11 og kobling til partikel-

4 model for MikeShe Grundvandsmodel for Studstrup Opsætning af MikeShe model til vvm på nye boringer Kunde: Studstrupværket WellField Kobling af Modflow og EPANET til optimering af oppumpningen på vandværker. og udvikler 2005 Århus Nord Scenarie-kørsler med MikeShe til vurdering af ny kildeplads Kunde: Århus amt Scenarie-manager Excel-baseret værktøj til at køre scenarier i MikeShe med forskellig indvinding og efterfølgende udtrækning af resultater Kunde: Storstrøms amt Økovand Reaktiv transportmodellering i MikeShe for et mindre område på Fyn. Kunde: Miljøstyrelsen Stresoil Dampinjektion i hydraulisk fraktureret moræneler. Modellering til understøttelse af pilotprojekt Kunde: GEUS 2004 Århus Syd Detaljeret studie af grundvands sårbarhed, grundvandsdannelse og indvindingsoplande for vandværker. Kunde: Århus amt Modellering af dampinjektion i Rødekro Modellering af forskellige scenarier for varmeudbredelse og betydning for forureningsfjernelse Kunde: Hedeselskabet NAME Kalibrering af grundvandsmodel og efterfølgende reaktiv transportmodellering med MikeShe. Kunde: EU-forskningsprojekt

5 2003 NIRAS 2003 Grundvandsmodellering Opsætning af forskellige modeller i Modflow til vurdering af forureningstransport Kunde: Forskellige offentlige myndigheder DTU Ph.D. projekt. Numerisk modellering af oprensning ved dampinjektion Modellering af dampinjektion i Odense Modellering af forskellige scenarier for varmeudbredelse og betydning for forureningsfjernelse Kunde: Hedeselskabet MODI Udvikling af excel-baseret værktøj til beregning af opvarmning ved dampinjektion og udvikler Kunde: Miljøstyrelsen

Vandløbshydraulik, hydrologi, Grundvandsmodellering, modellering og Vandressourceplanlægning

Vandløbshydraulik, hydrologi, Grundvandsmodellering, modellering og Vandressourceplanlægning Curriculum Vitae Jan B. Gregersen Civilingeniør, Ms.C. Ph.D. Særlige erfaringsområder: Vandløbshydraulik, hydrologi, Grundvandsmodellering, modellering og Vandressourceplanlægning Jan Gregersen har 25

Læs mere

3. INTRODUKTION. Hans Jørgen Henriksen og Alex Sonnenborg, GEUS

3. INTRODUKTION. Hans Jørgen Henriksen og Alex Sonnenborg, GEUS 3. INTRODUKTION Hans Jørgen Henriksen og Alex Sonnenborg, GEUS 3. INTRODUKTION 2 3.1 Formålet med NOVA... 3 3.2 Beskrivelse af den Nationale Vandressource Model... 4 3.2.1 Formål med den nationale vandressource

Læs mere

Faglige Resultater 2010

Faglige Resultater 2010 Faglige Resultater 2010 DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG GRØNLAND KLIMA- OG ENERGIMINISTERIET Udgivet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Klima-

Læs mere

Fra boringsdatabasen "JUPITER" til DK- grund

Fra boringsdatabasen JUPITER til DK- grund Fra boringsdatabasen "JUPITER" til DK- grund Hans Jørgen Henriksen Danmarks forsyningssituation med ferskvand er enestående, den er baseret på grundvand med hele 99%. Vi har i Danmark en decentral forsyningsstruktur,

Læs mere

Kapitel 9 SAMMENFATNING AF BEHOV FOR VI- DEN, OVERVÅGNING OG DATAADGANG

Kapitel 9 SAMMENFATNING AF BEHOV FOR VI- DEN, OVERVÅGNING OG DATAADGANG Kapitel 9 SAMMENFATNING AF BEHOV FOR VI- DEN, OVERVÅGNING OG DATAADGANG Hans Jørgen Henriksen og Jens Christian Refsgaard, GEUS Kapitel 9 Sammenfatning af behov for viden, overvågning og dataadgang 1 9.1

Læs mere

Test af Analytiske Element Modeller (AEM) sammenlignet med den numeriske metode til udpegning af indvindingsoplande

Test af Analytiske Element Modeller (AEM) sammenlignet med den numeriske metode til udpegning af indvindingsoplande Test af Analytiske Element Modeller (AEM) sammenlignet med den numeriske metode til udpegning af indvindingsoplande (Delprojekt 1 om oplande) Claus Holst Iversen, GEUS, Thomas Wernberg, ALECTIA og o Thomas

Læs mere

Udgivet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Udgivet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Udgivet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Faglige resultater 2011 Redaktion: Jens Stockmarr Særudgivelse Omslag: Peter Warna-Moors

Læs mere

National vandsressource model

National vandsressource model DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE RAPPORT 2009/2 National vandsressource model Opdatering af DK-model Bornholm med data fra detailkortlægningen Lars Troldborg, Per Nyegaard & Simon Stisen DE

Læs mere

Potentialekortlægning

Potentialekortlægning Potentialekortlægning Vejledning i udarbejdelse af potentialekort Susie Mielby, Claus Ditlefsen og Henrik Olesen GEO-VEJLEDNING 4 DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG GRØNLAND MINISTERIET

Læs mere

God praksis i hydrologisk modellering

God praksis i hydrologisk modellering God praksis i hydrologisk modellering Jens Christian Refsgaard, Lars Troldborg, Hans Jørgen Henriksen, Anker Lajer Højberg, Rasmus Rønde Møller, Anne Mette Nielsen GEO-VEJLEDNING 7 G E U S God praksis

Læs mere

Vejledning og kvalitetsdokumentation

Vejledning og kvalitetsdokumentation DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE DATADOKUMENTATIONSRAPPORT 1998/26 Overførsel af modeldata til landsdækkende modeldatabase Vejledning og kvalitetsdokumentation Hans Jørgen Henriksen DANMARKS OG GRØNLANDS

Læs mere

Kapitel 13 ANVENDELSE AF MODELLEN: VANDBALANCE, GRUNDVANDSDANNELSE OG INDVINDINGSOPLANDE

Kapitel 13 ANVENDELSE AF MODELLEN: VANDBALANCE, GRUNDVANDSDANNELSE OG INDVINDINGSOPLANDE Ståbi i grundvandsmodellering, Henriksen et al. (red) 21/56 GEUS Kapitel 13 ANVENDELSE AF MODELLEN: VANDBALANCE, GRUNDVANDSDANNELSE OG INDVINDINGSOPLANDE Hans Jørgen Henriksen Hydrologisk afdeling, GEUS

Læs mere

GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION

GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION Civilingeniør Bente Villumsen Civilingeniør, ph.d. Marlene Ullum COWI A/S ATV MØDE BASISANALYSEN: Kan GOD TILSTAND I VANDMILJØET OPNÅS I 2015? SCHÆFFERGÅRDEN

Læs mere

Klimaeffekter på hydrologi og grundvand (Klimagrundvandskort)

Klimaeffekter på hydrologi og grundvand (Klimagrundvandskort) D A N M A R K S O G G R Ø N L A N D S G E O L O G I S K E U N D E R S Ø G E L S E R A P P O R T 2 0 1 2 / 1 1 6 Klimaeffekter på hydrologi og grundvand (Klimagrundvandskort) Hans Jørgen Henriksen, Anker

Læs mere

DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE MILJØMINISTERIET ARBEJDSPROGRAM 2006

DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE MILJØMINISTERIET ARBEJDSPROGRAM 2006 DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE MILJØMINISTERIET ARBEJDSPROGRAM 2006 Udgivet af Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) Miljøministeriet Arbejdsprogram 2006 Redaktion: Jens Stockmarr

Læs mere

K OMPETENCE PROFIL K OMPETENCE P ROFIL

K OMPETENCE PROFIL K OMPETENCE P ROFIL K OMPETENCE P ROFIL Ktfattet resume Mere end 20 års erfaring fra rådgivningsbranchen indenf vandfsyning, og IT & GIS krydret med dokumenterede erfaringer som projektleder (IPMA-certificering). Spidskompetencer

Læs mere

DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE MILJØMINISTERIET ARBEJDSPROGRAM 2004

DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE MILJØMINISTERIET ARBEJDSPROGRAM 2004 DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE MILJØMINISTERIET ARBEJDSPROGRAM 2004 Udgivet af Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) Miljøministeriet Arbejdsprogram 2004 Redaktion: Per Kalvig

Læs mere

Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1)

Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1) Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1) Vejledning i oplandsberegninger i forbindelse med den nationale grundvandskortlægning Claus Holst Iversen, Lisbeth Ulsøe Lauritsen, Thomas

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

DISKUSSION OG BESLUTNINGSREFERAT. AD 1) Velkomst og introduktion

DISKUSSION OG BESLUTNINGSREFERAT. AD 1) Velkomst og introduktion DISKUSSION OG BESLUTNINGSREFERAT AD 1) Velkomst og introduktion Keld Rasmussen bød velkommen og gjorde rede for formålet med workshoppen som er at kvalificere udformningen af modelværktøjet. Keld er leder

Læs mere

Bag om drikkevandet. om året. I foråret blev resultatet af den nye opgørelse af drikkevandsressourcerne

Bag om drikkevandet. om året. I foråret blev resultatet af den nye opgørelse af drikkevandsressourcerne 6 Bag om drikkevandet Foto: GEUS Den nye opgørelse af vor drikkevandsressource, som blev offentliggjort tidligere på året, har næsten halveret den tilgængelige mængde drikkevand. Artiklen går bag om tallene

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Region Hovedstaden. Potentialekort for kalkmagasinet. Rekvirent. Rådgiver

Region Hovedstaden. Potentialekort for kalkmagasinet. Rekvirent. Rådgiver Rekvirent Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Kim Sørensen Telefon 4820 5564 E-mail ks@regionh.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 08 34 E-mail asb@orbicon.dk

Læs mere

VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING BIND I Spor 1, spor 2 og posterindlæg. Vingstedcentret 8. - 9. marts 2011

VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING BIND I Spor 1, spor 2 og posterindlæg. Vingstedcentret 8. - 9. marts 2011 VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING BIND I Spor 1, spor 2 og posterindlæg Vingstedcentret 8. - 9. marts 2011 2011 Sekretariatsleder Lisbeth Verner ATV-Fonden for Jord og Grundvand Bygning 115 -

Læs mere

NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen. Programbeskrivelse 1. del

NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen. Programbeskrivelse 1. del NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen Programbeskrivelse 1. del Kolofon Titel: Det Nationale Overvågningsprogram for Vand og Natur. NOVANA 2011-2015. Programbeskrivelse

Læs mere

OPSAMLING FRA TEMAMØDET OM EKSPORTFREMME

OPSAMLING FRA TEMAMØDET OM EKSPORTFREMME Den 12. december 2013, kl. 10.00-16.00 i Eigveds Pakhus OPSAMLING FRA TEMAMØDET OM EKSPORTFREMME (For detaljer henvises til de enkelte præsentationer, som er tilgængelige på DWF s hjemmeside) VELKOMST

Læs mere

VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING. Vingstedcentret 5. - 6. marts 2013

VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING. Vingstedcentret 5. - 6. marts 2013 VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING Vingstedcentret 5. - 6. marts 2013 2013 Indholdsfortegnelse Side Spor 1 (side 1 22) Fagsession 1: Eksport af dansk know-how inden for jord og grundvand eksempler,

Læs mere

Hans Skyum Larsen. hsl@it-energy.dk. Telefon: +45 27 22 37 00. Fødselsår: 1959

Hans Skyum Larsen. hsl@it-energy.dk. Telefon: +45 27 22 37 00. Fødselsår: 1959 Navn: Stilling: Email: Hans Skyum Larsen IT-Konsulent hsl@it-energy.dk Telefon: +45 27 22 37 00 Fødselsår: 1959 IT-erfaring: Uddannelse: Profilresume: 1987 (erhvervsmæssig) Teknikumingeniør (stærkstrøm),

Læs mere

Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats

Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 21. oktober 2008 Sag nr. 9 Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats 1 bilag Koncern Miljø Til: Regionsrådet den 28. oktober 2008

Læs mere

Vejledning i anvendelse af Modeldatabasen

Vejledning i anvendelse af Modeldatabasen Vejledning i anvendelse af Modeldatabasen Claus Ditlefsen, Morten Gausby, Jørgen Salomonsen og Martin Hansen GEO-VEJLEDNING 9 DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG GRØNLAND MINISTERIET FOR

Læs mere