Toppen af Danmark Naturformidling i levende billeder, idekatalog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Toppen af Danmark Naturformidling i levende billeder, idekatalog"

Transkript

1 Toppen af Danmark Naturformidling i levende billeder, idekatalog Introduktion Toppen af Danmark ønsker at gøre brug af levende billeder i sin formidling af destinationen og dens unikke natur på internettet. Derfor er dette idekatalog og tilhørende manual i videooptagelse og -redigering blevet til, som skal fremhæve nogle af de elementer, som er vigtige i forbindelse med kommunikation inden for videoproduktion. I opgaveløsningen indgår overvejelser over nedenstående punkter samt løsningsforslag og anbefalinger. Overordnet strategi Hvordan gør man bedst brug af levende billeder i formidling af naturoplevelser på et website? Hvordan understøtter levende billeder formidling af naturoplevelser? Hvordan bruges levende billeder bedst i de sociale medier, på VDKs platform, på mobile medier mm.? Hvordan bruger vi levende billeder, så det tiltrækker flere besøgende til vores website? Hvordan bruger vi levende billeder, så besøgende fastholdes og på en måde, som skaber troværdighed i produkt/virksomhed/destination? Hvordan giver man gennem levende billeder klar opfordring til handling? Hvordan gør vi besøgende på websitet til besøgende i destinationen? Konkrete anbefalinger Hvilke tekniske problematikker er der omkring optagelse og redigering, teknisk udstyr, lyd- og lysforhold, filformater og størrelser, platforme? Hvordan imødegåes og løses problemer bedst? Hvordan forberedes en film til de forskellige platforme? Hvilke elementer bør en film indeholde? Hvilket udstyr bør der investeres i, hvis man aktivt vil bruge levende billeder på sociale medier, website, mobile medier mm.? Hvordan fremtidssikres det digitale materiale? Side 1

2 Film som medie Som medie er filmmediet et utrolig populært medie - og med god grund. Det har en meget høj troværdighedsværdi i forhold til det, det kommunikerer, da det er et billedmedie. Vælger man fx at skrive en tekst med et budskab, vil det have mindre troværdighed hos modtageren, end hvis man havde en film. Bl.a. derfor bør Toppen af Danmark og deres parter anvende filmmediet i deres kommunikationspalette. Man skal dog i produktionen af videomateriale være opmærksom på, at de videoer, der laves og lægges ud på hjemmesider, Facebook osv., produceres med en vis kvalitet af indhold og filmiske virkemidler for at fremhæve det professionelle. Hvis man producerer en film, som ikke fremstår flot eller professionel nok, vil man hos modtageren kunne skabe negative konnotationer til filmen og i sidste ende måske også Toppen af Danmark. Derfor er det af stor vigtighed, at man kender til nogle af de teknikker og standarder, der findes inden for videoproduktion, hvilket dette katalog skal være med til at give kendskab til. Hvad er film? For at kunne svare på, hvordan man bedst muligt gør brug af film til formidling af oplevelser i naturen i Toppen af Danmark, er det vigtigt at have en række grundforståelser og begreber på plads, så man kan forstå, hvilke tekniske og filmiske virkemidler, man har at spille på. Der vil derfor i følgende afsnit blive gennemgået en lang række begreber, som turistaktører fra Toppen af Danmark vil kunne anvende og dermed appellere bedst muligt til modtagerne af videobudskabet turister og andre interesserede. Film - Film består af to ting: Et spor som indeholder en række billeder, og et andet spor som indeholder lyden. De to ting til sammen er kombineret i én fil, som fx kunne hedde Film.avi. - Filmen i sig selv er en række billeder (også kaldet frames ), som bliver vist hurtigt efter hinanden (omkring 24 billeder i sekundet i nogle tilfælde også 29 billeder eller 60 billeder i sekundet alt efter hvad filmen skal bruges til, og hvilket format den er optaget i). Den hurtige visning af billederne gør, at man føler, at billederne flyder sammen, og derved opstår opfattelsen af bevægelse i filmen. - Lyden optages enten sammen med videoen på det kamera, man bruger (med en intern mikrofon) eller i nogle tilfælde med en mikrofon ved siden af (ekstern mikrofon). De eksterne mikrofoner er typisk noget bedre end dem, man har i kameraet, og kan derfor godt betale sig at investere i og Side 2

3 anvende til større og mere professionelle produktioner. Videokameraet For at kunne skabe videoer, som appellerer bedst muligt til modtagerne, er det vigtigt at forstå det primære redskab i videoproduktion: videokameraet. På billedet herunder kan man se forskellige knapper, som videokameraet typisk har. Dette kan dog variere fra kamera til kamera. Forskellige videokameraer kan optage i forskellige opløsninger. Opløsning skal forståes som et udtryk for den størrelse, videoen har horisontalt (også kaldt bredde eller width) og vertikalt (også kaldt højde eller height). Disse afstande måles i pixels, hvilket er de små lysenheder, som en skærm består af, og som man kan se, hvis man stirrer helt tæt på en skærm. Én opløsning, som et videokamera ville kunne optage i, kaldes fx FullHD. FullHD betyder, at størrelsen på videoen er 1920 pixels bred og 1080 pixels høj. Dette skrives som 1920x1080. FullHD er et højopløsningsformat, som er godt at anvende på kameraet, hvis det er muligt. Det er generelt bedst at optage i så høj opløsning som muligt, da dette giver det bedste billede og senere giver én mulighed for at anvende videoen til andre produktioner og medier, som måske kræver højere eller lavere opløsninger (hvis man fx eksporterer til en smartphone, som har en mindre opløsning end en computerskærm eller et tv). Lyd Ved optagelse af en videosekvens kan man vælge at gøre brug af videokameraets interne mikrofon til optagelse af lyd, eller man kan vælge at gøre brug af en ekstern mikrofon. Afhængig af den interne mikrofons kvalitet kan man anvende den til optagelse af lyd ved almindelige optagelser. Ved optagelse af video hvor lyden skal være af bedre kvalitet eller under svære forhold (fx kraftig vind), kan det betale sig at gøre brug af en ekstern mikrofon og så i redigeringsfasen sammenkoble billed- og lydsiden. Side 3

4 Kameravinkler og -teknikker og deres symbolik For at kunne understøtte formidlingen af naturoplevelser igennem filmmediet bedst muligt og dermed kunne tiltrække flere besøgende til Toppen af Danmarks website og senere destinationer er det vigtigt at kende til en række vigtige filmiske virkemidler. Disse virkemidler kan være med til at understøtte kommunikationen omhandlende de gode naturoplevelser ved at give seerne af videoerne en form for implicit og eksplicit følelse af et spændende, tiltalende og professionelt produkt. Billedbeskæring En af de effektive egenskaber, en producent af en film kan gøre brug af, er billedbeskæring. Billedbeskæring er et udtryk for, hvor meget af et objekt eller landskab man får med i filmen, som man optager. Det kan være med til at give seeren en fornemmelse af de omgivelser, det hele udspiller sig i, eller det kan være med til at symbolisere følelser hos de personer, som er med i filmen. Supertotal (Extreme long shot): Er betegnelsen for et videoklip, som typisk indeholder generel landskabsvideo set fra en forholdsvis stor afstand. Supertotal bliver ofte brugt i starten af en scene eller en film for at give seerne en fornemmelse af området og konteksten, som filmen foregår i. Long shot: Denne form for billedbeskæring indeholder videomateriale, hvor man fx kan se bygninger eller måske en gågade, så man ved mere specifikt, hvor filmen finder sted. Total (Full shot): Er en betegnelse for videomateriale, der er beskåret, så man ser personer eller objekter, som videoen handler om. Med denne type billedbeskæring kan man se hele personens figur. Denne form for optagelse er med til vise seerne, hvilken person man har med at gøre i filmen. Halvnær (Mid shot): Denne form for billedbeskæring viser typisk videomateriale af personer fra livet og op til over hovedet. I denne kameravinkel kan seerne se videoaktørernes ansigtsudtryk bedre og deres interaktion med andre personer eller genstande. Nær (Close-up): Nær billedbeskæring indeholder videomateriale af en persons ansigt. Denne form for billedbeskæring er med til at vise de følelser, som personen i filmen har. Det er dermed også med til at skabe empati hos seerne, som ser filmen. Ultranær (Extreme close-up): Denne billedbeskæringsform indeholder nærbilleder af dele af en persons ansigt eller krop fx et øje eller en finger der peger på noget. Denne billedbeskæring bruges til at skabe en fornemmelse af ekstreme følelser frygt, glæde, overraskelse osv. Den kan skabe en personlig følelse mellem personen i videoen og seeren. Kameravinkler (perspektiv) Et andet element, som filmproducenter benytter sig meget af, er kameravinkler. Kameravinkler bruges til at skabe forskellige opfattelser af det optagede sceneri eller en person. Det kan dermed også være med til at skabe forskellige følelser hos seeren. Mange af de kameravinkler, der bliver brugt i film, bruges bevidst af producenten for implicit at skabe en følelse af fx magtforholdet mellem to personer eller en følelse af sympati med en karakter i filmen. Det er derfor meget vigtigt at kende til disse teknikker. Side 4

5 Fugleperspektiv: Denne form for kameravinkel viser en scene fra oven på afstand. Den bruges til at skabe et overblik over miljøet, som scenen eller filmen udspiller sig i det kunne fx være i en storby eller på en stor strand. Den bruges ofte sammen med billedbeskæringen supertotal for at opnå en større effekt. Højperspektiv: Med denne kameravinkel ser man ned over en person eller genstand. Det kan få en person i filmen til at se lille og sårbar ud. Denne form for kameravinkel bliver ofte brugt til at vise, hvilket forhold der er imellem specielle karakterer i en film. Det kan være, at helten i filmen forekommer lidt større end en skurk for at symbolisere, at han er stærkere og mere magtfuld end skurken. Normalperspektiv (øjenhøjde): Denne kameravinkel er optaget i øjenhøjde med personerne i filmen. Seerne kan se personen i øjnene og dermed også indirekte mentalt sætte sig ind i personens sted. Dvs. man ofte føler sig på samme niveau som personen i filmen. Denne kameravinkel er den mest anvendte i film i dag, da den lader seeren blive tilpas med de personer, som han ser på skærmen. Frøperspektiv: Fra denne kameravinkel ser man nedefra og op på en person eller genstand. Denne kameravinkel får en person til at se stor og magtfuld ud. Kameravinklen kan altså få seeren til at føle sig sårbar og lille, når denne ser op på personen i filmen. Det er en meget anvendt effekt blandt filminstruktører for at etablere et magtforhold imellem karakterer i en film. Dutch angle: Er en optagelse af en person i en skæv vinkel. Denne vinkel er med til at skabe en følelse af forvirring hos personen i filmen. Kameravinklen kan også samtidig bruges til at skabe en form for spænding og tempo i en film. Kamerabevægelse Måden, hvorpå et videokamera bevæges på, kan have stor betydning for, hvilket filmisk indtryk og følelser, man efterlader hos seeren. Kombinationen af forskellige kamerabevægelser kan fx give indtrykket af en professionel filmproduktion. Kranbevægelse: Navnet på denne kamerabevægelse kommer af, at man i større videoproduktioner sætter en lang kamerakran under kameraet for at give det muligheden for at hæve sig op i luften. Og det er altså det, som udtrykket dækker over: at videokameraet er i stand til at bevæge sig op og ned. Denne form for kamerabevægelse kan bruges til at vise nye objekter i videoscenen, som ikke før har været tilgængelige. Som filmisk virkemiddel kan det eksempelvis bruges til at understrege vigtigheden af enden på en film eller scene. Travelling-bevægelse (Dolly-shot): Denne form for kamerabevægelse skabes ved at placere et videokamera på en vogn (kaldet dolly på engelsk), som kan holde videokameraet stabilt, imens det bevæges frem og tilbage eller til siderne ofte på et togspor (kaldet track på engelsk). Det er altså et udtryk for en kamerabevægelse, hvor man bevæger sig lige frem eller tilbage med en meget jævn bevægelse. I filmproduktioner kan kamerabevægelsen fx bruges til at vise et rum, som indgår i en scene, ved at bevæge sig frem igennem rummet. Ved at anvende travelling-effekten kan man opnå et meget rent og professionelt udtryk i sine produktioner. Panorering: Denne kamerabevægelse skabes ved at dreje videokameraet langsomt rundt om sin egen akse. Dette gør man typisk ved at have kameraet på en kamerafod. Kamerabevægelsen kan bruges til at give seeren et syn på, hvilken omgivelse en handling udspiller sig i, ved at panorere ud over et sceneri fx en blomstereng med køer der græsser. Side 5

6 Klippeteknikker og overgange Måden, hvorpå man sammenklipper en film, har stor betydning for den færdige films udtryk. Man kan have én form for videooptagelser på videokameraet, men vælger man at klippe dem anderledes sammen i et redigeringsprogram, kan man ændre filmens udtryk totalt. Hurtig klipning: Dette er en betegnelse for tempoet, hvormed de forskellige videooptagelser i en film bliver klippet sammen. Med hurtig klipning kan filmproducenten lave en film, der indeholder et højt tempo og action. Den vil give brugerne en følelse af fart og spænding og dermed også efterlade et indtryk af, at stedet, som måske har været filmet i videoen, har samme spændende indhold og oplevelser. Hurtig klipning kan indeholde filmscener, som måske kun varer et halvt sekund, men måske have 15 af dem i træk. Denne form for klipning bruges i høj grad i actionfilm, som netop har det høje og intense indhold og tempo. Langsomme klip: Med denne form for klipning, hvor filmsekvenserne er længere, bliver modtageren efterladt med en fornemmelse af en mere følelsespræget film, hvor man skal have lidt længere tid til at tænke over de input og indtryk, som personerne eller genstandene i filmen efterlader én med. Flere romantiske film indeholder denne form for klipning, da de vil have modtagerne til at reflektere mere over det indhold, som filmen forsøger at kommunikere. Fade-overgange: Overgangen mellem to filmklip kan i redigeringsfasen laves, så de smelter sammen og dermed laver en langsom overgangseffekt. Denne effekt er med til at skabe en blød overgang mellem to filmklip, hvilket skal få seeren til at føle, at materialet er mere reflekterende og roligt. Overgang til sort: Vælger man i redigeringen af en film at lave en overgang fra almindelig videooptagelse og til en sort skærm har man signaleret til seeren, at en scene er slut, og at man er klar til at begynde på en ny. Dette kan fx bruges til at symbolisere overgangen fra én dag til den næste. Det er et godt redskab at bruge, når man vil markere et markant skift i filmens historie. Videoformater For at opnå den bedste effekt hos modtageren er det som nævnt vigtigt at præsentere denne for filmindhold, der fremstår appellerende og professionelt. I den sammenhæng er det vigtigt at kende til begrebet videoformat, da det er en af de vigtigste parametre at tage i betragtning, når man optager videoen. Format Et videoformat er en betegnelse, der dækker over, hvilken filtype et videokamera optager i. Ligesom man taler om en jpg-fil eller en exe-fil, kan man også tale om et videofilformat som fx mp4, avi eller f4v. De forskellige videofiltyper har varierende egenskaber i forhold til billedkvalitet, skærmopløsning og lyd. Det er derfor vigtigt, at man er opmærksom på, at ét videokamera kan optage videoer med mp4- formatet, hvor andre måske bruger et avi- eller 3gp-format. Man kan på et videokamera i flere tilfælde indstille en række forskellige parametre som opløsning, bitrate og andet, der kan have betydning for kvaliteten af den video, der kommer ud af det i sidste ende. Her er Side 6

7 det vigtigt at vælge de største opløsninger og bedst mulige indstillinger, inden man begynder sine optagelser. Når man i et videoredigeringsprogram har redigeret sin film færdig, skal man eksportere videoen, og også her er det vigtigt at lægge mærke til, hvilket format der bliver eksporteret til, og hvilke indstillinger man kan lave, før man færdiggør produktet. Indstillinger, hvor man har sat høje værdier på fx opløsning og bitrate, kan give et flot billede og kan bruges til fx tv og reklamer, mens en mindre opløsning kan bruges til mindre skærme som fx i smartphones. Det er dog som udgangspunkt vigtigt at have en film i et højt format og af god kvalitet, da det er bedst og mest professionelt at se på og senere uden problemer kan laves om til mindre opløsninger, hvis det er det, man har behov for. Af kendte videoformater kan nævnes: avi, mpeg, mpg, f4v, flv, mp4, wmv, mov, mts. Der eksisterer dog en lang række videoformater ud over disse. Import af video fra videokamera Efter at have optaget en række videoklip til videokameraet kan man overføre dem til computeren, hvorpå redigeringen skal foregå. Det er bedst at overføre videoer til computeren først og derefter gå i gang med at redigere i dem. For at overføre videoer skal man først tænde for sit videokamera, sætte overføringskablet i computeren (ofte et USB-kabel) og derefter sætte det i videokameraet. I nogle tilfælde skal man på videokameraet acceptere, at det forsøger at få adgang til computeren ved at trykke Ok eller Forbind. Herefter kommer et vindue til syne på computerskærmen, som fortæller, at den har kontakt til videokameraet. Man skal vælge Åbn mappe for at vise filer for at få adgang til de mapper, som indeholder videofilerne. Videofilerne kan ligge forskellige steder på videokameraet, men burde alle være i et videoformaet, som ligner et af disse: avi, mpeg, mpg, f4v, flv, mp4, wmv, mov, mts. Et eksempel herpå kunne være videoclip001.mp4. Når man har lokaliseret filerne på videokameraet, skal man kopiere eller klippe dem over på ens egen computer gerne i en mappe for at holde styr på filerne. Herefter er videofilerne klar til at blive trukket over i Movie Maker. Side 7

8 Videoafspilnings- og redigeringsprogrammer Videoafspilningsprogram For at kunne afspille et filmklip lokalt på sin computer er det vigtigt at have en god videoafspiller, som kan åbne nogle af de mange hundrede forskellige videoformater, der findes i verden i dag. Et af disse programmer er det sydkoreansk udviklede PotPlayer. Med denne afspiller installeret kan man afspille en lang række video- og lydformater, og den er et godt udgangspunkt for en videoudvikler, når man skal afspille sine optagelser eller færdige produktioner lokalt på computeren. Man kan hente programmet her: Videoredigeringsprogram For at kunne sammensætte og redigere de forskellige videooptagelser, man vil bruge i den færdige film, er det nødvendigt med et videoredigeringsprogram, som sætter én i stand til at lave forskellige filmiske effekter som fx fadeovergange, klipning, tekstoverlag, musik og speak. Et sådant program er Windows Movie Maker, som Microsoft har produceret. Man kan hente programmet her: Med Movie Maker har man mulighed for at importere filmklip og klippe dem sammen med andre for at opnå en god videoeffekt. Herunder er en række forklaringer på knapper og funktioner i videoprogrammet: Side 8

9 Side 9

10 Side 10

11 Med kendskabet til de forskellige knapper og effekter i Movie Maker er man i stand til selv at gå på opdagelse i programmet og lære flere funktioner i det at kende. Det kræver lang tids øvelse at komme til at mestre videoredigering til fulde øvelse gør mester. Offentliggørelse af film på sociale online medier For at få sit budskab i den færdigproducerede film gjort tilgængeligt for så stor en modtagergruppe som muligt kan man gøre brug af sociale online-medier, som med de rigtige tiltag kan sprede et budskab meget bredt og meget hurtigt. Toppen af Danmark kan i forbindelse med sin egen palette af kommunikationsmuligheder overveje at oprette en såkaldt YouTube-konto, hvorpå man kan lægge forskellige videoer ud og dermed gøre dem tilgængelige for alle på internettet. Side 11

12 For at oprette en YouTube-konto skal man først gå ind på og derefter oprette en ny konto (se i øverste højre hjørne under login ). Man indtaster sine informationer og opretter dermed en konto, hvorpå man har mulighed for at uploade sine videoer. For at uploade en video skal man, når man er logget ind på kontoen, vælge Upload i toppen af YouTubesiden. Vælg herefter Vælg filer fra din computer og find frem til den film, som du ønsker at lægge op på YouTube. Efter at du har uploadet filmen til YouTube, får du et link til filmen, som du kan dele i dit netværk, på Facebook eller internt på din side (at embedde/indlejre). Det sidste gøres ved at trykke på del - knappen under videoen og derefter Indlejring, hvorefter du har mulighed for at kopiere den html-kode, som kommer frem, og sætte den ind på din egen hjemmeside. Dette kan dog være lidt mere teknisk, så hvis man ikke selv har en smule forstand på html-kode, bør man få fat i en person, der ved lidt mere om dette. YouTube er en god platform at benytte til meget filmmateriale, da platformen både er tilgængelig for folk med tv, computer og smartphones. Platformen sørger nemlig selv for, når man uploader en film i en høj opløsning, også at lave versioner, som passer til andre skærme som fx på smartphones. Side 12

13 Opsummerende kommentarer Man har fra Toppen af Danmarks side haft et ønske om at skabe naturformidlingsfilm, som kunne appellere til modtageren af filmen fx en turist. Ved at have gennemgået en lang række vigtige filmiske redskaber og teknikker har man skabt grundlaget for produktionen af film, som vil kunne skabe interesse og besøgstal på de websites, som der reklameres for. Samtidig vil film og websites kunne opfordre til besøg på nogle af de smukke naturdestinationer, som filmene skal kommunikere om. De film, man producerer på baggrund af de nævnte teknikker og metoder i dette katalog, bør være af god kvalitet og have et professionelt udtryk for at efterlade modtageren med det bedste indtryk af destinationen og dermed også Toppen af Danmark. Man bør kombinere flere af de teknikker, som er omtalt i kataloget, for at nå frem til æstetiske filmproduktioner, som skal spredes både gennem Toppen af Danmarks eget netværk, men også meget gerne, som nævnt, på de sociale medier som fx Facebook og YouTube for at få bedst mulig gennemslagskraft hos de potentielle besøgende. Side 13

Video i undervisningen - Planlægning, videooptagelse, redigering, publicering og QR. Video

Video i undervisningen - Planlægning, videooptagelse, redigering, publicering og QR. Video Video i undervisningen - Planlægning, videooptagelse, redigering, publicering og QR Video 1 Typer - Lærer-/skoleproduceret video Typer: Barfodsoptagelse fra en undervisningssituation Ved barfodsmetoden

Læs mere

Mobiltelefonen som videokamera i undervisningen. Steen Grønbæk Mercantec Viborg

Mobiltelefonen som videokamera i undervisningen. Steen Grønbæk Mercantec Viborg Mobiltelefonen som videokamera i Steen Grønbæk Mercantec Viborg 1 Video i - Lærer-/skoleproduceret video Typer Barfodsoptagelse fra en undervisningssituation Ved barfodsmetoden anvendes der ikke tid på

Læs mere

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker Den digitale Underviser Videoredigering Windows Live Movie Maker Indhold Indhold... 1 Windows Movie Maker... 2 Om at oprette et projekt... 3 Optage og downloade video... 4 A. Optage din egen video:...

Læs mere

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier Filmmanual for tillidsvalgte Lav dine egne film til Sociale Medier Indholdsfortegnelse 1: Levende billeder på sociale medier 2: Vigtige overvejelser før du går i gang 3: Lav en simpel film 4: Lav en mere

Læs mere

Videoproduktion trin for trin

Videoproduktion trin for trin Videoredigering trin for trin Drejebog / manuskript Kamerateknik Storyboard Klippemanus Overfør videofiler til computer Capture Konvertering Redigering Færdigbehandling Vigtige begreber NAVN: KL: Videoproduktion

Læs mere

Steen Grønbæk stgr@mercantec.dk. Produktion af videoer til undervisningen

Steen Grønbæk stgr@mercantec.dk. Produktion af videoer til undervisningen Produktion af videoer til undervisningen Steen Grønbæk stgr@mercantec.dk Produktion af videoer til undervisningen 1 Videooptageren/optagemedie Video kan optages med mange typer af enheder Creative VADO

Læs mere

Redigering af video i Nero Vision

Redigering af video i Nero Vision Redigering af video i Nero Vision Nero Vision er et enkelt og let anvendeligt videoredigeringsprogram, som er en del af den store Nero-pakke. Det er ikke så avanceret som Pinnacles Studio, bl.a. er det

Læs mere

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71)

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Indhold Billeder... side 1 Video... side 2 Lyd... side 3 Noter... side 3 SMS... side 4 Søg på internettet... side 5 Overføre filer fra telefonen

Læs mere

Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013. Modul 6: Video for viderekomne

Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013. Modul 6: Video for viderekomne Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013 Modul 6: Video for viderekomne Om at oprette et projekt Når man arbejder med videoprojekter, er det en god ide at få en god struktur og organisering på de filer,

Læs mere

Mit personlige puslespil dokumentarfilm fra de unges eget liv

Mit personlige puslespil dokumentarfilm fra de unges eget liv Elevark 1 Mit personlige puslespil - et digt Du skal med udgangspunkt i sætningen Mit personlige puslespil skrive et digt på ca. 10-20 linjer. Digtet skal være et selvportræt af dig. Digtet må ikke rime,

Læs mere

Minikursus i videoredigering med Pinnacle 11

Minikursus i videoredigering med Pinnacle 11 Minikursus i videoredigering med Pinnacle 11 Videoredigering for begyndere 2 Kære kolleger Denne lille vejledning er lavet i forbindelse med et kursus i video-redigering for begyndere på PMC i Horsens

Læs mere

Brugermanual 3D Webcam

Brugermanual 3D Webcam Brugermanual 3D Webcam 2 Indholdsfortegnelse Kort introduktion... 4 Installation... 4 Hardware Installation... 4 Software Installation... 5 Forklaring til knapper... 6 Linse Focus... 6 3D Justering...

Læs mere

Udemiljø. Nicklas Thyssen Mads Frich Klasse 1.4 Roskilde Tekniske Skole Afleverings dato 15-05-2015. Lavet af Nicklas Thyssen Mads Frich

Udemiljø. Nicklas Thyssen Mads Frich Klasse 1.4 Roskilde Tekniske Skole Afleverings dato 15-05-2015. Lavet af Nicklas Thyssen Mads Frich Udemiljø Nicklas Thyssen Lavet af Nicklas Thyssen 1 Indhold... 1 Indledning... 3 Problemstilling... 3 Produktbeskrivelse... 4 Jan Krag Jakobsen... 4 Løsningsforslag... 6 Manuskript til film... 7 Produktion

Læs mere

Intro til Windows Live Movie Maker

Intro til Windows Live Movie Maker Intro til Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker er efterfølgeren til Windows Movie Maker. I denne version er der blevet tilføjet slideshow-funktion, altså en funktion hvor du kan lave et lysbilledshow

Læs mere

MonkeyJam. Stopmotion i undervisningen. Version: August 2012

MonkeyJam. Stopmotion i undervisningen. Version: August 2012 MonkeyJam Stopmotion i undervisningen Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Denne manual...4 Programmer?...4 Monkey Jam det grundlæggende...4 Start dit projekt...5 Hent dine billeder...6 Færdig film

Læs mere

Movie Maker. En manual til den MovieMaker i Windows XPTM. Version: August 2012

Movie Maker. En manual til den MovieMaker i Windows XPTM. Version: August 2012 Movie Maker En manual til den MovieMaker i Windows XPTM Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er MovieMaker?...4 Fordele...4 Ulemper...4 Ekstra overgange med mere!...4 Krav til udstyr...5 Det

Læs mere

Billedet. Man kan overveje, om der er tale om objektivt eller subjektivt kamera og dermed en auktoral fortæller eller en af aktørernes synsvinkel.

Billedet. Man kan overveje, om der er tale om objektivt eller subjektivt kamera og dermed en auktoral fortæller eller en af aktørernes synsvinkel. Film Ved arbejde med film kan man skelne mellem de rent filmtekniske virkemidler og de fortælletekniske virkemidler. Tilsammen udgør de den helhed, der gør, at vi opfatter budskabet, reagerer på og forfølger

Læs mere

1 LÆRERINTRODUKTION Dansk og Interaktive medier Rumpetten og de syv små stole

1 LÆRERINTRODUKTION Dansk og Interaktive medier Rumpetten og de syv små stole 1 LÆRER-INTRODUKTION Design i dansk/interaktive medier -om udstillingen Rumpetten og de syv små stole I denne del af undervisningsmaterialet til Rumpetten og de syv små stole, vil vi inspirere til at inddrage

Læs mere

VideoSpin - videoredigeringssoftware

VideoSpin - videoredigeringssoftware - videoredigeringssoftware - generelt Pinnacle's VideoSpin, er en gratis videoredigeringssoftware baseret på Pinnacle Studio Med videospin kan man klippe dårlige scener ud, korte scener ned, lægge tekster

Læs mere

LÆRER-INTRODUKTION Design i dansk/interaktive medier -om udstillingen Rumpetten og de syv små stole

LÆRER-INTRODUKTION Design i dansk/interaktive medier -om udstillingen Rumpetten og de syv små stole LÆRER-INTRODUKTION Design i dansk/interaktive medier -om udstillingen Rumpetten og de syv små stole Denne udstilling henvender sig til mellemskoling, dvs. klassetrinnene 2.-5. klasse og til fagene Dansk,

Læs mere

Photo Story 3. Photo Story 3

Photo Story 3. Photo Story 3 Side 1 af 8 Photo Story 3 Introduktion Når jeg tager på ferie, tager jeg altid en masse videoer og billeder, som jeg så efter hjemkomsten redigerer, så jeg selv og andre kan have glæde af at se indtryk

Læs mere

HTX BUBBLEFUN EVENT

HTX BUBBLEFUN EVENT HTX BUBBLEFUN EVENT - 2015 PLAKAT RAPPORT VIDEO Lavet af: Andreas Heise, Mathias Larsen Indledning Denne rapport er delt op i 2 dele. Da den er udarbejdet fælles i klassen og internt i grupper. Del 1 er

Læs mere

Arbejde med forskellige video filtyper i Vegas Pro

Arbejde med forskellige video filtyper i Vegas Pro Arbejde med forskellige video filtyper i Vegas Pro Gary Rebholz Vegas Pro har altid støttet mange forskellige filformater. Fra begyndelsen for omkring 10 år siden, har Vegas Pro-brugere haft muligheden

Læs mere

Mange muligheder med Youtube...3. Kender du Video Ant? Ind på Youtube 1. gang...12

Mange muligheder med Youtube...3. Kender du Video Ant? Ind på Youtube 1. gang...12 YOUTUBE Table of Contents Mange muligheder med...3 Kender du Video Ant?... 4 Ind på 1. gang...12 UCSJ Google Apps for Education... 13 På med en privat gmailkonto... 21 Upload video til (mange muligheder)...23

Læs mere

Manual til brug af youtube

Manual til brug af youtube Manual til brug af youtube For at kunne bruge din nye video på din hjemmeside, facebook med videre, skal du først uploade den til youtube. Vi gennem gennemgår hele processen her i fire nemme trin. 1. Sådan

Læs mere

Mini videoredigeringskursus. 1 Mandag 10.december, 2007. Claus D. Pedersen IKT-vejleder, Rosenvængets Skole

Mini videoredigeringskursus. 1 Mandag 10.december, 2007. Claus D. Pedersen IKT-vejleder, Rosenvængets Skole 1 Digital Videoredigering Med Pinnacle studio Version 10+ Mini videoredigeringskursus Mandag 10.december, 2007 2 Indledning: Dette kompendium er ment som en hjælp til at komme i gang med videoredigeringsprogrammet

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Digital Videoredigering Kom godt i gang-vejledning!

Digital Videoredigering Kom godt i gang-vejledning! Det er en god idé, hvis du inden, du starter video-optagelse med digitalkameraet, nøje overvejer dine optagelser. Lav først en plan! Derefter vil det lette redigeringsarbejdet meget, hvis du kun optager

Læs mere

Video-redigering IT-valgfag Møldrup skole. kb@moeldrupskole.dk 1 af 11

Video-redigering IT-valgfag Møldrup skole. kb@moeldrupskole.dk 1 af 11 kb@moeldrupskole.dk 1 af 11 Video valgfag 2011 12 Varighed: 5 uger a 2 lektioner Formål: at sætte alle i stand til selvstændigt at planlægge og fremstille korte videofilm, til brug fx i forbindelse med

Læs mere

Final Cut Pro (FCP) INTRO - Gøre klar til at redigere.

Final Cut Pro (FCP) INTRO - Gøre klar til at redigere. Final Cut Pro (FCP) INTRO - Gøre klar til at redigere. Sidst ændret: 17. November 2008 Hardware: Systemet består af: * 2 skærme, hvor den venstre et vigtigst. * Mac Pro computer * Ekstern scratch disk

Læs mere

Sådan laver du en film (VIDEO)

Sådan laver du en film (VIDEO) QUICK GUIDE Sådan laver du en film (VIDEO) En trinvis guide til nogle af de værktøjer, der er nødvendige for at lave en digital fortælling 1. Sådan skaber du en digital fortælling For at skabe en digital

Læs mere

EKSPORTER DIN FÆRDIGE FILM

EKSPORTER DIN FÆRDIGE FILM EKSPORTER DIN FÆRDIGE FILM Målet med en film er som regel at andre skal se den. Derfor skal ens sekvens altså det der er klippet sammen på tidslinjen også ud af AVID en igen. Der er grundlæggende to måder

Læs mere

High Speed Kamera og Redigering

High Speed Kamera og Redigering digital Vejledning High Speed Kamera og Redigering Vejledning til læreren: Fra high speed optagelser til slowmotion film 2013 TEMA: BESKYT DIN HJERNE Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb,

Læs mere

Audacity. Arbejd med lyd computeren. Version: August 2012

Audacity. Arbejd med lyd computeren. Version: August 2012 Audacity Arbejd med lyd computeren Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Audacity...4 Få fat i programmet...4 Brugerfladen...5 Optag fra mikrofon / line in / cd osv...5 Klip...6 Fade-in og fade-out...6

Læs mere

Sådan laver du en animationsfilm

Sådan laver du en animationsfilm Sådan laver du en animationsfilm i Animtoon Først skal du åbne Animtoon. I start menuen trykker du på Film Værkstedetikonet, som er billedet af et ben der går, se figur 1. Figur 1: Film Værkstedetikonet.

Læs mere

Rediger video på ipad (App'en imovie)

Rediger video på ipad (App'en imovie) Med app'en imovie på din ipad kan du laver videoredigering direkte fra ipad'en. Ikke alle funktioner som man kender fra redigeringsprogrammer på computer er med, men langt de vigtigste og det er rigtig

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013 Spiked Reality Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder Version 2.0, september 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Mine oplysninger... 3 Online Administration... 3 Dit log ind...

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

FRA FERIE-KAMERA TIL AVID MEDIA COMPOSER

FRA FERIE-KAMERA TIL AVID MEDIA COMPOSER FRA FERIE-KAMERA TIL AVID MEDIA COMPOSER Når man skal bruge billeder, der ikke er optaget på et professionelt TV-kamera, kan det betyde, at AVIDs Media Composer ikke kan genkende formatet og derfor ikke

Læs mere

BRUGERGUIDE STUDIO FITNESS MUSIC-TV

BRUGERGUIDE STUDIO FITNESS MUSIC-TV BRUGERGUIDE STUDIO FITNESS MUSIC-TV Herunder finder du en introduktion til de forskellige funktioner i administrationsmodulet til dit Studio Fitness Music-TV. INDHOLD LOGIN OG INDSTIL SPROG... 2 LOGIN

Læs mere

So - London Reklame. Af Jacob, Morten & Nicolaj.

So - London Reklame. Af Jacob, Morten & Nicolaj. So - London Reklame Af Jacob, Morten & Nicolaj. Indhold: 1. Storyboard 2. Branding af storby 3. Kravspecifikation 4. Målgruppeanalyse 5. Filmteknik 6. Overvejelser omkring vinkling og områder 7. Refleksioner

Læs mere

INDHOLD - Nettet egner sig til NU-heder

INDHOLD - Nettet egner sig til NU-heder SKRIV TIL NETTET Denne pixi-guide er lavet til internt brug blandt medarbejderne på Sjællandske Medier, som i uredigeret form har stillet den til rådighed for klasser, som deltager i Nyhedsugen. INDHOLD

Læs mere

Den virtuelle punktering Eksempel fra opgave til løsning! - Den forkromede udgave. Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb

Den virtuelle punktering Eksempel fra opgave til løsning! - Den forkromede udgave. Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb Den virtuelle punktering Eksempel fra opgave til løsning! - Den forkromede udgave Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb 1 Synopsis En synopsis er de første organiserede tanker omkring den film, man har

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Redigering i Windows Movie Maker

Redigering i Windows Movie Maker Redigering i Windows Movie Maker Fotografen har oprettet en mappe på skrivebordet som hedder ledelses udvikling. I den nyoprettede mappe har han placeret den videofil som du skal arbejde med. Nu skal du

Læs mere

Dokumentar Popcorn. Nicolaj, Oliver, Martin, Sameh

Dokumentar Popcorn. Nicolaj, Oliver, Martin, Sameh Dokumentar Popcorn Nicolaj, Oliver, Martin, Sameh Den endelige rapport om vores dokumentar. Inklusiv: Gallupkompas og alt mulig sej ekstra information om lyd og video! Rosk i l d e T e k n i s k e S k

Læs mere

IT & medieplan for Kirke Hyllinge skole Kendskab, Hjælp & Selvstændighed

IT & medieplan for Kirke Hyllinge skole Kendskab, Hjælp & Selvstændighed Hensigt med lære At stille skarpt med ørerne at lytte. At lyde skaber billeder og stemninger. At turde noget, spille skuespil samt udtrykke sig klart og tydeligt. At gå tæt på mennesker, at udvikle kritisk

Læs mere

FRA KAMERA TIL COMPUTER

FRA KAMERA TIL COMPUTER FRA KAMERA TIL COMPUTER FRA CANON FS200 TIL LIQUID Før optagelserne kan redigeres, skal de kopieres fra kameraet til computeren. Det foregår i to trin. Først kopieres optagelserne fra kameraet til din

Læs mere

GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL. Kom godt i gang

GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL. Kom godt i gang GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD netværksoptager. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer

Læs mere

Optagelse med to kameraer

Optagelse med to kameraer Optagelse med to kameraer Del 1 Hvis du filmer en levende begivenhed med et enkelt videokamera, kan du få problemer med redigeringen: Hvis du ønsker at klippe fra det ene skud til det andet, er du nødt

Læs mere

Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden.

Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden. Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden. Manualen er delvist hentet fra en manual Ølstykke IF har lavet til brug for deres hjemmeside Upload af billede For at kunne

Læs mere

Vejledning til Photo Story 3

Vejledning til Photo Story 3 Vejledning til Photo Story 3 Start på billedfortælling Når du har startet programmet, får du dette vindue. Du får 3 valg: 1. Opret en ny fortælling. 2. Redigere et projekt 3. Afspille en fortælling. Den

Læs mere

Brugermanual. Action kamera

Brugermanual. Action kamera Brugermanual Action kamera Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 INDHOLD FORORD... 4 INTRODUKTION... 4 BETJENING... 5 1. Opladning... 5 2. Optag video... 6 3. Lydkontrol video... 7 4.

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto... 9 Sikkerhedskopiering... 10 Hjemmeskærmen...

Læs mere

Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet

Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet Lyd på computeren:...1 Lydoptager...3 Lydstyrke...4 Windows Media Player:...5 Et par eksempler på websider, hvor man har glæde af sin medieafspiller:...7

Læs mere

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende.

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende. Sådan opretter du en LinkedIn profil: - Først starter man med at klikke ind på LinkedIn.com På forsiden ser man en boks til højre på skærmen. Her har man mulighed for at oprette sin profil ved hjælp af

Læs mere

Synkron kommunikation

Synkron kommunikation Synkron kommunikation Synkron kommunikation betyder, at kommunikationen foregår her og nu, med ingen eller kun lidt forsinkelse. De to kommunikatorer er synkrone de "svinger i samme takt". Et eksempel

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

Windows Live Movie Maker-alle funktioner.

Windows Live Movie Maker-alle funktioner. Windows Live Movie Maker-alle funktioner. Her vises brugen af funktionerne i programmet til at lave en film bestående af dine billeder og video/film klip. Læg egen tale og/eller musik på filmen. 1: Åbn

Læs mere

Server Manual v8.4. Manual v8.4. Brugermanual. Side 1. Copyright 2011 MJ Vision Support 70208212

Server Manual v8.4. Manual v8.4. Brugermanual. Side 1. Copyright 2011 MJ Vision Support 70208212 Manual v8.4 Brugermanual Side 1 Guide til styrepanelet Styrepanelet er meget simpelt bygget op. Forklaringen omkring diverse knapper mm., er givet herunder: Viser dato, klokken samt fri optageplads Viser

Læs mere

Når du skal klippe en video. Tips og tricks

Når du skal klippe en video. Tips og tricks Når du skal klippe en video Tips og tricks Indhold En film skrives 3 gange Skudplan og billedtyper Når optagelserne er i kassen Prioritering The Rule of 6 Gem og konvertér Når videoen skal på nettet Litteratur

Læs mere

- rediger dine videoer med MovieMaker! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk

- rediger dine videoer med MovieMaker! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk - rediger dine videoer med MovieMaker! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: April 2008 Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra Skolekonsulenterne.dk...3 Hvad er MovieMaker?...4 Fordele...4

Læs mere

Berettermodellen FILMUGE. Kortfilm

Berettermodellen FILMUGE. Kortfilm FILMUGE Berettermodellen MUST DO - TRICKS - OG ANDET DANSK FAGLIGT 1 2 Anslag: stemningssætter - en lille appetitvækker Præsentation af personer, tid og sted. Uddybning: Lære personerne at kende - kan

Læs mere

Om workshops i IT-HJØRNET: Onsdags-workshops Forår 2013. Gratis kurser: På nettet: IT-HJØRNETS hjemmeside: www.it-hjoernet.dk

Om workshops i IT-HJØRNET: Onsdags-workshops Forår 2013. Gratis kurser: På nettet: IT-HJØRNETS hjemmeside: www.it-hjoernet.dk Om workshops i IT-HJØRNET: Computer: I IT-HJØRNETS workshops, får du selv lov at prøve. Pris: Sted: Du kan bruge IT-HJØRNETS computere eller du kan medbringe din egen bærbare computer hvis du har sådan

Læs mere

UCSJ IT - Teknologi & Metode REDIGER VIDEO

UCSJ IT - Teknologi & Metode REDIGER VIDEO UCSJ IT - Teknologi & Metode REDIGER VIDEO Table of Contents På ipad...3 på ipad (App'en imovie)... 4 Windows Live Movie Maker...20 Installer Windows Live Movie Maker... 21 Indsæt og tilpas videoer i Windows

Læs mere

Lav videoklip fra DVD-film med Shrink

Lav videoklip fra DVD-film med Shrink Lav video-klip fra DVD-film med Shrink Side 1 Lav videoklip fra DVD-film med Shrink Vejledningen er en udvidet udgave af Thomas Schultz s Shrink-manual. Programmet Dvd Shrink er en såkaldt DVD-ripper,

Læs mere

BRUGERGUIDE STUDIO FITNESS MUSIC-TV

BRUGERGUIDE STUDIO FITNESS MUSIC-TV BRUGERGUIDE STUDIO FITNESS MUSIC-TV Herunder finder du en introduktion til de forskellige funktioner i administrationsmodulet til dit Studio Fitness Music-TV. INDHOLD LOGIN OG INDSTIL SPROG... 2 LOGIN

Læs mere

Boganmeldelser med mobilen

Boganmeldelser med mobilen Boganmeldelser med mobilen Uffe Sørensen Lærer, Konsulent, LærIT Ofte er oplevelsen af at læse en bog meget mere end det er muligt at referere på skrift Ofte er oplevelsen af at læse en bog meget mere

Læs mere

1. Værktøjspaletten i Photoshop Elements.

1. Værktøjspaletten i Photoshop Elements. Introduktion til redigering af billeder i Photoshop Elements Kort om brug af billeder til hjemmesiden. Som udgangspunkt må du ALDRIG bruge billeder, som du har fundet på Google. Eneste undtagelse er bogforsider.

Læs mere

Manual til Explain Everthing

Manual til Explain Everthing Manual til Explain Everthing Af Randi Majgård Høgh VIFIN Indholdsfortegnelse Forord Hjælp & indstillinger Oprettelse af dokumenter Gennemgang af værktøjer Video - og lydoptagelser Hvordan deler og eksporter

Læs mere

AFSLUTTENDE PROJEKT FORBRÆND FEDTET - KAMPANGE. Christian Willman, Mikkel Helbo- Olsen & Patrick Holse 1.3 Roskilde Teknisk Gymnasium

AFSLUTTENDE PROJEKT FORBRÆND FEDTET - KAMPANGE. Christian Willman, Mikkel Helbo- Olsen & Patrick Holse 1.3 Roskilde Teknisk Gymnasium AFSLUTTENDE PROJEKT FORBRÆND FEDTET - KAMPANGE Christian Willman, Mikkel Helbo- Olsen & Patrick Holse KOM/IT 1.3 Roskilde Teknisk Gymnasium INDLEDNING Dette projekt er et samarbejde mellem Christian, Mikkel

Læs mere

FUSE, INTERNET & DVD

FUSE, INTERNET & DVD FUSE, INTERNET & DVD Disse noter beskriver trin for trin, hvordan du eksporterer dine klippede indslag til FUSE, Internet og DVD. DVD..side 2 FUSE-eksport..side 7 INTERNET-eksport side 10 AMN E09 Side

Læs mere

UCSJ DIGITAL. Del video

UCSJ DIGITAL. Del video UCSJ DIGITAL Table of Contents Komprimer video...3 Brug Handbrake til at reducere størrelsen på en videofil... 4 Del på tv.ucsj.dk...8 Publicer en video på tv.ucsj.dk... 9 Del på Youtube...10 Du skal lige

Læs mere

Tornhøjskolens IKT-plan 2010-2011. 1 Eleven har set - eller prøvet 2 Kan med hjælp 3 Kan selv. Ansvarlig: Teamet med klasselærer som tovholder

Tornhøjskolens IKT-plan 2010-2011. 1 Eleven har set - eller prøvet 2 Kan med hjælp 3 Kan selv. Ansvarlig: Teamet med klasselærer som tovholder Tornhøjskolens IKT-plan 2010-2011 1 Eleven har set - eller prøvet 2 Kan med hjælp 3 Kan selv Ansvarlig: Teamet med klasselærer som tovholder 1 At stille skarpt med ørerne at lytte. At lyde skaber billeder

Læs mere

Billedbehandling Pixlr.com Side 1

Billedbehandling Pixlr.com Side 1 Billedbehandling Pixlr.com Side 1 Billedbehandling Pixlr.com Side 2 Indholdsfortegnelse Det første skærmbillede... Side 3 Navigation... Side 4 Åbne Pixlr Advanced... Side 5 Inde i programmet... Side 6

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere

Hjælp, mine deltagere aflytter og øver sig til YouTube men i forkert toneart.

Hjælp, mine deltagere aflytter og øver sig til YouTube men i forkert toneart. Side 1 Gratis program til at transponere lydfil og gemme den, link og vejledning Ole Skou 2009 Hjælp, mine deltagere aflytter og øver sig til YouTube men i forkert toneart Gratis program til at transponere

Læs mere

S.Y.N.C. - morgendagens virtuelle bibliotek målrettet de 13-19 årige

S.Y.N.C. - morgendagens virtuelle bibliotek målrettet de 13-19 årige S.Y.N.C. - morgendagens virtuelle bibliotek målrettet de 13-19 årige BAGGRUND Danske Biblioteker har haft svært ved at lokke ungdommen til og mister en del af brugerne i overgangen mellem børne- og voksenbiblioteket.

Læs mere

Gode råde til optagelser

Gode råde til optagelser Gode råde til optagelser Når man er på optagelse, er det selvfølgelig vigtigt at man får gode billeder med hjem. RÅD 1 I begyndelsen skal man sørge for at holde kameraet stille. Lad det foran kameraet

Læs mere

Analyse af og undervisning i og med filmen

Analyse af og undervisning i og med filmen Analyse af og undervisning i og med filmen 1. Arbejde i teams omkring analyse af filmen CL-strukturen ekspert-puslespil 2. Genren ungdomsfilm definition i forhold til Supervoksen 3. Teamdrøftelse af undervisningsmaterialet

Læs mere

MINE BIILEDER ER BLEVET TL UDRÅBSTEGN

MINE BIILEDER ER BLEVET TL UDRÅBSTEGN MINE BIILEDER ER BLEVET TL UDRÅBSTEGN! AMN E09 Side 1 FILER i AVID LIQUID (og andre redigeringsprogrammer) Et redigeringsprogram anvender grundlæggende to typer filer: 1) Mediefiler, der typisk er videofiler

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Per Helmer Hansen. Filmsprog. film-, video- og tv-produktion. Frydenlund

Per Helmer Hansen. Filmsprog. film-, video- og tv-produktion. Frydenlund Per Helmer Hansen Filmsprog film-, video- og tv-produktion Frydenlund Filmsprog Film-, video- og tv-produktion 1. udgave, 1. oplag, 2011 Forfatteren og Frydenlund ISBN 978-87-7118-180-7 Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem FOTO strategi 1. Gem billederne i en mappe på skrivebordet a. Opret en mappe på skrivebordet og navngiv den evt. med årstallet. b. Kopier billederne i kameraets DCIM-mappe og sæt den ind i mappen på skrivebordet.

Læs mere

BRUGERGUIDE GYMTECH MUSIC-TV

BRUGERGUIDE GYMTECH MUSIC-TV BRUGERGUIDE GYMTECH MUSIC-TV Herunder finder du en introduktion til de forskellige funktioner i administrationsmodulet til dit Gymtech Music-TV. INDHOLD LOGIN OG INDSTIL SPROG... 2 LOGIN I SYSTEMET...

Læs mere

GB-HD8272C-W. Kom godt i gang

GB-HD8272C-W. Kom godt i gang GB-HD8272C-W Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD IP-kamera. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer i gang med at anvende

Læs mere

- en manual fra Skolekonsulenterne.dk. Versionsdato: August 2008

- en manual fra Skolekonsulenterne.dk. Versionsdato: August 2008 - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: August 2008 Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra Skolekonsulenterne.dk...3 Audacity...4 Få fat i programmet...4 Brugerfladen...5 Optag fra mikrofon

Læs mere

Video Action Learning

Video Action Learning www.kanalhovedstaden.dk Sendesamvirket Hovedstaden, Helgolandsgade 10, 1653 København V CVR 35561951 - Telefon 21 69 39 46 tv@tvkobenhavn.dk Projektrapport Uddannelsesaktiviteter 2016 Video Action Learning

Læs mere

Udskriv Billeder i Picasa.

Udskriv Billeder i Picasa. Udskriv Billeder i Picasa. Picasa er et nemt program til udskrift af billeder i bestemte størrelser. Programmet advarer dig oven i købet, hvis du forsøger at udskrive et billede, hvis opløsningen ikke

Læs mere

PhotoStory. Et fedt program til præsentation af digitale billeder. Version: August 2012

PhotoStory. Et fedt program til præsentation af digitale billeder. Version: August 2012 PhotoStory Et fedt program til præsentation af digitale billeder Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er PhotoStory 3?...4 PhotoStory 3 i undervisningen / på skolen...4 Hvad skal jeg bruge?...4

Læs mere

Oprette og distribuere lyd- og videofiler

Oprette og distribuere lyd- og videofiler Skab-Let mediefiler Brugervejledning Oprette og distribuere lyd- og videofiler Indhold Log ind på Skab-Let Lav en html side Indsæt Media dialogen Gemme en side Redigere dit materiale Denne brugervejledning

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

Når du holder møder i Connect

Når du holder møder i Connect Når du holder møder i Connect Det er vigtigt at den/de der er host og presenter på mødet sidder ved en forholdsvis kraftig computer, og har en god bredbåndsforbindelse. Hvis man skal vise præsentationer,

Læs mere

Politik for anvendelse af billeder, videoer, sociale medier og cloud computing i Skive Kommunes skoler og daginstitutioner

Politik for anvendelse af billeder, videoer, sociale medier og cloud computing i Skive Kommunes skoler og daginstitutioner Politik for anvendelse af billeder, videoer, sociale medier og cloud computing i Skive Kommunes skoler og daginstitutioner Børne- og Familieforvaltningen i Skive Kommune www.skive.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejd med lyd i Audacity

Arbejd med lyd i Audacity Arbejd med lyd i Audacity Mange undervisningsprogrammer gør det muligt at tilføje lyd til din produktion. Brugeren kan enten optage hendes eller hans egen stemme og/eller tilføje forskellige lydeffekter

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk.

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. 1. Formål 2. Forudsætninger og installationer 3. Opsætning 4. Start streaming 5. Aflyt streaming 6. Kontakt 1. Formål Mange benytter Winamp ( Nullsoft, Inc.)

Læs mere