Toppen af Danmark Naturformidling i levende billeder, idekatalog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Toppen af Danmark Naturformidling i levende billeder, idekatalog"

Transkript

1 Toppen af Danmark Naturformidling i levende billeder, idekatalog Introduktion Toppen af Danmark ønsker at gøre brug af levende billeder i sin formidling af destinationen og dens unikke natur på internettet. Derfor er dette idekatalog og tilhørende manual i videooptagelse og -redigering blevet til, som skal fremhæve nogle af de elementer, som er vigtige i forbindelse med kommunikation inden for videoproduktion. I opgaveløsningen indgår overvejelser over nedenstående punkter samt løsningsforslag og anbefalinger. Overordnet strategi Hvordan gør man bedst brug af levende billeder i formidling af naturoplevelser på et website? Hvordan understøtter levende billeder formidling af naturoplevelser? Hvordan bruges levende billeder bedst i de sociale medier, på VDKs platform, på mobile medier mm.? Hvordan bruger vi levende billeder, så det tiltrækker flere besøgende til vores website? Hvordan bruger vi levende billeder, så besøgende fastholdes og på en måde, som skaber troværdighed i produkt/virksomhed/destination? Hvordan giver man gennem levende billeder klar opfordring til handling? Hvordan gør vi besøgende på websitet til besøgende i destinationen? Konkrete anbefalinger Hvilke tekniske problematikker er der omkring optagelse og redigering, teknisk udstyr, lyd- og lysforhold, filformater og størrelser, platforme? Hvordan imødegåes og løses problemer bedst? Hvordan forberedes en film til de forskellige platforme? Hvilke elementer bør en film indeholde? Hvilket udstyr bør der investeres i, hvis man aktivt vil bruge levende billeder på sociale medier, website, mobile medier mm.? Hvordan fremtidssikres det digitale materiale? Side 1

2 Film som medie Som medie er filmmediet et utrolig populært medie - og med god grund. Det har en meget høj troværdighedsværdi i forhold til det, det kommunikerer, da det er et billedmedie. Vælger man fx at skrive en tekst med et budskab, vil det have mindre troværdighed hos modtageren, end hvis man havde en film. Bl.a. derfor bør Toppen af Danmark og deres parter anvende filmmediet i deres kommunikationspalette. Man skal dog i produktionen af videomateriale være opmærksom på, at de videoer, der laves og lægges ud på hjemmesider, Facebook osv., produceres med en vis kvalitet af indhold og filmiske virkemidler for at fremhæve det professionelle. Hvis man producerer en film, som ikke fremstår flot eller professionel nok, vil man hos modtageren kunne skabe negative konnotationer til filmen og i sidste ende måske også Toppen af Danmark. Derfor er det af stor vigtighed, at man kender til nogle af de teknikker og standarder, der findes inden for videoproduktion, hvilket dette katalog skal være med til at give kendskab til. Hvad er film? For at kunne svare på, hvordan man bedst muligt gør brug af film til formidling af oplevelser i naturen i Toppen af Danmark, er det vigtigt at have en række grundforståelser og begreber på plads, så man kan forstå, hvilke tekniske og filmiske virkemidler, man har at spille på. Der vil derfor i følgende afsnit blive gennemgået en lang række begreber, som turistaktører fra Toppen af Danmark vil kunne anvende og dermed appellere bedst muligt til modtagerne af videobudskabet turister og andre interesserede. Film - Film består af to ting: Et spor som indeholder en række billeder, og et andet spor som indeholder lyden. De to ting til sammen er kombineret i én fil, som fx kunne hedde Film.avi. - Filmen i sig selv er en række billeder (også kaldet frames ), som bliver vist hurtigt efter hinanden (omkring 24 billeder i sekundet i nogle tilfælde også 29 billeder eller 60 billeder i sekundet alt efter hvad filmen skal bruges til, og hvilket format den er optaget i). Den hurtige visning af billederne gør, at man føler, at billederne flyder sammen, og derved opstår opfattelsen af bevægelse i filmen. - Lyden optages enten sammen med videoen på det kamera, man bruger (med en intern mikrofon) eller i nogle tilfælde med en mikrofon ved siden af (ekstern mikrofon). De eksterne mikrofoner er typisk noget bedre end dem, man har i kameraet, og kan derfor godt betale sig at investere i og Side 2

3 anvende til større og mere professionelle produktioner. Videokameraet For at kunne skabe videoer, som appellerer bedst muligt til modtagerne, er det vigtigt at forstå det primære redskab i videoproduktion: videokameraet. På billedet herunder kan man se forskellige knapper, som videokameraet typisk har. Dette kan dog variere fra kamera til kamera. Forskellige videokameraer kan optage i forskellige opløsninger. Opløsning skal forståes som et udtryk for den størrelse, videoen har horisontalt (også kaldt bredde eller width) og vertikalt (også kaldt højde eller height). Disse afstande måles i pixels, hvilket er de små lysenheder, som en skærm består af, og som man kan se, hvis man stirrer helt tæt på en skærm. Én opløsning, som et videokamera ville kunne optage i, kaldes fx FullHD. FullHD betyder, at størrelsen på videoen er 1920 pixels bred og 1080 pixels høj. Dette skrives som 1920x1080. FullHD er et højopløsningsformat, som er godt at anvende på kameraet, hvis det er muligt. Det er generelt bedst at optage i så høj opløsning som muligt, da dette giver det bedste billede og senere giver én mulighed for at anvende videoen til andre produktioner og medier, som måske kræver højere eller lavere opløsninger (hvis man fx eksporterer til en smartphone, som har en mindre opløsning end en computerskærm eller et tv). Lyd Ved optagelse af en videosekvens kan man vælge at gøre brug af videokameraets interne mikrofon til optagelse af lyd, eller man kan vælge at gøre brug af en ekstern mikrofon. Afhængig af den interne mikrofons kvalitet kan man anvende den til optagelse af lyd ved almindelige optagelser. Ved optagelse af video hvor lyden skal være af bedre kvalitet eller under svære forhold (fx kraftig vind), kan det betale sig at gøre brug af en ekstern mikrofon og så i redigeringsfasen sammenkoble billed- og lydsiden. Side 3

4 Kameravinkler og -teknikker og deres symbolik For at kunne understøtte formidlingen af naturoplevelser igennem filmmediet bedst muligt og dermed kunne tiltrække flere besøgende til Toppen af Danmarks website og senere destinationer er det vigtigt at kende til en række vigtige filmiske virkemidler. Disse virkemidler kan være med til at understøtte kommunikationen omhandlende de gode naturoplevelser ved at give seerne af videoerne en form for implicit og eksplicit følelse af et spændende, tiltalende og professionelt produkt. Billedbeskæring En af de effektive egenskaber, en producent af en film kan gøre brug af, er billedbeskæring. Billedbeskæring er et udtryk for, hvor meget af et objekt eller landskab man får med i filmen, som man optager. Det kan være med til at give seeren en fornemmelse af de omgivelser, det hele udspiller sig i, eller det kan være med til at symbolisere følelser hos de personer, som er med i filmen. Supertotal (Extreme long shot): Er betegnelsen for et videoklip, som typisk indeholder generel landskabsvideo set fra en forholdsvis stor afstand. Supertotal bliver ofte brugt i starten af en scene eller en film for at give seerne en fornemmelse af området og konteksten, som filmen foregår i. Long shot: Denne form for billedbeskæring indeholder videomateriale, hvor man fx kan se bygninger eller måske en gågade, så man ved mere specifikt, hvor filmen finder sted. Total (Full shot): Er en betegnelse for videomateriale, der er beskåret, så man ser personer eller objekter, som videoen handler om. Med denne type billedbeskæring kan man se hele personens figur. Denne form for optagelse er med til vise seerne, hvilken person man har med at gøre i filmen. Halvnær (Mid shot): Denne form for billedbeskæring viser typisk videomateriale af personer fra livet og op til over hovedet. I denne kameravinkel kan seerne se videoaktørernes ansigtsudtryk bedre og deres interaktion med andre personer eller genstande. Nær (Close-up): Nær billedbeskæring indeholder videomateriale af en persons ansigt. Denne form for billedbeskæring er med til at vise de følelser, som personen i filmen har. Det er dermed også med til at skabe empati hos seerne, som ser filmen. Ultranær (Extreme close-up): Denne billedbeskæringsform indeholder nærbilleder af dele af en persons ansigt eller krop fx et øje eller en finger der peger på noget. Denne billedbeskæring bruges til at skabe en fornemmelse af ekstreme følelser frygt, glæde, overraskelse osv. Den kan skabe en personlig følelse mellem personen i videoen og seeren. Kameravinkler (perspektiv) Et andet element, som filmproducenter benytter sig meget af, er kameravinkler. Kameravinkler bruges til at skabe forskellige opfattelser af det optagede sceneri eller en person. Det kan dermed også være med til at skabe forskellige følelser hos seeren. Mange af de kameravinkler, der bliver brugt i film, bruges bevidst af producenten for implicit at skabe en følelse af fx magtforholdet mellem to personer eller en følelse af sympati med en karakter i filmen. Det er derfor meget vigtigt at kende til disse teknikker. Side 4

5 Fugleperspektiv: Denne form for kameravinkel viser en scene fra oven på afstand. Den bruges til at skabe et overblik over miljøet, som scenen eller filmen udspiller sig i det kunne fx være i en storby eller på en stor strand. Den bruges ofte sammen med billedbeskæringen supertotal for at opnå en større effekt. Højperspektiv: Med denne kameravinkel ser man ned over en person eller genstand. Det kan få en person i filmen til at se lille og sårbar ud. Denne form for kameravinkel bliver ofte brugt til at vise, hvilket forhold der er imellem specielle karakterer i en film. Det kan være, at helten i filmen forekommer lidt større end en skurk for at symbolisere, at han er stærkere og mere magtfuld end skurken. Normalperspektiv (øjenhøjde): Denne kameravinkel er optaget i øjenhøjde med personerne i filmen. Seerne kan se personen i øjnene og dermed også indirekte mentalt sætte sig ind i personens sted. Dvs. man ofte føler sig på samme niveau som personen i filmen. Denne kameravinkel er den mest anvendte i film i dag, da den lader seeren blive tilpas med de personer, som han ser på skærmen. Frøperspektiv: Fra denne kameravinkel ser man nedefra og op på en person eller genstand. Denne kameravinkel får en person til at se stor og magtfuld ud. Kameravinklen kan altså få seeren til at føle sig sårbar og lille, når denne ser op på personen i filmen. Det er en meget anvendt effekt blandt filminstruktører for at etablere et magtforhold imellem karakterer i en film. Dutch angle: Er en optagelse af en person i en skæv vinkel. Denne vinkel er med til at skabe en følelse af forvirring hos personen i filmen. Kameravinklen kan også samtidig bruges til at skabe en form for spænding og tempo i en film. Kamerabevægelse Måden, hvorpå et videokamera bevæges på, kan have stor betydning for, hvilket filmisk indtryk og følelser, man efterlader hos seeren. Kombinationen af forskellige kamerabevægelser kan fx give indtrykket af en professionel filmproduktion. Kranbevægelse: Navnet på denne kamerabevægelse kommer af, at man i større videoproduktioner sætter en lang kamerakran under kameraet for at give det muligheden for at hæve sig op i luften. Og det er altså det, som udtrykket dækker over: at videokameraet er i stand til at bevæge sig op og ned. Denne form for kamerabevægelse kan bruges til at vise nye objekter i videoscenen, som ikke før har været tilgængelige. Som filmisk virkemiddel kan det eksempelvis bruges til at understrege vigtigheden af enden på en film eller scene. Travelling-bevægelse (Dolly-shot): Denne form for kamerabevægelse skabes ved at placere et videokamera på en vogn (kaldet dolly på engelsk), som kan holde videokameraet stabilt, imens det bevæges frem og tilbage eller til siderne ofte på et togspor (kaldet track på engelsk). Det er altså et udtryk for en kamerabevægelse, hvor man bevæger sig lige frem eller tilbage med en meget jævn bevægelse. I filmproduktioner kan kamerabevægelsen fx bruges til at vise et rum, som indgår i en scene, ved at bevæge sig frem igennem rummet. Ved at anvende travelling-effekten kan man opnå et meget rent og professionelt udtryk i sine produktioner. Panorering: Denne kamerabevægelse skabes ved at dreje videokameraet langsomt rundt om sin egen akse. Dette gør man typisk ved at have kameraet på en kamerafod. Kamerabevægelsen kan bruges til at give seeren et syn på, hvilken omgivelse en handling udspiller sig i, ved at panorere ud over et sceneri fx en blomstereng med køer der græsser. Side 5

6 Klippeteknikker og overgange Måden, hvorpå man sammenklipper en film, har stor betydning for den færdige films udtryk. Man kan have én form for videooptagelser på videokameraet, men vælger man at klippe dem anderledes sammen i et redigeringsprogram, kan man ændre filmens udtryk totalt. Hurtig klipning: Dette er en betegnelse for tempoet, hvormed de forskellige videooptagelser i en film bliver klippet sammen. Med hurtig klipning kan filmproducenten lave en film, der indeholder et højt tempo og action. Den vil give brugerne en følelse af fart og spænding og dermed også efterlade et indtryk af, at stedet, som måske har været filmet i videoen, har samme spændende indhold og oplevelser. Hurtig klipning kan indeholde filmscener, som måske kun varer et halvt sekund, men måske have 15 af dem i træk. Denne form for klipning bruges i høj grad i actionfilm, som netop har det høje og intense indhold og tempo. Langsomme klip: Med denne form for klipning, hvor filmsekvenserne er længere, bliver modtageren efterladt med en fornemmelse af en mere følelsespræget film, hvor man skal have lidt længere tid til at tænke over de input og indtryk, som personerne eller genstandene i filmen efterlader én med. Flere romantiske film indeholder denne form for klipning, da de vil have modtagerne til at reflektere mere over det indhold, som filmen forsøger at kommunikere. Fade-overgange: Overgangen mellem to filmklip kan i redigeringsfasen laves, så de smelter sammen og dermed laver en langsom overgangseffekt. Denne effekt er med til at skabe en blød overgang mellem to filmklip, hvilket skal få seeren til at føle, at materialet er mere reflekterende og roligt. Overgang til sort: Vælger man i redigeringen af en film at lave en overgang fra almindelig videooptagelse og til en sort skærm har man signaleret til seeren, at en scene er slut, og at man er klar til at begynde på en ny. Dette kan fx bruges til at symbolisere overgangen fra én dag til den næste. Det er et godt redskab at bruge, når man vil markere et markant skift i filmens historie. Videoformater For at opnå den bedste effekt hos modtageren er det som nævnt vigtigt at præsentere denne for filmindhold, der fremstår appellerende og professionelt. I den sammenhæng er det vigtigt at kende til begrebet videoformat, da det er en af de vigtigste parametre at tage i betragtning, når man optager videoen. Format Et videoformat er en betegnelse, der dækker over, hvilken filtype et videokamera optager i. Ligesom man taler om en jpg-fil eller en exe-fil, kan man også tale om et videofilformat som fx mp4, avi eller f4v. De forskellige videofiltyper har varierende egenskaber i forhold til billedkvalitet, skærmopløsning og lyd. Det er derfor vigtigt, at man er opmærksom på, at ét videokamera kan optage videoer med mp4- formatet, hvor andre måske bruger et avi- eller 3gp-format. Man kan på et videokamera i flere tilfælde indstille en række forskellige parametre som opløsning, bitrate og andet, der kan have betydning for kvaliteten af den video, der kommer ud af det i sidste ende. Her er Side 6

7 det vigtigt at vælge de største opløsninger og bedst mulige indstillinger, inden man begynder sine optagelser. Når man i et videoredigeringsprogram har redigeret sin film færdig, skal man eksportere videoen, og også her er det vigtigt at lægge mærke til, hvilket format der bliver eksporteret til, og hvilke indstillinger man kan lave, før man færdiggør produktet. Indstillinger, hvor man har sat høje værdier på fx opløsning og bitrate, kan give et flot billede og kan bruges til fx tv og reklamer, mens en mindre opløsning kan bruges til mindre skærme som fx i smartphones. Det er dog som udgangspunkt vigtigt at have en film i et højt format og af god kvalitet, da det er bedst og mest professionelt at se på og senere uden problemer kan laves om til mindre opløsninger, hvis det er det, man har behov for. Af kendte videoformater kan nævnes: avi, mpeg, mpg, f4v, flv, mp4, wmv, mov, mts. Der eksisterer dog en lang række videoformater ud over disse. Import af video fra videokamera Efter at have optaget en række videoklip til videokameraet kan man overføre dem til computeren, hvorpå redigeringen skal foregå. Det er bedst at overføre videoer til computeren først og derefter gå i gang med at redigere i dem. For at overføre videoer skal man først tænde for sit videokamera, sætte overføringskablet i computeren (ofte et USB-kabel) og derefter sætte det i videokameraet. I nogle tilfælde skal man på videokameraet acceptere, at det forsøger at få adgang til computeren ved at trykke Ok eller Forbind. Herefter kommer et vindue til syne på computerskærmen, som fortæller, at den har kontakt til videokameraet. Man skal vælge Åbn mappe for at vise filer for at få adgang til de mapper, som indeholder videofilerne. Videofilerne kan ligge forskellige steder på videokameraet, men burde alle være i et videoformaet, som ligner et af disse: avi, mpeg, mpg, f4v, flv, mp4, wmv, mov, mts. Et eksempel herpå kunne være videoclip001.mp4. Når man har lokaliseret filerne på videokameraet, skal man kopiere eller klippe dem over på ens egen computer gerne i en mappe for at holde styr på filerne. Herefter er videofilerne klar til at blive trukket over i Movie Maker. Side 7

8 Videoafspilnings- og redigeringsprogrammer Videoafspilningsprogram For at kunne afspille et filmklip lokalt på sin computer er det vigtigt at have en god videoafspiller, som kan åbne nogle af de mange hundrede forskellige videoformater, der findes i verden i dag. Et af disse programmer er det sydkoreansk udviklede PotPlayer. Med denne afspiller installeret kan man afspille en lang række video- og lydformater, og den er et godt udgangspunkt for en videoudvikler, når man skal afspille sine optagelser eller færdige produktioner lokalt på computeren. Man kan hente programmet her: Videoredigeringsprogram For at kunne sammensætte og redigere de forskellige videooptagelser, man vil bruge i den færdige film, er det nødvendigt med et videoredigeringsprogram, som sætter én i stand til at lave forskellige filmiske effekter som fx fadeovergange, klipning, tekstoverlag, musik og speak. Et sådant program er Windows Movie Maker, som Microsoft har produceret. Man kan hente programmet her: Med Movie Maker har man mulighed for at importere filmklip og klippe dem sammen med andre for at opnå en god videoeffekt. Herunder er en række forklaringer på knapper og funktioner i videoprogrammet: Side 8

9 Side 9

10 Side 10

11 Med kendskabet til de forskellige knapper og effekter i Movie Maker er man i stand til selv at gå på opdagelse i programmet og lære flere funktioner i det at kende. Det kræver lang tids øvelse at komme til at mestre videoredigering til fulde øvelse gør mester. Offentliggørelse af film på sociale online medier For at få sit budskab i den færdigproducerede film gjort tilgængeligt for så stor en modtagergruppe som muligt kan man gøre brug af sociale online-medier, som med de rigtige tiltag kan sprede et budskab meget bredt og meget hurtigt. Toppen af Danmark kan i forbindelse med sin egen palette af kommunikationsmuligheder overveje at oprette en såkaldt YouTube-konto, hvorpå man kan lægge forskellige videoer ud og dermed gøre dem tilgængelige for alle på internettet. Side 11

12 For at oprette en YouTube-konto skal man først gå ind på og derefter oprette en ny konto (se i øverste højre hjørne under login ). Man indtaster sine informationer og opretter dermed en konto, hvorpå man har mulighed for at uploade sine videoer. For at uploade en video skal man, når man er logget ind på kontoen, vælge Upload i toppen af YouTubesiden. Vælg herefter Vælg filer fra din computer og find frem til den film, som du ønsker at lægge op på YouTube. Efter at du har uploadet filmen til YouTube, får du et link til filmen, som du kan dele i dit netværk, på Facebook eller internt på din side (at embedde/indlejre). Det sidste gøres ved at trykke på del - knappen under videoen og derefter Indlejring, hvorefter du har mulighed for at kopiere den html-kode, som kommer frem, og sætte den ind på din egen hjemmeside. Dette kan dog være lidt mere teknisk, så hvis man ikke selv har en smule forstand på html-kode, bør man få fat i en person, der ved lidt mere om dette. YouTube er en god platform at benytte til meget filmmateriale, da platformen både er tilgængelig for folk med tv, computer og smartphones. Platformen sørger nemlig selv for, når man uploader en film i en høj opløsning, også at lave versioner, som passer til andre skærme som fx på smartphones. Side 12

13 Opsummerende kommentarer Man har fra Toppen af Danmarks side haft et ønske om at skabe naturformidlingsfilm, som kunne appellere til modtageren af filmen fx en turist. Ved at have gennemgået en lang række vigtige filmiske redskaber og teknikker har man skabt grundlaget for produktionen af film, som vil kunne skabe interesse og besøgstal på de websites, som der reklameres for. Samtidig vil film og websites kunne opfordre til besøg på nogle af de smukke naturdestinationer, som filmene skal kommunikere om. De film, man producerer på baggrund af de nævnte teknikker og metoder i dette katalog, bør være af god kvalitet og have et professionelt udtryk for at efterlade modtageren med det bedste indtryk af destinationen og dermed også Toppen af Danmark. Man bør kombinere flere af de teknikker, som er omtalt i kataloget, for at nå frem til æstetiske filmproduktioner, som skal spredes både gennem Toppen af Danmarks eget netværk, men også meget gerne, som nævnt, på de sociale medier som fx Facebook og YouTube for at få bedst mulig gennemslagskraft hos de potentielle besøgende. Side 13

Mobiltelefonen som videokamera i undervisningen. Steen Grønbæk Mercantec Viborg

Mobiltelefonen som videokamera i undervisningen. Steen Grønbæk Mercantec Viborg Mobiltelefonen som videokamera i Steen Grønbæk Mercantec Viborg 1 Video i - Lærer-/skoleproduceret video Typer Barfodsoptagelse fra en undervisningssituation Ved barfodsmetoden anvendes der ikke tid på

Læs mere

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker Den digitale Underviser Videoredigering Windows Live Movie Maker Indhold Indhold... 1 Windows Movie Maker... 2 Om at oprette et projekt... 3 Optage og downloade video... 4 A. Optage din egen video:...

Læs mere

Steen Grønbæk stgr@mercantec.dk. Produktion af videoer til undervisningen

Steen Grønbæk stgr@mercantec.dk. Produktion af videoer til undervisningen Produktion af videoer til undervisningen Steen Grønbæk stgr@mercantec.dk Produktion af videoer til undervisningen 1 Videooptageren/optagemedie Video kan optages med mange typer af enheder Creative VADO

Læs mere

Mit personlige puslespil dokumentarfilm fra de unges eget liv

Mit personlige puslespil dokumentarfilm fra de unges eget liv Elevark 1 Mit personlige puslespil - et digt Du skal med udgangspunkt i sætningen Mit personlige puslespil skrive et digt på ca. 10-20 linjer. Digtet skal være et selvportræt af dig. Digtet må ikke rime,

Læs mere

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71)

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Indhold Billeder... side 1 Video... side 2 Lyd... side 3 Noter... side 3 SMS... side 4 Søg på internettet... side 5 Overføre filer fra telefonen

Læs mere

Movie Maker. En manual til den MovieMaker i Windows XPTM. Version: August 2012

Movie Maker. En manual til den MovieMaker i Windows XPTM. Version: August 2012 Movie Maker En manual til den MovieMaker i Windows XPTM Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er MovieMaker?...4 Fordele...4 Ulemper...4 Ekstra overgange med mere!...4 Krav til udstyr...5 Det

Læs mere

Billedet. Man kan overveje, om der er tale om objektivt eller subjektivt kamera og dermed en auktoral fortæller eller en af aktørernes synsvinkel.

Billedet. Man kan overveje, om der er tale om objektivt eller subjektivt kamera og dermed en auktoral fortæller eller en af aktørernes synsvinkel. Film Ved arbejde med film kan man skelne mellem de rent filmtekniske virkemidler og de fortælletekniske virkemidler. Tilsammen udgør de den helhed, der gør, at vi opfatter budskabet, reagerer på og forfølger

Læs mere

High Speed Kamera og Redigering

High Speed Kamera og Redigering digital Vejledning High Speed Kamera og Redigering Vejledning til læreren: Fra high speed optagelser til slowmotion film 2013 TEMA: BESKYT DIN HJERNE Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb,

Læs mere

Arbejde med forskellige video filtyper i Vegas Pro

Arbejde med forskellige video filtyper i Vegas Pro Arbejde med forskellige video filtyper i Vegas Pro Gary Rebholz Vegas Pro har altid støttet mange forskellige filformater. Fra begyndelsen for omkring 10 år siden, har Vegas Pro-brugere haft muligheden

Læs mere

Photo Story 3. Photo Story 3

Photo Story 3. Photo Story 3 Side 1 af 8 Photo Story 3 Introduktion Når jeg tager på ferie, tager jeg altid en masse videoer og billeder, som jeg så efter hjemkomsten redigerer, så jeg selv og andre kan have glæde af at se indtryk

Læs mere

1 LÆRERINTRODUKTION Dansk og Interaktive medier Rumpetten og de syv små stole

1 LÆRERINTRODUKTION Dansk og Interaktive medier Rumpetten og de syv små stole 1 LÆRER-INTRODUKTION Design i dansk/interaktive medier -om udstillingen Rumpetten og de syv små stole I denne del af undervisningsmaterialet til Rumpetten og de syv små stole, vil vi inspirere til at inddrage

Læs mere

Den virtuelle punktering Eksempel fra opgave til løsning! - Den forkromede udgave. Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb

Den virtuelle punktering Eksempel fra opgave til løsning! - Den forkromede udgave. Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb Den virtuelle punktering Eksempel fra opgave til løsning! - Den forkromede udgave Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb 1 Synopsis En synopsis er de første organiserede tanker omkring den film, man har

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Onsdags-workshops foråret 2014

Onsdags-workshops foråret 2014 Onsdags-workshops foråret 2014 Hver onsdag kl.15-17 Alle workshops er gratis 15. Januar: Google konto til meget mere end g-mail 22. januar: Google Chrome browseren fra Google 29. januar: NemID, borger.dk

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

INDHOLD - Nettet egner sig til NU-heder

INDHOLD - Nettet egner sig til NU-heder SKRIV TIL NETTET Denne pixi-guide er lavet til internt brug blandt medarbejderne på Sjællandske Medier, som i uredigeret form har stillet den til rådighed for klasser, som deltager i Nyhedsugen. INDHOLD

Læs mere

EKSPORTER DIN FÆRDIGE FILM

EKSPORTER DIN FÆRDIGE FILM EKSPORTER DIN FÆRDIGE FILM Målet med en film er som regel at andre skal se den. Derfor skal ens sekvens altså det der er klippet sammen på tidslinjen også ud af AVID en igen. Der er grundlæggende to måder

Læs mere

Lav animationer i undervisningen det er sjovt og lærerigt!

Lav animationer i undervisningen det er sjovt og lærerigt! Lav animationer i undervisningen det er sjovt og lærerigt! Af Pernille Ulla Andersen & Benny Lindblad Johansen, lektorer I biologiundervisningen ved Læreruddannelsen i Århus arbejder de studerende med

Læs mere

FRA KAMERA TIL COMPUTER

FRA KAMERA TIL COMPUTER FRA KAMERA TIL COMPUTER FRA CANON FS200 TIL LIQUID Før optagelserne kan redigeres, skal de kopieres fra kameraet til computeren. Det foregår i to trin. Først kopieres optagelserne fra kameraet til din

Læs mere

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013 Spiked Reality Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder Version 2.0, september 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Mine oplysninger... 3 Online Administration... 3 Dit log ind...

Læs mere

So - London Reklame. Af Jacob, Morten & Nicolaj.

So - London Reklame. Af Jacob, Morten & Nicolaj. So - London Reklame Af Jacob, Morten & Nicolaj. Indhold: 1. Storyboard 2. Branding af storby 3. Kravspecifikation 4. Målgruppeanalyse 5. Filmteknik 6. Overvejelser omkring vinkling og områder 7. Refleksioner

Læs mere

Audacity. Arbejd med lyd computeren. Version: August 2012

Audacity. Arbejd med lyd computeren. Version: August 2012 Audacity Arbejd med lyd computeren Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Audacity...4 Få fat i programmet...4 Brugerfladen...5 Optag fra mikrofon / line in / cd osv...5 Klip...6 Fade-in og fade-out...6

Læs mere

Fortæl med levende billeder

Fortæl med levende billeder Fortæl med levende billeder arbejde med film og animationer Indledning... 3 Børn og video... 4 At arbejde med video... 8 Digitale film håndværk og kreativitet... 9 Øvelser til modulet... 13 Læsning til

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Lightroom 3. 1. Nyhederne i version 3

Lightroom 3. 1. Nyhederne i version 3 Lightroom 3 Lightroom er et fantastisk program, hvis ellers nogen er i tvivl om det. Det er først og fremmest et fotografens program al fokus er på en hurtig, fleksibel og effektiv behandling af digitale

Læs mere

Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet

Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet Lyd på computeren:...1 Lydoptager...3 Lydstyrke...4 Windows Media Player:...5 Et par eksempler på websider, hvor man har glæde af sin medieafspiller:...7

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

01 KEND DIT KAMERA LAD BATTERIET HELT OP INDEN DU FILMER. TAG DIN OPLADER MED PÅ OPTAGELSE.

01 KEND DIT KAMERA LAD BATTERIET HELT OP INDEN DU FILMER. TAG DIN OPLADER MED PÅ OPTAGELSE. 01 KEND DIT KAMERA Selvom du ikke har den nyeste mobiltelefon, så er det ikke et problem, hvis blot du kender dit mobilkameras styrker og svagheder. -------------------------------------------------------

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni, 10/11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer.

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer. Guiden min første backup Trin 2.1 Log på Når du har installeret din DATABOKS fjern-backup manager, vil dit log-ind vindue automatisk komme frem (Du kan få hjælp til at installere din DATABOKS fjern-backup

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto... 9 Sikkerhedskopiering... 10 Hjemmeskærmen...

Læs mere

Microsoft Movie Maker 2

Microsoft Movie Maker 2 Video: Tastevejledning Microsoft Movie Maker 2 Om programmet Movie Maker 2...2 Lidt teknik...2 Hvilke krav skal man stille til sin computer?... 2 Kom i gang med videoredigering...4 Begynd på et nyt projekt...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Hjælp, mine deltagere aflytter og øver sig til YouTube men i forkert toneart.

Hjælp, mine deltagere aflytter og øver sig til YouTube men i forkert toneart. Side 1 Gratis program til at transponere lydfil og gemme den, link og vejledning Ole Skou 2009 Hjælp, mine deltagere aflytter og øver sig til YouTube men i forkert toneart Gratis program til at transponere

Læs mere

Fagligt indhold. Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog. Rammesætning. Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Produk)on

Fagligt indhold. Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog. Rammesætning. Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Produk)on En didaktisk model til ipadagogik Fagligt indhold Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog Rammesætning Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Kobling )l praksis Produk)on Individuelt Gruppe

Læs mere

Billed-præsentation. Video-fil Video-redigerings-program Gratis

Billed-præsentation. Video-fil Video-redigerings-program Gratis Video-fil Video-redigerings-program Gratis Windows Movie Maker Windows Live Movie Maker Billed-præsentation Kan bruges, men tager lang tid. Mere besværligt end Windows Movie Maker. 8. april 2013 Betalingsprogrammer

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

VLC-player. Meget alsidig medieafspiller til din computer. Version: August 2012

VLC-player. Meget alsidig medieafspiller til din computer. Version: August 2012 VLC-player Meget alsidig medieafspiller til din computer Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er VLC-player?...4 Hvorfor ikke bruge Mediaplayer fra Microsoft?...4 Hvilke filtyper kan afspilles?...4

Læs mere

Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter

Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter At fremme elevernes læring ved brug af forskellige IT- redskaber At fremme elevernes motivation og læring ved inddragelse af æstetiske

Læs mere

om YouTube og barcodes i undervisningen

om YouTube og barcodes i undervisningen Broadcast yourself om YouTube og barcodes i undervisningen På dette mediacard skal vi arbejde med video og videodokumentation af faglige emner i undervisningen, som skal deles på YouTube og omsættes til

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Politik for anvendelse af billeder, videoer, sociale medier og cloud computing i Skive Kommunes skoler og daginstitutioner

Politik for anvendelse af billeder, videoer, sociale medier og cloud computing i Skive Kommunes skoler og daginstitutioner Politik for anvendelse af billeder, videoer, sociale medier og cloud computing i Skive Kommunes skoler og daginstitutioner Børne- og Familieforvaltningen i Skive Kommune www.skive.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejd med lyd i Audacity

Arbejd med lyd i Audacity Arbejd med lyd i Audacity Mange undervisningsprogrammer gør det muligt at tilføje lyd til din produktion. Brugeren kan enten optage hendes eller hans egen stemme og/eller tilføje forskellige lydeffekter

Læs mere

Lav videoklip fra DVD-film med Shrink

Lav videoklip fra DVD-film med Shrink Lav video-klip fra DVD-film med Shrink Side 1 Lav videoklip fra DVD-film med Shrink Vejledningen er en udvidet udgave af Thomas Schultz s Shrink-manual. Programmet Dvd Shrink er en såkaldt DVD-ripper,

Læs mere

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3 Lyd: Tastevejledning Audacity og CDex Generelt om lyd...2 Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2 Audacity...3 Optag fra mikrofon... 4 Marker en del af optagelsen... 5 Slet en del

Læs mere

Introduktion...2 Retouchere dine billeder...2 Oprettelse af film...3 Tilføj tekst eller vandmærker til dine billeder...6 Samme tekst på flere

Introduktion...2 Retouchere dine billeder...2 Oprettelse af film...3 Tilføj tekst eller vandmærker til dine billeder...6 Samme tekst på flere Introduktion...2 Retouchere dine billeder...2 Oprettelse af film...3 Tilføj tekst eller vandmærker til dine billeder...6 Samme tekst på flere billeder...6 Collage...7 Etiketter (tags)...9 Importer...10

Læs mere

Indhold. Interaktive tavler i undervisningen Øvelser. UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort

Indhold. Interaktive tavler i undervisningen Øvelser. UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort Interaktive tavler i undervisningen Øvelser Indhold Øvelse 1: Brug af netbaserede læringsresurser... 2 Øvelse 2: Hente resurser fra andre programmer... 2 Øvelse 3: Gennemgang af et program gennem brug

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

PRODUKTKATALOG. GYMTECH Tlf. +45 70 70 75 55 www.gymtechgroup.com. www.gymtechgroup.com 1

PRODUKTKATALOG. GYMTECH Tlf. +45 70 70 75 55 www.gymtechgroup.com. www.gymtechgroup.com 1 PRODUKTKATALOG GYMTECH Tlf. +45 70 70 75 55 www.gymtechgroup.com www.gymtechgroup.com 1 OPLEV MUSIKKEN Vil du fastholde dine medlemmer? Og vil du tiltrække nye? Vil du motivere dine medlemmer? Og se dem

Læs mere

UNI C. Video/billeder og lyd: Tastevejledning. Photo Story 3

UNI C. Video/billeder og lyd: Tastevejledning. Photo Story 3 Video/billeder og lyd: Tastevejledning Photo Story 3 Lav dine egne fortællinger med billeder og lyde...2 Download...2 Opret ny fortælling...2 Indsæt billeder...2 Rediger billederne...3 Ændring af rækkefølgen...4

Læs mere

Version 8 Outlookintegration

Version 8 Outlookintegration Version 8 Outlookintegration - Synkroniser din C&B Kalender med Outlook Med C&B Outlook-integration kan du få synkroniseret dine aftaler, så din C&B Kalender matcher din Outlook-kalender og omvendt. Integrationen

Læs mere

Udskriv Billeder i Picasa.

Udskriv Billeder i Picasa. Udskriv Billeder i Picasa. Picasa er et nemt program til udskrift af billeder i bestemte størrelser. Programmet advarer dig oven i købet, hvis du forsøger at udskrive et billede, hvis opløsningen ikke

Læs mere

Video i undervisningen

Video i undervisningen Video i undervisningen Lav dine egne film Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Denne manual...4 Video i skolen...4 Historien bag...4 Faghæfte 48 & Fælles Mål 2009...5 Eleverne...6 Ud af huset...6

Læs mere

MEDIE KIT. Sidst opdateret 15. august 2014

MEDIE KIT. Sidst opdateret 15. august 2014 MEDIE KIT Sidst opdateret 15. august 2014 2014 Creative Group Aps Smedeholm 13C 2730 Herlev Tlf. 3137 3077 annoncering@creativegroup.dk CVR nr. 25614178 CreativeGroup.dk FotoTVlive.dk StilTV.dk Medie Kit

Læs mere

Opret din egen blog og publicer dit første indlæg med 8 enkle trin

Opret din egen blog og publicer dit første indlæg med 8 enkle trin Opret din egen blog og publicer dit første indlæg med 8 enkle trin NB: Det vigtigste at forstå, når du arbejder med blogs, er at der er et interface, hvor du arbejder og et interface, som læsere/brugere

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Prezi. Aldrig mere gammeldaws slideshows!? Version: December 2012

Prezi. Aldrig mere gammeldaws slideshows!? Version: December 2012 Prezi Aldrig mere gammeldaws slideshows!? Version: December 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Prezi?...4 Hvordan finder jeg Prezi?...5 Skoletube og Prezi...5 Lav din første Prezi-præsentation...5 Indtast

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Flere funktioner (5) Picasa 3.1.9

Flere funktioner (5) Picasa 3.1.9 (5) Marts 2015 JC - Data Indhold Gem på disk, Genvejsknapper... 2 Søg, Collage,...3 Andre Collageformer, Gem collage... 4 Filtre: Ansigtsgenkendelse, Stjerne... 5 Geo-tag, Google Earch: Søg, Zoom... 5

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

Velkommen til lydoptagelse og lydredigering på nettet

Velkommen til lydoptagelse og lydredigering på nettet Velkommen til lydoptagelse og lydredigering på nettet med Soundcloud og Myna Jens Honoré 2011 Karlavej 1, 5270 Odense N Tlf: 63 18 33 00 Fax: 63 18 33 94 cfu-post@ucl.dk www.ucl.dk/cfu Indhold Lydoptagelse

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software.

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software. Bh. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. Magte elementær anvendelse af maskiner og enkle programmer Eleverne opnår færdigheder så de selv kan: Tænde og slukke computeren

Læs mere

Vælg en digital billedramme med hjertet!

Vælg en digital billedramme med hjertet! Guide fra FOTOHOUSE Vælg en digital billedramme med hjertet! Indhold: - Omkring digitale billedrammer Side 2 - Digitalbilledrammen til hjemmet Side 3 - Design eksempler Side 5 - Design eksempler og eksempel

Læs mere

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version xgalleri xgalleri opstod ud fra ønsket om at lægge en større samling billeder på nettet. Der findes mange programmer, som kan bruges til at lægge datafiler på nettet; men de fungerer typisk på den måde,

Læs mere

For dig som skal levere programmer til bideo.dk

For dig som skal levere programmer til bideo.dk For dig som skal levere programmer til bideo.dk Oktober 2011 - Version 5 INDLEDNING... 2 ANVENDELSE AF B2B.BIDEO.DK... 2 Den offentlige og den beskyttede webside... 2 Processen... 2 Før du bruger systemet

Læs mere

Manual til dropbox på ipad

Manual til dropbox på ipad Manual til dropbox på ipad Af Randi Majgård Høgh VIFIN Indholdsfortegnelse Forord 3 Oprettelse af dropbox på IPad 5 Download video til din IPad 16 Download billeder til din IPad. 20 Link et billeder, en

Læs mere

lærervejledning mobiler mod mobning Varighed: 7 lektioner Klassetrin: 6. - 10. klasse mobiler mod mobning er et samarbejde mellem:

lærervejledning mobiler mod mobning Varighed: 7 lektioner Klassetrin: 6. - 10. klasse mobiler mod mobning er et samarbejde mellem: lærervejledning mobiler mod mobning Varighed: 7 lektioner Klassetrin: 6. - 10. klasse Forfattere: Helena Sofía í Byrgi & Kristian Lund mobiler mod mobning er et samarbejde mellem: - og skoler landet over

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

Kom godt i gang. Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen

Kom godt i gang. Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen Kom godt i gang Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen Revision september 2009 side 2 Indhold Indstillinger side 4 Værktøjer side 7 Åbne nyt projekt

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

Overfør filer til Office 365 - online

Overfør filer til Office 365 - online Introduktion til Office 365 online portal Office 365 er det nye system som vi overgår til efter sommerferien (skole året 2014-2015). Alle får pr. automatik tildelt en konto når de starter på Hjørring Gymnasium

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Velkommen. I gang med Ondisplay

Velkommen. I gang med Ondisplay Velkommen I gang med Ondisplay Log ind på Ondisplay Tast den URL du har fået af Ondisplay. Det kan være: http://admin.ondisplay.dk eller http://ditfirmanavn.ondisplay.dk (Bemærk: ingen www) På logon-siden

Læs mere

Inspirationsliste til nyttige apps

Inspirationsliste til nyttige apps Inspirationsliste til nyttige apps Research/videnstyring Delicious - sociale bogmærker Hvis du har en Delicious konto kan du via mobilen se dine bogmærker tilføje nye, tagge dem, for eksempel gemme links

Læs mere

Introduktion til OneDrive. Windows-selvstudium: Side 11 af 11

Introduktion til OneDrive. Windows-selvstudium: Side 11 af 11 Introduktion til OneDrive Windows-selvstudium: Side 11 af 11 I Windows 8.1 og Windows RT 8.1 kan du nemt gemme dine filer i OneDrive og åbne dem fra en hvilken som helst enhed, f.eks. din pc, tablet eller

Læs mere

Video obligatorisk øvelse

Video obligatorisk øvelse Video obligatorisk øvelse Denne obligatoriske øvelse går ud på at bearbejde en video og lægge den ud på jeres hjemmeside. Arbejdet med videoen laves i Windows Movie Maker, der findes i start-menuen under

Læs mere

Arbejde med Vegas Pro digital skiltnings værktøjer

Arbejde med Vegas Pro digital skiltnings værktøjer Arbejde med Vegas Pro digital skiltnings værktøjer Gary Rebholz Disse dage, digital skiltning er overalt. Utvivlsomt du har set det, selvom du måske ikke har identificeret, hvad du oplevede som digital

Læs mere

Picasa Brugerflade Den øverste linie kaldes for menulinien eller kommandolinien. Alle menuer kan man finde her

Picasa Brugerflade Den øverste linie kaldes for menulinien eller kommandolinien. Alle menuer kan man finde her Picasa Brugerflade Den øverste linie kaldes for menulinien eller kommandolinien. Alle menuer kan man finde her Linien er bygget op på samme måde som i andre Windows programmer f.eks. Word, Excel Klik på

Læs mere

Teknologierne bag XA25, XA20 og LEGRIA HF G30

Teknologierne bag XA25, XA20 og LEGRIA HF G30 Teknologierne bag XA25, XA20 og LEGRIA HF G30 Dette dokument forklarer de nye teknologier, der er integreret i ovennævnte produkter. Nyudviklet vidvinkel objektiv med 20x optisk zoom XA25, XA20 og LEGRIA

Læs mere

ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL

ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S Nyheder og instruktion TAL Fejlrettelse: F6 virkede ikke hvis udklipslæsning var slået fra. Fejlrettelse: SEORD Korrektur regler virkede ikke optimalt.

Læs mere

Overfør filer til Office 365 - online

Overfør filer til Office 365 - online Introduktion til Office 365 online portal Office 365 er det nye system som vi overgår til efter sommerferien (skole året 2014-2015). Alle får pr. automatik tildelt en konto når de starter på Hjørring Gymnasium

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk.

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. 1. Formål 2. Forudsætninger og installationer 3. Opsætning 4. Start streaming 5. Aflyt streaming 6. Kontakt 1. Formål Mange benytter Winamp ( Nullsoft, Inc.)

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 -

Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 - Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 - Blokeringslister - 4 - Kontrol af, hvordan du deler

Læs mere

Arbejdsrum i LærerIntra

Arbejdsrum i LærerIntra Arbejdsrum i LærerIntra En stærk mulighed Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er et arbejdsrum?...4 Sådan oprettes et arbejdsrum i LærerIntra...4 Opret...4 Sådan oprettes et arbejdsrum i ElevIntra...6

Læs mere

VELKOMMEN TIL WINDOWS MOVIE MAKER VIDEO- REDIGERINGS- PROGRAM

VELKOMMEN TIL WINDOWS MOVIE MAKER VIDEO- REDIGERINGS- PROGRAM VELKOMMEN TIL WINDOWS MOVIE MAKER VIDEO- REDIGERINGS- PROGRAM Jens Honoré 2005 Indhold Indledning...3 Arbejdsfladen...3 Funktionsbeskrivelse overordnet set...4 Overførsel af film fra kamera til computer...5

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

2) OVERVEJE hvordan dine træningsdata skal overføres til dagbogen.

2) OVERVEJE hvordan dine træningsdata skal overføres til dagbogen. Kære løber, Denne vejledning har til formål at hjælpe dig hele vejen igennem vores tilmeldingsprocedure. Det kan være en god idé, at printe denne vejledning ud og have liggende ved siden af computeren,

Læs mere