Din brugermanual SAMSUNG TS-48WLUS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual SAMSUNG TS-48WLUS http://da.yourpdfguides.com/dref/785534"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: Ag+- ionernes elektriske styrke. - Det består af sølvpartikler, som virker uden at antibiose-og bakteriostase-egenskaberne forringes på noget tidspunkt. Fordele ved Silver Nano-behandlingen Fresh Island : Nyskabende temperaturstyringssystem Ved at optimere opbevaringstemperaturerne og opnå en fugtighedsgrad på 71 % ved hjælp af TWIN Cooling TDM-systemet, er det nu muligt at tilpasse word division: opbevarings-temperaturen for forskellige fødevaretyper og forskellige formål. KLARGØRING SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER DE ENKELTE KOMPONENTERS NAVNE FORHOLDSREGLER FØR OPSTILLING INDHOLD ANVENDELSE KONTROLPUNKTER FØR BRUG Kontroller følgende før brug. KNAP- OG DISPLAYPANEL De enkelte knappers funktioner OPBEVARING AF FØDEVARER TEMPERATURSTYRING Justering af temperaturen BRUG AF KOLDTVANDSMASKINEN SÅDAN UDSKIFTES ET VANDRENSNINGSFILTER FRESH ISLAND ANDET VISDOMSORD RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF PRODUKTET KONTROLPUNKTER FØR TILKALDELSE AF SERVICE PRODUKTETS SPECIFIKATIONER Følg vejledningen for din egen sikkerheds skyld. Følgende vejledning skal forhindre personskade og beskadigelse af produktet. Læs vejledningen nøje for at betjene produktet korrekt. Fordel Inden du begynder at betjene dette apparat, bør du læse manualen grundigt og gemme den til senere opslag. Da de følgende betjeningsanvisninger gælder for flere modeller, er det muligt, at dit køleskabs ADVARSEL egenskaber afviger lidt fra dem, der er beskrevet i denne manual. Apparatet er ikke beregnet til at blive betjent af børn eller svagelige personer uden voksnes opsyn. Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Som kølemiddel anvendes HFC- R134a. Køleskabet indeholder en ismaskine fremstillet af Samsung Electronics specifikt til køleskabet. De indbyggede ismaskiner må kun installeres af producenten eller dennes serviceværksted. KLARGØRING SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 4 ANVENDTE FORSIGTIGHEDSOG ADVARSELSSYMBOLER Dette produkt anvender 240 V. Det betyder, at der er en risiko for dødsfald eller alvorlige personskader, hvis vejledningen ikke overholdes. Det betyder, at der er en risiko for dødsfald eller alvorlige personskader, hvis vejledningen ikke overholdes. ANDRE ANVENDTE SYMBOLER Forklarer termer for at hjælpe brugerne med at forstå, hvordan produktet anvendes korrekt. Et mærke der angiver, at elstikket skal tages ud af stikkontakten. Et mærke der angiver, at der kræves jordforbindelse for at forhindre elektrisk stød. Hjælper brugerne med at bruge produktet mere effektivt. Et mærke der angiver, at produktet ikke må skilles ad. Et mærke der angiver en referenceside. BEMÆRK Advarsel Forsigtig ADVARSEL Tilslut ikke flere forskellige apparater til den samme stikdåse. Det kan medføre overophedning og risiko for brand. Sørg for, at elstikket ikke klemmes eller beskadiges af køleskabets bagside. Et beskadiget elstik kan overophedes og forårsage brand. Undgå at bøje netledningen for meget eller placere tunge genstande på den. Det udgør en brandfare. Hvis netledningen er beskadiget, skal den omgående udskiftes af producenten eller dennes serviceværksted. Undgå at sprøjte vand direkte på køleskabets inder- eller yderside. Der er risiko for brand eller elektrisk stød. Undgå at forstøve brændbare gasser i nærheden af køleskabet. Der er risiko for eksplosion eller brand. Tilslut ikke elstikket med våde hænder. Du kan få elektrisk stød. Stil ikke en beholder fyldt med vand oven på køleskabet. Hvis vandet spildes, er der risiko for brand eller elektrisk stød. Installer ikke køleskabet på et fugtigt sted eller et sted, hvor det kan komme i kontakt med vand. Beskadiget isolering på elektriske dele kan forårsage elektrisk stød eller brand. Undgå at opbevare flygtige eller brændbare stoffer i køleskabet. Opbevaring af benzen, fortyndervæske, alkohol, æter, flydende drivgasser eller lignende produkter kan forårsage eksplosioner. Lad være med selv at skille køleskabet ad eller reparere det. Du risikerer at forårsage brand, driftsfejl og/eller personskade. Udskift ikke selv den indvendige halogenlampe, men kontakt servicecentret. Ellers er der risiko for elektrisk stød. Når et køleskab bortskaffes, skal døren/dørens tætningslister/dørlåsen fjernes, så børn og små dyr ikke kan blive fanget inden i køleskabet. Køleskabet skal være jordforbundet. Du skal jordforbinde køleskabet for at undgå krybestrøm eller elektrisk stød som følge af krybestrøm fra køleskabet. Brug aldrig gasledninger, telefonlinjer eller andre potentielle lynafledere som jord. Ukorrekt brug af jordstikket kan føre til elektrisk stød. ADVARSEL Sørg for, at køleskabets ventilationsåbninger ikke er tildækkede. Brug ikke mekanisk udstyr eller andet end det, der er anbefalet af producenten, til at fremskynde afisningsprocessen. Undgå at beskadige køleskabets kredsløb. Undgå at placere eller anvende elektrisk udstyr inde i køleskabet/fryseren, medmindre det er anbefalet af producenten. ADVARSEL Dette produkt har roterende hjul, der kan drejes 360º. Så hvis du fjerner hænderne fra produktet, når det er placeret på en hældning, vil det skride på hældningen og vælte. For at forhindre dette, skal du sørge for at holde godt fast på produktet. Hvis produktet vælter, kan det forårsage alvorlige personskader eller dødsfald. Dette produkt er tungere i den øverste del end i den nederste. Derfor kan det vælte forover, hvis det ikke er installeret korrekt. Når produktet flyttes, skal du passe på ikke at vælte det. Hvis produktet vælter, kan det forårsage alvorlige personskader eller dødsfald. Undgå at stikke hænderne ind under apparatet. De skarpe kanter kan forårsage personskade. Stik aldrig fingre eller genstande ind i is- og koldtvandsmaskinens åbning eller isslisken. Det kan forårsage personskade eller materiel skade.

3 Som kølemiddel anvendes HFC- R134a. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER FORSIGTIG Det kølemiddel, der er anvendt i køleskabet/fryseren, samt gasserne i isoleringsmaterialet kræver særlige bortskaffelsesprocedurer. Kontroller, at ingen af rørene på bagsiden af apparatet er beskadigede, inden det kasseres. Undgå at bruge en våd eller fugtig klud ved rengøring af elstikket. Fjern eventuelle fremmedlegemer eller støv fra elstikkets ben. I modsat fald er der risiko for brand. Vent mindst fem minutter med at sætte stikket i igen, når strømforsyningen til køleskabet har været afbrudt. I tilfælde af tordenvejr, eller når produktet ikke anvendes i længere tid, skal du vippe gitterpanelet op og slukke på hovedafbryderen ved t stille den på positionen O (OFF). Der er risiko for elektrisk stød eller brand. Apparatet er ikke beregnet til at blive betjent af små børn eller svagelige personer uden opsyn. Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Undgå at opbevare genstande i ventilationsåbningen. Det vil forårsage en reduktion af kølingskapaciteten. Placer ikke køleskabet i direkte sollys. Elstikket skal sættes i stikkontakten, før apparatet stilles på plads. Hvis netledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsmæssige årsager udskiftes af producenten eller producentens serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret reparatør. Start aldrig et apparat, der viser tegn på beskadigelse. Hvis du er i tvivl, så kontakt din forhandler. Sørg for at bortskaffe emballagen fra dette produkt på miljøvenlig vis. Kontakt de lokale myndigheder med henblik på miljøvenlig bortskaffelse af dette produkt. Dette produkt er kun beregnet til opbevaring af mad i husholdningsomgivelser. FORSIGTIG Undgå at overfylde køleskabet med madvarer. Når du åbner døren, kan ting falde ud og forårsage personskade eller materiel skade. Undgå at anbringe flasker eller glasbeholdere i fryseren. Når indholdet fryser, kan glasset gå i stykker og forårsage personskade. Hvis stikkontakten er løs, må stikket ikke sættes i. Der er risiko for elektrisk stød eller brand. Tag ikke netledningen ud ved at trække i den. Beskadigelse af netledningen kan forårsage kortslutning, brand og/eller elektrisk stød. Hvis netledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsmæssige årsager udskiftes af producenten eller producentens serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret reparatør. Undgå at opbevare genstande oven på apparatet. Når du åbner eller lukker døren, kan ting falde ned og forårsage personskade og/eller materiel skade. Opbevar ikke medicinalvarer, laboratorieprodukter eller temperaturfølsomme produkter i køleskabet. Produkter, der kræver en nøjagtig temperaturstyring, må ikke opbevares i køleskabet. Lad ikke børn hænge i døren. Det kan medføre alvorlig tilskadekomst. Hvis du kan lugte kemikalier eller røg, skal du straks trække elstikket ud og kontakte dit SAMSUNG Electronics servicecenter. Rør ikke ved indersiden af fryserens sider eller produkter i fryseren med våde hænder. Det kan medføre forfrysninger. KLARGØRING 5 Husk de enkelte deles navne. Gitterpanel Knap- og displayplanel KLARGØRING DE ENKELTE KOMPONENTERS NAVNE 6 Vis de indstillede funktioner. Fryserdør Is- og koldtvandsmaskine til drikkevand via et vandfilter og isterninger fra ismaskinen. Husk de enkelte deles navne. DE ENKELTE KOMPONENTERS NAVNE Filter KLARGØRING Fryserdør Dørhåndtag 7 Kontrol før installation. Vælg et opstilling ssted KLARGØRING FORHOLDSREGLER FØR INSTALLATION 8 Kontroller følgende før opstilling af produktet. Kontroller, om produktet kan komme gennem d&oslashslash;r det er koldt nok, trænger der luft fra fødevarerne ind i køleskabets inderbeklædning. Når opstartslyden er for høj Når et nyt køleskab tages i brug, kører kompressoren og motoren ved mange omdrejninger/min. for hurtigt at nedkøle fryseren og køleskabsrummet. Det fremkalder en smule støj. - Når den valgte temperatur er nået, og den er stabil, reduceres støjniveauet. Ved strømafbrydelse Hold køleskabets døre lukkede. - Hvis strømmen ikke tilsluttes igen inden for 2-3 timer om sommeren, opretholdes den kølige temperatur i køleskabet. Når en alarm aktiveres under drift Hvis nogen af dørene forbliver åbne ved en større vinkel end 15 grader i mere end 2 minutter, afgiver køleskabet en alarm hvert minut, der angiver, at en dør står åben. De enkelte knappers funktioner. De enkelte knappers grundlæggende funktioner og displayet. KNAP- OG DISPLAYPANEL POWER FRE. POWER FRE. FRE.TEMP REF.TEMP POWER REF. POWER REF. SOUND FRE. TEMP ICE OFF Soft Freezing Quick Cool Chill Cool LOCK REF. TEMP SOUND LOCK Du kan vælge eller annullere lyden. Knap-og displaypanel FRYSER TEMP. Temperaturen i fryserrummet kan indstilles til mellem -25 C og -17 C ved at trykke på denne knap. LYD Du kan låse alle knapperne med denne funktion. LOCK Temperaturen i køleskabsrummet kan indstilles til mellem 0 C og 5 C ved at trykke på denne knap. REF. TEMP POWER FRE. Du kan bruge denne funktion til at fryse fødevarerne ned hurtigt eller til at lave isterning meget hurtigere. Du kan bruge denne funktion til at køle rummet ned hurtigere. POWER REF. Knap til valg af funktion for koldtvands- og ismaskine ICE OFF WATER Vælg denne funktion, når du ikke bruger ismaskinen. Fresh Island-funktionsdisplay Soft Freezing ANVENDELSE Soft Freezing Viser, at Fresh Island anvender den bløde nedfrysningsfunktion. Viser, at Fresh Island anvender den hurtignedkølende funktion. Viser, at Fresh Island anvender den optimerede afkølingsfunktion. Quick Cool Quick Cool Chill Vælg denne funktion til vand. Chill CUBED ICE Vælg denne funktion til isterninger. Cool CRUSHED ICE Vælg denne funktion til knust is. Cool Viser, at Fresh Island anvender den specielle kølingsfunktion. Ovennævnte funktioner er kun tilgængelige til Fresh Island.

4 Funktionsdisplay for vandfilterindikator Vandfilterindikator Når det grønne lys bliver gult, er tiden inde til at udskifte vandfilteret. Hvis indikatoren er rød, anbefales det at udskifte filteret hurtigt. Når vandfilteret er udskiftet, nulstilles indikatoren ved at trykke på knappen FILTER CHANGE i 3 sekunder Her vises den korrekte anvendelse De enkelte opbevaringspladser har deres egne opbevaringsaf de enkelte opbevaringsrum. forhold for forskellige fødevaregrupper. Fødevarerne får den optimale smag, hvis de opbevares på det rette sted. Opbevarer isterninger fra ismaskinen. Opbevar ikke andre fødevarer ud over isterninger. Isspand ANVENDELSE OPBEVARING AF FØDEVARER 12 Her kan du opbevare frosne pizzaer, is osv. Isskab Her kan du opbevare forskellige typer frosne fødevarer, f.eks. kød, fisk og is. Fryserhylde Her kan du opbevare små fødevarepakker, f.eks. bønner. Men opbevar ikke is eller fødevarer her i længere tid. Fryserdørbeholder Til opbevaring af tørre fødevarer længere tid og kød og kylling, som er pakket ind i sølvpapir eller plasticposer. Skuffe til opbevaring af tørre fødevarer og kød. Tips til opbevaring af fødevarer Vask frugt før opbevaring. Sørg for at sætte låg eller overdækning på fødevarebeholdere. Sæt ikke varme fødevarer i køleskabet til nedkøling. Hvis du afkøler fødevarerne, før du placerer dem i køleskabet, fungerer produktet effektivt, og derved spares der strøm. Når der sættes varme fødevarer i køleskabet, kan det forårsage vandkondensation eller frost i køleskabet. Opbevar fødevarerne med nok afstand mellem dem. Når der opbevares for store mængde fødevarer i køleskabet, kan det forhindre luftcirkulationen, hvilket medfører reduceret kølefunktion. Opdel fødevarer i små portioner før opbevaring. Der kan opnås strømbesparelse ved at fryse fødevarerne ned hurtigt. Placer fødevarer med et højere vandindhold på den forreste del af køleskabshylden. Når du placerer fødevarerne på den inderste del af køleskabshylde, hvor de bliver direkte udsat for den kolde luft, kan de fryse. Mælkeprodukter OPBEVARING AF FØDEVARER Her kan du opbevare mælkeprodukter som smør og ost. Køleskabshylde Opbevar fad eller afkølede fødevarer med nok afstand mellem dem. Beholder i køleskabsdøren Her kan du opbevare små fødevarepakker og drikkevarer som f.eks. mælk, juice og øl. Grøntsags-/frugtskuffe Her kan du opbevare friske grøntsager og frugter. ANVENDELSE Fresh Island Her kan du opbevare kød, rå fisk og fødevarer, der skal opbevares ved lavere temperaturer end den i køleskabsrummet, og som skal bruges inden for en uge.( Se s.19~20) FORSIGTIG Rør ikke ved beholdere eller fødevarer i fryserrummet med våde hænder. Der er risiko for forfrysninger. Placer ikke fødevarer eller beholdere på et sted, der udsættes direkte for den kolde luft. Der kan være koldere end den indstillede temperatur, hvilket medfører beskadigelse af maden. Opbevar ikke medicinalvarer eller laboratoriematerialer i køleskabet. Dette produkt er kun beregnet til opbevaring af fødevarer. Undgå at anbringe glasflasker i fryseren. Når indholdet fryser, kan flasken gå i stykker og forårsage alvorlig tilskadekomst. 13 Justering af temperaturen. Lær, hvordan køleskabs- og frysertemperaturen kontrolleres. Der kan spares strøm ved at opbevare fødevarerne ved de korrekte temperaturer. Styring af frysertemperaturen ANVENDELSE TEMPERATURSTYRING 14 POWER FRE. POWER FRE. FRE. TEMP REF.TEMP POWER REF. POWER REF. SOUND FRE. TEMP ICE OFF Soft Freezing Quick Cool Chill Cool LOCK Følg fremgangsmåderne herunder for at kontrollere frysertemperaturen. REF. TEMP SOUND LOCK Tryk på knappen [FRE. TEMP] Frysertemperaturen kan justeres til mellem -25 C og -17 C med intervaller på 1 C. Temperaturindikatorbjælkerne tændes og viser temperaturintervallet (MAX, MID eller MIN). Når frysertemperaturen er indstillet, vises den valgte temperatur i mindst 5 sekunder. Derefter vises den aktuelle temperatur. på displayet repræsenterer temperaturen i fryserrummet. FRE. TEMP MAX MID MIN BEMÆRK Frysertemperaturen kan ændre sig afhængigt af det antal gange døren åbnes, mængden af opbevarede fødevarer og rumtemperaturen. Når temperaturen i fryserrummet er steget pga. vises den aktuelle temperatur. du har brug for mere opbevaringsplads, skal du fjerne isspanden, og du kan bruge pladsen som opbevaringsplads. BEMÆRK Husk følgende, når du bruger ismaskinen! Det tager 12 timer at opnå temperaturer, der er kolde nok til at fremstille isterninger, når køleskabet tilsluttes første gang. For at betjene ismaskinen korrekt, kræves der et vandtryk på 1,4 ~10 kgf/cm, 1,4 bar~10 bar (0,14 Mpa ~ 1,0 Mpa). Og den må kun tilsluttes en drikkevandsforsyning. Hvis det almindelige vandtryk er højere end det påkrævede tryk, kan du bruge en dekompressionsenhed til at forhindre beskadigelse af enheden. Hastigheden af isproduktionen afhænger af antallet af gange, døren åbnes under anvendelsen og rumtemperaturen. Når ismaskinen ikke bruges ofte, smelter isterningerne og begynder at hænge sammen, hvilket påvirker ismaskinens funktion. Når det sker, skal ismaskinen tages ud og isklumpen smides ud. 2 FORSIGTIG FORSIGTIG Når du ikke bruger vand og is i en længere periode, f. eks. om vinteren eller når du er på ferie, skal du lukke for vandventilen for at afbryde vandforsyningen. - Hvis der går hul i vandrøret eller vandrenseapparatet, eller hvis der siver vand ud af dem, kan der forekomme oversvømmelse. Når isen smelter pga. strømafbrydelse, skal fryserrummet tørres af, efter du har taget ismaskinen ud og smidt isklumpen ud - Smeltet is kan trænge ud af køleskabet og gøre gulvet glat eller beskadige det. 16 Fremstilling af is BRUG AF KOLDTVANDS/ISMASKINEN 1 Tryk på knappen CUBED ICE/CRUSHED ICE for at vælge en isform.

5 2 Tryk forsigtigt glasset mod midten af maskinens stempel. Flyt glasset tættere på åbningen for at forhindre, at isterningerne springer ud af glasset. Hvis du bruger et tyndt glas eller en skrøbelig keramisk kop, kan den gå i stykker. Hvis isen ser gammel ud, skal du holde op med at bruge den og kontakte vores servicecenter. Stik ikke hænderne ind i isknusningsåbningen. Det kan medføre tilskadekomst. FORSIGTIG Tapning af vand Tryk på knappen WATER, og tryk glasset mod maskinens stempel. Kasser de første seks glas vand efter installationen. Når du første gang tapper vand efter installationen, kan det lugte af plastic. Selv om køleskabet er i drift, kan det første glas vand være varmt. I så tilfælde kan du første producere adskillige isterninger og derefter tappe koldt drikkevand. ANVENDELSE BEMÆRK Du kan tappe op til seks glas vand på én gang, og vandet afkøles på 2-3 timer. 17 Få kendskab til hvad et vandrensningsfilter er. Hvad er et vandrensningsfilter? ANVENDELSE Låse op Sådan udskiftes et vandrensningsfilter Låse Det er et filter til filtrering af urenheder, der er skadelige for mennesker, så som klor og lugten herfra samt den ubehagelige smag fra vandet i vandhanen. Filtrerings-og rensningseffekt Et vandrensningsfilter filtreres gennem aktivt kul. Rensningseffekt Det er NSF-certificeret (National Science Foundation) og overholder standardkrav NSF 42,53 for fødevaresikkerhed. Det bestod også følgende standardtest. Certificeringsstandard NSF 42 NSF 53 Renseegenskaber Lugt, klor Patogen, insektspray, asbest, slim, benzol, organisk stof, kviksølv Hvornår skal det udskiftes? Det anbefales at udskifte filteret, når den grønne lampe på ikonet i displayet på køleskabet bliver orange. Filteret skal straks udskiftes, hvis farven i lampen skifter fra orange til rød. Du kan købe et nyt vandrensningsfilter i det nærmeste servicecenter til udskiftning af det brugte. Sådan udskiftes et vandrensningsfilter Sådan adskilles et vandrensningsfilter Åbn risten øverst på køleskabet, drej filteret 90 til venstre (låse op) og træk det nedad. BEMÆRK Sæt en spand, der er lidt større end filteret, nedenunder for at fange det dryppende vand under adskillelse af filteret. Sæt et mærke med installationsdato på det nye filter. Luk kassen med filteret op og træk den røde beskyttelseshætte af. Sæt et mærke med installationsdato på det nye filter. Eksempel) Hvis du monterer det i oktober, så skal du sætte et mærkat med fx 'OKT 10' på. Sæt et nyt filter i. Sæt filteret ind i beslaget, drej det 90 til højre (låse) og sammenpas det med den tilsvarende indikationslinje ( ) til mærket Låse ( ). Luk risten og tryk på testknappen til ismaskinen for at kontrollere, om vandet løber ud. Det anbefales, at du lader vandet løbe i ca. 2 minutter (eller 2 liter), når du monterer eller udskifter filteret for første gang. Efter at du har udskiftet filteret, skal du trykke på knappen farven i lampen skifter fra rød til grøn. i 3 sekunder, indtil 18 Her vises den korrekte anvendelse af funktionen Fresh Island. Med denne funktion kan du øge afkølingshastigheden eller gøre frosne fødevarer bløde nok til, at de kan skæres ud. Ved at justere temperaturen i de enkelte rum kan du desuden tilpasse opbevaringen af forskellige typer fødevarer. Valg af funktion Fresh Island Soft Freezing Quick Cool Chill Cool LOCK 1 Når Soft Freezing er valgt Når Soft Freezing er valgt, indstilles temperaturen for Fresh Island til -5 C, og temperaturen i køleskabsrummet holdes på -5 C uanset temperaturindstillingen. Temperaturen (-5 C ) for Soft Freezing falder inden for det relevante temperaturinterval. Vand i kød eller fisk fryser ikke hårdt til Det forbliver blødt nok til, at fødevaren let kan skæres ud. Soft Freezing Quick Cool Chill Cool LOCK 2 Når Quick Cool er valgt Med funktionen Quick Cool kan du afkøle op til tre flasker øl med rumtemperatur nok til, at de kan drikkes inden for en time. Du kan lægge fødevarer i Fresh Island og trykke på knappen Quick Cool, hvorefter køleskabet kører uafbrudt i en time. Hvis du bruger funktionen Quick Cool, skal du tage fødevarerne ud fra Fresh Island og lægge dem i divide word: køleskabs-rummet under anvendelsen. Fødevarerne kan fryse pga. den kraftige luftcirkulation. Tryk igen på Quick Cool for at annullere funktionen Quick Cool. Når funktionen Quick Cool er gennemført, skifter apparatet tilbage til den forrige køleskabsindstilling. ANVENDELSE Soft Freezing Quick Cool Chill Cool LOCK 19 Valg af funktion ANVENDELSE 20 Fresh Island 3 NårChill er valgt Når Chill er valgt, indstilles temperaturen for Fresh Island til -1 C, og temperaturen i køleskabsrummet holdes på -1 C uanset temperaturindstillingen. -1 C er en temperatur hvor vand i fødevarer er på kanten af frysepunktet. Med denne temperatur kan du holde kød eller fisk, som du vil tilberede, frisk. Soft Freezing Quick Cool Chill Cool LOCK 4 Når Cool er valgt Når Cool er valgt, viser Fresh Island-panelet 3 C, og Fresh Island fungerer ved 3 C. Når Cool er valgt, er temperaturen indstillet til 3 C. Så du kan opnå mere køleskabsplads ved at bruge den som køleskab. Soft Freezing Quick Cool Chill Cool LOCK 5 Når LOCK er valgt Systemet låses med den aktuelle indstilling, og ingen funktionsknapper kan ændres. Tryk igen på knappen LOCK for at annullere funktionen LOCK. Soft Freezing Quick Cool Chill Cool LOCK BEMÆRK - Opbevar ikke fødevarer, grøntsager eller frugt med et højt vandindhold i Fresh Island. De kan fryse. Vand i fødevarer begynder at fryse ved -1 C eller -5 C, så drikkevarer som f.eks. frugtpunch og juice, grøntsager og frugt kan fryse. - Forskellige drikkevare- og fødevaretyper kan være forskellige tid om at afkøles. Gode råd til at holde fødevarer friske. Effektiv brug af køleskabet VISDOMSORD Fri cirkulation af den kolde luft For at bevare temperaturen i køleskabet på 4 C, udsendes den kolde luft ved en temperatur i nærheden af 0 C.

6 Så når fødevarer med et højt vandindhold placeres langt inde i køleskabet, kan de fryse. Hvis du placerer en bred, høj beholder i køleskabet, blokerer den for den kolde luftstrøm, hvilket medfører, at rumtemperaturen øges. For at opnå tilstrækkeligt kold luft skal du undgå at blokere passagerne og lade luften cirkulere frit. Arrangering af fødevarerne Grøntsagsskuffen er dyb, og grøntsager, der trykkes i bunden af den, kan få stødpletter. Det er bedre at opbevare grøntsager som f.eks. spinat og forårsløg stående. Du kan skære toppen af mælkekartoner, så de passer til grøntsagsskuffens højde, og binde flere kartoner sammen med tape. Ved at placere grøntsager i dem, undgår du stødpletter på grøntsagerne, og de er meget lettere at håndtere. Korrekt nedfrysning af fødevarer Opbevaring af honning, der ikke må fryses Placer det i fryserrummet. Honning af høj kvalitet bliver mere hvidt og hårdere, når det opbevares i køleskabet. Det skyldes, at glukosen krystalliseres. Kvaliteten påvirkes ikke, men det er vanskeligt at opløse i vand og håndtere. Når du stiller honningen i fryserrummet, bevares den oprindelige flydende tilstand. ANDET Korrekt nedfrysning af fødevarer Der findes fødevarer, som ikke er velegnede til nedfrysning, f.eks. grøntsager og æg. Du kan fryse kød uden at salte det, men det er bedst at salte det først. Hurtigere frysning Når fødevarer nedfryses langsomt, skades fødevarernes egenskaber, hvilket medfører en forringet smagsoplevelse. Du kan øge fryserens indfrysningshastighed ved at vælge funktionen POWER FRE Rengøring og vedligeholdelse af produktet. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF PRODUKTET Køleskabets inderside/tilbehør Aftørres med en ren klud, der er fugtet let med vand eller en mild opløsning af vand og rengøringsmiddel. Dørpakning Aftørres med en ren klud, der er fugtet let med en mild opløsning af vand og et flydende rengøringsmiddel. Rengør rillerne med vandpinde. Is- og koldtvandsmaskine Når du har aftørret maskinen med en våd klud, skal du aftørre den med en tør klud. Hvis spildhylden er plettet, skal den aftørres med en ren klud, som er let opvredet med vineddike. Fjernelse af lugte Aftør køleskabets inderside med varmt vand, en blød klud og 2 spiseskefulde tvekulsurt natron. Fjernelse af skimmeldannelse på dørpakningerne Børst med en tandbørste, som er fugtet med ren sulfo. Det er vanskeligt at skrubbe skimmeldannelser væk, når først de er blevet sorte. Pas på ikke at beskadige pakningerne. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF PRODUKTET ANDET BEMÆRK Når du ikke bruger køleskabet, eller når du gør det rent, skal du åbne gitterpanelet, indstille hovedafbryderen til positionen O (OFF) og tørre apparatets rum, mens dørene står åbent. Tør derefter med en tør klud eller håndklæde. Undgå at sprøjte vand direkte på eller aftørre med benzen, fortyndervæske, klorin, alkohol eller acetone. Der er risiko for eksplosion, elektrisk stød eller brand. Brug ikke pensler eller skuresvampe til at aftørre køleskabets inderside og yderside. Sørg for at indstille hovedafbryderne til positionen O (OFF), før du rengør køleskabet. Indstil den til l (ON), når du har rengjort køleskabet. Dette er for at reducere risikoen for elektrisk stød eller brand. FORSIGTIG Caution 22 Adskillelse før rengøring RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF PRODUKTET Før køleskabet rengøres, skal du vippe gitterpanelet op som vist på tegningen og indstille hovedafbryderen til O (OFF). Adskil apparatet, når det er slukket, for at forhindre elektrisk stød. Der kan samle sig vand i apparatet, der kan løbe ned i bunden af det. Aftør derfor komponenterne i apparatet med en tør klud, og isæt dem igen. Grøntsags-/frugtskuffe Hold den med den ene hånd, og træk den ud, mens du løfter let op i den for at tage den ud. Låg til grøntssagsskuffe Vip låget op foran, træk det ud og ud af køleskabet. Tag det midterste glas ud, når du har fjernet grøntsagsskuffen. ANDET 23 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF PRODUKTET ANDET Mælkeprodukter Vip låget fra mælkeproduktskuffen op, og fjern det, mens du trækker i det. Hold fast i mælkeproduktskuffen med begge hænder, og løft den op og ud af døren. Beholder i fryser-/køleskabsdør Hold fast i den med begge hænder, og løft den op og ud af døren. Fryser-/køleskabshylder Vip hylden op foran, og løft den op og ud af rillerne på køleskabets indvendige bagvæg. BEMÆRK - Når du ikke bruger køleskabet, eller når du rengør det, skal du åbne gitterpanelet, indstille hovedafbryderen til positionen O (OFF) og derefter aftørre rummene, mens døren står åben. - Kontakt venligst vores servicecenter, når du ønsker at udskifte lamperne. Derved undgår du at få elektrisk stød. 24 Foretag en kontrol, før der tilkaldes service. Problem Køleskabs- eller fryserrummet er for varmt. (Lav køle-effekt) Mulige årsager Hovedafbryderen indstillet til O (OFF). Afhjælpning KONTROLPUNKTER FØR TILKALDELSE AF SERVICE Tænd for strømmen (tryk på "I"). Køleskabets stik er ikke tilsluttet stikkontakten. Sæt stikket i stikkontakten. Temperaturen indstillet til varmeste indstilling. Køleskabet er placeret på et sted, hvor det udsættes for direkte sollys og i nærheden af et varmeapparat. Køleskabet er indstillet på for lav temperatur. Tryk på knappen FRE. TEMP/ REF. TEMP for at vælge en koldere indstilling. Hold køleskabet på afstand fra direkte sollys og varmeapparater. Tryk på temperaturknappen, og vælg en varmere indstilling. Når rumtemperaturen er lavere end 5 C, kan fødevarerne fryse. Placer fødevarer med et højt vandindhold på den forreste del af hylden. Flyt køleskabet, og placer det på et hårdt, plant gulv.

7 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Hvis der er noget, der blokerer ventilationen, skal det fjernes. Frosne fødevarer i køleskabs-rummet. Køleskabet er placeret på et sted, der er for koldt. er pakket ind i film. fødevarer et opbevaret for længe. der opbevares for længe, kan afgive lugte. Lugt fra køleskabet. 25 Problem Mulige årsager Isterninger fremstilles med vand fra vandhanen. Afhjælpning Vandet kan indeholde klor, hvilket afgiver en lugt. Lav is med filtreret vand. Rengør køleskabets inderside hyppigt for at fjerne alle lugte fra fødevarer. Aftør ofte isspanden. KONTROLPUNKTER FØR TILKALDELSE AF SERVICE ANDET Isterningerne lugter. Køleskabets inderside skal rengøres. Isspanden skal rengøres. Der er faldet fødevarer ned på hylden. +Vandforsyningsledningen er lukket. Aftør den. Åbn for vandet. Koldtvandsmaskinen fungerer ikke. Vandforsyningsledningen er ikke tilsluttet korrekt. Læs installationsvejledningen, eller kontakt vores servicecenter. Tryk på knappen REF. TEMP, og vælg en koldere indstilling. Når der aftappes mere end seks glas vand, tager det længere tid for det, at blive afkølet. Køleskabsrummet er for varmt. Vandet er varmt. Der er blevet brugt flere gange seks glas vand efter hinanden Ismaskinen fungerer ikke. Ingen isterninger eller ikke nok isterninger.? Isterningerne klumper sammen. Vent 12 timer. Det tager 24 timer, før der er nok isterninger i isspanden. Når der ikke bruges is i længere tid, eller hvis der opstår strømsvigt, kan isterningerne klumpe sammen. I sådanne tilfælde skal isklumpen smides væk og isspanden tømmes, så du kan fremstille nye isterninger. 26 Problem Mulige årsager Afhjælpning KONTROLPUNKTER FØR TILKALDELSE AF SERVICE Døren er vanskelig at åbne! Det er netop blevet lukket efter at have være åbnet. Hvis du åbner døren igen inden for 5-10 sekunder, kan den være vanskelig at åbne pga. trykforskellen mellem indersiden og ydersiden af køleskabet. Prøv igen efter lidt tid. Der høres en vandrislen. (Eks.: Klukken, syden, skvulp) Strømningen af kølemiddel gennem kølespiralen kan afgive en rislelyd (eks.: Klukken, syden, skvulp), eller der kan forekomme en dryppelyd under afisningsprocessen, som når is smelter. Dette er ikke en defekt. Det er en normal funktion. Der kan forekomme en klikkelyd i køleskabet! (Eks.: Klik, raslen, pip, smæld) Når køleskabet når den korrekte kølige temperatur, når kølespiralen udvider sig eller trækker sig sammen, eller når relæer aktiveres for at kontrollere køleskabskomponenter, kan disse lyde forekomme. Dette er ikke en defekt. Det er en normal funktion. Der dannes is i fryserrummet! (Der samler sig fugt i fryserrummet) Rumtemperaturen og fugtighedsgraden er høj, døren holdes åben i lang tid, eller fødevarer med et højt vandindhold opbevares uden låg. I sådanne tilfælde kan der dannes frost eller fugt. Aftør det. ANDET Fryserdøren har stået åben i lang tid. Der samler sig fugt på ydersiden af køleskabet og på det indvendige lyspæredæksel! Når fryserdøren står åbent i længere tid, varmes lyspæredækslet op af halogenlampen (35W), hvilket medfører kondensdannelse. Aftør det. Luftfugtigheden er for høj. Når det er fugtigt uden for, kan vandet i luften kondenseret på det relativt kolde køleskabs overflader. 27 Modelnavn TS48W *** 48" kg AC 230~240 V/50 Hz ANDET 28 PRODUKTETS SPECIFIKATIONER I alt BRUTTOvolumen Fryserrum Køleskabsrum I alt Nyttevolumen Fryserrum Køleskabsrum Mål Bredde (mm) Vægt Højde (mm) Dybde (mm) Nominel spænding/frekvens Designet og specifikationerne kan uden varsel ændres med henblik på at forbedre kvaliteten. Height Width Depth Grænser for omgivende temperatur Dette køle-/fryseskab er beregnet til brug i de omgivelsestemperaturer, der angives af temperaturklassen på apparatets mærkeplade. Temperaturklasse Udvidet tempereret Tempereret Subtropisk Tropisk Symbol SN N ST T Omgivelsestemepratur Maksimum 32 C 32 C 38 C 43 C Minimum 10 C 16 C 18 C 18 C BEMÆRK: De indvendige temperaturer kan påvirkes af faktorer som køleskabets/fryserens placering, omgivelsestemperatur og hvor ofte døren åbnes. Juster temperaturen efter behov for at kompensere for disse faktorer. Denmark Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr) Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding. Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinding. Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support. Samsung Elaonics Nordic AB

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet.

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet Start af apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Lyset under betjeningspanelet eller i skabet (afhængigt af modellen) tænder ved åbning af døren. Den grønne kontrollampe

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZFK22/9R http://da.yourpdfguides.com/dref/656824

Din brugermanual ZANUSSI ZFK22/9R http://da.yourpdfguides.com/dref/656824 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING KUMMEFRYSER HB 100 C HB 205 C HB 306 C

BRUGERVEJLEDNING KUMMEFRYSER HB 100 C HB 205 C HB 306 C BRUGERVEJLEDNING KUMMEFRYSER HB 100 C HB 205 C HB 306 C DK Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE OPLYSNINGER OM SIKKERHED OG ADVARSLER...1-2 BRUG AF APPARATET...3 OPTØNING/FØRSTE BRUG OG INSTALLATION...4

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning KØLESKAB K44W HN 8700 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køleskabets indretning... 2 Før køleskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger... 4 Installation...

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af Hjemmebryggerens komplette 25 liters bryganlæg. Ud over de dele der følger med bryganlægget, har du brug for følgende: Ved

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2 Inden du begynder at betjene dette apparat, bør du læse manualen grundigt og gemme den til senere opslag. Da de følgende betjeningsanvisninger dækker flere modeller, er det muligt, at dit køleskabs karakteristika

Læs mere

Brugsanvisning KØLESKAB

Brugsanvisning KØLESKAB Brugsanvisning KØLESKAB Bemærk at denne brugsanvisning passer til flere forskellige modeller, og der kan være omtale af funktioner/ekstra tilbehør som ikke findes på alle modeller. BS 3021 V BS 3021 BSZ

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

KØLE-/FRYSESKABET TAGES I BRUG

KØLE-/FRYSESKABET TAGES I BRUG BRUGSANVISNING Side FØR KØLE-/FRYSESKABET TAGES I BRUG 76 OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN 76 ADVARSLER OG GENERELLE RÅD 77 KEND DERES FRYSER 78 VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING 81 SERVICE 81 75 FØR KØLE-/FRYSESKABET

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Brugsanvisning til vinkøleskab

Brugsanvisning til vinkøleskab Vinobox110 GC/PC Vinobox168 GC/PC Brugsanvisning til vinkøleskab Model: Vinobox 110 1T PC Vinobox 110 2T PC Vinobox 168 1T PC Vinobox 168 2T PC Vinobox 110 1T GC Vinobox 110 2T GC Vinobox 168 1T GC Vinobox

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

din for altid M60 KØL OG FRYS

din for altid M60 KØL OG FRYS din for altid M60 KØL OG FRYS 2 Miljø, funktionalitet og tidløst design GRAM er kendt for at udvikle produkter, der glæder forbrugerne i dagligdagen og dermed bidrager til positive oplevelser i køkkenet.

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

Model Q130/Q210/Q270 Ismaskiner. Installation. Elektrisk. Ismaskinens placering

Model Q130/Q210/Q270 Ismaskiner. Installation. Elektrisk. Ismaskinens placering Model Q130/Q210/Q270 Ismaskiner Installation Ismaskinens placering Pladsen, der vælges til ismaskinen, skal leve op til følgende kriterier. Hvis nogen af disse kriterier ikke er til stede, skal der vælges

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

KCA 14-020. Brugermanual

KCA 14-020. Brugermanual KCA 14-020 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...3 Vigtig sikkerhedsinformation...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Affugterens kontrolapparat...5 Betjening af affugter...6 Valg af placering...7

Læs mere

Slim-Line 80L 700.180G V2/1011

Slim-Line 80L 700.180G V2/1011 Slim-Line 80L 700.180G V2/1011 DK 1. Generelle oplysninger 114 1.1 Generelt om denne vejledning 114 1.2 Symbolforklaring 114 1.3 Producentens ansvar og garanti 115 1.4 Ophavsret 115 1.5 Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015

PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015 PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015 Generelle sikkerhedsinstruktioner Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger apparatet første gang. Gem desuden denne brugsanvisning, der indeholder de nødvendige

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

TILBUD AF VARER. Tilbud på SAMSUNG ( Tilbud køre fra den 03-05-2015 til den 10-05-2015 )

TILBUD AF VARER. Tilbud på SAMSUNG ( Tilbud køre fra den 03-05-2015 til den 10-05-2015 ) Hvidevarer- Shop.dk Hvidevarer- Shop.dk Gl. Banegårdsplads 4 4220 Korsør Danmark CVR-nummer: 35946152 E-mail: Info@hvidevarershop.dk http://hvidevarershop.dk Tilbud på SAMSUNG ( Tilbud køre fra den 03-05-2015

Læs mere

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12 Gebruiksaanwijzing, p. 3 Käyttöohje, s. 12 Bruksanvisning, s. 21 Bruksanvisning, s. 30 Brugsanvisning, s. 39 bamix SwissLine R Brugsanvisning bamix SwissLine R Indholdsfortegnelse Indledning 39 Før brug

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Betjeningsvejledninger

Betjeningsvejledninger Betjeningsvejledninger KØLE/FRYSER KOMBINATION Dansk CAA 55 Indhold Installation, 2-3 Placering og tilslutning Dør omskiftning Beskrivelse af apparatet, 4 Generel visning Opstart og brug, 5-6 Starte apparatet

Læs mere

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Gastroback Brugsvejledning DK Automatisk ismaskine Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Læs alle instruktionerne før brug første gang! Model og påhæng kan udskiftes! Til husholdningsbrug!

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere