Din brugermanual SAMSUNG TS-48WLUS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual SAMSUNG TS-48WLUS http://da.yourpdfguides.com/dref/785534"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: Ag+- ionernes elektriske styrke. - Det består af sølvpartikler, som virker uden at antibiose-og bakteriostase-egenskaberne forringes på noget tidspunkt. Fordele ved Silver Nano-behandlingen Fresh Island : Nyskabende temperaturstyringssystem Ved at optimere opbevaringstemperaturerne og opnå en fugtighedsgrad på 71 % ved hjælp af TWIN Cooling TDM-systemet, er det nu muligt at tilpasse word division: opbevarings-temperaturen for forskellige fødevaretyper og forskellige formål. KLARGØRING SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER DE ENKELTE KOMPONENTERS NAVNE FORHOLDSREGLER FØR OPSTILLING INDHOLD ANVENDELSE KONTROLPUNKTER FØR BRUG Kontroller følgende før brug. KNAP- OG DISPLAYPANEL De enkelte knappers funktioner OPBEVARING AF FØDEVARER TEMPERATURSTYRING Justering af temperaturen BRUG AF KOLDTVANDSMASKINEN SÅDAN UDSKIFTES ET VANDRENSNINGSFILTER FRESH ISLAND ANDET VISDOMSORD RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF PRODUKTET KONTROLPUNKTER FØR TILKALDELSE AF SERVICE PRODUKTETS SPECIFIKATIONER Følg vejledningen for din egen sikkerheds skyld. Følgende vejledning skal forhindre personskade og beskadigelse af produktet. Læs vejledningen nøje for at betjene produktet korrekt. Fordel Inden du begynder at betjene dette apparat, bør du læse manualen grundigt og gemme den til senere opslag. Da de følgende betjeningsanvisninger gælder for flere modeller, er det muligt, at dit køleskabs ADVARSEL egenskaber afviger lidt fra dem, der er beskrevet i denne manual. Apparatet er ikke beregnet til at blive betjent af børn eller svagelige personer uden voksnes opsyn. Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Som kølemiddel anvendes HFC- R134a. Køleskabet indeholder en ismaskine fremstillet af Samsung Electronics specifikt til køleskabet. De indbyggede ismaskiner må kun installeres af producenten eller dennes serviceværksted. KLARGØRING SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 4 ANVENDTE FORSIGTIGHEDSOG ADVARSELSSYMBOLER Dette produkt anvender 240 V. Det betyder, at der er en risiko for dødsfald eller alvorlige personskader, hvis vejledningen ikke overholdes. Det betyder, at der er en risiko for dødsfald eller alvorlige personskader, hvis vejledningen ikke overholdes. ANDRE ANVENDTE SYMBOLER Forklarer termer for at hjælpe brugerne med at forstå, hvordan produktet anvendes korrekt. Et mærke der angiver, at elstikket skal tages ud af stikkontakten. Et mærke der angiver, at der kræves jordforbindelse for at forhindre elektrisk stød. Hjælper brugerne med at bruge produktet mere effektivt. Et mærke der angiver, at produktet ikke må skilles ad. Et mærke der angiver en referenceside. BEMÆRK Advarsel Forsigtig ADVARSEL Tilslut ikke flere forskellige apparater til den samme stikdåse. Det kan medføre overophedning og risiko for brand. Sørg for, at elstikket ikke klemmes eller beskadiges af køleskabets bagside. Et beskadiget elstik kan overophedes og forårsage brand. Undgå at bøje netledningen for meget eller placere tunge genstande på den. Det udgør en brandfare. Hvis netledningen er beskadiget, skal den omgående udskiftes af producenten eller dennes serviceværksted. Undgå at sprøjte vand direkte på køleskabets inder- eller yderside. Der er risiko for brand eller elektrisk stød. Undgå at forstøve brændbare gasser i nærheden af køleskabet. Der er risiko for eksplosion eller brand. Tilslut ikke elstikket med våde hænder. Du kan få elektrisk stød. Stil ikke en beholder fyldt med vand oven på køleskabet. Hvis vandet spildes, er der risiko for brand eller elektrisk stød. Installer ikke køleskabet på et fugtigt sted eller et sted, hvor det kan komme i kontakt med vand. Beskadiget isolering på elektriske dele kan forårsage elektrisk stød eller brand. Undgå at opbevare flygtige eller brændbare stoffer i køleskabet. Opbevaring af benzen, fortyndervæske, alkohol, æter, flydende drivgasser eller lignende produkter kan forårsage eksplosioner. Lad være med selv at skille køleskabet ad eller reparere det. Du risikerer at forårsage brand, driftsfejl og/eller personskade. Udskift ikke selv den indvendige halogenlampe, men kontakt servicecentret. Ellers er der risiko for elektrisk stød. Når et køleskab bortskaffes, skal døren/dørens tætningslister/dørlåsen fjernes, så børn og små dyr ikke kan blive fanget inden i køleskabet. Køleskabet skal være jordforbundet. Du skal jordforbinde køleskabet for at undgå krybestrøm eller elektrisk stød som følge af krybestrøm fra køleskabet. Brug aldrig gasledninger, telefonlinjer eller andre potentielle lynafledere som jord. Ukorrekt brug af jordstikket kan føre til elektrisk stød. ADVARSEL Sørg for, at køleskabets ventilationsåbninger ikke er tildækkede. Brug ikke mekanisk udstyr eller andet end det, der er anbefalet af producenten, til at fremskynde afisningsprocessen. Undgå at beskadige køleskabets kredsløb. Undgå at placere eller anvende elektrisk udstyr inde i køleskabet/fryseren, medmindre det er anbefalet af producenten. ADVARSEL Dette produkt har roterende hjul, der kan drejes 360º. Så hvis du fjerner hænderne fra produktet, når det er placeret på en hældning, vil det skride på hældningen og vælte. For at forhindre dette, skal du sørge for at holde godt fast på produktet. Hvis produktet vælter, kan det forårsage alvorlige personskader eller dødsfald. Dette produkt er tungere i den øverste del end i den nederste. Derfor kan det vælte forover, hvis det ikke er installeret korrekt. Når produktet flyttes, skal du passe på ikke at vælte det. Hvis produktet vælter, kan det forårsage alvorlige personskader eller dødsfald. Undgå at stikke hænderne ind under apparatet. De skarpe kanter kan forårsage personskade. Stik aldrig fingre eller genstande ind i is- og koldtvandsmaskinens åbning eller isslisken. Det kan forårsage personskade eller materiel skade.

3 Som kølemiddel anvendes HFC- R134a. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER FORSIGTIG Det kølemiddel, der er anvendt i køleskabet/fryseren, samt gasserne i isoleringsmaterialet kræver særlige bortskaffelsesprocedurer. Kontroller, at ingen af rørene på bagsiden af apparatet er beskadigede, inden det kasseres. Undgå at bruge en våd eller fugtig klud ved rengøring af elstikket. Fjern eventuelle fremmedlegemer eller støv fra elstikkets ben. I modsat fald er der risiko for brand. Vent mindst fem minutter med at sætte stikket i igen, når strømforsyningen til køleskabet har været afbrudt. I tilfælde af tordenvejr, eller når produktet ikke anvendes i længere tid, skal du vippe gitterpanelet op og slukke på hovedafbryderen ved t stille den på positionen O (OFF). Der er risiko for elektrisk stød eller brand. Apparatet er ikke beregnet til at blive betjent af små børn eller svagelige personer uden opsyn. Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Undgå at opbevare genstande i ventilationsåbningen. Det vil forårsage en reduktion af kølingskapaciteten. Placer ikke køleskabet i direkte sollys. Elstikket skal sættes i stikkontakten, før apparatet stilles på plads. Hvis netledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsmæssige årsager udskiftes af producenten eller producentens serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret reparatør. Start aldrig et apparat, der viser tegn på beskadigelse. Hvis du er i tvivl, så kontakt din forhandler. Sørg for at bortskaffe emballagen fra dette produkt på miljøvenlig vis. Kontakt de lokale myndigheder med henblik på miljøvenlig bortskaffelse af dette produkt. Dette produkt er kun beregnet til opbevaring af mad i husholdningsomgivelser. FORSIGTIG Undgå at overfylde køleskabet med madvarer. Når du åbner døren, kan ting falde ud og forårsage personskade eller materiel skade. Undgå at anbringe flasker eller glasbeholdere i fryseren. Når indholdet fryser, kan glasset gå i stykker og forårsage personskade. Hvis stikkontakten er løs, må stikket ikke sættes i. Der er risiko for elektrisk stød eller brand. Tag ikke netledningen ud ved at trække i den. Beskadigelse af netledningen kan forårsage kortslutning, brand og/eller elektrisk stød. Hvis netledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsmæssige årsager udskiftes af producenten eller producentens serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret reparatør. Undgå at opbevare genstande oven på apparatet. Når du åbner eller lukker døren, kan ting falde ned og forårsage personskade og/eller materiel skade. Opbevar ikke medicinalvarer, laboratorieprodukter eller temperaturfølsomme produkter i køleskabet. Produkter, der kræver en nøjagtig temperaturstyring, må ikke opbevares i køleskabet. Lad ikke børn hænge i døren. Det kan medføre alvorlig tilskadekomst. Hvis du kan lugte kemikalier eller røg, skal du straks trække elstikket ud og kontakte dit SAMSUNG Electronics servicecenter. Rør ikke ved indersiden af fryserens sider eller produkter i fryseren med våde hænder. Det kan medføre forfrysninger. KLARGØRING 5 Husk de enkelte deles navne. Gitterpanel Knap- og displayplanel KLARGØRING DE ENKELTE KOMPONENTERS NAVNE 6 Vis de indstillede funktioner. Fryserdør Is- og koldtvandsmaskine til drikkevand via et vandfilter og isterninger fra ismaskinen. Husk de enkelte deles navne. DE ENKELTE KOMPONENTERS NAVNE Filter KLARGØRING Fryserdør Dørhåndtag 7 Kontrol før installation. Vælg et opstilling ssted KLARGØRING FORHOLDSREGLER FØR INSTALLATION 8 Kontroller følgende før opstilling af produktet. Kontroller, om produktet kan komme gennem d&oslashslash;r det er koldt nok, trænger der luft fra fødevarerne ind i køleskabets inderbeklædning. Når opstartslyden er for høj Når et nyt køleskab tages i brug, kører kompressoren og motoren ved mange omdrejninger/min. for hurtigt at nedkøle fryseren og køleskabsrummet. Det fremkalder en smule støj. - Når den valgte temperatur er nået, og den er stabil, reduceres støjniveauet. Ved strømafbrydelse Hold køleskabets døre lukkede. - Hvis strømmen ikke tilsluttes igen inden for 2-3 timer om sommeren, opretholdes den kølige temperatur i køleskabet. Når en alarm aktiveres under drift Hvis nogen af dørene forbliver åbne ved en større vinkel end 15 grader i mere end 2 minutter, afgiver køleskabet en alarm hvert minut, der angiver, at en dør står åben. De enkelte knappers funktioner. De enkelte knappers grundlæggende funktioner og displayet. KNAP- OG DISPLAYPANEL POWER FRE. POWER FRE. FRE.TEMP REF.TEMP POWER REF. POWER REF. SOUND FRE. TEMP ICE OFF Soft Freezing Quick Cool Chill Cool LOCK REF. TEMP SOUND LOCK Du kan vælge eller annullere lyden. Knap-og displaypanel FRYSER TEMP. Temperaturen i fryserrummet kan indstilles til mellem -25 C og -17 C ved at trykke på denne knap. LYD Du kan låse alle knapperne med denne funktion. LOCK Temperaturen i køleskabsrummet kan indstilles til mellem 0 C og 5 C ved at trykke på denne knap. REF. TEMP POWER FRE. Du kan bruge denne funktion til at fryse fødevarerne ned hurtigt eller til at lave isterning meget hurtigere. Du kan bruge denne funktion til at køle rummet ned hurtigere. POWER REF. Knap til valg af funktion for koldtvands- og ismaskine ICE OFF WATER Vælg denne funktion, når du ikke bruger ismaskinen. Fresh Island-funktionsdisplay Soft Freezing ANVENDELSE Soft Freezing Viser, at Fresh Island anvender den bløde nedfrysningsfunktion. Viser, at Fresh Island anvender den hurtignedkølende funktion. Viser, at Fresh Island anvender den optimerede afkølingsfunktion. Quick Cool Quick Cool Chill Vælg denne funktion til vand. Chill CUBED ICE Vælg denne funktion til isterninger. Cool CRUSHED ICE Vælg denne funktion til knust is. Cool Viser, at Fresh Island anvender den specielle kølingsfunktion. Ovennævnte funktioner er kun tilgængelige til Fresh Island.

4 Funktionsdisplay for vandfilterindikator Vandfilterindikator Når det grønne lys bliver gult, er tiden inde til at udskifte vandfilteret. Hvis indikatoren er rød, anbefales det at udskifte filteret hurtigt. Når vandfilteret er udskiftet, nulstilles indikatoren ved at trykke på knappen FILTER CHANGE i 3 sekunder Her vises den korrekte anvendelse De enkelte opbevaringspladser har deres egne opbevaringsaf de enkelte opbevaringsrum. forhold for forskellige fødevaregrupper. Fødevarerne får den optimale smag, hvis de opbevares på det rette sted. Opbevarer isterninger fra ismaskinen. Opbevar ikke andre fødevarer ud over isterninger. Isspand ANVENDELSE OPBEVARING AF FØDEVARER 12 Her kan du opbevare frosne pizzaer, is osv. Isskab Her kan du opbevare forskellige typer frosne fødevarer, f.eks. kød, fisk og is. Fryserhylde Her kan du opbevare små fødevarepakker, f.eks. bønner. Men opbevar ikke is eller fødevarer her i længere tid. Fryserdørbeholder Til opbevaring af tørre fødevarer længere tid og kød og kylling, som er pakket ind i sølvpapir eller plasticposer. Skuffe til opbevaring af tørre fødevarer og kød. Tips til opbevaring af fødevarer Vask frugt før opbevaring. Sørg for at sætte låg eller overdækning på fødevarebeholdere. Sæt ikke varme fødevarer i køleskabet til nedkøling. Hvis du afkøler fødevarerne, før du placerer dem i køleskabet, fungerer produktet effektivt, og derved spares der strøm. Når der sættes varme fødevarer i køleskabet, kan det forårsage vandkondensation eller frost i køleskabet. Opbevar fødevarerne med nok afstand mellem dem. Når der opbevares for store mængde fødevarer i køleskabet, kan det forhindre luftcirkulationen, hvilket medfører reduceret kølefunktion. Opdel fødevarer i små portioner før opbevaring. Der kan opnås strømbesparelse ved at fryse fødevarerne ned hurtigt. Placer fødevarer med et højere vandindhold på den forreste del af køleskabshylden. Når du placerer fødevarerne på den inderste del af køleskabshylde, hvor de bliver direkte udsat for den kolde luft, kan de fryse. Mælkeprodukter OPBEVARING AF FØDEVARER Her kan du opbevare mælkeprodukter som smør og ost. Køleskabshylde Opbevar fad eller afkølede fødevarer med nok afstand mellem dem. Beholder i køleskabsdøren Her kan du opbevare små fødevarepakker og drikkevarer som f.eks. mælk, juice og øl. Grøntsags-/frugtskuffe Her kan du opbevare friske grøntsager og frugter. ANVENDELSE Fresh Island Her kan du opbevare kød, rå fisk og fødevarer, der skal opbevares ved lavere temperaturer end den i køleskabsrummet, og som skal bruges inden for en uge.( Se s.19~20) FORSIGTIG Rør ikke ved beholdere eller fødevarer i fryserrummet med våde hænder. Der er risiko for forfrysninger. Placer ikke fødevarer eller beholdere på et sted, der udsættes direkte for den kolde luft. Der kan være koldere end den indstillede temperatur, hvilket medfører beskadigelse af maden. Opbevar ikke medicinalvarer eller laboratoriematerialer i køleskabet. Dette produkt er kun beregnet til opbevaring af fødevarer. Undgå at anbringe glasflasker i fryseren. Når indholdet fryser, kan flasken gå i stykker og forårsage alvorlig tilskadekomst. 13 Justering af temperaturen. Lær, hvordan køleskabs- og frysertemperaturen kontrolleres. Der kan spares strøm ved at opbevare fødevarerne ved de korrekte temperaturer. Styring af frysertemperaturen ANVENDELSE TEMPERATURSTYRING 14 POWER FRE. POWER FRE. FRE. TEMP REF.TEMP POWER REF. POWER REF. SOUND FRE. TEMP ICE OFF Soft Freezing Quick Cool Chill Cool LOCK Følg fremgangsmåderne herunder for at kontrollere frysertemperaturen. REF. TEMP SOUND LOCK Tryk på knappen [FRE. TEMP] Frysertemperaturen kan justeres til mellem -25 C og -17 C med intervaller på 1 C. Temperaturindikatorbjælkerne tændes og viser temperaturintervallet (MAX, MID eller MIN). Når frysertemperaturen er indstillet, vises den valgte temperatur i mindst 5 sekunder. Derefter vises den aktuelle temperatur. på displayet repræsenterer temperaturen i fryserrummet. FRE. TEMP MAX MID MIN BEMÆRK Frysertemperaturen kan ændre sig afhængigt af det antal gange døren åbnes, mængden af opbevarede fødevarer og rumtemperaturen. Når temperaturen i fryserrummet er steget pga. vises den aktuelle temperatur. du har brug for mere opbevaringsplads, skal du fjerne isspanden, og du kan bruge pladsen som opbevaringsplads. BEMÆRK Husk følgende, når du bruger ismaskinen! Det tager 12 timer at opnå temperaturer, der er kolde nok til at fremstille isterninger, når køleskabet tilsluttes første gang. For at betjene ismaskinen korrekt, kræves der et vandtryk på 1,4 ~10 kgf/cm, 1,4 bar~10 bar (0,14 Mpa ~ 1,0 Mpa). Og den må kun tilsluttes en drikkevandsforsyning. Hvis det almindelige vandtryk er højere end det påkrævede tryk, kan du bruge en dekompressionsenhed til at forhindre beskadigelse af enheden. Hastigheden af isproduktionen afhænger af antallet af gange, døren åbnes under anvendelsen og rumtemperaturen. Når ismaskinen ikke bruges ofte, smelter isterningerne og begynder at hænge sammen, hvilket påvirker ismaskinens funktion. Når det sker, skal ismaskinen tages ud og isklumpen smides ud. 2 FORSIGTIG FORSIGTIG Når du ikke bruger vand og is i en længere periode, f. eks. om vinteren eller når du er på ferie, skal du lukke for vandventilen for at afbryde vandforsyningen. - Hvis der går hul i vandrøret eller vandrenseapparatet, eller hvis der siver vand ud af dem, kan der forekomme oversvømmelse. Når isen smelter pga. strømafbrydelse, skal fryserrummet tørres af, efter du har taget ismaskinen ud og smidt isklumpen ud - Smeltet is kan trænge ud af køleskabet og gøre gulvet glat eller beskadige det. 16 Fremstilling af is BRUG AF KOLDTVANDS/ISMASKINEN 1 Tryk på knappen CUBED ICE/CRUSHED ICE for at vælge en isform.

5 2 Tryk forsigtigt glasset mod midten af maskinens stempel. Flyt glasset tættere på åbningen for at forhindre, at isterningerne springer ud af glasset. Hvis du bruger et tyndt glas eller en skrøbelig keramisk kop, kan den gå i stykker. Hvis isen ser gammel ud, skal du holde op med at bruge den og kontakte vores servicecenter. Stik ikke hænderne ind i isknusningsåbningen. Det kan medføre tilskadekomst. FORSIGTIG Tapning af vand Tryk på knappen WATER, og tryk glasset mod maskinens stempel. Kasser de første seks glas vand efter installationen. Når du første gang tapper vand efter installationen, kan det lugte af plastic. Selv om køleskabet er i drift, kan det første glas vand være varmt. I så tilfælde kan du første producere adskillige isterninger og derefter tappe koldt drikkevand. ANVENDELSE BEMÆRK Du kan tappe op til seks glas vand på én gang, og vandet afkøles på 2-3 timer. 17 Få kendskab til hvad et vandrensningsfilter er. Hvad er et vandrensningsfilter? ANVENDELSE Låse op Sådan udskiftes et vandrensningsfilter Låse Det er et filter til filtrering af urenheder, der er skadelige for mennesker, så som klor og lugten herfra samt den ubehagelige smag fra vandet i vandhanen. Filtrerings-og rensningseffekt Et vandrensningsfilter filtreres gennem aktivt kul. Rensningseffekt Det er NSF-certificeret (National Science Foundation) og overholder standardkrav NSF 42,53 for fødevaresikkerhed. Det bestod også følgende standardtest. Certificeringsstandard NSF 42 NSF 53 Renseegenskaber Lugt, klor Patogen, insektspray, asbest, slim, benzol, organisk stof, kviksølv Hvornår skal det udskiftes? Det anbefales at udskifte filteret, når den grønne lampe på ikonet i displayet på køleskabet bliver orange. Filteret skal straks udskiftes, hvis farven i lampen skifter fra orange til rød. Du kan købe et nyt vandrensningsfilter i det nærmeste servicecenter til udskiftning af det brugte. Sådan udskiftes et vandrensningsfilter Sådan adskilles et vandrensningsfilter Åbn risten øverst på køleskabet, drej filteret 90 til venstre (låse op) og træk det nedad. BEMÆRK Sæt en spand, der er lidt større end filteret, nedenunder for at fange det dryppende vand under adskillelse af filteret. Sæt et mærke med installationsdato på det nye filter. Luk kassen med filteret op og træk den røde beskyttelseshætte af. Sæt et mærke med installationsdato på det nye filter. Eksempel) Hvis du monterer det i oktober, så skal du sætte et mærkat med fx 'OKT 10' på. Sæt et nyt filter i. Sæt filteret ind i beslaget, drej det 90 til højre (låse) og sammenpas det med den tilsvarende indikationslinje ( ) til mærket Låse ( ). Luk risten og tryk på testknappen til ismaskinen for at kontrollere, om vandet løber ud. Det anbefales, at du lader vandet løbe i ca. 2 minutter (eller 2 liter), når du monterer eller udskifter filteret for første gang. Efter at du har udskiftet filteret, skal du trykke på knappen farven i lampen skifter fra rød til grøn. i 3 sekunder, indtil 18 Her vises den korrekte anvendelse af funktionen Fresh Island. Med denne funktion kan du øge afkølingshastigheden eller gøre frosne fødevarer bløde nok til, at de kan skæres ud. Ved at justere temperaturen i de enkelte rum kan du desuden tilpasse opbevaringen af forskellige typer fødevarer. Valg af funktion Fresh Island Soft Freezing Quick Cool Chill Cool LOCK 1 Når Soft Freezing er valgt Når Soft Freezing er valgt, indstilles temperaturen for Fresh Island til -5 C, og temperaturen i køleskabsrummet holdes på -5 C uanset temperaturindstillingen. Temperaturen (-5 C ) for Soft Freezing falder inden for det relevante temperaturinterval. Vand i kød eller fisk fryser ikke hårdt til Det forbliver blødt nok til, at fødevaren let kan skæres ud. Soft Freezing Quick Cool Chill Cool LOCK 2 Når Quick Cool er valgt Med funktionen Quick Cool kan du afkøle op til tre flasker øl med rumtemperatur nok til, at de kan drikkes inden for en time. Du kan lægge fødevarer i Fresh Island og trykke på knappen Quick Cool, hvorefter køleskabet kører uafbrudt i en time. Hvis du bruger funktionen Quick Cool, skal du tage fødevarerne ud fra Fresh Island og lægge dem i divide word: køleskabs-rummet under anvendelsen. Fødevarerne kan fryse pga. den kraftige luftcirkulation. Tryk igen på Quick Cool for at annullere funktionen Quick Cool. Når funktionen Quick Cool er gennemført, skifter apparatet tilbage til den forrige køleskabsindstilling. ANVENDELSE Soft Freezing Quick Cool Chill Cool LOCK 19 Valg af funktion ANVENDELSE 20 Fresh Island 3 NårChill er valgt Når Chill er valgt, indstilles temperaturen for Fresh Island til -1 C, og temperaturen i køleskabsrummet holdes på -1 C uanset temperaturindstillingen. -1 C er en temperatur hvor vand i fødevarer er på kanten af frysepunktet. Med denne temperatur kan du holde kød eller fisk, som du vil tilberede, frisk. Soft Freezing Quick Cool Chill Cool LOCK 4 Når Cool er valgt Når Cool er valgt, viser Fresh Island-panelet 3 C, og Fresh Island fungerer ved 3 C. Når Cool er valgt, er temperaturen indstillet til 3 C. Så du kan opnå mere køleskabsplads ved at bruge den som køleskab. Soft Freezing Quick Cool Chill Cool LOCK 5 Når LOCK er valgt Systemet låses med den aktuelle indstilling, og ingen funktionsknapper kan ændres. Tryk igen på knappen LOCK for at annullere funktionen LOCK. Soft Freezing Quick Cool Chill Cool LOCK BEMÆRK - Opbevar ikke fødevarer, grøntsager eller frugt med et højt vandindhold i Fresh Island. De kan fryse. Vand i fødevarer begynder at fryse ved -1 C eller -5 C, så drikkevarer som f.eks. frugtpunch og juice, grøntsager og frugt kan fryse. - Forskellige drikkevare- og fødevaretyper kan være forskellige tid om at afkøles. Gode råd til at holde fødevarer friske. Effektiv brug af køleskabet VISDOMSORD Fri cirkulation af den kolde luft For at bevare temperaturen i køleskabet på 4 C, udsendes den kolde luft ved en temperatur i nærheden af 0 C.

6 Så når fødevarer med et højt vandindhold placeres langt inde i køleskabet, kan de fryse. Hvis du placerer en bred, høj beholder i køleskabet, blokerer den for den kolde luftstrøm, hvilket medfører, at rumtemperaturen øges. For at opnå tilstrækkeligt kold luft skal du undgå at blokere passagerne og lade luften cirkulere frit. Arrangering af fødevarerne Grøntsagsskuffen er dyb, og grøntsager, der trykkes i bunden af den, kan få stødpletter. Det er bedre at opbevare grøntsager som f.eks. spinat og forårsløg stående. Du kan skære toppen af mælkekartoner, så de passer til grøntsagsskuffens højde, og binde flere kartoner sammen med tape. Ved at placere grøntsager i dem, undgår du stødpletter på grøntsagerne, og de er meget lettere at håndtere. Korrekt nedfrysning af fødevarer Opbevaring af honning, der ikke må fryses Placer det i fryserrummet. Honning af høj kvalitet bliver mere hvidt og hårdere, når det opbevares i køleskabet. Det skyldes, at glukosen krystalliseres. Kvaliteten påvirkes ikke, men det er vanskeligt at opløse i vand og håndtere. Når du stiller honningen i fryserrummet, bevares den oprindelige flydende tilstand. ANDET Korrekt nedfrysning af fødevarer Der findes fødevarer, som ikke er velegnede til nedfrysning, f.eks. grøntsager og æg. Du kan fryse kød uden at salte det, men det er bedst at salte det først. Hurtigere frysning Når fødevarer nedfryses langsomt, skades fødevarernes egenskaber, hvilket medfører en forringet smagsoplevelse. Du kan øge fryserens indfrysningshastighed ved at vælge funktionen POWER FRE Rengøring og vedligeholdelse af produktet. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF PRODUKTET Køleskabets inderside/tilbehør Aftørres med en ren klud, der er fugtet let med vand eller en mild opløsning af vand og rengøringsmiddel. Dørpakning Aftørres med en ren klud, der er fugtet let med en mild opløsning af vand og et flydende rengøringsmiddel. Rengør rillerne med vandpinde. Is- og koldtvandsmaskine Når du har aftørret maskinen med en våd klud, skal du aftørre den med en tør klud. Hvis spildhylden er plettet, skal den aftørres med en ren klud, som er let opvredet med vineddike. Fjernelse af lugte Aftør køleskabets inderside med varmt vand, en blød klud og 2 spiseskefulde tvekulsurt natron. Fjernelse af skimmeldannelse på dørpakningerne Børst med en tandbørste, som er fugtet med ren sulfo. Det er vanskeligt at skrubbe skimmeldannelser væk, når først de er blevet sorte. Pas på ikke at beskadige pakningerne. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF PRODUKTET ANDET BEMÆRK Når du ikke bruger køleskabet, eller når du gør det rent, skal du åbne gitterpanelet, indstille hovedafbryderen til positionen O (OFF) og tørre apparatets rum, mens dørene står åbent. Tør derefter med en tør klud eller håndklæde. Undgå at sprøjte vand direkte på eller aftørre med benzen, fortyndervæske, klorin, alkohol eller acetone. Der er risiko for eksplosion, elektrisk stød eller brand. Brug ikke pensler eller skuresvampe til at aftørre køleskabets inderside og yderside. Sørg for at indstille hovedafbryderne til positionen O (OFF), før du rengør køleskabet. Indstil den til l (ON), når du har rengjort køleskabet. Dette er for at reducere risikoen for elektrisk stød eller brand. FORSIGTIG Caution 22 Adskillelse før rengøring RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF PRODUKTET Før køleskabet rengøres, skal du vippe gitterpanelet op som vist på tegningen og indstille hovedafbryderen til O (OFF). Adskil apparatet, når det er slukket, for at forhindre elektrisk stød. Der kan samle sig vand i apparatet, der kan løbe ned i bunden af det. Aftør derfor komponenterne i apparatet med en tør klud, og isæt dem igen. Grøntsags-/frugtskuffe Hold den med den ene hånd, og træk den ud, mens du løfter let op i den for at tage den ud. Låg til grøntssagsskuffe Vip låget op foran, træk det ud og ud af køleskabet. Tag det midterste glas ud, når du har fjernet grøntsagsskuffen. ANDET 23 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF PRODUKTET ANDET Mælkeprodukter Vip låget fra mælkeproduktskuffen op, og fjern det, mens du trækker i det. Hold fast i mælkeproduktskuffen med begge hænder, og løft den op og ud af døren. Beholder i fryser-/køleskabsdør Hold fast i den med begge hænder, og løft den op og ud af døren. Fryser-/køleskabshylder Vip hylden op foran, og løft den op og ud af rillerne på køleskabets indvendige bagvæg. BEMÆRK - Når du ikke bruger køleskabet, eller når du rengør det, skal du åbne gitterpanelet, indstille hovedafbryderen til positionen O (OFF) og derefter aftørre rummene, mens døren står åben. - Kontakt venligst vores servicecenter, når du ønsker at udskifte lamperne. Derved undgår du at få elektrisk stød. 24 Foretag en kontrol, før der tilkaldes service. Problem Køleskabs- eller fryserrummet er for varmt. (Lav køle-effekt) Mulige årsager Hovedafbryderen indstillet til O (OFF). Afhjælpning KONTROLPUNKTER FØR TILKALDELSE AF SERVICE Tænd for strømmen (tryk på "I"). Køleskabets stik er ikke tilsluttet stikkontakten. Sæt stikket i stikkontakten. Temperaturen indstillet til varmeste indstilling. Køleskabet er placeret på et sted, hvor det udsættes for direkte sollys og i nærheden af et varmeapparat. Køleskabet er indstillet på for lav temperatur. Tryk på knappen FRE. TEMP/ REF. TEMP for at vælge en koldere indstilling. Hold køleskabet på afstand fra direkte sollys og varmeapparater. Tryk på temperaturknappen, og vælg en varmere indstilling. Når rumtemperaturen er lavere end 5 C, kan fødevarerne fryse. Placer fødevarer med et højt vandindhold på den forreste del af hylden. Flyt køleskabet, og placer det på et hårdt, plant gulv.

7 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Hvis der er noget, der blokerer ventilationen, skal det fjernes. Frosne fødevarer i køleskabs-rummet. Køleskabet er placeret på et sted, der er for koldt. er pakket ind i film. fødevarer et opbevaret for længe. der opbevares for længe, kan afgive lugte. Lugt fra køleskabet. 25 Problem Mulige årsager Isterninger fremstilles med vand fra vandhanen. Afhjælpning Vandet kan indeholde klor, hvilket afgiver en lugt. Lav is med filtreret vand. Rengør køleskabets inderside hyppigt for at fjerne alle lugte fra fødevarer. Aftør ofte isspanden. KONTROLPUNKTER FØR TILKALDELSE AF SERVICE ANDET Isterningerne lugter. Køleskabets inderside skal rengøres. Isspanden skal rengøres. Der er faldet fødevarer ned på hylden. +Vandforsyningsledningen er lukket. Aftør den. Åbn for vandet. Koldtvandsmaskinen fungerer ikke. Vandforsyningsledningen er ikke tilsluttet korrekt. Læs installationsvejledningen, eller kontakt vores servicecenter. Tryk på knappen REF. TEMP, og vælg en koldere indstilling. Når der aftappes mere end seks glas vand, tager det længere tid for det, at blive afkølet. Køleskabsrummet er for varmt. Vandet er varmt. Der er blevet brugt flere gange seks glas vand efter hinanden Ismaskinen fungerer ikke. Ingen isterninger eller ikke nok isterninger.? Isterningerne klumper sammen. Vent 12 timer. Det tager 24 timer, før der er nok isterninger i isspanden. Når der ikke bruges is i længere tid, eller hvis der opstår strømsvigt, kan isterningerne klumpe sammen. I sådanne tilfælde skal isklumpen smides væk og isspanden tømmes, så du kan fremstille nye isterninger. 26 Problem Mulige årsager Afhjælpning KONTROLPUNKTER FØR TILKALDELSE AF SERVICE Døren er vanskelig at åbne! Det er netop blevet lukket efter at have være åbnet. Hvis du åbner døren igen inden for 5-10 sekunder, kan den være vanskelig at åbne pga. trykforskellen mellem indersiden og ydersiden af køleskabet. Prøv igen efter lidt tid. Der høres en vandrislen. (Eks.: Klukken, syden, skvulp) Strømningen af kølemiddel gennem kølespiralen kan afgive en rislelyd (eks.: Klukken, syden, skvulp), eller der kan forekomme en dryppelyd under afisningsprocessen, som når is smelter. Dette er ikke en defekt. Det er en normal funktion. Der kan forekomme en klikkelyd i køleskabet! (Eks.: Klik, raslen, pip, smæld) Når køleskabet når den korrekte kølige temperatur, når kølespiralen udvider sig eller trækker sig sammen, eller når relæer aktiveres for at kontrollere køleskabskomponenter, kan disse lyde forekomme. Dette er ikke en defekt. Det er en normal funktion. Der dannes is i fryserrummet! (Der samler sig fugt i fryserrummet) Rumtemperaturen og fugtighedsgraden er høj, døren holdes åben i lang tid, eller fødevarer med et højt vandindhold opbevares uden låg. I sådanne tilfælde kan der dannes frost eller fugt. Aftør det. ANDET Fryserdøren har stået åben i lang tid. Der samler sig fugt på ydersiden af køleskabet og på det indvendige lyspæredæksel! Når fryserdøren står åbent i længere tid, varmes lyspæredækslet op af halogenlampen (35W), hvilket medfører kondensdannelse. Aftør det. Luftfugtigheden er for høj. Når det er fugtigt uden for, kan vandet i luften kondenseret på det relativt kolde køleskabs overflader. 27 Modelnavn TS48W *** 48" kg AC 230~240 V/50 Hz ANDET 28 PRODUKTETS SPECIFIKATIONER I alt BRUTTOvolumen Fryserrum Køleskabsrum I alt Nyttevolumen Fryserrum Køleskabsrum Mål Bredde (mm) Vægt Højde (mm) Dybde (mm) Nominel spænding/frekvens Designet og specifikationerne kan uden varsel ændres med henblik på at forbedre kvaliteten. Height Width Depth Grænser for omgivende temperatur Dette køle-/fryseskab er beregnet til brug i de omgivelsestemperaturer, der angives af temperaturklassen på apparatets mærkeplade. Temperaturklasse Udvidet tempereret Tempereret Subtropisk Tropisk Symbol SN N ST T Omgivelsestemepratur Maksimum 32 C 32 C 38 C 43 C Minimum 10 C 16 C 18 C 18 C BEMÆRK: De indvendige temperaturer kan påvirkes af faktorer som køleskabets/fryserens placering, omgivelsestemperatur og hvor ofte døren åbnes. Juster temperaturen efter behov for at kompensere for disse faktorer. Denmark Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr) Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding. Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinding. Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support. Samsung Elaonics Nordic AB

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2 Inden du begynder at betjene dette apparat, bør du læse manualen grundigt og gemme den til senere opslag. Da de følgende betjeningsanvisninger dækker flere modeller, er det muligt, at dit køleskabs karakteristika

Læs mere

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1 Brugsanvisning køleskab IKEF 2480-1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.... 4 Sikkerhed for børn og udsatte personer Generelt om sikkerhed Daglig brug Vedligeholdelse og rengøring Installation Service

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet Brugsanvisning Køl/fryseskabet Tillykke med Deres valg af Gorenje køl/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køl/ fryseskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oversigt over køle-/fryseskabet

Indholdsfortegnelse. Oversigt over køle-/fryseskabet Br ugsanvi sni ng DK CBNPes3976 Oversigt over køle-/fryseskabet 1. Belysning 2. Blæser 3. Glashylde 4. Dørhylde med vippelåge 5. Dørhylde 6. Delbar glashylde 7. Fleksibel flaske-opbevaringshylde 8. Dørhylde

Læs mere

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet DK Brugsanvisning Køle-/fryseskabet Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat! Køle-/fryseskabet er beregnet til brug i private husholdninger.

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Gastroback Brugsvejledning DK Automatisk ismaskine Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Læs alle instruktionerne før brug første gang! Model og påhæng kan udskiftes! Til husholdningsbrug!

Læs mere

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RFN2286W RFN2286S RFN2284W RFN2284S. Kære kunde,

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RFN2286W RFN2286S RFN2284W RFN2284S. Kære kunde, Kære kunde, Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RF2283W RF2283S RFN2283W. Kære kunde,

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RF2283W RF2283S RFN2283W. Kære kunde, Kære kunde, Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSADVARSLER... 168 2. FRYSERENS TILSIGTEDE ANVENDELSE... 169 3. INSTALLATION OG TILSLUTNING... 170 3.1 Valg af placering... 170 3.2 Placering og nivellering af apparatet...

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del 151110 7084432-02 SBSes 7273... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual FS 180 A+

Brugermanual FS 180 A+ Brugermanual FS 180 A+ Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med NoFrost-system KDN 12623 S -1 KDN 12823 S -1/-2 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

Din brugermanual LG MS-2389B http://da.yourpdfguides.com/dref/3971310

Din brugermanual LG MS-2389B http://da.yourpdfguides.com/dref/3971310 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med NoFrost-system og DynaCool KFN(S) 37432 id da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køleskab med DynaCool K 14820 SD K 14820 SD ed/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med PerfectFresh, NoFrost-system og DynaCool KFN 14927 SD KFN 14927 SD ed/cs (-1/-3) da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og

Læs mere

Din brugermanual SMEG CS120-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3519801

Din brugermanual SMEG CS120-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3519801 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS ELK7070-AL i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med DynaCool KF 12823 SD (-3) KF 12923 SD (-1) da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer

Læs mere