Din brugermanual SAMSUNG TS-48WLUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual SAMSUNG TS-48WLUS http://da.yourpdfguides.com/dref/785534"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: Ag+- ionernes elektriske styrke. - Det består af sølvpartikler, som virker uden at antibiose-og bakteriostase-egenskaberne forringes på noget tidspunkt. Fordele ved Silver Nano-behandlingen Fresh Island : Nyskabende temperaturstyringssystem Ved at optimere opbevaringstemperaturerne og opnå en fugtighedsgrad på 71 % ved hjælp af TWIN Cooling TDM-systemet, er det nu muligt at tilpasse word division: opbevarings-temperaturen for forskellige fødevaretyper og forskellige formål. KLARGØRING SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER DE ENKELTE KOMPONENTERS NAVNE FORHOLDSREGLER FØR OPSTILLING INDHOLD ANVENDELSE KONTROLPUNKTER FØR BRUG Kontroller følgende før brug. KNAP- OG DISPLAYPANEL De enkelte knappers funktioner OPBEVARING AF FØDEVARER TEMPERATURSTYRING Justering af temperaturen BRUG AF KOLDTVANDSMASKINEN SÅDAN UDSKIFTES ET VANDRENSNINGSFILTER FRESH ISLAND ANDET VISDOMSORD RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF PRODUKTET KONTROLPUNKTER FØR TILKALDELSE AF SERVICE PRODUKTETS SPECIFIKATIONER Følg vejledningen for din egen sikkerheds skyld. Følgende vejledning skal forhindre personskade og beskadigelse af produktet. Læs vejledningen nøje for at betjene produktet korrekt. Fordel Inden du begynder at betjene dette apparat, bør du læse manualen grundigt og gemme den til senere opslag. Da de følgende betjeningsanvisninger gælder for flere modeller, er det muligt, at dit køleskabs ADVARSEL egenskaber afviger lidt fra dem, der er beskrevet i denne manual. Apparatet er ikke beregnet til at blive betjent af børn eller svagelige personer uden voksnes opsyn. Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Som kølemiddel anvendes HFC- R134a. Køleskabet indeholder en ismaskine fremstillet af Samsung Electronics specifikt til køleskabet. De indbyggede ismaskiner må kun installeres af producenten eller dennes serviceværksted. KLARGØRING SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 4 ANVENDTE FORSIGTIGHEDSOG ADVARSELSSYMBOLER Dette produkt anvender 240 V. Det betyder, at der er en risiko for dødsfald eller alvorlige personskader, hvis vejledningen ikke overholdes. Det betyder, at der er en risiko for dødsfald eller alvorlige personskader, hvis vejledningen ikke overholdes. ANDRE ANVENDTE SYMBOLER Forklarer termer for at hjælpe brugerne med at forstå, hvordan produktet anvendes korrekt. Et mærke der angiver, at elstikket skal tages ud af stikkontakten. Et mærke der angiver, at der kræves jordforbindelse for at forhindre elektrisk stød. Hjælper brugerne med at bruge produktet mere effektivt. Et mærke der angiver, at produktet ikke må skilles ad. Et mærke der angiver en referenceside. BEMÆRK Advarsel Forsigtig ADVARSEL Tilslut ikke flere forskellige apparater til den samme stikdåse. Det kan medføre overophedning og risiko for brand. Sørg for, at elstikket ikke klemmes eller beskadiges af køleskabets bagside. Et beskadiget elstik kan overophedes og forårsage brand. Undgå at bøje netledningen for meget eller placere tunge genstande på den. Det udgør en brandfare. Hvis netledningen er beskadiget, skal den omgående udskiftes af producenten eller dennes serviceværksted. Undgå at sprøjte vand direkte på køleskabets inder- eller yderside. Der er risiko for brand eller elektrisk stød. Undgå at forstøve brændbare gasser i nærheden af køleskabet. Der er risiko for eksplosion eller brand. Tilslut ikke elstikket med våde hænder. Du kan få elektrisk stød. Stil ikke en beholder fyldt med vand oven på køleskabet. Hvis vandet spildes, er der risiko for brand eller elektrisk stød. Installer ikke køleskabet på et fugtigt sted eller et sted, hvor det kan komme i kontakt med vand. Beskadiget isolering på elektriske dele kan forårsage elektrisk stød eller brand. Undgå at opbevare flygtige eller brændbare stoffer i køleskabet. Opbevaring af benzen, fortyndervæske, alkohol, æter, flydende drivgasser eller lignende produkter kan forårsage eksplosioner. Lad være med selv at skille køleskabet ad eller reparere det. Du risikerer at forårsage brand, driftsfejl og/eller personskade. Udskift ikke selv den indvendige halogenlampe, men kontakt servicecentret. Ellers er der risiko for elektrisk stød. Når et køleskab bortskaffes, skal døren/dørens tætningslister/dørlåsen fjernes, så børn og små dyr ikke kan blive fanget inden i køleskabet. Køleskabet skal være jordforbundet. Du skal jordforbinde køleskabet for at undgå krybestrøm eller elektrisk stød som følge af krybestrøm fra køleskabet. Brug aldrig gasledninger, telefonlinjer eller andre potentielle lynafledere som jord. Ukorrekt brug af jordstikket kan føre til elektrisk stød. ADVARSEL Sørg for, at køleskabets ventilationsåbninger ikke er tildækkede. Brug ikke mekanisk udstyr eller andet end det, der er anbefalet af producenten, til at fremskynde afisningsprocessen. Undgå at beskadige køleskabets kredsløb. Undgå at placere eller anvende elektrisk udstyr inde i køleskabet/fryseren, medmindre det er anbefalet af producenten. ADVARSEL Dette produkt har roterende hjul, der kan drejes 360º. Så hvis du fjerner hænderne fra produktet, når det er placeret på en hældning, vil det skride på hældningen og vælte. For at forhindre dette, skal du sørge for at holde godt fast på produktet. Hvis produktet vælter, kan det forårsage alvorlige personskader eller dødsfald. Dette produkt er tungere i den øverste del end i den nederste. Derfor kan det vælte forover, hvis det ikke er installeret korrekt. Når produktet flyttes, skal du passe på ikke at vælte det. Hvis produktet vælter, kan det forårsage alvorlige personskader eller dødsfald. Undgå at stikke hænderne ind under apparatet. De skarpe kanter kan forårsage personskade. Stik aldrig fingre eller genstande ind i is- og koldtvandsmaskinens åbning eller isslisken. Det kan forårsage personskade eller materiel skade.

3 Som kølemiddel anvendes HFC- R134a. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER FORSIGTIG Det kølemiddel, der er anvendt i køleskabet/fryseren, samt gasserne i isoleringsmaterialet kræver særlige bortskaffelsesprocedurer. Kontroller, at ingen af rørene på bagsiden af apparatet er beskadigede, inden det kasseres. Undgå at bruge en våd eller fugtig klud ved rengøring af elstikket. Fjern eventuelle fremmedlegemer eller støv fra elstikkets ben. I modsat fald er der risiko for brand. Vent mindst fem minutter med at sætte stikket i igen, når strømforsyningen til køleskabet har været afbrudt. I tilfælde af tordenvejr, eller når produktet ikke anvendes i længere tid, skal du vippe gitterpanelet op og slukke på hovedafbryderen ved t stille den på positionen O (OFF). Der er risiko for elektrisk stød eller brand. Apparatet er ikke beregnet til at blive betjent af små børn eller svagelige personer uden opsyn. Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Undgå at opbevare genstande i ventilationsåbningen. Det vil forårsage en reduktion af kølingskapaciteten. Placer ikke køleskabet i direkte sollys. Elstikket skal sættes i stikkontakten, før apparatet stilles på plads. Hvis netledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsmæssige årsager udskiftes af producenten eller producentens serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret reparatør. Start aldrig et apparat, der viser tegn på beskadigelse. Hvis du er i tvivl, så kontakt din forhandler. Sørg for at bortskaffe emballagen fra dette produkt på miljøvenlig vis. Kontakt de lokale myndigheder med henblik på miljøvenlig bortskaffelse af dette produkt. Dette produkt er kun beregnet til opbevaring af mad i husholdningsomgivelser. FORSIGTIG Undgå at overfylde køleskabet med madvarer. Når du åbner døren, kan ting falde ud og forårsage personskade eller materiel skade. Undgå at anbringe flasker eller glasbeholdere i fryseren. Når indholdet fryser, kan glasset gå i stykker og forårsage personskade. Hvis stikkontakten er løs, må stikket ikke sættes i. Der er risiko for elektrisk stød eller brand. Tag ikke netledningen ud ved at trække i den. Beskadigelse af netledningen kan forårsage kortslutning, brand og/eller elektrisk stød. Hvis netledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsmæssige årsager udskiftes af producenten eller producentens serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret reparatør. Undgå at opbevare genstande oven på apparatet. Når du åbner eller lukker døren, kan ting falde ned og forårsage personskade og/eller materiel skade. Opbevar ikke medicinalvarer, laboratorieprodukter eller temperaturfølsomme produkter i køleskabet. Produkter, der kræver en nøjagtig temperaturstyring, må ikke opbevares i køleskabet. Lad ikke børn hænge i døren. Det kan medføre alvorlig tilskadekomst. Hvis du kan lugte kemikalier eller røg, skal du straks trække elstikket ud og kontakte dit SAMSUNG Electronics servicecenter. Rør ikke ved indersiden af fryserens sider eller produkter i fryseren med våde hænder. Det kan medføre forfrysninger. KLARGØRING 5 Husk de enkelte deles navne. Gitterpanel Knap- og displayplanel KLARGØRING DE ENKELTE KOMPONENTERS NAVNE 6 Vis de indstillede funktioner. Fryserdør Is- og koldtvandsmaskine til drikkevand via et vandfilter og isterninger fra ismaskinen. Husk de enkelte deles navne. DE ENKELTE KOMPONENTERS NAVNE Filter KLARGØRING Fryserdør Dørhåndtag 7 Kontrol før installation. Vælg et opstilling ssted KLARGØRING FORHOLDSREGLER FØR INSTALLATION 8 Kontroller følgende før opstilling af produktet. Kontroller, om produktet kan komme gennem d&oslashslash;r det er koldt nok, trænger der luft fra fødevarerne ind i køleskabets inderbeklædning. Når opstartslyden er for høj Når et nyt køleskab tages i brug, kører kompressoren og motoren ved mange omdrejninger/min. for hurtigt at nedkøle fryseren og køleskabsrummet. Det fremkalder en smule støj. - Når den valgte temperatur er nået, og den er stabil, reduceres støjniveauet. Ved strømafbrydelse Hold køleskabets døre lukkede. - Hvis strømmen ikke tilsluttes igen inden for 2-3 timer om sommeren, opretholdes den kølige temperatur i køleskabet. Når en alarm aktiveres under drift Hvis nogen af dørene forbliver åbne ved en større vinkel end 15 grader i mere end 2 minutter, afgiver køleskabet en alarm hvert minut, der angiver, at en dør står åben. De enkelte knappers funktioner. De enkelte knappers grundlæggende funktioner og displayet. KNAP- OG DISPLAYPANEL POWER FRE. POWER FRE. FRE.TEMP REF.TEMP POWER REF. POWER REF. SOUND FRE. TEMP ICE OFF Soft Freezing Quick Cool Chill Cool LOCK REF. TEMP SOUND LOCK Du kan vælge eller annullere lyden. Knap-og displaypanel FRYSER TEMP. Temperaturen i fryserrummet kan indstilles til mellem -25 C og -17 C ved at trykke på denne knap. LYD Du kan låse alle knapperne med denne funktion. LOCK Temperaturen i køleskabsrummet kan indstilles til mellem 0 C og 5 C ved at trykke på denne knap. REF. TEMP POWER FRE. Du kan bruge denne funktion til at fryse fødevarerne ned hurtigt eller til at lave isterning meget hurtigere. Du kan bruge denne funktion til at køle rummet ned hurtigere. POWER REF. Knap til valg af funktion for koldtvands- og ismaskine ICE OFF WATER Vælg denne funktion, når du ikke bruger ismaskinen. Fresh Island-funktionsdisplay Soft Freezing ANVENDELSE Soft Freezing Viser, at Fresh Island anvender den bløde nedfrysningsfunktion. Viser, at Fresh Island anvender den hurtignedkølende funktion. Viser, at Fresh Island anvender den optimerede afkølingsfunktion. Quick Cool Quick Cool Chill Vælg denne funktion til vand. Chill CUBED ICE Vælg denne funktion til isterninger. Cool CRUSHED ICE Vælg denne funktion til knust is. Cool Viser, at Fresh Island anvender den specielle kølingsfunktion. Ovennævnte funktioner er kun tilgængelige til Fresh Island.

4 Funktionsdisplay for vandfilterindikator Vandfilterindikator Når det grønne lys bliver gult, er tiden inde til at udskifte vandfilteret. Hvis indikatoren er rød, anbefales det at udskifte filteret hurtigt. Når vandfilteret er udskiftet, nulstilles indikatoren ved at trykke på knappen FILTER CHANGE i 3 sekunder Her vises den korrekte anvendelse De enkelte opbevaringspladser har deres egne opbevaringsaf de enkelte opbevaringsrum. forhold for forskellige fødevaregrupper. Fødevarerne får den optimale smag, hvis de opbevares på det rette sted. Opbevarer isterninger fra ismaskinen. Opbevar ikke andre fødevarer ud over isterninger. Isspand ANVENDELSE OPBEVARING AF FØDEVARER 12 Her kan du opbevare frosne pizzaer, is osv. Isskab Her kan du opbevare forskellige typer frosne fødevarer, f.eks. kød, fisk og is. Fryserhylde Her kan du opbevare små fødevarepakker, f.eks. bønner. Men opbevar ikke is eller fødevarer her i længere tid. Fryserdørbeholder Til opbevaring af tørre fødevarer længere tid og kød og kylling, som er pakket ind i sølvpapir eller plasticposer. Skuffe til opbevaring af tørre fødevarer og kød. Tips til opbevaring af fødevarer Vask frugt før opbevaring. Sørg for at sætte låg eller overdækning på fødevarebeholdere. Sæt ikke varme fødevarer i køleskabet til nedkøling. Hvis du afkøler fødevarerne, før du placerer dem i køleskabet, fungerer produktet effektivt, og derved spares der strøm. Når der sættes varme fødevarer i køleskabet, kan det forårsage vandkondensation eller frost i køleskabet. Opbevar fødevarerne med nok afstand mellem dem. Når der opbevares for store mængde fødevarer i køleskabet, kan det forhindre luftcirkulationen, hvilket medfører reduceret kølefunktion. Opdel fødevarer i små portioner før opbevaring. Der kan opnås strømbesparelse ved at fryse fødevarerne ned hurtigt. Placer fødevarer med et højere vandindhold på den forreste del af køleskabshylden. Når du placerer fødevarerne på den inderste del af køleskabshylde, hvor de bliver direkte udsat for den kolde luft, kan de fryse. Mælkeprodukter OPBEVARING AF FØDEVARER Her kan du opbevare mælkeprodukter som smør og ost. Køleskabshylde Opbevar fad eller afkølede fødevarer med nok afstand mellem dem. Beholder i køleskabsdøren Her kan du opbevare små fødevarepakker og drikkevarer som f.eks. mælk, juice og øl. Grøntsags-/frugtskuffe Her kan du opbevare friske grøntsager og frugter. ANVENDELSE Fresh Island Her kan du opbevare kød, rå fisk og fødevarer, der skal opbevares ved lavere temperaturer end den i køleskabsrummet, og som skal bruges inden for en uge.( Se s.19~20) FORSIGTIG Rør ikke ved beholdere eller fødevarer i fryserrummet med våde hænder. Der er risiko for forfrysninger. Placer ikke fødevarer eller beholdere på et sted, der udsættes direkte for den kolde luft. Der kan være koldere end den indstillede temperatur, hvilket medfører beskadigelse af maden. Opbevar ikke medicinalvarer eller laboratoriematerialer i køleskabet. Dette produkt er kun beregnet til opbevaring af fødevarer. Undgå at anbringe glasflasker i fryseren. Når indholdet fryser, kan flasken gå i stykker og forårsage alvorlig tilskadekomst. 13 Justering af temperaturen. Lær, hvordan køleskabs- og frysertemperaturen kontrolleres. Der kan spares strøm ved at opbevare fødevarerne ved de korrekte temperaturer. Styring af frysertemperaturen ANVENDELSE TEMPERATURSTYRING 14 POWER FRE. POWER FRE. FRE. TEMP REF.TEMP POWER REF. POWER REF. SOUND FRE. TEMP ICE OFF Soft Freezing Quick Cool Chill Cool LOCK Følg fremgangsmåderne herunder for at kontrollere frysertemperaturen. REF. TEMP SOUND LOCK Tryk på knappen [FRE. TEMP] Frysertemperaturen kan justeres til mellem -25 C og -17 C med intervaller på 1 C. Temperaturindikatorbjælkerne tændes og viser temperaturintervallet (MAX, MID eller MIN). Når frysertemperaturen er indstillet, vises den valgte temperatur i mindst 5 sekunder. Derefter vises den aktuelle temperatur. på displayet repræsenterer temperaturen i fryserrummet. FRE. TEMP MAX MID MIN BEMÆRK Frysertemperaturen kan ændre sig afhængigt af det antal gange døren åbnes, mængden af opbevarede fødevarer og rumtemperaturen. Når temperaturen i fryserrummet er steget pga. vises den aktuelle temperatur. du har brug for mere opbevaringsplads, skal du fjerne isspanden, og du kan bruge pladsen som opbevaringsplads. BEMÆRK Husk følgende, når du bruger ismaskinen! Det tager 12 timer at opnå temperaturer, der er kolde nok til at fremstille isterninger, når køleskabet tilsluttes første gang. For at betjene ismaskinen korrekt, kræves der et vandtryk på 1,4 ~10 kgf/cm, 1,4 bar~10 bar (0,14 Mpa ~ 1,0 Mpa). Og den må kun tilsluttes en drikkevandsforsyning. Hvis det almindelige vandtryk er højere end det påkrævede tryk, kan du bruge en dekompressionsenhed til at forhindre beskadigelse af enheden. Hastigheden af isproduktionen afhænger af antallet af gange, døren åbnes under anvendelsen og rumtemperaturen. Når ismaskinen ikke bruges ofte, smelter isterningerne og begynder at hænge sammen, hvilket påvirker ismaskinens funktion. Når det sker, skal ismaskinen tages ud og isklumpen smides ud. 2 FORSIGTIG FORSIGTIG Når du ikke bruger vand og is i en længere periode, f. eks. om vinteren eller når du er på ferie, skal du lukke for vandventilen for at afbryde vandforsyningen. - Hvis der går hul i vandrøret eller vandrenseapparatet, eller hvis der siver vand ud af dem, kan der forekomme oversvømmelse. Når isen smelter pga. strømafbrydelse, skal fryserrummet tørres af, efter du har taget ismaskinen ud og smidt isklumpen ud - Smeltet is kan trænge ud af køleskabet og gøre gulvet glat eller beskadige det. 16 Fremstilling af is BRUG AF KOLDTVANDS/ISMASKINEN 1 Tryk på knappen CUBED ICE/CRUSHED ICE for at vælge en isform.

5 2 Tryk forsigtigt glasset mod midten af maskinens stempel. Flyt glasset tættere på åbningen for at forhindre, at isterningerne springer ud af glasset. Hvis du bruger et tyndt glas eller en skrøbelig keramisk kop, kan den gå i stykker. Hvis isen ser gammel ud, skal du holde op med at bruge den og kontakte vores servicecenter. Stik ikke hænderne ind i isknusningsåbningen. Det kan medføre tilskadekomst. FORSIGTIG Tapning af vand Tryk på knappen WATER, og tryk glasset mod maskinens stempel. Kasser de første seks glas vand efter installationen. Når du første gang tapper vand efter installationen, kan det lugte af plastic. Selv om køleskabet er i drift, kan det første glas vand være varmt. I så tilfælde kan du første producere adskillige isterninger og derefter tappe koldt drikkevand. ANVENDELSE BEMÆRK Du kan tappe op til seks glas vand på én gang, og vandet afkøles på 2-3 timer. 17 Få kendskab til hvad et vandrensningsfilter er. Hvad er et vandrensningsfilter? ANVENDELSE Låse op Sådan udskiftes et vandrensningsfilter Låse Det er et filter til filtrering af urenheder, der er skadelige for mennesker, så som klor og lugten herfra samt den ubehagelige smag fra vandet i vandhanen. Filtrerings-og rensningseffekt Et vandrensningsfilter filtreres gennem aktivt kul. Rensningseffekt Det er NSF-certificeret (National Science Foundation) og overholder standardkrav NSF 42,53 for fødevaresikkerhed. Det bestod også følgende standardtest. Certificeringsstandard NSF 42 NSF 53 Renseegenskaber Lugt, klor Patogen, insektspray, asbest, slim, benzol, organisk stof, kviksølv Hvornår skal det udskiftes? Det anbefales at udskifte filteret, når den grønne lampe på ikonet i displayet på køleskabet bliver orange. Filteret skal straks udskiftes, hvis farven i lampen skifter fra orange til rød. Du kan købe et nyt vandrensningsfilter i det nærmeste servicecenter til udskiftning af det brugte. Sådan udskiftes et vandrensningsfilter Sådan adskilles et vandrensningsfilter Åbn risten øverst på køleskabet, drej filteret 90 til venstre (låse op) og træk det nedad. BEMÆRK Sæt en spand, der er lidt større end filteret, nedenunder for at fange det dryppende vand under adskillelse af filteret. Sæt et mærke med installationsdato på det nye filter. Luk kassen med filteret op og træk den røde beskyttelseshætte af. Sæt et mærke med installationsdato på det nye filter. Eksempel) Hvis du monterer det i oktober, så skal du sætte et mærkat med fx 'OKT 10' på. Sæt et nyt filter i. Sæt filteret ind i beslaget, drej det 90 til højre (låse) og sammenpas det med den tilsvarende indikationslinje ( ) til mærket Låse ( ). Luk risten og tryk på testknappen til ismaskinen for at kontrollere, om vandet løber ud. Det anbefales, at du lader vandet løbe i ca. 2 minutter (eller 2 liter), når du monterer eller udskifter filteret for første gang. Efter at du har udskiftet filteret, skal du trykke på knappen farven i lampen skifter fra rød til grøn. i 3 sekunder, indtil 18 Her vises den korrekte anvendelse af funktionen Fresh Island. Med denne funktion kan du øge afkølingshastigheden eller gøre frosne fødevarer bløde nok til, at de kan skæres ud. Ved at justere temperaturen i de enkelte rum kan du desuden tilpasse opbevaringen af forskellige typer fødevarer. Valg af funktion Fresh Island Soft Freezing Quick Cool Chill Cool LOCK 1 Når Soft Freezing er valgt Når Soft Freezing er valgt, indstilles temperaturen for Fresh Island til -5 C, og temperaturen i køleskabsrummet holdes på -5 C uanset temperaturindstillingen. Temperaturen (-5 C ) for Soft Freezing falder inden for det relevante temperaturinterval. Vand i kød eller fisk fryser ikke hårdt til Det forbliver blødt nok til, at fødevaren let kan skæres ud. Soft Freezing Quick Cool Chill Cool LOCK 2 Når Quick Cool er valgt Med funktionen Quick Cool kan du afkøle op til tre flasker øl med rumtemperatur nok til, at de kan drikkes inden for en time. Du kan lægge fødevarer i Fresh Island og trykke på knappen Quick Cool, hvorefter køleskabet kører uafbrudt i en time. Hvis du bruger funktionen Quick Cool, skal du tage fødevarerne ud fra Fresh Island og lægge dem i divide word: køleskabs-rummet under anvendelsen. Fødevarerne kan fryse pga. den kraftige luftcirkulation. Tryk igen på Quick Cool for at annullere funktionen Quick Cool. Når funktionen Quick Cool er gennemført, skifter apparatet tilbage til den forrige køleskabsindstilling. ANVENDELSE Soft Freezing Quick Cool Chill Cool LOCK 19 Valg af funktion ANVENDELSE 20 Fresh Island 3 NårChill er valgt Når Chill er valgt, indstilles temperaturen for Fresh Island til -1 C, og temperaturen i køleskabsrummet holdes på -1 C uanset temperaturindstillingen. -1 C er en temperatur hvor vand i fødevarer er på kanten af frysepunktet. Med denne temperatur kan du holde kød eller fisk, som du vil tilberede, frisk. Soft Freezing Quick Cool Chill Cool LOCK 4 Når Cool er valgt Når Cool er valgt, viser Fresh Island-panelet 3 C, og Fresh Island fungerer ved 3 C. Når Cool er valgt, er temperaturen indstillet til 3 C. Så du kan opnå mere køleskabsplads ved at bruge den som køleskab. Soft Freezing Quick Cool Chill Cool LOCK 5 Når LOCK er valgt Systemet låses med den aktuelle indstilling, og ingen funktionsknapper kan ændres. Tryk igen på knappen LOCK for at annullere funktionen LOCK. Soft Freezing Quick Cool Chill Cool LOCK BEMÆRK - Opbevar ikke fødevarer, grøntsager eller frugt med et højt vandindhold i Fresh Island. De kan fryse. Vand i fødevarer begynder at fryse ved -1 C eller -5 C, så drikkevarer som f.eks. frugtpunch og juice, grøntsager og frugt kan fryse. - Forskellige drikkevare- og fødevaretyper kan være forskellige tid om at afkøles. Gode råd til at holde fødevarer friske. Effektiv brug af køleskabet VISDOMSORD Fri cirkulation af den kolde luft For at bevare temperaturen i køleskabet på 4 C, udsendes den kolde luft ved en temperatur i nærheden af 0 C.

6 Så når fødevarer med et højt vandindhold placeres langt inde i køleskabet, kan de fryse. Hvis du placerer en bred, høj beholder i køleskabet, blokerer den for den kolde luftstrøm, hvilket medfører, at rumtemperaturen øges. For at opnå tilstrækkeligt kold luft skal du undgå at blokere passagerne og lade luften cirkulere frit. Arrangering af fødevarerne Grøntsagsskuffen er dyb, og grøntsager, der trykkes i bunden af den, kan få stødpletter. Det er bedre at opbevare grøntsager som f.eks. spinat og forårsløg stående. Du kan skære toppen af mælkekartoner, så de passer til grøntsagsskuffens højde, og binde flere kartoner sammen med tape. Ved at placere grøntsager i dem, undgår du stødpletter på grøntsagerne, og de er meget lettere at håndtere. Korrekt nedfrysning af fødevarer Opbevaring af honning, der ikke må fryses Placer det i fryserrummet. Honning af høj kvalitet bliver mere hvidt og hårdere, når det opbevares i køleskabet. Det skyldes, at glukosen krystalliseres. Kvaliteten påvirkes ikke, men det er vanskeligt at opløse i vand og håndtere. Når du stiller honningen i fryserrummet, bevares den oprindelige flydende tilstand. ANDET Korrekt nedfrysning af fødevarer Der findes fødevarer, som ikke er velegnede til nedfrysning, f.eks. grøntsager og æg. Du kan fryse kød uden at salte det, men det er bedst at salte det først. Hurtigere frysning Når fødevarer nedfryses langsomt, skades fødevarernes egenskaber, hvilket medfører en forringet smagsoplevelse. Du kan øge fryserens indfrysningshastighed ved at vælge funktionen POWER FRE Rengøring og vedligeholdelse af produktet. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF PRODUKTET Køleskabets inderside/tilbehør Aftørres med en ren klud, der er fugtet let med vand eller en mild opløsning af vand og rengøringsmiddel. Dørpakning Aftørres med en ren klud, der er fugtet let med en mild opløsning af vand og et flydende rengøringsmiddel. Rengør rillerne med vandpinde. Is- og koldtvandsmaskine Når du har aftørret maskinen med en våd klud, skal du aftørre den med en tør klud. Hvis spildhylden er plettet, skal den aftørres med en ren klud, som er let opvredet med vineddike. Fjernelse af lugte Aftør køleskabets inderside med varmt vand, en blød klud og 2 spiseskefulde tvekulsurt natron. Fjernelse af skimmeldannelse på dørpakningerne Børst med en tandbørste, som er fugtet med ren sulfo. Det er vanskeligt at skrubbe skimmeldannelser væk, når først de er blevet sorte. Pas på ikke at beskadige pakningerne. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF PRODUKTET ANDET BEMÆRK Når du ikke bruger køleskabet, eller når du gør det rent, skal du åbne gitterpanelet, indstille hovedafbryderen til positionen O (OFF) og tørre apparatets rum, mens dørene står åbent. Tør derefter med en tør klud eller håndklæde. Undgå at sprøjte vand direkte på eller aftørre med benzen, fortyndervæske, klorin, alkohol eller acetone. Der er risiko for eksplosion, elektrisk stød eller brand. Brug ikke pensler eller skuresvampe til at aftørre køleskabets inderside og yderside. Sørg for at indstille hovedafbryderne til positionen O (OFF), før du rengør køleskabet. Indstil den til l (ON), når du har rengjort køleskabet. Dette er for at reducere risikoen for elektrisk stød eller brand. FORSIGTIG Caution 22 Adskillelse før rengøring RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF PRODUKTET Før køleskabet rengøres, skal du vippe gitterpanelet op som vist på tegningen og indstille hovedafbryderen til O (OFF). Adskil apparatet, når det er slukket, for at forhindre elektrisk stød. Der kan samle sig vand i apparatet, der kan løbe ned i bunden af det. Aftør derfor komponenterne i apparatet med en tør klud, og isæt dem igen. Grøntsags-/frugtskuffe Hold den med den ene hånd, og træk den ud, mens du løfter let op i den for at tage den ud. Låg til grøntssagsskuffe Vip låget op foran, træk det ud og ud af køleskabet. Tag det midterste glas ud, når du har fjernet grøntsagsskuffen. ANDET 23 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF PRODUKTET ANDET Mælkeprodukter Vip låget fra mælkeproduktskuffen op, og fjern det, mens du trækker i det. Hold fast i mælkeproduktskuffen med begge hænder, og løft den op og ud af døren. Beholder i fryser-/køleskabsdør Hold fast i den med begge hænder, og løft den op og ud af døren. Fryser-/køleskabshylder Vip hylden op foran, og løft den op og ud af rillerne på køleskabets indvendige bagvæg. BEMÆRK - Når du ikke bruger køleskabet, eller når du rengør det, skal du åbne gitterpanelet, indstille hovedafbryderen til positionen O (OFF) og derefter aftørre rummene, mens døren står åben. - Kontakt venligst vores servicecenter, når du ønsker at udskifte lamperne. Derved undgår du at få elektrisk stød. 24 Foretag en kontrol, før der tilkaldes service. Problem Køleskabs- eller fryserrummet er for varmt. (Lav køle-effekt) Mulige årsager Hovedafbryderen indstillet til O (OFF). Afhjælpning KONTROLPUNKTER FØR TILKALDELSE AF SERVICE Tænd for strømmen (tryk på "I"). Køleskabets stik er ikke tilsluttet stikkontakten. Sæt stikket i stikkontakten. Temperaturen indstillet til varmeste indstilling. Køleskabet er placeret på et sted, hvor det udsættes for direkte sollys og i nærheden af et varmeapparat. Køleskabet er indstillet på for lav temperatur. Tryk på knappen FRE. TEMP/ REF. TEMP for at vælge en koldere indstilling. Hold køleskabet på afstand fra direkte sollys og varmeapparater. Tryk på temperaturknappen, og vælg en varmere indstilling. Når rumtemperaturen er lavere end 5 C, kan fødevarerne fryse. Placer fødevarer med et højt vandindhold på den forreste del af hylden. Flyt køleskabet, og placer det på et hårdt, plant gulv.

7 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Hvis der er noget, der blokerer ventilationen, skal det fjernes. Frosne fødevarer i køleskabs-rummet. Køleskabet er placeret på et sted, der er for koldt. er pakket ind i film. fødevarer et opbevaret for længe. der opbevares for længe, kan afgive lugte. Lugt fra køleskabet. 25 Problem Mulige årsager Isterninger fremstilles med vand fra vandhanen. Afhjælpning Vandet kan indeholde klor, hvilket afgiver en lugt. Lav is med filtreret vand. Rengør køleskabets inderside hyppigt for at fjerne alle lugte fra fødevarer. Aftør ofte isspanden. KONTROLPUNKTER FØR TILKALDELSE AF SERVICE ANDET Isterningerne lugter. Køleskabets inderside skal rengøres. Isspanden skal rengøres. Der er faldet fødevarer ned på hylden. +Vandforsyningsledningen er lukket. Aftør den. Åbn for vandet. Koldtvandsmaskinen fungerer ikke. Vandforsyningsledningen er ikke tilsluttet korrekt. Læs installationsvejledningen, eller kontakt vores servicecenter. Tryk på knappen REF. TEMP, og vælg en koldere indstilling. Når der aftappes mere end seks glas vand, tager det længere tid for det, at blive afkølet. Køleskabsrummet er for varmt. Vandet er varmt. Der er blevet brugt flere gange seks glas vand efter hinanden Ismaskinen fungerer ikke. Ingen isterninger eller ikke nok isterninger.? Isterningerne klumper sammen. Vent 12 timer. Det tager 24 timer, før der er nok isterninger i isspanden. Når der ikke bruges is i længere tid, eller hvis der opstår strømsvigt, kan isterningerne klumpe sammen. I sådanne tilfælde skal isklumpen smides væk og isspanden tømmes, så du kan fremstille nye isterninger. 26 Problem Mulige årsager Afhjælpning KONTROLPUNKTER FØR TILKALDELSE AF SERVICE Døren er vanskelig at åbne! Det er netop blevet lukket efter at have være åbnet. Hvis du åbner døren igen inden for 5-10 sekunder, kan den være vanskelig at åbne pga. trykforskellen mellem indersiden og ydersiden af køleskabet. Prøv igen efter lidt tid. Der høres en vandrislen. (Eks.: Klukken, syden, skvulp) Strømningen af kølemiddel gennem kølespiralen kan afgive en rislelyd (eks.: Klukken, syden, skvulp), eller der kan forekomme en dryppelyd under afisningsprocessen, som når is smelter. Dette er ikke en defekt. Det er en normal funktion. Der kan forekomme en klikkelyd i køleskabet! (Eks.: Klik, raslen, pip, smæld) Når køleskabet når den korrekte kølige temperatur, når kølespiralen udvider sig eller trækker sig sammen, eller når relæer aktiveres for at kontrollere køleskabskomponenter, kan disse lyde forekomme. Dette er ikke en defekt. Det er en normal funktion. Der dannes is i fryserrummet! (Der samler sig fugt i fryserrummet) Rumtemperaturen og fugtighedsgraden er høj, døren holdes åben i lang tid, eller fødevarer med et højt vandindhold opbevares uden låg. I sådanne tilfælde kan der dannes frost eller fugt. Aftør det. ANDET Fryserdøren har stået åben i lang tid. Der samler sig fugt på ydersiden af køleskabet og på det indvendige lyspæredæksel! Når fryserdøren står åbent i længere tid, varmes lyspæredækslet op af halogenlampen (35W), hvilket medfører kondensdannelse. Aftør det. Luftfugtigheden er for høj. Når det er fugtigt uden for, kan vandet i luften kondenseret på det relativt kolde køleskabs overflader. 27 Modelnavn TS48W *** 48" kg AC 230~240 V/50 Hz ANDET 28 PRODUKTETS SPECIFIKATIONER I alt BRUTTOvolumen Fryserrum Køleskabsrum I alt Nyttevolumen Fryserrum Køleskabsrum Mål Bredde (mm) Vægt Højde (mm) Dybde (mm) Nominel spænding/frekvens Designet og specifikationerne kan uden varsel ændres med henblik på at forbedre kvaliteten. Height Width Depth Grænser for omgivende temperatur Dette køle-/fryseskab er beregnet til brug i de omgivelsestemperaturer, der angives af temperaturklassen på apparatets mærkeplade. Temperaturklasse Udvidet tempereret Tempereret Subtropisk Tropisk Symbol SN N ST T Omgivelsestemepratur Maksimum 32 C 32 C 38 C 43 C Minimum 10 C 16 C 18 C 18 C BEMÆRK: De indvendige temperaturer kan påvirkes af faktorer som køleskabets/fryserens placering, omgivelsestemperatur og hvor ofte døren åbnes. Juster temperaturen efter behov for at kompensere for disse faktorer. Denmark Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr) Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding. Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinding. Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support. Samsung Elaonics Nordic AB

Din brugermanual SAMSUNG SR-S2029DSS http://da.yourpdfguides.com/dref/788350

Din brugermanual SAMSUNG SR-S2029DSS http://da.yourpdfguides.com/dref/788350 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG RZ80FBBB http://da.yourpdfguides.com/dref/3377692

Din brugermanual SAMSUNG RZ80FBBB http://da.yourpdfguides.com/dref/3377692 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM26111W http://da.yourpdfguides.com/dref/631063

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM26111W http://da.yourpdfguides.com/dref/631063 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECM26111W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG RR82EERS http://da.yourpdfguides.com/dref/2597060

Din brugermanual SAMSUNG RR82EERS http://da.yourpdfguides.com/dref/2597060 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Din brugermanual ELEKTRO HELIOS BL2509

Din brugermanual ELEKTRO HELIOS BL2509 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com 1 Tak fordi du har købt

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM1942

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM1942 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG MW71E i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERB34300W8 http://da.yourpdfguides.com/dref/623353

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERB34300W8 http://da.yourpdfguides.com/dref/623353 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF APPARATET

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF APPARATET FØRSTE GANGS BRUG Ved eltilslutningen på displayet vises temperaturerne, der allerede er indstillet på fabrikken (-18 C og +5 C). Hvis lyssignalet aktiveres, og temperaturmåleren blinker, holdes alarmernes

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Generel beskrivelse. Termostaten er placeret i kompressorrummet. Fryserklap 1. Midterskuffe 1. Nederste skuffe 1. Justerbare fødder 2

Generel beskrivelse. Termostaten er placeret i kompressorrummet. Fryserklap 1. Midterskuffe 1. Nederste skuffe 1. Justerbare fødder 2 FRYSESKAB F73 ADVARSEL 1. Apparatet må ikke betjenes af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller mental formåen eller uden kendskab til eller erfaring med apparatet, medmindre de har

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

BESKRIVELSE AF SKABET

BESKRIVELSE AF SKABET BESKRIVELSE AF SKABET A. Køleafdeling 1. Frugt- og grøntsagsskuffe 2. Hylder og zone til hylder 3. Termostatknap med lys 4. Hylder i døren 5. Flaskehylde 6. Udtrækkelig flaskeholder 7. Typeplade (anbragt

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW82Y-S

Din brugermanual SAMSUNG MW82Y-S Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

1 ISMASKINE OXIRIA Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

Vinkøleskab V221S HN 7727. Brugervejledning

Vinkøleskab V221S HN 7727. Brugervejledning Vinkøleskab V221S HN 7727 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Vinkøleskabets indretning... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 3 Installationsanvisninger... 3 Ændring af dørens åbningsside... 3 Vigtige

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EUC2503 http://da.yourpdfguides.com/dref/625514

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EUC2503 http://da.yourpdfguides.com/dref/625514 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side 20 3 VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN ADVARSEL:

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I Brugsanvisning Fryseskab F2282I Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat. Apparatet er udelukkende beregnet til brug i husholdning.

Læs mere

Brugervejledning HU-100. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com

Brugervejledning HU-100. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com HU-100 Brugervejledning Læs denne brugervejledning før brug. Gem den et let tilgængeligt sted. Design og udvikling kan ændres uden videre. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com Optom Copyright

Læs mere

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 DA Brugervejledning Dansk 1 Indledning Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG RSH1FKPE1 http://da.yourpdfguides.com/dref/785498

Din brugermanual SAMSUNG RSH1FKPE1 http://da.yourpdfguides.com/dref/785498 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

VINKØLESKAB Brugsanvisning Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com

VINKØLESKAB Brugsanvisning Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: P46S-HHB P46D-HHB Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et Pevino vinkøleskab. Venligst læs og følg alle sikkerhedsregler og betjeningsinstruktioner

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

FRYSESKAB F260W HN Brugervejledning

FRYSESKAB F260W HN Brugervejledning FRYSESKAB F260W HN 8465 Brugervejledning i fryseskabet. For at undgå frostsprængninger og andre skader, Højre-/venstreåbning af døren i fryserummet. 1 Fjern de to skruedæksler og de to hængseldæksler

Læs mere

PARTYKØLER HN 10170. Brugervejledning

PARTYKØLER HN 10170. Brugervejledning PARTYKØLER HN 10170 Brugervejledning For at sikre pålidelig og sikker brug af køleren, skal alle instruktioner i denne brugermanual læses omhyggeligt og overholdes. SIKKERHEDSANVISNINGER Vigtigt! Køleren

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Manual til køkkenmaskine KM-910 Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Læs denne manual grundigt inden 1. Plade kødhakker 2. Føder til hakker 3. 5L skål 4. Åbningskontakt 5. Pølseholder 6. Mixer plade 7.

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW82N-B

Din brugermanual SAMSUNG MW82N-B Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG MW82N-B i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Instruktions Manual. Vinkøler: WKT55LI250S1

Instruktions Manual. Vinkøler: WKT55LI250S1 Instruktions Manual Vinkøler: WKT55LI250S1 Produkt oversigt Kontrol panel Justerbare hylder Dørhåndtag Mindre hylder Skærmplade Glasdør Nivelleringsfødder Installering af vinkøler Lokalisering Når du udvælger

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Din brugermanual SMEG CVB20RNE http://da.yourpdfguides.com/dref/3498998

Din brugermanual SMEG CVB20RNE http://da.yourpdfguides.com/dref/3498998 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SMEG CVB20RNE i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Din brugermanual ATLAS KX304-4 http://da.yourpdfguides.com/dref/829440

Din brugermanual ATLAS KX304-4 http://da.yourpdfguides.com/dref/829440 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere