Civilsamfundsstrategien til debat Besøg af Danmarks ambassadør i Vietnam Vietnamesiske forfattere i Danmark Vietnamtræf 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Civilsamfundsstrategien til debat Besøg af Danmarks ambassadør i Vietnam Vietnamesiske forfattere i Danmark Vietnamtræf 2003"

Transkript

1 Dansk Vietnamesisk Forening Nr kvt årgang 30 kr. Civilsamfundsstrategien til debat Besøg af Danmarks ambassadør i Vietnam Vietnamesiske forfattere i Danmark Vietnamtræf 2003 Rejseberetning: To danske lægestuderendes indtryk fra Ho Chi Minh City NR SIDE 1

2 Redaktion: Ole Riis (ansvarlig over for presseloven), Wilfred Gluud og Ingeborg Rasmussen. Redaktionen er afsluttet den 8. september Oversættelser: Ingeborg Rasmussen, Annie Schmidt, Lone Jensen og Ole Riis. Layout: Ole Riis. Deadline, nr. 4/2003: 31. oktober Abonnement 110 kr. årligt. Luftpost uden for Europa: 130 kr. Giro Dansk Vietnamesisk Forening Nattergalevej 6, 1. sal 2400 København NV Kontortid: Tirs- og torsdag Tlf: (hele døgnet) SIDE 2 Foreningens formål er at befordre samarbejde og forståelse mellem Danmark og Vietnam og fremme venskabet mellem danskere og vietnamesere. Kontingent (inkl. abonnement) til Dansk Vietnamesisk Forening: 195 kr. årligt. 140 kr. for unge under uddannelse og andre ubemidlede. Yderligere medlemmer i samme husstand: 55 kr. 600 kr. for organisationer. Foreningen modtager gerne større beløb. Kontakt til DVF:: Jørgen Prag (formand, ), Ole Riis ( ). Annoncepriser: 5 kr. pr. spalte-mm., bagsiden og side 3: +1 kr., fast indrykning: -1 kr. ISSN-nr.: Tryk: Røde Hane, tlf Oplag: eksemplarer. Héi i h u an ViÖt Héi i h u an ViÖt më réng sù hîp t c vµ c m th«ng gi a an M¹ch vµ ViÖt Nam còng nh th¾t chæt t nh h u nghþ gi a hai d n téc t¹i an M¹ch vµ ViÖt Nam. Héi cung cêp th«ng tin vò nh ng ph t trión ë ViÖt Nam vµ giíi thiöu nh ng giao dþch vó v n ho còng nh chuyªn m«n qua nh ng h nh thøc nh ph t hµnh t¹p chý "Vietnam ajour" mçi n m 4 kú (xin liªn l¹c b»ng iön tho¹i Ó nhën sè b o thö). H»ng n m héi cóng tæ chøc nh ng buæi häp th«ng b o vó t nh h nh ph t trión míi nhêt t¹i ViÖt Nam. Nh ng ho¹t éng ng kó cña héi gåm cã ch ng tr nh quyªn gãp toµn quèc "Dông cô Y tõ cho ViÖt Nam" vµ iòu hµnh 2 dù n do Danida tµi trî víi sù hîp t c cña BÖnh viön Nhi ång 1 t¹i Sµi Gßn (TP. HCM) vµ Ph n khoa Nhi ång thuéc bönh viön Rigshospital - an M¹ch. Ó biõt thªm tin tøc xin mêi vµo internet trang cña héi. Stadig Nødredaktion! - Hjælp søges! af Ole Riis, næstformand i DVF Nærværende udgave af Vietnam ajour er igen produceret af en nødredaktion bestående af Wilfred Gluud, Ingeborg Rasmussen og mig selv. Det er selvfølgelig ikke optimalt, da disse personers ressourcer i det daglige begrænsede. Jeg synes alligevel vi denne gang har fået sammensat et blad med mange spændende artikler, og håber at det falder i læserens smag. Det er lykkedes os at få tilsagn om hjælp til layout fra Nis Jensen fra og med næste nummer. Nis Jensen er freelancer på månedsbladet High Fidelity, som han laver layout for og skriver artikler til. Så denne del af bladarbejdet skulle nu være i gode hænder. Men vi mangler stadig en fast redaktion som sammen med bestyrelsen kan stå for den redaktionelle linie og det praktiske arbejde op til hvert nummer. Så har du interesse for Vietnam og går du med en lille redaktør i maven, eller kender du én der gør, da kontakt os endelig snarest muligt. Kontakt næstformand Ole Riis tlf / Hjælp børn i Vietnam Støt vores indsamling til Børnehospital nr. 1 i Ho Minh byen, som også modtager de værst syge børn fra de sydlige provinser. Hospitalet varetager desuden undervisningsopgaver om børnesygdomme, over for provinshospitaler og sundhedsstationer i de sydlige provinser. Støt Landsindsamlingen Hospitalsudstyr til Vietnam giro Skattefradrag: Bidrag til indsamlingen kan trækkes fra på selvangivelsen under gaver til foreninger, dog ikke de første 500 kr. Det højeste beløb, man i alt kan fradrage, er kr. - så skal man have givet kr. Hver ægtefælle kan benytte fradraget. Indbetalingerne skal kunne dokumenteres over for skattevæsenet. For girokonto kan man anvende kopi af kontoudtog. NR

3 Landbrugs projekter Af Niels Johansen, formand for ADDA. ADDA, Agricultural Development Denmark Asia, har stadig gang i sine projekter i både Viet Nam og Cambodia. I Viet Nam har man gennem årene fra 1996 gennemprøvet ideer omkring bedre udnyttelse af ressourcerne i grønsagsdyrkning, således at IPM (integrated pest management) har været hovedtemaet i en række kommuner uden om Hanoi, hvor op imod grønsagsavlere (mest kvinder ) er blevet uddannet i at benytte egen fornuft og viden i stedet for sprøjten. Det typiske forbrug med ca. 20 sprøjtninger af en afgrøde med fx. salat eller blomkål, er således blevet reduceret til blot 5 sprøjtninger. Forhandlinger med Danida om et egentligt økologisk projekt, ligeledes i den nordlige del af Viet Nam, er meget nær sin afslutning, og forhåbentlig starter dette op her slut på året eller lige efter nytåret. Det skulle således være muligt, også i Viet Nam, at finde fødevarer, der er spiselige, uden man skal tænke på om ens eget helbred nu kan tåle doseringen af sprøjtemidler. Der har været en meget stor interesse blandt bønderne for at lære disse i virkeligheden meget nemme metoder, og nøglen til den store succes for projektet har ligget i denne nysgerrighed, interesse og vilje til at lære, samt i opbygningen af formidlingen i de såkaldte farmer field schools! ADDA har sat gang i nye tiltag, og som de fleste vil vide, er der omkring det kommende store dæmningsbyggeri ved Song Da floden (Den sorte Flod), ikke så få problemer, der skal løses, for at enden på denne historie skal blive lykkelig. Ca mennesker skal flyttes, og det er man i fuldt sving med. Nationalforsamlingen har gentagne gange vedtaget, at dæmningen skal bygges, og således bliver det. Efter sidste udmelding fra statsministeriet bliver vandhøjden i den nye sø nordvest for dæmningen 215 meter og dette faktum vil få en meget stor indflydelse på dagliglivet i en lang række landsbysamfund, der ellers lå stille og roligt, godt af vejen fra al udvikling. Pludselig stormer den nye verden ind med stormskridt. I forbindelse med dette har ADDA planer om at arbejde med de lokale samfund i Hoa Binh, Son La og Lai Chau provinserne og sender til Danida en større ansøgning pr. 1/9 03. Man kan blive medlem af ADDA ved henvendelse på telefon hos formanden, Niels Johansen. Et medlemskab koster 100 kr. Se også hjemmeside: En udstilling kan lånes til institutioner og skoler, hvor ADDAs arbejde i felten beskrives med ord, billeder og få genstande. Send et vietnamesisk silkepostkort - og støt indsamlingen Foreningen og Hospitalsindsamlingen har stadig et parti vietnamesiske silkepostkort i farver.på bagsiden er anført, på engelsk og vietnamesisk, at kortene sælges til fordel for Børnehospital No. 1 i Ho Chi Minh byen, og overskud ved salget går til Landsindsamlingen Hospitalsudstyr til Vietnam. Send dem til venner og bekendte og eller brug dem som gave. Format 19 x 10 cm og med kuvert. Motiverne er hovedsageligt blomster. Man kan se eksempler i farver på vores hjemmeside. Stykpris 8 kr. eksklusiv porto TILBUD: 7 stk. for 56 kr. inkl. porto (afhentet 50 kr.) * 16 stk. for 112 kr. inkl. porto (afhentet 100 kr.) Legepladser til børnehaver Efter at vi har støttet bygning af brønde til de to de af de fire børnehaver som vi tidligere hjalp med at få bygget (de to andre havde allerede rent vand), var der penge til overs. Vi sendte forskellige forslag til Børnefonden (se sidste nr.). Den 30. juni fik vi følgende svar: Håber dette brev finder jer ved godt helbred og humør. Først på vegne af Vietnams Børnefond, vil jeg udtrykke vor dybtfølte tak til jeres værdifulde støtte. Vedrørende de to brønde i Hue, så arbejder forskellige med projektet, inklusive de lokale myndugheder. Så konstruktionen af vandsystemerne er nu 80% færdige. Vi har samlet fotos som vi sender så snart som muligt. Samtidig vil jeg foreslå følgende projekt: Konstruktion af udendørs legepladser for børnene på de fire børnehaver i Huong Tho kommune Huong Tra distrikt, Vinh Phu kommune, Phu Vang distrikt, Vinh Hung kommune, Phu Loc distrikt, Dien Loc kommune, Phong Dien distrikt, som I tidligere har hjulpet med at bygge. Dette projekt hjælper 160 børn i børnehaverne, foruden tusinder af andre børn der bor i området. Budget total: 5400 USD. Heraf DVF donation USD, heraf forventet administration (telefon/fax/rapporter/ rejser) udgifter (~10% = 400 USD). Lokalt bidrages med USD. Vi håber I vil overveje dette forslag, og håber dette kan gennemføres med jeres dontion for Vi håber I får mulighed for at komme til Vietnam for at se projekterne, hvor de to brønde nu er under bygning. Varme hilsner og de bedste ønsker, Nguyen Tien Dung, Program og projekt ansvarlig hos Vietnam Børnefond. Den 3. juli var udvalget og bestyrelsen enige om at støtte forlaget og svarede: Kære Nguyen Tien Dung, vi er glade for at kunne meddele at DVF har besluttet at sende USD til konstruktion af fire udendørs legepladser for børnene i Huong Tho kommune Huong Tra distrikt, Vinh Phu kommune, Phu Vang distrikt, Vinh Hung kommune, Phu Loc distrikt, Dien Loc kommune, Phong Dien distrikt. NR SIDE 3

4 Civilsamfundsstrategien til debat af Inger V. Johansen Hvor og hvem er civilsamfundet? var overskriften på kulturdagens paneldebat i foråret. Men omdrejningspunktet for debatten blev en vigtig diskussion om, hvorvidt Danidas nye strategi på længere sigt ville blive en positiv udfordring eller en trussel mod NGO ernes arbejde i Vietnam? Paneldebatten på Dansk Vietnamesisk Forenings (DVF) kulturdag den 1. marts i år om den såkaldte civilsamfundsstrategi blev kort omtalt i det forrige nummer af VietNam ajour. Civilsamfundsstrategien er en ny strategi for støtte til danske NGO er (de ikke-statslige institutioner), der arbejder i den 3. verden. Det skal tilføjes, at de fleste danske NGO ers projekter i ulandene er helt eller næsten helt afhængige af støtte fra Danida. Der har tidligere været skrevet om civilsamfundsstrategien i VietNam ajour. Det skete efter Foreningens kulturdag den 2. februar sidste år, hvor den nye VK regerings bistandspolitik og ikke mindst nedskæringerne i bistanden - var til debat. En af paneldeltagerne Rolf Hernø, der er programmedarbejder i Vietnam for CARE Danmark, fortalte i et indlæg på debatmødet om denne nye strategi, der allerede blev vedtaget af Folketinget i oktober 2000 som del af Danidas samlede strategi, kaldet Partnerskab Rolf Hernø har uddybet sit indlæg i en artikel i VietNam ajour nr. 2/2002. Danidas nye strategi Den nye strategi - Strategi for dansk støtte til civilsamfundet i udviklingslandene herunder samarbejdet med de danske NGO er (se Danidas hjemmeside: ) - går i al sin enkelhed ud på, at NGO erne som betingelse for at få midler til deres bistandsvirksomhed fra Danida skal søge at styrke det civile samfund i ulandene. De skal udføre deres projekter i samarbejde med lokale partnere i det lokale civilsamfund gennem etablering af ligeværdige partnerskaber. Civilsamfundet defineres af Danida som de organisationer, hvorigennem borgerne organiserer sig, der ligger mellem staten og den enkelte familie, og som ikke er en del af markedet. Sigtet med civilsamfundsstrategien er at højne kvaliteten i NGO-bistanden og fokusere NGO ernes indsats på styrkelse af kapaciteten i de lokale civilsamfund i udviklingslandene samtidig med at man bevarer og videreudvikler det brede kendskab i Danmark til udviklingslandene og udviklingsbistanden. Strategien stiller således også krav til de danske NGO er om større folkelig forankring i Danmark. Der er her tale om en skærpelse af kravene til NGO erne for at få statslig støtte til deres projekter i ulandene, både hvad angår deres arbejde dér og deres indsats i Danmark. Der udtrykkes et tydeligt ønske i strategien om, at NGO ernes lokale partnere er ikke-statslige organisationer. Der skal specielt fokuseres på organisationer i civilsamfundet, som er et organiseret udtryk for de fattige befolkningsgruppers interesser, og som arbejder for at fastholde en demokratisk udvikling og er i stand til at indgå i et løbende med- og modspil til staten med hensyn til at udvikle eller videreudvikle et demokratisk styre. Det er sådanne kræfter i civilsamfundet, som Danmark ønsker at støtte og styrke. Dvs. de lokale institutioner i civilsamfundet skal både gøres i stand til i højere grad at agere i et modspil i forhold til myndighederne og samtidig også direkte repræsentere den fattige og marginaliserede del af befolkningen. Det erkendes dog i indledningen vedr. den nye strategi, at der ikke altid er en skarp grænse fra civilsamfundet til henholdsvis staten og markedet. Ikke-statslige organisationer kan være økonomisk afhængige af statsstøtte eller være oprettet som semistatslige enheder. I forhold til markedet kan bondekooperativer både være interesseorganisationer og producenter på markedet. Fordele og ulemper I og for sig er der meget positivt i den nye strategi. Den er et forsøg på i højere grad at inddrage lokalsamfundet i ulandene direkte i bistandsprojekterne og give dem kompetence og yderligere at styrke fattigdomsbekæmpelsen, som siden 1970 erne har været omdrejningspunktet for den danske bistandspolitik. Heri ligger der også et ønske om at støtte udviklingen af mere demokratisk deltagelse i ulandene og menneskerettighederne en opdragelse af lokalbefolkningen i selvforvaltning og som kritisk demokratisk aktør ift. dens regering og stat en i høj grad nyttig og relevant opgave. Det er netop de danske NGO ers styrke, at de udvikler gode partnerskaber lokalt i ulandene gennem deres projektvirksomhed, og at fokus i deres arbejde er fattigdomsbekæmpelse. Problemet er imidlertid, som Rolf Hernø også gør opmærksom på i sin artikel, at der i mange ulande kun i ringe grad findes et civilsamfund, eller lokale NGO er, institutioner eller bevægelser at samarbejde med, der er så statsuafhængige, som man helst ser ifølge kriterierne opstillet af Danida. Der er store forskelle, også hvad dette angår, mellem de 3 verdensdele i Syd. Men i de fleste tilfælde er et civilsamfund i vores forståelse noget, der først skal udvikles. I lande som fx Vietnam findes det slet ikke, da lokale organisationer er oprettet af partiet eller staten, som ikke tillader uafhængige organisationer. På den anden side er der en betydelig mangfoldighed i disse lokale partioprettede eller regeringsorganisationer i Vietnam og en tendens til decentralisering og en form for lokalt selvstyre. Det gælder fx både lokale folkekomiteer og lokale afdelinger af masseorganisationer som fx Kvindeunionen. Der er basis for at udbygge nogle kompetencer her, som kan bidrage til skabelsen af et civilsamfund på længere sigt. Det skulle måske nævnes, at selv i Danmark er det sådan, at der næppe eksisterer komplet statsuafhængige NGO er, som er involveret i bistandsarbejde i den 3. verden. Som nævnt er de dybt afhængige af staten for at skaffe sig midler til deres projekter i ulandene. Civilsamfundsstrategien og Dansk Vietnamesisk Forening Debatten om civilsamfundsstrategien er derfor i høj grad relevant i forhold til Dansk Vietnamesisk Forening og andre NGO er, som arbejder i Vietnam. DVF er en NGO, der kan blive ramt af denne nye politik. At DVF s vigtigste samarbejds- SIDE 4 NR

5 partner i Vietnam Børnehospital Nr. 1 i Ho Chi Minh City ikke er statsuafhængig ja er en regeringsinstitution kan blive en oplagt begrundelse for at fjerne Danida-støtten. DVF s væsentligste bistandspolitiske aktivitet i Vietnam som har varet siden er indsamlingen Hospitalsudstyr til Vietnam, der går til Børnehospital Nr. 1, samt et samarbejde med hospitalet om Danida-støttede sundhedsprojekter som fx IMCI-programmet. Indsamlingen hviler i sig selv, men der modtages beløb via Danidas renoverings- og forsendelsesbevilling, som administreres af Mellemfolkeligt Samvirke, til at dække Hospitalsindsamlingens omkostninger til pakning og forsendelse af hospitalsudstyr til Børnehospitalet. Udgifterne varierer, men ligger typisk omkring kr. for en 20 fods container med indhold. IMCI programmet, hvor man arbejder med forebyggelse og korrekt behandling af de 5 hyppigste årsager til død hos børn under 5 år i Vietnam, har varet i en årrække (se VietNam ajour nr. 4/2002). Erfaringerne og resultaterne af dette projekt er blevet givet videre til det vietnamesiske sundhedsministerium og WHO, Verdenssundhedsorganisationen, hvilket har betydet, at IMCI programmet vil blive indført i alle Vietnams provinser. Der er ingen tvivl om, at projektet allerede har haft en overordentlig stor betydning med en langsigtet effekt til gavn for Vietnams fattigste. Rent undtagelsesvis besluttede Danida i 2002 at forlænge sin støtte til projektets afsluttende fase, selvom der her er tale om samarbejde med en regeringsinstitution. En ny rolle til NGO erne Men samarbejdet med Børnehospitalet er også i konflikt med nogle af grundtankerne bag civilsamfundsstrategien. Sammen med de danske NGO er gennemførte Udenrigsministeriet i en stor undersøgelse af den bistand, der kanaliseres gennem NGO erne. I evalueringen konkluderes det bl.a., at de danske NGO-projekter havde været succesfulde med hensyn til at etablere projekter inden for sundhed og uddannelse for at opfylde fattige befolkningsgruppers basale behov. Men det overvejes også, hvorvidt rollefordelingen mellem den statslige bistand og den bistand, der kanaliseres gennem danske NGO er, burde revurderes. Der blev endvidere stillet spørgsmål ved, om NGO erne brugte for mange kræfter på at administrere teknisk komplicerede projekter vedrørende sundhed og uddannelse og for lidt på rollen som ikke-statslige organisationer... Sigtet med civilsamfundsstrategien er således også en ændring af NGO ernes rolle i ulandene og at skabe en ny og skarpere rollefordeling mellem statslige programmer og NGO-ernes aktiviteter. Man skal søge at undgå dobbeltarbejde og etableringen af parallelstrukturer, skrives det. Selv om der fortsat er Danida støtte til serviceydelser på sundheds-, uddannelses- og landbrugsområdet, og en undtagelse hvad angår pilotprojekter, kan disse perspektiver også true DVF s arbejde i Vietnam på sundhedsområdet. Ligesom en rigid håndhævelse af kriterierne om statsuafhængighed kan blive en trussel mod alle NGO eres projekter i Vietnam. Heldigvis har man indtil videre anlagt en mere pragmatisk linje fra Danidas NGOafdelings side, idet man i sine kriterier har valgt især at lægge vægt på kapacitetsopbygning hos partneren i ulandet, så den kan føre projektet videre. Kapacitetsopbygning er et centralt element i kriterierne for Danida-støtte ifølge den nye strategi. Forskellige vurderinger af strategien Der viste sig betydelige uenigheder om vurderingen af civilsamfundsstrategien i paneldebatten på kulturdagen den 1. marts i år. Faktisk har vi sjældent oplevet en så livlig diskussion, der snarere foregik mellem paneldeltagerne end med publikum. Paneldeltagerne, hvoraf nogle var gengangere fra sidste år, var sektionschef Jette Lund fra Danida, Rolf Hernø, projektmedarbejder fra CARE, Johannes Nordentoft, der er NGO-konsulent i Projektrådgivningen, og formand for DVF læge Jørgen Prag. Baseret på den hidtidige fælles forståelse mellem Danida og de danske NGO er om en mere lempelig fortolkning af kriterierne vedr. støtte til projekter i Vietnam mente Rolf Hernø fx, at de danske NGO er faktisk godt kunne bruge civilsamfundsstrategien positivt i bistandsarbejdet i Vietnam. Mens DVF s Jørgen Prag var langt mere skeptisk, netop på baggrund af frygten for, at den nuværende regering kunne tænkes at ville anlægge en mere snæver fortolkning af kriterierne for at finde besparelser på finansloven i årene fremover. Dette er en forståelig bekymring. Der er ikke meget tvivl om, at DVF er blandt de danske NGO er, der først kommer i farezonen på grund af det tætte samarbejde med Børnehospital Nr. 1. Stadig er fattigdomsbekæmpelse dog den centrale overordnede målsætning for den statslige støtte, der kanaliseres gennem danske NGO er. På den baggrund kan det synes lidt mærkeligt, at en slavisk håndhævelse af kriterierne for støtte direkte eller indirekte vil kunne udelukke NGO erne fra samarbejde med offentlige institutioner i ulandene på områder, hvor det netop er relevant at styrke en ofte lille og svag offentlig sektor, hvis det skal komme de fattige og svage befolkningsgrupper til gavn. Dette især når man tager i betragtning, at den tiltagende globale liberalisering i de senere år har ført til forringelser på netop sundhedsog uddannelsesområdet i mange ulande. Der er tværtimod behov for at styrke disse områder med henblik på fattigdomsbekæmpelsen. Derfor kan det synes absurd, at den nye strategi fx kan risikere at hæmme eller hindre et velfungerende samarbejde med Børnehospital Nr. 1, der netop opfylder nogle af de væsentligste målsætninger i civilsamfundsstrategien omkring kompetence- og kapacitetsopbygning og i forhold til at gavne de fattige og svage i samfundet men altså falder igennem på spørgsmålet om tilstrækkelig statsuafhængighed. Reelt kunne civilsamfundsstrategien føre til en drastisk reduktion af de danske NGO ers virke i ulandene, ikke mindst i Vietnam, hvis de nye kriterier blev fortolket meget snævert, hvilket først og fremmest ville ramme de fattige befolkningsgrupper. NGO ernes tilgang i ulandsarbejdet med opbygning af nære lokale samarbejdspartnere er netop centralt for at styrke et spædt civilsamfund og dermed et vigtigt udgangspunkt for at civilsamfundsstrategien skal virke på længere sigt. I et land som Vietnam vil en kapacitetsopbygning af partioprettede eller hel- og halvstatslige institutioner på lokalt niveau med en tilstrækkelig lokal uafhængighed også kunne bidrage til en udvikling af et civilsamfund på længere sigt. NR SIDE 5

6 Vietnam Landegruppen er en forening, hvis formål, det er at varetage kommende og nuværende adoptivbørn og adoptanters sociale netværk og landerelaterede interesser. Være informationskilde for nuværende og kommende adoptanter vedr. Vietnam. Hjælpe og bistå Adoption & Samfund samt de formidlende organisationer med informationer, erfaringer og rådgivning omkring adoption fra Vietnam. Foreningen er tilknyttet Landsforeningen Adoption og Samfund. Medlemskab af foreningen medfører dog ikke krav om medlemskab af Landsforeningen Adoption & Samfund. När du föddes i Vietnam bogen for dit adopterede barn på svensk kan købes hos DVF Vi har nu købt et antal eksemplarer af den svenske udgave af den meget roste bog for adopterede og deres forældre: When you are born in Vietnam. Da vi har købt direkte hos det svenske forlag er prisen samtidig kommet meget langt ned: kr. 130,00 + forsendelse. Køb den hos os og støt samtidig din forening. Træf i Vietnam Landegruppen. af Ole Riis Sædvanen tro havde Vietnam Landegruppen som er foreningen for adoptanter og andre med relation til adoption fra Vietnam, træf den sidste lørdag i august. Træffet foregik ligesom sidste år på Marielyst Skole i Søborg, hvor begge gymnastiksale samt kantine var taget i brug. Der var tilmeldt 100 voksne og ca. 70 børn. Programmet bød på hoppeborg, tryllekunstner, skattejagt og andre aktiviteter for børnene, som havde en dejlig dag. Vietnam Landegruppen der blev stiftet som en forening sidste år som en slags formel overbygning af de årlige Vietnamtræf, der har eksisteret siden 1998, afholdt generalforsamling om formiddagen. Der deltog pænt mange i generalforsamlingen, i betragtning af at aktiviteterne for børnene startede på samme tidspunkt. Generalforsamlingen kastede gode diskussioner af sig om foreningens fremtidige aktiviteter og fokusområder og endte med at der blev valgt en stor og efter alt at dømme ressourcestærk bestyrelse, der er klar til at tage fat på foreningens andet år, og de opgaver der ligger forude. Derudover blev der uden træghed valgt en 5- kvinder -stor træfgruppe til næste år. Så alt i alt ser det ud som om interessen for foreningen og for træffet er styrket hvilket var særdeles glædeligt. For første gang i træffets historie var der besøg fra Den Vietnamesiske Ambassade, som var repræsenteret af 1. sekretær Mr. Hoan Son Tho. Han holdt en kort tale hvor han takkede for invitationen, samt indbød til nærmere kontakt mellem foreningen og ambassade i fremtiden. Han var glad for at se hvor godt vores børn havde det, og fortalte lidt om de vietnamesiske myndigheders positive syn på samarbejdet med Danmark på adoptionsområdet. Et forhold der resulterede i at Danmark blev det første land, der fik en bilateral aftale med Vietnam om adoption, efter at myndighederne valgte at centralisere adoptionsprocessen for at mindske omfanget af illegale adoptioner. Foreningen fik overrakt deres eget eksemplar af den bilaterale aftale mellem Vietnam og Danmark om adoption. Maden fra Restaurant Rejen i Valby blev desværre noget forsinket, men den smagte heldigvis rigtigt dejligt, og alle tog forsinkelsen pænt, og koncentrerede sig i ventetiden om det væsentlige ved træffet, nemlig at være sammen og få snakket med alle dem man ikke har set siden sidst. Dansk Vietnamesisk Forening var repræsenteret ved vores aktive sekretær Ingeborg Rasmussen der havde medbragt bøger, blade og musik cdere, som der var stor interesse for. Ikke uventet fik vi udsolgt bogen Der leges på livet løs ude på græsplænen SIDE 6 NR

7 När du föddes i Vietnam på træffet, men nye eksemplarer er allerede bestilt. Ingeborg Rasmussen fortalte, at den meget eftertragtede vietnamesiske børne-cd Cuoc song tre tho med sangerinden Hong Nhung og børnekor var udsolgt på grund af den store efterspørgsel, men at yderligere eksemplarer er bestilt. Ingeborg fik en del bestillinger på denne cd i løbet af dagen. Igen en god dag for både voksne og børn, der kunne gå glad hjem og glæde sig til det næste træf år sekretær Mr. Hoan Son Tho taler til de fremmødte Jens Tryl er ved at indvie børnene i magiens verden Glade mødre med deres børn Kan du lige smile til fotografen? NR SIDE 7

8 Besøg af forfatteren Ho Anh Thai I forbindelse med Images of Asia besøger forfatteren Ho Anh Thai både København og Århus. Ho Anh Thai er født 1960 i Hanoi, M.A. i Internationale Studier og Ph.d. i Orientalsk Kultur, diplomat, redaktør af det vietnamesiske udenrigsministeriums International Affairs Review, generalsekretær for Hanoi Writers Association. Thai var ansat ved Vietnams ambassader i Indien og Iran i begyndelsen af 1990erne. I de sidste fem år har Thai deltaget i konferencer, festivaler mv. i Nordamerika, Australien og Sverige i sin egenskab af skønlitterær forfatter. Af hans mere end 11 bøger findes følgende oversat: Behind the Red Mist (noveller), The Women on the Island (roman, også på fransk), samt på fransk Aventures en Inde. Thai har desuden redigeret Love after War: Anthology of Vietnamese Contemporary Short Stories og Legend of the Phoenix and other Stories from Vietnam. Han er tildelt flere litteraturpriser i Vietnam; den seneste (i 2001) afslog han dog at modtage. Ho Anh Thai blev 6 år gammel evakueret fra Hanoi på grund af USA s bombardementer, og boede i flygtningeområder på landet fra 1966 til Han blev student i 1977, og studerede derefter på College of Diplomacy, og tog B.A. i Han blev indkaldt som soldat til Folkehæren og gjorde tjeneste i 47. bataljon indtil 1987, og efter det blev han ansat i Udenrigsministeriet. Han definerer sig selv som hovedsagelig forfatter af skønlitteratur: han har fået udgivet elleve romaner og novellesamlinger, og hans værker er bragt af de mest berømte magasiner og aviser i Vietnam. Han blev gift med Nguyen Bich Lan, lærer på Foreign Trade University, i 1996, og har en søn. Ho Anh Thai fik udgivet sin første novelle mens han stadig gik i gymnasiet. Da redaktørerne accepterede hans novelle, vidste de ikke at han kun var 17 år. Under sin karriere som diplomat, har han lært at tale engelsk, studeret i Australien og arbejdet som diplomat i Indien hvor han tog en videregående eksamen i orientalsk kultur i New Delhi i Fem af historierne i novellesamlingen Behind the Red Mist foregår i Indien. Bag den røde tåge Den engelske oversættelse af Behind the Red Mist indeholder 10 noveller fra en af de vigtigste forfattere fra efter-krigs generationen i Vietnam. Fantasifuld og livlig, ofte overraskende, og viser nutidig vietnamesisk litteratur, kultur og samfund. Ho Anh Thai bringer en intim viden om Vietnam og Indien med en stil som er både snurrig og skarp. Vi møder karakterer som manden der bærer rundt på sin mors knogler i en rygsæk, og manden der forvandles til en ged. I den lange titelnovelle skriver Ho Anh Thai om krigens myter, en fantasi i hvilken en moderne Hanoi teenager ved et uheld falder tilbage i tiden, til Hanoi under krigen og bombardementerne. Her er han vidne til både sin forældres bejlen og sandheden om krigs-generationen, som altid fremhæves som en model på tapperhed og selv-opofrelse for den nye generation. Han opdager at ikke alle historier er sande, men finder også menneskelighed bag myterne og en målrettet styrke i sine forældres generation, som han føler mangler i hans egen generation. Hans generation var kommet til at forstå prisen for krigen fra erindringer og historier fra ældre folk; de vidste hvor mange der var døde og var kommet til at hade krig i almindelighed og ønskede ikke at tænke på det eller være forbundet med det. Aldrig ville de spontant beslut- SIDE 8 NR

9 te at melde sig som soldat og deltage i kamphandlinger Paperback- 230 pages. Kvinderne på øen Ho Anh Thai s morsomme, men gribende roman The Women on the Island fortæller om en gruppe kvindelige veteraner som efter krigen blev sendt som arbejdsbataljon til den isolerede ø Cat Bac, og hvad der sker da en ung mandlig kunstner kommer i problemer og sendes i eksil til det samme område. En efter en, nat efter nat, kommer kvinderne til hans seng. De håber at blive gravide, og deres seksualitet bliver også et symbol på alle de rodede menneskelige behov som ikke kan kontrolleres eller underordnes den sociale orden. Ho Anh Thai s roman handler om et andet smerteligt emne fra krigen: De mentale og fysiske traumer kvinder led af på grund af den lange adskillelse de oplevede under krigen. Han udforsker effekten af tabet af en generation af unge mænd havde på institutioner som ægteskab og familie i Vietnam. For mange vietnamesiske kvinder, er det at få et barn en vigtig selv-definerende oplevelse. Alligevel truede en barnløs tilværelse for mange kvinder, både på grund af så mange mænd var døde i krigen og på grund af kvindernes egen militærtjeneste, fra hvilken mange blev hjemsendt efter den giftefærdige alder og ofte med alvorlige helbredsproblemer. Under sådanne omstændigheder prøvede mange at blive gravide med hvilken som helst mand de kunne finde, noget der skete i et sådant omfang af Kvindeunionen, en regerings-organisation der fungerer som vagthund og talsmand for kvinders rettigheder i Vietnam, lagde pres på for at få en lov gennemført der lovliggjorde resultatet af sådanne forbindelser Paperback pages Priserne er fra Amazon.co.uk, og tillægges 25% VAT og forsendelsesudgifter. Bestil bøgerne via DVFs hjemmeside Oversat og redigeret af Wilfred Gluud, bogomtalerne er af Wayne Karlin, se biografien på DVFs hjemmeside. Festaftener for varm litteratur Arrangementer med forfattere fra Sydøstasien og Indien under Images of Asia De sydøstasiatiske landes litteratur er lige så gammel, omfattende og mangfoldig på temaer og genrer som den danske, men bl.a. af sproglige grunde findes kun nogle få romaner og noveller oversat. I anledning af Images of Asia udgives Ansigter: Sydøstasien fortæller - en samling noveller fra hele området, som vil give en bred, repræsentativ introduktion til denne mangfoldighed og forhåbentlig vække appetit på mere (Forlaget Hjulet). I den forbindelse inviteres 5 forfattere til Danmark: Lakambini Sitoy fra Filippinerne, Ho Anh Thai og Nguyen Huy Thiep fra Vietnam, Chart Korbjitti fra Thailand - og Rendra som er Indonesiens mest fremtrædende digter og dramatiker. Der er planlagt følgende arrangementer hvor Ho Anh Thai og Nguyen Huy Thiep deltager: Fredag d.19.september kl.19.30: Christianskirken (Strandgade), forfatterne læser uddrag af deres tekster, der desuden læses i dansk oversættelse af skuespilleren Troels Lyby. Musikalske mellemspil ved Dørge-Becker- Carlsen Trio der spiller vietnamesisk og balinesisk inspireret musik. Præsentation og & interviews ved Louise Puck Hansen. Gratis adgang. Søndag d.21.september kl.16: Samme arrangement i Stavnsholtkirken i Farum. Gratis adgang. Mandag d.22.september 19.30: PEN-klubben/Dansk Forfatterforening arrangerer møde om litteratur og samfund i Sydøstasien. Sted: Dansk Forfatterforening, Strandgade 6, København, Gratis. Tirsdag d.23.september: Oplæsningsarrangement i Århus med diskussion, samt musik. Kl. 19 vil der være mulighed for at købe bl.a. vietnamesisk mad. Kulturgyngen, Mejlgade 53, 8000 Aarhus C. Tel.: Billetpris 30 kr. Mad købes særskilt. Flere oplysninger på forlaget ALOAs hjemmeside NR SIDE 9

10 Ny spændende asiatisk antologi med bidrag af 4 vietnamesiske forfattere I dette efterår udgiver forlæggeren Vagn Plenge antologien Ansigter Sydøstasien fortæller på forlaget Hjulet. Fire vietnamesiske forfattere er repræsenteret med hver en novelle. Det er samtidig lykkedes Vagn Plenge at få to af forfatterne til Danmark. Nguyen Huy Thiep og Ho Anh Thai er begge internationalt anerkendt og vil læse op af egne værker ved arrangementer i København, Farum og Århus. Ved arrangementerne i København læser skuespilleren Troels Lyby danske oversættelser og desuden spiller Dørge-Becker-Carlsen Trio. Yderligere information på Nguyen Huy Thiep: Generalen går på pension (uddrag) Da jeg skrev disse linjer, vakte jeg hos nogle få bekendte følelser som tiden havde udvisket, og gik så vidt som til at forstyrre min fars gravfred. Jeg var nødsaget til at gøre det, og jeg vil gerne bede mine læsere om at tilgive den kærlighed som tilskyndede mig til at skrive, og derfor også bære over med min ubehjælpsomme pen. (...) Hr. Bong og min far er halvbrødre, de har samme far og forskellig mor. Tuan, hans søn, arbejder som oksedriver. Både far og søn er forfærdelige og store som kæmper, og deres tale er hæmningsløs og grov. Det var Tuans andet ægteskab. Den første kone kunne ikke længere udholde de massive prygl og forlod ham. I retten sagde han at hun havde forladt ham på grund af en anden, og retten var nødt til at acceptere det. Hans tilkommende, Kim Chi, arbejder som børnehavepædagog og er datter af en veluddannet familie, men der var sket et eller andet, og man sagde at han havde gjort hende gravid. Kim Chi er en smuk pige, og som Tuans kone ville hun blive en jasminblomst i en bøffellort. Inderst inde er vi ikke begejstrede for hr. Bong eller hans søn, men problemet er, at én dråbe blod er tykkere end en dam fuld af vand, så ved fester på dødsdage og til nytår besøger vi hinanden, men til daglig ignorerer vi dem. Hr. Bong siger tit: Forbandede intellektuelle! Foragter det arbejdende folk! Det er kun fordi jeg respekterer hans far at jeg ikke holder mig væk. Selv om han talte på den måde, kom hr. Bong alligevel for at låne penge. Min kone var skrap og tvang ham altid til at underskrive et gældsbevis. Hr. Bong blev meget forarget og sagde: Jeg er deres onkel og har det svært og er nødt til det, men skylder jeg dem noget, opfører de sig præcis ligesom herremænd. Alligevel glemte han ofte at betale mange af sine lån tilbage. (...) Brylluppet blev holdt i udkanten af byen og var forfærdeligt og ret vulgært. Tre biler. Filtercigaretter der blev erstattet med hjemmerullede da middagen var ved at være slut. Der var halvtreds bakker mad, men de tolv stod urørte. Brudgommen var i sort habit og rødt slips. Jeg var nødt til at låne ham det bedste slips fra mit klædeskab. Jeg siger låne, men jeg er ikke sikker på at jeg nogensinde kan få det tilbage, selv om jeg skulle bede om det. Forloverne var seks unge mænd i ens denimbukser og -jakker og med skrækindjagende skægvækst. Da brylluppet begyndte, spillede orkestret Ave Maria. En af Tuans arbejdskammerater fra oksekærrekooperativet sprang op og sang en gyselig solo: Æh... åh... den stegte kylling Jeg har vandret overalt i verden for at lede efter penge Penge, skynd jer ned i min lomme Æh... åh...den syge kylling. Herefter var det min fars tur. Han var forvirret og ynkelig. Den omhyggeligt forberedte tale viste sig at være overflødig. En klarinet brød umotiveret ind efter hvert punktum. Fyrværkeri røg larmende i luften. Små børn kom med meningsløse kommentarer. Min far sprang et par afsnit over og holdt hårdt om papiret. Hans krop rystede. Den udisciplinerede, primitive og møgbeskidte pøbel lod sig ikke forstyrre, og det skræmte og sårede ham dybt. Hans nye slægtning, hr. viceafdelingschefen, blev også skræmt og forvirret og spildte risbrændevin ud over brudens kjole. Man kunne ikke høre noget som helst. Orkestret druknede alting i muntre og kendte sange af Beatles og Abba. Bagefter blev min far involveret i den første af en række komplikationer. Det skete da Kim Chi blot ti dage efter brylluppet fik et barn (...) Nguyen Huy Thiep. Oversat fra vietnamesisk af Hoa Thi Ngo (Ngô Thi Hòa) og Niels Fink Ebbesen. SIDE 10 NR

11 Besøg af Danmarks ambassadør i Vietnam Den 19. august havde foreningen fornøjelsen at have besøg af Danmarks forholdsvis nye ambassadør i Vietnam, Bjarne H. Sørensen. Det var første gang efter ambassadørskiftet, og de fremmødte fik en stor oplevelse af en veloplagt ambassadør, der fortalte indlevende og entusiastisk om det land hvori han er blevet Danmarks øverste repræsentant. Bjarne H. Sørensen, som er uddannet civilingeniør og har en lang karriere bag sig i Udenrigsministeriet, er Danmarks tredje ambassadør i Vietnam. Han har tidligere været ambassadør i Indien og Sydafrika. På ambassaden var der pt. 37 ansatte hvoraf en tredjedel er vietnamesere. Ambassaden udsteder ca visa på årsbasis. Ambassadøren lagde ud med at fortælle dels om Danmarks og Vietnams samarbejdsrelationer på både handelsområdet og bistandsområdet. Derudover berettede han om en 5000 km lang biltur gennem Vietnam som han og hans hustru, der også deltog i mødet, havde foretaget tidliger på året. Ambassadøren, der tidligere i havde opholdt sig i landet, hæftede sig ved de store forandringer der er sket siden da.både levestandard og infrastruktur havde udviklet sig betydeligt. Men der er stadig meget at tage fat på. Da den nye regering kom til magten blev der skåret i ulandsbistanden. Denne nedskæring ramte også Vietnam. Men nedskæringen havde heldigvis ikke så alvorlige følger som man kunne frygte. Ambassadøren forklarede meget grundigt om både den bilaterale bistand og NGO-bistanden i landet. Ambassadøren kom ligeledes ind på den nylig indgåede bilaterale aftale mellem Danmark og Vietnam om international adoption. Han var stolt over at Danmark var blevet det første land der fik en bilateral aftale i stand efter at den vietnamesiske regering lavede en lovændring, der betyder en centralisering af hele adoptionsadministrationen i landet. Lovændringen ud- springer af et ønske om at mindske korruptionen omkring adoption på provinsniveau samt forhindre illegal handel med børn. En af årsagerne til at Danmark blev det første land der fik en bilateral aftale, var de meget positive oplevelser de vietnamesiske myndigheder har haft med samarbejdet med de danske myndigheder samt de to danske formidlende organisationer. Selv om landet er ledet af en kommunstisk regering orienterer den vietnamesiske elite sig mere og mere mod vesten. Således tager unge vietnamesere som har råd til at studere i udlandet, ikke længere til Rusland og de andre tidligere østblok lande, men til Australien og USA. Noget som ambassadøren mente kunne være med til at fremme demokratiudviklingen i tiden der kommer. Spørgelysten var stor og ambassadøren svarede med stor omhu. En god aften som vi håber gentages næste år. En stor tak til Bjarne H. Sørensen fordi han ville ofre en aften af sin ferie. NR SIDE 11

12 Dansk Vietnamesisk Forening - rejs En duft af Vietnam Ønsker du at se mere af Vietnam end blot turiststederne, og er du interesseret i danske udviklingsprojekter i Vietnam, ja så er her turen så den passer til medlemmer af Dansk Vietnamesisk Forening, samt andre der interesserer sig for landets udvikling. Turen er tilrettelagt af et af vores medlemmer, Jytte Zaar, som også følger med som dansk rejseleder. Jytte har været i landet hvert år siden 1995, mindst 1 måned om året, så hun er parat til at give os en god oplevelse. Rejse til Nord- og Midtvietnam 2/3 uger fra 6. marts 2004 Medlemsrejse til Nordvietnam fra 6. marts og 2 til 3 uger, de som ønsker 2 uger stopper i Hanoi og vi andre fortsætter til Hue-Hoi An og hjem den 27. marts 2004 fra Ho Chi Minh City. Vi har besøg på danske projekter, besøg på ambassaden, vi tager toget til Sa Pa, kører til Halong Bay hvor vi skal sejle i bugten, besøger havnebyen Haiphong, hovedstaden Hanoi, hvor vi naturligvis besøger de kulturelle steder, samt Thai Binh. Den 3. uge er vi 3 dage i den gamle kejserby Hue og tager derfra videre til den lille smukke by Hoi An, hvor vi slapper af i 4 dage. Pris: Kr ,00 (Prisen på landarrangementet er udregnet på grundlag af dollarkursen den 28.juli 2003, og kan hæves/sænkes hvis dollarkursen ændrer sig mere end 5%). Prisen er inkl. fly København-Bangkok-Hanoi-Danang-Ho Chi Minh-Bangkok-København. Alle transfers, udflugter og måltider som er omtalt i programmet, indenrigsfly, overnatning i dobbelt værelse (mod ekstra tillæg - enkelt værelse), samt dansk rejseleder. Ikke med i prisen: alle drikkevarer, personlige lommepenge, visum, sygeforsikring, lufthavnsskat når vi forlader Vietnam ca. 10 US$ samt afbestillingsforsikring (som er 6% af rejsens pris, og skal tegnes samtidig med indbetaling af depositum som er kr ,00). Restbeløbet af rejsens pris skal betales senest den 8. januar Max. antal deltagere er 20. Rejsen gennemføres ved minimum 10 deltagere. Husk: man er ikke tilmeldt før man har indbetalt depositum. Læs dagsprogram, pris og praktiske oplysninger på Interesserede bedes henvende sig til Jytte Zaar, JAZ Rejser, tlf , Dansk Vietnamesisk Forening har begrænsede muligheder for annoncering, hvorfor ovenstående information venligst bedes videregivet til familie, venner eller bekendte, der kunne tænkes interesserede. Venlig hilsen J. Prag, formand. SIDE 12 NR

13 Fredfyldte Sa Pa Sa Pa ligger i den nordlige, bjergrige provins Lao Cai, m over havet på siden af Hoang Lien Son bjergene, 333 km nordvest for Hanoi. Den bedste tid at opdage Sa Pa s landskabelige skønhed er mellem april og maj. Før april kan vejret være koldt og tåget og efter maj kommer regnsæsonen. I april og maj stråler Sa Pa med blomster i flor og grønne enge. Skyerne, som ligger i dalen i de tidlige morgentimer, forsvinder hurtigt. I Sa Pa opstod Dong Son kulturen for mere end 2000 år siden. Omkring 20 bronzetrommer fra Dong Son civilisationen og mange andre gamle kunstgenstande af bronze og sten er blevet fundet i regionen, hvilket gør at æologer mener at Sa Pa var et begravelsessted for rige folk i Dong Son alderen. Sa Pa blev opdaget af franskmændene i slutningen af det 19. århundrede og blev snart berømt i Indokina for dens ideelle klima, I kolonitiden strømmede franske embedsmænd fra Hanoi og havnebyerne Hai Phong og Hai Duong om sommeren til Sa Pa for at undslippe den ubærlige tropiske varme i det lavere liggende land. På den tid blev omkring 200 fritliggende feriehuse og landsbyer bygget af de franske kolonialister. De mest imponerende villaer blev bygget af Det sjette Bureau og Guvernørgeneralen af hotel Metropole et søsterselskab til Metropole i Hanoi. I dag er der kun omkring et dusin af disse villaer tilbage. Disse har stor interesse for arkitektinteresserede for deres gotiske arkitektoniske stil og de yndefulde kurvede indgangslåger, som får den til at ligne gamle slotte i Europa. Fansipan og minoriteter Sa Pa har mange naturmæssige smukke steder, f.eks. Thac Bac, Thuy Cung grotten, Gio hulen, Himlens Port og Bambus Skoven. Sa Pa er også det sted hvor mange klatrere og videnskabsmænd starter deres trekking til toppen af Fansipan bjerget, som med sine m er det det højeste bjerg i Vietnam. Hoang Lien Son bjergene er kendt som de nordlige alper, fordi Fansipan ikke kun er det højeste punkt i Vietnam men det højeste punkt på den Indokinesiske Halvø. Det pyramideformede bjerg er dækket med skyer hele året rundt og temperaturen falder ofte til under nul især på de højest beliggende tinder. På søndage kommer Nung, Dao, Tay, Cao Lan, Paxi og Xa Phong minoriteterne ridende ned ad bjerget i deres farvestrålende klæder med deres kunst til søndagsmarkedet ved foden af Fansipan bjerget. Sa Pa er relativ kold om sommeren, som det lavere liggende land er om efteråret. Selv på solrige dage er det nødvendigt af bære varme klæder om morgenen og bruge tykke tæpper i sengen om natten. Uden nogen forudgående advarsel kan voldsomme tordenbyger på sommerdage ved middagstid ramme byen. Efter regnen viser der sig ofte en regnbue på himlen, som forandrer Sa Pa til et magisk land. Orkideernes rige Sa Pa s flora er mangfoldig - rig på blomster og tropiske frugter og Sa Pa har adskillige frugthaver med populære frugter som æbler, pærer, ferskner og blommer. Sa Pa er hjemsted for forskellige familier af farverige blomster, som ikke findes nogen andre steder i landet. I løbet af Tet, den vietnamesiske nytårsfestival, er Sa Pa s byområde fyldt med lyserøde ferskenblomster, som er blevet bragt fra de enorme fersken skove lige uden for byen. Sa Pa betragtes som orkidéernes rige. Her trekker orkideelskere i skoven og er forbløffet over de adskillige hundrede forskellige slags orkideer i strålende farver og bemærkelsesværdige former, som f.eks. Orchid princess eller Orchid of My Fair Lady s Shoe. Nogle orkideer er opkaldt efter smukt syngende fugle som kanariefuglen eller Salangane s Nest. Om sommeren kan besøgende i Sa Pa ikke undgå at smage områdernes modne ferskner, hvis oprindelse går tilbage til Yunnan Provinsen i Kina. De sødt smagende Tan Van blommer findes kun i Sa Pa s skove. Sa Pa har også længe været kendt for sine værdifulde lægeurter, hvis store mængder er forblevet næsten uudnyttet. Af alle disse grunde er Sa Pa det foretrukne tilflugtssted i bjergene i det nordlige Vietnam, som Da Latbjerget er det for regionen Det Centrale Højland VNA, Hanoi den 31. marts Oversat af Lone Jensen. NR SIDE 13

14 Hverdag i Ho Chi Minh City Nyt fra indsamlingsudvalget af Preben Byberg Efter en sommerpause er vi nu ved at komme op i omdrejninger igen. Ny folder til brug for indsamlingen er ved at være klar, og forventes udsendt i løbet af september måned, og jeg regner med at besøge hospitalet i begyndelsen af oktober bl.a. for at se på alt det udstyr der var i den sidste container. Der mangler installation af stinkskabe og en trykluftkompressor og et par andre apparater, og vi skal også se på om der blev medsendt tilstrækkelig med reservedele og instruktionsmanualer. Den endelige liste over udstyr som hospitalet ønsker tilsendt i fremtiden foreligger endnu ikke, til dels pga. at modtagerkredsen påtænkes udvidet til ikke kun at gælde børnehospitalet, men også flere provinshospitaler som børnehospitalet samarbejder med. Mængden og kvaliteten af udstyr på børnehospitalet har efterhånden nået et så godt niveau at det nok vil have en større effekt at sende visse typer ukompliceret udstyr til provinshospitalerne hvor manglen er større. Børnehospitalet vil så have en rolle med at instruere brugerne i at anvende og vedligeholde udstyret. Vi har opnået tilsagn fra Danida om finansiering af et halvt års kursus til lederen af børnehospitalets medicotekniske vedligeholdelsesværksted. Danida Fellowship Centre vil stå for den praktiske side af kurset med hensyn til transport, indkvartering etc. men vi skal selv stå for det faglige indhold af kurset. Vi forventer at kurset bliver afviklet i første halvdel af år 2004 og vil dels bestå af praktik på henholdsvis Rigshospitalets og Viborg sygehus medicotekniske afdelinger, og af kortere ophold i forskellige danske firmaer for at lære om apparater som disse firmaer over årene har leveret til børnehospitalet. Endelig håber vi også at det bliver muligt at inkludere et kursus i arbejdsmiljø/sikkerhed. Skrevet af Nina Hogaard og Dorthe Sadowa Frederiksen Den 10. marts 2003 stod vi i Københavns lufthavn på vej mod Vietnam med sommerfugle i maven, fulde af forventningsglæde samtidig med, at en klump i halsen voksede efter at have sagt farvel til familie og venner. De næste fire måneder skulle vi tilbringe i Ho Chi Minh City samment. Vi er begge medicinstuderende ved Københavns Universitet og var dengang på vej til Vietnam for at lave et projekt på Børnehospital nr. 1 i Ho Chi Minh City. Her er et lille uddrag fra vores rejsedagbøger. Tirsdag den 11. marts Efter et døgn i luften landede vi i Ho Chi Minh lufthavn. Det første vi mødte var en dyne af varme, der nærmest blev kastet i hovedet på os, da vi gik ud gennem skydedørene. 30 grader klokken 23! Herefter stødte vi ind i en mur af insisterende taxachauffører, alle med mere eller mindre gode tilbud på kørsel og hotelværelser. Ind med bagagen i vognen der tilhørte den mest insisterende af dem alle og så afsted til hotellet, som vi gud ske tak og lov havde booket i forvejen. Der var ikke så meget liv i byen her midt om natten men i morges, da vi skulle til hospitalet var situationen en anden. En konstant larm af dytten og båtten overalt, specielt af knallerter og motorcykler. De kører gerne ti eller flere på rad og række. Lyskryds er her, men det er som om vietnameserne ikke ser dem, så vi måtte bare tage hinanden i hånden og bevæge os ud i trafikken. Mandag den 17. marts Do you want to go motorbike? eller Where do you want to go? er nok det, vi hører flest gange i løbet af en dag. Og når vi kigger forvildet rundt for at lokalisere de engelske ord, ser vi oftest lige ind i øjnene på en lille vietnamesisk mand, storsmilende med en mund halvt fyldt af tænder, halvt stående, halvt liggende på sin knallert. Når vi så siger no, forsøger han blot en gang til. Forbløffelsen er dog stor, når vi på vores vietnamesiske forsøger at udtale khong! (Faktisk er det rigtig svært at udtale, for kh lyder som et blødt kr og ong som om samtidig med at man skal blæse kinderne lidt op). Nogle gange har vi taget imod tilbuddet og er kommet ud at køre bag på en af de her charmerende mænds Harleyer. Først skal man lige prutte lidt om prisen, derefter er det bare at svinge gumpen op og holde fast i, hvad der nu er af metalbøjler og lignende og nyde turen gennem Ho Chi Minhs gader. Allevegne er der små gadekøkkener, butikker, gadesælgere, cykler, knallerter mm. Men for at tage en ting ad gangen, så starter vi med det, der er vores mave nærmest, MADEN. Hvilken kulinarisk oplevelse. Små boder, hvor ris, grøntsager, kylling, pølser og mærkelige sammenkogte retter ligger og simrer i små fade og skåle, er at finde på alle gader. Nogle af stederne er der siddepladser andre ikke. Oftest er siddepladserne plastikstole og -borde i børnestørrelse, hvorpå der står en bøtte med skeer, gafler og pinde. Som regel også servietter, hvilket godt kan være en absolut nødvendighed, når vi prøver at spise med pinde, og skal se ud, som om vi har helt styr på det, fordi der står fem vietnamesere rundt omkring og kigger nysgerrigt... Overalt er der mennesker. Hvor der er plads hænger de ud på deres knallerter, reparerer dem, sover i deres cykeltaxaer, tisser op af murene eller måske er der lige en gadebarber, som både klipper og giver akupunktur. På de små sidegader er der markeder med alverdens frugt og grøntsager. Hofspisen denne uge har været Dragon fruit. En pink sag, på størrelse med en ananas, med grønne blade stikkende ud. Indeni er kødet hvidt og fyldt med sorte kerner. Smagen er a la kiwi blot sødere. Torsdag den 20 marts Lidt fra vores hospital (eller hobby store, som vi troede vietnameserne talte om i starten, når de udtalte hospital på engelsk). Da vi første dag meldte vores ankomst på børnehospitalet, blev vi mødt af et virvar af børn, forældre, gadesælgere, apotekere og sågar hunde. Det lignede mest af alt en markedsplads. Efter at være gået forvildet rundt lidt, blev vi introduceret til en læge, der viste os til Klinisk Mikrobiologisk afdeling, SIDE 14 NR

15 Laboranter fra børnehospitalet nyder krabbebordet ved Vung Tau strand. målet for vores søgen. Vi blev varmt modtaget af læger, sygeplejersker og laboratoriepersonalet og vist rundt på deres lille men overraskende veludrustede laboratorium. Vores arbejde med projekterne foregik mest på laboratoriet, bag mikroskoper og gasbrændere, men dagligt var vi også en tur rundt på en del af de andre afdelinger. Her var et menneskemylder uden lige. Hele familien indlægges nemlig sammen med barnet, idet det ikke er sygeplejerskernes arbejde at tage sig af mere end barnets medicinske anliggender. Så på de udendørs gange langs afdelingernes vinduer, ligger sivmåtter, kogegrej og vasketøj på række, og en næsten hjemlig stemning breder sig omkring frokost, når der er kog i gryderne. Vi blev meget venligt modtaget af interesserede læger, og støder ikke sjældent på nogle der har tilbragt nogle måneder på et dansk hospital. Også uden for hospitalet forbløffes vi gang på gang når interesserede vietnamesere (og dem er der rigtig mange af) nikker genkendende, når vi fortæller hvor vi kommer fra. Vi troede,at Danmark, uden for Europas grænser, bare er en by i Rusland, men finder hurtigt ud af, at der er mange danske projekter i gang omkring i Vietnam, og mange unge vietnameseres rejsedrøm går til Danmark. Torsdag den 27. Marts Onsdag morgen ringede vækkeuret klokken 4.30, og det kan godt være det fik et ordentlig dunk. Men op kom vi da, bevægede os ned af trappen til et sovende hotelpersonale. Sønnen og manden i foretagendet sover i den såkaldte lobby. Den ene på sofaen, den anden på en drømmeseng. Bagved i køkkenet sover moderen på en sivmåtte. Vi listede os hen til døren, som desværre var låst. Forsigtigt prøvede vi at vække personalet, men måtte til sidst ty til at ruske dem og småråbe godmorgen. Det er åbenbart ikke alle vietnamesere, der står tidligt op!!! Der er ellers et liv i gaderne lige fra solen står op. Morgengymnastik for alle aldre. Det kan være powerwalk, badminton, shuttle cock eller blot en let omgang armestræk og armebøj. En dejlig morgenstemning fuld af liv. Af sted til hospitalet, hvor en chauffør var på pletten i hospitalets minibus sammen med resten af udflugtsholdet. Ud af byen til en rasteplads, hvor vi skulle have morgenmad. Klokken var da omkring 7, så det var tiltrængt med noget i maven...nuddelsuppe med oksekød stod menuen på, lidt af et morgenmåltid, men lækkert. Efter en halv times sejlads over en af Mekongdeltaets mange floder, kørte vi videre til Ben Tre provinsen, hvor vi var med til et planlægningsmøde angående et nyt dansk-vietnamesisk Dengue Feber projekt på. Provinshospitalet var kæmpestort og med aircondition og stort konferencelokale. Til at slukke tørsten fik vi hver en kold kokosnød med sugerør i. Herlig væske! Herefter videre ud til et lidt mindre hospital, distriktshospitalet. Her var der ingen aircondition men ventilatorer. Konferencerummet var en terrasse, og forfriskningen en tår vand. Vi var på en lille rundtur på de forskellige afdelinger og jo flere sengestuer vi var forbi, jo flere mennesker blev vi, der gik rundt. Alle de patienter, som havde det godt nok til at være oppegående, fulgte nemlig efter og trykkede næserne op mod ruden, når vi gik ind på lægernes kontorer. Næste hospital vi besøgte var et Health Care Center. En mand med en bachelor i medicin, to medicinske assistenter og en sygeplejerske udgjorde personalet. Hospitalet bestod af fire rum. Et til fødsler, et hvor 2 patienter kunne indlægges, et undersøgelsesrum og så et apotek. Apoteket lignede mest af alt en slikbutik med blandende bolsjer. Alle pillerne lå i et glasskab med en stor hængelås, til udstilling for alle og enhver. Den ene pille mere farvestrålende end den anden. Selve hospitalet lå ved floden, hvilket medførte en svag vindbrise, der gjorde Dorthe i gang med serotyping på børnehospitalet NR SIDE 15

16 en ventilator overflødig. Konferencerummet var et havebord med stole på terrassen foran indgangen. Forfriskningen var en nyafhugget kokosnød med solvarm saft. Søndag den 13. april Arbejdet er en meget vigtig del af vietnamesernes liv. Det hedder sig at man hellere vil have problemer derhjemme end på sin arbejdsplads. Men vietnamesere er også et meget arbejdsomt folk, der tilbringer mange timer dagligt på deres arbejdsplads. Aldrig hørte vi dem beklage sig over, at de var trætte eller ikke nåede, det de gerne ville. I går skulle klinisk mikrobiologiske afdeling til stranden, som en af deres mange fælles aktiviteter. Mørket prægede stadig gaderne, da vi bevægede os til Mrs. Tins s køkken hvor frokosten tilberedes hospitalet. Men inden for afdelingens fire vægge var lyset tændt og stemningen høj. Vi kørte af sted i minibus, med aircondition tændt, og musikken bragende ud af højtalerne. Basen skulle lige justeres så det også var muligt at høre sangteksten sådan så var den klaret og i vores ører lød velkendte ord. Engelske sange, der som så meget andet i Vietnam bar præg af sen 80 erne og 90 erne. Lionel Ritcher, Brian Adams, Michael learns to rock mm. fulgte os på vej. Halv ni strakte alle hals og kiggede længselsfuldt ud af vinduerne for at se havet. Vung Taus sandstrande med liggestole var at ane i horisonten. Og endelig kunne vi komme ud af bussen og nyde sceneriet. Efter at have lavet vores helt egen koloni, gik turen til omklædningsrummene. Dvs. vi fulgte de andre kvinder ind i et stort rum med en masse små kabiner, udvalgte en og gik ind for at tage den lille fikse bikini på. Ud igen og tilbage til kolonien. Men hov, alle de andre piger på stranden havde shorts og t-shirts på til at bade i. Ups! Heldigvis havde oversygeplejersken en bikinilignende dragt på, og en af de andre kvinder havde også badedragt, ovenikøbet med et lille skørt. Ud i de store bølger vi løb, velklædte eller ej, og legede med baderinge, solhatte, freesbees og sand, som var vi en børnehave på udflugt. Efter al denne skønne form for motion var det tid til lidt mad skønt klokken kun lige havde rundet de 10. Krabber og sandwiches af franske baguettes, øl, mineralvand og frugt. Lækkert skulle vi hilse at sige. Der blev ikke megen tid til at solbade, vi Ho Chi Minh City var tilbage i bussen hvor vores tourvenner slog mave og tog sig tid til den daglige middagslur. Efter en vellykket dag vendte byfolket næsen hjemad mod storbyens larm. Torsdag den 1. maj En stor dag i dette land. Hele byen er pyntet. I går var det uafhængighedsdagen og i dag er det som bekendt 1. maj og det betyder liv og glade dage og bannere i røde farver over alt. Selv på vores lille altan er der kommet et Vietnamesisk flag op. Vi bor ikke længere på hotel men har lejet et værelse med et lille køkken og bad. I dagens anledning er vi blevet inviteret til frokost hos den ene af de to damer på afdelingen, der har overtaget rollerne som vore mødre, mens vi er så langt væk fra de biologiske. Det Saigonske bussystem er ikke altid så ligetil og slet ikke, når man som vores tourguide og anden mor, var vant til at komme omkring på sin Honda, men vi fandt, efter at have været undervejs i et par timer og med adskillige forskellige busser, frem til Mrs. Tins lejlighed. Der var et langt, smalt rum, på midten delt af et reolsystem, for at skabe en smule form for privatliv blandt de 4 familiemedlemmer. Vi var jo inviteret til frokost, så køkkenet bugnede af mad, da vi kom. Vi gik i gang med at dække bord. Dvs. bredte nogle aviser ud på gulvet i stuen og stillede fadene derpå. Hver især fik vi et glas med is og øl i, en skål og et sæt pinde. Herefter greb vi bare ud efter maden fra fadene. Princippet i vietnamesisk SIDE 16 NR

17 Gaderestaurant i Ho Chi Minh City spisning med I serve you you serve me skinnede tydeligt igennem. Så snart vores skåle var halvtomme, blev de fyldt igen med en af de lækre ting fra bordet og vi lærte hurtigt at det også er høfligt, som kvindelig gæst at servere for værterne. Der var hjemmelavede forårsruller, lotussalat, fisk med nudler, peanuts og ristede løg, rispapirpandekager, risnudler, rischips og frisk grøn salat. Til dessert frisk mango frugt. Vi må sige, at sulten blev stillet. Efter maden rullede vi bare aviserne sammen og smed dem ud over altanen - ned til alt det andet skrald, der lå i metervis nedenfor! Mandag den 9. juni Regntiden er for alvor kommet til det sydlige Vietnam. De sidste par uger er det begyndt at regne mere og mere. Uheldigvis altid når vi skal til hospitalet om morgenen, i vores frokostpause og nogle gange om eftermiddagen, når vi har fri. Men selvom vejret er gråt og trist, så er gadebilledet farverigt. Alle bærer nemlig de mest farvestrålende regnslag. Om det så er på motorcyklen, cyklen eller blot på gaden. Selv har vi også været ude at investere, hvilket faktisk er ret smart. Nu falder vi mere ind i gadebilledet. Der er ingen der kan se de hvide ben eller det lyse hår. I går var det dog tørvejr og solskin, så vi syntes, det var tid til, at vores stålheste skulle vise, hvad de duede til. De skulle ud at blive luftet på en ordentlig cykeltur i stedet for de små ture rundt i centrum af Ho Chi Minh. Sammen tog vi derfor den lille færge, der krydser Saigon floden, så vi kunne gå i land i distrikt 2. Denne del af byen er fattigere og bærer ikke præg af at være en storby. Af samme årsag kommer der nok heller ikke så mange turister, så da vi cyklede gennem gaderne vakte vi en del opmærsomhed og alle råbte HALLOOO efter os i håb om et vink tilgengæld. Når vi cykler, er det næsten som at deltage i Tour de France, hvor folk står i vejkanten og hepper, blot der her er en summen af HALLO er! og så går det måske ikke helt så stærkt Nå men ud af den noget hullede landevej det gik og videre gennem distrikt 9. Solen skinnede for en gangs skyld fra en skyfri himmel, tørsten meldte sig derfor ganske hurtigt. Og hvad kunne være bedre end en omgang friskpresset sukkerrørssaft med isterninger? Et godt skud energi til den videre færden. På vejen krydsede vi floden utallige gange, nogle broer i bedre stand end andre men våde blev vi da ikke. Efter nogle timer og røde skuldre samt ømme numser var det tid til et lille hvil på en af de mange små cafeer, der er langs vejen. Også her var de gladeligt overrasket over at se hvide mennesker! Ejeren kom og fortalte røverhistorier, mens vi nød en cola og inden vi fortsatte vores lille udflugt, måtte vi da også lige hilse på hans søn, kone, nabo og et par venner. Og sådan har det generelt været for de mennesker, vi har stiftet bekendtskab med i Vietnam. De møder en med et åbent sind og en varme, der tit har givet os en klump i halsen, og vi har undret os over, hvor den kvalitet er blevet af i Danmark Efter timers cykling i de skønne landlige omgivelser nåede vi den store highway (Hanoivejen) og senere dukkede den store Saigon Bridge op i horisonten. Pludselig var vi tilbage i de velkendte gader for til sidst at hoppe af cyklerne og trække dem op ad rampen til huset, og parkere dem i udlejerens stue. Lørdag den 5. juli I flyveren fra London til København summede sommerfuglene i maven helt enormt og glæden til at skulle se familie og venner igen var ubeskrivelig. Kun en time endnu! Samtidig kunne vi ikke lade være med at tænke tilbage på tiden i Vietnam, hvor vi de sidste dage havde sagt farvel til mange søde og rare mennesker, som vi havde tilbragt vores hverdag sammen med de sidste fire måneder. Selvom vi nok har savnet stilheden i de Københavnske gader, så kan vi også mærke, hvor meget vi har værdsat det hektiske liv og larmen af menneskemængder i gaden. Der er mange ting, vi sætter pris på her i Danmark og der er mange ting i Vietnam vi vil tænke tilbage på med et stort smil på læben. NR SIDE 17

18 KORT NYT KORT NYT KORT NYT Pressemeddelelse fra den danske ambassade i Hanoi: Vietnam - Danmark underskriver aftale om færgefond Det vietnamesiske transportministerium har godkendt etableringen af en færgefond under administration af Development Assistance Fund of Vietnam (DAF). Den nye færgefond vil sørge for lån til færgeselskaber til anskaffelse af nye færger, der skal bygges i Vietnam til brug i Mekong Deltaet. Et velfungerende transportsystem som omfatter en pålidelig færgefart, vil være af afgørende betydning for forbedring af den socioøkonomiske situation i Deltaet. Siden 1996 har Danmark og Vietnam samarbejdet for at forbedre den transportmæssige infrastruktur i Mekong Deltaet ved at udbygge færgefarten ved hvor hovedveje og større veje krydser floderne. Inden for de sidste 6 måneder er 6 nye færger blevet taget i brug. Det er en aftale mellem den vietnamesiske regering og den danske regering, at det beløb, der er investeret i disse færger, med renter, skal dækkes ved færgefarten, og at provenuet skal danne grobund for fondens finansiering af fremtidige nye færger. En sådan ny finansieringsmekanisme vil reducere byrden på fondsmidlerne. I alt vil Danmark yde omkring 6,5 mio. USD som startkapital for færgefonden. Vicetransportminister Nguyen Viet Tien, vicegeneraldirektør Nguyen Van Quang, DAF, og den danske ambassadør Bjarne B. Sørensen underskrev aftalen den 18. juli SARS-ramt hospital genåbnes. Det SARS-ramte Franske Sygehus i Hanoi forventes nu genåbnet i midten af august, efter at udvidelsen af hospitalets arbejdsområde er blevet fuldendt, forlyder det fra Vicegeneraldirektør Vo Van Ban. Sundhedsministeriet havde givet tilladelse dertil efter en undersøgelse af hospitalets steriliserings-program. Han gentog, at prisen for medicinske undersøgelser ville forblive uændret, og alle afdelinger såsom obstetrics (fødsler), paediatrics (børnesygdomme) og oto-rhino-laryngology (øre-næse-hals) ville genoptage normal funktion. Men, tilføjede Vo Van Ban, hospitalet har nu et specielt isolationsområde for patienter, der viser symptomer på infektionssygdomme. Det Franske sygehus var det første, der stillede diagnosen SARS. Det var hos en amerikansk patient af kinesisk oprindelse - som så smittede 35 af hospitalets ansatte, hvoraf 5 døde. Hanoi den 5. august 2003 (VNA) VietNam s Family Doctor Development Project US-organisation finansierer The Family Doctor Development Project. The New York Life Group har doneret 800 mio. VND ( USD) til VietNam s Family Doctor Development Project. som skal gennemføres af Ha Noi Medical College i Ba Vi distriktet i den nordlige del af Ha Tay provinsen. Af summen vil de 200 mio. VND blive benyttet til at købe 48 hospitalssenge og 32 enheder medicin til fordeling til distriktets sundhedscentre. Dette 5-års projekt vil starte nu til september. Hanoi, den 5. august (VNA) Pressemeddelelse fra Den Danske Ambassade i Hanoi: Danmark møder Vietnam Erhvervsdelegation fra Danmark besøger Vietnam fra den 15. til den 19. september med deltagelse af HKH Prins Henrik af Danmark Fra en 15. til den 19. september besøger en erhvervsdelegation med deltagelse af HKH Prins Henrik af Danmark Hanoi og Ho Chi Minh City under overskriften Danmark møder Vietnam. For det danske erhvervsliv er Vietnam blevet en interessant partner hvad angår import, eksport, joint ventures, out-sourcing af produktion samt andre former for handelssamarbejde. Delegationen består af 23 fremtrædende danske virksomheder og 6 betydelige dasnke erhvervsorganisationer inden for nøgleområder som er af speciel interesse for Vietnam. De danske virksomheder repræsenterer verdens anerkendt ekspertise inden for fødevareindustri, fiskeri, miljø, energi, cementindustri og skibsbyggeri. I Hanoi bliver der afholdt en stor erhvervskonference samt et stort antal seminarer på Sofitel Plaza den september. Lignende arrangementer vil finde sted den september på New World Hotel i Ho Chi Minh City. Potentielle vietnamesiske partnere, erhvervsorganisationer samt repræsentanter for Vietnams regering er blevet inviteret til at deltage. Jeg ser besøget som et tegn på de store muligheder der er for at øge vores økonomiske samarbejde i de kommende år. Inden for det sidste årti har vi allerede set meget positive udviklinger i relationerne mellem Danmark og Vietnam på en lang række områder inden for politik, kultur og sport, udviklingssamarbejde, handel og investering, siger den danske ambassadør i Vietnam Bjarne H. Sørensen. Da den danske ambassadør første gang besøgte Vietnam for mere end 10 år siden, var det et meget anderledes land, ikke mindst hvad angår handel og andre vigtige relationer med regionen og resten af verden. Kun få danske virksomheder var aktive på det tidspunkt, og handlen mellem Danmark og Vietnam var minimal. I dag har mere end 50 danske virksomheder kontorer i Vietnam, og handlen mellem vore to lande vokser år for år. Vores kommercielle samarbejde kan måske synes beskeden i forhold til hvad vi ser andre steder, hvor relationer har haft længere tid til at udvikle sig og ekspandere. Men der er ingen tvivl om at samarbejdspotentialet er meget opmuntrende, siger den danske ambassadør. Oversat af Ole Riis SIDE 18 NR

19 Vietnam på vej Forelæsningsrække på Folkeuniversitetet i København ved cand. phil. Jens-Erik Martinussen. Hold 1083: 5 mandage (3/11-1/12) auditorium 118 Vietnam har det meste af det 20. århundrede været i krig: frihedskrigen mod Frankrig indtil 1954; krigen mellem Sydvietnam-USA og Nordvietnam indtil senere væbnede konflikter med landets naboer Cambodia og Kina. Efter konflikternes ophør indrettede man samfundet, som om man stadig var i krig; alt blev efter militært mønster styret fra centralt hold. Den lukkethed, der blev en følge heraf, har vanskeliggjort Vietnams samarbejde med omverdenen. Lukketheden gav også grundlag for en korruption og nepotisme, der har forsinket Vietnams demokratiske udvikling og en reel fornyelse af det civile samfund. Men nu er man i gang med den bearbejdelse af fortiden, som gør det muligt at komme videre. Man er begyndt at sætte spørgsmålstegn ved kommunistpartiets ledende rolle og kræve menneskerettighederne respekteret, ikke mindst i forhold til kvindernes stilling og til landets etniske minoriteter. Forelæsningsrækken vil med udgangspunkt i fortidens konflikter behandle de tiltag, der nu gøres for at modernisere samfundet. 1. Den politiske og økonomiske udvikling i Nord og Syd fra 1954 til i dag. 2. USA og Vesten. Krig og bistand. 3. Forholdet til naboerne - ASEAN-landene og Kina. 4. Kvindernes stilling. Minoritetspolitikken. 5. Vietnam på vej ind i det 21. århundrede. Folkeuniversitet, hjemmeside Købmagergade 50, Pris 370 kr. NR SIDE 19

20 EVENTYRET LEVER Vietnam - Laos - Cambodja Flybilletter, Ankomst, Arrangementer, Individuelle Rundrejser, Trekkingture, & badeferie Ring til specialisten og få tilsendt program interkulturel kommunikation intensive sprogkurser tolkning oversættelse specialrejser Sankt Peders Stræde 39, København K. Tlf Fax Cykelferie i Vietnam Det er nu dette smukke og venlige land skal opleves - og det skal være på cykel, forår og efterår. 15 dage med fly og ophold, dansk leder, kr ,- Bestil specialbrochure. Jyllandsgade 43 DK-9520 Skørping Tlf Fax HUSK - Têt Trung Thu Midt-efterårs-festival I lighed med tidligere år afholder Dansk Vietnamesisk Forening Midt-efterårs-festival for foreningens børnefamilier og alle andre interesserede - som noget nyt i Restaurant Rejen, Retortvej 56-58, 2500 Valby hvortil den tidligere ejer af Restaurant Saigon" i Hundige er flyttet Lørdag den 27. september 2003 kl Programmet byder på underholdning for børnene - og traditionen tro konstruktion af vietnamesiske lamper med præmier for de smukkeste og mest fantasifulde konstruktioner. Spisning ca. kl , Menu: Krabbekødsuppe med bambusskud (Canh cua voi mang) Vietnamesiske ruller og svine-grillspyd med salat og fiskesovs (Cha gio / Nem Viet Nam, thit heo nuong kem rau xa lach va nuoc mam) Dampet fisk (Ca hap) Stegt and med appelsinsovs (Vit nuong cam) Tilbehør: Risnudler og Jasminris, salat og fiskesovs (Cac mon an se an cung Bun, Com va co them rau xa lach va nuoc mam) Kaffe/te med kage (Ca phe/che va banh ngot) Der vil være underholdning med vietnamesisk musik - og der afholdes lotteri til fordel for Landsindsamlingen Hospitalsudstyr til Vietnam. Pris: kr. 145 for voksne, kr. 65 for børn. Tilmelding (med angivelse af børns alder) ved at indsende beløbet pr. giro (giroindbetaling senest 20/9) eller pr. check. Gerne besked på Dansk Vietnamesisk Forenings telefon ((evt. på tlf.svarer) eller pr. Tilmelding i hænde senest den 23. september. Alle med interesse for vietnamesisk kultur er velkomne. Indholdsfortegnelse Nødredaktion søger hjælp... 2 ADDA projekter i Vietnam...3 Legepladser til børnehaver... 3 Civilsamfundsstategien til debat Træf i Vietnam Landegruppen Ho Anh Thai besøger Danmark Generalen på pension - uddrag af vietnamesisk novelle...10 Besøg af Danmarks ambassafdør Fredfyldte Sa Pa...13 Hverdag i Ho Chi Minh City Kort nyt...18 SIDE 20 NR

Vietnam. Turen dag for dag. Dag 1. Dag 2. Ankomst til Hanoi. Afrejse. Afrejse fra København med SAS/Thai International 14:30. Ankomst til Hanoi 09:35

Vietnam. Turen dag for dag. Dag 1. Dag 2. Ankomst til Hanoi. Afrejse. Afrejse fra København med SAS/Thai International 14:30. Ankomst til Hanoi 09:35 Vietnam Turen dag for dag Dag 1 Dag 2 Afrejse Afrejse fra København med SAS/Thai International 14:30 Dag 3 Ankomst til Hanoi Ankomst til Hanoi 09:35 Velkomst i Noi-Bai lufthavn og transfer til Hanoi. Indkvartering

Læs mere

Tema: Adoption fra Vietnam

Tema: Adoption fra Vietnam Dansk Vietnamesisk Forening Nr. 2 2. kvt. 2003 28. årgang 30 kr. Tema: Adoption fra Vietnam Hospitalsudstyr til Vietnam: Containeren kom frem Kulturdag 2003: vellykket arrangement NR. 2 2003 SIDE 1 Redaktion:

Læs mere

Udvalget af hoteller er til at overse - der er to! Vi installerede os på det smukke hotel Bungalow On The Beach med 8 værelser i det gamle toldhus.

Udvalget af hoteller er til at overse - der er to! Vi installerede os på det smukke hotel Bungalow On The Beach med 8 værelser i det gamle toldhus. Udvalget af hoteller er til at overse - der er to! Vi installerede os på det smukke hotel Bungalow On The Beach med 8 værelser i det gamle toldhus. De fleste af pigerne kendte Hanne og Ernst fra tidligere

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande FATTIGE LANDE P E T E R B E J D E R & K A A R E Ø S T E R FATTIGE LANDE EN DEL AF DIN VERDEN Udsigt til U-lande Fattige lande en del af din verden Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til

Læs mere

Rejse i marts 2003: Udstilling af vietnamesiske børnetegninger om krig og fred

Rejse i marts 2003: Udstilling af vietnamesiske børnetegninger om krig og fred Dansk Vietnamesisk Forening Nr. 4 4. kvt. 2002 27. årgang 25 kr. Rejse i marts 2003: En duft af Vietnam DEBAT: BISTANDSPOLITIK & CIVILSAMFUND IMCI-arbejdet fortsættes Evaluering af dansk bistand Menneskerettigheder

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage

Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage 1 dag. Afrejse Kastrup onsdag den 8. juli kl. 0.40. Alle tider er lokale tider. Tidsforskel +9 timer. 2 dag torsdag

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Hvorfor Malaga? Der er et par specifikke årsager til min interesse for netop dette Malaga. Først og fremmest er jeg meget interesseret i at få indblik i det spanske sundhedssystem.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Dansk Vietnamesisk Forening. CVR nr. 27 70 80 99. Årsrapport 2013

Dansk Vietnamesisk Forening. CVR nr. 27 70 80 99. Årsrapport 2013 plus revision skat rådgivning Dansk Vietnamesisk Forening CVR nr. 27 70 80 99 Årsrapport 2013 Algade 76, 1., 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk,

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Dansk ICYE ICYE programmet 6 eller 12 måneders frivilligt arbejde Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Det har gjort mig til den jeg er...

Det har gjort mig til den jeg er... . Da jeg var 3 år, flyttede vi til Thurø. I København havde vi ikke haft fjernsyn. Så det, at vi fik et lille et, var en MEGET stor ting. De første par dage på Rolf Krakes Vej brugte jeg foran fjernsynet.

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

På dansk ved Ida Farver

På dansk ved Ida Farver På dansk ved Ida Farver LØRDAG DEN 31. AUGUST Nogle gange tror jeg, min mor er hjernedød. Nogle gange ved jeg, hun er det. Som i dag. Dramaet startede her i morges, da jeg henkastet spurgte hende, om ikke

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Island, byen Selfoss avn: Janet Yasmin Tekaia E-mail: janet_smukke@hotmail.com Tlf. nr: 28122086 Rejsebrev fra udvekslingsophold Hjem-institution: University College Lillebælt, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

turen går til vietnam 6. udgave

turen går til vietnam 6. udgave turen går til vietnam Af Niels Fink Ebbesen 6. udgave OVERSIGTSKORT N Vietnam 0 80 60 240 320 400 km MYANMAR (BURMA) Lai Lao Cai Chau Sa Pa Nui Hoang Lien Fan Si Pan Muong (3.43 m) Lay Det nordlige vietnam

Læs mere

Mest storbyferie for pengene

Mest storbyferie for pengene Mest storbyferie for pengene Se hvor dine lommepenge rækker til flest middage, øl og museumsbesøg. Af Trine Steengaard, 24. september 2012 03 Guide: Mest storbyferie for pengene 04 Spar på ferien 07 Rejseredaktørens

Læs mere

UdflugteriCape Town Side 1 af 4 Nyhedsbrev Kontakt Om Albatros SØG tlf. +45 36 98 98 98 Rejs med hjerte, hjerne & holdning Forside Rejser Destinationer Rejsetyper Gå på opdagelse Praktisk information Etik

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Yoga-retreat. goa marts 2016

Yoga-retreat. goa marts 2016 Yoga-retreat goa marts 2016 Mandag d. 21/3 til onsdag d. 30/3 2016 I midten af marts 2016 og henover påsken afholder Prana Yoga Shala sin første yogaferie i smukke Goa i Indien. I ni dage står den på varme,

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

Blair redder dansker fra at drukne

Blair redder dansker fra at drukne Blair redder dansker fra at drukne 1 1 Den britiske premierminister, Tony Blair, har under et ophold på Seychellerne angiveligt reddet en dansk turist fra druknedøden.turisten - der ifølge det franske

Læs mere

TRIL UD I NATUREN MED TRINITYS FRISKE PUST

TRIL UD I NATUREN MED TRINITYS FRISKE PUST TRIL UD I NATUREN MED TRINITYS FRISKE PUST DEN SKØNNE NATUR OMKRING TRINITY - skov, vand og strand TEAM TRINIYS FRISKE PUST Ideerne spirer, og læring gror, når I mødes på Trinity. Giv næring til udvikling

Læs mere

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015 Thailand & Laos 2015 Fra Bogense til Thailand og videre til Laos er en rejse på 24.000 km. Laos er det eneste land i Sydøstasien omgivet af lande til alle sider og et af de sidste kommunistiske lande tilbage.

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

ndhtxtfoto Studietur med FRDK til USA 10.-18. juni 2014 fra idé til virkelighed

ndhtxtfoto Studietur med FRDK til USA 10.-18. juni 2014 fra idé til virkelighed ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur med FRDK til USA 10.-18. juni 2014 På basis af erfaringerne fra en tidligere FRKDstudietur til USA og Canada samt ønsket om også at besøge Jill Clapperton,

Læs mere

INVITATION. Deltag i IT-branchens erhvervsdelegation til

INVITATION. Deltag i IT-branchens erhvervsdelegation til INVITATION Deltag i IT-branchens erhvervsdelegation til Vietnam *** Ho Chi Minh City og Hanoi 12. 19. november 2011 DanViet Consult har hermed fornøjelsen at invitere dig og dit firma på forretningsrejse

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Din Oegk-kontakt: Arne dirckinck-holmfeld mobil: 2365 7219 e-mail: adh@dhplus.dk TDe 3 huller, der omtales som The Bear Trap på PGA National Jeg rejste d. 10 fredag

Læs mere

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3 UGEBREV nr. 18 uge 1 Årgang 3 Kære alle børn og forældre! Vi er kommet godt i gang med skolen efter en dejlig lang juleferie. Der har godt nok været mange børn syge her i den første uge, så influenzaen

Læs mere

Kære Make-A-Wish. Rejsen

Kære Make-A-Wish. Rejsen Kære Make-A-Wish Tak fordi I gav mig mit livs rejse. Nu vil jeg fortælle om mit eventyr. Tirsdag d. 14. august ringede det på min dør og der stod Lone og Morten. Jeg blev rigtig glad og vidste næsten ikke

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Børn i Bolivia. 4 Bolivia er et land i Sydamerika. Der bor flere end 4 millioner børn Hvad med dig? i Bolivia. Jeg har været med UNICEF

Børn i Bolivia. 4 Bolivia er et land i Sydamerika. Der bor flere end 4 millioner børn Hvad med dig? i Bolivia. Jeg har været med UNICEF Martin i Bolivia Indhold Børn i Bolivia 4 Martin kommer til Bolivia 6 Martin i La Paz 8 Skopudserne på gaden 12 Naturmedicin 14 Børnevenlig skole i El Alto 16 Amazonas 18 San Ignacio de Mojo 20 Regnskovens

Læs mere

Wellness Walks i Schweiz

Wellness Walks i Schweiz Wellness Walks i Schweiz Wellness Walks er den rene naturoplevelse højt oppe i den klare luft i de Schweiziske alper. Det er vandreture kombineret med et luksus Spa- & Wellnessophold i et af Europas smukkeste

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Inspiration Rejsemål: Mauritius

Inspiration Rejsemål: Mauritius Inspiration Rejsemål: Mauritius Mauritius er en østat, der ligger i den vestlige del af det Indiske Ocean ca. 900 km øst for Madagaskar. Øen har et areal på ca. 1900 km². Store dele af øen er dækket af

Læs mere

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE 19.-24. maj 2015 Gastronomi, vin og kulturrejse Barcelona & Catalonien I 1980 erne og 1990 erne kom en række revolutionære unge vinmagere

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

nyt fra pensionist idræt

nyt fra pensionist idræt nyt fra pensionist idræt Nr. 1 2008 Kulturelle Vandreture i maj og juni 2008 Således ser der ud en sommerdag i Ishøj Strandpark. Vidste du for eksempel at: vand er nødvendig for al hjerneaktivitet og dermed

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Inspireret af Tour de France s start på Korsika i 2012 havde 6 ryttere fra Ballerup Cykelmotion tilmeldt sig Dan Frost cykelrejers tur

Læs mere