Civilsamfundsstrategien til debat Besøg af Danmarks ambassadør i Vietnam Vietnamesiske forfattere i Danmark Vietnamtræf 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Civilsamfundsstrategien til debat Besøg af Danmarks ambassadør i Vietnam Vietnamesiske forfattere i Danmark Vietnamtræf 2003"

Transkript

1 Dansk Vietnamesisk Forening Nr kvt årgang 30 kr. Civilsamfundsstrategien til debat Besøg af Danmarks ambassadør i Vietnam Vietnamesiske forfattere i Danmark Vietnamtræf 2003 Rejseberetning: To danske lægestuderendes indtryk fra Ho Chi Minh City NR SIDE 1

2 Redaktion: Ole Riis (ansvarlig over for presseloven), Wilfred Gluud og Ingeborg Rasmussen. Redaktionen er afsluttet den 8. september Oversættelser: Ingeborg Rasmussen, Annie Schmidt, Lone Jensen og Ole Riis. Layout: Ole Riis. Deadline, nr. 4/2003: 31. oktober Abonnement 110 kr. årligt. Luftpost uden for Europa: 130 kr. Giro Dansk Vietnamesisk Forening Nattergalevej 6, 1. sal 2400 København NV Kontortid: Tirs- og torsdag Tlf: (hele døgnet) SIDE 2 Foreningens formål er at befordre samarbejde og forståelse mellem Danmark og Vietnam og fremme venskabet mellem danskere og vietnamesere. Kontingent (inkl. abonnement) til Dansk Vietnamesisk Forening: 195 kr. årligt. 140 kr. for unge under uddannelse og andre ubemidlede. Yderligere medlemmer i samme husstand: 55 kr. 600 kr. for organisationer. Foreningen modtager gerne større beløb. Kontakt til DVF:: Jørgen Prag (formand, ), Ole Riis ( ). Annoncepriser: 5 kr. pr. spalte-mm., bagsiden og side 3: +1 kr., fast indrykning: -1 kr. ISSN-nr.: Tryk: Røde Hane, tlf Oplag: eksemplarer. Héi i h u an ViÖt Héi i h u an ViÖt më réng sù hîp t c vµ c m th«ng gi a an M¹ch vµ ViÖt Nam còng nh th¾t chæt t nh h u nghþ gi a hai d n téc t¹i an M¹ch vµ ViÖt Nam. Héi cung cêp th«ng tin vò nh ng ph t trión ë ViÖt Nam vµ giíi thiöu nh ng giao dþch vó v n ho còng nh chuyªn m«n qua nh ng h nh thøc nh ph t hµnh t¹p chý "Vietnam ajour" mçi n m 4 kú (xin liªn l¹c b»ng iön tho¹i Ó nhën sè b o thö). H»ng n m héi cóng tæ chøc nh ng buæi häp th«ng b o vó t nh h nh ph t trión míi nhêt t¹i ViÖt Nam. Nh ng ho¹t éng ng kó cña héi gåm cã ch ng tr nh quyªn gãp toµn quèc "Dông cô Y tõ cho ViÖt Nam" vµ iòu hµnh 2 dù n do Danida tµi trî víi sù hîp t c cña BÖnh viön Nhi ång 1 t¹i Sµi Gßn (TP. HCM) vµ Ph n khoa Nhi ång thuéc bönh viön Rigshospital - an M¹ch. Ó biõt thªm tin tøc xin mêi vµo internet trang cña héi. Stadig Nødredaktion! - Hjælp søges! af Ole Riis, næstformand i DVF Nærværende udgave af Vietnam ajour er igen produceret af en nødredaktion bestående af Wilfred Gluud, Ingeborg Rasmussen og mig selv. Det er selvfølgelig ikke optimalt, da disse personers ressourcer i det daglige begrænsede. Jeg synes alligevel vi denne gang har fået sammensat et blad med mange spændende artikler, og håber at det falder i læserens smag. Det er lykkedes os at få tilsagn om hjælp til layout fra Nis Jensen fra og med næste nummer. Nis Jensen er freelancer på månedsbladet High Fidelity, som han laver layout for og skriver artikler til. Så denne del af bladarbejdet skulle nu være i gode hænder. Men vi mangler stadig en fast redaktion som sammen med bestyrelsen kan stå for den redaktionelle linie og det praktiske arbejde op til hvert nummer. Så har du interesse for Vietnam og går du med en lille redaktør i maven, eller kender du én der gør, da kontakt os endelig snarest muligt. Kontakt næstformand Ole Riis tlf / Hjælp børn i Vietnam Støt vores indsamling til Børnehospital nr. 1 i Ho Minh byen, som også modtager de værst syge børn fra de sydlige provinser. Hospitalet varetager desuden undervisningsopgaver om børnesygdomme, over for provinshospitaler og sundhedsstationer i de sydlige provinser. Støt Landsindsamlingen Hospitalsudstyr til Vietnam giro Skattefradrag: Bidrag til indsamlingen kan trækkes fra på selvangivelsen under gaver til foreninger, dog ikke de første 500 kr. Det højeste beløb, man i alt kan fradrage, er kr. - så skal man have givet kr. Hver ægtefælle kan benytte fradraget. Indbetalingerne skal kunne dokumenteres over for skattevæsenet. For girokonto kan man anvende kopi af kontoudtog. NR

3 Landbrugs projekter Af Niels Johansen, formand for ADDA. ADDA, Agricultural Development Denmark Asia, har stadig gang i sine projekter i både Viet Nam og Cambodia. I Viet Nam har man gennem årene fra 1996 gennemprøvet ideer omkring bedre udnyttelse af ressourcerne i grønsagsdyrkning, således at IPM (integrated pest management) har været hovedtemaet i en række kommuner uden om Hanoi, hvor op imod grønsagsavlere (mest kvinder ) er blevet uddannet i at benytte egen fornuft og viden i stedet for sprøjten. Det typiske forbrug med ca. 20 sprøjtninger af en afgrøde med fx. salat eller blomkål, er således blevet reduceret til blot 5 sprøjtninger. Forhandlinger med Danida om et egentligt økologisk projekt, ligeledes i den nordlige del af Viet Nam, er meget nær sin afslutning, og forhåbentlig starter dette op her slut på året eller lige efter nytåret. Det skulle således være muligt, også i Viet Nam, at finde fødevarer, der er spiselige, uden man skal tænke på om ens eget helbred nu kan tåle doseringen af sprøjtemidler. Der har været en meget stor interesse blandt bønderne for at lære disse i virkeligheden meget nemme metoder, og nøglen til den store succes for projektet har ligget i denne nysgerrighed, interesse og vilje til at lære, samt i opbygningen af formidlingen i de såkaldte farmer field schools! ADDA har sat gang i nye tiltag, og som de fleste vil vide, er der omkring det kommende store dæmningsbyggeri ved Song Da floden (Den sorte Flod), ikke så få problemer, der skal løses, for at enden på denne historie skal blive lykkelig. Ca mennesker skal flyttes, og det er man i fuldt sving med. Nationalforsamlingen har gentagne gange vedtaget, at dæmningen skal bygges, og således bliver det. Efter sidste udmelding fra statsministeriet bliver vandhøjden i den nye sø nordvest for dæmningen 215 meter og dette faktum vil få en meget stor indflydelse på dagliglivet i en lang række landsbysamfund, der ellers lå stille og roligt, godt af vejen fra al udvikling. Pludselig stormer den nye verden ind med stormskridt. I forbindelse med dette har ADDA planer om at arbejde med de lokale samfund i Hoa Binh, Son La og Lai Chau provinserne og sender til Danida en større ansøgning pr. 1/9 03. Man kan blive medlem af ADDA ved henvendelse på telefon hos formanden, Niels Johansen. Et medlemskab koster 100 kr. Se også hjemmeside: En udstilling kan lånes til institutioner og skoler, hvor ADDAs arbejde i felten beskrives med ord, billeder og få genstande. Send et vietnamesisk silkepostkort - og støt indsamlingen Foreningen og Hospitalsindsamlingen har stadig et parti vietnamesiske silkepostkort i farver.på bagsiden er anført, på engelsk og vietnamesisk, at kortene sælges til fordel for Børnehospital No. 1 i Ho Chi Minh byen, og overskud ved salget går til Landsindsamlingen Hospitalsudstyr til Vietnam. Send dem til venner og bekendte og eller brug dem som gave. Format 19 x 10 cm og med kuvert. Motiverne er hovedsageligt blomster. Man kan se eksempler i farver på vores hjemmeside. Stykpris 8 kr. eksklusiv porto TILBUD: 7 stk. for 56 kr. inkl. porto (afhentet 50 kr.) * 16 stk. for 112 kr. inkl. porto (afhentet 100 kr.) Legepladser til børnehaver Efter at vi har støttet bygning af brønde til de to de af de fire børnehaver som vi tidligere hjalp med at få bygget (de to andre havde allerede rent vand), var der penge til overs. Vi sendte forskellige forslag til Børnefonden (se sidste nr.). Den 30. juni fik vi følgende svar: Håber dette brev finder jer ved godt helbred og humør. Først på vegne af Vietnams Børnefond, vil jeg udtrykke vor dybtfølte tak til jeres værdifulde støtte. Vedrørende de to brønde i Hue, så arbejder forskellige med projektet, inklusive de lokale myndugheder. Så konstruktionen af vandsystemerne er nu 80% færdige. Vi har samlet fotos som vi sender så snart som muligt. Samtidig vil jeg foreslå følgende projekt: Konstruktion af udendørs legepladser for børnene på de fire børnehaver i Huong Tho kommune Huong Tra distrikt, Vinh Phu kommune, Phu Vang distrikt, Vinh Hung kommune, Phu Loc distrikt, Dien Loc kommune, Phong Dien distrikt, som I tidligere har hjulpet med at bygge. Dette projekt hjælper 160 børn i børnehaverne, foruden tusinder af andre børn der bor i området. Budget total: 5400 USD. Heraf DVF donation USD, heraf forventet administration (telefon/fax/rapporter/ rejser) udgifter (~10% = 400 USD). Lokalt bidrages med USD. Vi håber I vil overveje dette forslag, og håber dette kan gennemføres med jeres dontion for Vi håber I får mulighed for at komme til Vietnam for at se projekterne, hvor de to brønde nu er under bygning. Varme hilsner og de bedste ønsker, Nguyen Tien Dung, Program og projekt ansvarlig hos Vietnam Børnefond. Den 3. juli var udvalget og bestyrelsen enige om at støtte forlaget og svarede: Kære Nguyen Tien Dung, vi er glade for at kunne meddele at DVF har besluttet at sende USD til konstruktion af fire udendørs legepladser for børnene i Huong Tho kommune Huong Tra distrikt, Vinh Phu kommune, Phu Vang distrikt, Vinh Hung kommune, Phu Loc distrikt, Dien Loc kommune, Phong Dien distrikt. NR SIDE 3

4 Civilsamfundsstrategien til debat af Inger V. Johansen Hvor og hvem er civilsamfundet? var overskriften på kulturdagens paneldebat i foråret. Men omdrejningspunktet for debatten blev en vigtig diskussion om, hvorvidt Danidas nye strategi på længere sigt ville blive en positiv udfordring eller en trussel mod NGO ernes arbejde i Vietnam? Paneldebatten på Dansk Vietnamesisk Forenings (DVF) kulturdag den 1. marts i år om den såkaldte civilsamfundsstrategi blev kort omtalt i det forrige nummer af VietNam ajour. Civilsamfundsstrategien er en ny strategi for støtte til danske NGO er (de ikke-statslige institutioner), der arbejder i den 3. verden. Det skal tilføjes, at de fleste danske NGO ers projekter i ulandene er helt eller næsten helt afhængige af støtte fra Danida. Der har tidligere været skrevet om civilsamfundsstrategien i VietNam ajour. Det skete efter Foreningens kulturdag den 2. februar sidste år, hvor den nye VK regerings bistandspolitik og ikke mindst nedskæringerne i bistanden - var til debat. En af paneldeltagerne Rolf Hernø, der er programmedarbejder i Vietnam for CARE Danmark, fortalte i et indlæg på debatmødet om denne nye strategi, der allerede blev vedtaget af Folketinget i oktober 2000 som del af Danidas samlede strategi, kaldet Partnerskab Rolf Hernø har uddybet sit indlæg i en artikel i VietNam ajour nr. 2/2002. Danidas nye strategi Den nye strategi - Strategi for dansk støtte til civilsamfundet i udviklingslandene herunder samarbejdet med de danske NGO er (se Danidas hjemmeside: ) - går i al sin enkelhed ud på, at NGO erne som betingelse for at få midler til deres bistandsvirksomhed fra Danida skal søge at styrke det civile samfund i ulandene. De skal udføre deres projekter i samarbejde med lokale partnere i det lokale civilsamfund gennem etablering af ligeværdige partnerskaber. Civilsamfundet defineres af Danida som de organisationer, hvorigennem borgerne organiserer sig, der ligger mellem staten og den enkelte familie, og som ikke er en del af markedet. Sigtet med civilsamfundsstrategien er at højne kvaliteten i NGO-bistanden og fokusere NGO ernes indsats på styrkelse af kapaciteten i de lokale civilsamfund i udviklingslandene samtidig med at man bevarer og videreudvikler det brede kendskab i Danmark til udviklingslandene og udviklingsbistanden. Strategien stiller således også krav til de danske NGO er om større folkelig forankring i Danmark. Der er her tale om en skærpelse af kravene til NGO erne for at få statslig støtte til deres projekter i ulandene, både hvad angår deres arbejde dér og deres indsats i Danmark. Der udtrykkes et tydeligt ønske i strategien om, at NGO ernes lokale partnere er ikke-statslige organisationer. Der skal specielt fokuseres på organisationer i civilsamfundet, som er et organiseret udtryk for de fattige befolkningsgruppers interesser, og som arbejder for at fastholde en demokratisk udvikling og er i stand til at indgå i et løbende med- og modspil til staten med hensyn til at udvikle eller videreudvikle et demokratisk styre. Det er sådanne kræfter i civilsamfundet, som Danmark ønsker at støtte og styrke. Dvs. de lokale institutioner i civilsamfundet skal både gøres i stand til i højere grad at agere i et modspil i forhold til myndighederne og samtidig også direkte repræsentere den fattige og marginaliserede del af befolkningen. Det erkendes dog i indledningen vedr. den nye strategi, at der ikke altid er en skarp grænse fra civilsamfundet til henholdsvis staten og markedet. Ikke-statslige organisationer kan være økonomisk afhængige af statsstøtte eller være oprettet som semistatslige enheder. I forhold til markedet kan bondekooperativer både være interesseorganisationer og producenter på markedet. Fordele og ulemper I og for sig er der meget positivt i den nye strategi. Den er et forsøg på i højere grad at inddrage lokalsamfundet i ulandene direkte i bistandsprojekterne og give dem kompetence og yderligere at styrke fattigdomsbekæmpelsen, som siden 1970 erne har været omdrejningspunktet for den danske bistandspolitik. Heri ligger der også et ønske om at støtte udviklingen af mere demokratisk deltagelse i ulandene og menneskerettighederne en opdragelse af lokalbefolkningen i selvforvaltning og som kritisk demokratisk aktør ift. dens regering og stat en i høj grad nyttig og relevant opgave. Det er netop de danske NGO ers styrke, at de udvikler gode partnerskaber lokalt i ulandene gennem deres projektvirksomhed, og at fokus i deres arbejde er fattigdomsbekæmpelse. Problemet er imidlertid, som Rolf Hernø også gør opmærksom på i sin artikel, at der i mange ulande kun i ringe grad findes et civilsamfund, eller lokale NGO er, institutioner eller bevægelser at samarbejde med, der er så statsuafhængige, som man helst ser ifølge kriterierne opstillet af Danida. Der er store forskelle, også hvad dette angår, mellem de 3 verdensdele i Syd. Men i de fleste tilfælde er et civilsamfund i vores forståelse noget, der først skal udvikles. I lande som fx Vietnam findes det slet ikke, da lokale organisationer er oprettet af partiet eller staten, som ikke tillader uafhængige organisationer. På den anden side er der en betydelig mangfoldighed i disse lokale partioprettede eller regeringsorganisationer i Vietnam og en tendens til decentralisering og en form for lokalt selvstyre. Det gælder fx både lokale folkekomiteer og lokale afdelinger af masseorganisationer som fx Kvindeunionen. Der er basis for at udbygge nogle kompetencer her, som kan bidrage til skabelsen af et civilsamfund på længere sigt. Det skulle måske nævnes, at selv i Danmark er det sådan, at der næppe eksisterer komplet statsuafhængige NGO er, som er involveret i bistandsarbejde i den 3. verden. Som nævnt er de dybt afhængige af staten for at skaffe sig midler til deres projekter i ulandene. Civilsamfundsstrategien og Dansk Vietnamesisk Forening Debatten om civilsamfundsstrategien er derfor i høj grad relevant i forhold til Dansk Vietnamesisk Forening og andre NGO er, som arbejder i Vietnam. DVF er en NGO, der kan blive ramt af denne nye politik. At DVF s vigtigste samarbejds- SIDE 4 NR

5 partner i Vietnam Børnehospital Nr. 1 i Ho Chi Minh City ikke er statsuafhængig ja er en regeringsinstitution kan blive en oplagt begrundelse for at fjerne Danida-støtten. DVF s væsentligste bistandspolitiske aktivitet i Vietnam som har varet siden er indsamlingen Hospitalsudstyr til Vietnam, der går til Børnehospital Nr. 1, samt et samarbejde med hospitalet om Danida-støttede sundhedsprojekter som fx IMCI-programmet. Indsamlingen hviler i sig selv, men der modtages beløb via Danidas renoverings- og forsendelsesbevilling, som administreres af Mellemfolkeligt Samvirke, til at dække Hospitalsindsamlingens omkostninger til pakning og forsendelse af hospitalsudstyr til Børnehospitalet. Udgifterne varierer, men ligger typisk omkring kr. for en 20 fods container med indhold. IMCI programmet, hvor man arbejder med forebyggelse og korrekt behandling af de 5 hyppigste årsager til død hos børn under 5 år i Vietnam, har varet i en årrække (se VietNam ajour nr. 4/2002). Erfaringerne og resultaterne af dette projekt er blevet givet videre til det vietnamesiske sundhedsministerium og WHO, Verdenssundhedsorganisationen, hvilket har betydet, at IMCI programmet vil blive indført i alle Vietnams provinser. Der er ingen tvivl om, at projektet allerede har haft en overordentlig stor betydning med en langsigtet effekt til gavn for Vietnams fattigste. Rent undtagelsesvis besluttede Danida i 2002 at forlænge sin støtte til projektets afsluttende fase, selvom der her er tale om samarbejde med en regeringsinstitution. En ny rolle til NGO erne Men samarbejdet med Børnehospitalet er også i konflikt med nogle af grundtankerne bag civilsamfundsstrategien. Sammen med de danske NGO er gennemførte Udenrigsministeriet i en stor undersøgelse af den bistand, der kanaliseres gennem NGO erne. I evalueringen konkluderes det bl.a., at de danske NGO-projekter havde været succesfulde med hensyn til at etablere projekter inden for sundhed og uddannelse for at opfylde fattige befolkningsgruppers basale behov. Men det overvejes også, hvorvidt rollefordelingen mellem den statslige bistand og den bistand, der kanaliseres gennem danske NGO er, burde revurderes. Der blev endvidere stillet spørgsmål ved, om NGO erne brugte for mange kræfter på at administrere teknisk komplicerede projekter vedrørende sundhed og uddannelse og for lidt på rollen som ikke-statslige organisationer... Sigtet med civilsamfundsstrategien er således også en ændring af NGO ernes rolle i ulandene og at skabe en ny og skarpere rollefordeling mellem statslige programmer og NGO-ernes aktiviteter. Man skal søge at undgå dobbeltarbejde og etableringen af parallelstrukturer, skrives det. Selv om der fortsat er Danida støtte til serviceydelser på sundheds-, uddannelses- og landbrugsområdet, og en undtagelse hvad angår pilotprojekter, kan disse perspektiver også true DVF s arbejde i Vietnam på sundhedsområdet. Ligesom en rigid håndhævelse af kriterierne om statsuafhængighed kan blive en trussel mod alle NGO eres projekter i Vietnam. Heldigvis har man indtil videre anlagt en mere pragmatisk linje fra Danidas NGOafdelings side, idet man i sine kriterier har valgt især at lægge vægt på kapacitetsopbygning hos partneren i ulandet, så den kan føre projektet videre. Kapacitetsopbygning er et centralt element i kriterierne for Danida-støtte ifølge den nye strategi. Forskellige vurderinger af strategien Der viste sig betydelige uenigheder om vurderingen af civilsamfundsstrategien i paneldebatten på kulturdagen den 1. marts i år. Faktisk har vi sjældent oplevet en så livlig diskussion, der snarere foregik mellem paneldeltagerne end med publikum. Paneldeltagerne, hvoraf nogle var gengangere fra sidste år, var sektionschef Jette Lund fra Danida, Rolf Hernø, projektmedarbejder fra CARE, Johannes Nordentoft, der er NGO-konsulent i Projektrådgivningen, og formand for DVF læge Jørgen Prag. Baseret på den hidtidige fælles forståelse mellem Danida og de danske NGO er om en mere lempelig fortolkning af kriterierne vedr. støtte til projekter i Vietnam mente Rolf Hernø fx, at de danske NGO er faktisk godt kunne bruge civilsamfundsstrategien positivt i bistandsarbejdet i Vietnam. Mens DVF s Jørgen Prag var langt mere skeptisk, netop på baggrund af frygten for, at den nuværende regering kunne tænkes at ville anlægge en mere snæver fortolkning af kriterierne for at finde besparelser på finansloven i årene fremover. Dette er en forståelig bekymring. Der er ikke meget tvivl om, at DVF er blandt de danske NGO er, der først kommer i farezonen på grund af det tætte samarbejde med Børnehospital Nr. 1. Stadig er fattigdomsbekæmpelse dog den centrale overordnede målsætning for den statslige støtte, der kanaliseres gennem danske NGO er. På den baggrund kan det synes lidt mærkeligt, at en slavisk håndhævelse af kriterierne for støtte direkte eller indirekte vil kunne udelukke NGO erne fra samarbejde med offentlige institutioner i ulandene på områder, hvor det netop er relevant at styrke en ofte lille og svag offentlig sektor, hvis det skal komme de fattige og svage befolkningsgrupper til gavn. Dette især når man tager i betragtning, at den tiltagende globale liberalisering i de senere år har ført til forringelser på netop sundhedsog uddannelsesområdet i mange ulande. Der er tværtimod behov for at styrke disse områder med henblik på fattigdomsbekæmpelsen. Derfor kan det synes absurd, at den nye strategi fx kan risikere at hæmme eller hindre et velfungerende samarbejde med Børnehospital Nr. 1, der netop opfylder nogle af de væsentligste målsætninger i civilsamfundsstrategien omkring kompetence- og kapacitetsopbygning og i forhold til at gavne de fattige og svage i samfundet men altså falder igennem på spørgsmålet om tilstrækkelig statsuafhængighed. Reelt kunne civilsamfundsstrategien føre til en drastisk reduktion af de danske NGO ers virke i ulandene, ikke mindst i Vietnam, hvis de nye kriterier blev fortolket meget snævert, hvilket først og fremmest ville ramme de fattige befolkningsgrupper. NGO ernes tilgang i ulandsarbejdet med opbygning af nære lokale samarbejdspartnere er netop centralt for at styrke et spædt civilsamfund og dermed et vigtigt udgangspunkt for at civilsamfundsstrategien skal virke på længere sigt. I et land som Vietnam vil en kapacitetsopbygning af partioprettede eller hel- og halvstatslige institutioner på lokalt niveau med en tilstrækkelig lokal uafhængighed også kunne bidrage til en udvikling af et civilsamfund på længere sigt. NR SIDE 5

6 Vietnam Landegruppen er en forening, hvis formål, det er at varetage kommende og nuværende adoptivbørn og adoptanters sociale netværk og landerelaterede interesser. Være informationskilde for nuværende og kommende adoptanter vedr. Vietnam. Hjælpe og bistå Adoption & Samfund samt de formidlende organisationer med informationer, erfaringer og rådgivning omkring adoption fra Vietnam. Foreningen er tilknyttet Landsforeningen Adoption og Samfund. Medlemskab af foreningen medfører dog ikke krav om medlemskab af Landsforeningen Adoption & Samfund. När du föddes i Vietnam bogen for dit adopterede barn på svensk kan købes hos DVF Vi har nu købt et antal eksemplarer af den svenske udgave af den meget roste bog for adopterede og deres forældre: When you are born in Vietnam. Da vi har købt direkte hos det svenske forlag er prisen samtidig kommet meget langt ned: kr. 130,00 + forsendelse. Køb den hos os og støt samtidig din forening. Træf i Vietnam Landegruppen. af Ole Riis Sædvanen tro havde Vietnam Landegruppen som er foreningen for adoptanter og andre med relation til adoption fra Vietnam, træf den sidste lørdag i august. Træffet foregik ligesom sidste år på Marielyst Skole i Søborg, hvor begge gymnastiksale samt kantine var taget i brug. Der var tilmeldt 100 voksne og ca. 70 børn. Programmet bød på hoppeborg, tryllekunstner, skattejagt og andre aktiviteter for børnene, som havde en dejlig dag. Vietnam Landegruppen der blev stiftet som en forening sidste år som en slags formel overbygning af de årlige Vietnamtræf, der har eksisteret siden 1998, afholdt generalforsamling om formiddagen. Der deltog pænt mange i generalforsamlingen, i betragtning af at aktiviteterne for børnene startede på samme tidspunkt. Generalforsamlingen kastede gode diskussioner af sig om foreningens fremtidige aktiviteter og fokusområder og endte med at der blev valgt en stor og efter alt at dømme ressourcestærk bestyrelse, der er klar til at tage fat på foreningens andet år, og de opgaver der ligger forude. Derudover blev der uden træghed valgt en 5- kvinder -stor træfgruppe til næste år. Så alt i alt ser det ud som om interessen for foreningen og for træffet er styrket hvilket var særdeles glædeligt. For første gang i træffets historie var der besøg fra Den Vietnamesiske Ambassade, som var repræsenteret af 1. sekretær Mr. Hoan Son Tho. Han holdt en kort tale hvor han takkede for invitationen, samt indbød til nærmere kontakt mellem foreningen og ambassade i fremtiden. Han var glad for at se hvor godt vores børn havde det, og fortalte lidt om de vietnamesiske myndigheders positive syn på samarbejdet med Danmark på adoptionsområdet. Et forhold der resulterede i at Danmark blev det første land, der fik en bilateral aftale med Vietnam om adoption, efter at myndighederne valgte at centralisere adoptionsprocessen for at mindske omfanget af illegale adoptioner. Foreningen fik overrakt deres eget eksemplar af den bilaterale aftale mellem Vietnam og Danmark om adoption. Maden fra Restaurant Rejen i Valby blev desværre noget forsinket, men den smagte heldigvis rigtigt dejligt, og alle tog forsinkelsen pænt, og koncentrerede sig i ventetiden om det væsentlige ved træffet, nemlig at være sammen og få snakket med alle dem man ikke har set siden sidst. Dansk Vietnamesisk Forening var repræsenteret ved vores aktive sekretær Ingeborg Rasmussen der havde medbragt bøger, blade og musik cdere, som der var stor interesse for. Ikke uventet fik vi udsolgt bogen Der leges på livet løs ude på græsplænen SIDE 6 NR

7 När du föddes i Vietnam på træffet, men nye eksemplarer er allerede bestilt. Ingeborg Rasmussen fortalte, at den meget eftertragtede vietnamesiske børne-cd Cuoc song tre tho med sangerinden Hong Nhung og børnekor var udsolgt på grund af den store efterspørgsel, men at yderligere eksemplarer er bestilt. Ingeborg fik en del bestillinger på denne cd i løbet af dagen. Igen en god dag for både voksne og børn, der kunne gå glad hjem og glæde sig til det næste træf år sekretær Mr. Hoan Son Tho taler til de fremmødte Jens Tryl er ved at indvie børnene i magiens verden Glade mødre med deres børn Kan du lige smile til fotografen? NR SIDE 7

8 Besøg af forfatteren Ho Anh Thai I forbindelse med Images of Asia besøger forfatteren Ho Anh Thai både København og Århus. Ho Anh Thai er født 1960 i Hanoi, M.A. i Internationale Studier og Ph.d. i Orientalsk Kultur, diplomat, redaktør af det vietnamesiske udenrigsministeriums International Affairs Review, generalsekretær for Hanoi Writers Association. Thai var ansat ved Vietnams ambassader i Indien og Iran i begyndelsen af 1990erne. I de sidste fem år har Thai deltaget i konferencer, festivaler mv. i Nordamerika, Australien og Sverige i sin egenskab af skønlitterær forfatter. Af hans mere end 11 bøger findes følgende oversat: Behind the Red Mist (noveller), The Women on the Island (roman, også på fransk), samt på fransk Aventures en Inde. Thai har desuden redigeret Love after War: Anthology of Vietnamese Contemporary Short Stories og Legend of the Phoenix and other Stories from Vietnam. Han er tildelt flere litteraturpriser i Vietnam; den seneste (i 2001) afslog han dog at modtage. Ho Anh Thai blev 6 år gammel evakueret fra Hanoi på grund af USA s bombardementer, og boede i flygtningeområder på landet fra 1966 til Han blev student i 1977, og studerede derefter på College of Diplomacy, og tog B.A. i Han blev indkaldt som soldat til Folkehæren og gjorde tjeneste i 47. bataljon indtil 1987, og efter det blev han ansat i Udenrigsministeriet. Han definerer sig selv som hovedsagelig forfatter af skønlitteratur: han har fået udgivet elleve romaner og novellesamlinger, og hans værker er bragt af de mest berømte magasiner og aviser i Vietnam. Han blev gift med Nguyen Bich Lan, lærer på Foreign Trade University, i 1996, og har en søn. Ho Anh Thai fik udgivet sin første novelle mens han stadig gik i gymnasiet. Da redaktørerne accepterede hans novelle, vidste de ikke at han kun var 17 år. Under sin karriere som diplomat, har han lært at tale engelsk, studeret i Australien og arbejdet som diplomat i Indien hvor han tog en videregående eksamen i orientalsk kultur i New Delhi i Fem af historierne i novellesamlingen Behind the Red Mist foregår i Indien. Bag den røde tåge Den engelske oversættelse af Behind the Red Mist indeholder 10 noveller fra en af de vigtigste forfattere fra efter-krigs generationen i Vietnam. Fantasifuld og livlig, ofte overraskende, og viser nutidig vietnamesisk litteratur, kultur og samfund. Ho Anh Thai bringer en intim viden om Vietnam og Indien med en stil som er både snurrig og skarp. Vi møder karakterer som manden der bærer rundt på sin mors knogler i en rygsæk, og manden der forvandles til en ged. I den lange titelnovelle skriver Ho Anh Thai om krigens myter, en fantasi i hvilken en moderne Hanoi teenager ved et uheld falder tilbage i tiden, til Hanoi under krigen og bombardementerne. Her er han vidne til både sin forældres bejlen og sandheden om krigs-generationen, som altid fremhæves som en model på tapperhed og selv-opofrelse for den nye generation. Han opdager at ikke alle historier er sande, men finder også menneskelighed bag myterne og en målrettet styrke i sine forældres generation, som han føler mangler i hans egen generation. Hans generation var kommet til at forstå prisen for krigen fra erindringer og historier fra ældre folk; de vidste hvor mange der var døde og var kommet til at hade krig i almindelighed og ønskede ikke at tænke på det eller være forbundet med det. Aldrig ville de spontant beslut- SIDE 8 NR

9 te at melde sig som soldat og deltage i kamphandlinger Paperback- 230 pages. Kvinderne på øen Ho Anh Thai s morsomme, men gribende roman The Women on the Island fortæller om en gruppe kvindelige veteraner som efter krigen blev sendt som arbejdsbataljon til den isolerede ø Cat Bac, og hvad der sker da en ung mandlig kunstner kommer i problemer og sendes i eksil til det samme område. En efter en, nat efter nat, kommer kvinderne til hans seng. De håber at blive gravide, og deres seksualitet bliver også et symbol på alle de rodede menneskelige behov som ikke kan kontrolleres eller underordnes den sociale orden. Ho Anh Thai s roman handler om et andet smerteligt emne fra krigen: De mentale og fysiske traumer kvinder led af på grund af den lange adskillelse de oplevede under krigen. Han udforsker effekten af tabet af en generation af unge mænd havde på institutioner som ægteskab og familie i Vietnam. For mange vietnamesiske kvinder, er det at få et barn en vigtig selv-definerende oplevelse. Alligevel truede en barnløs tilværelse for mange kvinder, både på grund af så mange mænd var døde i krigen og på grund af kvindernes egen militærtjeneste, fra hvilken mange blev hjemsendt efter den giftefærdige alder og ofte med alvorlige helbredsproblemer. Under sådanne omstændigheder prøvede mange at blive gravide med hvilken som helst mand de kunne finde, noget der skete i et sådant omfang af Kvindeunionen, en regerings-organisation der fungerer som vagthund og talsmand for kvinders rettigheder i Vietnam, lagde pres på for at få en lov gennemført der lovliggjorde resultatet af sådanne forbindelser Paperback pages Priserne er fra Amazon.co.uk, og tillægges 25% VAT og forsendelsesudgifter. Bestil bøgerne via DVFs hjemmeside Oversat og redigeret af Wilfred Gluud, bogomtalerne er af Wayne Karlin, se biografien på DVFs hjemmeside. Festaftener for varm litteratur Arrangementer med forfattere fra Sydøstasien og Indien under Images of Asia De sydøstasiatiske landes litteratur er lige så gammel, omfattende og mangfoldig på temaer og genrer som den danske, men bl.a. af sproglige grunde findes kun nogle få romaner og noveller oversat. I anledning af Images of Asia udgives Ansigter: Sydøstasien fortæller - en samling noveller fra hele området, som vil give en bred, repræsentativ introduktion til denne mangfoldighed og forhåbentlig vække appetit på mere (Forlaget Hjulet). I den forbindelse inviteres 5 forfattere til Danmark: Lakambini Sitoy fra Filippinerne, Ho Anh Thai og Nguyen Huy Thiep fra Vietnam, Chart Korbjitti fra Thailand - og Rendra som er Indonesiens mest fremtrædende digter og dramatiker. Der er planlagt følgende arrangementer hvor Ho Anh Thai og Nguyen Huy Thiep deltager: Fredag d.19.september kl.19.30: Christianskirken (Strandgade), forfatterne læser uddrag af deres tekster, der desuden læses i dansk oversættelse af skuespilleren Troels Lyby. Musikalske mellemspil ved Dørge-Becker- Carlsen Trio der spiller vietnamesisk og balinesisk inspireret musik. Præsentation og & interviews ved Louise Puck Hansen. Gratis adgang. Søndag d.21.september kl.16: Samme arrangement i Stavnsholtkirken i Farum. Gratis adgang. Mandag d.22.september 19.30: PEN-klubben/Dansk Forfatterforening arrangerer møde om litteratur og samfund i Sydøstasien. Sted: Dansk Forfatterforening, Strandgade 6, København, Gratis. Tirsdag d.23.september: Oplæsningsarrangement i Århus med diskussion, samt musik. Kl. 19 vil der være mulighed for at købe bl.a. vietnamesisk mad. Kulturgyngen, Mejlgade 53, 8000 Aarhus C. Tel.: Billetpris 30 kr. Mad købes særskilt. Flere oplysninger på forlaget ALOAs hjemmeside NR SIDE 9

VietNam. Hjælp på vej til Vietnams hjemløse børn. Nguyen Cao Ky tilbage i Vietnam A J O U R

VietNam. Hjælp på vej til Vietnams hjemløse børn. Nguyen Cao Ky tilbage i Vietnam A J O U R VietNam A J O U R Dansk Vietnamesisk Forening Nr 1 1 kvt 2004 29. årgang 30 kr Au-pair i Ho Chi Minh - mere end bare sjov og ballade Hjælp på vej til Vietnams hjemløse børn Nguyen Cao Ky tilbage i Vietnam

Læs mere

VietNam. Drages land. Agent Orange fortsætter Vietnam-krigen. Dansk Vietnamesisk Forening Nr 2 2 kvt 2005 30 årgang 30 kr.

VietNam. Drages land. Agent Orange fortsætter Vietnam-krigen. Dansk Vietnamesisk Forening Nr 2 2 kvt 2005 30 årgang 30 kr. VietNam Dansk Vietnamesisk Forening Nr 2 2 kvt 2005 30 årgang 30 kr Foto: Jytte Zaar Rejsen til den opstigende Drages land Foto: Bui Buu Ha www.immf.org Agent Orange fortsætter Vietnam-krigen VietNam Redaktion:

Læs mere

Dansk Vietnamesisk Forening Nr 2 2 kvt 2007 32 årgang 30 kr

Dansk Vietnamesisk Forening Nr 2 2 kvt 2007 32 årgang 30 kr Dansk Vietnamesisk Forening Nr 2 2 kvt 2007 32 årgang 30 kr Elleve år med børnehospitalet Foto: Søren Nordahl Friis Angreb på demokratibevægelsen VietNam Redaktion: Wilfred Gluud, Peter Wulff Kåri (red)

Læs mere

Fra kulturchok til vidensdeling

Fra kulturchok til vidensdeling Nam Dansk Vietnamesisk Forening Nr 4 4 kvt 2013 38 årgang Fra kulturchok til vidensdeling Foto: Jesper Reimers Over 30 års samarbejde om børnesundhed har mange ansigter Afsked med en legende Et møde med

Læs mere

Jeg kommer aldrig til at gå i ét med dem

Jeg kommer aldrig til at gå i ét med dem Nam A JJ O U R Dansk Vietnamesisk Forening Nr Nr 22 2 2 kvt kvt 2013 38 38 årgang En alliance mod fattigdom i i Mekong Khmerer får får hjælp til til selvhjælp Vietnam forførte københavnerne Fristelser

Læs mere

Ny formand. og nye veje for foreningen. Dansk Vietnamesisk Forening Nr 2 2 kvt 2011 36 årgang ANH LÊS LIV OG MADGLÆDE MUNDEN FULD AF MINDER

Ny formand. og nye veje for foreningen. Dansk Vietnamesisk Forening Nr 2 2 kvt 2011 36 årgang ANH LÊS LIV OG MADGLÆDE MUNDEN FULD AF MINDER Dansk Vietnamesisk Forening Nr 2 2 kvt 2011 36 årgang Ny formand og nye veje for foreningen MUNDEN FULD AF MINDER ANH LÊS LIV OG MADGLÆDE Foto: Nis Jensen Redaktion: Wilfred Gluud (ansv), Morten Rasmussen,

Læs mere

Danskere får smilet frem i Vietnam. Vietnams ofre afvist i New York A J O U R. Dansk Vietnamesisk Forening Nr 2 2 kvt 2008 33 årgang 30 kr

Danskere får smilet frem i Vietnam. Vietnams ofre afvist i New York A J O U R. Dansk Vietnamesisk Forening Nr 2 2 kvt 2008 33 årgang 30 kr Dansk Vietnamesisk Forening Nr 2 2 kvt 2008 33 årgang 30 kr Vietnams ofre afvist i New York Foto: Nis Jensen Danskere får smilet frem i Vietnam VietNam Redaktion: Wilfred Gluud (ansv), Peter Wulff Kåri

Læs mere

VietNam. Vietnam - en oplevelse for livet A J O U R. Dansk Vietnamesisk Forening Nr 4 4 kvt 2004 29. årgang 30 kr

VietNam. Vietnam - en oplevelse for livet A J O U R. Dansk Vietnamesisk Forening Nr 4 4 kvt 2004 29. årgang 30 kr VietNam Dansk Vietnamesisk Forening Nr 4 4 kvt 2004 29. årgang 30 kr Vietnam - en oplevelse for livet VietNam Redaktion: Peter Wulff Kåri (red) Ole Riis (ansv) Wilfred Gluud Morten Rasmussen Ingeborg Rasmussen

Læs mere

Nam. Breakdansere i kapellet. Vietnam Kulturdag. Knallert, bil eller metro? Et spørgsmål om integration

Nam. Breakdansere i kapellet. Vietnam Kulturdag. Knallert, bil eller metro? Et spørgsmål om integration Nam A J O U R Dansk Vietnamesisk Forening Hiệp Hội Hữu Nghị Đan-Việt Nr 39 årgang Breakdansere i kapellet Hanois nye stjerner indtog Bispebjerg Knallert, bil eller metro? Trafikken står stille i storbyerne

Læs mere

under overfladen Naturoplevelser i verdensklasse Vietnams regnskove gemmer stadig på hemmeligheder. Side 18

under overfladen Naturoplevelser i verdensklasse Vietnams regnskove gemmer stadig på hemmeligheder. Side 18 VIETNAM under overfladen 1 Vietnam under overfladen Naturoplevelser i verdensklasse Vietnams regnskove gemmer stadig på hemmeligheder. Side 18 Sexmisbrugte piger får hjælp I et boligområde nær floden i

Læs mere

Aktiviteter og kapacitetsopbygning går hånd i hånd

Aktiviteter og kapacitetsopbygning går hånd i hånd NEWS & VIEWS Nr. 18 November 2009 LEDER Aktiviteter og kapacitetsopbygning går hånd i hånd af Søren Thorndal Jørgensen, formand ADDA og Ph-D studerende, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Læs mere

På tur med TV2 i Cambodja og Vietnam

På tur med TV2 i Cambodja og Vietnam Dansk Vietnamesisk Forening Nr 3 3 kvt 2009 34 årgang Vietnam før og nu På tur med TV2 i Cambodja og Vietnam Foto: Nis Jensen Unge khmerer dropper skolen VietNam Redaktion: Wilfred Gluud (ansv), Peter

Læs mere

Adoption & Samfund. Rejsen tilbage til Colombia Den skjulte fortid drøm eller mareridt? Kroppen husker alt Tilbage til Nepal og min biologiske familie

Adoption & Samfund. Rejsen tilbage til Colombia Den skjulte fortid drøm eller mareridt? Kroppen husker alt Tilbage til Nepal og min biologiske familie Adoption & Samfund Medlemsblad for Adoption & Samfund Nr. 6 December 2011 35. årgang TEMA: TILBAGEREJSER Læs blandt andet: Rejsen tilbage til Colombia Den skjulte fortid drøm eller mareridt? Kroppen husker

Læs mere

Landsbyer. med speciale i plastikaffald A J O U R. Dansk Vietnamesisk Forening Nr 4 4 kvt 2010 35 årgang REJSEN TILBAGE TIL FØDELANDET

Landsbyer. med speciale i plastikaffald A J O U R. Dansk Vietnamesisk Forening Nr 4 4 kvt 2010 35 årgang REJSEN TILBAGE TIL FØDELANDET Dansk Vietnamesisk Forening Nr 4 4 kvt 2010 35 årgang Landsbyer med speciale i plastikaffald GENMODIFICEREDE AFGRØDER REJSEN TILBAGE TIL FØDELANDET Foto: Nis Jensen Redaktion: Wilfred Gluud (ansv), Morten

Læs mere

Adoption & Samfund. Læs i dette nummer: Medlemsblad for Adoption & Samfund Nr. 1 Februar 2010 34. årgang

Adoption & Samfund. Læs i dette nummer: Medlemsblad for Adoption & Samfund Nr. 1 Februar 2010 34. årgang Adoption & Samfund Medlemsblad for Adoption & Samfund Nr. 1 Februar 2010 34. årgang Læs i dette nummer: Der sad en adoptivfamilie på en tømmerflåde Hvor længe må vi vente? Adoption følger generationer

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

Folkehjælp. December 2008 nr. 86 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp. Sammen om julehjælp til fattige familier

Folkehjælp. December 2008 nr. 86 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp. Sammen om julehjælp til fattige familier Folkehjælp December 2008 nr. 86 Udgives af Sammen om julehjælp til fattige familier Indhold: 1 Leder 2 Glade jul, dejlige jul ja, for nogle 4 Still going strong 8 Nye muligheder for pigers og kvinders

Læs mere

Adoption & Samfund. Beretning 2013 Møde i Nordic Adoption Council Mødet med min biologiske mor Boganmeldelse Indkaldelse til generalforsamling

Adoption & Samfund. Beretning 2013 Møde i Nordic Adoption Council Mødet med min biologiske mor Boganmeldelse Indkaldelse til generalforsamling Adoption & Samfund Medlemsblad for Adoption & Samfund Nr. 5 Oktober 2013 37. årgang LæS I DETTE NUMMER: Beretning 2013 Møde i Nordic Adoption Council Mødet med min biologiske mor Boganmeldelse Indkaldelse

Læs mere

AFGHANIST JULI 2004 NR. 68 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL:

AFGHANIST JULI 2004 NR. 68 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL: TEMA AFGHANISTAN JULI 2004 NR. 68 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL: asf@asf.dk HJEMMESIDE: www.asf.dk De tre tenorer synger for et godt formål

Læs mere

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord ALBERTSLUND NORD OS I NORD - AB BÆK & FOS - VA - ABC - Nu med hjemmeside s. 6 - Turen gik til Langeland s. 8 - Det grønne områdeudvalg s. 18 NR. 18 December

Læs mere

hoved cirklen HJERNESKADEFORENINGEN årgang 16 nummer m 2 september er 2004

hoved cirklen HJERNESKADEFORENINGEN årgang 16 nummer m 2 september er 2004 hoved cirklen HJERNESKADEFORENINGEN årgang 16 nummer m 2 september er 2004 0 R E D A K T I O N Her finder du Hjerneskadeforeningen HovedCirklen Brøndby Møllevej 8 2605 Brøndby ISSN 1396-7924 Tlf. 4343

Læs mere

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 3 oktober 2010

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 3 oktober 2010 Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 3 oktober 2010 STORKØBENHAVN: Lene Juul Tlf: 7755 4573 / 2229 2201 Lenejuulj@gmail.com RØDOVRE: Lørna Hejl Tlf. 4343 2433 / 2637 7777 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Nr. 94 - Juni 2012 Indhold Indhold...2 Introduktion...3 Generalforsamling 2012...4 Formandens beretning...5 Nye kræfter...7 Dimissionstale 2011...8 Ha tjek på hinanden

Læs mere

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. April 2011 60. årgang bladet kommune nægter at lade ung kvinde selv vælge et ellers totalt egnet botilbud Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave

Læs mere

Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006. Hovedcirklen. Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede

Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006. Hovedcirklen. Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede Hovedcirklen Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006 Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank

Læs mere

DEADLINE. for OI-Magasinet er fremover fastlagt til den 15. i månederne Januar, Maj og September. Indhold. OI-Magasinet

DEADLINE. for OI-Magasinet er fremover fastlagt til den 15. i månederne Januar, Maj og September. Indhold. OI-Magasinet OI-Magasinet Indhold Udkommer: 3 gange årligt Oplag: 400 eksemplarer pr. nummer Layout: Microsoft ME & Office 2000 OI-Magasinet er officielt medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta (DFOI).

Læs mere

Bløderliv i Indien. BløderNyt. Tema. et projekt afsluttes. 14: Bløderes partnere kan ikke blive bloddonorer. 15: Faktor i håndbagagen

Bløderliv i Indien. BløderNyt. Tema. et projekt afsluttes. 14: Bløderes partnere kan ikke blive bloddonorer. 15: Faktor i håndbagagen M e d l e m s b l a d f o r D a n m a r k s B l ø d e r f o r e n i n g Nr. 4. december 2006 14: Bløderes partnere kan ikke blive bloddonorer 15: Faktor i håndbagagen 18: Kvindetur til Kolding BløderNyt

Læs mere

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Nr. 97 - Juni 2015 Indhold Hvorfor dog betale kontingent? Indhold... 2 Hvorfor dog betale kontingent?... 3 Generalforsamling 2015... 4 Formandens beretning... 5 Dimissionstale

Læs mere