SKOLEBLAD FOR KRISTRUP SKOLE NR kl. Berlin. 3. årg. hyttetur/ stranden. Kristrup Skole. Markedsdag SFO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKOLEBLAD FOR KRISTRUP SKOLE NR.2 2011. 9. kl. Berlin. 3. årg. hyttetur/ stranden. Kristrup Skole. Markedsdag SFO"

Transkript

1 SKOLEBLAD FOR KRISTRUP SKOLE NR kl. Berlin 3. årg. hyttetur/ stranden Kristrup Skole Markedsdag SFO

2 Madkassen: Skoleblad for Kristrup Skole Udkommer: 3 gange årligt Redaktion: Hanne Daugaard Nielsen Grafisk produktion: Buchs.dk Sådan ringer man til skolen: Skolens kontor: Skolens hjemmeside: Skolens mail adr.: Skoleleder: Søren Bjørn Jakobsen Mobil Viceinspektør: Morten Jakobsen Sekretærer: Marianne Dommerby Malene S. S Pedersen Serviceleder: Kaj K. Møller Mobil Skolevejleder: Per Stenberg Skolebiblioteket: SFO: Leder af Skolefritidsordningen: Karen Margrethe Kannegaard Mobil Souchef Birgitte Rasmussen Afdelinger i SFO: Jorden Kometen Solen Stjernen Kære Læsere! Randers Kommune er udfordret af en række globale, nationale og lokale krav til folkeskolen. Flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse, elevernes faglighed skal styrkes, de unge skal klædes på til at agere i en global verden, ligesom vi skal sikre, at ressourcerne på området udnyttes optimalt. Dette er blot nogle af de udfordringer, skolevæsenet står overfor. På denne baggrund besluttede byrådet, i forbindelse med budgetforliget for , at nedsætte en politisk styregruppe på tværs af de politiske partier i Randers byråd, der skal indlede en dialog om kvaliteten af Randers Kommunes skolevæsen. I dialogen skal vi bl.a. drøfte, hvordan vi skaber de bedste miljøer for læring og trivsel hos vores børn? Hvordan vi styrker fagligheden i folkeskolen, og hvordan vi skaber en folkeskole med deltagelsesmuligheder for alle børn? Målet er, at der i sidste ende udarbejdes en model for det fremtidige skolevæsen, der fagligt og strukturelt fremtidssikrer Randers Kommunes skolevæsen. Du har løbende mulighed for aktivt at deltage i kvalitetsdialogen om Randers Kommunes fremtidige skolevæsen. Der afholdes lokale dialogmøder på de enkelte skoler, hvor der indbydes en bredere kreds af de elever, forældre og medarbejdere, der er tilknyttet den enkelte skole. På Kristrup Skole afholdes det første dialogmøde den 2. november 2011 kl På Kristrup Skole har vi startet et samarbejde med professor Lars Qvortrup. Lars er en af Danmarks førende forskere inden for skoleudvikling og nylig ansat direktør for LSP Laboratorium for forskningsbaseret Skoleudvikling og Pædagogisk praksis. Det er hensigten, at Lars de kommende år følger skolen, og at vi bruger ham i vores udviklingsarbejde. Efter efterårsferien indfører vi teaterring. Det betyder, at klokken giver et forvarsel inden den endelige ringning. Et lille regnestykke viser, at der her kan findes ekstra undervisningstid. Vi antager, at læreren i dag bruger de første 5 min. af timens start til at børnene ankommer. Dette betyder, at der spildes mindst 3 gange 5 minutter hver dag eller omregnet bliver det for et helt skoleforløb til 500 timer. Derfor er vores ambition, at timen skal starte til tiden. For at morgentrafikken omkring skolen skal afvikles hensigtsmæssigt, er det vigtigt, at følge de almindelige færdselsregler for parkering: Det betyder, at man ikke parkerer langs fortovet ud for SFOen. Desuden er der gode parkeringsmuligheder på P-pladsen ved frikirken. Generelt anbefaler vi, at så mange som muligt går eller cykler i skole. Venlig hilsen Søren Jakobsen, Skoleleder SIDE 2 MADKASSEN KRISTRUP SKOLE

3 Personalenyt Kære forældre og elever på Kristrup skole Efter sommerferien er vi fast blevet to sundhedsplejersker på Kristrup skole. Rikke Selde: Jeg har været sundhedsplejerske på Kristrup skole i 3 år. Jeg er uddannet sundhedsplejerske i 2002 og har været ansat i Randers Kommune i de sidste 7 år. Jeg er skolesundhedsplejerske på Kristrup skole, Assentoft skole og har derudover timer til udvikling af skolesundhedsplejen. Connie Harrishøj: Jeg er uddannet sundhedsplejerske i 2010, og har været ansat i Randers Kommune lige siden. Sidste år hjalp jeg Rikke på Kristrup skole, og i år deler vi så skolen. Derudover er jeg skolesundhedsplejerske på Søndermarkskolen og C La Cour skole. Vi har delt klasserne imellem os, således at Connie har alle A. klasserne og Rikke alle B. klasserne. C. klasserne deler vi imellem os. De årgange som ikke er inddelt i klasser, men i årgange, vil vi dele således, at vi tager en halv klasse hver, når de skal til samtaler hos os. Derudover vil vi lave sundhedspædagogisk undervisning sammen på de klassetrin, hvor det er et tilbud. Rikke er på skolen fortrinsvis om torsdagen og Connie om onsdagen. Jeg hedder Kristin og er nyansat lærer på Kristrup Skole. Mange elever vil nok sige: Jamen, hun er da ikke ny!. Dette skyldes, at jeg sidste år var ansat i et årsvikariat. Det er fantastisk dejligt at kunne fortsætte på Kristrup Skole, og jeg er blevet taget rigtig godt imod af såvel kolleger som nye og gamle elever. I år har jeg primært mine timer på 8. årgang, hvor jeg er klasse-, dansk-, tysk-, historie- og idrætslærer i 8.a. Derudover har jeg tysk i 8.c og er tilknyttet skolens ressourcecenter. Musiktilbud på Kristrup Skole Så er skolekoret i gang igen. Jeg har fået fornøjelsen fremover at lede koret. I år består koret fortrinsvis af elever fra anden og tredje årgang, og vi synger hver mandag fra 14:00 til 14:45. Både drenge og piger synger i koret, og alle er velkomne. Det er ganske gratis, og man er velkommen til at prøve at deltage et par gange, før man beslutter sig. Repertoiret består hovedsageligt af rytmisk musik. For tiden er vi også i gang med at etablere et skoleband, som også kan optræde ved forskellige lejligheder i løbet af skoleåret. Bandet skal primært bestå af elever, der enten kan spille et relevant instrument i forvejen eller som kan og vil synge. Vi øver mandag fra 13:05 til 13:50 (sjette lektion). Jeg er selv musiklærer på Kristrup Skole, men er desuden ansat ved Århus Domkirke i Sct. Clemens Kantori som korsanger. Derudover synger jeg i vokalensemblet Concert Clemens i Århus. Jeg har i snart tyve år sunget klassisk kormusik og sang tilmed i en årrække i en barbershop kvartet. Jim Knudsen I er velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål ang. jeres barns sundhed og trivsel. Med venlig hilsen Connie Harrishøj og Rikke Selde KRISTRUP SKOLE MADKASSEN SIDE 3

4 Engelsk i 1. klasse På 1. årgang er der engelsk på skemaet en gang om ugen, og det har der været siden børnehaveklassen. Sidste år startede vi ud med at synge engelske sange og lære rim og remser i et stille og roligt tempo en gang om ugen til morgensamling. I år har engelsk fået en plads på skemaet. Selvfølgelig er der stor fokus på, at engelsk meget gerne må leges ind. I løbet af en time bliver der sunget, klappet rytmer, leget samt indlært små kommunikative opgaver, hvor alle børn er aktive på en gang. Til dette bruger vi cooperative learning. På billedet er vi i gang med at indøve farvernes navne, og alle børn går rundt mellem hinanden, hver udstyret med et kort hvor der er en farve. Når man møder en anden elev spørger man på engelsk hvilken farve det er?, og den anden svarer. Her efter er det den anden elevs tur til at spørge og få et svar. Til slut bytter man kort og går videre for at møde andre. I løbet af fem minutter får den enkelte elev talt engelsk med ca. ti andre klassekammerater. Med den nye indskolingsmodel, hvor der er undervisning fra kl , er der tid til at kunne udvikle et fag som engelsk tidligere til glæde og gavn for børnene. Og vi voksne oplever engagerede børn med mod og lyst til at synge og snakke engelsk. Helle Kjærbo Den årlige trafikfest på 0. årgang Efter endt trafikemne og bestået gåprøve i trafikken, blev der afholdt en flot trafikfest med fantastiske trafikkager bagt af forældre på 0. årgang. Vi siger mange tak! SIDE 4 MADKASSEN KRISTRUP SKOLE

5 Den store Forfatterspire-konkurrence 2011 Forfatterspirekonkurrencen Vinderne 4.årgang har skrevet løs på I år var emnerne: 1. Elevatormordet 2. Den skøreste weekend 3. På flugt 4. Den hemmelige dør 5. Rotter på slottet Her er to elever fra 4. årgang, som fortæller om det at skrive til en konkurrence. Mathias Victor Jeg syntes, at det har været meget spændende at være med i forfatterspirekonkurrencen. Vi har alle sammen arbejdet meget hårdt for at skive den bedste historie, som vi kunne. Jeg syntes, at det var meget øv, at vi kun måtte sende to historier ind, og det syntes Anne og Lene Skolen har abonnement på På er der mange muligheder for at blive en god læser. Her findes der forskellige spændende tekster, som et alternativ til de almindelige frilæsningsbøger. (vores dansk lærere) også. Hvis at Anne og Lene måtte bestemme, ville de sende alles ind. Jeg syntes, at de historier Anne og Lene endte med at vælge er meget gode, og jeg håber på, at de kommer meget langt. Det var lidt svært at skrive historierne, fordi at der var 5 overskrifter, vi måtte vælge i mellem, og det var det, der gjorde det meget besværligt Den primære målgruppe er elever i 2.-4 klasse, men elever på andre klassetrin kan også have stor glæde af websitet. at skrive historierne. Med venlig hilsen Sarah 4.klasse Teksterne udkommer på to niveauer let/svær, og eleverne kan hjemmefra bruge hjemmesiden - husk blot dit uni-login. Eleverne kan også få teksten læst op ved hjælp af CD-ord eller Skolebiblioteket Jeg syntes, at forfatterspirekonkurrencen var spændende. Vi har alle skrevet en god historie og kæmpet for at skrive den allerbedste historie. Vores lærere har valgt de to bedste historie, vi har skrevet. De to bedste historier, der er blevet skrevet, var to drenge, der havde skrevet. Det er jeg blevet lidt skuffet over, at det blev de to drenges historier i stedet. Men det kan jeg jo ikke lave om på. Men deres historier var alligevel også rigtig gode og spændende. Så jeg kan overhovedet ikke sige, hvem der har skrevet den bedste historie. Jeg syntes, at det var svært at finde på historien, jeg har skrevet, men det gik. Med venlig hilsen Camilla S. 4. klasse. KRISTRUP SKOLE MADKASSEN SIDE 5

6 Glade skoleelever fra Kenya sender en hilsen De siger tak for de brugte engelskbøger Børnene i Kenya blev glade for de mange udtjente engelskbøger, som Kristrup skole sendte af sted i juni måned. Hele 18 store sække fandt vej til en landsby i Kenya. Skolebøger, som vi i Danmark kasserer på grund af slitage og alderdom, er nu til gavn og glæde for skolebørn i Afrika. Carina Verup Simonsen fra hjælpeorganisationen Assist fortæller: Hej Mange tak for jeres støtte til Assist. Vi rejste i juli måned til Kenya, for at videregive engelskbøgerne og samtidig foretage en forundersøgelse af, hvor de kunne gøre mest gavn. Der er billeder af Gatagani pry. School, som modtog nogle af bøgerne. Skolen havde stort set ingen skolebøger, og midlerne var få. Skolen er ramt af tørke, da regntiden ikke er kommet to gange. På et år er elevantallet på skolen halveret. På trods af denne store modgang, har skolen og børnene håb. Bøgerne var til stor glæde for skolen. De resterende bøger vil blive brugt som skolebibliotek på skolerne, så snart det er muligt. Billederne er af børnene, skolebygningerne og et klasseværelse. Tak for jeres hjælp. Mvh. Carina Verup Simonsen

7 Besøg hos hospitalsklovnen Lulu hun balloner og trylleting. Vi fik et ballonsværd af hende, og de andre børn på stuen fik en ballonhund. Børnene syntes, at hun var rigtigt sjov. Vi fik saftevand, og Søren fik en kop kaffe. Patrich S og Nichlas fra 5. c kunne overbringe hospitalsklovnen overskuddet fra årets Kristrupløb på kr. Patrich S og Nichlas fortæller om mødet med hospitalsklovnen Lulu: Efter Kristrupløbet fik alle boderne tilsammen samlet bobs på en check, som vi selv har lavet med hjælp fra nogle af pigerne fra klassen, og hun fik også en buket blomster oveni. Det er Lulu, der kalder pengene for bobs, så det er hende vi har det fra. Skoleinspektøren Søren kørte os op på børneafdelingen på Randers hospital. Her skulle vi aflevere pengene til Lulu. Da vi kom derop, ringede de efter klovnen Lulu. Hun blev rigtigt glad og rørt. Der kom en fotograf fra hospitalet, som tog billeder til deres hjemmeside og til avisen. Lulu, hun sagde også, at hun var ked af, at hun ikke kunne komme sidste tirsdag, fordi hun var syg. Lulu var klædt i et klovnekostume, som var plettet med sorte prikker, og dragten var hvid. Hun havde også en hat på i samme design som tøjet. Hun havde en rød klovnenæse og en kokasse, som hun kalder det, inde i sin dragt. Her i havde Det var hyggeligt, at møde Lulu, og hun fortalte, at hun kunne komme på børneafdelingen og underholde et halvt år for de penge, som hun fik. Da vi hørte hende sige det, blev vi rigtig glade. Da vi skulle sige farvel, sagde hun tusind tak, og så sagde vi: Det var så lidt, men så sagde Lulu: Nej, det var ikke så lidt, det var rigtigt meget, men da vi var på vej ud råbte hun: Mange tak, og så kom vi til at råbe: Det var så lidt, og så råbte hun tilbage: Nej, det var ikke så lidt, og så grinede hun. Hilsen Patrich S og Nichlas 5.c KRISTRUP SKOLE MADKASSEN SIDE 7

8 Nye beboere i skolebiblioteket Der er nu flyttet to Gulørede terrapiner ind i skolens akva-terrarie på skolebiblioteket. Man skulle måske tro, at de tilhører dyre-familien, padder (f.eks. frøer). Men det gør de ikke. De er krybdyr (som f.eks. slanger, krokodiller). Den Gulørede terrapin er en sumpskildpadde fra Nord-amerika. Der er både en hun og en han i vores akva-terrarie, og de er lige gamle ca. 3 år. De kan blive ca. 40 år gamle. Hunnen er den største - sådan er det blandt sumpskildpadderne. Ud over, på størrelsen, kan man se det på halen, hvor hunnens er kortest og bredest - hannens er smallere og længere. Desuden har hannen længere klør på forbenene (til brug under parringsakten). De er som voksne mest kødspisere (fisk, orm, krebsdyr etc.), men er der kødmangel, så nøjes de med ugiftige planter. Den mest enkle måde, at bruge akva-terrariet på i undervisningen er, at tage udgangspunkt i elevernes nysgerrige og undrende spørgsmål, så er de jo motiverede for, at lære. Ofte er det også sådan, at spørgsmålene breder sig til andre områder, f.eks.: Hvad bruges planterne til? - eller hvordan trækker skildpadderne vejret? (lunger som os) - eller hvor bliver deres afføring af? John SIDE 8 MADKASSEN KRISTRUP SKOLE

9 MARKEDSDAG I SFO ANNO2011 I år var vejrguderne med os, så dagen kunne forløbe både ude og inde. Vi startede traditionen tro med dyrskue, hvor børnene fra 2. årgang havde deres kæledyr med. Herefter åbnede de forskellige boder, og man kunne købe sig et dejligt måltid mad. En rigtig hyggelig eftermiddag og aften. Overskuddet i år var på kr. Og traditionen tro går det til en fælles tur for hele indskolingen inden sommerferien. Vi vil gerne takke for alle de flotte kager og gaver til lotteriet. Og tusind tak for hjælpen på selve dagen. KÅS KRISTRUP SKOLE MADKASSEN SIDE 9

10 9. årgang i Berlin Fra den 5. til den 9. september var 9. årgang i Berlin. Selvom det meste af tiden gik med museumsbesøg, var der stadig plads til shopping og kortspil. Selve turen Mandag den 5. september hoppede hele niende årgang på en bus til Berlin. Efter en lang køretur ankom vi til Berlin. På vores første dag i Berlin udforskede vi kvarteret og fik lidt frihed til at gå på opdagelse. Tirsdagen gik med en rundvisning i byen og en tur på et af tre forskellige museer. Onsdag tog vi på Naturhistorisk museum og bagefter til et fængsel for det gamle hemmelige østtyske politis fanger. Politiet var kendt under navnet Stasi og var frygtet af befolkningen. På den fjerde dag havde vi orienteringsløb rundt i hele Berlin. Det endte med, at drengene fra C klassen løb af med sejren med alle spørgsmålene rigtigt besvaret. Fredag skulle vi hjem igen. Under busturen stoppede vi for at få en rundvisning i en Kz-lejr, før vi kørte mod grænsen for at købe lidt ind. Vi ankom til Randers sent hen på aftenen. En god tur Der var ingen tvivl om, at alle nød turen. Eftersom de tre 9. klasser lige var blevet slået sammen til to klasser, var turen en rigtig god måde for de to klasser at lære hinanden bedre at kende. Efter turen har mange af os snakket om, at det kunne være enormt dejligt at komme tilbage til Berlin. Asger og Frederik Orientering fra skolebiblioteket vedrørende taskebøger Eleverne har nu fået udleveret taskebøger for dette skoleår. Elever fra klasse har ligeledes fået udleveret en oversigt over de lånte bøger. Det er vigtigt, at eleverne kontrollerer, at der er overensstemmelse mellem oversigten og skoletaskens indhold. Udlånsoversigten kan også ses på elevwebben, som ligger på Elevintra og Skoleporten: www. kristrup-skole.dk se under bibliotek. Eleven skal blot bruge sit uni-login. Klik på lånerstatus. Endvidere beder vi eleverne om at skrive navn i bøgerne, så de ikke forbyttes internt i klassen. Skolens taskebøger skal bindes ind - de skal gerne kunne holde til mange udlån. Der findes en indbindingsvejledning på ElevIntra og ForældreIntra. I løbet af de næste par uger kommer der et lille indbindingstjek! Venlig hilsen, Skolebibliotekarerne SIDE 10 MADKASSEN KRISTRUP SKOLE

11 3. årgang på hyttetur til Grenå Strand Hele 3. årgang overnattede i skolens tidligere feriehjem Kristruplejren, som i gennem mange år (siden 1947) har dannet ramme om fantastiske oplevelser for skolens elever. Eleverne kunne her opleve: Stranden og heden, den store skov og de åbne vidder. I gamle tider kunne klasserne være heldige at få en tur til Kristruplejren hvert år en tilbagevendende begivenhed, som de elskede. I dag er det Grenå kommune, der ejer Kristruplejren. Efter hjemkomsten har 3. årgang skrevet om deres oplevelser i den elektroniske webavis på elevintra. Her er et par små artikler: Tudsen Vi fandt en stor tudse den var sød. Mig og mine venner fandt en stor tudse. Vi kaldte hende Kuageline. Hun var sød. Vi leged med hende. Det var skægt. Vi leged familie. Signe var mor og jeg var søster. Kasper var far og Angalina var søster. Vi leged og leged ind til aftensmaden. Det var sjovt at være i Grenå lejren. Men nogen fra vores klasse slap Kuageline fri. Vi var meget kede af det. Vi var nødt til at finde hende. Men vi ledte og vi ledte. Så skulle vi sove. Victoria 3. årgang Strand-billeder Vi var på stranden Vi lavede strand-billeder, det var sjovt. Jeg lavede en mus, et menneske og en krabbe. Man laver dem med sten, store og små sten, og der var flotte sten og grimme sten. Cille og Emma B lavede en blomst, en stjerne og en krabbe og de var pæne. Sandet var dejligt, men jeg gik ikke i bare tæer. Og der var muslinger og en rigtig pæn sten. Der var mange pæne sten, som jeg tog med på mit strand-billede. Det var rigtig sjovt og spændende. De alle sammen var pæne, men min var altså den pæneste, og det var hyggeligt. Sofie 3. årgang KRISTRUP SKOLE MADKASSEN SIDE 11

12 Tur til zoo i Aalborg Torsdag den 15. september tog 0. og 1. årgang til Zoo i Aalborg - alle vore lokaler skulle jo bruges i forbindelse med Folketingsvalget. Det blev en super tur i det dejlige efterårsvejr. Eleverne fik lært meget om de mange forskellige dyr. Boden Udvalg og priser Rosinpakke: Kanelknækbrød: Müslibar: Gifler: Frugt: Frugtstænger: Appelsin-/æblejuice: Flaskevand Gulerodsbolle: Frugt-yoghurt Pizza (bagt på spelt): Pølsehorn (i omegabrød): Youghurt m. müsli-topping: Sandwich: 2,-kr. 2,-kr. 3,-kr. 3,-kr. 4,-kr. 4,-kr. 5,-kr. 5,-kr. 6,-kr. 7,-kr. 10,-kr. 10,-kr. 10,-kr. 15,-kr. Der kan forekomme periodiske ændringer eller supplerende udvalg

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 25+26 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 25+26 2013 Fælles info kan huske, hvad jeg syntes var det vigtigste de havde lært! Husk: At vi holder åbent hele sommerferien i SFO, men at vi lukker allerede kl. 16 i ugerne 28, 29 og 30. Sommerferie. Så står skolernes

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Lærerguide Beretning

Lærerguide Beretning Lærerguide Beretning Det er en stor hjælp for eleverne at få vist en tydelig tekststruktur. Det gør det lettere for dem, at få en forståelse for, at tekster er bygget op af forskellige tekstdele med forskelligt

Læs mere

Januar. Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud

Januar. Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud N t y d t å o r G Januar Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud Sidste måneds vinder af konkurrencen blev Tugba og Rikke 9.a tillykke! 2 Løsning: 1. Den

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum Februar F-dag - 0.c på naturhistorisk museum På årets første fordybelsesdag skulle 0.c på Naturhistorisk museum. Vi startede dagen med at snakke og lave opgaver om danske og afrikanske dyr. Vi arbejdede

Læs mere

Skolebladet. God sommerferie

Skolebladet. God sommerferie Skolebladet God sommerferie Sommerferie I skrivende stund er der helt stille på Torslev Skole. Forberedelserne til aftenens brag af en dimissionsfest er på plads, og vi glæder os til det sidste hyggelige

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

UGEBREV nr. 48 uge 41

UGEBREV nr. 48 uge 41 UGEBREV nr. 48 uge 41 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Miniby Vi har haft en rigtig fin uge med vores miniby tema. Jeg håber at alle har fået lært lidt om, hvordan samfundet fungerer med job, løn,

Læs mere

UGEBREV nr. 46 uge 39

UGEBREV nr. 46 uge 39 UGEBREV nr. 46 uge 39 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Vi havde en rigtig god arbejdslørdag, tusinde tak til alle fremmødte. Man kan virkelig se, at der blev lavet en masse. Vi er ved at have så meget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

SFO NYT MAJ OG JUNI 2013

SFO NYT MAJ OG JUNI 2013 SFO NYT MAJ OG JUNI 2013 FÆLLES Sommerferien nærmer sig og vi vil være i det Gl. Hus hele ferien. Med mindre andet er aftalt skal børnene være her senest klokken 9.30. Hvis tilmeldte børn ikke møder i

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest Nyhedsbrev maj 2015 Vi går ind i milde maj måned med lysegrønne træer, blomstrende buske og varme i luften. Nedenfor kan I se et skema over maj måned, som giver et overblik over de mest overordnede ting,

Læs mere

Rengøring: Uge 47: bh.kl: Agnes 1.-2. Kl: Søren 3.kl: Nickolas Uge 48: bh.kl: Andreas 1.-2. Kl: Tilde 3.kl: Selma.

Rengøring: Uge 47: bh.kl: Agnes 1.-2. Kl: Søren 3.kl: Nickolas Uge 48: bh.kl: Andreas 1.-2. Kl: Tilde 3.kl: Selma. Ugebrev 48 Indskoling mandag 26.nov-fredag d.30.nov Kære forældre i indskolingen: De første nisser har indfundet sig - vi gør ellers hvad vi kan for at holde dem hen til næste fredag, hvor vi holder bedsteforældredag.

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV 1 MAJ 2011 REDAKTIONEN: EMILIE 3.A. EMILIE 4.A. YASMIN 4A. (ORLOV) SOFIE N. 4.A. SIMON 5.A. (FREE LANCE)

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Temauge. Kend din by. Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby. Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema

Temauge. Kend din by. Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby. Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema Temauge Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby Kend din by Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema Introduktion Vi har i uge 43 her på Kildeskolen beskæftiget os med vores

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

Aktuelt. Forældrerengøringen i den kommende periode forestås af:

Aktuelt. Forældrerengøringen i den kommende periode forestås af: Uge 4 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460. Aktuelt Torsdag aften havde vi inviteret

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

2.B s matematiske spilledag

2.B s matematiske spilledag 2.B s matematiske spilledag Vi spiller Tarzan og vi spiller også Kalaha og vi har også spillet Up og Down og vi har også spillet Sequence som er et spil om taktik og held og vi har spillet Bohnanza og

Læs mere

Hellerup Skoles Traditionsmappe

Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skole I løbet af et skoleår på Hellerup skole sker der en masse sjove og anderledes ting end lige undervisning og projekter. Vi har nogle traditioner, vi gerne

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

NYT. Herskindskolen. Maj 2008

NYT. Herskindskolen. Maj 2008 NYT Herskindskolen Maj Glemt tøj Herskindskolen ligger inde med massevis af glemt tøj. Så vi har besluttet at få ryddet op i det!! Uge 19 ( 5.-9. maj ) vil tøjet blive lagt frem i Teatersalen (den gamle

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Vadgårdskole. Redaktion har arbejdet hårdt for at få bladet op at køre så jeg er meget glad for at jeg fik ideen ud på skolen.

Vadgårdskole. Redaktion har arbejdet hårdt for at få bladet op at køre så jeg er meget glad for at jeg fik ideen ud på skolen. Vadgårdskole Dato 23/1 Vadnyt er det nye blad her på skolen. Bladet indeholder sladder, De nye mål, madkassen ved kantinen osv... Årgang 1, Nummer 1 Redaktion har arbejdet hårdt for at få bladet op at

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Velkommen til Lindebjergskolen

Velkommen til Lindebjergskolen Velkommen til Lindebjergskolen Lindebjergskolen Lindebjergskolen ligger i Gundsølille i dejlig natur med grønne områder og gode legefaciliteter. Vi har nært samarbejde med vores nabo Gundsølillehallen,

Læs mere

UGEBREV nr. 11 uge 44

UGEBREV nr. 11 uge 44 UGEBREV nr. 11 uge 44 Årgang 4 Kære alle børn og forældre! Der har godt nok været en del syge børn og voksne i denne uge. Der har været mandefald pga. opkast og dårlig mave, og det er åbenbart ret smitsomt.

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Torsdag den 19.03 2009. Anmeldelse fra teatret og biografen. Biografen kører på højtryk

Torsdag den 19.03 2009. Anmeldelse fra teatret og biografen. Biografen kører på højtryk Torsdag den 19.03 2009 Anmeldelse fra teatret og biografen. Biografen kører på højtryk Caféen med nye tilbud. Føl dig fri i Frisstadens fitness. Fra redaktionen: Så er torsdagen også ved at være færdig,

Læs mere

Sommerlejren Sejerborg

Sommerlejren Sejerborg Sommerlejren Sejerborg Kære forældre. I dette informations brev vil I finde de praktiske oplysninger I har behov for, i forbindelse med jeres barns/børns lejrophold på Sejerborg. Vi glæder os til at give

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

IDÉKATALOG. til kontaktforældre

IDÉKATALOG. til kontaktforældre TÅRNBY KOMMUNE Kastrupgårdsskolen IDÉKATALOG til kontaktforældre I idékataloget har vi forsøgt at samle beskrivelser af de forskellige sociale arrangementer, som kontaktforældrene på KAG selv har lavet,

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. marts 2015 Fredagsbrev nr. 816 Næste uge: 28.marts 02.april 05.april Konfirmation i Korskirken Påskeferie Skole igen Lærermøde Forældrerådsmøde Skov.bh.haven 5.kl.forældre

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

Nyhedsbrev Børnemiljøet

Nyhedsbrev Børnemiljøet Nyhedsbrev Børnemiljøet Ejerslykkeskolen. December 2014 2. Planperiode. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Børnekonventionen

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum)

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Kære børn Jeg er dyrepasser i zoologisk have. Jeg elsker mit arbejde og dyrene er mine allerbedste venner. Er der nogen af jer, der har været i zoologisk

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

NYHEDSBREV. april 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen

NYHEDSBREV. april 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen NYHEDSBREV april 2015 HORSENS KOMMUNE Højvangskolen Inspektørens spalte mere, når målene er synlige. Derfor ser man overalt i canadiske klasseværelser masser af plancher med mål, og eleverne skal kende

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

NYHEDSBREV MARTS 2014

NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 Lørdag d. 1/3 Søndag d. 2/3 Mandag d. 3/3 Tirsdag d. 4/3 Onsdag d. 5/3 Torsdag d. 6/3 Fredag d. 7/3 9. kl. Sidste frist for aflevering af tilmelding til uddannelsessteder samt uddannelsesplan.

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig Klassisk Filologi, Klassisk Arkæologi, Latin,

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 SIDEN SIDST FK

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 SIDEN SIDST FK Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 79 96 51 60 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 KALENDER FOR : NOVEMBER

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 10+11 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 10+11 2013 Fælles info Lektiecafe. Efter jul ændrede vi flere ting ved vores lektiecafe. Bl.a. at det blev frivilligt at komme der og at tidspunktet blev lige efter 5. lektion (kl. 12.40) tirsdag, onsdag og torsdag.

Læs mere

Kære Make-A-Wish. Rejsen

Kære Make-A-Wish. Rejsen Kære Make-A-Wish Tak fordi I gav mig mit livs rejse. Nu vil jeg fortælle om mit eventyr. Tirsdag d. 14. august ringede det på min dør og der stod Lone og Morten. Jeg blev rigtig glad og vidste næsten ikke

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole. Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.dk/ Månedsbrev april 2015 Nyt fra kontoret I byggeudvalget

Læs mere

NYT Herskindskolen Maj 2011

NYT Herskindskolen Maj 2011 NYT Herskindskolen Maj 2011 Nyt personale Mit navn er Sille Aarlit Jensen, jeg er 35 år gammel og bor i Skanderborg med min mand og vores to børn. Jeg stammer egentlig fra Århus, men flyttede efter lidt

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder Juletræet er ikke en særlig gammel tradition i Danmark D E C E M B E R 2 0 1 1 NYT HERSKINDSKOLEN Traditionen med at hente et juletræ ind i stuen og pynte det med lys stammer fra Tyskland - og den tradition

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Hold Øje uge 13-2015. Wauw det var bare rigtig fedt J

Hold Øje uge 13-2015. Wauw det var bare rigtig fedt J Hold Øje uge 13-2015 Wauw det var bare rigtig fedt J På Børnenes Friskole er de fleste dage egentlig ganske fede. Det gælder både de dage, hvor der knokles med fysik, idræt, musik, dansk etc. i det almindelige

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

Nyhedsbrev 1. Velkommen til vores Nyhedsbreve. Informationer. Forældreinformation skoleåret 14 15

Nyhedsbrev 1. Velkommen til vores Nyhedsbreve. Informationer. Forældreinformation skoleåret 14 15 September 2014 Nyhedsbrev 1 Informationer SKOLESTART S.1 NYT PÅ SKOLEN S.2 5 KALENDER S. 6 Forældreinformation skoleåret 14 15 Velkommen til vores Nyhedsbreve Du sidder lige nu med første nummer af Dybbøl

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Nyhedbrevet bliver digitalt, vi har taget en masse mærker, og de store har være på kursus - læs mere her...

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Nyhedbrevet bliver digitalt, vi har taget en masse mærker, og de store har være på kursus - læs mere her... yhedsbrev December - Januar - Februar 2013 yhedbrevet bliver digitalt, vi har taget en masse mærker, og de store har være på kursus - læs mere her... FDF SÆSLV Kalender 25.-27. januar: Væbner- og seniorvæbnerweekend

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere