SKOLEBLAD FOR KRISTRUP SKOLE NR kl. Berlin. 3. årg. hyttetur/ stranden. Kristrup Skole. Markedsdag SFO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKOLEBLAD FOR KRISTRUP SKOLE NR.2 2011. 9. kl. Berlin. 3. årg. hyttetur/ stranden. Kristrup Skole. Markedsdag SFO"

Transkript

1 SKOLEBLAD FOR KRISTRUP SKOLE NR kl. Berlin 3. årg. hyttetur/ stranden Kristrup Skole Markedsdag SFO

2 Madkassen: Skoleblad for Kristrup Skole Udkommer: 3 gange årligt Redaktion: Hanne Daugaard Nielsen Grafisk produktion: Buchs.dk Sådan ringer man til skolen: Skolens kontor: Skolens hjemmeside: Skolens mail adr.: Skoleleder: Søren Bjørn Jakobsen Mobil Viceinspektør: Morten Jakobsen Sekretærer: Marianne Dommerby Malene S. S Pedersen Serviceleder: Kaj K. Møller Mobil Skolevejleder: Per Stenberg Skolebiblioteket: SFO: Leder af Skolefritidsordningen: Karen Margrethe Kannegaard Mobil Souchef Birgitte Rasmussen Afdelinger i SFO: Jorden Kometen Solen Stjernen Kære Læsere! Randers Kommune er udfordret af en række globale, nationale og lokale krav til folkeskolen. Flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse, elevernes faglighed skal styrkes, de unge skal klædes på til at agere i en global verden, ligesom vi skal sikre, at ressourcerne på området udnyttes optimalt. Dette er blot nogle af de udfordringer, skolevæsenet står overfor. På denne baggrund besluttede byrådet, i forbindelse med budgetforliget for , at nedsætte en politisk styregruppe på tværs af de politiske partier i Randers byråd, der skal indlede en dialog om kvaliteten af Randers Kommunes skolevæsen. I dialogen skal vi bl.a. drøfte, hvordan vi skaber de bedste miljøer for læring og trivsel hos vores børn? Hvordan vi styrker fagligheden i folkeskolen, og hvordan vi skaber en folkeskole med deltagelsesmuligheder for alle børn? Målet er, at der i sidste ende udarbejdes en model for det fremtidige skolevæsen, der fagligt og strukturelt fremtidssikrer Randers Kommunes skolevæsen. Du har løbende mulighed for aktivt at deltage i kvalitetsdialogen om Randers Kommunes fremtidige skolevæsen. Der afholdes lokale dialogmøder på de enkelte skoler, hvor der indbydes en bredere kreds af de elever, forældre og medarbejdere, der er tilknyttet den enkelte skole. På Kristrup Skole afholdes det første dialogmøde den 2. november 2011 kl På Kristrup Skole har vi startet et samarbejde med professor Lars Qvortrup. Lars er en af Danmarks førende forskere inden for skoleudvikling og nylig ansat direktør for LSP Laboratorium for forskningsbaseret Skoleudvikling og Pædagogisk praksis. Det er hensigten, at Lars de kommende år følger skolen, og at vi bruger ham i vores udviklingsarbejde. Efter efterårsferien indfører vi teaterring. Det betyder, at klokken giver et forvarsel inden den endelige ringning. Et lille regnestykke viser, at der her kan findes ekstra undervisningstid. Vi antager, at læreren i dag bruger de første 5 min. af timens start til at børnene ankommer. Dette betyder, at der spildes mindst 3 gange 5 minutter hver dag eller omregnet bliver det for et helt skoleforløb til 500 timer. Derfor er vores ambition, at timen skal starte til tiden. For at morgentrafikken omkring skolen skal afvikles hensigtsmæssigt, er det vigtigt, at følge de almindelige færdselsregler for parkering: Det betyder, at man ikke parkerer langs fortovet ud for SFOen. Desuden er der gode parkeringsmuligheder på P-pladsen ved frikirken. Generelt anbefaler vi, at så mange som muligt går eller cykler i skole. Venlig hilsen Søren Jakobsen, Skoleleder SIDE 2 MADKASSEN KRISTRUP SKOLE

3 Personalenyt Kære forældre og elever på Kristrup skole Efter sommerferien er vi fast blevet to sundhedsplejersker på Kristrup skole. Rikke Selde: Jeg har været sundhedsplejerske på Kristrup skole i 3 år. Jeg er uddannet sundhedsplejerske i 2002 og har været ansat i Randers Kommune i de sidste 7 år. Jeg er skolesundhedsplejerske på Kristrup skole, Assentoft skole og har derudover timer til udvikling af skolesundhedsplejen. Connie Harrishøj: Jeg er uddannet sundhedsplejerske i 2010, og har været ansat i Randers Kommune lige siden. Sidste år hjalp jeg Rikke på Kristrup skole, og i år deler vi så skolen. Derudover er jeg skolesundhedsplejerske på Søndermarkskolen og C La Cour skole. Vi har delt klasserne imellem os, således at Connie har alle A. klasserne og Rikke alle B. klasserne. C. klasserne deler vi imellem os. De årgange som ikke er inddelt i klasser, men i årgange, vil vi dele således, at vi tager en halv klasse hver, når de skal til samtaler hos os. Derudover vil vi lave sundhedspædagogisk undervisning sammen på de klassetrin, hvor det er et tilbud. Rikke er på skolen fortrinsvis om torsdagen og Connie om onsdagen. Jeg hedder Kristin og er nyansat lærer på Kristrup Skole. Mange elever vil nok sige: Jamen, hun er da ikke ny!. Dette skyldes, at jeg sidste år var ansat i et årsvikariat. Det er fantastisk dejligt at kunne fortsætte på Kristrup Skole, og jeg er blevet taget rigtig godt imod af såvel kolleger som nye og gamle elever. I år har jeg primært mine timer på 8. årgang, hvor jeg er klasse-, dansk-, tysk-, historie- og idrætslærer i 8.a. Derudover har jeg tysk i 8.c og er tilknyttet skolens ressourcecenter. Musiktilbud på Kristrup Skole Så er skolekoret i gang igen. Jeg har fået fornøjelsen fremover at lede koret. I år består koret fortrinsvis af elever fra anden og tredje årgang, og vi synger hver mandag fra 14:00 til 14:45. Både drenge og piger synger i koret, og alle er velkomne. Det er ganske gratis, og man er velkommen til at prøve at deltage et par gange, før man beslutter sig. Repertoiret består hovedsageligt af rytmisk musik. For tiden er vi også i gang med at etablere et skoleband, som også kan optræde ved forskellige lejligheder i løbet af skoleåret. Bandet skal primært bestå af elever, der enten kan spille et relevant instrument i forvejen eller som kan og vil synge. Vi øver mandag fra 13:05 til 13:50 (sjette lektion). Jeg er selv musiklærer på Kristrup Skole, men er desuden ansat ved Århus Domkirke i Sct. Clemens Kantori som korsanger. Derudover synger jeg i vokalensemblet Concert Clemens i Århus. Jeg har i snart tyve år sunget klassisk kormusik og sang tilmed i en årrække i en barbershop kvartet. Jim Knudsen I er velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål ang. jeres barns sundhed og trivsel. Med venlig hilsen Connie Harrishøj og Rikke Selde KRISTRUP SKOLE MADKASSEN SIDE 3

4 Engelsk i 1. klasse På 1. årgang er der engelsk på skemaet en gang om ugen, og det har der været siden børnehaveklassen. Sidste år startede vi ud med at synge engelske sange og lære rim og remser i et stille og roligt tempo en gang om ugen til morgensamling. I år har engelsk fået en plads på skemaet. Selvfølgelig er der stor fokus på, at engelsk meget gerne må leges ind. I løbet af en time bliver der sunget, klappet rytmer, leget samt indlært små kommunikative opgaver, hvor alle børn er aktive på en gang. Til dette bruger vi cooperative learning. På billedet er vi i gang med at indøve farvernes navne, og alle børn går rundt mellem hinanden, hver udstyret med et kort hvor der er en farve. Når man møder en anden elev spørger man på engelsk hvilken farve det er?, og den anden svarer. Her efter er det den anden elevs tur til at spørge og få et svar. Til slut bytter man kort og går videre for at møde andre. I løbet af fem minutter får den enkelte elev talt engelsk med ca. ti andre klassekammerater. Med den nye indskolingsmodel, hvor der er undervisning fra kl , er der tid til at kunne udvikle et fag som engelsk tidligere til glæde og gavn for børnene. Og vi voksne oplever engagerede børn med mod og lyst til at synge og snakke engelsk. Helle Kjærbo Den årlige trafikfest på 0. årgang Efter endt trafikemne og bestået gåprøve i trafikken, blev der afholdt en flot trafikfest med fantastiske trafikkager bagt af forældre på 0. årgang. Vi siger mange tak! SIDE 4 MADKASSEN KRISTRUP SKOLE

5 Den store Forfatterspire-konkurrence 2011 Forfatterspirekonkurrencen Vinderne 4.årgang har skrevet løs på I år var emnerne: 1. Elevatormordet 2. Den skøreste weekend 3. På flugt 4. Den hemmelige dør 5. Rotter på slottet Her er to elever fra 4. årgang, som fortæller om det at skrive til en konkurrence. Mathias Victor Jeg syntes, at det har været meget spændende at være med i forfatterspirekonkurrencen. Vi har alle sammen arbejdet meget hårdt for at skive den bedste historie, som vi kunne. Jeg syntes, at det var meget øv, at vi kun måtte sende to historier ind, og det syntes Anne og Lene Skolen har abonnement på På er der mange muligheder for at blive en god læser. Her findes der forskellige spændende tekster, som et alternativ til de almindelige frilæsningsbøger. (vores dansk lærere) også. Hvis at Anne og Lene måtte bestemme, ville de sende alles ind. Jeg syntes, at de historier Anne og Lene endte med at vælge er meget gode, og jeg håber på, at de kommer meget langt. Det var lidt svært at skrive historierne, fordi at der var 5 overskrifter, vi måtte vælge i mellem, og det var det, der gjorde det meget besværligt Den primære målgruppe er elever i 2.-4 klasse, men elever på andre klassetrin kan også have stor glæde af websitet. at skrive historierne. Med venlig hilsen Sarah 4.klasse Teksterne udkommer på to niveauer let/svær, og eleverne kan hjemmefra bruge hjemmesiden - husk blot dit uni-login. Eleverne kan også få teksten læst op ved hjælp af CD-ord eller Skolebiblioteket Jeg syntes, at forfatterspirekonkurrencen var spændende. Vi har alle skrevet en god historie og kæmpet for at skrive den allerbedste historie. Vores lærere har valgt de to bedste historie, vi har skrevet. De to bedste historier, der er blevet skrevet, var to drenge, der havde skrevet. Det er jeg blevet lidt skuffet over, at det blev de to drenges historier i stedet. Men det kan jeg jo ikke lave om på. Men deres historier var alligevel også rigtig gode og spændende. Så jeg kan overhovedet ikke sige, hvem der har skrevet den bedste historie. Jeg syntes, at det var svært at finde på historien, jeg har skrevet, men det gik. Med venlig hilsen Camilla S. 4. klasse. KRISTRUP SKOLE MADKASSEN SIDE 5

6 Glade skoleelever fra Kenya sender en hilsen De siger tak for de brugte engelskbøger Børnene i Kenya blev glade for de mange udtjente engelskbøger, som Kristrup skole sendte af sted i juni måned. Hele 18 store sække fandt vej til en landsby i Kenya. Skolebøger, som vi i Danmark kasserer på grund af slitage og alderdom, er nu til gavn og glæde for skolebørn i Afrika. Carina Verup Simonsen fra hjælpeorganisationen Assist fortæller: Hej Mange tak for jeres støtte til Assist. Vi rejste i juli måned til Kenya, for at videregive engelskbøgerne og samtidig foretage en forundersøgelse af, hvor de kunne gøre mest gavn. Der er billeder af Gatagani pry. School, som modtog nogle af bøgerne. Skolen havde stort set ingen skolebøger, og midlerne var få. Skolen er ramt af tørke, da regntiden ikke er kommet to gange. På et år er elevantallet på skolen halveret. På trods af denne store modgang, har skolen og børnene håb. Bøgerne var til stor glæde for skolen. De resterende bøger vil blive brugt som skolebibliotek på skolerne, så snart det er muligt. Billederne er af børnene, skolebygningerne og et klasseværelse. Tak for jeres hjælp. Mvh. Carina Verup Simonsen

7 Besøg hos hospitalsklovnen Lulu hun balloner og trylleting. Vi fik et ballonsværd af hende, og de andre børn på stuen fik en ballonhund. Børnene syntes, at hun var rigtigt sjov. Vi fik saftevand, og Søren fik en kop kaffe. Patrich S og Nichlas fra 5. c kunne overbringe hospitalsklovnen overskuddet fra årets Kristrupløb på kr. Patrich S og Nichlas fortæller om mødet med hospitalsklovnen Lulu: Efter Kristrupløbet fik alle boderne tilsammen samlet bobs på en check, som vi selv har lavet med hjælp fra nogle af pigerne fra klassen, og hun fik også en buket blomster oveni. Det er Lulu, der kalder pengene for bobs, så det er hende vi har det fra. Skoleinspektøren Søren kørte os op på børneafdelingen på Randers hospital. Her skulle vi aflevere pengene til Lulu. Da vi kom derop, ringede de efter klovnen Lulu. Hun blev rigtigt glad og rørt. Der kom en fotograf fra hospitalet, som tog billeder til deres hjemmeside og til avisen. Lulu, hun sagde også, at hun var ked af, at hun ikke kunne komme sidste tirsdag, fordi hun var syg. Lulu var klædt i et klovnekostume, som var plettet med sorte prikker, og dragten var hvid. Hun havde også en hat på i samme design som tøjet. Hun havde en rød klovnenæse og en kokasse, som hun kalder det, inde i sin dragt. Her i havde Det var hyggeligt, at møde Lulu, og hun fortalte, at hun kunne komme på børneafdelingen og underholde et halvt år for de penge, som hun fik. Da vi hørte hende sige det, blev vi rigtig glade. Da vi skulle sige farvel, sagde hun tusind tak, og så sagde vi: Det var så lidt, men så sagde Lulu: Nej, det var ikke så lidt, det var rigtigt meget, men da vi var på vej ud råbte hun: Mange tak, og så kom vi til at råbe: Det var så lidt, og så råbte hun tilbage: Nej, det var ikke så lidt, og så grinede hun. Hilsen Patrich S og Nichlas 5.c KRISTRUP SKOLE MADKASSEN SIDE 7

8 Nye beboere i skolebiblioteket Der er nu flyttet to Gulørede terrapiner ind i skolens akva-terrarie på skolebiblioteket. Man skulle måske tro, at de tilhører dyre-familien, padder (f.eks. frøer). Men det gør de ikke. De er krybdyr (som f.eks. slanger, krokodiller). Den Gulørede terrapin er en sumpskildpadde fra Nord-amerika. Der er både en hun og en han i vores akva-terrarie, og de er lige gamle ca. 3 år. De kan blive ca. 40 år gamle. Hunnen er den største - sådan er det blandt sumpskildpadderne. Ud over, på størrelsen, kan man se det på halen, hvor hunnens er kortest og bredest - hannens er smallere og længere. Desuden har hannen længere klør på forbenene (til brug under parringsakten). De er som voksne mest kødspisere (fisk, orm, krebsdyr etc.), men er der kødmangel, så nøjes de med ugiftige planter. Den mest enkle måde, at bruge akva-terrariet på i undervisningen er, at tage udgangspunkt i elevernes nysgerrige og undrende spørgsmål, så er de jo motiverede for, at lære. Ofte er det også sådan, at spørgsmålene breder sig til andre områder, f.eks.: Hvad bruges planterne til? - eller hvordan trækker skildpadderne vejret? (lunger som os) - eller hvor bliver deres afføring af? John SIDE 8 MADKASSEN KRISTRUP SKOLE

9 MARKEDSDAG I SFO ANNO2011 I år var vejrguderne med os, så dagen kunne forløbe både ude og inde. Vi startede traditionen tro med dyrskue, hvor børnene fra 2. årgang havde deres kæledyr med. Herefter åbnede de forskellige boder, og man kunne købe sig et dejligt måltid mad. En rigtig hyggelig eftermiddag og aften. Overskuddet i år var på kr. Og traditionen tro går det til en fælles tur for hele indskolingen inden sommerferien. Vi vil gerne takke for alle de flotte kager og gaver til lotteriet. Og tusind tak for hjælpen på selve dagen. KÅS KRISTRUP SKOLE MADKASSEN SIDE 9

10 9. årgang i Berlin Fra den 5. til den 9. september var 9. årgang i Berlin. Selvom det meste af tiden gik med museumsbesøg, var der stadig plads til shopping og kortspil. Selve turen Mandag den 5. september hoppede hele niende årgang på en bus til Berlin. Efter en lang køretur ankom vi til Berlin. På vores første dag i Berlin udforskede vi kvarteret og fik lidt frihed til at gå på opdagelse. Tirsdagen gik med en rundvisning i byen og en tur på et af tre forskellige museer. Onsdag tog vi på Naturhistorisk museum og bagefter til et fængsel for det gamle hemmelige østtyske politis fanger. Politiet var kendt under navnet Stasi og var frygtet af befolkningen. På den fjerde dag havde vi orienteringsløb rundt i hele Berlin. Det endte med, at drengene fra C klassen løb af med sejren med alle spørgsmålene rigtigt besvaret. Fredag skulle vi hjem igen. Under busturen stoppede vi for at få en rundvisning i en Kz-lejr, før vi kørte mod grænsen for at købe lidt ind. Vi ankom til Randers sent hen på aftenen. En god tur Der var ingen tvivl om, at alle nød turen. Eftersom de tre 9. klasser lige var blevet slået sammen til to klasser, var turen en rigtig god måde for de to klasser at lære hinanden bedre at kende. Efter turen har mange af os snakket om, at det kunne være enormt dejligt at komme tilbage til Berlin. Asger og Frederik Orientering fra skolebiblioteket vedrørende taskebøger Eleverne har nu fået udleveret taskebøger for dette skoleår. Elever fra klasse har ligeledes fået udleveret en oversigt over de lånte bøger. Det er vigtigt, at eleverne kontrollerer, at der er overensstemmelse mellem oversigten og skoletaskens indhold. Udlånsoversigten kan også ses på elevwebben, som ligger på Elevintra og Skoleporten: www. kristrup-skole.dk se under bibliotek. Eleven skal blot bruge sit uni-login. Klik på lånerstatus. Endvidere beder vi eleverne om at skrive navn i bøgerne, så de ikke forbyttes internt i klassen. Skolens taskebøger skal bindes ind - de skal gerne kunne holde til mange udlån. Der findes en indbindingsvejledning på ElevIntra og ForældreIntra. I løbet af de næste par uger kommer der et lille indbindingstjek! Venlig hilsen, Skolebibliotekarerne SIDE 10 MADKASSEN KRISTRUP SKOLE

11 3. årgang på hyttetur til Grenå Strand Hele 3. årgang overnattede i skolens tidligere feriehjem Kristruplejren, som i gennem mange år (siden 1947) har dannet ramme om fantastiske oplevelser for skolens elever. Eleverne kunne her opleve: Stranden og heden, den store skov og de åbne vidder. I gamle tider kunne klasserne være heldige at få en tur til Kristruplejren hvert år en tilbagevendende begivenhed, som de elskede. I dag er det Grenå kommune, der ejer Kristruplejren. Efter hjemkomsten har 3. årgang skrevet om deres oplevelser i den elektroniske webavis på elevintra. Her er et par små artikler: Tudsen Vi fandt en stor tudse den var sød. Mig og mine venner fandt en stor tudse. Vi kaldte hende Kuageline. Hun var sød. Vi leged med hende. Det var skægt. Vi leged familie. Signe var mor og jeg var søster. Kasper var far og Angalina var søster. Vi leged og leged ind til aftensmaden. Det var sjovt at være i Grenå lejren. Men nogen fra vores klasse slap Kuageline fri. Vi var meget kede af det. Vi var nødt til at finde hende. Men vi ledte og vi ledte. Så skulle vi sove. Victoria 3. årgang Strand-billeder Vi var på stranden Vi lavede strand-billeder, det var sjovt. Jeg lavede en mus, et menneske og en krabbe. Man laver dem med sten, store og små sten, og der var flotte sten og grimme sten. Cille og Emma B lavede en blomst, en stjerne og en krabbe og de var pæne. Sandet var dejligt, men jeg gik ikke i bare tæer. Og der var muslinger og en rigtig pæn sten. Der var mange pæne sten, som jeg tog med på mit strand-billede. Det var rigtig sjovt og spændende. De alle sammen var pæne, men min var altså den pæneste, og det var hyggeligt. Sofie 3. årgang KRISTRUP SKOLE MADKASSEN SIDE 11

12 Tur til zoo i Aalborg Torsdag den 15. september tog 0. og 1. årgang til Zoo i Aalborg - alle vore lokaler skulle jo bruges i forbindelse med Folketingsvalget. Det blev en super tur i det dejlige efterårsvejr. Eleverne fik lært meget om de mange forskellige dyr. Boden Udvalg og priser Rosinpakke: Kanelknækbrød: Müslibar: Gifler: Frugt: Frugtstænger: Appelsin-/æblejuice: Flaskevand Gulerodsbolle: Frugt-yoghurt Pizza (bagt på spelt): Pølsehorn (i omegabrød): Youghurt m. müsli-topping: Sandwich: 2,-kr. 2,-kr. 3,-kr. 3,-kr. 4,-kr. 4,-kr. 5,-kr. 5,-kr. 6,-kr. 7,-kr. 10,-kr. 10,-kr. 10,-kr. 15,-kr. Der kan forekomme periodiske ændringer eller supplerende udvalg

SKOLEBLAD FOR KRISTRUP SKOLE NR.2 2013. Kristrup Skole

SKOLEBLAD FOR KRISTRUP SKOLE NR.2 2013. Kristrup Skole SKOLEBLAD FOR KRISTRUP SKOLE NR.2 2013 Kristrup Skole Madkassen: Skoleblad for Kristrup Skole Udkommer: 3 gange årligt Redaktion: Hanne Daugaard Nielsen Hanne.daugaard1@skolekom.dk Grafisk produktion:

Læs mere

SKOLEBLAD FOR KRISTRUP SKOLE NR.3 2008. Kristrup Skole ønsker elever, forældre og samarbejdspartnere glædelig jul og godt nytår

SKOLEBLAD FOR KRISTRUP SKOLE NR.3 2008. Kristrup Skole ønsker elever, forældre og samarbejdspartnere glædelig jul og godt nytår SKOLEBLAD FOR KRISTRUP SKOLE NR.3 2008 Kristrup Skole ønsker elever, forældre og samarbejdspartnere glædelig jul og godt nytår Madkassen Skoleblad for Kristrup skole Udkommer 4 gange årligt i 500 eksemplarer

Læs mere

SKOLEBLAD FOR KRISTRUP SKOLE NR.1 2013. Kristrup Skole

SKOLEBLAD FOR KRISTRUP SKOLE NR.1 2013. Kristrup Skole SKOLEBLAD FOR KRISTRUP SKOLE NR.1 2013 Kristrup Skole Madkassen: Skoleblad for Kristrup Skole Udkommer: 3 gange årligt Redaktion: Hanne Daugaard Nielsen Hanne.daugaard1@skolekom.dk Grafisk produktion:

Læs mere

SKOLEBLAD FOR KRISTRUP SKOLE NR.2 2009

SKOLEBLAD FOR KRISTRUP SKOLE NR.2 2009 SKOLEBLAD FOR KRISTRUP SKOLE NR.2 2009 Kære elever og forældre Madkassen Skoleblad for Kristrup skole Udkommer 4 gange årligt i 500 eksemplarer Redaktion: Hanne Daugaard hanne.daugaard1@skolekom.dk Lene

Læs mere

S K O L E B L A D F O R K R I S T R U P S K O L E N R. 1 2 0 1 5 Kristrup Skole

S K O L E B L A D F O R K R I S T R U P S K O L E N R. 1 2 0 1 5 Kristrup Skole S K O L E B L A D F O R K R I S T R U P S K O L E N R. 1 2 0 1 5 Kristrup Skole Madkassen: Skoleblad for Kristrup Skole Udkommer: 3 gange årligt Redaktion: Hanne Daugaard Nielsen Hanne.daugaard1@skolekom.dk

Læs mere

INDBLIK Viby Skole Vinter 40. årgang

INDBLIK Viby Skole Vinter 40. årgang INDBLIK Viby Skole Vinter 40. årgang Endeli g sne! Indhold Leder - af Kalle Kristensen s. 3 Novellekonkurrence s. 4 Forsikring af Lars Christensen s. 5 Vittighedskonkurrence s. 5 Nyt ansigt på skolen s.

Læs mere

Vesterkær Nyt. Nr. 4 JUNI 2008

Vesterkær Nyt. Nr. 4 JUNI 2008 Vesterkær Nyt Nr. 4 JUNI 2008 Vesterkærets Skole Opslagstavlen Ledelse og administration: Skoleleder: Torben Odgaard. Viceskoleinspektør: Tony Todberg. Fællesleder DUS: Kai Korsgaard. Tlf. 98 12 84 88.

Læs mere

Så skal vi gang igen!

Så skal vi gang igen! ildeskolenyt! Så skal vi gang igen! Velkommen tilbage fra Juleferie vi skal i gang med anden halvdel af skoleåret. December blev en travl og begivenhedsrig måned med mange positive oplevelser ikke mindst

Læs mere

Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri

Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri Skoleblad - Rosenvængets Skole - Viborg Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri Rosenknoppen side 1 Af Jane Hansen I denne uge er

Læs mere

Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H

Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H Nr. 2 2013 Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H Information Formandens ord 3 Område Nord 4 Siden sidst 5 Kimberskuet 5 Efterårets aktiviteter Gistrup 8 Storvorde 10 Åbent landbrug

Læs mere

en historie om børns forventninger til skolen

en historie om børns forventninger til skolen Jytte Sidelmann en historie om børns forventninger til skolen Udgivet af Danmarks Lærerforening i samarbejde med Gyldendal Kære Forældre Nu nærmer skolestarten sig for jeres barn, og forventningerne er

Læs mere

Munkekærskolen - Tjørnholmvej 10-2680 Solrød Strand - 56 18 26 00 munkekaerskolen@solrod.dk - www.munkekaer.dk

Munkekærskolen - Tjørnholmvej 10-2680 Solrød Strand - 56 18 26 00 munkekaerskolen@solrod.dk - www.munkekaer.dk Nr. 1-2006/2007 Oktober 2006 Munkekærskolen - Tjørnholmvej 10-2680 Solrød Strand - 56 18 26 00 munkekaerskolen@solrod.dk - www.munkekaer.dk 30. årgang Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand

Læs mere

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7 Højbladet INDHOLD Redaktørernes hjørne 2 Det første år, som den nye leder 3 At være klædt på 4 SFO i skolens C-fløj 6 Mellemtrinnets hustur 7 Skolebestyrelsen har travlt 8 Kunst på mellemtrinnet 9 Trafik

Læs mere

MOSEBRYG. Nr. 63 December 2008. I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Julenummer

MOSEBRYG. Nr. 63 December 2008. I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Julenummer MOSEBRYG Julenummer I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår Nr. 63 December 2008 Indhold Lederartikel... Side 3 Skolelæge i Favrskov Kommune... Side 4 Vicerens klumme... Side 5 SFO-Bølgen...

Læs mere

Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg!

Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg! Artikel fra Nyhedskilden uge 25 2009 Ferie...! Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg! Team C er på Ahl Hage i dejligt vejr,

Læs mere

Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole,

Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole, Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole, Der var Idre Fjäll, vikingeuge i indskolingen, avisproduktion i 7. og 8. klasse, 9. klasse i Barcelona. idrætsdage og meget, meget mere.

Læs mere

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune Bamse Polle i 3. klasse Personer Polle Noller Sigurd Søren Lasse Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på ideer til den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og er støttet af

Læs mere

KONTAKT. Nyt fra ledelse og bestyrelse Teambuilding på 9. årg. Skolernes motionsdag De hemmelige kunstnere Venskabsklasser.

KONTAKT. Nyt fra ledelse og bestyrelse Teambuilding på 9. årg. Skolernes motionsdag De hemmelige kunstnere Venskabsklasser. Nr. 2 37. årg. 27. oktober 2006 Bording Skole Solsortevej 7441 Bording KONTAKT Byggeriet skrider frem Medaljer til vinderne i motionsløbet Ny legeplads Indhold: Nyt fra ledelse og bestyrelse Teambuilding

Læs mere

Sådan kom vi igang S.12

Sådan kom vi igang S.12 ipad PÅ SKOLEN BYHAVEPROJEKT RECEPTION MELLEMTRIN Forsøg i gang med ipad S. 11 Sådan kom vi igang S.12 Karen fra Stenvad gik på efterløn S.15 Nyt fra mellemtrinnet S.21 Vi har også besøgt bedemanden Orla,

Læs mere

http://www.skovvangskolen.dk/skoleblad0012/december.htm 1 af 14 10-08-2007 14:51 Bachs side

http://www.skovvangskolen.dk/skoleblad0012/december.htm 1 af 14 10-08-2007 14:51 Bachs side 1 af 14 10-08-2007 14:51 Bachs side 2 af 14 10-08-2007 14:51 Dette arbejde er for hele lærergruppen og ledes også af DPU. Lærernes videreuddannelse. Målet er at inddrage den praktisk musiske dimension

Læs mere

Velkommen til Hadbjerg skoles Skoleblad for skoleåret 2008-09.

Velkommen til Hadbjerg skoles Skoleblad for skoleåret 2008-09. Velkommen til Hadbjerg skoles Skoleblad for skoleåret 2008-09. Det er nu over 30 år siden at skolens første skoleblad udkom. Siden dengang er skolebladet udkommet hvert eneste år. Indhold Side I starten

Læs mere

KONTAKT. Indhold: Nr. 6 37. årg. 15. juni 2007. Bording Skole Solsortevej 7441 Bording. Store badedag. Skr. eksamen. Billeder fra TCP 2007

KONTAKT. Indhold: Nr. 6 37. årg. 15. juni 2007. Bording Skole Solsortevej 7441 Bording. Store badedag. Skr. eksamen. Billeder fra TCP 2007 Nr. 6 37. årg. 15. juni 2007 Bording Skole Solsortevej 7441 Bording KONTAKT Skr. eksamen Billeder fra TCP 2007 Store badedag Indhold: Nyt fra ledelse og skolebestyrelse Kanotur og 5.b s lejrtur Velkommen

Læs mere

4. årgang juni 2015. Udendørs undervisning. Eksamenstid Nyt om kommende skoleår

4. årgang juni 2015. Udendørs undervisning. Eksamenstid Nyt om kommende skoleår 4. årgang juni 2015 Udendørs undervisning Eksamenstid Nyt om kommende skoleår Skolelederens spalte Hannæsskolens skoleår nærmer sig sin afslutning, og vi er i fuld gang med planlægningen af det kommende.

Læs mere

Nr. 52 marts 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole

Nr. 52 marts 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole Skolebladet Gårslev Skole 2 Indholdsfortegnelse Redaktion... side 4 Nyt fra skolelederen... side 5 Skolebestyrelsen... side 8 Svalebo... side 13 Førskolegruppen... side 18 Kristina og Anja i Klubben...

Læs mere

Nr. 1-2009/2010 Oktober 2009 33. årgang

Nr. 1-2009/2010 Oktober 2009 33. årgang Munkekærskolens skoleblad... Nr. 1-2009/2010 Oktober 2009 33. årgang Navn... Jorden Alder... 4.600.000.000 år Masse... 5.976.000.000.000.000.000.000.000 kg Måner... 1 Overflade... 510.000.000 km 2 (29%

Læs mere

MØLLEN OKTOBER 2009. Alle børn cykler - også 5.a. Kontaktblad for Dybbøl-Skolen www.dybbol-skolen.dk

MØLLEN OKTOBER 2009. Alle børn cykler - også 5.a. Kontaktblad for Dybbøl-Skolen www.dybbol-skolen.dk MØLLEN Kontaktblad for Dybbøl-Skolen www.dybbol-skolen.dk Alle børn cykler - også 5.a Læs artiklen side 9 om 452 cyklende elever fra Dybbøl-Skolen OKTOBER 2009 LÆS BLADET OG FÅ SVAR PÅ BL.A.: Skal eleverne

Læs mere

Juni 2008 NR. 3 Det var igen i år en REN

Juni 2008 NR. 3 Det var igen i år en REN Juni 2008 NR. 3 Det var igen i år en REN fornøjelse at se eleverne fra 9.a og 9.b fejre sidste skoledag. Efter fælles morgenmad samt de traditionelle karameller og barberskum, var der rigtig god underholdning

Læs mere

Juni 2010. Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr.

Juni 2010. Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr. Juni 2010 Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr. Kære læsere. Med fjerde nummer af Rundologien - juni 2010 er skoleåret ved at nærme sig afslutningen. Det har været et virkeligt godt år for Rundhøjskolen,

Læs mere

D I A L O G. Årsskrift 2008

D I A L O G. Årsskrift 2008 O Årsskrift 2008 Kære forældre og elever... Himlen er blå, og solen skinner på børnene, der leger i skolegården - skoleåret 2007 / 2008 er ved at være slut og sommerferien vinker forude. Sidste skoledag

Læs mere

Ferien nærmer sig! Kildeskolenyt! vender tilbage den 1. september

Ferien nærmer sig! Kildeskolenyt! vender tilbage den 1. september Kildeskolenyt! 4 Ferien nærmer sig! Eleverne i 9. og 10. klasse er færdige med de skriftlige eksamener, og de undervises nu dagligt for at forberede dem bedst muligt til den mundtlige del. De har alle

Læs mere