MAGASINETS FOTOKONKURRENCE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAGASINETS FOTOKONKURRENCE"

Transkript

1

2 JAM BO REEN l CANADA Canadiske spejdere har travlt med forberedelserne til jamboreen. Netop i disse dage, hvor Spejdernes Magasin udkommer, er jamboreen i Canada åbnet. I næste m vil du kunne læse om de danske deltageres rejse derover. Du kan måske høre nyt derovre fra ved at lytte til»canadas danske stemme«, som lørdag og søndag sender kl på 16,84 m og 19,58 m.»canadas danske stemme«vil besøge jamboreen og bringe reportager og interviews fra den danske lejr, idet der vil blive oprettet studier på lejrpladsen. Der er 10 underlejre- sup-camps - i selve lejren. Hver sup-camp består af ca spejdere og bliver administreret af førere fra Canada. Hver sup-camp har sin egen organisation, såsom religiøs tjeneste, registrering, program, udstillinger, information, første hjælp, sanitet og hygiejne,»public relations«- og hittegods. Rigtig lejrsport bliver der ikke meget af, da al madlavning ska' foregå over særlige apparater, o~; eneste tilladte brænde er trækul. Niagara 11>

3 V ær med til at værne NATUREN h En skovrider har haft grund til at være utilfreds - og det endda på nogle spejdere, som ellers gerne skulle have ord for at færdes ordentligt i skovene. Men I vil også forstå skovriderens utilfredshed, når I nu hører om årsagen dertil. På sin daglige vandring i sin skov fandt skovrideren en dag en.eddel fæstnet til et træ. Han så naturligvis efter, hvad det var, og det viste sig at være en melding fra en øvelse afholdt af spejdere. På meldingen stod fortalt, hvor næste melding skulle findes. Vor skovrider tog meldingen med sig, og nærmest for en ordens skyld gik han videre til det sted, hvor den næste melding var opgivet at skulle være. Han havde oprigtig talt ikke ventet at finde nogen melding, så I forstår, at hans skuffelse var stor, da ikke alene denne melding, men alle de øvrige, der havde været benyttet til spejderøvelsen, endnu alt for pænt var på deres plads. Skovrideren, der på denne måde kom øvelsen igennem kunne naturligvis ikke have samme begejstring for Øvelsen, som en spejdertrop sidste søndag havde haft. Nu forstår du skovriderens utilfredshed - ikke sandt? Naturligvis var det helt forkert, at denne trop ikke havde indsamlet alle meldinger efter endt øvelse, og du og jeg ser ingen undskylning for, at det ikke var gjort; men derfor kan vi godt minde hinanden om, at enhver melding, der bruges på en tur eller øvelse, skal være mærket med patruljens eller troppens navn samt dato for afholdelse af øvelsen, og endelig det meget vigtige, at alle meldlnger indsamles efter endt tur eller øvelse. Dette må være en regel uden undtagelser!»madpapir og æggeskaller, pynter ej i skovens haller.... «. Nej, det gør de ikke, og derfor skal vi også sørge for at fjerne det. Er der opsat papirkurve, bruges de naturligvis. Er du i lejr, brænder du papir, og hvad der ellers er muligt at brænde, alt andet affald går i affaldshullet. Det skal være gravet så dybt, at du ved tildækningen af affaldshullet kan komme jord på i en dybde af 1/z meter. Bliver det til mindre, så er der meget stor risiko for, at et eller andet dyr vil kunne lugte sig frem til affaldshullet og grave det op, når I har forladt jeres lejrplads. Sker det, så er det galt fat med jeres lejrsport, og I må forbedre jer på det punkt. Desværre ser vi for ofte _,_ og navnlig efter søndage - at det flyder med papir og flasker i vore skove. Ser I det, så vær ikke bange for at gøre en good-turn ved at rense en sådan plads. En patrulje- eller tropstur kan udmærket afsluttes ved, at I i samlet flok sætter jer det mål at rense et bestemt skovområde. Det er en god måde at sige tak på! Baden- Powell sagde iøvrigt, at når man forlod en lejrplads, så måtte man kun efterlade sig to ting. Den første er >)ingenting«, den anden sin tak. Skotte. MAGASINETS FOTOKONKURRENCE Tag chanchen og vær med Den 7. september er sidste frist for indsendelse af billeder til Spejdernes Magasins store fotokonkurrence, så du kan endnu nå at indsende dine bedste billeder. De fire grupper er: l. Instruktive billeder. 2. Situationsbilleder fra ture og lejre. 3. Landskabsbilleder. 4. Lejrbålsbilleder. Læs i majnummeret af Spejdernes Magasin om de gode præmier. 123

4 8. L ' l Vi hygger DRAGER Dragesæsonen står for døren Mal dragerne i patruljefarver eller med tegn og med symboler Bemærk! Kom aldrig i nærheden af lysledninger Hvilken pall'ulje byggel' den smal'lesle dl'age? Læs denne artikel, der sætter dig i gang med dragebygning

5 DRAGER Når sommer- og efterårsblæsten farer hen over landet, så er der mange, der kaster sig over dragesporten, ja, netop dragesporten, for drevet rigtig er det mere end leg. LIDT HISTORISK... For over 2000 år siden var dragen kendt hos grækerne og kineserne og også hos japanerne er dragebygning gennem tiderne blevet en virkelig kunst. Uden for Tokyo og Nagasaki har man hvert år på visse festdage konkurrencer med drager, som måler op til 20 meter i tværsnit, og som vejer så meget som 2200 kg. Så det er ikke så mærkeligt, at der må en 150 nand til for at få en sådan basse i luften. Japanske købmænd bruger sommetider drager til at reklamere med. Allerede i året 1749 målte en engelsk forsker temperaturen i forskellige luftlag ved hjælp af en drage. Amerikaneren Benjamin Franklin, som du jo nok har hørt noget om,»samlede elektricitet«fra et skydække ved hjælp af en drage. Det skete 1752 i Bhi.ladelphia - men lad være med at efterligne ham, for det forsøg havde nær berøvet ham livet. Baden-Powell konstruerede en tandemdrage til militære observationer. Den var så stærk, at den kunne hæve sig i luften med en mand om bord. HØjderekorden for en sådan dragetype er omkring 90 meter. Tænk dig at dingle 90 meter oppe i luften under en drage! Under den sidste verdenskrig brugte englænderne nogle gummibåde med r.adioudrustning, hvor antennen blev båret oppe af en drage. Den noterede højderekord er på 9740 meter og er sket i forbindelse med meteorologiske observationer. Du kan jo prøve, om du kan slå den rekord! DRAGESPORTEN FORLØBER FOR DEN MODERNE FLYVNING I sin bog:»jeg fløj «, skriver Ellehammer om, hvad legen med drager førte til for hans vedkommende. Han fortæller:»der var dog en ting, der mere end nogen anden kom til at betyde noget for mig senere hen, det var legen med drager. Når vinden blæste kraftigt op over engene, drog vi med kæmpemæssige drager, byggede af gamle møllesejl Og vi drenge konkurrerede meget hårdt indbyrdes om, hvis drage kunne bære de tungeste byrder. Konkurrence giver opfindsomhed, og vi blev til slut store drageeksperter. Vi nåede endog så vidt, at dragerne kunne bære os selv, når vinden var stærk nok dertil.«hvordan BYGGER VI EN DRAGE? For at få en drage, der kan stige højt, må vi bygge en drage, der vejer mindst muligt i forhold til overfladen. Den må dog ikke blive for spinkel, for så kan den ikke modstå vindens tryk. Spidsdragen er den mest enkle. Den består af skelettet, snore og overtræk. Skelettet laves først, idet vi anvender to lister, 1% cm i tværsnit, eller knastfri rundstokke eller spanskrør. Stavene, langstaven og tværstaven, bindes sammen eller evt. limes - ikke sømmes - således at langstaven skal være en trediedel længere end tværstaven. Afstanden fra dragens spids og ned til krydsningspunktet skal være en trediedel af dragens længde. Inden overtrækket sættes på, bindes en tynd, men stærk snor fra spids til spids. Overtrækket kan være af silke eller tyndt, vindtæt stof - papir kan også anvendes. Det skal i så fald være stærkt karduspapir. Overtrækket limes på, hvorefter stillesnoren anbringes på langstaven. Se tegning. På stillesnoren anbringes løbesnoren. Denne bindes på, så den kan forskydes, og på den måde bliver man i stand til at give dragen den rette vinkel. Dragen forsynes med en hale, der er ca. 8 gange dragens længde. Den er nødvendig, for at dragen ikke vælter fra side til side, når den er i luften. Til hale kan bruges en almindelig snor med en metalkugle i enden, men det ser nok så festligt ud med nogle papirstrimler eller glinsende staniolpapir. Bygget rigtigt skulle sådan en drage kunne stige over 300 meter. Hertil skal bruges en snorlængde på ca. l km. Da snoren ikke må veje for meget, men samtidig skal være stærk på grund af vindtrykket, vil det være bedst med en snor af fiskegarn. Når du starter, skal du have rullet en 25 m snor ud, og den skal være strakt mellem de to, der sætter dragen op. Og du starter naturligvis i modvind! Vi glæder os til at høre fra dig, hvis du får lavet en smart drage og får den højt til vejrs. (Delvis fra Scouten). DRAGEKONKURRENCE Læs nærmere på side 134 om en dragekonkurrence, hvori alle patruljer kan deltage. 125

6 [/;y, u a /'ou:lv rk.>r ; :...:.:vflwf,j(,/ t0.jf, t,/ ;d /;/,ko.; r>,u((;- o nåle med diamanter, indfældet på et fløjelsbånd, som han med megen artighed hængte om skulderen på Hds. Majestæt. Dansen fortsattes derefter, men pludselig mærkedes en del uro, ligesom musikken brat standsede op. Det viste sig nu, at dronningens diamantnåle var forsv.undne på en mystisk måde cg ikke til at finde. ft ~ /.. ; (,? /~ ~, r;- /;",7,~ //; ;: /./,,/fdty;/r JeU:r ~~'/~ /a.,.n _. 1/;1/f' ~ /,; 1.~ ~Ji-,-; "' rh/-?u? EFTERFORSKNINGEN BEGYNDER Kaptajn de Treville beordrede sine musketerer til at deltage i opklaringen af mysteriet og gav dem besked om, at møde næste dag på Concordepladsen for nærmere ordre. Ligesom man havde et spor at gå efter, havde man også sine formodninger om, at en vis høj, gejstlig herre ikke kunne siges fri for at have en finger med i spillet Fra Concordepladsen sattes kursen om lørdagen mod Fontainebleau ( Sandhol t), hvorfra den egentlige efterforskning udgik. Efter at have modtaget nærmere meddelelse sendtes musketerkompag- DE TRE MUSKETERER Dagene gled ensformigt hen for kaptajn Treville's musketerer indtil der den 7. april til førerne for de enkelte kompagnier indløb en elegant indbydelse fra Hans Majestæt, Kong Ludvig den 13's hofmaskallat til samtlige musketerer om at give møde fredag den 15. april i Salle»Jardin des Roses«på le Hotel de Ville i Amiens, hvor byen denne aften gav en stor fest, og ved hvilken lejlighed Deres Majestæter ville komme til stede. Den nævnte dags aften mødte man frem i stiveste galla med spændesko og vajende fjer i hatten. Hoffets og bourgeoisiets damer var i grande toilette, og der rådede en festlig stemning, så alt tegnede til en stilfuld aften. Musikken spillede snart op til dans, hvorfter de mange musketerer inklinerede for deres damer og valsede ud på det bonede gulv. Ud på aftenen meldte hornfan- 126 Følg med Dick på det spændende Set. Georgsløb FOTO: KNUD HOLLENBO farer Deres Majestæters komme, og medens man ærbødigt bukkede og nejede, skred Kongen og Dronningen ledsaget af deres følge. blandt hvilket sås Hans Eminence. kardinal Richelieu, frem gennem salen og op til den kongelige tribune, hvor de tog plads. Borgmesteren, Monsieur Pierre Lacroix, bød majestæterne velkommen og overrakte dronning Anna et pragtfuldt smykke bestående af 34 guldnierne ud i terrænet, hvor mørket efterhånden udviskede konturerne. P å det store højdedrag, der som en udløber fra Ardennerne skyder sig frem mod nord, ligger Moulin Trente. Den kan ved dag ses langt ud i landskabet, men nu var det mørkt, og dens sorte silhouet opdagedes derfor først, når man stod foran den. Alt var tilsyneladende stille her, dog hørtes af og til ligesom en svag puslen inde i møllebygningen. Var det mon møllersvenden, der var påfærde endnu, eller blot musene, der rumsterede, man så jo intet lys? Man søgte indenfor, og der bag melsækkene tittede et forslagent musketerfjæs frem. Det var Porthos, og han havde gode oplysninger at kunne give. PASPORET Lidt syd for Moulin Trente ligger det gamle Slot Chambord (Østrup-

7 gård), som tilhører Hs. Eminence Kardinalen. Han selv sad den samme aften i et af gemakkerne på slottet sammen med slotsfogden, Armand D'Hiver og en officer i garderkorpset, Robert Cahussac. Alt medens kardinalen med slet dulgt fryd talte om det puds, han havde spillet dronningen ved at rane de kostbare diamantnåle, nød de tilstedeværende et tarveligt måltid bestående af franske pølser og kaffe. Inde i værelset ved siden af befandt sig et antikt chatol, hvori han havde gemt de ædle stene; dog ikke dem alle, thi kardinalen, der noksom var bekendt for sin snuhed, havde taget alle muligheder i betragtning og derfor anbragt de resterende andet steds, dog herom hører vi nok nærmere senere. DIAMANTERNE FINDES løvrigt var slottet omgivet af en dyb, vandfyldt grav, ligesom det var mandstærkt besat af gardister, der årvågent gav agt på hver mistænkelig lyd. Men musketererne var også snedige; de fandt trods alt vej lige op til slottets mure, hvor et lille åbent vindue ned til de skumle kældere stod åbent Man klemte sig gennem den smalle åbning, gennem spindelvæv og over snegleslim, henover fugtigt sten- Fra festen i Salle ))Jardin des Rosest< på le HGtel de Ville. ueres Wlajfstæter Kongen og Dronningen overværer ballet. Bagest i midten ses hs. eminence, kardinal RicheEeu. gulv, og sneg sig lydløst op i det overliggende stokværk. Det var et farligt foretagende, blev man pågrebet, var bolt og jern i fangehullet vis. Men det gik godt; medens kardinalen dyppede sine pølser i den krasse sennep, forsvandt de funklende diamanter ud af Hs. Eminences chatol. Kardinalens gardister og hjælpere sværmede også omkring ude i terrænet. Man måtte fare forsigtigt frem for ikke at falde i hænderne på disse Eminencens håndlangere, der havde ordre til at antaste, hvem de traf på. I Meung kom Aramis, en musketer, i klammeri med gardister, der overfaldt ham og gav ham flere kårdestik, hvorpå de fjernede sig og lod ham såret og hjælpeløs tilbage, indti.l musketerkompagnierne fandt og forbandt ham. Musketerer ved slottet Chambord efter lykkeligt at have listet sig ind på slottet og bemægtiget sig diamantnåleue. løvrigt den vindende patrulje,,>moseuglet"ne((, fra 3. Odense trop. EN HEMMELIGHED OPSNAPPES En karosse rullede hin aften henad vejen, der fra Karmeliterklostret fører sydpå gennem de store skove ved Bois Tracy. De raske heste travede muntert fremad med den lette vogn, i hvis indre man, ved det svage lys fra lygterne, skimtede to personer. I udkanten af skoven lå et lille hus; her standsede karossen, og de to personer steg ud. Idet de gik ind i huset faldt lyset fra lygten indenfor henover deres skikkelser, og man genkendte med forundring kardinalens mest betroede mand, de Rochefort, og Mylady. Musketererne, der skjult havde overværet denne scene, sneg sig forsigtigt efter parret, som imidlertid havde begivet sig op i et 127

8 værelse ovenpå. Til held for musketererne var der ingen i det nederste værelse, men af frygt for at blive pågrebet, turde man ikke liste sig ovenpå, hvor der sikkert blev drøftet hemmeligheder, som det var godt at vide besked med. Noget mismodig tog man foreløbig plads ved kaminen, indtil der pludselig lød svage stemmer ned gennem skorstensrøret. Med tilbageholdt åndedræt lyttedes der til den samtale, der førtes ovenpå, og af hvilken det fremgik, at kardinalen havde efterladt nærmere ordre ved de store høje i skoven ved Douaix. Så blev der stille en stund, hvorefter man hørte trappen knage af de Rochefort's fodtrin. Men da var musketererne uset forsvundne ud i mørket. Douaix er en samling huse, der ligger på et højdedrag, hvis kuppel delvis er kronet med højskov. På det højeste punkt findes nogle stenprydede oldtidsgrave, hvortil er knyttet nogle mystiske sagn, der gør, at menigmand ikke gerne kommer her ved nattetid. MYSTISK PROCESSION Midnatsklokken havde just slået sine tolv rungende slag i den nærliggende landsby Verneuil, da det raslede i underskoven, hvor flere musketerer nu kom tilsyne i buskene, idet de spejdede spændt i den retning, hvor der pludselig viste sig lys, der langsomt nærmede sig. Frem gennem skoven skred seks kutteklædte og fakkelbærende munke med hætter over hovedet. Imellem sig bar de en kiste, idet de samtidig mumlede en sang, der lød som en mellemting mellem Chopin's sørgemarch og pramdragernes sang fra Volga. Forrest gik en abbed med en opslået bønnebog, ud fra hvilken der gled et papir til jorden, hvad der ikke bemærkedes af denne gejstlige skare. Da processionen var draget forbi, fik musketererne travlt med at studere det tabte papir, der viste sig at være en egenhændig skrivelse fra Hs. Eminence. Den indeholdt oplysninger af værdi for den fortsatte eftersøgning. Athos, der var tilstede her, beordrede nu musketererne til at begive sig til la Rochelle (Stensgaard) for natkvarter. 128 De tre musketerer EFTERSØGNINGEN FORTSÆTTES Alt tidlig den næste morgen drog man videre, og takket være det af abbeden tabte brev fra kardinalen, havde man et godt spor at gå efter. Vejen lagdes over Verdun, hvor man stødte på en del kardinalgardister, som sikkert var udsendt for at hindre musketererne i at komme videre frem. Det kom til en større bataille, som dog endte med, at gardisterne måtte fortrække. I den lille by, Douville, ligger kroen»columbier Rouge«. Her træffer vi den samme dags formiddag en del gardister forsamlede omkring et bord, hvor raflebægeret flittigt intonerer sin ejendommelige lyd. Alt medens terningkastene vurderes, pokuleres der hyppigt med tinkrusene, som den trivelige og gemytlige krovært, Monsieur Lappebie, sørger for stadig er fyldte med det mørke fluidum, der er særegent for det departement, hvortil Douville hører. Værten vimser til stadighed om mellem bordene, idet han kaster stjålne blikke til et afsides bord, hvor nogle personer sidder i dæmpet samtale. Ser vi nærmere til, opdager vi i selskabet en gejstlig herre, i hvem man genkender Hs. Eminence, kardinal Richelieu, der just i den tidlige morgenstund er kommet h ertil. På bordet foran ham ligger de resterende diamantnåle og glimrer i det svage lys, der råder i krostuen. Men udenfor krostuen lurer musketererne, der har fået færten af, hvor diamanterne opbevares. Ved hjælp af nogle gardistuniformer, der hænger i forstuen, forklæder man sig og træder ind i skænkestuen, idet man med en brovtende stemme forlanger forfriskninger. KUPPET LYKKES Hs. Eminence var så optaget af sin samtale, at han ikke bemærkede meget af, hvad der skete rundt om ham og at ivrige fingre behændigt tilegnede de skønne nåle. Efter det vellykkede kujp søgte musketererne hurtigt bort fra kroen, og standsede først op i Abbeyville, hvor der ved hjælp af en optisk telegraf indløb en besked om at begive sig til Nazair (Hvedholm), hvor Porthos ventede dem. Ved ankomsten hertil forklarede han dem, at smykkeskrinet, som diamantnålene havde ligget i hin aften ved overrækkelsen i Amiens, nu var fundet kastet i en sø tæt her ved Na?air. Samtidig fik musketererne oplysning om, at kardinalen havde spærret alle veje ind til Paris (Fåborg), hvorfor det tilrådedes at søge ud til kysten, til Boulogne sur Mer, for derfra mulig pr. båd at nå ind til den store by. EN SIDSTE findring Da kardinalen, efter at diamanterne var frataget ham, for enhver pris ville forhindre, at musketererne nåede frem til majestæterne med disse, havde han givet ordre til, at gaderne i Paris skulle være spækket med gardister, for om mulig at kunne erhverve smykkerne igen. Det kom derfor til adskillige skærmydsler, inden det lykkedes for de fleste musketerer at nå frem til Louvre (Restaurant»Klinten«), hvor majestæterne sad i spejlgemakket på fløjelsbetrukne stole og i spænding ventede på at høre nyt om guldnålene. Dette var beretningen om 5. Odense trops Set. GeorgslØb Vil man høre mere, bedes man skrive til hofmarskallen, Monsieur Henri Bassompierre, som uden opfordring meddeler, at afslutningen på løbet fandt sted ved et fælles kaffebord i Gobelinsalen, og under hvilket resultatet af løbet blev bekendtgjort og præmierne uddelt. Nr. l blev»moseuglerne«, 3. Odense trop (155 p.), nr. 2»Rævene«, 10. Odense trop (144 p.) og nr. 3»Hjortene<<, l. Odense trop (142 p.). Dick.

9 SPEJDER HUMØR Lidt sjov om spaden Denne er en dims, som består af et skaft, der som regel er flækket, og en bulet blikplade. Hvis skaftet af en eller anden grund endnu ikke er flækket, bør man starte en patruljekonkurrence gående ud på at se, hvem der med et enkelt hug kan flække skaftet på langs helt ned til pladen. Det er næsten som at slå katten af tønden, men meget mere morsom og underholdende. Når spaden så har været brugt til denne lille juleleg, har man jo rig lejlighed til at Øve sig i taklinger, idet man bør anskaffe sig en 2 cm tyk stålwire og vikle om skaftet, hvorved dette får et dekorativt udseende samt bliver mere holdbart. Hvis spadebladet endnu ikke er bulet på alle leder og kanter, kan man banke et par små spejdere oven i hovedet med det, skulle det mod forventning ikke hjælpe, må man ty til skovmændenes hoveder. For at slippe for det griseri, det er at male skaftet, kan man bruge dette som ildrager, hvorved det får en smuk og holdbar sort farve, som ydermere, hvis farvningen udføres rigtigt, går gennem hele skaftet. Der kan opnås en ganske fortræffelig øvelse i at kaste med spade. Dette giver ganske vist spaden visse tilbøjeligheder til at tabe enten hovedet eller skaftet, men hvad gør det, så er der jo det mindre at slæbe på for en træt spejder. Husk blot: tab endelig ikke selv hovedet og begynd at grave med spaden, for det har den bestemt ikke godt af. Husk, en spade har langt fra godt af at blive renset. Det gælder nemlig om at få så meget jord som muligt til at hænge på spaden, når den skal lægges væk til næste tur. Man kan f. eks. bruge spaden som neglerenser, hvilket giver et godt grundlag for at spejle æg på den, da man i så fald kan spare lidt på fedtelsen, og varmen vil også holde sig længere i metallet. Formand for den 21. kommission til udbredelse af den almene spade-kundskab. (3. Ø.) (Boys Life) \ Mon ikke det er pa tide at bryde lejren Skipper? (Thc Scouter) 129

10 SØ SPE sejler Ise/ Læs Gunnar Hanse om årets stol Der gøres klar til dagens sejlads. (Foto: K. E. Petersen) Læser du nogensinde aviser? Hvis du gør, vil du måske have fundet ovenstående overskrift i et af de københavnske blade - og hvad ligger der så bag den overskrift? Jo, en lørdag-søndag her i sommerferiens begyndelse kunne folk langs Sjællands kyster se en række sprydriggede både - Ålborgjoller - stævne mod Isefjordens munding ved Hundested og Rørvig, hvor de mødte andre af søspejdernes joller, som alle holdt kurs mod det samme mål - bugten ved Kongsøre, hvor alle søspejdere fra hele landet skulle mødes for dels at prøve styrke i de almindelige lejrkonkurrencer, 130 Den store indgangsportal rejses (Foto: Fritz Lerche) som findes blandt alle spejdere, og dels skulle de kappes i sejlads og roning. Mange kom som sagt sejlende, idet de lagde deres sommertogt om ad denne korpslejr, men nogle kom over land, for ellers kunne de slet ikke nå frem til lejren i tide. Lejren rejses I løjbet af mandagen rejstes det ene telt ved siden af det andet i»sandskredet<<. Snorlige lejrgader, som alle mundede ud i paradepladsen med signalmasten, hvor søspejdernes hvide stander med det blå anker med liljen gled til tops for at veje over lejren hele perioden. Under nokken Dannebrog - og talrige mangefarvede signalflag gled skiftevis op og haledes ned, alle med hver sin betydning. Fra alle teltene er der udsigt ned over stranden, hvor ca. 30 ålborgjoller ligger og vugger blidt for deres fortøjninger - og videre ud over Isefjorden med OrØ som grænse for Øjet. Længere borte langs stranden opbygges i løbet af mandagen den ene bålplads ved siden af den anden - hver patrulje sin. Først og fremmest ildstedet - kogerender og jægerild - et par patruljer laver de fineste gammelmandsildsteder - næsten alle lavede brændeskjul - (de der ikke gjorde det kom senere til at fortryde det bittert!!!) - affaldshul var der selvfølgelig ved alle patruljer, men også grydestativ, spisebord, tallerkenrække, og mange andre lejrarbejder så dagens lys, for ikke alene skulle standlejren være god og nyttig, der var jo også spørgsmå- let om at blive placeret i konkurrencen. Lejren åbnes Ind imellem den første parade med søspejderlederen Fritz Lerche i spidsen for staben, der i de kommende dage sørgede for, at vi fik en»knippel«lejr Her er et glimt ud o - og så var pludselig den første dag til ende. Egon blæste retræten og en halv time efter var vi alle til køjs, og der var ro i lejren. Kun i stabens telt brændte der lys længe efter; meget var der at planlægge til næste dag, selv om det store arbejde var blevet gjort i forvejen --og af og til blændede en lommelygte pludselig op i mørket, når vagtpatruljen på sin ensomme vandring inspicerede om bådene lå, som de skulle, og ingen søspejder gik i søvne. En dag i lejren I en spejderlejr skal man vækkes af et signalhorns toner, og næste morgen tumlede vi søvndrukne ud af teltene i badebukser, da reveillen lød - alle tog sig en dukkert i bølgerne - bålene begyndte at ryge på kogepladserne - havregrøden og thevandet kom over - teltene blev udluftet - soveposerne lagt til solning - morgenskafning - teltorden - lejrchefen Frank fløjter

11 DERNE orden tynd levende beretning søspejderlejr den dejlige lejrplads (Foto: Fritz Lerchc) til flagparade reglementeret uniform - morgensalme - flaget sættes -»Der er ingenting, der maner... <<. Frank og Erik kommer med dagens planer - dagsbefalingen er slået op derhenne ved ege- træerne -lejrinspektion alle patruljer»up to standard«får det lille blå flag anbragt ved forbardunen. Resten af formiddagen: Fri sejlads. Af med fodtøjet, de korte bukser smøges op - springet i land tages med ud, og der hales ind på ankeret, så stævnen kommer op i vinden, op med storsejlet, fokken, flaget. Klar ved krogen, hal ind - så sejler vi - fald af til styrbord, bak fokken - tyve, tredive joller stryger ud over Isefjordens solglitrende vande, mens patruljens medlemmer har travlt med at klare op. Der skal være kapsejlads i eftermiddag, mon vi kan klare den - får vi lov til at sætte toppen? - nej, ikke alle joller har topsejl med -hvem kommer der? Nå, det er BØgeblad og Jørgen, der skal ud at lægge bøjerne ud til kapsejladsen - så må vi ind at skaffe - klar vende - klar er - skumsprøjt om båden - lad gå krog - Per og Svend bliver om bord og klarer op - vi andre går i land og smører klemmer - der stilles kl. 14. Kapsejlads Kapsejlads - alle patruljer deltager, selv om de ikke alle har båd med i lejren - der startes i flere heats. Gunnar og Torben, vores allesammens doktor, står ved signalmasten - snart er alle på kryds ned over ad trekantbanens første side. Der er ikke så forfærdelig megen luft, men det varer ikke længe, før et par både skiller sig ud af feltet og viser, at de forstår at udnytte den vind, der er. Snart lænser bådene nedover mod mållinien, hvor BØgeblad ligger på maven i dommerbåden med stopuret i hånden: Nu - det var den første - så går det slag i slag - snart ligger alle bådene tilbage i bugten ved Sandskredet Der gøres klart skilb, spules dæk, ordnes tovværk, og snart er alle travlt beskæftiget med skafningen. Om aftenen et lille lejrbål som festlig og stemningsfuld afslutning på en dejlig dag på og ved vandet. Kaproning Næste formiddag er kaproning med fem-mands bådhold - fire ved årerne + den uundværlige styrmand, der kan heppe hele sit hold til sejr. I dag er der den luft, vi kunne have Ønsket til kapsejladsen Så pilles der kartofler... (Foto: K. E. Petersen) i går snart går starten for det første heat - der trækkes i årerne så skumsprøjtet står højt om stæv~ nen - taktfast lyder kommandoerne - konkurrencen er hård, men den, der får den fineste start og kender fidusen med de tre små korte åretræk straks ved starten' får et forspring, som er vanskeligt at fange ind - vinderholdet bliver fejret, trætte og udasede, så snart de kommer i land. -Om eftermiddagen tager vi en tur i busser rundt i det skønne Odsherred. Vi ser til Jarlen af Bothwell, traver op på toppen af VejrhØj, ser Dragsholm, udtørringen af Lammefjorden, Skarolebæk radio, fjernsynstårnet, Bådene stævner ud fjorden - et dejligt syn (Foto: K. E. Petersen) 181

12 Sejladsen endt for kører ned ad Danmrks højeste landevejsbakke. - Om aftenen kommer regnen, men hvad er en søspejderlejr uden regn? Spejderchefen på besøg Næste formiddag afgøres Kongsøremesterskabet i kast med redningsreb. Midt i det hele kommer spejderchefen Ove Holm sammen med Strix, som hygger sig sammen med os nogle timer. Spændende terrænleg Senere røbes det, at den kinesiske general og admiral Wuh Fuh er gået i land nede sydpå med sine tropper, og at Chu Wai Ling, hans hårdeste modstander har sat sig fast nord for torpedostationen, begge har opslået deres hovedkvarterer og går så i bådene og mødes i et forrygende søslag, omfattende en spækhuggerjagt, som overvåges af jungmændene om bord på to motorbåde fra stationen. Da alle flag var strøget, trak de to flåder sig tilbage til deres hovedkvarter (hvor de fik en mætig byge), og hærene fortsatte kampen i land hele natten; først da det blev lyst, kom kæmperne tilbage til lejren - formiddagen gik i fred og ro, men om eftermiddagen måtte patruljerne ud påny i et orienteringsløb, som satte vore evner som navigatør~'r på prøve, idet vi selv skulle sætte kursen og styre efter kompas - omend på landjorden. dag (Foto: Fritz Lerche) bølgernes skvulpen mod stranden - og afslutningen, som fik dagen til at klinge ud i fuldtonende harmon i. LØrdag morgen var der frisk luft og sol. Alt så fint ud til opbruddet; men i løbet af få timer steg vindstyrken, og regnen kom plaskende ned over os. Ralph Andersen, selv gammel spejder, kom, og da han vidste, at vi som søspejdere ikke tager nogen chance på havet, lå ålborgjollerne snart godt i læ bag torpedostationens mole, mens grej og sejl var kommet i tørvejr i den gamle feriekoloni. Så var den lejr slut, og vi siger tak til korps og stab samt alle som var med til at gøre denne lejr til en minderig oplevelse. De, der ikke kom frem, mangler nogle af de bedste blade i deres logbog. Gunnar. BOGHYLDEN bål på stranden. Der var rigtig feststemning i de kvikke spejdersange, i kanon'- erne, i Fritz' tale til os, i tonerne fra mundharpe, gitar og harmonika. Den stille stemning vi alle mindes fra vore lejre, en dejlig sommeraften ved stranden med den grønne skov som baggrund for det gnistrende bål, Sigrid Thomsen : MARTIN SOM SMUGLER. (8,75 kr. - Gyldendal). Bogen er let at læse, selv mindre ulveunger vil kunne få glæde af den. Megen spænding og dramatik.j må vi igennem, før det lykkes Martin at besejre smuglerne. HANS HVASS: DYR I FARVER. (Politikens forlag. - Kr. 9,50). I denne fortrinlige bog findes ialt 109 dyrearter, der alle vises i fremragende tegninger i farvetryk. Hertil kommer de korte og præcise dyrebeskrivelser, der gør, at denne håndbog vil ære en god hjælper for alle, der med interesse for dyrene i naturen vil hente mere viden om dette emne. Bogen bør findes i tropsbiblioteket, og depotet har den! S k. Både vingerne og glorien manglede på vor tegner, da han afleverede denne tegning i foråret. Vi håber - for lokalets skyld - at han nu er forsynet nted begge dele. Sidste lejrbål - og lejren er slut Fredag aften samledes vi med vore gæster om det sidste store lejr- MAN LOKALtBOG SKAL ~kriye DET GÆL.DER OM flt OVER.ORIV( O(N TILSTAND DER EN!> ØJE MØllER SRI'IT HVORØRN MqN PÅ DETTE SØDER. 132

13 0 PETER VECHT Der sker så megt i verden, som vi ikke forstår; og det, vi ikke forstår, har vi så svært ved at affinde os med. Det står således ganske ubegribeligt for os, at Ikki skulle gå bort så tidligt. En ulykke i ferien kostede ham livet. Set. Hans aften rykkede jeg Ikki op i troppen - efter nogle dejlige ulveår. Ikki var en klog ulv; han var den, der kunne give efter, når det var nødvendigt for at få noget til at glide. Ikki var en dygtig ulv, hvilket de fine resultater, hans bande opnåede, bevidner. Ikki var en god ulv med det rette ulvesind; han forstod, at det var helheden, der gik forud for den enkelte. Vi vil savne dig Ikki, overalt hvor vi plejede at møde dig. Æret være dit minde. Akela. Vildmarksulvene. Nogle ulve fra 7. Aarhus flok er ved at være klar til afrejsen til sommerlejren. 30 KILOMETER MED LILLERØD FLOK Pinsesøndag startede 9 ulveunger fra l. LillerØd flok på deres 30 km tur sammen med 2 voksne ledsagere. Vi startede kl. 8,05 fra AllerØd station, travede gennem TokkekØb Hegn; først ad landevejen, siden ad Vildtmestervej og videre forbi Dæmpegård, gennem landsbyen Kirkelte og Store Dyrehave via 5-, 6- og 7-korset over Karlebo-, Grønholt- og Sørup Overdrev gennem Gl. Grønholt Vang og ud til landevejen fra HillerØd-Frdensborg, fulgte denne til Fredensborg Slot, herfra ad Københavnsvej til AsminderØd korsvej, hvor vi drejede af ad landevejen gennem Gl. Grønholt Vang til landsbyen GrØnholt, over Grønholt- og Karlebo Overdrev samme vej tilbage gennem Fox, BF Peter Holmblad, Nybyggerne flok. Falkeøje, BF Per Brandt-Jensen, Hjortefod, BA Bjarne Ivar Jarberg, Bingo, BA Stig Hjortkjær,, 2. Frederiksberg flok. Mungo, BF Per Sonne-Nielsen, 3. Korsør flok. Hans Ole Tønnesen, l. Fredericia flok. Dingo, Finn Elle, 7. Aarhus flok. BF Morten BrinklØv, BF Knud Erik Larsen, begge fra Johan Rantzaus flok. Da vi nåede Fredensborg Slot var uret blev 11, og vi var blevet godt sultne, så efter at have smidt sko og støvler gik vi i gang med madpakkerne, som hurtigt forsvandt. Kl. 12 startede vi hjemturen med vældig højt humør, selv om fød~ derne nok var begyndt at sige, at de også havde noget at skulle have sagt. Kl. ca. 15,15 var vi hjemme igen, Ømbenede, men egentlig ikke udkørte. Kj. H. SPEJDERNES MAGASIN skovene til AllerØd. SANGBLAD 6 Det var en overmåde skøn tur Er du ulv, må du synge gennem den dejlige vårsmykkede Mel.: B ellmann el. Polly-Wolly Doodle. natur. I Store Dyrehave så vi i en Er du ulv må du synge på en kæk melodi. og især når du er ude i det fri, stor rydning hr. Mikkel i egen høje har du kun en enkelt tone person, en stor han med en flot syng, så halsen den bli'r glo'ne,. h l d h 'd 'd h k... du kan lære det, når blot du hænger 1. a e me Vl sp1 s; an om 1 ~ f ldt f. : t l "' Skal du ud i den fejende, legende vind, u 1rspnng værs over ysn1n-.>: ud så solen den kan brune dig på kind. gen; han havde nok været ude at.f!l Ud, h vor havet lystigt sprøjter, ~ ud, hvor stær og drossel fløjter se so l en d anse. "' skal du synge så det jubler i dit sind. På!uren så. vi _desuden flere store :0 Får du sokker~e våde i lidt regnvejr en dag, musvager pa Jagttur, skovduer, S er du smurt i pløre både for og bag, skovskader og en drossel i Gl. må du sørge for, humøret. '.8- Ikke synker ned 1 pløret, GrØnholt Vang mdtog ulvene nemt ~ for så havner du selv 1 det med et brag. det ældgamle voldsted, som ligger Du må huske det frejdige, kåde ulvesmil, og holder vagt i en mose nær lande- ta' det med om du skal vandre mil på mil. Hvor du er på jordens klode: vejen. gem det ej i din kommode, Forresten var det ikke alene skov det' den fineste valuta, der er til. og mark, der var pyntet fint, også de fleste huse og gårde var i overensstemmelse med gammel skik på landet hvidtet og malet fint inden pinse. Med dit smil, med din sang, med dit glade humør bli'r du lukket ind, hvor der var stænget før, bare ud og på med vanten, over mark, langs grøftekanten, du med sang og smil kan sætte lidt kulør. H. Brønnum-Jacobsen. 133

14 Hans Peter Berdten EN RASK ULVEUNGE I Store Heddinge flok er der en ulveunge, som hedder Hans Peter Berdien, og han er nok værd at lægge mærke til. En dag legede Hans Peter i gården ved sit hjem sammen med nogle drenge, da en syv-års pige på sin cykle kørte ind i et tov, som nogle børn havde spændt ud. Rebet dannede en løkke om pigens Mesterordet Mel.: Hos mor derhjemme. Mowgli drog fra sted til sted, og mesterordet han kendte; altid bragte ha n det med, så ingen ham gjorde fortræd. l ulveflokken vi venner finder; for mesterordet os sammen binder. og ulvelivet os giver minder. Vi er af samme blod i syd og nord. Mange steder på vor jord man ulveunger kan møde. Vi forstår Akelas ord, i junglen vi leger og bor. Ovre i Amerika du ulveunger vil finde; li'som vi de holder af på ture i skoven at ta'. Asien er så stort et land. og ulvehylet vi hører; vi med dem ej tale kan, men smilet forstår alle n1an d. Langt herfra i Afrika de sorte ulve har hjemme. Hvis du kom dertil en da', en hilsen fra os skal de ha'. Kongsted. hals, og hun hang hjælpeløs fast uden at kunne nå jorden med benene. Hans Peter så det og løb straks derhen, han løftede den lille bevidstløse pige så højt op, at hun kunne løses fri af rebet. Lægen, som senere behandlede hende, fortæller, at det faktisk var Hans Peter, der reddede pigens liv. En anden gang har Hans Peter reddet en af sine ulvekammerater fra at drukne. K ammeraten var faldet i en mergelgrav, og Hans Peter fik ham halet op ved selv at stå ud på noget halm, som flød på vandet. Hans Peter har således ikke bare en gang, men flere gange vist, at han kan tænke og handle hurtigt, når der er brug for det. Lad os håbe, at der altid må være mange af den slags ulve i Det Danske Spejderkorps. Hans Peter har nu fået overrakt korpsets bronzekors for livredning, og vi Ønsker ham herved til lykke! Aarhus-ulve p å e n opgave ved divisionsturneringen 30 km vandringer. U d over de to beretninger om 30 km vandringer, som I kan læse om her på ulvesiderne, har følgende flokke meddelt os om vel gennemførte vandringer. 2. Herlevs flokke, Polarulvene og Sporulvene, med 34 ulve. l. Virum flok. l. Fredericia flok med 18 ulve. l. Middelfart flok med 27 ulve. 7. Østerbro flok med 20 ulve. 7. Odense floks 30 km tur. Vi var 19 ulve fra 7. Odense flok, der gik 30 km søndag den 17. april. Kl. 9 startede vi fra Flakhaven i Odense. Vi gik ad Vestergade til Middelfartvej mod Blommenslyst, hvor vi holdt et lille hvil. P å vej dertil havde vi vinket til de forbipasserende bi1er og moret os med at få folk til at vinke igen. Vi fulgte nu bivejene til vor hytte»heshøj «. P å dette stykke var der nogle, som foretog nogle små svinkeærinder i det bakkede terræn, så vi senere måtte vente på dem. Kl. ca. 11,30 nåede vi hytten i strålende sol, vi spiste vor medbragte mad, som vi selvfølgelig selv havde smurt. Efter en times hvil startede vi hjemturen. Vi gik nu mod Holmstrup station, hvor Ruth, vor flokfører, spurgte, om der nar nogle, der skulle med toget hjem, men der var ikke een, der meldte sig. Ved en sø som vi kom forbi, hvilede vi lidt og benyttede tiden til at se os om. I en bæk opdagede vi en stor gedde, vi så også en del fugle, blandt andre en bogfinke og en rødhals. Nu fulgte vi bivejene videre mod Odense til Faaborgvej og derfra ind til Flakhaven, hvorfra vi var startet om morgenen, nu var kl. 17,05, dut... Vi fik alle vores 30 km plader, og så kan I tro vi alle var glade. Med venlig ulvehilsen B EKKO. Dragekonkurrence Blandt de patruljer, der inden 15. oktober indsender et fotografi eller tegning til redaktionen af en drage bygget af patruljen, trækkes lod om 3 gavekort a 15 kr. til depotet. Den drage, der kan bruge mest snor, flyver højderekorden hjem til sin patrulje og dermed et gavekort på 15 kr. Bliver det mon din patrulje, der laver den bedste drage i troppen? Eller henter I mon højderekorden hjem? 134

15 l. Fortsat fortælling af PETER TINI. Tegninger: mora LUND Udflugten til Hareø Christiansborg flok havde allerede før sommerlejren 3 bander: Gammelholm-Banden, som vi kender, og endvidere R Ød-Bande og GrØn-Bande. Flokken bestod således af 21 ulveunger med Mus som flokfører, og hun havde fået sig en flokassistent, der kaldtes Mik. Alle mand var i sommrelejr i nærheden af Skelskør, helt ude ved stranden, hvor de havde lånt en spejderhytte af en trop i nærheden. Flokken havde allerede tilbragt 10 dejlige dage, der blot var gået alt for hurtigt. I dag skulle de ud på en spændende udflugt til Hareøen, en lille meget lidt kendt Ø i Smålandshavet, hvor der kun levede tre bønderfamilier. Flokken havde fået en fisker til at sejle dem der ud i sin meget store fiskerbåd. Båden skulle gå ved sejlkraft. Det syntes drengene jo var meget morsommere, men Mus var klar over, at vindforholdene godt kunne spille dem et puds, men heldigvis var vejret meget lovende om morgenen, så man tog af sted i strålende humør, idet man satte sin lid helt og holdent til den gamle erfarne fisker. Flokken havde tørkost med til hele dagen, og den gamle fisker syntes, det var vældig morsomt at skulle sejle med de mange, muntre ulveunger. I den strålende sommersol gik begyndelsen af udflugten med sang og muntre indfald. Der blæste en frisk vind, som fyldte sejlene og :fik båden til at sætte en pæn fart på. Da de havde sejlet en times tid, fik de Øje på Hareøen, som med sin grønne skov og gule kornmarker så meget lokkende ud. Imidlertid lagde vinden sig efterhånden, så at båden gik langsommere og langsommere. En klam tåge lagde sig over havet, således at man snart ikke kunne se noget. Men fiskeren, som kendte farvandet som sin egen lomme, regnede det ikke for noget. Han h avde sit instinkt at gå efter, og det havde aldrig svigtet ham. Mus og Mik derimod var ikke glade for situationen; de tænkte på ansvaret for deres 21 drenge, som imidlertid ikke skænkede en eventuel fare den ringeste tanke, tværtimod nød de, at vinden ikke blæste så voldsomt mere, for så gyngede båden ikke, og der var jo unægtelig nogle af drengene, som havde fået mærkelige fornemmelser i mellemgulvet af den stadige gyngen og vuggen. Nu gik båden helt i stå og lå og drev stille på vandet. Der var ikke andet at gøre end at få årerne frem, men de gavnede ikke meget. Fiskeren passede een åre og Mus og Mik skiftedes til at passe den anden. Et par reserveårer skiftedes ulveungerne til at passe; det var ikke så nemt for de små ulveunger at bakse med de store, tunge årer, men det hjalp dog noget. Pludselig lød der en skuren og skingren, og fiskerbåden stod helt stille. En undersøgelse viste, at den havde boret sig ind i et skibsvrag, der lå og ragede op af havet, men som man i den nu hel tætte tåge ikke havde set. Det var en pinlig stilling for fiskeren og hans dyrebare last, da en pludselig ændring i vejret kunne gøre stillingen temmelig vanskelig for dem alle. (Fortsættes i næste nr.) 135

16 91[ ffalkepatruljens krønike Pafrulje..veRk-end!Lf./ls. augvsi Ve' beslvlfede på som merle;"ren, o t V t v11!{' cslorle /;dl/gi effer sommerfer/en 1 så vi mødtf's hl d~n førslr2 week-pncl sfrq k s Pa" et; k le 9 i k d Q t III Nordskov en, hu o r u/ hav-d P {J n htjcjsotn afl~n -ved Lf?;"rbQ/('f. Ncesle r770rjef7 6eJyndfe Vt.. af 5/ttdf'rQ prt"rni/;"u-- rnc?_dlcrun;n3. ljt>f uor sjovt Hver af os lcruede 9th~ ftnf), no:;le flere f;nj. S feens spe} Iee{} på. f/ctd 5fen w~" 'dil kød p~ sp;.c/ Søren s snobrøct Svends konin på sp/cf j(atioff'~l LØG kø o :~~ Jens 11 k o(:r2 r 11 CJL5j 136

17 SPEJDERNYT FRA NÆR OG FJERN 5. Østerbro trop har haft sin årlige patruljekonkurrence, der har budt på lidt af hvert. Den startede med jule good turnen, hvor vi afleverede 5 store frugtkasser fyldt med varer. Senere var vi ude og lede efter en forsvunden amefikaner; det var en alarmerings Øvelse en lørdag aften. Den store Uran jagt, hvor vi gik efter en kortskitse, lavet af en gammel canadier på et lommebogsblad, var vældig sjov; lommelygterne blev taget fra os i starten, og i stedet fik vi udleveret en gammel konservesdåse og 2 julelys! Vejret var det bedste man kunne tænke sig. Da vi vågnede sødag morgen, lå der ny sne overalt, så vi kom meget nemt i den rette canadiske stemning. På et TM fik vi 16 forskellige spørgsmål om KØbenhavn stukket ud; de var vældig skrappe, og så havde vi kun l time til at besvare dem i. Hver måned fik vi et hold»husflidsopgaver«, der var een til hver mand i patruljen. Der var alle mulige ting, og det var vel nok flotte arbejder, der blev afleveret. Bl. a. skulle vi lave et puslespil af et generalstabskort og lave en æske af naturtræ til det. Og et primitivt instrument. Eller hvad kan du få ud af en æske husholdningstændstikker, æsken iberegnet. Men der var mange flere. Lige efter nytår fik hver mand besked på hurtigt at bringe 50 gr ager til TF; kort tid efter fik hver patrulje så 10 af dem, som skulle plantes og gro, så de var store og flotte, når vi skulle slutte konkurrencen. Men der skete meget mere, desværre er der ikke plads her til det hele. Resultatet blev, at Egerne vandt den evigt vandrende sølv Økse, der er en ærespræmie fra førerstaben. Ih, hvor er det godt, at det er overstået; men av hvor var det skæg. P. A. Cort Adeler trop deltog sidste år i Skjalm Hvides og Vestsjællands divisions jamborette ved Torbenfeldt, og vi kontaktede her troppen fra Lohr am Main. Der deltog 6 spejdere fra Lohr, og de var indkvarteret hos os i nogle dage, inden de foretog hjemrejsen. I år er det blevet vores tur til at gøre gengæld, idet de arrangerer jamborette i Schwarzwald, og vi er blevet inviteret derned. Når dette nummer af Magasinet udkommer, er vi vendt tilbage, efter først at have været indkvarteret hos spejderne i Lohr i 8 dage og derefter deltaget i jamborette i andre 8 dage. DANAHOFDIVISIONEN er det nye navn for tidligere Østfyns division. Divisionen omfatter troppene i Kerteminde, Ullerslev, Ringe og de to Nyborg-troppe, Christian II's trop og søspejdertroppen. Divisionen afholder i slutningen af august en stor natøvelse sammen med Odense divisionen og Valdemar Sejrs divisionen. Mindst 5000 tilskuere havde Set. Georgsgildet og spejderkorpsene samlet til Set. Hans fest i Esbjerg. Der blev vist både morsom og betagende underholdning, og aftenen sluttede med fakkeltog ind til byen. lflllllflflfllflllflflllllllllllllllllllllllllllllllllllhlllllllllllllllllllllllllllflnlllllll FRA PRØVER OG DUELIGHEDSTEGN Kunne benytte vejviser 137

18 Kongebroskoven i Middelfart var igen i år rammen om 300 medlemmer af ungdomskorpsenes Skt. Hansfest. En tusindtallig tilskuerskare overværede underholdningen, der sluttede med fakkeltog. Franske spejdere har æren af dette solide spisebord 2. Her ~ev ;; sommerlejr gik i år til Slesvig med besøg i bl. a. Husum, Rendsburg, Flackeby, Chri ~tianslyst og Flensborg. Lejren sluttede ved Abækhytten, hvor troppen de sidste dage var sammen med afdelingens ulveunger, der havde sommerelejr dertil. Rævene i l. Bogense trop tog godt for sig af retterne ved Nordvestfyens divisions turnering i St. Bededagsferien, idet patruljens otte mand sled så bravt i det, at de nåede ikke mindre end fem placeringer, mon ikke det var danmarksrekord! (Kan andre gøre dem rangen stridig? Red.). Rævene vandt nemlig: TurneringslØb, lhike, natløb,»hemmelig opgave«og vildsvinetanden. I den anledning har patruljeassistenten modtaget sin patruljes højeste udmærkelse:»den elfenbensfarvede ræv med guldhale«. REDAKTØREN vil meget gerne bringe tekst og billeder fra jeres sommerlejr. - Er du ham, der hjælper? Tak! l. Nakskov trop har sammen med de øvrige spejderkorps og F. D. F. afholdt en stor Sankt Hans fest, der havde samlet mange tilskuere, som overværede en fornøjelig lejrbålsunderholdning. Hans Tausens trop var i år på Bornholm (stakkels Ø) i 10 dage, hvor vi på»apostlenes heste«tog langs den østlige side. Frimærker til at hjælpe det internationale arbejde med, har vi i patruljerne afklippet i vildelse og har samlet ret pæne bunker. Vi tænkte en overgang på, hvergang troppen afsendte et brev, at vedlægge returkuvert til vore egne påklistrede frimærker, men tanken blev forkastet som for skotsk. I divisionsturneringen var vi»drengene i Mafeking«. - Knaldgod turnering, med masser af kampe mod boerne (divisionens skovmænd. Stakkels fyre). De var 15 mod 125 spejdere, men til gengæld larmede de 15 for 2000 mand. Troppen blev nr. 4 af 7. Ja!! Hovhov!! Næste gang bliver det bedre. Stol blot på det. Hopla. Trop nr. 198 er navnet på en spejdertrop i New York, som er sammensat af blinde drenge. Dens medlemmer lader sig ikke slå ud, fordi de mangler synet. Tværtimod gør de alt, hvad de kan, for at blive lige så dygtige som børn, der kan se. De blinde spejdere læser i spejderhåndbogen, men den er mange gange større og tykkere end den almindelige spe j derhåndbog, selv om der står nøjagtigt det samme i den. Den er nemlig skrevet med blindskrift, og disse bogstaver fylder meget mere end almindelige bogstaver. De består af flere små ophøjede prikker, som den blinde føler med fingerspidserne. I trop 198 tager drengene de duelighedstegn, som I kender, de lærer at binde alle slags knob, de fletter og laver læderarbejder, og de lærer alt det, man skal kunne, for at ligge i lejr. Deres fører er den eneste, der kan se. Når han har ledet dem til lejrpladsen, rejser de selv teltene, tænder bål og laver mad. Men ikke nok med det. De træner også i forskellig slags sport. De går hverken af vejen for at spille fodbold eller for at skyde med bue og pil. Når de skyder med flitsbue, tager de en særlig opfindelse til hjælp. Skytten stiher sig mellem to pæle, og mellem de to pæle går der i en bestemt højde en usynlig lysstråle. Den er anbragt sådan, at den netop er så højt oppe, som skytten skal holde buen, for at pilen kan ramme skiven. Når han nu langsomt løfter buen, kommer den i strålen, og i samme Øj e blik lyder der en summetone, som fortæller ham, at han holder buen rigtigt. ER DU MED I FOTO KONKUR REN CEN? Fik du læst om den på side 123? 138

19 ~pejdere fra St. George's trop Jerusalem FRIMÆRKEINDSAMLINGEN ' I februar nummeret af Magasinet ;E fordredes der til indsendelse af brugte frimærker til korpskontoret, som så igen sendte dem til Boy Scouts International Bureau i Lon.don, hvorfra de blev solgt, og de penge, der kom ind, blev brugt til hjælp for spejderarbejdet i de lande, hvor man ikke havde så meget spejderarbejde og heller ikke de Økonomiske midler dertil. Der er foreløbig 24 patruljer, der har indsendt brugte frimærker, og da der den l. juni blev gjort op, hvilken patrulje der havde samlet iflest frimærker, gav det følgende resultat: Nr. 1: Falkene, Prins Hamlets trop. Gavekort til depotet på 25 kr. Nr. 2: Uglerne, l. LillerØd trop. Gavekort til depotet på 15 kr. Nr. 3: Leoparden, Skt. Clement. Gavekort 'til depotet på 10 kr. Vi lykønsker vinderne og takker A øvrigt alle medvirkende patruljer. Den lille konkurrence, som vi havde knyttet til indsamlingen, er altså overstået, men indsamlingen af brugte frimærker fortsætter atter, og vi venter at høre fra mange hundrede patruljer landet over. I skal blot klippe frimærkerne af alle de breve, I kan få lov til - men pas på ikke at beskadige takkerne, klip hellere een centimeter fra mærket - og gem dem, og når I har samlet en passende bunke, sender I dem til korpskontoret. Penneven. En spejder på 15 år fra Odense Ønsker at skrive ' sa.mmen med en jævnaldrende spejder. Interesserede bedes skrive til redaktøren. 3. Godthaab trop PF Otto Knudsen PA Sten Folke Frederiksen Palle Drosthede Leo-troppen PF John Carlsen G. Sundby trop PF Erling Laffaldtsen 1. Terndrup trop PA Bill Slemming l. Cimbrertrop. Støvring Erik Hansen 10. Odense trop PF Peter Schmidt Finn B. Nielsen Richard Løvehjerte PF J ørgen Johansen l. SØborg trop Otto MØnsted Nielsen Hans Hammer Nielsen Ebbe Sejr Nielsen ~. Hellig Anders trop PF Poul Petersen PF Kurt Nielsen PF Ton1my Jensen PA Ib Kruse JØrgensen PA Erling Rasmussen Svend Erik Henriksen l. Valby trop Niels Andersen Jørgen Larsen Ha ns Tausens trop PF Erik Appel P A Ole K ongsted Mogens Sterhnke Per Frandsen 1. Aarhus trop PA Arne Gottlieb JØrgen Andresen 5. G od thaa b trop PA Frank Hansen ~- Godthaab trop PA Finn Olsen 2. Ordrup trop Hans Klinken å. By Knud Erik L ykkeberg 3. Aabenraa trop PF Peter Dall PF Jørgen Schaumburg Christensen 2. Ordrup trop Jørgen Lauterbach Bent Lykke Rasmussen Steffen SchiØdt i. Østerbro trop Stump 1. Langeso trop PF Carl Oscar H. Svendsen å. Godthaab trop PF Ib Skotte Skottov Cort Adeler, Svinninge SM Arne Andersen SM Jprgen Vind Andersen SM Henrik Clausen SM Erik Enegren SM Erik Madsen SM Ill Rasmussen SM Jens Rosbjerg Richard Løvehjerte PF Klaus Pallesen PF Steen Grundtvig SM Mogens Nielsen SM Peter B jørn Jensen 2. Østerbro trop PF Niels Bentsen l. Cimbrertrop, Støvring K jeld Poulsen Jens Chr. Seierup 3. Godthaab trop Pr' Otto Knudsen PA S vend Johannesen l fir!tidd({r~ j G. Odense - Set. Georgs trop P A Lo'uis Friisholm PA Bent Aagaard Nielsen SM Hans Pedersen 2. Ordrup trop Jørgen Lauterbach Bent L y kke Rasmussen å. Godthaab trop PF Ib Skotte Skottov l. Aarhus trop K ai Wolff Petersen 2. Østerbro trop PF Niels Bentsen 1. Cimbrertrop, Støvring Kjeld Poulsen Jens Chr. Seierup 1. Kong Volmer trop PF Jørgen Wiberg a. Godthaab trop PA Svend Johannesen JOO km l. F je llerup trop Henning Jensen Knud Petersen Leif M a thi es en 1. Haderslev trop SM K a j Rasmussen SM Peter Damm Odense trop Pr' Niels Andersen PF Walder Nielsen J O. 75 km.j. Odense - Set. Georgs trop PF Finn Christiansen PF Henning Nielsen PA JØrn Hansen 2. Ordrup trop Ib Schmidt Bjprn Albeck Torben Reimers Hansen H ermann Bri.isch (i0 km J. Valby trop PF John Hansen PA John GlimØ Nie1s Andersen B enny Bauer J pr gen Larsen Er1ing Petersen Kurt Petersen 7. Østerbro trop PF Kurt Meinert Hansen PA Finn Jensen JØrgen Porsby Richard Løvehjerte PF Klaus Pallesen PF Steen Grundtvig PA Jørgen Madsen Præriens Sønner PF Ib Thylkjær PF Erik Bay Rasmussen PF Mogens Larsen PA Mogens Buh ~ lt Sten Anker Jensen Niels Øxenhave Nielsen K nud Bjerregaard-Hansen SM Ib J ansen Leo-troppen PA Klaus Jachimsen Sven Vangbæk Hobro flok har med 39 ulveunger været i sommerlejr ved Bramslevgaard. FORSIDEBILLEDET viser yngste mand i patruljen i færd med det krævende job: Gryderengøring. Billedet er taget af DA Atli Thostrup, Heimdal div. blev i sommerlejren om muligt endnu mere ven med sin trofaste spejderhat - årsag: under dens skygge var skygge at finde! 139

20 Så langt lageret rækker sælger vi i tiden 25. aug. til 30. sept. til følgende Særpriser Vindjakker, alle slags 1 /2 pris f. eks. a j 4 lang Ninoflex- Poplin, 12 år, før nu VendeJumber - klæde og poplin,... før nu Regnfrakker ~~l~kind / 2 pris 'g.j nu Gummisko, 1 restpar... /2 pris Ski orter, 1 kun voksne... /2 pris Spejderbukser Blå, livvidde f. eks. ternede, prima bomuld før nu Ensfarvede med 2 lommer og skulderstropper Battledressbluser før nu Brugte -rest NB! Priserne gælder kun sålænge lager haves. DE.Y DANSKE SPEJDERKORPS DEPOT Spejdernes lilarasin Korpskontor Red.: Kommunelærer NØRRE FARIMAGSGADE S9 Frydendalavej 32. København V J. B. Skotte Hansen KØbenhavn K, telf. Palæ 45%8 Telefon VE 3666 Tobaksvejen 33, søbore Odense: Klostervej 19, telt Kontortid: 8-18, lørdag 8-12 Spejderapor* Alborr: Konr Hansrade l, telf. 837t Arhns: Frederiksrade 611, telt. S S8 18 Red.: Adjunkt Svend Ranvig Berre blades ekspedition: Kongebrovej 28, Sorø Depotet er korpsets egen forretnlnc Korpskontoret og giver bonus til korpsets afdellneer 140

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Rockerne på DMJU s udstilling. Ih se! Man kan også lave noget af det selv. et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe. ModelBane Piger, redigeres af

Rockerne på DMJU s udstilling. Ih se! Man kan også lave noget af det selv. et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe. ModelBane Piger, redigeres af et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe MBP netblad nr. 15, efterår 2004 Rockerne på DMJU s udstilling. Bag enhver tilfreds modeljernbane mand står en tålmodig kvinde. En mor, en søster, en veninde,

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem.

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem. 7. Kapitel Lang tid efter landede Undo på toppen af et kæmpestort hus. Herfra, hvor hun sad, kunne hun se vidt omkring. Og dybt, dybt nede opdagede hun en masse vingeløse. Nogle for ud og ind af husene.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Arrangementeksempel: Den store ridderturnering

Arrangementeksempel: Den store ridderturnering Vi skræddersyr firmafester, events og teambuildingforløb til dine behov. Du og din virksomhed kan vælge alt fra arrangementer af nogle timers varighed til længerevarende engagementer. Vi har plads fra

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Sommerlejr i Holstebro

Sommerlejr i Holstebro KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 53 nr. 3 Sommerlejr i Holstebro Ipod mangler se mere på side 5. Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Er det farligt at være spejder?

Er det farligt at være spejder? Er det farligt at være spejder? v/ aut. kloakmester, Jakob Broegaard Skårupørevej 9-11 5881 Skårup Tlf. 62 23 12 08 Fax. 62 23 19 04 NEJ - DET ER SJOVT!! Årgang 46 NR. 8 September 2006 Udgivet af KFUM-Spejderne

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU November DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Dette lille hæfte indeholder alle de informationer, der er nødvendige for forberedelserne til at tage på sommerlejr. Skulle der stadig være nogle spørgsmål i

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen:

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen: Middelalderlandsbyen Værkstedsarbejde 3 MIDDELALDERENS LEGE OG SPIL Det går jo som en leg lyder en gammel kendt talemåde. Og vi kender det alle sammen, når tingene bare glider og er muntre og festlige

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum)

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Kære børn Jeg er dyrepasser i zoologisk have. Jeg elsker mit arbejde og dyrene er mine allerbedste venner. Er der nogen af jer, der har været i zoologisk

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Kasper Adsbøll Eventyret over alle Eventyr. Der er altid en historie, der ikke er blevet fortalt! Grimm. Puplishing

Kasper Adsbøll Eventyret over alle Eventyr. Der er altid en historie, der ikke er blevet fortalt! Grimm. Puplishing 1 Kasper Adsbøll Eventyret over alle Eventyr Der er altid en historie, der ikke er blevet fortalt! Grimm Puplishing Eventyret over alle Eventyr Forlaget: Grimm Puplishing Forfatter: Kasper Adsbøll Layout:

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

November, December, 2011

November, December, 2011 PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS November, December, 2011 Vigtige datoer: Dato Aktivitet Hvem 14. 16. juni MUS-lejr, Thorup Hede Mikro, mini & junior 23. juni Sct. Hans på Volden i Klarup

Læs mere

Den Frie Tænkebox April Juni 2015

Den Frie Tænkebox April Juni 2015 Den Frie Tænkebox April Juni 2015 I dette nummer: Lederen Pusling Tumling Sæsonafslutning Sommerlejr Billeder fra Kredsweekenden Pilt Væbner og seniorvæbner Senior Generalforsamling Kontaktoplysninger

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 15. december

JULEPOSTHUSET. 15. december JULEPOSTHUSET afs.15 - side 1 JULEPOSTHUSET 15. december LYD: CLS POSTHUS KLIK FRA EL-KONTAKT STOL VÆLTER BRAG (NOGET FALDER PÅ GULVET) MIAUV FRA KAT BORNHOLMERUR TIKKER KNIRKENDE DØR POSTHUSDØR KLEMTER

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

i de nordiske lande Frihed, naturoplevelser og spænding! Berndt Sundsten & Jan Jäger FØRSTE BOG OM Friluftsliv

i de nordiske lande Frihed, naturoplevelser og spænding! Berndt Sundsten & Jan Jäger FØRSTE BOG OM Friluftsliv Friluftsliv har altid fristet os mennesker. Vi kan tage på spændende ture overalt langt væk eller lige rundt om hjørnet. Vi kan tage på tur i flere uger, eller vi kan tage på tur en dag eller nogle timer.

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Min første haj!!! Og min anden haj!!!

Min første haj!!! Og min anden haj!!! Min første haj!!! Og min anden haj!!! Her sidder jeg lige og får en slapper ved siden af Luke Egentlig havde min far og jeg ikke den store lyst til at tage af sted. Efter næsten 14 dages hæsblæsende ferie,

Læs mere

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1 Årstid: Årstid: Forår, sommer og efterår Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en eftermiddag - niveau 1 - trin for trin Med udfordringsmærket drager spirerne ind i Disneys magiske

Læs mere

D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S Indhold: Side 3 Blå Sommer 4 Sjovt, vildt, skægt 5 Mikro-/Mini 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mærkedage mikro/mini 8 Juniorprogram 9 Junior Nyt 10 Trop 11 Raftekunst 11

Læs mere

Grupperådsmødet - Beretning 2015

Grupperådsmødet - Beretning 2015 Grupperådsmødet - Beretning 2015 Fælles aktiviteter: Gruppens sommerlejr gik til Fur fantastik tur med masser af glade spejdere der fik set øen. Se mere pr. gren. Klatretårnet er næsten fjernet kun stolper

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet. Inspirationshæfte

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet. Inspirationshæfte Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet Inspirationshæfte Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard www.mortenmusik.dk +45-28 40 66 95 morten@mortenmusik.dk Indhold Indledning...

Læs mere

Medlemsblad for Rudkøbing Roklub - Skudehavnen 2-5900 Rudkøbing. November 2011

Medlemsblad for Rudkøbing Roklub - Skudehavnen 2-5900 Rudkøbing. November 2011 RONYT Medlemsblad for Rudkøbing Roklub - Skudehavnen 2-5900 Rudkøbing November 2011 Kanindåb 1 I år var der rigtig mange kaniner, da vi ikke havde haft kanindåb siden 2006. Som der stod i avisen blev det

Læs mere

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set.

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set. LÆS STARTEN AF 1 Dræberfisken Sirius holdt godt fast i sit svævebræt mens han spejdede nervøst gennem skyerne. Han frøs, for han havde holdt udkig i mange timer. Skyerne var tætte. Hver gang han drev gennem

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Matematik i børnehøjde

Matematik i børnehøjde Matematik i børnehøjde Uglerne 2009 Hættegården Vi spillede kryds og bolle Det begyndte nærmest ved en tilfældighed. Et par piger gik rundt med en kurv med murerværktøj i plastik og vi faldt i snak om,

Læs mere

Riddersporen. Ridderturneringen er startet. Korpslejravis - De Gule Spejdere - Jamborettepladsen - 7 juli 2009

Riddersporen. Ridderturneringen er startet. Korpslejravis - De Gule Spejdere - Jamborettepladsen - 7 juli 2009 Korpslejravis - De Gule Spejdere - Jamborettepladsen - 7 juli 2009 Ridderturneringen er startet Ridderturneringen blev skudt i gang mandag kl. 16, med Kongen, Dronningen og Prinsessen som æresgæster. Gul,

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere