MAGASINETS FOTOKONKURRENCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAGASINETS FOTOKONKURRENCE"

Transkript

1

2 JAM BO REEN l CANADA Canadiske spejdere har travlt med forberedelserne til jamboreen. Netop i disse dage, hvor Spejdernes Magasin udkommer, er jamboreen i Canada åbnet. I næste m vil du kunne læse om de danske deltageres rejse derover. Du kan måske høre nyt derovre fra ved at lytte til»canadas danske stemme«, som lørdag og søndag sender kl på 16,84 m og 19,58 m.»canadas danske stemme«vil besøge jamboreen og bringe reportager og interviews fra den danske lejr, idet der vil blive oprettet studier på lejrpladsen. Der er 10 underlejre- sup-camps - i selve lejren. Hver sup-camp består af ca spejdere og bliver administreret af førere fra Canada. Hver sup-camp har sin egen organisation, såsom religiøs tjeneste, registrering, program, udstillinger, information, første hjælp, sanitet og hygiejne,»public relations«- og hittegods. Rigtig lejrsport bliver der ikke meget af, da al madlavning ska' foregå over særlige apparater, o~; eneste tilladte brænde er trækul. Niagara 11>

3 V ær med til at værne NATUREN h En skovrider har haft grund til at være utilfreds - og det endda på nogle spejdere, som ellers gerne skulle have ord for at færdes ordentligt i skovene. Men I vil også forstå skovriderens utilfredshed, når I nu hører om årsagen dertil. På sin daglige vandring i sin skov fandt skovrideren en dag en.eddel fæstnet til et træ. Han så naturligvis efter, hvad det var, og det viste sig at være en melding fra en øvelse afholdt af spejdere. På meldingen stod fortalt, hvor næste melding skulle findes. Vor skovrider tog meldingen med sig, og nærmest for en ordens skyld gik han videre til det sted, hvor den næste melding var opgivet at skulle være. Han havde oprigtig talt ikke ventet at finde nogen melding, så I forstår, at hans skuffelse var stor, da ikke alene denne melding, men alle de øvrige, der havde været benyttet til spejderøvelsen, endnu alt for pænt var på deres plads. Skovrideren, der på denne måde kom øvelsen igennem kunne naturligvis ikke have samme begejstring for Øvelsen, som en spejdertrop sidste søndag havde haft. Nu forstår du skovriderens utilfredshed - ikke sandt? Naturligvis var det helt forkert, at denne trop ikke havde indsamlet alle meldinger efter endt øvelse, og du og jeg ser ingen undskylning for, at det ikke var gjort; men derfor kan vi godt minde hinanden om, at enhver melding, der bruges på en tur eller øvelse, skal være mærket med patruljens eller troppens navn samt dato for afholdelse af øvelsen, og endelig det meget vigtige, at alle meldlnger indsamles efter endt tur eller øvelse. Dette må være en regel uden undtagelser!»madpapir og æggeskaller, pynter ej i skovens haller.... «. Nej, det gør de ikke, og derfor skal vi også sørge for at fjerne det. Er der opsat papirkurve, bruges de naturligvis. Er du i lejr, brænder du papir, og hvad der ellers er muligt at brænde, alt andet affald går i affaldshullet. Det skal være gravet så dybt, at du ved tildækningen af affaldshullet kan komme jord på i en dybde af 1/z meter. Bliver det til mindre, så er der meget stor risiko for, at et eller andet dyr vil kunne lugte sig frem til affaldshullet og grave det op, når I har forladt jeres lejrplads. Sker det, så er det galt fat med jeres lejrsport, og I må forbedre jer på det punkt. Desværre ser vi for ofte _,_ og navnlig efter søndage - at det flyder med papir og flasker i vore skove. Ser I det, så vær ikke bange for at gøre en good-turn ved at rense en sådan plads. En patrulje- eller tropstur kan udmærket afsluttes ved, at I i samlet flok sætter jer det mål at rense et bestemt skovområde. Det er en god måde at sige tak på! Baden- Powell sagde iøvrigt, at når man forlod en lejrplads, så måtte man kun efterlade sig to ting. Den første er >)ingenting«, den anden sin tak. Skotte. MAGASINETS FOTOKONKURRENCE Tag chanchen og vær med Den 7. september er sidste frist for indsendelse af billeder til Spejdernes Magasins store fotokonkurrence, så du kan endnu nå at indsende dine bedste billeder. De fire grupper er: l. Instruktive billeder. 2. Situationsbilleder fra ture og lejre. 3. Landskabsbilleder. 4. Lejrbålsbilleder. Læs i majnummeret af Spejdernes Magasin om de gode præmier. 123

4 8. L ' l Vi hygger DRAGER Dragesæsonen står for døren Mal dragerne i patruljefarver eller med tegn og med symboler Bemærk! Kom aldrig i nærheden af lysledninger Hvilken pall'ulje byggel' den smal'lesle dl'age? Læs denne artikel, der sætter dig i gang med dragebygning

5 DRAGER Når sommer- og efterårsblæsten farer hen over landet, så er der mange, der kaster sig over dragesporten, ja, netop dragesporten, for drevet rigtig er det mere end leg. LIDT HISTORISK... For over 2000 år siden var dragen kendt hos grækerne og kineserne og også hos japanerne er dragebygning gennem tiderne blevet en virkelig kunst. Uden for Tokyo og Nagasaki har man hvert år på visse festdage konkurrencer med drager, som måler op til 20 meter i tværsnit, og som vejer så meget som 2200 kg. Så det er ikke så mærkeligt, at der må en 150 nand til for at få en sådan basse i luften. Japanske købmænd bruger sommetider drager til at reklamere med. Allerede i året 1749 målte en engelsk forsker temperaturen i forskellige luftlag ved hjælp af en drage. Amerikaneren Benjamin Franklin, som du jo nok har hørt noget om,»samlede elektricitet«fra et skydække ved hjælp af en drage. Det skete 1752 i Bhi.ladelphia - men lad være med at efterligne ham, for det forsøg havde nær berøvet ham livet. Baden-Powell konstruerede en tandemdrage til militære observationer. Den var så stærk, at den kunne hæve sig i luften med en mand om bord. HØjderekorden for en sådan dragetype er omkring 90 meter. Tænk dig at dingle 90 meter oppe i luften under en drage! Under den sidste verdenskrig brugte englænderne nogle gummibåde med r.adioudrustning, hvor antennen blev båret oppe af en drage. Den noterede højderekord er på 9740 meter og er sket i forbindelse med meteorologiske observationer. Du kan jo prøve, om du kan slå den rekord! DRAGESPORTEN FORLØBER FOR DEN MODERNE FLYVNING I sin bog:»jeg fløj «, skriver Ellehammer om, hvad legen med drager førte til for hans vedkommende. Han fortæller:»der var dog en ting, der mere end nogen anden kom til at betyde noget for mig senere hen, det var legen med drager. Når vinden blæste kraftigt op over engene, drog vi med kæmpemæssige drager, byggede af gamle møllesejl Og vi drenge konkurrerede meget hårdt indbyrdes om, hvis drage kunne bære de tungeste byrder. Konkurrence giver opfindsomhed, og vi blev til slut store drageeksperter. Vi nåede endog så vidt, at dragerne kunne bære os selv, når vinden var stærk nok dertil.«hvordan BYGGER VI EN DRAGE? For at få en drage, der kan stige højt, må vi bygge en drage, der vejer mindst muligt i forhold til overfladen. Den må dog ikke blive for spinkel, for så kan den ikke modstå vindens tryk. Spidsdragen er den mest enkle. Den består af skelettet, snore og overtræk. Skelettet laves først, idet vi anvender to lister, 1% cm i tværsnit, eller knastfri rundstokke eller spanskrør. Stavene, langstaven og tværstaven, bindes sammen eller evt. limes - ikke sømmes - således at langstaven skal være en trediedel længere end tværstaven. Afstanden fra dragens spids og ned til krydsningspunktet skal være en trediedel af dragens længde. Inden overtrækket sættes på, bindes en tynd, men stærk snor fra spids til spids. Overtrækket kan være af silke eller tyndt, vindtæt stof - papir kan også anvendes. Det skal i så fald være stærkt karduspapir. Overtrækket limes på, hvorefter stillesnoren anbringes på langstaven. Se tegning. På stillesnoren anbringes løbesnoren. Denne bindes på, så den kan forskydes, og på den måde bliver man i stand til at give dragen den rette vinkel. Dragen forsynes med en hale, der er ca. 8 gange dragens længde. Den er nødvendig, for at dragen ikke vælter fra side til side, når den er i luften. Til hale kan bruges en almindelig snor med en metalkugle i enden, men det ser nok så festligt ud med nogle papirstrimler eller glinsende staniolpapir. Bygget rigtigt skulle sådan en drage kunne stige over 300 meter. Hertil skal bruges en snorlængde på ca. l km. Da snoren ikke må veje for meget, men samtidig skal være stærk på grund af vindtrykket, vil det være bedst med en snor af fiskegarn. Når du starter, skal du have rullet en 25 m snor ud, og den skal være strakt mellem de to, der sætter dragen op. Og du starter naturligvis i modvind! Vi glæder os til at høre fra dig, hvis du får lavet en smart drage og får den højt til vejrs. (Delvis fra Scouten). DRAGEKONKURRENCE Læs nærmere på side 134 om en dragekonkurrence, hvori alle patruljer kan deltage. 125

6 [/;y, u a /'ou:lv rk.>r ; :...:.:vflwf,j(,/ t0.jf, t,/ ;d /;/,ko.; r>,u((;- o nåle med diamanter, indfældet på et fløjelsbånd, som han med megen artighed hængte om skulderen på Hds. Majestæt. Dansen fortsattes derefter, men pludselig mærkedes en del uro, ligesom musikken brat standsede op. Det viste sig nu, at dronningens diamantnåle var forsv.undne på en mystisk måde cg ikke til at finde. ft ~ /.. ; (,? /~ ~, r;- /;",7,~ //; ;: /./,,/fdty;/r JeU:r ~~'/~ /a.,.n _. 1/;1/f' ~ /,; 1.~ ~Ji-,-; "' rh/-?u? EFTERFORSKNINGEN BEGYNDER Kaptajn de Treville beordrede sine musketerer til at deltage i opklaringen af mysteriet og gav dem besked om, at møde næste dag på Concordepladsen for nærmere ordre. Ligesom man havde et spor at gå efter, havde man også sine formodninger om, at en vis høj, gejstlig herre ikke kunne siges fri for at have en finger med i spillet Fra Concordepladsen sattes kursen om lørdagen mod Fontainebleau ( Sandhol t), hvorfra den egentlige efterforskning udgik. Efter at have modtaget nærmere meddelelse sendtes musketerkompag- DE TRE MUSKETERER Dagene gled ensformigt hen for kaptajn Treville's musketerer indtil der den 7. april til førerne for de enkelte kompagnier indløb en elegant indbydelse fra Hans Majestæt, Kong Ludvig den 13's hofmaskallat til samtlige musketerer om at give møde fredag den 15. april i Salle»Jardin des Roses«på le Hotel de Ville i Amiens, hvor byen denne aften gav en stor fest, og ved hvilken lejlighed Deres Majestæter ville komme til stede. Den nævnte dags aften mødte man frem i stiveste galla med spændesko og vajende fjer i hatten. Hoffets og bourgeoisiets damer var i grande toilette, og der rådede en festlig stemning, så alt tegnede til en stilfuld aften. Musikken spillede snart op til dans, hvorfter de mange musketerer inklinerede for deres damer og valsede ud på det bonede gulv. Ud på aftenen meldte hornfan- 126 Følg med Dick på det spændende Set. Georgsløb FOTO: KNUD HOLLENBO farer Deres Majestæters komme, og medens man ærbødigt bukkede og nejede, skred Kongen og Dronningen ledsaget af deres følge. blandt hvilket sås Hans Eminence. kardinal Richelieu, frem gennem salen og op til den kongelige tribune, hvor de tog plads. Borgmesteren, Monsieur Pierre Lacroix, bød majestæterne velkommen og overrakte dronning Anna et pragtfuldt smykke bestående af 34 guldnierne ud i terrænet, hvor mørket efterhånden udviskede konturerne. P å det store højdedrag, der som en udløber fra Ardennerne skyder sig frem mod nord, ligger Moulin Trente. Den kan ved dag ses langt ud i landskabet, men nu var det mørkt, og dens sorte silhouet opdagedes derfor først, når man stod foran den. Alt var tilsyneladende stille her, dog hørtes af og til ligesom en svag puslen inde i møllebygningen. Var det mon møllersvenden, der var påfærde endnu, eller blot musene, der rumsterede, man så jo intet lys? Man søgte indenfor, og der bag melsækkene tittede et forslagent musketerfjæs frem. Det var Porthos, og han havde gode oplysninger at kunne give. PASPORET Lidt syd for Moulin Trente ligger det gamle Slot Chambord (Østrup-

7 gård), som tilhører Hs. Eminence Kardinalen. Han selv sad den samme aften i et af gemakkerne på slottet sammen med slotsfogden, Armand D'Hiver og en officer i garderkorpset, Robert Cahussac. Alt medens kardinalen med slet dulgt fryd talte om det puds, han havde spillet dronningen ved at rane de kostbare diamantnåle, nød de tilstedeværende et tarveligt måltid bestående af franske pølser og kaffe. Inde i værelset ved siden af befandt sig et antikt chatol, hvori han havde gemt de ædle stene; dog ikke dem alle, thi kardinalen, der noksom var bekendt for sin snuhed, havde taget alle muligheder i betragtning og derfor anbragt de resterende andet steds, dog herom hører vi nok nærmere senere. DIAMANTERNE FINDES løvrigt var slottet omgivet af en dyb, vandfyldt grav, ligesom det var mandstærkt besat af gardister, der årvågent gav agt på hver mistænkelig lyd. Men musketererne var også snedige; de fandt trods alt vej lige op til slottets mure, hvor et lille åbent vindue ned til de skumle kældere stod åbent Man klemte sig gennem den smalle åbning, gennem spindelvæv og over snegleslim, henover fugtigt sten- Fra festen i Salle ))Jardin des Rosest< på le HGtel de Ville. ueres Wlajfstæter Kongen og Dronningen overværer ballet. Bagest i midten ses hs. eminence, kardinal RicheEeu. gulv, og sneg sig lydløst op i det overliggende stokværk. Det var et farligt foretagende, blev man pågrebet, var bolt og jern i fangehullet vis. Men det gik godt; medens kardinalen dyppede sine pølser i den krasse sennep, forsvandt de funklende diamanter ud af Hs. Eminences chatol. Kardinalens gardister og hjælpere sværmede også omkring ude i terrænet. Man måtte fare forsigtigt frem for ikke at falde i hænderne på disse Eminencens håndlangere, der havde ordre til at antaste, hvem de traf på. I Meung kom Aramis, en musketer, i klammeri med gardister, der overfaldt ham og gav ham flere kårdestik, hvorpå de fjernede sig og lod ham såret og hjælpeløs tilbage, indti.l musketerkompagnierne fandt og forbandt ham. Musketerer ved slottet Chambord efter lykkeligt at have listet sig ind på slottet og bemægtiget sig diamantnåleue. løvrigt den vindende patrulje,,>moseuglet"ne((, fra 3. Odense trop. EN HEMMELIGHED OPSNAPPES En karosse rullede hin aften henad vejen, der fra Karmeliterklostret fører sydpå gennem de store skove ved Bois Tracy. De raske heste travede muntert fremad med den lette vogn, i hvis indre man, ved det svage lys fra lygterne, skimtede to personer. I udkanten af skoven lå et lille hus; her standsede karossen, og de to personer steg ud. Idet de gik ind i huset faldt lyset fra lygten indenfor henover deres skikkelser, og man genkendte med forundring kardinalens mest betroede mand, de Rochefort, og Mylady. Musketererne, der skjult havde overværet denne scene, sneg sig forsigtigt efter parret, som imidlertid havde begivet sig op i et 127

8 værelse ovenpå. Til held for musketererne var der ingen i det nederste værelse, men af frygt for at blive pågrebet, turde man ikke liste sig ovenpå, hvor der sikkert blev drøftet hemmeligheder, som det var godt at vide besked med. Noget mismodig tog man foreløbig plads ved kaminen, indtil der pludselig lød svage stemmer ned gennem skorstensrøret. Med tilbageholdt åndedræt lyttedes der til den samtale, der førtes ovenpå, og af hvilken det fremgik, at kardinalen havde efterladt nærmere ordre ved de store høje i skoven ved Douaix. Så blev der stille en stund, hvorefter man hørte trappen knage af de Rochefort's fodtrin. Men da var musketererne uset forsvundne ud i mørket. Douaix er en samling huse, der ligger på et højdedrag, hvis kuppel delvis er kronet med højskov. På det højeste punkt findes nogle stenprydede oldtidsgrave, hvortil er knyttet nogle mystiske sagn, der gør, at menigmand ikke gerne kommer her ved nattetid. MYSTISK PROCESSION Midnatsklokken havde just slået sine tolv rungende slag i den nærliggende landsby Verneuil, da det raslede i underskoven, hvor flere musketerer nu kom tilsyne i buskene, idet de spejdede spændt i den retning, hvor der pludselig viste sig lys, der langsomt nærmede sig. Frem gennem skoven skred seks kutteklædte og fakkelbærende munke med hætter over hovedet. Imellem sig bar de en kiste, idet de samtidig mumlede en sang, der lød som en mellemting mellem Chopin's sørgemarch og pramdragernes sang fra Volga. Forrest gik en abbed med en opslået bønnebog, ud fra hvilken der gled et papir til jorden, hvad der ikke bemærkedes af denne gejstlige skare. Da processionen var draget forbi, fik musketererne travlt med at studere det tabte papir, der viste sig at være en egenhændig skrivelse fra Hs. Eminence. Den indeholdt oplysninger af værdi for den fortsatte eftersøgning. Athos, der var tilstede her, beordrede nu musketererne til at begive sig til la Rochelle (Stensgaard) for natkvarter. 128 De tre musketerer EFTERSØGNINGEN FORTSÆTTES Alt tidlig den næste morgen drog man videre, og takket være det af abbeden tabte brev fra kardinalen, havde man et godt spor at gå efter. Vejen lagdes over Verdun, hvor man stødte på en del kardinalgardister, som sikkert var udsendt for at hindre musketererne i at komme videre frem. Det kom til en større bataille, som dog endte med, at gardisterne måtte fortrække. I den lille by, Douville, ligger kroen»columbier Rouge«. Her træffer vi den samme dags formiddag en del gardister forsamlede omkring et bord, hvor raflebægeret flittigt intonerer sin ejendommelige lyd. Alt medens terningkastene vurderes, pokuleres der hyppigt med tinkrusene, som den trivelige og gemytlige krovært, Monsieur Lappebie, sørger for stadig er fyldte med det mørke fluidum, der er særegent for det departement, hvortil Douville hører. Værten vimser til stadighed om mellem bordene, idet han kaster stjålne blikke til et afsides bord, hvor nogle personer sidder i dæmpet samtale. Ser vi nærmere til, opdager vi i selskabet en gejstlig herre, i hvem man genkender Hs. Eminence, kardinal Richelieu, der just i den tidlige morgenstund er kommet h ertil. På bordet foran ham ligger de resterende diamantnåle og glimrer i det svage lys, der råder i krostuen. Men udenfor krostuen lurer musketererne, der har fået færten af, hvor diamanterne opbevares. Ved hjælp af nogle gardistuniformer, der hænger i forstuen, forklæder man sig og træder ind i skænkestuen, idet man med en brovtende stemme forlanger forfriskninger. KUPPET LYKKES Hs. Eminence var så optaget af sin samtale, at han ikke bemærkede meget af, hvad der skete rundt om ham og at ivrige fingre behændigt tilegnede de skønne nåle. Efter det vellykkede kujp søgte musketererne hurtigt bort fra kroen, og standsede først op i Abbeyville, hvor der ved hjælp af en optisk telegraf indløb en besked om at begive sig til Nazair (Hvedholm), hvor Porthos ventede dem. Ved ankomsten hertil forklarede han dem, at smykkeskrinet, som diamantnålene havde ligget i hin aften ved overrækkelsen i Amiens, nu var fundet kastet i en sø tæt her ved Na?air. Samtidig fik musketererne oplysning om, at kardinalen havde spærret alle veje ind til Paris (Fåborg), hvorfor det tilrådedes at søge ud til kysten, til Boulogne sur Mer, for derfra mulig pr. båd at nå ind til den store by. EN SIDSTE findring Da kardinalen, efter at diamanterne var frataget ham, for enhver pris ville forhindre, at musketererne nåede frem til majestæterne med disse, havde han givet ordre til, at gaderne i Paris skulle være spækket med gardister, for om mulig at kunne erhverve smykkerne igen. Det kom derfor til adskillige skærmydsler, inden det lykkedes for de fleste musketerer at nå frem til Louvre (Restaurant»Klinten«), hvor majestæterne sad i spejlgemakket på fløjelsbetrukne stole og i spænding ventede på at høre nyt om guldnålene. Dette var beretningen om 5. Odense trops Set. GeorgslØb Vil man høre mere, bedes man skrive til hofmarskallen, Monsieur Henri Bassompierre, som uden opfordring meddeler, at afslutningen på løbet fandt sted ved et fælles kaffebord i Gobelinsalen, og under hvilket resultatet af løbet blev bekendtgjort og præmierne uddelt. Nr. l blev»moseuglerne«, 3. Odense trop (155 p.), nr. 2»Rævene«, 10. Odense trop (144 p.) og nr. 3»Hjortene<<, l. Odense trop (142 p.). Dick.

9 SPEJDER HUMØR Lidt sjov om spaden Denne er en dims, som består af et skaft, der som regel er flækket, og en bulet blikplade. Hvis skaftet af en eller anden grund endnu ikke er flækket, bør man starte en patruljekonkurrence gående ud på at se, hvem der med et enkelt hug kan flække skaftet på langs helt ned til pladen. Det er næsten som at slå katten af tønden, men meget mere morsom og underholdende. Når spaden så har været brugt til denne lille juleleg, har man jo rig lejlighed til at Øve sig i taklinger, idet man bør anskaffe sig en 2 cm tyk stålwire og vikle om skaftet, hvorved dette får et dekorativt udseende samt bliver mere holdbart. Hvis spadebladet endnu ikke er bulet på alle leder og kanter, kan man banke et par små spejdere oven i hovedet med det, skulle det mod forventning ikke hjælpe, må man ty til skovmændenes hoveder. For at slippe for det griseri, det er at male skaftet, kan man bruge dette som ildrager, hvorved det får en smuk og holdbar sort farve, som ydermere, hvis farvningen udføres rigtigt, går gennem hele skaftet. Der kan opnås en ganske fortræffelig øvelse i at kaste med spade. Dette giver ganske vist spaden visse tilbøjeligheder til at tabe enten hovedet eller skaftet, men hvad gør det, så er der jo det mindre at slæbe på for en træt spejder. Husk blot: tab endelig ikke selv hovedet og begynd at grave med spaden, for det har den bestemt ikke godt af. Husk, en spade har langt fra godt af at blive renset. Det gælder nemlig om at få så meget jord som muligt til at hænge på spaden, når den skal lægges væk til næste tur. Man kan f. eks. bruge spaden som neglerenser, hvilket giver et godt grundlag for at spejle æg på den, da man i så fald kan spare lidt på fedtelsen, og varmen vil også holde sig længere i metallet. Formand for den 21. kommission til udbredelse af den almene spade-kundskab. (3. Ø.) (Boys Life) \ Mon ikke det er pa tide at bryde lejren Skipper? (Thc Scouter) 129

10 SØ SPE sejler Ise/ Læs Gunnar Hanse om årets stol Der gøres klar til dagens sejlads. (Foto: K. E. Petersen) Læser du nogensinde aviser? Hvis du gør, vil du måske have fundet ovenstående overskrift i et af de københavnske blade - og hvad ligger der så bag den overskrift? Jo, en lørdag-søndag her i sommerferiens begyndelse kunne folk langs Sjællands kyster se en række sprydriggede både - Ålborgjoller - stævne mod Isefjordens munding ved Hundested og Rørvig, hvor de mødte andre af søspejdernes joller, som alle holdt kurs mod det samme mål - bugten ved Kongsøre, hvor alle søspejdere fra hele landet skulle mødes for dels at prøve styrke i de almindelige lejrkonkurrencer, 130 Den store indgangsportal rejses (Foto: Fritz Lerche) som findes blandt alle spejdere, og dels skulle de kappes i sejlads og roning. Mange kom som sagt sejlende, idet de lagde deres sommertogt om ad denne korpslejr, men nogle kom over land, for ellers kunne de slet ikke nå frem til lejren i tide. Lejren rejses I løjbet af mandagen rejstes det ene telt ved siden af det andet i»sandskredet<<. Snorlige lejrgader, som alle mundede ud i paradepladsen med signalmasten, hvor søspejdernes hvide stander med det blå anker med liljen gled til tops for at veje over lejren hele perioden. Under nokken Dannebrog - og talrige mangefarvede signalflag gled skiftevis op og haledes ned, alle med hver sin betydning. Fra alle teltene er der udsigt ned over stranden, hvor ca. 30 ålborgjoller ligger og vugger blidt for deres fortøjninger - og videre ud over Isefjorden med OrØ som grænse for Øjet. Længere borte langs stranden opbygges i løbet af mandagen den ene bålplads ved siden af den anden - hver patrulje sin. Først og fremmest ildstedet - kogerender og jægerild - et par patruljer laver de fineste gammelmandsildsteder - næsten alle lavede brændeskjul - (de der ikke gjorde det kom senere til at fortryde det bittert!!!) - affaldshul var der selvfølgelig ved alle patruljer, men også grydestativ, spisebord, tallerkenrække, og mange andre lejrarbejder så dagens lys, for ikke alene skulle standlejren være god og nyttig, der var jo også spørgsmå- let om at blive placeret i konkurrencen. Lejren åbnes Ind imellem den første parade med søspejderlederen Fritz Lerche i spidsen for staben, der i de kommende dage sørgede for, at vi fik en»knippel«lejr Her er et glimt ud o - og så var pludselig den første dag til ende. Egon blæste retræten og en halv time efter var vi alle til køjs, og der var ro i lejren. Kun i stabens telt brændte der lys længe efter; meget var der at planlægge til næste dag, selv om det store arbejde var blevet gjort i forvejen --og af og til blændede en lommelygte pludselig op i mørket, når vagtpatruljen på sin ensomme vandring inspicerede om bådene lå, som de skulle, og ingen søspejder gik i søvne. En dag i lejren I en spejderlejr skal man vækkes af et signalhorns toner, og næste morgen tumlede vi søvndrukne ud af teltene i badebukser, da reveillen lød - alle tog sig en dukkert i bølgerne - bålene begyndte at ryge på kogepladserne - havregrøden og thevandet kom over - teltene blev udluftet - soveposerne lagt til solning - morgenskafning - teltorden - lejrchefen Frank fløjter

11 DERNE orden tynd levende beretning søspejderlejr den dejlige lejrplads (Foto: Fritz Lerchc) til flagparade reglementeret uniform - morgensalme - flaget sættes -»Der er ingenting, der maner... <<. Frank og Erik kommer med dagens planer - dagsbefalingen er slået op derhenne ved ege- træerne -lejrinspektion alle patruljer»up to standard«får det lille blå flag anbragt ved forbardunen. Resten af formiddagen: Fri sejlads. Af med fodtøjet, de korte bukser smøges op - springet i land tages med ud, og der hales ind på ankeret, så stævnen kommer op i vinden, op med storsejlet, fokken, flaget. Klar ved krogen, hal ind - så sejler vi - fald af til styrbord, bak fokken - tyve, tredive joller stryger ud over Isefjordens solglitrende vande, mens patruljens medlemmer har travlt med at klare op. Der skal være kapsejlads i eftermiddag, mon vi kan klare den - får vi lov til at sætte toppen? - nej, ikke alle joller har topsejl med -hvem kommer der? Nå, det er BØgeblad og Jørgen, der skal ud at lægge bøjerne ud til kapsejladsen - så må vi ind at skaffe - klar vende - klar er - skumsprøjt om båden - lad gå krog - Per og Svend bliver om bord og klarer op - vi andre går i land og smører klemmer - der stilles kl. 14. Kapsejlads Kapsejlads - alle patruljer deltager, selv om de ikke alle har båd med i lejren - der startes i flere heats. Gunnar og Torben, vores allesammens doktor, står ved signalmasten - snart er alle på kryds ned over ad trekantbanens første side. Der er ikke så forfærdelig megen luft, men det varer ikke længe, før et par både skiller sig ud af feltet og viser, at de forstår at udnytte den vind, der er. Snart lænser bådene nedover mod mållinien, hvor BØgeblad ligger på maven i dommerbåden med stopuret i hånden: Nu - det var den første - så går det slag i slag - snart ligger alle bådene tilbage i bugten ved Sandskredet Der gøres klart skilb, spules dæk, ordnes tovværk, og snart er alle travlt beskæftiget med skafningen. Om aftenen et lille lejrbål som festlig og stemningsfuld afslutning på en dejlig dag på og ved vandet. Kaproning Næste formiddag er kaproning med fem-mands bådhold - fire ved årerne + den uundværlige styrmand, der kan heppe hele sit hold til sejr. I dag er der den luft, vi kunne have Ønsket til kapsejladsen Så pilles der kartofler... (Foto: K. E. Petersen) i går snart går starten for det første heat - der trækkes i årerne så skumsprøjtet står højt om stæv~ nen - taktfast lyder kommandoerne - konkurrencen er hård, men den, der får den fineste start og kender fidusen med de tre små korte åretræk straks ved starten' får et forspring, som er vanskeligt at fange ind - vinderholdet bliver fejret, trætte og udasede, så snart de kommer i land. -Om eftermiddagen tager vi en tur i busser rundt i det skønne Odsherred. Vi ser til Jarlen af Bothwell, traver op på toppen af VejrhØj, ser Dragsholm, udtørringen af Lammefjorden, Skarolebæk radio, fjernsynstårnet, Bådene stævner ud fjorden - et dejligt syn (Foto: K. E. Petersen) 181

12 Sejladsen endt for kører ned ad Danmrks højeste landevejsbakke. - Om aftenen kommer regnen, men hvad er en søspejderlejr uden regn? Spejderchefen på besøg Næste formiddag afgøres Kongsøremesterskabet i kast med redningsreb. Midt i det hele kommer spejderchefen Ove Holm sammen med Strix, som hygger sig sammen med os nogle timer. Spændende terrænleg Senere røbes det, at den kinesiske general og admiral Wuh Fuh er gået i land nede sydpå med sine tropper, og at Chu Wai Ling, hans hårdeste modstander har sat sig fast nord for torpedostationen, begge har opslået deres hovedkvarterer og går så i bådene og mødes i et forrygende søslag, omfattende en spækhuggerjagt, som overvåges af jungmændene om bord på to motorbåde fra stationen. Da alle flag var strøget, trak de to flåder sig tilbage til deres hovedkvarter (hvor de fik en mætig byge), og hærene fortsatte kampen i land hele natten; først da det blev lyst, kom kæmperne tilbage til lejren - formiddagen gik i fred og ro, men om eftermiddagen måtte patruljerne ud påny i et orienteringsløb, som satte vore evner som navigatør~'r på prøve, idet vi selv skulle sætte kursen og styre efter kompas - omend på landjorden. dag (Foto: Fritz Lerche) bølgernes skvulpen mod stranden - og afslutningen, som fik dagen til at klinge ud i fuldtonende harmon i. LØrdag morgen var der frisk luft og sol. Alt så fint ud til opbruddet; men i løbet af få timer steg vindstyrken, og regnen kom plaskende ned over os. Ralph Andersen, selv gammel spejder, kom, og da han vidste, at vi som søspejdere ikke tager nogen chance på havet, lå ålborgjollerne snart godt i læ bag torpedostationens mole, mens grej og sejl var kommet i tørvejr i den gamle feriekoloni. Så var den lejr slut, og vi siger tak til korps og stab samt alle som var med til at gøre denne lejr til en minderig oplevelse. De, der ikke kom frem, mangler nogle af de bedste blade i deres logbog. Gunnar. BOGHYLDEN bål på stranden. Der var rigtig feststemning i de kvikke spejdersange, i kanon'- erne, i Fritz' tale til os, i tonerne fra mundharpe, gitar og harmonika. Den stille stemning vi alle mindes fra vore lejre, en dejlig sommeraften ved stranden med den grønne skov som baggrund for det gnistrende bål, Sigrid Thomsen : MARTIN SOM SMUGLER. (8,75 kr. - Gyldendal). Bogen er let at læse, selv mindre ulveunger vil kunne få glæde af den. Megen spænding og dramatik.j må vi igennem, før det lykkes Martin at besejre smuglerne. HANS HVASS: DYR I FARVER. (Politikens forlag. - Kr. 9,50). I denne fortrinlige bog findes ialt 109 dyrearter, der alle vises i fremragende tegninger i farvetryk. Hertil kommer de korte og præcise dyrebeskrivelser, der gør, at denne håndbog vil ære en god hjælper for alle, der med interesse for dyrene i naturen vil hente mere viden om dette emne. Bogen bør findes i tropsbiblioteket, og depotet har den! S k. Både vingerne og glorien manglede på vor tegner, da han afleverede denne tegning i foråret. Vi håber - for lokalets skyld - at han nu er forsynet nted begge dele. Sidste lejrbål - og lejren er slut Fredag aften samledes vi med vore gæster om det sidste store lejr- MAN LOKALtBOG SKAL ~kriye DET GÆL.DER OM flt OVER.ORIV( O(N TILSTAND DER EN!> ØJE MØllER SRI'IT HVORØRN MqN PÅ DETTE SØDER. 132

13 0 PETER VECHT Der sker så megt i verden, som vi ikke forstår; og det, vi ikke forstår, har vi så svært ved at affinde os med. Det står således ganske ubegribeligt for os, at Ikki skulle gå bort så tidligt. En ulykke i ferien kostede ham livet. Set. Hans aften rykkede jeg Ikki op i troppen - efter nogle dejlige ulveår. Ikki var en klog ulv; han var den, der kunne give efter, når det var nødvendigt for at få noget til at glide. Ikki var en dygtig ulv, hvilket de fine resultater, hans bande opnåede, bevidner. Ikki var en god ulv med det rette ulvesind; han forstod, at det var helheden, der gik forud for den enkelte. Vi vil savne dig Ikki, overalt hvor vi plejede at møde dig. Æret være dit minde. Akela. Vildmarksulvene. Nogle ulve fra 7. Aarhus flok er ved at være klar til afrejsen til sommerlejren. 30 KILOMETER MED LILLERØD FLOK Pinsesøndag startede 9 ulveunger fra l. LillerØd flok på deres 30 km tur sammen med 2 voksne ledsagere. Vi startede kl. 8,05 fra AllerØd station, travede gennem TokkekØb Hegn; først ad landevejen, siden ad Vildtmestervej og videre forbi Dæmpegård, gennem landsbyen Kirkelte og Store Dyrehave via 5-, 6- og 7-korset over Karlebo-, Grønholt- og Sørup Overdrev gennem Gl. Grønholt Vang og ud til landevejen fra HillerØd-Frdensborg, fulgte denne til Fredensborg Slot, herfra ad Københavnsvej til AsminderØd korsvej, hvor vi drejede af ad landevejen gennem Gl. Grønholt Vang til landsbyen GrØnholt, over Grønholt- og Karlebo Overdrev samme vej tilbage gennem Fox, BF Peter Holmblad, Nybyggerne flok. Falkeøje, BF Per Brandt-Jensen, Hjortefod, BA Bjarne Ivar Jarberg, Bingo, BA Stig Hjortkjær,, 2. Frederiksberg flok. Mungo, BF Per Sonne-Nielsen, 3. Korsør flok. Hans Ole Tønnesen, l. Fredericia flok. Dingo, Finn Elle, 7. Aarhus flok. BF Morten BrinklØv, BF Knud Erik Larsen, begge fra Johan Rantzaus flok. Da vi nåede Fredensborg Slot var uret blev 11, og vi var blevet godt sultne, så efter at have smidt sko og støvler gik vi i gang med madpakkerne, som hurtigt forsvandt. Kl. 12 startede vi hjemturen med vældig højt humør, selv om fød~ derne nok var begyndt at sige, at de også havde noget at skulle have sagt. Kl. ca. 15,15 var vi hjemme igen, Ømbenede, men egentlig ikke udkørte. Kj. H. SPEJDERNES MAGASIN skovene til AllerØd. SANGBLAD 6 Det var en overmåde skøn tur Er du ulv, må du synge gennem den dejlige vårsmykkede Mel.: B ellmann el. Polly-Wolly Doodle. natur. I Store Dyrehave så vi i en Er du ulv må du synge på en kæk melodi. og især når du er ude i det fri, stor rydning hr. Mikkel i egen høje har du kun en enkelt tone person, en stor han med en flot syng, så halsen den bli'r glo'ne,. h l d h 'd 'd h k... du kan lære det, når blot du hænger 1. a e me Vl sp1 s; an om 1 ~ f ldt f. : t l "' Skal du ud i den fejende, legende vind, u 1rspnng værs over ysn1n-.>: ud så solen den kan brune dig på kind. gen; han havde nok været ude at.f!l Ud, h vor havet lystigt sprøjter, ~ ud, hvor stær og drossel fløjter se so l en d anse. "' skal du synge så det jubler i dit sind. På!uren så. vi _desuden flere store :0 Får du sokker~e våde i lidt regnvejr en dag, musvager pa Jagttur, skovduer, S er du smurt i pløre både for og bag, skovskader og en drossel i Gl. må du sørge for, humøret. '.8- Ikke synker ned 1 pløret, GrØnholt Vang mdtog ulvene nemt ~ for så havner du selv 1 det med et brag. det ældgamle voldsted, som ligger Du må huske det frejdige, kåde ulvesmil, og holder vagt i en mose nær lande- ta' det med om du skal vandre mil på mil. Hvor du er på jordens klode: vejen. gem det ej i din kommode, Forresten var det ikke alene skov det' den fineste valuta, der er til. og mark, der var pyntet fint, også de fleste huse og gårde var i overensstemmelse med gammel skik på landet hvidtet og malet fint inden pinse. Med dit smil, med din sang, med dit glade humør bli'r du lukket ind, hvor der var stænget før, bare ud og på med vanten, over mark, langs grøftekanten, du med sang og smil kan sætte lidt kulør. H. Brønnum-Jacobsen. 133

14 Hans Peter Berdten EN RASK ULVEUNGE I Store Heddinge flok er der en ulveunge, som hedder Hans Peter Berdien, og han er nok værd at lægge mærke til. En dag legede Hans Peter i gården ved sit hjem sammen med nogle drenge, da en syv-års pige på sin cykle kørte ind i et tov, som nogle børn havde spændt ud. Rebet dannede en løkke om pigens Mesterordet Mel.: Hos mor derhjemme. Mowgli drog fra sted til sted, og mesterordet han kendte; altid bragte ha n det med, så ingen ham gjorde fortræd. l ulveflokken vi venner finder; for mesterordet os sammen binder. og ulvelivet os giver minder. Vi er af samme blod i syd og nord. Mange steder på vor jord man ulveunger kan møde. Vi forstår Akelas ord, i junglen vi leger og bor. Ovre i Amerika du ulveunger vil finde; li'som vi de holder af på ture i skoven at ta'. Asien er så stort et land. og ulvehylet vi hører; vi med dem ej tale kan, men smilet forstår alle n1an d. Langt herfra i Afrika de sorte ulve har hjemme. Hvis du kom dertil en da', en hilsen fra os skal de ha'. Kongsted. hals, og hun hang hjælpeløs fast uden at kunne nå jorden med benene. Hans Peter så det og løb straks derhen, han løftede den lille bevidstløse pige så højt op, at hun kunne løses fri af rebet. Lægen, som senere behandlede hende, fortæller, at det faktisk var Hans Peter, der reddede pigens liv. En anden gang har Hans Peter reddet en af sine ulvekammerater fra at drukne. K ammeraten var faldet i en mergelgrav, og Hans Peter fik ham halet op ved selv at stå ud på noget halm, som flød på vandet. Hans Peter har således ikke bare en gang, men flere gange vist, at han kan tænke og handle hurtigt, når der er brug for det. Lad os håbe, at der altid må være mange af den slags ulve i Det Danske Spejderkorps. Hans Peter har nu fået overrakt korpsets bronzekors for livredning, og vi Ønsker ham herved til lykke! Aarhus-ulve p å e n opgave ved divisionsturneringen 30 km vandringer. U d over de to beretninger om 30 km vandringer, som I kan læse om her på ulvesiderne, har følgende flokke meddelt os om vel gennemførte vandringer. 2. Herlevs flokke, Polarulvene og Sporulvene, med 34 ulve. l. Virum flok. l. Fredericia flok med 18 ulve. l. Middelfart flok med 27 ulve. 7. Østerbro flok med 20 ulve. 7. Odense floks 30 km tur. Vi var 19 ulve fra 7. Odense flok, der gik 30 km søndag den 17. april. Kl. 9 startede vi fra Flakhaven i Odense. Vi gik ad Vestergade til Middelfartvej mod Blommenslyst, hvor vi holdt et lille hvil. P å vej dertil havde vi vinket til de forbipasserende bi1er og moret os med at få folk til at vinke igen. Vi fulgte nu bivejene til vor hytte»heshøj «. P å dette stykke var der nogle, som foretog nogle små svinkeærinder i det bakkede terræn, så vi senere måtte vente på dem. Kl. ca. 11,30 nåede vi hytten i strålende sol, vi spiste vor medbragte mad, som vi selvfølgelig selv havde smurt. Efter en times hvil startede vi hjemturen. Vi gik nu mod Holmstrup station, hvor Ruth, vor flokfører, spurgte, om der nar nogle, der skulle med toget hjem, men der var ikke een, der meldte sig. Ved en sø som vi kom forbi, hvilede vi lidt og benyttede tiden til at se os om. I en bæk opdagede vi en stor gedde, vi så også en del fugle, blandt andre en bogfinke og en rødhals. Nu fulgte vi bivejene videre mod Odense til Faaborgvej og derfra ind til Flakhaven, hvorfra vi var startet om morgenen, nu var kl. 17,05, dut... Vi fik alle vores 30 km plader, og så kan I tro vi alle var glade. Med venlig ulvehilsen B EKKO. Dragekonkurrence Blandt de patruljer, der inden 15. oktober indsender et fotografi eller tegning til redaktionen af en drage bygget af patruljen, trækkes lod om 3 gavekort a 15 kr. til depotet. Den drage, der kan bruge mest snor, flyver højderekorden hjem til sin patrulje og dermed et gavekort på 15 kr. Bliver det mon din patrulje, der laver den bedste drage i troppen? Eller henter I mon højderekorden hjem? 134

15 l. Fortsat fortælling af PETER TINI. Tegninger: mora LUND Udflugten til Hareø Christiansborg flok havde allerede før sommerlejren 3 bander: Gammelholm-Banden, som vi kender, og endvidere R Ød-Bande og GrØn-Bande. Flokken bestod således af 21 ulveunger med Mus som flokfører, og hun havde fået sig en flokassistent, der kaldtes Mik. Alle mand var i sommrelejr i nærheden af Skelskør, helt ude ved stranden, hvor de havde lånt en spejderhytte af en trop i nærheden. Flokken havde allerede tilbragt 10 dejlige dage, der blot var gået alt for hurtigt. I dag skulle de ud på en spændende udflugt til Hareøen, en lille meget lidt kendt Ø i Smålandshavet, hvor der kun levede tre bønderfamilier. Flokken havde fået en fisker til at sejle dem der ud i sin meget store fiskerbåd. Båden skulle gå ved sejlkraft. Det syntes drengene jo var meget morsommere, men Mus var klar over, at vindforholdene godt kunne spille dem et puds, men heldigvis var vejret meget lovende om morgenen, så man tog af sted i strålende humør, idet man satte sin lid helt og holdent til den gamle erfarne fisker. Flokken havde tørkost med til hele dagen, og den gamle fisker syntes, det var vældig morsomt at skulle sejle med de mange, muntre ulveunger. I den strålende sommersol gik begyndelsen af udflugten med sang og muntre indfald. Der blæste en frisk vind, som fyldte sejlene og :fik båden til at sætte en pæn fart på. Da de havde sejlet en times tid, fik de Øje på Hareøen, som med sin grønne skov og gule kornmarker så meget lokkende ud. Imidlertid lagde vinden sig efterhånden, så at båden gik langsommere og langsommere. En klam tåge lagde sig over havet, således at man snart ikke kunne se noget. Men fiskeren, som kendte farvandet som sin egen lomme, regnede det ikke for noget. Han h avde sit instinkt at gå efter, og det havde aldrig svigtet ham. Mus og Mik derimod var ikke glade for situationen; de tænkte på ansvaret for deres 21 drenge, som imidlertid ikke skænkede en eventuel fare den ringeste tanke, tværtimod nød de, at vinden ikke blæste så voldsomt mere, for så gyngede båden ikke, og der var jo unægtelig nogle af drengene, som havde fået mærkelige fornemmelser i mellemgulvet af den stadige gyngen og vuggen. Nu gik båden helt i stå og lå og drev stille på vandet. Der var ikke andet at gøre end at få årerne frem, men de gavnede ikke meget. Fiskeren passede een åre og Mus og Mik skiftedes til at passe den anden. Et par reserveårer skiftedes ulveungerne til at passe; det var ikke så nemt for de små ulveunger at bakse med de store, tunge årer, men det hjalp dog noget. Pludselig lød der en skuren og skingren, og fiskerbåden stod helt stille. En undersøgelse viste, at den havde boret sig ind i et skibsvrag, der lå og ragede op af havet, men som man i den nu hel tætte tåge ikke havde set. Det var en pinlig stilling for fiskeren og hans dyrebare last, da en pludselig ændring i vejret kunne gøre stillingen temmelig vanskelig for dem alle. (Fortsættes i næste nr.) 135

16 91[ ffalkepatruljens krønike Pafrulje..veRk-end!Lf./ls. augvsi Ve' beslvlfede på som merle;"ren, o t V t v11!{' cslorle /;dl/gi effer sommerfer/en 1 så vi mødtf's hl d~n førslr2 week-pncl sfrq k s Pa" et; k le 9 i k d Q t III Nordskov en, hu o r u/ hav-d P {J n htjcjsotn afl~n -ved Lf?;"rbQ/('f. Ncesle r770rjef7 6eJyndfe Vt.. af 5/ttdf'rQ prt"rni/;"u-- rnc?_dlcrun;n3. ljt>f uor sjovt Hver af os lcruede 9th~ ftnf), no:;le flere f;nj. S feens spe} Iee{} på. f/ctd 5fen w~" 'dil kød p~ sp;.c/ Søren s snobrøct Svends konin på sp/cf j(atioff'~l LØG kø o :~~ Jens 11 k o(:r2 r 11 CJL5j 136

17 SPEJDERNYT FRA NÆR OG FJERN 5. Østerbro trop har haft sin årlige patruljekonkurrence, der har budt på lidt af hvert. Den startede med jule good turnen, hvor vi afleverede 5 store frugtkasser fyldt med varer. Senere var vi ude og lede efter en forsvunden amefikaner; det var en alarmerings Øvelse en lørdag aften. Den store Uran jagt, hvor vi gik efter en kortskitse, lavet af en gammel canadier på et lommebogsblad, var vældig sjov; lommelygterne blev taget fra os i starten, og i stedet fik vi udleveret en gammel konservesdåse og 2 julelys! Vejret var det bedste man kunne tænke sig. Da vi vågnede sødag morgen, lå der ny sne overalt, så vi kom meget nemt i den rette canadiske stemning. På et TM fik vi 16 forskellige spørgsmål om KØbenhavn stukket ud; de var vældig skrappe, og så havde vi kun l time til at besvare dem i. Hver måned fik vi et hold»husflidsopgaver«, der var een til hver mand i patruljen. Der var alle mulige ting, og det var vel nok flotte arbejder, der blev afleveret. Bl. a. skulle vi lave et puslespil af et generalstabskort og lave en æske af naturtræ til det. Og et primitivt instrument. Eller hvad kan du få ud af en æske husholdningstændstikker, æsken iberegnet. Men der var mange flere. Lige efter nytår fik hver mand besked på hurtigt at bringe 50 gr ager til TF; kort tid efter fik hver patrulje så 10 af dem, som skulle plantes og gro, så de var store og flotte, når vi skulle slutte konkurrencen. Men der skete meget mere, desværre er der ikke plads her til det hele. Resultatet blev, at Egerne vandt den evigt vandrende sølv Økse, der er en ærespræmie fra førerstaben. Ih, hvor er det godt, at det er overstået; men av hvor var det skæg. P. A. Cort Adeler trop deltog sidste år i Skjalm Hvides og Vestsjællands divisions jamborette ved Torbenfeldt, og vi kontaktede her troppen fra Lohr am Main. Der deltog 6 spejdere fra Lohr, og de var indkvarteret hos os i nogle dage, inden de foretog hjemrejsen. I år er det blevet vores tur til at gøre gengæld, idet de arrangerer jamborette i Schwarzwald, og vi er blevet inviteret derned. Når dette nummer af Magasinet udkommer, er vi vendt tilbage, efter først at have været indkvarteret hos spejderne i Lohr i 8 dage og derefter deltaget i jamborette i andre 8 dage. DANAHOFDIVISIONEN er det nye navn for tidligere Østfyns division. Divisionen omfatter troppene i Kerteminde, Ullerslev, Ringe og de to Nyborg-troppe, Christian II's trop og søspejdertroppen. Divisionen afholder i slutningen af august en stor natøvelse sammen med Odense divisionen og Valdemar Sejrs divisionen. Mindst 5000 tilskuere havde Set. Georgsgildet og spejderkorpsene samlet til Set. Hans fest i Esbjerg. Der blev vist både morsom og betagende underholdning, og aftenen sluttede med fakkeltog ind til byen. lflllllflflfllflllflflllllllllllllllllllllllllllllllllllhlllllllllllllllllllllllllllflnlllllll FRA PRØVER OG DUELIGHEDSTEGN Kunne benytte vejviser 137

18 Kongebroskoven i Middelfart var igen i år rammen om 300 medlemmer af ungdomskorpsenes Skt. Hansfest. En tusindtallig tilskuerskare overværede underholdningen, der sluttede med fakkeltog. Franske spejdere har æren af dette solide spisebord 2. Her ~ev ;; sommerlejr gik i år til Slesvig med besøg i bl. a. Husum, Rendsburg, Flackeby, Chri ~tianslyst og Flensborg. Lejren sluttede ved Abækhytten, hvor troppen de sidste dage var sammen med afdelingens ulveunger, der havde sommerelejr dertil. Rævene i l. Bogense trop tog godt for sig af retterne ved Nordvestfyens divisions turnering i St. Bededagsferien, idet patruljens otte mand sled så bravt i det, at de nåede ikke mindre end fem placeringer, mon ikke det var danmarksrekord! (Kan andre gøre dem rangen stridig? Red.). Rævene vandt nemlig: TurneringslØb, lhike, natløb,»hemmelig opgave«og vildsvinetanden. I den anledning har patruljeassistenten modtaget sin patruljes højeste udmærkelse:»den elfenbensfarvede ræv med guldhale«. REDAKTØREN vil meget gerne bringe tekst og billeder fra jeres sommerlejr. - Er du ham, der hjælper? Tak! l. Nakskov trop har sammen med de øvrige spejderkorps og F. D. F. afholdt en stor Sankt Hans fest, der havde samlet mange tilskuere, som overværede en fornøjelig lejrbålsunderholdning. Hans Tausens trop var i år på Bornholm (stakkels Ø) i 10 dage, hvor vi på»apostlenes heste«tog langs den østlige side. Frimærker til at hjælpe det internationale arbejde med, har vi i patruljerne afklippet i vildelse og har samlet ret pæne bunker. Vi tænkte en overgang på, hvergang troppen afsendte et brev, at vedlægge returkuvert til vore egne påklistrede frimærker, men tanken blev forkastet som for skotsk. I divisionsturneringen var vi»drengene i Mafeking«. - Knaldgod turnering, med masser af kampe mod boerne (divisionens skovmænd. Stakkels fyre). De var 15 mod 125 spejdere, men til gengæld larmede de 15 for 2000 mand. Troppen blev nr. 4 af 7. Ja!! Hovhov!! Næste gang bliver det bedre. Stol blot på det. Hopla. Trop nr. 198 er navnet på en spejdertrop i New York, som er sammensat af blinde drenge. Dens medlemmer lader sig ikke slå ud, fordi de mangler synet. Tværtimod gør de alt, hvad de kan, for at blive lige så dygtige som børn, der kan se. De blinde spejdere læser i spejderhåndbogen, men den er mange gange større og tykkere end den almindelige spe j derhåndbog, selv om der står nøjagtigt det samme i den. Den er nemlig skrevet med blindskrift, og disse bogstaver fylder meget mere end almindelige bogstaver. De består af flere små ophøjede prikker, som den blinde føler med fingerspidserne. I trop 198 tager drengene de duelighedstegn, som I kender, de lærer at binde alle slags knob, de fletter og laver læderarbejder, og de lærer alt det, man skal kunne, for at ligge i lejr. Deres fører er den eneste, der kan se. Når han har ledet dem til lejrpladsen, rejser de selv teltene, tænder bål og laver mad. Men ikke nok med det. De træner også i forskellig slags sport. De går hverken af vejen for at spille fodbold eller for at skyde med bue og pil. Når de skyder med flitsbue, tager de en særlig opfindelse til hjælp. Skytten stiher sig mellem to pæle, og mellem de to pæle går der i en bestemt højde en usynlig lysstråle. Den er anbragt sådan, at den netop er så højt oppe, som skytten skal holde buen, for at pilen kan ramme skiven. Når han nu langsomt løfter buen, kommer den i strålen, og i samme Øj e blik lyder der en summetone, som fortæller ham, at han holder buen rigtigt. ER DU MED I FOTO KONKUR REN CEN? Fik du læst om den på side 123? 138

19 ~pejdere fra St. George's trop Jerusalem FRIMÆRKEINDSAMLINGEN ' I februar nummeret af Magasinet ;E fordredes der til indsendelse af brugte frimærker til korpskontoret, som så igen sendte dem til Boy Scouts International Bureau i Lon.don, hvorfra de blev solgt, og de penge, der kom ind, blev brugt til hjælp for spejderarbejdet i de lande, hvor man ikke havde så meget spejderarbejde og heller ikke de Økonomiske midler dertil. Der er foreløbig 24 patruljer, der har indsendt brugte frimærker, og da der den l. juni blev gjort op, hvilken patrulje der havde samlet iflest frimærker, gav det følgende resultat: Nr. 1: Falkene, Prins Hamlets trop. Gavekort til depotet på 25 kr. Nr. 2: Uglerne, l. LillerØd trop. Gavekort til depotet på 15 kr. Nr. 3: Leoparden, Skt. Clement. Gavekort 'til depotet på 10 kr. Vi lykønsker vinderne og takker A øvrigt alle medvirkende patruljer. Den lille konkurrence, som vi havde knyttet til indsamlingen, er altså overstået, men indsamlingen af brugte frimærker fortsætter atter, og vi venter at høre fra mange hundrede patruljer landet over. I skal blot klippe frimærkerne af alle de breve, I kan få lov til - men pas på ikke at beskadige takkerne, klip hellere een centimeter fra mærket - og gem dem, og når I har samlet en passende bunke, sender I dem til korpskontoret. Penneven. En spejder på 15 år fra Odense Ønsker at skrive ' sa.mmen med en jævnaldrende spejder. Interesserede bedes skrive til redaktøren. 3. Godthaab trop PF Otto Knudsen PA Sten Folke Frederiksen Palle Drosthede Leo-troppen PF John Carlsen G. Sundby trop PF Erling Laffaldtsen 1. Terndrup trop PA Bill Slemming l. Cimbrertrop. Støvring Erik Hansen 10. Odense trop PF Peter Schmidt Finn B. Nielsen Richard Løvehjerte PF J ørgen Johansen l. SØborg trop Otto MØnsted Nielsen Hans Hammer Nielsen Ebbe Sejr Nielsen ~. Hellig Anders trop PF Poul Petersen PF Kurt Nielsen PF Ton1my Jensen PA Ib Kruse JØrgensen PA Erling Rasmussen Svend Erik Henriksen l. Valby trop Niels Andersen Jørgen Larsen Ha ns Tausens trop PF Erik Appel P A Ole K ongsted Mogens Sterhnke Per Frandsen 1. Aarhus trop PA Arne Gottlieb JØrgen Andresen 5. G od thaa b trop PA Frank Hansen ~- Godthaab trop PA Finn Olsen 2. Ordrup trop Hans Klinken å. By Knud Erik L ykkeberg 3. Aabenraa trop PF Peter Dall PF Jørgen Schaumburg Christensen 2. Ordrup trop Jørgen Lauterbach Bent Lykke Rasmussen Steffen SchiØdt i. Østerbro trop Stump 1. Langeso trop PF Carl Oscar H. Svendsen å. Godthaab trop PF Ib Skotte Skottov Cort Adeler, Svinninge SM Arne Andersen SM Jprgen Vind Andersen SM Henrik Clausen SM Erik Enegren SM Erik Madsen SM Ill Rasmussen SM Jens Rosbjerg Richard Løvehjerte PF Klaus Pallesen PF Steen Grundtvig SM Mogens Nielsen SM Peter B jørn Jensen 2. Østerbro trop PF Niels Bentsen l. Cimbrertrop, Støvring K jeld Poulsen Jens Chr. Seierup 3. Godthaab trop Pr' Otto Knudsen PA S vend Johannesen l fir!tidd({r~ j G. Odense - Set. Georgs trop P A Lo'uis Friisholm PA Bent Aagaard Nielsen SM Hans Pedersen 2. Ordrup trop Jørgen Lauterbach Bent L y kke Rasmussen å. Godthaab trop PF Ib Skotte Skottov l. Aarhus trop K ai Wolff Petersen 2. Østerbro trop PF Niels Bentsen 1. Cimbrertrop, Støvring Kjeld Poulsen Jens Chr. Seierup 1. Kong Volmer trop PF Jørgen Wiberg a. Godthaab trop PA Svend Johannesen JOO km l. F je llerup trop Henning Jensen Knud Petersen Leif M a thi es en 1. Haderslev trop SM K a j Rasmussen SM Peter Damm Odense trop Pr' Niels Andersen PF Walder Nielsen J O. 75 km.j. Odense - Set. Georgs trop PF Finn Christiansen PF Henning Nielsen PA JØrn Hansen 2. Ordrup trop Ib Schmidt Bjprn Albeck Torben Reimers Hansen H ermann Bri.isch (i0 km J. Valby trop PF John Hansen PA John GlimØ Nie1s Andersen B enny Bauer J pr gen Larsen Er1ing Petersen Kurt Petersen 7. Østerbro trop PF Kurt Meinert Hansen PA Finn Jensen JØrgen Porsby Richard Løvehjerte PF Klaus Pallesen PF Steen Grundtvig PA Jørgen Madsen Præriens Sønner PF Ib Thylkjær PF Erik Bay Rasmussen PF Mogens Larsen PA Mogens Buh ~ lt Sten Anker Jensen Niels Øxenhave Nielsen K nud Bjerregaard-Hansen SM Ib J ansen Leo-troppen PA Klaus Jachimsen Sven Vangbæk Hobro flok har med 39 ulveunger været i sommerlejr ved Bramslevgaard. FORSIDEBILLEDET viser yngste mand i patruljen i færd med det krævende job: Gryderengøring. Billedet er taget af DA Atli Thostrup, Heimdal div. blev i sommerlejren om muligt endnu mere ven med sin trofaste spejderhat - årsag: under dens skygge var skygge at finde! 139

20 Så langt lageret rækker sælger vi i tiden 25. aug. til 30. sept. til følgende Særpriser Vindjakker, alle slags 1 /2 pris f. eks. a j 4 lang Ninoflex- Poplin, 12 år, før nu VendeJumber - klæde og poplin,... før nu Regnfrakker ~~l~kind / 2 pris 'g.j nu Gummisko, 1 restpar... /2 pris Ski orter, 1 kun voksne... /2 pris Spejderbukser Blå, livvidde f. eks. ternede, prima bomuld før nu Ensfarvede med 2 lommer og skulderstropper Battledressbluser før nu Brugte -rest NB! Priserne gælder kun sålænge lager haves. DE.Y DANSKE SPEJDERKORPS DEPOT Spejdernes lilarasin Korpskontor Red.: Kommunelærer NØRRE FARIMAGSGADE S9 Frydendalavej 32. København V J. B. Skotte Hansen KØbenhavn K, telf. Palæ 45%8 Telefon VE 3666 Tobaksvejen 33, søbore Odense: Klostervej 19, telt Kontortid: 8-18, lørdag 8-12 Spejderapor* Alborr: Konr Hansrade l, telf. 837t Arhns: Frederiksrade 611, telt. S S8 18 Red.: Adjunkt Svend Ranvig Berre blades ekspedition: Kongebrovej 28, Sorø Depotet er korpsets egen forretnlnc Korpskontoret og giver bonus til korpsets afdellneer 140

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs.

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Alle andre lå og sov. Bortset fra Knøs. Han sad i forstavnen og så ud over

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Sanghæfte Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Mel.: Fra Arild s Tid drog ud paa farten. Vi Rosportsfolk er raske Gutter, vor Krop har Solens gyldne Lød, og vi af Kraft og Sundhed strutter,

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Fire børn og en hund gik gennem en skov, der strakte sig milevidt over bakker og dale. Hvor er vi egentlig på vej hen? spurgte Ottar.

Fire børn og en hund gik gennem en skov, der strakte sig milevidt over bakker og dale. Hvor er vi egentlig på vej hen? spurgte Ottar. 1 Fire børn og en hund gik gennem en skov, der strakte sig milevidt over bakker og dale. Hvor er vi egentlig på vej hen? spurgte Ottar. Vi skal bare væk fra den gård, sagde Tue. Så langt som muligt, sagde

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

MENNESKEJÆGERNE SVÆRDET & ØKSEN BIND 3

MENNESKEJÆGERNE SVÆRDET & ØKSEN BIND 3 MENNESKEJÆGERNE SVÆRDET & ØKSEN BIND 3 58 Mørket havde for længst sænket sig over Paravalis. Inde i byens mange huse var lysene pustet ud og de fleste af beboerne hvilede i halmsenge. De mange kroer og

Læs mere

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en konge, som drog på jagt i en stor skov. Han forfulgte et dyr så ivrigt, at ingen af hans folk kunne følge ham. Om aftenen opdagede han, at

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Hendes opgave er at bevogte den gyldne skål. Da hun mistede den, blev hun forvist til jorden.

Læs mere

Guldhvalpen. Dorte Marcussen

Guldhvalpen. Dorte Marcussen Guldhvalpen Dorte Marcussen GULDHVALPEN Tekst og tegning Dorte Marcussen Udgivet i ét eksemplar i 1981 Til Frida og Karla 2013 Forlaget Muffin Der var uro i hundekennelen Hundens Fryd. Freja havde været

Læs mere

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden.

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden. 1 Sådan går der mange mange år. 1 Alle de væsener En gang for mange mange år siden blev skabt et væsen uden ben. Den måtte være i vandet, ellers kunne den ikke komme rundt. Så blev skabt en med 2 ben,

Læs mere

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT 1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1 Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) De laver fakler og leger at de er i krig. BOOM POW! Albert kaster sig ned til jorden og tager en dyb indånding. Han tager

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Light Island! Skovtur!

Light Island! Skovtur! Light Island! Skovtur! En tidlig morgen står de 4 drenge op, og spiser morgen mad. Så snakker de om at tage ud i skoven og sove. Da de er i skoven leder de efter et sted til teltet. Zac går ind imellem

Læs mere

Grøn Institution - Dramaforløb om Gajus -

Grøn Institution - Dramaforløb om Gajus - Storyline: Dette er historien om Gajus Werner Alexander, en dagdrømmende dreng på 6 år, der bliver kontaktet af jorden, fordi den har brug for hjælp. Gajus beder alle Jordens børn om hjælp, og det lykkes

Læs mere

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876 Ønskerne Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Der var engang en fattig kone; hun havde en eneste søn. Han hed Lars, men han blev kaldt Doven-Lars, for han var så urimelig doven, at han ingenting gad

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Nu er det blevet eftermiddag. Solen er ved at gemme sig. Fra vinduerne skinner der gult lys. Snart er det aften.

Nu er det blevet eftermiddag. Solen er ved at gemme sig. Fra vinduerne skinner der gult lys. Snart er det aften. Vilja, mor og morfar bor på en gård, der ligger øverst oppe på en bakke. Herfra løber Vilja ned ad stien, når hun skal i skole. Når skolen er slut, maser hun igen op ad bakken, træt og sulten. Om vinteren

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

Det er ikke rigtigt!? himler han, da jeg fortæller om mors ørering. Og kort efter er vi på vej ud i mørket. Med lyden af fed trompetfanfare bag os.

Det er ikke rigtigt!? himler han, da jeg fortæller om mors ørering. Og kort efter er vi på vej ud i mørket. Med lyden af fed trompetfanfare bag os. Gyldendal For pokker da Mor fnyser, så der kommer ild ud af hendes næsebor. Har du set den anden? Hun rækker guldøreringen med den funklende brillant op mod mig. Jeg ryster hovedet og rynker næse. Den

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Kalle 3 år. En fiktiv historie om drengen Kalle. En formiddagsfortælling, om det at være ny i børnehaven.

Kalle 3 år. En fiktiv historie om drengen Kalle. En formiddagsfortælling, om det at være ny i børnehaven. Kalle 3 år. En fiktiv historie om drengen Kalle. En formiddagsfortælling, om det at være ny i børnehaven. Kalle står sammen med mor og kigger rundt. Der sidder nogle børn sammen med en voksen og laver

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Nicole Boyle Rødtnes. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Nicole Boyle Rødtnes. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Nicole Boyle Rødtnes Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Vi var ti år, da zombie-virussen brød ud. Det hele startede, da et krydstogtskib sank. Flere hundrede druknede. Alle troede, det var et uheld.

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Side 1. Pilen og æblet. historien om wilhelm tell.

Side 1. Pilen og æblet. historien om wilhelm tell. Side 1 Pilen og æblet historien om wilhelm tell Side 2 Personer: Johan Wilhelm Gessler Side 3 Pilen og æblet historien om wilhelm tell 1 Stenen 4 2 Hatten 6 3 Et frit land 8 4 Fanget 10 5 Rotten 12 6 Wilhelm

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig blæst strøg gennem skovens mørke og fik bladene til at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på

Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig blæst strøg gennem skovens mørke og fik bladene til at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig blæst strøg gennem skovens mørke og fik bladene til at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på en splintret stamme. Vores søster Harm er sent på den,

Læs mere

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget Jeg laver biograf Jeg følges med Signe og Inger hjem fra skole i dag, vi standser ved åen og kigger ned og kan se, at åen så småt er ved at fryse til. Vi var inde hos fru Andersen og øve os på at synge

Læs mere

Formand Beiring-Sørensen Kredsfører 1962-1965 Formand 1958-1963 1932-1962

Formand Beiring-Sørensen Kredsfører 1962-1965 Formand 1958-1963 1932-1962 FDF NÆSTVED 100 år 1. Oktober 2008 1958-1983 I 1958 var Poul Andersen tiltrådt som kredsfører og sammen med Biering- Sørensen - og senere i 1962 med pastor Steno Hansen som formand førte han trofast kredsens

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd.

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd. Molly Den Magiske Ko Copyright Lene Møller 2012 Illustrationer: Lene Møller Forlag: Books On Demand GmbH, København, Danmark Trykt hos: Books On Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland Bogen er sat med Georgia.

Læs mere

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 1 og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 med udgangspunkt i Søren Ulrik Thomsens digte: Det værste og det bedste Et eksempel på evaluering af komplekse, subjektive og helt umålelige processer.

Læs mere

Gro var en glad og en sød lille pige, der var lige så gammel som dig, og en dag var hun på besøg hos sin mormor.

Gro var en glad og en sød lille pige, der var lige så gammel som dig, og en dag var hun på besøg hos sin mormor. Gro var en glad og en sød lille pige, der var lige så gammel som dig, og en dag var hun på besøg hos sin mormor. Mormor var ved at fjerne de visne blomster i haven og havde slet ikke set, at Gro var gået

Læs mere

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem.

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem. 7. Kapitel Lang tid efter landede Undo på toppen af et kæmpestort hus. Herfra, hvor hun sad, kunne hun se vidt omkring. Og dybt, dybt nede opdagede hun en masse vingeløse. Nogle for ud og ind af husene.

Læs mere

Jeg forstår ikke, hvorfor Mesteren valgte Zakæus.

Jeg forstår ikke, hvorfor Mesteren valgte Zakæus. Dagbogsbladene De følgende sider printes på groft karduspapir, som efterfølgende krølles sammen og lægges i en balje med en blanding af vand, kaffegrums, soja, cola eller lignende. Når papiret har ligget

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

Rustursdigt. Lyrisk fortælling fra en matematisk rustur. Lyrik 9. Jonas Næbdyr Kyhnæb

Rustursdigt. Lyrisk fortælling fra en matematisk rustur. Lyrik 9. Jonas Næbdyr Kyhnæb Lyrik 9 Rustursdigt Lyrisk fortælling fra en matematisk rustur Jonas Næbdyr Kyhnæb Det var i august at russere engang, begyndte at drikke dagen lang og ej at forglemme fælles sang. Turen gik nemlig til

Læs mere

KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013. Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene.

KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013. Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene. KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013 Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene. Turfølget var ikke stort, men det var godt: Jan Michalik, Peter Henrik Sørensen, Gorm

Læs mere

Historien om Tankernes Hus

Historien om Tankernes Hus Historien om Tankernes Hus På en måde kan man godt sige, at tankerne bor inde i hovedet. Forestil dig, at tankerne bor i et hus med mange rum, hvor du kan bevæge dig rundt og opdage dem. Når du skal opdage

Læs mere

Han sneg sig over til det lille bord ved vinduet. Her plejede hans mor at sidde med sin krydsogtværs. Der satte han sig på kanten af stolen og skrev:

Han sneg sig over til det lille bord ved vinduet. Her plejede hans mor at sidde med sin krydsogtværs. Der satte han sig på kanten af stolen og skrev: Mopsy og Daddy Cool Biffer stod tidligt op. De andre lå stadig og sov i Svend-fra-Skovens hule. Han gik op til lande - vejen og begyndte at gå tilbage mod sommer - huset. En landmand gav ham et lift på

Læs mere

Birgit Lund. Facitliste til Den lille skattejagt A-I

Birgit Lund. Facitliste til Den lille skattejagt A-I Facitliste til Den lille skattejagt A-I Tegner: Keld Petersen Forlaget ELYSION Den lille skattejagt A I junglen. Aben er på grenen med den lange slange. På havet. Gummibåden er ved kassen. I grotten. Lygten

Læs mere

Udfordringen og vejledning hertil

Udfordringen og vejledning hertil Årstid: Hele året, men det anbefales, at mærket tages i de mørkere måneder Lokation: I en skov Forløbets varighed: 4 trin + en overnatning Udfordringen og vejledning hertil Kære ledere. I skal nu i gang

Læs mere

Julen nærmer sig! Klik her

Julen nærmer sig! Klik her Julen nærmer sig! Klik her < Mit navn er Jack Stump. Jeg er blevet ringet op af skoleleder Boris Loftager. Han vil igen have mig til at kigge på en gammel sag. Nej, nu må han da snart holde op. Jeg fandt

Læs mere

ELLIOT. Et manuskript af. 8.B, Henriette Hørlücks skole

ELLIOT. Et manuskript af. 8.B, Henriette Hørlücks skole ELLIOT Et manuskript af 8.B, Henriette Hørlücks skole 5. Gennemskrivning, april 2008 1 SC 1. EXT. SKOLEGÅRDEN DAG LEA(15) har kun sort tøj på, og mørk make-up. Hun sidder alene i skolegården og kigger

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg

Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg kan finde Robin Hood-bladet. Mor siger, at jeg roder,

Læs mere

den tilfrosne å. Far kan nu godt se, at jeg keder mig, og gir mig til sidst lov til at gå om til de andre, som kælker på den store bakke i den anden

den tilfrosne å. Far kan nu godt se, at jeg keder mig, og gir mig til sidst lov til at gå om til de andre, som kælker på den store bakke i den anden På kælkebakken I morgen er det juleaften. Det bliver en rigtig hvid jul med sne, klar himmel og frostvejr. Lissom et billede jeg har set på forsiden af et af mors juleblade. Jeg er ude at kælke på den

Læs mere

Sommerlejr i Holstebro

Sommerlejr i Holstebro KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 53 nr. 3 Sommerlejr i Holstebro Ipod mangler se mere på side 5. Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side

Læs mere

Projekt Børn og udeliv. Emne: Hvad er natur, samt til hvad og hvordan kan man anvende naturen?

Projekt Børn og udeliv. Emne: Hvad er natur, samt til hvad og hvordan kan man anvende naturen? Projekt Børn og udeliv Emne: Hvad er natur, samt til hvad og hvordan kan man anvende naturen? Uge 40-41 2011 Vi har i de sidste 2 uger arbejdet med natur og naturfænomener. Krudtuglerne har valgt at lave

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere