Øg din lønsomhed og forbedre miljøet - bliv HYSS forhandler! HYSS - unikt varmesystem med solen som drivkraft - hele året

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øg din lønsomhed og forbedre miljøet - bliv HYSS forhandler! HYSS - unikt varmesystem med solen som drivkraft - hele året"

Transkript

1 Øg din lønsomhed og forbedre miljøet - bliv HYSS forhandler! HYSS - unikt varmesystem med solen som drivkraft - hele året

2 Free Energy blev etableret i 2009 og har virksomheder i Norge, Sverige og Danmark. SOLEN SOM DRIVKRAFT Varmesystemet HYSS - Hybrid Solar System - er udviklet med tanke på et optimalt samspil mellem solvarme, varmepumpe og energilager. HYSS håndterer alle solvarmens temperaturniveauer, noget som giver både gratis varmt vand og varmepumpeeffektivisering gennem en forhøjet brinetemperatur. Dette resulterer i en særdeles høj COP/SCOP og meget lave driftsomkostninger. FAKTA 1: Dækkes 2 procent af Danmarks areal med solfangere (virkningsgrad 50 %) og solceller (virkningsgrad 12,5 %), svarer dette til hele Danmarks årlige energianvendelse, som ikke allerede er dækket ind af vindmøller. FAKTA 2: Et almindeligt villatag i Danmark modtager på årsbasis 4-5 gange mere solenergi end husholdningen bruger i løbet af ét år. FAKTA 3: Den globale solindstråling i én time svarer til hele jordens energiforbrug i ét år. 2 HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM

3 MISSION Free Energys mission er at bidrage til en verden med mere bæredygtigt miljø og reducerede energiomkostninger i bygninger, ved maksimalt udnyttelse af solenergien. VISION Free Energys vision er at tilbyde solbaserede energisystemer, som kan levere al energi bygninger behøver. KORT DISTRIBUTIONSKÆDE OG EFFEKTIV SALGSPROCES Free Energy HYSS-forhandler Slutkunde Som HYSS-forhandler får du adgang til et brugervenligt online program som behandler alt fra forespørgsler, beregninger, tilbud, ordrer og leverencer. Efter at varmesystemet er installeret, overfører programmet automatisk information om slutkunde og projektspecifikke data, som for eksempel varmekurven, til varmesystemets ipad mini. HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM 3

4 Kort distributionskæde Free Energy HYSS-forhandlere Slutkunder Innovative energiløsninger - baseret på solenergi Tæt dialog med HYSSinstallatøren - stærke salgsværktøjer 10 års garanti på varmepumpens kompressor, lagertank og solfangere Effektivt servicekoncept - online alarmering med konkrete og let forståelige fejlmeldinger Varmepumpen opnåede højeste resultat (A +++ ), i henhold til det Europæiske direktiv for Ekodesignog energimærkningskrav (EN14825). Direktivet træder i kraft fra 2015 Øget salg - unikt produkt giver nye salgsmuligheder God lønsomhed - større projekter, både hvad gælder materialer og arbejdskraft Enkel salgsproces - online beregnings-, tilbuds- og ordreprogram Fabriksmonteret systemløsning - standardiseret og komplet Hurtig installation - indbygget ipad, som selv henter projektog slutkundeinformation Høj tilfredshed hos slutkunder - online adgang giver hurtig fejlsøgning og udbedring Tidsbesparende service - modulært udskiftningssystem ved skifte af komponenter Bedste driftsøkonomi - markedets højeste årsvarmefaktor SCOP 6-8 Stor tryghed - 10 års garanti på alle hovedkomponenter Enkel betjening - online styresystem på medfølgende ipad mini - når du vil og hvor du vil Sikkerhed for rigtig beregning - indbygget måleudstyr, som viser COP og SCOP Minimalt pladsforbrug - elegant design med alle komponenter inde i et 60x60cm kabinet Altid opdateret - nyeste og bedste program via automatisk opdatering Elektrisk varmeelement - benyttes kun som reserve ved eventuel service af varmepumpen 4 HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM

5 Køb 1 del t og elektricite g ge varme o få 6-8 gan tilbage varmt vand brid y med HYSS-H m Solar Syste HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM 5

6 HYSS Hybrid Solar System Et nyt varmesystem med solen som drivkraft hele året! HYSS systemet muliggør kortidslagring af solenergi i jorden. Selv om solen alene normalt ikke klarer hele opvarmningsbehovet, skaber den de bedste forudsætninger for en markant forbedring af varmepumpens effektivitet (COP). Solvarmen er helt fra starten integreret med varmepumpen og omfatter også lagring af solvarme i jorden - enten som energiboring eller jordslange - en optimeret lagertank og et integreret styresystem. Brugeren opnår god driftsøkonomi uden for store investeringsudgifter. Med et rigtigt dimensioneret antal solfangere i kombination med den højeffektive behovsstyrede (inverter styrede) varmepumpe, maksimeres udnyttelsen af solvarmesystemet. I store dele af vinteren bidrager solvarmen også til at forvarme brinevæsken, så varmepumpen bliver mere effektiv og bruger mindre strøm. Dette resulterer i en kortere tilbagebetalingstid på anlægget, fordi solfangerne anvendes både til produktion af varmt vand og til effektivisering af varmepumpen. Montering og idriftsættelse af anlægget er enkelt, og med et brugervenligt styresystem er HYSS et varmesystem, som virkelig er fit for use og som uden andre varmekilder klarer hele behovet for varmt tappevand og varme. HYSS leveres med integreret måleudstyr så brugeren altid kan følge med i systemets ydelse både i nutid (COP) og over længere tidsperioder (SCOP). Brugeren kan til enhver tid selv kontrollere at systemet faktisk leverer det som beregningerne lover. Systemet er koblet op mod en webserver. Dette muliggør en hurtig fejlsøgning og udbedring ved behov, samt sørger automatisk for at slutkunden til enhver tid har det nyeste og bedste program. 6 HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM

7 HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM 7

8 HYSS-SYSTEMET en unik varmepumpe som drives af solen Højtemperatur solvarme lagres direkte i lagertanken, men det unikke med HYSS er at lav- og middeltemperatur fra solen udnyttes til effektivisering af varmepumpen ved at forvarme brinevæsken i stedet for at blive lagret i tanken. Intelligent styring af prioriteringer for brug og lagring af Mellan lav, middel temperatur og høje temperaturer (15-40 C) fra solvarmen, resulterer i en højere årsvarmefaktor (SCOP). Hög temperatur (40-75 C) - solvvärme +ll tappva/en - solvvärme +ll värmepump Låg temperatur (5-15 C) - solvvärme för återladdning och viss lagring UNIKT! UNIKT! Høj solfangertemperatur (40-75 O C) Med højtemperatur solvarme og tilpasset lagertank kan solen i 4-6 måneder om året ofte alene opvarme vandet til mere end 60 ºC, uden tilskud fra varmepumpen. Middelhøj Ökar värmepumpens solfangertemperatur COP väsentligt! (15-40 O C) Middel- og lavtemperatur solvarme bruges til at forvarme væsken til varmepumpen for at øge varmefaktoren (COP) og årsvarmefaktoren (SCOP). Lav solfangertemperatur (5-15 O C) Middel- og lavtemperatur solvarme bruges også til at genoplade jorden omkring borehullet eller jordslangen. Denne energi bidrager også til at øge varmefaktoren (COP) og årsvarmefaktoren (SCOP). 8 HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM

9 Solvarmen effektiviserer varmepumpen Forøgelse af varmepumpens COP udtrykt i % som følge af øget brinetemperatur 100% 90% 80% 70% 60% Akkrediteret måleresultat udført iht. EN af Teknologisk Institut på Free Energys model FE04. 98% 99% 50% 53% 40% 36% 30% 20% 10% 0% Halveret tilbagebetalingstid for solfangere i kombination med HYSS - solfangerne anvendes til varmt brugsvand, varmepumpeeffektivisering og energilagring. Årlig besparelse vs. antal solfangere % Gulvvarmesystem Radiatorsystem Når solfangerne øger indkommende brinetemperatur med for eksempel 10 C øges varmepumpens COP med 36%, når den arbejder mod gulvvarmesystem og 24%, når den arbejder mod radiatorsystem Brinetemperatur i C Besparelse i kr. per år Årlig besparelse vs. antal solfangere Regneeksempel, HYSS erstatter 3000 liter olie: Fritliggende villa i Silkeborg på 200 m 2 Sydvendt tag (180 0 ), taghældning 30 0 Årsvarmebehov på kwh (gulvvarme) Varmt vand indgår i årsvarmebehovet med kwh Antal solfangere (stk) HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM 9

10 Systemets hovedkomponenter Solfangere Solfangerne kommer fra en af Europas mest innovative og førende producenter. Som følge af producentens ISO-certificering og høje krav til kvalitet, kan vi tilbyde 10 års garanti på solfangerne. Høj ydelse, Solar Keymark godkendt Kollektor-flade 2.019m x 1.037m, vægt 39 kg Kobberrør ultralydssvejset på kobberplade, som giver høj varmeoverføring og robust konstruktion Sikkerhedsglas med mat overflade så man undgår generende refleks fra solfangerne Sort overflade (black coating) for diskret indfældning i taget og med stabil ydelse over tid Rockwool 50 mm isolering med god isolering og høj densitet Elegant og letmonteret pladeinddækning, også for dobbelte rækker med solfangere Udviklet for nordiske forhold med hensyn til vind, hagl og snelast 10 HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM

11 Kabinet med varmepumpe og lagertank Inde i kabinettet findes en integreret sol- og varmepumpeløsning, som håndterer både pool og passiv køling. Kabinettet indeholder påfyldningskit for brine, måleudstyr for COP/SCOP, miljøvagt og 3 stk. cirkulationspumper af bedste energiklasse. I den høje model er det indeholdt 3 stk. ekspansionsbeholdere (sol/brine, varme, varmt vand), så man undgår at montere disse på væggen ved siden af kabinettet. Med udvendige mål x kan kabinettet placeres overalt og blive en naturlig del af indretningen. Lagertanken findes i 2 udførelser, rustfri 200 liter og emaljeret 190 liter (med elektronisk titaniumanode) som vælges ud fra den konkrete vandkvalitet. Begge tanke er af højeste kvalitet og leveres med 10 års garanti. Varmepumpen er af inverter-typen (behovsstyret), med en kompressor som er specialtilpasset for at kunne håndtere høje indkommende temperaturer. Dette gør det mulig for systemet at udnytte solenergien maksimalt. Styresystemet vælger automatisk, hvordan solen bedst skal benyttes: til lagertanken, til varmepumpe-effektivisering eller til kortidslagring i jordslange (alternativt energiboring). Alle komponenterne i varmepumpen er valgt med omhu for at opnå højest mulig SCOP (årsvarmefaktor) og for at kunne tilbyde 10 års fabriksgaranti på kompressoren. Alle komponenterne inde i kabinettet leveres færdigsamlet og tryktestet fra vort monteringsanlæg i Sverige, hvor vi også har vort lager. Varmepumpen er testet på Teknologisk Institut i henhold til EN14825, og tilfredsstiller højeste rating niveau (A +++ ) i henhold til det Europæiske direktiv for Ekodesign- og energimærkningskrav som træder i kraft fra Energi A +++ Testresultater ved Dansk Teknologisk Institutt (TI) HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM 11

12 Borehul med termisk lagermasse For at sikre en god udnyttelse af borehullets kapacitet (energiboring), anbefaler vi i tilfælde hvor vandspejlet ligger lavt, at borehullet fyldes helt op med vor termiske borehuls-masse. Den termiske masse bidrager til en bedre overførelse af varme til og fra energiboringen. Lagerkapaciteten øger fordi massen vil gøre hele borehullet aktivt, øge muligheden for at holde på overskudsvarmen, som tilføres borehullet samt reducere varmetapet ved at sprækker og hulrum tættes. Webbaserat styresystem HYSS-systemet leveres med webbaseret styresystem, som fungerer på alle platforme (tablet, smartphone og pc/mac). En ipad mini leveres som standard med systemet og har fastgørelse- og opladeanordning i fronten på kabinettet. Automatisk opdatering til den til enhver tid nyeste og bedste program. HYSS leverer energi og lagrer driftsdata selv om internetopkoblingen i perioder ikke skulle fungere. 12 HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM

13 Det webbaserede styresystem har bl.a. følgende funktionalitet: Egen servicemodul for installatøren som viser alle sensorer og placering af disse, samt alle måleværdier og menu for systemkonfiguration Installatøren kan logge sig på slutkundens system og gøre justeringer eller fejlsøge direkte fra kontoret/bilen/hjemme Slutkunden kan selv styre og overvåge sit system når som helst og hvor som helst Sammenligning af egne driftsudgifter sammenholdt med andre energisystemer og energityper Vise maks. effekt og totalt energiforbrug for forskellige perioder Visning af COP (nutid) og SCOP (historiske data) Sparefunktion indstilling, ferietilstand indstilling Viser hvornår det er tide til service HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM 13

14 HYSS all-in-one - dit værktøj fra første kontakt med slutkunden til idriftsættelse af system 11. Slutkunde laver hurtigberegning på Her afdækkes hurtigt besparelsespotentiale 14 HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM

15 22. Slutkunde registrerer detaljer om sit varmebehov og sin bolig og modtager et Online-tilbud. Grundlaget sendes direkte til installatøren, som får adgang til alle oplysninger via Free Energys web baserede HYSS - all in one (Kundehåndteringssystem). 33. Installatøren følger op og kvalitetssikrer slutkundens online-tilbud via vort skræddersyede HYSS - all in one. Her kan installatør/projekterende også selv starte nye projekter i tilfælde hvor slutkunden ikke har gjort dette. Systemet leverer komplette artikellister over hvad slutkunden har brug for til sit HYSS-system. I HYSS - all in one kan installatøren hurtigt få overblik over sine projekter og status på disse. 44. Bestillingen gøres online gennem at omdanne et tilbud til ordre med et enkelt tastetryk. 5 Efter montering af HYSS varmesystem, downloades relevant information om slutkunden og projektdata automatisk. Dette sikrer en hurtig idriftsættelse med en korrekt tilpasset varmekurve. HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM 15

16 Hvordan kommer du i gang? Free Energy afholder kursus for både HYSS-installatører og HYSS-projekterende. Efter endt kursus får du adgang til et webbaseret HYSS - all in one med projekterings-, tilbuds- og ordreprogram. Med dette værktøj kan du hurtigt, enkelt og præcist skræddersy et HYSS-system til slutkundens behov. Slutkunderne giver oplysninger via websiden og der genereres et online-tilbud. Dette vil ofte være grundlaget, som installatøren kvalitetssikrer og eventuelt modificerer. Du kan også projektere et komplet tilbud fra starten. Hvis dette lyder inspirerende for dig, kan Free Energy bidrage til en lønsom og værdiskabende tilvækst for dig og dit selskab. På ansøger du om at blive HYSS-installatør eller HYSS-projekterende! Du er varmt velkommen til at kontakte Free Energy. HYSS INSTALLATØR 16 HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM

17 Kurset omfatter : Gennemgang og installation af komponenter (solfangere, lagertank, varmepumpe og styresystem) Systemdesign og sammenhænge, som fører til høj årsvarmefaktor (SCOP) Montering, start og funktionskontrol af systemet Beregningsprogram Ordre- og logistiksystem Informations- og salgsmateriel til slutkunde Garantivilkår, salgs- og leveringsbetingelser Etablere god relation og gensidig tryghed Kursets varighed: 1 dag. Se mere på HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM 17

18 d mini! K I miss my ipad mini! ALT OK I miss my ipad mini! ALT OK Low SHPT I miss my ipad mini! ALT OK Modelprogram MODELBESKRIVELSE SHPT (S = Solvarme, HP = Varmepumpe T = Tank) 190E = Emaljeret 190 liter tankvolumen 200S = Rustfri 200 liter tankvolumen 212 cm 183 cm Storage tank, 190 liter enamel 200 liter stainless steel Capacity regulated (inverter) ground source heatpump 8 cm 187 cm 183 cm 12 cm Storage tank, 190 liter enamel 200 liter stainless steel k, mel inless steel ulated ound source W 198 cm 12 cm 186 cm 183 cm 12 cm Lav Lav SHPT SHPT Storage tank, 190 liter enamel 200 liter stainless steel Capacity regulated (inverter) ground source heatpump FE ,8 kw FE 07 3,6-9,9 kw FE ,2 kw Kabinettet har justerbare hjul nedenunder i bagkant for at gøre arbejdet med placeringen både lettere og enklere. Energi +++ A FE ,8 kw FE 07 3,6-9,9 kw FE ,2 kw Artikelnummer: 5501 HYSS-modell: High SHPT-200S 4 KW 5502 High SHPT-200S 7 KW 5503 High SHPT-200S 12 KW 5504 High SHPT-190E 4 KW 5505 High SHPT-190E 7 KW 5506 Artikel nummer: High SHPT-190E HYSS-model: 12 KW 5507 Low SHPT-200S 4 KW 5508 Low SHPT-200S 7 KW 5509 Low SHPT-200S 12 KW 5510 Low SHPT-190E 4 KW 5511 Low SHPT-190E 7 KW 5512 Low SHPT-190E 12 KW Capacity regulated (inverter) ground source heatpump FE ,8 kw FE 07 3,6-9,9 kw FE ,2 kw Ekspansionsbeholdere for sol/brine, varmesystem og lagertank er inkluderet i HYSS-systemet. For høj SHPT er beholderne integreret i modulet. For lav SHPT, medleveres beholdere, som skal monteres på væggen. Varmepumpen er testet på Teknologisk Institut i Danmark og opnåede højeste resultat (A+++), i henhold til det Europæiske direktiv for Ekodesign- og energimærknings- krav (EN14825). Vikt (kg): Vægt: HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM

19 heating, all year round. The HYSS modules are presented below. I miss my ipad mini! ALT OK I miss my ipad mini! ALT OK I miss my ipad mini! ALT OK 212 cm 8 cm 183 cm 12 cm DATA / INDHOLD I KABINET Varmepumpe: Behovsstyret (inverter). Kølemiddel R410A High SHPT Strømforbrug: Storage tank, 190 liter enamel 200 liter stainless steel Capacity regulated (inverter) ground source heatpump FE ,8 kw FE 07 3,6-9,9 kw FE ,2 kw Artikelnummer: fase, 16 A 183 cm 12 cm Low SHPT Cirkulationspumper: Bedste energiklasse med PWM (plusbredde med modulation) 8 cm Web-baseret styresystem ipad mini Wi-Fi som display Integreret COP/SCOP måleudstyr 3 KW elektrisk varmeelement som reserve kun i forbindelse med service og ikke som spidslast HYSS-modell: HYSS-model: High SHPT-200S 4 KW 5502 High SHPT-200S 7 KW 5503 High SHPT-200S 12 KW 5504 High SHPT-190E 4 KW 5505 High SHPT-190E 7 KW 5506 High SHPT-190E 12 KW 5507 Low SHPT-200S 4 KW 5508 Low SHPT-200S 7 KW 5509 Low SHPT-200S 12 KW 5510 Low SHPT-190E 4 KW 5511 Low SHPT-190E 7 KW 5512 Low SHPT-190E 12 KW Storage tank, 190 liter enamel 200 liter stainless steel Alle moduler har integreret funktionalitet for solenergi, pool, og udtag for passiv køling 187 cm Capacity regulated (inverter) ground source heatpump Påfyldingsventiler for brine-væske, samt miljøvagt er inkluderet i modulet 10 års fabriksgaranti på: varmepumpe kompressor lagertank solfangere FE ,8 kw FE 07 3,6-9,9 kw FE ,2 kw Vægt: Vikt (kg): MODULE DESCRIPTION SHPT (S = Solar, HP = Heat Pump, T = Tank) 190E = Enamel 190 liter tank volume 200S = Stainless 200 liter tank volume 212 cm 12 cm 183 cm 12 cm Høy Høj SHPT Vessels for brine, heating system and storage tank is included in the HYSS -module price. For high SHPT, vessels are integrated in the module. For low SHPT, the vessels has to be mounted on the wall. Storage tank, 190 liter enamel The heat pump applies to the European 200 liter stainless directive steel for energy related products valid from year Testresult at Danish Technological Institute: A+++ DATA/CONTENT Weight: Energi A Power consumption: 1 phase, 16 A Cirkulation pumps: Web based control system ipad mini - WiFi as display cm COP/SCOP measuring equipment Capacity regulated kg depending (inverter) ground on source storage tank heatpump and heat pump size FE ,8 kw FE 07 3,6-9,9 kw FE ,2 kw Energy class A+ with PWM (pulse with modulation) 3 KW electric heater as backup only in conjunction with service Module with functionality for solar, pool, and passive cooling Filling kit for brine is included in the module 10 years factory warranty HYSS on: - HYBRID SOLAR SYSTEM 19 - heat pump compressor (inverter) - storage tank - solar collectors 12 cm 186 cm 183 cm 12 cm Lav

20 Finder du indholdet i brochuren lige så interessant som vi gør? Vil du være forhandler af HYSS-systemet i Danmark? Eller er du bare nysgerrig og vil have mere information? Du er hjertelig velkommen til at kontakte Free Energy A/S.

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Splitunits udedel Installation af udedel Står den rigtigt Er der god

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem 2 Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Nedsæt din varmeregning og nyd godt af naturens gratis energi Compress 6000 AW er en luft/vand

Læs mere

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi En varmepumpe helt tilpasset til dine behov Vores nye varmepumpe Kirigamine er udstyret med en række unikke funktioner

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men den kan blive endnu bedre!

25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men den kan blive endnu bedre! Varmepumper Danfoss Heat Pumps VP Claus Bo Jacobsen Vind til Varme og Transport København, 22. oktober 2009 25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Et Elforsk projekt med deltagelse af: Teknologisk Institut Lithium Balance support fra Gaia Solar Baggrund 4-6 kw anlæg producerer 20 30 kwh på sommerdag.

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Varmepumper tendenser og udvikling Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Indhold Situation i EU og Danmark, politiske mål. Politiske mål EU Politiske mål Danmark og udfasning

Læs mere

Med naturens egen energi

Med naturens egen energi Denmark Med naturens egen energi Solcellepaneler Solvarme www.izen.dk IZEN Energy Systems blev grundlagt i 1987, og lige siden har vores mission været "at producere vedvarende energi til alle med de bedste

Læs mere

Det naturlige valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE OPVARMNING, KØLING OG VARMT BRUGSVAND I BOLIGEN BROCHURE FOR SLUTBRUGER

Det naturlige valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE OPVARMNING, KØLING OG VARMT BRUGSVAND I BOLIGEN BROCHURE FOR SLUTBRUGER Det naturlige valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE OPVARMNING, KØLING OG VARMT BRUGSVAND I BOLIGEN BROCHURE FOR SLUTBRUGER 2 Det naturlige valg 3-i-1: Opvarmning, køling og varmt brugsvand Daikin

Læs mere

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design Til installationer i beboelsesområder, fra 2,0 kw til 4,6 kw 97,3 % Maksimumeffektivitet

Læs mere

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe www.mitsubishi-varmepumper.dk Derfor er Ecodan Next Generation den perfekte opvarmningsform til dit hus Egenudviklet udedel, varmtvandsbeholder og styring. Indedelen

Læs mere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere Solvarme Varmt anbefalet af energisparere Komplet ramme af aluminium presset med 200 ton, for nem håndtering og sikker fastgørelse af glasset. Glaslisten med vulkaniserede hjørner for 100 % tæthed. 3,2

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.hstarm.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen 1.800 timer

Læs mere

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk Fejlfri ydelse er lig med penge i banken Vi introducerer DHP-AQ

Læs mere

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde Varmepumper Varmepumper fremtidens miljøvenlige varmekilde 2 Udnyt den gratis energi i naturen Moderne, højeffektive varmepumper er fremtidens miljøvenlige varmekilde i boligen. Med et minimalt forbrug

Læs mere

PRODUKTKATALOG VARMEPUMPER

PRODUKTKATALOG VARMEPUMPER PRODUKTKATALOG VARMEPUMPER Nevica - svensk kvalitet Om Nevica Nevica Varmepumper er en svensk leverandør af energibesparende produkter. Vi tilbyder smarte, økonomiske og innovative løsninger, som gør energibesparelse

Læs mere

Modul 5: Varmepumper

Modul 5: Varmepumper Modul 5: Hvilke typer varmepumper findes der, hvornår er de oplagte og samspil med andre energikilder...2 Samspil med varmefordelingsanlæg...5 Samspil med det omgivende energisystem...6 Hvad kræver varmepumpen

Læs mere

Solvarmekatalog. Indholdsfortegnelse

Solvarmekatalog. Indholdsfortegnelse Solvarmekatalog Indholdsfortegnelse Prisliste...2 Hvorfor vælge en vakuumsolfanger med 3-lags absorber?...5 Hvorfor skal jeg vælge solfangere med Solar Keymark?...5 Dækker et solvarmeanlæg mit behov?...6

Læs mere

Nye krav om energimærkning

Nye krav om energimærkning Vølund Varmeteknik Nye krav om energimærkning - bliv klogere på hvad ErP betyder... Member of the NIBE Group Hvad er ErP? ErP står for energirelaterede produkter ErP er et nyt europæisk direktiv, der er

Læs mere

Kombinerede sol/varmepumpeanlæg i praksis analyse af måledata

Kombinerede sol/varmepumpeanlæg i praksis analyse af måledata Kombinerede sol/varmepumpeanlæg i praksis analyse af måledata Elsa Andersen Simon Furbo Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-09 (DK) December 2010 1 Forord I nærværende

Læs mere

Electrolux Varmepumper 2012/2013

Electrolux Varmepumper 2012/2013 Electrolux Varmepumper 2012/2013 investering electrolux varmepumper 3 En god investering En Electrolux varmepumpe er først og fremmest en god økonomisk investering. Den pålidelige luft-til-luft varmepumpe

Læs mere

Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe. Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder. Et sikkert valg.

Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe. Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder. Et sikkert valg. Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder Et sikkert valg. Weishaupt højeffektiv væske/vand varmepumpe En kapacitet i kompaktformat Den højeffektive

Læs mere

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg Billede udlånt af KFS-boligbyg Jordvarme vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet varmepumper

Læs mere

KØB AF VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe

KØB AF VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe EN GUIDE TIL KØB AF VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe Varmudgifter er kedelige, men nødvendige i et land som Danmark. For at reducere dem, kræves den rette opvarmning som fungerer præcis til dit hjem. En

Læs mere

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Præsentation af Nordic Energy Group - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Kort om Nordic Energy Group Nordic Energy Group er producent af design solfangere og har forhandlingen

Læs mere

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design Til installationer i beboelsesområder, fra 2,0 kw til 4,6 kw 97,3 % Maksimumeffektivitet

Læs mere

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret

Læs mere

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING Spar mange penge på din varmeregning med en -TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING SPAR PÅ VARMEUDGIFTERNE Med en luft-til-vand varmepumpe fra Nordisk Energirenovering har du mulighed for at reducere

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Solvarme. Solvarme. Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig

Solvarme. Solvarme. Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig Solvarme Solvarme Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig 2 Solvarme Naturens egen varmekilde Et godt supplement til en bæredygtig energiløsning Hvis ikke der skal ske uoprettelige skader på verdens

Læs mere

Det naturlige. valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE

Det naturlige. valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE Det naturlige valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE 2 Det naturlige valg 3-i-1: Opvarmning, køling og varmt vand Daikin Altherma er et komplet opvarmnings- og varmtvandssystem med en funktion for

Læs mere

Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring

Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring Gør tanke til handling VIA University College Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring Inga Sørensen, Senior lektor, geolog VIA Byggeri, Energi & Miljø Center for forskning & udvikling Udnyttelse af

Læs mere

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start!

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Begejstrer kunderne på ny. Wolf ComfortLine kondenserende oliekedel COB Fremtidens varmeteknologi. En fordel for alle! Den nye kondenserende

Læs mere

Solvarmeløsninger fra Bosch

Solvarmeløsninger fra Bosch Til privatforbrugere Solvarmeløsninger fra Bosch Klimavenlig energi til villa- og rækkehuse Nem besparelse gratis energi fra solen I mere end 100 år har navnet Bosch stået for førsteklasses teknik, enestående

Læs mere

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme VV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger eller Energibrønd

Læs mere

oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil

oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil 2 electrolux varmepumper electrolux varmepumper 3 Nyhed! Oxy 3 heatpump med vedligeholdelsesvarme Den nye Oxy 3 heatpump har

Læs mere

Produktkatalog Varmepumper

Produktkatalog Varmepumper Produktkatalog Varmepumper Om Nevica Nevica Varmepumper er svensk leverandør af energibesparende produkter. Vi tilbyder smarte, økonomiske og innovative løsninger, som gør energibesparelse mulig for en

Læs mere

Octopus for en holdbar fremtid

Octopus for en holdbar fremtid EN MILJØRIGTIG VARMEPUMP FOR I DAG OG I MORGEN Octopus har udviklet og fabrikeret varmepumper siden 1981 og har gennem flere års udvikling nået frem til det bedste for miljøet og kunden. Det seneste produkt

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme

Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme Til privatforbruger / villaejer Central varmepumpe Brinepumpe Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme Varme fra jorden 365 dage om året I mere end 100

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

Bosch jordvarmepumper Compress 5000 og 6000 til villaer og større ejendomme

Bosch jordvarmepumper Compress 5000 og 6000 til villaer og større ejendomme Central varmepumpe Brinepumpe Bosch jordvarmepumper Compress 5000 og 6000 til villaer og større ejendomme Varme fra jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses teknik,

Læs mere

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset Du kender det sikkert: At komme til et koldt sommerhus, hvor alt bliver sat på max. for at få varmet op hurtigst muligt. Alligevel går der som regel

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

Eksempler og anbefalinger vedr. design

Eksempler og anbefalinger vedr. design Gør tanke til handling VIA University College Eksempler og anbefalinger vedr. design Inga Sørensen, Senior lekt or, geolog VIA Byggeri, Energi & Miljø Center for forskning & udvikling Lukkede jordvarmeboringer

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel Stående gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit ecocompact VSC 126/2 C / VSC 196/2 C / VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

JORDVARME DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg

JORDVARME DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg Billede udlånt af KFS-boligbyg JORDVARME vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi VARMEPUMPE DVI energi er blandt de få som har fremstillet varmepumper

Læs mere

Enkel og effektiv solfanger til varmt brugsvand med god samvittighed

Enkel og effektiv solfanger til varmt brugsvand med god samvittighed Solvarme Enkel og effektiv solfanger til varmt brugsvand med god samvittighed Mød udfordringerne i det 21. århundrede Global opvarmning påvirker os alle. Som engageret og ansvarlig leverandør søger vi

Læs mere

KOM I GANG MED DIN EGEN ENERGIOMSTILLING

KOM I GANG MED DIN EGEN ENERGIOMSTILLING TITELMASTERFORMAT DURCH KLICKEN BEARBEITEN IBC SOLAR 2013, Max Mustermann, Funktion, Datum KOM I GANG MED DIN EGEN ENERGIOMSTILLING Med solarstrøm + batteriløsninger fra IBC SOLAR Din egen energiomstilling

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.baxi.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en indlysende god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen

Læs mere

www.mevp.dk 5 N ÅRS GARANTI ECODAN Luft-vand varmepumpe

www.mevp.dk 5 N ÅRS GARANTI ECODAN Luft-vand varmepumpe www.mevp.dk GRUPPE AN NN PE N KI ÅRS GARANTI AN GRUP Luft-vand varmepumpe EN NN ECODAN AN GRUPP 5 NN KI N KI Spar penge med den nye Ecodan Next Generation - det støjsvage, effektive og miljøvenlige varmesystem,

Læs mere

Udarbejdelse af label. samt generelle informationer om. ECOdesign og ErP

Udarbejdelse af label. samt generelle informationer om. ECOdesign og ErP Udarbejdelse af label samt generelle informationer om ECOdesign og ErP Generelle informationer om ECO-design og ErP Pr. 26. september 2015 starter den lovpligtige fase for eco-design krav og energimærkningen.

Læs mere

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss. Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.dk Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger,

Læs mere

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Varmepumpe LV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe INDEDEL VARMEPUMPE Solfanger UDEDEL 2 3 80 C 6 7 Varmt vand 1 4 8 45 C VARMT VAND Udedel Gulvvarme / radiator 5 Varmepumpe

Læs mere

Varmepumper i fremtidens energisystem.

Varmepumper i fremtidens energisystem. 1 Varmepumper i fremtidens energisystem. Hvorfor solceller? Energi ramme I en energirammeberegning skal el forbrug regnes med en faktor 2,5 ( forbrug x 2,5). El-produktion trækker derfor også ned med samme

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com Auto Manu TM - er programmerbare termostater til styring af radiatorer - Kan styres via SmartPhone, PC/Mac og Internet - erstatter alle typer mekaniske termostater - Kræver ingen specialværktøj eller udskiftning

Læs mere

Hvad er minikraftvarme?

Hvad er minikraftvarme? Hvad er minikraftvarme? Forestil dig, at du har et lækkert, saftigt æble foran dig. Du bider en gang i det og smider resten væk. Det er da et spild, ikke? Forestil dig så, at du spiser æblet helt op til

Læs mere

SUN-PRO.dk. Solvarmeanlæg. Uafhængig af energipriser. Solvarme fra Q-PRO

SUN-PRO.dk. Solvarmeanlæg. Uafhængig af energipriser. Solvarme fra Q-PRO SUN-PRO.dk Solvarmeanlæg Uafhængig af energipriser SUN-PRO.dk Supplerer din primære varmekilde Med en god primær varmekilde, som f.eks. et olieeller gasfyr, er det oplagt at installere et solvarmeanlæg

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg Af: Brian Nielsen PRM Robert Bosch A/S 1 Hybridteknologi HYBRID betyder sammensmeltning af 2 eller flere teknologier Mest

Læs mere

Varmepumpe - med tilskud

Varmepumpe - med tilskud Varmepumpe - med tilskud Foto: Istock-Photo For rigtig mange boligejere kan det godt betale sig at skifte opvarmningsform. Med en varmepumpe kan du barbare op mod 20.000 kr. af din varmeregning om året.

Læs mere

Ny intelligent varmeteknologi - til bolig og sommerhus

Ny intelligent varmeteknologi - til bolig og sommerhus Ny intelligent varmeteknologi - til bolig og sommerhus Udviklet til professionelle Hurtig montering Forventet levetid på 20 år Et krævende nordisk klima har gjort os til eksperter inden for elektrisk varme

Læs mere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Gratis og uvildig telefontjeneste, der kan svare dig på alt om energibesparelser

Læs mere

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Indbyggede filtre Filterskuffe til pollenfilter

Læs mere

Air breeze. Sæson 2010. by KC Danmark. Admiral - Nordic - varmepumpen med 8 graders vedligeholdelsesfunktion - inverter model

Air breeze. Sæson 2010. by KC Danmark. Admiral - Nordic - varmepumpen med 8 graders vedligeholdelsesfunktion - inverter model Admiral - Nordic - varmepumpen med 8 graders vedligeholdelsesfunktion - inverter model Atlantic - Nordic - varmepumpe i enkelt design - inverter model - on / off model Wave - Nordic - varmepumpen i tidløs

Læs mere

Det bedste er blevet endnu bedre

Det bedste er blevet endnu bedre Det bedste er blevet endnu bedre Kræv den NYE ALPHA2 KONSTANT INNOVATION DET LIGGER I VORES GENER Med over 3 millioner solgte enheder på verdensplan har Grundfos ALPHA2 vist sig at være verdens bedst sælgende

Læs mere

Drain Back-systemer. Made in Germany

Drain Back-systemer. Made in Germany Drain Back-systemer Made in Germany Førende teknologi Made in Germany Udover højtydende solfangere producerer STI Drain Back-systemer. Mange års erfaring inden for solvarme viser, at det ikke er alle solvarmeanlæg,

Læs mere

Bygningsreglementet BR10. BR 10 Kapitel 8.6.4

Bygningsreglementet BR10. BR 10 Kapitel 8.6.4 Regler, energimærkning og SCOP Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 25/9-2014 Bygningsreglementet BR10 BR 10 Kapitel 8.6.4 Bygningsreglementet BR10 For varmepumper til væskebaserede centralvarmesystemer

Læs mere

Markedsfør dig med Danfoss

Markedsfør dig med Danfoss Markedsfør dig med Danfoss Her finder du forskelligt markedsføringsmateriale om Danfoss jordvarmepumper. Sådan gør du! Send filen til din avis eller reklamebureau Angiv hvilken annonce eller hand-out eller

Læs mere

Energimærkning og energiforhold i praksis. 5. april 2011

Energimærkning og energiforhold i praksis. 5. april 2011 Energimærkning og energiforhold i praksis 5. april 2011 Energimærkede opvarmningsprodukter Energimærker Gaskedler Grunddata Nettoenergibehov - 20.000 kwh varme - 2.000 kwh varmt vand Energiforbrug/nyttevirkning

Læs mere

En løsning fra Klimadan reducerer effektivt omkostningerne og giver samtidig en pålidelig og vedvarende energiløsning.

En løsning fra Klimadan reducerer effektivt omkostningerne og giver samtidig en pålidelig og vedvarende energiløsning. Vedvarende energiløsninger til erhvervsbygninger og industri Pålidelighed og lave energiomkostninger er nøgleord i en løsning fra Klimadan En løsning fra Klimadan reducerer effektivt omkostningerne og

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

luft/vand varmepumper

luft/vand varmepumper luft/vand varmepumper DVI LV 7/9/12 kompakt illede udlånt af KFS-boligbyg vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt

Læs mere

SOLBADNING HELE ÅRET MED WELLMORE SOLVARME

SOLBADNING HELE ÅRET MED WELLMORE SOLVARME SOLBADNING HELE ÅRET MED WELLMORE SOLVARME www.wellmore-energi.dk VARMT VAND OG RUMOPVARMNING MED SOLVARME NÅR MAN TALER OM SOLEN. SOLEN INDSTRÅLER ÅRLIGT, HVAD DER SVARER TIL 100 LITER FYRINGSOLIE PÅ

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

Styr klimaet med din tablet eller mobil

Styr klimaet med din tablet eller mobil Styr klimaet med din tablet eller mobil Samsung SMRT HETING & OOLING Samsung Smart HETING & OOLING Varme, man længes hjem til er er noget med vores nordlige breddegrader. Midt i den kolde vinter er det

Læs mere

AC-Sun. Nyt koncept for klimaanlæg. www.ac-sun.com. Solar Thermal AC

AC-Sun. Nyt koncept for klimaanlæg. www.ac-sun.com. Solar Thermal AC Solar Thermal AC Nyt koncept for klimaanlæg www.ac-sun.com Virksomhedsprofil AC-Sun blev etableret som et selskab sidst i 2005 med den vision og formål at udvikle en revolutionerende ny generation af klimaanlæg

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere