Øg din lønsomhed og forbedre miljøet - bliv HYSS forhandler! HYSS - unikt varmesystem med solen som drivkraft - hele året

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øg din lønsomhed og forbedre miljøet - bliv HYSS forhandler! HYSS - unikt varmesystem med solen som drivkraft - hele året"

Transkript

1 Øg din lønsomhed og forbedre miljøet - bliv HYSS forhandler! HYSS - unikt varmesystem med solen som drivkraft - hele året

2 Free Energy blev etableret i 2009 og har virksomheder i Norge, Sverige og Danmark. SOLEN SOM DRIVKRAFT Varmesystemet HYSS - Hybrid Solar System - er udviklet med tanke på et optimalt samspil mellem solvarme, varmepumpe og energilager. HYSS håndterer alle solvarmens temperaturniveauer, noget som giver både gratis varmt vand og varmepumpeeffektivisering gennem en forhøjet brinetemperatur. Dette resulterer i en særdeles høj COP/SCOP og meget lave driftsomkostninger. FAKTA 1: Dækkes 2 procent af Danmarks areal med solfangere (virkningsgrad 50 %) og solceller (virkningsgrad 12,5 %), svarer dette til hele Danmarks årlige energianvendelse, som ikke allerede er dækket ind af vindmøller. FAKTA 2: Et almindeligt villatag i Danmark modtager på årsbasis 4-5 gange mere solenergi end husholdningen bruger i løbet af ét år. FAKTA 3: Den globale solindstråling i én time svarer til hele jordens energiforbrug i ét år. 2 HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM

3 MISSION Free Energys mission er at bidrage til en verden med mere bæredygtigt miljø og reducerede energiomkostninger i bygninger, ved maksimalt udnyttelse af solenergien. VISION Free Energys vision er at tilbyde solbaserede energisystemer, som kan levere al energi bygninger behøver. KORT DISTRIBUTIONSKÆDE OG EFFEKTIV SALGSPROCES Free Energy HYSS-forhandler Slutkunde Som HYSS-forhandler får du adgang til et brugervenligt online program som behandler alt fra forespørgsler, beregninger, tilbud, ordrer og leverencer. Efter at varmesystemet er installeret, overfører programmet automatisk information om slutkunde og projektspecifikke data, som for eksempel varmekurven, til varmesystemets ipad mini. HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM 3

4 Kort distributionskæde Free Energy HYSS-forhandlere Slutkunder Innovative energiløsninger - baseret på solenergi Tæt dialog med HYSSinstallatøren - stærke salgsværktøjer 10 års garanti på varmepumpens kompressor, lagertank og solfangere Effektivt servicekoncept - online alarmering med konkrete og let forståelige fejlmeldinger Varmepumpen opnåede højeste resultat (A +++ ), i henhold til det Europæiske direktiv for Ekodesignog energimærkningskrav (EN14825). Direktivet træder i kraft fra 2015 Øget salg - unikt produkt giver nye salgsmuligheder God lønsomhed - større projekter, både hvad gælder materialer og arbejdskraft Enkel salgsproces - online beregnings-, tilbuds- og ordreprogram Fabriksmonteret systemløsning - standardiseret og komplet Hurtig installation - indbygget ipad, som selv henter projektog slutkundeinformation Høj tilfredshed hos slutkunder - online adgang giver hurtig fejlsøgning og udbedring Tidsbesparende service - modulært udskiftningssystem ved skifte af komponenter Bedste driftsøkonomi - markedets højeste årsvarmefaktor SCOP 6-8 Stor tryghed - 10 års garanti på alle hovedkomponenter Enkel betjening - online styresystem på medfølgende ipad mini - når du vil og hvor du vil Sikkerhed for rigtig beregning - indbygget måleudstyr, som viser COP og SCOP Minimalt pladsforbrug - elegant design med alle komponenter inde i et 60x60cm kabinet Altid opdateret - nyeste og bedste program via automatisk opdatering Elektrisk varmeelement - benyttes kun som reserve ved eventuel service af varmepumpen 4 HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM

5 Køb 1 del t og elektricite g ge varme o få 6-8 gan tilbage varmt vand brid y med HYSS-H m Solar Syste HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM 5

6 HYSS Hybrid Solar System Et nyt varmesystem med solen som drivkraft hele året! HYSS systemet muliggør kortidslagring af solenergi i jorden. Selv om solen alene normalt ikke klarer hele opvarmningsbehovet, skaber den de bedste forudsætninger for en markant forbedring af varmepumpens effektivitet (COP). Solvarmen er helt fra starten integreret med varmepumpen og omfatter også lagring af solvarme i jorden - enten som energiboring eller jordslange - en optimeret lagertank og et integreret styresystem. Brugeren opnår god driftsøkonomi uden for store investeringsudgifter. Med et rigtigt dimensioneret antal solfangere i kombination med den højeffektive behovsstyrede (inverter styrede) varmepumpe, maksimeres udnyttelsen af solvarmesystemet. I store dele af vinteren bidrager solvarmen også til at forvarme brinevæsken, så varmepumpen bliver mere effektiv og bruger mindre strøm. Dette resulterer i en kortere tilbagebetalingstid på anlægget, fordi solfangerne anvendes både til produktion af varmt vand og til effektivisering af varmepumpen. Montering og idriftsættelse af anlægget er enkelt, og med et brugervenligt styresystem er HYSS et varmesystem, som virkelig er fit for use og som uden andre varmekilder klarer hele behovet for varmt tappevand og varme. HYSS leveres med integreret måleudstyr så brugeren altid kan følge med i systemets ydelse både i nutid (COP) og over længere tidsperioder (SCOP). Brugeren kan til enhver tid selv kontrollere at systemet faktisk leverer det som beregningerne lover. Systemet er koblet op mod en webserver. Dette muliggør en hurtig fejlsøgning og udbedring ved behov, samt sørger automatisk for at slutkunden til enhver tid har det nyeste og bedste program. 6 HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM

7 HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM 7

8 HYSS-SYSTEMET en unik varmepumpe som drives af solen Højtemperatur solvarme lagres direkte i lagertanken, men det unikke med HYSS er at lav- og middeltemperatur fra solen udnyttes til effektivisering af varmepumpen ved at forvarme brinevæsken i stedet for at blive lagret i tanken. Intelligent styring af prioriteringer for brug og lagring af Mellan lav, middel temperatur og høje temperaturer (15-40 C) fra solvarmen, resulterer i en højere årsvarmefaktor (SCOP). Hög temperatur (40-75 C) - solvvärme +ll tappva/en - solvvärme +ll värmepump Låg temperatur (5-15 C) - solvvärme för återladdning och viss lagring UNIKT! UNIKT! Høj solfangertemperatur (40-75 O C) Med højtemperatur solvarme og tilpasset lagertank kan solen i 4-6 måneder om året ofte alene opvarme vandet til mere end 60 ºC, uden tilskud fra varmepumpen. Middelhøj Ökar värmepumpens solfangertemperatur COP väsentligt! (15-40 O C) Middel- og lavtemperatur solvarme bruges til at forvarme væsken til varmepumpen for at øge varmefaktoren (COP) og årsvarmefaktoren (SCOP). Lav solfangertemperatur (5-15 O C) Middel- og lavtemperatur solvarme bruges også til at genoplade jorden omkring borehullet eller jordslangen. Denne energi bidrager også til at øge varmefaktoren (COP) og årsvarmefaktoren (SCOP). 8 HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM

9 Solvarmen effektiviserer varmepumpen Forøgelse af varmepumpens COP udtrykt i % som følge af øget brinetemperatur 100% 90% 80% 70% 60% Akkrediteret måleresultat udført iht. EN af Teknologisk Institut på Free Energys model FE04. 98% 99% 50% 53% 40% 36% 30% 20% 10% 0% Halveret tilbagebetalingstid for solfangere i kombination med HYSS - solfangerne anvendes til varmt brugsvand, varmepumpeeffektivisering og energilagring. Årlig besparelse vs. antal solfangere % Gulvvarmesystem Radiatorsystem Når solfangerne øger indkommende brinetemperatur med for eksempel 10 C øges varmepumpens COP med 36%, når den arbejder mod gulvvarmesystem og 24%, når den arbejder mod radiatorsystem Brinetemperatur i C Besparelse i kr. per år Årlig besparelse vs. antal solfangere Regneeksempel, HYSS erstatter 3000 liter olie: Fritliggende villa i Silkeborg på 200 m 2 Sydvendt tag (180 0 ), taghældning 30 0 Årsvarmebehov på kwh (gulvvarme) Varmt vand indgår i årsvarmebehovet med kwh Antal solfangere (stk) HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM 9

10 Systemets hovedkomponenter Solfangere Solfangerne kommer fra en af Europas mest innovative og førende producenter. Som følge af producentens ISO-certificering og høje krav til kvalitet, kan vi tilbyde 10 års garanti på solfangerne. Høj ydelse, Solar Keymark godkendt Kollektor-flade 2.019m x 1.037m, vægt 39 kg Kobberrør ultralydssvejset på kobberplade, som giver høj varmeoverføring og robust konstruktion Sikkerhedsglas med mat overflade så man undgår generende refleks fra solfangerne Sort overflade (black coating) for diskret indfældning i taget og med stabil ydelse over tid Rockwool 50 mm isolering med god isolering og høj densitet Elegant og letmonteret pladeinddækning, også for dobbelte rækker med solfangere Udviklet for nordiske forhold med hensyn til vind, hagl og snelast 10 HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM

11 Kabinet med varmepumpe og lagertank Inde i kabinettet findes en integreret sol- og varmepumpeløsning, som håndterer både pool og passiv køling. Kabinettet indeholder påfyldningskit for brine, måleudstyr for COP/SCOP, miljøvagt og 3 stk. cirkulationspumper af bedste energiklasse. I den høje model er det indeholdt 3 stk. ekspansionsbeholdere (sol/brine, varme, varmt vand), så man undgår at montere disse på væggen ved siden af kabinettet. Med udvendige mål x kan kabinettet placeres overalt og blive en naturlig del af indretningen. Lagertanken findes i 2 udførelser, rustfri 200 liter og emaljeret 190 liter (med elektronisk titaniumanode) som vælges ud fra den konkrete vandkvalitet. Begge tanke er af højeste kvalitet og leveres med 10 års garanti. Varmepumpen er af inverter-typen (behovsstyret), med en kompressor som er specialtilpasset for at kunne håndtere høje indkommende temperaturer. Dette gør det mulig for systemet at udnytte solenergien maksimalt. Styresystemet vælger automatisk, hvordan solen bedst skal benyttes: til lagertanken, til varmepumpe-effektivisering eller til kortidslagring i jordslange (alternativt energiboring). Alle komponenterne i varmepumpen er valgt med omhu for at opnå højest mulig SCOP (årsvarmefaktor) og for at kunne tilbyde 10 års fabriksgaranti på kompressoren. Alle komponenterne inde i kabinettet leveres færdigsamlet og tryktestet fra vort monteringsanlæg i Sverige, hvor vi også har vort lager. Varmepumpen er testet på Teknologisk Institut i henhold til EN14825, og tilfredsstiller højeste rating niveau (A +++ ) i henhold til det Europæiske direktiv for Ekodesign- og energimærkningskrav som træder i kraft fra Energi A +++ Testresultater ved Dansk Teknologisk Institutt (TI) HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM 11

12 Borehul med termisk lagermasse For at sikre en god udnyttelse af borehullets kapacitet (energiboring), anbefaler vi i tilfælde hvor vandspejlet ligger lavt, at borehullet fyldes helt op med vor termiske borehuls-masse. Den termiske masse bidrager til en bedre overførelse af varme til og fra energiboringen. Lagerkapaciteten øger fordi massen vil gøre hele borehullet aktivt, øge muligheden for at holde på overskudsvarmen, som tilføres borehullet samt reducere varmetapet ved at sprækker og hulrum tættes. Webbaserat styresystem HYSS-systemet leveres med webbaseret styresystem, som fungerer på alle platforme (tablet, smartphone og pc/mac). En ipad mini leveres som standard med systemet og har fastgørelse- og opladeanordning i fronten på kabinettet. Automatisk opdatering til den til enhver tid nyeste og bedste program. HYSS leverer energi og lagrer driftsdata selv om internetopkoblingen i perioder ikke skulle fungere. 12 HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM

13 Det webbaserede styresystem har bl.a. følgende funktionalitet: Egen servicemodul for installatøren som viser alle sensorer og placering af disse, samt alle måleværdier og menu for systemkonfiguration Installatøren kan logge sig på slutkundens system og gøre justeringer eller fejlsøge direkte fra kontoret/bilen/hjemme Slutkunden kan selv styre og overvåge sit system når som helst og hvor som helst Sammenligning af egne driftsudgifter sammenholdt med andre energisystemer og energityper Vise maks. effekt og totalt energiforbrug for forskellige perioder Visning af COP (nutid) og SCOP (historiske data) Sparefunktion indstilling, ferietilstand indstilling Viser hvornår det er tide til service HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM 13

14 HYSS all-in-one - dit værktøj fra første kontakt med slutkunden til idriftsættelse af system 11. Slutkunde laver hurtigberegning på Her afdækkes hurtigt besparelsespotentiale 14 HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM

15 22. Slutkunde registrerer detaljer om sit varmebehov og sin bolig og modtager et Online-tilbud. Grundlaget sendes direkte til installatøren, som får adgang til alle oplysninger via Free Energys web baserede HYSS - all in one (Kundehåndteringssystem). 33. Installatøren følger op og kvalitetssikrer slutkundens online-tilbud via vort skræddersyede HYSS - all in one. Her kan installatør/projekterende også selv starte nye projekter i tilfælde hvor slutkunden ikke har gjort dette. Systemet leverer komplette artikellister over hvad slutkunden har brug for til sit HYSS-system. I HYSS - all in one kan installatøren hurtigt få overblik over sine projekter og status på disse. 44. Bestillingen gøres online gennem at omdanne et tilbud til ordre med et enkelt tastetryk. 5 Efter montering af HYSS varmesystem, downloades relevant information om slutkunden og projektdata automatisk. Dette sikrer en hurtig idriftsættelse med en korrekt tilpasset varmekurve. HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM 15

16 Hvordan kommer du i gang? Free Energy afholder kursus for både HYSS-installatører og HYSS-projekterende. Efter endt kursus får du adgang til et webbaseret HYSS - all in one med projekterings-, tilbuds- og ordreprogram. Med dette værktøj kan du hurtigt, enkelt og præcist skræddersy et HYSS-system til slutkundens behov. Slutkunderne giver oplysninger via websiden og der genereres et online-tilbud. Dette vil ofte være grundlaget, som installatøren kvalitetssikrer og eventuelt modificerer. Du kan også projektere et komplet tilbud fra starten. Hvis dette lyder inspirerende for dig, kan Free Energy bidrage til en lønsom og værdiskabende tilvækst for dig og dit selskab. På ansøger du om at blive HYSS-installatør eller HYSS-projekterende! Du er varmt velkommen til at kontakte Free Energy. HYSS INSTALLATØR 16 HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM

17 Kurset omfatter : Gennemgang og installation af komponenter (solfangere, lagertank, varmepumpe og styresystem) Systemdesign og sammenhænge, som fører til høj årsvarmefaktor (SCOP) Montering, start og funktionskontrol af systemet Beregningsprogram Ordre- og logistiksystem Informations- og salgsmateriel til slutkunde Garantivilkår, salgs- og leveringsbetingelser Etablere god relation og gensidig tryghed Kursets varighed: 1 dag. Se mere på HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM 17

18 d mini! K I miss my ipad mini! ALT OK I miss my ipad mini! ALT OK Low SHPT I miss my ipad mini! ALT OK Modelprogram MODELBESKRIVELSE SHPT (S = Solvarme, HP = Varmepumpe T = Tank) 190E = Emaljeret 190 liter tankvolumen 200S = Rustfri 200 liter tankvolumen 212 cm 183 cm Storage tank, 190 liter enamel 200 liter stainless steel Capacity regulated (inverter) ground source heatpump 8 cm 187 cm 183 cm 12 cm Storage tank, 190 liter enamel 200 liter stainless steel k, mel inless steel ulated ound source W 198 cm 12 cm 186 cm 183 cm 12 cm Lav Lav SHPT SHPT Storage tank, 190 liter enamel 200 liter stainless steel Capacity regulated (inverter) ground source heatpump FE ,8 kw FE 07 3,6-9,9 kw FE ,2 kw Kabinettet har justerbare hjul nedenunder i bagkant for at gøre arbejdet med placeringen både lettere og enklere. Energi +++ A FE ,8 kw FE 07 3,6-9,9 kw FE ,2 kw Artikelnummer: 5501 HYSS-modell: High SHPT-200S 4 KW 5502 High SHPT-200S 7 KW 5503 High SHPT-200S 12 KW 5504 High SHPT-190E 4 KW 5505 High SHPT-190E 7 KW 5506 Artikel nummer: High SHPT-190E HYSS-model: 12 KW 5507 Low SHPT-200S 4 KW 5508 Low SHPT-200S 7 KW 5509 Low SHPT-200S 12 KW 5510 Low SHPT-190E 4 KW 5511 Low SHPT-190E 7 KW 5512 Low SHPT-190E 12 KW Capacity regulated (inverter) ground source heatpump FE ,8 kw FE 07 3,6-9,9 kw FE ,2 kw Ekspansionsbeholdere for sol/brine, varmesystem og lagertank er inkluderet i HYSS-systemet. For høj SHPT er beholderne integreret i modulet. For lav SHPT, medleveres beholdere, som skal monteres på væggen. Varmepumpen er testet på Teknologisk Institut i Danmark og opnåede højeste resultat (A+++), i henhold til det Europæiske direktiv for Ekodesign- og energimærknings- krav (EN14825). Vikt (kg): Vægt: HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM

19 heating, all year round. The HYSS modules are presented below. I miss my ipad mini! ALT OK I miss my ipad mini! ALT OK I miss my ipad mini! ALT OK 212 cm 8 cm 183 cm 12 cm DATA / INDHOLD I KABINET Varmepumpe: Behovsstyret (inverter). Kølemiddel R410A High SHPT Strømforbrug: Storage tank, 190 liter enamel 200 liter stainless steel Capacity regulated (inverter) ground source heatpump FE ,8 kw FE 07 3,6-9,9 kw FE ,2 kw Artikelnummer: fase, 16 A 183 cm 12 cm Low SHPT Cirkulationspumper: Bedste energiklasse med PWM (plusbredde med modulation) 8 cm Web-baseret styresystem ipad mini Wi-Fi som display Integreret COP/SCOP måleudstyr 3 KW elektrisk varmeelement som reserve kun i forbindelse med service og ikke som spidslast HYSS-modell: HYSS-model: High SHPT-200S 4 KW 5502 High SHPT-200S 7 KW 5503 High SHPT-200S 12 KW 5504 High SHPT-190E 4 KW 5505 High SHPT-190E 7 KW 5506 High SHPT-190E 12 KW 5507 Low SHPT-200S 4 KW 5508 Low SHPT-200S 7 KW 5509 Low SHPT-200S 12 KW 5510 Low SHPT-190E 4 KW 5511 Low SHPT-190E 7 KW 5512 Low SHPT-190E 12 KW Storage tank, 190 liter enamel 200 liter stainless steel Alle moduler har integreret funktionalitet for solenergi, pool, og udtag for passiv køling 187 cm Capacity regulated (inverter) ground source heatpump Påfyldingsventiler for brine-væske, samt miljøvagt er inkluderet i modulet 10 års fabriksgaranti på: varmepumpe kompressor lagertank solfangere FE ,8 kw FE 07 3,6-9,9 kw FE ,2 kw Vægt: Vikt (kg): MODULE DESCRIPTION SHPT (S = Solar, HP = Heat Pump, T = Tank) 190E = Enamel 190 liter tank volume 200S = Stainless 200 liter tank volume 212 cm 12 cm 183 cm 12 cm Høy Høj SHPT Vessels for brine, heating system and storage tank is included in the HYSS -module price. For high SHPT, vessels are integrated in the module. For low SHPT, the vessels has to be mounted on the wall. Storage tank, 190 liter enamel The heat pump applies to the European 200 liter stainless directive steel for energy related products valid from year Testresult at Danish Technological Institute: A+++ DATA/CONTENT Weight: Energi A Power consumption: 1 phase, 16 A Cirkulation pumps: Web based control system ipad mini - WiFi as display cm COP/SCOP measuring equipment Capacity regulated kg depending (inverter) ground on source storage tank heatpump and heat pump size FE ,8 kw FE 07 3,6-9,9 kw FE ,2 kw Energy class A+ with PWM (pulse with modulation) 3 KW electric heater as backup only in conjunction with service Module with functionality for solar, pool, and passive cooling Filling kit for brine is included in the module 10 years factory warranty HYSS on: - HYBRID SOLAR SYSTEM 19 - heat pump compressor (inverter) - storage tank - solar collectors 12 cm 186 cm 183 cm 12 cm Lav

20 Finder du indholdet i brochuren lige så interessant som vi gør? Vil du være forhandler af HYSS-systemet i Danmark? Eller er du bare nysgerrig og vil have mere information? Du er hjertelig velkommen til at kontakte Free Energy A/S.

Øg din lønsomhed og forbedre miljøet - bliv HYSS forhandler! HYSS - unikt varmesystem med solen som drivkraft - hele året

Øg din lønsomhed og forbedre miljøet - bliv HYSS forhandler! HYSS - unikt varmesystem med solen som drivkraft - hele året Øg din lønsomhed og forbedre miljøet - bliv HYSS forhandler! HYSS - unikt varmesystem med solen som drivkraft - hele året Free Energy blev etableret i 2009 og har virksomheder i Norge, Sverige og Danmark.

Læs mere

Øg din lønsomhed og forbedre miljøet - bliv HYSS forhandler! HYSS - unikt varmesystem med solen som drivkraft - hele året

Øg din lønsomhed og forbedre miljøet - bliv HYSS forhandler! HYSS - unikt varmesystem med solen som drivkraft - hele året Øg din lønsomhed og forbedre miljøet - bliv HYSS forhandler! HYSS - unikt varmesystem med solen som drivkraft - hele året Free Energy blev etableret i 2009 og har virksomheder i Norge, Sverige og Danmark.

Læs mere

Hvorfor opvarme dit hus med andet end solen?

Hvorfor opvarme dit hus med andet end solen? Hvorfor opvarme dit hus med andet end solen? HYSS Hybrid Solar System Et nyt varmesystem med solen som drivkraft hele året! 10 års garanti Lavest mulige energiudgifter Klog investering øget Komfort Smart

Læs mere

Nulenergi- eller plusenergibygninger med varmepumper - er det mulig? Gilbert Jensen, Næstformand DSF & CEO Free Energy A/S

Nulenergi- eller plusenergibygninger med varmepumper - er det mulig? Gilbert Jensen, Næstformand DSF & CEO Free Energy A/S Nulenergi- eller plusenergibygninger med varmepumper - er det mulig? Gilbert Jensen, Næstformand DSF & CEO Free Energy A/S Fakta om solen som gratis og miljøvenlig energikilde I Norden har vi mange soltimer!

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem 2 Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Nedsæt din varmeregning og nyd godt af naturens gratis energi Compress 6000 AW er en luft/vand

Læs mere

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING www.sonnenkraft.dk 1 DE 10 TRIN TIL ET LAVT ENERGIFORBRUG FOKUSER PÅ DE STØRSTE ENERGIUDGIFTER Jo større energiudgifter

Læs mere

arotherm luft til vand-varmepumpe minimerer dine varmeudgifter og maksimerer din varmekomfort

arotherm luft til vand-varmepumpe minimerer dine varmeudgifter og maksimerer din varmekomfort Luft til vand-varmepumpe arotherm luft til vand-varmepumpe minimerer dine varmeudgifter og maksimerer din varmekomfort arotherm Intelligent og enkel luft til vand-varmepumpe Tysk kvalitet - stort varmeudbytte

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Jordvarme Væske/Vand DVI VV45/60/85 kw - endnu lavere energiforbrug DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Intelligent & fleksibelt system Kaskadekobling Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

Brugermanual Free Energy HYSS system

Brugermanual Free Energy HYSS system Brugermanual Free Energy HYSS system Dato: 01.03.2016 Dokumentnavn: 99031-DK Brukermanual Free Energy HYSS system 1 INDHOLD Person-, miljø- og driftssikkerhed...3 Vigtig information:...3 Systemydelser

Læs mere

Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe

Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe Væghængt hybrid varmepumpe Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe geotherm Hybrid varmepumpesystem - den effektive partner til din Vaillant gaskedel Energibesparende

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

BESPARELSER DER VARMER

BESPARELSER DER VARMER BESPARELSER DER VARMER JVP SHW by nilan Skru ned for varmeregningen med en jordvarmepumpe Opvarmning og brugsvand DIN VARMEREGNING VIL ELSKE DIG FOR DET fyldt med fordele De energi-effektive JVP SHW-jordvarmepumper

Læs mere

25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men den kan blive endnu bedre!

25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men den kan blive endnu bedre! Varmepumper Danfoss Heat Pumps VP Claus Bo Jacobsen Vind til Varme og Transport København, 22. oktober 2009 25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men

Læs mere

Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 2. Skitsering af VE-løsninger og kombinationer

Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 2. Skitsering af VE-løsninger og kombinationer Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 2 Skitsering af VE-løsninger og kombinationer Titel: Skitsering af VE-løsninger og kombinationer Udarbejdet for: Energistyrelsen

Læs mere

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning.

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning. SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark Gratis varme, ventilation, affugtning. SV VacPipe. SV VacPipe er udviklet til boliger, større bygninger,

Læs mere

Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger Varmepumpe med,

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme varmepumper Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Et Elforsk projekt med deltagelse af: Teknologisk Institut Lithium Balance support fra Gaia Solar Baggrund 4-6 kw anlæg producerer 20 30 kwh på sommerdag.

Læs mere

Luft/vand varmepumper Compress 6000 AW & Compress 3000 AWS

Luft/vand varmepumper Compress 6000 AW & Compress 3000 AWS Luft/vand varmepumper Compress 00 AW & Compress 3000 AWS Fokus på alternativ energi Varmepumper gør en forskel Klimaændringer, flere voldsomme skybrud samt stigende Når en oliekedel fx udskiftes med en

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Med naturens egen energi

Med naturens egen energi Denmark Med naturens egen energi Solcellepaneler Solvarme www.izen.dk IZEN Energy Systems blev grundlagt i 1987, og lige siden har vores mission været "at producere vedvarende energi til alle med de bedste

Læs mere

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS 1 Hvem er Dansk Varmepumpe og vores partnere DANSKVARMEPUMPE.DK er en del af den efterhånden store familie hvor også DANSKSOLVARME.DK og

Læs mere

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk Fejlfri ydelse er lig med penge i banken Vi introducerer DHP-AQ

Læs mere

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design Til installationer i beboelsesområder, fra 2,0 kw til 4,6 kw 97,3 % Maksimumeffektivitet

Læs mere

Luft/vand varmepumper. Compress 7000i AW & Compress 3000 AWS

Luft/vand varmepumper. Compress 7000i AW & Compress 3000 AWS Luft/vand varmepumper Compress 7000i AW & Compress 3000 AWS Fokus på alternativ energi Klimaændringer, flere voldsomme skybrud samt stigende temperaturer i luften og havet, har gjort behovet for grønne

Læs mere

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Varmepumper tendenser og udvikling Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Indhold Situation i EU og Danmark, politiske mål. Politiske mål EU Politiske mål Danmark og udfasning

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Splitunits udedel Installation af udedel Står den rigtigt Er der god

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen af den

Læs mere

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING Spar mange penge på din varmeregning med en -TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING SPAR PÅ VARMEUDGIFTERNE Med en luft-til-vand varmepumpe fra Nordisk Energirenovering har du mulighed for at reducere

Læs mere

Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. 7 års Garanti

Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. 7 års Garanti 7 års Garanti mod gennemtærring Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. Den særligt høje effektivitet i varmepumpen sikres af kvalitetskompressoren der gør det muligt at opnå effektiv drift og

Læs mere

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand Condens 6000 W Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand 2 Condens 6000 W Effektiv teknologi Condens 6000 W Fleksibilitet ligger til familien Vil du have en høj standard

Læs mere

Nye krav om energimærkning

Nye krav om energimærkning Vølund Varmeteknik Nye krav om energimærkning - bliv klogere på hvad ErP betyder... Member of the NIBE Group Hvad er ErP? ErP står for energirelaterede produkter ErP er et nyt europæisk direktiv, der er

Læs mere

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem 2 Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Nedsæt din varmeregning og nyd godt af naturens gratis energi Compress 6000 AW er en luft/vand

Læs mere

Solvarme. Solvarme. Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig

Solvarme. Solvarme. Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig Solvarme Solvarme Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig 2 Solvarme Naturens egen varmekilde Et godt supplement til en bæredygtig energiløsning Hvis ikke der skal ske uoprettelige skader på verdens

Læs mere

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi En varmepumpe helt tilpasset til dine behov Vores nye varmepumpe Kirigamine er udstyret med en række unikke funktioner

Læs mere

Kombinerede solvarme- og varmepumpeanlæg. Ivan Katić, Energi & Klima Teknologisk Institut, september 2013

Kombinerede solvarme- og varmepumpeanlæg. Ivan Katić, Energi & Klima Teknologisk Institut, september 2013 Kombinerede solvarme- og varmepumpeanlæg Ivan Katić, Energi & Klima ik@teknologisk.dk Teknologisk Institut, september 2013 Indhold Hvorfor kombinere? Eksempler på realiserede anlæg Danske leverandører

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring

Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring Gør tanke til handling VIA University College Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring Inga Sørensen, Senior lektor, geolog VIA Byggeri, Energi & Miljø Center for forskning & udvikling Udnyttelse af

Læs mere

CTC EcoZenith i350 L/H

CTC EcoZenith i350 L/H CTC EcoZenith i30 L/H Indendørsmodul i to højder med varmepumpestyring Højeffektivt indendørsmodul i to højder med mange muligheder og indbygget varmepumpestyring. CTC EcoZenith i30 er udstyret med samme

Læs mere

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design Til installationer i beboelsesområder, fra 2,0 kw til 4,6 kw 97,3 % Maksimumeffektivitet

Læs mere

Kondenserende gaskedel med solfangere tilkoblet

Kondenserende gaskedel med solfangere tilkoblet Gas Kondenserende gaskedel med solfangere tilkoblet Gaskedel og solvarme i ét Den bedste opvarmning Der findes mange opvarmningstyper, nogle er meget energibesparende, nogle er baseret på vedvarende energi

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 02 Solvarme 02 VARMT OG KOLDT VAND 06 Koldt vand

Læs mere

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Præsentation af Nordic Energy Group - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Kort om Nordic Energy Group Nordic Energy Group er producent af design solfangere og har forhandlingen

Læs mere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere Solvarme Varmt anbefalet af energisparere Komplet ramme af aluminium presset med 200 ton, for nem håndtering og sikker fastgørelse af glasset. Glaslisten med vulkaniserede hjørner for 100 % tæthed. 3,2

Læs mere

Luft/vand varmepumper Compress 7000i AW & Compress 3000 AWS

Luft/vand varmepumper Compress 7000i AW & Compress 3000 AWS Luft/vand varmepumper Compress 7000i AW & Compress 3000 AWS Fokus på alternativ energi Klimaændringer, flere voldsomme skybrud samt stigende temperaturer i luften og havet, har gjort behovet for grønne

Læs mere

Beslutning 5. Træpillekedler - dokumentation for standardværdier. Udskiftning af kedel fra 1978 eller nyere til automatisk fyret træpillekedel

Beslutning 5. Træpillekedler - dokumentation for standardværdier. Udskiftning af kedel fra 1978 eller nyere til automatisk fyret træpillekedel Beslutning 5 Træpillekedler - dokumentation for er Ref.: Bio 1 Træpillekedler / Konvertering fra olie til træpillekedel olieopvarmede huse ved konvertering fra olie til træpillekedel oliekedler og træpillekedler

Læs mere

Solvarmekatalog. Indholdsfortegnelse

Solvarmekatalog. Indholdsfortegnelse Solvarmekatalog Indholdsfortegnelse Prisliste...2 Hvorfor vælge en vakuumsolfanger med 3-lags absorber?...5 Hvorfor skal jeg vælge solfangere med Solar Keymark?...5 Dækker et solvarmeanlæg mit behov?...6

Læs mere

Sol til vand og varme. SOLFANGERE til væskebaseret opvarmning

Sol til vand og varme. SOLFANGERE til væskebaseret opvarmning Sol til vand og varme SOLFANGERE til væskebaseret opvarmning Det handler i høj grad om CO 2 -udslip og hvordan vi forholder os til det. Solvarme skåner miljøet for CO 2... Udnyttelse af solens energi er

Læs mere

Hoteller CAMPING SÅDAN BLIVER FORRETNINGEN EN FORNØJELSE. wellness og sport. www.sonnenkraft.dk

Hoteller CAMPING SÅDAN BLIVER FORRETNINGEN EN FORNØJELSE. wellness og sport. www.sonnenkraft.dk Hoteller CAMPING WELLNESS OG SPORT SÅDAN BLIVER FORRETNINGEN EN FORNØJELSE Solvarmeløsninger til hoteller, camping, wellness og sport www.sonnenkraft.dk DERFOR ER SOLVARME DEN BEDSTE VARMEKILDE Solen har

Læs mere

PRODUKTKATALOG VARMEPUMPER

PRODUKTKATALOG VARMEPUMPER PRODUKTKATALOG VARMEPUMPER Nevica - svensk kvalitet Om Nevica Nevica Varmepumper er en svensk leverandør af energibesparende produkter. Vi tilbyder smarte, økonomiske og innovative løsninger, som gør energibesparelse

Læs mere

KØB AF VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe

KØB AF VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe EN GUIDE TIL KØB AF VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe Varmudgifter er kedelige, men nødvendige i et land som Danmark. For at reducere dem, kræves den rette opvarmning som fungerer præcis til dit hjem. En

Læs mere

JORDVARME DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg

JORDVARME DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg JORDVARME Billede udlånt af KFS-boligbyg vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S DVI energi er blandt de få som har fremstillet varmepumper siden 1979, og har derfor stor viden og

Læs mere

Det naturlige valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE OPVARMNING, KØLING OG VARMT BRUGSVAND I BOLIGEN BROCHURE FOR SLUTBRUGER

Det naturlige valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE OPVARMNING, KØLING OG VARMT BRUGSVAND I BOLIGEN BROCHURE FOR SLUTBRUGER Det naturlige valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE OPVARMNING, KØLING OG VARMT BRUGSVAND I BOLIGEN BROCHURE FOR SLUTBRUGER 2 Det naturlige valg 3-i-1: Opvarmning, køling og varmt brugsvand Daikin

Læs mere

Geotermisk. energi DAIKIN ALTHERMA JORD- VARMEPUMPE

Geotermisk. energi DAIKIN ALTHERMA JORD- VARMEPUMPE Geotermisk energi DAIKIN ALTHERMA JORD- VARMEPUMPE Daikin Altherma jordvarmepumpe 4 fordele Geotermisk energi er en gratis energikilde til opvarmning og varmt brugsvand. Den giver enorme udgiftsbesparelser

Læs mere

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Torben Funder-Kristensen Refrigeration and Air Conditioning Controls 1 Department (slide master) www.danfoss.com Agenda Cold Food Chain Trends

Læs mere

Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe. Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder. Et sikkert valg.

Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe. Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder. Et sikkert valg. Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder Et sikkert valg. Weishaupt højeffektiv væske/vand varmepumpe En kapacitet i kompaktformat Den højeffektive

Læs mere

Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! Energi Fyn hjælper dig på vej

Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! Energi Fyn hjælper dig på vej Bliv uafhængig af stigende oliepriser og gør samtidig noget godt for miljøet. Energi Fyn hjælper dig på vej Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! 1 Energi Fyn har varmepumpeeksperter

Læs mere

Hybrid opvarmning. Hybrid opvarmning. Den superøkonomiske løsning

Hybrid opvarmning. Hybrid opvarmning. Den superøkonomiske løsning Hybrid opvarmning Den superøkonomiske løsning Hvad er hybrid opvarmning? Hybrid opvarmning er en kombination af et naturgasfyr og en luft-til-vand varmepumpe. Her anvender man kun naturgasfyret som suppleringsvarme

Læs mere

Eksempler og anbefalinger vedr. design

Eksempler og anbefalinger vedr. design Gør tanke til handling VIA University College Eksempler og anbefalinger vedr. design Inga Sørensen, Senior lekt or, geolog VIA Byggeri, Energi & Miljø Center for forskning & udvikling Lukkede jordvarmeboringer

Læs mere

kedeltilslutning varmekapacitet ned til -20 ºC OUTDOOR TEMPERATURE RETROFIT Udendørs enhed WH-UX09DE5 WH-UX12DE5 WH-UX09DE8 WH-UX12DE8

kedeltilslutning varmekapacitet ned til -20 ºC OUTDOOR TEMPERATURE RETROFIT Udendørs enhed WH-UX09DE5 WH-UX12DE5 WH-UX09DE8 WH-UX12DE8 AQUAREA T-CAP 100% kapacitet ved -15 C AQUAREA T-CAP Aquarea MXF // Mono-blocK // T-CAP // KUN OPVARMNING // enfaset // TREFASet ENFASet TREFASet Udendørs enhed WH-MXF09D3E5 WH-MXF12D6E5 WH-MXF09D3E8 WH-MXF12D9E8

Læs mere

24/7. Tid til at lege Tid til 21 C i stuen. living.danfoss.dk. living by Danfoss varmestyring

24/7. Tid til at lege Tid til 21 C i stuen. living.danfoss.dk. living by Danfoss varmestyring living by Danfoss varmestyring Tid til at lege Tid til 21 C i stuen Kun med living by Danfoss kan du nemt og effektivt styre både elektroniske termostater og trådløs gulvvarme. Du kan endda oprette forbindelse

Læs mere

1klik. Det har aldrig været lettere at installere ventilation. www.danfoss.com. Plug and Play

1klik. Det har aldrig været lettere at installere ventilation. www.danfoss.com. Plug and Play MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Det har aldrig været lettere at installere ventilation Tid er penge så derfor vil du sikkert sætte pris på, at indregulering og aflevering aldrig har været nemmere. Selv dimensionering

Læs mere

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg Billede udlånt af KFS-boligbyg Jordvarme vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet varmepumper

Læs mere

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start!

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Begejstrer kunderne på ny. Wolf ComfortLine kondenserende oliekedel COB Fremtidens varmeteknologi. En fordel for alle! Den nye kondenserende

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef, Civilingeniør Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik. 26.

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef, Civilingeniør Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik. 26. 1 Varmepumper Claus S. Poulsen Centerchef, Civilingeniør Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik 26.September 2007 claus.s.poulsen@teknologisk.dk 2 Teknologisk Institut Privat, selvejende

Læs mere

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe www.mitsubishi-varmepumper.dk Derfor er Ecodan Next Generation den perfekte opvarmningsform til dit hus Egenudviklet udedel, varmtvandsbeholder og styring. Indedelen

Læs mere

www.mitsubishi-varmepumper.dk Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe

www.mitsubishi-varmepumper.dk Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe www.mitsubishi-varmepumper.dk Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe Spar penge med den nye Ecodan Next Generation Dette stille, effektive og miljøvenlige varmesystem giver dig et behageligt indeklima.

Læs mere

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe www.mitsubishi-varmepumper.dk Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe Spar penge med den nye Ecodan Next Generation Dette stille, effektive og miljøvenlige varmesystem giver dig et behageligt indeklima.

Læs mere

Energivenlig opvarmning med maksimal komfort

Energivenlig opvarmning med maksimal komfort Væghængt villagaskedel Energivenlig opvarmning med maksimal komfort ecotec plus VCW og VCI ecotec plus VCW og VCI ecotec plus VCW og VCI passer ind overalt med energimærke A og 4 års garanti Alt i én:

Læs mere

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com Auto Manu TM - er programmerbare termostater til styring af radiatorer - Kan styres via SmartPhone, PC/Mac og Internet - erstatter alle typer mekaniske termostater - Kræver ingen specialværktøj eller udskiftning

Læs mere

ALFÉA EXTENSA DUO + mere. mindre energi tab LUFT TIL VAND VARME PUMPE P

ALFÉA EXTENSA DUO + mere. mindre energi tab LUFT TIL VAND VARME PUMPE P UFT TI VND VRME PUMPE P FÉ EXTENS DUO + Fire modeller: til 0 en phase Varmekurve fuld inverter regulering COP op til 4. Passende til nybyggeri og ombygning Indbygget varm vandsproduktion til huset med

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning UDGIVET april 2011 - REVIDERET JULI 2013 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger. Det er især

Læs mere

Modul 5: Varmepumper

Modul 5: Varmepumper Modul 5: Hvilke typer varmepumper findes der, hvornår er de oplagte og samspil med andre energikilder...2 Samspil med varmefordelingsanlæg...5 Samspil med det omgivende energisystem...6 Hvad kræver varmepumpen

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme

Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme Til privatforbruger / villaejer Central varmepumpe Brinepumpe Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme Varme fra jorden 365 dage om året I mere end 100

Læs mere

Luft til luft varmepumper

Luft til luft varmepumper Luft til luft varmepumper Nordisk Danmarks sejeste varmepumpe-serie! General har det stærkeste udvalg af varmepumper specielt til de nordiske forhold. Den nordiske serie er udviklet, testet og godkendt

Læs mere

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi.

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi. Transkritisk CO2 køling med varmegenvinding Transkritiske CO 2 -systemer har taget store markedsandele de seneste år. Baseret på synspunkter fra politikerne og den offentlige mening, er beslutningstagerne

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning store bygninger UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger.

Læs mere

Octopus for en holdbar fremtid

Octopus for en holdbar fremtid EN MILJØRIGTIG VARMEPUMP FOR I DAG OG I MORGEN Octopus har udviklet og fabrikeret varmepumper siden 1981 og har gennem flere års udvikling nået frem til det bedste for miljøet og kunden. Det seneste produkt

Læs mere

luft/vand varmepumper

luft/vand varmepumper luft/vand varmepumper DVI LV 7/9/12/16 kompakt illede udlånt af KFS-boligbyg dansk produceret A ++ Energiklasse Ekstrem støjsvag teknologi & bedste energiklasse dansk varmepumpe InduStrI a/s DVI Smart

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset Du kender det sikkert: At komme til et koldt sommerhus, hvor alt bliver sat på max. for at få varmet op hurtigst muligt. Alligevel går der som regel

Læs mere

Electrolux Varmepumper 2012/2013

Electrolux Varmepumper 2012/2013 Electrolux Varmepumper 2012/2013 investering electrolux varmepumper 3 En god investering En Electrolux varmepumpe er først og fremmest en god økonomisk investering. Den pålidelige luft-til-luft varmepumpe

Læs mere

50% DHP-AQ luft/vand varmepumpen Besparelser, der er værd at fejre. varme.danfoss.dk. besparelse på varmeregningen MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

50% DHP-AQ luft/vand varmepumpen Besparelser, der er værd at fejre. varme.danfoss.dk. besparelse på varmeregningen MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpen Besparelser, der er værd at fejre 50% besparelse på varmeregningen Spar op til 50% på varmeregningen ved at udskifte dit gamle gas- eller oliefyr

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.hstarm.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen 1.800 timer

Læs mere

Cut 18 mm. Uponor er medlem af KNX sammenslutningen hvilket sikrer kvalitetsprodukter af højeste klasse

Cut 18 mm. Uponor er medlem af KNX sammenslutningen hvilket sikrer kvalitetsprodukter af højeste klasse Cut 18 mm Uponor er medlem af KNX sammenslutningen hvilket sikrer kvalitetsprodukter af højeste klasse XXXXDK 09-06-X-SP Produktion: Uponor AB, Sverige Uponor A/S T 43 26 34 00 Uponor VVS F 43 43 10 11

Læs mere