Øg din lønsomhed og forbedre miljøet - bliv HYSS forhandler! HYSS - unikt varmesystem med solen som drivkraft - hele året

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øg din lønsomhed og forbedre miljøet - bliv HYSS forhandler! HYSS - unikt varmesystem med solen som drivkraft - hele året"

Transkript

1 Øg din lønsomhed og forbedre miljøet - bliv HYSS forhandler! HYSS - unikt varmesystem med solen som drivkraft - hele året

2 Free Energy blev etableret i 2009 og har virksomheder i Norge, Sverige og Danmark. SOLEN SOM DRIVKRAFT Varmesystemet HYSS - Hybrid Solar System - er udviklet med tanke på et optimalt samspil mellem solvarme, varmepumpe og energilager. HYSS håndterer alle solvarmens temperaturniveauer, noget som giver både gratis varmt vand og varmepumpeeffektivisering gennem en forhøjet brinetemperatur. Dette resulterer i en særdeles høj COP/SCOP og meget lave driftsomkostninger. FAKTA 1: Dækkes 2 procent af Danmarks areal med solfangere (virkningsgrad 50 %) og solceller (virkningsgrad 12,5 %), svarer dette til hele Danmarks årlige energianvendelse, som ikke allerede er dækket ind af vindmøller. FAKTA 2: Et almindeligt villatag i Danmark modtager på årsbasis 4-5 gange mere solenergi end husholdningen bruger i løbet af ét år. FAKTA 3: Den globale solindstråling i én time svarer til hele jordens energiforbrug i ét år. 2 HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM

3 MISSION Free Energys mission er at bidrage til en verden med mere bæredygtigt miljø og reducerede energiomkostninger i bygninger, ved maksimalt udnyttelse af solenergien. VISION Free Energys vision er at tilbyde solbaserede energisystemer, som kan levere al energi bygninger behøver. KORT DISTRIBUTIONSKÆDE OG EFFEKTIV SALGSPROCES Free Energy HYSS-forhandler Slutkunde Som HYSS-forhandler får du adgang til et brugervenligt online program som behandler alt fra forespørgsler, beregninger, tilbud, ordrer og leverencer. Efter at varmesystemet er installeret, overfører programmet automatisk information om slutkunde og projektspecifikke data, som for eksempel varmekurven, til varmesystemets ipad mini. HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM 3

4 Kort distributionskæde Free Energy HYSS-forhandlere Slutkunder Innovative energiløsninger - baseret på solenergi Tæt dialog med HYSSinstallatøren - stærke salgsværktøjer 10 års garanti på varmepumpens kompressor, lagertank og solfangere Effektivt servicekoncept - online alarmering med konkrete og let forståelige fejlmeldinger Varmepumpen opnåede højeste resultat (A +++ ), i henhold til det Europæiske direktiv for Ekodesignog energimærkningskrav (EN14825). Direktivet træder i kraft fra 2015 Øget salg - unikt produkt giver nye salgsmuligheder God lønsomhed - større projekter, både hvad gælder materialer og arbejdskraft Enkel salgsproces - online beregnings-, tilbuds- og ordreprogram Fabriksmonteret systemløsning - standardiseret og komplet Hurtig installation - indbygget ipad, som selv henter projektog slutkundeinformation Høj tilfredshed hos slutkunder - online adgang giver hurtig fejlsøgning og udbedring Tidsbesparende service - modulært udskiftningssystem ved skifte af komponenter Bedste driftsøkonomi - markedets højeste årsvarmefaktor SCOP 6-8 Stor tryghed - 10 års garanti på alle hovedkomponenter Enkel betjening - online styresystem på medfølgende ipad mini - når du vil og hvor du vil Sikkerhed for rigtig beregning - indbygget måleudstyr, som viser COP og SCOP Minimalt pladsforbrug - elegant design med alle komponenter inde i et 60x60cm kabinet Altid opdateret - nyeste og bedste program via automatisk opdatering Elektrisk varmeelement - benyttes kun som reserve ved eventuel service af varmepumpen 4 HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM

5 Køb 1 del t og elektricite g ge varme o få 6-8 gan tilbage varmt vand brid y med HYSS-H m Solar Syste HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM 5

6 HYSS Hybrid Solar System Et nyt varmesystem med solen som drivkraft hele året! HYSS systemet muliggør kortidslagring af solenergi i jorden. Selv om solen alene normalt ikke klarer hele opvarmningsbehovet, skaber den de bedste forudsætninger for en markant forbedring af varmepumpens effektivitet (COP). Solvarmen er helt fra starten integreret med varmepumpen og omfatter også lagring af solvarme i jorden - enten som energiboring eller jordslange - en optimeret lagertank og et integreret styresystem. Brugeren opnår god driftsøkonomi uden for store investeringsudgifter. Med et rigtigt dimensioneret antal solfangere i kombination med den højeffektive behovsstyrede (inverter styrede) varmepumpe, maksimeres udnyttelsen af solvarmesystemet. I store dele af vinteren bidrager solvarmen også til at forvarme brinevæsken, så varmepumpen bliver mere effektiv og bruger mindre strøm. Dette resulterer i en kortere tilbagebetalingstid på anlægget, fordi solfangerne anvendes både til produktion af varmt vand og til effektivisering af varmepumpen. Montering og idriftsættelse af anlægget er enkelt, og med et brugervenligt styresystem er HYSS et varmesystem, som virkelig er fit for use og som uden andre varmekilder klarer hele behovet for varmt tappevand og varme. HYSS leveres med integreret måleudstyr så brugeren altid kan følge med i systemets ydelse både i nutid (COP) og over længere tidsperioder (SCOP). Brugeren kan til enhver tid selv kontrollere at systemet faktisk leverer det som beregningerne lover. Systemet er koblet op mod en webserver. Dette muliggør en hurtig fejlsøgning og udbedring ved behov, samt sørger automatisk for at slutkunden til enhver tid har det nyeste og bedste program. 6 HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM

7 HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM 7

8 HYSS-SYSTEMET en unik varmepumpe som drives af solen Højtemperatur solvarme lagres direkte i lagertanken, men det unikke med HYSS er at lav- og middeltemperatur fra solen udnyttes til effektivisering af varmepumpen ved at forvarme brinevæsken i stedet for at blive lagret i tanken. Intelligent styring af prioriteringer for brug og lagring af Mellan lav, middel temperatur og høje temperaturer (15-40 C) fra solvarmen, resulterer i en højere årsvarmefaktor (SCOP). Hög temperatur (40-75 C) - solvvärme +ll tappva/en - solvvärme +ll värmepump Låg temperatur (5-15 C) - solvvärme för återladdning och viss lagring UNIKT! UNIKT! Høj solfangertemperatur (40-75 O C) Med højtemperatur solvarme og tilpasset lagertank kan solen i 4-6 måneder om året ofte alene opvarme vandet til mere end 60 ºC, uden tilskud fra varmepumpen. Middelhøj Ökar värmepumpens solfangertemperatur COP väsentligt! (15-40 O C) Middel- og lavtemperatur solvarme bruges til at forvarme væsken til varmepumpen for at øge varmefaktoren (COP) og årsvarmefaktoren (SCOP). Lav solfangertemperatur (5-15 O C) Middel- og lavtemperatur solvarme bruges også til at genoplade jorden omkring borehullet eller jordslangen. Denne energi bidrager også til at øge varmefaktoren (COP) og årsvarmefaktoren (SCOP). 8 HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM

9 Solvarmen effektiviserer varmepumpen Forøgelse af varmepumpens COP udtrykt i % som følge af øget brinetemperatur 100% 90% 80% 70% 60% Akkrediteret måleresultat udført iht. EN af Teknologisk Institut på Free Energys model FE04. 98% 99% 50% 53% 40% 36% 30% 20% 10% 0% Halveret tilbagebetalingstid for solfangere i kombination med HYSS - solfangerne anvendes til varmt brugsvand, varmepumpeeffektivisering og energilagring. Årlig besparelse vs. antal solfangere % Gulvvarmesystem Radiatorsystem Når solfangerne øger indkommende brinetemperatur med for eksempel 10 C øges varmepumpens COP med 36%, når den arbejder mod gulvvarmesystem og 24%, når den arbejder mod radiatorsystem Brinetemperatur i C Besparelse i kr. per år Årlig besparelse vs. antal solfangere Regneeksempel, HYSS erstatter 3000 liter olie: Fritliggende villa i Silkeborg på 200 m 2 Sydvendt tag (180 0 ), taghældning 30 0 Årsvarmebehov på kwh (gulvvarme) Varmt vand indgår i årsvarmebehovet med kwh Antal solfangere (stk) HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM 9

10 Systemets hovedkomponenter Solfangere Solfangerne kommer fra en af Europas mest innovative og førende producenter. Som følge af producentens ISO-certificering og høje krav til kvalitet, kan vi tilbyde 10 års garanti på solfangerne. Høj ydelse, Solar Keymark godkendt Kollektor-flade 2.019m x 1.037m, vægt 39 kg Kobberrør ultralydssvejset på kobberplade, som giver høj varmeoverføring og robust konstruktion Sikkerhedsglas med mat overflade så man undgår generende refleks fra solfangerne Sort overflade (black coating) for diskret indfældning i taget og med stabil ydelse over tid Rockwool 50 mm isolering med god isolering og høj densitet Elegant og letmonteret pladeinddækning, også for dobbelte rækker med solfangere Udviklet for nordiske forhold med hensyn til vind, hagl og snelast 10 HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM

11 Kabinet med varmepumpe og lagertank Inde i kabinettet findes en integreret sol- og varmepumpeløsning, som håndterer både pool og passiv køling. Kabinettet indeholder påfyldningskit for brine, måleudstyr for COP/SCOP, miljøvagt og 3 stk. cirkulationspumper af bedste energiklasse. I den høje model er det indeholdt 3 stk. ekspansionsbeholdere (sol/brine, varme, varmt vand), så man undgår at montere disse på væggen ved siden af kabinettet. Med udvendige mål x kan kabinettet placeres overalt og blive en naturlig del af indretningen. Lagertanken findes i 2 udførelser, rustfri 200 liter og emaljeret 190 liter (med elektronisk titaniumanode) som vælges ud fra den konkrete vandkvalitet. Begge tanke er af højeste kvalitet og leveres med 10 års garanti. Varmepumpen er af inverter-typen (behovsstyret), med en kompressor som er specialtilpasset for at kunne håndtere høje indkommende temperaturer. Dette gør det mulig for systemet at udnytte solenergien maksimalt. Styresystemet vælger automatisk, hvordan solen bedst skal benyttes: til lagertanken, til varmepumpe-effektivisering eller til kortidslagring i jordslange (alternativt energiboring). Alle komponenterne i varmepumpen er valgt med omhu for at opnå højest mulig SCOP (årsvarmefaktor) og for at kunne tilbyde 10 års fabriksgaranti på kompressoren. Alle komponenterne inde i kabinettet leveres færdigsamlet og tryktestet fra vort monteringsanlæg i Sverige, hvor vi også har vort lager. Varmepumpen er testet på Teknologisk Institut i henhold til EN14825, og tilfredsstiller højeste rating niveau (A +++ ) i henhold til det Europæiske direktiv for Ekodesign- og energimærkningskrav som træder i kraft fra Energi A +++ Testresultater ved Dansk Teknologisk Institutt (TI) HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM 11

12 Borehul med termisk lagermasse For at sikre en god udnyttelse af borehullets kapacitet (energiboring), anbefaler vi i tilfælde hvor vandspejlet ligger lavt, at borehullet fyldes helt op med vor termiske borehuls-masse. Den termiske masse bidrager til en bedre overførelse af varme til og fra energiboringen. Lagerkapaciteten øger fordi massen vil gøre hele borehullet aktivt, øge muligheden for at holde på overskudsvarmen, som tilføres borehullet samt reducere varmetapet ved at sprækker og hulrum tættes. Webbaserat styresystem HYSS-systemet leveres med webbaseret styresystem, som fungerer på alle platforme (tablet, smartphone og pc/mac). En ipad mini leveres som standard med systemet og har fastgørelse- og opladeanordning i fronten på kabinettet. Automatisk opdatering til den til enhver tid nyeste og bedste program. HYSS leverer energi og lagrer driftsdata selv om internetopkoblingen i perioder ikke skulle fungere. 12 HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM

13 Det webbaserede styresystem har bl.a. følgende funktionalitet: Egen servicemodul for installatøren som viser alle sensorer og placering af disse, samt alle måleværdier og menu for systemkonfiguration Installatøren kan logge sig på slutkundens system og gøre justeringer eller fejlsøge direkte fra kontoret/bilen/hjemme Slutkunden kan selv styre og overvåge sit system når som helst og hvor som helst Sammenligning af egne driftsudgifter sammenholdt med andre energisystemer og energityper Vise maks. effekt og totalt energiforbrug for forskellige perioder Visning af COP (nutid) og SCOP (historiske data) Sparefunktion indstilling, ferietilstand indstilling Viser hvornår det er tide til service HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM 13

14 HYSS all-in-one - dit værktøj fra første kontakt med slutkunden til idriftsættelse af system 11. Slutkunde laver hurtigberegning på Her afdækkes hurtigt besparelsespotentiale 14 HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM

15 22. Slutkunde registrerer detaljer om sit varmebehov og sin bolig og modtager et Online-tilbud. Grundlaget sendes direkte til installatøren, som får adgang til alle oplysninger via Free Energys web baserede HYSS - all in one (Kundehåndteringssystem). 33. Installatøren følger op og kvalitetssikrer slutkundens online-tilbud via vort skræddersyede HYSS - all in one. Her kan installatør/projekterende også selv starte nye projekter i tilfælde hvor slutkunden ikke har gjort dette. Systemet leverer komplette artikellister over hvad slutkunden har brug for til sit HYSS-system. I HYSS - all in one kan installatøren hurtigt få overblik over sine projekter og status på disse. 44. Bestillingen gøres online gennem at omdanne et tilbud til ordre med et enkelt tastetryk. 5 Efter montering af HYSS varmesystem, downloades relevant information om slutkunden og projektdata automatisk. Dette sikrer en hurtig idriftsættelse med en korrekt tilpasset varmekurve. HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM 15

16 Hvordan kommer du i gang? Free Energy afholder kursus for både HYSS-installatører og HYSS-projekterende. Efter endt kursus får du adgang til et webbaseret HYSS - all in one med projekterings-, tilbuds- og ordreprogram. Med dette værktøj kan du hurtigt, enkelt og præcist skræddersy et HYSS-system til slutkundens behov. Slutkunderne giver oplysninger via websiden og der genereres et online-tilbud. Dette vil ofte være grundlaget, som installatøren kvalitetssikrer og eventuelt modificerer. Du kan også projektere et komplet tilbud fra starten. Hvis dette lyder inspirerende for dig, kan Free Energy bidrage til en lønsom og værdiskabende tilvækst for dig og dit selskab. På ansøger du om at blive HYSS-installatør eller HYSS-projekterende! Du er varmt velkommen til at kontakte Free Energy. HYSS INSTALLATØR 16 HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM

17 Kurset omfatter : Gennemgang og installation af komponenter (solfangere, lagertank, varmepumpe og styresystem) Systemdesign og sammenhænge, som fører til høj årsvarmefaktor (SCOP) Montering, start og funktionskontrol af systemet Beregningsprogram Ordre- og logistiksystem Informations- og salgsmateriel til slutkunde Garantivilkår, salgs- og leveringsbetingelser Etablere god relation og gensidig tryghed Kursets varighed: 1 dag. Se mere på HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM 17

18 d mini! K I miss my ipad mini! ALT OK I miss my ipad mini! ALT OK Low SHPT I miss my ipad mini! ALT OK Modelprogram MODELBESKRIVELSE SHPT (S = Solvarme, HP = Varmepumpe T = Tank) 190E = Emaljeret 190 liter tankvolumen 200S = Rustfri 200 liter tankvolumen 212 cm 183 cm Storage tank, 190 liter enamel 200 liter stainless steel Capacity regulated (inverter) ground source heatpump 8 cm 187 cm 183 cm 12 cm Storage tank, 190 liter enamel 200 liter stainless steel k, mel inless steel ulated ound source W 198 cm 12 cm 186 cm 183 cm 12 cm Lav Lav SHPT SHPT Storage tank, 190 liter enamel 200 liter stainless steel Capacity regulated (inverter) ground source heatpump FE ,8 kw FE 07 3,6-9,9 kw FE ,2 kw Kabinettet har justerbare hjul nedenunder i bagkant for at gøre arbejdet med placeringen både lettere og enklere. Energi +++ A FE ,8 kw FE 07 3,6-9,9 kw FE ,2 kw Artikelnummer: 5501 HYSS-modell: High SHPT-200S 4 KW 5502 High SHPT-200S 7 KW 5503 High SHPT-200S 12 KW 5504 High SHPT-190E 4 KW 5505 High SHPT-190E 7 KW 5506 Artikel nummer: High SHPT-190E HYSS-model: 12 KW 5507 Low SHPT-200S 4 KW 5508 Low SHPT-200S 7 KW 5509 Low SHPT-200S 12 KW 5510 Low SHPT-190E 4 KW 5511 Low SHPT-190E 7 KW 5512 Low SHPT-190E 12 KW Capacity regulated (inverter) ground source heatpump FE ,8 kw FE 07 3,6-9,9 kw FE ,2 kw Ekspansionsbeholdere for sol/brine, varmesystem og lagertank er inkluderet i HYSS-systemet. For høj SHPT er beholderne integreret i modulet. For lav SHPT, medleveres beholdere, som skal monteres på væggen. Varmepumpen er testet på Teknologisk Institut i Danmark og opnåede højeste resultat (A+++), i henhold til det Europæiske direktiv for Ekodesign- og energimærknings- krav (EN14825). Vikt (kg): Vægt: HYSS - HYBRID SOLAR SYSTEM

19 heating, all year round. The HYSS modules are presented below. I miss my ipad mini! ALT OK I miss my ipad mini! ALT OK I miss my ipad mini! ALT OK 212 cm 8 cm 183 cm 12 cm DATA / INDHOLD I KABINET Varmepumpe: Behovsstyret (inverter). Kølemiddel R410A High SHPT Strømforbrug: Storage tank, 190 liter enamel 200 liter stainless steel Capacity regulated (inverter) ground source heatpump FE ,8 kw FE 07 3,6-9,9 kw FE ,2 kw Artikelnummer: fase, 16 A 183 cm 12 cm Low SHPT Cirkulationspumper: Bedste energiklasse med PWM (plusbredde med modulation) 8 cm Web-baseret styresystem ipad mini Wi-Fi som display Integreret COP/SCOP måleudstyr 3 KW elektrisk varmeelement som reserve kun i forbindelse med service og ikke som spidslast HYSS-modell: HYSS-model: High SHPT-200S 4 KW 5502 High SHPT-200S 7 KW 5503 High SHPT-200S 12 KW 5504 High SHPT-190E 4 KW 5505 High SHPT-190E 7 KW 5506 High SHPT-190E 12 KW 5507 Low SHPT-200S 4 KW 5508 Low SHPT-200S 7 KW 5509 Low SHPT-200S 12 KW 5510 Low SHPT-190E 4 KW 5511 Low SHPT-190E 7 KW 5512 Low SHPT-190E 12 KW Storage tank, 190 liter enamel 200 liter stainless steel Alle moduler har integreret funktionalitet for solenergi, pool, og udtag for passiv køling 187 cm Capacity regulated (inverter) ground source heatpump Påfyldingsventiler for brine-væske, samt miljøvagt er inkluderet i modulet 10 års fabriksgaranti på: varmepumpe kompressor lagertank solfangere FE ,8 kw FE 07 3,6-9,9 kw FE ,2 kw Vægt: Vikt (kg): MODULE DESCRIPTION SHPT (S = Solar, HP = Heat Pump, T = Tank) 190E = Enamel 190 liter tank volume 200S = Stainless 200 liter tank volume 212 cm 12 cm 183 cm 12 cm Høy Høj SHPT Vessels for brine, heating system and storage tank is included in the HYSS -module price. For high SHPT, vessels are integrated in the module. For low SHPT, the vessels has to be mounted on the wall. Storage tank, 190 liter enamel The heat pump applies to the European 200 liter stainless directive steel for energy related products valid from year Testresult at Danish Technological Institute: A+++ DATA/CONTENT Weight: Energi A Power consumption: 1 phase, 16 A Cirkulation pumps: Web based control system ipad mini - WiFi as display cm COP/SCOP measuring equipment Capacity regulated kg depending (inverter) ground on source storage tank heatpump and heat pump size FE ,8 kw FE 07 3,6-9,9 kw FE ,2 kw Energy class A+ with PWM (pulse with modulation) 3 KW electric heater as backup only in conjunction with service Module with functionality for solar, pool, and passive cooling Filling kit for brine is included in the module 10 years factory warranty HYSS on: - HYBRID SOLAR SYSTEM 19 - heat pump compressor (inverter) - storage tank - solar collectors 12 cm 186 cm 183 cm 12 cm Lav

20 Finder du indholdet i brochuren lige så interessant som vi gør? Vil du være forhandler af HYSS-systemet i Danmark? Eller er du bare nysgerrig og vil have mere information? Du er hjertelig velkommen til at kontakte Free Energy A/S.

Danfoss Varmepumper. Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet

Danfoss Varmepumper. Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet DANFOSS HEAT PUMPS 1 2 God for din pengepung

Læs mere

Varmepumper til el-opvarmede huse og sommerhuse Luft/luft- og brugsvandsvarmepumper

Varmepumper til el-opvarmede huse og sommerhuse Luft/luft- og brugsvandsvarmepumper Varmepumper til el-opvarmede huse og sommerhuse Luft/luft- og brugsvandsvarmepumper God varme bedre for miljøet og bedst for økonomien Luft/luft varmepumper er til dig, der har elopvarmning i huset eller

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Varmepumpesystem HEMMELIGHEDEN BAG ENERGIBESPARELSE

Varmepumpesystem HEMMELIGHEDEN BAG ENERGIBESPARELSE Varmepumpesystem HEMMELIGHEDEN BAG ENERGIBESPARELSE Under temaet eco IDEAS arbejder Panasonic løbende på miljøtilpasning af virksomheden. Produkter i henhold til eco IDEAS Produkterne der fremstilles skal

Læs mere

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde Varmepumper Varmepumper fremtidens miljøvenlige varmekilde 2 Udnyt den gratis energi i naturen Moderne, højeffektive varmepumper er fremtidens miljøvenlige varmekilde i boligen. Med et minimalt forbrug

Læs mere

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro 161 503 48-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 161 503 48-1 2015-04-28 Generelle oplysninger

Læs mere

Fire årstider - én klimastyring til velvære

Fire årstider - én klimastyring til velvære ROTEX HPSU luft-til-vand varmepumper Fire årstider - én klimastyring til velvære Komfortabel varme om vinteren og blid køling om sommeren. Den indstillelige ROTEX HPSU varmepumpe nedbringer dine varmeudgifter

Læs mere

Solvarme. Solvarme. Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig

Solvarme. Solvarme. Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig Solvarme Solvarme Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig 2 Solvarme Naturens egen varmekilde Et godt supplement til en bæredygtig energiløsning Hvis ikke der skal ske uoprettelige skader på verdens

Læs mere

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding.

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding. Et anlæg Utallige funktioner by nilan Passiv varme genvinding Aktiv varme genvinding Opvarmning Komfort Køl Komfort varme Kompakt ventilations- og opvarmningsløsning på kun 0,5 m 2 Certificeret til brug

Læs mere

Solceller - Varmepumper - Solvarme www.reb2b.dk

Solceller - Varmepumper - Solvarme www.reb2b.dk Din partner for grøn energi Solceller - Varmepumper - Solvarme www.reb2b.dk 2 WWW.REB2B.DK indhold 1. REB2B------------------------------------------------------------------------------------------- 4

Læs mere

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe.

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Indhold Velkomst 2 Varmepumpe en klog energiløsning 4 Tre afgørende spørgsmål ved valg af varmepumpe 6 Danfosss

Læs mere

MØD VORES MANGE EKSPERTER

MØD VORES MANGE EKSPERTER ÅBENT HUS lørdag den 15. oktober kl. 10.00-14.00 2. udgave okt-nov 2011 MØD VORES MANGE EKSPERTER Da varmeregningen blev halveret s. 8 Landets største solcelleanlæg s. 22 Gratis inspirationsmøder s. 28

Læs mere

Et plus i boligen Gaskedel i tysk kvalitet og prisvindende design

Et plus i boligen Gaskedel i tysk kvalitet og prisvindende design Væghængt villagaskedel Et plus i boligen Gaskedel i tysk kvalitet og prisvindende design ecotec plus Energivenlig opvarmning med maksimal komfort ecotec plus med 4 års garanti Ideer til intelligent boligkomfort

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

Intelligente alt-i-én varmeløsninger

Intelligente alt-i-én varmeløsninger Gaskedel units Intelligente alt-i-én varmeløsninger Gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit - du kan også lade solen levere det varme vand ecocompact aurocompact Spar på pladsen og energien med Intelligente

Læs mere

en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED

en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED Varmepumper til varmekilderne luft, jord og grundvand Varmepumper til nybyggeri og modernisering Varmepumper opvarmning eller varme/køle-kombination

Læs mere

Energy Services. Grøn varme til fast pris

Energy Services. Grøn varme til fast pris Energy Services Grøn varme til fast pris Indhold Indhold 2 Introduktion 3 Energy Services 4 Varmepumpens teknologi 8 Kunde hos Energy Services 10 Økonomi 12 Klargøring til installation 14 Bliv kunde 16

Læs mere

Din nye varme. Varmepumper

Din nye varme. Varmepumper Din nye varme Varmepumper 2 Vi er førende inden for udvikling af varmepumper. Et godt valg både for miljøet og din økonomi. Indhold Verdens blik rettes mod Tranås 4 Din varmepumpe vil tjene sig ind 6 Vores

Læs mere

Solar Solution Bedre indeklima og grøn energi til række- og klyngehuse

Solar Solution Bedre indeklima og grøn energi til række- og klyngehuse Solar Solution Bedre indeklima og grøn energi til række- og klyngehuse En samlet energiog indeklimaløsning Mens energiomkostningerne i vores boliger fortsætter med at stige, så øges forventningerne til

Læs mere

Med DanmarksPumpen sparer man over 150.000,- kr. på varmeregningen de næste 10 år

Med DanmarksPumpen sparer man over 150.000,- kr. på varmeregningen de næste 10 år Med sparer man over 150.000,- kr. på varmeregningen de næste 10 år NU UDVIDET NU UDVIDET NU UDVIDET Bedst-i-test med SCOP op til 5,40 Klarer opvarmning af huse op til 150 kvm Ekstremt lydsvage anlæg 23

Læs mere

Luft/vand-varmepumper. Hvorfor Vaillant? Fordi vi kan få den friske luft til at levere varmen til din bolig

Luft/vand-varmepumper. Hvorfor Vaillant? Fordi vi kan få den friske luft til at levere varmen til din bolig Luft/vand-varmepumper Hvorfor Vaillant? Fordi vi kan få den friske luft til at levere varmen til din bolig geotherm plus geotherm Hvorfor geotherm? Fordi naturens ressourcer udnyttes Ideer til intelligent

Læs mere

Komplette solvarmesystemer Højeffektive solvarmeanlæg

Komplette solvarmesystemer Højeffektive solvarmeanlæg Komplette solvarmesystemer Højeffektive solvarmeanlæg living full of energy Roth solvarmesystemer Til varmt brugsvand, rumopvarmning og swimmingpools. Solvarme Solen tilfører jorden enorme mængder energi.

Læs mere

Nyhed 2013 / 2014 BOLIG NORDEN. Indhold

Nyhed 2013 / 2014 BOLIG NORDEN. Indhold højere effektivitet Større besparelser 2013 / 2014 BOLIG // VArmE- og kølesystemer 2013 / 2014 Nyhed 2013 / 2014 BOLIG NORDEN Indhold Panasonic udvikler indeklimaet til fremtiden...4 Pålidelighed FAKTA...6

Læs mere

Sådan får du mest brændeovn for pengene Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet

Sådan får du mest brændeovn for pengene Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet Sådan får du mest brændeovn for pengene Side 2 Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Side 8 Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet Side 10 Hvor stor skal brændeovnen være? Side 12 Derfor får

Læs mere

Produktkatalog Varmepumper

Produktkatalog Varmepumper Produktkatalog Varmepumper Om Nevica Nevica Varmepumper er svensk leverandør af energibesparende produkter. Vi tilbyder smarte, økonomiske og innovative løsninger, som gør energibesparelse mulig for en

Læs mere

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Efter energiaftalen 6 Lang og sej kamp for oliefyret. Erik L. Clément om: 10 Hybridanlæg til gasopvarmede

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Efter energiaftalen 6 Lang og sej kamp for oliefyret. Erik L. Clément om: 10 Hybridanlæg til gasopvarmede DEBRA EnergiNyt Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for energianlæg Nr. 2 Juni 2012 Efter energiaftalen 6 Lang og sej kamp for oliefyret Erik L. Clément om: 10 Hybridanlæg til gasopvarmede

Læs mere

Danmarks mest solgte gaskedler med energimærke AAA

Danmarks mest solgte gaskedler med energimærke AAA Væghængt villagaskedel Danmarks mest solgte gaskedler med energimærke AAA Årsnyttevirkning Miljøbelastning Elforbrug ecotec plus Energivenlig opvarmning med maksimal komfort ecotec plus med 4 års garanti

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

THE DIFFERENCE IS ABAX. Verdens førende leverandør af elektroniske kørebøger

THE DIFFERENCE IS ABAX. Verdens førende leverandør af elektroniske kørebøger THE DIFFERENCE IS ABAX Verdens førende leverandør af elektroniske kørebøger THE DIFFERENCE IS ABAX ABAX har tre værdiskabende søjler, der gør det muligt for virksomheden at skabe konkurrencemæssige fordele

Læs mere

Solvarme er grøn økonomi

Solvarme er grøn økonomi Forbrugermagasin 2012 - solvarme TEKST: Trine Møller Pedersen / FOTO: COLOURBOX X X Solvarme er grøn økonomi INDHOLD Kom godt i gang med energirenovering side 3 Få gode råd til at tage de første skridt,

Læs mere