Indholdsplan. Højer Design Efterskole 2014/15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan. Højer Design Efterskole 2014/15"

Transkript

1 Indholdsplan Højer Design Efterskole 2014/15 1

2 Værdigrundlag for Højer Design Efterskole Målet er, at eleverne gennem en dagligdag med fællesskab, et positivt livssyn, udfordringer, oplevelser, kreativitet og sunde livsstilsvaner, får et fundament for personlig udvikling, ansvarlig kompetence, selvstændighed og ydende kreativ modenhed, der er en vigtighed for at kunne forstå og leve i et samfund i konstant udvikling. Skolen har det grundsyn, at udviklingen af det hele menneske er af overordentligt stor betydning. Skolen bygger på tillid, frisind og accept. Ud fra dette grundlag søges udviklet et forpligtende fællesskab, hvor den enkelte indgår i en helhed med andre. Grundlaget for skolens virke er en erkendelse af vigtigheden af, at de unge modnes og dannes til det fremtidige, moderne og teknologiske samfund. Ligeledes lægges der vægt på betydningen af de unges hele samfundsforståelse. Værdigrundlaget søges opnået ved en hverdagsmæssig ramme: Hvor de unge tilbydes et højt kvalificeret undervisningsmiljø, der til stadighed afspejler det bedste fra den frie skoles traditioner sammen med nye undervisnings- og samværsformer. Hvor der arbejdes med områder og emner, som sigter mod det fremtidige, moderne og teknologiske samfund. Hvor IT og design danner hovedgrundlaget for de faglige kompetencer, der målretter de unge til fremtidens uddannelses- og erhvervsliv. Hvor skolen tilbyder eleverne mulighed for at aflægge folkeskolens afgangsprøver. Hvor fælles aktiviteter er højt prioriteret Hvor kreative og praktiske aktiviteter skal medvirke til at udvikle elevernes fantasi og kreative evner. Hvor historiske og aktuelle emner skal medvirke til øget samfundsforståelse. Hvor de unge lærer at anvende deres fritid på en sådan måde, at de også i den oplever fællesskabets og samværets værdier. Ansatte, forældre og elever kan forvente at møde disse ovenstående værdier i hverdagen. 2

3 Kompetenceudvikling. Højer Design Efterskole er en åben skole for alle unge mellem 14 og 18 år. Skolen tilgodeser hovedsigtet med livsoplysning, folkeoplysning og demokratisk dannelse i undervisningen og hverdagen på følgende måde: I fagene Det tilstræbes, at eleverne tilegner sig viden, erfaringer og færdigheder, der gør dem i stand til at forstå dem selv og deres omverden i en historisk og kulturel sammenhæng. Denne indsigt muliggør aktiv og kritisk deltagelse i et demokratisk samfund. Eleverne skal kvalificere sig og forbedre sig til at gå ud i voksenlivet. I undervisningen og gennem arrangementer skal eleverne lære at stå frem. Stå frem betyder, at eleverne skal prøve at: Arrangere, organisere og afvikle Prøve holdninger af i forum Fremlægge i - og forklare for forsamlinger Træde i karakter turde sige til og fra fremføre egne meninger I hverdagsaktiviteterne Måltider I spisesituationerne oplever eleverne velvære og opøver gode vaner ved at fornemme, hvad gode madvaner, i forbindelse med regelmæssige spisetider, gør for deres fysik og psyke. Fællesarrangementer Blandt andet gennem efterskolernes dag, modeshow, sangtimer, udstillinger og temaorienterede projekter i forbindelse med, at forældre og lokalbefolkningen er inviteret, er det skolens ønske, at fremme fællesskabet og dels opøve den enkelte i, at stille krav til sig selv, som et væsentligt led i fællesskabet. Fællesarrangementerne giver mulighed for personlig udfordring og dygtiggørelse. Optagelsesprocedure på HDE Elev-optagelse og økonomi En ansøgning om optagelse kan bestilles på skolen eller under punktet kontakt på skolens hjemmeside og optagelsen foregår i den rækkefølge, ansøgningerne modtages. Skolen optager dog ikke elever endeligt, før de har været på besøg og talt med skolen. Skolen sender en skriftlig bekræftelse på optagelsen, og der opkræves et indskrivningsgebyr på 1500 kr. Depositum på 2500 kr. - opkræves i januar. Depositummet tilbagebetales ved skoleårets afslutning. Skolepenge udgør i skoleåret 2025 kr. pr. uge. Skolepengene indbetales á 12 rater, første rate indbetales 1. juni. Den endelige pris beregnes på grundlag af husstandsindkomsten 2 år forinden opholdet påbegyndes. Se Afbrydelsesgebyret er på kr plus en uges skolepenge uden tilskud, som betales i forbindelse med eventuel bortvisning eller afbrydelse af opholdet. 3

4 Fritagelse fra undervisningen Det offentlige tilskud bortfalder, såfremt en elev ønskes fritaget fra undervisning (f.eks. ferier uden for skolens ferieplan). Hvis en elev skal have fri en enkelt dag eller et par timer, er det altid hjemmet, der ringer og aftaler det med kontoret. Elevgruppen Skolen er godkendt til 97 elever. Skolens elever kommer fra hele landet. Kursusplan Der er i skoleåret 43 kursusuger fordelt på 19 uger i efterårssemestret og 24 i forårssemestret. Skoleåret starter den 3. august 2014 og slutter den 27. juni 2015 Skoleugerne følger folkeskolen, påskeferien er dog kortere. Aktivitetskalender for skoleåret 2014/15 Særlige dage/uger: Introperioden Kreativ weekend DM i Design Inspired By Vadehavsweekend Fagdag tysk Tegne Workshop (Street Art weekend) Linjeuger Forældresamtaler 27. sep. Efterskolernes dag søndag den 28. sep. Teambuilding (Søskende weekend) Forældredage Forældresamtaler Linjeweekender Temaweekender Brobygning 10. Årgang/ Studietur til Strasbourg D&I Projektopgave 9. årgang Selvvalgt opgave 10. årgang (OSO) Animation/Filmuge Terminsuge uge 50 Fagdage Kontaktgruppedag Julerengøring/Galla/Juleafslutning Skitur til Østrig uge 2 Studietur til København Praktikuge på Teko, Kolding Designskole, 3D College og Viborg Animationsskole. 4

5 Studietur til Danfoss Univers Temauge USA uge 11 Studietur til USA uge 13 Skriftlige prøver i uge 19 og 20 Linjeuge 21 (Bedsteforældredag) Studietur til Indien D&I Linjefagseksamen i uge 22 Åbent hus fredag den 29. maj Ny elevdag lørdag den 30. maj Forældredag søndag den 31. maj Prøve perioden Outrodage i uge 26 Skoleafslutning 27. juni 2015 et med anderledes uger er følgende: Introugen : at eleverne hurtigt lærer deres nye kammerater og lærere at kende at eleverne bliver introduceret i skolens hverdag rutiner de skal kende og bruge i skoleåret at eleverne møder nogle af undervisningsholdene for det kommende skoleår at eleverne bliver trygge ved deres kontakthold og den tilknyttede lærer at eleverne får kendskab til egnen og dennes lokalbefolkning at eleverne får afprøvet deres kreative potentiale at eleverne gennem den kreative proces oplever de har et ansvar for fællesskabet at eleverne får oprettet en personlig blog til deres Portfolio Kreativ- weekend Inspirationstur for at se Afgangsprojekter på DSK samt udstilling på Trapholt. Efter oplæg skal eleverne fremstille produkter enten alene eller i en gruppe. et er en styrkelse af elevernes kreative design bevidsthed. Eleverne skal igennem forskellige workshops med- pensel, papir, tekstil, stencils og spraymaling- afprøve kundskaber og færdigheder der sætter dem i stand til at fremstille produkter med udgangspunkt i egne ideer. Målet er, at eleverne får kendskab til den kreative proces, får afprøvet deres kreative evner, flytter personlige grænser samt oplever glæden ved at eksperimentere kreativt. DM i Design et med DM i Design er, at give eleverne mulighed for at afprøve sit kreative potentiale. DM i Design afvikles i samarbejde Designskolen Kolding. Eleverne får muligheden for at tilegne sig viden og kompetencer indenfor området design, som giver dem et indblik og kendskab til design på tværs af holdene. Eleverne melder sig frivilligt til konkurrencerne og der er mulighed for at vinde en første plads. DM skærper elevernes designtænkning og vil styrke elevernes ambitioner i forhold til eget design. De lærer at være medskabende og stille spørgsmål ved det eksisterende for derigennem at få tillid til egen kreativitet. 5

6 Inspired By Inspired By er en kunstkonkurrence, hvor eleverne arbejder praktisk med kunst, kunsthåndværk, design, foto samt multimedie. Eleverne besøger udstillingen på Brandts Klædefabrik for derefter at lade sig inspirere til fremstilling af Kunstværker. De nominerede værker udstilles på Brandts, og vinderne modtager en pris når udstillingen åbner. Brandts har desuden indstiftet en Publikumspris, således at udstillingens gæster har mulighed for at stemme på deres favoritværk. Igennem konkurrencen vil eleverne opleve glæden ved det kreative arbejde, hvor elevernes opfattelse af kunst og design automatisk vil udvikle og forandre sig igennem processen. Vadehavsweekend et er at give eleverne viden om Vadehavet, marsken, fødevarer samt dyrelivet. Naturvejlederen fortæller om de historiske begivenheder, som har haft betydning og sat sit præg på udviklingen af Marskområdet. Eleverne skal igennem praktiske opgaver, få fornemmelsen af stedets mangfoldighed samt områdets særpræg, for derigennem at lade sig inspirere til den bæredygtige designproces. Det er målet at eleverne i fællesskab udvikler viden og styrker handlekraften i forhold til fremtidige designprojekter samt det sociale fællesskab. Fagdag tysk 9. klasse et er at eleverne besøger den dansk/tyske skole på øen Sild, for derigennem at mødes på tværs af grænsen, hvor eleverne udveksler erfaringer fra hverdagen, med det dansk/tyske sprog som kommunikationsmiddel, så forståelsen af hinandens kultur og historie fremmes. Målet er at eleverne opbygger en venskabsklasse på Sild, hvor de gensidig kan besøge hinanden, deltage i events, udstillinger samt designoplevelser. Det er desuden skolens mål at styrke det tyske sprog i forhold til de fremtidige jobmuligheder syd for grænsen. Tegne- workshop et med en tegneweekend er, at eleverne frivilligt vælger og dygtiggøre sig til linjerne. Eleverne får en grundig introduktion til klassisk tegning/animation, som giver dem mulighed for at arbejde mere målrettet og professionelt med deres design- og kunstprojekter. Underviserne kommer fra Animationsskolen i Viborg. Målet er at eleven lærer at arbejde klassisk og funktionelt med tegning. At eleverne ved undervisningsperiodens afslutning har lavet en serie af tegninger, illustrationer eller animationsfilm, der indgår i elevens Portfolio. Det er desuden målet at eleverne oplever glæden ved at være sammen med andre, hvor omdrejningspunktet er tegning og kreativitet. Street art weekend et med Street art er, at give eleverne ny inspiration og viden om forskellige kunst og designbegreber, der kan styrke og forbedre elevernes arbejde i designprocessen samt den faglige undervisning. Målet er at eleverne oplever en weekend med socialt samvær, hvor det kreative rum for udvikling samtidig bliver styrket. (dato ikke fastsat) Linjeuger et med de tre linjeugerne er, at give eleverne mulighed for fordybelse i et bestemt område. Eleverne oplever en ny måde at tænke design på ved at transformere en konkret ide på papir til noget skulpturelt i 3D. Samtidig kommer eleven igennem forskellige faser af designprocessen, research, idegenerering, udvikling, realisering samt præsentation. Ugen afsluttes med en udstilling, 6

7 der kan ses af andre. Målet er desuden at eleverne opbygger en Portfolio, så processen kan dokumenteres og understreges. Efterskolernes Dag Denne søndag er alle eleverne på skolen og deltager i modtagelse og rundvisning af gæster. Eleverne viser hvad de har produceret på linjerne. Derudover er elever aktive på/i deres respektive linjer/værksteder, hvor de viser frem hvad undervisningen står for. Elevernes rundvisning og herunder deres formidling af skolens værdier og beskrivelse af vores hverdag spiller en vigtig rolle. Målet er desuden at eleverne lærer at tage ansvar for et større arrangement. I forbindelse med weekenden afholdes forældresamtaler lørdag den 27. september. Temabuilding et er at fokusere på emnet samarbejde og selvudvikling. Målet er at eleverne arbejder kreativt og procesorienteret med opgaverne, så de faglige, sociale og fysiske kompetencer styrkes, samtidig med at elevernes motorik forbedres. Søskende weekend et med en søskendeweekend er, at give mindre søskende indsigt og forståelse for, hvad et efterskoleophold indeholder. Eleverne skal planlægge en weekend sammen med tilsynsførende, hvor linjerne bla. er repræsenteret. De skal desuden sørge for at der laves en arbejdsfordeling over weekendopgaverne. Målet er at styrke elevernes fællesskab og glæde igennem planlægning og sociale aktiviteter. (dato ikke fastsat) Forældredage et med forældredage er, at give eleverne mulighed for at planlægge, præsentere og vise deres forestilling/udstilling/afgangseksamen for forældre og søskende. Målet er at elever og forældre oplever en dag, hvor design og social samvær er omdrejnings punktet, hvor forældrene får et indblik i deres barns dagligdag på skolen. Forældredage: fredag den 5. december fra , søndag den 31. maj fra Dagen arrangeres af eleverne og de ansvarlige linjelærere. Forældresamtaler et med forældresamtalerne er, at give forældrene en vurdering af elevens faglige standpunkt samt en orientering om elevens sociale trivsel på skolen. Der afholdes to forældresamtaler i løbet af skoleåret. Den første forældresamtale afholdes lørdag den 27. september i forbindelse med elevernes linjeuge. Samtalen vil især omhandle elevens sociale trivsel på skolen. Anden forældresamtale afholdes lørdag den 28. februar og vil især omhandle elevens faglige standpunkt. Linjeweekender I løbet af året arrangeres tre linjeweekender. et er at eleverne får muligheden for at dygtiggøre sig yderligere på den linje de er tilmeldt og weekenden er obligatorisk. Det er målet at eleven igennem den kreative designproces bliver øvede i at omsætte ideer til færdige produkter. At de fortsat motiveres til at søge nye udfordringer og arbejde eksperimenterende med 7

8 opgaven, for derigennem at styrke deres selvtillid og selvværd, så de kan udtrykke sig selvstændigt via. trend mapper, tegninger, illustrationer, billeder, animation og spil mm. Temaweekender For at styrke og udvikle elevernes kreative proces tilbydes forskellige temaweekender i løbet af året, hvor eleverne frivilligt kan melde sig. Der vil være en gæsteunderviser tilknyttet disse weekender, hvorfor tilmelding er nødvendig. Det er målet at eleverne møder mange forskellige design-, kunst- og kultur indtryk, for derigennem at udvikle et personligt design-dna som vil gavne dem i de fremtidige studier. Brobygning 10. klasse i uge 47 Som følge af 10. klasseloven er det pålagt efterskolerne at sende 10. klasseelever i brobygning. : På baggrund af den politiske beslutning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse, skal 10. klasse eleverne følge minimum tre dages undervisning på en ungdomsuddannelse, for på den måde at få et mere kvalificeret grundlag, når de skal vælge en ungdomsuddannelse efter efterskolen. Indhold: Eleverne følger særligt tilrettelagte brobygningsforløb på relevante ungdomsuddannelser. Mål: Målet med brobygningsforløbet er at give 10. klasse eleverne indsigt i undervisningen og hverdagen på en ungdomsuddannelse. Dermed får eleverne en god forudsætning for at vælge, hvilken ungdomsuddannelse de vil søge optagelse på. Der vil være en mulighed for, efter aftale med vejlederen, at kombinere brobygning og skolepraktik, så elever på 10. årgang også kan prøve skolepraktik på evt. Kolding Designskole m.fl. Eleverne i Design og Innovationsklassen har fået tildelt en studietur til EU parlamentet i Strasbourg, som en del af deres brobygningsforløb og foregår torsdag den 20. november. Projektopgaven 9. årgang Under henvisning til folkeskolelovens 13, stk. 5 udarbejder eleverne på 9. klassetrin, enkeltvis eller gruppevis, som en del af undervisningen, en obligatorisk projektopgave. Eleverne vælger i samarbejde med lærerne et overordnet emne. et er at videreudvikle projektarbejdsformen og give eleven mulighed for at få en bredere vurdering af sit arbejde med et tværgående emne. Der er afsat en uge til arbejdet og eleverne er gruppevis tilknyttet to lærere. Lærerne fungerer som vejledere under forløbet. Elevernes faglige udbytte vurderes ved en fremlæggelse, hvor elevernes arbejdsproces som helhed medregnes, i form af en karakter og en skriftlig udtalelse. Selvvalgt opgave 10. årgang (OSO) Eleverne skriver en opgave, som relaterer til deres uddannelsesplan. Der udarbejdes en udtalelse i forbindelse med opgaven, og hvis eleven ønsker det, gives der en karakter. Animations og Filmuge et er at eleverne udvikler deres kreative evner, øger deres bevidsthed om animation og film igennem fagene. Ved selv at arbejde med mediernes opbygning, budskab og udtryksform styrkes elevernes evne til at analysere og vurdere billedmediet. Det er desuden målet at eleverne igennem 8

9 arbejdet motiveres til at fortolke, analyserer samt kommunikere på en ny og spændende måde. Ugen afsluttes med en forældredag, hvor eleverne viser deres animationer og film på HDE Filmfestival. Terminsuge i uge 50 et er at give eleverne erfaring med prøvesituationen og give elever, forældre og lærere et fingerpeg om det faglige standpunkt, som er relevant i forbindelse med studievejledning og det fremtidige uddannelsesvalg. Eleverne får ligeledes mulighed for at justere personlige mål og indsatsområder, i arbejdet frem mod de afsluttende prøver i maj. Fagdage et med fagdage er, at give eleverne mulighed for fordybelse i samme fag. Undervisningen skal medvirke til at eleverne oplever og erkender fagets rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng, og at eleverne kan forholde sig vurderende til faget, med henblik på at tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk samfund. Det er målet, at eleverne oplever glæden ved at arbejde i projekter, hvor faglig læsning, er en del af undervisningens indhold. Kontaktgruppedag I uge 51 afholdes kontaktgruppedag for at styrke elevernes trivsel, sammenhold i kontaktgruppen, samt fællesskabsfølelsen. I samarbejde med eleverne planlægger kontaktlærerne en aktivitets- og hyggedag, hvor elevernes trivsel og samvær er i fokus. Det er desuden kontaktlærernes opgave at vejlede og guide gruppen så de på sigt opnår et stærkt fællesskab, hvor den sociale ansvarlighed styrkes og hvor respekt og tolerance bliver en naturlig del af skolens hverdag. Julerengøring/Galla/Juleafslutning Eleverne får et kursus i hovedrengøring og instrueres i julerengøring, hvorefter skolen rengøres til juleferien. Dagen afsluttes med en stor Gallafest, som planlægges af elevrådet. Gallafesten har til hensigt at give eleverne en god oplevelse, hvor de lærer at stå for et større arrangement i samråd med elevrådskoordinator. Inden eleverne rejser hjem på juleferie går alle i kirke, som en del af de danske juletraditioner. Skitur til Østrig i uge 2 Det er først og fremmest formålet, at skituren tager udgangspunkt i det samvær det giver, at være væk fra skolens dagligdag, og give dem fælles og anderledes oplevelser, som binder eleverne sammen resten af skoleåret. Endvidere er det målet, at eleverne prøver kræfter med de nye udfordringer, som en skitur kan give. Turen efterbehandles og der arrangeres en aften, hvor eleverne viser deres film og billeder. Studietur til København Der arrangeres en studietur til København for linjen Mode og Beklædning. Eleverne besøger forskellige messer for at opleve kultur, nyt design samt trends og henter derved inspiration til deres egne trendmapper. Det er målet at eleverne bliver i stand til kritisk at vurdere og udvikle eget design. At de får viden og indsigt i beklædningsindustrien univers, for derefter at gøre sig overvejelser angående de fremtidige uddannelsesvalg. Resten af elevholdet undervises i tegning og illustration for at styrke elevernes visuelle kommunikation. 9

10 Praktik et med erhvervspraktik er, at give eleverne så gode forudsætninger som muligt, for at træffe det forestående uddannelsesvalg. Det er desuden formålet, at give eleverne indsigt i de krav, der stilles på de forskellige uddannelsessteder. Alle har mulighed for at vælge praktik på henholdsvis Teko i Herning, Kolding Designskole, Danmarks Designskole, Viborg Animationsskole (kræver ansøgning), Hansenberg i Kolding samt 3D College i Grenå. Skolen kan være behjælpelig med at finde praktikpladser. Gennem skoleforløbet har eleverne mindst to samtaler med studievejlederen. Naturfaglig udflugt/space Invader Event For at styrke den naturfaglige del besøger eleverne Danfoss Univers. Det er målet at give eleverne en eksperimenterende undervisning kombineret med oplevelsesdesign. Målet er desuden at styrke elevens faglige og personlige færdigheder og arbejdsmetoder samt tilvejebringe forståelsen for mulige sammenhæng mellem de enkelte naturfaglige områder. Som en del af årsplanen forventes det, at eleverne igennem opgaven Space Invader, udarbejder en grøn miljøplan for et fremtidssikret Univers. Eleverne skal i samarbejde med design- og faglærerne udarbejde plan for en Space Invader Event samt et Univers til Forældredagen med samtaler lørdag den 28. februar. Temauge USA I forbindelse med studieturen til USA forberedes eleverne igennem en temauge omhandlende USA. Der planlægges med foredrag, projektarbejde, oprettelse af rejseblogs, it relaterede opgaver, udarbejdelse af et turistkort med seværdigheder. Turistkort skal indeholder oplysninger om historie, kultur, design samt muligheder for virksomheds- og skolebesøg. Ugen afsluttes med fremlæggelse af de forskellige projekter og foregår på det engelske sprog. For at eleverne får et indblik i den amerikanske madkultur, er menuplanen i uge 11 inspireret af det amerikanske køkken, suppleret med et foredrag om Fastfood Industrien. Der arbejdes på at booke foredraget amerikanske billeder, som vil være offentlig tilgængeligt for skolekredsen samt andre interesserede. Studietur til USA Det er først og fremmest formålet, at studieturen tager udgangspunkt i det samvær det giver, at være væk fra skolens dagligdag, og give dem fælles og anderledes oplevelser, som binder eleverne sammen resten af skoleåret. Skolen rejser til henholdsvis New York og San Francisco med udgangspunkt i linjefaget. Rejsen er en obligatoriske del af efterskoleopholdet og det er målet at elevernes bevidsthed om USA styrkes og videre udvikles. Design bliver omdrejningspunktet og eleverne oplever kultur, historie, design, sprog samt innovation igennem de planlagte aktiviteter, som inspiration til det videre arbejde på linjerne. Studieturen vil give eleverne mulighed for at forholde sig til indtryk og oplevelser, som de kan formidle på deres individuelle rejseblog. Det er desuden et ønske at elevernes globale forståelse fremmes og styrkes, så de i det fortsatte uddannelsesforløb orientere sig mod det internationale og globale samarbejde, for derigennem at styrke lysten og viljen til fortsat at søge ud over egne grænser. 10

11 Linjeuge i uge 21 Det er formålet, at give eleverne en fællesoplevelse, hvor deres musiske og kreative evner får mulighed for at udfolde sig fuldt ud. Med udgangspunkt i oplæg fra underviserne arbejder eleverne selvstændigt med vejledning fra underviseren. Målet er at eleven bliver i stand til at overskue samspillet mellem det man forestiller sig, processen og udførelsen af det tænkte, at de udvikler øvelsen i at formgive, realisere og vurdere eget design og produkt, samt evnen til at tænke visuelt og grafisk. Det er desuden målet, at elevernes linjefag bliver inddraget i et større arrangement, for at eleverne kan opleve, at deres kunnen kan anvendes i praksis. Eleverne oplever glæden ved, at yde en stor fælles arbejdsindsats og efterfølgende sammen høste bifaldet. I forbindelse med linjeugerne afholdes der Åbent Hus fredag den 29. maj, nye elevdag lørdag den 30. maj, forældredag søndag den 31. maj. Bedsteforældredag et er, at eleverne får muligheden for at vise deres skole frem for bedsteforældrene i forbindelse med linjeugen. Eleverne planlægger dagen i samråd med lærerne, for derefter at opleve glæden ved at fremvise skolen, udstilling samt modeshowet. Målet er desuden at bringe elever og bedsteforældre tættere på hinanden igennem en fælles designoplevelse. (dato ikke fastlagt) Studietur til Indien D&I I den nye Design & Innovationsklasse planlægges der i foråret med en studietur til Indien, hvor formålet er en bevidstgørelse af elevens handlemuligheder i forhold til det samfund og den verden vi lever i. Med udgangspunkt i bæredygtighed skal eleverne definere problemstillinger, for derefter at udarbejde konkrete løsningsforslag, hvor eleverne selv er aktive i løsningsprocessen. Målet er at tilvejebringe forståelsen af de handlemuligheder det enkelte individ har, for derefter at ændre på uhensigtsmæssige tilstande, både lokalt og samfundsmæssigt samt globalt. Projektet er innovativt og foregår på engelsk. Igennem mødet med en anderledes kultur, hvor religion fortsat har stor betydning og hvor mødet med den vestlige kultur har ændret på landets samfundsopbygning, ønsker skolen at fremme den globale forståelse hos den enkelte elev. Rejsen forventes at vare 10 dage og afsluttes med et foredrag for resten af skolen, for forældre samt interesserede borgere fra egnen. På baggrund af de erfaringer og oplevelser som rejsen tilvejebringer, er det målet, at eleverne udarbejder en semesteropgave, hvor elementerne design, iværksætteri og innovation også indgår som faktorer i bedømmelsen af opgaven. Opgaven bedømmes af en eksterne censor og betragtes som en del af den afsluttende prøve på Design & Innovations forløbet. Der er forældrebetaling på rejsen og rejsen bliver kun aktuel, hvis minimum 20 elever tilmelder sig i september Linjefagseksamen et med linjeeksamen er, at eleverne får mulighed for at afprøve deres opnåede færdigheder på linjerne. Eleverne får desuden mulighed for at lave en Portfolio, som kan bruges ved ansøgning til kommende uddannelsesinstitutioner. Prøven er intern og eleverne vurderes af en censor samt faglæreren. Eleverne får en udtalelse og en skriftlig karakter for deres præstation. 11

12 Ny elevdag et er at give de nye elever muligheden for at møde hinanden inden opstarten i august De nye elever bliver informeret om skolens indhold, linjer, fag, projekter samt de forventninger efterskolen har de kommende efterskoleelever. Eleverne ser afgangsudstillingen og der afholdes linjerelaterede aktiviteter, for at vise hvad linjefaget også indeholder. Prøve perioden et med prøverne er, at eleverne får mulighed for at afprøve deres opnåede færdigheder i de boglige fag. Tillige kan de dokumentere i hvilken grad de opfylder de mål og krav, der er fastsat for de enkelte fag. I perioderne mellem de mundtlige prøver veksler dagligdagen imellem prøveforberedende perioder og fysiske aktiviteter. Der bliver tilrettelagt et særligt skema for perioden. Prøverne bliver afholdt efter de gældende regler, som er beskrevet af Undervisningsministeriet. Outrodage et med afslutningsdagene er, at eleverne får afsluttet deres skoleår på HDE på en god måde. Det er vigtigt både for elever og skolens personale at få en god afslutning på skoleopholdet. At få en samlet afslutningstur At elever og lærerne i fællesskab får afsluttet skoleåret på en ordentlig måde. At vi i fællesskab får skolen rengjort til næste elevhold. At få en fælles afslutningsaften, som afrunding på det fællesskab, som er blevet bygget op i de forløbne 10 måneder. Hverdag og samvær Dagsrytme: Morgenmad Nyhederne, fortælling, debat, osv. Køkkenelever hjælper til i køkkenet efter måltidet Undervisning Pause Undervisning Middagsmad og efterfølgende pause. Køkkenelever hjælper til i køkkenet Undervisning Pause Undervisning Motion Aftensmad. Køkkenelever hjælper til i køkkenet efter måltidet Områderengøring Lektietime Frivillig aftente i spisesalen/arrangementer, foredrag, fritid Alle er på værelserne, gangvagter støvsuger gangene. 12

13 22.30 Der bliver sagt godnat. Ingen musik, computer og kun natlampen er tændt Alt lys er slukket. Regler Når så mange mennesker er samlet på et sted, opstår der naturligt et behov for et sæt regler. Vi forsøger at begrænse antallet af regler; men der er på skolen et sæt grundregler der skal følges. Vi forventer almindelig god opførsel. Indtagelse, omgang eller besiddelse af alkohol og euforiserende stoffer er ikke tilladt Skolen er røgfri Drenge og piger må ikke komme på hinandens værelser efter kl Eleverne har mødepligt til undervisning, alle hovedmåltider, samlinger, rengøringspligter samt arrangementer. Overtrædelse af disse regler er alvorlige tillidsbrud. Konsekvensen kan være, at eleven må afbryde sit ophold enten efter advarsel eller omgående. Situationerne bedømmes individuelt. Motion En af dagens rutiner er motion. Motion foregår fra kl på almindelige hverdage. Motion har til hensigt at give eleverne motion og bevægelse, som en afslutning på skoledagen. Hensigten er også at give eleverne nogle gode livsstilsvaner. Det er vores erfaring at eleverne efter en lang skoledag har brug for luft og bevægelse og de får herved samlet mere energi til lektietimen. På grund af de mange boglige/praktiske timer i det ugentlige skema, ser vi motion som et godt supplement til resten af hverdagen. Sang/samling En gang om ugen er der sang/samling for alle skolens elever. Sang er med til at styrke fællesskabsfølelsen, og humøret stiger ofte når man synger. Eleverne lærer sange fra den danske og udenlandske sangskat, men der bliver også sunget sange, som er helt oppe i tiden. Eleven kan komme med sangønsker til en af de kommende samlinger. Efter sang informeres eleverne om ugens forløb, aktuelle emner tages op og eleverne har mulighed for at byde ind med emner som de gerne vil drøfte. Måltider Der er tre hovedmåltider om dagen, til hvilke der er mødepligt. Morgenmad, middags- og aftenmåltidet er fælles og bruges som en del af socialiseringsprocessen, herunder læring af f.eks. god bordskik. Derudover udnyttes, at alle er samlede til at give beskeder og meddelelser. Ud over de tre hovedmåltider tilbydes eleverne forfriskning, bestående af f.eks. frugt og brød, formiddag, eftermiddag og aften. Lektietime et med lektietimen er, at give eleverne ro til lektierne. Lektietimen ses også som en forberedelse af elevernes studieteknik. Eleverne har altid mulighed for at søge vejledning ved de tilsynsførende mellem kl på almindelige hverdage. 13

14 Aften på HDE Om aftenen er der til hverdag nogle faste rutiner. Aftenvagterne møder ind og skal sørge for at alle elever kommer rundt på motionsruten. Dette sker ved et afkrydsningssystem. Der er aftensmad hvor alle elever spiser sammen, hvilket der er mødepligt til. Herefter foregår områderengøring af skolens fællesarealer. Fra kl afholdes lektietime med mindre der afholdes et arrangement. I dette tidsrum skal eleven befinde sig på deres eget værelse, hvor der skal være arbejdsro. I løbet af lektietimen vil aftenvagterne komme rundt på alle værelser og der er mulighed for at få hjælp til lektierne. Aftenaktivitet dækker over de muligheder, som elever har på almindelige hverdagsaftener. Grundlæggende har eleverne mulighed for at benytte det værksted, som eleverne er tilknyttet på linjerne om aftenen. Skolen lægger op til at eleverne deltager aktivt i planlægning af andre aftenaktiviteter. Kl er der aftenforfriskning, som er valgfrit. Efter kl skal eleverne være på egne værelser og kl går lærerne rundt og siger godnat. Computer samt andet elektronisk udstyr skal være slukket. Lyset slukkes kl Forstander sover på skolen fra søndag til og med torsdag. Weekendvagten sover på skolen fredag og lørdag nat. Rengøring Rengøringsvejledning foregår i de første dage af introdagene. : et med vejledningen i rengøring er, at give eleverne forskellige praktiske færdigheder i rengøringsteknikker. I rengøringsprocessen trænes elevernes overblik, ansvarlighed og selvstændighed. Målet er en ren skole, som er rar at færdes på og være i. Ligeledes skal de have indsigt i og lære om betydningen af, at de sorterer deres affald i henhold til miljømæssige forhold. Indhold: Eleverne vejledes i fremgangsmåden ved daglig samt ugentlig grundig rengøring. De lærer en relevant arbejdsgang, samt rigtig brug og dosering af almindelig rengøringsmidler. Der vejledes i forskellige rengøringsmetoder. Rengøring vil ikke komme til at stå i stedet for undervisningen i boglige fag og linjefag. Weekender Eleverne melder fra til weekend tirsdag middag senest kl Eleverne kan først forlade skolen fredag kl og skal være tilbage inden kl søndag aften i de almindelige weekender. Man er altid velkommen til at blive på skolen i weekenderne. Skoleåret indeholder 6 obligatoriske skoleweekender, hvor der er tilrettelagt et særligt skema. I forbindelse med skoleweekenderne er der altid en forlænget weekend Weekend aktiviteter Den tilsynsførende planlægger mindst to aktiviteter til den almindelige weekend, som offentliggøres mandag til middag. Sammen med de tilmeldte elever aftales weekendforløb fredag kl med fredagsvagten, hvor opgaver i forbindelse med køkkenopgaver fordeles. Hvis man melder sig til at være i en weekend, forventer vi at man er der hele weekenden og deltager i de arrangementer der foregår i løbet af weekenden. 14

15 Linjeweekender Linjeweekender er obligatoriske for de pågældende linjeelever og undervisningen varetages af linjelærerne samt gæsteundervisere. De elever som ikke er tilknyttet linjen må gerne blive på skolen og de deltager i de faste weekendopgaver. Temaweekender Det er frivilligt om eleven ønsker at deltage i Temaweekender, hvor tilmelding til aktiviteterne er bindende. Tilmelding skal sker på en liste 14 dage før selve aktiviteten afvikles. Tovholder sørger for at lister, information, underviser samt afvikling foregår i samråd med tilsynsførende på weekendvagten. Det er målet at eleverne møder mange forskellige indtryk, som styrker elevens personlige Design DNA. Skole-hjem samarbejde Kontaktlærerens funktion: På Højer Design Efterskole er eleverne delt op i kontaktgrupper på elever i hver gruppe. Hver kontaktgruppe er tilknyttet en kontaktlærer Kontaktlæreren er den person eleven kan gå til hvis eleven har brug for at snakke med en voksen. Eleven må gerne vælge en anden lærer, hvis det falder mere naturligt. Kontaktlæreren skal få værelset til at fungere, herunder den daglige rengøring. Kontaktlæreren skal hjælpe eleven med at få hverdagen til at fungere. Kontaktlæreren er med omkring advarsler evt. hjemsendelse. Kontaktlæreren er med ved alle møder, men ledelsen orienterer i de fleste tilfælde hjemmet, hvis der er behov for at indkalde til ekstra møder. Kontaktlæreren har en adresse på skolen, som forældre kan skrive meddelelser til læreren på. Forældrene er også altid velkomne til at ringe til skolen og snakke med ledelsen om evt. problemer/ bekymringer Kontaktlæreren er den person, det øvrige personale henvender sig til ved evt. problemstillinger med en elev. Kontaktlæreren bearbejder problemet evt. i samarbejde med kolleger eller familien. Løses problemet ikke ved denne fremgangsmåde, inddrages lederen. Kontaktlæreren holder kontaktmøder med deres elevgruppe efter lærermødet. Kontaktlæren holder de obligatoriske samtaler med forældrene og udarbejder karakterblade og udtalelse om eleven. Forældresamtalen afholdes i oktober og februar måned. Kontaktlæreren skal yderligere hjælpe og sørge for, at eleverne trives i de sociale og faglige sammenhæng. Udover de faste kontaktgruppemøder sørger KL. for at indkalde efter behov. Der skal arrangeres et kontaktgruppearrangementer for gruppen i løbet af skoleåret. Karakter/udtalelser/forældresamtaler Eleverne får i løbet af skoleåret karakterer for deres mundtlige og skriftlig præstationer. et med disse er at give elever og forældre mulighed for at se den enkeltes arbejdsindsats - karaktererne danner også grundlag for optagelse på de fleste ungdomsuddannelser. Til forældresamtalen i september er det især elevens sociale adfærd, arbejdsindsats, flid, interesser og væremåde som vil være det centrale. Elevens kontaktlærer har i samarbejde med skolens øvrige lærere udarbejdet en samlet vurdering af eleven. Den anden forældresamtale i februar måned vil især være en samtale omkring elevens faglige standpunkt. Forældre og elev kan yderligere ønske en samtale med studievejlederen i forbindelse med valg af ungdomsuddannelse. 15

16 Skoleskema Vi tilstræber et højt undervisningsniveau. Antallet af undervisningslektioner for den enkelte elev er afhængig af, om eleven har fravalgt tysk eller fysik på 10. årgang. 10. årgang har mulighed for at vælge mellem tre hold: - Almindelig 10. klasse - Innovativ 10. klasse - Design & Innovation/10. klasse Valgfagene afvikles i to moduler. Linjefag afvikles i et modul. Undervisningsdagen er brudt af tre pauser, 35 minutter formiddag, 60 minutter middag og 15 minutter eftermiddag. Vi tilstræber faste spisetider for at give ro i dagligdagen. Undervisningen ligger på hverdage mellem 8.10 og De fleste undervisningslektioner er på 2 gange 45 minutter eller 45 minutter, hvilket muliggør periodevis skemabrydning i forbindelse med faglig fordybelse, tværfaglige aktiviteter og arrangementer. Skoleskema afbrydes af diverse uger i løbet af året, hvor design, kunst, innovation, studietur, temauger afløser det almindelige skema. Holddeling Der tilbydes holddeling i fagene dansk, engelsk, samfundsfag/verdensborger, fysik, tysk på tværs af 9. og 10. årgang. Holddeling giver optimale muligheder for at undervisningen kan tage udgangspunkt i den enkelte elevs faglige standpunkt. Eleverne i 9. klasse forberedes til FSA- prøven, 10. klasse forventes at aflægge FS10 prøven. Elever med særlige behov Der tilbydes hjælp til de elever, som har særlige behov i form af støttetimer. Støtten foregår på holdene og kan variere i sin form afhængig af undervisningsperioden. Antal lektioner 9. årgang 9. klasse: Dansk 4 lektioner pr. uge Obligatorisk, FSA Matematik 4 lektioner pr. uge Obligatorisk, FSA Engelsk 3 lektioner pr. uge Obligatorisk, FSA Tysk 3 lektioner pr. uge Obligatorisk, FSA Fransk/valgfag 3 lektioner pr. uge Obligatorisk, FSA Fysik/Kemi 2 lektioner pr. uge Obligatorisk, FSA Biologi 1 lektion pr. uge Obligatorisk, FSA Geografi 1 lektion pr. uge Obligatorisk, FSA Samfundsfag 2 lektioner pr. uge Obligatorisk, FSA Kristendom 1 lektion pr. uge Obligatorisk, FSA Historie 1 lektion pr. uge Obligatorisk, FSA Idræt 2 lektioner pr. uge Obligatorisk, FSA Linjefag 7 lektioner pr. uge Obligatorisk Valgfag 3 lektioner pr. uge Obligatorisk 16

17 Antal lektioner 10. årgang 10.klasse: Dansk 4 lektioner pr. uge Obligatorisk, FS10 Matematik 4 lektioner pr. uge Obligatorisk, FS10 Engelsk 3 lektioner pr. uge Obligatorisk, FS10 Tysk 3 lektioner pr. uge Valgfrit, FS10 Fransk 3 lektioner pr. uge Valgfrit, FS10 Fysik/Kemi 2 lektioner pr. uge Valgfrit, FS10 Samfundsfag 2 lektioner pr. uge Obligatorisk Idræt 2 lektioner pr. uge Obligatorisk Linjefag 7 lektioner pr. uge Obligatorisk Valgfag 3 lektioner pr. uge Obligatorisk Antal lektioner 10. Innovativ 10. innovativ: Dansk 4 lektioner pr. uge Obligatorisk, FS10 Matematik 4 lektioner pr. uge Obligatorisk, FS10 Engelsk 3 lektioner pr. uge Obligatorisk, FS10 Fransk 3 lektioner pr. uge Valgfrit, FS10 Innovation 7 lektioner pr. uge Obligatorisk for 10 Innovativ. Idræt 2 lektioner pr. uge Obligatorisk Linjefag 7 lektioner pr. uge Obligatorisk Valgfag 3 lektioner pr. uge Obligatorisk Innovativ 10. klasse Innovativ 10. klasse henvender sig til de elever, som ønsker at arbejde mere selvstændigt og kreativt med sit uddannelsesforløb. Målet er at udvikle den innovative og kreative designproces og skal på sigt føre til, at eleven bliver i stand til at udarbejde koncepter indenfor f.eks. iværksætteri, design, branding og marketing. Mødet med den professionelle design verden, giver eleven indsigt i egne muligheder indenfor design. Undervisningen vil være projektorienteret og med stor elevindflydelse. Eleverne vil blive undervist af professionelle designere fra erhvervslivet. Hver undervisningsgang afsluttes med en fremlæggelse, hvor eleverne skal fremlægge og forsvare sin opgave/produkt for resten af holdet. I efteråret kan eleverne arbejder med Young Enterprise, der er et erhvervsorienteret projekt, hvor eleverne arbejder med virksomheds- og forretningsplan samt innovativ design koncepter. I perioder har vi tilknyttet en supervisor fra erhvervslivet, hvor eleven kan søge vejledning i selve designprocessen. Modsat kan erhvervslivet levere opgaver fra den virkelige verden, som eleverne kan arbejde med i deres selvvalgte opgave. Innovationsundervisningen afsluttes med et større projekt som evalueres af ekstern censor. Udover de obligatoriske eksamensfag: dansk, matematik og engelsk vil skemaet bestå af innovation, valgfag samt idræt samt tilvalg i fransk. Design & Innovation 10 D&I: Design & Innovation er et nyt tiltag, hvor formålet er en fordybelse i designprocessen. På Design og Innovation er de almindelige skolefag dansk, engelsk, matematik, tysk mm., skiftet ud med kreativitet og iværksætteri. Der arbejdes med ideudvikling og spændende kreative projekter hele 17

18 ugen, hvor det er målet at blive bedre til at tænke ud af boksen, tænke kreativt og lære hvordan man formidler, visualiserer, kommunikerer og realiserer projekter. Mandag er hovedsageligt sat af til at arbejde med kommunikation, præsentation, PR og formidling. Tirsdag er sat af til linjefag sammen med resten af elevholdet. Resten af ugen undervises i Design & Innovation, hvor der er mulighed for fordybelse i projekter og undervisning med dygtige design- og innovationsfolk, som til dagligt har deres hverdag i det private erhvervsliv. Der vil løbende være spændende forelæsninger om alt fra Street Art til oplevelsesdesign. Design & Innovation har eget kursusforløb, som kan hentes online ved at skrive til skolens mailadresse. Modul 1 Programlære- Photoshop & Indesign Innovationsredskaber til ideudvikling Kommunikation, Præsentation, PR., Formidling Der oprettes digitale dagbøger i form af blogs Sandskulpturdesign Tegning & Visualisering Storytelling Streetart Upcycling LEGO design (Herofactory) Modul 2 Innovationsredskaber til ideudvikling Kommunikation, Præsentation, PR., Formidling 3D Modelbyg Oplevelsesdesign Pop up-design Vi designer i læder Art direction til reklame Deltagelse i Danish entrepreneurship award Vi laver avis Modul 3 Innovationsredskaber til ideudvikling Kommunikation, Præsentation, PR., Formidling Projekt hvor der samarbejdes med virksomheder, innnovationsfolk & designere Praktik på diverse uddannelsesinstitutioner Modul 4 Større afsluttende projekt Portfoliodesign Event-design Rejseaktiviteter 18

19 Målet er at eleven oplever glæden ved at udvikle sjove, spændende og gode ideer og se dem komme til live, at eleven lærer at tegne både i hånden og på sin computer, at eleven møder andre ligesindede kreative unge. Målet er desuden at eleverne arbejder kreativt og procesorienteret med opgaverne, så de faglige, sociale og fysiske kompetencer styrkes, samtidig med at elevernes studieteknik forbedres. Eleverne skal udarbejde et større afsluttende projekt i Modul 4, hvor arbejdsplan, delmål og mål for projektet, også vil indgår i evaluering af elevens faglige standpunkt. Eleverne kan søge vejledning hos underviseren, som hjælper med opbygning af struktur samt indsamling af fagligt materiale. International samarbejde og skoleudveksling på Design & Innovation Design & Innovation: For at styrke og udvikle elevernes Internationale og Globale forståelse samt de sproglige kompetencer, søger skolen fortsat at arbejde med skoleudveksling. I skoleåret 2014/15 afvikles der en studietur til Strasbourg via Euroscola. Målet er at eleverne oplever EU parlamentet så de får en forståelse af det politiske system og dets opbygning. Der lagt et program for dagen hvor eleverne skal melde sig til en af de 6 forskellige workshops: Miljø og vedvarende energi, Informationsfrihed og borgerkultur, Bekæmpelse af madspild, Europas fremtid, Migration og integration samt Beskæftigelse blandt unge. Besøget i Strasbourg forberedes og efterbehandles i faget innovation og verdensborger. Linjefag et med linjefagsundervisningen er, at give eleverne et indblik i fagområdernes indhold og muligheder samt afprøve og øge deres kreative potentiale. Ved at undervise 7 lektioner om ugen i linjefag, får eleverne mulighed for at fordybe sig i det valgte fagområde. Målet er endvidere, at give eleverne et realistisk grundlag for at træffe det rigtige valg af uddannelse. Linjeundervisningen er skemalagt en dag om ugen med 7 lektioner á 45 minutter. Der er 4 linjefag at vælge imellem. Eleverne vælger mellem Illustration & Grafisk design, Spiludvikling & Animation, Mode- & Beklædningsdesign samt Produkt & Møbeldesign. I linjefagene får de et bredt kendskab til forskellige områder af design. De får en introduktion til de værktøjer og den verden en designer arbejder i. Projekterne vil være af forskellig brede og varighed. Undervejs får de oparbejdet faglige kompetencer og efterhånden bliver de bedre til at lave mere gennembearbejdede projekter. Der vil være linjeuger hvor eleverne får større mulighed for at fordybe sig i deres fag. Det hele resulterer i et stort eksamensprojekt, hvor de gør brug af alt hvad de har lært i løbet af året. Eleverne vælger deres modul/linjefag ved indmeldelse på skolen. Illustration & Grafisk Design et med undervisningen i grafisk design er at udstyre eleverne med en række redskaber og færdigheder, som gør dem i stand til at fuldføre processen fra kreativ ide til færdigt produkt. Eleverne skal lære at arbejde med professionelle billedbehandlingsprogrammer, layoutprogrammer så de får et godt afsæt til selv at arbejde videre med design og tilegne sig nye færdigheder. At eleverne udvikler blik for samspillet mellem typografi, form, komposition og farve samt bliver i stand til at vurdere egne og andres produkter. 19

20 Indhold På linjen for grafisk design arbejder vi med: Hele designprocessen fra ide til færdigt produkt Programlære (Adobepakken: InDesign, Illustrator, Flash og Photoshop samt Sketchup) Kommunikation Kreativitet og ideudvikling Typografi Layout og komposition Emballage Logodesign Koncept/kampagne Webdesign Design af tryksager (Posters, flyers, visitkort etc.) Deltagelse i designkonkurrencer Eksamen og udstilling Eleverne vil på linjen for grafisk design lære om grundprincipperne indenfor komposition, typografi, kommunikation og grafisk design generelt, hvor detaljerne er afgørende for kvaliteten af det færdige resultat. Undervisningen omfatter klasseundervisning i begrænset omfang samt selvstændigt arbejde med individuel vejledning. Der er mulighed for at arbejde i mindre grupper og vores elever vil også indgå i et tværfagligt samarbejde med skolens øvrige linjer. Eleverne vil blive stillet bundne opgaver, som skal løses og som vil blive evalueret. I begyndelsen af året vil der være tale om mindre øvelser, som især tjener det formål at introducere eleverne til forskellige værktøjer som de får brug for senere i forløbet. I anden halvdel af skoleåret udvikler det sig til at blive til større og mere omfattende projekter. Et sådant projekt kunne være et identitetsprogram for en fiktiv eller reel virksomhed. Dette omfatter logodesign, annoncer, plakat, emballager, katalog, website etc. Eller det kunne være en reklamekampagne, hvor budskab og udformning afhænger af målgruppen, men hvor det oplagt kunne resultere i reklamefilm, annoncer, plakater m.m. Eksamen Eleverne arbejder individuelt med en selvvalgt opgave. Opgaven godkendes af lærerne og i fællesskab aftales, hvilke elementer opgaven som minimum skal indeholde og hvilke elementer, som opgaven kan indeholde. Det endelige projekt afleveres i form af prints og evt. 3-dimensionelle objekter og skal præsenteres af eleven, som skal gøre rede for sine valg og evt. fravalg. Produkt + Møbel design På linjen for Produkt design får eleverne mulighed for at arbejde og designe inden for et meget bredt område. Det kan f.eks. være stole, tasker, sko, redskaber, arkitektur, boligtekstiler, gadgets og meget mere. Vi arbejder meget i projekter. Vi snakker konstruktion, inspiration, gode ideer, skitserings teknikker, computerværktøjer og laver modeller. 20

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

Informationshæfte Skoleår 2014/15

Informationshæfte Skoleår 2014/15 Informationshæfte Skoleår 2014/15 Gældende fra 1. august 2014 Velkommen til Højer Design Efterskole Højer Design Efterskole Søndergade 21 6280 Højer Telefon: 73628900 mail@hoejerdesignefterskole.dk www.hoejerdesignefterskole.dk

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold 2014 Morgensang/Morgensamling Hver morgen hele året mødes elever og morgentilsynslærerne til en morgensamling. Her synges 2 sange samt bedes fadervor. Dette

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013 Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse Velkommen til en skole, hvor du bliver rustet til din kommende uddannelse.

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse Velkommen Værdigrundlaget for vores 10. klasse Forskellighed se muligheder frem for begrænsninger Anerkendelse af kompetencer og ressourcer i mangfoldigheden

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Assens 10. klassecenter rummer i indeværende skoleår 168 elever fordelt på 6 stamklasser. Stamklasserne danner fundamentet i vores opbygning. Klasserne

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016 10. KLASSE Tårnby Kommune 2015-2016 forord Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske. Hvis du overvejer 10. klasse, bør du læse brochuren grundigt

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF HFDESIGN - din uddannelse HF KREATIV ER FOR DIG DER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF KREATIV ER: dit springbræt til

Læs mere

Selvevaluering 2009. En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009.

Selvevaluering 2009. En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009. Selvevaluering 2009 Forord En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009. Følgende formulering fra vores værdigrundlag har dannet udgangspunkt.

Læs mere

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015 Valgfag 8. årgang 2014 2015 Valgfaget Medier og Kommunikation. Vi bruger en bunke computerværktøjer til at skabe netop de udtryk du gerne vil lave. Om det er billeder, video, grafik, lyd eller noget andet,

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

Københavns Mode- og Designskole

Københavns Mode- og Designskole Københavns Mode- og Designskole En fremtid som designer Brainstorm Copenhagen Academy of Fashion Design Skolen Københavns Mode- og Designskole er en privat skole grundlagt i 1983 af den daglige leder Marianne

Læs mere

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15 Dans på tværs Dans på tværs er et obligatorisk fællesarrangement, som foregår i aftentimerne en gang om måneden. Det varierer mellem forskellige pardanse, folkedanse samt andre fællesdanse. Hovedformålet

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller. På Skovvangsskolen i Hammel

10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller. På Skovvangsskolen i Hammel 10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller På Skovvangsskolen i Hammel 1 o Ønsker du afklaring på din uddannelsesretning? o Har du brug for et år med både faglige og sociale

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

Undervisningsvurdering 2012 Vejstrup Efterskole.

Undervisningsvurdering 2012 Vejstrup Efterskole. Undervisningsvurdering 2012 Vejstrup Efterskole. Indledning: Da vi i skoleåret 2011/12 har fokuseret ekstra meget på vores boglige profil, har vi valgt at oprette fem boglige linjer. Disse linjer er produktet

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

Få en lærerig oplevelse for livet

Få en lærerig oplevelse for livet Få en lærerig oplevelse for livet UNDERVISNINgen Eleverne siger om linjefagene... Er godt pga. de mange valgmuligheder. Er godt, fordi man selv har valgt det. Er meget seriøse og man lærer meget. Fedt

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk LAYOUT: Charlotte van Hauen www.charlottevanhauen.dk LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen organiserer vi undervisningen i udskolingen i linjer.

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Valgfag for 7.-9. klasse

Valgfag for 7.-9. klasse Baggesenskolen Beskrivelse af skolens valgfag Valgfag for 7.-9. klasse Boldspil Event Engelsk Fashion, Art & Design Fransk Få dit 12-tal i matematik Hjemkundskab med fokus på sund kost og motion Outdoor

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi Skolereform 2014 Frejlev Skole Sådan gør vi Til forældre ved Frejlev Skole Fra august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Dette indebærer, at såvel skoledagens form som indhold ser anderledes

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 JEG HAR VALGT 10.KL. FOR AT FÅ BEDRE KARAKTERER OG BLIVE MERE MODEN, OG DET HAR SKOLEN NU HJULPET MIG MED Berican HVIS DU VÆLGER OS, FORVENTER

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser

Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser Forberedelse til arbejde/uddannelse: Sociale kompetencer Praktik STU STU er Struer kommunes årige Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse for unge mellem 6 år og

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014 Overordnet formål med P-fag På 4., 5. og 6. klassetrin arbejder vi med faget P-fag, som omfatter Billedkunst, Håndværk og design og Madkundskab. Undervisningen i de tre

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

Livet i udskolingen. I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole.

Livet i udskolingen. I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole. Livet i udskolingen I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole. Organisering Udskolingen bor på 2. sal og er organiseret i to hjemområder, der har navn efter planetsystemet.

Læs mere

I 0.-1. Klasse starter hver dag med en blok med sproglig opmærksomhed.

I 0.-1. Klasse starter hver dag med en blok med sproglig opmærksomhed. Evaluering af den samlede undervisning på Hoven Friskole Ifølge den på hjemmesiden tilgængelige 5 års evalueringsplan for den samlede undervisning på Hoven Friskole skal der i 2014 evalueres på følgende

Læs mere

Obligatorisk selvvalgt opgave OSO

Obligatorisk selvvalgt opgave OSO Obligatorisk selvvalgt opgave OSO Vejledning, råd og vink om den obligatoriske selvvalgte opgave: Formålet med OSO Du skal vise, du kan arbejde selvstændigt og individuelt med et selvvalgt emne, som har

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM

TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM Teknikfag På 3. år på HTX uddannelsen kommer teknikfaget på skemaet. Det fylder ca. halvanden dag om ugen. Det obligatoriske teknikfag kan vælges frit på tværs af studieretningerne.

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Grundforløb til en erhvervsuddannelse. Undervisning på 10. klasses niveau. - kombinationen gør det smartere!

Grundforløb til en erhvervsuddannelse. Undervisning på 10. klasses niveau. - kombinationen gør det smartere! Grundforløb til en erhvervsuddannelse på 10. klasses niveau - kombinationen gør det smartere! Sådan kan et ugeskema se ud: på 10. klasses niveau De obligatoriske fag kombineres med valgfagene: Hvorfor

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 15/16. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 15/16. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 15/16 Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indledning Skoleåret 2015 2016 består af 42 uger med start søndag d. 9. august 2015 og afslutning

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO Sommerhold og CAMP Læs om TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO Sommerhold og CAMP Læs om TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO Læs om Sommerhold og CAMP LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2015 En tegneevent for voksne er blandt

Læs mere

Introduktion til design: Fagets mål, indhold, krav og arbejdsformer Basic design: introducerende teori og praksis

Introduktion til design: Fagets mål, indhold, krav og arbejdsformer Basic design: introducerende teori og praksis Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 414 Københavns VUC HF enkeltfag Design C Linda Bendiks

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Forord Med Vordingborg Kommunes Fokus på folkeskolen og beslutning om en ny skolestruktur er målsætningen, at alle elever skal lære mere. Vi betragter udskolingen i

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST & Kulturregion Midt- og Vestsjælland ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED BILLEDKUNSTNERISKE UDTRYKSFORMER? Er du mellem 15 og 25 år, og tæn ker du på at

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Evalueringskultur på Sæby Hallenslev Friskole

Evalueringskultur på Sæby Hallenslev Friskole Evalueringskultur på Sæby Hallenslev Friskole Evaluere kommer af latin og betyder at anslå eller værdsætte. Evaluering i skolen handler om at beskrive, reflektere og vurdere undervisningen og elevernes

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE MÅL: Alle elever skal trives og blive så dygtige, de kan! 2+5 x 2 DANSK VEJEN DERTIL: En ny skoledag der er varieret, fagligt udfordrende og motiverende for den enkelte elev

Læs mere

Nordmandshage 45, 9370 Hals 98252011 www.bisnap.dk

Nordmandshage 45, 9370 Hals 98252011 www.bisnap.dk golf Nordmandshage 45, 9370 Hals 98252011 www.bisnap.dk ridning Musiklinjer VÆLG HER MELLEM HEAVY FOLK MUSIK SANG Nordmandshage 45, 9370 Hals 98252011 www.bisnap.dk Teater Nordmandshage 45, 9370 Hals 98252011

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Desuden vægtes en bred vifte af valgfag, hvor ikke mindst kropslig og kreativ udfoldelse har høj prioritet.

Desuden vægtes en bred vifte af valgfag, hvor ikke mindst kropslig og kreativ udfoldelse har høj prioritet. Indholdsplan for Gødvad Efterskole Skoleår 2015-2016 Indenfor rammerne af loven om de frie kostskoles og dennes hovedsigte om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse driver Gødvad Efterskole

Læs mere

Folkeskolereformen har kun indirekte betydning for frie grundskoler.

Folkeskolereformen har kun indirekte betydning for frie grundskoler. Det er nyttigt at vide, hvad de gode kolleger i folkeskolen arbejder med, og det er klogt jævnligt at sammenholde egen virksomhed med andre grundskolers tilsvarende at få repeteret egne mål og midler.

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler

Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler Indledning På folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) skal der, inden et kursus begynder, foreligge en indholdsplan.

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen 2014

Højere Forberedelseseksamen 2014 HF Højere Forberedelseseksamen 2014 2 Svendborg Gymnasium & HF Hvorfor vælge HF på Svendborg Gymnasium? HF åbner mange døre for dig især hvis du overvejer en mellemlang videregående uddannelse. Undervejs

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere