Indholdsplan. Højer Design Efterskole 2014/15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan. Højer Design Efterskole 2014/15"

Transkript

1 Indholdsplan Højer Design Efterskole 2014/15 1

2 Værdigrundlag for Højer Design Efterskole Målet er, at eleverne gennem en dagligdag med fællesskab, et positivt livssyn, udfordringer, oplevelser, kreativitet og sunde livsstilsvaner, får et fundament for personlig udvikling, ansvarlig kompetence, selvstændighed og ydende kreativ modenhed, der er en vigtighed for at kunne forstå og leve i et samfund i konstant udvikling. Skolen har det grundsyn, at udviklingen af det hele menneske er af overordentligt stor betydning. Skolen bygger på tillid, frisind og accept. Ud fra dette grundlag søges udviklet et forpligtende fællesskab, hvor den enkelte indgår i en helhed med andre. Grundlaget for skolens virke er en erkendelse af vigtigheden af, at de unge modnes og dannes til det fremtidige, moderne og teknologiske samfund. Ligeledes lægges der vægt på betydningen af de unges hele samfundsforståelse. Værdigrundlaget søges opnået ved en hverdagsmæssig ramme: Hvor de unge tilbydes et højt kvalificeret undervisningsmiljø, der til stadighed afspejler det bedste fra den frie skoles traditioner sammen med nye undervisnings- og samværsformer. Hvor der arbejdes med områder og emner, som sigter mod det fremtidige, moderne og teknologiske samfund. Hvor IT og design danner hovedgrundlaget for de faglige kompetencer, der målretter de unge til fremtidens uddannelses- og erhvervsliv. Hvor skolen tilbyder eleverne mulighed for at aflægge folkeskolens afgangsprøver. Hvor fælles aktiviteter er højt prioriteret Hvor kreative og praktiske aktiviteter skal medvirke til at udvikle elevernes fantasi og kreative evner. Hvor historiske og aktuelle emner skal medvirke til øget samfundsforståelse. Hvor de unge lærer at anvende deres fritid på en sådan måde, at de også i den oplever fællesskabets og samværets værdier. Ansatte, forældre og elever kan forvente at møde disse ovenstående værdier i hverdagen. 2

3 Kompetenceudvikling. Højer Design Efterskole er en åben skole for alle unge mellem 14 og 18 år. Skolen tilgodeser hovedsigtet med livsoplysning, folkeoplysning og demokratisk dannelse i undervisningen og hverdagen på følgende måde: I fagene Det tilstræbes, at eleverne tilegner sig viden, erfaringer og færdigheder, der gør dem i stand til at forstå dem selv og deres omverden i en historisk og kulturel sammenhæng. Denne indsigt muliggør aktiv og kritisk deltagelse i et demokratisk samfund. Eleverne skal kvalificere sig og forbedre sig til at gå ud i voksenlivet. I undervisningen og gennem arrangementer skal eleverne lære at stå frem. Stå frem betyder, at eleverne skal prøve at: Arrangere, organisere og afvikle Prøve holdninger af i forum Fremlægge i - og forklare for forsamlinger Træde i karakter turde sige til og fra fremføre egne meninger I hverdagsaktiviteterne Måltider I spisesituationerne oplever eleverne velvære og opøver gode vaner ved at fornemme, hvad gode madvaner, i forbindelse med regelmæssige spisetider, gør for deres fysik og psyke. Fællesarrangementer Blandt andet gennem efterskolernes dag, modeshow, sangtimer, udstillinger og temaorienterede projekter i forbindelse med, at forældre og lokalbefolkningen er inviteret, er det skolens ønske, at fremme fællesskabet og dels opøve den enkelte i, at stille krav til sig selv, som et væsentligt led i fællesskabet. Fællesarrangementerne giver mulighed for personlig udfordring og dygtiggørelse. Optagelsesprocedure på HDE Elev-optagelse og økonomi En ansøgning om optagelse kan bestilles på skolen eller under punktet kontakt på skolens hjemmeside og optagelsen foregår i den rækkefølge, ansøgningerne modtages. Skolen optager dog ikke elever endeligt, før de har været på besøg og talt med skolen. Skolen sender en skriftlig bekræftelse på optagelsen, og der opkræves et indskrivningsgebyr på 1500 kr. Depositum på 2500 kr. - opkræves i januar. Depositummet tilbagebetales ved skoleårets afslutning. Skolepenge udgør i skoleåret 2025 kr. pr. uge. Skolepengene indbetales á 12 rater, første rate indbetales 1. juni. Den endelige pris beregnes på grundlag af husstandsindkomsten 2 år forinden opholdet påbegyndes. Se Afbrydelsesgebyret er på kr plus en uges skolepenge uden tilskud, som betales i forbindelse med eventuel bortvisning eller afbrydelse af opholdet. 3

4 Fritagelse fra undervisningen Det offentlige tilskud bortfalder, såfremt en elev ønskes fritaget fra undervisning (f.eks. ferier uden for skolens ferieplan). Hvis en elev skal have fri en enkelt dag eller et par timer, er det altid hjemmet, der ringer og aftaler det med kontoret. Elevgruppen Skolen er godkendt til 97 elever. Skolens elever kommer fra hele landet. Kursusplan Der er i skoleåret 43 kursusuger fordelt på 19 uger i efterårssemestret og 24 i forårssemestret. Skoleåret starter den 3. august 2014 og slutter den 27. juni 2015 Skoleugerne følger folkeskolen, påskeferien er dog kortere. Aktivitetskalender for skoleåret 2014/15 Særlige dage/uger: Introperioden Kreativ weekend DM i Design Inspired By Vadehavsweekend Fagdag tysk Tegne Workshop (Street Art weekend) Linjeuger Forældresamtaler 27. sep. Efterskolernes dag søndag den 28. sep. Teambuilding (Søskende weekend) Forældredage Forældresamtaler Linjeweekender Temaweekender Brobygning 10. Årgang/ Studietur til Strasbourg D&I Projektopgave 9. årgang Selvvalgt opgave 10. årgang (OSO) Animation/Filmuge Terminsuge uge 50 Fagdage Kontaktgruppedag Julerengøring/Galla/Juleafslutning Skitur til Østrig uge 2 Studietur til København Praktikuge på Teko, Kolding Designskole, 3D College og Viborg Animationsskole. 4

5 Studietur til Danfoss Univers Temauge USA uge 11 Studietur til USA uge 13 Skriftlige prøver i uge 19 og 20 Linjeuge 21 (Bedsteforældredag) Studietur til Indien D&I Linjefagseksamen i uge 22 Åbent hus fredag den 29. maj Ny elevdag lørdag den 30. maj Forældredag søndag den 31. maj Prøve perioden Outrodage i uge 26 Skoleafslutning 27. juni 2015 et med anderledes uger er følgende: Introugen : at eleverne hurtigt lærer deres nye kammerater og lærere at kende at eleverne bliver introduceret i skolens hverdag rutiner de skal kende og bruge i skoleåret at eleverne møder nogle af undervisningsholdene for det kommende skoleår at eleverne bliver trygge ved deres kontakthold og den tilknyttede lærer at eleverne får kendskab til egnen og dennes lokalbefolkning at eleverne får afprøvet deres kreative potentiale at eleverne gennem den kreative proces oplever de har et ansvar for fællesskabet at eleverne får oprettet en personlig blog til deres Portfolio Kreativ- weekend Inspirationstur for at se Afgangsprojekter på DSK samt udstilling på Trapholt. Efter oplæg skal eleverne fremstille produkter enten alene eller i en gruppe. et er en styrkelse af elevernes kreative design bevidsthed. Eleverne skal igennem forskellige workshops med- pensel, papir, tekstil, stencils og spraymaling- afprøve kundskaber og færdigheder der sætter dem i stand til at fremstille produkter med udgangspunkt i egne ideer. Målet er, at eleverne får kendskab til den kreative proces, får afprøvet deres kreative evner, flytter personlige grænser samt oplever glæden ved at eksperimentere kreativt. DM i Design et med DM i Design er, at give eleverne mulighed for at afprøve sit kreative potentiale. DM i Design afvikles i samarbejde Designskolen Kolding. Eleverne får muligheden for at tilegne sig viden og kompetencer indenfor området design, som giver dem et indblik og kendskab til design på tværs af holdene. Eleverne melder sig frivilligt til konkurrencerne og der er mulighed for at vinde en første plads. DM skærper elevernes designtænkning og vil styrke elevernes ambitioner i forhold til eget design. De lærer at være medskabende og stille spørgsmål ved det eksisterende for derigennem at få tillid til egen kreativitet. 5

6 Inspired By Inspired By er en kunstkonkurrence, hvor eleverne arbejder praktisk med kunst, kunsthåndværk, design, foto samt multimedie. Eleverne besøger udstillingen på Brandts Klædefabrik for derefter at lade sig inspirere til fremstilling af Kunstværker. De nominerede værker udstilles på Brandts, og vinderne modtager en pris når udstillingen åbner. Brandts har desuden indstiftet en Publikumspris, således at udstillingens gæster har mulighed for at stemme på deres favoritværk. Igennem konkurrencen vil eleverne opleve glæden ved det kreative arbejde, hvor elevernes opfattelse af kunst og design automatisk vil udvikle og forandre sig igennem processen. Vadehavsweekend et er at give eleverne viden om Vadehavet, marsken, fødevarer samt dyrelivet. Naturvejlederen fortæller om de historiske begivenheder, som har haft betydning og sat sit præg på udviklingen af Marskområdet. Eleverne skal igennem praktiske opgaver, få fornemmelsen af stedets mangfoldighed samt områdets særpræg, for derigennem at lade sig inspirere til den bæredygtige designproces. Det er målet at eleverne i fællesskab udvikler viden og styrker handlekraften i forhold til fremtidige designprojekter samt det sociale fællesskab. Fagdag tysk 9. klasse et er at eleverne besøger den dansk/tyske skole på øen Sild, for derigennem at mødes på tværs af grænsen, hvor eleverne udveksler erfaringer fra hverdagen, med det dansk/tyske sprog som kommunikationsmiddel, så forståelsen af hinandens kultur og historie fremmes. Målet er at eleverne opbygger en venskabsklasse på Sild, hvor de gensidig kan besøge hinanden, deltage i events, udstillinger samt designoplevelser. Det er desuden skolens mål at styrke det tyske sprog i forhold til de fremtidige jobmuligheder syd for grænsen. Tegne- workshop et med en tegneweekend er, at eleverne frivilligt vælger og dygtiggøre sig til linjerne. Eleverne får en grundig introduktion til klassisk tegning/animation, som giver dem mulighed for at arbejde mere målrettet og professionelt med deres design- og kunstprojekter. Underviserne kommer fra Animationsskolen i Viborg. Målet er at eleven lærer at arbejde klassisk og funktionelt med tegning. At eleverne ved undervisningsperiodens afslutning har lavet en serie af tegninger, illustrationer eller animationsfilm, der indgår i elevens Portfolio. Det er desuden målet at eleverne oplever glæden ved at være sammen med andre, hvor omdrejningspunktet er tegning og kreativitet. Street art weekend et med Street art er, at give eleverne ny inspiration og viden om forskellige kunst og designbegreber, der kan styrke og forbedre elevernes arbejde i designprocessen samt den faglige undervisning. Målet er at eleverne oplever en weekend med socialt samvær, hvor det kreative rum for udvikling samtidig bliver styrket. (dato ikke fastsat) Linjeuger et med de tre linjeugerne er, at give eleverne mulighed for fordybelse i et bestemt område. Eleverne oplever en ny måde at tænke design på ved at transformere en konkret ide på papir til noget skulpturelt i 3D. Samtidig kommer eleven igennem forskellige faser af designprocessen, research, idegenerering, udvikling, realisering samt præsentation. Ugen afsluttes med en udstilling, 6

7 der kan ses af andre. Målet er desuden at eleverne opbygger en Portfolio, så processen kan dokumenteres og understreges. Efterskolernes Dag Denne søndag er alle eleverne på skolen og deltager i modtagelse og rundvisning af gæster. Eleverne viser hvad de har produceret på linjerne. Derudover er elever aktive på/i deres respektive linjer/værksteder, hvor de viser frem hvad undervisningen står for. Elevernes rundvisning og herunder deres formidling af skolens værdier og beskrivelse af vores hverdag spiller en vigtig rolle. Målet er desuden at eleverne lærer at tage ansvar for et større arrangement. I forbindelse med weekenden afholdes forældresamtaler lørdag den 27. september. Temabuilding et er at fokusere på emnet samarbejde og selvudvikling. Målet er at eleverne arbejder kreativt og procesorienteret med opgaverne, så de faglige, sociale og fysiske kompetencer styrkes, samtidig med at elevernes motorik forbedres. Søskende weekend et med en søskendeweekend er, at give mindre søskende indsigt og forståelse for, hvad et efterskoleophold indeholder. Eleverne skal planlægge en weekend sammen med tilsynsførende, hvor linjerne bla. er repræsenteret. De skal desuden sørge for at der laves en arbejdsfordeling over weekendopgaverne. Målet er at styrke elevernes fællesskab og glæde igennem planlægning og sociale aktiviteter. (dato ikke fastsat) Forældredage et med forældredage er, at give eleverne mulighed for at planlægge, præsentere og vise deres forestilling/udstilling/afgangseksamen for forældre og søskende. Målet er at elever og forældre oplever en dag, hvor design og social samvær er omdrejnings punktet, hvor forældrene får et indblik i deres barns dagligdag på skolen. Forældredage: fredag den 5. december fra , søndag den 31. maj fra Dagen arrangeres af eleverne og de ansvarlige linjelærere. Forældresamtaler et med forældresamtalerne er, at give forældrene en vurdering af elevens faglige standpunkt samt en orientering om elevens sociale trivsel på skolen. Der afholdes to forældresamtaler i løbet af skoleåret. Den første forældresamtale afholdes lørdag den 27. september i forbindelse med elevernes linjeuge. Samtalen vil især omhandle elevens sociale trivsel på skolen. Anden forældresamtale afholdes lørdag den 28. februar og vil især omhandle elevens faglige standpunkt. Linjeweekender I løbet af året arrangeres tre linjeweekender. et er at eleverne får muligheden for at dygtiggøre sig yderligere på den linje de er tilmeldt og weekenden er obligatorisk. Det er målet at eleven igennem den kreative designproces bliver øvede i at omsætte ideer til færdige produkter. At de fortsat motiveres til at søge nye udfordringer og arbejde eksperimenterende med 7

8 opgaven, for derigennem at styrke deres selvtillid og selvværd, så de kan udtrykke sig selvstændigt via. trend mapper, tegninger, illustrationer, billeder, animation og spil mm. Temaweekender For at styrke og udvikle elevernes kreative proces tilbydes forskellige temaweekender i løbet af året, hvor eleverne frivilligt kan melde sig. Der vil være en gæsteunderviser tilknyttet disse weekender, hvorfor tilmelding er nødvendig. Det er målet at eleverne møder mange forskellige design-, kunst- og kultur indtryk, for derigennem at udvikle et personligt design-dna som vil gavne dem i de fremtidige studier. Brobygning 10. klasse i uge 47 Som følge af 10. klasseloven er det pålagt efterskolerne at sende 10. klasseelever i brobygning. : På baggrund af den politiske beslutning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse, skal 10. klasse eleverne følge minimum tre dages undervisning på en ungdomsuddannelse, for på den måde at få et mere kvalificeret grundlag, når de skal vælge en ungdomsuddannelse efter efterskolen. Indhold: Eleverne følger særligt tilrettelagte brobygningsforløb på relevante ungdomsuddannelser. Mål: Målet med brobygningsforløbet er at give 10. klasse eleverne indsigt i undervisningen og hverdagen på en ungdomsuddannelse. Dermed får eleverne en god forudsætning for at vælge, hvilken ungdomsuddannelse de vil søge optagelse på. Der vil være en mulighed for, efter aftale med vejlederen, at kombinere brobygning og skolepraktik, så elever på 10. årgang også kan prøve skolepraktik på evt. Kolding Designskole m.fl. Eleverne i Design og Innovationsklassen har fået tildelt en studietur til EU parlamentet i Strasbourg, som en del af deres brobygningsforløb og foregår torsdag den 20. november. Projektopgaven 9. årgang Under henvisning til folkeskolelovens 13, stk. 5 udarbejder eleverne på 9. klassetrin, enkeltvis eller gruppevis, som en del af undervisningen, en obligatorisk projektopgave. Eleverne vælger i samarbejde med lærerne et overordnet emne. et er at videreudvikle projektarbejdsformen og give eleven mulighed for at få en bredere vurdering af sit arbejde med et tværgående emne. Der er afsat en uge til arbejdet og eleverne er gruppevis tilknyttet to lærere. Lærerne fungerer som vejledere under forløbet. Elevernes faglige udbytte vurderes ved en fremlæggelse, hvor elevernes arbejdsproces som helhed medregnes, i form af en karakter og en skriftlig udtalelse. Selvvalgt opgave 10. årgang (OSO) Eleverne skriver en opgave, som relaterer til deres uddannelsesplan. Der udarbejdes en udtalelse i forbindelse med opgaven, og hvis eleven ønsker det, gives der en karakter. Animations og Filmuge et er at eleverne udvikler deres kreative evner, øger deres bevidsthed om animation og film igennem fagene. Ved selv at arbejde med mediernes opbygning, budskab og udtryksform styrkes elevernes evne til at analysere og vurdere billedmediet. Det er desuden målet at eleverne igennem 8

9 arbejdet motiveres til at fortolke, analyserer samt kommunikere på en ny og spændende måde. Ugen afsluttes med en forældredag, hvor eleverne viser deres animationer og film på HDE Filmfestival. Terminsuge i uge 50 et er at give eleverne erfaring med prøvesituationen og give elever, forældre og lærere et fingerpeg om det faglige standpunkt, som er relevant i forbindelse med studievejledning og det fremtidige uddannelsesvalg. Eleverne får ligeledes mulighed for at justere personlige mål og indsatsområder, i arbejdet frem mod de afsluttende prøver i maj. Fagdage et med fagdage er, at give eleverne mulighed for fordybelse i samme fag. Undervisningen skal medvirke til at eleverne oplever og erkender fagets rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng, og at eleverne kan forholde sig vurderende til faget, med henblik på at tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk samfund. Det er målet, at eleverne oplever glæden ved at arbejde i projekter, hvor faglig læsning, er en del af undervisningens indhold. Kontaktgruppedag I uge 51 afholdes kontaktgruppedag for at styrke elevernes trivsel, sammenhold i kontaktgruppen, samt fællesskabsfølelsen. I samarbejde med eleverne planlægger kontaktlærerne en aktivitets- og hyggedag, hvor elevernes trivsel og samvær er i fokus. Det er desuden kontaktlærernes opgave at vejlede og guide gruppen så de på sigt opnår et stærkt fællesskab, hvor den sociale ansvarlighed styrkes og hvor respekt og tolerance bliver en naturlig del af skolens hverdag. Julerengøring/Galla/Juleafslutning Eleverne får et kursus i hovedrengøring og instrueres i julerengøring, hvorefter skolen rengøres til juleferien. Dagen afsluttes med en stor Gallafest, som planlægges af elevrådet. Gallafesten har til hensigt at give eleverne en god oplevelse, hvor de lærer at stå for et større arrangement i samråd med elevrådskoordinator. Inden eleverne rejser hjem på juleferie går alle i kirke, som en del af de danske juletraditioner. Skitur til Østrig i uge 2 Det er først og fremmest formålet, at skituren tager udgangspunkt i det samvær det giver, at være væk fra skolens dagligdag, og give dem fælles og anderledes oplevelser, som binder eleverne sammen resten af skoleåret. Endvidere er det målet, at eleverne prøver kræfter med de nye udfordringer, som en skitur kan give. Turen efterbehandles og der arrangeres en aften, hvor eleverne viser deres film og billeder. Studietur til København Der arrangeres en studietur til København for linjen Mode og Beklædning. Eleverne besøger forskellige messer for at opleve kultur, nyt design samt trends og henter derved inspiration til deres egne trendmapper. Det er målet at eleverne bliver i stand til kritisk at vurdere og udvikle eget design. At de får viden og indsigt i beklædningsindustrien univers, for derefter at gøre sig overvejelser angående de fremtidige uddannelsesvalg. Resten af elevholdet undervises i tegning og illustration for at styrke elevernes visuelle kommunikation. 9

10 Praktik et med erhvervspraktik er, at give eleverne så gode forudsætninger som muligt, for at træffe det forestående uddannelsesvalg. Det er desuden formålet, at give eleverne indsigt i de krav, der stilles på de forskellige uddannelsessteder. Alle har mulighed for at vælge praktik på henholdsvis Teko i Herning, Kolding Designskole, Danmarks Designskole, Viborg Animationsskole (kræver ansøgning), Hansenberg i Kolding samt 3D College i Grenå. Skolen kan være behjælpelig med at finde praktikpladser. Gennem skoleforløbet har eleverne mindst to samtaler med studievejlederen. Naturfaglig udflugt/space Invader Event For at styrke den naturfaglige del besøger eleverne Danfoss Univers. Det er målet at give eleverne en eksperimenterende undervisning kombineret med oplevelsesdesign. Målet er desuden at styrke elevens faglige og personlige færdigheder og arbejdsmetoder samt tilvejebringe forståelsen for mulige sammenhæng mellem de enkelte naturfaglige områder. Som en del af årsplanen forventes det, at eleverne igennem opgaven Space Invader, udarbejder en grøn miljøplan for et fremtidssikret Univers. Eleverne skal i samarbejde med design- og faglærerne udarbejde plan for en Space Invader Event samt et Univers til Forældredagen med samtaler lørdag den 28. februar. Temauge USA I forbindelse med studieturen til USA forberedes eleverne igennem en temauge omhandlende USA. Der planlægges med foredrag, projektarbejde, oprettelse af rejseblogs, it relaterede opgaver, udarbejdelse af et turistkort med seværdigheder. Turistkort skal indeholder oplysninger om historie, kultur, design samt muligheder for virksomheds- og skolebesøg. Ugen afsluttes med fremlæggelse af de forskellige projekter og foregår på det engelske sprog. For at eleverne får et indblik i den amerikanske madkultur, er menuplanen i uge 11 inspireret af det amerikanske køkken, suppleret med et foredrag om Fastfood Industrien. Der arbejdes på at booke foredraget amerikanske billeder, som vil være offentlig tilgængeligt for skolekredsen samt andre interesserede. Studietur til USA Det er først og fremmest formålet, at studieturen tager udgangspunkt i det samvær det giver, at være væk fra skolens dagligdag, og give dem fælles og anderledes oplevelser, som binder eleverne sammen resten af skoleåret. Skolen rejser til henholdsvis New York og San Francisco med udgangspunkt i linjefaget. Rejsen er en obligatoriske del af efterskoleopholdet og det er målet at elevernes bevidsthed om USA styrkes og videre udvikles. Design bliver omdrejningspunktet og eleverne oplever kultur, historie, design, sprog samt innovation igennem de planlagte aktiviteter, som inspiration til det videre arbejde på linjerne. Studieturen vil give eleverne mulighed for at forholde sig til indtryk og oplevelser, som de kan formidle på deres individuelle rejseblog. Det er desuden et ønske at elevernes globale forståelse fremmes og styrkes, så de i det fortsatte uddannelsesforløb orientere sig mod det internationale og globale samarbejde, for derigennem at styrke lysten og viljen til fortsat at søge ud over egne grænser. 10

11 Linjeuge i uge 21 Det er formålet, at give eleverne en fællesoplevelse, hvor deres musiske og kreative evner får mulighed for at udfolde sig fuldt ud. Med udgangspunkt i oplæg fra underviserne arbejder eleverne selvstændigt med vejledning fra underviseren. Målet er at eleven bliver i stand til at overskue samspillet mellem det man forestiller sig, processen og udførelsen af det tænkte, at de udvikler øvelsen i at formgive, realisere og vurdere eget design og produkt, samt evnen til at tænke visuelt og grafisk. Det er desuden målet, at elevernes linjefag bliver inddraget i et større arrangement, for at eleverne kan opleve, at deres kunnen kan anvendes i praksis. Eleverne oplever glæden ved, at yde en stor fælles arbejdsindsats og efterfølgende sammen høste bifaldet. I forbindelse med linjeugerne afholdes der Åbent Hus fredag den 29. maj, nye elevdag lørdag den 30. maj, forældredag søndag den 31. maj. Bedsteforældredag et er, at eleverne får muligheden for at vise deres skole frem for bedsteforældrene i forbindelse med linjeugen. Eleverne planlægger dagen i samråd med lærerne, for derefter at opleve glæden ved at fremvise skolen, udstilling samt modeshowet. Målet er desuden at bringe elever og bedsteforældre tættere på hinanden igennem en fælles designoplevelse. (dato ikke fastlagt) Studietur til Indien D&I I den nye Design & Innovationsklasse planlægges der i foråret med en studietur til Indien, hvor formålet er en bevidstgørelse af elevens handlemuligheder i forhold til det samfund og den verden vi lever i. Med udgangspunkt i bæredygtighed skal eleverne definere problemstillinger, for derefter at udarbejde konkrete løsningsforslag, hvor eleverne selv er aktive i løsningsprocessen. Målet er at tilvejebringe forståelsen af de handlemuligheder det enkelte individ har, for derefter at ændre på uhensigtsmæssige tilstande, både lokalt og samfundsmæssigt samt globalt. Projektet er innovativt og foregår på engelsk. Igennem mødet med en anderledes kultur, hvor religion fortsat har stor betydning og hvor mødet med den vestlige kultur har ændret på landets samfundsopbygning, ønsker skolen at fremme den globale forståelse hos den enkelte elev. Rejsen forventes at vare 10 dage og afsluttes med et foredrag for resten af skolen, for forældre samt interesserede borgere fra egnen. På baggrund af de erfaringer og oplevelser som rejsen tilvejebringer, er det målet, at eleverne udarbejder en semesteropgave, hvor elementerne design, iværksætteri og innovation også indgår som faktorer i bedømmelsen af opgaven. Opgaven bedømmes af en eksterne censor og betragtes som en del af den afsluttende prøve på Design & Innovations forløbet. Der er forældrebetaling på rejsen og rejsen bliver kun aktuel, hvis minimum 20 elever tilmelder sig i september Linjefagseksamen et med linjeeksamen er, at eleverne får mulighed for at afprøve deres opnåede færdigheder på linjerne. Eleverne får desuden mulighed for at lave en Portfolio, som kan bruges ved ansøgning til kommende uddannelsesinstitutioner. Prøven er intern og eleverne vurderes af en censor samt faglæreren. Eleverne får en udtalelse og en skriftlig karakter for deres præstation. 11

12 Ny elevdag et er at give de nye elever muligheden for at møde hinanden inden opstarten i august De nye elever bliver informeret om skolens indhold, linjer, fag, projekter samt de forventninger efterskolen har de kommende efterskoleelever. Eleverne ser afgangsudstillingen og der afholdes linjerelaterede aktiviteter, for at vise hvad linjefaget også indeholder. Prøve perioden et med prøverne er, at eleverne får mulighed for at afprøve deres opnåede færdigheder i de boglige fag. Tillige kan de dokumentere i hvilken grad de opfylder de mål og krav, der er fastsat for de enkelte fag. I perioderne mellem de mundtlige prøver veksler dagligdagen imellem prøveforberedende perioder og fysiske aktiviteter. Der bliver tilrettelagt et særligt skema for perioden. Prøverne bliver afholdt efter de gældende regler, som er beskrevet af Undervisningsministeriet. Outrodage et med afslutningsdagene er, at eleverne får afsluttet deres skoleår på HDE på en god måde. Det er vigtigt både for elever og skolens personale at få en god afslutning på skoleopholdet. At få en samlet afslutningstur At elever og lærerne i fællesskab får afsluttet skoleåret på en ordentlig måde. At vi i fællesskab får skolen rengjort til næste elevhold. At få en fælles afslutningsaften, som afrunding på det fællesskab, som er blevet bygget op i de forløbne 10 måneder. Hverdag og samvær Dagsrytme: Morgenmad Nyhederne, fortælling, debat, osv. Køkkenelever hjælper til i køkkenet efter måltidet Undervisning Pause Undervisning Middagsmad og efterfølgende pause. Køkkenelever hjælper til i køkkenet Undervisning Pause Undervisning Motion Aftensmad. Køkkenelever hjælper til i køkkenet efter måltidet Områderengøring Lektietime Frivillig aftente i spisesalen/arrangementer, foredrag, fritid Alle er på værelserne, gangvagter støvsuger gangene. 12

13 22.30 Der bliver sagt godnat. Ingen musik, computer og kun natlampen er tændt Alt lys er slukket. Regler Når så mange mennesker er samlet på et sted, opstår der naturligt et behov for et sæt regler. Vi forsøger at begrænse antallet af regler; men der er på skolen et sæt grundregler der skal følges. Vi forventer almindelig god opførsel. Indtagelse, omgang eller besiddelse af alkohol og euforiserende stoffer er ikke tilladt Skolen er røgfri Drenge og piger må ikke komme på hinandens værelser efter kl Eleverne har mødepligt til undervisning, alle hovedmåltider, samlinger, rengøringspligter samt arrangementer. Overtrædelse af disse regler er alvorlige tillidsbrud. Konsekvensen kan være, at eleven må afbryde sit ophold enten efter advarsel eller omgående. Situationerne bedømmes individuelt. Motion En af dagens rutiner er motion. Motion foregår fra kl på almindelige hverdage. Motion har til hensigt at give eleverne motion og bevægelse, som en afslutning på skoledagen. Hensigten er også at give eleverne nogle gode livsstilsvaner. Det er vores erfaring at eleverne efter en lang skoledag har brug for luft og bevægelse og de får herved samlet mere energi til lektietimen. På grund af de mange boglige/praktiske timer i det ugentlige skema, ser vi motion som et godt supplement til resten af hverdagen. Sang/samling En gang om ugen er der sang/samling for alle skolens elever. Sang er med til at styrke fællesskabsfølelsen, og humøret stiger ofte når man synger. Eleverne lærer sange fra den danske og udenlandske sangskat, men der bliver også sunget sange, som er helt oppe i tiden. Eleven kan komme med sangønsker til en af de kommende samlinger. Efter sang informeres eleverne om ugens forløb, aktuelle emner tages op og eleverne har mulighed for at byde ind med emner som de gerne vil drøfte. Måltider Der er tre hovedmåltider om dagen, til hvilke der er mødepligt. Morgenmad, middags- og aftenmåltidet er fælles og bruges som en del af socialiseringsprocessen, herunder læring af f.eks. god bordskik. Derudover udnyttes, at alle er samlede til at give beskeder og meddelelser. Ud over de tre hovedmåltider tilbydes eleverne forfriskning, bestående af f.eks. frugt og brød, formiddag, eftermiddag og aften. Lektietime et med lektietimen er, at give eleverne ro til lektierne. Lektietimen ses også som en forberedelse af elevernes studieteknik. Eleverne har altid mulighed for at søge vejledning ved de tilsynsførende mellem kl på almindelige hverdage. 13

14 Aften på HDE Om aftenen er der til hverdag nogle faste rutiner. Aftenvagterne møder ind og skal sørge for at alle elever kommer rundt på motionsruten. Dette sker ved et afkrydsningssystem. Der er aftensmad hvor alle elever spiser sammen, hvilket der er mødepligt til. Herefter foregår områderengøring af skolens fællesarealer. Fra kl afholdes lektietime med mindre der afholdes et arrangement. I dette tidsrum skal eleven befinde sig på deres eget værelse, hvor der skal være arbejdsro. I løbet af lektietimen vil aftenvagterne komme rundt på alle værelser og der er mulighed for at få hjælp til lektierne. Aftenaktivitet dækker over de muligheder, som elever har på almindelige hverdagsaftener. Grundlæggende har eleverne mulighed for at benytte det værksted, som eleverne er tilknyttet på linjerne om aftenen. Skolen lægger op til at eleverne deltager aktivt i planlægning af andre aftenaktiviteter. Kl er der aftenforfriskning, som er valgfrit. Efter kl skal eleverne være på egne værelser og kl går lærerne rundt og siger godnat. Computer samt andet elektronisk udstyr skal være slukket. Lyset slukkes kl Forstander sover på skolen fra søndag til og med torsdag. Weekendvagten sover på skolen fredag og lørdag nat. Rengøring Rengøringsvejledning foregår i de første dage af introdagene. : et med vejledningen i rengøring er, at give eleverne forskellige praktiske færdigheder i rengøringsteknikker. I rengøringsprocessen trænes elevernes overblik, ansvarlighed og selvstændighed. Målet er en ren skole, som er rar at færdes på og være i. Ligeledes skal de have indsigt i og lære om betydningen af, at de sorterer deres affald i henhold til miljømæssige forhold. Indhold: Eleverne vejledes i fremgangsmåden ved daglig samt ugentlig grundig rengøring. De lærer en relevant arbejdsgang, samt rigtig brug og dosering af almindelig rengøringsmidler. Der vejledes i forskellige rengøringsmetoder. Rengøring vil ikke komme til at stå i stedet for undervisningen i boglige fag og linjefag. Weekender Eleverne melder fra til weekend tirsdag middag senest kl Eleverne kan først forlade skolen fredag kl og skal være tilbage inden kl søndag aften i de almindelige weekender. Man er altid velkommen til at blive på skolen i weekenderne. Skoleåret indeholder 6 obligatoriske skoleweekender, hvor der er tilrettelagt et særligt skema. I forbindelse med skoleweekenderne er der altid en forlænget weekend Weekend aktiviteter Den tilsynsførende planlægger mindst to aktiviteter til den almindelige weekend, som offentliggøres mandag til middag. Sammen med de tilmeldte elever aftales weekendforløb fredag kl med fredagsvagten, hvor opgaver i forbindelse med køkkenopgaver fordeles. Hvis man melder sig til at være i en weekend, forventer vi at man er der hele weekenden og deltager i de arrangementer der foregår i løbet af weekenden. 14

15 Linjeweekender Linjeweekender er obligatoriske for de pågældende linjeelever og undervisningen varetages af linjelærerne samt gæsteundervisere. De elever som ikke er tilknyttet linjen må gerne blive på skolen og de deltager i de faste weekendopgaver. Temaweekender Det er frivilligt om eleven ønsker at deltage i Temaweekender, hvor tilmelding til aktiviteterne er bindende. Tilmelding skal sker på en liste 14 dage før selve aktiviteten afvikles. Tovholder sørger for at lister, information, underviser samt afvikling foregår i samråd med tilsynsførende på weekendvagten. Det er målet at eleverne møder mange forskellige indtryk, som styrker elevens personlige Design DNA. Skole-hjem samarbejde Kontaktlærerens funktion: På Højer Design Efterskole er eleverne delt op i kontaktgrupper på elever i hver gruppe. Hver kontaktgruppe er tilknyttet en kontaktlærer Kontaktlæreren er den person eleven kan gå til hvis eleven har brug for at snakke med en voksen. Eleven må gerne vælge en anden lærer, hvis det falder mere naturligt. Kontaktlæreren skal få værelset til at fungere, herunder den daglige rengøring. Kontaktlæreren skal hjælpe eleven med at få hverdagen til at fungere. Kontaktlæreren er med omkring advarsler evt. hjemsendelse. Kontaktlæreren er med ved alle møder, men ledelsen orienterer i de fleste tilfælde hjemmet, hvis der er behov for at indkalde til ekstra møder. Kontaktlæreren har en adresse på skolen, som forældre kan skrive meddelelser til læreren på. Forældrene er også altid velkomne til at ringe til skolen og snakke med ledelsen om evt. problemer/ bekymringer Kontaktlæreren er den person, det øvrige personale henvender sig til ved evt. problemstillinger med en elev. Kontaktlæreren bearbejder problemet evt. i samarbejde med kolleger eller familien. Løses problemet ikke ved denne fremgangsmåde, inddrages lederen. Kontaktlæreren holder kontaktmøder med deres elevgruppe efter lærermødet. Kontaktlæren holder de obligatoriske samtaler med forældrene og udarbejder karakterblade og udtalelse om eleven. Forældresamtalen afholdes i oktober og februar måned. Kontaktlæreren skal yderligere hjælpe og sørge for, at eleverne trives i de sociale og faglige sammenhæng. Udover de faste kontaktgruppemøder sørger KL. for at indkalde efter behov. Der skal arrangeres et kontaktgruppearrangementer for gruppen i løbet af skoleåret. Karakter/udtalelser/forældresamtaler Eleverne får i løbet af skoleåret karakterer for deres mundtlige og skriftlig præstationer. et med disse er at give elever og forældre mulighed for at se den enkeltes arbejdsindsats - karaktererne danner også grundlag for optagelse på de fleste ungdomsuddannelser. Til forældresamtalen i september er det især elevens sociale adfærd, arbejdsindsats, flid, interesser og væremåde som vil være det centrale. Elevens kontaktlærer har i samarbejde med skolens øvrige lærere udarbejdet en samlet vurdering af eleven. Den anden forældresamtale i februar måned vil især være en samtale omkring elevens faglige standpunkt. Forældre og elev kan yderligere ønske en samtale med studievejlederen i forbindelse med valg af ungdomsuddannelse. 15

16 Skoleskema Vi tilstræber et højt undervisningsniveau. Antallet af undervisningslektioner for den enkelte elev er afhængig af, om eleven har fravalgt tysk eller fysik på 10. årgang. 10. årgang har mulighed for at vælge mellem tre hold: - Almindelig 10. klasse - Innovativ 10. klasse - Design & Innovation/10. klasse Valgfagene afvikles i to moduler. Linjefag afvikles i et modul. Undervisningsdagen er brudt af tre pauser, 35 minutter formiddag, 60 minutter middag og 15 minutter eftermiddag. Vi tilstræber faste spisetider for at give ro i dagligdagen. Undervisningen ligger på hverdage mellem 8.10 og De fleste undervisningslektioner er på 2 gange 45 minutter eller 45 minutter, hvilket muliggør periodevis skemabrydning i forbindelse med faglig fordybelse, tværfaglige aktiviteter og arrangementer. Skoleskema afbrydes af diverse uger i løbet af året, hvor design, kunst, innovation, studietur, temauger afløser det almindelige skema. Holddeling Der tilbydes holddeling i fagene dansk, engelsk, samfundsfag/verdensborger, fysik, tysk på tværs af 9. og 10. årgang. Holddeling giver optimale muligheder for at undervisningen kan tage udgangspunkt i den enkelte elevs faglige standpunkt. Eleverne i 9. klasse forberedes til FSA- prøven, 10. klasse forventes at aflægge FS10 prøven. Elever med særlige behov Der tilbydes hjælp til de elever, som har særlige behov i form af støttetimer. Støtten foregår på holdene og kan variere i sin form afhængig af undervisningsperioden. Antal lektioner 9. årgang 9. klasse: Dansk 4 lektioner pr. uge Obligatorisk, FSA Matematik 4 lektioner pr. uge Obligatorisk, FSA Engelsk 3 lektioner pr. uge Obligatorisk, FSA Tysk 3 lektioner pr. uge Obligatorisk, FSA Fransk/valgfag 3 lektioner pr. uge Obligatorisk, FSA Fysik/Kemi 2 lektioner pr. uge Obligatorisk, FSA Biologi 1 lektion pr. uge Obligatorisk, FSA Geografi 1 lektion pr. uge Obligatorisk, FSA Samfundsfag 2 lektioner pr. uge Obligatorisk, FSA Kristendom 1 lektion pr. uge Obligatorisk, FSA Historie 1 lektion pr. uge Obligatorisk, FSA Idræt 2 lektioner pr. uge Obligatorisk, FSA Linjefag 7 lektioner pr. uge Obligatorisk Valgfag 3 lektioner pr. uge Obligatorisk 16

17 Antal lektioner 10. årgang 10.klasse: Dansk 4 lektioner pr. uge Obligatorisk, FS10 Matematik 4 lektioner pr. uge Obligatorisk, FS10 Engelsk 3 lektioner pr. uge Obligatorisk, FS10 Tysk 3 lektioner pr. uge Valgfrit, FS10 Fransk 3 lektioner pr. uge Valgfrit, FS10 Fysik/Kemi 2 lektioner pr. uge Valgfrit, FS10 Samfundsfag 2 lektioner pr. uge Obligatorisk Idræt 2 lektioner pr. uge Obligatorisk Linjefag 7 lektioner pr. uge Obligatorisk Valgfag 3 lektioner pr. uge Obligatorisk Antal lektioner 10. Innovativ 10. innovativ: Dansk 4 lektioner pr. uge Obligatorisk, FS10 Matematik 4 lektioner pr. uge Obligatorisk, FS10 Engelsk 3 lektioner pr. uge Obligatorisk, FS10 Fransk 3 lektioner pr. uge Valgfrit, FS10 Innovation 7 lektioner pr. uge Obligatorisk for 10 Innovativ. Idræt 2 lektioner pr. uge Obligatorisk Linjefag 7 lektioner pr. uge Obligatorisk Valgfag 3 lektioner pr. uge Obligatorisk Innovativ 10. klasse Innovativ 10. klasse henvender sig til de elever, som ønsker at arbejde mere selvstændigt og kreativt med sit uddannelsesforløb. Målet er at udvikle den innovative og kreative designproces og skal på sigt føre til, at eleven bliver i stand til at udarbejde koncepter indenfor f.eks. iværksætteri, design, branding og marketing. Mødet med den professionelle design verden, giver eleven indsigt i egne muligheder indenfor design. Undervisningen vil være projektorienteret og med stor elevindflydelse. Eleverne vil blive undervist af professionelle designere fra erhvervslivet. Hver undervisningsgang afsluttes med en fremlæggelse, hvor eleverne skal fremlægge og forsvare sin opgave/produkt for resten af holdet. I efteråret kan eleverne arbejder med Young Enterprise, der er et erhvervsorienteret projekt, hvor eleverne arbejder med virksomheds- og forretningsplan samt innovativ design koncepter. I perioder har vi tilknyttet en supervisor fra erhvervslivet, hvor eleven kan søge vejledning i selve designprocessen. Modsat kan erhvervslivet levere opgaver fra den virkelige verden, som eleverne kan arbejde med i deres selvvalgte opgave. Innovationsundervisningen afsluttes med et større projekt som evalueres af ekstern censor. Udover de obligatoriske eksamensfag: dansk, matematik og engelsk vil skemaet bestå af innovation, valgfag samt idræt samt tilvalg i fransk. Design & Innovation 10 D&I: Design & Innovation er et nyt tiltag, hvor formålet er en fordybelse i designprocessen. På Design og Innovation er de almindelige skolefag dansk, engelsk, matematik, tysk mm., skiftet ud med kreativitet og iværksætteri. Der arbejdes med ideudvikling og spændende kreative projekter hele 17

18 ugen, hvor det er målet at blive bedre til at tænke ud af boksen, tænke kreativt og lære hvordan man formidler, visualiserer, kommunikerer og realiserer projekter. Mandag er hovedsageligt sat af til at arbejde med kommunikation, præsentation, PR og formidling. Tirsdag er sat af til linjefag sammen med resten af elevholdet. Resten af ugen undervises i Design & Innovation, hvor der er mulighed for fordybelse i projekter og undervisning med dygtige design- og innovationsfolk, som til dagligt har deres hverdag i det private erhvervsliv. Der vil løbende være spændende forelæsninger om alt fra Street Art til oplevelsesdesign. Design & Innovation har eget kursusforløb, som kan hentes online ved at skrive til skolens mailadresse. Modul 1 Programlære- Photoshop & Indesign Innovationsredskaber til ideudvikling Kommunikation, Præsentation, PR., Formidling Der oprettes digitale dagbøger i form af blogs Sandskulpturdesign Tegning & Visualisering Storytelling Streetart Upcycling LEGO design (Herofactory) Modul 2 Innovationsredskaber til ideudvikling Kommunikation, Præsentation, PR., Formidling 3D Modelbyg Oplevelsesdesign Pop up-design Vi designer i læder Art direction til reklame Deltagelse i Danish entrepreneurship award Vi laver avis Modul 3 Innovationsredskaber til ideudvikling Kommunikation, Præsentation, PR., Formidling Projekt hvor der samarbejdes med virksomheder, innnovationsfolk & designere Praktik på diverse uddannelsesinstitutioner Modul 4 Større afsluttende projekt Portfoliodesign Event-design Rejseaktiviteter 18

19 Målet er at eleven oplever glæden ved at udvikle sjove, spændende og gode ideer og se dem komme til live, at eleven lærer at tegne både i hånden og på sin computer, at eleven møder andre ligesindede kreative unge. Målet er desuden at eleverne arbejder kreativt og procesorienteret med opgaverne, så de faglige, sociale og fysiske kompetencer styrkes, samtidig med at elevernes studieteknik forbedres. Eleverne skal udarbejde et større afsluttende projekt i Modul 4, hvor arbejdsplan, delmål og mål for projektet, også vil indgår i evaluering af elevens faglige standpunkt. Eleverne kan søge vejledning hos underviseren, som hjælper med opbygning af struktur samt indsamling af fagligt materiale. International samarbejde og skoleudveksling på Design & Innovation Design & Innovation: For at styrke og udvikle elevernes Internationale og Globale forståelse samt de sproglige kompetencer, søger skolen fortsat at arbejde med skoleudveksling. I skoleåret 2014/15 afvikles der en studietur til Strasbourg via Euroscola. Målet er at eleverne oplever EU parlamentet så de får en forståelse af det politiske system og dets opbygning. Der lagt et program for dagen hvor eleverne skal melde sig til en af de 6 forskellige workshops: Miljø og vedvarende energi, Informationsfrihed og borgerkultur, Bekæmpelse af madspild, Europas fremtid, Migration og integration samt Beskæftigelse blandt unge. Besøget i Strasbourg forberedes og efterbehandles i faget innovation og verdensborger. Linjefag et med linjefagsundervisningen er, at give eleverne et indblik i fagområdernes indhold og muligheder samt afprøve og øge deres kreative potentiale. Ved at undervise 7 lektioner om ugen i linjefag, får eleverne mulighed for at fordybe sig i det valgte fagområde. Målet er endvidere, at give eleverne et realistisk grundlag for at træffe det rigtige valg af uddannelse. Linjeundervisningen er skemalagt en dag om ugen med 7 lektioner á 45 minutter. Der er 4 linjefag at vælge imellem. Eleverne vælger mellem Illustration & Grafisk design, Spiludvikling & Animation, Mode- & Beklædningsdesign samt Produkt & Møbeldesign. I linjefagene får de et bredt kendskab til forskellige områder af design. De får en introduktion til de værktøjer og den verden en designer arbejder i. Projekterne vil være af forskellig brede og varighed. Undervejs får de oparbejdet faglige kompetencer og efterhånden bliver de bedre til at lave mere gennembearbejdede projekter. Der vil være linjeuger hvor eleverne får større mulighed for at fordybe sig i deres fag. Det hele resulterer i et stort eksamensprojekt, hvor de gør brug af alt hvad de har lært i løbet af året. Eleverne vælger deres modul/linjefag ved indmeldelse på skolen. Illustration & Grafisk Design et med undervisningen i grafisk design er at udstyre eleverne med en række redskaber og færdigheder, som gør dem i stand til at fuldføre processen fra kreativ ide til færdigt produkt. Eleverne skal lære at arbejde med professionelle billedbehandlingsprogrammer, layoutprogrammer så de får et godt afsæt til selv at arbejde videre med design og tilegne sig nye færdigheder. At eleverne udvikler blik for samspillet mellem typografi, form, komposition og farve samt bliver i stand til at vurdere egne og andres produkter. 19

20 Indhold På linjen for grafisk design arbejder vi med: Hele designprocessen fra ide til færdigt produkt Programlære (Adobepakken: InDesign, Illustrator, Flash og Photoshop samt Sketchup) Kommunikation Kreativitet og ideudvikling Typografi Layout og komposition Emballage Logodesign Koncept/kampagne Webdesign Design af tryksager (Posters, flyers, visitkort etc.) Deltagelse i designkonkurrencer Eksamen og udstilling Eleverne vil på linjen for grafisk design lære om grundprincipperne indenfor komposition, typografi, kommunikation og grafisk design generelt, hvor detaljerne er afgørende for kvaliteten af det færdige resultat. Undervisningen omfatter klasseundervisning i begrænset omfang samt selvstændigt arbejde med individuel vejledning. Der er mulighed for at arbejde i mindre grupper og vores elever vil også indgå i et tværfagligt samarbejde med skolens øvrige linjer. Eleverne vil blive stillet bundne opgaver, som skal løses og som vil blive evalueret. I begyndelsen af året vil der være tale om mindre øvelser, som især tjener det formål at introducere eleverne til forskellige værktøjer som de får brug for senere i forløbet. I anden halvdel af skoleåret udvikler det sig til at blive til større og mere omfattende projekter. Et sådant projekt kunne være et identitetsprogram for en fiktiv eller reel virksomhed. Dette omfatter logodesign, annoncer, plakat, emballager, katalog, website etc. Eller det kunne være en reklamekampagne, hvor budskab og udformning afhænger af målgruppen, men hvor det oplagt kunne resultere i reklamefilm, annoncer, plakater m.m. Eksamen Eleverne arbejder individuelt med en selvvalgt opgave. Opgaven godkendes af lærerne og i fællesskab aftales, hvilke elementer opgaven som minimum skal indeholde og hvilke elementer, som opgaven kan indeholde. Det endelige projekt afleveres i form af prints og evt. 3-dimensionelle objekter og skal præsenteres af eleven, som skal gøre rede for sine valg og evt. fravalg. Produkt + Møbel design På linjen for Produkt design får eleverne mulighed for at arbejde og designe inden for et meget bredt område. Det kan f.eks. være stole, tasker, sko, redskaber, arkitektur, boligtekstiler, gadgets og meget mere. Vi arbejder meget i projekter. Vi snakker konstruktion, inspiration, gode ideer, skitserings teknikker, computerværktøjer og laver modeller. 20

Indholdsplan. Højer Design Efterskole 2015/16

Indholdsplan. Højer Design Efterskole 2015/16 Indholdsplan Højer Design Efterskole 2015/16 1 Værdigrundlag for Højer Design Efterskole Målet er, at eleverne gennem en dagligdag med fællesskab, et positivt livssyn, udfordringer, oplevelser, kreativitet

Læs mere

Kreativitet og design.

Kreativitet og design. Kreativitet og design. Dette valghold er for dig, der kan lide at bruge din fantasi og arbejde praktisk og kreativt. Du behøver ikke have særlige forudsætninger, men skal have interesse i at bruge hænderne

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud.

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. 14. jan. 2015 U-centeret Fagbrochure for skoleåret 2015/2016 Retninger - Opbygning Fagpakker Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. side 1 2 veje igennem 10. klasse Faglighed - afklaring - oplevelser U-centeret

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Velkommen til Linie 10 Et år på Linie 10 er et frivilligt skoleår. Det er dit valg! Når du vælger Linie 10, er det fordi du ønsker at indgå i et forpligtende fællesskab,

Læs mere

1 10. klasse på Haderslev Realskole

1 10. klasse på Haderslev Realskole 10. klasse på Haderslev Realskole Ønsker du et 10. klasses skoleår for at styrke det faglige, blive modnet samt få lidt anderledes oplevelser via et sporfag så er Haderslev Realskole noget for dig. Vi

Læs mere

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger Englandsturen Med udgangspunkt i formålet for faget engelsk ønsker vi med gennemførelsen af en sprogrejse til England for 10. årgang at styrke deres evne til at samtale på engelsk. Det er ligeledes en

Læs mere

Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde.

Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde. Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde. Efter 9. klasse har du mulighed for at slutte folkeskolen af med et skoleår, der rykker. På TCR er det 10. skoleår et fremtidsrettet år med valgmuligheder,

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Formål og indhold for faget sløjd Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til

Læs mere

10. Klasse Centret Årgang 2014/15

10. Klasse Centret Årgang 2014/15 10. Klasse Centret Årgang 2014/15 Dette lille hæfte har til formål at fortælle dig lidt om, hvilke linjer vi udbyder i skoleåret 2014/15. Otte forskellige linjer er meldt ud, og med disse har vi forsøgt

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009 10.klasse Dragør kommune 2008/2009 Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse Velkommen Værdigrundlaget for vores 10. klasse Forskellighed se muligheder frem for begrænsninger Anerkendelse af kompetencer og ressourcer i mangfoldigheden

Læs mere

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold 2014 Morgensang/Morgensamling Hver morgen hele året mødes elever og morgentilsynslærerne til en morgensamling. Her synges 2 sange samt bedes fadervor. Dette

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE.

EMMERSKE EFTERSKOLE. EMMERSKE EFTERSKOLE. Emmerske Efterskole er en skole for normaltbegavede unge, der har svært ved at læse og stave. Skolen ligger 3 km øst for Tønder. Der er gode tog og busforbindelser. ee@emmerskeefterskole.dk

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

Billedkunst. Status. Evaluering. Fagets formål

Billedkunst. Status. Evaluering. Fagets formål Billedkunst Status Eleverne i 5.klasse skal have billedkunst i 60 min. Ugentligt. Det er første år, de skal have mig til faget. Via spørgeskema har jeg forsøgt at evaluere sidste skoleår samt danne mig

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 KROP & SUNDHED INTERKULTUREL SCIENCE MEDIE & KOMMUNIKATION

GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 KROP & SUNDHED INTERKULTUREL SCIENCE MEDIE & KOMMUNIKATION GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 SCIENCE KROP & SUNDHED INTERKULTUREL MEDIE & KOMMUNIKATION VEL KOM MEN LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen

Læs mere

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 JEG HAR VALGT 10.KL. FOR AT FÅ BEDRE KARAKTERER OG BLIVE MERE MODEN, OG DET HAR SKOLEN NU HJULPET MIG MED Berican HVIS DU VÆLGER OS, FORVENTER

Læs mere

En ny udskoling. udskoling 2014/15

En ny udskoling. udskoling 2014/15 En ny udskoling TemaLINJER udskoling 2014/15 En ny udskoling Efter sommerferien skal vi, på Jyllinge Skole, i gang med en ny måde at gå i udskolingen på. I det kommende skoleår tilbyder vi fire udskolingslinjer

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Kreativitet og herunder sløjd anses på Fredericia Friskole for et væsentligt kreativt fag. Der undervises i sløjd fra 4. - 9. klassetrin i et omfang

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016 10. KLASSE Tårnby Kommune 2015-2016 forord Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske. Hvis du overvejer 10. klasse, bør du læse brochuren grundigt

Læs mere

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk LAYOUT: Charlotte van Hauen www.charlottevanhauen.dk LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen organiserer vi undervisningen i udskolingen i linjer.

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Selvevaluering 2009. En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009.

Selvevaluering 2009. En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009. Selvevaluering 2009 Forord En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009. Følgende formulering fra vores værdigrundlag har dannet udgangspunkt.

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Eleverne har flere muligheder

Eleverne har flere muligheder 10. klasse på Sct. Mariæ Skole 10. klasse på Sct. Mariæ Skole er et tilbud til de elever, der ønsker et større fagligt og personligt overskud, inden de påbegynder deres videre ungdomsuddannelse. 10. klasse

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE.

EMMERSKE EFTERSKOLE. EMMERSKE EFTERSKOLE. Emmerske Efterskole er en skole for unge, der har svært ved at læse og stave. Skolen ligger 3 km øst for Tønder. Der er gode tog og busforbindelser. E MAIL: ee@emmerskeefterskole.dk

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN KLASSE 17/18 10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN TILBUDSFAG: Tysk, Fysik/kemi VALGFAG: Go form, Boldspil, Håndværk&Krea, Kulturfag, Naturfag, Gymklar, Psykologi, Klar dig selv, Iværksætter. Oprettelse af valgfag

Læs mere

Kære forældre i gruppe 4

Kære forældre i gruppe 4 Fjelsø d. 15. december 2011 Kære forældre i gruppe 4 Hermed en lille decemberhilsen med en opsamling på årsplanen samt et referat af vores møde d. 22. november, der omhandlede visioner og tanker vedrørende

Læs mere

Kirstinebjergskolen Havepladsvej

Kirstinebjergskolen Havepladsvej Linjer Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2016 2017 Velkommen til fremtidens skole Kirstinebjergskolen går i skoleåret 2016-2017 ind i sit 4. år som den største skole i Fredericia med ca. 1750 elever. Skolen

Læs mere

Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175. Linjer Fremtidens Skole årgang

Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175. Linjer Fremtidens Skole årgang Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175 7000 Fredericia Tlf. 7210 6250 Linjer Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2016 2017 Afdelingen på Havepladsvej er Kirstinebjergskolens flagskib, hvor elever fra basisafdelingerne

Læs mere

Gåsetårnskolen. Oprettes linjen i skoleåret 2015/16? Hvor mange elever er tilmeldt linjen? Evt. øvrige bemærkninger fra skolen! elever!

Gåsetårnskolen. Oprettes linjen i skoleåret 2015/16? Hvor mange elever er tilmeldt linjen? Evt. øvrige bemærkninger fra skolen! elever! Gåsetårnskolen Krop og bevægelse Vil du vide mere om kroppen og dens funktioner? På linjen arbejder eleverne med at øge deres viden om kroppen og dens funktioner, med fokus på at vi bruger denne viden

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

Informationshæfte Skoleår 2014/15

Informationshæfte Skoleår 2014/15 Informationshæfte Skoleår 2014/15 Gældende fra 1. august 2014 Velkommen til Højer Design Efterskole Højer Design Efterskole Søndergade 21 6280 Højer Telefon: 73628900 mail@hoejerdesignefterskole.dk www.hoejerdesignefterskole.dk

Læs mere

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE Nordskolen Nordskolen og Sydskolen LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE INDHOLD VALG AF LINJEFAG 3 RAMMER OG ORGANISERING 4 SPORT OG SUNDHED 5 INTERNATIONAL 6 SCIENCE OG INNOVATION 7 KOMMUNIKATION OG LITTERATUR

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere

GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE. Linjer 2013/14

GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE. Linjer 2013/14 GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE Linjer 2013/14 foto VEL KOM MEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. Fra skoleåret 13/14 organiserer

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Undervisningsvurdering 2012 Vejstrup Efterskole.

Undervisningsvurdering 2012 Vejstrup Efterskole. Undervisningsvurdering 2012 Vejstrup Efterskole. Indledning: Da vi i skoleåret 2011/12 har fokuseret ekstra meget på vores boglige profil, har vi valgt at oprette fem boglige linjer. Disse linjer er produktet

Læs mere

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ 27 LINJERNE 7-9 Folkeskolerne i Odsherred Kommune skoleåret 2016/2017 Denne folder er en oversigt over

Læs mere

Grundforløb til en erhvervsuddannelse. Undervisning på 10. klasses niveau. - kombinationen gør det smartere!

Grundforløb til en erhvervsuddannelse. Undervisning på 10. klasses niveau. - kombinationen gør det smartere! Grundforløb til en erhvervsuddannelse på 10. klasses niveau - kombinationen gør det smartere! Sådan kan et ugeskema se ud: på 10. klasses niveau De obligatoriske fag kombineres med valgfagene: Hvorfor

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Indledning: Denne uddannelsesplan er lavet i henhold til 13.2 jf. BEK nr. 231 af 8/3-2013. Uddannelsesplanen er et

Læs mere

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Hjallerup skole En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Skolereform år 2 I august 2015 tager vi hul på år 2 med skolereformens ændringer og tiltag. Vi

Læs mere

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Grundfaget dansk Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder,

Læs mere

Parat til. Parat til design // Formål & indhold 1

Parat til. Parat til design // Formål & indhold 1 Parat til DESIGN FORMÅL & INDHOLD Parat til design // & indhold 1 INDHOLD Målgruppe Elever med erhvervs- og husholdningsfaglig interesse for design og sund livsstil 3 Parat til Design vil gøre eleven mere

Læs mere

Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter

Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter Målsætning og værdigrundlag for talentidrætsklasser på Skolen på Sønderager (TIK-klasser) Skolen på Sønderager tilbyder i samarbejde med Herning Elite og idrætsforeninger

Læs mere

TØNDER 10. Helt nye 10. klasses-retninger Helt ny undervisningsstruktur Vi gør dig klar til uddannelse 2017/18

TØNDER 10. Helt nye 10. klasses-retninger Helt ny undervisningsstruktur Vi gør dig klar til uddannelse 2017/18 TØNDER 10 Helt nye 10. klasses-retninger Helt ny undervisningsstruktur Vi gør dig klar til uddannelse 2017/18 På Campus Tønder skabes et spændende uddannelsesmiljø for unge. Her er et levende og inspirerende

Læs mere

LINJEFAG. International orientering. Kunst & litteratur. Science & innovation. Drama & musik. Kommunikation & medier

LINJEFAG. International orientering. Kunst & litteratur. Science & innovation. Drama & musik. Kommunikation & medier UDSKOLING LINJEFAG 2 lektioner selvvalgt undervisning hver uge International orientering Kunst & litteratur Science & innovation Hvad vælger du? Svar på tilmeldingen i indbakken på ElevIntra Drama & musik

Læs mere

Informationshæfte Skoleår 2015/16

Informationshæfte Skoleår 2015/16 Informationshæfte Skoleår 2015/16 Gældende fra 1. august 2015 Velkommen til Højer Design Efterskole Højer Design Efterskole Søndergade 21 6280 Højer Telefon: 73628900 mail@hoejerdesignefterskole.dk www.hoejerdesignefterskole.dk

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden:

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: Aftale om 10. klasse Undervisningsministeriet 2. november 2006 Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: 10. klasse målrettes elever,

Læs mere

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Assens 10. klassecenter rummer i indeværende skoleår 168 elever fordelt på 6 stamklasser. Stamklasserne danner fundamentet i vores opbygning. Klasserne

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1 Evalueringsplan for Landsbyskolen 1/6 Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels

Læs mere

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF HFDESIGN - din uddannelse HF KREATIV ER FOR DIG DER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF KREATIV ER: dit springbræt til

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg:

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: Step Up Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: STATSSKOLE SØNDERBORG StepUp StepUp Udkast til studieordning og årshjul Dette er et udkast til en studieordning samt et årshjul

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

EUD 10. Norddjurs. September 2014

EUD 10. Norddjurs. September 2014 September 2014 EUD 10 Norddjurs Billeder og illustrationer: Colourbox.dk Et samarbejde mellem 10. Klasse-Center Djursland, Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen Formål,

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune 2008-2009

10. KLASSE Tårnby Kommune 2008-2009 10. KLASSE Tårnby Kommune 2008-2009 FORORD 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der nu skal ske. Mulighederne er mange. Én af

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Københavns Mode- og Designskole

Københavns Mode- og Designskole Københavns Mode- og Designskole En fremtid som designer Brainstorm Copenhagen Academy of Fashion Design Skolen Københavns Mode- og Designskole er en privat skole grundlagt i 1983 af den daglige leder Marianne

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ 27 LINJERNE 7-9 Folkeskolerne i Odsherred Kommune skoleåret 2016/2017 Denne folder er en oversigt over

Læs mere

Motivation. Læring. Lind Skole. Linjeklasser Lind Skole 2012-13. nye veje for skolens ældste elever. Science Innovativ International

Motivation. Læring. Lind Skole. Linjeklasser Lind Skole 2012-13. nye veje for skolens ældste elever. Science Innovativ International Motivation Engagement Læring Linjeklasser Lind Skole 2012-13 nye veje for skolens ældste elever Science Innovativ International Lind Skole Skolevænget 17 7400 Herning Tlf. 9626 6610 lind-skole@herning.dk

Læs mere

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering Selvevaluering 2013 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2013... 4 Formål... 5 Undersøgelsen... 5 Fredagsmøderne... 6 Elevernes generelle trivsel på VGIE...

Læs mere

Alt hvad der er værd at vide om UCS10!

Alt hvad der er værd at vide om UCS10! Alt hvad der er værd at vide om UCS10! Brobygning Den obligatoriske brobygning i uge 48 retter sig mod to forskellige ungdomsuddannelser, hvoraf den ene skal være en erhvervsuddannelse herunder HTX og

Læs mere

Magleby Efterskole. Nyhedsbrev! Kære forældre Februar 2012

Magleby Efterskole. Nyhedsbrev! Kære forældre Februar 2012 Magleby Efterskole Nyhedsbrev! Kære forældre Februar 2012 Bemærk at der nederst i dette nyhedsbrev er evaluering, som vi beder Jer forældre om at deltage i. Omberegning af elevstøtten Til glæde for de

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne.

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne. Baggesenskolen skoleåret 2014/2015 Kære forældre og elever på Baggesenskolen Sommeren er så småt begyndt at indfinde sig, og afgangselevernes sidste skoledag nærmer sig. Dette betyder at et skoleår går

Læs mere

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit.

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfagslinj en Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfag International Sundhed, Natur og Bevægelse Medier og Kommunikation Velkommen til en ny udskoling en ny måde at gå i skole på. Fra skoleåret

Læs mere

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller 1 0. klasse 2015/2016... fordi forskellen tæller P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r : Fag og timetal I 10. klasse skal du have timer svarende til mindst 28 lektioner pr. uge. De obligatoriske fag

Læs mere

Elverhøjs uddannelsesplan:

Elverhøjs uddannelsesplan: Grønnedalsvej 8 8660 Skanderborg Tlf. 87942421 E-mail: elverhoj@skanderborg.dk www.skanderborg.dk/elverhoej.dk Elverhøjs uddannelsesplan: Elverhøj er en kommunal daginstitution oprettet i 1996. I 2007

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013 Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse Velkommen til en skole, hvor du bliver rustet til din kommende uddannelse.

Læs mere

Få en lærerig oplevelse for livet

Få en lærerig oplevelse for livet Få en lærerig oplevelse for livet UNDERVISNINgen Eleverne siger om linjefagene... Er godt pga. de mange valgmuligheder. Er godt, fordi man selv har valgt det. Er meget seriøse og man lærer meget. Fedt

Læs mere

Materielt Design 2. 6. klasse

Materielt Design 2. 6. klasse Materielt Design 2. 6. klasse Faget Materielt Design på Interskolen er en samtænkning af følgende af folkeskolens fag: håndarbejde, sløjd og billedkunst. Undervisningen vil derfor i praksis inddrage alle

Læs mere