Årsrapport 2001 ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2001 ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S"

Transkript

1 Årsrapport 2001 ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

2 Indhold Forretningsgrundlaget... 3 Rockwool koncernen... 4 Femårsoversigt... 6 Rockwool koncernens mål... 9 Executive Committee Bestyrelse Direktion Bestyrelsens og koncernledelsens beretning for året Aktionærinformation Videnressourcer EU s indre marked for isoleringsprodukter Bæredygtig udvikling - nye muligheder for Rockwool koncernen Isolering Systems Division Ændring i regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Koncernens styring af finansielle risici Resultatopgørelse Balance - Aktiver Balance - Passiver Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Segmentregnskab Noter Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Adresser... 54

3 Forretningsgrundlaget Rockwool koncernens forretningsgrundlag er at udvikle, producere og sælge produkter, systemer og serviceydelser til formål, hvor stenuld er velegnet. Herudover at engagere sig i anden aktivitet, hvor koncernen har den fornødne ekspertise. Koncernens aktiviteter skal have en positiv indflydelse på miljøet samt på menneskers sikkerhed. Væksten skabes såvel organisk som ved akkvisitioner. Koncernen stræber efter at styrke sin position som markedsleder inden for stenuldsområdet med henblik på at skabe værditilvækst for aktionærer og kunder, gode arbejdsvilkår for medarbejderne samt på at give et bidrag til samfundsudviklingen i de lande, hvor koncernen er aktiv. Forsidefoto: Düsseldorf lufthavn. Efter branden i 1996 er lufthavnen blevet brandsikret med Rockwool isolering. I 2001 godkendte CEN det nye EU system for brandklassificering, der vil synliggøre byggematerialers brandrisiko. Læs mere s

4 Rockwool koncernen Global markedsleder Rockwool koncernen er verdens største udbyder af løsninger baseret på stenuld. Med sine unikke egenskaber er stenuld velegnet til mange formål: Energibesparelse Stenuld isolerer effektivt mod kulde og varme Brandsikring Stenuld smelter først ved 1.000ºC og er derfor et effektivt brandskjold Dæmper lyd, støj og vibration Stenuld anvendes derfor i akustiklofter, støjvægge og under togskinner Dyrkningssubstrater til gartnerier Stenuld er velegnet som vækstmedie for grøntsager og blomster Facadeplader Komprimeret stenuld anvendt i dekorative facadeplader findes i mange forskellige farver og udformninger Armeringsfibre Stenuld indlejret i bremsebelægninger, pakninger og plastik giver produkterne en høj styrke International koncern med danske rødder Stenuldens mange forskellige muligheder anvendes globalt. Koncernen har salgsselskaber og samarbejdspartnere over hele verden samt egen produktion i 14 lande på tre kontinenter. Rockwool koncernen havde i ansatte og omsatte for DKK 7,9 mia. Største forretningsområde er bygningsisolering og teknisk isolering af industriprocesser. Dette område udgør 82% af koncernens omsætning. Hovedsædet ligger i Hedehusene, vest for København. Her ligger også forsknings- og udviklingsafdelingen, som forrige år tog det store, nye, præmierede forskningscenter Byggeri 2000 i brug. Netop dette nye forskningscenter er koncernens eget eksempel på effektiv brug af stenuldsprodukter i bestræbelsen på at bygge så energirigtigt og fremtidsrettet som muligt. Hvad er stenuld? Stenuld er et naturligt materiale, som dannes ved vulkansk aktivitet. Produktionsprocessen for Rockwool stenuld svarer da også til at tæmme vulkanen. Diabassten og briketter med stenuldsrester og andre genbrugsmaterialer smeltes ved 1.500ºC. Ved en centrifugal proces slynges den flydende stenmasse ud i luften og størkner som fine fibre, der tilsættes små mængder af bindemiddel og imprægneringsolie. Herefter bliver produktet hærdet og formgivet, og et stærkt og alsidigt materiale er klar til brug. 4

5 Koncernens fabrikker Trondheim Grand Forks Milton Larvik Moss Doense Vamdrup Hedehusene Moskva Wern Tarw Flechtingen Cigacice Malkinia Roermond Gladbeck Melaka (Malaysia) Neuburg St. Eloy-les-Mines Bohumín Gógánfa Caparroso Iglesias 5

6 Femårsoversigt Resultatposter i DKK mio: Nettoomsætning 6.258, , , , ,4 EBDIT 964, , , , ,0 Resultat af primær drift 434,0 493,0 465,4 233,8 395,9 Finansielle poster 40,0 5,6-2,2-30,9-65,7 Resultat før skat 473,9 498,6 463,1 202,9 330,2 Resultat efter skat 322,0 381,3 281,6 120,4 191,3 Årets resultat (efter minoritetsinteresser) 322,0 382,1 291,4 143,4 204,0 Cash flow (fra driftsaktiviteter) 862,1 879,2 684,6 621,2 925,6 Balanceposter i DKK mio.: Anlægsaktiver 2.712, , , , ,1 Omsætningsaktiver 2.912, , , , ,6 Aktiver i alt 5.624, , , , ,7 Egenkapital 3.279, , , , ,3 Minoritetsinteresser 0,0 0,7 9,7 22,8 33,9 Hensatte forpligtelser 244,9 249,2 236,7 203,3 239,6 Langfristet gæld 761,1 653,9 769,7 985,0 1394,7 Kortfristet gæld 1.339, , , , ,2 Øvrige poster i DKK mio.: Investeringer og akkvisitioner 655, , , ,3 894,6 Af- og nedskrivninger 530,9 587,1 687,3 778,6 678,1 Forsknings- og udviklingsomkostninger 130,0 135,0 136,0 131,9 146,5 Antal medarbejdere: Antal medarbejdere Nøgletal: Overskudsgrad 6,9% 7,3% 6,5% 3,1% 5,0% Resultat pr. aktie på DKK 10 14,7 17,4 13,3 6,5 9,3 Udbytte pr. aktie på DKK 10 2,2 2,2 3,3 3,3 3,3 Cash earnings pr. aktie på DKK 10 39,2 40,0 31,2 28,3 42,1 Indre værdi pr. aktie på DKK ,2 160,8 173,6 178,3 185,1 Egenkapitalforrentning 9,8% 11,2% 7,9% 3,7% 5,1% Soliditet 58,3% 60,0% 58,5% 54,7% 55,0% Hovedtal i EUR mio: Nettoomsætning 839,0 901,9 970, , ,3 Resultat før skat 74,8 66,8 62,3 27,2 44,4 Resultat efter skat 54,7 51,1 37,9 16,2 25,7 Aktiver i alt 754,1 788,8 875,8 959,2 993,9 Egenkapital 439,6 473,5 512,4 524,9 546,9 Investeringer og akkvisitioner 87,9 139,8 151,7 201,8 120,3 Af- og nedskrivninger 71,2 78,7 92,4 104,5 91,2 Omregningskurs 7,46 7,46 7,44 7,45 7,44 6

7 Definitioner EBDIT Overskudsgrad (%) Resultat pr. aktie på DKK 10 Cash earnings pr. aktie på DKK 10 Resultat før af- og nedskrivninger, finansielle poster og skat Resultat af primær drift Nettoomsætning Årets resultat Gns. antal aktier Pengestrømme fra driftsaktivitet Gns. antal aktier x 100 Udbytte pr. aktie på DKK 10 Indre værdi pr. aktie på DKK 10 Udbytteprocent x aktiens pålydende værdi 100 Egenkapital ultimo Antal aktier ultimo Egenkapitalforrentning (%) Soliditet (%) Årets resultat Gns. egenkapital Egenkapital ultimo Passiver ultimo x 100 x 100 7

8 Introduktion af nye produkter har givet et pænt salgsbidrag på de kriseramte kontinentaleuropæiske markeder 8

9 Rockwool koncernens mål Konkurrenceposition At styrke koncernens position som verdens førende producent af stenuld og fastholde positionen som en af de fire største producenter af mineraluld i verden. I 2001 har WHO besluttet, at mineraluld ikke længere skal være klassificeret som muligvis kræftfremkaldende. 1. juli 2001 blev der gennemført en større organisationsændring, der skal sikre, at den størst mulige synergi opnås inden for både markedsføring, produktion og økonomi. Økonomisk vækst En salgsfremgang på 5-10% om året under forudsætning af uændrede byggekonjunkturer i Vesteuropa. I 2001 opnåedes der kun en omsætningsfremgang på 4% som sammensættes af en salgsfremgang på markederne uden for Vesteuropa på 19% og en salgsfremgang i Vesteuropa på under 1%. Byggekonjunkturerne i Vesteuropa gik tilbage med 3%. Med uændrede byggekonjunkturer ville der være opnået en salgsfremgang på ca. 7%. Indtjening En overskudsgrad på 6% af omsætningen. I 2001 opnåedes kun en overskudsgrad på 5% af omsætningen. Foruden tilbagegangen i byggekonjunkturerne i Vesteuropa er en anden væsentlig årsag til denne lave indtjening den meget kraftige ekspansion som blev gennemført fra 1997 til Mens det tog koncernen 60 år at blive producerende i 9 lande, gik vi de næste tre år i gang med at producere i yderligere 5 lande samt i det vestlige Nordamerika. Alle de nye fabrikker er beliggende i, hvad vi forventer vil blive fremtidige vækstmarkeder. Det var med i koncernens langsigtede plan, at denne ekspansion ville koste mange ressourcer til modernisering og indkøring, før den ville bidrage til koncernen. Hvis vi gjorde den antagelse, at vi i 2001 ikke havde haft de 6 nye selskaber, ville vi kun have haft en omsætningsfremgang på 1%, men overskudsgraden uden de nye selskaber ville være blevet ca. 7%. Investeringer og frit cash flow (ændret i forhold til 2000) Gennem investeringer at sikre øget effektivitet samt miljømæssige fremskridt i fabrikkerne. Investeringerne uden evt. akkvisitioner forventes i de nærmeste år at ligge væsentligt under cash flow, så det frie cash flow bliver positivt. I 2001 blev det frie cash flow på plus DKK 31 mio. mod minus DKK 882 mio. året før. Human resources At sikre medarbejderne faglig og personlig udvikling samt trivsel, herunder træne og udvikle vore medarbejdere til at varetage de mange nye opgaver, som følger af den internationale ekspansion. Ultimo 2001 var der 42 medarbejdere, der var udstationeret til et selskab i et andet land. 27 medarbejdere gennemførte en ny uddannelse i produktionsledelse og opnåede koncernens Plant Management Diploma. Der blev i alt gennemført kursusdage. Soliditet At fastholde selvfinansieringsgraden på minimum 50% af aktiverne. Ultimo 2001 var soliditeten 55%. Udbytte (ændret i forhold til 2000) Det tiltræbes at udlodde et stabilt udbytte. For 2001 fastholdes et udbytte på DKK 3,30 pr. aktie. 9

10 Executive Committee Fra venstre Rob van Banning, LAP Division Preben Overgaard, EWE Division Eelco van Heel, Deputy Group President Knud Jørning, Finance Bent Mogensen, NEE Division Stig Damgaard Pedersen, Marketing Theo Kooij, Systems Division Ole Dalby, Human Resources and Communication Kurt Berners, CSE Division Carsten B. Winther, Technology Claude Brasero, LAT Division Jakob Sørensen, Corporate Affairs 10

11 Det er koncernens ambition at udvikle og markedsføre mere komplette byggeløsninger, der kan være med til at nedbringe bygningers energiforbrug Koncernorganisation Tom Kähler Group President Technology Marketing Corporate Affairs Human Resources Finance Carsten B. Winther Stig Damgaard Pedersen Jakob Sørensen and Communication Knud Jørning Ole Dalby Executive Committee Deputy Group President Eelco van Heel Chairman Exe. Committee NEE Division Bent Mogensen CSE Division Kurt Berners LAP Division Rob van Banning LAT Division Claude Brasero EWE Division Preben Overgaard Systems Division Theo Kooij NEE Division omfatter isolerings- EWE Division består af LAP Division består af Systems Division repræsenterer selskaberne i Danmark, Sverige, isoleringsselskaberne i isoleringsselskaberne i Holland, de af Rockwool koncernens Norge, Rusland og Litauen. Storbritannien, Polen, Tjekkiet, Belgien, Nordamerika og Østasien. forretningsområder, som ikke Irland, Slovakiet, Ukraine og har med isolering at gøre. CSE Division består af Hviderusland. LAT Division dækker isoleringsselskaberne i Tyskland, isoleringsselskaberne i Frankrig, Østrig, Ungarn, Slovenien, Kroatien Italien og Spanien. og Rumænien. 11

12 Bestyrelse Fra venstre Flemming Lindeløv, Næstformand Koncernchef i Royal Scandinavia A/S. Medlem af bestyrelsen for H. Lundbeck A/S og Dansk Olie og Naturgas A/S (DONG). Arne Kraglund Valgt af medarbejderne. Formand for bestyrelsen for Silkotex A/S. Lars Elmekilde Hansen Valgt af medarbejderne. Tom Kähler Koncernchef. Medlem af bestyrelsen for Danfoss A/S. Formand for bestyrelsen i A/S Saltbækvig. Arne V. Jensen, Formand Formand for bestyrelsen for H. Lundbeck A/S. Medlem af bestyrelserne for Chr. Hansen Holding A/S, og LFI A/S. Gustav Kähler Medlem af bestyrelsen for A/S Saltbækvig. Birthe Bækman Valgt af medarbejderne. Jürgen Sengera Formand for direktionen, Westdeutsche Landesbank Girozentrale, Düsseldorf. Formand for bestyrelsen for Deutsche Anlagen-Leasing GmbH, Mainz. Medlem af bestyrelsen for AXA Colonia Konzern AG, Köln, Ford-Werke AG, Köln, Interseroh AG, Köln, Deutsche Post AG, Bonn og DHL Worldwide Express B.V., Diegern, Belgien. Jan W. Hillege Koncernchef i Grontmij nv. Medlem af bestyrelsen for Burgers Ergon. 12

13 Direktion Corporate Governance Tom Kähler Koncernchef. Medlem af bestyrelsen for Danfoss A/S. Formand for bestyrelsen i A/S Saltbækvig. Eelco van Heel Vicekoncernchef, Chief Operating Officer. Medlem af bestyrelsen for A/S N.P. Utzon. I Danmark er der for nylig udgivet en rapport om Corporate Governance i Danmark*), indeholdende en række anbefalinger om de mål, selskaber styrer efter, og de overordnede principper og strukturer, der regulerer samspillet mellem ledelsesorganerne i selskaber, ejerne samt andre, der direkte berøres af selskabers dispositioner og virksomhed. Lignende anbefalinger er udfærdiget i Storbritannien, Tyskland, Holland, Belgien, USA, Canada og af OECD. Anbefalingerne falder godt i tråd med det arbejde, som Rockwool International A/S gør for at sikre professionalismen i samspillet mellem ledelsesorganerne i selskabet, ejerne og andre interessenter. Allerede for nogle år siden afholdt bestyrelsen således et to-dages seminar med Professor Neubauer fra IMD i Lausanne om Corporate Governance og foretog derefter flere justeringer. Endvidere skal henvises til den markante internationalisering af bestyrelse og ledelse, der er foregået igennem de seneste år. Koncernen arbejder videre med indholdet i de fleste anbefalinger, men der er dog visse anbefalinger, som firmaet ikke finder formålstjenlige at implementere. I den meget kraftige ekspansion, som virksomheden foretager i disse år, med dens negative påvirkning af indtjening og aktiekurs, vil en fjendtlig overtagelse efter vor vurdering være en ulempe for virksomhedens evne til at skabe aktionærværdi på mellem og lang sigt, hvorfor en fjernelse af forskellen mellem A- og B-aktier, som anbefalet af Nørby-udvalget, ikke anses for velbegrundet i dag men kan blive det senere. Ligeledes finder vi i dag, at samspillet mellem ledelse, bestyrelse og ejerkreds bedst tilgodeses ved, at stifterfamilien er repræsenteret ved een person, der sidder både i bestyrelse og direktion, og af en anden, der alene sidder i bestyrelsen. Også her kan det senere blive hensigtsmæssigt at foretage ændringer. De vedtægtsbestemte valgperioder for bestyrelsesmedlemmer anses endvidere som tilstrækkelige til at sikre den bedst mulige værdiforøgelse af virksomheden og aktierne heri. Et maksimum på f.eks. ni år, som anbefalet i Nørby-udvalgets rapport, findes derfor heller ikke velbegrundet. Det er Rockwool koncernens mål at sikre succes for virksomheden og dens aktionærer gennem det mest professionelle samspil mellem aktionærer, bestyrelse, ledelse og andre berørte interessenter. Rockwool koncernen opfordrer som følge heraf til fortsat samarbejde mellem Dansk Industri og Københavns Fondsbørs om en afvejet udfærdigelse af anbefalinger, som tager højde for den mangfoldighed af virksomhedsstrukturer, der findes i Danmark. *) Nørby-udvalgets rapport om Corporate Governance i Danmark 13

14 Koncernens aktiviteter skal have en positiv indflydelse på miljøet samt på menneskers sikkerhed Brandsikring af stålkonstruktioner er en af kerneaktiviteterne i den nyoprettede organisation Rockwool Technical Insulation, der dækker aktiviterne i Benelux, Tyskland, Frankrig og en række oversøiske markeder. Her er vi dog i København, hvor medicinalfirmaet Ferrings hovedkvarter er blevet brandsikret med Rockwool Conlit. 14

15 Bestyrelsens og koncernledelsens beretning for året 2001 Rockwool koncernen havde i 2001 en omsætningsfremgang på 4% til DKK 7,9 mia. I kvartalsmeddelelsen for 3. kvartal forventedes en salgsfremgang på 4,5%. Årets resultat blev DKK 204 mio. Dette svarer til den forventning der blev angivet i halvårsregnskabet for 2001, men er DKK 104 mio. bedre end forventet i kvartalsmeddelelsen for 3. kvartal og DKK 29 mio. bedre end forventet i regnskabsmeddelelsen af 28. januar Koncernens cash flow fra driftsaktiviteten blev DKK 926 mio. Dette høje beløb er påvirket af likviditetsforskydninger i forbindelse med investeringer. Hvis der justeres herfor, blev cash flow fra driftsaktiviteten DKK 871 mio. mens den i 2000 ville have været DKK 750 mio. Investeringsaktiviteten blev som planlagt væsentligt reduceret i forhold til det foregående år og blev på DKK 895 mio. Dette betyder at koncernen for 2001 opnåede et positivt frit cash flow på DKK 31 mio. hvilket er en forbedring i forhold til 2000 på DKK 913 mio. og DKK 250 mio. bedre end forventet i halvårsmeddelelsen for Isoleringsmarkedet i Vesteuropa fortsatte i 2001 den tilbagegang der begyndte i 2. halvår af Markedets tilbagegang anslås til 3% i faste priser og salgspriserne steg med 1% i forhold til det foregående år. Selv om 80% af koncernens produkter afsættes på det vesteuropæiske byggemarked, lykkedes det at opnå en salgsfremgang på 4%. De nytilkomne produktionsselskaber fra de sidste fire år bidrog med 3% til salgsfremgangen, mens Systems Division bidrog med 2%. De eksisterende isoleringsselskaber har haft en salgstilbagegang på 1%. Vigtige begivenheder i 2001: Den 1. juli gennemførtes en organisationsændring i koncernledelsen der dels medførte en foryngelse af denne, dels gjorde den bedre rustet til at gennemføre de internationale tilpasninger der skal til for at sikre koncernens position inden for produktion og anvendelse af stenuld. Eelco van Heel, der hidtil havde været divisionsdirektør for Systems Division, blev udnævnt til vicekoncernchef. På baggrund af resultatet af mange års undersøgelser og forskning besluttede WHO i oktober at mineraluld ikke længere skal være klassificeret som muligvis kræftfremkaldende, men være fritaget for mistanke om kræftrisiko. I december færdiggjorde EU EURO classes for brandklassificering af byggeprodukter. Denne klassificering giver dokumentation for stenuldsprodukternes gode, brandhæmmende egenskaber. På grund af den betydelige tilbagegang i markedet i Tyskland blev det i december besluttet at lukke den mindste af vore fire fabrikker i Tyskland. Lukningen har medført engangsomkostninger på DKK 80 mio. Med virkning fra 1. januar 2002 vil en nyetableret organisation, Rockwool Technical Insulation, varetage markedsføringen af teknisk isolering på markederne i Tyskland, Frankrig og Benelux samt for mange oversøiske markeder. Koncernens ekspansionsprogram Der blev som forventet ikke foretaget nye akkvisitioner i 2001, idet der i de foregående år er blevet gennemført en omfattende ekspansion med etablering af produktion i fem nye lande samt yderligere en fabrik i Canada. De tilkøbte fabrikker har alle haft en forældet teknologi, og det har derfor været med i akkvisitionsplanerne at de skulle moderniseres til Rockwool gruppens teknologi, og samtidig skulle der opbygges professionelle markedsføringsorganisationer på de nye markeder. Dette er en meget ressourcekrævende proces og kræver store investeringer og påvirker i disse år koncernens resultat væsentligt i negativ retning. Der har for 2001 været en forbedring af EBDIT på DKK 60 mio. af underskuddet i de nye produktionsselskaber. Rationalisering og effektivisering En meget betydelig indsats er i årets løb gjort for at rationalisere og effektivisere. Effektiviseringer af de nye og ældre fabrikker har i 2001 givet en større nedsættelse af produktions- og fragtomkostninger end i noget tidligere år. På andre områder opnås betydelige besparelser ved at sammenlægge organisationer der er placeret i forskellige lande. Overgang til IAS og revurderet levetid for anlægsaktiver Med virkning fra 1. januar 2001 er der gennemført overgang til International Accounting Standards. Samtidig hermed er der foretaget en revurdering af anlægsaktivernes økonomiske levetid. Der er detaljeret redegjort for disse ændringer i halvårsregnskabet for 2001 samt på side 36 i nærværende årsregnskab for Isoleringsforretningen Isoleringsforretningen opnåede en salgsfremgang på 4% til DKK 6.494,0 mio. på trods af at det Vesteuropæiske byggeri gik 3% tilbage. Salgspriserne steg med 1% i forhold til det foregående år, så den positive salgsfremgang der kunne konstateres på trods af at over 80% af isoleringsprodukterne afsættes på det vesteuropæiske marked, skyldes primært salgsfremgang i de fremtidige isoleringsvækstmarkeder i Øst- og Sydeuropa, Nordamerika og Malaysia. 3% af salgsfremgangen kan tilskrives de etableringer som koncernen har foretaget her. Særligt kan fremhæves omsætningsvæksten i Rusland og i Nordamerika. Introduktion af nye produkter har givet et pænt salgsbidrag på de kriseramte kontinentaleuropæiske markeder. 15

16 Rockwool Lapinus B.V. fik prisen som årets byggematerialeleverandør af den hollandske byggegrossistsammenslutning. EBDIT blev DKK 886 mio. hvilket var en stigning på DKK 76 mio. i forhold til til Systems Division Systems Division, der omfatter Rockfon, Grodan, Rockpanel, Lapinus Fibres og RockDelta, opnåede en salgsfremgang på 5% til DKK 1.427,4 mio. EBDIT blev DKK 185 mio. mod DKK 160 mio. i Koncernresultat EBDIT blev på DKK mio. hvilket er en forbedring på DKK 62 mio. i forhold til Af de væsentligste faktorer der har haft indflydelse på ændringen i EBDIT, kan nævnes prisstigninger på fragt, råmaterialer, lønninger og services med i alt DKK -169 mio., produktionseffektivitetsforbedringer med DKK +123 mio. Salgsfremgang og salgsprisstigninger har bidraget med DKK +211 mio. Resultatet før skat blev på DKK 330 mio. mod DKK 203 mio. året før. Årets resultat er DKK 204 mio. mod DKK 143 mio. i Investeringer og cash flow Årets to største investeringer var: Færdiggørelse af en investering i ombygning af en af produktionslinierne på fabrikken i Gladbeck til koncernens nyeste teknologi som giver en øget kapacitet til produktion af højkvalitetsproduktet Klemmrock til bygningsisolering. Hele fabrikken i Moss i Norge ombygges til koncernens nyeste teknologi, og vil fra medio 2002 kunne levere koncernens højkvalitetsprodukter til det norske og svenske marked. De samlede investeringer blev på DKK 895 mio., og der blev ikke foretaget akkvisitioner i I 2000 var det samlede investeringsbeløb inkl. akkvisitioner DKK mio. hvoraf akkvisitioner udgjorde DKK 194 mio. For hele året er der investeret DKK 105 mio. mindre end forventet ved årets start. Koncernens frie cash flow blev DKK 31 mio. mod DKK -882 mio. i Balancen Koncernens samlede aktiver blev forøget med DKK 232 mio. til DKK mio. Koncernens soliditet ved udgangen af 2001 var 55,0% mod 54,7% ved udgangen af Koncernens likvide midler udgjorde ved udgangen af 2001 DKK 882 mio. mod DKK 516 mio. året før. Medarbejdere Koncernen beskæftigede ved udgangen af 2001 i alt medarbejdere, hvilket er et fald på 18 medarbejdere i forhold til året før. Forskning og udvikling Rockwool koncernens mål om at styrke positionen som verdens førende producent af stenuld og fastholde positionen som en af de fire største producenter af mineraluld i verden sikres bl.a. gennem en målrettet forskning og udvikling. De omfattende forskningsaktiviteter giver sig bl.a. udtryk i at koncernen er blandt de mest patenterende i dansk industri. I 2001 blev det til 37 patenter mod 34 året før. Miljø og sikkerhed Det er Rockwool koncernens ambition at udvikle og markedsføre mere komplette byggeløsninger der kan være med til at nedbringe bygningers forbrug af energi. I den forbindelse noteredes det med tilfredshed at det mangeårige arbejde med at få ratificeret Kyoto-protokollen i 2001 ser ud til at falde på plads. Koncernen har en forventning om at dette vil slå igennem i form af øgede krav i de nationale byggereglementer. Koncernens nye forskningscenter i Hedehusene, der er et udstillingsvindue for Rockwool koncernens bæredygtige byggeløsninger, blev i december 2001 kåret som årets erhvervsbyggeri i Danmark. Koncernens hollandske datterselskab Grodan, der markedsfører løsninger til drivhusgartnerier baseret på vækstsubstrater i stenuld, fik i 2001 miljøcertificeret deres produkter med det hollandske miljømærke Milieukeur -diplomet der er blandt de mest krævende. Rockwool selskaberne i Wales og Polen modtog begge priser for deres håndtering og forbedring af fabrikkernes miljøindsats. WHO s kræftforskningsinstitut (IARC) besluttede i oktober 2001 at sten-, slagge- og glasuld, som indtil da havde været klassificeret som muligvis kræftfremkaldende, ikke længere skulle klassificeres som kræftfremkaldende. Brandsikkerhed I december 2001 tiltrådte den europæiske standardiseringsorganisation CEN det brandklassesystem der blev besluttet i EU s Stående Byggeudvalg i april 1999 som basis for den fri handel med europæiske byggematerialer. Vore typiske Rockwool produkter vil hvad angår alle parametre være i den bedste kategori A1. Sammenlignet med skumplast, som udgør ca. 40% af det europæiske isoleringsmarked, vil vor position blive markant forbedret når EU-landene i de kommende år skal implementere den nye klassificering. 16

17 Forventninger for 2002 Tendensen til stigende økonomisk vækst i Europa forventes først at få effekt på byggeriet omkring årsskiftet 2002/2003, således at byggeriet i 2002 bliver lavere end året før. Tilbagegangen i byggeriet forventes ikke fuldtud at slå igennem på afsætningen af isoleringsmaterialer som følge af at der i flere lande indføres nye byggenormer med højere isoleringstykkelser. Det nye brandklassesystem vil have begrænset effekt i 2002, men vil blive indført i De industrielle investeringer på verdensbasis forventes at blive uændret i forhold til Byggeaktiviteten i Østeuropa forventes som i 2001 at vise en negativ trend, dog med undtagelse af det russiske marked der forventes at have en fortsat markant vækst. Med disse markedsforventninger og på trods af at salget i årets 1. kvartal vil være 5% under salget i 1. kvartal 2001, forventes der for hele året en salgsfremgang på 3%. Denne forventede vækst skyldes især de nye geografiske markeder samt introduktionen af nye produkter og systemløsninger på eksisterende markeder. Selv om der forventes svagt stigende salgspriser, så vil disse stigninger næppe kunne opveje omkostningsprisstigningerne. Der planlægges væsentlige effektivitetsforbedringer ikke mindst i de seks senest tilkomne fabrikker. For 2002 planlægges investeringer på DKK 850 mio. hvilket er DKK 45 mio. mindre end i Ovennævnte forventninger vil medføre at resultatet for 2002 vil blive på samme niveau som på Tak til medarbejderne 2001 har på mange måder været et forandringens år, og gruppens ansatte har på en meget positiv og konstruktiv måde taget imod de mange udfordringer. Dette vil være med til at sikre gruppens fortsatte succes. Bestyrelsen og ledelsen vil gerne takke alle medarbejderne for deres flotte indsats. Hedehusene, d. 22. marts 2002 Arne V. Jensen Bestyrelsesformand Tom Kähler Koncernchef 17

18 Aktionærinformation Kursudvikling B-aktie DKK 80 Industri index 60 01/jan/01 01/apr/01 01/jul/01 01/okt/01 01/jan/02 01/apr/02 Aktieudvikling Rockwool aktierne er noteret på Københavns Fondsbørs. Som det var tilfældet for de fleste aktier i 2001, gik kursen på Rockwool aktierne ned. A-aktien faldt med 16% og B-aktien med 15%. Aktierne holdt sig dog over benchmark index for industriaktier, som faldt med 44%. Ved udgangen af 2001 lå kursen for A-aktien på DKK 122 og DKK 119 for B-aktien. Udbytte På generalforsamlingen vil bestyrelsen foreslå, at udbyttet for regnskabsåret 2001 bliver på DKK 71,4. mio. Dette svarer til 2,7% af markedsværdien og DKK 3,30 pr. aktie. Udbyttet udbetales den 6. juni Aktieoptionsordning For at bevare koncernens evne til at tiltrække og fastholde ledende medarbejdere har bestyrelsen besluttet en koncern aktieoptionsordning for ledende medarbejdere i koncernen har i regnskabsåret fået tildelt option på at købe i alt af selskabets aktier til kurs 122 i perioden 1. januar 2005 til 31. december Forpligtelsen er dækket af selskabets beholdning af egne aktier. Investor Relations Det er koncernens mål at informere aktionærer, presse og potentielle investorer præcist og fyldestgørende. På modsatte side er angivet de væsentlige datoer i finanskalenderen. Oplysninger om aktionærer, der pr. 31/ ejede mere end 5% af aktiekapitalen i selskabet: Rockwool Fonden 2640 Hedehusene 22,85% Elisabeth Kähler 2900 Hellerup 10,86% Gustav Kähler 2942 Skodsborg 7,01% ATP, DMP og SP 3400 Hillerød 5,32% Dorrit Kähler 2830 Virum 5,21% Gerda Kähler 4220 Korsør 5,12% Der er ikke indgået aktionæroverenskomster mellem ovennævnte aktionærer. Analytiker Telefon Carnegie Bank A/S Per Hillebrandt Tel: Danske Securities Peter Andersen Tel: og Martin T. Larsen Tel: Gudme Raaschou Investment Bank Michael West Hybholt Tel: Handelsbanken Securities Marianne Nilsson Tel:

19 Aktionærgruppers ejerandel pr. 31/ Aktionærgruppers stemmeandel pr. 31/ Rockwool Fonden 23% Institutionelle investorer i ind- og udland 14% Andre aktionærer med mere end 5% 28% Øvrige aktionærer 35% Rockwool Fonden 27% Institutionelle investorer i ind- og udland 4% Andre aktionærer med mere end 5% 37% Øvrige aktionærer 32% Aktionærer A-aktier (10 stemmer) B-aktier (1 stemme) Kurs A-aktie (DKK) 122,00 144,71 Kurs B-aktie (DKK) 119,36 140,44 Markedsværdi (DKK) 2,657 mio. 3,142 mio Dividende pr. aktie (DKK) 3,30 3,30 Omsætning af aktier (DKK) 56,2 mio. 879,9 mio. Finanskalender 1. kvartalsrapport 31. maj Generalforsamling 31. maj 2. kvartalsrapport 26. august Investormøde 27. august 3. kvartalsrapport 29. november Årsregnskabsmeddelelse Marts 2003 Meddelelser til Københavns Fondsbørs i Nr. 1 Finanskalender for Nr. 2 Årsregnskabsmeddelelse for kalenderåret 2000 for Rockwool International A/S Nr. 3 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Rockwool International A/S Nr. 4 Ny koncernorganisation i Rockwool International A/S pr. 1. juli Nr. 5 Ny formand og nyt bestyrelsesmedlem i Rockwool Internationals bestyrelse Nr. 6 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2001 for Rockwool International A/S Nr. 7 Generalforsamling og konstituerende bestyrelsesmøde i Rockwool International A/S Nr. 8 Halvårsrapport for 1. halvår 2001 for Rockwool International A/S Nr. 9 Rockwool International A/S næstformand for bestyrelsen, Per Carsten Pedersen, afgik ved døden i nat Nr. 10 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rockwool International A/S Nr. 11 Bestyrelsen i Rockwool International A/S Nr. 12 Ændring af dato: Regnskabsmeddelelse for 1-3. kvartal 2001 for Rockwool International A/S udsendes den 30. november 2001 efter bestyrelsesmødet Nr. 13 Ekstraordinær generalforsamling vælger Flemming Lindeløv til Rockwool International A/S bestyrelse Nr. 14 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2001 for Rockwool International A/S 19

20 Det er koncernens mål at sikre medarbejderne faglig og personlig udvikling samt trivsel, herunder træne og udvikle vore medarbejdere til at varetage de mange opgaver som følger af den internationale ekspansion 20

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2002 / ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

ÅRSRAPPORT 2002 / ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S ÅRSRAPPORT 2002 / ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S CLAUS KÄHLER (1918-2002) Primus motor for skabelsen af Rockwool koncernen, Claus Kähler, døde fredag den 13. december, 84 år gammel. Uddannet som civilingeniør

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter:

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter: Højdepunkter: Markedsudvikling øget aktivitetsniveau. Nye markeder Nye løsninger Udstillinger Service Nye produkter Teknologi projekter Ændring i ejerforhold Markedsudvikling øget aktivitetsniveau Den

Læs mere

Tyskland Tyskland Singapore Spanien USA ROCKDELTA STØJ- & VIBRATIONSKONTROL Danmark Forsidefoto: Spanien

Tyskland Tyskland Singapore Spanien USA ROCKDELTA STØJ- & VIBRATIONSKONTROL Danmark Forsidefoto: Spanien ÅRSRAPPORT 2003 Forsidefoto: Hotel Opera i Oslo. Rockwool løsningerne omfattede såvel termisk isolering indvendigt og udvendigt som isolering af bygningens ventilationsanlæg for at dæmpe vibrationerne.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Næstformand for bestyrelsen Lena Olving Deputy CEO og

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Tyskland Tyskland Singapore Spanien USA ROCKDELTA STØJ- & VIBRATIONSKONTROL Danmark Forsidefoto: Spanien

Tyskland Tyskland Singapore Spanien USA ROCKDELTA STØJ- & VIBRATIONSKONTROL Danmark Forsidefoto: Spanien ÅRSRAPPORT 2003 Forsidefoto: Hotel Opera i Oslo. Rockwool løsningerne omfattede såvel termisk isolering indvendigt og udvendigt som isolering af bygningens ventilationsanlæg for at dæmpe vibrationerne.

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 14. april 2011 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 2010 3.

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2006

Novozymes Generalforsamling 2006 Novozymes Generalforsamling 2006 Henrik Gürtler Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

ROCKWOOL koncernen 2014

ROCKWOOL koncernen 2014 ROCKWOOL koncernen 2014 Indholdet af denne brochure er et uddrag af ROCKWOOL International A/S årsrapport for 2014. Se hele rapporten (på engelsk) på vores hjemmeside: > www.rockwool.com/annual+reports

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004 DFDS A/S generalforsamling 14. april 2004 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning til godkendelse

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 79 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 79 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Indhold. Forsidefoto:

Indhold. Forsidefoto: Årsrapport 2006 Indhold En historisk vækstmulighed 3 Femårsoversigt 4 Rockwool koncernens finansielle mål 5 Virksomhedsprofil 6 Årsberetning for 2006 7 Bestyrelse 11 Koncernledelse 12 Corporate governance

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Indhold. Forsidefoto:

Indhold. Forsidefoto: Årsrapport 2005 Indhold Femårsoversigt 4 Koncernprofil 5 Rockwool koncernens finansielle mål 6 Årsberetning for 2005 8 Bestyrelse 11 Koncernledelse 12 Corporate governance 13 Aktionærinformation 14 Videnressourcer

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Indhold. Koncernprofil

Indhold. Koncernprofil Årsrapport 2007 Indhold Koncernprofil Koncernprofil 2 Socialt charter for Rockwool koncernen 2 Udsigterne efter den aktuelle opbremsning på markedet 3 Femårsoversigt 4 Rockwool koncernens finansielle mål

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere