Årsrapport 2001 ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2001 ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S"

Transkript

1 Årsrapport 2001 ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

2 Indhold Forretningsgrundlaget... 3 Rockwool koncernen... 4 Femårsoversigt... 6 Rockwool koncernens mål... 9 Executive Committee Bestyrelse Direktion Bestyrelsens og koncernledelsens beretning for året Aktionærinformation Videnressourcer EU s indre marked for isoleringsprodukter Bæredygtig udvikling - nye muligheder for Rockwool koncernen Isolering Systems Division Ændring i regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Koncernens styring af finansielle risici Resultatopgørelse Balance - Aktiver Balance - Passiver Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Segmentregnskab Noter Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Adresser... 54

3 Forretningsgrundlaget Rockwool koncernens forretningsgrundlag er at udvikle, producere og sælge produkter, systemer og serviceydelser til formål, hvor stenuld er velegnet. Herudover at engagere sig i anden aktivitet, hvor koncernen har den fornødne ekspertise. Koncernens aktiviteter skal have en positiv indflydelse på miljøet samt på menneskers sikkerhed. Væksten skabes såvel organisk som ved akkvisitioner. Koncernen stræber efter at styrke sin position som markedsleder inden for stenuldsområdet med henblik på at skabe værditilvækst for aktionærer og kunder, gode arbejdsvilkår for medarbejderne samt på at give et bidrag til samfundsudviklingen i de lande, hvor koncernen er aktiv. Forsidefoto: Düsseldorf lufthavn. Efter branden i 1996 er lufthavnen blevet brandsikret med Rockwool isolering. I 2001 godkendte CEN det nye EU system for brandklassificering, der vil synliggøre byggematerialers brandrisiko. Læs mere s

4 Rockwool koncernen Global markedsleder Rockwool koncernen er verdens største udbyder af løsninger baseret på stenuld. Med sine unikke egenskaber er stenuld velegnet til mange formål: Energibesparelse Stenuld isolerer effektivt mod kulde og varme Brandsikring Stenuld smelter først ved 1.000ºC og er derfor et effektivt brandskjold Dæmper lyd, støj og vibration Stenuld anvendes derfor i akustiklofter, støjvægge og under togskinner Dyrkningssubstrater til gartnerier Stenuld er velegnet som vækstmedie for grøntsager og blomster Facadeplader Komprimeret stenuld anvendt i dekorative facadeplader findes i mange forskellige farver og udformninger Armeringsfibre Stenuld indlejret i bremsebelægninger, pakninger og plastik giver produkterne en høj styrke International koncern med danske rødder Stenuldens mange forskellige muligheder anvendes globalt. Koncernen har salgsselskaber og samarbejdspartnere over hele verden samt egen produktion i 14 lande på tre kontinenter. Rockwool koncernen havde i ansatte og omsatte for DKK 7,9 mia. Største forretningsområde er bygningsisolering og teknisk isolering af industriprocesser. Dette område udgør 82% af koncernens omsætning. Hovedsædet ligger i Hedehusene, vest for København. Her ligger også forsknings- og udviklingsafdelingen, som forrige år tog det store, nye, præmierede forskningscenter Byggeri 2000 i brug. Netop dette nye forskningscenter er koncernens eget eksempel på effektiv brug af stenuldsprodukter i bestræbelsen på at bygge så energirigtigt og fremtidsrettet som muligt. Hvad er stenuld? Stenuld er et naturligt materiale, som dannes ved vulkansk aktivitet. Produktionsprocessen for Rockwool stenuld svarer da også til at tæmme vulkanen. Diabassten og briketter med stenuldsrester og andre genbrugsmaterialer smeltes ved 1.500ºC. Ved en centrifugal proces slynges den flydende stenmasse ud i luften og størkner som fine fibre, der tilsættes små mængder af bindemiddel og imprægneringsolie. Herefter bliver produktet hærdet og formgivet, og et stærkt og alsidigt materiale er klar til brug. 4

5 Koncernens fabrikker Trondheim Grand Forks Milton Larvik Moss Doense Vamdrup Hedehusene Moskva Wern Tarw Flechtingen Cigacice Malkinia Roermond Gladbeck Melaka (Malaysia) Neuburg St. Eloy-les-Mines Bohumín Gógánfa Caparroso Iglesias 5

6 Femårsoversigt Resultatposter i DKK mio: Nettoomsætning 6.258, , , , ,4 EBDIT 964, , , , ,0 Resultat af primær drift 434,0 493,0 465,4 233,8 395,9 Finansielle poster 40,0 5,6-2,2-30,9-65,7 Resultat før skat 473,9 498,6 463,1 202,9 330,2 Resultat efter skat 322,0 381,3 281,6 120,4 191,3 Årets resultat (efter minoritetsinteresser) 322,0 382,1 291,4 143,4 204,0 Cash flow (fra driftsaktiviteter) 862,1 879,2 684,6 621,2 925,6 Balanceposter i DKK mio.: Anlægsaktiver 2.712, , , , ,1 Omsætningsaktiver 2.912, , , , ,6 Aktiver i alt 5.624, , , , ,7 Egenkapital 3.279, , , , ,3 Minoritetsinteresser 0,0 0,7 9,7 22,8 33,9 Hensatte forpligtelser 244,9 249,2 236,7 203,3 239,6 Langfristet gæld 761,1 653,9 769,7 985,0 1394,7 Kortfristet gæld 1.339, , , , ,2 Øvrige poster i DKK mio.: Investeringer og akkvisitioner 655, , , ,3 894,6 Af- og nedskrivninger 530,9 587,1 687,3 778,6 678,1 Forsknings- og udviklingsomkostninger 130,0 135,0 136,0 131,9 146,5 Antal medarbejdere: Antal medarbejdere Nøgletal: Overskudsgrad 6,9% 7,3% 6,5% 3,1% 5,0% Resultat pr. aktie på DKK 10 14,7 17,4 13,3 6,5 9,3 Udbytte pr. aktie på DKK 10 2,2 2,2 3,3 3,3 3,3 Cash earnings pr. aktie på DKK 10 39,2 40,0 31,2 28,3 42,1 Indre værdi pr. aktie på DKK ,2 160,8 173,6 178,3 185,1 Egenkapitalforrentning 9,8% 11,2% 7,9% 3,7% 5,1% Soliditet 58,3% 60,0% 58,5% 54,7% 55,0% Hovedtal i EUR mio: Nettoomsætning 839,0 901,9 970, , ,3 Resultat før skat 74,8 66,8 62,3 27,2 44,4 Resultat efter skat 54,7 51,1 37,9 16,2 25,7 Aktiver i alt 754,1 788,8 875,8 959,2 993,9 Egenkapital 439,6 473,5 512,4 524,9 546,9 Investeringer og akkvisitioner 87,9 139,8 151,7 201,8 120,3 Af- og nedskrivninger 71,2 78,7 92,4 104,5 91,2 Omregningskurs 7,46 7,46 7,44 7,45 7,44 6

7 Definitioner EBDIT Overskudsgrad (%) Resultat pr. aktie på DKK 10 Cash earnings pr. aktie på DKK 10 Resultat før af- og nedskrivninger, finansielle poster og skat Resultat af primær drift Nettoomsætning Årets resultat Gns. antal aktier Pengestrømme fra driftsaktivitet Gns. antal aktier x 100 Udbytte pr. aktie på DKK 10 Indre værdi pr. aktie på DKK 10 Udbytteprocent x aktiens pålydende værdi 100 Egenkapital ultimo Antal aktier ultimo Egenkapitalforrentning (%) Soliditet (%) Årets resultat Gns. egenkapital Egenkapital ultimo Passiver ultimo x 100 x 100 7

8 Introduktion af nye produkter har givet et pænt salgsbidrag på de kriseramte kontinentaleuropæiske markeder 8

9 Rockwool koncernens mål Konkurrenceposition At styrke koncernens position som verdens førende producent af stenuld og fastholde positionen som en af de fire største producenter af mineraluld i verden. I 2001 har WHO besluttet, at mineraluld ikke længere skal være klassificeret som muligvis kræftfremkaldende. 1. juli 2001 blev der gennemført en større organisationsændring, der skal sikre, at den størst mulige synergi opnås inden for både markedsføring, produktion og økonomi. Økonomisk vækst En salgsfremgang på 5-10% om året under forudsætning af uændrede byggekonjunkturer i Vesteuropa. I 2001 opnåedes der kun en omsætningsfremgang på 4% som sammensættes af en salgsfremgang på markederne uden for Vesteuropa på 19% og en salgsfremgang i Vesteuropa på under 1%. Byggekonjunkturerne i Vesteuropa gik tilbage med 3%. Med uændrede byggekonjunkturer ville der være opnået en salgsfremgang på ca. 7%. Indtjening En overskudsgrad på 6% af omsætningen. I 2001 opnåedes kun en overskudsgrad på 5% af omsætningen. Foruden tilbagegangen i byggekonjunkturerne i Vesteuropa er en anden væsentlig årsag til denne lave indtjening den meget kraftige ekspansion som blev gennemført fra 1997 til Mens det tog koncernen 60 år at blive producerende i 9 lande, gik vi de næste tre år i gang med at producere i yderligere 5 lande samt i det vestlige Nordamerika. Alle de nye fabrikker er beliggende i, hvad vi forventer vil blive fremtidige vækstmarkeder. Det var med i koncernens langsigtede plan, at denne ekspansion ville koste mange ressourcer til modernisering og indkøring, før den ville bidrage til koncernen. Hvis vi gjorde den antagelse, at vi i 2001 ikke havde haft de 6 nye selskaber, ville vi kun have haft en omsætningsfremgang på 1%, men overskudsgraden uden de nye selskaber ville være blevet ca. 7%. Investeringer og frit cash flow (ændret i forhold til 2000) Gennem investeringer at sikre øget effektivitet samt miljømæssige fremskridt i fabrikkerne. Investeringerne uden evt. akkvisitioner forventes i de nærmeste år at ligge væsentligt under cash flow, så det frie cash flow bliver positivt. I 2001 blev det frie cash flow på plus DKK 31 mio. mod minus DKK 882 mio. året før. Human resources At sikre medarbejderne faglig og personlig udvikling samt trivsel, herunder træne og udvikle vore medarbejdere til at varetage de mange nye opgaver, som følger af den internationale ekspansion. Ultimo 2001 var der 42 medarbejdere, der var udstationeret til et selskab i et andet land. 27 medarbejdere gennemførte en ny uddannelse i produktionsledelse og opnåede koncernens Plant Management Diploma. Der blev i alt gennemført kursusdage. Soliditet At fastholde selvfinansieringsgraden på minimum 50% af aktiverne. Ultimo 2001 var soliditeten 55%. Udbytte (ændret i forhold til 2000) Det tiltræbes at udlodde et stabilt udbytte. For 2001 fastholdes et udbytte på DKK 3,30 pr. aktie. 9

10 Executive Committee Fra venstre Rob van Banning, LAP Division Preben Overgaard, EWE Division Eelco van Heel, Deputy Group President Knud Jørning, Finance Bent Mogensen, NEE Division Stig Damgaard Pedersen, Marketing Theo Kooij, Systems Division Ole Dalby, Human Resources and Communication Kurt Berners, CSE Division Carsten B. Winther, Technology Claude Brasero, LAT Division Jakob Sørensen, Corporate Affairs 10

11 Det er koncernens ambition at udvikle og markedsføre mere komplette byggeløsninger, der kan være med til at nedbringe bygningers energiforbrug Koncernorganisation Tom Kähler Group President Technology Marketing Corporate Affairs Human Resources Finance Carsten B. Winther Stig Damgaard Pedersen Jakob Sørensen and Communication Knud Jørning Ole Dalby Executive Committee Deputy Group President Eelco van Heel Chairman Exe. Committee NEE Division Bent Mogensen CSE Division Kurt Berners LAP Division Rob van Banning LAT Division Claude Brasero EWE Division Preben Overgaard Systems Division Theo Kooij NEE Division omfatter isolerings- EWE Division består af LAP Division består af Systems Division repræsenterer selskaberne i Danmark, Sverige, isoleringsselskaberne i isoleringsselskaberne i Holland, de af Rockwool koncernens Norge, Rusland og Litauen. Storbritannien, Polen, Tjekkiet, Belgien, Nordamerika og Østasien. forretningsområder, som ikke Irland, Slovakiet, Ukraine og har med isolering at gøre. CSE Division består af Hviderusland. LAT Division dækker isoleringsselskaberne i Tyskland, isoleringsselskaberne i Frankrig, Østrig, Ungarn, Slovenien, Kroatien Italien og Spanien. og Rumænien. 11

12 Bestyrelse Fra venstre Flemming Lindeløv, Næstformand Koncernchef i Royal Scandinavia A/S. Medlem af bestyrelsen for H. Lundbeck A/S og Dansk Olie og Naturgas A/S (DONG). Arne Kraglund Valgt af medarbejderne. Formand for bestyrelsen for Silkotex A/S. Lars Elmekilde Hansen Valgt af medarbejderne. Tom Kähler Koncernchef. Medlem af bestyrelsen for Danfoss A/S. Formand for bestyrelsen i A/S Saltbækvig. Arne V. Jensen, Formand Formand for bestyrelsen for H. Lundbeck A/S. Medlem af bestyrelserne for Chr. Hansen Holding A/S, og LFI A/S. Gustav Kähler Medlem af bestyrelsen for A/S Saltbækvig. Birthe Bækman Valgt af medarbejderne. Jürgen Sengera Formand for direktionen, Westdeutsche Landesbank Girozentrale, Düsseldorf. Formand for bestyrelsen for Deutsche Anlagen-Leasing GmbH, Mainz. Medlem af bestyrelsen for AXA Colonia Konzern AG, Köln, Ford-Werke AG, Köln, Interseroh AG, Köln, Deutsche Post AG, Bonn og DHL Worldwide Express B.V., Diegern, Belgien. Jan W. Hillege Koncernchef i Grontmij nv. Medlem af bestyrelsen for Burgers Ergon. 12

13 Direktion Corporate Governance Tom Kähler Koncernchef. Medlem af bestyrelsen for Danfoss A/S. Formand for bestyrelsen i A/S Saltbækvig. Eelco van Heel Vicekoncernchef, Chief Operating Officer. Medlem af bestyrelsen for A/S N.P. Utzon. I Danmark er der for nylig udgivet en rapport om Corporate Governance i Danmark*), indeholdende en række anbefalinger om de mål, selskaber styrer efter, og de overordnede principper og strukturer, der regulerer samspillet mellem ledelsesorganerne i selskaber, ejerne samt andre, der direkte berøres af selskabers dispositioner og virksomhed. Lignende anbefalinger er udfærdiget i Storbritannien, Tyskland, Holland, Belgien, USA, Canada og af OECD. Anbefalingerne falder godt i tråd med det arbejde, som Rockwool International A/S gør for at sikre professionalismen i samspillet mellem ledelsesorganerne i selskabet, ejerne og andre interessenter. Allerede for nogle år siden afholdt bestyrelsen således et to-dages seminar med Professor Neubauer fra IMD i Lausanne om Corporate Governance og foretog derefter flere justeringer. Endvidere skal henvises til den markante internationalisering af bestyrelse og ledelse, der er foregået igennem de seneste år. Koncernen arbejder videre med indholdet i de fleste anbefalinger, men der er dog visse anbefalinger, som firmaet ikke finder formålstjenlige at implementere. I den meget kraftige ekspansion, som virksomheden foretager i disse år, med dens negative påvirkning af indtjening og aktiekurs, vil en fjendtlig overtagelse efter vor vurdering være en ulempe for virksomhedens evne til at skabe aktionærværdi på mellem og lang sigt, hvorfor en fjernelse af forskellen mellem A- og B-aktier, som anbefalet af Nørby-udvalget, ikke anses for velbegrundet i dag men kan blive det senere. Ligeledes finder vi i dag, at samspillet mellem ledelse, bestyrelse og ejerkreds bedst tilgodeses ved, at stifterfamilien er repræsenteret ved een person, der sidder både i bestyrelse og direktion, og af en anden, der alene sidder i bestyrelsen. Også her kan det senere blive hensigtsmæssigt at foretage ændringer. De vedtægtsbestemte valgperioder for bestyrelsesmedlemmer anses endvidere som tilstrækkelige til at sikre den bedst mulige værdiforøgelse af virksomheden og aktierne heri. Et maksimum på f.eks. ni år, som anbefalet i Nørby-udvalgets rapport, findes derfor heller ikke velbegrundet. Det er Rockwool koncernens mål at sikre succes for virksomheden og dens aktionærer gennem det mest professionelle samspil mellem aktionærer, bestyrelse, ledelse og andre berørte interessenter. Rockwool koncernen opfordrer som følge heraf til fortsat samarbejde mellem Dansk Industri og Københavns Fondsbørs om en afvejet udfærdigelse af anbefalinger, som tager højde for den mangfoldighed af virksomhedsstrukturer, der findes i Danmark. *) Nørby-udvalgets rapport om Corporate Governance i Danmark 13

14 Koncernens aktiviteter skal have en positiv indflydelse på miljøet samt på menneskers sikkerhed Brandsikring af stålkonstruktioner er en af kerneaktiviteterne i den nyoprettede organisation Rockwool Technical Insulation, der dækker aktiviterne i Benelux, Tyskland, Frankrig og en række oversøiske markeder. Her er vi dog i København, hvor medicinalfirmaet Ferrings hovedkvarter er blevet brandsikret med Rockwool Conlit. 14

15 Bestyrelsens og koncernledelsens beretning for året 2001 Rockwool koncernen havde i 2001 en omsætningsfremgang på 4% til DKK 7,9 mia. I kvartalsmeddelelsen for 3. kvartal forventedes en salgsfremgang på 4,5%. Årets resultat blev DKK 204 mio. Dette svarer til den forventning der blev angivet i halvårsregnskabet for 2001, men er DKK 104 mio. bedre end forventet i kvartalsmeddelelsen for 3. kvartal og DKK 29 mio. bedre end forventet i regnskabsmeddelelsen af 28. januar Koncernens cash flow fra driftsaktiviteten blev DKK 926 mio. Dette høje beløb er påvirket af likviditetsforskydninger i forbindelse med investeringer. Hvis der justeres herfor, blev cash flow fra driftsaktiviteten DKK 871 mio. mens den i 2000 ville have været DKK 750 mio. Investeringsaktiviteten blev som planlagt væsentligt reduceret i forhold til det foregående år og blev på DKK 895 mio. Dette betyder at koncernen for 2001 opnåede et positivt frit cash flow på DKK 31 mio. hvilket er en forbedring i forhold til 2000 på DKK 913 mio. og DKK 250 mio. bedre end forventet i halvårsmeddelelsen for Isoleringsmarkedet i Vesteuropa fortsatte i 2001 den tilbagegang der begyndte i 2. halvår af Markedets tilbagegang anslås til 3% i faste priser og salgspriserne steg med 1% i forhold til det foregående år. Selv om 80% af koncernens produkter afsættes på det vesteuropæiske byggemarked, lykkedes det at opnå en salgsfremgang på 4%. De nytilkomne produktionsselskaber fra de sidste fire år bidrog med 3% til salgsfremgangen, mens Systems Division bidrog med 2%. De eksisterende isoleringsselskaber har haft en salgstilbagegang på 1%. Vigtige begivenheder i 2001: Den 1. juli gennemførtes en organisationsændring i koncernledelsen der dels medførte en foryngelse af denne, dels gjorde den bedre rustet til at gennemføre de internationale tilpasninger der skal til for at sikre koncernens position inden for produktion og anvendelse af stenuld. Eelco van Heel, der hidtil havde været divisionsdirektør for Systems Division, blev udnævnt til vicekoncernchef. På baggrund af resultatet af mange års undersøgelser og forskning besluttede WHO i oktober at mineraluld ikke længere skal være klassificeret som muligvis kræftfremkaldende, men være fritaget for mistanke om kræftrisiko. I december færdiggjorde EU EURO classes for brandklassificering af byggeprodukter. Denne klassificering giver dokumentation for stenuldsprodukternes gode, brandhæmmende egenskaber. På grund af den betydelige tilbagegang i markedet i Tyskland blev det i december besluttet at lukke den mindste af vore fire fabrikker i Tyskland. Lukningen har medført engangsomkostninger på DKK 80 mio. Med virkning fra 1. januar 2002 vil en nyetableret organisation, Rockwool Technical Insulation, varetage markedsføringen af teknisk isolering på markederne i Tyskland, Frankrig og Benelux samt for mange oversøiske markeder. Koncernens ekspansionsprogram Der blev som forventet ikke foretaget nye akkvisitioner i 2001, idet der i de foregående år er blevet gennemført en omfattende ekspansion med etablering af produktion i fem nye lande samt yderligere en fabrik i Canada. De tilkøbte fabrikker har alle haft en forældet teknologi, og det har derfor været med i akkvisitionsplanerne at de skulle moderniseres til Rockwool gruppens teknologi, og samtidig skulle der opbygges professionelle markedsføringsorganisationer på de nye markeder. Dette er en meget ressourcekrævende proces og kræver store investeringer og påvirker i disse år koncernens resultat væsentligt i negativ retning. Der har for 2001 været en forbedring af EBDIT på DKK 60 mio. af underskuddet i de nye produktionsselskaber. Rationalisering og effektivisering En meget betydelig indsats er i årets løb gjort for at rationalisere og effektivisere. Effektiviseringer af de nye og ældre fabrikker har i 2001 givet en større nedsættelse af produktions- og fragtomkostninger end i noget tidligere år. På andre områder opnås betydelige besparelser ved at sammenlægge organisationer der er placeret i forskellige lande. Overgang til IAS og revurderet levetid for anlægsaktiver Med virkning fra 1. januar 2001 er der gennemført overgang til International Accounting Standards. Samtidig hermed er der foretaget en revurdering af anlægsaktivernes økonomiske levetid. Der er detaljeret redegjort for disse ændringer i halvårsregnskabet for 2001 samt på side 36 i nærværende årsregnskab for Isoleringsforretningen Isoleringsforretningen opnåede en salgsfremgang på 4% til DKK 6.494,0 mio. på trods af at det Vesteuropæiske byggeri gik 3% tilbage. Salgspriserne steg med 1% i forhold til det foregående år, så den positive salgsfremgang der kunne konstateres på trods af at over 80% af isoleringsprodukterne afsættes på det vesteuropæiske marked, skyldes primært salgsfremgang i de fremtidige isoleringsvækstmarkeder i Øst- og Sydeuropa, Nordamerika og Malaysia. 3% af salgsfremgangen kan tilskrives de etableringer som koncernen har foretaget her. Særligt kan fremhæves omsætningsvæksten i Rusland og i Nordamerika. Introduktion af nye produkter har givet et pænt salgsbidrag på de kriseramte kontinentaleuropæiske markeder. 15

16 Rockwool Lapinus B.V. fik prisen som årets byggematerialeleverandør af den hollandske byggegrossistsammenslutning. EBDIT blev DKK 886 mio. hvilket var en stigning på DKK 76 mio. i forhold til til Systems Division Systems Division, der omfatter Rockfon, Grodan, Rockpanel, Lapinus Fibres og RockDelta, opnåede en salgsfremgang på 5% til DKK 1.427,4 mio. EBDIT blev DKK 185 mio. mod DKK 160 mio. i Koncernresultat EBDIT blev på DKK mio. hvilket er en forbedring på DKK 62 mio. i forhold til Af de væsentligste faktorer der har haft indflydelse på ændringen i EBDIT, kan nævnes prisstigninger på fragt, råmaterialer, lønninger og services med i alt DKK -169 mio., produktionseffektivitetsforbedringer med DKK +123 mio. Salgsfremgang og salgsprisstigninger har bidraget med DKK +211 mio. Resultatet før skat blev på DKK 330 mio. mod DKK 203 mio. året før. Årets resultat er DKK 204 mio. mod DKK 143 mio. i Investeringer og cash flow Årets to største investeringer var: Færdiggørelse af en investering i ombygning af en af produktionslinierne på fabrikken i Gladbeck til koncernens nyeste teknologi som giver en øget kapacitet til produktion af højkvalitetsproduktet Klemmrock til bygningsisolering. Hele fabrikken i Moss i Norge ombygges til koncernens nyeste teknologi, og vil fra medio 2002 kunne levere koncernens højkvalitetsprodukter til det norske og svenske marked. De samlede investeringer blev på DKK 895 mio., og der blev ikke foretaget akkvisitioner i I 2000 var det samlede investeringsbeløb inkl. akkvisitioner DKK mio. hvoraf akkvisitioner udgjorde DKK 194 mio. For hele året er der investeret DKK 105 mio. mindre end forventet ved årets start. Koncernens frie cash flow blev DKK 31 mio. mod DKK -882 mio. i Balancen Koncernens samlede aktiver blev forøget med DKK 232 mio. til DKK mio. Koncernens soliditet ved udgangen af 2001 var 55,0% mod 54,7% ved udgangen af Koncernens likvide midler udgjorde ved udgangen af 2001 DKK 882 mio. mod DKK 516 mio. året før. Medarbejdere Koncernen beskæftigede ved udgangen af 2001 i alt medarbejdere, hvilket er et fald på 18 medarbejdere i forhold til året før. Forskning og udvikling Rockwool koncernens mål om at styrke positionen som verdens førende producent af stenuld og fastholde positionen som en af de fire største producenter af mineraluld i verden sikres bl.a. gennem en målrettet forskning og udvikling. De omfattende forskningsaktiviteter giver sig bl.a. udtryk i at koncernen er blandt de mest patenterende i dansk industri. I 2001 blev det til 37 patenter mod 34 året før. Miljø og sikkerhed Det er Rockwool koncernens ambition at udvikle og markedsføre mere komplette byggeløsninger der kan være med til at nedbringe bygningers forbrug af energi. I den forbindelse noteredes det med tilfredshed at det mangeårige arbejde med at få ratificeret Kyoto-protokollen i 2001 ser ud til at falde på plads. Koncernen har en forventning om at dette vil slå igennem i form af øgede krav i de nationale byggereglementer. Koncernens nye forskningscenter i Hedehusene, der er et udstillingsvindue for Rockwool koncernens bæredygtige byggeløsninger, blev i december 2001 kåret som årets erhvervsbyggeri i Danmark. Koncernens hollandske datterselskab Grodan, der markedsfører løsninger til drivhusgartnerier baseret på vækstsubstrater i stenuld, fik i 2001 miljøcertificeret deres produkter med det hollandske miljømærke Milieukeur -diplomet der er blandt de mest krævende. Rockwool selskaberne i Wales og Polen modtog begge priser for deres håndtering og forbedring af fabrikkernes miljøindsats. WHO s kræftforskningsinstitut (IARC) besluttede i oktober 2001 at sten-, slagge- og glasuld, som indtil da havde været klassificeret som muligvis kræftfremkaldende, ikke længere skulle klassificeres som kræftfremkaldende. Brandsikkerhed I december 2001 tiltrådte den europæiske standardiseringsorganisation CEN det brandklassesystem der blev besluttet i EU s Stående Byggeudvalg i april 1999 som basis for den fri handel med europæiske byggematerialer. Vore typiske Rockwool produkter vil hvad angår alle parametre være i den bedste kategori A1. Sammenlignet med skumplast, som udgør ca. 40% af det europæiske isoleringsmarked, vil vor position blive markant forbedret når EU-landene i de kommende år skal implementere den nye klassificering. 16

17 Forventninger for 2002 Tendensen til stigende økonomisk vækst i Europa forventes først at få effekt på byggeriet omkring årsskiftet 2002/2003, således at byggeriet i 2002 bliver lavere end året før. Tilbagegangen i byggeriet forventes ikke fuldtud at slå igennem på afsætningen af isoleringsmaterialer som følge af at der i flere lande indføres nye byggenormer med højere isoleringstykkelser. Det nye brandklassesystem vil have begrænset effekt i 2002, men vil blive indført i De industrielle investeringer på verdensbasis forventes at blive uændret i forhold til Byggeaktiviteten i Østeuropa forventes som i 2001 at vise en negativ trend, dog med undtagelse af det russiske marked der forventes at have en fortsat markant vækst. Med disse markedsforventninger og på trods af at salget i årets 1. kvartal vil være 5% under salget i 1. kvartal 2001, forventes der for hele året en salgsfremgang på 3%. Denne forventede vækst skyldes især de nye geografiske markeder samt introduktionen af nye produkter og systemløsninger på eksisterende markeder. Selv om der forventes svagt stigende salgspriser, så vil disse stigninger næppe kunne opveje omkostningsprisstigningerne. Der planlægges væsentlige effektivitetsforbedringer ikke mindst i de seks senest tilkomne fabrikker. For 2002 planlægges investeringer på DKK 850 mio. hvilket er DKK 45 mio. mindre end i Ovennævnte forventninger vil medføre at resultatet for 2002 vil blive på samme niveau som på Tak til medarbejderne 2001 har på mange måder været et forandringens år, og gruppens ansatte har på en meget positiv og konstruktiv måde taget imod de mange udfordringer. Dette vil være med til at sikre gruppens fortsatte succes. Bestyrelsen og ledelsen vil gerne takke alle medarbejderne for deres flotte indsats. Hedehusene, d. 22. marts 2002 Arne V. Jensen Bestyrelsesformand Tom Kähler Koncernchef 17

18 Aktionærinformation Kursudvikling B-aktie DKK 80 Industri index 60 01/jan/01 01/apr/01 01/jul/01 01/okt/01 01/jan/02 01/apr/02 Aktieudvikling Rockwool aktierne er noteret på Københavns Fondsbørs. Som det var tilfældet for de fleste aktier i 2001, gik kursen på Rockwool aktierne ned. A-aktien faldt med 16% og B-aktien med 15%. Aktierne holdt sig dog over benchmark index for industriaktier, som faldt med 44%. Ved udgangen af 2001 lå kursen for A-aktien på DKK 122 og DKK 119 for B-aktien. Udbytte På generalforsamlingen vil bestyrelsen foreslå, at udbyttet for regnskabsåret 2001 bliver på DKK 71,4. mio. Dette svarer til 2,7% af markedsværdien og DKK 3,30 pr. aktie. Udbyttet udbetales den 6. juni Aktieoptionsordning For at bevare koncernens evne til at tiltrække og fastholde ledende medarbejdere har bestyrelsen besluttet en koncern aktieoptionsordning for ledende medarbejdere i koncernen har i regnskabsåret fået tildelt option på at købe i alt af selskabets aktier til kurs 122 i perioden 1. januar 2005 til 31. december Forpligtelsen er dækket af selskabets beholdning af egne aktier. Investor Relations Det er koncernens mål at informere aktionærer, presse og potentielle investorer præcist og fyldestgørende. På modsatte side er angivet de væsentlige datoer i finanskalenderen. Oplysninger om aktionærer, der pr. 31/ ejede mere end 5% af aktiekapitalen i selskabet: Rockwool Fonden 2640 Hedehusene 22,85% Elisabeth Kähler 2900 Hellerup 10,86% Gustav Kähler 2942 Skodsborg 7,01% ATP, DMP og SP 3400 Hillerød 5,32% Dorrit Kähler 2830 Virum 5,21% Gerda Kähler 4220 Korsør 5,12% Der er ikke indgået aktionæroverenskomster mellem ovennævnte aktionærer. Analytiker Telefon Carnegie Bank A/S Per Hillebrandt Tel: Danske Securities Peter Andersen Tel: og Martin T. Larsen Tel: Gudme Raaschou Investment Bank Michael West Hybholt Tel: Handelsbanken Securities Marianne Nilsson Tel:

19 Aktionærgruppers ejerandel pr. 31/ Aktionærgruppers stemmeandel pr. 31/ Rockwool Fonden 23% Institutionelle investorer i ind- og udland 14% Andre aktionærer med mere end 5% 28% Øvrige aktionærer 35% Rockwool Fonden 27% Institutionelle investorer i ind- og udland 4% Andre aktionærer med mere end 5% 37% Øvrige aktionærer 32% Aktionærer A-aktier (10 stemmer) B-aktier (1 stemme) Kurs A-aktie (DKK) 122,00 144,71 Kurs B-aktie (DKK) 119,36 140,44 Markedsværdi (DKK) 2,657 mio. 3,142 mio Dividende pr. aktie (DKK) 3,30 3,30 Omsætning af aktier (DKK) 56,2 mio. 879,9 mio. Finanskalender 1. kvartalsrapport 31. maj Generalforsamling 31. maj 2. kvartalsrapport 26. august Investormøde 27. august 3. kvartalsrapport 29. november Årsregnskabsmeddelelse Marts 2003 Meddelelser til Københavns Fondsbørs i Nr. 1 Finanskalender for Nr. 2 Årsregnskabsmeddelelse for kalenderåret 2000 for Rockwool International A/S Nr. 3 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Rockwool International A/S Nr. 4 Ny koncernorganisation i Rockwool International A/S pr. 1. juli Nr. 5 Ny formand og nyt bestyrelsesmedlem i Rockwool Internationals bestyrelse Nr. 6 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2001 for Rockwool International A/S Nr. 7 Generalforsamling og konstituerende bestyrelsesmøde i Rockwool International A/S Nr. 8 Halvårsrapport for 1. halvår 2001 for Rockwool International A/S Nr. 9 Rockwool International A/S næstformand for bestyrelsen, Per Carsten Pedersen, afgik ved døden i nat Nr. 10 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rockwool International A/S Nr. 11 Bestyrelsen i Rockwool International A/S Nr. 12 Ændring af dato: Regnskabsmeddelelse for 1-3. kvartal 2001 for Rockwool International A/S udsendes den 30. november 2001 efter bestyrelsesmødet Nr. 13 Ekstraordinær generalforsamling vælger Flemming Lindeløv til Rockwool International A/S bestyrelse Nr. 14 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2001 for Rockwool International A/S 19

20 Det er koncernens mål at sikre medarbejderne faglig og personlig udvikling samt trivsel, herunder træne og udvikle vore medarbejdere til at varetage de mange opgaver som følger af den internationale ekspansion 20

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Generalforsamling i Rockwool International A/S 23. april 2008

Generalforsamling i Rockwool International A/S 23. april 2008 Generalforsamling i Rockwool International A/S 23. april 2008 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning 3. Godkendelse

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. halvår 2005 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. halvår 2005 Til Københavns Fondsbørs Side 1/8 31. august 2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Årsberetning for 2007

Årsberetning for 2007 Årsberetning for 2007 Omsætningen steg 21 % og nåede DKK 13,9 mia. EBITDA steg 60 % og nåede DKK 3,4 mia. Årets resultat efter minoritetsinteresser steg 107 % og nåede DKK 1.966 mio. Udgifter til investeringer

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2002 / ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

ÅRSRAPPORT 2002 / ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S ÅRSRAPPORT 2002 / ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S CLAUS KÄHLER (1918-2002) Primus motor for skabelsen af Rockwool koncernen, Claus Kähler, døde fredag den 13. december, 84 år gammel. Uddannet som civilingeniør

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Sydbank, 18. april 2007

Sydbank, 18. april 2007 Sydbank, 18. april 2007 Agenda 1. 2. 3. Profil af Rockwool koncernen Økonomi Hvad driver væksten? Fokus på energieffektivitet Geografisk vækst i Central og Østeuropa 4. Hvordan møder vi den stigende efterspørgsel?

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar sider

Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Pr. fax. 33 12 86 13 Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar 2000 6 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.99-31.12.99. Bestyrelsen

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2000

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2000 31.08.2000 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2000 Bestyrelsen for Brødrene Hartmann A/S har i dag godkendt koncernens halvårsregnskab for perioden 1. januar 2000 til 30. juni 2000.

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

ROCKWOOL International A/S

ROCKWOOL International A/S ROCKWOOL International A/S Generalforsamling 17. april 2013 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003 Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer Generalforsamling 2003 Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Walther Thygesen Hans Werdelin Arne Hansen Lars Bo KøpplerK Ulla Morin Morten

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2011 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2011 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/10 23. november 2011 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2011 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 3. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Generalforsamling 2008

Generalforsamling 2008 Generalforsamling 2008 Dagsorden Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Halvårsmeddelelse for Columbus IT Partner A/S for perioden 1. januar 30. juni 1999

Halvårsmeddelelse for Columbus IT Partner A/S for perioden 1. januar 30. juni 1999 Via telefax 33 12 86 13 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K København, den 24. august 1999 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/1999 Halvårsmeddelelse for Columbus IT Partner A/S for perioden 1.

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr 19.03.2014 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden 01.01.2013-31.12.2013 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S v/ CFO Michael Hedegaard Lyng Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag den 30. maj 2006 Koncerndirektion Asger Domino* Administrerende direktør Per Vinge Frederiksen Koncerndirektør

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2002 / ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

ÅRSRAPPORT 2002 / ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S ÅRSRAPPORT 2002 / ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S CLAUS KÄHLER (1918-2002) Primus motor for skabelsen af Rockwool koncernen, Claus Kähler, døde fredag den 13. december, 84 år gammel. Uddannet som civilingeniør

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr Delårsrapport, 1. halvår 2013 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Delårsrapport, 1. halvår 2013 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/10 27. august 2013 Delårsrapport for 1. halvår 2013 for ROCKWOOL International A/S Bestyrelsen for ROCKWOOL International A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. halvår 2013.

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 1. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG UDVIKLING

Læs mere

ROCKWOOL International A/S

ROCKWOOL International A/S ROCKWOOL International A/S Ordinær generalforsamling 15. april 2015 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Rockwool koncernen i Asien

Rockwool koncernen i Asien Rockwool koncernen i Asien Generalforsamling Rockwool International A/S 27. April 2011 1 Asien Største kontinent 30 % af jordens landområder 4 milliarder mennesker (60 % af verdens befolkning) 48 nationer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

DLH Resultater, forretningsmodel og strategi Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag Tirsdag 30. maj 2006

DLH Resultater, forretningsmodel og strategi Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag Tirsdag 30. maj 2006 DLH Resultater, forretningsmodel og strategi Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag Tirsdag 30. maj 2006 Jørgen Møller-Rasmussen, adm. direktør Dalhoff Larsen & Horneman A/S Agenda DLH s udvikling

Læs mere

Øl-volumen på niveau med sidste år, men fremgang i Carlsberg-mærket på godt 5%. Nettoomsætning udgør mio. kr. mod mio. kr. sidste år.

Øl-volumen på niveau med sidste år, men fremgang i Carlsberg-mærket på godt 5%. Nettoomsætning udgør mio. kr. mod mio. kr. sidste år. København, 8. maj 2003 6/2003 Fondsbørsmeddelelse Delårsmeddelelse pr. 31. marts 2003 Vanskelige markedsbetingelser i lavsæson Øl-volumen på niveau med sidste år, men fremgang i Carlsberg-mærket på godt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Rockwool International A/S

Rockwool International A/S Rockwool International A/S Generalforsamling 27. april 2011 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning

Læs mere

Rockwool International A/S. Generalforsamling 22. april 2009

Rockwool International A/S. Generalforsamling 22. april 2009 Rockwool International A/S Generalforsamling 22. april 2009 1 1 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning 3. Godkendelse

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere