Årsrapport 2001 ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2001 ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S"

Transkript

1 Årsrapport 2001 ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

2 Indhold Forretningsgrundlaget... 3 Rockwool koncernen... 4 Femårsoversigt... 6 Rockwool koncernens mål... 9 Executive Committee Bestyrelse Direktion Bestyrelsens og koncernledelsens beretning for året Aktionærinformation Videnressourcer EU s indre marked for isoleringsprodukter Bæredygtig udvikling - nye muligheder for Rockwool koncernen Isolering Systems Division Ændring i regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Koncernens styring af finansielle risici Resultatopgørelse Balance - Aktiver Balance - Passiver Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Segmentregnskab Noter Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Adresser... 54

3 Forretningsgrundlaget Rockwool koncernens forretningsgrundlag er at udvikle, producere og sælge produkter, systemer og serviceydelser til formål, hvor stenuld er velegnet. Herudover at engagere sig i anden aktivitet, hvor koncernen har den fornødne ekspertise. Koncernens aktiviteter skal have en positiv indflydelse på miljøet samt på menneskers sikkerhed. Væksten skabes såvel organisk som ved akkvisitioner. Koncernen stræber efter at styrke sin position som markedsleder inden for stenuldsområdet med henblik på at skabe værditilvækst for aktionærer og kunder, gode arbejdsvilkår for medarbejderne samt på at give et bidrag til samfundsudviklingen i de lande, hvor koncernen er aktiv. Forsidefoto: Düsseldorf lufthavn. Efter branden i 1996 er lufthavnen blevet brandsikret med Rockwool isolering. I 2001 godkendte CEN det nye EU system for brandklassificering, der vil synliggøre byggematerialers brandrisiko. Læs mere s

4 Rockwool koncernen Global markedsleder Rockwool koncernen er verdens største udbyder af løsninger baseret på stenuld. Med sine unikke egenskaber er stenuld velegnet til mange formål: Energibesparelse Stenuld isolerer effektivt mod kulde og varme Brandsikring Stenuld smelter først ved 1.000ºC og er derfor et effektivt brandskjold Dæmper lyd, støj og vibration Stenuld anvendes derfor i akustiklofter, støjvægge og under togskinner Dyrkningssubstrater til gartnerier Stenuld er velegnet som vækstmedie for grøntsager og blomster Facadeplader Komprimeret stenuld anvendt i dekorative facadeplader findes i mange forskellige farver og udformninger Armeringsfibre Stenuld indlejret i bremsebelægninger, pakninger og plastik giver produkterne en høj styrke International koncern med danske rødder Stenuldens mange forskellige muligheder anvendes globalt. Koncernen har salgsselskaber og samarbejdspartnere over hele verden samt egen produktion i 14 lande på tre kontinenter. Rockwool koncernen havde i ansatte og omsatte for DKK 7,9 mia. Største forretningsområde er bygningsisolering og teknisk isolering af industriprocesser. Dette område udgør 82% af koncernens omsætning. Hovedsædet ligger i Hedehusene, vest for København. Her ligger også forsknings- og udviklingsafdelingen, som forrige år tog det store, nye, præmierede forskningscenter Byggeri 2000 i brug. Netop dette nye forskningscenter er koncernens eget eksempel på effektiv brug af stenuldsprodukter i bestræbelsen på at bygge så energirigtigt og fremtidsrettet som muligt. Hvad er stenuld? Stenuld er et naturligt materiale, som dannes ved vulkansk aktivitet. Produktionsprocessen for Rockwool stenuld svarer da også til at tæmme vulkanen. Diabassten og briketter med stenuldsrester og andre genbrugsmaterialer smeltes ved 1.500ºC. Ved en centrifugal proces slynges den flydende stenmasse ud i luften og størkner som fine fibre, der tilsættes små mængder af bindemiddel og imprægneringsolie. Herefter bliver produktet hærdet og formgivet, og et stærkt og alsidigt materiale er klar til brug. 4

5 Koncernens fabrikker Trondheim Grand Forks Milton Larvik Moss Doense Vamdrup Hedehusene Moskva Wern Tarw Flechtingen Cigacice Malkinia Roermond Gladbeck Melaka (Malaysia) Neuburg St. Eloy-les-Mines Bohumín Gógánfa Caparroso Iglesias 5

6 Femårsoversigt Resultatposter i DKK mio: Nettoomsætning 6.258, , , , ,4 EBDIT 964, , , , ,0 Resultat af primær drift 434,0 493,0 465,4 233,8 395,9 Finansielle poster 40,0 5,6-2,2-30,9-65,7 Resultat før skat 473,9 498,6 463,1 202,9 330,2 Resultat efter skat 322,0 381,3 281,6 120,4 191,3 Årets resultat (efter minoritetsinteresser) 322,0 382,1 291,4 143,4 204,0 Cash flow (fra driftsaktiviteter) 862,1 879,2 684,6 621,2 925,6 Balanceposter i DKK mio.: Anlægsaktiver 2.712, , , , ,1 Omsætningsaktiver 2.912, , , , ,6 Aktiver i alt 5.624, , , , ,7 Egenkapital 3.279, , , , ,3 Minoritetsinteresser 0,0 0,7 9,7 22,8 33,9 Hensatte forpligtelser 244,9 249,2 236,7 203,3 239,6 Langfristet gæld 761,1 653,9 769,7 985,0 1394,7 Kortfristet gæld 1.339, , , , ,2 Øvrige poster i DKK mio.: Investeringer og akkvisitioner 655, , , ,3 894,6 Af- og nedskrivninger 530,9 587,1 687,3 778,6 678,1 Forsknings- og udviklingsomkostninger 130,0 135,0 136,0 131,9 146,5 Antal medarbejdere: Antal medarbejdere Nøgletal: Overskudsgrad 6,9% 7,3% 6,5% 3,1% 5,0% Resultat pr. aktie på DKK 10 14,7 17,4 13,3 6,5 9,3 Udbytte pr. aktie på DKK 10 2,2 2,2 3,3 3,3 3,3 Cash earnings pr. aktie på DKK 10 39,2 40,0 31,2 28,3 42,1 Indre værdi pr. aktie på DKK ,2 160,8 173,6 178,3 185,1 Egenkapitalforrentning 9,8% 11,2% 7,9% 3,7% 5,1% Soliditet 58,3% 60,0% 58,5% 54,7% 55,0% Hovedtal i EUR mio: Nettoomsætning 839,0 901,9 970, , ,3 Resultat før skat 74,8 66,8 62,3 27,2 44,4 Resultat efter skat 54,7 51,1 37,9 16,2 25,7 Aktiver i alt 754,1 788,8 875,8 959,2 993,9 Egenkapital 439,6 473,5 512,4 524,9 546,9 Investeringer og akkvisitioner 87,9 139,8 151,7 201,8 120,3 Af- og nedskrivninger 71,2 78,7 92,4 104,5 91,2 Omregningskurs 7,46 7,46 7,44 7,45 7,44 6

7 Definitioner EBDIT Overskudsgrad (%) Resultat pr. aktie på DKK 10 Cash earnings pr. aktie på DKK 10 Resultat før af- og nedskrivninger, finansielle poster og skat Resultat af primær drift Nettoomsætning Årets resultat Gns. antal aktier Pengestrømme fra driftsaktivitet Gns. antal aktier x 100 Udbytte pr. aktie på DKK 10 Indre værdi pr. aktie på DKK 10 Udbytteprocent x aktiens pålydende værdi 100 Egenkapital ultimo Antal aktier ultimo Egenkapitalforrentning (%) Soliditet (%) Årets resultat Gns. egenkapital Egenkapital ultimo Passiver ultimo x 100 x 100 7

8 Introduktion af nye produkter har givet et pænt salgsbidrag på de kriseramte kontinentaleuropæiske markeder 8

9 Rockwool koncernens mål Konkurrenceposition At styrke koncernens position som verdens førende producent af stenuld og fastholde positionen som en af de fire største producenter af mineraluld i verden. I 2001 har WHO besluttet, at mineraluld ikke længere skal være klassificeret som muligvis kræftfremkaldende. 1. juli 2001 blev der gennemført en større organisationsændring, der skal sikre, at den størst mulige synergi opnås inden for både markedsføring, produktion og økonomi. Økonomisk vækst En salgsfremgang på 5-10% om året under forudsætning af uændrede byggekonjunkturer i Vesteuropa. I 2001 opnåedes der kun en omsætningsfremgang på 4% som sammensættes af en salgsfremgang på markederne uden for Vesteuropa på 19% og en salgsfremgang i Vesteuropa på under 1%. Byggekonjunkturerne i Vesteuropa gik tilbage med 3%. Med uændrede byggekonjunkturer ville der være opnået en salgsfremgang på ca. 7%. Indtjening En overskudsgrad på 6% af omsætningen. I 2001 opnåedes kun en overskudsgrad på 5% af omsætningen. Foruden tilbagegangen i byggekonjunkturerne i Vesteuropa er en anden væsentlig årsag til denne lave indtjening den meget kraftige ekspansion som blev gennemført fra 1997 til Mens det tog koncernen 60 år at blive producerende i 9 lande, gik vi de næste tre år i gang med at producere i yderligere 5 lande samt i det vestlige Nordamerika. Alle de nye fabrikker er beliggende i, hvad vi forventer vil blive fremtidige vækstmarkeder. Det var med i koncernens langsigtede plan, at denne ekspansion ville koste mange ressourcer til modernisering og indkøring, før den ville bidrage til koncernen. Hvis vi gjorde den antagelse, at vi i 2001 ikke havde haft de 6 nye selskaber, ville vi kun have haft en omsætningsfremgang på 1%, men overskudsgraden uden de nye selskaber ville være blevet ca. 7%. Investeringer og frit cash flow (ændret i forhold til 2000) Gennem investeringer at sikre øget effektivitet samt miljømæssige fremskridt i fabrikkerne. Investeringerne uden evt. akkvisitioner forventes i de nærmeste år at ligge væsentligt under cash flow, så det frie cash flow bliver positivt. I 2001 blev det frie cash flow på plus DKK 31 mio. mod minus DKK 882 mio. året før. Human resources At sikre medarbejderne faglig og personlig udvikling samt trivsel, herunder træne og udvikle vore medarbejdere til at varetage de mange nye opgaver, som følger af den internationale ekspansion. Ultimo 2001 var der 42 medarbejdere, der var udstationeret til et selskab i et andet land. 27 medarbejdere gennemførte en ny uddannelse i produktionsledelse og opnåede koncernens Plant Management Diploma. Der blev i alt gennemført kursusdage. Soliditet At fastholde selvfinansieringsgraden på minimum 50% af aktiverne. Ultimo 2001 var soliditeten 55%. Udbytte (ændret i forhold til 2000) Det tiltræbes at udlodde et stabilt udbytte. For 2001 fastholdes et udbytte på DKK 3,30 pr. aktie. 9

10 Executive Committee Fra venstre Rob van Banning, LAP Division Preben Overgaard, EWE Division Eelco van Heel, Deputy Group President Knud Jørning, Finance Bent Mogensen, NEE Division Stig Damgaard Pedersen, Marketing Theo Kooij, Systems Division Ole Dalby, Human Resources and Communication Kurt Berners, CSE Division Carsten B. Winther, Technology Claude Brasero, LAT Division Jakob Sørensen, Corporate Affairs 10

11 Det er koncernens ambition at udvikle og markedsføre mere komplette byggeløsninger, der kan være med til at nedbringe bygningers energiforbrug Koncernorganisation Tom Kähler Group President Technology Marketing Corporate Affairs Human Resources Finance Carsten B. Winther Stig Damgaard Pedersen Jakob Sørensen and Communication Knud Jørning Ole Dalby Executive Committee Deputy Group President Eelco van Heel Chairman Exe. Committee NEE Division Bent Mogensen CSE Division Kurt Berners LAP Division Rob van Banning LAT Division Claude Brasero EWE Division Preben Overgaard Systems Division Theo Kooij NEE Division omfatter isolerings- EWE Division består af LAP Division består af Systems Division repræsenterer selskaberne i Danmark, Sverige, isoleringsselskaberne i isoleringsselskaberne i Holland, de af Rockwool koncernens Norge, Rusland og Litauen. Storbritannien, Polen, Tjekkiet, Belgien, Nordamerika og Østasien. forretningsområder, som ikke Irland, Slovakiet, Ukraine og har med isolering at gøre. CSE Division består af Hviderusland. LAT Division dækker isoleringsselskaberne i Tyskland, isoleringsselskaberne i Frankrig, Østrig, Ungarn, Slovenien, Kroatien Italien og Spanien. og Rumænien. 11

12 Bestyrelse Fra venstre Flemming Lindeløv, Næstformand Koncernchef i Royal Scandinavia A/S. Medlem af bestyrelsen for H. Lundbeck A/S og Dansk Olie og Naturgas A/S (DONG). Arne Kraglund Valgt af medarbejderne. Formand for bestyrelsen for Silkotex A/S. Lars Elmekilde Hansen Valgt af medarbejderne. Tom Kähler Koncernchef. Medlem af bestyrelsen for Danfoss A/S. Formand for bestyrelsen i A/S Saltbækvig. Arne V. Jensen, Formand Formand for bestyrelsen for H. Lundbeck A/S. Medlem af bestyrelserne for Chr. Hansen Holding A/S, og LFI A/S. Gustav Kähler Medlem af bestyrelsen for A/S Saltbækvig. Birthe Bækman Valgt af medarbejderne. Jürgen Sengera Formand for direktionen, Westdeutsche Landesbank Girozentrale, Düsseldorf. Formand for bestyrelsen for Deutsche Anlagen-Leasing GmbH, Mainz. Medlem af bestyrelsen for AXA Colonia Konzern AG, Köln, Ford-Werke AG, Köln, Interseroh AG, Köln, Deutsche Post AG, Bonn og DHL Worldwide Express B.V., Diegern, Belgien. Jan W. Hillege Koncernchef i Grontmij nv. Medlem af bestyrelsen for Burgers Ergon. 12

13 Direktion Corporate Governance Tom Kähler Koncernchef. Medlem af bestyrelsen for Danfoss A/S. Formand for bestyrelsen i A/S Saltbækvig. Eelco van Heel Vicekoncernchef, Chief Operating Officer. Medlem af bestyrelsen for A/S N.P. Utzon. I Danmark er der for nylig udgivet en rapport om Corporate Governance i Danmark*), indeholdende en række anbefalinger om de mål, selskaber styrer efter, og de overordnede principper og strukturer, der regulerer samspillet mellem ledelsesorganerne i selskaber, ejerne samt andre, der direkte berøres af selskabers dispositioner og virksomhed. Lignende anbefalinger er udfærdiget i Storbritannien, Tyskland, Holland, Belgien, USA, Canada og af OECD. Anbefalingerne falder godt i tråd med det arbejde, som Rockwool International A/S gør for at sikre professionalismen i samspillet mellem ledelsesorganerne i selskabet, ejerne og andre interessenter. Allerede for nogle år siden afholdt bestyrelsen således et to-dages seminar med Professor Neubauer fra IMD i Lausanne om Corporate Governance og foretog derefter flere justeringer. Endvidere skal henvises til den markante internationalisering af bestyrelse og ledelse, der er foregået igennem de seneste år. Koncernen arbejder videre med indholdet i de fleste anbefalinger, men der er dog visse anbefalinger, som firmaet ikke finder formålstjenlige at implementere. I den meget kraftige ekspansion, som virksomheden foretager i disse år, med dens negative påvirkning af indtjening og aktiekurs, vil en fjendtlig overtagelse efter vor vurdering være en ulempe for virksomhedens evne til at skabe aktionærværdi på mellem og lang sigt, hvorfor en fjernelse af forskellen mellem A- og B-aktier, som anbefalet af Nørby-udvalget, ikke anses for velbegrundet i dag men kan blive det senere. Ligeledes finder vi i dag, at samspillet mellem ledelse, bestyrelse og ejerkreds bedst tilgodeses ved, at stifterfamilien er repræsenteret ved een person, der sidder både i bestyrelse og direktion, og af en anden, der alene sidder i bestyrelsen. Også her kan det senere blive hensigtsmæssigt at foretage ændringer. De vedtægtsbestemte valgperioder for bestyrelsesmedlemmer anses endvidere som tilstrækkelige til at sikre den bedst mulige værdiforøgelse af virksomheden og aktierne heri. Et maksimum på f.eks. ni år, som anbefalet i Nørby-udvalgets rapport, findes derfor heller ikke velbegrundet. Det er Rockwool koncernens mål at sikre succes for virksomheden og dens aktionærer gennem det mest professionelle samspil mellem aktionærer, bestyrelse, ledelse og andre berørte interessenter. Rockwool koncernen opfordrer som følge heraf til fortsat samarbejde mellem Dansk Industri og Københavns Fondsbørs om en afvejet udfærdigelse af anbefalinger, som tager højde for den mangfoldighed af virksomhedsstrukturer, der findes i Danmark. *) Nørby-udvalgets rapport om Corporate Governance i Danmark 13

14 Koncernens aktiviteter skal have en positiv indflydelse på miljøet samt på menneskers sikkerhed Brandsikring af stålkonstruktioner er en af kerneaktiviteterne i den nyoprettede organisation Rockwool Technical Insulation, der dækker aktiviterne i Benelux, Tyskland, Frankrig og en række oversøiske markeder. Her er vi dog i København, hvor medicinalfirmaet Ferrings hovedkvarter er blevet brandsikret med Rockwool Conlit. 14

15 Bestyrelsens og koncernledelsens beretning for året 2001 Rockwool koncernen havde i 2001 en omsætningsfremgang på 4% til DKK 7,9 mia. I kvartalsmeddelelsen for 3. kvartal forventedes en salgsfremgang på 4,5%. Årets resultat blev DKK 204 mio. Dette svarer til den forventning der blev angivet i halvårsregnskabet for 2001, men er DKK 104 mio. bedre end forventet i kvartalsmeddelelsen for 3. kvartal og DKK 29 mio. bedre end forventet i regnskabsmeddelelsen af 28. januar Koncernens cash flow fra driftsaktiviteten blev DKK 926 mio. Dette høje beløb er påvirket af likviditetsforskydninger i forbindelse med investeringer. Hvis der justeres herfor, blev cash flow fra driftsaktiviteten DKK 871 mio. mens den i 2000 ville have været DKK 750 mio. Investeringsaktiviteten blev som planlagt væsentligt reduceret i forhold til det foregående år og blev på DKK 895 mio. Dette betyder at koncernen for 2001 opnåede et positivt frit cash flow på DKK 31 mio. hvilket er en forbedring i forhold til 2000 på DKK 913 mio. og DKK 250 mio. bedre end forventet i halvårsmeddelelsen for Isoleringsmarkedet i Vesteuropa fortsatte i 2001 den tilbagegang der begyndte i 2. halvår af Markedets tilbagegang anslås til 3% i faste priser og salgspriserne steg med 1% i forhold til det foregående år. Selv om 80% af koncernens produkter afsættes på det vesteuropæiske byggemarked, lykkedes det at opnå en salgsfremgang på 4%. De nytilkomne produktionsselskaber fra de sidste fire år bidrog med 3% til salgsfremgangen, mens Systems Division bidrog med 2%. De eksisterende isoleringsselskaber har haft en salgstilbagegang på 1%. Vigtige begivenheder i 2001: Den 1. juli gennemførtes en organisationsændring i koncernledelsen der dels medførte en foryngelse af denne, dels gjorde den bedre rustet til at gennemføre de internationale tilpasninger der skal til for at sikre koncernens position inden for produktion og anvendelse af stenuld. Eelco van Heel, der hidtil havde været divisionsdirektør for Systems Division, blev udnævnt til vicekoncernchef. På baggrund af resultatet af mange års undersøgelser og forskning besluttede WHO i oktober at mineraluld ikke længere skal være klassificeret som muligvis kræftfremkaldende, men være fritaget for mistanke om kræftrisiko. I december færdiggjorde EU EURO classes for brandklassificering af byggeprodukter. Denne klassificering giver dokumentation for stenuldsprodukternes gode, brandhæmmende egenskaber. På grund af den betydelige tilbagegang i markedet i Tyskland blev det i december besluttet at lukke den mindste af vore fire fabrikker i Tyskland. Lukningen har medført engangsomkostninger på DKK 80 mio. Med virkning fra 1. januar 2002 vil en nyetableret organisation, Rockwool Technical Insulation, varetage markedsføringen af teknisk isolering på markederne i Tyskland, Frankrig og Benelux samt for mange oversøiske markeder. Koncernens ekspansionsprogram Der blev som forventet ikke foretaget nye akkvisitioner i 2001, idet der i de foregående år er blevet gennemført en omfattende ekspansion med etablering af produktion i fem nye lande samt yderligere en fabrik i Canada. De tilkøbte fabrikker har alle haft en forældet teknologi, og det har derfor været med i akkvisitionsplanerne at de skulle moderniseres til Rockwool gruppens teknologi, og samtidig skulle der opbygges professionelle markedsføringsorganisationer på de nye markeder. Dette er en meget ressourcekrævende proces og kræver store investeringer og påvirker i disse år koncernens resultat væsentligt i negativ retning. Der har for 2001 været en forbedring af EBDIT på DKK 60 mio. af underskuddet i de nye produktionsselskaber. Rationalisering og effektivisering En meget betydelig indsats er i årets løb gjort for at rationalisere og effektivisere. Effektiviseringer af de nye og ældre fabrikker har i 2001 givet en større nedsættelse af produktions- og fragtomkostninger end i noget tidligere år. På andre områder opnås betydelige besparelser ved at sammenlægge organisationer der er placeret i forskellige lande. Overgang til IAS og revurderet levetid for anlægsaktiver Med virkning fra 1. januar 2001 er der gennemført overgang til International Accounting Standards. Samtidig hermed er der foretaget en revurdering af anlægsaktivernes økonomiske levetid. Der er detaljeret redegjort for disse ændringer i halvårsregnskabet for 2001 samt på side 36 i nærværende årsregnskab for Isoleringsforretningen Isoleringsforretningen opnåede en salgsfremgang på 4% til DKK 6.494,0 mio. på trods af at det Vesteuropæiske byggeri gik 3% tilbage. Salgspriserne steg med 1% i forhold til det foregående år, så den positive salgsfremgang der kunne konstateres på trods af at over 80% af isoleringsprodukterne afsættes på det vesteuropæiske marked, skyldes primært salgsfremgang i de fremtidige isoleringsvækstmarkeder i Øst- og Sydeuropa, Nordamerika og Malaysia. 3% af salgsfremgangen kan tilskrives de etableringer som koncernen har foretaget her. Særligt kan fremhæves omsætningsvæksten i Rusland og i Nordamerika. Introduktion af nye produkter har givet et pænt salgsbidrag på de kriseramte kontinentaleuropæiske markeder. 15

16 Rockwool Lapinus B.V. fik prisen som årets byggematerialeleverandør af den hollandske byggegrossistsammenslutning. EBDIT blev DKK 886 mio. hvilket var en stigning på DKK 76 mio. i forhold til til Systems Division Systems Division, der omfatter Rockfon, Grodan, Rockpanel, Lapinus Fibres og RockDelta, opnåede en salgsfremgang på 5% til DKK 1.427,4 mio. EBDIT blev DKK 185 mio. mod DKK 160 mio. i Koncernresultat EBDIT blev på DKK mio. hvilket er en forbedring på DKK 62 mio. i forhold til Af de væsentligste faktorer der har haft indflydelse på ændringen i EBDIT, kan nævnes prisstigninger på fragt, råmaterialer, lønninger og services med i alt DKK -169 mio., produktionseffektivitetsforbedringer med DKK +123 mio. Salgsfremgang og salgsprisstigninger har bidraget med DKK +211 mio. Resultatet før skat blev på DKK 330 mio. mod DKK 203 mio. året før. Årets resultat er DKK 204 mio. mod DKK 143 mio. i Investeringer og cash flow Årets to største investeringer var: Færdiggørelse af en investering i ombygning af en af produktionslinierne på fabrikken i Gladbeck til koncernens nyeste teknologi som giver en øget kapacitet til produktion af højkvalitetsproduktet Klemmrock til bygningsisolering. Hele fabrikken i Moss i Norge ombygges til koncernens nyeste teknologi, og vil fra medio 2002 kunne levere koncernens højkvalitetsprodukter til det norske og svenske marked. De samlede investeringer blev på DKK 895 mio., og der blev ikke foretaget akkvisitioner i I 2000 var det samlede investeringsbeløb inkl. akkvisitioner DKK mio. hvoraf akkvisitioner udgjorde DKK 194 mio. For hele året er der investeret DKK 105 mio. mindre end forventet ved årets start. Koncernens frie cash flow blev DKK 31 mio. mod DKK -882 mio. i Balancen Koncernens samlede aktiver blev forøget med DKK 232 mio. til DKK mio. Koncernens soliditet ved udgangen af 2001 var 55,0% mod 54,7% ved udgangen af Koncernens likvide midler udgjorde ved udgangen af 2001 DKK 882 mio. mod DKK 516 mio. året før. Medarbejdere Koncernen beskæftigede ved udgangen af 2001 i alt medarbejdere, hvilket er et fald på 18 medarbejdere i forhold til året før. Forskning og udvikling Rockwool koncernens mål om at styrke positionen som verdens førende producent af stenuld og fastholde positionen som en af de fire største producenter af mineraluld i verden sikres bl.a. gennem en målrettet forskning og udvikling. De omfattende forskningsaktiviteter giver sig bl.a. udtryk i at koncernen er blandt de mest patenterende i dansk industri. I 2001 blev det til 37 patenter mod 34 året før. Miljø og sikkerhed Det er Rockwool koncernens ambition at udvikle og markedsføre mere komplette byggeløsninger der kan være med til at nedbringe bygningers forbrug af energi. I den forbindelse noteredes det med tilfredshed at det mangeårige arbejde med at få ratificeret Kyoto-protokollen i 2001 ser ud til at falde på plads. Koncernen har en forventning om at dette vil slå igennem i form af øgede krav i de nationale byggereglementer. Koncernens nye forskningscenter i Hedehusene, der er et udstillingsvindue for Rockwool koncernens bæredygtige byggeløsninger, blev i december 2001 kåret som årets erhvervsbyggeri i Danmark. Koncernens hollandske datterselskab Grodan, der markedsfører løsninger til drivhusgartnerier baseret på vækstsubstrater i stenuld, fik i 2001 miljøcertificeret deres produkter med det hollandske miljømærke Milieukeur -diplomet der er blandt de mest krævende. Rockwool selskaberne i Wales og Polen modtog begge priser for deres håndtering og forbedring af fabrikkernes miljøindsats. WHO s kræftforskningsinstitut (IARC) besluttede i oktober 2001 at sten-, slagge- og glasuld, som indtil da havde været klassificeret som muligvis kræftfremkaldende, ikke længere skulle klassificeres som kræftfremkaldende. Brandsikkerhed I december 2001 tiltrådte den europæiske standardiseringsorganisation CEN det brandklassesystem der blev besluttet i EU s Stående Byggeudvalg i april 1999 som basis for den fri handel med europæiske byggematerialer. Vore typiske Rockwool produkter vil hvad angår alle parametre være i den bedste kategori A1. Sammenlignet med skumplast, som udgør ca. 40% af det europæiske isoleringsmarked, vil vor position blive markant forbedret når EU-landene i de kommende år skal implementere den nye klassificering. 16

17 Forventninger for 2002 Tendensen til stigende økonomisk vækst i Europa forventes først at få effekt på byggeriet omkring årsskiftet 2002/2003, således at byggeriet i 2002 bliver lavere end året før. Tilbagegangen i byggeriet forventes ikke fuldtud at slå igennem på afsætningen af isoleringsmaterialer som følge af at der i flere lande indføres nye byggenormer med højere isoleringstykkelser. Det nye brandklassesystem vil have begrænset effekt i 2002, men vil blive indført i De industrielle investeringer på verdensbasis forventes at blive uændret i forhold til Byggeaktiviteten i Østeuropa forventes som i 2001 at vise en negativ trend, dog med undtagelse af det russiske marked der forventes at have en fortsat markant vækst. Med disse markedsforventninger og på trods af at salget i årets 1. kvartal vil være 5% under salget i 1. kvartal 2001, forventes der for hele året en salgsfremgang på 3%. Denne forventede vækst skyldes især de nye geografiske markeder samt introduktionen af nye produkter og systemløsninger på eksisterende markeder. Selv om der forventes svagt stigende salgspriser, så vil disse stigninger næppe kunne opveje omkostningsprisstigningerne. Der planlægges væsentlige effektivitetsforbedringer ikke mindst i de seks senest tilkomne fabrikker. For 2002 planlægges investeringer på DKK 850 mio. hvilket er DKK 45 mio. mindre end i Ovennævnte forventninger vil medføre at resultatet for 2002 vil blive på samme niveau som på Tak til medarbejderne 2001 har på mange måder været et forandringens år, og gruppens ansatte har på en meget positiv og konstruktiv måde taget imod de mange udfordringer. Dette vil være med til at sikre gruppens fortsatte succes. Bestyrelsen og ledelsen vil gerne takke alle medarbejderne for deres flotte indsats. Hedehusene, d. 22. marts 2002 Arne V. Jensen Bestyrelsesformand Tom Kähler Koncernchef 17

18 Aktionærinformation Kursudvikling B-aktie DKK 80 Industri index 60 01/jan/01 01/apr/01 01/jul/01 01/okt/01 01/jan/02 01/apr/02 Aktieudvikling Rockwool aktierne er noteret på Københavns Fondsbørs. Som det var tilfældet for de fleste aktier i 2001, gik kursen på Rockwool aktierne ned. A-aktien faldt med 16% og B-aktien med 15%. Aktierne holdt sig dog over benchmark index for industriaktier, som faldt med 44%. Ved udgangen af 2001 lå kursen for A-aktien på DKK 122 og DKK 119 for B-aktien. Udbytte På generalforsamlingen vil bestyrelsen foreslå, at udbyttet for regnskabsåret 2001 bliver på DKK 71,4. mio. Dette svarer til 2,7% af markedsværdien og DKK 3,30 pr. aktie. Udbyttet udbetales den 6. juni Aktieoptionsordning For at bevare koncernens evne til at tiltrække og fastholde ledende medarbejdere har bestyrelsen besluttet en koncern aktieoptionsordning for ledende medarbejdere i koncernen har i regnskabsåret fået tildelt option på at købe i alt af selskabets aktier til kurs 122 i perioden 1. januar 2005 til 31. december Forpligtelsen er dækket af selskabets beholdning af egne aktier. Investor Relations Det er koncernens mål at informere aktionærer, presse og potentielle investorer præcist og fyldestgørende. På modsatte side er angivet de væsentlige datoer i finanskalenderen. Oplysninger om aktionærer, der pr. 31/ ejede mere end 5% af aktiekapitalen i selskabet: Rockwool Fonden 2640 Hedehusene 22,85% Elisabeth Kähler 2900 Hellerup 10,86% Gustav Kähler 2942 Skodsborg 7,01% ATP, DMP og SP 3400 Hillerød 5,32% Dorrit Kähler 2830 Virum 5,21% Gerda Kähler 4220 Korsør 5,12% Der er ikke indgået aktionæroverenskomster mellem ovennævnte aktionærer. Analytiker Telefon Carnegie Bank A/S Per Hillebrandt Tel: Danske Securities Peter Andersen Tel: og Martin T. Larsen Tel: Gudme Raaschou Investment Bank Michael West Hybholt Tel: Handelsbanken Securities Marianne Nilsson Tel:

19 Aktionærgruppers ejerandel pr. 31/ Aktionærgruppers stemmeandel pr. 31/ Rockwool Fonden 23% Institutionelle investorer i ind- og udland 14% Andre aktionærer med mere end 5% 28% Øvrige aktionærer 35% Rockwool Fonden 27% Institutionelle investorer i ind- og udland 4% Andre aktionærer med mere end 5% 37% Øvrige aktionærer 32% Aktionærer A-aktier (10 stemmer) B-aktier (1 stemme) Kurs A-aktie (DKK) 122,00 144,71 Kurs B-aktie (DKK) 119,36 140,44 Markedsværdi (DKK) 2,657 mio. 3,142 mio Dividende pr. aktie (DKK) 3,30 3,30 Omsætning af aktier (DKK) 56,2 mio. 879,9 mio. Finanskalender 1. kvartalsrapport 31. maj Generalforsamling 31. maj 2. kvartalsrapport 26. august Investormøde 27. august 3. kvartalsrapport 29. november Årsregnskabsmeddelelse Marts 2003 Meddelelser til Københavns Fondsbørs i Nr. 1 Finanskalender for Nr. 2 Årsregnskabsmeddelelse for kalenderåret 2000 for Rockwool International A/S Nr. 3 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Rockwool International A/S Nr. 4 Ny koncernorganisation i Rockwool International A/S pr. 1. juli Nr. 5 Ny formand og nyt bestyrelsesmedlem i Rockwool Internationals bestyrelse Nr. 6 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2001 for Rockwool International A/S Nr. 7 Generalforsamling og konstituerende bestyrelsesmøde i Rockwool International A/S Nr. 8 Halvårsrapport for 1. halvår 2001 for Rockwool International A/S Nr. 9 Rockwool International A/S næstformand for bestyrelsen, Per Carsten Pedersen, afgik ved døden i nat Nr. 10 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rockwool International A/S Nr. 11 Bestyrelsen i Rockwool International A/S Nr. 12 Ændring af dato: Regnskabsmeddelelse for 1-3. kvartal 2001 for Rockwool International A/S udsendes den 30. november 2001 efter bestyrelsesmødet Nr. 13 Ekstraordinær generalforsamling vælger Flemming Lindeløv til Rockwool International A/S bestyrelse Nr. 14 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2001 for Rockwool International A/S 19

ÅRSRAPPORT 2002 / ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

ÅRSRAPPORT 2002 / ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S ÅRSRAPPORT 2002 / ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S CLAUS KÄHLER (1918-2002) Primus motor for skabelsen af Rockwool koncernen, Claus Kähler, døde fredag den 13. december, 84 år gammel. Uddannet som civilingeniør

Læs mere

Tyskland Tyskland Singapore Spanien USA ROCKDELTA STØJ- & VIBRATIONSKONTROL Danmark Forsidefoto: Spanien

Tyskland Tyskland Singapore Spanien USA ROCKDELTA STØJ- & VIBRATIONSKONTROL Danmark Forsidefoto: Spanien ÅRSRAPPORT 2003 Forsidefoto: Hotel Opera i Oslo. Rockwool løsningerne omfattede såvel termisk isolering indvendigt og udvendigt som isolering af bygningens ventilationsanlæg for at dæmpe vibrationerne.

Læs mere

Indhold. Forsidefoto:

Indhold. Forsidefoto: Årsrapport 2005 Indhold Femårsoversigt 4 Koncernprofil 5 Rockwool koncernens finansielle mål 6 Årsberetning for 2005 8 Bestyrelse 11 Koncernledelse 12 Corporate governance 13 Aktionærinformation 14 Videnressourcer

Læs mere

Indhold. Koncernprofil

Indhold. Koncernprofil Årsrapport 2007 Indhold Koncernprofil Koncernprofil 2 Socialt charter for Rockwool koncernen 2 Udsigterne efter den aktuelle opbremsning på markedet 3 Femårsoversigt 4 Rockwool koncernens finansielle mål

Læs mere

Indhold. Rockwool koncernen...3. Koncernens styring af finansielle risici...26. Femårsoversigt...4. Resultatopgørelse...27. Balance - Aktiver...

Indhold. Rockwool koncernen...3. Koncernens styring af finansielle risici...26. Femårsoversigt...4. Resultatopgørelse...27. Balance - Aktiver... Årsrapport 2008 Indhold Rockwool koncernen...3 Femårsoversigt...4 Når situationen strammer til...5 Årsberetning for 2008...6 Isoleringsområdet...10 Systems Division...14 Corporate Governance...16 Socialt

Læs mere

25 Koncernledelse. 26 Ledelses- og revisionspåtegning. 27 Resultatopgørelse. 28 Balance - Aktiver. 29 Balance - Passiver. 30 Pengestrømsopgørelse

25 Koncernledelse. 26 Ledelses- og revisionspåtegning. 27 Resultatopgørelse. 28 Balance - Aktiver. 29 Balance - Passiver. 30 Pengestrømsopgørelse Årsrapport 2009 INDHOLD 3 Rockwool koncernen 25 Koncernledelse 4 Femårsoversigt 5 Trimning med henblik på fremtidig vækst 6 Energi og miljø 10 Årsberetning for 2009 14 Isoleringssegmentet 18 Systems segmentet

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen...

Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen... Årsrapport 2013 Offentliggjort 21. februar 2014 Indhold Ledelsesberetningen ROCKWOOL koncernen...2 På vej ud af krisen...3 Nøgletal...4 Femårsoversigt...5 Bedre bygninger til verden...6 Omsætning, markeder

Læs mere

Årsrapport 2012 Offentliggjort 1. marts 2013

Årsrapport 2012 Offentliggjort 1. marts 2013 Årsrapport 2012 Offentliggjort 1. marts 2013 Indhold ROCKWOOL koncernen...2 På vej mod en sand global virksomhed...3 Nøgletal...4 Femårsoversigt...5 Energi og klima som vækstmotorer...6 Omsætning, markeder

Læs mere

Årsrapport 2010. offentliggjort 10. marts 2011

Årsrapport 2010. offentliggjort 10. marts 2011 Årsrapport 2010 offentliggjort 10. marts 2011 I Indhold Nøgletal... 2 Klar til vækst... 3 Isolering den oplagte vej til lavere energiudgifter... 4 Samfundsengagement... 7 Rockwool Fonden. Indtjening anvendes

Læs mere

ROCKWOOL koncernen. Salgskontorer, administration, etc. Fabrik X Planlagt fabrik. ROCKWOOL Rapporten 2012

ROCKWOOL koncernen. Salgskontorer, administration, etc. Fabrik X Planlagt fabrik. ROCKWOOL Rapporten 2012 ROCKWOOL Rapporten 2012 ROCKWOOL koncernen ROCKWOOL koncernen er verdens førende leverandør af innovative produkter og systemer baseret på stenuld, som forbedrer miljøet og livskvaliteten for millioner

Læs mere

Årsrapport 2011. Offentliggjort 1. marts 2012

Årsrapport 2011. Offentliggjort 1. marts 2012 Årsrapport 2011 Offentliggjort 1. marts 2012 Indhold 2011 vigtige skridt fremad trods international krise...3 Nøgletal...4 Femårsoversigt...5 Isolering den rentable vej til et energieffektivt samfund...6

Læs mere

VÆKST I RUSLAND. Gennembrud i Spanien Den spanske højhastighedsbane har valgt RockDelta som foretrukket leverandør af vibrationsisolering.

VÆKST I RUSLAND. Gennembrud i Spanien Den spanske højhastighedsbane har valgt RockDelta som foretrukket leverandør af vibrationsisolering. VÆKST I RUSLAND Rockwool succesen i Rusland fortsætter. Koncernen har besluttet at investere 125 millioner EURO i opførelsen af en ny fabrik i Volga området. Byggeboom i nabolandet Kazakhstan har også

Læs mere

Rockwool rapporten 2011

Rockwool rapporten 2011 Rockwool rapporten 2011 CREATE AND PROTECT Rockpanel facadebeklædning skaber et farverigt og levende miljø for børnene på denne skole i Gentofte og beskytter samtidig bygningen mod vejr og vind. Rockpanel

Læs mere

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S HD studiet i Finansiering Hovedopgave - maj 2009 Opgaveløser: Vejleder: Rasmus Kristian Mogensen Palle Nierhoff Opgave nr. 41 VÆRDIANSÆTTELSE OG AKTIEANALYSE ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Handelshøjskolen

Læs mere

Regnskab for Dantherm koncernen Resultatopgørelse...43 Balance...44 Egenkapitalopgørelse...46 Pengestrømsopgørelse...47 Noter til koncernen...

Regnskab for Dantherm koncernen Resultatopgørelse...43 Balance...44 Egenkapitalopgørelse...46 Pengestrømsopgørelse...47 Noter til koncernen... Årsrapport 2007 Indhold Dantherm koncernens profil... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 5 Dantherm koncernen globalt... 6 Koncernoversigt pr. 31. december 2007... 7 Ledelsesberetning... 8 Aktionærinformation...17

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S Strategisk analyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S Afgangsprojekt HD 2. del Finansiering Copenhagen Business School 12-05-2014 Forfattere: Mikkel Wiberg Sørensen & Mikkel Dalhøj Johansen

Læs mere

UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013. Årsrapport 2013. H+H International A/S. Build with ease. CVR- nr. 49 61 98 12

UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013. Årsrapport 2013. H+H International A/S. Build with ease. CVR- nr. 49 61 98 12 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapport 2013 H+H International A/S Build with ease CVR- nr. 49 61 98 12 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013 LEDELSESBERETNING 2 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Vejen frem 5 Hovedtal 6 Væsentligste

Læs mere

Årsrapport 2006 for Dantherm A/S

Årsrapport 2006 for Dantherm A/S Meddelelse nr. 2/2007 Fondsbørsmeddelelse Dantherm A/S CVR-nr. 30 21 43 15 Årsrapport 2006 for Dantherm A/S Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2006.

Læs mere

Årsrapport 2012 H+H International A/S

Årsrapport 2012 H+H International A/S Årsrapport 2012 H+H International A/S build with ease CVR-nr. 49 61 98 12 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Femårsoversigt 5 Resumé 6 Tilbageblik 8 Hovedtal 11 Forventninger til 2013 12 Regnskabsberetning 16

Læs mere

EUROPA SPARER PÅ ENERGIEN

EUROPA SPARER PÅ ENERGIEN EUROPA SPARER PÅ ENERGIEN Oktober 2008 Energieffektivitet i bygninger står højt på dagsordnen over hele Europa. Vi præsenterer i dette nummer tre eksempler fra Holland, Tjekkiet og Spanien med stort potentiale

Læs mere

Årsrapport 2009. H+H International A/S

Årsrapport 2009. H+H International A/S Årsrapport 2009 H+H International A/S build with with ease Kort om H+H HVEM H+H s historie begynder i Danmark tilbage i 1909, hvor det første selskab i H+H-koncernen stiftes for at drive sten- og grusgravningsvirksomhed.

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport Beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) mio. DKK mio. DKK mio. DKK Årsrapport 2002 2002 2003

Læs mere

Side. Glunz & Jensen udvikler, producerer og markedsfører integrerede og innovative løsninger til prepress-industrien.

Side. Glunz & Jensen udvikler, producerer og markedsfører integrerede og innovative løsninger til prepress-industrien. Årsrapport Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning: Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resumé 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold 14 Corporate governance

Læs mere

Dantherm. 79 Resultatopgørelse 80 Balance Aktiver 81 Balance Passiver 82 Egenkapitalopgørelse 83 Pengestrømsopgørelse 84 Noter

Dantherm. 79 Resultatopgørelse 80 Balance Aktiver 81 Balance Passiver 82 Egenkapitalopgørelse 83 Pengestrømsopgørelse 84 Noter Årsrapport 2011 IN D E X IN D E X Dantherm Air Handling AS Skallestad, Norge Dantherm Air Handling AB Söderköping, Sverige Dantherm Air Handling Inc. Spartanburg, USA Dantherm Air Handling Co., Ltd. Suzhou,

Læs mere

ÅRSRAPPORT DANFOSS A/S

ÅRSRAPPORT DANFOSS A/S ÅRSRAPPORT DANFOSS A/S INDHOLD Beretning........................................ 2 Refrigeration & Air Conditioning.................... 8 Heating & Water................................. 12 ÅRSRAPPORT

Læs mere

Årsrapport 2011. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2011. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2011 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

ROCKWOOL NEWSLETTER. ROCKWOOL isolering i Europas højeste bygning. Udvidelse i Kina. Klar til vækst i Europa. Kapacitetsinvestering i Danmark

ROCKWOOL NEWSLETTER. ROCKWOOL isolering i Europas højeste bygning. Udvidelse i Kina. Klar til vækst i Europa. Kapacitetsinvestering i Danmark NEWSLETTER DECEMBER 2012 ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S ROCKWOOL isolering i Europas højeste bygning Udvidelse i Kina ROCKWOOL NEWSLETTER Klar til vækst i Europa Kapacitetsinvestering i Danmark Håb for socialt

Læs mere

UKRAINE KLAR TIL AT GIVE BOLDEN OP

UKRAINE KLAR TIL AT GIVE BOLDEN OP UKRAINE KLAR TIL AT GIVE BOLDEN OP Som vært for fodbold EM i 2012 er Ukraine klar til at give bolden op på det ukrainske byggemarked. Rockwool koncernen er med på holdet med planen om at opføre en ny fabrik

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2013

Å r s r a p p o r t 2013 Årsrapport 2013 I NDE X Indhold ledelsesberetning 04 Hoved- og nøgletal 05 Interview med ledelsen 07 Strategi 08 Væsentlige begivenheder 09 Overblik 2013 09 Forventninger til 2014 10 HVAC 12 Telecom 14

Læs mere

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S 2 Indhold Columbus IT kort fortalt 4 Mod nye ambitiøse mål 6 2007 i hovedtræk 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 9 Udviklingen i 2007 10 Strategi og forretningsmodel

Læs mere