Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen"

Transkript

1 Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen 2010

2 Indhold Historie Lokal analyse 5 Hvad viser vores analyser 6 Indsatsområder 7 Vision og Strategi Afslutning 11 Udviklingsplanen er udarbejdet af borgerne i Varnæs Bovrup på initiativ af Landsbylauget, i samarbejde med Landdistrikternes Hus 2 Den mest effektive måde at forudsige fremtiden på, er ved selv at skabe den selv!

3 Lokal udviklingsplan Historie I Varnæs Bovrup er der mange fortidsminder, som kan fortælle om vore forfædres gøren og laden, dette kombineret med den fantastiske beliggenhed ned til Aabenraa fjord og Alssund. En fortsat udvikling gør området til et særdeles spændende sted at bo og leve. Landsbyernes historie går langt tilbage. På et kort fra 1641 kan man se, hvordan gårdene lå sammenklemt, ca. 55 gårde lå der samlet i Varnæs. I 1711 blev de flyttet ud, og jorden blev målt op til 30 bol til fordeling. De fleste gårde var ½ bol, så de to bolsfæller fik jorden udlagt under et og flyttede ud sammen. Derfra stammer det særlige for området, som også ses i dag, at gårdene ligger sammen to og to. Området har en afvekslende natur med mange afmærkede cykelruter og vandrestier til naturelskere, samt mange historiske mindesmærker. I Varnæs ligger den fælles landsbykirke fra 1150 med et fritstående klokketårn af træ fra middelalderen. På to af dets hjørner hænger der stadig et halsjern. Her blev småforbrydere fastgjort til spot for lovlydige borgere, når de var blevet dømt på Birketinget. På sydsiden af Aabenraa Fjord ligger Varnæs Hoved, et område, som blev fredet i 1980 for at bevare det afvekslende landskab. Stierne i området giver muligheder for rige og afvekslende naturoplevelser. Stiruterne følger trampede jordstier og eksisterende veje. Jordstierne er ikke egnede til cykling. Landskabet veksler mellem marker, enge og moser, stejle kystskrænter, små skove, levende hegn og en sø med skovklædte skrænter. I den privatejede skov Varnæs Tykke ligger et imponerende fortidsminde - en langdysse. Dyssen er 24 m lang og 12 m bred. Den mest effektive måde at forudsige fremtiden på, er ved selv at skabe den selv! 3

4 Det er med tiden blevet blødt op, og i 1964 fik man fælles skole og i 1969 fælles børnehave. I 1977 stiftedes Varnæs Boldklub VB 77. Den voksede hurtigt til en flerstrenget forening, hvor mange af medlemmerne kom fra Bovrup. I 1981 blev foreningen til Varnæs- Bovrup idrætsforening VBIF. Siden er det gået slag i slag, og de fleste foreninger er nu fælles. I 2004 stiftedes det fælles Landsbylaug. Seneste sammenlægning er borgerforeningerne, der nu er blevet til Bovrup Varnæs Birk borgerforening og Varnæs Frivillige Brandværn har nedlagt sig selv og sluttet sig til Bovrup Frivillige Brandværn. Det er en stor fordel at arbejde sammen, for i Varnæs Bovrup har vi alt ( næsten): Dagpleje, børnehave, SFO, skole, efterskole, lejrskole, aktivitetscenter, kulturhus, kirke, plejehjem, bibliotek, supermarked, autoværksteder, frisør og mange håndværkere. Ved Varnæs Vig er der et offentligt opholdsareal. Her er parkeringsplads med borde og bænk, grill, legeplads, toilet samt plads til at spille bold. Fra P-pladsen er der en kort sti ned til badestranden, der i 2010 har fået Blåt flag. Lidt østligere, ved Naltang, ligger Skovsøen, som er 6-7 m dyb og ligger i bunden af en tunneldal omgivet af op til 30 m høje skrænter. På nordsiden af søen vokser en bøgeskov. Tidligere var Bovrup og Varnæs skarpt opdelt, adskilt af bækken ved præstegården og som så mange andre steder, var der stor konkurrence mellem byerne. Turistfaciliteter bl.a. bed&breakfast, rekreative områder, naturplads med primitiv overnatning, vandrestier, sø, bådebro, gode badestrande og en helt fantastisk natur. En lang række ideer er søsat via lokale ildsjæle, som gennem et rigt og aktivt foreningsliv har gennemført mange projekter. Nu er vi i gang med yderlige tiltag for at skabe endnu mere udvikling i vores område, hvilket denne udviklingsplan beskriver. 4 Den mest effektive måde at forudsige fremtiden på, er ved selv at skabe den selv!

5 Lokal analyse: Input Borgerne har bidraget med analyse og spændende og idérige forslag til udvikling af lokalsamfundene, og efterfølgende er der arbejdet videre med idéerne i en arbejdsgruppe. I arbejdsgruppen har vi besluttet at arbejde videre med følgende indsatsområder: På borgermøde og fremtidsværksted den 14. april 2010 blev der arbejdet grundigt med fremtidens muligheder i Varnæs-Bovrup. Indsatsområder Bosætning Byforskønnelse Børn og unge Erhverv handel - turisme Samlingssteder kunst - kultur Infrastruktur stisystemer Branding Den mest effektive måde at forudsige fremtiden på, er ved selv at skabe den selv! 5

6 Input fra borgermødet den 14. april 2010 Da det er en sammenskrivning af mange ideer kan samme punkt godt optræde mere end et sted, pga. forskellige indfaldsvinkler til emnet i analysen. Analyse: I analysen har vi set på: Hvad er mindre godt i Varnæs Bovrup? Hvad er både godt og mindre godt? Hvad er rigtig godt? Hvad viser vores analyser Hvad er mindre godt? Gamle nedslidte/faldefærdige huse (misligholdte) Ruin manglende vedligehold Gamle biler Kedelige byggegrunde Tilbud til unge mennesker Mangler ungdomsmiljø (klub etc.) Trussel om skolelukning Manglende by-vedligeholdelse Mangler ungdoms- og ældreboliger / alment boligbyggeri Brug for udbygning af og bedre faciliteter ved marinaen Mangler et godt feststed Offentlige transportmidler Befolkningsgrundlag for lille til at undgå truslen om skolelukning Ingen lokale repræsentanter i byrådet Nyt duftfrit toilet på stranden Grøn energi kan udbygge(s) mere 6 Den mest effektive måde at forudsige fremtiden på, er ved selv at skabe den selv!

7 Hvad er både godt og mindre godt? Hvad er rigtig godt i Varnæs Bovrup? Kro at den er lukket Erhvervsliv begrænsede muligheder for at finde egnede steder Den Gyldne Løve ingen larm efter kl. 21:00 Legeplads i Bovrup (v. tingstedet) manglende vedligehold Petanque-bane god ting, men måske et svært sted (trafikken) Godt med ildsjæle men svært at tænde op under nye ildsjæle Mere samarbejde mellem foreninger Folkeskole i lokalsamfundet Skole / SFO Børnehave Dagpleje Sundeved Efterskole / lokaler Plejehjem/plejecenter Bibliotek Kirke Aktivcentret Både/Bådebro Central placering Enestående natur v/ mark, skov, strand og vand Beliggenhed (sygehus og motorvej) Rigt foreningsliv (ca. 24) Engagement Imødekommenhed Nytænkning Kreative indbyggere Basar Brandværn Supermarked i Bovrup Lokale arbejdspladser Den Gyldne Løve Erhverv / de erhvervsdrivende Historien Byfest med revy Ringridning Den mest effektive måde at forudsige fremtiden på, er ved selv at skabe den selv! 7

8 Vision og Strategi Med udgangspunkt i analysen og indsatsområderne har arbejdsgruppen formuleret en vision for lokalsamfundene Varnæs - Bovrup Efter 1. møde var der opstillet 7 indsatsområder: 1. Erhverv - handel turisme Vision: Turisme: I 2013 har vi en fuldt udbygget attraktiv marina med gode P-forhold, café (restaurant), kiosk, toiletter og info-afdeling. 1. Erhverv - handel - turisme 2. Bosætning 3. Børn og unge 4. Byforskønnelse 5. Samlingssteder kunst kultur 6. Infrastruktur - stisystemer 7. Branding Punkterne blev behandlet enkeltvis: Der blev opstillet en vision for hvert område, efterfulgt af en strategi (mål og hvordan man kommer derhen). Overnatningsmuligheder: Differentierede overnatningsmuligheder: Bed&breakfast, primitiv overnatning, shelter, 8 værelser på Bovrup Kro/ vandrerhjem Marinaen er essentiel, der skal søges tilladelser og skaffes penge (Bådelauget). Herefter nedsættes en arbejdsgruppe, som skal udarbejde en strategi- og handleplan. Overnatningsmuligheder: Det er tilladt at slå telt op på Det Rekreative Område (ejet af Skov- og Naturstyrelsen). Bed&breakfast og bondegårdsferie: Her er allerede en del. Bovrup Kro: Det er et stort ønske, at kroen igen kommer til at fungere som kro. Mulighederne undersøges. Virksomheder: Headhunte potentielle iværksættere (små butikker, kunsthåndværk o.l.) Marketing, internetløsninger, reklame og grafisk produktion Skovridergaarden. Skinderbro 33 Aabenraa T Den mest effektive måde at forudsige fremtiden på, er ved selv at skabe den selv!

9 2. Bosætning Vision: I 2020 er Bovrup og Varnæs mere sammenhængende. Det behøver ikke nødvendigvis at være fysisk sammenhængende. I 2018 er der 10 byggemodnede udsigtsgrunde på Varnæs guldkyst, fra Kirkebakke til Varnæs Vestermark. Der er en arbejdsgruppe i gang med at få bygget 10 almennyttige boliger på kommunens jord ved Bovrup Plejecenter (Bovrups udkant). Møde med kommunen for at få udarbejdet en ny lokalplan for guldkysten. 3. Børn og unge Vision: Varnæs skole består. I 2012 er der 150 børn i en folke- eller friskole. Børnehaven skal fortsat tiltrække børn fra et stort opland. Skolen har højeste prioritet i arbejdet i Varnæs/Bovrup. Hvis ikke vi har en skole, kommer der ingen ny bosætning, og udviklingen går i stå. For at være på forkant med udviklingen skal oprettes en friskoleforening. Børnehaven skal fastholde sine supergode rammer inde og ude og sin gode madordning. Evt. udbygges med en skovlegeplads. Unge: årige skal inviteres til at deltage i et fremtidsværksted. Hvilke muligheder ser I/vi hvad vil I gerne? Samarbejde mellem skole, idrætsforening og andre foreninger. Den mest effektive måde at forudsige fremtiden på, er ved selv at skabe den selv! 9

10 4. Byforskønnelse Vision: I 2012 er der pænt og velholdt i hele området, og vi har en plan for kontinuerlig byforskønnelse. Der nedsættes en arbejdsgruppe, der står for den overordnede styring og planlægning på området. 5. Samlingssteder kunst kultur Vision: I 2012 er der etableret et feststed i Varnæs/ Bovrup. Der opstilles kunst i det offentlige rum. Kirken anvendes til flere kulturelle aktiviteter. Feststed: Muligheder i eksisterende faciliteter undersøges (bl.a. Bovrup Kro). Behovet undersøges. Kunst: Lokale kunstnere opfordres til at opstille i bymidterne og andre steder (udendørs). Byportene skal gøres seværdige. Der er flere muligheder nye eller udsmykning af de eksisterende. Kirken: Samarbejde med menighedsrådet. BOVRUP KØBMANDSGÅRD Bovrupstoregade 20, 6200 Aabenraa, Tlf Infrastruktur stisystemer Vision I 2012 har vi kortlagte stisystemer i hele området, og der er etableret nye stier, der forbinder områderne. Der nedsættes en arbejdsgruppe. Der skal laves aftaler med lodsejere, udarbejdes projektbeskrivelser og søges midler. Der skal være tilgængelige brochurer ude i alle områder. 7. Branding Vision: I 2011 er hjemmesiden den mest besøgte i Sønderjylland. Vi er i medierne med positiv omtale mindst én gang pr. måned. Der er skiltning til områdets seværdigheder og der er infostandere i byerne. Hjemmesiden: Carlo Ladegaard Sørensen er webmaster. Der skal afholdes en undervisningsaften for alle foreninger, om hvordan vi kan bruge hjemmesiden. Hjemmesiden skal linkes bredt til institutioner, turistorganisationer og firmaer. Der skal være et link på Aabenraa Kommunes hjemmeside til vores hjemmeside. Medier: Borgerjournalister skriver om små og store begivenheder. Skiltning: Der søges tilladelse og midler til skiltning. Mulighed for eget LOGO undersøges, evt. udskrives en konkurrence. 10 Den mest effektive måde at forudsige fremtiden på, er ved selv at skabe den selv!

11 Afslutning Med denne lokale udviklingsplan, med vision og strategi, er vejen banet for en samlet udvikling af Varnæs-Bovrup, frem mod år Forhåbentlig har vi opfyldt visionerne tidligere, så vi kan lave en ny udviklingsplan for det næste tiår. Det er ikke alt, der bliver lige let at gennemføre, men vi kan alle være med til at gøre Varnæs Bovrup til et skønnere sted at bo, ved at sørge for at vedligeholde vores ejendomme, og få fjernet gamle biler m.m. Kommunen har taget det første skridt, og har fjernet brandtomten på hjørnet ved Bækvej i Varnæs så lad os komme i gang! HG Auto Henrik Grau Kausager Aabenraa Tlf SALON HELEN Varnæs Vestervej 4a Varnæs Aabenraa Tlf Den mest effektive måde at forudsige fremtiden på, er ved selv at skabe den selv! 11

12 Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen Tak for sponsorering til udgivelse af denne udviklingsplan til Henrik, Helen, Finn og Maibritt HG Auto Henrik Grau Kausager Aabenraa Tlf SALON HELEN Varnæs Vestervej 4a Varnæs Aabenraa Tlf Marketing, internetløsninger, reklame og grafisk produktion BOVRUP KØBMANDSGÅRD Bovrupstoregade 20, 6200 Aabenraa, Tlf Skovridergaarden. Skinderbro 33 Aabenraa T

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

2011-2021. FREMTIDENS THYHOLM Hver for sig kan vi lidt sammen alt

2011-2021. FREMTIDENS THYHOLM Hver for sig kan vi lidt sammen alt 2011-2021 FREMTIDENS THYHOLM Hver for sig kan vi lidt sammen alt Ansvarlig: Foreningen Thyholm i Bevægelse December 2011 Indhold Indhold... 2 Forord:... 2 Lidt om Thyholm... 3 Fase 1: Ideudviklingen...

Læs mere

LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014

LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014 LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Forord Fra borgermøde til lokalråd Vi vil skabe sammenhænge Side 4-5 Vision og forudsætninger Det er godt at bo i Langå

Læs mere

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013 HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport Juni 2013 Notat HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport 3. juni 2013 Udarbejdet af jmh, pfk Kontrolleret af pfk

Læs mere

Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN. Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet

Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN. Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet Udviklingsplanen er fremkommet på baggrund af en demokratisk proces og skal fremover danne grundlag for konkrete projekter.

Læs mere

Stier inspiration til planlægning og forvaltning

Stier inspiration til planlægning og forvaltning Stier inspiration til planlægning og forvaltning Friluftsrådets vision Hindringer for friluftsliv og daglig motion findes ikke. I byen bevæger vi os uhindret til fods, på cykel, på rulleskøjter, med vores

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

Gang i Bov nu Lokalrådets vision for vækst og udvikling for Bov Lokalområde

Gang i Bov nu Lokalrådets vision for vækst og udvikling for Bov Lokalområde Gang i Bov nu Lokalrådets vision for vækst og udvikling for Bov Lokalområde Debatoplæg oktober 2014 2 Lokalrådets oplæg til 8 fokusområder 1. Frøslev Grænse: Porten til Europa Velkomstcenter Danmark 2.

Læs mere

En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik

En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik Projektbeskrivelse efterår 2006 Referat af opstartsmødet i Skovsgård den 28.oktober 2006 Indhold 1 INDLEDNING...2 2 VISIONER

Læs mere

CATHRINES HAVE. 2014 Udviklingsplan for Cathrines Have

CATHRINES HAVE. 2014 Udviklingsplan for Cathrines Have CATHRINES HAVE 2014 Udviklingsplan for Cathrines Have Cathrines Have, tidligere omtalt som RAVKO, er et lækkert naturskønt område som er beliggende lige midt i Danmark ved Middelfart. Området består hovedsaligt

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

BRENDERUP OGSÅ MED PLADS TIL. 2014 Udviklingsplan for Brenderup

BRENDERUP OGSÅ MED PLADS TIL. 2014 Udviklingsplan for Brenderup BRENDERUP OGSÅ MED PLADS TIL DIG 2014 Udviklingsplan for Brenderup I og omkring Brenderup er der en del erhvervsliv og forretninger. Meget centralt ligger både vuggestue, børnehave, kommunal og privat

Læs mere

Kunsten ud i landsbyerne 3

Kunsten ud i landsbyerne 3 Projektbeskrivelse Kunsten ud i landsbyerne 3 et projekt, der flytter fokus Resumé En kunstner og en landsby skal gennem dialog og samarbejde formulere en arbejdsskitse til et kunstværk. Værket skal efterfølgende

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 indhold Fra vision til handling 3 Ballerup satser på mennesker 4 Vi forstærker den grønne og sunde profil 6 Vi arbejder for bæredygtig trafik 8 Vi skaber rammer

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER BORGERE FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE UDVIKLINGSTILTAG Grontmij A/S i samarbejde med Ekstrakt

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN POTENTIALEPLAN FOR NIVÅ - BØRNEFAMILIERNES BADEBY AB SO LUTLA NDS KAB HUMLEBÆK-NIVÅ HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

Læs mere

Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler. Rapport 435

Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler. Rapport 435 Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler Rapport 435 indhold Overblik og sammenfatning...4 Flere skal cykle i Helsingør...8 Planlægning af cykeloplevelser på nettet...10 Cykelturister på Fur og Salling

Læs mere

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner Mere end 100 borgere deltog i Ballerups borgerhøring om nærdemokrati lørdag d. 2. februar 2008 på KDAS i Skovlunde. Foto: Jesper Ludvigsen

Læs mere

Lad os gøre en forskel

Lad os gøre en forskel Lad os nu få en permanent, spændende og attraktiv løsning af lokalområdet Virum og Sorgenfri. Lad os gøre en forskel Et oplæg fra Virum Handelsforening om udviklingen i Virum og Sorgenfri Virum, Juni 2014

Læs mere

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer udvikling af landsbyer En værktøjskasse Udvikling af landsbyer Udvikling af landsbyer Vejledningen er udgivet af: Velfærdsministeriet Vejledningen er udarbejdet af COWI A/S Plan, Udvikling og Design ved

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Friluftsliv i Store Vejleådalen. forslag til planlægning og forvaltning af ådalen som rekreativt område

Friluftsliv i Store Vejleådalen. forslag til planlægning og forvaltning af ådalen som rekreativt område Friluftsliv i Store Vejleådalen forslag til planlægning og forvaltning af ådalen som rekreativt område Udgivelsesår: 2012 Oplag: 300 Design og grafisk produktion: meyer & bukdahl as Forsidefoto: Nicolai

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Politik Politik for for Herning Herning Kommune

Politik Politik for for Herning Herning Kommune Erhverv Parkpolitik Politik Politik for for Herning Herning Kommune Samarbejde med borgere En mangfoldighed af oplevelser Udvikling af grønne områder Grønne indfaldsveje Klimaet og de bynære grønne områder

Læs mere