Gudbjerg et rart sted at bo!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!"

Transkript

1 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal vi hen du?, som er blevet gennemført med tilskud via Landdistriktspuljen og Landdistriktsprogrammet Ansvarlig: Gudbjerg Lokalråd Marts 2012

2 Indhold Indhold... 1 Forord:... 2 Lokal UdviklingsPlan... 3 Gudbjergs historie:... 3 Lokal analyse:... 4 Befolkningsanalyse:... 5 Input... 5 Vision... 9 Strategi:... 9 Fremadrettede handlinger Afslutning: Forord: Denne udviklingsplan er et produkt af den proces som LAG Svendborg i 2009 igangsatte samt det arbejdet, der allerede i 2008 blev igangsat af Svendborg Kommunes nærdemokratiudvalg. Her opfordrede nærdemokratiudvalget borgerne i kommunens landsby til at arbejde med en udviklingsstrategi ud fra kommunens egen udviklingsstrategi. Mindre landsbyer og landdistrikter har væsentlige potentialer for bosætning. Overskueligheden og mulighederne for at indgå i lokale fællesskaber og nærheden til natur og landskaber tiltrækker mange. Vi skal gøre en indsats for at bevare og forny disse kvaliteter, så de svarer til moderne behov. Det kræver bredt samarbejde og lokalt initiativ. (Svendborg kommunes udviklingsstrategi 2008) Input fra 2008 er senest revideret i 2009 og 2011, og den endelige plan er ajourført med input fra Gudbjergs borgerne, der var indkaldt til borgermøde den 15. marts Side 2

3 Lokal UdviklingsPlan Gudbjergs historie: Gudbjerg har udviklet sig fra middelalderens landbosamfund med en del gårde til i dag at være en mindre byvækst landsby. I Gudbjerg har vi kunnet opretholde et rimeligt udbud af offentlige servicefaciliteter med folkeskole, plejecenter, børneinstitution samt et velfungerende forsamlingshus. Byen kan også byde på en række private virksomheder. Gudbjerg blev udpeget som lokalby i Kommuneplan for Svendborg. Gudbjerg Sogn er beliggende i den nordlige del af Svendborg kommune. Sognet omfatter landsbyerne Gudbjerg, Ellerup, Brænderup, Lakkendrup og Brændeskov. Side 3

4 Lokal analyse: Gudbjerg sogn består af en lang række mindre bebyggelser: Ellerup Kohave, Brændeskovgård, Grøftehave; Gudbjerglund, Gudbjergskov, Kilen, Langkildeskov, Mullerup, Sejet, Snap-ind, Sortebro og Åhuse. Vi er i alt ca beboere, hvor nogle arbejder lokalt i sognet, men mange har arbejde uden for sognet, primært i Svendborg og Odense-området. Der er i sognet service-, og håndværksvirksomheder samt enkelte handelsvirksomheder. Der er således lokale arbejdspladser i sognet. Det skønnes, at ud-pentlingen er væsentlig større end ind-pentlingen. Handel-service: i Gudbjerg er der en stor Dagli Brug, tøjforretning, elforretning, autoværksted, Højlund Mølle, Jens Dyhr A/S og diverse håndværksvirksomheder. Skoler: Den kommunale Gudbjerg Skole Pasningstilbud: Gudbjerg børnehaven Eventyrhuset, og SFO erne på skolen Bosteder for ældre: Andelsboliger, beskyttede boliger og Gudbjerg Plejecenter Væresteder: Skolen, forsamlingshuset og lidt længere væk Gudmehallerne Fritidstilbud: Mange fritidstilbud centreret om skolen, forsamlingshuset, husflidshuset, klubhuset, sportspladsen, (sociale og kulturelle aktiviteter) og Gudmehallerne (idrætsaktiviteter). Foreninger: Et rigt foreningsliv fordelt på mange forskelligartede foreninger. Naturområder: Mullerup-skovene, Højbjerg, Hesselager Smeltevandsdal (Stokkebækken) og råstofudvindingsområdet Gudbjergskov og Brændeskov. Side 4

5 Befolkningsanalyse: Der er i Gudbjerg ca. 275 husstande. Danmarks Statistik oplyser følgende om Gudbjerg: Folketal pr. 1. januar efter byer og tid Gudbjerg Vi er rigtig glade for at befolkningsudviklingen har været positiv, og håber at tiltaget i denne udviklingsplan vil hjælpe til at dette kan fortsætte. Input Lokalrådet inviterede til borgermøde i marts 2012, til en diskussion om fremtiden under overskriften: Hvordan ønsker DU, dit/vores lokalområdet skal se ud i fremtiden?. Godt og vel 40 forventningsfulde og engagerede borgere har bidraget med spændende og idé-rige forslag til udvikling af lokalsamfundet, og efterfølgende arbejdet videre med idéerne i arbejdsgrupper. Borgerne startede med at definere hvad er vi stolte af i Gudbjerg : Gudbjerg ligger dejligt centralt i forhold til naturen, vandet og by her er kønt! Der er et godt foreningsliv og kulturhistorien er god Gudbjerg lund er et dejligt sted Vi er glade for at Gudbjerg har o et plejehjem/ældrecenter o Brugsen o Erhvervsliv o en skole med SFO o en børnehave o et forsamlingshus o et gadekær o en kirke med en god præst Gudbjerg har rimelige huspriser Side 5

6 SWOT Gudbjerg et rart sted at bo! Herefter definerede borgerne nedenstående SWOT-analyse: Styrker (S) God placering i smuk natur og tæt på motorvej og større byer. trygge, velfungerende samfund med ensartede God adgang til skole, SFO, børnehave, og dagplejere i nærområdet. Mange stabile, aktive foreninger. Lang tradition for frivilligt arbejde. Ældre kan blive i eget område. Indkøbsmuligheder dagligvarer. Daglige busforbindelser. Smuk og tilgængelig natur. Mange mindre virksomheder og iværksættere. Gode lokale informationskanaler. Adgang til fibernet i store dele af sognet. Muligheder (O) Regering, region, kommune, og organisationer har tilbud til lokalsamfundenes trivsel og overlevelse. Mange, stærke lokale kræfter, der arbejder for gode forhold til vort lokalområde. Generel villighed blandt borgerne om at bakke op om foreningerne. Mulighed for tværgående samarbejde mellem fx erhverv, skole og foreninger Institutionerne, erhverv og bredbåndsforbindelse og kort afstand til motorvej vil tiltrække nytilflyttere og iværksættere. Svagheder (W) Trusler (T) Store landområder med spredt bebyggelse. Utilstrækkelige, kollektive transportmuligheder. 2 store, tungt trafikerede veje igennem større dele af området. Enkelte cykelsti-anvisninger Byggegrunde mangler til både private, tæt lav bebyggelse og erhverv. Størstedelen af husstandene er i lav og Middel, indkomstgruppen. Mangler stor, lokal kulturseværdighed til at give os profil. Nuværende dårlig bredbåndsdækning i yderområderne. Institutionerne, erhverv og bredbåndsforbindelse og kort afstand til motorvej vil tiltrække nytilflyttere og iværksættere. Stagnerende eller faldende befolkningstal Besparelser, der lukket institutioner og skolen. Mindre kundeunderlag for lokale handels og erhvervsvirksomheder Forringelse af postuddelingen Kollektive transportmuligheder i yderområder lavt prioriterede af region og kommune. Kommunens definition og priotering af de fremtidige byroller = kun udstykninger visse steder. Strammere planlov/landzoneregler = udvikling bremses i yderområderne. Færre frivillige i foreningslivet. Side 6

7 Foranstående tilbageblik og proces medfører, at Lokalrådet har besluttet at satse på følgende områder over de følgende 10 år: Bosætning i Gudbjerg Der skal arbejdes med konkrete forslag til områder hvor der kan udstykkes nye byggegrunde i Gudbjerg. Borgerne I Gudbjerg udtrykte et ønske om at gruppen arbejder på forslag til hvordan Gudme og Gudbjerg kan bygges sammen. Udnyttelse af naturen omkring Gudbjerg Gruppen har følgende arbejdspunkter: Naturstier herunder o Til Gudme Sø o Oplevelsesstier samt en forhindringsbane o Vandre-/løbestier o Tilslutning af stisystemer til Øhavstien Naturlegepladser En Adventurepark i Gudbjerg Lund Den generelle infrastruktur Der arbejdes kontinuerligt med at sikre busdrift såvel i aftenstunderne som i weekenderne. Desuden arbejder gruppen med trafiksikkerhed herunder gang- og cykelstier. Side 7

8 Borgernes idékatalog Borgerne besluttede på mødet, at ingen i Gudbjerg vil stå i vejen for eventuelle grupper, der arbejder videre med de idéer, der i øvrigt kom frem på borgermødet. Så derfor er formuleret et 10-årigt idékatalog : Vi ønsker at fremme turismen og fortsat erhvervsudvikling Vi ønsker os o et sundhedshus o et nyt forenings-/forsamlings-/ungdoms-/kulturhus o en hel idrætshal og/eller en svømmehal o en park o en SuperBrugs o en skaterbane o en/flere tennisbaner o en krolfbane o en internetcafe o en biograf o et solcelleanlæg o en flagalle Desuden ønsker vi at arbejde med nogle af de mere sociale arrangementer, så som Fast fællesspisning Musik- og teateraktiviteter Fælles udflugter Side 8

9 Vision Med udgangspunkt i analysen og indsatsområderne, har Lokalrådet formuleret en vision for Gudbjerg Vi vil sikre kvaliteterne i vort område, som gode rammer for børn og ældre, aktivt fritidsliv. Lokale indkøbsmuligheder, god infrastruktur, bevarelse og adgang til de rige naturoplevelser, vi vil gøre området attraktivt for tilflyttere og for erhverv- og forretningsliv. Landsbyrådet for Gudbjerg Sogn ønsker, at Gudbjerg Sogn fortsat skal være et attraktivt lokalsamfund for såvel bosætning som erhverv. En forudsætning for at vort lokalsamfund også kan være et attraktivt lokalsamfund i er, at der sker en positiv udvikling med bevarelse / udbygning af eksisterende servicefaciliteter (børnehave, skole, fritidshus, plejecenter, fritidstilbud, forretninger, etc.) sammen med en tilvækst i befolkningstallet. Strategi: Vi opnår vores vision ved at vi gennem udviklingsplanen giver et vidnesbyrd til omverdenen om, at vi ønsker en kontrolleret udvikling i Gudbjerg sogn. ønsker en synliggørelse af Gudbjerg sogn og at skabe opmærksomhed om området, så liv og samspil udvikles og styrkes. anser udviklingsplanen grundlaget for den altid løbende proces, som tilpasser visionen for lokalsamfundet STÅR SAMMEN OMKRING UDVIKLINGEN I GUDBJERG Side 9

10 Fremadrettede handlinger Borgermødet den 15. marts 2012 bar præg af en meget aktiv gruppe mennesker, der bakker op omkring udviklingen af Gudbjerg Lokalrådet for Gudbjerg er nu ansvarlig for, at der arbejdes med de af borgernes prioriterede ønsker. Arbejdsgrupperne kan nu gå i gang med arbejdet. Prioriteringen af opgaverne/ideerne ovenfor sætter ikke en stopper for eventuelle nye ideer eller udvikling af ikke prioriterede ideer, såfremt eventuelle arbejdsgrupper finder det naturligt at medtage disse under deres arbejdsgruppe. Jeg opfordrer til at de enkelte arbejdsgrupper kigger på sammenfald af opgaver indbydes mellem grupperne. Hver af de nedsatte arbejdsgrupper arbejder målrettet med følgende beskrivelse af deres emne / projekt: Baggrund og formål Beskrivelse Aktivitets- og tidsplan Ressourcer og deltagere Kommunikation Budget Finansiering Lokalrådet, koordinerer projekterne og nedsætter fælles ad hoc-gruppe (f.eks. fundraising, revision, sekretær m.m.). Lokalrådet Fundraising, økonomi, sekretær Person A Udstykning Person B Udnyttelse af naturen Person C Infrastruktur Person D Øvrige grupper Side 10

11 Afslutning: Gudbjerg har nu fået et værktøj, som vi i fællesskab skal bruge fremadrettet. Tak for hjælpen til alle der har bidraget! Gudbjerg Lokalråd Side 11

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

Vitten Udviklingsplan 2012

Vitten Udviklingsplan 2012 Vitten Udviklingsplan 2012 Indhold Vitten Forord Lidt om Vitten Borgernes Vitten Vittens beliggenhed Vittens historie Fredninger, beskyttet natur og andre bestemmelser Landskabet omkring Vitten Bybeskrivelse

Læs mere

Skjoldelev. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne.

Skjoldelev. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Skjoldelev Udviklingsplan 2012 Indhold Skjoldelev

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

FREMTIDEN I VORBASSE. Helhedsplan for udvikling i Vorbasse

FREMTIDEN I VORBASSE. Helhedsplan for udvikling i Vorbasse FREMTIDEN I VORBASSE Helhedsplan for udvikling i Vorbasse Maj 2009 Indhold: 1. Hvad vil vi med vores by? og hvad kan vi bruge helhedsplanen til? 3 2. Hvordan vil vi arbejde med udvikling? 4 3. Vision og

Læs mere

Vissing Udviklingsplan 2012

Vissing Udviklingsplan 2012 Vissing Udviklingsplan 2012 Indhold Vi ssin ing Forord Lidt om Vissing Borgernes Vissing Vissings beliggenhed Vissings historie Fredninger, beskyttet natur og andre bestemmelser Landskabet omkring Vissing

Læs mere

SKJØD Udviklingsplan 2011

SKJØD Udviklingsplan 2011 SKJØD Udviklingsplan 2011 Indhold Skjød Forord Lidt om Skjød Skjøds beliggenhed Skjøds historie Fredninger, beskyttet natur og andre bestemmelser Landskabet omkring Skjød Bybeskrivelse Borgermøde 12.maj

Læs mere

SDR. FELDING UDVIKLINGSPLAN 2020 DEC 2009

SDR. FELDING UDVIKLINGSPLAN 2020 DEC 2009 SDR. FELDING UDVIKLINGSPLAN 2020 DEC 2009 UDVIKLINGSPLAN 2020 Sdr. Felding INDHOLD Indledning 3 BYEN i dag o karakteristiske træk 4 o byens liv 5 o planlægning 5 o Nationalpark Skjern Å 5 o Kort over byen

Læs mere

Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn

Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogne December 2014 Indhold Baggrund... 3 Metode og dataindsamling... 3 Helhedsplanens struktur, områder og prioriterede

Læs mere

Vellev Udviklingsplan 2012

Vellev Udviklingsplan 2012 Vellev Udviklingsplan 2012 Indhold Forord Lidt om Vellev Borgernes Vellev Vellevs beliggenhed Vellevs historie Fredninger, beskyttet natur og andre bestemmelser Landskabet omkring Vellev Bybeskrivelse

Læs mere

Bøstrup Udviklingsplan 2013

Bøstrup Udviklingsplan 2013 Bøstrup Udviklingsplan 2013 Indhold Bøst strup Forord Lidt om Bøstrup Bøstrups beliggenhed Bøstrups historie Fredninger, beskyttet natur og andre bestemmelser Landskabet omkring Bøstrup Bybeskrivelse Borgermøde

Læs mere

Vellev Udviklingsplan 2012

Vellev Udviklingsplan 2012 Vellev Udviklingsplan 2012 Indhold Forord Lidt om Vellev Borgernes Vellev Vellevs beliggenhed Vellevs historie Fredninger, beskyttet natur og andre bestemmelser Landskabet omkring Vellev Bybeskrivelse

Læs mere

Lyngå. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne.

Lyngå. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Lyngå Udviklingsplan 2013 Indhold Lyngå Forord

Læs mere

Skabelon til lokal udviklingsstrategi

Skabelon til lokal udviklingsstrategi Skabelon til lokal udviklingsstrategi Lokal udviklingsstrategi for integrerede lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2 Lokal udviklingsstrategi for den lokale aktionsgruppe

Læs mere

Endeligt forslag til landdistriktspolitik for Ikast-Brande Kommune

Endeligt forslag til landdistriktspolitik for Ikast-Brande Kommune Endeligt forslag til landdistriktspolitik for Ikast-Brande Kommune Fakta om Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune er en kommune med et samlet areal på 736,41 km 2. Ikast-Brande Kommune havde pr. 01-01-2011

Læs mere

Gundsømagle, Roskilde Kommune. Den bæredygtige. Idékatalog

Gundsømagle, Roskilde Kommune. Den bæredygtige. Idékatalog Gundsømagle, Roskilde Kommune Den bæredygtige landsby Idékatalog Idékatalog Indholdsfortegnelse 1. OM PROJEKTET DEN BÆREDYGTIGE LANDSBY 4 2. OM GUNDSØMAGLE 6 3. GUNDSØMAGLE DEN GODE HISTORIE 11 4. UDFORDRINGER

Læs mere

Lokal Udviklings Plan

Lokal Udviklings Plan Lokal Udviklings Plan Indholdsfortegnelse DEL 1 Visioner og planer for Kr. Stillinge 1. Forord 2. Indledning 2.2. Baggrund 2.3. Proces og metode 2.4. Ressourceprofil 3. Vision 3.2. Det langsigtede 3.3.

Læs mere

2012-2022. Grauballe Et unikt område i udvikling

2012-2022. Grauballe Et unikt område i udvikling 2012-2022 Grauballe Et unikt område i udvikling Ansvarlig: Grauballe og Omegns Lokalråd Forår 2012 Indhold Indhold... 2 Forord:... 2 Lokal UdviklingsPlan... 3 Grauballes historie:... Fejl! Bogmærke er

Læs mere

Høringsudkast. Lokal UdviklingsPlan. Hejninge - Stillinge Lokalråd. Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune

Høringsudkast. Lokal UdviklingsPlan. Hejninge - Stillinge Lokalråd. Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune Lokal UdviklingsPlan Hejninge - Stillinge Lokalråd Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune 2 DEL 1 - Visioner og planer for Hejninge-Stillinge 4 1. Indledning 5

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Arbejdsgrundlag for skabeloner Intentioner, sammenhæng, identitet, potentialer, indsatsområder og skabeloner Landområderne: Gyrstinge-Ørslevvester, Haraldsted-Allindemagle,

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Udviklingsstrategi 2007-2013

Udviklingsstrategi 2007-2013 Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december 2007 1 Udviklingsstrategi for Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune 2007-2013 Forsidefoto: Parti fra Vesterhavet Dok.nr. 306667 Sag nr. 306489 Haje

Læs mere

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE 2 LANDDISTRIKTS- POLITIKKEN 2015-2017 3 Landdistriktspolitikken er et fælles redskab for borgere, foreninger, organisationer, virksomheder

Læs mere

Rolfsted Sogn. ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009

Rolfsted Sogn. ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009 Rolfsted Sogn ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009 Baggrund for lokalråd og udviklingsplan Formål med udarbejdelse af udviklingsplan 2 Indhold Baggrund for lokalråd og udviklingsplan...

Læs mere

Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top. Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp

Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top. Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp rer, keri iske ling rne Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp 12/12/08 11:31:13 AM Indhold Favrskov Top Forord

Læs mere